Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
47624: BETSY - Het gebed van een kind
47625: BETSY - Het gebed van een kind met 12 platen
47659: BETSY - Gedaan wat zij kon. geillusstreerd Frans van Noorden
47694: BETSY - Het verdwaalde Lammetje oor de jongste kinderen der Zondagsschool
42123: BETSY - Beppie en Mientje Uit het leven van twee zusjes voor jonge kinderen door Betsy
42132: BETSY - Mijn zusje
39237: BETSY - Weldoen zonder geld.
39230: BETSY - Na dezen verstaan.
41779: BETSY - Samuel
74062: BETSY - Groote blijdschap
36160: BETSY - Ruim de Steenen weg. GeÔllustreerd door O. Geerling. Derde bewerkte druk.
35277: BETSY - Wie had dat gedacht. GeÔllustreerd door Frans van Noorden. Derde, opnieuw bewerkte, druk.
47710: BETSY - Samuel
31014: BETSY - Piet en Pietje. Een vertelling.
41781: BETSY - Abraham, de vriend van God
35027: BETSY - Wie wel doet, wel ontmoed 2e herziende druk
37951: BEUKEL, A. VAN DEN - De dingen hebben hun geheim. gedachten over natuurkunde, mens en God.
35511: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin.
50627: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - De lydende en verheerlykte ImmanuŽl. Of, Volledige verklaaring over alle de lydens en feest-stoffen, in negen en vyftig leerredenen en eene inleidings-leerreden tot de lydens-geschiedenis, waar by gevoegt zyn drie leerredenen over den lofzang Simeons en eene belydenis-predikatie, alle uitgewerkt en gepredikt. .
41908: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - De lydende en verheerlykte ImmanuŽl. Of, Volledige verklaaring over alle de lydens en feest-stoffen, in negen en vyftig leerredenen en eene inleidings-leerreden tot de lydens-geschiedenis, waar by gevoegt zyn drie leerredenen over den lofzang Simeons en eene belydenis-predikatie, alle uitgewerkt en gepredikt. .
32298: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - De lydende en verheerlykte ImmanuŽl. Of, Volledige verklaaring over alle de lydens en feest-stoffen, in negen en vyftig leerredenen en eene inleidings-leerreden tot de lydens-geschiedenis, waar by gevoegt zyn drie leerredenen over den lofzang Simeons en eene belydenis-predikatie, alle uitgewerkt en gepredikt.
50626: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - Uitgelezene vervolgstoffen uit de H. Schriften, O. en N.Testaments of negentig leerredenen. Eerste stuk.
48967: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - Uitgelezene vervolgstoffen uit de H. Schriften, O. en N.Testaments of negentig leerredenen derde stuk. met voorrede F C wijler bijzonder onderwijzer te Middelstum
445: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - Uitgelezen Vervolgstoffen....innhedendaagse spelling getrouwelijk overgezet met inleiding van drs F W Huisman
19109: BEUKER, H. - Leerredenen van wijlen prof. H. Beuker D.D. Met portret. Met een voorwoord door rev. A. Keizer.
35362: BEUKER, H. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Bijbelsche Archeologie. Een overzicht van Israels land en levenswijze.
44861: BEUMER SCHEGGET, G. H. TER - karl bart
70577: BEUS, CHARLES DE, LENNEP, DAVID ELIZA VAN - De Hervormde kerk te Heemstede, 1622, 1625-1975, 1977
48642: BEUS, C. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis
25431: BEUS, DR. CH. (E.A.) - Het wondere ambt. Preek 25-jarige ambtsjubileum. Ongepagineerd. ing.
9355: BEUSEKOM, W. VAN - Leer mij ze kennen ... de Stichtenaren. Foto's F. F. van der Werf.
44942: BEUSEKOM G - kerk staat en samenleving.
70494: BEUVELET, MATTHAEO. - Meditationes de Vita Ecclesiastica. , Deductae Potissimum ab Exemplari ejus D.N. Jesu Christo. Summo sacerdote, idiomate Gallico jam pridem conscriptae. .
41484: BEUVING, ANTON. - Vuur aan bakboord! . 202, [1]. blz Gebonden. GeÔllustreerd. Eerste druk. Uit de reeks: Zonnebloem-serie. Illustraties: H. Giesen. Jaap gaat naar zee, maakt een storm mee en helpt bij de redding van een zinkend schip in de golf van Biskaje, waarbij hij zijn vriend Karel weer ontmoet.
70618: BEUVING, ANTON - Zeeman tegen wil en dank llustraties van H Giessen 1e dr.
30663: BEUVING, A. - Onraad op de Croonenburcht.
46998: BEUZEKOM, BAS VAN - Van Watergeus tot Schorpioen. Vier eeuwen Gorcum en de marine . Facetten van Gorcums verleden .
40995: BEUZEKOM, BAS VAN - Van Watergeus tot Schorpioen. Vier eeuwen Gorcum en de marine
30605: BEUZEKOM, A. VAN - Mirco duikt onder.
38597: BEVAN, FRANCES - Het leven van Willem Farel. Naar het engelsch. Met acht platen.
2200: BEVEREN, J. VAN OUDERLING GERF GEN DEN HAAG - De leidingen Gods met verloren zonen en dochteren.
74001: LEWIS BEVERLY - Dochters van het verbond (vertaald door Lia van Aken)
71266: LAHAYE BEVERLY - De Christelijke opvoeding, een handleiding voor de individuele begelieding van kindern, vertaald door Andrea Blok
40370: BEVERSLUIS, MARTIEN. - . Aanklacht! . Illustr.: Schaik, Willem van. .
1770: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) JONGSTE, C. DE - Klacht en jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 1.
37085: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Klacht en Jubel. In Eenige dichtregelen.
34166: BEVERSLUIS, M. - De Zeeuwse Lier. Tweede druk. Een bundel verzen door Martien Beversluis met een voorwoord van Mr. P. Dieleman.
31295: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Klacht en Jubel. In Eenige dichtregelen.
50649: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Ds. L.G.C. Ledeboer en zijne gemeenten. Zijne en hunne geschiedenis tot op heden. Door N.H. Beversluis, ouderling bij de Geref. Gemeente te Middelburg.
7426: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Klacht en Jubel. Deel I en Deel 2, Deel 1: verzamelde geschriften, Deel 2: facetten uit de kerkhistorie rondom ds. N.H. Beversluis. Geschreven door C. de Jongste
1761: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Oude en nieuwe dingen. Zestal predikatiŽn. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten van Ierseke. Eerste zestal.
1277: BEVERSLUIS, M. - Saulus van Tarsen als Paulus de Apostel. Romantisch verhaal van het leven en werken van den apostel Paulus en de eerste christenvervolging. Met portret van den schrijver, 4 kaartjes en illustratiŽn en Saulus van Tarsen als Paulus verhaal uit den tijd van Jezus omwandeling op aardfe en de eerste Christen martelaren
75027: BEVERWIJCK, JOH. VAN - Van de Wtnementheyt des vrouwelicken geslachts. VerÁiert met Historyen, ende kopere Platen; als oock Latijnsche, ende Nederlantsche verŖen van Mr. Corn. Boy. In desen tweeden Druck op verscheyde plaetschen vermeerdert,
71416: BEVOORD, CORNELIS VAN (1791 FL.) - Kortstondigheid, vergandkelykheid en ydelheid van s'mesnchen leven in eene redenvoeringe over psalm 39 vs 5,6 door Cornelis van BEVOORD lid van het Utrechtse provinciaal genootschap vann wetenschappen en konsten enz gedrukt voor den auteur en zyn te bekomen by Johannes Wessing Willemsz
74662: ROOST VAN WILLEN BEWERKER (1661-1746) - De Psalmen van DAVID met korte bemerkingen op den historischen geestelijke en zedelijken zin,benevens eenige lofzangen der H Schriftuur,voormnamelijk de gene die volgens de order van den Roomschen Brevier wekelijks in de getyden der H Kerke gelezen werden
44634: BRUIJN PH R F C DE NAAR HET DUITS BEWERKT DOOR - De sprookjes van andersen met twaalf gekleurde platen van WANDA ZEIGENER EBEL
39544: BEYREUTHER, ERICH - Zinzendorf und die sich allhier beisammen finden.
10919: BEZA, THEODORUS (1519-1605); M.E. - Emblemata. Uit het latijn vertaald door Drs. C. L. J. Kooman.
34256: BEZA, THEODORUS (1519-1605); M.E. - Het christelijke ouderlingschap. Een godvruchtige en gematigde verhandeling over de ware excommunicatie en het christelijke ouderlingschap.
27086: BEZA, THEODORUS (1519-1605); M.E. - Predicatien, over de historie der heerlijcker verrijsenisse onses Heeren Jesu Christi. Ghepredickt ende beschreven, door Theodorum Bezam. Wt de Fransoysche in de Nederlandtsche sprake ghetrouwelijck overgheset door Vincentium Meusevoet, dienaer des Goddelijcken Woordts tot Schagen.
73320: BEZA, THEODORUS (1519-1605); M.E. - Psalmorum Davidis et aliorum prophetarum : libri quinque : argumentis & Latina paraphrasi illustrati, ac etiam vario carminum genere Latine` expressi :
73800: BEZEMER, T. J. PROF. - Indonesisches Kunstgewerbe Bilder-Atlas
44007: BEZEMER, K.W.L. - De Zuidpool belegerd, de ontdekking van het laatste werelddeel
44006: BEZEMER,K.W.L. - De strijd om de Zuidpool. De lotgevallen der groote expedities op weg naar de Zuidpool. Kaart in cover. Lit. lijst. Rijk geillustr. .
50662: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog.
35774: BIART, L. - Unac de Indiaan. 2e herziene druk, met 8 platen.
50664: BIART, L. - Unac de Indiaan. 2e herziene druk, met 8 platen.
4661: BIBEL (LUTHERBIJBEL) - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Deutsch von Doctor Martin Luther. Nach der Ausgabe von 1545 bearbeitet und mit dem Bilderschmuc des in der PreuŖ. Staatsbibliothec befindlichen Pergamentexemplars der Ausgabe von 1541, das von Lucas Cranach fŁr den FŁrsten Johann II von Anhalt illuminiert wurde, herausgegeben von Hermann Degering. 1. Band.
34737: N.N. ABRAHAM BIBEN (1798-1849) - Zondagsboek voor de Huisgezinnen der christenen. Uitgegeven door de maatschappij: tot nut van 't algemeen.
50667: BIBLE - Bible readings for the home circle. A topical study of the Bible, systematically arranged for home and private study. Containing two hundred readings in which are answered nearly four thousand questions on important religious subjects, contributed by a large number of Bible students. New, revised, and enlarged edition. Illuminated with nearly three hundred beautiful illustrations.
4869: BIBLE (BROWN, JOHN (1610?-1679) - The self-interpreting Bible, with an evangelical commentary. By the late Rev. John Brown, Minister of the gospel at Haddinton. .
70392: BIBLE- LES PSAUMES MARTIN, DAVID WALLONNE DE DELFT - La Sainte Bible qui contient le Vieux et le Nouveau Testament. Revu sur les originaux par David MARTIN Ministre du s Evangele a UTRECHT Met LES PSAUMES de David mis en vers FRANCAIS revus et approuves par le synode Wallon des provinces unies nouvelle edition
72186: BIBLE REVEREND HENRY SOUTHWELL, RECTOR OF ASTERBY IN LINCOLNSHIRE AND LATE OF MAGDALEN COLLEGE, CAMBRIDGE (ROBERT SANDERS) (NATHANIEL SPENCER) - 200-250 Divine Library containing the sacred text of the old and new testament with the apocrypha at large - illustrated with notes theoligical practical critical and explanatory wherrin the mistranslations are corrected, the seeming contradicrions reconciled the difficult passages explained, and the sacred writings displayed in their genuine purity and luftre the whole forming a complete commentary with practical improvements and general reflections on each chapter adapted to the meanest capacities and calculated to promote the happinefs of christian families by the reverend henry southwell ll d rector of asberty in lincolnshire and late of magdalen college cambridge embellished with one hundered elegant copper images executed from original designs and capital goreign paintings by grignion walker rennoldson taylor &c met een introduction van h. southwell
2158: BIBLE - Bible readings for the home circle. A topical study of the Bible, systematically arranged for home and private study. Containing two hundred readings in which are answered nearly four thousand questions on important religious subjects, contributed by a large number of Bible students. New, revised, and enlarged edition. Illuminated with nearly three hundred beautiful illustrations.
3051: BIBLE - The Holy Bible, containing the Old and New Testaments, with explanatory notes, references and a condensed concordance. Illustrated with more than nine hundred highly finished engravings.
75226: HOLY BIBLE - The Holy Bible (King James) Version
20812: BIBLE - The Holy Bible, according to the authorised version, containing the Old and New Testaments: with original notes, and pictorial illustrations. Volume II.
74899: BIBLE]. RAHLFS, ALFRED (ED.) - (Greek.) Septuaginta. Id est V.T. Graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. Editio quinta.
50669: BIBLE (BROWN, JOHN (1610?-1679) - The self-interpreting Bible, with an evangelical commentary. By the late Rev. John Brown, Minister of the gospel at Haddinton. .
50668: BIBLE - The Holy Bible, according to the authorised version, containing the Old and New Testaments: with original notes, and pictorial illustrations. Volume II.
45955: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
69766: BIBLIA - Biblis dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de oorspronkelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kercken van drukfouten verbetert. HJaarlem 1782 Waarbij gebHet boek der Spalmen nevens de Gezangen ect de Chr Cath/Formulieren en Gebden der Gereformeerde Kerken Haarlem1777
50678: BIBLIA - Biblia sacra. Vulgatae editionis Sixti V. Pontificis Max. jussu recognita, et Clementis VIII. auctioritate edita, versiculis distincta, et ad fingula capita argumentis aucta. Indeceque Epistolarum & Evangeliorum locupletata.
38089: STATENBIJBEL BIBLIA . - BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagsche spelling met ongeveer duizend platen en afbeeldingen
44362: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1613 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten..Met concent van de H H Burgermeesters ende Regieders deser Ateade.
71894: BIBLIA (LUTHERBIBEL) - Das Newe Testament (Nieuw testament)in het Duits zonder titelblad, met 33 houtsneden van Beham.
70082: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
35445: BIBLIA - Biblia HebraÔca. Ad optimorum codicum et Editionum Fidem recensita et Expressa adjectis Notis Masorethicis aliisque observationibus, nec non versuum et capitum distinctionibus, numeris et summariis Accurante M. Christiano Reinecco. S.S.Theol. Bacc. Consiliario Saxo-Weissenfels. Illustr. Augustei rectore et prof. Publico.
50706: STATENBIJBEL BIBLIA (ZGN. FLAKKEESCHE BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING DOOR DR. A. KUYPER E.A.) - Dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
38370: STATENBIJBEL BIBLIA - Bijbel, dat is de gansche heilige schrift enz. enz. met volledige kantteekrningen naar de besteuitgave van Keur
44363: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
53290: DEUX AES BIBLIA - Biblia: Dat is De Gansche H. Schrift. Grondelick ende trouwelick verduytschet: Met verclaringhe duystere Woorden, Redenen, Spreucken ende verscheyden Lectien die in ander oflicke Duerlettinghen ghevonden ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingeen, der ghelijcke ofte onghelijck stemmenden plaetsen op het aller ghewiste met Scheyt-letteren ende Versen getale. (daer een yeghelijck capittel na Hebreeuscher wijze mede onderdeylt is verteeckent
72314: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
50679: BIBLIA - Biblia. Dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyke boecken des Oude[!] en des Nieuwen Testaments Title-page New Testament: [Rotterdam], P. Losel, Amsterdam, H. Brandt, D. onder de Linden, O. van Grafhorst, G. de Groot and P. Schouten en compagnie), 1761
25698: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546]BIBLIA - BIBLIA (Kwarto)Dat is, de geheele H. Schrift / behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; uit Dr. Ms. Lutherus Hoogduitschen Bybel, in onze Nederduitschen taale getrouwelyk overgezet: Met nieuwe zeer keurlyke aanteekeningen, of ophelderingen, accurate SummariŽn, gelykluidende texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen: geschikt volgens de annotatiŽn van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas, past. prim. en inspector te Budiszin. Ten dienste van de Christelyke Gemeente / d' onveranderde Augsburgsche confessie toegedaan / in deze Nederlanden.Waarbij: het boek der Psalmen nevens Christelijke gezangen ten gebruike der Gemeente toegedaan de Onveranderde Augburgsche Geloofsbelijdenis, opnieuw in dichtmaat gebragt,volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. Uitgave te AMSTERDAM by Pieter Meijer, Johannes Strander, en Anthonie Eichirorn. 1779.
66236: STATENBIJBEL BIBLIA (KWARTO) - BIBLIA dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...) Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet (...)oudetestamnt 1786 nw test 1785
66237: STATENBIJBEL BIBLIA - BIBLIA, Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh. Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen. aenteeckeningen vande gelyck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
66238: STATENBIJBEL BIBLIA . - BIJBEL dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke Boeken van het Ouden en Nieuwe Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagse spelling met ongeveer duizend platen en afbeeldingen
25842: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
71465: BIBLIA - Biblisa dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de oorspronkelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kercken van drukfouten verbetert. Waarbij het boek der psalmen 1777
25840: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
25813: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
71434: STATENBIJBEL BIBLIA - BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
66203: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
66204: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
66205: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
66206: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
66212: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
66214: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H.Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments door last der hoogh mog-heeren Staten Generael. van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael.Gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619 Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset.Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen aen teeckeningen van de gelyck luydende texten ende nieuwe registers over beyde testamenten ende door gemeene order der Nederlansche Kercken verbetert van Druckfouten en mistellingen die in den eerste druck gevonden worden.
66215: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
66216: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
66217: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
66218: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling met psalmen alle verzen op noten en de formu;ieren
66221: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
66222: STATENBIJBEL BIBLIA - Bijbel bevattende al de canonijke boeken des ouden en nieuwen testaments
66223: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
66226: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
66227: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
66207: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
66209: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments. Door last der hoogh mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandsche talegetrouwelickover-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beide testamenten. Ende door gemeende orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. met 6 kaarten van N Visscher
66210: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
25744: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
66231: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene orde der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
66232: STATENBIJBEL BIBLIA (KWARTO) - BIBLIA dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...) Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet (...)
75240: BIBLE - BIBLIA : - Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti V. & Clementis VIII. Pont. Max. auctoritate recognita, cum indicibus etiam Plantinianis. Editio nova Notis Chronologicis historicis et geographicis illusstyrata Juxta edetionem parisienfem Antoni Vitre
50686: BIBLIA (ZNG FLALKKEESCHE BIJBEL HERZIENE STATENVERETALING DOOR DR KUIPER E.A) - BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
24638: STATENBIJBEL BIBLIA (KWARTO) - Dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de oorspronkelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kercken van drukfouten verbetert. titelblad met stadsgezicht NiEUWE TESTaMEN Amsterdam by H BURGERS - I vander PUTTE - C OTERLYK - Ph LOSEL- PVRSCHEREN- Wed G BOUMAN zonder jaartal Waarbij geb.: Het Boek der Psalmen neven de gezangen berijming 1773 meysgaders de formulieren te HAARLEM Johannes Enschede en Zoonen 1774
30428: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
2909: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H.Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog-Mog. heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden [...] zonder kanttekeningen wel met verwijs tektsten
2095: BIBLIA - BIJBEL dat is de gantsche Heilige Schrifture, bevattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de beste uitgave van Pieter Keur met ongeveer duizend Platen enn Afbeelbingen in authentieke oude spelling.)
72180: STATENBIJBEL BIBLIA - dat is De gantsche H. Schrift, vervattende alle cononyke boeken des ouden en nieuwen testaments door last van de hoog mog, heern staten generael der vereenigde nederlanden en volgens 't besluyt van de synode nationael gehouden tot dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uyt oorspronckelijke talen in onze nederlandsche tale getrouwelijk overgezet met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaetsen en aanteekeningen van de gelijk luidende texten ende door gemeene verenigde kercken van druck fouten verbetert met consent van de ed. groot acht. heeren burgemeesterenvan amsterdam
3053: BIBLIA (KWARTO) - dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Op last van de Synode Nationaal 1618-19.
3056: BIBLIA (KWARTO) - dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments [...] met Concert van de Ed.Gr. Achtbare Heeren Burgermeesteren in Amsterdam. met: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen 1773, Rotterdam by Andreas Losel 1774 en de Evangelische gezangen 1803-1804-1805 te Amsterdam J. Brandt en Zoon, te Haarlem Johannes Enschede en zonen, te Groningen de erven R. J. Schierbeek en de erven de wed. M. van Heyningen Bosch 1849.
30335: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
30336: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
34720: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
48844: BIBLIA - Biblia sacra. Vulgatae editionis Sixti V. Pontificis Max. jussu recognita, et Clementis VIII. auctioritate edita, versiculis distincta, et ad fingula capita argumentis aucta. Indeceque Epistolarum & Evangeliorum locupletata.
25690: BIBLIA (KWARTO) - BIBLIA dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...) Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet (...)
75215: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1613 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. TOT l LEIDEN GEDRUCKT BY PAULUS AERTSZ VAN RAVESTEYN In Compnie met de Weduwe en Erfgename van wijlen Hillebrndt Jacobsz van Wouw orinaris Druckers vande Hoog=Mog Heeren Staten Generaals ende David Jansz van Ilpenburg Met privilegie voor 15 jaren met de zes kaarten( door Jacob Sayra in jaar 1648)
60311: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546]BIBLIA - BIBLIA (Kwarto)Dat is, de geheele H. Schrift / behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; uit Dr. Ms. Lutherus Hoogduitschen Bybel, in onze Nederduitschen taale getrouwelyk overgezet: Met nieuwe zeer keurlyke aanteekeningen, of ophelderingen, accurate SummariŽn, gelykluidende texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen: geschikt volgens de annotatiŽn van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas, past. prim. en inspector te Budiszin. Ten dienste van de Christelyke Gemeente / d' onveranderde Augsburgsche confessie toegedaan / in deze Nederlanden.Waarbij: het boek der Psalmen nevens Christelijke gezangen ten gebruike der Gemeente toegedaan de Onveranderde Augburgsche Geloofsbelijdenis, opnieuw in dichtmaat gebragt,volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. Uitgave te AMSTERDAM by Pieter Meijer, Johannes Strander, en Anthonie Eichirorn. 1779.
29031: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments. Door last der hoogh mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandsche talegetrouwelickover-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beide testamenten. Ende door gemeende orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. met 6 kaarten van N Visscher
36790: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
1049: STATENBIJBEL BIBLIA - BYBEL dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. En door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
29036: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
66230: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
73371: STATENBIJBEL BIBLIA - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments.
50688: BIBLIA (KWARTO) - dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Op last van de Synode Nationaal 1618-19.met de PSALMEN Amsterdam 1837 En GEZANGEN 1837
66229: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments. Door last der hoogh mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandsche talegetrouwelickover-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beide testamenten. Ende door gemeende orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. met 6 kaarten van N Visscher
25844: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
46258: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
30388: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
41099: LUTHER BIBLIA - BIBLIA (Kwarto)Dat is, de geheele H. Schrift / behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; uit Dr. Ms. Lutherus Hoogduitschen Bybel, in onze Nederduitschen taale getrouwelyk overgezet: Met nieuwe zeer keurlyke aanteekeningen, of ophelderingen, accurate SummariŽn, gelykluidende texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen: geschikt volgens de annotatiŽn van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas, past. prim. en inspector te Budiszin. Ten dienste van de Christelyke Gemeente / d' onveranderde Augsburgsche confessie toegedaan / in deze Nederlanden.Waarbij: het boek der Psalmen nevens Christelijke gezangen ten gebruike der Gemeente toegedaan de Onveranderde Augburgsche Geloofsbelijdenis, opnieuw in dichtmaat gebragt,volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. Uitgave te AMSTERDAM by Pieter Meijer, Johannes Strander, en Anthonie Eichirorn. 1779.
48188: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1613 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten..
50693: BIBLIA LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Biblia, die gantze heilige Schrifft Alten und Neuen Testaments / verteutschet durch Doctor Martin Luther ; Mit lehr-reichen Summarien ... Concorantzen, Chronologey ... das fŁnffte mahl aufgelegt ... auch anjetzo mit schŲnen Figuren vermehret
70084: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 39e jaargang
74521: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 36e jaargang
38383: BICKERSTETH, E. - Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Door Den Eerw. E. Bickersteth. Uit het Engelsch; naar den vijftienden druk.
50712: BICKERSTETH, E. - Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Uit het Engelsch; naar den vijftienden druk.
846: BICKERSTETH, E. - Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Uit het Engelsch; naar den vijftienden druk.
50713: BICKERSTETH, E. - Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Door Den Eerw. E. Bickersteth. Uit het Engelsch; naar den vijftienden druk.
50714: BIDLOO, GOTTFRIED (1649-1713) - Brieven der gemartelde apostelen. De 3e druk, door den schryver zelf verbetert, en met eene uitlegginge der eigene namen, geschiedenissen, sommige omstandigheden, daar in voorkomende, en titelvaerzen vermeerdert; ook met een brief van den H. Marcus, en eenen van den H. Lucas, zynde naar de nu aangenoomene nieuwe wyze van spelling gedrukt.
56830: HOFSTEDE PETRUS DOOR BIE DE J P DR. - Het leven en de werken van Petrus Hofstede
40004: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland.. deel 4 Heyden-klerk
50718: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland. ; deel 2 C-E: 804 blz.;
50716: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland. Deel 1 A-B: (8) 751 blz.; deel 2 C-E: 804 blz.; deel 3 F-Heyden: 816 blz.; deel 4 Heyden -klerk 786 blz
50717: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland.. deel 4 Heyden-klerk
17960: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland. Deel 1 A-B: (8) 751 blz.; deel 2 C-E: 804 blz.; deel 3 F-Heyden: 816 blz.; deel 4 Heyden-Klerk; deel 5 Kleyn-Leyendecker met de laatste aflevering: 794 blz. Begonnen onder de titel Het protestantsche Vaderland. Niet verder voortgezet.
17891: BIEDERMANN, A.E. - Die freie Theologie oder Philosophie und Christenthum in Streit und Frieden. Von A. Emanuel Biedermann.
70653: BIEGER N.K. - Onder de vliegdennen geillustreerd door Pol Dom
75184: BIELEMAN, J. (EINDRED) - Anderhalve eeuw Gelderse landbouw. De geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse platteland
40267: BIERENS DE HAAN, J.C. / ANS DE BEKKER (RED.) - Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen. Kunstbezit uit Gelderse kastelen.
50724: BIERMAN, JOHANNES (1675-'21 DR.PROF. HERBORN-MIDDELBURG)4OKT - HeiligeKEURSTOFFE bestaande in eenige zielsuitlokkende kerkredenen zo des Ouiden en Nieuwen Testaments
998: BIERMAN, JOHANNES (1675-'21 DR.PROF. HERBORN-MIDDELBURG) - Heilige mengelstoffen, bevattende vele uitgelezene stukken zo des Ouden als Nieuwen Testaments, inzonderheid het heerlyk Koningryk van Christus: den Urim en Thummim: het leven van Ijobh, en zyne vrienden. Mitsgaders eene beknopte uitbreiding over den XVI. en CXXX. psalm &c.
45371: BIERMAN, JOHANNES (1675-'21 DR.PROF. HERBORN-MIDDELBURG) - De profphezie van HABAKUK naeuwkeurig ontleed, grondig ontvouwen met Moze en alle de profeten vergeleken in haar vervulling betoogd en ter betragting toegepast. Door Johannes Bierman, doctor ende professor der H. Godgeleerdheid en predikant te Middelburg.
74221: BIERMAN, JOHANNES (1675-'21 DR.PROF. HERBORN-MIDDELBURG) - Verklaring des tweeden Briefs van Paulus aan die van Korinthus. --- met twee brieven van Clemens den Romein
22104: BIERMAN, JOHANNES (1675-'21 DR.PROF. HERBORN-MIDDELBURG) - De Prophetie van Zacherias, naekeurig ontleed, grondig verklaerd, en ter betragtinge toegepast.
50722: BIERMAN, JOHANNES (1675-'21 DR.PROF. HERBORN-MIDDELBURG) - Verklaringe des eersten briefs van Paulus aan die van KORINTHUS; waar in de kragt en zamenhang der woorden, mitsgaders des apostels oogmerk, verklaard, het gewigt zyner redeneeringen aangetoond, en de spreekwyzen uit de talen, oudheden, gewoontens, en plegtigheden der oude volkeren, opgehelderd worden. Den tweeden druk van veele fouten gezuivertpag.
50723: BIERMAN, JOHANNES (1675-'21 DR.PROF. HERBORN-MIDDELBURG) - Heilige mengelstoffen, bevattende vele uitgelezene stukken zo des Ouden als Nieuwen Testaments, inzonderheid het heerlyk Koningryk van Christus: den Urim en Thummim: het leven van Ijobh, en zyne vrienden. Mitsgaders eene beknopte uitbreiding over den XVI. en CXXX. psalm &c.
48358: WAAL DE ISACAC HERV PRED TE KLEVERSKERKE THANS BIERVLIET - Bouwer Karel of het onwelvoegelijke,ligtzinnige en strafwaardige van het misbruik van Gods Heligen Naam,het vloeken en verwwenschen van zich zelven en anderen een leesboek voor de Jeugd uitgegeven oor de maatschappijtot nut van t algemeen
24523: BIESHAAR, DS. W. - Gedenkboek. 1901-1926. De Gereformeerde zendingsbond na 25 jaren.
23277: BIESHAAR, DS. W. - Zoo Zal! Intreerede over Psalm 51: 17, gehouden in de groote kerk te 's- Gravenhage den 29en september 1920.
9040: BIESHEUVEL, J. M. A. - Een overtollig mens. En andere mensen.
50728: BIESHEUVEL, J. M. A. - Een overtollig mens. En andere mensen.
29060: BIESMA, DS. D. JR. - Kerkdienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Utrecht in het kerkgebouw, Wittevrouwensingel 33 gehouden op zondag 7 mei 1961. Onderwerp: De zaligheid is in geen ander.
50731: BIESMA, DS. D. JR. - Kerkdienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Utrecht in het kerkgebouw, Wittevrouwensingel 33 gehouden op zondag 7 mei 1961. Onderwerp: De zaligheid is in geen ander.
8482: BIESTERVELD, P. - Het huisbezoek. Herzien door dr. T. Hoekstra. 3e druk.
25717: BIESTERVELD, P. - Het huisbezoek. Herzien door Dr. T. Hoekstra. Derde druk.
50733: BIESTERVELD, P. - Het huisbezoek. Herzien door dr. T. Hoekstra. 3e druk.
50734: BIESTERVELD, P. - Het huisbezoek. Herzien door Dr. T. Hoekstra. Derde druk.
31035: BIESVELDT, P./KUPER, DR. H.H. - Kerkelijk handboekje. Bevattende de bepalingen der Nedelandsche synoden en andere stukken van beteekenis voor de regeering der kerken.
50736: BIESVELDT, P./KUPER, DR. H.H. - Kerkelijk handboekje. Bevattende de bepalingen der Nedelandsche synoden en andere stukken van beteekenis voor de regeering der kerken.
50773: BIJB - Dat is, de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. op last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en vervolgens het besluit van de nationale Synode gehoyen te Dordrechr in de jaren 1618-19 uit deoorsronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezey
38380: BIJBE:L COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Bijbellezingen Deel 1: Genesis - Esther Deel 2: Job - Maleachi Deel 3: Evangelische Geschiedenis tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper Deel 4: Evangelische Geschiedenis en gevangenneming Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg. Deel 5: De Evangelische Geschiedenis , van den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg tot aan zijn laatste opgang naar Jeruzalem. Deel 6: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren laatsten opgang naar Jeruzalem, tot aan Getsemanť. Deel 7: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren lijden in Gethsemanť, tot 's Heeren hemelvaart. Deel 8: De Handelingen der Apostelen. Deel 9: De brieven van den Apostel Paulus aan de Romeinen en aan de CorinthiŽrs.
44518: BIJBEL - BEZA, THEODORUS (1519-1605) - Biblia sacra, sive Testamentvm Vetvs, ab Im. Tremellio et Fr. Ivnio ex Hebrśo LatinŤ redditum, et Testamentvm Novvm, ŗ Theod. Beza Ť Grśco in Latinum versum
50827: BIJBEL LUIKEN, JAN (1649-1712) EN SPINNIKER, - De ZEDELYKE en Stichtelyke GEZANGEN van JAN LUIKEN Op nieuws Vermeerderd
50746: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. [...]
74513: BIJBEL - De Statenbijbel in grote letter. O.T. deel 2 Jozua/koningen dln6 ezechiel/maleachi n
41921: BIJBEL HOET, HOUBRAKEN EN PICART. - Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het oude en nieuwe testament. en andere boeken bij de heilige schrift gevoegt. Met beschrijving uitgebreid.
71954: N N BIJBEL - Zakelijk woordenboek des Bijbels, of verzameling van schriftuurplaatsen, bevattende de grondbeginselen, leerstellingen, vooschriften en feiten der Heilige Schrift, in alphabetische orde gerangschrikt, bewerkt naar de Staten-overzetting, derde druk
50801: BIJBEL - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in de jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus,Formulieren, en Gebedebn der Gereformeerde Kercken
72861: BIJBEL - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
35376: BIJBEL - Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jesus Christ, Traduit en FranÁois. Selon l'Edition Vulgate, aveq les differences du Grec. Sixieme Edition. RevŻŽ & Corrigťe.
50787: BIJBEL - Geillustreerde Bijbel - De mooiste teksten uit de Heilige Schrift
48498: BIJBEL HONDIUS, GERARDUS PUPPIUS (1666-1740) - De kleine print-Bybel. Waarin door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeit in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
46553: BIJBEL - Groot nieuwws bijbel vertaling in omgangstaal
46589: BIJBEL - Nieuwe vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.1951
44696: BIJBEL - Thompson Studien-Bibel Bibeltext nach der ‹bersetzung Martin Luthers Altes und Neues Testament Revidierte Fassung von 1984
44695: BIJBEL - The Companion Bible. The Authorized Version of 1611 with the Structures and Critical, Explanatory, and Suggestive Notes and with 198 Appendixes.
43106: BIJBEL - BIJBEL of de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanoijke boeken van het oude en nieuwe testament uit de oopspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet ect ingerigt overeenkomstig de thans meest gedruikelijke taal en speeling waarbijHet Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ect berijming 1773 met de noodige daar in gebrachte veranderingen (alle verzen op Noten)1840 waarbij Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen ect 1824.
50828: BIJBEL (MINIATUUR BIJBEL) - Het boek der psalmen, Nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door Last van de Hoog M g: Heeren STAATEN GENERAAL der Verenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den Jaare 1773. gekooren, Met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
50833: BIJBEL, - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des oude en nieuwen testaments enz.. Met voorwoord Prof G WISSE
40714: BIJBEL - Hebreewse Bijbel
39956: BIJBEL - Novum testamentum. Jesu Christi domini nostri Novum Testamentum ex interpretatione Theodori Bezae impressa cantabrigiae A.D. 1642 in officina rogeri danielis. Psalmi Davidis ex interpretatione tremellii et junii impressa hannoviae a.d. 1624 typis wechelianis
39447: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Op last van de Hoog-Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de nationale synode gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
39449: BIJBEL, - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des oude en nieuwen testaments enz.. Met voorwoord Prof G WISSE
74957: BIJBEL - Het BOEK 2e druk
38418: BIJBEL - Staten Bijbel. In 3 delen.
50764: BIJBEL - De Bijbel in Nieuwe vertaling met verklarende aantekeningen Op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt. 3 delen. 1. Genesis-Ester.875 Blz. 2.Job- Maleachi. 867 Blz. nieuwe testatment 572
50765: BIJBEL - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
50798: BIJBEL - Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de kerken van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.met Evangelische Gezangen en vervolgbundel
50816: BIJBEL - COSTA, MR. IS. DA - Bijbellezingen Deel 1: Genesis - Esther Deel 2: Job - Maleachi Deel 3: Evangelische Geschiedenis tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper Deel 4: Evangelische Geschiedenis en gevangenneming Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg. Deel 5: De Evangelische Geschiedenis , van den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg tot aan zijn laatste opgang naar Jeruzalem. Deel 6: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren laatsten opgang naar Jeruzalem, tot aan Getsemanť. Deel 7: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren lijden in Gethsemanť, tot 's Heeren hemelvaart. Deel 8: De Handelingen der Apostelen. Deel 9: De brieven van den Apostel Paulus aan de Romeinen en aan de CorinthiŽrs.
38417: BIJBEL - Staten Bijbel. In 3 delen.
50794: BIJBEL - De kleine beeldenbijbel of het Bijbelsch raadselboek. Woorden in beelden uit de Heilige Schrift en de Apocriefe Boeken.
38206: BIJBEL - Bijbel, Dat is de gansche Heilige schrift. Bevatttende alle de caonieke boeken des ouden en nieuwen Testaments. Etc. etc.
37567: BIJBEL - Printbybel met 246 voorstellinghen der ouden en nieuwen testaments.
50755: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments.
50756: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments.
37459: BIJBEL LUIKEN, JAN (1649-1712) - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen. Met het leven van den dichter.
50799: BIJBEL - Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de kerken van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.met Evangelische Gezangen en vervolgbundel
35080: BIJBEL, - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des oude en nieuwen testaments enz. in driedelen De apocriefe boeken, een apart deel 2e druk1916
50784: BIJBEL - BIJBEL of de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanoijke boeken van het oude en nieuwe testament uit de oopspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet ect ingerigt overeenkomstig de thans meest gedruikelijke taal en speeling waarbijHet Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ect berijming 1773 met de noodige daar in gebrachte veranderingen (alle verzen op Noten)1840 waarbij Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen ect 1824.
50788: BIJBEL - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ---- Uit drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren Met de noodige daar in gemaakte veranderingen AMSTERDAM J Brandt en zoon 1820- 400 blz METDAARBIJ Evangelische Gezangen. om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche hervorm Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last de ALLE DE SYNODEN der voornoermde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803-1804 en 1805 AMSTERDAM P den Hengst en zoon JBrandt en zoon enRutger Hoyman te HAARLEM Johannes Enschede en zonen te GRONNINGEN B JSchierbeek en M van Heyningen-Bosch 1820 424 blz en de catexgismus met eigen geschrift DAVIDS 80 blz
34212: BIJBEL - Statenbijbel Bijbel dat is de gansche heilige schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments, door last van de hoog-meg. heeren staten-generaal der vereenigde Nederlanden, en volgens besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aantekeningen van de gelijkluidende teksten. vroeger uitgegeven bij Jacob en Pieter Keur te Dordrecht.
5549: BIJBEL / BECANO, M. - Analogia veteris ac Novi Testamenti in qua primum status veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum novi explicatur. Autore Martino Becano, SocietatisJesu Theologo. Editio postrema curati atissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata.
37792: BIJBEL - Het oude testament en nieuwe testament in zes Nederlandse vertalingen. 3dln O.T. 1 dlnN T
21370: BIJBEL OORT, DR. A. J. (PREDIKANT TE ZUTPHEN) - Kinderbijbel Naar de Bijbel voor Jongelieden, met medewerking van Dr. H. Oort, Dr. I. Hooykaas en Dr. A. Kuenen. Derde druk. Deel I en II
32251: BIJBEL - Bibel dat is de hiele Hillige Skrift. Bifetsjende al de Kanonike boeken fen it Alde en Nije Testamint. ŕt de oarspronklike talen oerset yn 'e Fryske tael.
48930: BIJBEL - Paralleleditie. Statenvertaling - Nieuwe Bijbelvertaling Uitgave van De Nieuwe Bijbel vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting, in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting, de Vlaamse Bijbelstichting en het Vlaams Bijbelgenootschap. ISBN: 9789065392480. Cond./Kwaliteit: Goed.
30342: BIJBEL - Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. titelprent vermeld 1792 getekent 31maart 1791 H N Hasselaar en H J Coerman Stad Amsterdam 23 febr 1797 274x2 pag waarbij Het boek der psalmen nevens de geangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van1773 AMSTERDAM by .N T Gravius,J Brandt. F C onder de Linden en P Hengst in Compagnie Met deEvangelische GEZANGEN --oplast van alle synoden in de jaren 1803-1804 en 1805 AMSTERDAM bij JAHANNES ALLART 1806 .
3040: BIJBEL - CHAVANNES, C.G. - De godsdienst der Bijbelschrijvers. Beschouwing en waardeering van de wijze waarop de schrijvers der verschillende Bijbelboeken de vroomheid hebben trachten te bevorderen door C.G. Chavannes. Naar het Fransch van denzelfden schrijver.
29916: BIJBEL- - Het Boek der Psalmen, nevens de Gesangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruijk; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
2966: BIJBEL. - Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus [...]
2953: BIJBEL - dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments statenvertaling [...] met Psalmen formu;ieren en kerk ordening 1619 ONVERANDERDE herdruk van stereotype platen van het BRITSCHE en BUITENLANDSCHE BIJBELGENOOTSCHAP
2915: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. [...]
2912: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...]
2911: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. [...]
28500: BIJBEL - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
27558: BIJBEL - Naar de Leidsche vertaling.
27235: BIJBEL HOOGE, ROMEYN DE. - Alle de voornaamste historien des ouden en nieuwen testaments. Verbeeld in uytsteekende Konst-platen. Met omstandige verklaring der Stoffen en seer beknopte punt-digten, van den Eerw: Godsgel: Heer Henricus Vos. Waar by ook gevoegd zyn nieuwe kaarten, tot opheldering der zaaken nodig. Waarbij: Inleiding op de facsimile-uitgave van de serie bijbelprenten van Romeyn de Hooghe. Wilco C. Poortman.
37600: BIJBEL - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in de jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Geheel op muziek-nooten met de IIII. Stemmen, tenor, bassus, altus en discant. Alle op de C sleutel gesteld. Geheelop MUZIEK NOOTEN met de 4 STEMMEN Als Tenor,Bassus,Altus en Discant.Alle op de C sleutel gesteld
25334: BIJBEL - Biblia Hebraica.
25336: BIJBEL - Biblia Hebraica.
24655: BIJBEL - Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de kerken van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
2413: BIJBEL - Geschiedenissen voor onze jeugd. Eerste serie. Zevende druk.
23230: BIJBEL - Vertaling in opdracht van het Nederlandsch BIjbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
23232: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments.
23229: BIJBEL - Dat is de gansche heilig schrift vervattende al de Kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen testaments, door last van de hoog. mog. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden.
23223: BIJBEL - Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. titelprent vermeld 1792 getekent 31maart 1791 H N Hasselaar 274x2 pag waarbij Het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van1773 AMSTERDAM by J BOUWER en de Wed J RATELBAND 1794 met de H Cath Gedrukt ter Bijbel-drukkerye vann de Erven de Wed J Ratelband en J BOUWER op de Rooze Gragt,Zuyd-zyde
23221: BIJBEL - Nieuwe vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
26390: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
2284: BIJBEL - Fotogids voor het Oude Testament.
2177: BIJBEL - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
21741: BIJBEL - Novum Testamentum Malaice: cura et sumtibus Societatis quae bibliis per omnes gentes pervulgandis operam dat, emendatius editum.
2175: BIJBEL. - Het Nieuwe Testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi. ect titelpagina twee pilaren met onderin zicht op Amsterdam acte van concent 12 october anno 1752 J de Huybert Waarbij geb.: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. 1773, waarschijnlijk 1e druk. + formulieren uuitgeven bij H BRANDT.D Onder de Linden. PSchouten/de Wed O vabn Grafhorst/J de Grooten Coompagnie
2149: BIJBEL - Nieuwe vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
2148: BIJBEL - The holy scriptures of the Old Testament. Hebrew and English.
2113: BIJBEL / VRIES, ANNE DE - Kleuter vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Illustraties Tj. Bottema. 1e druk.
36521: BIJBEL HOET, HOUBRAKEN EN PICART. - Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het oude en nieuwe testament. en andere boeken bij de heilige schrift gevoegt. Met beschrijving uitgebreid.
50835: BIJBEL- - Het Boek der Psalmen, nevens de Gesangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruijk; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
34717: BIJBEL - Katholische Bibel. Das ist die ganze Heilige Schrift, Alten und Neuen Testament, enz. met Katholischer Biblischer Catechismus enz.
34892: BIJBEL (HENRY, MATTHEW (1662-1714)) - The Family Devotional Bible by the Reverend Matthew Henry.
50832: BIJBEL, - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des oude en nieuwen testaments enz. in driedelen De apocriefe boeken, een apart deel 2e druk1916
50738: BIJBEL - Dat is, de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments.
50779: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Op last van de Hoog-Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de nationale synode gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
50781: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanoijke boeken des OUDEN en NIEUWEN TESTAMENTS op last van deStaten Generaal der Vereenige Nederlanden en volgens hret besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-19 uit de orspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouw overgezet uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap met daarbij het boek der psalmen nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik Nederlandsch Bijbelgenootschap 1884
50761: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...]
50762: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
39448: BIJBEL, - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des oude en nieuwen testaments enz.. Met voorwoord Prof G WISSE
50792: BIJBEL - Dat is, de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. op last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en vervolgens het besluit van de nationale Synode gehoyen te Dordrechr in de jaren 1618-19 uit deoorsronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezeT
50803: BIJBEL - Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. waarbij Het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van1773 met de H Cath met Evangelische GEZANGEN
23548: BIJBEL - The Holy Bible, containing the Old and New Testaments translated out of the original tongues and with the former translations diligently compared and revised, by His Majesty's special command. Appointed to be read in churches. .
50815: BIJBEL - CHAVANNES, C.G. - De godsdienst der Bijbelschrijvers. Beschouwing en waardeering van de wijze waarop de schrijvers der verschillende Bijbelboeken de vroomheid hebben trachten te bevorderen door C.G. Chavannes. Naar het Fransch van denzelfden schrijver.
64179: REMBRANDT BIJBEL - Bijbel met reproducties naar de werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn NBG Vertaling
71875: BIJBEL - Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H.M Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. AMSTERDAM den Hengst en zoon erven wed F G Onderderlinde HAARLEM Enschede en zoon waarbij het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van 1733 AMSTERDAM Ned Bijbel Comp by J. Brandt F C onder de Linden en P Hengst HAARLEM Enschede en zoon 1827 waarbij de Evangelische gezangen oplast van alle synoden in de jaren 1803-1804 en 1805 J. Brandt F. C. Onderdelinden en P. Hengst Haarlem enschede en zoon
41294: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanoijke boeken des OUDEN en NIEUWEN TESTAMENTS op last van deStaten Generaal der Vereenige Nederlanden en volgens hret besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-19 uit de orspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouw overgezet uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap met daarbij het boek der psalmen nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik Nederlandsch Bijbelgenootschap 1884
18221: BIJBEL - COSTA, MR. IS. DA - Bijbellezingen Deel 1: Genesis - Esther Deel 2: Job - Maleachi Deel 3: Evangelische Geschiedenis tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper Deel 4: Evangelische Geschiedenis en gevangenneming Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg. Deel 5: De Evangelische Geschiedenis , van den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg tot aan zijn laatste opgang naar Jeruzalem. Deel 6: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren laatsten opgang naar Jeruzalem, tot aan Getsemanť. Deel 7: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren lijden in Gethsemanť, tot 's Heeren hemelvaart. Deel 8: De Handelingen der Apostelen. Deel 9: De brieven van den Apostel Paulus aan de Romeinen en aan de CorinthiŽrs.
70116: BIJBEL LUIKEN, JAN (1649-1712) EN SPINNIKER, - De ZEDELYKE en Stichtelyke GEZANGEN van JAN LUIKEN Op nieuws Vermeerderd met Lof en oordeel van de werken der bramhertigheid
24912: BIJBEL (P. MORTIER) - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met ontrent vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden.
3725: BIJBEL - Evangelische gezangen, om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der voorgenoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. met lijst der gezangen.
27462: STATENBIJBEL BIJBEL(KWARTO) - Dat is de gantsche H. Schrift, vervattende alle canonyke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, . door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht. Uit de Oorsponkelicke talen etc. Met het boek der Psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanen, uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Met de gebruikelijke Formulieren. (Titelpagina vertoont vignet met David op de harp) 's-GRAVENHAGE bij Pieter van Thol, boekverkooper in de Veenestraat, 1774.
50745: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...]
50760: BIJBEL - Biblia Hebraica.
50741: BIJBEL - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
50759: BIJBEL - Biblia Hebraica.
50744: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. [...]
50758: BIJBEL - Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de kerken van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
21211: BIJBEL - bevattende al de boeken der Heilige Schrift, met alphabetisch register, volgens de Staten-overzetting. Benevens ophelderende aanteekingen, aanhaling der gelijkluidende teksten, opgaven van den tijd der gebeurtenissen, eene menigte staalplaten en eene kaart van het Heilige Land. Met de Apocryfe boeken.
34894: BIJBEL - Orde der texten, zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen en over het lyden van Christus voor Paaschen, in de Hervormde Gemeente van Amsteldam, gepredikt worden. Met byvoeginge van de gelykluidende texten der euangelisten, en van die propheetische, waar op in den text geweezen wordt.
31457: BIJBEL - Miniatuurbijbel The Holy Bible containing the Old and New Testaments. Translates out of the original Tongues. And with the former Translations diligently compared and revised, by his Majesty's special command. Pointed te vbe read in Churches. Printed by autority.
38505: BIJBEL - Het oude Testament (...)
50753: BIJBEL - Dat is de gansche heilig schrift vervattende al de Kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen testaments, door last van de hoog. mog. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden.
71711: BIJBEL 'SOPHIABIJBEL' - 'SOPHIABIJBEL' Bevattende al de boeken der heilige schrift volgens de Staten-overzetting - - Namenlijst, 31 pp., Register Oude Testament XLIC pp., Oude testament 1210 pp., Register Nieuwe Testament XXIV pp., Nieuwe Testament 398 pp., Apocriefe Boeken 277 pp . Met opdracht aan Hare Koninklijke Majesteit Sophia Frederika Mathelda, Koningen der Nederlanden geboren prinses van Wurtemberg
2091: BIJBEL IN DE NIEUWE VERTALING VAN HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP. - Met verklarende kanttekeningen.
47070: BIJL, DRS. C. - Leren Geloven een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
45317: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.) - Tussen streek en Randstad. Alkmaar in de 20e eeuw. [Alkmaarse Hist.Reeks, VIII.]
43288: BIJL, S. - Kanaries. tekst: S. Bijl tekeningen: Joh. Lentink
42542: BIJL, JAN VAN DER, ZWAARD WILMA VAN DER - Op goede grond Bijbelliederen voor jongen kinderen.
38019: BIJL, A.P. - Een prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje.
18609: BIJL, A. J. VAN DER / DIJKE-REIJNOUDT, P.A.J. VAN - Op het eerste gezicht. Ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap.
50853: BIJL, A. J. VAN DER / DIJKE-REIJNOUDT, P.A.J. VAN - Op het eerste gezicht. Ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap.
50854: BIJL, A.P. - Een prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje.
50855: BIJL, C - Leren Geloven een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
50852: BIJL, A. J. VAN DER / DIJKE-REIJNOUDT, P.A.J. VAN - Op het eerste gezicht. Ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap.
50856: BIJL, C. - Leren geloven. Een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 6e druk
50858: BIJL, P. VAN DERVO - Uit zijn volheid I. Door Van der Bijl Predikant der Gereformeerde Gemeente te Uddel.
20842: BIJL, P. VAN DERVO - Uit zijn volheid I. Door Van der Bijl Predikant der Gereformeerde Gemeente te Uddel.
73768: BIJL DRS. C. - Wat het geloof verwacht, Het apostolicum volgens de Heidelbergse Catechismus zondag 8-24
50859: BIJL, S. - Kanaries. tekst: S. Bijl tekeningen: Joh. Lentink
50870: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. schriftoverdenkingen over de geloofshelden.
50872: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der Getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden geteekend in HebreŽn 11.
45272: BIJLEVELD, DS. W. - collocte labyrint abram joshuo in het licht van zijne aangezichtde betekenis van het gebed in de joodse gedachten wereld bijleveld
50862: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden, geteekend in HebreŽn 11.
50873: BIJLEVELD, DS. W. - De Heere regeert. Tijdpredikatie.
33494: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der Getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden geteekend in HebreŽn 11.
33515: BIJLEVELD, DS. W. - De Heere regeert. Tijdpredikatie.
32190: BIJLEVELD, DS. W. - Levenswijsheid.
32192: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. schriftoverdenkingen over de geloofshelden.
32193: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. schriftoverdenkingen over de geloofshelden.
32186: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preken. Voorbereiding. Heilig Avondmaal. Nabetrachting. gehouden op zondag 23 en 30 oktober 1938.
32187: BIJLEVELD, DS. W. - Beekjes der rivier. 12 meditaties.
32183: BIJLEVELD, DS. W. - Beekjes der rivier. 12 meditaties.
50869: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. schriftoverdenkingen over de geloofshelden.
31510: BIJLEVELD, DS. W. - Twee dankdagpreken. Eem gebed om Godsverheerlijking.
31511: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preeken. Voorbereiding Heiligavondmaal nabetrachting.
31079: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden, geteekend in HebreŽn 11.
50863: BIJLEVELD, DS. W. - Twee dankdagpreken. Eem gebed om Godsverheerlijking.
50871: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preken. van Ds. W. Bijleveld. Voorbereiding, Heilig Avondmaal, Nabetrachting. Gehouden op Zondag 23 en 30 October 1938.
50861: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden, geteekend in HebreŽn 11.
50868: BIJLEVELD, DS. W. - Levenswijsheid.
50864: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preeken. Voorbereiding Heiligavondmaal nabetrachting.
50865: BIJLEVELD, DS. W.B - Beekjes der rivier. 12 meditaties.
50866: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preken. Voorbereiding. Heilig Avondmaal. Nabetrachting. gehouden op zondag 23 en 30 oktober 1938.
50867: BIJLEVELD, DS. W. - Beekjes der rivier. 12 meditaties.
74694: BIJLEVELT, K.C. VAN - Naarden in oude ansichten.
44004: BIJLMER, H.J.T.`, - Naar de Achterhoek der aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlands Nieuw Guinee.
50874: BIJLMER, H.J.T.`, - Naar de Achterhoek der aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlands Nieuw Guinee.
50880: BIJLSMA, R. - Wie een oor heeft, die hore....! Prediking van ds. R. Bijlsma ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als predikant der Ned. Herv. Kerk, gehouden in de Oude Kerk te De Bilt in de morgendienst van zondag 26 juli 1959.
5724: BIJLSMA, R. - Kleine Catechetiek. Door dr. R. Bijlsma, buitengewoon hoogleraar te Brussel. 2e herziende drukl
6936: BIJLSMA, R. - Kleine Catechetiek. Door dr. R. Bijlsma, buitengewoon hoogleraar te Brussel. Derde druk.
47867: BIJLSMA B L ( H J BUSCHENHENKE) - Uit het leven van Koning David met zestien gekleurde platen nar schilderijen van H J Buschenhenke
50878: BIJLSMA, R. - Kleine Catechetiek. Door dr. R. Bijlsma, buitengewoon hoogleraar te Brussel. Derde druk.
50876: BIJLSMA, R. - Kleine catechiek door dr. R. Bijlsma, emiritus hoogleraar. zesde druk.
50877: BIJLSMA, R. - Kleine Catechetiek. Door dr. R. Bijlsma, buitengewoon hoogleraar te Brussel. 2e herziende drukl
28155: BIJLSMA, R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool. 1. Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde, druk.
25424: BIJLSMA, R. - Wie een oor heeft, die hore....! Prediking van ds. R. Bijlsma ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als predikant der Ned. Herv. Kerk, gehouden in de Oude Kerk te De Bilt in de morgendienst van zondag 26 juli 1959.
50875: BIJLSMA B L ( H J BUSCHENHENKE) - Uit het leven van Koning David met zestien gekleurde platen nar schilderijen van H J Buschenhenke
18191: BIJLSMA, R. - Aan de basis Handboek voor de bijbelles op de basisschool 1: Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde druk.
50879: BIJLSMA, R. - Aan de basis Handboek voor de bijbelles op de basisschool 1: Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde druk.
50881: BIJLSMA, R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool. 1. Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde, druk.
50883: BIJLSMA, TJ., ET AL. - De Tempel van Jeruzalem. Beeldvorming door de eeuwen heen.
1341: BIJLSMA, R. - Kleine catechiek door dr. R. Bijlsma, emiritus hoogleraar. zesde druk.
50884: BIK, B.E.J.HERSTELD EVANG LUTH PRED TE ENKHUIZEN - Het boek met de zeven zegelen. Radiopredikatie.
34400: BIK, B.E.J.HERSTELD EVANG LUTH PRED TE ENKHUIZEN - Het boek met de zeven zegelen. Radiopredikatie.
14878: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Vermaking.
6852: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Nederlandsche spraakleer.
70163: BILDERDIJK, DA COSTA ISAAC (UITG.) - Bilderdijks epos; of de vijf bestaande zangen van den ondergang der eerste wareld, uitgegeven met inl., varianten, aant., en verhandelingen door Mr.Isaac da Costa. Met gegraveerde titelpagina met borstbeeld door J.P.de Lange, en uitsl.kaart door Veelwaard naar Bilderdijk.
25858: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - De dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk. Met een uitzondering van eenige stichtelijke dichtstukken, naar tijdsorde gerangschikt en met vele ophelderende aantekeningen uitgegeven door Dr. J. van Vloten. Benevens als inleiding ''de voorlezing'' over Bilderdijk door Dr. Nicolaats Beets.
71458: BILDERDIJK MR. W. - Nieuwe mengelingen, eerste deel ,tweede druk
50897: BILDERDIJK, WILLEM, - Perzius Hekeldichten vrij, en in toepassing op onzen tijd nagevolgd door Mr. Willem Bilderdijk. Zedelijke Gispingen door Mr. Willem Bilderdijk.
3415: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - PoŽzij. Vierde deel.
4282: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Perzius hekeldichten, vrij en in toepassing op onzen tijd nagevolgd door mr. Willem Bilderdijk.
70140: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Wit en rood. Door mr. Willem Bilderdijk, en vrouwe Katharina Wilhelmine Bilderdijk.1e deel
50898: BILDERDIJK, WILLEM. - Elius, romance.en Deukalion en pyrrha tooneelstuk .
11412: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - PoŽzie, derde en vierde deel. Derde deel: blz. 1 - 111. (1803) en Vierde deel: blz. 113 - 228 blz.(1807)
50890: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - PoŽzie, tweede deel
16314: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Vermaking.
19866: BILFINGERI, G.B. - Ill. viri Georgii Bernhardi Bilfingeri Dilucidationes de Deo anima mundo et generalibus rerum adfectionibus contractś. Cum variis luculentis accessionibus in usum studiosś iuventutis ex lectionibus academicis edidit I.V.S. P.P.T.
50899: BILFINGERI, G.B. - Ill. viri Georgii Bernhardi Bilfingeri Dilucidationes de Deo anima mundo et generalibus rerum adfectionibus contractś. Cum variis luculentis accessionibus in usum studiosś iuventutis ex lectionibus academicis edidit I.V.S. P.P.T.
74006: MYERS BILL - Als het laatste blad valt
71377: WATTERSON BILL - The authoritive Calvin and Hobbes
71372: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes enfin seuls tome 13
71371: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes on est fait comme des rats tome 14
71370: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes va jouer dans le mixer tome 14
71368: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes en avant tete de thon tome 2
71369: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes va jouer dans le mixer tome 14
71365: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes faites place Š Hżperman tome 16
71366: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes adieu, monde cruel tome 1
71350: WATTERSON BILL - The esstential Calvin and Hobbes foreword by Charles M. Schulz include cartoons from Calvin and Hobbes and Somtehing Under the Is Drooling
61448: MYERS BILL - Soul tracker
70655: BINDBERGEN E.J. VAN - Peter Brons geillustreerd door Jan Veenendaal
45300: BING, VALENTYN + UBERFELDT, JAN BRAET VON UBERFELDT - Regional costumes of the netherlands Drawn from Life.. Valentyn bing and Braet von ueberfeldt
24114: BINGMAN, A. - Ongewenst bezoek. Kamerstukje in ťťn bedrijf. Voor 2 dames en 1 heer.
50901: BINGMAN, A. - Ongewenst bezoek. Kamerstukje in ťťn bedrijf. Voor 2 dames en 1 heer.
56504: HERDER DE H. LITH VAN H.A. BINK A.J.J. - Trams En Tramlijnen Stoomtrams in Het Centrum Van Nederland
71812: BINNERTS, A., (RED.) - Doopsgezind jaarboekje.voor 1906 met foto Matthias van GEUS
71813: BINNERTS, A., (RED.) - Doopsgezind jaarboekje. 1938 38e jaargang met 4 foto,s
50902: BINNEVELD,J,M,W. - Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. 1e druk
50903: BINNING, HUGH (1627-'53) - Ettelijke gronden van de Christelijke religie. Duidelijk aangewezen en vooral op de praktijk toegepast door mr. H. Binning. Vertaald door Jacobus Koelman. Herzien en in de huidige spelling gebracht door J. van der Haar.
73379: BINNING, HUGH (1627-'53)SD - De ware gemeenschap met God en de geloovigen, gegrond in de verzoening van Jezus Christus, in XXXIII predikatiŽn, over 1 Joh. I: 1-10 en II: 1-3; alsmede de Rotssteen, Wiens werk volkomen is, over Deut. XXXII: 4,5; ook nog de dierbaarheid van Gods nabijheid, uit Ps. LXXIII: 28, door mr. Hugo Binning, in leven dienaar des H. Evangelis te Goran, in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door Jacobus Koelman, in leven leeraar der gemeente te Sluis in Vlaanderen. Met eene voorrede over de opregte liefde tot den Heere Jezus; vermeerderd met geestelijke gezangen, tot roem der vrije genade.
4685: BINNING, HUGH (1627-'53) - Ettelyke gronden van de Christelyke religie, klaarlyck geopent, en sonderling tot de practijck gebracht. Vertaelt door Jacobus Koelman, leraer der Gemeynte van Sluys in Vlaenderen. Den tweeden druck.
31912: BINNING, HUGO (1627-'53) - Ettelijke gronden Van de Christelijke religie, Klaarlijk geopent, en zonderling tot de Praktijk overgebragt Door Mr. Hugo Binning: In zyn leven Dienaar des Euangeliums tot Goven in Schotland. Vertaalt en ToegeŽigent Aan de Studenten der H. Godgeleerdheid op Neerlands Hooge Schoolen, door Jacobus Koelman. In zyn leven, Leeraar der Gemeente van Sluys in Vlaanderen. Met eene Levens eschryvinge van den Autheur. Waar agter twee Brieven gevoegt zyn: de eerste, over der Vromen wandel met, en onkennise omtrent God. En de andere, over de ongestalte van Neerlands Kerk. Vierde Druk.
50912: BINNING, HUGO (1627-'53) - Ettelijke gronden der christelijke religie, klaarlijk geopent en zonderling tot de praktijk gebragt, in XXV PredikatiŽn; door mr. Hugo Binning: In leven Dienaar des H. Evangelies te Govan in Schotland. Uit het engelsch vertaald door Jacobus Koelman, (...) Vermeerderd met het leven en sterven van Mr. H. Binning. (...)
50913: BINNING, HUGO (1627-'53) - Ettelijke gronden Van de Christelijke religie, Klaarlijk geopent, en zonderling tot de Praktijk overgebragt Door Mr. Hugo Binning: In zyn leven Dienaar des Euangeliums tot Goven in Schotland. Vertaalt en ToegeŽigent Aan de Studenten der H. Godgeleerdheid op Neerlands Hooge Schoolen, door Jacobus Koelman. In zyn leven, Leeraar der Gemeente van Sluys in Vlaanderen. Met eene Levens eschryvinge van den Autheur. Waar agter twee Brieven gevoegt zyn: de eerste, over der Vromen wandel met, en onkennise omtrent God. En de andere, over de ongestalte van Neerlands Kerk. Vierde Druk.
48966: BINNING, HUGH (1627-'53) - Des zondaars heyligdom. Of ontdekking van de heerlijke privilegien, aangeboden aan de boetvaerdige en gelovigen, onder 't Euangelium, in veertig predikatien over Rom. VIII. vers 1 tot 15. Door mr. Hugo Binning; en uit het Engelsch in't Nederlands vertaalt, door Jacobus Koelman, dienaar des H. Evangeliums. Opnieuw uitgegeven onder toezigtvan J Nieuwland met een voorwoord van J W Felix
50910: BINNING, HUGH (1627-'53) - De vernederinge des herte, voorgesteld in twaalf boet-predikatiŽn, gedaan bij verscheide plechtige gelegentheden. Uit het Engels vertaalt door Jan Ross.
40009: BINNING, HUGO (1627-'53) - Ettelijke gronden der christelijke religie, klaarlijk geopent en zonderling tot de praktijk gebragt, in XXV PredikatiŽn; door mr. Hugo Binning: In leven Dienaar des H. Evangelies te Govan in Schotland. Uit het engelsch vertaald door Jacobus Koelman, (...) Vermeerderd met het leven en sterven van Mr. H. Binning. (...)
38808: BINNING, HUGH (1627-'53) - De vernederinge des herte, voorgesteld in twaalf boet-predikatiŽn, gedaan bij verscheide plechtige gelegentheden. Uit het Engels vertaalt door Jan Ross.
50904: BINNING, HUGH (1627-'53) - Ettelyke gronden van de Christelyke religie, klaarlyck geopent, en sonderling tot de practijck gebracht. Vertaelt door Jacobus Koelman, leraer der Gemeynte van Sluys in Vlaenderen. Den tweeden druck.
50911: BINNING, HUGH (1627-'53) - Ettelyke gronden van de Christelyke religie, klaarlyck geopent, en sonderling tot de practijck gebracht. Vertaelt door Jacobus Koelman, leraer der Gemeynte van Sluys in Vlaenderen. Den tweeden druck.
22209: BINNING, HUGO (1627-'53) - De vernedering des harten, in XII PredikatiŽn, gedaan bij onderscheidene plegtige gelegenheden, Door (...), Uit het Engelsch vertaald door Jan Ross. (...) Nieuwe Uitgave, Met een voorwoord door J. Beijer, Herder en Leraar te Leeuwarden.
50907: BINNING, HUGH (1627-'53) - De vernederinge des herte, voorgesteld in twaalf boet-predikatiŽn, gedaan bij verscheide plechtige gelegentheden. Uit het Engels vertaalt door Jan Ross.
50908: BINNING, HUGH (1627-'53) - Des zondaars heyligdom of ontdekking van de heerlijke privilegien, aangeboden aan de boetvaardigen en geloovigen, onder het Evangelie. In XL predikatien over Rom 8: 1-15. Door mr. Hugo Binning; in leven dienaar des H. Evangelies te Govan, Schotland. Uit het Engelsch door Jakobus Koelman, in leven leeraar der gemeente te Sluys en Vlaanderen. Met eene aanprijzende voorrede van den hoog-eerwaarde heer M. Leydecker, in leven professor der H. Godgeleerdheid op de Hoogeschool te Utrecht. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
13552: BINNING, HUGH (1627-'53) - De vernederinge des herte, voorgesteld in twaalf boet-predikatiŽn, gedaan bij verscheide plechtige gelegentheden. Uit het Engels vertaalt door Jan Ross.
38400: BINNING, HUGO (1627-'53) - Keurstoffen eerste en tweede bundel, .vertaald door C B van Woerden Sr Zeist met levenschets
50914: BINNING, HUGO (1627-'53) - Ettelijke gronden Van de Christelijke religie, Klaarlijk geopent, en zonderling tot de Praktijk overgebragt Door Mr. Hugo Binning: In zyn leven Dienaar des Euangeliums tot Goven in Schotland. Vertaalt en ToegeŽigent Aan de Studenten der H. Godgeleerdheid op Neerlands Hooge Schoolen, door Jacobus Koelman. In zyn leven, Leeraar der Gemeente van Sluys in Vlaanderen. Met eene Levens eschryvinge van den Autheur. Waar agter twee Brieven gevoegt zyn: de eerste, over der Vromen wandel met, en onkennise omtrent God. En de andere, over de ongestalte van Neerlands Kerk. Vierde Druk.
50909: BINNING, HUGH (1627-'53) - Des zondaars heyligdom. Of ontdekking van de heerlijke privilegien, aangeboden aan de boetvaerdige en gelovigen, onder 't Euangelium, in veertig predikatien over Rom. VIII. vers 1 tot 15. Door mr. Hugo Binning; en uit het Engelsch in't Nederlands vertaalt, door Jacobus Koelman, dienaar des H. Evangeliums. Opnieuw uitgegeven onder toezigtvan J Nieuwland met een voorwoord van J W Felix
50915: BINNING, HUGO (1627-'53) - De ware gemeenschap met Godt en de geloovigen, gegrondt in de verzoeninge van Jezu Christi. Voorgestelt in eltlyke predikatien over: 1 Johannes 1 en 1 Joh. 2 vs 1,2,3. Als mede de Rotssteen wiens werk volkomen is;Voorgestelt uyt Deuteronomium 32 vs. 4, 5. Dan nog de Dierbaarheyd van Gods nabyheyd, Voorgestelt uyt Psalm 73 vs 28. (...) Uyt het Engels vertaalt, en met een Voorrede over de ware Merktekenen, der liefde tot Jezus, vereert door Jacobus Koelman. (...) Vermeerdert met geestelyke gezangen, tot Roem der Vrije Genaade.
50916: BINNING, MR. HUGO - Keurstoffen eerste .vertaald door C B van Woerden Sr Zeist met levenschets
50905: BINNING, HUGH (1627-'53) - Keurstoffen. Eerste en tweede bundel practicale predicatiŽn. met korte levensschets van de vertaler C B van Woerden sr te Zeist
49190: BINSBERGEN, E. J. VAN - Peter Brons. GeÔllustreerd door Jaap Veenendaal. Serie Neerlands jeugdbibliotheek.
44247: BINSBERGEN, NOL - UIT NEERLANDS VOGELLEVEN. Met 88 groote kunstdruk-illustr. Naar foto's van den schrijver. Voorwoord: Dr.Jac.P. Thijsse
46626: BINZENZ VON EBERN, P. - Neue Festreden fŁr zwen Jahre von P. Binzenz von Ebern, kapuziner und prediger am hof, auch am Etiste neumunster in Wirzburg. Zwente verbesserte Auflage mit erlaubnik der Obern.
50926: BISON, S. - Bochel Hannes. Herschreven door Meta Bison. Tweede druk.
50928: BISON, S. - Wat de zee aanspoelde een verhaal voor onze kinderen
37095: BISON, S. - Uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Een verhaal uit de donkere dagen van den patriottentijd.
50923: BISON, S. - Uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Een verhaal uit de donkere dagen van den patriottentijd.
50927: BISON, S. - Uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Een verhaal uit de donkere dagen van den patriottentijd.
28845: BISON, S. - Bochel Hannes. Herschreven door Meta Bison. Tweede druk.
50924: BISON, S. - Dienende liefde
50925: BISON, S. - Door God geleid. Een verhaal uit den tijd der Fransche
55727: GROOTHEEST VAN A C EN BISSCHOP R (RED) - Geschiedenis van Veenendaal deel 2 Historisch overzicht over de geschiedenis over Veenendaal zoals Ruimtelijke omgeving- Bestuur - Economie - religie.cultuur en maatschappij
39807: BISSCHOP, DR. R. - Een tweeling zelfstandig. Stichts en Gelders Veenendaal in de Bataafse-Franse tijd. 1795-1813.
9584: BISSCHOP, R. (E.A) - Het veen, de veenraden en het Veenraadschap. De historische wortels van de gemeente Veenendaal, toegelicht aan de hand van oude teksten 1546-1847.
45934: GROOTHEEST VAN A C EN BISSCHOP R (RED) - Geschiedenis van Veenendaal deel 2 Historisch overzicht over de geschiedenis over Veenendaal zoals Ruimtelijke omgeving- Bestuur - Economie - religie.cultuur en maatschappij
47074: BISSCHOP, R - Sions Vorste en volk HEt tweede-IsraŽlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750
45714: BISSCHOP . W. - De slag bij Heiligelee 1568 voorlezeing gehouden op 23 april 1868 in de voorjaars vergadering van het friesch genootschap voor geschied oudheid en taalkunde.
27297: BISSCHOP, W. - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18de eeuw. Door dr. W. Bisschop, lid van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en wetenschappen, van de Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leiden, van het Provinciaal Friesch Genootschap, leeraar in de Hollandsche taal, letterkunde en Geschiedenis aan het Gymnasium te Dordrecht. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsche genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
50929: BISSCHOP . W. - De slag bij Heiligelee 1568 voorlezeing gehouden op 23 april 1868 in de voorjaars vergadering van het friesch genootschap voor geschied oudheid en taalkunde.
50934: BISSCHOP, W. - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18de eeuw. Door dr. W. Bisschop, lid van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en wetenschappen, van de Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leiden, van het Provinciaal Friesch Genootschap, leeraar in de Hollandsche taal, letterkunde en Geschiedenis aan het Gymnasium te Dordrecht. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsche genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
14832: BISSCHOP, DRS. R. E.A. (REDACTIECOMMSSIE) - In uw hand gegeven. 1917-1992. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Politiek in Veenendaal.
5905: BISSCHOP, R. (E.A)VND - Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŽlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. Proefschrift.
50932: BISSCHOP, R - Sions Vorste en volk HEt tweede-IsraŽlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750
50933: BISSCHOP, R. (E.A)VND - Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŽlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. Proefschrift.
50931: BISSCHOP, DRS. R. E.A. (REDACTIECOMMSSIE) - In uw hand gegeven. 1917-1992. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Politiek in Veenendaal.
50935: BITTRICH, MAR - Der Schwarzwald. Mit 52 Abbildungen, darunter 4 farbigen und einer Karte.
50936: BLAAJER, JOHAN / FEDDER, HENK - Hotel "Welgelegen".
33107: BLAAK, DS. W. H. PRED OUD GERF GEM IN NED. - Toespraken gehouden bij de begrafenis van ds. W.H. Blaak. Door E. du Marchie v. Voorthuysen, M. A. Mieras, J. v.d. Poel, B. Toes, H. Wiltink, A. v. Cuylenborg. Met een voorwoord van ds. C. v.d. Gruiter.
22360: BLAAK, DS. W. H. - .Dank en bevestigingsdienst te Rotterdam 22 november 1950
1748: BLAAK, DS. W. H. - Afscheidspredikatie en dankstond. Gehouden op 16 dec. '46 in de kerk der Oud-Geref. Gem. te 's-Gravenhage.
1088: BLAAK, DS. W. H. PRED OUD GERF GEM IN NED - Toespraken gehouden bij de begrafenis van ds. W.H. Blaak. Door E. du Marchie v. Voorthuysen, M. A. Mieras, J. v.d. Poel, B. Toes, H. Wiltink, A. v. Cuylenborg. Met een voorwoord van ds. C. v.d. Gruiter.
8589: BLAAUW, HENRIETTE - Onder onsjes. Een verzameling verhalen, versjes, spelletjes, raadsels, knutselwerkjes, enz., enz.
72093: BLAAUW, HENRIňTTE (BIJEENGEBRACHT EN BEWERKT DOOR) - Voor zomer en winter : een verzameling verhalen, sprookjes, versjes, rijmpjes, kunstjes, knutselwerkjes, raadsels, handwerkjes, schaduwbeelden, spelletjes, enz, enz. Kruip door, sluip door illustraties van M Morris 1e dr.
50943: BLAAUW, HENRIňTTE - Een verzameling Verhalen, Versjes, Kunstjes, Raadsels, Knutselwerkjes, Spelletjes enz. enz. GeÔllustreerd door M. Morrist
44923: WESTERBEKE JOH MIDDELBURG (BLAAUWENDRAAD J PROF.DR.IR. - Uw Gangen zo vol roem en EEr de verkondiging en beleving van Gods Woord een reaktie op het is ingewikkeld geworden vanprof.dr.ir. J B;lauuwendraad
20036: BLAAUWENDRAAD, DR. IR. J. - Het is ingewikkeld geworden. Pleidooi voor gewoon Gereformeerd. . 2e druk
34189: BLAAUWENDRAAD, DR. IR. J. - De leer tegen het licht. Belofte en verbond in Woord en Reformatie. (de leer der Geefoormeerde Gemeente getoets Tweede druk.
72094: BLACKER, IRWIN R. EN GORDON ECKHOLM - Cortťs en de ondergang der Azteken. met illustraties
50946: BLACKSTOCK, TERRI - Eigen rechter. roman. Vertaald door P.J. de Gier
72801: BLACKWALL, M.A. - The sacred classics defended and illustrated : or, an essay humbly offer'd towards proving the purity, propriety, and true eloquence of the writers of the New Testament. In two parts. . volume 1
70195: BLAIR, HUGO - Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, uit het engels vertaald door HERM BOSSCHA tweede vermeerderde en verbeterde druk
50950: BLANCHARD, JOHN - Waar was Gods op 11 september?
70146: PIERRE BLANCHARD - Mythologie de la jeunesse ouvrage elementaire par demandes et par reponses divise en 7 parties :
50951: BLANCHARD, JOHN - De boom en zjin vruchten. De brief van Jakobus uitgelegd Jakobus 1 - 2. deel 1
70220: BLANKAART, A., VLIET, P. VAN DER - Wolff en Deken's brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de reformatorische verlichting.
46418: BLANKENSTEIN, M. VAN, EN L. COHEN - Het jaar 1934Wereldgeschiedenis
46419: BLANKENSTEIN, M. VAN, EN L. COHEN - Het jaar 1936Wereldgeschiedenis
41372: BLANKENSTEIN J C - Boekbinden - Papierverwerking- Cartonnage ect uitgegeven voor Stichting Graphilex te Mijdrechtk
50952: BLANKENSTEIN, M. VAN, EN L. COHEN - Het jaar 1934Wereldgeschiedenis
69723: BLASER, E. MARIA (HRSG.) - Die Alte Schweiz. Stadtbilder Baukunst und Handwerk. Hrsg. von E. Maria Blaser, eingeleitet von Arthur Weese.
15970: BLASS, FRIEDRICH - Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch.
50954: BLASS, FRIEDRICH/ DEBRUNNER, ALBERT - Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Bearbeitet von Friedrich Rehkopf. 14., vŲllig neubearbeitete und erweiterte Auflage.
50956: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedkundig onderzoek naar den waldenzischen oorsprong van de Nederlandse doopsgezinden, door S. Blaupot Ten Cate.
37741: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedkundig onderzoek naar den waldenzischen oorsprong van de Nederlandse doopsgezinden, door S. Blaupot Ten Cate.
50955: BLAUPOT TEN CATE , S. - Geschiedenis der Doopsgezinden. In Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. Van derzelver ontstaan tot op dezen tijd, uitoorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt. In 2 delen. Met uitslaande kaart van Nederland in 1847.
50958: BLEEKER, G.H.; MARWITZ, H - Schoolatlas voor bijbelsche geschiedenis in kaarten en platen (8e druk) , geillustreerd met kaarten en platen..
9287: BLEEKER, DR. L. H. K. - Over inhoud en oorsprong van IsraŽls heilsverwachting. Rede. Uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der rijksuniversiteit te Groningen, den 19den september 1921.
73808: HOLY BIBLE MET OPDRACHJT WIM VERVLOET EN EDNA BLEEKER - self pronouncing edition The Holy Bible Containing the Old and New Testaments ; Authorised KingJames Version Met opdravhjt Wim Vervloet en Edna Bleeker
50957: BLEEKER, DR. L. H. K. - Over inhoud en oorsprong van IsraŽls heilsverwachting. Rede. Uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der rijksuniversiteit te Groningen, den 19den september 1921.
50961: BLEI, DR. KAREL - De charismatische beweging - hoofdstuk 4, 5 en 6 - serie wegwijs - Uitgave van Lektuurfonds C. G. O.
30599: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Twee kleine zwervers. Met illustraties van Tiny van Asselt. tweede druk
50962: BLEI, K. - De onfeilbaarheid van de kerk
50963: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Ouwe Toon en zijn vriendje. Met illustraties van Tiny van Asselt. 2e druk.
50964: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Twee kleine zwervers. Met illustraties van Tiny van Asselt. tweede druk
12580: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Ouwe Toon en zijn vriendje. Met illustraties van Tiny van Asselt. 2e druk.
9417: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische gestalte van de psalmen. De koning komt. 3 delen.
48129: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en liturgische gestalte van de Psalmen. De Lofzang 1 -. De 'Hallel'-psalmen 113-118. 80 (16) blz. .
24365: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en liturgische gestalte van de Psalmen. De Lofzang 1 -. De 'Hallel'-psalmen 113-118. 80 (16) blz. II de liederen van opgang de psalmen 12--134: 129 (32) blz.en 3 de koning komtb de psalmen 90-1--==124-(36) blz
50965: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische gestalte van de psalmen. De koning komt. 3 delen.
50966: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en liturgische gestalte van de Psalmen. De Lofzang 1 -. De 'Hallel'-psalmen 113-118. 80 (16) blz. II de liederen van opgang de psalmen 12--134: 129 (32) blz.en 3 de koning komtb de psalmen 90-1--==124-(36) blz
50967: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en liturgische gestalte van de Psalmen. De Lofzang 1 -. De 'Hallel'-psalmen 113-118. 80 (16) blz. .
8561: BLEKKINK, E.J. - Kees Huisman. Serie voor rakkers en bengels. geillustreerd Tweede druk.
50968: BLEKKINK, E.J. - Kees Huisman. Serie voor rakkers en bengels. geillustreerd Tweede druk.
28076: BLENK, C. - Kerk- en wereldgeschiedenis van de 20e eeuw.
21169: BLENK, C. - Kerk-en wereld-geschiedenis van de 20e eeuw.
50970: BLENK, C. - Kerk- en wereldgeschiedenis van de 20e eeuw.
1089: BLIEKENDAAL, J. W. (GEB. 1840) - Bekeringsweg.
39652: BLIJDORP, JAN WILLEM - Vlucht in veilige handen
48948: BLIJDORP, JANWILLEM - De wraak van de bendeleider. Ontwerptekeninge en ill.: Hans Ellens Omslagontwerp: Wim Smalen.
72525: BLIJDORP, JAN WILLEM - De lange weg
71338: BLIJDORP, JANWILLEM - Kunstroof in Parijs
50981: BLIJDORP, JANWILLEM - Kunstroof in Parijs - De drie avonturiers - deel 4 2e herziene druk
50983: BLIJDORP, JANWILLEM - Gijzeling in de jungle
50974: BLIJDORP, JAN WILLEM - Vlucht in veilige handen
50976: BLIJDORP, JANWILLEM - Als opgejaagd wild
50980: BLIJDORP, JANWILLEM - Terreur aan de Moezel - De drie avonturiers - deel 3 3e druk
50979: BLIJDORP, JANWILLEM - Wind in de zeilen - De drie avonturiers - deel 2 2e druk
45339: BLIJSTRA,R. - Haarlem:heel oud,heel nieuw. De Haarlemmerhout/Architectuur in de 19e eeuw/Architectuur in de eertse helft van de 20e eeuw/Architectuur na de 2e W.O./etc.
50984: BLIJSTRA,R. - Haarlem:heel oud,heel nieuw. De Haarlemmerhout/Architectuur in de 19e eeuw/Architectuur in de eertse helft van de 20e eeuw/Architectuur na de 2e W.O./etc.
16558: BLINK, DR. H. - Nederland en zijne bewoners. Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland. Met kaarten en afbeeldingen.
8577: BLINK, T. VAN DEN - Op zonnige wegen. 4. Een viertal leesboeken ten behoeve van de hoogste klassen van scholen voor M.U.L.O.,de voorbereidende en laagste klassen van kweek-,normaal en hoogere burgerscholen en andere inrichtingen voor voortgezet onderwijs. Met teekeningen van Louis Raemaekers. Vierde druk.
50989: BLINK, T. VAN DEN - Op zonnige wegen.3 - leesboek voor de hoogste drie leerjaren der lagere school - Met teekeningen van H. Meyer - nieuwe uitgave, verzorgd door Gilles van Hees - derde deeltje 8e druk.
50986: BLINK, DR. H. - Nederland en zijne bewoners. Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland. Met kaarten en afbeeldingen.
50988: BLINK, T. VAN DEN - Op zonnige wegen.3leesboeken ten behoeve van de hoogste klassen van scholen voor M.U.L.O.,de voorbereidende en laagste klassen van kweek- normaal en hoogere burgerscholen en andere inrichtingen voor voortgezet onderwijs. Met teekeningen van Louis Raemaekers. derde deeltje 8e druk.
50991: BLOED, DRS. A. & MUR, DR. L.R. & SOEST, H.W. VAN - Van wildernis tot Ronde Venen; Grepen uit de geschiedenis van Wilnis
74715: AUGUSTINUS. BEWERKT DOOR C. BLOEMEN - Enchiridion. Handleiding voor Laurentius over de deugden van geloof, hoop en liefde. Bewerkt door C. BLOEMEN.
41590: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje springt in de bres. Vierde druk.
41591: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje wordt nummer zeven. Vierde druk.
41592: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje Mertens. Vijfde druk.
34538: BLOEMEN, ANNEKE - Polly draagt een zonnehoed. 3e druk.
50992: BLOEMEN, ANNEKE - Polly draagt een zonnehoed. 3e druk.
50995: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje springt in de bres. Vierde druk.
50996: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje Mertens. Vijfde druk.
50993: BLOEMEN, ANNEKE - Merel brengt geluk. Met tekeningen van Jan Kothuis.
45619: BLOEMENDAAL, G. / SYPKENS, W.H.S. (O.R.V.), - WETENSCHAPPELIJK GENOOTSCHAP VOOR GOEREE EN OVERFLAKKEE. Gebroken Dijken. Goeree-Overflakkee en de ramp van 1 Februari 1953. Middelharnis, Flakkeesche Drukkerij,z.j.136p.; 199 foto's. Fraai.
49220: BLOEMINK, F. H. N - Nieuwe oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs. Met platen van Sijtje Aafjes, B. Midderigh-Bokhorst, Irmagard wille e.a. Vierde leerjaar Dertiende druk spelling 1955
49219: BLOEMINK, F. H. N - Oogst. Vier voorlopertjes A-B-C-D Voor 't voortgezet leesonderwijs. Met platen v. Rie Cramer B. Midderigh-Bokhorst, Bas van der veer e.a. Tweede of begin derde leerjaar twaalfde druk.
50997: BLOEMINK, F. H. N - Oogst. Vier voorlopertjes A-B-C-D Voor 't voortgezet leesonderwijs. Met platen v. Rie Cramer B. Midderigh-Bokhorst, Bas van der veer e.a. Tweede of begin derde leerjaar twaalfde druk.
50999: BLOEMINK, F.H. - Ik kan al lezen. Met gekleurde plaatjes
51004: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 6.
51001: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 2.
51003: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 1.
51000: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Voor ;t voortgezet onderwijs. tweede leerjaar B.
51005: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 4.
51002: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 5.
51006: BLOGG S.E. - Israelitisches Andachtsbuch bei Krankheitsfšllen, in einem Sterbehause und beim Besuche der Gršber von Verwandten, zugleich Gebršuche, Vorschriften und Gebete mit hebršischen Texte und deutscher Uebersetzung enthaltend. / Siebente verbesserte Auflage, durchgesehen von Dr. S. Kayserling
19782: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De verborgenheid der ongerechtigheid. Rede, uitgesproken den 14en febr. 1939, op den vooravond van de 9e bondsvergadering. Zoomede een op den bondsdag gehouden referaat getiteld: "Stof en methode".
36478: BLOIS, DS. A. DE - De hoogste wetenschap.
31277: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De Hoogste Wetenschap Herdenkingspredikatie uitgesproken 11 april 1948 ter gelegenheid van zijn 25-jarige Ambtsbediening.
31278: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - Afscheid Gouda en Intrede Rotterdam Predikaties.
22563: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De Hoogste Wetenschap Herdenkingspredikatie uitgesproken 11 april 1948 ter gelegenheid van zijn 25-jarige Ambtsbediening.
51007: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De verborgenheid der ongerechtigheid. Rede, uitgesproken den 14en febr. 1939, op den vooravond van de 9e bondsvergadering. Zoomede een op den bondsdag gehouden referaat getiteld: "Stof en methode".
51009: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De Hoogste Wetenschap Herdenkingspredikatie uitgesproken 11 april 1948 ter gelegenheid van zijn 25-jarige Ambtsbediening.
51008: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - Afscheid en Intrede Predikaties.
51010: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De Hoogste Wetenschap Herdenkingspredikatie uitgesproken 11 april 1948 ter gelegenheid van zijn 25-jarige Ambtsbediening.
51011: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - Afscheid Gouda en Intrede Rotterdam Predikaties.
51012: BLOIS, DS. A. DE - De hoogste wetenschap.
1090: BLOK, L. - Leven door de Geest. Hoofdlijnen in de Bijbelse prediking.
14150: BLOK P E.A - Het Woord overal gepredikt. Acht artikelen met betrekking tot roeping en taak der kerk en 52 meditaties uit het zendingsblad "Paulus" van de Gereformeerde Gemeenten vanaf 1954 t/m 1986.
1091: BLOK, L. - De eerste en de laatste. Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering.
31721: BLOK, DS. P DS H RIJKSEN. (PREDIKANTEN DER GEREF. GEM. E.A. - In het leerhuis, verklaring van de H. Catechismus door 14 predikanten.
51031: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Manna voor de Sabbat. Wekelijkse meditaties.
5811: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Honderd jaar evangelie-verkondiging. Intree-predikatie door ds. W. C. Huizer en herdenkingspredikatie door ds. P. Blok. Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan der Gereformeerde Gemeente te Dirksland.
48574: BLOK, M - Hoedanig is uw leven? Afscheidspredikatie over Jac 4 : 13-15 Van wijlen Ds M. Blok een profijtelijke zielsopwekking in een zeer donker Nacht predikatie over psalm 62 : 6 en 7 Door Ds. L Rijksen Uitgesproken te rRijssen Op zondag 29 Januari 1961
47537: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Hoort naar IsraŽl uw vader
48183: BLOK, C - Doolhof of museum een leidraad voor de museumbezoeker
45903: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Voorbereiding tot de sabbath 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond.
44734: BLOK, HANNA & DEVORAH HERSCH. - Bibliografie over het Jodendom en IsraŽl voor het Nederlands taalgebied.
41653: BLOK, DS. P., HETEREN, DS. A. VAN., JONG, DS. TJ. DE., MALLAN, DS. F. (REDACTIE) - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten.
51018: BLOK, DS. L. - De Eerste en de Laatse - Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering 7e druk
51021: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Hoedanig is uw leven? Afscheidspredikatie over Jac. 4:13-15 van wijlen Ds. M. Blok uitgesproken te Rijssen op oudejaarsavond 1960. Verslag en toespraken van de rouwdienst en begrafenis van Ds. M. Blok in leven predikant der Gereformeerde Gemeente. een profijtelijke zielopwekking in een zeer donkere nacht. Predikatie over Psalm 62 : 6 en 7 door Ds. L. Rijksen uitgesproken te
40952: BLOK, M.C. - Jonathan
40209: BLOK, DS P. - Baruchs genadeleven. Tijdrede.
1092: BLOK,M PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN. - Van kracht tot kracht. 52 wekelijkse meditaties van ds. M. Blok, predikant der Gereformeerde Gemeenten. Met een voorwoord van ds. P. Blok.
30826: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Het geloofsleven van Ruth. 26 preken. 2e druk
74573: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) -
34121: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Voorbereiding tot de sabbath 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond.
64716: RUIT A DIRKSLAND EN JACQUES H ROTTERDAM DS P BLOK - De zangers aan de oevers van de glazen zee met voor woord van Ds P Blok
39850: BLOK M PRED GERF GEM RIJSSEN DOOR KRANENDONK, W.B. - Leven en werk van Ds. M. Blok
26970: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Hoedanig is uw leven? Afscheidspredikatie over Jac. 4:13-15 van wijlen Ds. M. Blok uitgesproken te Rijssen op oudejaarsavond 1960. Verslag en toespraken van de rouwdienst en begrafenis van Ds. M. Blok in leven predikant der Gereformeerde Gemeente. een profijtelijke zielopwekking in een zeer donkere nacht. Predikatie over Psalm 62 : 6 en 7 door Ds. L. Rijksen uitgesproken te
26940: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Geschiedenis van een kerk. 100 jaar gereformeerde gemeente Dirksland.
23581: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Een handvol aren. Dagboek.
22363: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Intreepredikatie. Gehouden op 5 september 1956 in de gereformeerde gemeente Noorderkerk te Rijssen
51016: BLOK, C - Doolhof of museum een leidraad voor de museumbezoeker
51020: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Intreepredikatie. Gehouden op 5 september 1956 in de gereformeerde gemeente Noorderkerk te Rijssen
51027: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Een handvol aren. Dagboek.
51028: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Geschiedenis van een kerk. 100 jaar gereformeerde gemeente Dirksland.
51047: BLOK, P DS - Hoort naar IsraŽl uw vader
6012: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Door prof. dr. P.J. Blok. Derde herziene druk.
72406: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Een handvol aren. Dagboek.
24731: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Uit de opperzaal. deel 1 3e druk
51026: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Toespraken van Blok, Verkade, Catsbrug
48394: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord 2009 Bijbels dagboekdoor predikanten van de Gerformeerde Gemeenten
51036: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - EEUW uit eeuw In Oud en nieuwjaars prek tijden de eeuw wisseling
51037: BLOK, DS. P., HETEREN, DS. A. VAN., JONG, DS. TJ. DE., MALLAN, DS. F. (REDACTIE) - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten.
51048: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Door prof. dr. P.J. Blok. Derde herziene druk.
51049: BLOK, P.J. - Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
51015: BLOK P E.A - Het Woord overal gepredikt. Acht artikelen met betrekking tot roeping en taak der kerk en 52 meditaties uit het zendingsblad "Paulus" van de Gereformeerde Gemeenten vanaf 1954 t/m 1986.
51046: BLOK, M.C. - Jonathan
51041: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden ,.
51042: BLOK, HANNA & DEVORAH HERSCH. - Bibliografie over het Jodendom en IsraŽl voor het Nederlands taalgebied.
51043: BLOK, L. - Leven door de Geest. Hoofdlijnen in de Bijbelse prediking.
51044: BLOK, L. - De eerste en de laatste. Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering.
51045: BLOK, M - Hoedanig is uw leven? Afscheidspredikatie over Jac 4 : 13-15 Van wijlen Ds M. Blok een profijtelijke zielsopwekking in een zeer donker Nacht predikatie over psalm 62 : 6 en 7 Door Ds. L Rijksen Uitgesproken te rRijssen Op zondag 29 Januari 1961
51032: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Woestijklanken
51017: BLOK, DS P. - Baruchs genadeleven. Tijdrede.
51024: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Honderd jaar evangelie-verkondiging. Intree-predikatie door ds. W. C. Huizer en herdenkingspredikatie door ds. P. Blok. Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan der Gereformeerde Gemeente te Dirksland.
69506: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Genade en ere. Vijf predikaties door Ds. M. Blok in het leven predikant der Gereformeerde Gemeenten
51029: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Nalezing op de sabbat. Wekelijkse meditaties.
51030: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Voorbereiding tot de sabbath 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond.
51019: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Van kracht tot kracht. 52 wekelijkse meditaties van ds. M. Blok, predikant der Gereformeerde Gemeenten. Met een voorwoord van ds. P. Blok.
48392: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord Bijbels dagboekdoor predikanten van deGerformeerde Gemeenten
20019: BLOKHUIS, L.W.G. EN W. VAN VEELEN. - IsraŽl nog Gods volk?
51050: BLOKHUIS, G. D. D. - Heterogeniteit van mitochondriŽn in hersenweefsel - I.v.m. compartimentalisatie van glutaminezuur en glutamine
51051: BLOKHUIS, L.W.G. EN W. VAN VEELEN. - IsraŽl nog Gods volk?
35927: BLOKKER, WILH. - Mijn eigen leesboekjes. IIb een stapje verder. tiende druk.
