Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
65329: SCHOUTE, J. - Het gat bij de spoorlijn 4e druk
65328: SCHOUTE, C. R. - Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente te Amerongen 1578-1962
65339: SCHOUTEN, H. - De scheepsjongen van de ,,Zeeleeuw''.
65341: SCHOUTEN, H. - Langs den afgrond
65358: SCHOUTEN, W.L. - Elburgse HistoriŽn bij 75 jr Elburger Courant - 'beperkte oplage'
65348: SCHOUTEN, J. - De jonge leeuw van het vijfstroomenland. GeÔllustreerd door W. Hardenberg.
2396: SCHOUTEN, L. HZN. (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS BIJ DE NEDERDUITSCHE HERV. GEM. TE UTRECHT) - De tabernakel, Gods heiligdom bij IsraŽl. 2e druk. Volksuitgave met gekleurde platen.
65337: SCHOUTEN, A. WZN. - Satans boei en laatste strijd. Leerrede over Openbaring 20 : 1-10. Uitgesproken in de Westerkerk op 14 November 1915.
65352: SCHOUTEN, LEENDERT (1828-1905) - Open brief aan een vriend naar aanleiding van het vijftal opmerkingen. Over de dusgenaamde gezangen quaestie. Derde druk
65342: SCHOUTEN, H. - Verzwegen kwaad. .
6217: SCHOUTEN, DR. JAN - Gouda van sluis tot sluis. De geschiedenis van Gouda in de negentiende eeuw.
2389: SCHOUTEN, L. HZN. (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS BIJ DE NEDERDUITSCHE HERV. GEM. TE UTRECHT) - De tabernakel, Gods heiligdom bij IsraŽl. 2e druk. Volksuitgave met gekleurde platen.
65357: SCHOUTEN, N.M.S - Peter's eerste concert. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
25574: SCHOUTEN, J. - ,,Inder gherechtichheyt'' Rede uitgesproken ter opening van de Deputatenvergadering der Anti-Revolutionaire Partij, gehouden op 3 april 1946 in ,,Tivoli'' Utrecht.
65343: SCHOUTEN, H. - De scheepsjongen van de ,,Zeeleeuw''. - tekeningen van R. Snapper
65344: SCHOUTEN, HENNIE - Techniek van het orgelspel. 3e druk. Met 255 notenvoorbeelden.
65345: SCHOUTEN, J - Om de christelijke vrijheid voor mens en samenleving.
65330: SCHOUTEN - jongens van het dorp
65331: SCHOUTEN J. M. - Leusden in vertellingen
65334: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, A. - Een mislukte overval - De dappere daad van vier Urker jongens
65335: SCHOUTEN, A. - Naar de voleinding. PredikatiŽn over de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 4: 1-12 : 18.
65336: SCHOUTEN, A. WZ. - Den zender getrouw. 1890-1915. Gedachtenisrede over HebreŽn 3 : 1 en 2 op dinsdag 26 januari 1915 in de Oosterkerk.
65353: SCHOUTEN, MARTIN - De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
65354: SCHOUTEN, N.M. - Peter's eerste concert. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
65355: SCHOUTEN, N.M. - Het kerstfeest van Anneketeun.
30763: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - Wat de HEERE belooft Die eenvoudigen wijshid leert. Deel 2.
65356: SCHOUTEN, N.M. - Hessel.
77292: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - Mozes de knecht van Godn Die eenvoudigen wijshid leert. Deel 4
77293: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - naar Bethlemen Die eenvoudigen wijshid leert. Deel 12
77294: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - Die het verorene zoekt Die eenvoudigen wijshid leert. Deel 16
65349: SCHOUTEN, J. - Je Maintiendrai. Rede van den Heer J. Schouten over de onderwerp overeenkomst van Linggadjati in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
65350: SCHOUTEN, J. - De held van Wittenberg.
13121: SCHOUTEN, N.M. - Corrie van Gijs.
76671: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - De kringlopfiets van Sam
12101: SCHOUTEN, MARTIN - De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
13113: SCHOUTEN, N.M. - Peter's eerste concert. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
13117: SCHOUTEN, H. - Van verdrukking naar de vrijheid.
13120: SCHOUTEN, N.M. - Het kerstfeest van Anneketeun.
16267: SCHOUTEN, J. - Geschiedenis der Christelijke kerk. In twee leerkringen.
20287: SCHOUTEN, H. - De scheepsjongen van de ,,Zeeleeuw''.
23075: SCHOUTEN, L. HZN. (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS BIJ DE NEDERDUITSCHE HERV. GEM. TE UTRECHT) - De Tabernakel. Gods heiligdom bij IsraŽl.
23507: SCHOUTEN - jongens van het dorp
24075: SCHOUTEN, A. WZ. - Den zender getrouw. 1890-1915. Gedachtenisrede over HebreŽn 3 : 1 en 2 op dinsdag 26 januari 1915 in de Oosterkerk.
24077: SCHOUTEN, A. WZN. - Satans boei en laatste strijd. Leerrede over Openbaring 20 : 1-10. Uitgesproken in de Westerkerk op 14 November 1915.
28573: SCHOUTEN, J. - De jonge leeuw van het vijfstroomenland. GeÔllustreerd door W. Hardenberg.
30778: SCHOUTEN, N.M. - Hessel.
31503: SCHOUTEN, J. - Je Maintiendrai. Rede van den Heer J. Schouten over de onderwerp overeenkomst van Linggadjati in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
31504: SCHOUTEN, J - Om de christelijke vrijheid voor mens en samenleving.
35361: SCHOUTEN, LEENDERT (1828-1905) - Open brief aan een vriend naar aanleiding van het vijftal opmerkingen. Over de dusgenaamde gezangen quaestie. Derde druk
35979: SCHOUTEN, HENNIE - Techniek van het orgelspel. 3e druk. Met 255 notenvoorbeelden.
43229: SCHOUTEN, H. - Langs den afgrond
43768: SCHOUTEN, ALET - De vrouw met de hondekar met tekeningen van Lidia Postma
47586: SCHOUTEN N M - Op woelig water en gevaarlijk ijs met tekeningen van H Kabos en Uker verhaal
47780: SCHOUTEN, N. M. - Dorus Trommelgraag
49148: SCHOUTEN, N.M.S - Peter's eerste concert. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
65361: SCHOUWENBURG, GERA VAN/WEYER,TINEKE(ILLUSTRATOR) - Zes emmers Zeeuwse mosselen Zes emmers Zeeuwse mosselen
65366: SCHRAM, P.L - Willem van den Bergh 1850-1890 . Met Bibliografie en Register van personen
65365: SCHRAM, P.L - Willem van den Bergh 1850-1890 . Met Bibliografie en Register van personen
65364: SCHRAM, P. L. - Jacobus Isaac Doedes
65367: SCHRAM, P.L. DR. - jacobus isaac doedes
42248: SCHRAM, P.L. DR. - jacobus isaac doedes
48657: SCHRAM, P. L. - Jacobus Isaac Doedes
65368: SCHRANT, J.M. GENT - Het leven van Jezus Christus. Een geschenk aan de jeugd, door J.M. Schrant. $e druk. Privaat-uitgaaf. Buiten den handel.
6527: SCHRANT, J.M. GENT - Het leven van Jezus Christus. Een geschenk aan de jeugd, door J.M. Schrant. $e druk. Privaat-uitgaaf. Buiten den handel.
65369: SCHRAVER, J. - Rotterdam de poort van Europa. De geschiedenis van haven en handel van Rotterdam.
9756: SCHRAVER, J. - Rotterdam de poort van Europa. De geschiedenis van haven en handel van Rotterdam.
14771: SCHRENK, E - Alleen door het Geloof.
65373: SCHRENK, E - Alleen door het Geloof.
65374: SCHRENK, G. - Gottesreich und Bund im šlteren Protestantismus. Vornehmlich bei Johannes Coccejus. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie
32203: SCHRENK, G. - Gottesreich und Bund im šlteren Protestantismus. Vornehmlich bei Johannes Coccejus. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie
65375: SCHRETLEN DR. M.J.A.M. - Incunabula. The Collection of Dr. M.J.A.M. Schretlen. For Sale by Auction on Wedn. March 12th. 1930.at 3.30 precisely
65376: SCHREUDER, DS. N.W. - Rumoer rond de vaccinatie. ,,Er is een handvol koren............''
39686: SCHREUDER, AART - Eenige gedachtenisse van Aart Schreuder. Lunteren. 3 april 1891- 25 maart 1967
32018: SCHREUDERS, H. - Een vermanend woord. Tot de gemeente gesproken op vrijdag 3 mei 1946 naar aanleiding van de herdenking der bevrijding op 5 mei 1945 voor de Geref. Gem. te Veen.
32968: SCHREUDERS, H. - Een vermanend woord. gesproken op vrijdag 3 Mei 1946 naar aanleiding van de herdenking der bevrijding op 5 Mei 1945 voor de Geref. Gemeente te Veen.
40120: SCHREUDERS, L.C. - Rond de grijze toren. 1000 jaren geschiedenis uit de boeken van de buurt Ede-Veldhuizen.
65384: SCHRIJNEN, DR. JOS - Nederlandsche volkskunde. Eerste deel: (20) 316 blz. Tweede deel: (5) 361 blz.
65386: SCHRIJVER, G. - De lichte last. Derde druk.
17100: SCHRIJVER, DRS. J.H. - Korte geloofsleer. Deel 1.
43315: SCHRIJVER, J. (RED) - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. 43e Jaargang.
74848: SCHRIJVER, J. (RED) - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. 42e Jaargang.
34295: SCHRIJVER, J. (RED) - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. Een-en-Dertigste Jaargang.
76217: SCHRIJVER, J. (RED.). - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin. Jaargang 29.
15545: SCHRIJVER, G. - De lichte last. Derde druk.
28907: DIV SCHRIJVERS - Postille 2002-20.3 Onder redactie van Kerk en prediking.
72426: DIV SCHRIJVERS - Postille 2004-2005 Onder redactie van Kerk en prediking.
72427: DIV SCHRIJVERS - Postille 2009-2010 Onder redactie van Kerk en prediking.
72429: DIV SCHRIJVERS - Postille 2010-2011 Onder redactie van Kerk en prediking.
76320: DIV SCHRIJVERS - Postille 20021-20.02 Onder redactie van Kerk en prediking.
72425: DIV SCHRIJVERS - Postille 2003-20.04 Onder redactie van Kerk en prediking.
42086: LINDENHOUT J VAN HOOFDREDAKTEUR MET MEDEWERKING VAN BEKWAME SCHRIJVERS - OUD en NIEUW geillustreerd Tijdschrift voor Neerlands jeugdten voordeele der weesinrichting te Neerbosch tiende jaargang met ondertitel tijdschrift tot gezellig onderhoed voor iedereen
65387: SCHRILL, ERNST (S. KELLER) - Uit Ruslands Steppen. Uit het Hoogduitsch door P.J. van Melle.
35757: SCHRILL, ERNST (S. KELLER) - Uit Ruslands Steppen. Uit het Hoogduitsch door P.J. van Melle.
48741: SCHR÷DER, JOSEF - TIROL Naturkunst volkleben
65391: SCHR÷DER, W.F. - De zending op de batoe-eilanden
65388: SCHR÷DER, A. J. - Blikken in een hooger levensstand.
65389: SCHR÷DER, J. E. (PRED. TE ARNHEM) - Wandelen in het licht, door J.E. SchrŲder, predikant te Arnhem.
5784: SCHR÷DER, J. E. (PRED. TE ARNHEM) - Wandelen in het licht, door J.E. SchrŲder, predikant te Arnhem.
2590: SCHR÷DER, A. J. - Blikken in een hooger levensstand.
42247: SCHR÷DER, W.F. - De zending op de batoe-eilanden
65392: SCHROEDER, NICOL. GUIL. (GRONINGEN) - Institutiones ad fundamenta linguae Hebreaeae. In usum studiosae Juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder, Linguar. Oriental. et Ant. Hebr. in Acad. Groningana Prof. Ord.
19019: SCHROEDER, NICOL. GUIL. (GRONINGEN) - Institutiones ad fundamenta linguae Hebreaeae. In usum studiosae Juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder, Linguar. Oriental. et Ant. Hebr. in Acad. Groningana Prof. Ord.
45555: SCHROEDER, N.G.. - Institutiones ad Fundamenta Linguae Hebraeae. In usum studiosae juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder.
65393: SCHROOVER, G. - Naar den Molen. GeÔllustreerd door Henk Poeder.
35296: SCHROOVER, G. - Naar den Molen. GeÔllustreerd door Henk Poeder.
65394: SCHROTEN, H. - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht [...]. Door Hendrik Schroten, geboren te Zwollerkerspel.
46911: SCHROTEN H DR. - Psalmberijming 1967 Geschiedenis van het ontstaan met voorvoor van de Voorzitter van de Interkerkelijke Stichting voor het kerklied Dr P G Kunst
5582: SCHROTEN, H. - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht [...]. Door Hendrik Schroten, geboren te Zwollerkerspel.
48659: SCHROTENBOER, P. G. - A new apologetics: an analysis and appraisal of the eristic theology of Emil Brunner
65396: SCHRUEDER J. C. - De overwiningsgedachten,bij johann cristoph blumhardt.
44882: SCHRUEDER J. C. - De overwiningsgedachten,bij johann cristoph blumhardt.
73848: SCHUBERT, F. L. - Katechismus der Musik-Instrumente oder Belehrung Łber Gestalt, Tonumfang, Notirungsweise, Klang, Wirkung, Orchester- und Sologebrauch der gebršuchlichsten musikalischen Instrumente
71607: SCHUER,J.L. - Nederlands merkwaardigste gebeurtenissen sedert bijna twee eeuwen vervattende een aaneengeschakeld verhaal der wisselvalligheden etc. , 1e druk, Ill.: 3 uitklapplaten en 1 portret. deel 3
65399: SCHUIL, J.B. - Jan van Beek. GeÔllustreerd door Ton Hulse; 5e druk.
43629: SCHUIL, J.B. - jan van beek
44574: SCHUIL, J.B. - de katjans
65400: SCHUILING, R. - Nederland, handboek der aardrijjkskunde. Vijfde verbeterde en vermeerderde druk.
13276: SCHUILING, R. - Nederland, handboek der aardrijjkskunde. Vijfde verbeterde en vermeerderde druk.
30242: SCHUIT, PROF. J. J. VAN DER - Dogma-geschiedenis.
65401: SCHUIT, J.J. VAN DER - Achter het Gordijn des doods.
65404: SCHUIT, PROF. J. J. VAN DER - Dogma-geschiedenis.
65405: SCHUIT, PROF. J.J. V.D. - Afscheiding - Doleantie. Getoetst aan het Handboek van het Kerkrecht der Doleantie.
33486: SCHUIT, PROF. J.J. V.D. - Afscheiding - Doleantie. Getoetst aan het Handboek van het Kerkrecht der Doleantie.
39261: SCHUIT, PROF. J.J. V.D. - Het Verbond Verlossing. Antwoord op de vraag: twee of drie verbonden?
65409: SCHULTE NORDHOLT, PROF. DR. J. W. - serie ontmoetingen met MYSTJCJ deel 4 ontmoeting met Guido Gezelle
65408: SCHULTE NORDHOLT, PROF. DR. J. W. - serie ontmoetingen met MYSTJCJ deel 2 ontmoeting met Jan Luyken
47257: SCHULTE, A.G - Kerken in Gelderland
47461: SCHULTEN, C. M, SCHULTEN, J. W. M. - Het leger in de zeventiende eeuw
48145: SCHULTEN, C. M SCHULTEN, J. W. M. - Het leger in de zeventiende eeuw
48159: SCHULTEN, C. M, SCHULTEN, J. W. M. - Het leger in de zeventiende eeuw
71887: SCHULTINK, A. DS. PRED GERF GEM IN NED - Heilig zijn o God uw wegen! zes preken, waaronder de afscheidspredicatie te Bruinisse, de bevestigingspredicatie te Gouda door ds. A. Geuze en de intredepredictie te Gouda.
72856: SCHULTS JR., U. - Het Byronianisme in Nederland. proefschrift met stellingen
65411: SCHULTZ, HANS J‹RGEN. - Een Kind is ons geboren. Kerstpreken uit de 4e tot de 20e eeuw.
22550: SCHUPPEN, H. J. VAN HERV PRED TE GROOT AMMERS -LUNTEREN - De geopende Fontein. Zes predikatiŽn voor eenvoudigen. Door H.J. van Schuppen, Ned. Herv. predikant te Lunteren.
65415: SCHUPPEN, G. VAN - De oordeelen Gods over Nederland. Afschrift van den brief van vrouw G. van Schuppen te Veenendaal. Aangaande de oordeelen Gods over gansch Europa, ook over Nederland, opdat de kerke Gods haarzelve schuldig kenne en wedergebracht worde tot den Heere om in Zijn kracht Hem te deinen en voor Hem te leven met eenparigen schouder.
65417: SCHUPPEN, H. J. VAN HERV PRED TE GROOT AMMERS -LUNTEREN - De geopende Fontein. Zes predikatiŽn voor eenvoudigen. Door H.J. van Schuppen, Ned. Herv. predikant te Lunteren.
65418: SCHUPPEN, HERMINE VAN - Er was een kind... Herinneringen aan mijn overleden dochter.
6655: SCHUPPEN, H. J. VAN HERV PRED TE GROOT AMMERS -LUNTEREN - De geopende fontein. Zes predikatiŽn voor eenvoudigen.
65414: SCHUPPEN, G. VAN - De oordelen Gods over Nederland. Afschrift van den Brief van Vrouw G. van Schuppen.
32015: SCHUPPEN, G. VAN - De oordelen Gods over Nederland.
32012: SCHUPPEN, G. VAN - De oordelen Gods over Nederland.
14691: SCHUPPEN, G. VAN - De oordelen Gods over Nederland. Afschrift van den Brief van Vrouw G. van Schuppen.
36290: SCHUPPEN, HERMINE VAN - Er was een kind... Herinneringen aan mijn overleden dochter.
65422: SCH‹RER, EMIL - Geschichte des jŁdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 1. Einleitung und politische Geschichte; 2. Die inneren Zustšnde; 3. Das Judentum in der Zerstreuung und die jŁdische Literatur; 4. Register. 4 vols. complete.
65423: SCHURMAN, A. M. VAN - Eucleria, of uitkiezing van het beste deel met een inleiding van Prof. Dr. S. van der Linde facsimele uitgave
65424: SCHUSTER, T. & WEG, M. BIJ DE - Schaakhandboek. Geschiedenis van het schaken, schaaklexicon, basiskennis, taktiek en strategie, openingen, middenspel, eindspel
42456: SCHUSTER, T. & WEG, M. BIJ DE - Schaakhandboek. Geschiedenis van het schaken, schaaklexicon, basiskennis, taktiek en strategie, openingen, middenspel, eindspel
65428: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...) Den vierden Druck vermeerdert.
40005: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...)den zevende Druck vermeerdert.
76279: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een onderwysing, Hoe ieder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de vertroosting des H: Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden. Door Jacobus Schuts, Krancke-Besoecker in 's Gravenhage. Den vierden Druck vermeerdert.
38782: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een onderwysing, Hoe ieder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de vertroosting des H: Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden. Door Jacobus Schuts, Krancke-Besoecker in 's Gravenhage. Den vierden Druck vermeerdert.
23200: )SCHUTS JACOBUS A (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE - Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Door (...) Den vierden Druk vermeerdert.
65425: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het bescheiden deel der sieken. Ofte een onderwyzing, hoe ieder zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden de vertroosting des H. Geest mogten ontfangen; en op een goeden weg ter heerlykheid ingeleid worden. Den vierden druk verrmeerdert.
65426: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Door (...) Den vierden Druk vermeerdert.
65427: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een onderwysing, Hoe ieder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de vertroosting des H: Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden. Door Jacobus Schuts, Krancke-Besoecker in 's Gravenhage. Den vierden Druck vermeerdert.
21961: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het bescheiden deel der sieken. Ofte een onderwyzing, hoe ieder zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden de vertroosting des H. Geest mogten ontfangen; en op een goeden weg ter heerlykheid ingeleid worden. Den vierden druk verrmeerdert.
41402: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...) Den vierden Druck vermeerdert.
43061: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Door (...) Den vierden Druk vermeerdert.
690: SCHUTTE, RUTGER (AMSTERDAM) - Stichtelyke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen. By verscheidene gelegenheden gedicht, door R. Schutte. opnieuw muziek gesteld door Leonard Frischmuth
691: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen. Bij verscheidene gelegenheden gedicht. Eerste deel, tweede en verbeterde druk. 1770, (58) 146 blz. Waarbij geb.: Tweede deel, tweede en verbeterde druk. 1764 (28) 208 blz. Waarbij:geb.: Derde deel, tweede en verbeterde druk, 1765 (62) 193 (9) blz.
72031: SCHUTTE, G.J. - Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw, de banne Graft 1770-1810
65433: SCHUTTE, RUTGER (AMSTERDAM) - Stichtelyke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen. By verscheidene gelegenheden gedicht, door R. Schutte. opnieuw muziek gesteld door Leonard Frischmuth
65434: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen. Bij verscheidene gelegenheden gedicht. Eerste deel, tweede en verbeterde druk. 1770, (58) 146 blz. Waarbij geb.: Tweede deel, tweede en verbeterde druk. 1764 (28) 208 blz. Waarbij:geb.: Derde deel, tweede en verbeterde druk, 1765 (62) 193 (9) blz.
47974: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen. Op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht. tweede verbeterde druk met daarbij 4e stuk 1794
65435: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht. vierde en verbeterde druk
65436: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen. Op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht. tweede verbeterde druk met daarbij 4e stuk 1794
65430: SCHUTTE, G.J. DR. - De Nederlandse Patriotten en de KoloniŽn een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800
65432: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht.
41093: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht. vierde en verbeterde druk
42249: SCHUTTE, G.J. DR. - De Nederlandse Patriotten en de KoloniŽn een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800
65438: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - Kitty lost het op.
65439: SCHUTTEVA R-VELTHUYS, N. - Het leven een avontuur
13086: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - Kitty lost het op.
45930: SCHUTTEVA R-VELTHUYS, N. - Het leven een avontuur
65440: SCHUTZ, H.L.C. - De broeders. Geschiedenis van de vestiging der Hernnhutters in Zeist A.D. 1746.
16268: SCHUTZ, H.L.C. - De broeders. Geschiedenis van de vestiging der Hernnhutters in Zeist A.D. 1746.
38584: SCHUUR, ANDREAS VAN DER - De boeken van de roepinge aller volkeren. Nevens andere Schriften, vertaeld en opgesteld door A.V.S. 1e en 2e boek
65442: SCHUURLING, H. - Een zeer rijke opdracht voor de evangeliedienaar. Prediking over Ezechiel 33:11. Gehouden op 20-10-1963 ter gelegenheid van zijn 12,5 jarige arbeid aldaar.
24753: SCHUURLING, H. - Een zeer rijke opdracht voor de evangeliedienaar. Prediking over Ezechiel 33:11. Gehouden op 20-10-1963 ter gelegenheid van zijn 12,5 jarige arbeid aldaar.
74959: SCHUURMAN, J.A - Bijbelsch woordenboek voor het christelijke volk (2 delen)
65445: SCHUURMAN, E. - Christenen in Babel.
65443: SCHUURMAN, B. M. - Over alle bergen. Geschriften van dr. B. M. Schuurman, zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en klarakterschetsen door Dr. H. Kraemer, Cs. Dryo Mestoko, Ds C. W. Nortier, G.J.A. Loggers-keers, L. de Hartog-Meijjes, Dr. J.A.C. Rullman, en een leerling
6657: SCHUURMAN, M. (PRED. GEREF. KERK TE KAMPEN) - De uniform van Gods heiligen.
65448: SCHUURMAN, M. - Om te kennen het onkenbare. Gedachtenisrede bij gelegenheid van zijn veertigjarige ambtsbediening, uitgesproken in de Nieuwe Zuiderkerk op woensdag 13 december 1922.
65449: SCHUURMAN, M. (PRED. GEREF. KERK TE KAMPEN) - De uniform van Gods heiligen.
14364: SCHUURMAN, E. - Christenen in Babel.
16209: SCHUURMAN, DR. B.M. ZENDELING-LERAAR OP JAVA - Over alle bergen. Met inleidende levens- en karakterschetsen door div. personen.
25425: SCHUURMAN, M. - Om te kennen het onkenbare. Gedachtenisrede bij gelegenheid van zijn veertigjarige ambtsbediening, uitgesproken in de Nieuwe Zuiderkerk op woensdag 13 december 1922.
33476: SCHUURMAN, ANNA MARIA VAN (1607-'78, UTRECHT) - Noblilis Virginis Annae Mariae ŗ Schurman. Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica, Prosaica & Metrica, Editio retia, auctior & emendatior.
7718: SCHUURMAN, B. M. - Over alle bergen. Geschriften van dr. B. M. Schuurman, zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en klarakterschetsen door Dr. H. Kraemer, Cs. Dryo Mestoko, Ds C. W. Nortier, G.J.A. Loggers-keers, L. de Hartog-Meijjes, Dr. J.A.C. Rullman, en een leerling
65450: SCHUURMANS M - De eerste bloedigetuigevan madagascar
44224: SCHUURMANS M - De eerste bloedigetuigevan madagascar
47471: SCHWARTZ, GARY - Rembrandt zijn leven zijn schildereijen Zijn kunst en zijn leven. Met 82 afbeeldingen naar schilderijen, etsen en teekeningen. Een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen in kleur afgebeeld.
65452: SCHWARZ, GEROLD. - Mission, Gemeinde un ÷kumene in der Theologie Karl Hartensteins. Serie Calwer Theologische Monographien. Band 5.
65453: SCHWARZ, R. - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Ubersetzung von Rudolf Schwarz. Erster Band: Die Briefe bis zum Jahre 1547. Zweiter Band: Die Briefe der Jahre 1548-1555. Dritter Band: Die Briefe der Jahre 1556-1564.
16189: SCHWARZ, R. - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Ubersetzung von Rudolf Schwarz. Erster Band: Die Briefe bis zum Jahre 1547. Zweiter Band: Die Briefe der Jahre 1548-1555. Dritter Band: Die Briefe der Jahre 1556-1564.
42913: SCHWARZ, GEROLD. - Mission, Gemeinde un ÷kumene in der Theologie Karl Hartensteins. Serie Calwer Theologische Monographien. Band 5.
65454: SCHWEITZER, ROELAND EN ANDEREN (RED.) - De Amerongse Oogst 1986. Hedendaagse beeldende kunst rondom het kasteel.
65455: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Matthšus. Teilband 2. Das neue Testament Deutsch. Neues Gottinger Bibelwerk. 14., durchgesehene Auflage 2. Auflage dieser Bearbeitung 74.-81 Tausend.
44727: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Matthšus. Teilband 2. Das neue Testament Deutsch. Neues Gottinger Bibelwerk. 14., durchgesehene Auflage 2. Auflage dieser Bearbeitung 74.-81 Tausend.
45416: E. SCHWEIZER, J. SCHNIEWIND, K. H. RENGSTORF H. STRATHMANN, G. STńHLIN. , H. W. BEYER, H. CONZELMANN, G. FRIEDRICH, A. OEPFE, H.-D. WENDLAND E.A - Das Neue Testament Deutsch. In 4 Bde. GŲttingen, Všndenhoeck & Ruprecht, 1968, in-4to, 294 S. + 342 S. + 1 Falttaffel + 204 S. + 120 S., Original-Leinenband m. OU. ∂ 1) E. Schweizer, J. Schniewind, K. H. Rengstorf. Die drei ersten Evangelien. / 2) H. Strathmann, G. Stšhlin. Das Evangelium nach Johannes. Die Apostelgeschichte. / 3) P. Althaus, H. W. Beyer, H. Conzelmann, G. Friedrich, A. Oepfe, H.-D. Wendland. Die Briefe an die RŲmer und an die Korinther. Die kleineren Briefe des Apostels Paulus. / 4) J. Jeremias, H. Strathmann, J. Schneider, E. Lohle. Die Briefe an Timotheus und Titus. Der Brief an die Hebršer. Die katholischen Briefe. Die Offenbarung des Johannes.
48931: E. SCHWEIZER, J. SCHNIEWIND, K. H. RENGSTORF H. STRATHMANN, G. STńHLIN. , H. W. BEYER, H. CONZELMANN, G. FRIEDRICH, A. OEPFE, H.-D. WENDLAND E.A - Das Neue Testament Deutsch. In 11 Bde.
65457: SCHWENCKE, J. J. - Zola's werken. ( de Rougons-Macquarts) de buik van parijss
65458: SCHWENCKE, J. J. - Zola's werken. ( de Rougons-Macquarts)zij excellentie eugene rougon
65459: SCHWENCKE, J. J. - Zola's werken. ( de Rougons-Macquarts jacht naar fortuin
65460: SCHWENZFEGER, ALFRED - Over postzegels gesproken... derde druk
42493: SCHWENZFEGER, ALFRED - Over postzegels gesproken... derde druk
46678: SCHWINGE, GERHARD - Wie finde ich theologische Literatur. Zweite durchgesehene und ergšnzte Auflage.
65461: SCHYN, HERMANNUS (1662-1727) - Beletzelen des Geestelyken levens; Zo tot eene ernstige waarschuwinge voor veele onde het Christendom, die door dezelve verhindert worden om tot Godts Koninkryk over te gaan; Als tot eene ernstige aansporing der Gelovigen, om dappere voortgangen te maken in 't geestelijke leven. Door Hermannus Schyn, M.D. en Leeraar onder die Christenene, die men Mennoniten noemt, hunne Vergadering houdende op de Cingel, in de Son.
36449: SCHYN, HERMANNUS (1662-1727) DOOPSGEZIND - Beletzelen des Geestelyken levens; Zo tot eene ernstige waarschuwinge voor veele onde het Christendom, die door dezelve verhindert worden om tot Godts Koninkryk over te gaan; Als tot eene ernstige aansporing der Gelovigen, om dappere voortgangen te maken in 't geestelijke leven. Door Hermannus Schyn, M.D. en Leeraar onder die Christenene, die men Mennoniten noemt, hunne Vergadering houdende op de Cingel, in de Son.
65462: SCHYN, HERMANNUS (DOOPSGEZIND PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De mensch in Christus. Of het geestelyk leven der gelovigen; in zyn natuure, eigenschappen, verscheide staten, toevallen en ziektens, hulpmiddelen, en eindelyke volmakinge in de zalige eeuwigheid. In de voorreden worden eenige leerstukken der heedendaagse Mystiken onderzocht, en aan Gods Heilig Woord ter toets gebracht. Vermeerdert met eene zedige en rechtmatige verdeediging tegen de zoo genaamde rechte leere der ware mystiken, van den E. David Bramen. Door Hermannus Schyn, leeraar onder die Christenen die men Doopsgezinden noemt, hunne vergadering houdende te Amsterdam, op de Cingel in de Son.Tweede uitgave. 1725 En: Zedige en rechtmatige verdeediging tegens den E. David Bramen. In welke overtuiglyk word bewezen I: Het onwaar voorgeeven van de oorzaak en't uitgeeven van zyn E. boek genaamt 'De regte leere der ware mystiken'. II. Zyn E. voorgewende onkunde van de hedendaagsche mystiken. Duydelyk ontdekt. III. Hun misbruyk aangeweezen: en de swarigheden tegens zommige hunner stellingen in de voorreden van myn boek 'De mensch in Christus' nader worden bevestigt, door Hermannus Schyn, leeraar onder die Christenen die men Doopsgezinden` noemt.
49162: SCHYN, HERMANNUS (1662-1727) - Uitvoeriger verhandeling of vervolg van de geschiedenis der Mennoniten in welke van den oorsprong naamen,onderscheidingen,eigene en byzondere leerstukken belydenissen en schrijvers alsmeede van den tegenwoordigen staat dier christenen in de Vereenigde Nederlanden die n Menno Simons MENNONITEN genaamd worden uitvoeriger gehandeld word door hermannus Schyn -- (...) zijnde deeze weede druk op nieuws uit het Latyn vertaald en met noodige aantekeningen ver meerdert doot GERARDUS MAATSCHOEN 2 e deel
50812: BIJBEL PSALMBOEK KERK VAN SCHYNDEL - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.met daarbij Catechismus 72 blz
72202: SCOFIELD, C.I. (HRSG.) - Die neue Scofield Bibel mit Erklšrungen. Die Heilige Schift nach der deutschen ‹bersetzung Martin Luthers.
75613: SCOFIELD, C.I. (HRSG.) - Die neue Scofield Bibel mit Erklšrungen. Die Heilige Schift nach der deutschen ‹bersetzung Martin Luthers. fubfte
1344: CAMERON. NEIL 1854-1932 FREE PRESBYTERIAN CHURCH OF SCOTLAND - Verdediger van de waarheid. Levensbeschrijving en preken van wijlen ds. Neil Cameron. vertaald door J Kooistra met voorwoord van Ds C Smits
65465: SCOTS [NEW TESTAMENT]. - (Scots). The New Testament in Scots. Translated by William Laughton Lorimer.
73685: WADDLE SCOTT - Met een goed geweten
65467: SCOTT, TH. - De grond en de natuur van het geloof in den Heere Christus Tot opheldering der verschillende bedenkingen die het onvoorwaardelijk aannemen van Gods getuigenis worden tegengesteld. Uit het Engels vertaald.
65466: SCOTT, S. - De verloofde. Uit het Engelsch door W.L.H. KŲster Henke. 2 delen.
65468: SCOTT, W - Ivanhoe
65469: SCOTT, WALTER VERTALING VAN DR M P LINDO HERZIEN EN INGELEID DOOR DR JAN TER BRINK - De bruid van Lammeroor. Meesterwerken van Sir Walter Scott met de voortreffelijke vertaling van dr M P Lindo herzien en ingeleid door Dr jan ter Brink Geillustreerde uitgave.
72802: SCOTT, JOHN (1639-1695 ). - SCOTT, JOHN (1639-1695 ). The Christian Life. Part I. From its beginning, to its consummation in glory; together, with the several means and instruments of christianity conducing thereunto; with directions for private devotion, and forms of prayer Part 1
73600: LATOURETTE KENNETH SCOTT - The Nineteenth Century in Europe, Background and the Roman Catholic Phase,
23778: SCOTT, W - Ivanhoe
31606: SCOTT, S. - De verloofde. Uit het Engelsch door W.L.H. KŲster Henke. 2 delen.
9146: SCOTT, WALTER VERTALING VAN DR M P LINDO HERZIEN EN INGELEID DOOR DR JAN TER BRINK - De bruid van Lammeroor. Meesterwerken van Sir Walter Scott met de voortreffelijke vertaling van dr M P Lindo herzien en ingeleid door Dr jan ter Brink Geillustreerde uitgave.
65470: SCRIVER, CHRISTIAN (1629-1693) - M. Christian Scrivers, FŁrstl. Sšchs. Ober-Hof-Predigers und Consistorial_Raths zu Quedlinburg, Seelen-Schatz: darinn von der menschlichen Seelen hohen WŁrde, tieffen und klšglichen SŁnden-Fall, Busse und Erneuerung durch Christum, GŲttlichen heiligen Leben, vielfšltigen Creutz und Trost im Creutz, seligen Abschied aus dem Leibe, trimphirlichen und frŲhlichen Einzug in den Himmel, und ewiger Freude und Seligkeit, erbaulich und trŲstlich gehandelt wird. (...)
3355: SCRIVER, CHRISTIAN (1629-1693) - M. Christian Scrivers, FŁrstl. Sšchs. Ober-Hof-Predigers und Consistorial_Raths zu Quedlinburg, Seelen-Schatz: darinn von der menschlichen Seelen hohen WŁrde, tieffen und klšglichen SŁnden-Fall, Busse und Erneuerung durch Christum, GŲttlichen heiligen Leben, vielfšltigen Creutz und Trost im Creutz, seligen Abschied aus dem Leibe, trimphirlichen und frŲhlichen Einzug in den Himmel, und ewiger Freude und Seligkeit, erbaulich und trŲstlich gehandelt wird. (...)
42890: SCRIVERIUS, PETRUS (1576-1660, HAARLEM, OUDEWATER) JACOB DUYM (1547-CA.1623) - Beschrivinge van ovt Batavien met de antiquiteyten vandien : mitsgaders d'afbeeldinge, afcomst ende historie der Hoog geborenen... graven van Hollant, Zeelant ende Vrieslant etc: Als oock een Corte beschrivinghe der Nederlansche oorlogen . beginnende vanden aanvang der Nederlandse beroerte tot den jare 1646 incluys met de Afbeeldinge der gouveneurs en ander chryschshelden.
