Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
63753: POORTMAN WILCO C EN AUGUSTEIJN - Kaarten in bijbels (16e-18e eeuw)
49788: AUGUSTI, F. A. - F. A. Augusti, of de bekeering en wondervolle leiding van een Israëliet. En: Het leven en sterven van Henrina van Rheede te Nederhorst.
27411: AUGUSTI, F. A. - F. A. Augusti, of de bekeering en wondervolle leiding van een Israëliet. En: Het leven en sterven van Henrina van Rheede te Nederhorst.
44399: AUGUSTIJN C DR. RED - Gereformeerd Amsterdam sedert 1835
17993: AUGUSTIJN, C. BROEYER, E.A. - Reformatorica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
71837: CALMET AUGUSTIN - Dictionaire historique critique chronologique geographique et litteral de la bible deux tomes
69550: AUGUSTINESSEN - Want hiertoe zijn we tezamen gekomen Over de Zusters Augustinessen van Sint Monica. Een Jubileumboek. Index. Bibliogr
49823: AURELII AUGUSTINI (AUGUSTINUS) A.O. - Meditationes, soliloquia et manuale; ect R P henrici Sommali denuo in lucem editit E W Westhoff
1538: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
13402: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
41096: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); WILHELM ARNOLDI (1798-1864); MATTHIAS HEUSER - Nachtgedanken des heiligen Augustinus,Bischofs von Hippo / aus dem Italienischen übers. von W. Arnoldi und Matthias Heuser
74682: AUGUSTINUS.- BAVEL,T.J. VAN. - Augustinus. Van liefde en vriendschap.
4186: AUGUSTINUS, AURELIUS/ BERNARDUS / ANSELMUS / BOSTON, TH. - De kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus, benevens Thomas Boston. De gemeenschap der heiligen, bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. En eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest. Met een voorwoord van den weleerw. zeergel. heer P. Deetman, predikant te Reitsum.
74659: AUGUSTINUS (& VAN LOO ADRIANUS, VERT.) - De belydenisse van den heyligen Augustinus, bestaende in XIII. Boeken. Op een nieuw vertaelt volgens de latijnsche verbeteringe van de Benedictinen der vergaderinge van de H.Maurus door heer Adrianus van Loo, priester Dezen laetsten druk van nieuwe overzien en in vele plaetsen verbetert
19176: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - SIZOO, A. - Uren met Augustinus.
73011: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Als lopend vuur preken over telsten uit het liturgisch jaarvertaald en ingeleid en van aantekengen voorzien
7096: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. In 13 boeken. Uit het Latijn vertaald door mr. Frans Erens. derde naar het Latijn herziene druk.
72530: AUGUSTINUS, AURELIUS) SIZOO, A. - Toelichting op Augustinus' Belijdenissen.
3968: AUGUSTINUS, AURELIUS - Les confessions de saint Augustin abrege'es. Ou l'on n'a mis que ce qui est le plus touchant & le plus a la portée de tout le monde. Traduction nouvelle.
74681: AUGUSTINUS (& VAN LOO ADRIANUS, VERT.) MUYS, A.P. - De briefwisseling van Paulinus van Nola en Augustinus.
49802: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); SCHEEL, O(TTO): - Augustins Enchiridion. Herausgegeben von Licentiat theol. O. Scheel, (= Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften von Professor Dr. G. Krüger. Zweite Reihe. Viertes Heft),
49792: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - SIZOO, A. - Uren met Augustinus.
49799: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - Feestnummer van de Studia Catholica ect 4e nummer
49813: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Les confessions de saint Augustin abrege'es. Ou l'on n'a mis que ce qui est le plus touchant & le plus a la portée de tout le monde. Traduction nouvelle.
49814: AUGUSTINUS, AURELIUS - Belijdenissen. In 13 boeken. Uit het Latijn vertaald door mr. Frans Erens. derde naar het Latijn herziene druk.
74680: AUGUSTINUS. - Het eerste geloofsonderricht. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G. WIJDEVELD.
27569: AUGUSTINUS, AURELIUS/ BERNARDUS / ANSELMUS / BOSTON, TH. - De kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus, benevens Tomas Boston: 'De gemeenschap der heiligen, bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. En eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest'. Met een voorwoord van den weleerw. zeergel. heer P. Deetman, predikant te Reitsum.
75344: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - CONFESSIONES latijnse tekts met vertaling van Dr A Sizoo
21839: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - SIZOO, DR. A. - Augustinus leven en werken.
28940: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
72437: AUGUSTINUS - U bent niet ver, op weg met Augustinus
49798: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Bibliographia Augustiniana seu Operum collectio, quae divi Augustini vitam et doctrinam quadantenus exponunt.
49803: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); PRZYWARA, ERICH - Augustinus. Die Gestalt als Gefüge [Saint Augustin]
49808: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - VOGELS HENR JOS - S Aurelii Augustini Epiacopi Hipponensis de doctrina christana edidit Henr jos Vogels
49810: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - CONFESSIONES latijnse tekts met vertaling van Dr A Sizoo 2e herziendec druk
49811: AUGUSTINUS, AURELIUS - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
49815: AUGUSTINUS, AURELIUS - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
49816: AUGUSTINUS, AURELIUS - Divi Aurelii Augustini Hipponen. episcopi meditationes, soliloquia, et manuale. Meditationes divi Anselmi cum tractatu de humani generis redemtione; divi Bernardi, et idiotæ viri docti de amore Divino. Omnia ad Mss. exemplaria emendata, in meliorem ordinem distributa, ac in duas partes divisa. Opera et studio R.P. Henrici Sommalii, Soc. Jesu theologi.
49817: AUGUSTINUS, AURELIUS - Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
49818: AUGUSTINUS, AURELIUS - Belijdenissen
24031: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De stad Gods. In haar begin en voortgang, bevattende eene verhandeling over Gods Kerk of de stad Gods; alsmede eene verdediging der christelijke religie tegen de dwalingen en lasteringen der heidenen en andere vijanden; op vele plaatsen met voortreffelijke historien vermengd. Voorzien van uitgebreide aanteekeningen. Nieuwe en naar de tegenwoordige spelling verbeterde uitgave.
19058: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) -OORT, DR. J. VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus' de stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden(rijken)
39122: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Augustinus' belijdenissen. Vertaling van Dr. A. Sizoo 2edruk.
37836: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De belijdenissen van Aurelius Augustinus vertaald door Gerard Wijdeveld. Dec Fontein
49791: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De belydenisse van den heyligen Augustinus, bestaende in XIII boeken. Op nieuw vertaelt volgens de Latijnsche verbeteringe van de Benedictijnen der vergaderinge van den H. Maurus. Door heer Adrianus van Loo, priester. Desen laetsten druk, van nieuws oversien en in vele plaetsen verbetert.
49795: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - WILHELM ARNOLDI (1798-1864); MATTHIAS HEUSER - Nachtgedanken des heiligen Augustinus,Bischofs von Hippo / aus dem Italienischen übers. von W. Arnoldi und Matthias Heuser
49796: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - NOORDMANS, O - Augustinus
49805: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); KNOLI P P.KNÖLL. - S.Aureli Augustini. Confessionum. Libri Tredecim. Ex regogn.
49794: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Sanctus Augustinus prædicans, sive conciones præ sacras litteras, ex solo fere S. Augustino concinnatæ in festa totius anni. Studio rec. admodum ac eximii P.M. F. Joannis Cryterii sacræ theologiæ doctoris, ordinis eremitarum S.P. Augustini. Pars prima et secunda.
49809: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - Vierige Meditatien ende Aendachten ende de Alleensprake Zielen tot Godt Ende oock het Handdt boercxkens van de aenschouwinge Christi idem noch S Bernardis devote Aendaxchten Ende een boecxker van S Anselmus genaemt de Strale der Goddelijke Liefden metr somige van sijne Gebeden
49806: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); VON LADISLAUS BOROS - Aufstieg zu Gott. Herausgegeben , eingeleitet und ubersetzt
49060: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De belydenisse. Confessiones. Dutch
7588: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - POLMAN, A. D. R. - Het Woord Gods bij Augustinus. De theologie van augustinus.
74729: AUGUSTINUS.- SIZOO,A. & D. NAUTA. - Redevoeringen in de zitting van den senaat der VU ter herdenking van den geboortedag van Augustinus, 12 nov. 1954.
74730: AUGUSTINUS, AURELIUS, VLOEMANS, A. - Augustinus. Bekeerling op het keerpunt der tijden.
27260: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Sanctus Augustinus prædicans, sive conciones præ sacras litteras, ex solo fere S. Augustino concinnatæ in festa totius anni. Studio rec. admodum ac eximii P.M. F. Joannis Cryterii sacræ theologiæ doctoris, ordinis eremitarum S.P. Augustini. Pars prima et secunda.
56154: HASE CAROLUS AUGUSTUS - Ad Orationem Audiendam qua Munus Professoris Theologiae
49822: AUKEMA, CASPARUS.(1666-1726 MUIDEN) - De seker hope der heyligen, in het laatste der dagen, by welke hare vernieuwing ter heerlykheid levendig wordt betoogt uit het gezigte van Christus dienstknegt Joannes op Patmos, Openb. XXI.1 tot XXII. 5
74731: AUKSCH,E. APOCRYPHA. - Die Apokrypen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. Übers. und hrsg. von -.
74712: AURELIUS AUGUSTINUS VAN HIPPO, T.J. VAN BAVEL - Augustinus van Hippo, Regel voor de Gemeenschap.
72127: AUSTIN, LYNN - Bevrijdend licht,
48747: AUSTIN, O. L. - De vogels van de wereld
49825: AUSTIN, LYNN - Het huis van mijn moeder. Vertaald oor Roelof Posthuma.
53521: DIV. AUT. - Luther`s kleine catechismus 1529-1929, Gedenkschrift vawge de evangelisch luthersche kerk en de hersteld evangelisch luthersche kerk der Nederlanden
53522: DIV. AUT. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht
53520: DIV. AUT. - Compleete uitgave van de Officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Ned.Herv.Kerkgenootschap van H.P.Scholte, A. Brummelkamp, S.v.Velzen, G.F.Gezelle Meerburg en A.C.v.Raalte. 2e druk,
53519: DIV. AUT. - 1895 - 1995 Honderd jaar horeca in en rond Buitenzorg Amsterdamseweg 19 te Ede
71400: DIV. AUTEREURS - Vakantie vijfling, de vrouw die mij gegeven werd, een tweede kans op geluk, geluk laat warmte na, iedere dag is een avontuur, de start
71206: DIV. AUTERUS - Huwen en houden, lees- en werkboek voor een huwelijkcursus
3781: DIV AUTEURS - Keurgarven. Woorden der Schrift voor elken dag des jaars.
53462: DIV AUTEURS - Het aanzien van 1997 twaalf maanden wereld nieuws
73955: DIV. AUTEURS - Herdenk de trouw, honderd jaar gereformeerde gemeenten 1907-2007
53640: DIV. AUTEURS - Verhandelingen der Nederlandsche akademie van Wetenschappen afdeeling letterkunde Nieuwe reeks deel XLVIII / Verhandeling 1: P. J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw Verhandeling 2: B. H. J. Weerenbeck, Le pronom on en francais et en provencal
53641: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade Prekenserie. 16e Jaargang 1968 Ds M Baan G Blom-- J P Verkade-J van Doorn-M Roos H C v/d Ent-R Kok
53620: DIV. AUTEURS - De Noodzaak van Media-opvoeding met medewerking van: dr. ir. J. van der Graaf, ds. P. Mulder, A. Karens, drs. W.P. van Kempen, drs. J. Mulder, dr. C. Polderman, drs. N.C. van Velzen, drs. J. Versluis, B. van der Kruk, drs. W. L. van der Staaij, D. Lok, ds. B.J. van der Graaf, ds. M. Aangeenbrug, ds. L. W. van der Meij, H. van Dalen
31796: DIV AUTEURS - Kievit, I.- Pelgrimszangen van Jansje Zondag. 2e druk.168 blz. Waarbij: Smytegelt, B.- Historisch verhaal van het leven en sterven.77 blz. HARDERWIJK Wuestman 1916. Waarbij: Hellenbroek, A.-Voorbeeld der Goddelijke waarheden voor eenvoudigen. uitgebreid. 110 blz. ROTTERDAM de Banier. Waarbij: Dijksterhuis, P.- De Bijbelsche geschiedenis voorgesteld in vragen en antwoorden voor eerstbeginnenden. 32 blz. NIEUW-BEIJERLAND Tol. Waarbij: Fruytier, J.- Een droom uit het jaar 1517. 32 blz. ROTTERDAM Meulen 1930.
71532: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1993-1996
53588: DIV. AUTEURS - In het spoor van Arminius. Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan Prof. De. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
71693: DIV. AUTEURS - Paasfeest met de kinderen
53647: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.22 Jaargang 1975 .predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
44683: DIV. AUTEURS - Religöse Erzieher der Fatholischen Kirch aus den letzten vier Jahrhunderten herausgegeben von Gebstian Merkle u Bernhard Besz
53558: DIV. AUTEURS - Reveil-serie. derde tiental preken. Preken van o.a. , A. Hellenbroek e.a.
53559: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 29e jaar gang
53560: DIV. AUTEURS - Middeleeuwen.
53545: DIV. AUTEURS - Eben-Haëzer. Provinciale Vereniging 'Gelderland' der Staatkundig Gereformeerd Partij. 1923-1993.
72912: DIV AUTEURS - 't Hijgend hert. Verlangen in smart. 45 meditaties.Tweede druk. Lichtdragersserie, 3e druk
42770: DIV. AUTEURS - Dankzij of ondanks. 50 impressies van oud-leerlingen van het Ichtus-College in Veenendaal. (1956-1990)
36168: DIV. AUTEURS - Opdat het nageslacht het wete. (PUTTEN) Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd.
53538: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 22e. jaargang 1975 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
14069: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.11E Jaargang 1974.
73994: DIV. AUTEURS - Kerstverhalen uit de Alblasserwaard
53479: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '90 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53480: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '91 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53619: DIV. AUTEURS - De vitaliteit van het christelijk onderwijs Bundel ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van hogeschool de Driestar met medewerking van ds. P. Mulder, prof. dr. S. Miedema, drs. J.D. Snel, drs. W.L. Verweij, drs. E. Blaauwendraat, drs. A. de Muynck, ds. M.J. Kater, dr. H. Dijkgraaf, ds. W. Visscher, L.W. Wiltink, drs. D. den bakker, M.G. Ozir, Hijltje Vink
53533: DIV. AUTEURS - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
53463: DIV AUTEURS - Het aanzien van 1999 twaalf maanden wereld nieuws
53464: DIV AUTEURS - Het aanzien van 2003 twaalf maanden wereld nieuws
53466: DIV AUTEURS - Het aanzien van 2001 twaalf maanden wereld nieuws
53467: DIV AUTEURS - Het aan zien van een millennium . kroniek van historiische gebeurtenisden van de lage landen 1000-2000
53473: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '94 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53471: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '87 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53472: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '93 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53478: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '89 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53482: DIV AUTEURS - Hetr blijvend getuigenis Bijbelswe geschiedenis kerkgescheidenis &Ethiek VMBO Lesboek met werkboek 4
73954: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 66e jaargang jaargang 2015
53468: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '86 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
37747: DIV. AUTEURS - Eenige liefhebbers der poëz? Bloemkrans van verscheiden gedichten, door eenige liefhebbers der Poëzij bij een verzamelt.
53470: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '87 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
48305: DIV. AUTEURS - Rotterdam in den loop der eeuwen. Wordingsgeschiedenis, kerkelijk leven, kunsten en wetenschappen, scheeptsvaart, handel en nijverheid en maatschappelijk leven.
53544: DIV. AUTEURS - Israël, vraag en teken. Uitgave van het Bezinningscomité Israël.
53546: DIV. AUTEURS - Zicht op Calvijn.
53542: DIV. AUTEURS - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen.
53565: DIV. AUTEURS - Katholiek Nederland en de Paus. Rijk geïllustreerd
53566: DIV. AUTEURS - De 13e jaarvergadering van het Landelijk verband van Jongelingsverenigingen der Gereformeerde Gemeenten gehouden 18 Februari te Utrecht.
53705: DIVERSE AUTEURS - Gemeente Renkum: Doorwerth, Heelsum, Oosterbeek, Renkum, Wolfheze
53600: DIV. AUTEURS - Le Psautier de Genève. 1562-1865. Images commentées et essai de bibliographie.
53601: DIV. AUTEURS - Warum wirst du ein Christ genannt? Vorträge und Aufsätze zum Heidelberger Katechismus in Jubiläumsjahr 1963. Herausgegeben von Walter Herrenbrück und Udo Smidt.
53574: DIV. AUTEURS - Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Kerk (1836-1869). Met stukken betreffende de Synode van 1843, bijlagen en registers.
53571: DIV. AUTEURS - 1. Het leven en sterven van Willem Slootmaker, 48 blz; 2. Jesaja 53. Lijden en Heerlijkheid. Door M. Luther, 47 blz; 3. Gods leidingen in het leven van Jannus den Besten, 46 blz; 4. De Nationale schuld betreffende het overtreden van de dag des Heeren. Door Daniël Wilson, 32 blz; 5. De roem der dagen. Nederlanse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging. Door Ds. J. van Prooyen, 40 blz; 6. Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling. Door A. Bergsma, 42 blz; 7. De nieuwe Psalmberijming getoetst. Door Ds. J. van der Haar, 51 blz; 8. De nieuwe Bijbelvertaling in discussie. Door Ds. M. Baan, 20 blz; 9. Afscheidsrede bij de gelegenheid van zijn vertrek van Wilnis naar Waddinxveen. Door Ds. L. Vroegindeweij, 28 blz; 10. Wat dunkt U van den Christus? Miskenning en erkenning van de Christus van de Evangeliën. Door theoloog S. v.d. Werf, 11 blz; 11. Kerstpreek. Met het oog op onzen tijd. Door Ds. N.C. Bakker, 15 blz; 12. Lijdenspreek. Door Ds. N.C. Bakker, 16 blz; 13. Een Eénige is Mijne Duive. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz; 14. Blijft bij de Waarheid en scheidt u niet af van de Kerk. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz;
53541: DIV. AUTEURS - Groot museumboek. Geïllustreerde gids langs 660 musea van Nederland.
53654: DIV. AUTEURS - Ove de schepping gesproken
20054: S G P DIV. AUTEURS - Eben-Haëzer. Provinciale Vereniging 'Gelderland' der Staatkundig Gereformeerd Partij. 1923-1993.
14161: DIV AUTEURS - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
74789: DIV. AUTEURS - Paasfeest vroegchristelijke preken uit de paastijd Christelijke bronnen 2
53653: DIV. AUTEURS - Die Gij hebt van ouds gedaan Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het hoonderdjarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht.
59852: LICHTDRAGERSSERIE. DIV. AUTEURS - Bekeer ons. Zielzorg. 45 meditaties. Lichtdragersserie.
59853: LICHTDRAGERSSERIE. DIV. AUTEURS - Sta eens stil. Ter opscherping. 48 blz. Lichtdragersserie.
35773: DIV. AUTEURS - Een machtige schakel in de Nederlandse land- en tuinbouw. De geschiedenis van Cebeco-Handelsraad, 1899-1999. Door Hans Veldman, Eric van Royen en Frank Veraart.
53614: DIV. AUTEURS - Discriminatie
53618: DIV. AUTEURS - Ontmasker de duisternis in de alternatieve geneeswijzes toespraken o.a. ds. O. Bottnbley drs. M. dieperink G. Feller
53567: DIV. AUTEURS - W.J. Kooiman. 1903-1968.
53617: DIV. AUTEURS - Het recht van de zwakste Dilemma's rond levensbeëindiging van ernstig gehandicapte pasgeborenen door Ulina Boersema Mr. Marianne Daverschot Redactie: Jellie A. Kiefte-Boersema
53666: DIV. AUTEURS (BLOK, C.P. EN -PREVENIER, W. E.A.) - Algemene Geschiedenis der Nederlanden De Roemeinen in de Nederlanden Landschap en bewoning tot cirac 1000 Het sociaal-economische leven tot circa 1000 Instellingen Merowingische en Karolingische Tijd Kerstening en kerkelijke instellingen tot circa 1070 Politieke ontwikkeling tot het einde van de 11de eeuw Cultuur en mentaliteit
53667: DIV. AUTEURS (BOTH, D.D. HOOGENDOORN, A. EN DRS. VERRIPS, P. (RED) ) - Een open deur de vrijheid van onderwijs in de 21e eeuw
53608: DIV. AUTEURS - Honderd jaar Verkade. 1886-1986.
53611: DIV. AUTEURS - Mens & melodie algemeen maandblad voor muziek redactie Luc van Hasselt, Ernst Vermeulen, Bastiaan Willink 31e jaargang
53612: DIV. AUTEURS - De confessionelen
53615: DIV. AUTEURS - Christendom of de terugtocht?
53616: DIV. AUTEURS - Kiezen moeder - zijn en werk Edith Geerars-Meywaard, Janneke KleinJan-Balke, Mike Wilcke-van der Linden, Hilda Wijnne-Hoekert
53656: DIV. AUTEURS - Het blijvende Woord - plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is
53583: DIV. AUTEURS - Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1994.
53663: DIV. AUTEURS ( KOLE, DRS. I.A. E.A.) - De gereformeerde gezindte anno domini 2000. Tweede druk
53575: DIV. AUTEURS - Bij de wenteling van het eeuwgetij der scheiding.
53465: DIV AUTEURS - Het aanzien van 2002 twaalf maanden wereld nieuws
72518: DIV. AUTEURS - Verkenningen in Genesis, derde druk
34226: DIV. AUTEURS. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
59164: KRANENBORG R RED DIV. AUTEURS - Religieuze Bewegingen in Nederland 20 pinksteren
37308: DIV. AUTEURS, - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw.
39184: DIV. AUTEURS - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Samengesteld bij het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit. 1584-1984. Tweede druk.
1853: DIV. AUTEURS - De erfenis van onze vaderen. Een zestal preken van bekende oudvaders. Met een voorwoord van ds. G.A. Zijderveld Comrie-hellenbroek-Smytegelt-Costerus- Lodensteein en Groe
53550: DIV. AUTEURS - Handbuch der Kunstwissenschaft. Die Deutsche Malerie, vom ausgehenden mittelalter bis zum ende der renaissance. I. Allgemeiner teil. - Böhmen und die Österreichisch-Bayerischen Lande bis 1450 von Dr. Fritz Burger, a.o. Prof. an der Universität und Kgl. Akademie der bildenden Künst in München. Sechstes bis Zehntes tausend. (7) 228 blz. II. Die Österreichisch-Bayerischen lande (2. teil) Schwaben, Oberrhein und die Schweiz bis 1420 von Dr. Fritz Burger. Neuntes bis vierzehntes tausend. 229-488 blz. III. Oberdeutschland im XV./XVI. Jahrhundert von Prof. Dr. Hermann Schmitz, Kustos am Staatlichen kunstgewerbe - Museum, Berlin. Eingeleitet von Dr. Jur. et Phil. Ignaz Beth. 6.-8. Tausend. 493-719 blz.
53624: DIV. AUTEURS - Voor hoofd en hart vertellingen voor jongens en meisjes.
53625: DIV. AUTEURS - De gouden kroon gedenkboek bij gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina. in dit gedenkboek zijn bijdragen opgenomen van: Ina Boudier-Bakker, e.a.
53634: DIV. AUTEURS - Goddelijk geschilderd - Honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent
12368: DIV. AUTEURS - Op het spoor van Israël. Studies ten dienste van het gesprek met Israël. Met een voorwoord van Prof.Dr. J. de Graaf.
53555: DIV. AUTEURS - Fotoboek van de eeuw.
53556: DIV. AUTEURS - Ach lieve tijd. Dertien eeuwen Utrecht en de Utrechters.
42392: DIV. AUTEURS - Reveil-serie zesde tiental preken. Preken van o.oudvaders deel 6
65771: SMIJERS A PROF DR. MET DIV. AUTEURS (COMMISSIE VOOR DE SAMENSTELLING VAN EEN BUNDEL NEDERLANDSE VOLKSLIEDEREN) - Volksliederenbundel
14245: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.12e Jaargang 1965.
39340: GIER DE A DIV. AUTEURS - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan ds. K. de Gier bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten
74769: DIV. AUTEURS - Monumenta Christiana, Bibliotheek van Christelijke Klassieken Deel III
71541: DIV. AUTEURS - De gezinsgids 38e jaargang 1985-1986
71542: DIV. AUTEURS - De gezinsgids 41e jaargang 1988-1989
71543: DIV. AUTEURS - De gezinsgids 43e jaargang 1990-1991
71540: DIV. AUTEURS - De gezinsgids 35e jaargang 1982-1983
71537: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1984-1988
71538: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1989-1992
71539: DIV. AUTEURS - De gezinsgids 37e jaargang 1984-1985
71534: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1986-1989
71535: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1994-1997
71536: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1990-1993
71529: DIV. AUTEURS - De gezinsgids 33e jaargang 1980-1981
27159: DIV. AUTEURS (MOERKERKEN, A. - DRIESSEN, J.) - Onder welk teken? Het merkteken van het beest. referaat ds. A. Moerkerken. Het merkteken van de Doop. meditatie ds. J. Driessen. Gehouden op de bondsdag van de Bond van Vrouwenverenigingen, meisjesverenigingen en zendingskransen der Gereformeerde Gemeenten op 5 april 1979 in ''de Doelen'' te Rotterdam.
40053: DIV. AUTEURS - Dagelijks brood voor 't hart, geschreven door o.a. Ds Jac. Vermaas, Ds. G.A. Korevaar, Ds. K. Exalo, Ds. H.G. Abma.
53551: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade Prekenserie. 15e Jaargang 1968 Ds M Baan G Blom- M C Tanis- J P Verkade-C Smits L Vroegindewey
53552: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.24e Jaargang 1977 .
53609: DIV. AUTEURS - The new English Bible. Library edition. Twee delen
53610: DIV. AUTEURS - Wij gedenken...... 1894-1944. Jubileumboekje ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan der Ned. Hervormde Jongel.-vereniging op Geref. grondslag "Eben-haëzer" Te Barneveld.
53629: DIV. AUTEURS - Boekenvrienden, 25 jaar gereformeerde uitgeverij De Vuurbaak
53631: DIV. AUTEURS - Hollandse geloofshelden. . Het Leven en Sterven van onze Oudvaders Alardin - C Boot Beukelman - Th en Wilh Brakel - Booget - Borstius - Beugholt - Costerus - Homma - Hellenbroek - Klaveren- Koleman - Smytejgelt- Sappius- Vermeer samengesteld en toegelicht door Dr H Florijn
53564: DIV. AUTEURS - Protestans kerkinterieur. 16e-19e eeuw. Rijk geïllustreerd
19562: DIV AUTEURS - After tea: a nursery anthology. The augustan books of modern poetry.
71488: DIV. AUTEURS - Op al jouw wegen.....
53304: DIC AUTEURS - Het aanzien van 2004 twaalf maanden wereld nieuws
71199: DIV. AUTEURS - ghet veranderende beeld van huwelijk, realties en scheiding, maatschappelijke en godsdientige aspekten
74276: DIV AUTEURS - Bijbels dagboek. Verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
53532: DIV. AUTEURS - Op het spoor van Israël. Studies ten dienste van het gesprek met Israël. Met een voorwoord van Prof.Dr. J. de Graaf.
53535: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 27e Jaargang 1980. predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
62332: NEDERLANDSCH MUSEUM. DIV. AUTEURS - Nederlandsch Museum. Geschied- en Letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, Aardrijkskundige bijzonderheden, Historische en Romantische verhalen. bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronke;ijke schrijvers als meede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken . 19e deel met 4 op staal gegraveerde platen plaat 1 half afgescheurd 2 karel 2 als vlugteling 3 mijn oude dokter en 4 buitenzorg op java..
53589: DIV. AUTEURS - Ledeboer herdacht. Door Ds. A. van Stuyvenberg, Ds. W.C. Lamain en Ds. G.H. Kersten.
53683: DIV. AUTEURS (ONDER REDACTIE VAN J.D. VAN LEEUWEN.) - Ook voor jou.
53526: DIV. AUTEURS - Grote geïllustreerde Wereldgeschiedenis. In 17 delen en 2000 afbeeldingen.
53637: DIV. AUTEURS - Het blijvende Woord deel 3 - Vijftig levens van oudvaders
53525: DIV. AUTEURS - De Reformatie van '86. Gedenkboek bij het halve-eeuwgetij der doleantie.
53554: DIV. AUTEURS - De Bijbel. Verkorte uitgave. Opnieuw uit de grondtekst vertaald onder de leiding van Prof. Dr. H. Th. Obbink. Derde deel, Het nieuwe Testament, vertaald door Prof. Dr. A.M. Brouwer.
53580: DIV. AUTEURS - Diverse brochures. Div. Auteurs, Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen. 22 blz. Ds. G.H. Kersten & Ds. J. van Oordt, Toespraken bij de begrafenis van Ds. H.A. Minderman. 16 blz. Ds. R. Kok, Rouwpredikatie bij de begrafenis van Ds. H. Kievit. 16 blz. Prof. G. Wisse, Gods sprake uit den stormvloed, een tijdwoord.16 blz. Idem, Het prinselijk Bruidspaar in de poort van Bethlehem, een tijdwoord. 16 blz. Ds. S. van der Molen, Gods goedertierenheid duurt toch den ganschen Dag. Een predikatie. 16 blz. Johs. van Hemert Fzn, En dat alles waarom? Beantwoording van deze vraag in de vorm van een brief. 40 blz. Jan Geense, uit genade zalig geworden. 39 blz. Idem, Eenige gedichten. 28 blz. Joh. van Dijke, de scheidslijn getrokken. 56 blz. Ds. A. Veelo, Geringer dan al deze weldadigheden, een predikatie. 24 blz. Ds. M. Hofmanm Nagelaten geschrift van Hendrik Terlouw, 23 blz. Pl. Klein, Een overdenking over den toestand van Land en Kerk, 24 blz. Ds. Joh. van de Poel, Afscheidspredikatie, 23 blz. Idem, zonder tegenspreken gekomen, een intree-reden, 24 blz. Ds. J. Fraanje, Een Gode Verheerlijkende dankzegging, een predikatie, 22 blz. W. van Leeuwen, Gods weldadigheden herdacht in het midden zijns Tempels, een tijdwoord, 16 blz. Ds. A. de Blois, een predikatie, 16 blz. Ds. R. Erskine, 2 predikaties, 40 blz.
53561: DIV. AUTEURS - Tien jaar Udemans scholengemeenschap. 1981 - 1991.
53562: DIV. AUTEURS - Anderhalve eeuw gereformeerden, 1834-1984.
53563: DIV. AUTEURS - Utrecht en zijn middeleeuwse kerken
53707: DIVERSE AUTEURS. - Isaac da Costa.
53607: DIV. AUTEURS - Vertaling en vertolking van de Bijbel. Uitgave in samenwerking met Christelijke Hogeschool de Driestar.
53621: DIV. AUTEURS - Gewoon meedoen Leven met een lichamelijke handicap met medewerking van: F. van Beek, Mevr. P.A.J. van Dijke-Reijnoudt, Mevr. B.W. Hulsman, Mevr. M. Quist, Mevr. J. van Rossum, Dr. R. Seldenrijk, Mevr. W.S. van Wetten
53594: DIV. AUTEURS - Jan Mensen / De oude pikbroek. Jan Mensen, Gods vrijmachtige genade bewezen aan een ter dood veroordeelde moordenaar, onthoofd door beulshanden op het schavot te Tiel, in het jaar 1798. De oude pikbroek, merkwaardige reisavonturen van een ouden zeeman.
53595: DIV. AUTEURS - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis.
53597: DIV. AUTEURS - Hollandse geloofshelden. . Het Leven en Sterven van onze Oudvaders Alardin - C Boot Beukelman - Th en Wilh Brakel - Booget - Borstius - Beugholt - Costerus - Homma - Hellenbroek - Klaveren- Koleman - Smytejgelt- Sappius- Vermeer
53598: DIV. AUTEURS - Lichtende sterren flonkerend aan de hemel van Neerlands kerk. Levensbeschrijvingen van Nederlandse oudvaders. Met een inleiding door Ds. J. v.d. Haar. Achterberg.
53603: DIV. AUTEURS - Kleurenvlucht. Vervolg op "De Wereld van Boven" Geschreven door A. Viruly. Kleurenfoto's van Wim Berssenbrugge. Omslag en illustraties F. ten Have.
53604: DIV. AUTEURS - De vreemdeling in uwe poorten, Islamitische gastarbeiders in Nederland.
62331: NEDERLANDSCH MUSEUM.DIV. AUTEURS - Nederlandsch Museum. Geschied- en Letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, Aardrijkskundige bijzonderheden, Historische en Romantische verhalen. bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronke;ijke schrijvers als meede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken . 19e deel met 4 op staal gegraveerde platen o.a Kerstnacht-val en misdaad - Jeruzalen door de kruisvaarders in genomen en Het Veld van mars
53474: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '96 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53475: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '86 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53572: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade 27e jaargang.
53579: DIV. AUTEURS - De Statenvertaling 1637-1937.
53605: DIV. AUTEURS - Uit louter genade. Opstellen aangeboden aan ds. K. de Gier bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten
53527: DIV. AUTEURS - Bijbels dagboek. Verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
53549: DIV. AUTEURS - Le Deuteronome tradvit en François, avec l'explication du sens litteral & du sens spirituel, tire'e des saints peres & des Auteurs ecclesiastiques.
53553: DIV. AUTEURS - Genealogie, van stamboom tot familiegeschiedenis.
53655: DIV. AUTEURS - Ziet, de Bruidegom komt
53688: DIV. AUTEURS. - De Bijbel in zijn wereld. Een beeld van de wereld en de tijd waarin de Bijbel stond. Dr. Michael Avi-Yonah, Dr. Emil G. Kraeling. Nederlandse bewerking van Dr. M.A. Beek, Dr. A. van den Born en Dr. L.J. Koole.
53689: DIV. AUTEURS. - 50 jaar Driestar in een veranderende samenleving.
53690: DIV. AUTEURS. - Markante mensen. Portretten van mensen met een handicap.
53606: DIV. AUTEURS - De erfenis van onze vaderen. Eerste en tweede zestal preken van bekende oudvaders. Met een voorwoord van ds. G.A. Zijderveld Red. van de REVEIL-serie.
59165: KRANENBORG R RED DIV. AUTEURS - Religieuze Bewegingen in Nederland 27 genezing en religie
72815: DIV AUTEURS - Piggelmee groeit en...wordt weer klein 36pp, compleet met alle plaatjes, goede staat.
53531: DIV. AUTEURS - Zwervend over de wadden. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. Met 71 foto's (waaronder 13 luchtopnamen), waarvan 13 in kleur, en 6 gedetailleerde kaarten.
53587: DIV. AUTEURS - Costerus, Florentius. Neerlandsch vloek en zegen. Opnieuw uitgegeven door J.P. van den Tol Nieuw-Beijerland. 104 blz. Waarbij: Wonderspreuking of niet vreemd. door Filologus. Rotterdam 1886 74 blz. Waarbij: Leeuwaarden, N.S. van De verloren zondaar gezocht en gezaligd. Uitgegeven te Amsterdam bij Gebr. Verloop. 48 blz. Waarbij: Knap, J.J. Woorden van afgedwaalden. Uitgegeven te Amsterdam bij J.H, den Ouden 1841. 85 blz.
73971: DIV. AUTEURS - Wat zijn u deze stenen? 75 jaar Gereformeerde Gemeente Apeldoorn 1937-2012
53686: DIV. AUTEURS, - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw.
53696: DIV. AUTEURS. - Vloeken als een Hollander. Godslastering: religieuze, juridische en culturele aspecten. Stichting Onderzoek- en Publicatiefonds Bond tegen het vloeken in samenwerking met Buijten en Schipperheijn Motief.
53697: DIV. AUTEURS. - Leven en licht. Bijbels dagboek 2008.
53623: DIV. AUTEURS - Walter Rathenau de missie van een onbegrepen Duits-Joodse Europeaan
53635: DIV. AUTEURS - THE FORBIDDEN CITY. Court culture of the Chinese emperors (1644-1911). - DE VERBODEN STAD. Hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911).
53592: DIV. AUTEURS - Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichtingen en gebruik.
53593: DIV. AUTEURS - Het Blijvende Woord. Kerken, Sekten en Wereldgodsdiensten.
53660: DIV. AUTEURS - De Tempel van Salomo - een terugblik in het nabije en verre verleden ter gelegenheid van de feestelijke opening van de synagoge bij de prinsengracht in Den Haag
53661: DIV. AUTEURS - Ridderkerk - Herdekking 500 jaar 20 october
53662: DIV. AUTEURS - De Noodzaak van Media-opvoeding met medewerking van: dr. ir. J. van der Graaf, ds. P. Mulder, A. Karens, drs. W.P. van Kempen, drs. J. Mulder, dr. C. Polderman, drs. N.C. van Velzen, drs. J. Versluis, B. van der Kruk, drs. W. L. van der Staaij, D. Lok, ds. B.J. van der Graaf, ds. M. Aangeenbrug, ds. L. W. van der Meij, H. van Dalen
53668: DIV. AUTEURS (CARTER, GIBSON, P. SMITH, RUTHERFORD, C. BURGES, HEYRICKE, PROFFET, NEWCOMEN, SEDGWICKE, E. CALAMY) - Uytgelesene Engelsche boet-predikatien over sonderlinge texten op hun ingestelde maendelijkse vasten, deur verscheydene treffelijke godgeleerden, voor het eerw. parlament van Engeland gedaen.
53528: DIV. AUTEURS - Zie, Ik zend u. 25 jaar Zending Gereformeerde Gemeenten.
53547: DIV. AUTEURS - De Hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen opnieuw uitgegeven door redactie van de vriend van oud en jong.
16706: DIV AUTEURS - 't Hijgend hert. Verlangen in smart. 45 meditaties.Tweede druk. Lichtdragersserie,
74255: DIV. AUTEURS - Kerkhistorie met een knipoog
71317: DIV. AUTEURS - Lekker lang lezen deel 2
35285: DIV AUTEURS - Bijbels Dagboek.
75518: BRES GUIDO DE - DIV. AUTEURS - Catechismus ofte onderwijzinge in de chrijsteljike leere, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken en schoolen gerleerd wort. Mitsgaders de Belijdenis des Geloofs en de Formulieren bij dezelve in den uiterlijken dienst gebruiklijk, als mede de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten, vastgesteld op de Synode, gehouden te Dordrecht in den jaare 1618 en 1619. En formulier van den eed tegen de symonie. Waarbij gebonden Guido de Bres Opsteller der Nederlandsche geloofsbelijdenis in zyn leven en sterven benevens eenige brieven kort voor het ondergaan van den marteldood uit de gevangenis aan zijne huisvrouw en moeder door hem geschreven met voorrede P.B. Bahler
69709: DIVERSE AUTEURS - Nederland schaakt, KNSB 100 jaar
36735: DIV AUTEURS - De weg welken God gehouden heeft met Christina van den Brink, geboren te Vaassen. Door haarzelve opgetekend. Harderwijk, A.J. Wuestman. 108 blz. Waarbij: Detmar, D.A. Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Rotterdam Gebr. Huge. 147 blz. Waarbij: Veen, Petrus van de Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar. Nijkerk, I.J. Malga 1863.
53585: DIV. AUTEURS - Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1992.
53700: DIV. AUTEURS. (AFLEVERING 3 EN 4 STEMMEN DES TIJDS). - Prins Willem van Oranje vader des Vaderlands. Door J.C.H. de Pater, A. Eekhof, A.A. van Schelven, C. Tazelaar, Ardriana C. Roose.
53704: DIVERSE AUTEURS - Speels ABC der Nederlanden. z.d.; Boekenweekgeschenk; paperback; net exemplaar. -
53626: DIV. AUTEURS - Brinkmann Aan De Grote Markt - 4000 Jaar Geschiedenis Hartje Haarlem , bundel van 8 geschiedkundige opstellen over Brinkmann en de grote Markt; met vele zw/w foto's en tekeningen
53630: DIV. AUTEURS - De schoonste erfenis
53577: DIV. AUTEURS - Laat mijn kinderen leven. Impressies uit vijf ontwikkelingslanden.
