Antiquariaat Het Kofschip
Molenplaatsweg 10, 9531 JW Borger, The Netherlands. Tel.: +31 (0)599 236 651            Email: antiquariaathetkofschip@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
008368: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Tocht naar Chattam, 1667. Tekst van J.W. de Jongh.
008369: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Ter kruisvaart. Tekst van J.W. de Jongh.
008371: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Een hagepreek buiten Utrecht, augustus 1566. Tekst van H. Wagenvoort.
021382: DE JONGH, J.W.; WAGENVOORT, H. - De aanhouding van prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787. Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.
021380: DE JONGH, J.W.; WAGENVOORT, H. - Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw. Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.
017099: JONGSTRA, ATTE; VAN TERWISPEL, H.M. (WOORD VOORAF). - De hele santenkraam. Nieuw Christelijk lexicon.
015655: JONGSTRA, ATTE - De avonturen van Henry II Fix. Roman.
019815: JONGSTRA, ATTE - De hele santenkraam. Nieuw Christelijk lexicon.
001423: PIETER JONKER - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov.
009198: VERWEY-JONKER, HILDA - Er moet een vrouw in. Herinneringen in een kentering van de tijd.
010074: JONKER, PIETER - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov.
009665: JONKER, B. - Assen. Bevolking rond 1800. Asser Historische Reeks IV.
021943: JONKER, INGRID; KOMRIJ, GERRIT (VERTALING); VAN WOERDEN, HENK (BIOGRAFIE). - Ik herhaal je. Gedichten.
007094: JONKHEID, K. - Een onderduiker in Napoleons tijd.
014395: JONKMAN, MARIEKE - Amazonen. Gedichten.
008531: JONKMAN, MARIEKE - Plejaden. Gedichten.
018828: JONKMAN, J.A. - Het oude Nederlands-Indie. Memoires.
021046: JONSON, BEN; MAAS, PAUL (NEDERLANDSE BEWERKING). - De alchemist. Een komedie van Ben Jonson.
004152: DE JOODE, TON - Feesten in Nederland.
011443: DE JOODE, TON - Landleven. Het boerenbestaan van toen.
002192: JOOR, JOHAN/ ANDRE BEENING - Van Leyster tot Leeuwenburg.
018514: JOORIS, ROLAND - Als het dicht klapt. Gedichten.
017720: JOOSTEN, JOS - Alleenspraak. Opstellen.
008452: JORDAAN, L.J. - De Groene, 1940-1945. Herinneringsalbum door L.J. Jordaan.
006747: JORDAN, NEIL - Night in Tunisia en andere verhalen.
006287: KONINGIN NOOR VAN JORDANIE. - Een leven in het teken van vrede. Memoires.
022072: JORDENS, J.G. - Linoleumsnijden. Geillustreerd met linoleumsneden zijner leerlingen en andere.
015649: JORDIS, CHRISTINE - Bali en Java. Bespiegelingen van een reiziger.
017216: JORG, CHRISTIAAN J.A. - Wisselwerkingen.
008497: JORGE, LIDIA - De kust van het gemurmel. Roman.
022044: DE JORIAUD, PAUL - Christophe Colomb et la decouverte du Nouveau-Monde.
008206: JORIS, LIEVE - Mali Blues en andere verhalen.
008508: JORIS, LIEVE - De poorten van Damascus.
009570: JORIS, LIEVE - Dans van de luipaard.
003364: JORRITSMA, RELY - Idylle in het nederrijk.
004209: SIONIL JOSE, F. - Mis in Manila. Roman uit de Filippijnen.
017972: JOSEPHUS, FLAVIUS; MEIJER, F.J.A.M. ; WES, M.A. (VERTALING, INLEIDING EN VAN AANTEKENINGEN VOORZIEN). - De Oude Geschiedenis van de Joden (Antiquitates Judaicae). 3 delen/ + De Joodse Oorlog & Uit mijn leven.
021372: JOUHANDEAU, MARCEL - De fout van Louise Bazilaire.
008158: MOLLAT DU JOURDIN, MICHEL - Europa en de zee.
006587: JOUVET, JEAN - Henri Matisse. Der Zeichner. Hundert Zeichnungen und Graphiken 1898-1952.
001776: JAMES JOYCE - Ulysses
006788: JOYCE, JAMES - Een portret van de kunstenaar als jongeman.
016930: JOYCE, JAMES; FRANKEN GERARDINE (VERTALING). - Giacomo Joyce.
016903: JOYCE, JAMES - Ballingen. Toneelspel in drie bedrijven.
014174: JOYCE, JAMES/ NIEUWENHUYS, WILLEM (VERTALING) - De kat en de duivel.
016896: JOYCE, JAMES; CLAES, PAUL (VERTALING). - Giacomo Joyce.
009718: JOYE, PIERRE/ LEWIN, ROSINE - Voor 's werkmans recht. Kerk en arbeidersbeweging in Belgie.
019441: JUDD, ALAN - De laatste kus van de keizer. De nadagen van de Duitse keizer Wilhelm II in Nederland.
021148: JUDD, ALAN - De laatste kus van de keizer. De nadagen van de Duitse keizer Wilhelm II in Nederland.
021338: JUDICE, NUNO; WILLEMSEN, AUGUST (VERTALING). - Recept om blauw te maken. Gedichten.
019966: JUDICE, NUNO; WILLEMSEN, AUGUST (VERTALING). - Recept om blauw te maken. Gedichten.
011169: JUNG, CARL G. - De mens en zijn symbolen.
020469: JUNG, C.G. - Dromen. De aard van dromen; droomanalyse; getallensymboliek; de praktische bruikbaarheid van droomanalyse.
022218: JUNGER, ERNST - Luitenant Sturm. Oorlogsdomein nr. 21.
010902: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM/ NIEUWENHUYS, ROB EN JAQUET, FRITS (GEKOZEN EN TOEGELICHT) - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieen van Franz Wilhelm Junghuhn.
019920: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM; NIEUWENHUYS, ROB; JAQUET, FRITS (KEUZE EN TOELICHTING). - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieen van Franz Wilhelm Junghuhn.
017811: BLOKKER JUNIOR, JAN - Een haag van rozen. Gedichten.
013112: BAI JUYI - Gans, papegaai en kraanvogel. Gedichten uit het oude China.
020192: JUYI, BAI; IDEMA, W.L. (VERTALING EN TOELICHTING). - Gans, papegaai en kraanvogel. Gedichten uit het oude China.
011927: BAI JUYI - Gans, papegaai en kraanvogel. Gedichten uit het oude China.
009552: VAN DER KAADEN, DAAN (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Het kind en zijn boek. Lezingen van W.G. van de Hulst.
020678: SOEWARNO-VAN DER KAADEN, J.C. - De Bonte Slendang.
004927: KAAM, BEN VAN - Ambon door de eeuwen.
020163: VAN KAAM, BEN - Ambon door de eeuwen.
020643: VAN DER KAAY, JO; VAN LIEBERGEN, LEON - Op 's-Herenwegen. Brabants dorpsleven.
002010: KABBANI, RANA - Europese mythen over de Orient.
012761: KADARE, ISMAIL - Maannacht. Roman.
005549: KADARE, ISMAIL - De versteende bruidsstoet. Roman.
021209: KADARE, ISMAIL - Het Dromenpaleis. Roman.
020012: KADARE, ISMAIL - Albanese lente. Het afscheid van een dictatuur.
011672: KADARE, ISMAIL - The Palace of Dreams. A novel.
020345: KADARE, ISMAIL - Het monster. Roman.
017386: KADARE, ISMAIL - De adelaar. Roman.
021461: KADARE, ISMAIL - Het Monster. Roman.
017009: KADARE, ISMAIL - De piramide. Roman.
021130: KADARE, ISMAIL - De generaal van het dode leger.
020293: KADARE, ISMAIL - Dossier H. Roman.
015969: DE KADT, J. - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen uit mijn Indische jaren.
013111: DE KADT, J. - Politieke herinneringen van een randfiguur.
003099: DE KADT, J. - Jaren die dubbel telden. Politieke Herinneringen uit mijn Indische jaren..
005769: KADT, J. DE - Uit mijn communistentijd.
012801: DE KADT, J. - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen uit mijn 'Indische' jaren.
017610: DE KADT, J. - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen uit mijn 'Indische ' jaren.
011320: DE KADT, J. - Politieke herinneringen van een randfiguur.
019544: DE KADT, J. - Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen uit mijn Indische jaren.
021942: DE KADT, J. - Pogrom Praag - Moskou. Rusland, de joden en de vrede.
002136: KAFKA, FRANZ - Die Verwandlung.
002684: KAFKA, FRANZ - Beim Bau der Chinesischen Mauer.
003100: KAFKA, FRANZ - De Chinese Muur en andere verhalen.
003391: KAFKA, FRANZ - Amerika.
003494: KAFKA, FRANZ - Het proces.
003500: KAFKA, FRANZ - Brief an den Vater.
004046: KAFKA, FRANZ - Literaire meesters: De metamorfose.
006340: KAFKA, FRANZ - De Gier. Vertellingen.
006361: KAFKA, FRANZ - Briefe an Ottla und die Familie.
007089: KAFKA, FRANZ - De gier. Vertellingen.
007978: KAFKA, FRANZ - Absurde verhalen.
011601: KAFKA, FRANZ - Die Verwandlung. Mit einem Kommentar von Vladimir Nabokov.
008557: KAFKA, FRANZ - De Chinese Muur en andere verhalen.
008597: KAFKA, FRANZ - Het Slot.
012472: KAFKA, FRANZ - Vijf depressieve vertellingen.
013934: KAFKA, FRANZ - Verzameld Werk.
011611: KAFKA, FRANZ - De Gier. Vertellingen.
009921: KAFKA, FRANZ (COMPLETE & UNABRIDGED) - The Trial; America; In the penal settlement; Metamorphosis; The castle; The Great Wall of China; Investigations of a dog; Letter to his father; The Diaries 1910-1923.
014499: KAFKA, FRANZ - De gedaanteverwisseling.
017768: KAFKA, FRANZ - Contemplation & other stories.
020250: KAFKA, FRANZ - Absurde verhalen.
014927: KAGEL, MAURICIO; KLUPPELHOLZ, WERNER; PROX, LOTHAR (HERAUSGEGEBEN). - Das filmische Werk 1 (1965 - 1985).
011741: KAGIE, RUDIE - De socialisten. Achter de schermen van de SP.
007713: KAHMEN, VOLKER - Erotic Art Today.
002458: KAHN, LEO - Het proces van Neurenberg.
014675: CATULLUS; KAL, JAN (SAMENSTELLING EN VERTALING). - Laat ons leven en minnen. De mooiste liefdesgedichten.
015461: CATULLUS / KAL, JAN (SAMENSTELLING EN VERTALING). - Laat ons leven en minnen. De mooiste liefdesgedichten.
022174: KAL, VICTOR - Over intuitie en discursiviteit bij Aristoteles.
017160: KALEIS, HUUG; MOLIN, ROB (INLEIDING EN ANNOTATIE). - Gedreven door verwantschap. Essays over Willem Frederik Hermans.
019916: KALEIS, HUUG - De God Denkbaar verklaard. Essays over W.F. Hermans.
016236: KALIDASA - Wolkbode / Kringloop der Jaargetijden.
018999: KALMA, D. - Ken jim Frysk! In samling Frysk Taeleigen foar leargongen en selsstudzje. Rige Lytse Paedwizers 7/12.
003447: KAMAGURKA - Bert & Bobje in de problemen.
001861: HENRY KAMEN - Groeiende verdraagzaamheid. Europa in de 16e en 17e eeuw.
006118: KAMEN, HENRY - Groeiende verdraagzaamheid. Europa in de 16e en 17e eeuw.
014559: KAMERBEEK, J. - Albert Verwey en het nieuwe classicisme. De richting van de hedendaagsche poezie (1913) in zijn internationale context.
020284: KAMERLING, G. - Onze Oost. Beknopt geschiedkundig overzicht van Neerlands Indie.
004790: KAMP, JEANNET VAN DE - Geliefde ouders en verdere familie. Brieven van Indieganger Maarten Schaafsma.