44123: SCRIVERIUS, PETRUS 1576-1660 JACOB VAN OUDENHOVEN (CA1600-1690) - Oude en nieuwe beschryvinge van Holland, Zeeland en Vriesland: midsgaders de opkomste, geslachte, regeeringe en daden der selver Graven, van Diederick den I. tot Philips den III. beschreven door den hoogh-geleerden heer Petrus Scriverius ne eerst uyt het Latijn on onse nederlantsche tale gebracht. als meede een vervolhg van de voornaemste geschiedenissen ,beginnende met deregeringe van Prins Willem den 1 en eyndigende met het sluyten van den eeuwigen Vrede beslloten tot MUNSTER Samengesteldt door J v O [= J. van Oudenhoven]. met een land-caertje van Holland,Zeeland en Vriesland als mede de conterfeyfels naer het leven van alle Graven,Gravinnen.Princen ende gpuverneurs der zelver landen alles in koper gesneden Uytgegeven door Mr PIETER BRUGMAN
76432: SCROGGIE, W. GRAHAM - The Psalms; Psalms I to CL volume 1-2-3-4-
21148: SCUPULI, L. (THEATINER-ORDENS-PRIESTERN). - Geistlicher Streit, nachmalen von unterschiedlichen in die Spanische, FranzŲsische, Engellšndische, Niederlšndische, Indianische, und dann nach dem Original in die Lateinische. Von Herrn Olympio Masotto, Cleric. Regul. Theatin. Nun aber, nach eben diesem Exemplar treulich und mit besonderm FleiŖ mšnniglichen zum hŲchsten Nutzen in die hoch teutsche Sprach gebracht, und mit vier Tractštlein vermehret. Durch einen Priester, Carmeliter-Ordens der Nieder-Rheinischen Provinz. (= Don Johann Edelweck). Cum permissu superiorum.
65471: SCUPULI, L. (THEATINER-ORDENS-PRIESTERN). - Geistlicher Streit, nachmalen von unterschiedlichen in die Spanische, FranzŲsische, Engellšndische, Niederlšndische, Indianische, und dann nach dem Original in die Lateinische. Von Herrn Olympio Masotto, Cleric. Regul. Theatin. Nun aber, nach eben diesem Exemplar treulich und mit besonderm FleiŖ mšnniglichen zum hŲchsten Nutzen in die hoch teutsche Sprach gebracht, und mit vier Tractštlein vermehret. Durch einen Priester, Carmeliter-Ordens der Nieder-Rheinischen Provinz. (= Don Johann Edelweck). Cum permissu superiorum.
55855: H.W.SE - Nieuw Bijbels Dagboekje. 19e druk.
65472: SEARS, S - Het sterven van gewin
70705: ROMPA SEBASTIAAN - Satelliet Beeld Atlas van Nederland 73 satelietfoto's met topografische kaarten die tesamen geheel Nederland bedekt. 37x27 cm.
77484: SEDGWICK, OBADIAH. (1600-1657) - Ik sta aan de deur en ik klop
65475: SEEBERG, REINHOLD - Die Kirche Deutschlands im 19.Jahrhundert - Eine EinfŁhrung in die religiŲsen,theologischen und kirchlichen Fragen der Gegenwart
65476: SEEFELD, H. - Blijde jeugd. Verhalen voor de jeugd.
65477: SEEFELD, HANS. - Leerzaam en mooi. Verhalen voor de jeugd.
31991: SEEFELD, H. - Blijde jeugd. Verhalen voor de jeugd.
35460: SEGERS, C.J. - Uw trouw is groot. 125 jaar Gereformeerde Gemeente te Lisse.
44596: SEGHERS, BARTHOLOMEUS - Den pelgrim van Sonien - Bosch naer de heylige maegd Maria te Jesus-Eyk door Bartholomeus Seghers, kanonik der abdy van Perk, pastoor van Jesus - Eyk. Op nieuw bewerkte en merkelyk vermeerderde uytgaef, door Philippus Kalvertos, priester.
65479: SEGNERUS, R. PAULUS (1624-'94) - R.P. Paulus Segnerus e Societate Jesu quadraginta Sermones per Verni Jejunij tempus, Florentiae, alijsque italiae urbibus dicti, Post plures Editiones ex Italico idiomate Latinitate donati, R.P. Udalrico Dirrhaimer, Eiusdem Societatis. Editio Tertia. Waarbij geb.: Incredulus non excusatus, opus ŗ R.P. Paulo Segnerus, Societatis Jesu Missionario concinnatum, in quo Gravido Argumentoprum pondere, rationum quoq; fubtilitate & acumine admirabili demonstratur Atheismo enervato Unica Divinatas & Haeresi convictae Unica Religio, Extra quam non datur vera Salus. Italico primum Idiomate conscriptum, nunc verÚ Latinitate donatum ŗ Joanne Ignatio Kappenhagen, SS. Theologiae Doctore, necnon in Civitate Monasteriensi Ecclesiae B. Mariae Virginis Trans-Aquas Decano & Archi-Diacono.
38288: SEGNERUS, R. PAULUS (1624-'94) - R.P. Paulus Segnerus e Societate Jesu quadraginta Sermones per Verni Jejunij tempus, Florentiae, alijsque italiae urbibus dicti, Post plures Editiones ex Italico idiomate Latinitate donati, R.P. Udalrico Dirrhaimer, Eiusdem Societatis. Editio Tertia. Waarbij geb.: Incredulus non excusatus, opus ŗ R.P. Paulo Segnerus, Societatis Jesu Missionario concinnatum, in quo Gravido Argumentoprum pondere, rationum quoq; fubtilitate & acumine admirabili demonstratur Atheismo enervato Unica Divinatas & Haeresi convictae Unica Religio, Extra quam non datur vera Salus. Italico primum Idiomate conscriptum, nunc verÚ Latinitate donatum ŗ Joanne Ignatio Kappenhagen, SS. Theologiae Doctore, necnon in Civitate Monasteriensi Ecclesiae B. Mariae Virginis Trans-Aquas Decano & Archi-Diacono.
65480: SEGUR, MGR. DE - Het hedendaagsch Protestantisme, Uit het Fransch, naar de 13e uitgave. Door A. M. Dijkveld.
14867: SEGUR, MGR. DE - Het hedendaagsch Protestantisme, Uit het Fransch, naar de 13e uitgave. Door A. M. Dijkveld.
65482: SEIFERT, TRAUDL UND JOSEF EGON SCHULER: - Heilige in Kunst und Legende Stuttgart :
65484: SEIJBEL, MAARTEN - Orgels rond het IJsselmeer. Maarten Seijbel, tekst Aart Veldman, foto's.
25367: SEIJBEL, MAARTEN - Orgels rond het IJsselmeer. Maarten Seijbel, tekst Aart Veldman, foto's.
65485: SEIJEN, MELIS VAN - Op reis door Friesland in grootmoeders tijd. De Noordwesterhoek. Trekschuit & paardentram
69633: SEILBERGER, J.J.P.A. - Het oplossen van schaakproblemen.Zelfmat in vier zetten door den schrijver opgedragen aan `De Maasbode`ter gelegenheid van haar vijftig jarig bestaan.
77334: J.R.SEINE [EDS.].|VARWIJK, G.H. - Stap voor stap langs Ded Dedemsvaart.
65488: SEINEN, S.J. - Van Sidewendervelt tot Zijderveld Geillustreerd
29815: SEISS J.A. DR. (PRED. TE FILADEPIA)/ JONGE, N. DE - De komende Christus aangekondigd in het boek der Openbaring van Jezus Christus. Uit het Engels vertaald door N. de Jonge, predikant te Brussel.
41665: SELDENRIJK, DR. R. - Zorg en welzijn. Werken in de zorg en dienstverlening. als nieuw
65489: SELDENRIJK R DR - Genetische texhnieken en Christelijke etheik sleutelen aan erfelijkheid in gezondhidszorg en landbouw
65490: SELDENRIJK, DR. R. - Zorg en Omgan Mensen met een verstandelijke handicap in de gemeente
42609: SELDENRIJK, R. DR. - Organen en Weefsels op reis Een medisch-ethische afweging van de transplantatiegeneeskunde
70280: SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn Handboek a lles over het leven van Cal;vijn ontvangst en uitwerking van zijn gedachtegoed
62376: NEUSER DR. WILHELM H. UND DR. HERMAN J. SELDERHUIS - Ordenlich und Fruchtbar Festschrift fŁr Willem van 't Spijker
65494: SELDERHUIS, H. J. - Calvijn een mens - derde druk
65493: SELDERHUIS, DR. H. J. E.A. - Liefde voor Gods Kerk.
73643: HERMAN J. SELDERHUIS - Melanchthon
73637: SELDERHUIS H.J. - Calvijn als asielzoeker
73636: SELDERHUIS H.J. - Oecumenische ecclesiologie
16270: SELDERHUIS, H.J. - Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer. Proefschrift Theol. Universiteit der Chr. Geref. Kerken te Apeldoorn.
37991: SELDERHUIS, DR. H. J. E.A. - Liefde voor Gods Kerk.
42223: SELDERHUIS, HERMAN J. PROF. DR. - david, calvijn en ik
45558: SELDERHUIS, DR. H. J. E.A. - God in het midden
65495: SELGE, K.V. - EinfŁhrung in das studium der Kirchengeschichte.
31470: SELGE, K.V. - EinfŁhrung in das studium der Kirchengeschichte.
40104: SELMS, PROF. DR. A V.D. - Jeruzalem door de eeuwen heen. Van voor koning David tot generaal Dayan.
65498: SELMS A VAN DR. - JEREMIA deel 1- DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
65502: SELMS, PROF. DR. A V.D. - Jeruzalem door de eeuwen heen. Van voor koning David tot generaal Dayan.
65500: SELMS, A. VAN, DR. A.S. VAN DER WOUDE, DR. C. VAN LEEUWEN EN DR. B.E.J.H. BECKING (RED) - De Prediking van het Oude Testament. (P.O.T. Serie)
75512: SELMS, A. VAN, DR. A.S. VAN DER WOUDE, DR. C. VAN LEEUWEN EN DR. B.E.J.H. BECKING (RED) - De Prediking van het Oude Testament. (P.O.T. Serie)
65497: SELMS A VAN DR. - GENESIS deel 1-2 DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
40234: SELMS A VAN DR. - GENESIS deel 1-2 DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
70589: SELMS A. VAN - Job een praktische bijbelverklaring teksten toelichting
76507: EDWARD GORDON SELWYN - thornapple commentariesthe first epistle of st peter thornapple commentaries
65504: SEMLERI, D. IOH. SAL. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus tertius. Secvl. XII-XV.
65505: SEMLERI, D. IOH. SAL. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus secundus. Secul. VII-XI.
19225: SEMLERI, D. IOH. SAL. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus tertius. Secvl. XII-XV.
19226: SEMLERI, D. IOH. SAL. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus secundus. Secul. VII-XI.
65506: SEMMELINK J. H. - prof. Dr. J. H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen proefschrift
65507: SEMMELINK, J.H. PROF. DR. - Onsterfelijkheid en opstanding
65508: SEMON, J. - Gods handelingen in de wonderlijke leiding van Jakob Semon, door hem, op 23-jarigen leeftijd, te trekken uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Met vreugde in den Heere ontslapen te Havenberge, in den ouderdom van ruim 29 jaren.
65509: SEMON, JACOB - Bekeringsweg.
65510: SEMON, JAKOB. - Gods handelingen in de wonderlijke leiding. Met vreugde in den Heere ontslapen, te Havenberge in de ouderdom van ruim 29 jaren.
33389: SEMON, JAKOB. - Gods handelingen in de wonderlijke leiding. Met vreugde in den Heere ontslapen, te Havenberge in de ouderdom van ruim 29 jaren.
36384: SEMON, JACOB - Bekeringsweg.
74702: BORIS KARPOV; ALEKSANDR SENCOV - Unter dem gnadenreichen Schutz : dem Millennium der russisch-orthodoxen Kirche gewidmet.
10197: SENDEN, DR. L. - Muggen en vliegen. Deel 26. Wat leeft en groeit. De wereld van dieren en planten. Illustraties van Sj. Kuperus en 5 platen.
65511: SENDEN, DR. L. - Muggen en vliegen. Deel 26. Wat leeft en groeit. De wereld van dieren en planten. Illustraties van Sj. Kuperus en 5 platen.
30381: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
65513: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
65512: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
2880: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
69525: BOETJE H EN SEPP J - De Leidsche psalmen en gezangen. ten gebruikr in DOOPSGEZINDE GEMEENTEN
65517: SEPP, CHR. - Uit het predikantenleven van vroegere tijden. Aanteekeningen van Chr. Sepp.
65515: SEPP, C. - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland van 1787 tot 1858. 2e druk
65516: SEPP, CHR. - Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming. Door Christiaan Sepp, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Leiden.
65518: SEPP, CHR. - Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der christelijke kerk geschreven hebben, door Christiaan Sepp, Th. doctor en rustend predikant.
16272: SEPP, CHR. - Uit het predikantenleven van vroegere tijden. Aanteekeningen van Chr. Sepp.
26735: SEPP, CHR. - Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der christelijke kerk geschreven hebben, door Christiaan Sepp, Th. doctor en rustend predikant.
40352: SEPP, CHRISTIAAN - Kerkhistorische StudiŽn
5566: SEPP, CHR. - Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming. Door Christiaan Sepp, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Leiden.
6830: SEPP, CHRISTIAAN - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, sedert het laatst der vorige eeuw tot op onzen tijd (1787-1858). Uitgegeven door Teyler's godgeleerd genootschap. Tweede druk.
65521: SEPPELT, F.X./LOFFLER, K. - De geschiedenis der pausen. Nederlandse bewerking: P.J.A. Juffermans, leraar in de geschiedenis aan het seminarie 'Hageveld'. Voorwoord: prof. W. Nolet.
16273: SEPPELT, F.X./LOFFLER, K. - De geschiedenis der pausen. Nederlandse bewerking: P.J.A. Juffermans, leraar in de geschiedenis aan het seminarie 'Hageveld'. Voorwoord: prof. W. Nolet.
70394: SEPTUAGINT. - VETUS TESTAMENTUM GRAECE IUXTA LXX INTERPRETES. Textum vaticanum romanum emendatius edidit (...) C. TISCHENDORF. Editio alteraprolec0mena recognovit colilationem codicis vaticani et sinatici adjecit EBERARDUS NESTLEr.
72216: LICHTDRAGERS SERIE - Onvergetelijk, stichtelijke overdenkingen, 45 meditaties, tweede druk
59848: LICHTDRAGERS SERIE. - Alles ten goede. In kruiswegen. 45 meditaties. Derde druk.
42392: REVEIL-SERIE - Reveil-serie zesde tiental preken. Preken van o.oudvaders deel 6
40561: LICHTDRAGERS SERIE - Onvergetelijk 45 meditatioes van oudvaders
14301: REVEIL-SERIE - 1e 10-tal preken.
1853: REVEIL-SERIE - De erfenis van onze vaderen. Een zestal preken van bekende oudvaders. Met een voorwoord van ds. G.A. Zijderveld Comrie-hellenbroek-Smytegelt-Costerus- Lodensteein en Groe
38399: REVEIL-SERIE - Reveil-serie.vijfde tiental predikaties
69732: LICHTDRAGERS SERIE - Verlos mij
69731: LICHTDRAGERS SERIE - n gebroken hart
28224: REVEIL-SERIE - Reveil-serie. derde tiental preken. Preken van o.a. , A. Hellenbroek e.a.
42393: REVEIL-SERIE - Reveil-serie vierdetiental preken. Preken van o.oudvaders deel 4
13929: LICHTDRAGERS SERIE. - Alles ten goede. In kruiswegen. 45 meditaties. Derde druk.
40562: LICHTDRAGERS SERIE - Hij alleen
40563: LICHTDRAGERS SERIE - t, Hijgend hert 2 e druk
59851: LICHTDRAGERS SERIE - vertroost mij
65522: SERMON BIBLE, THE - Fourth edition.
5646: SERMON BIBLE, THE - Fourth edition.
65525: SERNEE, DR. J.M. - De archieven van Kloosters en anderen stichtingen in Delfsland. Algemeen Rijksarchief. Door Dr. J.M. Sernee. Na haar overlijden voortgezet door Dr. S.W.A. Drossaers en Jhr. Mr. W.G. Feith.
33200: SERNEE, DR. J.M. - De archieven van Kloosters en anderen stichtingen in Delfsland. Algemeen Rijksarchief. Door Dr. J.M. Sernee. Na haar overlijden voortgezet door Dr. S.W.A. Drossaers en Jhr. Mr. W.G. Feith.
65526: SERRA-WILLIAMSON, H.W. - The touris guide-book of Spain. With town guides Road and railway maps.
30129: SERRA-WILLIAMSON, H.W. - The touris guide-book of Spain. With town guides Road and railway maps.
65528: SERRURIER, CA - De pensťes van Pascal 1de druk. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboortedag van Pascal 1623 - juni - 1923.
48367: SERRURIER, CA - De pensťes van Pascal 1de druk. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboortedag van Pascal 1623 - juni - 1923.
65530: SERVAES, A. - Oorlogskinderen. Door Anke Sevaes.
26395: SERVAES, A. - Oorlogskinderen. Door Anke Sevaes.
65531: SERVATIUS, T.J. EN ANDERE - Jan Taffijn, De man Gods. Een prediker uit de dagen der hervorming. Serie "Het Hugenootsche Kruis"., nummer 1.t/m 12 m.o Beza-Marnic-Wendelmoet Farel oldebarneveld
31178: SERVATIUS, T.J. EN ANDERE - Jan Taffijn, De man Gods. Een prediker uit de dagen der hervorming. Serie "Het Hugenootsche Kruis"., nummer 1.t/m 12 m.o Beza-Marnic-Wendelmoet Farel oldebarneveld
75211: PHILIPPE SERVIUS - Philippi Servii... Amicus fidelis usque ad mortem, sive Modus juvandi moribundos, .
71957: MALAN SESAR - Ben ik of ben ik niet een Kind van GOD Theogenes of een een voudig en schrifttuurlijk antwoord op een ernstige vraag UIt Engels vertaald doo W van der Zwaag
65536: SETERS, A.J.C. VAN - Het kind en wij, aandachtige gedichten. Saamgelezen en ingeleid door A.J.C. van Seters
65534: SETERS, A. J. C. V. S. - Hoe Nirmal het won!
65535: SETERS, A. J. C. VAN - Prema naar "The book of an indian baby" - met 26 plaatjes naar pen-teekeningen van Elsie Anna Wood - derde duizend
65533: SETERS, A. J. C. VAN - POTHAN'S OVERWINNING - Een verhaal uit het volksleven in Britisch-IndiŽ
47036: SETERS, A.J.C. VAN - Het kind en wij, aandachtige gedichten. Saamgelezen en ingeleid door A.J.C. van Seters
48849: SETERS, A. J. C. VAN - POTHAN'S OVERWINNING - Een verhaal uit het volksleven in Britisch-IndiŽ
48891: SETERS, A. J. C. V. S. - Hoe Nirmal het won!
