Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Des Godvruchtigen Konings Jehizkias dood, begrafenis en eer, voorgestelt in eene kerreden over II Chronic. XXXII: 33. En toegepast op de dood, begrafenis en eer, van zyne doorluchtigste Hoogheid Willem Karel Friso, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. Ontslapen den 22 Octob. 1751. En begraven den 4 Febr. 1752. Door Wilhelmius Velingius, S.S. Theol. Doctor, Hujusque & Eloquentiae Sacrae Professor en Predikant te Rotterdam. Uitgesproken op Donderdag den 10 Febr. 1752. In de Grote Kerk.
Description: ROTTERDAM, H. Kentlink, de Wed. P. van Gilst, J. Bosch en A. van Eyk, 1752. (7) 83 blzpapieren band los

Keywords:

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Kool Boeken
- Book number: 34742

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw