Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee vergeleken de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
Description: Z.P. (8) 309 blz. Opn. Geb.

Keywords:

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Kool Boeken
- Book number: 57144

See more books from our catalog: Theologie 20e eeuw