Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46000: KAMSTEEG, DRS. A. - Open deur in China? - Wereldmacht in opkomst
9564: KAMSTEEG, DRS. A. - Landen rond IsraŰl. Verslag van een bezoek aan SyriŰ, JordaniŰ en Egypte.
19753: KANARIES - Huisvesting, voeding, verzorging, kweken.
58088: KANDER, KEES - De Leidse Weesjongen. Een verhaal van Leidens beleg en ontzet.
33672: KANDER, KEES - De Leidse Weesjongen. Een verhaal van Leidens beleg en ontzet.
72320: KANIEL, MICHAEL - The art of worlds religions Judaism
40921: KANIS, M. - Opstand in Holland
58089: KANIS, M. - Op zoek met Columbus.
58091: KANIS, M. - Het gestolen vlot.
23931: KANIS, M. - Op zoek met Columbus.
33759: KANIS, M. - Het gestolen vlot.
58092: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam. 1656 tot begin negentiende eeuw.
58093: KANNEGIETER, Z.J. - Historische studiŰn en schetsen.
27307: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam. 1656 tot begin negentiende eeuw.
6029: KANNEGIETER, Z.J. - Historische studiŰn en schetsen.
58094: KANON, JOSEPH. - De goede duitserEen Amerikaanse oorlogsverslaggever keert na de Duitse nederlaag in 1945 terug naar Berlijn en gaat op zoek naar zijn Duitse geliefde die hij in 1941 moest achterlaten.
77467: KANTONBOEK - COME to life ststories
71873: KAPENAAR - KAMPER UIEN berijmd door een Kampenaat naar den3e druk van 1852
58097: KAPER, J. M. - Over de omzetting van tryptophaan door agrobacterium tumefaciens
48725: KAPER, J. M. - Over de omzetting van tryptophaan door agrobacterium tumefaciens
58098: KAPFF, SIXT KARL VON - De komst van Christus. Nabij u is het Woord. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.."Romeinen 10:8-18
70741: FLINT KAPITEIN - Te water en te land lotgevallen van een hollandschen scheepsjongen op zee in de pampas en in de cordilleras met vier platen naar oorspronkelijke aquarellen zesde druk
70743: FLINT KAPITEIN - Texas en Mexico episode uit den texaanschen vrijheidsoorlog met vier platen naar oorspronkelijke houtgravuren vijfde druk
60605: MARRYAT KAPITEIN - De lotgevallen van Pieter Simpel
58099: KAPITEIN, M. - Hans en Gerard durven Ólles.
12875: KAPITEIN, M. - Hans en Gerard durven Ólles.
43303: MARRYAT KAPITEIN - Arme Jaap met
43310: MARRYAT KAPITEIN - De lotgevallen van Pieter Simpel
58100: KAPPELMEIER, C. P. A. - Moderne lakverven. Bereiding, eigenschappen en verwerking. Diligentia reeks.
12041: KAPPELMEIER, C. P. A. - Moderne lakverven. Bereiding, eigenschappen en verwerking. Diligentia reeks.
48991: KAPPERS, A - Helpen maakt blij. zilver serie. pentekeningen van R. en M. Snapper. tweede druk.
56719: HOEKSTRA KAPTEIJN N - Fijne Visite Blijspel met Zang in een bedrijf Tooneelfonds no 470
34291: KARDOL, G.J. - De familie Bolaan in oorlogstijd. Verzet in verzetssituatie.
58104: KARDOL, G.J. - Kinderen van Bolaan.
58102: KARDOL, G.J. - Kinderen van Bolaan. 2e deel.
42416: KARDOL, G.J. - Kinderen van Bolaan.
23748: KARDOL, G.J. - De familie Bolaan in oorlogstijd.
33761: KARDOL, G.J. - De weg omhoog. 3e deel.
72784: KARDOL, G.J. - De weg omhoog
70718: GIEBER KAREL - Het booze oog avonturen op de veluwe met 8 illustraties en bandtekening van W. Heskes
48376: KARELS K - Internet - een bezinning ook in reformatorische gezindte
58109: KARELS-MEEUSE, M.H. - Zoektocht van Rachel naar een oud Joods verhaal
58110: KARELS-MEEUSE, M.H - Jos in de stad
45992: KARELS-MEEUSE, M.H. - Jos in weer en wind
33762: KARELSE-MEEUSE, M.H. - Rondom Johanna Veltman.
77071: ARMSTRONG KAREN - MOHAMMED Een westerse poging tot begrip van de islam
39800: KARENS J HULSTEIN, W. (SAMENSTELLER) - Terugblik. Kerkelijk leven Gereformeerde Gemeente Synodaal Opheusden.
72945: SCHAEFER KARL - Die Bedeutung der SchŘlerbibliotheken und die Verwertung derselben zur L÷sung der erzeihlichen und unterrichtlichen Aufgabe der Volksschule. Mit einer Zusammenstellung empfehlenswerter Jugend-schriften fŘr die einzelnen Schuljahre unter Ber´cksichtigung des Lehrplanes und der Pensenverteilung. von Kˇnigl. Regierung zu Wiesbaden mit dem 1. Preise der Scheebode-Stifugn gekr÷nt
59278: KUHNE HEINRICH - KARL - Adenhof in alten ansichten
59279: KUHNE HEINRICH - KARL - Heiford in alten ansichen
56156: HASE DR. KARL - Geschiedenis der Kerk Een leerboek inzonderhied ten gebruike bij Akademische lessen
60432: MACKE KARL - Vom Nil zum Nebo. Ein WŘstensang
71281: GEROK KARL - Pilgerbrod nod ein jahrganf evangelien predicten funfte auflage
56155: HASE DR. KARL - Geschichte Jesu Nach, akademischen Vorlesungen
57592: IMMERMANN KARL - Der Oberhof. Mit Immermanns Bildnis und Faksimile, sowie einer Einleiting von Prof. Dr, karl Siegen
44449: KUHNE HEINRICH - KARL - Adenhof in alten ansichten
44450: KUHNE HEINRICH - KARL - Heiford in alten ansichen
74502: REIZIGER KARLO - Kristallen Gedichten
58114: KARON, JAN - De groene heuvels - Roman.
46676: KARRER, OTTO - Jahrbuch der Seele. Aus der wisheit der christilichen jahrhunderte
58116: KARSSEN, GIEN (E.A.) - Bijbels dagboek voor vrouwen Vrouwen tussen uitersten, Bijbels dagboek voor vrouwen, Schrijvers o.a. Marianne Buitink-Heijblom, Gien Karssen-Leinenga, Tjitske Lemstra, Marike de Reuver-Schuurman, Edith Schouten, Gerry Velema-Drent en Harmke Volders
58117: KARSSEN, P. - De taalvriend. Vragen en oefeningen op het gebied van beteekenisleer en stijl. Ten dienste vsn Middelbare scholen van voortgezet onderwijs. Zevende druk.
30132: KARSSEN, P. - De taalvriend. Vragen en oefeningen op het gebied van beteekenisleer en stijl. Ten dienste vsn Middelbare scholen van voortgezet onderwijs. Zevende druk.
58118: KARSTEN, HERMANUS THOMAS - Commentatio critica de Platonis quae feruntur epistolis, preacipue tertia septima et octava. Quam, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Christophori Henrici Diderici Buys Ballot, in facultate Math. et Phil. Nat. prof. ord., nec non amplissimi senatus academici consensu et nobilissimae facultatis phil. theor. et litt. hu,. decreto, Pro Gradu Doctoratus summisque in Phil. theor. et litt. hum. honoribus et privilegiis rite et legitime consequendis in academia rheno-trajectina.
30725: KASSE, B. - raz ende Rudolf
71736: KASSIES, J. - Spanje en Oranje of Neŕrlands worsteling en bevrijding.Gereformeerde Tractaten genootschap Fillippus kalnderpremie
75664: KASSIES, J. - Een bidstond in het riet en zijne gevolgen. Een bladzijde uit de geschiedenis der Hervorming, voornamelijk te Amsterdam. DERDE HERZIENDE DRUK
58120: KASSIES, J. - een Bidstond in het riet en zijn gevolgen een blz uit de geschiedenis der Hervorming voornamelijk ie Amsterdam
42426: KASSIES, J. - een Bidstond in het riet en zijn gevolgen een blz uit de geschiedenis der Hervorming voornamelijk ie Amsterdam
66354: STICHTING VRIENDEN DER GELDERSCHE KASTEELEN - Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1965 - 1975
58121: KASTEIN, JOSEF (= D.I. JULIUS KATZENSTEIN). - Eine Geschichte der Juden.
58122: KASTEIN, JOSEF - Sabbatai Zewi. Der Messias von Ismir.
48927: KASTEIN, JOSEF - Sabbatai Zewi. Der Messias von Ismir.
48925: KASTEIN, JOSEF: - Uriel Da Costa order Die Tragodie der Gesinnung.
48926: KASTEIN, JOSEF (= D.I. JULIUS KATZENSTEIN). - Eine Geschichte der Juden.
58125: KAT, ANGELINO JACOBUS JOHANNES DE TE DEIL (1855-1935) - Sprokkelingen op het gebied der kerkel?ke correspondentie, met eenige modellen en enkele opmerkingen :
46870: KAT, A.I.M. - De geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de hervorming.
9332: KATE, J. J. L. TEN - De nieuwe kerk van Amsterdam. Met een ets van P. J. Arendzen.
58148: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Nieuwe Christen harptonen van J. P. Lange Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Zurich
58150: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Van de krib tot de Kroon. Evangeliebladen in proza en poŰzy
58135: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De Schepping, Een gedicht. vijfde druk
58136: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Na arbeid en strijd. Lektuur op den eersten dag der week. 1e druk
58137: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Wij zullen elkander wederzien. Woorden des levens bij den dood onzer dierbaren. 5de druk,
73798: TEN KATE - VON EICKEN BRIGITTE, MISDOM JO (FOTOGRAFIE) - Keukengerei rond 1900. Antiek en curiositeiten uit grootmoeders tijd.
58151: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Nieuwe belooning Kindergedichtjes Naar aanleiding van het boek Spreuken oorspronkelijk en vertaald door J J L ten Kate
58138: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Lier en Harp. PoŰzij.
58140: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) MORITZ PETRI - Shakspere, ingeleid in den Christelijken Kring: populaire beschouwing van eenige zijner voornaamste treurspelen in 't licht des Evangelie's; bewerkt (met fragmenten uit Shakspere naar 't oorspronkelijke), door J.J.L. ten Kate
58141: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De Planeeten.
58142: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (VERT.); VICTOR HUGO - Lyrische poŰzy. Vertaald uit het Frans.
58143: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De jaargetijden. Tweede herziene druk. 'Een verzameling lyrische gedichten, waaraan, in harmonie met de Natruur, de gang van het Menschlijk Leven in zijn verschillende tijdperken,
58144: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - GEDICHTEN - de hel van dante alighieri
58145: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Het credo in de Psalmen. en de profeet Jesa´a in betrekking tot de natuur, zijn volk en den Messias
58146: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Oehlenschlaegers Correggio
58126: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Sticht elkander! Overdenkingen voor iederen dag des jaars. Tweede druk.
58127: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De Schepping. Een gedicht. Tweede druk. Waarbij korte aanteekeningen en ophelderingen.
58128: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De nieuwe kerk van Amsterdam. Met een ets van P. J. Arendzen.
58129: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Bij brood en beker. Stemmen des avondmaal. Tweede druk.
58130: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De Schepping. Een gedicht. Tweede druk. Waarbij korte aanteekeningen en ophelderingen.
58131: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Bij brood en beker. Stemmen des avondmaals.
71718: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - PanpoŰticon. Bloemlezing uit de werken der voornaamste Europesche dichters, in Nederduitsche vaerzen overgebracht
11142: KATE, J. J. L. TEN - Bij brood en beker. Stemmen des avondmaal. Tweede druk.
16779: KATE, J. J. L. TEN - Palmbladen en Dichtbloemen
1584: KATE, J. J. L. TEN - Godsdienstig album. Bloemlezing van Stichtelijke poŰzy.
1586: KATE, J. J. L. TENLI - Jeruzalem verlost. Heldendiht. Torquato Tasso. Uit het Italiaansch vertaald door J. J. L. ten Kate. Derde druk. Eerste deel.
70525: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Natuur en Historie bloemlezing uit Edgar Quinets "La Creation"
70529: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Goethe's Faust geillustreerd
70530: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - PanpoŰtikon Nieuwe Bundel vertaaldecen orspronkelijke gedichten
70535: TEN KATE B. - Lindebladen verzen
58139: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - Op 's Levens Tweesprong. Woorden van Raadgeving en Bestuur aan Jongelieden bij hunne Intrede in de Waereld. Vierde druk
58134: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (1819-1889) - De mensch in den strijd des levens - Woorden van raad en bestuur 2e druk
73924: KATE, J.J.L. TEN - Stichtelijk huisboek. Dichterlijke bladen.
36797: KATE, J. J. L. TEN - Dichtwerken. uit den vreemde bloemlezing uit de vertaalde poezy der komplete dichtwerken in twee delen
1582: KATE, J. J. L. TEN - Stichtelijk huisboek. Derde, veel vermeerderde en verbeterde druk.
16775: KATE, J. J. L. TEN - De Schepping. Een gedicht. Tweede druk. Waarbij korte aanteekeningen en ophelderingen.
1712: KATE, J. J. L. TEN - Sticht elkander! Overdenkingen voor iederen dag des jaars. Tweede druk.
6477: KATE, J. J. L. TEN - De Schepping. Een gedicht. Tweede druk. Waarbij korte aanteekeningen en ophelderingen.
58152: KATER, DS. M. J. - In de branding - Serie Jongeren perspectief
28127: KATER, M.J. - Tegen de stroom in?! Serie Jongerenperspectief.
74020: HAWKINS KATHY - De wreker (vertaling: Dominique van der Schaaf)
58153: KATS, W. - Geheimen van het heil. Bijbelstudies over Jesaja 40-55.
58154: KATSUMORI, MAKOTO - Niels Bohr's Complementarity: Its Structure, History, and Intersections with Hermeneutics and Deconstruction. Academisch proefschrift. Vrije Universiteit
58156: KATTENBURGH, ADRIANUS VAN - XXI predikatien over verscheide meest historische stoffen des Ouden Testaments; uitgesproken door Adrianus van Kattenburgh, hoogleeraar der H. Godgeleertheit onder de Remonstranten.
3505: KATTENBURGH, ADRIANUS VAN - XXI predikatien over verscheide meest historische stoffen des Ouden Testaments; uitgesproken door Adrianus van Kattenburgh, hoogleeraar der H. Godgeleertheit onder de Remonstranten.
45685: KATTERFELD, ANNA - ''Oskar Schabert, een dienstknecht Gods'' door Anna Katterfeld. Met een inleidend woord van J.E. Lasterie
74911: KAUKLCH F. - Die Apokryphen und Pfeudepigraphen des Ulten Testaments 2 delen
48920: KAUTSCH, G. (ED.) - Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments.
58158: KAUTSCH, G. (ED.) - Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments.
58159: KAUTZSCH, E. - ▄bungsbuch zu Genesius-Kautzsch' Hebrńischer grammatik. Sechste nach der 27. auflage der grammatik revidierte auflage.
72332: KAUTZSCH GESENIUS, LIDZBARSKI M. - PARADIGMEN UND REGISTER ZU GESENIUS' KAUTZSCH HEBRA¤SCHER GRAMMATIK 27 auflage Nerst zweifacsimilles der siloahinschrift und einer neuen schrifttafel van M Lidzbarskl
25838: KAUTZSCH, E. - ▄bungsbuch zu Genesius-Kautzsch' Hebrńischer grammatik. Sechste nach der 27. auflage der grammatik revidierte auflage.
76504: KAUTZSCH, E. REVISED BY A. E. COWLEY. - Gesenius' Hebrew Grammar as Edited and Enlarged by the Late E. Kautzsch. Second English Edition. With a Facsimile of the Siloam Inscription.
