Antiquariaat Het Kofschip
Molenplaatsweg 10, 9531 JW Borger, The Netherlands. Tel.: +31 (0)599 236 651            Email: antiquariaathetkofschip@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
013737: DE JONG, EELKE; BODE, CHRISTINA; BRUGMANS, EDITH (REDACTIE) - Voedsel en globalisering. De grenzen in zicht.
017357: DE JONG, OEK - De inktvis. Novellen.
009783: DE JONG, A.M. - Israel Querido. De mens en de kunstenaar.
009796: DE JONG, P./ CAGELING, M.A. (SAMENSTELLING) - Onze strijdmacht ter zee.
010908: DE JONG, L. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Nederlands-Indie.
017454: DE JONG, MARTIEN J.G. - Tussen Everzwijn en Fidel Castro. Het Ik en Nu van Hugo Claus.
011926: DE JONG, L. - Tussentijds. Historische studies.
021643: DE JOSSELIN DE JONG, K.H.R. - Nacht en ontij. Gedichten.
017145: DE JONG, MARTIEN J.G. - Tussen Everzwijn en Fidel Castro. Het Ik en Nu van Hugo Claus.
019127: DE JONG, E.S,; STIENSTRA, J. - Fan Stientiid ont Stentiid. Frysk Skiednisboekjefoar skoalle, leargong en selsstudzje.
016421: DE JONG, MAX - Heet van de naald.
017650: DE JONG, MELS - Paul Leautaud in Parijs.
018062: DE JONG, L. - Een sterfgeval te Auswitz.
013298: DE JONG, DAVID - Maurits Dekker. Zijn persoon en zijn werk.
019854: DE JONG, A.M. - De dans op de vulkaan. De democratie in gebreke.
017394: DE JONG, MARTIEN J.G. - Duivels plezier en satanisch medelijden. Het rancuneuze schrijven van Willem Frederik Hermans.
018381: DE JONG, S. - Een Javaanse Levenshouding.
019747: DE JONG, A.M. (INLEIDING). - Bloemlezing van revolutionaire poezie. Jeugdbibliotheek no. 3.
020919: DE JONG, A.M. - Metgezellen. Vertellingen over honden.
022139: DE JONG, TRUDE / KUIK, DIRKJE, ILLUSTRATIES - Aram en de Bende van de Boomstam.
021135: DE JONG, YME EN JAN (EINDREDACTIE). - De Heerenwal. Bruggen en gekromde ruggen.
004363: DE JONGE, HARM - De Peperdans van Panzibas.
006298: JONGE, E. DE - Een mens komt dagen te kort. Over Kornelis ter Laan, 1871-1963.
006493: JONGE, EDDY DE. - Veenkoloniale Volksalmanak, Nr. 2 / 1990
006494: JONGE, EDDY DE (REDACTIE) - Veenkoloniale Volksalmanak, Nr. 4 / 1992
006496: JONGE, EDDY DE (REDACTIE) - Veenkoloniale Volksalmanak, Nr. 1 / 1989
006647: JONGE, FREEK DE - Neerlands Bloed. Roman.
006886: DE JONGE, FREEK - Neerlands Bloed.Roman.
007568: DE JONGE, EDDY - Veenkoloniale volksalmanak, 7. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger veenkolonien.
007909: DE JONGE, FREEK - De mythe/ De openbaring.
017337: DE JONGE, G. - Borger in oude ansichten.
021036: VAN HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P. - Troepentransport naar Nederlandsch-Indie 1946 - 1950.
022086: DE JONGE, HARM; ALKEMA, EDDY; JELLEMA, C.O.; KOOPMAN, PAUL - De Les. Rikus 1999.
013419: JONGEN, HENK - Agent in Indie. Dagboekbrieven van een MP'er (1949-1950)
010486: JONGENEEL, D.J. (OUD-ADVISEUR VOOR DE DECENTRALISATIE IN N.O.I.) - Het anti-nederlandsch beleid in Nederlandsch Indie.
011471: JONGEPIER, JAN - Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht.
008013: KWJ BEWEGING VAN WERKENDE JONGEREN. - Ziet wat organisatie vermag. Geschiedenis van de arbeidersbeweging.
021378: DE JONGH, J.W.; WAGENVOORT, H. - Krijgsraad voor den Vierdaagschen Zeeslag 1666. Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.
021379: DE JONGH, J.W.; WAGENVOORT, H. - In een Middeleeuwsch klooster. Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.
008362: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Karel V doet afstand van de regering. Tekstboekje. Tekst van J.W. de Jongh.
008364: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Kruisvaarders voor Jeruzalem, 1099. Tekst van J.J. Moerman.
008365: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Een vergadering van de Nationale Synode te Dordrecht, 14 april 1619. Tekst van H. Wagenvoort.
008366: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Floris V door de edelen gevangengenomen. Tekst van J.W. de Jongh.
008368: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Tocht naar Chattam, 1667. Tekst van J.W. de Jongh.
008369: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Ter kruisvaart. Tekst van J.W. de Jongh.
008371: DE JONGH, J.W./ WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje bij: Een hagepreek buiten Utrecht, augustus 1566. Tekst van H. Wagenvoort.
021382: DE JONGH, J.W.; WAGENVOORT, H. - De aanhouding van prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787. Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.
021380: DE JONGH, J.W.; WAGENVOORT, H. - Het Haagsche Voorhout in de 17e eeuw. Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.
