Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
60280: LUMMEL, H.J. VAN - De hopmansvrouw van Utrecht. Door H.J. van Lummel. Vijfde druk. Met gekleurde platen.
48321: LUMMEL, H. J. VAN - De smidsgezel van Utrecht, 192 blz. En: De bijlhouwer van Utrecht, 207 blz. En: De hopmans-vrouw van Utrecht, 190 blz. Met 3 x 4 platen, derde druk.
60282: LUMPER, A.A. - Sociale verdediging en Nederlands verzet '40-'45. Ideëel concept getoetst aan historische werkelijkheid
60283: LUNSHOF, H.A. - De stuurman van "de groene leeuw''. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
70351: BEEK VAN DE A TE LUNTEREN - DOOR ZIJN HAND Kerkgeschiedenis van de gemeente Lunteren
52924: CONVOLUUT: SMIJTEGELT B -DUITSCH SALOMO - GROE TH LURHER M - 4 pred Joh 15 vers1=vers 2 a =vers2b en Matrh 6 vers 21 uitgever J H den Ouden Duitsch 1835-Intree rede te Mydrecht 44 blz DE GELUKSTAAT 3 leerredene 94 blz uiygever Leeuwarden Bloemsma 1855 en Groe drietal leetredenen nieuwjaar en paschen 56 blz Amsterdam G van Peursem 1854== Luther ROME,S OVERWINNAAR 46 blz Gorinchem C de Wolff 1853
69658: MCDANIEL LURLENE - Voor eeuwig in miojn hart vertaald door Marc Schaeffer
4723: LUSING, H. 1724-1784 - Handleiding tot het recht verstand en gebruik van 's Heeren Heilig Avondmaal, voor, bij en na de bedieninge. Of redenkavelingen, meditatiën, gebeden en gezangen omtrend de voorbereiding en zelfsbeproeving tot de werkzaamheden bij, en de betrachting na het houden van het zelve. Met eene voorreden van den wel eerwaardigen en zeer geleerden heere Theodorus van Schelluyne, in leven oudste leeraar der Hervormde Gemeente te Amsterdam. Tweede druk.
60284: LUSTGRAAF-BOS, A. VAN DE - Verlost van zonde en gevaar Ziekte en streven van Wouter Bos
69505: LUTEIJN, DRS. C.M. - Honderd jaar Confessionele Vereniging 1864-1964.
19089: LÜTGE, H. A. J. / EIJKMAN, A. J. (REDACTIE) - Amsterdamsch zondagsblad. Tot getuigenis der Waarheid.
60288: LÜTGE, H. A. J. - De HEERE is een Krijgsman: HEERE is Zijn Naam - Leerrede over Exodus 15:3, uitgesproken op den gedenkdag van den slag bij Waterloo op zondag 15 juni 1890 in de oude kerk te Amsterdam
60294: LÜTGE, H.A.J. - De Goedertierenheid des Heeren. Leerrede naar aanleiding van Psalm 136 vs. 1, gehouden op Oudejaarsavond van het jaar 1893, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
60293: LÜTGE, H.A.J. - In den Heere Heere een eeuwige rotssteen; leerrede over Jesaia 26 vs. 4, uitgesproken, bij gelegenheid van het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en H.M. de Koningin-Moeder, op 29 April 1900 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
60289: LÜTGE, H. A. J. - Het heil der gemeente de begeerte harer leraren. - Leerrede over Psalm 51:20 gehouden op 7 juni 1903 in de Westerkerk te Amsterdam
60291: LÜTGE, H.A.J. - Hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. Leerrede.
60292: LÜTGE, H.A.J. - Der aufschwung der Böhmisch-Mährischen Kirche, unter Kaiser Franz Josef |, 1848-88 zum vierzigjährigen Regierungsjubiläum dargestellt von H.A.J. Lütge
39777: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Vier predikatiën. Preken over het geloof, de goede werken, het ambt van de H. Geest, Het gebed en het licht. Vertaald door D.J. Bastmeijer (Den Haag)
60317: LUTHER, MARTIN, 1483-1546] - Das Neue Testament durch Dr. Martin Luther verteutscht : mitt kupfferstu¨cken.
22821: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - keur uit de tafelgesprekken van Dr. Maarten Luther. Uit het Duits samengesteld en vertaald door ds. H. Stolk, Herv. Pred. te Scheveningen. 4e druk.
2540: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Twee leerredenen gehouden op den eersten en tweeden kersdag 1522.
19447: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Omnium operum. Tomus primus. Reverend patris D. Martini Lutheri, quæ vir Dei ab anno XVII. usque ad anni vicesimi aliquam partem scripsit & edidit, quorum catalogum in sine tomi invenies. Cum gratia et privilegio electorum et ducum Saxoniæ.
60295: LUTHER - Luthers werke in ausmalhl. Unter Mitwirkung von albert Leißmann herausgegeben von Otto Clemen e.a.. 8 delen.
60362: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Geschiedenis van Broeder Hendriks verbranding in Dirmar benevenms een verklaring van den Tiende psalm door Maarten Luther 1525vertaald en toegelicht doo r Ph L G Steenbeek pred te Amsterdam
60364: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche
53077: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Das Neue Testament Unseres Herrn Und Heilandes Jesu Christi Nach Der Deutschen
74854: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) KONSTANZER BIBEL - Die Bibel oder die ganze Heiklige Schrift des ALtes und Neus Tastement und die Apokryphen nach der deutschen Ubersetzung D Martin Luthermit famelienchronik pereikopenordnung geographischen karten und 240 bibklischen vikldern vion schorr van cariolsfel und anderen
76910: LUTHER --- BRECHT, MARTIN - LUTHER Ausgabe Calwer in 10 dln Hanssler teschenbich
41373: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
30301: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
31857: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Verklaring van de brief aan de Galaten. Vertaald door G.P. Sandberg en H. Schoonderwoerd naar de Duitse uitgave van Dr. Hermann Kleinkneht.
75695: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). DOOR DRS P DEN OUIDEN - LUTHER op de Wartburg brieb=ven in balingschap
19575: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) DOOR L. VAN ERPECUM (1826-1900) - Woorden des geloofs, of korte schriftverklaringen. Getrokken uit de werken van Dr. M. Luther
22470: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De vijf en negentig stellingen van Dr. Maarten Luther alsmede zijn Levensloop op Rijm. 31 October 1517-1917
50692: BIBLIA LUTHER - BIBLIA das ist die ganze Heilige Schrfit Deudsch. Mart. Luth. Wittemberg. Begnadet mit Kürfustlicher zu Sachsen Freiheit. Bedruckt durch Hans Lufft. MDXXXIIII
48105: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - .Luther von Ed Hency mert 114 Ubbildungen und 3 fassimeles
32365: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Keur uit de tafegesprekken. Uit het Duits samengesteld en vertaald door Ds. H. Stolk Herv. Pred. te Scheveningen.
18214: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) RITGEN, DR. H. V. - Der Führer auf der Wartburg. Ein Wegweiser für Fremde und ein beitrag fur Kunde der Vorseit. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 67 Abbildungen.
60319: LUTHER, MARTIN, 1483-1546] BIBLIA - BIBLIA das Ist die Gantze Heiligesc hrift Teutsch auffs neu zugericht
21359: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Servum Arbitrum dat is: De Knechtelyke wille; verklarende, dat de vrije wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn vertrouwelijk vertaald. Waarbij: D. Erasmus van Rotterdam van de vrije wil, tegen D. Martinus Luther.
74762: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - de Grootekatechismus uit duits vertaald door J L Bleejker pred te MIDDELBURG
74763: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - de Smalkaldische artikelen een belijdenisschrift der Luthersche Kerk
60309: LUTHER, MARTIN - The Schmalkald Articles Translated by william R russell
60308: LUTHER, MARTIN -- EDWARDS JR., MARK U. - Luther's Last Battles. Politics and Polemics, 1531-46.
60310: LUTHER, MARTIN -- KOOIMAN, W.J. - Luther's kerklied in de Nederlanden. Met 15 afbeeldingen.
60296: LUTHER) ALTHAUS, PAUL - Die Theologie Martin Luthers. .
74942: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). VON JOACHIM FELIX LEONHARD - Biblia Deutsche Bibeln vor iund nach Martin Luther Ausstellumng der Universitatsbibliotheek Heidelberg vom 15dezember 1983 bis 26 Februar 1983 Katyalog von Joachim Felix Leonhard
60298: LUTHER) JUNGHANS, HELMAR (ED.) - Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zum seinem 500. Geburtstag.
60365: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Kurze einfältige Fragen und Antworten aus dem kleinen Katechismo D. Lutheri, zusammengezogen durch M. Joh. Sötefleifch, superintendenten zu Göttingen. Bermerht mit einigen Fragen und Antworten, sammt angehängter Daus=Tafel aus D. Joach. Lütfemanns Unleitung zur Katechismus = Lehre und auserlesenen gebeten fur die Schuljugend
75318: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) DOOR GELZER, HEINRICH PROF. - Dr. Martin Luther, de Hervormer Met 48 Staalplaten, originele Teekeningen van Gustav König. Bijschriften en historische schetsen
72463: LUTHER, MARTIN UND HARTMUT MÜLLER (HG.): - Martin Luther - privat. Briefe an Familie und Freunde.Herausgegeben von Albrecht Beutel..
