Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
72279: POTHUYSEN SPLINTERUS VAN (1637-1702) NYMWEGEN - Sleutel der kennisse, ofte Een verklaringe van de leere der waarheyd [....] in korte vragen en antwoorden uyt de H schriften, volgens de ordre van de christelijke catechismus. / Ten dienste aan komende jeud ectmert christelijk morgen en avondoffer
62740: NYPELS, C. - Blad, Boek en Band.
40980: NYPELS, C. - Blad, Boek en Band.
28469: NYTAARSTID, VED. - Noddebo Prśstegaard. Fortślling af Nicolai.
70173: REULE A S NZ - Eerlijk duurt het langst enn andere vertellingen voor jongens en meisjes dedec druk
43339: REULE A S NZ - Errlijk duurt het langst en andere vertellingen voor jongens en meisjes derde druk
62749: OBBINK, PROF. DR. H. TH. - Oostersch leven. 2 delen. Deel 1: 216 blz. Deel 2: 223 blz.
62743: OBBINK H TH PROF.DR. - De Psalmen voor het moderne leven
62744: OBBINK, PROF. DR. H. TH.; BROUWER, PROF. DR. A. M. - Inleiding tot den Bijbel. Tweede, herziene en vermeerderde druk.
62745: OBBINK, PROF. DR. H. TH. - Op Bijbelschen bodem. Egypte, Palestina, SyriŽ.
62746: OBBINK, PROF. DR. H. TH.; BROUWER, A.M. - Inleiding tot den Bijbel.
62747: OBBINK, PROF. DR. H. TH. - Volmaakt in Hem. Tweede druk.
20065: OBBINK, PROF. DR. H. TH. - Oostersch leven. 2 delen. Deel 1: 216 blz. Deel 2: 223 blz.
2315: OBBINK, PROF. DR. H. TH.; BROUWER, PROF. DR. A. M. - Inleiding tot den Bijbel. Tweede, herziene en vermeerderde druk.
2318: OBBINK, PROF. DR. H. TH. - Op Bijbelschen bodem. Egypte, Palestina, SyriŽ.
2595: OBBINK, PROF. DR. H. TH.; BROUWER, A.M. - Inleiding tot den Bijbel.
47961: (LUTHER) OBERMAN, HEIKO A. - Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel. Second, revised edition.
7685: OBERMAN-OBERMAN, H. - Dr. Albert Schweitzer. Een blik in zijn leven en werken. 3e druk.
76849: ALC OCK D - KRUIS en Kroonuit het Engels naverteld door AJ Hoogenbrink 3e druk geillussteerd
46339: WINSLOW OCTAVIUS - Avondgedachten
62752: ODONIS - Sśculum X. sancti Odonis abbatis Cluniacensis secundi opera omnia, juxta editionem D. Marrier, Cluniacensis ordinis monachi, et bibliothecam patrum ad prelum revocata. Sequuntur: Marini II, Agapeti II, Joannis XII, pontificum Romanorum, epistolś et privilegia. Intermiscentur sancti Odonis episcopi Cantuariensis, Roriconis Laudunensis episcopi; Arthaldi Odalrici Rhemensium archiepiscoporum; Cappidi Stavriensis sacerdotis, Cosmś Japygi Meteriensis, Joannis Itali, Laurentii , Cassinensium monachorum, Sigehardi Monachi S. Maximini, Fridegodi Benedictini monachi, scripta vel scriptorum fragmenta quś exstant. Accurante J.P. Migne, bibliothecś Cleri universś sive cursuum completorum in singulos scientiś ecclesiasticś ramos editore. Tomus unicus.
20382: ODONIS - Sśculum X. sancti Odonis abbatis Cluniacensis secundi opera omnia, juxta editionem D. Marrier, Cluniacensis ordinis monachi, et bibliothecam patrum ad prelum revocata. Sequuntur: Marini II, Agapeti II, Joannis XII, pontificum Romanorum, epistolś et privilegia. Intermiscentur sancti Odonis episcopi Cantuariensis, Roriconis Laudunensis episcopi; Arthaldi Odalrici Rhemensium archiepiscoporum; Cappidi Stavriensis sacerdotis, Cosmś Japygi Meteriensis, Joannis Itali, Laurentii , Cassinensium monachorum, Sigehardi Monachi S. Maximini, Fridegodi Benedictini monachi, scripta vel scriptorum fragmenta quś exstant. Accurante J.P. Migne, bibliothecś Cleri universś sive cursuum completorum in singulos scientiś ecclesiasticś ramos editore. Tomus unicus.
45335: H OEBEN, J. - Zeven eeuwen Haarlem
62755: OEGEMA, GERBERN S. - De Messias in Talmoed en Midrasj. Een inleiding in de messiaanse uitleggingen en verwachtingen in de rabbijnse literatuur
3199: OEGEMA, GERBERN S. - Tussen troost en vermaning. Een inleiding in de eindtijdverwachtingen in het Nieuwe Testament en in de Oude Kerk.
62756: OEHNINGER, FR. - Geschichte des Christentums in seinem gang durch die jahrhunderte jubilaums ausgave
47990: OEHNINGER, FR. - Geschichte des Christentums in seinem gang durch die jahrhunderte jubilaums ausgave
62760: OELE, P.C. - Schepping of evolutie?
37181: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Dingen die haast geschieden moeten Bi9jbelleingen over de Openbaring van Johannes
16614: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Overpeinzingen van een pelgrim.
72403: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Ds. Doornenbal op reis. Verzameld door Jac. Overeem 1E DRUK
46179: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Stromen van levend water verdenkingen uit de vanghelien
1446: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Ds. Doornenbal op reis. Verzameld door Jac. Overeem 3e druk
29436: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE. - Die heimwee hebben komen Thuis het leven van ds J T Doornebal door jeannette Donhersteeg 2e druk
30827: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Leven en werk van Wulfert Floor
1481: DOORNENBAL J T NED HERV PRED TE OENE - Reisbeschrijvingens o.a Amerika-Marokko Schotland- Duitsland-Italie-Zuid Afrika enn Israel
62761: OEPKES, T. - Plantkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 4, derde druk.
62762: OEPKES, T. - Dierkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 1,/2/3/4 derde druk.Met 48 gekleurde platen naar aquarellen van A J van Hoff en z/w illustr. ing goed ex
62763: OEPKES, T. - Dierkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 4, derde druk.Met 13 gekleurde platen naar aquarellen van D. Struick de Moulin en z/w illustr.
62764: OEPKES, T. - Plantkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 1 4e druk/ 2 3e druk/ 3.3e druk/ 43edruk . 25 cm. 49 pag per deel. Met 48 gekleurde platen naar aquarellen van D. Struick de Moulin en z/w illustr. goede ex
36229: OEPKES, T. - Plantkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 4, derde druk.
36230: OEPKES, T. - Dierkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 1,/2/3/4 derde druk.Met 48 gekleurde platen naar aquarellen van A J van Hoff en z/w illustr. ing goed ex
36231: OEPKES, T. - Dierkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 4, derde druk.Met 13 gekleurde platen naar aquarellen van D. Struick de Moulin en z/w illustr.
42332: OEPKES, T. - Plantkunde in woord en beeld voor de lagere school. Deel 1 4e druk/ 2 3e druk/ 3.3e druk/ 43edruk 25 cm. 49 pag per deel. Met 48 gekleurde platen naar aquarellen van D. Struick de Moulin en z/w illustr. goede ex
76933: RIJSWIJK C LEDEB OER - een knecht van de Grote Koning over het leven van Ds Ledeboer
62766: OETTLI, D. SAMUEL (1846-1911) - Der gegenwšrtige kampf um das Alte Testament. Vortrag gehalten in Berlin den 13. Januar 1896.
25724: OETTLI, D. SAMUEL (1846-1911) - Der gegenwšrtige kampf um das Alte Testament. Vortrag gehalten in Berlin den 13. Januar 1896.
102: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijne kerk op aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en Hemelvaart van den eenigen Heiland en Zaligmaker Jezus Christus. Benevens de zending van den Heiligen Geest op het Pinksterfeest, verklaard en toegepast in twintig leerredenen, door Cornelis van den Oever, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't kruis te Rotterdam
17173: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De heilzame raad tot onderhoud van het leven of de voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk.
19040: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het dierbaar borglijden. Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen. Derde druk.
62774: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De heerlijkste verlossing uit de grootste benauwdheid. Leerede over Genesis 22:13.
62778: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De lastdragende en weenende Sioniet over de zonde en goddeloosheid van een beweldadigd volk naar aanleiding Jeremia IX: 1. Door Cs. van den Oever, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis te Rotterdam. Tweede druk.
62779: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het ontvangen licht verplicht tot een heiligen wandel. Tweede druk.
62781: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De heerlijkste verlossing uit de grootste benauwdheid. Leerede over Genesis 22:13.
62784: OEVER, CS. VAN DEN - Den van God uitverkoren zondaar gegrepen tot zijn eeuwige behoudenis aangetoond uit Jes. 41: 8,9, verklaard en toegepast door Cs. van den Oever.
62786: OEVER, FENAND VAN DEN - Brood uit het water.
62772: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De strijdende Gideon. Richteren 7: 19 en 20.
62769: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het Boek Ruth
62770: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De heilzame raad tot onderhoud van het leven of de voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk.
62773: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Intree-predikatie, gedaan door Cs. van den Oever, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam.
75835: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het dierbaar borglijden. Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen. Derde druk.
14217: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De brief Christi naar den hemel naar aanleiding van 2 Cor3 vers3
33586: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De Heilzame raad tot onderhoud van het leven. Of de voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk. Naar aanleiding van Gen. XLI: 55b.
37525: OEVER, CS. VAN DEN - Het groote voorregt van den in Christus gestorven en uitverkoren zondaar. Leerrede naar aanleiding van Romeinen VI, en den troostleeraar beloofd door Jezus aan zijne dicipelen. Leerrede naar aanleiding van Johannes XIV.
38444: OEVER, C. VAN DEN - Het boek Ruth Geestelijk verklaard en toegepast in 20 leerredenen
23015: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - De strijdende Gideon. Richteren 7: 19 en 20.
24321: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Intree-predikatie, gedaan door Cs. van den Oever, in leven leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam.
32990: OEVER, CORNELIS VAN DEN (1802-'77, ROTTERDAM) - Het ontvangen licht verplicht tot een heiligen wandel. Tweede druk.
39524: OEVER, CS. VAN DEN - Den van God uitverkoren zondaar gegrepen tot zijn eeuwige behoudenis aangetoond uit Jes. 41: 8,9, verklaard en toegepast door Cs. van den Oever.
9123: OEVER, FENAND VAN DEN - Brood uit het water.
73457: OEVEREN, B. VAN - De vrijsteden in het Oude Testament. Mit einem ‹bersicht. . Diss. Vrije Universiteit Amsterdam.
62788: OFFERHAUS (JZN), LEONARDUS (1863-1922) - De rechtstoestand van kerkelijke goederen bij de hervormden. (Diss. Univ. Leiden).
77028: OFFERMAN, JOHANNES ANDREAS - De Christen in Bespiegeling en Oeffening, of Verzameling van Onderwijzingen en Gebeden. Uitgegeven door een Roomsch Priester. Met Plaaten
62790: OFFRINGA, DS. J. - Verzet de oude palen niet. Een ernstig woord naar aanleiding van de uittreding van Ds. W. den Hengst te Veenendaal. Tweede druk.
29151: OFFRINGA, DS. J. - Verzet de oude palen niet. Een ernstig woord naar aanleiding van de uittreding van Ds. W. den Hengst te Veenendaal. Tweede druk.
73190: OFFRINGA, DS. J. - Zeven om zeven, preken en andere verhalen uit de Veense jaren
62791: OHANNA - J Aleida. Oorspronkelijk verhaal 4e druk. linnen, Ill.: Geerling, O..
62792: OHMANN, H. M. DRS - Godsdiensten van India
48063: OHMANN, H. M. DRS - Godsdiensten van India
62793: OHNMANN, H.M. - Wie kent Uw toorn? Het Oude Testament over de toorn van God.
1821: OHNMANN, H.M. - Wie kent Uw toorn? Het Oude Testament over de toorn van God.
62795: OIRSCHOT, ANTON VAN - Antiek uit de Nederlandsche provincies. Met medewerking van Ben HŁsstege, antiquair.
9482: OIRSCHOT, ANTON VAN - Antiek uit de Nederlandsche provincies. Met medewerking van Ben HŁsstege, antiquair.
62796: OJEN VAN JR REDACTIE - De Binnenlandse strijdkrachten. With an English Summary. Avec un sommaire Francais. Mit einem Deutschen ResŁmee. 2dln
62797: OKE, JANETTE - De roeping van Emily Evans
77320: NOORDHUIS NOORHOF OKKIE - NIENKE waar ben je
62801: OLD, HUGHES OLIPHANT - Leading in Prayer. A workbook for Worship.
74275: HUMRHREY OLD - Observations
62803: OLDEMAN, G. DR. - Acht leerredenen nagelaten door Dr. G. Oldeman, laatst predikant te zuid-Beierland, vroeger te hall bij Zuthpen en te Uitwijk met een voorrede van Dr. J. I. Doedes hoogleeraar te Utrecht waarbij gebonden H.H. Middel Gods vermenigvuldige reddingen
42981: OLDEMAN, G. DR. - Acht leerredenen nagelaten door Dr. G. Oldeman, laatst predikant te zuid-Beierland, vroeger te hall bij Zuthpen en te Uitwijk met een voorrede van Dr. J. I. Doedes hoogleeraar te Utrecht waarbij gebonden H.H. Middel Gods vermenigvuldige reddingen
12941: OLDENBURG, C. - In duizend vrezen. Met illustraties van Huib de Ru.
62805: OLDENBURG - Het aanmerkelijke verschil tussen de leer der Ger. Kerken en die der remonstranten in Nederland. Genaamd, verhandeling over de verdraagzaamheid enz. Briefsgewyze vertoond door een Heer buiten Vlissingen aan een voornaam Heer in Friesland; en in't licht gegeven door Frederick Justus van Oldenburg.
62806: OLDENBURG, C. - In duizend vrezen. Met illustraties van Huib de Ru.
48333: OLEVIAN, CASPAR. - Der Gnadenbund Gottes (1590). Faksimile-Edition mit einem Kommentar, herausgegeben von Gunther Franz, J.F. Gerhard Goeters und Wilhelm Holtmann. Mit einem Beitrag von Karl MŁller. [nach diesem Titel suchen]
34854: OLEVIANUS, CASPAR (1536-1587) - Verklaringe der apostolische geloofs-belydenis, ofte der artykelen des geloofs: waarin de hooftsomme des eeuwigen genade-verbondts tusschen Godt en den gelovigen kort en klaar verhandelt wort: als mede twe boeken, van het wezen des genade-verbondts tusschen Godt en de uitverkorene, ende van de middelen, door welke dat zelfde wezen ons medegedeelt wort. Alles eertyts genomen uit de Catechismus-predikaetsiŽn, ende getrokken uit de lessen van Caspar Olevianus. Vertaalt, met enige aentekeningen verrykt ende met een voorreden, waerin ene beknopte beschryvinge van 's mans leven, voorsien door Obbo Copinga, bedienaar des H. Euangeliums in Jesus Gemeente op Midwolda en de Leek. GRONINGEN, Pieter Bandsma, 1739.
973: OLEVIANUS, CASPAR - Verklaring der apostolische geloofs-belijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin de hoofdsom des eeuwigen genade-verbonds tusschen God en den geloovige kort en klaar verhandeld wordt; alsmede twee boeken, over het wezen des genade-verbonds tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen, door welke dat wezen ons medegedeeld wordt. Alles eertijds genomen uit de Catechismus-predikatiŽn en getrokken uit de lessen van C. Olevianus.
1229: OLEVIANUS, CASPAR (MEDE-OPSTELLER VAN DEN HEIDELBERGSCHEN CATECHISMUS) - Verklaring der Apostolische Geloofsbelijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin de hoofdsom van het eeuwige genade-verbond tusschen God en den geloovigen kort en klaar wordt behandeld. Alsmede twee boeken over het wezen van het genade-verbond tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen door welke dat wezen ons wordt medegedeeld. Voorzien met een voorwoord van W. Kraijenbelt, predikant te Ede. 2e druk.
62808: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg.
62809: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg. Eerst in Hoogduytsch uytgegeven en daar uyt in Nederduytsch vertaald door W V n en nu op nieuws ten nette van Neelands Kerk in t licht gebragt en met een voorreden verrykt door GERARD ZELMANS van SELM Predikant te Nieuweveen
62810: OLEVIANUS, CASPAR - Verklaring der apostolische geloofs-belijdenis, of der artikelen des geloofs; waarin de hoofdsom des eeuwigen genade-verbonds tusschen God en den geloovige kort en klaar verhandeld wordt; alsmede twee boeken, over het wezen des genade-verbonds tusschen God en den uitverkorene, en van de middelen, door welke dat wezen ons medegedeeld wordt. Alles eertijds genomen uit de Catechismus-predikatiŽn en getrokken uit de lessen van C. Olevianus.
49160: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg. Eerst in Hoogduytsch uytgegeven en daar uyt in Nederduytsch vertaald door W V n en nu op nieuws ten nette van Neelands Kerk in t licht gebragt en met een voorreden verrykt door GERARD ZELMANS van SELM Predikant te Nieuweveen
62813: OLEVIANUS, CASPAR (1536-1587) - Verklaringe der apostolische geloofs-belydenis, ofte der artykelen des geloofs: waarin de hooftsomme des eeuwigen genade-verbondts tusschen Godt en den gelovigen kort en klaar verhandelt wort: als mede twe boeken, van het wezen des genade-verbondts tusschen Godt en de uitverkorene, ende van de middelen, door welke dat zelfde wezen ons medegedeelt wort. Alles eertyts genomen uit de Catechismus-predikaetsiŽn, ende getrokken uit de lessen van Caspar Olevianus. Vertaalt, met enige aentekeningen verrykt ende met een voorreden, waerin ene beknopte beschryvinge van 's mans leven, voorsien door Obbo Copinga, bedienaar des H. Euangeliums in Jesus Gemeente op Midwolda en de Leek. GRONINGEN, Pieter Bandsma, 1739. Waarbij geb.: De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof, allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven doorCasparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg. Eerst in't Hoogduytsch uytgegeven, en daar uyt in 't Nederduytsch vertaald door W.V.N. En nu op nieuws, ten nutte van Neerlands Kerk in 't licht gebracht, en met een voorreden verrykt door Gerard Zeylmans van Selm, predikant te Nieuweveen. AMsterdam By Johannes Wessing Willemse op den hoek van de Voorburgwal en Stilsteeg, 1739.
28877: OLEVIANUS, C. - De vaste grond dat is: de articulen van het oud, waarachtig ongetwyfeld christelyk geloof,aan allen christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, dienaar des Woords te Heydelberg.
1228: OLEVIANUS, CASPAR - Geschriften van Caspar Olevianus. Verklaring van: De apostolische Geloofsbelijdenis, Het wezen van het Genadeverbond en De getuigenissen van het Genadeverbond.
43942: VAN OLFFEN, ANNELIE - DE TECHNIEK VAN HET KANTKLOSSEN.∂ Traditionele en hedendaagse kloskant.
26918: OLIE, J.H.C. - God hoort de jonge raven als zij roepen. 10 preken over dieren in de Bijbel.
26919: OLIE, J.H.C. - Heere! gij behoudt mensen en beesten 11 preken over dieren in de Bijbel.
75254: OLINGER, ABBE, - Nieuw Nederduitsch en Fransch woordenboek. Nouveau dictionnaire hollandais-franÁais (&) Nieuw Fransch en Nederduitsch woordenboek. Nouveau dictionnaire franÁais-hollandais.
71078: OLJELUND, THEA - Annika op de drafbaan
62816: OLLEFEN, L. VAN. - De Nederlandsche stad- en dorp- beschrijver. In 204 gravures en 7 kaarten.
9349: OLLEFEN, L. VAN EN BAKKER, RS. - De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver.
1476: OLSON, B.G. - John Knox, de hervormer van Schotland. Door Bessie G. Olson. Uit het Engels vertaald door L. van den Dool. GeÔllustreerd door A. de Muijnck.
