Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
13173: RAMSHORST, HELEEN VAN - Het verhaal van Gijs.
19434: RAMSHORST, HELEEN VAN - Als je maar durft! Illustraties van Nans van Leeuwen.
75765: PRICE RANDALL - De tempelberg betwist wordt de tepel herbouwd
16546: RANDWIJK, H. M. VAN (E.A.) - Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd. 1ste druk. quarto, linnen, c. 3000 pp. c. 1000 zw/w foto's, kaartjes, facsimile's Standaardwerk m.m.v. talrijke experts.
64035: RANEY, DEBORAH - Twinkeling. Vertaald door Paul de Gier. Roman
64036: RANK L. PH., WARNERS J. D. P. EN ZWAAN F. L. - Bacchus en Christus Series: Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 53
64037: RANKE, LEOPOLD VON - Geschichte der Reformation in Deutschland aus Leopold von Rankes, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Bearbeitung und Einführung von Artur Brausewetter, Archidiakonus a.d. Oberpfarrkirche zu Danzig.
27589: RANKE, LEOPOLD VON - Geschichte der Reformation in Deutschland aus Leopold von Rankes, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Bearbeitung und Einführung von Artur Brausewetter, Archidiakonus a.d. Oberpfarrkirche zu Danzig.
64039: RAPP, PH. G. - Naamlijst van Nederlandsche gemeenten en plaatsen.
64041: RAPP,PH.G. - Naamlijst van Nederlandsche gemeenten en plaatsen. 2e druk herzien en bijgewerkt door C.W.Treiture.
9895: RAPP, PH. G. - Naamlijst van Nederlandsche gemeenten en plaatsen.
75429: RAPPARD, W.A. VAN. - Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine Serie 46.
64045: RATTENBURY, OWEN - De martelaren van Tolpuddle.
13175: RATTENBURY, OWEN - De martelaren van Tolpuddle.
64046: RAUWENHOFF, DR. L. W. E. - De voornaamste godsdiensten. Geschiedenis van het protestantisme. 1e gedeelte. Van de hervorming tot aan den munsterschen vrede. (8) 268 blz. En: 3e gedeelte. Van het midden der achttiende eeuw tot op onzen tijd. 451 blz.
64047: RAUWS, A. G. - Broomcarbamiden - Vergelijkend onderzoek naar biotransformatie en toxiciteit van broomisoval en carbromal bij de rat
48718: RAUWS, A. G. - Broomcarbamiden - Vergelijkend onderzoek naar biotransformatie en toxiciteit van broomisoval en carbromal bij de rat
64049: RAVEKES, HENDRIK (1765-1841) - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek, uitgegeven door de Maatschappij: tot nut van 't algemeen. Elfde druk. 1e stukje.
43284: RAVENZWAAIJ, G. VAN - Com nu met sang keur van geestelijke, vaderlandsche- en andere liederen voor school, gezin en koor voor vier stemmen Verzameld en opnieuw geharmoniseerd onder leiding van G. van Ravenzwaaij
64053: RAVESTEYN, HENRICUS (1693-1749, ZWOLLE) - Bert en Wim en de bende van Guppestein.
64054: RAVESTEYN, HENRICUS (1693-1749, ZWOLLE) - De heerlykheden van de stad Gods, of de kerke des N. Testaments. In des selfs begin, aenwas, en volmaeking door alle de tyd-kringen: vertoont, in een verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt toegeeygent. Door Henricus Ravesteyn, bedienaer des Goddelijken Woorts te Zwolle. Hier is nog bygevoegt: Afscheyt van Wageningen, niet tegenstaende den algemeenen liefden-dwang gebillykt, in een leer-reden over Lucas 4. vers 42, 43. . Uytgesproken den 5 maert, 1724. en De Geestelijke tempelbouw van een dienaer des Nw Test intredereden over Zachar 6 vers 15 te Zwolle op 14 maert 1724
64052: RAVESTEYN, HENRICUS (1693-1749, ZWOLLE) - De heerlykheden van de stad Gods, of de kerke des N. Testaments. In des selfs begin, aenwas, en volmaeking door alle de tyd-kringen: vertoont, in een verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt toegeeygent. Door Henricus Ravesteyn, bedienaer des Goddelijken Woorts te Zwolle. Hier is nog bygevoegt: Afscheyt van Wageningen, niet tegenstaende den algemeenen liefden-dwang gebillykt, in een leer-reden over Lucas 4. vers 42, 43. . Uytgesproken den 5 maert, 1724. en De Geestelijke tempelbouw van een dienaer des Nw Test intredereden over Zachar 6 vers 15 te Zwolle op 14 maert 1724
4118: RAVESTEYN, HENRICUS (1693-1749, ZWOLLE) - De heerlykheden van de stad Gods, of de kerke des N. Testaments. In des selfs begin, aenwas, en volmaeking door alle de tyd-kringen: vertoont, in een verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt toegeeygent. Door Henricus Ravesteyn, bedienaer des Goddelijken Woorts te Zwolle. Hier is nog bygevoegt: Afscheyt van Wageningen, niet tegenstaende den algemeenen liefden-dwang gebillykt, in een leer-reden over Lucas 4. vers 42, 43. . Uytgesproken den 5 maert, 1724. en De Geestelijke tempelbouw van een dienaer des Nw Test intredereden over Zachar 6 vers 15 te Zwolle op 14 maert 1724
23942: RAVESTEYN, HENRICUS (1693-1749, ZWOLLE) - Bert en Wim en de bende van Guppestein.
28887: RAVESTEYN, HENRICUS (1693-1749, ZWOLLE) - Het lied van Moses (Deut. XXXII: verss. 1-43) of de zake Gods kragtig bepleyt, en tegen het weerbarstig Jeschurun of Israel voldongen, in XXVI. leer-redenen, ter vermeerdering van de kennis der geschakelde prophetise waarheden, en gewyde en ongewyde geschiedenissen verklaard, en op ons Neerlands Israel overgebragt en ter innige Godsvrugt aangedrongen: nevens een reden-voeringe over het zo genaamde Duysent-jarige ryk, door Henricus Ravesteyn, bedienaar des Godlyken woords te Zwolle.
41621: RAVESTEYN, HENRICUS (1693-1749, ZWOLLE) - De heerlykheden van de stad Gods, of de kerke des N. Testaments. In des selfs begin, aenwas, en volmaeking door alle de tyd-kringen: vertoont, in een verhandeling over Psalm LXXXVII. In XI leer-redenen ter vermeerdering van waere Bybel-kennis verklaert, en ter bevordering van ongeveynsde Godsaligheyt toegeeygent. Door Henricus Ravesteyn, bedienaer des Goddelijken Woorts te Zwolle. Hier is nog bygevoegt: Afscheyt van Wageningen, niet tegenstaende den algemeenen liefden-dwang gebillykt, in een leer-reden over Lucas 4. vers 42, 43. . Uytgesproken den 5 maert, 1724. en De Geestelijke tempelbouw van een dienaer des Nw Test intredereden over Zachar 6 vers 15 te Zwolle op 14 maert 1724
70290: READER'S DIGEST - geillustreerde encyclopedie van A tot Z,in 2dln
74592: READER'S DIGEST - Handboek praktisch tuinieren
64056: READER'S DIGEST (RED.) - Sprookjesboek. 60 sprookjes en volksverhalen.
42455: READER'S DIGEST (RED.) - Sprookjesboek. 60 sprookjes en volksverhalen.
64058: REAVES, BRIAN - Verwoeste levens. Verbijsterende ontdekkingen roepen wraaklust op - drijfveer voor een verwoestend plan - waaruit geen redding meer mogelijke lijkt. Roman
74472: REBEL L. - Daar is kruid voor gewassen, de waarde van natuurgeneeskunde voor een bedreigende gezondheid
64059: RECHLIN, EVA - Nacht van de trekvogels. Dora-Diana en de christenen van Efeze
9623: GELRE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS OUDHEIDKUNDE EN RECHT. - Bijdragen en mededelingen. Deel 26 (1923).
35275: DIV AUTEURS AD ROS REDAHTIE - Drie Zielezangen uit de Zeventiende Eeuw. Barentsonius, Nic. De Zwakke ademtocht, 1660; Witsius, Herm. Zielezucht van een verlegen Christen, 1665; Saldenus, Guilj. Lof der Geestelijke Zielezuchten, 1664;
75418: ZANTEN VAN ANDRE S VEENENDAAL REDAKATIE . E.A. - 25 jaar CDA in Veenendaal
72104: LIND VAN WIJN GAARDEN J D DR) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 25e jaargang
58062: KAMP W EN MONSTER D (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 24e-25e Jaargang 2001-2002
52926: COOGAN MICHAEL D REDAKTIE - WERELD RELGIES
76106: BANNING W PROF DR. REDAKTIE - Handboek pastorale sociologie. Onder redactie van Prof. Dr. W. Banning. D 7dln compleet
54650: FLORIJN H DR REDAKTIE - Kerkelijk leven in beeld De Gelderse Vallei deel 1 en 2 a.a Achterberg Amersfoort-Barneveld Ede Nijkerk- Veenendaal,Woudenberg
60711: MAURITZ J H REDAKTIE - Wat is er mert jongeren aan de hand
60710: MAURITZ J H REDAKTIE - BETHLEHEM in het Oude Landt 75 jaar gerf gem te Woerden
54928: GARDNER J L REDAKTIE - Alle bijbelse personen
76582: DRAYER H J REDAKTIE E.A/ - 500 jaar te gast de geschiedenis van de Gasthuiskerk te Middelburg
74374: FLORIJN H DR REDAKTIE - Kerkelijk leven in beeld De Gelderse Vallei deel 1 en 2 a.a Achterberg Amersfoort-Barneveld Ede Nijkerk- Veenendaal,Woudenberg deel 1
65800: SMITS C EN KAMP W (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 16e-17 Jaargang 1993.-94
55725: GROOTHEEST A C EN BISSCHOP R REDAKTIE - Geschiedenis van Veenendaal deel 1
55726: GROOTHEEST A C EN BISSCHOP R EN GROENLEER G C REDAKTIE - Geschiedenis van Veenendaal deel 2
77365: OORT VANJ DR REDAKTIE - DE kerkvasders in reformatie en Nader Reformatie
73467: BERG VAN DEN C H REDAKTIE - GEDENKBOEK Noord Hollandsche afbeeling vn de Nederlandsche bond vn jongelings vereeninginen op Gereformeerde gronsslag 1892-1917
46780: KORT AEN MONSTER D(REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 29e Jaargang 2006
70349: JONGENEEL ARIE-WIL PAUL REDAKTIE - D´n hofstee in Waard en Landen. Verhalen in de Streektaal (gesproken in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden)
49143: ADAMS SIMON REDAKTIE E A - De Atlas van de Bijbel
46781: KAMP W EN MONSTER D (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 20e-21e Jaargang 1997-98
46782: KAMP W EN MONSTER D (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 22e-23e Jaargang 1999-2000
69772: VELD H VAN REDAKTIE - veenseeldnamen in Veenendaal werkgrop Dialect veldnamen/straatnamen en bijnamen
75035: PHILIBERT J B REDAKTIE - Komen tot Christus een nalezing uit de oudvaders
76136: PONS ANNEKE REDAKTIE - Vensters op refodomes Bevindelijke gereformerden en moderne Kerkbouiw
70327: LEUNE L EN MAURITZ J H REDAKTIE - Op al jouiw wegen vragen van jonderen beantwoord door div
76731: MEEUWEN VAN D REDAKTIE - Bronnen voor Nu Opvattingen over opvoeding en onderwijs in Reformatie en Nadere Reformatie
77472: REDAKTIE - Verzameling van Technishe Ondrwerpen Vragen en Antwoorden (uit de praktijk en voor de praktijk) bijeenvergaard uit het weekbladen VRAAG EN AANBOD 2e druk
55701: GRONINGEN VAN H REDAKTIE - In vertropuwen 25 jaar De Vluchtheuvel
75755: DEKKER E EN VISSER PP J REDAKTIE - Uitgedaagd door detijd Christelijk zending in een postmoderne samenleving
75756: DEKKER E EN VISSER PP J REDAKTIE - Uitgedaagd door detijd Christelijk zending in een postmoderne samenleving
58696: KNEGTMANS P J EN ROODEN VAN P REDAKTIE - Theologen in ondertal Godgeleerdheid godsdienstwetenschap het athenaeum illustre en de Univesiteit van Amsterdam.
41103: GARDNER J L REDAKTIE - Alle bijbelse personen
41408: GROOTHEEST A C EN BISSCHOP R REDAKTIE - Geschiedenis van Veenendaal deel 1
41409: GROOTHEEST A C EN BISSCHOP R EN GROENLEER G C REDAKTIE - Geschiedenis van Veenendaal deel 2
42351: HOFMAN BERT REDAKTIE - Verhalen gedichten Scrijvend op weg liederen en essays in Christelijk perspectief
43264: LASTDRAGER A J EN OUWERSLOOT D REDAKTIE - BLOEMEN van Nederlandsche dichtkunst voor de jeugd 1e -2e deel
44422: STOEP VAN D REDAKTIE - Het grote Kersboek vertellingen rondom kerst
46783: KAMP W EN MONSTER D (REDAKTIE - Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente 24e-25e Jaargang 2001-2002
70035: LEUNE J EN MAURITZ J H REDAKTIE - dENK ER MAAR EENS OVER NA ALS TIENER
76936: SILTHOUT W PRED GERF GEM REDAKTIE - De heilige huwelijk staat een bijbelse visie opo troue en schaeiden
63018: OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) ONDER REDAKTIEKERKRAAD - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 9e jaargang 1983 bevat vele artikelen van Ds Joh van der Poel
45867: OUD GER. GEM. IN NED. TE EDE) ONDER REDAKTIEKERKRAAD - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 9e jaargang 1983 bevat vele artikelen van Ds Joh van der Poel
56630: HILLERBRAND HANS. J - GUGGISBERG HANS. R. REDAKTION - Archiv für Reformationsgeschichte Internationale Zeitschrift der Reformation und ihrer Weltwirkungen.
14822: MAURITS J H REDAKTIW - Over de kerk gesproken. Predikanten Gerf Gem
76768: HARTINGSVELD VAN F A REDAKTUIE - Fruytier Jakobus scho==olengemeenschap Jubileu,boek 12,5 jaar
72010: REDELIJKHEID A. DE - Jubileumuitgave, om herinnering te bewaren uit de herdenken van het 50-jarig Ambtsjubileum van de Nedeladsch hervormde hulpprediker A. de Redlijkheid
74560: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL)DEN HULST OV) - Veiligheid in het het verleden en Verberging in het toekomende Oud en Nieuwjaars predikatie
64084: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - Autoriteit en nuttigheid der Heilige Schrift Een lichtende kaarst. Verschijnt tweemaal per maand.
64086: REDELIJKHEID, A. DE - Een lichtende kaars. 17e jaargang
64087: REDELIJKHEID, A. DE - Ter gedachtenis aan ons 45-jarig huwelijk 1927-1972 1. Een trouwhouden Verbondsgebod. 2. Bedrukte en ellendige gevangenen. 3. Tot lof van God. 4. Een wonderlijke genezing. Door A. de Redelijkheid, voorganger te Den Hulst.
29582: REDELIJKHEID, A. (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - Een lichtende kaars. 15e jaargang no. 21-24 April 1966
64081: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - De nalatenschap van de Testamentmaker Afscheid- en intreeleerredenen
24763: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL)DEN HULST OV) - Biddende voor de overheid. Predikatie ter gelegenheid van de geboorte van prins Willem Alexander Claus George Ferninand in de Ned. Herv. Kerk te Oudekerk a.d. IJssel. Op vrijdag 28 april 1967 over 1 Timotheus 2 : 1 tot 3. En een bevrijdingspredikatie over Colossenzen 2 : 15 gehouden op Hemelvaartsdag 1945. Een lichtende kaars. 17e jaargang nr. 8 en 9. Mei 1967.
64078: REDELIJKHEID, A. DE - Drie Kerstpredikatiën over De weg tot Christus, De weg in Christus, De weg door Christus.
64080: REDELIJKHEID, A. DE - Het land der wonderen Israëlreis Oktober 1968
64082: REDELIJKHEID, A. DE - Een lichtende kaarst. Verschijnt tweemaal per maand. 16e jaargang
64074: REDELIJKHEID, A DE - Ter gedachtenis aan ons 45 jarig Huwelijk 1. een trouwhoudend verbondsgod 2. bedrukte en ellendige gevangenen 3. tot lof van God 4. een wonderlijke genezing (schipper treffers)
64075: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - De Herdelijke Bediening. Gedachtenisrede uit Jeremia 17:16. Ter gelegenheid dat hij 30 jaar gestaan had in e bediening des Woords.. Een lichtende kaars nummer 16 en 17 november 1954. Nabestelde exemplaren 50 cent.
64089: REDELIJKHEID, A. DE - Jubileumnummer. Een lichtende kaars. 1951-1976.
64092: REDELIJKHEID, A. DE - Een lichtende kaars. 17e jaargang, verschijnt tweemaal per maand
64093: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - De Herdelijke Bediening. Gedachtenisrede uit Jeremia 17:16. Ter gelegenheid dat hij 30 jaar gestaan had in e bediening des Woords.. Een lichtende kaars nummer 16 en 17 november 1954. BElijdenisdes Geloofs- Godsknechten en hun zaad-Biddende voor deOverheid- Vermaning om God te loven- Het land de Wonderen Israelreisverslag-De Wijngaard van de Bruidegom, Uit grote benauwdheid gered-Memoreren-Drie kerstpredikatien-Tergedachtenis 45 jarig huwelijk- twee lijdens predikatien-veiligheid in het verleden- de kleine en de groten
21994: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - In leven en sterven des Heeren. Een lichtende kaars. 29e jaargang Nrs. 5, 6, 7, 8, 9 en 10 / Maart - April - Mei 1979
22652: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - Der zwakken Leidsman. Zes leerredenen door A. de Redelijkheid, Ouderkerk a/d IJssel.
24764: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL) DEN HULST OV) - Onder kruis en druk. Zes leerredenen. Een lichtende kaars. 15e jaargang no. 21-24. April 1966.
31108: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL DEN HULST OV)) - De voorzienigheid Gods. In zes hoofdstukken. En een predikatie over Aristarchus. Ter toelichting een brief van Ds. H.F. Kohlbrugge aan een vader over het inenten.
33519: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL) DEN HULST OV) - Een lichtende kaars. De bediening des Geestes de Levens 25-jarig Ambstjubileum. Gedachtenisrede uit Lucas 8:16
39838: REDELIJKHEID, A. DE (VOORGANGER TE OUDEKERK AAN DE IJSSEL -DEN HULST OV) - Drie Kerstpredikatien over De weg Tot- in- door Christus
41989: REDELIJKHEID, A DE - Ter gedachtenis aan ons 45 jarig Huwelijk 1. een trouwhoudend verbondsgod 2. bedrukte en ellendige gevangenen 3. tot lof van God 4. een wonderlijke genezing (schipper treffers)
45740: REDELIJKHEID DE A DOORNEVEN, J.P. - Een lichtende kaars.Leven en arbeid van A de Redelijkheid herv voorganger
32893: REDELIJKHEIS A DOOR NEVEN, J.P. - Een lichtende kaars. Uit het leven van de heer A. de Redelijkheid.
76094: EENIGE PATERS REDEMPTORISTEN. - De Volks-missionaris - Godsdienstig Maandschrift onder redactie van eenige paters Redemptoristen. 191de Jaargang.
64097: REDERN, H. VAN - Wat zegt de schrift?
31208: REDERN, H. VAN - Wat zegt de schrift?
77209: BRUIJN DE ENNY REDFAKTIE - Volk in verwaring Reformatie in Nederlandse steden en dorpen
70425: PIERRE-JOSEPH (1759-1840): REDOUTE, - Die schönsten Blumen und Früchte in 144 farbig Reproduierten Kupfertafeln.
64098: REE, DS. J.W. VAN ('S-GRAVENHAGE) - Een Afscheidsbede Afscheidspredikatie uitgesproken op Woensdag 29 November 1933 voor de Chr. Ger. Gemeente te Barendrecht. 2e druk.
64100: REE-SCHOLTENS, G.F. VAN DER (RED) - Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem 1245-1995. .Standaardwerk ter gelegenheid van 750 jaar Haarlem. Eindredactie G.F. van der Ree-Scholtens. Met uitvoerige, beredeneerde bibliografie.
404: REE, DS. J.W. VAN ('S-GRAVENHAGE) - Een Afscheidsbede Afscheidspredikatie uitgesproken op Woensdag 29 November 1933 voor de Chr. Ger. Gemeente te Barendrecht. 2e druk.
45275: REE-SCHOLTENS, G.F. VAN DER (RED) - Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem 1245-1995. .Standaardwerk ter gelegenheid van 750 jaar Haarlem. Eindredactie G.F. van der Ree-Scholtens. Met uitvoerige, beredeneerde bibliografie.
47144: REE, P.H VAN - Bijbel en belasting christelijke belastingmoraal aangifte inkomstenbelasting premie volksverzekering premie zienfondsverzerkeringen premie waz.
42039: REENDERS, H. - Alternatieve zending ottho Gerhard Heldring (1804-1876) en de verbreiding van het christendom in Nederlands-Indië proefschrift ter verkrijging van de titel van doctor in de godgeleerdheid, aan de Theologische academie, uitgaande van de Johannes Calvijnstichting te Kampen, op gezag van de rector dr. A.J. Jelsma, hoogleraar in de Kerkgeschiedenis, in het openbaar te verdedigen op donderdag 12 december 1991 des namiddags te drie uur in de aula van de Theologische Universiteit Oudestraat 6 te Kampen proefschrift
22895: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Eerste bundel feest-stoffen kerst en jaarwisseling
21442: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. .deel2
20098: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Bart en Kees. 14 samenspraken over de tempel. Met een voorwoord van Ds. A. Verhagen.
1279: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN)BIOE - Tweede bundel feeststoffen. 15 preken o.a. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. .(voorheen 6e-10e drietal)
38926: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Sions' betalende borg voorgesteld in acht lijdenspredikatien.
35345: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Bart en Kees over de Tempel. Met een voorwoord van Ds. A. Verhagen.
31372: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Bart en Kees over het boek Ruth. 28 samenspraken over het boek Ruth, met een korte levensbeschreiving van de auteur.3e druk
22257: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Bart en Kees over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zonden naar det Kanaän der ruste leidt. Vierde druk. derde druk
71609: REENEN, J. VAN - Joris de kathedraalbouwer
14799: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Tweede bundel keurstoffen. Zijnde vijftien predikatiën. (Voorheen verschenen als 6e t/m 10e drietal). 3e druk
41175: REENEN, JAN VAN - Op zoek naar de grens.
49016: REENEN, G. VAN - Negende drietal leerredenen
76877: REENEN, J. VAN - Speurtocht in het bos. 15 natuur verhalen illustraties C Verdouw
22528: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening. Verslag van de toespraken, gehouden bij de begrafenis van wijlen ds. G. van Reenen, in leven emeritus-predikant der Geref. Gemeente. Op vrijdag 6 september 1935. Met portret.
74083: REENEN J. VAN - Moeilijke Maikel?
64105: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening. Verslag van de toespraken, gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. G. van Reenen. Op vrijdag 6 september 1935. Met portret.
64134: REENEN, J. VAN - Moeilijke Maikel?
64137: REENEN, J. VAN - De onbuigzame Schot. Het leven van John Knox, de hervormer van Schotland.
64140: REENEN, J. VAN - Vensters vol verhalen - De canon van Nederland
64143: REENEN, JAN VAN - Op zoek naar de grens.
64147: REENEN, JAN. VAN - Maarten, de moedige monnik.
64148: REENEN, M. VAN, DS.PRED GERF GEM - Van Alpha tot Omega. Gezinsdagboek bij de hele bijbel. Deel 1 Genesis - 1 Samuël. Licht beschadigd, zo goed als nieuw Nieuwprijs: 13,50
64111: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - De Woestijn reis der kinderen IsraelsBart en Kees over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zonden naar het Kanaän der ruste leidt.
72886: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Eerste bundel feest-stoffen (Kerstmis en jaarwisseling). Tweede druk.
64113: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Tweede drietal leerreden.
64117: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Bart en Kees over den ouden, welbeproefden en altijd verschen weg, welke van het diensthuis der zonden naar het kanaan der ruste leidt.
64118: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Eerste drietal leerredenen. Tweede druk.
16714: REENEN, DS. G. VAN E.A. (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. Deel 1 2edruk
64139: REENEN, J. VAN - Willem de Bijbelverspreider
64103: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Tweede bundel feeststoffen. 15 preken o.a. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.2e druk
64144: REENEN, JAN. VAN - De weg naar het hart
27903: REENEN, J. VAN - Speurtocht in de wei. 15 natuur verhalen illustraties C Verdouw
64108: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Bart en Kees. 14 samenspraken over de tempel. Met een voorwoord van Ds. A. Verhagen.
64125: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Tiende drietal leerredenen
64126: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Negende drietal leerredenen
36480: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Eerste drietal leerredenen. Tweede druk.
45648: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Bart en Kees over het boek Ruth. 28 samenspraken over het boek Ruth, met een korte levensbeschreiving van de auteur
69502: REENEN, JAN. VAN - Op dood Spoor
69503: REENEN, JAN. VAN - Buurtscap in beweging
16713: REENEN, DS. G. VAN E.A. (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Dagelijks manna. Bijbels dagboek. Deel 3
14257: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening. Verslag van de toespraken, gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. G. van Reenen. Op vrijdag 6 september 1935. Met portret.
1875: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - De Heidelbergsche Catechismus. Toegelicht voor eenvoudigen in 52 predicatië 1e druk
21492: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - De Woestijn reis der kinderen IsraelsBart en Kees over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zonden naar het Kanaän der ruste leidt.
23380: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - Sions' betalende borg voorgesteld in acht lijdenspredikatien.
23852: REENEN, J. VAN - Moeilijke Maikel?
34209: REENEN, J. VAN - De onbuigzame Schot. Het leven van John Knox, de hervormer van Schotland.
47183: REENEN, J. VAN KRAMER JAAP - De grote geschiedenis van een klein land. Deel 3 van 1648 tot 1815 omslag en illustraties jaap krramer
47184: REENEN, J. VAN KRAMER JAAP - De grote geschiedenis van een klein land. Deel 34van1815 -- heden 1990omslag en illustraties jaap krramer
48031: REENEN, DS. G. VAN (EM. PRED. DER GEREF. GEM. TE LEIDEN) - The Heidelberg catechism explained for the humble and sincere in 52 sermons
64149: REESKAMP, DR. JAN H. E. - Reizen en pleisteren.
64150: REESKAMP, JAN. - Zo was Utrecht, het dagelijks leven in Utrecht 1900 - 1920.
40263: REESKAMP, DR. JAN H. E. - Reizen en pleisteren.
9969: REESKAMP, JAN. - Zo was Utrecht, het dagelijks leven in Utrecht 1900 - 1920.
5421: REESSE, J. J. - De suikerhandel van Amsterdam. Van het begin der 17e eeuw tot 1813. Een bijdrage tot de handelsgeschiedenis des vaderlands, hoofdzakelijk uit de archieven verzameld en samengesteld. Door J.J. Reesse, ex-directeur der Noord-Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek te Vierverlaten. met daarbij De suikerhandel van 1813 tot 1894.
64154: REEST, RUDOLF VAN - Terugzien na vijfentwintig jaren: 1946 - 1971.
64155: REEST, RUDOLF VAN - Een bloedgetuige der kerk. Het leven en sterven van Johannes Kapteyn. Beschreven door Rudolf van Reest. Onder medewerking van prof. dr. K. Schilder.
35174: REEST, RUDOLF VAN - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van mr. W. Bilderdijk. Tweede druk.
64152: REEST, R. VAN - Opdat zij allen één zijn. Prof. dr. K. Schilder in zijn strijd om woord en kerk. Door Rudolf van Reest. Deel 1. Tweede druk.
11158: REEST, R. VAN - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. W. Bilderdijk. Door Rudolf van Reest.
17240: REEST, RUDOLF VAN - Terugzien na vijfentwintig jaren: 1946 - 1971.
19435: REEST, RUDOLF VAN - Een bloedgetuige der kerk. Het leven en sterven van Johannes Kapteyn. Beschreven door Rudolf van Reest. Onder medewerking van prof. dr. K. Schilder.
28802: REEST, R. VAN - Opdat zij allen één zijn. Prof. dr. K. Schilder in zijn strijd om woord en kerk. Door Rudolf van Reest. Deel 1. Tweede druk.
43795: REEST, R. VAN. - De zoon
7713: REEST, RUDOLF VAN - De braambos.
40121: REGELING, DR. D. - De Stad der Tegenstellingen. Een sociografie van Wageningen
33146: REGENSBURG, BERTHOLDS VON - Deutsche predigten.
66409: STOMPHORST REGIEN - Tunneling times and excited state interactions between chromophores. Thesis (doctoral)--Wageningen Universiteit, 2001
64158: REID, WILLIAM - Stromen op het droge. Boodschap en beleving in tijden van opwekking. Vertaald door L. J. van Valen.
70974: REID, MAYNE - De blokhut in de woestijn (vierde druk, met vier platen van Jan Wiegman)
64159: REIJDEN, JOH. W. VAN DER - De wonderlijke leidingen der goddelijke voorzienigheid
34679: REIJDEN, JOH. W. VAN DER - De Wonderlijke Leidingen der Goddelijke voorzienigheid.
51871: BRONS REIJER - Het onrecht de EG Boeren aangedaan in de jaren 1945 tot1983
64160: REIJNDERS C. - Van "Joodsche Natiën" tot Joodse Nederlanders met stellingen
64161: REIJNIERSE, G. L. A. - Heterogeneity of mitochondria in developing brain
48690: REIJNIERSE, G. L. A. - Heterogeneity of mitochondria in developing brain
64162: REIJS, W.W. - Australië, het jongste werelddeel.
23854: REIJS, W.W. - Australië, het jongste werelddeel.
44602: REIJSEN, C. VAN - Jong leven in een oud huis Een verhaal voor meisjes
48785: REIJSEN, K VAN - Varend vaderland - Een verhaal over de eerste zeereis der Hollanders naar Indië 1595-1597
64163: REINDERHOFF, RIE - Kinderen van holland. Rijmpjes en versjes bij prentjes van vroeger. rijmpjes en versjes bijeenverzameld door Ingrid Stork . Talrijk geills.
44345: REINDERHOFF, RIE - Kinderen van holland. Rijmpjes en versjes bij prentjes van vroeger. rijmpjes en versjes bijeenverzameld door Ingrid Stork . Talrijk geills.
73649: REINDERS, G. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt
64165: REINDERS, DS. B.10 - Voor den Heere en voor Gideon. Veertien overdenkingen over de richter Gideon naar aanleding van Richteren 6, 7 en 8
64166: REINECKE, CARL - Carl Reinecke, sein leben, wirken und schaffen. Ein Künstlerbild von Wilh. Juf. v. Wasielewski.
20893: REINECKE, CARL - Carl Reinecke, sein leben, wirken und schaffen. Ein Künstlerbild von Wilh. Juf. v. Wasielewski.
74084: SORGE REINIER VAN - De dag waarop vader thuis kwam
64167: REINOUD - Onvoorzichtigheid gestraft ill 1e dr. -
48202: REISEL M DR. - GENESIS transcriptie-verklaring-vertaling 2e druk
64169: REITSMA J PROF DR. - REITSMA, PROF. DR. J. Oostergo register van Geestelijke Opkomsten van Oostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de commissarissen der Staten van Friesland in 1550-1581
64170: REITSMA J. - Geschiedenis van de hervorming en de hervormde kerk der nederlanden 4e herziende druk
64171: REITSMA, DR. J. - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. Tweede, opnieuw bewerkte uitgave.
64172: REITSMA, J. - Honderd jaren uit de geschiedenis der hervorming en der hervormde kerk in Friesland door J. Reitsma Theol. Doct. en Pred. te Kooten uitgegeven door het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden
64173: REITSMA, J. (FRANCISCUS JUNIUS) - Franciscus Junius. Een levensbeeld uit den eersten tijd der kerkhervorming. Akademisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Theologiae Doctor aan de Hoogeschool te Groningen.
72479: REITSMA J. - Geschiedenis van de hervorming en de hervormde kerk der nederlanden 3e herziende druk
42237: REITSMA, J. - Honderd jaren uit de geschiedenis der hervorming en der hervormde kerk in Friesland door J. Reitsma Theol. Doct. en Pred. te Kooten uitgegeven door het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden
6816: REITSMA, DR. J. - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. Tweede, opnieuw bewerkte uitgave.
64174: REITZ, JOANNES FREDERICUS - Eenige honderd themata, geschikt naar de regels van de syntaxis en verdeeld in vyf classen, naar de verscheide vorderingen der leerlingen tot gemak der huislyke onderwyzinge opgesteld met eenige nieuwe themata vermeerderd vijfde druk
41133: REK, J. DE - Van Hunebed tot Hanzestad. 480 blz. Van Boergondië tot Barok 580 blz. Prinsen, patriciërs en patriotten. 687 blz. Koningen, kabinetten en klompenvolk I: 576 blz. II: 607 blz. 5 dln
24432: REMBRANDT - Rembrandt 1606 - 1906. Achttien afbeeldingen in photogravure naar meesterwerken van den schilder, aangewezen en van beschrijvenden tekst voorzien, voorafgegaan door een levensschets van den meester. Door A. Bredius. Eerste serie.
64178: REMBRANDT - Rembrandt. Door Dr. H. E. van Gelder. Oud-directeur v. h. Gemeentemuseum, Den Haag. Met drie honderd en veertien afbeeldingen.
24437: REMBRANDT - Rembrandt. Door Dr. H. E. van Gelder. Oud-directeur v. h. Gemeentemuseum, Den Haag. Met drie honderd en veertien afbeeldingen.
72963: BIJBEL REMBRANDTBIJBEL - Rembrandtbijbel. Bijbel dat is de gansche heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
2106: BIJBEL REMBRANDTBIJBEL - Rembrandtbijbel. Bijbel dat is de gansche heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
64182: REMME, DS. J.H.F. - In Gods leerschool
31069: REMME, DS. J.H.F. - In Gods leerschool
17160: REMOND, F. - Florimond Remonds opgang, voortgang en nedergang der ketteryen dezer eeuwe. Uyt het Frans in't Nederduyts vertaelt door A.I. v. K. P. Dienende de onkatholijken tot aenwijzinge hunner beginselen en de oprechte katholijken tot versterckinge in't geloof hunner voorouderen.
64184: REMOORTERE, JULIEN VAN - Ger van de Bongo-stam. Geïllustreerd door Jan Kuiper.
18988: REMOORTERE, JULIEN VAN - Ger van de Bongo-stam. Geïllustreerd door Jan Kuiper.
64187: RENAUD, J. G. N. - Nationaal huldigingsdefile 9 september 1933 stadion, Amsterdam
9395: RENCKENS, DRS. H. - Israels visie op het verleden. Over Genesis 1-3.
64188: RENCKENS, DRS. H. - Israels visie op het verleden. Over Genesis 1-3.
64189: RENDTORFF, ROLF & KLAUS KOCH (EDS.) - Studien zur Theologie der alttestamentlichen Überlieferungen. (Gerhard von Rad unserem Lehrer zum 60. Geburtstag.)
46546: RENDTORFF, ROLF & KLAUS KOCH (EDS.) - Studien zur Theologie der alttestamentlichen Überlieferungen. (Gerhard von Rad unserem Lehrer zum 60. Geburtstag.)
67624: VERHEULE JOSE EN SUSS RENE - de plaats van Israel in de sacramentenSerie Verkenningen en bezinning 4
64192: RENES-BOLDINCH, M. A. M - Edelsteentje. Met tekeningen van Rein Stuurman.
64191: RENES- BOLDINGH, M.A.M. - Ineke's grote Geheim
64200: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Edelsteentje.
64204: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - ZINZENDORF en de broedergemeente te Zeist
64205: RENES-BOLDINGH, M. A. M. - Zinzendorf en de broedergemeente te Zeist
64201: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Jaaps Avontuur Ill.: Schroder, Sierk. . .
64202: RENES-BOLDINGH, M. A. M. - Edeltsteentje - 2e druk -
64194: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Van een witte zuster en een klein zwart kind.
64195: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Het muzikantenhuis.
64196: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De tweeling van de Vinkensteeg.
64197: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Van een kleine jongen en een grote hond.
64198: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Vaders held Geïllustreerd door G.A. Fernhout
64199: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De tweeling van de Vinkensteeg.
13149: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Van een witte zuster en een klein zwart kind.
13150: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Het muzikantenhuis.
13155: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De tweeling van de Vinkensteeg.
13156: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Van een kleine jongen en een grote hond.
27502: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Vaders held Geïllustreerd door G.A. Fernhout
34759: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De tweeling van de Vinkensteeg.
38045: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Edelsteentje.
43382: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - De zoon van de witte olifant Druk: 1ste druk. octavo, linnen, 192 pp. tekeningen Menno. smoezelige band. ¶ Historisch verhaal waarbij zendelingen bij het Toba-meer door Bataks met de dood worden bedreigd.
49066: RENES-BOLDINCH, M. A. M - Edelsteentje. Met tekeningen van Rein Stuurman.
11692: RENGELINK, J.W. EN MUG, I. - Volk in verdrukking en verzet: 1940-1945.
64209: RENGELINK, J.W. EN MUG, I. - Volk in verdrukking en verzet: 1940-1945.
40422: RENIER, N. - Toni de Scheepsjongen van Columbus
71674: ROYEN RENNY VAN - Hans en zijn poesje, met illustraties van Corrie van der Baan
76515: RENTING R A - dolerenden en mannenbroeders in rijsoord 1889-1989
64212: RENTING, DRS. R.A.D. - Rotterdams jaarboekje 1978.
9960: RENTING, DRS. R.A.D. - Rotterdams jaarboekje 1978.
1484: RENWICK, J. - In tijden van vervolging 1e bundel predikatiën door James Renwick. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
76723: RENWICK, J. - In tijden van vervolging 1e bundel predikatiën door James Renwick. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
64213: RENWICK, JAMES / GUTHRIE, WILLIAM / SHIELDS, ALEXANDER / BRUCE, MICHAEL - In tijden van vervolging. Vierde bundel predikatiën. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
64215: RENWICK, JAMES, E.A. - In tijden van vervolging. (predikaties en toespraken van de Schotse Covenanters)Tweede 1939 162 blz. Derde 1940 185 blz. vierdebundel 1978 204 blz Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
64216: RENWICK, JAMES, E.A. - In tijden van vervolging. (predikaties en toespraken van de Schotse Covenanters). vierde bundel. Door Alexander Peden, John Welck, Richard Cameron, Alexander Shields. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
37293: RENWICK, JAMES / GUTHRIE, WILLIAM / SHIELDS, ALEXANDER / BRUCE, MICHAEL - In tijden van vervolging. Vierde bundel predikatiën. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
38454: RENWICK, JAMES E.A UIT HET ENGELS VERTAALD DOORA DOCTER TE DELFT - In tijden van vervolging. eerstes predikatien. van Schotse schrijvers 2e druk
1881: RENWICK, JAMES / GUTHRIE, WILLIAM / SHIELDS, ALEXANDER / BRUCE, MICHAEL - In tijden van vervolging. Vierde bundel predikatiën. Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
6732: RENWICK, JAMES, E.A. - In tijden van vervolging. (predikaties en toespraken van de Schotse Covenanters)Tweede 1939 162 blz. Derde 1940 185 blz. vierdebundel 1978 204 blz Uit het Engelsch vertaald door A. Docter te Delft.
64220: RESTEL, K.C. - Reden-maatig bewys voor de outheit, waarheit en Goddelykheit der Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in gehandelt wort van de nootwendigheit der byzondere oopenbaaringe, van haaren weezentlyke inhout, en onfeilbare kenmerken enz. In het Hoogduitsch beschreven door K.C. Restel, predikant in Saxen. In het Nederlants vertolkt door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam.
31758: RESTEL, K.C. - Reden-maatig bewys voor de outheit, waarheit en Goddelykheit der Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in gehandelt wort van de nootwendigheit der byzondere oopenbaaringe, van haaren weezentlyke inhout, en onfeilbare kenmerken enz. In het Hoogduitsch beschreven door K.C. Restel, predikant in Saxen. In het Nederlants vertolkt door Bernhardus Keppel, predikant te Monnikendam.
72185: RETSCHZ, MORITZ - Retzsc's outlines to shakespeare gallerie zu schakspeare,s dramatischen werken in umrissen erfunden und gestochen von RETZSCH MORITZ met 17 blaetter met CA Bettigers andeutingen und szenichen stellen des textes
71719: REUSINK, H.J. - Leersum in oude ansichten
64222: REUTER, F - Hannie Nüte en de kleine poedel - Eene geschiedenis van vogels en menschen 3de druk naar de 5de druk overgezet door Dr. E. Laurillard
64223: REUTER, F. - Frits Reuter's werken. Vertaald onder toezicht en bewerkt. Door E. Laurillard. Achtste druk.
64224: REUTER, F. - Hanne Nüte en de kleine poedel - Een geschiedenis van menschen en vogels
64225: REUTER, J. - Neo-confessarius practice instructus, seu methodus rite obeundi munus confessarii, in gratiam juniorum, qui ad curam animarum aspirant. Cum appendice, sive brevi instructione & methodo dispensationes aliasque gratias petendi & impetratas exequendi. Publice proposita a R.P. Joanne Reuter S.J. SS. Theologiæ in universitate Trevirensi, doctore ac professore publico. Editio Quinta emendatior. Cum privilegio sac. Cæs. Majestatis Speciali & permissa superiorum. et: Casus conscientiæ ex neo-confessario, seu methodo rite obeundi munus confessarii resolvendi. (1758)
64226: REUTER, KARL - Das Grundverständnis der Theologie Calvins. [nach diesem Titel suchen] Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche Band XV; Leinen; 1. Auflage
64227: REUTER, R.P. - Neo-Confessarius Practice Instructus, seu Methodus rite obeundi Munus Confessarii, in gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum afpirant, cum appendice, sive Brevi Instructione, & Methodo Dispensationes Aliasque Gratias petendi, & impetratas exequendi Publice Propostia. Tweede uitgave.
70972: REUTER, FRITZ - Zijn doorluchtigheidje (naar den derden druk uit de Mekklenburgsche volkstaal vrij vertaald door A.G., hernieuwde uitgave)
5093: REUTER, R.P. - Neo-Confessarius Practice Instructus, seu Methodus rite obeundi Munus Confessarii, in gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum afpirant, cum appendice, sive Brevi Instructione, & Methodo Dispensationes Aliasque Gratias petendi, & impetratas exequendi Publice Propostia. Tweede uitgave.
15105: REUTER, J. - Neo-confessarius practice instructus, seu methodus rite obeundi munus confessarii, in gratiam juniorum, qui ad curam animarum aspirant. Cum appendice, sive brevi instructione & methodo dispensationes aliasque gratias petendi & impetratas exequendi. Publice proposita a R.P. Joanne Reuter S.J. SS. Theologiæ in universitate Trevirensi, doctore ac professore publico. Editio Quinta emendatior. Cum privilegio sac. Cæs. Majestatis Speciali & permissa superiorum. et: Casus conscientiæ ex neo-confessario, seu methodo rite obeundi munus confessarii resolvendi. (1758)
26145: REUTER, F. - Frits Reuter's werken. Vertaald onder toezicht en bewerkt. Door E. Laurillard. Achtste druk.
39026: REUTER, FRITS - Mekklenburg's montecchi en capuletti of De reis naar Konstantinopel. Uit de Mekkelenburgsche volkstaal vrij vertaald door A. G. Bewerkt door en onder toezicht van E. Laurillard. Derde verbeterde druk. Geillustreerd
23488: REUVER, DRS. A. DE - Belofte Boete Ballingschap. drie thema's bij Calvijn.
71856: REUVER, REINIER DE - Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit. With a Summary in English. Diss./Thesis Vrije Universiteit Amsterdam. The International Reformed Theological Institute/IRTI Research Publication 3.
74507: GROENEWEG-DE REUVER M.A. - Geef ons kracht
74500: GROENWEG- DE REUVER M.A. - Gij draagt mij
64232: REUVER, A. DE - VERBORGEN OMGANG Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie 2e druk
64234: REUVER, DRS. A. DE - Belofte, boete, ballingschap. Drie thema's bij Calvijn.
64231: REUVER DE A PROF DR. - KERK ROND opstellen ,aangeboden aan prof.Dr.Ae Reuver 2e druk
74505: GROENEWEG-DE REUVER M.A. - Geloven zonder zien
1877: REUVER, DRS. A. DE - Belofte, boete, ballingschap. Drie thema's bij Calvijn.
61077: MIDDELTON REV. R. - Evaringen vaneen dorpspredikant.
45713: MIDDELTON REV. R. - Evaringen vaneen dorpspredikant.
64236: REVE, SIMON VAN HET (PSEUDONIEM VAN G.K. VAN HET REVE). - De avonden. Een winterverhaal. 2e druk
46859: REVE, SIMON VAN HET (PSEUDONIEM VAN G.K. VAN HET REVE). - De avonden. Een winterverhaal. 2e druk
25350: REVERHORST, HERMANUS VAN (1717-1781) - Strijen door het vuur verteerd. Kerkelijke redevoering op de ijselijke en nooit meer alzo gehoorden brand, aldaar voorgevallen de 22e mei 1759. Zondag daarna, gehouden in de nog behouden kerk, aldaar uitgesproken over psalm 78:2 (tweede deel). Ongewijzigde herdruk.
47025: REVIS, M - Valse Meesters, De tuinspiegel reeks van oorspronkelijke novellen onder redactie van Anton Coolen, Albert Helman en Johannes Tielrooy.
69663: REVIUM, IACOBUM - Het Hoghe Liedt Salomons
69664: REVIUS, JACOBUS [W.A.P. SMIT - ED.]. - Over-Ysselsche sangen en dichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien [2 Vols. Compl.].
36333: REVIUS, JACOBUS - Het Hoghe Liedt Salomons. Met inleiding en toelichting door L. Strengholt.
7382: REVIUS, JACOBUS - Over-Ysselsche sangen en dichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door dr. W. A. P. Smit.
64238: REYEN, E. VAN PAUL - middeleeuwse kastelen ;
48181: REYEN, E. VAN PAUL - middeleeuwse kastelen ;
64240: REYNOLDS, EDWARD (1599-1676) - The works of Edward Reynolds, containing Three treatises of The vanity of the creature, Sinfulness of sin, Life of Christ; An explication of Psalm CX; Meditations on the ... Lord's Supper; An explication of the XIV chapter of Hosea; a treatise of the passions and faculties of the soul. Corrected and amended].
64241: REYS, W.W. - Ons eigen erf
77443: RHAW, BALTHASAR *1601-1658* - Rosa Fidelium inter Spinas Tribulationum. Das ist: Die Rose der Recht-Gläubigen/ so da stehet unter den Dornen vieler Trübsal : Geoffenbahret in Historien und Göttlichen Gesichten Welche beschrieben Der Hocherleuchteter Prophet Daniel/ Aus dessen Buch/ In 100. Predigten nach gründlicher Auslegung der Prophetischen Worte/ Der Gebrauch davon umbgewandtes Blat Nachrichtung gibt ; In der Vorrede ist nöthiger Unterricht von den newen Propheten und ihren Weissagungen ... / Eingeführet und der Christlichen Kirchen vorgetragen ist Von Balthasare Rhauuen der H. Schrifft Licentiato und Superintendent der Kirchen in Stralsund
64242: RHEENEN, JAN VAN - De poedel
42754: RHEENEN, JAN VAN - De poedel
71746: QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS TERTULLIANUS (CA160-CA220) BEWERKER BEATUS RHENANUS (1485-1547) - Q. Septimii florentis tervl liani, carthaginesis prefbyteri, autoris antiquiffimi ac doctiffimi operum, ad complures veterus e Gallicanis germanicilque bibliotecis conquilitos codices recognitus, in quibus praecipuus fuit vnus longe incorruptillimus in vltimam vlque petitus Britanniam non imiffis accuratis Beati Rhenani Annotationibus catalogum autem aperiet verfa pagina accebit index copiofior
63936: PROOIJEN VAN J OUD GERF PRED TE RHENEN - De dag veranderd en de sabbat (= rustdag) bewaard, en een nagelaten geschrift van Ds. J. van Prooijen
67662: VERMEER DIRK RHENEN - Gebukt bij Tichelsteenen Uit het Leven van Dirk Vermeer
64244: RHETORFORD, SAMUEL - De brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Hieraan zijn toegevoegd twee voorredenen, de eene aan de gemeente van Sluis; de andere aan de gevluchte Franschen, vervolgd en verdrukt, wegens hun vast aankleven aan Christus' waarheid. Onveranderde uitgave. Derde deel.
19214: RHETORFORD, SAMUEL - De brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Hieraan zijn toegevoegd twee voorredenen, de eene aan de gemeente van Sluis; de andere aan de gevluchte Franschen, vervolgd en verdrukt, wegens hun vast aankleven aan Christus' waarheid. Onveranderde uitgave. Derde deel.
64245: RHETORFORT, SAMUEL - Het tweede deel der brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Deel 1b: Brief 100-200. Deel 2: brief 201-362. Waarbij: Naschrift + brief aan de predikanten van Nederland, Johan. Livingstoun + register.
64248: RHETORFORT, SAMUEL (PROF. ST. ANDRIES IN SCHOTLANDT) / JACOBUS KOELMAN (VERT) - De Brieven van (...) 201 t/m 362 In het Nederlandts Vertaalt door Jacobus Koelman, Bedienaar des Heyligen Euangeliums tot Sluys in Vlaanderen. Onveranderde uitgave. derde deel waarbij brieg aan de synode te Londen en aan de predikanten inNederland en brief van Johannes livingstoun aan zijn gemeente te ancram
36368: RHETORFORT, SAMUEL - De slapende Christus, ontwaakt door gebeden. Nieuwe, en behalve de spelling, onveranderde uitgave.
64246: RHETORFORT, SAMUEL - De slapende Christus, ontwaakt door gebeden. Nieuwe, en behalve de spelling, onveranderde uitgave.
77347: RHETORFORT, SAMUEL - Het eerste deel der brieven(1-100) van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Hier zyn toegevoegd twee voorredens, d'eene aan de gemeynte van Sluis; de andere aan de gevluchte Franschen, vervolgt en verdrukt, wegens haar vast aankleven aan Christus' waarheydt.
76011: RHETORFORT, SAMUEL - Het derde deel der brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Hier zyn toegevoegd twee voorredens, d'eene aan de gemeynte van Sluis; de andere aan de gevluchte Franschen, vervolgt en verdrukt, wegens haar vast aankleven aan Christus' waarheydt.
18481: RHETORFORT, SAMUEL - Het tweede deel der brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Deel 1b: Brief 100-200. Deel 2: brief 201-362. Waarbij: Naschrift + brief aan de predikanten van Nederland, Johan. Livingstoun + register.
64254: RHIJN, ALEID VAN - Spoken in lll a.
64257: RHIJN, M. VAN - Studiën over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardeering.
64256: RHIJN, DR. M. VAN - Gemeenschap en vereezaming. Een studie over J.J. Oosterzee.
64252: RHIJN M. VAN - Willibrord de apostel der friezen
64251: RHIJN M. VAN - Aart Jan Theodorus Jonker
64258: RHIJN, M. VAN - Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie. Aangeboden aan prof. dr. M. van Rhijn, op 15 november 1951. Medewerkers: o.a. dr. A.F.N. Lekkerkerker, dr. H.W. Obbink, ds. E.L. Ruitenberg.
64259: RHIJN, M. VAN - Gedachten en gestalten uit de evangeliën.
64260: RHIJN, M. VAN - Studiën over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardeering.
13160: RHIJN, ALEID VAN - Spoken in lll a.
1621: RHIJN, M. VAN (SECRETARIS DER N.C.S.V. VOOR BIJBELSTUDIE) - Een blik in het onderwijs van Jezus. Proeve eener nieuwe verklaring van de gelijkenis van den rijken man en den armen Lazarus (Lucas 16:19-31).
18240: RHIJN, DR. M. VAN - Gemeenschap en vereezaming. Een studie over J.J. Oosterzee.
1825: RHIJN, M. VAN - Studiën over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardeering.
19095: RHIJN, M. VAN - Studiën over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardeering.
5745: RHIJN, M. VAN - Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie. Aangeboden aan prof. dr. M. van Rhijn, op 15 november 1951. Medewerkers: o.a. dr. A.F.N. Lekkerkerker, dr. H.W. Obbink, ds. E.L. Ruitenberg.
5777: RHIJN, M. VAN - Gedachten en gestalten uit de evangeliën.
7070: RHIJN, DR. C. H. VAN (HOOGLERAAR TE GRONINGEN) - Martinus van Tours.
44059: RHODEN,E. VAN - Stijfkopje op school Rijk geillustr. meisjesboek.
76341: BORKENT RIA - Christus bEn ik uitgemis 40 Bach Koralen herdicht
74323: WILDE NELLY DE/VRIES RIANNE DE - Beslagen ramen,
44638: RIBOUD, MARC - The three banners of China.
64267: RICE, DAVID TALBOT - Islamitische kunst
76952: RICHARD, J.- ABBÉ.) - Pratiques de piété pour honorer le S.Sacrament. tirees de la Doctrine des Conciles
75885: RICHARD HARDIMAN, HELEN SPEELMAN - In the footsteps of Abraham. The Holy Land in Hand-painted Photographs
61394: MULLER RICHARD A. - Dictionary of Latin and Greek Theological Term Drawn Principally from Protestant Scholastic Theologie
65623: SIMON RICHARD - Le Grand Dictionnaire De La Bible, ou Explication Litterale Et Historique De Tous Les Mots Propres Du Vieux Et Nouveau Testament : Avec La Vie Et Les Actions Des Principaux Personnages, Tire´es De L'Ecriture Et De L'Histoire Des Juifs ... : Enrichi d'une Introduction a` l'Ecriture sainte, & d'une Chronologie sacre´e / 1.
45531: GRAMLICH RICHARD - Islamische mystik Sufische Texte aus zehn Jahrhonderten
74739: RICHARDS, WILLEM JOHANNES - Gebed by Seneca, die Stoïsyn. 'n Godsdiens-historiese studie met verwysing na aanrakingspunte in die Voorsocratici (With Summary in English) Diss./Thesis Univ. Utrecht.
64269: RICHARDSON, ALAN - An introduction to the theology of the new testament.
72597: RICHEBOURG, EMILE DE - De zoon
64270: RICHEL, P.J. - Het kerkbegrip van Calvijn. (Diss.)
45441: RICHEL, P.J. - Het kerkbegrip van Calvijn. (Diss.)
64271: RICHELBOURG, E. - De strandloper van Marseille.
22849: RICHMOND, DS. L. - De dochter van de veehouder. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
64272: RICHMOND, DS. L. - De dochter van de veehouder. Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.
64273: RICHTER, F. - Maarten Luther en Ignatius van Loyola. Vertegenwoordigers van twee werelden.
64274: RICHTER, GEORG - Deutsches wörterbuch zum neuen testament nach dem griechischen Urtext bearbeitet von Georg Richter
44690: RICHTER, GEORG - Deutsches wörterbuch zum neuen testament nach dem griechischen Urtext bearbeitet von Georg Richter
64275: RICHTER, J. - Evangelische missionsgeschichte von D. Julius Richter (professor der Missionswissenschaft an der universität Berlin 2. erweterte und umgearbeitete Auflage
42238: RICHTER, J. - Evangelische missionsgeschichte von D. Julius Richter (professor der Missionswissenschaft an der universität Berlin 2. erweterte und umgearbeitete Auflage
64276: RIDDER, DS. C.PRED GERF GEM TE NUNSPEET - Schuldigen vrijgesproken
64278: RIDDER, DS. C.PRED GERF GEM TE NUNSPEET - Dit is de weg wandelt in denzelven
64279: RIDDER, J. G. DE - De kerkhistorie van het westland. 400 jaren protestantisme in het westland. 1566-1966.
64280: RIDDER, J.G. DE - De Kerkhistorie van het westland. 400 jaren protestantisme in het westland. 1566-1966.
64281: RIDDER, Q.A. DE EN RISSEEUW, P.J. - Hou Zee! Eerste christelijk jeugd-jaarboek.
31387: RIDDER, DS. C.PRED GERF GEM TE NUNSPEET - Schuldigen vrijgesproken 6 preken
15888: RIDDER, J. G. DE - De kerkhistorie van het westland. 400 jaren protestantisme in het westland. 1566-1966.
39586: RIDDER, J.G. DE - De Kerkhistorie van het westland. 400 jaren protestantisme in het westland. 1566-1966.
40869: RIDDER, J.G.VAN DE - De kerkhistorie van het Westland. 400 jaren protestantisme in het Westland 1566-1966.
42375: RIDDER J J A DE - Kunnen en Weten no .162 de algemeene samenstelling van onze auto Rijk geillustr,66 figuren, 56 blz ing
49056: RIDDER, Q.A. DE - George Washington. De stichter van een wereldrijk vrij naar het amerikaansch. met tekeningen van Isings.
42076: RIDDERBOS, J. DR. - De Psalmen commentaar op het oude testament
71605: RIDDERBOS, H.N - Paul. An Outline of His Theology.
64283: RIDDERBOS S. J. - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper
42070: RIDDERBOS, J. DR. - De Psalmen commentaar op het oude testament
41316: RIDDERBOS, DR. H. N. - De Psalmen. Opnieuw uit de grondtekst vertaald en verklaard. Eerste deel, Psalm 1-41. Serie: Korte verklaringen der Heilige Schrift.
48660: RIDDERBOS, S. J. - De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper
76498: RIDDERBOS, JAN - Strijd op twee fronten, schilder en de gereformeerde 'elite' in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terein (2 delen)
74586: RIDDERHOF, W.C.A.. - Leerboek der perspectief, ten dienste van candidaten voor de akten Lager en Middelbaar Onderwijs in het teekenen (Ma-Mk) en gedeeltelijk voor de candidaten voor de hulp- en hoofdakten, ten gebruike op teekenscholen, cursussen, technische scholen en voor zelfstudie. erbeterde en herziene druk 324 figuren tussen de tekst en 185 opgaven
64288: RIDDERKERK - Van dorpsschool tot oudheidkamer.
64287: RIDDERKERK - De onckselaan een buurt apart
43675: RIDDERKERK - De onckselaan een buurt apart
3836: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Sevenderlei gesichte in de historie van het lyden en sterven onzes Heeren Jesu Christus. 1. De tafel der texten. 2. De sleutel der swarigheden. 3. Het mergh der historie. 4. De spiegel der werelt. 5. De schoole der deughden. 6. De balsem der vertroostingen. 7. Het nae-beeldt der martelaren. Door Franciscus Ridderus. I: (8) 497 blz. II: (4) 468 blz. Twede druk SGT R184. Waarbij geb.: De overblijfselen van de verdruckingen, ofte het lyden Christi, voor sijn lichaem, 't welck is de gemeynte beginnende van Christi geboorte, en soo voortgaende door de tien groote vervolgingen der christenen door de heydense keyseren, van Nero af tot op Constantijn de Groote; zijnde een spiegel der elende en moetgevinge tot volstandigheit voor alle vervolgde christenen, ten deel op gesocht uyt de naergelaten schriften van de vermaerde Franciscus Ridderus, S.S. Th. D. En voorts in 't geene over al ontbrack en verloren was, ingevult en voltrocken door Gregorius Mees, bedienaer des H. Euangeliums in Rotterdam. 136 blz. SGT R185.
64295: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Sevenderlei gesichte in de historie van het lyden en sterven onzes Heeren Jesu Christus. 1. De tafel der texten. 2. De sleutel der swarigheden. 3. Het mergh der historie. 4. De spiegel der werelt. 5. De schoole der deughden. 6. De balsem der vertroostingen. 7. Het nae-beeldt der martelaren. Door Franciscus Ridderus. I: WAARBIJ dE OVERBLIJFFELEN VAN DE VERDRUCKINGEN OGTE HET LYDEN CHRISTI ect
64296: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - De tafel des Heeren. of de drieweeksche samenspraak tusschen Lazarus, Maria en Martha over de voorbereiding tot des Heeren Heilig Avondmaal. (eerste deel)
40186: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Drie- Weecksche voorbereydinge tot de tafel des Heeren, gestelt in t' samenspraak tusschen Lazarus, Maria en Martha. de eerste weecke over de staet eenes lidmaets Christi - tweede weecke - derde ende laetste weeckr In drie delen compleet. ..
41169: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Dagelyksche huys-catechisatie. Bestaande in morgen-oeffeningen over de articelen des Christelijken geloofs. In middag-oeffeningen over de plichten van een christelijk leven. Ende in avond-oeffeningen over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een maend dit alles bequamelijk af te handelen: yder dag hebbende syn byzondere oeffeningen. Door den auteur vermeerdert met vragen, schriftuurplaetsen en gezangen: Alsmede de gezangen van S. Simonides. Den elfdedruck, van merkelycke fouten gezuyvert.
75924: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Dagelyksche huys-catechisatie. Bestaende in morgen-oeffeningen over de articulen des Christelijken geloofs. In middag-oeffeningen over de pligten van een christelijk leven ende in avond-oeffeningen, over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een maend dit alles bequamelijk af te handelen: yder dag hebbende sijn bysondere oeffeningen. t' samen-gestelt door Franciscus Ridderus. Door den autheur vermeerdert met vragen / Schriftuur-plaet en gezangen: Als mede de gezangen van S. Simonides. derde druk, door den Auteur van al voorgaende druck fouten gezuivert van merkelijcke fauten gezuyvert. met proefken van hemelstoffen bestaende ineenige geestelijke gesangen door Simon Simonides
3840: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Dagelyksche huys-catechisatie. Idem, den tienden druk.
64301: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Strijder op de middenweg Leven en werk van Franciscus Ridderus
18750: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Dagelyksche huys-catechisatie. Bestaende in morgen-oeffeningen over de articulen des Christelijken geloofs. In middag-oeffeningen over de pligten van een christelijk leven ende in avond-oeffeningen, over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een maend dit alles bequamelijk af te handelen: yder dag hebbende sijn bysondere oeffeningen. t' samen-gestelt door Franciscus Ridderus. Door den autheur vermeerdert met vragen / Schriftuur-plaet en gezangen: Als mede de gezangen van S. Simonides. Den tienden druk, van merkelijcke fauten gezuyvert.
33980: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - De tafel des Heeren. of de drieweeksche samenspraak tusschen Lazarus, Maria en Martha over de voorbereiding tot des Heeren Heilig Avondmaal. (eerste deel)
32559: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM - De historische Fransman, Engelsman, Spanjaart, Hollander en Kerkspiegel.
27113: RIDDERUS, FRANCISCUS (1620-'83, ROTTERDAM) - Theologisch, philosophisch, en historisch proces voor Godt tegen allerley Atheisten. Waer in de Atheist wordt Ontdeckt, Overtuyght, Wederleydt, Gewaerschouwt, Ingetoomt, Opgeweckt ter bekeeringe. Door Fransiscus Ridderus. 1e deel
40082: RIDERBOS, DR. J. - De Apostel der Heidenen.
76374: RIDERBOS H N DR - Het Evangelie naar Johannes.deel 1 en 2.
53001: CRAMER RIE - Vrouw Hubbard en haar hondje ,,lang zal hij leven
70522: CRAMER RIE - KATTEBELLETJES 1e druk
76854: OUBORG RIEK - Loes Timmer geillussteerd klurplaat
64308: RIEKEL, DS. J. A. - Afscheids-predikatie
61274: MOOIJ DE RIEKUS - Een dorpsleger onder Gods vuurkolom (RIJNSBURG)
61275: MOOIJ RIEKUS DE - Het gelijk van de twijfel Maarten Peters wordt onderwijzer in de Gelderse Achtehoek een apart volk,maar hij ontdekt een bijzonder schatrijk mooie Ineke maar wat is belangrijke liefde of---
33814: MOOIJ RIEKUS DE - Het gelijk van de twijfel Maarten Peters wordt onderwijzer in de Gelderse Achtehoek een apart volk,maar hij ontdekt een bijzonder schatrijk mooie Ineke maar wat is belangrijke liefde of---
75666: VIS WILMA RIEM - De Schat vann den Visser 2e druk
64309: RIEM VIS, WILHA - Zijn wensch verkregen 1 kleur plat en ill 1e dr.
22184: RIEMENS, J. - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834.
74737: RIEMENS-REURSLAG, J. - Het jeugdboek in de loop der eeuwen
797: RIEMSDIJK, JHR. B. W. F. VAN - Historische beschrijving van het klooster van sinte Agatha met het prinsenhof te Delft, benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de Historische Zaal aanwezig.
64315: RIEMSDIJK VAN B. W. F. - Klooster van sinte agatha met het prinsenhof te delft derde druk
64316: RIEMSDIJK, JHR. B. W. F. VAN - Historische beschrijving van het klooster van sinte Agatha met het prinsenhof te Delft, benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de Historische Zaal aanwezig.
64317: RIEMVIS, WILHA - In den russischen smeltkroes
76258: WIL HUYGEN -POORTVLIOET RIEN - Leven en werken van de kabouter
76261: POORTVLIET RIEN - …de vossen hebben holen 2e druk , prachtig geillustreerd door Rien Poortvliet
76259: POORTVLIET RIEN - DE OPROEP DER KABOUTERS 4edruk
65884: SNIJDERS RIEN - De grote vlucht. Een beeld van Groeiend Ede
72721: POORTVLIET RIEN - Te hooi en te gras
74078: BERG RIEN VAN DEN - Aslander
71314: POORTVLIET RIEN - de vossen hebben holen
50478: BERG VAN DEN RIEN - Aslander roman moord op eiland AMELAND
39089: SNIJDERS RIEN - De grote vlucht. Een beeld van Groeiend Ede
75420: RIENECKER, FRITZ [HRSG.]. - Lexikon zur Bibel 5e auflage okt 1964
70585: RIENECKER, F. / WERNER DE BOER - Wuppertaler Studienbibel. IAttes testament
55616: GROENEVELD J M A EN KRELING A SR EN RIESCHOTEN H J VAN - Van reformatie tot reformatie momenten ui de geschedenis van de kerkin Ridderkerk
43679: GROENEVELD J M A EN KRELING A SR EN RIESCHOTEN H J VAN - Van reformatie tot reformatie momenten ui de geschedenis van de kerkin Ridderkerk
43955: RIESEN, WOUTER VAN - ''Dokterom'' (Dr Eeltsje Halbertsma 1797-1858)
64321: RIESEN, WOUTER VAN - De vruchtelooze strijd
64319: RIESEN, W. VAN - Een liefdeshistorie uit het oude Friesland.
10217: RIESEN, WOUTER VAN - Albarta ten Oever. Geïllustreerd door Anton Pieck.
23857: RIESEN, W. VAN - Een liefdeshistorie uit het oude Friesland.
43734: RIESEN, WOUTER VAN - De vruchtelooze strijd
43808: RIESEN, WOUTER VAN - Een Oud-Hollandsche Burgemeestersdochter
64322: RIESSEN, LENIE VAN - Maanstof vermist. Met tekeningen van H.J.M. van Lunenburg.
20284: RIESSEN, LENIE VAN - Maanstof vermist. Met tekeningen van H.J.M. van Lunenburg.
64323: RIESSLER, PAUL - Altjüdisches Schrifttum ausserhalb der Bibel
71259: BONS-STORM RIET - Kracht en kruis, pastoraat met oudere vrouwen
64324: RIET, H. VAN DE - De sint ludgeruskerk van Doornspijk
56557: HET GEKROOKTE RIET - Het gekrookte riet. Jaargang 1-7
7433: RIETBERGEN, PETRUS JOHANNES ANTONIUS NICOLAAS - Pausen, prelaten, bureaucraten. Aspecten van de geschiedenis van het pausschap en de Pauselijke Staat in de 17e eeuw. Proefschrift.
21096: RIETDIJK, DS. D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties.
36835: RIETDIJK, DS. D. - Woorden uit het Woord. Bijbelse begrippen uitgelegd.
64326: RIETDIJK, D PRED GERF GEM - De laatste profeet. Handleiding bij de bespreking van het bijbelboek Maleachi.
64327: RIETDIJK, D. - Dagboek uit een schatboek. Geschreven door predikanten der Gereformeerde Gemeenten onder redactie van ds. D. Rietdijk.
23216: RIETDIJK, D. REDAKTIE - Dagboek uit een schatboek. Geschreven door predikanten der Gereformeerde Gemeenten onder redactie van ds. D. Rietdijk.
64328: RIETDIJK, DS. D. - Uw ogen zullen de Koning zien. Korte levensbeschrijving, verslag van de rouwdienst en de begrafenis en enkele predikaties.
64329: RIETDIJK, DS. D. - De beloofde zoon. 33 meditaties over het leven van Izak. Tweede druk.
14307: RIETDIJK, D PRED GERF GEM - De laatste profeet. Handleiding bij de bespreking van het bijbelboek Maleachi.
25347: RIETDIJK, DS. D. - De beloofde zoon. 33 meditaties over het leven van Izak. Tweede druk.
64331: RIETHOFF, J. L. - Een lach en een traan. De Hervormde Gemeente te Reeuwijk.
64332: RIETKERK W G DRS - Ik wou dat ik kon geloven Over psychische factoren die een belemmering kunnen vormen voor het vertrouwen op God.
74932: RIETVELD,AD. - Achteraf bekeken. Wageningen, brandende wielen en hete hangijzers.
45021: RIGGENBACH, EDUARD - Der Brief an die Hebräer (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament; Band XIV)
293: RIJCKE, D. DE MIDDELBURG - De Anti-togabeweging te Middelburg voor ruim een halve eeuw, een bladzijde uit Middelburgs kerkelijke verleden, (Overgedrukt uit: archief, uitgegeven door het zeeuws genootschap der wetenschappen 1913)
37764: RIJKE, DS. JOH. DE - Schijn en zijn. Een onderzoek naar de prediking van Joseph Charles Philpot.
33174: RIJKE, JOH. DE - Gerard Wisse een profetich prediker
64335: RIJKEN, D. G. - In de stad - serie: Vrij en Blij - Met 45 plaatjes van Tjeerd Bottema en studio Teles' - zesde druk - deel IV
64336: RIJKHOEK, K. - De Biesbosch kerend tij.
28622: RIJKHOEK, K. - De Biesbosch kerend tij.
22658: RIJKSEN, L.PRED GERF GEM - God nam hem weg. Verslag van de begrafenis van ds. L. Rijksen, met de gehouden toespraken, alsmede een tweetal predikaties van ds. H. Rijksen, gehouden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam-West op 9 februari 1969, de eerste zondag na de begrafenis.
64343: RIJKSEN, DS. L.PRED GERF GEM - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. 1. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen door ds .H. Rijksen. 2. Een zevental preken van ds. L. Rijksen. 3. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit 'De Saambinder'. Samenstellers: de heer C. Bregman en de heer I.A. Kole.
48414: TAAKE JOHAN CORNELIS OUDERLING GERF GEM TE LEIDEN DS L RIJKSEN - Gedachtenis pred door Ds L Rijksen bij 40-jarig Ambtjubileum van Johan Cornelis Taake
42556: RIJKSEN, H. DS. - Brieven van de Koning aan Zijn gemeente Twaalf preken over de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië
1241: RIJKSEN, DS. L. - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. 1. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen door ds .H. Rijksen. 2. Een zevental preken van ds. L. Rijksen. 3. Een bundeling van artikelen van ds. L. Rijksen uit 'De Saambinder'. Samenstellers: de heer C. Bregman en de heer I.A. Kole.
64347: RIJKSEN, H. A. DE - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5 : 1-5. Door H.A. de Ruijter. 5e druk.
31265: RIJKSEN, DS. H. - Het wachten op 's Heeren heil en zondag 52 van de Heidelbergsche Catechismus. Predikatie gehouden door Ds. H. Rijksen op zondag 30 november 1980 te Zoetermeer. Benevens enkele gedichten en bijpassende verklaringen.
64346: RIJKSEN, H. - Sekten en Stromingen in deze tijd.
64351: RIJKSEN, L.PRED GERF GEM - God nam hem weg. Verslag van de begrafenis van ds. L. Rijksen, met de gehouden toespraken, alsmede een tweetal predikaties van ds. H. Rijksen, gehouden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam-West op 9 februari 1969, de eerste zondag na de begrafenis.
64337: RIJKSEN MR. A. A.J. - Gespiegeld in kerkeglas
64338: RIJKSEN, DS. H, - Sekten en stromingen in deze tijd.
64339: RIJKSEN, DS. H. - Sekten en stromingen in deze tijd.
64340: RIJKSEN, DS. H. - Het biddend vaarwel. Afscheidspredikatie over romeinen 15:13.
64341: RIJKSEN, DS. H. - Belijdenis doen. Referaat door ds. H. Rijksen, gehouden op de jaarvergadering van het L.V. van jongelingsver. der Gereformeerde Gemeenten 14 februari 1962 te Utrecht.
64342: RIJKSEN, DS. H. PRED GERF GEN LATER NED HERV - Het leven van profee ELIZA
1885: RIJKSEN, DS. H. - Sekten en stromingen in deze tijd.
31500: RIJKSEN, DS. H. - Het biddend vaarwel. Afscheidspredikatie over romeinen 15:13.
33409: RIJKSEN, H. - Sekten en Stromingen in deze tijd.
33625: RIJKSEN, DS. L./GIER, K. DE - Voornaamste besluiten, van de generale synoden van de Gereformeerde Gemeenten op last van de Generale Synode van 24 mei en 9 juni 1965 samengesteld. Uitgegeven door: Het kerkelijk bureau.
37077: RIJKSEN, DS. H. - Belijdenis doen. Referaat door ds. H. Rijksen, gehouden op de jaarvergadering van het L.V. van jongelingsver. der Gereformeerde Gemeenten 14 februari 1962 te Utrecht.
39214: RIJKSEN, DS. L./GIER, K. DE - Voornaamste besluiten, van de generale synoden van de Gereformeerde Gemeenten op last van de Generale Synode van 24 mei en 9 juni 1965 samengesteld. Uitgegeven door: Het kerkelijk bureau.
39581: RIJKSEN, DS. H, - Sekten en stromingen in deze tijd.
76340: RIJLE J C - LIEFDE
64352: RIJLE J C - De Zaligheid van het Evangelie uit het Engels vertaald door Ds W Pieters
64357: RIJNDERS C.B. - Beknopt overzicht van de huidige stand van het zendingswerk
64358: RIJNEVELD, ELIZABETH FRANCINA - Een korte en eenvoudige beschrijving. Aangaande de ziekte, het sterven en de begrafenis van Elizabeth Francina Rijneveld oud 2 jaar en 3 maanden. Met een voorwoord van Ds. M. Blok.
51791: BRINK MARTIN REDAKTEUR RIJNPOST - Veranderd VEENENDAAL verleden en heden in beeld
75918: C RIJNS HUB E,A, - BRANHARTIGHEID eb GWERECHTIGHEID Handboek diaconiewetenschal
64359: RIJNSBURG (N N) - 40 jaar bouwen. Geschiedenis Spinoza 1929 - 1969.[Rijnsburg].
10985: RIJNSDORP, C. - In het spanningsveld van de Geest.
64360: RIJNSDORP, C. - In het spanningsveld van de Geest.
64361: RIJNSDORP, C. - In drie etappen. Essay waarin de hedendaagse Calvinistische Nederlandse literatuur en critiek worden getoetst aan de aesthetische beginselen van Calvijn. Geschreven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
64362: RIJNSDORP, C. - Ik volg je tot Istanboel
19549: RIJNSDORP, C. - In drie etappen. Essay waarin de hedendaagse Calvinistische Nederlandse literatuur en critiek worden getoetst aan de aesthetische beginselen van Calvijn. Geschreven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
45278: RIJNSDORP, C. - Laatste gedachten
38975: DIEREN C A VAN PRED GERF GEM STOLWIJK-RIJSSEN - Ziet Gij deze vrouw 24 meditaties over vrouwen uit de bijbel 2e druk
69786: WESSELS ALBERT RIJSSEN - Nar het land dat ik u wijzen zal ,een reis door israel aan de hand van gravures van Bijbelse taferelen.Samengesteld en ingekleurd dootr de kunstschilder Albert Wessels
74259: RIJSWIJK C. VAN - Op zoek naar het kind (deel 3 van de Ster-serie)
74260: RIJSWIJK C. VAN - Petrus en de haan (deel 4 van de Ster-serie)
74454: RIJSWIJK C.. VAN - Op Zoek naar het Kind deel 3 van de Ster-serie
72431: RIJSWIJK C. VAN - Bas en zijn twee vrienden
25659: RIJSWIJK, C. VAN - Flonkerend kerkgesteente. 16 teksten van bekende oudvaders met vragen en opdrachten.
23954: RIJSWIJK, C. VAN - Onder de hete middagzon. Een verhaal over de Afscheiding in de Bommelerwaard.
64372: RIJSWIJK, C. VAN - Veilig voor de Valbijl een historisch verhaal tijdens de Franse revolutie
48190: RIJSWIJK.C.VAN - De vlucht langs het Koord
1244: RIJSWIJK, C. VAN - De kroon der rechtvaardigheid. Het aangrijpende sterven van Geertruide Verbroek, die op de leeftijd van 14 jaar en 5 maanden op 6 februari 1755 te Willemstad in de Heere is ontslapen. Opnieuw weergegeven naar een oude uitgave.
22572: RIJSWIJK, C. VAN - Hij gad zijn levenmverhaal uit de vervolging
74109: RIJSWIJK C. VAN - De wegloper
74119: RIJSWIJK C. VAN - Daar woont Hij Zelf (vertez.j.llingen over de tabernakel, omslag+illustraties: Floor Oskam)
23858: RIJSWIJK, C. VAN - Flonkerend kerkgesteente.
38866: RIJSWIJK, C. VAN - Zijn trouwe zorg.
46515: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de bron Bijbelse geschiedeis deel 7
73109: RIJSWIJK C. VAN - De leeuw van Elberfeld Het Leven van H F Kohlbrugge
30631: RIJSWIJK, C. VAN - Door der profeten wijzen mond. Deel 1
64366: RIJSWIJK, C. VAN - De kroon der rechtvaardigheid. Het aangrijpende sterven van Geertruide Verbroek, die op de leeftijd van 14 jaar en 5 maanden op 6 februari 1755 te Willemstad in de Heere is ontslapen. Opnieuw weergegeven naar een oude uitgave.
64367: RIJSWIJK, C. VAN - Een voedsterheer der kerk. Stadhouder-koning Willem de Derde, door God gesteld als een scherpe dorsslede van Rome. Iets over de grote betekenis van Willem III, aangetoond uit enkele werken van bekende oudvaders.
64368: RIJSWIJK, C. VAN - Flonkerend kerkgesteente.
64369: RIJSWIJK, C. VAN - Door den profeten wijzen mond. Deel 1: 77 blz. Deel 2: 77 blz.
64370: RIJSWIJK, C. VAN - Door der profeten wijzen mond. Deel 2
64371: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de Bron. Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen deel 2.
42965: RIJSWIJK, C. VAN - Veilig voor de Valbijl een historisch verhaal tijdens de Franse revolutie
74256: RIJSWIJK C. VAN - Herauten van het kruis (Deel 1: De vlucht langs het koord, illustraties W. Niessing)
77325: RIJSWIJK VAN C - Zijn weg was in de zee
77314: RIJSWIJK C. VAN - Het grote geheim kinderverhalen
1890: RIJSWIJK, C. VAN - Een voedsterheer der kerk. Stadhouder-koning Willem de Derde, door God gesteld als een scherpe dorsslede van Rome. Iets over de grote betekenis van Willem III, aangetoond uit enkele werken van bekende oudvaders.
77310: RIJSWIJK C. VAN - iij moer mijn helpwn de weg serie Op weg naar hetr Vderhuis deek 2 34e druk
76860: RIJSWIJK VAN C - CRITTE en EKi de ekster een dier als vriend Illistraties Margreet Bunt in kleur
23859: RIJSWIJK, C. VAN - Door der profeten wijzen mond. 2 delen.
46514: RIJSWIJK, C. VAN - Uit de bron Bijbelse geschiedenis deel 6
23930: RIJSWIJK, C. VAN - Door den profeten wijzen mond. Deel 1: 77 blz. Deel 2: 77 blz.
48220: RIJSWIJK C - Toen de bramdstapel rookten twintig geloofsgetuigen rond de reformatie
48936: RIJSWIJK, C. VAN - Luthers grote Leidsman. Het leven van Maarten Luther (1483-1546). Omslag en Illustratities van Jaap Kramer.
25997: RIJT, HETTY VAN DE EN FRANS X. PLOOIJ - Oei, ik groei! De acht sprongen in de mentale ontwikkeling van je baby.
73656: VALKENBURG RIK - Walther en Billy op de Titanic verhaal over het in 1912 vergaande schip Titanic 4e druk
73087: VALKENBURG RIK - Vaders tweeling
73091: VALKENBURG RIK - De zoon van het opperhoofd
74131: VALKENBURG RIK - Walter en Billy op de Titanic (tiende druk)
71703: VALKENBURG RIK - Hoe baar het was in 1929 de strenge winter
67049: VALKENBURG RIK - Het leven in eigen hand? vragen rond moderne meidische technologie en genetischemanipulatie worden beantwoord door: drs. A.B.F Hoek- Van Kooten e.a
67048: VALKENBURG RIK - Walther en Billy op de Titanic verhaal over het in 1912 vergaande schip Titanic 7e druk
75906: VALKENBURG RIK - Doot t Licht dat nu ontstoken is eenbundelkerstverhalen onder redaktioe van Rik Valkenburg
33815: VALKENBURG RIK - Toen het water hen verdreef verhalen watersnood 1953
76131: VOORDE TEN RIKA - Opwekking en gebedJanathan Edwards-Brainerd-whitefield-Wesly
77312: MOLENAAR RINA - Mis Indias Stenensjouwer vor het leven
64375: RINCK, H. W. - Christus tusschen de gouden kandelaars. Homiliën. Uit het hoogduitsch bewerkt en ingeleid door J. P. G. Westhoff. Eerste deel: Het eerste hoofdstuk der openbaring. Tweede deel: De zeven zendbrieven.
8222: RINCK, H. W. - Christus tusschen de gouden kandelaars. Homiliën. Uit het hoogduitsch bewerkt en ingeleid door J. P. G. Westhoff. Eerste deel: Het eerste hoofdstuk der openbaring. Tweede deel: De zeven zendbrieven.
72190: RINGELBERG, A. - Naar het hoopvol einde, een bemoedigend woord, in dezen moedeloozen tijd, herziene tweede druk
64376: RINGGREN, HELMER - Israëlitische Religion.
64377: RINGGREN, HELMER / ZIMMERI WALTHER - Spruche/prediger Das Buch Esther. Das alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. 16/1
46292: RINGGREN, HELMER / ZIMMERI WALTHER - Spruche/prediger Das Buch Esther. Das alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. 16/1
6199: RINGGREN, HELMER - Israëlitische Religion.
76923: RINGH,CHR. DE - VADEMECUM BIJ HET VERZAMELEN EN KWEEKEN VAN CACTUSSEN EN OVERIGE VETPLANTEN
49033: RINGNALDA, ANNIE - Beatrix en de drie vrienden met tekeningen van Jeanne Faure
76851: HOOGENB RINK A J - Klein begonnen 4e druk geillussteerd kleurplaat
69504: RINKEL,A.E.A. - ADJUTORIO REDEMPTORIS DR.ANDREAS RINKRLAARTSBISSCHOP VAN UTRECHT 1889-1979 MET BIJ DRAGE VAN F SMIT-J VISSER-P J MAAN-C.TOL EN ANDEREN
74977: ESKUCHE BALTHAS LUDW 1710-1755 PRED T3E RINTELEN - Opheldering der Heiklige Sc hrift uit de oostersche Reisbeschrijvingen By en verzameld door ESKUCHE BALTHAS LUDW Profesor op de Hooge School en Predikant van de Fereformeerde Gemeente te Rintelen. Naar de Tweeden druk uitbhet Hoogduitsch vertaald met een Voorreedenen vanden Wel Erwaardedigen Here WILHELMUS CHEVALLERAU PrediKANTTe REEUWIJK eerste stuk
77160: MARK VAN DER RINY - de wedstrijd
64382: RINZEMA. J. - Huwelijk en echtscheiding (In Bijbel en moderne samenleving)
49137: RINZEMA. J. - Huwelijk en echtscheiding (In Bijbel en moderne samenleving)
11177: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing. Nieuwe bundel.
70971: RIDDER Q.A. DE EN RISSEEUW P.J. - Hou zee! (eerste christelijk jeugd-jaarboek)
11175: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing.
10918: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Nieuwe bundel.
64384: RISSEEUW, P. J. - De spoorzoekers van Geitenbeek.
64385: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Nieuwe bundel.
64386: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing.
64387: RISSEEUW, P. J. - Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing. Nieuwe bundel.
64390: RISSEEUW, P. J. (RED.) W.G. VAN DE HULS - Kerstboek 1925. Waarbij: W.G. van de Hulst, In goude roze..
64391: RISSEEUW, P.J. - Jongens van Stavast.
27866: RISSEEUW, P. J. (RED.) - Zesde kerstboek.RISSEEUW, P.J. (SAMENSTELLING) Zesde kerstboek, met bijdragen van o.a. ds. J.R. Callenbach, ds. W.M. le Cointre, J.K. van Eerbeek, Jan H. de Groot, W.G. van de Hulst, K. Lantermans, M.A.M. Renes-Boldingh, G. Sevensma-Themmen j: W.G. van de Hulst, Een oude romance.
27868: RISSEEUW, P. J. (RED.) W.G. VAN DE HULS - Kerstboek 1925. Waarbij: W.G. van de Hulst, In goude roze..
28094: RISSEEUW, P.J. - Jongens van Stavast.
9058: RISSEEUW, P. J. - De spoorzoekers van Geitenbeek.
73715: CHARBONNIER RITA - De zus van Mozart, roman over het verborgen leven van Maria Anna Mozart
8011: RITTER, DR.P.H. - Ethische fragmenten. Tweede druk.
64393: RITTER G - Luther in leven en werk
64394: RITTER JR., DR. P.H. / ANTON PIECK - Sentimentele aardrijkskunde waarin opgnomen Zeeuwse mijmeringen / De hoorn van de Schelde
64395: RITTER, A. - In allem Christus Predigten von Adolf Ritter, Pfarrer am Traummünster in Zürich. Mit einem Portrait des Verstorbenen.
64396: RITTER, DR. P. H. - Ethische fragmenten. Zesde druk.
64397: RITTER, DR. P.H. (REDAKTIE). - Eene halve eeuw. 1848-1898. Nederland onder de regeering van koning Willem den Derde en het regentschap van koningin Emma. Door Nederlanders beschreven. Dln. 1. (14) 444 blz. Dln. 2. 469 blz.
64398: RITTER, DR.P.H. - Ethische fragmenten. Tweede druk.
64399: RITTER, G. - Luther gestalt und tat.
64400: RITTER, P.H.JR - Momenten.
46595: RITTER, DR. P.H. - 's Levens kapitaal. Bewerkt naar Lubbock's Use of Life
18087: RITTER, DR. P.H. (REDAKTIE). - Eene halve eeuw. 1848-1898. Nederland onder de regeering van koning Willem den Derde en het regentschap van koningin Emma. Door Nederlanders beschreven. Dln. 1. (14) 444 blz. Dln. 2. 469 blz.
46603: RITTER, DR.P.H. - Ethische fragmenten. 1edruk.
1623: RITTER, DR. P. H. - Ethische fragmenten. Zesde druk.
29816: RITTER, A. - In allem Christus Predigten von Adolf Ritter, Pfarrer am Traummünster in Zürich. Mit einem Portrait des Verstorbenen.
31483: RITTER, G. - Luther gestalt und tat.
40771: RITTER JR., DR. P.H. / ANTON PIECK - Sentimentele aardrijkskunde waarin opgnomen Zeeuwse mijmeringen / De hoorn van de Schelde
48106: RITTER G - Luther in leven en werk
64402: RITZEMA, K.J. - Het nageslacht van Jacob Sijbolts landbouwer te Warffum en Geertruid Cornelis.genealogische studie van de familie Ritzema.
73648: RITZEMA BOS,J. - Landbouwdierkunde- Nuttige en schadelijke dieren van Nederland, delen 1+2 kompleet
64411: RIVERS, FRANCINE - Een rode draad
23861: RIVERS, F - Leota's tuin.
70162: GELDERLAND - RIVIERPOLDERS - Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland Voorzien van eenn Bladwijzer op den inhoud en Alphabetisch Register. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 September 19856 No. 111, enn afgekondigd bij Provinciaal Blad no.89.
70862: HARRISON RK - ntroduction to the Old Testament
69851: ROB, WILLEM / LEERTOUWER, E. - Spelen en leren spelen. Het spel als opvoedingsmiddel. 1de druk.
49124: KAPITEIN ROB - De avonturen van Kapien Rob 7e deeltje De Vallei der vergeten wereld 79 blz 8e deeltje de terugkeer van peer den scuymer 79 blz en 9e deltje het geheim van de tunnel 78 blz org geb
39115: KENNEDY HUGH (1698-1764); JAMES ROBE (1688-1753) - Geloofwaardig en kort verhaal van 't heerlyke werk Godts, geopenbaart in de overtuiginge en bekeeringe van een groot getal zielen in de gemeinte van Cambuslang, en in andere plaatsen van Schotlandt ... / Alsmede een voorreden van ... Hugh Kennedy ... ; Uit het Engels vertaalt vierde druk 1745 (16)48blz met daarbij Deel: [II]: Nader en uitvoeriger verhaal van 't heerlijke en uitmuntende... werk Godts ... beschreven door James Robe . 1743 (86)158 blz ... deel [III]: Derde stukje of vervolg wegens het nader en uitvoeriger verhaal van t' ... werk Godts ... beschreven door James Robe (64)136 blz
45579: KENNEDY HUGH (1698-1764); JAMES ROBE (1688-1753) - Geloofwaardig en kort verhaal van 't heerlyke werk Godts, geopenbaart in de overtuiginge en bekeeringe van een groot getal zielen in de gemeinte van Cambuslang, en in andere plaatsen van Schotlandt ... / Alsmede een voorreden van ... Hugh Kennedy ... ; Uit het Engels vertaalt vierde druk. Deel: [II]: Nader en uitvoeriger verhaal van 't heerlijke en uitmuntende... werk Godts ... beschreven door James Robe . 1743 (86)158 blz ... deel [III]: Derde stukje of vervolg wegens het nader en uitvoeriger verhaal van t' ... werk Godts ... beschreven door James Robe (64)136 blz
40892: ABERNATY.H/ ARMSTRONG ROBERS - De Grote Gezinsatlas 2002/2003 Themakaarten Nederland/Uitgebreidoverzicht Benelux /Alle landen en kaart /Rijk geillustreerd natuur enncultuurgedeelte / Algemene gegevens can alle landen
72510: WARREN ROBERT - Handboek gezonde gemeent
76251: ROBERT BURTON, TITIA VAN SCHAIK, TEXTCASE - Mijn vogeltuin. Gids voor het creeren van een vogelvriendelijke tuin . Informatie in woord en beeld voor het aanleggen van een vogelvriendelijke tuin
27720: ROBERT, A. / FEUILLET, A. - Introduction a la Bible. Tome I. Introduction Générale ancien testament. (27) 880 blz. Tome II. Nouveau testament. (23) 939 blz.
