Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33814: MOOIJ RIEKUS DE - Het gelijk van de twijfel Maarten Peters wordt onderwijzer in de Gelderse Achtehoek een apart volk,maar hij ontdekt een bijzonder schatrijk mooie Ineke maar wat is belangrijke liefde of---
75666: VIS WILMA RIEM - De Schat vann den Visser 2e druk
64309: RIEM VIS, WILHA - Zijn wensch verkregen 1 kleur plat en ill 1e dr.
35054: RIEM VIS, WILH. A - kerstklokken
22184: RIEMENS, J. - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834.
74737: RIEMENS-REURSLAG, J. - Het jeugdboek in de loop der eeuwen
797: RIEMSDIJK, JHR. B. W. F. VAN - Historische beschrijving van het klooster van sinte Agatha met het prinsenhof te Delft, benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de Historische Zaal aanwezig.
64315: RIEMSDIJK VAN B. W. F. - Klooster van sinte agatha met het prinsenhof te delft derde druk
64316: RIEMSDIJK, JHR. B. W. F. VAN - Historische beschrijving van het klooster van sinte Agatha met het prinsenhof te Delft, benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de Historische Zaal aanwezig.
64317: RIEMVIS, WILHA - In den russischen smeltkroes
76258: WIL HUYGEN -POORTVLIOET RIEN - Leven en werken van de kabouter
76261: POORTVLIET RIEN - …de vossen hebben holen 2e druk , prachtig geillustreerd door Rien Poortvliet
76259: POORTVLIET RIEN - DE OPROEP DER KABOUTERS 4edruk
65884: SNIJDERS RIEN - De grote vlucht. Een beeld van Groeiend Ede
72721: POORTVLIET RIEN - Te hooi en te gras
74078: BERG RIEN VAN DEN - Aslander
71314: POORTVLIET RIEN - de vossen hebben holen
50478: BERG VAN DEN RIEN - Aslander roman moord op eiland AMELAND
39089: SNIJDERS RIEN - De grote vlucht. Een beeld van Groeiend Ede
75420: RIENECKER, FRITZ [HRSG.]. - Lexikon zur Bibel 5e auflage okt 1964
70585: RIENECKER, F. / WERNER DE BOER - Wuppertaler Studienbibel. IAttes testament
55616: GROENEVELD J M A EN KRELING A SR EN RIESCHOTEN H J VAN - Van reformatie tot reformatie momenten ui de geschedenis van de kerkin Ridderkerk
43679: GROENEVELD J M A EN KRELING A SR EN RIESCHOTEN H J VAN - Van reformatie tot reformatie momenten ui de geschedenis van de kerkin Ridderkerk
43955: RIESEN, WOUTER VAN - ''Dokterom'' (Dr Eeltsje Halbertsma 1797-1858)
64321: RIESEN, WOUTER VAN - De vruchtelooze strijd
64319: RIESEN, W. VAN - Een liefdeshistorie uit het oude Friesland.
10217: RIESEN, WOUTER VAN - Albarta ten Oever. Geïllustreerd door Anton Pieck.
23857: RIESEN, W. VAN - Een liefdeshistorie uit het oude Friesland.
43734: RIESEN, WOUTER VAN - De vruchtelooze strijd
43808: RIESEN, WOUTER VAN - Een Oud-Hollandsche Burgemeestersdochter
64322: RIESSEN, LENIE VAN - Maanstof vermist. Met tekeningen van H.J.M. van Lunenburg.
20284: RIESSEN, LENIE VAN - Maanstof vermist. Met tekeningen van H.J.M. van Lunenburg.
64323: RIESSLER, PAUL - Altjüdisches Schrifttum ausserhalb der Bibel
71259: BONS-STORM RIET - Kracht en kruis, pastoraat met oudere vrouwen
64324: RIET, H. VAN DE - De sint ludgeruskerk van Doornspijk
56557: HET GEKROOKTE RIET - Het gekrookte riet. Jaargang 1-7
7433: RIETBERGEN, PETRUS JOHANNES ANTONIUS NICOLAAS - Pausen, prelaten, bureaucraten. Aspecten van de geschiedenis van het pausschap en de Pauselijke Staat in de 17e eeuw. Proefschrift.
21096: RIETDIJK, DS. D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties.
36835: RIETDIJK, DS. D. - Woorden uit het Woord. Bijbelse begrippen uitgelegd.
64326: RIETDIJK, D PRED GERF GEM - De laatste profeet. Handleiding bij de bespreking van het bijbelboek Maleachi.
64327: RIETDIJK, D. - Dagboek uit een schatboek. Geschreven door predikanten der Gereformeerde Gemeenten onder redactie van ds. D. Rietdijk.
23216: RIETDIJK, D. REDAKTIE - Dagboek uit een schatboek. Geschreven door predikanten der Gereformeerde Gemeenten onder redactie van ds. D. Rietdijk.
64328: RIETDIJK, DS. D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties.
64329: RIETDIJK, DS. D. - De beloofde zoon. 33 meditaties over het leven van Izak. Tweede druk.
14307: RIETDIJK, D PRED GERF GEM - De laatste profeet. Handleiding bij de bespreking van het bijbelboek Maleachi.
25347: RIETDIJK, DS. D. - De beloofde zoon. 33 meditaties over het leven van Izak. Tweede druk.
64331: RIETHOFF, J. L. - Een lach en een traan. De Hervormde Gemeente te Reeuwijk.
64332: RIETKERK W G DRS - Ik wou dat ik kon geloven Over psychische factoren die een belemmering kunnen vormen voor het vertrouwen op God.
74932: RIETVELD,AD. - Achteraf bekeken. Wageningen, brandende wielen en hete hangijzers.
45021: RIGGENBACH, EDUARD - Der Brief an die Hebräer (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament; Band XIV)
293: RIJCKE, D. DE MIDDELBURG - De Anti-togabeweging te Middelburg voor ruim een halve eeuw, een bladzijde uit Middelburgs kerkelijke verleden, (Overgedrukt uit: archief, uitgegeven door het zeeuws genootschap der wetenschappen 1913)
37764: RIJKE, DS. JOH. DE - Schijn en zijn. Een onderzoek naar de prediking van Joseph Charles Philpot.
33174: RIJKE, JOH. DE - Gerard Wisse een profetich prediker
64335: RIJKEN, D. G. - In de stad - serie: Vrij en Blij - Met 45 plaatjes van Tjeerd Bottema en studio Teles' - zesde druk - deel IV
64336: RIJKHOEK, K. - De Biesbosch kerend tij.
28622: RIJKHOEK, K. - De Biesbosch kerend tij.
22658: RIJKSEN, L.PRED GERF GEM - God nam hem weg. Verslag van de begrafenis van ds. L. Rijksen, met de gehouden toespraken, alsmede een tweetal predikaties van ds. H. Rijksen, gehouden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam-West op 9 februari 1969, de eerste zondag na de begrafenis.
64343: RIJKSEN, DS. L.PRED GERF GEM - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. 1. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen door ds .H. Rijksen. 2. Een zevental preken van ds. L. Rijksen. 3. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit 'De Saambinder'. Samenstellers: de heer C. Bregman en de heer I.A. Kole.
48414: TAAKE JOHAN CORNELIS OUDERLING GERF GEM TE LEIDEN DS L RIJKSEN - Gedachtenis pred door Ds L Rijksen bij 40-jarig Ambtjubileum van Johan Cornelis Taake
42556: RIJKSEN, H. DS. - Brieven van de Koning aan Zijn gemeente Twaalf preken over de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië
1241: RIJKSEN, DS. L. - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. 1. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen door ds .H. Rijksen. 2. Een zevental preken van ds. L. Rijksen. 3. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit 'De Saambinder'. Samenstellers: de heer C. Bregman en de heer I.A. Kole.
64347: RIJKSEN, H. A. DE - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5 : 1-5. Door H.A. de Ruijter. 5e druk.
31265: RIJKSEN, DS. H. - Het wachten op 's Heeren heil en zondag 52 van de Heidelbergsche Catechismus. Predikatie gehouden door Ds. H. Rijksen op zondag 30 november 1980 te Zoetermeer. Benevens enkele gedichten en bijpassende verklaringen.
64346: RIJKSEN, H. - Sekten en Stromingen in deze tijd.
64351: RIJKSEN, L.PRED GERF GEM - God nam hem weg. Verslag van de begrafenis van ds. L. Rijksen, met de gehouden toespraken, alsmede een tweetal predikaties van ds. H. Rijksen, gehouden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam-West op 9 februari 1969, de eerste zondag na de begrafenis.
64337: RIJKSEN MR. A. A.J. - Gespiegeld in kerkeglas
64338: RIJKSEN, DS. H, - Sekten en stromingen in deze tijd.
64339: RIJKSEN, DS. H. - Sekten en stromingen in deze tijd.
64340: RIJKSEN, DS. H. - Het biddend vaarwel. Afscheidspredikatie over romeinen 15:13.
64341: RIJKSEN, DS. H. - Belijdenis doen. Referaat door ds. H. Rijksen, gehouden op de jaarvergadering van het L.V. van jongelingsver. der Gereformeerde Gemeenten 14 februari 1962 te Utrecht.
64342: RIJKSEN, DS. H. PRED GERF GEN LATER NED HERV - Het leven van profee ELIZA
1885: RIJKSEN, DS. H. - Sekten en stromingen in deze tijd.
31500: RIJKSEN, DS. H. - Het biddend vaarwel. Afscheidspredikatie over romeinen 15:13.
33409: RIJKSEN, H. - Sekten en Stromingen in deze tijd.
33625: RIJKSEN, DS. L./GIER, K. DE - Voornaamste besluiten, van de generale synoden van de Gereformeerde Gemeenten op last van de Generale Synode van 24 mei en 9 juni 1965 samengesteld. Uitgegeven door: Het kerkelijk bureau.
37077: RIJKSEN, DS. H. - Belijdenis doen. Referaat door ds. H. Rijksen, gehouden op de jaarvergadering van het L.V. van jongelingsver. der Gereformeerde Gemeenten 14 februari 1962 te Utrecht.
39214: RIJKSEN, DS. L./GIER, K. DE - Voornaamste besluiten, van de generale synoden van de Gereformeerde Gemeenten op last van de Generale Synode van 24 mei en 9 juni 1965 samengesteld. Uitgegeven door: Het kerkelijk bureau.
39581: RIJKSEN, DS. H, - Sekten en stromingen in deze tijd.
76340: RIJLE J C - LIEFDE
64352: RIJLE J C - De Zaligheid van het Evangelie uit het Engels vertaald door Ds W Pieters
64357: RIJNDERS C.B. - Beknopt overzicht van de huidige stand van het zendingswerk
64358: RIJNEVELD, ELIZABETH FRANCINA - Een korte en eenvoudige beschrijving. Aangaande de ziekte, het sterven en de begrafenis van Elizabeth Francina Rijneveld oud 2 jaar en 3 maanden. Met een voorwoord van Ds. M. Blok.
51791: BRINK MARTIN REDAKTEUR RIJNPOST - Veranderd VEENENDAAL verleden en heden in beeld
75918: C RIJNS HUB E,A, - BRANHARTIGHEID eb GWERECHTIGHEID Handboek diaconiewetenschal
64359: RIJNSBURG (N N) - 40 jaar bouwen. Geschiedenis Spinoza 1929 - 1969.[Rijnsburg].
10985: RIJNSDORP, C. - In het spanningsveld van de Geest.
64360: RIJNSDORP, C. - In het spanningsveld van de Geest.
64361: RIJNSDORP, C. - In drie etappen. Essay waarin de hedendaagse Calvinistische Nederlandse literatuur en critiek worden getoetst aan de aesthetische beginselen van Calvijn. Geschreven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
64362: RIJNSDORP, C. - Ik volg je tot Istanboel
19549: RIJNSDORP, C. - In drie etappen. Essay waarin de hedendaagse Calvinistische Nederlandse literatuur en critiek worden getoetst aan de aesthetische beginselen van Calvijn. Geschreven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
45278: RIJNSDORP, C. - Laatste gedachten
38975: DIEREN C A VAN PRED GERF GEM STOLWIJK-RIJSSEN - Ziet Gij deze vrouw 24 meditaties over vrouwen uit de bijbel 2e druk
69786: WESSELS ALBERT RIJSSEN - Nar het land dat ik u wijzen zal ,een reis door israel aan de hand van gravures van Bijbelse taferelen.Samengesteld en ingekleurd dootr de kunstschilder Albert Wessels
74259: RIJSWIJK C. VAN - Op zoek naar het kind (deel 3 van de Ster-serie)
74260: RIJSWIJK C. VAN - Petrus en de haan (deel 4 van de Ster-serie)
74454: RIJSWIJK C.. VAN - Op Zoek naar het Kind deel 3 van de Ster-serie
72431: RIJSWIJK C. VAN - Bas en zijn twee vrienden
25659: RIJSWIJK, C. VAN - Flonkerend kerkgesteente. 16 teksten van bekende oudvaders met vragen en opdrachten.
23954: RIJSWIJK, C. VAN - Onder de hete middagzon. Een verhaal over de Afscheiding in de Bommelerwaard.
64372: RIJSWIJK, C. VAN - Veilig voor de Valbijl een historisch verhaal tijdens de Franse revolutie
48190: RIJSWIJK.C.VAN - De vlucht langs het Koord
1244: RIJSWIJK, C. VAN - De kroon der rechtvaardigheid. Het aangrijpende sterven van Geertruide Verbroek, die op de leeftijd van 14 jaar en 5 maanden op 6 februari 1755 te Willemstad in de Heere is ontslapen. Opnieuw weergegeven naar een oude uitgave.
1889: RIJSWIJK, C. VAN - Daar zij hun wensverkrijgen. 8 levens beschrijvingen verhaald voor kindere
22572: RIJSWIJK, C. VAN - Hij gad zijn levenmverhaal uit de vervolging
74109: RIJSWIJK C. VAN - De wegloper
74119: RIJSWIJK C. VAN - Daar woont Hij Zelf (vertez.j.llingen over de tabernakel, omslag+illustraties: Floor Oskam)
21856: RIJSWIJK, C. VAN - Hoe lief heb ik uw woning. Vertellingen over de tabernakel, voor school en gezin.
23858: RIJSWIJK, C. VAN - Flonkerend kerkgesteente.
46515: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de bron Bijbelse geschiedeis deel 7
73109: RIJSWIJK C. VAN - De leeuw van Elberfeld Het Leven van H F Kohlbrugge
30631: RIJSWIJK, C. VAN - Door der profeten wijzen mond. Deel 1
64366: RIJSWIJK, C. VAN - De kroon der rechtvaardigheid. Het aangrijpende sterven van Geertruide Verbroek, die op de leeftijd van 14 jaar en 5 maanden op 6 februari 1755 te Willemstad in de Heere is ontslapen. Opnieuw weergegeven naar een oude uitgave.
64367: RIJSWIJK, C. VAN - Een voedsterheer der kerk. Stadhouder-koning Willem de Derde, door God gesteld als een scherpe dorsslede van Rome. Iets over de grote betekenis van Willem III, aangetoond uit enkele werken van bekende oudvaders.
64368: RIJSWIJK, C. VAN - Flonkerend kerkgesteente.
64369: RIJSWIJK, C. VAN - Door den profeten wijzen mond. Deel 1: 77 blz. Deel 2: 77 blz.
64370: RIJSWIJK, C. VAN - Door der profeten wijzen mond. Deel 2
64371: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen deel 2.
42965: RIJSWIJK, C. VAN - Veilig voor de Valbijl een historisch verhaal tijdens de Franse revolutie
74256: RIJSWIJK C. VAN - Herauten van het kruis (Deel 1: De vlucht langs het koord, illustraties W. Niessing)
77325: RIJSWIJK VAN C - Zijn weg was in de zee
77314: RIJSWIJK C. VAN - Het grote geheim kinderverhalen
1890: RIJSWIJK, C. VAN - Een voedsterheer der kerk. Stadhouder-koning Willem de Derde, door God gesteld als een scherpe dorsslede van Rome. Iets over de grote betekenis van Willem III, aangetoond uit enkele werken van bekende oudvaders.
77310: RIJSWIJK C. VAN - iij moer mijn helpwn de weg serie Op weg naar hetr Vderhuis deek 2 34e druk
76860: RIJSWIJK VAN C - CRITTE en EKi de ekster een dier als vriend Illistraties Margreet Bunt in kleur
23859: RIJSWIJK, C. VAN - Door der profeten wijzen mond. 2 delen.
46514: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de bron Bijbelse geschiedenis deel 6
23930: RIJSWIJK, C. VAN - Door den profeten wijzen mond. Deel 1: 77 blz. Deel 2: 77 blz.
48220: RIJSWIJK C - Toen de bramdstapel rookten twintig geloofsgetuigen rond de reformatie
48936: RIJSWIJK, C. VAN - Luthers grote Leidsman. Het leven van Maarten Luther (1483-1546). Omslag en Illustratities van Jaap Kramer.
25997: RIJT, HETTY VAN DE EN FRANS X. PLOOIJ - Oei, ik groei! De acht sprongen in de mentale ontwikkeling van je baby.
44970: VALKENBURG RIK - Walther en Billy op de Titanic verhaal over het in 1912 vergaande schip Titanic 7e druk
73656: VALKENBURG RIK - Walther en Billy op de Titanic verhaal over het in 1912 vergaande schip Titanic 4e druk
73087: VALKENBURG RIK - Vaders tweeling
73091: VALKENBURG RIK - De zoon van het opperhoofd
74131: VALKENBURG RIK - Walter en Billy op de Titanic (tiende druk)
71703: VALKENBURG RIK - Hoe baar het was in 1929 de strenge winter
67049: VALKENBURG RIK - Het leven in eigen hand? vragen rond moderne meidische technologie en genetischemanipulatie worden beantwoord door: drs. A.B.F Hoek- Van Kooten e.a
67048: VALKENBURG RIK - Walther en Billy op de Titanic verhaal over het in 1912 vergaande schip Titanic 7e druk
75906: VALKENBURG RIK - Doot t Licht dat nu ontstoken is eenbundelkerstverhalen onder redaktioe van Rik Valkenburg
33815: VALKENBURG RIK - Toen het water hen verdreef verhalen watersnood 1953
76131: VOORDE TEN RIKA - Opwekking en gebedJanathan Edwards-Brainerd-whitefield-Wesly
64374: RIMLI, DR. EUGEN-TH. (UITGEVER) - Geillustreerde Wereldgeschiedenis in drie delen. Deel I: Van de aanvang tot Karel de Grote. Deel II: Van het rijk der Karolingen tot de vrede van Munster. Het verre Oosten tot 1600. Deel III: Van Lodewijk XIV tot heden.
77312: MOLENAAR RINA - Mis Indias Stenensjouwer vor het leven
64375: RINCK, H. W. - Christus tusschen de gouden kandelaars. Homiliën. Uit het hoogduitsch bewerkt en ingeleid door J. P. G. Westhoff. Eerste deel: Het eerste hoofdstuk der openbaring. Tweede deel: De zeven zendbrieven.
8222: RINCK, H. W. - Christus tusschen de gouden kandelaars. Homiliën. Uit het hoogduitsch bewerkt en ingeleid door J. P. G. Westhoff. Eerste deel: Het eerste hoofdstuk der openbaring. Tweede deel: De zeven zendbrieven.
72190: RINGELBERG, A. - Naar het hoopvol einde, een bemoedigend woord, in dezen moedeloozen tijd, herziene tweede druk
64376: RINGGREN, HELMER - Israëlitische Religion.
64377: RINGGREN, HELMER / ZIMMERI WALTHER - Spruche/prediger Das Buch Esther. Das alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. 16/1
46292: RINGGREN, HELMER / ZIMMERI WALTHER - Spruche/prediger Das Buch Esther. Das alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. 16/1
6199: RINGGREN, HELMER - Israëlitische Religion.
76923: RINGH,CHR. DE - VADEMECUM BIJ HET VERZAMELEN EN KWEEKEN VAN CACTUSSEN EN OVERIGE VETPLANTEN
49033: RINGNALDA, ANNIE - Beatrix en de drie vrienden met tekeningen van Jeanne Faure
47446: RINGOIR, H. - `De Nederlandse infanterie
76851: HOOGENB RINK A J - Klein begonnen 4e druk geillussteerd kleurplaat
69504: RINKEL,A.E.A. - ADJUTORIO REDEMPTORIS DR.ANDREAS RINKRLAARTSBISSCHOP VAN UTRECHT 1889-1979 MET BIJ DRAGE VAN F SMIT-J VISSER-P J MAAN-C.TOL EN ANDEREN
74977: ESKUCHE BALTHAS LUDW 1710-1755 PRED T3E RINTELEN - Opheldering der Heiklige Sc hrift uit de oostersche Reisbeschrijvingen By en verzameld door ESKUCHE BALTHAS LUDW Profesor op de Hooge School en Predikant van de Fereformeerde Gemeente te Rintelen. Naar de Tweeden druk uitbhet Hoogduitsch vertaald met een Voorreedenen vanden Wel Erwaardedigen Here WILHELMUS CHEVALLERAU PrediKANTTe REEUWIJK eerste stuk
77160: MARK VAN DER RINY - de wedstrijd
64382: RINZEMA. J. - Huwelijk en echtscheiding (In Bijbel en moderne samenleving)
49137: RINZEMA. J. - Huwelijk en echtscheiding (In Bijbel en moderne samenleving)
11177: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing. Nieuwe bundel.
70971: RIDDER Q.A. DE EN RISSEEUW P.J. - Hou zee! (eerste christelijk jeugd-jaarboek)
11175: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing.
10918: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Nieuwe bundel.
64384: RISSEEUW, P. J. - De spoorzoekers van Geitenbeek.
64385: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Nieuwe bundel.
64386: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing.
64387: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing. Nieuwe bundel.
64389: RISSEEUW, P. J. (RED.) - Zesde kerstboek.RISSEEUW, P.J. (SAMENSTELLING) Zesde kerstboek, met bijdragen van o.a. ds. J.R. Callenbach, ds. W.M. le Cointre, J.K. van Eerbeek, Jan H. de Groot, W.G. van de Hulst, K. Lantermans, M.A.M. Renes-Boldingh, G. Sevensma-Themmen j: W.G. van de Hulst, Een oude romance.
64390: RISSEEUW, P. J. (RED.) W.G. VAN DE HULS - Kerstboek 1925. Waarbij: W.G. van de Hulst, In goude roze..
64391: RISSEEUW, P.J. - Jongens van Stavast.
27866: RISSEEUW, P. J. (RED.) - Zesde kerstboek.RISSEEUW, P.J. (SAMENSTELLING) Zesde kerstboek, met bijdragen van o.a. ds. J.R. Callenbach, ds. W.M. le Cointre, J.K. van Eerbeek, Jan H. de Groot, W.G. van de Hulst, K. Lantermans, M.A.M. Renes-Boldingh, G. Sevensma-Themmen j: W.G. van de Hulst, Een oude romance.
27868: RISSEEUW, P. J. (RED.) W.G. VAN DE HULS - Kerstboek 1925. Waarbij: W.G. van de Hulst, In goude roze..
28094: RISSEEUW, P.J. - Jongens van Stavast.
9058: RISSEEUW, P. J. - De spoorzoekers van Geitenbeek.
73715: CHARBONNIER RITA - De zus van Mozart, roman over het verborgen leven van Maria Anna Mozart
8011: RITTER, DR.P.H. - Ethische fragmenten. Tweede druk.
64393: RITTER G - Luther in leven en werk
64394: RITTER JR., DR. P.H. / ANTON PIECK - Sentimentele aardrijkskunde waarin opgnomen Zeeuwse mijmeringen / De hoorn van de Schelde
64395: RITTER, A. - In allem Christus Predigten von Adolf Ritter, Pfarrer am Traummünster in Zürich. Mit einem Portrait des Verstorbenen.
64396: RITTER, DR. P. H. - Ethische fragmenten. Zesde druk.
64397: RITTER, DR. P.H. (REDAKTIE). - Eene halve eeuw. 1848-1898. Nederland onder de regeering van koning Willem den Derde en het regentschap van koningin Emma. Door Nederlanders beschreven. Dln. 1. (14) 444 blz. Dln. 2. 469 blz.
64398: RITTER, DR.P.H. - Ethische fragmenten. Tweede druk.
64399: RITTER, G. - Luther gestalt und tat.
64400: RITTER, P.H.JR - Momenten.
46595: RITTER, DR. P.H. - 's Levens kapitaal. Bewerkt naar Lubbock's Use of Life
18087: RITTER, DR. P.H. (REDAKTIE). - Eene halve eeuw. 1848-1898. Nederland onder de regeering van koning Willem den Derde en het regentschap van koningin Emma. Door Nederlanders beschreven. Dln. 1. (14) 444 blz. Dln. 2. 469 blz.
46603: RITTER, DR.P.H. - Ethische fragmenten. 1edruk.
1623: RITTER, DR. P. H. - Ethische fragmenten. Zesde druk.
29816: RITTER, A. - In allem Christus Predigten von Adolf Ritter, Pfarrer am Traummünster in Zürich. Mit einem Portrait des Verstorbenen.
31483: RITTER, G. - Luther gestalt und tat.
40771: RITTER JR., DR. P.H. / ANTON PIECK - Sentimentele aardrijkskunde waarin opgnomen Zeeuwse mijmeringen / De hoorn van de Schelde
48106: RITTER G - Luther in leven en werk
64402: RITZEMA, K.J. - Het nageslacht van Jacob Sijbolts landbouwer te Warffum en Geertruid Cornelis.genealogische studie van de familie Ritzema.
73648: RITZEMA BOS,J. - Landbouwdierkunde- Nuttige en schadelijke dieren van Nederland, delen 1+2 kompleet
64411: RIVERS, FRANCINE - Een rode draad
23861: RIVERS, F - Leota's tuin.
70162: GELDERLAND - RIVIERPOLDERS - Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland Voorzien van eenn Bladwijzer op den inhoud en Alphabetisch Register. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 September 19856 No. 111, enn afgekondigd bij Provinciaal Blad no.89.
70862: HARRISON RK - ntroduction to the Old Testament
69851: ROB, WILLEM / LEERTOUWER, E. - Spelen en leren spelen. Het spel als opvoedingsmiddel. 1de druk.
49124: KAPITEIN ROB - De avonturen van Kapien Rob 7e deeltje De Vallei der vergeten wereld 79 blz 8e deeltje de terugkeer van peer den scuymer 79 blz en 9e deltje het geheim van de tunnel 78 blz org geb
39115: KENNEDY HUGH (1698-1764); JAMES ROBE (1688-1753) - Geloofwaardig en kort verhaal van 't heerlyke werk Godts, geopenbaart in de overtuiginge en bekeeringe van een groot getal zielen in de gemeinte van Cambuslang, en in andere plaatsen van Schotlandt ... / Alsmede een voorreden van ... Hugh Kennedy ... ; Uit het Engels vertaalt vierde druk 1745 (16)48blz met daarbij Deel: [II]: Nader en uitvoeriger verhaal van 't heerlijke en uitmuntende... werk Godts ... beschreven door James Robe . 1743 (86)158 blz ... deel [III]: Derde stukje of vervolg wegens het nader en uitvoeriger verhaal van t' ... werk Godts ... beschreven door James Robe (64)136 blz
45579: KENNEDY HUGH (1698-1764); JAMES ROBE (1688-1753) - Geloofwaardig en kort verhaal van 't heerlyke werk Godts, geopenbaart in de overtuiginge en bekeeringe van een groot getal zielen in de gemeinte van Cambuslang, en in andere plaatsen van Schotlandt ... / Alsmede een voorreden van ... Hugh Kennedy ... ; Uit het Engels vertaalt vierde druk. Deel: [II]: Nader en uitvoeriger verhaal van 't heerlijke en uitmuntende... werk Godts ... beschreven door James Robe . 1743 (86)158 blz ... deel [III]: Derde stukje of vervolg wegens het nader en uitvoeriger verhaal van t' ... werk Godts ... beschreven door James Robe (64)136 blz
40892: ABERNATY.H/ ARMSTRONG ROBERS - De Grote Gezinsatlas 2002/2003 Themakaarten Nederland/Uitgebreidoverzicht Benelux /Alle landen en kaart /Rijk geillustreerd natuur enncultuurgedeelte / Algemene gegevens can alle landen
72510: WARREN ROBERT - Handboek gezonde gemeent
76251: ROBERT BURTON, TITIA VAN SCHAIK, TEXTCASE - Mijn vogeltuin. Gids voor het creeren van een vogelvriendelijke tuin . Informatie in woord en beeld voor het aanleggen van een vogelvriendelijke tuin
27720: ROBERT, A. / FEUILLET, A. - Introduction a la Bible. Tome I. Introduction Générale ancien testament. (27) 880 blz. Tome II. Nouveau testament. (23) 939 blz.
41500: DOYLE ROBERT E E.A. - Dagelijks leven in bijbeltijd 3e druk
42239: ROBERT, DANIEL - Les églises réformées en france (1800 - 1830) ouvrage publié avec le concours du ministère de l'Education Nationale
43469: CASEY ROBERT J. - Ik zag de oorlog Ned. vert. H.P. van den Aardweg.
48980: LIENWEBER ROBERT - Album met 100(bijbelse) pl;aatjes in kleur van Robert Leinweber
16992: ROBERTO, V.P. - Aurofodina universalis scientiarum divinarum, ex fontibus aureis utriusque testamenti erutarum. Per sententia plusquam decem & octo millia, sub Titulis nongentis & viginti, ordine alphabetico digestis, religiosis & sæcularibus, maximeque Concionatoribus, theologis, aliisque omnibus utilissima, & in viginti libros distributa: a V.P. Roberto Cemeracensi, Capucino provinciæ Insulensis Gallo-Belgicæ.
23864: ROBERTS, C.G.D. - Bewoners van de stilte.
5645: ROBERTSON NICOLL, W. - The Expositor's Bible. A complete exposition of the Bible in six volumes, with index. Edited by W. Robertson Nicoll. With a general introduction and a brief biographical and literary introduction to each book of the Bible by the reverend Oscar L. Joseph Litt. D. 6 delen.
6669: ROBERTSON, J. - Israel's oude godsdienst naar de Bijbelsche en de nieuw-critische voorstelling. Naar de vierde Engelsche uitgave.
45438: ROBERTSONS, A.T. - Beknopte Grammatica op het Grieksche Nieuwe Testament. Voor Nederland vrij bewerkt door Dr. F.W. Grosheide. Met voorbericht van Prof. Dr. J. Woltjer.
15097: ROBIANO, M. L'ABBÉ COMTE DE - Continuation de l'histoire de l'Eglise, de Bérault-Bercastel, depuis 1721 jusque'en 1830; par M. l'Abbé Compte de Robiano.: Deel 1: De la mort de Clément XI, en 1721, a la réception des Jésuites en Russie par Catherine II, en 1779. / Deel 2: De la conspiration des illuminés en 1776, a la fin des persécutions du ton-king et de la cochinchine, vers 1800. / Deel 3: De la persécution élevée en Chine, vers 1784, aux guerisons du prince Hohenlohe, vers 1820. Deel 4: Depuis les commencements de Madame Krudner, vers 1815, jusqu'au pontificat de Pie VIII, en 1829.
77001: ES VAN ROBIEN - Literaire wandeling door Deventer
76388: CROSS ROBIN - Kinderen in de oorlog tijdperk van de tweede wereldoorlog
43605: ROBRAN, PAUL - De strijd om geluk
40594: ROBUR, JOHANNES - Een droom over het jaar 2000. Een interview over het godsdienstig en kerkeljk leven in het jaar 2000
76951: ROCHES,J. DES - Dictionnaire Francois-Flamand nouvele edition
43155: ROCHESTER FORD, SALLIE - Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan. 6e druk.
64423: ROCHESTER FORD, SALLIELEES - Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan. 2e druk.
48964: ROCHESTER FORD, SALLIE - Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan. 5e druk.
69739: RÖCHLING, JOHANN GOTTFRIED (CONREFTOR AM GYMNASIO ZU WORMS) - Lehrreiche unde angenehme Contactische Botübungen nach der beliebten Schellerischen Grammatic den Unfängern der lateinischen Sprache. Zweyte verbesserte Auflage
64424: RODENBURG, A. - Oud Rijswijk.
74501: RODENBURG A. - Bewaakt leven
49021: RÖDER, DR. J. - Marnix von St. Aldegonde vor dem Reichstag zu Worms (1578)
5015: RODOLPH, JOANNES RODOLPHUS - Heidelergsche Catechismus, met eene korte ontledinge der vragen en antwoorden en eene bredere verklaringe der saken, waarin de voornaamste stukken der heilige godsgeleerdheid uitgelegt, en met hunne bewysen, volgens het oogmerk, bevestigt en verdedigt worden, ten gebruike van syne toehoorders opgeheldert. Maar nu uit de Latynsche tale overgeset door Wilhelmus Henricus Fabricius, en voorsien met eene voorreden van Joan vanden Honert, T.H. soon.
76163: OUDEN DEN ROEFOF - Zwendel op Zuid Beve;asnf
76160: OUDEN DEN ROEFOF - Giflozing rond Groningen
76161: OUDEN DEN ROEFOF - Smokkel via sassenhei,
76162: OUDEN DEN ROEFOF - Fraude rondom Flevo;and
72498: KUIPER ROEL - Tot een voorbeeld zult gij blijven' Mr. G. Groen van Prinsterer 1801-1876
72622: MULDER ROEL - Gedenkt aann geen Hijn heeft verricht tien jaar van Lodenstein scholen gemeenschap 1974-1984
45764: BOSCH ROEL A DR - En nooit meer oude psalmen zingen zingendgeloven in een nieuwe tijd
64426: ROELFS, JAN - Addie...pierando
47766: ROELFS, JAN - Addie...pierando
64427: ROELINK, DR. J. - Vlissinger Michiel.
64428: ROELINK, DR. J. - De samenzwering van Leiden. Een historisch verhaal uit het jaar 1587.
71077: ROELINK J. - Vlissinger Michiel (tekeningen van Jan Lutz)
13163: ROELINK, DR. J. - Vlissinger Michiel.
25909: ROELINK, DR. J. - De samenzwering van Leiden. Een historisch verhaal uit het jaar 1587.
43606: ROELINK, J. DR. - In dienst van de erfprins illustraties van G.D. Hoogendoorn
74090: OUDEN ROELOF DEN - Giflozing rond Groningen
73405: PIETERSZ ROELOF - 'Lof onses Heeren Jesus Christi dat is: korte verklaringe Van eenige bysondere Voorbeelden, Gelykenissen, Gesigten: Eeren-tytelen, Cier-namen ende Cierlyke beschriyvingen die Jesu Christo in het Oude en Nieuwe Testament gegeven worden
64429: ROELOFS, JAC. - Onder de geuzenvlag. De slag op de Zuiderzee. Bandtekening en illustraties van J.F. Doeve.
64430: ROELOFS, JAC. - Onder de Geuzenvlag. De slag op de zuiderzee. Bandtekeningen en illustraties van J.F. Doeve.
28526: ROELOFS, JAC. - Onder de geuzenvlag. De slag op de Zuiderzee. Bandtekening en illustraties van J.F. Doeve.
32319: ROELOFS, JAC. - Onder de Geuzenvlag. De slag op de zuiderzee. Bandtekeningen en illustraties van J.F. Doeve.
64431: ROELOFSEN DS H PRED GERF GEM 1852-1930OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen.oefenaar/predikant
64432: ROELOFSEN, H. - Paulus' zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen door H. Roelofsen bij diens vertrek naar Opheusden op 4 augustus 1895.
64433: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 89 blz.
21443: ROELOFSEN DS H PRED GERF GEM 1852-1930OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen.oefenaar/predikant
29146: ROELOFSEN, H. PRED GERF GEM - Paulus zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen. Bij diens vertrek naar Opheusden op 4 augustus 1895.
37078: ROELOFSEN, H. - Het geloof behouden. Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. Met daarbij gehouden toespraken door: Ds. J. R. van Oordt te Zeist, Ds. J. Fraanje te Barneveld, Ds. G. H. Kersten te Rotterdam, Ds. A. Verhagen te Middelburg.
37081: ROELOFSEN, H. - Geen blijvende stad.
17942: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 89 blz. Waarbij geb.: Paulus' zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen, door H. Roelofsen. Bij diens vertrek naar Opheusden op 4 Augustus 1895. 22 blz. Waarbij geb.: Het geloof behouden. Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. Met daarbij gehouden toespraken door : Ds. J.R. van Oort te Zeist, Ds. J. Fraanje te Barneveld, Ds. G.H. Kersten te Rotterdam, Ds. A. Verhagen te Middelburg.17 blz. .
26634: ROELOFSEN, H. - Levensschets ds. H. Roelofsen, em. predikant bij de Gereform. gemeente te Zeist 20 october 1854 - 1 october 1930. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.
26470: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 89 blz.
64435: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
64436: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G. H. Kersten.
64437: ROELOFSEN, H. - Geen blijvende stad.
64438: ROELOFSEN, H. DOOR JAC OVEREEM - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van ds. H. Roelofsen, geb. 20 okt. 1852, overl. 1 okt. 1930. Door Jac. Overeem.
64439: ROELOFSEN, H. PRED GERF GEM - Paulus zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen. Bij diens vertrek naar Opheusden op 4 augustus 1895.
64440: ROELOFSEN, H.. PRED GERF GEM - Het geloof behouden. Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. Met daarbij gehouden toespraken door: Ds. J. R. van Oordt te Zeist, Ds. J. Fraanje te Barneveld, Ds. G. H. Kersten te Rotterdam, Ds. A. Verhagen te Middelburg.
36648: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G. H. Kersten.
76623: ROELOFSEN, H. - Levensschets ds. H. Roelofsen, em. predikant bij de Gereform. gemeente te Zeist 20 october 1854 - 1 october 1930. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.aangevuld met preken
22532: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Ds. H. Roelofsen, em. predikant bij de Gereform. Gemeente te Zeist 20 october 1854 - 1 october 1930. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.me 2 gedachts preken
36457: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
48684: ROEM, H. A. C. - Structuurphenomenologische systematisering van het menszijn door centraalstelling van de vrijheidsbeleving
18796: ROEMELING, C.A. (GEWESENEN PREDIGERS ZU HAARBURG) ( G. ARNOLD / G. T' STEGGEN) - C.A. Roemelings, Nachricht seiner von Gott geschehenen volligen Herausfuhrung aus Babel, wie auch treuherzige Erweckungs-Stimmen zum Ausgang aus Babel. Deme angehangt ein Theosophischer Entwurf von denen (?) Erz-Ketzern, Vernunft und Eigenliebe und G. Arnold's Heilsame Wahrnehmung jeßiger Zeiten, wie auch ein Stuck aus G. T. Steegens von der Mystik, und ein Tractat von innern Leben und der reinen Liebe Gottes.
64442: ROEMELING, C.A. EN GOTTFRIED ARNOLD; GERHARD TERSTEEGEN - C.A. Roemelings, gewesenen Predigers zu Haarburg, Nachricht seiner von Gott geschehenen völligen Herausführung aus Babel, wie auch treuherzige Erweckungs-Stimme zum Ausgang aus Babel : deme angehängt ein theosophischer Entwurf von denen zwey Erz-Ketzern, Vernunft und Eigenliebe, und G. Arnold's Heilsame Wahrnehmung jetziger Zeiten, wie auch ein Stück aus G.T. Steegens von der Mystik, und ein Tractat vom innern Leben und der reinen Liebe Gottes
64443: ROESSINGH, DR. H. K. - Het Veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief.
19248: ROESSINGH, K.H. - De moderne thelogie in Nederland. Hare voorbereiding en eerste periode.
7066: ROESSINGH, DR. H. K. - Het Veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief.
13142: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - En toen werd het feest.
26630: ROEST, B. - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag (weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest. 4e druk
64456: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Siep vindt zijn thuis.
64457: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - En toch wacht het geluk.
64455: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Dory's vuurproef.
64458: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Job en de witte ridders.
71121: ROEST-KLEINMEIJER, T. VAN DER - Jos uit de woonwagen (tweede druk)
64454: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - De rode ballon.
64450: ROEST, B.LEREND OUDERLING GWERF GEM TE SCHERPENZEEL - Geliefde VRindin brieven van Bart Roest aan Mientje Vrijdag. Weduwe van J. ter Haar. Te Rijssen (Ov.)
64449: ROEST, B. - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen ov.
14312: ROEST, BART LEREND OIUDERLING DER GERF GEM TE SCHERPENZEEL - Henoch en Heman. Brieven van Bart Roest aan Floor de Kruijf.
46041: ROEST, JAN VAN DER (1755-1814 PRED. TE BLAUWKAPEL, ELST, AMERSFOORT EN HAARLEM) - Leerredenen (.n over de genoegens van den godsdienst 2e druk
13141: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - De rode ballon.
13143: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Dory's vuurproef.
13145: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Siep vindt zijn thuis.
13146: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - En toch wacht het geluk.
33887: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Job en de witte ridders.
33949: ROEST, B. - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag. Weduwe van J. ter Haar. Te Rijssen (Ov.)
20355: ROEVER, N. DE - Het leven van onze voorouders door mr. N. de Roever, voortgezet door dr. G.J. Dozy 2e druk herzien
6014: ROEVER, N. DE - Het leven van onze voorouders door mr. N. de Roever, voortgezet door dr. G.J. Dozy. Zes delen.
9391: ROGER, JEAN - Land van Jezus. Een portret in 120 foto's.
64459: ROGER, JEAN - Land van Jezus. Een portret in 120 foto's.
64461: ROGERS, N. (1593-1660) - De ware bekeerde sondaar. Ofte een verklaringe over het 15. capittel des H. Euangeliums Lucæ. In sich begrypende dry parabolen van het verloren schaap, den verloren penningh, den verloren sone. Hier is noch by-gevoeght een predikatie op Nehem. 8 vers 5. Door den hoogh-geleerden heere Nehemia Rogers, predikant tot Messing in Essex. Ende nu in de Nederduytsche sprake gebracht door Cornelius à Diemerbroeck, predikant tot Rhenen.
13786: ROGERS, TIMOTHEUS - De erfenis des hemels, of kenteekenen en leerstukken voortgebracht door den geloovige, om te bewijzen, dat het koninkrijk Gods hem toebehoort. Uit het Engelsch met eene voorrede van Justus Muntendam.
64460: ROGERS, DAVID - The Bodleian Library and Its Treasures 1320-1700.(An enchanting glimpse into the medieval world of the University City of Oxford).
64462: ROGERS, PAT - The Oxford illustrated history of English Literature.
64463: ROGERS, TIMOTHEUS - De erfenis des hemels, of kenteekenen en leerstukken voortgebracht door den geloovige, om te bewijzen, dat het koninkrijk Gods hem toebehoort. Uit het Engelsch met eene voorrede van Justus Muntendam.
26780: ROGERS, N. (1593-1660) - De ware bekeerde sondaar. Ofte een verklaringe over het 15. capittel des H. Euangeliums Lucæ. In sich begrypende dry parabolen van het verloren schaap, den verloren penningh, den verloren sone. Hier is noch by-gevoeght een predikatie op Nehem. 8 vers 5. Door den hoogh-geleerden heere Nehemia Rogers, predikant tot Messing in Essex. Ende nu in de Nederduytsche sprake gebracht door Cornelius à Diemerbroeck, predikant tot Rhenen.
34304: ROGERS, PAT - The Oxford illustrated history of English Literature.
37463: ROGERS, N. (1593-1660) - De ware bekeerde sondaar. Ofte een verklaringe over het 15. Capittel des H. euangeliums Luc. In sich begrypende drie Parabolen van Het verloren Schaap, Den verloren penningh, Den verloren sone. Hier is noch by-gevoeght een predikatie op Nehem. 8. vers 5. Door den Hoogh-geleerden Heere Nehemia Rogers pred. tot Messing en Effex ende nu in in de Nederduytsche sprake gebracht door Cornelius à Diemerbroeck. Pred. tot Rhenen.
47518: ROGERS, TIMOTHEUS - De erfenis des hemels, of kenteekenen en leerstukken voortgebracht door den geloovige, om te bewijzen, dat het koninkrijk Gods hem toebehoort. Uit het Engelsch met eene voorrede van Justus Muntendam.
2155: ROGERSON, J. - Atlas van de Bijbel. Vertaling en bewerking: drs. E.W. van der Poll.
64468: ROGGE, KARLA - 't Cieraedt van onse stadt
47266: ROGGE, KARLA - 't Cieraedt van onse stadt
64464: ROGGE, B. - Illustrierte Geschichte der Reformation in Deutschland. Volkstümlich dargestellt von D. Bernard Rogge, Hofprediger in Potsdam. Mit 24 Kunstbeilagen, 118 Textbildern, Faksimiles usw. Wiedergabe von Bildern alter Meister (Cranach, Dürer, Ostendorfer usw.) und moderner Künstler (W.Beckmann, W. von Camphausen, O. Donner, P. Geh, N. Geiger, L. Gey, W. von Kaulbach, G. Königm L. Otto, Lessing, H. Leys, v. Lindenschmit u.v.a.) sowie Originaldarstellungen von Wilhelm Weimar. Anhang: Ausgewählte Predigten D. Martin Luthers. Dritte Auflage (16.-25. Tausend)
64465: ROGGE, B. - Het Evangelie gedurende de vervolging. Eene geschiedenis van den strijd tegen de Hervormde kerk. Naar 't Hoogduitsch van ds. Bernard Rogge. Met 24 kunstdrukken en 82 afbeeldingen in den tekst.
17055: ROGGE, B. - Het Evangelie gedurende de vervolging. Eene geschiedenis van den strijd tegen de Hervormde kerk. Naar 't Hoogduitsch van ds. Bernard Rogge. Met 24 kunstdrukken en 82 afbeeldingen in den tekst.
24453: ROGGE, D. BERNHARD - Das Evangelium in der Verfolgung. Bilder aus den Zeiten der Gegenreformation. Mit Abbildungen im Text und Kunstbeilagen.
47207: ROGGE, B. (BEWERKT DOOR H.M. VAN NES) - Het Christendom in woord en beeld [Met 345 illustratiën eb 40 kunstplaten] 1915. 392 p. Hardcover.
5390: ROGGE, B. - Illustrierte Geschichte der Reformation in Deutschland. Volkstümlich dargestellt von D. Bernard Rogge, Hofprediger in Potsdam. Mit 24 Kunstbeilagen, 118 Textbildern, Faksimiles usw. Wiedergabe von Bildern alter Meister (Cranach, Dürer, Ostendorfer usw.) und moderner Künstler (W.Beckmann, W. von Camphausen, O. Donner, P. Geh, N. Geiger, L. Gey, W. von Kaulbach, G. Königm L. Otto, Lessing, H. Leys, v. Lindenschmit u.v.a.) sowie Originaldarstellungen von Wilhelm Weimar. Anhang: Ausgewählte Predigten D. Martin Luthers. Dritte Auflage (16.-25. Tausend)
64469: ROGGEVEEN, L. - De zeven jongens in de sneeuw. Platen en bandtekening van Pol Dom. Vijfde druk. Vervolg van de zeven jongens van Duinoord. Gedrukt door G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage
77043: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie en vogels 8 druk.
64481: ROGGEVEEN, LEONARD. - Het draaiorgel van meneer Doncker. Met platen ven bandteekening van Willem Backer. Illustraties, zwart-wit en een gekleurd titelplaat en illustraties in de de tekst. De titel op de kaft is Het draaiorgel van meneer Doncker, titel op de titelpagina is, Op stap met meneer Doncker.
64479: ROGGEVEEN, LEONARD - De voetbalclub van de vierde klas. De nieuwe serie
64480: ROGGEVEEN, LEONARD. - Op stap met meneer Doncker. Met platen en bandtekening van Willem Backer. Tweede druk. van "Het draaiorgel van meneer Doncker"
64482: ROGGEVEEN, LEONARD - Voorjaar op de Klaverwei. Tweede druk. Met illustraties van Jan Lutz.
64488: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie n Klaasje 3 druk.
64470: ROGGEVEEN, LEONARD - Bram Alleman.
64471: ROGGEVEEN, LEONARD - Winter op de Klaverwei. Met illustraties van Jan Lutz.
64483: ROGGEVEEN, LEONARD - De zeven jongens van Duinoord. Met platen van Pol Dom. Derde druk. Gedrukt door G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage.
64478: ROGGEVEEN, LEONARD. - Van een kip, een eend, een hond, een kat en een tamme kraai en andere vertellingen. Met tekeningen van de schrijver. Zesde druk.
77044: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie en zijn vriedjes
77045: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie waar zit je? e druk
64486: ROGGEVEEN, LEONARD - Winter op de Klaverwei. Met illustraties van Jan Lutz.
64487: ROGGEVEEN, LEONARD - De zeven jongens van Duinoord. Met platen van Pol Dom. zevende druk. Gedrukt door G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage.
64489: ROGGEVEEN,MARIEKE - Vrienden voor altijd
64485: ROGGEVEEN, LEONARD. - De krant van Kees van Dam. eerste druk. Illustraties van Tjeerd Bottema.
64476: ROGGEVEEN, LEONARD - Piet en Nel, meerdere delen: 2: Gaan naar school, 14e druk 3: Piet en Nel en hun viendjes, 13e druk 4: Piet en Nel hebben vakantie, 12e druk 9: Piet en Nel maken een poppenkast, 9e druk.
64472: ROGGEVEEN, LEONARD - de zeven jongens
64473: ROGGEVEEN, LEONARD - Op stap met meneer Doncker. Derde druk.
64474: ROGGEVEEN, LEONARD - De blauwe Braziliaan.
64484: ROGGEVEEN, LEONARD - Van zes uur 's avonds tot twee uur 's Nachts. Eerste druk.
77051: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie in dekou
13147: ROGGEVEEN, LEONARD - Bram Alleman.
26110: ROGGEVEEN, LEONARD - Winter op de Klaverwei. Met illustraties van Jan Lutz.
34800: ROGGEVEEN, LEONARD - de zeven jongens
38168: ROGGEVEEN, LEONARD - Op stap met meneer Doncker. Derde druk.
38568: ROGGEVEEN, LEONARD - De blauwe Braziliaan.
38569: ROGGEVEEN, LEONARD - De klok voor de spiegel.
39366: ROGGEVEEN, LEONARD - Piet en Nel, meerdere delen: 2: Gaan naar school, 14e druk 3: Piet en Nel en hun viendjes, 13e druk 4: Piet en Nel hebben vakantie, 12e druk 9: Piet en Nel maken een poppenkast, 9e druk.
40417: ROGGEVEEN, LEONARD - Daantje gaat schaatsenrijden
41508: ROGGEVEEN, LEONARD. - Piep! zei de muis en andere vertellingen. Met tekeningen van de schrijver. Vijfde druk.
41509: ROGGEVEEN, LEONARD. - Van een kip, een eend, een hond, een kat en een tamme kraai en andere vertellingen. Met tekeningen van de schrijver. Zesde druk.
64490: ROGIER L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in noord-nederland in de 16e en de 17e eeuw
64491: ROGIER, L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw. Dl. 1: 650 blz. Dl. 2: 832 blz. Dl. 3: (registers en kaarten) 77 blz.
64492: ROGIER, L.J. - Sub Aquila. Bijdragen tot de archeologie en de geschiedenis van Nijmegen.
15889: ROGIER, L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw. Dl. 1: 650 blz. Dl. 2: 832 blz. Dl. 3: (registers en kaarten) 77 blz.
40975: ROGIER, L.J. - Sub Aquila. Bijdragen tot de archeologie en de geschiedenis van Nijmegen.
64493: ROGORD, FRANÇOIS XAVIER - Connaissance de la Mythologie. Par Demandes et par Réponses. Nouvelle Édition. Augmentée des Traits d'Histoire qui ont servi de fondements à tout le systême de Fable; avec une Table très-commode pour les Lecteurs.
34582: ROGORD, FRANÇOIS XAVIER - Connaissance de la Mythologie. Par Demandes et par Réponses. Nouvelle Édition. Augmentée des Traits d'Histoire qui ont servi de fondements à tout le systême de Fable; avec une Table très-commode pour les Lecteurs.
64495: RÖHLER, WALTHER - Das Buch der Reformation Sulorych Zwinglis von ihm selfst und glechzeitigen Quellen erzählt durch Walther Röhler Professor der Kichengeschichte in Zürich. Mit 39 Bildern im Text und 57 Tafeln.
44402: RÖHLER, WALTHER - Das Buch der Reformation Sulorych Zwinglis von ihm selfst und glechzeitigen Quellen erzählt durch Walther Röhler Professor der Kichengeschichte in Zürich. Mit 39 Bildern im Text und 57 Tafeln.
44921: ROHLING, AUGUST - Wat is toch de Talmud? en wat is een Talmud-Jood? Iets uit en over de verderfelijke geloofspunten en praktijken van het Jodendom. geheel herzien en verbeterd door Max van Lamarque
42461: BAKKER ANGELIQUE / BEELAERTS VAN BLOKLAND P. / BLIJDENSTEIN ROLAND / EA. - Het Land Van De Zeven Tuinen Zuid-oost Utrecht in Perspectief ,
64496: ROLAND HOLST, A. - Onderweg. Vierde druk.
64497: ROLAND, NINA - Connie's probleem. Met illustraties van Jan van Weeszenberg.
58039: KALKMAN. ROLAND - Geldjacht Illustraties Adri Burghout. AVI 7
26398: ROLAND HOLST, A. - Onderweg. Vierde druk.
42509: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verzonken grenzen. Tweede druk.
64498: ROLL, J.M.L. - Uren aan de Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch, naar den laatsten, verbeterden druk. De Christen en de eeuwigheid, 1.
13907: ROLL, J.M.L. - Uren aan de Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch, naar den laatsten, verbeterden druk. De Christen en de eeuwigheid, 1.
70209: ROLL, J.M.L. EVANGELISCH LUTHERS PREDIKANT TE GRAVENHAGE - GODSDIENST voor het Hart of uitbo3ezemingen van geloof,hoop en liefde
64500: ROMANUM, MARTYROLOGIUM (GREGORIUS XIII - URBANUS VIII - CLEMENTIS X - CAESAR BARONIUS .) - Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum, Urbani VIII et Clementis X. auctoritate recognitum anostro Benedicti XIV pontifice maximo auctum et castigatum. in Qua ect
77346: MISSALE ROMANUM - Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini Restitutum, B. Pii V. Pontificis Max. Ivssv Editum, Clementis Viii. urbani pape viii Auctoritate Recognitum, una cum omnibus aliorum sanctorum Missis abinnocentiox ect .
46443: MISSALE ROMANUM - Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini Restitutum, B. Pii V. Pontificis Max. Ivssv Editum, Clementis Viii. urbani pape viii Auctoritate Recognitum, una cum omnibus aliorum sanctorum Missis abinnocentiox ect .
72738: ROMBACH, OTTO. ILLUSTRATIES, ANTON PIECK - Heer Alexius (deel 1 en 2, 'De strijd om Isabella' en 'Wereld zonder grenzen'). In het Nederlands overgebracht door J. Wim Crom
41671: D'ESPALLIER V. - CHORUS A. - GEERTS V.M. - GIELEN J.J. - KRIEKEMANS A. - ROMBOUTS F.S. O.R.V - .Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs
64501: ROMEIJN, DR. JAN - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. met een voorwoord van prof. dr. G.W. Kernkamp; met medewerking van Dra. A. Romein-Verschoor en bijdragen van Dr. P.J. Bouman, Dr. O. Noordenbos, Dr. Rob. van Roosbroeck en Herman Vos illustratie verzorgd door Srs. H. van der Bijll
6230: ROMEIJN, DR. JAN - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. met een voorwoord van prof. dr. G.W. Kernkamp; met medewerking van Dra. A. Romein-Verschoor en bijdragen van Dr. P.J. Bouman, Dr. O. Noordenbos, Dr. Rob. van Roosbroeck en Herman Vos illustratie verzorgd door Srs. H. van der Bijll
64503: ROMEIN J. - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen
64505: ROMEIN, JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen. 10edruk
64506: ROMEIN, T.A., VEEN, S.D. VAN, - Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland. Handschrift nagelaten door Ds. T.A. Romein in leven predikant te Scharmer. Bijgebonden: Aanvullingen en verbeteringen van Romein's naamlijst der predikanten in de hervormde gemeenten van Friesland. Verzameld door Dr. S.D. van Veen, Ned. Herv. preidkant te Groningen. 3 delen in 1 band.
29587: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C. (RED) - Rijk in God.
5988: ROMEIN, JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen. 10edruk
74747: ROMER, JOHN - Geschiedenis en Archeologie van de Bijbel.
64508: ROMER, HERMAN - Rotterdam voordat de bommen vielen Literatuur en verantwoording, herkomst illustraties, register. Portret op voorflap. Niet alleen fraai fotoboek over het vooroorlogse Rotterdam maar ook een leesboek vol anecdotes, gebaseerd op de jeugdjerinneringen van de schrijver gecombineerd met verhalen van tijdgenoten.
64509: ROMIG, EDGAR FRANKLIN - The tercentenary Year a record of the celebration of the Three hunderdth anniversary of the founding of the first church in Nem Netherland, New York, and the beginning of organized religious life under the reformed (Dutch) church in America
38121: ROMIJN, AART. - Van Hollandsche jongens in de Duitse tijd. 7e druk.
77335: ROMIJN, W. - Het Werkpaard. Schetsen van het voorbije landleven.
72360: ROMIJN A. - Een gewoon meisje en toch...., Geïllustreerd door Adri Alindo, achtste druk
49235: ROMIJN, A - In en om de pastorie. Geïllustreerd door Jan lutz.
74785: JANSONS DRS. A.G.P. ROMPAY L. VAN - Efrem de Syrier uitleg vna het boek Genesis, Christelijke bronnen 5
64511: ROMPEL, FREDERIK - Gedenkschriften van Paul Kruger. Premie van het nieuws van den dag.
6068: ROMPEL, FREDERIK - Gedenkschriften van Paul Kruger. Premie van het nieuws van den dag.
76870: BUSSER MARIANNE EN SCRODER RON - Het Sinterklaasboek voor peuters en kleuters Met tekenin gen van Dagmar Stam 4e druk
64512: RONA, JUTKA - Langs kloosters en abdijen routes in Nederland en Belgie
47366: RONA, JUTKA - Langs kloosters en abdijen routes in Nederland en Belgie
45971: RONHAAR, J.H. - Palestina. geillustreerd met 15 kaartjes en figuren en 15 platen met 29 foto's & illustraties. Vreemde Landen en Landstreken 5. Vele aspecten - zoals topografie, geologie, economisch leven, flora en fauna, de bevolking, folklore, culturele toestand - van Palestina worden uitgebreid beschreven. Met name veel aandacht voor het sociale en politieke leven met aparte hoofdstukken betreffende de Arabische kwestie, de Klaagmuur, de "Engelsche" kwestie en het Zionisme.
2384: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
74867: RONKEL, PH.S. VAN - - Maleis Woordenboek. Maleis-Nederlands/Nederlands-Maleis in de officiële spelling vierde druk
64516: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
64517: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
64518: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) THE DR, EN PRED TE LEIDEN - Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk. Door Phil. S. van Ronkel, theol. dr. en pred. te Leiden.
26892: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) THE DR, EN PRED TE LEIDEN - Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk. Door Phil. S. van Ronkel, theol. dr. en pred. te Leiden.
18567: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
40948: RONNER, L - De drukkunst der late Middeleeuwen en op de drempel van De Gouden Eeuw.
27769: ROO, DR. E. J. DE - Godlastering. Rechtsvergelijkende studie over blasfemie en andere religiedelicten. proefschrift
64519: ROOD, PETRUS THEODORUS MARIA - Proofs, intuitions and diagrams. Kant and the mathematical method of proof. Academisch Proefschrift.
47460: ROODA, D. J. - Het Rampjaar 1672
23562: ROODBEEN, J. (RED.) - Gisbertus Voetius 1589-1676. Meer dan wijsheid. Onder redactie van J. Roodbeen.
37118: ROODBEEN, J. - Woorden van Spurgeon. Verzameld en voorzien van een levensschets. deel 2
36988: ROODBEEN-HEEMCK, RITA E.A. (REDACTIE) - Bûmkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren.
16848: ROODBEEN, J. - Uit het leven van Maarten Luther. Deel 1: Van mijnwerkerszoon tot aflaatbestrijder (1483-1517) Deel 2: Twistgesprekken met Rome. (1517-1519).
36833: ROODBEEN, J. - Woorden van Spurgeon II.
75717: ROODNAT, BAS - Rotterdam is niet niks. Met bijdragen van o.a. Hans Andreus, Rinus Ferdinandusse. Geïllustreerd door Peter van Straten
75248: N.N. (DIV AUTEURS O.A J L ADRIANE- A G VAN ANROOY- H C ROOGE - Christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter Geloofsversterking en opbouwing tot een Godsdienstig Leven 1872
25668: N.N. (DIV AUTEURS O.A J L ADRIANE- A G VAN ANROOY- H C ROOGE - Christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter Geloofsversterking en opbouwing tot een Godsdienstig Leven
64529: ROOIJ, REIN VAN. - KIJKEN IN DE TOEKOMST een beeld van de explosieve ontwikkeling der communicatiemedia. . met een voorwoord van Prof. Dr. Fred L. Polak Research Edward Kamerbeek. eindredactie Pierre Huyskens, Lay-out Joop Bulten. Rijk geillustreerd.
64528: ROOIJ, J. VAN - Gerard Zerbolt van Zutphen. I: Leven en geschriften proefschrift. (deel 2 nooit verschenen)
23877: BLUYSSEN JAN GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij.
51081: BLUYSSEN JAN GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij.
74071: ROOIJEN DRS. R.P. VAN - Frederik van Houten
64530: ROOIJEN, M. VAN. - Een vrolijk drietal.
23866: ROOIJEN, M. VAN. - Een vrolijk drietal.
48206: ROOIJENDIJK, LAMBERT; DIJT, ANTOINETTE; WIJERS, GERT JAN" - De mens in thema`s, Een thematische behandeling van de menselijke levensloop (vierde druk)
73454: ROON, A. VAN - Een onderzoek naar de authenticiteit van de brief aan de Epheziërs (Diss.)
64537: ROORDA, T.B.(ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische Kunst in Nederlandsch bezit; Choix d'Objets d'Art d'Extrême Orient conservés dans les Pays Bas. Première Série/ no 23 v/d 275 ex
64536: ROORDA VAN EIJSINGA, W. A. P. - Bloemen in loover.
12200: ROORDA VAN EIJSINGA, W. A. P. - Bloemen in loover.
47312: ROORDA, T.B.(ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische Kunst in Nederlandsch bezit; Choix d'Objets d'Art d'Extrême Orient conservés dans les Pays Bas. Première Série/ no 23 v/d 275 ex
77237: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELDPOEL - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 5
77236: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELDPOEL - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 2
77235: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELDPOEL - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 3
75249: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELDPOEL - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 9
64557: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy
64556: ROOS, H. DE - Kameleon omnibus 2. -De Kameleon brengt geluk -Ruim baan, Kameleon -Volle kracht, Kameleon Geïlustreerd door Gerard van Straaten
64554: ROOS, H. DE - De Kameleon vaart door
70642: ROOS, H. DE - De kameleon op volle toeren 22edruk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
71964: ROOS H. DE - de Kameleon viert feest!, geillustreerd door G. van Straaten 9e druk
71967: ROOS H. DE - alle hens aan dek Kameleon , geillustreerd door G. van Straaten 9e druk
71972: ROOS H. DE - de Kameleon houdt koers , geillustreerd door G. van Straaten 20e druk
71975: ROOS H. DE - de Kameleon schiet te hulp , geillustreerd door G. van Straaten 8e druk
71977: ROOS H. DE - de schippers van de Kameleon, geillustreerd door G. van Straaten 32e druk
73212: ROOS, H. DE - Ruim baan Kameleon. 14e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
32417: ROOS, G. - Vrijheid van Christelijk getuigenis? over de botsing tussen joden en de gereformeerde gezindte.
47155: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 4
73204: ROOS, H. DE - de Kameleon ligt op de loer
73217: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon heeft succes! Geillustreerd door Gerard van Straaten.
25307: ROOS, J.PRED GERF GEM IN NED OPHEUSDEN/BARNEVELD - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame. Bevestiging en intrede van Ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Chilliwack op donderdag 15 oktober 1987.
66305: STEGEMAN B EN ROOS DEN A - Uit het verleden van STAPHORST bladzijden uit de geschiedenis van staphorst,Rouveen en Ijhorst
64545: ROOS, G. - Meer dan een belofte. Tweeerlei kinderen des verbonds.
75115: ROOS, J C - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 1 1e of 3e druk
74072: ROOS G. - Schepen in de nacht, verassende ontmoetingen in het verre oorden
31637: ROOS, H. DE - Speurders met de Kameleon. Geïllustreerd door ruudhameeteman 25e druk.
64558: ROOS, J.L. DE - Natuurkunde en het vliegtuig. Deel 1.
64548: ROOS, H DE - De schippers van de Kameleon : 21e druk
64549: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon knapt het op. 7e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
64550: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon treft doel. 4e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
64546: ROOS, G. - Wat zal men dan antwoorden...?
64565: ROOS, JOANNES (AERTS-PRIESTER 1620-1703) - De heylige invallen op 't Gebed des Heeren, (...) Den Derden Druk.
30863: ROOS, G. - Het groene tapijt of de straten van goud. Van het kerkelijk erf.
28713: ROOS, H. DE - Kameleon. Volle kracht kameleon. 10e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
28673: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon krijgt nieuwe vrienden. 1e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
28674: ROOS, H. DE - Op reios met de Kameleon Geillustreerd doorRuud Hameeteman 14 e dru
40639: ROOS, JOANNES (AERTS-PRIESTER 1620-1703) - De heylige invallen op 't Gebed des Heeren, (...) Den Derden Druk.
75996: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - DavidsREislied zeven preken overpsalm 23
75997: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - Christus trouwezorg over de gemeente alscheid Opheusden bevestiging en intredete Barneveld
28704: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon houdt stand. 11e druk. Geillustreerd Door Ruud Hameeteman.
73339: ROOS, H. DE - Kameleon omnibus de Kameleon in de storm 24e druken Alle hens aan dek Kameleon 22e rukGeïlustreerd door Gerard van Straaten
73703: ROOS, H. DE - De Kameleon doet een goede vangst! Geïllustreerd Ruud Hameeteman 2e druk
73220: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon altijd paraat. 17e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73223: ROOS H. DE - met de Kameleon op avontuur, geillustreerd door G. van Straaten 13e druk
73224: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon brengt geluk. 18e druk. Geillustreerd door Ruud Hameeteman
73225: ROOS H. DE - de Kameleon vaart voorop, geillustreerd door G. van Straaten 8e druk
73226: ROOS H. DE - de Kameleon schiet te hulp , geillustreerd door G. van Straaten 16e druk
73227: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon treft doel. 16e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73234: ROOS, H. DE - De Kameleon helpt altijd 6e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73239: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon viert feest. 16e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73249: ROOS H. DE - de Kameleon geeft vol gas , geillustreerd door G. van Straaten 4e druk
73200: ROOS, H. DE - De Kaneleon in het goud
30620: ROOS, J.L. DE - Natuurkunde en het vliegtuig. Deel 1.
37718: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon treft doel. 4e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
37795: ROOS, G. - Meer dan een belofte. Tweeerlei kinderen des verbonds.
40499: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy
43026: ROOS, H. DE - De Kameleon in de storm Geïllustreerd Ruud Hameeteman 23 e druk
43027: ROOS, H. DE - Trouwe vrienden van de Kameleon Geïllustreerd door G. van Straaten Leeftijd tot 12 jaar 9e druk
45083: ROOS, H DE - De schippers van de Kameleon : Filmeditie
47494: NYPERS C EN ROOS DE S H - (STATENVERTALING). Het Boeck Jobs.
49267: ROOS, H. DE - Kameleon. De Kameleon altijd paraat 26e druk
73203: ROOS, H. DE - de Kameleon in woelig water
73207: ROOS, H. DE - Vivat kameleon!
73222: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy 27e druk
75986: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - Davids Reis;iedzeven preken overPsalm 23
48589: VAN ROOSBROECK R., VAN DER ESSEN L., GANSHOF F.L., GORIS A.J., DE MAEYER R., QUICKE FR., DE STURLER J., VAN DE WEERD H., VAN WERVEKE H., LEBEER L, LYNA F., LAMBERTY MAX, LISSENS R.F. DR, VAN GOETHEM F. PROF. DR - Geschiedenis van Vlaanderen; I: Inleiding, oudste geschiedenis, middeleeuwen; II: Middeleeuwen 13e en 14e eeuw ; III: Het Bourgondisch tijdvak 15e eeuw; IV: Vlaanderen in de 16e eeuw; V: 17e en 18e eeuw;
71823: ROOSBROECK R. VAN - Willem van Oranje
64567: ROOSENSCHOON, W - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken. Door Wies Roosenschoon. De vermaken van een denkend leven zijn niet schitterend; ze doen niet sterk aan; maar ze zijn gelijk aan 't zagte groen. Ze versterken het oog onzer ziele, en wij worden ze nooit moede.
26033: ROOSENSCHOON, W - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken. Door Wies Roosenschoon. De vermaken van een denkend leven zijn niet schitterend; ze doen niet sterk aan; maar ze zijn gelijk aan 't zagte groen. Ze versterken het oog onzer ziele, en wij worden ze nooit moede.
45419: ROOTHAERT, MR. A. - Vlimmen trilogie.
64569: ROOY, SIDNEY H. - The Theology of Missions in the Puritan Tradition. A Study of Representative Puritans: Richard Sibbes, Richard Baxter, John Eliot, Cotton Mather, and Jonathan Edwards.
74933: ROOY, MAX VAN. - Beelden van het landleven. Nederlandse agrarische monumenten Verzameling beeldhouwwerken met een agrarisch karakter in de publieke ruimte. Uitgave van RABObank
48602: ROOY, SIDNEY H. - The Theology of Missions in the Puritan Tradition. A Study of Representative Puritans: Richard Sibbes, Richard Baxter, John Eliot, Cotton Mather, and Jonathan Edwards.
72229: ROOZE, FRANK - Jozef, Genesis 37-50, verklaring van een bijbelgedeelte
14334: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - Het Evangelie van Mattheüs voor de gemeente verklaard in bijbellezingen.
64575: ROOZEMEIJER, J.H.L. - De christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs, door J.H.L. Roozemeijer. Zevende druk
64572: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - Het Evangelie van Mattheüs voor de gemeente verklaard in bijbellezingen.
64573: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - Het christelijk geloof. Door J.H.L. Roozemeijer, predikant bij de Herv. Gemeente te Arnhem.
64574: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - De Christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs. Vijfde druk.
25173: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - De Christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs. Vijfde druk.
45602: ROOZEMEIJER, J.H.L. - De christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs, door J.H.L. Roozemeijer. Zevende druk
36998: ROOZEMOND, R. - Ikonen. Algemene Katalogus. (de wijenburgh-echteld)
64576: ROP, ANT. L. DE - Dichtbundeltje voor Knapen en Meisjes, door Ant. L. De Rop.
34703: ROP, ANT. L. DE - Dichtbundeltje voor Knapen en Meisjes, door Ant. L. De Rop.
76120: RORING, W.G.A.J. - Kerkelijk en wereldlijk Twente. Historische schetsen. 2 delen in 1 band.Witkam. 1978. Ongewijzigde herdruk 1978 der uitgave van 1909-1911.
64585: ROS, B. VAN DER (RED.) - Geschiedenis van de christelijke dagbladpers in Nederland
64579: ROS, A. - Ds. Van Lodenstein en de Franse overheersing. Een dramatische periode uit het leven van Ds. Jodocus van Lodenstein. Met enkele liederen en brieven.
64580: ROS, AD - Nederlandse Psalmberijmingen. (15e t/m 20e eeuw) Deel 1. 109blz deel 2. 249 blz geb
64581: ROS, AD - Kleine Kerkgeschiedenis van de West/Veluwe. Voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
64582: ROS, AD - Nederlandse Psalmberijmingen. (15e t/m 20e eeuw) Deel 1. 109blz geb
64583: ROS, B. VAN DER (EINDREDACTIE) - Het christelijk dagblad in de samenleving. Roeping en opdracht.
64584: ROS, B. VAN DER - Het Christelijk dagblad in de samenleving roeping en opdracht
64586: ROS, MARTIN-NEMILE BRUGMAN - Privé Domein1966-1984
39723: ROS, AD - Kleine Kerkgeschiedenis van de West/Veluwe. Voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
74645: FIERET DRS. W. ROS A. - Theodorus à Brakel Wilemus à Brakel en Sara Nevius
54572: ROS, A. - Theodorus à Brakel, een voorbeeld van allertederste Godsvrucht
19666: ROS, B. VAN DER (EINDREDACTIE) - Het christelijk dagblad in de samenleving. Roeping en opdracht.
31598: ROS, A. - Ds. Van Lodenstein en de Franse overheersing. Een dramatische periode uit het leven van Ds. Jodocus van Lodenstein. Met enkele liederen en brieven.
42679: ROS, B. VAN DER - Het Christelijk dagblad in de samenleving roeping en opdracht
46983: ROS, MARTIN-NEMILE BRUGMAN - Privé Domein1966-1984
7759: ROS, AD - Nederlandse Psalmberijmingen. (15e t/m 20e eeuw) Deel 1. 109blz deel 2. 249 blz geb
1061: ROSCAM ABBING, PROF. DR. P.J. - Inleiding in de bijbelse theologie.
44781: ROSCAM ABBING, P.J. - Actuele uitdagingen aan de christenheid / Over vragen die door onze tijd aan het christendom ter beantwoording worden voorgelegd
7792: ROSCAM ABBING, PROF.DR. P.J. - Predikantswerk. In verband met communicatie- en leertheorie.
19697: RÖSCHELIUS, M. JOHAN BAPTISTA - Q.B.V. ad locum Plinii, ex libr. II. Cap. XIII. Exercitatio Mathematica de Admiranda VI refractionis circa defectus lunæ horizontales, quam pro loco in amplissima facultate philosophica sibi benevolè tributô, defendet præses M. Johan: Baptista Röschelius, sempr. Hungarus. Respondente Nicolao Garleffo Cadovio, aurica-Frisio ss. th. & phil. stud. Ad diem XIII. januarii A. 1681. In auditorio Majori, Horis matutinis.
64592: ROSEGGER, P.K. - Die Schriften des Waldschulmeisters
43599: ROSEGGER - De zoons van de houtvester
40405: ROSENBERG L C , A R E - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 22] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates, introduction by Malcolm C Salaman
69842: ROSENBOOM, J.B. - Leiders- en voorturncursussen Leidraad deel 1 en 2 -
64594: ROSENBUSCH, CHR. - Christophori Rosenbuschs Replica auff dess Calumnianten Lucæ Osiandri Verantwortung wider die Jesuiter. Darinn gemelte Verantwortung / seiner / dess Osianders / vorigen Warnung gleich / das ist / ohn allen Grund und nichtig / unwidersprechlich dargethan / und an Tag geben wirdt. Ecclesiastici IIII. Non contrdicas verbo veritatis vllo modo, & de mendacio ineruditionis tuæ confundere.
39479: ROSENFELD, DR. HENRY; HANEGBI, YEHUDA; SEGAL, MARC. - De kibboets. Een portret in 150 foto's.
64597: ROSENOW, EMIL - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
64598: ROSENOW, EMIL - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
768: ROSENOW, EMIL - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
14317: ROSENOW, EMIL - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
64600: ROSEVAL, R.W. - De archieven der Hervormde Gemeente Charlois C.A. 1583-c. 1954
33202: ROSEVAL, R.W. - De archieven der Hervormde Gemeente Charlois C.A. 1583-c. 1954
40373: ROSMAN, IR. L.A.S, E.I. - Nederlandsche electrotechnische jaarkalender voor het jaar 1924. (10e jaargang) met veel reclame/avententies
64602: ROSMAN, S. - Het goede bericht.... Grepen uit de geschiedenis. 75 jaar school voor Christelijk volksonderwijs te Kethel.
29099: ROSMAN, S. - Het goede bericht.... Grepen uit de geschiedenis. 75 jaar school voor Christelijk volksonderwijs te Kethel.
59273: KUBLER ROSS - LESSEN VOOR LEVENDEN
45728: KUBLER ROSS - LESSEN VOOR LEVENDEN
64604: ROSSEM, DHR. A. VAN - Dierbare Bijbel. uit De Peinzende Christen. Ds. P. Broes.
40042: ROSSEM, DHR. A. VAN - Dierbare Bijbel. uit De Peinzende Christen. Ds. P. Broes.
64612: ROSSUM, RIE VAN - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. Tweede helft zesde leerjaar.
64608: ROSSUM, RIE VAN - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. eerste helft derde leerjaar.
64607: ROSSUM, R. VAN - De eerste kerstboom in ons land. Een oud kerstboekje van F. Bungener naverteld door Rie van Rossum, geïllustreerd door G.D. Hogendoorn. Tweede druk.
32339: ROSSUM, RIE VAN - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. eerste helft derde leerjaar.
38055: ROSSUM, RIE VAN - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. Tweede helft zesde leerjaar.
43555: ROSSUM, RIE VAN - guusje uit de guodsbloem
937: ROT, D. - Israëls verleden, heden en toekomst door D. Rot.
64613: ROT, D. - Israëls verleden, heden en toekomst door D. Rot.
15106: ROTARIO, T. F. - Apparatus universæ theologiæ moralis pro examine ad audiendas confessiones. Auctore Francisco Rotario. Editio novissima, cui nunc primum accedit, pars quarta continens historiam poenitentiæ publicæ. Notis et animadversionibus illustratam.
64614: ROTARIO, T. F. - Apparatus universæ theologiæ moralis pro examine ad audiendas confessiones. Auctore Francisco Rotario. Editio novissima, cui nunc primum accedit, pars quarta continens historiam poenitentiæ publicæ. Notis et animadversionibus illustratam.
64615: ROTEMEIJR, H.J.M. - Het geheim van het s.s. 'borneo' tweede druk
44039: ROTEMEIJR, H.J.M. - Het geheim van het s.s. 'borneo' tweede druk
76865: KERSTEN G H PRED GERF GEM TE ROTERDAM - de Saambinder wekld Gerf Gem 17e t/m 20e jaaragang 1935/39
69640: BURGER H-J ROTGANS - AVONDROOD bloenlezing en overzicht der Stadfriese,Amelandse en Biltse Letteren met drioe kaartjes en zeventien portretten met de pen getekend doot J Rotgans Harm Tiesing reeks no 12
64616: ROTGANS, LUKAS (1653-1710) - Poezy van verscheide mengelstoffen; met kunstplaaten versiert.
67839: VISSER PIET DR. WINSEMIUS ROTH - Balanceren op de smalle weg. Liber amicorum voor dr. C. van Duin, dr. A.G. Hoekema en prof.dr. S. Voolstra
64617: ROTH, ANN - Het Jeruzalem borduurboek. Ann Roth. Achttien gedenkwaardige plaatsen in Jeruzalem in kleur met beschrijving en nauwkeurig aanwijzingen voor verwerking in kruisteken.
9423: ROTH, ANN - Het Jeruzalem borduurboek. Ann Roth. Achttien gedenkwaardige plaatsen in Jeruzalem in kleur met beschrijving en nauwkeurig aanwijzingen voor verwerking in kruisteken.
51782: BRIENZER-ROTHORN - Panorama von Brienzer-Rothorn 2351 m ü.m.
19561: BRIENZER-ROTHORN - Panorama von Brienzer-Rothorn 2351 m ü.m.
64618: ROTHUIZEN, DR. G.TH. - wat is theologie ?
44821: ROTHUIZEN, G. TH. - Allemaal zondagen. Beschouwingen over de Heidelbergse Catechismus.
44822: ROTHUIZEN, DR. G.TH. - wat is theologie ?
64620: ROTIER L N E A - Wanneer belijden met lijden gepaard gaat lezingen over het lijden
64621: ROTSTEIN-VAN DEN BRINK, K. - Wie luistert met foto's van Aart Veldman tweede druk
42487: ROTSTEIN-VAN DEN BRINK, K. - Wie luistert met foto's van Aart Veldman tweede druk
64622: ROTT, JEAN - Investigationes Historicae. Eglises et Societe aux XVIe Siecle. Gesammelte Aufsätze
36920: ROTT, JEAN - Investigationes Historicae. Eglises et Societe aux XVIe Siecle. Gesammelte Aufsätze
72581: KLEIJN PLEUN ROTTEDAM - Hoe kunnen de zonden van Gods Volk als paarlen gehecht worden aan de Kroon der verdiensten Christi
74563: MULLER PL DR. LEIDEN/ UN GER J H W ROTTERDAM - ONZE GOUDEN EEUW de republieK DER VERENIGDE NederlanDEn in Haar bloeitijd
1456: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Sions Roem en Sterkte. Verklaring van de zevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.2dln
14322: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
68839: WILDEBOER G PRED NED HERV TE ROTTERDAM - TERGEDACHTENIS zestal leerredenen met kort levens bericht
28132: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions roem en sterkte. Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van ds. A. Rotterdam. Opnieuw uitgegeven en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz. Daarbij: Deel 2: 462 blz.
64626: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
64627: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van Ds. A. Rotterdam. Op nieuw uitgegeven, en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz.art 1-15
64628: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Belijdenis en geloofshervorming. Volgens de originele uitgave van 1755.
64630: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
5193: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
64633: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Ontfermende leiding
17449: KOK K SR ROTTERDAM - Wandelen in het licht. Christelijk Gereformeerde kerk Rotterdam-West. 1927-1977. Met 4 preken ds K Groen- Ds F Laman - DS H C an de Ent en Dsan Leeuwe
64625: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zion's roem en sterkte, ofte verklaaring van de zeevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis. Vooraf gaat een historisch berigt, nopens de Belydenis en Geloofshervorming in de Nederlanden. door Arnoldus Rotterdam, bedienaar des Goddelyken Woords te Zuilen.
69715: RAALTE VAN JAMES ROTTERDAM - De rechtstoestand der Burgerlijke aandeelen Maatschappij Proefschrift
75257: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Sions Roem en Sterkte. Verklaring van de zevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.2dln
5619: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van Ds. A. Rotterdam. Op nieuw uitgegeven, en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz.art 1-15
28087: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Sions roem en sterkte. Verklaring van de zevenendertig artikelen der Nederlandsche geloofsbelijdenins. 2 delen.
3787: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zion's roem en sterkte, ofte verklaaring van de zeevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis. Vooraf gaat een historisch berigt, nopens de Belydenis en Geloofshervorming in de Nederlanden. door Arnoldus Rotterdam, bedienaar des Goddelyken Woords te Zuilen.
75805: ROTTERDM - De Haven van Rotterdam beknopt geillustreerde beschrijving der havenwerken van Rotterdam met uitslaande kaartenvijfde druk
71766: ROUBOS K DR. - 1-2 KRONIEKEN DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
40238: ROUBOS K DR. - 1-2 KRONIEKEN DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
64635: ROUKEMA, DR. R. - De uitleg van Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs in de tweede en derde eeuw.
14325: ROUKEMA, DR. R. - De uitleg van Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs in de tweede en derde eeuw.
47641: ROVER, P. A - Een vreselijke avond, en toch...
45969: ROVER, PIET DE - Behouwe vaart. een verjhaal over de binnenvaart rond 1900 met 44 foto,s van Willem van Malsen
64637: ROVER, P. A - Een vreselijke avond, en toch...
64638: ROVER, P. A. DE - Naar 't Heilig Blad 4e druk
64658: ROVER, P.A. DE - Dirk de struikrooier
64667: ROVER, P.A. DE - De wondere tocht
64665: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geillusteerd Henk Poeder 4e druk
64646: ROVER, P.A. DE - Naar 't Heilig Blad
64647: ROVER, P.A. DE - Naar de "zuivere rivier" derde druk.
64645: ROVER, P.A. DE - Als 't water roept
64643: ROVER, P.A. DE - Ferme jongens. Een boek voor jongens van 12 tot 16 jaar.
64644: ROVER, P.A. DE - Ysgang. Geillustreerd door M.L. Middelhoek.9e druk
64666: ROVER, P.A. DE - Wolken en Zon. tweede druk edeceaeditie nummer 7. een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar.
64663: ROVER, P.A. DE - De waterreus
64664: ROVER, P.A. DE - Marientje`s verlangen geillustreerdHenk Poeder
64650: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. Nummer 7.
64651: ROVER, P.A. DE - Ysgang. 4e druk
64652: ROVER, P.A. DE - Wim , de kleine schipper 2e druktekeningen G Douwe
64653: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geillusteerd Henk Poeder
64654: ROVER, P.A. DE - De wondere tocht
64660: ROVER, P.A. DE - In donkere stormnacht
64669: ROVER, PIET DE - Behouwe vaart.
64670: ROVER, PIET DE - Behouwe vaart. een verjhaal over de binnenvaart rond 1900 met 44 foto,s van Willem van Malsen
64640: ROVER, P.A. DE - De kerk op mars: Zendingsgeschiedenis, vertel- en voorleesboek. 2e druk
64641: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. derdedruk Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geilustreerd door JaapVeenendaal
64642: ROVER, P.A. DE - Wim , de kleine schipper 2e druktekeningen G Douwe
64657: ROVER, P.A. DE - De waterreus
64662: ROVER, P.A. DE - Ick sal gedwenken, nationalenale bevrijdingsuitgave voor de jeugd
64668: ROVER, PIET DE - Als 't water roept. 5e druk. Illustraties van Gerard Douwe.
64656: ROVER, P.A. DE - Rovers op de rivier. Een speurdersverhaal.
64639: ROVER, P.A. DE - Naar 't heilig Blad. Bijbelvertelling en -verklaring voor de rijpende jeugd. Het Oude en Nieuwe Testament.
21385: ROVER, P.A. DE - Calvijn de reus uit Noyon levensroman.
64649: ROVER, P.A. DE - Naar de "zuivere rivier" tweede druk.
45986: ROVER, P.A. DE - Het gebeurde bij Riccone. Roman van een blijde reis.
13329: ROVER, P.A. DE - Ferme jongens. Een boek voor jongens van 12 tot 16 jaar.
19444: ROVER, PIET DE - Als 't water roept. 5e druk. Illustraties van Gerard Douwe.
20286: ROVER, P.A. DE - Ysgang. Geillustreerd door M.L. Middelhoek.9e druk
2093: ROVER, P.A. DE - Naar 't heilig Blad. Bijbelvertelling en -verklaring voor de rijpende jeugd. Het Oude en Nieuwe Testament.
23786: ROVER, P.A. DE - Als 't water roept
23788: ROVER, P.A. DE - Naar 't Heilig Blad
34280: ROVER, PIET DE - Behouwe vaart.
37629: ROVER, P.A. DE - Naar de "zuivere rivier" derde druk.
45964: ROVER, P.A. DE - Naar de "zuivere rivier" tweede druk.
45965: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. Nummer 7.
45966: ROVER, P.A. DE - Ysgang. 4e druk
45967: ROVER, P.A. DE - Wim , de kleine schipper 2e druktekeningen G Douwe
45968: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geillusteerd Henk Poeder
45972: ROVER, P.A. DE - Op jacht naar boeven en "moerkoot". Een speurdersverhaal
45974: ROVER, P.A. DE - De wondere tocht
45976: ROVER, P.A. DE - Kerstfeest in de roef
45978: ROVER, P.A. DE - Rovers op de rivier. Een speurdersverhaal.
45979: ROVER, P.A. DE - Een vreeselijke avond en toch ...
45982: ROVER, P.A. DE - Dirk de struikrooier
45984: ROVER, P.A. DE - In donkere stormnacht
45985: ROVER, P.A. DE - Door donker en dood.
45987: ROVER, P.A. DE - Ick sal gedwenken, nationalenale bevrijdingsuitgave voor de jeugd
45988: ROVER, P.A. DE - De waterreus
46012: ROVER, P.A. DE - Marientje`s verlangen
48269: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geillusteerd Henk Poeder 4e druk
49073: ROVER, P.A. DE - Wolken en Zon. tweede druk edeceaeditie nummer 7. een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar.
6185: ROVER, P.A. DE - De kerk op mars: Zendingsgeschiedenis, vertel- en voorleesboek. 2e druk
9053: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. derdedruk Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geilustreerd door JaapVeenendaal
9055: ROVER, P.A. DE - Wim , de kleine schipper 2e druktekeningen G Douwe
13130: ROWAAN, HANS - De uilenjacht.
44593: ROWAAN, HANS - Pieter
13131: ROWAAN, HANS - Fort aan de Lek.
47713: ROWAAN, HANS - Het wilgenslootje
77256: ROY, DANIEL LE (1661-1722, KOOG AAN DE ZAAN, ROTTERDAM) - Theologia Historc0-diactica of de De waarheid der heilige Godgeleertheid In haar gewigstigste LEER STUKKEN beide uit haar regte beginselen betoogt en het pvereenstemmend gevoelen,zoovan oudeKERKVADERS alslatere beroemde GODGELEERDE vevestigd met byvoegingen van de erste opkomst en vootgang der dwalingen tegen dezelvr die nader aangewezen en wederlegt worden door DANIEL LE ROY den tweedecdruk nageziern en van veele drukfauten gezuivert en met een voorreden verrijkt door BERNARDUS ten DAM te ROTTERDAM
1043: ROY, DANIEL LE (1661-1722, KOOG AAN DE ZAAN, ROTTERDAM) - De waarheid der heilige Godgeleertheid in haar voornaamste hoofdstukken kortelijk verklaart en uit den Woorde Gods nader bevestigt Door Daniël le Roy, In zijn levvn Bedienaar des Godlijken Woords in de Gemeinte Jesu Christi te Rotterdam. En vermeerdert met twee belydenis predikatien bevattende kortelijk 't Hooftzakelijke der geheele H. godgeleertheit; door denzelve auteur nagelaten. Den vierden druk, gecorriceert en met een voorrede verrijkt door Justus Muntendam, bedienaar des Goddelyken woords in dezelve Gemeente.
64674: ROY J J - Beschouwing der voorzeggelingdes ouden testament .
10589: ROY, J. J. LE / SALVERDA, M. - Handleiding bij de beoefening van de kennis der natuur, ten dienste van onderwijzers en annkomende onderwijzers. Eerste deel - 2e druk.
64677: ROY, CHRISTINA - De Visschers knaap.
64676: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Met het oog op onderweg. Een tocht in woord en beeld langs monumenten in Nederland.
64679: ROY, J. J. LE - De Goddelijke Openbaring des bijbels. Eerste deel.
54827: FRIES PAUL ROY - Religion and the hope for a truloy human existence
12315: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Met het oog op onderweg. Een tocht in woord en beeld langs monumenten in Nederland.
40030: ROY, CHRISTINA - De Visschers knaap.
44507: ROY J J - Beschouwing der voorzeggelingdes ouden testament .
4942: ROY, J. J. LE - De Goddelijke Openbaring des bijbels. Eerste deel.
36454: ROYAARDS, HERM. JOH. (1794-1854) - Geschiedenis der Invoering en Vestiging van het Christendom in Nederland. Eene, door de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Letterkunde, Schoone Kunsten en Wetenschappen. bekroonde prijsverhandeling, van Herm. Joh. Royaards, doctor en hoogleeraar der Godgeleerdheid te utrecht, Lid van de derde klasse van het Kon. Nederl. Instituut.
11955: ROYAARDS, C. W. / P. JONGENS EN MR. H. E. PHAFF. - Het stadhuis van Haarlem. Algemeen restauratieplan.
39587: ROYAARDS, HERM. JOH. - Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in Nederland. derde vermeerderde en verbeterde uitgave.
64684: ROYAUMONT, HEERE DE ROYAUMONT OVERSTE VAN SOMBREVAL (1625-1709) - De historien des Ouden en Nieuwen Testaments, met stigtelijke toepassingen, getrocken uit de heilige vaderen, om de zeden in allerhande staten van menschen te reguleren. / In 't Frans beschreeven door den heere de Royaumond, overste van Sombreval ; Vertaelt, en met vaerzen op yder hooftstuk verzien
64685: ROYAUMONT, HEERE DE ROYAUMONT OVERSTE VAN SOMBREVAL (1625-1709) , FRANÇOIS VAN HOOGSTRATEN (1632-1696] - De historien des Ouden en Nieuwen Testaments, met stichtelijke toepassingen, getrocken uit de heilige vaderen, om de zeden in allerhande staeten van menschen te regelen. / In 't frans beschreven door den heere De Royaumond (...) Vertaelt, en met vaerzen op yder hooftstuk verzien door F.v.H.
64683: ROYAUMONT, HEERE DE ROYAUMONT OVERSTE VAN SOMBREVAL (1625-1709) - De historien des Ouden en Nieuwen Testaments, met stichtelyke toepassingen, getrocken uyt de HH. Vaderen, om de zeden in allerhande staeten van menschen te reguleren. In't Frans beschreven door de Heere de Royaumont Overste van Sombreval. Vertaelt, met veersen op ieder hoofstuck versien, en met schoone printen verciert
64686: ROYEN, P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper
64687: ROYEN, RENNY VAN - Hans en zijn poesje.
64688: ROYEN. P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper (Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste)
13133: ROYEN, RENNY VAN - Hans en zijn poesje.
37141: ROYEN, P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper
45440: ROYEN. P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper (Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste)
41410: JONG DE A J EN ROZEMA H P - De posthistorie van Rhenen Elst Veenendaal
64689: ROZENDOM, JAN - 28 rozen - Gedichten van Jan Rozendom
64690: ROZENDOM, JAN - Rozebottels - Gedichten van G. J. Rozendom
64692: RUBEN, DS. M. (1840-1910) - De weg welke de Heere gehouden heeft met de persoon van Marius Ruben, in leven leraar en bedienaar des Goddelijken Woords in de verstrooide gemeente Jezu Christi, in de Provinciën Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland, in vereniging afgezondrd tot de Standaard der Waarheid, vervat in Gods onfeilbaar getuigenis en de belijdenisgeschriften der Nederduits Gereformeerde Kerk, vastgesteld in de synode Nationaaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.Deze beschrijving is tot zijn veertigste jaar.
43028: RUBEN, DS. M. (1840-1910) - De grafsteen afgewenteld. Vier predikatiën over de opstanding van Jezus Christus. naar aanleiding van Marcus 16 : 1-7 Joh. 10 : 16-18 Luc. 14 : 13-24 en Joh. 10 : 24-28
23916: RUBEN, DS. M. (1840-1910) - De grafsteen afgewenteld. Vier predikatiën over de opstanding van Jezus Christus.
1882: RUBEN, DS. M. (1840-1910) - Den Weg welke den Heere gehouden heeft met den persoon van Marinus Ruben, in leven leeraar en bedienaar des Goddelijken Woords in de verstrooide gemeente Jezu Christi, in de Provincien Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland, in vereeniging afgezonderd tot den Standaard der Waarheid, vervat in Gods onfeilbaar getuigenis en de belijdenis Schriften der Nederduitsch Gereformeerde Kerk, vastgesteld in de Synode Nationaal gehouden te Dodrecht in de jaren 1618 en 1619. Deze beschrijving is tot zijn veertigsten jaar.
16792: RUBEN, DS. M. (1840-1910) - De grafsteen afgewenteld. Vier predicatiën over de opstanding van Jezus Christus. 127 blz. En: Vier uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, door Bernardus Smytegelt. 75 blz.
22888: RUBEN, DS. M. (1840-1910)GEREFORMEERD LERAAR TE TERNEUZEN - De grafsteen afgewenteld. Vier predicatiën over de opstanding van Jezus Christus.
42635: RUBEN, DS. M. ( TER NEUZEN 1840-1910) - De ster uit het oosten: in drie leerredenen met voorrede van P Soeteman
57563: HUYSMANS DR. RUD. - Wazo van Luik in den Ideeënstrijd zijner dagen
69884: RUDIGER - TOOSJE vrij naar het duitsch vertaald
64698: RUDLPH, HARTMUT - Evangelische Kirsche und Vertriebene 1945 biz 1972. Band I: Kirchen ohne Land. Band II: Kirchen in der Neuen Heimat.
36921: RUDLPH, HARTMUT - Evangelische Kirsche und Vertriebene 1945 biz 1972. Band I: Kirchen ohne Land. Band II: Kirchen in der Neuen Heimat.
74565: HAMEL RUDOLF - Groeten van deVeluwe en het Rijk van Ninmegen Toerisme uit vervlogentijden
64334: RIJKEBOER RUDOLF - Het boek in onze4 handen de boeiende ontsaansgeschiedenis van de bijbel en de vertalingen in een voor ons begrijpelijke taal
64699: RUDOLPH, R.J.W. - Calvinisme en socialisme. Een woord voor onzen tijd.
25695: RUDOLPH, R.J.W. - Calvinisme en socialisme. Een woord voor onzen tijd.
34073: RUË, PÈRE DE LA - Sermons du père de la ruë, de la Compagnie de Jesus. Pour le caresme. In drie delen.
64700: RUË, PÈRE DE LA - Sermons du père de la ruë, de la Compagnie de Jesus. Pour le caresme. In drie delen.
19143: RUEVER GRONEMAN, SARUS ADRIAAN JACOB (1810-1873) - Diatribe in Johannis Wicliffi, reformationis prodomi, vitam, ingenium, scripta, quam, quod Deus bene vertat, ex auctoritate rectoris magnifici L.G. Visscher, phil. th. mag. litt. hum. doct. et prof. ord., amplissimi seantus academici consensu, et verendae facultatis theologicae decreto, pro gradu doctoratus, summisque in theologia honoribus et privilegiis, in academia Rheno-Trajectina, rite et legitime consequendis, publico ac solenni examini submittit Sarus Adrianus Jacobus de Ruever Groneman, Alphensis, ad diem XXIV Junii, a. MDCCCIIIVII, hora I.
76831: HOOGEWERF G CRODE RUG - DONKERE DAGEN een verhaal uit 1672 geillusstreerd kleurplaat
72321: RÜHMER, E. - Matthias Grünewald complete editie van zijn schilderijen, met een inleidende beschouwing van Joris-Karl Huysmans en een cataloque raisonné
64703: RUIGROK, DS. L.W.CH. E.A. - Om het behoud van de Nederlands Hervormde Kerk.
37815: RUIGROK, DS. L.W.CH. E.A. - Om het behoud van de Nederlands Hervormde Kerk.
64704: RUIJGHOK L W CH, DS. - Kerkelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Gemeente 2009
64705: RUIJGHOK L W CH, DS. - Kerkelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Gemeente 2008
46851: RUIJGHOK L W CH, DS. - Kerkelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Gemeente 2009
46853: RUIJGHOK L W CH, DS. - Kerkelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Gemeente 2008
64707: RUIJGROK. L.W. C - Om het behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk
64708: RUIJGROK. L.W. C - Om het fundament. De VPKN: een breuk met de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk
64709: RUIJTER, H.A. DE. - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5: 1-5.
64710: RUIJTER, J. DE (WONENDE TE HARTENGSVELD) - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar wonende te Hartengsveld.
64711: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.
64712: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.
64713: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim over het jaar 1893 op 1894. Door J. de Ruijter, overleden te Hardinxveld, den 3 Arpril 1894, in den ouderdom van ruim 75 jaar.
25414: RUIJTER, J. DE (WONENDE TE HARTENGSVELD) - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar wonende te Hartengsveld.
29206: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.
34040: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.
39430: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar wonende te Hartengsveld.
40205: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim over het jaar 1893 op 1894. Door J. de Ruijter, overleden te Hardinxveld, den 3 Arpril 1894, in den ouderdom van ruim 75 jaar.
76074: RUISSEN, M.J. - Bunyan's heilige oorlog naverteld voor jonge mensen. 5e druk ille Rino Visser
64714: RUISSEN, M.J. - Bunyan's heilige oorlog naverteld voor jonge mensen. 5e druk ille Rino Visser
47147: RUISSEN, TH - Gods trouw overdacht 1944-2004 een historische terugblik op 60 jaar gereformeerde gemeente te waardenburg
21495: RUIT, MEVR. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van mevrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Braal. Met een voorwoord van Ds. P. Blok.
46325: RUITENBERG, DS .P. VAN - Klagen mag 52 overdenkingen over omgaan met lijden
76069: RUITENBERG, DS .P. VAN - Naar de Hemel52 overdenkingen over Leven na de Dood
75893: RUITENBURG, DS. P. VAN - Elkaar begrijpen 52 bijbeloverdenkingen over hoe we met elkaar omgann in het huwelijk en gezin
64719: RUITENBURG, P. VAN / HOFMAN, H.A. / HUGENSE, P. - Is dat discrimineren? Een bijbels-theologisch, een historische en een juridische verkenning.
46173: RUITENBURG, DS. P. VAN - Wie God Is 52 bijbeloverdenkingen over hoe God zich openbaart
35446: RUITENBURG, P. VAN - Bijn BEKEERD TOT VLAK VOOR DE POORT
26512: RUITENBURG, P. VAN / HOFMAN, H.A. / HUGENSE, P. - Is dat discrimineren? Een bijbels-theologisch, een historische en een juridische verkenning.
46174: RUITENBURG, DS. P. VAN - Naar den hemel leven en dood in 52 bijbeloverdenkingen
64726: RUITER, JAN DE - Nog eene kleine gedachtenis. Hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 april 1894. in den ouderdom van ruim 75 jaar.
64724: RUITER, JAN DE - Het leven van Jan de Ruiter en zijn brieven. Samengesteld door H. J. van Dijk.
64725: RUITER, JAN DE - Nog eene kleine gedachtenis van onzen vriend Jan de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te hardinxveld, den 3 april 1894. In den ouderdom van ruim 75 jaar.
64721: RUITER, J. - Nog eene kleine gedachtenis van onze vriend Jan de Ruiter Gzn. Hetwelk is gevonden na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3den april 1894, in den ouderdom van ruim 75 jaar.
64722: RUITER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim over 't jaar 1893 op 1894
64723: RUITER, JAN DE GZ. - Nog eene kleine gedachtenis van onzen vriend J. de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 april 1894. In den ouderdom van ruim 75 jaar.
1884: RUITER, JAN DE - Het leven van Jan de Ruiter en zijn brieven. Samengesteld door H. J. van Dijk.
23278: ESCH- DE RUITER M. VAN - Gods genade verheerlijkt in de bekering van Jan van Esch te Wijk Met voorwoord en naschrift van wijlen Ds. Chr. van Dam.
17070: RUITER, JAN DE / CAPELLE, LEEN / BREEDVELD, NEELTJE - Overgeschoten brokskens van Jan de Ruiter te Hardinxveld, L
1743: RUITER, JAN DE GZ. - Nog eene kleine gedachtenis van onzen vriend J. de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 april 1894. In den ouderdom van ruim 75 jaar.
25136: RUITER, JAN DE - Nog eene kleine gedachtenis van onzen vriend Jan de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te hardinxveld, den 3 april 1894. In den ouderdom van ruim 75 jaar.
27184: RUITER, JAN DE - Nog eene kleine gedachtenis. Hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 april 1894. in den ouderdom van ruim 75 jaar.
31334: RUITER, J. - Nog eene kleine gedachtenis van onze vriend Jan de Ruiter Gzn. Hetwelk is gevonden na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3den april 1894, in den ouderdom van ruim 75 jaar.
35130: RUITER, JAN DE / CAPELLE, LEEN / BREEDVELD, NEELTJE - Overgeschoten brokskens van Jan de Ruiter te Hardinxveld, Leen Capelle te Maassluis en Neeltje Breedveld te Delft. Met een voorwoord van H. v.d. Hoven te Giessendam. 2e druk.
76594: RUITERBEEK - School met de Bijbel Overwoud-Lunteren 1978-2003DS
64735: RULER, A. A. VAN - Bijzonder en algemeen ambt.
64736: RULER, A. A. VAN - Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome.
64747: RULER, DR. A. A. VAN - Theologisch werk.
64728: RULER A A - Onze tijd. Kuypers idee eener christelijke cultuur.
64730: RULER, A. A. VAN - Droom en gestalte. Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van Christendom en politiek.
64739: RULER, A. A. VAN - De dood wordt overwonnen. 1 Corinthen 15 in morgenwijdingen.
64737: RULER, A. A. VAN - Verwachting en voltooiing. Een bundel theologische opstellen en voordrachten.
64745: RULER, A.A.VAN - Die christliche Kirche und das Alte Testament.
64731: RULER, A. A. VAN - Visie en vaart.
64732: RULER, A. A. VAN - Verhuld bestaan.
64743: RULER, A. A. VAN - visie en vaart
64744: RULER, A. A. VAN - De dood wordt overwonnen. 1 Corinthen 15 in morgenwijdingen.
5836: RULER, DR. A. A. VAN - Theologisch werk.
5837: RULER, DR. A. A. VANBO - Op gezag van een apostel.
5855: RULER, A. A. VAN - Marcus 14: 1-41.
64740: RULER, A. A. VAN - Het onze Vader.
64741: RULER, A. A. VAN - Theologie van het apostolaat.
64742: RULER, A. A. VAN - De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde.
44841: RULER, A.A. VAN - De meeste van deze is de liefde. Het hart omvat de dingen en heeft ze lief
44238: RULER, A. A. VAN - visie en vaart
44243: RULER, A.A.VAN - Die christliche Kirche und das Alte Testament.
45029: RULER A A - Onze tijd. Kuypers idee eener christelijke cultuur.
5839: RULER, A. A. VAN - Visie en vaart.
5841: RULER, A. A. VAN - Verhuld bestaan.
5846: RULER, A. A. VAN - Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome.
5847: RULER, A. A. VAN - Verwachting en voltooiing. Een bundel theologische opstellen en voordrachten.
5858: RULER, A. A. VAN - De dood wordt overwonnen. 1 Corinthen 15 in morgenwijdingen.
5861: RULER, A. A. VAN - Het onze Vader.
5862: RULER, A. A. VAN - Theologie van het apostolaat.
5864: RULER, A. A. VAN - De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde.
8465: RULER, ARNOLD ALBERT VAN - De vervulling van de wet. Proefschrift.
64753: RULLMAN, J.C. - Isaäc da Costa. Serie I No. 9. Oze groote mannen. Ongesneden exp.
25470: RULLMAN, J.C. - Isaäc da Costa. Serie I No. 9. Oze groote mannen. Ongesneden exp.
34187: RULLMAN, J.C. - Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschets.
64760: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 4e druk.
64761: RULLMANN, J. C. - Doleantie-stemmen.
64762: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 2e herziende druk
64755: RULLMANN, J. C. - Onze voortrekkers. Met 17 portretten.
64758: RULLMANN, J. C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederl. Herv. Kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 3e druk.
64759: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst.
64763: RULLMANN, J.C. - Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschetst door R.L. Rullmann. (Geillustreerd).
64765: RULLMANN, J.C. - Onze voortrekkers.
64757: RULLMANN, J. C. - Een man van singuliere gaven. Dr. W. H. Gispen (1833-1909) in zijn leven en werken geschetst.
64764: RULLMANN, J.C. - Isaäc da Costa. Serie 1 No. 9. Onze Groote Mannen.
64756: RULLMANN, J. C. - Een nagel in de heilige plaats. De reform. der kerk in de 19e eeuw. Histor. geschetst. Reveil en afscheiding.
13252: RULLMANN, J. C. - Onze voortrekkers. Met 17 portretten.
15893: RULLMANN, J. C. - Een nagel in de heilige plaats. De reform. der kerk in de 19e eeuw. Histor. geschetst. Reveil en afscheiding.
15894: RULLMANN, J. C. - Een man van singuliere gaven. Dr. W. H. Gispen (1833-1909) in zijn leven en werken geschetst.
15896: RULLMANN, J. C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederl. Herv. Kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 3e druk.
15899: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst.
15901: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 4e druk.
15902: RULLMANN, J. C. - Doleantie-stemmen.
25545: RULLMANN, J.C. - Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschetst door R.L. Rullmann. (Geillustreerd).
32388: RULLMANN, J.C. - Isaäc da Costa. Serie 1 No. 9. Onze Groote Mannen.
33413: RULLMANN, J.C. - Onze voortrekkers.
46537: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 2e herziende druk
75412: PETRI RULOO - Groot is Uw trouw Degeschiedenis vann de nietgeregisteerde evangekiechristen-baptisten in de voormalige Sovjet Unie
64767: RUPKE, CH. VDM - Het jubeljaar is aangebroken. Aantekeningen bij Lucas 4:1 - 5:32.
8271: RUPKE, CH. VDM - Het jubeljaar is aangebroken. Aantekeningen bij Lucas 4:1 - 5:32.
64769: RUPPERT, DR. M. - Luther en de boerenopstand. Stichting Lutherse uitgeverij en boekhandel.
64770: RUPPERT, M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
64768: RUPPERT, DR. M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
1913: RUPPERT, DR. M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
27677: RUPPRECHT, WALTER / WARTH, WALTER - Calwer Predigthilfen. Herausgegeven von Herbert Breit und Claus Westermann.
64771: RUPPRECHT, WALTER / WARTH, WALTER - Calwer Predigthilfen. Herausgegeven von Herbert Breit und Claus Westermann.
64772: RUPPRECHT, WALTER / WARTH, WALTER - Calwer Predigthilfen. Herausgegeven von Herbert Breit und Claus Westermann.
64773: RUSSCHER J - Stophorst toen en Nu fotoboek
48138: RUSSCHER J - Stophorst toen en Nu fotoboek
46926: BERTRANDT RUSSELL - Sententies Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
64777: RUSSELL-MUIRHEAD, L. - Ireland. With a complete atlas of Ireland and 15 other maps and plans. Second edition.
54623: FLINT W.RUSSELL - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 27] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates, introduction by Malcolm C Salaman
30128: RUSSELL-MUIRHEAD, L. - Ireland. With a complete atlas of Ireland and 15 other maps and plans. Second edition.
40403: FLINT W.RUSSELL - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 27] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates, introduction by Malcolm C Salaman
71698: RUSSER, G.A. - Sporen over de Veluwe. Amersfoort - Apeldoorn. Reeks: Schaffelaarreeks, nr.31.
34455: RUSTIGE, D. (1889-1963, KANDIDAAT CHR. GEREF. KERK, PRED. VRIJE GEMEENTE TE LEERDAM/HARDERWIJK) - Gekneusde olijven. Tweede serie 'Sermoenen uit Niemandsland' d.w.z. het randgebied tussen de kerkelijke fronten.
64778: RUSTIGE, D - Komt en laat ons wederkeren tot de Heere predikatie over Hosea 6 vers 1
64785: RUSTIGE, JACS - De Hartog en zijn Aanklagers.
21707: RUSTIGE, JACS - De Hartog en zijn Aanklagers.
48557: RUSTIGE, D - Komt en laat ons wederkeren tot de Heere predikatie over Hosea 6 vers 1
23951: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw, verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers. Tweede onveranderde druk.
7379: RUTGERS, F. L. - Kerkelijke adviezen standaard werk betreffende zaken over de kerkorde
77147: KLEUN H G DR. PRED TE WIJNGAARDENJHR MR A F DE NAVORNIN LOHMAN EN DE F L RUTGERS - FEITN of VERZINSELS bschouwingen der rechtsbevoegheid onzer plaatselijke kerken contra Jhr Mr A F de Navornin Lohman en De F L Rutgers
64788: RUTGERS C. A. - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen
64812: RUTGERS, M. - De kleren van Wilma Landman.
64813: RUTGERS, V.H. / WATERINK, J. E.A. - De Vrije Universiteit in oorlogstijd.
35888: RUTGERS, M. - De eenzame jager.
64805: RUTGERS, F. L. (THEOL. DR. EN PROF.) - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
64795: RUTGERS VAN DER LOEFF, A. (1808-'85 ZUTPHEN) - Godsdienstige oefeningen een volksleesboek over de christelijke waarheid.
64798: RUTGERS, A.. - Vogels van AUSTRALIE 2dln
64793: RUTGERS VAN DER LOEFF, A 1808-85. (THEOL. DOCT. EN PRED. TE LEIDEN) - Bijdragen tot de kennis van onzen Heer en Zaligmaker JEZUS CHRISTUS 2e druk
64802: RUTGERS, DR. F.L. - De geldigheid van de oude kerkeordening der Nederlandse gereformeerde kerken.
64803: RUTGERS, DR. F. L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw.
64804: RUTGERS, F. L. (THEOL. DR. EN PROF.) - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
64799: RUTGERS, A.. - Vogels van AZIEdeel 2
64796: RUTGERS, A. - Tropische Volièrevogels .
64801: RUTGERS, DR. F. L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw. Werken der Marnix-Vereeniging. Serie 2 - deel 3. Verzameld en uitgegeven.
42251: RUTGERS, F. L. - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zoveel die door hemzelven is uitgeoefend. ingeleid door Dr. W. van 't Spijker
64797: RUTGERS, A.. - Vogels van ZUID AMERIKA 2dln
24884: RUTGERS, V.H. / WATERINK, J. E.A. - De Vrije Universiteit in oorlogstijd.
2578: RUTGERS, F. L. (THEOL. DR. EN PROF.) - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
2581: RUTGERS, F. L. (THEOL. DR. EN PROF.) - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
29746: RUTGERS, M. - De kleren van Wilma Landman.
31750: RUTGERS, DR. F. L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw. Werken der Marnix-Vereeniging. Serie 2 - deel 3. Verzameld en uitgegeven.
33145: RUTGERS, D. - Koos e Presto.
40350: RUTGERS, DR. F.L. - De geldigheid van de oude kerkeordening der Nederlandse gereformeerde kerken.
48839: RUTGERS, A. - Tropische Volièrevogels .
74082: DOBSCHINER JOHANNA-RUTH - Te mogen leven (negende druk)
64814: RUTHERFORD, SAMUEL - Religious Letters by the Rev Samuel Rutherford
64816: RUTHERFORD, SAMUEL - Ziele-Voedsel uit eenige brieven van den Godzaligen. In leven professor aan de academie en predikant in de kerk van ST. Andrews in Schotland. Welke brieven uit het Engelisch vertaald zijn door Jacobus Koelman
71829: RUTHERFORD, SAMUEL - Religous Letters by the Rev Samuel Rutherford edited by The Rev Charles Thomson
42795: RUTHERFORD, SAMUEL - Lieflijk licht voor blinden Uit het Engels vertaald en ingeleid door A.P. Bijl
39793: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De beproeving en zegepraal des geloofs. Uit het Engelsch vertaald door Ds. IJ. Doornveld, Pred. te Lage Vuursche, en C.B. van Woerden te Akkrum.
23202: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Godsdienstige brieven van Samuel Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrews in Schotland. in het Nederlandst vertaald door Jacobos Koelman, bedienaar des Heylige Evangelium tot Sluys bij Vlaanderen. . Deel III: (78) 655 (32) blz. Met boekenlijst van uitgever Johannes Boekholt, 16 blz. (Deel 3 is een uitgave van Boekholt uit 1687)
26346: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De weenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefdelijk vertroost. Vijf preeken over Joh. XX : 9-17. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden.
38641: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De verloren zoon nagespeurd in zijn dwaasheid, de vader in zijn genadige en onveranderlijke liefde en zijn broeder in zijn hardnekkige blindheid en vijandschap.
64824: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De slaperige Bruid Door haren Liefste bezocht, gewekt en verlevendigd, een zich onttrekkenden Christus zoekende, en Zijn schoonheid roemende. Vijf preken over Hoogl. 5: 1-10 en andere keurstoffen. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Zeist.
21548: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht, waarin sommige gevallen van zielsonrust in zwakgelovigen en gronden van onderwerping onder de afwezigheid van Christus, met de ebben en vloeden van vrije genade, zijn opengelegd. Verhandeld in leeredenen over het Evangelie van Johannes Hoofdstuk 12: 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33. Hier zijn ook eenige noodzakelijke afwijkingen tusschen gevoegd, overeenkomstig de gelegenheid des tijds, nopens verschillende dwalinger der Antinomianen en eene korte verdediging van de leer der Protestanten tegen de algemene bewering der Arminianen, dat Christus voor alle en een ieder der menschenkinderen gestorven is; de moraal en het voorstaan van de wederstandelijke bekeering van zondaren, en welk geloof van allen in de zichtbare Kerk vereischt wordt, om welks gemis velen veroordeeld zijn. Vertaald door C. B. van Woerden te Zeist Deel I en II.
75880: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Hier zyn toegevoegd twee voorredens, d'eene aan de gemeynte van Sluis; de andere aan de gevluchte Franschen, vervolgt en verdrukt, wegens haar vast aankleven aan Christus' waarheydt dln in twee banden
21494: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De verloren zoon nagespeurd in zijn dwaasheid, de vader in zijn genadige en onveranderlijke liefde en zijn broeder in zijn hardnekkige blindheid en vijandschap. Zeven predikaties over Lukas 15: 11-32. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
64832: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De slaperige Bruid door haren Liefste bezocht, gewekt en verlevendigd, een zich onttrekkenden Christus zoekende, en Zijn schoonheid roemende. Vijf preeken over Hooglied V: 1-10 en andere keurstoffen. Door Samuel Rutherford, prof. in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews - Schotland. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden - Zeist.
64833: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De beproeving en zegepraal des geloofs. Uit het Engelsch vertaald door Ds. IJ. Doornveld, Pred. te Lage Vuursche, en C.B. van Woerden te Akkrum.
76290: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - DE BRIEVEN vertaald door Jac Koelman
29205: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Het bedrukte en verdrukte wormke Jacobs door den Heere bemoedigd met de belofte, dat het over zijn vijanden triumfeeren en zich in den Heere verheugen en roemen zal. Zes preeken over Jesaja 41: 14-16 en andere keurstoffen door Samuël Rutherford, prof. in de godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews - Schotland. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
64826: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De bruiloft des Lams. Predikatie over Openb. 19 : 7-10. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden - Zeist.
64829: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De slapende Christus ontwaakt door gebeden Boetpredikatie, nieuwe en behalve de spelling onveranderde uitgave.
64817: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. Of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht. Vertaald door C. B. van Woerden.
1436: RUTHORFORD, SAMUEL VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predikatiën over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Alsook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam.
64830: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De verloren zoon nagespeurd in zijn dwaasheid, de vader in zijn genadige en onveranderlijke liefde en zijn broeder in zijn hardnekkige blindheid en vijandschap.
23042: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS); SIMONIDUS, SIMON - De slapende Christus ontwaakt door Gebeden. Verklaring over de woorden Luc. 8:22 v. v Gedaan voor het eerwaardig huis des Heeren op hun ingestelden vastendag.
64822: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De triumferende Christus. Uit het engels vertaald door C. B. van Woerden.
64827: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De slaperige Bruid door haren Liefste bezocht, gewekt en verlevendigd, een zich onttrekkenden Christus zoekende, en Zijn schoonheid roemende. Vijf preeken over Hooglied V: 1-10 en andere keurstoffen. Door Samuel Rutherford, prof. in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews - Schotland. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden - Zeist.
64831: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden.
64819: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. Of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht. Vertaald door C. B. van Woerden.
64820: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost door Samuel Rutherford, professor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
64834: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht, waarin sommige gevallen van zielsonrust in zwakgelovigen en gronden van onderwerping onder de afwezigheid van Christus, met de ebben en vloeden van vrije genade, zijn opengelegd. Verhandeld in leeredenen over het Evangelie van Johannes Hoofdstuk 12: 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33. Hier zijn ook eenige noodzakelijke afwijkingen tusschen gevoegd, overeenkomstig de gelegenheid des tijds, nopens verschillende dwalinger der Antinomianen en eene korte verdediging van de leer der Protestanten tegen de algemene bewering der Arminianen, dat Christus voor alle en een ieder der menschenkinderen gestorven is; de moraal en het voorstaan van de wederstandelijke bekeering van zondaren, en welk geloof van allen in de zichtbare Kerk vereischt wordt, om welks gemis velen veroordeeld zijn. Vertaald door C. B. van Woerden te Zeist Deel II.
24777: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De bruiloft des Lams. Predikatie over Openb. 19 : 7-10. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden - Zeist.
64821: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De verloren zoon. Zeven predikaties over Lukas 1 : 11 - 32. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden.
42826: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De beproeving en zegepraal des geloofs. Uit het Engelsch vertaald door Ds. IJ. Doornveld, Pred. te Lage Vuursche, en C.B. van Woerden te Akkrum.
64818: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Godsdienstige brieven van Samuel Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrew's in Schotland. Op nieuw uit het Engelsch vertaald.
39134: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Het bedrukte en verdrukte wormke Jacobs. Zes predikaties over Jesaja 41 : 14 - 16. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden - Zeist.
14336: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. Of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht. Vertaald door C. B. van Woerden.
17867: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS); BUNYAN, JOHN - De slapende Christus ontwaakt door gebeden. Verklaring over de woorden Luc. 8: 22 v.v. Gedaan voor het eerwaardig huis des Heeren op hun ingestelden vastendag.
38639: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Wormke Jacobs door de Heere bemoedigd met de belofte dat het over zijn vijanden triumferen en zich in de Heere verheugen en roemen zal. Zes predikaties over Jesaja 41: 14-16. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden.
38743: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Slaepende christus ontwaekt deur ghebeden; ofte verklaering over de woorden, Luc. 8. 22.
26921: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De slapende Christus ontwaakt door gebeden Verklaring over de woorden Luc 8 : 22 v.v.
64825: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Godsdienstige brieven van Samuel Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrews in Schotland. in het Nederlandst vertaald door Jacobos Koelman, bedienaar des Heylige Evangelium tot Sluys bij Vlaanderen. 1e en 2e deel (200 brieven) tot Groningen, by Seerp Bandsma, 1754 Deel I: (50) 318 blz. Deel 2 (aparte titelpagina ) (50) 302 blz. Deel III: (78) 655 (32) blz. Met boekenlijst van uitgever Johannes Boekholt, 16 blz. (Deel 3 is een uitgave van Boekholt uit 1687)
3623: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Godsdienstige brieven van Samuel Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrew's in Schotland. Op nieuw uit het Engelsch vertaald.
16716: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost door Samuel Rutherford, professor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
32986: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De slapende Christus ontwaakt door gebeden Boetpredikatie, nieuwe en behalve de spelling onveranderde uitgave.
38642: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden.
64838: RUUSBROEC. AMPE, A. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroec: b Genadeleer
64839: RUUSBROEC. AMPE, A. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroec :A schepping en chrisologie
64837: RUUSBROEC --- AMPE, ALB. - Ruusbroec. Traditie en werkelijkheid.
64841: RUYS, TH. - Petrus Dathenus. Door dr. Th. Ruys
47995: RUYS, TH. - Petrus Dathenus. Door dr. Th. Ruys
5568: RUYS, TH. - Petrus Dathenus. Door dr. Th. Ruys
64842: RUYTER, H.A. DE - Over den weg, die tot ware grootheid geleidt. Voorgesteld naar 2 Samuel 22: 36b door H.A. de Ruyter.
64843: RUYTER, H.A. DE - De hemelvaart van Christus. Voorgesteld naar Psalm 68: 19 door H. A. de Ruyter. 2e druk.
64844: RUYTER, H.A. DE - De zegenrijke verandering van een vreeselijken vijand in een vriend van den Christus. Voorgesteld naar Hand. 9: 11b door H.A. de Ruyter.
64845: RUYTER, H.A. DE - Over den weg, die tot ware grootheid geleidt. Voorgesteld naar 2 Samuel 22:36b.
35318: RUYTER, H.A. DE - pinkterfeest het feest der vervuling Handelingem 2 vers1-4
64846: RUYTER, H.A. DE - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5:1-5. 8e druk.
22534: RUYTER, H.A. DE - Over den weg, die tot ware grootheid geleidt. Voorgesteld naar 2 Samuel 22: 36b door H.A. de Ruyter.
22535: RUYTER, H.A. DE - De hemelvaart van Christus. Voorgesteld naar Psalm 68: 19 door H. A. de Ruyter. 2e druk.
22660: RUYTER, H.A. DE - De zegenrijke verandering van een vreeselijken vijand in een vriend van den Christus. Voorgesteld naar Hand. 9: 11b door H.A. de Ruyter.
35321: RUYTER, H.A. DE - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5:1-5. 8e druk.
76348: DIJK VAN JAN RVEENENDAAL - Moed,zweeten jaren Sibbing/Waterler CSte Veenendaal
76822: ASCH VAN RW - Het voorbeld van Dasi geillusstreerd
64849: RYAN, CORNELIUS - Een burg te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944. 17e druk
64847: RYAN, CORNELIUS - Een burg te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944. 4e druk
64848: RYAN, CORNELIUS - De laatste slag Berlijn 1945
43256: RYAN, CORNELIUS - Een burg te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944. 4e druk
44680: RYAN, CORNELIUS - De laatste slag Berlijn 1945
1242: RYLE, JOHN BUNYAN, ARTHUR W. PINK, JOHN OWEN, THOMAS BROOKS - De overvloed van de genade. John C. Ryle, John Bunyan, Arthur W. Pink, John Owen, Thomas Brooks
46242: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Een velig geleide
75569: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - De enige weg 2e druk serie licht op de kandelaar
76076: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Bidt U Wel een oproep tot persoonlijk gebed
64858: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Waarschuwing aan de kerken. Vertaald door Ds. C. Smits. tweede druk
64857: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Dit is Gods vinger. Geschreven naar aanleiding van een Mond- en klauwzeer epidemie
34430: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Ziekte. Vertaald door Tj de Boer Urk
64856: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - De genade Gods tevergeefs
64852: RYLE, J. C. - Five Chritian leaders of the eighteenthe century
64854: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - De opperzaal. Uit het Engels vertaald door J.J. Snijders.
64855: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Dit is Gods vinger. Geschreven naar aanleiding van een Mond- en klauwzeer epidemie
26335: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - De plichten der ouders.
64860: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Gij zijt niet van hem.
76720: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Een goede keus 3e druk
29355: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Gij zijt niet van hem.
41982: RYLE, J. C. - Five Chritian leaders of the eighteenthe century
48511: RYLE, J. C. - Bent u gelukkig?
76445: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Wie Hen vroeg zoekt enkele gedachten voor jonge mensen Uit het Engels vertaald door J.J. Snijders.
33297: N.N. (ARNOLDUS DRAKENBORCH, (1684-1748); HUGO VAN RYN (1705-'26)) - Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde lysten der proosten en dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een brief aan den heer Hoynk van Papendrecht, aartspriester van Mechelen.
33298: T.S.F.H.L.H. (HEUSDEN, HUGO FRANCISCUS VAN, 1654-1714) N.N. (ARNOLDUS DRAKENBORCH, (1684-1748); HUGO VAN RYN (1705-'26)) - Batavia sacra, of kerrelyke (sic) historie en oudheden van Batavia, behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers; mitsgaders van de Utregtse bisschoppen, en van de voornaamste personen die hier te lande in geleerdheit og heiligheit uytgemunt hebben. Met kopere plaaten. In 't latijn beschreeven door den heer T.S.F. H.L.H. etc., Vertaald en met Aantekeningen opgehelderd door H.F.R. WAARBIJ Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde lysten der proosten en dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een brief aan den heer Hoynk van Papendrecht, aartspriester van Mechelen.
1245: SAARBERG, J.A. - Gods Akkerwerk. Vijftig jaren Gereformeerde Gemeente in Utrecht. 1925 - 1975.
20150: SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet. Leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870). Door J. A. Saarberg
46640: [FRANCISCUS] SABATIER, P. - Speculum perfectionis seu S. Francisci Assisiensis legenda antiquissima. Auctore fratre Leone. [très bien relié] Documents pour l'histoire religieuse et littéraire du Moyen Âge, 1. .
13247: SABBINGE, WULFAART - Dochters van het nieuwe Jeruzalem.
71844: BIBLIA SACRA - Biblia Sacra vulgata editionis sixti V Pontificis Maximi Jussu recognita etr Clementis VIII aucroritate edita
71835: BIBLIA SACRA - Biblia Sacra vulgata editions Sixti V Pontificis Maximi Jussu Recognita, et Lementis VIII, auctoritatie edita, vesontione, excudebat outhenin chalandre filius
46441: BIBLIA SACRA - Dat is: alle de Heylige Schriften van het Oude en Nieuwe Testament. Nu op een nieuw met groote naarstigheyt oversien en naar den laatsten Roomschen text verbetert. Door de doctoren der H. Godtheyt, in de vermaarde Universiteyt van Loven.. Antwerpen gedruckt by Jan Moerentorf op nieuw . herdrukt en wederom nagezien en verbeteryt anno1743
70108: BIBLIA SACRA - De heilige boeken van het oude verbond:
59654: LE BAS (J.-PH.) L'HISTOIRE SACRÉE (PRENTBIJBEL) - Les traits de l'histoire universelle sacrée et profane d'après les plus grands peintres et les meilleurs écrivains. (Dédiés à Monseigneur le Duc de Bourgogne.) Ouvrage destiné principalement à l'éducation de la jeunes Gens,(...) Nouvelle édition considérablement augmentée sous la direction de M. Le Bas. L'HISTOIRE SACRÉE.
64873: SAERDAM, W. VAN - Jan Jansen Struys de omzwervingen van en zaansch zeilmaker Eerste reis 1648-1651. Platen en banteekening van O. Verhagen
70966: SAERDAM, W. VAN - Jan Jansen Struys (de omzwervingen van een Zaansch zeilmaker, eerste reis 1648-1651, platen en bandtekening van O.Verhagen)
64876: SAFRAI, SHMUEL - Das Jüdische Volk im Zeitalter des zweiten Tempels.
19326: SAFRAI, SHMUEL - Das Jüdische Volk im Zeitalter des zweiten Tempels.
41971: SAHAGÚN, FRAY BERNARDINO DE - De Azteken Kroniek van een verdwenen cultuur over de retorica en de moraalfilosofie en de theologie van de Mexicanen, waarin zeer wetenswaardige dingen staan over de schoonheid van hun taal en over de verfijndheid van hun zedelijke deugden Uit het Spaans vertaald door: M. Faber-Herresma, J. Lechner, A. S. van der Moore, M. Schenk, M. Verstelle en R. M. Vonk onder leiding van J. Lechner Met nabeschouwingen door Rudolf van Zantwijk en J. Lechner
64882: SAILER, JOHANN MICHAEL - Leben und Briefe. Dargestellt von Hubert Schiel. Erster Band, Leben und Persönlichkeit in Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der Zeitgenossen.
64881: SAILER, J. M. - Vertraute Reden zunächst an Jünglinge, die Universitäten oder andere Lehranstalten besuchen; und denn für jeden denkenden Christen. Von Johann Michael Sailer.
64883: SAILER, JOHANN MICHAEL. - Uibungen des Geistes zur Gründung und Förderung eines heiligen Sinnes und Lebens. Titelkupfer u. 1 Textkupfer. [nach diesem Titel suchen]
21150: SAILER, J. M. - Vertraute Reden zunächst an Jünglinge, die Universitäten oder andere Lehranstalten besuchen; und denn für jeden denkenden Christen. Von Johann Michael Sailer.
7376: SAILER, JOHANN MICHAEL - Leben und Briefe. Dargestellt von Hubert Schiel. Erster Band, Leben und Persönlichkeit in Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der Zeitgenossen.
18485: SAINT-MARC, M. DE - Oeuvres de Boileau despreaux. Avec des Eclaircissemens Historiques donnés par lui-même, & rédigés par M. Brosette; augmentées de plusieurs Pieces, tant de l'Auteur, qu' ayant rapport à ses Ouvrages; avec des Remarques & des Differtations Critiques. Nouvelle edition, Augmentée de plusieurs Remarques & de Pieces relatives aux Ouvrages de l' Auteur. Enrichie de Figures gravées d' apres les deffeins du fameux Picart le Romain.
64884: SAINT-MARC, M. DE - Oeuvres de Boileau despreaux. Avec des Eclaircissemens Historiques donnés par lui-même, & rédigés par M. Brosette; augmentées de plusieurs Pieces, tant de l'Auteur, qu' ayant rapport à ses Ouvrages; avec des Remarques & des Differtations Critiques. Nouvelle edition, Augmentée de plusieurs Remarques & de Pieces relatives aux Ouvrages de l' Auteur. Enrichie de Figures gravées d' apres les deffeins du fameux Picart le Romain.
64885: SAINT-MARC, M. DE - Oeuvres de Boileau despreaux. Nouvelle edition.
19227: SAINT-MARC, M. DE - Oeuvres de Boileau despreaux. Nouvelle edition.
1246: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Ds. W.C. Lamain te Rotterdam.
31915: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke lectuur.
64899: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) DOOR W B KRANENDONK - SALDENUS G Predikant en dichter
64895: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke lectuur.
64894: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens christens, bestaande in de doodigheid of ongevoeligheid zijns harten omtrent geestelijke dingen; mitsgaders troost en raad daartegen, door Guiljelmus Saldenus, Dienaar van Jezus Christus in de Gemeente van Delft. Vooraan is gevoegd een troostelijke aanspraak aan de gemeente van Enkhuizen. Derde druk. Met eene vorrede van den Weleerw. zeer gel. heer J.W. Feliz, predikant te Heeg. Waarbij geb.: De Vernederinge des herte, voorgesteld in Twaalf Boet-predikatien, gedaan bij verscheide plechtige gelegenheden, door Mr. Hugo Binning, in zijn leven dienaar des Evangliums te goven in Schotlandt. Uit het engelsch vertaald door Jan Ross. Rotterdam, Gebr. Huge.
1247: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - Leven uit de dood of bondig en noodzakelijk onderricht, om zalig te worden door zijn eigen, en heiliger te worden door een andermans dood. Herschreven door J. van der Haar, Herv. predikant te Houten (U.) Naar de editie: 't Utrecht, bij Jacob van Doeyenborgh, boek-verkooper op den Hoek van de Zaal-straat, 1671.
64890: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens christens eens Christens bestaande in de doodigheydt ofte ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestlijke dingen. door Guiljelmus Saldenus, doctor der H. Theologie en predikant te Enkhuysen en laetst in 's Gravenhage. Volgens de originele uitgave van 1661. Eerste deel.
64891: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De wech des Levens; of kort en eenvoudigh onderwys, van de natuer en eygenschappen van de ware kracht der Godsaligheydt. Vierden druck.
64888: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw.
2465: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw.
64897: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Ds. W.C. Lamain te Rotterdam.
36416: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke lectuur.
64889: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens christens eens Christens bestaande in de doodigheydt of ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestlijke dingen; mitsgaders troost en raad daartegen. Vooraan is gevoegd een troostelijke aanspraak aan de gemeente van Enkhuizen. Met eene voorrede (des 1857) van den weleerw. zeer gel. heer J. W. Felix, predikant te Heeg. (derde druk)
6646: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens christens eens Christens bestaande in de doodigheydt ofte ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestlijke dingen. door Guiljelmus Saldenus, doctor der H. Theologie en predikant te Enkhuysen en laetst in 's Gravenhage. Volgens de originele uitgave van 1661. Eerste deel.
64893: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN)/ (BROUWER, J.D.B.) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. .
43906: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Ds. W.C. Lamain te Rotterdam.
15394: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens Christens, bestaande in de doodigheydt ofte ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestlijke dingen. Waar agter bygevoegt is een Chrsiten vallende en opstaande: ofte noodige en stigtelycke bedenkingen, over het geestelyk weder-invallen, en de heerschappye der sonde, voor zoo veelze beyde nog vallen kunnen in de weder-geboorene. Mitsgaders waerschouwingen raat ende troost daar tegen. Door Guiljelmus Saldenus, doctor der H. Theologie en predikant te Enkhuysen en laetst in 's Gravenhage.
64896: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De Weg des Levens; of Kort en Noodig onderwys, van de Natuur en Eygenschappen van de ware Kragt der Godzaligheid, in tegenstellinge van desselfs bloote schyn en Gedaante. Door (...) Den sevenden Druk. Van den Auteur in syn E. Leven oversien / en eenigsins vermeerdert.
34630: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens christens, bestaande in de doodigheid of ongevoeligheid zijns harten omtrent geestelijke dingen; mitsgaders troost en raad daartegen, door Guiljelmus Saldenus, Dienaar van Jezus Christus in de Gemeente van Delft. Vooraan is gevoegd een troostelijke aanspraak aan de gemeente van Enkhuizen. Derde druk. Met eene vorrede van den Weleerw. zeer gel. heer J.W. Feliz, predikant te Heeg. Waarbij geb.: De Vernederinge des herte, voorgesteld in Twaalf Boet-predikatien, gedaan bij verscheide plechtige gelegenheden, door Mr. Hugo Binning, in zijn leven dienaar des Evangliums te goven in Schotlandt. Uit het engelsch vertaald door Jan Ross. Rotterdam, Gebr. Huge.
64886: SALDENUS G. - Predikant en dichter
64887: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Ds. W.C. Lamain te Rotterdam.
76008: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) KRANENDONK W B - GSaldenus predikant en dichter
64892: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke lectuur.
39104: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De Weg des Levens; of Kort en Noodig onderwys, van de Natuur en Eygenschappen van de ware Kragt der Godzaligheid, in tegenstellinge van desselfs bloote schyn en Gedaante. Door (...) Den sevenden Druk. Van den Auteur in syn E. Leven oversien / en eenigsins vermeerdert.
34490: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN)/ (BROUWER, J.D.B.) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. .

Next 1000 books from Kool Boeken

10/25