Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
63734: POORT, DS. J. J. - Martelaar onder een open hemel. Leven en sterven van Stefanus, getuige en martelaar.
28798: POORT, DS. J. J. - Bij dagen en bij nachten. Bijbels dagboek.derde druk.
63716: POORT, DS J.J. - Nooit meer oorlog?
63717: POORT, DS. J. J. - Kom en zie waar Jezus was.
63741: POORT, DS. J. J. - NOOIT Failliert korte verhalen.2e druk
49242: POORT, J. J - Liefde geeft rust. 24 variaties op een rustgevend thema 2e druk
41997: POORT, J. J. DS. - Wie is wijs? 6 predikaties over psalm 107
43150: POORTENAAR,J. (SAMENGESTELD DOOR) - Onder palmen en waringins Geest en godsdienst van Insulinde door N.J.Krom, P.
63752: POORTHUIS, MARCEL / SALEMINK, THEO. - Lotus in de lage landen. De geschiedenis van het Boeddhisme in Nederland. Beeldvorming van 1840 tot heden
40924: POORTMAN, WILCO C. EN JOOST AUGUSTEIJN. [ED.]. - Bijbel en prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels . Original publisher's brown cloth hardback, gilt title spine and frontcover, pictorial dustjacket, 4to; Vol. 1: frontispiece, 270pp. 134 illustrations, chronological list bibles 1477-1850, index names of bibles, subject index, index persons, list illustrations, bibliography.
45247: POORTMAN, W.C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments, voorkomende in de statenbijbels van 1637-1800 r
63757: POORTMAN, W.C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800 door Wilco C. Poortman).met Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt. Door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekebt, en van de beste meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid. Utrecht, Jacob Pieter Otte, 1972. REPRINT, 2 delen in 1 band, (4, XVIII, titelprent met verklaaring, 12) 114 (2), (titelprent met verklaaring, 2) 128 (10, 7) p. kunstleer Rug geplakt, Folio (beide titelprenten en de bijbehoorende verklaring in kleur, met:
63758: POORTMAN, WILCO C. EN JOOST AUGUSTEIJN. [ED.]. - Bijbel en prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels . Original publisher's brown cloth hardback, gilt title spine and frontcover, pictorial dustjacket, 4to; Vol. 1: frontispiece, 270pp. 134 illustrations, chronological list bibles 1477-1850, index names of bibles, subject index, index persons, list illustrations, bibliography.
63754: POORTMAN, J. - De geschiedenis van de gemeente Staphorst.
63755: POORTMAN, J. ( O.R.V. ), - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. Deel I. ,
63756: POORTMAN, W.C. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800 door Wilco C. Poortman).met Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt. Door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekebt, en van de beste meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid. Utrecht, Jacob Pieter Otte, 1972. REPRINT, 2 delen in 1 band, (4, XVIII, titelprent met verklaaring, 12) 114 (2), (titelprent met verklaaring, 2) 128 (10, 7) p. Leer met ribben, Folio (beide titelprenten en de bijbehoorende verklaring in kleur, met:
32330: POORTVLIET, RIEN/HUYGEN, WIL - Het boek van Klaas Vaak. en het ABC van de slaap.
71785: POORTVLIET, RIEN - De Ark van Noach of ere wie ere toekomt 4e druk hardcover, 39 x 29,5 cm, ongepagineerd. Ills.: kleuren ill.. Hoe heeft de schepper het allemaal kunnen bedenken - al die verschillende dieren! In dit boek komen naast de bekende dieren die in Nederland leven nu ook de uitheemse dieren aan bod. Een feest voor het oog, 240 pagina's lang.
23844: POORTVLIET, P.M. VAN - Het belemmerend net. auto biografisch werk van een Hollandse jongen welke terwerk weerd gesteld in Duitsland waar hij ervaarde dat vele Duitser gebukt gingen onder Hitler
63764: POORTVLIET, R. - Braaf Zeer rijk geillustr. boek over honden
45510: POORTVLIET, RIEN - De Tresoor - Van Jacob Jansz. Poortvliet
75393: GERF GEM POORTVLIET - Niet door krachty,noch door geweld Historier Gerfv Gem te Pootvliet e.o.
63772: POOT, DS. T. - Pauzeteken. Een handvol overdenkingen.
63773: POOT, L.D.T. - Het oudchristelijk avondmaal en zijn historische perspectieven. Diss./Thesis Univ. Amsterdam.
63774: POOTS, H. J. - "t' Hoogh Landt".
10030: POOTS, H. J. - "t' Hoogh Landt".
7763: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal Bijbelse woorden. 5e druk
7584: POPMA, PROF. DR. K. J. - Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus.
63779: POPMA, PROF. DR. K. J. - Joden in ballingschap.
63777: POPMA, PROF. DR. K. J. - Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus.
15871: POPMA, PROF. DR. K. J. - Joden in ballingschap.
74926: PORTENGEN, J. - Gesprekken met Valkenburgers
70274: PORTIELJE, A.F.J. - Over Dieren Raak Ik Niet Uitgepraat
76775: PORTIELJE A.F.J. - Mijn Aquarium .: naar Teekeningen. Plaatjesalbum, Album is compleet. Plaatjes zijn naar teekeningen van L.W.R. Wenckebach, Jan Voerman Jr. Bandteekening van C.Rol
63784: PORTIELJE, DR. A. F. J. - Dieren Brehm. Zwerftocht door het rijk der dieren. Met een voorwoord, aanvullingen en onder toezicht van Dr. A. F. J. Portielje. Samengesteld naar Brehm's "Het leven der dieren" door L. Koch-Isenburg.
74814: PORTIELJE, A.F.J. - Zeewater-aquarium en terrarium. Met medewerking van Mevr. J.P.H. Portielje-Scholten. Compleet plaatjesalbum. Illustraties naar Jac. J. Koeman
63782: PORTIELJE, A.F.J. - Apen en hoefdieren in Artis. Met medewerking van mevr. J.P.H. Portielje-Scholten. Te illustreren met verkade's plaatjes naar aquarellen van C. Rol, J. Voerman Jr. en H. Rol, bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol plaatjes in offsetdruk van de Fa. van Leer&Co. Druk- en Bindwerk van Blikman&Sartorius.
63785: PORTMANN, ADOLF - De wondere wereld der vogels. Foto's van Jan P. Strijbos.
23845: POS, M. - Naar het land van de rode rhododendron. Een jongen en een meisje gaan op reis.
42284: POST, J.E. DR. - Gereformeerd zijn en blijven, een wankel evenwicht een historisch- sociologisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de gereformeerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Christlijke Gereformeerde Kerken in de twintigste eeuw
74019: POST S.D. - Smijtegelt
41655: POST, MR.DR. J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlands Hervorme Kerk, in het bijzonder bij kerkfusie.
63800: POST, S.D. - Pieter Boddaert en Rutger Schutte
63801: POST, STEVEN DIRK COACHING/MEDIATION - Leven met de Heere . Leven met de Heere bevat veertien intensieve bijbelstudies. Ze gaan over onderwerpen als geloven, heiliging, de grote verandering in je leven en de reis naar het hemelse Jeruzalem. Ook praktische zaken komen aan bod: hoe stel je je op als lid van de gemeente, welke positie neem je in deze wereld in en hoe wil de Heere dat je je talenten gebruikt. Bij het gebruik van dit boek zul je keer op keer verwonderd staan over de rijkdom en de relevantie van Gods Woord. Leven met de Heere is soepel en direct geschreven, gericht op jongeren. Het boek is geschreven als een soort tegenhanger op zijn andere boek in de serie - Jongerenperspectief`: schreef ook Duivels dichtbij
63789: POST, DR. R. R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen
63792: POST, DS, H. VAN DER - Salomo en zijn Sulammith. Preken uit het boek Hooglied,
63791: POST, DS, H. VAN DER HERV PRED TE MONSTER - Feeststoffen. Christus Trionfator. Door ds. H. van der Post. 4-tal preken over Pasen en ťťn over hemelvaart, benevens 2 meditaties over vraag en antwoord 45 en 49 der Heidelberger Catechismus.