41500: DOYLE ROBERT E E.A. - Dagelijks leven in bijbeltijd 3e druk
42239: ROBERT, DANIEL - Les églises réformées en france (1800 - 1830) ouvrage publié avec le concours du ministère de l'Education Nationale
43469: CASEY ROBERT J. - Ik zag de oorlog Ned. vert. H.P. van den Aardweg.
16992: ROBERTO, V.P. - Aurofodina universalis scientiarum divinarum, ex fontibus aureis utriusque testamenti erutarum. Per sententia plusquam decem & octo millia, sub Titulis nongentis & viginti, ordine alphabetico digestis, religiosis & sæcularibus, maximeque Concionatoribus, theologis, aliisque omnibus utilissima, & in viginti libros distributa: a V.P. Roberto Cemeracensi, Capucino provinciæ Insulensis Gallo-Belgicæ.
23864: ROBERTS, C.G.D. - Bewoners van de stilte.
5645: ROBERTSON NICOLL, W. - The Expositor's Bible. A complete exposition of the Bible in six volumes, with index. Edited by W. Robertson Nicoll. With a general introduction and a brief biographical and literary introduction to each book of the Bible by the reverend Oscar L. Joseph Litt. D. 6 delen.
6669: ROBERTSON, J. - Israel's oude godsdienst naar de Bijbelsche en de nieuw-critische voorstelling. Naar de vierde Engelsche uitgave.
45438: ROBERTSONS, A.T. - Beknopte Grammatica op het Grieksche Nieuwe Testament. Voor Nederland vrij bewerkt door Dr. F.W. Grosheide. Met voorbericht van Prof. Dr. J. Woltjer.
15097: ROBIANO, M. L'ABBÉ COMTE DE - Continuation de l'histoire de l'Eglise, de Bérault-Bercastel, depuis 1721 jusque'en 1830; par M. l'Abbé Compte de Robiano.: Deel 1: De la mort de Clément XI, en 1721, a la réception des Jésuites en Russie par Catherine II, en 1779. / Deel 2: De la conspiration des illuminés en 1776, a la fin des persécutions du ton-king et de la cochinchine, vers 1800. / Deel 3: De la persécution élevée en Chine, vers 1784, aux guerisons du prince Hohenlohe, vers 1820. Deel 4: Depuis les commencements de Madame Krudner, vers 1815, jusqu'au pontificat de Pie VIII, en 1829.
77001: ES VAN ROBIEN - Literaire wandeling door Deventer
76388: CROSS ROBIN - Kinderen in de oorlog tijdperk van de tweede wereldoorlog
43605: ROBRAN, PAUL - De strijd om geluk
40594: ROBUR, JOHANNES - Een droom over het jaar 2000. Een interview over het godsdienstig en kerkeljk leven in het jaar 2000
76951: ROCHES,J. DES - Dictionnaire Francois-Flamand nouvele edition
43155: ROCHESTER FORD, SALLIE - Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan. 6e druk.
48964: ROCHESTER FORD, SALLIE - Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan. 5e druk.
64423: ROCHESTER FORD, SALLIELEES - Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan. 2e druk.
69739: RÖCHLING, JOHANN GOTTFRIED (CONREFTOR AM GYMNASIO ZU WORMS) - Lehrreiche unde angenehme Contactische Botübungen nach der beliebten Schellerischen Grammatic den Unfängern der lateinischen Sprache. Zweyte verbesserte Auflage
64424: RODENBURG, A. - Oud Rijswijk.
74501: RODENBURG A. - Bewaakt leven
49021: RÖDER, DR. J. - Marnix von St. Aldegonde vor dem Reichstag zu Worms (1578)
5015: RODOLPH, JOANNES RODOLPHUS - Heidelergsche Catechismus, met eene korte ontledinge der vragen en antwoorden en eene bredere verklaringe der saken, waarin de voornaamste stukken der heilige godsgeleerdheid uitgelegt, en met hunne bewysen, volgens het oogmerk, bevestigt en verdedigt worden, ten gebruike van syne toehoorders opgeheldert. Maar nu uit de Latynsche tale overgeset door Wilhelmus Henricus Fabricius, en voorsien met eene voorreden van Joan vanden Honert, T.H. soon.
76163: OUDEN DEN ROEFOF - Zwendel op Zuid Beve;asnf
76160: OUDEN DEN ROEFOF - Giflozing rond Groningen
76161: OUDEN DEN ROEFOF - Smokkel via sassenhei,
76162: OUDEN DEN ROEFOF - Fraude rondom Flevo;and
72498: KUIPER ROEL - Tot een voorbeeld zult gij blijven' Mr. G. Groen van Prinsterer 1801-1876
72622: MULDER ROEL - Gedenkt aann geen Hijn heeft verricht tien jaar van Lodenstein scholen gemeenschap 1974-1984
45764: BOSCH ROEL A DR - En nooit meer oude psalmen zingen zingendgeloven in een nieuwe tijd
64426: ROELFS, JAN - Addie...pierando
47766: ROELFS, JAN - Addie...pierando
64427: ROELINK, DR. J. - Vlissinger Michiel.
64428: ROELINK, DR. J. - De samenzwering van Leiden. Een historisch verhaal uit het jaar 1587.
71077: ROELINK J. - Vlissinger Michiel (tekeningen van Jan Lutz)
13163: ROELINK, DR. J. - Vlissinger Michiel.
25909: ROELINK, DR. J. - De samenzwering van Leiden. Een historisch verhaal uit het jaar 1587.
43606: ROELINK, J. DR. - In dienst van de erfprins illustraties van G.D. Hoogendoorn
74090: OUDEN ROELOF DEN - Giflozing rond Groningen
73405: PIETERSZ ROELOF - 'Lof onses Heeren Jesus Christi dat is: korte verklaringe Van eenige bysondere Voorbeelden, Gelykenissen, Gesigten: Eeren-tytelen, Cier-namen ende Cierlyke beschriyvingen die Jesu Christo in het Oude en Nieuwe Testament gegeven worden
64429: ROELOFS, JAC. - Onder de geuzenvlag. De slag op de Zuiderzee. Bandtekening en illustraties van J.F. Doeve.
64430: ROELOFS, JAC. - Onder de Geuzenvlag. De slag op de zuiderzee. Bandtekeningen en illustraties van J.F. Doeve.
28526: ROELOFS, JAC. - Onder de geuzenvlag. De slag op de Zuiderzee. Bandtekening en illustraties van J.F. Doeve.
32319: ROELOFS, JAC. - Onder de Geuzenvlag. De slag op de zuiderzee. Bandtekeningen en illustraties van J.F. Doeve.
64431: ROELOFSEN DS H PRED GERF GEM 1852-1930OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen.oefenaar/predikant
64432: ROELOFSEN, H. - Paulus' zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen door H. Roelofsen bij diens vertrek naar Opheusden op 4 augustus 1895.
64433: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 89 blz.
21443: ROELOFSEN DS H PRED GERF GEM 1852-1930OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van Ds. H. Roelofsen.oefenaar/predikant
29146: ROELOFSEN, H. PRED GERF GEM - Paulus zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen. Bij diens vertrek naar Opheusden op 4 augustus 1895.
37078: ROELOFSEN, H. - Het geloof behouden. Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. Met daarbij gehouden toespraken door: Ds. J. R. van Oordt te Zeist, Ds. J. Fraanje te Barneveld, Ds. G. H. Kersten te Rotterdam, Ds. A. Verhagen te Middelburg.
37081: ROELOFSEN, H. - Geen blijvende stad.
17942: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 89 blz. Waarbij geb.: Paulus' zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen, door H. Roelofsen. Bij diens vertrek naar Opheusden op 4 Augustus 1895. 22 blz. Waarbij geb.: Het geloof behouden. Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. Met daarbij gehouden toespraken door : Ds. J.R. van Oort te Zeist, Ds. J. Fraanje te Barneveld, Ds. G.H. Kersten te Rotterdam, Ds. A. Verhagen te Middelburg.17 blz. .
26634: ROELOFSEN, H. - Levensschets ds. H. Roelofsen, em. predikant bij de Gereform. gemeente te Zeist 20 october 1854 - 1 october 1930. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.
26470: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten. 89 blz.
64435: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
64436: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G. H. Kersten.
64437: ROELOFSEN, H. - Geen blijvende stad.
64438: ROELOFSEN, H. DOOR JAC OVEREEM - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van ds. H. Roelofsen, geb. 20 okt. 1852, overl. 1 okt. 1930. Door Jac. Overeem.
64439: ROELOFSEN, H. PRED GERF GEM - Paulus zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen. Bij diens vertrek naar Opheusden op 4 augustus 1895.
64440: ROELOFSEN, H.. PRED GERF GEM - Het geloof behouden. Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. Met daarbij gehouden toespraken door: Ds. J. R. van Oordt te Zeist, Ds. J. Fraanje te Barneveld, Ds. G. H. Kersten te Rotterdam, Ds. A. Verhagen te Middelburg.
36648: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G. H. Kersten.
76623: ROELOFSEN, H. - Levensschets ds. H. Roelofsen, em. predikant bij de Gereform. gemeente te Zeist 20 october 1854 - 1 october 1930. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.aangevuld met preken
22532: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Ds. H. Roelofsen, em. predikant bij de Gereform. Gemeente te Zeist 20 october 1854 - 1 october 1930. Door hem zelf beschreven. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.me 2 gedachts preken
36457: ROELOFSEN, H. - Levensschets. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
48684: ROEM, H. A. C. - Structuurphenomenologische systematisering van het menszijn door centraalstelling van de vrijheidsbeleving
18796: ROEMELING, C.A. (GEWESENEN PREDIGERS ZU HAARBURG) ( G. ARNOLD / G. T' STEGGEN) - C.A. Roemelings, Nachricht seiner von Gott geschehenen volligen Herausfuhrung aus Babel, wie auch treuherzige Erweckungs-Stimmen zum Ausgang aus Babel. Deme angehangt ein Theosophischer Entwurf von denen (?) Erz-Ketzern, Vernunft und Eigenliebe und G. Arnold's Heilsame Wahrnehmung jeßiger Zeiten, wie auch ein Stuck aus G. T. Steegens von der Mystik, und ein Tractat von innern Leben und der reinen Liebe Gottes.
64442: ROEMELING, C.A. EN GOTTFRIED ARNOLD; GERHARD TERSTEEGEN - C.A. Roemelings, gewesenen Predigers zu Haarburg, Nachricht seiner von Gott geschehenen völligen Herausführung aus Babel, wie auch treuherzige Erweckungs-Stimme zum Ausgang aus Babel : deme angehängt ein theosophischer Entwurf von denen zwey Erz-Ketzern, Vernunft und Eigenliebe, und G. Arnold's Heilsame Wahrnehmung jetziger Zeiten, wie auch ein Stück aus G.T. Steegens von der Mystik, und ein Tractat vom innern Leben und der reinen Liebe Gottes
64443: ROESSINGH, DR. H. K. - Het Veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief.
7066: ROESSINGH, DR. H. K. - Het Veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief.
13142: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - En toen werd het feest.
26630: ROEST, B. - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag (weduwe van J. ter Haar) te Rijssen (Ov.) Door B. Roest. 4e druk
64456: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Siep vindt zijn thuis.
64457: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - En toch wacht het geluk.
64455: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Dory's vuurproef.
64458: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Job en de witte ridders.
71121: ROEST-KLEINMEIJER, T. VAN DER - Jos uit de woonwagen (tweede druk)
64454: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - De rode ballon.
64450: ROEST, B.LEREND OUDERLING GWERF GEM TE SCHERPENZEEL - Geliefde VRindin brieven van Bart Roest aan Mientje Vrijdag. Weduwe van J. ter Haar. Te Rijssen (Ov.)
64449: ROEST, B. - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag (Weduwe van J. ter Haar) te Rijssen ov.
14312: ROEST, BART LEREND OIUDERLING DER GERF GEM TE SCHERPENZEEL - Henoch en Heman. Brieven van Bart Roest aan Floor de Kruijf.
46041: ROEST, JAN VAN DER (1755-1814 PRED. TE BLAUWKAPEL, ELST, AMERSFOORT EN HAARLEM) - Leerredenen (.n over de genoegens van den godsdienst 2e druk
13141: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - De rode ballon.
13143: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Dory's vuurproef.
13145: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Siep vindt zijn thuis.
13146: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - En toch wacht het geluk.
33887: ROEST-KLEINMEIJER, T. V.D. - Job en de witte ridders.
33949: ROEST, B. - Het leven en sterven van Mientje Vrijdag. Weduwe van J. ter Haar. Te Rijssen (Ov.)
20355: ROEVER, N. DE - Het leven van onze voorouders door mr. N. de Roever, voortgezet door dr. G.J. Dozy 2e druk herzien
6014: ROEVER, N. DE - Het leven van onze voorouders door mr. N. de Roever, voortgezet door dr. G.J. Dozy. Zes delen.
9391: ROGER, JEAN - Land van Jezus. Een portret in 120 foto's.
64459: ROGER, JEAN - Land van Jezus. Een portret in 120 foto's.
64461: ROGERS, N. (1593-1660) - De ware bekeerde sondaar. Ofte een verklaringe over het 15. capittel des H. Euangeliums Lucæ. In sich begrypende dry parabolen van het verloren schaap, den verloren penningh, den verloren sone. Hier is noch by-gevoeght een predikatie op Nehem. 8 vers 5. Door den hoogh-geleerden heere Nehemia Rogers, predikant tot Messing in Essex. Ende nu in de Nederduytsche sprake gebracht door Cornelius à Diemerbroeck, predikant tot Rhenen.
13786: ROGERS, TIMOTHEUS - De erfenis des hemels, of kenteekenen en leerstukken voortgebracht door den geloovige, om te bewijzen, dat het koninkrijk Gods hem toebehoort. Uit het Engelsch met eene voorrede van Justus Muntendam.
64460: ROGERS, DAVID - The Bodleian Library and Its Treasures 1320-1700.(An enchanting glimpse into the medieval world of the University City of Oxford).
64462: ROGERS, PAT - The Oxford illustrated history of English Literature.
64463: ROGERS, TIMOTHEUS - De erfenis des hemels, of kenteekenen en leerstukken voortgebracht door den geloovige, om te bewijzen, dat het koninkrijk Gods hem toebehoort. Uit het Engelsch met eene voorrede van Justus Muntendam.
26780: ROGERS, N. (1593-1660) - De ware bekeerde sondaar. Ofte een verklaringe over het 15. capittel des H. Euangeliums Lucæ. In sich begrypende dry parabolen van het verloren schaap, den verloren penningh, den verloren sone. Hier is noch by-gevoeght een predikatie op Nehem. 8 vers 5. Door den hoogh-geleerden heere Nehemia Rogers, predikant tot Messing in Essex. Ende nu in de Nederduytsche sprake gebracht door Cornelius à Diemerbroeck, predikant tot Rhenen.
34304: ROGERS, PAT - The Oxford illustrated history of English Literature.
37463: ROGERS, N. (1593-1660) - De ware bekeerde sondaar. Ofte een verklaringe over het 15. Capittel des H. euangeliums Luc. In sich begrypende drie Parabolen van Het verloren Schaap, Den verloren penningh, Den verloren sone. Hier is noch by-gevoeght een predikatie op Nehem. 8. vers 5. Door den Hoogh-geleerden Heere Nehemia Rogers pred. tot Messing en Effex ende nu in in de Nederduytsche sprake gebracht door Cornelius à Diemerbroeck. Pred. tot Rhenen.
47518: ROGERS, TIMOTHEUS - De erfenis des hemels, of kenteekenen en leerstukken voortgebracht door den geloovige, om te bewijzen, dat het koninkrijk Gods hem toebehoort. Uit het Engelsch met eene voorrede van Justus Muntendam.
2155: ROGERSON, J. - Atlas van de Bijbel. Vertaling en bewerking: drs. E.W. van der Poll.
64468: ROGGE, KARLA - 't Cieraedt van onse stadt
47266: ROGGE, KARLA - 't Cieraedt van onse stadt
64464: ROGGE, B. - Illustrierte Geschichte der Reformation in Deutschland. Volkstümlich dargestellt von D. Bernard Rogge, Hofprediger in Potsdam. Mit 24 Kunstbeilagen, 118 Textbildern, Faksimiles usw. Wiedergabe von Bildern alter Meister (Cranach, Dürer, Ostendorfer usw.) und moderner Künstler (W.Beckmann, W. von Camphausen, O. Donner, P. Geh, N. Geiger, L. Gey, W. von Kaulbach, G. Königm L. Otto, Lessing, H. Leys, v. Lindenschmit u.v.a.) sowie Originaldarstellungen von Wilhelm Weimar. Anhang: Ausgewählte Predigten D. Martin Luthers. Dritte Auflage (16.-25. Tausend)
64465: ROGGE, B. - Het Evangelie gedurende de vervolging. Eene geschiedenis van den strijd tegen de Hervormde kerk. Naar 't Hoogduitsch van ds. Bernard Rogge. Met 24 kunstdrukken en 82 afbeeldingen in den tekst.
17055: ROGGE, B. - Het Evangelie gedurende de vervolging. Eene geschiedenis van den strijd tegen de Hervormde kerk. Naar 't Hoogduitsch van ds. Bernard Rogge. Met 24 kunstdrukken en 82 afbeeldingen in den tekst.
24453: ROGGE, D. BERNHARD - Das Evangelium in der Verfolgung. Bilder aus den Zeiten der Gegenreformation. Mit Abbildungen im Text und Kunstbeilagen.
47207: ROGGE, B. (BEWERKT DOOR H.M. VAN NES) - Het Christendom in woord en beeld [Met 345 illustratiën eb 40 kunstplaten] 1915. 392 p. Hardcover.
5390: ROGGE, B. - Illustrierte Geschichte der Reformation in Deutschland. Volkstümlich dargestellt von D. Bernard Rogge, Hofprediger in Potsdam. Mit 24 Kunstbeilagen, 118 Textbildern, Faksimiles usw. Wiedergabe von Bildern alter Meister (Cranach, Dürer, Ostendorfer usw.) und moderner Künstler (W.Beckmann, W. von Camphausen, O. Donner, P. Geh, N. Geiger, L. Gey, W. von Kaulbach, G. Königm L. Otto, Lessing, H. Leys, v. Lindenschmit u.v.a.) sowie Originaldarstellungen von Wilhelm Weimar. Anhang: Ausgewählte Predigten D. Martin Luthers. Dritte Auflage (16.-25. Tausend)
64469: ROGGEVEEN, L. - De zeven jongens in de sneeuw. Platen en bandtekening van Pol Dom. Vijfde druk. Vervolg van de zeven jongens van Duinoord. Gedrukt door G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage
77043: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie en vogels 8 druk.