58161: KEARTON, CHERRY - Een gelukkige dierenfamilie. Met foto's van den schrijver.
58162: KEARTON, CHERRY - De dieren komen drinken. uit het engelsch door J.J. Hof red. van 'natuurleven' en dra T. Hof met 42 afbeeldingen naar foto's van den schrijver
44044: KEARTON, CHERRY - De dieren komen drinken. uit het engelsch door J.J. Hof red. van 'natuurleven' en dra T. Hof met 42 afbeeldingen naar foto's van den schrijver
58164: KECK, DS. D. TH. - Een 25-tal brieven.
58163: KECK, DS. D. TH. (IN LEVEN NED. HERV. PREDIKANT TE STAPHORST) - Een 25-tal brieven.
21759: KECK, DS. D. TH. (IN LEVEN NED. HERV. PREDIKANT TE STAPHORST) - Enkele Schetsen. .uit de pedricatie met voorwoord ds B Haverkamp
33275: KECK, DS. D. TH. (IN LEVEN NED. HERV. PREDIKANT TE STAPHORST) - Een 25-tal brieven.
58166: KEE, HOWARD CLARK AND FRANKLIN W. YOUNG - De wereld van het Nieuwe Testament.
45674: KEE, HOWARD CLARK AND FRANKLIN W. YOUNG - De wereld van het Nieuwe Testament.
16195: KEEGSTRA, P - Abraham sacrifiant de thodore de beze et le theatre Calviniste de 1550 a 1566. met stellingen proefschrift
58167: KEEMINK, J.W. - Putten in de (goede?) oude tijd. 1795-1920.
58168: KEERS, W. A. (EMERITUS-PREDIKANT VAN 'S HEER ARENDSKERKE C. A. TE UTRECHT) - Concordantie. Of de Psalmen, de Gezangen en den Vervolgbundel.
7511: KEERS, W. A. (EMERITUS-PREDIKANT VAN 'S HEER ARENDSKERKE C. A. TE UTRECHT) - Concordantie. Of de Psalmen, de Gezangen en den Vervolgbundel.
48665: KEERSMAEKERS, A. A. - De Dichter Guilliam Van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden: Bijdrage tot de Studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw
74437: DROFFELAAR KEES VAN (1908-1984) - De witte op avontuur, Renswoudse volksverhalen uit het begin van de 20e eeuw
75774: WAAIJMANK. KEES - TEGENDRAADS LEZEN De schrift vanuit joods perspectief 2e druk
73871: KOOI KEES VAN DER - Brieven over God, geloof en zeker weten, tweede druk
73016: PLOEG VANN DER KEES - Langs de oude Gelderse kerken Rivieren gebeid
72955: MERCKS KEES - Johannes Amos Comenius, Catalogus van de tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, Voorzien van een inleiding over leven en werken van Comeinus door Kees Mercks en een lijst van de Comenius-uitgaven van voor 1801 in de UBA door Bram Schuytvlot
73857: JANSE KEES - Bewogen pioniers, over het zendingswerk van Dini sonnevled Marry van Moolenbroek en Coby van Rossum
63688: POLL MARTIEN VAN - RINSMA PIET EN WEERDT DE KEES - Van Diaconessenhuis tot Scheperziekenhuis 1938-2008 EMMEN
76966: RUITER DE FLOK EN KEES - Rondom de Giessen de krant van Floor de ruiter
72733: VALKENSTEIJN KEES - In de naftabus, ge´llustreerd door de schrijer, tweede druk
72230: WAAIJMAN DR. KEES - Jozef, Genesis 37-50, verklaring van een bijbelgedeelte
71533: KEESING I. JR. - Menschen, dieren en dingen over zichzelf bedtime stories voor groote menschen door I. Keesing Jr. Voor de plaatjes Hahn Jr.
58169: KEESINGS - Keesings Historisch Archief geillustreerd dagboek van het hedendaasche Wereldgebeuren met voortdurend bijgewerkte alph/index 1931-34-1934-37
75707: L.N. KEFF, P. OLYSLAGER, OLYSLAGER ORGANISATION - Vraagbaak voor uw Volkswagen. dieselmodellen 1977-1980 1e druk
75706: L.N. KEFF, P. OLYSLAGER, OLYSLAGER ORGANISATION - Vraagbaak voor uw Volkswagen. Een complete handleiding voor de typen: Golf 1,1 l coach- en sedan-modellen 1974-1981 2e druk
77050: KEG,C. - Album theeplaatjes serie ,,Internationaal'' 1913 met alle plaatjes
58170: KEIJSPER, FRANS - Anton Pieck ambachtsman
58171: KEIJSPER, FRANS - Anton Pieck een 90-jarige ambachtsman Mooi exemplaar. Boek uitgegeven ter gelegenheid van de 90e verjaardag van Anton Pieck. Een portret van hem in de vorm van een interview.
40874: KEIJSPER, FRANS - Anton Pieck ambachtsman
45507: KEIJSPER, FRANS - Anton Pieck een 90-jarige ambachtsman Mooi exemplaar. Boek uitgegeven ter gelegenheid van de 90e verjaardag van Anton Pieck. Een portret van hem in de vorm van een interview.
28844: KEIJZER, W.A. - De Thuisreis van een GAST arbeider.levenervaring inn Duitsland tijdens de 2e wereldoorlog
58174: KEIJZER, W.P. - Vinet en Hollande.
19267: KEIJZER, DR. W.P. - de boswachters zoon
47020: KEIKES, H.W. - Het meisje Mata Hari
16799: KEIL, KARL FRIEDRICH (HOOGLEERAAR TE DORPAT) - Handbuch der biblischen archńologie. Z Mit vier lithographirten tafeln.
15497: KEIL, C.F. (1807-1888, DORPAT-LEIPZIG) - Handbuch der Biblischen Archńologie von Carl Friedrich Keil, Dr. und Professor der Theologie. Zweite verbesserte, vermehrte und theilweise umgearbeitete Auflage. Mit vier lithographirten Tafeln.
58177: KEIL, C.F. (1807-1888, DORPAT-LEIPZIG) - Handbuch der Biblischen Archńologie von Carl Friedrich Keil, Dr. und Professor der Theologie. Zweite verbesserte, vermehrte und theilweise umgearbeitete Auflage. Mit vier lithographirten Tafeln.
6351: KEIM, ALBERT EN LUMET, LOUIS - Groote mannen: Napoleon. Nederlandsche vertaling van Fenna de Meyier.
69861: BOETES BERT/NIEUWENHUYS DICK/SCHUITEMA KEIMPE - Activiteiten boek spel en sport De praltijk van agogisch werk en activiteiten begeleiding Programmeren,Doelgroepen/Draaiboeken/Planning en Materiaalhuur 2e druk
58181: KEISKAMP, DRS. R. H. - Ontwaken als de moerbezienbomen ruisen
20964: KEISKAMP, DRS. R. H. - Ontwaken als de moerbezienbomen ruisen
58186: KEIZER, DR. G. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Vuren - Herwijnen - Ommeren - Tiel 1835 - 1853. Tweede veel vermeerderde druk.
58187: KEIZER, DR. G. - De afscheiding van 1834 haar aanleiding, naar authentieke brieven en bescheiden beschreven dor Dr. G. Keizer. In het eeuwjaar der afscheiding uitgegeven.
58188: KEIZER, DR. G. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Vuren - Herwijnen - Ommeren - Tiel. 1835 - 1853. Tweede veel vermeerderde druk.
58189: KEIZER, G TE TIEL - De catechismusprediking voor onzen tijd - Het derede ambt der ouderlingen. Twee Referaten
58190: KEIZER, G. - Een bladzijde uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Ommeren, de eerste afgescheiden gemeente in de Betuwe 1844-1879. Tiel 1853-1903. Door dr. G. Keizer, V.D.M. te Tiel.
58191: KEIZER, W.G.N. DE - Naar de tropen. Kleurenfoto's van W. Berssenbrugge en Mr. A. Hustinx. Aangevuld met fotomateriaal van de stoomvaartmij Nederland en Holland Afrikalijn. routekaart, illustraties en lay-out F. ten Have,
29049: KEIZER, DR. G. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Vuren - Herwijnen - Ommeren - Tiel 1835 - 1853. Tweede veel vermeerderde druk.
58184: KEIZER, DR. G. - Begin en beginsel der afscheiding. Door Dr. G. Keizer, dienaar des Woords der Ger. Kerk te Tiel.
58185: KEIZER, DR. G. - Begin en beginsel der afscheiding. Door Dr. G. Keizer, dienaar des Woords der Ger. Kerk te Tiel.
25601: KEIZER, DR. G. - Begin en beginsel der afscheiding. Door Dr. G. Keizer, dienaar des Woords der Ger. Kerk te Tiel.
29046: KEIZER, DR. G. - Begin en beginsel der afscheiding. Door Dr. G. Keizer, dienaar des Woords der Ger. Kerk te Tiel.
37207: KEIZER, DR. G. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Vuren - Herwijnen - Ommeren - Tiel. 1835 - 1853. Tweede veel vermeerderde druk.
3974: KEIZER, G. - Een bladzijde uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken. Ommeren, de eerste afgescheiden gemeente in de Betuwe 1844-1879. Tiel 1853-1903. Door dr. G. Keizer, V.D.M. te Tiel.
58192: KELK, C.J. - Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers.
24747: KELK, C.J. - Guirlandes om de boekenkast. Acht gesprekken voor de vuist weg over boeken van onze eigen schrijvers.
58193: KELLEN JR., D. V.D. - De Oude Tijd. Geschiedenis - maatschappelijke en huiselijk leven - monumenten - volkseigenaardigheden - overleveringen - kunst - nijverheid - gebruiken - kleeding - volksverhalen - spreekwoorden - liedjes uit Noord- en Zuid-Nederland. Onder leiding van David van der Kellen jr. Met medewerking van Noord- en Zuid-nederlandsche geschied- en oudheidskundigen en kunstenaars.
26393: KELLEN JR., D. V.D. - De Oude Tijd. Geschiedenis - maatschappelijke en huiselijk leven - monumenten - volkseigenaardigheden - overleveringen - kunst - nijverheid - gebruiken - kleeding - volksverhalen - spreekwoorden - liedjes uit Noord- en Zuid-Nederland. Onder leiding van David van der Kellen jr. Met medewerking van Noord- en Zuid-nederlandsche geschied- en oudheidskundigen en kunstenaars.
77458: KELLER, GERARD - Waarom heeft hij ze ook in de kast gesloten?
20063: KELLER, W. - De Bijbel heeft toch gelijk. De wetenschap bewijst de historische juistheid. derde druk
9568: KELLER, WERNER - En zij werden verstrooid onder alle volken. De geschiedenis van het Jodendom na het Bijbelse Tijdvak. Ge´llustreerd. dk.
14818: KELLER, WERNER - De Bijbel heeft toch gelijk. De wetenschap bewijst de historische juistheid. 9e druk.
72586: KITS VAN HEIJNINGEN / KELLER - E. Marlitt's werken vertaald en bewe5rkt door KITS VAN HEIJNINGEN / KELLER komleete geillustreerde uitgave 2 dln
58194: KELLER - H▄SCHEMENGER, M. - Die Kirche und das Leiden. Versuch einer systematischen Besinning Řber ein Menschheitsproblem vom Worte Gottes und der Kirche her.
58196: KELLER, GERARD - De lydfords. Een verhaal uit Engelands Burgerkrijg.
58197: KELLER, I. - Dokter Maxwell's Kerstgeschenk. Tweede druk.
58198: KELLER, IDA - Door lijden geheiligd. Een paaschvertelling. 2e druk.
19818: KELLER, IDA - Door lijden geheiligd. Een paaschvertelling. 2e druk.
36158: KELLER, I. - Dokter Maxwell's Kerstgeschenk. Tweede druk.
43336: KELLER, IDA - Niet met handen gemaakt illustraties O Geerling 1e dr. - .
43424: KELLER, IDA - De Paradijsbloem. 2e druk. Ge´ll. door O. Geerling.
47611: KELLER, IDA - ISMA╦LS EERSTE ZENDINGSREIS. Tweede druk, -Illustratie kaft voor: O. Geerling. 3 Illustraties van W. Hoogenbos.
47615: KELLER, IDA - Oost West thuis best. 2 kleurenplaten,
48996: KELLER, IDA - Het ware geluk.Ge´lustreerd door Johanna van de Ruit.
49023: KELLER, IDA - Het hoogste goed. Met tekeningen van Annie van de Ruit
9034: KELLER, GERARD - De lydfords. Een verhaal uit Engelands Burgerkrijg.
58202: KELLERHALS, EMANUEL - Der Islam. Seine Geschichte, seine Lehre, sein Wesen.
75723: KELLERMAN, BENHARD - Een zwerftocht door Japan Reisboek, Vertaald door Alice van Nahuys, met 41 Illustraties
58203: KELLOGG, S. H. - Studies in Leviticus - Tablenacle Worship and the Daily Lives of God's People
58210: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom... Etc. 19e druk. Uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbeterd.
58220: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven. Vertoont in drieŰnvyftig Predikatien over den Heidelbergschen Katechismu, (...) 16e druk.
58218: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - The Christian entirely the Property of Christ in Life and Death exhibeted in Fifty three sermens on the HEIDENBERG Catechism 2 dln
58219: KEMP, JOHANNES VAN DER. - ImmanuŰls ondertrouw, of Een ontdekking hoe het zich toedraagt in en na de ondertrouw van dat wonderlijk, groot en gewenst huewlijk, tussen de allerheerlijkste, schoonste en gezegendste Koning ImmanuŰl, en de allerschuldigse, mismaaktste, verachtste en overspeligste onder de vrouwen. Vervat in VII brieven.
71732: KEMP, C.M. VAN DER - De eere der Nederlandsche Hervormde Kerk gehandhaafd tegen Ypev en Dermout, (geschiedenis der Nederlandse Hervormde Kerk)compleet in(3 delen)
58205: KEMP, C.M. V.D. - Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht, volgens de beschrijving van B. Glasius naar de waarheid der historie beoordeeld en veroordeeld, 3 stukken
58211: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - Drie ondervindelijke brieven. De eerste geschreven aan een vriendin, bij wijze van besturing, over de volgende vier hoofdzaken. 1. In opzicht van de rechtvaardigmaking. 2. Van de werking des geloofs. 3. In opzicht van een christens staat en gestalte. 4. Van het gebruik dat men van Christus in alle gevallen te maken heeft. De andere twee, ieder aan bijzonder personen waarvan de eerste handelt van de verzekering, die een geloovige hebben kan van zijn genadestaat, hoe ver die gaat waardoor die verhinderd en op wat wijze verkregen en bevestigd wordt. De tweede spreekt van het vertrouwen op God, ook in lichamelijke gelegenheden door Johannes van der Kemp, in leven predikant te Dirksland.
58213: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - Drie ondervindelyke brieven, de eerste geschreven aan zekere vriendinne, de andere twee yder aan byzondere persoonen. Door Johannes van der Kemp. In zijn leven predikant in Dirxlant.
58221: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvijftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde Geloofsleer wordt bevestigd, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangeliumsche Godtzaligheit aangedrongen. 10e druk.
3034: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en in sterven. 53 predikaties over den Heidelbergschen Katechismus waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godtzaligheit aengedrongen. Achttiende druk. Uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbetert.
74667: WILLIBRORDUS KEMP (1678-1747) - De getyden of de bedestonden. voor alle dec dagen van het jaer zoo Feestdagen,Zondagen als Werkdagen die in zig bevatten Allle de Psalmen vann David alle epistelen en Evangelien de gebeden voor de zielen der Overleedenen en de gemeine gebeden van de Misse door W.K. [=Willibrordus Kemp]
3509: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom. Etc. 10e druk.