62818: OLSON, B.G. - John Knox, de hervormer van Schotland. Door Bessie G. Olson. Uit het Engels vertaald door L. van den Dool. GeÔllustreerd door A. de Muijnck.
6876: OLTMANS, J. F.BO - Het slot Loevestein in 1570. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G. Stuvel.
62821: OLTMANS, J. F. - De schaapherder. Een verhaal uit den utrechtschen oorlog (1481-1488) Met ongeveer 400 illlustratiŽn, naar teekeningen van Jan de Jong
62819: OLTMANS, J. F. - Het slot Loevestein in 1570. Naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G. Stuvel.
6882: OLTMANS, J. F. - De schaapherder. Een verhaal uit den utrechtschen oorlog (1481-1488) Met ongeveer 400 illlustratiŽn, naar teekeningen van Jan de Jong
62820: OLTMANS, J. F. - De schaapherder. Een verhaal uit den utrechtschen oorlog (1481-1488) Met ongeveer 400 illlustratiŽn, naar teekeningen van Jan de Jong
14107: OLTMANS, J. F. - De schaapherder.
72871: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak FIAT TIPO. Benzine en dieselmodellen 1988-92 Met alle afstelgegevens
62824: OLVING, P. H. (RED. ) - Vraagbaak Opel Ascona C. Benzine- en dieselmodellen 1983-1988 3e druk, 2e oplage, geÔll.lichtvuil Met alle afstelgegevens
62826: OLVING, P.H. - Vraagbaak Fiat Uno.1983-1986. Met alle afstelgegevens.
62836: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD tFocus benzine en dieselmodellen 1998-2000 met alle afstelgegevens
62829: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak Renault 29/11 1981- 1984. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
62830: OLVING, P.H. (RED) - Vraagbaak voor uw Opel Kadett D. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: inclusief turbo motoren 1979-1981. Eerste druk.
62832: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak cotroen bx 25 1983 - 1992. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
62833: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak citroen bx 25 1983 - 1992. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
62834: OLVING, P.H. (RED) - een handleinding voor het klein onderhound automatische versnellingsbak Vraagbaak volvo 343 345 alle 1976 1981
62835: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD taunus / ORION benzine- en dieselmodellen 1980-1986 met alle afstelgegevens 3e druk 4e oplage
62828: OLVING, P.H. (RED) - Vraagbaak voor uw Opel astra D. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: 1,0 S; 1,2; 1,3 S; en N sedan en caravan (stationcar) met handgeschakelde en automatische versnellingsbak. 1979-1981. Eerste druk.
62827: OLVING, P.H. - Vraagbaak Citroen BX / Benzine- en dieselmodellen 1987-1993 Een handleiding voor onderhoud en reparatie van alle typen: met 1,360, 1,580 en 1,905 L-viercilinder-benzinemotoren of 1,769 en 1,905 L-(turbo)-dieselmotoren en handgeschakelde versnellingsbak of automatische transmissie. de zestienkleppenmotoren en de vierwielaandrijving worden niet beschreven. ISBN: 97890212918X 2e druk
62825: OLVING, P.H. - Vraagbaak Renault 21 Benzine- en dieselmodellen 1986-1994. Met alle afstelgegevens.2e druk
72870: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak FIAT PUNTO. Benzine en dieselmodellen 1994-96, Met alle afstelgegevens
73353: OLVING,P.H - VRAAGBAAK ESCORT/ORION benzine en Dieselmodellen 1986-1987met alle afstelgegevens 1e druk
73352: OLVING,P.H - VRAAGBAAK HONDA benzinemodellen 1983-1987met alle afstelgegevens 1e druk 2e oplage
73350: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD Granadfa benzine- 1975-1983 met alle afstelgegevens 1e druk
73351: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD Mondeabenzine- 1993-1995met alle afstelgegevens 1e druk
24705: OLVING, P.H. - Vraagbaak Renault 21 Benzine- en dieselmodellen 1986-1994. Met alle afstelgegevens.2e druk
35976: OLVING, P.H. (RED) - Vraagbaak voor uw Opel astra D. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: 1,0 S; 1,2; 1,3 S; en N sedan en caravan (stationcar) met handgeschakelde en automatische versnellingsbak. 1979-1981. Eerste druk.
39922: OLVING, P.H. - Vraagbaak Fiat Uno.1983-1986. Met alle afstelgegevens.
43193: OLVING,P.H - VRAAGBAAK FORD taunus / ORION benzine- en dieselmodellen 1980-1986 met alle afstelgegevens 3e druk 4e oplage
45051: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak Renault 29/11 1981- 1984. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
45057: OLVING, P.H. (RED) - Vraagbaak voor uw Opel Kadett D. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: inclusief turbo motoren 1979-1981. Eerste druk.
45073: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak cotroen bx 25 1983 - 1992. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
45074: OLVING, P.H. [REDACTIE] - Vraagbaak citroen bx 25 1983 - 1992. Benzine en dieselmodellen met alle afstel gegevens 2e druk
45077: OLVING, P.H. (RED) - een handleinding voor het klein onderhound automatische versnellingsbak Vraagbaak volvo 343 345 alle 1976 1981
46260: OLVING P.H - Vraagbaak Mitsubisdch Colt/lancer, Benzine- en dieselmodellen 1984-1986 met alle afstelgegevens
48780: OLVING, P.H. - Vraagbaak Citroen BX / Benzine- en dieselmodellen 1987-1993 Een handleiding voor onderhoud en reparatie van alle typen: met 1,360, 1,580 en 1,905 L-viercilinder-benzinemotoren of 1,769 en 1,905 L-(turbo)-dieselmotoren en handgeschakelde versnellingsbak of automatische transmissie. de zestienkleppenmotoren en de vierwielaandrijving worden niet beschreven. ISBN: 97890212918X 2e druk
48788: OLVING, P. H. (RED. ) - Vraagbaak Opel Ascona C. Benzine- en dieselmodellen 1983-1988 3e druk, 2e oplage, geÔll.lichtvuil Met alle afstelgegevens
76924: OLYSLAGER,P. - VRAAGBAAK CITROňN GS en GS 1220, Berline, Break, Break Service 1971-1974
73347: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Opel Rekord-e Benzine- en dieselmodellen 1977-1982. Met alle afstelgegevens. 2e druk
62838: OLYSLAGER, P - Vraagbaak Chrysler/Talbot Simca 1100 1977-1980 en tal van instructietekeningen. Een complete handleiding voor de typen LE, LX, GLX, Special en TI coach, Sedon en stationcar.
62839: OLYSLAGER, P - Vraagbaak voor uw Austin Allegro 1973 - 1981 Met tekeningen. Een complete handleiding voor de typen: 1100, 1300 en 1500 Mk I coach, sedan, stationcar 1973 - 1975 ; 1100, 1300 en 1500 Mk II coach, sedan, stationcar 1976; 1102, 1302, 1303, 1304 en 1504 coach, sedan, stationcar, 1977 ; 1100, 1300 en 1500 coach, sedan en stationcar 1978 - 1981 2e druk 2e oplage
62842: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Ford Cortina 1300, 1600, 1600 GT, 1600 E 1968-1970 met illustraties,
62843: OLYSLAGER,. P; - Vraagbaak voor uw Volkswagen 1200: Coach, Convertible, Bedrijfswagens, Karmann Ghia 1954/1963 derdedruk
62847: OLYSLAGER,PIET - CITROňN. . Autotechnisch handboek.. Specificaties en afstelgegevens overige merken (1966-74) van Alfa romeo Affasud 1972-73 t/m VW PPorsche 914-1970
73348: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Peugeot 204-304 Benzine- en dieselmodellen 1973-1979. Met alle afstelgegevens. 3e druk
62844: OLYSLAGER,. P; - Vraagbaak voor de RENAULT 6 een complete handleiding voor de typen 6l,6Lt(6Super) en 6 TL-1100 (6TL0 ect
62845: OLYSLAGER,P. - VRAAGBAAK DATSUN 120Y 1974-1977 1e druk
62846: OLYSLAGER,PIET - CITROňN. . Autotechnisch handboek. [CitroŽn]. *Technical information on various CitroŽn types: Berline Break,Break service 1971-1974 Ami 6 1961-63 - 1968-69 a 1969-70, 2cv 1962-63, 3cv 1965-67 Dyane, Visa, etc. 1970-
73349: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak BMW 700m sport en LS 1959-1964 een complete handleiding 3e druk
39920: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Opel kadett c Benzine- en dieselmodellen 1977-1982. Met alle afstelgegevens.
43191: OLYSLAGER,. P; - Vraagbaak voor uw Volkswagen 1200: Coach, Convertible, Bedrijfswagens, Karmann Ghia 1954/1963 derdedruk
43196: OLYSLAGER,PIET - CITROňN. . Autotechnisch handboek. [CitroŽn]. *Technical information on various CitroŽn types: Berline Break,Break service 1971-1974 Ami 6 1961-63 - 1968-69 a 1969-70, 2cv 1962-63, 3cv 1965-67 Dyane, Visa, etc. 1970-
43197: OLYSLAGER,PIET - CITROňN. . Autotechnisch handboek.. Specificaties en afstelgegevens overige merken (1966-74) van Alfa romeo Affasud 1972-73 t/m VW PPorsche 914-1970
45078: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Opel kadett c Benzine- en dieselmodellen 1977-1982. Met alle afstelgegevens.
48782: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak Ford Cortina 1300, 1600, 1600 GT, 1600 E 1968-1970 met illustraties,
48783: OLYSLAGER, P - Vraagbaak Chrysler/Talbot Simca 1100 1977-1980 en tal van instructietekeningen. Een complete handleiding voor de typen LE, LX, GLX, Special en TI coach, Sedon en stationcar.
48784: OLYSLAGER,P. - VRAAGBAAK DATSUN 120Y 1974-1977 1e druk
48786: OLYSLAGER, P - Vraagbaak voor uw Austin Allegro 1973 - 1981 Met tekeningen. Een complete handleiding voor de typen: 1100, 1300 en 1500 Mk I coach, sedan, stationcar 1973 - 1975 ; 1100, 1300 en 1500 Mk II coach, sedan, stationcar 1976; 1102, 1302, 1303, 1304 en 1504 coach, sedan, stationcar, 1977 ; 1100, 1300 en 1500 coach, sedan en stationcar 1978 - 1981 2e druk 2e oplage
66422: STORY OMMERVILLE (INLEIDING) - Rodin beeldhouwwerken 2e drukPhaidon-editie
62851: ONCK, A. VAN EN P. J. STEEGERS - Kop van Overijssel en N.O. polder. Nieuw land-Nieuw water. Hengelwater in West-Overijssel, de kop van Overijssel, N.O. Polder en Oostelijk Flevoland.
62848: ONCK, A VAN EN P.J. STEEGERS - Noord-Holland I. Plassen weelde. Hengelwater in Nederland beneden het IJ en rond de Zaan. Noord-Holland II. Wad en polder. Hengelwater in Nederland. In de kop van Noord-Holland.
62850: ONCK, A. VAN EN P. J. STEEGERS - Oost-Brabant en Limburg. Smetteloos water prachtig land. Hengelwater van de Dieze tot de Geul.
10010: ONCK, A. VAN EN P. J. STEEGERS - Gelderland, Groene Vallei en weelderig water. Hengelwater van het Veluwemeer tot de Maas.
19922: ONCK, A VAN EN P.J. STEEGERS - Noord-Holland I. Plassen weelde. Hengelwater in Nederland beneden het IJ en rond de Zaan. Noord-Holland II. Wad en polder. Hengelwater in Nederland. In de kop van Noord-Holland.
19923: ONCK, A. VAN EN P. J. STEEGERS - Oost-Brabant en Limburg. Smetteloos water prachtig land. Hengelwater van de Dieze tot de Geul.
19924: ONCK, A. VAN EN P. J. STEEGERS - Kop van Overijssel en N.O. polder. Nieuw land-Nieuw water. Hengelwater in West-Overijssel, de kop van Overijssel, N.O. Polder en Oostelijk Flevoland.
76447: RALEVIC SJOEGOSLAVISCHE PREDIKANT MET VOORWOORD DS CL ONDERDELINDEN - De Samaritaanse vrouw
71652: ONDERWATER, DIRK (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De verzoening, of De broedertwist, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits.
44050: ONDERWATER, HANS & JAN VAN MASTRIGT - Schetsen uit de nacht - Barendrecht 1940 - 1945 , 1e druk.
48231: SPECIAAL ONDERWIJS - De school van ons heet Rehoboth twaalf en half jaar speciaal onderwijs te Ede 1984-1997 in woord en beeld
43692: LEEUWEN VAN W GODSDIENST ONDERWIJZER - Waakt en Gedenkt afschiedswoord uitgesproken op 24 april 1927 te Dordrecht
45169: ONDERWIJZER, A.S. - Nederlandsche vertaling van den Pentateuch, benevens eene Nederlandsche verklarende vertaling van Rashie's Pentateuch-Commentaar. tweede herdurk van de uitgave Amsterdam, Van Creveld, 1895.
73388: BLOOT ARIE (1851-1931)ONFERWIJZER - EenShild inalle Nood Uithet levenvanArie Bloot
76779: BLOOT ARIE (1851-1931)ONFERWIJZER - Merwaardige brief van A Boot aan Leendert vander Sluiis
72034: ONIONS, C.T. (ED.), WITH WILLIAM LITTLE, H.W. FOWLER, & J COULSON - The Shorter Oxford English Dictionary: third edition, revised with addenda
71018: WIN ONNO - Met de trekpot op avontuur (geÔllustreerd door Rie Reinderhoff)
62853: ONSTEIN, FRANCINE - Rientje van 't kasteel. GeÔllustreerd door Jan Wiegman. Vierde druk.
12939: ONSTEIN, FRANCINE - Rientje van 't kasteel. GeÔllustreerd door Jan Wiegman. Vierde druk.
71507: ONVLEE, LOU - CULTUUR ALS ANTWOORD - verzamelde opstellen van Prof. Dr. L. Onvlee. /Omslag geÔllustreerd, Uitgegeven ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Verantwoording: H. G. Schulte Nordholt 1e druk
45322: OOIJEVAAR, PIET - De hal te kijk te gast in Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk
45324: OOIJEVAAR, PIET - Kleurrijk Langedijk -
53327: DIEDERIK OOM - De Oude en nieuwe tijd vertellingen,versjes Geschiedenis,uitvindingen,rekenkundige voorstellen raadsel enz
45385: DIEDERIK OOM - De Oude en nieuwe tijd vertellingen,versjes Geschiedenis,uitvindingen,rekenkundige voorstellen raadsel enz
14198: OOMIUS, SIMON (1628-1706, PURMERLAND-KAMPEN) - Het wenen der tortelduive of een tractaat, waarin gehandeld wordt over de tranen in het algemeen; en waarin in het bijzonder verklaard wordt de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen. Door Simon Oomius, dienaar van Jezus Christus in de Gemeente te Purmerland, herschreven door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten (U.). Naar de uitgave: Tot Amsterdam, Voor Servaes Wittelingh, Boeckverkoper / op de Zeedijck / op de hoeck van de Stormsteegh / in 't Gestrict Schrijf-boeck 1661.
25310: OOMIUS, SIMON (1628-1706, PURMERLAND-KAMPEN) - Satans vuistslagen. Traktaat over de inwerping van Godslasterlijke gedachten, zowel tot noodzakelijk onderricht als tot vertroosting van vele treurigen te Sion. Getrouwelijk overgezet in de hedendaagse spelling door J. van der Haar. Naar de 2e druk van 1663, tot Amsterdam, bij Sameul Bernardt, Boeckverkoper in de nieuwe Lely-straet / in de twee gekroonde Spatten, kl. 80.
62861: OOMS, J.W. - Koster bestaan.
62863: OOMS, J.W. - Een man in de branding. Roman. Tweede druk.
62864: OOMS, J.W. - Een man in de branding. Roman. Tweede druk.
62865: OOMS, J.W. - Dijkleger. Geillustreerd door Kees van Lent.
62869: OOMS, J.W. - Koster Besaan
62871: OOMS, J.W. - Schippersmelodie.
72626: OOMS J W - De muizen in het land
62866: OOMS, J.W. - Koster Besaan.
62859: OOMS J W - KUNST en plattelandscultuur lezing gehouden voor de C.J.B.t.o en C B P B over de Kunst en Cultuur in de Christekijke kringen
71336: OOMS J.W. - Het meisje met de kaarsjes met tekingen van den schrijver
41183: OOMS, J.W. - De val van de vesting. Derde druk.
43157: OOMS J W - KUNST en plattelandscultuur lezing gehouden voor de C.J.B.t.o en C B P B over de Kunst en Cultuur in de Christekijke kringen
19009: OOMS, J.W. - Koster bestaan.
23823: OOMS, J.W. - Daggelders. Eerste druk.
23826: OOMS, J.W. - Een man in de branding. Roman. Tweede druk.
27875: OOMS, J.W. - Een man in de branding. Roman. Tweede druk.
27878: OOMS, J.W. - Dijkleger. Geillustreerd door Kees van Lent.
33785: OOMS, J.W. - Lidia het zigeunermeisje. Dubbelroman.
36051: OOMS, J.W. - Koster Besaan
38709: OOMS, J.W. - Schippersmelodie.
42945: OOMS, J.W. - Zorgen om Geertje Omnibus vierde druk
60262: LUMMEL OOMSVAN - Storm over slicht
44553: LUMMEL OOMSVAN - Storm over slicht
62872: OOOSTRUM, J. R. VAN - Vormen van glas
62873: OOR, M.A.J. VAN 'T; KEMPERMAN, N.W.M. - Tiel. Zo was het
45641: OORD, NIEK, VAN DER. - Het mankeert ons aan een goed adres. Brieven en getuigenissen uit de jaren 1936-1945.
62878: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
62879: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - Verkregen hulpe. Gedachtenis predikatie van van Oordt gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met portret.
22491: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
21791: OORDT, DS. J. R. VAN - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede uitgesproken door van Oordt. Op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40- jarige ambtsbediening.
22492: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - Verkregen hulpe. Gedachtenis predikatie van van Oordt gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met portret.
62882: OORDT, DS. J.R. VAN - De Gedachtenis des Rechtvaardigen tot Zegening. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J.R. van Oordt. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
62881: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
62880: OORDT, DS. J. R. VAN - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede uitgesproken door van Oordt op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40- jarige ambtsbediening.
62875: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede. Uitgesproken op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40-jarige ambsbediening. 23 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij Geb. Verkregen hulpe. Gedachtenis-predikatie van Ds. J.R. van Oordt Gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met toespraken van Ds. M. Heikoop, Ds. G.H. Kersten, Ds. J. Fraanje. 21 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij geb.: Het sterven en de ter aardebestelling van Ds. H. Kieviet Jacz. In leven pred. bij de Geref. Gemeente te Veenendaal. Overleden 16 juli 1928. zesde druk. 13 blz. Fa. W. Boekhoven & ZN., Sommelsdijk.
22512: OORDT, DS. J. R. VAN - Een christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen door ds. J.R. van Oordt, pred. der Geref. Gemeente te Zeist.
62877: OORDT, DS. J. R. VAN - Een christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen.
17938: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede. Uitgesproken op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40-jarige ambsbediening. 23 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij Geb. Verkregen hulpe. Gedachtenis-predikatie van Ds. J.R. van Oordt Gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met toespraken van Ds. M. Heikoop, Ds. G.H. Kersten, Ds. J. Fraanje. 21 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij geb.: Het sterven en de ter aardebestelling van Ds. H. Kieviet Jacz. In leven pred. bij de Geref. Gemeente te Veenendaal. Overleden 16 juli 1928. zesde druk. 13 blz. Fa. W. Boekhoven & ZN., Sommelsdijk.
19801: OORDT, DS. J. R. VAN/ HOFMAN, M. / FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD/ KERSTEN, G. H. - Gedachtenisredenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der Geref. Gem. in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam.
22493: OORDT, DS. J. R. VAN - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede uitgesproken door van Oordt op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40- jarige ambtsbediening.
33565: OORDT, DS. J. R. VAN . PRED GERF GEM - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
36336: OORDT, DS. J.R. VAN - De Gedachtenis des Rechtvaardigen tot Zegening. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J.R. van Oordt. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
58051: KALTHOFF A DR. -- OORT H L DR, - De nalatenschap van Schleiermacher aan onzen tijd Godsdienstige toespraken Vertaald onder toezicht en met eene inleiding van dr.H L oort te Utrecht
16227: OORT, DR. J. VAN - Augustinus. Facetten van leven en werk.
62888: OORT, H. - Platen-Atlas tot opheldering van Bijbelsche Oudheden. Met medewerking van dr. G. Wildeboer.
11987: OORT, DR. H.1836-1927); GERRIT WILDEBOER (1855-1911) - Platen-atlas tot opheldering van Bijbelsche oudheden. Met medewerking van G. Wildeboer.
62883: OORT VAN J - Het evangelie van Judas
62887: OORT, DR. J. VAN - Bij God leeft ons goed. Bidden met Augustinus. Vertaling en toelichting door Dr. J. van Oort.
62886: OORT, DR. J. VAN - Augustinus. Facetten van leven en werk.
62884: OORT, DR. H. - De laatste eeuwen van IsraŽls volksbestaan. 2 Delen.
33653: OORT, H. - Platen-Atlas tot opheldering van Bijbelsche Oudheden. Met medewerking van dr. G. Wildeboer.met toelichting
76371: OORT, DR. J. VAN - Augustinus. Facetten van leven en werk.
19895: OORT, DR. H. - De laatste eeuwen van IsraŽls volksbestaan. 2 Delen.
27242: OORT, DR. J. VAN - Bij God leeft ons goed. Bidden met Augustinus. Vertaling en toelichting door Dr. J. van Oort.
42463: OORT, H.A. VAN - Chinese kunst.Inleiding voor iedereen die zich wil oriŽnteren op het veelomvattende gebied van Chinese kunst
47001: KALTHOFF A DR. -- OORT H L DR, - De nalatenschap van Schleiermacher aan onzen tijd Godsdienstige toespraken Vertaald onder toezicht en met eene inleiding van dr.H L oort te Utrecht
62891: OORTHUIJS, DR. G. - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
15626: OORTHUIJS, DR. G. (NED. HERV. PREDIKANT TE AMSTERDAM)./ KROMSIGT, DR. P. J. - Grondslag en wezen der kerk.
62890: OORTHUIJS, DR. G. (NED. HERV. PREDIKANT TE AMSTERDAM). - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62889: OORTHUIJS C.BZN., DR. G. (NED. HERV. PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62892: OORTHUIJS, G.C. BZN. - Het genadeverbond en wie ertoe behoren. Ned. Herv. Predikant te Amsterdam.
20570: OORTHUIJS, DR. G. (NED. HERV. PREDIKANT TE AMSTERDAM). - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
24775: OORTHUIJS C.BZN., DR. G. (NED. HERV. PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
32769: OORTHUIJS, G.C. BZN. - Het genadeverbond en wie ertoe behoren. Ned. Herv. Predikant te Amsterdam.
37534: OORTHUIJS, DR. G. - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
5894: OORTHUYS, G.L - Kruispunten op de weg der kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge. Herdruk ingeleid door prof. dr. O. J. de Jong.
62899: OORTHUYS. DR. G. - De leer der praedestinatie.
62894: OORTHUYS, G. - De eeuwige jeugd van Heidelberg. De Heidenbergsche Catechismus: een leerboek voor onzen tijd.
15192: OORTHUYS, G. - Kruispunten op de weg der kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge.
39202: OORTHUYS. DR. G. - De leer der praedestinatie.
62900: OOSHOEK,S - ENCYCLOPEDIE VIERDE DRUK 15 DLN plus 2supplementen
45892: OOSHOEK,S - ENCYCLOPEDIE VIERDE DRUK 15 DLN plus 2supplementen
45893: OOSHOEK,S - GEILLUSTREERDE ENCYCLOPEDIE .12 dln
62905: OOSTDIJK, INGE - Van kind tot kind over godsdienstige opvoeding tweede druk
42603: OOSTDIJK, INGE - Van kind tot kind over godsdienstige opvoeding tweede druk
19567: N.N. OOSTDONGERADEEL. - Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld aan de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs in de gemeente OOSTDONGERADEEL.
62906: OOSTEMDORP H E - HEILOO Geschiedenis en verklaring van de straatnamen 2e verbeterde druk
45354: OOSTEMDORP H E - HEILOO Geschiedenis en verklaring van de straatnamen 2e verbeterde druk
37313: OOSTEN, W.C.S. VAN 'T - Langs 's levens slingerpaden. Verhaal uit het christelijk leven.
62910: OOSTEN, G. VAN TE STAPHORST VRIJE REIZENDE VOORGANGER - Gods oordelen over Nederland en een Bijbelse toekomstverwachting.
62911: OOSTEN, G. VAN TE STAPHORST VRIJE REIZENDE VOORGANGER - Leer, orde en verwachting der kerk.
62916: OOSTEN, W.C.S. VAN 'T - Langs 's levens slingerpaden. Verhaal uit het christelijk leven.
62912: OOSTEN, G. VAN TE STAPHORST VRIJE REIZENDE VOORGANGER - enkele eenvoudige oefeningen voor rechtvaardigen eb goddeloyen de roepingŖde rechjtvaardigmakingŖhet huwelijkŖ kerk en maatschappij en onye jonge mensen.
62915: OOSTEN, W.C.S. VAN 'T - De Koopmanszoon of door lijden tot verblijkden en verhaal uit de den tijd ferv geloofsvervolging
62914: OOSTEN, W.C.S. VAN 'T - Gods Wegen zijn wonderbaar of Menschelijke Dwaasheid en Goddelijke Erbarming. Een verhaal uit het leven van een zwaar beproefd kind des Heeren.
62918: OOSTEN, W.H. - Ligt het doctoreeren op de lijn der ontwikkeling onzer Theologische School? Referaat gehouden op den theologischen schooldag te Kampen 8 juli 1914 door ds. W.H. Oosten te Scheveningen.
62917: OOSTEN, W.C.S. VAN 'T - Gods Wegen zijn wonderbaar of Menschelijke Dwaasheid en Goddelijke Erbarming. Een verhaal uit het leven van een zwaar beproefd kind des Heeren. Waarbij gebonden: Langs 's levens slingerpaden. Hoe de raad des Heeren heerlijk volbracht werd in het leven van een Zijner kinderen. Verhaal uit het christelijk leven. Waarbij gebonden: De hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen. Opnieuw uitgegeven door de redactie van de Vriend van Oud en Jong.
14183: OOSTEN, DS. L.H. - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
73508: POTHOVEN RIJER DOOR OOSTEN L H - uit het leven van een eenvoudig sierlijk Christen
14178: OOSTEN, W.C.S. VAN 'T - Gods Wegen zijn wonderbaar of Menschelijke Dwaasheid en Goddelijke Erbarming. Een verhaal uit het leven van een zwaar beproefd kind des Heeren.
14179: OOSTEN, G. VAN TE STAPHORST VRIJE REIZENDE VOORGANGER - Gods oordelen over Nederland en een Bijbelse toekomstverwachting.
14181: OOSTEN, G. VAN TE STAPHORST VRIJE REIZENDE VOORGANGER - Leer, orde en verwachting der kerk.
22753: OOSTEN, W.H. - Ligt het doctoreeren op de lijn der ontwikkeling onzer Theologische School? Referaat gehouden op den theologischen schooldag te Kampen 8 juli 1914 door ds. W.H. Oosten te Scheveningen.
38093: OOSTERBAAN, LIEK - Huisje bij de molen.
62921: OOSTERBEEK, WILLEM - Gordel van God. Een voettocht langs 's Heeren wegen.
35472: OOSTERBEEK, WILLEM - Gordel van God. Een voettocht langs 's Heeren wegen. De zwarte kousenkerk
42002: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, ANNIE - Het geslacht van Marie dl. 1. Het Oever / De verte roept. dl. 2. het bittere erfdeel dwaaltocht naar het geluk.deel 3 geef ons antwoord/aanvaard het leven
62922: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, ANNIE/ - de verte roept
35796: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, ANNIE/ - De verte roept
44578: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, ANNIE - Het geslacht Alving 2 Het laatste woord / wie zoekt en niet vindt
62923: OOSTERHOF, O. N. - Isašc da Costa als polemist. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid, op gezag van den rector Mr. A. Anema. (Diss.)
23095: OOSTERHOF, O. N. - Isašc da Costa als polemist. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid, op gezag van den rector Mr. A. Anema. (Diss.)
62924: OOSTERHOFF F.G. - Leicester and the Netherlands 1586-1587
62925: OOSTERHOFF, WILMOS - Vrouwen van Abraham en hun invloed op de wereldgeschiedenis. Een metahistorische benadering van het Midden-Oostenconflict.
40744: OOSTERHOFF, DS. B.J. - De Noodzakelijke voorwaarde voor een blijvende Vereeniging
42901: OOSTERHOFF, WILMOS - Vrouwen van Abraham en hun invloed op de wereldgeschiedenis. Een metahistorische benadering van het Midden-Oostenconflict.
48566: OOSTERHOFF, B. J - Rede Gehouden op de Theol. schooldag der Christ. Geref. Kerken te Apeldoorn, 9 Juni 1949
62926: OOSTERHOUT, R.A. - De Fransche omwenteling. Aan het Nederlandsche volk verteld.
6679: OOSTERHOUT, R.A. - De Fransche omwenteling. Aan het Nederlandsche volk verteld.
62940: OOSTERHUIS, HUUB - En ik zag: Een nieuwe Wereld
62941: OOSTERHUIS, HUUB - Zien soms even
41475: OOSTERHUIS, TON - Ridders Prinsen en Koningen. Verhalen over de Oranjes. 2e druk
62943: OOSTERHUIS, R. A. B. - gedroomde God
72053: OOSTERHUIS, HUUB - Weg en omweg. Gedichten 1950 - 1995.
72052: OOSTERHUIS, HUUB - Hagepreken.
45040: OOSTERHUIS, R. A. B. - gedroomde God
47431: OOSTERHUIS, HUUB - Dan zal ik leven teksten voor uren alleen
47432: OOSTERHUIS, HUUB - En ik zag: Een nieuwe Wereld
47434: OOSTERHUIS, HUUB - Zien soms even
73401: REMIJN R. OEF BIJ GERF GEM TE OOSTERLAND - Geteekende Lieden 4 Tijdpreeken uitgeproken, EzechiiŽl 9:4 2 SamuŽl 2: 26b Lucas 8:43-45 Lucas 23: 26-31
46659: OOSTERMAN, J.B..+ - De gratie van het gebed; overlevering en functie van Middelnederlandse berijmde gebeden (met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge, 1380-1450). Deel 1 (Studie) en 2 (Repertorium). ∂ "De gratie van het gebed" vormt een fascinerende kennismaking met deze bijzonder fraaie gebeden, en is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met het onderzoek naar gebeden- en getijdenboeken en hun inhoud.
74024: OOSTEROM DRS B. - Kernteksten uit de gelijkenissen
2643: OOSTEROM, E. VAN (TE BENSCHOP) - Ernstige critiek op de nieuwe Bijbelvertaling. Tweede verbeterde uitgave.
23252: OOSTEROM, ERNST VAN JZN. - Boerenbruiloft.
62945: OOSTEROM, T. VAN - Het Nationaal Luchtvaartlabaratorium te Amsterdam. Organisatie, werkwijze en inrichting van ons natiole instituut voor technisch-wetenschappelijke voorlichting op luchtvaartgebied.
30044: OOSTEROM, T. VAN - Het Nationaal Luchtvaartlabaratorium te Amsterdam. Organisatie, werkwijze en inrichting van ons natiole instituut voor technisch-wetenschappelijke voorlichting op luchtvaartgebied.
62946: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Het Reveil in Nederland, in verband met de vergaderingen der Christelijke vrienden te Amsterdam.
37316: OOSTERWIJK, JACOB. E.A. - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk. aja Overleden te Nieuw-Lekkerland den 2en December 1896. Met een voorwoord van Ternis vanDrummelen
14196: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a.
77093: OOSTERWIJK, BRAM - Zes maal Rotterdam - De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen 1e druk
62948: OOSTERWIJK R H - Geschiedenis van de ooststellingwerfse dorpen o.a Appelscha -Ravenswoud - Ello- Nijeberkoop - Oldeberkoop -Makkinga - Donkerhoek - Haule -Waskermeer -- Haulerwijk -Oosterwolde -
62949: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a. Overleden te Nieuw-Lekkerland den 2en December 1896.
62950: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a. Overleden te Nieuw-Lekkerland den 2en December 1896. Met een voorwoord van Teunis van Drimmelen.
62951: OOSTERWIJK, JACOB. E.A. OVERL TE NIEUW LEKKERLAND 1896 - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk. met voor woord van Teunis van Dimmelen
14185: OOSTERWIJK, JACOB - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a. C
39608: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Uit de dagen van het Reveil. Persoonlijke herinneringen en De vrienden van Isašc da Costa
45355: OOSTERWIJK R H - Geschiedenis van de ooststellingwerfse dorpen o.a Appelscha -Ravenswoud - Ello- Nijeberkoop - Oldeberkoop -Makkinga - Donkerhoek - Haule -Waskermeer -- Haulerwijk -Oosterwolde -
17508: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Al de leerredenen. Vijfde deel.
62963: OOSTERZEE, J. J. VAN - Uit mijn troostbijbel iets voor stillen in den lande
62962: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Het jaar des heils : levenswoorden voor iederen dag : een christelijk huisboek
62960: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Het jaar des heils : levenswoorden voor iederen dag : een christelijk huisboek
71616: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Christelijke Dogmatiek. Een handboek voor academisch onderwijs en eigen oeffening.
62956: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Al de leerredenen. Vijfde deel.
62957: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Stemmen van Patmos. Leerredenen over de Brieven aan de Zeven Gemeenten van Klein- Azie. Waarbij: Een geopende deur en vele tegenstanders. (1855) Waarbij: Natuur en Schrift. Twee leerredenen. (1855)
62959: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - FEESTBUNDEL leerredenen
62961: OOSTERZEE, DR. J.J. - Zestal leerredenen.
62953: OOSTERZEE VAN J J - JACQUES SAURIN eene bladzijde uit decgerschiedenis der kanselwelsprekenheid
62954: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - De Heidelbergsche Catechismus. In twee en vijftig leerredenen. Tweede druk.
62955: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Al de leerredenen. In 10 dln. Geb in org. halflinnen banden, met goudtitel. Ca. 4000 blz.
62965: OOSTERZEE, J.J. VAN - Stemmen van Patmos. Leerredenen over de Brieven aan de zeven Gementen van klein-AziŽ.
17388: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Practische theologie. Een handboek voor jeugdige godgeleerden. 1e deel.
22125: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Stemmen van Patmos. Leerredenen over de Brieven aan de Zeven Gemeenten van Klein- Azie. Waarbij: Een geopende deur en vele tegenstanders. (1855) Waarbij: Natuur en Schrift. Twee leerredenen. (1855)
23556: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Nieuwe leerredenen 2e druk 1848 406 blz en Woorden des Levens Leerredenen 1851 400 blz en Stemmen des heils. Leerredenen 1854 385 blz en Gedachtenis tien leerredenen 1863 316 blz
24081: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - FEESTBUNDEL leerredenen
36875: OOSTERZEE, DR. J.J. - Zestal leerredenen.
41811: OOSTERZEE, J. J. VAN - Uit mijn troostbijbel iets voor stillen in den lande
14931: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - Al de leerredenen. In 10 dln. Geb in org. halflinnen banden, met goudtitel. Ca. 4000 blz.
3961: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - De Heidelbergsche Catechismus. In twee en vijftig leerredenen. Tweede druk.
77175: OOSTERZEE, DR. J. J. VAN (1817-'82, PROF. TE UTRECHT) - De Heidelbergsche Catechismus. In twee en vijftig leerredenen. 2 delen. Deel 1: (1-26). (13) 639 blz. Deel 2: (17-52). (6) 661 blz.
62966: OOSTRUM, W.H. VAN - In nood - doch gered. Historische verhalen voor jong en oud door W.H. van Oostrsum. Met voorwoord door ds. J. Karens te Opheusden.
75665: OOSTVEEN W R - NIET GEZOCHT en TOCHGEVONDEN Een Sneeuwman derdec druk
62967: OOSTVEEN, MIA VAN [ILLUSTR.]. - Dit is 't verhaal van mensenhart. (1e Druk) .
62968: OOSTVEEN, W. F. - Een oproer te Amsterdam
62969: OOSTVEEN, W.F. - Uit de portefeuille. Leesboek voor de lagere school. (Het negende van de eerste serie) Tweede druk.
14177: OOSTVEEN, W.F. - Uit de portefeuille. Leesboek voor de lagere school. (Het negende van de eerste serie) Tweede druk.
48461: OOSTVEEN, MIA VAN [ILLUSTR.]. - Dit is 't verhaal van mensenhart. (1e Druk) .
76418: HOF OP W J - TEELLINCK de vader van de nadere Reformatie
34035: OPDENBROUW, JENNEKE CAPPELLE AAN DE IJSSEL 1910-1947 - Nagedachtenis van Jenneke Opdenbrouw, geboren 8 Juli 1910 te Capelle aan de IJssel en aldaar overleden op 29 November 1947.
62972: OPEL - Opel in Nederland
40429: OPEL - Opel in Nederland
62974: OPHEMERT, C VAN - Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren h z j gekleurde illustraties 1e dr. - Bew. Uit het Engels
62975: OPHEMERT, C. VAN - De geschiedenis van Mary Jones. tweede druk.
62976: OPHEMERT, C. VAN - Jennie's Geranium. Uit het Engelsch door C. van Ophemert. Tweede druk.
35587: OPHEMERT, C. VAN - De geschiedenis van Mary Jones. tweede druk.
36159: OPHEMERT, C. VAN - Jennie's Geranium. Uit het Engelsch door C. van Ophemert. Tweede druk.
41787: OPHEMERT, C. VAN - De geschiedenis van Mary Jones
74186: VOORDEN A VAN PRED GERF GEM IN NED TE UDDEL-OPHEUSDEN - Wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen Uit hetgezelschapsleven in Opheusden 2e druk
68104: VOORDEN A VAN PRED GERF GEM IN NED TE UDDEL-OPHEUSDEN - het vleesgeworden woord
39159: BEEK M VAN PRED GERF GEM IN NED ALBLASERDAM/OPHEUSDEN - Afscheid en Intrede met bevestigings preek van ds F Mallan te Veenendaal
75553: KAREN J PRED GERF GEM TE OPHEUSDEN - Van geslacht tot geslacht 125 jaar Gerformeerde Gemeente te Opheusden 1888-2013 door WN Kranendonk
42399: HEEMSKERK D DS NED HERV PRED OPHEUSDEN - En om uw gunst en waarheid saam prekenserie over de Dordtse leerregels met voorwoord Ds S De Jong 2e druk
62977: OPLT, J. - House Plants.
10712: OPLT, J. - House Plants.
3765: OPMEER, PETRUS (1526-'94, AMSTERDAM, DELFT) - Martelaars-boek. Ofte historie der Hollandse martelaren, welken om het Christenlijk Catholijk geloof en Gods-dienst, soo ten tijden van de woeste heidenen, als der Hervormde nieuwgesinden seer wreed sijn omgebragt. waarin veel gedenkwaardige saaken verhaald worden die men by andere Gedenk-Schrijvers niet vind en met bijvoeging vermeerderd als mede de levens van de eerste voornaamste Hollandse kristen voorgangers en patroonen. Begrepen in twee deelen, met twee registers.
75871: OPZEELAND, WALTER VAN - Aanzien 60-65. Vijf Jaar Wereldnieuws in Beeld..
62978: OPZOOMER, C. W. - Als wijsgeer proefschrift metstellingen
62979: OPZOOMER, MR. C.W. - De Weg der Wetenschap. Een handboek der logica.
62980: OPZOOMER, MR. C. W. - Hebel's gedichten
44893: OPZOOMER, MR. C.W. - De Weg der Wetenschap. Een handboek der logica.
62982: ORANJE, CORIEN - Marathon in de dierentuin.
