Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Keurstoffen, of verzameling van vyftig uitmuntende predicatiŽn, waaronder eenige zeer gewigtige praktikale stoffen. Alsmede verscheidene andere bij gelegenheid van het H. Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelyke stormwinden, en andere buitengewone omstandigheden. En eindelijk eene opmerkelijke dankpredicatie over Jer. 25:3. Met eene voorrede over de noodzakelykheid van eene ernstige en onderscheidene predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat der Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Nieuwe onveranderde uitgave. Vierde druk.
Description: NIJKERK; DEN HAAG, I. J. Malga; De Bruin, Z.J. 664 blz. Geb. in org halfleren band, 4o. SGT S630 vermeld 1 loc. AANBIEDINGSPRIJS VAN 85 NU VOOR

Keywords:

Price: EUR 55.00 = appr. US$ 59.78 Seller: Kool Boeken
- Book number: 31150

See more books from our catalog: Theologie 19e eeuw