65537: SETTEN, J.W. VAN. - Nieuwe oogst: nieuw zangboek voor de jeugd: bevattende 100 een-, twee- en driestemmige liederen van Nederlandse dichters en componisten, met piano of harmoniumbegeleiding o.a. 1. Mies' verjaardag, 'En denk eens aan: een zwarte pop, Een griezelige nikker Stond zo maar op de stoel voor't bed vlak naast een groene knikker.'
65538: SEVENSTER, DR. G. - De christologie van het Nieuwe Testament. Tweede druk.
65539: SEVENSTER, DR. J. N. - Rome en de Vrije Bijbel
6677: SEVENSTER, G. - Ethiek en eschatologie in de Synoptische EvangeliŽn. Een studie over het typische in Jezus' zedeleer. Proefschrift.
18216: SEVENSTER, DR. J. N. - Rome en de Vrije Bijbel
5785: SEVENSTER, DR. G. - De christologie van het Nieuwe Testament. Tweede druk.
5787: SEVEREIN, PROF. DR. J. - Principia. Wijsgeerige inleiding tot de godsdienstwetenschap.
65540: SEVERIJN, PROF. DR. J. - Waarheid, wijsheid en leven. Een bundel studiŽn opgedragen aan Prof. Dr. J. Severijn ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum op 19 oct. 1956.
15634: SEVERIJN, PROF. DR. J. - Waarheid, wijsheid en leven. Een bundel studiŽn opgedragen aan Prof. Dr. J. Severijn ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum op 19 oct. 1956.
21163: SEVERIJN, PROF. DR. J. (HOOGLEERAAR A/D RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT). - Principia. Wijsbegeerte inleiding tot de Godsdienstwetenschap.
52598: CATALOGUS VENDUHUIS SGRAVENHAGE, - CATALOGUS eener autographen verzamelin wlke op rechtelijk bevel publiek zal worden verkocht g waarbij eigenhandige of onderteekende brieven van Alva/Boerhave Jog v oldenbarnevelt anna maria Schuurman e.a op dinsdag 16 april 1935 des avonds te 7 uur in Pulchri studio aann het Lange Voorhout no 15 te s Gravenhage ten overstaan vaN DE nOTARIS j j m bRAUN
65544: SHAHINIAN, GARY RICHARD. - God, evil, and autonomous freedom : an examination of the views of Alfred North Whitehead in the context of contemporary discussions.
70567: SHAKESPEARE, W., - Dertig sonnetten van Shakespeare. Vertaald door J.Decroos. Met inleiding en aanteekeningen.
76415: SHAKESPEARE, WILLIAM. DULAC, EDMUND. - De storm. Vertaald door dr. L.A.J.Burgersdijk. Met platen naar aquarellen van Edmund Dulac.
4884: SHAKESPEARE, W. - De werken van William Shakespeare. Vertaald door dr. L.A.J. Burgersdijk. 2 druk.
4878: SHAKESPEARE, W. - De werken van William Shakespeare. Vertaald door dr. L.A.J. Burgersdijk. Derde, op nieuw herziene druk.
40896: SHAKESPEARE, WILLIAM VA - The complete works of William Shakespeare. by W J Graig M A
41306: SHAKESPEARE, WILLIAM (1564-1616); LEENDERT ALEXANDER JOHANNES BURGERSDIJK (1828-1900) - De werken van William Shakespeare / vert. door L.A.J. Burgersdijk Deel: I: Inleiding. Titus Andronicus. De klucht der vergissingen. Twee edellieden van Verona. Veel gemin geen gewin. Een midzomernachtsdroom. Romeo en Julia. De koopman van VenetiŽ. De getemde feeks. Koning Jan. Koning Richard de Tweede. Koning Hendrik de Vierde, 1. Koning Hendrik de Vierde, 2. Koning Hendrik de Vijfde. Koning Hendrik de Zesde, 1. Koning Hendrik de Zesde, 2. Koning Hendrik de Zesde, 3. Koning Richard de Derde. deelII: De vroolijke vrouwtjes van Windsor. Veel leven om niets. Elk wat wils. Driekoningenavond of Wat gij wilt. Hamlet, prins van Denemarken. Eind goed al goed. Julius Caesar. Maat voor maat. Troilus en Cressida. Timon van Athene. Othello. Macbeth. Koning Lear. Pericles, vorst van Tyrus. Antonius en Cleopatra. Coriolanus. Een winteravondsprookje. Cymbeline. Koning Hendrik de Achtste. De storm. Venus en Adonis. Lucretia. Sonnetten. Een minneklacht. De verliefde pelgrim. Liederen bij eenige zangwijzen. De phoenix en de tortel Auteur:
41307: SHAKESPEAREWILLIAM WILLIAM , WILLIAM (1564-1616); LEENDERT ALEXANDER JOHANNES BURGERSDIJK (1828-1900) - De werken van William Shakespeare / vert. door L.A.J. Burgersdijk Deel: I: Inleiding. Titus Andronicus. De klucht der vergissingen. Twee edellieden van Verona. Veel gemin geen gewin. Een midzomernachtsdroom. Romeo en Julia. De koopman van VenetiŽ. De getemde feeks. Koning Jan. Koning Richard de Tweede. Koning Hendrik de Vierde, 1. Koning Hendrik de Vierde, 2. Koning Hendrik de Vijfde. Koning Hendrik de Zesde, 1. Koning Hendrik de Zesde, 2. Koning Hendrik de Zesde, 3. Koning Richard de Derde. deelII: De vroolijke vrouwtjes van Windsor. Veel leven om niets. Elk wat wils. Driekoningenavond of Wat gij wilt. Hamlet, prins van Denemarken. Eind goed al goed. Julius Caesar. Maat voor maat. Troilus en Cressida. Timon van Athene. Othello. Macbeth. Koning Lear. Pericles, vorst van Tyrus. Antonius en Cleopatra. Coriolanus. Een winteravondsprookje. Cymbeline. Koning Hendrik de Achtste. De storm. Venus en Adonis. Lucretia. Sonnetten. Een minneklacht. De verliefde pelgrim. Liederen bij eenige zangwijzen. De phoenix en de tortel Auteur:
42464: SHAMIR, ILANA & SHLOMO SHAVIT (RED.) - + Encyclopedie van de joodse geschiedenis. Ned.vert.& bew.H.C.Endedijk.
34696: SHAW, FERDINANDO - A defense of the judgement of the church of England in the point of ordination. Argued form her offices and practice. by which is plainly appears that she allows a divine inherent right in the presbyters office to ordain in answer to what anonymous author has objected against it in a letter to a friend. by Ferdinando Shaw.
59657: LEANNE. SHELLY - Joshua's Bijbel. Roman.
28442: SHELTON, L. R. - Hoe een dominee door God bekeert werd. Vertaald uit het Engels. Met een voorwoord van Ds. C. Smits. 2e druk
25770: SHELTON, L. R. - Hoe een dominee door God bekeert werd. Vertaald uit het Engels. Met een voorwoord van Ds. C. Smits.
65551: SHEPARD THOMAS FLORIJN, B. - THomass Shepard zijn leven,tijd,vrienden en werk
77126: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - De waare Bekeeringe ontdekkende het kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven door T. Sheppard, In zijn leven, bedienaar des H. Evangeliums te Cambridge in Nieuw Engeland met een voorrede van Do. Willem Greenhill om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. Tweede druk Vermeerdert met een korte schets van 't gehele Werk, waarbij gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen Volgens de 33. Zondag des Heydelbergse Catechismus door V.B.K.
22254: SHEPPARD, THOMAS - De ware bekeering vertoonende het klein getal der ware geloovigen en de gevaarlijke staat van onbekeerden zondaren. Met een voorrede van Do. Willem Greenhill
76482: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - De waare Bekeeringe ontdekkende het kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven door T. Sheppard, In zijn leven, bedienaar des H. Evangeliums te Cambridge in Nieuw Engeland met een voorrede van Do. Willem Greenhill om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. vierde Vermeerdert met een korte schets van 't gehele Werk, waarbij gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen Volgens de 33. Zondag des Heydelbergse Catechismus door V.B.K.
36253: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - De gezonde geloovige zijnde een verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars met God. in zijb regte beginselen,ware voorgang, en heerlijk uiteinde in't Engelsch beschreven door Thomas Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald. vijfde druk vermeerdert met een korte schets van geheele werk.
3950: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE, NEW ENGLAND) - De waare bekeeringe. op nieuw uit het Engels vertaald doorS Houtekamer
36254: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - De waare Bekeeringe ontdekkende het kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven door T. Sheppard, In zijn leven, bedienaar des H. Evangeliums te Cambridge in Nieuw Engeland met een voorrede van Do. Willem Greenhill om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. Tweede druk Vermeerdert met een korte schets van 't gehele Werk, waarbij gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen Volgens de 33. Zondag des Heydelbergse Catechismus door V.B.K.
14376: SHEPPARD, THOMAS - Overdenkingen en Geestelijke bevindingen.
42692: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE, NEW ENGLAND) - De waare bekeeringe, ontdekkende het kleyn getal der waare geloovigen, en de groote moeijeleykheid der zaligmakende bekeeringe; in 't Engels beschreven door ... Met een Voorreden van Do. Willem Greenhil, Om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. Vyfde druk. Vermeerdert met een korte schets van 't geheele werk, waar by gevoegt is een tweeledige verhandeling van de waaragtige bekeeringe des menschen, volgens de ley-draad van de XXXIII. Sondag des Heydelbergse Catechismus. Door V.B.K.
76018: SHEPPARD, THOMAS - De gezonde geloovige zijnde een verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars met God. In het Engelsch beschreven door Thomas Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald.
37516: SHEPPARD, THOMAS - Der heiligen kleinood. Een preek over 2 Cor. VII:1 en een zeer gewichtige brief.
45381: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - DE WARE BEKEERINGE. VERTOONENDE HET KLEIN GETAL DE WARE GELOOVIGEN EN DE GEVAARLIJKE STAAT VAN ONBEKEERDE ZONDAREN. 23 druk
23061: SHEPPARD, THOMAS - Overdenkingen en Geestelijke bevindingen.
65564: SHEPPARD, THOMAS - Der heiligen kleinood. Een preek over 2 Cor. VII : 1 en een zeer gewichtige brief. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
65572: SHERLOCK, WILLIAM (1640-1707, DEKEN VAN ST. PAULS CATH.) - A practical discourse of religious assemblies. Rector of St. George Botolph-lane, London
18752: SHERLOCK, WILLIAM (1640-1707, DEKEN VAN ST. PAULS CATH.) - A practical discourse of religious assemblies. Rector of St. George Botolph-lane, London
35488: SHERLOCK, WILLIAM (1640-1707, DEKEN VAN ST. PAULS CATH.) - Stichtelyke redenvoeringe Wegens het toekomende oordeel, door William Sherlock, doktor der Gůdgeleerdheyd, Deken van Pauls Kerk, Meester van de Temple, en Kapellaan des Konings. Uyt het Engelsch vertaald, door Wm. Sewel.
64875: SAFRAI SHMUEL - Das judische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels 152 pag ingn
16669: SAFRAI SHMUEL - Das judische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels 152 pag ingn
49082: SHPPARD THOMAS FLORIJN, B. - THomass Shepard zijn leven,tijd,vrienden en werk
16710: SIBBES, R. (1577-1635) - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Opnieuw uit het Engels vertaald door J. van der Haar, V.D.M. te Houten (U.)
65573: SIBBES, R. (1577-1635) - Geborgen inIhm
48014: SIBBES, RICHARD 1577-1635 - Works of Richard Sibbes. Volume 2
48015: SIBBES, RICHARD 1577-1635 - Works of Richard Sibbes. Edited with Memoir by Alexander B. Grosart).
48016: SIBBES, RICHARD 1577-1635 . EDITED WITH MEMOIR BY ALEXANDER B. GROSART). - Works of Richard SibbesExpositions and Treatises from portions of several of the epistles of Saint Paul
39955: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN) - Leere Der waarheid, In haar voornaamste gronden geestelijk vergeleken, en openbaar gemaakt aan de conscientie. Tot verligtinge, heiligmakinge, en vertroostinge der zielen. (...) Den derden druk.
73381: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN/ AMSTERDAM) - Paradysse God-geleerdheid.Begrepen in de eerste belofte. Gen. 3. Met opening van den throon der Genade in het Bloed van Christus; tot behoudenis van Adam en Eva en 't verdere zaad aan haar gegeven. Als de grond en sleutel van alles, wat naderhand ge-openbaard is, onder de vaderen, Moses, de profeten, en eindelijk bevestigd in het N. Testament. Tot onderrigtinge der christenen, en overtuiginge Israels, wegens de natuur en noodwendigheid van de Messias, en hoe de selve door sijn offerhande het Koningryk verkrygen souw. Verhandeld door Hero Sibersma, dienaar des Euangeliums tot Amsterdam.
850: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN-AMSTERDAM) - Leere der waarheid, in haar voornaamste gronden geestelijk vergeleken, en openbaar gemaakt aan de conscientie. Tot verligtinge, heiligmakinge, en vertroostinge der zielen. Den vijfde druk.
22996: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN/ AMSTERDAM) - Paradysse Godgeleerdheid Begrepen in de eerste Belofte Gen. 3 Met opening van den troon der Genade in het bloed van de Christus Tot behoudenis van Adam en Eva, en 't verdere zaad aan haar gegeven.
39061: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN-AMSTERDAM) - Het woord des Levens, Tot verklaringe en Betragtinge des Geestelijken en Eeuwigen Levens. Voorgehouden aan Allen Die van God geleerd willen zijn om Gode te Leven ofte, Om het eeuwige leven te verkrijgen, het zelve op Aarden te beginnen, en van deszelfs volkomenheid verzekerd wezen.
4082: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN) - Het Euangelium beschreven door Joannes, verklaard volgens Moses en de propheten, ten dienste van het Oud en Nieuw Israel, door Hero Sibersma, predikant tot Amsterdam. Den eerste druk.
65587: SICHEM JR., CHRISTOFFEL VAN- (1581- BLENS B - Bybels lusthof, ofte twee hondert, zoo historien als leeringen des bybels (...) gesneede door de beroemde meester Christoffel van Sichem, seer nuttig voor de jeugt om zig aan des heeren woord te gewennen en in de bybelsche geschiedenissen ervaren te werden.
46521: SIEBELINK, JAN. - Knielen op een bed violen. Roman. 39e druk
46858: SIEBELINK, JAN - Suezkade
49155: SIEBEN, C.J.M. - Verzameling van eenige brieven van Catarina Juliana Maria Sieben overleden te Harvey in Amerika den 3en april 1893, in den ouderdom van ruim 50 jaren. Geschreven aan E. Fransen, tegenwoordig leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
28360: SIEBEN, C.J.M. - Aanspraak en raad van eene moeder aan hare kinderen en pleegkinderen en den weg van hare bekeering tot God. Door mej. C.J.M. Sieben, geboren in Holland en overleden te Harvey (Amerika) den 2 april 1893. Tweede druk.
36271: SIEBEN, C.J.M. - Aanspraak en raad van eene moeder aan hare kinderen en pleegkinderen en den weg van hare bekeering tot God. Door Mej. C.J.M. Sieben, geboren in Holland en overleden te Harvey (Amerika) den 2 april 1893. 6edruk.
75186: SIEBENGA J DR - Zo denkt en schrijft Dr.Siebenga over de veehouderij.
40615: SIEGERS, H. - De wijnstok en de ranken. over Johannes 15: 1-6
48675: FRANKENBERG LIC W / SIEGFRIED D C - Die Spruche en Prediger und hoheslied [Handkommentar zum Alten Testament in Verbindung mit anderen Fachgelehrten]
65595: SIEGLIN, DR. WILHELM - Schulatlas zur geschichte des altertums. 64 Haupt- unt Nebenkarten auf 28 Seiten. FŁnfte unveršnderte Auflage.
29020: SIEGLIN, DR. WILHELM - Schulatlas zur geschichte des altertums. 64 Haupt- unt Nebenkarten auf 28 Seiten. FŁnfte unveršnderte Auflage.
65596: SIENKIEWICZ, H. - De minnares van den student.
20070: SIENKIEWICZ, H. - De minnares van den student.
45823: HILDEBRAND - N. BEETS - F. CARL SIERIG ILL. - Camera Obscura van Hildebrand Geillustraard door F. Carl Sierig[Facsimile-uitgave]
65597: SIERINK, K. DR. - Pastoraat als wegbereiding. De betekenis van Dietrich Bonhoeffer voor het pastoraat.
65598: SIERKE, DR. EUGEN - Schwšrmer und Schwindler zu Ende des achtzehmten Jahrhunderts
28142: SIERKE, DR. EUGEN - Schwšrmer und Schwindler zu Ende des achtzehmten Jahrhunderts
65600: SIETSMA, ANNE - Het zilveren erfgoed.
65601: SIETSMA, K. - De zelfrechtvaardiging Gods.
7832: SIETSMA, K. - De zelfrechtvaardiging Gods.
65602: SIFFLE A.F. (1801-1872) (MIDDELBURG) - Albrecht Beiling, treurspel.
33973: SIFFLE A.F. (1801-1872) (MIDDELBURG) - Albrecht Beiling, treurspel.
76641: BROUWER SIGMUND - Verdwaald in Manhattum
65603: SIIZOO, A - de antieke wereld en het nieuwe testament
47364: SIIZOO, A - de antieke wereld en het nieuwe testament
65604: SIJBERSMA H - Handschrift aantekeningen 1901-1909 over de Rechtvaardiging 24 jan 1906-De Kerk- de Schepping-de Val Het Geloof- het Verbond inhoud geef pesoonlijke overtuigingen door van de auteur
48778: SIJDZES J H - Tropenrit 15 A.A.T. Wel en wee der A.A.T., Deel 2 Illustrated, maps. 128 pp.
73962: NENTJES SIJMEN - Augustinus en jij
65605: SIJMONDS DZN, K. L. / ARCHITECT B.N.A. - Protestantsche kerkbouw. Met een inleiding van Dr. H. Berkhof Ned. Herv. Predikant.
29025: SIJMONDS DZN, K. L. / ARCHITECT B.N.A. - Protestantsche kerkbouw. Met een inleiding van Dr. H. Berkhof Ned. Herv. Predikant.
75064: VAN DER SIJS, NICOLINE - Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN. met hertalingen van Piet Verhoeff
65606: SIKKEL, J. C. - De Heilige Schrift en haar verklaring. Inleiding tot de verklaring der Heilige Schrift als het Woord Gods door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam.
65607: SIKKEL, J. C. - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis.
65608: SIKKEL, J. C. - Dienst des woords
22129: SIKKEL, J. C. (DIENAAR DES WOORDS TE AMSTERDAM) - Vrijmaking van den Arbeid. Vooraf gaat een schrijven aan den Weleerwaarden Heer Ds. W. H. Gispen Jr. te Baarn.
65612: SIKKEL, J.C. TE AMSTERDAM - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis. Bewerkt door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam. 2 delen.
8424: SIKKEL, J. C.-487 - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis.
1616: SIKKEL, J. C. (DIENAAR DES WOORDS TE AMSTERDAM) - Vakorganisatie naar Christelijke beginselen. Toelichting bij de stellingen over "De patroons en de vakorganisatie", ten beste gegeven op den landdag der Nederlandsche vereeniging van patroons "Boaz", gehouden te Utrecht den 17den juni 1903. Overgedrukt uit "Boaz", orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Patroons Boaz.
2591: SIKKEL, J. C. - De Heilige Schrift en haar verklaring. Inleiding tot de verklaring der Heilige Schrift als het Woord Gods door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam.
31379: SIKKEL, J.C. TE AMSTERDAM - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis. Bewerkt door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam. 2 delen.
40108: SIKKEL, J.C. DIENAAR DES WOORDS TE AMSTERDAM) - ROMEINEN 2e druk
65613: SIKKEN, W. DR. - Midden in het leven
65614: SIKKEN, WILLEM - Het compromis als zedelijk vraagstuk. Academisch proefschrift.
23474: SIKKEN, WILLEM - Het compromis als zedelijk vraagstuk. Academisch proefschrift.
42242: SIKKEN, W. DR. - Midden in het leven
65615: SIKKER J C - de Kerk des Heeren en de synodale organisatie der Ned Herv Kerk vieren twintig gesprekken van den Broederkrinh over de Reformatie der kerken
70808: HOCKING SILAS K. - Our Joe, (met illustratie)
42492: SILFHOUT, W. MR. - Arbeid als opdracht Christelijk-ethische beschouwingen over arbeid en arbeidsverhoudingen
37372: SILFHOUT, DS. W. - Zalig in leven en sterven. Meditaties over de zeven zaligsprekingen in het bijbelboek Openbaring.
65619: SILFHOUT, W. MR. - Arbeid als opdracht Christelijk-ethische beschouwingen over arbeid en arbeidsverhoudingen
76426: SILIUS ITALICUS , TIBERIUS CATIUS 25/26=101 - Silius Italicus: De Secundo Bello Punico
65620: SILLEVIS SMITT, DR. P. A. E.ROTTERDAM - DIAKONIE en OVERHEID referaat gehouden opde provinciale Diaonakle Conferentie der Gerformeerde Kerken in Zuid Holland 29 mei 1902
50804: BIJBEL MET SILVERSLOT - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ect EVANGELISCHE GEZANGEN en vervolg bundel en de Catechismus.
65621: SIMENS, M.S.E. - Minne Simens en de minnisten.
16274: SIMENS, M.S.E. - Minne Simens en de minnisten.
65622: SIMMEN, REN… - Mens & machine. Teksten en documenten over automaten, androÔden en robots. Verzameld door Renť Simnmen.
12043: SIMMEN, REN… - Mens & machine. Teksten en documenten over automaten, androÔden en robots. Verzameld door Renť Simnmen.
73697: HEENVLIEDT VAN SIMON (OOMIUS, SIMON (1628-1706, PURMERLAND-KAMPEN) - THeologico-politica dissertatio over de vrage Ofvden pausgesinden inndeze vereenighdeNederlande nietbehoordectoegestan teworden ectc
52576: CARMIGGELT SIMON - Alle orgels slapen , 111 .pp, paperback
52577: CARMIGGELT SIMON - Kleine avonturen aan de top
42758: CARMIGGELT SIMON - Alle orgels slapen , 111 .pp, paperback
45539: CARMIGGELT SIMON - Kleine avonturen aan de top
1630: SIMONIDES, SIMON (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - De ziel onder een wolk. Herschreven door J. van der Haar, Herv. predikant te Houten (U.)
14374: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel. Of oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal.
65630: SIMONIDES, SIMON (1629-'75, ROTTERDAM, 'S-GRAVENHAGE) - De Wenende Maria Vertroost voorwoord Ds J Roos
65627: SIMONIDES, SIMON (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - De ziel onder een wolk. Herschreven door J. van der Haar, Herv. predikant te Houten (U.)
65628: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel. Of oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal.
43950: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel. Of oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal.
53922: DR J. SIMONS - Bijbelsche MonographieŽn onder leiding van Prof. Dr. Keulers. Opgravingen in Palestina. Dr J. Simons.
65634: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
65635: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In 't Engelsch beschreven door Joseph Simons, in leven predikant te Londen. En vertaald door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nieuwe onveranderde uitgave.
65632: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Bijbelsche MonographieŽn. Tor aan de Ballingschap (586 v. Chr.)
65637: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
65638: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In het engelsch beschreven door Joseph Simons in leven predikant te London. En vertaald door Jacobus Koelman. Nieuwe onveranderde uitgave. Waarbij: Den donderslag der goddeloozen wegens het schrikkelijk oordeel ende de pijne der helle. Het eerste deel met de hemelsche vreugde voor de gelovigen zielen. het tweede deel. beschreven door Cornelis van Niel. Tweede druk.
3605: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
32829: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In het engelsch beschreven door Joseph Simons in leven predikant te London. En vertaald door Jacobus Koelman. Nieuwe onveranderde uitgave. Waarbij: Den donderslag der goddeloozen wegens het schrikkelijk oordeel ende de pijne der helle. Het eerste deel met de hemelsche vreugde voor de gelovigen zielen. het tweede deel. beschreven door Cornelis van Niel. Tweede druk.
65639: SIMONS, THEODOR - Uit den oud-Romeinschen tijd. Schetsen uit het leven en van de zeden der Romeinen. Naar het Hoogduitsch van Theodor Simons door G.T. bruyn.
65636: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In 't Engelsch beschreven door Joseph Simons, in leven predikant te Londen. En vertaald door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nieuwe onveranderde uitgave.
60950: MENNO SIMONS - Menne Simons tractaten over den doop,het avondmaal , enz. voorafgegaan Door eem kort levensbricht en M .S. ,,Uitgang vanhet Pausdom" twede vermeerderde druk
4485: SIMONS, GUILLIAUME (N.N.; J. NIKKEL; J. VERSLYPE) - Schat der armen of huismedicyn boekje van veelerhande medicamenten, om met kleine kosten zyn eigen Doctor te zyn, en velerleye Ziektens te genezen, Benevens eene aanwyzing, hoe men de gezondheid Lang bewaren kan. Derde druk, Vermeerdert met den Troost der armen; Behelzende Remedien, Tegen verscheide Ziekten, Wonden, Gezwellen, en andere Kwalen meer enz.
33662: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In 't Engelsch beschreven door Joseph Simons, in leven predikant te Londen. En vertaald door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nieuwe onveranderde uitgave.
73170: SIMONS, A. F. - Zestal preeken met daaerbij achttal leeerreden echter zonder titelpagina
24001: SIMONS, THEODOR - Uit den oud-Romeinschen tijd. Schetsen uit het leven en van de zeden der Romeinen. Naar het Hoogduitsch van Theodor Simons door G.T. bruyn.
39452: DR J. SIMONS - Bijbelsche MonographieŽn onder leiding van Prof. Dr. Keulers. Opgravingen in Palestina. Dr J. Simons.
45125: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
9327: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Bijbelsche MonographieŽn. Tor aan de Ballingschap (586 v. Chr.)
72736: SIMPSON, WILLIAM VON LLUSTRATIE ANTON PIECK - De Kleinzoon 2dln Geautoriseerde vertaling van Mr A W van Nes
72737: SIMPSON, WILLIAM VON LLUSTRATIE ANTON PIECK - De Baringn Geautoriseerde vertaling van Mr A W van Nes deekl 2
30624: SIMS MALKUS, AL - De libel, een verhaal uit Zuni.
46620: SIMS, GEORGE R. - De gedenschriften van een schoonmoeder. Uit het engelsch door Jacoba
73816: FERGUSON SINCLAIR B. - Groeien in genade
65642: SINE, TOM - De Nieuwe samenzweerders. Werken aan de toekomst, mosterdzaadje voor mosterdzaadje.
15164: SINGELS, N.J. LITT.CLASS. DR. RECTOR GYMNASII HIERONYMENSIS ULTRAIECTINI. - Otium Classicum III. Erasmi Roterodami Colloquia Undecim.
65643: SINGELS, N.J. LITT.CLASS. DR. RECTOR GYMNASII HIERONYMENSIS ULTRAIECTINI. - Otium Classicum III. Erasmi Roterodami Colloquia Undecim.
65644: SINGER, I.J - Josje Kalb (eerste druk nl)Ý
74213: SINKE J P - Zijn daan getoond en trouwelijk geleis 100 jaar gerf gem 1907-2007 classes Goes-Middelburg-Tholen-dorecht-Ridderkerk en Rotterdam
6105: SINKE, M. - Het blijvende Woord. Ethische en maatschappelijke verkenningen.
74492: NIJENHUIS SINY TE - Luister mij vrij, Begeleiing van slachtoffers van seksueel geweld
40320: LAND VAN DER SIPKE - de bijbelverhalen door sipke van der Land met tekeningen van Bert Bouman
59536: LAND VAN DER SIPKE - De Mooiste gedichten over moeders van vroeger en later
72363: LAND SIPKE VAN DER - Auke vecht mee
65647: SIPKES, JELLE - Korte schets van mijn leven. Utwurke en taljochte troch Dr. J.S. Posma. Mei in bydrage oer it doarp Tearns en de skiednis dÍrfan, gearstald mei help fan O. Santema.
33192: SIPKES, JELLE - Korte schets van mijn leven. Utwurke en taljochte troch Dr. J.S. Posma. Mei in bydrage oer it doarp Tearns en de skiednis dÍrfan, gearstald mei help fan O. Santema.
65648: SIPMA, P. 1872-1961 - Fryske WirdlŻden.D'r is S. frege om in skrift fan fryske wurdlŻden klear te meitsjen om te brŻklen by it Fryske Żnderrjocht. S. hat dat dien mar freget no de help fan oaren om in Żndersiik yn te stellen nei de ^nderskate geaspraken fan it Westerlannesk frysk
19559: SIPMA, P. 1872-1961 - Fryske WirdlŻden.D'r is S. frege om in skrift fan fryske wurdlŻden klear te meitsjen om te brŻklen by it Fryske Żnderrjocht. S. hat dat dien mar freget no de help fan oaren om in Żndersiik yn te stellen nei de ^nderskate geaspraken fan it Westerlannesk frysk
65649: SIRKS, G.J. - Jaarkring in Rijmen, Houtgravures van Maria J. Everdingen
47006: SIRKS, PROF. DR. M.J. REDAKTIE - Het leven ontsluierd algemeene biologoie in populair wetenschappelijke vorm
47033: SIRKS, G.J. - Jaarkring in Rijmen, Houtgravures van Maria J. Everdingen
65651: SITSTRA, H. - Teltsjes en rimkes fen Harmen Sitstra. Mei in foarwird fen Waling Dykstra.
28596: SITSTRA, H. - Teltsjes en rimkes fen Harmen Sitstra. Mei in foarwird fen Waling Dykstra.
48612: SITTERT, N. J. VAN - Onderzoekingen over Crown-gall - analyse van DNA en RNA in de tumorcel
65652: SITTERT, N. J. VAN - Onderzoekingen over Crown-gall - analyse van DNA en RNA in de tumorcel
1631: SIXTUS, RIPPERTUS (DIENAAR VAN HET HEILIG EVANGELIE TE LEEUWARDEN) - Wegwijzer der uitverkoren ware gelovigen, door de tijdelijke dood naar het eeuwige leven. Naar de uitgave van 1649, Leeuwarden 12o, By Claude Fonteyne, ordinaris drucker der H. staten van Frieslandt. Herschreven door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten (U.).
45663: SIZER, STEPHEN - Het Heilige Land - een panorama - Tekst van Stephen Sizer Foto's van Jon Arnold
65656: SIZOO, JAN - Een familie uit Chisseau: roman over de strijd tussen hugenoten en katholieken in Frankrijk, 1556-1572 Met lit.
65654: SIZOO, A. - Augustinus leven en week
65655: SIZOO, A. - Levende Woorden van Augustinus - gedachten uit zijn preken verzameld ter gelegenheid van het zestiende eeuwgetijde van zijn geboorte
65653: SIZOO, A. - Uit de wereld van het Nieuwe Testament.
77074: SIZOO, PROF. DR. A. - Augustinus Belijdenissen in de vertaling van Prof. Dr. A. Sizoo.
74699: SIZOO, A.; BERKHOUWER, G.C. - Augustinus over het credo, Het enchiridion en andere geschriften over het apostolisch symbool.
7870: SIZOO, A. - Uit de wereld van het Nieuwe Testament.
7872: SIZOO, A. - Augustinus leven en week
76644: DUINEN SJ. VAN - Wat die je nu weer Martijn
76645: DUINEN SJ. VAN - Martijn en de vogelclub
74781: DUINEN SJ. VAN - De Geheime hut
77120: DUINEN VAN SJ - Het Plan vn Alex
77119: DUINEN VAN SJ - Verhalen voor jou
72542: SJARDIN, JAN ATLAS - Satelliet beeld atlas van Nederland
48272: JONG DE SJOERD - Veensch verleden un woord en beeld met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
48613: JONG DE SJOERD - Van wol tot cholesterol. de geschiedenios van Solvay Duohar in woord en beeld
48623: JONG DE SJOERD - Van Veenebndaalsche Ijzerindusstrie naar AXA Stenman Holland
75191: JONG DE SJOERD - Verhalen uit de Vallei Want ik weet ook nogb te vertellen
69773: JONG DE SJOERD - VEENENDAAL binnen en buiten
28197: SJOERDS, FOEKE (1713-'70, SCHOOL-DIENAAR TE NYKERK IN OOSTDONGERADEEL) - Kort vertoog van den staat en de geschiedenissen der kerke, van de Scheppinge tot op Christus. Alles op den juisten rang van zynen tyd geplaatst, en in eene nauwkeurige aan-een-schakeling met de geschiedenissen der meest bekende oude volkeren. Waarbij Derde en laatste deel. Begrypende 't vervolg der geschiedenissen van de Romeinen tot op Augustus, en die van het Joodsche volk, tot aan de verwoestinge van Jerusalem.
44375: SKALWEIT, STEPHAN - Reich und Reformation mit 33 abbildungen (Propylšen Bibliothek der Geschichte).
65658: SKALWEIT, STEPHAN - Reich und Reformation mit 33 abbildungen (Propylšen Bibliothek der Geschichte).
74067: SLADENUS G. - Vallen en opstaan de praktijk van het christelijk leven
65662: SLAGBOOM, D. - Christelijke ethiek voor deze tijd.
65663: SLAGBOOM, D. DS. - Jodocus van Lodensteyn.
65665: SLAGBOOM, DS. D. - Christelijke Ethiek voor deze tijd.
14380: SLAGBOOM, DS. D. - Christelijke Ethiek voor deze tijd.
37145: SLAGBOOM, DS. D. - Jodocus van Lodensteyn.
76633: SLAGER, DS. J. W. (PREDIKANT VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Bevestiging )Ds Joh van der Poel) en Intrede te Syavenisse
75648: SLAGER, KEES EN SCHIPPER, PAUL DE - , Vissers verhalen. Over hun leven in de delta Aan de hand van verhalen wordt de geschiedenis duidelijk van de vissers in het begin van de 20e eeuw, die visten in de Wester-en Oosterschelde, het Hollandsdiep, de grevelingen en voor de kust. Met veel fotomateriaal.
65671: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Een verkregen erfenis. Ziekbed en overlijden van ds. J.W. Slager, predikant der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Werkendam.
65667: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Een verkregen erfenis. Ziekbed en overlijden van Ds. J. W. Slager Predikant der oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Werkendam
21515: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Christus de ware Vrijstad en de Natuur van het H. Avondmaal.
76898: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) RIJSENM WERTKNDAM - NAFTHASLI een losgelaten hinde 7 preken
21745: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Enige aantekeningen uit het leven en sterven van twee kinderen des Heeren. t. w. Pieternella Neele en Aagje de Vries.
21516: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Zions gebondenen vrijgemaakt door het Bloed des Verbonds. Zestal leerredenen door Slager.
22583: SLAGER, DS. J. W. PRED VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) RIJSSEN - de heilige stad en de heilige linie handboekje voor eenvoudige bijbellezers die Catechetisch onderwijs volen
75646: SLAGER, KEES - Sakke de zee-ratte en andere Zeeuwse jeugdherinneringen uit het begin van de eeuw.
21513: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Een welgeboren man en zijn volmaakt werk. Predikaties en eenige aantekeningen.
48419: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Afscheidspredikatie op 11 augustus 1965 in de kerk van de Oud-geref.gemeente te Stavenisse
7371: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Les origines de l'ťglise ťvangťlique du cameroun. Missions Europťennes et Christianisme autochtone. Proefschrift. ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Prof. Dr. W.R.O. Goslings, Hoogleraar in de faculteit der Geneeskunde, volgens besluit van het college van dekanen ter verdedigen op maandag 3 julie 1972 te klokke 16.15 door Jacob van Slageren (geboren te Wons (Fr.) in 1933)
65672: SLAGEREN, JACOB VAN - Les origines de l'ťglise ťvangťlique du cameroun. Missions Europťennes et Christianisme autochtone. Proefschrift. ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Prof. Dr. W.R.O. Goslings, Hoogleraar in de faculteit der Geneeskunde, volgens besluit van het college van dekanen ter verdedigen op maandag 3 julie 1972 te klokke 16.15 door Jacob van Slageren (geboren te Wons (Fr.) in 1933)
43585: GUIRALDES RICARDO UIT HET SPAANS VERTAALD DOOR J.SLAUERHOFF - Don segundo sombra
69533: SLAVENBURG, J - De geheime woorden. Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen verborgen kennis. Met onder andere Gnosis - Katharen - Steiner.
77360: SLAVENBURG, J. & W. GLAUDEMANS - Nag Hammadi geschriftendeel 1 . Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag-Hammadi-vonst en de Berlijnse Deel 1: Jezus van Nazareth en Hermes Trismegistos.vijfde druk.
65675: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek door J.C. van Slee. Bekroond door Teyler's Godgeleerd genootschap.
65676: SLEE, J.C. VAN - Diarum Everardi Bronchorstii. Sive adversaria omnium quae gesta sunt in academia Leydensi (1521-1627)
65673: SLEE, CARRY EN STAM, DAGMAR - De kinderen van de Grote Beer 3. Opgepast, ik lust een hele boekenkast.
65674: SLEE, J. C. VAN - De Rijnsburger Collegianten. Geschiedkundig onderzoek. Met inleiding van Dr. S. B. J. Zilverberg.
20247: SLEE, J. C. VAN - De Rijnsburger Collegianten. Geschiedkundig onderzoek. Met inleiding van Dr. S. B. J. Zilverberg.
26261: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek door J.C. van Slee. Bekroond door Teyler's Godgeleerd genootschap.
31603: SLEE, J.C. VAN - Diarum Everardi Bronchorstii. Sive adversaria omnium quae gesta sunt in academia Leydensi (1521-1627)
65678: SLEEBOS,P E.A. O.A DR W VLASTUIN - Wij kiezen voor eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven het manifest van Eenheid. P.Sleebos, A.Plaisier, W.J.Ouweneel, Jan Zijlstra, Jos Douma, Hans Eschbach Win Vlastuin e.a.
65679: SLEGERS-KWAKKEL, JENNY - Voor twee kwartjes Marijke? 2e druk.
34762: SLEGERS-KWAKKEL, JENNY - Voor twee kwartjes Marijke? 2e druk.
32638: SLEIDAN, JOHAN (1506-'56) - Waerachtige beschryvinghe; Hoe dattet met de Religie ghestaen heeft: Ende oock met de ghemeyne welvaert; onder den groot-machtighen keyser Carolo de vijftte. Eerst van den hooch-geleerden Johan Sleidan in Latijn neerstelijck tsamen ghestelt: Ende voorts door M. Walter Deelen int Nederlants verduytleket; Tot Godts eere; ende profijt der selver natie. Hier is nu niewelijcr by-ghevoecht het sessentwintichste Boeck: Mitsgaders de drye boecken vande vier opperste keyserrijcken; te weten: Van Babylonien; Persen; Griecken ende Roomen: Mede beschreven door den selven autheur. De welcke voor desen tijdt noyt in inse Nederlantsche sprake gheweest zijn.
65685: SLIEDRECHT, J. VAN - Adam en Christus. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-7.
34769: SLIEDRECHT, J. VAN - Adam en Christus. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-7.
65686: SLIEDRECHT, J. VAN - Waartekenen en zegelen. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 25-33
65688: SLIEDRECHT, J. VAN - Het gebed als ademtocht. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 45-52
75440: ZWAN VAN DER A PRED CHRGERF KERK SLIEDRECHT - Onbezweken Trouiw Op weg met aartsvader Jakob
72189: SLIEDRECHT, J. VAN - Licht over uw pad. 4e druk
46055: SLIEDRECHT, J. VAN - De kerkelijke tucht in verband met de betekenis en functie van de belijdenis. Referaat gehouden op de Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op 26 april 1961 door J. van Sliedrecht (Hervormd Predikant te Baarn)
72065: SLIEDRECHT, J. VAN - Licht over uw pad. 17e of23e drukdruk.
14377: SLIEDREGT, C. VAN - Antwoord mij HEERE! 17 Overdenkingen over 1 Koningen 17 en 18.
65691: SLIEDREGT, J. VAN - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
65703: SLIEDREGT, J. VAN - Doelgericht geduichten
74117: SLIEDREGT DR C. VAN - Roeping en verkiezing
65693: SLIEDREGT, J. VAN - Vrouwen in de kerk.
65689: SLIEDREGT, C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving.
65701: SLIEDREGT, J. VAN - Licht over Uw pad. 15e druk.
65696: SLIEDREGT, J. VAN - Afscheid in Baarn op zondag 25 juni 1967 en Intrede in Ouderkerk a.d. IJssel op zondag 2 juli 1967.
65698: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon 3e druk.
65699: SLIEDREGT, J. VAN - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
65700: SLIEDREGT, J. VAN - Mijn tijden zijn in uw hand.
74121: SLIEDREGT, DR. C. VAN SLIEDREGT-HOKSBERGEN MVR. J.A. - Is het wel voor mij? Geloofsonzekerheid vanuit de erkiezingsleer
65692: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon.
26522: SLIEDREGT, J. VAN - Door Moab naar Bethlehem.
17283: SLIEDREGT, J. VAN - Vrouwen in de kerk.
18617: SLIEDREGT, C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving.
24555: SLIEDREGT, J. VAN - Afscheid in Baarn op zondag 25 juni 1967 en Intrede in Ouderkerk a.d. IJssel op zondag 2 juli 1967.
26449: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon 3e druk.
26450: SLIEDREGT, J. VAN - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
35799: SLIEDREGT, J. VAN - Mijn tijden zijn in uw hand.
40119: SLIEDREGT, DR. C. VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de DrieŽnige God. Kerkhistorische monografieŽn.
7866: SLIEDREGT, J. VAN - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
69468: ZWAN AVAN DER CHR GERF PRED TE SLIERECHT - Volohardend Vertrouwe Op weg met oudtestamentische gelovigen
65704: SLIGGERS M H - Wat is hier op uw Over de eredienst liturgische formulieren en gebeden
43258: SLIGGERS M H - Wat is hier op uw Over de eredienst liturgische formulieren en gebeden
45342: SLIGGERS JR., BERT - Haarlem bij gaslicht (1837-1914). foto's, ills.,reg
44647: SLIKKE IR C M VAN DER - Beknopte leerboek der groenteteelt
65705: SLINGERLAND, JOOP - Jan Lak en andere verhalen.
65706: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds). 3e druk.
17071: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds). 3e druk.
65707: SLOOT- TE VELDE, KLAZIEN VAN DER - Goed voor kinderen over zorg en opvoeding in het gezin
42610: SLOOT- TE VELDE, KLAZIEN VAN DER - Goed voor kinderen over zorg en opvoeding in het gezin
48187: SLOOT, R. B. F VAN DER - middeleeuwse wapentuig
40726: SLOOTMAKER, W. - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 5e druk.
31765: SLOOTMAKER, W. - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 6e druk.
71524: SLOTEMAKER DE BRUINE, NICOLAAS AHASUERUS CORNELIS - Eschatologie en Historie in verband met enkele godsdienst PhilosophieŽn in Duitschland sedert kant, proefschrift, ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Groningen, op gezag van den rector magnificus Dr. J.A. Barrau, Hoogleeraar in de Faculteit der Wis-en natuurkunde.
65710: SLOTHOUWER, IR. D. F. (ARCHITECT) - Bouwkunst der Nederlandsche renaissance in Denemarken. GeÔllustreerd met veel foto's.
6863: SLOTHOUWER, IR. D. F. (ARCHITECT) - Bouwkunst der Nederlandsche renaissance in Denemarken. GeÔllustreerd met veel foto's.
65711: SLUIER, TIPJE VAN DE - Lange levens, stille getuigen Oudere vrouwen in het verleden
37821: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - De Kerk van mijn vader
65722: SLUIJS, DRS. C. A. VAN DER - Huwelijk & Gezin. preken over de waarde van het huwelijk en gezin 3e druk.
17398: SLUIJS, DRS. C. A. VAN DER - Huwelijk & Gezin. preken over de waarde van het huwelijk en gezin 3e druk.
74104: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER NED HERV PRED VEENENDAAL ROTTERDAM - Het huis van mijn vader over eengeestelijke erfenis met autobiografische noties
65719: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER - NED. HERV. PRED. VEENENDAAL ROTTERDAM - Reformatorisch leven in deze tijd Gereformeerde spiritualiteit
65720: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - Kerk of afscheiding.
65717: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER NED HERV PRED - Uw poeping en verkiezing vastgemaakt
65712: SLUIJS, ANS VAN DER - Wat Marjon vond. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
65713: SLUIJS, C. VAN DER - Ontmoetingen van blijvende waarde
65714: SLUIJS, C.A. VAN DER - Spurgeon als prediker.
65715: SLUIJS, C.A. VAN DERIJK- - Charles Haddon Spurgeon, een Baptist tussen hypercalvinisme en modernisme.
65718: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER NED HERV PRED VEENENDAAL ROTTERDAM - De Prediking in de crisis Over de scheiding der geesten
1897: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER NED HERV PRED ROTTERDAM - Dordt vandaag. Actualisering van de Dordtse leerregels. Over Godsverlichting te midden van Godsverduistering.
74115: SLUIJS DR C.A. VAN DER - Reformatorisch leven in deze tijd, gereformeerde spiritualiteit
69712: SLUIJS, D.E. / HOOFIňN, JACOB - Handboek voor de geschiedenis der Joden. tweede deel het Aziatisch Jodendom
69713: SLUIJS, D.E. / HOOFIňN, JACOB - Handboek voor de geschiedenis der Joden.. Derde deel. Joodsche geschiedenis. II. Het europesche Jodendom.
25338: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - Kerk of afscheiding.
13092: SLUIJS, ANS VAN DER - Wat Marjon vond. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
29121: SLUIJS, C.A. VAN DER - Spurgeon als prediker.
45654: SLUIJS, C. VAN DER - Ontmoetingen van blijvende waarde
13090: SLUIS, G.M. VAN DE - Wat hij miste.
42756: SLUIS, P - Tropische zaadetende vogels
65730: SLUIS, J. VAN DER - De Ethische Richting. Eene studie door J. van der Sluis, predikant te Genderen. Beknopte, herziene uitgave.
65732: SLUIS, JACOB VAN - Herman Alexander RŲell proefschrift met stellingen
65731: SLUIS, J. VAN DER - Datheen en de oud-Gereformeerden. Door J. van der Sluis, predikant te Ouderkerk a.d. IJsel.
65729: SLUIS, J. VAN DER (PRED.OUDERKERK A/D IJSSEL) - Datheen en de Oud-Gereformeerden Christelijke Brochure-reeks " Ons Arsenaal" onder redactie van Dr. H. Kaajan en Dr. J. Waterink.
65727: SLUIS, G.M. VAN DE - Wat hij miste.
65723: SLUIS P - Tropische Zaadetende vogels 2e boekje
21827: SLUIS, G.M. V.D. - De vondeling.
25042: SLUIS, J. VAN DER - De Ethische Richting. Eene studie door J. van der Sluis, predikant te Genderen. Beknopte, herziene uitgave.
25604: SLUIS, J. VAN DER - Datheen en de oud-Gereformeerden. Door J. van der Sluis, predikant te Ouderkerk a.d. IJsel.
36961: SLUIS, W.H, VAN DE/SCHOUTEN, H. - Kerstverhalen. Everdien, de dochter van den orgelman door W.H. v.d. Sluis. en Toen de vlokjes vielen door H. Schouten.
44296: VISSER SLUITER C - Magreet
74296: VISSER-SLUITER C. - Giovanni (met tekeningen van Kees van Scherpenzeel)
65733: SLUITER, C. - Harm moet naar het internaat. Illustraties: Jaap Kramer
18594: SLUYS, W. G. J. - Het land van de Bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel.
24607: SLUYS, W.G.J. VAN DER - Het land van de Bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel.
29546: SLUYS, DR. C. A. VAN DER GEB 1942 PKN PRED TE VEENENDAAL - Gereformeerden zonder God. Over levensheiliging gesproken.
65737: SLUYS, L. VAN DER (1915-1995)NED HERV VOORGANGER - Smaakt en ziet. 9 preken voorwoor Ds C Stelwagen
65738: SLUYS, L. VAN DER - Smaakt en ziet.
24816: SLUYS, K. - Het wonder van Boeckhout. Doorbraak van het Evangelie in Vlaanderen.
25565: SLUYS, L. VAN DER (1915-1995)NED HERV VOORGANGER - Smaakt en ziet. 9 preken voorwoor Ds C Stelwagen
37788: SLUYS, L. VAN DER - Smaakt en ziet.
37946: SLUYS, K. - Het wonder van Boeckhout. Doorbraak van het Evangelie in Vlaanderen.
65742: SLUYSER, MEYER - Voordat ik het vergeet. Met een voorwoord van Dr. W. Drees. Vijfde druk.
11725: SLUYSER, MEYER - Voordat ik het vergeet. Met een voorwoord van Dr. W. Drees. Vijfde druk.
71892: SLUYTER, WILLEM (1627-1673, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer en Winterl-leven . Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewpe; vam groote aemsienlijke steden. Credi mihi, bene vixit. Verciert met eenige Figuren en vermeedert met 43 bygevoegde Gezangen , van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De sesde druk.
208: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Al de werken, o.a. buyten-eensaem huys- somer- en winterleven. Aenwijsende, hoe men op eene slechte en eenzame plaats; buiten op 't Land vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aanzienlijke Steden. Verciert met eenige Figuren, en met 43 bygevoegde Gezangen, van den Autheur, op deze Stoffe en Inhoud passende. De laatste druk. Nieuwe uitgave. Met eene levensbeschryvinge van den Dichter, uit aantekeningen van Hem en zyn geslacht opgemaakt.
3652: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Inleidinge tot de verborgentheden der Heilige Schrifture des Ouden Testaments. Door Wilhelmus Sluiter, predikant te Rouveen.
65747: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De 8e Druk.
74459: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De 8e Druk.
13991: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Alle zijn werken 9e druk
26689: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De sede Druk.
1898: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Christelijke Doodts-betrachting. Met inleiding en toelichting door A.J.H.G. Ronhaar.
16487: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - De werken van W. Sluyter. Eensaem huys somer en winter-leven. etc. t de laatste druk nieuwe uitgave met eene levensbeschrijvinge van den dichter uit aantekeningen van hem en zyn geslacht
75280: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Alle zijn werken 8e druk
209: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - SLUYTERS COMPLETE DICHT WERKEN =1731e druk
65751: SMAAL-MEELDIJK, RIE - Het huis aan de haven
44586: SMAAL-MEELDIJK, RIE - Zilvervosje door Rie Smaal -Meeldijk geÔllustreerd door Adri Alindo tweede druk
65752: SMALBRUGGE, M - Altaar of tafel. Een geschiedenis van offer en reformatie
69793: SMALHOUT, PROF. DR. B. - Operatie ziekenhuis. Wat u moet weten voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Een must voor de kritische consument :
1899: SMALHOUT, PROF. DR. BOB - Bijbelse tijdgenoten. 11 geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld en verlaart door B. Smalhout.
42537: SMALHOUT, BOB PROF. DR. - Het is allemaal de schuld van Joden en Amerikanen Anti -Amerikanisme, anti-zionisme en anti-semitisme met een voorwoord van prof. dr. Bob Smalhout tweede, bijgewerkte druk
65754: SMEATON, GEORGE - The Doctrine of the Holy Spirit.
65755: SMEDENBORGH, K. - Heintje Plezier.
23870: SMEDENBORGH, K. - Heintje Plezier.
9383: SMEENK, B.D. - Jeruzalem lofzang of roestige pot.
65758: SMEENK, B. D. - Jeruzalem. Lofzang of roestige pot.
65761: SMEENK, C - In Kuyper's lijn.
65760: SMEENK, C - Het volk ten baat: De geschiedenis van de A.R.-partij.
65759: SMEENK, B.D. - Jeruzalem lofzang of roestige pot.
12097: SMEENK, B. D. - Jeruzalem. Lofzang of roestige pot.
20633: SMEENK, C. EN P. VAN VLIET JR. - Een held in volle wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
31541: SMEENK, C - In Kuyper's lijn.
6287: SMEENK, C - Het volk ten baat: De geschiedenis van de A.R.-partij.
72899: MART SMEETS - .De kopgroep. Roman Zeven jaar na een zeer merkwaardig verlopen Tour de France komen enkele deelnemende wielrenners bijeen.
65763: SMEETS, F.TH.W.;GOOSEN, DR A.B.J.M.; BLANC, DRS P.M. LE - Lemborgh, Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht Gebonden in groen linnen met goudopdruk en stofomslag .
43641: SMELDERS, MIEP - Nonnie Dorsvliet
65764: SMELIK, DR. E. L. - Overjarige postille.
65765: SMELIK, DR. K.A.D PROF.(RED) - Met dopers aan Tafel bundel opgedragen aanProf dr J T Nielsen bij zijn afscheid
65766: SMELIK, J - Wie zicht verhoogt... GeÔllustreerd door Henk Poeder. Vijfde druk.
43335: SMELIK, J. - Door de branding... , Ill.: Rotman, G.Th.
49211: SMELIK, J - Wie zich verhoogt........ GeÔllustreerd door Henk Poeder
49216: SMELIK, J - Wie zicht verhoogt... GeÔllustreerd door Henk Poeder. Vijfde druk.
65769: SMET, C. (PRIESTER) - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant, Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel, tot het jaer 1803. Leven van den H. Bonifacius, Bisschop, geboren tot Brussel. Door C. Smet, Priester, eertyds geassocieert met den heer Chesquiere, in het opstellen der Acta Sanctorum Belgii.
39938: SMET, C. (PRIESTER) - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant, Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel, tot het jaer 1803. Leven van den H. Bonifacius, Bisschop, geboren tot Brussel. Door C. Smet, Priester, eertyds geassocieert met den heer Chesquiere, in het opstellen der Acta Sanctorum Belgii.
65772: SMILDE, E. - Een eeuw van strijd over verbond en doop. Met een woord vooraf van prof. dr. K. Dijk.
48603: SMILDE, EGBERT - Leven in de JohanneÔsche geschriften
17453: SMILDE, E. - Een eeuw van strijd over verbond en doop. Met een woord vooraf van prof. dr. K. Dijk.
65776: SMINK, P. J. - Karakters uit den Bijbel.
14385: SMINK, P. J. - Karakters uit den Bijbel.
75443: SMIT, MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Deel 6. Buitenlandse bronnen 1899-1914. R.P.G deel 128
75453: SMIT MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919 derde periode achtste deel 1917-1919 eerste stuk R.P.G. 145
71665: SMIT, MARINUS - Waar gaat de rit naartoe Gisanne?
41016: SMIT, JACOB - 1596-1687 De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens
75891: BROCKHAUS W AANBEVELING DS W S SMIT - HUZAAR tegen wil en dank een verhaal uit den tijd den zevenjarigen oorlog tusschen Pruissen en Oosternrijk n=metvgekleurde plaatjes
65778: SMIT, DR. H.W. - Over de Bijbelcritiek.
65779: SMIT, G. - XL Psalmen
40798: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelike liederen / Johannes Hazeu Czn. ; nieuwe compositie Deel: Dl. 1en dl 2 Op vier stemmen gebragt door B. Smit
40799: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelijke liederen / Johannes Hazeu Czn.op vier stemmen gebragt door den Shrijfschool-houder en zangmeester B Smit ; nieuwe compositie eerste deel derde uitgave Deel: Dl. 1en dl 2 Op vier stemmen gebragt door B. Smit
65786: SMIT, W.A.P DR - De Dichter Revius
42630: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelijke liederen, op vier Stemmen gebracht door den schrijfschoolhouder zangmeester B. Smit. nieuwe compositie. Eerste deel. Zevende druk.
65782: SMIT, J. / STROOM, G. - Op het netvlies getekend. 42 bekende Nederlanders beschrijven hun meest aangrijpende oorlogsfoto.
56207: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtel?ke liederen / Johannes Hazeu Czn. ; nieuwe compositie Deel: Dl. 1en dl 2 Op vier stemmen gebragt door B. Smit
56208: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelijke liederen, op vier Stemmen gebracht door den schrijfschoolhouder zangmeester B. Smit. nieuwe compositie. Eerste deel. Zevende druk.
75456: SMIT MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919 derde periode achtste deel 1917-1919 tweede stuk R.P.G. 146
65784: SMIT, P DE - De kerk des Heeren.
70962: SMIT, ANNIE - Drie meisjes op een flat (met platen en een bandtekening van Hans Borrebach)
69662: SMIT, DR. W.A.P. - De dichter Revius proefschrift 1e druk
75509: SMIT, DR. H.J. - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Dl. II 1485-1585: Eerste Stuk, 1485-1558. (RGP, Gr. S. no. 86).
76127: SMIT. W. - De islam binnen de horizon (Een missiologische studie over de benadering van de islam door vier Nederlandse zendingscorporaties (1797-1951))
11588: SMIT, W. A. P. - Masscheroen 1941.
75446: SMIT, MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919 Derde periode 1899-1919 zevende deel 1914-1917 R.P.G. deel 137
22214: SMIT, GABRIEL - XL Psalmen
23950: SMIT, J. / STROOM, G. - Op het netvlies getekend. 42 bekende Nederlanders beschrijven hun meest aangrijpende oorlogsfoto.
30377: SMIT, DAAN - Planten uit de Bijbel. Een inventarisatie en beschrijving.
32741: SMIT, P DE - De kerk des Heeren.
34437: SMIT, P DE - De kerk des Heeren.
35636: SMIT, DR. H.W. - Over de Bijbelcritiek.
48825: SMIT, G. - XL Psalmen
41640: SMITC DR - De Afscheiding van 1834.5 e Deel: Documenten uit het archief Ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A. vervolg
61082: MIJNDERS VAN WOERDEN DOOR TINEKE SMITH - Waar U ons zendt Het zendingswerk van mevrouw Mijnders van Woerden
65796: SMITH, JOHANNES (1630-1710, AMSTERDAM) - De stammen Israels en hare Synagoge Geloutert tot Offerhande en Bediening des Geloofs.Betoogt in een Schriftmatige Uitbreiding van den algemeenen sendbrief van denapostel JACOBUS Mitgaders de Geestekyke lente ofte Vernieuwinge van het gelaat des aadryks onder de heidenen vertoont uit Hooglied cap 2 vers 10-13
55047: GEOFFREY PARKER EN LESLEY M. SMITH (RED.) - De algemene crisis van de zeventiende eeuw
76433: SMITH, PASTOR JAMES ROBERT LEE - Handfuls On Purpose for Christian Workers and Bible Studemts series 1 t/m22 index volume
65797: SMITH, O. J. - Honger en dorst naar herleving - Gebed voor herleving en een passie voor zielen
65798: SMITH, U. - Het boek van DaniŽl.
71617: SMITH, M.H. - Studies in Southern Presbyterian Theology. (Diss.)met stellingen
65789: SMITH, DR CHARLES E. - Come teach your Lambs, Finding meaning direction, and blessing in the Beatitudes
65794: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
65793: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis, of des zondaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten Druk uit het Engels vertaald. Tweede herziene Nederlandsche uitgave.
6652: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis. Of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald.vierdeNederlandsche uitgave.
65790: SMITH, G. GEOFFREY - Het schroeflooze vliegtuig. Gasturbines en reactievoortstuwing voor vliegtuigen.
65791: SMITH, J. - Bilderdijk et la France.
65792: SMITH, J. - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engels vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
10136: SMITH, G. GEOFFREY - Het schroeflooze vliegtuig. Gasturbines en reactievoortstuwing voor vliegtuigen.
26288: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
25635: SMITH, U. - Het boek van DaniŽl.
27390: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis, of des zondaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten Druk uit het Engels vertaald. Tweede herziene Nederlandsche uitgave.
30440: SMITH, JAMES - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaaars metgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engelsch vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
30890: SMITH, J. - Bilderdijk et la France.
33276: SMITH, J. - De stem der genade in het klaaghuis of des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Naar den 29sten druk uit het Engels vertaald. Derde Nederlandsche uitgave.
47835: SMITH, GEORGE ADAM - De historische aardrijkskunde van het Heilige Land, inzonderheid in verband met de geschiedenis van IsraŽl en van de Oude Kerk. .
48875: SMITH, O. J. - Honger en dorst naar herleving - Gebed voor herleving en een passie voor zielen
46246: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Profetie en vervulling, tien predikaties
47823: MC PHERSON ALEXANDER STRATHGEFFER IN SCOTLANDEMET VOORWOORD VAN DSC SMITS> - James Fraser de man die het volk lief hadEen verslag van het zendingswerk in Rhodesie in de twintigste eeuw MBUMAZENDING vertaald J Kooistra
32956: SMITS, C - De Afscheiding van 1834. 8e Deel: eprovincie Noord Brabant
60543: MARCHIE VAN VOORHUYZEN E DU - KETTERIJ VAN J SMITS C (REDAKTIE) - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente. 7e en 8e Jaargang 1984-1985
65805: SMITS, DE OUDEN HEER EN ZIJN VRIEND MULDER - AFDRUKKEN VAN INDRUKKEN. Gedecoreerd rood linnen.
33118: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Goddelijke weldadigheid. drietalprdikties
65808: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8.
65809: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden.
65812: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Sinds Ik tegen hen gesproken hebt 3talpredikatien
65806: SMITS, C - De afscheiding van 1834. 1e deel: Gorinchem en "Beneden-Gelderland".
65810: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Noordenwind en Zuidenwind. Herdenkingspredikaties ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum met een tiental preken.
65807: SMITS,C - De Afscheiding van 1834. vierde Deel:provincie UTRECHT
25483: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Door de Geest geleid. 15 predikaties over Romeinen 8.
77357: SMITS, C - De Afscheiding van 1834. =9e Deel: Provincie Gelderland
14681: PANNEKOEK J / POEL JOH/ SMITS C E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten van de op 28 mei 1966 in Tivoli en de op 24 juni 1967 in de Margriethal van het Jaarbeursgebouw te Utrecht gehouden zendingsdagen.
46779: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF EN KAMP W (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 16e-17 Jaargang 1993.-94
49088: SMITS,C DR - De Afscheiding van 1834.4 e Deel: provincie Utrecht
1900: SMITS, A. J. - Stavenisse door storm en vloed verwoest. Tweede -herziene- druk.
76517: SMITS, C DR - De Afscheiding van 1834. tweede Deel: c lassis dordrecht e o.
32955: SMITS, C DR - De Afscheiding van 1834. 7e Deel:ClassisRotterdam/Leiden
25484: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Held der Hulpe. 14 predikaties over verschillende teksten bij verscheidene gelegenheden.
34680: SMITS, DS. C.PRED CHR GERF GEM- OUD GERF - Noordenwind en Zuidenwind. Herdenkingspredikaties ter gelegenheid van zijn vijftigjarig ambtsjubileum met een tiental preken.
46903: SMITS VAN WAESBERGHE, J. - Gregoriaansche muziek en haar plaats in den katholieken eeredienst (Symphonia-reeks)
6914: SMITS,C DR - De afscheiding van 1834. 1e deel: Gorinchem en "Beneden-Gelderland".
65813: SMITSKAMP, H. - Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag nog te zeggen? Uitvoerig ingeleid door Dr. H. Colijn.
65814: SMITSKAMP, H. - Groen van Prinsterer als Historicus
6211: SMITSKAMP, H. - Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag nog te zeggen? Uitvoerig ingeleid door Dr. H. Colijn.
65816: SMITT, W.G. (PRED. TE 'S-GRAVENHAGE) - Oude en Nieuwe Dingen uit den Schat des Woords.
18511: SMITT, W.W. - Waar openbaart zich de gereformeerde kerk in Nederland?
65815: SMITT G S S, EM PRED TE GRAVENHAGE - Oude en Nieuwe Dingen uit den Schat des Woords
42477: SMIYS J J. E.A. - Provinciale almanak voor Utrecht. Voornamelijk ten dienste van gemeente-, waterschaps-, polder- en andere besturen met machtiging en in opdracht van Gedeputeerde Staten uit officiŽle bronnen samengesteld door. J J SMIT tweede jaargang 1927
74685: SMOLITSCH, IGOR - Geschichte der Russischen Kirche 1700-1917 (Erster Band)
75846: GERALD L. KEOWN; PAMELA J. SCALISE; THOMAS G. SMOTHERS, - .Word Biblical Commentary Vol. 27, Jeremiah 26-52
65817: SMOUTIUS, A. (1579-1646, ROTTERDAM) - Onschuldt ende afwijsinge Adriani Smouti over 'tghene hem van weghen de t'onrecht verdachte predikanten toeghewesen is, in hun aenwijsinge van de onbehoorlicke wijse van doen &c. onder den name P. Cupi ende de letteren C.S.a.G. binnens maendts uitghegheven.
27093: SMOUTIUS, A. (1579-1646, ROTTERDAM) - Onschuldt ende afwijsinge Adriani Smouti over 'tghene hem van weghen de t'onrecht verdachte predikanten toeghewesen is, in hun aenwijsinge van de onbehoorlicke wijse van doen &c. onder den name P. Cupi ende de letteren C.S.a.G. binnens maendts uitghegheven.
49252: SMULDERS, BEATRIJS & CROON, MARIňL - Veilig zwanger. Het complete handboek 4e druk De latere gezondheid van je kind begint in de zwangerschap, zo blijkt uit de jongste wetenschappelijke inzichten. Naast erfelijke invloeden draagt een gezonde leefwijze van de aanstaande moeder bij aan de ontwikkeling van de ongeboren baby. Smulders en Croon vertalen hun wetenschappelijke kennis ťn hun ervaring als verloskundige naar praktische adviezen voor ouders in spe. Veilig zwanger geeft handvatten voor het dagelijks leven van de zwangerschap en bespreekt de maatschappelijke en psychologische dilemma's van het moderne moederschap. Dit boek geeft de antwoorden en tips om zo veilig mogelijk zwanger te zijn. Het bevat bovendien een 'zwangerschapsschijf' om de uitgerekende datum vast te stellen. Een echte aanrader voor aanstaande moeders en partners, hun familieleden, en voor iedereen die beroepshalve met zwangere vrouwen te maken heeft
49253: SMULDERS, BEATRIJS & CROON, MARIňL - Veilig bevallen. Het complete handboek Veilig bevallen is het nieuwe handboek voor aanstaande ouders. Nog nooit is er zo vernieuwend en uitgebreid geschreven over de bevalling en alles wat daarbij komt kijken. I
65820: SMUTS, J. C. - Grey steel - A study in arrogance ninth edition
6472: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn. . Onveranderde uitgave volgens 1747.
2341: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatiŽn over Mattheus V : 47; Gedaan te Middelburg in 1728, (...) Nooit voorheen gedrukt.
34857: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG)5190 - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
706: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn; benevens 5 belijdenis-predikatiŽn. Onveranderde uitgave volgens 1747.
14415: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De rijke man en de arme Lazarus. 12 preken uit 'Een woord op zijn tijd'. Door Bernardus Smytegelt. Overgezet in de hedendaagse spelling door ds. M. Bergsma, herv. predikant.
73735: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leer-redenen. 1e en 2e en 3eviertal
72942: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
24786: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De bedroefde christen vertroost, in eene predikatie over Openb. XXI: 6b; en twee belijdenis-predikatiŽn over Spreuk. II: 1-5 en Spreuk. III: 13-18; benevens zes kenteekenen, die de aller zwakste in de genade met de aller sterkste in de genade gemeen hebben, vermeerderd met het christelijk maagden-versiersel. Door den nu zaligen heer Bernhardus Smytegelt, in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg.
14419: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Zestien uitmuntende predikatien, van Bernardus Smytegelt, in leven predikant te Middelburg. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713. 1e en 2e zestiental verscheen later al 32 pred
4477: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG - Des Christens heil en sieraad, voorgesteld in vijfenveertig predikatiŽn over Philippensen IV: 7 en Colossensen I:22. Met eene voorrede door A.W. de Beveren, zijn eerwaarde opvolger.
31150: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe onveranderde uitgave. Vierde druk.
35119: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
65876: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Den zesdendruk.
3035: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen.
23199: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende praktikale leerredenen, over Hoogl. I: 2, 3 en 4. Door Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des Heiligen Evangeliums te Middelburg. Nieuwe uitgave z.j. Vier uitmuntende practicale leerredenen, over EzechiŽl XXXIV: 31, Spreuken XXIII: 26, Jezaia LV : 2, Jezaia LXI: 8. Door Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangelies te Middelburg. (18560en: Vier uitmuntende practicale leerredenen over Hooglied I: 2, Hooglied I: 3, Jesaia XLI: 14, Psalm CXVI : 12.(1856)
65872: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte Riet of honderd vijf-en-veertig PredikatiŽn over Mattheus XII:20, 21; door den zaligen Heer Bernardus Smytegelt, in zijn leven getrouw Bedienaar des Euangeliums te Middelburg.
30026: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b.
4068: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Tweede druk. Met een nieuw Register vermeerdert, en van veele drukfeilen gezuivert.
23203: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.2e druk
72527: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet. Of honderd vijf-en-veertig predikatiŽn over Mattheus 12: 20, 21. Nieuwe onveranderde uitgave. eerste deel
63790: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) 41 DOOR POST, DR. S. D. - Bernardus Smijtegelt dienstknecht van God
72928: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Een woord op zijn tijd of twee en veertig predikatiŽn. Met een voorrede van Cornelius van Velsen. Nieuwe onveranderde uitgave.
6470: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Als ook verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het beginnen of eindigen des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredikatie uit Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage.
30473: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad, voorgesteld in vijfenveertig predikatiŽn over Philippensen IV: 7 en Colossensen I:22. Met eene voorrede door A.W. de Beveren, zijn eerwaarde opvolger. Tweeden druk.
13718: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet of hondert-vyf-en-veertig Predicatien over Mattheus XII:20,21. eerste deel.
22891: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments. Benevens een viertal geestelijke gezangen door Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelburg.
29795: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Zestal leerredenen naar een onlangs gevonden handschrift nooit in druk verschenen. Gedaan door Bernardus Smijtegelt. Tweede druk.
25808: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twee Paasch- en twee Pinksterstoffen. Derde druk.
20932: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twaalf uitmuntende leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments/ als Hoogl. 1: 3b/ 1: 4a/ 1: 4b, 1 Joh. 34: 31. Spr. 23: 26a. Jes 55: 2b, Jes 61:8b. Hoogl 1 : 2b, 1: 3a, Jes 71: 14, Ps. 116: 12 door Bernardus Smytegelt in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelburg. Naar de laatste druk van het oorspronkelijke Nieuwe uitgave 3e oplage
45938: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65854: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet. Of honderd vijf-en-veertig predikatiŽn over Mattheus 12: 20, 21. Nieuwe onveranderde uitgave.
75220: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Zestien uitmuntende predikatien, van Bernardus Smytegelt, in leven predikant te Middelburg. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713. 1e en 2e zestiental verscheen later al 32 pred
1636: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn. Onveranderde uitgave volgens 1747.
1635: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn. Benevens 5 Belydenis-predikatien
14766: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn;.
95: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig predicatien over Mattheus XII: 20,21.
28210: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Maandagsche CatechisatiŽn naar het beloop der Heidelbergsche Catechismus. Door Bernardus Smytegelt, in zijn eerwaarde leven predikant te Middelburg. Zijnde een huis- en handboek, tot onderwijzing in de Gereformeerde ler. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Nieuwe uitgave.
19152: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Den 6e druk.
14839: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiŽn; benevens V belijdenis-predikatiŽn. Onveranderde uitgave volgens 1747.
77395: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Maandagsche CatechisatiŽn naar het beloop der Heidelbergsche Catechismus. Door Bernardus Smytegelt, in zijn eerwaarde leven predikant te Middelburg. Zijnde een huis- en handboek, tot onderwijzing in de Gereformeerde ler. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Nieuwe uitgave.
18763: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Vyfde druk.
30033: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Katechismus in twee en vijftig predikatiŽn; benevens vijf belijdenis-predikatiŽn, door B. Smytegelt, in zijn Ew. leven Bedienaar des goddelijken Woords te Middelburg. Nieuwe uitgave.
3917: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave.
65861: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65853: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65834: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
65843: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Vyfde druk.
29763: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments. Naar de laatste druk van het oorspronkelijke nieuwe uitgave. 5e druk.
14432: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatien over Mattheus V: 47; gedaan te Middelburg in 1728 door den nu zaligen heer Bernardus Smytegelt, in leven bedienaar des Goddelijken Woords. Nooit voorheen gedrukt.
1784: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG); COSTERUS, F.; BEUKELMAN, J.; HELLENBROEK, A. E.A. - Het brood der kinderen of keur van twaalf echt-gereformeerde leerredenen tot troost der ware geloovigen en tot ontdekking en roeping der onbekeerden verzameld uit de nagelaten geschriften van Gods getrouwe dienstknechten in vorigen tijd. 208 blz. .
32169: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twee en dertig uitmuntende predikatiŽn. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van de jaren 1698-1713.
39948: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave. Derde druk.
17958: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Derde druk.
22232: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stromwinden en andere buitengewone omstandigheden en eindelijk eene opmerkelijke dankpredikatie over Jer. XXV: 3. Gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in leven waardig bedienaar des H. Evangelies te Middelburg. Met eene voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave.
