Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Redenvoeringen Over d'algemene Historie, Vervattende alles wat 'er dien aangaande van de Scheppinge af, tot aan de regering van Karel den Grooten toe is voorgevallen. (...) Eerste en tweede deel (van drie delen)
Description: ALKMAAR, By Simon van Hoolwerf, Boekverkooper, 1731- 1733. 4o. Deel1: (20), 643 blz. en deel 2: (1) 719 blz. In oude perk. banden. Tekstblokken zeer goed.

Keywords:

Price: EUR 175.00 = appr. US$ 190.20 Seller: Kool Boeken
- Book number: 51439

See more books from our catalog: Oud en zeldzaam VARIA