Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geschiedenis der Doopsgezinden. In Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. Van derzelver ontstaan tot op dezen tijd, uitoorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt. In 2 delen. Met uitslaande kaart van Nederland in 1847.
Description: AMSTERDAM, P.N. van Campen, 1847. Deel 1: (24) 400 blz. Deel 2: (16) 265 blz. met twee kaarten Opn. Geb. gezocht staandaardwerk

Keywords:

Price: EUR 145.00 = appr. US$ 157.59 Seller: Kool Boeken
- Book number: 50955

See more books from our catalog: Kerkgeschiedenis