31760: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Twee en dertig uitmuntende predikatiŽn. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van de jare 1698-1713.in nieuwe spelling door Ds J v/d Haar
30034: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe uitgave.
77422: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiŽn; benevens V belijdenis-predikatiŽn. Onveranderde uitgave volgens 1747.
74272: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, als: Hoogl. I: 2a, Hoogl. I: 3b, Hoogl. I: 4a, Hoogl. I: 4b, Ezech. XXXIV: 31, Spr. XXIII: 26a, Jes. LV: 2b, Jes. LXI: 8b.
77248: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig predicatien over Mattheus XII: 20,21.
47934: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LXI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. derdedruk.
38292: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig Predicatien over Mattheus XII : 20, 21. (2 deelen) Derde druk.
38887: SMYTEGELT, BERNARDUS - Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikaties.
75936: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
46827: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leerredenen, hooglied 1 WAARBIJ viertal ezechiel-spreuken-jesaja 55 en61 Waarbij viertal hooglied -jesaja psalm . Door B. Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelbrug. Tweede druk.
14420: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Een woord op zijn tijd. Twee-en-veertig en zeven-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaanden hande te verootmoedingen en tot hem in Christus te bekeeren. (....) Gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorrede van Cornelius van Velzen, s.s. Theol. Doctor en professor op de academie van Stad en Lande.op nieuw herspeld door MRH A Krijgsman
14427: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leerredenen, zijnde 2 Paasch- en 2 Pinksterstoffen. Door B. Smytegelt, in leven bedienaar des H. Evangeliums te Middelbrug. Tweede druk.
17172: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - De geboorte van Christus. Bibliotheek 'Overjarig koren' dec. 1958.
20639: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) BUNJAN JOHN - Twee Paasch en twee Pinksterstoffen. tweede druk waarbij eens christens reize
22301: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn. Benevens 5 belydenis-predicatiŽn.
28497: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien naar tydsomstandigheden geschikt en behelzende trouwhertige vermaningen en opwekkende bestieringen om zich onder Godts slaande hand te verootmoedingen en tot hem in Christus te bekeeren: by gelgentheid van eene groote droogte, en sterfte onder beesten en menschen, gelyk ook in andere gevallen en ontmoetingen: waar by komt het zalig uiteinde der vroomen en het rampzalig uiteinde der Godtloozen, vertoont in de historie van Lazarus en den ryken man: gedaan door den zaligen heer Bernardus Smytegelt, in zyn leven getrouw bedienaar des Euangeliums te Middelburg. Met een voorreden van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doctor en professor op de Academie van Stad en Lande.. 2 dln
31361: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Laatste druk van vele Dortse drukfouten gezuiverd.
31430: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
36537: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens heil en sieraad. Voorgesteld in vijf en veertig predicatien, over Philippensen 4: 7 en Colossensen 1: 22. Met eene voorrede door A. W. de Beveren.
37924: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Derde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
38291: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatien, waar onder eenige over zeer gewigtige practicale stoffen. (...) Met een voorreden over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwyze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente in 's Gravenhage. Eerste druk.
4238: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leer-redenen. De 1e over Hooglied 1: 2. De 2e over Hooglied 1: 3. De 3e over Jesaia 41: 14. De 4e over Psalm 116: 12. Derde viertal.
48400: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leer-redenen. eerste viertal hooflied 1-2-3 en 4 tweede viertal ezechiel 34- spreuken 23 - jezaja 45- en jezaja 61 derde viertal De 1e over Hooglied 1: 2. De 2e over Hooglied 1: 3. De 3e over Jesaia 41: 14. De 4e over Psalm 116: 12.
5166: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LZI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. Laatste druk van vele Dordtse drukfouten gezuiverd. zesde druk
5618: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Des Christens eenige troost in leven en sterven. Of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in 52 predicatiŽn. Benevens 5 belydenis-predikatiŽn. Vierde druk. Met een nieuw register vermeerdert en van veele drukfeilen gezuivert.
25651: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG) - Maandagse catechisatiŽn naar aanleiding der Heidelbergse Catechismus, zijnde een huis- en handboek tot onderwijzing in de Gereformeerde leer. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Door Bernardus Smytegelt, in zijn leven predikant te Middelburg. Met een aanbevelend woord van ds. H. Ligtenberg, predikant te Rotterdam 3e druk.
13599: SMYTEGELT, BERNARDUS (1665-1739, MIDDELBURG); STEVERSLOOT, L. E.A. - Verzameling van feeststoffen uit nagelaten geschriften door onze voorvaders. Eerste deel. P. Nahuis, P. v.d. Hagen, R. Erskine, L. Steversloot, J. Beukelman, B. Smytegelt, J. Temmink.
76244: SNELDER-BOUMAN, NATASCHA" - De Papegaaien / aanschaffen, houden en verzorgen van papegaaien"
65880: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven.
47103: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven.
70961: SNELLENBERG, J.P. - 100 Dagen avontuur (geŪllustreerd door van Looy, leeftijd 14-18 jaar)
65881: SNELLER, D. - Toen werd het stil 1e druk
65882: SNELLER, RICO - Hoe het vlees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie.
72107: SNELLING, LAURAINE - Een morgen voor Ingeborg, Het land van duizend morgens
65883: SNETHLAGE, J. L. - Herinneringen en Perspectieven
9520: SNIJDERS, RIEN - Ede op de Veluwe.
21259: SNIJDERS, DR. L. A. (NED HERV. PRED. TE īS GRAVENHAGE - Jesaja deel 1
65887: SNIJDERS, GERRIT - Friedrich Adolph Lampe (diss.).
75916: SNIJDERS, L.A. - Bijbels Woordenboek.herziene uitgave
65888: SNIJDERS, M.H. - De Kerk in 't Midden (over de oude kerk van Ede) Restauratie van een cultuurmonument.
65889: SNIJDERS, RIEN - Ede op de Veluwe.
65885: SNIJDERS, DR. L. A. (NED HERV. PRED. TE īS GRAVENHAGE - Jesaja deel 1
65886: SNIJDERS, GERRIT - Proefschrift. Met portret van Friedrich Adolph Lampe.
65890: SNIJDERS, RIEN - De Veluwezoom.
35611: SNIJDERS, M.H. - De Kerk in 't Midden (over de oude kerk van Ede) Restauratie van een cultuurmonument.
41610: SNIJDERS, DR. L.A. - alle getallen van de bijbel concordantie van de telwoordeb in hwet ousw en nieuwe testament en de apocrieven
44737: SNIJDERS, DR. L.A. - Spreuken. Een praktische bijbelverklaring. Tekst en toelichting.
48945: SNIJDERS, ARI…L - Een hoornblazer uit Hoorn. Omslagontwerp en Illustraties : Jan Scheffe
9729: SNIJDERS, RIEN - De Veluwezoom.
76468: BOER DEN A M ENBOER DEN SNOEI S N - Met veel vo;cx in breugt grepen uit de ge3schiedenis van de dorpskerk van Niewerkerk aande
65891: SNOEK, I. - In het land van de Bijbel.9e druk
65892: SNOEK, I. - Heilige geschiedenis
65893: SNOEK, I. - Atlasje bij de Bijbels Geschiedenis.
65894: SNOEK, I. - Atlasje bij de heilige geschiedenis. Vierde druk.
65895: SNOEK, I. - Koningen van Israels God gegeven Saul-David salomo
22544: SNOEK, H. - Waarschuwing tegen het gebruik van instrumentmuziek bij de Godsdienst.
14387: SNOEK, I. - Atlasje bij de Bijbels Geschiedenis.
2597: SNOEK, I. - In het land van de Bijbel.9e druk
37357: SNOEK, I. - Atlasje bij de heilige geschiedenis. Vierde druk.
46532: SNOEK I - Bijbels Atlasje bij de bijbelse gschiedenis 6e druk
47150: SNOEK, LAURENS EA. - De duisternis gaat wijken kerstverhalen en Gedichten
28245: SNOEP, J. - Nederland in de branding. Oorlog, bezetting en bevrijding. (1940-1945). Illustraties en bandteekening van Gideon M. Brugman. Tweede druk.
30584: SNOEP, J. - Dordt voor de Prins. Een historisch verhaal uit de dagen van Dordrechts overgang naar de zijde van Oranje, 1572.
65904: SNOEP, J. JR. - Toen 't stormde in Dordt... Met tekeningen van Isings.
65905: SNOEP, J. JR. - Toen 't stormde in Dordt.
65899: SNOEP, A. DS - Afscheidspreek
65902: SNOEP, J. - Voor Dordt en 't Vaderland. Historisch verhaal over de gebeurtenissen binnen Dordrecht in 1809-1813
65903: SNOEP, J. JR. - Dordt voor den Prins
65900: SNOEP, J. - De Dordtsche Poorterszoon Een historisch verhaal uit veelbewogen dagen. 1417-1421. Met illustraties van Isings. 1e druk
23416: SNOEP, J. JR. - Toen 't stormde in Dordt... Met tekeningen van Isings.
1901: SNOEP, DS. A. (1930-1988) PRED GERF GEM - Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. Levensschets, predikaties en verslag van de begrafenis.
22918: SNOEP, J. JR. - Met God voor 't recht!
22919: SNOEP, J. JR. - Dordt voor den Prins
39399: SNOEP, J. JR. - Toen 't stormde in Dordt.
48866: SNOEP JR, J. - Storm uit het zuiden - Historisch verhaal over de gebeurtenissen van 1830-1833
65906: SOBRY, PAUL + OOSTEN, A.D.J. VAN + EEKHOUT, JAN VAN - Moderne vlaamsche religieuze lykriek bijeen gebracht door: Paul Sobry, A.D.J. van Oosten en Jan van Eekhout
47038: SOBRY, PAUL + OOSTEN, A.D.J. VAN + EEKHOUT, JAN VAN - Moderne vlaamsche religieuze lykriek bijeen gebracht door: Paul Sobry, A.D.J. van Oosten en Jan van Eekhout
49175: SOBRY, PAUL EA - Moderne vlaamsche religieuze lyriek.
65907: SODERHJELM, TORSTEN & WERNER SODERHJELM. - De Italiaansche Renaissance. Litteratuur- en Kultuurstudies. Uit het Zweedsch door D. Logeman-van der Willigen.
65908: S÷DERHOLM, M. - kerstmis
65909: S÷DERHOLM, MARGIT - Geborgen oogst. Vertaalt uit het Zweeds door Cath. van Eijsden
23874: S÷DERHOLM, M. - kerstmis
46311: S÷DERHOLM, MARGIT - Geborgen oogst. Vertaalt uit het Zweeds door Cath. van Eijsden
65910: SOE, N. H. - Christeliche Ethik. Ein Lehrbuch. Zweite bearbeite auflage.
23241: SOE, N. H. - Christeliche Ethik. Ein Lehrbuch. Zweite bearbeite auflage.
65911: SOEDARMA- ATMA, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
65912: SOEDARMA- ATMA, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
49108: SOEDARMA- ATMA, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
49109: SOEDARMA- ATMA, A. M - Soejoeds Pinksterfeest
65913: SOEDARMO, R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten. Academisch proefschrift.
16387: SOEDARMO, R. - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten. Academisch proefschrift.
65914: SOEP, A. - De besnijdenis., Een ethnologische studie. Met een voorrede van Dr. J.J. Fahrenfort. .
65915: SOEPNEL, INE - Festina lente: Aldus Manutius, drukker/uitgever
40960: SOEPNEL, INE - Festina lente: Aldus Manutius, drukker/uitgever
65918: SOETENDORP, J - De wereld van het optimisme het jodendom in wezen en verschijning
65919: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in het Oude Oosten. Voorwoord van Prof. Dr. P. A. H. de Boer
65920: SOETENDORP, J. - Ontmoetingen in ballingschap deel 1: 135-1250 ontmoetingen in ballingschap deel II: 1250-1700
65917: SOETENDORP, DR. J. - De wereld van het optimisme het Jodendom in wezen en verschijning.
47422: SOETENDORP, J. - Ontmoetingen in ballingschap deel 1: 135-1250 ontmoetingen in ballingschap deel II: 1250-1700
19914: SOETENDORP, DR. J. - De wereld van het optimisme het Jodendom in wezen en verschijning.
24132: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in het Oude Oosten. Voorwoord van Prof. Dr. P. A. H. de Boer
47421: SOETENDORP, J - De wereld van het optimisme het jodendom in wezen en verschijning
53713: DJOJOPOESPITO SOEWARSIH - Buiten het gareel, inl. E. du Perron 2e druk,
44170: DJOJOPOESPITO SOEWARSIH - Buiten het gareel, inl. E. du Perron 2e druk,
65921: SOHM, R. - De geschiedenis der kerk in hare grondtrekken geschetst. Naar het Duitsch bewerkt door L.H.F.A. Faure. Met een voorrede van prof. dr. H.G. Kleyn.
16277: SOHM, R. - De geschiedenis der kerk in hare grondtrekken geschetst. Naar het Duitsch bewerkt door L.H.F.A. Faure. Met een voorrede van prof. dr. H.G. Kleyn.
65922: S÷HNGEN, OSKAR: - Die Wiedergeburt der Kirchenmusik, Wandlungen und Entscheidungen [von Oskar SŲhngen], (um 1952). 1
46876: S÷HNGEN, OSKAR: - Die Wiedergeburt der Kirchenmusik, Wandlungen und Entscheidungen [von Oskar SŲhngen], (um 1952). 1
43721: S÷IBERG, HARRY - In het land der levenden.Roman in drie delen: 1. Voor de porrt van het leven; 2. Het licht; 3. In het land der levenden"
65924: S÷LLE, DOROTHEE - God heeft mensen nodig. Een theologie van de schepping.
3117: S÷LLE, DOROTHEE - God heeft mensen nodig. Een theologie van de schepping.
7372: SOLOMON, VICTOR - A Handbook on conversions to the religions of the world. Victor Solomon, B.A., M.A., S.T.D.
65927: SOLZJENITSYN, ALEXANDER - Augustus veertien 10-14 augustus O.S. derde druk
44067: SOLZJENITSYN, ALEXANDER - Augustus veertien 10-14 augustus O.S. derde druk
65928: SOMEREN, REIJER HENDRIK VAN. - De St. Elizabeths Nacht. Ao. 1421. Dichtstuk, in Drie Zangen.
43019: SOMEREN, C. - VAN Bij ons op Stolk. Een dorp en zijn bewoners Vlist-reeks 7. Bij 25 jaar Vereniging Oud-Stolwijck, ill, 128 pp - hardcover
65930: SONNEVELD, C. DRS., ROOS, G. MEEUSE, C.J. DS. - Het chiliasme. Lezingen gehouden op de stiedag georganiseerd door het Deputaatschap over IsraŽl van de gerefromeerde Gemeenten op 14 mei 1999 te Gouda. Het Chiliasme... Een bijbelse weg. Het Chiliasme... Een vluchtweg. De hoop van onze vaderen... Een betere weg.
49153: SONNEVELD, C. H EN T. J. VAN LEEUWEN - Pittig lezen. Een nieuwe serie verzamelde leeslessen geillustreerd door Koos Schadee 3 vierde leerjaar
65931: SONNEVELDT, C DS - De heerlijkheid van de Koning. 52 meditaties
65935: SONNEVELT, C. DS. EN ROOS, G. - Christelijke levensstijl. Een Bijbels-Theologische onderbouwing door Ds. C. Sonnevelt. Een praktische invulling door G. Roos. Een bundeling lezingen gehouden op de studentenconferentie van de Gereformeerd Gemeenten september 1994.
45719: SONNEVELT, DS. C. - afscheiddienst Ds. C Sonnevelt 18 mei 2004
27647: SONNEVELT, C.PRED GERF GEM - Gods weg met Israel. Zestien bijbelstudies over Rom. 9-11,
65933: SONNEVELT, C. - Gods weg met Israel. Zestien bijbelstudies over Rom. 9-11
65934: SONNEVELT, C. - Christus als de Banier der volken. Bevestigings- en intrededienst van ds. C. Sonnevelt te Zeist op 18 februari 1981.
65932: SONNEVELT, C - De heerlijke toekomst van Jeruzalem
44600: SONNEVELT, DS. C. - IsraŽl van binnen uit
29073: SONNEVELT, DS. C. - Dwing ze te komen. Bevestiging en intrede van Ds. c. Sonnevelt in de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. Bevestigingspredikatie door Ds. A. F. Honkoop over Lukas 14 vers 23. Intredepreek door Ds. C. Sonnevelt over Exodus 33 vers 15 en 16. 11 mei 1995.
65936: SONNEVELT, DS. C. - IsraŽl van binnen uit
14421: SONNEVELT, C. PRED GERF GEM - Christus als de Banier der volken. Bevestigings- en intrededienst van ds. C. Sonnevelt te Zeist op 18 februari 1981.
27337: SONNEVELT, DS. C. - Bevestigings- en intrededienst. Op 29 augustus 1990 in de Gereformeerde Gemeente van Krimpen aan de IJssel.
43627: SONOGYI, SANDOR M. - Joska
65938: SONSTRAL, J.H. - De verlossing van Nederland,in verband met den vrijheidsstrijd der volken van Europa, in 1813-1815.
65939: SONSTRAL, J.H. / LUMMEL, H.J. VAN - Jaarboeken van het Godsbestuur. Algemeene geschiedenis van de schepping der aarde tot op onzen tijd. Tweede deel.
20855: SONSTRAL, J.H. / LUMMEL, H.J. VAN - Jaarboeken van het Godsbestuur. Algemeene geschiedenis van de schepping der aarde tot op onzen tijd. Tweede deel.
8968: SONSTRAL, J.H. - De verlossing van Nederland,in verband met den vrijheidsstrijd der volken van Europa, in 1813-1815.
47534: SONTROP, TH. A. / MARTIN ROS (EDS.). - >Prive-Domein<<. Schrijvers over zichzelf. 1e druk s
72952: LEVIE SOPHIE - Het alfabet van Valťry, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Algemene Literatuurwetenschap/ Algemene Cultuurwetenschap
65943: S÷RENSEN, D. - Theory formation and the study of literature. Dissertatie.
39387: SORGE, REINIER VAN. - De dag waarop vader thuiskwam
65946: SORGE, REINIER VAN - Ljoebov, waar ben je?
65944: SORGE, DS. W. VAN - Strijden voor het geloof! Negen preken over de brief van Judas.
32285: SORGE, DS. W. VAN - Strijden voor het geloof! Negen preken over de brief van Judas.
41192: SORGE, REINIER VAN - Ljoebov, waar ben je?

Next 1000 books from Kool Boeken

10/27