39778: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - keur uit de tafelgesprekken van Dr. Maarten Luther. Uit het Duits samengesteld en vertaald door ds. H. Stolk, Herv. Pred. te Scheveningen. 3e druk.
44769: LUTHER, DR. MAARTEN. (1483-1546, WITTENBERG) - het hoge priestelijk gebed
32617: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Paulus brief aan de Galaten. Naar de uitgave van: A. Fisscher.opnieuw persklaargemaakt door Ds J van der Haar onverkorte uitgaver
5482: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Mij =zal niets otbrekenpslm 23 2e druk
73511: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Al ging ik ook door een dal troost voor zieken
38941: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De knechtelijke wille. Servum arbitrum. Verklarende dat de vrye niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn getrouwelijk vertaald.
25450: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG); ERASMUS, D. MET BUJLAGE - Servum Arbitrium. Dat is: de knechtelyke wille, verklarende, dat de vrye wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Door Martinus Luther. Vernieuwde uytgave, doorgaens van vorige drukfouten gezuivert, den door vergelyking met het Latyn veel verbetert. En: Erasmus, Van den vryen wil, tegen D. Martinus Luther. WAARBIJ ALGEMEENE AAN MERKINGEN OVER LUTHERS BOEK van de Knecytelyke Wille in welke getoond word dat de hedengaagsche Leere der luthersxchen tegen deszelfs Leerstellingen welke in gemedde boek worden gevonden geenzins strydig is Opgestelt door SABASTIAABN SVHIDT en JOG JOACH ZENTGRAVIUS HoofLeerareN in de Godgeleerdheuid te STRAATSBURG Uyt het Latujn Vertaald door JOH WILH MARTINE Leerraar o=in de Lutherschen Gemeent te WOERDEN AMSTERDAM By SAMUEL SCHOONWALD 1734 32et boekenlijst 8o in org papieren omslag
49065: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Das Neue Testament Unseres Herrn Und Heilandes Jesu Christi Nach Der Deutschen
27401: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het rechtvaardigend geloof verklaard en bevestigd, in een verhandeling over Paulus' brief aan de Galaten. Om haar nuttigheid in het Nederlands vertaald, en met enige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerderd Door Ds J v/d Haar volledige uitgave
36806: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - De Boodschap des Heils. Luther's dagboek of Christelijke overdenkingen voor iedere dag des jaars. Uitgelezen plaatsen uit al de geschriften van Luther vertaald door J. C. Verhoeff Predikant te Vaassen. .
48149: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Das Neue Testament durch Dr. Martin Luther verteutscht : mitt kupfferstu¨cken.
40148: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen.
19104: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Der Katechismus Lutheri. Nebst einer kurzen biblischen Geschichte und einer Erklärung der evangelischen Glaubens und Sittenlehre auf höchsten Befehl in dem Obergebürgischen Furstenthum des Burggrafthums Nürenberg von dem hochfürstl. Consistorio in Banreuth zum Gebrauch in Kirchen und Schulen eingeführt.
4021: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Servum Arbitrum, Dat is de knechteljike wil, verklarende dat er geen vrije wil is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. uit het latijn getrouwelijk overgezety
45847: LUTHER, MARTINUS (1483-1546, WITTENBERG) - Bloemlezing uit de geschriften van dr.M Luther vertaald door B T Lublink Weddik predikant bij de Evangrelosch Luthersche gemeente te Amsterdam
46336: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). - Een Toevluicht voor de Zijnen dagboek bij de bijbel 3e druk
71435: LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG). KEURVORSTENBIJBEL - Biblia, Da ist: Die gantze Heilige Schrift deß Alten un Neuen Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther Seel. Im Jahr 1522, in unsere Teutsche Mutter-Srach zu übersetzen angefangen, Anno 1534 zu End gebracht, und vor einigen Jahren bereits mit den Summarien Herrn Johann Sauberti Klassens Seel. Angefertiget, unjetzt mit ganz neuen und schönen Kupfer-Bildnissen nebst derenselben beygedruckten Lebens-Läufen, auch andern annehmlichen Figuren samt deren kurzen Auslegungen und angehengten Moralien ausgeziertet, dann von denen vorhin eingeschlichenen Druck-Fehlern auf das flessigste gereiniget, Uber dieses sind nicht alleein des seel. Hn. Lutheri und sienes Geschlechts warhafte und aus uralten Gemählden genommene Abbidungen un Lebens-Lauf beygefüget, dondern auch zu end des ganzen Werks, neben den Christlichen Haupt-Symbolis, ein kurzer und nützlicher Bericht von der Augspurgischen Consession slebsten...... Vorrede von J.M. Dilherr Nürnberg, Endter, 1736.