020194: VAN HET KAMP, A. - Kamp-misstanden 1944 - 1952. Het andere syndroom.
014442: VAN DE KAMP, LODY B. - Het was maar kort. Over de Joodse Gemeenten in Nederland.
012740: VAN DE KAMP, J.E. - Mens, durf te leven! Grote figuren uit het cabaret in en om Amsterdam tot 1940.
019772: VAN DE KAMP, TJ.; KLOMPMAKER, H. - Oorlog en bevrijding in Borger. Jaargang 9, 1995, nr. 1 en 2.
009957: KAMPELMACHER, E.H. (DAN) - Fighting for survival.
015593: VAN KAMPEN, ANTHONY - Polonaise '61. Warschause reportages.
010766: VAN KAMPEN, ANTHONY - Jungle Pimpernel. Controleur BB.
006648: KAMPHOEVENER, E.S. VON - Het kristallen serail. Oud-Turkse vertellingen.
007741: KAMPMAN, J.G./ BROOD, P. - De geschiedenis van Westerwolde. 5. Bestuur en rechtspraak.
014637: KAMPURT, REMKO - Tjeempie! of Liesje in Luiletterland. In eigen nieuwe spelling.
019023: KAMSTEEG, A.; HEHUAT, MARIANNE EN HAN (FOTOGRAFIE). - Ambon nu. Ambon sekarang.
013226: KAMSTEEG, A. - Ambon nu Ambon sekarang.
014724: KAMSTEEG, A. - Ambon nu Ambon sekarang.
010421: KAN, WIM - Burmadagboek 1942-1945.
005843: KANIUK, YORAM - Post Mortem. Roman
019664: KANN, ROBERT A. - Die Sixtusaffare und die geheimen Friedensverhandlungen Osterreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg.
021291: KANNEGIETER, ADRIAAN - Adriaan Kannegieter ging naar de marine, maakt een wereldreis en werkte als Japans krijgsgevangene aan de aanleg van de Burma spoorlijn.
006301: KANNER, ISRAEL ZWI - Nieuwe joodse volkssprookjes.
021509: KANTELBERG, ARNO - Vloekenboek. Een verzameling hedendaagse verwensingen.
013856: KAPALA, GOEROE - Sai horasma hita. Schetsen uit het Bataksche schoolleven.
009658: KAPIELSKI, THOMAS - Aqua Botulus.
021470: KAPLAN, ROBERT D. - Krijgspolitiek. Lessen voor de toekomst van klassieke denkers.
010962: KAPLAN, ROBERT D. - Aan de grenzen van het Amerikaanse imperium. Reizen met soldaten in het veld.
017552: KAPLAN, ROBERT D. - Moesson. De Indische Oceaan en de toekomstige wereldmachten.
011288: KAPLAN, ROBERT D. - Reis naar de einden der aarde.
013258: KAPLAN, ROBERT D. - Oostwaarts. Reizen door de Balkan, het Midden-Oosten en de Kaukasus.
019683: KAPLAN, ROBERT D. - Krijgspolitiek. Lessen voor de toekomst van klassieke denkers.
011916: ARIENS KAPPERS, C.U. - Reiziger in breinen. Herinneringen van een hersenonderzoeker.
009396: ARIENS KAPPERS, C.U. - Reiziger in breinen. Herinneringen van een hersenonderzoeker.
017465: KAPTEIJNS, HARRIE - Het maandblad De Gemeenschap 1925 - 1941. Intenties en aspecten.
010572: KAPTEIN, AAT - Voor my venster verby.
014986: KAPTEYN, J.M.N. (REDACTIE). - Het Noorder Land. Maandblad van de Stichting Saxo-Frisia
014774: KAPTEYN, PAUL - Taboe, macht en moraal in Nederland.
022215: KAPUSCINSKI, RYSZARD - The Shadow of the Sun. My African Life.
017669: KARAGIANNIS, NATHALIE (ED.). - European Solidarity.
019106: KARAMZIN, N.M. - Arme Liza.
011522: KARAPANOU, MARGARITA - Kassandra en de Wolf. Roman.
014980: KARDOS, GYORGY - De zeven dagen van Abraham Bogatyr. Roman.
014553: KARDOS, GYORGY - De zeven dagen van Abraham Bogatyr. Roman.
018757: KARNER, FRANCES P. - The Sephardics of Curacao. A Study of Socio-Cultural Patterns in Flux.
002235: KARS, THEO - De valse baard van Anatole France.
010368: KARS, THEO - De valse baard van Anatole France. Een niet-officiele biografie.
011447: KARSSEN, COCK - Bodegraven van 1945 tot nu.
011458: KARSSEN, COCK - Beeldig Bodegraven. 12 1/2 jaar foto-journalistiek.
021170: KASPERSMA, JELLE (SAMENSTELLING EN VERTALING). - Hoe de verhalen in de wereld kwamen. Bloemlezing uit het werk van zestien Indiaanse schrijvers.
009268: KASSOW, SAMUEL D. - Wie schrijft onze geschiedenis. Het dramatische verhaal van het verborgen archief uit het getto van Warschau.
003351: KASTNER, ERICH - Klein grensverkeer, of: Hier woont het geluk.
007075: KASTNER, ERICH - Dagelijkse zorgen. Liedjes en proza 1945-1948.
020805: KASTNER, ERICH - Emil und die Detektive. Ein Roman fur Kinder.
018311: KASTNER, ERICH - Bei Durchsicht meiner Bucher...Eine Auswahl aus vier Versbanden.
018310: KASTNER, ERICH - Doktor Erich Kastners Lyrische Hausapotheke. Ein Taschenbuch. Enthalt alte und neue Gedichte des Verfassers fur den Hausbedraf der Leser.
008321: KASTNER, ERICH - Emiel en de drie tweelingbroers. Het tweede verhaal van Emiel en zijn detectives.
020804: KASTNER, ERICH - Emil und die drei Zwillinge. Die zweite Geschichte von Emil und den Detektiven.
021845: KASTNER, ERICH - De kleine man.
021056: KASTNER, ERICH - Kurz und bundig. Epigramme.
014355: KASTNER, ERICH - Die Konferenz der Tiere. Mit 60 zumeist farbigen Zeichnungen von Walter Trier.
020710: KASTNER, ERICH - Meine liebes, gutes Muttchen, Du! Briefe und Postkarten aus 30 Jahren.
019458: KASTNER, ERICH - Fabian. Het verhaal van een moralist.
011998: KASTNER, ERICH - Erich Kastner erzahlt Munchhausen, Gullivers Reisen, Till Eulenspiegel, Die Schildburger, Don Quichotte.
019531: KASTNER, ERICH - De vliegende klas.
019532: KASTNER, ERICH - Emiel en de drie tweelingbroers. Het tweede verhaal van Emiel en zijn detectives.
019900: KASTNER, ERICH - Dagelijkse zorgen. Liedjes en proza 1945 - 1948.
013709: KASTNER, ERICH - Heiterkeit in Dur und Moll. Wilhelm Busch bis Bertolt Brecht. Band 1.
015543: KASTNER, ERICH - Erich Kastner erzahlt: Munchhausen, Gullivers Reisen, Till Eulenspiegel, Die Schildburger, Don Quichotte.
013982: KASTNER, ERICH - Het varken bij de kapper.
018800: DE KAT ANGELINO, A.D.A. - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indie. Twee delen in drie banden.
021285: KATAJEV, IVAN - Melk en andere verhalen.
014490: KATAJEV, IVAN - Melk en andere verhalen.
007129: TEN KATE, J.J.L. (VERTALER) - De fabels van La Fontaine
013108: KATES, GEORGE N. - The years that were fat. Peking, 1933 - 1940.
008825: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten, Deel 1.
005102: KATZ, ELIA/ VINKENOOG, SIMON - Gewapende liefde. De Odyssee van een jong schrijver langs de Amerikaanse communes.
005879: KATZIR, JUDITH - De schoenen van Fellini. Novellen.
014167: KAUFMAN, DAVID; HORN, MICHIEL; WERKMAN, EVERT (VOORWOORD). - De Canadezen in Nederland, 1944-1945. Een bevrijdingsalbum.
005621: KAULBACH, VICTORIA/ WAARDENBURG, J.J.C.H. VAN - Beroering in Blang-Me.
013215: KAVAFIS, K.P. - Vijftig gedichten.
006003: KAVALIS, K.P. - Als ik over mijn liefde niet kan spreken. Veertien liefdesgedichten en een levenslied.
005312: KAVAN, ANNA - Julia en de bazooka. Verhalen.
019288: KAVAN, ANNA - Julia en de bazooka en andere verhalen.
015728: KAVVADIAS, NIKOS - Hondewacht. Roman.
018579: KAWABATA, YASUNARI; OUWEHAND, C. (VERTALING; NAWOORD). - Nagels in de ochtend en andere verhalen.
020219: KAWABATA, YASUNARI - Sneeuwland.
003122: KAYE, M.M. - The Golden Calm. An English Lady's Life in Moghul Delhi.
013668: KAYZER, WIM - Een schitterend ongeluk.
013159: KAYZER, WIM - Onfatsoenlijke herinneringen.
007401: KAZANTZAKIS, NIKOS - The last temptation.
006164: KEDWARD, RODERICK - De Anarchisten. De onmacht van het geweld.
014640: KEEPING, CHARLES/ CROSSLEY-HOLLAND, KEVIN - Beowulf.
008709: KEIKES, W.H. - Tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook 2. Het noorden des lands/ Friesland en de Waddeneilanden.
008710: KEIKES, W.H. - Tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. 3. De boorden van het Zuiderzeebekken/ de Zuiderzee-eilanden.
019530: KEILSON, HANS - Dagboek 1944.
021657: KEILSON, HANS - Daar staat mijn huis. Herinneringen.
017985: KEILSON, HANS - Daar staat mijn huis. Herinneringen.
016916: KEILSON, HANS - Sprachwurzellos. Gedichte.
018377: KEILSON, HANS - In de ban van de tegenstander.
005696: KEIZER, MADELON DE - Putten. De razzia en de herinnering.
017606: DE KEIZER, MADELON; TAMES, ISMEE (EDITION AND INTRODUCTION). - Small Nations. Crisis and confrontation in the 20th century.
009297: DE KEIZER, MADELON - De gijzelaars van Sint Michielsgestel. Een elite-beraad in oorlogstijd.
018996: DE KEIZER, MADELON - De gijzelaars van Sint Michielsgestel. Een elite-beraad in oorlogstijd.
002041: KELEN, BETTY - Maitressen en monarchen in de negentiende eeuw.
009670: KELEN, BETTY - De minnaressen. Huiselijke schandalen aan negentiende eeuwse vorstenhoven.
020302: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
013445: KELLENDONK, FRANS - Namen en gezichten. Verhalen.
000851: FRANS KELLENDONK - Bouwval
000852: FRANS KELLENDONK - De halve wereld.
000853: FRANS KELLENDONK - De nietsnut.
002218: KELLENDONK, FRANS - Namen en gezichten.
002856: KELLENDONK, FRANS - De verhalen van Frans Kellendonk.
005386: KELLENDONK, FRANS - Mystiek lichaam. Een geschiedenis.
006073: KELLENDONK, FRANS - Namen en gezichten. Verhalen.
019109: KELLENDONK, FRANS - De verhalen van Frans Kellendonk.
007396: KELLENDONK, FRANS - De verhalen van Frans Kellendonk.
008805: KELLENDONK, FRANS - De verhalen van Frans Kellendonk.
020381: KELLENDONK, FRANS - De halve wereld. Reportages.
009808: KELLENDONK, FRANS - Mystiek lichaam. Een geschiedenis.
009905: KELLENDONK, FRANS - De verhalen van Frans Kellendonk.
013197: KELLENDONK, FRANS - De verhalen van Frans Kellendonk.
013646: KELLENDONK, FRANS - Het complete werk.
013237: KELLENDONK, FRANS - Mystiek lichaam. Een geschiedenis.
020618: KELLENDONK, FRANS; E.A. - Florida. Verhalen van een schiereiland.