33714: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom. Vertoont in drieenvijftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus Waer in de Hervormde Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste Dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Evangelische Godzaligheit aengedrongen. 15e druk. Uit des autheurs handtschrift vermeerdert en verbetert.
58208: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom. Etc. 10e druk.
58215: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven. Vertoont in drieŰnvyftig Predikatien over den Heidelbergschen Katechismu, (...) 16e druk.
58216: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Herv.Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van Euangeliumsche Godtzaligheit aengedrongen. 8e druk.
58207: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt en ter betrachting van de euangelische Godtzaligheit aengedrongen door Johannes vander Kemp, bedienaer van Godts Heilig Woordt in de Gemeente van Dirxlant.
58206: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en in sterven. 53 predikaties over den Heidelbergschen Katechismus waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godtzaligheit aengedrongen. Achttiende druk. Uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbetert.
58214: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieÚnvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, (...) Vyftiende Druk. Uit des Auteurs Handtschrift vermeerdert e verbetert.
46804: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Herv.Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van Euangeliumsche Godtzaligheit aengedrongen. 8e druk.
75051: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - Drie bevindelijke brieven over de Rechtvaardigmaking.
3506: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt en ter betrachting van de euangelische Godtzaligheit aengedrongen door Johannes vander Kemp, bedienaer van Godts Heilig Woordt in de Gemeente van Dirxlant. vierde druk
58217: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - Drie ondervindelyke brieven, de eerste geschreven aan zekere vriendinne, de andere twee yder aan byzondere persoonen. Door Johannes van der Kemp. In zijn leven predikant in Dirxlant.
29906: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - Drie ondervindelyke brieven, de eene geschreven aan zekere vriendinne, de andere twee yder aan byzondere persoonen. Door Johannes van der Kemp. In zijn leven predikant in Dirxlant.
3512: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven. Etc. 17e druk.
42941: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieenvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt en ter betrachting van de euangelische Godtzaligheit aengedrongen door Johannes vander Kemp, bedienaer van Godts Heilig Woordt in de Gemeente van Dirxlant. derde druk
4619: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) - De Christen geheel en al het eigendom... Etc. 19e druk. Uit des auteurs handtschrift vermeerdert en verbetert.
75959: KEMP, JOHANNES VAN DER (1664-1718, DIRKSLAND) -- ROGERS, TYMOTHY--GEORGE MOCKFORD - Drie ondervindelyke brieven, de eerste geschreven aan zekere vriendinne, de andere twee yder aan byzondere persoonen. Door Johannes van der Kemp. In zijn leven predikant in Dirxlant. wwza WAARBIJ Klare ende onwederleggelijcke merck-teeckenen der saligheyt. (Spiegel voor Gods volk). Van den mensche die door het geloove voor Godt gerechtveerdight is. Of, Een Tractaat, vertoonende hoe een iegelijk, terwijl hij hier leeft, zekerlijk weten kan, wat hem wedervaren zal na zijn afscheid uit dit leven. Rotterdam Dorsman WAARBIJ Woestijnreizenen genadige uitreddingen De Levensbeschrijvingen van twee bevriendebaptistenpredikers Ds George Mackfond
58222: KEMPEN, G. M. J. VAN - y-Aminobutyraat Transaminase - Een onderzoek over eigenschappen en localisatie in hersenweefsel
48699: KEMPEN, G. M. J. VAN - y-Aminobutyraat Transaminase - Een onderzoek over eigenschappen en localisatie in hersenweefsel
58224: KEMPERS, MART (GRAPHIC DESIGN) - Drukkersweekblad Auto-lijn Kerstnummer 1953 "Letter En Beeld 23,5 x 31 Cm. Ppbck, or. wrprs. 104 pp. + ca. 40 pp. advertisements. /.
64729: RULER AA SAMENGSTELD DOOR ELLEN M L KEMPERS - Inventaris van het archief van prof. dr. Arnold Albert van Ruler (1908-1970)
47398: KEMPERS, MART (GRAPHIC DESIGN) - Drukkersweekblad Auto-lijn Kerstnummer 1953 "Letter En Beeld 23,5 x 31 Cm. Ppbck, or. wrprs. 104 pp. + ca. 40 pp. advertisements. /.
58237: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Nieuwe uitgave naar het Latijn door J P Hasebroek 2e druk
58230: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolginge van Christus. Geschreven in 't Latyn door Thomas Ó Kempis van nieuws oversien. met apporobatie 30 aug 1710
58228: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De naevolging van Christus. V.Vermeerderd met let leven van dezelven en waerin alle de aengehaelde plaetsen van de h Schrifttuer overzien en de hoofdstukken en verzxen bygevoegd zyb
58229: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - l' Imitation de Jesus-Christ, traduction nouvelle, par M. l'AbbÚ F. de la Mannais, avec des reflexions a la fin de chaque chapitre. Nouvelle edition.
6340: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - Suite de l' imitation de Jesus-Christ, ou les opuscules de Thomas a Kempis. Traduites du Latin d'Horstius, par monsieur l'AbbÚ de Bellegarde. Dedie Ó Monseigneur le duc de Bourgogne.
74095: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471 EN )CORNEILLE PIERRE (1606-1684) - NAVOLGING van JEZUS CHRISTUS Meest gevolgt baer de Fransche uitbreiding van den heere Piere Corneille
58231: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - L' imitation de Jesus-Christ. Traduction par l'abbÚ F. de Lamennais suivie des PriŔres durant la messe et des vŔpres du dimanche
71839: KEMPIS, THOMAE ┴, - Thmae a Kempis cononici regularis ordin. S. Augustini de Imitiatone Christi libri quatuor cum vira ejusdem thomae ex recensione heriberti rosweidi soc. jesu.
58235: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - l'Imitation de Jesus-Christ. Traduite & paraphrasee en vers Francois. Par P. Corneille.
58236: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - Of the Imitation of Christ; Four books by Thomas a Kempis. A new Edition.
58234: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielenga.
3726: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De naevolging van Christus. V.Vermeerderd met let leven van dezelven en waerin alle de aengehaelde plaetsen van de h Schrifttuer overzien en de hoofdstukken en verzxen bygevoegd zyb
58238: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De naervolginge van Christus, door Thomas a Kempis, van nieuws overzien ende vermeerderd met het leven van den zelven.
58240: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald door Dr. Is. van Dijk. Vierde herziene uitgave.
58241: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald door Dr. Is. van Dijk. Vierde herziene uitgave.
58243: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De naervolginge van Christus, door Thomas a Kempis, van nieuws overzien ende vermeerderd met het leven van den zelven.
77380: KEMPIS,THOMAS A - DE NAVOLGING VAN CHRISTUS
77381: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De imitatione Christi libri libri 4 ad optimarum editionum fidem accurate wditi
1164: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - Navolginge Christi, Hoe men alle ijdelheid dezer wereld versmaden, der zonden sterven en Christum in ware gelatenheid navolgen zal. Door den hoog verlichten Thomas a Kempis.Nieuwe uitgaaf, met een voorwoord aan den lezer van K. O.
18494: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - Of the Imitation of Christ; Four books by Thomas a Kempis. A new Edition.
15597: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - l'Imitation de Jesus-Christ. Traduite & paraphrasee en vers Francois. Par P. Corneille.
58232: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - Suite de l' imitation de Jesus-Christ, ou les opuscules de Thomas a Kempis. Traduites du Latin d'Horstius, par monsieur l'AbbÚ de Bellegarde. Dedie Ó Monseigneur le duc de Bourgogne.
58233: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielenga.
46764: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielenga.
2987: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Nieuwe uitgave naar het Latijn. k.
12436: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Vertaald en ingeleid door Dr. B. Wielenga.
3233: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - de Navoling van Christus nieuwe uitgave uit het Latijn door J P Hasebroek 5edruk.
40291: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald door Dr. Is. van Dijk. Vierde herziene uitgave.
47248: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - De navolging van Christus. Nieuwe vertaling met eene korte overdenking achter elk hoofdstuk kerkelijk goedgekeurd
5325: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - l' Imitation de Jesus-Christ, traduction nouvelle, par M. l'AbbÚ F. de la Mannais, avec des reflexions a la fin de chaque chapitre. Nouvelle edition.
5979: KEMPIS, THOMAS └ (CA. 1379-1471) - L' imitation de Jesus-Christ. Traduction par l'abbÚ F. de Lamennais suivie des PriŔres durant la messe et des vŔpres du dimanche
48949: KENASTON, DENNY - Het sterven naar een Godvrezend Nageslacht.
75708: BALL KENNETH - SIMCA 1100 LS GL GLS LE LX GLX ES Special en TI t/m 1977 1e druk1977
72310: COTTREL - KENT - Sunburnt Africa, in Pecil, Pant and prose by Kent Cottrel
41688: KERDIJK, F. - Het Boek der boeken geschreven en gedrukt. Monumenten der boekdrukkunst nummer 6.
40950: KERDIJK, F. - Sint Jan voor de Latijnse Poort, schutspatroon der schrijvers, drukkers, binders, uitgevers en boekverkopers.
56541: HERVORMDE KERK - HANDELINGEN VAN DE ALGEMEENE CHRISTELIJKE KERK der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden in den jare 1825
70382: CHR GERF KERK - Om het vaste Fundament Ontstaan en ontwikkeling van de Christelijke Gereformeerde Kerk URH MARANATHA Septenber 1976-2001
56542: HERVORMDE KERK - Handelingen van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten jare 1852
75793: NED.HERV.KERK - HOMOSEKSUALITEIT rapport,discussie, besluitvorming
56540: HERVORMDE KERK - Handelingen van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten jare 1862. en opgave van de opbrengst der collecte- alphabetisch overzigt-
56539: HERVORMDE KERK - Algemeen zakelijk register op de hangelingen der algemeene synode van de Hervormde kerk in het koningrijk der Nederlanden, over de jaren 1841-1850.
75531: DEDDENS K PRED GERF KERK - Geroepen om de vrij te zijn Gedenkboek Gerformeerde Kerk te Leerdam 1835-30juli 1960 samengesteld Ds K Dedens
50241: BEEKHUIS P PRED CHR GERF KERK - Behoed Uw Hart meditaties deel 1 en 2
43912: ZUIDERSMA K PRED DER CHR GERF KERK - De Duif in de klove der steenrotsen Hooglied 2 vers14 met een voorwoord van Ds J Wisse Czn oud docent
69445: ZUIDERSMA K PRED DER CHR GERF KERK - De Duif in de klove der steenrotsen Hooglied 2 vers14 met een voorwoord van Ds J Wisse Czn oud docent
50860: BIJL.P- JONG DE N- ENT VAN DER H C CHR GERF KERK - s,Heerendaden gedenken 50 jaar Christelijke Gerefoormeerde kerk te Katwijk aanZee
69446: ZUIDERSMA K PRED DER CHR GERF KERK - De Duif in de klove der steenrotsen Hooglied 2 vers14 met een voorwoord van Ds J Wisse Czn oud docent
62478: NIJKERJK GEREFORMERDE KERK - JAARBOEKJE der Gerformeerde kerk te NIJKERK jaargangen 1949-53 - 55-56 - 56-57-57-58- 74-75 -77-78
43932: HERVORMDE KERK - Handelingen van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten jare 1862. en opgave van de opbrengst der collecte- alphabetisch overzigt-
34391: LINDENBOOM L- DOUMA E- KLINKERT H J CHR GERF KERK - Gedenkt den sabbatdag dat gij dien heiligt. Rapport en advies in zake de heiliging van den dag des Heeren. Aan de Chr Gerf Kerk
70298: KRANTENKNIPSELS NED HERV KERK - Plakboek kranten knippels over het kerkelijkleven uit de jaren 1950-60 verzameld door J Smit te Zwijndrecht Honderde kranten berichten over personen en voorvallen uit het kerkelijke leven
48484: HERVORMDE KERK - HANDELINGEN VAN DE ALGEMEENE CHRISTELIJKE KERK der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden in den jare 1825
19087: HERVORMDE KERK - Algemeen zakelijk register op de hangelingen der algemeene synode van de Hervormde kerk in het koningrijk der Nederlanden, over de jaren 1841-1850.
70343: KRANTENKNIPSELS NED HERV KERK - Plakboek kranten knippels over het kerkelijkleven uit de jaren 1930-60 veel uit de vroegere kerkgeschiedenis verzameld door J Smit te Zwijndrecht Honderde kranten berichten over personen en voorvallen uit het kerkelijke leven
68107: VOORGANGERS EN LEVEN VAN GENOEMDE KERKEN - Vijf stellingen. Betreffende Leerlingen, waarover in de Gereformeerde kerken van Nederland in de laatste jaren verschil gevallen is. Aan de kerkeraden, en voorts aan alle Leden der Gemeente, ter overweging aangeboden. Zevende duizendtal
65660: SLAGBOOM D PRED CHR GERF KERKEN - BELIJDEN en Beleven Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
65661: SLAGBOOM DIRK 1926-1997 PRED CHR GERF KERKEN - Evenwel is God mijn Koning Leven en Werk
67141: VAN KERKHOFF A. O.C. - Na veertig jaren. Een terugblik op het herstel der bisschoppelijke hiŰrarchie en zijne gevolgen in Nederland
58249: KERKHOFFS, B. - └rnhem 1944 - Slag van de TEGENslag 3e druk
36943: KERKHOFFS, BERT - Arnhem 1944 Slag van de tegenslag
58251: KERKINTERIEUR - TENOTTONSTELLINGSCATALOGUS/ EXHIBITION CATALOGUE Protestants kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
45838: KERKINTERIEUR - TENOTTONSTELLINGSCATALOGUS/ EXHIBITION CATALOGUE Protestants kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
58252: KERKKAMP, H. - Historie van Velp en Rozendaal
47252: KERKKAMP, H. - Historie van Velp en Rozendaal
58254: KERN J D H - In storm en nood Tooneelen uit alle Zeeen met 4 platen
58255: KERN, J.D.H. - De schrik der zuidzee. leven en daden van een vrijbuiter uit den tegenwordigen tijd door J.D.H. Kern met vier platen tweede druk
44034: KERN, J.D.H. - De schrik der zuidzee. leven en daden van een vrijbuiter uit den tegenwordigen tijd door J.D.H. Kern met vier platen tweede druk
73650: KERNER VON MARILAUN, A.. - Het Leven der Planten; in 4 delen.
5426: KERNER VON MARILAUN, A. - Het leven der planten. Naar den tweeden druk voor Nederland bewerkt door dr. Vitus Bruinsma. Met ongeveer 4 x 500 fraaie afbeeldingen. Naar de natuur geteekend. 4 delen. 1: (15) 490 blz. 2: (7) 560 blz. 3: (8) 613 blz. 4: (7) 496 blz.
58256: KERNKAMP,G.W. - Acta et decreta Senatus. VroedschapsresolutiŰn en andere bescheiden betreffende de Utrechtsche Academie - 1e deel tot april 1674 - 2e deel april 1674 tot april 1766 - 3e deel april 1766 tot november 1815
76885: BIJBEL KERRKBANKBIJBEDL - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...] getrouwelijk overgezet met de psalmen op hele uzil=]k noten en formuliern
75464: KERSTEN A.E., MANNING A.F., DUYNSTEE T.J.B.M. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode C 1940-1945 Deel 4 8 december 1941 - 30 juni 1942 R.G.P. deel 188
19674: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van ds. G. H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948. 2e druk.
21429: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.5e druk
29487: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - Een wonderbaar getuigenis. Meditaties over psalsm 119.
41949: KERSTEN,G H.(PRED. DER GEREF. GEM.TE ROTTERDAM - De gelovige verwachting 36 preken vrije stoffen-Hemelsvaartsdag- pinsteren- Advent- kerst- tijdredes
1167: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Heidelbergsche Catechismus. In 52 predikaties. 2e druk
74841: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1
1523: KERSTEN, S. - Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der covenanters. Ge´llustreerd.
29218: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Bedroefden om der bijeenkomst wil. Artikelen van ds. G.H. Kersten over de Gereformeerde Gemeenten van 1834-1946, schetsen over het leven van medepredikanten, alsmede over zijn eigen levensweg, aangevuld met reacties op zijn overlijden in 1948.
1173: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - De veertien apostelen. Voltooid door Ds. J. T. Doornenbal.
1172: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - Reisgenoten - Bondgenoten - Heilgenoten. Zes predicatiŰn.
13891: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Het spoor van ds Kersten en ds Zandt. Beginselen voorgstaan en verdedigd door de kamerleden der Staatkundig Gereformeerde Partij, bijeengebracht door H. Meijer
58343: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Vooroorlogse SGP geschriften. Deel 1: 157 blz. Deel 2: 393 blz.
30450: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De tucht in de kerke Christi door wijlen des G.H. Kersten, dienaar des Woords bij de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam.
36640: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kerkelijk handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de generale Synode der Gerf Gem in Ned
32930: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - Lazarus, onze vriend slaapt. verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. W. Kersten in leven predikant der Geref. Gemeente te Scheveningen Alsmede twee predikaties van Ds. J. W. Kersten
58314: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kerkenordening. Gesteld in de nationale synode van Dordrecht en den Jare 1619 zooals die als accoord van kerkelijke gemeenschap is vastgesteld voor en uitgegeven namens de Geref. Gem. in Nederland.
32621: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De last van Duma. Pred. voor den Oudejaarsavond.
28298: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Dankt God in alles Predikatie ter gelegenheid van d geboorte van Prinses BEATIX
1829: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Christus in Zijn lijden. 7 predikaties voor de lijdensweken.
20635: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een banier tegen de revolutie. Predikatie over Ps. 60: 6, voor den Nationalen Biddag, door de regeering uitgeschreven 28 november 1918. Door G.H. Kersten, V.D.M. te Yerseke. Vierde druk.
22836: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - Gegronde hoop in droeve klacht. Dankdag-predikatie door Ds. G.H. Kersten te Rotterdam.
22437: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Van zwaren strijd Tegen coalitie; tegen den verzekeringsdwang; tegen de verminking van Artikel 36. Rede uitgesproken door Kersten Lid van de tweede kamer der Staten Generaal. Bij de opening der algemeene vergadering der SGP 21 April 1927 te Rotterdam.
58311: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij intrede te Rotterdam den 13den mei 19326, 2 Cor. 4: 5 door G.H. Kersten, D.d.W. bij de Ger. Gemeenten.
58312: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Van goedertierenheid en recht. Rede uitgesproken op de algemene vergadering van de staatkundig Geref. partij gehouden in Tivoli te Utrecht op Woensdag 23 februari 1938.
48905: KERSTEN G H - Nabij God te zijn Bijbels dagboek verzameld uit zijn werken
58277: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948). PRED GERF GEM - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N.-Amerika.
58316: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Drie parlementaire redevoeringen uitgesproken door Ds. G.H. Kersten. Afgevaardigde der Staatkundig Gereformeerde Partij op 10 en 21 november en 14 december.
58317: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Die zich aangordt. Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utreht, den vierden april 1929
58267: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Heidelbergsche Catechismus in 52 predikaties door ds. G.H. Kersten, pred. der Ger. Gem te Rotterdam. Deel 1. 1948. 435 blz.
58268: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. 19e 20-21- en 23e druk herzien door C de Jongstee
58270: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.
58271: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Het spoor van ds Kersten en ds Zandt. Beginselen voorgstaan en verdedigd door de kamerleden der Staatkundig Gereformeerde Partij, bijeengebracht door H. Meijer
58347: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - De lijdende Middelaar. Vierde zestal predikaties (voor de lijdensweken en Goede Vrijdag).
58348: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - Een wonderbaar getuigenis. Meditaties over psalsm 119.
58350: KERSTEN, S. - Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der covenanters. Ge´llustreerd.
58351: KERSTEN, S. - Het lijden der Kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der Covenanters.
58352: KERSTEN, S. - Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der covenanters. Ge´llustreerd.
58298: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - Gegronde hoop in droeve klacht. Dankdag-predikatie door Ds. G.H. Kersten te Rotterdam.
58299: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De engel met het eeuwig Evangelie, aangekondigd de komst van Christus ten oordeel. Biddagpredikatie.
58303: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Vier hoornen. Rede ter opening van de Algemeene vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden in Tivoli te Utrecht, 17 februari 1937. door ds. G.H. Kersten, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
48870: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Gereformeerde dogmatiek voor de gemeenten toegelichtdeel 2 6edruk
58325: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De roem in zwakheden Gedachtenisrede uitgesproken door Ds. G. H. Kersten ter gelegenheid van zijn 25- jarige Ambtsbediening 3 juni 1930.
75461: KERSTEN A.E., MANNING A.F. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode C : 1940-1945. Deel 3 : 1 juni - 7 december 1941. R.G.P. deel 172
11769: KERSTEN, ALBERT - Buitenlandse Zaken in ballingschap. Groei en verandering van een ministerie: 1940-1945.
58305: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Gebroken bakken. Rede, uitgesproken op de jaarvergadering der staatkundig gereformeerde partij gehouden in 'Tivoli' te Utrecht. 23 Februari 1933.
58306: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De nachtgezichten van Zacharia. deel 1-2.
28274: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Christus komst in de Wereld. 3 adventspreken, 2 kerstpreken, 1 preek na kerst.
58328: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De snoeren in lieflijke plaatsen gevallen.
58318: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Is er geen oorzaak? Door Ds. G. H. Kersten. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
58319: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Als een enig man! Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utrecht in "Tivoli", 8 februari 1939 door Ds. G.H. Kersten, Lid van de Tweede Kamer der St.-Gen.
58320: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Het hout en zijn stok Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utrecht in "Tivoli", 7 februari 1935 door Ds. G.H. Kersten, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
58321: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus. Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926. Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926.
58322: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De last van Duma. Pred. voor den Oudejaarsavond.
58323: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N- Amerika.
58261: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. (Tweede vijfduizend)
58263: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika.
58284: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N- Amerika.
58285: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926, 2 Cor. 4: 5
58287: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De paarden tusschen de mirten Predikatie voor den Dankdag.
58288: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Hoort de roede Openingswoord gesproken ter Algemeente vergadering der SGP, gehouden te Utrecht in "Tivoli" 28 februari 1934
58289: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De goedertierenheden des Heeren. Predikatie ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Irene Emaa Elisabeth, 5 augustus 1939. Door ds. G.H. Kersten, predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam.
58274: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1 en 2
58275: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1: 1980. Deel 2: 197 blz. 1981. Deel 3: 166 blz. 1984.
58276: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De uitstorting des Heiligen Geestes. Pinsterpredikatie.
58339: KERSTEN, DS. G. H (1882-1948) - Staatkundig Geref. Partij enkele parlementaire redevoeringen uitgesproken in 1924
58331: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Hoort de roede. Uitgave Ds, Kersten en Ds, Zandtserie. Deel 1. 1937-1951
58297: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De uitstorting des Heiligen Geestes. Pinsterpredikatie.
58304: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een getrouw woord. Meditaties door ds. G.H. Kersten.
58338: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Enkele parlementaire redevoeringen
58336: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) ZAND P - In het Spoor Artikelen over de oude SGP beginselen tegen over de huidige SGP standpunten de jaargangen 1993 t/m 2006
58337: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) OORDT, DS. J.R. VAN . PRED GERF GEM - De verlosten voor den troon Gods. Toespraken gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. H.A. Minderman
58279: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een banier tegen de revolutie. Predikatie over Ps. 60: 6, voor den Nationalen Biddag, door de regeering uitgeschreven 28 november 1918. Door G.H. Kersten, V.D.M. te Yerseke. Vierde druk.
38315: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kerkelijk handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de Generale Synode der gereformeerde Gemeenten in Nederland. Tweede druk.
58342: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De nachtgezichten van Zacharia. deel 1-2.
28301: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De opstanding des Heeren. Paaspredicatie.
13893: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Gereformeerde dogmatiek voor de gemeenten toegelicht. 2 delen.
58266: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948). PRED GERF GEM - De prediking van Christus. Bij afscheid van Ierseke den 11den mei 1926 en bij intrede te Rotterdam, den 13den mei 1926, door G. H. Kersten.
58326: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kort begrip der christelijke religie.
18498: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Gereformeerde dogmatiek. Voor de gemeenten toegelicht. 3e druk
28270: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De nachtgezichten van Zacharia. deel 1-2.
1762: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika.
1516: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - De schenking, beproeving en overwinning van het geloof. Tweede zestal predikaties.
38839: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Gereformeerde dogmatiek voor de gemeenten toegelicht. 2dln
58296: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926, 2 Cor. 4: 5
58340: KERSTEN, DS. G. H. (1882-1948) - De staatkundig gereformeerde partij in de tweede kamer der staten-Generaal. Tegen de coalitie rede, uitgesrpoken bij de algemeene beschouwingen over de rijksbegrooting 1929
22439: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De paarden tusschen de mirten Predikatie voor den Dankdag.
58273: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten.
13769: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. 19e 20-21- en 23e druk herzien door C de Jongstee
58280: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Christus' komst in de wereld. 3 Adventspreken. 2 Kerstpreken. 1 Preek na Kerstfeest.
73565: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - The Heidelberg Catechism in 52 sermons
28601: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - De lijdende Middelaar. Vierde zestal predikaties (voor de lijdensweken en Goede Vrijdag).
13889: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.derde druk
1169: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De nachtgezichten van Zacharia. 2 delen.in een band 2e druk
75468: KERSTEN A.E., MANNING A.F. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode C 1940-1945 Deel 5 1 juli - 15 december 1942 R.G.P. deel 203
13890: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.
58290: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De gedachtenis van den Naam des Heeren. Predikatie bij de herdenking van de 40-jarige regeering van Hare Majesteit onze geŰrbiedigde Koningin. Door G.H. Kersten, predikant te Rotterdam, den 5en spetember 1938.
58291: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De groote angst van Christus in den Hof van GethsemanÚ. Lijdenspredikatie door ds. G.H. Kersten, predikant der Ger. Gem. te Rotterdam.
19742: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een gewijde opwekking om God te eeren. Leerrede over Ps. 95: 6 t.g.v. het zilveren regeeringsjubileum onzer koningin.
58292: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een gewijde opwekking om God te eeren. Leerrede over Ps. 95: 6. Ter gelegenheid van het zilveren regeeringsjubileum onzer koningin.
17021: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. 1e druk
58295: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De roem in zwakheden Gedachtenisrede uitgesproken door Ds. G. H. Kersten ter gelegenheid van zijn 25- jarige Ambtsbediening 3 juni 1930.
36491: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De snoeren in lieflijke plaatsen gevallen.
37249: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Heidelbergsche Catechismus. in 52 predikaties. 1 e druk
36320: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kort historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Uitgegeven bij de herdenking van het feit dat 40 jaar geleden de vereniging der Geref. Gemeenten onder het Kruis en de Gemeenten van Ds. Ledeboer tot stand kwam.
13737: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948). PRED GERF GEM - De prediking van Christus. Bij afscheid van Ierseke den 11den mei 1926 en bij intrede te Rotterdam, den 13den mei 1926, door G. H. Kersten.
1524: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. (Tweede vijfduizend)
1525: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Catechisanten. 17e of 18e druk.
17926: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1 en 2
17927: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) ZANDT, P. - Hoort de roede. Partijredes. Deel 1: 1980. Deel 2: 197 blz. 1981. Deel 3: 166 blz. 1984.
18252: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De uitstorting des Heiligen Geestes. Pinsterpredikatie.
19654: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948). PRED GERF GEM - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N.-Amerika.
22434: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N- Amerika.
22436: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926, 2 Cor. 4: 5
22440: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Hoort de roede Openingswoord gesproken ter Algemeente vergadering der SGP, gehouden te Utrecht in "Tivoli" 28 februari 1934
22686: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De goedertierenheden des Heeren. Predikatie ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Irene Emaa Elisabeth, 5 augustus 1939. Door ds. G.H. Kersten, predikant der Geref. Gemeente te Rotterdam.
22687: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De gedachtenis van den Naam des Heeren. Predikatie bij de herdenking van de 40-jarige regeering van Hare Majesteit onze geŰrbiedigde Koningin. Door G.H. Kersten, predikant te Rotterdam, den 5en spetember 1938.
22763: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) . PRED GERF GEM - De roem in zwakheden Gedachtenisrede uitgesproken door Ds. G. H. Kersten ter gelegenheid van zijn 25- jarige Ambtsbediening 3 juni 1930.
22764: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926, 2 Cor. 4: 5
22765: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De uitstorting des Heiligen Geestes. Pinsterpredikatie.
25985: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Vier hoornen. Rede ter opening van de Algemeene vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden in Tivoli te Utrecht, 17 februari 1937. door ds. G.H. Kersten, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
27522: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Gebroken bakken. Rede, uitgesproken op de jaarvergadering der staatkundig gereformeerde partij gehouden in 'Tivoli' te Utrecht. 23 Februari 1933.
29186: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus bij afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926, Col. 3: 16a en bij intrede te Rotterdam den 13den mei 19326, 2 Cor. 4: 5 door G.H. Kersten, D.d.W. bij de Ger. Gemeenten.
29357: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Van goedertierenheid en recht. Rede uitgesproken op de algemene vergadering van de staatkundig Geref. partij gehouden in Tivoli te Utrecht op Woensdag 23 februari 1938.
30845: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kerkenordening. Gesteld in de nationale synode van Dordrecht en den Jare 1619 zooals die als accoord van kerkelijke gemeenschap is vastgesteld voor en uitgegeven namens de Geref. Gem. in Nederland.
31312: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Drie parlementaire redevoeringen uitgesproken door Ds. G.H. Kersten. Afgevaardigde der Staatkundig Gereformeerde Partij op 10 en 21 november en 14 december.
31314: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Die zich aangordt. Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utreht, den vierden april 1929
31316: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Is er geen oorzaak? Door Ds. G. H. Kersten. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
31319: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Als een enig man! Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utrecht in "Tivoli", 8 februari 1939 door Ds. G.H. Kersten, Lid van de Tweede Kamer der St.-Gen.
31320: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Het hout en zijn stok Rede uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Utrecht in "Tivoli", 7 februari 1935 door Ds. G.H. Kersten, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
32379: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De prediking van Christus. Afscheid van Ierseke den 11den Mei 1926. Intrede te Rotterdam den 13den Mei 1926.
32936: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Een tweede bezoek aan de Gereformeerde Gemeenten in de Ver. Staten van N- Amerika.
33563: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De roem in zwakheden Gedachtenisrede uitgesproken door Ds. G. H. Kersten ter gelegenheid van zijn 25- jarige Ambtsbediening 3 juni 1930.
33632: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Kort begrip der christelijke religie.
36268: KERSTEN, S. - Het lijden der Kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der Covenanters.
36979: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Hoort de roede. Uitgave Ds, Kersten en Ds, Zandtserie. Deel 1.
37648: KERSTEN, S. - Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw. Eenvoudig verhaal der covenanters. Ge´llustreerd.
38536: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Korte lessen over kort begrip voor Katechisanten.
44132: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Enkele parlementaire redevoeringen
46512: KERSTEN, DS. G.H. - Korte lessen over Kort begrip
47113: KERSTEN, J.W.(PRED. DER GEREF. GEM. TE GENEMUIDEN SCHEVENINGEN) - De wijstok en de ranken
48551: KERSTEN, G. H - Staatkundig Geref. Partij enkele parlementaire redevoeringen uitgesproken in 1924
48751: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - De Gereformeerde dogmatiek voor de gemeenten toegelicht.
58269: KERSTEN, DS. G.H. (1882-1948) - Meer dan overwinnaars.derde druk
58353: KES, DIEN EA. - Kinderzang en kinderspel. Tweede deel. 12e herziene druk 138e-162e duizendtal. Hondertwintig liedjes, canons en spelen voor jongens en meisjes van 6-11 jaar.