64481: ROGGEVEEN, LEONARD. - Het draaiorgel van meneer Doncker. Met platen ven bandteekening van Willem Backer. Illustraties, zwart-wit en een gekleurd titelplaat en illustraties in de de tekst. De titel op de kaft is Het draaiorgel van meneer Doncker, titel op de titelpagina is, Op stap met meneer Doncker.
64479: ROGGEVEEN, LEONARD - De voetbalclub van de vierde klas. De nieuwe serie
64480: ROGGEVEEN, LEONARD. - Op stap met meneer Doncker. Met platen en bandtekening van Willem Backer. Tweede druk. van "Het draaiorgel van meneer Doncker"
64482: ROGGEVEEN, LEONARD - Voorjaar op de Klaverwei. Tweede druk. Met illustraties van Jan Lutz.
64488: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie n Klaasje 3 druk.
64470: ROGGEVEEN, LEONARD - Bram Alleman.
64471: ROGGEVEEN, LEONARD - Winter op de Klaverwei. Met illustraties van Jan Lutz.
64483: ROGGEVEEN, LEONARD - De zeven jongens van Duinoord. Met platen van Pol Dom. Derde druk. Gedrukt door G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage.
64478: ROGGEVEEN, LEONARD. - Van een kip, een eend, een hond, een kat en een tamme kraai en andere vertellingen. Met tekeningen van de schrijver. Zesde druk.
77044: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie en zijn vriedjes
77045: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie waar zit je? e druk
64486: ROGGEVEEN, LEONARD - Winter op de Klaverwei. Met illustraties van Jan Lutz.
64487: ROGGEVEEN, LEONARD - De zeven jongens van Duinoord. Met platen van Pol Dom. zevende druk. Gedrukt door G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij 's-Gravenhage.
64489: ROGGEVEEN,MARIEKE - Vrienden voor altijd
64485: ROGGEVEEN, LEONARD. - De krant van Kees van Dam. eerste druk. Illustraties van Tjeerd Bottema.
64476: ROGGEVEEN, LEONARD - Piet en Nel, meerdere delen: 2: Gaan naar school, 14e druk 3: Piet en Nel en hun viendjes, 13e druk 4: Piet en Nel hebben vakantie, 12e druk 9: Piet en Nel maken een poppenkast, 9e druk.
64472: ROGGEVEEN, LEONARD - de zeven jongens
64473: ROGGEVEEN, LEONARD - Op stap met meneer Doncker. Derde druk.
64474: ROGGEVEEN, LEONARD - De blauwe Braziliaan.
41509: ROGGEVEEN, LEONARD. - Van een kip, een eend, een hond, een kat en een tamme kraai en andere vertellingen. Met tekeningen van de schrijver. Zesde druk.
64484: ROGGEVEEN, LEONARD - Van zes uur 's avonds tot twee uur 's Nachts. Eerste druk.
77051: ROGGEVEEN, LEONARD - Okkie in dekou
13147: ROGGEVEEN, LEONARD - Bram Alleman.
26110: ROGGEVEEN, LEONARD - Winter op de Klaverwei. Met illustraties van Jan Lutz.
34800: ROGGEVEEN, LEONARD - de zeven jongens in dec sneuw
38168: ROGGEVEEN, LEONARD - Op stap met meneer Doncker. Derde druk.
38568: ROGGEVEEN, LEONARD - De blauwe Braziliaan.
38569: ROGGEVEEN, LEONARD - De klok voor de spiegel.
39366: ROGGEVEEN, LEONARD - Piet en Nel, meerdere delen: 2: Gaan naar school, 14e druk 3: Piet en Nel en hun viendjes, 13e druk 4: Piet en Nel hebben vakantie, 12e druk 9: Piet en Nel maken een poppenkast, 9e druk.
40417: ROGGEVEEN, LEONARD - Daantje gaat schaatsenrijden
41508: ROGGEVEEN, LEONARD. - Piep! zei de muis en andere vertellingen. Met tekeningen van de schrijver. Vijfde druk.
64490: ROGIER L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in noord-nederland in de 16e en de 17e eeuw
64491: ROGIER, L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw. Dl. 1: 650 blz. Dl. 2: 832 blz. Dl. 3: (registers en kaarten) 77 blz.
64492: ROGIER, L.J. - Sub Aquila. Bijdragen tot de archeologie en de geschiedenis van Nijmegen.
15889: ROGIER, L. J. - Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw. Dl. 1: 650 blz. Dl. 2: 832 blz. Dl. 3: (registers en kaarten) 77 blz.
40975: ROGIER, L.J. - Sub Aquila. Bijdragen tot de archeologie en de geschiedenis van Nijmegen.
64493: ROGORD, FRANÇOIS XAVIER - Connaissance de la Mythologie. Par Demandes et par Réponses. Nouvelle Édition. Augmentée des Traits d'Histoire qui ont servi de fondements à tout le systême de Fable; avec une Table très-commode pour les Lecteurs.
34582: ROGORD, FRANÇOIS XAVIER - Connaissance de la Mythologie. Par Demandes et par Réponses. Nouvelle Édition. Augmentée des Traits d'Histoire qui ont servi de fondements à tout le systême de Fable; avec une Table très-commode pour les Lecteurs.
64495: RÖHLER, WALTHER - Das Buch der Reformation Sulorych Zwinglis von ihm selfst und glechzeitigen Quellen erzählt durch Walther Röhler Professor der Kichengeschichte in Zürich. Mit 39 Bildern im Text und 57 Tafeln.
44402: RÖHLER, WALTHER - Das Buch der Reformation Sulorych Zwinglis von ihm selfst und glechzeitigen Quellen erzählt durch Walther Röhler Professor der Kichengeschichte in Zürich. Mit 39 Bildern im Text und 57 Tafeln.
44921: ROHLING, AUGUST - Wat is toch de Talmud? en wat is een Talmud-Jood? Iets uit en over de verderfelijke geloofspunten en praktijken van het Jodendom. geheel herzien en verbeterd door Max van Lamarque
42461: BAKKER ANGELIQUE / BEELAERTS VAN BLOKLAND P. / BLIJDENSTEIN ROLAND / EA. - Het Land Van De Zeven Tuinen Zuid-oost Utrecht in Perspectief ,
64496: ROLAND HOLST, A. - Onderweg. Vierde druk.
64497: ROLAND, NINA - Connie's probleem. Met illustraties van Jan van Weeszenberg.
58039: KALKMAN. ROLAND - Geldjacht Illustraties Adri Burghout. AVI 7
26398: ROLAND HOLST, A. - Onderweg. Vierde druk.
42509: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verzonken grenzen. Tweede druk.
64498: ROLL, J.M.L. - Uren aan de Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch, naar den laatsten, verbeterden druk. De Christen en de eeuwigheid, 1.
13907: ROLL, J.M.L. - Uren aan de Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch, naar den laatsten, verbeterden druk. De Christen en de eeuwigheid, 1.
70209: ROLL, J.M.L. EVANGELISCH LUTHERS PREDIKANT TE GRAVENHAGE - GODSDIENST voor het Hart of uitbo3ezemingen van geloof,hoop en liefde
64500: ROMANUM, MARTYROLOGIUM (GREGORIUS XIII - URBANUS VIII - CLEMENTIS X - CAESAR BARONIUS .) - Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum, Urbani VIII et Clementis X. auctoritate recognitum anostro Benedicti XIV pontifice maximo auctum et castigatum. in Qua ect
77346: MISSALE ROMANUM - Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini Restitutum, B. Pii V. Pontificis Max. Ivssv Editum, Clementis Viii. urbani pape viii Auctoritate Recognitum, una cum omnibus aliorum sanctorum Missis abinnocentiox ect .
46443: MISSALE ROMANUM - Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini Restitutum, B. Pii V. Pontificis Max. Ivssv Editum, Clementis Viii. urbani pape viii Auctoritate Recognitum, una cum omnibus aliorum sanctorum Missis abinnocentiox ect .
72738: ROMBACH, OTTO. ILLUSTRATIES, ANTON PIECK - Heer Alexius (deel 1 en 2, 'De strijd om Isabella' en 'Wereld zonder grenzen'). In het Nederlands overgebracht door J. Wim Crom
41671: D'ESPALLIER V. - CHORUS A. - GEERTS V.M. - GIELEN J.J. - KRIEKEMANS A. - ROMBOUTS F.S. O.R.V - .Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs
64501: ROMEIJN, DR. JAN - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. met een voorwoord van prof. dr. G.W. Kernkamp; met medewerking van Dra. A. Romein-Verschoor en bijdragen van Dr. P.J. Bouman, Dr. O. Noordenbos, Dr. Rob. van Roosbroeck en Herman Vos illustratie verzorgd door Srs. H. van der Bijll
6230: ROMEIJN, DR. JAN - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. met een voorwoord van prof. dr. G.W. Kernkamp; met medewerking van Dra. A. Romein-Verschoor en bijdragen van Dr. P.J. Bouman, Dr. O. Noordenbos, Dr. Rob. van Roosbroeck en Herman Vos illustratie verzorgd door Srs. H. van der Bijll
64503: ROMEIN J. - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen
64505: ROMEIN, JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen. 10edruk
64506: ROMEIN, T.A., VEEN, S.D. VAN, - Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland. Handschrift nagelaten door Ds. T.A. Romein in leven predikant te Scharmer. Bijgebonden: Aanvullingen en verbeteringen van Romein's naamlijst der predikanten in de hervormde gemeenten van Friesland. Verzameld door Dr. S.D. van Veen, Ned. Herv. preidkant te Groningen. 3 delen in 1 band.
29587: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C. (RED) - Rijk in God.
5988: ROMEIN, JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen. 10edruk
74747: ROMER, JOHN - Geschiedenis en Archeologie van de Bijbel.
64508: ROMER, HERMAN - Rotterdam voordat de bommen vielen Literatuur en verantwoording, herkomst illustraties, register. Portret op voorflap. Niet alleen fraai fotoboek over het vooroorlogse Rotterdam maar ook een leesboek vol anecdotes, gebaseerd op de jeugdjerinneringen van de schrijver gecombineerd met verhalen van tijdgenoten.
64509: ROMIG, EDGAR FRANKLIN - The tercentenary Year a record of the celebration of the Three hunderdth anniversary of the founding of the first church in Nem Netherland, New York, and the beginning of organized religious life under the reformed (Dutch) church in America
77335: ROMIJN, W. - Het Werkpaard. Schetsen van het voorbije landleven.
72360: ROMIJN A. - Een gewoon meisje en toch...., Geïllustreerd door Adri Alindo, achtste druk
49235: ROMIJN, A - In en om de pastorie. Geïllustreerd door Jan lutz.
64511: ROMPEL, FREDERIK - Gedenkschriften van Paul Kruger. Premie van het nieuws van den dag.
6068: ROMPEL, FREDERIK - Gedenkschriften van Paul Kruger. Premie van het nieuws van den dag.
76870: BUSSER MARIANNE EN SCRODER RON - Het Sinterklaasboek voor peuters en kleuters Met tekenin gen van Dagmar Stam 4e druk
64512: RONA, JUTKA - Langs kloosters en abdijen routes in Nederland en Belgie
47366: RONA, JUTKA - Langs kloosters en abdijen routes in Nederland en Belgie
45971: RONHAAR, J.H. - Palestina. geillustreerd met 15 kaartjes en figuren en 15 platen met 29 foto's & illustraties. Vreemde Landen en Landstreken 5. Vele aspecten - zoals topografie, geologie, economisch leven, flora en fauna, de bevolking, folklore, culturele toestand - van Palestina worden uitgebreid beschreven. Met name veel aandacht voor het sociale en politieke leven met aparte hoofdstukken betreffende de Arabische kwestie, de Klaagmuur, de "Engelsche" kwestie en het Zionisme.
2384: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
74867: RONKEL, PH.S. VAN - - Maleis Woordenboek. Maleis-Nederlands/Nederlands-Maleis in de officiële spelling vierde druk
64516: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
64517: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
64518: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) THE DR, EN PRED TE LEIDEN - Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk. Door Phil. S. van Ronkel, theol. dr. en pred. te Leiden.
26892: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) THE DR, EN PRED TE LEIDEN - Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk. Door Phil. S. van Ronkel, theol. dr. en pred. te Leiden.
18567: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
40948: RONNER, L - De drukkunst der late Middeleeuwen en op de drempel van De Gouden Eeuw.
27769: ROO, DR. E. J. DE - Godlastering. Rechtsvergelijkende studie over blasfemie en andere religiedelicten. proefschrift
64519: ROOD, PETRUS THEODORUS MARIA - Proofs, intuitions and diagrams. Kant and the mathematical method of proof. Academisch Proefschrift.
47460: ROODA, D. J. - Het Rampjaar 1672
23562: ROODBEEN, J. (RED.) - Gisbertus Voetius 1589-1676. Meer dan wijsheid. Onder redactie van J. Roodbeen.
37118: ROODBEEN, J. - Woorden van Spurgeon. Verzameld en voorzien van een levensschets. deel 2
36988: ROODBEEN-HEEMCK, RITA E.A. (REDACTIE) - Bûmkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren.
16848: ROODBEEN, J. - Uit het leven van Maarten Luther. Deel 1: Van mijnwerkerszoon tot aflaatbestrijder (1483-1517) Deel 2: Twistgesprekken met Rome. (1517-1519).
36833: ROODBEEN, J. - Woorden van Spurgeon II.
75717: ROODNAT, BAS - Rotterdam is niet niks. Met bijdragen van o.a. Hans Andreus, Rinus Ferdinandusse. Geïllustreerd door Peter van Straten
75248: N.N. (DIV AUTEURS O.A J L ADRIANE- A G VAN ANROOY- H C ROOGE - Christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter Geloofsversterking en opbouwing tot een Godsdienstig Leven 1872
25668: N.N. (DIV AUTEURS O.A J L ADRIANE- A G VAN ANROOY- H C ROOGE - Christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter Geloofsversterking en opbouwing tot een Godsdienstig Leven
64529: ROOIJ, REIN VAN. - KIJKEN IN DE TOEKOMST een beeld van de explosieve ontwikkeling der communicatiemedia. . met een voorwoord van Prof. Dr. Fred L. Polak Research Edward Kamerbeek. eindredactie Pierre Huyskens, Lay-out Joop Bulten. Rijk geillustreerd.
64528: ROOIJ, J. VAN - Gerard Zerbolt van Zutphen. I: Leven en geschriften proefschrift. (deel 2 nooit verschenen)
23877: BLUYSSEN JAN GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij.
51081: BLUYSSEN JAN GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij.
74071: ROOIJEN DRS. R.P. VAN - Frederik van Houten
64530: ROOIJEN, M. VAN. - Een vrolijk drietal.
23866: ROOIJEN, M. VAN. - Een vrolijk drietal.
48206: ROOIJENDIJK, LAMBERT; DIJT, ANTOINETTE; WIJERS, GERT JAN" - De mens in thema`s, Een thematische behandeling van de menselijke levensloop (vierde druk)
73454: ROON, A. VAN - Een onderzoek naar de authenticiteit van de brief aan de Epheziërs (Diss.)
64537: ROORDA, T.B.(ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische Kunst in Nederlandsch bezit; Choix d'Objets d'Art d'Extrême Orient conservés dans les Pays Bas. Première Série/ no 23 v/d 275 ex
64536: ROORDA VAN EIJSINGA, W. A. P. - Bloemen in loover.
12200: ROORDA VAN EIJSINGA, W. A. P. - Bloemen in loover.
47312: ROORDA, T.B.(ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische Kunst in Nederlandsch bezit; Choix d'Objets d'Art d'Extrême Orient conservés dans les Pays Bas. Première Série/ no 23 v/d 275 ex
77237: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELDPOEL - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 5
77236: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELDPOEL - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 2
77235: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELDPOEL - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 3
75249: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELDPOEL - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 9
77403: ROOS H - De Kameleon heeft succes. Geillusteerd door G.van Straaten. 14e druk.
64557: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy
64556: ROOS, H. DE - Kameleon omnibus 2. -De Kameleon brengt geluk -Ruim baan, Kameleon -Volle kracht, Kameleon Geïlustreerd door Gerard van Straaten
64554: ROOS, H. DE - De Kameleon vaart door
77420: ROOS H - Kameleon ahoy . Geillusteerd door G.van Straaten. 24e druk.
70642: ROOS, H. DE - De kameleon op volle toeren 22edruk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
77401: ROOS H - De Kameleon vaart uit. Geillusteerd door G.van Straaten. 3e druk.
71964: ROOS H. DE - de Kameleon viert feest!, geillustreerd door G. van Straaten 9e druk
71967: ROOS H. DE - alle hens aan dek Kameleon , geillustreerd door G. van Straaten 9e druk
71972: ROOS H. DE - de Kameleon houdt koers , geillustreerd door G. van Straaten 20e druk
71977: ROOS H. DE - de schippers van de Kameleon, geillustreerd door G. van Straaten 32e druk
73212: ROOS, H. DE - Ruim baan Kameleon. 14e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
32417: ROOS, G. - Vrijheid van Christelijk getuigenis? over de botsing tussen joden en de gereformeerde gezindte.
77413: ROOS H - De Kameleon slaat zijn slag . Geillusteerd door G.van Straaten. 23e druk.
47155: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 4
64551: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy 21 druk
73204: ROOS, H. DE - de Kameleon ligt op de loer
73217: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon heeft succes! Geillustreerd door Gerard van Straaten.
25307: ROOS, J.PRED GERF GEM IN NED OPHEUSDEN/BARNEVELD - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame. Bevestiging en intrede van Ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Chilliwack op donderdag 15 oktober 1987.
66305: STEGEMAN B EN ROOS DEN A - Uit het verleden van STAPHORST bladzijden uit de geschiedenis van staphorst,Rouveen en Ijhorst
64545: ROOS, G. - Meer dan een belofte. Tweeerlei kinderen des verbonds.
75115: ROOS, J C - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 1 1e of 3e druk
74072: ROOS G. - Schepen in de nacht, verassende ontmoetingen in het verre oorden
31637: ROOS, H. DE - Speurders met de Kameleon. Geïllustreerd door ruudhameeteman 25e druk.
64558: ROOS, J.L. DE - Natuurkunde en het vliegtuig. Deel 1.
64548: ROOS, H DE - De schippers van de Kameleon : 21e druk
64549: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon knapt het op. 7e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
77402: ROOS H - De Kameleon wint de prijs. Geillusteerd door G.van Straaten. 19e druk.
64550: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon treft doel. 4e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
64546: ROOS, G. - Wat zal men dan antwoorden...?
64565: ROOS, JOANNES (AERTS-PRIESTER 1620-1703) - De heylige invallen op 't Gebed des Heeren, (...) Den Derden Druk.
77421: ROOS H - Op reis met de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 12e druk.
30863: ROOS, G. - Het groene tapijt of de straten van goud. Van het kerkelijk erf.
28713: ROOS, H. DE - Kameleon. Volle kracht kameleon. 10e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
28673: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon krijgt nieuwe vrienden. 1e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
28674: ROOS, H. DE - Op reios met de Kameleon Geillustreerd doorRuud Hameeteman 14 e dru
40639: ROOS, JOANNES (AERTS-PRIESTER 1620-1703) - De heylige invallen op 't Gebed des Heeren, (...) Den Derden Druk.
75996: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - DavidsREislied zeven preken overpsalm 23
75997: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - Christus trouwezorg over de gemeente alscheid Opheusden bevestiging en intredete Barneveld
28704: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon houdt stand. 11e druk. Geillustreerd Door Ruud Hameeteman.
77418: ROOS H - lang leve de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 18e druk.
77419: ROOS H - De Kameleon knapt het op . Geillusteerd door G.van Straaten. 17e druk.
77404: ROOS H - lang leve de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 8e druk.
73339: ROOS, H. DE - Kameleon omnibus de Kameleon in de storm 24e druken Alle hens aan dek Kameleon 22e rukGeïlustreerd door Gerard van Straaten
73703: ROOS, H. DE - De Kameleon doet een goede vangst! Geïllustreerd Ruud Hameeteman 2e druk
77411: ROOS H - De Kameleon blijft favoriet . Geillusteerd door G.van Straaten. 8e druk.
77412: ROOS H - De Kameleon schiet te hulp . Geillusteerd door G.van Straaten. 19e druk.
73220: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon altijd paraat. 17e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73223: ROOS H. DE - met de Kameleon op avontuur, geillustreerd door G. van Straaten 13e druk
73224: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon brengt geluk. 18e druk. Geillustreerd door Ruud Hameeteman
73225: ROOS H. DE - de Kameleon vaart voorop, geillustreerd door G. van Straaten 8e druk
73226: ROOS H. DE - de Kameleon schiet te hulp , geillustreerd door G. van Straaten 16e druk
73227: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon treft doel. 16e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73239: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon viert feest. 16e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73249: ROOS H. DE - de Kameleon geeft vol gas , geillustreerd door G. van Straaten 4e druk
73200: ROOS, H. DE - De Kaneleon in het goud
77415: ROOS H - trouwe vrienden van de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 22e druk.
77416: ROOS H - vakantie met de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 24e druk.
77417: ROOS H - De Kameleon in het goud. Geillusteerd door G.van Straaten. 14e druk.
77414: ROOS H - De Kameleon treft doel . Geillusteerd door G.van Straaten. 16e druk.
77410: ROOS H - De Kameleon altijd paraat . Geillusteerd door G.van Straaten. 5e druk.
30620: ROOS, J.L. DE - Natuurkunde en het vliegtuig. Deel 1.
37718: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon treft doel. 4e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
37795: ROOS, G. - Meer dan een belofte. Tweeerlei kinderen des verbonds.
40499: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy
77407: ROOS H - met de Kameleon erop los . Geillusteerd door G.van Straaten. 15e druk.
43026: ROOS, H. DE - De Kameleon in de storm Geïllustreerd Ruud Hameeteman 23 e druk
43027: ROOS, H. DE - Trouwe vrienden van de Kameleon Geïllustreerd door G. van Straaten Leeftijd tot 12 jaar 9e druk
45083: ROOS, H DE - De schippers van de Kameleon : Filmeditie
77406: ROOS H - De Kameleon houdt koers . Geillusteerd door G.van Straaten. 19e druk.
47494: NYPERS C EN ROOS DE S H - (STATENVERTALING). Het Boeck Jobs.
71971: ROOS H. DE - de schippers van de Kameleon , geillustreerd door Pol Dom 51e druk
73203: ROOS, H. DE - de Kameleon in woelig water
73207: ROOS, H. DE - Vivat kameleon!
73222: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy 27e druk
75986: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - Davids Reis;iedzeven preken overPsalm 23
48589: VAN ROOSBROECK R., VAN DER ESSEN L., GANSHOF F.L., GORIS A.J., DE MAEYER R., QUICKE FR., DE STURLER J., VAN DE WEERD H., VAN WERVEKE H., LEBEER L, LYNA F., LAMBERTY MAX, LISSENS R.F. DR, VAN GOETHEM F. PROF. DR - Geschiedenis van Vlaanderen; I: Inleiding, oudste geschiedenis, middeleeuwen; II: Middeleeuwen 13e en 14e eeuw ; III: Het Bourgondisch tijdvak 15e eeuw; IV: Vlaanderen in de 16e eeuw; V: 17e en 18e eeuw;
71823: ROOSBROECK R. VAN - Willem van Oranje
64567: ROOSENSCHOON, W - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken. Door Wies Roosenschoon. De vermaken van een denkend leven zijn niet schitterend; ze doen niet sterk aan; maar ze zijn gelijk aan 't zagte groen. Ze versterken het oog onzer ziele, en wij worden ze nooit moede.
26033: ROOSENSCHOON, W - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken. Door Wies Roosenschoon. De vermaken van een denkend leven zijn niet schitterend; ze doen niet sterk aan; maar ze zijn gelijk aan 't zagte groen. Ze versterken het oog onzer ziele, en wij worden ze nooit moede.
45419: ROOTHAERT, MR. A. - Vlimmen trilogie.
64569: ROOY, SIDNEY H. - The Theology of Missions in the Puritan Tradition. A Study of Representative Puritans: Richard Sibbes, Richard Baxter, John Eliot, Cotton Mather, and Jonathan Edwards.
74933: ROOY, MAX VAN. - Beelden van het landleven. Nederlandse agrarische monumenten Verzameling beeldhouwwerken met een agrarisch karakter in de publieke ruimte. Uitgave van RABObank
48602: ROOY, SIDNEY H. - The Theology of Missions in the Puritan Tradition. A Study of Representative Puritans: Richard Sibbes, Richard Baxter, John Eliot, Cotton Mather, and Jonathan Edwards.
72229: ROOZE, FRANK - Jozef, Genesis 37-50, verklaring van een bijbelgedeelte
14334: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - Het Evangelie van Mattheüs voor de gemeente verklaard in bijbellezingen.
64575: ROOZEMEIJER, J.H.L. - De christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs, door J.H.L. Roozemeijer. Zevende druk
64572: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - Het Evangelie van Mattheüs voor de gemeente verklaard in bijbellezingen.
64573: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - Het christelijk geloof. Door J.H.L. Roozemeijer, predikant bij de Herv. Gemeente te Arnhem.
64574: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - De Christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs. Vijfde druk.
25173: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - De Christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs. Vijfde druk.
45602: ROOZEMEIJER, J.H.L. - De christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs, door J.H.L. Roozemeijer. Zevende druk
36998: ROOZEMOND, R. - Ikonen. Algemene Katalogus. (de wijenburgh-echteld)
64576: ROP, ANT. L. DE - Dichtbundeltje voor Knapen en Meisjes, door Ant. L. De Rop.
34703: ROP, ANT. L. DE - Dichtbundeltje voor Knapen en Meisjes, door Ant. L. De Rop.
76120: RORING, W.G.A.J. - Kerkelijk en wereldlijk Twente. Historische schetsen. 2 delen in 1 band.Witkam. 1978. Ongewijzigde herdruk 1978 der uitgave van 1909-1911.
64585: ROS, B. VAN DER (RED.) - Geschiedenis van de christelijke dagbladpers in Nederland
64579: ROS, A. - Ds. Van Lodenstein en de Franse overheersing. Een dramatische periode uit het leven van Ds. Jodocus van Lodenstein. Met enkele liederen en brieven.
64580: ROS, AD - Nederlandse Psalmberijmingen. (15e t/m 20e eeuw) Deel 1. 109blz deel 2. 249 blz geb
64581: ROS, AD - Kleine Kerkgeschiedenis van de West/Veluwe. Voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
64582: ROS, AD - Nederlandse Psalmberijmingen. (15e t/m 20e eeuw) Deel 1. 109blz geb
64583: ROS, B. VAN DER (EINDREDACTIE) - Het christelijk dagblad in de samenleving. Roeping en opdracht.
64584: ROS, B. VAN DER - Het Christelijk dagblad in de samenleving roeping en opdracht
64586: ROS, MARTIN-NEMILE BRUGMAN - Privé Domein1966-1984
39723: ROS, AD - Kleine Kerkgeschiedenis van de West/Veluwe. Voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
74645: FIERET DRS. W. ROS A. - Theodorus à Brakel Wilemus à Brakel en Sara Nevius
54572: ROS, A. - Theodorus à Brakel, een voorbeeld van allertederste Godsvrucht
19666: ROS, B. VAN DER (EINDREDACTIE) - Het christelijk dagblad in de samenleving. Roeping en opdracht.
31598: ROS, A. - Ds. Van Lodenstein en de Franse overheersing. Een dramatische periode uit het leven van Ds. Jodocus van Lodenstein. Met enkele liederen en brieven.
46983: ROS, MARTIN-NEMILE BRUGMAN - Privé Domein1966-1984
7759: ROS, AD - Nederlandse Psalmberijmingen. (15e t/m 20e eeuw) Deel 1. 109blz deel 2. 249 blz geb
1061: ROSCAM ABBING, PROF. DR. P.J. - Inleiding in de bijbelse theologie.
44781: ROSCAM ABBING, P.J. - Actuele uitdagingen aan de christenheid / Over vragen die door onze tijd aan het christendom ter beantwoording worden voorgelegd
7792: ROSCAM ABBING, PROF.DR. P.J. - Predikantswerk. In verband met communicatie- en leertheorie.
19697: RÖSCHELIUS, M. JOHAN BAPTISTA - Q.B.V. ad locum Plinii, ex libr. II. Cap. XIII. Exercitatio Mathematica de Admiranda VI refractionis circa defectus lunæ horizontales, quam pro loco in amplissima facultate philosophica sibi benevolè tributô, defendet præses M. Johan: Baptista Röschelius, sempr. Hungarus. Respondente Nicolao Garleffo Cadovio, aurica-Frisio ss. th. & phil. stud. Ad diem XIII. januarii A. 1681. In auditorio Majori, Horis matutinis.
64592: ROSEGGER, P.K. - Die Schriften des Waldschulmeisters
43599: ROSEGGER - De zoons van de houtvester
40405: ROSENBERG L C , A R E - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 22] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates, introduction by Malcolm C Salaman
69842: ROSENBOOM, J.B. - Leiders- en voorturncursussen Leidraad deel 1 en 2 -
64594: ROSENBUSCH, CHR. - Christophori Rosenbuschs Replica auff dess Calumnianten Lucæ Osiandri Verantwortung wider die Jesuiter. Darinn gemelte Verantwortung / seiner / dess Osianders / vorigen Warnung gleich / das ist / ohn allen Grund und nichtig / unwidersprechlich dargethan / und an Tag geben wirdt. Ecclesiastici IIII. Non contrdicas verbo veritatis vllo modo, & de mendacio ineruditionis tuæ confundere.
39479: ROSENFELD, DR. HENRY; HANEGBI, YEHUDA; SEGAL, MARC. - De kibboets. Een portret in 150 foto's.
64597: ROSENOW, EMIL - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
64598: ROSENOW, EMIL - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
768: ROSENOW, EMIL - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
14317: ROSENOW, EMIL - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
64600: ROSEVAL, R.W. - De archieven der Hervormde Gemeente Charlois C.A. 1583-c. 1954
33202: ROSEVAL, R.W. - De archieven der Hervormde Gemeente Charlois C.A. 1583-c. 1954
40373: ROSMAN, IR. L.A.S, E.I. - Nederlandsche electrotechnische jaarkalender voor het jaar 1924. (10e jaargang) met veel reclame/avententies
64602: ROSMAN, S. - Het goede bericht.... Grepen uit de geschiedenis. 75 jaar school voor Christelijk volksonderwijs te Kethel.
29099: ROSMAN, S. - Het goede bericht.... Grepen uit de geschiedenis. 75 jaar school voor Christelijk volksonderwijs te Kethel.
59273: KUBLER ROSS - LESSEN VOOR LEVENDEN
45728: KUBLER ROSS - LESSEN VOOR LEVENDEN
64604: ROSSEM, DHR. A. VAN - Dierbare Bijbel. uit De Peinzende Christen. Ds. P. Broes.
40042: ROSSEM, DHR. A. VAN - Dierbare Bijbel. uit De Peinzende Christen. Ds. P. Broes.
64612: ROSSUM, RIE VAN - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. Tweede helft zesde leerjaar.
64608: ROSSUM, RIE VAN - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. eerste helft derde leerjaar.
64607: ROSSUM, R. VAN - De eerste kerstboom in ons land. Een oud kerstboekje van F. Bungener naverteld door Rie van Rossum, geïllustreerd door G.D. Hogendoorn. Tweede druk.
32339: ROSSUM, RIE VAN - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. eerste helft derde leerjaar.
38055: ROSSUM, RIE VAN - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. Tweede helft zesde leerjaar.
43555: ROSSUM, RIE VAN - guusje uit de guodsbloem
937: ROT, D. - Israëls verleden, heden en toekomst door D. Rot.
64613: ROT, D. - Israëls verleden, heden en toekomst door D. Rot.
15106: ROTARIO, T. F. - Apparatus universæ theologiæ moralis pro examine ad audiendas confessiones. Auctore Francisco Rotario. Editio novissima, cui nunc primum accedit, pars quarta continens historiam poenitentiæ publicæ. Notis et animadversionibus illustratam.
64614: ROTARIO, T. F. - Apparatus universæ theologiæ moralis pro examine ad audiendas confessiones. Auctore Francisco Rotario. Editio novissima, cui nunc primum accedit, pars quarta continens historiam poenitentiæ publicæ. Notis et animadversionibus illustratam.
64615: ROTEMEIJR, H.J.M. - Het geheim van het s.s. 'borneo' tweede druk
44039: ROTEMEIJR, H.J.M. - Het geheim van het s.s. 'borneo' tweede druk
76865: KERSTEN G H PRED GERF GEM TE ROTERDAM - de Saambinder wekld Gerf Gem 17e t/m 20e jaaragang 1935/39
69640: BURGER H-J ROTGANS - AVONDROOD bloenlezing en overzicht der Stadfriese,Amelandse en Biltse Letteren met drioe kaartjes en zeventien portretten met de pen getekend doot J Rotgans Harm Tiesing reeks no 12
64616: ROTGANS, LUKAS (1653-1710) - Poezy van verscheide mengelstoffen; met kunstplaaten versiert.
67839: VISSER PIET DR. WINSEMIUS ROTH - Balanceren op de smalle weg. Liber amicorum voor dr. C. van Duin, dr. A.G. Hoekema en prof.dr. S. Voolstra
64617: ROTH, ANN - Het Jeruzalem borduurboek. Ann Roth. Achttien gedenkwaardige plaatsen in Jeruzalem in kleur met beschrijving en nauwkeurig aanwijzingen voor verwerking in kruisteken.
9423: ROTH, ANN - Het Jeruzalem borduurboek. Ann Roth. Achttien gedenkwaardige plaatsen in Jeruzalem in kleur met beschrijving en nauwkeurig aanwijzingen voor verwerking in kruisteken.
51782: BRIENZER-ROTHORN - Panorama von Brienzer-Rothorn 2351 m ü.m.
19561: BRIENZER-ROTHORN - Panorama von Brienzer-Rothorn 2351 m ü.m.
64618: ROTHUIZEN, DR. G.TH. - wat is theologie ?
44821: ROTHUIZEN, G. TH. - Allemaal zondagen. Beschouwingen over de Heidelbergse Catechismus.
44822: ROTHUIZEN, DR. G.TH. - wat is theologie ?
64620: ROTIER L N E A - Wanneer belijden met lijden gepaard gaat lezingen over het lijden
64621: ROTSTEIN-VAN DEN BRINK, K. - Wie luistert met foto's van Aart Veldman tweede druk
42487: ROTSTEIN-VAN DEN BRINK, K. - Wie luistert met foto's van Aart Veldman tweede druk
64622: ROTT, JEAN - Investigationes Historicae. Eglises et Societe aux XVIe Siecle. Gesammelte Aufsätze
36920: ROTT, JEAN - Investigationes Historicae. Eglises et Societe aux XVIe Siecle. Gesammelte Aufsätze
72581: KLEIJN PLEUN ROTTEDAM - Hoe kunnen de zonden van Gods Volk als paarlen gehecht worden aan de Kroon der verdiensten Christi
74563: MULLER PL DR. LEIDEN/ UN GER J H W ROTTERDAM - ONZE GOUDEN EEUW de republieK DER VERENIGDE NederlanDEn in Haar bloeitijd
1456: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Sions Roem en Sterkte. Verklaring van de zevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.2dln
14322: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
68839: WILDEBOER G PRED NED HERV TE ROTTERDAM - TERGEDACHTENIS zestal leerredenen met kort levens bericht
28132: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions roem en sterkte. Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van ds. A. Rotterdam. Opnieuw uitgegeven en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz. Daarbij: Deel 2: 462 blz.
64626: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
64627: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van Ds. A. Rotterdam. Op nieuw uitgegeven, en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz.art 1-15
64628: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Belijdenis en geloofshervorming. Volgens de originele uitgave van 1755.
64630: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
5193: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
64633: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Ontfermende leiding
17449: KOK K SR ROTTERDAM - Wandelen in het licht. Christelijk Gereformeerde kerk Rotterdam-West. 1927-1977. Met 4 preken ds K Groen- Ds F Laman - DS H C an de Ent en Dsan Leeuwe
64625: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zion's roem en sterkte, ofte verklaaring van de zeevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis. Vooraf gaat een historisch berigt, nopens de Belydenis en Geloofshervorming in de Nederlanden. door Arnoldus Rotterdam, bedienaar des Goddelyken Woords te Zuilen.
69715: RAALTE VAN JAMES ROTTERDAM - De rechtstoestand der Burgerlijke aandeelen Maatschappij Proefschrift
75257: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Sions Roem en Sterkte. Verklaring van de zevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.2dln

Next 1000 books from Kool Boeken

10/27