Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
18957: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. illus Joh braakensiek 67e4 druk.
10073: KIEVIET, C. JOH. - Het Slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland. Geïllustreerd door C. Koppenol. 5e druk.
74341: KIEVIET, I. - Leven en sterven predicatie over Fil 1:21, 2e druk
58435: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek
74398: KIEVIET, C. JOH. - De zoon van Dik Trom.12e druk
70847: KIEVIET W.H. - Dollie
58460: KIEVIET, JOH. C. - Dik Trom. Het tweede boek van Dik Trom en zijn Dorpsgenoten
58455: KIEVIET, C. JOH. - Okke Tannema. Geïllustreerd door Rie Reinderhoff. vijfde druk.
58458: KIEVIET, C.JOH., - De Kennemer Vrijbuiter.
58443: KIEVIET, C. JOH. - Jaepie-Jaepie. Geïllustreerd door A. Rünckel. Vierde druk.
1176: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast. 3e druk
13753: KIEVIT, L. - Vertrouwen en verwachten. 52 meditaties volgens het kerkelijk jaar.
69743: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 50jaargang
69742: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 48e jaargang
22444: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Zendingsvrucht gewaarborgd.
21778: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Ontwerp regeling. Voor het bijeenkomen van de Nederlandschen Hervormde Kerk in Generale Synode getoetst aan schrift en Belijdenis.
21798: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) ZONDAG JANSJE - Pelgrimszangen van Jansje Zondag. Tweede druk.
45669: KIEVIT IZAAK BAARN (1887-1954 DOOR HILLE, H. - de tijd is kostbaar Kievit in de branding van het Kerkelijk Leven
6566: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN)89 - Een weenende Jezus.
39594: KIEVIT, L. - In het midden dvan dezeven kandelaar. Ter nagedachtenis aan ds. L. Kievit. 17 augustus 1918-20 april 1990
76949: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 49 jaargang
58465: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Dertiende druk,
58466: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. 16e druk,
58467: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. Negende druk.
75161: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 44 jaargang
16577: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast in 14 meditatiën. 3e druk
32892: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast. 5e druk.
1527: KIEVIT, L. - De man uit Ur. Meditatieve gedachten over het leven van Abraham.
58486: KIEVIT, L. - De man uit Ur. Meditatieve gedachten over het leven van Abraham.
58487: KIEVIT, L. - Vertrouwen en verwachten. 52 meditaties volgens het kerkelijk jaar.
31526: KIEVIT, DS. H. - Mijn Vader, mijn Vader, wagen Israëls en zijne ruiteren! Predikatie over 2 Kon. 2: 12, uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw. Heer Ds. H. Kievit door Ds. R. Kok, predikant der Geref. Gemeente te Gouda. Op verzoek uitgegeven. Vierde druk.
1528: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Verbond en prediking. voorwoord A Vroegendewei
13759: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Tweeërlei kinderen des Verbonds. en voorwerpelijke onderwerpelijke prediking eis der Heilige Schrift
23329: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Pelgrimszangen van Jansje Zondag. Tweede druk.
58468: KIEVIT, C. JOH. - Uit de Riddertijd Een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197.
58469: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Dertigste druk
58470: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten..en deel 2 het tweede boek Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. 29e druk,
58472: KIEVIT, DS. H. - Mijn Vader, mijn Vader, wagen Israëls en zijne ruiteren! Predikatie over 2 Kon. 2: 12, uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw. Heer Ds. H. Kievit door Ds. R. Kok, predikant der Geref. Gemeente te Gouda. Op verzoek uitgegeven. Vierde druk.
58474: KIEVIT, H. - Het sterven en de ter aardebestelling. van Ds. H. Kieviet Jacz. in leven pred. bij de geref. gemeente te Veenendaal overleden 16 juli 1928
31282: KIEVIT, L. NED HDERV PTRED - Het eeuwig evangelie. Afscheid te Putten en intrede te Woerden.
19519: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Leerling-leeraar. Gedachtenispredicatie van Ds. I. Kievit gehouden ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsbediening op zondagmiddag 1 December 1940 in de Ned. Herv. Kerk. te Baarn.
58463: KIEVIT, C. JOH - De twee neven
58464: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten.. Geïllustreerd door Joh. Braakensiek. 26Edruk,
13758: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast. 3e druk.
45429: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - In Christus reisvaardig. Tiental predikatiën.
37541: KIEVIT, I. - Een weenende Jezus.
26981: KIEVIT, H. - Het sterven en de ter aardebestelling. van Ds. H. Kieviet Jacz. in leven pred. bij de geref. gemeente te Veenendaal overleden 16 juli 1928
13757: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De uitnemendheid van Christus. 10 predikaties.
40498: KIEVIT, C. JOH. - Uit de Riddertijd Een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197.
17087: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Leven van de hoop.
58488: KIEZENBRINK, H.H. - DeWalburgskerk te Zutphen. 3e herziende druk
45489: KIJFTENBELT, DS. F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift. 3e druk.
58490: KIJFTENBELT, DS. F. - De zonde tegen den Heiligen Geest. Door ds. F. kijftenbelt, em. predikant.
2471: KIJFTENBELT, DS. F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift. 3e druk.
58493: KIKKERT, J. G. - Op stap in Nederland. Toerisme vroeger en nu.
62857: OOM JAN REDACHTEU VAN DE KINDERKRANT - Prins Willem 1 Gelofsheld en Vader de s vaderlands
58498: KING, RUCHAMA - Bruiloft in Jeruzalem. Roman. Vertaling Rika Vliek
58495: KING - King Atlas Nederland. 2edruk.
58496: KING - King Atlas Nederland. . Pays-Bas et Belgique. Nederland en België.
20519: KINGMANS, HUGO - Hondema-state.
71134: KINGMANS H. - Niet door kracht, noch door geweld (uit het leven van d. Hendrik de Cock)
58510: KINGMANS, H. - Dolle vacantieavonturen
58511: KINGMANS, H. - De boer van levensstrijd
58504: KINGMANS, H. - De ijzeren wil.
58513: KINGMANS, HUGO - Waar de winden waaien.
58505: KINGMANS, H. - De ijzeren wil.
58506: KINGMANS, H. - De ijzeren wil
58507: KINGMANS, H. - Het huisje aan de haven.
27935: KINGMANS, H. - De verloren zoon.
71093: KINGMANS H. - Het huisje aan de haven
33810: KINGMANS, HUGO - Niet door kracht, noch door geweld. Uit het leven van ds. Hendrik de Cock.
36744: KINGMANS, H. - Het huisje aan de haven.
58509: KINGMANS, H. - Holsbergers
58520: KINNAN RAWLINGS, MARJORIE - Gouden oogst. Geillustreerd door Anton Pieck.
53289: DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENAUSSCHUSS - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche
58521: KIRCHHOFF, HANS - Theologie und Pietesmus. Lebensberichte und Aufsätze. Herausgegeben von Hans Kirchhoff.
58522: KIRCHMANN, JOHANN (1575-1643) GEORGII LONGI -ABRAHAMI GORLAI - De annulis liber singularis. axxedunt GEORGII LONGI Abrahami Gormanni et Henr Kornmanni de iisdem Tractatus absolutissimi WAARBIJ Georgii Longi Sacerditis Doctoris &Ambrosianae Bibliothec custodis prime TRACTATUS de annulis sifnaroris antiquorum sive de vario obsignan di ritu WAARBIJ Gorla1 Abrahami Antwerpiani Daxtyliotheca sive traxtatus de anulorum origine variis forum generibus et usu apud priscos
58523: KIRPESTEIN J W - Groen van Prinsteren als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw
43724: KIRPESTEIN J W - Groen van Prinsteren als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw
76439: KIST, EWALDUS (1762-1822, DORDRECHT) - hristliche ASCETIK oder uebungslehre ect (beoefini ngsleer)
13755: KIST, EWALDUS (1762-1822, DORDRECHT) - Beoefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Tweeden deels, tweede en laatste stuk.
70151: KIST, EWALDUS - Het Ongunstig Onthaal des Heilands in de wereld, van deszelfs aandoenlijke zijnde beschouwd, met bestrijding van eenige voorname oorzaken daar van in den tegenwoordigen tijd. In Eenige Leerredenen.
58528: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 13e deel.
58529: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 7e deel.
58525: KIST, W, DEN SCHRIJVER VAN DEN RING VAN GYGES WEDERGEVONDEN. - GIESSEN van HERMAN em zijne lotgenoten of degevolgen des oorlogs en der staatsomwentelingen door de( W. Kist), den Schrijver van Den Ring van Gyges wedergevonden.1e deel
58526: KIST, EWALDUS (1762-1822, DORDRECHT) - Beoefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Tweeden deels, tweede en laatste stuk.
15795: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 4e deel.
15568: KIST - Leerredenen over verschillende onderwerpen. II deel.
75862: KIST, MR. J. (VERSJES) / HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. TEN (ILLUSTRATIES) - De Wolf en de zeven Geitjes. met mooie gekleurde platen.
73915: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 10e deel.
58530: KITS, J. - Kunnen wij de Bijbel vertrouwen?
58541: KITTEL, RUD. (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
27682: KITTEL, RUD. - Geschichte des Volkes Israel. 1. Band. Palästina in der urzeit. Das werden des volkes. Quellenkunde und geschichte der zeit bis zum tode Josuas. Dritte, aufs neue durchgearbeitete auflage. (16) 696 blz. 2. Band. Das volk in Kanaan. Quellenkunde und geschichte des zeit bis zum Babylonischen exil. Dritte, vielfach umgearbeitete und vermehrte auflage. (16) 647 blz.
58536: KITTEL, RUD. - Geschichte des Volkes Israel. 1. Band. Palästina in der urzeit. Das werden des volkes. Quellenkunde und geschichte der zeit bis zum tode Josuas. Dritte, aufs neue durchgearbeitete auflage. (16) 696 blz. 2. Band. Das volk in Kanaan. Quellenkunde und geschichte des zeit bis zum Babylonischen exil. Dritte, vielfach umgearbeitete und vermehrte auflage. (16) 647 blz.
58537: KITTEL, RUD. - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S. R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I. W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58538: KITTEL, RUD. - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribusBaumgartner, G. Beer,J A Bewer, F. Buhl, J Hempel, F Horst, M Noth O Procksch, G Quell, Th H Robinson, W Rudolph, H H Schaeder..Editit Rud Kittel Textum masoreticum curavit rect
58539: KITTEL, RUD. (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58540: KITTEL, RUD. (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58531: KITTEL, G. (RED.) - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. ( In verbindung mit zahlreichen Fachgenossen hrsg.und. fortgesetzt von Gerh. Friedrich. ) Herausgegeben von Gerhard Kittel.
58532: KITTEL, GERHARD & GERHARD FRIEDRICH BROMILEY, GEOFFREY W. (ENGLISH ED.) - THEOLOGICAL DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT: - Trouwelooselijk gehandeld. Rede uitgesproken op de algemeene vergadering der Staatk. Gereformeerde Partij te Utrecht, den 26sten maart 1931.
58534: KITTEL, RUD. - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S. R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I. W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
58535: KITTEL, RUD. - Biblia Hebraica.
58542: KITTEL, RUD. (ED.) - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S.R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I.W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita. Deel II
1564: KITTEL, RUD. - Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl, G. Dalman, S. R. Driver, M. Löhr, W. Nowack, I. W. Rothstein, V. Ryssel. Editio altera emendatior stereotypica iterum recognita.
74900: BIBLIA KITTEL - Biblia Hebraica. Edidit Rud. Kittel. Textum masoreticum curavit R. Kahle.
5827: KITTEL, GERHARD, AND GERHARD FRIEDRICH, EDITORS - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. ( In verbindung mit zahlreichen Fachgenossen hrsg.und. fortgesetzt von Gerh. Friedrich. ) Herausgegeben von Gerhard Kittel.
71929: KLAARBOUT, CHRISTIAAN (1728-1807) - Mozes aloude schaduwleer, vertonende de voortreflykhied van vorst Messias. In vier boeken (...) met plaaten
73033: SMELIK KLAAS A D - Men een boekrol en scvhtrijf Teltsvondsten uit oude Israell
73032: SMELIK KLAAS A D - Zij doet hem goed en geen kwaad Man en Vrouwin de Bijbel
52612: CATSBURG J- ROOS W- TJ DE JONG- VELDMAN KLAAS E.A - HET GEKROOKTE RIET Maandblad tot op wekking Verbreiding en verdieping ------ binnen de Ned Herv Kerk 1e t/m 7e jaargan
57068: HOUTMAN CEES EN SPRONK KLAAS - Jefta,s dochter Tragiek van een vrouwenleven in theologie en kunst
76101: GOINGA KLAAS - 100 JAAR KANAAL aLMELOO-- NORDHORN Een economische mislukking diebloeit alsnooit tevoren
75471: KLAASSEN W.J.M. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode B 1931-1940 Deel 3 1 juni 1933 - 26 juni 1934
75467: KLAASSEN W.J.M., WOLTRING J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode B 1931-1940 Deel 2 1 april 1932 - 30 mei 1933
75465: KLAASSEN W.J.M., WOLTRING J., RENAUD W.F. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode B deel 1 2 januari 1931 - 29 maart 1932 R.G.P. deel 191
58544: KLAPWIJK, V. - Een muis in huis
58545: KLAPWIJK, VROUWKE - Koosje op de fiets met oma booma.
58546: KLAPWIJK, VROUWKE - De muis van Jop
58547: KLAPWIJK, VROUWKE - Koosje met illustraties van Magda van Tilburg
58548: KLAPWIJK, VROUWKE - Bas vindt de schat.Tweede druk
9326: KLATTER, J. - De wondere wereld van Nijl tot Eufraat.
58551: KLATTER, J. - De wondere wereld van Nijl tot Eufraat.
58552: KLATTER, J. - Groot Bronswijk 1873-1973. Haven van behoud op het Noordererf.
74910: BARTELS KLAUS - Streiflichter aus der antike
58554: KLAVARSKRIBO - Psalmen en Gezangen voor den Eredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk. 3 delen. Deel I: Psalmen, Deel II: Gezangen 1-152, Deel III: Gezangen 153-306
58558: KLEERKOOPER, G.G - Ha-Méliets. Leerboek voor het Hebreeuws op de Lagere school. Met teekeningen van L.Pinkhof. Omslag Jo Spier.
58559: KLEEUWENS, J. - Flakkeesche schetsen
29021: KLEI, JAC. VAN DER (MET MEDEWERKING VAN VERSCHILLENDE LETTERKUNDIGEN EN KINDERSCHRIJVERS. - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd. Drie-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
58560: KLEI, J. C. VAN DE - Licht en Leven 7e deeltje dubbele twee II
58561: KLEI, JAC VAN DE - De oude boerderij. Geïllustreerd door Nancy Schotel. Leeftijd 7-12 jaar.
58562: KLEI, JAC. VAN DER EN J.B. UBBINK. - Het ruizende woud. Leesboek voor de lagere school. Vijfde deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings.
58563: KLEI, JAC. VAN DER / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Negende deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings, veertiende druk.
58564: KLEI, JAC. VAN DER (MET MEDEWERKING VAN VERSCHILLENDE LETTERKUNDIGEN EN KINDERSCHRIJVERS. - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd. Drie-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
58565: KLEI, JAC. VAN DER (MET MEDEWERKING VAN VERSCHILLENDE LETTERKUNDIGEN EN KINDERSCHRIJVERS. - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd. Een-en-negentigste deel. Met een groot aantal illustraties.
58566: KLEI, JAC. VAN DER / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Vijfde deeltje. Geillustreerd door J.H. Isings, twaalfde druk.
58567: KLEI, JAC. VAN DER / UBINK, J.B. - Het ruisende woud. Leesboek voor de lagere school. Eerste deeltje. Geillustreerd door C. Jetses. Elfde druk.
47538: KLEI, A. J. JOURNALIST/KERKREAKTEUR DAGBLAD TROUW - .Wandelen in je blootje (columns) over geklede lieden
38328: KLEIJN, PL. (ROTTERDAM) - Onderscheidene gangen des geestelijken levens van des Heeren volk. Voorgesteld in de vijf zalen van Bethesda met eenige overdenkingen over Rom. 7. Met voorwoord van Ds. L. Boone en W. Blaak, voorganger bij de Oud Geref. Gemeente.
25771: KLEIJN, PL. - Een overdenking over den toestand van Land en Kerk in een brief aan mijne vrienden. 2e duizendtal.
58571: KLEIJN, PL. - Een overdenking over den toestand van Land en Kerk in een brief aan mijne vrienden. 2e duizendtal.
58572: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De Derde in het pastorale gesprek. (Diss.)
58573: KLEIN, F. - Agglutinatoren en remmers in de latex-fixatieproef
58575: KLEINSCHMIDT, O. - Die Singvogel der Heimat: 86 farbige Tafeln nebst Abbildungen der wichtigsten Eier- und Nestertypen, letztere meist nach Naturaufmahmen in Schwarzdruck, mit systemarisch-biologischm Text. XII + 107 text + 86 Tafeln. pp. Cloth. Original binding. 8th print.
58576: KLEISEN, REGINA - Troost Gij mij. Gedichten. Inleiding en keuze uit haar gedichten Hans Roodbeen.
35067: KLEMENS, AURELIUS PRUDENTIUS; GERARDUS KEMPHER - Aurelius Prudentius Klemens' lofzangen, vertaald door G . Kemher.
58579: KLEMENS, AURELIUS PRUDENTIUS; GERARDUS KEMPHER - Aurelius Prudentius Klemens' lofzangen, vertaald door G . Kemher.
58580: KLEPPE, DS.J.M - Opzoekende liefde
34600: KLEPPE, J.M. - Op saffieren gegrondvest.
58583: KLERK, B.J. DE - Vorm en karakter van die Biblisisme door dr. B.J. de Klerk.
58584: KLERK, B.J. DE - Vorme en Karakter van die Biblisisme. Academisch proefschift.
32667: KLERK, B.J. DE - Vorme en Karakter van die Biblisisme. Academisch proefschift.
14519: KLESSER, DR. J.C. - Scherpenzeel, Poort van Gelderland. Wegen en grenzen - voorheen en nu.
58585: KLESSER, J.C. - Scherpenzeel. Poort van Gelderland. Wegen en grenzen - voorheen en nu
9516: KLEUVER, ADRIAAN P. DE - Van heuvelrug en eemvallei. Natuur, historie en folklore van Zuidoost - Utrecht.
9325: KLEUVER, A. DE - Geestelijk Israël ... Wat nu??
1178: KLEUVER, A. DE - Geestelijk Israël... Wat nu??
58586: KLEUVER, A. DE - Geestelijk Israël... Wat nu??
20453: KLEUVER, ADRIAAN P. DE (INLEIDING) - Veenendaal zoals het vroeger was.
58587: KLEUVER, A. DE - Geestelijk Israël ... Wat nu??
58591: KLEYN, H.G - Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente. Proeve van historisch onderzoek, naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen.
75025: KLEYN, H.G - Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente. Proeve van historisch onderzoek, naar de verhouding van beiden ten opzichte van de inwendige en van de stoffelijke belangen.
58592: KLIJ, JAN W. - De wenkende horizon.
58609: KLIJN, JAN W. - Lichtenende einder
58602: KLIJN, B.D. - Gedichten.
58603: KLIJN, DR, A.F.J. - Wat weten wij van Jezus van Nazareth?
58604: KLIJN, DR. A. F. J. E A - Inleiding tot de studie van het nieuwe testament. 2e druk
75946: KLIJN, JAN W. - De StrIk ontkomen
58594: KLIJN E.A - Inleiding tot instituut van het oude testament
58595: KLIJN G.P. - Kerstfeest met de rijdende gemeente
58596: KLIJN J W - GERT JAN triologie get jan-de wenkende horizon- Lichtende einder
58610: KLIJN, JAN W. - Peter, waarom crimineel?
58611: KLIJN, W. JAN - Nieuwe wegen
58607: KLIJN, J. W. - Strijd in de jungle
58608: KLIJN, JAN W. - Jaspers carriere. Jasper serie deel 2
74552: KLIJN, JAN W. - Moord in de Alblaserwaard 3e druk
58612: KLIJN, W. JAN - De wenkende horizon. Deel 2.
2758: KLIJN, A. F. J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament.
20819: KLIJN, B.D. - Gedichten.
37680: KLINGENS, J. - Het krijgsvolk van weleer. Panorama van leger, luchtmacht en marine in mei 1940.Foto's, overzichtjes, illustraties. aan de hand van 200 foto's wordt in dit Panorama een beeld geschetst van het vooroorlogse Nederlandse Krijgsvolk en wordt naast Leger, Luchtmacht en Marine ook aandacht besteed aan de Koopvaardij.
58615: KLINK, DR. JOANNE. L. - NAAR DE TRED VAN DE KINDEREN. De Bijbel in de godsdienstpedagogie.
27777: KLINKEN, L. VAN - Een diagnose van de hedendaagse schoolziekte.
13761: KLINKEN, J. VAN E.A. - Tussen hoop en vrees. Gesprekken over de crisis in de samenleving. Interviews met o.a. dr. H.A. Hofman, dr. W. Aalders, mr. drs. F.W.J. den Ottolander, prof. dr. ir. Blaauwendraad.
58621: KLINKEN, L. VAN - Het stotterende kind. 32 blz. Ing.
58620: KLINKEN, L. VAN - Een diagnose van de hedendaagse schoolziekte.
58619: KLINKEN, L. VAN EN ANNE DE VRIES - Nieuw Nederlands leesboek voor de Christelijke scholen. deekl 8 zevende letrjaar
58617: KLINKEN, J. VAN - Kerk en gezinsmaatsschappelijk werk - Enkele samenhangen tussen organisatievorm en integratie in de gereformeerde kerken in Nederland
31583: KLINKENBERG, C.A. (1871-'97, THEOLOGISCH KANDIDAAT) - Ter gedachtenis.met voorrede van B. Lutge, Pred. Herv. Gem. te Groningen. Twee leerredenen. Ps 23, gehouden in juni 1896. Eerste preek na zijn voorstel te Groningen en 1 Corinthe 1: 23-24, geschreven op zijn ziekbed september 1896.
74864: KLINKERT, H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek.tweede vermeerderde en verbeterdec druk
72268: LINDEBOOM L /DOUMA E EN KLINKERT H J - GEDENKT DENSABBATDAG dat gij dien heiligt. Rapoort en advies in zake de heiliging van dendag desHeeren ingediend bij deSynode der Christ Geref Kerk Gehouden teASSEN op Haar last algemeen verkrijgbaar gesteld door hare commisie ad hoc
66025: SPIRA FRANCISCUS; GISBERTUS VOETIUS-R D KLINKERT - De verschrickelijke historie van Francisus Spira, in 't brede voorgesteld uijt d' eijgene brieven en historische beschrijvingen eeniger geleerde mannen, die in sijn ellendigen staet bij hem gheweest sijn / nevens de verantwoordingh van den bisschop Petrus Paulus Vergerius ; hier is bijgevoecht het oordeel van Martinus Borrhaus ... ; gelijck oock eenighe brieven van Calvinus en Celius Curio ...; gesamentlijck uijt het Latijn vertaeld, en noijt voor desen in onze tale also uijt-gegeven ; met een voor-reden van Gisb. Voetius Zevende druk Met een Voorwoord van den Wekleerw Zeer GelHeer D KLINKERT Leeraar der Gerf Gemeente te Rotterdam
18891: KLOEK, JOHANNES (OVERL. 1714, EDE) BARENZONIUM, NICOLAUS (GOES) EN SORGEN, PHILIPPUS VAN - Eedische verlustingen, of geestelijke gezangen en lof-zangen, op verscheyden voorvallen en gelegentheden t'zamen gesteld, en ten dienste der zang lievende in't ligt gebracht. Door Johannes Kloek, herder der gemeente Christi tot Ede. Den agtsten druk,140(4) Waarbij: Aanhangsel of Edische verlustingen, door Johannes Kloeck, herder der gemeente Christi tot Ede. En andere sang-lievers. Alsmede den swacken adem-tocht, van een aemechtige ziele in haer geestelijke flaute, door Nicolaum Barenzonium, bedienaar des H. Euangelium tot Goes. 109 (3) blz. Waarbij geb.: Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zang-lievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aenhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materie. (6) 136 blz. Waarbij: Aanhangzel of tweede deel van de dichtkundige ziele-zangen.
53771: DOLF KLOEK - Dokter in de fabriek
58626: KLOEK, D. - Het holletje in de dikke boom - geïllustreerd door Anny Rot - tweede druk
76574: KLOEKE W - Zwolsche Sketsies
74578: KLOES, J A VAN DER - Onze bouwmaterialen KUNSTEEN tweede geheel herziende druk
74580: KLOES, J A VAN DER - Onze bouwmaterialen deel 5 METALEN tweede geheel herziende druk
58628: KLOET, JACQUELINE VAN DER - In de tuin. Het tweede boek van VT wonen.
58629: KLOET, T.J. - Stoomwet en stoombesluit. toegelicht en van aantekeningen voorzien. Tweede druk.
58630: KLOK R H J DRS - Archeologie en monument ;
58631: KLOK, H - Van twee jongens en een auto
58634: KLOK, J. - Lieske van den postmeester.
58635: KLOK, J. - Lieske van den postmeester
58636: KLOK, J. / H.T. NOORDHOF - Rondom de schorsing van onze herder en leraar. Handelingen van kerkeraad en classis in strijd met het Woord van God en de kerkorde.
21274: KLOK, J. - De Boeren-republieken in Zuid-Afrika. Hun ontstaan, geschiedenis en vrijheidsoorlogen.
69628: KLOMPMAKER - Handel in de Gouden eeuw Fibulareeds 13
58637: KLOOSTER, ANGENITA C. - Klein duimpje - Geïllustreerd door Nans van Leeuwen
58639: KLOOSTERMANS, B.C. - Ons Voorbeeld/deel III. Illustr.: Graafland, Rob. 39 e druk
58640: KLOOT MEYBURG, HERMAN VAN DER - Het oude dorpskerken in Nederland.
76124: KLOOTWIJK, E. - Commitment and Openness. (The Interreligious Dialogue and Theology of Religions in the Work of Stanley J. Samartha)
72788: KLOP-VAN DER BAS, NELLY - Mary, Verhaal voor kleuters
41778: KLOPPERS, P. J. - Vurige kolen op 's vijands hoofd. verhaal voor onze jeugd.
58648: KLOPPERS, P.J. - Mijn nieuwe boek. Leesboek voor christelijke scholen en huisgezinnen.
58644: KLOPPERS, P. J - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Chrisenen. Beschreven voor het Nederlandsche volk.
58645: KLOPPERS, P. J. - Vurige kolen op 's vijands hoofd. verhaal voor onze jeugd.
58646: KLOPPERS, P.J. - . De geschiedenis van ons vaderland aan Neêrlands volk verhaald door P. J. Kloppers. Deze uitgave werd vereerd met de inteekening van H.H. M.M. de Koningin en de Koninin-Regentes der Nederlanden.
58647: KLOPPERS, P.J. - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, maatschappelijk en huiselijk leven en de volgelingen der eerste christenen. Beschreven door het Nederlandsche volk.
58642: KLOPPERS, P, J - De kroon des levens De marteldood van Angelus Merula en Guido De Brés derde druk
58643: KLOPPERS, P. J - De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Chrisenen. Beschreven voor het Nederlandsche volk.
58649: KLOPSTOCK - De Messias. uit het hoogduitsch vertaald door Mr. Johan Meerman, heer van Dalem en Vuren.
58650: KLOPSTOCK, F. G. - Sämmtliche Werke in einem Bande. Mit dem Bildnisse des Verfassers.
6465: KLOPSTOCK, F. G. - Sämmtliche Werke in einem Bande. Mit dem Bildnisse des Verfassers.
49043: KLOPSTRA, DS. K. - KOT, DS. A. - MEULEMA, DS. B. M. - OLIE, DS. J. H. C. - ZWEISTRA, DS. H. - Vragen naar de weg - Een verantwoording in vraag en antwoord van het niet mee kunnen naar de PKN
23283: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - Gods Groote Barmhartigheid medegedeeld in eenige bijzonderheden uit het leven van Klose Overleden 10 Juni 1833
58651: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - Gods Groote Barmhartigheid medegedeeld in eenige bijzonderheden uit het leven van Klose Overleden 10 Juni 1833
58652: KLOSE, TITUS (OVERLEDEN 10 JUNI 1833) - Gods Grote Barmharigheid medegedeeld in Eenige Bijzonderheden uit het leven van Totus Klose.
74782: KLOSTERMANN R.A. - Probleme der Ostkirche untersuchungen zum wesen und zur geschichte der griechisch-Orthodoxen Kirche
58653: KLUGE, KURT - De zilveren windwijzer, deel 1. De verre wegen, deel 2. Geillustreerd door Anton Pieck.
58654: KLUGKIST, C.(1670-1740 ZUIDBROEK) - Godts beloften Hem tot heerlykheit door ons Ja ende Amen in Jezus Christus: vertoont in feest kerkredenen over des Heilants geboorte te Bethlehem. Met eenige gevolgen, Opstandinge en Hemelvaart, mitsgaders zendinge des Heiligen Geests. Met nog vier kerkredenen over zulke woorden uit de rolle der Profeten, die deze dingen te voren verkondigtr hebben. Ten gemeinen dienste en nutte uitgegeven door Conradus Klugkist, bedienaar des heiligen Euangeliums te Zuitbroek en Muntendam.
7044: KLUGKIST HESSE, HERMANN - Hermann Friedrich Kohlbrügge. (Levensbeschrijving duitstalig)
58656: KLUIJVER, LEENDERT, H. DE - In de greep van de Geuzen
15796: KLUIT, DR. M. ELISABETH - Nader over het Réveil. 5 schetsen.
58659: KLÜSENER, DS. P. A. A. - Onze tijd onze roeping en onze taak
58660: KLÜSENER, P.A.A. - Waarlijk vrij en van het einde des lands.
58661: KLÜSENER, P.A.A. - Waarlijk vrij, en van het einde des lands.
58662: KLÜSENER, P.A.A. V.D.M. - De zekerheid des geloofs.
58663: KLYNSTRA, F. B. - Distributie en samenstelling van zure mucopolysacchariden in normaal en atherosclerotisch humaan aortaweefsel
2286: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - Gelijkenissen des Heeren. Schriftoverdenkingen van ds. J.J. Knap Czn. Bij teekeningen van Eugene Burnand.
58675: KNAP, GERRIT WILLEM - Gerrit Willem Knap. Geboren 2 mei 1873 - overleden 24 november 1931. Gekenschetst als kunstschilder en aestheticus Met een voorwoord van Prof.H.Luns. en 61 reproducties
58676: KNAP, W., W.G. ZOON - Prins Willem I (de Zwijger). Fragmentarisch schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onzen voorouders gevoerden onafhankelijksstrijd tegen de Spaansche overheersching, door Willem Knap, W.G. zoon, directeur-hoofdredacteur der Arnhemsche Courant anno 1814.
58667: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - Een uitverkoren vat. Twaalf tafereelen uit het leven van Paulus bi(kleuren(j platen van Harold Copping door ds. J.J. Knap Czn.
58668: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - De tijd is nabij. De voortekenen van 's Heeren wederkomst.
58672: KNAP, DS. J. J. CZN - opstanding en eeuwig leven
58671: KNAP, DS. J. J. CZN - aan de overzijde 2e druk
58674: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG)- SCHUILING - GEZELLE MEERBURG - VALK, M. H. A. - VLUG, G - MEERDINK, A. - KNAP, J.J., pred. te Doornspijk. Afscheidspredikatie gehouden te Aarlanderveen. Amsterdam. 1843 J.H.den Ouden 44 blz.
2119: KNAP, DS. J. J. (1806-'65, PUTTEN, HEEG) - Een uitverkoren vat. Twaalf tafereelen uit het leven van Paulus bi(kleuren(j platen van Harold Copping door ds. J.J. Knap Czn.
58677: KNAPE, J. - Het kruis in de kerstnacht - geïllustreerd door Henk Poeder - Tweede druk
58679: KNAPP, ALBERT - Herbstblüthen, Gedichte
58680: KNAPP, ALBERT - Christliche Gedichte
58688: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
58689: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e en 18e en 19e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet.
58690: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Tegen Rome's overmacht. Overgedrukt uit ,,Teekenen des tijds''
58691: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Bobliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
58684: KNAPPERT, DR. L. - Bundel preken.
58686: KNAPPERT, L - Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden. Betreft de periode tot ca. 1570 en gaat dus vooraf aan Knapperts Geschiedenis der Hervormde Kerk.
58687: KNAPPERT, PROF. DR. L. - Geschiedenis der Nederl. Herv. Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes, directeur van 's Rijks Prentenkabinet. Boek 1: ontstaan en opkoms. Boek 2: de heerschende kerk.
58683: KNAPPERT, DR. L. - Bibliografische inleiding tot de theologie. Een beredeneerde boekenlijst. Samengesteld ten dienste van predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
72787: KNEGT, SUZANNE - Een nieuwe tijd voor Mirthe,
44535: KNEGT, G. S. A. DE - door lijden tot heerlijk heid
58692: KNEGT, E. - Onderzoekingen over plantengroeistoffen - experimenten over localisatie van primaire werking met behulp van een synergist
28131: KNEGT, G.S.A. DE - Tekenen der tijden. Door ds. G.S.A. de Knegt.
58693: KNEGT, E. - Onderzoekingen over plantengroeistoffen
58695: KNEGT, SUZANNE - Concert voor opa
58697: KNEPPER, J. A. - Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeente opbouw in de praktijk rond het jaar 2000.
58699: KNETSCH, DR. F.R.J. - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der Refuge. Avec un résumé.
47115: KNEVEL, ANDRIES - Ruim van het Hart willem teellinck en de praktijk van het Heilig Avondmaal
45452: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Bevindelijke prediking Theologische verkeningen Deel 5
75338: KNEVEL, DRS. A.G.; PAUL, DR. M.J.; E A - Verkenningen in EXODUS. Theologische verkenningen. Bijbel en Exergese.deel2
58700: KNEVEL, ANDRIES - Doe dat ding dan uit! werkboek televisie
1466: KNEVEL, DRS. A. G. - Waar leef ik voor? Serie Bijbel en praktijk.
45449: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - ZONDE Theologische verkeningen Deel 3
58703: KNEVEL, DRS. A. G. - Waar leef ik voor? Serie Bijbel en praktijk.
58704: KNEVEL, DRS. A. G. - De wereld in huis. Het christelijk gezin en televisie.
