Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: AMSTELREDAMS EER ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
Description: ANTWERPEN, by Hendrick Aerssens, 1639. (16 )304 blz. Met titelprent.. Ge´llustreerd. 15 prenten pag 39 is verkeerd genumerd 41 i p v 39 8o Org. phalf leer AANBIEDINGSPRIJS VAN 245 NU VOOR

Keywords:

Price: EUR 145.00 = appr. US$ 157.59 Seller: Kool Boeken
- Book number: 5086

See more books from our catalog: Oud en zeldzaam VARIA 17e eeuwse