Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
60700: MATZKEN, DRS. R. H. / NIJBURG, A. / KERKHOF, MW. DRS. V.I. - Het occulte is dichtbij . . . Over invloeden op het spelende, lezende en kijkende kind. Tweede druk.
60701: MATZKEN, DRS. R. H. - New Age Handboek. Een inleiding tot New Age denken. 300 woorden die door New Agers worden gebruikt en die old agers op het spoor zetten van New Age!
39085: MATZKEN, DRS. R. H. - New Age Handboek. Een inleiding tot New Age denken. 300 woorden die door New Agers worden gebruikt en die old agers op het spoor zetten van New Age!
7649: MATZKEN, ROB H. - De psychonauten verdrijven. Een studie over communicatie en discipelschap: hoe kunnen wij Christen zijn en de boodschap van het Evangelie uitdragen in een wereld waarin de psychonauten zijn geland?
60702: MAURER, WILHELM - Der Junge Melanchthon Zwischen Humanismus Und Reformation Hardcover. Vol 1--Der Humanist. 247 pgs. Vol 2--Der Theologe. 617 pgs.
44371: MAURER, WILHELM - Der Junge Melanchthon Zwischen Humanismus Und Reformation Hardcover. Vol 1--Der Humanist. 247 pgs. Vol 2--Der Theologe. 617 pgs.
70935: MAURIK, JUSTUS VAN - Oude kennissen
10800: MAURIK, JUSTUS VAN (JR.) JOHAN BRAAKENSIEK - Krates. Een levensbeeld. .met platen van Johan Braakensiek
60705: MAURIK, JUSTUS VAN - Papieren kinderen novellen en schetsen s. 3e druk
71613: MAURIK, JUSTUS VAN - Indrukken van een ''Totok'': Indische typen en schetsen Prachtige beschrijving van het leven in Nederlands-Indie in de 19de eeuw met ca. 200 illustraties ''naar oorspronkelijke photographische opnamen en naar teekeningen van Johan Braakensiek en W.O.J.Nieuwenkamp''. Buur 459.
60704: MAURIK, JUSTUS VAN - Toen ik nog jong was. 4e druk
32851: MAURITS, J.H.; VEER, J.L. VAN DER; VISSER, W. (RED) - Over de kerk gesproken. Omslagontwerp A. van der Spek.
60707: MAURITS, J.H.; VEER, J.L. VAN DER; VISSER, W. (RED) - Over de kerk gesproken. Omslagontwerp A. van der Spek.
60706: MAURITS J H E.A - Wat is er met de jongeren aan de hand?
8038: MAURITZ, J.H. - Over jong-zijn gesproken. Tweede druk. Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.
60716: MAURITZ, J.H. (RED.) - Eén lichaam, vele leden. Aspecten van gemeente-zijn.
60709: MAURITZ J H (REDAKTIE) - JOUW VRAGEN Levens vragen voor jongeren
60713: MAURITZ, J.H. - Over jong-zijn gesproken. Tweede druk. Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.
60714: MAURITZ, J.H. - Stil zijn met de Schrift. Bijbels dagboek onder redactie van J.H. Mauritz.
60712: MAURITZ, J.H - dagboek voor jongeren strikt persoonlijk
60708: MAURITZ J H (REDAKTIE) - Altijd het goede gesprekken over levensvragen
29500: MAURITZ, J.H. (RED) - Altijd doede moed. Gesprekken over levensvragen.O.a Ds Baajens-R Bogaard-P Honkoop-J Mijnders Dsergunst e.a
73939: MAURITZ J.H. - Altijd goede moed, gesprekken over levensvragen
60718: MAX, F. - Gevangenen van de Inquisitie - Het relaas van de slachtoffers van de Spaanse, Portugese en Romeinse Inquisities, vertaald, geannoteerd en voorafgegaan door een historische overzicht
69753: MAXWELL, ARTHUR S - De bijbel in woord en beeld. 10 dln illustraties in kleur van Russell Harlan 1e dr. - Vertaald uit het Engels. - Karton
60723: MAY, KARL - Reisavonturen. De zonen der Mimbrenjo's.
60724: MAY, KARL - Het goud van Winnetou. omslag en illustraties Will Berg
60722: MAY, KARL - Reisavonturen. Winnetou's testament.
60719: MAY, KARL - Reisavonturen. De schat in het Zilvermeer.
60725: MAY, KARL - De schat in het zilvermeer . omslag en illustraties Will Berg
60721: MAY, KARL - Reisavonturen. De Pelsjagers van den Rio Pecos.
60720: MAY, KARL - Reisavonturen. De Llano Estacado.
69880: WARREN SUSAN MAY - IN HET VIZIER vertaald door Cora Kool
69878: WARREN SUSAN MAY - DUISTRE NACHT Team Hope deel 1 vertaald door Willem Keesmaat 2e druk
20599: MAY, KARL - Reisavonturen. De schat in het Zilvermeer.
20600: MAY, KARL - Reisavonturen. De Llano Estacado.
20604: MAY, KARL - Reisavonturen. De Pelsjagers van den Rio Pecos.
20605: MAY, KARL - Reisavonturen. Winnetou's testament.
42768: MAY, KARL - Reisavonturen. Kara-Ben-Nemsi. Bewerkt naar het 85ste duizendtal der Duitsche uitgave door J.L. van Saanen.
74859: MAYER, L.TH. - Practisch Maleisch-Hollandsch en Hollandsch-Maleisch handwoordenboek
25878: MAYER, LIC. THEOL. DR. GOTTLOB - Das alte Testament. In religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis. In Verbinding mit Andern herausgegeben. Achter Band: Sprüche, Prediger und hohes Lied Salomons. (Sprüche, Prediger und hohes Lied Salomons in religiösen betrachtungen für das moderne Bedürfnis.)
60726: MÄYER, JOHANN FRIEDRICH( 1650-1712); JOHANNES WILHELMUS MARTINI (CA.1695-1770) - Postilla Evangelica of Schriftmatige Verklaring over alle de Zon-en Feest-Daagze Evangely-Texten, Die men gewoon is het geheele Jaar door, in de Lutherse Kerken te verklaaren. Door Doctor Johann Fredrich Mäyer, Wylen Hoog-leeraar en Predikant te Hamburg, enz. Nu uit het Hoogduits vertaalt, En vermeerdert met Godgeleerde Taal- en Oudheid-kundige Aanmerkingen, getrokken uit de voornaamste Godgeleerden. Waar by ook de voornaamste Leerstukken, in elk Evangely opgeslooten, als met de vinger aangetoont worden Door Do. Johannes Wilhelmus Martini, Predikant in de Lutherse Gemeente te Woerden.
60727: MAYER, K.A. E.A. - Havenstad in de frontlijn, De geschiedenis van Rotterdam in de oorlogsjaren
60728: MAYER, LIC. THEOL. DR. GOTTLOB - Das alte Testament. In religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis. In Verbinding mit Andern herausgegeben. Achter Band: Sprüche, Prediger und hohes Lied Salomons. (Sprüche, Prediger und hohes Lied Salomons in religiösen betrachtungen für das moderne Bedürfnis.)
15437: MÄYER, JOHANN FRIEDRICH( 1650-1712); JOHANNES WILHELMUS MARTINI (CA.1695-1770) - Postilla Evangelica of Schriftmatige Verklaring over alle de Zon-en Feest-Daagze Evangely-Texten, Die men gewoon is het geheele Jaar door, in de Lutherse Kerken te verklaaren. Door Doctor Johann Fredrich Mäyer, Wylen Hoog-leeraar en Predikant te Hamburg, enz. Nu uit het Hoogduits vertaalt, En vermeerdert met Godgeleerde Taal- en Oudheid-kundige Aanmerkingen, getrokken uit de voornaamste Godgeleerden. Waar by ook de voornaamste Leerstukken, in elk Evangely opgeslooten, als met de vinger aangetoont worden Door Do. Johannes Wilhelmus Martini, Predikant in de Lutherse Gemeente te Woerden.
44335: MAYER, K.A. E.A. - Havenstad in de frontlijn, De geschiedenis van Rotterdam in de oorlogsjaren
60730: MAYVOGEL, JACOB COENRAETS (CA.1600-'50) - Gulden-Spiegel, ofte Opwekkinge tot Christelije Deugden, Afgedeeld in twee Deelen: Waar in vertoond werd de schadelijkheyd der Zonden, mitsgaders de goedigheyd en weldaden Godts over den Boetveerdigen. Tot leeringe en stigtinge aller Christenen toe-gepast. Nog is hier by gevoegt Thamars ontschaking, Of de Verdoolde Liefde van Ammon: Als mede de vermakelijke Bruylofts-Kroon; doorvlogten met verscheyde Leerzame Gedigten, vermakelijke Bruylofts en aandagtige Liedekens. Voorgesteld op de vier Geteyden van den Dag. Gerymt door Jacob Coenraeds Mayvogel, Vercierd met aardige Konst-plaaten.
28204: MAYVOGEL, JACOB COENROETS (CA.1600-'50) - Gulden-spiegel, ofte opwekkinge tot christelyke deugden, afgedeelt in twee deelen: waar in vertoond werd de schadelykheid der zonden, mitsgaders de goedigheid en weldaaden Godts over den boetveerdigen. Tot leeringen en stigtinge aller christenen toe-gepast. Nog is hier by gevoegt Thamars ontschaking, of de verdoolde liefde van Ammon: als mede de vermaekelyke bruylofts-kroon; doorvlogten met verscheyde leerzame gedigten, vermakelijke bruylofts en aandagtige liedekens. Voorgesteld op de vier geteyden van den dag. Gerymt door Jacob Coenraeds Mayvogel, Vercierd met aardige konst-plaaten.
60734: MAZIJK, R. VAN - De beloofde dominee, Een ware gebeurteni
60733: MAZIJK, R. VAN - Schriftuurlijke verbondsbeschouwing.
60732: MAZIJK, R. VAN - Schriftuurlijke verbondsbeschouwing.
60735: MAZIJK, R. VAN - Het vrije lied een wanklank in de tempelzang 2e druk
29347: MAZIJK, R. VAN - Schriftuurlijke verbondsbeschouwing.
36969: MAZIJK, R. VAN - Schriftuurlijke verbondsbeschouwing.
40741: MAZIJK, R. VAN - De beloofde dominee, Een ware gebeurteni
49271: MAZIJK, R. VAN - Het vrije lied een wanklank in de tempelzang 2e druk
60736: MAZZARELLA, NICOLE - Diepe stilte. Vertaald door Marian Muusse
52690: CHEIJNE MC R M - Korte schetsen over de Brieven aan de Zeven Gemeenten van Azie vertaald door Posta van P
38911: MCCHEYNE, DS. R.M. - De bron van zaligheid. Laatste verzameling. 64 preken en 15 bijbellezingen soor hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het engels vertaald door E. Gerdes.
46337: MCCHEYNE R M - Geef mij uw hart bijbelsdagboek
35145: MCCHEYNE, DS. R.M. - De blijdschap van de Gelovige. Uit het Engels vertaald door M. Krijgsman.Leerdam
69991: MCCHEYNE, DS. R.M. - LIEDEREN SIONS gedichten van Robeert Nurray MacCheyne vertaal door C J Meeuse
36386: MCCHEYNE, DS. R.M. - Nog een Lelie verzameld. De bekering van Jacob Laing.
46169: MCCHEYNE - De Bron van zaligheid
73560: MCDOWELL, JOSH - More Evidence That Demands a Verdict
60739: MCGRATH, A.E. - Johannes Calvijn verlicht hervormer of vormgever van orthodox keurslijf? Biografie.
72605: MCGRATH, ALISTER E., - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf? Biografie. geïllustreerd, aanhangsels, noten, bibliografie, register
35745: MEADE, MATTHEW (1630-1699) - Jon g onder het juk van Christus
44136: MEADE L T - De engel der liefde
60749: MEDEMA, HENK P. - De Heerlijkheid en de Verbonden. De openbaring van God in het oude en het nieuwe verbond: een evangelische visie.
60750: MEDER, H. - De openlijke kerk-leer der Evangeliesch-Gereformeerde gemeente in Embden en Oostfriesland, Eerste deel.
62981: ORANJE CONSTANTB JAC G REDAKTIE EN ANDERE MEDEWERKERS - n naam van Oranj:1995 , druk 1. Conditie Goed Paperback alle 104 losse nummers ingeklemd in twee linnen banden
48077: ORANJE CONSTANTB JAC G REDAKTIE EN ANDERE MEDEWERKERS - n naam van Oranj:1995 , druk 1. Conditie Goed Paperback alle 104 losse nummers ingeklemd in twee linnen banden
11689: MEE, CHARLES - Potsdam. De verloren vrede.
76602: MEE, ARTHUR - The children's Bible: the greatest book in the world in its own words illusstrated from the art galleries the vword
60751: MEE, CHARLES - Potsdam. De verloren vrede.
60752: MEEL, P. VAN - Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950 Bijdragen van zes auteurs over allerlei aspecten van de geschiedenis van het KNIL, met de meeste aandacht voor de periode 1940-1950
1210: MEER, DS. E. VAN (EM. PRED. VAN UTRECHT) - De stad des grooten Konings. Tien predikatiën.
1802: MEER, E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin, vierde druk
60762: MEER, E. VAN - Bijbelsch dagboek. Leer ons onze dagen tellen.
60757: MEER, DS. E. VAN (EM. PRED. VAN UTRECHT) - De stad des grooten Konings. Tien predikatiën.
60768: MEER, VAN DER - Louis Dalton. Oorspronkelijk verhaal.
60764: MEER, E. VAN (EM. PRED. VAN UTRECHT) - Leer ons onze dagen tellen. Bijbelsch dagboek. Vierde druk.
60536: MANTZ VAN DER MEER A E G - Op zoek naar loutering oorsprong en ontwikkeling van de enkratitische ascese tot in het begin van de dertiende eenu n Christus
17915: MEER, E. VAN - Leer ons onze dagen tellen. Bijbelsch dagboek. Vierde druk.
69912: MEER, E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin door E. van Meer, N.H. predikant te Utrecht. 5e druk
8513: MEER, E. VAN - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin door E. van Meer, N.H. predikant te Utrecht. 3e druk
60761: MEER, E. VAN - De Alpha en de Omega.
1295: MEER, E. VAN - Gij zijt de losser. Dertien predikatiën over het boek Ruth door E. van Meer, N.H. pred. te Utrecht.
13987: MEER, E. VANOF 2E - Leer mij Uwe paden. Bijbelsch dagboek voor het gereformeerde gezin. 4e druk.
28486: MEER, VAN DER - Louis Dalton. Oorspronkelijk verhaal.
32763: MEER, BENJAMIN VAN DER - Door U, door U alleen. Brieven en levensbeschrijving.
37257: MEER, E. VAN - Bijbelsch dagboek. Leer ons onze dagen tellen.
41631: MANTZ VAN DER MEER A E G - Op zoek naar loutering oorsprong en ontwikkeling van de enkratitische ascese tot in het begin van de dertiende eenu n Christus
60773: MEERENDONK, L.VAN DE. - Tussen reformatie en contrareformatie. Geest en levenswijze van de clerus in Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving ca.1520-ca.1570. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland deel 6
60772: MEERENDONK, DR. L. VAN DE - O. Praem. Tussen Reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in stad en meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ± 1520 en ± 1570. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. IX.
15835: MEERENDONK, DR. L. VAN DE - O. Praem. Tussen Reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in stad en meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ± 1520 en ± 1570. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. IX.
60774: MEERMAN, WILLEM / ZONHOVEN, GEORGIUS VAN - Comoedia vetus, of bootsmans-praetje. De tweede druk, met meerdere aenteykeningen opgeheldert; en vermeerdert.
14876: MEERTEN, WED. A. B. VAN - Het leven van Dr. Maarten Luther. Bewerkt inzonderheid voor jonge menschen.
60775: MEERTEN, WED. A. B. VAN - Het leven van Dr. Maarten Luther. Bewerkt inzonderheid voor jonge menschen.
60776: MEERTENS, DR. M. - De Godsvrucht in de Nederlanden- Naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw Deel 6 Historische bibliotheek van godsdienstwetenschappen
60779: MEES, GREGORIUS (1631-'94 GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
45546: MEES, GREGORIUS (1631-'94 GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
60777: MEES, GREGORIUS (1631-'94 GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
60778: MEES, GREGORIUS (1631-'94, GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
4098: MEES, GREGORIUS (1631-'94 GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
35121: MEES, GREGORIUS (1631-'94, GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
5215: MEES, MR. R. - Gedenkschrift van de firma R. Mees & zoonen ter gelegenheid van haar tweehonderd-jarig bestaan. 1720-1920. Samengesteld door Mr. R. Mees. Niet in de handel.
77125: MEES, GREGORIUS (1631-'94, GRONINGEN, ROTTERDAM) - De gouden keten der saligheyt van den H. geest, door den apostel Paulus t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers van het achtste capittel to de Romeynen. Ende nu in negen predicatien schriftmatigh verklaert. Geloofmatigh uytgebreydt. En zielmatigh toegepast. Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Door Gregorius Mees, bedienaer des Heyligen Euangeliums aldaer. Volgens de oorspronkelijke uitgave van 1685.
60780: MEESTER, J. - De idee van de kerkelijke huwelijksplechtigheid. Door ds. J. Meesters.
11992: MEESTER, W. A. T. DE - Gedenkboek van den Europeeschen oorlog in 1914. Onder toezicht en met een voorwoord van W. A. T. de Meester, luitenant-generaal, oud-commandant van het veldleger. Met medewerking van verschillende autoriteiten. Met talrijke illustraties.
25631: MEESTER, J. - De idee van de kerkelijke huwelijksplechtigheid. Door ds. J. Meesters.
60783: MEESTERS, WOLF - De Bijbel. Behandeld voor jonge mensen. Met platen(zwarte wit en in kleur) van J.H. Isings.1e druk
76607: MEESTERS, J.H. - De Bijbel in Kaart. Atlas Naast de Bijbel Met Een Beschrijvend Register
60784: MEESTERS, WOLF - Grethe uit ''de blauwe Engel''.
60785: MEESTERS, WOLF - De Bijbel behandeld voor jonge mensen. Met platen van J.H. Isings. 1e druk.
60786: MEESTERS, WOLF. - De Bijbel, behandeld voor jonge mensen. Met platen van J.H. Isings. Het nieuwe testament.
15457: MEESTERS, WOLF - De Bijbel. Behandeld voor jonge mensen. Met platen(zwarte wit en in kleur) van J.H. Isings.1e druk
18819: MEESTERS, WOLF - Grethe uit ''de blauwe Engel''.
2120: MEESTERS, W. - De Bijbel behandeld voor jonge mensen. Met platen van J.H. Isings. 3e druk.
39540: MEESTERS, WOLF. - De Bijbel, behandeld voor jonge mensen. Met platen van J.H. Isings. Het nieuwe testament.
43789: MEESTERS, WOLF - Grethe uit ''de blauwe Engel''.
60795: MEEUSE, C.J. - Joods Orthodoxie en bekering. Openingswoord en lezing op de studiedag 1995. Van het Deputaatschap over Israel van de Gereformeerde Gemeenten
60796: MEEUSE, C.J. DS. - Waarom naar de belijdeniscatechisatie? Overwegingen ten aanzien van het al of niet gaan naar de Belijdeniscatechisatie. Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden. vierde druk.
60797: MEEUSE, C.J. DS. - De voortgang van het werk in Israël. Een tweede verslag van een visitatie van enkele leden van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeente. Eerder gepubliceerd in De Saambinder.
77229: MEEUSE C J - Een genadige dood? levensbedeigde Euthanasie et geving met 95 s tellingen
7030: MEEUSE, DS. C. J. - De toekomstverwachting van de Nadere Reformatie in het licht van haar tijd. Een onderzoek naar de verhouding tussen het zeventiende-eeuwse chiliasme en de toekomstverwachting van de Nadere Reformatie, met name bij Jacobus Koelman.
35424: MEEUSE, DS. C. J. - Door de woestijn naar Sinai. Over de woestijnreis van het volk Israel en over de tien geboden. Met illustraties van Arie van der Spek.
39685: MEEUSE, DS. C.J. - De plaats van de Gereformeerde Gemeenten in de Gereformeerde Gezindte met een overzicht van de verschillende kerkgenootschappen.
73058: KARELS-MEEUSE M.H. - Een trommel met geheimen
73015: MEEUSE, W. C - Kohlbrugge en Maria de Clercq. eenenige vriendschap
35430: MEEUSE, DS. C. J. - Over rovers en redders Over de richters Othniel tot Abdon. Met illustraties van Arie van der Spek.
35426: MEEUSE, DS. C. J. - Wonderlijke dromen. Over de geschiedenis van Jozef. Met illustraties van Arie van der Spek.
37767: MEEUSE, DS. C. J. - Hij moest door Samaria gaan. Twaalf preken over de ontmoeting van de Heere met de Samaritaanse vrouw.
60801: MEEUSE, C.J. DS. - De koster als dienaar door ds. C.J. Meeuse predikant te Nunspeet. De koster (z)onder stress! Door M.W. Peterse koster te Gouda. Lezingen op de kosterdag gehouden te Nunspeet, 12 juni 1999
60800: MEEUSE, C.J. DS. PREDIKANT VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE VAN ROTTERDAM-ZUID. - Een vorstelijk huwelijk of de beste plaats voor de koningin. Gelegenheidspredikatei over Psal 45:10b: De Koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir. Hare Majesteit Koningin Beatrix en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus.
60819: MEEUSE, J.C. DS. - De Geestelijke Marathon. Predikatie over 1 Korinthe 9:24-27. Naar aanleiding van de Rotterdamse Marathonloop op de dag des Heeren.
60820: MEEUSE, W. C - Kohlbrugge en steven Clercq. Een vriendschap op afstand. een samenvatting van hun correspondentie gelezen en bijeengebracht. Met Stamboom van Fam. De Clercq - Lijst van tekstverklaringen in de brieven aan Steven de Clercq - Lijst van brieven van Kohlbrugge aan Steven de Clercq - Lijst van brieven van Steven de Clercq - Literatuur
74111: MEEUSE, C.J - Wijs of dwaas. Gelijkenissen van de Heere Jezus deel 2
77285: MEEUSE, DS. C. J. - Daniel Met illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
77286: MEEUSE, DS. C. J. - Jona moet naar Nineve Met illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
77287: MEEUSE, DS. C. J. - Op de troon van David Met illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
77288: MEEUSE, DS. C. J. - Het leven an Paulus Met illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
22838: MEEUSE, DS. C. J. - Geen blijvende stad. Tijdwoord ter herdenking van het bombardement op Rotterdam. 1940 - 14 mei - 1990. Tweede druk.
60790: MEEUSE, C. J. V.D.M. EN C. SONNEVELT V.D.M. - Opmerkelijk
31943: MEEUSE, DS. C.J. PREDIKANT VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE - De liefde als uitnemendste gave. De liefde als uitnemendste gave. 10 preken over 1 Korinthe 13 gehouden door Ds. C.J. Meeuse, predikant van de gereformeerde gemeente van Rotterdam-Zuid
60816: MEEUSE, DS. C.J. - De Geestelijke Marathonl. Predikatie over 1 Korinthe 9:24-27. Gehouden door Ds. C.J. Meeuse, predikant van de gemeente Rotterdam-Zuid, naar aanleiding van de Rotterdamse Marathonloop op den dag des Heeren.
60806: MEEUSE, DS. C. J.. PRED GERF GEM - Gods werk door zijn knechten. Afscheidspredikatie.
60807: MEEUSE, DS. C. J. - Er staat nog koren op het land.
60808: MEEUSE, DS. C. J. - Wonderlijke dromen. Over de geschiedenis van Jozef. Met illustraties van Arie van der Spek.
60809: MEEUSE, DS. C. J. - De eerste mensen. (van de schepping tot de torenbouw) Met illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
60812: MEEUSE, DS. C. J. - Een kind is ons geboren. De geschiedenissen rond de geboorte van de Heere Jezus. Met illustraties van Arie van der Spek.
60813: MEEUSE, DS. C. J. - Om de belofte van God (deel 2 de geschiedenis van Abraham. Met illustraties van Arie van der Spek.
60815: MEEUSE, DS. C. J. - De eerste mensen. (van de schepping tot de torenbouw) Met illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
60817: MEEUSE, DS. C.J. - Christus' belofte aan geestelijke wezen.
60818: MEEUSE, DS. C.J. - Wie wil mij helpen?
60804: MEEUSE, C.J. DS. PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE - schijnbedriegt een christelijke visie op toneelspel en speelfilm
60788: MEEUSE W C - Kohlbrugge en Maria de Clercq een innige vriendschap
60798: MEEUSE, C.J. DS. - Indrukken van een onderzoeksreis naar Israël. verslag van een visitatie van enkele leden van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten. Eerder gepubliceerd in De Saambinder
35435: MEEUSE, DS. C. J. - Om de belofte van God (deel 1) de geschiedenis van Abraham. Met illustraties van Arie van der Spek.
75052: KOELMAN JAC BEWERKT C J MEEUSE - Vergorgen omgang over de noodzaak en het nut van de verborgen godsdienst Th Hooker uiit engels vertald door Jac Koelman met de vijftig plichten
35422: MEEUSE, DS. C. J. - Een vrouw uit moab. De geschiedenis van Ruth. Met illustraties van Arie van der Spek.
60791: MEEUSE, C.J - Een vrouw uit Moab. De geschiedenis van Naomi en Ruth
60792: MEEUSE, C.J - Koningin Esther het bijbelboek Esther
60793: MEEUSE, C.J - Het mooiste Koninkrijk. Gelijkenissen van de Heere Jezus deel 1
60794: MEEUSE, C.J. - Vragen bij korte lessen over kort begrip. Samengesteld door C.J. Meeuse
60789: MEEUSE, C. J. - Koelman
74289: KARELS-MEEUSE M.H. - Het Kerstfeest van Ries en Maaike (twaalfde druk)
73937: MEEUSE G J - Leer ons lezen bijbellezen met zegen
27347: MEEUSE, DS. C. J.. PRED GERF GEM - Gods werk door zijn knechten. Afscheidspredikatie.
27542: MEEUSE, DS. C. J. - Er staat nog koren op het land.
30659: MEEUSE, DS. C. J. - Wonderlijke dromen. Over de geschiedenis van Jozef. Met illustraties van Arie van der Spek.
35421: MEEUSE, DS. C. J. - David is KoningMet illustraties van Arie van der Spek. Derde druk.
35433: MEEUSE, DS. C. J. - Een kind is ons geboren. De geschiedenissen rond de geboorte van de Heere Jezus. Met illustraties van Arie van der Spek.
37751: MEEUSE, DS. C.J. - De Geestelijke Marathonl. Predikatie over 1 Korinthe 9:24-27. Gehouden door Ds. C.J. Meeuse, predikant van de gemeente Rotterdam-Zuid, naar aanleiding van de Rotterdamse Marathonloop op den dag des Heeren.
37757: MEEUSE, DS. C.J. - Christus' belofte aan geestelijke wezen.
37758: MEEUSE, DS. C.J. - Wie wil mij helpen?
45888: MEEUSE, DS. C. J. - een waarschuwing tegen afgoderij en brood en spelen in preek over 1 Korinthe
48430: KOELMAN JAC - MEEUSE C J DRS - Verborgen omgang vragen voor dagelijks zelfonderzoek en vijftig plichten
75213: HARLET SUKEY DOOR M H KARELS-MEEUSE - Uithetleven van Suley HARLEY 4e dfruk
60821: MEEUWESSE, A.C.M. - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
77105: MEEUWSE C.J. - opgestaan uit de dood de opstasnding van de Heere Jezus de illustraties zijn van Arie van der Spek
22721: MEEUWSE, J.C. - De laatste oorlogsdagen in Veenendaal.
73142: KARELS-MEEUWSE M.H. - Wie is Johanna Veltman?
77106: MEEUWSE C.J. - Een tent voor de HEERE de illustraties zijn van Arie van der Spek
58106: KARELS - MEEUWSE M H - in de doolhof
77291: MEEUWSE C.J. - Een Kind is ons geboren illustraties zijn van Arie van der Spek
71062: KARELS-MEEUWSE M.H. - Jos in de wind
71443: MEEUWSE C.J. - Wonderlijke dromen, over de geschiedenis van Jozef, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71444: MEEUWSE C.J. - De vrouw uit Moab, De geschiedenis van Ruth, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71441: MEEUWSE C.J. - Als een lam geslacht, Het lijden en sterven van de Heere Jezus, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71437: MEEUWSE C.J. - Uit Egypte geleid, over Mozes en de uittocht van het volk Israël uit Egypte, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71438: MEEUWSE C.J. - Simons eenzame strijd, de geschiedenis van Simson, de illustraties zijn van Arie van der Spek
71439: MEEUWSE C.J. - Om de belofte van God, deel 1, de geschiedenis van Abraham, de illustraties zijn van Arie van der Spek,
71440: MEEUWSE C.J. - De eerste mensen, van de schepping tot de torenbouw, de illustraties zijn van Arie van der Spek, 2e druk
77289: MEEUWSE C.J. - Over roves en redders de illustraties zijn van Arie van der Spek
77290: MEEUWSE C.J. - Een tent voor de HEERE illustraties zijn van Arie van der Spek
73089: KARELS-MEEUWSE M.H. - Nu weet jij het ook...
71332: KARELS-MEEUWSE M.H. - Op speurtocht met Mark en Marieke
77107: MEEUWSE C.J. - Een stem die roept in de woestijn de illustraties zijn van Arie van der Spek
76927: KARELS MEEUWSE M H - De zoeltocht van Lea Rachel waar verhaal overeen Joods meisje naar het christendom 3e druk
74110: MEEUWSE C.J. - Daniel de illustraties zijn van Arie van der Spek
60835: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Uit den geest geboren. Vijf preken.
60827: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Levensvreugde in eeuwigheidslicht. Schriftoverdenkingen over Prediker 11: 7-12 : 1-14.
60832: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Jaarboekje der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1946. Onder redactie van prof. L.H. van der Meiden.
60828: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER CHR GERF PREDIKANT TE GRTAVEHAGE - Geloofskracht in levenssmart.
22479: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - De Bijzondere geesteswerking met het woord. Rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat aan de theologische school der christelijke gereformeerde kerken in Nederland op 16 september 1949.
60834: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Een voorganger herdacht. Het leven en sterven van wijlen ds. J.W. van Ree, benevens een gedachtenispreek door den schrijver dezen en enkele schriftoverdenkingen door den ontslapen dienaar.
60836: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Godsmiskenning in oogstzegen.
60837: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - De keuze des geloofs. Een woord naar aanleiding van Ruth 1 : 14c, aan mijne catechisanten, die hunne belijdenis in het openbaar hebben afgelegd.
60838: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - De keuze des geloofs. Een woord naar aanleiding van Ruth 1 : 14c, aan mijne catechisanten, die hunne belijdenis in het openbaar hebben afgelegd.
60839: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Een voorganger herdacht. Het leven en sterven van wijlen ds. J.W. van Ree, benevens een gedachtenispreek door den schrijver dezes en enkele schriftoverdenkingen door den ontslapen dienaar. Door L.H. van der Meiden V.D.M. te 's-Gravenhage.
60840: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Groote dingen. Viertal leerredenen over Jes. 29:17-19; Lukas 1:46-50; Evangelie v. Joh. 1:14; Lukas 2:22-24.
60842: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Jaarboekje der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1946. Onder redactie van prof. L.H. van der Meiden.
60843: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Jaarboekje der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1946. Onder redactie van prof. L.H. van der Meiden.
60830: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - De strijd des Geloofs. 5e druk.
60844: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER CHR GERF PREDIKANT TE GRAVEHAGE - Gods Yea and Your Amen
60845: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Tot de dag aanlichte intrede predikatie te GRAVENHAGE op 27 oktober 1927
22730: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER CHRIST. GEREFORMEERD PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE. - Eigen kerkelijk leven door ds. L.H. v.d. Meiden, Christ. Gereformeerd predikant te 's-Gravenhage.
60831: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Geslagen maar geen pijn gevoeld Tijdpreek. Tweede druk.
60833: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Eigen kerkelijk leven door ds. L.H. v.d. Meiden, Christ. Gereformeerd predikant te 's-Gravenhage.
60826: MEIDEN, DR. ANNE VAN DER - Mensen winnen de overdracht van de boodschap
60823: MEIDEN, A. VAN DER - De zwarte-kousen kerken. Portret van een onbekende bevolkingsgroep. 1edruk
60824: MEIDEN, A. VAN DER - Het gezicht van de kerk - Publiciteit en public relations van de kerkelijjke gemeente
5752: MEIDEN, A. VAN DER - De zwarte-kousen kerken. Portret van een onbekende bevolkingsgroep. 1edruk
45259: MEIDEN, ANNE VAN DERM - Een ander fundament orthodox en vrijzinnig.
13983: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - De strijd des Geloofs. 5e druk.
22477: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Geslagen maar geen pijn gevoeld Tijdpreek. Tweede druk.
22637: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Jaarboekje der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 1946. Onder redactie van prof. L.H. van der Meiden.
25445: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Een voorganger herdacht. Het leven en sterven van wijlen ds. J.W. van Ree, benevens een gedachtenispreek door den schrijver dezen en enkele schriftoverdenkingen door den ontslapen dienaar.
26474: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - De keuze des geloofs. Een woord naar aanleiding van Ruth 1 : 14c, aan mijne catechisanten, die hunne belijdenis in het openbaar hebben afgelegd.
2679: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER CHR GERF PREDIKANT TE GRTAVEHAGE - Geloofskracht in levenssmart.
29802: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Een voorganger herdacht. Het leven en sterven van wijlen ds. J.W. van Ree, benevens een gedachtenispreek door den schrijver dezes en enkele schriftoverdenkingen door den ontslapen dienaar. Door L.H. van der Meiden V.D.M. te 's-Gravenhage.
31281: MEIDEN, DS. L. H. VAN DER - Groote dingen. Viertal leerredenen over Jes. 29:17-19; Lukas 1:46-50; Evangelie v. Joh. 1:14; Lukas 2:22-24.
37804: MEIDEN, DS. J.A. VAN DER - Calvijn en het kerklied. Een studie van H. Hasper.
60847: MEIDINGER, H. - H. Meidinger & Co. Aquarelle und Bleistiftzeichnungen von Hugo Laubi.
30047: MEIDINGER, H. - H. Meidinger & Co. Aquarelle und Bleistiftzeichnungen von Hugo Laubi.
30718: MEIER, C. - Onraad in de nacht.
60848: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
60849: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz. 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spirtualisme.
60850: MEIHUIZEN, H.W. - Menno Simons, ijveraar voor het herstel van de nieuwtestamentische gemeente 1496 - 1561.
16220: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
37570: MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz. 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spirtualisme.
60855: MEIJ, VAN DER L. W. (PRED CHR GERF KERKEN) - En tochleren jeugddagboek 5e druk
60852: MEIJ, DR. J. C. A. DE - De watergeuzen. Piraten en bevrijders.
60853: MEIJ, DS. L.W. VAN DER - Het roer in Gods handen Calvijn over de kennis van God de Schepper.
60854: MEIJ, L.W. VAN DER DS. - Is er nog een weg terug? een pleidooi voor één Gereformeerde Kerk in Nederland.
45659: MEIJ, DS. L.W. VAN DER - Het roer in Gods handen Calvijn over de kennis van God de Schepper.
45897: MEIJ, G.H.V.D. TREUB, HECTOR. - Leerboek der verloskunde, door G.H.van der Meij, bijgewerkt en voltooid door Prof. Hector Treub.
60856: MEIJBOOM, DR. L. S. P. & VROLIK, DR. W. - Vraagpunten des tijds - Behandeld in drie redevoeringen uitgesproken in de maatschappij Felix Meritis, te Amsterdam
73806: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS. - Javaansche Sagen, Mythen en Legenden, verzameld door Jos. Meijboom-Italiaander 2 vermerderde druk
41149: MEIJBOOM M - In het lan der leven de
60857: MEIJDEN, L.H. V.D.PRED CHR GERF KERK - Het Merkteken van het Beest. Een Tijdwoord. Tweede Herziene druk.
33497: MEIJDEN, L.H. V.D.PRED CHR GERF KERK - Het Merkteken van het Beest. Een Tijdwoord. Tweede Herziene druk.
2256: MEIJER, DS. DANIËL (IN LEVEN LEERAAR BIJ DE GEREF. GEMEENTE TE OUDERKERK A/D AMSTEL) - De weg welke de Heere gehouden heeft met Ds. Daniël Meijer.
74435: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema.2deeltje. 8e druk.
