Antiquariaat Het Kofschip
Molenplaatsweg 10, 9531 JW Borger, The Netherlands. Tel.: +31 (0)599 236 651            Email: antiquariaathetkofschip@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
006879: DE VRIES, THEUN - Meester en minnaar. Vijf verbeeldingen rondom Rembrandt van Rijn.
006979: DE VRIES, WIM - Van 8 tot 5. Gedichten.
006982: DE VRIES, THEUN - Terug uit Irkoetsk. Roman.
014824: DE VRIES, THEUN - Aantrekkelijk. Erotiek in mode.
007082: DE VRIES, THEUN - De Diwan van ibn-Askari. Naar het Arabisch.
012425: DE VRIES, THEUN - De vrouweneter. Roman.
007289: DE VRIES, THEUN - Sla de wolven herder. Roman uit de Babylonische voortijd.
007294: DE VRIES, D.H. - Een Amsterdamse koopman in de Molukken 1883-1901.
012713: DE VRIES, KLAAS, E.A. - Gemeentelijke visafslag Urk, 1905 - 1980.
007998: DE VRIES, LEONARD - Dank U, Meneer Edison. Het fascinerende verhaal van 100 jaar fonograaf en grammofoon.
008014: DE VRIES, JOH. - Hoogovens IJmuiden 1918 - 1968. Ontstaan en groei van een basisindustrie.
016485: DE VRIES, HENDRIK; VAN DER VEGT, JAN (KEUZE, SAMENSTELLING, TOELICHTING) - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poezie.
008129: DE VRIES, THEUN - De laars. Verhalen uit een bezet gebied.
008429: DE VRIES, THEUN - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken.
015836: DE VRIES, THEUN - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
015045: DE VRIES, THEUN - W.A.-man / De pook / Roest.
010403: DE VRIES, MAYA (SAMENSTELLING) - Met Polen in het hart. Vijf moderne Poolse verhalen.
008929: DE VRIES, G.J.P. (OOM GERRIT) - Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting.
014699: DE VRIES, THEUN - Materie en matrijs.
013820: DE VRIES, TEATS (REDACTIE). - Wat is it goed te witten. Fersen oer de Twadde Wraldoarloch.
012017: DE VRIES, THEUN - De ontsnapping. Oorlogsnovelle.
009151: DE VRIES, THEUN - Sla de wolven, herder. Roman uit de Babylonische voortijd.
009307: DE VRIES, D. (REDACTIE) - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
020122: DE VRIES, THEUN - Rivierlandschap in de winter. Novelle.
010025: DE VRIES, THEUN - Amazones en Bojaren. Uit de memoires van Prinses Dasjkova.
009472: DE VRIES, THEUN - W.A.-man. Novelle.
009596: DE VRIES, JOHAN - Geschiedenis der Accountancy in Nederland. Aanvang en ontplooiing, 1895-1935.
016088: DE VRIES, THEUN - Het zondagsbed.
016087: DE VRIES, THEUN - De dood kwam met muziek.
013308: DE VRIES, THEUN - Alles begjint by de dingen/ Alles begint bij de dingen. Gedichten.
017529: DE VRIES, THEUN - Baruch de Spinoza. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
009653: DE VRIES, HENDRIK - Vers tegen vers.
009675: DE VRIES, THEUN - Stiefmoeder Aarde.
015080: DE VRIES, SANDRA - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk.
011441: DE VRIES, JOHAN - Four Windows of Opportunity. A Study in Publishing.
012406: DE VRIES, THEUN - Koningssage.
021638: DE VRIES, HENDRIK (SAMENSTELLING). - Liefdespoezie.
022071: DE VRIES, THEUN - De vrouweneter. Roman.
013080: DE VRIES, HENDRIK - Gitaarfantasieen.
016486: DE VRIES, HENDRIK; WILMINK, WILLEM (SAMENSTELLING, INLEIDING). - Hoor! Zo is nooit gezongen! Hoor! Een bloemlezing uit zijn gedichten.
019878: DE VRIES, THEUN - Koningssage.
011742: DE VRIES, THEUN - Hoogverraad.
018178: DE VRIES, HANS CHRISTIAAN - Geschenk uit het verleden. Een soort biografie van Martinus Christiaan Schenk 1833 - 1911.
019339: DE VRIES, D.H. - Een Amsterdamse koopman in de Molukken 1883 - 1901.
021467: DE VRIES, THEUN - Spinoza. Beeldenstormer en wereldbouwer.
014278: ALSOF HET GISTEREN WAS. HERINNERINGEN AAN DE BEVRIJDING VAN VRIES. - de Graaf, F. e.a. (samenstelling)
014364: DE VRIES, THEUN - Vox Humana. Essays.
021739: DE VRIES, THEUN - Ziet, een mens! Vincent, Theo en een vrouw van de straat.
018839: DE VRIES, JOOST - Clausewitz. Roman.
022112: DE VRIES, R.W.P. (VOORWOORD). - Eretentoonstelling Jacob Dooijewaard.
011996: VAN VRIESLAND, VICTOR E. (SAMENSTELLING) - De spiegel van de Nederlandse poezie. Van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
016068: VAN VRIESLAND, VICTOR E. - Vereenvoudigingen. Aphorismen.
017458: VAN VRIESLAND, VICTOR E. - Bijbedoelingen. Uitgebreid met Tien nagelaten gedichten.
015926: DE VRIEZE, F.S. - Enkele figuren uit het volksgeloof in de Scandinavische literatuur. Openbare les gehouden bij het aanvaarden van het ambt van lector in de Scandinavische taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden op dinsdag 31 januari 1967.
002867: VRIEZEN, TH. C. - De literatuur van Oud-Israel.
014385: VRIJBURG, G.S.; BUITENWEG, HEIN, E.A. - Op 15 augustus 1970 werd een ereschuld ingelost 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog.
005456: VRIJMAN, JAN - Journaille. Een keuze uit de Parool-columns.
016534: VRIJMAN, JAN - De werkelijkheid van Karel Appel.
010113: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek van C.L.M. Bijl de Vroe, 1914-1919.
013400: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch Dagboek van C.L.M. Bijl de Vroe, 1914-1919.
001431: HEINE VROEGE - De ijdele roes. Beelden uit de roerige jaren zestig.
015535: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Eerst varen, dan leven. Gedichten.
021903: VROEMEN, L.P.J. - Operatie Market Garden II. 1e Britse Airborne Divisie en de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade.
020430: VROLIJK, MAARTEN - Vandaag. Gedichten.
020429: VROLIJK, MAARTEN - In Mora. Gedichten.
002165: VROMAN, LEO - Manke Vliegen.
002389: VROMAN, LEO - Proza (Tineke/ De adem van mars/ Snippers).
003197: VROMAN, LEO - Het Carnarium.
003873: VROMAN, LEO - Snippers van Leo Vroman.
005926: VROMAN, LEO - Het Carnarium.
006967: VROMAN, LEO - Het Grauwse Diep. Toneelstuk in drie bedrijven.
015349: VROMAN, LEO - Tineke. Kort en Goed.
007215: VROMAN, LEO - Tineke. Kort en Goed.
016033: VROMAN, LEO - Uit slaapwandelen.
008919: VROMAN, LEO - 114 gedichten.
018664: VROMAN, LEO - Die vleugels. Gedichten.
016338: VROMAN, LEO - Het einddoel is niet in te schatten. Zeven feestredes voor Leo Vroman gevolgd door een dankwoord van de jubilaris.
019308: VROMAN, LEO - Die vleugels. Gedichten.
021940: VROMAN, LEO - Twee gedichten.
021082: VROMAN, LEO - Nieuwsgierig. Gedichten.
020665: VROMAN, LEO. - Snippers
011495: VROMAN, LEO - Dierbare ondeelbaarheid. Gedichten.
013374: VROMAN, LEO - Tineke. Kort en Goed.
016173: VROMAN, LEO - Brieven uit Brooklyn.
020222: VROOM, U.E.E. - Vracht - en vissersschepen van Eeltjebaas en Aukebaas
003822: DE VROOMEN, NORIKO/ LEO DE RIDDER. - De zomermaan en andere Japanse kettingverzen.
019303: DE VROOMEN, NORIKO; DE RIDDER, LEO (INLEIDING, VERTALING, TOELICHTING). - De zomermaan en andere Japanse kettingverzen uit de school van Matsuo Basho.
008053: DE VROOMEN, NORIKO/ LEO DE RIDDER (INLEIDING, VERTALING, TOELICHTING) - De zomermaan en andere Japanse kettingverzen uit de School van Matsuo Basho.
016350: DE VROOMEN, PIM - De doler en het kind van God. Brieven en documenten van de samenwerking tussen Hendrik Andriessen en Pierre Kemp in de jaren 1917-1921.
009244: VROOMKONING, VICTOR - Klein Museum. Gedichten.
004254: VROON, PIET - Psychologie in het dagelijks leven.
004379: VROON, PIET - Tranen van de krokodil.
006021: VROON, PIET - Intelligentie. Over de mythe van het meten en de politieke, sociale en onderwijskundige gevolgen.
016434: VROON, PIETER; DRAAISMA, DOUWE - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
013614: VROON, PIET - Prutswerk! Veertig klachten aan de Schepper.
021967: VUIJSJE, HERMAN - 't Is niet de bedoeling te verwijten. Het zijn gewoon wat blote feiten. Sinterklaasdichters in Nederland.
016607: VUIJSJE, ROBERT - Alleen maar foute mensen.
017367: VULLNETARI, JULIE - Albania on the Move. Links between Internal and International Migration.
001813: BEB VUYK - Het hout van Bara.
002487: VUYK, BEB - Gerucht en geweld.
002488: VUYK, BEB - Reis naar het vaderland in de verte.
002501: VUYK, BEB - De eigen wereld en die andere.
002502: VUYK, BEB - De wilde groene geur.
017455: VUYK, BEB - Verzameld Werk - De romans Duizend eilanden, Het laatste huis van de wereld en Het hout van Bara en vijftien verhalen.
007992: VUYK, BEB - Kampdagboeken.
012886: VUYK, BEB - Kampdagboeken. Drie verhalen, dagboeken en aantekeningen.
016540: VUYK, BEB - De eigen wereld en die andere. Huize Sonja 7 Ngawang 52.
014076: VUYK, BEB - Het hout van Bara.
014077: VUYK, BEB - Het laatste huis van de wereld.
010306: VUYK, BEB - Het hout van Bara.
010694: VUYK, BEB - Duizend eilanden.
010695: VUYK, BEB - Reis naar het vaderland in de verte.
020475: VUYK, BEB - Gerucht en geweld. Novellen.
020656: VUYK, BEP - Duizend Eilanden. Roman.
011205: VUYK, BEB - Gerucht en geweld.
013700: VUYK, BEB - Kampdagboeken. Drie verhalen, dagboeken en aantekeningen.
019729: VVV - Gids voor Assen en Omstreken. Wandel- en fietstochtjes vanuit Assen, land van bosch, heide, kamperfoelie, bramen.
019804: VYNCKE, F. - De godsdienst der Slaven.
005862: WAAGENAAR, SAM - De moord op Mata Hari.
006292: WAAL, A.M. VAN DE - Amsterdam. Toen en nu.
006526: WAAL, L. VAN DER - Loep. Oorlogsroman.
019145: DE WAAL, FRANS - De aap en de sushimeester. Culturele bespiegelingen van een primatoloog.
012367: DE WAAL, MARGOT (SAMENSTELLING) - Mina Kruseman. Portret van een militante feministe en pacifiste.
015925: WAALKENS, H. (VOORZITTER VAN DE COMMISSIE) - Landbouwvraagstukken in Westerwolde. Rapport uitgebracht door de studiecommissie-Westerwolde, ingesteld door de Stichting voor de Landbouw in Groningen.
022196: WAALKENS, H.; JONKER, H.J. (INLEIDING). - Hoe Blijham, Wedderveer en omgeving werden bevrijd in de aprildagen van 1945.
018736: VAN BORSSUM WAALKES, JAN - Malesian Malvaceae Revised.
003368: VAN DER WAALS, JACQUELINE E. - Laatste Verzen.
004222: VAN DER WAALS, JACQUELINE E. - Gebroken kleuren.
007177: VAN DER WAALS, JACQUELINE E. - Silhouetten. Bloemlezing uit haar gedichten.
009143: VAN DER WAALS, JACQUELINE - Schrijven moest ik als ik schreef. Een keuze uit haar poezie.
012295: VAN DER WAALS, JACQUELINE E. - Noortje Velt.
015710: VAN DER WAALS, JACQUELINE E. - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten.
010509: COMMISSIE FOTOBOEK NIEUW-SCHEEMDA/ 'T WAAR. - Tussen 't Zieldaip en 't Grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar.
004317: DE WAARD, ELLY - Furie.
008552: DE WAARD, ELLY - Onvoltooiing. Gedichten.
013498: DE WAARD, ELLY - Strofen. Gedichten.
019253: DE WAARD, ELLY - Strofen.
019254: DE WAARD, ELLY - Onvoltooiing.
011572: DE WAARD, ELLY - Anderling. Gedichten.
011931: DE WAARD, ELLY - Afstand. Gedichten.
018698: DE WAARD, ELLY - In het halogeen.
012690: VAN WAARDENBERG, MARTIN; VAN HOLST PELLEKAAN, KAREN - Loenatik de Moevie. Het Nederlands scenario 42.
019411: VAN DE WAARSENBURG, HANS - Met innige deelneming. Gedichten.
007453: VAN DE WAARSENBURG, HANS - Powezie '69
007456: VAN DE WAARSENBURG, HANS/ KUSTERS, WIEL (SAMENSTELLING) - Keuze uit de politieke gedichten van Hans van de Waarsenburg. Met een inleiding van Wiel Kusters.
019113: VAN DE WAARSENBURG, HANS - Stadtekens
016224: VAN DE WAARSENBURG, HANS - Eenenzestig - negenenzestig powezie.
016225: VAN DE WAARSENBURG, HANS - Tussen nat mos en een begrafenis. Gedichten.
015471: VAN DE WAARSENBURG, HANS - De dag van de witte chrysanten. Gedichten.
009689: WAASDORP, JOOP - Welkom in zee.
002600: WADDELL, HELEN - Vaganten in de middeleeuwen.
017616: MARIVAUX; WADSWORTH, STEPHEN (TRANSLATION AND ADAPTION). - Three Plays (Changes of Heart, 1723; The Game of Love and Chance, 1730; The Triumph of Love, 1732).
015002: WADUM, JORGEN, E.A. - Vermeer in het licht. Conservering, restauratie en onderzoek.
020357: WADUM, JORGEN; HOPPENBROUWERS, RENE; STRUICK VAN DER LOEFF, LUUK - Vermeer in het licht. Conservering, restauratie en onderzoek.
006038: WAGENAAR, AAD - Rotterdam mei '40. De slag, de bommen, de brand.
012850: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen.
018965: WAGENDORP, BERT - Ventoux. Roman.
019780: WAGENDORP, BERT - De dubbele schaar.
020405: WAGENFELD, MARJA - De Verdwenen Plantage. Hoe een Amsterdamse buurt veranderde en toch zichzelf bleef.
014182: VAN WAGENVOORDE, HANNO - De lampion der beminden. Gedichten.
005706: WAGENVOORT, H. - Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoezie. De Oudheid.
021381: WAGENVOORT, H.; DE JONGH, J.W. - Luther op den Rijksdag te Worms, 1521. Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis.
015148: WAGENVOORT, H. - Gistende Cultuur. Cicero.
014903: WAGNER, RICHARD; GRAFTDIJK, THOMAS (VERTALING). - Tristan und Isolde. Handlung in drei Aufzugen. Libretto van Richard Wagner.
012988: WAGNER, KRIS - De schone en de koning. Barones de Vaughan en Leopold II.
013457: WAGNER, RICHARD - Tristan und Isolde. Libretto.
017979: WAGNER, RICHARD - Der Ring des Nibelungen. Ein Buhnenfestspiel fur drei Tagen und einen Vorabend. Vorabend: Das Rheingold.
017980: WAGNER, RICHARD - Der Ring des Nibelungen. Ein Buhnenfestspiel fur drei Tage und einen Vorabend. Zweiter Tag: Siegfried.
019792: WAKOSKI, DIANE - The Magicianīs Feastletters.
019791: WAKOSKI, DIANE - Greed. Parts 5 - 7.
019790: WAKOSKI, DIANE - Dancing on the Grave of a Son of a Bitch.
019789: WAKOSKI, DIANE - Waiting for the King of Spain.
020597: VAN DER WAL, THEO J. - Divertimento.
022116: VAN DER WAL, COEN. - In Praise of Common Sense. Planning the Ordinary. A Physical Planning History of the New Towns in the IJsselmeerpolders.
017767: VAN DER WAL, MIEKE - Jacobus van Looy, schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden.
013089: WALBURG, J. - Het Prinsenhof van fraterhuis tot studio.
013566: WALBURG, J. - Het Prinsenhof van fraterhuis tot studio.
004479: WALCH, JAN - St. Franciscus van Assisi (gestorven: 4 October 1226)
005487: WALCH, J.L. - Karolus Magnus.
006389: MEER DE WALCHEREN, PIETER VAN DER - 4 Parabels.
005982: WALDA, DICK - Een huilbui van jaren. Episoden uit het leven van Rita Koopman.
019967: WALDA, DICK - Trompettist in Auschwitz. Herinneringen van Lex van Weren.
020017: WALDECK, R.G. - Athene Palace Boekarest.
005530: WALESA, LECH - De weg van de hoop. Autobiografie.
009265: WALKER, JONATHAN - Poland alone: Britain, SOE and the collapse of the Polish resistance, 1944.
010073: WALKER, R.A. (COLLECTED AND EDITED) - The Best of Beardsley.
018092: VAN DER WALL, ERNESTINE; WESSELS, LEO (REDACTIE). - Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650 - 1850.
001477: ROBERT WALLACE - De wereld van Leonardo da Vinci (1452-1519)
011083: WALLERSTEIN, IMMANUEL - Europese wereld-economie in de zestiende eeuw. Het moderne wereld-systeem.
009901: WALPOLE, HORACE - The Castle of Otranto.
018611: WALRAVEN JR., WIM - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader. De Engelbewaarder 1.
020207: WALRAVEN, B.C.A. (VERTALING EN INLEIDING). - De Redder der Armen. Koreaanse verhalen. De Oosterse Bibliotheek, deel 17.
020103: WALRAVEN JR., WIM - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader. De Engelbewaarder 1.
012431: WALRAVEN, W. - Brieven. Aan familie en vrienden, 1919 - 1941.
017328: WALRAVEN, WILLEM - Een maand in het boevenpak. Een novelle.
017204: WALRAVENS, JAN/ BROUWERS, JEROEN, INLEIDING. - Jan Biorix.
015972: WALRAVENS, JAN; BOON, LOUIS PAUL (INLEIDING). - Verzameld proza.
019408: WALSCHAP, GERARD - Het heilig uilke.
010027: WALSCHAP, GERARD - De verloren zoon.
015287: WALSCHAP, GERARD - Nieuw Deps. Over Jacob, de zoon van Houtekiet.
007384: WALSER, MARTIN - Brief aan Lord Liszt. Roman.
020453: WALSER, MARTIN - Dood van een criticus.
010280: WALSER, MARTIN - Een springende fontein.
011341: WALSER, MARTIN - Messmers reizen.
018808: WALSH, MICHAEL - De geheime macht van Opus Dei. Openbaringen over een mysterieuze organisatie binnen de schaduwzijde van de rooms-katholieke kerk.
008751: VAN WALSUM, SANDER - De afslag. Roman.
002586: WALTER, GERARD - Nero. Keizer en tyran.
017121: WALTERS, BRYAN - Rock to Rock and Other Poems.
006422: WALVIN, JAMES - Black Ivory. A History of British Slavery.
002223: WANG, LULU - Het Lelietheater. Een jeugd in China.
003275: WANG, LULU - Het lelietheater.
007606: WANG, LULU - Het Rode Feest.
011586: WANG, ANDREAS (HERAUSGEGEBEN) - Gedanken zur Zeit. Rundfunkessays 1947-1997.
018881: WAP, HANS. - Een huismus op stelten. Dierengedichten.
019400: WARD, O.G. - De militaire luchtvaart van het KNIL in de jaren 1942 - 1945.
009424: WARDI, DINA - Memorial Candles. Children of the Holocaust.
016023: WARHOL, ANDY; HACKETT, PAT - POPism. The Warhol Sixties.
004854: WARHOL, ANDY/ PAT HACKETT. - Andy Warhol. Dagboeken.
011708: WARHOL, ANDY/ HACKETT, PAT. - Andy Warhol. Dagboeken. Een selectie onder redaktie van Pat Hackett.
009114: VAN WARMERDAM, ALEX - Muziektheater 1. Graniet/ De wet van Luisman.
015354: VAN WARMERDAM, ALEX - De verschrikkelijke moeder. Toneel.
015562: VAN WARMERDAM, ALEX - De hand van een vreemde.
016457: VAN WARMERDAM, ALEX - De verschrikkelijke moeder.
016348: VAN WARMERDAM, ALEX - De hand van een vreemde.
005741: WARMOND, ELLEN - Ordening. Gedichten.
006388: WARMOND, ELLEN - Van kwaad tot erger.
007216: WARMOND, ELLEN - Voorkeur willekeur. Werken van 30 dichters met commentaar.
021774: WARMOND, ELLEN - Implosie. Gedichten.
018862: WARMOND, ELLEN. - De groeten aan andersdenkenden.
019430: WARMOND, ELLEN E.A. (REDACTIE). - E. du Perron. Schrijvers Prentenboek 13.
019219: WARMOND, ELLEN - Warmte, een woonplaats. Gedichten.
003164: WARNER, REX - Men of Athens. The story of fifth century Athens.
003679: WARRE, MINDERT - Geschudde caleidoscoop.
002133: WARREN, HANS - Geheim Dagboek, 1942-1944.
002134: WARREN, HANS - Geheim Dagboek, 1945-1958
002215: WARREN, HANS - Steen der hulp.
002439: WARREN, HANS - Demetrios
003625: WARREN, HANS - Geheim Dagboek, 1945-1948.
003797: WARREN, HANS - Geheim Dagboek, 1942-1944
004683: WARREN, HANS - Dit is werkelijk voor jou geschreven.
004686: WARREN, HANS - Steen der hulp.
004923: WARREN, HANS - Binnenste buiten. Over dagboeken.
005681: WARREN, HANS - Demetrios.
015733: WARREN, HANS; LANOYE, TOM (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Wat doe je met me, Tijd? Een bloemlezing uit de poezie van Hans Warren.
007263: WARREN, HANS - Geheim dagboek 1942 - 1944. Eerste deel.
019972: WARREN, HANS - Leeuw Lente.
017923: WARREN, HANS - Het dagboek als kunstvorm.
021241: WARREN, HANS - Schetsen uit het Hongaarse volksleven.
008590: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1952 - 1953. Vierde deel.
008591: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1956 - 1957. Zesde deel.
008593: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1954 - 1955. Vijfde deel.
017950: WARREN, HANS - Herkenningen. Vertaalde gedichten.
012455: WARREN, HANS (SAMENSTELLING) - Die dag in mei vergeet ik niet. De mooiste Nederlandse bevrijdingspoezie.
008746: WARREN, HANS - Het dagboek als kunstvorm.
019706: WARREN, HANS - Hart van mijn land ik ben terug. Een literaire wandeling door het Zeeland van Hans Warren.
019590: WARREN, HANS; KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk
021621: WARREN, HANS; VAN SCHAGEN, J.C. E.A. - Zeeuws Tijdschrift. Nummer 1 - 15e jaargang - 1965
018065: WARREN, HANS - Geheim dagboek, 1939-1951.