49179: KES, DIEN EA. - Kinderzang en kinderspel. Tweede deel. 12e herziene druk 138e-162e duizendtal. Hondertwintig liedjes, canons en spelen voor jongens en meisjes van 6-11 jaar.
58355: KESSEL, G. - Kort onderwijs aangaande de heilige geschiedenissen des Ouden en Nieuwen Testaments ten dienst van de jeugd in vragen en antwoorden opgesteld door Gosuinus van Kessel, in leven predikant te 's-Hage. Vermeerderd met een kort overzicht der kerkelijke geschiedenis.
5620: KESSEL, G. - Kort onderwijs aangaande de heilige geschiedenissen des Ouden en Nieuwen Testaments ten dienst van de jeugd in vragen en antwoorden opgesteld door Gosuinus van Kessel, in leven predikant te 's-Hage. Vermeerderd met een kort overzicht der kerkelijke geschiedenis.
9813: KESSELS, JAN A. W. - Kent u Gelderland ook zo?
58356: KESSELS, JAN A. W. - Kent u Gelderland ook zo?
58357: KESSELS, JAN A.W. - Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868.
40644: KESSELS, JAN A.W. - Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868.
58359: KESTELL, J. D. - Met de boeren-commando's - Mijne ervaringen als veldprediker
77247: SCUTSE DE KESTEREN - Gedragen en bewaard 26jaar identiteitgebonden zorg an mensn mt enverstndige beperking
58360: KESTING, C. J. - De roeping van Petrus. 5 predikaties.
58361: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genesis 37 t/m 50. Kesting was medewerker van 'De Vriend van oud en jong' onder de naam Jan de Timmerman.
58362: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genesis 37 t/m 50.
13751: KESTING, C. J. - De roeping van Petrus. 5 predikaties.
13892: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genesis 37 t/m 50. Kesting was medewerker van 'De Vriend van oud en jong' onder de naam Jan de Timmerman.
37565: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef. 13 predikaties over Genesis 37 t/m 50.
58364: KETTERIJ, DS. M VAN DE - De zending van Gods Zoon tot verlossing der Zijnen - Kerstpredikatie over Galaten 4:4-5
39519: KETTERIJ, DS. M. VAN DE PRED GERF GM IN NEDERLAND ALBLASSERDAM - Het geopende graf. Paaspredikatie over Johannes 20 1: 1-10.
21485: KETTERIJ, DS. M. VAN DE - Het middelpunt der prediking. Een zevental predikaties en een drietal meditaties van Ds. M. van de Ketterij. Aan deze uitgave is toegevoegd het verslag van zijn begrafenis.
22441: KETTERIJ, DS. M. V. D. (ALBLASSERDAM) - De verschijning van de opgestane Borg aan Maria Magdalena Paaspredikatie over Johannes 20: 11-18
58365: KETTING, KEES (REDACTIE) - Elseviers grote boek voor de sportvisserij. 3e druk.
40398: KETTING, KEES (REDACTIE) - Elseviers grote boek voor de sportvisserij. 3e druk.
41213: KEUCHENIUS, E.A. (ARTS) - "Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden?" Lezing, gehouden door...
75699: KEULERS, DR. JOS. - Bijbelsche geschiedenis. eerste druk. 3 uitslaande kaarten. 32 x 23 cm.Overvloedig ge´llustreerd door Jos. Speybrouck; veel van een hele pagina; met register
58369: KEULERS, J. - De boeken van het Nieuwe Testament. Vertaald en uitgelegd door dr. Jos. Keulers, professor aan het Groot-Seminarie te Roermond.
2166: KEULERS, J. - De boeken van het Nieuwe Testament. Vertaald en uitgelegd door dr. Jos. Keulers, professor aan het Groot-Seminarie te Roermond.
2431: KEULERS, DR. JOS. (PROFESSOR AAN HET GROOT-SEMINARIE TE ROERMOND) - Bijbelsche geschiedenis. Met teekeningen van Jos. Speybrouck. 3e druk.
58375: KEUNING, J. - Lange Michiel.
58373: KEUNING, J. - De zwerveling. 5e druk Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der hervorming in ons land.
58371: KEUNING P - Litterasteur en Leven Algemeen gedeelte Litteraire kunst Christelijke Littertuur--Kritieken op schrijvers
20271: KEUNING, J. - De trouwe Zwaab. Een verhaal uit den boerenkrijg 1524-1525.
70455: KEUNING J. - De zwerveling
59191: KEUNING, J. - De vogelvanger van Winsum
58376: KEUNING, J. - De zwerveling. Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der hervorming in ons land.
58378: KEUNING, J. - De weg der eenvoudigen. met bandteekening en illustraties van Joh. Dijkstra
76699: KEUNING J - De Zwerveling verhaal hervorming 5e druk
44431: KEUNING P - Christelijk kunst verzen,bijeengebracht en van een inleiding voorzien uit de werken van Peter vanMaarn,Willem de Merode.Nellie , J A Rispens, J Jac Thomson, J M Esterbrink-Wirtz, Jac e van den Waals en Laurends van der Waals 2e druk
28096: KEUNING, J. - De zwerveling. Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der hervorming in ons land.
74553: KEUNING, J. - Frans SChreur van Loppersum
33763: KEUNING, J. - De weg der eenvoudigen. met bandteekening en illustraties van Joh. Dijkstra
43594: KEUNING, J. - De zwerveling. 5e druk Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der hervorming in ons land.
46791: KEUNING P - Litterasteur en Leven Algemeen gedeelte Litteraire kunst Christelijke Littertuur--Kritieken op schrijvers
9155: KEUNING, P. - De geheimzinnige schat.
10300: KEURING P - De kracht van hunne kracht3e druk
65641: SINCLAIR KEVIN - de Gele Revier een reis door 5000 jaar China
58391: KEYES, G. - Pieter Bast. (ca.1570-1605). Dutch Engraver and Mapmaker.
46130: KEYSER, J.P. DE - Neerland's letterkunde in de 19e eeuw. Bloemlezing, ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde, door J.P. de Keyser eerste deel
71071: KEYZER, A.C. DE - De boswachterszoon
58392: KEYZER, A. C. DE - De boswachterzoon.
30695: KEYZER, A. C. DE - De boswachterzoon.
44293: KEYZER, A. C. DE GE ILUSTREERD DOOR LINUKE VOS - vrolijke vriendinnen
74701: KHALIL, ELHAM - The Arab Satellite and the Flow of Information : an inquiry into the impact of the Arab satellite on the flow of information among the Arab countries, and between the Arab countries, development and cultural identity
47035: KHAYYAM, OMAR - Rubaiyat, 100 kwatrijnen van Omar Khayyam vertaald door P.C.Boutens (3e druk)
24506: KIEBOOM, DS. VAN DEN - 21 preken van zijn geest en van zijn hand, waarvan de laatste neit meer door hem is uitgesproken, tengevolge van de ziekte, die tot zijn einde leidde. In leven predikant der Ned. Hervormde Gemeente Bergen (N.H.) van 25 juni 1911 tot 23 juni 1943.
47127: KIEFT, A VAN DE - Korte overdenkingen
58398: KIEL, ELFRIDE - Die grosse liebende St. Elisabeth.
19323: KIEL, ELFRIDE - Die grosse liebende St. Elisabeth.
75874: KIELICH, WOLF - Aanzien 40 - 45. Vijf jaar wereldnieuws in beeld.
44831: KIERKEGAARD, SěREN (1813-1855) - Jezus de dwarsligger. Dagboeknotities.: Een keuze, samengesteld, vertaald en van inleidingen voorzien door drs. W.R. Scholtens.
44832: KIERKEGAARD, SěREN (1813-1855) - Religion der Tat. Sein Werk in Auswahl. ▄bersetzt und herausgegeben von Eduard Geismar. Mit einem Vorwort von Gerhard von Mutius. .
44834: KIERKEGAARD, SěREN (1813-1855) - Wilde ganzen; Dagboek notities 1846-1855"
44847: KIERKEGAARD, SěREN (1813-1855) - Schotschriften tegen gevestigde kerkelijkheid: 'Het Ogenblik' c.a.. Vertaald en ingeleid door W.R. Scholtens.
44898: KIERKEGAARD, SěREN (1813-1855) - Over de naasteliefde.
46826: KIERKEGAARD, SěREN (1813-1855) - De dood in den pot bezwaren tegen de geesten van vervlogen eeuwen in het gebonden en gedragen woord der kerk voorgedragen door een uit de zonen der profeten met een woord vooraf van Soren Kierkegaard en met certificaat van echtheid
46860: KIERKEGAARD, S., - Entweder - Oder. Ein Lebensfragment. Hrsg. von V. Ermita (S÷ren Kierkegaard). Aus dem Dńn. von O. Gleiss. 6e druk
5674: KIERKEGAARD, SěREN (1813-1855) - Fragmenten uitgekozen en ingeleid door prof. dr. W. Leendertz. Uit het Deens vertaald met medewerking van N. Boelen-Ranneft.
58407: KIERS, JUDIKJE & FIEKE TISSINK & GER LUIJTEN [EDS. ET AL.] - De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid. .
58408: KIESKAMP, R.H. - Wie is God? Het antwoord van de Bijbel, actueel voor de kerk van alle tijden.
58409: KIESKAMP. R.H - Kernteksten over het geloof Handreiking voor persoonlijke meditatei en gemeenschappelijke bijbelstudie
13894: KIESKAMP, R.H. - Wie is God? Het antwoord van de Bijbel, actueel voor de kerk van alle tijden.
35136: KIESKAMP. R.H - Kernteksten over het geloof Handreiking voor persoonlijke meditatei en gemeenschappelijke bijbelstudie
58462: KIEVIET,C.JOH. - Frits Wardland. zevende druk.Ills van Joh.Braakensiek.
58459: KIEVIET, J. C. - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten
58442: KIEVIET, C. JOH. - Frans van Dorentil. Ge´llustreerd door A. RŘnckel. Derde Druk. In de Vacantie Bibliotheek voor Jongens en Meisjes. Serie A. Jongensboeken. Deel 3.
58430: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. 39e druk.
27839: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob. Geillustreerd door Wm. Steelink.7e druk
58454: KIEVIET, C. JOH - Het Badreisje van Cor Slung. Ge´llustreerd door A. RŘnckel. Vijfde druk. In de Vacantie Bibliotheek voor jongens en meisjes.
71824: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. illus Joh braakensiek 98e druk.
58436: KIEVIET, C. JOH - uit het leven van Dik Trom geillustreerd door Joh Braakensiek volksuitgave
58448: KIEVIET, C. JOH. - Pension Zonneduin. Met illustraties van A. J. Blom
58449: KIEVIET, C. JOH. - De twee neven. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. Vierde druk.
58451: KIEVIET, C. JOH. - De Club op Reis. Een Jongensboek.Met Platen van Johan Braakensiek. Derde druk
58452: KIEVIET, C. JOH. - In Den Otter. Een ware gebeurtenis uit het jaar 1813. Ge´llustreerd door Johan Braakensiek. Derde druk.
58453: KIEVIET, C. JOH - Gouden Daden. Naar verschillende bronnen bewerkt. Ge´llustreerd door O. Geerling
72756: KIEVIET, C.JOH. - Jachtavonturen met Oom Theo en Aboe Do. (titel op de band: Avonturen met Oom Theo en Aboe Do) (achterin 16 pags.met 96 plaatjes van dieren) Ill.: met bandtekening en ills.; Piet van der; Hem.
38039: KIEVIET, C. JOH - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten. 26e druk.
33340: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. door C. Joh. Kieviet. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek.
58431: KIEVIET, C. JOH. - Het geheim van den Canadees door C. Joh. Kieviet.
58432: KIEVIET, C. JOH. - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten. ILLUS jOH bRAAKENSIEK 19e druk.
58433: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. 69e druk.
58437: KIEVIET, C. JOH. - Frans van Dorentil. Ge´llustreerd door A. RŘnckel. Derde Druk. In de Vacantie Bibliotheek voor Jongens en Meisjes. Serie A. Jongensboeken. Deel 3.
77040: KIEVIET, C. JOHN. - "De Club ""Van Zessen Klaar"" "vijfde druk
77034: KIEVIET, C. JOH. - De zoon van Dik Trom..
58440: KIEVIET, C. JOH. - Uit de riddertijd. Een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197. Met illustraties van Rein van Looy. Vierde druk.
58441: KIEVIET, C. JOH. - De hut in het bos. Met illustraties van J. H. Lutz.
58413: KIEVIET, C. J. - Avonturen van Dik Trom
58414: KIEVIET, C. J. - De zoon van Dik Trom
58415: KIEVIET, C. J. - Uit het leven van Dik Trom geillustreerd door Joh Braaakensiek 25 e druk
58419: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob. Ge´llustreerd door Wm. Steelink. Vierde druk.
58447: KIEVIET, C. JOH. - Het vroolijke trio. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. Tweede druk.
58420: KIEVIET, C. JOH. - Okke Tannema. Ge´llustreerd door Rie Reinderhoff. Elfde druk.
58421: KIEVIET, C. JOH. - Jongens van Oudt Holland. Ge´llustreerd door J. Braakensiek. Vierde druk.
58422: KIEVIET, C. JOH. - Jaepie-Jaepie. Ge´llustreerd door A. RŘnkel. Achtste druk.
58423: KIEVIET, C. JOH. - De twee broeders. Een Kennemer Legende uit de jaren 1420-1436. W.J. Hofdijk vrij naverteld door C. Joh. Kievit. Vijfde druk
58424: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. 49e druk.
58425: KIEVIET, C. JOH. - Avonturen van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. DrieŰntwintigste druk.
58428: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek.
58429: KIEVIET, C. JOH. - uit het leven van Dik Trom. uit het leven van Dik Trom door C. Joh. Kieviet. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. eenenzestigste druk.
58411: KIEVIET, C JOH - Jaepie-Japeie illustraties A RŘnckel 3e dr. - (In de vacantie ; serie A jongensboeken deel 2). - Org Linnen band, goed ex .
58412: KIEVIET, C. J. - Uit het leven van Dik Trom
18957: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. illus Joh braakensiek 67 of 47e druk.
10073: KIEVIET, C. JOH. - Het Slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland. Ge´llustreerd door C. Koppenol. 5e druk.
74341: KIEVIET, I. - Leven en sterven predicatie over Fil 1:21, 2e druk
58435: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek
74398: KIEVIET, C. JOH. - De zoon van Dik Trom.12e druk
70847: KIEVIET W.H. - Dollie
58460: KIEVIET, JOH. C. - Dik Trom. Het tweede boek van Dik Trom en zijn Dorpsgenoten
58455: KIEVIET, C. JOH. - Okke Tannema. Ge´llustreerd door Rie Reinderhoff. vijfde druk.
58458: KIEVIET, C.JOH., - De Kennemer Vrijbuiter.
58443: KIEVIET, C. JOH. - Jaepie-Jaepie. Ge´llustreerd door A. RŘnckel. Vierde druk.
22950: KIEVIET, C. JOH. - Avonturen van Dik Trom. Geill. door Joh. Braakensiek. 28eDRUK
26077: KIEVIET, C. JOH. - Jongens van Oudt - Holland. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. Tweede druk.
26097: KIEVIET, C. JOH. - De hut in het bosch. Ge´llustreerd door J.H. Lutz. Vierde druk.
26098: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob. Ge´llustreerd door Wm. Steelink. Vierde druk.
26099: KIEVIET, C. JOH. - Okke Tannema. Ge´llustreerd door Rie Reinderhoff. Elfde druk.
26100: KIEVIET, C. JOH. - Jongens van Oudt Holland. Ge´llustreerd door J. Braakensiek. Vierde druk.
26101: KIEVIET, C. JOH. - Jaepie-Jaepie. Ge´llustreerd door A. RŘnkel. Achtste druk.
26213: KIEVIET, C. JOH. - De twee broeders. Een Kennemer Legende uit de jaren 1420-1436. W.J. Hofdijk vrij naverteld door C. Joh. Kievit. Vijfde druk
27872: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. 49e druk.
27873: KIEVIET, C. JOH. - Avonturen van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. DrieŰntwintigste druk.
28230: KIEVIET, C. JOH. - Pension Zonneduin. Door C. Joh. Kieviet. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek.
30590: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek.
31954: KIEVIET, C. JOH. - uit het leven van Dik Trom. uit het leven van Dik Trom door C. Joh. Kieviet. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. eenenzestigste druk.
33061: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. 39e druk.
33089: KIEVIET, C. JOH. - Het geheim van den Canadees door C. Joh. Kieviet.
33303: KIEVIET, C. JOH. - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten. ILLUS jOH bRAAKENSIEK 19e druk.
33335: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. 69e druk.
37613: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob. Ge´llustreerd door Wm. Steelink. Derde druk.
38047: KIEVIET, C. JOH. - De zoon van Dik Trom. Bandtekening van Henri Pieck. Illustraties van Joh. Braakensiek.
40955: KIEVIET, C. JOH. - Het Slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
41567: KIEVIET, C JOH - Jaepie-Japeie illustraties A RŘnckel 3e dr. - (In de vacantie ; serie A jongensboeken deel 2). - Org Linnen band, goed ex .
43311: KIEVIET, C. JOH. - Het Slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
43954: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek
44438: KIEVIET, C.JOH., - De Kennemer Vrijbuiter.
47475: KIEVIET, C. JOH - uit het leven van Dik Trom geillustreerd door Joh Braakensiek volksuitgave
48791: KIEVIET, C. J. - Uit het leven van Dik Trom
48794: KIEVIET, J. C. - Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten
48795: KIEVIET, C. J. - De zoon van Dik Trom
77041: KIEVIET, C. JOHN. - "De Club op reis 4e druk
1176: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast. 3e druk
13753: KIEVIT, L. - Vertrouwen en verwachten. 52 meditaties volgens het kerkelijk jaar.
69743: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 50jaargang
69742: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 48e jaargang
22444: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Zendingsvrucht gewaarborgd.
21778: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Ontwerp regeling. Voor het bijeenkomen van de Nederlandschen Hervormde Kerk in Generale Synode getoetst aan schrift en Belijdenis.
21798: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) ZONDAG JANSJE - Pelgrimszangen van Jansje Zondag. Tweede druk.
1529: KIEVIT, L. - Die geleden heeft.
45669: KIEVIT IZAAK BAARN (1887-1954 DOOR HILLE, H. - de tijd is kostbaar Kievit in de branding van het Kerkelijk Leven
6566: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN)89 - Een weenende Jezus.
39594: KIEVIT, L. - In het midden dvan dezeven kandelaar. Ter nagedachtenis aan ds. L. Kievit. 17 augustus 1918-20 april 1990
76949: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 49 jaargang
58465: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Dertiende druk,
58466: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. 16e druk,
58467: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. Negende druk.
75161: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 44 jaargang
16577: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast in 14 meditatiŰn. 3e druk
32892: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast. 5e druk.
1527: KIEVIT, L. - De man uit Ur. Meditatieve gedachten over het leven van Abraham.
26432: KIEVIT, L. - Om de eer van Zijn Naam. Meditaties.
31526: KIEVIT, DS. H. - Mijn Vader, mijn Vader, wagen IsraŰls en zijne ruiteren! Predikatie over 2 Kon. 2: 12, uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw. Heer Ds. H. Kievit door Ds. R. Kok, predikant der Geref. Gemeente te Gouda. Op verzoek uitgegeven. Vierde druk.
1528: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Verbond en prediking. voorwoord A Vroegendewei
13759: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - TweeŰrlei kinderen des Verbonds. en voorwerpelijke onderwerpelijke prediking eis der Heilige Schrift
23329: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Pelgrimszangen van Jansje Zondag. Tweede druk.
58468: KIEVIT, C. JOH. - Uit de Riddertijd Een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197.
58469: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Dertigste druk
58470: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten..en deel 2 het tweede boek Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. 29e druk,
58472: KIEVIT, DS. H. - Mijn Vader, mijn Vader, wagen IsraŰls en zijne ruiteren! Predikatie over 2 Kon. 2: 12, uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw. Heer Ds. H. Kievit door Ds. R. Kok, predikant der Geref. Gemeente te Gouda. Op verzoek uitgegeven. Vierde druk.
58474: KIEVIT, H. - Het sterven en de ter aardebestelling. van Ds. H. Kieviet Jacz. in leven pred. bij de geref. gemeente te Veenendaal overleden 16 juli 1928
31282: KIEVIT, L. NED HDERV PTRED - Het eeuwig evangelie. Afscheid te Putten en intrede te Woerden.
19519: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Leerling-leeraar. Gedachtenispredicatie van Ds. I. Kievit gehouden ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsbediening op zondagmiddag 1 December 1940 in de Ned. Herv. Kerk. te Baarn.
58463: KIEVIT, C. JOH - De twee neven
58464: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten.. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. 26Edruk,
13758: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast. 3e druk.
45429: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - In Christus reisvaardig. Tiental predikatiŰn.
26981: KIEVIT, H. - Het sterven en de ter aardebestelling. van Ds. H. Kieviet Jacz. in leven pred. bij de geref. gemeente te Veenendaal overleden 16 juli 1928
40498: KIEVIT, C. JOH. - Uit de Riddertijd Een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197.
13756: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - In Christus reisvaardig. Tiental predikatiŰn.
25172: KIEVIT, DS. H. - Mijn Vader, mijn Vader, wagen IsraŰls en zijne ruiteren! Predikatie over 2 Kon. 2: 12, uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw. Heer Ds. H. Kievit door Ds. R. Kok, predikant der Geref. Gemeente te Gouda. Op verzoek uitgegeven. Vierde druk.
31273: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Leven en Sterven. pred Filippenzen 1 vers 21 2e drk
33304: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten.. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. 26Edruk,
33338: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Dertiende druk,
33339: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. 16e druk,
37521: KIEVIT, DS. I. - Leven en sterven. 2e druk.
39401: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. Negende druk.
40357: KIEVIT, C. JOH - De twee neven
43976: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Dertigste druk
48787: KIEVIT, C. J. - De zoon van Dik Trom
69741: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 43e jaargang
72081: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom een jongen was.. Ge´llustreerd door J H`Lutz
58488: KIEZENBRINK, H.H. - DeWalburgskerk te Zutphen. 3e herziende druk
45489: KIJFTENBELT, DS. F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift. 3e druk.
58490: KIJFTENBELT, DS. F. - De zonde tegen den Heiligen Geest. Door ds. F. kijftenbelt, em. predikant.
2471: KIJFTENBELT, DS. F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift. 3e druk.
22685: KIJFTENBELT, DS. F. - De zonde tegen den Heiligen Geest. Door ds. F. kijftenbelt, em. predikant.
58493: KIKKERT, J. G. - Op stap in Nederland. Toerisme vroeger en nu.
9348: KIKKERT, J. G. - Op stap in Nederland. Toerisme vroeger en nu.
62857: OOM JAN REDACHTEU VAN DE KINDERKRANT - Prins Willem 1 Gelofsheld en Vader de s vaderlands
47775: OOM JAN REDACHTEU VAN DE KINDERKRANT - Prins Willem 1 Gelofsheld en Vader de s vaderlands
58498: KING, RUCHAMA - Bruiloft in Jeruzalem. Roman. Vertaling Rika Vliek
58495: KING - King Atlas Nederland. 2edruk.
58496: KING - King Atlas Nederland. . Pays-Bas et Belgique. Nederland en BelgiŰ.
45839: KING - King Atlas Nederland. 2edruk.
20519: KINGMANS, HUGO - Hondema-state.
71134: KINGMANS H. - Niet door kracht, noch door geweld (uit het leven van d. Hendrik de Cock)
58510: KINGMANS, H. - Dolle vacantieavonturen
58511: KINGMANS, H. - De boer van levensstrijd
58504: KINGMANS, H. - De ijzeren wil.
58513: KINGMANS, HUGO - Waar de winden waaien.
58505: KINGMANS, H. - De ijzeren wil.
58506: KINGMANS, H. - De ijzeren wil
58507: KINGMANS, H. - Het huisje aan de haven.
27935: KINGMANS, H. - De verloren zoon.
71093: KINGMANS H. - Het huisje aan de haven
33810: KINGMANS, HUGO - Niet door kracht, noch door geweld. Uit het leven van ds. Hendrik de Cock.
36744: KINGMANS, H. - Het huisje aan de haven.
58509: KINGMANS, H. - Holsbergers
20515: KINGMANS, HUGO - Waar de winden waaien.
20517: KINGMANS, HUGO - Dageraad.
33292: KINGMANS, H. - De ijzeren wil.
35879: KINGMANS, H. - De ijzeren wil.
36094: KINGMANS, H. - De ijzeren wil
43505: KINGMANS, HUGO - Stormgetij, historisch verhaal uit het leven en den tijd van Graaf Willem Lodewijk
43642: KINGMANS, H. - Dolle vacantieavonturen
10429: KINNAN RAWLINGS, MARJORIE - Gouden oogst. Geillustreerd door Anton Pieck.
58520: KINNAN RAWLINGS, MARJORIE - Gouden oogst. Geillustreerd door Anton Pieck.
53289: DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENAUSSCHUSS - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche
58521: KIRCHHOFF, HANS - Theologie und Pietesmus. Lebensberichte und Aufsńtze. Herausgegeben von Hans Kirchhoff.
39538: KIRCHHOFF, HANS - Theologie und Pietesmus. Lebensberichte und Aufsńtze. Herausgegeben von Hans Kirchhoff.
58522: KIRCHMANN, JOHANN (1575-1643) GEORGII LONGI -ABRAHAMI GORLAI - De annulis liber singularis. axxedunt GEORGII LONGI Abrahami Gormanni et Henr Kornmanni de iisdem Tractatus absolutissimi WAARBIJ Georgii Longi Sacerditis Doctoris &Ambrosianae Bibliothec custodis prime TRACTATUS de annulis sifnaroris antiquorum sive de vario obsignan di ritu WAARBIJ Gorla1 Abrahami Antwerpiani Daxtyliotheca sive traxtatus de anulorum origine variis forum generibus et usu apud priscos
58523: KIRPESTEIN J W - Groen van Prinsteren als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw
43724: KIRPESTEIN J W - Groen van Prinsteren als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw
76439: KIST, EWALDUS (1762-1822, DORDRECHT) - hristliche ASCETIK oder uebungslehre ect (beoefini ngsleer)
13755: KIST, EWALDUS (1762-1822, DORDRECHT) - Beoefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Tweeden deels, tweede en laatste stuk.
70151: KIST, EWALDUS - Het Ongunstig Onthaal des Heilands in de wereld, van deszelfs aandoenlijke zijnde beschouwd, met bestrijding van eenige voorname oorzaken daar van in den tegenwoordigen tijd. In Eenige Leerredenen.
58528: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 13e deel.
58529: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 7e deel.
58525: KIST, W, DEN SCHRIJVER VAN DEN RING VAN GYGES WEDERGEVONDEN. - GIESSEN van HERMAN em zijne lotgenoten of degevolgen des oorlogs en der staatsomwentelingen door de( W. Kist), den Schrijver van Den Ring van Gyges wedergevonden.1e deel
58526: KIST, EWALDUS (1762-1822, DORDRECHT) - Beoefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Tweeden deels, tweede en laatste stuk.
15568: KIST - Leerredenen over verschillende onderwerpen. II deel.
75862: KIST, MR. J. (VERSJES) / HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. TEN (ILLUSTRATIES) - De Wolf en de zeven Geitjes. met mooie gekleurde platen.
73915: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 10e deel.
47687: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 9e deel.
47689: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 10e deel.
58530: KITS, J. - Kunnen wij de Bijbel vertrouwen?
42885: KITS, J. - Kunnen wij de Bijbel vertrouwen?
58541: KITTEL, RUD. (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. L÷hr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
27682: KITTEL, RUD. - Geschichte des Volkes Israel. 1. Band. Palństina in der urzeit. Das werden des volkes. Quellenkunde und geschichte der zeit bis zum tode Josuas. Dritte, aufs neue durchgearbeitete auflage. (16) 696 blz. 2. Band. Das volk in Kanaan. Quellenkunde und geschichte des zeit bis zum Babylonischen exil. Dritte, vielfach umgearbeitete und vermehrte auflage. (16) 647 blz.
58536: KITTEL, RUD. - Geschichte des Volkes Israel. 1. Band. Palństina in der urzeit. Das werden des volkes. Quellenkunde und geschichte der zeit bis zum tode Josuas. Dritte, aufs neue durchgearbeitete auflage. (16) 696 blz. 2. Band. Das volk in Kanaan. Quellenkunde und geschichte des zeit bis zum Babylonischen exil. Dritte, vielfach umgearbeitete und vermehrte auflage. (16) 647 blz.
58537: KITTEL, RUD. - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S. R. Driver, M. L÷hr, W. Nowack, I. W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58538: KITTEL, RUD. - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribusBaumgartner, G. Beer,J A Bewer, F. Buhl, J Hempel, F Horst, M Noth O Procksch, G Quell, Th H Robinson, W Rudolph, H H Schaeder..Editit Rud Kittel Textum masoreticum curavit rect
58539: KITTEL, RUD. (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. L÷hr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58540: KITTEL, RUD. (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. L÷hr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58531: KITTEL, G. (RED.) - Theologisches W÷rterbuch zum Neuen Testament. ( In verbindung mit zahlreichen Fachgenossen hrsg.und. fortgesetzt von Gerh. Friedrich. ) Herausgegeben von Gerhard Kittel.
58532: KITTEL, GERHARD & GERHARD FRIEDRICH BROMILEY, GEOFFREY W. (ENGLISH ED.) - THEOLOGICAL DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT: - Trouwelooselijk gehandeld. Rede uitgesproken op de algemeene vergadering der Staatk. Gereformeerde Partij te Utrecht, den 26sten maart 1931.
58534: KITTEL, RUD. - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S. R. Driver, M. L÷hr, W. Nowack, I. W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58535: KITTEL, RUD. - Biblia Hebraica.
58542: KITTEL, RUD. (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. L÷hr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita. Deel II
1564: KITTEL, RUD. - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S. R. Driver, M. L÷hr, W. Nowack, I. W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
74900: BIBLIA KITTEL - Biblia Hebraica. Edidit Rud. Kittel. Textum masoreticum curavit R. Kahle.
5827: KITTEL, GERHARD, AND GERHARD FRIEDRICH, EDITORS - Theologisches W÷rterbuch zum Neuen Testament. ( In verbindung mit zahlreichen Fachgenossen hrsg.und. fortgesetzt von Gerh. Friedrich. ) Herausgegeben von Gerhard Kittel.
15974: KITTEL, RUD. - Biblia Hebraica.
24868: KITTEL, GERHARD & GERHARD FRIEDRICH BROMILEY, GEOFFREY W. (ENGLISH ED.) - THEOLOGICAL DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT: - Trouwelooselijk gehandeld. Rede uitgesproken op de algemeene vergadering der Staatk. Gereformeerde Partij te Utrecht, den 26sten maart 1931.
44614: KITTEL, RUD. - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S. R. Driver, M. L÷hr, W. Nowack, I. W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
71929: KLAARBOUT, CHRISTIAAN (1728-1807) - Mozes aloude schaduwleer, vertonende de voortreflykhied van vorst Messias. In vier boeken (...) met plaaten
579: KLAARBOUT, CHR. (1728-1806, GRAFT) - De luister der Hervormde Kerke. Uitblinkende in het Kort Begrip der H. Godgeleertheit van de Heidelbergschen Catechismus, met desselfs vragen en antwoorden in digt-maat gesteld. Den tweden druk, vermeerdert met een bijvoegsel.
