Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
50934: BISSCHOP, W. - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18de eeuw. Door dr. W. Bisschop, lid van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en wetenschappen, van de Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leiden, van het Provinciaal Friesch Genootschap, leeraar in de Hollandsche taal, letterkunde en Geschiedenis aan het Gymnasium te Dordrecht. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsche genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
14832: BISSCHOP, DRS. R. E.A. (REDACTIECOMMSSIE) - In uw hand gegeven. 1917-1992. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Politiek in Veenendaal.
5905: BISSCHOP, R. - Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. Proefschrift.
50932: BISSCHOP, R - Sions Vorste en volk HEt tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750
50933: BISSCHOP, R. (E.A)VND - Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. Proefschrift.
50931: BISSCHOP, DRS. R. E.A. (REDACTIECOMMSSIE) - In uw hand gegeven. 1917-1992. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Politiek in Veenendaal.
50935: BITTRICH, MAR - Der Schwarzwald. Mit 52 Abbildungen, darunter 4 farbigen und einer Karte.
50936: BLAAJER, JOHAN / FEDDER, HENK - Hotel "Welgelegen".
33107: BLAAK, DS. W. H. PRED OUD GERF GEM IN NED. - Toespraken gehouden bij de begrafenis van ds. W.H. Blaak. Door E. du Marchie v. Voorthuysen, M. A. Mieras, J. v.d. Poel, B. Toes, H. Wiltink, A. v. Cuylenborg. Met een voorwoord van ds. C. v.d. Gruiter.
22360: BLAAK, DS. W. H. - .Dank en bevestigingsdienst te Rotterdam 22 november 1950
1748: BLAAK, DS. W. H. - Afscheidspredikatie en dankstond. Gehouden op 16 dec. '46 in de kerk der Oud-Geref. Gem. te 's-Gravenhage.
29079: BLAAK, DS. W. H. PRED OUD GERF GEM IN NED - Levensbeschrijving. predikant bij de oud gereformeerde gemeente te Sint Philipsland.
21533: BLAAK, DS. W. H. PRED OUD GERF GEM IN NED - Verzamelde Geschriften.
1088: BLAAK, DS. W. H. PRED OUD GERF GEM IN NED - Toespraken gehouden bij de begrafenis van ds. W.H. Blaak. Door E. du Marchie v. Voorthuysen, M. A. Mieras, J. v.d. Poel, B. Toes, H. Wiltink, A. v. Cuylenborg. Met een voorwoord van ds. C. v.d. Gruiter.
8589: BLAAUW, HENRIETTE - Onder onsjes. Een verzameling verhalen, versjes, spelletjes, raadsels, knutselwerkjes, enz., enz.
72093: BLAAUW, HENRI╦TTE (BIJEENGEBRACHT EN BEWERKT DOOR) - Voor zomer en winter : een verzameling verhalen, sprookjes, versjes, rijmpjes, kunstjes, knutselwerkjes, raadsels, handwerkjes, schaduwbeelden, spelletjes, enz, enz. Kruip door, sluip door illustraties van M Morris 1e dr.
50943: BLAAUW, HENRI╦TTE - Een verzameling Verhalen, Versjes, Kunstjes, Raadsels, Knutselwerkjes, Spelletjes enz. enz. Ge´llustreerd door M. Morrist
44923: WESTERBEKE JOH MIDDELBURG (BLAAUWENDRAAD J PROF.DR.IR. - Uw Gangen zo vol roem en EEr de verkondiging en beleving van Gods Woord een reaktie op het is ingewikkeld geworden vanprof.dr.ir. J B;lauuwendraad
41460: BLAAUWENDRAAD, DR. IR. J. - Het is ingewikkeld geworden
34189: BLAAUWENDRAAD, DR. IR. J. - De leer tegen het licht. Belofte en verbond in Woord en Reformatie. (de leer der Geefoormeerde Gemeente getoets Tweede druk.
72094: BLACKER, IRWIN R. EN GORDON ECKHOLM - CortÚs en de ondergang der Azteken. met illustraties
50946: BLACKSTOCK, TERRI - Eigen rechter. roman. Vertaald door P.J. de Gier
72801: BLACKWALL, M.A. - The sacred classics defended and illustrated : or, an essay humbly offer'd towards proving the purity, propriety, and true eloquence of the writers of the New Testament. In two parts. . volume 1
70195: BLAIR, HUGO - Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, uit het engels vertaald door HERM BOSSCHA tweede vermeerderde en verbeterde druk
50950: BLANCHARD, JOHN - Waar was Gods op 11 september?
70146: PIERRE BLANCHARD - Mythologie de la jeunesse ouvrage elementaire par demandes et par reponses divise en 7 parties :
46189: BLANCHARD - De boom en zijn vruchten - Deel 1
70220: BLANKAART, A., VLIET, P. VAN DER - Wolff en Deken's brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de reformatorische verlichting.
46418: BLANKENSTEIN, M. VAN, EN L. COHEN - Het jaar 1934Wereldgeschiedenis
46419: BLANKENSTEIN, M. VAN, EN L. COHEN - Het jaar 1936Wereldgeschiedenis
41372: BLANKENSTEIN J C - Boekbinden - Papierverwerking- Cartonnage ect uitgegeven voor Stichting Graphilex te Mijdrechtk
50952: BLANKENSTEIN, M. VAN, EN L. COHEN - Het jaar 1934Wereldgeschiedenis
76999: BLANKENSTIJN C DR - Kerkvoogden in verzet De Leersumsche Quaestie
69723: BLASER, E. MARIA (HRSG.) - Die Alte Schweiz. Stadtbilder Baukunst und Handwerk. Hrsg. von E. Maria Blaser, eingeleitet von Arthur Weese.
15970: BLASS, FRIEDRICH - Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch.
50956: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedkundig onderzoek naar den waldenzischen oorsprong van de Nederlandse doopsgezinden, door S. Blaupot Ten Cate.
37741: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedkundig onderzoek naar den waldenzischen oorsprong van de Nederlandse doopsgezinden, door S. Blaupot Ten Cate.
50955: BLAUPOT TEN CATE , S. - Geschiedenis der Doopsgezinden. In Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. Van derzelver ontstaan tot op dezen tijd, uitoorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt. In 2 delen. Met uitslaande kaart van Nederland in 1847.
50958: BLEEKER, G.H.; MARWITZ, H - Schoolatlas voor bijbelsche geschiedenis in kaarten en platen (8e druk) , geillustreerd met kaarten en platen..
9287: BLEEKER, DR. L. H. K. - Over inhoud en oorsprong van IsraŰls heilsverwachting. Rede. Uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der rijksuniversiteit te Groningen, den 19den september 1921.
73808: HOLY BIBLE MET OPDRACHJT WIM VERVLOET EN EDNA BLEEKER - self pronouncing edition The Holy Bible Containing the Old and New Testaments ; Authorised KingJames Version Met opdravhjt Wim Vervloet en Edna Bleeker
50957: BLEEKER, DR. L. H. K. - Over inhoud en oorsprong van IsraŰls heilsverwachting. Rede. Uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der rijksuniversiteit te Groningen, den 19den september 1921.
50961: BLEI, DR. KAREL - De charismatische beweging - hoofdstuk 4, 5 en 6 - serie wegwijs - Uitgave van Lektuurfonds C. G. O.
30599: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Twee kleine zwervers. Met illustraties van Tiny van Asselt. tweede druk
50963: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Ouwe Toon en zijn vriendje. Met illustraties van Tiny van Asselt. 2e druk.
50964: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Twee kleine zwervers. Met illustraties van Tiny van Asselt. tweede druk
12580: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Ouwe Toon en zijn vriendje. Met illustraties van Tiny van Asselt. 2e druk.
9417: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische gestalte van de psalmen. De koning komt. 3 delen.
48129: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en liturgische gestalte van de Psalmen. De Lofzang 1 -. De 'Hallel'-psalmen 113-118. 80 (16) blz. .
24365: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en liturgische gestalte van de Psalmen. De Lofzang 1 -. De 'Hallel'-psalmen 113-118. 80 (16) blz. II de liederen van opgang de psalmen 12--134: 129 (32) blz.en 3 de koning komtb de psalmen 90-1--==124-(36) blz
50965: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische gestalte van de psalmen. De koning komt. 3 delen.
50966: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en liturgische gestalte van de Psalmen. De Lofzang 1 -. De 'Hallel'-psalmen 113-118. 80 (16) blz. II de liederen van opgang de psalmen 12--134: 129 (32) blz.en 3 de koning komtb de psalmen 90-1--==124-(36) blz
50967: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en liturgische gestalte van de Psalmen. De Lofzang 1 -. De 'Hallel'-psalmen 113-118. 80 (16) blz. .
8561: BLEKKINK, E.J. - Kees Huisman. Serie voor rakkers en bengels. geillustreerd Tweede druk.
50968: BLEKKINK, E.J. - Kees Huisman. Serie voor rakkers en bengels. geillustreerd Tweede druk.
28076: BLENK, C. - Kerk- en wereldgeschiedenis van de 20e eeuw.
21169: BLENK, C. - Kerk-en wereld-geschiedenis van de 20e eeuw.
50970: BLENK, C. - Kerk- en wereldgeschiedenis van de 20e eeuw.
1089: BLIEKENDAAL, J. W. (GEB. 1840) - Bekeringsweg.
39652: BLIJDORP, JAN WILLEM - Vlucht in veilige handen
76456: BLIJDORP, JANWILLEM - spelen met vuurt 2e druk
71338: BLIJDORP, JANWILLEM - Kunstroof in Parijs
77333: BLIJDORP, JANWILLEM - =dodlopende weg
50981: BLIJDORP, JANWILLEM - Kunstroof in Parijs - De drie avonturiers - deel 4 2e herziene druk
50983: BLIJDORP, JANWILLEM - Gijzeling in de jungle
50974: BLIJDORP, JAN WILLEM - Vlucht in veilige handen
50976: BLIJDORP, JANWILLEM - Als opgejaagd wild
50980: BLIJDORP, JANWILLEM - Terreur aan de Moezel - De drie avonturiers - deel 3 3e druk
50979: BLIJDORP, JANWILLEM - Wind in de zeilen - De drie avonturiers - deel 2 2e druk
36129: BLIJDORP, JANWILLEM - Allemaal buitenbeentjes.
45339: BLIJSTRA,R. - Haarlem:heel oud,heel nieuw. De Haarlemmerhout/Architectuur in de 19e eeuw/Architectuur in de eertse helft van de 20e eeuw/Architectuur na de 2e W.O./etc.
50984: BLIJSTRA,R. - Haarlem:heel oud,heel nieuw. De Haarlemmerhout/Architectuur in de 19e eeuw/Architectuur in de eertse helft van de 20e eeuw/Architectuur na de 2e W.O./etc.
48643: BLINDENBACH-RINGERS, A. C. - Onderzoekingen over plantentumoren - Be´nvloeding van Agrobacterium tumefaciens en tumorvorming door phenylethylalchohol en verwante verbindingen
16558: BLINK, DR. H. - Nederland en zijne bewoners. Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland. Met kaarten en afbeeldingen.
8577: BLINK, T. VAN DEN - Op zonnige wegen. 4. Een viertal leesboeken ten behoeve van de hoogste klassen van scholen voor M.U.L.O.,de voorbereidende en laagste klassen van kweek-,normaal en hoogere burgerscholen en andere inrichtingen voor voortgezet onderwijs. Met teekeningen van Louis Raemaekers. Vierde druk.
50989: BLINK, T. VAN DEN - Op zonnige wegen.3 - leesboek voor de hoogste drie leerjaren der lagere school - Met teekeningen van H. Meyer - nieuwe uitgave, verzorgd door Gilles van Hees - derde deeltje 8e druk.
50986: BLINK, DR. H. - Nederland en zijne bewoners. Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland. Met kaarten en afbeeldingen.
50988: BLINK, T. VAN DEN - Op zonnige wegen.3leesboeken ten behoeve van de hoogste klassen van scholen voor M.U.L.O.,de voorbereidende en laagste klassen van kweek- normaal en hoogere burgerscholen en andere inrichtingen voor voortgezet onderwijs. Met teekeningen van Louis Raemaekers. derde deeltje 8e druk.
45458: DE BLOCK A., TEN HAVE T.T., DE KEYSER C.C., VELEMA E., OR - Standaard Encyclopedie voor opvoeding en onderwijs (4 delen)
50991: BLOED, DRS. A. & MUR, DR. L.R. & SOEST, H.W. VAN - Van wildernis tot Ronde Venen; Grepen uit de geschiedenis van Wilnis
41590: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje springt in de bres. Vierde druk.
41592: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje Mertens. Vijfde druk.
34538: BLOEMEN, ANNEKE - Polly draagt een zonnehoed. 3e druk.
50992: BLOEMEN, ANNEKE - Polly draagt een zonnehoed. 3e druk.
50995: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje springt in de bres. Vierde druk.
50996: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje Mertens. Vijfde druk.
50993: BLOEMEN, ANNEKE - Merel brengt geluk. Met tekeningen van Jan Kothuis.
45619: BLOEMENDAAL, G. / SYPKENS, W.H.S. (O.R.V.), - WETENSCHAPPELIJK GENOOTSCHAP VOOR GOEREE EN OVERFLAKKEE. Gebroken Dijken. Goeree-Overflakkee en de ramp van 1 Februari 1953. Middelharnis, Flakkeesche Drukkerij,z.j.136p.; 199 foto's. Fraai.
49220: BLOEMINK, F. H. N - Nieuwe oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs. Met platen van Sijtje Aafjes, B. Midderigh-Bokhorst, Irmagard wille e.a. Vierde leerjaar Dertiende druk spelling 1955
49219: BLOEMINK, F. H. N - Oogst. Vier voorlopertjes A-B-C-D Voor 't voortgezet leesonderwijs. Met platen v. Rie Cramer B. Midderigh-Bokhorst, Bas van der veer e.a. Tweede of begin derde leerjaar twaalfde druk.
50997: BLOEMINK, F. H. N - Oogst. Vier voorlopertjes A-B-C-D Voor 't voortgezet leesonderwijs. Met platen v. Rie Cramer B. Midderigh-Bokhorst, Bas van der veer e.a. Tweede of begin derde leerjaar twaalfde druk.
50999: BLOEMINK, F.H. - Ik kan al lezen. Met gekleurde plaatjes
51004: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 6.
51001: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 2.
51003: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 1.
51000: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Voor ;t voortgezet onderwijs. tweede leerjaar B.
51005: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 4.
51002: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 5.
51006: BLOGG S.E. - Israelitisches Andachtsbuch bei Krankheitsfńllen, in einem Sterbehause und beim Besuche der Grńber von Verwandten, zugleich Gebrńuche, Vorschriften und Gebete mit hebrńischen Texte und deutscher Uebersetzung enthaltend. / Siebente verbesserte Auflage, durchgesehen von Dr. S. Kayserling
19782: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De verborgenheid der ongerechtigheid. Rede, uitgesproken den 14en febr. 1939, op den vooravond van de 9e bondsvergadering. Zoomede een op den bondsdag gehouden referaat getiteld: "Stof en methode".
36478: BLOIS, DS. A. DE - De hoogste wetenschap.
31277: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De Hoogste Wetenschap Herdenkingspredikatie uitgesproken 11 april 1948 ter gelegenheid van zijn 25-jarige Ambtsbediening.
31278: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - Afscheid Gouda en Intrede Rotterdam Predikaties.
22563: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De Hoogste Wetenschap Herdenkingspredikatie uitgesproken 11 april 1948 ter gelegenheid van zijn 25-jarige Ambtsbediening.
51007: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De verborgenheid der ongerechtigheid. Rede, uitgesproken den 14en febr. 1939, op den vooravond van de 9e bondsvergadering. Zoomede een op den bondsdag gehouden referaat getiteld: "Stof en methode".
51009: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De Hoogste Wetenschap Herdenkingspredikatie uitgesproken 11 april 1948 ter gelegenheid van zijn 25-jarige Ambtsbediening.
51008: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - Afscheid en Intrede Predikaties.
51010: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De Hoogste Wetenschap Herdenkingspredikatie uitgesproken 11 april 1948 ter gelegenheid van zijn 25-jarige Ambtsbediening.
51011: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - Afscheid Gouda en Intrede Rotterdam Predikaties.
51012: BLOIS, DS. A. DE - De hoogste wetenschap.
31279: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - Verlangen naar Gods woningen. Predikatie over psalm 27:4 door Ds. A. de Blois. Uitgesproken bij de ingebruikneming van de nieuwe kerk der Gereformeerde Gemeente te Herkingen. Met toespraken van Ds. van Dijke van Nieuw-Beijerland en Ds. Vreugdenhil vam Bruinisse, en een inleidend woord van den heer J.W. van Houdt, Scriba dier Gemeente over de geschiedenis en Oplossing der Kerkkwestie.
45906: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Uit de opperzaal.deel 2 2e druk
1090: BLOK, L. - Leven door de Geest. Hoofdlijnen in de Bijbelse prediking.
14150: BLOK P E.A - Het Woord overal gepredikt. Acht artikelen met betrekking tot roeping en taak der kerk en 52 meditaties uit het zendingsblad "Paulus" van de Gereformeerde Gemeenten vanaf 1954 t/m 1986.
1091: BLOK, L. - De eerste en de laatste. Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering.
45905: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Uit de opperzaal. deel 1 2e druk
31721: BLOK, DS. P DS H RIJKSEN. (PREDIKANTEN DER GEREF. GEM. E.A. - In het leerhuis, verklaring van de H. Catechismus door 14 predikanten.
51031: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Manna voor de Sabbat. Wekelijkse meditaties.
5811: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Honderd jaar evangelie-verkondiging. Intree-predikatie door ds. W. C. Huizer en herdenkingspredikatie door ds. P. Blok. Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan der Gereformeerde Gemeente te Dirksland.
48574: BLOK, M - Hoedanig is uw leven? Afscheidspredikatie over Jac 4 : 13-15 Van wijlen Ds M. Blok een profijtelijke zielsopwekking in een zeer donker Nacht predikatie over psalm 62 : 6 en 7 Door Ds. L Rijksen Uitgesproken te rRijssen Op zondag 29 Januari 1961
48183: BLOK, C - Doolhof of museum een leidraad voor de museumbezoeker
45903: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Voorbereiding tot de sabbath 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond.
44734: BLOK, HANNA & DEVORAH HERSCH. - Bibliografie over het Jodendom en IsraŰl voor het Nederlands taalgebied.
41653: BLOK, DS. P., HETEREN, DS. A. VAN., JONG, DS. TJ. DE., MALLAN, DS. F. (REDACTIE) - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten.
51018: BLOK, DS. L. - De Eerste en de Laatse - Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering 7e druk
51021: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Hoedanig is uw leven? Afscheidspredikatie over Jac. 4:13-15 van wijlen Ds. M. Blok uitgesproken te Rijssen op oudejaarsavond 1960. Verslag en toespraken van de rouwdienst en begrafenis van Ds. M. Blok in leven predikant der Gereformeerde Gemeente. een profijtelijke zielopwekking in een zeer donkere nacht. Predikatie over Psalm 62 : 6 en 7 door Ds. L. Rijksen uitgesproken te
40952: BLOK, M.C. - Jonathan
40209: BLOK, DS P. - Baruchs genadeleven. Tijdrede.
74573: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Van kracht tot kracht 52 mediotaties
76450: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord 2007 Bijbels dagboekdoor predikanten van de Gerformeerde Gemeenten
39850: BLOK M PRED GERF GEM RIJSSEN DOOR KRANENDONK, W.B. - Leven en werk van Ds. M. Blok
26970: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Hoedanig is uw leven? Afscheidspredikatie over Jac. 4:13-15 van wijlen Ds. M. Blok uitgesproken te Rijssen op oudejaarsavond 1960. Verslag en toespraken van de rouwdienst en begrafenis van Ds. M. Blok in leven predikant der Gereformeerde Gemeente. een profijtelijke zielopwekking in een zeer donkere nacht. Predikatie over Psalm 62 : 6 en 7 door Ds. L. Rijksen uitgesproken te
26940: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Geschiedenis van een kerk. 100 jaar gereformeerde gemeente Dirksland.
19669: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Ders nachts zal zijn lied bij mijn zijn bijbelsdagboe6
23581: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Een handvol aren. Dagboek.
22363: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Intreepredikatie. Gehouden op 5 september 1956 in de gereformeerde gemeente Noorderkerk te Rijssen
51016: BLOK, C - Doolhof of museum een leidraad voor de museumbezoeker
51020: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Intreepredikatie. Gehouden op 5 september 1956 in de gereformeerde gemeente Noorderkerk te Rijssen
51027: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Een handvol aren. Dagboek. 3e druk
51028: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Geschiedenis van een kerk. 100 jaar gereformeerde gemeente Dirksland.
34121: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Voorbereiding tot de sabbath 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond.
51047: BLOK, P DS - Hoort naar IsraŰl uw vader
6012: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Door prof. dr. P.J. Blok. Derde herziene druk.
45910: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - JONA de zoon van Amitthai 17 bijbellezingen over het leven van Jona
72406: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Een handvol aren. Dagboek.
51026: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Toespraken van Blok, Verkade, Catsbrug
48394: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord 2009 Bijbels dagboekdoor predikanten van de Gerformeerde Gemeenten
51036: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - EEUW uit eeuw In Oud en nieuwjaars prek tijden de eeuw wisseling
51037: BLOK, DS. P., HETEREN, DS. A. VAN., JONG, DS. TJ. DE., MALLAN, DS. F. (REDACTIE) - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten.
51048: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Door prof. dr. P.J. Blok. Derde herziene druk.
51049: BLOK, P.J. - Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
51015: BLOK P E.A - Het Woord overal gepredikt. Acht artikelen met betrekking tot roeping en taak der kerk en 52 meditaties uit het zendingsblad "Paulus" van de Gereformeerde Gemeenten vanaf 1954 t/m 1986.
51046: BLOK, M.C. - Jonathan
51041: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden ,.
51042: BLOK, HANNA & DEVORAH HERSCH. - Bibliografie over het Jodendom en IsraŰl voor het Nederlands taalgebied.
51043: BLOK, L. - Leven door de Geest. Hoofdlijnen in de Bijbelse prediking.
51044: BLOK, L. - De eerste en de laatste. Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering.
51045: BLOK, M - Hoedanig is uw leven? Afscheidspredikatie over Jac 4 : 13-15 Van wijlen Ds M. Blok een profijtelijke zielsopwekking in een zeer donker Nacht predikatie over psalm 62 : 6 en 7 Door Ds. L Rijksen Uitgesproken te rRijssen Op zondag 29 Januari 1961
51032: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Woestijklanken
51017: BLOK, DS P. - Baruchs genadeleven. Tijdrede.
69506: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Genade en ere. Vijf predikaties door Ds. M. Blok in het leven predikant der Gereformeerde Gemeenten
51030: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Voorbereiding tot de sabbath 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond.
51019: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Van kracht tot kracht. 52 wekelijkse meditaties van ds. M. Blok, predikant der Gereformeerde Gemeenten. Met een voorwoord van ds. P. Blok.
48392: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord Bijbels dagboekdoor predikanten van deGerformeerde Gemeenten
48393: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord 2007 Bijbels dagboekdoor predikanten van de Gerformeerde Gemeenten
48395: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord 2010 Bijbels dagboekdoor predikanten van de Gerformeerde Gemeenten
51050: BLOKHUIS, G. D. D. - Heterogeniteit van mitochondriŰn in hersenweefsel - I.v.m. compartimentalisatie van glutaminezuur en glutamine
51051: BLOKHUIS, L.W.G. EN W. VAN VEELEN. - IsraŰl nog Gods volk?
48696: BLOKHUIS, G. D. D. - Heterogeniteit van mitochondriŰn in hersenweefsel - I.v.m. compartimentalisatie van glutaminezuur en glutamine
35927: BLOKKER, WILH. - Mijn eigen leesboekjes. IIb een stapje verder. tiende druk.
74749: BLOKKER, J. E.A. - Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis Met schoolplaten van J.H. Isings,
51054: BLOKKER, WILH. - Mijn eigen leesboekjes. ik ga lezen. t
70623: BLOKZIJL, MAX - Hans Hedding en zijn wonderlijke secretaris of hoe een Hollandsche jongen in het buitenland beroemd werd. Met circa 100 teekeningen van Jordaan
69916: BLOM, TRUDIE - Dat kan ok voor jou
51059: BLOM, A. V. D. / DONKERS AZN., J. J. - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam.
7126: BLOM, DS. G. - De kerk een wonder. Door tien predikanten der Christelijke Gereformeerde Kerken, onder redaktie van Ds. G. Blom.
72598: BLOM,J.C - TER WALVISVAART MET WILLEM SNEL
74675: BLOM-BLOKLAND,M E.A. - ALS DE KERK KON SPREKEN..1886-1986 een eeuw oud-katholieke kerk aan de voorstraat te Egmomd aan Zeegedenkboek
51060: BLOM, DS. G. - De kerk een wonder. Door tien predikanten der Christelijke Gereformeerde Kerken, onder redaktie van Ds. G. Blom.
51061: BLOM, L. S. PASTOR LOCI. - 10 eeuwen en meer het een en ander over aardenbug en zij st. baafs
15679: BLOM, A. V. D. / DONKERS AZN., J. J. - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam.
31621: BLOMBERG-ZEEMAN, W - Kerstfeest op het hofje. Ge´llustreerd door Willem Hardenberg.
34104: BLOMHERT, J. (1694-1738, HAAFTEN) - Nederland verhoogd door wonderen van Gods voorzienigheid onder het bestuur der Prinsen van Oranje Nassau. Vertoond bij gelegenheid der inhuldiging van Z. Hoogh. Will. Kar. Hendr. Friso, prins van Oranje en Nassau, enz. tot Stadhouder, Kapitein-Generaal en Admiraal van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen.
33899: BLONK, M. - En Anna sprak van hem...
51067: BLONK, M. - n Anna sprak tot Hem nieuwe sprokkelhoutjes
22364: BLOOIS, K. DE - Het zeer moeilijk opvoedbare kind.
51070: BLOOT, A.GORKUM - Het assurantiewezen beschouwd in het licht Gods Woord en de Christelijke leer 2e druk
71167: VALKEMA BLOUW J.P. IR. - in het diepst van de wildernis een boek van avontuur, met vele tekeningen van Jaap Veenendaal
51074: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Der Herr ist nahe! Andachten fŘr alle Tage des Jahres von Johann Christoph Blumhardt; ,
51075: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Reich Gottes.
51076: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - UND FEINE BOTFCJHAFT
45211: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Reich Gottes.
45225: BLUMHARDT, CHRISTOPH - bonder Nachfolge Jesu Christi. Vierte Auflage
45228: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Glauben bis ans Ende aus predigten und Andachten
44800: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Der Herr ist nahe! Andachten fŘr alle Tage des Jahres von Johann Christoph Blumhardt; ,
44801: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Reich Gottes.
44836: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - UND FEINE BOTFCJHAFT
44837: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - VLAMMENDE WOORDEN
44839: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - ein slibvon friedrich ein slib.
40490: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Versuch einer allgemeinen Missionsgeschichte der Kirche Christi / hrsg. von-- Annotatie: I. Die Missionsgeschichte der Kirche Christi im apostoloschen Zeitalter von ihrem Stiftungsstage an bis zum Tode des Apostels Johannes. 1828 II. 1. Missionsgeschichte der Kirche Christi vom Tode des Apostels Johannes bis auf Constantin den Grossen (100-324). 1829
51080: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Glauben bis ans Ende aus predigten und Andachten
51077: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - ein slibvon friedrich ein slib.
51078: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Reich Gottes.
51079: BLUMHARDT, CHRISTOPH - bonder Nachfolge Jesu Christi. Vierte Auflage
51073: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Versuch einer allgemeinen Missionsgeschichte der Kirche Christi / hrsg. von-- Annotatie: I. Die Missionsgeschichte der Kirche Christi im apostoloschen Zeitalter von ihrem Stiftungsstage an bis zum Tode des Apostels Johannes. 1828 II. 1. Missionsgeschichte der Kirche Christi vom Tode des Apostels Johannes bis auf Constantin den Grossen (100-324). 1829
51082: BLYTON, ENID - "De vijf" in een kampeerwagen Oorspronkelijke titiel: Five go off to camp. Voor Nederland bewerkt door: D.L. Uyt den Bogaard
51083: BLYTON, ENID. - "De Vijf"in de knel. Oorspronkelijke titel: Five get into trouble. Voor Nederland bewerkt door: D. L. Uyt den Bogaard
51084: BLYTON, EVID - The new big noddy book
55204: GLASIUS B SL;UIS-EWIJK 554 BLZGEERTRUIDENBERG - Geschiedenis der Christelijke Kerk en Godsdienst in de Nederlanden voor het vestigen der Hervorming
38655: BOBELDIJK, FELICIEN. - Een jeugd aan de Zaan Jeugdprentjes.
51085: BOCHOVE, RIEK VAN - Teleurstellingen en opbeuringen in het levenslot. Een boekje voor zieken.
41855: BOCHOW K.P. - DE fbi slaat toe
47246: BOCK, EUG. DE - Beknopte geschiedenis van de Nederlandse boekhandel
46634: BOCK, ELEONORE - Meine Augen haben dich geschaut Mystik in den Religionen der Welt
44333: BOCK C. E. PROF.DR. - Hand Atlas de Anotomie der Menschen nebt einem einen tabelllarischen Handbucheder Anatomie van prof dr C E Bock enthalt 28 fien illuminerte Abbildungen,namelich 4 Knochentaflen 1 Bandertafel, 3 Musklentafe;lh,10 fefassrafelh, 6 nervertafeln, 4 eingeweidetafelh.
51086: BOCK C. E. PROF.DR. - Hand Atlas de Anotomie der Menschen nebt einem einen tabelllarischen Handbucheder Anatomie van prof dr C E Bock enthalt 28 fien illuminerte Abbildungen,namelich 4 Knochentaflen 1 Bandertafel, 3 Musklentafe;lh,10 fefassrafelh, 6 nervertafeln, 4 eingeweidetafelh.
51088: BOCK, EUG. DE - Beknopte geschiedenis van de Nederlandse boekhandel
51087: BOCK, ELEONORE - Meine Augen haben dich geschaut Mystik in den Religionen der Welt
47549: BODAAN, GUALTERUS (1637-'84, VEERE- AMSTERDAM) - Leere der Waarheid die na de Godsaligheid is. In een Belydenis predikatie ontworpen; en nu schriftmatig uytgebreid, en vermeerdert door G. Bodaan, predikant tot Amsteldam.
3476: BODAAN, GUALTERUS (1637-'84, VEERE- AMSTERDAM) - Leere der Waarheid die na de Godsaligheid is. In een Belydenis predikatie ontworpen; en nu schriftmatig uytgebreid, en vermeerdert door G. Bodaan, predikant tot Amsteldam. 2 dln. en: Opstandinge der tweee getuigen, of herstellinge van waarheid en godsdienst binnen de stad van Amsteldam in't jaar 1578. Als mede de pligt der dienaaren van het Nieuwe Testament, verhandelt in drie predikatien, door G. Bodaan. Hier zijn achter bygevoegt 'De ken-teekenen van den staat der nature en der genade, door den selven autheur'. (36) 148 blz.
70658: MARIE BODDAERT - Sturmfels ge´llustreerd door B. en J. Midderigh-Bokhorst
72348: BODDAERT, JORIS - Roterodamum: architectuur van vroeger in het Rotterdam van nu. : Afl. 51 t 100 Oorspr. verschenen in: De Havenloods/Het Zuiden 22-2-'91 t/m 6-1-'92
39635: BODDAERT, M. - Frans en het geheim. Ge´llustreerd door O. Geerling. 3e druk.
39073: BODDAERT, M. - Frans en het geheim. Ge´llustreerd door O. Geerling. 4e druk.
34556: BODDAERT, PIETER (1694-1760, MIDDELBURG) - Nagelaten Mengeldichten en levensbeschrijvinge van wylen de here mr. Pieter Boddaert. mitsgaders de Lykzangers op zyn ed overlyden
3420: BODDAERT, PIETER CORN. ZN. (1694-1760 MIDDELBURG) - Stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert Corn. zoon.
70624: BODDAERT, MARIE - De schipper van de Jacomina. 1813-1814..Eerste druk. Ge´llustreerd door Louis Raemaekers. Het verhaal speelt in de Franse tijd op Walcheren
51092: BODDAERT, PIETER CORN. ZN. (1694-1760 MIDDELBURG) - Stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert Corn. zoon.
51091: BODDAERT, MARIE - Naar het tooverslot van de witte vrouw ; ge´llustreerd door Ella Nieuwenhuis -, Eerder verschenen als feuilleton in: De Avondpost 13 oktober 1912-1 december 1912 80 pagina's
51090: BODDAERT, M. - Frans en het geheim. Ge´llustreerd door O. Geerling. 3e druk.
51093: BODDAERT, PIETER (1694-1760, MIDDELBURG) - Nagelaten Mengeldichten en levensbeschrijvinge van wylen de here mr. Pieter Boddaert. mitsgaders de Lykzangers op zyn ed overlyden
74304: BODE C. DE - Leer uw kind (methode voor het aanleren van de Heidelbergse Catechismus, deel 1)
69971: BAC A PRED GERF GEM BODEGRAVEN - een blijde boodschap 8 preken advent-kerst oud-nieuwjaar
73500: VERHOEFF J GB HERV PREDTE BODEGRAVEN - een Woord tot allendie in de Nederl Hervormde kerk beliojdenis des geloofd hebben afgelegsd 4e druk
41950: BAC A PRED GERF GEM BODEGRAVEN - De Heidelbergse catechismus 2 dln
42722: BODEMANN, FRIEDRICH WILHELM. (RECTOR IN M▄NDER) - Evangelisches Concordienbuch oder die Symbolischen BŘcher der evangelisch-lutherischen Kirche. Mit geschichtligen Einleitungen und Anmerckungen.
51095: BODENHEIM, NELLY. - Het regent - Het zegent.
51096: BODENSTEDT, FRIEDRICH - Die Lieder des Mirza-Schaffy
45101: THOENE BODIE - de terugkeer naar sion
51097: BODO HITZBLECK, K. - De man Hartfeld.
33401: BODO-HITZBLECK, KLAUS - De man Hartfeld.
28000: BODO HITZBLECK, K. - De man Hartfeld.
51098: BODO-HITZBLECK, KLAUS - De man Hartfeld.
32634: BOECK, P.F.J. (1697-1775, BRUSSEL) - Heylig leven, wondere deugden en schoone mirakelen van de Heylige Joanna de Valois, Koninginne van Vrankryck, Dochter van Ludovicus den XI. Suster van Carolus den VIII Huisvrouwe van Ludovicus den XII. Alle Koningen van Vranckryck: Fondateresse van het orden der Annuntiaten, Beminde Vriendinne van Jesus, en oprecht navolgster van Maria. In het getal van Godts Geluck-salige verklaert door onsen Alderheyligsten Vader Benedictus den XIV. Den 18. van Junius 1742. Uyt verscheydene Schryvers by-een vergadert door P.F.J. de Boeck, predikant der Minderbroeders tot Brussel.
51101: BOEDER, ANDRE - Speurtocht naar het verleden
48946: BOEDER, ANDRE - Bart en Judith en het raadsel van nummer 5 omslag en illustraties van de auteur.
40925: BOEDER, ANDRE - Speurtocht naar het verleden
51102: BOEDER, J.ENHUIZEN/EDE - Alreeds geweest. Kort overzicht van de aard en strekking van de gebeurtenissen in de Geref. Gem. in Ned. in 1953
22561: BOEDER. J. - Op weg naar een gereformeerde gezindte partij. Pleidooi voor het behoud van de SGP.
51103: BOEDER. J. - Op weg naar een gereformeerde gezindte partij. Pleidooi voor het behoud van de SGP.
46461: BOEDER, ANDR╔ - De deserteur
51105: BOEHM, REV. JOHN PHILIP - Minutes and letters of the Coetus of the German Reformed Congegations in Pennsylvania
32278: BOEHMERI, HENNING - Ius Parochiale ad Fundamenta Genuina. Revocatum a spuriis principiis purgatum atque ita adornatum ut Ius Ecclesiasticum protestatium illustrare et usum modernum libri tretii dcretalium quoad praecipuas materias ostendere queat adiecto indice triplici et supplemento novo. Editio sexta auctior et emendatior.
51106: BOEHMERI, HENNING - Ius Parochiale ad Fundamenta Genuina. Revocatum a spuriis principiis purgatum atque ita adornatum ut Ius Ecclesiasticum protestatium illustrare et usum modernum libri tretii dcretalium quoad praecipuas materias ostendere queat adiecto indice triplici et supplemento novo. Editio sexta auctior et emendatior.
73245: BOEHN, MAX VON. - England im Achtzehnten Jahrhundert.
75292: BOEKENOOGEN, G.J. & BODENHEIM, NELLY. - Raadsels. verzameld door Dr G J Boekenoogen Illustraties van Nelly Bodenheim 2e druk 1969
51111: BOEKHOLT, DR. P. TH. F.M. - Gelderse historische reeks. Het lager onderwijs in Gelderland.1795-1858.
14517: BOEKHOLT, DR. P. TH. F.M. - Gelderse historische reeks. Het lager onderwijs in Gelderland.1795-1858.
70375: BOEKHOUT J. - VERANTWOORD BIJBEL GEBRUIK
40906: BOELENS S.J., DR W.L - Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen. Die suche nach einem Abendmahlskonsens in der Evangelischen Kirche in Deutschland 1947-1957 und eine wŘrdigung aus Katholischer sicht.
51114: BOELENS S.J., DR W.L - Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen. Die suche nach einem Abendmahlskonsens in der Evangelischen Kirche in Deutschland 1947-1957 und eine wŘrdigung aus Katholischer sicht.
41613: BOENDER, GERT JAN - Het Messiaanse volk. De plaats van IsraŰl binnen een gereformeerd kader.
51115: BOENDER, GERT JAN - Het Messiaanse volk. De plaats van IsraŰl binnen een gereformeerd kader.
47277: BOENDERMAKER, PROF. DR. P. - De Grote Catechismus door dr. Maarten Luther
51116: BOENDERMAKER, J. P. - Tien jaar Lutherstudie in Nederland. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van kerkelijk hoogleraar vanwege het Evangelisch-Luthers Seminarium aan de Universiteit van Amsterdam op 13 oktober 1969.
51117: BOENDERMAKER, J. P. - De Augsburgse confessie. opnieuw vertaald en toegelicht door J.P. Boendermaker.
47057: BOER, DE A.M - Het leven van Mozes, 10 preken deel 2
75260: BOER, C. DEN - De Brief van Paulus aan de Romeinen 1-8 deel 1. deel 2 ro, 9-16
77200: BOER C. DEN - Pasen, feest van bevrijding
76861: BOER, G. - De sterke Simson en de Sterkste.3e druk
14499: BOER-OVERDUIN, G. - Jan Willem bouwt een vlot.
29398: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE)Z - Galaten.
43356: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - 1 Timotheus 1e druk
51172: BOER, G.HERV PRED - Hoop op God! Eerste prediking na ziekte gehouden op zondag 16 mei 1965 in de Nieuwe Kerk te Huizen. Afscheidpreek gehouden op zondag 20 juni 1965 in de Oude Kerk te Huizen. Intreepreek gehouden op zondag 27 juni 1965 in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee.
77110: BROUWER DE BOER J D E.A, - Een eeuw Christelijk Gereformerd in Kampen 1893-1993
47181: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Op verkenning in het Nieuwe Testament. .
43355: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - 2 Korinthe I-VI 1e dln
77015: BOER, ADRIAAN (RED.). - Focus. Tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland. Officieel orgaan van de Rotterdamsche amateur-fotografen vereeniging "Rotterdam" en van "de Haagsche amateur-fotografen vereeniging" 26e jaargang
77013: BOER, ADRIAAN (RED.). - Focus. Tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland. Officieel orgaan van de Rotterdamsche amateur-fotografen vereeniging "Rotterdam" en van "de Haagsche amateur-fotografen vereeniging" 24e jaargang
77014: BOER, ADRIAAN (RED.). - Focus. Tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland. Officieel orgaan van de Rotterdamsche amateur-fotografen vereeniging "Rotterdam" en van "de Haagsche amateur-fotografen vereeniging" 25e jaargang
77017: BOER, ADRIAAN (RED.). - Focus. Tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland. Officieel orgaan van de Rotterdamsche amateur-fotografen vereeniging "Rotterdam" en van "de Haagsche amateur-fotografen vereeniging" 17e jaargang
77018: BOER, ADRIAAN (RED.). - Focus. Tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland. Officieel orgaan van de Rotterdamsche amateur-fotografen vereeniging "Rotterdam" en van "de Haagsche amateur-fotografen vereeniging" 18e jaargang
77019: BOER, ADRIAAN (RED.). - Focus. Tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland. Officieel orgaan van de Rotterdamsche amateur-fotografen vereeniging "Rotterdam" en van "de Haagsche amateur-fotografen vereeniging" 21e jaargang
77016: BOER, ADRIAAN (RED.). - Focus. Tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland. Officieel orgaan van de Rotterdamsche amateur-fotografen vereeniging "Rotterdam" en van "de Haagsche amateur-fotografen vereeniging" 19e jaargang
1136: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Met vreugde...Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad. 2e druk
7127: BOER, C. DEN - Aantekeningen bij het Oude Testament. Deel 1.2edruk
47058: BOER G DOOR GRAAF, VAN DER .J - Passie voor het Evangelie Leven en werk van ds. G. Boer
47078: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Om 't eeuwig welbehagen
42209: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. Deel 1. 1e druk
51161: BOER, DS. L.S. DEN - Goddelijke Correctie. op predikers onder een afdak. Rede uitgesproken op de Theol. schooldag te Apeldoorn 5 Juni j.l.
51162: BOER, DS. L.S. DEN CHR GERF PRED ARNHEM - de troon boven de volkenzee tijdpreek over Daniel 7
51163: BOER, DS. L.S. DEN - De Privilegien van het kindschap Radiopreek gehouden door Ds. L.S. den Boer.
51164: BOER, DS. M. DEN - Louter Genade. Tweede zestal Predikatien.
73693: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE LEERDAM 'S-GRAVENHAGE - ARNHEM - De Godsspraak in de ramp teEzeon-Geber predikatiein verband met de Rampem die Nederland troffenin de week van 14 juli 1935
33867: BOER, ADRI DEN - Toen & Nu. Een selectie uit artikelen die in de Historische rubriek "Toen & Nu" in de periode van 1979 tot en met 1989 zijn gepubliceerd in " Het Kanaal " . (Nieuwerkerk aan de IJssel).
31776: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. 3e druk
1138: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Om 't eeuwig welbehagen. (Verhandelingen over de Dordtse Leerregels.) .1e d ruk
29397: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen.1-8 Deel 1
28355: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Een vreemd'ling hier beneen. Gedachten over Bunyans Christenreis.vierde druk.
28129: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Onbegonnen werk? Pastorale handreiking ten dienste van de ouderling derde druk.
27249: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Orientatie in het Nieuwe Testament Deel vier.
24093: BOER, D. DE - De stad zonder muren. Afscheidspreek te Aalten op 19 februari 1950.
2335: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE LEERDAM 'S-GRAVENHAGE - ARNHEM - Een band ontknoopt en vastgemaakt.
22009: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE) - Mijn Belijdenis In vragen en antwoorden beknopt weergegeven door Den Boer.
40512: JAARBOEK DER CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND / ONDER RED. VAN L.S. DEN BOER ... - Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
51186: BOER-OVERDUIN, G. - Omweg naar het geluk.
59399: L. S. DEN BOER - Het bevrijdings feest te Mahanaim Radio preek uigesproken de Radiokerkdienst van 12 febr. 1961
75529: (CALVIN) BOER, E.A. DE AND P. VAN DE BREEVAART (ED.) - De onbekende Calvijn. Een veelkleurig portret.
51167: BOER, G. - Door het geloof. Preken over Hebreen.
51153: BOER, DE M.G, HETTEMA, H - Kleine platen atlas, ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland
51154: BOER, DR. M.G. DE, EN H.HETTEMA JR - .Platenatlas ten gebruike bij het onderwijs in de algeemene geschiedenis. zesde vermeerderde druk 112 pp.hardcover gecartonneerd 29 x 20 cm. (ruim in de band, kleine gebruiksspoortjes) fraaie illustraties .
51158: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE) - Een band ontknoopt en vastgemaakt.
51119: BOER AUG. DE, PATOR TE WIESENS (OSTFRIESL.) - Der Pietismus in Ostfriesland am Ende des 17. und in der ersten Hńlfte des 18. Jahrhunderts
51128: BOER, C. DEN - Met vreugde...Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad.
51185: BOER-OVERDUIN, G. - Marietje Boerin.
16644: BOER, G. - Door het geloof. Preken over Hebreen.
51121: BOER DE E A E.A - de weg uit het moeras twaalg preken over Prediker
46222: BOER, DR. M.G. DE, EN H.HETTEMA JR - .Platenatlas ten gebruike bij het onderwijs in de algeemene geschiedenis. zesde vermeerderde druk 112 pp.hardcover gecartonneerd 29 x 20 cm. (ruim in de band, kleine gebruiksspoortjes) fraaie illustraties .
51159: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE) - Mijn Belijdenis In vragen en antwoorden beknopt weergegeven door Den Boer.
29244: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE) - De 4 paradoxen van PniŰl. Radiopreek gehouden 8 November 1953 in de Jeruzalemkerk 's-Gravenhage-West. 4e druk.
24353: BOER, DR. M.G. DE EN H. HETTEMA JR. - Grote platen-atlas ten gebruike bij het onderwijs in de algemeene geschiedenis. Vijde druk.
26616: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen deel 1
31717: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Man en Vrouw in bijbels perspectief een bijbels theologische verkenning van de man en vrouw verhouding met het oog op de gemeente uitgave van wege de Gerf Bond in de Ned Herv Kerk druk
23484: BOER C DEN - Fundamenteel belijden. Opmerkingen over het Schriftgeloof in de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
9285: BOER, C. DEN E.A. - Zicht op IsraŰl. Het joodse volk en het verbond in het licht van de Heilige Schrift, de reformatorische traditie en het moderne joodse en christelijke denken. Eerste deel 1
13458: BOER, G. - De sterke Simson en de Sterkste.
51175: BOER, J. H. DEN (1907-1975) - En gij zult deze woorden uw kinderen inscherpen. Brieven van onze vader J. H. den Boer.
74515: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen deel 1 3e druk
51127: BOER, ADRI DEN - Toen & Nu. Een selectie uit artikelen die in de Historische rubriek "Toen & Nu" in de periode van 1979 tot en met 1989 zijn gepubliceerd in " Het Kanaal " . (Nieuwerkerk aan de IJssel).
51132: BOER, C. DEN - Orientatie in het Nieuwe Testament Deel vier.
51134: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen.1-8 Deel 1
51135: BOER, C. DEN - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament.
51136: BOER, C. DEN - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. Deel 1.
51137: BOER, C. DEN - 1 Korinthe dl 1- hoofdstukken1-6
51140: BOER, C. DEN - Om 't eeuwig welbehagen
51141: BOER, C. DEN - De Brief van Paulus aan de Romeinen 1-8 deel 1.
51142: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneen. Gedachten over Bunyans Christenreis.vijfde druk.
51143: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneen. Gedachten over Bunyans Christenreis.'
51148: BOER, C. DEN SAMENSTELLER - Man en Vrouw in bijbels perspectief een bijbels theologische verkenning van de man en vrouw verhouding met het oog op de gemeente uitgave van wege de Gerf Bond in de Ned Herv Kerk 3e druk
51152: BOER, D. DE - De stad zonder muren. Afscheidspreek te Aalten op 19 februari 1950.
51155: BOER, DR. M.G. DE; HETTEMA JR., H." - Groote platenatlas, ten gebruike bij het onderwijs in de algmeene geschiedenis
51156: BOER, DS. C. DEN - De Geest en het werk in de kerk. Boeket uit eigen hof red BIe en Hoek
51173: BOER, GIJS HUIZEN/KATWIJK - Ik ben de Alpha. Preken en Bijbellezingen over Gen. 1. door G. de Boer. 1e druk.
51176: BOER, J.N., DE E.A. (RED.). - De Bavo te boek. Bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem.
51179: BOER, K.L. DE - Als de roode haan kraait
51182: BOER, M DEN - Druiven van Kanańn, door verspieders gevonden, door woestijnreizigers genoten. Stichtelijke verhandeling door ds. M. den BOER. 35 blz. Waarbij: Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling, door A. BERGSMA. 42 blz. Waarbij: Uit het leven van ds. Petros MZAMO, inlands predikant op de Mbuma-zendingspost. 31 blz. Waarbij: MBUMA-ZENDING. Toespraken en referaten van de op 28 mei 1966 in Tivoli en de op 24 juni 1967 in de Margriethal van het Jaarbeursgebouw te Utrecht gehouden zendingsdagen. 64 blz. Waarbij: Biddende voor de overheid. Predikatie t.g.v. de geboorte van prins Willem Alexander Claus George Ferdinand in de Ned. Herv. Kerk te Ouderkerk a.d. IJssel. Door A. de REDELIJKHEID, op vr. 28 april 1967 over 1 Tim. 2: 1-3. En een bevrijdingspredikatie over Colossenzen 2: 15, gehouden op Hemelvaartsdag 1945. Een lichtende kaars, 17e jaargang, no. 8 en 9. 1967. 30 blz. Waarbij: Rouwpredikatie, gehouden na het verlies van een kleinzoon en een Catechismuspredikatie, over zondag 5, vr. 13. Door A. de REDELIJKHEID. 32 blz. Waarbij: De profeet Habakuk of het eind der wereld. 32 blz. Waarbij: Referaten van dr. K. Dijk, over de School met de Bijbel. 24 blz. Waarbij: Mbuma-zendingspost. (zendeling J.D. van Woerden). 48 blz. Waarbij: De nieuwe Bijbelvertaling in discussie. Door Ds. M. Baan. 20 blz.
46269: BOER, DR. M.G. DE; HETTEMA JR., H." - Groote platenatlas, ten gebruike bij het onderwijs in de algmeene geschiedenis
46268: BOER, DE M.G, HETTEMA, H - Kleine platen atlas, ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland
75508: BOER D.E.H. DE, FABER D.J., JANSEN H.P.H. - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode uitgegeven door de Werkgroep 'Holland 1300-1500' onder verantwoordelijkheid van D.E.H. de Boer, D.J. Faber en H.P.H Jansen Serie 2 De rekeningen van rentmeesters der domeinen Deel: 1393-1396
75504: BOER D.E.H. DE, MARSILJE J.W. GENT. J.W. - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode uitgegeven door de Werkgroep 'Holland 1300-1500' onder verantwoordelijkheid van D.E.H. de Boer en J.W. Marsilje eindredactie M.J. van Gent Serie 1 De hofrekeningen en de dijkgraafsrekeningen van de Grote Waard Deel: 1358 - 1361 R.G.P. 237
75502: BOER D.E.H. DE, FABER D.J. GENT M.J. - Rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode uitgegeven door de Werkgroep 'Holland 1300-1500' onder verantwoordelijkheid van D.E.H. de Boer en D.J. Faber eindredactie M.J. van Gent Serie 1 De rekeningen van de tresorier en de dijkgraaf van de Grote Waard Deel 1393-1396
74516: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen deel 2 6e druk
75548: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneen. Gedachten over Bunyans Christenreis.' 2e druk
51180: BOER, L.S. DE - De troon boven de volkerenzee. Tijdpreek over DaniŰl 7
20026: BOER, DS. C. DEN (RED) E.A. - Messiasbelijdende Joden, vroeger en nu.
51183: BOER, RYK DE - Befke uit het Fries vertaald door Jeltje M. v.d. GaliŰn
51184: BOER-NEELE, MIRJAM DEN, ZOMER, MARIEKE - Ik zal je blijven dragen verwerking van het verlies van een ongeboren of pasgeboren kind
75447: BOER, D.E.H. DE E.A. (RED.) - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie III: De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren. Deel: 1393-1396 (Baljuwen en drossaards).
74514: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen deel 1 6e druk
21003: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Lof en dienst Pastorale handreiking ten dienste van de diakenen.
13556: BOER, M DEN - Druiven van Kanańn, door verspieders gevonden, door woestijnreizigers genoten. Stichtelijke verhandeling door ds. M. den BOER. 35 blz. Waarbij: Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling, door A. BERGSMA. 42 blz. Waarbij: Uit het leven van ds. Petros MZAMO, inlands predikant op de Mbuma-zendingspost. 31 blz. Waarbij: MBUMA-ZENDING. Toespraken en referaten van de op 28 mei 1966 in Tivoli en de op 24 juni 1967 in de Margriethal van het Jaarbeursgebouw te Utrecht gehouden zendingsdagen. 64 blz. Waarbij: Biddende voor de overheid. Predikatie t.g.v. de geboorte van prins Willem Alexander Claus George Ferdinand in de Ned. Herv. Kerk te Ouderkerk a.d. IJssel. Door A. de REDELIJKHEID, op vr. 28 april 1967 over 1 Tim. 2: 1-3. En een bevrijdingspredikatie over Colossenzen 2: 15, gehouden op Hemelvaartsdag 1945. Een lichtende kaars, 17e jaargang, no. 8 en 9. 1967. 30 blz. Waarbij: Rouwpredikatie, gehouden na het verlies van een kleinzoon en een Catechismuspredikatie, over zondag 5, vr. 13. Door A. de REDELIJKHEID. 32 blz. Waarbij: De profeet Habakuk of het eind der wereld. 32 blz. Waarbij: Referaten van dr. K. Dijk, over de School met de Bijbel. 24 blz. Waarbij: Mbuma-zendingspost. (zendeling J.D. van Woerden). 48 blz. Waarbij: De nieuwe Bijbelvertaling in discussie. Door Ds. M. Baan. 20 blz.
20390: BOER-OVERDUIN, G. - Marietje Boerin.
22367: BOER, G.HERV PRED - Hoop op God! Eerste prediking na ziekte gehouden op zondag 16 mei 1965 in de Nieuwe Kerk te Huizen. Afscheidpreek gehouden op zondag 20 juni 1965 in de Oude Kerk te Huizen. Intreepreek gehouden op zondag 27 juni 1965 in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee.
27217: BOER, GIJS PRED NED HERV HUIZEN/KATWIJK - Ik ben de Alpha. Preken en Bijbellezingen over Gen. 1. door G. de Boer. 1e druk.
30354: BOER, G. - Waarom nog een vreemdeling op de aarde?
31300: BOER, L.S. DE - De troon boven de volkerenzee. Tijdpreek over DaniŰl 7
33263: BOER-OVERDUIN, G. - Omweg naar het geluk.
33489: BOER, DS. M. DEN - Louter Genade. Tweede zestal Predikatien.
35311: BOER, DS. L.S. DEN - Goddelijke Correctie. op predikers onder een afdak. Rede uitgesproken op de Theol. schooldag te Apeldoorn 5 Juni j.l.
42576: BOER-NEELE, MIRJAM DEN, ZOMER, MARIEKE - Ik zal je blijven dragen verwerking van het verlies van een ongeboren of pasgeboren kind
43280: BOER, RYK DE - Befke uit het Fries vertaald door Jeltje M. v.d. GaliŰn
44538: BOER, DS. L.S. DEN - de troon boven de volkenzee
45323: BOER, J.N., DE E.A. (RED.). - De Bavo te boek. Bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem.
46188: BOER - Het leven van Mozes - deel 2
48568: L. S. DEN BOER - Het bevrijdings feest te Mahanaim Radio preek uigesproken de Radiokerkdienst van 12 febr. 1961
74517: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Op verkenning in het Nieuwe Testament. 5E DRUK .
74518: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Op verkenning in het Nieuwe Testament. 4E DRUK .
77020: BOER, ADRIAAN (RED.). - Focus. Tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland. Officieel orgaan van de Rotterdamsche amateur-fotografen vereeniging "Rotterdam" en van "de Haagsche amateur-fotografen vereeniging" 22e jaargang
77021: BOER, ADRIAAN (RED.). - Focus. Tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland. Officieel orgaan van de Rotterdamsche amateur-fotografen vereeniging "Rotterdam" en van "de Haagsche amateur-fotografen vereeniging" 23e jaargang
77166: MOURIK DE BOER R - Rik en Rakker
69819: BOEREBOOM, MARCEL. - Handboek van de muziekgeschiedenis. (5e volledig herziene, verbeterde en aangevulde druk)
51188: BOERKOOL, DS. J. D. - De waarde van het Goud. Preek over Genesis 2: 12a uitgesproken op zondag 28 Juli 1935 in de Rehobothkerk te A'dam Oost.
22368: BOERKOOL, DS. J. D. - De waarde van het Goud. Preek over Genesis 2: 12a uitgesproken op zondag 28 Juli 1935 in de Rehobothkerk te A'dam Oost.
51189: BOERSEMA, K.H. - Allard Pierson. Eene cultuur-historische studie door dr. K.H. Boersema. Met drie portretten en een afbeelding van 'De Velhorst'.
16384: BOERSEMA, K.H. - Allard Pierson. Eene cultuur-historische studie door dr. K.H. Boersema. Met drie portretten en een afbeelding van 'De Velhorst'.
51191: BOERSMA, K. - Moed voor de kerk. Christelijk en Gereformeerd na honderd jaar.
1958: BOERSMA, TJ. - Het evangelie opnieuw ontdekt. De betekenis van Luther voor de reformatie van de kerk.
16385: BOERSMA, K. - Moed voor de kerk. Christelijk en Gereformeerd na honderd jaar.
51193: BOERWINKEL, F. - Meer dat het gewone.
44938: BOERWINKEL, F. - meer dat het gewone.
72529: BOETS, PROF. DR. JOZEF - Guido Gezelle - Spreuken en gezegden.Met een voorwoord van Prof. Dr. J. van Houtte. Omslag en lay-out: Joris Pollers. bezorgd door] Jozef Boets
40907: BOETZELAAR VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, DR W. C. TH. BARON VAN. - Correspondentie van Ds. Adriaan Jacobszoon Hulsebos. Overdruk uit het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis deel XXXIII, afl 2,3,4.
40354: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, C.W. TH. VAN - De Gereformerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Ind´e in de dagen der oost-Indische Compagnie.
46103: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. VAN - De protestantsche kerk in Nederlandsch-IndiŰ. Haar ontwikkeling van 1620-1939.
74401: BOEVE, J. - Ge´nspireerd door het vuur. Zes eeuwen brandbestrijding in Ede
77297: BOGAARD, CONNY, HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT - Wij schrijven hier de geschiedenis: Loosdrechters, oude en nieuwe / red.: Conny Bogaard . [et al.; fotogr.: Jaap Meijer
51201: BOGAARD, J.H. - Tweetal Predikatien over Jesaja 61:1,2 en 3 en Jeremia 31:33 en 34
51203: BOGAARD, J.H. EVANGELIEDIENAAR TE SLIEDRECHT - Tweede viertal leerredenen.
19540: BOGAARD, J.H. (EVANGELIEDIENAAR TE SLIEDRECHT). - Viertal leerredenen.
31538: BOGAARD, J.H. - Tweetal Predikatien over Jesaja 61:1,2 en 3 en Jeremia 31:33 en 34
40094: BOGAARD, JOHN UIT DEN - Baron Swiebertje. Deel 2, dromen zijn bedrog. 3e druk
44857: BOGAARD J.H. - Viertal predikatien In leven bedienaardes goddelijken woords te sliedrecht.
21288: BOGAARTS, DR. M. D. - De periode van het kabinet - Beel. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945.
69570: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
51205: BOGAERS, MR. A. - De tocht van Heemskerk naar Gibraltar (In 1607)
70502: BOGAERTS C.P.M.M. - Het temperatuursverloop in koelribben en de berekening dezer ribben werktuigkundig ingenieur
51206: BOGAKTH, CARL HEINRICH V. - Der vertraute Umgang einer glńubigen Seele mit Gott und unseren Heilande Jesu Christo.
40564: BOGAKTH, CARL HEINRICH V. - Der vertraute Umgang einer glńubigen Seele mit Gott und unseren Heilande Jesu Christo.
51208: BOGERMAN, JOH. - Het Christelijk overlijden van de doorluchtige en hooggeboren Prins Maurits van Nassau, Prins van Oranje, enz. Tot troost en stichting van alle vrome ingezetenen van deze Nederlanden. .
51214: BÍHL, EDUARD - Dogmatik. Darstellung der christlichen Glaubenslehre auf reformirt-kirchlicher Grundlage.
51216: BÍHL, EDUARD - Prolegomena voor eene Gereformeerde Dogmatiek. Vertaling van een opstel van den Schrijver in de Ev. Sonntagsbote voor Oostenrijk 1867 en de Ref. Kirchenzeitung van Stńhelin en Thelemann 1875
51217: BÍHL, PROF. DR. E. - Bladen ter herinnering aan de Dordrechtsche Synode 250 jaren na hare tezamenkomst - Aan alle vrienden der Gereformeerde Leer opgedragen door bovenstaande
51210: BÍHL, E. - Ter verwering. Bedenkingen tegen de inleiding van het werk van Prof. Dr. A. Kuyper, "De vleeswording des Woords".
51211: BÍHL, E.PROF DR. IN WEIN 1836-1903 - Dogmatiek. Darstellung Christlichen Glaubenslehre auf Reformiert-Kirchlicher Grundlage
51212: BÍHL, ED - Het evangelie van Markus, met korte uitleggingen voorzien.
48808: BÍHL, EDUARD - Dogmatik. Darstellung der christlichen Glaubenslehre auf reformirt-kirchlicher Grundlage.
48814: BÍHL, EDUARD - Prolegomena voor eene Gereformeerde Dogmatiek. Vertaling van een opstel van den Schrijver in de Ev. Sonntagsbote voor Oostenrijk 1867 en de Ref. Kirchenzeitung van Stńhelin en Thelemann 1875
51218: BOHMEN, J. - Het derde boeck des auteurs, zynde hooge ende diepe gronden van't drievoudigh leven des menschen. Door Iacob Bohmen, anders Teutonicus genaemt, beschreven anno 1620. Fotomechanische herdruk van de in 1636 te Amsterdam verschenen uitgave.
19180: BOHMEN, J. - Het derde boeck des auteurs, zynde hooge ende diepe gronden van't drievoudigh leven des menschen. Door Iacob Bohmen, anders Teutonicus genaemt, beschreven anno 1620. Fotomechanische herdruk van de in 1636 te Amsterdam verschenen uitgave.
51220: BOISSIER, GASTON - Het stervend heidendom. (la fin du paganisme). Een cultuurbeeld van de vierde eeuw onzer jaartelling. Eene studie over de worstelingen van 't stervend paganisme met het jonge Christendom in het Westersch-Romeinsche rijk gedurende de vierde eeuw. Naar den derden Franschen druk vertaald door H. Bakels, en bedoeld als lectuur voor het beschaafd publiek. Met eene aanbeveling van Jo de Vries.
51222: BOITEN J - LOFZANGEN
44552: BOITEN J - LOFZANGEN
70644: BOKHORST, G. VAN EN RENOU, F - Hilversum in oude ansichten deel 1 9e druken deel 2 tweede druk (2 delen samen)
76770: BOKHORST H - Honderd jaar Christelijk Gereformeerdekerk in Nieuw Vennep
47747: BOKHORST, G VAN. - De verrekijker
49017: BOKHORST, G. VAN - Zo'n heikneuter. met pentekeningen van Jan Lutz
34778: BOKHOVEN, DRS. P. A. VAN; BURGGRAAF, DR. IR. M.; HOEK, DR. G. VAN DER; (RED) - Student en Kerk.
51226: BOKMA, T. - Heil den koning!
35895: BOKMA, T. - De vage bond.
51236: BOKMA, T. (E.A.) - Al zwijgen de klokken te Mijnsheerenland.
51237: BOKMA, T. (E.A.) - Al zwijgen de klokken te Mijnsheerenland.
51235: BOKMA, T. - De roofridder van Lodegem
51229: BOKMA, T. - Om 't Berkenhuis.
19957: BOKMA, T. (E.A.) - Al zwijgen de klokken te Mijnsheerenland.
27949: BOKMA, T. - Storm over de Greide.
32856: BOKMA, T. (E.A.) - Al zwijgen de klokken te Mijnsheerenland.
35877: BOKMA, T. - Om 't Berkenhuis.
43399: BOKMA, T. - Heil den Koning. Een vehaal uit den tijd van Salomo. 1ste druk,
47588: BOKMA, T. - De Indische oom.
51238: BOL, J. F. - Afbraak van AFALFA MOSAIC VIRUSdoor pancreas-ribonuclease structuur-onderzoek
48628: BOL, J. F. - qAfbraak van AFALFA MOSAIC VIRUSdoor pancreas-ribonuclease structuur-onderzoek
71691: RENES-BOLDINGH M.A.M. - Van een witte zuster en een klein zwart kindje
51239: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - PoŰzie voor onze kinderen uit de werken der Noord- en Zuid-Ned. dichters. In twee delen.
71118: RENES-BOLDINGH - De tent op de boswei (met illustratie van Corrie van der Baan)
64193: RENES-BOLDINGH - Ineke's grote geheim 2e druk
31338: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - PoŰzie voor onze kinderen uit de werken der Noord- en Zuid-Ned. dichters. In twee delen.
51240: BOLHUIS, J. VAN - Rebekka en Jakob. Belangrijke feiten uit hun leven naar de verklaring van Calvijn, Zwingli en Luther. Benevens eene proeve van handeling van het leven van Jakob.
51241: BOLHUIS, J. VAN - Rebekka en Jakob. Belangrijke feiten uit hun leven naar de verklaring van Calvijn, Zwingli en Luther. Benevens eene proeve van handeling van het leven van Jakob.
26478: BOLHUIS, J. VAN - Rebekka en Jakob. Belangrijke feiten uit hun leven naar de verklaring van Calvijn, Zwingli en Luther. Benevens eene proeve van handeling van het leven van Jakob.
51242: BOLINK, PETER - Towards Church union in Zambia.
51247: BOLKESTEIN, DR. M. H. - Keus uit twaalf postillen.
19259: BOLKESTEIN, DR. M. H. - Keus uit twaalf postillen.
36877: BOLKESTEIN, DR. M. H. - Keus uit twaalf postillen.
51248: BOLLAND, G.J.P.J.9999 - De kerk van Utrecht. Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands, door G.J.P.J. Bolland.
25606: BOLLAND, G.J.P.J. - De kerk van Utrecht. Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands, door G.J.P.J. Bolland.
46916: BOLLAND - Spreuken Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
73695: ORREE A J LEO BOLLEMAN - Berkel en Rodenrijs 1940-1945 bevrijd een terugblik 10meo1940-5 mei 1945
48088: BOLLEN, HEN/KUIPER-ABEE, JANTIEN - Worsteling om Walcheren 1939-1945 1e druk, Rijk geillustreerd
51249: BOLMAN, J. L. - Verhalen uit de geschiedenis des Vaderlands. Een leesboek voor de hoogste afdeeling der tweede of de laagste afdeeling der hoogste klasse eener volksschool.
13462: BOLMAN, J. L. - Verhalen uit de geschiedenis des Vaderlands. Een leesboek voor de hoogste afdeeling der tweede of de laagste afdeeling der hoogste klasse eener volksschool.
51250: BÍLSCHE, W. - Het leven der liefde in den natuur. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der liefde.Voor Nederland bewerkt door A.J.C. Snijders,
5086: BOLSWERT, BOETIUS A. - AMSTELREDAMS EER ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
51251: BOLSWERT, BOETIUS A. - AMSTELREDAMS EER ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
51252: BOLT, LUURDINA LOUISE ELIZABETH - Goede raad. Over autonomie en goede redenen in de praktijk van de genetische counseling. Academisch proefschrift. Vrije universiteit.
51253: BÍLTE, A. - Nieuw vrouwen-brevier
51254: BOLTEN D (SAMENSTELLER) - Twintig jaar restaureren in Delft
51255: BOM, G.H.V.D. (PICHT, G.) - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van George Picht en haar betekenis voor de theologie. (Diss.)
44780: BOM, G.H.V.D. (PICHT, G.) - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van George Picht en haar betekenis voor de theologie. (Diss.)
47664: BOMANS, GODFRIED; PRENEN, H.L. - Sprookjes van Godfried Bomans. (1e druk)
51256: BOMMEL JZN, JAN VAN (SAMENSTELLING) - Daar kerkte Rotterdam. Kerken die in Rotterdam verwoest werden, en hun interieur met foto,s .
46072: BONA, JOANNE - De sacrificio missae tractatus asceticus, continens praxim attentŔ, devotŔ et reverenter celebrandi. auctore Joanne Bona, S.R.E. Tituli S. Bernardi ad Thermas Presbytero Cardinali, Ord. Cisterciensis. Editio Septima.
51258: BONACINĂ, MARTINUS (1585-1631) - Utriusque signaturŠ referendarii Compendium. omnium operum de theologia morali, omnibusq conscientienodis, collectum & ordine alphabetico digestum. per r.d antonivm goffar leodiensem, ss. theol. doótorem & protonotarium apostolicum, nunc primum notis additionibus ex probati▀imis auctoribus manuscriptis auctum illustratum cum aliis casistis collatum atque omnibus editionibus nouissime accommodatum prodit.
33233: BONACINĂ, MARTINUS (1585-1631) - Utriusque signaturŠ referendarii Compendium. omnium operum de theologia morali, omnibusq conscientienodis, collectum & ordine alphabetico digestum. per r.d antonivm goffar leodiensem, ss. theol. doótorem & protonotarium apostolicum, nunc primum notis additionibus ex probati▀imis auctoribus manuscriptis auctum illustratum cum aliis casistis collatum atque omnibus editionibus nouissime accommodatum prodit.
51269: BONAR, HORATIUS - Ware godsdienstige oplevingen en de mensen, die God gebruikt
51262: BONAR, A. A. - Stromen van levend water
51267: BONAR, HORATIUS - Het bloed van de gekruisde
51264: BONAR, H. - Volg het lam.1e druk vertaald LJ van Valen
51265: BONAR, H. - Volg het Lam.2e druk
51268: BONAR, HORATIUS - Wendt u naar mij toe vertaald LJ van Valen
51261: BONAR, A. A. - Uit het leven van ds. Robert Murray M'Cheine, predikant te Dundee (Schotland) Door andrew A. Bonar. Opnieuw bewerkt.
75989: BONAR, HORATIUS - Volg het lam.1e druk vertaald LJ van Valen
2193: BONAR, HORATIUS - Hoe zal ik tot God gaan? Uit het Engels vertaald door L. J. van Valen.
76365: BONAR, HORATIUS - Gods weg van vrede 4edruk
16645: BONAR, HORATIUS - Zie de mens. vertaald L J van Valen
16648: BONAR, HORATIUS - Volg het lam.1e druk vertaald LJ van Valen
29452: BONAR, HORATIUS - Volg het Lam.2e druk
42286: BONAR, HORATIUS - Het bloed van de gekruisde
16961: BONAVENTURA - Sancti BonaventurŠ ord. min. episc.. card. et eccl. doctoris seraph. Breviloquium adjectis illustrationibus ex aliis operibus ejusdem S. Doct. depromptis tabulis ad singula capita et appendicibus opera et studio P. Antonii MariŠ a Vicetia, ref. prov. VenetŠ lect. Theol. et Provincialis. Editio altera ab auctore recognita.
51270: BOND, BOUGLAS - Het verraad roman over Johannes Calvijn
48345: BONGER, H. - Leven en werk vanDirck Volckertszoon Coornhert..
74691: KERKVADERS DOOR BENEDICTINESSEN VAN BONHEIDEN - Kerkvaders origenis1-2-3--4
74692: KERKVADERS DOOR BENEDICTINESSEN VAN BONHEIDEN - Kerkvaders origenis1-2-3--4
74889: BONHKE W F E A - 75 jaar Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel; MARKTGIDS 1996
76399: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) DOOR MARY GLAZENE - De SABOTEUR biografische roman 0ver theolog en verzetsman Dietrichh Bonhoefer door Mary Glazener
72043: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) DEKKER,G. - HET ZOUT DER AARDE Bonhoeffers visie op de kerk
76369: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Dietricht Bonhoeffer verzoekingBewerkt en uitgegeven door Eberhard Bethge vertaald Drs C C Addink
46543: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Theologie gemeinde Vorlesungen briefe gesprache, 1927 bis 1944 [Gesammelte Schriften, 3 Band]
51393: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) BOSANQUET, MARY. - Leven en dood van Dietrich Bonhoeffer.
76367: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) CHRISTAN GREMMELS EN HEIRICH W GROSE - Dietricht Bonhoeffer zijn weg in het verzet.
51276: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Ein blutzeugeaus jungster zeit ,
51273: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Werken met Bonhoeffer. Door A.G. Baas, E. Bethge, G. van Roon, G.Th. Rothuizen, L. Schuurman, J. Sperna Weiland, H. Wiersinga.
51274: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Grond onder de voeten. Burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer. Een theologische studie.
51275: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Werken met Bonhoeffer. M.m.v. E.Bethge, G.Th.Rothuizen, J.Sperna Weiland e.a. .
51277: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - lesebuch
76960: DIETRICH BONHOEFFER - BRUIDSBRIEVEN uit de cel Briefwisseling van de Duitse theoloog en verzetsstrijder (1906-1945) met zijn verloofde
76961: BONHOEFFER, D., BETHGE, E. - Dietrich Bonhoeffer. De biografie. Theoloog - Christen - Tijdgenoot Vertaling en redactie van deze herziene uitgave L.W. Lagendij
72045: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945 - Een woord voor elke dag.
72046: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945 (DUDZUS, OTTO, RED.). - Trouw aan de wereld. Meditaties
16651: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) WEDEMEYER VON MARIA - Bruidsbrieven uit de cel. 1943-1945
51280: BONHOEFFER, DIETRICH - Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Hrsg.von E.Bethge. Neuausgabe.
70476: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Verborgen omgang Gemeenschapsleven
76409: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Wat is wezwkijk? Dagboek fragmenten herinnerringen
43657: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Grond onder de voeten. Burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer. Een theologische studie.
44809: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Werken met Bonhoeffer. M.m.v. E.Bethge, G.Th.Rothuizen, J.Sperna Weiland e.a. .
44935: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - christologie
55145: GIESELER J C L DR. BONN - Inleiding tot de Dogmengeschiedenis en algemeene dogmengeschiedenis mede gedeeld uit het werk uit het hoogduitsch door S A J de RUEVER GRONEMAN
51281: BONNEFORT, G. - Het Kerstgeschenk des Keizers naar Gaston Bonnefont door P C Mondriaan Sr , 2e
47672: BONNEFORT, G. - Het Kerstgeschenk des Keizers naar Gaston Bonnefont door P C Mondriaan Sr , 2e
51282: BONNEMA, TINE - Over de grenzen Druk: 1ste druk.. De auteur wil 'onze jongemeisjes en jongemannen die naar Indie gaan' voor een 'bepaald gevaar' waarschuwen
43416: BONNEMA, TINE - Over de grenzen Druk: 1ste druk.. De auteur wil 'onze jongemeisjes en jongemannen die naar Indie gaan' voor een 'bepaald gevaar' waarschuwen
1323: BONNET, L. (PREDIKANT BIJ DE FRANSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE FRANKFORT) - Het leven des christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet.
51284: BONNET, L. (PREDIKANT BIJ DE FRANSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE FRANKFORT) - De christen aan de tafel des Heeren. Naar het Fransch door J. P. Hasebroek.
74002: LEON BONNIE - Wat het hart verlangt (Sydney Baai serie, deel 2, tweede druk oktober)
77469: BONT DE A.L.- DAS G. - Atlas algemene en vaderlandse geschiedenis (2 foto's)
24443: BONTEKOE, G.A. / MULDER, R.D. / POORTMAN, J. / WERKMAN, E.J. - Nieuwe Drentsche volksalmanak 1953. Orgaan van het Provinciaal Museum van Drenthe, het Drentsch Genootschap en de Drentsche praehistorische Vereeniging. 71e jaargang.
51289: BOO, J. A. DE - Heraldiek
68726: WESTRATE J C PRED GERF GEM DOOR S BOOGAARD - In de schuilplaats des Allerhoogsten ternagedachtenia aan Ds J C Westrate
43694: HOOYKAAS G J EN BOOGMAN J C - De briefwisseling van J R Thorbecke deel 1 1830-1833 RGP kleine serie no 42
77003: BOOIJNK H G E A - 700 jaar kerkelijk leven in Denekamp
47856: THE BOOK - The Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church According to the Use of the United Church of England. anf Ireland Together with the Psalter, Or Psalms of David, Pointed As the Are to Be Sung Or Said in Churches:waarbij New Version of the Psalms of David -- by Nicholas Brady dd and Nahum Tate ocford `1818 tot psalm 140
51285: BONNIE BOOK - Mc Duff - A bonnie book - illustrated by Kippy
66666: THE BOOK - The Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church According to the Use of the United Church of England. anf Ireland Together with the Psalter, Or Psalms of David, Pointed As the Are to Be Sung Or Said in Churches:waarbij New Version of the Psalms of David -- by Nicholas Brady dd and Nahum Tate ocford `1818 tot psalm 140
51293: BOOK IMAGE DELESCEN - VAN RIJSEWIJK, R. - Duchesse-kant, kant voor hertoginnen: handleiding voor het maken van Duchesse-kant met 28 patronen
45630: BOOK IMAGE BAINES, JOHN EN M┴LEK, JAROM═R - Atlas van het oude Egypte
43149: BOOK IMAGE ZOETHOUT, D. A. - De plant in nijverheid en handel
44796: BOOK IMAGE DELESCEN - VAN RIJSEWIJK, R. - Duchesse-kant, kant voor hertoginnen: handleiding voor het maken van Duchesse-kant met 28 patronen
63953: PSALMS BOOKS - The bookof Common prayer, and administration of the sacraments en other rites and ceremonies of the Church, according to the use of the church of England and Ireland, together with the psalter of psalms of David.
72455: BOOM, H. TEN/ GEUDEKE, E./ LEEUWENBERG, H.L.PH./ ABELS, P.H.A.M. (RED.) - Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw van de Reformatie 1520-1620. O.a.: B.J. Spruyt, Hinne Rode (c. 1480 - c. 1539): het leven en de ontwikkeling van de dissidente rector van het Utrechtse fraterhuis.
73013: BOOM, H. TEN...ET AL - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam Enkele z/w illustraties. Register van personen en plaatsen. Serie: Werken van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis nr. 3.
51299: BOOM, DR. H. TEN. - De reformatie in Rotterdam, 1530 - 1585.
75069: BOOM, CORRIE TEN - Het beste deel komt nog. Troost voor zieken en treurenden.
75070: BOOM, CORRIE TEN - In Hem geborgen de geschiedenios van mijn leven 2e of 3e druk
75071: BOOM, CORRIE TEN - Iedere dag Nieuw 11e druk2008
75072: BOOM, CORRIE TEN - Vertrouw op God
75074: BOOM, CORRIE TEN - Niet ik maar Christus 9e druk
75077: BOOM, CORRIE TEN - Het beste deel komt nog. Troost voor zieken en treurenden.
75078: BOOM, CORRIE TEN - In het huis van mijn vader de jaren voor de schuilplaatsd
75079: BOOM, CORRIE TEN - Iedere dag nieuw meditaties en gebeden
51296: BOOM, C. - Het beste komt nog
37132: BOOM, CORRIE TEN - Zwerfster voor God.
23535: BOOM, CORRIE TEN - Zonder hem kan ik niets doen. Verzamelde notities van Corrie ten Boom.
13473: BOOM, C. - Het beste komt nog
48873: BOOM, H. TEN / GRAAF, G.H. VAN DE / LAMPING, A.J. / OKKEMA, J.C. (RED.) - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam. Werken van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis nr. 3.
51301: BOOMA, J.G.J VAN - Dit is 't memoriboec van Voirburch Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566 in opdracht van de ''Stichting 2000 jaar Voorburg'' bewerkt en uitgegeven door J.G.J. van Booma
74982: BOOMA J.G.J. VAN - Windesheim, tweede herziene druk
45656: BOOMA, J.G.J VAN - Dit is 't memoriboec van Voirburch Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566 in opdracht van de ''Stichting 2000 jaar Voorburg'' bewerkt en uitgegeven door J.G.J. van Booma
51302: BOOMSMA, HANS & J.B. MANG╔ - Het land van de Goudse kazen zoals het was.
51303: BOOMSMA, HANS & J.B. MANG╔ - De Vechtstreek zoals het was.
20006: BOOMSMA, HANS & J.B. MANG╔ - Het land van de Goudse kazen zoals het was.
20007: BOOMSMA, HANS & J.B. MANG╔ - De Vechtstreek zoals het was.
51308: BOON, AARTJE - Als knoppen open gaan... Illustraties: Jaap Kramer.
8672: BOON, AARTJE - En zo vierde Tineke toch kerstfeest. zevende druk.
51314: BOON, R.BJJJ TKOYU0O9K - Ontmoeting met IsraŰl. Het volk van de torah.
51312: BOON, L. - De vereniging van uitgetredenen uit de Ned. Herv. Kerk 1916-1976.(Ds Keck-Boone-Mieras)
51309: BOON, D. : - Boeken in Nederland, vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven. .
51310: BOON, IRENE VAN DER E. A. - Leuk voor later vorstelijk kerken in Soestdijk
51313: BOON, R. - De hageprediker van Alkmaar.
51311: BOON, J.G.M. - Beknopte geschiedenis van een oude dorpskerk.
71080: BOON R. - Jacob Simonsz. de Rijk de vrijheidsheld (met tekeningen van Van de Hulst Jr.)
48722: BOON - Boon's geillustreerd Magazijn, achtste jaargang eerste deel
5560: BOON, L.BERGAMBACHT - De vereniging van uitgetredenen uit de Ned. Herv. Kerk 1916-1976.(Ds Keck-Boone-Mieras)
24337: BOON, R.BJJJ TKOYU0O9K - Ontmoeting met IsraŰl. Het volk van de torah.
30708: BOON, R. - De hageprediker van Alkmaar.
37019: BOON, J.G.M. - Beknopte geschiedenis van een oude dorpskerk.
41365: BOON, D. : - Boeken in Nederland, vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven. .
41886: BOON, IRENE VAN DER E. A. - Leuk voor later vorstelijk kerken in Soestdijk
48729: BOON - Boon's geillustreerd Magazijn, zevendejaargang twede deel
70041: BOONE, DS. L. (1860-1935) - De roede des Heeren over Neerlandsch volk. Predikatie over Daniel 5:20 naar aanleiding der tijdsomstandigheden.
13471: BOONE, DS. L. (1860-1935) - herdacht. Herdenkingspredikatie door ds. M. A. Mieras. Met een voorwoord door ds. W. H. Blaak.
51323: BOONE, DS. L. (1860-1935) - De Goede Strijd gestreden. Lijkreden op het afsterven van ds. L. Boone, gehouden op dinsdag 30 april door ds. W. H. BLAAK te St.-Philipsland. Met toespraken op het graf door Ph. Verlinde, Pleun Kleyn, De Gruiter en J. C. van Harmelen te 's-Gravenhage.
39427: BOONE, DS. L. (1860-1935) - De roede des Heeren over Neerlandsch volk. Predikatie over Daniel 5:20 naar aanleiding der tijdsomstandigheden.
17924: BOONE, DS. L. (1860-1935) - Leven en sterven van ds. Laurens Boone. Grootendeels door hemzelf beschreven.
51319: BOONE, DS. L. (1860-1935) - Levensschets. Bewerkt naar verschillende gegevens door C. Ritmeester. Tweede duizendtal.
25305: BOONE, DS. L. (1860-1935) - Door water en vuur. Brieven van Ds. L. Boone aan Katharina Flipse met de geschiedenis van Westkapelle door Joh. Westerbeke.
51318: BOONE, A.TH. EN EKERIS, J. VAN - Zending tussen woord en daad. Twee hoofdstukken uit de gescheidenis van gereformeerd piŰtisme en zending
51320: BOONE, DS. L. (1860-1935) - herdacht. Herdenkingspredikatie door ds. M. A. Mieras. Met een voorwoord door ds. W. H. Blaak.
13472: BOONE, DS. L. (1860-1935) - De Goede Strijd gestreden. Lijkreden op het afsterven van ds. L. Boone, gehouden op dinsdag 30 april door ds. W. H. BLAAK te St.-Philipsland. Met toespraken op het graf door Ph. Verlinde, Pleun Kleyn, De Gruiter en J. C. van Harmelen te 's-Gravenhage.
51321: BOONE, DS. L. (1860-1935) - De Goede Strijd gestreden. Lijkreden op het afsterven van ds. L. Boone, gehouden op dinsdag 30 april door ds. W. H. BLAAK te St.-Philipsland. Met toespraken op het graf door Ph. Verlinde, Pleun Kleyn, De Gruiter en J. C. van Harmelen te 's-Gravenhage.
46310: BOONE, A.TH. EN EKERIS, J. VAN - Zending tussen woord en daad. Twee hoofdstukken uit de gescheidenis van gereformeerd piŰtisme en zending
51324: BOOR, WERNER DE UND ADOLF POHL (HRSGG.): - Wuppertaler Studienbibel begrŘndet von Fritz Rienecker [herausgegeben von Werner de Boor und Adolf Pohl], Das Evangelium des Matthńus, Das Evangelium des Markus, Das Evangelium des Lukas, Das Evangelium des Johannes (erster und zweiter Teil), Die Apostelgeschichte, Der Brief des Paulus an die R÷mer, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Der zweite Brief des Paulus an die Korinther, Der Brief des Paulus an die Galater, Der Brief des Paulus an die Epheser, Die Briefe des Paulus an die Philipper und an die Kolosser, Die Briefe des Paulus an die Thessalonicher, Der erste Brief des Paulus an Timotheus, Der zweite Brief des Paulus an Timotheus, Die Briefe an Titus und an Philemon, Der Brief an die Hebrńer, Der Brief des Jakobus, Der Brief des Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Der Brief des Petrus und der Brief des Judas,,
48092: BOOR, WERNER DE UND ADOLF POHL (HRSGG.): - Wuppertaler Studienbibel begrŘndet von Fritz Rienecker [herausgegeben von Werner de Boor und Adolf Pohl], Das Evangelium des Matthńus, Das Evangelium des Markus, Das Evangelium des Lukas, Das Evangelium des Johannes (erster und zweiter Teil), Die Apostelgeschichte, Der Brief des Paulus an die R÷mer, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Der zweite Brief des Paulus an die Korinther, Der Brief des Paulus an die Galater, Der Brief des Paulus an die Epheser, Die Briefe des Paulus an die Philipper und an die Kolosser, Die Briefe des Paulus an die Thessalonicher, Der erste Brief des Paulus an Timotheus, Der zweite Brief des Paulus an Timotheus, Die Briefe an Titus und an Philemon, Der Brief an die Hebrńer, Der Brief des Jakobus, Der Brief des Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Der Brief des Petrus und der Brief des Judas,,
51325: BOORSMA, K . PRED. VAN DE GEREF KERK VAN ALTEVEER - Alzoo sprak prof. Dr. K. Schilder
76133: BOORSMA, TJ. - De Grote of Martinikerk Sneek door de eeuwen heen.
47926: BOORSMA, P. - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. [Eerste bundel]. 2e druk.
1320: BOOT, J. - Verzameling van zestig brieven door J. Boot te Delft en eenige anderen.
51327: BOOT, W.J.J. - De boot toet!. Geschiedenis van de Urker bootverbindingen. 1e Druk. Deel VI van Urker Uitgaven. Met foto's van oude schepen. 160 blz. Als Nieuw.
25801: BOOT, J. - Neŕrland's droevige kerkstaat. Overdacht in een brief benevens een brief aan Dr. A. Kuyper Sr. over het verzekeringswezen vermeerderd met nog eenige brieven van J. Boot te Delft.
46704: BOOT, W.J.J. - De boot toet!. Geschiedenis van de Urker bootverbindingen. 1e Druk. Deel VI van Urker Uitgaven. Met foto's van oude schepen. 160 blz. Als Nieuw.
3402: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De Heerschappy der Genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwoogen door Abraham Booth, Bedienaar van 't H. Euangelium in London. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche Uitgaave, van 1771. MET DAARBIJ GEBONDEN De verloochening van eigen - gerechtigheid volstrekt noodig ter betrachting van evangelische deugd. in eene verhandeling over Galaten 11: 19. Waar achter gevoegd is, des Christens zeegepraal over de dood en Graf, of leerrede over 1 Korinthen 15 : 55-57 door Abraham Booth dienaar van 't Evangelie binnen Londen. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven.
26987: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De verloochening van eigen - gerechtigheid volstrekt noodig ter betrachting van evangelische deugd. in eene verhandeling over Galaten 11: 19. Waar achter gevoegd is, des Christens zeegepraal over de dood en Graf, of leerrede over 1 Korinthen 15 : 55-57 door Abraham Booth dienaar van 't Evangelie binnen Londen. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven.
4044: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong, tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwogen. Uit het Engelsch vertaald, en naar de laatste Engelsche uitgaave verbeterd. Derde druk.
4373: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwoogen door A. Booth. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche uitgaave, van 1771.
27222: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan dezelver vervulling, nagegespeurd en overwoogen door Abraham Booth, bedienaar van het H. Evangelium in Londen. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche uitgave, van 1771. 1e druk.
13469: BOOTH, ABRAHAM (1735-1806 LONDON) - De heerschappij der genade, met deszelver oorsprong tot aan deszelver vervulling nagespeurd en overwogen. Door Abraham Booth, bedienaar van't heilig Evangelie in Londen. Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelse uitgave van 1771.
108: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Uit het Engelsch vertaald en naar de laatste Engelsche uitgaave verbeterd. Derde druk.
36420: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling. Vertaald naar de Engelsche uitgaave van 1771. vertaald naar deTweede druk. berbeeterde en ver meerderede Engelsche uitgaave van 1771 .
33614: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappij der Genade. Van haren oorsprong tot aan hare vervulling nagespeurd en overwogen. Nieuwe uitgaaf.
32498: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelsche uitgaave van 1771. Tweede druk.
51328: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Uit het Engelsch vertaald en naar de laatste Engelsche uitgaave verbeterd. Derde druk.
51329: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong, tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwogen. Uit het Engelsch vertaald, en naar de laatste Engelsche uitgaave verbeterd. Derde druk.
51335: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling. Vertaald naar de Engelsche uitgaave van 1771. vertaald naar deTweede druk. berbeeterde en ver meerderede Engelsche uitgaave van 1771 .
51334: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelsche uitgaave van 1771. Tweede druk.
51332: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan dezelver vervulling, nagegespeurd en overwoogen door Abraham Booth, bedienaar van het H. Evangelium in Londen. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche uitgave, van 1771. 1e druk.
51330: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwoogen door A. Booth. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche uitgave, van 1771.
76978: BOOTHSTRAAT - Boothstraat 6 de geschiedenis van een opbouw
51337: BOOY, H. TH. DE - Tusschen mijnen en grondzeeŰn.
51336: BOOY, DRS. E. P. DE - Inventaris van het archief van de familie van Weede
38657: BOOY, H. TH. DE - Tusschen mijnen en grondzeeŰn.
74047: THOENE BODIE & BORCK - Opgemerkt (deel 8)
51340: BORG, J. TER - Oranje boven! Bij 't zilveren kroningsfeest van H. M. koningin Wilhelmina.
16539: BORG, J. TER - Oranje boven! Bij 't zilveren kroningsfeest van H. M. koningin Wilhelmina.
51342: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. 2e druk.
51344: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. zesdedruk. 2 dln. Dl. 1: (12) 252 blz. dl. 2: (12) 203blz.
51345: BORGER, E.A. - Dichterlijke Nalatenschap. weede, vermeerderde druk.
51343: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. 4e druk
15554: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR). - Leerredenen. 4e druk
3422: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. Vijfde druk. 2 dln. Dl. 1: (16) 304 blz. dl. 2: (18) 264 blz.
70528: BORGER E.A. - Gedichten zesde druk
70050: BORGER, G.J. - Staat van Land en Water. Provinciale waterstaat van Utrecht . Stichtse Historische Reeks 7
51346: BORGERS, DS. D. H. E.A. - Reformatorische Stemmen verleden en heden.
51347: BORGERS, GERRIT - De muze viert feest. Een bonte verzameling feestgedichten. Uitgave voor de jeugd van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels ter gelegenheid van de vijf en twintigste boekenweek 1960.
15631: BORGERS, DS. D. H. E.A. - Reformatorische Stemmen verleden en heden.
29163: BORGERS, GERRIT - De muze viert feest. Een bonte verzameling feestgedichten. Uitgave voor de jeugd van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels ter gelegenheid van de vijf en twintigste boekenweek 1960.
73340: BORN-VLAANDEREN, A. VAN DEN - De veilige weg
42337: BORN-VLAANDEREN, A. VAN DEN - De bevrijding
42336: BORN-VLAANDEREN, A. VAN DEN - Tocht van vertrouwen
72308: BORNE, JOS VAN DEN, LILIAN DE BRUIJN EN CONRAD GIETMAN (EINDREDACTIE) - Veranderende levens, Nederlandse levens na 1850. Deel 61
51667: BRAMER JOANNES ROOMSCH CATHOLIJK PASTORTE BORNE - De Roomsch Catholijke kerk verdedigd tegen de beschuldigingen welke de eerwaarde heer J J SCHOLTEN,presedint vanhet provinciaal kerk bestuur van Noord Brabantd en predikant teBreda tegen haar heeft voorgesteld zoo wel in zijn werkje tegen J G le SAGE ten BROEK
45860: BRAMER JOANNES ROOMSCH CATHOLIJK PASTORTE BORNE - De Roomsch Catholijke kerk verdedigd tegen de beschuldigingen welke de eerwaarde heer J J SCHOLTEN,presedint vanhet provinciaal kerk bestuur van Noord Brabantd en predikant teBreda tegen haar heeft voorgesteld zoo wel in zijn werkje tegen J G le SAGE ten BROEK
51351: BORNEBROEK, DRS.A.H. - Als een goed rentmeester een schets van de Van coeverden Adriani Stichting en haar oprichter
60314: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546]. BORNKAMM, HEINRICH - Martin Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzehnt zwischen dem Wormser und dem Augsburger Reichstag. Aus dem Nachlass herausgegeben von Karin Bornkamm. ,
44373: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546]. BORNKAMM, HEINRICH - Martin Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzehnt zwischen dem Wormser und dem Augsburger Reichstag. Aus dem Nachlass herausgegeben von Karin Bornkamm. ,
51352: BORR┴S, J. - Evangelisch geloofsgetuigenis van Ex-pater JosÚ Borrßs. Ind eprotestantse kerk te Albacete (Spanje) afgelgd op zaterdag 2 februari 1953, des avonds 9 uur.
31233: BORR┴S, J. - Evangelisch geloofsgetuigenis van Ex-pater JosÚ Borrßs. Ind eprotestantse kerk te Albacete (Spanje) afgelgd op zaterdag 2 februari 1953, des avonds 9 uur.
51355: BORST, J.C. DR. - Eens een dief, altijd een dief..!? Een christelijke handreiking bij het pastoraat aan gevangenen en hun familieleden
51356: BORST, P., CLEERDIN, J.A.M., (RED.), - Drukkersweekblad autolijn. Kerstnummer 1960. 101 pp. ingenaaid. Illustraties. Â Nummer 52
51354: BORST J C DR - Gij zijt die man een onderzoek naar de pastorale zorg voor incestdaders
47396: BORST, P., CLEERDIN, J.A.M., (RED.), - Drukkersweekblad autolijn. Kerstnummer 1960. 101 pp. ingenaaid. Illustraties. Â Nummer 52
42705: BORST, J.C. DR. - Eens een dief, altijd een dief..!? Een christelijke handreiking bij het pastoraat aan gevangenen en hun familieleden
48184: BORST J C DR - Gij zijt die man een onderzoek naar de pastorale zorg voor incestdaders
22070: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De zuchtende bruid of overdenkingen over het Lijden en Sterven van Jezus Christus. Tweede druk
51357: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De noodzakelijkheid der wedergeboorte naar aanleiding van Joh. 3:3.
51358: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De verborgenheid der Godzaligheid.
51359: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De Grimmigheid des Konings.
51360: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De zuchtende bruid of overdenkingen over het Lijden en Sterven van Jezus Christus. Tweede druk
51361: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - Eenige korte vragen voor de kleine kinderen, waarbij gevoegd zijn eenige korte historische vragen, getrokken uit de H. Schrift. Benevens de wet des Heeren, de twaalf artikelen des geloofs, en eenige korte gebeden. 13e druk.
51364: BORSTIUS, JACOBUS - Eenige korte vragen voor de kleini kinderen. Uitgegeven door de Docenten aan de Theol. School der Christelijk Gereformeerde Kerk. Vijftiende druk.
51366: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De Grimmigheid des Konings.
19383: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - Het Heilige Avondmaal van onzen Heere Jezus Christus voor Zijn zuchtende bruid. Nieuwe uitgave.
51365: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De zuchtende bruid of overdenkingen over het lijden en sterven van Jezus Christus.
1716: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De noodzakelijkheid der wedergeboorte naar aanleiding van Joh. 3:3.
69522: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - Geestelicke geneeskunst, inhoudende Raedt tegen de dood en middelen tot eene eeuwigdurende gezondheid. Door Jacobus Borstius, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam.het erste en tweede deel
21487: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De verborgenheid der Godzaligheid.
22068: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De Grimmigheid des Konings.
22372: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - Eenige korte vragen voor de kleine kinderen, waarbij gevoegd zijn eenige korte historische vragen, getrokken uit de H. Schrift. Benevens de wet des Heeren, de twaalf artikelen des geloofs, en eenige korte gebeden. 13e druk.
33490: BORSTIUS, JACOBUS - Eenige korte vragen voor de kleini kinderen. Uitgegeven door de Docenten aan de Theol. School der Christelijk Gereformeerde Kerk. Vijftiende druk.
38901: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De Grimmigheid des Konings.
22011: BOS, DR. F. L. - Kruisdominees. Figuren uit de Gereformeerde kerk onder 't kruis.2e druk
76213: BOS, J.H. E.A. (SAMENSTELLING).- - Marienburg 1923-1989.
51368: BOS T - De kwestie van den Dag een woord naast dat van Prof dr h Bavink
51381: BOS, DS. A. - Levensvernieuwing of de Richterlijke vrijspraak van een schuldig volk. Radiotoespraak voor de N. C. R. V. over Jesaja 1: 18.
51387: BOS, KEES.` - Holterberg, Flora/Fauna/Bos-museum. Ge´llustreerd.
51389: BOS, P.R., NIERMEYER, J.F. - Kleine schoolatlas der gehele aarde in 48 kaarten bewerkt door C.L. van Balen en P. Eibergen veertigste druk
51390: BOS, P.R., NIERMEYER, J.F. - Kleine schoolatlas der gehele aarde i27e verbeterde en vermeerde druk
51392: BOS-GOEDHART, COBY - Tims verrassing met illustraties van Anny Rot
75555: BOS, R. - Atlas Der Gehele Aarde. Ge´llustreerde Uitgave. In 48 Kaarten En Vele Bijkaarten. 56 Pag. Met Zwart/Wit Foto's En Tekst 30e druk herzien door K. Zeeman,
26814: BOS, DR. F. L. - De orde der kerk. Toegelicht met kerkelijke besluiten uit vier eeuwen.
51378: BOS, DR. F. L. - De geboorte der Afscheiding voornamelijk in het Noorden des lands.
51379: BOS, DR. F. L. - De orde der kerk. Toegelicht met kerkelijke besluiten uit vier eeuwen.
51382: BOS, DS. A. - Levensvernieuwing of de Richterlijke vrijspraak van een schuldig volk. Radiotoespraak voor de N. C. R. V. over Jesaja 1: 18.
7137: BOS, GIJSBERT - Christus de gekruisigde voor en in ons. Gunning's getuigenis van het verzoende leven. Academisch proefschrift.
51386: BOS, JAN JACOBUS FREDERIK MARIA - The Correspondence between Descartes and Henricus Regius. De briefwisseling tussen Descartes en Henricus Regius (met een samenvatting in het Nederlands). Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XXXVII
51371: BOS, BRAM - Een kwestie van beheersing : over de rol van planten , dieren en mensen in technologische systemen.
70566: BOS, R.AT - Atlas der gehele aarde in 48 kaarten en vele bijkaarten 29ste druk. herzien door K. Zeeman.
21837: BOS, DR. F. L. - Kruisdragers. Nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen.
51376: BOS, DR. F. L. - Kruisdragers. Nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen.
72393: BOS C. - Acht preken over het geloof, naar aanleiding van de Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 20 en 21
73309: BOS - De Grote Bosatlas. voor mavo/havo/bvwoi 51ste druk. vierde oplage
22371: BOS, DS. A. - Levensvernieuwing of de Richterlijke vrijspraak van een schuldig volk. Radiotoespraak voor de N. C. R. V. over Jesaja 1: 18.
25592: BOS, DR. F. L. - De geboorte der Afscheiding voornamelijk in het Noorden des lands.
35639: BOS, DS. A. - Levensvernieuwing of de Richterlijke vrijspraak van een schuldig volk. Radiotoespraak voor de N. C. R. V. over Jesaja 1: 18.
37137: BOS, GIJSBERT - Christus de gekruisigde voor en in ons. Gunning's getuigenis van het verzoende leven.
38101: BOS, LAMBERTUS (1670-1717) - Antiquitatum Graecarum praecipue atticarum derscriptio brevis cui testimonia e fontibus, et quasdam observationes adiecit M. Jo. Frider. Leisnerus.
39190: BOS, DR. F. L. - Kruisdominees. Figuren uit de Gereformeerde kerk onder 't kruis.
40706: BOS, R. - Nederland. Eenvoudig leerboekje der Aardrijkskunde van Nederland
40718: BOS J G - Religieuze taal in de Vrijmetselarij
42312: BOS-GOEDHART, COBY - Tims verrassing met illustraties van Anny Rot
44650: BOS T - De kwestie van den Dag een woord naast dat van Prof dr h Bavink
49119: BOS F L - Johann Piscator ein beitrag zur geschichte der reformierten theologie
5719: BOS, GIJSBERT - Gunning's getuigenis van het verzoende leven. Academisch proefschrift. Door Gijsbert Bos, geboren te Loenen aan de Vecht op 16 oktober 1935.
6858: BOS, DS. T. - De Dordtsche leerregelen. Toegelicht door ds. T. Bos, em. pred. te Assen.
9877: BOS, KEES.` - Holterberg, Flora/Fauna/Bos-museum. Ge´llustreerd.
72099: BOSATLAS - Bos schoolatlas der geheele aarde 1877 (facsimile) 1977.
47382: BOSATLAS - de grote ge¤llustreerde bosatlas
51394: BOSBOOM-TOUSSAINT, A. L. G. - De Delftsche wonderdokter. uit de romantische werken
51399: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Romantische werken. 2 delen. dln 1 het huis laurnesse-de graaf van devonschire-engelschen te rome dln 2 eenekroon voor karel denstouten--- diana
18670: BOSBOOM-TOUSSAINT, A. L. G. - De vrouwen uit het Leygestersche tijdvak. Met illustratiŰn naar teekeningen van Jan de Jong
45952: BOSBOOM-TOUSSAINT, A. L. G. - Langs een omweg. uit de romantische werken
46602: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Laura's keuze. Door Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint.
13481: BOSCH, CORNELIUS (1634-1715, 'S GRAVENHAGE) - Liefde aan 't kruis. Een bundel preken, radiomeditaties en toespraken uit de nagelaten werken van ds. C. van den Bosch, verzameld en ingeleid door ds. P. J. Stam Jr.
34774: BOSCH, ROELAND ALBERT - Het conflict rond Antonius van der Os. predikant te Zwolle 1748-1755. Met afbeelding op de kaft.
51405: BOSCH, D.A. VAN DEN - Zie het Lam Gods: drie preeken gehouden in het Concentratiekamp te Amersfoort
51407: BOSCH, J. - Man van conflict - tˇch van eenheid. Enkele grepen uit het leven en den arbeid van prof. L. Lindeboom.
51408: BOSCH, J. - Van dominees en gemeenten. Schetsen uit het kerkelijk leven.
51409: BOSCH, J. OLDENBROEK - Om waarheid en recht. Eenige strijdschriften, smeekschriften en smaadschriften uit de dagen der Afscheiding.
51410: BOSCH, J.W. VAN DEN - De ontwikkeling van Bucer's PrŠdestinatiegedachten vˇˇr het optreden van Calvijn. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Heiliege Godgeleerdheid op gezag van den recotr magnificus Mr. A. Anema (Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid) in het openbaar te verdedigen op vrijdag 7 april 1922, des namiddags ten 3,5 ure in het gebouw van de ''Maatschappij voor den werkenden stand'' door Johannes Willem van den Bosch geboren te 's Gravenhage dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Harderwijk
51413: BOSCH, NELIE VAN DEN - De blijde boodschap, Lezen, Puzzelen en kleuren rond Kerst.
72712: BOSCH, ROEL A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810 (diss.).
51406: BOSCH, J. - Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding.
51411: BOSCH, JACOBUS - De ware hoop en verwachting IsraŰls of de triomfeerende waarheid, vertoond in eenige samenspraken, gehouden op bijzondere tijden, tusschen den geleerden heer rabbi Hertog Leuwy, leeraar der Joden te Leeuwarden, en den koopman Jacobus Bosch. Waarin niet alleen de geheele Joodsche en christen Godgeleerdheid, op eene zedige wijze wordt verdedigd, maar ook aan zeer vele duistere plaatsen veel licht wordt bijgezet, en daarom zeer noodig, zoo van Joden als van Christenen, gelezen te worden, wijl in die samenspraken zeer veel wetenswaardige dingen voorkomen. Na welke gehoudene samenspraken deze Joodsche rabbi, zijn leeraarsambt onder hen heeft nedergelegd, hunne synagoge verlaten, en tot de christenen is overgegaan, onder den naam van Petrus Werner Neuman. In het licht gegeven door Jacobus Bosch. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
51417: BOSCH,F.W. A.O. - Ontdek het mergelland. Nederlandse landschappen.
51402: BOSCH, A.P.M. VAN DEN - Rationality in discovery. A study in logic, cognition, computation and neuropharmacology. Bibliografie. Dissertatie
1318: BOSCH, J. - Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding.
26031: BOSCH, JAN - Van alle markten thuis. een impressie vann het nederlandse markt leven tekts en foto,sva
13480: BOSCH, J. - Man van conflict - tˇch van eenheid. Enkele grepen uit het leven en den arbeid van prof. L. Lindeboom.
15683: BOSCH, J. OLDENBROEK - Om waarheid en recht. Eenige strijdschriften, smeekschriften en smaadschriften uit de dagen der Afscheiding.
42915: BOSCH, DAVID J. - Witness to the world. The Chirstian mission in the theological perspective. Marshall theological Library.
45587: BOSCH, J.W. VAN DEN - De ontwikkeling van Bucer's PrŠdestinatiegedachten vˇˇr het optreden van Calvijn. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Heiliege Godgeleerdheid op gezag van den recotr magnificus Mr. A. Anema (Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid) in het openbaar te verdedigen op vrijdag 7 april 1922, des namiddags ten 3,5 ure in het gebouw van de ''Maatschappij voor den werkenden stand'' door Johannes Willem van den Bosch geboren te 's Gravenhage dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Harderwijk
6067: BOSCH VAN DRAKESTEIN, M. E. CH. - Maskerade 1870 Bezoek gebracht aan Leiden in 1586.
51420: BOSCHMA, HILBRANDT. - Van snoesje en tamboertje.
39240: BOSCHMA, HILBRANDT. - Van snoesje en tamboertje.
45273: BOSCHMA, C. - De elf steden in prenten tekening/schilderij op de linker pagina Een inleidend woord over de elf steden. Vervolgens een summiere beschrijving van de steden. En 67 reproducties van oude kaarten de rechter pagina en de naam van de stad en maker van de gravure/ets en of
51421: BOSDRIESZ, JAN + SOETEMAN, GERARD - Ons IndiŰ voor de IndonesiŰrs. De Oorlog - de Chaos - de vrijheid. Bewerkt naar de gelijknamige NOS-documentaire door C. van Heekeren.
45633: BOSDRIESZ, JAN + SOETEMAN, GERARD - Ons IndiŰ voor de IndonesiŰrs. De Oorlog - de Chaos - de vrijheid. Bewerkt naar de gelijknamige NOS-documentaire door C. van Heekeren.
26446: BOSHEUVEL, K. VAN - Zij bouwden aan hun levenshuis.
51423: BÍSKEN RJ. H., PREDIKANT TE UTRECHT - Toespraak naar Klaagliederen III,21-23, gehouden tot de uit den watersnood geredde Veenendalers, tijdelijk gehuisvest in de Geerte Kerk te Utrecht, op 18 maart van het jaar 1855, den eersten zondag na hunne aankomst aldaar, in de genoemde kerk / . Jaar: 1855
40805: BÍSKEN RJ. H., PREDIKANT TE UTRECHT - Toespraak naar Klaagliederen III,21-23, gehouden tot de uit den watersnood geredde Veenendalers, tijdelijk gehuisvest in de Geerte Kerk te Utrecht, op 18 maart van het jaar 1855, den eersten zondag na hunne aankomst aldaar, in de genoemde kerk / . Jaar: 1855
42793: BOSKOOP, JOHANNES (1712-'72, AMSTERDAM) - Eerste en laaste Utrechtsche kerkrede bij gelegenheid van intrede tot en afscheid van de gemeinte Gods aldaar beide uitgesproken in de domskerk Utrecht
51424: BOSKOOP, JOHANNES (1712-'72, AMSTERDAM) - Eerste en laaste Utrechtsche kerkrede bij gelegenheid van intrede tot en afscheid van de gemeinte Gods aldaar beide uitgesproken in de domkerk Utrecht
51425: BOSMA, N. - De grote reis van Margje Blauw
51426: BOSMA, NANNE J. - Tochtgenoten. Met illustraties van H.H. Prahl.
51427: BOSMA, NANNE J. - Een lied voor de vrijheid. Met tekeningen van H. J. M. Lunenburg.
8677: BOSMA, NANNE J. - De vergeten soldaat. Verhaal uit het rampjaar 1672. Met illustraties van H.G.M. Behrens.
20398: BOSMA, NANNE J. - Een lied voor de vrijheid. Met tekeningen van H. J. M. Lunenburg.
8676: BOSMA, NANNE J. - Tochtgenoten. Met illustraties van H.H. Prahl.
51428: BOSMAN, H. - Handboek voor het kweken van kleurkanaries. Ge´llustreerd met 8 kleurplaten en vele pentekeningen door A. K. Vink. Met een voorwoord van P. J. Helder en A. Rutgers - 4e druk.
63466: PHIL BOSMANS - Zonnestralen van de schepping
51429: BOSMANS, PHIL - Zonnestralen van vreugde met kleurenfoto's vna Florian Werner
42578: BOSMANS, PHIL - Zonnestralen van vreugde met kleurenfoto's vna Florian Werner
47080: PHIL BOSMANS - Zonnestralen van de schepping
15165: BOSSCHA, J. - Lexicon Manuale Latinum, etymologico ordine dispositum ab E. Kaerchero. Ad usum Belgicae juventutis curavit et auxit. Editio altera, emendatior
51430: BOSSCHA, J. - Lexicon Manuale Latinum, etymologico ordine dispositum ab E. Kaerchero. Ad usum Belgicae juventutis curavit et auxit. Editio altera, emendatior
51431: BOSSCHE, VAN DEN P. PETRUS. - Den Catholyken Pedagoge, ofte Christelyken Onderwyser in den Catechismus, verdeelt in vyf deelen. Den zevende Druk.
51436: BOSSCHER, PH. M. - Vlootvoogden en zeeslagen.
51437: BOSSCHER, PH.M. - De Nederlands Mariniers.
51435: BOSSCHER, PH, M. - De Nederlandse Mariniers
73199: BOSSCHER PH. M. - De Nederlande mariniers
26053: BOSSCHER, PH.M. - De Nederlands Mariniers.
29604: BOSSCHER, PH. M. - Vlootvoogden en zeeslagen.
46267: BOSSCHER . DR P H - De koninklijke marine in de tweede wereld oorlog
47451: BOSSCHER, PH, M. - De Nederlandse Mariniers
72863: BOSSE, P.G. VAN DEN - De maand der bevrijding - September - 1944: Documentatie over gebeurtenissen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen.
70426: MAJOOR BOSSHARDT - EEN RIJK LEVEN! OVER MAJOOR BOSSHARD
51439: BOSSUET, JACQUES B╔NIGNE (1627-1704) - Redenvoeringen Over d'algemene Historie, Vervattende alles wat 'er dien aangaande van de Scheppinge af, tot aan de regering van Karel den Grooten toe is voorgevallen. (...) Eerste en tweede deel (van drie delen)
51438: BOSSUET, JACOBUS BENIGNUS - Waarschuwingen aan de protestanten over de brieven van den predikant Jurieu tegen de historie der veranderingen door den heer Jacobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, raadsheer des konings in zyne raadsvergaderingen, voor deezen leermeester van myn heer den Dauphijn, eersten almoezenier van Mevrouwe de Dauphine: uit het fransch vertaald door eenen beminnaar der waarheid. 2 delen. Met een aanhangsel des schrijvers.
34084: BOSSUET, JACOBUS BENIGNUS - Waarschuwingen aan de protestanten over de brieven van den predikant Jurieu tegen de historie der veranderingen door den heer Jacobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, raadsheer des konings in zyne raadsvergaderingen, voor deezen leermeester van myn heer den Dauphijn, eersten almoezenier van Mevrouwe de Dauphine: uit het fransch vertaald door eenen beminnaar der waarheid. 2 delen. Met een aanhangsel des schrijvers.
51440: BOSTERS, C. ET AL. - Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het po├źziealbum in de Nederlanden.
1317: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; gehele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van C. v. Velzen rweede druk
38403: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Tot de dag aankomt,
40826: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De menselijke natuur in haar viervoudige staat opnieuw uit het Engels vertaald door S Houtekamer 2e druk
21486: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Verbondsweldaden. Zeven preken door Thomas Boston. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
618: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheidenen praktikale redevoeringen, uit het Engels vertaald door Abel van Keulen, met eenen voorreden van Cornelis van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden.
38840: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Een beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige gedenkschriften waarin onderhandelende personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. A.L.M. PhilosophiŠ Doctor en predikant te Woubrugge waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt een voorrede, behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk van Hugh Kennedy, predikant in de Schotse Gemeente te Rotterdam. Naar de uitgave van 1741.
16935: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Eene beschouwing van het Verbond der genade, uit de heilige gedenkschriften; waarin de onderhandelende personen die dat verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt zij, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de bestiering van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders eene beproeving voor bijzondere personen wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven. Door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Euangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie, A.L.M. philosophie doctor en predikant te Woubrugge. Waarbij de uitgever gevoegd heeft eene verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt eene voorrede (behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk) van Hugh Kennedy, predikant in de Schotsche gemeente te Rotterdam.
37546: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheidenen praktikale redevoeringen, uit het Engels vertaald door Abel van Keulen, met eenen voorreden van Cornelis van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden.
51449: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over I Cor. 10: 17 en eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest en het onderscheid tusschen Wet en Evangelie. Door Thomas Boston, in leven predikant te Etterick in Schotland.
4150: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste opregtheid, geheele bederving, begonnene herstelling, en voltrokkene gelukzaligheid of ellende. Vertoond in verscheidene praktikale redevoeringen, door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etterick in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van Cornelius van velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Derde druk.
51446: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal.
51444: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Vier-voudigen staat. Des menschen natuur. Van eerste oprechtheid, geheele bederving, begonnen herstelling, en voltrokken gelukzaligheid, of ellende. onverandere uitgave
51453: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De viervoudige staat.des menschen natuurstaat ect
51463: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over I Cor. 10: 17 en eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest en het onderscheid tusschen Wet en Evangelie. Door Thomas Boston, in leven predikant te Etterick in Schotland.
38171: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheide praktikale redenvoeringen(...) , uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen, met een voorreden van Cornelius van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Tweede druk.
1435: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Het kromme in het levenslot. Door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door ds. IJ. Doornveld.
51462: BOSTON, THOMAS - De plicht, in de vreze des Heeren te wandelen, in een tijd van verval
51447: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste opregtheid, geheele bederving, begonnene herstelling, en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Vertoond in verscheidene praktikale redevoeringen. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Getrouw gevolgd naar het oorspronkelijke. Nieuwe oplage.
51448: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; gehele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van C. v. Velzen
25358: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Een beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige gedenkschriften waarin onderhandelende personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. A.L.M. PhilosophiŠ Doctor en predikant te Woubrugge waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt een voorrede, behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk van Hugh Kennedy, predikant in de Schotse Gemeente te Rotterdam. Naar de uitgave van 1741.
23214: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; gehele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van C. v. Velzen
32002: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK); ERSKINE, RALPH. - Aanbod van genade, belofte, verbond en doop in 3 preken.
46186: BOSTON - Men noemt Zijn naam
6632: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Vier-voudigen staat. Des menschen natuur. Van eerste oprechtheid, geheele bederving, begonnen herstelling, en voltrokken gelukzaligheid, of ellende. onverandere uitgave
42643: BOTH, D.D. EN VELDHUIZEN, G. VAN (RED) - Meerwaarde van een minderheid Boodschap en imago van de SGP.
51466: BOTH, D.D. EN VELDHUIZEN, G. VAN (RED) - Meerwaarde van een minderheid Boodschap en imago van de SGP.
51468: BOTH, MEJ. A.M. LA (OVERL. 26 APRIL 1930 TE GRAND-RAPIDS, AMERIKA) - Gods vrijmachtig welbehagen verheerlijkt aan de grootste der zondaren. Benevens het zalig sterven op 12-jarigen leeftijd van haar zoontje Bertus, door haarzelve medegedeeld in eenige brieven. Waarbij gevoegd is een gedicht over -Moeders heengaan- door hare dochter Joh. La. Both.
51467: BOTH, DS. H. L. - De arbeidsvreugde van den evangelie-dienaar. Herdenkings-predikatie. Ter gelegenheid van zijn Zilveren Ambtsjubileum gehouden op Donderdag 28 April 1932 in de Westerkerk te Arnhem.
29239: BOTH, DS. H. L. - De arbeidsvreugde van den evangelie-dienaar. Herdenkings-predikatie. Ter gelegenheid van zijn Zilveren Ambtsjubileum gehouden op Donderdag 28 April 1932 in de Westerkerk te Arnhem.
32987: BOTH, MEJ. A.M. LA (OVERL. 26 APRIL 1930 TE GRAND-RAPIDS, AMERIKA) - Gods vrijmachtig welbehagen verheerlijkt aan de grootste der zondaren. Benevens het zalig sterven op 12-jarigen leeftijd van haar zoontje Bertus, door haarzelve medegedeeld in eenige brieven. Waarbij gevoegd is een gedicht over -Moeders heengaan- door hare dochter Joh. La. Both.
77473: BOTHE J DR - LANDBOUWDIERKUNDE del1 de zoogdieren deel 2 van de vogels tot de oerdieren
76968: GROOTVELD RONALD EN KOOPMANS BOTINE - Gelkeert en gesticht vier eeuwen Hervormde gemeente Benthuizen
37935: BOTSACCUS, JOHANNES - Promtuarium allegoriarum Sacrarum, Praecipua Fidei Christianae Capita illustrantium: Indice quadruplici instructum: Authore Johanne Botsacco D. Ecclesiae, ad D. Mariae aedem, adud Gedanenses, Pastore. Editio ultima ab innumerabilibus mendis purgata & in congruum ordinem redacta.
51471: BOTTEMA, TJEERD, - Avonturen van een hollandsen jongen in Arizona. 2e druk
76167: VRIES ANNET TEKENINGEN VANTJEERD BOTTEMA - Op deGrote heide met Tekeningen vanTjeerd Bottema 5edruk
41565: BOTTEMA, TJEERD, - Avonturen van een hollandsen jongen in Arizona. 2e druk
43433: BOTTEMA, JOHANNA - Bord- tekenen voor de kleuterklas
44026: BOTTEMA, TJEERD - Een hollandse jongen in Arizona met platen van de schrijver tweede druk
75604: BOUHUIJS,N./ DEURLOO,K. - GEGROEIDE GESCHRIFTEN dichter bij het ontstaan van de bijbelboeken
44406: BOUMA, T.D. - Wegwijs in de reformatie Gerard Verstege uit Garderen over de juiste geloofkeus
51485: BOUMA, HANS (RED.). - Met de Psalmen zing je het uit..
51488: BOUMA,H. - TIJDGENOOT, REISGENOOT, HUISGENOOT. Liederen belijdenissen gebeden gedichten notities
51474: BOUMA , HANS EN JONGE, REINT DE - Rijk in jaren. 2e druk
51484: BOUMA, HANS - Zij zingen zich een weg: 100 liederen voor de gemeente
26285: BOUMA, T.D. S. M. / GROOTHOFF, A. C. - De Grabbelton. Een verzameling Knutselwerkjes en Spelletjes. Met tekeningen van Frida H. Bouman en Ine J. Bouman.
27250: BOUMA, T.D. - Gerijpt voor Reformatie. Het evangelisme van Faber Stapulenses en zijn uitstraling tot in de Nederlanden.
35797: BOUMA, HANS - tongen als van vuur
42047: BOUMA, HANS - hij is opgewekt
48758: BOUMA, C. - De litarische vorm der EvangeliŰn
8115: BOUMA, DR. C. (GEREFORMEERD PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE) - Bijbellezen.
9280: BOUMA, H. - Een kind in ons geboren
71618: BOUMAN, DR. P. J. - Een onzer dagen t voorhistorisch heden
7138: BOUMAN, DR. P. J. - Vijf stromenland balans derwerelddelen
37411: BOUMAN, HERMANNUS (1789-1864) - Jodocus Heringa Eliza's zoon, als vooratander van het vaderland en deszelfs heilzame instellingen, gelijk mede in eenige andere betrekkingen, geschetst. Een redevoering, met aanteekeningen en bijvoegsles, van H.B.
37412: BOUMAN, HERMANNUS (1789-1864) - De godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en in den loop der tegenwoordige eeuw. Gemengde, Historische herinneringen van H.B. rustend hoogleeraar te Utrecht.
44675: BOUMAN, JAN - Tussen schietlood & waterpas
6956: BOUMAN, DR. P. J. - Revolutie der Eenzamen. Spiegel van een tijdperk.
3367: BOUMAN, OTTO 1877- 1927 WIJKEN AALBURG-ANDEL - Overgeschoten brokskens. Verzameling van zestig brieven. Nagelaten door den nu zaligen O. Bouman, overleden te Andel 25 maart 1927. Benevens een kort verhaal van zijn ziek- en sterfbed. Met een voorwoord van L. Kieboom, te Werkendam.
36305: BOUMAN, S EN KUIPER, E.J. (RED.) - Remonstrantse toetsen. Ervaringen met de theologie. (1934-1984)
42006: BOUMAN, J.J. - Op en om Oranje's troon ons vorstenhuis in de 19de en 20de eeuw
76956: PERE BOURDALOUE - PARISSermons Du Pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus, pourcareme Tomes I-II
76957: PERE BOURDALOUE - PARISSermons Du Pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus, sur les ysteres Tomes I-II
76958: PERE BOURDALOUE - Sermons Du Pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus, pour le4s fetes des saints Tomes I-II
76959: PERE BOURDALOUE - EXHORTATIONS ET INSTRUCTIONS CHRETIENNES par LE PERE BOURDALOUE, DE LA COMPAGNIE DE JESUS / TOME PREMIER + TOME SECOND
76095: BOURDALOUELOUIS VERTAALD DOOR SINKEL,JAN - SERMONS OF LEERREDENEN van de Eerwaarde Vader LOUIS BOURDALOUE gepredikt voor Lodewijk de14e loning van vrankryk derde deel WAARBIJ Leereden op de opening van JUBILE van den eerwaarde LOUIS BOURDALOUE
72306: BOURGONDI╦N, MAARTEN VAN & GUUS VAN BREUGEL [ED. - ET AL.].S - Rampspoed en Tegenslag 2010, deel 64 . Original publisher's paper-covered boards, pictorial front- & backcover, large 8vo: 238pp. introduction, 7 contributions with illustrations - notes & references, index coats-of-arms, index familie-names, index patronymics, list authors. Very fine copy - as new. Volume 64: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie..
38122: BOUSON, D.J. - Kasteel de Vossenburcht.
47386: BOUSSARD, JACQUES. - Atlas Historique et Culturel de la France. , PrÚface de Jean Alazard. .
26904: BOUT-BRAAL, M. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Braal. Met een voorwoord van Ds. P. Blok
1394: BOUT, J. - Een getuige van het Licht. Het leven van Matthew Henry (1662-1714)
69762: BARTLEMA R GEUS DE H A BOUT H E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. met theologisdche- Kerkhistoriche -Staatkundige 23e Jaargang, 1940
48644: BOUT, H. - Het zondebesef in het boek der Psalmen, een exegetisch-theologische studie
25186: BOUT, HENDRIK - Het zondebesef in het boek der psalmen. Een exegetisch-theologische studie. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht, op gezag van de rector Magnificus Dr. J. Severijn, hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid, volgens besluit van de senaat der universiteit, tegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op donderdag 24 januari 1952, des namiddags te 4 uur.
77167: KOREVAAR VAN DEN BOUT - Voor jou Jojanneke
43608: BOUTER, CHR. DE - Maarten Pieterszn van der Mey of Alkmaar in 1573. Met tekeningen van Jaap Veenendaal. tweede druk
29295: BOUTERSE, J. - De boom en zijn vruchten. Bergrede en bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw.
36915: BOUTERSE, J. - De boom en zijn vruchten,
36238: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Kerkelijke kunst. Deel 1: Schilderkunst. Deel 2: Beeldhouwkunst. Deel 3: Edelsmeedkunst.
47444: BOUVY, D.P.R.A., - Kerkelijke kunst. 3 delen. . Deel 1: Schilderkunst, Deel 2: Beeldhouwkunst, Deel 3: Edelsmeedkunst
33090: BOUWENS, HENK. - Oorlogstriologie.
35739: BOUWERS, L. L. - De pyromaan.
40954: BOUWERS, LENZE L. - Een hut voor dag en nacht
21180: BOUWHUIS, W. W. - Een nieuw lied. Leerrede over Psalm 40: 1-4 door W. W. Bouwhuis.
19486: BOUWMAN, DR. H. (1863-1933) HATTUM - Efeze 2:19-22. Leerrede, uitgesproken bij gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde kerk te Hattem.
76134: BOUWMAN, WILLEM - Het Gereformeerden boek. [Het Gereformeerden Boek is een feest van herkenning voor gereformeerden Ún ex-gereformeerden. Bovendien is het een echte eye-opener voor wie nooit verder keek dan het clichÚ-beeld, dat over 'de gereformeerden' bestaat]
12412: BOUWMAN, DR. H. - De kerkelijke tucht naar het gereformeerde kerkrecht.
13477: BOUWMAN, DR. H. - Onder veilige hoede. De theologische school te Kampen gedurende de jaren 1854-1924.
15685: BOUWMAN, DR. H. - De afscheiding te Ulrum. Na vijfenzeventig jaren.
17443: BOUWMAN, DR.M. - TweeŰrlei kerkrecht. Het zoogenaamde oude kerkrecht noch oud, noch gereformeerd.
1787: BOUWMAN, DR. H. - Willem Teellinck en de practijk der Godzaligheid.
45595: BOUWMAN, DR. H. - Persoonlijk geloof en roeping noodzakelijk voor de Heilige bediening twee toespraken door Dr. H. Bouwman (Hoogleeraar aan de Theol. School te Kampen)
51527: BOUWMEESTER C., E.A - Kroniek van de 20ste eeuw
31560: BOUWMEESTER, G. - Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus.
9284: BOUWMEESTER, M. EN LIJF, M. VAN - Service. Deel I. Vakliteratuur voor het hotel- cafÚ- restaurantbedrijf.
19947: BOUWS, TOM - Kijk op Nederland. Zeeland.
35831: BOUWS, TOM - Kijk op Nederland. Utrecht. 2e druk.
43511: BOUWS, T. - Over verre weiden, kingeren in een kleine stad
19184: BOUWSMAN, W.J. - John Calvin. A sixteenth-century portrait.
72238: BOVEN VAN B.J EA. - Bij het geopende woord Bijbels dagboek door predikanten van Gereformeerde Gemeente
40764: BOVEN, J.A. VAN - Eben-HaŰzer. Veertigjarige gedachtenis-rede uitgesproken op zondag 15 September 1918,
74212: BOVEN VAN B.J EA. - Bij het geopende woord Bijbels dagboek door predikanten van Gereformeerde Gemeente
70656: BOVEN, MARJORIE - De held (vertaling van M. F. de Bas tweede druk)
24079: BOVEN, DS. J. A. VAN - Een onveranderlijk God. Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum. Naar Maleachi 3 : 6. Uitgesproken op zondag 16 september 1928. met foto
27193: BOVEN, DS. J. A. VAN - De Blijvende Christus. Afscheidswoord naar HebreŰn 13 : 8 uitgesproken te Ede den 12den Juni 1927.
27198: BOVEN, DS. J. A. VAN HERV PRED TE EDE- HOEVELAKEN - Een onveranderlijk God. Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum naar Maleachi 3 : 6. Uitgesproken op Zondag 16 september 1928.
27189: BOVEN, DS. J. A. VAN HERV PRED TE EDE - TweeŰrlei klagen. Tijdpreek. Naar aanleiding van Klaagliederen 3 : 39.
36962: BOVEN, DS. J.A. VAN HERV PRED TE EDE - De blijvende Christus. Afscheidswoord naar HebreŰn 13:8 uitgesproken te Ede den 12den Juni 1927.
45082: BOVEN,I. DIEMEN DE JEL,N.W. VAN. - OSANNA IN EXCELSIS een bundel oude en nieuwe liederen voor gemengd koor en huismuziek. ,g.d. 270 pag., bladmuziek.(
71499: BOVENDEERT-SAMSON, C╔LINE. - Onder de avondster. Overdenkingen van een negentigjarige.Inleiding: E. Pereira-d´Oliveira
74983: BOVENDEUR GOOS, BERT VAN DER WEIJDE EN JAN WINTERS - 600 jaar St. Jansklooster
20149: BOVENKAMP, C. VAN - De getuige der waarheid. Een schets over het leven en de arbeid van prof. Franciscus Gomarus.
21824: BOVENKAMP, C. VAN DEN - Onno, de jonge Noorman.
32356: BOVENKAMP, C. VAN DEN - Zijn wieg was een kribbe. een serie kersverhalen.
71254: THEODOOR BOVET DR. - Het wonder van het dagelijks leven , nederlands van Mr. R.M.F.Houwink
35671: BOWEN, M. - Beschermer van het geloof.
70666: BOWEN, MARJORIE - George Washington
72358: BOWEN, MARJORIE - De gunsteling van Koning Jacobus I
71729: BOWEN, M. - Ik zal handhaven.-Beschermer van het geloof-Voor God en de koning -PRINS EN KETTER- dEI GRATIA Uit het leven van Koningstadhouder Willen de Derde 5dln
14731: BOWEN, M. - Ik zal handhaven.
70667: BOWEN, MARJORIE - De Nederlanden gezien door de oogen eener engelsche causerieŰn over de elf proinciŰn eerste deel
71730: BOWEN, M. - Prins en ketter. en DeiGatia Het leven van de vader des Vaderlands 2 dln
8681: BOWEN, M. - Dei Gratia. Vertaling van M. F.-de Bas. vierde druk
69498: BOWEN, M. - Voor God en de koning.
51553: BOWEN, M. - Prins en ketter. V druk.
51554: BOWEN, M. - Ik zal handhaven. Vijfde druk (goedkoope editie)
51555: BOWEN, M. - Beschermer van het geloof. Naar het Engelsch van Marjorie Bowen. Door M.F. De Bas.
51556: BOWEN, MARJORIE - Een ridder uit den Spaanschen tijd.
38676: BOWEN, M. - Beschermer van het geloof.
38679: BOWEN, M. - Het carnaval van Florence.
38128: BOWER, A. (1686-1760) - Historie der Pausen, zedert de oprechting van den stoel van Romen tot op den tegenwoordien tyd, door Archibald Bower. (...) Volgens de tweede Uytgaave uyt het Engelsch vertaald door Jan Brak. In zeven delen. Waarbij▒ Verdediging van den Heer Archibald Bower. Schrijver van de Historie der Pausen. Voormaals openbaar Hoogleeraar in de Rhetorica, HistoriŰn en Philosophie op de Universiteiten van Romen, Fermo en Macerata, en, in de laastgemelde Plaats, Raad der Inquisitie. Behelzende Deszelfs Leeven en Bezigheden, als Geestelyke, in Italien, de onmenselijkheden, door de Inquisitie van Macerata, tegen den Graave Vincenzo della Torre, gepleegd; de vlucht van den schryver naar Engelan; deeszelfs Gedrag en Bezigheden aldaar. Benevens een kortbondig bericht van het geschil tusschen de roomschgezinden en den schryver. Uit het Engelsch vertaald.
38992: FUNCKE OTTO BREMER REYERS H C H BOXMEER- - PAULUS te water en te land O Funcke vertaald door H C H Reyers predikant te Boxmeer met voorrede Dt J J van Ooterzee hoogleraarte Utrecht
8597: BOY-ED, IDA - Hardy von arnberg,de telefoon-juffrouw.
51559: BOYLE, DAVID - De tweede wereldoorlog in foto's,
26184: BRAAK, M. TER - Dr. Dumay verliest...
36080: BRAAK-VAN VLIET, G.W. - De Stroper.
42313: BRAAKE, RIEK TER - Zo'n Brombeer met pentekeningen van Henk Poeder tweede druk
47511: BRAAKENSIEK, JOHAN - Van alles wat. Twintig Teekeningen
42232: BRAASEM, W.A. / MEETER, ONNO - In haastrecht staat een huis... museum bisdom van vliet
72033: BRABER, J.L., ARTS TE DREISCHOR (ZLD), - Stad aan 't Haringvliet zoals het was. oude foto's met beschrijvingen
46861: BRABER, H. (ED.). - Van klep tot krat; bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen. Â Met bijdragen van o.a. N. Ottema, P.J. Meertens en R.C. Hekker. Bandontwerp en tekeningen door M.C.A. Meischke. Stofomslag hier en daar licht ingescheurd, overigens een goed exemplaar.
46862: BRABER, H. (SAM.) - Achter de kromme dissel. Bijdrage over boerenwagens en andere voertuigen
21807: BRADFORT, JOHN - Een Bloed- Getuige Christi. Leven en sterven van de gezegende martelaar. Met enkele van zijn laatste brieven.
22374: BRADFORT, JOHN - Een Bloed- Getuige Christi. Leven en sterven van de gezegende martelaar. Met enkele van zijn laatste brieven. Getrouwelijk uit het Engels door Ds. J. v. d. Haar Herv. Pred. te St. Maartensdijk.
31095: BRADFORT, JOHN - Een bloed-getuige Christi. Leven en sterven van de gezegende martelaar mr. John Bradford. Met enkele van zijn laatste brieven. Getrouwelijk uit het Engels vertaald door ds. J. v.d. Haar. 2e druk.
8598: BRADFORT, JOHN - De geheimzinnige verdwijning.
51571: BRAGA - De muis of de gestoorde nachtrust een berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud. Tekeningen van P. van Geldorp. vijfde druk
37734: BRAGT, TILEMAN JANSZ. VAN (1625-'84) - Het Bloedigh Toonel der Doops-Gesinde en Wereloose Christenen, Die om het getuijgenisse Jesu hares salighmakers geleden hebben en gedoodt zijn van Christi tijt af, tot dese onse laeste tijden toe, Mitsgaders een beschrijvinge des H. Doops, en andere stucken van den godsdienst door alle de selve tijden geoeffent. Begrepen in twee boeken, zijnde een vergrootinge vande voorgaenden Martelaers spiegel, uijt vele geloofweerdighe Chrinijcken, memorien, getuiijghenissen, etc. Door Thielem. J. van Bragt. Tot Dordrecht. by Jacobus Saury Woonende in Karstel van Gendt int Jaer 1660.
22811: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard door Jan Jacob Brahe, dienaar van Jezus Christus te Vlissingen. Met bijlage van Drs. A. Vergunst. "Jan Jacob Brahe (1726-1776) en zijn betekenis voor de Gereformeerde theologie."
1315: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob BrahÚ.
51579: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob BrahÚ.
46838: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob BrahÚ.
41909: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard door Jan Jacob Brahe, dienaar van Jezus Christus te Vlissingen.
16640: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Godgeleerde stellingen.
48982: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Godgeleerde stellingen. over de leer der regtvaardismaking des zondaars voor God--- uitgegeven en met een voorrede voorzien Capadose A
46334: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM); - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke waarheden des Genaden-Verbonds worden verklaart [...] Alsmede: de bedeeling des Verbonds in het O.T. en in het N.T. vertoond in eene verklaringe der Openbaring van Johannes. [...]
6513: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Sara Nevius een aandachtig leerling van de Heere Jezus door Hemzelf geleerd. Godvruchtige overdenkingen betreffende het verborgen leven voor de Heere. Door haar echtgenoot ds. Wilhelmus Ó Brakel. Voorzien van een voorrede.
40151: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) ABRAHAM HELLENBROEK: - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Onveranderde uitgave. Tweede druk. 1 dln (20 p met portret)1134 21) dl 2 774 (14) dln 360 (8) Met algemeene rouwklagt door Abraham Hellenbroek: 42 (6) pag. Grafschriften. 4o
40828: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM - )De Vijf wijze en vijf dwaze maagden
1094: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware Christen of oprecht geloovige, hebbende deel aan God in Christus. Tien leerredenen.
220: BRAKEL, THEODORUS GERARD └ (1608-'69 MAKKUM) -VERHEIJ ABRASHAM DELFT - Levensschets en Laatste Uren van den nu zaligen heer... Waarbij Hoe lang zijt gij Leraar en Hoe zijt dit geworden ? Een vraag beantwoord naar aanleiding van mijn dertig jarige Evangelie bediening zonder jaartal en uigever Waarbij Het leven en sterven van C C Winkelman te Middelburg
31725: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheyt der verklaringe van den VIII Psalm.
1314: BRAKEL, J. VAN0 - Een menselijke veroordeling.... een Goddelijke vrijspraak. Uit het leven van een Duits predikant die zijn leven eindigde voor het vuurpeleton.
3880: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Levensschets en Laatste Uren van den nu zaligen heer.
41438: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den 8e Psalm. Vertoont door Wilhelmus Ó Brakel.. HERSCHREVEN door C J Meeuwse
1255: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen of oprechte geloovige, hebbende deel aan God in Christus.
1465: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelijke godsdienst. Door W. Ó Brakel. Opnieuw bewerkt door mr. J.H. Koolschijn.
69945: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69 MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. (10e Druk) Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen. Den tienden druck, door den autheur in sijn leven oversien, vermeerdert en verbetert. WAARBIJeenige Christelijke MEDITATIEN Gebeden ect
48301: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den derde druk.
72923: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Door W. Ó Brakel Th. F., in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. In de tegenwoordige spelling, onveranderd naar de beste uitgave. Derde druk.
32999: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het Genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. Op gelegentheit der Verklainge van den VIII. Psalm, Vertoont door Wilhelmus Ó Brakel, (...) Den Negenden Druk.
1326: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of opregte geloovige, hebbende deel aan God in Christus; in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch: beide voorgesteld in hunne karakters en merktekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in uitgelezene leerredenen van den Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus a Brakel, in zijn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. Nieuwe, onveranderde uitgave. Tweede druk
21916: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Den derden druk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
75549: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Stigtelyke oeffeningen over de voorbereidinge betrachtinge en nabetrachtinge. Van het sacrament des H. Avondmaals. hier noch bijgevoegd een andere stichtelyke oeffeninge benevens een stichtelyke gedigt van den zelfden autheur.
72623: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Drie brieven over de opwekking tot het geloo Vertaal;d en van een inleiding voorzien door drs C R van den Berg
27808: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke warheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen de partijen beschermd, en tot de praktijk aangedrongen. Alsmede de bedeeling des Verbonds in het O.T. en in het N.T. en de ontmoetingen der kerk in het N.T. vertoond in eene verklaring der Openbaring van Johannes. Door Wilhelmus Ó Brakel, Th. F. In zijn leven bedienaar des Goddelijken woords te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
13488: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Kan de bediening van het Heilig Avondmaal ook mij tot zegen zijn? Praktikale onderwijzingen tot zelfonderzoek voor het Heilig Avondmaal.
38537: BRAKEL, J. VAN - Een menselijke veroordeling.... een Goddelijke vrijspraak. Uit het leven van een Duits predikant die zijn leven eindigde voor het vuurpeleton. 8e herziende druk
35953: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens, beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zijn leven predicant tot Maccum. En volgens zyn bevel, na zyn dood in 't ligt gebragt, door W. Ó Brakel, Th. F. 't laatst predikant tot Rotterdam. Met een ontledinge des Tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. Den achtsten druk. (28) 438 blz. Groningen, Warnerus Febens.
32438: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM); HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Redelijke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen allerlei partijen beschermd, en tot de praktijk aangedrongen. Alsmede: De bedeeling des verbonds in het O.T. en in het N.T., en de ontmoetingen der kerke in het N.T., vertoond in eene verklaring der Openbaring van Johannes. Nieuwe uitgave. 3 dln. in 2 banden. Waarbij geb.: Algemeene rouwklagt in de straten van Rotterdam, over den zeer eerwaarden, Godvruchtigen en geleerden heer Wilhelmus Ó Brakel, laatst bedienaar des H. Evangeliums te Rotterdam, heengegaan naar zijn eeuwig huis, op den 30 october 1711. Voorgesteld uit het laatste gedeelte van Prediker XII: 5. door Abraham Hellenbroek. Nieuwe uitgave.
15236: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware Christen of oprecht Geloovige, hebbende deel aan God in Christus in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zooals zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde begrepen in tien uitgelezenen leerredenen.
15029: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelyken levens. En volgens sijn bevel , na sijn dood in 't licht gebracht , door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des Autheurs vermeerdert.(28)438blz waarbij geb.: Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind; Als mede eenige Christelyke Meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. (2) 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige Christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's Morgens, 's Middags, en 's Avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 72 blz.
30986: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Brief aan den heer N.N. Behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekeering, heiligmaking en het leven door het geloof op de beloften. Nieuwe uitgave.
5359: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De Trappen des Geestelijken levens. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Denvierdedruk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
3228: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den VIII Psalm. Den vijfde druk.
75208: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Het Geloof en haar kenmerkken door S D POST herschreven
1327: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens, Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zijn leven predikant tot Makkum. En volgens zijn bevel na zijn dood in 't licht gebragt door W. Ó Brakel Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den Sesden Druk, met een ontleedinge des Tractaats, en met het Af-sterven des Autheurs vermeerdert.
3227: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheyt der verklaringe van den VIII Psalm.
17511: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz. Waarbij geb.: De trappen des geestelyken levens, beschreven door Theodorum Ó Brakel, in syn leven predikant tot Mackum. En volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, Th. F. Predikant tot Leeuwarden. De vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. (28) 438 blz.
39333: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) / CORNELIUS BRINKMAN - Het geestelijke leven, en der geloovigen toestand op aarde, door Theodorus Ó Brakel, Omtrend het midden der voorige eeuw, zeer waardig Bedienaar van 't H. Euangelium, te Mackum. Op nieuws uitgegeeven, met verbeetering van stijl en spelling, en bijvoeging van eene korte voorreden, en eenige aan teekeningen door Cornelius Brinkman. Bedienaar van het H. Euangelium te Driksland
51665: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - DAVIDS Hallelujah, ofte lof des Heeren, in den achten psalm uitgebreudt door Wilhelmus Brakel den tweeden druk door een verhandelinge van het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. zeer vermeerdert Den 2e druk. gedruckt by JOHANNES de RUYTER in de Peperstraet
51592: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De Trappen des Geestelijken levens. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Denvierdedruk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
22291: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of oprechte geloovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in 10 uitgelezene leerredenen der Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam.
4017: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. 17e druk. Deel 1: (20) 1134 (22) blz. Deel 2: 774 (14) blz. Waarbij geb.: Deel 3: 360 (8) blz.
3684: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn doodt in't licht gebracht. Door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk, met een ontleedinge des tractaets en met het af-sterven des autheurs vermeerdert. (20) 438 blz. Gedruckt by Casparus Loots-Man, boekverkooper in de Loots-man op 't Water 1702. SGT B540 vermeldt 1 locatie. Waarbij geb.: Het geestelyke leven ende de standt eens geloovigen mensches hier op aerden; uyt Godes heylig Woordt vergadert en by een gestelt. Noch zyn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemindt. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckzeggingen. (...) Den negenden druck, door den autheur in sijn leven van nieuws oversien, vermeerdert en verbetert. Amsterdam, de Wed. Gijbert de Groot. 396 (3) blz. SGT B517. Waarbij geb.: Eenige Christlijcke meditatien, gebeden ende danck-seggingen (...) 10e druk, Amsterdam de Wed. Gijbert de Groot, 79 blz. SGT B479. Te Heerenveen gedruckt bij Melschizedek Olingius, boekdrukker en boekverkoper bij de Nieuwe Kerk 1712.
43178: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) WILHELMUS └ BRAKEL (1635-1711) - De trappen van het geestelyk leven. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zyn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn dood in't licht gebragt, door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den negende druk, met een ontlediging van 't tractaat en het afsterven des autheurs vermeerdert..
2681: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Brief aan den heer N.N. Behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekeering, heiligmaking en het leven door het geloof op de beloften. Nieuwe uitgave.
44120: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. 7e Druk) .Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen. 7e druk, door den autheur in sijn leven oversien, vermeerdert en verbetert niet compleet
4222: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of oprechte geloovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voorgang en einde. Begrepen in uitgelezene leerredenen der Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. Nieuwe onveranderde uitgave. 2e druk
41394: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of opregte geloovige, hebbende deel aan God in Christus; in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch: beide voorgesteld in hunne karakters en merktekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in uitgelezene leerredenen van den Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus a Brakel, in zijn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. Nieuwe, onveranderde uitgave. Tweede druk
38987: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - - Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De negende druk, door den autheur in zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz.(ongenummerd) Waarbij geb.: De trappen des geestelyken levens, beschreven door Theodorum Ó Brakel, in syn leven predikant tot Mackum. En volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, Th. F. Predikant tot Leeuwarden. De vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. (28) 438 blz.
48348: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare christen of opregte gelovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde, en valse huichelaar, of natuurlyke onbekeerd mensch, beide voorgestelt in een caracters, en merkteekenen, so als zy zig opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begreepen in 10 uytgeleese leerredenen, van den Godvrugtigen, geleerden en nu saligen do. Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. . zevende druk.
30394: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godtsdienst, in welken de Goddelyke waerheden des Genade-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aengedrongen. Als mede: De bedeelingen des verbondts in het O. T. ende in het N. T., ende de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. 19e druk.
18358: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergaderd en bijeen gesteld. Noch zijn hier achter bijgevoegd eenige kenteekenen, waaruit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind. en: Eenige christelyke meditatien, gebeden ende dankzeggingen, om 's nagts, 's morgens, 's middags, 's avonds te gebruiken. Mitsgaders by andere gelegentheden. Den 8e druk, 1687 door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
32010: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Stigtelyke oeffeningen over de voorbereidinge betrachtinge en nabetrachtinge. Van het sacrament des H. Avondmaals. hier noch bijgevoegd een andere stichtelyke oeffeninge benevens een stichtelyke gedigt van den zelfden autheur.
3683: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyk leven ende de stands eens geloovige enz. dertiende druk door de auteur overzien en vermeedert en verbetert waarbij eenige christelijke meditatien en gebeden ende dankzegingen De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert. 2 delen.
75513: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. en: Eenige christelyke meditatien, ghebeden ende danck-segginghen, om 's nachts, 's morgens, 's middaeghs en 's avonds te gebruycken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaeckt ende by een gestelt door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven bedienaar des H. Euangelii in Maccum in Vrieslandt. Den sevenden druck, van nieuws by den autheur in sijn overgesien, ende verscheyden andere ghebeden ghevoegt.
34856: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den sevenden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert.
51663: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De HEERE JESUS CHRISTUS Voor de Alleenen ende Souveraien KONING Over zyne Kerke Psalm 2 vers 6 Ik doch hebbe mynen Koning gesalft over Zion de bergh mijne Heyligheit
51642: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den vierden druk.
51651: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare christen of opregte gelovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde, en valse huichelaar, of natuurlyke onbekeerd mensch, beide voorgestelt in een caracters, en merkteekenen, so als zy zig opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begreepen in 10 uytgeleese leerredenen, van den Godvrugtigen, geleerden en nu saligen do. Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. . zevende druk.
51627: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den achstendruk.
51630: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare Christen, of Oprechte Geloovige, hebbende deel aan God in Christus, In tegenstelling van een Geveinsde en valsch Huichelaar, (...) Begreepen in 10. Uitgeleeze Leerredenen, van (...)
51623: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den VIII Psalm. Den vijfde druk.
4214: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken Levens. Volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden.
51611: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. 4e Druk) .
51609: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) WILHELMUS └ BRAKEL (1635-1711) - De trappen van het geestelyk leven. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zyn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn dood in't licht gebragt, door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den negende druk, met een ontlediging van 't tractaat en het afsterven des autheurs vermeerdert..
51607: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelijken Levens; Het Geestelijke Leeven; Meditatien; Gebeden. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht; Door W. Ó Brakel, Th. F. Den vyfden druk, met een ontleedinge der tractaets en met het Af-sterven des autheurs vermeerdert. Met titelprent. (16) 438 blz. 1702, Casparus Loots-man. SGT B540, Waarbij geb.: Het Geestelijke Leeven, ende de stant eens geloovigen, ect. Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 396 (4) blz zonder jaartal Niet in SGT vermeld. Waarbij geb.: eenige christelijke meditatien, ect . Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 78 blz, niet in SGT vermeld.
51606: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelijken Levens; Het Geestelijke Leeven; Meditatien; Gebeden. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht; Door W. Ó Brakel, Th. F. Den vyfden druk, met een ontleedinge der tractaets en met het Af-sterven des autheurs vermeerdert. Met titelprent. (16) 438 blz. 1702, Casparus Loots-man. SGT B540, Waarbij geb.: Het Geestelijke Leeven, ende de stant eens geloovigen, ect. Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 396 (4) blz zonder jaartal Niet in SGT vermeld. Waarbij geb.: eenige christelijke meditatien, ect . Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 78 blz, niet in SGT vermeld.
51604: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den sevenden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert.
51603: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert. 2 delen.
51601: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaer des H. Evangeliums te Maccum. De 8e druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
51600: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen. De dertiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden ende dankzeggingen, om 's nagts, 's morgens, 's middags en 's avonds te gebruiken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaakt ende byeengestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De dertiende druk, met verscheiden gebeden vermeerderd.
51599: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergaderd en bijeen gesteld. Noch zijn hier achter bijgevoegd eenige kenteekenen, waaruit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind. en: Eenige christelyke meditatien, gebeden ende dankzeggingen, om 's nagts, 's morgens, 's middags, 's avonds te gebruiken. Mitsgaders by andere gelegentheden. Den 8e druk, 1687 door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
69900: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven en de stand eens gelovigen mensches hier op aarde: uit Gods heilig woord vergadert en byeengesteld. Met eene ontledinge des tractaats en met het afsterven des auteurs vermeerderd.
51591: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken Levens. Volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. 5e druk. Met een ontledinge des tractaets en met het afsterven des autheurs vermeerdert.
20082: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaer des H. Evangeliums te Maccum. De 8e druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
51597: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM)A - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. en: Eenige christelyke meditatien, ghebeden ende danck-segginghen, om 's nachts, 's morgens, 's middaeghs en 's avonds te gebruycken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaeckt ende by een gestelt door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven bedienaar des H. Euangelii in Maccum in Vrieslandt. Den sevenden druck, van nieuws by den autheur in sijn overgesien, ende verscheyden andere ghebeden ghevoegt.
51598: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz. .
51595: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelyken levens. En volgens sijn bevel , na sijn dood in 't licht gebracht , door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des Autheurs vermeerdert.(28)438blz waarbij geb.: Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind; Als mede eenige Christelyke Meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. (2) 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige Christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's Morgens, 's Middags, en 's Avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 72 blz.
51590: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn doodt in't licht gebracht. Door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk, met een ontleedinge des tractaets en met het af-sterven des autheurs vermeerdert. (20) 438 blz. Gedruckt by Casparus Loots-Man, boekverkooper in de Loots-man op 't Water 1702. SGT B540 vermeldt 1 locatie. Waarbij geb.: Het geestelyke leven ende de standt eens geloovigen mensches hier op aerden; uyt Godes heylig Woordt vergadert en by een gestelt. Noch zyn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemindt. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckzeggingen. (...) Den negenden druck, door den autheur in sijn leven van nieuws oversien, vermeerdert en verbetert. Amsterdam, de Wed. Gijbert de Groot. 396 (3) blz. SGT B517. Waarbij geb.: Eenige Christlijcke meditatien, gebeden ende danck-seggingen (...) 10e druk, Amsterdam de Wed. Gijbert de Groot, 79 blz. SGT B479. Te Heerenveen gedruckt bij Melschizedek Olingius, boekdrukker en boekverkoper bij de Nieuwe Kerk 1712.
51588: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Th. Ó Brakel, in zijn leven predikant te Makkum, en volgens zijn bevel na zijn dood in het licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. f., predikant te Leeuwarden. Vermeerderd met het afsterven van den schrijver. Onveranderde uitgave.
51593: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorus Ó Brakel. En volgens sijn bevel, na sijn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, Th. F. Dese laetsten druk met een ontledinge des tractaets en met het afsterven des autheurs vermeerdert. Nieuwe uitgave.
51617: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware Christen of oprecht geloovige, hebbende deel aan God in Christus. Tien leerredenen.

Next 1000 books from Kool Boeken

10/27