Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Ph. van Sorgen en verscheide andere zanglievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aanhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materiale.
Description: UTRECHT, By Jacob van Poolsum, z.j. (8) 136 blz. met aanhangzel (8) 179 (5) blz. SGT S 710. Waarbij geb.: Eedische verlustingen, of geestelijke gezangen en lofzangen, op verscheyden voorvallen en gelegentheden, t'zamen gesteld, en ten dienst der zanglievende in 't ligt gebragt, door Johannes Kloek, herder der gemeente Christi tot Ede. Den sesden druk.. (16) 140 (4) blz. waarbij: Aanhangsel of Edische verlustingen, door Johannes Kloeck, herder der gemeente Christi tot Ede. en andere sang-lievers als mede den swacken adem-tocht, van een aemechtige ziele in haer geestelicke staate, door Nicolaum Barenzonium, bedienaar des H. Euangelium tot Goes. 109 (3) blz. Org. perk. band, 8o. Titelpag. zwaar beschadigd.

Keywords:

Price: EUR 165.00 = appr. US$ 179.33 Seller: Kool Boeken
- Book number: 3853

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw