Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Door W. Brakel Th. F., in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. In de tegenwoordige spelling, onveranderd naar de beste uitgave. Derde druk.
Description: ROTTERDAM, Bolle, ca 1870. deel 1. (16) 1160 blz. deel2 799 deel 3 402 blz geb in 2 half leren banden 4o. AANBIEDINGS PRIJS VAN 95 nu VOOR

Keywords:

Price: EUR 55.00 = appr. US$ 59.78 Seller: Kool Boeken
- Book number: 72923

See more books from our catalog: Theologie 20e en 21e eeuw