62983: ORANJE, L. - Het gezag in de kerk van Christus. Eenige beschouwingen daaromtrent in verband met de tegenwoordige moeilijkheden in de Gereformeerde Kerken. Door ds. L. Oranje Czn.
381: ORANJE CZN, DS. L. - Het gezag in de kerk van Christus Eenige beschouwingen daaromtrent in verband met de tegenwoordige moeilijkheiden in de Gereformeerde Kerken.
22667: ORANJE, L. - Het gezag in de kerk van Christus. Eenige beschouwingen daaromtrent in verband met de tegenwoordige moeilijkheden in de Gereformeerde Kerken. Door ds. L. Oranje Czn.
77358: ORGELVRIEND - Contacorgaan Nederlandse Interkerkelijke Orgel en Muziekkring
62984: ORLERS, JAN JANSZOON. & HAESTENS, HENDRICK VAN - Den Nassauschen Lauren-Crans. Beschrijvinghe ende af-beeldinge van all de Victorien, So te Water als te Lande, die Godt Almachtich De Eedele Hooch-mogende Heeren Staten der Vereenichde Neder-landen verleent heeft, Deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Maurits van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie. Amsterdam, 1979 (Herdruk van de uitgave Leiden, 1610). sm.folio. Linnen.
62985: ORME, WILLIAM - Leven en werk van Dr. John Owen
76496: ORR, JAMES, JOHN L. NUELSEN, EDGAR Y&. MULLINS, MORRIS O. EVANS, MELVIN GROVE KYLE (EDITORS) - ORR, JAMES, JOHN L. NUELSEN, EDGAR Y&. MULLINS, MORRIS O. EVANS, MELVIN GROVE KYLE (EDITORS), International Standard Bible Encyclopaedia (4 Volumes, Complete) nternational Standard Bible Encyclopaedia (4 Volumes, Complete)
62986: ORR, DR. JAMES - Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek. Bewerkt door Dr. J. C. de Moor. Met eene voorreden van Prof. Dr. H. Bavinck.
62987: ORR, J. - Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek. Bewerkt door Dr. J.C. de Moor. Met eene voorrede van prof. Dr. H. Bavinck
2601: ORR, J. - Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek. Bewerkt door Dr. J.C. de Moor. Met eene voorrede van prof. Dr. H. Bavinck
26318: ORR, DR. JAMES - Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek. Bewerkt door Dr. J. C. de Moor. Met eene voorreden van Prof. Dr. H. Bavinck.
73694: ORREE A J - Foto album Berkel en Rodenrijs 1945-1995
62988: ORT, F.Z. - Zomaar een dak... Hervormde kerkbouw tusen 1945 en 1995.
70118: OS, H. VAN; FILEDT KOK, J.P.; LUIJTEN, G.; SCHOLTEN, F. - Nederlandse kunst in het Rijksmuseum, 1400-1600.
62989: OS J F - Roomsche martelingen of de toepassing van romo's tyrannyte rotterdam
62990: OS, HENK VAN. - Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. Over heiligenverering vroeger en nu.
41147: OS, HENK VAN. - Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. Over heiligenverering vroeger en nu.
44541: OS J F - Roomsche martelingen of de toepassing van romo's tyrannyte rotterdam
73393: PARET OSCAR DR. - Die bibel ihre Ubeliferung in druck un Schrift
53049: CULLMANN OSCAR - Die ersten christlichen Glaubensbekenntnisse
70919: OSENBRUGGEN, COR VAN - Hoe 't Flip en Henk verder ging (schijfster van: 'DE tweelingen Flip en Henk', 'Wilde Jo', 'Trouwe bondgenoten', 'Oome Piet', e.a., met platen en bandtekening van B. Midderigh-Bokhorst, tweede druk)
62992: OSENBRUGGEN, COR VAN - Tante Doortje's erfenis door Cor van Osenbruggen schrijfster van Wilde Jo, de Tweelingen
62993: OSENBRUGGEN, COR. VAN - De tweelingen Flip en Henk. Met vier platen en banteekening van B. Midderigh-Bokhorst
70920: OSENBRUGGEN, COR VAN - Doortrappen (schrijfster van: 'De tweelingen Flip en Henk', 'Hoe het Flip en Henk verder ging', 'Tante Doortje', 'Oome Piet', e.a., met illustraties en bandteekening van Nans vna Leeuwen)
43782: OSENBRUGGEN, COR VAN - Tante Doortje's erfenis door Cor van Osenbruggen schrijfster van Wilde Jo, de Tweelingen
54508: FARNER PROF. DR. OSKAR - Huldrych Zwingli Seine entwicklung zum Reformator 1506-1520
54506: FARNER PROF DR. OSKAR - Huldrych Zwingli Seine Jugend, Schulzeit und Studentenjahre 1484-1506
54507: FARNER PROF. DR. OSKAR - Huldrych Zwingli Seine verkundŁndiging und ihre ersten FrŁchte 1520-1525
62994: OSMAN, AHMED - Vreemdeling in het Dal der Koningen. Joeja geidentificeerd als de Aartsvader Jozef.
62995: OSSELEN, VAN-DELDEN, VAN, B.E. - adam en lili
62996: OSSELEN, VAN-DELDEN, VAN, B.E. - de familie
62997: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVR. - Nijenheuvel door Mevr. van Osselen- van Delden schrijfster van ''Hansje Rozengaarde'' enz., Als vermeld aan keerzijde met plaatjes tweede druk
62998: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. EN MARIE HILDEBRANDT. - Bobo, geschiedenis van een aap. [GeÔllustreerd door Benjamin Rabier]
44559: OSSELEN, VAN-DELDEN, VAN, B.E. - adam en lili
44569: OSSELEN, VAN-DELDEN, VAN, B.E. - de kleine frits
44570: OSSELEN, VAN-DELDEN, VAN, B.E. - de familie
44572: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVR. - Nijenheuvel door Mevr. van Osselen- van Delden schrijfster van ''Hansje Rozengaarde'' enz., Als vermeld aan keerzijde met plaatjes tweede druk
62999: OSSENBLOK, E. J. (VERTALER) - Eene Reis naar de IndiŽn Brieven eener Zuster van Liefde van Gent. uit het Fransch door E J Ossenblok Versierd met 44 platen.
48475: OSSENBLOK, E. J. (VERTALER) - Eene Reis naar de IndiŽn Brieven eener Zuster van Liefde van Gent. uit het Fransch door E J Ossenblok Versierd met 44 platen.
63001: OSTA,A.P.J. VAN - OSTA,A.P.J. VAN .
45642: OSTA,A.P.J. VAN - OSTA,A.P.J. VAN .
50673: BIBLE SAINTE OSTERVALD J F - La Sainte Bible ou L ancien et le Nouveau testament edition sterreotype D apres la version revue par J F Ostervald publiee par La Societe Biblique protestant de Paris 1858
75966: OSTERVALD (JEAN-FR…D…RIC)? - L a Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament,l ANCIENE ET LA Nouvelle ALLIANCE revŻe & corrigťe sur le Texte Hťbreu & Grec, par les Pasteurs & les Professeurs de l'Eglise de GenŤve. Avec les argumens et les rťflexions sur les Chapitres de l'Ecriture Sainte, & des Notes par J.F. Ostervald. Le Nouveau testament uitgever AMSTERDAM / bijJeanFrederic Bernard&HermanUitwerf ROTTTERDAM ean Daniel Beman
72640: OSTROVSKY, VICTOR - Mossad, De keerzijde van het bedrog. v
42889: OTGAAR, N.C. - Zie omhoog. Gedichtenbundel.
63003: OTTE, J. J. - Een tweetal leerredenen over Petrus 2: 7 en Mattheus 7: 13, 14. Benevens eenige gedichten. Met een voorwoord van P. J. Otte.
63004: OTTE, J. J. - Een tweetal leerredenen over Petrus 2: 7 en Mattheus 7: 13, 14. Benevens eenige gedichten. Met een voorwoord van P. J. Otte.
14146: OTTE, J. J. - Een tweetal leerredenen over Petrus 2: 7 en Mattheus 7: 13, 14. Benevens eenige gedichten. Met een voorwoord van P. J. Otte.
47167: OTTEN, A EA. - Vijf broden en twee visjes uit het leven van oefenaar, L Wijting
63005: OTTEN W - Duitse `molenaars' in Holten. Bijdrage tot de lokale (kerk)geschiedenis
63006: OTTEN, A EA. - Vijf broden en twee visjes uit het leven van oefenaar, L Wijting
63007: OTTEN, A./VOGELAAR, L. - Vijf broden en twee vissen. Uit het leven van oefenaar L. Wijting.
40214: OTTEN, W - Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge.
47253: OTTEN, D. - Landschap en plaatsnamen van de west-Veluwe
63010: OTTER, KEES - Avontuur in de griend. 4e druk
63011: OTTER, KEES DEN - Ysbrand Jacobsz. de schaliedekker.
63012: OTTER, KEES DEN - Het raadsel van de wilgenhut ullustraties Jaap Kramer
41182: OTTER, KEES DEN - Ysbrand Jacobsz. de schaliedekker.
63013: OTTERBREIN, DS. - Jezus en de kracht van zijn bloed.
31964: OTTERBREIN, DS. - Jezus en de kracht van zijn bloed.
70770: ERNST OTTO - Asmus Semper als jongeling uit het duitsch vertaald door Dr. C.D. Sax
70772: ERNST OTTO - Asmus Semper als man uit het duitsch vertaald door Dr. C.D. Sax
63016: OUBORG, RIEK - Het nichtje van oom Piet
5199: OUBOTER, BARTHOLOMEUS (C. 1758, WOUBRUGGE) - Aaneengeschakelde verklaaring van den Heidelbergschen Katechismus met eenige tusschengevoegde Aanmerkingen, tot nuttige Stichting, die in het Geloof is. derde deel. laatstev deel
70317: DIJKHUIZEN VAN AG PREDIKANT TE OUDDORP - De Staat en bestemming der uitverkorne en geroepende heiligen 1 Prtrus 2 vers 8 Uitgeven ten voordele van verarmde geloofsgenoten
63020: OUDEN, W.H. DEN - Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiŽn en de Bataafse Republiek 1795-1801 (diss.)
46171: OUDEN - Liefde en trouw by de puriteinen
63021: OUDENDIJK, K. E. - Het Wilhelmus: een toelichtende bespreking van ons volkslied: aan den nagedachtenis van den Vader des Vaderlands (24 April 1533-10 Juli 1584) / door K. E. Oudendijk 1940. Met literatuur opgave, 1e uitgegeven: 1936
72284: VELDEN VAN DER C JZ HOOFDONDERWIJZER AAN DE SCHOOL MET DE BIJBEL TE OUDERWATER - Het Laatyste Woord enn de laatste Bede Geschenk voor leerl;ingen die de Christelijk school verlaten
63023: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - History of the Englisch Church at the hague. (1586-1929)
34509: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - History of the Englisch Church at the hague. (1586-1929)
70330: MULLER J K G HOOFD DER SCHOOL OUDSCHILD - Twee vertellingen voor de jeugd
12932: OUDSTEN, BAS DEN - De Schat van de Eendekooi. Met illustraties van J. C. Heeck.
63025: OUSSOREN A H - William Carey
45260: OUSSOREN A H - William Carey
71850: OUTHOF, G. (1673-1733, DELFT, KAMPEN) EMDEN - De Brief van den apostel PAULUS geschreven aan TITUS verklaard Uit de gewoonten der eerste Kristenen.Krtenzers en andere aal Oude volkeren opgehelderd; en tot opwekkinmg van deuigt en Godzaligheid toegepast
4389: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden, soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Etc., elfde druk.
4039: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, doct. en prof. te Utrecht. 5e druk,
31432: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Bibelsche Keurstoffen of Schriftmatige verhandeling Van eenige uitgelesene plaatsen der Heilige Schrift, Als : Ps. 60: 3, Judś vs. 3, Eph. 6: 10-17, Hoogl. 5: 16, Eph. 2: 13-16, Gal 5: 25, Ezech. 17: 22-24, Matth 9: 37-38, Spr. 11:30. Door (...).
3575: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is, vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemming, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog. eerw. heere Frederik Adolph Lampe, in leven doct. en professor der H. Godgeleertheid te Utrecht. De vyfde druk van veel fouten gesuivert.
33235: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De Tweede druk.
63037: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het nieuwe Jerusalem gebouwd op het fondament der apostolen. Openb. XXI, XXII en Ephes. II: 20. Tot vervolg van de Godgeleertheid van Adam en Moses en de propheten. Benevens nog eenige ander stoffen uit het Nieuwe Testament, als I. De natuur ende noodsakelykheid van de wedergeboorte, Joh. 3: 5. II. De historie van Simeon ende synen lofgesang, Luc. 2: 25-32 III. De gelykenis van den ryken dwaas, Luc. 12: 16-21 IV. Eenige aanmerkingen over 23. onderscheidene optellingen van de 12 stammen Israels. V. Nog een aanhangsel, behoorende tot het fondament der apostolen. Door Johannes d'Outrein, dienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam.
63032: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden, soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Etc., elfde druk.
63041: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden, soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleerdheyt doorlopen, de wegen Gods in Zyne kerke nagespeurt en insonderheyt de verscheide bedeelingen van het Genadenverbond nader opgeheldert worden. Tot oefening van waarheid en deugd. Door Johannes d'Outrein, Philos. Doct. en bedienaar des H. Euangeliums te Amsteldam. De 14edruk, weder op nieuws overzien en van drukfouten gezuivert
63038: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Bibelsche Keurstoffen of Schriftmatige verhandeling Van eenige uitgelesene plaatsen der Heilige Schrift, Als : Ps. 60: 3, Judś vs. 3, Eph. 6: 10-17, Hoogl. 5: 16, Eph. 2: 13-16, Gal 5: 25, Ezech. 17: 22-24, Matth 9: 37-38, Spr. 11:30. Door (...).
63039: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De vierde druk.
63040: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - J DE LA PLSCETTH - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De vierde druk. nog eene leeerreden overPsalm 69 vers 75-76 ende eene verhandeling van J de La Plscetth over het gebruik der vertroostingen
63028: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert worden. Tot oeffening van waarheid en deugd. Door (...) De Sestiende druk. Weder op nieuws overzien en van Drukfouten gesuivert.
3768: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt.
63027: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, doct. en prof. te Utrecht. De 9e drukvan veel fouten gesuivert.
63036: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is; vervat in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt, door J. d' Outrein. Door syn eerw. selfs merkelyk verbeterd en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar by gevoegt, de uit het hoogduitsch door J. le Long vertaalde Aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, in leven doct. en prof. der H. Godgeleertheid te Utrecht. 8e druk, van veel fouten gesuivert.
63034: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, doct. en prof. te Utrecht. De sesde drukvan veel fouten gesuivert.
63031: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de Godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. De 6e druk, van veel fouten gesuivert.
63030: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt.
42377: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is; vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemming, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog. eerw. heere Frederik Adolph Lampe, in leven doct. en professor der H. Godgeleertheid te Utrecht. De vyfde druk van veel fouten gesuivert.
75935: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De Tweede druk.
3769: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert worden. Tot oeffening van waarheid en deugd. Door (...) De Sestiende druk. Weder op nieuws overzien en van Drukfouten gesuivert.
13914: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, doct. en prof. te Utrecht. De sesde drukvan veel fouten gesuivert.
16910: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van l.eerredenen, over Rom. V. 3-5. Psal. XXXIX. 10. en Psal. XCIV.19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve.
23198: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is; vervat in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt, door J. d' Outrein. Door syn eerw. selfs merkelyk verbeterd en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar by gevoegt, de uit het hoogduitsch door J. le Long vertaalde Aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, in leven doct. en prof. der H. Godgeleertheid te Utrecht. 8e druk, van veel fouten gesuivert.
24658: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het nieuwe Jerusalem gebouwd op het fondament der apostolen. Openb. XXI, XXII en Ephes. II: 20. Tot vervolg van de Godgeleertheid van Adam en Moses en de propheten. Benevens nog eenige ander stoffen uit het Nieuwe Testament, als I. De natuur ende noodsakelykheid van de wedergeboorte, Joh. 3: 5. II. De historie van Simeon ende synen lofgesang, Luc. 2: 25-32 III. De gelykenis van den ryken dwaas, Luc. 12: 16-21 IV. Eenige aanmerkingen over 23. onderscheidene optellingen van de 12 stammen Israels. V. Nog een aanhangsel, behoorende tot het fondament der apostolen. Door Johannes d'Outrein, dienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam.
3223: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, doct. en prof. te Utrecht. De 9e drukvan veel fouten gesuivert.
34156: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - De gelykenissen van den verloren zoon en onregtveerdigen rentmeester. Luc. XV: 11-32. en XVI:1-18. Beneffens nog andere stoffen als: I. De gelykenis van de kinderkens op de merkt. Matth. XI:16-19. II. Van den onvrugtbaren Vygeboom. Luc. XIII:6-9. III. Het oordeel Gods over Loths wyf. Luc. XV. XVII:32. IV. De geschiedenis van den vervloekten vygeboom. Marc. XI:12-14,19,20. V. Bileams profetie van den Messias. 4. Mos. XXIV:17. VI. De voorsegging van Jesaias c. XL:6-8. VII. De gelykenis van het opwassende zaad uit de goede aarde. Marc. IV:26-29. Verklaard en toegepast Johannes d'Outrein A.L.M. Phil. Doct. en Dienaar des Euvang. te Arnhem. Den tweeden druk, merkelyk vermeerderd en verberterd. Nevens een zedige verdeediging van de verklaring over Luc. XV: 11-32 tegen de swarigheden, daar ontrent geoppert door d'heer J. Creigton
41171: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert worden. Tot oeffening van waarheid en deugd. Door (...) De dertiende druk. Weder op nieuws overzien en van Drukfouten gesuivert.
4232: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de Godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. De 6e druk, van veel fouten gesuivert.
45920: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden, soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleerdheyt doorlopen, de wegen Gods in Zyne kerke nagespeurt en insonderheyt de verscheide bedeelingen van het Genadenverbond nader opgeheldert worden. Tot oefening van waarheid en deugd. Door Johannes d'Outrein, Philos. Doct. en bedienaar des H. Euangeliums te Amsteldam. De 14edruk, weder op nieuws overzien en van drukfouten gezuivert
4773: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Het Alphabeth der Godsaligheid Ofte de 119e Psalm. Ontleedet, kortbondig verklaard, en in rym nagevolgd (125,00naar de zangtrant van P DATHENUS ) door Johannes D'Outrein, Phil. Doct. en dienaar des H. Euangeliums in de Gemeinte te Arnhem.
73135: OUTREIN, JOHANNES D' (1662-1722, DORDRECHT, AMSTERDAM) - Korte schets der Godlyke waarheden Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert worden. Tot oeffening van waarheid en deugd. Door (...) De Sestiende druk. Weder op nieuws overzien en van Drukfouten gesuivert.
73051: OUWEHAND H. - Gijs Wouterse, Omslagtekening P.C. Vooys Illustraties A.J. Weber
71175: OUWENDEEL W.J. - hart en ziel een schristelijke kijk op de psychologie, korte populaire weergave van het boek Psychologie: een christelijke kijk op het mentale leven
63042: OUWENDORP- DE VISSER, T. - Het raadsel van de blauwe bus. A.V.I. 5 Omslag en illustraties: Jaap Kramer
73819: GLASHOUWER DS. W.J.J. OUWENEEL DR. W.J. - Het ontstaan van de Bijbel
63043: OUWENEEL, DR. W. J. - Gij zijt allen broeders Het Nederlandse Reveil en de vergadering van de "broeders
63058: OUWENEEL, WILLEM J. - geloofszekerheid
63059: OUWENEEL, WILLEM J. - Israel en de Palesteijnen waarheid en misleiding
63044: OUWENEEL, DR. W. J. - Het ontstaan van het christendom. De geschiedenis van het Nieuwe Testament.
63047: OUWENEEL, DR. W. J. - Gij zijt allen broeders Het Nederlandse Reveil en de vergadering van de "broeders
63048: OUWENEEL, DR. W. J. - Jezus volgen oude en nieuwe schatten uit Gods Woord
63049: OUWENEEL, E. - Wijzen weten beter.
63051: OUWENEEL, W.J - De scheppng in 't geding
45675: OUWENEEL, W.J. - De ark in de branding. . Uitgegeven in samenwerking met de Stichting Bijbelgetrouwe Wetenschap.