005319: FOX KELLER, EVELYN - Heel het organisme. Leven en werk van Barbara McClintock.
005611: KELLER, G. - Schubert. Beroemde Musici, deel V.
015125: KELLER, TINA - De zee woont in ons huis. Walcheren 1944 - 1946.
013678: KELLER, HORST - De kunst van de Impressionisten.
017740: KELLY, JOHN D.; KAPLAN, MARTHA - Represented Communities. Fiji and World Decolonization.
008466: KEMAL, YASAR - Ook de vogels zijn verdwenen. Roman over Istanbul.
011294: VAN KEMENADE, WILLEM - China BV. Hongkong Taiwan. Superstaat op zoek naar een nieuw systeem.
003212: KEMP, BERNARD - Gezelles ondicht.
020454: VAN KEMPEN, MICHIEL - De Surinaamse literatuur 1970 - 1985. Een documentatie.
012679: VAN KEMPEN, PIET - De calepin van Oud Sint Pieter. Deel 1.
015445: VAN KEMPEN, MICHIEL (SAMENSTELLING). - Verhalen van Surinaamse schrijvers.
011461: VAN KEMPEN, W.P./ VREEKEN, F. (SCHRIJVERS EN SAMENSTELLERS). - 125 jaar Protestants Christelijk Onderwijs in Bodegraven, 1858-1983.
013495: KEMPERMAN, JEROEN (SAMENSTELLING) - De Japanse bezetting in dagboeken. Buiten de kampen.
003905: BERNET KEMPERS, A.J. - Ageless Borobudur.
004030: BERNET KEMPERS, K.PH. - Meesters der muziek.
015120: KEMPERS, BRAM - Painting, Power and Patronage. The Rise of the Professional Artist in the Italian Renaissance.
015024: KEMPERS, BRAM, REDACTIE - Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen.
012683: BERNET KEMPERS, K. PH. (VERZORGING) - De liederen uit Valerius' Nederlandtsche Gedenck-Clanck.
019029: KEMPERS, BRAM - Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250 - 1600.
007004: KEMPNER, ROBERT M.W. - Twee uit honderduizend. Anne Frank en Edith Stein. Onthullingen over de nazimisdaden in Nederland voor het Gerechtshof te Munchen.
013140: KEMPNER, ROBERT M.W. - Twee uit honderdduizend. Anne Frank en Edith Stein. Onthullingen over de nazimisdaden in Nederland voor het gerechtshof te Munchen.
009002: KEMPOWSKI, WALTER - Tadelloser & Wolff. Roman.
009003: KEMPOWSKI, WALTER - Schone Aussicht. Roman.
009004: KEMPOWSKI, WALTER - Ein Kapitel fur Sich. Roman.
009042: KEMPOWSKI, WALTER - Wij scharen ons om de troon. Roman.
016962: KEMPOWSKI, WALTER - Der rote Hahn. Dresden im Februar 1945.
012373: KEMPOWSKI, WALTER - Een hoofdstuk apart. Roman.
018297: KEMPOWSKI, WALTER - Ein Kapitel fur sich. Roman.
017707: KEMPOWSKI, WALTER - Hondsdagen. Roman.
019604: KENEZ, PETER - A History of the Soviet Union from the Beginning to the End.
002662: KENIS, PAUL - Een overzicht van de Vlaamsche Letterkunde na "Van Nu En straks".
003361: KENNEDY, JOHN F. - Profiles in courage.
021961: KERET, ETGAR - Pizzeria Kamikaze.
020171: KERET, ETGAR - Beste bedoelingen.
017996: KERKHOVE, F.C. - Een wandeling door oud-Beilen.
019270: KERKMEIJER, J.C. - De historische schoonheid van Hoorn.
009386: KERKMEIJER, W. - De Drentsche Stoomboot Maatschappij.
019578: KERLEN, H. (KEUZE EN VERTALING). - Een handvol senryu.
010082: KERLEN, HENRI - Sporen van stilte. Haiku.
003076: KEROUAC, JACK - Desolation Angels.
003665: KEROUAC, JACK - De Onderaardsen.
004538: KEROUAC, JACK - De onderaardsen.
004696: KEROUAC, JACK - The Dharma Bums.
007327: KEROUAC, JACK - Wildernis (Big Sur). Vertaald door Joyce & Co.
012238: KEROUAC, JACK - Een lange reis.
008073: KEROUAC, JACK - Lonesome traveller.
008074: KEROUAC, JACK - The Dharma Bums.
010153: KEROUAC, JACK - Tristessa.
010238: KEROUAC, JACK - De onderaardsen.
009389: KEROUAC, JACK - Tristessa.
011059: KEROUAC, JACK - Maggie Cassidy. Roman.
011978: KERSTEN, HOLGER/ GRUBER, ELMAR R. - Het Jezus-komplot. Het bedrog rond de lijkwade.
007986: KERSTEN, G.H. - Kerkelijk handboekje. Opnieuw uitgegeven op last van de Generale Synode der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
020892: KERSTEN, ALBERT - Buitenlandse Zaken in ballingschap. Groei en verandering van een ministerie 1940 - 1945.
011374: KERSTEN, J. - Bali.
014011: KERTESZ, ANDRE - The early years.
020126: KERTESZ, IMRE - Liquidatie.
020127: KERTESZ, IMRE - De samenzwering.
016946: KERTESZ, IMRE - De samenzwering.
022050: KERTESZ, IMRE - De verbannen taal.
022118: KERTESZ, IMRE - Ik, de ander.
013949: KERTZER, DAVID I. - The popes against the jews. The Vatican's role in the rise of modern anti-semitism.
003771: KESSEL, JOSEPH - L'equipage.
009768: KESSELS, MARIE - De God met gouden ballen. Roman.
006841: KESTEN, HERMANN - De kinderen van Guernica.
008989: KESTEN, HERMANN - De kinderen van Guernica.
020709: KESTEN, HERMANN - Meine Freunde die Poeten. Essays.
006213: KEULEN, MENSJE VAN - De avonturen van Anna Molino.
006435: KEULEN, MENSJE VAN - Olifanten op het web.
014906: VAN KEULEN, MENSJE. - Het vroege werk. Bleekers zomer; Allemaal tranen; Van lieverlede.
021388: VAN KEULEN, MENSJE - Lotgevallen. Balladen.
009572: VAN KEULEN, JAN - Met Van Gogh in de Provence.
015631: KEULEN, JAN; LUIJTEN, JAN; VAN DER PUTTEN, JAN; STRABBING, HENK; WESTERLAKEN, NELL; ZOON, CEES - De grenzen van het Romeinse Rijk.
010308: VAN KEULEN, MENSJE - Geheime dame.
015060: VAN KEULEN, MENSJE - De avonturen van Anna Molino.
006244: KEULS, YVONNE - Mevrouw mijn moeder. Roman.
019740: KEULS, H.W.J.M.; ROELOFSZ, CHARLES; HEYNEMAN, SUSANNE - Aan onze Koningin. In het jaar der bevrijding 1945. Gedicht.
016587: KEULS, H.W.J.M. - Valscherm. Gedichten, gevolgd door enkele vertalingen.
016588: KEULS, H.W.J.M. - Achterwaarts. Gedichten, gevolgd door enkele vertalingen.
018008: KEULS, YVONNE - Alle Indische Tantes.
008400: KEUNING, H.J. - Het Nederlandsche volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
018977: KEUS, C. - Eros en Psyche. Overpeinzing over het gedicht Amor en Psyche van Robert Hamerling.
004971: KEUTER, J.B. - Kampen in oorlogstijd.
012892: KHADDURI, MAJID/ GHAREEB, EDMUND - War in the Gulf, 1990 - 91. The Iraq-Kuwait conflict and its implications.
015373: AL-KHALIDI, RODHAN - Voor de nachtegaal in het ei. Gedichten.
010429: KHAYYAM, OMAR - Rubaiyat.
004698: KHEDAIRI, BATOEL - De hemel leek nabij. Roman over Irak.
005852: KHOURY, RAYMOND - De laatste Tempelier.
021090: LORO KIDOEL, NJAI; BAYAN, INTEN (NAVERTELLING). - De legende van Njai Loro Kidoel. Volgens de Soendanese Overlevering in dichtvorm naverteld.
007893: KIELICH, WOLF - Vrouwen op ontdekkingsreis. Avonturiersters uit de negentiende eeuw.
014128: KIELSTRA, E.B. - De vestiging van het Nederlandsche gezag in den Indischen Archipel.
005051: KIELY, BENEDICT (ED.) - Irish Short Stories.
020594: KIERKEGAARD, SOREN - De lelie des velds en de vogel des hemels.
021402: KIESLOWSKI, KRZYSZTOF; PIESIEWICZ, KRZYSZTOF; CAVENDISH, PHIL; BLUH, SUZANNAH (TRANSLATION). - Decalogue. The Ten Commandments.
002638: KIEVIET, JOH. C. - Het slot op Den Hoef. Een verhaal uit de tijd van Ada Van Holland.
002639: KIEVIET, JOH. C. - Wilde Bob.
007711: KIKKERT, J.G. - De zedeloosheid van Den Haag en andere onthullingen over Nederland in de negentiende eeuw.
009255: KIKKERT, J.G. - De Prins in Londen. Bernhard 1940-1945.
009278: KIKKERT, J.G. - Bernhard. Een leven als een prins.
010259: KIKKERT, J.G. - Koning Willem III, 1817-1890. Biografie.
008397: KILIAN, HANS - Stadsgezicht en andere gedichten.
006580: KILLINGRAY, DAVID - De Europeanenplaag. De westerling in Afrika sinds de vijftiende eeuw.
020689: SCOTT-KILVERT, IAN - A.E. Housman
017485: KIM, ELAINE H. / MACHIDA, MARGO / MIZOTA, SHARON / LOWE, LISA (FOREWORD). - Fresh Talk / Daring Gazes. Conversations on Asian American Art.
003836: KING, MARTEN LUTHER - Waar gaan wij heen? Chaos of gemeenschap?
005335: KING, P.R. - Nine comtemporary poets. A critical introduction.
019150: KING, ROSS - The Judgement of Paris. Manet, Meissonier and an Artistic Revolution.
021308: KING, P.R. - Nine Contemporary Poets. A Critical Introduction.
020063: KING, PETER J. - 100 filosofen. Inleiding tot het gedachtegoed van de grootste denkers ter wereld.
014666: KINGMANS, HUGO - Rinsumageest. Een kerk met geheimen.
006761: KINROSS, LORD - The Ottoman Centuries. The rise and fall of the Turkish Empire.
011977: KINSELLA, THOMAS (EDITED AND TRANSLATED) - The New Oxford Book of Irish Verse.
017033: KINTZ, PAULINE; LAARMANN, FRAUKE (INLEIDINGEN EN TOELICHTINGEN). - Rembrandt de evangelist.
010061: KINVIG, CLIFFORD - De Birma-spoorweg. Slavenarbeid in malaria-hel.
014374: KIP, JAAP A. - De tegenstoot. Bataljon Jagers gesteld voor onmogelijke opdracht. Grebbeberg - 12 en 13 mei 1940.
003692: KIPPHARDT, HEINAR - Marz. De carriere van de schizofrene dichter Alexander Marz.
005502: KIPPHARDT, HEINAR - De zaak Oppenheimer.
005503: KIPPHARDT, HEINAR - De zaak Oppenheimer.
011252: KIPPHARDT, HEINAR - Marz. De carriere van de schizofrene dichter Alexander Marz.
009161: JURGENS-KIRCHHOFF, ANNEGRET - Technik und Tendenz der Montage in der Bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts. Ein Essay.
022075: KIRCHNER, ERNST LUDWIG / HRSG. VON MOSSINGER, INGRID UND RITTER, BEATE - Die Deutschlandreise 1925 - 1926 von Davos nach Frankfurt am Main, Chemnitz, Dresden, Berlin.
003793: KIRK, DAVID - Snowdonia. A historical anthology.
015378: KIRSCH, JONATHAN - God Against the Gods. The History of the War between Monotheism and Polytheism.
019605: KISCH, GUIDO (HERAUSGEGEBEN). - Das Breslauer Seminar. Judisch-Theologisches Seminar (Fraenckelscher Stiftung) in Breslau 1854 - 1938. Gedachtnisschrift.
002978: KISHON, EPHRAIM - De zeezieke walvis.
012479: KIST, J.B. E.A. (REDACTIE). - Van VOC tot Werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg.
012241: KIST, J.R. - Daumier: verslaggever van zijn tijd (1832-1872).
020338: KITZ, JANET F. - Shattered City. The Halifax Explosion and The Road to Recovery.
015228: KITZINGER, ERNST - Byzantine Art in the Making. Main lines of Stylistic Development in Mediterranean Art, 3rd - 7th Century.
003036: KLABUND (ALFRED HENSCHKE) - Raspoetin en enkele verhalen.
006317: KLABUND (ALFRED HENSCHKE) - Raspoetin.
012622: KLABUND (ALFRED HENSCHKE) - Raspoetin en enkele verhalen.
012956: KLAP, KEES - De Vecht en andere gedichten. Een keuze uit het werk van Kees Klap.
005360: KLATSER, LEO (SAMENSTELLING) - Cubaanse liederen voor soldaten en toeristen.
018103: KLATSER, LEO (SAMENSTELLING, VERTALING). - Cubaanse liederen voor soldaten en toeristen.
004070: KLATTER, GE - 't Medaljonnechie en aandere verhoalen.
022079: KLEE, PAUL / HRSG. VON KLEE, FELIX - Briefe an die Familie 1893 - 1940. Band 1 1893 - 1906 | Band 2 1907 - 1940.
021704: KLEIJWEGT, MARGALITH - Terug naar Oude Pekela.
005154: KLEIN, AARON J. - Vergelding.
018484: KLEIN, W.F./ KOPUIT, M. - De Joden in Nederland. Een beeld van hun leven na 1945.
018372: KLEINDIENST, JURGEN; HANTKE, INGRID (HERAUSGEGEBEN). - Mauerzeit. Als fliehen todlich sein konnte 1961 - 1989. 34 Erinnerungen aus Ost und West.
008283: DORRIUS KLEINE, P. (VERZAMELD EN INGELEID) - Groningsche Poezie.
021793: KLEINRENSINK, GERRIT JAN, SAMENSTELLING. - Twee overkanten. De wereld van Jan Siebelink.
006836: KLEMPERER, VICTOR - Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Das Jahr 1942.
006133: KLEP, CHRIST/ GILS, RICHARD VAN - Van Korea tot Kosovo. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945.
013242: DE KLERCK, TH. P. E./ MELLEMA, O. CHR. (SAMENSTELLING) - Boerderijen en hun bewoners. (aanvulling) Boek II.
015529: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken. Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
012771: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken. Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
017846: KLEVER, W.N.A. E.A. - Hegel omstreden. Boedelscheiding na 150 jaar.
015485: KLIJN, MARGO - De stille slag. Joodse Arnhemmers 1933 - 1945.
017566: KLIJSEN, ANDRE (CONCEPT) - Nox, deel 1. Actiones in Distans.
013655: VAN KLINKEN, G.J. - Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het jodendom, 1896 - 1970.
020890: KLINKENBIJL, COR - Penseelstreken. Gedichten.
003051: KLINKOWITZ, JEROME/ JOHN SOMER - The Vonnegut Statement.
020495: KLOEK, J.J. - Over Werther geschreven. Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775 - 1800. Proeve van historisch receptie - onderzoek.
022165: KLOEKE, G.G. - De beleefde Friese aanspraak met JOU, een hoofdstuk uit de geschiedenis der betrekkingen tussen Fries, Gronings, Hollands en Nederlands.
008570: DE KLOET, CO (VERZAMELD) - Morgen komt een nieuwe dag. Liedjes van en om de oorlog.
012487: DE KLOET, CO/ BOUDEWIJNS, LEO - Diep in mijn hart. Honderd liedjes die de eeuw trotseren.
021323: DE KLOET, CO (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Trees heeft een Canadees. De bekendste liedjes rondom de bevrijding.
013535: VAN SINDEREN-KLOK, H. (REDACTIE). - 75 jaar Chr. Lager Onderwijs in Vlagtwedde, 1912 - 1987
006324: KLOKMAN, J.A. - Schetsen en tafereelen uit den Achterhoek, bevattende eene topographische beschrijving van onderscheidene plaatsen in en om het arrondissement Zutphen, benevens geschiedkundige merkwaardigheden, zeden, gebruiken, enz.
003246: KLOMPMAKER, H. - Wereldgeschiedenis van prehistorie tot heden.
003247: KLOMPMAKER, H. - Wereldgeschiedenis van prehistorie tot heden.
010205: KLOMPMAKER, H./ LIEWES, A.G. - De fascinerende wereld van de Hunebedbouwers.
002537: KLOOS, WILLEM - Zijn jeugd, zijn leven.
021707: KLOOS, WILLEM - Verzen. Bezorgd door P. Kralt.
022029: KLOOS, WILLEM; DU PERRON, E, O.A. - Beschouwingen over Arthur van Schendel.
015075: VAN DER KLOOSTER, L.J. E.A. , REDACTIE - Militaire entourage rondom Oranje en andere bijdragen over het Huis van Oranje.
015822: KLOOSTERMAN, E.G. - De pootaardappelteelt in de Veenkolonien.
018708: KLOPPENBORG, RIA (VERTALING UIT HET SANSKRIT EN INLEIDING). - Santideva. De weg tot het inzicht. Bodhicaryavatara. De Oosterse Bibliotheek deel 16.
006200: KLOTERS, JACQUES/ KICK VAN DER VEER. - Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Omdat ik zoveel van je hou.
012219: KLOTERS, JACQUES. - In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp.
012220: KLOTERS, JACQUES. - Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895 - 1958.
013259: KLUIT, ELISABETH M. - Nader over het Reveil. Vijf schetsen.
020545: KLUKHUHN, ANDRE - De geschiedenis van het denken. Filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de Oudheid tot nu.
019438: KLUNCKER, KARLHANS - Castrum Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
020014: KMOCH, H.; PRINS, LOD.; DEN UYL, J.M. (VOORWOORD). - Weerzien der schaakmeesters. De wedstrijd te Hastings, 1945 - 1946.
017353: VAN DER KNAAP, EWOUT - De poezie van de dolfijn.
021906: KNAIFEL, ALEXANDER (MUZIEK, SCENARIO, LIBRETTO). - Alice in Wonderland. Theater van toneel, zang en dans in 14 scenes naar teksten van Lewis Carroll.
005763: KNAPEN, BEN - De lange weg naar Moskou. De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
008311: KNAPPERT, JAN - Vuren woorden. Gedichten.
008686: KNAPPERT, JAN - Vuren woorden. Gedichten.
021865: KNAPPERT, E.C. - Arthur Henderson.
010711: KNECHT, MARIANNE - De lijfeigenen. Roman.
021204: KNEPPER, SIMON - Heer, bewaar de kattemepper.
003870: KNIGHT, BRENDA - Heksenzakboekje. Heksenwijsheden voor een leven vol magie.
019694: KNIGHT, MARGARET (SAMENSTELLING); VAN PRAAG, H. (BEWERKING EN INLEIDING). - Van Boeddha tot Sartre. Vijfentwintig eeuwen humanistische getuigenis
021221: KNIGHTLEY, PHILLIP; SIMPSON, COLIN - The Secret Lives of Lawrence of Arabia. An explosive examination of a 20th Century legend.
007671: KNIPSCHEER, F.S. - Hendrik van Bommel. Kerkhervormer in Nederland en de Rijnlanden (1490-1570).
018652: KNOL, LIEFKE - Het Babyhuis. Kinderen en ouders door oorlog en honger gescheiden.
015055: BROEKERS-KNOL, ANKIE; VAN KLINK, BART - Pleitwijzer. Succesvol pleiten in de praktijk.
021905: KNOL, LIEFKE - Het Babyhuis. Kinderen en ouders door oorlog en honger gescheiden.
018883: KNOLS, BART - Mug. De fascinerende wereld van volksvijand nummer 1.
018831: KNOOP, W.H. (SAMENSTELLING); E.A. - Monumenten van bedrijf en techniek in Groningen.
014589: KNOOP, HANS - Dr. Wouter Basson. De Mengele van Pretoria.
007840: KNOPP, GUIDO/ SCHOTT, HARALD - Die Saat des Krieges. 1938 - 1939 Hitlers Angriff auf Europa.
011420: KNOPP, GUIDO - Hitlers Helfer. Tater und Vollstrecker.
008499: KNOTTNERUS, O.S. (REDACTIE) - Rondom Eems en Dollard/ Rund um Ems und Dollart. Historische verkenningen in het grensgebied van Noordoost-Nederland en Noordwest-Duitsland. Historische Erkundungen im Grenzgebiet der Nordostniederlande und Nordwestdeutschlands.
020422: KNOWLSON, JAMES - Tot roem gedoemd. Het leven van Samuel Beckett.
003102: KOBBEN, A.J.F. - De weerbarstige waarheid.
006210: SOECHOVO-KOBYLIN, ALEXANDER - Beelden van het verleden. Trilogie.
016815: SOECHOVO-KOBYLIN, ALEXANDER - Beelden van het verleden. Trilogie. (De bruiloft van Kretsjinski; De rechtszaak; De dood van Tarjelkin).
004926: KOCH, A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
005264: KOCH, HERMAN - Dingetje.
018642: KOCH, NOOR; WOUDT, MARTINE; VAN HELMOND, JOOP; JANSEN, NICO; STINS, ANNE (VERTALING). - Het cahier Lord George Gordon Byron. Bipolaire cahiers, deel I.
006699: KOCH, EGMONT R. - Atoombommen voor Al-Qaeda. Hoe Nederland en de CIA Pakistan aan een atoombom hielp.
015320: KOCH, HERMAN - Over de lengte van een gang.
007973: KOCH, HERMAN - Eten met Emma. Roman.
019431: KOCH, HERMAN - Sadako wil leven.
015063: KOCH, KOEN / KOMRIJ, GERRIT/ PORTNOY, ETHEL/ ROS, MARTIN E.A. (REDACTIE) - Maatstaf
012888: KOCH, ESTHER, E.A. (REDACTIE) - Over kaken, broodbanken & etstoelen. Sporen van Middeleeuws Nederland.
015632: KOCH, H.W. - Over hellebaarden, donderbussen en huurlingen. Het krijgsbedrijf in de Middeleeuwen.
012359: KOCH, HERMAN - Het evangelie volgens Jodocus.
016273: KOCH, HERMAN - Geen agenda. Verhalen.
012733: KOCH, HERMAN - Over de lengte van een gang.
018166: KOCH, HERMAN - Over de lengte van een gang.
015937: KOCH, NOOR; WOUDT, MARTINE; VAN HELMOND, JOOP; JANSEN, NICO; STINS, ANNE (VERTALING) - Het cahier Lord George Gordon Byron. Bipolaire Cahiers, deel 1.
014692: KOCH, HERMAN - Denken aan Bruce Kennedy. Roman.
002672: KOCHER, PAUL H. - Tolkien; meester van midden-Aarde. Zijn romans en verhalen.
019841: KOCKELKOREN, PETRAN - Techniek: kunst, kermis en theater.
021966: KOCKELKOREN, PETRAN - Techniek: kunst, kermis en theater.
011463: KOCKS, G.H. (REDACTIE EN SAMENSTELLING) - Gemeente Vries: het land van de Zweedse kornoelje.
020796: KOECK, PAUL - De huurlingen. Toneelstuk.
021864: KOEKKOEK, JOB - Gaandeweg Gorcum. Lees- kijk - & wandelgids vestingdriehoek Gorcum Woudrichem Loevestein.
007494: KOELEMEIJER, JUDITH - Het zwijgen van Maria Zachea. Een ware familiegeschiedenis.
010241: KOELEMEIJER, JUDITH - Mijn vader, de familie en ik.
010445: KOELEMEIJER, JUDITH - Anna Boom.
012485: KOELEMEIJER, JUDITH - Mijn vader, de familie en ik.
021957: KOELEWIJN, L.A. - De ene dag en de andere. Drie verhalen.