45883: VISSCHER ADOLFHUS LUTHERBIJBEL - BIBLIA dat is de gantsche H Schriftuure vervattende aale de Boeken des ouden en nieuwen TESTAMENTS Nu Van nnieuws uyt D M LUTHERs Hoogduitsche Bybel in onze Nederlandsche taale getrouwelyk overgezet tot diest van de CHRISTELYKE GEMEENTEN onveranderde Augsburgsche onfessie toegedaan in deeze Nederlanden
60366: LÜTHI, WALTER: - Andachten für alle Tage des Jahres [von Walter Lüthi];
60370: LUTJEHARMS, W. - Het philadelphisch-oecumenischstreven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60368: LÜTJEHARMS, DR. W. - Het philadelphisch - oecumenisch streven der hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw.
60369: LUTJEHARMS, DR. W. - Opvoeding op Hernhutter grond. Met foto's van J.H. Hasewinkel.
60371: LUTTERVELT, DR. R. VAN - De buitenplaatsen aan de vecht 1e druk, pp278 plus fotosectie met 103 afbeeldingen en uitklapbare kaarten.
74878: EX ORIENTE LUX - JAARBERICHT N° 14, 1955-1956, VAN HET VOORAZIATISCH-EGYPTISCH GENOOTSCHAP, EX ORIENTE LUX
60372: LUX, MARY - Wonderbaar Gered Een verhaal uit het leven van een landverhuizer in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.dor Mary lux
74877: EX ORIENTE LUX - Ex Oriente Lux (Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap) ; Vol.15 (1957-1958) Jubileumnummer
323: LUX, MARY - Wonderbaar Gered Een verhaal uit het leven van een landverhuizer in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.dor Mary lux
60375: LUYKEN-KLOPPERT, A. - Kreupele Hans.
60374: LUYKEN, JAN - Gedichten uit de poëzietuin van Jan Luyken. Met voorwoord van ds. G. A. Zijderveld.
60376: LUYKEN-KLOPPERT, A. - Kreupele Hans
47388: LUYKX, THEO - Atlas culturel et historique de Belgique. Préface de F.L. GANSHOF. .
60378: LUYT, CONNIE - Regen voor de serengeti
24755: LUYTJES, DS. FR. - Verzegeling met de Heilige Geest. Een tekstverhandeling over Efeze 1:13. Bijvoegsel maandblad ,,De oude paden''
4011: LYNDEN, JOSINA CAROLINA VAN (1715-1791, HUISVROUWE VAN ADRIAAN BUURT (1711-1781, AMSTERDAM) - Kort Begrip der beschouwende Godgeleerdheid van Adriaan Buurt, Predikant te Amsterdam, In Vragen en Antwoorden opgesteld door deszelfs Huisvrouw Josina Carolina van Lynden.
60385: LYNDEN-VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - Wat de wind meevoert....
74423: AUSTIN LYNN - Eindelijk thuis, Lia van Aken, derde druk
60386: LYSEN, A. - Bibliotheca visseriana. Dissertationvm ivs internationale illvstrantivm. Met portretten.
71577: BEEK DR. MA. - Israel land volk en cultuur 4e bijgewerkte druk
72951: GRAND MAAIKE LE - Buiten het boekeje 26, vaklitaratuur voor wie kinderen en boeken samen wil brengen en Ongehoorde taal Boeken voor dove kinderen
70005: MOERMAN INGRID W L EN MAANEN VAN R C J - LEIDEN in gaslicht een stad in verandering 1800-1900 MET VELE FPTO,S
48549: MAAR, H. G. DE - Woordenlijst Engelsch - Nederlandsch en Nederlandsch - Englesch ten gebruike bij The britannia Primer eenvoudig leerboek de Engelsche taal
70938: MAARS, JOH. C. - Het roversnest (geïllustreerd door J. de Vries)
75170: MAARSEN, JACQUELINE VAN - Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Herinneringen van Jacqueline van Maarsen..
40246: MAARSINGH D DR - LEVITICUS DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
72453: LUTHER MAARTEN DR. - Paarlen
77067: WISSE MAARTEN - Zo zou je kunnen geloven 2e drukA. ter Gunne,
30790: MAAS, D. - Jonge helden. Deel 1en 2. Een verhaal uit de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog
60423: MAASLAND L C G - PLATENBOEKJE behorende bij Nederlands taalboek voor R K lagere school 2e druk
60427: MAC GILLAVRY, ANNEMIE - Want ik heb uw vader gekend 1ste druk.Dochter van auteur bezoekt Indonesie.

Next 100 books from Kool Boeken

4/22