Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De uitnemendheid van de leer der Gereformeerde Kerk. Tot bevordering van troost en heiligheid; in tegenoverstelling van de troostelooze en krachtelooze leer der Remonstranten. Aangewezen door Gysbertus Voetius, in leven hoogleeraar der heilige godgeleerdheid te Utrecht. Opnieuw ter perse gelegd door G. H. Kersten, D. d. W. te Rotterdam.
Description: ROTTERDAM, "De Banier", 1936. 86 blz. Geb.

Keywords:

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Kool Boeken
- Book number: 6671

See more books from our catalog: Theologie 20e eeuw