015857: WARREN, HANS; MOLEGRAAF, MARIO (SAMENSTELLING). - Geluk dat kan wel jaren duren. Het huwelijk in honderd gedichten.
014399: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1939-1940. Met een voorwoord van Joost Zwagerman.
013624: WARREN, HANS - Steen der Hulp.
013984: WARREN, HANS - Geheim dagboek 1954-1955. Vijfde deel.
016489: WARREN, HANS; KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Dit is werkelijk voor jou geschreven. Bloemlezing uit eigen werk.
016067: WARREN, HANS - Eiland in de stroom.
009711: WARREN, HANS - Tussen Borssele en Parijs. Uit: Geheim Dagboek 1945-1951.
021113: WARREN, HANS - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar Geheim Dagboek.
019234: WARREN, HANS - Een vriend voor de schemering. Roman.
009842: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1949-1951. Derde deel.
009843: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1952-1953. Vierde deel.
019229: WARREN, HANS - Een otter in Americain.
019595: WARREN, HANS. - 't Zelve anders. Gedichten.
015466: WARREN, HANS - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar Geheim Dagboek.
021238: WARREN, HANS - In memoriam Dr. Jac. P. Thijsse. Een gedicht.
014276: WARREN, HANS - Herkenningen. Vertaalde gedichten: August von Platen; K.P. Kavafis; Georg Trakl; Edna St. Vincent Millay; Federico Garcia Lorca; Robert Desnos.
013983: WARREN, HANS - Geheim dagboek 1958-1962. Zevende deel.
015384: WARREN, HANS; MOLEGRAAF, MARIO (SAMENSTELLING). - Voor verwende smaken. Nederlandse en Vlaamse gedichten uit het Fin de Siecle.
018756: WARREN, HANS; MOLEGRAAF, MARIO (SAMENSTELLING). - Spiegel van de Griekse poezie. Van oudheid tot heden.
020253: WARREN, HANS; MOLEGRAAF, MARIO (KEUZE EN VERTALING). - Kon ik maar jouw spiegel zijn. Vierentwintig Griekse liefdesgedichten.
015849: WARREN, HANS - Het dagboek als kunstvorm.
016688: WARREN, HANS; MOLEGRAAF, MARIO - Ik ging naar de geheime kamers. Over de dichter K.P. Kavafis.
018989: WARREN, HANS - Winter in Pompei. Gedichten.
017213: WARREN, HANS - Tussen hybris en vergaan.
021457: WARREN, HANS - Een vriend voor de schemering. Roman.
021622: WARREN, HANS; VAN SCHAGEN, J.C. E.A. - Zeeuws Tijdschrift. Nummer 5 - 14e jaargang - 1964
006758: WASSENAAR, J.D.TH. (RED.) - St. Gertrudiskerk Workum 1951-2001.
020799: WASSERMAN, DALE; DARION, JOE; LEIGH, MITCH. - De man van La Mancha. Een musical.
004272: WASSERMANN, JAKOB - Boela Matari. Het leven van Henry Morton Stanley.
018386: WASSING, RENE S. - De wereld van de Wayang. De schim van het verleden werpt zijn schaduw vooruit.
016514: WASSING, GERRIT - Manis. Een Indie - verhaal.
014489: WASSING, GERRIT - Vogels over de Lembangweg.
008559: WASTIJN, ROGER - Deining. Gedichten.
019204: WASZINK, J.H. - Bloesemtij der letteren. Het humanisme van Francesco Petrarca.
003685: WATERBOLK, H.T. - Tussen Hunze en Eufraat.
020583: WATERBOLK, ALBERT - Van plaggenhut tot bungalow. Drenthe vroeger en nu.
011050: WATKIN, DAVID - De westerse architectuur. Een geschiedenis.
003334: WATSON, ROBERT - Night Blooming Cactus.
007231: WATSON, PETER - De zaak Sotheby's.
008123: WATT, RICHARD M. - Het einde van een keizerrijk. De Duitse tragedie: Versailles en de Duitse revolutie.
019042: CAMERON WATT, DONALD. - Too Serious a Business. European Armed Forces and the Approach to the Second World War.
003783: VAN WATTUM, SIMON - De helft is verzonnen.
006147: WATTUM, SIMON VAN - Kneels en biene. Verhoalen uut de Veenkolonies.
015036: VAN WATTUM, SIMON - Twijstried. Tussen wenst en wereld.
010188: VAN WATTUM, SIMON - Kneels en Biene. Verhoalen uut de Veenkolonies.
014459: WATZLAWICK, PAUL - Anleitung zum Unglucklich sein.
003714: WAUGH, EVELYN - Vile bodies.
011305: WAUGH, EVELYN - 92 dagen. Een reis door Brits-Guyana en Brazilie.
004586: WEBER, W. - Wegleitungdurch das Schrifttum Rudolf Steiners.
008151: VON WEBER, CARL MARIA (1786 - 1826)/ LIBRETTO VAN HELMINE VON CHEZY. - Euryanthe. Grosse heroische-romantischer Oper in drei Akten.
020670: WEBER, PAUL A.; KOGON, EUGEN (VORWORT) - Mit allen wassern... Neue Geschichten vom alten Fuchs.
008215: WEBSTER, DONOVAN - The Burma Road. The epic story of the China-Burma-India theater in World War II.
003931: WECHSLER, HERMAN J. - Lives of famous French painters.
017365: WEDDERBURN, WILLIAM; MOULTON, EDWARD C. (EDITOR). - Allan Octavian Hume. 'Father of the Indian National Congress' 1829 - 1912. A Biography.
021460: WEDEKIND, FRANK; HERZBERG, JUDITH (VERTALING). - Lulu. De doos van Pandora. Toneel.
017645: WEDEKIND, FRANK - Plays: One. Spring Awakening: A Children's Tragedy/ Lulu: A Monster Tragedy.
001481: C.V. WEDGWOOD - De wereld van Rubens (1577-1640)
012371: VAN DER WEEL, ADRIAAN - Onbehagen in de schriftcultuur. Leesrevoluties in de negentiende en twintigste eeuw.
012678: VAN DER WEEL, ADRIAAN (VERZAMELD EN INGELEID). - Een instinct voor boeken. Een selectie uit het werk van Jacques den Haan.
008935: VAN WEELDEN, DIRK - Mobilhome. Roman.
020134: VAN WEELDEN, DIRK - Het laatste jaar. Roman.
010196: VAN WEELDEN, DIRK - Looptijd.
010645: VAN WEELDEN, DIRK - Van hier naar hier. Essays en verhalen.
020671: VAN WEELDEN, DIRK (TEXT). - On Mobility
016432: VAN WEELDEN, DIRK - Een maand in Manhattan. Literair logboek.
017864: VAN WEELDEN, DIRK - Literair overleven.
002829: WEELEN, GUY - Miro, 1924-1940
002119: WEEMOEDT, LEVI - Een treurige afdronk.
004789: WEEMOEDT, LEVI - Liefdewerk oud papier.
005190: WEEMOEDT, LEVI - Liefdewerk oud papier. De beste verhalen.
011795: WEEMOEDT, LEVI - Geen bloemen. Gedichten.
011796: WEEMOEDT, LEVI - Geduldig lijden. Gedichten.
011580: WEEMOEDT, LEVI - Liedjes van Welzijn Volksgezondheid & Cultuur.
018745: WEEMOEDT, LEVI - Ken uw klassieken!
022168: WEEMOEDT, LEVI - Overal wat.
020320: WEEMOEDT, LEVI - Zand erover.
014982: DE WEERD, W. - De īDomeneerīvan Turfland. Tien jaren evangelisatie-arbeid in de Drentsche veenkolonien.
013531: V. WEERDEN, J. - 150 jaar Gereformeerde kerk 't Zandt, 1835 - 1985.
005615: SANCISI-WEERDENBURG, HELEEN - Persepolis en Pasargadae in wisselend perspectief. Iraanse oudheden beschreven en getekend door Europese reizigers.
019350: VAN WEEREN, JAN - Stuk terug. De aftocht van sergeant Meijer.
007355: VAN WEERLEE, DUCO - Blauwe palmen. Een Balinese dorpskroniek.
016179: VAN WEERLEE, DUCO - De stekels van het varken. Brieven uit Bali en Baliem.
017536: VAN WEERLEE, DUCO - De stekels van het varken. Brieven uit Bali en Baliem.
020160: VAN WEERLEE, DUCO - Tussen Bali en Bawean. Waddeneiland in de Javazee. Reisverhalen.
017407: VAN WEERLEE, DUCO - De stekels van het varken. Brieven uit Bali en Baliem.
016305: VAN WEERLEE, DUCO - Tussen Bali en Bawean. Waddeneiland in de Javazee. Reisverhalen.
021914: VAN WEES, ELLIS - Toen verduistering verplicht was! Groningers in de oorlog.
014813: WEEVERS, THEODOOR - Droom en beeld. De poezie van Albert Verwey.
003155: VAN DE WEGHE, JAN - Een korrel zand.
020777: WEHR, GERHARD. - Martin Buber in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
015229: WEHRLI, R. U. A. - Koptische Kunst . Christentum am Nil.
017898: WEI, WANG; ROBINSON, G.W. (TRANSLATION AND INTRODUCTION). - Poems of Wang Wei.
006235: WEIDAUER, WALTER - Inferno Dresden. Uber Lugen und Legenden um die Aktion " Donnerschlag".
015133: WEIJDEVELD, RUUD (REDACTIE) - Rode Hulp. De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland, 1933-1940.
011437: WEIJS, FREDERIK J. - Met beide handen. Uit 't goede hout gesneden.
017796: WEIL, JIRI - Leven met de ster. Roman.
016943: WEIL, JIRI - Mendelssohn op het dak.
001486: URSULA BRUNS/ ELISABETH WEILAND - Schoonheid van het paard.
019759: WEILER, ANTON G. (UITGAVE EN INLEIDING). - Getijden van de eeuwige wijsheid naar de vertaling van Geert Grote.
005960: WEILL, ASHER (ED.) - Ariel. The Israel Review of Arts and Letters. Number 107-8.
003480: WEINBERG, A. - Barracuda. De heilige bron van Chichen Itza.
017909: WEINREB, FRIEDRICH - Mythen, sprookjes, sagen en legenden.
002415: WEINREB, F. - Collaboratie en verzet, 1940-1945.
020132: WEINREB, FRIEDRICH - Mythen, sprookjes, sagen en legenden.
003124: WEISGERBER, J. - Proefvlucht in de romanruimte.
009049: WEISGERBER, JEAN - Aspecten van de Vlaamse roman, 1927 - 1960.
021347: WEISS, PETER - Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade.
020938: WEISS, PETER - Gezang van de Lusitaanse Bullebak. Toneelstuk in twee bedrijven.
019394: WEISS, ANDREA - Paris war eine Frau. Die Frauen von der Left Bank.
009714: WEISSMANN, GERALD - De Newyorkse zwerfster, en andere essays over medische wetenschap en maatschappij.
018226: WEITEMEIER, HANNAH - Licht-Visionen. Ein Experiment von Moholy-Nagy.
004735: WEITHMANN, M.W. - Brandhaard Balkan. Achtergronden van het Joegoslavische conflict.
020459: VON WEIZSACKER, RICHARD - Leven op de grens. In gesprek met Gunter Hofmann en Werner A. Perger.
005436: VON WEIZSACKER, RICHARD - 8 mei 1985. 40 jaar na de Tweede Wereldoorlog.
005920: WEIZSACKER, RICHARD VON. PRESIDENT VAN DE DUITSE BONDSREPUBLIEK. - 8 mei 1985. 40 jaar na de Tweede Wereldoorlog.
008968: WEKKER, HERMAN - Paulina's hemelvaart. Surinaamse verhalen.
008969: WEKKER, HERMAN - Paulina's hemelvaart. Surinaamse verhalen.
005871: WELLHAUSEN, JULIUS. - Prolegomena to the History of Ancient Israel.
002894: WELLINGA, KLAAS - Puertoricaanse literatuur in Nueva York.
004036: WELLINGA, KLAAS - Puertoricaanse literatuur in Nueva York.
002606: WELLMAN, PAUL I. - Theodora van Byzantium. Keizerin-Maitresse.
002805: WELLS, H.G. - In the Days of the Comet.
003220: WELLS, H.G. -
003233: WELLS, H.G. - De oorlog der werelden.
003234: WELLS, H.G. - De tijdmachine.
021353: WELLS, H.G. - The Story of a Great Schoolmaster. Being a Plain Account of the Life and Ideas of Sanderson of Oundle.
010927: FORBES WELS, P. - De Nederlandse cavalerie.
019490: WELSINK, DICK, E.A. (REDACTIE). - Den Haag, je tikt er tegen en het zingt. Literair Den Haag vanaf 1750. Schrijversprentenboek 41.
013406: WELZER, HARALD; MOLLER, SABINE; TSCHUGGNALL, KAROLINE - Opa war kein Nazi. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedachtnis.
008272: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud - Amsterdam. 100 stadsgezichten.
009427: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten.
004433: AL HARIRI-WENDEL, TANJA - Symbolen van de islam.
006264: WENNEKES, WIM - De Aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven.
008308: WENNEKES, WIM - Geloof in zaken. Geestelijke drijfveren & mysterieuze krachten bij het ondernemen.
014212: WENNEKES, WIM - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
021092: WENNEKES, WIM - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
017758: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
019930: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
004026: WENTINCK, CHARLES - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh.
004510: WERFEL, FRANZ - Paulus onder de joden. Dramatische legende in zes acten.
005919: WERFEL, FRANZ - De verduisterde hemel.
006601: WERFEL, FRANZ - Das Lied von Bernadette. Roman.
008578: WERFEL, FRANZ - De reunie. Het verhaal van een jeugdzonde.
009050: MAHLER-WERFEL, ALMA - Mein Leben.
012366: MAHLER-WERFEL, ALMA - Mein Leben.
012441: WERFEL, FRANZ - Verdi. Roman van de opera.
018614: VAN DE WERFHORST, AAR - Twee Rode Reeen.
004547: WERINGH, JAC. VAN - Onrust is van alle tijden. Opstellen over criminaliteit in Nederland.
008724: VAN WERINGH, KOOS/ SJOGREN, INGELA. - Broeders en nog 119 tekeningen over Noord en Zuid.
012601: VAN WERINGH, KOOS - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
009083: VAN WERINGH, KOOS - Getekende wereld. De kijk van F. Behrendt en Opland op het wereldgebeuren, 1961 - 1975.
017968: VAN WERINGH, JAC. - De afstand tot de horizon. Verwachting en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie.
019149: VAN WERINGH, KOOS - Van de kip en de gans. Aantekeningen over Nederlandse en Duitse complexen.
021131: VAN WERINGH, KOOS - De zaak - Sara Beugeltas.
013585: VAN DE WERK, JAN KEES - Kaurischelpen en kamelen. Een reis naar de verten van verbeelding.
017010: VAN DE WERK, JAN KEES - Witte haan. Gedichten.
017127: VAN DE WERKEN, RAMON - Mooi.
001233: H.N. WERKMAN - Brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
001450: KEES SCHERER/ EVERT WERKMAN - Nederland. Leven met het water.
014896: WERKMAN, HANS - De Merode en de jongens. Biografische fragmenten.
020978: WERKMAN, FIE - Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman.
012624: WERKMAN, GERHARD - Behouden vaart.
003647: WERNER, ALFRED - Raoul Dufy, 1877-1953
006060: WERNER, ALICE - Africa. Myths and legends.
009546: WERNER, WOUTER G./ WESSEL, RAMSES A. - Internationaal en Europees recht. Een verkenning van grondslagen en kenmerken.
001482: LAEL WERTENBAKER - De wereld van Picasso (1881 - )
015127: WERTHEIM, WIM; WERTHEIM-GIJSE WEENINK, HETTY - Vier wendingen in ons bestaan. Indie verloren, Indonesie geboren.
021377: WERTHEIM, W.F. - Indonesie: van vorstenrijk tot neo-kolonie.
018627: WERTHEIM, WIM / WERTHEIM-GIJSE WEENINK, HETTY - Vier wendingen in ons bestaan. Indie verloren, Indonesie geboren.
017035: WERTHEIM, MICHA; GARCIA MARTIN, CRISTINA - Duimelot. Nieuwe en oude vingerversjes van Duimelot, Likkepot, Lange Jan, Ringeling en 't Kleine Ding.
017983: WERTHEIM, W.F. - Indonesie: van vorstenrijk tot neo-kolonie.
013297: WERTHEIM, W.F. - Indonesian society in transition. A study of social change.
022184: WERTHEIM, MARGARET - De broek van Pythagoras. God, Fysica en de strijd tussen de seksen.
009182: WERTHEIMER, E. - De Britsche arbeiderspartij.
020547: WES, M.A.; KLOOS, CAROLA; GUMBERT, J.P. (INLEIDING). - Krekels in olijventuinen. Griekse epigrammen uit de Anthologia Palatina met vertalingen in het Nederlands.
012257: WES, M.A. - Gustave Flaubert en zijn Salammbo: meer dan historisch.
016862: WESKI, HELENE - Niet meer dan een rat. Verhalen.
004491: WESSELING, J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen.
018361: WESSELING, H.L. - Vele ideeen over Frankrijk. Opstellen over geschiedenis en cultuur.
014346: WESSELING, H.L. - Soldaat en krijger. Franse opvattingen over leger en oorlog aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.
012688: WESSELING, H.L. - Vele ideeen over Frankrijk. Opstellen over geschiedenis & cultuur.
018074: WESSELINK, PAULINE - Ik was een tijdje een ander.
021692: WESSELINK, PAULINE - Ik was een tijdje een ander.
006523: WESSELIUS, JACQUELINE/ BERENDS, LAMBIEK - Barbie. Misdadiger tegen de mensheid. Een ooggetuigenverslag.
017349: WESSELO, ERIK; EDWARDS, J.M. - 56 Beaver St.
012669: WESSELS, ANTON - Thora, Evangelie en Koran. 3 boeken, 2 steden, 1 verhaal.
017250: WESSELY, HERBERT (AUSGEWAHLT VON) - Brucken und Zeichen. Neue ostdeutsche Lyrik.
005712: WESSEM, CONSTANT VAN - Liszt. Beroemde musici. Deel VIII
020560: VAN WESSEM, CONSTANT - Slauerhoff. Een levensbeschrijving.
001504: EDWARD SACKVILLE-WEST - Graham Sutherland
009932: SACKVILLE-WEST, VITA - Knole and the Sackvilles.
009928: SACKVILLE-WEST, VITA - Heritage.
009923: SACKVILLE-WEST, VITA - Twelve Days. An account of a journey across the Bakhtiari mountains of South-Western Persia.
010047: SACKVILLE-WEST, VITA/ NICOLSON, HAROLD - Vita and Harold. The letters of Vita Sackville-West and Harold Nicolson 1910-1962.
009967: SACKVILLE-WEST, VITA - Saint Joan of Arc.
009968: SACKVILLE-WEST, VITA - Passenger to Teheran.
009962: SACKVILLE-WEST, VITA - No signposts in the sea.
014629: WESTENDORP, NIKOLAAS - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp van de vroegste tijd tot 1493 van en voor de provincie Groningen. Eerste deel.
013579: WESTER, RUDI (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Parijs. De mooiste verhalen over de Lichtstad.
019437: WESTERHUIS, J.R. (EINDREDACTIE). - Ruinerwold. Rondgang door het verleden.
002484: WESTERLOO, GERARD VAN - Roosje
006267: WESTERLOO, GERARD VAN - Voetreiziger. Verslag van een tocht door Nederland.
016428: VAN WESTERLOO, GERARD - Voetreiziger. Elfhonderd kilometer over het platteland.
016914: VAN WESTERLOO, GERARD - De zaak M.
014580: VAN WESTERLOO, GERARD - Niet spreken met de bestuurder.
015743: VAN WESTERLOO, GERARD - De laatste dagen van een kolonel. Surinaamse notities.
004324: WESTERMAN, FRANK - El Negro en ik.
020371: WESTERMAN, FRANK - El Negro en ik.
020001: WESTERMAN, FRANK - De slag om Srebrenica. De aanloop. De val. De naschok.
018223: WESTERMAN, FRANK - De Graanrepubliek. Geillustreerde Editie.
008885: WESTERMAN, FRANK - Ingenieurs van de ziel.
020311: WESTERMAN, FRANK - De brug over de Tara.
019782: WESTERMAN, FRANK - Dier, bovendier.
008951: WESTHOFF, HANNEKE/ TER STEEG, LOUIS/ SCHNABEL, PAUL/ BERGER, WILLEM - Op gepaste afstand. Over de veranderde relatie tussen ziel en zuil.
002968: SCHADE VAN WESTRUM, L.C. - Amsterdam per vigilante.
017560: WESTSTEIJN, THIJS - Margaret Cavendish in de Nederlanden. Filosofie en schilderkunst in de Gouden Eeuw.
016006: WETTE, WOLFRAM - Die Wehrmacht. Feindbilder, Vernichtungskrieg, Legenden.
009426: WEUSTEN, BRIGITTE - Vraag niet alleen om mijn bevrijding. Het leven van Daniel van Vugt 1896-1945.
008118: WEVER, JAN - Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indie, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland enz. loopende van 1847 tot 1904.
019446: WEVER, JAN; VAN DEINSE, A.B. (INLEIDING). - Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indie, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland, enz. loopende van 1847 tot 1904.
003310: WEVERBERGH, JULIEN - Nacht in Roemenie.
008127: WEVERBERGH, JULIEN - Weverbergh
015061: WEVERBERGH, JULIEN / LEUS, HERWIG - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
005165: WHEATCROFT, GEOFFREY - The controversy of Zion. Jewish nationalism, the Jewish state, and the unresolved Jewish dilemma.
021118: WHITE, FREDA - Three Rivers of France. Lot, Dordogne, Tarn.
013245: WHITE, EDMUND - Proust.
002663: WHITING, CHARLES - Gedoemd te sterven. Rommels laatste overwinning.
014865: GULLAN-WHUR, MARGARET - Spinoza. Een leven volgens de rede.
020854: WIBBELT, AUGUSTIN; VLOEDBELD, G.B. - In Oorlogstied. 'n Vertelsel oet 't Munsterland. In 't Twentsch naoverteld. Tweede deel: De Zwaore Tied.
018781: WICHMAN, ERICH; ZAAL, WIM (SAMENSTELLING). - Lenin stinkt en andere satirische geschriften.
021874: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING). - Historische Atlas Drenthe. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
010900: WIEBES, C. - Intelligence en de oorlog in Bosnie, 1992-1995. De rol van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
009065: WIEDIJK, HEIN/ THOMASSEN, WIM - In vuur en vlam. Wim Thomassen, geinspireerd organisator van de Partij van de Arbeid.
004681: WIEG, ROGI - Beminde onrust.
019173: WIEG, ROGI - Beminde onrust. Novelle.
011279: WIEG, ROGI - Beminde onrust. Novelle.
016460: WIEG, ROGI - Beminde onrust. Novelle.
015699: WIEG, ROGI - Souffleurs van de duivel. Verhalen.
018805: WIEGANG, DIETMAR - Goethe en zijn drukkers.
017672: WIEGERS, GERARD; BRUGMANS, EDITH (REDACTIE). - Onverwachte impressies. Hedendaagse kunst en spiritualiteit.
010369: WIEGERSMA, FRISO - De vrouw aan het stuur/ La belle chauffeuse.
018558: VAN DER WIEL, HANS - Assen '40 - '45. Oorlog en Bevrijding.
018713: VAN DER WIEL, REIN - Gezicht op Haarlem. Verhalen.
016185: WIELEK, WILLY - Zwarte de Pik van Botha. Verhalen.
018394: WIELENGA, D.K. - Oemboe Dongga. Het kampong-hoofd op Soemba. Een verhaal uit het leven van een heiden.
020681: WIELENGA, D.K. - Merkwaardig denken. Schetsen uit de Soembaneesche gedachtenwereld.
