Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
58421: KIEVIET, C. JOH. - Jongens van Oudt Holland. Ge´llustreerd door J. Braakensiek. Vierde druk.
58422: KIEVIET, C. JOH. - Jaepie-Jaepie. Ge´llustreerd door A. RŘnkel. Achtste druk.
58423: KIEVIET, C. JOH. - De twee broeders. Een Kennemer Legende uit de jaren 1420-1436. W.J. Hofdijk vrij naverteld door C. Joh. Kievit. Vijfde druk
58424: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. 49e druk.
58425: KIEVIET, C. JOH. - Avonturen van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. DrieŰntwintigste druk.
58428: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek.
58429: KIEVIET, C. JOH. - uit het leven van Dik Trom. uit het leven van Dik Trom door C. Joh. Kieviet. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. eenenzestigste druk.
58411: KIEVIET, C JOH - Jaepie-Japeie illustraties A RŘnckel 3e dr. - (In de vacantie ; serie A jongensboeken deel 2). - Org Linnen band, goed ex .
58412: KIEVIET, C. J. - Uit het leven van Dik Trom
18957: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. illus Joh braakensiek 67e4 druk.
10073: KIEVIET, C. JOH. - Het Slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland. Ge´llustreerd door C. Koppenol. 5e druk.
74341: KIEVIET, I. - Leven en sterven predicatie over Fil 1:21, 2e druk
58435: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek
74398: KIEVIET, C. JOH. - De zoon van Dik Trom.12e druk
70847: KIEVIET W.H. - Dollie
58460: KIEVIET, JOH. C. - Dik Trom. Het tweede boek van Dik Trom en zijn Dorpsgenoten
58455: KIEVIET, C. JOH. - Okke Tannema. Ge´llustreerd door Rie Reinderhoff. vijfde druk.
58458: KIEVIET, C.JOH., - De Kennemer Vrijbuiter.
58443: KIEVIET, C. JOH. - Jaepie-Jaepie. Ge´llustreerd door A. RŘnckel. Vierde druk.
1176: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast. 3e druk
13753: KIEVIT, L. - Vertrouwen en verwachten. 52 meditaties volgens het kerkelijk jaar.
69743: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 50jaargang
69742: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 48e jaargang
22444: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Zendingsvrucht gewaarborgd.
21778: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Ontwerp regeling. Voor het bijeenkomen van de Nederlandschen Hervormde Kerk in Generale Synode getoetst aan schrift en Belijdenis.
21798: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) ZONDAG JANSJE - Pelgrimszangen van Jansje Zondag. Tweede druk.
45669: KIEVIT IZAAK BAARN (1887-1954 DOOR HILLE, H. - de tijd is kostbaar Kievit in de branding van het Kerkelijk Leven
6566: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN)89 - Een weenende Jezus.
39594: KIEVIT, L. - In het midden dvan dezeven kandelaar. Ter nagedachtenis aan ds. L. Kievit. 17 augustus 1918-20 april 1990
76949: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 49 jaargang
58465: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Dertiende druk,
58466: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. 16e druk,
58467: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. Negende druk.
75161: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) REDAKTIE - Gereformeerd weekblad 44 jaargang
16577: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast in 14 meditatiŰn. 3e druk
32892: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast. 5e druk.
1527: KIEVIT, L. - De man uit Ur. Meditatieve gedachten over het leven van Abraham.
58486: KIEVIT, L. - De man uit Ur. Meditatieve gedachten over het leven van Abraham.
58487: KIEVIT, L. - Vertrouwen en verwachten. 52 meditaties volgens het kerkelijk jaar.
31526: KIEVIT, DS. H. - Mijn Vader, mijn Vader, wagen IsraŰls en zijne ruiteren! Predikatie over 2 Kon. 2: 12, uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw. Heer Ds. H. Kievit door Ds. R. Kok, predikant der Geref. Gemeente te Gouda. Op verzoek uitgegeven. Vierde druk.
1528: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Verbond en prediking. voorwoord A Vroegendewei
13759: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - TweeŰrlei kinderen des Verbonds. en voorwerpelijke onderwerpelijke prediking eis der Heilige Schrift
23329: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Pelgrimszangen van Jansje Zondag. Tweede druk.
58468: KIEVIT, C. JOH. - Uit de Riddertijd Een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197.
58469: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Dertigste druk
58470: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten..en deel 2 het tweede boek Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. 29e druk,
58472: KIEVIT, DS. H. - Mijn Vader, mijn Vader, wagen IsraŰls en zijne ruiteren! Predikatie over 2 Kon. 2: 12, uitgesproken bij het overlijden van den Weleerw. Heer Ds. H. Kievit door Ds. R. Kok, predikant der Geref. Gemeente te Gouda. Op verzoek uitgegeven. Vierde druk.
58474: KIEVIT, H. - Het sterven en de ter aardebestelling. van Ds. H. Kieviet Jacz. in leven pred. bij de geref. gemeente te Veenendaal overleden 16 juli 1928
31282: KIEVIT, L. NED HDERV PTRED - Het eeuwig evangelie. Afscheid te Putten en intrede te Woerden.
19519: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Leerling-leeraar. Gedachtenispredicatie van Ds. I. Kievit gehouden ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsbediening op zondagmiddag 1 December 1940 in de Ned. Herv. Kerk. te Baarn.
58463: KIEVIT, C. JOH - De twee neven
58464: KIEVIT, C. JOH. - Dik Trom en zijn dorpsgenoten.. Ge´llustreerd door Joh. Braakensiek. 26Edruk,
13758: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast. 3e druk.
45429: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - In Christus reisvaardig. Tiental predikatiŰn.
37541: KIEVIT, I. - Een weenende Jezus.
26981: KIEVIT, H. - Het sterven en de ter aardebestelling. van Ds. H. Kieviet Jacz. in leven pred. bij de geref. gemeente te Veenendaal overleden 16 juli 1928
13757: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - De uitnemendheid van Christus. 10 predikaties.
40498: KIEVIT, C. JOH. - Uit de Riddertijd Een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197.
17087: KIEVIT, I. (V.D.M. TE BAARN) - Leven van de hoop.
58488: KIEZENBRINK, H.H. - DeWalburgskerk te Zutphen. 3e herziende druk
45489: KIJFTENBELT, DS. F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift. 3e druk.
58490: KIJFTENBELT, DS. F. - De zonde tegen den Heiligen Geest. Door ds. F. kijftenbelt, em. predikant.
2471: KIJFTENBELT, DS. F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift. 3e druk.
58493: KIKKERT, J. G. - Op stap in Nederland. Toerisme vroeger en nu.
62857: OOM JAN REDACHTEU VAN DE KINDERKRANT - Prins Willem 1 Gelofsheld en Vader de s vaderlands
58498: KING, RUCHAMA - Bruiloft in Jeruzalem. Roman. Vertaling Rika Vliek
58495: KING - King Atlas Nederland. 2edruk.
58496: KING - King Atlas Nederland. . Pays-Bas et Belgique. Nederland en BelgiŰ.
20519: KINGMANS, HUGO - Hondema-state.
71134: KINGMANS H. - Niet door kracht, noch door geweld (uit het leven van d. Hendrik de Cock)
58510: KINGMANS, H. - Dolle vacantieavonturen
58511: KINGMANS, H. - De boer van levensstrijd
58504: KINGMANS, H. - De ijzeren wil.
58513: KINGMANS, HUGO - Waar de winden waaien.
58505: KINGMANS, H. - De ijzeren wil.
58506: KINGMANS, H. - De ijzeren wil
58507: KINGMANS, H. - Het huisje aan de haven.
27935: KINGMANS, H. - De verloren zoon.
71093: KINGMANS H. - Het huisje aan de haven
33810: KINGMANS, HUGO - Niet door kracht, noch door geweld. Uit het leven van ds. Hendrik de Cock.
36744: KINGMANS, H. - Het huisje aan de haven.
58509: KINGMANS, H. - Holsbergers
58520: KINNAN RAWLINGS, MARJORIE - Gouden oogst. Geillustreerd door Anton Pieck.
53289: DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENAUSSCHUSS - Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche
58521: KIRCHHOFF, HANS - Theologie und Pietesmus. Lebensberichte und Aufsńtze. Herausgegeben von Hans Kirchhoff.
58522: KIRCHMANN, JOHANN (1575-1643) GEORGII LONGI -ABRAHAMI GORLAI - De annulis liber singularis. axxedunt GEORGII LONGI Abrahami Gormanni et Henr Kornmanni de iisdem Tractatus absolutissimi WAARBIJ Georgii Longi Sacerditis Doctoris &Ambrosianae Bibliothec custodis prime TRACTATUS de annulis sifnaroris antiquorum sive de vario obsignan di ritu WAARBIJ Gorla1 Abrahami Antwerpiani Daxtyliotheca sive traxtatus de anulorum origine variis forum generibus et usu apud priscos
58523: KIRPESTEIN J W - Groen van Prinsteren als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw
43724: KIRPESTEIN J W - Groen van Prinsteren als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw
76439: KIST, EWALDUS (1762-1822, DORDRECHT) - hristliche ASCETIK oder uebungslehre ect (beoefini ngsleer)
13755: KIST, EWALDUS (1762-1822, DORDRECHT) - Beoefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Tweeden deels, tweede en laatste stuk.
70151: KIST, EWALDUS - Het Ongunstig Onthaal des Heilands in de wereld, van deszelfs aandoenlijke zijnde beschouwd, met bestrijding van eenige voorname oorzaken daar van in den tegenwoordigen tijd. In Eenige Leerredenen.
58528: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 13e deel.
58529: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 7e deel.
58525: KIST, W, DEN SCHRIJVER VAN DEN RING VAN GYGES WEDERGEVONDEN. - GIESSEN van HERMAN em zijne lotgenoten of degevolgen des oorlogs en der staatsomwentelingen door de( W. Kist), den Schrijver van Den Ring van Gyges wedergevonden.1e deel
58526: KIST, EWALDUS (1762-1822, DORDRECHT) - Beoefeningsleer of de kennis der middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus getroost en heilig te leven. Tweeden deels, tweede en laatste stuk.
15795: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 4e deel.
15568: KIST - Leerredenen over verschillende onderwerpen. II deel.
75862: KIST, MR. J. (VERSJES) / HARMSEN VAN DER BEEK, E.M. TEN (ILLUSTRATIES) - De Wolf en de zeven Geitjes. met mooie gekleurde platen.
73915: KIST, N. C. - Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, hoogleraren te Leiden en Utrecht. 10e deel.
58530: KITS, J. - Kunnen wij de Bijbel vertrouwen?

Next 100 books from Kool Boeken

4/22