53536: DIV. AUTEURS - Het brood des levens. Bijbels dagboek.
71237: DIV. AUTEURS - De horstink-lessen over het huwelijk, tweede druk
53591: DIV. AUTEURS - Calvyn aktueel?
30594: DIV. AUTEURS - Utrecht en zijn middeleeuwse kerken
30593: DIV. AUTEURS - Anderhalve eeuw gereformeerden, 1834-1984.
39798: DIV. AUTEURS - Reveil-serie. Tweede tiental preken. Preken van o.a. : C. Mel, J. v. Lodenstein, P. Immens, Th. van der Groe.
3912: DIV. AUTEURS N.N. - Bijbelsche vrouwen. Dichterlijk album. Vrouwen des Nieuwen Verbonds. Elisabeth, door Isaac da Costa, 11 blz.. Maria, door Nicolaas Beets, 10 blz.. De Samaritaansche, door J. P. Hasebroek, 12 blz.. De Kananeesche vrouw, door S. J. van den Bergh, 11 blz. De overspelige vrouw, door H. Tollens, Cz., 12 blz.. De dochter van Herodias, door Bernard ter Haar, 20 blz.. Salome, door R. Bennink Janssonius, 18 blz.. Maria van Bethanië, door J. J. L. ten Kate, 14 blz.. Martha, door A. P. van Groningen, 12 blz.. De vrouw van Pilatus, door Mr. J. van Lennep, 19 blz..
16708: DIV AUTEURS - Sta eens stil. Ter opscherping. 48 blz. Lichtdragersserie.
15787: DIV AUTEURS - Ernst en vrede. Maandschrift voor de Nederlandsche Hervormde Kerk.1853-1858 1e t/m 6e jaargang afzonderlijk gebonden. 1853-1858
34659: DIV. AUTEURS - Bijbelsch magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche leeraren. Het Oude Verbond, 1e deel: 207 blz. 2e deel: 207 blz. 3e deel: 207 blz. HET NIEUWERVERBOND 207-207 207 blz ruim 300 staalplaten
15232: DIV. AUTEURS - Reveil-serie. Eerste 10-tal preken.
38399: DIV. AUTEURS - Reveil-serie.vijfde tiental predikaties
24729: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade Prekenserie. Jaargang 1974. Met preken van o.a. Verkde P J- Veldjesgraaf G - Vlioetystyra a- Catsburg J
4470: DIV. AUTEURS - Bijbelsche vrouwen. Dichterlijk album. Vrouwen des Ouden Verbonds. Eva, door Nicolaas Beets, t/m blz. 12. Hagar, door Is. Da Costa, t/m blz. 28. Rebekka, door S. J. van den Bergh, t/m blz. 44. Rachel, door R. Bennink Janssonius, t/m blz. 61. Jephtaas dochter, door H. Tollens, Cz., t/m blz. 75. Delila, door A. P. van Groningen, t/m blz. 93. Ruth, door J. P. Hasebroek, t/m blz. 114. Hanna, door Bernard ter Haar, t/m blz. 133. Abigaïl, door J. van Lennep, t/m blz. 148. De moeder der zeven zonen, door J. J. L. ten Kate, t/m blz. 160.
71239: DIV. AUTEURS - Man en vader, een boek over dee man, zijn leven en zijn speciale moeilijkheden
53469: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '85 volledig jaar over zicht in woord en beeld
53691: DIV. AUTEURS. - Beeld en werkelijkheid. Jongeren en geloof in de 21e eeuw.
53692: DIV. AUTEURS. - Dagelijks begenadigd. Bijbels dagboek verzord door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.
53693: DIV. AUTEURS. - Zeeland in bewogen dagen. 4e deel. De droogmaking van Walcheren. Met foto's en aquarellen.
53695: DIV. AUTEURS. - De hele Biblebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland&Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
53694: DIV. AUTEURS. - Zeeland in bewogen dagen. 2e deel. vervolg op de uitgave Middelburg in bewogen dagen. Met foto's.
73709: DIV. AUTEURS - Van Noyon tot Genève, tien woonplaatsen van Calvijn in beeld
53584: DIV. AUTEURS - Archief van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1996.
53461: DIV AUTEURS - Stichtelijke overdenkingen. Div artikeleno.a een zonderlinge vlag- de verboden boom - opgave van eenige reden waarom ik tegen de afscheiding ben Ware vrede
53540: DIV. AUTEURS - De Bijbel toegelicht voor het Nederlandsche volk. Het eerste boek der Kronieken. Bewerkt door D. J. de Groot.
23968: DIV. AUTEURS - Le Deuteronome tradvit en François, avec l'explication du sens litteral & du sens spirituel, tire'e des saints peres & des Auteurs ecclesiastiques.
53671: DIV. AUTEURS - Bloemkrans van verscheiden gedichten, door eenige liefhebbers der Poëzij bij een verzamelt.
53578: DIV. AUTEURS - In dienst van de Kerk. 75 jaar kerkvoogdijen in de Nederlands Hervormde Kerk.
53698: DIV. AUTEURS. - Gods wegen in Banjoemas. Een halve eeuw zending 1901-1951. Gedenkboek van de Zending uitgaande van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam en de samenwerkende Kerken der classes Barendrecht, Brielle, Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam en Schiedam.
53568: DIV. AUTEURS - Paris 1937-1957. Met illustraties in kleur.
53569: DIV. AUTEURS - Denken over.......De Afscheiding. Door. L.J. Geluk, M. Golverdingen, J. Maasland, W. van 't Spijker en J.H. Velema.
5295: DIV. AUTEURS - Das Heilandleben in deutscher Bilderkunst. 5 delen. 1: Verkündigung und Geburt. 24 blz. 2: Jesu Kindheit und Maria. 32 blz. 3: Der lehrende und heilende Christus. 34 blz. 4: Der Leidensweg. 30 blz. 5: Tod und Verklärung. 34 blz. Aus der Deutschen Hausbilderei des Kunstworts / MÜNCHEN bei Georg D.W. Callwey im Kunstwartverlag. En: Die Bergpredigt. Fünf Wandbilder in der Aula des Kaiser-Friedrich-Gymnasiums zu Frankfurt Am Main von Wilhelm STEINHAUSEN. Mit einleitenden Worten von Max Ludwig. Herausgegeben vom Kunstwart.
53632: DIV. AUTEURS - Rotterdam in den loop der eeuwen. Wordingsgeschiedenis, kerkelijk leven, kunsten en wetenschappen, scheeptsvaart, handel en nijverheid en maatschappelijk leven.
53633: DIV. AUTEURS - Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stichtbaere bemerkingen, getrokken uyt de HH. vaders, en andere geestelyke schryvers. Zeer nut en dienstig voor de geloovige. dl. 1, behelzende de historie van het Oud Testament, dat is, van de scheppinge der weireld tot aen de komste van Christus.deel 2 niweuwe testament
53643: DIV. AUTEURS - Levende monumenten Geschiedenis, instandhouding en hedendaags gebruik van Utrechtse binnenstadskerken
53644: DIV. AUTEURS - Bijbels dagboek 2011 - Leven en licht
53622: DIV. AUTEURS - De Steden: Land en volk. Serie: De schoonheid van ons land. Foto's van Cas Oorthuys, e.a. tekst van Prof. Dr. Ir. J.T.P. Bijhouwer e.a.
74602: DIV. AUTEURS - Bijbelsch magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche leeraren. Het Oude Verbond, 1e deel: 207 blz. 2e deel: 207 blz. 3e deel: 207 blz. Het Nieuweverbond 1e dln207 blz 2e dln 207 blz 3edln207 blz
34454: DIV. AUTEURS - Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt.
19992: DIV. AUTEURS - Zicht op Zuid-Afrika. Honderd jaar geschiedenis van Zuid-Afrika, 1881-1981. Uitgegeven door de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan.
53570: DIV. AUTEURS - Luther en het gereformeerd protestantisme.
53581: DIV. AUTEURS - Prekenserie van oudvaders. De eerste 110 nummers van de reveilserie van nummer 4 - 109.
72062: DIV. AUTEURS - Geloven we in dezelfde God? Het gesprek in de Nederlandse Hervormde Kerk prof dr. A. van de Beek, prof. dr. M. Bons-Storm, ir. J. van der Graaf, drs. T.R. Noorman
32954: DIV. AUTEURS - 1. Het leven en sterven van Willem Slootmaker, 48 blz; 2. Jesaja 53. Lijden en Heerlijkheid. Door M. Luther, 47 blz; 3. Gods leidingen in het leven van Jannus den Besten, 46 blz; 4. De Nationale schuld betreffende het overtreden van de dag des Heeren. Door Daniël Wilson, 32 blz; 5. De roem der dagen. Nederlanse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging. Door Ds. J. van Prooyen, 40 blz; 6. Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling. Door A. Bergsma, 42 blz; 7. De nieuwe Psalmberijming getoetst. Door Ds. J. van der Haar, 51 blz; 8. De nieuwe Bijbelvertaling in discussie. Door Ds. M. Baan, 20 blz; 9. Afscheidsrede bij de gelegenheid van zijn vertrek van Wilnis naar Waddinxveen. Door Ds. L. Vroegindeweij, 28 blz; 10. Wat dunkt U van den Christus? Miskenning en erkenning van de Christus van de Evangeliën. Door theoloog S. v.d. Werf, 11 blz; 11. Kerstpreek. Met het oog op onzen tijd. Door Ds. N.C. Bakker, 15 blz; 12. Lijdenspreek. Door Ds. N.C. Bakker, 16 blz; 13. Een Eénige is Mijne Duive. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz; 14. Blijft bij de Waarheid en scheidt u niet af van de Kerk. Door Ds. N.C. Bakker, 18 blz;
1319: DIV AUTEURS - Geen aardse macht. 7 opstellen bij de herdenking 450 jaar Reformatie.
53636: DIV. AUTEURS - Reveil-serie vierdetiental preken. Preken van o.oudvaders deel 3
53672: DIV. AUTEURS (H. VAN DE VIJVER, R. VAN DOORSLAER, E. VERHOEYEN) - België in de Tweede Wereldoorlog. Nr 5: De kollaboratie, deel 1.
53675: DIV. AUTEURS (NED. HERV. PREDIKANTEN) - Een Woord aan de leden der Ned. Herv. Kerk door eenigen harer leeraren. Een protestgeschrift over de toestand waarin thans onze vaderlandsche kerk verkeerd ondertekend door ca. 230 hervormde voorgangers.
53590: DIV. AUTEURS - De weg welken God gehouden heeft met Christina van den Brink, geboren te Vaassen. Door haarzelve opgetekend. Harderwijk, A.J. Wuestman. 108 blz. Waarbij: Detmar, D.A. Gods vrijmachtige genade aan eenen zondaar verheerlijkt. Rotterdam Gebr. Huge. 147 blz. Waarbij: Veen, Petrus van de Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar. Nijkerk, I.J. Malga 1863.
53638: DIV. AUTEURS - Om het Woord - Leidraad bij het dagelijkse gesprek rondom de Bijbel in het gezin vanaf 4 jaar 5e jaargang
53639: DIV. AUTEURS - Christus doorkruist je leven
53642: DIV. AUTEURS - Woordgebruik in zes Bijbel-vertalingen - supplement bij Trommius Concordantie van de Bijbel 2e druk
71572: DIV. AUTEURS - Beth ja-Midrasj, Vreugde om de Tora, De ander in beeld, Jeruzalem, Sara en Maria, Jodendom in de godsdienstige vorming, UITVERKOREN voorrecht of last?, Laten we een mens maken, Bedreiging of Verrijking serie van 10 delen compleet over israel
42393: DIV. AUTEURS - Reveil-serie vierdetiental preken. Preken van o.oudvaders deel 4
42394: DIV. AUTEURS - Reveil-serie vijfdetiental preken. Preken van o.oudvaders deel 5
73261: DIVERSE AUTEURS - Een eeuw Hoenderloo 1851-1951
73178: DIV AUTEURS - Uit den schat des Woords. jaargang 1974
73969: DIV. AUTEURS - Als Efraïm sprak, vijftien adventspreken
73970: DIV. AUTEURS - Zie, Hij komt, twaalf weken
53523: DIV. AUTEURS - Het brood der kinderen, of keur van echt-gereformeerde leerredenen, tot troost der ware geloovigen en tot ontdekking en roeping der onbekeerden. Verzameld uit de nagelatene schriften van Gods getrouwe dienstknechten in vorigen tijd. (nl. Smytegelt {4x}, Costerus {2x}, Beukelman {2x}, Hellenbroek, Lodensteyn, Temmink en Alardin.) Eerste twaalftal.
44472: DIVERSE AUTEURS - Speels ABC der Nederlanden. z.d.; Boekenweekgeschenk; paperback; net exemplaar. -
73167: DIV. AUTEURS - Deel 1: Door lijden gelouterd of de geschiedenis van Laurette d'Adrets vijfde druk door T.M. Looman De laatste woorden eener moeder of twee weezen in Londen tweede druk Het licht der wereld een paaschverhaal door Johanna De geschiedenis van den vogelverschrikker, een paasch verhaal op waarheid gegrond door Dora C.G. tweede druk De jonge tamboer, en andere ware verhalen door Betsy Hoe Fanny gelukkig werd door Wilh Riem Vis De kleinkinderen door A.J. Hoogenbirk Hoe Trineke's gebed verhoord werd een paasverhaal door Johanna De Holle eik Anthonius, met een gekleurde plaat Uit's vogelvangers net Een verhaal door A.J. Hoogenbirk De boer van Woudhof, een verhaal uit Luthers dagen door A.J. Hoogenbirk vierde druk Wat het gebed vermag een kerstverhaal door Anna, vierde druk Deel 2:De nachtwacht en zijn gezin door Wilha Riem Vis De schat van den visscher door Wilha Riem Vis, derde druk Ver van huis kerstverhaal voor jonge lieden door P. Vergers 2e druk Kerstnacht en Kerstmorgen door Elisabeth 4e druk Klein Leentje door Johanna 5e druk Gij gaat vele muschkens te boven een verhaal door Adelpa, vijfde druk In den strik een verhaal voor onze kinderen door P.J. Kloppers vierde druk Aan mij gedaan een paaschverhaal door Ida Keller Twee Weezen een verhaal door Betsy Ik be gevonden van degenen die naar mij niet zochten door A.C. de Zwart 2e druk Boven bidden boven denken door Johanna Waarom Willem altijd zijn versje kent? een verhaal door Johanna De merkwaardige brief een kerstverhaal door E. Gerdes 3e druk Dubbel weerkregen een verhaal door A.J. Hoogenbirk 3e druk
73169: DIV. AUTEURS - Eenvoudig verhaal, betreffende het leven en sterven van Geertruida Cornelia van Doorn, den 21sten Juli 1917 in den aanvalligen leeftijd van ruim 13 jaar te Veenendaal in haar Heere en Heiland ontslapen, zesde druk Het Heilige en wel beproevende Christelijk leven en sterven van den edelenen Galeacius Caracciolus Marquis van Vico, gestorven inhet jaar 1592 Oud 74 jaren Het Heilige Leven en de Zalige Dood van Mr. Johannes Knox Groot Reformator van Schotland gestorven in het jaar 1572 oud 67 jaar Eenvoudig verhaal bevattende den weg, welke de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid met Grietje de Vries geboren 24 Otober 1842 en overleden te Amsterdam 22 Januari 1915, Door haarzelve beschreven De eeuwige onderdergang der zon op den middag en de geheele en eindelooze verduistering der aarde op den vollen dag. Een predikatie uitgesproken in de Voorzieningsheidkapel op zondag 26 Juli 1807 Gij zijt allen Kinderen des Lichts, en Kinderen des daags: wij zijn niet des nacht noch der duisternis. 1 Thess 5:5 door W.Huntington S.S. uit het Englsch door C.W. Smit De naakte boog Gods of Zichtbare Tentoonspreiding van de oordeelen Gods over de vijanden der Waarheid Hij heeft Zijnen boog gespannen en dien bereid. Hij zal Zijne pijlen tegen de heftige vervolgers te werk stellen. Ps VII:13-14 uw boog werd geheel ontbloot Hab. II:8-9 Roepstem voor ouderen en jongeren uit de Gewesten der Eeuwige Rampzaligheid door L.G.C. Ledeboer in leven Predikant te Benthuizen Ter Gedachtenis aan het Leven, den Arbeid, de Ziekte, het Sterven en de Begrafenis van den WelEerwaarden Heer Ds.L.G.C.Ledeboer in leven Geref. Leeraar te Benthuizen Uitgegeven door een lid van de Gereformeerde Gemeente te Benthuizen De Merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen Heer Petrus van der Velden, Leeraar in de Hervormde Gemeente te Lekkerland Des Heeren Wegen in de uitredding uit de grootste nooden in de ure der beproeving bewezen aan Daniël Brouwer met een voorwoord van P. Los Gzn. Een gedicht van een Pelgrim in Mezech over het jaar 1890 Zijn naam is J. De Ruijter, oud 72 jaar wondende te Hartengsveld
5265: DIV AUTEURS - Uytgelesene Engelsche boet-predikatien over sonderlinge texten op hun ingestelde maendelijkse vasten, deur verscheydene treffelijke godgeleerden, voor het eerw. parlament van Engeland gedaen.
75242: DIVERSE AUTEURS - Katwijkse Knipsels. Grepen uit geschiedenis en volksleven van de beide Katwijken
53485: DIV AUTEURSTHE - Hetr blijvend getuigenis Bijbelswe geschiedenis kerkgescheidenis &Ethiek VMBO lesboek met werkboek 3
72289: MULTIPLE AUTHORS, - The Interpreters Bible the holy scriptures in the king james and revised standard versions ect 6 volumes oude testamen
75381: VARIOUS AUTHORS - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. Ouvrages parus de 1940 À 1955.
13268: AUTO - Bestel auto. Overzicht van lichte bedrijfsauto's voor handel, industrie en agrarisch bedrijfsleven.
13269: AUTO - BMW 525, 528&528i 1973-1978, 2494cc&2788cc. Owners Workshop Manual.
49829: AUTO - Handleiding Ford Taunus.
49830: AUTO - Handleiding Opel Kadett, Ascona, Manta, Rekord.
40380: AUTO - Gids van het nationaal automobielmuseum (een keuze uit de collectie)
35972: AUTO - Handleiding Ford Taunus.
35973: AUTO - Handleiding Opel Kadett, Ascona, Manta, Rekord.
35974: AUTO - Handleiding Opel Kadett, Ascona, Manta, Manta Hatchback, Rekord.
49831: AUTO - Handleiding Opel Kadett, Ascona, Manta, Manta Hatchback, Rekord.
49828: AUTO - BMW 525, 528&528i 1973-1978, 2494cc&2788cc. Owners Workshop Manual.
49827: AUTO - Bestel auto. Overzicht van lichte bedrijfsauto's voor handel, industrie en agrarisch bedrijfsleven.
41523: AVERESCH, H. - Scheppingsverhaal. 15 verzen. Wijze: Psalm 19. De zondeval des mensen. 23 verzen. Wijze: Psalm 42.
49832: AVERESCH, H. - Scheppingsverhaal. 15 verzen. Wijze: Psalm 19. De zondeval des mensen. 23 verzen. Wijze: Psalm 42.
49834: AVI-YONAH, PROF. MICHAEL - De geschiedenis van het Heilig Land.
74798: AVIATION - VIRULY, A., - De Wereld van Boven.
56037: HAMEL JACOB AVRO - TIENTAL 1938 - Kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor.
56035: HAMEL JACOB AVRO - TIENTAL 1935 - Kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor.
46050: AWWAD, SAMI - Het heilige land in woord en beeld door Sami Awwad. Nederlandse vertaling bewerkt door J.Kramp
39468: AWWAD, SAMI - Het Heilige Land in woord en beeld. Drie godsdiensten - Een stad - drie gebeden
18728: AXTERS, S. - Mystiek Brevier. Deel 1: Het Nederlandsche mystieke proza. 1944. (28) 347 blz. Deel 3: De Nederlandsche mystieke poëzie. 1946. (18) 301 blz.
49838: AXTERS, S. - Mystiek Brevier. Deel 1: Het Nederlandsche mystieke proza. 1944. (28) 347 blz. Deel 3: De Nederlandsche mystieke poëzie. 1946. (18) 301 blz.
10806: AYENSU, EDWARD S. - Het oerwoud. Overweldigen - mysterieus - onmisbaar... De natuur in haar oervorm. Met een inleiding van Z.K.H. Prins Bernard, oud-voorzitter van World Wildlife Fund, ere-president van Wereld Natuur Fonds in Nederland.
49839: AYENSU, EDWARD S. - Het oerwoud. Overweldigen - mysterieus - onmisbaar... De natuur in haar oervorm. Met een inleiding van Z.K.H. Prins Bernard, oud-voorzitter van World Wildlife Fund, ere-president van Wereld Natuur Fonds in Nederland.
49840: AYLWARD, GLADYS - Ai-Weh-Deh - het spannende ware verhaal van Gladys Aylward
46978: BAAIJ, PIETER K - Paulus over Paulus : exegetische studie van Romeinen 7 1 dr. - Handelseditie van proefschrift Brussel. - .
47525: BAAIJ, MEJ. - Het Geloof, De Biechteling, en andere verhalen
37952: BAAIJ, DR. PIETER K. - De God antwoordende mens. Exegetische studie van Romeinen 3:21-8:39.
17004: BAAIJ, W. (CHR. GEREF. PRED. TE DOORN) - De bruid gebracht in des Konings binnenkameren. Een uitgebreide predikaite over Hooglied 1: 4b.
25124: BAAIJ, MEJ. C. - een kleppermans
16661: BAAIJENS, J. A. - Ontwaakt! Een dringende oproep tot reformatorisch Nederland.
1070: BAAIJENS, J. A. - De jonge onderzoeker.
7608: BAAIJENS, J. A. - De ontmaskering van de emancipatiegeest.
42539: BAAIJENS, JAN - Jeugd in de branding
41300: BAAIJENS J A - Laat je Redden Evangelie voor jongeren
37149: BAAIJENS, DS. J. - Het wonderlijke genadewerk des Heeren.
41299: BAAIJENS J A - Opwekking tot reformatie een appel woord vor de kerken
29033: BAAL, J. VAN - Ontglipt verleden. Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging. Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog.
31204: BAAN, DS. M.PRED CHR GERF KERK DORDRECHT - Des HEEREN weg in wervelwind en storm, en: De engel des verderfs over steden en dorpen van Nederland. Twee tijdpreken van Ds. M. Baan. Chr. Geref. Pred. te Dordrecht.
37784: BAAN, DS. M. - Geloofsvertrouwen.
31162: BAAN, DS. M. CHRISTELIJK GEREFORMEERD PREDIKANT TE DORDRECHT. - Heilige verwondering in het leven van een dienaar des Woords 1935-1960 25 e jarige Gedachtenispredikatie van Ds. M. Baan, Christelijk Gereformeerd Predikant te Dordrecht.
27651: BAAN G-BAAN G J E.A - Werp uw brood uit. 52 meditaties. door 134 auteurs uit de gerf gem
22346: BAAN, DS. M.C HR GERF PTRED - De nieuwe Bijbelvertaling in discussie
74473: BAAN G. - Leer de Bijbel kennen
75053: HESSION ROY ARJAN BAAN - De weg naatr Golgotha Wordt nu vervuld
43898: BAANTJER, A.C. - Baantjer omnibus - De Cock en danse macabre, en een duivels komplot, en het duel in de nacht,
42287: BAANTJER, A.C. - De cock en een dodelijk rendez-vous
8644: BAARDEWIJK, KEES VAN - De toekomst is al begonnen. Roman.
48662: BAARDEWIJK, KEES KAAT, KEET EN DE KEZEN - Rotterdamse vrouwen in opstand. nhoud: I). Een Rotterdamse Jeanne d'Arc en haar tijd. II). Kaats tijd - politiek gezien. III). Kaats tijd - maatschappelijk en godsdienstig gezien. IV). Mensen rondom Kaat. 1). Keet Swenke en Clasina Verrijn. 2). Stadhouder Willem V. 3). Mr, Willem Bilderdijk. 4). Ds. Petrus Hofstede. V). Regering, rechtspraak, vrijkorpsen en pers. VI). Van 1747-1783. VII). Het jaar 1783. VIII). Het jaar 1784. IX). In het gevang. X). Het proces. XI). De bevrijding. 75 pag.
33866: BAARDEWIJK, KEES VAN - De toekomst is al begonnen. Roman
43779: BAARDMAN, C. - Het Defilé der Overbodigen Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijne discipelen zijt, zoo gij liefde hebt onder elkander.
72522: BAARDMAN C. - De Waterbruid,
11355: BAARDMAN . C - Goede wacht band omslag en tekeningen vanH. BERSERINK
41808: BAARLINK, H. DR. - Het evangelie van de verzoening
10110: BAARSEL, J.J. VAN - William Perkins. Eene bijdrage tot de kennis der religieuse ontwikkeling in Engeland, ten tijde van Koningin Elisabeth.
2432: BAARSLAG DZN., D.J. - De Bijbelse geschiedenis in de omlijsting van de historie van het oosten. 6 delen. Dl. 1: Kulturen en karakters. Dl. 2: Van stammen tot staat. Dl. 3: Van priesters en profeten. Dl. 4: Wereldveroveraars en wijsheidzoekers. Dl. 5: Nivellerend hellenisme en nationaal verzet. Dl. 6: De wereldheiland en de wettische zeloten.
48640: BAART DE LA FAILLE, H. - Erythropoietic protoporphtyria
7987: BAAS, N. - Stoten op de ramshoorn.Practische schriftoverdenkingen
43799: BAAS, N. (STRAATPREDIKER TE AMSTERDAM) - Schepen zonder anker
43041: BAAS, N. - De jonge arbeider en het oude geloof
35315: BAAS, N. - De Heilstaat.
25787: BAAY, MEJ. CORN. - Schetsen en Tafereelen uit de Historie van onze Oud-vaders. Bijeenverzameld.
31917: BAAY, MEJ. CORN. - de kracht van GODS WOORD bundel verhalen
23067: BAAYENS, J. / LIGTENBERG, H. / ROEST, B. - Opdat wij niet vergeten. Uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel.
42954: BAC, A. DS. - Het licht der wereld
39357: BAC, A. DS. - en drs. A.A. Teeuw. Thuiszorg, een handreiking aan vrijwillige hulpverleners.
41761: BACH, JOHANN SEBASTIAN - J. S. Bach kompalitionen für die orgel
75316: BACH, J.S. - Orgelbuchlein und andere kleine Choralvorspiele
18766: BACHIENE, WILLEM ALBERT (1712-'83, CULEMBORG) - Heilige geographie of aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende. Deel 1, 1ste stuk: Behelzende, dit 1ste deel, eene algemeene beschryving des Joodschen lands eertyds Kanaan. (34) 428 blz. En: Deel 1, 2de stuk: 429-1016 (4) blz. En: Deel 2, 1ste stuk: behelzende, dit 2de deel de byzondere beschryving des Joodschen lands eertyds Kanaan. (10) 503 blz. En: Deel 2, 2de + 3de stuk:504-1252 (2) blz. En: Deel 3, 1ste + 2de stuk: Behelzende dit 3de deel, eene beschryving der landen, gelegen, buiten het land Kanaan. 371- 373- 892blz.: kaarten deel met 11 uitslaande kaarten
49904: BACHIENE, WILLEM ALBERT (1712-'83, CULEMBORG) - Heilige geographie of aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende. Deel 1, 1ste stuk: Behelzende, dit 1ste deel, eene algemeene beschryving des Joodschen lands eertyds Kanaan. (34) 428 blz. En: Deel 1, 2de stuk: 429-1016 (4) blz. En: Deel 2, 1ste stuk: behelzende, dit 2de deel de byzondere beschryving des Joodschen lands eertyds Kanaan. (10) 503 blz. En: Deel 2, 2de + 3de stuk:504-1252 (2) blz. En: Deel 3, 1ste + 2de stuk: Behelzende dit 3de deel, eene beschryving der landen, gelegen, buiten het land Kanaan. 371- 373- 892blz.: kaarten deel met 11 uitslaande kaarten
26896: BACKER, S. - Mr. Joachim Rendorp. Levens- en karakterschets. Historisch-politisch proefschrift. Door S. Backer.
47385: BACON EDWARD, RED - .Verzonken beschavingen, het raadsel van verdwenen volkeren
74861: BADINGS, A.H.L., - Maleisch Woordenboek. Achtste, zeer vermeerderde druk. [8th very enlarged edn., edited by H.L.J. Badings].
74862: BADINGS A H L - Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch woordenboek. Zoo gemakkelijk mogelijk ingericht ten dienste van Nederlanders, welke zich in Indie wenschen te vestigen. Door A. H. L. Badings, Gepencinneerd Kapitein der Infanterie. zevende zeer vermeerderde druk
48673: BAETHGEN, D. FRIEDRICH - Die Psalmen [Handkommentar zum Alten Testament in Verbindung mit anderen Fachgelehrten]
44644: BAIERI, JOANNES GUILIELMUS - Compendium Theologiae Positivae, adjectis notis amplioribus, quibus doctrina orthodoxa ad Paideian academicam explicatur atque ex scriptura S. eique innixis rationibus theoligicis confirmatur, denuo edendum curavit Carol. Ferd. Guil Walther, SS. Theologieae Doctor et Professor Editio Auctior et emendatior Indices Fecit Theo. Buenger
5904: BAIGENT, M. / LEIGH, R. - Het Heilige Bloed en de Heilige Graal. Achtste druk.
69536: BAIGENT, MICHAEL/LEIGH, RICHARD/LINCOLN, HENRY - Het Heilige Bloed en de Heilige Graal. Een onthutsend nieuw licht op de oorsprong van het christendom 103e druk
44030: BAILLIE, ALLAN - Achter elke boom een vijand vertaald door Miek Dorrestein met tekeningen van Alex de Wolf
29940: BAJETTO, M. - Bali. Second edition. Foto's en toelichting.
38153: BAKE, MR. LAURENS (1650-1741, HEERE VAN WULVERHORST) - Bybelse gezangen, van (...) Derde Druk, vermeerderd met Lofdichten en koopere plaaten. Waarbij gebonden: Mengel-poezy van (...)
48209: BAKE, MR. LAURENS (1650-1741, HEERE VAN WULVERHORST) - Bijbelsche Gezangen, Van MR. Laurens bake, Heere van wulvenhorst, &c. Derde Druk, vermeerdert met lofdichten en koopere plaaten
7326: BAKEL, H. A. VAN - Circa sacra. Historische studiën.
41812: BAKEL, H. A. DR. VAN - Kleinoodiën uit Luthers's nalatenschap getuigenissen van den hervormer bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door Dr. H. A. van Bakel.(tekts Duits)
46038: BAKELS, F.B. - Uitzicht: De lessen van Nacht und Nebel.
33780: BAKELS, FLORIS B. - Dertien dagen in mei.
11827: BAKELS, FLORIS B. - Wachter op de morgen het korte leven van Christian Corneille Dutilh geborebn 1915 gefusilleerd 1944 2e druik
17455: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. / LINDEBOOM, J. - Handboek der kerkgeschiedenis. 1e deel.
19622: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. / LINDEBOOM, J. - Leidraad bij de studie der kerkgeschiedenis.
16052: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. - Ecclesia. Een bundel opstellen.
44463: BAKHUIZEN VAN DEN BRIINK, J.N., ET AL. - De Nederlandsche Statenbijbel 1637-1937. Artikelen overgenomen uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. dl. XXIX, afl. 4: L. Knappert, Enkele opmerkingen bij de geschiedenis der Statenvertaling; J.N. Bakhuizen van den Brink, Kerk en staat in de ongedrukte praefatiën der Statenvertaling van 1637 (met de tekst); G. Sevenster, De Statenvertaling en hare Kanttekeningen; W.A.P. Smit, De Statenvertaling en onze literatuur
40902: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R. C. - De Nederlandsche belijdenisgeschriften vergelijkende teksten.
37670: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. - De Catacomben. De Romeinse Catacomben en haar Fresco's. Met 104 afbeeldingen.
19597: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. - Traditio in de Reformatie en het Katholicisme in de zestiende eeuw. Mededelingen der koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde. Nieuwe reeks, deel 15, no. 2.
49925: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. E.A. (REDACTIE) - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming. Deel 1: tot het einde van de 17de eeuw, (23) 507 blz. en Deel 2: van de 18de eeuw tot 1940, 496 blz..
18348: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. - Protestantsche kerkbouw. en bundel studies onder redaktievan BAKHUIZEN van den BRINK, J. N.
38343: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige woord Deel 1: 35 meditaties; deel 2: 6 predikaties; deel 3: 94 meditaties.
74824: BAKKER, PIET, - Australië.
74825: BAKKER, PIET (RED.). - Canada.
13400: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - De verhouding tusschen de almacht Gods en de zedelijke verantwoordelijkheid van den mensch in den Islam. Proefschrift.
1961: BAKKER, J. T. - Eschatologische prediking bij Luther.
31041: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Gebedsgestalten 1e druk.
74829: BAKKER, PIET.950 CA - Zwitserland. Kleurenfoto's van het Nationaal Zwitsers Verkeersbureau. Omslag, kaart van Zwitserland, illustraties en lay-out F. ten Have.
74830: BAKKER, PIET - Italie
1073: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Gebedsgestalten. 5e druk
1074: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Hoort naar Israël bijbellezingen over de zonen vanJakob 1e druk
8548: BAKKER, BERT - Op eigen benen.
49195: BAKKER, BERT - Siem suf. voor de jeugd.
45808: BAKKER, KEES DE EN HERMAN ARNOLDS - De Vijftig Boekenweek Geschenken 1932-1985
44848: BAKKER, REINOUT. MELSEN, ANDREAS GERARDUS MARIA VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief. Includes bibliographical references and indexes.
44747: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Gebedsgestalten. over het gebed dse Heeren 8e druk
43570: BAKKER, PIET - Vrouw aan boord verhaal van het water door Piet Bakker Geïllustreerd door George van Raemdonck
42205: BAKKER-HUIZINGA, W. - Baboesjka blijft in Ivanovka.
41224: BAKKER, DR. R. MANSHOLT, DR S.L. SAMKALDEN, DR I. - Eerbied voor het leven: de actualiteit van Albert Schweitzer.
45818: OLLEFEN EN BAKKER - De Nederlandsche Stad-en Dorpbeschrijver. Heruitgave van' De Nederlandsche Stad-en Dorpbeschrijver ', oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam, 1793-1801.
74821: BAKKER, PIET / HAVE, F. TEN - Groot-Brittannie
38878: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord. Deel 2. 6 predikaties. 9e druk
38645: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord. Deel 3. 94 meditaties.9-10e duizendtal
38644: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord. Deel 2. 6 predikaties. 9e druk.
38003: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord. Deel 2. 6 predikaties. 9e druk
35143: BAKKER, DRS. W.; JONG, PROF. DR. O.J. DE; SPIJKER, PROF. DR. W. VAN 'T; WOLTHUIS, DS. L.J. (RED) - De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis.
30653: BAKKER-HUIZINGA, W. - Baboesjka blijft in Ivanovka. Tweede druk.
30229: BAKKER, F. - Emmy van Wessem.
28341: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord door ds. F. Bakker. Deel II: 6 predikaties.
27990: BAKKER-HUIZINGA, W. - Baboesjka blijft in Ivanovka. Tweede druk.
26912: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige woord Deel 1: 35 meditaties; deel 2: 6 predikaties; deel 3: 94 meditaties. 1e drukken
74826: BAKKER, PIET, - Bali in kleuren.
74827: BAKKER, PIET - Naar 'de West' Mooi album over Suriname, Aruba en de Nederlandse Antillen met ingeplakte kaartjes en foto's van Wim Berssenbrugge
24535: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Alle werken. Gebedsgestalten - Het Eeuwigewoord 3 dln Wat onder u gesproken is. Deel I: Feeststoffen. . Deel II: Vrije stoffen. en Hoort naar Israel
22298: BAKKER, D. (GEREFORMEERD LEERAAR TE 'S-GRAVENPOLDER). - Gods groote Barmhartigheid. Verheerlijjkt aan een overtreder van al zijne geboden. 4e druk.
12296: BAKKER, P. - Storm op de kust. Reddersvolk tussen de grondzeeën. Met een voorwoord van H. de Booy. 2e druk.
3877: BAKKER, D. (GEREFORMEERD LEERAAR TE 'S-GRAVENPOLDER). - Schibboleth of Sibboleth. Beantwoording van de vraag: "Hoe denkt Gij over het wezen van den Godsdienst dergener, die tegenwoordig den naam "Gereformeerd" voeren?" Vervat in een brief.
70484: BIERNATZKY J.C. EN LUIK-BAKKER T. - Een vreemde jongen met illustraties van H. T. de Jong
12066: BAKKER, P. - Bali in kleuren. Kleurenfoto's van Wim Berssenbrugge. Omslag, kaart van Bali, illustraties en lay-out F. ten Have v.r.i. Illustratief materiaal voor het omslag van het koninklijk instituut voor de tropen. Vierde druk.
69844: BAKKER J J TH - het koninklijk nederlandsch gymnastiek verbond belangrijke factor voor het herstel der nederlandse vok=lkskracht ect
6545: BAKKER, D. (GEREFORMEERD LEERAAR TE 'S-GRAVENPOLDER). - Gods groote Barmhartigheid. Verheerlijjkt aan een overtreder van al zijne geboden. Zesde druk.
73159: BAKKER, D. (GEREFORMEERD LEERAAR TE 'S-GRAVENPOLDER). - De Arbeiders in den Wijngaard des Heeren of tweede brief over den godsdienstge toestand vanonzen tijd strekkende ter aanvulklling en nadere verklaring vand en brief Schibboleth of sibboleth
12303: BALEN, E.C. VAN - Vragen aan de dokter.
8552: BALEN, MR. W. J. VAN - Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw Nederland. Tweede druk.
6755: BALEN, MR. W. J. VAN - Het werkende land. Opbouw van Nederland in moeilijke tijden.
47546: BALEN W.J. MR VAN - Pioniers. De ontdekking van de wereld. 2 delen .
70617: BALEN, J. HENDRIK VAN - Dwars door Afrika. Tweede druk. .Geïllustreerd door A. Homan - Van der Heide.
34307: BALEN, MR. W. J. VAN - Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw-Nederland.
29854: BALEN, MR. W. J. VAN - De gulden spade.
29090: BALEN, J.H. VAN - Ons voorgeslacht. In schetsen en tafereelen door J. Hendrik van Balen. Naar de nieuwste bronnen bewerkt. Met gekleurde platen, naar bekende schilderijen. Vereerd met de inteekening van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder.
47389: BALEN, MR. W.J. VAN. - Atlas van Zuid-Amerika. .
44113: BALJE J. P - De voet balclub van Ratje verhuel
16206: BALKE, DR. W. - Gunning en Hoedemaker. Samen op weg.
73077: BALKE W DR. - Omgang met de reformatoren
7266: BALKE, DR. W. - Calvijn en de Doperse radikalen. 2e druk.
1906: BALKE, DR. W. / EXALTO, K. / GENDEREN, J. VAN / GRAAFLAND, C. / HOEK, J. / KAMPHUIS, J. / SPIJKER, W. VAN 'T / TUKKER, C. A. - Luther en het Gereformeerd protestantisme.
14589: BALKE, DR. W. / SPIJKER, W. VAN'T/TUKKER, C.A./WITTEVEEN, K.M. - Zwingli in vierderlei perspectief.
12561: BALKENENDE, W. P. - Geert en Geesje in de storm.
70479: BALKENENDE W.P. - Hier volgt een politiebericht
8554: BALKENENDE, W. P. - Ontworsteld leven. Een verhaal uit de Reformatie-tijd in de 16e eeuw.
6907: BALKENENDE, W. P. - Lijdzaamheid overwint meer dan kracht.
48730: BALKENENDE, W. P. E.A. - Troons-wisseling - Juliana Beatrix
48058: BALKENENDE, W. P. - over heiligen en heiligenverering Niet onze Goden
48059: BALKENENDE, W. P. - over heiligen en heiligenverering Niet onze Goden
45989: BALKENENDE, W. P. - Blij op het puin
44263: BALKENENDE, W. P. - Lijdzaamheid overwint meer dan kracht.
44264: BALKENENDE W.P. - Groot gewin
34196: BALKENENDE, W. P. - Ik zal niet klagen als ik lijd.
12558: BALKENENDE, W. P. - Jan en Joop proberen het met paarden. Met illustraties van Geeske van Tienhoven.
28002: BALKENENDE, W. P. - In handen van een afperser.
5046: BALTEAU, J./BARROUX, M./PREVOST, M. - Dictionnaire de biogfaphie Francaise. Sous la direction de J. Balteau [...], M. Barroux [...], M.Prevost [...]. Avec le concours de nombreux collaborateurs. I: Aage-Alicot (6) 1519 (:2) blz. 1933; II: Aliénor-Antlop 1528 (:2) blz. 1936 III: Antoine-Aubermesnil 1502 (:2) blz. 1939 IV: Aubernon-Baltard 1544 (:2) blz. 1948 V: Baltazar-Bergeret de Grancourt 1528 (:2) blz. 1951 VI: Bergeron-Bournon 1526 (:2) blz. 1954 VII: Bournonville-Cayrol 1528 (:2) blz. 1956 VIII: Cayron- Clery 1528 (:2) blz. 1959 IX: Clesinger-Dalliere 1528 (:2) blz. 1961 X: Dallier-Desplagnes 1528 (:2) blz. 1965 XI: Des Planches-Duguet 1528 (:2) 1967 XII: Dugueyt-Espigat-Sieurac 1520 (:2) blz. 1970 XIII: Espinas-Flers 1528 (:2) blz. 1975 XIV: Flessard-Gachon 1528 (:2) 1979 XV: Gachon-Gilbert 1526 (:2) blz. 1982 XVI:Gilbert-Gueroult 1528 (:2) blz. 1985 XVII: Gueroult-Lapiere - Humann 1528 (:2) blz. 1528 (:2) blz. 1989 XVIII: Humann-Lacomb 1528 (:2) blz. 1994
70451: BALZAC, HONORE DE - De baldadige vertelsels / Byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honore de Balzac tot vermaeck der pantagruelisten ende geene anderen.
74143: DE BALZAC HONORÉ, DORÉ GUSTAVE - De baldadige vertelsels byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré De Balzac tot vermaeck der Pantagruélisten ende geene anderen
10239: BANGE, I. I. H. - Beelden-galerij van helden-gestalten op evangelisch gebied.
2109: DE BANIER (RED.) - Vertellingen uit het grote Boek. Bijbelvertellingen voor onze kinderen voor alle dagen van het jaar, verzameld onder redaktie van uitgeverij 'De Banier'. Rijk geïllustreerd.
75304: RABO BANK - Samen bereik je meer Rabo babnk Vallei en Rijn
5906: BANK, J.H. V.D. - Kudde in veelvoud. Kleine kerkgeschiedenis van Ede.
37136: BANK, DR. J.H. VAN DE - Ervaren waarheid. Opstellen aangeboden aan Dr. H. Jonker ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar vanwege de ned. Herv. Kerk aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
70420: BANK, JAN & MATHIJSEN, MARITA (RED.) - Plaatsen van herinnering, Nederland in de negentiende eeuw
8555: BANNING, H.A. - Ko Folkes: eene Amsterdamsche Geschiedenis.
74742: BANNINK, B.J., J. ERDTSIECK,EA: - Over ziel en zaligheid. Geloofsbeleving in Overijssel met talloze illustraties.
69997: KNIGT E J STRICT BAPIST - De rechtvaardiging van een goddeloze vertaald Tj de Boer
20215: BARATERIO, J.PH. - Disquisitio chronologica de successione antiquissima episcoporum Romanorum inde a Petro usque ad victorem. Ubi occasione data de pluribus aliis ad historiam ecclesiasticam spectantibus agitur. Accedunt quatuor dissertationes, duæ de constitutionibus Apostolicis dictis, una de scriptis Dionysii Pseud-Areopagitæ & una de annis Agrippæ Junioris Judæorum regis. Auctore Johanne Philippo Baratorio A.M. & Regiæ Prussicæ Societatis Sodali.
50024: BARATERIO, J.PH. - Disquisitio chronologica de successione antiquissima episcoporum Romanorum inde a Petro usque ad victorem. Ubi occasione data de pluribus aliis ad historiam ecclesiasticam spectantibus agitur. Accedunt quatuor dissertationes, duæ de constitutionibus Apostolicis dictis, una de scriptis Dionysii Pseud-Areopagitæ & una de annis Agrippæ Junioris Judæorum regis. Auctore Johanne Philippo Baratorio A.M. & Regiæ Prussicæ Societatis Sodali.
75171: BUCHNER BARBARA - De vrouw van de Kettetr
47986: BERG VAN DEN J H PROF DR. EN HEIJBOER BARBAS M E - METABLETICA of leer der veranderingen en Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen
12348: BARBER, PIETER - SWITZERLAND 700. Peter Barber. Treasures from the British Library and the British Museum to celebrate 700 years of the Swiss Confederation.
69699: HANNA-BARBERA - De Flintstones en andere verhalen. 1966, nr. 7-8-9-10-11- en 12.
70607: DE SCHADUW VAN DE WIND. EEN DUIZELINGWEKKEND VERHAAL TEGEN DE SCHITTEREND ACHTERGROND VAN EEN MYSTERIEUS BARCELONA - De schaduw van de wind. Een duizelingwekkend verhaal tegen de schitterend achtergrond van een mysterieus Barcelona
73329: TAYLOR THOMAS - BARCKSHIERE - Coninghs- Bad vervattende vele soete ende troostelickr aenmerkingen over Den Doop Christi
13424: BARDELMEIJER-VAN SOEST, JOHANNA - Levende getuigenissen. Levensschets en brieven. Tweede druk.
71468: DERMAUT & BARDET - Les chemins de Malefosse lattentement tome 2 et le diable noir
45088: BAREMAN, WOUT EN FRANK DEIJ, EDWIN HAMELINK, PETER OGGEL - Terneuzen: Van Herindeling Tot Herindeling 1970-2003
72894: WALLET BAREND - De zoekende Geest
72893: WALLET BAREND - Samen en Gescheiden eeheid en verscheidenheid in de kerken
33007: GRAAF BAREND J.W DE - Het groene mutsje 2e druk
9893: BARENDRECHT, DR. G. (E.A) - De glorie van ons Polderland Geïllustreerd.
10384: BARENDRECHT, DR. G. (E.A.) - De glorie van ons Polderland. Met 109 afbeeldingen naar foto's.
31222: BARENDRECHT, DS. A. - De bedreiging onzer Nederlandsch Hervormde Gereformeerde Kerk. Door Ds. A. Barendrecht. Ned. Herv. Pred. Westbroek.
11902: BARENDSE, GERARD / TERLOUW, PIET - Het groene hart van Nederland. Lopikerwaard, Krimpenerwaard, Alblasserwaard, Vijfherenlanden.
43242: BARFUSZ E. VON - In het land der Boeren voor de nederlandsche jeugd bewerkt doo J A Bientjes metvier kleuren platen en een kaart
15667: BARGER, G. A. (NED. HERV. PREDIKANT TE HEEMSTEDE) - Vervolgd, maar niet verlaten. Uit den strijd om de wording van ons zelfstandig volksbestaan. Met een woord vooraf door prof. dr. M. van Rhijn. Henricus Vos-Joannes van den Esschen=Joannes Pistorius-Wendelmoet Claesdr-Lijsbeth dirksd=Angelus Merula-Christophorus fabritius= Guido de bres
26046: BARGER, H.H. - J. Scharp. Een predikant uit de patriotten tijd.
23547: BARGER, H. H. - Ons kerkboek door H.H. Barger, predikant bij de Nederlandsche Hervormde Gemeente te Utrecht. Met een aanhangsel, gesteld door J.W. Enchedé, bibliothecaris te Haarlem.
73550: BARKER, KENNETH (GENERAL EDITOR). - The NIV Study Bible, New International Version.
45256: BARKOVA, L. L./ DOMANSKIJ, JA. V./ GALANINA, L. K./ E.A. - HET GOUD DER SKYTHEN.
74924: OVEREEM BARM - Het leven van Evert. In de luwte van de snelweg
42030: BARNARD, CHRISTIAAN - Het lichaam de werking daarvan nieuwste inzichten in uw gezondheid
74752: BARNARD, M. HOEKEMA, A. & MEULINK-KORF, H. (RED.) - Theologie in Mokum. Kerkelijke godsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.
48396: S G P BARNEVELD - een Banier gegeven 1925-2000 75 jaar kiesvereniging in de gemeente Barneveld
9875: BARNEVELD, J. VAN. EN H. DIEPEVEEN - Meer dan honderd jaar bejaardenzorg. (Veenendaal) Uitgave ter gelegenheid van de heropening "De Engelenburgh" op 3 oktober 1984.
9782: BARNEVELD, J. VAN / H. DIEPEVEEN - Uit de geschiedenis van de Hervorme Gemeente van Veenendaal.
46563: MONSTER D PRED OUDGERF GEM TE BARNEVELD - Zie mijn knecht deel 10preken Advent en vrije stoffen
41416: BARNEVELD, J. VAN. EN H. DIEPEVEEN - Meer dan honderd jaar bejaardenzorg. (Veenendaal) Uitgave ter gelegenheid van de heropening "De Engelenburgh" op 3 oktober 1984.
19961: BARNEVELD, J. VAN / H. DIEPEVEEN - Van spinners, wevers, muzikanten... Veenendaalse beelden uit het verleden, met meer dan 150 foto's waarvan velen uniek.
14531: BARNEVELD, J. VAN / M. BRINK / H. DIEPEVEEN - Dorp in het duister. Veenendaal in de bange oorlogsjaren 1940-1954
39160: GERF GEM IN NED TE BARNEVELD - Honderd jaar herdacht 1895-1995 een bede om herstel
27956: N.N. BARNEVELD - Ordonnantie of reglement op voorvallende brand in den Ampte en Dorpe Barneveld.
75583: RIJSWIJK VAN G BARNEVELD - Mijn reislied Bijbels dagboeke voor jongeren
74040: GER. GEM. TE BARNEVELD - De Hoeksteen
45070: BARNEVELT - Den Ware Barnevelt waer ons kaer vertoont wordt , wat hem met alle zijne, martelaren is overkomen tot lichting van vele liefhebbers die toch nogtoe daer in fijn zijn blint geweest gedruckt in t jaer 1673 16 blz.Waarbij Waarachtig verhael van gepasseerde in ende ontrent der saecken tusschen WILLEM TICHELAER Mr Chirurgyn tot Piershil en Mr CORNELIS de WITT Ruward van Putten Nopende de conspiratie tegens zijn Hoogheyt der Heere PRINCE van ORANGIEN Gedruckt voor den Auteur en lief-hebbers van ons Vaderlandt 30 blz
46289: BARNHOORN, J.G - Amicitia Christiana
50053: BARONIUS, CAESAR / ROSWEYDUS, H. - Generale kerckelycke historie van de gheboorte onses H. Iesu Christi tot het iaer MDCXXIV. Bewijsende den vasten standt der H. Roomsche Kercke, de onghebroken successie der pausen, de Synoden der vaderen, vistorie der martelaren, opganck en onderganck der ketterye. Ghemaeckt door den doorluchtichsten cardinael Cæsar Baronius ende den eerw. heer Henricus Spondanus. Oversien, verrijckt ende noch vermeerdert met een besondere kerckelycke historie van Neder-landt. Vervatende d' outheyt des gheloofs inde XVII. Provincien, stiften der bisch-dommen, fondatien van cloosters, de synoden, heylighen ende ketters. Ghetrocken wt authentycke registers en chronycken alles door Heribertus Ros-Weydus, preister der Societeyt Iesu.
10810: BARRUEL, PAUL - Leven en gewoonten der vogels. Met 157 foto's in koperdiepdruk, 64 gekleurde afbeeldingen en 46 tekeningen. Voorwoord van Dr. Fr. Bourliere.
1077: BARRY, J. - Eene verlevendigende hartsterking voor eene ziele die wanhoopt van wege de zonde ten tijde der verzoeking door J. Barry. Zijnde een uittreksel uit de bevinding van den onwaardigen schrijver. Met voorrede van William Huntington. Vertaald door Bernhard van Woerden.
12552: BARTELS, MARGA - Tootje en Mieneke. Met tekeningen van Nans van Leeuwen.
8556: BARTELS, R. - Henk en zijn vriend. Met illustraties van Tiny van Asselt.
33846: BARTELS, R. - Henk en zijn vriend. Met illustraties van Tiny van Asselt.
30846: BARTELS, R. - Het leven van Guido de Brès.
30685: BARTELS, MARGA - Trix wil het zelf proberen. Tekeningen van Riek van der Waa.
74719: BARTELS, KLAUS - Eulen aus Athen. Streiflichter aus der Antike.
18201: BARTH, KARL (1886-1968) - KUPISCH, KARL - Karl Barth
16078: BARTH, KARL (1886-1968) - Der Römerbrief. Sechster Abdruck der neuen Bearbeitung
16084: BARTH, KARL (1886-1968) - Predigten 1914. (gesamtausgabe)
22822: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn. Door Ds. J. D. Barth. Met een voorwoord van Ds. P.J. Dorsman te Staphorst.
5831: BARTH, KARL (1886-1968) - Kirchliche Dogmatik. Los deel. 1, eerste stukI
48924: BARTH, KARL --- VENEMANS, B.A. - De eenheid in het geding. Over politieke controversen, kerkelijke eenheid en Karl Barth. Met een vertaling van Karl Barth's brochure 'Politische Entscheidung in der Einheit des Glaubens' en een Woord vooraf van prof. dr. N.T. Bakker.
45333: BARTH, KARL (1886-1968) - De souvereiniteit van het Woord Gods en de beslissing des geloofs
44859: BARTH, KARL (1886-1968) - Fürchte Dich nicht! Predigten aus den Jahren 1934 bis 1948.
44860: BARTH, KARL (1886-1968) - Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte. zweite verbesserte auflage .
44862: BARTH, KARL (1886-1968) - De koninklijke mens berichten aangaande Jezus. teksten en fragmenten uit de verzoeningsleer verzamelt en ingeleid door Nico T. Bakker.
44865: BARTH, KARL (1886-1968) - Karl Barth , socialistisch stellingname .
44873: BARTH, MARKUS - Das Mahl des Herrn. Gemeinschaft mit Israel, mit Christus und unter den Gästen.
44875: BARTH, KARL (1886-1968) - Kirchliche Dogmatik. (Ausgewählt und eingel. von H. Gollwitzer).
44876: BARTH, KARL (1886-1968) - Das christliche Leben. Die Kirchliche Dogmatik IV/4. Fragmente aus dem Nachlass. Vorlesungen 1959-1961. Hrsg.von H.A.Drewes und E.Jüngel. (Gesamtausgabe II) ,
44877: BARTH, KARL (1886-1968) - Briefe 1961-1968 (Gesamtausgabe - Briefe). Edited by Jürgen Fangmeier and Hinrich Stoevesandt. , .
44878: BARTH, KARL (1886-1968) - Unterricht in der christlichen Religion (Prolegomena 1924). erster band z.
44879: BARTH, KARL (1886-1968) - Konfirmanden- unterricht 11909-1921
44928: BARTH, KARL (1886-1968) - in leiding in den heidelbergsche catachismes
45207: BARTH, KARL (1886-1968) - Die Lehre vom Worte Gottes prolegomena zur Christlichen Dogatik
45212: BARTH, KARL (1886-1968) - Texte zur Barmer Theologischen Erklärung. Mit einer Einleitung von Eberhard Jüngel und einem Editionsbericht herausgegeben von Martin Rohkrämer
45213: BARTH, KARL (1886-1968) - Mensch und mitmensch. Die Grundform der Menschlichkeit
45215: BARTH, KARL (1886-1968) - Einführung in die evangelische Theologie
45216: BARTH, KARL (1886-1968) - Letzte zeugnisse
45219: BARTH, KARL (1886-1968) - Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan
45220: BARTH, KARL (1886-1968) - Das Glaubensbekenntnis der Kirche. Erklärung des Symbolum Apostolicum nach dem Katechismus Calvins. Aus dem Französischen übersetzt von Helmut Goes.
45221: BARTH, KARL (1886-1968) - Mit dem anfang anfangen. Karl Barth Lesebuch herausgegeben von Rolf Joachim Erler und Reiner Marquard.
45224: BARTH, KARL (1886-1968) - Zur lehre vom heiligen Beist. von Karl Barth und heinrich Barth
45227: BARTH, KARL (1886-1968) - Erklärung des Philipperbriefes.
45286: BARTH, KARL (1886-1968) - Dogmantic in Grumpf
45287: BARTH, KARL (1886-1968) - Verklaring
44232: BARTH, KARL (1886-1968) - Credo. Die Hauptprobleme des Dogmatik dargestellt im Anschluss an das Apostolische Glaubensbekenntnis. 16 Vorlesungen, gehalten an der Universität Utrecht im Februar und März 1935 [von Karl Barth]
44234: BARTH, KARL (1886-1968) - Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre 20 Vorlesungen (Gifford-Lectures) über das Schottische Bekenntnis von 1560, gehalten an der Universität Aberdeen im Frühjahr 1937 und 1938 von Karl Barth
44235: BARTH, KARL (1886-1968) - Einführung in dei evangelische Theologie
44236: BARTH, KARL (1886-1968) - de kirche und die politiche frage von heute
44237: BARTH, KARL (1886-1968) - not und ver heizing im deutsen kirchenkampf
44242: BARTH, KARL (1886-1968) - Grundfragen: Beantwortet von Professor dr. Karl Barth. Anlasslich seiner Kollege uber das Apostolicum, gehalten in Utrecht im Fruling v.j. 1935.
44226: BARTH, KARL (1886-1968) - Die protestantische theologie im 19 . jahrhundert Ihre Vorgeschichte und ikre Geschichte
44229: BARTH, KARL (1886-1968) - Die theologie und die Kirche. Gesammelte vorträge / 2. Band
44230: BARTH, KARL (1886-1968) - Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus Vorlesung, gehalten an der Universität Bonn im Sommersemester 1947 [von Karl Barth], .
44231: BARTH, KARL (1886-1968) - denkers over god en wereld
39816: BARTH, KARL (1886-1968) - Die Kirchliche Dogmatik. Band 3.1 Die Lehre von der Schöpfung 1e deel.
39863: BARTH, DS. J.D. - Des HEEREN gunstrijke tegenwoordigheid bij Zijn volk.
36860: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn. Met een voorwoord van Ds. P.J. Dorsman te Staphorst. Uitgave: Ds. Kersten en Ds. Zandt serie.
33448: BARTH, KARL (1886-1968) - Belofte en verantwoordelijkheid. Der christelijke gemeente in het huidige tijdsgebeuren. Vertaling Drs. A. C. J. van der Poel.
31002: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Uit de historie van Gods kerk in Schotland.
29042: BARTH, J. D. - Het boek Ruth. 21 meditaties.
17124: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Het koninkrijk der hemelen.
70063: BARTH, ALLIE & MOERLAND, LEEN. - De gemeente Kapelle van 1900 tot nu. , Kijk op 100 jaar Wemeldinge, Kapelle-Biezelinge, Schore en Eversdijk. .
13431: BARTH, KARL (1886-1968) - Der Römerbrief. Zweiter Abdruck der neuen Bearbeitung.
13428: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Het boek Ruth. 21 meditaties.
16081: BARTH, KARL (1886-1968) - Die kirchliche Dogmatik. Bände 1.1 & 1.2: Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik; Bände 2.1 & 2.2: Die Lehre von Gott; Bände 3.1, 3.2 &.3.3: Die Lehre von der Schöpfung; Bände 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2 & 4.4: Die Lehre von der Versöhnung, sowie Registerband, herausgegeben von Helmut Krause;
1727: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn. Door Ds. J. D. Barth. Met voorwoord van Ds. G. H. Kersten, te Rotterdam.
48095: BARTHAS, LOUIS - De oorlogsdagboeken van Louis Barthas - (tonnenmaker) 1914-1918 32e druk
70229: MOUFFLE D'ANGERVILLE BARTHÉLEMY - Vie Privée de Louis XV; ou principaux Evénements, particularités et anecdotes de son regne. tome second (2)
20171: BARTHOLINI, TH. - Viri doctissimi Thomæ Bartolini de libris legendis dissertationes, quas propter raritatem ac præstantiam publicæ luci restituit & de vana librorum pompa. Præfatus est Joh. Gerh. Meuschen, V.D.M.A.C. Ecclesiæ Haganæ.
50116: BARTHOLINI, TH. - Viri doctissimi Thomæ Bartolini de libris legendis dissertationes, quas propter raritatem ac præstantiam publicæ luci restituit & de vana librorum pompa. Præfatus est Joh. Gerh. Meuschen, V.D.M.A.C. Ecclesiæ Haganæ.
69675: PACCA BARTHOLOMEUS - Gedenkschriften des kardinaals Bartholomeus Pacca, eerste minister Z.H. Pius VII en thans deken van H.Collegie, eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis in de negentiende eeuw (uit het Fransch vertaald door H.J.Holterman)
42310: BARTLEMA - VAN GINKEL, C.W. - Kila's wraak
16535: BARTLEMA, DS. R. - Wereldoverwinnend geloof. 20 preken over Hebreen.
46668: BARTMANN, DR. BERNHARD - Des Christen Gnadenleben. Biblisch dogmatisch aszetisch dargestellt in sechsundvierzig Vorträgen von Dr. Bernhard Bartmann. Zweite und dritt vermehrte und verbesserte Auflage.
36924: BARTON, P.F. MAKKAI, L. - Rebellion oder Religion? Die Vorträge des internationalen Kirchenhistorischen Kolloquims Debrecen, 12.2.1976.
72842: MOAZ BARUCH - Beginnede van Jeruzalem, de verbreiding van het Evangelie onder het Joodse volk vandaag
47037: BARUETH, J. (1710-'82, DORDRECHT) E.A - Geen rund in de stal 6 preken rondom veeziekten
3437: BARUETH, J. (1710-'82, DORDRECHT) - DAVIDS wyze keuze uit drie plagen en ware boetvaerdigheid ondergekoze pestilentie in deze dagen van de Pest ziekte onder het rundvee tot boete,bekeering enn waerschuwinge voor zwaerder plagen voorgesteltin eene Kerreden over 2 Samuel 24 vers 11-17door Johannes Narueth bedienaar des H Euangellium te CHARLIOS
22347: BAS, H - Ons Isolement bewaard. uitgegeven op last van de vergadering van ouderlingen der Geref. Gemeenten, gehouden te Utrecht in februari 1951
6260: BAS, W.G. DE - Gedenkboek: Oranje-Nassau-Mecklenburg.
25973: BAS, H. ALBLASERDAM EN ,STEENBLOK C DR. GOUDA - Ons isolement bewaard. Uitgegeven op last van de veragdering van ouderlingen der Geref. Gemeenten, gehouden te Utrecht in februari 1951.en Waarheid tegen dwaling gehandhaafd Dr C Steenbklokk en Afbakening Dr C Steenblok en H Bas over de leerrafwijkingen binnen de vGereformeerde Gemeente in de na oorlogse jaren
28547: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - Vervolg op Flavius Josephus of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert. Met een portret van de Auteur.
38791: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - Vervolg op Flavius Josephus; of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Door Jakob Basnage, (...) Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert.
75232: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) EN ROMEIJN DE HOOGHE. - 'T Groot waerelds TAFEREEL, Verbeeldende in Konst Prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen zedert de aanvang des waerelds tot het uiteinde van deOpenbaaring van Johannes,Zijnde yder Konst-Prent in byzonder opgeheldert door Godgeleerde Wysgeerige en Weredlyke uitleggingen beneffens de tydrekeningen der kerkwelyke en wereldsche geschiedeniissen tot aan de Apostellen Mitgaders een Wysgeerige en waereldkyke Geestelyke land beschrijving Uyt de H BASNAGE Frans vertaald en met Vaersen verrykt door de HR A ALEWIJN den 10e druk de propheten en zinnenbeelden in dichtmaat met notable ophelderingen en cieraaden. verrykt door deHr M GARGON Predikant enn Rector tot VLISSINGEN
50128: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - Vervolg op Flavius Josephus; of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Door Jakob Basnage, (...) Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert.
50126: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - Vervolg op Flavius Josephus of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert. Met een portret van de Auteur.
42928: BASSHAM, RODGER C. - Mission theology: 1948-1975 Years of Worldwide Creative Tension Ecumenical, Evangelical and Roman Catholic.
29299: BASTIAANSE, J.F.L. - De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israel. 1925-1965 een generatie in dienst van de Joods- Christelijke toenadering.
39223: BATENBURG, JAN VAN. - Schobbertje. Geïllustreerd door O. Geerling.
24286: BATI, A. - Sigaren. Alle informatie voor de liefhebber. Door Anwer Bati.
53687: BATSELIER, P. (ED.) - Benedictus pater Europae. met fullcolour prenten.
45804: BAUDOUIN, F., J-P. DE BRUYN AO. - Van Bruegel tot Rubens: De Antwerpse schilderschool 1550-1650. . .
15973: BAUER, D. WALTER - Worterbuch zum neuen testament. Griechisch-Deutsches. 5e auflage
18349: BAUER, D. WALTER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. Dritte, vollig neu bearbeitete auflage.
49086: BAUER, D. WALTER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. Dritte, vollig neu bearbeitete auflage.
41481: BAUER, CLÉMENCE M H - Een nieuwe wereld in platen B Midderigh-Bokhorst 2e dr. - (Voor 't kleine volkje). - Gebonden, omslag wat gevlekt, maar in goede staat
29950: BAUER, M. - Edelsteinkunde. Eine allgemein verständliche Darstellung der Eigenschaften, des Vorkommens und der Verwendung der Edelsteine, nebst einer Anleitung zur Bestimmung derselben, für Mineralogen, Edelsteinliebhaber, Steinschleifer, Juweliere. Von Dr. Max Bauer, geheimen Regierungsrat, Professor an der Universität Marburg. Zweite, vollkommen durchgesehene und teilweise neubearbeitete Auflage. Mit 21 Tafeln in Farbendruck, Litographie und Autotypie, sowie 115 Abbildungen im Text.
24035: BAUER, D. WALTER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. durcheshener nachdruck--der funften verbesserten und sark vermehrten auflage
71925: BAUM, J.W./CHRISTOFFEL, R./HAGENBACH, R.K./HEPPE, H./PESTALOZZI, R./SCHMIDT, T./STAHELIN, E./SUDHOFF, R. - Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche band 5 Heinrich Bullinger,
29924: BAUM, V. - Der grosse Ausverkauf. Roman.
29922: BAUM, V. - Die Karriere der Doris Hart. Roman.
46956: BAUR, PROF. DR. FR. - Uit gezelle's leven en werk
47045: BAURETH, J - Verloren en gevonden zes preken over de verloren zoon
72757: BAVEL T.J. VAN O.S.A. - Bij het zestiende eeuwfeest van Augustinus' bekering, veel te laat heb ik Jou liefgekregen, leven en werk van Augustinus van Hippo
8300: BAVINCK, J. H. - Zending in een verandere wereld
8325: BAVINCK, J. H. - Inleiding in de zielskunde
7093: BAVINCK, DR. H. (1854-1921) - De offerande des lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilige Avondmaal. zesde druk.
7094: BAVINCK, DR. H. (1854-1921) - Roeping en wedergeboorte.
34898: BAVINCK, J. (PREDIKANT DER GEREFORMEERDE KERK TE KAMPEN) - De Heidelbergsche Catechismus in 60 leerredenen verklaard door J. Bavinck.
20559: BAVINCK, DR. H. (1854-1921) - Bilderdijk als denker en dichter door dr. H. Bavinck.
25945: BAVINCK, J. (PREDIKANT DER GEREFORMEERDE KERK TE KAMPEN) - Feeststoffen. Deel 1: voor het kerstfeest en voor het Oud- en Nieuwjaar, 167 blz. Deel 2: voor het Paaschfeest, 145 blz. Deel 3: voor het Pinksterfeest, 197 blz.
25553: BAVINCK, DR. H. (1854-1921) - Bilderdijk als denker en dichter.
25587: BAVINCK, DS. C.B. - Welke zijn de oorzaken van het Kerkelijk-gescheiden leven der Gereformeerden in Nederland?
23454: BAVINCK, DR. H. (1854-1921) DIJK, DIRK VAN - Synopsis of overzicht van de zuiverste theologie samengevat in twee en vijftig verhandelingen en beschreven door Johannes Polyander, Andreas Rivetus, Antonius Walaeus, Antonius Thysius, doctoren en professoren der H.H. theologie. Leiden - Drukkerij Elsevier - MDCXXV. Naar de zesde uitgave bezorgd en van voorrede voorzien door Dr. H. Bavinck. Gedrukt te Leiden bij Dirk Donner in het jaar 1881. In de Nederlandse taal overgezet door Dirk van Dijk v.d.m. Hollum (Am.) 1964.
7590: BAVINCK, DR. H. (1854-1921) - Gereformeerde Dogmatiek. Derde onveranderde uitgave. 4 delen. 1: 670 blz. 2: 670 blz. 3: 690 blz. 4: 815 (52) blz.
5021: BAX, W. (1870-1949) - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht. 1557-1612.
32879: BAX, W. (1870-1949) - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht 1505-1557.
50177: BAYLY, D. LODOVICUS (OVERL. 1631); EVERHARDUS SCHUTTENIUS; VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - De Practyke Ofte Oeffeninge der Godtsaligheyt. Leerende een Christen mensche, hoe hy in sijn wandel van sijn gantsche leven Godt behagen mach. Beschreven in de Engelsche tale. Ende nu in onse Nederlandtsche sprake overgeset door Everhardum Schuttenius. Een seer profijtelick boecsken ende om sijner treflickheyt meer dan twintighmael in Engelandt herdruckt. Den lesten druck, van veel fauten verbetert, ende met eenige kort ende noodige aentekeningen verrijckt, door Gisbertus Voetius. Dienaar des Goddelijken Woorts, ende Professor der Theologie tot Utrecht.
74603: BBEBEZET E - DICTIONNAIRE CRITIQUE ET DOCUMENTAIRE DES PEINTRES. SCULPTEURS. GRAVEURS. DESSINATEURS. DE TOUS LES TEMPS ET DE TOUS LES PAYS...EN 3 VOLUMES. PAR E. BENEZIT.
74011: BERGE BEATRIJS VAN DEN - Volk van beloften
47711: BEATRIX, MISS - Tot God geleid of De kracht des Gebeds van geloovige ouders.
69523: BEAUFORT, R.F.P. DE EN BERG, HERMA M. VAN DEN. - De Betuwe (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst).
6100: BEAUFORT, H. L.T. DE - Gijsbert Karel van Hogendorp. Tweede druk.
38280: BEAUFORT, LÉVINUS FERDINAND DE, (1675-1730) - Het leven van Willem de I. Prins van Oranje, Graef van Nassau, Stadhouder en Capitein Generael van Holland, Zeeland, Utrecht, en Vriesland, enz. enz. enz. Geschreven door * * * * In drie delen. Tweede druk.
30953: BEAUFORT, LEVINUS FERDENAND DE, (1675-1730)) - Het leven van Willem de I. Prins van Oranje, Graef van Nassau, Stadhouder en Capitein Generael van Holland, Zeeland, Utrecht, en Vriesland, enz. enz. enz. Geschreven door * * Geginnende met de Pacificatie van GENT,en eindigende met het overlijden van de Prins DERDE DEEL
48342: BEAUFORT,W.H.DE - .De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1581-1795. dissertatie ).
46988: BECHTOLD, J./GOOSSENS, G. - Tegelsche volkskunst 1e druk, . Met 67 afbeeldingen.
26811: BECIUM, JOH. (1558-1626) - Het ghesette exemplaer der Godloosen: ofte historie Sodomæ ende Gomorræ, eertijts verclaert in XXII. predicatien uyt Genes. cap. XVIII. ende XIX ende beschreven door D. Johannem Becium zal. in sijnen leven ghetrouw bedienaer des H. Euangelij in sijne ghemeynte tot Dordrecht. Ende nu uyt sijne Latijnsche schriften over-geset, ende t'samen ghestelt door Ægidium Ioh. Fil. Becium, bedienaer des H. Euangelij inder Ghemeynte Jesu Christi tot Swijndrecht. Hier by is noch ghevoecht den spiegel der cleyne werelt ofte vercalringhe van broosheyt der Alderheylichste, bewesen in het exempel van den val Loths (...).
70649: BECK C.H. - Een avontuurlijke toch met een woonwagen geillustreerd door H. Pieck
24345: BECK, J. T. DR. (HOOGLERAAR TE TUBINGEN) - Wekstemmen van Dr. J.T. Beck, in leven hoogleeraar in de godgeleerdheid te Tübingen. Uit het Hoogduitsch vertaald door Dr. J.J. van Toorenenbergen, hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam.
50190: BECK, DR. FRIEDRICH ADOLF - Die Symbolischen Bücher der evangelisch-reformierten Kirche
20214: BECKER, W. A. - Charikles, Bilder altgriechischer Sitte. Zur genaueren Kenntniss des griechischen Privatlebens von Wilhelm Adolph Becker, Prof. a.d. Univ. Leipzig.
50194: BECKER, W. A. - Charikles, Bilder altgriechischer Sitte. Zur genaueren Kenntniss des griechischen Privatlebens von Wilhelm Adolph Becker, Prof. a.d. Univ. Leipzig.
71883: BERRIDGE J PRED TEEVERTON BEDROFDSHIRE - De groote dwaling ontdekt of verzaking van eigengerechtigheid
9535: BEECHER KEYES, NELSON - Van het paradijs tot Golgotha. De geschiedenis van de Bijbelse wereld in woord en beeld, verduidelijkt met vele kaarten, met een bijlage. Bijbelse tekeningen van Rembrandt.
43380: BEECHER-STOWE, HARRIET - De negerhut van Oom Tom bewerkt doorNelly Kunst
36025: BEECHER STOWE, H. - De negerhut. een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika.
12607: BEECHER STOWE, H. - De hut van oom Tom. Wereldliteratuur voor jonge lezers. Beroemde verhalen met striptekeningen
72570: BEECHER STOWE, H. - De Negerhut Van Oom Tom (uncle Tom's cabin). Voor De Jeugd Bewerkt.
71700: BEEK, M. - Schrijvers geturfd. een inventarisatie van Veense schrijvers
42775: BEEK, PETER VAN. BOEKESTEIN, DICK. - CLV bouwt aan de toekomst. Examenjaarboek 1997-1998.
9264: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Israël. Land, volk, cultuur. 3e druk.
9266: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Aan Babylons Stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oude-Testamentische tijdvak. Tweede, verbeterde druk met meer dan vijfig fotografische afbeeldingen.
5991: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-Testamentische tijdvak. vierde, verbeterde en bijgewerkte druk.
6593: BEEK, M. VAN / MALLAN, F. - Van Veenendaal naar Gouda. Afscheid Ds. F. Mallan van Veenendaal, Bevestigd te Gouda door de weleerwaarde heer Ds. M. van Beek te Opheusden en intrede te Gouda, met de gehouden toespraken.
69886: BEEK, VAN DER INA - Ongrijpbare schaduw
50212: BEEK, A. VAN DE - De adem van God. De Heilige Geest in kerk en kosmos.
48892: BEEK, J. R. - 365 dagen met Calvijn
48893: BEEK, E. VAN - Het grote verschil. Geilustreerd door Menno van Meeteren Brouwer. derde druk
47424: BEEK, M.A PROF. - Geschiedenis van ISRAEL van Abraham Tot Bar Kochba een poging 2e druk
46904: BEEK M A DR. - JOZUA DE PREDIKING VAN HET OUDE TESTAMENT
44840: BEEK,A - Inleiding in de Joodse Apocalyptiek van de beide testamenten
50233: BEEK, M.A PROF. - Geschiedenis van ISRAEL van Abraham Tot Bar Kochba een poging 2e druk
32844: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Wegen en voetsporen van het Oude Testament. Zevende druk.
23677: BEEK, C.J. VAN DER - Die akelige foto!
73762: BEEK. A. PROF E.A. - Burgerschap en cultuur participatie
73763: BEEK M. VAN - De grote Helper geroemd en Davids Beweldading door de Heere
50226: BEEK, E.M. TEN HARMSEN VAN DER - Flipje en zijn vriendjes
50227: BEEK, E.M. TEN HARMSEN VAN DER - Flipje en zijn vriendjes
9267: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Wegen en voetsporen. Van het oude testament. Omgewerkte zesde druk.
12129: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR TE AMSTERDAM) / JONG, J. M. DE (NED. HERV. PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-Testamentische tijdvak. Vierde, verbeterde en bijgewerkte druk.
74206: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Wegen en voetsporen. Van het oude testament.
69850: D.T. VAN DER BEEK, H.T. VAN DER MOLEN, S.A.M. VAN DER ZEE - Sociale Vaardigheden Voor Zwakbegaafde Jongeren
17007: BEEK, M. VAN / MALLAN, F. - Belofte en vervulling. Bevat 7 predikaties. Met als voorwoord een gedicht door L. Krijgsman over de dankdag. 2e druk.
28603: BEEK, M. VAN PRED GERF GEM IN NED ALBLASSERDAM-OPHEUSDEN - Des predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van ds. M. van Beek, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeente in Ned. te Opheusden, met een predikatie die hij kort voor zijn overlijden heeft gehouden, alsmede de predikatie, gehouden door ds. F. Mallan daags na de begrafenis in Opheusden.
10058: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-Testamentische tijdvak. Tweede, verbeterde druk met meer dan vijftig fotografische afbeeldingen.
74527: BEEK, M. VAN PRED GERF GEM IN NED ALBLASSERDAM-OPHEUSDEN - De Heidelbergse Catechismus 2 dln
72611: BEEKE, J.R. E.A. - Calvinisme, een godgerischte en praktische levensvisie
49129: BEEKE, K TER EA - Naar Bethlemhems stal een bundel kerstverhalen. J.
1080: BEEKE, J.R. - Verachtering in de genade. Kwaal en genezing.
73477: BEEKE, J.R. - Aangaande mij en mijn huis het geloof gestalte geven in het huisgezin
39434: BEEKENKAMP, DS. G.H - "Schipbreuk lijden doch niet vergaan." Leerrede over Handelingen 27: 10b, zoals ze uitgesproken is in de Evangelisatie te Middelharnis op den 24 Februari 1910.
35635: BEEKENKAMP, G.H. (HUIZEN) / LIND VAN WIJNGAARDEN, DR. J.D. DE - Tot de Wet en tot de Getuigenis!
40396: BEEKMAN, M - Theoretische Mechanica Vraagstukken (voor C,W,E,S,T en M) 3e druk. Verzameld en met antwoorden voorzien door Dr. Ir. E.H.M. Beekman. Vereeniging tot het uitgeven van beknopte handleidingen bij het onderwijs aan de technische hoogeschool.
43680: BEEKMAN A A RED - Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland. , Uitgegeven door het Koninkrijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. .
74874: BEEKMAN, A.A., - Nieuwe Schoolatlas van Nederland en zijner Overzeesche Bezittingen.
72462: BEELEN, J. VAN - Doet dit tot Mijn gedachtenis, een onderzoek naar relaties tussen avondmaal en ambt: over avondmaalsmijding van ambtsdragers en het probleem van de bediening
47812: BEELS, LEONARD (1674-1756 AMSTERDAM) - Sodoms zonde en straffe of Streng wraakrecht over vervloekte boosheidt, en Loths vrouw, verandert in een zoutpilaar. 1e druk
47474: BEEN, JOH. H. - Twee jonkers een vertelling uit den tijd vajn Michiel de Ruijter geillustreerd door Tjeerd Bottena
42533: BEEN, JOH. C. DR. - Gereformeerde populaire historiographie in de zeventiende en achttiende eeuw uit: Chirstendom en Historie. Lustrumbundel uitgegeven vanwege Het gezelschap van Christelijke Historici in Nederland door Uitgeversmaatschappij Holland Amsterdam 1925 ongewijzigde heruitgave door de Vereniging van Christen-Historici 1996 VCH-reproreeks nr. 15
39627: BEEN, JOH. H. - De drie matrozen van Michiel de Ruijter. negende druk. Geïllustreerd door J.H. Isings junior.