017099: JONGSTRA, ATTE; VAN TERWISPEL, H.M. (WOORD VOORAF). - De hele santenkraam. Nieuw Christelijk lexicon.
015655: JONGSTRA, ATTE - De avonturen van Henry II Fix. Roman.
019815: JONGSTRA, ATTE - De hele santenkraam. Nieuw Christelijk lexicon.
001423: PIETER JONKER - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov.
009198: VERWEY-JONKER, HILDA - Er moet een vrouw in. Herinneringen in een kentering van de tijd.
010074: JONKER, PIETER - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov.
009665: JONKER, B. - Assen. Bevolking rond 1800. Asser Historische Reeks IV.
021943: JONKER, INGRID; KOMRIJ, GERRIT (VERTALING); VAN WOERDEN, HENK (BIOGRAFIE). - Ik herhaal je. Gedichten.
007094: JONKHEID, K. - Een onderduiker in Napoleons tijd.
014395: JONKMAN, MARIEKE - Amazonen. Gedichten.
008531: JONKMAN, MARIEKE - Plejaden. Gedichten.
018828: JONKMAN, J.A. - Het oude Nederlands-Indie. Memoires.
021046: JONSON, BEN; MAAS, PAUL (NEDERLANDSE BEWERKING). - De alchemist. Een komedie van Ben Jonson.
004152: DE JOODE, TON - Feesten in Nederland.
011443: DE JOODE, TON - Landleven. Het boerenbestaan van toen.
002192: JOOR, JOHAN/ ANDRE BEENING - Van Leyster tot Leeuwenburg.
018514: JOORIS, ROLAND - Als het dicht klapt. Gedichten.
017720: JOOSTEN, JOS - Alleenspraak. Opstellen.
008452: JORDAAN, L.J. - De Groene, 1940-1945. Herinneringsalbum door L.J. Jordaan.
006747: JORDAN, NEIL - Night in Tunisia en andere verhalen.
006287: KONINGIN NOOR VAN JORDANIE. - Een leven in het teken van vrede. Memoires.
022072: JORDENS, J.G. - Linoleumsnijden. Geillustreerd met linoleumsneden zijner leerlingen en andere.
015649: JORDIS, CHRISTINE - Bali en Java. Bespiegelingen van een reiziger.
017216: JORG, CHRISTIAAN J.A. - Wisselwerkingen.
008497: JORGE, LIDIA - De kust van het gemurmel. Roman.
022044: DE JORIAUD, PAUL - Christophe Colomb et la decouverte du Nouveau-Monde.
008206: JORIS, LIEVE - Mali Blues en andere verhalen.
008508: JORIS, LIEVE - De poorten van Damascus.
009570: JORIS, LIEVE - Dans van de luipaard.
003364: JORRITSMA, RELY - Idylle in het nederrijk.
004209: SIONIL JOSE, F. - Mis in Manila. Roman uit de Filippijnen.
017972: JOSEPHUS, FLAVIUS; MEIJER, F.J.A.M. ; WES, M.A. (VERTALING, INLEIDING EN VAN AANTEKENINGEN VOORZIEN). - De Oude Geschiedenis van de Joden (Antiquitates Judaicae). 3 delen/ + De Joodse Oorlog & Uit mijn leven.
021372: JOUHANDEAU, MARCEL - De fout van Louise Bazilaire.
001325: FRANCIS JOURDAIN - Felix Vallotton
008158: MOLLAT DU JOURDIN, MICHEL - Europa en de zee.
006587: JOUVET, JEAN - Henri Matisse. Der Zeichner. Hundert Zeichnungen und Graphiken 1898-1952.
001238: JAMES JOYCE - Ulysses.
001776: JAMES JOYCE - Ulysses
006788: JOYCE, JAMES - Een portret van de kunstenaar als jongeman.
016930: JOYCE, JAMES; FRANKEN GERARDINE (VERTALING). - Giacomo Joyce.
016903: JOYCE, JAMES - Ballingen. Toneelspel in drie bedrijven.
014174: JOYCE, JAMES/ NIEUWENHUYS, WILLEM (VERTALING) - De kat en de duivel.
016896: JOYCE, JAMES; CLAES, PAUL (VERTALING). - Giacomo Joyce.
009718: JOYE, PIERRE/ LEWIN, ROSINE - Voor 's werkmans recht. Kerk en arbeidersbeweging in Belgie.
019441: JUDD, ALAN - De laatste kus van de keizer. De nadagen van de Duitse keizer Wilhelm II in Nederland.
021148: JUDD, ALAN - De laatste kus van de keizer. De nadagen van de Duitse keizer Wilhelm II in Nederland.
021338: JUDICE, NUNO; WILLEMSEN, AUGUST (VERTALING). - Recept om blauw te maken. Gedichten.
019966: JUDICE, NUNO; WILLEMSEN, AUGUST (VERTALING). - Recept om blauw te maken. Gedichten.
011169: JUNG, CARL G. - De mens en zijn symbolen.
020469: JUNG, C.G. - Dromen. De aard van dromen; droomanalyse; getallensymboliek; de praktische bruikbaarheid van droomanalyse.
010902: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM/ NIEUWENHUYS, ROB EN JAQUET, FRITS (GEKOZEN EN TOEGELICHT) - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieen van Franz Wilhelm Junghuhn.
019920: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM; NIEUWENHUYS, ROB; JAQUET, FRITS (KEUZE EN TOELICHTING). - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieen van Franz Wilhelm Junghuhn.

Next 100 books from Antiquariaat Het Kofschip

4/4