63055: OUWENEEL, WILLEM J. - Geestelijke groei. deel 2.
41977: OUWENEEL, WILLEM J. - Discipelschap geloofsleven deel 3
75263: OUWENEEL, WILLEM J. - Godsverlichting. De evocatie van de verduisterde God. Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw.
63046: OUWENEEL, DR. W.J. - Jeugd in een stervende eeuw. Het lot van jonge mensen in een evolutionistische cultuur.
14193: OUWENEEL, E. - Wijzen weten beter.
18190: OUWENEEL, DR. W. J. - Gij zijt allen broeders Het Nederlandse Reveil en de vergadering van de "broeders
23574: OUWENEEL, DR. W. J. - Het ontstaan van het christendom. De geschiedenis van het Nieuwe Testament.
37319: OUWENEEL, DR. W.J. - Jeugd in een stervende eeuw. Het lot van jonge mensen in een evolutionistische cultuur.
41967: OUWENEEL, W. J. - De openbaring van Jezus Christus bijbelstudies over het boek openbaring Deel 1: inleiding en hoofdstuk 1-7
44975: OUWENEEL, WILLEM J. - het godsgetal
45671: OUWENEEL, DR. W. J. - Gij zijt allen broeders Het Nederlandse Reveil en de vergadering van de "broeders
45677: OUWENEEL, WILLEM J. - De God die is. Waarom ik geen atheÔst ben.
63063: OUWENHEEL, W.J. - Woord en wetenschap. Wetenschapsbeoefening aan Evangelische Hogeschool.
63064: OUWENHEEL, W.J. - Hart en ziel. Een christelijke kijk op de psychologie. (Korte, populaire weergave van het boek Psychologie: een christelijke kijk op het mentale leven) Tweede, ongewijzigde druk
63065: OUWENHEEL, W.J. - Woord en wetenschap. Wetenschapsbeoefening aan Evangelische Hogeschool.
63066: OUWENHEEL, WILLEM. J - Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw de evocatie van de verduisterde God
63062: OUWENHEEL, W.J - DE profeet Jona . Bewerkte bijbellezingen
57996: JOOSSE L J HASSELT OV - Ende Godts daden niet vergeten enkele momenten uit de eeuwenlange geschiedenis van het kerkelijk leven te Hasselt en NO-Overijssel
656: OVEN JOHN 3, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Verklaring van de heerlyke verborgenheyt van Christus, God en mensch. Met aanwijsing van de oneyndige wijsheyt, liefde en kracht Gods in het bestellen ende uytvinden desselfs, gelijk ook de gronden ende redenen van sijn menschwording, de nature van sijn bediening in den hemel, de tegenwoordige staat der kerke, daar boven door die bediening. Neffens vertoning van het gebruyk van Christi Persoon, ende beweering van de eere, aanroeping, geloof, liefde ende gehoorsaamheyt, die Hem in ende van de Kerke bewesen moet worden. Vertaald door Salomon Bor, predikant Ter Aa.
4194: OVERBECK, J. - Pompeji in seinen Gebšuden, AlterthŁmern und Kunstwerken fŁr Kunst- und Alterthumsfreunde dargestellt von J. Overbeck. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage Mit Łber 300 Illustrationen. Erster und Zweiter Band.
7742: OVERDUIN, DS. J. VEENENDAAL - Hoe moeten wij huisbezoek doen? Voor evangelisatie-arbeiders. Tweede druk.
23279: OVERDUIN, DS. D. C. - Korte levensschets met Troostrijke Brieven voor arme zondaren.
7743: OVERDUIN, DS. J. - Hier beneden is het....
76364: OVERDUIN, JAVLISSE - levensschets vanJav OverduinEmPredteLisse door hem zelfgeschreven
17387: OVERDUIN, JAN - Huurling en herder.
33568: OVERDUIN, DS. J. - Grote vreugde hij beroert het volk. Huwelijksbevestiging.
37061: OVERDUIN, DS. J. - Afscheidspredikatie. Uitgesproken in de maand februari 1923 voor de gemeente te Lisse.
39438: OVERDUIN, DS. J. - Afscheidspredikatie naar aanleiding van Numeri 8 vers 23-26. Uitgesproken in de maand februari 1923 voor zijn gel. gemeente te Lisse, in welks midden hij 23 jaar heeft mogen werkzaam zijn.
7750: OVERDUIN, DS. J. - Niet ik... maar Hij.
41490: OVEREEM, JAC. - Mia Windvang triologie. 1. De onzichtbare Hand 184 blz 2. De Puritein van de Hertenpolder 248 blz 3. Het verborgen heimwee 215 blz
76155: OVEREEM, JAC. - De kleine zwerver 3edruk
76156: OVEREEM, JAC. - DE vondeling Het leven van plaggehutbewoners omstreekts 1800
42949: OVEREEM, JAC. - Hij was van gelders bloed Verhaal van de Veluwe uit het laatst der vorige eeuw
14197: OVEREEM, JAC. - Eros in kristal (liefde en eer). Meditaties over verloving en huwelijk. Tweede vermeerderde herdruk.
74923: OVEREEM, BRAND & PAASMAN, BERT - Mariahoeve. Drie gezusters en de strijd om het bestaan.
38690: OVEREEM, BRAND/LEENKNEGT, ROEL. - Bij Jacob rinkelt nog de bel. Langs oude Veluwse hoeven.
14194: OVEREEM, JAC. - Eros in kristal (liefde en eer). Meditaties over verloving en huwelijk. Tweede vermeerderde herdruk.
38691: OVEREEM, BRAND/LEENKNEGT, ROEL. - Geertje, 't hooi moet om. Langs oude Veluwse hoeven.
38697: OVEREEM, BRAND. KALMANN, ARJEH - Allenig zijn is maar een wankele basis. Veluwse portretten.
76147: OVEREEM, JAC. - DeStem van Jonathan verszen
38692: OVEREEM, BRAND/LEENKNEGT, ROEL. - Kom d'r in, de koffie is bruun. Langs oude Veluwse hoeven.Verhalen van en over bijzondere mensen uit kleine dorpen op de Veluwe en langs de Utrechtse heuvelrug.
33809: OVEREEM, JAC. - Tussen de Heuvels daar woonden zij.
27851: OVEREEM, JAC. - Willy en het hertejong. Derde druk.
27885: OVEREEM, JAC. - Vuur zonder rook. Illustratieve verzorging Hanny van Ee - Oskam.
31800: OVEREEM, JAC. - Het veilig Kompas. De 10 geboden eenvoudig behandeld voor de jeugd.
37602: OVEREEM, JAC. - De onzichtbare hand. Of getrokken uit de duisternis.
33777: OVEREEM, JAC. - Het leven een wonder.Sam de Pooter een woonwagenjongen komt in Katwijk in de kerk
31044: OVEREEM, JAC. - Zwitsers elsje.
27847: OVEREEM, JAC. - De herder van Wansbergen. Tekeningen en bandomslag Ron van der Hoofd.
39393: OVEREEM, JAC. - De eekschillers van Doornspijk. Veluws verhaal rond de eeuwwisseling
72402: OVEREEM, JAC. - Gedachtenis tot zegening. Leven en werk van ds. J. T. Doornenbal.
27881: OVEREEM, JAC. - Miranda en de zendeling.
41181: OVEREEM, JAC. - Palmi en haar tuin.
27860: OVEREEM, JAC. - Boven de starren. Een verhaal aan de hand van oude familiepapieren. Tekeningen en bandomslag Ron van der Hoofd.
40824: OVEREEM, BRAND/LEENKNEGT, ROEL. - Jan d,r is volk op de deel. Langs oude Veluwse hoeven
35670: OVEREEM, JAC. - Veluwe-Omnibus. Waarin opgenomen: 1. Hij was van Gelders bloed. 2. Mensen van bronneland. 3. De boer van vechtkampen. vierde druk. leven van boeren jongen in de twintiger -dertiger jaren en de oorlogdagen 1940-45 vijfde druk
27863: OVEREEM, JAC. - Adreko Triologie I: Boven de starren II: De herder van Wansbergen III: Hoedt Gij mijn schapen. 3dln
27864: OVEREEM, JAC. - de Berkenhof trilogie' t Herdersjong van het Uddelermeer- de Jeugd van Jeroen Paarsverlde-de erfgenamen van de Berkenhof. Een verhaal van de Veluwe omstreeks 1875. Omslagillustratie: Martin Soetendaal.
73745: OVEREEM, JAC. - Adreko Triologie I: Boven de starren II: De herder van Wansbergen III: Hoedt Gij mijn schapen. 2e druk
14190: OVEREEM, JAC. - De weg van Cornelius. Meditaties over Handelingen 10.
14191: OVEREEM, JAC. - Zegt het voort... Overdenkingen bij woorden uit de Heilige Schrift.
2210: OVEREEM, JAC - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor. Met portret. Door Jac. Overeem.
27850: OVEREEM, JAC. - Opdat zijn huis vol worde. Historisch verhaal over de opwekking te Nieuwkerk op de Veluwe in het jaar 1750. 3e herziene druk.
27853: OVEREEM, JAC. - Het verborgen heimwee. 3 e deel van de Trilogie over het woonwagen meisje Mia Windvang
27858: OVEREEM, JAC. - Opdat zijn huis vol worde. Historisch verhaal over de opwekking te Nieuwkerk op de Veluwe in het jaar 1750. 3e herziene druk.
28792: OVEREEM, JAC (ANASTASIUS VELUANYUS) - De pastoor van Garderen. Jan Gerritz Verstege (Anastasius Veluanyus) de Hervormer van de veluwe
28793: OVEREEM, JAC. - De rode draad. Bundel meditaties van een niet-theoloog.
39647: OVEREEM, JAC. - De spraak van de Hemel.
42181: OVEREEM, JAC. - De kleine zwerver
45884: OVEREEM, J. - Toen het zo stil was die nacht
7755: OVEREEM, JAC. - Storm en stilte om 'De Deelerhof' verhaal over het leven op boerderij de Delerhof de boerenzoon ontmoet Prof Hugo Visscher
11954: OVERIJSSEL - In alle staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel. Door E. D. Eijken, A. J. Mensema en jhr. A. J. Gevers, W. J. Meeuwissen, R. M. de Raat en C. van Heel.
12320: OVERIJSSEL, NOORDWEST - Langs wieden en grachten van Noordwest Overijssel. Een tocht, in een historische omlijsting, door een land van controversen en contrasten. Door dr. Harm Schelhaas. GeÔllustreerd door Ger Dekkers GKf in een lay-out van Roelof Koebrugge GVN.
13165: OVERMEER, B. - Alle vijf.
43582: HENTY'S GEILLUSTREERDE WERKEN VAN STRIJD EN OVERWINNING -
16416: OVERZEE, DR.P. VAN - Het humanisme. Als levensbeschouwing in de Nederlanden.
40632: SOLDAAT OVERZEE. - Soldaat overzee. Een reportage van het leven en het werken van de mannen van de Koninklijke Landmacht en het Koninklijk Nederlands-Indische Leger. 4e druk
42900: OVERZEE, DR. P. VAN. - Het moderne humanisme in Nederland.
24406: OVIDIUS, P. - Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseoon libri XV. Cum annotationibus posthumis J. Minellii, quas magna ex parte supplevit atque emendavit P. Rabus.
47554: OVIDIUS NASO, P. - Bloemlezing , Tekst: Latijn. Verzorgd door Dr. J. W. Fuchs. Linnen band met stofomslag.
7027: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Verklaaring van den CXXXsten Psalm. Waar in de natuur van de vergevinge der zonden opengelegt, derzelver waarheid bevestigd; en de toestand van eene verlegen ziele door de schuldt der zonden gedrukt en door ontdekking van de vergevinge die by Godt is, ondersteund en bemoedigd, uitvoerig behandelt worst. Door Johannes Owen, doctor der H. Godgeleerdtheit. Uit het Engelsch vertaalt door J. Ross en C. Brem. Met een voorrede van Paulus Bonnet, predikant te Rotterdam.
3362: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN)/ GOODWIN, T. / MARSHALL, S. EN ANDERE ENGELSCHE GODGELEERDEN (1654) VOORWOORDWOESTIJNEN CHR V.D PRED GERF GEMEENTEN RIDERKERK - Groote en kleine Catechismus van Christus Kerk in Engeland, Schotland, Ierland. Samengesteld door de eerw. vergadering der godgeleerden te Westmunster. Uit de oorspronkelijke copie in onze Nederduitsche taal getrouwelijjk overgezet (1732), vermeerderd met inhoud en zestien gronden des geloofs.
2936: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest. Uit het Engelsch vertaald door Simon Commenicq. (onverandere uitgave volgens 1746)
39672: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Het eeuwig verbond der geloovigen steun in verdrukking. Twee predikatien over 2 Sam. 23:5 met Gods Souvereinheid, Wijsheid, Rechtvaardigheid enz. Uit het Engelsch vertaald.
39065: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Verklaring van de heerlyke verborgenheyt van Christus, God en mensch. Met aanwijsing van de oneyndige wijsheyt, liefde en kracht Gods in het bestellen ende uytvinden desselve. Gelijk ook de gronden ende redenen van sijn menschwording, de nature van sijn bediening in den hemel, de tegenwoordige staat der kerke, daar boven door die bediening. benevens vertooning van het gebruyk van Christi Persoon, ende beweering van de eer, aanroeping, geloof, liefde ende gehoorsaamheyt, die Hem in ende van de Kerke bewesen moet worden. (Vertaald door Salomon Bor, predikant Ter Aa.)
42429: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Christologia, Een verklaring van de heerlyke verborgentheyt van Christus, God en mensch met aanwysing van de oneyndige wysheit, liefde en kragt Gods in het bestellen ende uytvinden desselfs, gelyk ook de gronden ende redenen van syn menschwording, de nature van zyn bediening in den hemel, de tegenwoordige staat der kerke daar boven door die bediening. Neffens vertoning van het gebruyk van Christi Persoon in den Godsdienst, ende beweering van de eere, aanroeping, geloof, liefde ende gehoorsaamheyt, die Hem in en van de Kerke bewesen moet worden. Door Johannes Owen, in zyn leven, doctor der H. Godgeleerdheyt. Vertaalt door Salomon Bor, in leven predikant Ter Aa.
10480: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Christus God en mensch. Verklaring van de heerlyke verborgentheyt van ----- Aanwijzing van de oneyndige wijsheyt, Liefde en Kracht Gods in het bestellen ende uitvinden desselfs. Vertaald door Salomon Bor, predikant Ter Aa.
6631: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - De zonde. Het oordeel van geestelijke onvruchtbaarheid. Benevens God de Rotssteen der heiligen en de herderlijke zorg van Christus. Vier leerredenen van John Owen, vertaalt door C. B. van Woerden te Akkrum.
37513: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - De waarachtige wegen die god met den mensch houdt als hij van zijn weg afdwaalt. ter voorbereiding van den algemeenen dank- vast- en bededag. naar de editie van 1747 opnieuw uitgegeven door g.h. kersten.
71426: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Eene uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen, vervattende Capittel ses en seven door Johan Owen, Doctor der Godgeleertheit, uit het Engelsch vertaelt door Simon Commenicq.eerste deel tweede stuk hoofdstuk 1-2
19494: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Des Heeren roepende stem tot land en volk. Zijnde een verhandeling over Micha 6:9. 3e duizendtal.
38350: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Verklaring van de heerlijke verborgenheid van Christus, God en mensch. Met aanwijzing van de oneindige wijsheid, liefde en kracht Gods in het bestellen en uitvinden derzelve. (...) Nieuwe uitgave.
36531: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigheid, verklaard, bevestigd, en verdeeedigd, door Johan Owen, doctor der H. Godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven, met eene voorreden van G.J. Nahuys, predikant te Amsterdam. Behelzende eenige aanmerkingen over het werkverbond en de onmiddelyke toerekening. .
6635: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - De dooding der zonde in de geloovigen. Of noodzakelijkheid, de natuur en de middelen der dooding. Benevens eene oplossing van onderscheidene gewetensgevallen daartoe behoorende.
63183: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - De inwonende zonde in de gelovigen, Vertoont in haar natuur, verleydinge, overwinninge en kracht. Mitsgaders de wegen van desselfs werkinge, en de middelen om haar te krenken. Zeer geleerdelik uytgewrogt door Joannes Owen. Uyt het Engels vertaalt.
1232: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Pneumatologia Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest. Uit het Engelsch vertaald door Simon Commenicq.
28172: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Een vermaning aan degenen die Christus nog niet tot hun deel hebben. Vertaald door J. Freeke- den Haag.
28794: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - The nature and causes of apostasy from the Gospel. Abridged and made easy to read by R.J.K. Law.
41441: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Verhandelinge van de heerlykheid van Christus, in zyn Persoon, Bedieningen en Genade. Nevens het onderscheid tusschen Geloove, en Gesichte; Dienstig tot gebruik der Geloovigen. Met toepassingen van alle die Bedenkingen 1. Voor onbekeerde Sondaren; en ook voor Heiligen onder geestelyke verslapping. 2. De Weg en Middelen tot herstelling en verkryging van nieuwe invloed van Genaade. Door den godsaligen en geleerden heer Johannes Owen, dr. der H. Godgeleertheid. Kort voor syn dood geschreven; en om desselfs voortreffelykheid uyt het Engelsch vertaalt. Nooit voor dezen in de Nederlandse tale gedrukt.
42982: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - De overanderlijkheid der beloften en de zondigheid van het twijfelen drie preeken van Dr. J. Owen uit het engelsch vertaal door C. B. van Woerden
48968: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Gods gewone handelingen met zondige landen en kerken. Nieuwe uitgave.W
4065: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Pneumatologia Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest. Uit het Engels vertaalt door Simon Commenicq.
77151: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - De dooding der zonde in de geloovigen.of hare noodzakelijkheid, natuur en de middelen der dooding ect Onveranderd volgens 1711.
71606: OYEN, DR. H. VAN - Brief aan de HebreeŽn) Prediking NT
57876: JONG K. DE OZN. - Zij zullen heb niet hebben. De geschiedenis van het Friesch Dagblad
76583: BAARE DE PA - Uit vroeger dagen Geschiedenis van de gereformerde Kerk van LANDSMEER 125 jarig bestaan
27291: PAAPE, G. / SCHIE, M. VAN - Kinderpligten, gebeden en samenspraaken. Geschikt naar de vatbaarheid der jeugd. Negentien gedichten uit een verdwenen boekje, uitgegeven en ingeleid door Anne de Vries.
5920: PAAS. S. - De Gemeenschap der Heiligen. Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistsche Engelse Puriteinen. 1570-1593.
76485: PAAUW, ANDRIES (OVERL. 1771) MANN…, JOHANNES HERMANUS - Omstandige levens beschryving van den grooten kerkenleeraar Martinus Lutherus, vervattende deszelfs afkomst, geboorte, opvoeding en Hervorming der kerke, verantwoording zyner leere voor den keizer, koningen en vorsten, huwelyk, nakomelingen, dood en begrafenis &c. Uit de beste schryvers in een chronologische order by een vergadert door Andries Pauw, i Met eene voorred van de oogeleerden Heer Mr Thomas HENBRICUS hAVER waarbij gebondem. MANN…, Johannes Hermanu Schriftmaatige verklaaringe over alle de heilzaame XXVIII artykelen der Augsburgse confessie. Van eenige Keur-Vorsten, Vorsten en Steden des H. Roomsenryks aan Keiser Karel de 5e op den Rijksdag te Augsburg 1530 den 25 Juni overgelevert waarin zo wel de zuivere leere der evangelisch Luthersen als de Dwaalingenj en Misbruiken der Papisten en andere Vlasche Leeraars en Dwaal-geesten grondig en bondig aangewezen worden ect, Ter gelegenheid van derzelve tweede 100 jaarige jubele of vruegd en dank eeuw feest vieringe- opgeheldert verklaart en uit de heilige schriftuur bevestigd aMSTERDAM sAMUEL sCHOONWALD 1730
46087: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1955 - 1957 met daarbij De Chr Gerf prediking getoest aan Schrift en Belijdenis
71602: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1970 - 1972
71600: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1958-1961
71598: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1988--90
71597: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1985-87
35338: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Ds. Paauwe vertelt ons. Vermeerderd met een Predikatie over DaniŽl 3: 16-18, uitgesproken 2 November 1913 kort voor de afzettigsprocedure, en twee Jubileumspredikaties, uitgesproken 27 Aug. 1747 en 19 October 1947.