38156: BEEN, JOH. H. - Twee jonkers. Een verhaal uit den tijd van Michiel de Ruyter. 1e druk.
38157: BEEN, JOH. H. - De drie matrozen van Michiel de Ruijter. 9edruk.
37716: BEEN, JOH. H. - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. Geillustreerd door J.H. Isings. 29e druk
72630: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - De Strijd om Het Doode Punt. met 9 platen
50278: BEEN JOH H HOORWEG, P., - Gedenkboek van den Europeeschen Oorlog in 1914 voor de Jeugd. door PIET HOORWEG Jounalist te Dordrecht Met een Inleiding en onder toezicht van JOH BEEN Gemeente Archiaris van DEn Briel Premie voor de anonnes van hert tijschrift PARORAMA
50287: BEEN, JOH. H. - De zwerftochten van Kakkerlak.Ill.: Raemaekers, Louis
50328: BEEN, JOH.H., - Een reiskameraad uit de 17e eeuw. Ill.: met bandtekening en 4 platen; Jan Wiegman. ***(1e druk Hollandsche Jongens.)
50324: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - .Vedertje-Talisman... Illustraties. 1 titelplaat + 7 platen in de tekst. Meerkleurige kaft. De verdere lotgevallen van Hein kunt u lezen in: De Strijd om het Doode Punt. 1e druk
50326: BEEN, JOH. H.EBEN, HENDRIK) - De ring en de lamp. Een vertelling uit de tweede helft der 19de eeuw. 'Met illustraties naar teekeningen van J.G. Kesler'.
50313: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - 'n Boefje Uit Den Patriottentijd. Ill.: Wiegman, Jan.
50300: BEEN, JOH. H. - Drie jongens op reis door Hendrik Eben schrijver van ,,de wonderlamp enz geillustreerd door J B HEUKEKLOM Bibliotheek voor jongens en meisjes Nieuwe Serie onder redactie van Hendrik Eben
50325: BEEN, JOH. H. HENDRIK EBEN - Drie jongens op reis door Hendrik eben Geeillustreerd door D STEMMER Serie Mercuur
50341: BEENAKKER, A.J.M. - Breda in de eerste storm van de opstand. Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569. .
42531: BEENS, H.J. DRS. - Milieu zin & onzin
26459: BEENS, A. / BERGH, C. VAN DEN / BRUMMELEN, A. VAN VOLK J RE.A - Uit Zijn volheid. Bijbels dagboek. 3e druk.
41762: BEETHOVEN, LOUIS V. - Fidelio. 2e deel sinfonie composée par Louis Maurer Oevre 67 arrangée pour le pianoforte à quatre mams par Charles Czerny. 3e deel Quatrième sinfonie op 60 en sib majeur (B dur) camposée par Louis van Beethoven op 60 arrangée pour le pianoforte à piatre mains par Charles Czerny
11995: BEETHOVEN - Beethovens Leben in authentischen Bildern und Texten. Von Stephan Ley.
70506: BEETS, NICOLAAS - Sparsa : verzameling van verstrooide opstellen en kleine geschriften 1e druk
72495: BEETS, NICOLAAS - Al de leerredenen opnieuw uitgegeven naar de erste drukken en naar tijdsorde geranschikt (4 delen in 4 banden)
15669: BEETS, H. - Triumfen van het Kruis. Schetsen der zending onder de heidenen van alle eeuwen en allerlei landen, door Henri Beets. Met 10 platen.
6107: BEETS, H. - Triumfen van het Kruis. Schetsen der zending onder de heidenen van alle eeuwen en allerlei landen. Voor ons Hollandsch volk geteekend door Henry Beets. Met afbeeldingen.
48067: BEETS, H. - Triumfen van het Kruis. Schetsen der zending onder de heidenen van alle eeuwen en allerlei landen. Voor ons Hollandsch volk geteekend door Henry Beets. 2e vermeerderde uiitgave H Bavinck
45953: BEETS, NICOLAAS - Dichtwerken 1830-1873.
43634: BEETS, NICOLAAS - Sparsa, verzameling van verstrooide opstellen en kleine geschriften van Nicolaas Beets Sparsa coëgi
4184: BEETS, N. - Stichtelijke uren door Nicolaas Beets. 1848.
41262: BEETS, NICOLAAS - Gedichten van A.C.W. Staring / met eene inleiding van Nicolaas Beets
354: BEETS, N. - De Kruiswoorden Zeven lijdens preeken door Nicolaas Beets, Theol. dr. Herder en leeraar te Heemstede.
33348: BEETS, N. - Stichtelijke uren door Nicolaas Beets. 1859
31365: BEETS, H. - De Chr. Geref. Kerk Zestig jaren van strijd en zegen in NOORD AMERIKA
31366: BEETS, H. - De Chr. Geref. Kerk Zestig jaren van strijd en zegen
27245: BEETS, N. - Paulus in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid.
13442: BEETS, N.( S H ROOS) - De houtsneden in Vorstermans' bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a. Met een inleiding en een kritische lijst door mr. N. Beets.
50360: BEETS, NICOLAAS - Gezangen van Geka.
70650: BEIJER C. - De non van Dobbertin een verhaal uit Mecklenburg in den tijd van de hervorming
8560: BEIJER, C. - De schaapherder. Een vertelling uit den Fransche tijd. Vertaald door L. Bückman.
42297: BEIJERINCK, FR.; BOER, M.G. DE - Jacob Bicker Raye. Notitie van het merkwaardigste meyn bekent 1732-1772. Naar het oorspronkelijk dagboek medegedeeld 5 gekleurde en vele zwart-wit ill. van Anton Pieck, XII+383 pp org ban
39381: BEIJL, K. DE - Anton Romijn. De avonturen van een Hollandsche jongen in Indië. Met illustraties van Menno van Meteren Brouwer.
12551: BEIJL, K. DE - Anton Romijn. De avonturen van een Hollandsche jongen in Indië. Met illustraties van Menno van Meteren Brouwer.
20943: BEIJNUM, M. VAN E.A - Met ontferming bewogen 25 jaar woord en daad
72868: BEKE, CAREL - Pim Pandoer. in het slot van de levende dode 2e druk met stofomslag
72869: BEKE, CAREL - Pim Pandoer. is op de kust 5e druk met stofomslag
44779: BEKER, E.J. - Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth
1012: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - Het schibboleth der koperen slang volgends het Evangelie van Johannes hoofdstuk 3: 14. Uitgegeven door de vereeniging: Waarheid in praktijk. Verkrijgbaar op franco aanvrage aan het kerkgebouw genaamd Nazareth, Barndesteeg, K 254, te AMSTERDAM. 61 pag. Waarbij geb.: Een portret van Judas Iskarioth, naar het oorspronkelijke geschetst, in eene leerrede over Handelingen 1: 25b: Dat hij henen ging in zijn eigen plaats. Met een voorwoord van H. J. Schoonderbeek, godsdienstonderwijzer te Ermelo. H. B. Amsing, PUTTEN (G.) 1927. 49 pag. Waarbij geb.: Herinneringen aan de dagen van ouds. Of eenige beknopte overdenkingen van des Heeren wegen, gehouden met den weleerwaarden heer Woutherus Bekker, evangeliedienaar te Weesp, Hazerswoude, enz. Door hem zelf beschreven en uitgegeven door een vriend en liefhebber van waarheid, en dienstknecht van Jezus Christus. Met portret. 64 pag.
1081: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - Een portret van Judas Iskarioth. Naar het oorspronkelijke geschetst. In een leerrede over Handelingen 1:25b. Door Woutherus Bekker Met een voorwoord van H.J. Schoonderbeek, Godsdienstonderwijzer te Ermelo
42554: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - Eens christens reize naar het land van Immanuel. Door Woutherus Bekker. Opnieuw uitgegeven.
38755: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - Een portret van Judas Iskarioth.
38683: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - De Herodiaslist Leerrede Marcus 6: 25b
38750: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - De Herodiaslist Predikatie over Leerrede 6: 25b
38682: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - De Herodiaslist Predikatie over Leerrede 6: 25b
22714: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - Een stil ogenblik te midden van een groot gevoel. In overdenkingen aan het strand te Scheveningen.
22348: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - Het Schibboleth der koperen slang.
69954: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - Eens christens reize naar het land van Immanuel.
21394: BEL, A. (RED.) - Predikanten en oefenaars. Biografisch woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 1
21441: BEL, A. - ooggetuigen aan het woorde meer dan vijftig reportages uitv de kerkgescvhiedenis.
21083: BEL, J.B. - BLOK, P.- HEGEMAN, C. EN PREDIKANTEN DER GERF GEM - Het woord overal gepredikt bundel met 52 meditaties uit zendingsblad Paulus
39130: BEL, A. (E.A.) - De vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten, en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis.
29329: BEL, A.EN FLORIJN H DR. (RED.) - Predikanten en oefenaars. Biografisch woordenboek van de kleine kerkgeschiedenis. Deel 212e druk
47042: BELDER, J. - Wat Geloof ik van de Heilige Geest?
36852: BELDER, DS. J.PREDIKANT PKN - Onzin bij uitstek Gedachten over zonde en genade
50408: BELIËN, H.M., A.TH. VAN DEURSEN, AND G.J. VAN SETTEN (ED.) - Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret.
47418: BELINFANTE, H.J. & P.BORS T - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek uitgegeven door de Federatie der werkgeverorganisatiën in het boekdrukkersbedrijf. Amst., 1934. 258 pp. Ills. Cloth.
50410: BELINFANTE, J.J. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Dl. I,en II. '
73797: GISBERT L. BRUNNER; CHRISTIAN PFEIFFER-BELLI - Wristwatches. Armbanduhren. Montres-bracelets
27461: BELLIUM, M. (PSEUD. VAN EEBOSHARUS CAESTELLIO) - Het gevoelen van verscheyden zo oude als nieuwe schrijvers, aengaende de ketters, of men die vervolgen, en hoe men met hun handelen zal. Een boekjen in deze bezwaerde tijden zeer nut voor alle menschen, en inzonderheydt voor alle vorsten en magistraten, om daer uyt te leeren wat hun ampt is in zoo twijfelachtigen en gevaerlijcken zaecke. Aldereerst in het Latijn te zamen gebracht door Martinum Bellium, daer nae overzien en met het byvoegen van eenige brieven vergroot, door Iochem Kluten van Mekkelenburg: en nu uit het Latijn vertaelt en wederom vermeerdert met eenige schriften van Cassander, Castellio en zommige andere vermaerde schrijvers. Door N.B.A. [= N. Borremans]
48042: BELLON, K.L - .Wijsbegeerte der geschiedenis.
73759: BELT K. VAN DEN - Sabbathrust 31 medittaties
26752: BELTSNIDER, J. - De vrye opene Fonteyne , tegens de sonde ende onreynigheyt voor alle ware christenen geopent, in de leere ende troostrijcke name Iesu.
50423: BELZEN, ADRIAAN VAN - Christen zijn in kerk en wereld. Gesprekken met bevindelijke-gereformeerde predikanten, ds. G. Bouw, ds. A.A. Egas, ds. Tj. de Jong, ds. M. van Kooten, ds. A. Kort, ds. F. Mallan, ds. L.W. van der Mey, ds. J. Veenendaal, ds. W. Visscher
47076: BELZEN, VAN ADRIAAN - Tussen God en mens gesprekken met dbevindelijk-gereformeerde predekanten II
44142: BEMMEL, ABRAHAM VAN. - Beschryving der stad Amersfoort, Behelzende Derzelver Gelegenheid, Oorspronk, Benaaming, oude en tegenwoordige gedaante; alsmede de Stigtingen, Kerken, Kloosters ... Mitsgaders ... Privilegien, Rampen, en andere merkwaerdige zaken ... Eerste -Tweede Deel
7272: BEMMELEN, J. VAN - De geschiedenis der Maccabeërs, in hare veelzijdige belangrijkheid voorgesteld. Nieuwe uitgave.
50428: BEMMELEN, J. VAN - De geschiedenis der Maccabeërs, in hare veelzijdige belangrijkheid voorgesteld. Nieuwe uitgave.
12109: BENELUX, REIZEN DOOR DE - De Provincie Drenthe. Door K. A. van den Hoek e.a.
9735: BENELUX, REIZEN DOOR DE - De Provincie Gelderland. Door K. A. van den Hoek e.a.
12106: BENELUX, REIZEN DOOR DE - Dwalen door Den Haag. Door K. A. van den Hoek e.a.
12114: BENELUX, REIZEN DOOR DE - De Provincie Brabant. Door J. I. Woldering e.a.
12107: BENELUX, REIZEN DOOR DE - De Provincie Nederlands Limburg. Door K. A. van den Hoek e.a.
12105: BENELUX, REIZEN DOOR DE - De Provincie Zeeland. Door K. A. van den Hoek e.a.
5903: BENNEKOM, T. W. VAN - De wachters op de muren. De opkomst van het nationaal-socialisme en de gereformeerde gezindte. 1932-1940.
70348: OORT VAN FRANS E.A BENNEKOM - BOEREN ERFGOED Boederijen in Bennekom,Ede en Lunteren door de eeuwen heen
50439: BENNET, BENJAMIN (1674-1724) - De godsdienstige christen in zyn binnekamer: of verhandeling van den Godvruchrige huisoeffeningen eene Christens; in't Engelsch beschreven door wylen den eerwaerdigen heere Benjamin Bennet, bedienaer des Heiligen Euangeliums. In't Nederduitsch overgebragt met toepasselijke gezangen en eene korte voorrede aen alle heilzoekenden over den zin en geest van Christus, door Marten Schagen. 386 (6) blz. Waarbij: Vervolg van Bennets Godsdienstige Christen in zyn binnekamer of verhandeling van de gewone huiszoekenden, (14) 387-856 (8) blz.
273: BENNINK JANSSONIUS, DR. R. - Geschiedenis van het Kerkgezang by de Hervormden in Nederland.
44637: BENOR-KALTER, J. - Jerusalem. Photo-Etchings of the Old City
74506: BENSCHOP, NEL - Hij die met ons isd.
24505: BENSCHOP, NEL - Hemelhoog & Aardediep.
36297: BENSCHOP, NEL - Gouddraad uit vlas.
36291: BENSCHOP, NEL - Licht onder de horizon.
36293: BENSCHOP, NEL - Verborgen bloemen.
35803: BENSCHOP, NEL - Geloof je dat nog?
35804: BENSCHOP, NEL - De vogel van het woord. 1e druk.
35801: BENSCHOP, NEL - Hemelhoog & Aardediep. 5e druk.
74498: BENSCHOP, NEL - Ontluikend wonder. Met illustraties van Reint de Jonge. 4e druk
33152: BENSCHOP, NEL - Geloof je dat nog?
33153: BENSCHOP, NEL - Een vlinder van God.
33151: BENSCHOP, NEL - Reik me je hand.
33148: BENSCHOP, NEL - Ontluikend wonder. Met illustraties van Reint de Jonge.
29364: BENSCHOP, NEL - Geloof je dat nog? derde druk
24500: BENSCHOP, NEL - Zo zag ik Hem.
11190: BENSCHOP, NEL - De vogel van het woord. Eerste druk (50-duizend).
11173: BENSCHOP, NEL - Een open hand naar de hemel.
70510: BENSCHOP, NEL - Licht onder de horizon tweede druk
16561: BENSCHOP, NEL - Gouddraad uit vlas. Tweeëntwintigste druk.
74495: BENSCHOP, NEL - Geloven is geluk.
74496: BENSCHOP, NEL - Gouddraad uit vlas.61e druk
74497: BENSCHOP, NEL - Zo zag ik Hem. 4e druk
33149: BENSCHOP, NEL - Een boom in de wind. 42e druk.
47048: BENSON, WILLIAM - Zijn Wonderen een gedachtenis Gods Leiding in het leven van zes zusters
73244: BERANGER, P.J., - Oeuvres. Nouvelle édition contenant les dix chansons publiées en 1847. Avec un portrait gravé sur bois d'après Charlet. En 2 vols
75243: BERENDS, MATHILDE - Fotografische documentaire over het dorpsleven in Elspeet
18990: BERENS, FRED. - uit de school jaren van hans docker
39087: BERENTS-KARKDIJK, A. - Ja, kom binnen Heer
35324: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Nieuwe Kerk te Delft. Beschrijving van de gebrandschilderde ramen in het koor en het transept. Tweede herziene druk.
39307: BERG, DRS. C.R. VAN DEN. - Philippus Melanchthon. De levensweg van Luthers vriend.
9458: BERG, A. TH. VAN DEN E.A. (RED.) - CHR. school voor MAVO Lunteren. 25 jaar CHR. voortgezet onderwijs in Lunteren 1961 - 1986.
71951: BERG C.R. VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709-1782, een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat
1083: BERG, C. R. V.D. - Abraham Capadose, uw heilwenschende vriend.
19402: BERG, H. J. VAN DEN - Land en volk van Canada. Vrij bewerkt naar 'Canada' van J. H. Cranston.
12819: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Het ezeltje zonder naam. Illustraties van Corrie van der Baan.
73072: BERG J.W. VAN DEN - Joggom en de Vriend van Naoea
4970: BERG, J.C. VAN DEN (LERAAR AAN DE H.B.S. TE 'S-GRAVENHAGE) - De werelddeelen bewerkt naar Friedrich von Hellwald's 'Die Erde und ihre Bölfer'. Europa en de Poolgewesten.
5229: BERG, J.C. VAN DEN (LERAAR AAN DE H.B.S. TE 'S-GRAVENHAGE) - De werelddeelen bewerkt naar Friedrich von Hellwald's 'Die Erde und ihre Bölfer'. .AMERIKA EN AUSTRALIE
5230: BERG, J.C. VAN DEN (LERAAR AAN DE H.B.S. TE 'S-GRAVENHAGE) - De werelddeelen bewerkt naar Friedrich von Hellwald's 'Die Erde und ihre Völker'. Azië en Afrika.
48772: BERG, JAN VAN DEN & BRUINZEEL, ANTON & MOUT, DINGENA " - Het Charlois van toen" Charlois.een herinnering aan vervlogen tijden.. Uitgave in eigen beheer.
42532: BERG, J.T. VAN DEN MR. DR. - Nog bijzonderheden? Bij het afscheid van Tweede-kamerlid Mr dr. J.T. van den Berg
42061: BERG, DS. K.J. VAN DEN / TIMMER, J.J. (RED.) - Genade voor genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Redactie: ds. K.J. van den Berg Amersfoort en ds. J.J. Timmer Ermelo (G.).7e jaargang. November 1932 oktober 1933
40519: BERG, G. VAN DEN - Wat Gods genade vermag in een jong kind. Het leven van Bernard Hendrik van den Berg 1911-1918 met woord vooraf Dr J H Gunning jhzn vierdedruk.
40904: BERG, A.J. VAN DEN. - Kerkelijke strijd en zendingsorganisatie. De scheuring in het nederlands Zendelingengenootschap rond het midden van de negentiende eeuw.
38531: BERG, DR. J. VAN DEN; SCHRAM, DR. P.L.; VERHEUS, DR. S.L. (RED) - Aspecten van het Reveil.
26423: BERG, DS. K.J. VAN DEN / TIMMER, J.J. (RED.) - Genade voor genade. Herv (geref) predikanten. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Redactie: ds. K.J. van den Berg Amersfoort en ds. J.J. Timmer Ermelo (G.).1e jaargang. November 1936 oktober 19347
37164: BERG, M.R. VAN DEN - Genade. Een terrein-verkenning.
36175: BERG-AKKERMAN, C.M. VAN DE - Als een droom. Met illustraties van Rie Rijnderhoff. Tweede druj.
20243: BERG, PROF. DR. J. VAN DEN - Historische opstellen. Essays on church history.
73984: BERG J.W. VAN DEN - Geboeid door de gokkast
32294: BERG, G.S. VAN - Heiten Jan Tekeningen van R. en M. Snapper. Bekroond door de Neederlandsche zondagsschool-vereeniging. Tweede druk.