74436: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. 1 deeltje. 8e druk.
73750: MEIJER, D. - Onbekende kinderen. De laatste trein uit Westerbork
60881: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 9. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van N. J. B. Bulder. Achtste deeltje. Zevende druk.
60882: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 10. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van N. J. B. Bulder. Achtste deeltje. Zevende druk.
60877: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 6. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. Zesde deeltje. Vierde druk.
60880: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 6. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. negende deeltje. 6e druk.
60876: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 6. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. negende deeltje. 6e druk.
60865: MEIJER, H. - Het spoor van Ds. Kersten en Ds. Zandt. Beginselen voorgestaan en verdedigd door de kamerleden der Staatkundig Gereformeerde Partij blijkende uit citaten bijeengebracht door H. Meijer.
60879: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 6. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van A. Tadema. tiende deeltje. 6e druk.
60860: MEIJER J D - Woulopers
60861: MEIJER, B.J.MAGNETISEUR TE AMSTERDAM. - Behoed- en geneesmiddelen tegen Cholera-morbus, de kinkhoest en kankerklieren. Met eene plaat. Een geschenk aan mijne natuurgenooten. Door B.J. Meijer, magnetiseur te Amsterdam.
60878: MEIJER, W. / HULZEN, JOH. VAN - Het wijde leven 8. Leesboek voor de christelijke school. Tekeningen van N. J. B. Bulder. Achtste deeltje. Zevende druk.
60874: MEIJER, W. - Winterreis naar Rome.
60875: MEIJER, W. - Vanavond huisbezoek.
71579: VOLLENHOVEN-MEIJER M. - Op weg naar het Frankrijk israel en d volken in bijbels perspectief
21823: MEIJER, H. - Het spoor van Ds. Kersten en Ds. Zandt. Beginselen voorgestaan en verdedigd door de kamerleden der Staatkundig Gereformeerde Partij blijkende uit citaten bijeengebracht door H. Meijer.
60866: MEIJER, HEINRICH AUGUSTUS WILHELM - Kritisch-exegetischer kommentar uber das Neue Testament.
60868: MEIJER, J. - Leiddraad bij het godsdienstig onderwijs van kinderen ten gebruike bij de katechisatien. Opgesteld door dr. J. Meijer, Hervormd predikant te Wolvega. Tweede druk.
27909: MEIJER, B.J.MAGNETISEUR TE AMSTERDAM. - Behoed- en geneesmiddelen tegen Cholera-morbus, de kinkhoest en kankerklieren. Met eene plaat. Een geschenk aan mijne natuurgenooten. Door B.J. Meijer, magnetiseur te Amsterdam.
12777: MEIJER, W. - Een vakantie in Rotterdam.
16007: MEIJER, HEINRICH AUGUSTUS WILHELM - Kritisch-exegetischer kommentar uber das Neue Testament.
28593: MEIJER, J. - Leiddraad bij het godsdienstig onderwijs van kinderen ten gebruike bij de katechisatien. Opgesteld door dr. J. Meijer, Hervormd predikant te Wolvega. Tweede druk.
28905: MEIJER, W. - Vanavond huisbezoek.
31104: MEIJER, DS. DANIËL (IN LEVEN LEERAAR BIJ DE GEREF. GEMEENTE TE OUDERKERK A/D AMSTEL) - De weg welke de Heere gehouden heeft met Ds. Daniël Meijer.
35135: MEIJER, DR. JAAP - Martelgangen of Cirkelgang. Isaac da Costa als Joods Romanticus.
44283: MEIJER, W. - Jos
44324: MEIJER J D - Woulopers
71580: MEIJER MR. L. - zoeklicht op Israel
76967: MEIJER J D - De maartenskerk eeuwen oude ontmoetinglaats in het hart van Doorn
9572: MEIJER, W. - Winterreis naar Rome.
60884: MEIJERING, M. - Tien leerredenen voor de Avondmaalstijden, bid- en dankdag, en wisseling des jaars.
60885: MEIJERING, M. - Tien leerredenen voor de Avondmaalstijden, bid- en dankdag, en wisseling des jaars.
64976: SCHALK- MEIJERING - Een spannende speurtocht Vierde druk. Illustraties: Jaap Kramer. A.V.I 6
64990: SCHALK-MEIJERING - Villa Beestenbende tweede druk
24576: MEIJERING, H. J. / BAALE, P. J. / SCHMIEDECKE, W. C. - God zoekt het weggedrevene. Drie verhalen van afgedwaalden en verdwaalden. Eert uw vader en uwe moeder. Wilde Teunis. Licht uit duisternis.
24949: MEIJERING, M. - Tien leerredenen voor de Avondmaalstijden, bid- en dankdag, en wisseling des jaars.
28372: MEIJERING, M. - Tien leerredenen voor de Avondmaalstijden, bid- en dankdag, en wisseling des jaars.
60886: MEIJERINK, H. J. - Reformatie en mystiek. Over Jean de Labadie en het Labadisme.
7643: MEIJERINK, H. J. - Reformatie en mystiek. Over Jean de Labadie en het Labadisme.
73934: MEIJERS DR. S. - De tirannie verdrijven, Kantekeningen bij herleving van dictatuur
25567: MEIJNHOUT, W. - ,,Om vriend en broed'ren'' Brieven aan een ,,Vriend en metgezel'' in de Christelijke Gereformeerde Kerk.
60888: MEIJSEN-VAN PROOIJEN, LINDA - De kerk op het ijs. Ömslag en illustraties: MArgreet Bunt-Dekker
60889: MEIMA, HERMAN - Vijf oud-vlaamse Kerstliederen bewerkt voor vierstemmig gemengdkoor a cappella door Herman Meima
41834: MEIMA, HERMAN - Vijf oud-vlaamse Kerstliederen bewerkt voor vierstemmig gemengdkoor a cappella door Herman Meima
48753: MEINDERS, P.R. (ED.) HERV PREDIKANTE GERF BOND/GEKROOKTE RIET - Kom en zie. 4 Volumes. Volume 1: Geen lust in onze dood. Volume 2: Opzoekende liefde. Volume 3: Geloof en bekering. Volume 4: Volharden tot het einde.
60892: MEINDERS, P.R. (RED.) - Geloof en bekering. Serie: Kom en zie deel 3
60893: MEINDERS, P.R. (RED.) - Kom en zie. Deel 1: Opzoekende liefde.
14011: MEINDERS, P.R. (RED.) - Geloof en bekering. Serie: Kom en zie deel 3
18050: MEINDERS, PAUL R. (EINDREDACTEUR) - Kiezen voor Christelijke politiek.
36840: MEINDERS, P.R. (RED.) - Kom en zie. Deel 1: Opzoekende liefde.
37246: MEINDERS, P.R. (RED.) - Geloof en bekering. Serie Kom en zie.
60895: MEINEMA, P - Stefan de zwerver
60896: MEINEMA, PIET - Frans en zijn fiets. Illustraties van Tiny van Asselt.
60897: MEINEMA, PIET - Frans en zijn kar. Tekeningen van Tiny van Asselt.
60898: MEINEMA, PIET - Onno en Marleen gaan verhuizen.
12774: MEINEMA, PIET - Frans en zijn fiets. Illustraties van Tiny van Asselt.
12775: MEINEMA, PIET - Frans en zijn kar. Tekeningen van Tiny van Asselt.
23767: MEINEMA, P - Stefan de zwerver
30744: MEINEMA, PIET - Onno en Marleen gaan verhuizen.
15305: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidenden tot den Staat der genade en des Heren volk onderrigtende en aansporende om heilig, verzekert en getroost te leven en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden. Derde druk.
46143: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidende tot den Staat der genade en des Heeren Volk onderrigtende en aansporende; om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden 1e druk
60907: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Christus alles en in allen. Of algenoegzaamheit van Christus voor een verdoemenis waardigen zondaar, om hem ivoor tijd en eeuwigheit te zaligen en behouden, tmet een voorrede van Ds C Brinkman
60906: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Christus alles en in allen of algenoegzaamheit van Christus voor begnadigden ten opzigte van het eeuwige leven; tot dienst van heil-zoekende zielen aangetoont en toegepast. Door Eduard Meiners, predikant te Emden.tweede druk.
60909: MEINERS, N. S. L./VUUREN, J. A. VAN/SUIR, E. T. - Inventaris 12 - Waterschappen Rijn en Dijk, Vechter- en Oudwulverbroek, Lee- en Rietsloot
60899: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidenden tot den Staat der genade en des Heren volk onderrigtende en aansporende om heilig, verzekert en getroost te leven en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden. Derde druk.
60901: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse of een historisch en oordeelkundig verhaal. Van het gene nopens het kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige schrijvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen; als mede met verscheidene onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheid en stichtinge medegedeeld door Eduard Meiners, predikant te Emden. Twee-delige fotomechanische heruitgave.
60902: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidende tot den Staat der genade en des Heeren Volk onderrigtende en aansporende; om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden 1e druk
43931: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Christus alles en in allen. Of algenoegzaamheit van Christus voor een doemweerdig zondaar, om hem in tydt en eeuwigheit te zaligen en behouden, tot dienst van heil-zoekende zielen aangetoont en toegepast. Derde druk.
60905: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Christus alles en in allen. Of algenoegzaamheit van Christus voor een verdoemenis waardigen zondaar, om hem ivoor tijd en eeuwigheit te zaligen en behouden, tmet een voorrede van Ds C Brinkman
60903: MEINERS, EDUARD - Een verzoening voor onze zonden
60904: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Christus alles en in allen of algenoegzaamheit van Christus voor begnadigden ten opzigte van het eeuwige leven; tot dienst van heil-zoekende zielen aangetoont en toegepast. Door Eduard Meiners, predikant te Emden. Derde druk.
22116: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidende tot den Staat der genade en des Heeren Volk onderrigtende en aansporende; om heilig, verzekert en getroost te leven, en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, predikant te Emden 1e druk
41503: MEINERS, EDUARD (1691-1752, EMDEN) - Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse of een historisch en oordeelkundig verhaal. Van het gene nopens het kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige schrijvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen; als mede met verscheidene onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheid en stichtinge medegedeeld door Eduard Meiners, predikant te Emden
60910: MEINSMA. K.O. - Catalogus van De Librye der St. Walburgskerk te Zutphen.
60911: MEIR, GOLDA - Het Israël van Golda Meir. Foto's van Gemma Levine.
20015: MEIR, GOLDA - Het Israël van Golda Meir. Foto's van Gemma Levine.
60912: MEISCHKE, R. - Amsterdam - Het R.C. Maagdenhuis, het huizenbezit van deze instelling en het St. Elisabeth-gesticht.
60913: MEISSINGER, K.A. - Der katholische Luther.
76329: MEISSNER, HANS - Van hulp en heil. De pastorale psychiatrie van Aplhonse Maeder (1882-1971) Een studie naar de betekenis van de helende functie van het christelijk pastoraat voor professionals in de psychiatrische praktijk
60914: MEISTER, A. - Biblischers Namenlexicon.
60915: MEISTER, K/ANDERSEN, C. - Jan ziet sporen in de sneeuw. 4e druk.
33216: MEISTER, A. - Biblischers Namenlexicon.
35726: MEISTER, K/ANDERSEN, C. - Jan ziet sporen in de sneeuw. 4e druk.
35697: MEL, COENRAAD (1666-1733, HERSFELD) - De geopende genade-throon of voortreffelijke kerk-redenen, voor, by, na het gebruik des Hoogwaardigen Avondmaals. het tweede deel.
629: MEL, COENRAAD (1666-1733, HERSFELD) - Woorden op zijnen. Of plegtige leerredenen (Boet-Vast-Bede-en Dankdagen in tijden van oorlog gehouden etc.) Naar den tweede Hoogduitschen druk vertaald door Joh. Will. van Haar.
77424: MEL, COENRAAD (1666-1733, HERSFELD) - Godtgeleerde keurstoffen, handelende van de liederen Hammaaloth, de tien geboden, het gebedt des Heeren, Salomons Hooghliedt, inleidinge tot de profeetische Schriften, Johannes Openbaeringen, en andere merkwaerdige stoffen, in twee deelen. Uit de Hoogduitsche in de Nederlantsche taele overgebraght door Laurentius Steversloot, Jezus dienstknecht in zyne gemeente te Leiden.
34635: MEL, COENRAAD (1666-1733, HERSFELD) - De lust der heiligen in Jehovah, of gebede-boek. Tot nut gebruik in allerhande tyden, staten en gelegentheden. Door den zeer geleerde en vermaarden Dr. Coenraad Mel, Bedienaar des Goddelijken Woorts, en Opziener der Kerken en Scholen te Hersfeld. Uit het Hoogduits naar den letsten druk vertaalt. Deze vyfde Nederduitsche druk vermeerdert met der Heiligen bidkonst, of ene predikatie over Joh. XVI: 23-30. Door den zelven autheur.
77305: STARINGH J G-ULRICH J J EN MEL K - verklaring van de zeven Kruiswoordfen
44526: MEL, COENRAAD (1666-1733, HERSFELD) - De lust der heiligen in Jehova, of gebede-boek. Tot nuttig gebruik in allerhande tyden, staaten en gelegenheden. Door den zeer geleerden en Godvruchtigen Coenraad Mel, bedienaar des Goddelyken Woords, en opziener der schoolen, in Herschfeld. Uit het Hoogduitsch naar den laatsten druk vertaald. Deze negende Nederduitsche druk vermeerderd met der Heiligen bidkonst, of eene predicatie over Joh. XVI: 23-30. Door den zelven autheur.
96: MEL, COENRAAD (1666-1733, HERSFELD) - Het gruwelijk Sodom gestraft. Negental boetpredikatiën van den vermaarden Godzaligen heer Coenraad Mel. Leeraar en algemeen opziener over alle kerken en scholen in het vorstendom Hersfelt. Tweede druk.
76299: MELANCHTHON, PHILIPPUS (1497-1560, DUITS HERVORMER) - GOds Leidingenmet Philippus Melanchton
630: MELCHIOR, JOHANNES 1646-1689) ABRAHAM VAN POOT (C.1638-)ALBERTUS WILHELMUS MELCHIOR (1685-1738)48595 - Kinder-Bybel, of kort begrip van de nodigste en nuttigste geschiedenissen, spreuken en verborgentheden, uit alle de boeken der heiligen schriftuure. Uit 't Hoogduits vertaalt, door Abraham van Poot, M.D. Derde druk. Vermeerdert, met een geleerde verhandeling, genaamt: 't Fondament des christelyken geloofs; een christen versekerende, dat de H. Schrifture door Godt geopenbaart is; door den selven autheur, en vertaalt door Isaac Le Long. Waar by nog komt, een nieuwe voorreden, het nuttige gebruik des werks aantoonende, door Albertus Wilhelmus Melchior. Professor der H Godgeleertheit en Krkelyke Geschiedenissen te Franeker
60925: MELCHIORSZ., JOHANNES (1646-'89, PROF. TE HERBORN) - ore davar dat is dat is, De wortel der Zaeke. Of eerste gronden der onderwyzende Godgeleerdheid, behelzende de gewigtigste waerheden in een schakel van korte stellingen, teffens met ontdekking van de voornaemste kracht der hedendaegsche dwaelingen, ten gebruike zyner Toehoorderen samengesteld, door Joh. Melchiorsz. (...) Ten meesten deele uit het Latyn op nieuw vertaeld en uitgegeeven door Johannes vander Vorm, Predikant te Amsterdam.
4230: MELCHIORSZ., JOHANNES (1646-'89, PROF. TE HERBORN)630 - (...) dat is, De wortel der Zaeke. Of eerste gronden der onderwyzende Godgeleerdheid, behelzende de gewigtigste waerheden in een schakel van korte stellingen, teffens met ontdekking van de voornaemste kracht der hedendaegsche dwaelingen, ten gebruike zyner Toehoorderen samengesteld, door Joh. Melchiorsz. (...) Ten meesten deele uit het Latyn op nieuw vertaeld en uitgegeeven door Johannes vander Vorm, Predikant te Amsterdam.
69967: GERF GEM MELISKERKEN - Van Boven het verzoendeksel;af herdeking gerf gem
60926: MELISSUS, PAUL SCHEDE - Die Psalmenübersetzung des P.S. Melissus (1572) Herausgegeben von Max Hermann Jellinek.
60927: MELLE, P. J. VAN - De koninklijke wet. De brief van Jakobus practisch verklaard.
60928: MELLE, P.J. VAN - Na veertigjarigen Evangeliedienst. Gedachtenisrede uitgesproken op 2 februari 1919. Door P.J. van Melle, Ned. Herv. pred. te Nijkerk. Met portret van den schrijver. Uitgegeven ten voordeele van de diakonie der Ned. Herv. Gem. te Nijkerk.
16791: MELLE, P. J. VAN - De koninklijke wet. De brief van Jakobus practisch verklaard.
24935: MELLE, P.J. VAN - Na veertigjarigen Evangeliedienst. Gedachtenisrede uitgesproken op 2 februari 1919. Door P.J. van Melle, Ned. Herv. pred. te Nijkerk. Met portret van den schrijver. Uitgegeven ten voordeele van de diakonie der Ned. Herv. Gem. te Nijkerk.
60930: MELLES, J. - Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692.
60929: MELLES, DR. G. - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium.
41032: MELLES, J. - Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid 1628-1692.
46063: MELLES, DR. G. - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium.
60931: MELLINK A F - Documenta Anabaptistica Neerlandico tweede deel AMSTERDAM 1536-1578
60932: MELLINK A F - Documenta Anabaptistica Neerlandico vijfde deel AMSTERDAM 1531-1536
60933: MELLINK, DR. A. F. - De wederdopers in de noordelijke nederlanden. (1531-1544)
60934: MELLINK, DR. A.F. - De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, 1531-1544. .
60935: MELLINK, DR. A.F. - De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, 1531-1544. .