63794: POST, J. - Sannetje
23111: POST, DS, H. VAN DER HERV PRED TE MONSTER - Feeststoffen. Christus Trionfator. Door ds. H. van der Post. 4-tal preken over Pasen en ťťn over hemelvaart, benevens 2 meditaties over vraag en antwoord 45 en 49 der Heidelberger Catechismus.
37789: POST, DS, H. VAN DER - Salomo en zijn Sulammith. Preken uit het boek Hooglied,
75294: MARAN GP DR. EN L C POST - Wie zingt mee?goede bekenden voorde zondagsschool samen gebracht
63798: POST, K. - De kop van Overijssel.
63796: POST, J.J.H. - Met recht hervormd.
63797: POST, JAN - Sannetje. Een boek voor jongens en meisjes van 14 jaar en ouder.
24531: POST - DANKERS, GERDIEN - Een beker koud water.
63803: POSTEL, ALCIDE - De ramen open!
63804: POSTEMA, H. J. - Simon Simonides (1629-1675) - Wegwijzer naar de hemelse bruiloft
73591: POSTEMA M.C. - Het spoort van Menno simonsz gedachten
48573: POSTHUMA, R. R. - Gedachtenis-Rede Gods groote daden en wonderen verheerlijkt aan mijn overleden echtgenoote 3e druk
63808: POSTHUMUS MEYJES, DR. E. J. W. - Joannes Vollenhove een Haagsch dichter-predikant uit onze gouden eeuw
63806: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - De opgang uit de hoogte. Twaalf Schriftoverdenkingen bij platen van William Hole door dr. E.J.W. Posthumus Meyjes, predikant te 's-Gravenhage
29238: POSTHUMUS MEYJES, DR. E. J. W. - Gode de heerlijkheid. Gedachtenisrede gehouden in de groote kerk te 's-Gravenhage op 1 augustus 1920, ter herdenking van 25-jarige evangeliebediening. Uitgegeven ter voordeele van de Wijkvereeniging "Nieuwe Kerk". Derde druk.
63809: POSTHUMUS, A. C. - Crown-gall en indolazijnzuur - vergelijkend onderzoek over gehalte en metabolisme van indolazijnzuur en plantaardig normaal en tumorweefsel
63275: PASCAL BLAISE (1623-1662) POSTHUMUS R - Gedachten van BLAISE PASCAL over den mensch vertaalduit zijne ,,pensees sur la religion etc en met aanmerkingen voorzien door R Pothumus Benevens eene Levenschets van dien BeroemdeGeleerde
20093: POSTHUMUS BEP - BLIJDERVEEN, MARINUS VAN - - Bij en imker. Het leven van Marinus van Blijderveen in woord en beeld. Tekst en foto' o,a VEENENDAALSE BIJEN MARKT
70578: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Hervormd 's-Gravenhage in de negentiende eeuw. Kerkhistorische schetsen.
45154: POSTILLE - Postille. Band 51t/m 60 Onder red. van de Werkgroep Kerk en Prediking.
63817: POSTMA, J. - Wolf en de kotterbende.
63818: POSTMA, J. - Wolf de speurhond. 9e druk.
63820: POSTMA, S.J. - Hu-Bo-Be De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940. Tweede druk.
63821: POSTMA, W.P. - Paddestoelen. .
24967: POSTMA, D.G. (VOORBURG). - MeditatiŽn.
63813: POSTMA, D. PEDIKANT GERF KERK TE RUSTENMBURG Z A R - Een dertigtal leerredenen.