74749: BLOKKER, J. E.A. - Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis Met schoolplaten van J.H. Isings,
51053: BLOKKER, W. (SAMENSTELLING) - Zonnestraaltjes. . Ill.: Feijter, Miep de. Gebonden in bedrukte papieren band. Met vier mooie gekleurde prenten van Miep de Feijter. Met bijdragen van Joh. Veenbaas, Elise Bronkhorst, N. van Wijk-Uges, Ella Vemor, P. Oreille. Serie: Om stil te luisteren, deel V
51054: BLOKKER, WILH. - Mijn eigen leesboekjes. IIb een stapje verder. tiende druk.
70622: BLOKZIJL, MAX - De wonderlijke avonturen van Jonas Leevend en z'n club met teekeningen van J.W. Bloem zw. tek
70623: BLOKZIJL, MAX - Hans Hedding en zijn wonderlijke secretaris of hoe een Hollandsche jongen in het buitenland beroemd werd. Met circa 100 teekeningen van Jordaan
51055: BLOKZIJL, M. - Landverraders!
51059: BLOM, A. V. D. / DONKERS AZN., J. J. - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam.
7126: BLOM, DS. G. - De kerk een wonder. Door tien predikanten der Christelijke Gereformeerde Kerken, onder redaktie van Ds. G. Blom.
72598: BLOM,J.C - TER WALVISVAART MET WILLEM SNEL
74675: BLOM-BLOKLAND,M E.A. - ALS DE KERK KON SPREKEN..1886-1986 een eeuw oud-katholieke kerk aan de voorstraat te Egmomd aan Zeegedenkboek
51060: BLOM, DS. G. - De kerk een wonder. Door tien predikanten der Christelijke Gereformeerde Kerken, onder redaktie van Ds. G. Blom.
51061: BLOM, L. S. PASTOR LOCI. - 10 eeuwen en meer het een en ander over aardenbug en zij st. baafs
15679: BLOM, A. V. D. / DONKERS AZN., J. J. - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam.
33299: BLOM, TRUDIE - Ga naar je eigen soort.
31621: BLOMBERG-ZEEMAN, W - Kerstfeest op het hofje. GeÔllustreerd door Willem Hardenberg.
34104: BLOMHERT, J. (1694-1738, HAAFTEN) - Nederland verhoogd door wonderen van Gods voorzienigheid onder het bestuur der Prinsen van Oranje Nassau. Vertoond bij gelegenheid der inhuldiging van Z. Hoogh. Will. Kar. Hendr. Friso, prins van Oranje en Nassau, enz. tot Stadhouder, Kapitein-Generaal en Admiraal van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen.
51067: BLONK, M. - n Anna sprak tot Hem nieuwe sprokkelhoutjes
22364: BLOOIS, K. DE - Het zeer moeilijk opvoedbare kind.
51068: BLOOIS, K. DE - Het zeer moeilijk opvoedbare kind.
51070: BLOOT, A.GORKUM - Het assurantiewezen beschouwd in het licht Gods Woord en de Christelijke leer 2e druk
71167: VALKEMA BLOUW J.P. IR. - in het diepst van de wildernis een boek van avontuur, met vele tekeningen van Jaap Veenendaal
46871: BLUME, F. - Geschichte der evangelischen Kirchenmusik, zweite neubearbeitete Auflage, herausgegeben unter Mitarbeit von Ludwig Finscher, Georg Feder, Adam Adrio und Walter Blankenburg
51072: BLUME, F. - Geschichte der evangelischen Kirchenmusik, zweite neubearbeitete Auflage, herausgegeben unter Mitarbeit von Ludwig Finscher, Georg Feder, Adam Adrio und Walter Blankenburg
51074: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Der Herr ist nahe! Andachten fŁr alle Tage des Jahres von Johann Christoph Blumhardt; ,
51075: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Reich Gottes.
51076: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - UND FEINE BOTFCJHAFT
45211: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Reich Gottes.
45225: BLUMHARDT, CHRISTOPH - bonder Nachfolge Jesu Christi. Vierte Auflage
45228: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Glauben bis ans Ende aus predigten und Andachten
44800: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Der Herr ist nahe! Andachten fŁr alle Tage des Jahres von Johann Christoph Blumhardt; ,
44801: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Reich Gottes.
44836: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - UND FEINE BOTFCJHAFT
44837: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - VLAMMENDE WOORDEN
44839: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - ein slibvon friedrich ein slib.
40490: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Versuch einer allgemeinen Missionsgeschichte der Kirche Christi / hrsg. von-- Annotatie: I. Die Missionsgeschichte der Kirche Christi im apostoloschen Zeitalter von ihrem Stiftungsstage an bis zum Tode des Apostels Johannes. 1828 II. 1. Missionsgeschichte der Kirche Christi vom Tode des Apostels Johannes bis auf Constantin den Grossen (100-324). 1829
51080: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Glauben bis ans Ende aus predigten und Andachten
51077: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - ein slibvon friedrich ein slib.
51078: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Reich Gottes.
51079: BLUMHARDT, CHRISTOPH - bonder Nachfolge Jesu Christi. Vierte Auflage
51073: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Versuch einer allgemeinen Missionsgeschichte der Kirche Christi / hrsg. von-- Annotatie: I. Die Missionsgeschichte der Kirche Christi im apostoloschen Zeitalter von ihrem Stiftungsstage an bis zum Tode des Apostels Johannes. 1828 II. 1. Missionsgeschichte der Kirche Christi vom Tode des Apostels Johannes bis auf Constantin den Grossen (100-324). 1829
51082: BLYTON, ENID - "De vijf" in een kampeerwagen Oorspronkelijke titiel: Five go off to camp. Voor Nederland bewerkt door: D.L. Uyt den Bogaard
51083: BLYTON, ENID. - "De Vijf"in de knel. Oorspronkelijke titel: Five get into trouble. Voor Nederland bewerkt door: D. L. Uyt den Bogaard
51084: BLYTON, EVID - The new big noddy book
55204: GLASIUS B SL;UIS-EWIJK 554 BLZGEERTRUIDENBERG - Geschiedenis der Christelijke Kerk en Godsdienst in de Nederlanden voor het vestigen der Hervorming
38655: BOBELDIJK, FELICIEN. - Een jeugd aan de Zaan Jeugdprentjes.
51085: BOCHOVE, RIEK VAN - Teleurstellingen en opbeuringen in het levenslot. Een boekje voor zieken.
41855: BOCHOW K.P. - DE fbi slaat toe
47246: BOCK, EUG. DE - Beknopte geschiedenis van de Nederlandse boekhandel
46634: BOCK, ELEONORE - Meine Augen haben dich geschaut Mystik in den Religionen der Welt
44333: BOCK C. E. PROF.DR. - Hand Atlas de Anotomie der Menschen nebt einem einen tabelllarischen Handbucheder Anatomie van prof dr C E Bock enthalt 28 fien illuminerte Abbildungen,namelich 4 Knochentaflen 1 Bandertafel, 3 Musklentafe;lh,10 fefassrafelh, 6 nervertafeln, 4 eingeweidetafelh.
51086: BOCK C. E. PROF.DR. - Hand Atlas de Anotomie der Menschen nebt einem einen tabelllarischen Handbucheder Anatomie van prof dr C E Bock enthalt 28 fien illuminerte Abbildungen,namelich 4 Knochentaflen 1 Bandertafel, 3 Musklentafe;lh,10 fefassrafelh, 6 nervertafeln, 4 eingeweidetafelh.
51088: BOCK, EUG. DE - Beknopte geschiedenis van de Nederlandse boekhandel
51087: BOCK, ELEONORE - Meine Augen haben dich geschaut Mystik in den Religionen der Welt
47549: BODAAN, GUALTERUS (1637-'84, VEERE- AMSTERDAM) - Leere der Waarheid die na de Godsaligheid is. In een Belydenis predikatie ontworpen; en nu schriftmatig uytgebreid, en vermeerdert door G. Bodaan, predikant tot Amsteldam.
70658: MARIE BODDAERT - Sturmfels geÔllustreerd door B. en J. Midderigh-Bokhorst
72348: BODDAERT, JORIS - Roterodamum: architectuur van vroeger in het Rotterdam van nu. : Afl. 51 t 100 Oorspr. verschenen in: De Havenloods/Het Zuiden 22-2-'91 t/m 6-1-'92
39635: BODDAERT, M. - Frans en het geheim. GeÔllustreerd door O. Geerling. 3e druk.
39073: BODDAERT, M. - Frans en het geheim. GeÔllustreerd door O. Geerling. 4e druk.
34556: BODDAERT, PIETER (1694-1760, MIDDELBURG) - Nagelaten Mengeldichten en levensbeschrijvinge van wylen de here mr. Pieter Boddaert. mitsgaders de Lykzangers op zyn ed overlyden
3420: BODDAERT, PIETER CORN. ZN. (1694-1760 MIDDELBURG) - Stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert Corn. zoon.
70624: BODDAERT, MARIE - De schipper van de Jacomina. 1813-1814..Eerste druk. GeÔllustreerd door Louis Raemaekers. Het verhaal speelt in de Franse tijd op Walcheren
51092: BODDAERT, PIETER CORN. ZN. (1694-1760 MIDDELBURG) - Stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert Corn. zoon.
51091: BODDAERT, MARIE - Naar het tooverslot van de witte vrouw ; geÔllustreerd door Ella Nieuwenhuis -, Eerder verschenen als feuilleton in: De Avondpost 13 oktober 1912-1 december 1912 80 pagina's
51090: BODDAERT, M. - Frans en het geheim. GeÔllustreerd door O. Geerling. 3e druk.
51093: BODDAERT, PIETER (1694-1760, MIDDELBURG) - Nagelaten Mengeldichten en levensbeschrijvinge van wylen de here mr. Pieter Boddaert. mitsgaders de Lykzangers op zyn ed overlyden
74304: BODE C. DE - Leer uw kind (methode voor het aanleren van de Heidelbergse Catechismus, deel 1)
73442: BAC A PRED GERF GEM BODEGRAVEN - de Dordtse leerregels
73500: VERHOEFF J GB HERV PREDTE BODEGRAVEN - een Woord tot allendie in de Nederl Hervormde kerk beliojdenis des geloofd hebben afgelegsd 4e druk
41950: BAC A PRED GERF GEM BODEGRAVEN - De Heidelbergse catechismus 2 dln
42722: BODEMANN, FRIEDRICH WILHELM. (RECTOR IN M‹NDER) - Evangelisches Concordienbuch oder die Symbolischen BŁcher der evangelisch-lutherischen Kirche. Mit geschichtligen Einleitungen und Anmerckungen.
51095: BODENHEIM, NELLY. - Het regent - Het zegent.
51096: BODENSTEDT, FRIEDRICH - Die Lieder des Mirza-Schaffy
66710: THOENE BODIE - uw rechterhand
1109: THOENE BODIE - uw rechterhand
51097: BODO HITZBLECK, K. - De man Hartfeld.
33401: BODO-HITZBLECK, KLAUS - De man Hartfeld.
28000: BODO HITZBLECK, K. - De man Hartfeld.
51098: BODO-HITZBLECK, KLAUS - De man Hartfeld.
32634: BOECK, P.F.J. (1697-1775, BRUSSEL) - Heylig leven, wondere deugden en schoone mirakelen van de Heylige Joanna de Valois, Koninginne van Vrankryck, Dochter van Ludovicus den XI. Suster van Carolus den VIII Huisvrouwe van Ludovicus den XII. Alle Koningen van Vranckryck: Fondateresse van het orden der Annuntiaten, Beminde Vriendinne van Jesus, en oprecht navolgster van Maria. In het getal van Godts Geluck-salige verklaert door onsen Alderheyligsten Vader Benedictus den XIV. Den 18. van Junius 1742. Uyt verscheydene Schryvers by-een vergadert door P.F.J. de Boeck, predikant der Minderbroeders tot Brussel.
51100: BOEDER, ANDRE - Door het oog van de naald. Het verhaal van Aurora, een Armeens meisje.
51101: BOEDER, ANDRE - Speurtocht naar het verleden
48946: BOEDER, ANDRE - Bart en Judith en het raadsel van nummer 5 omslag en illustraties van de auteur.
40925: BOEDER, ANDRE - Speurtocht naar het verleden
36139: BOEDER, ANDRE - Door het oog van de naald. Het verhaal van Aurora, een Armeens meisje.
51102: BOEDER, J.ENHUIZEN/EDE - Alreeds geweest. Kort overzicht van de aard en strekking van de gebeurtenissen in de Geref. Gem. in Ned. in 1953
28173: BOEDER, J.ENHUIZEN/EDE - Alreeds geweest. Kort overzicht van de aard en strekking van de gebeurtenissen in de Geref. Gem. in Ned. in 1953
22561: BOEDER. J. - Op weg naar een gereformeerde gezindte partij. Pleidooi voor het behoud van de SGP.
51103: BOEDER. J. - Op weg naar een gereformeerde gezindte partij. Pleidooi voor het behoud van de SGP.
51105: BOEHM, REV. JOHN PHILIP - Minutes and letters of the Coetus of the German Reformed Congegations in Pennsylvania
32278: BOEHMERI, HENNING - Ius Parochiale ad Fundamenta Genuina. Revocatum a spuriis principiis purgatum atque ita adornatum ut Ius Ecclesiasticum protestatium illustrare et usum modernum libri tretii dcretalium quoad praecipuas materias ostendere queat adiecto indice triplici et supplemento novo. Editio sexta auctior et emendatior.
51106: BOEHMERI, HENNING - Ius Parochiale ad Fundamenta Genuina. Revocatum a spuriis principiis purgatum atque ita adornatum ut Ius Ecclesiasticum protestatium illustrare et usum modernum libri tretii dcretalium quoad praecipuas materias ostendere queat adiecto indice triplici et supplemento novo. Editio sexta auctior et emendatior.
73245: BOEHN, MAX VON. - England im Achtzehnten Jahrhundert.
12131: APOCRIEFE BOEKEN - De boeken genoemd Apocriefe. Door last van de Hoog-Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereen. Nederl. Vroeger uitgegeven te Dordrecht bij Jacob en Pieter Keur.
51108: BOEKENWEEK DRIE NOVELLEN, 1939 - DRIE NOVELLEN" Coolen Antoon ,,Huwelijk"- Wit de Augusta ,,Liefde en geweld langs den barito"- WOude van der Johan ,,afgesloten balans geschenk ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 25 februari tot 4 maart 1939 met de zeldzame bruine opdruk,
51111: BOEKHOLT, DR. P. TH. F.M. - Gelderse historische reeks. Het lager onderwijs in Gelderland.1795-1858.
14517: BOEKHOLT, DR. P. TH. F.M. - Gelderse historische reeks. Het lager onderwijs in Gelderland.1795-1858.
70375: BOEKHOUT J. - VERANTWOORD BIJBEL GEBRUIK
13460: BOELE, A. J. - De Heere is uw Bewaarder. Een bundel bijdragen over de geschiedenis van het kerkelijk leven in Waarder.
73272: BOELE H. - Zonder kansel kon hij niet leven, De weg van H.F. Kohlbrugge langs vele kansels in Nederland
40906: BOELENS S.J., DR W.L - Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen. Die suche nach einem Abendmahlskonsens in der Evangelischen Kirche in Deutschland 1947-1957 und eine wŁrdigung aus Katholischer sicht.
51114: BOELENS S.J., DR W.L - Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen. Die suche nach einem Abendmahlskonsens in der Evangelischen Kirche in Deutschland 1947-1957 und eine wŁrdigung aus Katholischer sicht.
41613: BOENDER, GERT JAN - Het Messiaanse volk. De plaats van IsraŽl binnen een gereformeerd kader.
51115: BOENDER, GERT JAN - Het Messiaanse volk. De plaats van IsraŽl binnen een gereformeerd kader.
1943: BOENDERMAKER, J. P. - Tien jaar Lutherstudie in Nederland. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van kerkelijk hoogleraar vanwege het Evangelisch-Luthers Seminarium aan de Universiteit van Amsterdam op 13 oktober 1969.
47277: BOENDERMAKER, PROF. DR. P. - De Grote Catechismus door dr. Maarten Luther
51116: BOENDERMAKER, J. P. - Tien jaar Lutherstudie in Nederland. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van kerkelijk hoogleraar vanwege het Evangelisch-Luthers Seminarium aan de Universiteit van Amsterdam op 13 oktober 1969.
51117: BOENDERMAKER, J. P. - De Augsburgse confessie. opnieuw vertaald en toegelicht door J.P. Boendermaker.
51118: BOENDERMAKER, PROF. DR. P. - De Grote Catechismus door dr. Maarten Luther
1959: BOENDERMAKER, J. P. - De Augsburgse confessie. opnieuw vertaald en toegelicht door J.P. Boendermaker.
39187: BOER, J. DE - De verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvatting van de Nadere Reformatie. Proefschrift door Johannes de Boer.
47057: BOER, DE A.M - Het leven van Mozes, 10 preken deel 2
13467: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. Deel 1.2edruk
14499: BOER-OVERDUIN, G. - Jan Willem bouwt een vlot.
27217: BOER, GIJS PRED NED HERV HUIZEN/KATWIJK - Ik ben de Alpha. Preken en Bijbellezingen over Gen. 1. door G. de Boer. 1e druk.
72467: BOER DE A E DR - ZIJ aan Zij Pleidooi voor de een vrouwelijk anbr in de kerk
29398: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE)Z - Galaten.
43356: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - 1 Timotheus 1e druk
51172: BOER, G.HERV PRED - Hoop op God! Eerste prediking na ziekte gehouden op zondag 16 mei 1965 in de Nieuwe Kerk te Huizen. Afscheidpreek gehouden op zondag 20 juni 1965 in de Oude Kerk te Huizen. Intreepreek gehouden op zondag 27 juni 1965 in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee.
47181: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Op verkenning in het Nieuwe Testament. .
1137: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Onbegonnen werk? Pastorale handreiking ten dienste van de ouderling.
1136: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Met vreugde...Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad. 2e druk
7127: BOER, C. DEN - Aantekeningen bij het Oude Testament. Deel 1.2edruk
47058: BOER G DOOR GRAAF, VAN DER .J - Passie voor het Evangelie Leven en werk van ds. G. Boer
47078: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Om 't eeuwig welbehagen
51160: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE) - Goddelijke correctie op predikers onder een afdak. Rede uitgesproken op de Theol. Schooldag te Apeldoorn 5 juni jl.
42209: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. Deel 1. 1e druk
51161: BOER, DS. L.S. DEN - Goddelijke Correctie. op predikers onder een afdak. Rede uitgesproken op de Theol. schooldag te Apeldoorn 5 Juni j.l.
51162: BOER, DS. L.S. DEN CHR GERF PRED ARNHEM - de troon boven de volkenzee tijdpreek over Daniel 7
51163: BOER, DS. L.S. DEN - De Privilegien van het kindschap Radiopreek gehouden door Ds. L.S. den Boer.
51164: BOER, DS. M. DEN - Louter Genade. Tweede zestal Predikatien.
51165: BOER, DS.A.M DE - Het leven van Mozes 10 preken deel 3
51139: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - 2 Timotheus -Titus
73693: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE LEERDAM 'S-GRAVENHAGE - ARNHEM - De Godsspraak in de ramp teEzeon-Geber predikatiein verband met de Rampem die Nederland troffenin de week van 14 juli 1935
51130: BOER, C. DEN - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. Deel 1.
33867: BOER, ADRI DEN - Toen & Nu. Een selectie uit artikelen die in de Historische rubriek "Toen & Nu" in de periode van 1979 tot en met 1989 zijn gepubliceerd in " Het Kanaal " . (Nieuwerkerk aan de IJssel).
13466: BOER, G.NED HERV PREDIKANT KATWIJN AAN ZEE - De prediking van de verzoening.
31776: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. 3e druk
1138: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Om 't eeuwig welbehagen. (Verhandelingen over de Dordtse Leerregels.) .1e d ruk
29397: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen.1-8 Deel 1
28355: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Een vreemd'ling hier beneen. Gedachten over Bunyans Christenreis.vierde druk.
28129: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Onbegonnen werk? Pastorale handreiking ten dienste van de ouderling derde druk.
27249: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Orientatie in het Nieuwe Testament Deel vier.
24093: BOER, D. DE - De stad zonder muren. Afscheidspreek te Aalten op 19 februari 1950.
2335: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE LEERDAM 'S-GRAVENHAGE - ARNHEM - Een band ontknoopt en vastgemaakt.
22009: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE) - Mijn Belijdenis In vragen en antwoorden beknopt weergegeven door Den Boer.
40512: JAARBOEK DER CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND / ONDER RED. VAN L.S. DEN BOER ... - Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
51186: BOER-OVERDUIN, G. - Omweg naar het geluk.
59399: L. S. DEN BOER - Het bevrijdings feest te Mahanaim Radio preek uigesproken de Radiokerkdienst van 12 febr. 1961
51166: BOER, G. - De sterke Simson en de Sterkste.
51167: BOER, G. - Door het geloof. Preken over Hebreen.
51153: BOER, DE M.G, HETTEMA, H - Kleine platen atlas, ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland
51154: BOER, DR. M.G. DE, EN H.HETTEMA JR - .Platenatlas ten gebruike bij het onderwijs in de algeemene geschiedenis. zesde vermeerderde druk 112 pp.hardcover gecartonneerd 29 x 20 cm. (ruim in de band, kleine gebruiksspoortjes) fraaie illustraties .
51158: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE) - Een band ontknoopt en vastgemaakt.
51120: BOER C DEN - Fundamenteel belijden. Opmerkingen over het Schriftgeloof in de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
42414: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen 9-16 deel 2: .
51119: BOER AUG. DE, PATOR TE WIESENS (OSTFRIESL.) - Der Pietismus in Ostfriesland am Ende des 17. und in der ersten Hšlfte des 18. Jahrhunderts
51128: BOER, C. DEN - Met vreugde...Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad.
51185: BOER-OVERDUIN, G. - Marietje Boerin.
51169: BOER, G. - Waarom nog een vreemdeling op de aarde?
51178: BOER, K DE. - Als een toren in onze Lage Landen. Gedenkschrift bgv 25-jarig bestaan van de coŲperatieve Handelsvereniging HAKA g.a.
16644: BOER, G. - Door het geloof. Preken over Hebreen.
51121: BOER DE E A E.A - de weg uit het moeras twaalg preken over Prediker
46222: BOER, DR. M.G. DE, EN H.HETTEMA JR - .Platenatlas ten gebruike bij het onderwijs in de algeemene geschiedenis. zesde vermeerderde druk 112 pp.hardcover gecartonneerd 29 x 20 cm. (ruim in de band, kleine gebruiksspoortjes) fraaie illustraties .
51159: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE) - Mijn Belijdenis In vragen en antwoorden beknopt weergegeven door Den Boer.
26616: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen deel 1
31717: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Man en Vrouw in bijbels perspectief een bijbels theologische verkenning van de man en vrouw verhouding met het oog op de gemeente uitgave van wege de Gerf Bond in de Ned Herv Kerk druk
23484: BOER C DEN - Fundamenteel belijden. Opmerkingen over het Schriftgeloof in de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
9285: BOER, C. DEN E.A. - Zicht op IsraŽl. Het joodse volk en het verbond in het licht van de Heilige Schrift, de reformatorische traditie en het moderne joodse en christelijke denken. Eerste deel 1
13458: BOER, G. - De sterke Simson en de Sterkste.
51175: BOER, J. H. DEN (1907-1975) - En gij zult deze woorden uw kinderen inscherpen. Brieven van onze vader J. H. den Boer.
51168: BOER, G. - De Sterke en de Sterkste
74515: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen deel 1 3e druk
51127: BOER, ADRI DEN - Toen & Nu. Een selectie uit artikelen die in de Historische rubriek "Toen & Nu" in de periode van 1979 tot en met 1989 zijn gepubliceerd in " Het Kanaal " . (Nieuwerkerk aan de IJssel).
51132: BOER, C. DEN - Orientatie in het Nieuwe Testament Deel vier.
51133: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneen. Gedachten over Bunyans Christenreis.derdfe druk.
51134: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen.1-8 Deel 1
51135: BOER, C. DEN - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament.
51136: BOER, C. DEN - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. Deel 1.
51137: BOER, C. DEN - 1 Korinthe dl 1- hoofdstukken1-6
51140: BOER, C. DEN - Om 't eeuwig welbehagen
51141: BOER, C. DEN - De Brief van Paulus aan de Romeinen 1-8 deel 1.
51142: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneen. Gedachten over Bunyans Christenreis.vijfde druk.
51143: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneen. Gedachten over Bunyans Christenreis.'
51148: BOER, C. DEN SAMENSTELLER - Man en Vrouw in bijbels perspectief een bijbels theologische verkenning van de man en vrouw verhouding met het oog op de gemeente uitgave van wege de Gerf Bond in de Ned Herv Kerk 3e druk
51152: BOER, D. DE - De stad zonder muren. Afscheidspreek te Aalten op 19 februari 1950.
51155: BOER, DR. M.G. DE; HETTEMA JR., H." - Groote platenatlas, ten gebruike bij het onderwijs in de algmeene geschiedenis
51156: BOER, DS. C. DEN - De Geest en het werk in de kerk. Boeket uit eigen hof red BIe en Hoek
51170: BOER, G. - Ik ben de Alpha. Preken en Bijbellezingen over Gen. 1. door G. de Boer. 2e druk.
51171: BOER, G. - Ik ben de Alpha. Preken en Bijbellezingen over Gen. 1. door G. de Boer. 4e druk.
51173: BOER, GIJS HUIZEN/KATWIJK - Ik ben de Alpha. Preken en Bijbellezingen over Gen. 1. door G. de Boer. 1e druk.
51176: BOER, J.N., DE E.A. (RED.). - De Bavo te boek. Bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem.
51179: BOER, K.L. DE - Als de roode haan kraait
51182: BOER, M DEN - Druiven van Kanašn, door verspieders gevonden, door woestijnreizigers genoten. Stichtelijke verhandeling door ds. M. den BOER. 35 blz. Waarbij: Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling, door A. BERGSMA. 42 blz. Waarbij: Uit het leven van ds. Petros MZAMO, inlands predikant op de Mbuma-zendingspost. 31 blz. Waarbij: MBUMA-ZENDING. Toespraken en referaten van de op 28 mei 1966 in Tivoli en de op 24 juni 1967 in de Margriethal van het Jaarbeursgebouw te Utrecht gehouden zendingsdagen. 64 blz. Waarbij: Biddende voor de overheid. Predikatie t.g.v. de geboorte van prins Willem Alexander Claus George Ferdinand in de Ned. Herv. Kerk te Ouderkerk a.d. IJssel. Door A. de REDELIJKHEID, op vr. 28 april 1967 over 1 Tim. 2: 1-3. En een bevrijdingspredikatie over Colossenzen 2: 15, gehouden op Hemelvaartsdag 1945. Een lichtende kaars, 17e jaargang, no. 8 en 9. 1967. 30 blz. Waarbij: Rouwpredikatie, gehouden na het verlies van een kleinzoon en een Catechismuspredikatie, over zondag 5, vr. 13. Door A. de REDELIJKHEID. 32 blz. Waarbij: De profeet Habakuk of het eind der wereld. 32 blz. Waarbij: Referaten van dr. K. Dijk, over de School met de Bijbel. 24 blz. Waarbij: Mbuma-zendingspost. (zendeling J.D. van Woerden). 48 blz. Waarbij: De nieuwe Bijbelvertaling in discussie. Door Ds. M. Baan. 20 blz.
46269: BOER, DR. M.G. DE; HETTEMA JR., H." - Groote platenatlas, ten gebruike bij het onderwijs in de algmeene geschiedenis
46268: BOER, DE M.G, HETTEMA, H - Kleine platen atlas, ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland
74516: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen deel 2 6e druk
51180: BOER, L.S. DE - De troon boven de volkerenzee. Tijdpreek over DaniŽl 7
19678: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Om 't eeuwig welbehagen. (Verhandelingen over de Dordtse Leerregels.) zesde druk.
20026: BOER, DS. C. DEN (RED) E.A. - Messiasbelijdende Joden, vroeger en nu.
51183: BOER, RYK DE - Befke uit het Fries vertaald door Jeltje M. v.d. GaliŽn
51184: BOER-NEELE, MIRJAM DEN, ZOMER, MARIEKE - Ik zal je blijven dragen verwerking van het verlies van een ongeboren of pasgeboren kind
25656: BOER, G. - De sterke en de Sterkste. Door G. Boer V.D.M.3e druk
74514: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen deel 1 6e druk
21003: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Lof en dienst Pastorale handreiking ten dienste van de diakenen.
69819: BOEREBOOM, MARCEL. - Handboek van de muziekgeschiedenis. (5e volledig herziene, verbeterde en aangevulde druk)
51187: BOERHAVE, JACOBUS (1676-1752 LEIDEN) - Aandagtig Beschouw, naauwkeurig ondersoek, ende uitvoerige verklaaring van den BEHEMOTH en den LEVIATHAN Afgetekend van den Heere God in het XLste en XLIste Hoofdstuk van het boek Jobs. Als de Heere Job uit een Onweder andermaal antwoorde. Door Jakob Boerhave (...)
51188: BOERKOOL, DS. J. D. - De waarde van het Goud. Preek over Genesis 2: 12a uitgesproken op zondag 28 Juli 1935 in de Rehobothkerk te A'dam Oost.
51189: BOERSEMA, K.H. - Allard Pierson. Eene cultuur-historische studie door dr. K.H. Boersema. Met drie portretten en een afbeelding van 'De Velhorst'.
16384: BOERSEMA, K.H. - Allard Pierson. Eene cultuur-historische studie door dr. K.H. Boersema. Met drie portretten en een afbeelding van 'De Velhorst'.
51191: BOERSMA, K. - Moed voor de kerk. Christelijk en Gereformeerd na honderd jaar.
1958: BOERSMA, TJ. - Het evangelie opnieuw ontdekt. De betekenis van Luther voor de reformatie van de kerk.
51193: BOERWINKEL, F. - Meer dat het gewone.
72529: BOETS, PROF. DR. JOZEF - Guido Gezelle - Spreuken en gezegden.Met een voorwoord van Prof. Dr. J. van Houtte. Omslag en lay-out: Joris Pollers. bezorgd door] Jozef Boets
74401: BOEVE, J. - GeÔnspireerd door het vuur. Zes eeuwen brandbestrijding in Ede
51201: BOGAARD, J.H. - Tweetal Predikatien over Jesaja 61:1,2 en 3 en Jeremia 31:33 en 34
51203: BOGAARD, J.H. EVANGELIEDIENAAR TE SLIEDRECHT - Tweede viertal leerredenen.
69570: BOGAERS, A. - Jochebed. Dichtstuk.
51205: BOGAERS, MR. A. - De tocht van Heemskerk naar Gibraltar (In 1607)
70502: BOGAERTS C.P.M.M. - Het temperatuursverloop in koelribben en de berekening dezer ribben werktuigkundig ingenieur
51206: BOGAKTH, CARL HEINRICH V. - Der vertraute Umgang einer glšubigen Seele mit Gott und unseren Heilande Jesu Christo.
40564: BOGAKTH, CARL HEINRICH V. - Der vertraute Umgang einer glšubigen Seele mit Gott und unseren Heilande Jesu Christo.
3895: BOGERMAN, JOH. - Het Christelijk overlijden van de doorluchtige en hooggeboren Prins Maurits van Nassau, Prins van Oranje, enz. Tot troost en stichting van alle vrome ingezetenen van deze Nederlanden. .
40857: BOGERMAN, JOH. - Het Christelijk overlijden van de doorluchtige en hooggeboren Prins Maurits van Nassau, Prins van Oranje, enz. Tot troost en stichting van alle vrome ingezetenen van deze Nederlanden. Naar de oorspronkelijke druk van Isaac Elzevier, te Leiden, 1625, en in de huidige spelling overgezet, naar de editie van: 's-Gravenhage, 1841, bij J. van Golverdinge, door J. van der Haar.
51208: BOGERMAN, JOH. - Het Christelijk overlijden van de doorluchtige en hooggeboren Prins Maurits van Nassau, Prins van Oranje, enz. Tot troost en stichting van alle vrome ingezetenen van deze Nederlanden. .
51214: B÷HL, EDUARD - Dogmatik. Darstellung der christlichen Glaubenslehre auf reformirt-kirchlicher Grundlage.
51215: BOHL, EDUARD - TOT DE WET EN TOT DE GETUIGENIS. Een verweerschrift tegen de nieuw-critische studie van het Oude Testament.. 1e druk
51216: B÷HL, EDUARD - Prolegomena voor eene Gereformeerde Dogmatiek. Vertaling van een opstel van den Schrijver in de Ev. Sonntagsbote voor Oostenrijk 1867 en de Ref. Kirchenzeitung van Stšhelin en Thelemann 1875
42198: B÷HL, EDUARD - Von der Incarnaton des GŲttlichen wortes von Eduard BŲhl
51217: B÷HL, PROF. DR. E. - Bladen ter herinnering aan de Dordrechtsche Synode 250 jaren na hare tezamenkomst - Aan alle vrienden der Gereformeerde Leer opgedragen door bovenstaande
51210: B÷HL, E. - Ter verwering. Bedenkingen tegen de inleiding van het werk van Prof. Dr. A. Kuyper, "De vleeswording des Woords".
51211: B÷HL, E.PROF DR. IN WEIN 1836-1903 - Dogmatiek. Darstellung Christlichen Glaubenslehre auf Reformiert-Kirchlicher Grundlage
51212: B÷HL, ED - Het evangelie van Markus, met korte uitleggingen voorzien.
51213: B÷HL, EDUARD - Von der Incarnaton des GŲttlichen wortes von Eduard BŲhl
6583: B÷HL, E. - Ter verwering. Bedenkingen tegen de inleiding van het werk van Prof. Dr. A. Kuyper, "De vleeswording des Woords".
51218: BOHMEN, J. - Het derde boeck des auteurs, zynde hooge ende diepe gronden van't drievoudigh leven des menschen. Door Iacob Bohmen, anders Teutonicus genaemt, beschreven anno 1620. Fotomechanische herdruk van de in 1636 te Amsterdam verschenen uitgave.
51219: BOIS, J.P.J. DU. - De pligten, wetten, of algemeene reglementen der vrye-metzelaaren. In een nieuwe order geschikt, en goedgekeurt by de groote loge der zeeven vereenigde neder-landen. / Les devoirs, statuts, ou reglemens maÁons; mis dans un nouvel ordre, ... Facsimile of the 1761 edition published by Rutgerus van Laak, Ďs-Gravenhage
51220: BOISSIER, GASTON - Het stervend heidendom. (la fin du paganisme). Een cultuurbeeld van de vierde eeuw onzer jaartelling. Eene studie over de worstelingen van 't stervend paganisme met het jonge Christendom in het Westersch-Romeinsche rijk gedurende de vierde eeuw. Naar den derden Franschen druk vertaald door H. Bakels, en bedoeld als lectuur voor het beschaafd publiek. Met eene aanbeveling van Jo de Vries.
51222: BOITEN J - LOFZANGEN
70644: BOKHORST, G. VAN EN RENOU, F - Hilversum in oude ansichten deel 1 9e druken deel 2 tweede druk (2 delen samen)
71720: BOKHORST, G. VAN EN RENOU, F - Hilversum in oude ansichten 6e druken deel 2
51229: BOKMA, T. - Om 't Berkenhuis.
35895: BOKMA, T. - De vage bond.
51228: BOKMA, T. - Zij die de zee bevaren.
51226: BOKMA, T. - Heil den koning!
51235: BOKMA, T. - De roofridder van Lodegem
51236: BOKMA, T. (E.A.) - Al zwijgen de klokken te Mijnsheerenland.
41150: BOKMA T - Om de Berkenhof
51234: BOKMA, T. - God wil het! Een verhaal uit den tijd der kruistochten.
51237: BOKMA, T. (E.A.) - Al zwijgen de klokken te Mijnsheerenland.
35900: BOKMA, T. - Over de Greiden straalt de zon. Uit het Friese volksleven.
51238: BOL, J. F. - Afbraak van AFALFA MOSAIC VIRUSdoor pancreas-ribonuclease structuur-onderzoek
71691: RENES-BOLDINGH M.A.M. - Van een witte zuster en een klein zwart kindje
51239: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - PoŽzie voor onze kinderen uit de werken der Noord- en Zuid-Ned. dichters. In twee delen.
71118: RENES-BOLDINGH - De tent op de boswei (met illustratie van Corrie van der Baan)
64193: RENES-BOLDINGH - Ineke's grote geheim 2e druk
51240: BOLHUIS, J. VAN - Rebekka en Jakob. Belangrijke feiten uit hun leven naar de verklaring van Calvijn, Zwingli en Luther. Benevens eene proeve van handeling van het leven van Jakob.
51241: BOLHUIS, J. VAN - Rebekka en Jakob. Belangrijke feiten uit hun leven naar de verklaring van Calvijn, Zwingli en Luther. Benevens eene proeve van handeling van het leven van Jakob.
51242: BOLINK, PETER - Towards Church union in Zambia.
51247: BOLKESTEIN, DR. M. H. - Keus uit twaalf postillen.
51248: BOLLAND, G.J.P.J.9999 - De kerk van Utrecht. Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands, door G.J.P.J. Bolland.
73695: ORREE A J LEO BOLLEMAN - Berkel en Rodenrijs 1940-1945 bevrijd een terugblik 10meo1940-5 mei 1945
51249: BOLMAN, J. L. - Verhalen uit de geschiedenis des Vaderlands. Een leesboek voor de hoogste afdeeling der tweede of de laagste afdeeling der hoogste klasse eener volksschool.
51250: B÷LSCHE, W. - Het leven der liefde in den natuur. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der liefde.Voor Nederland bewerkt door A.J.C. Snijders,
5086: BOLSWERT, BOETIUS A. - AMSTELREDAMS EER ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
51251: BOLSWERT, BOETIUS A. - AMSTELREDAMS EER ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
51252: BOLT, LUURDINA LOUISE ELIZABETH - Goede raad. Over autonomie en goede redenen in de praktijk van de genetische counseling. Academisch proefschrift. Vrije universiteit.
51253: B÷LTE, A. - Nieuw vrouwen-brevier
51254: BOLTEN D (SAMENSTELLER) - Twintig jaar restaureren in Delft
51255: BOM, G.H.V.D. (PICHT, G.) - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van George Picht en haar betekenis voor de theologie. (Diss.)
51256: BOMMEL JZN, JAN VAN (SAMENSTELLING) - Daar kerkte Rotterdam. Kerken die in Rotterdam verwoest werden, en hun interieur met foto,s .