36304: MELLINK, DR. A. F. - De wederdopers in de noordelijke nederlanden. (1531-1544)
40293: MELLINK A F - Documenta Anabaptistica Neerlandico tweede deel AMSTERDAM 1536-1578
40296: MELLINK A F - Documenta Anabaptistica Neerlandico vijfde deel AMSTERDAM 1531-1536
38511: MELLINUS, ABRAHAM CA 1581-1622 - Eerste deel van het groot recht-ghevoelende christen martelaers-boeck: ghenoechsaem vervatende een kerckelijcke historie van den opgangh, voortgangh en ondergangh der vervolgingen: ende tusschen beyden de exempelen der vromer martelaren, als oock eeniger voorneemster concessoren, en Reformateuren: Uyt welcker belijdenissen thegens die van het Pausdom blijckt de personele succesie onder Gereformeerde Christelijcke religie: en de daer naer, de rechtveerdige oordeele Gods over de Tyrannen die Gods kercke vervolght hebben: ende ten laetsten, hoe verde de staet der kerke Christi in leere, ceremonien en leven vande geboorte onses Salighmakers af, van eeuwe tot eeuwe tot het jaer 1520 toe vervallen is. Alles uyt de H. Out-vaders en getrouwe kerckelijcke historie-schrijvers by een vergadert ende in order gestelt, door Abraham Mellinuim van Vlissijngen, dienaer des H. Euangelij in S. Anthonis Polder.
77057: MELLO A. - MATTHEUS De schriftgeleerde het evangelie als Midrasj vertaald Olva J M Bijvoet
72900: MELVILLE FRANCIS , TINY MULDER, LINDA BEUKERS - Het boek der engelen. Raadpleeg engelen voor leiding, troost en inspiratie . Rijk geïllustreerde inleiding op de populaire engelenleer, inclusief rituelen ter aanroeping
60936: MELVILLE, HERMAN - Moby Dick illustrations de de Gaspari, Bartoli, Cattaneo et Maraja
42479: MELVILLE, HERMAN - Moby Dick illustrations de de Gaspari, Bartoli, Cattaneo et Maraja
9580: MEMMI, ALBERT. - Portret van een Jood.
40794: MOSES MENDELSSOHN (1729-1786) - Die Psalmen / Uebersetzt von Moses Mendelssohn Bybel ; O.T. Ps. (dui) Zweite rechtmatige und verbetterte auflagge mit allergnadigsten frenheiten
61321: MOSES MENDELSSOHN (1729-1786) - Die Psalmen / Uebersetzt von Moses Mendelssohn Bybel ; O.T. Ps. (dui) Zweite rechtmatige und verbetterte auflagge mit allergnadigsten frenheiten
60939: MENKEN M J J - Matthew's Bible : the Old Testament text of the evangelist Serie: Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium, 173
60948: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Tienenkind.
12770: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - 't Voornaamste. Met teekeningen van Henk Poeder.
71047: MENKENS-V.D. SPIEGEL, D. - Kees en Cas (derde druk)
60944: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - De n.v. .
60941: MENKENS VAN DER SPIEGEL, D. - Klein maar dapper.
60942: MENKENS VAN DER SPIEGEL, D. - Klein maar dapper.
60940: MENKENS - V/D SPIEGEL, D. - 'T Ergste - 't beste - Geïllustreerd doon Jan Lutz - tweede druk
70932: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Droomstertje (illustraties van Marius Richters, bandtekening van Jeanne Faure, tweede druk)
76825: SPIEGEL MENKENS VAN DEN D - Het Vierspan geillusstreerd Henk Poeder
19005: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - 't Sopraantje. Geïllustreerd door Adri Alindo. 4e druk.
12766: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - De n.v. .
35769: MENKENS VAN DER SPIEGEL, D. - Klein maar dapper.
38076: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Tienenkind.
43981: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Droomstertje door D. Menkens-van der Spiegel illustraties van Marius Richters Bandteekening van Jeanne Faure tweede druk
49200: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D - Roel's Reusachtige reis. Pentekeningen van R. en M. Snapper.
49172: MENKMAN, HARTGER. - Gertje, Vrucht serie.
45414: MENNO SIMONS -- MEIHUIZEN, H.W. - Menno Simons, ijveraar voor het herstel van de nieuwtestamentische gemeente 1496 - 1561.
60952: MENSE, W. OV 1795 - Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg schriftelijk in rijm gesteld door de auteur genaamd Willem Mense overleden 1795. Bestaande in twee stukjes met een gouden keten van 25 wonderen aangaande Jezus' menswording en enige trappen van ontdekking. Met een voorrede van C. Teuling
1803: MENSE, W. OV 1795 - Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg schriftelijk in rijm gesteld door de auteur genaamd Willem Mense overleden 1795. Bestaande in twee stukjes met een gouden keten van 25 wonderen aangaande Jezus' menswording en enige trappen van ontdekking. Met een voorrede van C. Teuling
74981: MENSEMA A.J. MOOIJWER JS,. - Havezaten van Vollenhoven
72781: LUYTJES - MENSINK - De mooiste klus
60379: LUYTJES - MENSINK - Pauls' eerste zwemles. Illustraties: Dick van de Pol
60954: MENSKENS-VAN DE SPIEGEL, D - Aagt binkhorkst.
49077: MENSKENS-VAN DE SPIEGEL, D - Aagt binkhorkst.
60955: MENSONIDES, H.M. - Historische wandeling door Leeuwarden.
60957: MENTINK, G.J. & OS, JOHAN VAN, - Over-Betuwe. Geschiedenis van een polderland (1327-1977).
60956: MENTINK, G.J. - Elst van heden naar verleden. Schets van enige ontwikkelingen in het dorp Elst met name in 19de en 20ste eeuw.
40972: MENTINK, G.J. & OS, JOHAN VAN, - Over-Betuwe. Geschiedenis van een polderland (1327-1977).
60960: MERIAN, MATTHAEUS - Die Merian Bibel mit den Kupferstichen von Matthaeus Merian. Oder: "Die Bibel : die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers".
60959: MERIAN MATTHEUS EN . VISSCHER, NIKOLAES- - Afbeeldingen der voornaamste historien, soo van het Oude als Nieuwe Testament, door verscheide van de geestryke en vermaardste tekenaars en plaatsnyders seer kunstig afgebeeld. Zynde tot verklaringe van ieder afbeeldinge daar by gevoegt, sinryke rymen, in de Latynse, Franse, Engelse en Nederduitse talen: midsgaders een kort historisch verhaal in prosa, van ieder afbeeldinge.
48429: MERIAN, MATTHAEUS - Die Merian Bibel mit den Kupferstichen von Matthaeus Merian. Oder: "Die Bibel : die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers".
49144: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN (1721-1789) - Het Nut Der Tegenspoeden, Brieven, En Andere Gedichten. Tweede Druk.
1212: MERKS, ANNA KATHARINA/JACOBA PETRONELLA WINCKELMAN - Levensbeschrijving en bekeering van A.K. Merks, mitsgaders een echt verhaal van al hetgeen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenis van Rotterdam. Van den 5den der zomermaand 1763 af tot zij op den 19den derzelfde maand door de handen der justitie te Rotterdam ter dood gebracht is. Nieuwe uitgave. Uitgever: F. v.d. Weide Sommelsdijk. Druk: Firma W. Boekhoven & Zonen, Sommelsdijk. 112 blz. Waarbij geb.: Het Godvruchtig leven en zalig afsterven van de weledelgeborene jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman, overleden 30 augustus 1761, in den ouderdom van 65 jaar. 96 blz. Waarbij geb.: Het wondere van vrije genade door Jezus Christus vertoond in een stervend christin, of het heilig leven en de zalige dood van mej. Cornelia Constantina Winkelman. Met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg, den 22sten januari 1716, in den leeftijd van 24 jaar. 46 blz.
17059: MERKS, ANNA KATHARINA - Levensbeschrijving en bekeering van A. K. Merks. Een getrouw verhaal van al hetgeen met haar is voorgevallen in de gevangenis, van de 5e juni 1763 af, tot zij op de 19e van die maand door de Justitie te Rotterdam is terechtgesteld. Nieuwe uitgave.
26460: MERKS, ANNA KATHARINA - Levensbeschrijving en bekeering van Merks Mitsgaders een echt verhaal van al hetgeen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenis, van den 5den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den derzelver maand door de handen der Justitie te Rotterdam ter dood gebracht is.onverandere uitgave
60963: MERKS, ANNA KATHARINA - Levensbeschrijving en bekeering van A. K. Merks. Een getrouw verhaal van al hetgeen met haar is voorgevallen in de gevangenis, van de 5e juni 1763 af, tot zij op de 19e van die maand door de Justitie te Rotterdam is terechtgesteld. Nieuwe uitgave.
60964: MERKS, ANNA KATHARINA - Levensbeschrijving en bekeering van A. K. Merks. Een getrouw verhaal van al hetgeen met haar is voorgevallen in de gevangenis, van de 5e juni 1763 af, tot zij op de 19e van die maand door de Justitie te Rotterdam is terechtgesteld. Nieuwe uitgave.
1742: MERKS, ANNA KATHARINA - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks. Mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenisse van den 5den der zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den der zelve maand door de handen der justitie te Rotterdam ter dood gebragt is. Nieuwe onveranderde uitgave.
2461: MERKS, ANNA KATHARINA - Levensbeschrijving en bekeering van A. K. Merks. Een getrouw verhaal van al hetgeen met haar is voorgevallen in de gevangenis, van de 5e juni 1763 af, tot zij op de 19e van die maand door de Justitie te Rotterdam is terechtgesteld. Nieuwe uitgave.
31525: MERLE D'AUBIGNÉ, J.-H. (1794-1872) - De kinderen Gods. Leerrrede. Uit het Frans vertaald door W. Messchert.
8328: MERLE D'AUBIGNÉ, J.-H. - Histoire de la Réformation du seizième siècle. Par J.-H. Merle d'Aubigné. Deuxième Edition.
75305: MERLE D'AUBIGNÉ, J.H. - Geschiedenis der Hervorming in Europa ten tijde van Calvijn (5 delen i
60965: MERLE D'AUBIGNÉ, J.-H. - Histoire de la Réformation du seizième siècle. Par J.-H. Merle d'Aubigné. Deuxième Edition.
60966: MERLE D'AUBIGNÉ, J.-H. (1794-1872) - De kinderen Gods. Leerrrede. Uit het Frans vertaald door W. Messchert.
41714: MERLE D'AUBIGNE, J. H. (1794-1872) - Geschiedenis der Hervorming in de zestiende eeuw; Uit het Fransch vertaald. en . voor het christelijk gezin bewerkt door J J deROY predikant te Oude Tonge
60967: MERLEKER, DR. K. F. - Evangelische bibliotheek, uitgegeven van wege de evangelische maatschappij. 1858. IV. Geschiedenis van de staatkunde der pausen.
16767: MERLEKER, DR. K. F. - Evangelische bibliotheek, uitgegeven van wege de evangelische maatschappij. 1858. IV. Geschiedenis van de staatkunde der pausen.
11615: MÉRODE, WILLEM DE - Het heilig licht.
60970: MÉRODE, WILLEM DE - Het heilig licht.
60971: MÉRODE, WILLEM DE - Hunkering en heimwee. Bloemlezing uit de poëzie van protestansch-christelijke en katholieke dichters.
10865: MÉRODE, WILLEM DE - De Rozenhof. Kwatrijnen. 2e druk.
14843: MÉRODE, WILLEM DE - Hunkering en heimwee. Bloemlezing uit de poëzie van protestansch-christelijke en katholieke dichters.
46609: MÉRODE, WILLEM DE - De wilde Wingerd. 1911- 1936. Een bloemlezing uit het werk van Willem de Mérode.
77181: WERKMAN HAS WILLEM DE MERODE - Het leven van Willem deMerode
66977: UNGER MERRILL F. - Unger's Bible dictio
66642: TENNEY MERRILL C. - New Testatment Servey
66643: TENNEY MERRILL C. - New Testatment times
15836: MERULA, ANGELUS - A. Merula, de hervormer en martelaar de gelooofs. 1530-1557. Door W. Moll, hoogleraar te Amsterdam. Met portret.
48536: MERVE TE H - Soldaten van het kruis uit de eerste Christen gemeenten
60973: MERVE TE H - Soldaten van het kruis uit de eerste Christen gemeenten
61012: MERWE, H. TE - De Verstekeling
30693: MERWE, H. TEL - om vrijheid
43217: MERWE, H. TE - De Verstekeling illust Ben Horsthuis
12921: MERWE, H. TE - Kerk in de woestijn. Geïllustreerd door Kees van Lent. Vierde druk.
61011: MERWE, H. TE - Tegenstuur
60986: MERWE, H. TE - Luyt Lievensz. triologie de zwerver - , de strijder en de liedjeszanger. illustraties Ben Horsthuis 3dln
73107: MERWE H. TE - Reddingstocht geíllustreerd door Jan Lutz, derde druk
48290: MERWE TE, H - Hendrik van zutfen
33092: MERWE, H. TE - De thuisvaart van Christoffel Fabritius.
33318: MERWE, H. TE - Weggeduwden
61013: MERWE, H. TE - Twee jongens en een woonark
35894: MERWE, H TE - Alwin, de koopmanslaaf. Derde druk.
76698: MERWE TE H - Toch de sterkste geinustreerd dor Jan Wiegman
61009: MERWE, H. TE - De Gezel uit "De Drukckpersse" Geillustreerd door Menno.
61010: MERWE, H. TE - De Verstekeling illust Ben Horsthuis
60975: MERWE, H TE - Ria in perikelen
60976: MERWE, H TE - Kerk in de woestijn. e druk
60974: MERWE, H TE - Onder het Edict
60995: MERWE, H. TE - Der Vad'ren pand. Geschiedenis van ons volk en vaderland. Deel 1: (tot 1648) 279 blz. Deel 2: (tot 1849) 280-533 blz. Deel 3: (tot 1946) 534-791 blz.
60981: MERWE, H TE - Toch ontkomen.
61021: MERWE, H. TE. - De veermansjongen.
61014: MERWE, H. TE - Sikko - De gevangene der Noormannen
61016: MERWE, H. TE - Soldaten van het kruis - omslag Ben Horstius.
60998: MERWE, H. TE - Toen de schuit lag ingevroren. illustraties van Henk Poeder vierde druk
60999: MERWE, H. TE - Kapitein van de Bosgeuzen. Kapitein van de Bosgeuzen. eerste boek 1566/'67. tweede boek 1572.
61001: MERWE, H. TE - Weggeduwden
61002: MERWE, H. TE - Toch de sterkste.
61022: MERWE, H. TEL - om vrijheid
66589: TE MERWE, H - Hendrik van zutfen
55849: H. TE MERWE - Gebleven Trouw
60983: MERWE, H TE - Niet gevangen.
60984: MERWE, H. T - Wat koos ontdekte. Geïllustreerd door Henk Poeder. zevende druk
60977: MERWE, H TE - De levantreis van Wynant-Hendriksz
60980: MERWE, H TE - Alwin, de koopmanslaaf. Derde druk.
60992: MERWE, H. TE - De wereldweg der kerk. Kerkgeschiedenis.
60993: MERWE, H. TE - De overwinnaars van Alexandrië. Geïllustreerd door Menno. Tweede druk.
60991: MERWE, H. TE - Hart tegen hard. Geïllustreerd door Ben Horsthuis. Tweede druk.
60989: MERWE, H. TE - Kerk in de woestijn. Geïllustreerd door Kees van Lent. Vierde druk.
60990: MERWE, H. TE - De strijders van Smyrna. Geïllustreerd door Menno. Derde druk.
60994: MERWE, H. TE - De Gezel uit "De Drukckpersse" Geillustreerd door Menno.
70482: MERWE TE H. - Belevenissen van Marlies Jagersma
60996: MERWE, H. TE - Luyt Lievensz. de liedjeszanger Illustraties van Ben Horsthuis.
60997: MERWE, H. TE - Zwervers. Derde druk. Pentekeningen van Jan Wiegman.
71097: MERWE, H. TE - De poortwachterszoon geïllustreerd door Ben Horsthuis, tweede druk
46772: MERWE H - Oranje-aert de prinsenbode geillustreerd M C A Meischke
70931: MERWE H. TE - De gezel uit 'de drukpersse' (Geïllustreerd door Menno)
6842: MERWE, H. TE - Der vad'ren pand. Geschiedenis van ons volk en vaderland door H. te Merwe. 1e druk
42024: MERWE, H. TE - Waldenzenstrijd
12925: MERWE, H. TE - De strijders van Smyrna. Geïllustreerd door Menno. Derde druk.
16409: MERWE, H. TE - De wereldweg der kerk. Kerkgeschiedenis.
19001: MERWE, H. TE - De overwinnaars van Alexandrië. Geïllustreerd door Menno. Tweede druk.
23594: MERWE, H. TE - De Gezel uit "De Drukckpersse" Geillustreerd door Menno.
23768: MERWE, H TE - Onder het Edict
23769: MERWE, H TE - Ria in perikelen
23772: MERWE, H TE - Kerk in de woestijn. 3e druk
23773: MERWE, H TE - De levantreis van Wynant-Hendriksz
30480: MERWE, H. TE - Zwervers. Derde druk. Pentekeningen van Jan Wiegman.
30656: MERWE, H. TE - Toen de schuit lag ingevroren. illustraties van Henk Poeder vierde druk
33993: MERWE, H. TE - Toch de sterkste.
35898: MERWE, H TE - Toch ontkomen.
43216: MERWE, H. TE - De Gezel uit "De Drukckpersse" Geillustreerd door Menno.
43407: MERWE, H. TE - Evert van den parlevinker. illustratie van Henk Poeder. Geschreven 1929-1930
45537: MERWE, H. TE - Twee jongens en een woonark
46971: H. TE MERWE - Gebleven Trouw
48850: MERWE, H. TE - Sikko - De gevangene der Noormannen
49215: MERWE, H. T - Wat koos ontdekte. Geïllustreerd door Henk Poeder. Vijfde druk
49218: MERWE, H. TER - In Gods hand. Geïllustreerd door Henk Poeder tweede druk
15148: MERZ, HLOYSEUS (DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID EN VOORMALIG DOMPREDIKER TE AUGSBURG) - Schriftmatige en grondige regtvaardiging der Catholijke Kerk en hare geloofsleer. Eene bijdrage tot het stukje getiteld. Wat is de Kerk? En welke, onder zoo vele, is de ware en alleenzaligmakende Kerk? Uit het hoogduitsch.
15154: MERZ, HLOYSEUS (DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID EN VOORMALIG DOMPREDIKER TE AUGSBURG) - Wat is de Kerk? En welke, onder zoo vele, is de ware Alleenzaligmakende Kerk? Uit het Hoogduitsch. Tweede verbeterde druk.
61024: MERZ, HLOYSEUS (DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID EN VOORMALIG DOMPREDIKER TE AUGSBURG) - Schriftmatige en grondige regtvaardiging der Catholijke Kerk en hare geloofsleer. Eene bijdrage tot het stukje getiteld. Wat is de Kerk? En welke, onder zoo vele, is de ware en alleenzaligmakende Kerk? Uit het hoogduitsch.