014806: KOELEWIJN, JANNETJE - De hemel bestaat niet. Over het leven van mijn ouders.
004582: KOEMAN, GRIETJE - Geen Stijl.
021817: KOEMAN, C. - The History of Lucas Janszoon Waghenaer and his Spieghel der Zeevaerdt.
021816: KOEMAN, C. - The History of Abraham Ortelius and his Theatrum Orbis Terrarum.
008270: KOENEN, GEERT - Dauwvroeg in Haulerwijk. Jeugdherinneringen.
010757: KOEPPEN, WOLFGANG - Amerikafahrt.
017912: KOEPPEN, WOLFGANG - De dood in Rome.
010861: KOEPPEN, WOLFGANG - De dood in Rome.
009440: KOEPPEN, WOLFGANG - Jacob Littners aantekeningen uit een aardhol.
010588: KOEPPEN, WOLFGANG - Jakob Littners aantekeningen uit een aardhol. Roman.
011207: KOEPPEN, WOLFGANG - Tauben im Gras. Roman.
019330: KOEPPEN, WOLFGANG - De dood in Rome.
019983: KOEPPEN, WOLFGANG - Jacob Littners aantekeningen uit een aardhol. Roman.
004464: KOERTS, H.J. - Een Groninger in Japanse gevangenschap. Gedichten & gedachten.
004511: KOERTS, H.J. - Eens vrienden, altijd vrienden (sekali sahabat, tetap sahabat)
022066: KOERTS, H.J. - Een Groninger in Japanse gevangenschap. Gedichten & Gedachten.
017856: KOEVOETS, B. (SAMENSTELLING). - Bericht uit 1929. Het veelzijdige gezicht van de Nederlandse samenleving ten tijde van de oprichting van het PTT Museum.
016425: KOEZMIN, MICHAIL - Op vleugels.
008609: KOFF, CLEA - De bottenvrouw. Mijn werk als forensisch antropologe voor de VN.
007609: KOHL, HELMUT/ DIEKMANN, KAI/ REUTH, RALF GEORG - Het einde van De Muur. Persoonlijke herinneringen.
011234: KOHL, HELMUT/ DIEKMANN, KAI/ REUTH, RALF GEORG - Helmut Kohl: het einde van de Muur. Persoonlijke herinneringen.
008232: KOHLER, MICHAEL - Ansichten vom Korper. Das Aktfoto 1840 - 1985.
005112: KOHOUT, PAVEL - Uit het dagboek van een contra-revolutionair. Praag 8-'68.
010564: KOHOUT, PAVEL - De Beulse. Roman.
004449: KOK, J. - Meister Albert en zijn zonen. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Drenthe.
005347: KOK, FRANS/ KRAMER, PETER/ VAN DER MAAS, TOM - Het Brussels labyrint. Hoe Nederlanders lobbyen in Brussel.
019971: KOK, J.H. - De "Kamper-uien" import. Benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen.
017894: KOK, JAN (INLEIDING). - Vrijmetselaar zijn. Een Maconniek Sextet.
020344: KOK, ANNEMARIE - Randland. Portret van de Friese en Groningse kuststrook.
010228: KOK, J. - Bericht uit de werkplaatsen voor vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap.
019101: KOK, J. (SAMENSTELLING). - Zuidhollandse eilanden. Kunst, ambacht en volksgebruiken.
015514: KOK, KEES - De vleugels van een lied. Over de liturgische poezie van Huub Oosterhuis.
011370: KOK, ANNEMARIE - Randland. Portret van de Friese en Groningse kuststrook.
014206: DE KOK, JAN PIETER - Texter. Gedichten.
013158: KOKER, DAVID - Dagboek geschreven in Vught.
019957: KOKHUIS, G.J.I. - De Twentse textielstaking van 1931 - 1932. Een omgekeerd beeld?
019230: KOKOSCHKA, OSKAR - Die traumenden Knaben und andere Dichtungen.
012693: KOLB, EBERHARD - Bergen-Belsen. Van verblijfskamp tot concentratiekamp, 1943 - 1945.
019956: KOLB, EBERHARD - Bergen-Belsen. Van verblijfskamp tot concentratiekamp 1943 - 1945.
005988: KOLENDIC, ANTON - De laatste dagen. Van de dood van Stalin tot de dood van Beria.
011249: VAN DER KOLFF, G.H. (REDACTIE) - Sticusa Jaarboek 1952. Stichting voor de culturele samenwerking tussen Nederland, Indonesie, Suriname en de Nederlandse Antillen.
022219: KOLKMEIJER, H.C. - Fabrieksarbeidsters. Bedrijfspsychologische factoren bij de vorming van het fabrieksmeisje in puberteit en adolescentie.
005423: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA - Liefde van werkbijen.
007516: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA - De nieuwe vrouw en andere teksten (De nieuwe moraal en de arbeidersklasse/ Gedachten over het verleden/ Dagboekfragmenten 1946-1951).
012236: KOLMAR, GERTRUD - Een joodse moeder. Roman.
004380: KOMAROV, BORIS - The destruction of nature in the Soviet Union.
017516: KOMRIJ, GERRIT - De stankbel van de Nieuwezijds. Contra Scientology.
016340: KOMRIJ, GERRIT - Hutten en paleizen. De mooiste gedichten.
014075: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadie. Prive Domein nr. 59.
001770: GERRIT KOMRIJ - The Straw That Breaks the Camel's Back.
001867: GERRIT KOMRIJ - De Pagode.
001890: GERRIT KOMRIJ - De gelukkige schizo.
002075: KOMRIJ, GERRIT - Niet te geloven. Een prieelgesprek.
002148: KOMRIJ, GERRIT - Papieren tijgers.
002860: KOMRIJ, GERRIT - Pek en zwavel. Polemieken en essays. Een keuze.
003367: KOMRIJ, GERRIT - Kraaivanger.
003562: KOMRIJ, GERRIT - Lof der simpelheid.
004119: KOMRIJ, GERRIT - De stem van het water, of: Pension Kniertje.
004235: KOMRIJ, GERRIT - Alle gedichten tot gisteren.
004498: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadie.
004627: KOMRIJ, GERRIT/ RODOLPHE TOPFFER - De zonderlinge avonturen van Primus Prikkebeen.
017906: KOMRIJ, GERRIT - Alle gedichten tot gisteren.
005536: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING) - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poezie.
005539: KOMRIJ, GERRIT - Lof der simpelheid.
005644: KOMRIJ, GERRIT - Dubbelster. Roman.
020706: KOMRIJ, GERRIT - Hercules. Roman.
016732: KOMRIJ, GERRIT - Gouden woorden of: De jongste vaderlandse geschiedenis.
006346: KOMRIJ, GERRIT - De moeder. Een poezie-bloemlezing door Gerrit Komrij.
021251: KOMRIJ, GERRIT - 52 Sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw.
019301: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING). - Hebban olla vogala. De mooiste liefdesgedichten uit de Middeleeuwen.
006633: KOMRIJ, GERRIT - Humeuren en temperamenten. Een encyclopedie van het gevoel.
006754: KOMRIJ, GERRIT - Fabeldieren. Gedichten.
012246: KOMRIJ, GERRIT - Hebban olla vogala. De mooiste liefdesgedichten uit de Middeleeuwen.
017029: KOMRIJ, GERRIT - Over de noodzaak van tuinieren. Huizinga-lezing 1990.
012427: KOMRIJ, GERRIT - De Afrikaanse poezie. 10 gedichten en een lexicon.
007364: KOMRIJ, GERRIT - Verzonken boeken.
014146: KOMRIJ, GERRIT - Over de bergen. Roman.
007916: KOMRIJ, GERRIT - In Liefde Bloeyende. De Nederlandse poezie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 10 gedichten.
015697: KOMRIJ, GERRIT - Dit helse moeras.
018711: KOMRIJ, GERRIT - Hutten en paleizen. De mooiste gedichten.
012539: KOMRIJ, GERRIT - Aan een droom vol weelde ontstegen. Poezie uit de Romantiek 1750 - 1850.
012453: KOMRIJ, GERRIT - Dit helse moeras.
008768: KOMRIJ, GERRIT - Dubbelster. Roman.
008799: KOMRIJ, GERRIT - Komrij's kakafonie oftewel encyclopedie van de stront.
021485: KOMRIJ, GERRIT - Komrij´s patentwekker. Verlucht met 12 vrolijke prentjes door Dick Matena.
008902: KOMRIJ, GERRIT (BIJEENGEBRACHT) - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poezie.
015139: KOMRIJ, GERRIT - Daar is het gat van de deur. Kritieken en essays.
011045: KOMRIJ, GERRIT - De stankbel van de Nieuwezijds. Contra Scientology.
018272: KOMRIJ, GERRIT - Met het bloed dat drukinkt heet.
010127: KOMRIJ, GERRIT - Kijken is bekeken worden. Uit de kelders van Het Stedelijk.
011660: KOMRIJ, GERRIT - Intimiteiten.
011652: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING) - De Afrikaanse poezie. 10 gedichten en een lexicon.
020124: KOMRIJ, GERRIT - De loopjongen.
020201: KOMRIJ, GERRIT - De klopgeest. Roman.
010020: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING) - Het liefste gedicht. De favoriete liefdesgedichten van Nederland en Vlaanderen.
020973: KOMRIJ, GERRIT - Alle vlees is als gras / Ik heb goddank twee goede longen.
009511: KOMRIJ, GERRIT - De Redders. Toneel.
020101: KOMRIJ, GERRIT - Dubbelster. Roman.
016158: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Leesliefde. In 100 & enige gedichten.
018478: KOMRIJ, GERRIT / DE LEY, GERD, SAMENSTELLING. - In de geest van de gieter. Aforismen en citaten.
012840: KOMRIJ, GERRIT - De klopgeest. Roman.
019567: KOMRIJ, GERRIT - Kijken is bekeken worden. Uit de kelders van Het Stedelijk.
011138: MULTATULI/ KEUZE DOOR GERRIT KOMRIJ. - Ideeen.
018696: KOMRIJ, GERRIT - Alles onecht. Keuze uit de gedichten.
011485: KOMRIJ, GERRIT - Kraaivanger.
014758: KOMRIJ, GERRIT - Humeuren & temperamenten. Een encyclopedie van het gevoel.
019320: KOMRIJ, GERRIT - Met het bloed dat drukinkt heet.
011761: KOMRIJ, GERRIT - Dit helse moeras.
015781: KOMRIJ, GERRIT - Lood en hagel. Schimpscheuten en handtastelijkheden. Een keuze.
016107: KOMRIJ, GERRIT - Hutten en paleizen. De mooiste gedichten.
018393: KOMRIJ, GERRIT - Lof der simpelheid.
010893: KOMRIJ, GERRIT - De Afrikaanse poezie. 10 gedichten en een lexicon.
011960: KOMRIJ, GERRIT - Meer gouden woorden.
011950: KOMRIJ, GERRIT (EN ANDEREN) - Een plek om te lezen.
013842: KOMRIJ, GERRIT - Intimiteiten.
018646: KOMRIJ, GERRIT; VAN MALSEN, WILLEM - De paleizen van het geheugen.
018694: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Aan een droom vol weelde ontstegen. Poezie uit de Romantiek 1750 - 1850.
017095: KOMRIJ, GERRIT - Het Kroost van Aagt Morsebel.
011711: KOMRIJ, GERRIT - 52 sonnetten bij het verglijden van de eeuw.
017222: KOMRIJ, GERRIT - De moeder. Een poezie-bloemlezing door Gerrit Komrij.
018697: KOMRIJ, GERRIT - Kraaivanger.
016190: KOMRIJ, GERRIT - Hutten en paleizen. De mooiste gedichten.
014059: KOMRIJ, GERRIT - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
019965: KOMRIJ, GERRIT - Spaans benauwd. Gedichten.
019720: KOMRIJ, GERRIT - De Redders.
022018: KOMRIJ, GERRIT (SAMENSTELLING). - De dunne Komrij.
021750: KOMRIJ, GERRIT - Wagner en ik.
021617: KOMTER, J.M. - Domburgse Cahiers. No. XI. Heggewinde.
008815: KONATE, FAMOUDOU/ OTT, THOMAS - Rhythms and songs from Guinea.
002096: KONING, HANS - In liefde en dood.
006339: WITTOP KONING, D.A. - Het etiket in de apotheek.
008538: KONING, HANS - De schaduw van het vuur. Roman.
014401: DE KONING, CO / VERZAMELD EN INGELEID - Gezanten uit Alexandrie. Poetische vignetten van macht en gezag.
009841: KONING, HANS - De dood van Gavrilo Princip. Roman.
001479: HANS KONINGSBERGER - De wereld van Vermeer.
010985: KONINGSVELD, HERMAN - Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
004975: KONRAD, GYORGY - De bezoeker.
005486: KONRAD, GYORGY - Tuinfeest.
005559: KONRAD, GYORGY - Langzame opmerkingen in een snelle tijd. Berichten uit Boedapest en elders.
012323: KONRAD, GYORGY - De schrijver en de stad.
009169: KONRAD, GYORGY - Melinda en Dragoman. Roman.
011604: KONRAD, GYORGY - De schrijver en de stad.
022094: KONRAD, GYORGY - Geluk.
019561: KONST, JAN; LUIJTEN, HANS (SAMENSTELLING). - Lust tot poezie. Gedichten van Vondel.
018701: KONST, JAN; LUIJTEN, HANS (SAMENSTELLING). - Lust tot poezie. Gedichten van Vondel.
006153: KONWICKI, TADEUSZ - Het landgoed Bohin. Roman.
016708: KONWICKI, TADEUSZ - Onderaardse rivier, ondergrondse vogels. Roman.
008223: KONWICKI, TADEUSZ - Modern droomboek. Roman.
009877: KONZELMANN, GERHARD - Allah's Zwaard. De wrekende hand der Sjiieten.
004805: KOOIJ, J.A. VAN DER - Uit het leven van de zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18de en 19de eeuw.
004848: KOOIJMANS, P.H. - Internationaal publiekrecht in vogelvlucht.
019748: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Opgraven in Nederland. Het werk van de archeoloog.
002432: KOOIMAN, DIRK AYELT - Een romance.
002433: KOOIMAN, DIRK AYELT - Uit de memoires van een mensenredder.
002932: KOOIMAN, DIRK AYELT - Carriere.
004863: KOOIMAN, DIRK AYELT - Montyn.
011659: KOOIMAN, DIRK AYELT - Uit de memoires van een mensenredder.
011647: KOOIMAN, DIRK AYELT - De afwezige.
011642: KOOIMAN, DIRK AYELT - Victorie. Roman.
011639: KOOIMAN, DIRK AYELT - De terugkeer. Roman.
010077: KOOIMAN, DIRK AYELT - De grote stilte.
020756: KOOIMAN, DIRK AYELT - De schrijver droomt. Drie verhalen.
010150: KOOISTRA, PIETER - Getroffen in woord en beeld. Dagboek, tekeningen en gedichten uit het rampgebied '53.
013302: KOOISTRA, PIETER - Getroffen in woord en beeld. Dagboek, tekeningen en gedichten uit het rampgebied '53.
014003: KOOISTRA, JAN - De wegen van wezel en hermelijn. Gedichten.
003421: KOOL, J.H. - Voyage en France.
016737: KOOLHAAS, A. - Niet doen Sneeuwwitje / Noach. Toneel.
006700: KOOLHAAS, A - De nagel achter het behang.
020692: KOOLHAAS, A. - Alle dierenverhalen.
020096: KOOLHAAS, A. - Gekke witte. Cahiers voor letterkunde.
012180: KOOLHAAS, A - De geluiden van de eerste dag.
021191: KOOLHAAS, THOMAS; MIN, NEELTJE MARIA. - Losse vracht.
014754: KOOLHAAS, A. - Liefdes tredmolen en andere dierenverhalen.
021644: KOOLHAAS, A. - Noach. Spel in 4 episoden: de aankondiging - de ark - het water - de aarde.
009820: KOOLMEES, P.A. - Vleeskeuring en openbare slachthuizen in Nederland 1875-1985.
021389: KOOLSBERGEN, CASPER - Gebed uit Joegoslavie. Dagboek uit een verscheurd land.
019133: VERGILIUS; KOOLSCHIJN, GERARAD (VERTALING). - De val van Troje. Het verhaal van Aeneas, zang 2.
019129: PLATO; KOOLSCHIJN, GERARD (VERTALING). - Faidon. Sokrates in de dodencel.
014687: PLATO; KOOLSCHIJN, GERARD (VERTALING). - Euthyfron/ Kriton
019635: VAN KOOLWIJK, TH.F. / SCHRIKS, CHRIS, POSTSCRIPTUM. - Brieven van Charles Behrens over Arlabacken.
014473: KOOMEN, MARTIN - De literaten van de linkeroever. Engelstalige schrijvers in Parijs, 1900-1944.
008966: KOOMEN, MARTIN - De literaten van de linkeroever. Engelstalige schrijvers in Parijs, 1900 - 1944. Met 3 literaire verkenningstochten.
011413: KOOMEN, MARTIN - Het ijzige zaad van de duivel. Geschiedenis van heksen en demonen.
017111: DE KOONING, WILLEM - De late schilderijen 1981 - 1987.
017110: DE KOONING, WILLEM - Het Noordatlantisch licht; The North Atlantic Light 1960 - 1983.
013059: KOONZ, CLAUDIA - Moeders in het vaderland. De vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland.
009755: KOOP, E. - De Dordtse leerregels dichterbij gebracht.
021740: KOOPMAN, WANDA - Proeve in strategie. Gedichten.
021095: KOOPMANS, YPE - H.A. van den Eijnde, 1869 - 1939.
006755: KOOPS, W.R.H. (RED.) - Letterkundig leven in Groningen sinds 1918.
013223: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse Universiteit.
001454: TON KOOT (RED.) - De glorie van Amsterdam.
004323: VAN KOOTEN, HANS - Letters krassen. Gedichten, onder de huid bewaard gebleven.
014924: VAN KOOTEN, KEES - Kaft en koren.
015224: KOOTTE, T.G. (SAMENSTELLING) - Rekkelijk of Precies. Remonstranten en Contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt.
007897: VAN DER KOP, HANS - Omie en Eddie. Een Indisch familieleven, 1872-1955.
020136: VAN DER KOP, HANS - Terug van weggeweest. Herinneringen aan een plaatsing op het Marinevliegkamp Morokrembangan bij Soerabaja, 1947 - 1949.
019123: TOBI-VAN DER KOP, H.; BEZEMER, T.J. - Practische cursus voor zelfonderricht in het spreek-Maleisch en het Soendaneesch.
007154: KOPACSI, SANDOR - In naam van de werkende klasse. Hongarije 1956: het dilemma van een politie-officier.
017879: SCHRODER-KOPF, DORIS; BRODERSEN, INGKE (HG.) - Der Kanzler wohnt im Swimmingpool, oder: Wie Politik gemacht wird.
004069: KOPIT, ARTHUR L. - Oh Pa, arme Pa, Jij hangt in de kast van ma en het huilen staat me na.
020503: KOPIT, ARTHUR L. - Oh Dad, Poor Dad, Mamma's Hung you in the Closet and I'm Feelin' so Sad. A Pseudoclassical Tragifarce in a Bastard French Tradition.
001906: RUTGER KOPLAND - Alles op de fiets.
004252: KOPLAND, RUTGER - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
017456: KOPLAND, RUTGER - Songer a partir. Poemes.
015683: KOPLAND, RUTGER - Songer a partir. Poemes.
021697: KOPLAND, RUTGER - Voor het verdwijnt en daarna.
008152: KOPLAND, RUTGER - Herinneringen aan het onbekende. Een keuze uit eigen werk.
014741: KOPLAND, RUTGER - Voor het verdwijnt en daarna. Gedichten.
014743: KOPLAND, RUTGER - Al die mooie beloften. Gedichten.
015865: KOPLAND, RUTGER - Alles op de fiets.
008563: KOPLAND, RUTGER - Het orgeltje van yesterday. Gedichten.
019315: KOPLAND, RUTGER - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
008984: KOPLAND, RUTGER - Wat water achterliet. Gedichten.
016415: KOPLAND, RUTGER - Al die mooie beloften. Gedichten.
010042: KOPLAND, RUTGER - Geluk is gevaarlijk. Een keuze uit de gedichten.
019227: KOPLAND, RUTGER - Het orgeltje van Yesterday.
016786: KOPLAND, RUTGER - Dit uitzicht.
009969: KOPLAND, RUTGER - Wie wat vindt heeft slecht gezocht. Gedichten.
014740: KOPLAND, RUTGER - Dit uitzicht. Gedichten.
018015: KOPLAND, RUTGER - Over het verlangen naar een sigaret.
016734: KOPLAND, RUTGER - Gedichten 1966 - 1999.
020943: KOPLAND, RUTGER - Onder het vee.
019313: KOPLAND, RUTGER - Alles op de fiets.
020929: KOPLAND, RUTGER - Alles op de fiets. Gedichten
020953: KOPLAND, RUTGER - Al die mooie beloften. Gedichten.
020513: KOPLAND, RUTGER / VAN DEN HOOFDAKKER, R.H. - Twee ambachten. Over psychiatrie en poezie.
019312: KOPLAND, RUTGER - Onder het vee.
016844: KOPLAND, RUTGER - Geduldig gereedschap.
020576: KOPLAND, RUTGER - Tot het ons loslaat.
019314: KOPLAND, RUTGER - Een lege plek om te blijven. Plaatsen / Passages.
019228: KOPLAND, RUTGER - Dit uitzicht.
020294: KOPLAND, RUTGER - Het orgeltje van yesterday.
020600: KOPLAND, RUTGER - Toen ik dit zag. Gedichten.
008392: VAN KOPPEN, CHRIS A.J. - De Geuzen van de negentiende eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
019499: KOPPEN, PIET L. - Waag veel, riskeer niets! G.A. Koppen (1890-1970) en de vlucht van de Postduif.
014491: KOPUIT, MAU (REDACTIE) - Zo heb ik overleefd. Verhalen van joodse vervolgden.
008992: KOREN, YAEL/ VECHT, CONSTANT - Verzonken heimwee. Joods hier Israelisch daar.
021469: KOREN, YEHUDA; NEGEV, EILAT - In ons hart waren we reuzen. De overlevingsgeschiedenis van een lilliputterfamilie.
003416: KORFF, F.W.A. - Het christelijke geloof en de niet-christelijke godsdiensten.
022200: KOROLENKO, WLADIMIR - Der Wald rauscht und andere Erzahlungen.
019461: KORTERINK, HENDRIK JAN - De zwarte schapen van Oranje. Over de minnares van Prins Hendrik, hun zes kinderen en andere geheimen.
015416: KORTEWEG, ANTON - De Dood. Een bloemlezing.
003015: KORTEWEG, ANTON/ WILT IDEMA - Vinger Gods, wat zijt Gij groot.
007116: KORTEWEG, J.E. - De zee bracht hen hier. Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee.
019323: KORTEWEG, ANTON; IDEMA, WILT (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate, Eliza Laurillard.
020095: KORTEWEG, A.S. (TEKST). - Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik.
015183: KORTEWEG, ANTON; IDEMA, WILT (SAMENSTELLING). - De burger schuddebuikt.
002525: KORTOOMS, TOON - Laat de dokter maar schuiven.
011622: KOETSIER-KORVINUS, HENK EN TINEKE - Vijftig jaar Merdeka. In gesprek met Indonesiers en Nederlanders.
017679: KOS, MIHA - Sonnetizing Science.
002527: KOSINSKI, JERZY - De geverfde vogel.
002529: KOSINSKI, JERZY - Stappen
002530: KOSINSKI, JERZY - Cockpit.
002531: KOSINSKI, JERZY - Aanwezig.
013403: KOSSERT, ANDREAS - Ostpreussen. Geschichte und Mythos.
002780: KOSSMANN, ALFRED - Proeve van vaderland.
021265: KOSSMANN, ALFRED - De seizoenen van een invalide lezer.
004965: KOSSMANN, ALFRED - Huldigingen.
019269: KOSSMANN, ALFRED - Martelaar voor een dagdroom. Over leven en werk van Leopold von Sacher-Masoch.
008457: KOSSMANN, ALFRED - Hoogmoed en dronkenschap. Roman.
011198: KOSSMANN, ALFRED - De seizoenen van een invalide lezer.
013511: KOSSMANN, ALFRED - Gedichten 1940 - 1965.
009767: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen, 1780 - 1980. Twee eeuwen Nederland en Belgie. Deel II: 1914 - 1980.
012750: KOSSMANN, ALFRED - Gedichten 1940 - 1965.
001438: F. KOSTER - Natuurmonumenten van Nederland.
002286: KOSTER, KOOS - Gedichten
002924: KOSTER, RICHARD - Naar de Golf.
005450: KOSTER, DANIEL - Naar 't heerlijk Griekenland, verbeelding! voer mij heen. Reizen naar Griekenland, 1488-1843.
005497: KOSTER, W.J.W. - Griekse poezie tot de tijd van Justinianus.
007377: KOSTER, KOOS - Bisschoppen, militairen en bureaucraten. Macht en onmacht in Latijns-Amerika.
007388: KOSTER, KOOS - Volk zonder geweren. / Orde en rust in Chilie. Een heruitgave.
012168: KOSTER, A. - Een floristische inventarisatie van NS-terreinen, in opdracht van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (1980-1984)
011755: KOSTER, F. - Natuurmonumenten van Nederland, deel II
013781: KOSTER, KOOS - Bisschoppen, militairen en bureaucraten. Macht en onmacht in Latijns-Amerika.
020297: KOSTER, SIMON - Van schavot tot schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
017665: KOSTERS, ONNO - De grote verdwijntruc.
017666: KOSTERS, ONNO - Callahan en andere gedaanten.
010805: KOSTHORST, ERICH/ WALTER, BERND - Konzentrations- und Strafgefangenenlager im Emsland 1933-1945. Zum Verhaltnis von NS-Regime und Justiz. Darstellung und Dokumentation.
019931: KOSTWINDER, JAN - Regenhond.
012233: KOSZTOLANYI, DESZO - Anna.
013282: KOSZTOLANYI, DEZSO - Anna. Roman.
002253: KOUSBROEK, RUDY - Het meer der herinnering.
005062: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 1.
005064: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 2.
005235: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 1
005637: KOUSBROEK, RUDY - Morgen spelen wij verder. Een keuze uit de anathema's.
021296: KOUSBROEK, RUDY - Morgen spelen wij verder. Een keuze uit de Anathema's.
016495: KOUSBROEK, RUDY - Het meer der herinnering. Anathema's 5.
006677: KOUSBROEK, RUDY - De archeologie van de auto. Essays.
020972: KOUSBROEK, RUDY - Hoger honing.
015332: KOUSBROEK, RUDY - Het raadsel der herkenning. Fotosynthese 3.
014131: KOUSBROEK, RUDY - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes.
018465: KOUSBROEK, RUDY - De archeologie van de auto. Essays.
012470: KOUSBROEK, RUDY - Lieve kinderen hoor mijn lied.
016395: KOUSBROEK, RUDY - Een kuil om snikkend in te vallen.
020403: KOUSBROEK, RUDY; ROELOFSZ, JOOST - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes.
009062: KOUSBROEK, RUDY - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes. Met een bijdrage van Joost Roelofsz.
020875: KOUSBROEK, RUDY - Medereizigers. Over de liefde tussen mensen en dieren.
013880: KOUSBROEK, RUDY - Anathema's 2.
020410: KOUSBROEK, RUDY - Hoger honing.
012271: KOUSBROEK, RUDY - Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam. Roman.
019248: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7.
020826: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7
019341: KOUSBROEK, RUDY / GOMES, PAULA - Verloren goeling. Een briefwisseling.
017053: KOUSBROEK, RUDY - Een zuivere schim in een vervuilde schepping. Over het werk van Konstantinos Kavafis.
012133: KOUSBROEK, RUDY - In de tijdmachine door Japan. De Hofreis van het jaar 2000.
019501: KOUSBROEK, RUDY - Is het zoo geschied?
019284: KOUSBROEK, RUDY - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes.
012038: KOUSBROEK, RUDY - De Aaibaarheidsfactor, gevolgd door: Die Wacht am IJskast.
016349: KOUSBROEK, RUDY - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie 1.
016135: KOUSBROEK, RUDY - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie 1.
014964: KOUSBROEK, RUDY - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie 1.
014199: KOUSBROEK, RUDY; SCHIPPERS, K.; DE SWAAN, ABRAM; OTTEN, WILLEM JAN. - Een Maan van Saturnus. De film te midden van de kunsten.
020636: KOUSBROEK, RUDY - Varkensliedjes.
017215: KOUSMAN, BART - Zomer 1945. Feest en onrust in Groningen.
022119: KOUWENAAR, GERRIT - Gedichten 1948 - 1978
015512: KOUWENAAR, DAVID - Versjes. Verzamelde gedichten.
018175: KOUWENAAR, GERRIT - Een eter in het najaar. Een keuze uit eigen werk.
010737: KOUWENAAR, D. - Tussen Dam en Muntplein. De levensgeschiedenis van de Kalverstraat.
018731: KOUWENHOVEN, ARLETTE - De Fehrs. Kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie.
017377: KOVAC, MIRKO - Het leven van Malvina Trifkovic.
014866: KOVACIC, LOJZE - De Nieuwkomers. Roman.
008830: H. KRAAIJENBRINK - Politierapport 1940-1945. Dagboek van een politieofficier.
002563: KRABBE, TIM - De Paardentekenaar.
003530: KRABBE, TIM - Vertraging.
006275: KRABBE, TIM - Vertraging. Roman.
021171: KRABBE, TIM - Drie Slechte Schaatsers.
015945: KRABBE, TIM - Marte Jacobs.
021415: KRABBENDAM, HANS - Vrijheid in het verschiet. Nederlandse emigratie naar Amerika 1840 - 1940.
002898: VON KRAFT, ZDENKO - Maria Theresia, 1740-1780
008084: KRALL, HANNA - Hypnose. Literaire reportages.
007056: KRALT, P. - Door nacht en ontijd. Over de Ierse romans van S. Vestdijk.
003875: KRAMER, MONIEK - Boven het dal.
006144: KRAMER, JAAP A.M./ WIM DE BRUIJN - Varend door Nederland.
007553: KRAMER, WALTER (SAMENSTELLING) - Willink.
018832: KRAMER, WALTER; TRENKLER, GOTZ - Lexicon van hardnekkige misverstanden.
014538: KRAMER, JANE - Berichten uit Europa.
018183: KRANS, ALFRED (REDACTIE EN VERTALING). - Hermann Hesse. Een biografie in essays en artikelen.
013063: KRAUS, F.R. - Konige, die in Zelten wohnten. Betrachtungen uber den Kern der assyrischen Konigsliste.
015459: KREEMERS, BERT - De achterkant van de maan. Haagse schaduwen over Srebrenica.
018463: KREGTING, MARC; PORTEGIES, ANNETTE; VAN DER WAALS, TESSA (SAMENSTELLING EN REDACTIE). - Bont. Uit de zoo van Charlotte Mutsaers.
011361: KREGTING, MARC - Hakkel je, hakkel je. Brieven.
011368: KREGTING, MARC - Kopstem. Gedichten./ Stopnaald. Verhalen.
002025: KREISEL, HEINRICH - Munchen. Die Stadt als Kunstwerk.
008245: KREITER, ANNE/ DE BREE, ROB. - Nu Tante, ik heb geen geheimen. Ansichtkaartteksten over Zwolle uit de periode 1890 - 1960.
022083: KREITLER, PETER GWILLIM; NAEF, WESTON J. - Flatiron. A Photographic History of the World's first Steel Frame Skyscraper 1901 - 1990
003396: KREMER, W./ J. VAN GENDEREN/ B.J. OOSTERHOFF - Uw knecht hoort.
003453: KRESSE, HANS - De weg van de wraak.
010114: KREUGER, S.C.P. - Zr. Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo.
002101: KREVELEN, D. VAN - Selecta. Bloemlezing uit de geschriften van D. van Krevelen (29 januari 1902-29 augustus 1939).
001475: PH. C.M. VAN CAMPEN/ P. HOLLENBERG/ F. KRIELLAARS - Landbouw en Landbouwcrediet, 1898-1948.
006792: KRIER, ROB - Town Spaces. Contemporary Interpretations in Traditional Urbanism. Krier-Kohl Archiects.
019511: KRIKKE, HANS - Dagboek van een RARA-terrorist.
010850: KRITZINGER, S.J. - Rustig vloei die Moreletta. Geskiedenis van Silverton, Meyerspark, Salieshoek, La Concorde, Wilgers, Murrayfield, Val de Grace, Lydiana, La Montagne, Brummeria, Georgeville, Navors, met herinneringe van ou inwoners.
018233: KRLEZA, MIROSLAV - De Glembays. Roman.
013283: KRLEZA, MIROSLAV - De terugkeer van Filip Latinovicz. Roman.
009813: KROESE, A. - Neerland's zeemacht in oorlog.
013918: STENFERT KROESE, W.H. - De mythe van A. Roland Holst.
018532: KROG, ANTJIE - Ik spreek en verhef uw hart. Kosmopolitisme, vergiffenis en het voorbeeld van Afrika. Van der Leeuw lezing.
015691: KROG, ANTJIE - Lijfkreet. Gedichten.
020269: KROJER, P.S. MAXIM - Het Nationaal-Socialistisch Tooneel.
020270: KROJER, P.S. MAXIM - Het expressionistisch tooneel in Duitschland. Algemeen Overzicht.
002909: KROL, GERRIT - De man achter het raam.
003528: KROL, GERRIT - Een ongenode gast.
003531: KROL, GERRIT - Scheve Levens.
003533: KROL, GERRIT - De Hagemeijertjes.
003534: KROL, GERRIT - 60 000 uur. Een autobiografie.
003535: KROL, GERRIT - De vitalist.
003580: KROL, GERRIT - Een Fries huilt niet.
004044: KROL, GERRIT - 60 000 uur. Een autobiografie.
004990: KROL, GERRIT - De ziekte van Middleton.
004991: KROL, GERRIT - Over het huiselijk geluk en andere gedachten.
018974: KROL, GERRIT - Duivelskermis. Roman.
005850: KROL, GERRIT - De chauffeur verveelt zich.
005959: KROL, GERRIT - 60 000 uur. Een autobiografie.
006431: KROL, GERRIT - Maurits en de feiten. Roman.
019135: KROL, GERRIT - Een Fries huilt niet.
006753: KROL, GERRIT - 'n kleintje Krol.
006756: KROL, GERRIT - 60 000 uur. Een autobiografie.
011759: KROL, GERRIT - 60 000 uur. Een autobiografie.
007658: KROL, GERRIT - Scheve levens. Roman.
007660: KROL, GERRIT - Maurits en de feiten. Roman.
007698: KROL, GERRIT - Een Fries huilt niet.
007710: KROL, GERRIT - Een ongenode gast. Novelle.
019468: KROL, GERRIT - Een schaaknovelle.
013846: KROL, GERRIT - Een schaaknovelle.
013944: KROL, GERRIT - De vitalist. Roman.
018502: KROL, GERRIT - Omhelzingen. Roman.
014106: KROL, GERRIT - De kleur van Groningen en andere verhalen.
019080: KROL, GERRIT - Een Fries huilt niet.
008854: KROL, GERRIT - Maurits en de feiten. Roman.
008972: KROL, GERRIT - Krol & de Koninklijke.
010778: KROL, GERRIT - De man achter het raam. Roman.
010919: KROL, GERRIT - Over het huiselijk geluk en andere gedachten.
010117: KROL, GERRIT - Een Fries huilt niet.
009310: KROL, GERRIT - De chauffeur verveelt zich.
009320: KROL, GERRIT - Een schaaknovelle.
019406: KROL, GERRIT - Wie in de leegte van de middag zweeft.
015886: KROL, GERRIT - Okoka's Wonderpark. Roman.
017378: KROL, GERRIT - Okoka's Wonderpark. Roman.
014102: KROL, GERRIT - De onhandige mens. Vermeerlezing 2001.
011837: KROL, GERRIT - De laatste winter.
012866: KROL, GERRIT - Over het huiselijk geluk en andere gedachten.
016031: KROL, GERRIT - De laatste winter.
010712: KROL, GERRIT - De zoon van de levende stad.
011852: KROL, GERRIT - De weg naar Sacramento. Roman.
014938: KROL, GERRIT - De vitalist. Roman.
020407: KROL, GERRIT - De ziekte van Middleton.
015749: KROL, GERRIT - De laatste winter.
018576: KROL, GERRIT - De oudste jongen. Roman.
017048: KROL, GERRIT - Een perfecte dag en andere verhalen.
009707: KROL, GERRIT - Geen man, want geen vrouw. Gedichten.
009724: KROL, GERRIT - De man achter het raam. Roman.
020421: KROL, GERRIT - De weg naar Sacramento. Roman.
013341: KROL, GERRIT - De man achter het raam. Roman.
019864: KROL, GERRIT - Rondo Veneziano. Roman.
011201: KROL, GERRIT - Scheve levens. Roman.
010351: KROL, GERRIT - De zoon van de levende stad.
018157: KROL, GERRIT - De Hagemeijertjes. Roman.
014105: KROL, GERRIT - De kleur van Groningen.
011949: KROL, GERRIT - 'n Kleintje Krol.
018376: KROL, GERRIT - Over het huiselijk geluk en andere gedachten.
018568: KROL, GERRIT - Halte opgeheven. Een keuze uit de verhalen.
022048: KROL, GERRIT - Missie Novgorod.
018712: KROL, GERRIT - De vitalist. Roman.
014796: KROL, GERRIT - Missie Novgorod.
017197: KROL, GERRIT - 't Komt allemaal goed. Gedichten.
019019: KROL, GERRIT - Krols Keus (Een Fries huilt niet; De man achter het raam; Een selectie uit zijn columns; Wittgenstein in kleur).
007427: KROM, N.J. - Het oude Java en zijn kunst.
020626: KROM, N.J. - Hindoe-Javaansche Geschiedenis.
003419: KRONHAUSEN, PHYLLIS AND EBERHARD - Erotic book plates. 109 miniatures from international private collections.
010248: KRONIG, R. - De vaste toestand. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft op vrijdag 5 mei 1939.
003134: DE KROON, L.D./ H. THOMAS - Van linieschip tot vliegkampschip.
006221: KROON, MARIJN DE - Martin Bucer en Johannes Calvijn. Reformatorische perspectieven. Teksten en inleiding.
009639: KROONENBERG, YVONNE - Tijd voor een sigaar.
016733: KROSENBRINK, HENK, E.A. - Met de moed van de angst. Oorlogsbelevenissen in Achterhoek en Liemers.
005178: KRUGER, MICHAEL - Het gestolen boek.
010371: KRUIDERINK, RIENK - Dijklichamen/ Dyklichems. Gedichten.
018138: KRUIGER, J.B.T.; VAN OUDHEUSDEN, JAN A. (EINDREDACTIE). - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850 - 1940.
019348: KRUIJT, J.P. - Ontogeny of Social Behaviour in Burmese Red Junglefowl (Gallus Gallus Spadiceus).
013074: VAN KRUININGEN, HARRY - Leven en willekeur in Amsterdam. 33 etsen geinspireerd op middeleeuwse willekeuren, rechterlijke uitspraken en andere historische dokumenten.
008019: KRUISINGA, J.J./ VAN WEELE, A.M. - Scheepsbouw, droogdokken en onderhoud van schepen.
020699: KRUIT, JOHANNA - Omtrent het getij. Gedichten.
018042: KRUITHOF, JACQUES - Slaapvertrek. Gedichten.
005694: KRUIZINGA, J.H. - Amsterdam bruggenstad.
020247: KRUPP, MICHAEL - De geschiedenis van de Joden in het Land Israel. Van de val van Jeruzalem tot het zionisme (70 - 1870).
005664: KRUSEMAN, MINA - Brieven. Alles bevalt mij behalve rust.
021732: KRUSEMAN, W.M. - Open Einder.
010735: KUBIZEK, AUGUST. - Young Hitler. The story of our friendship.
002848: KUBY, ERICH - De laatste verschrikkingen. Duitsland 1945.
021137: VON KUHFAHL, DR. - Hochgebirgs- und Winterphotographie. Praktische Ratschlage fur Ausrustung und Arbeitsweise.
007345: KUHN, THOMAS S. - De structuur van wetenschappelijke revoluties. Teksten wetenschapsfilosofie.
015030: KUIJER, GUUS - Hoe word ik gelukkig? Een zelfhulpboek.
002420: KUIJER, GUUS - De man met de hamer.
013932: KUIJER, GUUS - Op je kop in de prullenbak.
020212: KUIJER, GUUS - Hoe een klein rotgodje God vermoordde.
018854: KUIJER, GUUS - Hoe word ik gelukkig? Een zelfhulpboek.
005558: KUIJER, GUUS - De redder van Afrika. Roman.
020872: KUIJK, G.W. - Grammatica van het Deventer Dialect.
018618: KUIJPER, JAN - Sonnetten.
015023: KUIJPER, JACOB, E.A. - Over de aquarellist en de aquarel. 50 jaar Hollandse Aquarellistenkring.
009430: KUIK, H./ VAN DER NEUT-LEGEMAAT, W. - Gieten, namen op de steen. De geschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten.
009431: KUIK, H./ VAN DER NEUT-LEGEMAAT, W. - Gieten, namen op de steen. De geschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten.
021083: KUIK, DIRKJE - Huishoudboekje met rozijnen.
016022: KUIK, WILLIAM D. - De held van het potspel of het geheime huwelijk.
012004: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
018441: KUIK, DIRKJE - Broholm. Roman.
019395: KUIK, DIRKJE - Het kindercircus. Een studie in zwart en mauve.
017406: KUIK, DIRKJE - Huishoudboekje met rozijnen.
004996: KUILE, E.H. TER - Noord- en Oost- Salland. Deel IV. De provincie Overijsel. Derde stuk.
015241: TER KUILE, ONNO - Seventeenth-century North Netherlandish Still Lifes.
005368: KUILENBURG, H. VAN - Afscheid H. Van Kuilenburg, socialist en zakenman. Drie redevoeringen uitgesproken op 28 en 29 juni 1963 ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de N.V. De Arbeiderspers te Amsterdam.
007091: KUIPER, YME/ THOMASSEN, KEES - Banden van vriendschap. De collectie Alba Amicorum Van Harinxma Thoe Slooten.
014342: KUIPER, D.TH.; SCHUTTE, G.J. (REDACTIE). - Het kabinet Heemskerk 1908-1913. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 18.
013651: KUIPER, G.; BLAAK, J.A. (SAMENSTELLERS). - Een kerk op weg, 1835 - 1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam.
009964: KUIPER, YME/ LANDEWE, WENDY/ WINKLER PRINS POSTMA, NYNKE - Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state.
016259: KUIPER, WILLEM / RESOORT, ROB , VERTALING - Het ongelukkige leven van Esopus. Levensgeschiedenis van de legendarische fabeldichter Esopus, de mismaakte die alle geleerden en hoogwaardigheidsbekleders in verstand en visie overtrof, maar uit afgunst werd gedood.
020843: KUIPER, MARCEL - Historische Topografische Kaarten Drenthe. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden schaal 1 : 25.000, 1898-1934.
019994: KUIPERS, GERRIT (SAMENSTELLING); TIESING, HARM (TEKST). - Oud-Drents Boerenleven in Beeld.
006752: KUIPERS, REINHOLD (SAMENSTELLING) - Inkt van dizze stad. Groningen in gedichten.
012721: KUIPERS, K.J. - Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J. Kuipers. Kleine handelsvaart contra Continentaal Stelsel.
012661: KUIPERS, ANSKE HIELKE/ KUIPERS, MARIETJE E. (BEZORGING) - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers: gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833 - 1902.
015038: KUIPERS, WILLEM - ISBN van de Wereldliteratuur.
010085: KUIPERS, G. - Hondsrug. Heuvels en hunebedden.
022204: KUIPERS, BIRGIT; MULDER, DIRK (SAMENSTELLING). - Je moet nu naar een andere school. Verhalen over kamp Westerbork, 1939 - 1945.
003171: KUITERT, H.M. - Jezus nalatenschap van het Christendom.
003172: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
003173: KUITERT, H.M. - Wat heet geloven?
008567: KUITERT, HANS/ RABBANI, MOUIN - Palestina, land zonder vrede. Een kritische beschouwing van de aanhoudende crisis in het Midden-Oosten.
015027: EM. KUMMER - Celine, een briljante boef.
010169: KUNDERA, MILAN - Identiteit. Roman.
008580: KUNDERA, MILAN - Het leven is elders. Roman.
008697: KUNDERA, MILAN - De traagheid. Roman.
017277: KUNDERA, MILAN - Het brute gebaar van de schilder. Essay.
009353: KUNDERA, MILAN - De traagheid. Roman.
009366: KUNDERA, MILAN - Afscheidswals. Roman.
017496: KUNDERA, MILAN - Het brute gebaar van de schilder.
012110: KUNDERA, MILAN - Het boek van de lach en de vergetelheid.
018129: KUNDERA, MILAN - Het feest der onbeduidendheid. Roman.
005254: KUNERT, GUNTER - Uit hoofde van de hoeden. Roman.
007938: KUNERT, GUNTER - Gast aus England. Erzahlung.
005652: KUNERY, ISTVAN A.I. DE. - Broedermoord in Tsjecho-slowakije. De vrijheidsstrijd der Tsjecho-Slowaken.
014979: KUNG, HANS/ JENS, WALTER - Wereldliteratuur en religie. Pascal, Gryphius, Lessing, Holderlin, Novalis, Kierkegaard, Dostojewski, Kafka.
011319: KUNNEMAN, HARRY - Van theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit.
018941: KUNST, SASKIA - De visvergunning van de weduwe. Kroniek van land en water.
010917: KUNTORO, SUCI HARTINI - Bahasa Indonesia voor beginners.
017657: KUNTZE-TER BEEK, E.M. (VOORWOORD) - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd.
016684: KUNZEL, RUDI - Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen. Historisch-antropologische studies over groepsculturen in de Nederlanden, 7de-13de eeuw.
008402: KUPFER, C.C. - Onze vliegers in Indie. De geschiedenis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942.
009550: KUREISHI, HANIF - The Black Album. Roman.
010375: KURLANSKY, MARK - Zout. Een wereldgeschiedenis.
011982: KURLANSKY, MARK - Cod. A Biography of the Fish That Changed the World.
018349: KURPERSHOEK, MARCEL - Onzalig Jeruzalem.
014837: KURPERSHOEK, MARCEL. - Wie luidt de doodsklok over de Arabieren. Essays.
010086: KURPERSHOEK, MARCEL - De laatste bedoeien.
017487: KURPERSHOEK, MARCEL - De Tragopan van Kohistan. Over klimmen, geloof en de Great Game.
014063: KURPERSHOEK, MARCEL - Volg de wolken. Met Xenophon door het Turkse oosten.
018434: VONNEGUT JR. KURT - Slachthuis Vijf of: De kinderkruistocht.
002072: KURTZMAN, HARVEY - Harvey Kurtzman's fast-acting. Help!
016615: KUSTERS, WIEL - De killer. Over poezie en poetica van Gerrit Kouwenaar.
018425: KUSTERS, WIEL - Het mijnmuseum. Notities.
017362: EGETER VAN KUYK, ROBERT - Boegbeelden. Gedichten.
008025: STORK-VAN DER KUYL - Tachtig levensjaren in twee werelddelen.
016764: KUYLE, ALBERT - Zeiltocht.
019016: KUYLE, ALBERT - St. Eloy.
002087: KUYPER, A. - Voor een distel een mirt.

Next 1000 books from Antiquariaat Het Kofschip

5/9