Antiquariaat Het Kofschip
Molenplaatsweg 10, 9531 JW Borger, The Netherlands. Tel.: +31 (0)599 236 651            Email: antiquariaathetkofschip@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
012721: KUIPERS, K.J. - Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J. Kuipers. Kleine handelsvaart contra Continentaal Stelsel.
012661: KUIPERS, ANSKE HIELKE/ KUIPERS, MARIETJE E. (BEZORGING) - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers: gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833 - 1902.
015038: KUIPERS, WILLEM - ISBN van de Wereldliteratuur.
010085: KUIPERS, G. - Hondsrug. Heuvels en hunebedden.
022204: KUIPERS, BIRGIT; MULDER, DIRK (SAMENSTELLING). - Je moet nu naar een andere school. Verhalen over kamp Westerbork, 1939 - 1945.
003171: KUITERT, H.M. - Jezus nalatenschap van het Christendom.
003172: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
003173: KUITERT, H.M. - Wat heet geloven?
008567: KUITERT, HANS/ RABBANI, MOUIN - Palestina, land zonder vrede. Een kritische beschouwing van de aanhoudende crisis in het Midden-Oosten.
015027: EM. KUMMER - Celine, een briljante boef.
010169: KUNDERA, MILAN - Identiteit. Roman.
008580: KUNDERA, MILAN - Het leven is elders. Roman.
008697: KUNDERA, MILAN - De traagheid. Roman.
017277: KUNDERA, MILAN - Het brute gebaar van de schilder. Essay.
009353: KUNDERA, MILAN - De traagheid. Roman.
009366: KUNDERA, MILAN - Afscheidswals. Roman.
017496: KUNDERA, MILAN - Het brute gebaar van de schilder.
012110: KUNDERA, MILAN - Het boek van de lach en de vergetelheid.
018129: KUNDERA, MILAN - Het feest der onbeduidendheid. Roman.
005254: KUNERT, GUNTER - Uit hoofde van de hoeden. Roman.
007938: KUNERT, GUNTER - Gast aus England. Erzahlung.
005652: KUNERY, ISTVAN A.I. DE. - Broedermoord in Tsjecho-slowakije. De vrijheidsstrijd der Tsjecho-Slowaken.
014979: KUNG, HANS/ JENS, WALTER - Wereldliteratuur en religie. Pascal, Gryphius, Lessing, Holderlin, Novalis, Kierkegaard, Dostojewski, Kafka.
011319: KUNNEMAN, HARRY - Van theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit.
018941: KUNST, SASKIA - De visvergunning van de weduwe. Kroniek van land en water.
010917: KUNTORO, SUCI HARTINI - Bahasa Indonesia voor beginners.
017657: KUNTZE-TER BEEK, E.M. (VOORWOORD) - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd.
016684: KUNZEL, RUDI - Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen. Historisch-antropologische studies over groepsculturen in de Nederlanden, 7de-13de eeuw.
008402: KUPFER, C.C. - Onze vliegers in Indie. De geschiedenis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942.
009550: KUREISHI, HANIF - The Black Album. Roman.
010375: KURLANSKY, MARK - Zout. Een wereldgeschiedenis.
011982: KURLANSKY, MARK - Cod. A Biography of the Fish That Changed the World.
018349: KURPERSHOEK, MARCEL - Onzalig Jeruzalem.
014837: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren. Essays.
010086: KURPERSHOEK, MARCEL - De laatste bedoeien.
017487: KURPERSHOEK, MARCEL - De Tragopan van Kohistan. Over klimmen, geloof en de Great Game.
014063: KURPERSHOEK, MARCEL - Volg de wolken. Met Xenophon door het Turkse oosten.
018434: VONNEGUT JR. KURT - Slachthuis Vijf of: De kinderkruistocht.
002072: KURTZMAN, HARVEY - Harvey Kurtzman's fast-acting. Help!
016615: KUSTERS, WIEL - De killer. Over poezie en poetica van Gerrit Kouwenaar.
018425: KUSTERS, WIEL - Het mijnmuseum. Notities.
017362: EGETER VAN KUYK, ROBERT - Boegbeelden. Gedichten.
008025: STORK-VAN DER KUYL - Tachtig levensjaren in twee werelddelen.
016764: KUYLE, ALBERT - Zeiltocht.
019016: KUYLE, ALBERT - St. Eloy.
001203: ERIC DE KUYPER - De hoed van tante Jeannot. Taferelen uit de kinderjaren in Brussel.
001204: ERIC DE KUYPER - Grand Hotel Solitude. Taferelen uit de adolescentiejaren.
001205: ERIC DE KUYPER - Mowgli's tranen.
002087: KUYPER, A. - Voor een distel een mirt.
002089: KUYPER, A. - Vier uwe vierdagen.
002090: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 2: De Paaschmorgen (met goede vrijdag).
002091: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 1. In den Kerstnacht.
002092: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 3. Op den Pinksterdag (met Hemelvaart).
002093: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 4. Oud- en Nieuwjaar.
003413: KUYPER, A. - Gomer voor den Sabbath.
003990: KUYPER, A. - Het Calvinisme.
006795: DE KUYPER, ERIC - Ma. weduwe/ Veuve Dekuyper.
007682: DE KUYPER, ERIC - Een tafel voor een. Reisberichten.
010633: KUYPER, RUUD - Jazz en omstreken. Handboek voor spelers en luisteraars.
007246: KUYPERS, PAUL/ MAK, GEERT - Aangeschoten wild. Over macht, moraal en politiek.
013625: KWAKENBRUG, R.J. - De stad rondom de hoge toren. Gedenkboekje 1040 - 1940.
014853: KWIET, KONRAD - Rijkscommissariaat Nederland. Mislukte poging tot vestiging van een nationaal- socialistische orde.
011271: KYBAL, JAN - Kruiden. Een beschrijving van meer dan 100 soorten kruiden, met vele illustraties in kleur.
019730: KYMMELL, J.A.R. ; ZIJLSTRA, Y. - Na een Eeuw, 1807 - 1907. Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Gemeente Assen.
003913: TER LAAN, K, - Folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams Belgie.
018935: TER LAAN, K. ; DIJKSTRA, JOHAN (ILLUSTRATIES). - Humor in Grunnegerlaand.
008401: TER LAAN, K. - Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid.
013600: TER LAAN, K. - Groninger overleveringen. Eerste deel.
022170: TER LAAN, K. - Proeve van een Groninger Spraakkunst.
013521: TER LAAN, K. - Groninger overleveringen. Tweede deel.
017301: LAANSMA, KLAZIEN (SAMENSTELLING). - Aboriginal Mythen.
012351: LAANSMA, KLAZIEN/ KLARE TAAL. - Aboriginal sprookjes en mythen.
007126: LAARMAN, H. - Nederlanders door Nederlanders geschetst.
016240: VAN DER LAARS, T. - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provincien, van het Koninklijk Huis enz.
010953: DE LACLOS, CHODERLOS - Les liaisons dangereuses. Roman.
001444: MICHEL CONIL LACOSTE - Kandinsky
018936: LAES, CHRISTIAN; STRUBBE, JOHAN - Kleine Romeinen. Jonge kinderen in het antieke Rome.
006251: LAFARGUE, PAUL - De legende van Victor Hugo.
009352: LAFARGUE, PAUL - De legende van Victor Hugo.
008743: LAFEBER, WALTER - America, Russia and the Cold War, 1945-1984
006813: LAFFIN, JOHN - De dreiging van de islam. Moord en terreur als politieke norm.
002832: LAFITTE, SOPHIE - Chekhov, 1860-1904.
011144: LAFONTAINE, OSKAR - Een andere toekomst. De noodzaak van een eco-socialisme.
008148: LAFORGUE, JULES - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde.
013976: LAGERLOF, SELMA - Christus legenden
004022: LAING, M. - Robert Kennedy.
018983: LAING, LLOYD AND JENNIFER - Celtic Britain and Ireland, AD 200 - 800. The Myth of the Dark Ages.
014621: LAING, JOHN/ WIRE, DAVID - Encyclopedie van tekens en symbolen. Een uniek bronnenboek met meer dan 2500 beelden uit de gehele wereld.
009660: LAING, R.D. - Sonnetten.
006058: LAMB, CHARLES AND MARY - Romeo & Juliet.
009034: LAMB, JEREMY - So idle a rogue. The life and death of Lord Rochester.
001047: PAUL KOECK/ PAUL LAMBERT - Zwarte gids voor Belgie.
013558: LAMBOOIJ, H.TH.M. E.A. - Prins heerlijk honderd. Veendam en een eeuw middelbaar onderwijs.
007825: LAMBOURNE, LIONEL - Ernest Griset. Fantasies of a Victorian illustrator.
017580: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
010078: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
013619: LAMMEN, LEX - Drusus in de Betuwe. De komst van de Romeinen in Nederland.
006959: LAMMER, HELMUT/ SIDLA, OLIVER - Het geheimboek Ufo. Geborgen ufo-wrakken/ Vrijgegeven geheime dossiers/ Experimenten met dieren.
007901: LAMMER, HELMUT/ LAMMER, MARION - Het UFO-experiment. Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen, biochips en futuristisch wapentuig.
017633: LAMMERTSE, FRISO (INLEIDING); E.A. - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.

Next 100 books from Antiquariaat Het Kofschip

4/4