Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Leere der Waarheid die na de Godsaligheid is. In een Belydenis predikatie ontworpen; en nu schriftmatig uytgebreid, en vermeerdert door G. Bodaan, predikant tot Amsteldam. 2 dln. en: Opstandinge der tweee getuigen, of herstellinge van waarheid en godsdienst binnen de stad van Amsteldam in't jaar 1578. Als mede de pligt der dienaaren van het Nieuwe Testament, verhandelt in drie predikatien, door G. Bodaan. Hier zijn achter bygevoegt 'De ken-teekenen van den staat der nature en der genade, door den selven autheur'. (36) 148 blz.
Description: AMSTELDAM, Wed. Johannes van Someren, 1684-85. Dl. 1: (176) 174 blz. dl. 2:1685 (32) 222 blz. (titelpag 32)-61 blz titelpagina pligt der dienaren 65-148 pag .org perkemente band 4o vrijzekdzaam werk opstandinge en pligt der dienaaren uitgave 1684 niet vermeld in de STCN

Keywords:

Price: EUR 195.00 = appr. US$ 211.94 Seller: Kool Boeken
- Book number: 3476

See more books from our catalog: Theologie 17e eeuw