30608: BERG, PHIA VAN DEN - Het kind dat niemand hebben wou.
30558: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Steffie uit Tirol. Met tekeningen van Tiny van Asselt.
30589: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Het rode lichtje. Illustraties en omslag van Geeske van Tienhoven.
30495: BERG, J.C. VAN DEN (LERAAR AAN DE H.B.S. TE 'S-GRAVENHAGE) - De werelddeelen bewerkt naar Friedrich von Hellwald's 'Die Erde und ihre Völker' door J.C. van den berg, leeraar aan de H.B.S. te 's-Gravenhage. I: Europa en de Poolgewesten. 385 blz. I.
30073: BERG, G. VAN DEN- R DR. J.H. GUNNING J.HZN. - Wat Gods genade vermag in een jong kind. Het Leven van Bernard Hendrik van den Berg. Geboren 3 juli 1911 - overleden 30 januari 1918. In korte trekken geschetst door G. van den Berg. Met een woord vooraf door Dr. J.H. Gunning J.Hzn.derde druk. Mefoto
50474: BERG J. VAN DEN - Constrained by Jesus' Love - An inquiry into the motives of the missionary awaking in Great Britain in the period between 1698 and 1815
28843: BERG, J.W. VAN DEN - palko , de kleinste evangelist
28880: BERG, J.W. VAN DEN - Nisho, de zoon van het opperhoofd.
24965: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN DS. J.J. TIMMER (REDAKTIE). - Genade voor genade. Herv (geref) predikanten. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. 2e aargang. November 1927- October 1928
24966: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN DS. J.J. TIMMER (REDAKTIE). - Genade voor genade Herv (geref) predikanten. Heidelbergsche Catechismus. Eerste deel, zondag 1-26. Tweede deel, zondag 27-52.
72762: BERG J. T. VAN DEN MR. DR. - Religie in de samenleving, een botsing van ideologieën
2408: BERG, A. VAN DEN - Bijbelsche historijvragen, tot gebruik van katechizatiën en christelijke huisgezinnen. Negen en vijftigste druk.
50512: BERG, REINIER VAN DEN - Geknoei met gif
12818: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Om en bij de tent. Tekeningen van Rein Stuurman.
47126: BERG, M.A VAN DEN - Vrienden van Calvijn een amicale biografie
50525: BERG-BOLDINGH, E. VAN DEN - Alleen uit logeeren
24964: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN DS. J.J. TIMMER (REDAKTIE). - Genade voor genade Herv (geref) predikanten.. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten 11e jaargang. November 1936- October 1327
39931: BERG, KOOS VAN DE - Van Luchtvaartafdeling tot Koninklijke Luchtmacht. 75 jaar militaire luchtvaart in Nederland.
30315: BERG, C. R. V.D. - Allerlei volck. Dirk van der Kemp, een achtiende-eeuws theoloog, predikant te Streefkerk, Zwijndrecht, Purmerend, Dordrecht, Leiden en hoogleraar.
70166: BERG,AHASVERUS VAN DEN. - Veluws verleden. Ahasverus van den Berg's ,,Geografie van Veluwe" (1796). Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aantekeningen voorzien door Drs.Bert Paasman.
12817: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Steffie uit Tirol. Met illustraties van Tiny van Asselt.
26889: BERG, A. VAN DEN - Bijbelsche historijvragen tot gebruik van katechizatiën en christelijke huisgezinnen. Verkort. Veertiende druk.
12814: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - De stunt van klas zes. Met illustraties van Corrie van der Baan. Derde druk.
12815: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Als een droom.
75040: BERG, DS. K.J. VAN DEN / TIMMER, J.J. (RED.) - Genade voor genade. Herv (geref) predikanten. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Redactie: ds. K.J. van den Berg Amersfoort en ds. J.J. Timmer Ermelo (G.9e jaargang. November 1934oktober 1935
20164: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - De stunt van klas zes. Met illustraties van Corrie van der Baan.
50476: BERG JOHANNES VAN DEN BERG - Constrained by Jesus' Love an inquiry into the motives of the missionary awakening in Great Britain
69846: BERG, J F V.D. EN JOH JELLES - Practijk. Compleet in 8 deeltjes
69792: BERG, REINIER VAN DEN. - In hoger sferen. De fascinatie van een weerman. De wind waait waarheen Hij wil. 2e druk
16547: BERG, J. VAN DEN UND J.P. VAN DOOREN - Pietismus und reveil. Referate der internationalen Tagung : Der Pietismus in den Niederlanden und siene internationalen Beziehungen Zeist 18.-22. Juni 1974. Mit 7 abbildungen.
70147: BERGAMO, P. CAJETANUS VAN PRIESTER CAPUCIEN - De Broedelyke LIEFDE voorgestelt in heylige en zedelyke BEMERKINGEN met een daedelyk onderzoek op de zelve deugt en een ander op de tegenstrijdige gebreeken-- verduystsche door eenen Religiens van zelve Order
40997: BERGE, D. TEN - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats
71122: BERGEN, M. VAN - Is Eefje gelukkig?
50532: BERGEN, J. VAN - De Bijbelcolporteur, een verhaal uit het leven. - tweede druk
20722: BERGEN VAN M. H. - Gelegenheidsgedichten voor jongen en ouden op verjaringen, nieuwe jaar en bruiloften enz.
48841: BERGER, W. & MEYER, B. E. P. - Pret met woorden
71493: BERGER, ANTON - Rudi, als verstekeling
7387: BERGH, WILLEM VAN DEN (1850-1890) - Door dr. P. L. Schram.
41835: BERGH, KAREL VAN DE - Bidprentjes in de zuiderlijke Nederlanden Aureliae folklorica nr. 2
70109: S.J. VAN DEN BERGH, A.J. DE BULL, DIDYMUS WERNDLY, W.J. HOFDIJK, J.J.L. TEN KATE, C.G. WITHUYS, W.J. VAN ZEGGELEN - Phantasie en kunst. Gedichten van S.J. van den Bergh, A.J. de Bull, Didymus Werndly, W.J. Hofdijk, J.J.L. ten Kate, C.G. Withuys, W.J. van Zeggelen.
50537: BERGH, S.F. VAN DEN - Aurora. Jaarboekje voor 1855. Uitgegeven door S.F. van den Bergh.
69832: BERGH, G.C. VAN DEN & DIJK, C.H. VAN, - Nederlandse encyclopaedie voor lichamelijke opvoeding en sportieve gymnastiek. (encyclopedie).
69845: BERGH, G.C. VAN DEN - Aesthetische bewegingskunst. Leerwijze en leerstof in Hollandsche turnvaktaal voor gymnatiekvereenigingen. Met een voorwoord van J.H.O. Reys.
15672: BERGH, WILLEM VAN DEN (1850-1890) - Door D. P. D. Fabius.
27763: BERGHUIS, MEJ. M. - Opdat het Christelijk en Godvrezend opgevoed wordt. De noodzaak van een goede opvoeding voor een kleuter in gezin en school. 2e druk.
43784: BERGMANS, WILKO - Jeppe de eilandjongen geschreven door Wilko Bergmans omslag en tekeningen Reint de Jonge 2e druk
45825: BERGSMA, A. - Wordt de HEERE ons ontfusseld ?
24878: BERGSMA, A. - ''Groot nieuws voor u'' Een ramp voor de kerk.
29043: BERGSMA, A. - Wordt de Bijbel ons ontfutseld?
29055: BERGSMA, A. - Groot nieuws. Een ramp voor de kerk.
27180: BERGSMA, A. - Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling
9974: BERK, GAIT L. - De Bertha, de A-Ford en de mannetjes. Onbewimpeld verslag van een boottocht. (door het land van Herman de Man)
13457: BERK-MERTENS, MARIE VAN DEN1 - Hemels handwerkboek.
5728: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, PROF. DR. S. F. H. J. - Het evangelie van Markus.
5730: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, PROF. DR. S. F. H. J. - Handboek voor de praktische theologie. Catechetiek.
6059: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. - De pelgrimstocht der menschheid. Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden onder redactie van dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel. (...)
45026: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, PROF. DR. S. F. H. J. - Het evangelie van Markus.
23245: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, PROF. DR. S. F. H. J. - Het evangelie van Markus.
21258: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, PROF. DR. S. F. H. J. - Het Evangelie van Lukas
74897: BERKELBACH V. D. SPRENKEL, DR. J.W. & H. HETTEMA JR. - Grote historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandse en algemene geschiedenis. Vijftiende herziene druk.Alle 37 kaarten (dubbele en uitslaande) op afzonderlijke stroken vastgezet.
8569: BERKEN, TINE VAN - Kruidje roer me niet. Geillustreerd door C. Koppenol. Derde druk.
43423: BERKEN, TINE VAN - N Wilde wingerd 3e druk. linnen, Ill.: Sluyters, Jan
36026: BERKEN, TINE VAN - Uit logeeren. Een verhaal. Tweede druk. Geillustreerd door Jan Sluyters.
74921: BERKENVELDER, F. C. (E.A.) - Windesheim - Studies over een Sallands dorp bij de IJssel
41238: BERKHOF, PROF. DR. H. EN WARNERS, MEJ. DRS. C.M. - De ongeloofwaardigheid van het evangelie in deze tijd. De gestalte van de gemeente in deze tijd. Horstcahiers nr. 24
25571: BERKHOFF, A. M. - Korte handleiding bij de Geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk. Derde druk. Uitgave van den bond van Chr. Geref. Jongelingsvereenigingen in Nederland.
22356: BERKHOFF, A. M. - Korte handleiding bij de geschiedenis der Chr. Geref. Kerk. Door Ds. A. M. Berkhoff. Chr. Geref pred te Amsterdam. Derde druk.
2080: BERKHOFF, A. M. - Leidraad voor de Bijbelsche Geschiedenis. Het Nieuwe Testament, tweede gedeelte. Uitgegeven door den Bond van Christ. Geref. Jongelingsvereenigingen in Nederland.
8288: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien, compleet 18 dln. 1949-1963. goed ex
7114: BERKOUWER, G. C. - Septuagesimo anno. Theologische opstellen aangeboden aan prof. dr. G. C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
48054: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien, De Heilige Schrift dln 1-2
45292: BERKOUWER, G. C. - Karl Barth en de kinderdoop
41896: BERKOUWER, DR. G.C. - Conflict met Rome
50568: BERKOUWER --- KEULEN, DIRK VAN - Bibliografie - G.C. Berkouwer - Bibliography
15676: BERKOUWER, G. C. - Zoeken en vinden. Herinnneringen en ervaringen.
50579: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten, eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk.
72464: BERKUM,AUG.VAN E.A. - Liudger 742-809. De confrontatie tussen heidendom en christendom in de Lage Landen. Publicatie nr. 19 van de stichting Comité Oud Muiderberg
70114: BERNAGIE, P - De belachchelijke jonker en Studente-leven 1e dr. - (Bibliotheek van Nederlandsche klassieken ; 2).
74258: COTTRET BERNARD - Calvijn Biografie (vertaald door Kornelis Boersma)
23012: BERNARD, RICHARD - Het Menschen Eyland ofte Rechts plichtige Procedure tegens de Zonde in 't Raat- Huis van 's Menschen Herte. Waar in (door middel van een gedurige gelykenis) de voornaamste Listen van het Hert en Boosdoenders, die de Kerke en het gemeenebest verstoren worden ontdekt. uit het Engels vertaalt door Hubertus van der Meer.
74844: IRELAND BERNARD - Vliegdek schepen
46732: COTTRET BERNARD - Calvijn biografie
18984: BERNARDSZ, DAAN - Joost Dircksz. onder de vrijbuiters.
8572: BERNEWITZ, ELSA - Stormen over vredig land. Tweede druk.
69860: BAUER J J EN BERREVOETS J M - Lichaamsoefeningen voor de lagere schhol 1 Theorie,oefenstof en les voorbeelden met illusstraties van J deGroote 13 e druk
47932: BERRY, W.GRINTON - EDITOR Men of Faith and Daring
73879: LOONSTRA BERT - Het badwater en de kinderen gedachten over de doop
70558: BAKKER BERT - Sjefs eerste luchtreis tekeningen van Willy van de Poll
74416: OVEREEM BRAND EN PAASMAN BERT - Het leven vanEvert In de luwte van desnelweg 4e herziendedruk
71677: BENSON BERT - Onderduikers in gevaar, geïllustreerd door Reint de Jonge
8575: BERTRAND, H. - Voor koning en vaderland. Een verhaal uit den tijd van koning Frederik Wilhelm I en Frederik de Groote. Naar het Duitsch van Hans von Zobeltitz. Met platen. Derde druk
29291: BERTRAND, L. - Sint Augustinus. Geautoriseerde vertaling in het Nederlandsch door Fransj. Wahlen. verlucht met houtsneden van J. Franken Pzn.
50593: BERTRAND, H. - Een strijd om de schatten van Alva of de watergeuzen in 1572. Geïllustreerd door C. Koppenol. Tweede druk
70496: BERTRAND H. - De ridders van de Rozenorde met platen
40971: BERVE, MAURUS. - Die Armenbibel. Herkunft, Gestalt, Typologie. Dargestellt anhand von Miniaturen aus der Handschrift Cpg 148 der Universitätsbibliothek Heidelberg.
70171: BESKOW, ELSA (TELENINGEN) EN WILDVANCK, JOHANNA, (VERSJES) - Hansje in 't bessenland Met illustraties in kleur; In kleur geillustreerde zestiende druk
13278: BESSELAAR, HERMAN - Molens van Nederland. Foto's van Aart Klein en Hans Samson en kaarten van F. W. Michels, samengevoegd door Pieter Groot.
9513: BESSELAAR, HERMAN - Langs oude en nieuwe wegen. Zwerven door Nederland en België. Met kleurenfoto's van Paul C. Pet.
50598: BESSELAAR, A.J. / DELLEMAN, TH. / E.A. - Altijd bereid tot verantwoording. Kort commentaar op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.2de druk
46883: BESSY, MAURICE. - A PICTORIAL HISTORY OF MAGIC AND THE SUPERNATURAL. . .
48228: BESTEN DEN A - Door het oog van de NAALD
50603: BESTEN, JOANNEM GERHARDI - Geestelijcke Apoteecque waer uit een benauwdeziele facsimile uitgave
71669: BESTEN A. DEN - Gered uit groot gevaar
73166: BETEILIGTE BIESMANN, CASPAR < THEOLOGE > [1639-1714] - Doctrina moralis in brevissimum compendium : ex variis, probatisque auctoribus redacta ... / authore R.P. Casparo Biesman Societ. Iesu theologo editio sevnda
44824: BETHGE, HANS -
48480: BETLEM, G.JR. - Donny pakt aan ...
42481: BETLEM, GUUS - Het geheim van de vier stenen varkens geïllustreerd G. van Straaten Leeftijd 8-12 jaar
28514: BETLEM, G. - Jacht op Peter Hartman. Door Guus Hartman.
64774: RUSSELL BETRAND - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met polithieke en sociale omstandigheden van oudste tijden tot heden 13 druk
64775: RUSSELL BETRAND - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met polithieke en sociale omstandigheden van oudste tijden tot heden 2edruk
19807: BETSY - Gedaan wat zij kon. 2e druk.
18803: BETSY - Prins Willem van Oranje. De vader des vaderlands. Bij de gedenking van zijn 400sten geboorte dag, 1533-24 april-1933. Voor jong Nederland.
18805: BETSY - Strijd en zegepraal. Het leven van Maarten Luther.
47323: BETSY - het bloemenmeisje
47591: BETSY - Van drie kleine wijzen en een ster Een Kerstverhaal.
47624: BETSY - de zoon van den visscher het vijfdegebod 2e druk
47625: BETSY - Het gebed van een kind met 12 platen
47659: BETSY - Gedaan wat zij kon. geillusstreerd Frans van Noorden
47694: BETSY - Het verdwaalde Lammetje oor de jongste kinderen der Zondagsschool
42123: BETSY - Beppie en Mientje Uit het leven van twee zusjes voor jonge kinderen door Betsy
42132: BETSY - Mijn zusje
39237: BETSY - Weldoen zonder geld.
39230: BETSY - Na dezen verstaan.
41779: BETSY - Samuel
74062: BETSY - Groote blijdschap
36160: BETSY - Ruim de Steenen weg. Geïllustreerd door O. Geerling. Derde bewerkte druk.
35277: BETSY - Wie had dat gedacht. Geïllustreerd door Frans van Noorden. Derde, opnieuw bewerkte, druk.
47710: BETSY - Samuel
31014: BETSY - Piet en Pietje. Een vertelling.
41781: BETSY - Abraham, de vriend van God
35027: BETSY - Wie wel doet, wel ontmoed 2e herziende druk
37951: BEUKEL, A. VAN DEN - De dingen hebben hun geheim. gedachten over natuurkunde, mens en God.
35511: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin.
50627: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - De lydende en verheerlykte Immanuël. Of, Volledige verklaaring over alle de lydens en feest-stoffen, in negen en vyftig leerredenen en eene inleidings-leerreden tot de lydens-geschiedenis, waar by gevoegt zyn drie leerredenen over den lofzang Simeons en eene belydenis-predikatie, alle uitgewerkt en gepredikt. .
41908: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - De lydende en verheerlykte Immanuël. Of, Volledige verklaaring over alle de lydens en feest-stoffen, in negen en vyftig leerredenen en eene inleidings-leerreden tot de lydens-geschiedenis, waar by gevoegt zyn drie leerredenen over den lofzang Simeons en eene belydenis-predikatie, alle uitgewerkt en gepredikt. .
32298: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - De lydende en verheerlykte Immanuël. Of, Volledige verklaaring over alle de lydens en feest-stoffen, in negen en vyftig leerredenen en eene inleidings-leerreden tot de lydens-geschiedenis, waar by gevoegt zyn drie leerredenen over den lofzang Simeons en eene belydenis-predikatie, alle uitgewerkt en gepredikt.
50626: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - Uitgelezene vervolgstoffen uit de H. Schriften, O. en N.Testaments of negentig leerredenen. Eerste stuk.
48967: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - Uitgelezene vervolgstoffen uit de H. Schriften, O. en N.Testaments of negentig leerredenen derde stuk. met voorrede F C wijler bijzonder onderwijzer te Middelstum
445: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - Uitgelezen Vervolgstoffen....innhedendaagse spelling getrouwelijk overgezet met inleiding van drs F W Huisman
19109: BEUKER, H. - Leerredenen van wijlen prof. H. Beuker D.D. Met portret. Met een voorwoord door rev. A. Keizer.
35362: BEUKER, H. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Bijbelsche Archeologie. Een overzicht van Israels land en levenswijze.
44861: BEUMER SCHEGGET, G. H. TER - karl bart
70577: BEUS, CHARLES DE, LENNEP, DAVID ELIZA VAN - De Hervormde kerk te Heemstede, 1622, 1625-1975, 1977
48642: BEUS, C. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis
25431: BEUS, DR. CH. (E.A.) - Het wondere ambt. Preek 25-jarige ambtsjubileum. Ongepagineerd. ing.
9355: BEUSEKOM, W. VAN - Leer mij ze kennen ... de Stichtenaren. Foto's F. F. van der Werf.
44942: BEUSEKOM G - kerk staat en samenleving.
70494: BEUVELET, MATTHAEO. - Meditationes de Vita Ecclesiastica. , Deductae Potissimum ab Exemplari ejus D.N. Jesu Christo. Summo sacerdote, idiomate Gallico jam pridem conscriptae. .
41484: BEUVING, ANTON. - Vuur aan bakboord! . 202, [1]. blz Gebonden. Geïllustreerd. Eerste druk. Uit de reeks: Zonnebloem-serie. Illustraties: H. Giesen. Jaap gaat naar zee, maakt een storm mee en helpt bij de redding van een zinkend schip in de golf van Biskaje, waarbij hij zijn vriend Karel weer ontmoet.
70618: BEUVING, ANTON - Zeeman tegen wil en dank llustraties van H Giessen 1e dr.
30663: BEUVING, A. - Onraad op de Croonenburcht.
46998: BEUZEKOM, BAS VAN - Van Watergeus tot Schorpioen. Vier eeuwen Gorcum en de marine . Facetten van Gorcums verleden .

Next 1000 books from Kool Boeken

9/13