017886: WIENER, L.H. - Eindelijk voltrekt alleen.
015583: WIENER, L.H. - Nestor.
019298: WIENER, L.H. - De verering van Quirina T.
016194: WIENER, L.H. - Shanghai Massage.
016150: WIENER, LODEWIJK HENRI - Man met ervaring. Verhalen.
013696: WIENER, L.H. - Haanvroeg.
017939: WIENER, L.H. - Misantropenjaren. Verzamelde verhalen.
018245: WIENER, L.H. - De verering van Quirina T.
006070: WIENERS, JOHN - Selected Poems, 1958-1984
004589: WIENS, PAUL - Vier Linien aus meiner Hand. Gedichte 1943-1971
015898: VAN WIEREN - BOSKLOPPER, T. - Hillechie, een leven.
021093: WIERENGA, L. - La Troade, de Robert Garnier. Cosmologie et imagination poetique.
006029: WIERINGA, TOMMY - Joe Speedboot. Roman.
015106: WIERINGA, TOMMY - Caesarion. Roman.
012056: WIERINGA, TOMMY - De familie onderweg.
018957: WIERSINGA, HERMAN. - De vitale vragen van Bonhoeffer.
018535: WIESEL, ELIE - De stad van het geluk.
017978: WIESEL, ELIE - Het vergetene.
007707: WIESEL, ELIE - De stad van het geluk.
008356: WIESEL, ELIE - Een Jood, vandaag. Verhalen, opstellen, dialogen.
008380: WIESEL, ELIE - Vuur in de duisternis. Chassidische portretten en legenden.
008553: WIESEL, ELIE - De vijfde zoon.
018536: WIESEL, ELIE - De dodenzang. Verhalen.
018537: WIESEL, ELIE - Bijbels Eerbetoon. Portretten en legenden.
018125: WIESEL, ELIE - De bedelaar van Jeruzalem. Een verhaal.
018124: WIESEL, ELIE - Talmoedisch eerbetoon. Portretten en legenden van leermeesters van Israel.
018123: WIESEL, ELIE - Woorden zonder wederwoord. Teksten, verhalen en dialogen.
018122: WIESEL, ELIE - Het testament van een vermoorde joodse dichter. Roman.
018121: WIESEL, ELIE - Een generatie later. Teksten.
017986: WIESEL, ELIE - De Wanhoop Verdreven. Eerbetoon aan negen chassidische meesters.
017988: WIESEL, ELIE - De Dageraad.
014752: WIESEL, ELIE - Een waanzinnig verlangen om te dansen. Roman.
018538: WIESEL, ELIE - Een Jood, vandaag. Verhalen, opstellen, dialogen.
011491: WIESEL, ELIE - De vijfde zoon.
018533: WIESEL, ELIE - De Dag.
011242: WIESEL, ELIE - Vuur in de duisternis. Chassidische portretten en legenden.
018539: WIESEL, ELIE - De rechters. Een roman over schuld en verantwoording.
010567: WIESEL, ELIE - De vijfde zoon.
009809: WIESEL, ELIE - De Dodenzang. Verhalen.
010184: WIESEL, ELIE - De vijfde zoon.
009951: WIESEL, ELIE - De joden der stilte. Een getuigenis.
018439: WIESEL, ELIE - Een waanzinnig verlangen om te dansen. Roman.
010929: WIESEL, ELIE - Vuur in de duisternis. Chassidische portretten en legenden.
013829: WIESEL, ELIE - Zwijgen over Kolvillag. Roman.
018046: WIESEL, ELIE - Vuur in de duisternis. Chassidische portretten en legenden.
016289: WIESEL, ELIE - De Wanhoop Verdreven. Eerbetoon aan negen chassidische meesters.
013933: WIESELTIER, LEON - Kaddisj.
003746: WIESENTHAL, SIMON - Moordenaars onder ons.
005711: WIESENTHAL, SIMON - Moordenaars onder ons. Uit de dossiers van Simon Wiesenthal.
007966: WIESENTHAL, SIMON - De zaak Krystyna Jaworska.
015202: WIESENTHAL, SIMON - Geen wraak maar gerechtigheid. Herinneringen van Simon Wiesenthal.
014387: WIETEK, GERHARD - Schmidt-Rottluff. Oldenburger Jahre 1907-1912.
014386: WIETEK, GERHARD - Franz Radziwill; Wilhelm Niemeyer. Dokumente einer Freundschaft
002560: WIGGINS, MARIANNE - John Dollar
002561: WIGGINS, MARIANNE - Zelfportret en andere verhalen.
013446: WIGMAN, MENNO - De wereld bij avond. Gedichten.
002038: WIGMAN, A.B. - Langs eenzame paden. Uit de levende natuur van heide, bosch en zand.
020468: WIGMAN, MENNO - Mijn naam is Legioen. Gedichten.
015954: WIGMAN, A.B. - Ons Nationale Park. De Hoge Veluwe II.
011751: VAN DER WIJCK, H.W.M./ BOSCHMA, C./ VAN DEN BERG, HERMA M. - Opus Musivum. Aangeboden aan professor M.D. Ozinga ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962.
019871: WIJDEVELD, GERARD - Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters.
020354: VAN WIJK, FRANK - Gerhardus Havingha ( 1696 - 1753) organist en klokkenist van Alkmaar.
008797: DE WIJK, ROB - Pyrrus in Kosovo. Hoe het Westen de oorlog niet kon winnen en zelfs bijna verloor.
013954: DE WIJK, ROB - Supermacht Europa.
013202: VAN WIJLEN, TON - Het bossenboek. Bossen en ruigten, vroeger en nu.
006612: WIJN, J.W. - Het beleg van Haarlem.
019645: WIJNALDA, JANNE - Op een regendag als deze.
004019: WIJNAND, J.H. - Damrak.
019738: WIJNBEEK, D. - De Ruyter als mens.
019737: WIJNBEEK, D. - De overwintering op Nova Zembla.
019736: WIJNBEEK, D. - Het turfschip van Breda.
010466: WIJNBERG, NACHOEM M. - De expeditie naar Cathay. Gedichten.
019469: WIJNBERG, ROB - Boeiuh! Het stille protest van de jeugd.
017660: WIJNBERG, NACHOEM M. - Uit 7. Gedichten.
018880: WIJNBERG, ROB - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
020220: WIJNBERG, ROB - Boeiuh! Het stille protest van de jeugd.
017075: WIJNBERG, NACHOEM M. - Uit 7. Gedichten.
005841: WIJNEN, HARRY VAN - Sprong in de afgrond. Arnhem geofferd aan de ambities van Montgomery.
012019: VAN WIJNEN, H.A. - Vorst Willem, het is alles uw schuld. Oranje en de ondergang van de Republiek bij de omwentelingen 1787 - 1795.
013220: VAN WIJNEN, HARRY - Sprong in de afgrond. Arnhem geofferd aan de ambities van Montgomery.
019944: WIJNHOLDS, EMMY - De Wigwam. Het onderduikershol in Diever.
005737: WIJNSMA, AREND JAN - Het stoomgemaal van Tacozijl.
021451: WIJNSMA, AREND JAN - De Kraak. De overval op de Leeuwarder strafgevangenis 8 december 1944.
008294: DE WIJS, IVO - Vroege vogels' zwanezang. Verzen uit het Vara-programma Vroege Vogels ( 2003-2005).
013487: DE WIJS, IVO - Vroege Vogel. Nieuwe en oude verzen.
010566: P. DRS. / IVO DE WIJS (VERZAMELD). - Tante Constance en Tante Mathilde. Liedteksten van Drs. P.
003311: WIJSENBEEK, L.J.F./ J.J.P. OUD - Mondraan.
017696: WIJSENBEEK, L.J.F. (VOORWOORD); GIEDION, S.; E.A. (SAMENSTELLING) - Le Corbusier. Bouwwerken. Schilderijen. Beeldhouwwerken. Wandtapijten.
017476: WIKAN, UNNI - Generous Betrayal. Politics of Culture in the New Europe.
003792: WILD, GEORG O. - Edelstenen en hoe ze te herkennen.
001458: OSCAR WILDE - The Happy Prince.
001997: OSCAR WILDE - Het spook van Canterville.
002963: WILDE, HARRY - Trotski
003673: WILDE, OSCAR - The importance of being earnest.
004315: WILDE, OSCAR - An ideal husband.
005872: WILDE, OSCAR - De Modelmiljonair. Vertellingen.
007552: DE WILDE, EDY - La Grande Parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940.
013736: WILDE, OSCAR - Een ideale echtgenoot. Toneel.
011119: WILDE, OSCAR - Complete Works of Oscar Wilde.
020205: WILDE, OSCAR ; BOUTENS, P.C. (VERTALING). - Individualisme en socialisme.
018544: WILDE, OSCAR - Plays (Lady Windermere's Fan; A Woman of No Importance; An Ideal Husband; The Importance of Being Earnest; Salome).
012187: WILDE, OSCAR - Sprookjes. Het Sterrekind en andere sprookjes.
017659: VAN WILDERODE, ANTON - Een tent van tamarinde. Gedichten uit Griekenland.
014479: VAN WILDERODE, ANTON - Ex libris. Gedichten.
014725: VAN WILDERODE, ANTON - Het oudste geluk. Gedichten.
015885: VAN WILDERODE, ANTON - L'autre rive / De overoever. Poemes.
019986: VAN WILDERODE, ANTON - Ex libris. Gedichten. Een bloemlezing.
018997: VAN WILDERODE, ANTON - Voltooid mijn monument. De oden van Horatius.
016470: WILHARM, HEINER - Denken fur eine geschlossene Welt. Philosophie in der DDR.
019429: WILKE, MARGRITH - "Voor den Opbouw van Drenthe". Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe, 1915 - 1951.
021335: WILKE, MARGRITH - "Voor den Opbouw van Drenthe". Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915 - 1951.
014236: WILKESHUIS, C. - Jan van Ruusbroec
017000: BRAKMAN. WILLEM - Een familiedrama. Verhalen.
008807: WILLEMART, PIERRE - Het visioen Jeruzalem. Kruistochten en Jihad, 1096-1189. De eeuwige strijd tussen Christenen en Moslims.
015234: WILLEMS, GERRIT / VAN ZOMEREN, KOOS / VUIJSJE, HERMAN. - Gras en wolken. Een beeld van het Groene Hart.
020254: WILLEMS, GERARD F. - Jezus en de chassidim van zijn dagen. Een godsdiensthistorische ontdekking.
006586: WILLEMSEN, ROGER - Hier Spricht Guantanamo. Interviews Mit Ex-Haftlingen.
007124: WILLEMSEN, M./ SILIAKUS, H. (SAMENSTELLING EN REDAKTIE) - Vliegend boven Nederland/ Flying over Holland.
017842: WILLEMSEN, AUGUST - De val. Prive Domein nr. 177.
020110: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE TH. - Een pionier op Flores. Jilis Verheijen (1908-1997) missionaris en onderzoeker.
017182: WILLEMSEN, CHRIS - Dood op de schoen. Voetbalgedichten.
015897: WILLEMSEN, AUGUST (KEUZE EN VERTALING). - Ik verheerlijk het verleden niet. Dertien hedendaagse dichters uit Portugal.
010699: WILLEMSEN, AUGUST - Braziliaanse brieven. Prive Domein nr. 109.
017042: WILLEMSEN, AUGUST - Braziliaanse brieven. Prive Domein nr. 109.
006102: WILLEQUET, JACQUES - Albert 1. Koning der Belgen.
021358: WILLERING, BERT - Rotterdammertjes in Stadskanaal. Kinderen in de hongerwinter 1944 - 1945.
018933: WILLETT, JOHN; BIGGS, BRYAN (INTRODUCTION). - Art in a City.
017336: WILLEY, BASIL - The Seventeenth-Century Background. Studies in the Thought of the Age in Relation to Poetry and Religion.
015874: WILLEY, BASIL - The Seventeenth-Century Background. Studies in the Thought of the Age in Relation to Poetry and Religion.
010474: WILLIAMS, TENNESSEE - Cat on a hot tin roof and other plays.
002186: WILLIAMS, TENNESSEE - Iets van Tolstoi.
006471: WILLIAMS, JAY - De Koningskruistocht.
021823: WILLIAMS, ROSEMARY - Aquarellen schilderen. Een handboek voor beginners.
017154: WILLIAMS, CAROLINE - From Sail to Steam. Studies in the Nineteenth-Century History of the Channel Islands.
009685: WILLIAMS, LEONARD - The dancing chimpanzee. A study of the origin of music in relation to the vocalising and rhythmic action of apes.
011923: WILLIAMSON, EDWIN - The Penguin History of Latin America.
015012: WILLINK, CAREL, E.A. - Willink natuurlijk. Carel Willinkīs kijk op de natuur.
011399: WILLIS, CLINT (REDACTIE). - Op gevaarlijke hoogte. Overleven op de Everest en de K2. Verhalen.
009073: WILLISTON, GLENN/ JOHNSTONE, JUDITH - Voorbije levens. Regressietherapie in de praktijk.
019030: WILLS, CHRISTOPHER - De wijsheid van de genen. Nieuwe wegen in de evolutie.
007854: WILLUMSEN, DORRIT - De Gentse bruid. Het levensverhaal van Isabella van Bourgondie. Roman.
011687: WILMA - Kerstkinderen.
012651: WILMINK, WILLEM - Ernstig genoeg. Liedjes en gedichten vanaf 1986.
018468: WILMINK, WILLEM - Ver van de stad.
016673: WILMINK, WILLEM - De wonderbaarlijke reis van Jacob Maneschijn en Sientje Zeester.
016271: WILMINK, WILLEM - Mijn broer. Aantekeningen bij gedichten van Hendrik de Vries.
016270: WILMINK, WILLEM - Mijn broer. Aantekeningen bij de gedichten van Hendrik de Vries.
021547: WILMINK, WILLEM; RAWIE, JEAN PIERRE (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Ik had als kind een huis en haard.
018313: WILMINK, WILLEM (TEKST); VAN HEUSDEN, ALFONS (TEKENINGEN). - Spook tussen spoken. Alle spiegels toverspiegels!?
018467: WILMINK, WILLEM - Buurjongens.
014731: WILMINK, WILLEM - Waar het hart vol van is. Willem Wilmink's schriftelijke cursus dichten.
020204: WILMINK, WILLEM - Waar komt dat kind vandaan? Gedichten.
014409: WILMINK, WILLEM - Voor een naakt iemand. Liedjes voor volwassenen.
018763: WILMINK, WILLEM (SAMENSTELLING). - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poezie.
016081: WILMINK, WILLEM - Ze zeggen dat de aarde draait. 37 nieuwe gedichten.
016233: WILMINK, WILLEM - Wat ik heb gevonden, je raadt het nooit. Vijftien opstellen over schrijvers in onze taal.
016523: WILMINK, WILLEM (SAMENSTELLING, TOELICHTING). - Kinderen. Meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld.
019192: WILMINK, WILLEM - Het kind is vader van de man. Een bloemlezing uit eigen werk.
013688: WILMINK, WILLEM - Spook tussen spoken.
021405: WILMINK, WILLEM - Schriftelijke cursus dichten.
017693: WILMINK, WILLEM (SAMENSTELLING, INLEIDING). - Dieren. De mooiste gedichten.
016397: WILMINK, WILLEM - Het verkeerde pannetje.
021537: WILMINK, WILLEM - Moord in het moeras.
019489: WILMINK, WILLEM ; SCHULTEN, TON - Het beloofde land.
020246: WILMINK, WILLEM (KEUZE EN TOELICHTING). - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gedichten over geloven.
016078: WILMINK, WILLEM - Het verkeerde pannetje.
017098: WILMINK, WILLEM - Zeven liedjes voor een piek.
020617: WILMINK, WILLEM (VERTALING); GERRITSEN, W.P. (INLEIDING). - De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw.
005099: WILNA, JAN - Het blije leven. Vroolijke verzen van Jan Wilna.
004851: WILPERT, GERO VON - Sachworterbuch der Literatur.
004442: WILSON, COLIN/ JOHN GRANT/ SIMON VINKENOOG - Handboek van het ongerijmde.
004553: WILSON, MARK (CURATOR/ EDITOR) - What Remains.
006401: WILSON, DAVID - The Anglo-Saxons.
006664: WILSON, A.N. - De begrafenis van God. De ondergang van het geloof in de westerse beschaving.
006789: WILSON, EDMUND - Reis naar de revolutie.
017225: WILSON, REUEL K. - The Literary Travelogue. A comparative Study with Special Relevance to Russian Literature from Fonvizin to Pushkin.
017632: WILSON, ROBERT - Het Nederlandse deel van The CIVIL warS. A tree is best measured when it is down.
015494: WILSON, IAN - Het bloed en de lijkwade.
017396: WILSON, ARLINE - William Roscoe. Commerce and Culture.
019643: WILSON, ANGUS - After the Show. Cahiers voor Letterkunde.
020790: WILSON, COLIN. - Hesse, Reich, Borges. Three Essays.
014669: WINCHESTER, SIMON - The Surgeon of Crowthorne. A tale of murder, madness and the Oxford English Dictionary.
011065: WINCHESTER, SIMON - Buitengewesten. Reizen naar de overblijfselen van het Britse wereldrijk.
013425: WINCHESTER, SIMON - The map that changed the world.
021654: WINCHESTER, SIMON. - De kaart die de wereld veranderde.
007492: WIND, HARMEN - Waterstaat. Gedichten.
017513: WIND, HARMEN - Het gesticht. Gedichten.
021138: WIND, INGEBORG - Het vergeten leven rond de Zuiderzee.
017765: VAN WINDEN, WILFRIED - Fusion. Pleidooi voor een sierlijke architectuur in een open samenleving.
021316: TE WINKEL, MARJOLEIN - De verloren spelen. Nederlandse boycot Olympische Spelen 1956.
004038: WINKLER, JOHAN - Oogst der tijden.
019812: WINKLER, KEES - Naar aanleiding van een zwaluw. Gedichten.
001448: W. JAPPE ALBERTS/ J.M. VAN WINTER. - Nederland voor honderd jaar. 1859-1959.
003921: VAN WINTER, JOHANNA MARIA - Van soeter cokene.
004437: DE WINTER, LEON - Vertraagde roman.
004438: DE WINTER, LEON - Zionoco.
004749: WINTER, LEON DE - Zionoco.
005593: WINTER, LEON DE - Zionoco. Roman.
007073: DE WINTER, LEON - De hemel van Hollywood.
007232: DE WINTER, LEON - Vromans toekomst.
007643: DE WINTER, LEON - Lady Di in een bevallige pose.
007701: DE WINTER, LEON - Vertraagde roman.
008060: DE WINTER, LEON - De hemel van Hollywood. Roman.
021334: DE WINTER, LEON - De Vijand. Een opstel.
009917: WINTER, GORDON - Geheim agent voor Zuid-Afrika. 16 Jaar in dienst van de BOSS.
018907: WINTERER, OBERLEUTNANT FRANZ - Orientierung in der Landschaft mit Karte, Kompass und Hohenmesser.
009271: WINTERHAGER, WILHELM ERNST (BEARBEITET) - Der Kreisauer Kreis. Portrat einer Widerstandsgruppe. Begleitband zu einer Ausstellung der Stiftung PreuBischer Kulturbesitz.
019199: WINTERMANS, CASPAR - Alfred Douglas. De boezemvriend van Oscar Wilde. Open Domein nr. 36.
003543: GONZALEZ-WIPPLER, MIGENE - The complete book of Spells, Ceremonies and Magic.
009267: WIRTH, ANDRZEJ (INTRODUCTION)/ MILTON, SYBIL (TRANSLATED FROM THE GERMAN AND ANNOTATED) - The Stroop Report. The Jewish Quarter of Warsaw is no more!
004551: WISEMAN, JOHN - Survival: het S.A.S handboek.
016206: DE WISPELAERE, PAUL - Het verkoolde alfabet. Prive Domein nr. 179.
006373: WISPELAERE, PAUL DE - Paul-Tegenpaul, 1969-1970.
007032: DE WISPELAERE, PAUL - Paul - tegenpaul. 1969-1970
017073: DE WISPELAERE, PAUL - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990-1991. Prive Domein nr. 179.
013427: DE WISPELAERE, PAUL - Het verkoolde alfabet. Prive Domein nr. 179.
007818: VAN WISSEN, DRIEK - De Dichter des Vaderlands. Zijn mooiste gedichten. Gekozen door Jean Pierre Rawie.
021709: VAN WISSEN, DRIEK - Een boekenwurm is een verstandig beest. Acht sonnetten.
002500: DE WIT, AUGUSTA - Gods goochelaartjes.
002521: DE WIT, AUGUSTA - Orpheus in de dessa.
004163: DE WIT, AUGUSTA - Gods Goochelaartjes.
004164: DE WIT, AUGUSTA - Gods Goochelaartjes
004165: DE WIT, AUGUSTA - Gods Goochelaartjes.
010756: DE WIT, HENK - Birma Bali. De hel en het paradijs.
007314: DE WIT, AUGUSTA - De wake bij de brug.
019699: DE WIT, AUGUSTA - Natuur en menschen in Indie.
007815: DE WIT, AUGUSTA. - Natuur en menschen in Indie. Met 45 illustraties.
014156: DE WIT, AUGUSTA - De godin die wacht.
018655: DE WIT, AUGUSTA - Natuur en menschen in Indie.
011024: RUITENBERG-DE WIT, A.F. - Het huis van Achterberg. Een commentaar.
009357: DE WIT, AUGUSTA - Gods goochelaartjes.
010532: DE WIT, AUGUSTA - De godin die wacht. Roman.
020684: DE WIT, AUGUSTA - Natuur en menschen in Indie.
021862: DE WIT, REINOUT - De geologie van het oostelijke Valsassina en van het Val Taleggio.
019048: DE WIT, H.C.D. - Wat is leven? Een cultuurgeschiedenis van de biologie.
013810: WITHUIS, JOLANDE - De jurk van de kosmonaute. Over politiek, cultuur en psyche.
020542: WITKAM, J.J. E.A. - De Arabische wereld. De geschiedenis en betekenis van de Islam. / Arabische taal, poezie en politieke herrijzenis. / Nederlands koloniaal verleden.
020798: WITT, HUBERT; MARK, BER - Der Fiedler vom Getto. Jiddische Gedichte aus Polen.
019829: WITTEBOON, S. - Evert Kupers. Werker, strijder, bouwer.
011578: WITTEMAN, PAUL - De Onvoltooiden. Wat de grote componisten nog te zeggen hadden.
021512: WITTEMAN, SYLVIA; VAN DEN BERGH, THOMAS - S. Carmiggelt. Een levensverhaal.
021647: WITTEMAN, PAUL; SLOOTWEG, DICK - De Avonden, een kleine reunie.
006411: WITTEVEEN, K.M. - Daniel Gerdes.
005329: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Tractatus Logico-Philosophicus.
015741: WITTKAMPF, WILLEM - Nader bericht ontbreekt.
014057: WITTKAMPF, WILLEM - Verzameld werk.
020848: WITTWER, SAMUEL - Een koninklijke dierentuin. Porseleinen beesten uit Meissen.
021012: WLADIMIROFF, IGOR (REDACTIE). - Groeten uit het oude Rusland. Ansichtkaarten van voor 1917.
012329: VAN WOEREN, HENK - Tikoes.
008162: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Romeo of de minnaar der liefde.
010218: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Verhalen.
005984: WOHMANN, GABRIELE - Uitstapje met moeder. Roman.
007264: WOJNOWITSJ, WLADIMIR - Iwankiade. Verhaal.
017916: WOJNOWITSJ, WLADIMIR - De merkwaardige lotgevallen van soldaat Iwan Tsjonkin. Een anekdotische roman.
011699: WOJNOWITSJ, WLADIMIR - Iwankiade.
012783: WOLDRING, HENK E.S. - Westerse waarden door Shakespeare belicht.
019624: WOLF, J.A. - Gehavende stad. Bevrijding Groningen, april 1945.
002257: WOLF, J.A. - Gehavende stad.
005256: WOLF, RUTH - De wieken van de leeuwerik. Het leven van Bernard de Ventadour.
006957: WOLF, CHRISTA - De cesuur. Berichten van een dag.
008811: WOLF, CHRISTA - Dinsdag de 27ste september en andere verhalen.
018802: WOLF, RUTH - Heinrich Heine. Schrijver in ballingschap.
012997: WOLF, RUTH - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen.
012861: WOLF, D. - Geschiedenis der joodse gemeente te Ter Apel.
022153: WOLF, GITA / VERTAALD DOOR WIM HOFMAN - De Hongerige Leeuw. Een Volksverhaal.
009785: DE WOLF, A.L. - Vlootverhoudingen in het Verre Oosten. (USA, Japan, Engeland, Ned. Indie).
016372: VAN WOLFEREN, KAREL - De ondergang van een wereldorde.
005717: WOLFEREN, K.G. VAN - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
009671: VAN WOLFEREN, KAREL - The enigma of Japanese power. People and politics in a stateless nation.
002174: WOLFF, JOOP - Uit het rijk der duizend eilanden.
003370: DE WOLFF, S. - Van eerstelingen tot late oogst.
017183: WOLFF, REBECCA - The King. Poems.
021952: DE WOLFF, K.; BERG, L.TH. - Den Helder in oude ansichten.
013376: WOLFFERS, IVAN - De verliefde Waria. Roman.
013247: WOLFRAM, EDDIE - De collage. Geschiedenis van een kunsttechniek 1907 - heden.
002964: WOLFROMM, JEAN-DIDIER - Diane Lanster.
020043: WOLFSLAG, GEA - Het watermachien. Stoomgemaal Vier Noorder Koggen.
016212: WOLFSWINKEL, ROLF - Tussen landverraad en vaderlandsliefde. De collaboratie in naoorlogs proza.
020186: WOLKERS, JAN - Zomerhitte.
000342: JAN WOLKERS - Brandende Liefde
000344: JAN WOLKERS - Een roos van vlees.
000345: JAN WOLKERS - De Walgvogel.
000346: JAN WOLKERS - Kort Amerikaans.
000348: JAN WOLKERS - Gesponnen suiker.
000358: JAN WOLKERS - De hond met de blauwe tong.
005213: WOLKERS, JAN - Terug naar Oegstgeest.
005284: WOLKERS, JAN - Dominee met strooien hoed.
018721: WOLKERS, JAN - Rottumerplaat.
015929: WOLKERS, JAN - Dominee met strooien hoed. Cahiers voor Letterkunde.
011924: WOLKERS, JAN - Tarzan in Arles.
020191: WOLKERS, JAN - Wolkers in Wolkersdorf.
020115: WOLKERS, JAN - 22 sprookjes, verhalen en fabels.
010831: WOLKERS, JAN - Wolkers in Wolkersdorf. Essays over kunst en autobiografische onderwerpen.
012561: WOLKERS, JAN - Het afschuwelijkste uit Jan Wolkers.
019564: WOLKERS, BOB, TOM EN JAN - Wat wij zien en horen.
021918: WOLKERS, JAN - Zuruck nach Oegstgeest. Roman.
021931: WOLKERS, JAN - Wintervitrines. Gedichten.
011561: WOLKERS, JAN - Rottumerplaat.
012488: WOLKERS, JAN - De onverbiddelijke tijd.
020928: WOLKERS, JAN - Jaargetijden. Gedichten.
011938: WOLKERS, JAN - De onverbiddelijke tijd.
019309: WOLKERS, JAN - Jeugd jaagt voorbij. Verhalen.
014995: WOLKERS, JAN - De onverbiddelijke tijd.
018424: WOLKERS, JAN - Op de vleugelen der profeten (On the wings of the prophets).
012525: WOLKERS, JAN - 22 sprookjes, verhalen en fabels.
020641: WOLKERS, JAN - De drijfschaal van Van Gogh.
017797: WOLL, JOSEPHINE; YOUNGBLOOD, DENISE J. - Repentance. KINOfile Film Companion 4.
014984: WOLLER, JOHAN - Als officier van gezondheid naar Nederlands-Indie.
021035: WOLLESWINKEL, EGBERT - De Melm. Familiekroniek rond een boerderij te Renswoude.
019872: WOLTERING, P.J. - Wonen rond de Hoge Berg. Prehistorie en vroegste geschiedenis van Texel.
019830: WOLTERS, X.F.M.G. - De Friese stoel- en staartklok. Zelf thuis te bouwen met eenvoudige middelen.
018668: WOLTHEKKER, DIRK - Terug naar Beilen. Leven en dood van een rode dorpswethouder.
001417: THE FAMILY OF WOMAN. - Een unieke fotocollectie over de vrouw van deze wereld en haar levensgang.
002169: WONINK, HARRY - Salland. Een zomerdroom.
011442: WONINK, HARRY - Op stap langs de Drentse kanalen.
009367: WOOD, IRA - De tafelknecht. Roman.
015232: WOOD, PAUL / HARRIS, JONATHAN A.O. - Modernism in Dispute. Art since the Forties.
002696: WOODWARD, BOB - Dekmantel. De geheime oorlogen van de Cia.
003802: WOODWARD, BOB - Dekmantel.
013975: WOODWARD, BOB - The War Within. A secret White House History 2006-2008.
013451: WOOLF, VIRGINIA - Women & Writing.
001979: VIRGINIA WOOLF - Schrijvende vrouwen.
003758: WOOLF, VIRGINIA - Mrs. Dalloway.
004249: WOOLF, VIRGINIA - The Years.
004477: WOOLF, VIRGINIA - Maandag of dinsdag.
005641: WOOLF, VIRGINIA - Naar de vuurtoren. Roman.
006617: WOOLF, VIRGINIA - Naar de vuurtoren.
018271: WOOLF, VIRGINIA; VAN DER VEGT, HAN (VERTALING, INLEIDING, NOTEN). - Ezeltje West. Alle brieven aan Vita Sackville-West 1922-1929/ 1929-1941
016761: WOOLF, VIRGINIA; LIMONARD, CAROL (VERTALING). - Over Londen.
009138: WOOLF, VIRGINIA - Night and Day.
010012: WOOLF, VIRGINIA/ SACKVILLE-WEST, VITA - The letters of Vita Sackville-West to Virginia Woolf.
009341: WOOLF, VIRGINIA - Three Guineas.
009351: WOOLF, VIRGINIA - A Writer's Diary. Being extracts from the diary of Virginia Woolf.
012712: WORMGOOR, INGRID - Ommen op de drempel van de moderne tijd. Beelden uit de jaren 1890 - 1950.
008445: WORMGOOR, INGRID - Ommen op de drempel van de moderne tijd. Beelden uit de jaren 1890-1950.
003803: WORMSER, C.W. - Zoo leven wij in Indie.
003867: WORMSER, C.W. - Drie en dertig Jaren op Java. Deel 1: In de rechtelijke macht.
013937: WORMSER, C.W. - Het Hooge Heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
018945: WORMSER, C.W. (OUD-VOORZITTER VAN DEN NEDERLANDSCH INDISCHEN PLANTERSBOND). - Ontginners van Java.
005613: WORTH, FRED L./ TAMERIUS, STEVE D. - All about Elvis. The king of rock and roll from a to z.
004239: VAN DER WOUDE, JOHAN - Een groene lantaarn.
007889: VAN DER WOUDE, JOHAN - Maria Dermout. De vrouw en de schrijfster.
013222: VAN DER WOUDE, JOHAN - Zeven brieven.
010444: VAN DER WOUDE, P. - 100 jaar Nieuw-Amsterdam - Veenoord. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
014463: VAN DER WOUDE, SIEM; DE HAAN, SJOERD - Drie eeuwen joods leven in Friesland.
018228: WOUDENBERG, HELMERT - Vuur, Water, Lucht & Aarde. Handleiding voor acteren.
008507: WOUDSTRA, KARST (VOOR HERVE GUIBERT) - Total Loss.
010125: WOUDSTRA, KARST - De stille grijzen van een winterse dag in Oostende. Een Ensoriade. Toneel.
009454: WOUDSTRA, KARST - Toneel 1 en 2.
009455: WOUDSTRA, KARST - Een Zwarte Pool. Toneel.
012489: WOUDSTRA, KARST - De stille grijzen van een winterse dag in Oostende. Een Ensoriade.
018325: WOUDSTRA, KARST - Stilleven. Het Toneel Speelt. Tekstboek.
014680: WOUDSTRA, KARST - Een donker uitzicht. Toneel.
018644: WOUDT, MARTINE (VERTALING); FESTEN, THEO (NAWOORD). - Het cahier Charles Baudelaire. Bipolaire cahiers, deel III.
015939: WOUDT, MARTINE (VERTALING); VAN DER PLOEG, G.J. (INLEIDING EN NAWOORD). - Het dossier Antonin Artaud. Schizofrenie-dossiers deel V.
019061: WOUDT, MARTINE (VERTALING); FESTEN, THEO (NAWOORD). - Het cahier Charles Baudelaire. Bipolaire Cahiers deel III.
006582: WOUTERS, H.H.E. - Maastricht, stad aan heerbaan en rivier.
016093: WOUTERS, D.; VAN HULZEN, J.; KONING, J. (INLEIDING); BROUWER, A.M. (SLOTWOORD) - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O.-Indie.
003493: WRENN, C.L./ W.F. BOLTON - Beowulf
017011: DE WRINGER, H.P.G. - Verstoorde feesten. Gedichten.
013583: WYERS, SUZETTE (SAMENSTELLING EN TOELICHTING) - Als ik wil kan ik duiken...Brieven van Claartje van Aals, verpleegster in de joods psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch 1940 - 1943.
021839: WYNDHAM, JOHN - The Kraken Wakes; The Chrysalids; The Seeds of Time; Consider Her Ways and Others; The Midwich Cuckoos.
011716: WYSS, BEAT - Pieter Bruegel. Landschaft mit Ikarussturz. Ein Vexierbild des humanistischen Pessimismus.
010247: QUERULIJN XAVERIUS, MARKIES DE CANTECLAER VAN BARNEVELDT. - Vleugeljaren. Poemen.
005189: XENOPHON - Tocht van de tienduizend.
007555: XENOPHON - Tocht van de tienduizend. (vertaald door M. Moonen).
006575: XUN, LU - Te wapen.
007605: YADIN, YIGAEL - Bar Kochba. De herontdekking van de legendarische held van de laatste joodse opstand tegen de Romeinen.
008263: YALOM, IRVIN D. - Groepspsychotherapie in theorie en praktijk.
015371: YALOM, IRVIN D. - De therapeut. Roman.
015301: YALOM, IRVIN D. - De Schopenhauer-kuur. Roman.
014120: YALOM, IRVIN D. - De therapeut. Roman.
019660: YALOM, IRVIN D. - Scherprechter van de liefde. Tien ware verhalen uit een psychotherapeutische praktijk.
007097: YANAI, I./ GRANEWITZ. N. - Ogen en klauwen. Een authentiek Israelisch document over de Sovjet wereldspionage.
017907: YEATS, W.B. - Selected Poems.
003681: YEATS, W.B. - The Works of W.B. Yeats.
003588: YEHOSHUA, A.B. - De vijf jaargetijden van Molcho.
009776: YEHOSHUA, A.B. - De vijf jaargetijden van Molcho. Roman.
004600: YERLI, NILGUN - Turkse Troel.
004612: YERLI, NILGUN - Acht jaargetijden.
012234: YEVTUSHENKO - Selected Poems.
020379: YIZHAR, S. - Het verhaal van Chirbet Chiz'a. Roman.
020957: YOORS, JAN - Een volk op doortocht. Zigeuners tijdens de Tweede Wereldoorlog.
009021: YOSANO, AKIKO - De talloze treden naar mijn hart/ Tanka.
010493: YOUNG, PETER - Special Operations.
003098: YOURCENAR, MARGUERITE - Dierbare nagedachtenis.
004860: YOURCENAR, MARGUERITE - Mishima of het visioen van de leegte.
005385: YOURCENAR, MARGUERITE - Met open ogen. Gesprekken met Matthieu Galey.
005393: YOURCENAR, MARGUERITE - Dierbare nagedachtenis.
006312: YOURCENAR, MARGUERITE - Fantasie in blauw. Drie verhalen met een voorwoord van Josyane Savigneau.
018716: YOURCENAR, MARGUERITE; TUIN, JENNY (VERTALING). - Als stromend water.
009373: YOURCENAR, MARGUERITE - Het hermetisch zwart.
017410: YOURCENAR, MARQUERITE - Fantasie in blauw. Drie verhalen met een voorwoord van Josyane Savigneau.
012116: YOURCENAR, MARGUERITE - De Tijd, de grote beeldhouwer.
018715: YOURCENAR, MARGUERITE; TUIN, JENNY (VERTALING). - Archieven uit het Noorden.
013586: YOURCENAR, MARGUERITE - Fantasie in blauw. Drie verhalen met een voorwoord van Josyane Savigneau.
014415: YOURCENAR, MARGUERITE - Pasmunt van de droom.
019594: YOURCENAR, MARGUERITE; SAVIGNEAU, JOSYANE (VOORWOORD). - Fantasie in blauw. Drie verhalen.
017416: YOURCENAR, MARGUERITE - Als pelgrim en als vreemdeling. Essays.
007951: YPERMAN, CHRIS - Een heel klein scheepje. Vlaamse bibliotheek 19.
015797: YPES, CATHARINA (SAMENSTELLING BLOEMLEZING; INLEIDING) - Jacob Hiegentlich, 1907 - 1940. Een joods artist tussen twee oorlogen.
012102: YPMA, Y.N. - Friesland Annis Domini 1940 - '45. Bijdrage tot de geschiedenis van het Georganiseerde Verzet in Friesland. Samengesteld in opdracht van de Vereniging Friesland 1940 - 1945.
018754: YPSILON (PIETER OEGE BAKKER). - Twintig eeuwen na Bethlehem.
002796: YRRAH - Shockproof
013861: YUAN, TSJ'ENG - De innerlijke overtuiging van de procureur. Een verhaal uit de chinese 'samizdat'.
015957: YUAN, TSJ'ENG - De innerlijke overtuiging van de procureur. Een verhaal uit de Chinese 'samizdat'.
017296: YUAN, TSJ'ENG - De innerlijke overtuiging van de procureur. Een verhaal uit de Chinese 'samizdat'.
019890: CONFUCIUS / YUTANG, LIN, TRANSLATION - The Wisdom of Confucius.
008562: ZAAL, WIM - De Nederlandse fascisten.
015614: ZAAL, WIM - Alle Heiligen. Heiligenkalender voor Nederland en Vlaanderen.
017541: ZAAL, WIM (SAMENSTELLING). - Een leeuw is eigenlijk iemand. Nederlandstalige dierenpoezie.
021968: ZAAL, WIM - Onnozele kinderen. Lodewijk XVII, Victor van Aveyron, Kaspar Hauser.
013462: ZAAL, WIM (KEUZE EN TOELICHTING) - Bar & Boos. De slechtste gedichten in de Nederlandse taal.
007927: ZAFON, CARLOS RUIZ - Gaudi in Manhattan. Kort verhaal.
002584: ZAHAVI, HELEN - Dirty weekend.
009652: ZAHL, PETER-PAUL - Het lijkt wel vrede. Gedichten en proza.
007704: ZAHN, ERNEST - Regenten, rebellen en reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
009127: ZAHN, ERNEST - Regenten, rebellen en reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
009252: ZALOGA, STEVEN J. - Poland 1939. The Birth of Blitzkrieg.
005290: ZAMJATIN, JEVGENIJ - Teken van leven.
020688: ZAMJATIN, JEVGENIJ - Teken van leven.
020112: ZAND, MAARTJE - Blauwe eilandsteden.
007334: VAN DER ZANDEN, JOS. - Wolfgang Amadeus Mozart in de Lage Landen.
009863: VAN ZANDEN, J.L./ GRIFFITHS, R.T. - Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw.
002287: ZANDSTRA, EVERT/ CAS OORTHUYS - Zwervend door Nederland.
005547: ZANDSTRA, EVERT/ CAS OORTHUYS - De Ardennen.
019697: ZANDSTRA, EVERT - Limburg.
018804: ZANDSTRA, EVERT - De Ardennen. Een levendige beschrijving van talloze tochten voor elke vorm van toerisme in het land van wouden, rivieren, grotten en kastelen.
021368: DE ZANGER, JAN - Kraaiepoten.
010103: DE ZANGER, JAN F. - Aai de baas daarom. Gedichten.
005838: ZANOT, MARIO - De wereld ging driemaal onder. Kometen, zondvloedmythen en bijbelse rrcheologie.
006816: ZANOT, MARIO - De wereld ging driemaal onder. Kometen, zondvloedmythen en bijbelse archeologie.
017905: ZANTEMA, J.W. (GEARSTALD) - Frysk Wurdboek. Frysk-Nederlansk. Hanwurdboek fan 'e Fryske taal mei deryn opnommen list fan Fryske plaknammen list fan Fryske gemeentenammen 1.
010863: VAN ZANTWIJK, RUDOLF - De oorlog tegen de goden. Azteekse kronieken over de Spaanse verovering.
015144: VAN ZANTWIJK, RUDOLF - Met mij is de zon opgegaan. De levensloop van Tlacayelel (1398-1478), de stichter van het Azteekse rijk.
014594: VAN ZANTWIJK, RUDOLF - Handel en wandel van de Azteken. De sociale geschiedenis van voor-Spaans Mexico.
021852: DE ZARATE, AGUSTIN; COHEN, J.M. (TRANSLATION AND INTRODUCTION). - The Discovery and Conquest of Peru.
005406: ZATELI, ZYRANNA - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
010484: ZAUNSCHIRM, THOMAS - Kunstwissenschaft. Eine Art Lehrbuch.
011426: DE ZAYAS, ALFRED M. - Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle. Deutsche Ermittlungen uber alliierte Volkerrechtsverletzungen im Zweiten Weltkrieg.
002520: VAN DER ZEE, DAAN - Van Diemens roode vlucht.
004240: VAN DER ZEE, HENRI - In de greep van de Octopus. De Mafia-terreur in Italie.
008255: VAN DER ZEE, NANDA - De kamergenoot van Anne Frank.
009082: VAN DER ZEE, SYTZE - Voor Fuhrer, Volk en Vaderland. De SS in Nederland.
021953: VAN DER ZEE - De trein.
018553: VAN DER ZEE, HENRI - 's Heeren Slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein.
018082: VAN DER ZEE, NANDA - De kamergenoot van Anne Frank.
019975: ZEEBERG, JAAPJAN; FLOORE, PIETER. - Into the Ice Sea. Barents' wintering on Novaya Zemlya - A Renaissance voyage of discovery.
009105: ZEEPVAT, CHARLOTTE - Queen Victoria's youngest son. The untold story of Prince Leopold.
003328: DE ZEEUW, P. J.GN. - Ebbend Getij. Verhaal uit den heldenstrijd om Zierikzee in 1576.
002613: SPIEGEL DER ZEEVAART. - Brieven uit zee. Verzameld en toegelicht door Jhr. Mr. A.F.de Savornin Lohman.
008750: ZEEVALKING, H.J. - Vrijmetselarij. Een Westeuropees cultuurverschijnsel.
010372: VAN ZEGGELEN, MARIE - Indrukken van een zwervelinge. De Hollandsche vrouw in Indie.
010530: VAN ZEGGELEN, MARIE - Oude glorie. Indische roman.
011082: VAN ZEGGELEN, MARIE C. - Kartini. Een baanbreekster voor haar volk. Roman.
010883: VAN ZEGGELEN, MARIE - Onderworpenen. Schetsen uit Celebes.
015557: VAN ZEGGELEN, MARIE C. - Kartini. Een baanbreekster voor haar volk. Roman.
022190: VAN ZEGGELEN, MARIE - Bij het hart van Indie.
017431: VAN ZEGGELEN, MARIE; NIEUWENHUYS, ROB (INLEIDING EN TOELICHTING). - Onderworpenen. Schetsen uit Celebes.
012255: ZEH, JULI - Speeldrift. Roman.
020788: ZEIGER, HENRY A. , ED. - The Case Against Adolf Eichmann.
015235: ZELGER, FRANZ; VIGNAU-WILBERG, PETER; WOHLGEMUTH, MATTHIAS. - Stiftung Oskar Reinhart Winterthur. Band 1, 2, 3.
007639: ZELLER, BERNHARD - Hermann Hesse in woord en beeld.
007687: ZELLER, FREDERIC - Vergane jeugd. Berlijn 1924/ Rotterdam 1939.
009195: ZELLER, BERNHARD - Hermann Hesse. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
013845: ZELLER, BERNHARD - Hermann Hesse in woord en beeld.
007299: ZELZER, MARIA/ GROHSMANN, LORE - Geschichte der Stadt Donauworth. Zwei Banden.
011282: ZEMAN, ZBYNEK - Selling the War. Art and Propaganda in World War II.
015016: ZEMERING, NICOLINE, E.A. - Willem van Rede, 1880 - 1953. Een verzamelaar uit hartstocht.
004395: ZERNIKE, ELISABETH - Het buurmeisje.
010250: ZERNIKE, F. - Wat is licht? Rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der Rijksuniversiteit te Groningen op maandag 18 september 1939.
011468: ZETTEL, CHRISTA - Reiserouten der Gotter. Zuruck in die Zukunft: Das Erbe der Schamanen.
012833: ZETTER, KIM - De geheimen van de Kabbala.
017125: ZETTLER, HELA - Gebruder Haeckel. Sport in Berlin 1910 - 1914.
017150: ZEVENBERGEN, HARRY; VAN FAASSEN, DIANN (REDACTIE). - War on War. Gedichten geen bommen.
006737: ZHELEZNOVA, IRINA (ED.) - Vasilisa the Beautiful. Russian fairy tales.
005958: ZHENHUA, ZHAI - De Rode Bloem van China. Herinneringen aan de culturele revolutie.
014264: ZICHNER, MARTIN - De grote levensspiraal. Dantes spirituele boodschap.
012714: ZIECK, W.F./ POSTEMA, J.A./ WIERSMA, T./ DRIESSEN, J. - Weg - en waterbouwkunde. Deel V. Wegen en spoorwegen.
002750: ZIEGLER, PHILIP - The Black Death.
008431: ZIEGLER, JEAN - Hitlers bankiers.
004461: ZIELENS, LODE - Het duistere bloed. Zedenroman.
009411: ZIELENS, LODE - Moeder, waarom leven wij? Vlaamse Bibliotheek 4.
005620: ZIJDERVELD, A. - Stadsjuweel. Voordrachtbundel samengesteld door de commissie voor voordrachtwedstrijden bij het VHMO te Amsterdam.
015739: VAN DER ZIJL, ANNEJET - Sonny Boy.
012478: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java, 1945 - 1950.
020038: ZIJLSTRA, JAAP - In een ander licht. Kijken naar ikonen.
008383: ADAMA ZIJLSTRA, A. - Vaar wel Scheveningen. Bonte herinneringen aan een badplaats.
001823: AYA ZIKKEN - Dwars door de spiegel.
002495: ZIKKEN, AYA - Alleen polenta vandaag.
002514: ZIKKEN, AYA - De Atlasvlinder.
002516: ZIKKEN, AYA - De Polong.
004777: ZIKKEN, AYA - Sarung, Sari en Samfu. Een reis door Maleisie en Noord-Borneo.
004914: ZIKKEN, AYA - De Atlasvlinder.
006023: ZIKKEN, AYA - Hut 277.
006890: ZIKKEN, AYA - Code voor Dander.

Next 1000 books from Antiquariaat Het Kofschip

5/9