73033: SMELIK KLAAS A D - Men een boekrol en scvhtrijf Teltsvondsten uit oude Israell
73032: SMELIK KLAAS A D - Zij doet hem goed en geen kwaad Man en Vrouwin de Bijbel
52612: CATSBURG J- ROOS W- TJ DE JONG- VELDMAN KLAAS E.A - HET GEKROOKTE RIET Maandblad tot op wekking Verbreiding en verdieping ------ binnen de Ned Herv Kerk 1e t/m 7e jaargan
76101: GOINGA KLAAS - 100 JAAR KANAAL aLMELOO-- NORDHORN Een economische mislukking diebloeit alsnooit tevoren
75471: KLAASSEN W.J.M. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode B 1931-1940 Deel 3 1 juni 1933 - 26 juni 1934
75467: KLAASSEN W.J.M., WOLTRING J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode B 1931-1940 Deel 2 1 april 1932 - 30 mei 1933
75465: KLAASSEN W.J.M., WOLTRING J., RENAUD W.F. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode B deel 1 2 januari 1931 - 29 maart 1932 R.G.P. deel 191
58544: KLAPWIJK, V. - Een muis in huis
58545: KLAPWIJK, VROUWKE - Koosje op de fiets met oma booma.
58546: KLAPWIJK, VROUWKE - De muis van Jop
58547: KLAPWIJK, VROUWKE - Koosje met illustraties van Magda van Tilburg
58548: KLAPWIJK, VROUWKE - Bas vindt de schat.Tweede druk
9326: KLATTER, J. - De wondere wereld van Nijl tot Eufraat.
58551: KLATTER, J. - De wondere wereld van Nijl tot Eufraat.
58552: KLATTER, J. - Groot Bronswijk 1873-1973. Haven van behoud op het Noordererf.
46093: KLATTER, J. - Groot Bronswijk 1873-1973. Haven van behoud op het Noordererf.
74910: BARTELS KLAUS - Streiflichter aus der antike
49006: HAACKER KLAUS - Der Brief des Paulus an die Romer Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament Bd 6
58554: KLAVARSKRIBO - Psalmen en Gezangen voor den Eredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk. 3 delen. Deel I: Psalmen, Deel II: Gezangen 1-152, Deel III: Gezangen 153-306
58558: KLEERKOOPER, G.G - Ha-MÚliets. Leerboek voor het Hebreeuws op de Lagere school. Met teekeningen van L.Pinkhof. Omslag Jo Spier.
58559: KLEEUWENS, J. - Flakkeesche schetsen
29021: KLEI, JAC. VAN DER (MET MEDEWERKING VAN VERSCHILLENDE LETTERKUNDIGEN EN KINDERSCHRIJVERS. - Voor 't jonge volkje. Ge´llustreerd tijdschrift voor de jeugd. Drie-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
58560: KLEI, J. C. VAN DE - Licht en Leven 7e deeltje dubbele twee II
58561: KLEI, JAC VAN DE - De oude boerderij. Ge´llustreerd door Nancy Schotel. Leeftijd 7-12 jaar.
58562: KLEI, JAC. VAN DER EN J.B. UBBINK. - Het ruizende woud. Leesboek voor de lagere school. Vijfde deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings.
58563: KLEI, JAC. VAN DER / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Negende deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings, veertiende druk.
58564: KLEI, JAC. VAN DER (MET MEDEWERKING VAN VERSCHILLENDE LETTERKUNDIGEN EN KINDERSCHRIJVERS. - Voor 't jonge volkje. Ge´llustreerd tijdschrift voor de jeugd. Drie-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
58565: KLEI, JAC. VAN DER (MET MEDEWERKING VAN VERSCHILLENDE LETTERKUNDIGEN EN KINDERSCHRIJVERS. - Voor 't jonge volkje. Ge´llustreerd tijdschrift voor de jeugd. Een-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
58566: KLEI, JAC. VAN DER / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Vijfde deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings, twaalfde druk.
58567: KLEI, JAC. VAN DER / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Eerste deeltje. Geillustreerd door C. Jetses. Elfde druk.
28847: KLEI, JAC. VAN DER / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Negende deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings, veertiende druk.
29022: KLEI, JAC. VAN DER (MET MEDEWERKING VAN VERSCHILLENDE LETTERKUNDIGEN EN KINDERSCHRIJVERS. - Voor 't jonge volkje. Ge´llustreerd tijdschrift voor de jeugd. Een-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
35920: KLEI, JAC. VAN DER / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Vijfde deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings, twaalfde druk.
35921: KLEI, JAC. VAN DER / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Eerste deeltje. Geillustreerd door C. Jetses. Elfde druk.
48830: KLEI, A. J. - Liever een bal des gehakts
49229: KLEI, J. C. VAN DE - Licht en Leven 7e deeltje dubbele twee II
25771: KLEIJN, PL. - Een overdenking over den toestand van Land en Kerk in een brief aan mijne vrienden. 2e duizendtal.
58571: KLEIJN, PL. - Een overdenking over den toestand van Land en Kerk in een brief aan mijne vrienden. 2e duizendtal.
58572: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De Derde in het pastorale gesprek. (Diss.)
58573: KLEIN, F. - Agglutinatoren en remmers in de latex-fixatieproef
48698: KLEIN, F. - Agglutinatoren en remmers in de latex-fixatieproef
58574: KLEIN, HUBERT - DIE VIER EVANGELIEN INS HEBRAISCHE UBERSETZT VON FRANZ DELITZSCH.. [nach diesem Titel suchen]
58575: KLEINSCHMIDT, O. - Die Singvogel der Heimat: 86 farbige Tafeln nebst Abbildungen der wichtigsten Eier- und Nestertypen, letztere meist nach Naturaufmahmen in Schwarzdruck, mit systemarisch-biologischm Text. XII + 107 text + 86 Tafeln. pp. Cloth. Original binding. 8th print.
46771: KLEINSCHMIDT, O. - Die Singvogel der Heimat: 86 farbige Tafeln nebst Abbildungen der wichtigsten Eier- und Nestertypen, letztere meist nach Naturaufmahmen in Schwarzdruck, mit systemarisch-biologischm Text. XII + 107 text + 86 Tafeln. pp. Cloth. Original binding. 8th print.
58576: KLEISEN, REGINA - Troost Gij mij. Gedichten. Inleiding en keuze uit haar gedichten Hans Roodbeen.
11186: KLEISEN, REGINA - Troost Gij mij. Gedichten. Inleiding en keuze uit haar gedichten Hans Roodbeen.
35067: KLEMENS, AURELIUS PRUDENTIUS; GERARDUS KEMPHER - Aurelius Prudentius Klemens' lofzangen, vertaald door G . Kemher.
58579: KLEMENS, AURELIUS PRUDENTIUS; GERARDUS KEMPHER - Aurelius Prudentius Klemens' lofzangen, vertaald door G . Kemher.
58580: KLEPPE, DS.J.M - Opzoekende liefde
34600: KLEPPE, J.M. - Op saffieren gegrondvest.
47956: KLEPPE, DS.J.M - Opzoekende liefde
58583: KLERK, B.J. DE - Vorm en karakter van die Biblisisme door dr. B.J. de Klerk.
58584: KLERK, B.J. DE - Vorme en Karakter van die Biblisisme. Academisch proefschift.
32667: KLERK, B.J. DE - Vorme en Karakter van die Biblisisme. Academisch proefschift.
5578: KLERK, B.J. DE - Vorm en karakter van die Biblisisme door dr. B.J. de Klerk.
14519: KLESSER, DR. J.C. - Scherpenzeel, Poort van Gelderland. Wegen en grenzen - voorheen en nu.
58585: KLESSER, J.C. - Scherpenzeel. Poort van Gelderland. Wegen en grenzen - voorheen en nu
47256: KLESSER, J.C. - Scherpenzeel. Poort van Gelderland. Wegen en grenzen - voorheen en nu
9516: KLEUVER, ADRIAAN P. DE - Van heuvelrug en eemvallei. Natuur, historie en folklore van Zuidoost - Utrecht.
9325: KLEUVER, A. DE - Geestelijk IsraŰl ... Wat nu??
1178: KLEUVER, A. DE - Geestelijk IsraŰl... Wat nu??
58586: KLEUVER, A. DE - Geestelijk IsraŰl... Wat nu??
20453: KLEUVER, ADRIAAN P. DE (INLEIDING) - Veenendaal zoals het vroeger was.
58587: KLEUVER, A. DE - Geestelijk IsraŰl ... Wat nu??
58591: KLEYN, H.G - Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente. Proeve van historisch onderzoek, naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen.
75025: KLEYN, H.G - Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente. Proeve van historisch onderzoek, naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen.
33903: KLEYN, GERARDUS, PREDIKANT EN RECTOR TE APINGEDAM - De biddende Nehemia. In zyne groote onderneeminge, vertoond in eene intree-rede. Gedaan op den XXIV. April, MDCCXL, In de Gereformeerde Gemeente der stad Appingedam, Over neh. I. II.
58592: KLIJ, JAN W. - De wenkende horizon.
58609: KLIJN, JAN W. - Lichtenende einder
58602: KLIJN, B.D. - Gedichten.
58603: KLIJN, DR, A.F.J. - Wat weten wij van Jezus van Nazareth?
58604: KLIJN, DR. A. F. J. E A - Inleiding tot de studie van het nieuwe testament. 2e druk
75946: KLIJN, JAN W. - De StrIk ontkomen
58594: KLIJN E.A - Inleiding tot instituut van het oude testament
58595: KLIJN G.P. - Kerstfeest met de rijdende gemeente
58596: KLIJN J W - GERT JAN triologie get jan-de wenkende horizon- Lichtende einder
58611: KLIJN, W. JAN - Nieuwe wegen
58607: KLIJN, J. W. - Strijd in de jungle
58608: KLIJN, JAN W. - Jaspers carriere. Jasper serie deel 2
58612: KLIJN, W. JAN - De wenkende horizon. Deel 2.
2758: KLIJN, A. F. J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament.
77329: KLIJN, JAN W. - De bergen zullen vrede dragen
20819: KLIJN, B.D. - Gedichten.
16035: KLIJN, DR. A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament.
44902: KLIJN E.A - Inleiding tot instituut van het oude testament
48385: KLIJN, JAN W. - Lichtenende einder
58610: KLIJN, JAN W. - Peter, waarom crimineel?
7506: KLIJN, DR. A. F. J. E A - Inleiding tot de studie van het nieuwe testament. 2e druk
75947: KLIJN, JAN W. - Oorloglangs de lek (grootammers)
75948: KLIJN, JAN W. - Nieuwe wegen
37680: KLINGENS, J. - Het krijgsvolk van weleer. Panorama van leger, luchtmacht en marine in mei 1940.Foto's, overzichtjes, illustraties. aan de hand van 200 foto's wordt in dit Panorama een beeld geschetst van het vooroorlogse Nederlandse Krijgsvolk en wordt naast Leger, Luchtmacht en Marine ook aandacht besteed aan de Koopvaardij.
58615: KLINK, DR. JOANNE. L. - NAAR DE TRED VAN DE KINDEREN. De Bijbel in de godsdienstpedagogie.
27777: KLINKEN, L. VAN - Een diagnose van de hedendaagse schoolziekte.
13761: KLINKEN, J. VAN E.A. - Tussen hoop en vrees. Gesprekken over de crisis in de samenleving. Interviews met o.a. dr. H.A. Hofman, dr. W. Aalders, mr. drs. F.W.J. den Ottolander, prof. dr. ir. Blaauwendraad.
58621: KLINKEN, L. VAN - Het stotterende kind. 32 blz. Ing.
58620: KLINKEN, L. VAN - Een diagnose van de hedendaagse schoolziekte.
58619: KLINKEN, L. VAN EN ANNE DE VRIES - Nieuw Nederlands leesboek voor de Christelijke scholen. deekl 8 zevende letrjaar
58617: KLINKEN, J. VAN - Kerk en gezinsmaatsschappelijk werk - Enkele samenhangen tussen organisatievorm en integratie in de gereformeerde kerken in Nederland
20274: KLINKEN, L. VAN EN ANNE DE VRIES - Nieuw Nederlands leesboek voor de Christelijke scholen. deekl 8 zevende letrjaar
31240: KLINKEN, L. VAN - Het stotterende kind. 32 blz. Ing.
48667: KLINKEN, J. VAN - Kerk en gezinsmaatsschappelijk werk - Enkele samenhangen tussen organisatievorm en integratie in de gereformeerde kerken in Nederland
31583: KLINKENBERG, C.A. (1871-'97, THEOLOGISCH KANDIDAAT) - Ter gedachtenis.met voorrede van B. Lutge, Pred. Herv. Gem. te Groningen. Twee leerredenen. Ps 23, gehouden in juni 1896. Eerste preek na zijn voorstel te Groningen en 1 Corinthe 1: 23-24, geschreven op zijn ziekbed september 1896.
74864: KLINKERT, H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek.tweede vermeerderde en verbeterdec druk
72268: LINDEBOOM L /DOUMA E EN KLINKERT H J - GEDENKT DENSABBATDAG dat gij dien heiligt. Rapoort en advies in zake de heiliging van dendag desHeeren ingediend bij deSynode der Christ Geref Kerk Gehouden teASSEN op Haar last algemeen verkrijgbaar gesteld door hare commisie ad hoc
66025: SPIRA FRANCISCUS; GISBERTUS VOETIUS-R D KLINKERT - De verschrickelijke historie van Francisus Spira, in 't brede voorgesteld uijt d' eijgene brieven en historische beschrijvingen eeniger geleerde mannen, die in sijn ellendigen staet bij hem gheweest sijn / nevens de verantwoordingh van den bisschop Petrus Paulus Vergerius ; hier is bijgevoecht het oordeel van Martinus Borrhaus ... ; gelijck oock eenighe brieven van Calvinus en Celius Curio ...; gesamentlijck uijt het Latijn vertaeld, en noijt voor desen in onze tale also uijt-gegeven ; met een voor-reden van Gisb. Voetius Zevende druk Met een Voorwoord van den Wekleerw Zeer GelHeer D KLINKERT Leeraar der Gerf Gemeente te Rotterdam
53771: DOLF KLOEK - Dokter in de fabriek
58626: KLOEK, D. - Het holletje in de dikke boom - ge´llustreerd door Anny Rot - tweede druk
76574: KLOEKE W - Zwolsche Sketsies
74578: KLOES, J A VAN DER - Onze bouwmaterialen KUNSTEEN tweede geheel herziende druk
74580: KLOES, J A VAN DER - Onze bouwmaterialen deel 5 METALEN tweede geheel herziende druk
74581: KLOES, J A VAN DER - Onze bouwmaterialen deel 6 gGLAS,VERFWAREN,GEHANGSELS tweede geheel herziende druk
58628: KLOET, JACQUELINE VAN DER - In de tuin. Het tweede boek van VT wonen.
58629: KLOET, T.J. - Stoomwet en stoombesluit. toegelicht en van aantekeningen voorzien. Tweede druk.
30076: KLOET, T.J. - Stoomwet en stoombesluit. toegelicht en van aantekeningen voorzien. Tweede druk.
58630: KLOK R H J DRS - Archeologie en monument ;
58631: KLOK, H - Van twee jongens en een auto
58634: KLOK, J. - Lieske van den postmeester.
58635: KLOK, J. - Lieske van den postmeester
58636: KLOK, J. / H.T. NOORDHOF - Rondom de schorsing van onze herder en leraar. Handelingen van kerkeraad en classis in strijd met het Woord van God en de kerkorde.
21274: KLOK, J. - De Boeren-republieken in Zuid-Afrika. Hun ontstaan, geschiedenis en vrijheidsoorlogen.
25568: KLOK, J. / H.T. NOORDHOF - Rondom de schorsing van onze herder en leraar. Handelingen van kerkeraad en classis in strijd met het Woord van God en de kerkorde.
