Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De ware christen, of opregte geloovige, hebbende deel aan God in Christus; in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch: beide voorgesteld in hunne karakters en merktekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in uitgelezene leerredenen van den Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus a Brakel, in zijn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. Nieuwe, onveranderde uitgave. Tweede druk
Description: NIJKERK, Malga, 1863. (14) 316 (2) blz.. geb.half leer 8o.AANBIEDINGSPRIJS VAN 55 NU VOOR

Keywords:

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: Kool Boeken
- Book number: 1326

See more books from our catalog: Theologie 19e eeuw