1850: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - PredikatiŽn 1955-1956-1957 geb
1851: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Overdenkingen voor iedere dag van het jaar. Verzameld uit de preken van ds. J.P. Paauwe.
75975: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - LIJDENSPREDIKATIEn uit dejaren 19456-1950
48249: PAAUWE, J.P. (1873-1956, BENNEKOM, 'S GRAVENHAGE) - Predikaties welke maandelijks verschenen uit de jaren 1961 - 1963
73977: PACKER J.I. - Fundamentalisme en het Woord van God
42398: PACKER J I - Geen zee te hoog de actualiteit van het puriteinse ideaal
72607: PACKER, J.I. - Celebrating the saving work of God
73552: PACKER, J.I. - Groeien in Christus.
46662: PACKER, J.I. - The redemption & testoration of man in the thought of Richard Baxter.
14144: PADROSA, LUIS - Rome of de Heilige Schrift. Enkele leerstukken van Rome aan de Heilige Schrift getoetst. Door de bekeerde Spaanse Priester ex-pater Luis Padrosa. Met een inleidend woord van prof. G. Wisse.
22513: PADROSA, L. - Rome of de Heilige Schrift. Enkele leerstukken van Rome aan de Heilige Schrift getoetst door de bekeerde Spaanse priester ex-pater Luis Padrosa. Met een inleidend woord van prof. G. Wisse.
22547: PADROSA, L. - Door God overwonnen. Getuigenispreek van Pater Padrosa in Spanje bij zijn uittreding uit de Roomse kerk in 1951. Uit het Spaans vertaald.
31114: PADROSA, L. - Enkele godsdienstige leerstukken aan de Heilige Schrift getoetst.
77461: DE PADVINDER - DE Padvindr
76773: PAGANO, LEO. - Goal! Alles over voetbal voor jong en oud. Album.
71923: (BIBLIA/CATHECHISMUS) EUSEBIUS PAGIT - Historie der Heilige Schriftuure, op de wyze van een cathechismus
43170: PAKKET: BRAKEL, J. VAN / HUISMAN, DS. L. / ROSCAM ABBING, DS H.O. / SPENCER, ICHABOD SMITH / POORT, DS J.J. / KIJFTENBELD, DS. F. - Een menselijke veroordeling.... een Goddelijke vrijspraak. Uit het leven van een Duits predikant die zijn leven eindigde voor het vuurpeleton. Tweede druk. / Waterstromen in het dal van Edom / "Nederland, schik u om uw God te ontmoeten!" / Tot Christus geleid. / De Zaligmaker thuis. / Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige schrift.
72904: PALAFOX Y MENDOZA, JOAN (1600-1659) DOOR ANONIEM - Euvres spirituelles de dom jean de Palafox ŤvÍque d'Osma contenant Le Voyage du Pafteur de la nuit de NoŽl, oý l'onvoit toutes les dťmarhes qui font ŗ tenir dansla vie fpirtuelle & intťrieure, pour arriver fŻrement ŗ la fciene parfaite du Salut nouvelle ťdition, revue, corrigťe & augmentťe des agrťables & infructives aventures d'un afpiranz ŗ l'amour de Dieu
32983: PALEARIO, AONIO (1500-1570 - Over de Weldaad van Christus den Gekruisigden voor de Christenen. Een oorspronkelijk Italiaansch geschrift, verschenen in het jaar 1542 te VenetiŽ, waarvan naar schatting 40000 exemplaren op last van de inquisitie zijn verbrand. Voorafgegaan door een inleiding, bevattende verschillende bijzonderheden over het leven van de schrijver.
233: PALEARIUS, AONIO (1500-1570 - Pleitrede tegen het Pausdom. uit het latijn vertaald en met eenr levensschets vermeerderd door Mr P Bosscha
70197: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - Volledige aanteekeningen tot de vertaling des Bijbels bevattende aa=lle de boeken des OUDEN VERBONDs band 1 genesis- hooglied -band 2 Jesaja maleachi
70148: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - LEERREDENEN derde zestal 235 blz 1813 vierde zestal224blz 1804 -vijde zestal223 blz 1815- zesdetal 230blz 1811 - achtstezestal 216 blz1818 negendetiental334blz 1803 elfdetiental 342 blz 1806 - derdedeel374blz1810- achste deel 189 blz 1822
71646: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - SALOMO SPREUKEN uitgelegd en verklaard deel 1 24 blz lijst van intekennaren 6 blz voorrede tweede druk 2 blz in houds opgave 400 blz deel2 417 blz deel3 356 blz deel 4391 blz 92 blz boekenlijst) deel5 (8)384 blz deel 6400 blz deel 7352 blz deel 8 (8)312 blz deel 9 24 blz en 111 blz regi
7052: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - De Apokryfe boeken des ouden verbonds.
71422: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - SALOMO SPREUKEN uitgelegd en verklaard
70196: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - Bijbel bevattende alle de boeken des ouden en nieuwe verbonds uitgegeven band 1 genesis- ester-band 2job- maleachi
13167: PALM-BOELENS, LENY - De beste van de klas. tweede druk
15318: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - Bijbel voor de jeugd. Door J.H. van der Palm. 1e t/m 22e stuk.
18454: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - Bijbel voor de jeugd. .Fafereelen uit de gewijde geschiedenisvoor christen huisgezinnen
43689: PALM VAN DER J H - Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nedrerlands Herstelling geschied en redekunstig gedenkschrift van nederlands herstelling in den jare 1813
5498: PALM, J.H. VAN DER (1763-1840, PROF. TE LEIDEN) - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813.
9092: PALM, LENY - Moedertje Liesbeth. Tweede druk
76836: PALMA E - NOL geillusstreerd kleurplaat
37589: PALMA, E. - Het vosseland.
74231: NAKATENUS W.- PALMHOF - Coeleste Palmetum Variis Officiis, Litaniis, Precibus, Instructionibus, Psalmorum Interpretationbus, Meditationibus, Controversiis, etc. Nec non Sanctorum Per Annum, cum Orationibus ad juncits, Lectissimis, Sacrś Scripturś et Sanctorum Patrum adhibitis Testimoniis et Sententiss ad ubertatem et sacras delcias excultum, ornatum, munitum
65205: SCHMIDT JOHAN JACOB (1691-1757) PREDIKANT TE PEEST EN PALOW - De bybelche physius of schriftuurlyke natuurkunde in hare byzondere deelen tot erkentenis en verheerlyking van nder grooten schepper en tot des te beter versand en dieper inzicht van de heilige schrift volgens den grondtect,bknopt en klaar voorgesteld en met dehedendaagsche natuurkunde en wysbegeerte vergeleken waar by gevoegdis de bybelsche bovennatuurkunde met betrekking tot de wonderwerken diein de gewyde schriften voorkomen met poperen platen versierd
59145: KRAAN VAN DERP-HERIK VAN DEN A J EN PALS A - Leren om te leven Heidelbergse Catechismus 4b
6175: PAM, MAX - Het rijksinstituut voor onderzoekers. Oorlogsdocumentatie van de oorlog en het werk van dr. L. de Jong.
1848: PAMANS, GEESJE (1763-1840) - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens. Uitgegeven naar Bentheims Kerkorde door Geesjen Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerk te Nienhuis. Met een voorrede door ds. A.P.A. du Cloux, predikant te Oldebroek. 681 blz.
48972: PAMANS, GEESJE (1763-1840, BENTHEIM) - Gods genade verheerlijkt of een echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van den evenmensch, uitgegeven naar Bentheimsche kerke-orde, Door Geesje Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerke te Nienhuis in het Graafschao Bentheim. Op nieuw uitgegeven en met eene voorzien door A.P.A. du Cloux.
27223: PAMANS, GEESJE (1763-1840, BENTHEIM) - Gods genade verheerlijkt. Echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van den evenmensch, uitgegeven naar Bentheimsche kerke-orde door Geesjen Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde kerke te Nienhuis in het Graafschap Bentheim. Op nieuw uitgegeven en met eene voorrede voorzien door A.P.A. du Cloux predikant te Oldebroek.
36360: PAMANS, GEESJE - Geestelijke bevindingen.
35382: PAMANS, GEESJE (1763-1840, BENTHEIM) - Gods genade verheerlijkt of een echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van den evenmensch, uitgegeven naar Bentheimsche kerke-orde, Door Geesje Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerke te Nienhuis in het Graafschao Bentheim. Op nieuw uitgegeven en met eene voorzien door A.P.A. du Cloux.
49249: PAMANS, GEESJE (1763-1840) - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens. Uitgegeven naar Bentheims Kerkorde door Geesjen Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerk te Nienhuis. Met een voorrede door ds. A.P.A. du Cloux, predikant te Oldebroek.vijfde druk
76332: PAMANS, GEESJE (1763-1840) - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens. Uitgegeven naar Bentheims Kerkorde door Geesjen Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerk te Nienhuis. Met een voorrede door ds. A.P.A. du Cloux, predikant te Oldebroek.2e druk
5356: PAMFILUS EUSEBIUS (CA.260-338 NA CHR.); ABRAHAM ARENT V.D MEERSCH, (1720-'92); ALBERTUS VOGET (1745-'65) - Kerkelyke geschiedenissen zedert den dood van onzen Zaligmaker tot aan den volkomen bloeistand van't Kristendom; Waarin van de prediking der Apostelen; de Heilige Schriften des N. Verbonds; de Opvolgeren der Apostelen; de uitmuntende mannen in de voornaamste kerken, en hunnen schriften; de vervolgingen; martelaren; scheuringen; ketteryen, en andere zaken, de eerste Kristen Kerk betreffende, berigt wordt gegeven: in't Grieksch beschreven door Eusebius Pamfilus, bisschop van Cesarea in Palestina, den oudsten der Kerk-historischryveren; nu vertaald en met vele aantekeningen opgehelderd door Abraham Arent vander Meersch; en verrykt met een voorreden van den hoog-geleerden here Albertus Voget, hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid en Academie-prediker aan 's Lands Hoge School te Utrecht. Waar achter gevoegd is de kronyk van den schryver, zo verre dezelve het tydbestek van't werk betreft; en eenige tydrekenkundige aanmerkingen. Waar achter gevoegd is de kronyk van den schryver, zo verre dezelve het tydbestek van't werk; en eenige tydrekenkundige aanmerkingen tot opheldering van het zelve: doorgaans met kopere platen en kaarten vercierd.
54423: EUSEBII PAMPHILI - HISTORIAE ECCLESIASTICAE Libri X. Recognovit Albertus Schwegler, Antt. Litt. in Academia Tubingensi Prof. P. E. Accedit brevis adnotatio critica.
71811: EUSEBIUS PAMPHILI (VON CńSAREA) (CA. 263-339):- - Eusebii Pamphili, Socratis Scholastici, Hermiae Sozomeni, Theodoriti et Evagrii, item Philostorgii et Theodori Lectoris quae extant Historiae Ecclesiasticae, graece & latine, in tres tomos distributae. Henricus Valesius Graecum Textum ex MSS. Codicibus emendavit, Latine vertit, & Annotationibus illustravit. Gulielmus Reading novas elucidationes, praesertim Chronologicas, in hac Editione adjecit. In 3 Bšnden.(Grieks-Latijns)
7407: EUSEBII PAMPHILI - HISTORIAE ECCLESIASTICAE Libri X. Recognovit Albertus Schwegler, Antt. Litt. in Academia Tubingensi Prof. P. E. Accedit brevis adnotatio critica.
71659: PANDER, JAN VAN - De gewaapende uittogt tooneelspel in drie bedryven
2267: PANNEKOEK, DS. J. (1916-'71, TERNEUZEN, CHILLIWACK.) - Ds. J. Pannekoek naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chilliwack (Canada) door ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.) Intrede te Chilliwack. Alle gehouden toespraken.
20839: PANNEKOEK, DS. J. (1916-'71, TERNEUZEN, CHILLIWACK.) - Gij hebt mijn omzwerven geteld. levensschets Door N. Verdouw.
14098: PANNEKOEK, DS. J. (1916-'71, TERNEUZEN, CHILLIWACK.) - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van ds. J. Pannekoek, in leven predikant der Reformed Congregations of North America te Chilliwack B.C. Canada. Waaraan toegevoegd de predikatie van ds. F. Mallan op zondag 24 januari 1971 alsmede 19 brieven van ds. J. Pannekoek.
38625: PANNEKOEK, DS. J. (1916-'71, TERNEUZEN, CHILLIWACK.) - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van ds. J. Pannekoek, in leven predikant der Reformed Congregations of North America te Chilliwack B.C. Canada. Waaraan toegevoegd de predikatie van ds. F. Mallan op zondag 24 januari 1971 alsmede 19 brieven van ds. J. Pannekoek.
39140: PANNEKOEK, JACOBUS. - Theologie und FrŲmmigkeit in der Grafschaft Waldeck in der erste Hšlfte des 17. Jahrhunderts besonders bei Jeremias Nicolai und Johannes Heinemann. Band 12
72574: EERSTE WERELDOORLOG PANORAMA - . GeÔllustreerd Weekblad in Koperdiepdruk 1916, Wereldoorlog. Het betreft de volgende jaargang: - Jan t/m dec- 1916 j26 tweeweekse afleveringen
57103: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, - K.P.VAN. Historie der Uitrechtsche kerke, Zedert den tyd der veranderde Godsdienst in de Vereenigde Nederlanden. Waar in getoont wordt, dat de gewoonlyke eyge rechten Van den Aartsch-Bisschoplyken stoel, En van het Kapittel verlooren gegaan zyn. Met Aanhangzel. Met 3 uitslaande tafels.
49118: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, - K.P.VAN. Historie der Uitrechtsche kerke, Zedert den tyd der veranderde Godsdienst in de Vereenigde Nederlanden. Waar in getoont wordt, dat de gewoonlyke eyge rechten Van den Aartsch-Bisschoplyken stoel, En van het Kapittel verlooren gegaan zyn. Met Aanhangzel. Met 3 uitslaande tafels.
63263: PAPKE, K. - Exelsior.
23832: PAPKE, K. - Exelsior.
42968: PAPKE (PS. VAN M. VAN DER HILST), K. - De houtvesterswoning. Een verhaal uit den Harz
7964: PARAPHRASE - Heilige Schrift O.T. en N.T. 49 dln, gebonden.
63265: PARK, TAE-HYEUN. (ZUID-KOREA) - The sacred rhetoric of the holy spirit. A study of Puritan preaching in a pneumatological perspective. (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn.
42514: PARK, TAE-HYEUN. (ZUID-KOREA) - The sacred rhetoric of the holy spirit. A study of Puritan preaching in a pneumatological perspective. (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn.
63266: PARKER, KENNETH L. AND CARLSON, ERIC J. - Practical Divinity". The Works And Life Of Revd Richard Greenham
46660: PARKER, KENNETH L. AND CARLSON, ERIC J. - Practical Divinity". The Works And Life Of Revd Richard Greenham
63267: PARNY, E. - Chansons madťcasses. Traduit en franÁais.
47666: PARNY, E. - Chansons madťcasses. Traduit en franÁais.
51221: BOITEN H PRED TE ST ANNA PAROCHIE - herdenkingsrede uitgesproken op 23 november 1932 ter gelegeheid van de vuering van het 250 jarig bestaan der ned herv kerk te St Anna Parochie door ds H Boiten vermeerderd met enkele historische bijzonderheden o.a naamlijst van predikanrten
75066: PARRINDER, GEOFFREY. - De Godsdiensten Van de Wereld. Historisch En Actueel. Rijk geÔllustreerd in kleur en z/w. Bijna per blz. een afbeelding. Met register en een lijst van aanbevolen literatuur
74744: PARRINDER, G., (RED.) - De grote godsdiensten. Historisch en actueel met onder andere hindoeÔsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam. Ned. uitgave onder supervisie van G. Bouritius.
63270: PARROT, ANDR… - DE Zondvloed-de toren van Babel-Ninevť en het Oude Testament.-de tempel van jeruzalem-golgatha en het heilge graf-samaria-babylon en hret O T- de schatten van het louvre en de bijbel-op steen en klei- egypte en de bijbel en op zoek naar een verzonken wereld
7757: PARROT, ANDR… - DE Zondvloed-de toren van Babel-Ninevť en het Oude Testament.-de tempel van jeruzalem-golgatha en het heilge graf-samaria-babylon en hret O T- de schatten van het louvre en de bijbel-op steen en klei- egypte en de bijbel en op zoek naar een verzonken wereld
63271: PARS, ADRIANUS - Catti Aborigines Batavorum. Dat is: De Katten. De Voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken, aan See en aan den Rijn. Met de Huisen te Britten en Sand.---- Met Aantekeningen; nevens een Verzameling van Katwyksche, Rynsburgsche, en andere Nederlandsche Oudheden, of Vervolg van Aantekeningen, ... door Mr. P. van Der Schelling.
63274: PAS, W.M. VAN DE - Uit de duisternis tot het licht (De Nederlandse missiegeschiedenis) nummer 80
42228: PAS, W.M. VAN DE - Uit de duisternis tot het licht (De Nederlandse missiegeschiedenis) nummer 80
30194: PASCAL, BLAISE(1623-1662) LOOSJES1828-1902) - De gedachten van Pascal en zijne kleine geschriften vertaald en toegelicht door A. Loosjes, leeraar in de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam.
63278: PASCOAES, TEIXEIRA DE - Hieronymus. De dichter der vriendschap.
16017: PASCOAES, TEIXEIRA DE - Hieronymus. De dichter der vriendschap.
26244: PASCOAES, T. DE - Paulus de dichter Gods. Uit het Portugees vertaald door A.V. Thelen en H. Marsman. Vierde druk.
63279: PASTERKAMP, R. - ChristenUnie op het pluche - De mensen, de idealen, de werkelijkheid
63280: PASTEUR-VAN SWIETEN, G.M., - Oost en West in Kruissteek. Jubileum Uitgave Vereeniging van Huisvrouwen - Soerabaia. aureursrechten voor behouden 1de druk (druk H van INGEN Soerabia
76214: PASTOOR, G. E.A. - 125 jaar christelijk onderwijs Middelstum. Christelijke lagere school en ULO / Mavo.
53059: CUNO FR. W. LIC. THEOL. REFORM PASTOR - Franciscus Junius der ńltere, Professor der Theologie und Pastor (1545-1602), Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Broefe.
63282: PATER, G. DE - Uw werk o Heere.
63283: PATER, J.C.H. DE - De aanbieding van de Nederlandsche geloofsbelijdenis aan den Koning van Spanje in 1561.
29352: PATER, G. DE - Uw werk o Heere.
31326: PATER, J.C.H. DE - De aanbieding van de Nederlandsche geloofsbelijdenis aan den Koning van Spanje in 1561.
23099: PATON, J.G. - Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitegegeven door zijn broeder. Deel 1 en 2.
63285: PATON, J.G. - Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitgegeven door zijn broeder. Deel 1.en 2
1830: PATON, J.G. - Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitgegeven door zijn broeder. Deel 1.en 2
65464: SCIPPER PATRICIA - Avonturen in de duinen
72270: PATRICK, SIMON (1626-1707); POOLE, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring ve deel
3580: PATRICK, SIMON (1626-1707) - Geschiedenis van den Reiziger naer het Hemelsche Jerusalem: Vertoonende hoe hy, na veel zoekens, op den weg derwaets geraeckte; benevens de Gevaeren en Vertroostingen die hem op de Reize ontmoeteden : Waerin veele Gemoedsgevallen Verstandig en Godsvrugtig worden opgelost. In het Engelsch beschreven door (...). En nu, naer den Zesden Druk, in het Nederduitsch vertaelt, en met kopere Plaeten versierd. (in 2 delen)
63286: PATRICK, SIMON (1626-1707) - Geschiedenis van den Reiziger naer het Hemelsche Jerusalem: Vertoonende hoe hy, na veel zoekens, op den weg derwaets geraeckte; benevens de Gevaeren en Vertroostingen die hem op de Reize ontmoeteden : Waerin veele Gemoedsgevallen Verstandig en Godsvrugtig worden opgelost. In het Engelsch beschreven door (...). En nu, naer den Zesden Druk, in het Nederduitsch vertaelt, en met kopere Plaeten versierd. (in 2 delen)
63287: PATRICK, SIMON (1626-1707) - Bestieringen tot een heilig leven , by wyze van een raad aan een vrind in 't Engelsch beschreven door den beroemden Heer Simon Patrick, in syn leven Doctor der H. Godgeleerdheid en bisschop van Ely; En nu naar den derden druk uit het Engelsch vertaald en met kopere platen versierd.
77295: BREE VAN HAN EN KATWIJK VAN PATRICK - Willem alexander vijg jaar koning
24066: PATRICK, SIMON (1626-1707) - Bestieringen tot een heilig leven , by wyze van een raad aan een vrind in 't Engelsch beschreven door den beroemden Heer Simon Patrick, in syn leven Doctor der H. Godgeleerdheid en bisschop van Ely; En nu naar den derden druk uit het Engelsch vertaald en met kopere platen versierd.
75626: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van JEREMIA/ KLAAGLIEDEREN 9e deel
72271: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van FILIPPIERS KOLOSSERS THESSALONIKERS aan TIMOTHEUS,TITUS enPHILEMON HEREEN 16e deel
72273: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van HANDELINGEN der APOSTELEN ende ROMEINEN 14e deel
72278: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van PSALMEN 6e deel
63288: PATRIK, POLUS, WELS - Uitbreiding en verklaring van het boek van Job
72272: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van KORINTHE GALATIE en EFEZE 15e deel
76428: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
75160: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van JEREMIA/ KLAAGLIEDEREN 9e deel
75156: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van PSALMEN deel 6
75157: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van KONINGEN/ESTHER deel 4
75159: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van LEVITIKUS / DEUTERNOMIUM deel 2
75152: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boek EZECHIEL/ DANIEL deel 10
75147: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boek van BRIEVEN VAN PAULUS FILIPPIERS-HEBREEN deel 16
75148: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boek van lMATTHEUS MARCUS deel 12
75149: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boe HANDELINGEN/ ROMEINEN DEEL 14
72276: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van EZECHIEL-DANIEL 10e deel
75150: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boeK LUKAS/ JOANNES DEEL 13
75151: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van TWAALF KLENE PROFETEN DEEL 11
75153: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van DE PROFEET JASAJA 28/56 2e stuk deel 8
76476: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van jaKOBUS/pETRUS/jOANNES EN jUDAS 17 E DEEL
75145: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
72274: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van LUKAS JOHANNES 13e deel
75589: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - KORINTH,GALATEN.en EFEZE 15e deel
76062: PATRIK, SIMON (1626-1707); POLUS, MATTHEW (1624-'79); WELLS, EDWARD (1667-1727); HONERT JOHAN VAN DEN (1693-1758) - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
73894: ESTIE PAUL - De stichting van een kerkgenootschap ect proefschrift
72557: ROBERTSON PAUL - De erfgenaam,
73980: MIAER PAUL - De brand van Rome (derde druk)
76234: PAUL ATTERBURY, LARS THARP - De geÔllustreerde Antiek encyclopedie . Naslagwerk voor de liefhebber en verzamelaar van antiek en toegepaste kunst. GeÔllustreerd met foto's in kleur. Met glossarium en register
76585: BASNAGE DE BEAUVAL JACQUES (1653-1723) EN MAYER CHRISTOFFEL PAUL - Kort begryp van de geschiedenisse der joden. Dienende tot een vervolg nader opheldering [...] van Fl. Josephus. Cuueus P-Buxtrorf-Siminville- Fleury / [By Jacques Basnage de Beauval] derde druk WAARBIJ Omstandige beschryving van alle de plechtigheden en gewoonten der hedendaagsche joden. / By Christoffel Paul Mayer Christoffel Paul Mayer Vertaler / Bewerker: Paul Christian Kirchner
68081: VOLZ D. PAUL - Prophetengestalten Des Alten Testaments, Sendung Und Botschaft Der Altestamentlichen Gotteszeugen
70827: D'IVOI PAUL - Een onoverwinnelijk drietal (vrij bewerkt door Hans Werner, met 12 reproducties van houtgravures naar tekeningen van Louis Bombled)
74292: WHITE PAUL - Jungledokter en jacht op een luipaard
53450: DIRKSE PAUL - Kunst Uit Oud-Katholieke Kerken Tentoonstelling Rijksmuseum Het Catharijneconvent 1989
66748: TIEDEMANN PAUL - ‹ber den Sinn des Lebens
63292: PAUL EVANS, RICHARD - De spiegel. Vertaald door Rika Vliek
63293: PAUL EVANS, RICHARD - Het medaillon. Vertaald door Rika Vliek
63294: PAUL EVANS, RICHARD - Het Carrousel
63295: PAUL M J DR.RED - Geestelijke Strijd Demonie en bevrijding in christelijk perspectief
63296: PAUL, DR. M. J. - Vergeving en genezing - Ziekenzalving in de christelijke gemeente
63297: PAUL, DS. H.; RIETDIJK, DS. D. - De Christinnereis en Het vergeten Document van Dordt.
63299: PAUL, JEAN (PSEUD. VAN JOHANN PAUL FRIEDRICH RICHTER) - Gedachten van Jean Paul. Met eene inleiding door Mr. J. A. Weiland. Twee Deelen in een band. Tweede druk.
63300: PAUL, S.F. - Historical sketch of the Gospel Standard Baptist. By S.F. Paul.
71670: D'IVOI PAUL - Met een kwartje de wereld rond
1847: PAUL, H.PREDIKANT GEREFORMEERDE GEMEENTE TE VLISSINGEN. - De twaalf zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen. Door ds. H. Paul, predikant Gereformeerde Gemeente te Vlissingen.
76168: MOLEN VAN JOHAN EN REM PAUL - Paleiis het Loo Oranje en Religie De godsdienstige beleving van het Huisvan Oranje
13725: PAUL, JEAN (PSEUD. VAN JOHANN PAUL FRIEDRICH RICHTER) - Gedachten van Jean Paul. Met eene inleiding door Mr. J. A. Weiland. Twee Deelen in een band. Tweede druk.
50178: BAYNES PAUL MR. - The Diocesans Tryall Wherein All the Sinnews of D. Dovvnams Defence are brought unto three heads, and orderly dissolved
28143: PAUL, S.F. - Historical sketch of the Gospel Standard Baptist. By S.F. Paul.
34420: PAUL, DS. H.; RIETDIJK, DS. D. - De Christinnereis en Het vergeten Document van Dordt.
44999: VOLZ D. PAUL - Prophetengestalten Des Alten Testaments, Sendung Und Botschaft Der Altestamentlichen Gotteszeugen
45149: RABAUT PAUL - Prediker der woestijn naar het hoogduitsch
45370: DIRKSE PAUL - Kunst Uit Oud-Katholieke Kerken Tentoonstelling Rijksmuseum Het Catharijneconvent 1989
73444: PAUL, H.PREDIKANT GEREFORMEERDE GEMEENTE TE VLISSINGEN. - De zekerheid van het Geloof
36092: PAULA - Als God spreekt
41176: PAULA - Door Gods Hand geleid.
47770: PAULA - Kleine Jaap zesde DRuk
42063: PAULFEN, FRIEDRICH - System der Ethik miet enem Umrisz der Staats+ und Gefellfchalftslehre von Friedrich Paulfen 1. erfter Band 11. und 12. auflage 2. zweiter band 11. und 12. auflage
74671: PAULMIER - de Christen vann het Evangelie in tegenstelling van den Christen van den Dag op de Beeltenis van den Echten Christyen geschets naar de leer H Schrift en die de H Vaders door PAULMIER Uitbhet Fransch vertaald
30945: PAULO-GABRIňLLE ANTOINE, R.P. (1679-1743) - Theologia Moralis Universa, Complectens Omnia Morumm Praecepta, et Principia Decisionis Omnium Conscientiae Casuum, suis quaeque momentis stabilita. Ad usum Parochum & Confessariorum. Auctore R.P. Paulo-GabriŽlle Antoine. Soc. Jesu Presbytero, S. Th. Doctore & Ex-Prof. In Hac Nova Editione Accedunt. Propositiones damnatae, Casus Reservati, Constitutiones Benedicti XIV, ac plura ex ejusdem Tractatu de synodo Diaecesan‚, cum Appendice de Sollicitatione, rerum Indice, atque aliis, quae in Epistol‚ ad Lectorem indicantur. Tomus I, II, III, IV. Complectens Tractatus de Conscienti‚, de Legibus, de Peccatis, & de Virtutibus Theologicis. Impressum juxtŗ Exemplar Romae. Duaci, Typis & Sumptibus Fratrum Derbaix, vi‚ Scholarum.
63301: PAUS, ANSGAR - ReligiŲser erkenntnisgrund. Herkunft und wesen der aprioritheorie Rudolf Ottos.
42513: PAUS, ANSGAR - ReligiŲser erkenntnisgrund. Herkunft und wesen der aprioritheorie Rudolf Ottos.
36570: PAUW, ANDRIES (OVERL. 1771) - Omstandige levens beschryving van den grooten kerkenleeraar Martinus Lutherus, vervattende deszelfs afkomst, geboorte, opvoeding en Hervorming der kerke, verantwoording zyner leere voor den keizer, koningen en vorsten, huwelyk, nakomelingen, dood en begrafenis &c. Uit de beste schryvers in een chronologische order by een vergadert door Andries Pauw, in zyn leven een zeer geacht voorstander van de Luthersche Gemeente alhier. En met een voorreden verrykt door Christoffel van Brants Holtzapffel, thans leeraar der Evangelische Luthersche Gemeente te Haarlem. Tweede druk. Met veele aanmerkenswaerdige zaaken vermeerdert, van vele drukfouten gesuivert en met nodig register voorzien.
39323: PAUW, ANDRIES (OVERL. 1771) - 'T Omstandige leven van den groten kerken leeraar en reformateur, Doctor Martinus Lutherus. Zynde Een Beschryving van deszelfs Afkomst, Geboorte, Opvoeding Reformatie der Kerke, verantwoordinge zyner Leere voor de Keyzer, Koningen en Vorsten, Egte-Staat, Nakomelingen, Dood, Begraffenis enz. (...) Met een Voorrede van den Hoog-geleerden Heer Mr. Thomas Henricus Haver. Leeraar in de Gemeente Jesus Christi, toegedaan de Onveranderde Augsburgse Geloofs Belydenis te Amsterdam.
69966: SMOLJONYJ PAWEL - een ware geschiedenis van een voormalige Russischen dwangarbeider
39465: PAX, PROF. WOLFGANG - Met Jezus in het Heilige Land
43255: PAX W E - In de voetstappen van Jezus. .
9404: PEALE, DR. NORMAN VINCENT - Avonturen in het heilige land.
39454: PEARLMAN, MOSHE EN YANNAI, YAACOV. - Betoverend IsraŽl.
40882: PEARLMAN, MOSHE - In de voetstappen van de profeten.
41447: PEARLMAN, MOSHE - De MakkabeeŽn
42145: PEDERSEN, JOHS - IsraŽl its life and culture 1-2 en 3-4by Johs. Pedersen professor of semitic philology in the university of Copenhagen
44714: PEDERSEN, JOHS - IsraŽl its life and culture 1-2 by Johs. Pedersen professor of semitic philology in the university of Copenhagen
36124: PEELEN, G.J. - 't Begon onder melkenstijd. Tekeningen van H. Berserik. 3e druk.
5912: PEELEN, GERT J. - De Nieuwe Bijbel van een vrij volk. De statenvertaling van 1637.
23652: PEELEN, G.J. - 't Begon onder melkenstijd. 21e druk.
19926: PEELEN, G.J. - 't Begon onder melkenstijd. 2e druk.
36176: PEELEN, G.J. - Brand in de Hooiberg.
7439: PEELEN, GERT J. - De statenvertaling van 1637. De Nieuwe Bijbel van een vrij volk.
73632: PEELS, H.G.L - De omkeer van God in het Oude Testament
41371: PEELS C - Papier (de band tussen mens en kultuur) derde aanzienlijk uitgebreide drukuitgegeven voor Stichting Graphilex te Mijdrecht
9432: PEER, H.F. - Van Gorcums ontstaan tot Gorcums sanering.
9435: PEER, H.F. VAN - Een gorcumer die historie schreef.
9585: PEER, H.F. VAN. - Gorinchem, parel aan de rivier. Tweede druk.
75394: PEEREBOOM - WYNIA, JOHANNA DORA RENSKE - Hair Root Characteristics of the Human Scalp Hair in Health & Disease
48470: PEEREBOOM, KLAAS, - Olympisch logboek 1948.
48471: PEEREBOOM, KLAAS, - Olympisch logboek 1952 Photographs & ills by Bob Uschi.
75195: PEETERS, FLOR EN VENTE, MAARTEN ALBERT - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw.
41819: PEETERS, FLOR & VENTE, MAARTEN ALBERT - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
25404: PEETERS, FLOR & MAARTEN ALBERT VENTE E.A. - De orgelkunst in de Nederlanden. Van de 16e tot de 18e eeuw.
19600: PEKELHARING, B. H. - Naar aanleiding van den 31sten januari. Overgedrukt uit "Vragen des Tijds".
15862: PEKELHARING, DR. C. A. (OUD-HOOGLERAAR A/D R. U. TE UTRECHT) - Geschiedenis van de Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht van 1817 tot 1917. Eerste gedeelte. Geschiedenis van het algemeen ziekenhuis.
23835: PELLA, J EN PHILIPS, M - De macht en het moederland.
23836: PELLA, J EN PHILIPS, M - Het verscheurde rijk.
23837: PELLA, J EN PHILIPS, M - De maalstroom van de overwinning.
23838: PELLA, J - De erfgenamen van het land.
23841: PELLA, J; PHILIPS, M - Vouwe van Stonewijcke.
193: PELS, JOHANNES AUGUSTINUS VAN DER (ROOMSCH-KATHOLIJK PRIESTER EN PASTOOR TE KROMMENIE) - Dichtmatige levensschets van wijlen den hoog-eerwaardigen doorluchtigen heer Willibrordus van Os, aartsbisschop van Utrecht, president en pastoor van het bisschoppelijke seminarium te Amersfoort; en aldaar op den 28sten Februarij 1825 overleden, in den ouderdom van ťťn-en-tachtig jaren en zes-en-twintig dagen.
22494: PENELLA, CIGNONI, DS. MARIO - Predikant in Spanje. Toespraak gehouden door Penella predikant in Barcelona gehouden op zijn tournee door Nederland September/ October 1954
19202: PENN-LEWIS, MRS. - The awakening in Wales and some of the hidden springs. With an introduction on Welsh Revivals by the rev. j. Cynddylan Jones.
63356: PENNING, L. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Aan het Nederlandsche volk verhaald. 2e druk
35713: PENNING, L. - Onder de oranjevlag.
35714: PENNING, L. - naar huis
75247: PENNING L - De Trompetter van Gorkum
42490: PENNING, L. - De scherpschutters van Zuid-Afrika een verhaal uit den vrijheidsoorlog 1880-81 zesde druk met platen
35113: PENNING, L. - de ruiters van zuid afrika en verhaal uit de dagen van Jameson en Krugerdorp 1895-1896 6e druk
10218: PENNING, L. - De kolonist van Zuid-West-Afrika. een verhaal uit de afrikaansche concentratie kampen tijdens den engelsch Zuid afrikaanschen oorlog van 1899-1902 met vier platen van J H isings jr 2e druk
24534: PENNING, L. - De beide Broeders. Een verhaal.
27830: PENNING, L. - Voortrekkersbloed. Een verhaal van den val van koning dingaan van zoeloeland.3e druk
33710: PENNING, L. - Op den tweesprong. Een verhaal uit de Fransche Revolutie. 2e druk.
35189: PENNING, L. - Jan Kordaat Een verhaal uit den trek der Afrikaansche Boeren in de jaren 1836 en 1837.
31453: PENNING, L. - de heldenserie van Zuid Afrika De Helden,7e druk . gebonden 3 dln
43834: PENNING, L. - Goud op Oranje. 1e druk
63389: PENNING, L. - De vaandrig van de Stedendwinger. Met tekeningen van Isings.
63378: PENNING, L. - De verkenner van Christiaan de Wet,. 8 e druk
63379: PENNING, L. - De leeuw van Modderspruit. 10e druk.
63380: PENNING, L. - Goud op Oranje. Derde druk... 77 blz. papieren omslag ..
63383: PENNING, L. - Goud op Oranje. Derde druk...
63392: PENNING, L.CA - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd. Aan het Nederlandsche volk verhaald. 2e druk.
63388: PENNING, L. - De scherpschutters van Zuid-Afrika een verhaal uit den vrijheidsoorlog 1880-81 7e druk
63384: PENNING, L. - De eilanders. Een verhaal uit het Nederlandsche visschersleven.
63385: PENNING, L. - Het beleg van Gorkum.. een verhaal uit de jaren 1813 en 1814 met tekeningen E J Veenendaal 2e druk.
63386: PENNING, L. - De OLMHOEVE
31875: PENNING, L. - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd. Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd aan het Nederlandsche volk verhaald door L. Penning. 2e druk.
6478: PENNING, L. - De eilanders. Een verhaal uit het Nederlandsche visschersleven.
71133: PENNING, L. - De olmhoeve
73658: PENNING, L. - Omnibus de helden van zuid afrika - de verkeer van christiaab de wet en vredeburg Vredeburg
77104: PENNING L - VREDEBURG een novelle uit den Kaapschen Boeren opstand 2e druk
31449: PENNING, L. - Omnibus voor vrijheid en recht vortrekkersbloed-in de goudmijnenvan z.a- Vredeburg
73659: PENNING, L. - Omnibus voor vrijheid en recht vortrekkersbloed-in de goudmijnenvan z.a- Vredeburg
33085: PENNING, L. - In de goudmijnen van Zuid-Afrika.
22945: PENNING, L. - De held van Spionkop.17e druk.
24586: PENNING, L. - De beide broeders. 2e druk.
24985: PENNING, L. - Goud op Oranje..1e druk
25010: PENNING, L. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Aan het Nederlandsche volk verhaald.
2942: PENNING, L.CA - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd. Aan het Nederlandsche volk verhaald. 2e druk.
32306: PENNING, L. - De overwinnaar van nooitgedacht. 8e, herziene druk.
33788: PENNING, L. - Novemberstorm.
35367: PENNING, L. - In de goudmijnen van Zuid-Afrika. 1e druk
35911: PENNING, L. - De kolonist van Zuid-West-Afrika. zesde herziene druk.
37588: PENNING, L. - Ten dage als ik riep. Een verhaal van de bevrijding der Hongaarsche predikanten door Admiraal Michiel de Ruyter.
39802: PENNING, L. - Goud op Oranje. Derde druk... 77 blz. papieren omslag ..
45203: PENNING, L. - De eilanders. Een verhaal uit het Nederlandsche visschersleven.
48984: PENNING L - De Trompetter van Gorkum en de Watervloed
75567: PENNING, L. - De kolonist van Zuid-West-Afrika. een verhaal uit de afrikaansche concentratie kampen tijdens den engelsch Zuid afrikaanschen oorlog van 1899-1902 met vier platen van J H isings jr 1e druk
63393: PENTECORT G F - van Egypte naar Kanaaneene4 serie lezingen over het boek genaamd EXODUS
63394: PEPPELENBOSCH, CINY - Overvallers in de dierentuin. GeÔllustreerd door Herry Behrens
63396: PEPYS, SAMUEL - Geheim dagboek van een puritein 1660 - 1669 (17e eeuw)
47051: PEPYS, SAMUEL - Geheim dagboek van een puritein 1660 - 1669 (17e eeuw)
63397: PERETTI, FRANK - De bezoeking ter herinnering aan Kip Jordon
42007: PERETTI, FRANK - De bezoeking ter herinnering aan Kip Jordon
41048: PERKINS, WILLIAM (1558-1602, CAMBRIDGE) - Christus het ware gewin meer in waardij dan alle goederen van de wereld en verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen.
21432: PERKINS, WILLIAM (1558-1602, CAMBRIDGE) - Hemelse vertroosting. Met een korte levensschets, door ds. J. van der Haar.
