Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De ontwikkeling van Bucer's PrŠdestinatiegedachten vˇˇr het optreden van Calvijn. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Heiliege Godgeleerdheid op gezag van den recotr magnificus Mr. A. Anema (Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid) in het openbaar te verdedigen op vrijdag 7 april 1922, des namiddags ten 3,5 ure in het gebouw van de ''Maatschappij voor den werkenden stand'' door Johannes Willem van den Bosch geboren te 's Gravenhage dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Harderwijk
Description: HARDERWIJK, Gebr. Mooij, 1922. 125 blz. ing.

Keywords:

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Kool Boeken
- Book number: 45587

See more books from our catalog: Theologie 20e en 21e eeuw