Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
Description: Z.P., uitgegeven voor rekeniong van de schrijver. (8) 309 blz. Opn. Geb. 4o.

Keywords:

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: Kool Boeken
- Book number: 57143

See more books from our catalog: Theologie 20e eeuw