Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid. Benevens een kort verhaal van de leiding in den bekeeringsweg welke de Heere gehouden heeft met den schrijver. Geschreven in den jare 1858. Vijfde druk. en: Eerste en tweede bundel gewigtvolle brieven van Dirk Verheij. Overleden te Giessendam den 3den juni 1860 in den ouderdom van 72 jaren. Vierde druk.
Description: SNEEK, Campen, 1884. (8) 102; 90; 90 blz. opn. geb. 8o

Keywords:

Price: EUR 55.00 = appr. US$ 59.78 Seller: Kool Boeken
- Book number: 67611

See more books from our catalog: Theologie 19e eeuw