Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Wandel op den Hemelweg, waarin worden voorgesteld, verscheidene handelingen van God met dat volk, hetwelk Hij naar den hemel leidt, mitsgaders vele zaken, die hen op den hemelweg ontmoeten, en de oplossing of beantwoordinge van meest al hunne gemoedsbezwaren. Door R. van der Zwaan, Lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Bergen-op-Zoom. Nieuwe, behalve de spelling onveranderde uitgave.
Description: GRONINGEN, P. Beijer, 1872. 8o. (4), 176 blz. Geb. in oude niet originele halflinnen band.

Keywords:

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Kool Boeken
- Book number: 38960

See more books from our catalog: Theologie 19e eeuw