46072: BONA, JOANNE - De sacrificio missae tractatus asceticus, continens praxim attentŤ, devotŤ et reverenter celebrandi. auctore Joanne Bona, S.R.E. Tituli S. Bernardi ad Thermas Presbytero Cardinali, Ord. Cisterciensis. Editio Septima.
51258: BONACIN∆, MARTINUS (1585-1631) - Utriusque signaturś referendarii Compendium. omnium operum de theologia morali, omnibusq conscientienodis, collectum & ordine alphabetico digestum. per r.d antonivm goffar leodiensem, ss. theol. doĘtorem & protonotarium apostolicum, nunc primum notis additionibus ex probatiŖimis auctoribus manuscriptis auctum illustratum cum aliis casistis collatum atque omnibus editionibus nouissime accommodatum prodit.
51269: BONAR, HORATIUS - Ware godsdienstige oplevingen en de mensen, die God gebruikt
51262: BONAR, A. A. - Stromen van levend water
51267: BONAR, HORATIUS - Het bloed van de gekruisde
51264: BONAR, H. - Volg het lam.1e druk vertaald LJ van Valen
51265: BONAR, H. - Volg het Lam.2e druk
51268: BONAR, HORATIUS - Wendt u naar mij toe vertaald LJ van Valen
51261: BONAR, A. A. - Uit het leven van ds. Robert Murray M'Cheine, predikant te Dundee (Schotland) Door andrew A. Bonar. Opnieuw bewerkt.
16961: BONAVENTURA - Sancti Bonaventurś ord. min. episc.. card. et eccl. doctoris seraph. Breviloquium adjectis illustrationibus ex aliis operibus ejusdem S. Doct. depromptis tabulis ad singula capita et appendicibus opera et studio P. Antonii Mariś a Vicetia, ref. prov. Venetś lect. Theol. et Provincialis. Editio altera ab auctore recognita.
51270: BOND, BOUGLAS - Het verraad roman over Johannes Calvijn
51271: BONGER, H. - Leven en werk vanDirck Volckertszoon Coornhert..
74691: KERKVADERS DOOR BENEDICTINESSEN VAN BONHEIDEN - Kerkvaders origenis1-2-3--4
74692: KERKVADERS DOOR BENEDICTINESSEN VAN BONHEIDEN - Kerkvaders origenis1-2-3--4
74889: BONHKE W F E A - 75 jaar Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel; MARKTGIDS 1996
72044: BONHOEFFER, DIETRICH; DUDZUS, OTTO (SAMENSTELLING). - Brevier.
72043: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) DEKKER,G. - HET ZOUT DER AARDE Bonhoeffers visie op de kerk
70476: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Tot de nacht voorbij is Gedichten
46543: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Theologie gemeinde Vorlesungen briefe gesprache, 1927 bis 1944 [Gesammelte Schriften, 3 Band]
51393: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) BOSANQUET, MARY. - Leven en dood van Dietrich Bonhoeffer.
72042: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Tot de nacht voorbij is Gedichten 4e druk
51276: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Ein blutzeugeaus jungster zeit ,
51273: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Werken met Bonhoeffer. Door A.G. Baas, E. Bethge, G. van Roon, G.Th. Rothuizen, L. Schuurman, J. Sperna Weiland, H. Wiersinga.
51274: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Grond onder de voeten. Burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer. Een theologische studie.
51275: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Werken met Bonhoeffer. M.m.v. E.Bethge, G.Th.Rothuizen, J.Sperna Weiland e.a. .
51277: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - lesebuch
72045: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945 - Een woord voor elke dag.
72046: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945 (DUDZUS, OTTO, RED.). - Trouw aan de wereld. Meditaties
16651: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) WEDEMEYER VON MARIA - Bruidsbrieven uit de cel. 1943-1945
51280: BONHOEFFER, DIETRICH - Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Hrsg.von E.Bethge. Neuausgabe.
73307: BONHOEFFER, DIETRICH; DUDZUS, OTTO (SAMENSTELLING). - Brevier. samen gesteld door otto Dudzus 3e druk
55145: GIESELER J C L DR. BONN - Inleiding tot de Dogmengeschiedenis en algemeene dogmengeschiedenis mede gedeeld uit het werk uit het hoogduitsch door S A J de RUEVER GRONEMAN
51281: BONNEFORT, G. - Het Kerstgeschenk des Keizers naar Gaston Bonnefont door P C Mondriaan Sr , 2e
51282: BONNEMA, TINE - Over de grenzen Druk: 1ste druk.. De auteur wil 'onze jongemeisjes en jongemannen die naar Indie gaan' voor een 'bepaald gevaar' waarschuwen
1323: BONNET, L. (PREDIKANT BIJ DE FRANSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE FRANKFORT) - Het leven des christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet.
51283: BONNET, L. (PREDIKANT BIJ DE FRANSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE FRANKFORT) - Het leven des christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet.
51284: BONNET, L. (PREDIKANT BIJ DE FRANSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE FRANKFORT) - De christen aan de tafel des Heeren. Naar het Fransch door J. P. Hasebroek.
74002: LEON BONNIE - Wat het hart verlangt (Sydney Baai serie, deel 2, tweede druk oktober)
24443: BONTEKOE, G.A. / MULDER, R.D. / POORTMAN, J. / WERKMAN, E.J. - Nieuwe Drentsche volksalmanak 1953. Orgaan van het Provinciaal Museum van Drenthe, het Drentsch Genootschap en de Drentsche praehistorische Vereeniging. 71e jaargang.
51289: BOO, J. A. DE - Heraldiek
68726: WESTRATE J C PRED GERF GEM DOOR S BOOGAARD - In de schuilplaats des Allerhoogsten ternagedachtenia aan Ds J C Westrate
40382: BOOK IMAGE JONG, A.M. DE & RAEMDONCK, G. VAN, - . (Bulletje en Bonestaak). De wereldreis van Bulletje en Boonestaak zesde deeltje
47856: THE BOOK - The Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church According to the Use of the United Church of England. anf Ireland Together with the Psalter, Or Psalms of David, Pointed As the Are to Be Sung Or Said in Churches:waarbij New Version of the Psalms of David -- by Nicholas Brady dd and Nahum Tate ocford `1818 tot psalm 140
51285: BONNIE BOOK - Mc Duff - A bonnie book - illustrated by Kippy
51291: BOOK IMAGE JONG, A.M. DE & RAEMDONCK, G. VAN, - . (Bulletje en Bonestaak). De wereldreis van Bulletje en Boonestaak zesde deeltje
66666: THE BOOK - The Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church According to the Use of the United Church of England. anf Ireland Together with the Psalter, Or Psalms of David, Pointed As the Are to Be Sung Or Said in Churches:waarbij New Version of the Psalms of David -- by Nicholas Brady dd and Nahum Tate ocford `1818 tot psalm 140
51293: BOOK IMAGE DELESCEN - VAN RIJSEWIJK, R. - Duchesse-kant, kant voor hertoginnen: handleiding voor het maken van Duchesse-kant met 28 patronen
45630: BOOK IMAGE BAINES, JOHN EN MŃLEK, JAROMÕR - Atlas van het oude Egypte
63953: PSALMS BOOKS - The bookof Common prayer, and administration of the sacraments en other rites and ceremonies of the Church, according to the use of the church of England and Ireland, together with the psalter of psalms of David.
70031: BOOM, CORRIE TEN - Vertyrouw op God
70032: BOOM, CORRIE TEN - Spiegel van Gods Heerlijkheid
72455: BOOM, H. TEN/ GEUDEKE, E./ LEEUWENBERG, H.L.PH./ ABELS, P.H.A.M. (RED.) - Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw van de Reformatie 1520-1620. O.a.: B.J. Spruyt, Hinne Rode (c. 1480 - c. 1539): het leven en de ontwikkeling van de dissidente rector van het Utrechtse fraterhuis.
51298: BOOM, CORRIE TEN 10E DRUK - Niet ik ,maasr CHRISTUS
73013: BOOM, H. TEN...ET AL - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam Enkele z/w illustraties. Register van personen en plaatsen. Serie: Werken van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis nr. 3.
51297: BOOM, CORRIE TEN - De schuilplaats. Het ontroerende, waargebeurde verhaal van Corrie ten Boom. Opgetekend door John en Elizabeth Sherill.
51299: BOOM, DR. H. TEN. - De reformatie in Rotterdam, 1530 - 1585.
75069: BOOM, CORRIE TEN - Het beste deel komt nog. Troost voor zieken en treurenden.
75070: BOOM, CORRIE TEN - In Hem geborgen de geschiedenios van mijn leven 2e of 3e druk
75071: BOOM, CORRIE TEN - Iedere dag Nieuw 11e druk2008
75072: BOOM, CORRIE TEN - Vertrouw op God
75073: BOOM, CORRIE TEN - Vertrouw op God 13 e druk
75074: BOOM, CORRIE TEN - Niet ik maar Christus 9e druk
75075: BOOM, CORRIE TEN - Niet ik maar Christus 1e druk
75076: BOOM, CORRIE TEN - Vrijheid voor gevangenebn
75077: BOOM, CORRIE TEN - Het beste deel komt nog. Troost voor zieken en treurenden.
75078: BOOM, CORRIE TEN - In het huis van mijn vader de jaren voor de schuilplaatsd
75079: BOOM, CORRIE TEN - Iedere dag nieuw meditaties en gebeden
51296: BOOM, C. - Het beste komt nog
37132: BOOM, CORRIE TEN - Zwerfster voor God.
51301: BOOMA, J.G.J VAN - Dit is 't memoriboec van Voirburch Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566 in opdracht van de ''Stichting 2000 jaar Voorburg'' bewerkt en uitgegeven door J.G.J. van Booma
74982: BOOMA J.G.J. VAN - Windesheim, tweede herziene druk
51302: BOOMSMA, HANS & J.B. MANG… - Het land van de Goudse kazen zoals het was.
51303: BOOMSMA, HANS & J.B. MANG… - De Vechtstreek zoals het was.
51308: BOON, AARTJE - Als knoppen open gaan... Illustraties: Jaap Kramer.
8672: BOON, AARTJE - En zo vierde Tineke toch kerstfeest. zevende druk.
51314: BOON, R.BJJJ TKOYU0O9K - Ontmoeting met IsraŽl. Het volk van de torah.
51304: BOON - Boon's geillustreerd Magazijn, achtste jaargang eerste deel
51306: BOON R DR - Over de goede engelen of de ontmasdkering vann een pedant ongeloof eencultuur Kritische studie
51312: BOON, L. - De vereniging van uitgetredenen uit de Ned. Herv. Kerk 1916-1976.(Ds Keck-Boone-Mieras)
51309: BOON, D. : - Boeken in Nederland, vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven. .
51310: BOON, IRENE VAN DER E. A. - Leuk voor later vorstelijk kerken in Soestdijk
51313: BOON, R. - De hageprediker van Alkmaar.
51311: BOON, J.G.M. - Beknopte geschiedenis van een oude dorpskerk.
71080: BOON R. - Jacob Simonsz. de Rijk de vrijheidsheld (met tekeningen van Van de Hulst Jr.)
48722: BOON - Boon's geillustreerd Magazijn, achtste jaargang eerste deel
70041: BOONE, DS. L. (1860-1935) - De roede des Heeren over Neerlandsch volk. Predikatie over Daniel 5:20 naar aanleiding der tijdsomstandigheden.
13471: BOONE, DS. L. (1860-1935) - herdacht. Herdenkingspredikatie door ds. M. A. Mieras. Met een voorwoord door ds. W. H. Blaak.
51323: BOONE, DS. L. (1860-1935) - De Goede Strijd gestreden. Lijkreden op het afsterven van ds. L. Boone, gehouden op dinsdag 30 april door ds. W. H. BLAAK te St.-Philipsland. Met toespraken op het graf door Ph. Verlinde, Pleun Kleyn, De Gruiter en J. C. van Harmelen te 's-Gravenhage.
51319: BOONE, DS. L. (1860-1935) - Levensschets. Bewerkt naar verschillende gegevens door C. Ritmeester. Tweede duizendtal.
25305: BOONE, DS. L. (1860-1935) - Door water en vuur. Brieven van Ds. L. Boone aan Katharina Flipse met de geschiedenis van Westkapelle door Joh. Westerbeke.
51318: BOONE, A.TH. EN EKERIS, J. VAN - Zending tussen woord en daad. Twee hoofdstukken uit de gescheidenis van gereformeerd piŽtisme en zending
51320: BOONE, DS. L. (1860-1935) - herdacht. Herdenkingspredikatie door ds. M. A. Mieras. Met een voorwoord door ds. W. H. Blaak.
51321: BOONE, DS. L. (1860-1935) - De Goede Strijd gestreden. Lijkreden op het afsterven van ds. L. Boone, gehouden op dinsdag 30 april door ds. W. H. BLAAK te St.-Philipsland. Met toespraken op het graf door Ph. Verlinde, Pleun Kleyn, De Gruiter en J. C. van Harmelen te 's-Gravenhage.
51324: BOOR, WERNER DE UND ADOLF POHL (HRSGG.): - Wuppertaler Studienbibel begrŁndet von Fritz Rienecker [herausgegeben von Werner de Boor und Adolf Pohl], Das Evangelium des Matthšus, Das Evangelium des Markus, Das Evangelium des Lukas, Das Evangelium des Johannes (erster und zweiter Teil), Die Apostelgeschichte, Der Brief des Paulus an die RŲmer, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Der zweite Brief des Paulus an die Korinther, Der Brief des Paulus an die Galater, Der Brief des Paulus an die Epheser, Die Briefe des Paulus an die Philipper und an die Kolosser, Die Briefe des Paulus an die Thessalonicher, Der erste Brief des Paulus an Timotheus, Der zweite Brief des Paulus an Timotheus, Die Briefe an Titus und an Philemon, Der Brief an die Hebršer, Der Brief des Jakobus, Der Brief des Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Der Brief des Petrus und der Brief des Judas,,
51325: BOORSMA, K . PRED. VAN DE GEREF KERK VAN ALTEVEER - Alzoo sprak prof. Dr. K. Schilder
1320: BOOT, J. - Verzameling van zestig brieven door J. Boot te Delft en eenige anderen.
39185: BOOT, I. - De allegorische uitlegging van het hooglied, voornamelijk in Nederland. Een onderzoek naar de verhouding tussen Bernard van Clairvaux en de Nadere Reformatie.
51327: BOOT, W.J.J. - De boot toet!. Geschiedenis van de Urker bootverbindingen. 1e Druk. Deel VI van Urker Uitgaven. Met foto's van oude schepen. 160 blz. Als Nieuw.
4044: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong, tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwogen. Uit het Engelsch vertaald, en naar de laatste Engelsche uitgaave verbeterd. Derde druk.
4373: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwoogen door A. Booth. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche uitgaave, van 1771.
27222: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan dezelver vervulling, nagegespeurd en overwoogen door Abraham Booth, bedienaar van het H. Evangelium in Londen. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche uitgave, van 1771. 1e druk.
13469: BOOTH, ABRAHAM (1735-1806 LONDON) - De heerschappij der genade, met deszelver oorsprong tot aan deszelver vervulling nagespeurd en overwogen. Door Abraham Booth, bedienaar van't heilig Evangelie in Londen. Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelse uitgave van 1771.
108: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Uit het Engelsch vertaald en naar de laatste Engelsche uitgaave verbeterd. Derde druk.
36420: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling. Vertaald naar de Engelsche uitgaave van 1771. vertaald naar deTweede druk. berbeeterde en ver meerderede Engelsche uitgaave van 1771 .
32498: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelsche uitgaave van 1771. Tweede druk.
51328: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Uit het Engelsch vertaald en naar de laatste Engelsche uitgaave verbeterd. Derde druk.
51329: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong, tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwogen. Uit het Engelsch vertaald, en naar de laatste Engelsche uitgaave verbeterd. Derde druk.
51335: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling. Vertaald naar de Engelsche uitgaave van 1771. vertaald naar deTweede druk. berbeeterde en ver meerderede Engelsche uitgaave van 1771 .
51334: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelsche uitgaave van 1771. Tweede druk.
51333: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelsche uitgaave van 1771. Tweede druk.
51332: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan dezelver vervulling, nagegespeurd en overwoogen door Abraham Booth, bedienaar van het H. Evangelium in Londen. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche uitgave, van 1771. 1e druk.
51330: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwoogen door A. Booth. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche uitgave, van 1771.
51337: BOOY, H. TH. DE - Tusschen mijnen en grondzeeŽn.
51336: BOOY, DRS. E. P. DE - Inventaris van het archief van de familie van Weede
74047: THOENE BODIE & BORCK - Opgemerkt (deel 8)
51340: BORG, J. TER - Oranje boven! Bij 't zilveren kroningsfeest van H. M. koningin Wilhelmina.
74540: COMRIE ALEXANDER (PREDIKANT TE WOUBRUGGE) WALTER MARSHAL HERMANNUS HERMSEN WILHELMUS ņ BRAKEL H. TEN BORGE - Het geloof, enen genade die de ziel op het allernaauwste met Christus vereenigt Predikatie over 1 Cor 6:17, Maar die den Heere aanhangt, is ťťn Geest (Met Hem), nieuwe en behalve spelling onveranderde uitgave. Nį X. der Łittreksels uit de vroegere jregtzinnige Schrijvers. Uitgegeven door J.H. Maatjes. Uittreksel uit de Verborgenheid van de Evangelische heiligmaking door den getrouwen leeraar WALTER MARSHAL Naar den zeventienden druk uit het Engelsch vertaald.Geestelijke prenten van eenen onwedergeborenen op zijn betste en van eenen wedergeboren op zijn slechtste ontworpen door HERMANNUS HERMSEN.. De uitnemende kracht van Christus Liefde, ontdekt in de bekering van Hermaus Hermsen.De huichelaar aangewezen Predikatie over Job 8:13. De Verwachting des Huichlaars zal vergaan. Door WILHELMUS ņ BRAKEL. Het zijn verdorvenen en schuldige zondaren, die door Christus worden gezaligd of Aanmerkingen over 1 Tim. 1:15. Dit is een getrouw woord, en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om zondaren zalig te maken. Brief voor bekommerden, ter beantwoording van eene vraag. Wat een bekommerde doen moet om zalig te worden. Uittreksel uit de belijdenissen van Augustus. Eenige belangrijke verhalen uit het Lijden der Presbyterianen in Schotland. Gedurende het jaar 1660-1678. De Armen van Geest in hunne eigenaardige werkzaamheden en hunnen hoogstverhevenen gelukstaat: naar Matth. 5:3. Door H. TEN BORGE Nieuwe uitgave misgaders eenen overdenking, naar Matth. 5:11 en eene slotrede, gerigt tegen de vijanden van het ware Christendom.
51342: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. 2e druk.
51344: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. zesdedruk. 2 dln. Dl. 1: (12) 252 blz. dl. 2: (12) 203blz.
51345: BORGER, E.A. - Dichterlijke Nalatenschap. weede, vermeerderde druk.
51343: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. 4e druk
15554: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. 4e druk
3422: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. Vijfde druk. 2 dln. Dl. 1: (16) 304 blz. dl. 2: (18) 264 blz.
70528: BORGER E.A. - Gedichten zesde druk
51341: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. Vijfde druk. 2 dln. Dl. 1: (16) 304 blz. dl. 2: (18) 264 blz.

Next 1000 books from Kool Boeken

6/1