Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Wie moet gedoopt worden? en waarin bestaat de Doop? Twee belangrijke vragen voor den Christen. Beantwoord uit de getuigenissen der H. Schrift en door uitspraken van voorname godgeleerden van allerlei Belijdenis.Het Engelsch van R. Pengilly gevolgd.
Description: HAARLEM/AMSTERDAM, Bureel "De Boodschapper"/ De Meer &co, ZJ. 2e druk, 170 blz. geb, boek en handelsdrukkerij vanIs Is Hoogh Amsterdam. vrijzeldzaam

Keywords:

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: Kool Boeken
- Book number: 259

See more books from our catalog: Theologie 19e eeuw