Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: vanaf de Romeinsche tijd; Met een (uitklapbare) gekleurde kaart van de zeven Provincien(Nederland), met zes gravures en een uitklapbare lijst met handtekeningen van Stadhouders, Staatsmannen, Land- en Zeehelden en twee uitklapbare lijsten met Schilders, Graveerders en Etsers., 1ste druk, Het vereenigd NEDERLAND door J F Martinet Meester der vrije konsten,doctor in de wys geerte,lid van de hollandsche en Zweeuwsche maatscappen dewetenschappen te Haarlem,Rotterdam, en Vlisingen en Predikant te Zurphen met plaaten
Description: AMSTERDAM, Allart Johannes, 1788. (12) kaaert van de zeven proventien in kleur - 605 - (15) 6 blz met 2 gravures en een uitklapbare lijst met handtekeningen van Stadhouders,Staatsmannen Land en zeelieden en met twee uitklapbare lijsten met Schilders-Gravverders en Etser 1e druk papieren band onafgesneden ex

Keywords:

Price: EUR 135.00 = appr. US$ 146.72 Seller: Kool Boeken
- Book number: 60624

See more books from our catalog: Oud en zeldzaam VARIA