35591: KLOK, J. - Lieske van den postmeester.
40424: KLOK, W. (VRIJ VERTAALD UIT HET ENGELS) - De Avonturen van Elisabeth Ann
47783: KLOK, H - Van twee jongens en een auto
48144: KLOK R H J DRS - Archeologie en monument ;
69628: KLOMPMAKER - Handel in de Gouden eeuw Fibulareeds 13
32000: KLOOSTER, K. TEN/RUIJGROK, L.W.CH./BAS, C.J.P. VAN DER - Om een gereformeerde kerk. De kerk op het spel -5.
58639: KLOOSTERMANS, B.C. - Ons Voorbeeld/deel III. Illustr.: Graafland, Rob. 39 e druk
10164: KLOOT MEYBURG, HERMAN VAN DER - Het oude dorpskerken in Nederland.
58640: KLOOT MEYBURG, HERMAN VAN DER - Het oude dorpskerken in Nederland.
76124: KLOOTWIJK, E. - Commitment and Openness. (The Interreligious Dialogue and Theology of Religions in the Work of Stanley J. Samartha)
72788: KLOP-VAN DER BAS, NELLY - Mary, Verhaal voor kleuters
41778: KLOPPERS, P. J. - Vurige kolen op 's vijands hoofd. verhaal voor onze jeugd.
58648: KLOPPERS, P.J. - Mijn nieuwe boek. Leesboek voor christelijke scholen en huisgezinnen.
58644: KLOPPERS, P. J - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Chrisenen. Beschreven voor het Nederlandsche volk.
58645: KLOPPERS, P. J. - Vurige kolen op 's vijands hoofd. verhaal voor onze jeugd.
58646: KLOPPERS, P.J. - . De geschiedenis van ons vaderland aan Neŕrlands volk verhaald door P. J. Kloppers. Deze uitgave werd vereerd met de inteekening van H.H. M.M. de Koningin en de Koninin-Regentes der Nederlanden.
58647: KLOPPERS, P.J. - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, maatschappelijk en huiselijk leven en de volgelingen der eerste christenen. Beschreven door het Nederlandsche volk.
58642: KLOPPERS, P, J - De kroon des levens De marteldood van Angelus Merula en Guido De BrÚs derde druk
58643: KLOPPERS, P. J - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Chrisenen. Beschreven voor het Nederlandsche volk.
32039: KLOPPERS, P.J. - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, maatschappelijk en huiselijk leven en de volgelingen der eerste christenen. Beschreven door het Nederlandsche volk.
47727: KLOPPERS, P, J - De kroon des levens De marteldood van Angelus Merula en Guido De BrÚs derde druk
49122: KLOPPERS, P. J - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Chrisenen. Beschreven voor het Nederlandsche volk.
58649: KLOPSTOCK - De Messias. uit het hoogduitsch vertaald door Mr. Johan Meerman, heer van Dalem en Vuren.
58650: KLOPSTOCK, F. G. - Sńmmtliche Werke in einem Bande. Mit dem Bildnisse des Verfassers.
6465: KLOPSTOCK, F. G. - Sńmmtliche Werke in einem Bande. Mit dem Bildnisse des Verfassers.
23242: KLOPSTOCK - De Messias. uit het hoogduitsch vertaald door Mr. Johan Meerman, heer van Dalem en Vuren.
49043: KLOPSTRA, DS. K. - KOT, DS. A. - MEULEMA, DS. B. M. - OLIE, DS. J. H. C. - ZWEISTRA, DS. H. - Vragen naar de weg - Een verantwoording in vraag en antwoord van het niet mee kunnen naar de PKN
23283: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - Gods Groote Barmhartigheid medegedeeld in eenige bijzonderheden uit het leven van Klose Overleden 10 Juni 1833
58651: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - Gods Groote Barmhartigheid medegedeeld in eenige bijzonderheden uit het leven van Klose Overleden 10 Juni 1833
33109: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - De wilde jager werd door Gods genade van een leeuw en een lam. Tweede druk.
58652: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - Gods Grote Barmharigheid medegedeeld in Eenige Bijzonderheden uit het leven van Totus Klose.
40138: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - Gods Grote Barmharigheid medegedeeld in Eenige Bijzonderheden uit het leven van Totus Klose.
74782: KLOSTERMANN R.A. - Probleme der Ostkirche untersuchungen zum wesen und zur geschichte der griechisch-Orthodoxen Kirche
10415: KLUGE, KURT - De zilveren windwijzer, deel 1. De verre wegen, deel 2. Geillustreerd door Anton Pieck.
58653: KLUGE, KURT - De zilveren windwijzer, deel 1. De verre wegen, deel 2. Geillustreerd door Anton Pieck.
58654: KLUGKIST, C.(1670-1740 ZUIDBROEK) - Godts beloften Hem tot heerlykheit door ons Ja ende Amen in Jezus Christus: vertoont in feest kerkredenen over des Heilants geboorte te Bethlehem. Met eenige gevolgen, Opstandinge en Hemelvaart, mitsgaders zendinge des Heiligen Geests. Met nog vier kerkredenen over zulke woorden uit de rolle der Profeten, die deze dingen te voren verkondigtr hebben. Ten gemeinen dienste en nutte uitgegeven door Conradus Klugkist, bedienaar des heiligen Euangeliums te Zuitbroek en Muntendam.
7044: KLUGKIST HESSE, HERMANN - Hermann Friedrich KohlbrŘgge. (Levensbeschrijving duitstalig)
58656: KLUIJVER, LEENDERT, H. DE - In de greep van de Geuzen
15796: KLUIT, DR. M. ELISABETH - Nader over het RÚveil. 5 schetsen.
41701: KLUIT, M. ELISABETH - Uit de briefwisseling van C.M. van der Kemp en H.J. Koenen. Overgedrukt uit de Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel LXIII.
58659: KL▄SENER, DS. P. A. A. - Onze tijd onze roeping en onze taak
58660: KL▄SENER, P.A.A. - Waarlijk vrij en van het einde des lands.
58661: KL▄SENER, P.A.A. - Waarlijk vrij, en van het einde des lands.
58662: KL▄SENER, P.A.A. V.D.M. - De zekerheid des geloofs.
36775: KL▄SENER, P.A.A. - Waarlijk vrij en van het einde des lands.
36862: KL▄SENER, P.A.A. - Waarlijk vrij, en van het einde des lands.
41606: KL▄SENER, P.A.A. V.D.M. - De zekerheid des geloofs.
58663: KLYNSTRA, F. B. - Distributie en samenstelling van zure mucopolysacchariden in normaal en atherosclerotisch humaan aortaweefsel
48618: KLYNSTRA, F. B. - Distributie en samenstelling van zure mucopolysacchariden in normaal en atherosclerotisch humaan aortaweefsel
41689: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. Verhandelingen van het koninklijk instituut coor taal-, land- en volkenkunde 125.
30323: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - De lendenen omgord. Bijbelsch dagboek. derde druk.
58675: KNAP, GERRIT WILLEM - Gerrit Willem Knap. Geboren 2 mei 1873 - overleden 24 november 1931. Gekenschetst als kunstschilder en aestheticus Met een voorwoord van Prof.H.Luns. en 61 reproducties
58676: KNAP, W., W.G. ZOON - Prins Willem I (de Zwijger). Fragmentarisch schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onzen voorouders gevoerden onafhankelijksstrijd tegen de Spaansche overheersching, door Willem Knap, W.G. zoon, directeur-hoofdredacteur der Arnhemsche Courant anno 1814.
58667: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - Een uitverkoren vat. Twaalf tafereelen uit het leven van Paulus bi(kleuren(j platen van Harold Copping door ds. J.J. Knap Czn.
58668: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - De tijd is nabij. De voortekenen van 's Heeren wederkomst.
58672: KNAP, DS. J. J. CZN - opstanding en eeuwig leven
58671: KNAP, DS. J. J. CZN - aan de overzijde 2e druk
2119: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - Een uitverkoren vat. Twaalf tafereelen uit het leven van Paulus bi(kleuren(j platen van Harold Copping door ds. J.J. Knap Czn.
49142: KNAP, GERRIT WILLEM - Gerrit Willem Knap. Geboren 2 mei 1873 - overleden 24 november 1931. Gekenschetst als kunstschilder en aestheticus Met een voorwoord van Prof.H.Luns. en 61 reproducties
6002: KNAP, W., W.G. ZOON - Prins Willem I (de Zwijger). Fragmentarisch schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onzen voorouders gevoerden onafhankelijksstrijd tegen de Spaansche overheersching, door Willem Knap, W.G. zoon, directeur-hoofdredacteur der Arnhemsche Courant anno 1814.
7505: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - De tijd is nabij. De voortekenen van 's Heeren wederkomst.
58677: KNAPE, J. - Het kruis in de kerstnacht - ge´llustreerd door Henk Poeder - Tweede druk
58679: KNAPP, ALBERT - HerbstblŘthen, Gedichte
58680: KNAPP, ALBERT - Christliche Gedichte
15994: KNAPP, ALBERT - Geistliche Gedichte des Grafen von Zinzendorf.
58688: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Ge´llustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
58689: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e en 18e en 19e eeuw. Ge´llustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
58690: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Tegen Rome's overmacht. Overgedrukt uit ,,Teekenen des tijds''
58691: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Bobliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
58684: KNAPPERT, DR. L. - Bundel preken.
58686: KNAPPERT, L - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden. Betreft de periode tot ca. 1570 en gaat dus vooraf aan Knapperts Geschiedenis der Hervormde Kerk.
58687: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Ge´llustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet. Boek 1: ontstaan en opkoms. Boek 2: de heerschende kerk.
58683: KNAPPERT, DR. L. - Bibliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst. Samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
15797: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Ge´llustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet. Boek 1: ontstaan en opkoms. Boek 2: de heerschende kerk.
15800: KNAPPERT, DR. L. - Bibliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst. Samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
17166: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Ge´llustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
17168: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e en 18e en 19e eeuw. Ge´llustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
19317: KNAPPERT, DR. L. - Bundel preken.
25576: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Tegen Rome's overmacht. Overgedrukt uit ,,Teekenen des tijds''
39543: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Bobliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
41491: KNAPPERT, DR. L. (HOOGLERAAR VANWEGE DE NED. HERV. KERK AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN) - Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw.
6846: KNAPPERT, DR. L. (HOOGLERAAR VANWEGE DE NED. HERV. KERK AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN) - Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw.
72787: KNEGT, SUZANNE - Een nieuwe tijd voor Mirthe,
44535: KNEGT, G. S. A. DE - door lijden tot heerlijk heid
58692: KNEGT, E. - Onderzoekingen over plantengroeistoffen - experimenten over localisatie van primaire werking met behulp van een synergist
28131: KNEGT, G.S.A. DE - Tekenen der tijden. Door ds. G.S.A. de Knegt.
58693: KNEGT, E. - Onderzoekingen over plantengroeistoffen
58695: KNEGT, SUZANNE - Concert voor opa
48617: KNEGT, E. - Onderzoekingen over plantengroeistoffen - experimenten over localisatie van primaire werking met behulp van een synergist
48620: KNEGT, E. - Onderzoekingen over plantengroeistoffen
58697: KNEPPER, J. A. - Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeente opbouw in de praktijk rond het jaar 2000.
27516: KNEPPER, J. A. - Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeente opbouw in de praktijk rond het jaar 2000.
58699: KNETSCH, DR. F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der Refuge. Avec un rÚsumÚ.
6455: KNETSCH, DR. F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der Refuge. Avec un rÚsumÚ.
47115: KNEVEL, ANDRIES - Ruim van het Hart willem teellinck en de praktijk van het Heilig Avondmaal
45452: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Bevindelijke prediking Theologische verkeningen Deel 5
75338: KNEVEL, DRS. A.G.; PAUL, DR. M.J.; E A - Verkenningen in EXODUS. Theologische verkenningen. Bijbel en Exergese.deel2
58700: KNEVEL, ANDRIES - Doe dat ding dan uit! werkboek televisie
1466: KNEVEL, DRS. A. G. - Waar leef ik voor? Serie Bijbel en praktijk.
45449: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - ZONDE Theologische verkeningen Deel 3
58703: KNEVEL, DRS. A. G. - Waar leef ik voor? Serie Bijbel en praktijk.
58704: KNEVEL, DRS. A. G. - De wereld in huis. Het christelijk gezin en televisie.
75339: KNEVEL, DRS. A.G.; PAUL, DR. M.J.; E A - Verkenningen inGENESIS. Theologische verkenningen. Bijbel en Exergese.deel1
76657: KNEVEL, DRS. A. G. - Theologische verkeningen Bijbel en praktijk deel6 bevinding
20960: KNEVEL, DRS. A. G. - Rondom seksualiteit Theologische verkeningen Deel 2
45456: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Om het Hart van het christelijk geloofTheologische verkeningen Deel 13
45454: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - HEMEl of Hel Theologische verkeningen Deel 9
45455: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Moeilijke Psalmen Theologische verkeningen Deel 12
20958: KNEVEL, DRS. A. G. - Theologische verkeningen Bijbel en praktijk deel 2 EXODUS
58702: KNEVEL, ANDRIES - Blik op de buis. Over de invloed van de televisie
73569: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - In de kerk-uit de kerk deel 4
73571: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Bevindelijke prediking deel 6
58705: KNEVEL, DRS. A. G. - Rondom seksualiteit Theologische verkeningen Deel 2
58706: KNEVEL, DRS. A.G. (RED.) - Theologische verkenningen. Serie Bijbel en exegese.deel 5 Verkenningen inde evangelien
58707: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - ZONDE Theologische verkeningen Deel 3
58709: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Bevindelijke prediking Theologische verkeningen Deel 5
58710: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Het conciliair proces Theologische verkeningen Deel 6
73580: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Kerkelijke eenheid deel 16
73581: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Geloof en geschiedenis deel 16
73579: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Bijbel en kind deel 16
73574: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Jezus, de enige weg deel 10
73573: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Hemel of hel deel 9
73567: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Geloofsopvoeding en catechese deel 1
73568: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Zonde deel 3
73566: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Rondom seksualiteit deel 2
73551: KNEVEL, DRS. A.G. (RED.) - Theologische verkenningen. Serie Bijbel en exegese.delen 1 t/m 8 1 genisis-2 exodus - 3- het gezag van de bijbel4-spreuken en prediker 5 evangelien 6- jesaja 7- hebreeen en 8 oudtestamentische messiasverwachting
45453: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Het conciliair proces Theologische verkeningen Deel 6
58708: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - in de kerk uit de kerkTheologische verkeningen Deel 4
74791: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Het Heilig Avondmaal Theologische verkeningen Deel 8
74792: KNEVEL, DRS. A. G. - De vreemdeling in ons midden Theologische verkeningen Deel 14
69822: KNEVEL, ANDRIES - Avonduren: dagboek van een bewogen jaar
58712: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Levend door uw wegenTheologische verkeningen Deel 135
73575: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Gemeente en evangelisatie deel 11
58711: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Om het Hart van het christelijk geloofTheologische verkeningen Deel 13
58713: KNEVEL, DRS. A. G. ONDER REDACTIE VAN, - Bijbel en kind - serie Bijbel en praktijk - deel 16
1533: KNEVEL, DRS. A. G. - De wereld in huis. Het christelijk gezin en televisie.
26337: KNEVEL, DRS. A.G. (RED.) - Theologische verkenningen. Serie Bijbel en exegese.deel 5 Verkenningen inde evangelien
27333: KNEVEL, ANDRIES - Doe dat ding dan uit! werkboek televisie
45450: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - in de kerk uit de kerkTheologische verkeningen Deel 4
45451: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Waar leef ik voor Theologische verkeningen Deel 5
45457: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Levend door uw wegenTheologische verkeningen Deel 135
73570: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Waar leef ik voor? deel 5

Next 1000 books from Kool Boeken

10/27