61025: MERZ, HLOYSEUS (DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID EN VOORMALIG DOMPREDIKER TE AUGSBURG) - Wat is de Kerk? En welke, onder zoo vele, is de ware Alleenzaligmakende Kerk? Uit het Hoogduitsch. Tweede verbeterde druk.
73868: MESDAG, HENDRIK WILLEM (1831-1915), - Panorama Mesdag Scheveningen in 1881.
20178: MESNIER, L'ABBÉÊ - Problême historique. Qui des Jesuites, ou de Luther et Calvin, ont le plus nui a l'Eglise Chretienne. La solution de ce problême découvrira la véritable cause des maux qui affligent l'Eglise & le Royaume de France & le seul moyen efficace qu'on puisse prendre pour les faire cesser.(...) Seconde edition, augmentée.
73931: MESSELINK H.J. - Thuis in de kerk
61027: MESSNER, DR. F. - Hoe voorkomt men besmettelijke ziekten? Diphtheritis, Typhus, Roodvonk, Longtering, Mazelen, Cholera, Pokken, enz. In het Nederlands overgebracht door A. Arn. J. Quanjer, officier van Gezondheid.
17441: MESSNER, DR. F. - Hoe voorkomt men besmettelijke ziekten? Diphtheritis, Typhus, Roodvonk, Longtering, Mazelen, Cholera, Pokken, enz. In het Nederlands overgebracht door A. Arn. J. Quanjer, officier van Gezondheid.
72254: METEREN, EMANUEL VAN (1535-1612) - L'histoire des Pays-Bas d'Emanuel de Meteren. Ou recueil des guerres, et choses memorables advenues tant és dits pays, qu'és pays voysins, depuis l'an 1315. iusques à l'an 1612. Corrigé et augmenté par l'autheur mesme, et enrichi outre la carte du Paÿs-bas, de pres de cent pourtraits des principaulx seigneurs desquels il est fait mention en ceste histoire. Traduit de flamend en francoys par IDL Haÿe. Auec la vie de l'autheur
42300: METS, W. TZ. - Rijk getrouwd negende druk
61029: METS, W. TZ. - Rijk getrouwd negende druk
61028: METS, W. - Bram de zeeman
47731: METS, W. - Bram de zeeman
61031: METTRA, C. - Breughel
61033: MEULEMAN, G.E. - De Encycliek Humani Generis.
32392: MEULEMAN, G.E. - De Encycliek Humani Generis.
61036: MEULEN, DIRK VAN DER (ONDER RED. VAN) - Jaarboek Binnenvaart 1993.
48136: MEULEN, M. TEN BOUWHUYS TEN M - Platen-atlas voor de vaderlandsche geschiedenis. Ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen
23774: MEULEN, G. VAN DER; EN HONDERS, H. J - Kruis en Kroon Leerboek voor de kerkgeschiedenis voor de scholen met de Bijbel
61040: MEULEN, J. N. VAN DER - Inventaris van het archief der verenigde Gods- en gasthuizen te utrecht 1817 - 1925
70404: MEULEN, P. VAN DER - Inleiding in het Maleisch, zooals dat in Indië dagelijks gesproken wordt Voorafgegaan door een vluchtigen blik op de Indische Maatschappij. Een handboekje tot zelfonderricht voor wie zich in Indië willen gaan vestigen. door P. VERMEULEN.Oud ond predikant zevende druk herzien door P SIEBELHOFF Oud Majoor Inf OI L
16221: MEULEN, DR. P.VAN - De wording der algemeene doopsgezinde Societeit.
34380: MEULEN, C.L. TER - De Getijde-Bewegingen op de Zeeuwsche en Zuidhollandsche Stroomen. Samengevat in 12 kaartjes, voor ieder uur 1, en voorzien van aantekeningen.
7031: MEULEN, R. J. VAN DER - De Antichrist.
42194: MEURER - Efters buch jugend von Luthers Geburt bis zu feinem eintritt ins augustinerfloster zu Erfurt 1483-1505 3 auflag
61044: MEURER - Efters buch jugend von Luthers Geburt bis zu feinem eintritt ins augustinerfloster zu Erfurt 1483-1505 3 auflag
30715: MEVAHOR - Zo God het huis niet bouwt. ( uit het leven van de familie Geuzenkamp)
61045: MEVAHOR. - Simon Gieke, de ketter van Scherpenisse naar een oud dagboek deel 1
10615: MEVAHOR. - Simon Gieke, deel I . 8e druk
10682: MEVAHOR. - Simon Gieke, de ketter van Scherpenisse deel I en II en 3 .3e druk
10743: MEVAHOR. - Simon Gieke, deel 1 en 2 en 3 (geus met God) deel 1-2 zevende druk del 3 negende druk
10558: MEVAHOR. - Simon Gieke, de ketter bvan Scherpenissedeel I en 2 1e druk
61047: MEY, JACOB DE - Determiner logic or the grammar of the np Proefschrift Groningen, Met literatuur opgave. - Met samenvatting in het Nederlands
77399: MEY VAN DER W MR - een terugblik op 125 JAAR der kerkelijk goederen enALGEMEEN fondsen va de hervormde COLLEGE gementen in Nederland VAN en het toezicht daarop TOEZICHT inde jaren 1870 toot 1996
25557: MEYBOOM, DR. H.U.RED CRAMER J A- APOLOGETEN - Oud-Christelijke Geschriften in Nederlandsche Vertaling, uitgegeven door het Haagsch genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst. de APOLOGETEN d in 3 afleveringen no5-6-7
76041: MEYBOOM, DR. H.U. - Oud-Christelijke Geschriften in Nederlandsche Vertaling, uitgegeven Clermens Alexendrinus Evangelien buiten het nieuwe testament bewerktdoor W H van deSANDE BAKHUIZEN
76042: MEYBOOM, DR. H.U. - Oud-Christelijke Geschriften in Nederlandsche Vertaling, uitgegeven Kerkgeschiedenis van EUUSEBIUS PAMPHYLI
61051: MEYBOOM, H. U. - Oud-Christelijke geschriften in Nederlandsche vertaling, uitgegeven door het Haagsch genootschap tot verdediging van den Christelijke Godsdienst. II: Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli.
21614: MEYBOOM, DR. L. S. P. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Het leven van Jezus. Tweede herziene druk. Goedkope uitgaaf. 1e aflevering.
69847: BRAND / WEGGELAAR / MEYDEN - Grondgymnastiek. Lichaamsoefeningen zonder Gebruik van Toestellen of Gereedschappen.
3222: MEYENBERG, A. (PROFESSOR DER THEOLOGIE UND CANONICUS IN LUZERN) - Homiletische und Katechetische Studien im Geiste der Heiligen Schrift und des Kirchenjahres. Fünfte Auflage.
41858: MEYENDORFF, JOHN - Marriage: an orthodox perspective
48646: MEYER, DR. HEINR. AUG. WILH. (HANNOVER) - Kritisch Exegetischer Kommentar über das Neue Testament (...)
61055: MEYER, F.B. - Petrus. Visscher - discipel. Door dr. F.B. Meyer. Vertaald uit het Engelsch.
39830: MEYER, DR. HEINR. AUG. WILH. (HANNOVER) - Kritisch Exegetischer Kommentar über das Neue Testament (...)
61054: MEYER, CAROLYN (VERTAALD DOOR ELLEN JOSÉE WESTRIK - Het volk van Gideon
73294: MEYER, HERMANNUS (1697-1757, KESSEL) - Korte inleidinge der kerkelyke geschiedenissen, van de eerste, tot aan de agtiende eeuwe, tot dienst der eerst beginnende oeffenaars, in deeze gebeurtenissen. Opgestelt, door Hermannus Meyer, in leven bedienaar des Heiligen Euangeliums, in de gemeente J.C. te Kessel. Met een voorberigt van Wilhelmus Themmen, bedienaar des Godlyken Woorts in de Gemeente J.C. te Arnhem.
23094: MEYER, F.B. - Petrus. Visscher - discipel. Door dr. F.B. Meyer. Vertaald uit het Engelsch.
61057: MEYERS - Meyers Taschenatlas - 51 haupt- und Nebenkarten mit alphabetischem Namenverzeichnis und einer geographischen Einleitung
61060: MEYNELL, E. - De kleine kroniek van Anna Magdalena Bach.
30791: MEYNELL, E. - De kleine kroniek van Anna Magdalena Bach.
73325: MEZERAY DE [VAN BROEKHUIZEN] - Chronyk van Vrankryk, door den Heer de Mezeray, raad en Historieschryver des konings van Vrankryk. In't Nederduitsch gebracht door G.v. Broekhuizen.
76954: MEZIERES A. - PREDECESSEURS ET CONTEMPORAINS DE SHAKESPEARE / TROISIEME EDITION.
74421: BRUYN-OUWEHAND MIA - Marieke verdwaalt op de hei, met plaatjes van Rie Kooyman, derde druk
63554: PIETERS ROELOF IN LEVEN LEERAAR DER EERSTE GER.KERK.TE HOLLAND MICH - NAGELATEN LEERREDENEN van PIETERS Roelof in leven leeraar der eerste Ger.Kerk.te Holland Mich Uitgegeven onder toezicht van de Leeraren AZwemer en B van Ess
76238: MICHAEL WRIGHT, ERIK BINDERVOET, WILLEMIEN WERKMAN - Pastelkrijt voor beginnersTekenen en schilderen
55470: GREEN MICHAEL - Na de Alphacursusd vetaling Tineke Yurumez de Kroon
47368: AVI JONAH MICHAEL - Jeruzalem een portret in 130 foto's met voorwoord Dr.J Soetendorp
49833: AVI JONAH MICHAEL - Jeruzalem een portret in 130 foto's met voorwoord Dr.J Soetendorp
43702: SÖLTL JOHANN MICHAEL (1797-1888) - De godsdienstoorlog in Duitsland / Dr. Söltl ; uit het Hoogduitsch vert Deel: Dl. 1: Begin en vooruitgang van den oorlog. (8)223(2) - Dl. 2: Voortgang en einde van den oorlog (10)415 blz
60028: LOCHER MICHAEL - Die Psalmen Davids in reime gesetzt dorch Mattthias Jorissen
65926: SÖLTL JOHANN MICHAEL (1797-1888) - De godsdienstoorlog in Duitsland / Dr. Söltl ; uit het Hoogduitsch vert Deel: Dl. 1: Begin en vooruitgang van den oorlog. (8)223(2) - Dl. 2: Voortgang en einde van den oorlog (10)415 blz
48201: LOCHER MICHAEL - Die Psalmen Davids in reime gesetzt dorch Mattthias Jorissen
61063: MICHAELIS, JOHAN DAVID (1717-'19) - Ontwerp der voorbeeldige Godtgeleerdheid. Uit het Hoogduitsch vertaald naar de tweede en vermeerderde uitgave.
61064: MICHAELIS, JOHANN DAVID (1717-'91) - Observationes Philologicae et criticae in Jeremiae Vaticinia et Threnos. Edidit multisque animadversionibus auxit Johannes Friedericus Schleusner, Philosophiae et theologiae doctor, huiusque professor, P. Ordinaris Goettingensis
61065: MICHAELIS, JOHAN DAVID (1717-'1791) - Uitbreiding van, en aanmerkingen over de brieven van Paulus. aan de Galatiers t/m Philemon twede vermeerderde druk
35222: MICHAELIS, JOHANN DAVID (1717-'91) - Observationes Philologicae et criticae in Jeremiae Vaticinia et Threnos. Edidit multisque animadversionibus auxit Johannes Friedericus Schleusner, Philosophiae et theologiae doctor, huiusque professor, P. Ordinaris Goettingensis
3558: MICHAELIS, JOHAN DAVID (1717-'19) - Ontwerp der voorbeeldige Godtgeleerdheid. Uit het Hoogduitsch vertaald naar de tweede en vermeerderde uitgave.
61066: MICHEL, OTTO - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt von Otto Michel. 12. Auflage, 6., neubearbeitete Auflage dieser Auslegung.
63593: PLASVAN DER MICHEL - Mijnheer gezelle
44131: PLASVAN DER MICHEL - Mijnheer gezelle biografie van een priester dichter
15945: MICHEL, OTTO - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt von Otto Michel. 12. Auflage, 6., neubearbeitete Auflage dieser Auslegung.
41110: BERGIJK MICHELINA VAN - De Bekeering van een meisje Michlina van Bergijk
69588: HAKE TINEKE EN JERONIMUS NORBERT- FOTOGRAFIE POTHOFF MICHIEL - Echte Ondernemers Toonbeel van Veenendaals veerkracht
71463: BAKER ROBIN DR. DEKKERS MIDAS - De grote trek, de raadselachtige reizen van de natuur
72568: MIDDAG, N.F.; - HET KRUIDENIERSVAK IN AL ZIJN GELEDINGEN,
72569: MIDDAG, N.F.; - HET KRUIDENIERSVAK IN AL ZIJN GELEDINGEN,
32800: MIDDEL, H. H. (1802-'82, PREDIKANT TE WOLPHAARTSDIJK) - Gods menigvuldige reddingen uit de grootste noden.met 3 preken
1756: MIDDEL, H. H. (1802-'82, PREDIKANT TE WOLPHAARTSDIJK) - Op het vlakke des velds Ezechh 16 vrs6-9
75586: MIDDEL, H. H. (1802-'82, PREDIKANT TE WOLPHAARTSDIJK) - De Vrome strik tot verderf van duizenden Lucas17 vers17-19
22484: MIDDEL, H. H. (1802-'82, PREDIKANT TE WOLPHAARTSDIJK) - Wonderen van Gods Genade. Leerrede over Ezech. 16: 6-8
42662: MIDDELBEEK, KEES - Gek? Verhalen over geloof in het leven
68697: WESTERBEKE WILLEM MIDDELBURG - Het beeld Gods waarin het bestaat,het verlies en herstel
69962: PRIESTER DE A 1911-1993 MIDDELBURG - LEVEN MET HET WOORD
58929: KOK JOHANNES DE OUDERLING TE MIDDELBURG - Paulus' geloosverwachting. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ouderling Joannes de Kok te Middelburg.
68693: WESTERBEKE WILLEM MIDDELBURG - DIEREN in de Bijbel Beschrijving van dieren van dieren die in de Bijbel voorkomen met de geestelijke lering
59608: LANSBERGIO PHILLIPUS (1561-1632 GOES-MIDDELBURG - Catechesis Religionis Christianae Quae. In Belgii Palatinatus Ecclesiis, Sermo nibus LII. explicata.
40608: KOK JOHANNES DE OUDERLING TE MIDDELBURG - Paulus' geloosverwachting. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ouderling Joannes de Kok te Middelburg.
29232: CHR GEREF KERK MIDDELHARNIS - Na 40 jaar. 1931 9 maart 1971. (De Herder, de herders en de schapen tijdens het 40-jarig bestaan van de Chr. Geref. Kerk te Middelharnis)
72828: KARELS-MEEUSE M.H. KOK A. PRONK-MIDDELKOOP C.W. - ''...en te doen onderwijzen'' geschiedenis van de Johannes Calvijnschool te Veenendaal 1931-2006
61074: MIDDELKOOP, A. - Tot ziens, Achmad. Van Hollandse jongens in Japanse tijd.
15080: MIDDELKOOP, A. - Tot ziens, Achmad. Van Hollandse jongens in Japanse tijd.
61078: MIDDLETON, C. (1683-1750) (VERT. IS W. J. ZILLESEN 1683-1834) - De geschiedenis van het leven van M. Tullius Cicero. Door Middleton. Uit het Engelsch door W. J. Zillesen, rector der Latijnsche schoolen te Middelburg. (in 3 delen)
5232: MIDDLETON, C. (1683-1750) (VERT. IS W. J. ZILLESEN 1683-1834) - De geschiedenis van het leven van M. Tullius Cicero. Door Middleton. Uit het Engelsch door W. J. Zillesen, rector der Latijnsche schoolen te Middelburg. (in 3 delen)
76934: JULIEN MIEKE - De Roep van de Fazant
2258: MIERAS, M.A. - Ontslapen in Zijn God in Christus. Verslag van de begrafenis van ds. M.A. Mieras, in leven predikant van de Oud Gereformeerde gemeenten in Nederland te Krimpen a/d IJssel. Alsmede een elftal preken van deze leraar.
1256: MIERAS M A OUG GERF PREDVERMEULEN, J.M. - Het grootste wonder. Uit het leven van ds. M.A. Mieras.
61080: MIERAS, M.A. - Ds. L. Boone herdacht. Herdenkingspredikatie door ds. M.A. Mieras. Met een voorwoord door ds. W.H. Blaak.
22481: MIERAS, DS. M. A. (PRE. OUD. GER. GEM.) - Gods wonderen verheerlijkt aan een gevonnisd volk. De reinigende wateren in het koperen waschvat.
75998: MIERAS, DS. M. A. ( 1915-1981 PRED. OUD. GER. GEM T KRIMPEN AN DEIJSSEL - De Koopman vanAxek predikantin een bewogentijd2edruk
25987: MIERAS, M.A. - Ds. L. Boone herdacht. Herdenkingspredikatie door ds. M.A. Mieras. Met een voorwoord door ds. W.H. Blaak.
61081: MIERLO, H. VAN - Kerk-turken zijn geen
45721: MIERLO, H. VAN - Kerk-turken zijn geen
74509: VREUGDENHIL MIES - Vrindenstijd, gedichten
74283: VREUGDENHIL MIES - Uitzicht mooiste gedichten
77207: MIJNDERS, DS. J.PREDIKANT GEREFORMEERDE GEMEENTE VAN VEENENDAAL - de blinkende Morgerster 52 meditaties over openbaringen
8441: MIJNDERS, DS. J. (EMERITUS-PREDIKANT VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE VEENENDAAL) - Wie deelt voor de stortregen een waterloop uit? Een predikatie ter gelegenheid van de overvloedige waterloop van de rivieren uit Job 38 : 25a en 39 : 37a.
73040: MIJNDERS, HANS - Start
73063: MIJNDERS, HANS - Raadsels.
24872: MIJNDERS, DS. J. (PREDIKANT VAN DE GER. GEM. TE VEENENDAAL) - Het gedenken van de daden des Heeren. Een herdenkingspredikatie ter gelegenheid van de vijftigjarige bevrijding van de Duitse overheersing, vermeerderd met een korte levensbeschrijving over de oorlogstijd.
61089: MIJNDERS, HANS - Raadsels. 3e druk
61090: MIJNDERS- WOERDEN, M.A. VAN - Bonisa. Een kind uit donker afrika.
77322: MIJNDERS, HANS - ACTIE
77321: MIJNDERS, HANS - Sress in groep 6
45909: MIJNDERS, DS. J. (EMERITUS-PREDIKANT VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE) - Hulp van God verkregen hebbende Uit het leven van ds J Mijnders 1 e druk
22482: MIJNDERS, DS. J. - Paulus' afscheidsrede Een predikatie ter gelegenheid van zijn emiritaat en het afscheid van de Gereformeerde Gemeente van Veenendaal aangevuld met een korte levensbeschrijving.
49051: MIJRIJO. - Steffie's vriendin. Met pentekeningen van Rein Stuurman.
14783: MILLAR, ROBERT - Histori van de voortplanting van den christelyken godsdienst, en van den ondergang des heidendoms zedert den beginne tot op dezen tyd. Door Robert Millar, M.A. en predikant te Paisley in Schotland. Naar den derden druk uit het Engelsch vertaald. Tweede uitgave, vermeerderd met eene voorreden waarin gehandeld word van de pogingen en middelen welke de christenen tot bekeering der heidensche volken behoren aan te wenden; door den hoog eerw. heere Joh. Herm. Schacht, doctor en professor in de Heilige Godgeleertheid en oudheden, mitsgaders Akademie-predikant op 's lands Hoge Schole te Harderwyk.
30946: MILLER, J.P. - Biographical sketches and Sermons, of some of the First Ministers of the associate Church in America. To which is prefixed a Historical Introduction, containing an account of the rise and progress of the associate church for the first half century of her existence in this country.
61103: MILLER, SHEILA - Mijn boek over Hudson.
61101: MILLER, R. J. - Voorwaarts!
61102: MILLER, RENÉ FÜLÖP - Macht und geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschischte.
7602: MILLER, MADELEINE S. & J. LANE - Algemene Bijbelse encyclopaedie. 3e druk.
61099: MILLER, J.R. - Bethlehem to Olivet. Pictures by modern painters from the life of Christ.
61098: MILLER, J.P. - Biographical sketches and Sermons, of some of the First Ministers of the associate Church in America. To which is prefixed a Historical Introduction, containing an account of the rise and progress of the associate church for the first half century of her existence in this country.
61100: MILLER, MADELEINE S. & J. LANE - Algemene Bijbelse encyclopaedie. 3e druk.
15211: MILLER, J.R. - Bethlehem to Olivet. Pictures by modern painters from the life of Christ.
31990: MILLER, R. J. - Voorwaarts!
32685: MILLER, SHEILA - Mijn boek over Hudson.
39567: MILLER, RENÉ FÜLÖP - Macht und geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschischte.
43110: MILLER, PERRY (HARVARD UNIVERSITY) JOHNSON, THOMAS H. (LAWRENCEVILLE SCHOOL). - The Puritans.
61104: MILO, D.W.L. - Zangers en speellieden. Bijdrage tot de ontwikkeling van een Calvinistische kerkmuziek.
61105: MILTON, J. - Het paradys verlooren. Geschetst na 't Engelsch. Heldendicht van John Milton, door L.P.
41040: MILTON, J. - Het paradys verlooren. Geschetst na 't Engelsch. Heldendicht van John Milton, door L.P.
72554: MINCO, MARGA - het bittere kruid EEN KLEINE KRONIEK
61108: MINDERHOUD, L. IR. A. - Bijenteelt door L. Ir. A. Minderhoud rijksbijenteeltconsulent te Wageningen
61107: MINDERHOUD, JAN - Luisteren is een kunst. Over het voeren van verschillende gesprekken in het pastoraat
61106: MINDERHOUD, D. - Wandelen langs monumenten in Veenendaal
44646: MINDERHOUD, L. IR. A. - Bijenteelt door L. Ir. A. Minderhoud rijksbijenteeltconsulent te Wageningen
70299: BISCHOP R/HARTOGH DEN B A/ MINDERHOUT D J - Verantwoordelijkheid en opdracht 50 jaar Ichhtus College Veenendaal
72890: MINDERMAN - Tweetal predikaties over Habakuk 2 vs 3b en Jesaja 61 vs 3 door Ds. H. A. Minderman
61110: MINK, GERRIT JACOB - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw
76977: MINNE V D J J - Behoud ik jou behoud jij mijn de Martinekerk gerestaureerd
61111: MINNEN, J.G VAN CHR GEREF PREDIKANTTE DELFT - Alleenlijk ditmaal PREDIKATIES OVERv Richteren 16 vers 28 a tergelegenheid van zijn 25jarige ambtsbediening
48548: MINNEN, J.G VAN CHR GEREF PREDIKANTTE DELFT - Het gedenken van Gods weldadigheid in Neêrlands verlossing 5 mee 1945
63527: PIERRE MIQUEL . - Mei '45 : de wereld in de weegschaal. Fotoboek met informatieve teksten.Wereldoorlog II 1945 :
48476: PIERRE MIQUEL . - Mei '45 : de wereld in de weegschaal. Fotoboek met informatieve teksten.Wereldoorlog II 1945 :
76463: MORRE SCHIPPERS MIRJAN - Siebe wac ht op een schat uit Afrika
77162: MOREE SCHIPPER MIRJAN - Een klas vol kristalen
74673: N N MISBOEK - HET ROOMSCH MISBOEK 1e deel van den eersten zondag des Advents tot zaterdan voor Septuagsima deel 2 van Septuagesima tot Paeschavond toe 2e deel
77135: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk..1 in de wegschaal
77134: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk.. .4 Uit de dagboeken 1917-1930. Edited by E. Kuiper-Miskotte and H.H. Miskotte
44701: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. .Volume 2: Karl Barth. Inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisseling.
8454: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Als een die dient. Volledige uitgave van het 'gemeenteblaadje cortgene' 17 oktober 1923-4 april 1925. 2e druk
14844: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van het joodsche geestesleven in dezen tijd. proefsxchrift
61136: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van het joodsche geestesleven in dezen tijd.
61158: MISKOTTE,H.H. - Pastoraat en profetie. Inaugurele rede.
61127: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie.
72536: MISKOTTE, K.H., ROOTLIEB H., CATS J., E.A.,....... - Het Korenland, maandschrift voor ontwikkeling en ontspanning: complet 1e jaargang, 1924 (org. ingebonden)
44933: MISKOTTE, H.H. - DE WEG DER VERWACHTING
72534: MISKOTTE, K.H., KOOTLIEB, H., CATS J., E.A... - Het Korenland: maandschrift voor ontwikkeling en ontspanning: complete 8e jaargang, 1931 (org. ingebonden)
72535: MISKOTTE, K.H., ROOTLIEB H., CATS J., E.A.,....... - Het Korenland, maandschrift voor ontwikkeling en ontspanning: complet 7e jaargang, 1930 (org. ingebonden)
61142: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume`1 in de weegschaal
61126: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van het joodsche geestesleven in dezen tijd.
61128: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese. 2e druk
61130: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - In de Waagschaal. Gekozen en ingeleid door W. Barnard en Dr. J.J. Buskes.
61131: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. .Volume 2: Karl Barth. Inspiratie en vertolking: inleidingen, essays, briefwisseling.
61146: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Kennis en bevinding.
61114: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Heiden, Jood en Christen. Een studie over de theologie van K. H. Miskotte. Door G. G. de Kruijf. tweede druk.
61115: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - De blijde wetenschap. Toelichting op de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-12. Tweede, ongewijzigde druk.
61134: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume .9 Theologische opstellen
61135: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume .11 De kern van de zaak de bijbelde wetenschap
61139: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - een keuze uit zijn dag boek en andere teksten
5873: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Miskende majesteit.
5875: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Geloof en kennis. Theologische voordrachten.
5876: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Kennis en bevinding.
61117: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Geloof en kennis. Theologische voordrachten.
61118: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Kennis en bevinding.
61119: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - De kern van de zaak. Toelichting bij een proeve van hernieuwd belijden.
61120: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Grensgebied.
61121: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Om de waarheid te zeggen. Opstellen over het kerkelijk belijden.
75789: MISKOTTE K H - Deweg van het gebed 6e druk
44709: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume .9 Theologische opstellen
44708: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Verzameld werk. ..Volume 8 Als Goden Zwijgen 4e druk
44914: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - de vreemde vrij spraak.
5870: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - De blijde wetenschap. Toelichting op de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-12. Tweede, ongewijzigde druk.
15595: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese. 2e druk
35193: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - In de Waagschaal. Gekozen en ingeleid door W. Barnard en Dr. J.J. Buskes.
42050: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) E.A. - Toelichting op de Heidelbergse Catechismus
44787: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Het wezen der Joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van het joodsche geestesleven in dezen tijd.
44915: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - messiaansche verlangen
44916: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - een keuze uit zijn dag boek en andere teksten
44917: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - het te goed van miskotte , deactueele betekenis van zijn denken voor de gereformeerde theologie
44927: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - het tegoed van miskotte .
44934: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - geschonken eindigheid
44936: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Om kracht van het weerwoord
5657: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Heiden, Jood en Christen. Een studie over de theologie van K. H. Miskotte. Door G. G. de Kruijf. tweede druk.
5879: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Grensgebied.
5881: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976) - Om de waarheid te zeggen. Opstellen over het kerkelijk belijden.
77136: MISKOTTE, DR. K. H. (1894-1976 - Verzameld werk.. 5a Uit de dagboeken 1933-1937.
61161: MISPELON, M - De Republikeinse kalander en de volledige vergelijkingstabellen met de gregoriaanse kalender
41497: MISPELON, M - De Republikeinse kalander en de volledige vergelijkingstabellen met de gregoriaanse kalender
74666: MISSAL - - Het Roomsche Misboek voor de Zondagen, geboden feestdagen en voor de overledenen.
61163: MITSUBISHI - Vraagbaak. Colt-modellen serie 1979 - 1984. Tweede druk. Door P. H. Olving.
13270: MITSUBISHI - Vraagbaak. Colt-modellen serie 1979 - 1984. Tweede druk. Door P. H. Olving.
72639: MITTENDORF, GUSTAV - Onder dwergmenschen en reuzenapen. uit het duuitsch dooer J DIJKSTRA met 67 foto,s en een kaart
61164: MIX, TOM. - Mijn leven en avonturen in het Wilde Westen. na verteld doorM N van Gelder 8 foto's, gedecoreerd linnen
43360: MIX, TOM. - Mijn leven en avonturen in het Wilde Westen. na verteld doorM N van Gelder 8 foto's, gedecoreerd linnen
41534: MOBACH, M.J. - De jongensjaren van Arjen en Jurre.
20822: MOBACHIUS, JOACHIM (1699-1790, PRED. TE 'S-HERTOGENBOSCH) - Vertoog van de besondere deugden en plichten van een Christelyke Zedekunde In onderscheiding van de oude Heidense en hedendaagse schynzedekunde van vele burgerlyke, en uiterlijk zedige naam- Christenen, als ook van vele Secten, en gevaarlijke Dwaalgeesten buiten ons; voorgedragen uit agtien voorname Keurstoffen, zo des O. als des N.T. daar toe uitgekipt, en predikaties wijze verhandelt. In welkers Voorrede met een by voorbaat in 't kort bescheidentlijk geantwoord op 't versch uitgekomen Antwoord van den Heer M. Swarte aan den Autheur, nopens de personen die zouden mogen, en moeten ten Avondmaal te gaan, enz Uitgegeven door Joachimus Mobachius, predikant te Nijkerk
49028: MODDERMAN, T.RED TE AMSTERDAM DS. J. J. L. TEN KATE - Het gebed der gemeente voor hare leeraren. - Leerrede over Handelingen IV: 29. Uitgesproken den 15den April 1860 ter bevestiging van Ds. J. J. L. ten Kate
61166: MODDERMAN, H. J. W. - Goud, wierook en myrrhe. Advents- en kerstgedichten. Bijeengebracht door H. J. W. Modderman. 2e druk.
61167: MODDERMAN, J.F.A. - Bodegraven in 1672.
11285: MODDERMAN, H. J. W. - Goud, wierook en myrrhe. Advents- en kerstgedichten. Bijeengebracht door H. J. W. Modderman. 2e druk.
37022: MODDERMAN, J.F.A. - Bodegraven in 1672.
61168: MOED, J. R. - Onderzoekingen - Onderzoekingen over alfafa mosaic virus - ontmantelingsvraagstuk
48713: MOED, J. R. - Onderzoekingen - Onderzoekingen over alfafa mosaic virus - ontmantelingsvraagstuk
57204: HULST W G VAN DER REDAKTEUR VAN MOEDER - Moeder: vakblad voor moeders 1956 ver opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. .
40441: HULST W G VAN DER REDAKTEUR VAN MOEDER - Moeder: vakblad voor moeders 1949 Over opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. Complete jaargang (12 nrs.). MOEDER Moeder: vakblad voor moeders 1948. Wageningen : Zomer & Keuning, 1948. - 494 p. : ill. Over opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. Complete jaargang (12 nrs.). Gebonden. 21x28 cm.
40449: HULST W G VAN DER REDAKTEUR VAN MOEDER - Moeder: vakblad voor moeders 1951Over opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. . MOEDER Moeder: vakblad voor moeders 1951 . : ill. Over opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. Complete jaargang (12 nrs.).
40450: HULST W G VAN DER REDAKTEUR VAN MOEDER - Moeder: vakblad voor moeders 1951Over opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. . MOEDER Moeder: vakblad voor moeders 1950. . : ill. Over opvoeding, gezondheid van moeder en kind, mode, huis-, tuin- en keukenproblemen etc. etc. In elk nummer een voorleesvertelling van W.G. van de Hulst. Complete jaargang (12 nrs.).
44380: MOELLER, BERND (HRSG.) - Der Konstanzer Reformator Ambrosius Blarer 1492 - 1564. Gedenkschrift zu seinem 400. Todestag.
73945: MOENS P.W. - Er is perspectief
26267: MOERKERCKEN VAN DER MEULEN, A. / SPELBRINK, H. (RED.) - De wereld van het kinderboek. Een oriëntatie in de jeugdliteratuur. Tweede druk.
73718: MOERKERKEN, A.PRED/DOCENT GERF GEM ROTTERDAM - Genadeleven en genadeverbond. 1e druk.
76071: MOERKERKEN, A.PRED/DOCENT GERF GEM ROTTERDAM - Uw krankheên kent acht overdenkingen over zieken in de Bijbel twededruk
61181: MOERKERKEN, A.PRED/DOCENT GERF GEM ROTTERDAM - Gelijk een bron. 52 Meditaties
48959: MOERKERKEN A E.A - Ontboezemingen 75 jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten 2e druk
61180: MOERKERKEN, A.PRED/DOCENT GERF GEM ROTTERDAM - De zon der gerechtigheid.
61175: MOERKERKEN, A. DS. DRIESSEN,J. DS - Onder welk teken?
61176: MOERKERKEN, A. DS. DRIESSEN,J. DS - Onder welk teken?
19675: MOERKERKEN, A.PRED/DOCENT GERF GEM ROTTERDAM - Een mensenkind. Over het leven van de profeet Ezechiël. 3e druk.
61173: MOERKERKEN JR., DR. P.H. VAN & R. NOORDHOFF [EDS.]. - Aardrijkskundige Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde aan Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen. Original publisher's red cloth hardback, gilt title spine and frontcover,
72833: MOERKERKEN A. - De strik brak los, tien overdenkingen over het boek Esther, tweede druk
72832: MOERKERKEN A. - Doortocht, twaalf overdenkingen, tweede druk
61182: MOERKOERT, J.P. - In Zijn dienst. Zestien Predicatiën van J.P. Moerkoert, in leven V.D.M. te Maartensdijk.
61183: MOERKOERT, J.P. - In Zijn dienst. Zestien Predicatiën van J.P. Moerkoert, in leven V.D.M. te Maartensdijk.
14802: MOERKOERT, J.P. - In Zijn dienst. Zestien Predicatiën van J.P. Moerkoert, in leven V.D.M. te Maartensdijk.
8265: MOERKOERT, J.P. - In Zijn dienst. Zestien Predicatiën van J.P. Moerkoert, in leven V.D.M. te Maartensdijk.
70417: MOERLAN SR J E A - Door Zijn goedheid Jubileumboek 50 jaar christelijk onderwijs Koelmanschool Goes
61185: MOERMAN, A.K.H. - Daniel Heinsius. Zijn "spiegel"en spiegeling in de literatuurgeschiedenis. M.ills. (dissertatie)
61186: MOERMAN, A.K.H. - Daniel Heinsius. Zijn "spiegel"en spiegeling in de literatuurgeschiedenis. M.ills. (dissertatie)
72628: MOERMAN, J.J. - De piraten komen: uit het stout bedrijf der Watergeuzen met 9 illustraties
72724: MOERMAN J.J. - Der vaderen erf, aquarellen van J. W. heijting
38115: MOERMAN, J.J. - De piraten komen uit het stout bedrijf der watergeuzen. Met 9 illustraties.
61187: MOET, JOHANNES PETRUS. - Mr. C.M. van der Kemp (1799-1862) inzonderheid als Réveil-figuur. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
53238: DESEL JOCHEN UND WALTER MOGK - Hugenotten und Waldenser in Hessen-Kasel
61190: MOINAT, JO - Voor zingende kleintjes 35 versjes met pianobegeleiding
42186: MOINAT, JO - Voor zingende kleintjes 35 versjes met pianobegeleiding
61191: MOL, AD - Het vreemde avontuur. Met illustraties van Jos de Kort.
69840: MOL, W. AND J.H.O. REIJS. - Orthopaedie en traumatologie voor de heilgymnast-masseur-physicotechnicus.
69839: MOL, W.(EINDR.) - Leerboek der Oefentherapie en massage. In 2 delen. Uitgegeven door Het Nederlandsch Genootschap voor Heilgymnastiek, Massage en Physiotechniek.
12916: MOL, AD - Het vreemde avontuur. Met illustraties van Jos de Kort.
10820: MOLEN, DRS. ROBERT VAN DER (DIERENARTS) - Honden: voeding, verzorging, huisvesting. Tweede druk.
61193: MOLEN, HENK V.D. - Met de joden op weg. Van de wieg tot het graf, van feest tot feest, van eeuw tot eeuw.
