Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
47298: SALDENUS G. - Predikant en dichter
64900: SALMINEN SALLY - Lars Laurila Uit het Zweeds vertaald door M.J. Molanus-Stamperius en Anne Biegel, 3e druk
44035: SALMINEN SALLY - Lars Laurila Uit het Zweeds vertaald door M.J. Molanus-Stamperius en Anne Biegel, 3e druk
19860: N.N. CLAUDIUS SALMASIUS (1588-1653) - Defensio regia, pro Caroli I. Ad serenissimum Magnæ Brittanniæ regem Carolum II. Filium natu majorem, heredem & successorem legitimum. Sumptibus regiis.
43558: SALMINEN, SALLY - Katrina roman geautoriseerde vertaling uit het zweeds van Charles GL. Behrens Negentiende druk
64902: SALOMON, G. - Beitrag zur Problematik von Nystik und Glaube. Inaugural-Dissertation.
46675: SALOMON, G. - Beitrag zur Problematik von Nystik und Glaube. Inaugural-Dissertation.
64903: SALTEN, FELIX. - Perri. De geschiedenis van een eekhoorntje.
39623: SALTEN, FELIX. - Perri. De geschiedenis van een eekhoorntje.
64904: SALVAFAMA - Volkomen veilig. Een verhaal uit den tijd der Kerkhervorming in de Zuiderlijke Nederlanden. Bewerkt naar de uitgave van 1910 door C. Dubbeld.
37702: SALVAFAMA - Volkomen veilig. Een verhaal uit den tijd der Kerkhervorming in de Zuiderlijke Nederlanden. Bewerkt naar de uitgave van 1910 door C. Dubbeld.
64905: SAMAROW, GREGOR - Hoogten en laagten - Verzoening en zegen - derde afdeeling
41271: SAMAROW, GREGOR - Hoogten en laagten - Verzoening en zegen - derde afdeeling
41273: SAMAROW, GREGOR - Grootheid en Val
72835: VOGELAAR L. SAMENSTELLER - Bij Uw altaren, bijbels dagboekpredikanten en ouiderlingen Gerf Gem
75438: BIJ L P J SAMENSTELLER - Komt herwaarts tot Mij Geschenkboek voor zieken uitbhet werk vanmMary Winslow-R M Mac Cheyne-J C Philpot-Ds Jod v/d Poel en ds WC Lamain
56571: HEUWEL VAN DEN WILLEM SAMENSTELLER - Straks zul je groot zijn gedichten rondom de geboorten illustraties en omslag Reint deJonge
56611: HILBRANDS R D SAMENSTELLER - Een goede tijding uit een ver gelegen land Brief van een zeekapitein ,zich met zijn schip in Griekenland bevindende,aan zijn vrouw en kinderen te Sappemrrtr met preken van Th v.d Groe en C Vollenhoven
44430: HILBRANDS R D SAMENSTELLER - Een goede tijding uit een ver gelegen land Brief van een zeekapitein ,zich met zijn schip in Griekenland bevindende,aan zijn vrouw en kinderen te Sappemrrtr met preken van Th v.d Groe en C Vollenhoven
37185: LEDDEN VAN GEURT SAMENSTELLR - Jan Mensen / De oude pikbroek. Jan Mensen, Gods vrijmachtige genade bewezen aan een ter dood veroordeelde moordenaar, onthoofd door beulshanden op het schavot te Tiel, in het jaar 1798. De oude pikbroek, merkwaardige reisavonturen van een ouden zeeman.
55471: GREEN SAMUEL G. - Scottish Pictures ; Drawn With Pen And Pencil
46424: GREEN SAMUEL G. - Scottish Pictures ; Drawn With Pen And Pencil
64906: SAN AGUSTIN; AUGUSTINUS, A. - Obras de san agustin tomo 13 tratados sobre cl Evangelio de San Juan9!-35) tomes 14 (36-124
16980: SANCHEZ, TH. - R.P. Thomæ Sanchez cordubensis e Societate Jesu, consilia seu opuscula moralia duobus tomis contenta. Opus posthumum, novissima editio aliis emendatior.
64907: SANCHEZ, TH. - R.P. Thomæ Sanchez cordubensis e Societate Jesu, consilia seu opuscula moralia duobus tomis contenta. Opus posthumum, novissima editio aliis emendatior.
60594: MARION VAN SANDER - Adra di chiesa Abide witth me blijf bij min Heer
76342: GROOT KEES DEEN KOK SANDER - Bruggenbouwers75jaarSGP Jongeren
18776: SANDER, J. C. A. (HAARLEM) - Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters, naar het Hoogduitsch bewerkt door J. C. A. Sander, christen-leeraar bij de Euangelisch-Lutherschen te Haarlem.
64912: SANDER, M. FRIEDRICH - Jehova Tsidkenu: de HEERE, onze gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Derde druk.
64913: SANDER, M.F. - Jehova Tsidkenu: De Heere, onze Gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der Kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Bij de herdenking van Luther's 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door ds. H.A.J. Lütge, in leven predikant te Amsterdam. Bij de herdenking van Luther's 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door dr. W. Aalders ('s-Gravenhage) en ds. D. van Heyst (Ommen).
64910: SANDER, DS. M. FRIEDRICH (IN LEVEN PREDIKANT TE WICHLINGHAUSEN (DUITSLAND)) - Jehova Tsidenkenu: De Heere, onze gerechtigheid! De geloofs- en strijdskracht der kerkhervormers (1817). Vertaald en met enige aantekeningen vermeerderd (1832) door Dr. H. F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld (Duitsland) Bij de herdenking van Luther's 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door Ds. H.A.J. Lütge, in leven predikant te Amsterdam. Bij de herdenking van Luther's 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door Dr. W. Aalders ('s-Gravenhage) en Ds. D. van Heyst (Ommen).
2626: SANDER, DS. M. FRIEDRICH (IN LEVEN PREDIKANT TE WICHLINGHAUSEN (DUITSLAND)) - Jehova Tsidenkenu: De Heere, onze gerechtigheid! De geloofs- en strijdskracht der kerkhervormers (1817). Vertaald en met enige aantekeningen vermeerderd (1832) door Dr. H. F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld (Duitsland) Bij de herdenking van Luther's 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door Ds. H.A.J. Lütge, in leven predikant te Amsterdam. Bij de herdenking van Luther's 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door Dr. W. Aalders ('s-Gravenhage) en Ds. D. van Heyst (Ommen).
16834: SANDER, M. FRIEDRICH - Jehova Tsidkenu: de HEERE, onze gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Derde druk.
23101: SANDER, M.F. - Jehova Tsidkenu: De Heere, onze Gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der Kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Bij de herdenking van Luther's 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door ds. H.A.J. Lütge, in leven predikant te Amsterdam. Bij de herdenking van Luther's 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door dr. W. Aalders ('s-Gravenhage) en ds. D. van Heyst (Ommen).
2510: SANDER, M.F. / H.F. KOHLBRUGGE - Jehova Tsidkenu: De Heere, onze Gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der Kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Derde druk. Waarbij gebonden: Drie Leerredenen uit het jaar 1833 over Psalm 45 : 14-16 en Psalm 65 : 5 en Romeinen 7 : 14 (...)
64918: SANDERS, ANNIE - Ina van de dokter.
64920: SANDERS, ANNIE - De jeugd komt niet weerom.
76755: SANDERS, CHARLES - Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. [Boek met DVD] Bijzondere ooggetuigenissen van Nederlanders die de oorlog hebben meegemaakt.
64919: SANDERS, ANNIE - Ria ontdekt zichzelf. door Annie Sanders Geïllustreerd door C.S.T.M. Leeflang-Oudenaarden vijfde druk
64915: SANDERS, A - Ina van de dokter
64925: SANDERS, ANNIE - Met vacantie buiten
64924: SANDERS, ANNIE - Ina van de Dokter
64922: SANDERS, ANNIE - Joke's gouden tijd 4e druk
64923: SANDERS, ANNIE - Juultje gaan naar buiten.
77058: SANDERS E P - Jesus and Judaism
13137: SANDERS, ANNIE - Ina van de dokter.
13138: SANDERS, ANNIE - Ria ontdekt zichzelf. door Annie Sanders Geïllustreerd door C.S.T.M. Leeflang-Oudenaarden vijfde druk
23784: SANDERS, A - Ina van de dokter
33640: SANDERS, J.G.M. - Rijksarchief in Noord-Brabant. Inventaris van het archief van het Karthuizerklooster het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (1266) 1336-1573 (1593) Deel 1: Inleiding, inventaris en regesten nrs. 1-696. Inventaris reeks nr.34. Deel 2. Regestennnrs. 697-1409, lijst van prioren en procuratoren, concordanties en indices.
36095: SANDERS, ANNIE - Joke's gouden tijd 4e druk
38077: SANDERS, ANNIE - Juultje gaan naar buiten.
43780: SANDERS, ANNIE - Op hoog bevel
47782: SANDERS, ANNIE - Ina van de Dokter
71116: SANDERS, ANNIE - Vakantie in Oostdorp (geïllustreerd door Mies Bloch)
64927: SANDMEL, SAMUEL - THE HEBREW SCRIPTURES, an introduction to their literature and religious ideas
64928: SANDT, H. W. M. VAN DE - Joan Alberti, een nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw proefschrift met styellingen
64929: SANKEY, IRA. S. - Opwekkingsliederen. Nagezongen door M.S. Bromhet.
34585: SANTO, ANTONIO; VENEZIA, ANGELO DA - Giornale Sacro O sia. Methodo di invocare ogni giorno della Settimana. Il Gloriosissimo Taumaturgo Antonio Santo. Composto, ed Esteso Dal R.P. Angelo da Venezia. Dell' Ordine de Minoro Riforati. Sesta Edizione. In Padova Per Li Conzatti. Con Licenza de' Superiori.
64931: SANTO, ANTONIO; VENEZIA, ANGELO DA - Giornale Sacro O sia. Methodo di invocare ogni giorno della Settimana. Il Gloriosissimo Taumaturgo Antonio Santo. Composto, ed Esteso Dal R.P. Angelo da Venezia. Dell' Ordine de Minoro Riforati. Sesta Edizione. In Padova Per Li Conzatti. Con Licenza de' Superiori.
64932: SAP, DS. T. (1871-1958) - De goede strijd des geloofs. Preken en artikelen.
14332: SAP, DS. T. (1871-1958) - De goede strijd des geloofs. Preken en artikelen.
64933: SARGENT, JOHN - The life and letters of Henry Martyn
71147: WALSHE E.H.EN SARGENT G.E. - Pro libertate (roman uit de dagen der heilige inquisitie)
64934: SARINA - Toen Nan beter werd. Geïllustreerd door Greetje Bosch van Drakestein vierde druk
49070: SARINA - Toen Nan beter werd. Geïllustreerd door Greetje Bosch van Drakestein vierde druk
64935: SASSEN, DR. FERD. - Helden van de geest deel IXThomas van Aquino
64936: SASSEN, F. - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische verlichting in de Nederlanden. Mededelingen der koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde. Nieuwe reeks, deel 28 no.7
64937: SASSEN, F. - Wijsgeerig leven in nederland in de twintigste eeuw
64939: SASSEN, PROF. DR. FERD. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden. (Nederlandse monografieën 4).
18230: SASSEN, PROF. DR. FERD. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden. (Nederlandse monografieën 4).
26043: SASSEN, F. - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische verlichting in de Nederlanden. Mededelingen der koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde. Nieuwe reeks, deel 28 no.7
52668: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE - De crisis - kerkelijke tijdvragen
49010: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE - De crisis - kerkelijke tijdvragen
64940: SAUSSURE, J. DE - In de leerschool van Calvijn door Jean de Saussure. Uit het Fransch vertaald door A.L. Boeser. Met een inleiding van dr. J.A. Nederbragt
2560: SAUSSURE, J. DE - In de leerschool van Calvijn door Jean de Saussure. Uit het Fransch vertaald door A.L. Boeser. Met een inleiding van dr. J.A. Nederbragt
64941: SAUTER, GERHARD - Die Theologie des Reiches Gottes beim älteren und jüngeren Blumhardt
64944: SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. A.F. - Naar de kerk of naar het Evangelie.
64945: SAVORNIN LOHMAN, A. F. - De vrije school
20675: SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. A.F. - Naar de kerk of naar het Evangelie.
77008: KIM VOGEL SAWIJER - Katy's nieuwe wereld
39975: SAXEN, M. (16E EEUW1542-1618); / H.J. SOETEBOOM (VERT. (1616-CA. 1678) - Lusthof Der Goddelyke Historien, Of den Christelijken Tijdverdrijver; Behelsende de alderdoorlugtighste Vragen met haar daar op gegevene Antwoorden, (...) Door M. Saxen. En om zijn voortreffelijkheyds wille uyt het Hoogduytsch, in welke Tale het ses maal gedrukt is, in onse Nederduytsche Tale Overgeset door H.I.S. Eerste en Tweede deel.
75968: SCAPULA, JOANNES (CA 1540-1600). MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639). - Joan. Scapulae lexicon Graeco-latinum, è probatis auctoribus locupletatum ; cum indicibus, et Graeco et Latino, auctis et correctis. Additum auctarium dialectorum, in tabulas compendiosè redactarum. Accedunt Lexicon etymologicum, cum thematibus investigatu difficilioribus et anomalis. Et Joannis Meursii glossarium contractum, hactenus desideratum Editio nova accurata daarachter Jacobi Zvingeri Philosphi et Nedici Basiliensis graecarum dialecrorum Hypotyopsis Scorfim primun finfularum tum conjunctim omnium Tabulis Methodicis judicio menoraque ferviemtibus propofita
72095: SCARRY, RICHARD - Mijn leuk Scarryboe
72097: SCARRY, RICHARD - Richard Scarry's eerste groot woordenboek geillustreerd 1e dr. - Vertaald uit het Engels63 blz geb
64947: SCHAAF, JASPER DE DIALECTISCH-MATERIALISTISCHE FILOSOFIE - De dialectisch - materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.index, bibliografie, samenvatting in het Duits & Engels, proefschrift mdet stellingen
42906: SCHAAF, DS. YPE. - Hij ging zijn weg met blijdschap. Over de geschiedenis en de rol van de Bijbel in Afrika.
36967: VRIES P DE- BELDER J- BUDDING J D EN SCHAAFSMA L . - Jeugd en sacramenten.
46844: VRIES P DE- BEENS A - GOEDHART A B EN SCHAAFSMA L . - Jeugd en opwekking
39457: SCHAAP, JAN EN RENSE - Fotoboek Israël
22539: SCHAAP, P. - Aanmaning tot het gebruik van des Heeren woords in deszelfs verlichtende natuur en uitwerking verklaard en aangedrongen in een leerrede over 2 Petrus 1: 19 door P. Schaap.
46863: SCHAAP, GERCO. - Piet van Egmond. Een leven voor muziek. ,.
1248: SCHAAP, DS. P. J. (URK) - De troostvolle nodiging tot Christus. Drie uitgebreide leerredenen.
46312: SCHAAP, G. EN SELDENRIJK, DR. R. - Tering naar de nering een christelijke handreiking rond financiële problemen. Praktisch & Pastoraal
48868: SCHAAP, J. M. - Een klein jokkentje maar
41712: SCHABAALJE, J. P. (1585-1655, AMSTERDAM) - De vermeerderde lust-hof des gemoeds, met de zaamenspraaken der wandelende ziele met Adam, Noach, en Somon Cleophas. Vervattende de geschiedenissen van de schepping der weereld af, tot op, en na de verwoestinge van Jerusalem. Opnieuw met kopere plaaten versierd door J. Luiken.
880: SCHABAALJE, JAN PHILIPSZ.1592-1656 ENGRAVED BY J. LUYKEN - De vermeerderde lusthof des gemoeds, benevens de samenspraken der wandelende ziele met Adam, Noach, en Simon Cleophas, vervattende de geschiedenissen van de Scheppinge der weereld af, tot op, en na de verwoesting van Jerusalem. Met kopere plaaten versiert door J. Luiken.
15533: SCHABERG, J. P. E.A. - Paedagogische bijdragen. Verzameld door J.P. Schaberg, J. Smelik, F. Rümscheidt en H. Eerdbeek, Onderwijzers te 's-Gravenhage. 7e jaargang.
15535: SCHABERG, J. P. E.A. - Paedagogische bijdragen. Verzameld door J.P. Schaberg, J. Smelik, F. Rümscheidt en H. Eerdbeek, Onderwijzers te 's-Gravenhage. 9e jaargang.
32211: SCHABERG, J.P. - Gods Werk in en door Dr. Martijn Luther.
15906: SCHABERT, DR. O. - Martelaren van onzen tijd. Vertaling van Truida de Pijper. Met een woord vooraf van Dr. F. J. Krop.
64960: SCHAEDTLER, FR. C. - Konijnen. Verzorging, teelt en rassen. Met vele illustraties. 5e druk.
10591: SCHAEDTLER, FR. C. - Konijnen. Verzorging, teelt en rassen. Met vele illustraties. 5e druk.
69547: SCHAEFFER, H. (RED.) - Handboek Godsdienst in Nederland. (Medewerkers: A.J.Jelsma, W.Koole, G.Manenschijn, W.R.v.d.Zee e.a.)
14721: SCHAEFFER, FRANCIS - Death in the city.
64963: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Napoleon. 3e druk
15907: SCHAGEN, C. A. VAN (PREDIKANT TE CAPPELLE AAN DE IJSEL) - Jeruzalem verwoest. De geschiedenis van het beleg dezer stad door Titus. Verkort naar Josephus. Door de schrijfster van "Piere en zijn huisgezin" uit het Engels vertaald. Met landkaart.
69805: SCHAIK VAN J C - De Nieuwe erfenis fotoboek bij de feestelijke uitgave ter gelegenheid van onze nieuwe Patrimoniumschool te Veenendaal
64965: SCHAIK, P. VAN EN DR. J.J. SPAHR VAN DER HOEK (REDACTIE) - Geschiedenis van Smallingerland.
64966: SCHAIK-MEIJERING, MARIAN - Piet Pierewiet en de blikken bus
40913: SCHAIK-MEIJERING, MARIAN - Piet Pierewiet en de blikken bus
45608: SCHAIK, P.E. VAN - Het goddelijk bevel een woord aan christenouders Twee leerredenen 1 Samuel 1: 27-28, Lucas 18: 15-17
45792: SCHAIK, P. VAN EN DR. J.J. SPAHR VAN DER HOEK (REDACTIE) - Geschiedenis van Smallingerland.
46507: SCHAÍK, KOOS VAN - Vriend en vijand
64967: SCHAKEL, M. - Maarten Schakel. De laatste der mannenbroeders. Politicus met een ideaal. Derde druk
26540: SCHAKEL, M. - Maarten Schakel. De laatste der mannenbroeders. Politicus met een ideaal. Derde druk
40731: SCHALEKAMP, J.A. - Keesje Lucifer
64971: SCHALESKY, MARLO - Dwalen in het duister. Vertaling Rika Vliek. Roman
64972: SCHALESKY, MARLO - Sluier van vuur. Roman.