75339: KNEVEL, DRS. A.G.; PAUL, DR. M.J.; E A - Verkenningen inGENESIS. Theologische verkenningen. Bijbel en Exergese.deel1
76657: KNEVEL, DRS. A. G. - Theologische verkeningen Bijbel en praktijk deel6 bevinding
20960: KNEVEL, DRS. A. G. - Rondom seksualiteit Theologische verkeningen Deel 2
45456: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Om het Hart van het christelijk geloofTheologische verkeningen Deel 13
45454: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - HEMEl of Hel Theologische verkeningen Deel 9
45455: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Moeilijke Psalmen Theologische verkeningen Deel 12
20958: KNEVEL, DRS. A. G. - Theologische verkeningen Bijbel en praktijk deel 2 EXODUS
58702: KNEVEL, ANDRIES - Blik op de buis. Over de invloed van de televisie
73569: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - In de kerk-uit de kerk deel 4
73571: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Bevindelijke prediking deel 6
58705: KNEVEL, DRS. A. G. - Rondom seksualiteit Theologische verkeningen Deel 2
58706: KNEVEL, DRS. A.G. (RED.) - Theologische verkenningen. Serie Bijbel en exegese.deel 5 Verkenningen inde evangelien
58707: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - ZONDE Theologische verkeningen Deel 3
58709: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Bevindelijke prediking Theologische verkeningen Deel 5
58710: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Het conciliair proces Theologische verkeningen Deel 6
73580: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Kerkelijke eenheid deel 16
73581: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Geloof en geschiedenis deel 16
73579: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Bijbel en kind deel 16
73574: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Jezus, de enige weg deel 10
73573: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Hemel of hel deel 9
73567: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Geloofsopvoeding en catechese deel 1
73568: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Zonde deel 3
73566: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Rondom seksualiteit deel 2
73551: KNEVEL, DRS. A.G. (RED.) - Theologische verkenningen. Serie Bijbel en exegese.delen 1 t/m 8 1 genisis-2 exodus - 3- het gezag van de bijbel4-spreuken en prediker 5 evangelien 6- jesaja 7- hebreeen en 8 oudtestamentische messiasverwachting
45453: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Het conciliair proces Theologische verkeningen Deel 6
58708: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - in de kerk uit de kerkTheologische verkeningen Deel 4
74791: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Het Heilig Avondmaal Theologische verkeningen Deel 8
74792: KNEVEL, DRS. A. G. - De vreemdeling in ons midden Theologische verkeningen Deel 14
69822: KNEVEL, ANDRIES - Avonduren: dagboek van een bewogen jaar
58712: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Levend door uw wegenTheologische verkeningen Deel 135
73575: THEOLOGISCHE VERKENNINGEN BIJBEL EN PRAKTIJK REDAKTIE KNEVEL A.G.DRS. - Gemeente en evangelisatie deel 11
58711: KNEVEL, DRS. A. G.REDAKTIE - Om het Hart van het christelijk geloofTheologische verkeningen Deel 13
58713: KNEVEL, DRS. A. G. ONDER REDACTIE VAN, - Bijbel en kind - serie Bijbel en praktijk - deel 16
35485: KNIBBE, DAVID (1639-1701, LEIDEN) - De leere der Gereformeerde Kerk, volgens de order van de Heydelbergse Katechismus. Verklaard, bevestigt, en tot oeffening der Godsaligheyd toegepast. Vermeerderd, verbeeterd, en voor yder sondag met een ontleedende tafel verrijkt. Als meede een kort onderwys, om een predikatie met order te hooren en te herhaalen. Den 4e druk. Waarbij gebonden: Kort onderwijs van de Preek-Orde om een predikatie ordentelijk te hooren en te herhalen.
58715: KNIGHT, WALTER - 3000 Illustrations for Christian Service
58716: KNIGHT, WALTER - Knight's Master Book of New Illustrations
58717: KNIGHT, WALTER B. - Knight's Treasury of Illustrations
58720: KNIJFF, H.W.DE - Venus aan de leiband. Europa`s erotische cultuur en christelijke sexuele ethiek.
58719: KNIJFF, H.W. DE - Geest en gestalte. O. Noordmans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband.
58718: KNIJFF, DR. H. W. DE - Woorden tegen willekeur - verzamelde opstellen
58721: KNIPSCHEER, F.S. - De Vestiging der Gereformeerde Kerk in Noord- Holland 1572-1608.
58723: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo. Een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648)
58722: KNIPSCHEER, F.S. - De invoering en de waardering der Gereformeerde belijdenisschriften in Nederland vóór 1618.
53032: KNOC JOHN 1505 DOOR CRIE, THOMAS MC. - Het leven van John Knox
77000: KNOLJELM - Levende stenen Het bezit van de stihting alde Fryske Tsjerken
58724: KNOOP, JOHANN HERMANN (1700-'69) - Vermakelijk wapenkundig geographisch- en historisch spel. Betreffende de voornaamste heerschende staten in Europa en dienende om de jonge lieden inzonderheid die van een meer als gemeende geboorte of educatie zyn de Wapen-kunde, geographie en historie gelyk als speelender wyze te leeren.
32547: KNOOP, JOHANN HERMANN (1700-'69) - Vermakelijk wapenkundig geographisch- en historisch spel. Betreffende de voornaamste heerschende staten in Europa en dienende om de jonge lieden inzonderheid die van een meer als gemeende geboorte of educatie zyn de Wapen-kunde, geographie en historie gelyk als speelender wyze te leeren.
58726: KNOPPERS, DR. B.A. - 60 Jaar bondsgeschiedenis.
76962: KNOTTNERES J D MET BIJLAGE VAN BRINK MARTIN + VRIES, JAN DE + WOLLESWINKEL, EGBERT - Veldprediker in mobilisatietijd. Dagboek van dominee J.G. Knottnerus. Grebbelinie 1939-1940..
76380: KNOTTNERUS, O.S. E.A. - VKNOTTNERUS, O.S. E.A. Tussen 't zieldaip en 't grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar Tussen 't zieldaip en 't grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar 2e druk
58727: KNOWLES, DAVID - Englische Mystik.
14796: KNOX, JOHANNES - Het heilige leven en de zalige dood van Mr. Johannes Knox. Gestorven in het jaar 1572, oud 67 jaar.
68725: WESTMAN KNUT - Geschichte der Chrislichten mission
58731: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming.
58732: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Tweede deel. 1634-1645.
58733: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Vierde deel. 1657-1672.
58734: KNUTTEL, W. P. C. - Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700. eerste deel. 1621-1633
58735: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie 3).
76650: W.P.C. KNUTTEL - Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof
58728: KNUTTEL, G. DR. - De Nederlandsche schilderkunst. Van van Eyck tot van Gogh. Door Dr. G. Knuttel Wzn. conservator aan het gemeente museum, Den Haag Privaat-docent aan de rijksuniversiteit te Utrecht
58729: KNUTTEL, J.A.N. - Proza uit de 17e eeuw. Verzameld en toegelicht door dr. J.A.N. Knuttel, redacteur van het 'Woordenboek der Nederlandsche taal'. Met repoducties naar titelbladen en titelprenten.
29967: KNUTTEL, G. DR. - De Nederlandsche schilderkunst. Van van Eyck tot van Gogh. Door Dr. G. Knuttel Wzn. conservator aan het gemeente museum, Den Haag Privaat-docent aan de rijksuniversiteit te Utrecht
58737: KNUVELDER, GERARD. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (4 delen). tweede, herziene druk; ill. in zwart wit;
76083: EYFFIUS KOAMERONGEN - Kent u ze nog deAmerongers
40640: KÖBERLE, J.G. - Aanteekeningen van een Jezuiten-Kweekeling in het Duitsche Collegie te Rome. Van J.G. Köberle. Voor rekening van den vertaler.
58739: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te deventer in de 15de eeuw.
58740: KOCH, H.W. - Europa in oorlog: 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogsvoering.
58741: KOCH, HENNY. - Papa's Jongen. Een verhaal voor meisjes naar de 6e uitgave door Cath. A. Visser Met vier platen van André Vlaanderen.
58742: KOCH, KLAUS - Was ist Formgeschichte? Neue Wege der Bibelexegese. Zweite, durchgängig übergearbeitete Auflage
58743: KOCH-ISENBURG, L. - Planten Brehm. Zwerftocht door het plantenrijk. Vertaald, bewerkt en aangevuld door Rinke Tolman.
40953: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te deventer in de 15de eeuw.
46454: KOCH, KLAUS - Was ist Formgeschichte? Neue Wege der Bibelexegese. Zweite, durchgängig übergearbeitete Auflage
58744: KOCHS, E. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Ezechiel (Kapittel 1-20) und Daniel. Auf grund der gedruckten Vorlesungen in Auswahl übersetzt und bearbeitet von lic. Ernst Kochs, Pastor em. in Göttingen.
58745: KOCK, DR. W. J. DE - DIE KRUGERHUIS PRETORIA 4e uitgave
58746: KOCK, W.J. DE - Die Krugerhuis Pretoria. Opgestel deur dr. W.J. de Kock. Vierde uitgawe.
58747: KOCKS, G.H. & J.M.G. VAN DER POEL (RED.), - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw, een heruitgave. Dl.1: Groningen; dl.2: Overige provincies.
58748: KOE, SALOMON SIEWERD DE (GEB. TE WOUDSEND, PRED. TE UTRECHT) - De conjecturaal-critiek. En het evangelie naar Johannes. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid, aan de Rijks-universiteit te Utrecht.
58749: KOECHERI, I.CH. - Io. Christophori Koecheri S. Theol. doct. et prof. publ. Analecta philologica et exegetica in quatuor SS. Evangelia quibus Io. Christoph. Wolfii curae philologicae et criticae supplentur atque augentur.
20145: KOECHERI, I.CH. - Io. Christophori Koecheri S. Theol. doct. et prof. publ. Analecta philologica et exegetica in quatuor SS. Evangelia quibus Io. Christoph. Wolfii curae philologicae et criticae supplentur atque augentur.
48137: KOEHLER, L./BAUMGARTNER, W. - LEXICON in Veteris testamenti libros edidit Ludwig Koehler. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Engelischer Sprache. A dictionary of the Hebrew Old Testament in Engelisch and German. Walter Baumgartner: Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testaments in Deutscher und Engelischer Sprache. A dictionary of the Aramaic parts of the Old Testament in English and German. MET SUPPLEMENTUM
5820: KOEHLER, L./BAUMGARTNER, W. - LEXICON in Veteris testamenti libros edidit Ludwig Koehler. Wörterbuch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Engelischer Sprache. A dictionary of the Hebrew Old Testament in Engelisch and German. Walter Baumgartner: Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testaments in Deutscher und Engelischer Sprache. A dictionary of the Aramaic parts of the Old Testament in English and German.
70838: KOEKOEK P. - Toppie Brons geillustreerd door Pol Dom
71074: KOEKOEK P. - De avonturen van Max en Kees geillustreerd door Pol Dom
40548: KOEKOEK JR. , J.G. EN DR. H.P. DEYS (SAMENSTELLERS) - Gebroeken lente. Rhenen 1940-'45
58756: KOELEWIJN, J. - Zijns verbonds gedachtig. Gedenkboek van het gereformeerd onderwijs te Spakenburg bij het 75-jarig bestaan.
1534: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Drieërlei Catechismus bevattende de gronden van eht Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzaligheid.
71750: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS); JANSSONIUS, HILLEBRANDUS (1718-'89); LABADIE, JEAN DE (1610-'74) - Historisch verhaal nopens der Labadisten scheuring en veelerley dwalingen, met de wederlegginge derzelver. Opgestelt in een' brief, tot vaststelling van vroomen, die daar omtrent wankelen. Benevens eenige hoofddeelen, uit het tweede deel, genaamt der Labadisten dwalingen grondig ontdekt en wederlegt. Door Jakobus Koelman, tweede druk. Vermeerdert met eene voorrede en eenige aanteekeningen door Hillebrandus Janssonius, predikant te Veendam.
31495: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Spiegel der wet. Aan de gewetens voorgehouden tot ontdekking der zonden tegen de tien geboden. Hier is nog bijgevoegd Neerlandsch plicht en voorbeeld, der reformatie der kerk.
73849: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen. Herschreven door Drs. W. van Vlastuin.
75282: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Sleutel ter opening van de donkerste Kapittelen in de Openbaaringe gedaan aan Johannes, op het eiland Patmos. Waar in kort doch duidelyk worden voorgesteld alle de voornaamste kerk- en waereldlyke veranderingen, van de Dagen des Nieuwen Testaments, in de regering Gods over zyn kerk en derzelver vyanden, van de geboorte Christus tot het einde der waereld, en inzonderheid wegens den val van den antichrist, waar van men ten huidigen dagen zo opmerkelijk de vervulling ziet gebeuren. Alles opgemaakt uit de naarstige overdenking, en onderzoek van de seven zegelen, phiolen, bazuinen en donderslagen, die in het zinryke Openbaringe van Johannis, beschreven zijn. Waar by te gelyk de schriften van Jurieu, van wezel en Swart, desaangaande, ter toets gebracht en wederleid worden door Jacobus Koelman: bedienaar des heiligen euangeliums. Tweede druk.
75210: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De Sleutel ter opening van de donkerste Kapittelen in de Openbaaringe gedaan aan Johannes, op het eiland Patmos. Waar in kort doch duidelyk worden voorgesteld alle de voornaamste kerk- en waereldlyke veranderingen, van de Dagen des Nieuwen Testaments, in de regering Gods over zyn kerk en derzelver vyanden, van de geboorte Christus tot het einde der waereld, en inzonderheid wegens den val van den antichrist, waar van men ten huidigen dagen zo opmerkelijk de vervulling ziet gebeuren. Alles opgemaakt uit de naarstige overdenking, en onderzoek van de seven zegelen, phiolen, bazuinen en donderslagen, die in het zinryke Openbaringe van Johannis, beschreven zijn. Waar by te gelyk de schriften van Jurieu, van wezel en Swart, desaangaande, ter toets gebracht en wederleid worden door Jacobus Koelman: bedienaar des heiligen euangeliums. Tweede druk.
13765: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Met een voorwoord van D. K. Wielinga. Onveranderde uitgave.
43088: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) ROBERT MACWARD (1633-1687) VERTALER JACOBUS KOELMAN (1633-95 TE SLUIS - De wekker der leeraaren, in tyden van verval, Met aanwyzing van de plicht der Vroome, ten goede van haar Leeraars, Voorgesteld in een brief, eerst in het Engels beschreven door een Leraar Gods, En vertaalt door Jacobus Koelman dienaar van den Heere Jezus in zijn Gemeente van Sluis in Vlaanderen.vijfde druk bijgevoegt Neerlands ondergang gedreigd en naby, Vertoont in een predikatie over Jes. IX: 12-16 door den zelfden Jacobus Koeman derde
47519: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Spiegel der wet. Aan de gewetens voorgehouden tot ontdekking der zonden tegen de tien geboden. Hier is nog bijgevoegd Neerlandsch plicht en voorbeeld, der reformatie der kerk.
584: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
58762: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen. Herschreven door Drs. W. van Vlastuin.
58763: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De natuur en gronden des geloofs, in den vorm van een brief ingericht, ter vaststelling van den staat dergenen die Christus in geloof omhelzen. Door Jacobus Koelman in de tegenwoordigen spelling overgebracht.
58764: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Met een voorwoord van D. K. Wielinga. Onveranderde uitgave.
58765: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
58766: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - Neêrlands plicht en voorbeeld van de Reformatie der kerk voorgesteld in twee predikatieën.
58761: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Onveranderde uitgave.
28061: KOELMAN, JAKOBUS (1633-'95, SLUIS) - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Door Jacobus Koelman, dienaar des Evangelies. Herschreven door C. Bregman. Tweede druk.
58760: KOELMAN, JACOBUS (VERTALER), MACWAIR, MR. JACOBUS. - De Wekker der Leeraren in tijden van verval, met aanwijzing van den plicht der vromen ten goede van hun leeraars. Voorgesteld in een brief, eerst in 't Engelsch beschreven, door een ijveraar Gods, en vertaald door Jacobus Koelman. Bedienaar der Evangelies te Sluis in Vlaanderen.
58759: KOELMAN, JACOBUS - Dagelijks Zelfonderzoek of tafereel van ettelijke vragen waarmee een gelovige zich iedere avond zou moeten onderzoeken. en vijftig plichten die ieder oprecht gelovige moet betrachten.
40088: KOELMAN, JACOBUS (VERTALER), MACWAIR, MR. JACOBUS METY VOORWOORD DS CHR VAN DER POEL - De Wekker der Leeraren in tijden van verval, met aanwijzing van den plicht der vromen ten goede van hun leeraars. Voorgesteld in een brief, eerst in 't Engelsch beschreven, door een ijveraar Gods, en vertaald door Jacobus Koelman. Bedienaar der Evangelies te Sluis in Vlaanderen.
58772: KOENDERS, A. J. ORD. CARM. - Maria in den eeredienst der katholieke kerk. Ruim geïllustreerd door afb. van vele meesterwerken. Verering van Maria in de H. Mis, H. Sacramenten en de H. Sacramentaliën
58773: KOENEN H J - Christelijke Liederen van H J Koenen uitgegeven onder toezicht van J P Hasebroek
58774: KOENEN, M. J. - Woordverklaring. aan tekeningen en beschouwingen.
58776: KOERS, N.H. (RED) - Vier eeuwen domineesland [Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Catharijneconvent te Utrecht, 5 april t/m 17 aug. 1997]
58777: KOERTS, H.J. - Een Groninger in Japanse gevangenschap. Gedichten & gedachten. 1e Druk
58779: KOESE, GERT - Avonturen rond mechelsteyn. Omslag en illustraties: Jaap Kramer
58778: KOESE, GERT - Roversbenden rondom Mechelsteijn.
58780: KOESEN, WIM - Aanzien 20-30
70019: KOESEN, WIM - Aanzien 45 - 560 Vijf jaar wereldnieuws in beeld
70017: KOESEN, WIM - Aanzien 30-40 Tien jaar wereldnieuws in beeld
24569: KOETEEUW, G. - De verschoonende lankmoedigheid Gods over een schuldig volk of een roepende stem tot Nederland zijnde een ernstig woord met betrekking tot de omstandigheden op kerkelijk en staatkundig gebied.
58781: KOETEEUW, G. - Weldadigheden des Heeren. Als vruchten des genadeverbonds in onze levensloop toegediend alsmede in tijden van druk en beproeving ook in oorlogsgevaar ondervonden.
24547: KOETSDIJK, K. - 14 Psalmen. Voor vierstemmig koor.
76665: KOETSIER-SCHOKKER, JANNIE - Maaike en Marijke en de ratten op de woonboot deel21
76670: KOETSIER-SCHOKKER, JANNIE - Leska en Abena in het weesdorp
28226: KOETSVELD, C. E. VAN - Tiental kinderpeken uit het Oude Testament. en Nieuwe TestamentDoor C.E. van Koetsveld.
72041: KOETSVELD, C.E. VAN - Tiental kinderpreken uit het Oude Testament
58793: KOETSVELD, C. E. VAN - De oudejaarsavond. Zevende uitgave.
71650: KOETSVELD, C. E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den nederlandschen dorpsleeraar. derde druk.
47702: KOETSVELD, C.E.VAN - Losse bladen uit mijn Pastoraalboek 1e druk, Nagelaten schetsen. Ornamentaal versierde rode linnen band met iets verkleurde rug. Binding band/eerste titelblad gebroken. Met Plaat van schrijver en een plaat in tekst
58795: KOETSVELD, C.E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. Dertiende, met zorg herziene druk. Met portret van den schrijver.
58796: KOETSVELD, C.E.VAN - Losse bladen uit mijn Pastoraalboek 1e druk, Nagelaten schetsen. Ornamentaal versierde rode linnen band met iets verkleurde rug. Binding band/eerste titelblad gebroken. Met Plaat van schrijver en een plaat in tekst
58797: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en novellen. 8e deel. fantasie en waarheid Tweede verzameling.
58792: KOETSVELD, C. E. VAN - Fantasie en Waarheid. Tweede uitgave.
34367: KOETSVELD, C. E. VAN - Fantasie en Waarheid. Tweede uitgave.
34369: KOETSVELD, C. E. VAN - De oudejaarsavond. Zevende uitgave.
69574: KOETSVELD, C. E. VAN - Nalezing van een tachtigjarige nieuwsten SCHETSEN en Phantasien C. E. van Koetsveld. 2re druk
58786: KOETSVELD, C. E. VAN - De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijk Gezin. Met 34 platen.
58788: KOETSVELD, C. E. VAN - Pastorie te Mastland. Schetsen uit de pastorie te Mastland. Dertiende, met zorg herziene druk. Met portret van de schrijver.
58789: KOETSVELD, C. E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. dertiende, met zorg herziene druk. met portret van de schrijver met voorwoorde van E K Laurilland met etsen van Carel L Dake 13 E MET ZORG HERZIENDE DRUK
1182: KOETSVELD, C. E. VAN - De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijk Gezin. Met 34 platen.
58794: KOETSVELD, C. E. VAN - Pastorie te Mastland. Schetsen uit de pastorie te Mastland.Veertiende met zorg herziene druk.
58790: KOETSVELD, C. E. VAN - De vriend der kranken. Een Bijbelsch huisboek voor de ziekenkamer.2e druk.
58791: KOETSVELD, C. E. VAN - Tiental kinderpeken uit het Oude Testament. en Nieuwe TestamentDoor C.E. van Koetsveld.
47265: KOETSVELD, C. E. VAN - De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijk Gezin. Met 34 platen.
25803: KOETSVELD, C. E. VAN - De vriend der kranken. Een Bijbelsch huisboek voor de ziekenkamer.2e druk.
58798: KOFFEMAN-ZIJL, M. - Kijken naar de zon
73275: KOHBRUGGE H.F. - Op Nederlandse kansel 22 preken bewerkt en van aantekeningen voorzien door H. Boele
39899: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Over Psalm 1. Vertaling door Dr. S. Gersen.
16820: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zes preken over het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Hebreeën door dr. H.F. Kohlbrugge. Opnieuw uit het Duits vertaald door ds. D. van Heyst, Herv. pred. te Ommen.
39289: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Der Herr der Erde. Eine Auslegging von Johannes 21.
27524: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - 4e druk
1985: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Uit diepten van ellenden. Veertien leerredenen over Psalm 118. Tweede, ongewijzigde druk.
2521: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerrede over het vierde hoofdstuk van den profeet Zacharia, uitgesproken in de domkerk te Utrecht den 16den december 1863. Tweede druk.
39141: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Het ambt der Ouderlingen (oudsten, opzieners: bisschoppen). Vijf overdenkingen naar aanleiding van 1 Petrus 5 : 1-4
39900: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De blijde zondagsviering. Over Psalm 92, Matth. 28 : 1 en Hebr. 3 : 10, 11 ; 4 : 1 - 11. Kohlbrugge reeks nr. 2.
35366: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De brief van Jakobus. Schriftverklaringen.
21243: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven 1 en 2 Bijeengebracht door Ds. J. K. Vlasblom
6624: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerrede over Psalm 8. Uit het Hoogduitsch vertaald.
73847: KOHLBRUGGE DR. H.F. - De beker der verlossingen, zeventien preken, vertaald en ingeleid door T. van Es
37638: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De gouden scepter toegereikt. Bijbels dagboek. Vertaald door Ds. H. Stolk in leven hervormd predikant te Scheveningen. 8e druk.
21499: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenvoudige Heidelberger. De Catechismuspreeken die nog aanwezig zijn van dr. H.F. Kohlbrugge.
76187: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerrede over psalm 24
76040: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twaalf twaalftallen leerredenen. In nagenoeg chronologische volgorde. Leerredenen (...)de delen3-4 /5-6 /7-8 /9-10 /11-12
73876: KOHLBRUGGE DR. H.F. - Van de wezenlijke Wijsheid, een vijftal preken
22325: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenige troost in leven en sterven. Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelberschen Catechismus. Uit het Hoogduitsch. Tweede druk. Dit boek werd in opdracht uitgereikt aan Johan Allard Wilhelm Weddepohl, den 26 maart 1896.
72017: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Door Zijne wonden is ons genizing geworden, brieven
39282: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - In den beginne was het Woord. Zeven leerredenen over het evangelie van Johannes, Hoofdstuk 1:1-18, door H.F. Kohlbrugge, wijlen predikant der Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Eberfeld. Uit het hoogduits vertaald
16833: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twee leerredenen over 1 Timotheüs 1:15, gehouden op 23 en 30 januari 1848, door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant der Nederl. Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. Uit het Hoogduitsch.
39555: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerrede over Psalm 16. Uit het Hoogduitsch vertaald.
42518: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Van oorlog en vrede. Tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door Ds. P. A. A. Klüsener, N.H. Pred. te Bodegraven.
39553: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Jezus van Nazareth-onze toekomstige Rechter. Preek over Handelingen 10:42 en 43, gehouden in de Domkerk te Halle aan de Saale op 25 april 1858 (Zondag Jubilate) . Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heijst predikant der Nederlandse Hervormde Gemeente te Ommen.
73014: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Genesis 3, voor de gemeente uitgelegd. Derde naar de laatste duitsche editie herziene uitgave.
16805: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Opleiding tot recht verstand der schrift. Voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken.
2535: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twee leerredenen over het derde hoofdstuk van den brief aan de Filippensen. Uit het Hoogduitsch.
38837: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De taal Kanaäns. Een gesprek tusschen twee reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk.
72486: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen. Leerredenen gehouden door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.3e druk
73195: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Predigten über die erste Epistel des Apostels Petrus 1-3 Verlag der niederl.-reform. Gemeine, 1
73252: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Seftpridgten, zweite Auflage Verslag der Nederlandssch-reformierten gemeinem, twee delen
73255: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Paffions Predigten
73257: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Apostelgeschichte Kap 2-10 funfundzwanzig Predigten in de Jahre 1875 gehalten verslag der niederlandschtisch gereformierten gemeine in Elberfeld
73260: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Sechs Predigten uber das erste Capitel des Briefes Bauli an die Chräer vierte Auflage
36861: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De leer des heils. in vragen en antwoorden in het jaar 1846. Uit het Duitsch vertaald.
39898: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenvoudige Heidelberger. Catechismus preken. 5e ongewijzigde druk
1977: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Historisch-theologische gesprekken tusschen twee gereformeerde predikanten, (een oom en een neef), betreffende het lezen, bij de bediening van den Heiligen Doop, van het geheele formulier, vooral echter van den aanhef van het gebed: "Die naar Uw streng oordeel......door hetwelk de Doop beduid wordt." Tweede druk.
39552: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - PSALM 51 zeven leerredenen gehouden in de maanden juni en juli 1850 105 blz uitgever Amsterdam C A Spin & zoon WAARBIJ Zeven leerredenen over de profeet JONA gehouden in de maanden juni en juli -augustus 1848 110 blz Uitgever Utrecht Wed M Melder WAARBIJ Zeven Leeredenen over het derde hoofdstuk Zacharia gehouden inn de maanden november-december 1847 - 147 blz v 1849 uitgever Amsterdam C A Spin & zoon WAARBIJ Acht Leetrredenen over Evang van Johannes ka[p 3-21 benevens eenw slorrede over Romeinen 8 vers 32- 130 blx Uitgever Utrecht Wed M Melder
21186: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Wat zegt Kohlbrugge over Genesis 3?
21220: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - O God wees mij genadig! Een woord van vertroosting en vermaning voor armen en ellendigen, naar aanleiding van de een en vijftigste psalm door Dr. H. F. Kohlbrugge in leven predikant der Nederl. Geref. Gemeente te Elberfeld. Opnieuw uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst Herv. Predikant te Ommen
74170: KOHLBRUGGE DR. H.F. - Hij reisde zijn weg met blijdschap, drie preken over Filippus en de kamerling
73194: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Predigten über die erste Epistel des Apostels Petrus 1-4 Verlag der niederl.-reform. Gemeine, 1
73263: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Betrachtung über das erste Kapitel des Evangeliums nach Matthäus. Getreuer Abdruck des Originals von 1844. Mit Beigabe der Vorrede und Anmerkungen der zweiten holländischen Ausgabe von [J.J. Gobius du Sart] Nebst einem Anhang: Die Grundzüge der Lehre von der Person des Erlösers, nach den kirchlichen Bekenntnissen. Von einem Freundeskreis herausgegeben.
73265: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Die ersten sechs Kapitel des zweiten Buches Mosis.
73278: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Predigten über die erste spistel Apostels Petrus, Erster Band, vierte Auflage Predigten über die erste Spistel des Apostels Petrus Das vierte Capitel Das Hmt der Presbijter ober wie der H. Apostel Petrus als Mitältester die Bischiöfe ermahut Sieben Predigten uber den Popheen Jona Gehaltenin sommer 1848 Sieben Predigten über das dritte Capitel des Propheten Zacharia gehlalten in den Monaten Noember und December 1847 Gottes Bundmet Abram predigt über Mofe 15 Vers 7-17 Zag dich nicht gelüften predigt über das zehnte Gebot 2 Buch Mosis Cap. 20 Vers 17 Schriftmakig Erläunterung des alten, allgemeinen ugezweifelten driftlichen Befenntnisses Ich blanbe in den Heiligen Seift
1983: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk 2-10. In vijf en twintig leerredenen gehouden in 1873. Tweede druk.
28073: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Echte bescheiden van H.F. Kohlbrugge docter in de Godgeleerdheid. Met inleiding van Dr. J. van Oort.
73874: KOHLBRUGGE H.F. - In Zijn Beeld
2759: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) =2 - Uitleggingen over het Boek Genesis.
1981: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Ter herinnering aan Hermann Friedrich Kohlbrugge, doctor der theologie en pastor der Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld. Vereeniging tot uitgave van Gereformeerde Geschriften. Bevat: Laatste prediking van Kohlb. over Psalm 28 : 6 en 7. Alsmede Prediking over Hebr. 13 : 7 en 8 door Ds. J. Kunzli en een prediking over Handelingen 8 : 2 door Ds. A. Zahn.
26465: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De bron des levens. Drie Schriftuitleggingen. Kohlbrugge over Johannes 4: 1-26, Lucas 7: 36-50; Lcas 17: 11-19. Vertaald door ds. D. van Heyst.
2656: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerredenen over den eersten algemeenten Zendbrief van Petrus, het eerste en het tweede en het derde en het vierde hoofdstuk. Door H.F. Kohlbrugge.
2628: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Het rumoer der volkeren. Zes leerredenen, uitgesproken in het begin der oorlogstijden van 1870. Uit het hoogduitsch.
16819: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zo God voor ons is... Bloemlezing uit het werk van dr. H.F. Kohlbrugge. 3e druk
16824: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard Böhl, hoogleeraar te Weenen. Voorzien van een voorwoord van dr. W. Aalders en ds. D. van Heyst.
16825: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenvoudige Heidelberger. Catechismus preken. 5e druk .
39287: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Leerrede vier em twintig derde en vierde twaalftal
38162: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De taal Kanaäns. Een gesprek tusschen twee reizigers naar de eeuwigheid. Voor het volk.
1972: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)KOH - O God, wees mij genadig! Een woord van vertroosting en vermaning voor armen en ellendigen, naar aanleiding van de een en vijftigste Psalm. Opnieuw uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst, herv. pred. te Ommen (O.)
36376: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - M ijn Velosser leeft dagboek bij de bijbel
16823: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De ademtocht van de kerk. Mededelingen uit zes preken van dr. H.F. Kohlbrugge over Psalm 25, gehouden in januari en februair 1852. Waaraan toegevoegd de laatste door hem gehouden preek op 29 november 1874 over Psalm 28: 6 en 7, een levensschets en enkele bijzonderheden over zijn sterfbed. Vertaald door D.J. Bastmeijer.
23560: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van Kohlbrugge voor het gehele jaar. Vertaald door Ds. H. Stolk, Ned. Herv. predikant te Scheveningen.2e druk
69655: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twaal twaalftallen leerredenen. Uit het Hoogduitsch. Nieuwe en met aanteekeningen voorziene uitgave.50 losse afleveringen in org papieren omslagen
16811: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Opleiding tot recht verstand der Schrift; voor eenvoudigen die Gods Woord onderzoeken. 4e druk.
16806: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen. pinksterpreken tweede herziende druk
16801: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vijf en twintig leerredenen. Gehouden in de jaren 1846-1851.
28353: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van dr. H.F. Kohlbrugge voor het gehele jaar. Vertaald ds. H. Stolk, Ned. Herv. predikant te Scheveningen. Vierde druk.
58832: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zo God voor ons is... Bloemlezing uit het werk van dr. H.F. Kohlbrugge. 3e druk
25252: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Van oorlog en vrede. Tien preeken in de jaren 1859 en 1870/71. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door Ds. P. A. A. Klüsener, N.H. Pred. te Bodegraven.
2528: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1: 44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel gehouden. Opnieuw vertaald door Ds. H. C. Touw.
48756: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vermaning en vertroosting. Achttal preken over 1 Petrus 5: 5-11. Uitgesproken door dr. H.F. Kohlbrugge in 1874 te Elberfeld, vertaald door D.J. Bastmeijer ('s-Gravenhage).
48762: KOHLBRÜGGE, DR. H. F. - Een lied der liefde - Verklaring van psalm 45
2508: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De vernederde en verhoogde Middelaar. Betrachtingen van het lijden, sterven en Opstanding van onzen Heere Jezus Christus. Schriftverklaringen of 9-tal predikatiën door Dr. H.F. Kohlbrugge.
76007: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zeven preken over het derde hoofdstuk van den profeet Zacharia. Gehouden in de maanden november en december 1847. Opnieuw uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst, Hervormd Predikant te Ommen.
2516: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Feeststoffen. Leerredenen gehouden door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.4e druk
2522: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Drie leerredenen, over Johannes 1 vs. 29, Openbaring van Johannes 16 vs. 9 en Hosea 11 vs. 8 en 9. Gehouden in october 1849, ten tijde der heerschende cholera-ziekte. Derde, naar het Hoogduitsch herziene druk.
1991: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Aanden jordan des doods en brief aanen twee brieven vanKohlbrugge
40317: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Christus Die ons leven is bloemlezing uit het werk van Kohlbrugge
72767: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Genade alleen, Bijbels dagboek
21241: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Op den weg naar den Hemel Drie betrachtingen ten eerste, Indien ik alleen zijn kleed aanraak. Markus 5: 25-30 Ten tweede, Heere dat ik ziende mag worden. Mattheus 20: 29-34 Ten derde, Vader ik heb gezondigd tegen den Hemel en voor U!. Lukas 15: 1, 2, 11-24 derde herziene druk. Door Dr. H. F. Kohlbrugge in leven Predikant bij de Nederlands Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.
75289: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) DOOR LPOL V.D JAC - de prediking van Kohlbrugge oude en nieuwe mens ROm 6 vera1-11
22775: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zeven leerredenen over den Profeet Jona Gehouden in de maanden Junij, Julij en Augustus 1848, Naar het hoogduitsch tweede druk.
23522: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Licht und Recht. Predigten von Herm. Friedr. Kohlbrugge, Dr. Theol., weil. Pastor der niederländisch-reformirten Gemeine zu Elberfeld. Siebentes Heft.
72766: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - De gouden scepter toegereikt. Dagboek uit de geschriften van dr. H.F. Kohlbrugge. Vertaald door ds. H. Stolk, in leven Ned. Herv. predikant te Scheveningen. 9e druk.herziende druk
10534: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zeven preeken over den profeet Jona. Gehouden in den zomer van het jaar 1848. Nieuwe vertaling uit het Hoogduitsch door ds. B. Gijzel Ned. Herv. Pred. te Amsterdam.
35133: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)S - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1: 44-52. Opnieuw vertaald door Ds. H.C. Touw.
2633: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De ware zelfbeproeving. De drie stukken van het formulier om het Heilig Nachtmaal te houden, nader overwogen.
1989: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - De eenvoudige Heidelberger. Catechismus preken,4e of 5e druk
48757: KOHLBRÜGGE, DR. H. F. - Leerrede over Psalm 24
41527: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twee leerredenen over Galaten 2, vs 19 en 20.
41082: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD))MARIA DE CLERCQ - Is het ongelofelijk dat God de doden opwekt
39290: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Die Sprache Kanaans. Ein Gespräch zwichen zwei Wanderern auf den Wege zur Ewigkeit.
39196: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Die Stiftshütte und ihre Geräthe. Predigten gehalten von Herm. Friedr. Kohlbrugge, Dr. Theol. weil. Pastor der niederländisch-reformierten Gemeine zu Elberfeld. Erstes Heft. Die Stiftshütte under der Vorhof. Verlag der niederländisch-reform. Gemeine.
39167: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Zum Gedächtnis der Silbernen hochzeit inseres hochwehrten und gelievten kaiserpaares. Predigt über Psalm 3, Vers 9, gehalten am 25. Februar 1906 von B. Lütge, Pastor der niederländisch-reformierten Gemeine zu Elberfeld. Verlag der niederl.-reformierte Gemeine.
73250: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) DOOR PROF.DR.GOTTFRIED W LOCHER - KOHLBRUGGE, Dr. H. F. (1803-'75,euge der freien Gnade
2655: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Opleiding tot recht verstand der schrift, voor eenvoudigen, die Gods Woord onderzoeken. Tweede druk
76337: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - DeWet bevestigd Verklaring over Romeinen7 Kohj;bruger ontdeking van dekomma (T van ES)
21185: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Schriftverklaringen. door Dr. H.F. Kohlbrugge in leven predikant bij de Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.
2512: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Heere, leer mij Uwe inzettingen. Eene uitbreiding van Psalm 119, vers 33-40, door dr. H.F. Kohlbrugge. Vierde druk
2641: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Brieven van dr. H. F. Kohlbrugge, uitgegeven door Dr. Eduard Böhl, hoogleeraar te Weenen.
16807: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Overdenking van het eerste hoofdstuk van het evangelie van Mattheüs. Opnieuw uit het Duitsch vertaald door ds. W. B. H. van Linschoten, em. predikant met medewerking van dr. J. C. S. Locher.
16810: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Die Lehre des Heils in Fragen und Antworten dargelegt von H.F. Kohlbrugge, Dr. theol, weiland Pastor der niederländ. reform. Gemeine zu Elberfeld. Zum 100. Geburtstag des Heimgegangenen als Manuskript gedruckt.
32025: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Twee leerredenen over Psalm 77 en Mattheus 8.
39165: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vragen en antwoorden tot opheldering van den Heidelbergschen Catechismus, door H.F. Kohlbrügge, Doctor in de Godgeleerdheid, in leven Predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerder Gemeente te Elberfeld. Naar het Hoogduitsch. Vijfde herziene druk.
72249: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - De gouden scepter toegerijkt, bijbels dagboek vierde druk
72355: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) CONVOLUUT - Leerede GENESIS3 gehouden hervormde kerk te Vianen 29 juni 1856 58 blz en Op Goede Vrijdag korte stichtelijke gedachten 52 blz en Degenadevolle verborgenheid van den Grooten verzoendag 51 blz en zesleerredenen uitgesproken in begin der oorlogstijden van 1870 76 blz en Eenew wekstem voor in en na den oorlog psalm 33 39 blz en TROOSTWOORDEN in dichtregelen 47 blz
72373: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Twee leerredenen over Psalm 77:1-14 en Mattheüs 8:17b, gehouden in November 1849 tijdens het heerschen der cholera, uit het Hoogduitsch
72376: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Drie leerredenen uit het jaar 1833 over Psalm 45:14-16, Psalm 65:5 en Romeinen 7:14, met historische aanteekeningen
72383: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Leerrede over Psalm 93, Naar het Hoogduitsch
72386: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Het vooregt onzer gemeenschap met den Vader, Leerrede over Jeremia 31:7, naar het Hoogduitsch
72461: KOHLBRUGGE, HANNA - De Islam aan de deur. Op zoek naar een antwoord Kritische beschouwingen vanuit orthodox-christelijk perspectief over de Islam en de profeet Mohammed, waarbij wordt nagegaan hoe het Christendom respons aan de Islam zou kunnen geven
72487: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD) - Vragen en antwoorden tot opheldering van den Heidelbergschen Catechismus, door H.F. Kohlbrügge, Doctor in de Godgeleerdheid, in leven Predikant bij de Nederlandsch-Gereformeerder Gemeente te Elberfeld. Naar het Hoogduitsch. 7e druk
72759: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Wat zegt Kohlburgge over Genesis 2? Genesis 3: voor de gemeente uitgelegd, opnieuw bewerkt en ingeleid door Ds. D. van Heyst
73279: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Das siebente Kapitel des Briefes Pauli an die Roemer in ausfuhrlicher Umschereibung
73280: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)). - Labet den Herrn! predigten über ausgewählte Psalmen, erfles Seft, berslag der niederlands-reform gemeine
73282: KOHLBRUGGE, DR. H. F. (1803-'75, ELBERFELD)) - Predigt úber die simmelfahrt unfers Lerrn Jesu Shrifti gehalten den 8: Mai 1872
58921: KÖHLER - Die leichtesten etüden op. 151.
58922: KÖHLER, LOUIS - Praktischer Lehrgang des Klavierspiels. Practial method for the Pianoforte.
69820: KOHN, ROGER (TEKST)/MIDGLEY, RUTH (HOOFDSAMENST.) & DE JONG-BIGGS, P. (VERTAL.). - Encyclopedie van muziekinstrumenten. Met meer dan 4000 originele tekeningen.
49147: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - de Sacramenten Samenvatting van de inleiding op ween jeugdavond van de Chr Feref jeugdvereniging te Alphen a.d Rijn op23 semptember 1967
57856: JOHANNES DE KOK - paulus geloofverwachting verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis
16407: KOK, DS. J. - Het leven van Jan Egberts Broekema. Geillustreerd.
39528: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Levensmoed. Predicatie, uitgesproken op 26 februari 1946, aan den vooravond van de 1e jaarvergadering van het Landelijk Verband van Jongelingsvereenigingen der Gereformeerde Gemeenten in Nederland, na de bevrijding van ons vaderland. Door ds. R. Kok, dienaar des Woords te Veenendaal.
58932: KOK, DR. TH. B. W. SM - Marnix van aldegonde
24088: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL)DOOR SNEL, M. G. - Is het waar en noodzakelijk? betreffende de kerkelijke kwestie rond om Ds Kok
26383: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) DOORVALKENBURG, RIK - Wie was ds. R. Kok eigenlijk? Drieluik: I: voor de Tweede Wereldoorlog II: In de Tweede Wereldoorlog III: Na de Tweede Wereldoorlog.
36375: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Zoo groote Zaligheid. Zestal Predikaties.
45935: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Dierbare Beloften voor goddeloozen,die verre van de gerechtigheid zijn
39619: KOK, TRUIDA - Mijn twee vriendinnen, door Truida Kok. Geïllustreerd. Derde druk.
20042: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Het aanbod van Gods genade gepredikt en verdedigd door onze reformatorische vaderen.
38767: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. OP.A TE VEENENDAAL LATER CHR GERF - De Heere zegene u. afscheids preek(geschreven aan alle gemeenten alsmede zijn 2 laatste preken te Nijkerk
58959: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Mijnvader.mijn vader wagen Israels en zijne ruiteren Pred over 2 Kon 2 vers 12 uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw heer Ds H Kievit 3e druk
58960: KOK, G.A. DE - Kent u Zeeland ook zo?
58961: KOK, G.A. DE (RED.) - De Koninklijke Weg : honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
58967: KOK, J.H. - Zondagsrust en Zondagsheiliging. Een woord tot de antirevolutoinaire kiezers te Kampen. Naar aanleiding van het bekende gemeenteraads-debat. Niet in de handel.
19505: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Verslag van de vergadering met bezwaarde vrienden uit de Ger. Gem. gehouden op 31 Maart te Veenendaal in het kerkgebouw.betreffende Ds R Kok
58925: KOK A B W M - Veleidende geesten(anti schriftuurlijke geesten weerlegd
58926: KOK A DS PRED GERF GEM -RIDDER, C. DE E.A. - Getrouw tot de dood. Versla begrafenis Ds. A. Kok
58931: KOK, A.B.W.M. (GEREFORMEERD PREDIKANT TE ZAAMSLAG) - Dr. Herman Bavinck
58933: KOK, DS. J. - Meister Albert en zijn zonen. Uit de geschiedenis der afscheiding in Drenthe.
58934: KOK, DS. J. - De toekomst van den zoon des menschen. naar Matth. 24 en 25.
58935: KOK, DS. J. - Paulus' geloofsverwachting. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van ouderling Joannes de Kok. 25 mei 1957.
58936: KOK, DS. J. PRED TE NIJMEGEN - Salomo's prediker, gerangschikt en verklaard. I-II- deel. 2e verbeterde en vermeerderde druk
58969: KOK, TRUIDA - Willy Denewoudt. Met platen van W.K. de Bruin.
58970: KOK,D.DE. - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche klarissen en tertiarissen voor de hervorming.
58965: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen westeuropese geschiedenis. Een inleiding: 1680-heden.
58966: KOK, J.H. - Uit de geschiedenis van de Gereformeerde kerken in Nederland. 1882-1892 en 1893-1902. Samengesteld uit gepubliceerde geschriften.
18254: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Het gezin. Drietal predikaties door Ds. R. Kok.
6609: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Elia de man Gods. Zeven predikatiën van Ds. R. Kok predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal.
6610: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Onze consciëntie. Een drietal predikaties van Ds. R. Kok van Veenendaal. 1. De toegeschroeide consciëntie. 2. De sprekende consciëntie. 3. De gereinigde consciëntie.
6598: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - De ontwaakte Boaz. Viertal leerredenen uit het boek Ruth.
27201: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL)DOOR SNEL, M. G. - De schorsing van Ds. Kok. Door M. G. Snel. Met een vraag van Ds. Kok aan de Geref. Gemeenten.
25128: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Het huis Mijns Vaders. Drietal predikaties.
20236: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - Heerlijke tijden. Zestal feeststoffen bestemd voor Goede Vrijdag, Paschen, Hemelvaart en Pinksteren.
75046: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Het kruisevangelie. Een achttal lijdenspredicaties.
75050: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM./CHR GERF O.A TE VEENENDAAL) - Het kruisevangelie. Een achttal lijdenspredicaties.
33326: KOK, TRUIDA - Willy Denewoudt. Met platen van W.K. de Bruin.
33175: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - De prediking van Gods Beloften. De prediking en leer van Ds. Kok, wat is dat eigenlijk? (schorsing, verantwoording, prediking, publikaties en bijlagen)
26508: KOK, DS. IZ. - Zeven fonteinen van heil. Negen preken over het kruisevangelie.
27195: KOK, DS. R. (PRED. DER GEREF. GEM. TE VEENENDAAL) - De Raad van Bileam.
71679: KOKMEIJER J. - Huizzoeking op de boerderij
58972: KOKMEIJER, J. - Huiszoeking op de boerderij 7e druk
71085: KOKMEIJER, J. - Huiszoeking op de boerderijk (2e druk)
58973: KOL, J. EN MASSINK, DRS. H.F. (RED.) - Sterkte bij alles. Opstellen voor M. Dankers. ter gelegenheid van zijn afscheid als voorlichtingssecretaris van de SGP.
76247: KURT KOLAR - Grasparkieten. Alles over uw huisdier serie a`lles over dieren
58974: KOLB, IMMANUEL GOTTLIEB - Gedachten van Immanuel Gottlieb Kolb. Naar het Hoogduitsch. Tweede verzameling. Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.
38793: KOLBE, H.J. - Einfürung in die Kenntnis der Insekten von H.J. Kolbe, Custos an der zoolog. Sammlung des Kgl. Museums für Naturkunde zu Berlin. Mit 324 Holzschnitten.
64636: ROVER DE PA RED I A KOLE - De kerk die werft verhalen over dfe zendingsgeschiedenis eerderbveschenen onde de kerk op mars
58981: KOLE, I.A. DRS. - In gesprek met ouders Enkele aspecten van de godsdienstige opvoeding van kinderen
58977: KOLE, DRS. I. A. - Als je de Bijbel leest...
58979: KOLE, DRS. I.A. EN LEERSTOUWER, DRS. H.G. - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten uit de serir het bliojvende woord 2e druk
58984: KOLFHAUS W. - Christusgemeinschaft bei Johannes Calvin. Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kiche
58985: KOLFHAUS, D. WILHELM - Vom christlichen Leben nach Johannes Calvin
58986: KÖLKER, DR. A.J. - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van 'die steede ende Landen van Haestregt' tot het begin van de 19de eeuw.
58989: KOLLE, WIM - Henk's geheim.
58988: KOLLE, ERICH (HRSG.): - Für die geistliche Rede. Konfirmandenansprachen für Unterricht, Prüfung und Jubiläum. Unter Mitarbeit namhafter Männer der Wissenschaft und Praxis [herausgegeben von Erich Kolle];
58990: KOLLEK, TEDDY AND MOSHE PEARLMAN - Jeruzalem sacred city of mankind: a history of forty centuries.
58991: KOLLEWIJN, A.M. NZ. - Algemene wereldgeschiedenis voor Huis en School Geïllustreerd Geschiedenis van de fransche omwenteling tot op heden
74951: KOLMESCHATE, G.J. VAN & J. TEN HOVE & J. HAGEDOORN & P. DATEMA [EDS.]. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.Volume 68: Publikaties van de IJsselakademie..
69776: SNIJDERS RIEN BENEN KOM - Van kolenloods tot gymlokaal een eeiuw Gymnastiekvereniging Sparta 1896-1996(Benenkom)
58992: KOMBRINK, L. - Het zilveren scheepje.
20522: KOMBRINK, L. - Van praam tot motorschip. Verhaal uit het schippersleven.
59005: KON V. Z.B.S., JOHANNES (AMSTERDAM) - Der Gereformeerden Eere, Leerende Dat God niet is d'oorsaek der sonden; Ende der Oude Lutherse Schande Leerende, Dat Godt is de oorsaeck des quaedts / wercker der sonden / Davids Echtbreuck / Judas verraderije / maeckt / en schaft ons sonden / drijft ende beweegt ons te zondigen / bewijst ongerechtigheydt / verdoemt die het niet verdient hebben. Gestelt Tegens de lasteringen ende leugenen van Do. Blom, Nieuw Lutherse Predikant in Amsterdam, en tegens andere nieuw Lutherse Leeraren in Sacxen, Wurtenb., Pomeren, Meckelenb. Giessen en Hamb. (...)
33366: KON V. Z.B.S., JOHANNES (AMSTERDAM) - Der Gereformeerden Eere, Leerende Dat God niet is d'oorsaek der sonden; Ende der Oude Lutherse Schande Leerende, Dat Godt is de oorsaeck des quaedts / wercker der sonden / Davids Echtbreuck / Judas verraderije / maeckt / en schaft ons sonden / drijft ende beweegt ons te zondigen / bewijst ongerechtigheydt / verdoemt die het niet verdient hebben. Gestelt Tegens de lasteringen ende leugenen van Do. Blom, Nieuw Lutherse Predikant in Amsterdam, en tegens andere nieuw Lutherse Leeraren in Sacxen, Wurtenb., Pomeren, Meckelenb. Giessen en Hamb. (...)
27685: KÖNIG, EDUARD - Geschichte der Alttestamentlichen Religion. Zweite duchaus neubearbeitete Auflage.
59007: KÖNIG, EDUARD - Geschichte der Alttestamentlichen Religion. Zweite duchaus neubearbeitete Auflage.
59013: KONING, J.C. DE - Bart verdam.
59008: KONING, DE. J.C - Kleine Bijbelsche geschiedenis. Geïllustreerd door J. H. Isings. Tweede druk.
59009: KONING, HENK DE - Kleurrijk Kampen in zwart-wit
59010: KONING, J. DE - Om het zuivere woord. Tweede druk
59011: KONING, J.C. DE - Kleine Bijbelse geschiedenis door J.C. de Koning. Met een inleiding van ds. J.J. Knap. Tekeningen J.H. Isings. 7e druk.
59012: KONING, J.C. DE - Bart Verdam.
59014: KONING, MARTINE WITTOP - Calve-Delft's Winterboekje. Recepten van Martine Wittop Koning. .
59015: KONING, WILLEM, - Steenwijk verdedigd door Johan van den Kornput 1580-1581 naar oorspronkelijke bronnen bewerkt door Willem Koning Uitgegeven bij gelegenheid van den 300 jarigen Gedenkdag van het ontzet
30734: KONING, J.C. DE - De klokken luiden. Tekeningen van Isings
73472: KONING DE J C - Franks verzoeking 2e druk
75279: WILHELMINA KONINGIN - Koningin Wilhelmina En Haar Voorgeslacht - Van Af Den Dillenburg Tot Onze Dagen
59020: KONINGSVELD, P.SJ. VAN. - Snouck Hurgronje's "Izhaar oel-Islaam". Een veronachtzaamd aspect van de koloniale geschiedenis.
59022: KONSALIK, HEINZ G. - Een man als een orkaan
27395: KOOGH, JILLES VAN DER - Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh. Door hem zelven beschreven. Tweede druk.
70397: KOOI, C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Een twee , derde druk.
76118: KOOI, C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Een twee , 1e druk.
59023: KOOIJ, A VAN DER / KOOIJ, H. VAN DER - Onder de zesde fiool. Een verhandeling over de Openbaring.
59024: KOOIJ, A. / TRIMP, C. - Zaaien op dankdag. Opstellen over het diaconaat van de Christelijke gemeente.
59025: KOOIJ, A. VAN DER - Vaderlandsche Geschiedenis in Vogelvlucht.
72472: KOOIMAN, J. - Oorlog in fragmenten Foto's. Illustraties. Bevat artikelen die gedeeltelijk eerder verschenen in het Nederlands
1914: KOOIMAN, DR. W. J. (HOOGLERAAR TE AMSTERDAM) - Maarten Luther, doctor der Heilige Schrift, Reformator der kerk. Met portret.
59032: KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon.
59033: KOOIMAN, W.J. - De Nederlandsche Luthersche gemeenten in Noord-Amerika 1649-1772. Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam en Evangelisch-Luthersch Seminarium 3 juni 1946.
59039: KOOISTRA, LÚTSEN - de barre winter van februari '79 in Friesland
59034: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rhodesië. Door de F.P. Church of Scotland.
59035: KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson.
59037: KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson.
59038: KOOISTRA, LÚTSEN - Witboek friesland februari '79 4e druk
13779: KOOISTRA, J. - Sieraad voor as. Levenschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante en Levende Godzaligheid door wijlen Ds. J. R. Anderson.
19607: KOOKBOEK - Het electro inmaakboekje. uw groente wekken in wekflof of pot met foto,s
19609: KOOKBOEK - Recepten-boekje voor het inmaken van groenten vruchten en vleesch in onze inmaakglazen. geillisstreerd
59040: KOOKBOEK - Het electro inmaakboekje.
59041: KOOKBOEK - Recepten-boekje voor het inmaken van groenten vruchten en vleesch in onze inmaakglazen.
59042: KOOL, A.M. - God moves in a mysterious way (The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement 1756-1951)
72774: KOOL-BLOKLAND, J.L. - De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg.
59045: KOOLE, DR. J.L. - Liturgie en ambt in de apostolische kerk.
13776: KOOLE, DR. J. L. - De joden in de verstrooiïng.
48109: KOOLE J L DR - JESAJA 2 Deekl 1a-jesaja 40 t/m 48 e
40223: KOOLE J L DR - HAGGAI serie Commentaar op het oude testament
71943: KOOLEN J. - Jacubus Fruytier, een strijdvaardig vertegenwoordiger van de nadere reformatie
47129: KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier (1659-1731) Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de nadere reformatie
59046: KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier (1659-1731) Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de nadere reformatie
42571: KOOLMEES, EEUWOUD - Naar het land van hun vaderen
40696: KOOMEN, THEO - 25 jaar doping
41953: KOOP E - de Dordtse Leeregels dichterbij gebracht
71770: KOOPMANS, J.J. - Arameese Grammatica. (Voor het Oud-Testamentisch Aramees). Met woordenlijst.
46599: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - In de kooi. Een vertelling. Vierdedruk.
59048: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R. - Jan Koster. Een verhaal. Vierde, verbeterde uitgave.
59050: KOOPMANS, DR. J. - Nieuwe postille. Tweede druk.
59051: KOOPMANS, DR. J. - Kleine postille. Met een woord vooraf van prof. dr. S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel.
59052: KOOPMANS, FRANS - Vraagbaak bij verslavingen
59053: KOOPMANS, FRANS SCHALKEN, RUUD - Vraagbaak bij verslavingen
59056: KOORDERS, S.H. - De Heidelbergsche Catechismus verklaard in leerredenen; door S.H. Koorders, predikant te Maarssen. Het leerstelsel der Hervormde Kerk; naar den Heidelbergschen Catechismus ontwikkeld door S.H. Koorders, predikant te Maarssen.
59057: KOOT, TON - Amsterdamse poortjes, 1480 - 1880. Met teekeningen van W. G. Hofker.
26505: KOOTEN, DS. R. VAN - Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
6345: KOOTEN, G. VAN (PREDIKANT TE DORDRECHT) - Kort begrip der Waarheden en pligten van den Christelijken Godsdienst. Derde druk.
73867: KOOTEN DRS. R. VAN - Dichter bij het einde
59066: KOOTEN, DS. R. VAN E.A. - Er zij licht. Bijbels dagboek. 3e druk.
59068: KOOTEN, G. VAN (PREDIKANT TE DORDRECHT) - Kort begrip der Waarheden en pligten van den Christelijken Godsdienst. Derde druk.
59063: KOOTEN, DS. R. VAN - Jouw vragen
59064: KOOTEN, DS. R. VAN - Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
59060: KOOTEN, DS. H. VAN - Sion door recht verlost.
48733: KOOTEN, R. VAN - De laatste brief - 2 Timotheüs aan jonge christenen uitgelegd
59061: KOOTEN, DS. R. VAN - Welkom in de strijd! Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
37241: KOOTEN, DRS. R. VAN - Meer kennis van Christus.
69398: ZIJLSTRA W HERV PRED TE KOOTWIJK - Loof den HEERE mijne ziel Leerrede op 5 januari 1930 te Kotwijkerbroek bijgelegeheid van de Herdenking zijner 40 jarige ambtsbediening
73725: BRONS H KOOTWIJKERBROEK - WEIDER vinden 1960-2010 gerformeerde gemeente te Kootwijkerbroek
73726: BRONS L KOOTWIJKERBROEK - Van buurt naar dorp kroniek rondom Puurveen en zijn bewnwrs en verleden en heden
73724: KOK A - WISSE C - BLOK P BEENS G PRED GERF GEM TE KOOTWIJKERBROEK - In liefelijke weiden 8 preken van kootwijkerbfroekse predikanten
69082: WOENSEL KOOY VAN M. - Laudamus bewerkt voor vierstemmig gemengd koor
59069: KOOY, DS. A.P. VAN DER NED HERV PRED TE NIJKERK - Uitverkiezing en verbond.
69081: WOENSEL KOOY VAN M. - Oude en nieuwe zangen twee zangstemmen zonder begeleiding behoorende bij de twee-stemmige bewerking.
59070: KOPER, J. - Enkele aspecten van het vraagstuk der missionaire Bijbelvertaling, in het bijzonder in Indonesie. Proefschrift. Some aspects of the problem of missionary Bible translations, with special reference to Indonesia
59072: KOPPEJAN, J. - Buiten en binnen.
59073: KOPUIT, MAU (RED) - Zo heb ik het overleefd... Verhalen van Joodse vervolgden.
59076: KORCZAK, JANUSZ - König Hänschen 1. illustrationen Jerzy Srokowski
59077: KORCZAK, JANUSZ - König Hänschen auf der einsamen insel. illustrationen Jerzy Srokowski
57564: HWANG DAE-WOO NAM-HAE IN ZUID KOREA - Het Mystieke lichaam van Christus de Ecclesiologie van Martin Bucer en Johannes Calvijn Proefschrift promotie 18 juni 2002 te Apeldoorn
59081: KORNPUT, J. VAN DE - Begrip en beeld een her-oriëntering van het aardrijkskunde onderwijs door J. van de Kornput Nederland met meer dan 100 figuren
46138: KORPEL, A. + KERKWIJK, P.A - De Strijd om De vergeten brug. De Meidagen Van 1940 in De Alblasserwaard. 1e druk .
59082: KORPEL, A. - De Waard in oorlogstijd. I: De Alblasserwaard tussen 1940 en 1945. Door A. Korpel. Bewerking E.M. van den Brink-Tramper.
72459: KORPEL, A; OUWENEEL, G. - Vier eeuwen Hervormde Gemeente Alblasserdam. 1585-1985. Geïll. Bijlage.
33639: KORPERSHOEK-WENDEL DE JOODE, A. - Jagers in de wildernis.
59084: KORPERSHOEK- VAN WENDEL DE JOODE, TOOS - De zakkenroller. Omslag en illustraties: Adri Burghout Omslagbelettering: André Veen Creatieve communicatie
59086: KORPERSHOEK-VAN WENDEL DE JOODE, A. - Hallo, Tom en Tineke 5e druk
59087: KORPERSHOEK-WENDEL DE JOODE, A. - Jagers in de wildernis.
59092: KORT, NIELS DE - Moderne sterrenkunde studieboek behorende bij de Teleaccursus samenstelling en redactie Niek de Kort eindredactie Prof. dr. H. van der Laan.
70458: KORTE, JAAP DE - De verkenners van Gustaaf Adolf
59097: KORTE, CORNELIS DE (LANDMAN ONDER MARIEKERKE IN HET EILAND WALCHEREN). - Ter herinnering. bevindingsweg en gevangenschap van Cornelis de Korte. Gevangen gezet naar aanleiding van de invoering van nieuwe psalmen (1778 en 1779).
59098: KORTE, J. DE - Guido de Bres, een mede-erfgenaam van Christus.
1329: KORTE, J. DE - Guido de Bres, een mede-erfgenaam van Christus.
13788: KORTE, K. DE - Bevindingsweg en gevangenschap. Gevangen gezet naar aanleiding van de invoering van nieuwe psalmen (1778 en 1779).
1185: KORTENHOFF - Van stad Verderf naar Sion.
59100: KORTENHOFF - Van stad Verderf naar Sion.
59101: KORTENHOFF,H. - Toch boer.
20043: KORTENHOFF, M. J. - Van stad Verderf naar Sion.3edruk.
65237: SCHOLTEN L M P MET HEER JMD -KEMPENEERS M A- KORT A EN KORTEWEG P - STATENVERTALING in de 21 eeeuw de HSV op de keper beschouwd en 4 interviews
59104: KOSTEN, L.F. - zeeland een geschenk van de schelde .
19687: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek
70575: KOSTER, PIETER. - De Kerk te Vinkeveen.
59105: KOSTER, ALBERT - Daniël, Ezra, Nechemja. Een woord-voor-woord vertaling uit de grondtekst. Met twee appendices.
59108: KOSTER, ALBERT. - Ach hoe. De Klaagliederen. Gedichten naar het Hebreeuws.
59109: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek9.e drukherziende
59110: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek2.e druk
59112: KOSTER, GERT JAN EN RIEN SNIJDERS - Ede een beeld van een streek.
59111: KOSTER, DS. J. - Teerkost op de weg. Bijbels dagboek 5.e druk
59113: KOSTER, H. C. - Klein Kees-je in de gro-te stad - geïllustreerd door Adri Alindo - vijfde druk
59114: KOSTER, H. CHRISTINA - Met Vaders Zoon aan boord derde drk
71275: KÖSTER HENKE, W. - Wetboek van Strafrecht met aanteekeningen en verklaringen ten dienste van politie. 13 e druk bijgewerkt tot november 1923
59117: KÖSTLIN, JULIUS (LUTHER) - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem inneren Zusammenhange dargestellt.
42197: KÖSTLIN, JULIUS - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrm inneren zusammenhange vargestellt von Julius Köstlin efter band
59116: KÖSTLIN, JULIUS - Luthers Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrm inneren zusammenhange vargestellt von Julius Köstlin efter band
59118: KOT, A. - Jan Jansen een ongewoon soldaat
1790: KOT, A. 1918-1986 PRED VRIJE GEMEENTEN IJSSELMUIDEN/RIJSSEN EN H I AMBACHT - Gods weg is volmaakt. Ter nagedachtenis aan ds. A. Kot van Hendrik-Ido-Ambacht.
69624: KOTRC,J. & A.GERSCHENKRON. - Openingen der moderne schaakpartij en overgang tot het middenspel aan de hand van meesterpartijen der laatste jaren
73556: KOTTER, JOHN P. - Leading Change: An Action Plan from the World's Foremost Expert on Business Leadership
70216: KOTZEBUE VAN A - de ZILVEREN BRUILOFT tooneelspel in vyf bedrijven
70179: KOTZEBUE, AUGUST VON - Myne vlucht naar Parys. Vertaald uit het Duits
16749: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Het Profetisch Woord is zeer vast. Heilige mensen Gods worden door de Heilige Geest gedreven.
38163: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN. - Wat ik zag en hoorde.
59122: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Aan Zijne knechten de Profeten geopenbaard.
59124: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Van deur naar deur en van huis naar huis.
59125: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN. - Wat ik zag en hoorde.
59127: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN. - Wat ik zag en hoorde.
44626: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - .De Bekeering van Israel Ik zal,Ik zal,ik zal zegt de HEERE
25261: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Van deur naar deur en van huis naar huis.
25266: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Aan Zijne knechten de Profeten geopenbaard.
13773: KOUDIJS, G. (OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN - Gesprekken in huizen en zalen.
13792: KOUDIJS, G.(OUD-)OUDERLING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EDERVEEN. - Wat ik zag en hoorde.
59130: KOUSBROEK, TH. - Gods arm niet verkort of de Rijkdom Zijner Genade Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong algemeen bekend onder de naam van "De Koddeboer"
59131: KOUSBROEK, TH. - Gods arm niet verkort of de rijkdom zijner genade. Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong. Overleden 14 januari 1861.
59132: KOUSBROEK, TH. - Gods Arm niet verkort of De rijkdom Zijner Genade. Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong, overleden 14 januari 1861.
59133: KOUSBROEK, TH. - Gods arm niet verkort of de Rijkdom Zijner Genade Heerlijk geopenbaard in het behoud van Bartholomeus de Jong algemeen bekend onder de naam van "De Koddeboer"
24836: KOUSEMAKER, ADR. - 119 gezangen voor de gereformeerde kerken. Meerstemming gezet voor orgel en voorzien van voor- en naspelen. Nr. 630.
59136: KOUWENHOVEN, HENDRIK JOSEPH - Simul iustus et peccator. In de nieuwe Rooms-Katholieke theologie. Academisch Proefschrift.
75385: KOUWENHOVEN, A.O., - Inleiding tot de bibliografie ten dienste van Opleiding: Onderzoek en Praktijk.
23943: KRAA, G.J. - Als de boom niet bloeit.
45816: BART A A MR LID GERF GEM TE KRABBEDIJKE - Waar staan de Gereformeerde Gemeenten? wie zijn historie vergeet is gedoemd haar over te doe Ds R Kok-Dr C Steenblok-Ds A Moerkerken
75206: HOOGERLAND APRED GERF GEM KRABBEDIJKLE - Christus ed enige Toevlucht voor Zijn Kerk 7 pred
76938: NIEOER A H GERF PRED TE KRABBENDIJKE - Ter Herdenking van de Nationale Suyn ode van Doprdrec ht 1618-1619 bij haar aanstaand derde eeuwgetijde
71471: KRAEHN - Les Alges Decapitees Tome 5 Saint-Malo de LÍsle
70252: KRAKAUER, J. - In de ban van de hemel. Een verhaal over gewelddadig geloof.
59153: KRAKER, DR. ADRIE DE & DRS. PIET DE BLAEIJ RED. - Axel 1944-2002. Een samenleving in verandering.
70888: KRAMER J.G. - Helden der Noordpool geillustreerd door E.M. ten Harmsen van de Beek
70889: KRAMER J.G. - Het beleg van Groningen in 1672 illustratien van W.F.A.J. Vaarzon Morel met beschadigde rug
71917: DUINEN VAN SJ MET ILLUSTRATIES VAN JAAP KRAMER - De Mooiste prijs
71940: KRAMER G. - Het verband van doop en wedergeboorte , nagelaten dogmenhistorische studie, met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper
70893: KRAMER J.G. - De kajuitsjongen van admiraal Heemskerk
70895: KRAMER J.G. - De tocht naar Chattam geillustreerd door W. Hardenberg leeftijd 10-14 jaar
70901: KRAMER J.G. - Toch vrij verhaal uit den tijd van karel den grooten met teekeningen van Pol Dom
59154: KRAMER J G - De Kajuitslongen van Admiraal Heemskerk
59157: KRAMER, G. - Het verband van doop en wedergeboorte. Nagelaten dogmenhistorische studie. Met een inleidend woord van Dr. A. Kuyper.
70886: KRAMER J.G. - Willem de Kabeljauw of Hoorn in 1479 historisch verhaal uit den tijd de hoeksche en kabeljauwsche twisten geillustreerd
72751: KRAMER J G - De avonturen van Jan Willemsz : een historisch verhaal uit de 16e eeuw illustraties van C Koppenol 1e dr.
71128: KRAMER J.G. - het beleg van Groningen illustratiën van W.F.A.J. Vaarzon Morel
59158: KRAMER, J.G. - Amsterdamsche Jeugherinneringen en nog wat
59159: KRAMER, J.G. - Jan van Galen. Een historisch verhaal. Tweede druk
71127: KRAMER, J.G. - Toch vrij (met tekeningn van Pol Dom)
70885: KRAMER J.G. - Een hollandsche jongen in China geillustreerd tweede druk
71414: KRAMER, MARIËLLE - Maar verder gaat alles goed
59161: KRAMERS, J.H. - De Semietische talen
2249: KRAMP, J. - Een pilaar in Gods kerk of leven en werkzaamheid van Willem Teellinck door J. Kramp. Jubileum-uitgave ter herdenking van de geboortedag en de sterfdag van Willem Teellinck.
2368: KRANENBURG, A. VAN (25-11-1871 -- 29-6-1957 OUDERLING DER GEREF. GEM. TE ROTTERDAM-CENTRUM EN -WEST) - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving. Door zijn dochter L. van Kranenburg. Met voorwoord van Ds. L. Rijksen.
30449: KRANENBURG, A. VAN - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving. Door zijn dochter L. van Kranenburg. Met voorwoord van Ds. L. Rijksen.
369: KRANENBURG - Rouwdienst en Toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam-West.
59168: KRANENBURG, A. VAN - Rouwdienst en toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam- West.
59169: KRANENBURG, A. VAN - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving. Door zijn dochter L. van Kranenburg. Met voorwoord van Ds. L. Rijksen.
59170: KRANENBURG, L. VAN ROTTERDAM - Mijn oog zal op u zijn. Levensbeschrijving van A. van Kranenburg 25/11/1871 - 29/6/1957. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam-Centrum en -West. Met voorwoord van DS.L. Rijksen 1E DRUK
73664: KRANENBURG, F.J., E.A. (RED.). - 100 jaar trouwe dienst. Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881 - 1981.
59167: KRANENBURG - Rouwdienst en Toespraken gehouden ter gelegenheid van de teraardebestelling van wijlen de heer A. van Kranenburg. In leven ouderling der Gereformeerde Gemeente Rotterdam-West.
59171: KRANENDONK, A. G VAN - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur: Twee delen, niet los. Met in het eerste deel 20 illustraties, in het tweede deel 22.
59172: KRANENDONK, W.B. & VLIES, B.J. VAN DER IR. - Volgen of voorgaan het RD en zijn lezers afscheidsbundel voor dr. C.S.L. Janse
15975: KRAUS, HANS-JOACHIM. NOTH, MARTIN (1902-1968). HERRMANN, SIEGFRIED (1926-). WOLFF, HANS WALTER. - Biblischer Kommentar : Altes Testament / Begründet Von Martin Noth ; Herausgegeben Von Siegfried Herrmann Und Hans Walter Wolff. Bd.15, Psalmen. 3. Teilbd. , Theologie Der Psalmen / Hans-Joachim Kraus
37242: KRAUS, HANS-JOACHIM - Biblischer Kommentar altes testament. Klagelieder.
59175: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie - Ihre Geschichte und Problematik
59176: KRAY, HEIN - Gevaar in de struiken. Tekeningen van de schrijver.
75792: KRAYBILL, DONALD B. AND JAMES P. HURD - Horse-and-Buggy Mennonites. Hoofbeats if Humility in a Postmodern World..
9195: KRAYER-AALST, H. VAN - Van wee en van vree. Twee schetsen uit het leven der alfoeren op cream.
59183: KREGEL, KEES - Kees Kregel's liefdesavonduren of de Noordsche Don Juan Episch gedicht van den Literator Epimetheus.
59184: KREISER, KLAUS UND A. (HG.).: - Lexikon der Islamischen Welt
59188: KREMER, DS. J,. - Afscheidspreek.
59189: KREMER, PROF. W. E.A. - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan: W. Kremer, emeritus-hoogleraar en aan dr. J. van Genderen, dr. B. J. Oosterhoff, hoogleraren. Aan de theologische Hogeschool der Christelijke Geref. Kerken in Nederland te Apeldoorn ter gelegenheid van hun 25-jarig ambtsjubileum.
76587: VELSEN VAN S - GROEN VAN PRINSTEREN - PIETERSK J EN WERP VAN DER D J EN KREULEN J R - APOLOGIE der kerkelijke afscheiding in Nederland of brief aan Groen van prinsteren betreffende zijngevoelen over de afscheiding en de afgescheidenen WAARBIJ Apologie is de afscheiding in Nederland ect .WAARBIJ De Kinderdoop volgens de beginselen der gereformeerde kerken
10805: KREUTZER, L. - Om het geld. Een verhaal uit het leven in een Noord-Duitsch visschersdorp.
59192: KREUTZER, L. - Om het geld. Een verhaal uit het leven in een Noord-Duitsch visschersdorp.
90: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over de Opstanding van onzen Heere Jesus Christus.
59193: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus.
59196: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus, door Wilhelm Leendert Krieger, predikant te 's Gravenhage. Tweede deel.
18760: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over de Opstanding van onzen Heere Jesus Christus.
33717: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over de Hemelvaart van onzen Heere Christus en over het Pinksterfeest.
59197: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (PREDIKANT IN 'S-GRAVENHAGE) - Gesprekken en overdenkingen over het lijden en sterven van onzen Heere Jesus Christus. Derde deel.
59200: KRIEKEN VAN G B - Koraalboek psalmen en lofgezangenVierstemmige koraalbewerking der gezamenlijke melodieën van de Evangelische Gezangen en den Vervolgbundel, met ruime, afwisselende keuze, zoowel van voor-, tusschen- als naspelen, voor orgel, harmonium of piano.
59201: KRIEKEN, MR. B.C. - Oegstgeest in oude ansichten. Tweede druk.
70882: KRIENEN C.H. - Prettige dagen (tekeningen van Jan Rinke0
70883: KRIENEN CH. - Karel Vermeer met 500 tekeningen van W.K. de Bruin
70884: KRIENEN CH. - Toch gered geillustreerd door P. van Gelddorp tweede druk voor jongens en meisjes leeftijd 12-15 jaar
70877: KRIENEN, CHARLES - De gevolgen van een onzinnig verhaal (oorspronkelijk boek voor iedereen)
70881: KRIENEN, CHARLES - De dure beenen van Frank Kronen (geïllustreerd door E. Ten Harmsen van der Beek)
70876: KRIENEN C.H. - Verdreven (oorspronkelijk verhaal voor jongens en meisjes, schrijver van: 'Zijn belofte getrouw', 'Karel Vermeer', 'Twee echte jongens', e.a. verhalen, met platen van J.H. Isings Jr)
70875: KRIENEN, CHARLES - Andre de zonderling. Oorspronkelijk jongensboek. . Ills.: 4 platen. E
70871: KRIENEN, CHARLES - Zijn belofte getrouw (Illustraties van Rein van Looy)
59202: KRIENEN, CHARLES - Verrassingen. Een gezellig boek voor jongens en meisjes onder redactie van: Charles Krienen. Met bijdragen van vele bekende kinderauteurs. Een plaat in kleuren van Willy Sluiter en talrijke illustraties van verschillende teekenaars. serie 1
59208: KRIJTENBURG, A. I. - Simsom de richter en nazireeer.
59209: KRIMPEN,H.VAN - Blokboeken een tussenspel in houtsneden. Uit de voorgeschiedenis van stereotypie en galvanoplastiek.
75261: KRISTEVA, JULIA. - Le texte du roman. Approche sémiologique d'une structure discursive transformationnelle.
72458: KROEGER P. - In De Schaduw Van De Woudse Dom Ill.: Naar Foto's. De historie van de Nederlandse Hervormde Kerk en haar dienaren te Rijnsaterwoude 1e druk
70346: KROEGER, PIETER GERRIT; STAM, JAAP - De rogge staat er dun bij. Macht en verval van het CDA 1974-1998. politieke geschiedenis, politieke partijen, Dries van Agt, A. van Agt, Piet Bukman, Frans Andriessen, Ruud Lubbers, Elco Brinkman
59211: KROESE, A. - Neerland's Zeemacht in oorlog. Door A. Kroese, Luitenat ter Zee der 1ste klasse. Illustraties door luitenant ter zee der 3de klasse J.H. Hoowij. Kaarten en Silhouetten door luitenant ter zee der 3de klasse G. Rhee.
59212: KROEZE, J.H. DR. - Jozua commentaar op het oude testament
42066: KROEZE, J.H. DR. - Jozua commentaar op het oude testament
69784: KROGT, M.R. VAN DER.(RED.) - Koninklijk Verenigd. Functie en analyse van een vorstelijk predikaat. 1e druk
59213: KROGT, J. A. VAN DER - Localisatie van enzymen van het catecholamine-metabolisme in rattenhersenen - Sedimentatie-eigenschappen van catecholaminerge synaptosomen
74999: KROGTVAN DER M R E.A. - Met Koninklijke Allure ( bedrijvenmet Koniklijkke naam)
59218: KROMSIGT, DR P. J. - Geen coalitie zonder vast accoord in zake kerk en school
18241: KROMSIGT, J.C. - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het Pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland. Door J.C. Kromsigt. Als proefschrift verdedigd.
18242: KROMSIGT, J.C. - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het Pietisme in de Gereformeerde Kerk van Nederland. Door J.C. Kromsigt. Als proefschrift verdedigd.
8162: KROON, K. H. - Openbaring. Hoofdstuk 1-11. Verklaring van een bijbelgedeelte.
75663: KROON A W - Jan de Witt contra Aranje 1650-1672 Geschiedeniskubdige bijdrage uit officiele bescheuiden geput met driebijlage Bevattendeonuitgegeven stukken,de verhoren vaN cORNELIS DE wITT
59226: KROON, MARTIJN DE. - Martin Bucer en Johannes Calvijn. Reformatorische perspectieven. teksten en inleiding.
59223: KROON, GRE - Pinky de Tekkel
77054: KROON, K. H. - Openbaring. Hoofdstuk 12-22 Verklaring van een bijbelgedeelte.
56138: HARTINGSVELDT VAN F A EN KROON L A (RED) - Opvoeding in beeld een handreiking voor mediagebruik in het gezin
59227: KROOS, TOM - Zijn weg tot God. Een moeder vertelt over het sterven van haar zoon. Met een voorwoord van Ds. P. de Vries. 4e druk.
34516: KROOS, TOM - Zijn weg tot God. Een moeder vertelt over het sterven van haar zoon. Met een voorwoord van Ds. P. de Vries. 4e druk.
74876: KRUEGER, PAUL & THEO MOMMSEN (EDITORS). - Corpus Iuris Civilis. Editio Stereotypa Tertia: Volumen Primum. Institutiones Recognovit Paulus Krueger. Digesta Recognovit Theodorus Mommsen.
69783: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
59233: KRUITHOF, W.G. - Pinkster-vervulling, Pinkster-prediking, Pinkster-oogst.
69630: KRUIZINGA J H - Ornamenten van huis en hof deel 2
65102: SCHILLEMANS S. / KRUK VAN DER A. - Delft verleden tijd
34125: KRULL, JOHANNES PREDIKANT TE SPANNUM EN EDENS. - Het christlijk kerkjaar. Eene handleiding tot de evangeliepredeking op de hooge feesten, de vast terugkeerende heilige tijden en gedenkdagen, en bij andere plegtige gelegenheden in Hervormde Kerk. Door Johs. Krull, predikant te Spannum en Edens. tweede herziende druk
59234: KRULL, A.F. - Jacobus Koelman. eene kerkhistorische studie.
59235: KRULL, JOHS (PREDIKANT TE SPANNUM EN EDENS) - De bijbelsche geschiedenis met leeringen over geloof en leven. Eene handleiding voor huiselijke godsdienstoefening, eigen oefening en catechisatiën. Geheel ten voordele der weesinrichting te Neerbosch.
1187: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - De worsteling van den aartsvader Jakob en zijne zegepraal. Leerreden over Gen. 32: 24-31.
21589: KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, HOFPREDIKER TE DUISBURG) - Katechismus des Bijbels, dat is: eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift. Ten gebruike voor de Christelijke Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Met een voorrede van J. L. Wolterbeek Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam. Tweede druk.
30310: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Salomo en Sulamith. Vijftien leerredenen uit het lied der liederen, uit het hoogh Duitsch naar den vierden, velvermeerderden druk. Tweede druk.
2469: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Salomo und Sulamith. Predigten aus dem Lied der Lieder. Mit einem Vorwort von Maria Krummacher. 6. Tausend.
36704: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - DAVID de koning van Israel; Een Bijbelsch levensbeeld in verband met de psalmen van David.
22085: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - De lijdende Verlosser. Stichtelijke beschouwingen over de lijdensgeschiedenis des Heeren. Acht en vijftig nieuwe kerkredenen, van Friedrich Wilhelm Krummacher. Uit het Hoogduitsch..
1792: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Twintig kerkredenen van F.W. Krummacher, predikant te Berlijn. Uit het Hoogduitsch
76888: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, ELBERFELD). - Dagelijksch manna voor reizigers door de woestijn. vertald door van te Laat met voorede vanJ P HASERBROEK Predikant te MIddelburg
76887: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, ELBERFELD). - Dagelijksch manna voor reizigers door de woestijn.
23375: KRUMMACHER, G.D. (1774-1837, ELBERFELD). - De wandelingen Israels; uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan. Beschouwd in betrekking der uit- en inwendige geestelijke leidingen der geloovigen. Toegelicht in 91 opeenvolgende predikatien.( Leerrede over Num: XXXIII 1-5. Uit het Hoogduitsch vertaald, door J.H. Albrech). Twee delen.
59262: KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, HOFPREDIKER TE DUISBURG) - Parabels van F.A. Krummacher, naar den laatste druk . Uit het Hoogduitsch.
6510: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elisa de profeet. Veertig leerredenen.
34389: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - DAS AVENTSBUCH 23 preken rond advent en kerst
1186: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elia de profeet van Israël. 4 delen in 1 band. 1: 9 beschouwingen, 160 blz., 1906. 2: 8 beschouwingen, 156 blz., 1903. 3: 8 beschouwingen, 172 blz., 1904. 4: 7 beschouwingen, 154 blz., 1905.
16579: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Het Heilige der Heiligen. 13 stichtelijke beschouwingen over de lijdensgeschiedenis des Heeren, zooals deze ons nagelaten zijn in 'De lijdende Verlosser'
13802: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elisa de profeet. Veertig leerredenen.5 dln in eenmband
59261: KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, HOFPREDIKER TE DUISBURG) - Katechismus des Bijbels, dat is: eene korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift. Ten gebruike voor de Christelijke Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Met een voorrede van J. L. Wolterbeek Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam. Tweede druk.
4777: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Elijah the Tishbite. From the German of Dr. F. W. Krummacher. Revised by the Rev. R. F. Walker, A.M.
1263: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Het Heilige der Heiligen. 13 stichtelijke beschouwingen over de lijdensgeschiedenis des Heeren, zooals deze ons nagelaten zijn in 'De lijdende Verlosser'
73319: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Nieuwe Kerkredenen van F.W. Krummacher, bedienaar des Evangelies te Elberfeld
4816: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Stemmen op den dag des Heeren. Kerkredenen; door F.W. Krummacher, Hofprediker van Z.M. den koning van Pruissen.
33719: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - Der Prophet Elisa. Predigten von Friedr. Wilh. Krummacher. Mit einem Vorwort von I. Haarbeck, Pastor zu Elberfeld.
73158: KRUMMACHER, DR. F.W. (1796-1868, ELBERFELD) - De Fontein des Levens of de samaritaansche vrouwJakob
59266: KRUPP, MICHAEL - De geschiedenis van de Joden in het land Israël. Van de val van Jeruzalem tot het Zionisme. (70-1870).
59267: KRUSEMAN, DR. W. M. - Dwars door de Natuur. Geïllustreerd.
59268: KRUSEMAN, J. - Onderzoekingen over de bouw van de eiwitmantel van Alfalfa Mosaic Virus
69831: KRUYNE , M.M. - Hoepel oefeningen -Nieuwe nomenclatuur en oefenreeksen
77092: CORNELIS KRUYSKAMP - Apologische spreekwoorden e druk
69654: KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens, Oogentroost. Een interpretatieve studie
59272: KUBÍCKOVÁ, DR. VÊRA / (DEUTSCH VON DR. ERICH WINKLER) - Persische Miniaturen. Fotografien von Werner Forman.
74778: KUENEN PROF.A. - Schetsen uit de Geschiedenis van Israël met portret
59274: KUENEN, DR. A. - De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat. 2 delen. Deel 1: 504 (18) blz. Deel 2: (14) 563 blz.
59275: KÜHLER, DR.W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland
77137: KUHN, PIETER - De Avonturen van Kapitein Rob. Bevat alle 73 stripverhalen en tevens de 33 korte ge?llustreerde verhalen.
63551: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob het geheim van de tunnen, mysterie van het zevengesternte
63552: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob de wraak van de zwarte tovenaar, het raadsel van venus. deel 9
63550: PIETER KUHN - de aconturen van kapitein rob de onderwereld van professor lupardi, het rijk van de witte mammouth
63549: PIETER KUHN - de avonturen van kapitein rob het goud van de groene slang, de rose parels van tamoa deel 10
69704: KUHN, PIETER (QN) - De avonturen van Kapitein Rob. De vallei der vergeten wereld.
74554: KUIJPER, P.S. - Het wonder van Entebbe
59280: KUIJPER, DIRK. - Onweersfrequentie in Nederland 1907-1936. Metingen van het lucht-electrisch potentiaalverval. Proefschrift
59281: KUIJPER, P. S. - Zwaardvissen boven Tarente.
59282: KUIJPER, P.S. - Wie alles prijsgeeft
13805: KUIJT, E. - Huisgenoten des geloofs. Verhalen uit de Oostbloklanden.
39638: KUIJT, EVERT. - Ewout II een doorzetter
42565: KUIJT, EVERT - Door Zijn krachtige hand Een verhaal rond 1566
42623: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Oude Testament tekeningen van Reint de Jonge
45590: KUIJT, P. - ''De Heere heeft zijn heil bekend gemaakt'' door p. Kuijt Bibliotheek ''Koop de Waarheid en verkoop ze niet'' Spreuken 23:23 onder redactie van P. Kuijt te Gouda 17e jaargang 1964 No. 2,3,4,5 en 6.
26074: KUIJT, E. - Kinderbijbel. Het Oude Testament, 399 blz. Het Nieuwe Testament, 328 blz.
13806: KUIJT, P. - "De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt"
59298: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Oude Testament en NIEUWEN Testament tekeningen van Reint de Jonge
72889: KUIJT P. - Tweërlei getuigen, hoofdpersonen van der Vaderlandse Kerkgeschiedenis 70 citaten van 16e-20e eeuwse theologen
59305: KUIJT, P. - "De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt"
59306: KUIJT, P. - De weg naar een christelijke levensbeschouwing.
59307: KUIJT, P. - Hoe denken we ons het onderwijs op reformatorische grongslag?
59308: KUIJT, P. - Onze koningin jubileert in donkere tijden. Met teekeningen van J. van den Berge.
59309: KUIJT, P. - Voor onze ouders over hun kinderen Richtlijnen voor de christelijke opvoeding binne het gezin.
59293: KUIJT, E. - Avonturen op Bocksweert.
59294: KUIJT, E. - Constatin Rusu's eerste gebed. Nieuwe instructies voor Iwan Timochin.
59295: KUIJT, E. - Geestelijke poezie van de lage landen - dichters en hun werk in tijd en stroming
59297: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Nieuwe Testament tekeningen van Reint de Jonge
59299: KUIJT, EVERT - Huisgenoten des geloofs
59300: KUIJT, EVERT - Een brug naar de toekomst
59301: KUIJT, EVERT - Avonturen op Braamhage
59302: KUIJT, EVERT. - Ewout II een doorzetter
59303: KUIJT, G. - Bevestiging en intrede van Ds. G. Kuijt. met de volledige uitzendingsdienst van het zendingsteam der Gereformeerde Gemeenten gehouden op donderdag 15 februarie 1962 in de Ahoy-hal te Rotterdam. Afscheidspredikatie van Ds. G. Kuijt en toespraak van ds. A. Vergunst, gehouden op zondag 18 februarie 1962, in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente, Boezemsingel 30 te Rotterdam.
59304: KUIJT, P - De weg naar een christlijke levensbeschouwing.
59285: KUIJT, E - Wilde Freekie
59286: KUIJT, E. - Kolja en het gele boek.
59287: KUIJT, E. - Wilde Freekie.
59288: KUIJT, E. - Huisgenoten des geloofs. Verhalen uit de Oostbloklanden.
59289: KUIJT, E. - Roemenië vrij... en nu?
59290: KUIJT, E. - Kinderbijbel. Het Oude Testament, 399 blz.
59291: KUIJT, E. - Avonturen op Bocksweert.
59292: KUIJT, E. - Het raadsel van de oesterbank. deel 2.
59284: KUIJT, E - Wilde Freekie
16359: KUIJT, P. - Calvijns levenswerk belicht uit zijn brieven.12 dln
59296: KUIJT, EVERT - Kleuterbijbel. Tekeningen: Reint de Jonge. 3e druk.
75825: KUIJT, E. - Kinderbijbel. Het Oude Testament, 399 blz. Nieuwe testament 328 blz 2dln tekeningen Reint de Jonge
34384: KUIJT, DS. G. - Bevestiging en Intrede van Kuijt en Afscheidspredikatie van Ds. G. Kuijt.
44246: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel Het Oude en NIEUWE Testament tekeningen van Reint de Jonge vijfde druk
45813: KUILE,O. TER - 500 Jaar Nederlandse schilderkunst 2edruk
59311: KUILE SEN., MR. G.J. TER - De opkomst van Almelo en omgeving.
59312: KUILE, E.H. TER - DE ROMAANSE KERKBOUWKUNST IN DE NEDERLANDEN, Vele foto's, plattegronden, kaartjes, enz., oorspr. hardcover met
59313: KUILE, MR. G.J. TER - De opkomst van Almelo en omgeving. tweede geheel herziene en sterk vermeerderde druk
59314: KUILE,O. TER - 500 Jaar Nederlandse schilderkunst 2edruk
59316: KUILMAN, JOKE - Kabouter Poets weet raad.
69524: KUIPER, JACOB, OTTEN, HARRY, SPEK, TOM VAN DER - Weer een eeuw: het weer in Nederland van 1900 tot 2000
37374: KUIPER, D. TH. E.A. - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 1.
76692: KUIPER J - De Bibliothecaris vanFranekers Hogeschool
59318: KUIPER, A.C. - Ver van huis. Geïllustreerd door Jan Wiegman
59319: KUIPER, DR. R. - Herenmuiterij. Vernieuwing en sociaal conflict in de antirevolutionaire beweging. 1871-1894.
59320: KUIPER, F. - Gelooft het Evangelie. Preken uit de jaren 1940-1944 door Frits Kuiper, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Alkmaar.
59321: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk (626-1900). Met een inleidend woord van Dr. P.J. Kromsigt.
59324: KUIPER, J.E. / HULST, W.G. VAN DER (ILLUSTRATIES) - Bijbel voor de Jeugd.geilustreed door W G van de Hulst Jr tweede herziende druk
59325: KUIPER, J.E. / KOHNSTAMM, PH. - Van Gods geslacht. Karakters uit den bijbel.
59326: KUIPER, R. B. - God centred evangelism. A presentation of the scriptural theology of evangelism.
70869: KUIPER J.E. - Met Kappie Cootje naar de zuiderzee (geïllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
70868: KUIPER, JOHANNA E. - Het grote plan (Geïllustreerd door Hans Borrebach, leeftijd 9-13 jaar)
56425: HEMKES G K REDAKTIE MEEDEWERKERS E BREEN- J BOLT-P ESSTER- J GROEN- J B HOEKSTRA- K KUIPER E.A - Uit eigen kring. Twee-en-vijftig leerredenen door predikanten der Christelijk Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika..
1551: KUIPERI N H RED - Beroep: predikant. 1918-1993- 75 jaar bond van Nederlandse predikanten.
59327: KUIPERI N H RED - Beroep: predikant. 1918-1993- 75 jaar bond van Nederlandse predikanten.
59330: KUIPERS. J. - De vertelling van de Klok
77002: KUIPERS G - LANGS KERKPADEN DOOR Drenthe
59328: KUIPERS, JOKE VAN - EVY is alleen geils Adri Alinoo 7e druk
59329: KUIPERS, ROBIJN - De theologie van Albrecht Ritschl. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijks-universiteit te Groningen, op gezag van den rector magnificus dr. H.J. Hamburger, hoogleeraar in de Faculteit der Geneeskunde. Tegen de bedenkingen der Faculteit in het openbaar te verdedigen op vrijdag 8 mei 's namiddags 4 uur door Robijn Kuipers, geboren te Winschoten, Doopsgez. pred. te Oudebildtzijl. Met portret.
73300: KUIPERS, G - Sleen in verleden en heden. een uitgave van de emeente Sleen
73302: KUIPERS G - De Dingspilkerk van Sleen uitgegevendoor het Comitee ter voor bereiding van de vuiering van het 500ste Jubileum van kerk en toren
59334: KUITERT, H.M., - Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als verbeelding.
59335: KUITERT,H.M - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
59331: KUITERT, H. M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloofeen herzienning 5e druk
59333: KUITERT, H. M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloofeen herzienning 9e druk
59332: KUITERT, H. M. - Jezus nalatenschap van het christendom schets voor een christologie 3e druk
74445: KUITERT H.M. - Zeker weten voor wie geen grond meer onder de voeten voelt, achtste druk
59336: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - De ware boetvaardigheit vertoont in het voorbeeld van den boetvaardigen David. Of geschetste uitbreidinge en zakelyke verklaringe van den LI sten Psalm. Met by gevoegde doorgaande aanmerkingen uit de taal- oudheid- en letterkunde, ten dienste van jonge Nazireers. 2e druk.
59337: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - Bybelschat, of de voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, beknoptelyk aaneengeschakelt, en op ene zeer leerzame en bevattelyke wyze in vragen en antwoorden voorgestelt; nader ter toe-eigening aangedrongen door welgepaste zedekundige aanmerkingen; opgeheldert met een kort begrip der H. tydrekening, en kunnende verrykt worden met konstige printverbeeldingen. Met een voorreden van Gerardus Kulenkamp, bedienaar des H. Evangeliums te Amsterdam. Nu voor de eerste maal in't dus in't licht gegeven. Twede deel. met 7 blz (no14-20) gravures 8 afbeeldingen op een blad
3723: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - De ware boetvaardigheit vertoont in het voorbeeld van den boetvaardigen David. Of geschetste uitbreidinge en zakelyke verklaringe van den LI sten Psalm. Met by gevoegde doorgaande aanmerkingen uit de taal- oudheid- en letterkunde, ten dienste van jonge Nazireers. 2e druk.
59339: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM) - Historische KINDER BYBEL of schrifttuurlyke LUSTHOF Behelzende tTwee hondert tweenenvijftig af beeldingen der voor naamste GESCHIEDENISSEN van het oude en nieuwe testament Ter gemakkelijke bevatting voor de Jeugd met byscvhriften vaarsjes en de bijbeltext voorzien tweden druk
2860: KULENKAMP, GERARDUS (1700-'75, AMSTERDAM)(N.N.) - Historische verklaring der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. Verrykt met leerzame zedelessen en tweehondert en zeventig printverbeeldingen; alsmede met een kort begrip der gewyde tyd-rekening. met prentjes tussen de tekts
59342: KÜNG, HANS: - Erkämpfte Freiheit, Erinnerungen
71526: KUNST, ANTINIE JOHANNES MARIA (GEBOREN TE BREDA) - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814), Le développement de l'Hôpital Sainte-Elisabeth à l'Orphelinat réformé pour les enfants bourgeois, 1485-1814, (Ave résumé en Français), proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid aan de rijks-universiteit te Utrecht, op gezag van de rector Magnificus Dr. H.C. Rümke, hoogleraar in de faculteit der geneeskunde, volgens besluit van de senaat der universiteit te verdedigen tegen dfe bedenkingen van de faculteit der Rechtsgeleerdheid.
59343: KÚPERUS, L. - Van de Wereldakker. Zendigsverhalen.
59344: KUPISCH, K. - Karl Barth.
59346: KÜPPERS, J., GOUDA, G. E.A. - Provinciale almanak voor Utrecht. Voornamelijk ten dienste van gemeente-, waterschaps-, polder- en andere besturen met machtiging en in opdracht van Gedeputeerde Staten uit officiële bronnen samengesteld door. 32e Jaargang 1960
59347: KUPPERS, W. & VILLANUEVA, F. - Van Gelre tot Gelderland 650 jaar besturen van Gelderland 1339 - 1989 2e druk
59348: KUROWSKI, FRANZ - Der Luftkrieg uber Deutschland, , 10
46541: ALAND KURT - Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig Jahrhunderten. Edited by Hans Steubing, with assistance of J.F. Gerhard Goeters, Heinrich Karpp, and Erwin Mülhaupt.
61046: MEY KURTZ DR. G.H - Beknopte geschiedenis van haarlem
59349: KUTSCH, ERNST - Sein Leiden und Tod - unser Heil. Eine Exegese von Jesaja 52, 13-53, 12.
70864: KUYK, N.W.C. - Een wandeltocht met avonturen (met 75r platen van Jan Rinke)
70918: KUYK N.W.C. - De club der jonge kaninefaten (geíllustreerd door W.K. de Bruin, vierde druk, leeftijd 10-14 jaar)
70865: KUYK, N.W.C. - Uit de vlegeljaren van Henkie Snip (geïllustreerd, vijfde druk, leefdtijd 10-14 jaar)
73202: KUYK N.W.C. - De club der jonge kaninefaten (geíllustreerd door W.K. de Bruin, 3e druk, leeftijd 10-14 jaar)
70866: KUYK, N.W.C. - Toch naar zee (Serie A jongensboeken, geïllustreerd door Henk Poeder, derede druk)
29987: KUYLMAN, H.E. - De boerderij. Te illustreeren met verkade's plaatjes naar Aquarellen van C. Rol, J. Voerman Jr. en H. Rol Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. van Leer&Co druk- en bindwerken van Blikman & Sartorius.
29986: KUYLMAN, H.E. - Hans de torenkraai. Te illustreren met verkade's plaatjes, naar teekeningen van C. Rol, j. Voerman Jr. en H. Rol. Samenstelling van het album door Jac. J. Koeman. Bandversiering en zwart-wit teekeningen van C. Rol. Plaatjes in offsetdruk van de Fa. L. van Leer&Co. Druk- en Bindwer van Blikman & Sartorius.
59355: KUYPER, A. - Gedenkboek. Opgedragen door het feestcomite aan prof. dr. A. Kuyper, bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van 'De Standaard'. 1872-1897.
59353: KUYPER A DR - Kerkvisitatie te Utrecht in 1868 met het oog op den kritieken toestand onzer kerk historosch toegelicht WAARBIJ Verzameling van officieele bescheiden in zake de Kerkvisitatie te Utrecht in 1868 uitgeven op last van de kerkraad en TOELICHTING der Meromie ingediend door den algemenekerkraad van Utrecht aan het Classicaal bestuur van Utrecht den 21 september 1868
2184: KUYPER, DR. A. - Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen bij den Heiligen Doop, het doen van Belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal. Vijfde druk.
7624: KUYPER, A. - Het werk van den Heiligen Geest. Tweede onveranderde druk. met uitgebreide opgave van de werken van John Owen
7625: KUYPER, A. - Encyclopædie der Heilige Godgeleerdheid. 3 delen. 1: Inleidend deel, (7) 486 (6) blz. 2: Algemeen deel, (6) 634 blz. 3: Bijzonder deel, (6) 585 blz.
59357: KUYPER, A. DR. - Bijdrage bij het 60-jarig jubileum van ''De Standaard'' vier hoofdartikelen van Dr. A. Kuyper in ''De Standaar'' van het jaar 1877 met een foto van het Kuyperhuis
59366: KUYPER, DR. A. JR. VLISINGEN - De Vastigheid des verbonds
59369: KUYPER, DR. A./RUTGERS, DR. F.L. - Contra=Memorie in zake het Amsterdamsch conflict. Volgens opdracht van de geschorste leden van den Kerkeraad in gereedheid gebracht. Met openbaar schrijven van de Algemeende Synode. Tweede druk.
59370: KUYPER, DR. ABRAHAM (1837-1920) - DOGMATIEK LOCUS colege dictaat van een der studenten 3 dln deel 1 de ECCLESIA-Sacramenten- Consummatione aaeculi- deel 2 creatione-met tabel- peccato-magistratu- deel 3- salute-sacra scriptura- christo-
59371: KUYPER, DR. H. H. - Is de authentieke tekst der liturgie in 1568 of in 1619 vastgesteld? Antw. aan Dr. L. A. van Langeraad op diens De tekst van de Liturgie der Nederlandsche Geref. Kerken.
59372: KUYPER, DR. H. H. - De authentieke tekst der liturgiische geschriften gehandhaafd tegen Prof Dr M A GOOSEN
59364: KUYPER, DR. A. JR. - de theodicee dat God rechtvaardig is in de regeering in de wereld
59365: KUYPER, DR. A. - Een geloofsstuk rede ter inleiding van de 32ste jaarvergadering der vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag saamgekomen te Haarlem op 4 juli 1912.
59360: KUYPER, DR. A. - Het vergrijp der zeventien ouderlingen. Memorie van den Amsterdamschen kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente, in zake het adres van de hh. G. H. Kuiper c.s. voor den kerkeraad gesteld door dr. A. Kuyper.
59362: KUYPER, DR. A. JR. VLISINGEN - De band des Verbonds tweede druk.
59363: KUYPER, DR. A. - E Voto Dordraceno (52 zondagen Heidelb. Catechismus) 3e druk
59378: KUYPER, J - Gemeente-atlas van de provincie Utrecht Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1868
59379: KUYPER, J - Gemeente-atlas van de provincie Gelderland uid olland Facsimile met alle Kuyper-kaartjes naar 1868
59374: KUYPER, DR. H.H. - De Christelijke vrijheid.
59375: KUYPER, DR. H.H. - Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de vrije universiteit gehouden op 20 october 1910.
70268: KUYPER, DR. A. - De gemeene gratie. Eerste deel. Het geschiedkundig gedeelte + tweede deel. Het leerstellig gedeelte + Derde ged. Het praktisch gedeelte 4e onveranderde druk
59358: KUYPER, A.DR. - Wat moeten wij doen, Het stemrecht aan ons zelven houden of den kerkeraad machtigen vraag bij de uitvoering van Art. 23,
59359: KUYPER, ABRAHAM INGELEID J W SAP EN HE S WOLRING - Het Calvinismeoorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden een Nederlandsche gedachte onder redaktie van en ingeleid J W Sap en hE S Wolring en omgezet naar gangbaar Nederlands door LW Lagendijk
59373: KUYPER, DR. H. H. - De authentieke test der liturgische geschriften gehandhaafd tegen prof. Dr. M. A. Gooszen
33030: KUYPER, A. - Voor een distel een mirt. geestelijke overdenkingen bij den heiligen doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal. 8e druk.
7630: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 3 delen. 1: In den kerstnacht, 1887, 142 blz. 2: De Paaschmorgen. (Met Goede Vrijdag), 185 blz. 3: Op den Pinksterdag (met Hemelvaart), 175 blz.
3550: KUYPER, A. - Gedenkboek. Opgedragen door het feestcomite aan prof. dr. A. Kuyper, bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als hoofdredacteur van 'De Standaard'. 1872-1897.
59381: KUYPERS, DR. G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie. Geschreven aan de vooravond van de staat van hereniging, in opdracht van een kerkeraad.
59382: KUYS, JAN. (E.A.) - De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566.
36383: KUYT, P. - Onsaligh Oncruyt in de Akker des Heeren. Hoe dit Onkruid werd bestreden ter Nat. Synode der Gereformeerde Kerken te Dordrecht. 1618/1619.
39404: KUYT, EVERT. - De bel.

Next 1000 books from Kool Boeken

5/9