Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
Description: GRONINGEN, R. Boerma, 1892. Deel 1: Hozeas, Joel en Amos (66) 564 blz. Deel 2: Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Zacharia, Maleachi (55) 696 blz.. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt. Met een breede voorreden over de prackticale studie des Bijbels, door Theodorus van der Groe, in leven dienaar J. Christi te Kralingen. Nieuwe uitgave; bezorgd door dr. E.A. Gravemeijer en ds. J. Teves Tz. Twee org. halfleren banden, 4o. deel 2 iets gescheurd AANBIEDINGSPRIJS VAN 125 NU VOOR

Keywords:

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Kool Boeken
- Book number: 19386

See more books from our catalog: Theologie 19e eeuw