64973: SCHALIJ, M. A. & PIJPER, K., - Rietvlechten. Handleiding voor het vervaardigen van...van pitriet, 108(8) pp. m.zeer veel illustraties op platen en figuren in de text. Origineel geïllustreerd linnen met opgeplakte afbeelding op voorplat. 3e vermeerderde druk
41388: SCHALIJ, M. A. & PIJPER, K., - Rietvlechten. Handleiding voor het vervaardigen van...van pitriet, 108(8) pp. m.zeer veel illustraties op platen en figuren in de text. Origineel geïllustreerd linnen met opgeplakte afbeelding op voorplat. 3e vermeerderde druk
76639: SCHALK, MARIAN - Een zomer vol geheimen
64986: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Jolande in Engeland. Tweede druk. Illustraties. Joh. van Dongen.
64988: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Kijk op het gezin
64982: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Een spannende speurtocht. 73 druk
64984: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Kijk op het gezin
64985: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Boskinderen
76264: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Die arme Beppe mety tekeningen van Hans Buenk
32357: SCHALK-MEIJERING, M. - Het eerste HAVO-jaar van Jannie van Schuur.
23932: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Mijn vriend komt uit het buitenland.
23940: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Een baan voor Jannie van Schuur.
64987: SCHALK-MEIJERING, M. - Jolande triologie
64979: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Mijn vriend komt uit het buitenland.
64980: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Verdriet en vreugd voor Jannie van Schuur.
64977: SCHALK-MEIJERING, M. - Mijn vriend komt uit het buitenland
64978: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Roemeense jongens in vrijheid. Tweede druk.
64989: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Dappere Jerry
64998: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Geheimtaal
64991: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Vals spel.
64992: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Paniek in de school.
64994: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Geert. Vierde druk
64997: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Boris en Boris. 4e druk
64981: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Een baan voor Jannie van Schuur.
23783: SCHALK-MEIJERING, M. - Mijn vriend komt uit het buitenland
23929: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Roemeense jongens in vrijheid. Tweede druk.
23939: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Verdriet en vreugd voor Jannie van Schuur.
30770: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Een spannende speurtocht. 73 druk
42605: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Kijk op het gezin
76748: SCHALK-MEIJERING, M. - Jolande slaat zich er door 5e druk
65000: SCHÄLOW, ERNST - WENDLAND, VICTOR DR. - Welke vogel zingt daar? tweede druk
43743: SCHÄLOW, ERNST - WENDLAND, VICTOR DR. - Welke vogel zingt daar? tweede druk
51735: BREGMAN C/SCHANS VAN DER A RED - CONFRONTATIE in Perspectief Jongeren op de drempel van een nieuwe eeuw
65001: SCHANS, DR. A. A. VAN DER - Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving.
65002: SCHANS, DR. A. A. VAN DER - Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving. tweede druk
65003: SCHANS, TON VAN DER / VINK, HIJLTJE / POL, ANNE VAN DE - Herbergzaamheid Pleegzorg en opvang van vreemdelingen in bijbels perspectief
22871: SCHANS, DR. A. A. VAN DER - Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving.
31146: SCHANS, DR. A. A. VAN DER - Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving. tweede druk
42703: SCHANS, TON VAN DER / VINK, HIJLTJE / POL, ANNE VAN DE - Herbergzaamheid Pleegzorg en opvang van vreemdelingen in bijbels perspectief
64502: ROMEIN J DR.-SCHAPER B W E.A - De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
65004: SCHAPER, REV. DONNA - Sacred Speech. A Practical Grvide for Keeping Spirit in your speech
46673: SCHAPER, REV. DONNA - Sacred Speech. A Practical Grvide for Keeping Spirit in your speech
6683: ROMEIN J DR.-SCHAPER B W E.A - De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
20771: N.N. H. SCHAPULIER. - Instelling, voorregten en aflaten van de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe. des Bergs Carmel of den H. Schapulier.
5503: SCHARP, JAN (1756-1828, PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Gewigtige vraag bij den aanvang van het jaar 1790. Zijnde eene leerreden, op den eersten dag des jaars, uitgesproken in de Ooster-kerk, door Jan Scharp.
16766: SCHARP, J. - De naam Jesus, eene uitgegootene olie. Of uitlegging van het Hooglied Salomo's. In eene leerrede op den feestdag van Jesus geboorte. Met volkoome uitlaating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzints verstoord wordt. Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald. Merkelyk in styl verbeeterd en met een voorbericht uitgegeven door J. Scharp.
61406: MÜLLNER JOACHIM (1647-1695). JAN SCHARP (1756-1828) - De naam Jesus, eene uitgegootene olie. Of uitlegging van het Hooglied Salomo's. In eene leerrede op den feestdag van Jesus geboorte. Met volkoome uitlaating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzints verstoord wordt. Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald. Merkelyk in styl verbeeterd en met een voorbericht uitgegeven door J. Scharp.
65009: SCHARP, JAN (1756-1828, PREDIKANT TE ROTTERDAM) FREDERIK GERARD MEIJER - Historische BRIEVEN van den predikant J Schartp te Rotterdam, over den zich noemende FREDERIK GERARD MEIJER geexecuteerden binnen die stad den 26e mei 1796 behelzende deszelfs character,zeldzaame leevens geschiedenis gesprekken brieven gevoelens en dood
65007: SCHARP, JAN (1756-1828, PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Gewigtige vraag bij den aanvang van het jaar 1790. Zijnde eene leerreden, op den eersten dag des jaars, uitgesproken in de Ooster-kerk, door Jan Scharp.
65006: SCHARP, J. (ROTTERDAM, 1756-1828) - Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der Hervorming den tweeden van Slagtmaand MDCCCXVII, in de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam, Door J. Scharp.
42592: SCHARP, JAN (1756-1828, PREDIKANT TE ROTTERDAM) EN MULNER JOACHIM 1647-1696 - De NAAM JESUS eene uitgegootene Olie of uitlegging van het HOOGLIES SALOMO,s cap 1 vers 3 in eene leerrede op den feestdag van Jezus geboorte door Joachim Mullner met volkoome uitlaating van de letter R zonder dat daar de zin eenigzints verstoord wordt.Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald.merkelyk in styl verbeeterd en met een voorberigt uitgegeven door J SCHARP predikant te Rotterdam (6)-46 blz te Rotterdam Ter drukkeryevan Nicolaas cornel.Drukkerye en boekverkooer op de meent 1795 waarbij J Scharp Annspraak en gebeden bij de viering van des Heilands Geboorte en den uitgang van het jaar door het christen-zanggenootschap in s Hage (10() 72 blz Rotterdam bij J P van Ginkel boekverkooper 1805 WAARBIJ AFSCHEID van den Openbaren Evangeliedienst byzonder van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam den 23e April 1826 (12)115 blz met 2 blz in oud handschrift bevatende uittreksel uithet Algemeen Nieuws enAdvententieblad van woensdag 10 maart 1828 no 21 WAARBIJ Ernstige GEDACHTEN in de laatste dagen van mijn lenen nagelaten geschrift van J Scharp (8)74 blz s Gravenhage bij S de Visser 1828 WAARBIJ Hulde aan de gedachtenis van ds J Scharp toegebragt in het gezelschap onder de zinspreuk Bijbelstudie en Geschiedkunde zijn de eenige bronnen van ware orthodoxie den 19 maart 1828 64 blz gedrukt voor de leden Rotterdam bij Melchior Wijt 1828
65008: SCHARP, JAN (1756-1828, PREDIKANT TE ROTTERDAM) EN MULNER JOACHIM 1647-1696 - De NAAM JESUS eene uitgegootene Olie of uitlegging van het HOOGLIES SALOMO,s cap 1 vers 3 in eene leerrede op den feestdag van Jezus geboorte door Joachim Mullner met volkoome uitlaating van de letter R zonder dat daar de zin eenigzints verstoord wordt.Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald.merkelyk in styl verbeeterd en met een voorberigt uitgegeven door J SCHARP predikant te Rotterdam (6)-46 blz te Rotterdam Ter drukkeryevan Nicolaas Cornel.Drukkerye en boekverkooer op de meent 1795 waarbij J Scharp Annspraak en gebeden bij de viering van des Heilands Geboorte en den uitgang van het jaar door het christen-zanggenootschap in s Hage den 28e van wintermaand 1804 (10() 72 blz Rotterdam bij J P van Ginkel boekverkooper 1805 WAARBIJ AFSCHEID van den Openbaren Evangeliedienst byzonder van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam den 23e April 1826 ( vignet op titelpagina 12)115 blz met 2 blz in oud handschrift bevatende uittreksel uithet Algemeen Nieuws en Advententieblad van woensdag 10 maart 1828 no 21 ROTTERDAM J van BAALEN 1826 WAARBIJ Ernstige GEDACHTEN in de laatste dagen van mijn leven nagelaten geschrift van J Scharp (8)74 blz s Gravenhage bij S de Visser 1828 WAARBIJ Hulde aan de gedachtenis van ds J Scharp toegebragt in het gezelschap onder de zinspreuk Bijbelstudie en Geschiedkunde zijn de eenige bronnen van ware orthodoxie den 19 maart 1828 64 blz gedrukt voor de leden Rotterdam bij Melchior Wijt 1828
65010: SCHARP, JAN (1756-1828, PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Kerkerlijke redevoering tter vijf en twintigste verjaardag van den vervulden euangelie dienst in verscheidene gementen gehouden te Rotterdam den16e van oogstmaand 1803
39116: SCHARP, J. (ROTTERDAM, 1756-1828) - Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der Hervorming den tweeden van Slagtmaand MDCCCXVII, in de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam, Door J. Scharp.
74756: SCHARTYZ C - Geloofsmoed en Geloofsdaden Tafereelen uit de vrogere eeuwe geschets voor onze tijd Uitgave door het Evangelisch VeRBOND
43591: SCHAUM - Voor de leeuwen
65013: SCHAUW, C.Z.J. - Voor de leeuwen. Een verhaal uit den tijd van keizer Vespasianus.
9066: SCHAUW, C.Z.J. - Voor de leeuwen. Een verhaal uit den tijd van keizer Vespasianus.
5039: SCHAYES, ANTOINE GUILLAUME BERNARD. - Histoire de l'architecture en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque actuelle. Tome I et tome II.
76531: RINGNALDA D/SCHEELE D - jaarboekje van de gereformeerde kerk van middelburg 1929
74434: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Derde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode,bewerkt door E.A. Alderts Geillustreerd door C. Jetses ongewijzigde 4e druk
74431: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Vijfde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode,bewerkt door E.A. Alderts Geillustreerd door C. Jetses ongewijzigde tweede druk
71333: LIGHTHART JAN EN SCHEEPSTRA H. - Het boek van Ot en Sien bewerkt door Marchien Eising met de oorspronkelijke plaatjes van C. Jetses Het boek van Ot en Sien met de oorsponkelijke plaatjes van C. Jetses elfde druk
74430: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Zesde leesboekje, Geillustreerd door C. Jetses elfde druk
74432: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Vierde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode,bewerkt door E.A. Alderts Geillustreerd door C. Jetses ongewijzigde tweede druk
74433: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Derde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode,bewerkt door E.A. Alderts Geillustreerd door C. Jetses ongewijzigde tweede druk
65017: SCHEER, VAN DER / BOOM / LESTURGEON - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen. Ingeleid door Prof. H. J. Hakke. Met twee platen en twee kaartjes. Tweede fotografische herdruk.
12529: SCHEER, VAN DER / BOOM / LESTURGEON - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen. Ingeleid door Prof. H. J. Hakke. Met twee platen en twee kaartjes. Tweede fotografische herdruk.
65018: SCHEERDER O.S.C. , J. - Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881. De nieuwe lente in de Orde van het H. Kruis. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXXV
16370: SCHEERDER O.S.C. , J. - Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881. De nieuwe lente in de Orde van het H. Kruis. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXXV
65021: SCHEERS, G.P - Philippus Jacobus Hoedemaker. proefschrift
65020: SCHEERS, G. PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
1495: SCHEERS, G. PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
65022: SCHEERS, G.PH. DR. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
5925: SCHEERS, G.PH. DR. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
6534: SCHEERS, G.P - Philippus Jacobus Hoedemaker. proefschrift
65024: SCHEFFBUCH, B. & W. - Mit Freuden ernsten. Erfahrungen in Lebenskrisen.
28019: SCHEFFBUCH, B. & W. - Mit Freuden ernsten. Erfahrungen in Lebenskrisen.
65025: SCHEFFEL, JOSEPH VICTOR VON - Ekkehard. Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert
65026: SCHEFFER, DR. H.J. - Henry Tindal: een ongewoon heer met ongewone besognes.
6208: SCHEFFER, DR. H.J. - Henry Tindal: een ongewoon heer met ongewone besognes.
73174: BRECHT MARTIN HERAUSGEGEBEN JOK V /D BEERG.KLAUS DEPPRRMANN/KOHANNES FRIEDRICH/HERHARD GOETERS UND HANS SCHEIDER - GESCHICHTE des Pietismus band 1 Das 17 und 18 Jahrhundert 584 blz 1993 band 2 Der Pietismus im 18 Jahrhundert 826 blz 1995 band 3 19 und 20 Jahrhundert 606b blz 2000 band 4 Glaubenswelt und Lebenswelten 709 blz 2004
50695: BIBLIA MET GRAVURES VAN MATTHIAS SCHEITS - Biblia dat is De gantsche H. Schrift, vervattende alle canonyke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de hoog mog. heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Uyt oorspronckelijke talen in onze Nederlansche tale getrouwelijk overgezet . Met consent van de Ed. Groot.Achtb. Heeren Burgermeesteren van Amsterdam.
73155: PRENTEBIJBEL R. EN J. OTTENS MET PRENTEN VAN MATTHIAS SCHEITS - Tafereelen des Ouden en Nieuwen Testaments, Vertooenende de meeste en merkwaardigste Geschiedenissen, in 150 Prentverbeeldingen, door de vornaamste Plaatsnyders in 't Koper gebragtt. Waar by gevoegt is Een Histroise Verklaring tot opheldering van ieder Plaat: eerst in de Engelse Tale opgesteld door een groot kenner der Byblsche Geschiedenissen, en nu in de Nederduytse en jFranse Talen overgezet, tot nut onser Landslieden, en der genen die de Engelse Tale onkundig zyn. Door F.H.R. Tableaux du Vieuw & Nouveau Testament. Ou sont representeé en 150 Figures, les Historires les plus Remarqueables du Vieux & Nouveau Testament, Graveé par les plus Habilles Maitres. Ou lón à Joint Une Explication Historique, pour l'Intelligence de Chaque Tableau: Ecrites en Anglois par un savant Connoisseur de l'Histoire sacrée, & traduit en Francois.
76987: SCHELHAAS H - Historische kerken in Overijsel uitgave in de serie jaarboeken Overijssel
74950: SCHELHAAS, HARM - Langs wieden en grachten van Noordwest Overijssel: een tocht, in een historische omlijsting, door een land van controversen en contrast geïll. door Ger Dekkers Informatie in woord en beeld over vele aspecten van de Overijsselse streek Met literatuur opgave
46798: SCHELHAAS HZ., J. - De messiaansche profetie in de tijd vóór Israëls volksbestaan. (Diss.)
65029: SCHELL, S - Zeezicht
23782: SCHELL, S - Zeezicht
14948: SCHELLERI, I.J.G. - Lexicon Latino-Belgicum auctorum classicorum, curante Davide Ruhnkenio.
75745: SCHELLING, PIET - Werkwoorden in de bijbel. Hun betekenis in godsdienst en cultuur.
65031: SCHELLINGERHOUT N - Gedenk van hoedanige eeuw ik ban De geschiedenis van de Hervormde Gemeentwe te Oud Alblas
66353: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND - Terschelling ... vroeger. Deel 1 en 2 (in 1 band)
9469: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND - Terschelling ... vroeger. Deel 1 en 2 (in 1 band)
65033: SCHELTEMA, J. - De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Philips II, in 1588. Door mr. Jacobus Scheltema.
65034: SCHELTEMA, JACOBUS (1767-1835) - VERHANDELING over het bewerken van de Geschiedenis der Nederlanden
29213: SCHELTEMA, J. - De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Philips II, in 1588. Door mr. Jacobus Scheltema.
65038: SCHELVEN, A. A. VAN - De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente. Referaat gehouden door A. A. van Schelven.
65044: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. 3 dln. Deel 1: Genève, Frankrijk 352 blz. Deel 2: Schotland, Engeland - Noord-Amerika 423 blz. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz ing
65045: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz ing
65046: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel 3
65037: SCHELVEN, A. A. VAN - Wegkruisingen in het landschap der theorie van de geschiedschrijving
10478: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel 2
65042: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Genève - Frankrijk.
65036: SCHELVEN, A. A. VAN - De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente. Referaat gehouden door A. A. van Schelven.
65043: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. 3 dln. Deel 1: Genève, Frankrijk 352 blz. Deel 2: Schotland, Engeland - Noord-Amerika 423 blz. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz.
65041: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel 2
15908: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. 3 dln. Deel 1: Genève, Frankrijk 352 blz. Deel 2: Schotland, Engeland - Noord-Amerika 423 blz. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz.
15056: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Genève - Frankrijk.
2378: SCHELVEN, DR. A. A. VAN (HOOGLEERAAR TE AMSTERDAM) - Marnix van Sint Aldegonde.
39206: SCHELVEN, A. A. VAN - De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente. Referaat gehouden door A. A. van Schelven.
39713: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. 3 dln. Deel 1: Genève, Frankrijk 352 blz. Deel 2: Schotland, Engeland - Noord-Amerika 423 blz. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz ing
46778: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz ing
56076: HANNEMA D. EN A.V.SCHENDEL JR. - NOORD- EN ZUID- NEDERLANDSCHE SCHILDERKUNST DER XVIIE EEUW,
43148: HANNEMA D. EN A.V.SCHENDEL JR. - NOORD- EN ZUID- NEDERLANDSCHE SCHILDERKUNST DER XVIIE EEUW,
65048: SCHENK, DR V. W. D. - Tusschen duivelgeloof en beeldenstorm
65049: SCHENK, DRA M.G. & SPAAN, J.B.TH. (REDACTIE) - Met het volk voor het land Een hulde aan H.M. Koningin Wilhelmina, die het Nederlandse volk gedurende een halve eeuw onvermoeibaar in de arbeid voorging; met zw/wit foto's en diverse afbeeldingen;
65050: SCHENK, LENIE. - Twee emmertjes water halen.
13226: SCHENK, A. M. G. / SPAAN, J. B. TH. - Avontuur met het Woord. Indrukken van 150 jaar Bijbelgenootschapswerk.
38111: SCHENK, LENIE. - Twee emmertjes water halen.
75165: SCHEP T J - Tusen Lek en Boezem NIEUW Lekkerland en Kinderdijk in ouide foto,s
65053: SCHEPS, DRS. N. - Interviews over 25 jaar vrijmaking.
65054: SCHERER, P. A. - Bibliothek für Prediger. Neue Folge. Exempel-Lexicon für Prediger und Katecheten. Herausgegeben von P. A. Scherer. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Besorgt von P. Johannes Bapt. Lampert. Unter Mitwirkung mehrerer Mitbrüder.
18569: SCHERER, P. A. - Bibliothek für Prediger. Neue Folge. Exempel-Lexicon für Prediger und Katecheten. Herausgegeben von P. A. Scherer. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Besorgt von P. Johannes Bapt. Lampert. Unter Mitwirkung mehrerer Mitbrüder.
45620: SCHERER, KEES / WERKMAN, EVERT - Holland in close-up.
65056: SCHERFT, P. - Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen deel 2.
13106: SCHERFT, BETTIEN - De zomervakantie van Klaas en Wim.
7034: SCHERFT, P. - Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen deel 2.
65058: SCHERMELÉ, WILLY - Sniffeltje Snorrepiet de zingende muistekeningen van de auteur 1e dr.
65057: SCHERMELE, WILLY - Winkie en de geheime gang. Leesboekje voor onze jongeren
46208: SCHERMELE, WILLY - Winkie en de geheime gang. Leesboekje voor onze jongeren
73721: ROEST BART OUDELING OEFENAAR GERF GEM TE SCHERPENZEEL - Uwliefdedienst heeft mij nog nooit verdroten levenn en werk
69561: BIJBEL PSALMBOEK GEMEENTE SCHETTERS - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. met Evangelische Gezangen Amsterdam/Haarlem/Groningen
65059: SCHEURLEER, D. F. - Het muziekleven te 's Gravenhage in de tweede helft der 18e eeuw.
65060: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter. Leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten. Samengesteld in opdracht van het Nationaal Comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag. Door D.F. Scheurleer.
12230: SCHEURLEER, D. F. - Het muziekleven te 's Gravenhage in de tweede helft der 18e eeuw.
30420: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter. Leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten. Samengesteld in opdracht van het Nationaal Comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag. Door D.F. Scheurleer.
1917: SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend.
65061: SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend.
65062: SCHEVICHAVEN, H.D.J. - Penschetsen uit Nijmegen's verleden [3 Vols. in 1]. Original publisher's red cloth hardback, gilt lettering on black label, thick large 8vo: frontispiece, xiv, 284, vi, 292pp. vi, 226pp. Opstellen oorspronkelijk verschenen in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant en in den Gelderschen Almanak. Fine copy. Volume 7: Arnhemse Herdrukken. Herdrukken van zeldzame en belangrijke werken op het gebied der Nederlandse topografie
57581: IJSSELING / SCHEYGROND - Wat is dat voor een dier ? tabellen ter vaststelling van de naam der voornaamste in Noordwest en Midden Europa in wilde staat levende landzoogdieren kruipende en tweeslachtige dieren met 4 gekleurde en 22 zwarte platen en 60 afbeeldingen naar foto,s
65064: SCHEYGROND, DR. A. (VOORZ.RED.), - Oudheidkundige Kring 'Die Goude'. Zevende verzameling bijdragen.
65065: SCHICK, ERICH - Die Botschaft der Engel im Neuen Testament
65068: SCHIE, WILHELMUS VAN (DELFT) - Manasse in zyn goddeloosheid en bekeeringe, tot troost der boetveerdigen: mitsgaders vreeselyke bedreiginge over de veragters des Euangeliums.
69482: ZWIER D PRED CHR GEREF SCHIEDAM - aan de riveir Ahava bedeen boetepredikatie Ezra 8vers 21-23
44209: HAYENS REMKO (1695-1762) SCHIEDAM - Eenige aanmerkingen over het boekje, genaamt Zielseensame meditatien, over de voornaamste waarheden des euangeliums. / door een liefhebber der Waarheidt.Vervat in een onderlinge samensprake tussen een Leeraar en een Lidmaat van de gereformeerde gemeente,Inwelke samensprake ook gehandelt word over het wettische en evengelisch werken van Gods volk waarin hetniet en waar het al in bestaat.Als ook het onderscheidt tusschen het een en het ander
56202: HAYENS REMKO (1695-1762) SCHIEDAM - Eenige aanmerkingen over het boekje, genaamt Zielseensame meditatien, over de voornaamste waarheden des euangeliums. / door een liefhebber der Waarheidt.Vervat in een onderlinge samensprake tussen een Leeraar en een Lidmaat van de gereformeerde gemeente,Inwelke samensprake ook gehandelt word over het wettische en evengelisch werken van Gods volk waarin hetniet en waar het al in bestaat.Als ook het onderscheidt tusschen het een en het ander
47824: ZWIER D PRED CHR GEREF SCHIEDAM - aan de riveir Ahava bedeen boetepredikatie Ezra 8vers 21-23
65069: SCHIEVINK, H. - Dirk kuikentje.
65070: SCHILCHILSTRA, S. A. VROEGER ZENDELING OP JAVA - Hendriks' Kleine Zendbode
48512: SCHILCHILSTRA, S. A. VROEGER ZENDELING OP JAVA - Hendriks' Kleine Zendbode
40514: HANDBOEK TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND : (ONDERHOUDENDE ARTIKEL 31 K.O.) / ONDER RED. VAN K. SCHILDER ... [ET AL.] - Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland
71582: SCHILDER DR. K. - Christus bij den ingang in zijn lijden, Christus in de doorgang van zijn lijden, Christus in de uitgang van zijn lijden. Drie delen overwegingen van het lijdensevangelie tweede herziene en vermeerdere druk
18033: SCHILDER, K. - Aspecten van zijn werk. Onder redactie van: Dr. J. Douma, Dr. C. Trimp, Dr. K. Veling.
70432: SCHILDER, PROF. DR. K. -DRS G HATINCK - K SCHILDER eenkeuze uit zijn wetrkl ingeleid en toegelicht dooer Drs G Hrinck
46767: SCHILDER, K. - Verzamelde werken. 1917-17 Bezorgd door drsWillem vanderSCHEE
14344: SCHILDER, K. - Bezet bezit. Artikelen van de hand van prof. dr. K. Schilder. Opgenomen in de nummers van "De Reformatie" uit de eerste maanden na de bezetting van Nederland, juni-augustus 1940.
14346: SCHILDER, K. - De Openbaring van Johannes en het sociale leven. Derde herziene en vermeerderde druk.
15911: SCHILDER, PROF. DR. K. - Ontmoetingen met Schilder. 1890- 19 december 1990. Onder redactie van Dr. G. Puchinger.
17294: SCHILDER, K. - Bij dichters en schriftgeleerden. Verzamelende opstellen.
17904: SCHILDER, K. - Heidelbergsche Catechismus. Toegelicht door dr. K. Schilder. In vier delen.
25588: SCHILDER, A. - Over beheer en administratie van Kerkelijke financiën.
27736: SCHILDER, PROF. DR. K. - Profeten en evangelisten. Een bloemlezing uit de Schriftoverdenkingen van Prof. dr. K. Schilder.
36308: SCHILDER, K. - De dogmatische beteekenis der "afscheiding" ook voor onzen tijd.
40897: SCHILDER, K. - Christus in Zijn lijden. Deel 1: Christus aan den ingang van Zijn lijden. Deel 2: Christua aan den doorgang van Zijn lijden. Deel 3: Christus bij den uitgang van Zijn lijden.
42034: SCHILDER, K. - Picturalia fotobiografie samengesteld door drs. J.J.C. Dee, met inleiding van dr. W.G. de Vries
45032: SCHILDER, DR. K. - PICTURALIA Tweede druk.
45460: SCHILDER, DR. K. - hulpeloos maar schuldig het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie
46768: SCHILDER KLAAS - DEE,J.J.C.DR - EEN SCHRIFTGELEERDE AAN HET WOORD een keuze uit preken van prof. Dr K. Schilder. ingeleid en toe gelicht door Dr J J C Dee deel 1-2 .
7771: SCHILDER, K. - Christus in Zijn lijden. Overwegingen van het lijdensevangelie. Deel 1: Christus aan den ingang van Zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van Zijn lijden. Tweede herziene en vermeerderde druk.
7774: SCHILDER, H. J. - Op de grens van kerk en secte. Publicatie van stukken en gegevens uit de procedure betreffende cand. H.J. Schilder, beroepen predikant te Noordeloos, leidende tot zijn werking uit het ambt volgens in 1944 genomen besluit van de generale synode der Gereformeerde Kerken in Nederland. Met begeleidend commentaar. .
7775: SCHILDER, K. - De openbaring van Johannes en het sociale leven. 4edruk.
7776: SCHILDER, ALEID - Van paradijs naar koninkrijk. Over schuld, karma en genade.
7778: SCHILDER, K. - Verzamelde werken. De kerk. Afdeling III: deel I en II. Bewerkt door prof. J. Kamphuis.
7780: SCHILDER, K. - Licht in den rook.
7838: SCHILDER, K. - Christus en cultuur. Vijfde druk, geannoteerd door Prof. Dr. J. Douma.
7839: SCHILDER, K. - Heidelbergse Catechismus. Eerste deel (zondag 1-3). Eerste druk.
7850: SCHILDER, K. - Licht in den rook. 2e druk.
7853: SCHILDER, K. - Heidelbergsche Catechismus.
8272: SCHILDER, K. - Christus en cultuur. 4e druk
41044: HET SCHILDERSBOEK, - Nederlandsche Schilders der negentiende eeuw in monographieën door tijdgenoten, met afbeeldingen hunner werken in houtgravure, photo- en autotypie tussen de tekst en 12 Autotypieën, 6 Photogravures en 6 Etsen van Ph. Zilcken buiten den tekst. Uncut, illustrated, engraved and printed..
27671: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding.
65103: SCHILLERS - Fammtliche Werke
47013: SCHILLERS - Fammtliche Werke
65106: SCHILPEROORT, R. A. - Invertigations on plant tumors (crown-gall) - On the biochemistry of tumor induction by agrobacterium tumefaciens
48717: SCHILPEROORT, R. A. - Invertigations on plant tumors (crown-gall) - On the biochemistry of tumor induction by agrobacterium tumefaciens
65107: SCHILSTRA, J.J. (E.A.) - De polder Oostzaan (+ 3 losse documenten) Verklaring van enkele woorden en begrippen, literatuur. Prachtig uitgegeven boek over (vooral) de geschiedenis van de polder en het dorp. Fraai geillustreerd. kleurenfacsimile's, tekeningen Henk Tol. Als nieuw.
35607: SCHILT, G. M. (1819-'73) - Gods vrijmagtige Genade verheerlijkt aan G. M. Schilt. Genaamd Willem Schilt, Laatst gewoond hebbend te Ouderkerk aan den IJssel en overleden den 2den November 1873. Die als een arm verloren zondaar is getrokken uit de magt der duisternis tot Gods wonderbaar licht. Door hem zelven beschreven en tot een gedachtenis nagelaten voor zijn familie en betrekkingen.
75960: COELAND CHRISTJAN CORLINE EN SCHILT G M . (1819-'73) - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, april 1813, en overleden te Leerdam, 27 Januari 1876; voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Derde druk. WAARBIJ Gods vrijmagtige Genade verheerlijkt aan G. M. Schilt. Genaamd Willem Schilt, Laatst gewoond hebbend te Ouderkerk aan den IJssel en overleden den 2den November 1873. Die als een arm verloren zondaar is getrokken uit de magt der duisternis tot Gods wonderbaar licht. Door hem zelven beschreven en tot een gedachtenis nagelaten voor zijn familie en betrekkingen.
43895: PRINS SCHIMMEL - Huize Scherpenzeel degeschiedenis van versterkt huis tot gemeentehuis
65108: SCHIMMEL, H. J. - Sinjeur semeyns. Naverteld door Klaas van der Geest. Omslag en platen van J. Hummel.
65109: SCHIMMEL, H. J. - Sinjeur Semeyns. Eerste deel: 448 blz. Tweede deel: 444 blz. Met illustratiën van Ch. Rochussen, J. Hoynck van Papendrecht en E. Witkamp, en het Portret van den Auteur door H. J. Haverman.
65110: SCHIMMEL, HEIN - De zuidelijke Veluwezoom. Van Gelderse vallei tot IJsel.
5972: SCHIMMEL, H. J. - Romantische werken.
63891: PRINS SCHIMMEL - Huize Scherpenzeel degeschiedenis van versterkt huis tot gemeentehuis
18999: SCHIMMEL, H. J. - Sinjeur semeyns. Naverteld door Klaas van der Geest. Omslag en platen van J. Hummel.
28568: SCHIMMEL, H. J. - Sinjeur Semeyns. Eerste deel: 448 blz. Tweede deel: 444 blz. Met illustratiën van Ch. Rochussen, J. Hoynck van Papendrecht en E. Witkamp, en het Portret van den Auteur door H. J. Haverman.
9603: SCHIMMEL, HEIN - De zuidelijke Veluwezoom. Van Gelderse vallei tot IJsel.
21392: SCHINKELSHOEK J DS DOOR VERMEULEN, J. M. - Het uitnemendste beve; Uit het leven van ds J Schinkelshoek pred der Oud Gerf Gen in Ned
48200: SCHIPHORST,F.X.M. - BIJBELSE GESCHIEDENIS VOOR HET KATHOLIEKE GEZIN 100 platen van Gustave Doré 4e druk
74409: TOP VAN DE TOP OOK WEL BEKEND ALS LEEN DEC SCHIPPER - LUNTERSE VERHALEN een bundeling met de dagelijkse belevenissen van Jod van de Top eerder verschenen in de Lunterse Krant
71899: SCHIPPER H - de MASSIAS geopenbaard in de Heilige Schrift Jezus
1626: SCHIPPER, ARY - De kinderdoop in de Heilige Schrift.Geschiedenisan de kinderdoop
30321: SCHIPPER, J. DRS. - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gererformeerde Gemeente van Den Haag en Scheveningen.
37350: SCHIPPER, JAN - De rol des Boeks. Sonnetten op het oude en nieuwe testament.
47146: SCHIPPER, J - In de schaduw van de Appelboom zeven preken
47255: SCHIPPER, H. - Geschiedenis van het dorp Scherpenzeel. Rond 1900 uit de archieven opgetekend
33797: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Twee wegen, één doel.
34625: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De insluiper.
34613: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De straatmuzikant. Eerder verschenen onder de titel "Het loon der zonde"
31986: SCHIPPERS, W. .ILLIST WG V.D HULST JR - Bouke Bijlertsma. Of gezinnen op zorgvolle wegen.illist WG v.d Hulst jr
38716: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Jan Starheim.
36035: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Eiberslust.derdedruk
74740: SCHIPPERS, JACOBUS WILHELMUS - De ontwikkeling der Euhemeristische godencritiek in de christelijke Latijnse literatuur (The Development of Euhemeristic Criticism of the Gods in Christian Latin Literature)
35747: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het uilennest.
74351: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De pleegzoon van de ketellapper. 2E DRUK
75522: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Stroper
74349: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het uilennest. 4e druk
74354: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De visser van Nispenrode. 4e druk
27827: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Een zeemansvrouw.
34612: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Twee wegen, één doel.
74358: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De nieuwe veldwachter. 3e druk.
28195: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De vrijwilliger van 1830. Van een schoolmeesterszoon die het geluk zocht waar het niet te vinden was.
31938: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De halfbroeders.
23391: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Een zeemansvrouw.
23886: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-195 - Klavervier.
74355: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Trouw moet blijken.
46359: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De pleegzoon van de ketellapper.
34634: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Strumpelkenshoef.2e druk
74353: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het veerhuis en de Rozendonk.1E DRUK
74361: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De pleegzoon van de ketellapper. 1E DRUK
74362: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - In storm en vloed.
35742: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Wapenbroeders.
36031: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De visser van Nispenrode. 3e druk.
38727: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De zwerver.
33805: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De straatmuzikant. Eerder verschenen onder de titel "Het loon der zonde"
65183: SCHIPPERS, W. ILLUSTRATIE W G V/D HULST JR - De vrijwilliger van 1830. Van een schoolmeesterszoon die het geluk zocht waar het niet te vinden was.. Illustratie W G v/d Hulst Jr
36742: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Vaders jongen.
34614: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Vreewald's molen.
28193: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Eiberslust.
28192: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het veerhuis en de Rozendonk.1E DRUK
38813: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De jongens van de Roerdomp.
41018: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het Geuzenjong.
34632: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De boswachter van den Oldenborn 3e druk
74357: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De zwerver.
74360: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Sluiker...
74368: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De jongens van de Roerdomp.
74369: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Vreewald's molen. herdruk
42936: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De korenbloem.
35968: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De stem des bloeds. Met twee teekeningen.
38711: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het uilennest.
38712: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Twee wegen, één doel.
73154: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Vreewald's molen,
28625: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De kok van de Simpang. 2e druk
75565: SCHIPPERS, J., - Op de rails. Eene Spoorweg-Geschiedenis voor Jongelieden. Naar het Engelsch bewerkt. Met een aanbevelend woord van P. Louwerse. 3e druk
41685: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De vleermuis.
34622: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Eiberslust.
23420: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Hermien
74363: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Klavervier.
35776: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Beter dan goud. 2e druk
36753: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Bouke Bijlertsma of gezinnen op zorgvolle wegen.
34633: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Wuildershoeve. 1w druk
34631: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De nieuwe veldwachter. 3e druk.
34615: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De straatmuzikant. Eerder verschenen onder de titel "Het loon der zonde"
29694: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Klavervier.
33802: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Wuildershoeve.
74370: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De vleermuis.
35967: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - In storm en vloed.
23418: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het geuzenjong
23419: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Halfbroeders.
26094: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De vleermuis.
28627: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Sluiker. 2e druk
32256: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Sluiker...
32287: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De halfbroeders.
33134: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De zwerver.
33803: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Trouw moet blijken.
34618: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Mannen van de zee. 1e druk.
34628: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Op de keien.
35965: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De jongens van de Roerdomp.
35966: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De pleegzoon van de ketellapper. 1E DRUK
35969: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De kok van de Simpang.omslagtekening vanJ J Beckmann
36038: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het uilennest. 1e druk
36042: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Sluiker. 1e druk. Met twee platen.
36049: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Halfbroeders. 1e druk.
36050: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Hermien. 1e druk.
37598: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het hofje van Gerbrandus. 1e druk.
38713: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Hermien
38726: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Frans Wikkers
42617: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De vrijwilliger van 1830. Van een schoolmeesterszoon die het geluk zocht waar het niet te vinden was.
28194: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De vondeling.
2555: SCHIPPERS, R. - Johannes Calvijn
28733: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Mannen van de zee. 2e druk. tekeningen van H Berserik
33804: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Vreewald's molen.
33912: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het veerhuis en de rozendonk.
36033: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Wuildershoeve.1e druk
36743: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Wuildershoeve.
37604: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het hofje van Gerbrandus. 1e druk. Met illustraties van J.B. Sleper.
38707: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Bouke Bijlertsma. Of gezinnen op zorgvolle wegen.
39367: SCHIPPERS, B. - Kabouter domoor, met tekeningen van H. Giesen.
40605: SCHIPPERS, J.M. PH.; BOVEN, J.A. - Bevestigings- en intreerede. 3e druk
44440: SCHIPPERS WILLEM DOOR A,C D, EN S.A C HOOGENDIJK - Willen Schippers (1867-1954) een Leven tussen pen en smidshamer bibliografie
65131: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - In storm en vloed.
74336: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Beter dan goud. 2e druk
74352: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Vaders jongen. 2e druk
30710: SCHIPPRES, W. - Agge de vogelaar.
65185: SCHLATTER, ADOLF - Romans. The Righteousness of God. Translated by Siegfried S. Schatzmann. Foreword by Peter Stuhlmacher
65188: SCHLEINITZ, EGON - Twintig weken op avontuur. Per fiets naar het zonnige zuiden.
18978: SCHLEINITZ, EGON - Twintig weken op avontuur. Per fiets naar het zonnige zuiden.
65189: SCHLEUNING, JOHANNES E.A. - Und siehe wir Leben.
15985: SCHLEUNING, JOHANNES E.A. - Und siehe wir Leben.
10255: SCHLIETER, SIEGFRIED - Wij doken in de Juwelenbaan. De avonturen van Jörg Timm.
65190: SCHLIETER, S - Toen kwamen de haaien.
65192: SCHLIETER, S - Wij doken in de juwelenbaai
65193: SCHLIETER, SIEGFRIED - Wij doken in de Juwelenbaan. De avonturen van Jörg Timm.
65191: SCHLIETER, S - Piraten op de zeebodem
23779: SCHLIETER, S - Toen kwamen de haaien.
23780: SCHLIETER, S - Piraten op de zeebodem
23781: SCHLIETER, S - Wij doken in de juwelenbaai
65194: SCHLINK, DR. E. - De gekruisigde spreekt. Een uitlegging van Jezus' woorden aan het kruis. Uit het Duitsch door Joh. Hepp.
32994: SCHLINK, DR. E. - De gekruisigde spreekt. Een uitlegging van Jezus' woorden aan het kruis. Uit het Duitsch door Joh. Hepp.
10643: SCHMID, HERIBERT - Het sociale leven van de dieren.
75611: SCHMID, JOSEF : - Synopse der drei ersten Evangelien. Mit Beifügung der Johannes - Parallelen. Achte verbesserte Auflage..
65199: SCHMID, C. - Hendrik van Eichenfels en de twee broeders.
65198: SCHMID, C. - Het bloemenmandje van C. Schmid.
65197: SCHMID, C. - Godfried, de jonge kluizenaar en verhalen van C. schmid
74519: SCHMID, C. - ALPHONSUS de kleine emigrant een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling schrijver vn de Kerstavond met platen
65203: SCHMID, W.L.H. - Over de werking van de luchtlift voor water.
15912: SCHMID, DR. HEINRICH (HOOGLERAAR TE ERLANGEN) - Handboek der kerkgeschiedenis. Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. J. Hartog, pred. bij de doopsgezinden te Utrecht. 2 dln. Deel 1: (19) 467 blz. Deel 2: (15) 491 blz.
15913: SCHMID, DR. HEINRICH (HOOGLERAAR TE ERLANGEN) - Handboek der kerkgeschiedenis. Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. J. Hartog, pred. bij de doopsgezinden te Utrecht. 2 dln. Deel 1: (19) 467 blz. Deel 2: (15) 491 blz.
30144: SCHMID, W.L.H. - Over de werking van de luchtlift voor water.
43791: SCHMID, C. - Het oude roofslot en andere verhalen
44582: SCHMID, C. - Godfried, de jonge kluizenaar en verhalen van C. schmid
46617: SCHMID, C. - Het bloemenmandje van C. Schmid.
46618: SCHMID, C. - Hendrik van Eichenfels en de twee broeders.
70556: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Hoog en laag (de tunnel, de bril van opa, het lege huis) 1e druk
39729: SCHMIDT, HANNELIESE - De Rokende Vlaswiek.
71621: SCHMIDT, J.A.E. - Grieksch-Hollandsch Handwoordenboek. Bewerkt naar de Uitgave van J.A.E. Schmidt.
65207: SCHMIDT W H O - De ontwikkeling van het kind in het perspectief van cultuur en opvoeding 4e druk
65208: SCHMIDT, ANNIE M. G. - Janneke geeillustreerd door Fiep Westendorp
77342: SCHMIDT,ANNIE M.G. - Pluk van de Petteflet. 17e druk.
16498: SCHMIDT, MARTIN - Der Pietismus in Gestalten und Wirkungen. Herausgegeven von Heinrich Bornkamm, Friedrich Heyer, Alfred Schindler.
38653: SCHMIDT, ANNIE M. G. - Janneke geeillustreerd door Fiep Westendorp
65213: SCHMIEDER, H. E. - Ueber Cyprians Schrift von der Einheit der Kirche. Ein Versuch von Heinrich Eduard Schmieder, evangelischem Prediger zu Rom.
22131: SCHMIEDER, H. E. - Ueber Cyprians Schrift von der Einheit der Kirche. Ein Versuch von Heinrich Eduard Schmieder, evangelischem Prediger zu Rom.
65214: SCHMITT, H. J. - De Grieksch-Russische kerk, of beschrijving van den oorsprong, de leer, de plegtigheden, de inrigting, het bestuur en de scheuring dezer kerk. Door H. J. Schmitt, kapellaan te Lohr, bij Aschaffenburg. Met goedkeuring van zijne hoogwaardigheid den bisschop van Wurburg. Uit het Hoogduitsch door M. A. van Steenwijk, R. K. pastoor van Zoetermeer en Zegwaart. Met eene plaat.
16250: SCHMITT, H. J. - De Grieksch-Russische kerk, of beschrijving van den oorsprong, de leer, de plegtigheden, de inrigting, het bestuur en de scheuring dezer kerk. Door H. J. Schmitt, kapellaan te Lohr, bij Aschaffenburg. Met goedkeuring van zijne hoogwaardigheid den bisschop van Wurburg. Uit het Hoogduitsch door M. A. van Steenwijk, R. K. pastoor van Zoetermeer en Zegwaart. Met eene plaat.
65215: SCHMITZ, MARIE - Land Van Illusie
44048: SCHMITZ, MARIE - Wat beleven we toch veel Geïllustreerd door Jan Wiegman
48840: SCHMÖKEL, DR. H. - Ur, Assur en Babylon
71771: SCHMOLLER, O. - Tamieion oder Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament, bearbeitet von O. Schmoller,
65216: SCHNACK, FRIEDRICH - Het wondere leven der vlinders. Geautorisserde vertaling van Rinke Tolman. Met 111 illustraties naar fotografieën van dr. Paul Denso.
10642: SCHNACK, FRIEDRICH - Het wondere leven der vlinders. Geautorisserde vertaling van Rinke Tolman. Met 111 illustraties naar fotografieën van dr. Paul Denso.
20014: SCHNELLER, L. (BETHLEHEM) - Kent gij het land? Beelden en tafereelen uit het beloofde land tot opheldering der Heilige Schrift. Met een woord vooraf van J.P.G. Westhoff, Luth. pred. te Amsterdam. Naar het Duitsch, vijfde druk.
65220: SCHNELLER, LUDWIG - Kent gij het land? Beelden en tafereelen uit het beloofde land tot opheldering der Heilige Schrift. Vijfde druk.
65221: SCHNELLER, LUDWIG - Kent gij het land? Beelden en tafereelen uit het beloofde land tot opheldering der Heilige Schrift. voorwoord J PG Westhof (volksuitgave
9389: SCHNELLER, LUDWIG - Kent gij het land? Beelden en tafereelen uit het beloofde land tot opheldering der Heilige Schrift. Vijfde druk.
42199: SCHNINGER, FRIEDRICH - Geschichte des Christentums in feinem Gang durch die jahrhunderte von Friedrich Schninger vierte stars vermehrte Auflage
65223: SCHNINGER, FRIEDRICH - Geschichte des Christentums in feinem Gang durch die jahrhunderte von Friedrich Schninger vierte stars vermehrte Auflage
65224: SCHNITZLER, ARTHUR - Über Krieg und Frieden
46566: SCHNITZLER, ARTHUR - Über Krieg und Frieden
50685: BIBLIA SCHNORR VAN J - Print Bible Die Bibel in bildern with lithogr title-plate en 159 plates o.a F Obermann-Steinbrecher- AGaber- G Reusche- A Joerdens-zscherckel
40113: BIBLIA SCHNORR VAN J - Print Bible Die Bibel in bildern with lithogr title-plate en 159 plates o.a F Obermann-Steinbrecher- AGaber- G Reusche- A Joerdens-zscherckel
65226: SCHNÜRER, PROF. DR. GUSTAV - De Katholieke Kerk en de beschaving tijdens de Barok.
17141: SCHNÜRER, PROF. DR. GUSTAV - De Katholieke Kerk en de beschaving tijdens de Barok.
65227: SCHOCH, MAX - Karl Barth. Theologie in Aktion
44731: SCHOCH, MAX - Karl Barth. Theologie in Aktion
47567: SCHOENBERNER, GERHARD - De gele Ster. De Jodenvervolging in Europa van 1933 tot 1945.
65228: SCHOKKER, R. - Bilderdijk en Duitschland academisch proefschrift
65229: SCHOKKER, R. VREESWIJK - Bilderdijk en Duitsland. Academisch proefschrift
30891: SCHOKKER, R. VREESWIJK - Bilderdijk en Duitsland. Academisch proefschrift
77159: KOETSIER SCHOKKER J A - Maaike en Marijke op pad met de veearts
16180: SCHOLL, H. - Der Dienst des Gebetes nach Johannes Calvin. Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie. Band 22
36534: SCHOLTE, H.P.(1805-'60) - Formulieren van eenigheid der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Met eene voorrede uitgegeven.
10069: SCHOLTE - H. P. Scholte. Leader of the Secession of 1834 and Founder of Pella. Academisch proefschrift door Lubbertus Oostendorp.
65231: SCHOLTE - H. P. Scholte. Leader of the Secession of 1834 and Founder of Pella. Academisch proefschrift door Lubbertus Oostendorp.
71848: SCHOLTE (RED.), H.P. - De Reformatie. Tijdschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. Jaargang 1 t/m 8. Niet verder onder deze naam verschenen. [bevat veel materiaal over de geschiedenis der Afgescheidenen. Bv Brieven uit de gevangenis, Geweldadigheden tegen, maar ook: over Hedendaagsche Prediking, Hoop, Achterklap]
65236: SCHOLTE, PROF. DR. J. H - Herdenkingsrede ter herinnering aan GOETHE'S STERFDAG 22 maart 1832. 1e druk.
65235: SCHOLTE, LEONORA R. - Een vreemdelinge in een vreemd land. Met een inleiding van Rudolf van Reest.
65233: SCHOLTE, H.P. (RED.) - Formulieren van Eenigheid der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Met eene voorrede uitgegeven door H.P. Scholte, Bedienaar des Goddelijken Woords.
65234: SCHOLTE, H.P.(1805-'60) - Formulieren van eenigheid der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Met eene voorrede uitgegeven.
4398: SCHOLTE, H.P. (RED.) - Formulieren van Eenigheid der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Met eene voorrede uitgegeven door H.P. Scholte, Bedienaar des Goddelijken Woords.
46814: SCHOLTE, PROF. DR. J. H - Herdenkingsrede ter herinnering aan GOETHE'S STERFDAG 22 maart 1832. 1e druk.
7723: SCHOLTE, LEONORA R. - Een vreemdelinge in een vreemd land. Met een inleiding van Rudolf van Reest.
70342: SCHOLTEN, H.1 - Het Franse gat. Veenendaal otoboek bij het vijftigjarig bestaan van een wijk
44598: SCHOLTEN, L.M.P. - Ten dienste van de Statenvertaling vriendenbundel voor L.M.P. Scholten onder redactie van: Ds. P. Blok, Ds. A. van Heteren, Ds. Tj de Jong, Ds. F. Mallan
65252: SCHOLTEN, L.M.P. - Ten dienste van de Statenvertaling vriendenbundel voor L.M.P. Scholten onder redactie van: Ds. P. Blok, Ds. A. van Heteren, Ds. Tj de Jong, Ds. F. Mallan
65253: SCHOLTEN, L.M.P - Het Boek een onbetrouwbare gids 3e druk
65246: SCHOLTEN, J. H. (HOOGLERAAR TE LEIDEN) - de onverdraagzaamheid in de godsdienst leerrede over hand 9 vers 1 opgedenkdag der hervorming
7857: SCHOLTEN, J. H. - Geschiedenis der godsdienst en wijsbegeerte. Ten gebruike bij de academische lessen. Derde, verbeterde en vermeerderde druk.
2434: HAAR V/D J-MALLAN F- SCHOLTEN L M P E.A - Het blijvende Woord 2. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord is verkondigd.
65240: SCHOLTEN, J. H. - Geschiedenis der godsdienst en wijsbegeerte. Ten gebruike bij de academische lessen. Derde, verbeterde en vermeerderde druk.
65242: SCHOLTEN, J. H. - Exegetisch-kritische opmerking. Door J.H. Scholten, hoogleraar te Leiden. (Los deel 3)
65239: SCHOLTEN, J. H. - De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Vierde, hernieuwde en vermeerderde uitgave. Met portret.
65248: SCHOLTEN, J.H. - De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Vierde, hernieuwde en vermeerderde uitgave. Met portret. Eerste deel.
65251: SCHOLTEN, L.M.P. - Het boek, een onbetrouwbare gids. 3e druk.
65250: SCHOLTEN, L.M.P. - Moeilijke woorden in de psalmen.
685: SCHOLTEN, J. H. - De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Vierde, hernieuwde en vermeerderde uitgave. Met portret.
75126: SCHOLTEN, LMP - Opdat er eer in onzen lande woon een woord bij de troonswisseling
65256: SCHOLTEN, LMP - =LUTHER met platen vanGustav Konig en met de tekts van L M P Scholten
34296: SCHOLTEN, J. H. - Exegetisch-kritische opmerking. Door J.H. Scholten, hoogleraar te Leiden. (Los deel 3)
19655: SCHOLTEN, L. M. P. / BAAK, A. C. / BOEDER, J. / MALLAN, DS. F. - Wat gesproken is... Referaten uitgesproken voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studerenden op Gereformeerde Grondslag.
33434: SCHOLTEN, L.M.P. - Moeilijke woorden in de psalmen.
34451: SCHOLTEN, L.M.P. - Het boek, een onbetrouwbare gids. 3e druk.
37353: SCHOLTEN, J.H. - De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Vierde, hernieuwde en vermeerderde uitgave. Met portret. Eerste deel.
47682: SCHOLTEN,F.W.F.J. - Honderd jaar Gelre. Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997. Jubileumbundel.
65258: SCHOLTENS DRS W R - De onbekende kierkegaard zijn werken en gebeden.,.,,,..,
65259: SCHÖNFELDER, BRUNO - Wat bloeit op tafel en voor het raam? Handleiding voor de verzorging en het kweken van meer dan 200 kamerplanten. 5e druk.
10583: SCHÖNFELDER, BRUNO - Wat bloeit op tafel en voor het raam? Handleiding voor de verzorging en het kweken van meer dan 200 kamerplanten. 5e druk.
65260: SCHONFIELD, H.J. - Opgravingen getuigen voor de Bijbel. Het Nieuwe Testament in het licht van de archeologie.
24817: SCHONFIELD, H.J. - Opgravingen getuigen voor de Bijbel. Het Nieuwe Testament in het licht van de archeologie.
65262: SCHOOILAND, J.L - Hans en Rob
47781: SCHOOILAND, J.L - Hans en Rob
65266: SCHOOLLAND, J.L. - Dappere Dries.
65267: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje en Piet.
65263: SCHOOLLAND, J. - Erni in de bergen.
65264: SCHOOLLAND, J. L - In het land van de bleke ossen. Illustraties van Nans van Leeuwen.
65269: SCHOOLLAND, J.L. - Kees en kareltje. Tekeningen van Riek van der Waa
65265: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje in de winter.
13110: SCHOOLLAND, J. - Erni in de bergen.
13112: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje in de winter.
13114: SCHOOLLAND, J.L. - Dappere Dries.
13116: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje en Piet.
65270: SCHOON, DR. S. - Christelijke presentatie in de Joodse staat.
65271: SCHOON, SIMON. - De weg van Jezus. Een christologische heroriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting. Tweede druk. 8°.
23506: SCHOON, DR. S. - Christelijke presentatie in de Joodse staat.
45008: SCHOON, SIMON. - De weg van Jezus. Een christologische heroriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting. Tweede druk. 8°.
48739: SCHOON, P. E.A. - Griekse goden en helden
31285: SCHOONDERBEEK, H.J. - De Belevenissen van God's bekommerde en gerechtvaardigde volk als antwoord op de vraag, mag men de Herv. Kerk verlaten en is er nog bediening? Door H.J. Schoonderbeek, Godsdienstonderwijzer.
31266: SCHOONDERBEEK, H.J. - De driëeenige God met ons, of de rechtvaardigmaking des zondaars. Naar aanleiding van Psalm 23:4 midden door H.J. Schoonderbeek, Godsdienstonderwijzer te Putten (Veluwe)
31305: SCHOONDERBEEK, H.J. - Jacob's worstelingen. Naar aanleiding van Genesis 32:24-47. Uitgesproken te Putten op de Veluwe op Zondag 10 mei 1923 door den Eerwaarden heer H.J. Schoonderbeek, Godsdienstonderwijzer. Tweede druk.
48266: SCHOONDERBEEK, H.J. - De belevenissen va ds. J.C. Hakkerman. Is er nog bediening? Ware gebeurtenissen, beschreven als antwoord op de vraag: Mag men de Hervormde Kerk verlaten en is er nog bediening? 8e druk
65276: SCHOONEVELT, F. - Siti, het waroengmeisje.
30665: SCHOONEVELT, F. - Siti, het waroengmeisje.
65280: SCHOONHOVEN, DRS. R./VERHAGEN, DRS. P. J. - ...Met lichaam en ziel... - twee psyschiaters over hun theorie en praktijk
72178: VLIET VAN JAN RUSTENDLANDBOUWER TE BONREPAS GEN VLIS BIJ SCHOONHOVEN - BRIEVEN en Stichtelijke overdenkingenen meditatien
44276: SCHOOT-DAM, F VAN DER - Fransje, de droomster
65281: SCHOOT, DR. E. VAN DER - Hervormde eredienst. De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk. Met een voorwoord van W. A. Zeydner voorzitter van de raad voor kerk en eredienst.
