Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en in den loop der tegenwoordige eeuw. Gemengde, Historische herinneringen van H.B. rustend hoogleeraar te Utrecht.
Description: UTRECHT, C. van der Post jr., 1862. (VIII) 441 blz. Oude half linnen band. (goede staat) 4o.

Keywords:

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Kool Boeken
- Book number: 37412

See more books from our catalog: Theologie 19e eeuw