Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Waarschuwingen aan de protestanten over de brieven van den predikant Jurieu tegen de historie der veranderingen door den heer Jacobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, raadsheer des konings in zyne raadsvergaderingen, voor deezen leermeester van myn heer den Dauphijn, eersten almoezenier van Mevrouwe de Dauphine: uit het fransch vertaald door eenen beminnaar der waarheid. 2 delen. Met een aanhangsel des schrijvers.
Description: ANTWERPEN, Joannes Grangé, 1778. Deel I: (17) 544. blz. Deel II: 480 blz. AANBIEDINGSPRIJS VAN 125 NU VOOR

Keywords:

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Kool Boeken
- Book number: 51438

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw