Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Historie der Pausen, zedert de oprechting van den stoel van Romen tot op den tegenwoordien tyd, door Archibald Bower. (...) Volgens de tweede Uytgaave uyt het Engelsch vertaald door Jan Brak. In zeven delen. WaarbijĪ Verdediging van den Heer Archibald Bower. Schrijver van de Historie der Pausen. Voormaals openbaar Hoogleeraar in de Rhetorica, HistoriŽn en Philosophie op de Universiteiten van Romen, Fermo en Macerata, en, in de laastgemelde Plaats, Raad der Inquisitie. Behelzende Deszelfs Leeven en Bezigheden, als Geestelyke, in Italien, de onmenselijkheden, door de Inquisitie van Macerata, tegen den Graave Vincenzo della Torre, gepleegd; de vlucht van den schryver naar Engelan; deeszelfs Gedrag en Bezigheden aldaar. Benevens een kortbondig bericht van het geschil tusschen de roomschgezinden en den schryver. Uit het Engelsch vertaald.
Description: AMSTERDAM, Cornelis van Tongerlo en S.J. Baalde, 1767-1768. 4o. Deel 1 t/m 5 (Tongerlo) 1752-1763. Deel 6 en 7: (Baalde) 1767-1768. en bijgevoegde 'Verdediging' (Tongerlo) 1763. Zesde en zevende deel uitgegeven door J. F. Martinet by S.J. Baalde. 8 uniform gebonden half lederen banden met geribde rug en goudbestempeling. Met titelprent in deel 1. Andere delen met uitgeversvignetten (gravure) op titelpagina. fraaie set.

Keywords:

Price: EUR 225.00 = appr. US$ 244.54 Seller: Kool Boeken
- Book number: 38128

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw