Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
65708: SLOOTEN VAN AUGUSTA - De Trossen los met illustraties van J G Kesler
63753: POORTMAN WILCO C EN AUGUSTEIJN - Kaarten in bijbels (16e-18e eeuw)
49788: AUGUSTI, F. A. - F. A. Augusti, of de bekeering en wondervolle leiding van een Israëliet. En: Het leven en sterven van Henrina van Rheede te Nederhorst.
27411: AUGUSTI, F. A. - F. A. Augusti, of de bekeering en wondervolle leiding van een Israëliet. En: Het leven en sterven van Henrina van Rheede te Nederhorst.
44399: AUGUSTIJN C DR. RED - Gereformeerd Amsterdam sedert 1835
17993: AUGUSTIJN, C. BROEYER, E.A. - Reformatorica. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
71837: CALMET AUGUSTIN - Dictionaire historique critique chronologique geographique et litteral de la bible deux tomes
69550: AUGUSTINESSEN - Want hiertoe zijn we tezamen gekomen Over de Zusters Augustinessen van Sint Monica. Een Jubileumboek. Index. Bibliogr
49823: AURELII AUGUSTINI (AUGUSTINUS) A.O. - Meditationes, soliloquia et manuale; ect R P henrici Sommali denuo in lucem editit E W Westhoff
1538: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
13402: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
41096: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); WILHELM ARNOLDI (1798-1864); MATTHIAS HEUSER - Nachtgedanken des heiligen Augustinus,Bischofs von Hippo / aus dem Italienischen übers. von W. Arnoldi und Matthias Heuser
19176: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - SIZOO, A. - Uren met Augustinus.
74715: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); BEWERKT DOOR C. BLOEMEN - Enchiridion. Handleiding voor Laurentius over de deugden van geloof, hoop en liefde. Bewerkt door C. BLOEMEN.
7096: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. In 13 boeken. Uit het Latijn vertaald door mr. Frans Erens. derde naar het Latijn herziene druk.
72530: AUGUSTINUS, AURELIUS) SIZOO, A. - Toelichting op Augustinus' Belijdenissen.
3968: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Les confessions de saint Augustin abrege'es. Ou l'on n'a mis que ce qui est le plus touchant & le plus a la portée de tout le monde. Traduction nouvelle.
74729: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); SIZOO,A. & D. NAUTA. - Redevoeringen in de zitting van den senaat der VU ter herdenking van den geboortedag van Augustinus, 12 nov. 1954.
74681: AUGUSTINUS (& VAN LOO ADRIANUS, VERT.) MUYS, A.P. - De briefwisseling van Paulinus van Nola en Augustinus.
49802: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); SCHEEL, O(TTO): - Augustins Enchiridion. Herausgegeben von Licentiat theol. O. Scheel, (= Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften von Professor Dr. G. Krüger. Zweite Reihe. Viertes Heft),
76140: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De Boecken der Belydenissen S Augustinus by zijn leven bisschop vande stadt hippon inAphrijcken nu eerst yut latijn int duyts ouergeset door een eerw priester der societeyt jehu met het latijn geconseceert ende tot vele plaetsen verbetert
49792: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - SIZOO, A. - Uren met Augustinus.
49799: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - Feestnummer van de Studia Catholica ect 4e nummer
49813: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Les confessions de saint Augustin abrege'es. Ou l'on n'a mis que ce qui est le plus touchant & le plus a la portée de tout le monde. Traduction nouvelle.
49814: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. In 13 boeken. Uit het Latijn vertaald door mr. Frans Erens. derde naar het Latijn herziene druk.
74682: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); BAVEL,T.J. VAN. - Augustinus. Van liefde en vriendschap.
75344: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - CONFESSIONES latijnse tekts met vertaling van Dr A Sizoo
21839: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - SIZOO, DR. A. - Augustinus leven en werken.
28940: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
76873: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - Verhandelingen over hetevangelie volgens Sint Jan en Het doopsel van Joannes bewerkt door H J Scheerman
72437: AUGUSTINUS - U bent niet ver, op weg met Augustinus
39122: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Augustinus' belijdenissen. Vertaling van Dr. A. Sizoo 2edruk.
49798: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Bibliographia Augustiniana seu Operum collectio, quae divi Augustini vitam et doctrinam quadantenus exponunt.
49803: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); PRZYWARA, ERICH - Augustinus. Die Gestalt als Gefüge [Saint Augustin]
49808: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - VOGELS HENR JOS - S Aurelii Augustini Epiacopi Hipponensis de doctrina christana edidit Henr jos Vogels
49810: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - CONFESSIONES latijnse tekts met vertaling van Dr A Sizoo 2e herziendec druk
49811: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
49815: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Confessiones. Ad fidem codicum lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder (phil. d. Aa. Ll. M.). Editio stereotypa carol. tauchnitii.
49816: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Divi Aurelii Augustini Hipponen. episcopi meditationes, soliloquia, et manuale. Meditationes divi Anselmi cum tractatu de humani generis redemtione; divi Bernardi, et idiotæ viri docti de amore Divino. Omnia ad Mss. exemplaria emendata, in meliorem ordinem distributa, ac in duas partes divisa. Opera et studio R.P. Henrici Sommalii, Soc. Jesu theologi.
49817: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
49818: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - - Belijdenissen
24031: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De stad Gods. In haar begin en voortgang, bevattende eene verhandeling over Gods Kerk of de stad Gods; alsmede eene verdediging der christelijke religie tegen de dwalingen en lasteringen der heidenen en andere vijanden; op vele plaatsen met voortreffelijke historien vermengd. Voorzien van uitgebreide aanteekeningen. Nieuwe en naar de tegenwoordige spelling verbeterde uitgave.
49795: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - WILHELM ARNOLDI (1798-1864); MATTHIAS HEUSER - Nachtgedanken des heiligen Augustinus,Bischofs von Hippo / aus dem Italienischen übers. von W. Arnoldi und Matthias Heuser
49796: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - NOORDMANS, O - Augustinus
49805: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); KNOLI P P.KNÖLL. - S.Aureli Augustini. Confessionum. Libri Tredecim. Ex regogn.
74706: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); VERTAALD DOOR G. WIJDEVELD. - Over den waren godsdienst. Vertaald door G. WIJDEVELD.
49794: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Sanctus Augustinus prædicans, sive conciones præ sacras litteras, ex solo fere S. Augustino concinnatæ in festa totius anni. Studio rec. admodum ac eximii P.M. F. Joannis Cryterii sacræ theologiæ doctoris, ordinis eremitarum S.P. Augustini. Pars prima et secunda.
49809: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - Vierige Meditatien ende Aendachten ende de Alleensprake Zielen tot Godt Ende oock het Handdt boercxkens van de aenschouwinge Christi idem noch S Bernardis devote Aendaxchten Ende een boecxker van S Anselmus genaemt de Strale der Goddelijke Liefden metr somige van sijne Gebeden
49806: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); VON LADISLAUS BOROS - Aufstieg zu Gott. Herausgegeben , eingeleitet und ubersetzt
49060: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De belydenisse. Confessiones. Dutch
49791: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - De belydenisse van den heyligen Augustinus, bestaende in XIII boeken. Op nieuw vertaelt volgens de Latijnsche verbeteringe van de Benedictijnen der vergaderinge van den H. Maurus. Door heer Adrianus van Loo, priester. Desen laetsten druk, van nieuws oversien en in vele plaetsen verbetert.
7588: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430) - POLMAN, A. D. R. - Het Woord Gods bij Augustinus. De theologie van augustinus.
74730: AUGUSTINUS, AURELIUS, VLOEMANS, A. - Augustinus. Bekeerling op het keerpunt der tijden.
27260: AUGUSTINUS, AURELIUS (354-430); - Sanctus Augustinus prædicans, sive conciones præ sacras litteras, ex solo fere S. Augustino concinnatæ in festa totius anni. Studio rec. admodum ac eximii P.M. F. Joannis Cryterii sacræ theologiæ doctoris, ordinis eremitarum S.P. Augustini. Pars prima et secunda.
75967: BIBLIA MARLORATUS AUGUSTINUSN - NoviTe4stamentiCatholicaEcclesiasticaexprobatis theologis qvosDomius Ecclisiasuaediuersis in locia debet excerptaet diligenter cancinnata sive Bibliotheca expositionum Novi Terstament id est Expositio ex Probatis Theologie Cillecta et in unum corpus sinqulari artificio canflata quae instar bibliothecae multis expositoribus refertan esse possit Authore Augustion NMarorao Verbi Dei Ministro diu multumque in Theoloqia versato Editio Septima Cum Indice locupletissimo variarumrerumad Christianam reliqionem pertinetium quae quidem in hac Cathiolica expositione ecclesiastica tractantur CumGratio et Privilegio Vicarij Sacri Imperii Romani sumptibus Vidaae Johannis Commelin1
56154: HASE CAROLUS AUGUSTUS - Ad Orationem Audiendam qua Munus Professoris Theologiae
49822: AUKEMA, CASPARUS.(1666-1726 MUIDEN) - De seker hope der heyligen, in het laatste der dagen, by welke hare vernieuwing ter heerlykheid levendig wordt betoogt uit het gezigte van Christus dienstknegt Joannes op Patmos, Openb. XXI.1 tot XXII. 5
74731: AUKSCH,E. APOCRYPHA. - Die Apokrypen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. Übers. und hrsg. von -.
74712: AURELIUS AUGUSTINUS VAN HIPPO, T.J. VAN BAVEL - Augustinus van Hippo, Regel voor de Gemeenschap.
72127: AUSTIN, LYNN - Bevrijdend licht,
48747: AUSTIN, O. L. - De vogels van de wereld
49825: AUSTIN, LYNN - Het huis van mijn moeder. Vertaald oor Roelof Posthuma.
53521: DIV. AUT. - Luther`s kleine catechismus 1529-1929, Gedenkschrift vawge de evangelisch luthersche kerk en de hersteld evangelisch luthersche kerk der Nederlanden
53522: DIV. AUT. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht
53520: DIV. AUT. - Compleete uitgave van de Officiëele stukken betreffende den uitgang uit het Ned.Herv.Kerkgenootschap van H.P.Scholte, A. Brummelkamp, S.v.Velzen, G.F.Gezelle Meerburg en A.C.v.Raalte. 2e druk,
53519: DIV. AUT. - 1895 - 1995 Honderd jaar horeca in en rond Buitenzorg Amsterdamseweg 19 te Ede
71206: DIV. AUTERUS - Huwen en houden, lees- en werkboek voor een huwelijkcursus
3781: DIV AUTEURS - Keurgarven. Woorden der Schrift voor elken dag des jaars.
73955: DIV. AUTEURS - Herdenk de trouw, honderd jaar gereformeerde gemeenten 1907-2007
53640: DIV. AUTEURS - Verhandelingen der Nederlandsche akademie van Wetenschappen afdeeling letterkunde Nieuwe reeks deel XLVIII / Verhandeling 1: P. J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw Verhandeling 2: B. H. J. Weerenbeck, Le pronom on en francais et en provencal
53620: DIV. AUTEURS - De Noodzaak van Media-opvoeding met medewerking van: dr. ir. J. van der Graaf, ds. P. Mulder, A. Karens, drs. W.P. van Kempen, drs. J. Mulder, dr. C. Polderman, drs. N.C. van Velzen, drs. J. Versluis, B. van der Kruk, drs. W. L. van der Staaij, D. Lok, ds. B.J. van der Graaf, ds. M. Aangeenbrug, ds. L. W. van der Meij, H. van Dalen
31796: DIV AUTEURS - Kievit, I.- Pelgrimszangen van Jansje Zondag. 2e druk.168 blz. Waarbij: Smytegelt, B.- Historisch verhaal van het leven en sterven.77 blz. HARDERWIJK Wuestman 1916. Waarbij: Hellenbroek, A.-Voorbeeld der Goddelijke waarheden voor eenvoudigen. uitgebreid. 110 blz. ROTTERDAM de Banier. Waarbij: Dijksterhuis, P.- De Bijbelsche geschiedenis voorgesteld in vragen en antwoorden voor eerstbeginnenden. 32 blz. NIEUW-BEIJERLAND Tol. Waarbij: Fruytier, J.- Een droom uit het jaar 1517. 32 blz. ROTTERDAM Meulen 1930.
71532: DIV. AUTEURS - De Schutse jaargang 1993-1996
53588: DIV. AUTEURS - In het spoor van Arminius. Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan Prof. De. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
71693: DIV. AUTEURS - Paasfeest met de kinderen
53647: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.22 Jaargang 1975 .predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
44683: DIV. AUTEURS - Religöse Erzieher der Fatholischen Kirch aus den letzten vier Jahrhunderten herausgegeben von Gebstian Merkle u Bernhard Besz
76219: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand. 1853
76058: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.6e jaargang 1 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
76059: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.7e jaargang 1 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
53559: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 29e jaar gang
53560: DIV. AUTEURS - Middeleeuwen.
53545: DIV. AUTEURS - Eben-Haëzer. Provinciale Vereniging 'Gelderland' der Staatkundig Gereformeerd Partij. 1923-1993.
72912: DIV AUTEURS - 't Hijgend hert. Verlangen in smart. 45 meditaties.Tweede druk. Lichtdragersserie, 3e druk
42770: DIV. AUTEURS - Dankzij of ondanks. 50 impressies van oud-leerlingen van het Ichtus-College in Veenendaal. (1956-1990)
36168: DIV. AUTEURS - Opdat het nageslacht het wete. (PUTTEN) Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd.
76020: DIV AUTEURS - Uit de schat des Woords 10ee jaargang jaargang 1956
53538: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 22e. jaargang 1975 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
14069: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade.11E Jaargang 1974.
73994: DIV. AUTEURS - Kerstverhalen uit de Alblasserwaard
75647: DIVERSE AUTEURS - Zeeuwse verhalen. Een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Zeeland.
16722: DIV. AUTEURS - Van Recht en Genade. 22e. jaargang 1975 predikaties van predikanten Chr Gerf Kerk bewaar het pand- Ned Herv en Gerf gem
53479: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '90 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53480: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '91 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53619: DIV. AUTEURS - De vitaliteit van het christelijk onderwijs Bundel ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van hogeschool de Driestar met medewerking van ds. P. Mulder, prof. dr. S. Miedema, drs. J.D. Snel, drs. W.L. Verweij, drs. E. Blaauwendraat, drs. A. de Muynck, ds. M.J. Kater, dr. H. Dijkgraaf, ds. W. Visscher, L.W. Wiltink, drs. D. den bakker, M.G. Ozir, Hijltje Vink
53533: DIV. AUTEURS - Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie. 20 preken door Ned. Hervormde (Gereformeerde) predikanten voor Advent, Kerstfeest, Lijdensweken, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
53467: DIV AUTEURS - Het aan zien van een millennium . kroniek van historiische gebeurtenisden van de lage landen 1000-2000
53473: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '94 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53471: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '87 Volledig jaar over zicht in woord en beeld
53472: DIV AUTEURS - Kroniek van de 20ste eeuw '93 Volledig jaar over zicht in woord en beeld

Next 100 books from Kool Boeken

4/22