65283: SCHOOT-DAM, F VAN DER - Fransje, de droomster
15915: SCHOOT, DR. E. VAN DER - Hervormde eredienst. De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk. Met een voorwoord van W. A. Zeydner voorzitter van de raad voor kerk en eredienst.
44338: SCHOOTSTRA, S. [ VOORZITTER ] - 50e gouden rai. Tentoonstelling van personenauto's, 18 t/m 28 februari 1965. Paperback, flapomslag, goudkleur,, 208 pp.
46925: SCHOPENHAUER - Levenswijsheid Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
65284: SCHOPPENHAUER, ARTHUR - Die Welt als Wille und Vorstellung. Vier Bücher, Nebst einem Anhange der die Kritik der Kantischen Philosophie enthalt.
15135: SCHOPPENHAUER, ARTHUR - Die Welt als Wille und Vorstellung. Vier Bücher, Nebst einem Anhange der die Kritik der Kantischen Philosophie enthalt.
22275: SCHORER, J. H. - Schorers Familienblatt Eine Illustrierte Zeitschrift. Salon Ausgabe
65285: SCHORER, J. H. - Schorers Familienblatt Eine Illustrierte Zeitschrift. Salon Ausgabe
45959: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Geestelike Gesangen tot Ontdekkinge, Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van Allerley Soorten van Menschen, So Onbekeerde, als ook Bekeerde, Als mede Enige Beknopte Gesangen over de voornaamste Goddelyke Waarheden. Waar agter nog gevoegt is Een Lyk-Gedigt Over den Doot van den Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden, Opgestelt door Wilhelmus Schortinghuis Predikant te Midwolda. Vyfde Druk, van merkelike fouten gesuivert WAARBIJ BEVINDELIKE GESANGEN vertoonende een uitverkoren sondaar 1 in zijne natuirstaat 2 an sig selfs ontdekt en 3 geheyligt vijfde druk van merkelijke fouten gezuivert
77124: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Het innige Christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in desselfs allerinnigste en wesentlikste deelen gestaltelik en bevindelik voorgestelt in t' zamenspraken.
65303: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Geestelike Gesangen tot Ontdekkinge, Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van Allerley Soorten van Menschen, So Onbekeerde, als ook Bekeerde, Als mede Enige Beknopte Gesangen over de voornaamste Goddelyke Waarheden. Waar agter nog gevoegt is Een Lyk-Gedigt Over den Doot van den Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden, Opgestelt door Wilhelmus Schortinghuis Predikant te Midwolda. Vyfde Druk, van merkelike fouten gesuivert.
42791: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Het innige Christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in desselfs allerinnigste en wesentlikste deelen gestaltelik en bevindelik voorgestelt in t' zamenspraken.
35152: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Het innige Christendom tot overtuiginge van onbegenadige, bestieringe en opwekkinge van begenadige zielen, in desselfs allerinnigste en wesentlikste deelen gestaltelik en bevindelik voorgestelt in t'zamenspraken. Door Wilhelmus Schortinghuis, bedienaar des H. Euangeliums in Midwolda. tweede druk
77086: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - De geborene Christus, of geestelike bedenkingen, over de verborgentheid der Godsaligheid die groot is, God geopenbaart in den vleesche &c. Tot ontdekkinge van ongebenadigde, opwekkinge en vertroostinge van begenadigde zielen. By wege van eene t'zamenspraak voorgestelt, door Wilhelmus Schortinghuis, bedienaar des H. Euangeliums in Midwolda
34333: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Het innige christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in desselfs allerinnigste en wesentlikste deelen gestaltelijk en bevindelik voorgestelt in 't zamenspraken. Door Wilhelmus Schortinghuis, in leven getrouw bedienaar des H. Euangeliums in Midwolda. Derde druk.
34889: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Het innige christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in deszelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in zamenspraken, door Wilhelmus Schortinghuis. In leven bedienaar des H. Euangeliums te Midwolda. 3e druk.
34114: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Geestelike Gesangen tot Ontdekkinge, Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van Allerley Soorten van Menschen, So Onbekeerde, als ook Bekeerde, Als mede Enige Beknopte Gesangen over de voornaamste Goddelyke Waarheden. Waar agter nog gevoegt is Een Lyk-Gedigt Over den Doot van den Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden, Opgestelt door Wilhelmus Schortinghuis Predikant te Midwolda. Vyfde Druk, van merkelike fouten gesuivert.
23403: SCHOT, CORNELIS CHRISTIAAN - Voorbereiding en aanvang der Nederlands Hervormde Kerk in de eerste helft der XIde eeuw voorgevallen afscheiding. Proefschrift (...) verdedigt op 27 sept. 1879 door Cornelis Christaan Schot, predikant te Aagtekerke.
18163: SCHOT, CORNELIS CHRISTIAAN - Voorbereiding en aanvang der Nederlands Hervormde Kerk in de eerste helft der XIde eeuw voorgevallen afscheiding. Proefschrift (...) verdedigt op 27 sept. 1879 door Cornelis Christaan Schot, predikant te Aagtekerke.
21440: SCHOT, D. - De schepping. Zeven samenspraken tussen Bart en Kees. Waarin tevens opgenomen een samenspraak over de sabbat. Samengesteld door de Hr. D. Schot te Tholen omstreeks het jaar 1950 en opgedragen aan zijn vriend de Hr. Jacob Baay Pz.
76904: SCHOT, A PRED GERF GEMENTE - Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden over het Hooglied
17150: SCHOT, CORNELIS CHRISTIAAN - Voorbereiding en aanvang der Nederlands Hervormde Kerk in de eerste helft der XIde eeuw voorgevallen afscheiding. Proefschrift (...) verdedigt op 27 sept. 1879 door Cornelis Christaan Schot, predikant te Aagtekerke.
35641: SCHOTEL, J. - Zestal leerredenen, over verschillende teksten des Nieuwen Testaments.
65314: SCHOTEL, DR. G.D.J. (1807-'92) - Geschiedenis van den oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den Heidelbergschen Catechismus.
73741: SCHOTEL, G.D.J. - Kerkelijk Dordrecht, eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche hervormde kerk, sedert het jaar 1572. Met Fac-similés (2 delen)
15619: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare Eeredienst der Nederlands Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
23545: SCHOTEL, J. - Twaalf leerredenen, bij gelegenheid der christelijke feestdagen, door J. Schotel, em. pred. der Chr. Ger. Kerk te Haarlem. Eerste en tweede helft. Uitgegeven ten voordeele der kas voor emeriti-predikanten, predikantsweduwen en weezen.
65312: SCHOTEL, DR. G. D. J. - Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geïllustreerde uitgave door Dr. H. C. Rogge, oud-hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam.
65313: SCHOTEL, DR. G. D. J. - Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geïllustreerde uitgave door Dr. H. C. Rogge, oud-hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam.
65317: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare Eeredienst der Nederlands Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
65318: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Beschreven door dr. G.D.J. Schotel. Tweede, vermeerderde en geïllustreerde uitgave door dr. H. C. Rogge, oud-hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam.
65320: SCHOTEL, J. - De opstanding van christus.
65321: SCHOTEL, J. - Zestal leerredenen, over verschillende teksten des Nieuwen Testaments.
72195: SCHOTEL, DR. G. D. J. - Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, uitgegeven onder hoofdredactie van Dr. G.D.J. Schotel. Onder medewerking van: eenige vaderlandsche geleerden. Nieuwe uitgaaf. 1e, 3e, 5e, 9e, 11e deel.
65315: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare Eeredienst der Nederlands Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
1864: SCHOTEL, DR. G. D. J. - Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geïllustreerde uitgave door Dr. H. C. Rogge, oud-hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam.
23544: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare Eeredienst der Nederlands Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
28182: SCHOTEL, J. - De opstanding van christus.
48346: SCHOTEL, DR. G. D. J. - Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geïllustreerde uitgave door Dr. H. C. Rogge, oud-hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam.
65322: SCHOTHORST, H. VAN - Zelf getuigen. Een woord aan jonge mensen.
28403: GRANT W SCHOTLANS - De vrije Presbyteriaanse predikstoel. Uitgegeven door de commissie voor de uitgaven van boeken van de Vrije Presbyteriaanse van Schotland in 1961. Uit het Engels vertaald door H. van Vliet.
27687: SCHOTT, ERDMANN - Die zeitliche und die ewige Gerechtigkeit. Eine kontroverstheologische Untersuchung zum Konkordienbuch.
65323: SCHOTT, ANTON - Der Wildhof, Erzählung aus dem Walde
65324: SCHOTT, ERDMANN - Die zeitliche und die ewige Gerechtigkeit. Eine kontroverstheologische Untersuchung zum Konkordienbuch.
39421: SCHÖTTELNDREÏER, C.F. - Te laat. v
52385: C.F SCHÖTTELNDREIER - BIJBELCHE GESCHIEDENISSEN 7e druk
65325: SCHÖTTELNDREIER, C.F. - Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald. Met 132 illustraties. 7e druk.
65326: SCHÖTTELNDREIER, C. F. - Het gezegend kerstfeest. Een verhaal. 6e druk.
29233: SCHÖTTELNDREIËR, C. F. - Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald. Geïllustreerd. 4e druk.
76814: SCHOTTELNDREIER C F - Te Laat 4e druk geillusstreerd
19826: SCHÖTTELNDREIER, C. F. - Het gezegend kerstfeest. Een verhaal. 6e druk.
2134: SCHÖTTELNDREIER, C.F. - Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald. Met 132 illustraties. 7e druk.
46962: C.F SCHÖTTELNDREIER - BIJBELCHE GESCHIEDENISSEN 7e druk
76815: SCHOTTELNDREIER C F - Te Laat 3e druk geillusstreerd kleurplaat
65327: SCHOTTEN, DR. S. - De deputatie van Pieter Govarts de houding van Rome en de staten in de kwestie codde !703-1704
65329: SCHOUTE, J. - Het gat bij de spoorlijn 4e druk
65328: SCHOUTE, C. R. - Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente te Amerongen 1578-1962
65339: SCHOUTEN, H. - De scheepsjongen van de ,,Zeeleeuw''.
65341: SCHOUTEN, H. - Langs den afgrond
65358: SCHOUTEN, W.L. - Elburgse Historiën bij 75 jr Elburger Courant - 'beperkte oplage'
65348: SCHOUTEN, J. - De jonge leeuw van het vijfstroomenland. Geïllustreerd door W. Hardenberg.
2396: SCHOUTEN, L. HZN. (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS BIJ DE NEDERDUITSCHE HERV. GEM. TE UTRECHT) - De tabernakel, Gods heiligdom bij Israël. 2e druk. Volksuitgave met gekleurde platen.
65337: SCHOUTEN, A. WZN. - Satans boei en laatste strijd. Leerrede over Openbaring 20 : 1-10. Uitgesproken in de Westerkerk op 14 November 1915.
65352: SCHOUTEN, LEENDERT (1828-1905) - Open brief aan een vriend naar aanleiding van het vijftal opmerkingen. Over de dusgenaamde gezangen quaestie. Derde druk
65342: SCHOUTEN, H. - Verzwegen kwaad. .
6217: SCHOUTEN, DR. JAN - Gouda van sluis tot sluis. De geschiedenis van Gouda in de negentiende eeuw.
2389: SCHOUTEN, L. HZN. (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS BIJ DE NEDERDUITSCHE HERV. GEM. TE UTRECHT) - De tabernakel, Gods heiligdom bij Israël. 2e druk. Volksuitgave met gekleurde platen.
65357: SCHOUTEN, N.M.S - Peter's eerste concert. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
25574: SCHOUTEN, J. - ,,Inder gherechtichheyt'' Rede uitgesproken ter opening van de Deputatenvergadering der Anti-Revolutionaire Partij, gehouden op 3 april 1946 in ,,Tivoli'' Utrecht.
65343: SCHOUTEN, H. - De scheepsjongen van de ,,Zeeleeuw''. - tekeningen van R. Snapper
65344: SCHOUTEN, HENNIE - Techniek van het orgelspel. 3e druk. Met 255 notenvoorbeelden.
65345: SCHOUTEN, J - Om de christelijke vrijheid voor mens en samenleving.
65330: SCHOUTEN - jongens van het dorp
65331: SCHOUTEN J. M. - Leusden in vertellingen
65334: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, A. - Een mislukte overval - De dappere daad van vier Urker jongens
65335: SCHOUTEN, A. - Naar de voleinding. Predikatiën over de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 4: 1-12 : 18.
65336: SCHOUTEN, A. WZ. - Den zender getrouw. 1890-1915. Gedachtenisrede over Hebreën 3 : 1 en 2 op dinsdag 26 januari 1915 in de Oosterkerk.
65353: SCHOUTEN, MARTIN - De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
65354: SCHOUTEN, N.M. - Peter's eerste concert. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
65355: SCHOUTEN, N.M. - Het kerstfeest van Anneketeun.
30763: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - Wat de HEERE belooft Die eenvoudigen wijshid leert. Deel 2.
65356: SCHOUTEN, N.M. - Hessel.
77292: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - Mozes de knecht van Godn Die eenvoudigen wijshid leert. Deel 4
77293: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - naar Bethlemen Die eenvoudigen wijshid leert. Deel 12
77294: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - Die het verorene zoekt Die eenvoudigen wijshid leert. Deel 16
65349: SCHOUTEN, J. - Je Maintiendrai. Rede van den Heer J. Schouten over de onderwerp overeenkomst van Linggadjati in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
65350: SCHOUTEN, J. - De held van Wittenberg.
13121: SCHOUTEN, N.M. - Corrie van Gijs.
76671: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - De kringlopfiets van Sam
12101: SCHOUTEN, MARTIN - De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
13113: SCHOUTEN, N.M. - Peter's eerste concert. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
13117: SCHOUTEN, H. - Van verdrukking naar de vrijheid.
13120: SCHOUTEN, N.M. - Het kerstfeest van Anneketeun.
16267: SCHOUTEN, J. - Geschiedenis der Christelijke kerk. In twee leerkringen.
20287: SCHOUTEN, H. - De scheepsjongen van de ,,Zeeleeuw''.
23075: SCHOUTEN, L. HZN. (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS BIJ DE NEDERDUITSCHE HERV. GEM. TE UTRECHT) - De Tabernakel. Gods heiligdom bij Israël.
23507: SCHOUTEN - jongens van het dorp
24075: SCHOUTEN, A. WZ. - Den zender getrouw. 1890-1915. Gedachtenisrede over Hebreën 3 : 1 en 2 op dinsdag 26 januari 1915 in de Oosterkerk.
24077: SCHOUTEN, A. WZN. - Satans boei en laatste strijd. Leerrede over Openbaring 20 : 1-10. Uitgesproken in de Westerkerk op 14 November 1915.
28573: SCHOUTEN, J. - De jonge leeuw van het vijfstroomenland. Geïllustreerd door W. Hardenberg.
30778: SCHOUTEN, N.M. - Hessel.
31503: SCHOUTEN, J. - Je Maintiendrai. Rede van den Heer J. Schouten over de onderwerp overeenkomst van Linggadjati in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
31504: SCHOUTEN, J - Om de christelijke vrijheid voor mens en samenleving.
35361: SCHOUTEN, LEENDERT (1828-1905) - Open brief aan een vriend naar aanleiding van het vijftal opmerkingen. Over de dusgenaamde gezangen quaestie. Derde druk
35979: SCHOUTEN, HENNIE - Techniek van het orgelspel. 3e druk. Met 255 notenvoorbeelden.
43229: SCHOUTEN, H. - Langs den afgrond
43768: SCHOUTEN, ALET - De vrouw met de hondekar met tekeningen van Lidia Postma
47586: SCHOUTEN N M - Op woelig water en gevaarlijk ijs met tekeningen van H Kabos en Uker verhaal
47780: SCHOUTEN, N. M. - Dorus Trommelgraag
49148: SCHOUTEN, N.M.S - Peter's eerste concert. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
49151: SCHOUTEN, J - Van den troon naar het schavot. De geschiedenis der fransche Revolutie aan ons volk verhaald. Derde druk. Met plaat van Lodewijk XVI
77164: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - een vriendje op wielen
65361: SCHOUWENBURG, GERA VAN/WEYER,TINEKE(ILLUSTRATOR) - Zes emmers Zeeuwse mosselen Zes emmers Zeeuwse mosselen
65366: SCHRAM, P.L - Willem van den Bergh 1850-1890 . Met Bibliografie en Register van personen
65365: SCHRAM, P.L - Willem van den Bergh 1850-1890 . Met Bibliografie en Register van personen
65364: SCHRAM, P. L. - Jacobus Isaac Doedes
65367: SCHRAM, P.L. DR. - jacobus isaac doedes
42248: SCHRAM, P.L. DR. - jacobus isaac doedes
48657: SCHRAM, P. L. - Jacobus Isaac Doedes
65368: SCHRANT, J.M. GENT - Het leven van Jezus Christus. Een geschenk aan de jeugd, door J.M. Schrant. $e druk. Privaat-uitgaaf. Buiten den handel.
6527: SCHRANT, J.M. GENT - Het leven van Jezus Christus. Een geschenk aan de jeugd, door J.M. Schrant. $e druk. Privaat-uitgaaf. Buiten den handel.
65369: SCHRAVER, J. - Rotterdam de poort van Europa. De geschiedenis van haven en handel van Rotterdam.
9756: SCHRAVER, J. - Rotterdam de poort van Europa. De geschiedenis van haven en handel van Rotterdam.
14771: SCHRENK, E - Alleen door het Geloof.
65373: SCHRENK, E - Alleen door het Geloof.
65374: SCHRENK, G. - Gottesreich und Bund im älteren Protestantismus. Vornehmlich bei Johannes Coccejus. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie
32203: SCHRENK, G. - Gottesreich und Bund im älteren Protestantismus. Vornehmlich bei Johannes Coccejus. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie
65375: SCHRETLEN DR. M.J.A.M. - Incunabula. The Collection of Dr. M.J.A.M. Schretlen. For Sale by Auction on Wedn. March 12th. 1930.at 3.30 precisely
65376: SCHREUDER, DS. N.W. - Rumoer rond de vaccinatie. ,,Er is een handvol koren............''
39686: SCHREUDER, AART - Eenige gedachtenisse van Aart Schreuder. Lunteren. 3 april 1891- 25 maart 1967
32018: SCHREUDERS, H. - Een vermanend woord. Tot de gemeente gesproken op vrijdag 3 mei 1946 naar aanleiding van de herdenking der bevrijding op 5 mei 1945 voor de Geref. Gem. te Veen.
32968: SCHREUDERS, H. - Een vermanend woord. gesproken op vrijdag 3 Mei 1946 naar aanleiding van de herdenking der bevrijding op 5 Mei 1945 voor de Geref. Gemeente te Veen.
40120: SCHREUDERS, L.C. - Rond de grijze toren. 1000 jaren geschiedenis uit de boeken van de buurt Ede-Veldhuizen.
47502: SCHREVELIO, CORNELIO, - Lexicon Manuale Graeco-Latinum, & Latino-Gracum. Ut illud in Belgio quintum prodit semper au- ---- met bijlage
65384: SCHRIJNEN, DR. JOS - Nederlandsche volkskunde. Eerste deel: (20) 316 blz. Tweede deel: (5) 361 blz.
65386: SCHRIJVER, G. - De lichte last. Derde druk.
17100: SCHRIJVER, DRS. J.H. - Korte geloofsleer. Deel 1.
43315: SCHRIJVER, J. (RED) - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. 43e Jaargang.
74848: SCHRIJVER, J. (RED) - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. 42e Jaargang.
34295: SCHRIJVER, J. (RED) - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. Een-en-Dertigste Jaargang.
76217: SCHRIJVER, J. (RED.). - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin. Jaargang 29.
15545: SCHRIJVER, G. - De lichte last. Derde druk.
28907: DIV SCHRIJVERS - Postille 2002-20.3 Onder redactie van Kerk en prediking.
72426: DIV SCHRIJVERS - Postille 2004-2005 Onder redactie van Kerk en prediking.
72427: DIV SCHRIJVERS - Postille 2009-2010 Onder redactie van Kerk en prediking.
72429: DIV SCHRIJVERS - Postille 2010-2011 Onder redactie van Kerk en prediking.
76320: DIV SCHRIJVERS - Postille 20021-20.02 Onder redactie van Kerk en prediking.
72425: DIV SCHRIJVERS - Postille 2003-20.04 Onder redactie van Kerk en prediking.
42086: LINDENHOUT J VAN HOOFDREDAKTEUR MET MEDEWERKING VAN BEKWAME SCHRIJVERS - OUD en NIEUW geillustreerd Tijdschrift voor Neerlands jeugdten voordeele der weesinrichting te Neerbosch tiende jaargang met ondertitel tijdschrift tot gezellig onderhoed voor iedereen
65387: SCHRILL, ERNST (S. KELLER) - Uit Ruslands Steppen. Uit het Hoogduitsch door P.J. van Melle.
35757: SCHRILL, ERNST (S. KELLER) - Uit Ruslands Steppen. Uit het Hoogduitsch door P.J. van Melle.
48741: SCHRÖDER, JOSEF - TIROL Naturkunst volkleben
65391: SCHRÖDER, W.F. - De zending op de batoe-eilanden
65388: SCHRÖDER, A. J. - Blikken in een hooger levensstand.
65389: SCHRÖDER, J. E. (PRED. TE ARNHEM) - Wandelen in het licht, door J.E. Schröder, predikant te Arnhem.
5784: SCHRÖDER, J. E. (PRED. TE ARNHEM) - Wandelen in het licht, door J.E. Schröder, predikant te Arnhem.
2590: SCHRÖDER, A. J. - Blikken in een hooger levensstand.
42247: SCHRÖDER, W.F. - De zending op de batoe-eilanden
65392: SCHROEDER, NICOL. GUIL. (GRONINGEN) - Institutiones ad fundamenta linguae Hebreaeae. In usum studiosae Juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder, Linguar. Oriental. et Ant. Hebr. in Acad. Groningana Prof. Ord.
19019: SCHROEDER, NICOL. GUIL. (GRONINGEN) - Institutiones ad fundamenta linguae Hebreaeae. In usum studiosae Juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder, Linguar. Oriental. et Ant. Hebr. in Acad. Groningana Prof. Ord.
45555: SCHROEDER, N.G.. - Institutiones ad Fundamenta Linguae Hebraeae. In usum studiosae juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder.
65393: SCHROOVER, G. - Naar den Molen. Geïllustreerd door Henk Poeder.
35296: SCHROOVER, G. - Naar den Molen. Geïllustreerd door Henk Poeder.
65394: SCHROTEN, H. - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht [...]. Door Hendrik Schroten, geboren te Zwollerkerspel.
46911: SCHROTEN H DR. - Psalmberijming 1967 Geschiedenis van het ontstaan met voorvoor van de Voorzitter van de Interkerkelijke Stichting voor het kerklied Dr P G Kunst
5582: SCHROTEN, H. - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht [...]. Door Hendrik Schroten, geboren te Zwollerkerspel.
48659: SCHROTENBOER, P. G. - A new apologetics: an analysis and appraisal of the eristic theology of Emil Brunner
65396: SCHRUEDER J. C. - De overwiningsgedachten,bij johann cristoph blumhardt.
44882: SCHRUEDER J. C. - De overwiningsgedachten,bij johann cristoph blumhardt.
73848: SCHUBERT, F. L. - Katechismus der Musik-Instrumente oder Belehrung über Gestalt, Tonumfang, Notirungsweise, Klang, Wirkung, Orchester- und Sologebrauch der gebräuchlichsten musikalischen Instrumente
71607: SCHUER,J.L. - Nederlands merkwaardigste gebeurtenissen sedert bijna twee eeuwen vervattende een aaneengeschakeld verhaal der wisselvalligheden etc. , 1e druk, Ill.: 3 uitklapplaten en 1 portret. deel 3
65399: SCHUIL, J.B. - Jan van Beek. Geïllustreerd door Ton Hulse; 5e druk.
43629: SCHUIL, J.B. - jan van beek
44574: SCHUIL, J.B. - de katjans
65400: SCHUILING, R. - Nederland, handboek der aardrijjkskunde. Vijfde verbeterde en vermeerderde druk.
13276: SCHUILING, R. - Nederland, handboek der aardrijjkskunde. Vijfde verbeterde en vermeerderde druk.
30242: SCHUIT, PROF. J. J. VAN DER - Dogma-geschiedenis.
65401: SCHUIT, J.J. VAN DER - Achter het Gordijn des doods.
65404: SCHUIT, PROF. J. J. VAN DER - Dogma-geschiedenis.
65405: SCHUIT, PROF. J.J. V.D. - Afscheiding - Doleantie. Getoetst aan het Handboek van het Kerkrecht der Doleantie.
33486: SCHUIT, PROF. J.J. V.D. - Afscheiding - Doleantie. Getoetst aan het Handboek van het Kerkrecht der Doleantie.
39261: SCHUIT, PROF. J.J. V.D. - Het Verbond Verlossing. Antwoord op de vraag: twee of drie verbonden?
65409: SCHULTE NORDHOLT, PROF. DR. J. W. - serie ontmoetingen met MYSTJCJ deel 4 ontmoeting met Guido Gezelle
65408: SCHULTE NORDHOLT, PROF. DR. J. W. - serie ontmoetingen met MYSTJCJ deel 2 ontmoeting met Jan Luyken
47257: SCHULTE, A.G - Kerken in Gelderland
47461: SCHULTEN, C. M, SCHULTEN, J. W. M. - Het leger in de zeventiende eeuw
48145: SCHULTEN, C. M SCHULTEN, J. W. M. - Het leger in de zeventiende eeuw
48159: SCHULTEN, C. M, SCHULTEN, J. W. M. - Het leger in de zeventiende eeuw
77233: SCHULTINK, A. DS. PRED GERF GEM IN NED - Verloren en Gevpnden 19twee preken
75994: DS A SCHULTINK - De Parel van grote Waarde
71887: SCHULTINK, A. DS. PRED GERF GEM IN NED - Heilig zijn o God uw wegen! zes preken, waaronder de afscheidspredicatie te Bruinisse, de bevestigingspredicatie te Gouda door ds. A. Geuze en de intredepredictie te Gouda.
72856: SCHULTS JR., U. - Het Byronianisme in Nederland. proefschrift met stellingen
65411: SCHULTZ, HANS JÜRGEN. - Een Kind is ons geboren. Kerstpreken uit de 4e tot de 20e eeuw.
22550: SCHUPPEN, H. J. VAN HERV PRED TE GROOT AMMERS -LUNTEREN - De geopende Fontein. Zes predikatiën voor eenvoudigen. Door H.J. van Schuppen, Ned. Herv. predikant te Lunteren.
65415: SCHUPPEN, G. VAN - De oordeelen Gods over Nederland. Afschrift van den brief van vrouw G. van Schuppen te Veenendaal. Aangaande de oordeelen Gods over gansch Europa, ook over Nederland, opdat de kerke Gods haarzelve schuldig kenne en wedergebracht worde tot den Heere om in Zijn kracht Hem te deinen en voor Hem te leven met eenparigen schouder.
65417: SCHUPPEN, H. J. VAN HERV PRED TE GROOT AMMERS -LUNTEREN - De geopende Fontein. Zes predikatiën voor eenvoudigen. Door H.J. van Schuppen, Ned. Herv. predikant te Lunteren.
65418: SCHUPPEN, HERMINE VAN - Er was een kind... Herinneringen aan mijn overleden dochter.
6655: SCHUPPEN, H. J. VAN HERV PRED TE GROOT AMMERS -LUNTEREN - De geopende fontein. Zes predikatiën voor eenvoudigen.
65414: SCHUPPEN, G. VAN - De oordelen Gods over Nederland. Afschrift van den Brief van Vrouw G. van Schuppen.
32015: SCHUPPEN, G. VAN - De oordelen Gods over Nederland.
32012: SCHUPPEN, G. VAN - De oordelen Gods over Nederland.
14691: SCHUPPEN, G. VAN - De oordelen Gods over Nederland. Afschrift van den Brief van Vrouw G. van Schuppen.
36290: SCHUPPEN, HERMINE VAN - Er was een kind... Herinneringen aan mijn overleden dochter.
65422: SCHÜRER, EMIL - Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 1. Einleitung und politische Geschichte; 2. Die inneren Zustände; 3. Das Judentum in der Zerstreuung und die jüdische Literatur; 4. Register. 4 vols. complete.
65423: SCHURMAN, A. M. VAN - Eucleria, of uitkiezing van het beste deel met een inleiding van Prof. Dr. S. van der Linde facsimele uitgave
65424: SCHUSTER, T. & WEG, M. BIJ DE - Schaakhandboek. Geschiedenis van het schaken, schaaklexicon, basiskennis, taktiek en strategie, openingen, middenspel, eindspel
42456: SCHUSTER, T. & WEG, M. BIJ DE - Schaakhandboek. Geschiedenis van het schaken, schaaklexicon, basiskennis, taktiek en strategie, openingen, middenspel, eindspel
65428: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...) Den vierden Druck vermeerdert.
40005: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...)den zevende Druck vermeerdert.
76279: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een onderwysing, Hoe ieder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de vertroosting des H: Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden. Door Jacobus Schuts, Krancke-Besoecker in 's Gravenhage. Den vierden Druck vermeerdert.
38782: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een onderwysing, Hoe ieder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de vertroosting des H: Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden. Door Jacobus Schuts, Krancke-Besoecker in 's Gravenhage. Den vierden Druck vermeerdert.
65425: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het bescheiden deel der sieken. Ofte een onderwyzing, hoe ieder zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden de vertroosting des H. Geest mogten ontfangen; en op een goeden weg ter heerlykheid ingeleid worden. Den vierden druk verrmeerdert.
65426: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Door (...) Den vierden Druk vermeerdert.
65427: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een onderwysing, Hoe ieder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de vertroosting des H: Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden. Door Jacobus Schuts, Krancke-Besoecker in 's Gravenhage. Den vierden Druck vermeerdert.
21961: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het bescheiden deel der sieken. Ofte een onderwyzing, hoe ieder zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden de vertroosting des H. Geest mogten ontfangen; en op een goeden weg ter heerlykheid ingeleid worden. Den vierden druk verrmeerdert.
41402: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...) Den vierden Druck vermeerdert.
43061: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Door (...) Den vierden Druk vermeerdert.
690: SCHUTTE, RUTGER (AMSTERDAM) - Stichtelyke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen. By verscheidene gelegenheden gedicht, door R. Schutte. opnieuw muziek gesteld door Leonard Frischmuth
691: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen. Bij verscheidene gelegenheden gedicht. Eerste deel, tweede en verbeterde druk. 1770, (58) 146 blz. Waarbij geb.: Tweede deel, tweede en verbeterde druk. 1764 (28) 208 blz. Waarbij:geb.: Derde deel, tweede en verbeterde druk, 1765 (62) 193 (9) blz.
72031: SCHUTTE, G.J. - Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw, de banne Graft 1770-1810
65433: SCHUTTE, RUTGER (AMSTERDAM) - Stichtelyke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen. By verscheidene gelegenheden gedicht, door R. Schutte. opnieuw muziek gesteld door Leonard Frischmuth
65434: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen. Bij verscheidene gelegenheden gedicht. Eerste deel, tweede en verbeterde druk. 1770, (58) 146 blz. Waarbij geb.: Tweede deel, tweede en verbeterde druk. 1764 (28) 208 blz. Waarbij:geb.: Derde deel, tweede en verbeterde druk, 1765 (62) 193 (9) blz.
47974: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen. Op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht. tweede verbeterde druk met daarbij 4e stuk 1794
65435: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht. vierde en verbeterde druk
65436: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen. Op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht. tweede verbeterde druk met daarbij 4e stuk 1794
65430: SCHUTTE, G.J. DR. - De Nederlandse Patriotten en de Koloniën een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800
65432: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht.
41093: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht. vierde en verbeterde druk
42249: SCHUTTE, G.J. DR. - De Nederlandse Patriotten en de Koloniën een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800
65438: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - Kitty lost het op.
65439: SCHUTTEVAÊR-VELTHUYS, N. - Het leven een avontuur
13086: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - Kitty lost het op.
45930: SCHUTTEVAÊR-VELTHUYS, N. - Het leven een avontuur
65440: SCHUTZ, H.L.C. - De broeders. Geschiedenis van de vestiging der Hernnhutters in Zeist A.D. 1746.
16268: SCHUTZ, H.L.C. - De broeders. Geschiedenis van de vestiging der Hernnhutters in Zeist A.D. 1746.
38584: SCHUUR, ANDREAS VAN DER - De boeken van de roepinge aller volkeren. Nevens andere Schriften, vertaeld en opgesteld door A.V.S. 1e en 2e boek
65442: SCHUURLING, H. - Een zeer rijke opdracht voor de evangeliedienaar. Prediking over Ezechiel 33:11. Gehouden op 20-10-1963 ter gelegenheid van zijn 12,5 jarige arbeid aldaar.
24753: SCHUURLING, H. - Een zeer rijke opdracht voor de evangeliedienaar. Prediking over Ezechiel 33:11. Gehouden op 20-10-1963 ter gelegenheid van zijn 12,5 jarige arbeid aldaar.
74959: SCHUURMAN, J.A - Bijbelsch woordenboek voor het christelijke volk (2 delen)
65445: SCHUURMAN, E. - Christenen in Babel.
65443: SCHUURMAN, B. M. - Over alle bergen. Geschriften van dr. B. M. Schuurman, zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en klarakterschetsen door Dr. H. Kraemer, Cs. Dryo Mestoko, Ds C. W. Nortier, G.J.A. Loggers-keers, L. de Hartog-Meijjes, Dr. J.A.C. Rullman, en een leerling
6657: SCHUURMAN, M. (PRED. GEREF. KERK TE KAMPEN) - De uniform van Gods heiligen.
65448: SCHUURMAN, M. - Om te kennen het onkenbare. Gedachtenisrede bij gelegenheid van zijn veertigjarige ambtsbediening, uitgesproken in de Nieuwe Zuiderkerk op woensdag 13 december 1922.
65449: SCHUURMAN, M. (PRED. GEREF. KERK TE KAMPEN) - De uniform van Gods heiligen.
14364: SCHUURMAN, E. - Christenen in Babel.
16209: SCHUURMAN, DR. B.M. ZENDELING-LERAAR OP JAVA - Over alle bergen. Met inleidende levens- en karakterschetsen door div. personen.
25425: SCHUURMAN, M. - Om te kennen het onkenbare. Gedachtenisrede bij gelegenheid van zijn veertigjarige ambtsbediening, uitgesproken in de Nieuwe Zuiderkerk op woensdag 13 december 1922.
33476: SCHUURMAN, ANNA MARIA VAN (1607-'78, UTRECHT) - Noblilis Virginis Annae Mariae à Schurman. Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica, Prosaica & Metrica, Editio retia, auctior & emendatior.
7718: SCHUURMAN, B. M. - Over alle bergen. Geschriften van dr. B. M. Schuurman, zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en klarakterschetsen door Dr. H. Kraemer, Cs. Dryo Mestoko, Ds C. W. Nortier, G.J.A. Loggers-keers, L. de Hartog-Meijjes, Dr. J.A.C. Rullman, en een leerling
65450: SCHUURMANS M - De eerste bloedigetuigevan madagascar
44224: SCHUURMANS M - De eerste bloedigetuigevan madagascar
47471: SCHWARTZ, GARY - Rembrandt zijn leven zijn schildereijen Zijn kunst en zijn leven. Met 82 afbeeldingen naar schilderijen, etsen en teekeningen. Een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen in kleur afgebeeld.
65452: SCHWARZ, GEROLD. - Mission, Gemeinde un Ökumene in der Theologie Karl Hartensteins. Serie Calwer Theologische Monographien. Band 5.
65453: SCHWARZ, R. - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Ubersetzung von Rudolf Schwarz. Erster Band: Die Briefe bis zum Jahre 1547. Zweiter Band: Die Briefe der Jahre 1548-1555. Dritter Band: Die Briefe der Jahre 1556-1564.
16189: SCHWARZ, R. - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Ubersetzung von Rudolf Schwarz. Erster Band: Die Briefe bis zum Jahre 1547. Zweiter Band: Die Briefe der Jahre 1548-1555. Dritter Band: Die Briefe der Jahre 1556-1564.
42913: SCHWARZ, GEROLD. - Mission, Gemeinde un Ökumene in der Theologie Karl Hartensteins. Serie Calwer Theologische Monographien. Band 5.
65454: SCHWEITZER, ROELAND EN ANDEREN (RED.) - De Amerongse Oogst 1986. Hedendaagse beeldende kunst rondom het kasteel.
65455: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Matthäus. Teilband 2. Das neue Testament Deutsch. Neues Gottinger Bibelwerk. 14., durchgesehene Auflage 2. Auflage dieser Bearbeitung 74.-81 Tausend.
44727: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Matthäus. Teilband 2. Das neue Testament Deutsch. Neues Gottinger Bibelwerk. 14., durchgesehene Auflage 2. Auflage dieser Bearbeitung 74.-81 Tausend.
45416: E. SCHWEIZER, J. SCHNIEWIND, K. H. RENGSTORF H. STRATHMANN, G. STÄHLIN. , H. W. BEYER, H. CONZELMANN, G. FRIEDRICH, A. OEPFE, H.-D. WENDLAND E.A - Das Neue Testament Deutsch. In 4 Bde. Göttingen, Vändenhoeck & Ruprecht, 1968, in-4to, 294 S. + 342 S. + 1 Falttaffel + 204 S. + 120 S., Original-Leinenband m. OU. ¶ 1) E. Schweizer, J. Schniewind, K. H. Rengstorf. Die drei ersten Evangelien. / 2) H. Strathmann, G. Stählin. Das Evangelium nach Johannes. Die Apostelgeschichte. / 3) P. Althaus, H. W. Beyer, H. Conzelmann, G. Friedrich, A. Oepfe, H.-D. Wendland. Die Briefe an die Römer und an die Korinther. Die kleineren Briefe des Apostels Paulus. / 4) J. Jeremias, H. Strathmann, J. Schneider, E. Lohle. Die Briefe an Timotheus und Titus. Der Brief an die Hebräer. Die katholischen Briefe. Die Offenbarung des Johannes.
48931: E. SCHWEIZER, J. SCHNIEWIND, K. H. RENGSTORF H. STRATHMANN, G. STÄHLIN. , H. W. BEYER, H. CONZELMANN, G. FRIEDRICH, A. OEPFE, H.-D. WENDLAND E.A - Das Neue Testament Deutsch. In 11 Bde.
65457: SCHWENCKE, J. J. - Zola's werken. ( de Rougons-Macquarts) de buik van parijss
65458: SCHWENCKE, J. J. - Zola's werken. ( de Rougons-Macquarts)zij excellentie eugene rougon
65459: SCHWENCKE, J. J. - Zola's werken. ( de Rougons-Macquarts jacht naar fortuin
65460: SCHWENZFEGER, ALFRED - Over postzegels gesproken... derde druk
42493: SCHWENZFEGER, ALFRED - Over postzegels gesproken... derde druk
46678: SCHWINGE, GERHARD - Wie finde ich theologische Literatur. Zweite durchgesehene und ergänzte Auflage.
65461: SCHYN, HERMANNUS (1662-1727) - Beletzelen des Geestelyken levens; Zo tot eene ernstige waarschuwinge voor veele onde het Christendom, die door dezelve verhindert worden om tot Godts Koninkryk over te gaan; Als tot eene ernstige aansporing der Gelovigen, om dappere voortgangen te maken in 't geestelijke leven. Door Hermannus Schyn, M.D. en Leeraar onder die Christenene, die men Mennoniten noemt, hunne Vergadering houdende op de Cingel, in de Son.
36449: SCHYN, HERMANNUS (1662-1727) DOOPSGEZIND - Beletzelen des Geestelyken levens; Zo tot eene ernstige waarschuwinge voor veele onde het Christendom, die door dezelve verhindert worden om tot Godts Koninkryk over te gaan; Als tot eene ernstige aansporing der Gelovigen, om dappere voortgangen te maken in 't geestelijke leven. Door Hermannus Schyn, M.D. en Leeraar onder die Christenene, die men Mennoniten noemt, hunne Vergadering houdende op de Cingel, in de Son.
65462: SCHYN, HERMANNUS (DOOPSGEZIND PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De mensch in Christus. Of het geestelyk leven der gelovigen; in zyn natuure, eigenschappen, verscheide staten, toevallen en ziektens, hulpmiddelen, en eindelyke volmakinge in de zalige eeuwigheid. In de voorreden worden eenige leerstukken der heedendaagse Mystiken onderzocht, en aan Gods Heilig Woord ter toets gebracht. Vermeerdert met eene zedige en rechtmatige verdeediging tegen de zoo genaamde rechte leere der ware mystiken, van den E. David Bramen. Door Hermannus Schyn, leeraar onder die Christenen die men Doopsgezinden noemt, hunne vergadering houdende te Amsterdam, op de Cingel in de Son.Tweede uitgave. 1725 En: Zedige en rechtmatige verdeediging tegens den E. David Bramen. In welke overtuiglyk word bewezen I: Het onwaar voorgeeven van de oorzaak en't uitgeeven van zyn E. boek genaamt 'De regte leere der ware mystiken'. II. Zyn E. voorgewende onkunde van de hedendaagsche mystiken. Duydelyk ontdekt. III. Hun misbruyk aangeweezen: en de swarigheden tegens zommige hunner stellingen in de voorreden van myn boek 'De mensch in Christus' nader worden bevestigt, door Hermannus Schyn, leeraar onder die Christenen die men Doopsgezinden` noemt.
49162: SCHYN, HERMANNUS (1662-1727) - Uitvoeriger verhandeling of vervolg van de geschiedenis der Mennoniten in welke van den oorsprong naamen,onderscheidingen,eigene en byzondere leerstukken belydenissen en schrijvers alsmeede van den tegenwoordigen staat dier christenen in de Vereenigde Nederlanden die n Menno Simons MENNONITEN genaamd worden uitvoeriger gehandeld word door hermannus Schyn -- (...) zijnde deeze weede druk op nieuws uit het Latyn vertaald en met noodige aantekeningen ver meerdert doot GERARDUS MAATSCHOEN 2 e deel
50812: BIJBEL PSALMBOEK KERK VAN SCHYNDEL - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.met daarbij Catechismus 72 blz
72202: SCOFIELD, C.I. (HRSG.) - Die neue Scofield Bibel mit Erklärungen. Die Heilige Schift nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers.
75613: SCOFIELD, C.I. (HRSG.) - Die neue Scofield Bibel mit Erklärungen. Die Heilige Schift nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers. fubfte
1344: CAMERON. NEIL 1854-1932 FREE PRESBYTERIAN CHURCH OF SCOTLAND - Verdediger van de waarheid. Levensbeschrijving en preken van wijlen ds. Neil Cameron. vertaald door J Kooistra met voorwoord van Ds C Smits
65465: SCOTS [NEW TESTAMENT]. - (Scots). The New Testament in Scots. Translated by William Laughton Lorimer.
73685: WADDLE SCOTT - Met een goed geweten
65467: SCOTT, TH. - De grond en de natuur van het geloof in den Heere Christus Tot opheldering der verschillende bedenkingen die het onvoorwaardelijk aannemen van Gods getuigenis worden tegengesteld. Uit het Engels vertaald.
65466: SCOTT, S. - De verloofde. Uit het Engelsch door W.L.H. Köster Henke. 2 delen.
65468: SCOTT, W - Ivanhoe
65469: SCOTT, WALTER VERTALING VAN DR M P LINDO HERZIEN EN INGELEID DOOR DR JAN TER BRINK - De bruid van Lammeroor. Meesterwerken van Sir Walter Scott met de voortreffelijke vertaling van dr M P Lindo herzien en ingeleid door Dr jan ter Brink Geillustreerde uitgave.
72802: SCOTT, JOHN (1639-1695 ). - SCOTT, JOHN (1639-1695 ). The Christian Life. Part I. From its beginning, to its consummation in glory; together, with the several means and instruments of christianity conducing thereunto; with directions for private devotion, and forms of prayer Part 1
73600: LATOURETTE KENNETH SCOTT - The Nineteenth Century in Europe, Background and the Roman Catholic Phase,
23778: SCOTT, W - Ivanhoe
31606: SCOTT, S. - De verloofde. Uit het Engelsch door W.L.H. Köster Henke. 2 delen.
9146: SCOTT, WALTER VERTALING VAN DR M P LINDO HERZIEN EN INGELEID DOOR DR JAN TER BRINK - De bruid van Lammeroor. Meesterwerken van Sir Walter Scott met de voortreffelijke vertaling van dr M P Lindo herzien en ingeleid door Dr jan ter Brink Geillustreerde uitgave.
65470: SCRIVER, CHRISTIAN (1629-1693) - M. Christian Scrivers, Fürstl. Sächs. Ober-Hof-Predigers und Consistorial_Raths zu Quedlinburg, Seelen-Schatz: darinn von der menschlichen Seelen hohen Würde, tieffen und kläglichen Sünden-Fall, Busse und Erneuerung durch Christum, Göttlichen heiligen Leben, vielfältigen Creutz und Trost im Creutz, seligen Abschied aus dem Leibe, trimphirlichen und fröhlichen Einzug in den Himmel, und ewiger Freude und Seligkeit, erbaulich und tröstlich gehandelt wird. (...)
3355: SCRIVER, CHRISTIAN (1629-1693) - M. Christian Scrivers, Fürstl. Sächs. Ober-Hof-Predigers und Consistorial_Raths zu Quedlinburg, Seelen-Schatz: darinn von der menschlichen Seelen hohen Würde, tieffen und kläglichen Sünden-Fall, Busse und Erneuerung durch Christum, Göttlichen heiligen Leben, vielfältigen Creutz und Trost im Creutz, seligen Abschied aus dem Leibe, trimphirlichen und fröhlichen Einzug in den Himmel, und ewiger Freude und Seligkeit, erbaulich und tröstlich gehandelt wird. (...)
42890: SCRIVERIUS, PETRUS (1576-1660, HAARLEM, OUDEWATER) JACOB DUYM (1547-CA.1623) - Beschrivinge van ovt Batavien met de antiquiteyten vandien : mitsgaders d'afbeeldinge, afcomst ende historie der Hoog geborenen... graven van Hollant, Zeelant ende Vrieslant etc: Als oock een Corte beschrivinghe der Nederlansche oorlogen . beginnende vanden aanvang der Nederlandse beroerte tot den jare 1646 incluys met de Afbeeldinge der gouveneurs en ander chryschshelden.
44123: SCRIVERIUS, PETRUS 1576-1660 JACOB VAN OUDENHOVEN (CA1600-1690) - Oude en nieuwe beschryvinge van Holland, Zeeland en Vriesland: midsgaders de opkomste, geslachte, regeeringe en daden der selver Graven, van Diederick den I. tot Philips den III. beschreven door den hoogh-geleerden heer Petrus Scriverius ne eerst uyt het Latijn on onse nederlantsche tale gebracht. als meede een vervolhg van de voornaemste geschiedenissen ,beginnende met deregeringe van Prins Willem den 1 en eyndigende met het sluyten van den eeuwigen Vrede beslloten tot MUNSTER Samengesteldt door J v O [= J. van Oudenhoven]. met een land-caertje van Holland,Zeeland en Vriesland als mede de conterfeyfels naer het leven van alle Graven,Gravinnen.Princen ende gpuverneurs der zelver landen alles in koper gesneden Uytgegeven door Mr PIETER BRUGMAN
76432: SCROGGIE, W. GRAHAM - The Psalms; Psalms I to CL volume 1-2-3-4-
21148: SCUPULI, L. (THEATINER-ORDENS-PRIESTERN). - Geistlicher Streit, nachmalen von unterschiedlichen in die Spanische, Französische, Engelländische, Niederländische, Indianische, und dann nach dem Original in die Lateinische. Von Herrn Olympio Masotto, Cleric. Regul. Theatin. Nun aber, nach eben diesem Exemplar treulich und mit besonderm Fleiß männiglichen zum höchsten Nutzen in die hoch teutsche Sprach gebracht, und mit vier Tractätlein vermehret. Durch einen Priester, Carmeliter-Ordens der Nieder-Rheinischen Provinz. (= Don Johann Edelweck). Cum permissu superiorum.
65471: SCUPULI, L. (THEATINER-ORDENS-PRIESTERN). - Geistlicher Streit, nachmalen von unterschiedlichen in die Spanische, Französische, Engelländische, Niederländische, Indianische, und dann nach dem Original in die Lateinische. Von Herrn Olympio Masotto, Cleric. Regul. Theatin. Nun aber, nach eben diesem Exemplar treulich und mit besonderm Fleiß männiglichen zum höchsten Nutzen in die hoch teutsche Sprach gebracht, und mit vier Tractätlein vermehret. Durch einen Priester, Carmeliter-Ordens der Nieder-Rheinischen Provinz. (= Don Johann Edelweck). Cum permissu superiorum.
55855: H.W.SE - Nieuw Bijbels Dagboekje. 19e druk.
65472: SEARS, S - Het sterven van gewin
70705: ROMPA SEBASTIAAN - Satelliet Beeld Atlas van Nederland 73 satelietfoto's met topografische kaarten die tesamen geheel Nederland bedekt. 37x27 cm.
65475: SEEBERG, REINHOLD - Die Kirche Deutschlands im 19.Jahrhundert - Eine Einführung in die religiösen,theologischen und kirchlichen Fragen der Gegenwart
65476: SEEFELD, H. - Blijde jeugd. Verhalen voor de jeugd.
65477: SEEFELD, HANS. - Leerzaam en mooi. Verhalen voor de jeugd.
31991: SEEFELD, H. - Blijde jeugd. Verhalen voor de jeugd.
35460: SEGERS, C.J. - Uw trouw is groot. 125 jaar Gereformeerde Gemeente te Lisse.
44596: SEGHERS, BARTHOLOMEUS - Den pelgrim van Sonien - Bosch naer de heylige maegd Maria te Jesus-Eyk door Bartholomeus Seghers, kanonik der abdy van Perk, pastoor van Jesus - Eyk. Op nieuw bewerkte en merkelyk vermeerderde uytgaef, door Philippus Kalvertos, priester.
65479: SEGNERUS, R. PAULUS (1624-'94) - R.P. Paulus Segnerus e Societate Jesu quadraginta Sermones per Verni Jejunij tempus, Florentiae, alijsque italiae urbibus dicti, Post plures Editiones ex Italico idiomate Latinitate donati, R.P. Udalrico Dirrhaimer, Eiusdem Societatis. Editio Tertia. Waarbij geb.: Incredulus non excusatus, opus à R.P. Paulo Segnerus, Societatis Jesu Missionario concinnatum, in quo Gravido Argumentoprum pondere, rationum quoq; fubtilitate & acumine admirabili demonstratur Atheismo enervato Unica Divinatas & Haeresi convictae Unica Religio, Extra quam non datur vera Salus. Italico primum Idiomate conscriptum, nunc verò Latinitate donatum à Joanne Ignatio Kappenhagen, SS. Theologiae Doctore, necnon in Civitate Monasteriensi Ecclesiae B. Mariae Virginis Trans-Aquas Decano & Archi-Diacono.
38288: SEGNERUS, R. PAULUS (1624-'94) - R.P. Paulus Segnerus e Societate Jesu quadraginta Sermones per Verni Jejunij tempus, Florentiae, alijsque italiae urbibus dicti, Post plures Editiones ex Italico idiomate Latinitate donati, R.P. Udalrico Dirrhaimer, Eiusdem Societatis. Editio Tertia. Waarbij geb.: Incredulus non excusatus, opus à R.P. Paulo Segnerus, Societatis Jesu Missionario concinnatum, in quo Gravido Argumentoprum pondere, rationum quoq; fubtilitate & acumine admirabili demonstratur Atheismo enervato Unica Divinatas & Haeresi convictae Unica Religio, Extra quam non datur vera Salus. Italico primum Idiomate conscriptum, nunc verò Latinitate donatum à Joanne Ignatio Kappenhagen, SS. Theologiae Doctore, necnon in Civitate Monasteriensi Ecclesiae B. Mariae Virginis Trans-Aquas Decano & Archi-Diacono.
65480: SEGUR, MGR. DE - Het hedendaagsch Protestantisme, Uit het Fransch, naar de 13e uitgave. Door A. M. Dijkveld.
14867: SEGUR, MGR. DE - Het hedendaagsch Protestantisme, Uit het Fransch, naar de 13e uitgave. Door A. M. Dijkveld.
65482: SEIFERT, TRAUDL UND JOSEF EGON SCHULER: - Heilige in Kunst und Legende Stuttgart :
65484: SEIJBEL, MAARTEN - Orgels rond het IJsselmeer. Maarten Seijbel, tekst Aart Veldman, foto's.
25367: SEIJBEL, MAARTEN - Orgels rond het IJsselmeer. Maarten Seijbel, tekst Aart Veldman, foto's.
65485: SEIJEN, MELIS VAN - Op reis door Friesland in grootmoeders tijd. De Noordwesterhoek. Trekschuit & paardentram
69633: SEILBERGER, J.J.P.A. - Het oplossen van schaakproblemen.Zelfmat in vier zetten door den schrijver opgedragen aan `De Maasbode`ter gelegenheid van haar vijftig jarig bestaan.
77334: J.R.SEINE [EDS.].|VARWIJK, G.H. - Stap voor stap langs Ded Dedemsvaart.
65488: SEINEN, S.J. - Van Sidewendervelt tot Zijderveld Geillustreerd
29815: SEISS J.A. DR. (PRED. TE FILADEPIA)/ JONGE, N. DE - De komende Christus aangekondigd in het boek der Openbaring van Jezus Christus. Uit het Engels vertaald door N. de Jonge, predikant te Brussel.
41665: SELDENRIJK, DR. R. - Zorg en welzijn. Werken in de zorg en dienstverlening. als nieuw
65489: SELDENRIJK R DR - Genetische texhnieken en Christelijke etheik sleutelen aan erfelijkheid in gezondhidszorg en landbouw
65490: SELDENRIJK, DR. R. - Zorg en Omgan Mensen met een verstandelijke handicap in de gemeente
42609: SELDENRIJK, R. DR. - Organen en Weefsels op reis Een medisch-ethische afweging van de transplantatiegeneeskunde
70280: SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn Handboek a lles over het leven van Cal;vijn ontvangst en uitwerking van zijn gedachtegoed
62376: NEUSER DR. WILHELM H. UND DR. HERMAN J. SELDERHUIS - Ordenlich und Fruchtbar Festschrift für Willem van 't Spijker
65494: SELDERHUIS, H. J. - Calvijn een mens - derde druk
65493: SELDERHUIS, DR. H. J. E.A. - Liefde voor Gods Kerk.
73643: HERMAN J. SELDERHUIS - Melanchthon
73637: SELDERHUIS H.J. - Calvijn als asielzoeker
73636: SELDERHUIS H.J. - Oecumenische ecclesiologie
16270: SELDERHUIS, H.J. - Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer. Proefschrift Theol. Universiteit der Chr. Geref. Kerken te Apeldoorn.
37991: SELDERHUIS, DR. H. J. E.A. - Liefde voor Gods Kerk.
42223: SELDERHUIS, HERMAN J. PROF. DR. - david, calvijn en ik
45558: SELDERHUIS, DR. H. J. E.A. - God in het midden
65495: SELGE, K.V. - Einführung in das studium der Kirchengeschichte.
31470: SELGE, K.V. - Einführung in das studium der Kirchengeschichte.
40104: SELMS, PROF. DR. A V.D. - Jeruzalem door de eeuwen heen. Van voor koning David tot generaal Dayan.
65498: SELMS A VAN DR. - JEREMIA deel 1- DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
65502: SELMS, PROF. DR. A V.D. - Jeruzalem door de eeuwen heen. Van voor koning David tot generaal Dayan.
65500: SELMS, A. VAN, DR. A.S. VAN DER WOUDE, DR. C. VAN LEEUWEN EN DR. B.E.J.H. BECKING (RED) - De Prediking van het Oude Testament. (P.O.T. Serie)
75512: SELMS, A. VAN, DR. A.S. VAN DER WOUDE, DR. C. VAN LEEUWEN EN DR. B.E.J.H. BECKING (RED) - De Prediking van het Oude Testament. (P.O.T. Serie)
65497: SELMS A VAN DR. - GENESIS deel 1-2 DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
40234: SELMS A VAN DR. - GENESIS deel 1-2 DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
70589: SELMS A. VAN - Job een praktische bijbelverklaring teksten toelichting
76507: EDWARD GORDON SELWYN - thornapple commentariesthe first epistle of st peter thornapple commentaries
65504: SEMLERI, D. IOH. SAL. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus tertius. Secvl. XII-XV.
65505: SEMLERI, D. IOH. SAL. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus secundus. Secul. VII-XI.
19225: SEMLERI, D. IOH. SAL. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus tertius. Secvl. XII-XV.
19226: SEMLERI, D. IOH. SAL. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus secundus. Secul. VII-XI.
65506: SEMMELINK J. H. - prof. Dr. J. H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen proefschrift
65507: SEMMELINK, J.H. PROF. DR. - Onsterfelijkheid en opstanding
65508: SEMON, J. - Gods handelingen in de wonderlijke leiding van Jakob Semon, door hem, op 23-jarigen leeftijd, te trekken uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Met vreugde in den Heere ontslapen te Havenberge, in den ouderdom van ruim 29 jaren.
65509: SEMON, JACOB - Bekeringsweg.
65510: SEMON, JAKOB. - Gods handelingen in de wonderlijke leiding. Met vreugde in den Heere ontslapen, te Havenberge in de ouderdom van ruim 29 jaren.
33389: SEMON, JAKOB. - Gods handelingen in de wonderlijke leiding. Met vreugde in den Heere ontslapen, te Havenberge in de ouderdom van ruim 29 jaren.
36384: SEMON, JACOB - Bekeringsweg.
74702: BORIS KARPOV; ALEKSANDR SENCOV - Unter dem gnadenreichen Schutz : dem Millennium der russisch-orthodoxen Kirche gewidmet.
10197: SENDEN, DR. L. - Muggen en vliegen. Deel 26. Wat leeft en groeit. De wereld van dieren en planten. Illustraties van Sj. Kuperus en 5 platen.
65511: SENDEN, DR. L. - Muggen en vliegen. Deel 26. Wat leeft en groeit. De wereld van dieren en planten. Illustraties van Sj. Kuperus en 5 platen.
30381: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
65513: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
65512: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
2880: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
69525: BOETJE H EN SEPP J - De Leidsche psalmen en gezangen. ten gebruikr in DOOPSGEZINDE GEMEENTEN
65517: SEPP, CHR. - Uit het predikantenleven van vroegere tijden. Aanteekeningen van Chr. Sepp.
65520: SEPP, CHRISTIAAN - Het godgeleerd onderwijs in Nederland, gedurende de 16de en 17de eeuw. 2 dln
65515: SEPP, C. - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland van 1787 tot 1858. 2e druk
65516: SEPP, CHR. - Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming. Door Christiaan Sepp, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Leiden.
65518: SEPP, CHR. - Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der christelijke kerk geschreven hebben, door Christiaan Sepp, Th. doctor en rustend predikant.
16272: SEPP, CHR. - Uit het predikantenleven van vroegere tijden. Aanteekeningen van Chr. Sepp.
26735: SEPP, CHR. - Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der christelijke kerk geschreven hebben, door Christiaan Sepp, Th. doctor en rustend predikant.
40352: SEPP, CHRISTIAAN - Kerkhistorische Studiën
5566: SEPP, CHR. - Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming. Door Christiaan Sepp, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Leiden.
6830: SEPP, CHRISTIAAN - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, sedert het laatst der vorige eeuw tot op onzen tijd (1787-1858). Uitgegeven door Teyler's godgeleerd genootschap. Tweede druk.
65521: SEPPELT, F.X./LOFFLER, K. - De geschiedenis der pausen. Nederlandse bewerking: P.J.A. Juffermans, leraar in de geschiedenis aan het seminarie 'Hageveld'. Voorwoord: prof. W. Nolet.
16273: SEPPELT, F.X./LOFFLER, K. - De geschiedenis der pausen. Nederlandse bewerking: P.J.A. Juffermans, leraar in de geschiedenis aan het seminarie 'Hageveld'. Voorwoord: prof. W. Nolet.
70394: SEPTUAGINT. - VETUS TESTAMENTUM GRAECE IUXTA LXX INTERPRETES. Textum vaticanum romanum emendatius edidit (...) C. TISCHENDORF. Editio alteraprolec0mena recognovit colilationem codicis vaticani et sinatici adjecit EBERARDUS NESTLEr.
72216: LICHTDRAGERS SERIE - Onvergetelijk, stichtelijke overdenkingen, 45 meditaties, tweede druk
59848: LICHTDRAGERS SERIE. - Alles ten goede. In kruiswegen. 45 meditaties. Derde druk.
42392: REVEIL-SERIE - Reveil-serie zesde tiental preken. Preken van o.oudvaders deel 6
40561: LICHTDRAGERS SERIE - Onvergetelijk 45 meditatioes van oudvaders
1853: REVEIL-SERIE - De erfenis van onze vaderen. Een zestal preken van bekende oudvaders. Met een voorwoord van ds. G.A. Zijderveld Comrie-hellenbroek-Smytegelt-Costerus- Lodensteein en Groe
38399: REVEIL-SERIE - Reveil-serie.vijfde tiental predikaties
69732: LICHTDRAGERS SERIE - Verlos mij
69731: LICHTDRAGERS SERIE - n gebroken hart
28224: REVEIL-SERIE - Reveil-serie. derde tiental preken. Preken van o.a. , A. Hellenbroek e.a.
42393: REVEIL-SERIE - Reveil-serie vierdetiental preken. Preken van o.oudvaders deel 4
13929: LICHTDRAGERS SERIE. - Alles ten goede. In kruiswegen. 45 meditaties. Derde druk.
40562: LICHTDRAGERS SERIE - Hij alleen
40563: LICHTDRAGERS SERIE - t, Hijgend hert 2 e druk
59851: LICHTDRAGERS SERIE - vertroost mij
65522: SERMON BIBLE, THE - Fourth edition.
5646: SERMON BIBLE, THE - Fourth edition.
65525: SERNEE, DR. J.M. - De archieven van Kloosters en anderen stichtingen in Delfsland. Algemeen Rijksarchief. Door Dr. J.M. Sernee. Na haar overlijden voortgezet door Dr. S.W.A. Drossaers en Jhr. Mr. W.G. Feith.
33200: SERNEE, DR. J.M. - De archieven van Kloosters en anderen stichtingen in Delfsland. Algemeen Rijksarchief. Door Dr. J.M. Sernee. Na haar overlijden voortgezet door Dr. S.W.A. Drossaers en Jhr. Mr. W.G. Feith.
65526: SERRA-WILLIAMSON, H.W. - The touris guide-book of Spain. With town guides Road and railway maps.
30129: SERRA-WILLIAMSON, H.W. - The touris guide-book of Spain. With town guides Road and railway maps.
65528: SERRURIER, CA - De pensées van Pascal 1de druk. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboortedag van Pascal 1623 - juni - 1923.
65527: SERRURIER, C. - Descartes leer en leven. Met portret
48367: SERRURIER, CA - De pensées van Pascal 1de druk. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboortedag van Pascal 1623 - juni - 1923.
65530: SERVAES, A. - Oorlogskinderen. Door Anke Sevaes.
26395: SERVAES, A. - Oorlogskinderen. Door Anke Sevaes.
65531: SERVATIUS, T.J. EN ANDERE - Jan Taffijn, De man Gods. Een prediker uit de dagen der hervorming. Serie "Het Hugenootsche Kruis"., nummer 1.t/m 12 m.o Beza-Marnic-Wendelmoet Farel oldebarneveld
31178: SERVATIUS, T.J. EN ANDERE - Jan Taffijn, De man Gods. Een prediker uit de dagen der hervorming. Serie "Het Hugenootsche Kruis"., nummer 1.t/m 12 m.o Beza-Marnic-Wendelmoet Farel oldebarneveld
75211: PHILIPPE SERVIUS - Philippi Servii... Amicus fidelis usque ad mortem, sive Modus juvandi moribundos, .
71957: MALAN SESAR - Ben ik of ben ik niet een Kind van GOD Theogenes of een een voudig en schrifttuurlijk antwoord op een ernstige vraag UIt Engels vertaald doo W van der Zwaag
65536: SETERS, A.J.C. VAN - Het kind en wij, aandachtige gedichten. Saamgelezen en ingeleid door A.J.C. van Seters
65534: SETERS, A. J. C. V. S. - Hoe Nirmal het won!
65535: SETERS, A. J. C. VAN - Prema naar "The book of an indian baby" - met 26 plaatjes naar pen-teekeningen van Elsie Anna Wood - derde duizend
65533: SETERS, A. J. C. VAN - POTHAN'S OVERWINNING - Een verhaal uit het volksleven in Britisch-Indië
47036: SETERS, A.J.C. VAN - Het kind en wij, aandachtige gedichten. Saamgelezen en ingeleid door A.J.C. van Seters
48849: SETERS, A. J. C. VAN - POTHAN'S OVERWINNING - Een verhaal uit het volksleven in Britisch-Indië
48891: SETERS, A. J. C. V. S. - Hoe Nirmal het won!
65537: SETTEN, J.W. VAN. - Nieuwe oogst: nieuw zangboek voor de jeugd: bevattende 100 een-, twee- en driestemmige liederen van Nederlandse dichters en componisten, met piano of harmoniumbegeleiding o.a. 1. Mies' verjaardag, 'En denk eens aan: een zwarte pop, Een griezelige nikker Stond zo maar op de stoel voor't bed vlak naast een groene knikker.'
65538: SEVENSTER, DR. G. - De christologie van het Nieuwe Testament. Tweede druk.
65539: SEVENSTER, DR. J. N. - Rome en de Vrije Bijbel
6677: SEVENSTER, G. - Ethiek en eschatologie in de Synoptische Evangeliën. Een studie over het typische in Jezus' zedeleer. Proefschrift.
18216: SEVENSTER, DR. J. N. - Rome en de Vrije Bijbel
5785: SEVENSTER, DR. G. - De christologie van het Nieuwe Testament. Tweede druk.
5787: SEVEREIN, PROF. DR. J. - Principia. Wijsgeerige inleiding tot de godsdienstwetenschap.
65540: SEVERIJN, PROF. DR. J. - Waarheid, wijsheid en leven. Een bundel studiën opgedragen aan Prof. Dr. J. Severijn ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum op 19 oct. 1956.
15634: SEVERIJN, PROF. DR. J. - Waarheid, wijsheid en leven. Een bundel studiën opgedragen aan Prof. Dr. J. Severijn ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum op 19 oct. 1956.
21163: SEVERIJN, PROF. DR. J. (HOOGLEERAAR A/D RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT). - Principia. Wijsbegeerte inleiding tot de Godsdienstwetenschap.
52598: CATALOGUS VENDUHUIS SGRAVENHAGE, - CATALOGUS eener autographen verzamelin wlke op rechtelijk bevel publiek zal worden verkocht g waarbij eigenhandige of onderteekende brieven van Alva/Boerhave Jog v oldenbarnevelt anna maria Schuurman e.a op dinsdag 16 april 1935 des avonds te 7 uur in Pulchri studio aann het Lange Voorhout no 15 te s Gravenhage ten overstaan vaN DE nOTARIS j j m bRAUN
65544: SHAHINIAN, GARY RICHARD. - God, evil, and autonomous freedom : an examination of the views of Alfred North Whitehead in the context of contemporary discussions.
70567: SHAKESPEARE, W., - Dertig sonnetten van Shakespeare. Vertaald door J.Decroos. Met inleiding en aanteekeningen.
76415: SHAKESPEARE, WILLIAM. DULAC, EDMUND. - De storm. Vertaald door dr. L.A.J.Burgersdijk. Met platen naar aquarellen van Edmund Dulac.
4884: SHAKESPEARE, W. - De werken van William Shakespeare. Vertaald door dr. L.A.J. Burgersdijk. 2 druk.
4878: SHAKESPEARE, W. - De werken van William Shakespeare. Vertaald door dr. L.A.J. Burgersdijk. Derde, op nieuw herziene druk.
40896: SHAKESPEARE, WILLIAM VA - The complete works of William Shakespeare. by W J Graig M A
41306: SHAKESPEARE, WILLIAM (1564-1616); LEENDERT ALEXANDER JOHANNES BURGERSDIJK (1828-1900) - De werken van William Shakespeare / vert. door L.A.J. Burgersdijk Deel: I: Inleiding. Titus Andronicus. De klucht der vergissingen. Twee edellieden van Verona. Veel gemin geen gewin. Een midzomernachtsdroom. Romeo en Julia. De koopman van Venetië. De getemde feeks. Koning Jan. Koning Richard de Tweede. Koning Hendrik de Vierde, 1. Koning Hendrik de Vierde, 2. Koning Hendrik de Vijfde. Koning Hendrik de Zesde, 1. Koning Hendrik de Zesde, 2. Koning Hendrik de Zesde, 3. Koning Richard de Derde. deelII: De vroolijke vrouwtjes van Windsor. Veel leven om niets. Elk wat wils. Driekoningenavond of Wat gij wilt. Hamlet, prins van Denemarken. Eind goed al goed. Julius Caesar. Maat voor maat. Troilus en Cressida. Timon van Athene. Othello. Macbeth. Koning Lear. Pericles, vorst van Tyrus. Antonius en Cleopatra. Coriolanus. Een winteravondsprookje. Cymbeline. Koning Hendrik de Achtste. De storm. Venus en Adonis. Lucretia. Sonnetten. Een minneklacht. De verliefde pelgrim. Liederen bij eenige zangwijzen. De phoenix en de tortel Auteur:
41307: SHAKESPEAREWILLIAM WILLIAM , WILLIAM (1564-1616); LEENDERT ALEXANDER JOHANNES BURGERSDIJK (1828-1900) - De werken van William Shakespeare / vert. door L.A.J. Burgersdijk Deel: I: Inleiding. Titus Andronicus. De klucht der vergissingen. Twee edellieden van Verona. Veel gemin geen gewin. Een midzomernachtsdroom. Romeo en Julia. De koopman van Venetië. De getemde feeks. Koning Jan. Koning Richard de Tweede. Koning Hendrik de Vierde, 1. Koning Hendrik de Vierde, 2. Koning Hendrik de Vijfde. Koning Hendrik de Zesde, 1. Koning Hendrik de Zesde, 2. Koning Hendrik de Zesde, 3. Koning Richard de Derde. deelII: De vroolijke vrouwtjes van Windsor. Veel leven om niets. Elk wat wils. Driekoningenavond of Wat gij wilt. Hamlet, prins van Denemarken. Eind goed al goed. Julius Caesar. Maat voor maat. Troilus en Cressida. Timon van Athene. Othello. Macbeth. Koning Lear. Pericles, vorst van Tyrus. Antonius en Cleopatra. Coriolanus. Een winteravondsprookje. Cymbeline. Koning Hendrik de Achtste. De storm. Venus en Adonis. Lucretia. Sonnetten. Een minneklacht. De verliefde pelgrim. Liederen bij eenige zangwijzen. De phoenix en de tortel Auteur:
42464: SHAMIR, ILANA & SHLOMO SHAVIT (RED.) - + Encyclopedie van de joodse geschiedenis. Ned.vert.& bew.H.C.Endedijk.
34696: SHAW, FERDINANDO - A defense of the judgement of the church of England in the point of ordination. Argued form her offices and practice. by which is plainly appears that she allows a divine inherent right in the presbyters office to ordain in answer to what anonymous author has objected against it in a letter to a friend. by Ferdinando Shaw.
59657: LEANNE. SHELLY - Joshua's Bijbel. Roman.
28442: SHELTON, L. R. - Hoe een dominee door God bekeert werd. Vertaald uit het Engels. Met een voorwoord van Ds. C. Smits. 2e druk
25770: SHELTON, L. R. - Hoe een dominee door God bekeert werd. Vertaald uit het Engels. Met een voorwoord van Ds. C. Smits.
65551: SHEPARD THOMAS FLORIJN, B. - THomass Shepard zijn leven,tijd,vrienden en werk
77126: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - De waare Bekeeringe ontdekkende het kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven door T. Sheppard, In zijn leven, bedienaar des H. Evangeliums te Cambridge in Nieuw Engeland met een voorrede van Do. Willem Greenhill om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. Tweede druk Vermeerdert met een korte schets van 't gehele Werk, waarbij gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen Volgens de 33. Zondag des Heydelbergse Catechismus door V.B.K.
22254: SHEPPARD, THOMAS - De ware bekeering vertoonende het klein getal der ware geloovigen en de gevaarlijke staat van onbekeerden zondaren. Met een voorrede van Do. Willem Greenhill
36253: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - De gezonde geloovige zijnde een verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars met God. in zijb regte beginselen,ware voorgang, en heerlijk uiteinde in't Engelsch beschreven door Thomas Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald. vijfde druk vermeerdert met een korte schets van geheele werk.
3950: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE, NEW ENGLAND) - De waare bekeeringe. op nieuw uit het Engels vertaald doorS Houtekamer
36254: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - De waare Bekeeringe ontdekkende het kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven door T. Sheppard, In zijn leven, bedienaar des H. Evangeliums te Cambridge in Nieuw Engeland met een voorrede van Do. Willem Greenhill om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. Tweede druk Vermeerdert met een korte schets van 't gehele Werk, waarbij gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen Volgens de 33. Zondag des Heydelbergse Catechismus door V.B.K.
14376: SHEPPARD, THOMAS - Overdenkingen en Geestelijke bevindingen.
76018: SHEPPARD, THOMAS - De gezonde geloovige zijnde een verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars met God. In het Engelsch beschreven door Thomas Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald.
37516: SHEPPARD, THOMAS - Der heiligen kleinood. Een preek over 2 Cor. VII:1 en een zeer gewichtige brief.
45381: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - DE WARE BEKEERINGE. VERTOONENDE HET KLEIN GETAL DE WARE GELOOVIGEN EN DE GEVAARLIJKE STAAT VAN ONBEKEERDE ZONDAREN. 23 druk
23061: SHEPPARD, THOMAS - Overdenkingen en Geestelijke bevindingen.
65564: SHEPPARD, THOMAS - Der heiligen kleinood. Een preek over 2 Cor. VII : 1 en een zeer gewichtige brief. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
65572: SHERLOCK, WILLIAM (1640-1707, DEKEN VAN ST. PAULS CATH.) - A practical discourse of religious assemblies. Rector of St. George Botolph-lane, London

Next 1000 books from Kool Boeken

10/25