Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
Description: APPINGEDAM, Stoomdrukkerij W. van der Ploeg., Z.J. Tweede druk. (7) 309 blz. Geb. Deze tweede druk werd uitgegeven voor rekening van de schrijver.

Keywords:

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Kool Boeken
- Book number: 1151

See more books from our catalog: Theologie 20e eeuw