Antiquariaat Klondyke
Vlaardingenstraat 51, 1328 LB Almere, The Netherlands. Tel.: +31 (0)36 530 31 62, Fax: +31 (0)36 534 65 96            Email: info@klondyke.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
181775: BRUGGENCATE, IR. A. TEN - Hollandsche Molens
048698: BRUGGENCATE, IR. A. TEN - Hollandsche molens
195631: BRUGGINK, J.P. (SAMENSTELLING EN VERTALING) - Roman van lancelot
057698: BR‹GMAN, MARGRET - Vrouwen in opspraak. Vrouwenstudies als cultuurkritiek
211754: BRUGMAN, JOHANNES - Het leven der H. Liduina
119551: BRUGMAN, J. - De zuilen van de islam: opstellen over de islam, de Arabieren en de Arabische literatuur
209735: BRUGMAN, J.M. - Drukinkten in de practijk. Grondstoffen / Samenstelling / Verwerking in de practijk
185679: BRUGMAN, GERARD & AD DUDINK - De vraag naar creativiteit: een onderwijspsychologische bijdrage
147519: BRUGMANS, PROF.DR. H. EN FISCHER, DR. F.H. - Geschiedenis der wereld in woord en beeld (in 6 banden).
050869: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - Tachtig jaren varen met de Nederland. 1870-1950
051906: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Geschiedenis van Amsterdam deel 5 : Stilstaand getij 1795/1848
193455: BRUGMANS, H. - Het moderne Polen : historisch belicht
051899: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Opkomst en bloei van Amsterdam
039760: BRUGMANS, PROF.DR. I.J. - E.A. - Nederlandsch IndiŽ onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945
053764: BRUGMANS, DR. H. - Geschiedenis van den Wereldoorlog 1914-1918
143792: BRUGMANS, H. & LOOSJES, MR. A. - Amsterdam in beeld
192860: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Geschiedenis van Amsterdam van den oorsprong af tot heden
050132: BRUGMANS, PROF. DR. H. - De Middeleeuwen
167100: BRUGMANS, H. - Het nieuwe Amsterdam. Van 1795 tot den tegenwoordigen tijd
123320: BRUGMANS, DR. H. - Het Nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd
212136: BRUGMANS, PROF.DR. I.J. - E.A. - Nederlandsch IndiŽ onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945
206413: BRUGMANS, I.J. - Nederlandsch-Indie onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945
098847: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam
142589: BRUGMANS, H. - E.A. - Oud-Nederland. Een verzameling der belangrijkste gezichten, steden, dorpen en kasteelen uit vroeger eeuwen
035573: BRUGMANS, I.J. & EERENBEEMT - E.A. - Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden
198252: ANDRIESSEN & BRUGSMA - Democratisch Europa. Zin en noodzaak van het Europees Parlement
123004: BRUGSMA, W.L. - Vrede is het alleen in de pauze
112182: BR‹HL, GEORG - Vertiko Porzellan 1860-1920
178781: BRUHNS, WIBKE - Het Land Van Mijn Vader. Geschiedenis van een Duitse familie
158329: BRUIGOM, A. - Wandeling door Broek in het begin van de twintigste eeuw
210603: BRUIJN, J. DE & G. HARINCK - Een Leidse Vriendschap. De briefwisseling tussen Herman Bavinck en Christiaan Snouck Hurgronje 1875-1921
202926: BRUIJN, JAAP R. - Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw
152016: BRUIJN, COR - Keteltje's thuisvaart
210699: BRUIJN, J. DE & S. FABER & A. SOETEMAN (ONDER REDACTIE VAN) - Ridders van het recht. De juridische faculteit van de Vrije Universiteit, 1880-2010
210605: BRUIJN, J. DE - Abraham Kuyper. Leven en werk in beeld. Een beeldbiografie 1837-1920
210770: BRUIJN, DR. J. DE - Hoe gezegend in ons land. Toespraken gehouden op vrijdag 11 april 1997 in het auditorium van de Vrije universiteit bij de presentatie van het jaarboek 'Predikant in Nederland'
210764: BRUIJN, DR. J. DE - Amicissime. Brieven van Christiaan Snouck Hurgronje aan Herman Bavinck, 1878-1921
210762: BRUIJN, DR. J. DE - Kuyper herdacht
049600: BRUIJN, WIM DE - Clipper Stad Amsterdam
011228: BRUIJN, HANS DE, E.A. - Schaatsalmanak 1988: Olympische spelen, toertochten, wedstrijdschaatsen, marathons, techniek en uitrusting
162429: BRUIJN, COR - Sil de strandjutter
200759: BRUIJN, JORIEN DE - Hoe gezegend in ons land. Toespraken gehouden op vrijdag 11 april 1997 in het auditorium van de Vrije universiteit bij de presentatie van het jaarboek 'Predikant in Nederland'
103815: BRUIJN, J.H.B. DE - Cardiovascular and renal effects of angiotensin converting enzyme inhibition in man
210575: BRUIJN, J. DE & W. HEIJTING (EINDRED.) - Psalmzingen in de Nederlanden vanaf de zestiende eeuw tot heden. Studies en catalogus
210760: BRUIJN, DR. J. DE - Gesprekken met Kuyper. Aantekeningen van A.W.F. Idenburg over gesprekken met dr. A. Kuyper uit 1920
200535: BRUIJN-VAN DER HELM, JOSE DE - Middelnederlandse tekstedities 7 - Een koopman in Venetie. Een Italiaans-Nederlands gespreksboekje uit de late Middeleeuwen
