Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Ziet opwaarts! Huisboek voor Christenen, of de keurigste gedeelten uit de "Stunden der Andacht" (uren aan de godsdienst gewijd.) Tot nieuwe stichtelijke overdenkingen bijeen gevoegd en bewerkt door F. L. Reinhold. Overgebragt naar den vierden druk uit het hoogduitsch door A. Winkler Prins, predikant te Veendam.
Description: SNEEK, Van Druten & Bleeker, 1854. (8) 402 blz. Opn. geb.

Keywords:

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: Kool Boeken
- Book number: 2494

See more books from our catalog: Theologie 19e eeuw