61195: MOLEN, S. VAN DER / VOGT, PAUL - Romaanse Kerken van het Noordererf.
61196: MOLEN, S.J. VAN DER. - Friesland monumententaal.
61197: MOLEN, S.J. VAN DER E.A. - Molens van het Noordererf
61194: MOLEN, S. VAN DER DS. - Gods Goedertierenheid den ganschen Dag Predikatie gehouden op Zondag 19 mei 1940 in de Bergsingelkerk te Rotterdam door Ds. S. van der Molen tweede druk
74403: MOLEN, S.J. VAN DER - BOERDERIJ BOERDERIJEN BOEK.
43011: MOLEN, S. VAN DER DS. - Gods Goedertierenheid den ganschen Dag Predikatie gehouden op Zondag 19 mei 1940 in de Bergsingelkerk te Rotterdam door Ds. S. van der Molen tweede druk
9990: MOLEN, S.J. VAN DER. - Friesland monumententaal.
74973: MOLENAAR, D. (PRED. TE 'S-GRAVENHAGE) - De Heidelbergsche Catechismus in leerredenen. tweede druk
44214: MOLENAAR P - het huwelijk
47988: MOLENAAR, D. ('S-GRAVENHAGE 1786-1865)) - De werkzaanheid,de bevinding en het leven des geloofs in den verreezenen heiland mth 28 vers 9-10
29780: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 PRED. TE 'S GRAVENHAGE, RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW) - De genadeleiding Gods ter bekeering van zondaren. in hare verscheidenheid en overeenstemming beschouwd, naar de verschillende voorbeelden die de H. Schrift daarvan oplevert. Door (...) 1e en 2e deel.
61208: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 PRED. TE 'S GRAVENHAGE, RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW) - De formulieren van doop en avondmaal in derzelve evangelische waarde en kracht beschouwd Door D. Molenaar, Hervormd leeraar te 's Gravenhage.
13910: MOLENAAR, D. ('S-GRAVENHAGE) - De kern der Christelijke leer, naar het geloofsbegrip der Hervormde Kerk, Door (...)
3751: MOLENAAR, S. (VLAARDINGEN)90 - Bybel-merch. Ofte kort begrip der ware Godsgeleerdheid, vervattet in den Heidelbergschen Catechismus, nauwkeurig naar deszelfs leidraad, bij wege van vrage en antwoorden voorgesteld. Vierde druk. Vermeerdert met een korte schets van de gansche Catechismus. 2 delen.
4133: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 PRED. TE 'S GRAVENHAGE, RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW) - Het Zaligmakend geloof in eenige overdenkingen voorgesteld
1815: MOLENAAR - Christen zijn in de eindtijd.
18476: MOLENAAR, D. - Praktikale Bijbelbeschouwing. 4e jaargang: 1836. 6e - 10e jaargang 1838 - 1842. 12e - 13e jaargang.
19216: MOLENAAR, D. - Praktikale Bijbelbeschouwing. 4e jaargang.
19218: MOLENAAR, D. - Praktikale Bijbelbeschouwing. 4e jaargang: 1836. 6e - 10e jaargang 1838 - 1842. 12e - 13e jaargang.
23265: MOLENAAR, DS. G. CHR GERF GEMEENTE TE OUD BEIJERLAND - Een Toetssteen voor bekommerden. Zestal predikatien.
25434: MOLENAAR, P.J. - Het evangelie der genade Gods. Een woord ter herdenking van 25-jarige evangeliebediening uitgesproken 29 april 1928 in de Willemskerk.
38103: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 PRED. TE 'S GRAVENHAGE, RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW) - De formulieren van eenheid, bij de Hervormde Kerk in Nederland gebruikelijk, Zuivere Bijbelleer; Door D. Molenaar, Hervormd leeraar te 's Gravenhage. (24) 310 (2) blz. 1837. Waarbij geb.: De formulieren van Doop en Avondmaal, in Derzelver evangelische waarde en kracht beschouwd. Door D. Molenaar, Hervormd Leeraar te 's Gravenhage. (15) 172 (2) 1838.
38435: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 PRED. TE 'S GRAVENHAGE, RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW) - Feeststoffen in leerredenen (...) Drie delen in één band, .
39127: MOLENAAR, D. ( 1786-1865 PRED. TE 'S GRAVENHAGE, RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW) - De Heidelbergsche Catechismus in leerredenen (...) Derde druk. 1e en 2e deel in één band. .
46627: MOLENAAR, SIMON - Nuttige mengel-stoffen, Uit de Schriften zo des Ouden als des Nieuwe Testaments, in eenige leer-redenen, Schriftmatig verklaart, en ter oeffening van ware Godvrugt aangedrongen. Door Simon Molenaar, in zyn Leven Bedienaar des H. Evangeliums te Vlaardingen. Derden druk. Met de ontleede tafels, Vertoonende het kort begrip van ider Leer-reden achter in het boekje
47391: MOLENAAR, M.CHR.M. - Dertienhonderd jaar bisdom Utrecht
61215: MOLENDIJK, MARIA JOHANNA - De nagedachtenis der oprechten of het heilzoekend leven en zalig sterven. Opgesteld ten dienste der zondagscholen door D. Veldhuizen.
27408: MOLENDIJK, MARIA JOHANNA - De nagedachtenis der oprechten of het heilzoekend leven en zalig sterven. Opgesteld ten dienste der zondagscholen door D. Veldhuizen.
61217: MOLHUYSEN, P.C. / BLOK, P.J. / KOSSMAN, FR.K.H. (RED.) - Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek met meedewerking van tal geleerden. 10 dln. 1e druk; 1911-'37. Org. half lerenbanden.
70302: MOLIERE DI G B P - Matrimonio forzato comedia di G B P di Moliere Tradotta Ds Nic di Castelle Segret di SA S E di Brand
61218: MOLINA, ANTONIO DE R.P.F. - Instructio Sacerdotum ex ss. patribus et Ecclesiae doctoribus concinnata Auctore R.P.F.Anstonio de molina Monacho carthusiensi quamj post septimam in hispaniis impressionem Latinitate donaut R.P.F,nicolaus Janssenius Boy Ordinis preadicatorumk editio secunda
61219: MOLINÆUS, JOHANNES (OVERL. 1702) - Het geestelyke wapenhuys,of onderwyzinge in den christelyken godsdienst. de tweede druk.meer dan de helft vermeerdert. Door Joannes Molinæus, leeraar der Remonstranten tot Rotterdam.
61220: MOLINIER E - SERMONS svr les festes des saincts composez et preschez tome 2
14024: MOLL, E. - Katechetiek of de theorie van het godsdienstig onderwijs. Handboek voor de Protestantsche kerk in Nederland; door dr. E. Moll, pred. te Goes. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van C. Palmer. Eerste deel, (8) 327 (3) blz. Tweede deel, (6) 346 (3) blz. Derde deel, (7) 321 (2) blz.
61224: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen. 2e deel. De openbare eeredienst en kerkelijke zeden. 2e, verbeterde druk.
61225: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. 2 dln.in 5 bdn. xl, 533-xvi, 422-xviii, 425-xiv, 376-viii,
61221: MOLL, E. - Katechetiek of de theorie van het godsdienstig onderwijs. Handboek voor de Protestantsche kerk in Nederland; door dr. E. Moll, pred. te Goes. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van C. Palmer. Eerste deel, (8) 327 (3) blz. Tweede deel, (6) 346 (3) blz. Derde deel, (7) 321 (2) blz.
17458: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen. 2e deel. De openbare eeredienst en kerkelijke zeden. 2e, verbeterde druk.
21638: MOLL, W. (HOOGLERAAR TE AMSTERDAM) - Johannes Brugman en het Godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, Grootendeels volgens handschriften geschetst. Eerste en Tweede deel.
61229: MOLLEMA, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee. (Deel 2.Met register.
47498: MOLLEMA, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee. (Deel 4).Met register.
47499: MOLLEMA, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee. (Deel 2.Met register.
61230: MÖLLER, A. - Verpleging in het huisgezin. Uit het Deensch vertaald door Mevr. J.E. Gorter-Keyser onder toezicht van Dr. E. Gorter.
30319: MÖLLER, A. - Verpleging in het huisgezin. Uit het Deensch vertaald door Mevr. J.E. Gorter-Keyser onder toezicht van Dr. E. Gorter.
61232: MOLT, E. - De Geschiedenis van Napoleon
61233: MOLT, E. - Het geheim van de Torenburcht
61231: MOLT, E. - Helden en slachtoffers der Fransche revolutie. Met 16 platen.
72750: MOLT, E. - Roderik. Historisch verhaal uit de eerste helft der zevende eeuw , ill. B.W. Wierink 2e druk
10787: MOLT, E. - De kruisvaarders. Geillustreerd met 16 platen.
72643: MOLT E. - Floris de Vijfde, geïllustreerd door H.C. Louwerse, tweede druk
24351: MOLT, E. (HOOFD EENER SCHOOL TE VOORBURG). - Spiegel onzer Vaderlandsche geschiedenis van de vroegste tijden tot op heden. Platen-atlas met beschrijvenden tekst.
17213: MOLT, E. - Geillustreerde wereldgeschiedenis voor jong- en oud-Nederland. Versierd met ruim 200 platen, tweede druk
23807: MOLT, E. - Helden en slachtoffers der Fransche revolutie. Met 16 platen.
40420: MOLT, E. - Het geheim van de Torenburcht
43609: MOLT, E. - Oranje boven een boek voor jong en oud uitgegeven ter gelegenheid van den 50 sten verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina door E. Molt geïllustreerd met 24 portretten
52522: (CALVIN) MOLTMANN, JÜRGEN (ED.) - Calvin - Studien 1959
61236: MOLTZER, H.E. EN JAN TE WINKEL. (ED.) - Bibliotheek van Middel
46519: MOLTZER, H.E. EN JAN TE WINKEL. (ED.) - Bibliotheek van Middel
55234: GOEDE-MOM C - Het Cadeautje
47755: GOEDE-MOM C - Het Cadeautje
61237: MOMMA, WILHELMUS (1642-'77, PROF. MIDDELBURG) - Drie boeken van de staat der kerke Gods, onder de drieërlei huys-houding der Patriarchen des Ouden en Nieuwen Testaments. Het eertse stuk. . .en tweede stuk. Vertaald door Abraham van Poot. met daarbij de Bedeelinge der Tyden of de verscheide huis-houdinge Gods met Zijn Kerke
61238: MOMMA, WILHELMUS (1642-'77, PROF. MIDDELBURG) - Drie boeken van de staat der kerke Gods, onder de drieërlei huys-houding der Patriarchen des Ouden en Nieuwen Testaments. ect. Het eertse en tweede boek. In het Latijn beschreven door W. Momma. 1678 Vertaald door Abraham van Poot.
30254: MOMMA, WILHELMUS (1642-'77, PROF. MIDDELBURG) - Drie boeken van de staat der kerke Gods, onder de drieërlei huys-houding der Patriarchen des Ouden en Nieuwen Testaments. ect. Het eertse en tweede boek. In het Latijn beschreven door W. Momma. 1678 Vertaald door Abraham van Poot.
7394: MONATSHEFTE BEECK, KARL HERMANN, E.A. - Monatshefte, für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes. 42. Jahrgang, 1993.
61243: MOND,J.M.C.H. - DE RIJKE MAN EN DE ARME LAZARUS . LEERREDE over Lucas 16-19-31
61242: MOND, J.M.C.H. 'PREDIKANT BIJ DE NEDERDUITSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE DINTELOORD' - Mammondienst.betrachting van Lukas 16:1-13.
61241: MOND, DS. J.M.C.H. - De arme Christus eens zondaars rijkdom (leerrede) .
33312: MOND, J.M.C.H. 'PREDIKANT BIJ DE NEDERDUITSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE DINTELOORD' - Mammondienst.betrachting van Lukas 16:1-13.
48803: MOND, DS. J.M.C.H. - De arme Christus eens zondaars rijkdom (leerrede) .
48804: MOND,J.M.C.H. - DE RIJKE MAN EN DE ARME LAZARUS . LEERREDE over Lucas 16-19-31
47319: MONDRIAAN, P.C SR - Het Kerstgeschen desKeizers
61244: MONNERET, S. - Dürer
23587: MÖNNICH, C. W. - Kijk op kerken.
61246: MONNICH, C. W. - Vreemdelingen en bijwoners. Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het protestantisme.
61247: MÖNNICH, C. W. - De weg en de wegen. Aspecten van de kerkgeschiedeni.
61254: MONNICH, C.W. EN PLAS, MICHEL VAN DER - Het Woord in Beeld vijf eeuwen bijbel in het dagelijkse leven
61248: MÖNNICH, C. W. - Kijk op kerken.
61249: MONNICH, C.W. / PLAS, M. V.D. - Het Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijks leven.
61250: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
61251: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
61252: MÖNNICH, C.W. - Kijk op kerken.
61253: MÖNNICH, C.W. EN - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen. Foto's van Con Mönnich.
61256: MÖNNICH, PROF. DR. C. W. - Encyclopedie van het protestandisme. Volkseditie. Redactieraad Dr. A. F. N. Lekkerkerker, Prof. Dr. R. Schippers, Dr. J. M. van Veen.
15839: MÖNNICH, PROF. DR. C. W. - Encyclopedie van het protestandisme. Volkseditie. Redactieraad Dr. A. F. N. Lekkerkerker, Prof. Dr. R. Schippers, Dr. J. M. van Veen.
15840: MÖNNICH, C. W. - De weg en de wegen. Aspecten van de kerkgeschiedeni.
17040: MONNICH, C.W. / PLAS, M. V.D. - Het Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijks leven.
24649: MÖNNICH, C.W. EN - De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs onze velden en wegen. Foto's van Con Mönnich.
37043: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
37045: MÖNNICH, C.W. - De kerk in het midden.
37054: MÖNNICH, C.W. - Kijk op kerken.
37873: MONNICH, C.W. EN PLAS, MICHEL VAN DER - Het Woord in Beeld vijf eeuwen bijbel in het dagelijkse leven
41841: MÖNNICH, DR. C. W. (BUITENGEWOON HOOGLEERAAR AAN DE GEMEENTELIJKE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM) - Una Sancta de mogelijkhed der christelijke eenheid.
7050: MONNICH, C. W. - Vreemdelingen en bijwoners. Hoofdlijnen uit de geschiedenis van het protestantisme.
76317: N.N. . HOOFDREDACTIE: C.W.MÖNNICH. - Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel. Hoofdredactie: C.W.Mönnich.
61257: MONOD, ADOLPHE (1802-1856, PREDIKANT TE NAPELS, LYON EN PARIJS) - Laatst vaarwel, zijnen vrienden en der kerk toegeroepen door Adolphe Monod. Uit het Fransch vertaald door L. van Erpecem. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
61258: MONOD, ADOLPHE (1802-1856, PREDIKANT TE NAPELS, LYON EN PARIJS) - Waarom ik in de gevestigde kerk blijjft inleidin L H Oosten e.a
4831: MONOD, ADOLPHE (1802-1856, PREDIKANT TE NAPELS, LYON EN PARIJS) - Laatst vaarwel, zijnen vrienden en der kerk toegeroepen door Adolphe Monod. Uit het Fransch vertaald door L. van Erpecem. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.2e druk
31757: MONOD, ADOLPHE (1802-1856, PREDIKANT TE NAPELS, LYON EN PARIJS) - Laatst vaarwel, zijnen vrienden en der kerk toegeroepen door Adolphe Monod. Uit het Fransch vertaald door L. van Erpecem. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
23490: MONRAD, DR. D. G. (BISSCHOP VAN LOLLAND EN FALSTER) - Het leven des Gebeds. Naar de Hoogduitsche vertaling van A. Michelsen door A. van Toorenenbergen. Pred. te Groningen.
61259: MONRAD, DR. D. G. (BISSCHOP VAN LOLLAND EN FALSTER) - Het leven des Gebeds. Naar de Hoogduitsche vertaling van A. Michelsen door A. van Toorenenbergen. Pred. te Groningen.
61260: MONSHOUWER, D. - LEVITICUS : verklaring van een bijbelgedeelte
61261: MONSHOUWER. D. - Markus en de Torah (Een onderoek naar de relatie tussen evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw) Dissertaties.
48084: MONSHOUWER. D. - Markus en de Torah (Een onderoek naar de relatie tussen evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw) Dissertaties.
48085: MONSHOUWER, D. - Markus en drie jaar Torah. Het evangelie gelezen als drie jaargangen schriftuitleg
61262: MONSTER, A. C. - Om nooit te vergeten! - De oorlog in vogelvlucht voor onze jeugd
60214: LUCAS A.P. PRED VRIJ OUD GERF TE WIJK EN AALBURG-MONSTER - de Koning Salom en zijn bruid zestal redikaties
46564: MONSTER - zie mijn knecht deel 3 en 4
61263: MONSUUR, JAN - De gebarsten klok.
61264: MONSUUR, JAN - De gebarsten klok.
23808: MONSUUR, JAN - De gebarsten klok.
30720: MONSUUR, JAN - De gebarsten klok.
77376: MONTAUS H - de Hudheid en schriftmatigheid van den kinderdoop onderzocht vanIgnatius tot Calvijn
53173: DE MONTÉ VER LOREN, J. PH. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling
76349: MONTEBAN N P E,A CHR GERF KERK GRAVENHAGE - JUBILEUMBUNDEL 11 oktobr 1958 31 oktober 198325e jarigbestaan MaatschappelijkwerkChristelijk Gereformeerdekerk te s Gravenhagen
70568: MONTEPIN, XAVIER DE. - De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland. Populaire romans. Met vele illustraties in kleur.
43243: MONTEPIN, XAVIER DE. - De Man met de wassen beelden. Vertaald uit het Frans. Feuilleton van het Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Nederland. Populaire romans. Met vele illustraties in kleur.
61266: MONTGOMERY, FLORENCE - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
61267: MONTGOMERY, FLORENCE - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
35566: MONTGOMERY, FLORENCE - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
35758: MONTGOMERY, FLORENCE - Verkeerd Begrepen. (Misunderstood) Naar het Engelsch door J.A. van Swinderen. Achtste herziene druk.
49076: MONTGORMERY - Verkeerd Begrepen. Geïllustreerde uitgave. zevende druk
61270: MONTIJN, J.C.PREDIKANT TE SCHIEDAM EN ANDERE MEEDEWERKERS - Immanuel. God in den omgang met Zijn volk. Vijftig historisch-geographische schetsen uit het Oude en Nieuwe Verbond.
61269: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Door dr. C.G. Montijn, in leven predikant te Utrecht. Tweede druk, met portret. Uitgegeven door dr. B. ter Haar, hoogleeraar te Utrecht.
61268: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Door dr. C.G. Montijn, in leven predikant te Utrecht. Tweede druk, met portret. Uitgegeven door dr. B. ter Haar, hoogleeraar te Utrecht.
17044: MONTIJN, C.G. - Geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden. Door dr. C.G. Montijn, in leven predikant te Utrecht. Tweede druk, met portret. Uitgegeven door dr. B. ter Haar, hoogleeraar te Utrecht.
12318: MONUMENTEN - Kijken naar monumenten in Nederland. A. P. Smaal, samenstelling en eindredactie.
61272: MOODY, D.L. - Zwölf Reden von D.L. Moody aus Chigago. Nach der autorisierten englischen Ausgabe. Vierte Auflage.
22138: MOODY, D.L. - Zwölf Reden von D.L. Moody aus Chigago. Nach der autorisierten englischen Ausgabe. Vierte Auflage.
61276: MOOIJ, DR. W. - Het Indisch avontuur tegemoet. Als Officier van Gezondheid naar voormalig Nederlands-Indië
44184: MOOIJ, DR. W. - Het Indisch avontuur tegemoet. Als Officier van Gezondheid naar voormalig Nederlands-Indië
61278: MOONEN, ARNOLD (1644-1711, PRED. TE DEVENTER) - De lydende Christus, of histori van het lyden en sterven des Verlossers, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten ontvouwen en toegepast door Arnold Moonen, predikant te Deventer.
3308: MOONEN, A. DEVENTER - De lydende Christus, of histori van het lyden en sterven des Verlossers, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten ontvouwen en toegepast door Arnold Moonen, predikant te Deventer.
61285: MOOR, J.C. DE. - Rembrandt-album/ Bijbelsche platen naar werken van Rembrandt voor de Christelijke feestdagen.
61286: MOOR, JOHANNES C. - Verse in ancient near eastern prose edited by Johannes C. de Moor and Wilfred G.E. Watson
21192: MOOR, BERNARDINUS DE (1709-1780, PROF. TE LEIDEN)P; - Bernhardini de Moor, Epimetron supplementi commentarii perpetui in Johannis Marckii compendium theologiæ christianæ didactico-elencticum.
61290: MOOR-RINGNALDA, A.M. DE - In de grijze toren. pentekeningen van Hein Kray. derde druk
61287: MOOR, O. DE - Ratten ruiken spek. Tekeningen van H. Berserik.
61288: MOOR, TRUUS DE - Trientje het zusje van zieke Basje.
61289: MOOR-RINGNALDA, A. M. DE - In de grijze toren. Tweede druk.
61282: MOOR, J. C. DE - De propheet Maleachi. Bijzondere Canoniek en Exegese.
61283: MOOR, J.C. DE / DR. B. WIELENGA. - MENIGERLEI GENADEWekelijksche leerredenen. Met medewerking van vele Gereformeerde predikanten.15e jaargang.
61280: MOOR, DR. J. C. DE / JANSEN, DS. JOH. - Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederlanden. Benevens de zendingsorde en onderscheidene bijlagen. Vierde uitgave.
77300: MOOR, J.C. DE / DR. B. WIELENGA. - MENIGERLEI GENADEWekelijksche leerredenen. Met medewerking van vele Gereformeerde predikanten.8e jaargang.
12912: MOOR-RINGNALDA, A. M. DE - In de grijze toren. Tweede druk.
14028: MOOR, DR. J. C. DE / JANSEN, DS. JOH. - Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederlanden. Benevens de zendingsorde en onderscheidene bijlagen. Vierde uitgave.
27670: MOOR, J. C. DE - De propheet Maleachi. Bijzondere Canoniek en Exegese.
38044: MOOR, TRUUS DE - Trientje het zusje van zieke Basje.
38088: MOOR, O. DE - Ratten ruiken spek. Tekeningen van H. Berserik.
42175: MOOR, JOHANNES C. - Verse in ancient near eastern prose edited by Johannes C. de Moor and Wilfred G.E. Watson
45592: MOOR, DR. J.C. DE - Tegen en voor de waarheid rede, uitgesproken ter inleiding op het gebed ovor de generale synode te Assen, op maandag 25 januari 1926, des avonds 7 uur in de kerk aan de Molenstraat aldaar door Dr. J.C. de Moor (dienaar des Woords te Utrecht)
48605: MOOR, H. DE - Equipping the saints - A church political study of the controversies surrounding ecclesiastical office in the christian reformed church in North America 1857- 1982
49048: MOOR-RINGNALDA, A.M. DE - In de grijze toren. pentekeningen van Hein Kray. derde druk
71418: MOORE, THOMAS - Onderzoek naar de natuur en oorzaaken van onzes zalighaakers ziels-angst, in den hof door den Heere, uit het Engelfch vertaald
48022: MOORE, THOMAS V N - A Commentary on HAGGAI & MALACHI (Geneva series)
48023: MOORE, THOMAS V N - A Commentary onZECHARIAH(Geneva series)
15280: MOORMAN VAN KAPPEN, PROF. MR. O. / KORF, MR. J. / VERSCHUER, MR. O. W. A. BARON VAN - Tieler- en Bommelerwaarden. 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van de 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard.
62568: MOORREES, BERNARDUS (1780-1860, LAGE VUURSE, BOVENKARPSEL, WIJK BIJ HEUSDEN EN NIJKERK) - De noodzakelijkheid der Goddelijke ondersteuning tot eene vruchtbare evangelie verkondoging intree rede in de gemeenten ALMKERK en EMMICHOVEN 20 oct 1833 en 11 div preken
61297: MOORREES, BERNARDUS (1780-1860, LAGE VUURSE, BOVENKARPSEL, WIJK BIJ HEUSDEN EN NIJKERK) - Den Heere Jezus Christus als eenigen en zekeren weg naar den hemel Leerrede over Joannnes 14 vers 6
61298: MOORREES, F.D.J. - Geschiedenis der kerkhervorming in de Zuidelijke Nederlanden.
20147: MOORREES, BERNARDUS (1780-1860, LAGE VUURSE, BOVENKARPSEL, WIJK BIJ HEUSDEN EN NIJKERK) - Het grote werk Gods der bekering en leiding alsmede de roeping tot het predikambt van Bernardus Moorrees. (1780-1860)
36841: MOORREES, BERNARDUS (1780-1860, LAGE VUURSE, BOVENKARPSEL, WIJK BIJ HEUSDEN EN NIJKERK) - Om de erve der vaderen. Een verzameling van ten tijde der afscheiding uitgegeven geschriften van Bernardus Moorrees in leven hervormd predikant van Wijk (bij Heusden)
61300: MORASSI, A. - Art Treasures of the Medici. Text by Antonio Morassi.
24297: MORASSI, A. - Art Treasures of the Medici. Text by Antonio Morassi.
61301: MOREAU, M. PIERRE-LOUIS - Le Musée d'art. Galerie des Chefs-d'oeuvre et précis de l'Histoire de l'Art au XIXe siècle, en France et à l'Étranger (1000 gravures, 58 planches hors texte). Ouvrage publié sous la direction de M. Pierre-Louis Moreau. Avec le concours de MM.
5312: MOREAU, M. PIERRE-LOUIS - Le Musée d'art. Galerie des Chefs-d'oeuvre et précis de l'Histoire de l'Art au XIXe siècle, en France et à l'Étranger (1000 gravures, 58 planches hors texte). Ouvrage publié sous la direction de M. Pierre-Louis Moreau. Avec le concours de MM.
70928: MORESCO-BRANTS, CHRISTINE - 'T Kind Ina (Schrijfster van: 'Didi's avonturen, geïllustreerd door Ella Riemersma)
61302: MORET, K. - Vader in het strafkamp. 6e druk.
46674: MORGAN, HENRY - Approaches to Prayer. A Resource Book for groups and individuals
74372: MORREBN H J - de oorlog in wekerom 1940-45
61304: MORREN, H.J. - De godsdienst verzekerd. Het leven van Johannes Bogerman.
69796: MORRIS, GELBERT - Noach. De man die genade vond. 3e druk
32877: MORRIS HENRY (- 1912); ADAMA VAN SCHELTEMA, C. S. (1815-'97 AMSTERDAM) - De grondvesters en eerste voorzitters van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap. Naat het Engelsch van Henry Morris. Ten voordele der uitbreiding van het Zeemans- en Visschers Tehuis te IJmuiden. le druk
71474: MORRIS - Lucky Luke le pont sur le mississipi
76876: MORSINK, GERRIT AALTEN - TWENTS Psalmbook De Psalmberijming uit het Liedboek voor de Kerken in de Rwentse Streektaal met voorwoord van J W Schulte te ordrecht
61313: MORSINK, G. - TWENTS gezangenbookuit het liedboek voor de kerken in de Twentse streektaal
61311: MORSINK, G. - Joannes Anastasius Veluanus. 1519-1570 Jan Gerritsz. Versteghe, pastoor te Garderen 1544-1550 Levensloop en ontwikkelingsgang. (Diss.) Met samenvattingen in Deutsch. Voorzien van stellingen. nieuw
4756: BIJBEL- MORTIER - Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met veele printverbeeldingen in koper gesneeden. Met privilegie van de Heeren Staaten van Holland en WesterFriesland.
13715: MORTON, ELIZABETH - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van E. Morton. Medegedeeld in een briefwisseling door W. Huntington. Vertaald door Berhard van Woerden
61317: MORTON, H.V. - In de voetstappen van Paulus. Geautoriseerde vertaling van A.G. Barkey Wolf.
61320: MORTON; MACHWITS, M. VAN - Der gravinne Mortons gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Veertiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Waarbij geb.: De Psalmen en Lof-zangen voor als na het H. Avondmaal.
186: MORTON; MACHWITS, M. VAN - Der gravinne Mortons gebeden, en M. v. Machwits Godtvrugtige Uitspanningen. In ordre gebragt, om mede te dienen tot een Hand-boekje bij het gebruik des H. Avondmaals. Veertiende druk, doorgaans verbetert, en vermeerdert met C. Drostes Dankzegging na het H. Avondmaal, enz. Waarbij geb.: De Psalmen en Lof-zangen voor als na het H. Avondmaal.
3619: MORTON, E. - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van Elizabeth Morton, medegedeeld in een briefwisseling door William Huntington. Uit het Engelsch vertaald door Bernard van Woerden.
1215: MORTON, ELIZABETH - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van E. Morton. Medegedeeld in een briefwisseling door W. Huntington. Uit het Engelsch vertaald door Bernhard van Woerden.
14031: MORTON, ELIZABETH - Krachtdadige bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van E. Morton. Medegedeeld in een briefwisseling door W. Huntington. Uit het Engelsch vertaald door Bernhard van Woerden.
24671: MORTON, H.V. - In de voetstappen van Paulus. Geautoriseerde vertaling van A.G. Barkey Wolf.
71831: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. 9e dln
71830: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. 4e dln
19127: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage.
61322: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - De oude en hedendaagsche kerklijke geschiedenissen, van wijlen den hooggeleerden J. L. Mosheim. Van den aanvang der tegenwoordige eeuwe tot aan het zes-en-zeventigste jaar derzelve, vervolgd. Of proeve eener volledige kerk-historie der achttiende eeuwe, door J.A.C. van Einem, uit het Hoogduitsch vertaald.
61323: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. 6e dln
18762: MOSHEIM, J. L. (1694-1755, PROF. TE GOTTINGEN) - De oude en hedendaagsche kerklijke geschiedenissen, van wijlen den hooggeleerden J. L. Mosheim. Van den aanvang der tegenwoordige eeuwe tot aan het zes-en-zeventigste jaar derzelve, vervolgd. Of proeve eener volledige kerk-historie der achttiende eeuwe, door J.A.C. van Einem, uit het Hoogduitsch vertaald.
61324: MOSMANS, H. C.SSR. - Het Redemptoristenklooster Wittem. Een bijdrage tot onze Vaderlandsche Kerkgeschiedenis. 1836-1936
61325: MOSMULLER, MIEKE - Inferno Roman.
70254: MOSMULLER, MIEKE - Inferno. Een trotse Hollander ontmoet een jonge italiaanse arts die zijn zorgvuldig opgebouwde facade omver trekt. Inferno vertelt het verhaal van de verwoestende kracht van het evenwicht
61328: MOST-DOL, OLGA VAN DER. - Poppen in beeld. Werken werkwijze van 75 poppenkunstenaars.
41437: MOST-DOL, OLGA VAN DER. - Poppen in beeld. Werken werkwijze van 75 poppenkunstenaars.
33361: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert.
19047: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - De Christelijke strijd. Herschreven en ingeleid door Dsr. K. Exalto.
38441: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert. Met daarbij overdenkingen en Gebeden op elke dag van de weke neffens een voorbereiding tot het H Avondmaal.
61332: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de week: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfouten gesuivert.
61330: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandelinge van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin, de jonge, en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk, van drukfauten gesuyvert.
61333: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert.
61335: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert. Met daarbij overdenkingen en Gebeden op elke dag van de weke neffens een voorbereiding tot het H Avondmaal.
61334: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke. Neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. En een verhandeling van de wezentlijke vorm ofte natuure van 't rechtveerdigmakende geloof. Uit de Fransche taal over gezet door H. Dullaart.
23693: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de week: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfouten gesuivert.
15313: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes; mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven door Pierre du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk vermeerdert en verbetert. en: Overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avontmaal, en een verhandeling van de weezentlijke vorm ofte natuure van't regtveerdigmakende geloof.
19111: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes; mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven door Pierre du Moulin de jonge en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart. De laatste druk vermeerdert en verbetert.
3560: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert.
36250: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke. Neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. En een verhandeling van de wezentlijke vorm ofte natuure van 't rechtveerdigmakende geloof. Uit de Fransche taal over gezet door H. Dullaart.
37937: MOULIN, PIERRE DU (1568-1658, SEDAN) - Anatomie de la messe. Où est móntré par l'Escriture Saincte, & par les tesmoignages de l'Ancienne Eglise, que la Messe est contraire à Parole de Dieu, & Professeur en Theologie. Troisieme Edition, revenuë & augmentee.
45401: MOULTON W F AND A. [ALFRED] S. GEDEN. 4. ED., REVISED BY H. [HAROLD] K. MOULTON. - A concordance to the Greek testament. According to the texts of Westcott and Hort, Tischendorf and the English revisers. Ed. by W. [William] F. Moulton and A. [Alfred] S. Geden. 4. ed., revised by H. [Harold] K. Moulton.
43869: MOUNIER, P.J.J. - Moed en zelfvertrouwen aankweken door P.J.J. Mounier
46283: MOURIK VAN DAAN OUDERLING GERG GEM IN NED DOORVOGELAAR- VAN MONNIK, G.E.I - Met lust verteldFacetten uit het levenn en werk van Daniel van Mourik
27181: MOURIK, PETERKE VAN (TE BRAKEL) - Door lijden gelouterd. Aantekeningen op het ziekbed van de daden en wegen des Heeren, met mij gehouden.
61342: MOURIK, PETERKE VAN - Door lijden gelouterd. Aantekeningen op het ziekbed van de daden en wegen des Heeren, met mij gehouden.
61337: MOURIK BROEKMAN, M.C. VAN - Geestelijke stromingen in het christelijk cultuurbeeld. Geillustreerd met 14 afbeeldingen.
61338: MOURIK, GEESJE VAN - Mieneke.
47131: MOURIK, J. VAN - Troost in noden overdenkingen bij de ziekentroost
34287: MOURIK, GEESJE VAN - Mieneke.
5632: VOGELAAR VAN MOURIK - Annemiek en daantje op school
7033: MOURIK BROEKMAN, M.C. VAN - Geestelijke stromingen in het christelijk cultuurbeeld. Geillustreerd met 14 afbeeldingen.
61343: MOURITS - DEN BOER, RIA - Spannende visAvonturen.
46479: MOUT-VAN DER LINDEN, FRIEDA - Ernst van de Eikenlaan en zijn hond
46248: MOUT-VAN DER LINDEN, FRIEDA - Mandla en de twee koningen
30609: MOUT- VAN DER LINDEN, F.W. - De wraak van Sipho.
40915: MOUT-VAN DER LINDEN, FRIDA - Govert, Gerrie en de ganzen
42664: MOUTHAAN, HANS - Geen mirre en geen goud kerstverhalen
73452: MOWINCKEL, SIGMUND OLAF PLYTT) RIDDERBOS, NICOLAAS HERMAN - De 'werkers der ongerechtigheid' in de individueele Psalmen. Een beoordeeling van Mowinckels opvatting (diss.).
76538: HEEMSKERK TH MRT - Een woord over de genummerde driestrarren van Dr KUYPER
71264: MUDDE, JAN - Kostbaar en kwetsbaar, omgang met verkering, seksualiteit en samenwonen in het licht van de bijbel, tweede druk
61349: MUDDE, H.A. - Puzzelwijzer handleiding bij het oplossen van elk type kruiswoordraadsel
44562: MUDDE, H.A. - Puzzelwijzer handleiding bij het oplossen van elk type kruiswoordraadsel
61350: MUHRING W J - Leer jong schaken
44635: MUHRING W J - Leer jong schaken
26650: MUILWIJK, DS. A.D.OUD GERF PRED TE DORDRECHT - Gods majesteit in de natuur. Predikatie n.a.v. psalm 19 vers 10. Herdenking van de watersnoodramp 1 febr. 1953.
61357: MUILWIJK, A.D. - Uw vrije gunst alleen Acht predikaties
31062: MUILWIJK, A.D. - Uw vrije gunst alleen Acht predikaties
61358: MUINCK, DR. B. E. - Een regentenhuishouding. Gegevens uit de privé-boekhouding van mr. Cornelis de Jonge van Elemeet. Ontvanger - Generaal der Verenigde Nederlanden. (1646 - 1721)
18072: MUINCK, DR. B. E. - Een regentenhuishouding. Gegevens uit de privé-boekhouding van mr. Cornelis de Jonge van Elemeet. Ontvanger - Generaal der Verenigde Nederlanden. (1646 - 1721)
44872: MUIS, J. - Openbaring en interpretatie. Het verstaan van de Heilige Schrift volgens K.Barth en K.H.Miskotte.

Next 1000 books from Kool Boeken

10/27