204318: BRUIJN, HILDE DE & PETRA DEKKER - Kostana Banovic - Measure of distance
210758: BRUIJN, J. DE (ED.) - Dooyeweerd herdacht. Referaten gehouden op het Dooyeweerd symposium aan de Vrije Universiteit op 18 november 1994
210767: BRUIJN, DR. J. DE - P.A. Diepenhorst, herinneringen
210604: BRUIJN, J. DE & G. HARINCK - Geen duimbreed!. Facetten van leven en werk van Prof. dr. K. Schilder 1890-1952
210763: BRUIJN, DR. J. DE - Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum
209790: BRUIJN, PAUL - Horror vacui
210765: BRUIJN, DR. J. DE - Kuyper ist ein Luegner de kabinetsformatie van 1901
177113: BRUIJN, FAM. & WILDEROM, FAM. - Krommenie in vervlogen jaren
072320: BRUIJN, COR - Nederlandse sagen en volksverhalen
013569: BRUIJN, COR - Simon en Johannes
100575: BRUIJN, COR - Een gave van god
013223: BRUIJN, MARGREET - De man achter Sil: Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver 1883-1978
193422: BRUIJN, COR & ANTON PIECK (ILLUSTRATIES) - Sil de strandjutter
209729: BRUIJN, PAUL - Wazige weiden
099157: BRUIJN, J. DE - Abraham Kuyper, leven en werk in beeld: een beeldbiografie
154458: BRUIJN, J.R. - Julius Constantijn Rijk Zeeman en minister 1787-1854
213079: BRUIJN, GEERT DE & FRANK VAN DEN HOVEN - Op ontdekkingstocht door West-Brabant: Baronie en Markiezaat. Kroniek van een millennium
210633: BRUIJN, J.R. & C.B. WELLS - Met Man En Macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000
211399: BRUIJN, J.R. & E.S. VAN EYCK VAN HESLINGA - Maarten Schaap, een Katwijker ter koopvaardij (1782-1870). Een biografie en een dagboek
201862: BRUIJNEN, YVETTE - De Vier Jaargetijden in De Kunst Van De Nederlanden 1500-1750
114610: BRUIJNS, W. - E.A. - Essayprijs 2008. Essays naar aanleiding van afstudeer-/doctoraalscripties
049510: BRUIN, M.P. DE - Aan de rede
165378: BRUIN, GERT JAN DE - Op de vleugels van een lied, liederen
181692: BRUIN, R.E. DE EN ANDEREN - Twintig eeuwen Utrecht. Korte geschiedenis van de stad
080216: BRUIN, M.P. DE - E.A. - Zeeland bij gaslicht
037762: BRUIN, JAN DE - De wereld rond in het spoor van stoomlocs
176520: BRUIN, H. DE - Job
065696: BRUIN, KAD… - Gestoofde peertjes. Uit- en ingekookte invallen
043313: BRUIN, CHR.J. DE - Stil!... Muziek!... Muziekhistorisch leesboek voor de rijpere jeugd en ouderen
164438: BRUIN-MOSTERT, ELLY DE - Decoreren in Country-style met patronen
152997: BRUIN-MOSTERT, ELLY DE - Houten panelen in landelijke stijl
152993: BRUIN, LARA DE - Paardenkracht & Paardensport 1905-2005
151969: BRUIN, STEF DE - Zeehengelgids voor Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog
210674: BRUIN, ROBIN DE - Elastisch Europa. De integratie van Europa en de Nederlandse politiek, 1947-1968
042811: BRUIN, STEF DE - Zeehengelatlas voor Texel - Kop van Noord-Holland
180478: BRUIN, ELLEN DE - Dutch women don't get depressed. Hoe komen die vrouwen zo stoer?
120745: BRUIN-MOSTERT, ELLY DE - Decoreren in country style, met patronen
089512: BRUIN, ROB DE - E.A. - Illusies en incidenten. De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940
114167: BRUIN, SERVAAS DE - Homonymy in English. Key to correctness in spelling. Transcribed and explained for the use of students
102467: BRUIN, DR. G. DE - Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland
121091: BRUIN, JAN DE (VOORWOORD) - Baukje de Loos / Marjoke Schulten / Judith Rosema
121092: BRUIN, JAN DE (VOORWOORD) - Yukio Tjon-a-Hie / Rob Voerman
121093: BRUIN, JAN DE (VOORWOORD) - Yukio Tjon-a-Hie / Rob Voerman
121094: BRUIN, JAN DE (VOORWOORD) - Frank Jan van der Laan / Inez Smit / Ton Lamper / Sandra Kruisbrink / Iris van Dongen / Arjenne Fakkel / Pol Taverne / Angelique van Wesmael / Kris Rinsema
135464: BRUIN, HELENE DE - Hartverwarmend: eten & ontmoeten: de lekkerste multicultigerechten uit Nederland
214144: BRUIN, J. DE - Kies uw eigen zeiljacht
202995: BRUIN, WILLEM DE - De koningin van Paraguay. Liefde in een vergeten oorlog
080168: BRUIN, KEES - De echte Rembrandt. Verering van een genie in de twintigste eeuw
195376: BRUIN, E. VAN DER - Meester vertel eens van de oorlog. Leesboekje + werkboekje
093399: BRUIN, STEPHE & DUDOK VAN HEEL, WALTY - Gen mao shuo mao hua (katten)
123308: BRUIN, M.P. DE - Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde inventarissen, deel 1
156077: BRUIN, ARIE DE - Een immense vogel gelijk: het eerste gemotoriseerde vliegtuig boven Nederland
052111: BRUIN, KAD… - Liefde oud papier. Aforismen
139559: BRUIN-LOONSTRA, I. & KLATTER, F. - 80 jaar Arbeiders Muziekvereniging ÷pwaarts"". 1922-2002

Next 100 books from Antiquariaat Klondyke

4/4