76060: PERKINS, WILLIAM (1558-1602, CAMBRIDGE) - Samenmsprekinghe uitdegeschriften van M Tindal en M Bradfort kopyvan deuitgavevan1655
71906: PERKINS, WILLIAM (1558-1602, CAMBRIDGE) - Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins, zeer vermaarde en voortreffelijke God-Gheleerde en getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums in de Hooghe School te Cambridge Waar van gheene in Duids ontbrak, is vertaalt, Voorts d'andere van nieuws naar 't Engels overghezien en van veele mishaaghen verbeetert. De texten naa de Nieuwe Overzettinge ghestelt, met Ontleedende Taaffels op ieder boek. Nevens een Blad wijzer van de Leer der oudvaders en een van de voornaemste Stof, hier in beghreepen door H(enderik) U(ilenbroek), Kranken bezoeker in de Ghereformeerde Ghemeente tot Amsterdam.
44980: PERKINS, WILLIAM (1558-1602, CAMBRIDGE) - Stervenskunst of zalf voor en zieke Een christelijke voorbereiding op het overlijden
63401: PERKINS, WILLIAM (1558-1602, CAMBRIDGE) - Christus het ware gewin meer in waardij dan alle goederen van de wereld en verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen.
70594: PERKINS, WILLIAM (1558-1602, CAMBRIDGE) DE - de staat van een christen in dit leven uitb het Engels vertaald door ds J van der Haar
35962: PERKINS, WILLIAM (1558-1602, CAMBRIDGE) - Christus het ware gewin meer in waardij dan alle goederen van de wereld en verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen.
63404: P…RONNET, FRAN«OIS E.A. - De marathon. Volledige informatie over de marathon en andere afstandlopen.
42899: P…RONNET, FRAN«OIS E.A. - De marathon. Volledige informatie over de marathon en andere afstandlopen.
45618: PEROWNE, STEWART - De reizen van de apostel Paulus.
70157: PERPONCHER, W.E. DE - Onderwijs voor kinderen, door W.E. de Perponcher tot gebruik zijner kinderen opgesteld. 2e deel derdec druk naar de nieuwe spellingh
48749: PERRAULT, C. - Sprookjes van moeder de gans
11128: PERRON, E. DU - Herinneringen en beschouwingen door G.H. 's-Gravesande.
63405: PERRON, E. DU - Herinneringen en beschouwingen door G.H. 's-Gravesande.
63406: PERRON, J. - Praelectiones Theologicae quas in collegio Romano Societatis Jesu habebat J. Perrone E Societate Jesu, in eodem Collegio Theologiae Professor. Editio post secundam Romanam, Diligentius emendata, novis accessionibus ab ipso auctore locupletata, et omnium in tota europa hucusque excusarum duodecima. Accurante J.-P. Migne, Bibliothegae Cleri Universae, sive cursuum completorum in singulos scientiae ecllesiasticae ramos Editore.
35228: PERRON, J. - Praelectiones Theologicae quas in collegio Romano Societatis Jesu habebat J. Perrone E Societate Jesu, in eodem Collegio Theologiae Professor. Editio post secundam Romanam, Diligentius emendata, novis accessionibus ab ipso auctore locupletata, et omnium in tota europa hucusque excusarum duodecima. Accurante J.-P. Migne, Bibliothegae Cleri Universae, sive cursuum completorum in singulos scientiae ecllesiasticae ramos Editore.
73547: PERSCHBACHER,WESLEY J - The New Analytical Greek Lexion
63407: PERSOON, DR. C.H. - Synopsis Plantarum, Seu Enchiridium Botanicum, complectens enumerationem systematicam Specierum hucusque cognitarum. Curante Dr. C.H. Persoon, Diversarum Societaatum Membro.
37737: PERSOON, DR. C.H. - Synopsis Plantarum, Seu Enchiridium Botanicum, complectens enumerationem systematicam Specierum hucusque cognitarum. Curante Dr. C.H. Persoon, Diversarum Societaatum Membro.
42229: PESKI, ADRIAAN MARI VAN - The outreach of diakonia a sudy of Christian Service, with Special Reference tot its International Aspects proefschrift ter verkrijgin gvan de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Dr. P. Muntendam, Hoogleraar in de Faculteit der Geneeskunde, ten overstaan van een commissie uit de Senaat ter verdedigen op dinsdag 14 mei 1968 te klokke 15.15 uur door Adriaan Mari van Peski geboren te Rotterdam in 1925
49319: ABEL CHR PET. (BEDIENAAR TE AMSTERDAM) - Schatkamer der Goddelyke wysheid. Vertoonende De Rykdom der Ziele: Dewelke van den Hemelschen Konink wort gegeven: van de Kinderen der Wysheid gezogt: van de Zoekende gevonden: van de Vinders bezeten: van de Bezittende bekent: van de Kennende bemint en van de Beminnende groot geagt en geprezen.Door (...) Den twede druk. (...)
72840: SCHALK PETER - Je baan en je leven
69858: LEWIS PETER - Oosterse vechtsporten de technieken van Kung fu Karate en niniutsu in een handboek voor beginnbers
73941: MASTERS PETER - Een boek als geen ander, de bijbel begrijpen
41043: VILLAUME PETER (VERTALER) - Droomen en gedachten over dezelve /
43897: DIKKEN DEN PETER EN ESSEN VAN PETER - Langs de grens van Putten
63434: PETERS, ARJA - De olijke tweeling uit kamperen
63435: PETERS, ARJA - De olijke tweeling en de bosbrand
63438: PETERS, GEORGE W. - A Biblical Theology of Missions.
63433: PETERS, ARJA - De olijke tweeling in actie. Illustraties en band Hans Borrebach. 10e druk.
63432: PETERS, ARJA - De olijke tweeling met vakantie. Illustraties en band Hans Borrebach. 11e druk.
63428: PETERS, ARJA - De olijke tweeling naar het zonnige zuiden.. Illustraties en band Hans Borrebach.
63429: PETERS, ARJA - De olijke tweeling naar het zonnige zuiden.
63430: PETERS, ARJA - De olijke tweeling
63431: PETERS, ARJA - De olijke tweeling spant de kroon. Illustraties en band Hans Borrebach. 17e druk.
63411: PETERS, ARJA - De olijke tweeling zet 'm op. Illustraties en band Hans Borrebach.
63413: PETERS, ARJA - De olijke tweeling wint een prijs. Illustraties en band Hans Borrebach. 3e druk.
63414: PETERS, ARJA - De olijke tweeling met vakantie. Illustraties en band Hans Borrebach. 4e druk.
63415: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op 't familiefeest. Illustraties en omslag Hans Borrebach.
63416: PETERS, ARJA - De olijke tweeling in ItaliŽ. Illustraties en band Hans Borrebach. 2e druk.
63417: PETERS, ARJA - De olijke tweeling zet 'm op. Illustraties en band Hans Borrebach.
63418: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op het politiebureau. Illustraties en band Hans Borrebach. 6e druk.
63419: PETERS, ARJA - De olijke tweeling wint een prijs. Illustraties en band Hans Borrebach. 9e druk.
63420: PETERS, ARJA - De olijke tweeling gaat verhuizen. Omslag: Hans Borrebach
63421: PETERS, ARJA - De olijke tweeling spant de kroon. Illustraties en band Hans Borrebach. 7e druk.
63422: PETERS, ARJA - De olijke tweeling in actie. Illustraties en band Hans Borrebach. 7e druk.
63423: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op 't familiefeest. Illustraties en omslag Hans Borrebach. 6e druk.
63424: PETERS, ARJA - De olijke tweeling in Italie. 13e druk.
63425: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op verkenning. Illustraties en band Hans Borrebach. 5e druk.
63426: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op 't familiefeest. Illustraties en omslag Hans Borrebach. 3e druk.
63427: PETERS, ARJA - De olijke tweeling wint een prijs. Illustraties en band Hans Borrebach. 7e druk.
42920: PETERS, GEORGE W. - A Biblical Theology of Missions.
34529: PETERS, ARJA - De olijke tweeling wint een prijs. Illustraties en band Hans Borrebach. 3e druk.
34530: PETERS, ARJA - De olijke tweeling met vakantie. Illustraties en band Hans Borrebach. 4e druk.
34532: PETERS, ARJA - De olijke tweeling in ItaliŽ. Illustraties en band Hans Borrebach. 2e druk.
35393: PETERS, ARJA - De olijke tweeling zet 'm op. Illustraties en band Hans Borrebach.
35397: PETERS, ARJA - De olijke tweeling gaat verhuizen. Omslag: Hans Borrebach
35398: PETERS, ARJA - De olijke tweeling spant de kroon. Illustraties en band Hans Borrebach. 7e druk.
35399: PETERS, ARJA - De olijke tweeling in actie. Illustraties en band Hans Borrebach. 7e druk.
35400: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op 't familiefeest. Illustraties en omslag Hans Borrebach. 6e druk.
36021: PETERS, ARJA - De olijke tweeling in Italie. 13e druk.
41585: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op verkenning. Illustraties en band Hans Borrebach. 5e druk.
41586: PETERS, ARJA - De olijke tweeling op 't familiefeest. Illustraties en omslag Hans Borrebach. 3e druk.
41587: PETERS, ARJA - De olijke tweeling wint een prijs. Illustraties en band Hans Borrebach. 7e druk.
41588: PETERS, ARJA - De olijke tweeling naar het zonnige zuiden.. Illustraties en band Hans Borrebach.
46013: PETERS, ARJA - De olijke tweeling naar het zonnige zuiden.
46014: PETERS, ARJA - De olijke tweeling
46015: PETERS, ARJA - De olijke tweeling spant de kroon. Illustraties en band Hans Borrebach. 17e druk.
48763: PETERS, CHRIST - Gelderland bevrijd overzicht in woord en beeld van de gefaseerde bevrijding van Gelderland. Rijkelijk geÔllustreerd met zwart/wit foto's.
63440: PETERSEN, ARTHUR C. - Convection and chemistry in the atmospheric boundary layer Proefschrift over Convectie en Chemie in de atmosferische grenslaag..
63441: PETERSEN, J.W. VAN - De waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel. Door J.W. van Petersen, streekarchivaris van De Liemers en Doesburg.
63442: PETERSEN, LILY - Kleutertje luister het is tien voor elf. Een serie verhaaltjes en liedjes geschreven, verteld en gezongen. Met illustraties van J. Pander.
71177: PETERSEN, NIS - De straat der sandalanmakers. Verhaal uit rome ten tijde van marcus aurelius. geautoriseerde vertaling uit het Deensch van Dr. Annie Posthumus - Vierde druk
28617: PETERSEN, J.W. VAN - De waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel. Door J.W. van Petersen, streekarchivaris van De Liemers en Doesburg.
41955: PETERSEN, WILLIAM LAWRENCE - The Diatessaron and Ephrem Syrus as Sources of Romanos the Melodist (diss.). [No place]: [no publisher], [1984]. Paperback, (viii) 243 p.
9096: PETERSEN, LILY - Kleutertje luister het is tien voor elf. Een serie verhaaltjes en liedjes geschreven, verteld en gezongen. Met illustraties van J. Pander.
63446: P…TILLON, W. - Marjo wil de wereld zien. Illustraties van H.C. van Eck.
36198: P…TILLON, W. - Marjo wil de wereld zien. Illustraties van H.C. van Eck.
43965: P…TILLON, WILLY - De kinderen van Rheede door Willy Pťtillon GeÔllustreerd door Willy Schermelť
45819: PETIT, S. (SAM). - Gijzelaars van Beekvliet.
66317: STEINEN PETRA - Dromen van en Arabische lente Een Nederlandse diplomate in het Midden Oosten 8e druk
69626: CLARIJS PETRA - WAT IS ANTIEK ? deel 1 4e druk-2-2edruk
25924: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Enghe poorte, ofte de wegh der Saligheydt: voor-ghestelt in Geestelijcke Meditatien over eenige bysondere texten der Heyligher Schrift. Door Roelof Pietersz., bedienaar des Heylighen Evangelij in de Ghemeynte Christi tot Amstelredam.
63449: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
63450: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
63451: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
63452: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Spiegel der barmherticheyt Gods in de vergevinghe der sonden aen den boetveerdighen sondaer. Ende der gerechtigheydt Godts, in het straffen der sonden aenden onboetveerdigen sondaer. Door Roelof Pietersz: bedienaer des H. Euangelij inde gemeynte Jesu Christi tot Amstelredam. facsimile
63453: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Spiegel der barmherticheyt en gerechtigheid Gods. In de vergeving der zonden aan de boetvaardigen zondaar en in het straffen der zonden aan de onboetvaardigen zondaar. Door Roelof Pietersz: bedienaar des H. Evangelie in de gemeente Jezus Christus te Amsterdam.
27064: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Spiegel der barmherticheyt Gods in de vergevinghe der sonden aen den boetveerdighen sondaer. Ende der gerechtigheydt Godts, in het straffen der sonden aenden onboetveerdigen sondaer. Door Roelof Pietersz: bedienaer des H. Euangelij inde gemeynte Jesu Christi tot Amstelredam. facsimile
36569: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Den evangelischen arend. In sijn eerste hooghe vlucht ontdeckt ende gheopent: dat is Des Evangeliums Ioannis, eerste Capittel, in geestelijke bedenckingen voorgestelt. Door Roelof Pietersz, bedienaar des H. Evangelij inde Ghemeynte Jesu Christi tot Amsterdam. .
76321: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Enge Poorte, ofte de Wegh der Saligheydt: Voorgesteld in Geestelicke Meditatien over eenige byzonder Texten der Heliger Schrift. Door Rudolphum Petri, in zijn leven Bedienaar des Heyligen Evangeliums in de Gemeyne Jesu Christi binnen Amstelredam. Itweedeeditiek van nieuws overzien en verbetert.
75950: PETRI, RUDOLPHUS (1586-1649, AMSTERDAM) - Den evangelischen arend. In sijn eerste hooghe vlucht ontdeckt ende gheopent: dat is Des Evangeliums Ioannis, eerste Capittel, in geestelijke bedenckingen voorgestelt. Door Roelof Pietersz, bedienaar des H. Evangelij inde Ghemeynte Jesu Christi tot Amsterdam.derde druck vannoeuws overzien ende verbetert na de nieuwe oversetting des bijbels
26416: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
26484: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
26559: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
63455: PETROW, G.S. - Het Evangelie en de Moderne Mensch door G.S. Petrow Naar de 21ste Russiche uitgave in het Duitsch vertaald door A. von Mickwitz en naar de Duitsche uitgave vrij bewerkt door het Nederlandsche volk door dr. B. Wielenga
42187: PETROW, G.S. - Het Evangelie en de Moderne Mensch door G.S. Petrow Naar de 21ste Russiche uitgave in het Duitsch vertaald door A. von Mickwitz en naar de Duitsche uitgave vrij bewerkt door het Nederlandsche volk door dr. B. Wielenga
50818: DATHENUM: PETRUM - Biblia: Dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijke boecken des ouden en Nieuwen Testaments. Etc. Waarbij geb.: De CL psalmen des propheten Davids, en eenige andere Lofsangen: Uyt den FranÁoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum: En tot gemack des Sanngers op eenen Sleutel gestelt. Door Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de Christelicke Catechismus; Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken. met eygen geschrift DAVIDS
47877: PINAMONTI JOANNES PETRUS - De geestelyke oefeningen Voortijds in het Italiaens voorgehouiden door den zeer eerwaarde pater P Joannes Petrus Pinamonti der societeit Jesu ende nu vertaeld door eenen priester der selve Societeit seer dienstig voor een ider.Om de ziel te zuiveren van alle quaede driften en gebreken,en die langs den weg der deugd te brengen tot eene volmaekte LIEFDE GODS alsook in het bysonder die nog geenen staet des levens vekoren hebben om eene goede verkiesinge te doen
63456: PETRY, RAY C. - The library of Christian Classics: Ichtus edition. Late medieval mysticism
40057: PETRY, RAY C. - The library of Christian Classics: Ichtus edition. Late medieval mysticism
75730: FLOOR L DR. EMERITIS HOOGLERAAR TE PETSCEFSTROOM - EFEZIERS Een in ChristusCommentaar op het Nieuwe Testament.
75731: FLOOR L DR. EMERITIS HOOGLERAAR TE PETSCEFSTROOM - 2 korintiers Profiel van een evangeliedienaar sCommentaar op het Nieuwe Testament.
63457: PEURSEN DR . C.A - Filofische orientaytie
44900: PEURSEN DR . C.A - Filofische orientaytie
72809: SCHULLER TOT PEURSUM L C - het ware volksgeluk een verhaal uit het jaar1912 emil gregorovius der himmel auf erden
35218: PFANNER, TOBIAS (1641-1716) - Systema theologiae gentilis purioris, qua quam prope ad veram Religionem gentiles accesserint, per cunta sere eius Capita ex ipsis praecipue illorum scriptis ostenditur.
74885: PFEIFER, FRED - Zwolle gespiegeld
48377: PFEIFER, SAMUEL DR. - Psychische stoornissen en bijbelse zielszorg ingeleid door Dr j van de Wal
951: PFENNINGER, J.K. (PREDIKER IN DE WEESHUISKERK TE ZURICH) (1747-1792) - Oude Joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen van sommige tydgenooten des Zaligmakers. Behelzende het voornaemste der Euangelie-geschiedenissen. Gevolgd naar het Hoogduitsch van Johan Koenraed Pfenninger, predikant te Zurich.
46044: PFENNINGER, J.K. (PREDIKER IN DE WEESHUISKERK TE ZURICH) - Oude Joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen van sommige tydgenooten des Zaligmakers. Behelzende het voornaemste der Euangelie-geschiedenissen. Gevolgd naar het Hoogduitsch van Johan Koenraed Pfenninger, predikant te Zurich.
63460: PFISTERER, E. - Calvins Wirken in Genf. Neu geprŁft und in Einzelbildern dargestellt.
16014: PFISTERER, E. - Calvins Wirken in Genf. Neu geprŁft und in Einzelbildern dargestellt.
46139: PFLUGK-HARTTUNG, J. VON / BEEN, JOH.H. - Geillustreerde Geschiedenis van den Vrijheidsoorlog 1813-1815 [Met 201 platen in den tekst, 43 kunstplaten en 17 bijlagen, benevens de geschiedenis van onze verlossing]
63462: PHAFF, CHARLOTTE - Anne's onverwachte vakantie. GeÔllustreerd door B. van Lookeren Campagne.
34808: PHAFF, CHARLOTTE - Anne's onverwachte vakantie. GeÔllustreerd door B. van Lookeren Campagne.
63463: PHAN, ZOYA. MET DAMIEN LEWIS - Kleine dochter. Mijn strijd tegen de Birmese Junta
44641: WIJNBEEK PHE - Vacantieoord
63464: PHELPS, GUY FITCH - De zwarte profeet of de ontvluchting uit het klooster van St-Andraeas. Eene Amerikaanse kloostergeschiedenis.
9098: PHELPS, GUY FITCH - De zwarte profeet of de ontvluchting uit het klooster van St-Andraeas. Eene Amerikaanse kloostergeschiedenis.
63468: PHILIPPSON, MARTIN - Geschichte der Reformation. - zweite Auflage. Mit authentischer Illustration in 392 Abbildungen im Text und auf 70 Tafeln und 3 Karten.
48238: PHILIPPSON, MARTIN - Geschichte der Reformation. - zweite Auflage. Mit authentischer Illustration in 392 Abbildungen im Text und auf 70 Tafeln und 3 Karten.
14008: MELANCHTO PHILIPPUS - Gods leidingen met Philippus Melanchton. Door 'n predikant.
63470: PHILIPS, ROD - Een kleine geschiedenis van wijn.
47996: PHILIPS, DIRK) DOORNKAAT KOOLMAN, J. TEN - Dirk Philips. Vriend en medewerker van Menno Simons 1504-1568.
28624: PHILIPSE, C. E.A. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland. Anno 1953. 3e druk.
63471: PHILIPSE, C. E.A. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland. Anno 1953. Tweede druk.
45635: PHILIPSE, C. E.A. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland. Anno 1953. vijfde druk.

Next 1000 books from Kool Boeken

10/27