63814: POSTMA, D.G. (VOORBURG). - MeditatiŽn.
63815: POSTMA, DR. J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiŽteit. Oersetting fan drs. S. Sybesma. (Overgezet door Drs. S. Sybesma)
63819: POSTMA, L.H. - J.P. Hasebroek. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor.
63822: POSTMETER, F.D.H. (PSEUD. VAN F.D.H. POSTEL) - Negen Leppels Kruudmoos obbeschept door F.D.H. Postmeter. 2e druk.
39989: POSTMETER, F.D.H. (PSEUD. VAN F.D.H. POSTEL) - Negen Leppels Kruudmoos obbeschept door F.D.H. Postmeter. 2e druk.
63823: POSTMUS, J. - Het princen-boekske. Koningin Wilhelmina de dochter der oranjes.
31894: POT, WILLEM VAN DER (1704-'83)/HIJLARIDES, J. - Het einde der oprechten. Het godzalig leven en sterven van Willem W. Pot en Jiskjen Hiljarides.
37339: POT, G.W. VAN DER - Bijbelsche familien. Naar het Engelsch.
63824: POT, G.W. VAN DER - Bijbelsche familien. Naar het Engelsch.
63825: POT, JOH. - Geloofsgetuigenissen. Twaalf leerredenen en eenige gedichten.
30936: POT, JOH. - Geloofsgetuigenissen. Twaalf leerredenen en eenige gedichten.
63827: POTAPPEL, L J STAVENISSE - Banden des Geloofs nieuwe brieven aan Krijn van Gorsel
28402: POTAPPEL, L J STAVENISSE DOOR SMITS, A.J. - Levensbeschrijving en brieven van L.J. Potappel, in leven ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te Stavenisse. 1e druk.
76578: POTGIETER E - Potgieter herdenking zwolle1808-Amsterdfam1875 Zwolle 1875-1975
63831: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poŽzy, kritische studiŽn. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman Schetsen en verhalen
63832: POTGIETER,E.J. - Potgieters Proza 1837-1845 Met o. a Jan en Jantje, ''t Is maar een pennelikker, Marie, Hanna. Index. Ornam
63828: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poŽzy, kritische studiŽn. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman
63829: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. Proza, poŽzy, kritische studiŽn. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman POEZY
63830: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten werken. uitgeven onder toezicht vanJoh C Zimmerman StudiŽn. Schetsen Proza, poŽzy, kritische en verhalen
47773: POTHAST-GIMBERG, C. E. - Bontekoe in de wei deeltje 1- 2
63835: POTHOF, H - Van dorpstimmerman tot bouwondernemer. 125 jaar Grootheest Bennekom
33594: POUDROYEN, CORNELIUS VAN (OV. 1662) - Catechisatie dat is een grondige ende eenvoudige onderwijsinge over e leere des Christelicken catechismi Bestaende in vragen en antwoorden. Tot dienst van den genen die haer in de catechisatie hier te lande gebruickelick willen oeffenen. Den vierden druck van nieuws by den autheur zelfs oversien van vele druckfauten verbetert de vragen ende antwoorden des Catechismi alsmede de voornaemste schriftuerplaetsen voor de leerlingen uitgedruckt ende met een register van de voornaemste stucken daer van in dese catechisatie gehandelt wert verrijckt.
43937: POUDROYEN, CORNELIUS VAN (OV. 1662) - Catechisatie dat is een grondige ende eenvoudige onderwijsinge over e leere des Christelicken catechismi Bestaende in vragen en antwoorden. Tot dienst van den genen die haer in de catechisatie hier te lande gebruickelick willen oeffenen..
63838: POWELL, IVOR - Luke's Thrilling Gospel
63840: POWELL, IVOR - The Amazing Acts
63839: POWELL, IVOR - John's Wonderful Gospel
63841: POWER, P.B. - Een troost voor zieken.

Next 100 books from Kool Boeken

4/22