Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Toespraak naar Klaagliederen III,21-23, gehouden tot de uit den watersnood geredde Veenendalers, tijdelijk gehuisvest in de Geerte Kerk te Utrecht, op 18 maart van het jaar 1855, den eersten zondag na hunne aankomst aldaar, in de genoemde kerk / . Jaar: 1855
Description: VEENENDAAL, Jac van Hardeveld, (1855). 16 blz waarschijnlijk eenlatereherduk van de uitgave Utrecht : Kemink 1855 ZEER ZELDZAAM

Keywords:

Price: EUR 55.00 = appr. US$ 59.78 Seller: Kool Boeken
- Book number: 51423

See more books from our catalog: Theologie 19e eeuw