Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12696: HOVEN-BORSJE, G. VAN DEN - Nergens fijner dan thuis. Met tekeningen van Els Thijsse.
70791: HOVING J.E. - De lotgevallen van jonker Hans van de Sparrenborgh geillustreerd door T. Leeser
57090: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Het geloof in ons hart. Kenmerken van persoonliojk vertrouwen.
1515: HOVIUS, W. CHR. - Leven tot lof. Enige aspecten van het geestelijk leven in de psalmen.
57096: HOVIUS, S. J. EN T. PLOMP - Canada. Een land met grote mogelijkheden. 4e veel vermeerderde druk, geb. en ge´ll. 272 pag.
57097: HOVIUS, W. CHR. - Leven tot lof. Enige aspecten van het geestelijk leven in de psalmen.
57087: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Het geloof in ons hart. Kenmerken van persoonliojk vertrouwen.
73859: HOVIUS DR. W. CHR. - De Dordste Leerregels voor iedere dag
7479: HOVIUS, W. CHR. - Het leven van Lot.
57088: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Gij zijt, maar Ik ben - Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces
57102: HOVIUS, W. CHR. - Gij zijt, maar Ik ben. Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces.
57086: HOVIUS W CHR - de Dordtse Leeregels voor iedere dag
57099: HOVIUS, W. CHR. - Het leven van Lot.
46004: HOVIUS, DRS. W. CHR. - AANTEKENINGEN bij hetOudeTestament
2217: HOVIUS, W. CHR. / BOER, C. DEN - Aantekeningen bij het Oude Testament + het Nieuwe Testament.
27454: HOVIUS, W. CHR. - Gij zijt, maar Ik ben. Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces.
36834: HOVIUS, DS. W. CHR.HERV PRED - Een gouden kleinood van Paulus.
40876: HOVIUS, S. J. EN T. PLOMP - Canada. Een land met grote mogelijkheden. 4e veel vermeerderde druk, geb. en ge´ll. 272 pag.
21505: HOWIE, J. - Schotsche geloofshelden. Leven en sterven van Durham, Binning, Gray, Rutherford en anderen door John Howie. Uit het Engelsch vertaald door P. van Woerden te Akkrum.
31444: HOY, AEGIDIUS DE (1655-'97, SURINAME) - Geestelyke vryage, tusschen den Heere Jezus Gods Zoon, en des Satans boelen, en hel-wichten. Zynde een korte, klare, schriftmatige, en (in alle deszelfs deelen) een volkome verhandelinge, van de nature van 't zaligmakende huwelyks-verbont. Uitgebreidt over Hosea 2: 18,19. Alles volgens de oorspronkelijke uitgave van 1695.
44065: HOY, CLAIRE EN OSTROVSKY, VICTOR - Het web van de mossad onthullingen van een IsraŰlisch geheim agent
57104: HOYTEMA, A. J. VAN - Tabellen der waterhoogten aan de peilschalen. Op de Waal te Nijmegen, en op de Merwede te Gorinchem en aan de Steen en Hoeksche Kanaalsluis gedurende de jaren 1844 - 1855.
70926: HOYTEMA, TH. VAN (TEKENAAR) - Hoe de vogels aan een Koning kwamen. Een vogelgeschiedenis.ongepagineerd (32 pp). Ills.: zwart/wit illustraties.
70937: HOYTEMA, THEO VAN. ANDERSEN, H.C. - Twee hanen. Sprookjes van H.C. Andersen. Op steen getekend door T.v.Hoytema.
12079: HOYTEMA, THEO VAN - Vogelvreugd. Prentenboek.
16149: HOYTEMA, A. J. VAN - Tabellen der waterhoogten aan de peilschalen. Op de Waal te Nijmegen, en op de Merwede te Gorinchem en aan de Steen en Hoeksche Kanaalsluis gedurende de jaren 1844 - 1855.
77231: SILFHOUT W PRED GERF GEM EN DR J T VAN DE BERG=FAHNER C HR - Is het recht ver te zoeken en Christendom en Islam
74322: HOVIUS DRS. W.C.HR. - De maan bij nacht, vijf meditaties over de maan
22876: BAGGERMAN HR E.A - Zondagsarbeid: geen rust mee? overwegingen rond arbeid op zondag
41647: HUBBELING, DR. H.G. - Natuur en genade bij Emil Brunner. Een beoordeling van het conflict Barth-Brunner.
6257: HUBER, M.C.U. & KELLER, G. - De Reuzenstrijd van 1870/71. Beschrijving van den oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen. Met houtgravures en chromolitho's. Aangevuld met: Gerard Keller, Laatste Bedrijf van den Reuzenstrijd van 1870/71. Beschrijving van den oorlog tusschen Frankrijk en de Commune. 192 pp. Met 100 platen. Met grote uitslaande gelithografeerde kaart 'Verdedigingswerken van Parijs en Omstreken' in vogelperspectief.
34636: H▄BERN, J. - Zweimal zwei unf fŘnftzg Biblische HistoriŰn aus dem Alten und Neuen Testamente, der Jugend zum Besten abgefasset und miit einer Vorrede herausgegeben von Johann HŘbern. Rectore des Johannei zu Hamburg.
36542: H▄BERN, J. - Zweimal zwei unf fŘnftzg auserlesenerBiblische HistoriŰn aus dem Alten und Neuen Testamente, der Jugend zum Besten abgefasset nebst einer Vorrede ....
43873: HUBERT VAN BEUSEKOM, ANNA - De oudste
44365: JEDIN HUBERT - Kirche des Glaubens - Kirche der Geschichte. Ausgewńhlte Aufsńtze und Vortrńge. I.Kirchengeschichtsschreibung Italien und das Papsttum Deutschland, Abendland und Weltkirche. II.Konzil und Kirchenreform.
76248: M. HUBL - KANARIERS Voor iedereen, die meer over kanaries wil weten. Nieuwsgierig - opgewekt - verstandig. Alles over kanaries: - helder en eenvoudig - actueel en praktijkgericht - met heel veel kleurenfoto s
57115: HUBREGTSE, I. - Een gelukkige zanger - Een vrij bewerkte historische gebeurtenis 4e druk
31942: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). herziene druk.
57113: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). herziene druk.
70442: HUBREGTSE I - VELEN ONDERWEZEN 1921 75 jaar 1996 DsG H Kerstenschool Yerseke
57112: HUBREGTSE, I. - Gods trouw herdacht. Gereformeerde gemeente te Yerseke 1880-1980.
39244: HUBREGTSE, DS. L. LEERAAR BIJ DE NEDERDUITSCH GERFE GEMEENTE TE S GRAVENPOLDER - Twee leerredenen van Ds. L. Hubregtse in leven leeraar bij de Nederduitsch Geref. Gemeente te 's Gravenpolder. Met een voorwoord van den schrijver.
26941: HUBREGTSE, I. - Gods trouw herdacht. Gereformeerde gemeente te Yerseke 1880-1980.
8446: HUCK, ALBERT - Synopse der drei ersten evangelien. neunte AuflageTausend. 36-50 Tausend Photomechanischer Neudruck der unter Mitwirkung von Lic. H. G. Opitz von Hans Lietzmann v÷llig neu bearbeiten von Hans Lietzman
57118: HUET, B. VAN - De club uit Rustoord. door B. van Huet, illustraties van Adri Alindo.
57120: HUET, P. - William Taylor de straatprediker. Naar het Fransch van M. Lelievre, Jb. Kassies en H.J. van Lummel.
57119: HUET, P. - Afrikaansche gedichten.
20506: HUET, P. - Afrikaansche gedichten.
28648: HUET, B. VAN - De club uit Rustoord. door B. van Huet, illustraties van Adri Alindo.
6111: HUF VAN BUREN, J. - Oranje en Nederland. Bewerkt naar Andriessens 'Oranje-Nassau'.met 20 platen
72944: HUFFEL, A.J. VAN - Nederlandsche schrijvers in vertaling (van Marcellys emants tot Jan Eekhout) proeve van eene bibliographie met supplement 1946
57123: HUGENHOLTZ JR., P. H. - Levenslicht uit vroeger eeuwen. Vermeerderde druk.
57124: HUGENHOLTZ JR., P. H. PREDIKANT TE AMSTERDAM - Psalm 42 met eene leerrede over GALATEN 6 vers 14
7249: HUGENHOLTZ JR., P. H. - Levenslicht uit vroeger eeuwen. Vermeerderde druk.
74010: COCK HUGH - Een man komt thuis (vertaling Rika Vlieck)
71201: HUGHES, SELWYN - Huwelijks geluk
57126: HUGO, VICT - De Ellendigen. Geheel oponieuw bewerkt en ge´llustreerd met gravures naar etsen van vermaarde meesters. [Les misÚrables] n. p. Jubileums-uitgave van de Naamlooze Vennootschap Dagblad "De Echo", .
67810: VISSCHER HUGO PROF.DR. - In hetlicht der gereformeerde levensbeschoueing
43246: HUGO, VICT - De Ellendigen. Geheel oponieuw bewerkt en ge´llustreerd met gravures naar etsen van vermaarde meesters. [Les misÚrables] n. p. Jubileums-uitgave van de Naamlooze Vennootschap Dagblad "De Echo", .
44129: CLAUS HUGO - Het verdriet van belgie
76992: STRENGERS HUIB - Te voet door Kampen
67645: VERKUIL GERRIT / ERMSTRANG HUIB / E.A. - Gemeente Brakel Herindeling 1955 - 1999
57127: HUIBREGTSE, DR. P. K. - Anabasis Xenophon met illustraties van A. A. Tadema. negende druk.
57128: HUIGENS, PETRUS. - Gesprekken in IsraŰl.
9557: HUIGENS, PETRUS. - Gesprekken in IsraŰl.
57129: HUIJDECOPER, DR. T. C. R. (IN LEVEN PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - De christenleeraar en huisvriend, nog sprekende nadat hij gestorven is. Een Bijbelsch dagboek, verzameld uit de schriftelijke nalatenschap.2e druk
8234: HUIJDECOPER, DR. T. C. R. (IN LEVEN PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - De christenleeraar en huisvriend, nog sprekende nadat hij gestorven is. Een Bijbelsch dagboek, verzameld uit de schriftelijke nalatenschap.2e druk
57131: HUIJSER, DR. PH. J. - De ouderling en de prediking.
57130: HUIJSER, DR. PH. J. - Het verwordingsproces in de Ger. Kerken. 2 dln. Dl. 1: de regerende klasse. 141 blz. Dl. 2: de invloed van de tijdgeest. 119 blz.
26976: HUIJSER, W.C. - Klaaglied op Neerlands toestand in kerk en burgerstaat Uitgegeven in verband met de tegenwoordige oorlog en het gevaar voor Nederland.
27416: HUIJSER, W. C. DIRLKSLAND - Klaaglied op Neŕlands toestand in kerk en burgerstaat. Uitgegeven in verband met de tegenwoordige oorlog en het gevaar voor Nederland.
16401: HUIJSER, DR. PH. J. - De ouderling en de prediking.
74886: HUIJSMANS, WIM E.A. - Als de dag van gisteren. Honderd jaar Zwolle, de Zwollenaren. Ills.: z/w en kleurenillustraties. Compleet in 20 afleveringen
72553: HUIJSSEN J MR E A - tIEN JAAR DIT KONINGSKIND
57133: HUISINGA-SCAF, L. - In en om de boerderij.
57132: HUISINGA-SCAF, L. - Rob van Olden. De nieuwe serie.
57134: HUISINGA-SCAF, L. - Tertia vindt een huis.
32641: HUISINGA-SCAF, L. - Rob van Olden. De nieuwe serie.
33073: HUISINGA-SCAF, L. - In en om de boerderij.
33342: HUISINGA-SCAF, L. - Tertia vindt een huis.
76229: DEN HEUVEL JOHN VAN EN BERT HUISJES - De Gevallen Engel - een man tegen de Hells Angels 3e duk Het verhaal van Angelo Diaz, kroongetuige in het mislukte proces tegen de Hell's Angels, die daarna uit het getuigenbeschermingsprogramma werd gezet en moest onderduiken om de wraak van de Hell's Angels te ontlopen2009
47158: WONINGCOPORATIE WOONSTEDE EDE & GINO HUISKES. - Dorp op de Veluwe met stadse fratsen. Honderd haar volkshuisvesting in ede. Ede, 2000.
57143: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
74306: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 3)
74307: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 12)
75945: HUISMAN, L.PRED GERF GEM VLAARDINGEN - Geen Ander Evangeliedeel 1 en 2
74324: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 4)
57141: HUISMAN, C. - Neerlands IsraŰl. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw.
1505: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
31741: HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
37949: HUISMAN, L.PRED GERF GEM VLAARDINGEN - Waterstromen in het dal van Edom. 6 schriftoverdenkingen.
27452: HUISMAN, L.PRED GERF GEM TE VLAARDINGEN - Wet en Evangelie. Zestal preken.
74305: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 9)
57144: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee vergeleken de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
57146: HUISMAN, H. (OUD-OUDERLING EN LID DER GEREF. GEM. TE APPINGEDAM) - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
57142: HUISMAN, DRS. C. E.A. - De vreemdeling in uwe poorten. Islamitische gastarbeiders in Nederland.
57147: HUISMAN, H. (OUD-OUDERLING EN LID DER GEREF. GEM. TE APPINGEDAM) - Eenige grondwaarheden van den Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper. Tweede druk.
57148: HUISMAN, L. - Waterstromen in het dal van Edom. 6 schriftoverdenkingen.
21517: HUISMAN, C - De Bijbelse Geschiedenis met vragen en antwoorden. compleet in 12 dln
71315: BURGHOUT-HUISMAN M. - Dick en Gerdy speurend in het bos, omslag en illustraties van Jaap Kramer
18607: HUISMAN, DS. L. - Geen ander evangelie. deel1 2e druk
74308: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 11)
39691: HUISMAN, T.; JOOSSE, J.L.; STREEFKERK, A.; BERKUM, H.J. - Van School met den Bijbel... ...tot Calvijnschool. 75 jaar Christelijk onderwijs in Ederveen. 1928-2003.
76706: HUISMAN P - Bloed en Tranen
57145: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst. in overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
57140: HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
12693: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H. - DÓt had Japie niet verwacht. Met tekeningen van J. Pander.
12694: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H. - De vijfde. Met tekeningen van Henk Poeder.
31018: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H. - Freek bij grootvader.
31576: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee vergeleken de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
36195: HUISMAN-SCHIPPERS, J.H. - De Vijfde.
37221: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst. in overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
40115: HUISMAN, C. - Neerlands IsraŰl. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw.
49184: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H - De vijfde. Met pentekeningen van Henk Poeder.
49224: HUISMAN-SCHIPPERS, J.H - Dßt had Japie niet verwacht. Met tekeningen van J. Pander
8143: HUISMAN, DRS. C. E.A. - De vreemdeling in uwe poorten. Islamitische gastarbeiders in Nederland.
57158: HUISMOEDER - Wat de tong streelt. Encyclopaedie voor de keuken Medewerlster van de Vrpuwenrubliek van het Algemeen Handels blad
43864: HUISNGA-SCAF, L. - Wij en de Hoef Roman voor meisjes
2807: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga.
57163: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Vijfde herziene druk.
1777: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan.
57164: HUIZINGA, J. - Tien studiŰn.
57165: HUIZINGA, J. - Verzamelde werken. 9 DLN 1: Oud-IndiŰ, Nederland. 2: Nederland. 3: Cultuurgeschiedenis I. 4: Cultuurgeschiedenis II. 5: Cultuurgeschiedenis III. 6: Biografie. 7: Geschiedwetenschap, hedendaagsche cultuur. V 8: Universiteit, wetenschap en kunst. 9: Bibliografie en registers.
57167: HUIZINGA, J. - Tien studiŰn: Eerste druk
57168: HUIZINGA, J. H. - Tom, Dick en Harry. Voorlichtingsboekje om de Nederlanders voor te bereiden op de bevrijding door de Amerikanen en Engelsen. Met illustraties van Jan Hoowij. 1e druk.
30119: HUIZINGA, J. - Tien studiŰn.
57162: HUIZINGA PROF. DR. J. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door Dr. O Noordenbos en Truur van Leeuwen
57172: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga.
57169: HUIZINGA, J., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche HistoriŰn. Volgens de beste bronnen naar tijdsorde gerangschikt.
57170: HUIZINGA, LEONHARD - Enzovoort. Het verhaal van een onderneming.
57171: HUIZINGA, LEONHARD - Zes kaarsen voor Indie 2de druk. octavo, ingenaaid, 46 pp.. verantwoording. 2de druk van de oorspronkelijk illegale publicatie
57173: HUIZINGA, R. T. - Maak mij levend naar Uw Woord. Door drs. R.T. Huizinga, N.H. predikant te Elspeet.
73262: HUIZINGA, LEONHARD. - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
26455: HUIZINGA, R. T. - Maak mij levend naar Uw Woord. Door drs. R.T. Huizinga, N.H. predikant te Elspeet.
27511: HUIZINGA, LEONHARD - Enzovoort. Het verhaal van een onderneming.
29876: HUIZINGA, J. H. - Tom, Dick en Harry. Voorlichtingsboekje om de Nederlanders voor te bereiden op de bevrijding door de Amerikanen en Engelsen. Met illustraties van Jan Hoowij. 1e druk.
29955: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Vijfde herziene druk.
28084: HUL, J. VAN'T EN VERGUNST, P.J. - Levenslang leerling. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten.
72883: HUL, J. VAN 'T. & P.J. VERGUNST - Op de orgelbank. Gesprekken met protestants-christelijke kerkmusici.Met foto'sInterviews met "een dwarsdoorsnede" van een generatie protestants-christelijke kerkorganisten: Willem Vogel, Peter Eilander, Jan Jongepier, Jos van der Kooy, Jan Mulder, Willem Hendrik Zwart, Jan Jansen, Kees van Eersel, Gerrit Christiaan de Gier, e.a. (Mooi ex.).
72838: HUL J. VAN - Een vreemdeling in Jeruzalem, op reis met de kamerling van CandacÚ
71717: BUCQUOY HULET - Les chemis de la gloire T.2 Un jeune amiteux
179: HULEU, J. G. - Het lyden van onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen . Getrokken uyt het Fransch, door J.G. Huleu, Canonik der Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, aertspriester, grooten vicaris en oversten van het aertsbisschoplyk Seminarie van Mechelen. Derden druk.
57178: HULEU, J. G. - Het lyden van onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen . Getrokken uyt het Fransch, door J.G. Huleu, Canonik der Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, aertspriester, grooten vicaris en oversten van het aertsbisschoplyk Seminarie van Mechelen. Derden druk.
76965: HULKENBERG A M - HILLEGOM in oude ansichten 2e duk
73661: HULLE, MARC VAN - Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen.
45016: HULS, G. - De dienst der vrouw in de kerk (Een onderzoek naar de plaats der vrouw in een presbyteriale kerkorde) .
72087: HULSCHEBOSCH, TOM (SAMENST.), - Het Margriet Winterboek.Met verhalen, gedichten, recepten, puzzels, raadsels en spelletjes;tekeningen van F wijnand Vera Bowyer en anderen
72088: HULSCHEBOSCH, TOM (SAMENST.), - Het Margriet Winterboek.Met verhalen, gedichten, recepten, puzzels, raadsels en spelletjes;tekeningen van F wijnand Vera Bowyer en anderen
72089: HULSCHEBOSCH, TOM (SAMENST.), - Het Margriet Winterboek.Met verhalen, gedichten, recepten, puzzels, raadsels en spelletjes;tekeningen van F wijnand Vera Bowyer en anderen
47244: HULSEBOSCH, TON (TEKST) - Ons Jeugdboek, illustraties door Arnold berbers
45518: HULSKER, JAN - dAGBOEK Van Gogh
57314: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 17e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57189: HULST JR., W. G. VAN DE - Hans in t bos vijfde druk
37896: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk.
22925: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de schoolmeester. Opnieuw ge´llustreerd door W.G. van de Hulst Jr. Eerste deeltje. 38e druk
70049: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 10e druk.
57278: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 12e druk.
74376: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 15e druk.
57306: HULST, W. G. VAN DE - Het boek dat nooit oud wordt. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57308: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk.
57309: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje Met tekeningen van de schrijver. 7e druk.
57310: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, deel 5. Met tekeningen van Willem G. van de Hulst. 20e druk.
57311: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt)van W.G. van de Hulst Junior. 13e druk.
57372: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 15e druk.
57373: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57289: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. onder redactie van R Mvan de HULSTMet teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 18ee druk.
33851: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche Geschiedenissen. Oude en Nieuwe Testament. Met tekeningen van Isings. V12e druk.
57294: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
57343: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje Met tekenigen van W.G. vande Hulst Jr. 15e druk.
57344: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 19e druk.
57184: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
57211: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 9e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
57212: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57378: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 15e druk.
4530: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57441: HULST, W.G. V.D. WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. october 1949 met G H v/d Hulst sr om voor te lezen de kersepiet
46005: HULST, W. G. VAN DE - In het kraaiennest 7 e druk met illusstraties van WG vande Hulst
20253: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandsche jongens in den Franschen Tijd. 8E druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
23408: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 17e druk.tekeningen sierk Schroder
24225: HULST, W. G. VAN DE - Het boek dat nooit oud wordt. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
32396: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes.Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .
4520: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. 9e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57261: HULST, W. G. VAN DE - De rode vlek. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. 10e druk
24158: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
24210: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen 11. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. vijfde druk
2402: HULST, A.R. - Het Heilige Volk. Beschouwingen over enkele hoofdmomenten uit de geschiedenis van IsraŰl.
23738: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden met teekeningen van J H Isings 10e druk
23407: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 9e druk
18849: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
22929: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Teekeningen van W G v/d Hulst Jr 11e druk.
39407: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 12e druk.
57274: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 10e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57275: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw. 5e druk. Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr.
9013: HULST, W. G. VAN DE - Herinneringen van een Schoolmeester. Met illustraties van v.d. Hulst Jr. 2e druk
21101: HULST, W. G. VAN DE - Wachten op de Kraakwagen belevenissen van Junior en zijn om gaanmmet zijn vader
28745: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 14e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
37278: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 9e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
76760: HULST, W. G. VAN DE - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr 7e druk
4560: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje. Tekeningen van de schrijver. . 13e druk.
74427: HULST, W. G. VAN DE - Vrucht, leesboek voor de lagere school. De rode vlek. Geillustreerd door Tjeerd Bottema. 6e druk.
4531: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7edruk.
32400: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 16e druk.
57181: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. tweede druk.
18864: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr. 10e druk
18916: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 18e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18933: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 21e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
19717: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
72021: HULST W. G. VAN DE - Bruun de beer, met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. dertiende druk
15359: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. 10e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst
13387: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst.deeltjes 1 t/m 8 8 deeltjes Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema met gekleurde plaatjes.
72936: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 18e druk.
57379: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk.
57381: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
57382: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 3e druk.
57383: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 12e druk.
57384: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
57385: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 18e druk.
57397: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 12e druk. illustratie W G van de Hulst jt onder redactie van R M van de Hulst
26086: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk
19714: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. .
77474: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
74618: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.4e druk
15383: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de schoolmeester. Geillustreerd door W. Hardenberg. Eerste deeltje. 7e druk
74627: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 2e druk
18946: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. 8e druk. Tekeningen van E. J. Veenendaal.
57287: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 22e druk.
37690: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 5e druk.
57263: HULST, W. G. VAN DE - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57426: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 3e druk
72941: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
37282: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. 15dr. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
74392: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 38e druk.
74393: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik en Beppie 7e druk
74394: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .20e druk
57409: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 16e druk.
57447: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie Pier. Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
73654: HULST, W. G. VAN DE - In het kraaiennest1 4e e druk met illusstraties van WG vande Hulst
57448: HULST, W.G. VAN DE - Peerke en z'n Kameraden. 17e druk. Tekeningen van Willem G. van de Hulst.
57450: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 21e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
57449: HULST, W.G. VAN DE JR. - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 8e druk. Geschreven en ge´llustreerd door W.G. van de Hulst jr. Deel 2
57393: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
72939: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.3e druk
72938: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 13e druk.
74386: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 18e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
73655: HULST JR., W. G. VAN DE - Het Geheim in de mistmet illustraties van de schrijver
57400: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 9e druk.
57394: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk.
28743: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 18e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
28782: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester I. Geheel opnieuw ge´llustreerd door Toon Rammelt. In: Serie Wirtz. Onder redaktie van W.G. van de Hulst. 14e druk.
57185: HULST JR., W. G. VAN DE (ALS ILLUSTRATOR) - Inge Lievaart. Toen de aalbessen rijp werden. ill. van W.G. v.d. Hulst Jr.
57191: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
57192: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
57193: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
73115: HULST, JR W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 7e druk.
73116: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 20e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
73120: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
73121: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. 18e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 25 e druk
73122: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 6e druk.
73123: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 8e druk.
73126: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Voor onze kleinen, 8. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 12e druk.
30822: HULST, W. G. VAN DE - Het vertellen. Inzonderheid de Bijbelse geschiedenissen.1edruk
4571: HULST, JR W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 4e druk.
57300: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. Derde druk.
28790: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 16e druk.
57286: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met teekeningen van Willem G. v.d. Hulst. jr
57455: HULST, W.G. VAN DE - Die domme Dora.tekeningen W G van de Hulst jr 1947, tek. Jr. 16 p
57454: HULST, W.G. VAN DE - Het geheim. Met illustraties van de schrijver. 3e druk
57355: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie 3e druk.
57357: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een grote klok. geillustreerd (in kleur)door Sierk Schroder 8e druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
57430: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen, 2. Met tekeningen van Tjeerd Bottema.22e druk.
57374: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt.
70452: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen. 10e druk.
57422: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester Deel 2 - 33e druk -
57206: HULST, JR W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 4e druk.
28766: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van Tjeerd Bottema. 8e druk.
57443: HULST, W.G. VAN DE - de prins en de moordenaar. tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 7e druk.
57439: HULST, W.G. JUNIOR - Rozemarijntje en rooie pier. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
76920: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 3=8e druk. Tekeningen van Isings.
57324: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van Tjeerd Bottema. 6e druk.
57360: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. met stofomslag tiendec druk schooluitgave
57361: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
71680: HULST W.G. VAN DE - Van de Boze koster, met tekeningen van Willem G. van de Hulst 20e druk 200e-211e duizend
33723: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt) van W.G. van de Hulst Junior. 14e druk.
57183: HULST JR., W. G. VAN DE - Wat de uil zag. Met illustraties in kleur van de schrijver. Cirkel serie No. 11.
37677: HULST, W. G. VAN DE (JR.) - Kip-Kakel. Met tekeningen van de schrijver. 3e druk.
37868: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 9e druk.
37694: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5 Met tekeningen van Tjeerd Bottemae 7e druk.
57202: HULST JR., W. G. VAN DE - Een lichtje in het donkere bos 3e druk
34298: HULST, W.G. VAN DE - Thijs en Thor10e druk.
57446: HULST, W.G. VAN DE - De Wilde Jagers. Voor onze kleinen deel 11. 13e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
57431: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 25e dr. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
57453: HULST, W.G. VAN DE - LUTZ, HANS (ED.). - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte. . als nieuw .
57445: HULST, W.G. VAN DE - van Bop en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen deel 2. 22e druk.
57282: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 22e druk.
57435: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W G vande Huklst Jr 22e druk
57461: HULST, W.G., VAN DE - Rozemarijntje. 24 druk
57457: HULST, W.G. VAN DE - Een vreemde veroveraar
57458: HULST, W.G. VAN DE - Van Bop en Bep en Brammetje 8e druk
38046: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 15e druk.
57442: HULST, W.G. V.D. WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. december 1949 met G H v/d Hulst sr de post bracht zakken vol brieven met foto v/d Hulst en postbode en om voor te lezen de oude meneer die jarig was
57432: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 12e druk.
57436: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk
57451: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 16e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
33695: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van J.H. Isings. 15e druk.
18930: HULST, W. G. VAN DE - In 't kraaiennest. 12e druk. Schooluitgave. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr.
57207: HULST, JR, W.G VAN DEN - Ezeltje Met gekleurdetekeningen van de schrijver 2e druk
30959: HULST, W. G. VAN DE - De pruikenmaker en de prins. Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr. 5e druk.
36154: HULST, W.G. VAN DE - Peerke en z'n Kameraden.8e druk. Tekeningen van Isings
57205: HULST, G. VAN DE (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Een gevaarlijk dier. Een verhaal van honderd jaar geleden. Kinderen van vroeger deel 4
57214: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 11e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57423: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester Deel 1 - 36e druk -
28762: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 10e druk.
57434: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 19e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4569: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 2e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57404: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
32827: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 2e druk.
75524: HULST, W. G. VAN DE - Rumoer op de jaarmarkt een verhaal van zeshonderd jaar geleden
57413: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57415: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 11e druk. Met tekeningen vaSierk Schroder
74390: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
74391: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
28747: HULST, W. G. VAN DE - In de Soete Suikerbol. 75 blz groot formaat( folio) met op geplakte plaatjes W G van der Hulst jt
24194: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. Ill. J. Veenendaal. Tweede druk.
24233: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche geschiedenissen. In vertelling door W.G. v.d. Hulst, in teekening door Isings. 8e druk.
57421: HULST, W. G. VAN DE / ZWEEP, L. VAN DER - HA...!LEZEN! Deel VI - 3e Druk -
30856: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n vreemde jongen. 5e druk.
76766: HULST, W. G. VAN DE - Feest in houten eenverhaal van 61 jaar geleden en Het verhaal van Nu
24178: HULST, W. G. VAN DE - Ons Nederlandsch. Volledige spelling- en spelmethode voor de Christelijke scholen, lager en uitgebreid lager onderwijs door D. Wouters, W.G. van de Hulst en A.L. van Hulzen. Uitgaaf zonder Buigings-N. Zesde deeltje A, zevende leerjaar lagere school, eerste halfjaar. Derde veel vermeerderde en verbeterde druk.
4566: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen.onveranderde herduk
57406: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 20e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57462: HULST, W.G., VAN DE - Rozemarijntje. 20 druk
57433: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 3e druk.
57284: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes! Voor onze kleinen, 6. Met teekeningen van W.G. van de Hulst jr. 16e druk.
57408: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 17e druk.
57215: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw.. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk
74388: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
74389: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.14e druk
26087: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 20e druk.
4545: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 10e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57299: HULST, W. G. VAN DE - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. 6e druk.
74378: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 9e druk.
74379: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 18e druk.
74385: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 156 druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57342: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Met tekeningen van W.G. van den Hulst jr. 14e druk.
57323: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 17e druk.
57285: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
30857: HULST, W. G. VAN DE - Hans in het bos. Met tekeningen van Jan Lutz. 11e druk.
57377: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 22e druk.
57380: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57416: HULST, W. G. VAN DE - Duizend jaar 1 en 2 5e druk 2e oplage
32181: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.13e druk
57290: HULST, W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
57428: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
30853: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Voor onze kleinen, 8. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 6e druk.
4753: HULST, W. G. VAN DE - Het karretje. drie verhalen Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 5e druk.
37906: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
32397: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. met tekenigen van de schrijver.18e druk 178e - 189 e duizend
57201: HULST JR., W. G. VAN DE - Het Geheim met illustraties van de schrijver4e druk Cirkel serie no 2
57419: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren - Eerste leesboekje voor het eerste leerjaar deeltje 1 - nieuwe editie, 2e druk -
57427: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk
57190: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond.....Met tekeningen van de schrijver. Vijfde sruk.
57405: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 18e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57407: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
18866: HULST, W. G. VAN DE - Om twee schitteroogjes Geillustreerd door Frans v. Noorden.. 6e druk.
57200: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik en Beppie
57198: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6.
22922: HULST, W. G. VAN DE - De rode vlek. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema.
23390: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. 25edruk.
57199: HULST JR., W. G. VAN DE - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
14501: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver.9e druk
57182: HULST JR., W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 3e druk.
37888: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 12e druk.
33619: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. (serie onze kleinen deel 14) Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57322: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57429: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 17e druk.
35459: HULST, W. G. VAN DE - Het vertellen. Bewerkt door Drs. I.A. Kole.
57411: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
57424: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester Deel 1 - 21e druk -
69716: HULST JR., W. G. VAN DE - Het Geheim met illustraties van de schrijver 1e druk
19713: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 21e druk.
24161: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 6. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
28773: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 11e druk.
33699: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen. 11e druk.
30860: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. Voor onze kleinen. deel 21. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 5e druk
4510: HULST, W.G. JUNIOR - Rozemarijntje en rooie pier. 8e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57369: HULST, W. G. VAN DE (JR.) - Kip-Kakel. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
28772: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.9e druk
37897: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 14e druk.
37279: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 10e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
37869: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 7e druk.
71140: HULST, W.G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden 21e dryj
57418: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 1e druk.
57362: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 24e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst. jr.
57363: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57364: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 8e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57365: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 9e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57366: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 20e druk . Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
57367: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. (serie voor onze kleinen deel 4) 18e druk. tekeningen van W.G. v.d. Hulst jr.
70633: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
4540: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met teekeningen van J. H. Isings Jr. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. 13edruk.
15375: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 13e druk.
33848: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. 18e druk. Met tekeningen van W.G. v.d. Hulst jr. Serie voor onze kleinen deel 4.
34758: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
30824: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W. G. van de Hulst junior. 17e druk
4539: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Ge´llustreerd door J. H. Isings Jr. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. Derde druk.omslag vertoond slijtage
4565: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. 18e druk.
18935: HULST JR., W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 1e druk.
18858: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een groote klok.7e druk. Geillustreerd dooFrans van Noorden
4518: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
4536: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van Isings. 11e druk.
4544: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. Met tekeningen van J. H. Isings Jr. 21 e druk
28746: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 3e druk. Met tekeningen van Isings.
28774: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen van Tjeerd Bottema. .7e druk
15364: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
18944: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Willem G. van de Hulst. 18e druk.
57320: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met tekeningen van W G. v.d. Hulst Jr. 3e druk.
39029: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 3e druk.
15372: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandssche jongens in den Franschen tijd. 8e druk. Met illustraties.
15358: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
15360: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 21e druk.
24162: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. D een toneelstuk in 3 bedrijven naar het gelijnamigeboek van W F d Hulst
27941: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. Met teekeningen van Jan Lutz 4e druk.
37865: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden.met teekeningenvan H J Isings Jr 7e druk.
57251: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n vreemde jongen. 4ee druk.
57327: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk
57288: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
34277: HULST, W.G. VAN DE - de prins en de moordenaar. tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 7e druk.
18839: HULST, W. G. VAN DE - Feestgebouw in de regen.
70159: HULST, W. G. VAN DE - In het kraaiennest 3 e druk met illusstraties W HESSEN verscheen in del Lentehof 1e en 2e deel
70160: HULST, W. G. VAN DE - In de goude gaper. W. G. v.d. Hulst Senior - met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Junior ondervredaktie van R M van de Hulst derde druk
15381: HULST, W. G. VAN DE - 7Willem Wijcherts. 15e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
37695: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van Tjeerd Bottema. 12e druk.
73125: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
73117: HULST, W. G. VAN DE - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 13e druk.
74428: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.5e druk.
74429: HULST, W. G. VAN DE - Hollandse bloemen. Leesboek voor de christelijke school. Margrieten. Oorspronkelijke schetsen door W. G. van de Hulst. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57291: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 21e druk.
26085: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, deel 1. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 18e druk druk.
28759: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk
57312: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B vierde druk.
57210: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen. Uitgave van de jeugd-commissie van het Nederlandsche Bijbelgenootschap, ter gelegenheid van het vierde eeuwgetijde der Hervorming. Onveranderde herdruk 1927.
32412: HULST JR., W. G. VAN DE - Wilhelmus Met tekeningen van de schrijver. 5e druk
74381: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Teekeningen van E. J. Veenendaal. 2e druk.
4548: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. Met illustraties van J. H. Isings. 9e druk.
70086: W.G. VAN DE HULST, MET PLAATJES VAN W.G. VAN DE HULST JUNIOR - Een muis in dit huis?
74383: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W. G. van de Hulst junior. 17e druk
75005: HULST, W. G. VAN DE - Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes. Met tekeningen van Isings. 16e druk.
33664: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
22926: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. omnibus 5dln in een band 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4550: HULST, W. G. VAN DE - Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes. Met tekeningen van Isings. 16e druk.
74611: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.3e druk
57196: HULST JR., W. G. VAN DE - Ko-tje en het kerstfeest. Met tekeningen van de schrijver 2e druk.
57295: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk. 12e duizend.
57350: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. Achtste druk.
57386: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk.
57399: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 21e druk.
57391: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk.
57298: HULST, W. G. VAN DE - Wilhelmus. 2e druk.
57317: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57318: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 16e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
57326: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .16e druk
57296: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
57398: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 7e druk.
57389: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk.
57348: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
57392: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.1e druk.
57388: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57346: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
57345: HULST, W. G. VAN DE - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 6e druk.
57395: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
57401: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 6e druk.
57387: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 17e druk.
36281: HULST, W. G. VAN DE - 1Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 12 druk.
57297: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. Voor onze kleinen, 13. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk.
57325: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.9e druk
57321: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 4e druk.
57347: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 5e druk.
57313: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. derde druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
57303: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen 11. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. vijfde druk
57353: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, 35e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57301: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57354: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen. 10e druk.
57307: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche geschiedenissen. In vertelling door W.G. v.d. Hulst, in teekening door Isings. 5e druk.
18865: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met teekeningen van J. H. Isings Jr. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. 12Edruk.
19721: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. Voor onze kleinen, 13. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk.
57272: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57358: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 22e druk. Met tekeningen van Iwillem G v/d Hulst
57359: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18871: HULST, W. G. VAN - Gerdientje. Teekeningen van E. J. Veenendaal. 8e druk.
57216: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 3e druk
57217: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk.
57218: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57219: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. 8e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57221: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van Tjeerd Bottma. 11e druk.
57236: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. 19e OF 8e druk.
57238: HULST, W. G. VAN DE - Kerstboek, vijfde Samengesteld onder redactie van P. J. Risseeuw.
57239: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
57247: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 5e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57249: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 11e druk. Tekeningen van Sierk Schr÷der
57255: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, 25e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57277: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
57279: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst. 6e leesboekje voor het 1e leerjaar. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. Met 45 gekleurde plaatjes. 21e druk.
18929: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 16e druk.
57351: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. (serie onze kleinen deel 14) Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57267: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
57265: HULST, W. G. VAN DE (E.A.)SCHOO;L - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
57269: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een groote klok. 13e druk. Geillustreerd door Sierk Schr÷der
57270: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen.... en nu! Schetsen uit de algemene geschiedenis. Geillustreerd door J. H. Isings.
57271: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 9e druk.
57268: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. Met illustraties van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
57223: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
57224: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van W. G. van de HULST. Achttiende druk.
57226: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. 15e druk.rug beschadigd
57225: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 9e druk.
57227: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 20e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
57228: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 3e druk. Tekeningen van Isings.
57229: HULST, W. G. VAN DE - Jantje van de Scholtenhoeve. Een kerstvertelling. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57230: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57231: HULST, W. G. VAN DE - In 't kraaiennest. 11e druk. Schooluitgave.
57232: HULST, W. G. VAN DE - Feestgebouw in de regen.
57233: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 2e druk.
57234: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 1. Zesde druk.
57237: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen.onveranderde herduk
57240: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 6e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57241: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 11e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57242: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Zevende leerjaar. Derde druk.
57244: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57245: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57246: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.1e druk
57248: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 10e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
57250: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 12e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57252: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 8e druk.
57253: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
57254: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57259: HULST, W. G. VAN DE - Om twee schitteroogjes. Geillustreerd door de auteur. 8e druk.
57256: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57266: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.4e druk. 104 blz. En Vijfde leerjaar B. 5e druk. 31 blz.
57276: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 22e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57375: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen vanJ H Isings jr 14e druk druk.
33327: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester. Deel 1. en 2. Geillustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 38e druk. Deel 2 35e druk.
69620: HULST, W. G. VAN DE - KINDERVERSJES verzorgd door Daan van de KADE verschenen in een eenmalige gelimiteerde oplage van 600 exemplaren.elk exemplaar werd metv deehand genummerd Dit is nummer 146
57257: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Derde leerjaar B 8e druk.
57258: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 39e druk.
28761: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met tekeningen van W G. v.d. Hulst Jr.10e druk.
57316: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 15e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57417: HULST, W. G. VAN DE - Duizend jaar 1 en 2
57292: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37689: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes! Met teekeningen van W.G. van de Hulst. 16e druk.
15357: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. Bekroond door de Nederl. zondagsschoolvereeniging. vijfde druk.
57356: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
57319: HULST, W. G. VAN DE - Niek van den bovenmeester. deel 2. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W. G. van de Hulst Jr. 33e druk.
34827: HULST, W.G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 16e druk.
38036: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 26e druk.
76679: HULST, W. G. VAN DE (E.A.)SCHOO;L - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. T DEEL 3 B achtsedruk
76678: HULST, W. G. VAN DE (E.A.)SCHOO;L - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. T DEEL 3A achtsedruk
37911: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 6e druk.
37921: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 20e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57403: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 17e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57402: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4559: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. tweede druk.
57293: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de schoolmeester. Opnieuw ge´llustreerd door W.G. van de Hulst Jr. Eerste deeltje. 29e druk twede deeltje35edruk
30847: HULST, W. G. VAN DE - Oom Jannus met de pet. met tekeningenvan W G vande Hulst Jr
4572: HULST JR., W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 7e druk.
72940: HULST JR., W. G. VAN DE - Wilhelmus Met tekeningen van de schrijver. 4e druk
32395: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Met tekeningen van W.G. van den Hulst jr. 14e druk.
57338: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 4e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57336: HULST, W. G. VAN DE - Oom Jannus met de pet. met tekeningenvan W G vande Hulst Jr
57334: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen en nu. Schetsen uit de algemene geschiedenis. deel 1 en 2 Ge´llustreerd door J.H. Isings. deel 1 9e druk deel 2 19e druk
57331: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar.B 2e druk.
57330: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. tweede leerjaar.A 7e druk.
57329: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.Vijfde leerjaar. B 2e druk.
57328: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester deel2 Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G.v.d Hulst jr 21e druk.
25019: HULST JR., W. G. VAN DE (ALS ILLUSTRATOR) - Linda Erics. Mijn vriend de pindaman.
4533: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 21e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
57420: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren - Eerste leesboekje voor het eerste leerjaar deeltje 5 - nieuwe editie, 2e druk -
30823: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 9E DRUK
24201: HULST, W. G. VAN DE - 65BELLO Vrij en blij. Leesboekjes voor de Christelijke scholen. Samengesteld door D. Wouters, W.G. van de Hulst en Joh. van Hulzen. Jan en Gijs. Door Johan van Hulzen. Met 31 gekleurde plaatjes van Tjeers Bottema. 7e druk. I.
27841: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en zijn vrinden. Tekeningen van de schrijver. 8e druk.
57370: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 11e druk.
57371: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 2e druk.
28752: HULST, W. G. VAN DE - Omnibus voor onze kleinen 1. 4e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
37275: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37289: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 20e druk.
57213: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 2e druk. Met tekeningen van Sierk Schroder
22935: HULST, W. G. VAN DE - Wilhelmus. 5e druk.
4752: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. DEEL 1B vierdedruk.
18835: HULST, W. G. VAN DE - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr 9e druk
74395: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 14e druk.
15365: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.1e druk
15366: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 5e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
15367: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 10e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
15368: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 11e druk. Tekeningen van Sierk Schr÷der
15369: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 12e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
15373: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n vreemde jongen. 10e druk.
15376: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
15378: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
15379: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, 25e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
15380: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
15382: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Derde leerjaar B 8e druk.
15384: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 39e druk.
18836: HULST, W. G. VAN DE - Het gouden voorleesboek. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr., waaronder 8 paginagrote full-colour platen. 5e druk.
18837: HULST, W. G. VAN DE (E.A.)SCHOO;L - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
18838: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.4e druk. 104 blz. En Vijfde leerjaar B. 5e druk. 31 blz.
18848: HULST, W. G. VAN DE - Het mooie begin. Boekjes voor het allereerste leesonderwijs. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. Deel 2. 2e druk.
18854: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. Met illustraties van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
18860: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen.... en nu! Schetsen uit de algemene geschiedenis. Geillustreerd door J. H. Isings.
18861: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 9e druk.
18863: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18917: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 10e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18918: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw. 5e druk. Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr.
18927: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
18931: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst. 6e leesboekje voor het 1e leerjaar. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. Met 45 gekleurde plaatjes. 21e druk.
18939: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 15e druk.
18942: HULST, W. G. VAN DE - Herinneringen van een Schoolmeester.1e druk Diverse illustraties waarvan 10 in kleurendruk op kunstdrukpapier. 77 verhaaltjes - memoires - herinneringen
1924: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen. Uitgave van de jeugd-commissie van het Nederlandsche Bijbelgenootschap, ter gelegenheid van het vierde eeuwgetijde der Hervorming. Onveranderde herdruk 1927.
19707: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 22e druk.
19711: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes! Voor onze kleinen, 6. Met teekeningen van W.G. van de Hulst jr. 18e druk.
19712: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
19718: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
20252: HULST, W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
22923: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
22927: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
22930: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk. 12e duizend.
22931: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
22936: HULST, W. G. VAN DE - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. 6e druk.
22937: HULST JR., W. G. VAN DE - Hans in t bos vijfde druk
22938: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. Derde druk.
22939: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
24156: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
24317: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond.....Met tekeningen van de schrijver. Vijfde sruk.
26081: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk.
26091: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt)van W.G. van de Hulst Junior. 13e druk.
28736: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B vierde druk.
28738: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. derde druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
28739: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 17e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
28740: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 11e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
28741: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 15e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
28742: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
28744: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 13e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
28755: HULST, W. G. VAN DE - Niek van den bovenmeester. deel 2. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W. G. van de Hulst Jr. 33e druk.
28763: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 12e druk.
28765: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 17e druk.
28775: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .16e druk
28776: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 13e druk
28779: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
28784: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester deel2 Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G.v.d Hulst jr 21e druk.
28807: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.Vijfde leerjaar. B 2e druk.
28809: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. tweede leerjaar.A 7e druk.
28810: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar.B 2e druk.
30809: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester II. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G van de Hulst Jr. 32e druk.
30812: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen en nu. Schetsen uit de algemene geschiedenis. deel 1 en 2 Ge´llustreerd door J.H. Isings. deel 1 9e druk deel 2 19e druk
30815: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
30818: HULST, W. G. VAN DE - Zeven kerstvertellingen. 3e druk.
30848: HULST, W. G. VAN DE - De grote schat. [tek. van W.G. van de Hulst Jr.] Uitgereikt bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling
30854: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 11e druk.
30855: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, deel 5. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 10e druk.
30859: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 4e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
30861: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 1e druk
32398: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje Met tekenigen van W.G. vande Hulst Jr. 15e druk.
32401: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 19e druk.
32402: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 15e druk.
32404: HULST, W. G. VAN DE - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 2e druk.
32406: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
32410: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 5e druk.
32657: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
32814: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. Achtste druk.
33696: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester I. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 34e druk.
33698: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, 35e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
34470: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie 3e druk.
34721: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
35109: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een grote klok. geillustreerd (in kleur)door Sierk Schroder 8e druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
36151: HULST, W.G. VAN DE - De Wilde Jagers. Voor onze kleinen deel 11. 13e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
36152: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie Pier. Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
36162: HULST, W.G. VAN DE JR. - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 8e druk. Geschreven en ge´llustreerd door W.G. van de Hulst jr. Deel 2
36280: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 22e druk. Met tekeningen van Iwillem G v/d Hulst
36283: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
36682: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. met stofomslag tiendec druk schooluitgave
37276: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
37277: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 24e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst. jr.
37280: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 23e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37281: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 20e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37283: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 24e dr. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
37284: HULST, W.G. VAN DE - Peerke en z'n Kameraden. 18e druk. Tekeningen van Willem G. van de Hulst jr.
37286: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 16e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
37288: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. (serie voor onze kleinen deel 4) 18e druk. tekeningen van W.G. v.d. Hulst jr.
37291: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. (Onze kleinen deel 21) 7e druk.
37675: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6.
37678: HULST JR., W. G. VAN DE - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
37686: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 11e druk.
37693: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
37696: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37720: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt.
37864: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 18e druk.
37867: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk.
37885: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
37887: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 5e druk.
37889: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
37890: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 17e druk.
37891: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 18e druk.
37892: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 11e druk.
37893: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk.
37894: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 17e druk.
37895: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 10e druk.
37898: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk.
37900: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
37903: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.11e druk.
37904: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
37908: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
37910: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 1e druk.
37912: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 7e druk.
37913: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 21e druk.
37914: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 9e druk.
37915: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 6e druk.
37916: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37917: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 13e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37919: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
37920: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 17e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
38061: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen, 2. Met tekeningen van Tjeerd Bottema.20e druk.
39271: HULST, L.J. - Supra en Infra, een woord van verdediging en toelichting der confessioneel Gereformeerde leer en praktijck, omtrent de praedestinatie en het genadeverbond.
39369: HULST, W.G. VAN DE. - Lezen leren deel 8. Herzien door W.G. v.d. Hulst, met tekeningen van W.G. v.d. Hulst Jr. Nieuwe editie, derde druk.
42730: HULST JR, WILLEM G. VAN DE. - Hans de ponnie en nog eenentwintig andere verhalen met tekeningen van de schrijver.
77477: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een grote klok. geillustreerd (in kleur)door Sierk Schroder 14e druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
43615: HULST, W. G. VAN DE - In 't kraaiennest. 6e druk. Schooluitgave.
77475: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W G vande Huklst Jr 17e druk
77476: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Met tekeningen van W.G. van den Hulst jr. 18 druk.
4507: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 9e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
4508: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
4509: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 2e druk. Met tekeningen van Sierk Schroder
45090: HULST, W.G. VAN DE, HILDA ERNSTING EN BABS VAN WAGENINGEN - Ik lees zelf. Leesstof voor christelijke scholen deel 1
45091: HULST, W.G. VAN DE, HILDA ERNSTING EN BABS VAN WAGENINGEN - Ik lees zelf. Leesstof voor christelijke scholen deel 2
4511: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 11e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4512: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw.. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk
4513: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 3e druk
4514: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk.
4532: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
4535: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van W. G. van de HULST. Achttiende druk.
4537: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 9e druk.
4541: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. 15e druk.rug beschadigd
4542: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 20e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
4547: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 3e druk. Tekeningen van Isings.
4552: HULST, W. G. VAN DE - Jantje van de Scholtenhoeve. Een kerstvertelling. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
4553: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
4554: HULST, W. G. VAN DE - In 't kraaiennest. 11e druk. Schooluitgave.
4556: HULST, W. G. VAN DE - Feestgebouw in de regen.
4558: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 2e druk.
4561: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 1. Zesde druk.
4563: HULST, W. G. VAN DE JR - Ko-tje en het kerstfeest. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 4
4564: HULST, W. G. VAN DE - Stille dingen. Verzamelde schetsen. 1e druk., Ill.: Hulst jr, W.G. van de. A5, Good / Goed. 155 pagina's. Donker olijfgroen linnen. 12 verzamelde schetsen. 1. Jet die de oudste was 2. De twee vijanden 3. Mientje. 4. Het verhaal van den kurassier 1812. 5. Zonnig Paschen. 6. Soldatenpaard. 7. De eene en de andere. 8. Het avontuur van Jan Hekman. 9. Grootmoedertje. 10. Alleen. 11. Moeder. 12. De stem die niet zwijgt.
4574: HULST JR., W. G. VAN DE - Wat de uil zag. Met illustraties in kleur van de schrijver. Cirkel serie No. 11.
4575: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
4577: HULST JR., W. G. VAN DE (ALS ILLUSTRATOR) - Inge Lievaart. Toen de aalbessen rijp werden. ill. van W.G. v.d. Hulst Jr.
4587: HULST, W. G. VAN DE - Kerstboek, vijfde Samengesteld onder redactie van P. J. Risseeuw.
4589: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
46001: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W G vande Huklst Jr 19e druk
46096: HULST, W. G. VAN DE - Bijbelse geschiedenissen in vertelling door W. G. van de Hulst. In tekening door J. H. Isings. 11e druk.
4624: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 6e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
4627: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 11e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
47311: HULST, W.G. VAN DE - LUTZ, HANS (ED.). - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte. . als nieuw .
47336: HULST, W.G VAN DE - peerke en z'n kameraden 3e druk met tekeningen van isings
47495: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
4751: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Zevende leerjaar. Derde druk.
48049: HULST VAN DER W G JR - Het Geheim met illustraties van de schrijver4e druk Cirkel serie no 2
4856: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenis. Tekeningen van Isings. 1e druk.
57376: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 21e druk.
73114: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 9e druk.
73119: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt)van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk.
73124: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 23e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
44665: HULSTIJN, WOUTER - 300.000 K.m. per seconde met Dr. Overal mondern jongensboek
57463: HULSTIJN, WOUTER - Reizen met dokter overal. Met 24 illustratie's naar fotografische opnamen, en negen teekeningen
42802: HULSTKER, JAN - Dagboek van Van Gogh.
10262: HULZEN, JOH. VAN - de avonturlijke reizen van een scheepsdokter
71043: HULZEN, A. VAN - Toch een thuis (ge´llustreerd door E.M. Machielse, tweede druk)
57471: HULZEN, JOH. VAN - de avonturlijke reizen van een scheepsdokter
57466: HULZEN, A. VAN - Utrecht in de patriotten tijd. Door dr. A. van Hulzen, docent geschiedenis aan de Rijkskweekschool te Utrecht.
57473: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk
57474: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk. Ge´lustreerd ddor Adri Alindo
57470: HULZEN, JOH VAN - Vrij en blij
71245: HULZEN, NES VAN - Meer dan een verhaal
71063: HULZEN, A. VAN - In de holle boom (met tekeningen van G.D. Hoogendoorn)
74609: HULZEN A. VAN - De hulsttakjes, ge´llustreerd door Corrie C. van der Baan, 3e druk
15783: HULZEN, JOH. VAN - Onze vaderlandsche geschiedenis. Met tekeningen van Tjeerd Bottema.
26048: HULZEN, A. VAN - Utrecht in de patriotten tijd. Door dr. A. van Hulzen, docent geschiedenis aan de Rijkskweekschool te Utrecht.
32341: HULZEN, JOH VAN/KEEMINK, L./VRIES, ANNE. - In volle wapenrusting. Schetsen uit de geschiedenis der kerk. deel 1 en 2 vijfde druk
42799: HULZEN, A. VAN - Utrecht op oude foto`s. Van Catharijne naar Wittevrouwe .
47715: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk
48900: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk. Ge´lustreerd ddor Adri Alindo
44844: CHIFTOPHF HUMBARD - HOUSANDACHTEN
57476: HUMBLE, R. - Marco Polo.
5107: HUMBLE, R. - Marco Polo.
57484: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Een zoon van Canada Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57485: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Lady Rosa,s dochter Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43526: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .de geschiedenis van bessie costrell Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. - tweede druk z.j
43527: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .Sir george Tressady Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. tweede druk z.j
43528: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .John Fenwick, Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. tweede druk z.j
43531: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .Eleonore, , Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57483: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Marcella. Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57482: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Daphne of Het huwelijk a la mode., Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43532: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Daphne of Het huwelijk a la mode., Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43533: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Marcella. Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43534: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Een zoon van Canada Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43535: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Lady Rosa,s dochter Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43537: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Het huwelijk van William Ashe. Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57487: HUNDESHAGEN, C.B. / LANGUET, H. - Calvinismus und staatbŘrgerliche Freiheit. Von Carl Bernhard Hundeshagen. und: Wider die Tyrannen. Von Hubert Languet. Herausgegeben von Laure Wyss.
23069: HUNDESHAGEN, C.B. / LANGUET, H. - Calvinismus und staatbŘrgerliche Freiheit. Von Carl Bernhard Hundeshagen. und: Wider die Tyrannen. Von Hubert Languet. Herausgegeben von Laure Wyss.
57488: HUNNINGHER, CHR. (PRED. TE AMSTERDAM) - Schotland en zijn general assembly. (algemeene kerkvergadering). Een boekje waaruit voor Nederlanders en de Nederlandsche Hervormde Kerk nog wel iets te leeren valt.
1521: HUNNINGHER, CHR. (PRED. TE AMSTERDAM) - Schotland en zijn general assembly. (algemeene kerkvergadering). Een boekje waaruit voor Nederlanders en de Nederlandsche Hervormde Kerk nog wel iets te leeren valt.
57489: HUNNIUS, NICOLAUS (1585-1643) - Kort Begrip van het geene voor een Christen, Van Goddelyke En geestelyke dingen Te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken / door Nicolaus. Hunnius, in zyn leeven Doctor in de Heilige Godtgeleertheid, en Superintendent tot Lubek. Op het Nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige Registers voorzien; Met byvoeginge Van een register van de voornaamste Leerstukken, zo als dezelve in de weekelyksche Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer Eerwaardige Consistorium der Voornoemde Gemeente. Door Jan Mulder, Bedienaar des Goddelyken Woords in dezelve. Benevens Eene Voorreden waarin en van den Schryver van dit Kortbegrip, en dit Kortbegrip zelf eenige Narigt gegeeven worden.
567: HUNNIUS, NICOLAUS (1585-1643) - Kort Begrip van het geene voor een Christen, Van Goddelyke En geestelyke dingen Te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken / door Nicolaus. Hunnius, in zyn leeven Doctor in de Heilige Godtgeleertheid, en Superintendent tot Lubek. Op het Nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige Registers voorzien; Met byvoeginge Van een register van de voornaamste Leerstukken, zo als dezelve in de weekelyksche Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer Eerwaardige Consistorium der Voornoemde Gemeente. Door Jan Mulder, Bedienaar des Goddelyken Woords in dezelve. Benevens Eene Voorreden waarin en van den Schryver van dit Kortbegrip, en dit Kortbegrip zelf eenige Narigt gegeeven worden.
45392: HUNNIUS, NICOLAUS (L▄BECK, 1585-1643) - Kort begrip van het geene voor een Christen, van Goddelyke en geestelyke dingen te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken door N. Hunnius, in zyn leeven doctor in de heilige godtgeleertheid, en superintendent tot Lubek. Op het nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige registers voorzien; met byvoeginge van een register van de voornaamste leerstukken, zo als dezelve in de wekelykse Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer eerwaardige consistorium der voornoemde gemeente. Door Jan Mulder, bedienaar des Goddelyken Woord in dezelven. Benevens eene voorreden waarin en van den schryver van dit kort begrip en dit kort begrip zelf eenige narigt gegeeven worden.
57491: HUNSTPERGER, LARRY - De visserman. Roman
14379: HUNTEMANN, G. - Het heilige in het heden. Theologische opstellen t.g.v. de 60ste verjaardag van prof. dr. G. Huntemann. Door G. Huntemann, L. E. von Padberg, M. W. Pretorius, C. A. Tukker.
48519: HUNTEMANN, GEORG - Geen God en Geen Vaders (s)
1283: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De vernieling des doods door de Fontein des Levens of de dood teniet gedaan door het leven en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden. vertaald door J de Jager
23442: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte, of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
13709: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschouwingen over de God van IsraŰl. In een reeks van brieven aan een vriend. Uit het Engelsch vertaald door A. B. Crucq. Met een inleidend woord van Ds. P. van Dijke.
1469: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De naakte boog Gods of zichtbare tentoonspreiding van de oordeelen Gods over de vijanden der waarheid.
76937: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Een onschuldig spel voor kinderen in de genade of Uitspanning voor kinderen aan het hol van een adder, benevens het Dagelijksch wek van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling. Onveranderde uitgave. Vertaald door C. W. Smit.
1508: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen. Met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. door wijlen William Huntington s.s. 4e druk.
1507: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz.
1506: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit.
1438: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het hemelsche werkvolk en hun wonderlijke uitbetaling, zijnde de inhoud van twee predikatiŰn, gedaan te Cranbrook in het woud van kent, op zondag 8 oktober 1809, en in't licht gegeven op verzoek van Gods kinderen in die plaats. Uit het Engelsch door L.A. Smit.met daarbijeene predikatie over de afmetingen der eeuwige liefde
31176: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het geroep van Klein Geloof Gehoord en beantwoord en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend. Uit het Engels door A. van der Kooij (Herv. Pred.)
37657: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. (...) Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. Met portret. .
17015: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koninkrijk des Satans tot het koninkrijk Gods. Beschreven door den godzalige wijlen W. Huntington.
72932: HUNTINGTON W. S.S - Afscheidspredicatie van wijlen den eerwaarden heer, gepredikt in de voorzieningskerk Gray's Inn Lande,
57493: HUNTINGTON E.A., WILLIAM; KOOGH, JILLES VAN DER; DIJKE, P. VAN - De gebroken bak en de Springbron; Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Koogh door hem zelven beschreven; Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zalige heer P. van Dijke medegedeeld door eenige vrienden. Benevens enkele brieven. Met een inleidend woord van D. Wijting.
74161: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschrijving van de wijze en dwaze maagden zijndede stof van 2 leerredenen.
74164: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Levende getuigenissen of geestelijke vrieven over Goddelijke onderwerpen.
57496: HUNTINGTON, S. S. - De melodie en het reukwerk der heiligen voorgesteld in eene predikatie over Openb. 15:8
1153: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz. Nieuwe onveranderde uitgave.
36342: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - een Eeuwige taak of eenn regel en eenn Raadsel
26516: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen. Met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. door wijlen William Huntington s.s. Vierde druk.
22018: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschrijving van de wijze en dwaze maagden zijndede stof van 2 leerredenen.
22075: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
76015: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De verborgenheid der Godzaligheid. in een brief aan een daalgeest. Geschreven tot troost en bevestiging van de vergaderingen te Providencechapel (Voorzienigheidskapel) en die in Monkwellstreet. Uit het Engelsch vertaald door C.W. Smit.
45708: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars en des Satans regtsgeding met hem, voorgesteld in eene zamenspraak tusschen twee mannen van verschillende ervaringen. Door wijlen William Huntington S.S. Opnieuw uit het Engelsch vertaald.
13706: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. .Uit het Engels vertaald door H J BUDDING
13705: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschouwingen over de God van IsraŰl. In een reeks van brieven aan zijn vriend J. Jenkins. Uit het Engels vertaald.
5261: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Eenige geloofsbrieven over het gebed, het oordeelen, enz. Uit het Engelsch door J. van Zweden.
1511: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een gesstelijk opsteel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz.
13708: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De uiterste wil en het testament van Willem Huntington.
33433: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen zonder belegering, geweld, bloedstorting of enige schade voor de eigenaars.
1155: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De vernieling des doods door de fontein des levens of de dood teniet gedaan door het leven, en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engelsch door C. B. van Woerden.
72881: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813 - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit. met daarbij Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed
69952: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Een onschuldig spel voor kinderen in de genade of Uitspanning voor kinderen aan het hol van een adder, benevens het Dagelijksch wek van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling. Onveranderde uitgave. Vertaald door C. W. Smit.
13707: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. Derde druk.
13710: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van des schrijvers overbrenging uit het rijk des Satans tot het koningrijk Gods. Vooraf gaat het leven van den schrijver beschreven door W. Huntington. Uit het Engelsch vertaald door H.J. Budding.
18260: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
21793: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen zonder de belegering, geweld, bloedstorting of eenige schade voor de eigenaars. In een brief aan een vriend. Vertaald door C. W.Smit.
23218: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit.
32374: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Roofgoed gehaald uit de Staatsgevangenis te Londen zonder Belegering, geweld, bloedstorting of eenige schade voor de eigenaars. Vertaald door C.W. Smit.
32881: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua Aurita (de luisterende steenuil) en Philomela in het Koningsdal (de zingende Nachtegaal).
32926: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het geroep van Klein Geloof Gehoord en beantwoord en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend. Uit het Engels door A. van der Kooij (Herv. Pred.)
33111: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het geroep van Klein Geloof Gehoord en beantwoord en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend. Uit het Engels door A. van der Kooij (Herv. Pred.)
34036: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Afscheidspredicatie. Van Wijlen den eerwaarden Heer W. Huntington s.s. Gepredikt in de voorzinigheidskerk, GRAY's INN LANE, op woensdagavond 9 juni 1813. "Vergader de overgeschoten brokken, opdat niets verloren gaat."Joh. VI : 13
3538: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De gebroken en de springbron.
36343: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De Vernieling des Doods door de Fontein des Levens. Of De Dood teniet gedaan door het leven, en de onverderfelijkheid tot het Licht gebracht. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden.
38858: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De gebroken bak en de springbron. waarbij Het Kind der Vrijheid-Het verlies en het hersten en Gods Souvereine Genade
39721: HUNTINGTON, W. - Bestreden en Bemoedigd. Briefwisseling met J. Jenkins.
48971: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. vierde druk
76287: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen..
1510: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - God, de Kassier der armen of de geloofsbank. Een verhaal van de veelvuldige uitreddingen der Goddelijke voorzienigheid, de schrijver op onderscheidene tijden geschonken. Vertaald door PM vamn OverbeekeDebank des geloofs
57544: HURLEY, MICHAEL (EDITOR) - Irish Anglicanism: 1869-1969, essays on the role of Angicanism in Irish life, presented to the Church of Ireland on the occasion of the centenary of its disestablishment by a group of Methodist, Presbyterian, Quaker and Roman Catholic Scholars
44368: HURLEY, MICHAEL (EDITOR) - Irish Anglicanism: 1869-1969, essays on the role of Angicanism in Irish life, presented to the Church of Ireland on the occasion of the centenary of its disestablishment by a group of Methodist, Presbyterian, Quaker and Roman Catholic Scholars
32586: HUSEN, R. - Geschiedenis der Hervorming. in de 15de, 16de en 17de eeuw.(Van John Wicliff en Johannes Huss tot op den vrede van Munster en Osnabruck in 1648) Beschreven voor het Nederlandsche volk door R. Husen, Ridder in de orde van Oranje-Nassau, Schrijver van eene Geschiedenis des Vaderlands in 2 delen van ▒ 800 blz, van het leven an Koning Willem III, van de Levensbeschrijving van Prins Willem I in "Vorstenhuis en Vaderland" en van de afzwering van Philips II in 1581 en van verschillende paedagogische werken.
69566: HUSEN, R, KLEYN, A.A., KLOPPERS, P.J., LUMMEL, H.B. VAN & G. SCHUTTE. - Vorstenhuis en Vaderland. De levensbeschrijvingen der Prinsen van Oranje-Nassau en van Hare Majesteiten Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden met de Historie uit hun tijd.
57545: HUSER, J. EA. - Tussen stroom en water. Vijftig jaar PZEM
19386: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
57546: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH)-+ - Twaalf kleine profeten. 2e deel.
57548: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
57547: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
62939: OOSTERHUIS HUUB - Gezongen liedboek
72061: OOSTERHUIS HUUB - Niets is onmogelijk
62936: OOSTERHUIS HUUB - hoe ver is de nacht
62937: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
62928: OOSTERHUIS HUUB - geestverwant, beschouwing over jezus .
62929: OOSTERHUIS HUUB - gij die weet
62930: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
62931: OOSTERHUIS HUUB - gaan waar geen weg is
62933: OOSTERHUIS HUUB - gebeden en psalmen
45042: OOSTERHUIS HUUB - Aandachtig liedboek
45043: OOSTERHUIS HUUB - geestverwant, beschouwing over jezus .
45044: OOSTERHUIS HUUB - gij die weet
45045: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
45046: OOSTERHUIS HUUB - gaan waar geen weg is
45047: OOSTERHUIS HUUB - in het voorbijgaan
45048: OOSTERHUIS HUUB - gebeden en psalmen
45052: OOSTERHUIS HUUB - Aandachtig liedboek
45055: OOSTERHUIS HUUB - hoe ver is de nacht
45697: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
45698: OOSTERHUIS HUUB - het jooodse erfgoed
47285: OOSTERHUIS HUUB - Gezongen liedboek
57552: HUURDEMAN, P. - Jonker Jan van Waterland
57550: HUURDEMAN, P. - Leiden's ontzet.
71491: HUURDEMAN, PIET - Leidens ontzet, ge´llustreerd dor Dick de Wilde
33324: HUURDEMAN, P. - Leiden's ontzet.
43223: HUURDEMAN, P. - Jonker Jan van Waterland
43420: HUURDEMAN, PIET - Het beleg van Haarlem. 1e druk, illustratiesDick de Wilde
57554: HUYDECOPER - Balthazar Huydecoper een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator. Proefschrift.
19363: HUYDECOPER - Balthazar Huydecoper een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator. Proefschrift.
57557: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN1649 - NA 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. Het Koninkrijke Gods is Rechtvaerdigheid, en Vrede, en Blijdschap door den Heiligen Geest. Rom. 14. 17 4e druk. Hier zyn bygevoegt de stichtelyke rymen van J. H. Waarbij Alleensprake metr GOD (door den Auteur van de geginzelen van Gods koningryk in den mensch en een brief van een Moeder aan haar toekomende kindt Gedrukt voor de Auteur en te bekomen Amsterdam by Cornelis vander Sys in de Beurstraat 1724 Waarbij gebonden STICHTELIJKE RYMEN op verscheyden stoffen hier in order gesteld in twee deelen met Schoone Kopere Platen door Jan Huygen Amsterdam By Jacobus Verheyde Boekverkooper op de hoek van de Molsteeg 1722
57556: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN1649 - NA 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. Het Koninkrijke Gods is Rechtvaerdigheid, en Vrede, en Blijdschap door den Heiligen Geest. Rom. 14. 17. r fff
41352: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN1649 - NA 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. als mede een Alleensprake metr GOD
4957: HUYGENS, CONSTANTIJN (1596-1687, HEER VAN ZUILICHEM) - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten van Constantin Huygens, Ridder, Heere van Zuylichem, Zelhem, ende in Monickeland: Eerste Raed en Rekenmeester van Sijne Hoogheit den Heere Prince van Orange. eerste druk.
57560: HUYGENS, C. / KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost, Een interpretatieve studie (met de tekst naar [Korenbloemen] 1672 in facs.).
57558: HUYGENS --- BOTS, H. (UITG.) - Constantijn Huygens. Zijn plaats in geleerd Europa.
41007: HUYGENS --- BOTS, H. (UITG.) - Constantijn Huygens. Zijn plaats in geleerd Europa.
41011: HUYGENS, C. / KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost, Een interpretatieve studie (met de tekst naar [Korenbloemen] 1672 in facs.).
22428: HUYSER, DS. W. - De leer der zaligheid verklaard. Predikant der Geref. Gemeente onder het Kruis te Dirksland 1867-1881
72807: HUYSER, DS. W. - De leer der zaligheid verklaard. Predikant der Geref. Gemeente onder het Kruis te Dirksland 1867-1881
44088: HUYSINGA, JOHANNES (1645-1702, HAARLEM, NOOTDORP) - Nodige betrachtinge voor een godsdienstige ziele, omtrent het gebruyken van des Heeren H. Avondmaal. Behelzende de leere van de kennisse en belijdenisse der zonden; van het gelove in God, van het verbond Gods en des zelfs tekenen en zegelen; en eyndelyk ook van de ware dankbaarheyt, &c. Hier agter is noch bygevoegt, het formulier van 't Heylig avondmaal; als mede, eenige Psalmen, die voor en na 't gebruyk des Heyligen Avondmaals gemeenlijk werden gezongen. Den derden druk.
57565: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs, geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Eerste stuk. Over 'Galenus Abrahamsz., leeraar der Doopsgezinden te Amsterdam'. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. [...] Door Cornelis Bonnes Hylkema, geboren te Akkrum, predikant te Zaandam.
57566: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Door C.B. Hylkema, Theol. doctor en predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam.
23092: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Door C.B. Hylkema, Theol. doctor en predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam.
5561: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs, geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Eerste stuk. Over 'Galenus Abrahamsz., leeraar der Doopsgezinden te Amsterdam'. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. [...] Door Cornelis Bonnes Hylkema, geboren te Akkrum, predikant te Zaandam.
70608: NOEL HYND - Open Vuur Thriller vertaald door Danielle Langerak
75593: GUNNING J H J HZ DR (1858-1940) - Herinneringen uitbhet Leven uitgegeven en bewerkt door A Brom Jr met een voorrede vanProf Dr.M J A de Vrijer 2e druk
55770: GUNNING J H J.HZ - Een Bede voor elken dag 1e druk 1935.
76827: KRAGT F HZN - Piet Jiet geillusstreerd Henk Poeder
72614: MURRAY IAIN H - REVIVAL &revevalisn The Making amnd Marring of American Evangelicalism 1750-1858
73957: MURRAY IAIN H. - Prinksteren vandaag
46754: MURRAY IAIN H - Pinksteren vandaag Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht
74483: STUART GREGORY IAN - Nee geen seks, dank je op zoek naar een huwelijkspartner
43706: MACLAREN IAN - De Dominee en zijn gemeente vertaald door W van Nes
71467: IBAN╔Z F. - Boss en Bolle geen klus te klein
38227: IBBOT, BENJAMIN - A course of sermons preach'd at the lecture founded by the Honourable Robert Boyle Esq; in the year 1713. By the late Reverend Benjamin Ibbot D.D. bijgebonden: A course of sermons preach'd in the year 1714 (...)
54554: FENNEMA IBERTUS (1669-1750) - De verborgentheit des kruices voorgetoont in Job, en vervult in Jesus Christus, de sone Gods. kortelyk opgehgeldert
24379: IBRAHAM, SLIMAN BEN / DINET, ETIENNE - The life of Mohammad. Prophet of Allah. Illustrations by Etienne Dinet.
76802: KELLER IDA - Slechts een aarde vat 2e druk geillusstreerd doorHenk Poeder
76805: KELLER IDA - De parel aan zijn kroon geillusstreerd G Geerling
76803: KELLER IDA - De kleine dorpelwachter geillusstreerd
76697: KELLER IDA - Ded bloem op de roys
76801: KELLER IDA - De Laatste bede eener moeder 2e druk geillusstreerd kleuren plaat
76804: KELLER IDA - Het Lichtvan het venster 2e druk geillusstreerd kleuren plaat
58195: KELLER IDA - DICK de bedeljongen geilustreerd G Geerling
69673: KELLER IDA - Het witte Kleed Serie Groene Boekjes der Chr Bibliotheek
46524: IDDEKINGE, P.R.A. VAN - Arnhem 44/45: Evacuatie, verwoesting, plundering, bevrijding, terugkeer.
57571: IDEMA, DS. S. - Toelichting van het Kort Begrip der Christelijke Religie. Ten dienste van het Catechetisch Onderwijs. Derde vermeerderde en verbeterde druk.
12459: IDEMA, DS. S. - Toelichting van het Kort Begrip der Christelijke Religie. Ten dienste van het Catechetisch Onderwijs. Derde vermeerderde en verbeterde druk.
57573: IDENBURG, A. F. W. - Ter nagedachtenis.
31527: IDENBURG, A. F. W. - Ter nagedachtenis.
13325: IDSARDI - een heilig ja
57575: IDSARDI - Gretske "de freule". Een levenstragedie.
34204: IDSARDI - In en rond pastorie van Hoogterp.
57576: IDSARDI - Gretske "de freule". Een levenstragedie.
42761: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Volkstaal en volkshumor.
43587: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Kriebeltjes Hoogtepunt
77468: BESDEL IGNACC - PEPIPO wonder;ijk reizn verteld en getekend dooIgnacc del BES
74668: WALVIS IGNATIUS . - Christelyke Onderwyzingen en Gebeden. Getrokken uyt de H. Schriftuur, Het Misael, en de Heylige Oud-Vaders. Raekende de voornaamste verbintenissen der geloovigen. 12 Druk vermeerderd, en vercierd met nieuwe koperen plaeten.
71357: MATTHEY IGNAZ - De gans met de gouden eieren en 46 andere oude bordspellen compleet met alle benodigdheden met bord en fiches
70839: IHLENFELD, JUTTA - De Joodse slavin (een verhaal uit de tijd van Titus, naverteld en van aantekeningen voorzien door J.A. Wormser)
57580: IJSELMUIDEN - IJSELMUIDEN gids voor de gemweente Ijsselmuiiden
62970: OP DEN BROUW CAPPWELLE A/D IJSSEL - Nagedachtenis van Jenneke Op den Brouw. Geboren 8 juli 1910 te Capelle aan de IJssel en aldaar overleden op 29 November 1947.
23963: GEREFORMEERDE GEMEENTEN CAPELLE AAN DEN IJSSEL 1 - Twee kerken zijn aan't Woord. Overzicht veertig jaar kerkelijk leven Gereformeerde Gemeenten Capelle aan den IJssel 1951-1991.
72588: KATHOLIEKE ILUSTRATIE / RED. - Katholieke Illustratie. 92e jrg. nr 19 10mei 1958 t/m no 36 6 september 1958
4382: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Zesde druk.
57590: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger. Tot een heilig, heilryk en heuglyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schrifmatig en gemoedelyk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een godewaardig gebruik van dat heilige bondzegel. Nagelaten van den welŰerwaarden, zeer geleerden en godzaligen Heere P. Immens, in zyn leven, laatst zeer getrouw leeraar en voorganger in de Gemeinte van Jezus Christus te Middelburg. uitgegeeven met eene voorrede, ter aanpryzinge van de gedachtenisse des rechtveerdigen, over Spreuk. 10: 7. Door Jacobus Willemsen, S.S. theologie professor en predikant te Middelburg. Derde druk.
17108: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige avondmaalganger. Uitgegeven met eene voorrede, ter aanprijzing van de gedachtenisse des regtvaardigen, over Spreuk. 10:7, door Jacobus Willemsen, S.S. TheologiŠ, professor en predikant te Middelburg. Nieuwe onveranderde derde oplage. Naar den laatsten oorspronkelijken druk.
4384: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Tiende druk. Vermeerderd met veertien gezangen van Joh. Hazeu.
10528: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - Het Genadeverbond. Opnieuw bewerkt door Ds. G. A. Zijderveld.
57587: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - Eenige uitmuntende oeffeningen en predikatien. Uitgegeven door eenige aanhoorders derzelve.
13728: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een Godswaardig gebruik van dat heilig bondzegel; nagelaten door den Weleerwaarden, zeer geleerden en godzaligen heer Petrus Immens, in zijn leven: laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Voorrede Ds. Jacobus Willemsen, Prof. te Middelburg. vermeedert me viertien gezangen door JOHANNES HAZUEC Zoon
57583: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Negende druk.
57585: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - Het Genadeverbond. Opnieuw bewerkt door Ds. G. A. Zijderveld.
57589: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.
57588: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.Na de 7e druk van 1770 onveranderde doch in nieuwe spelling uitgegeven met voorwoord van ds. J. Teves. Tzn.
46857: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.
3540: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige avondmaalganger. Uitgegeven met eene voorrede, ter aanprijzing van de gedachtenisse des regtvaardigen, over Spreuk. 10:7, door Jacobus Willemsen, S.S. TheologiŠ, professor en predikant te Middelburg. Nieuwe onveranderde derde oplage.
4383: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Negende druk.
57584: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Tiende druk. Vermeerderd met veertien gezangen van Joh. Hazeu.
13729: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een Godswaardig gebruik van dat heilig bondzegel; nagelaten door den Weleerwaarden, zeer geleerden en godzaligen heer Petrus Immens, in zijn leven: laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Uitgegeven met een voorrede ter aanprijzing van de gedachtenis des rechtvaardigen, over Spreuken X:7 door Jacobus Willemsen, S.S. TheologiŠ professor en predikant te Middelburg. Vermeerderd met veertien gezangen door Johannes Hazeu Czn.
45577: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.Na de 7e druk van 1770 onveranderde doch in nieuwe spelling uitgegeven met voorwoord van ds. J. Teves. Tzn.
57591: IMMER, KARL E.A. - Bekenntnissynode der Deutsche Evangelischen Kirche, Barmen 1934. Vortrńge und Entschliessungen
41317: IMMER, KARL E.A. - Bekenntnissynode der Deutsche Evangelischen Kirche, Barmen 1934. Vortrńge und Entschliessungen
57593: IMMINKHUIZEN H - De NadereReformatie Primaire bibliografie van de 19e-eeuwse uitgaven
1159: IMPETA, J. J. (DIENAAR DES WOORDS TE KATWIJK AAN ZEE) - Dagen van blijde boodschap. Tiental feest- en gelegenheids-preeken.
7480: IMPETA, DR. C. N. (DIENAAR DES WOORDS TE KAMPEN) - Kaart van Kerkelijk Nederland. Derde geheel herziene druk.
57594: IMPETA, C.N. - De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid.
42512: IMPETA, C.N. - De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid.
31950: IMPETA, J.J. PRED HATWIJK AAN ZEE - Alles is Uwe. Alles is Uwe. zeven preeken door J.J. Impeta. Dienaar des Woords te Katwijk aan zee.
45252: IMPETA, DR. C. N. (DIENAAR DES WOORDS TE KAMPEN) - Kaart van Kerkelijk Nederlandderde herziene druk.
71688: VRIES- VAN DER LICHTE INA - Het kamertje in de kerk, met illustraties van Laura Gerding
73147: STANLEY JONES E GEB 1884-OV 1973 METHODISTISCH ZENDELING O.A IN INDIA - Mijn leven een symfonie voor God een spirituele autobiografie.Met een voorwoord vanm prof.Dr. J verkuyl
69371: ZENDING O.A NEDERLANDS INDIE - Verdient de Zeding onze belangstelling met foto,s - Fokkema onze zendingstaak - Alg Ned Zemndings Conferentie - Lindemnborn Actueele zendingsvragen in Ned Indie - Drewes Kinden Zending - Oosterlee School en Zending - Welemaker School en Zending handleding- Kruyt de Zedelijkheid van een Natuurvolk en de zending
12065: INDI╦ - Zo was IndiŰ 1850 - 1950. Samenstelling door Joop van den Berg.
44426: ZENDING O.A NEDERLANDS INDIE - Verdient de Zeding onze belangstelling met foto,s - Fokkema onze zendingstaak - Alg Ned Zemndings Conferentie - Lindemnborn Actueele zendingsvragen in Ned Indie - Drewes Kinden Zending - Oosterlee School en Zending - Welemaker School en Zending handleding- Kruyt de Zedelijkheid van een Natuurvolk en de zending
69641: DUTCH PROTESTANT MISSION IN COLONIAL INDONESIA - - Het wondere Ambt in Ned.-IndiŰ.
73090: BARON-JANSSEN INEKE - Zo'n vriend als Richard
77316: OP DEN B ROUW INEKE - Luuk helpt Opa
77122: HERK VAN RIJSSEL INEKE - Ma waar was ik toen tekeningen Marianne Witvliet
65787: SMITH SAMUEL (1584-1662 PRITTKLEWELL INESSEX - Het Laatste oordeel preken over Openbaringen 22 vers 11 tot 15
47196: SMITH SAMUEL (1584-1662 PRITTKLEWELL INESSEX - Het Laatste oordeel preken over Openbaringen 22 vers 11 tot 15
54097: DUURSMA E.K. DR ENGEL H. IR. MARTENS TH J.M. ING. (SAMENSTELLERS) - De Nederlandse Delta Een Compromis Tussen Milieu En Techniek in De Strijd Tegen Het Water
76981: STERENBORG T ING E A - De restauratie vanb de Sint Janskerk te Gouida 1964-1980
62904: OOSTDIJK INGE - Voor wie door vertelt Evangelisatiewerk
48380: OOSTDIJK INGE - Voor wie door vertelt Evangelisatiewerk
284: INGELSE, LOURENS (LANDBOUWER OP WALCHEREN.) - Bekeeringsgeschiedenis en genaderijke Leidingen Gods met Zijne Uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren in de jaren 1776 en 1779.
1160: INGELSE, LOURENS (LANDBOUWER OP WALCHEREN.) - een zestsal eenvougihg oefeningen
71421: GROOT DE W A C HERMAN RAADGEVEND INGENIEUR - RIDDERKERK Economisch-Technologisdch in ontwikkelingen
57599: INGERSLEV, C.F. / DEVENTER, L.W. VAN - Woordenboek der Latijnsche taal, hoofdzakelijk bewerkt naar de tweede uitgave van het latijnsch-Duitsch woordenboek van dr. C.F. Ingerslev, door dr. L.W. van Deventer. Nieuwe uitgave, vermeerderd met eene Nedrduitsch-Latijnsche woordenlijst van mr. B. ten Brink.

Next 1000 books from Kool Boeken

10/27