Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De trappen des Geestelyken levens. En volgens sijn bevel , na sijn dood in 't licht gebracht , door W. Brakel, predikant tot Leeuwarden. Vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des Autheurs vermeerdert.(28)438blz waarbij geb.: Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind; Als mede eenige Christelyke Meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. (2) 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige Christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's Morgens, 's Middags, en 's Avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 72 blz.
Description: NYMEGEN, De Reuve, 1747. (28) 438 Geb. in org. perk. band, 8o. SGT 552 - 525 - 486(vermeld 2 locaties). AANBIEDINGSPRIJS VAN 145 NU VOOR

Keywords:

Price: EUR 95.00 = appr. US$ 103.25 Seller: Kool Boeken
- Book number: 15029

See more books from our catalog: Theologie 18e eeuw