Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23112252: GEMERT, GUILLAUME VAN & HANS ESTER (EDS.) - GRENZGÄNGE. LITERATUR UND KULTUR IM KONTEXT. Beiträge für Hans Pörnbacher zum 60. Geburtstag und zum Abschied von der Universität Nijmegen
%23101320: GEMERT, G. [C. A. M.] VAN. - Die Werke des AEgidius Albertinus (1560-1620).
%2345490: GENDERS, ELAINE - Grendon: A Study of a Therapeutic Prison.
%23239252: GENDLER, TAMAR & JOHN HAWTHORNE (EDS.) - Oxford studies in epistemology.
%23228682: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. - De Wet op de parlementaire enquête onder de loep : verslag van het symposium over de Wet op de parlementaire enquête op 26 januari 2004.
%23228703: GENETTE, GÉRARD - Essays in aesthetics.
%2345893: CENTRE FOR HUMAN RIGHTS GENEVA, - Human Rights: A Compilation of International Instruments.
%2377506: GENGLER, HEINRICH GOTTFRIED. - Über Aeneas Sylvius in seiner Bedeutung für die deutsche Rechtsgeschichte.
%2377505: GENGLER, HEINRICH GOTTFRIED. - Germanische Rechtsdenkmäler : Leges, Capitularia, Formulae : in Auszügen und Proben mit Einleitung, ergänzenden Geschichtszeugnissen, Anmerkungen und Glossar.
%2377504: GENGLER, HEINRICH GOTTFRIED. - Deutsche Stadtrechts-Altertümer.
%2377502: GENGLER, HEINRICH GOTTFRIED. - Deutsche Stadtrechte des Mittelalters, teils verzeichnet, teils vollständig oder in Probeauszügen mitgeteilt.
%23249447: GENIZI, HAIM - America's fair share : the admission and resettlement of displaced persons , 1945-1952.
%23213644: GENNADIJ EFREMOVIC ZAIKOV., GEORGY VLADIMIROVIC KOZLOV - The structural stabilization of polymers : fractal models.
%23178635: GENNEP, J. VAN. - De gevaren van het relativisme.
%23118244: COMMISSIE GENOCTROOIEN. - De gevolgen van het octrooieren van humane genen voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland : advies van de Commissie Genoctrooien.
%23219409: GENOVESE, MICHAEL A. & MATTHEW J. STREB (EDS.) - Polls and politics : the dilemmas of democracy.
%23259161: GENUGTEN, WILLEM J.M. VAN. - WTO, ILO en EG: handelen in vrijheid.
%2339998: GENUGTEN, WILLEM J.M. VAN. - In naam van de vrijheid : een onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen de mensenrechtenopvattingen van Oost en West.
%2384500: GENUGTEN, WILLEM, HUNT, PAUL & SUSAN MATHEWS. - World Bank, IMF and Human Rights.
%23239667: GEOGHEGAN, THOMAS. - See You in Court: How the Right Made America a Lawsuit Nation.
%2329705: GILBERT & GEORGE [GILBERT PROESCH & GEORGE PASSMORE] - Gilbert & George : intimate conversations with Francois Jonquet.
%2318242: GEORGE, RICHARD T. DE & JAMES P. SCANLAN (EDS.) - Marxism and Religion in Eastern Europe.
%23200486: GILBERT & GEORGE [GILBERT PROESCH & GEORGE PASSMORE] - Gilbert & George .
%23240613: GEORGE, STEFAN & FRIEDRICH WOLTERS. - Stefan George, Friedrich Wolters : Briefwechsel, 1904-1930.
%2361028: GILBERT & GEORGE [GILBERT PROESCH & GEORGE PASSMORE] - The postcard art of Gilbert & George : 1972-1989 & The urethra postcard art of Gilbert & George 2009.
%23261468: GILBERT & GEORGE [GILBERT PROESCH & GEORGE PASSMORE] - Gilbert & George : Jack Freak pictures 2008.
%2359148: MACDONALD ROSS. GEORGE. - Leibniz. [Kopstukken filosofie].
%23179105: GEORGEON, FRANÇOIS - Ramadan et politique.
%23249557: GEORGI, OLIVER. - Das Groteske in Literatur und Werbung.
%2311162: GEPPAART, CH.P.A. - Enige problemen in het Nederlands belastingrecht.
%23150585: GEPPAART, CH.P.A. - De Betekenis van de Algemene Wet Bestuursrecht voor het Belastingrecht. Rede.
%23101859: GEPPAART, CH.P.A. - Fiscale rechtsvorming door regulations en rulings.
%23245069: GEPPERT, STEFAN & DIRK SOECHTING (EDS.) - Johann Peter Hasenclever (1810-1853) : ein Malerleben zwischen Biedermeier und Revolution.
%23126670: GEPPERT, FRANZ. - Die Quellen des Kirchenhistorikers Socrates Scholasticus.
%23254443: GERADTS, JEAN MARIUS HUBERT. - Content-based information retrieval from forensic [image] databases.
%23105178: GERAEDTS, FRANS & JONG, LEONARD DE (RED). - Een nieuwe stijl van denken. (Ergo Cogito II).
%23105180: GERAEDTS, FRANS & JONG, LEONARD DE (RED). - Portret van een generatie. (Ergo Cogito III).
%23105181: GERAEDTS, FRANS & JONG, LEONARD DE (RED). - Tien filosofische lezingen. (Ergo Cogito I).
%23229680: GERAERTS, ELKE. - Remembrance of things past : the cognitive psychology of remembering and forgetting trauma.
%23112144: GÉRARD, ALBERT. - Contexts of African Literature.
%23176653: GÉRARD, RAYMOND & RAMIS, JEAN-PIERRE (EDS.) - Équations différentielles et systèmes de Pfaff dans le champ complexe--II : séminaire.
%23176616: GÉRARD, RAYMOND & RAMIS, JEAN-PIERRE. - Équations différentielles et systèmes de Pfaff dans le champ complexe--II : séminaire.
%2386988: GERARDS, JANNEKE & ASHLEY TERLOUW (EDS.) - Amici Curiae : adviezen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
%23227485: GERARDS, JANNEKE H. - Gelijke behandeling : oordelen en commentaar 2006
%23180251: GERAS, NORMAN. - The contract of mutual indifference : political philosophy after the Holocaust.
%23101860: GERBENZON, P. - Opmerkingen over de vervolging van tovenaars en tovenaarsen in Groningen en Friesland in de zestiende eeuw.
%23175336: GERBENZON, P. & N.E. ALGRA. - Voortgangh des rechtes : de ontwikkeling van het Nederlandse recht tegen de achtergrond van de Westeuropese cultuur.
%23112154: GERBER, WILLIAM. - Nuggets of Wisdom from Great Jewish Thinkers. From Biblical Times to the Present.
%23112152: GERBER, WILLIAM. - The Meaning of Life : insights of the World's Great Thinkers.
%2358286: GERBER, HELMUT E. & BRACK, O.M. (ED.). - George Moore on Parnassus : letters (1900-1933) to secretaries, publishers, printers, agents, literati, friends and acquaintances.
%2334967: GERBRANDA, TJETSKE & MARIANNE KROES. - Grondrechten evaluatie-onderzoek : eindrapport.
%23121756: GERBRANDY, SJOERD. - De andere kant van de maan. Sprekende minderheden in Straatsburg.
%23179402: GERBRANDY, SJOERD. - Praktijkgevallen goederenrecht.
%2338440: GERBRANDY, SJOERD. - Qui bene distinguit bene docet : privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy.
%2337568: GERBRANDY, SJOERD. - Kort commentaar op de auteurswet 1912 = Commentaire de la loi néerlandaise sur le droit d'auteur.
%2399258: GERBRANDY, SJOERD. - Auteursrecht in de steigers.
%23234198: GERBRANDY, PIET (ED.) - De mens is een dier dat kan denken : een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie.
%23184202: GERBRANDY, SJOERD. - De groei van het recht : volkenrecht en privaatrecht vergeleken.
%2346653: GERDES, LUDGER - Ludger Gerdes.
%23253445: GERDES, E. - Meerenberg en de krankzinnigen.
%2317978: GERDING, GERRIT. - Unit-management bij de Rijksoverheid : het verband tussen managementstijl en context onderzocht bij zestien units = Unit-management in Dutch central government : an investigation into the relationship between managerial style and context within sixteen units.
%23141036: GEREVICH, LASZLO (ED.) - Towns in Medieval Hungary.
%23250201: GERGEN, KENNETH J. & MARY M. GERGEN. - Historical social psychology.
%23126672: GERHARD, JOHANN. - Homiliae XXXVI seu meditationes breves diebus dominicis atque festis accomodatae. E manuscriptis Gerhardnis ab illustrissima Bibliotheca Gothana asservatis primum ed. Georg Berbig.
%23156154: GERHARDT, MICHAEL J. - The federal impeachment process : a constitutional and historical analysis.
%2351571: GERHARDT, UTA - Talcott Parsons: An Intellectual Biography.
%23204813: GERHARDT, IDA G.M. - Anamnèsis.
%23189733: GERITS, ANTON. - Litanie van de wind.
%23194589: GERLACH, ALLEN - Indians, oil, and politics : a recent history of Ecuador.
%2377507: GERLAND, HEINRICH. - Der deutsche Strafprozess : eine systematische Darstellung.
%23229045: GERLO, JOHAN. - Over wettelijke samenlevingsvormen in België, Frankrijk en Nederland : voordracht gehouden aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid op 25 januari 2001.
%23253844: GERMANO, WILLIAM P. - Getting it published : a guide for scholars and anyone else serious about serious books.
%23223057: GERO, ANDRAS. - The jewish criterion in Hungary.
%23246271: GEROSA, LIBERO. - Canon Law
%23117808: GERRING, JOHN & STROM C. THACKER. - A centripetal theory of democratic governance.
%23209250: GERRITS, TRUDY. - Involuntary infertility and childlessness in resource-poor countries: an exploration of the problem and an agenda for action.
%23101863: GERRITS, ANDRÉ & NANCI ADLER. - Vampires unstaked : national images, stereotypes and myths in East Central Europe.
%23159499: GERRITS-JANSSENS, M.P. - Behoorlijke klachtbehandeling : contouren van een geharmoniseerd klachtprocesrecht.
%23233019: GERRITS, ANDRE - Democratie Door Interventie: De Nieuwe White Man's Burden?.
%23236979: GERRITSEN, W. P. & A.G. VAN MELLE. - Van Aiol tot de Zwaanridder : personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voorleven in literatuur , theater en beeldende kunst.
%23101867: GERRITSEN, W.P. - Lantsloot vander Haghedochte : fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose.
%23162182: GERRITSEN, JAN-WILLEM. - De politieke economie van de roes.
%23187793: GERRITSEN-BOSSELAAR, A ... [ET AL.] - De advocaat als docent : een professie binnen een professie?
%23101869: GERRITSEN, W.P. (RED.) - Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst.
%23207561: GERRITSEN, MARINEL. - Atlas van de nederlandse dialectsyntaxis (AND). Deel 1 : tekst; Deel 2 : kaarten.
%2394440: GERRITSEN, A.M. - Rechtspraak gelijke behandeling m/v, 1975-1986.
%23101871: GERSHENSON, ZLATA S. & SANDRINE A. ULENBERG. - The Yponomeutinae (Lepidoptera) of the World exclusive of the Americas.
%23109264: GERSON, STÉPHANE. - The pride of place : local memories & political culture in nineteenth-century France.
%23152272: GERSON, ALLAN & JERRY ADLER. - The price of terror : one bomb, one plane, 270 lives : the history-making struggle for justice after Pan Am 103
%23228: GERSON, ALLAN & JERRY ADLER. - The price of terror : one bomb, one plane, 270 lives : the history-making struggle for justice after Pan Am 103.
%23145713: GERSTNER, DAVID A. - Manly arts : masculinity and nation in early American cinema.
%2379161: GERSTNER, PATSY. - Henry Darwin Rogers, 1808-1866 : American geologist.
%23127402: GERTZ, ELMER. - Gertz v. Robert Welch, Inc. : the story of a landmark libel case.
%23231634: GERUS, CLAIRE - Introducing the Sky Blazers: The Adventures of a Special Band of Troops That Entertained the Allied Forces During World War II.
%2322091: GERVEN, WALTER VAN. - Met recht en rede.
%23183514: GERVEN, WALTER VAN. - Kartelrecht II : Europese Gemeenschap.
%23221552: GERVEN, WALTER VAN., GERVEN, WALTER VAN ... [ET AL.] - Kartelrecht II : Europese Economische Gemeenschap.
%23245192: GERVEN, DIRK VAN (ED.) - Common legal framework for takeover bids in Europe. Volume 1.
%23238379: GERVEN, JOHAN HENDRIK ARNOLD MARIA VAN. - Aparte coördinatie : samenwerking tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties.
%23245190: GERVEN, DIRK VAN (ED.) - Prospectus for the public offering of securities in Europe. Volume 1 : European and national legislation in the member states of the European Economic Arena.
%23118922: GERVER, P.H.M. - Zijn regels wel regels?
%23183884: GERVER, P.H.M. (ED.) - 100 Jaar notarieel toezicht : lezingen van een studiedag gehouden op 10 november 2004 te Amsterdam ....
%2351587: GERVER, P.H.M., HONDIUS, E.H. & STEENHOFF, G.J.W. (ED.). - Netherlands reports to the Twelfth International Congress of Comparative Law, Sydney-Melbourne 1986.
%2324579: GERWEN, J.L.J.M. & N.H.W. VERBEEK. - Voorzorg & de Vruchten : het verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995.
%2354340: GERWEN, LUCAS JOSEPH VAN - Fear of flying : assessment and treatment issues.
%23252293: RIJKSCOMMISSIE VOOR VADERLANDSE GESCHIEDENIS. - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel I : 1276-1433. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices; Tweede stuk : Teksten / bewerkt door W. Prevenier en J.G. Smit; Deel II : 1433-1467, eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices; Tweede stuk : Teksten / bewerkt door J.G. Smit; Deel III : 1467-1477 / bewerkt door J.G. Smit; Deel IV : 1477-1494. Eerste stuk: Inleiding, lijsten en indices; Tweede stuk : Teksten / bewerkt door H. Kokken & M. Vrolijk; Deel V : 1494-1506 / bewerkt door E.C. Dijkhof en J.G. Smit; Deel VI : 1506-1515 / bewerkt door J.W.J. Burgers en J.P. Ward.
%23245744: GESCHIERE, PETER - The Perils of Belonging: Autochthony, Citizenship, and Exclusion in Africa and Europe.
%2343870: GESCHWIND - Cerebral Dominance: The Biological Foundations.
%23238710: FRONTINUS-GESELLSCHAFT (ED.) - Wasser im Barock.
%23255857: FRONTINUS-GESELLSCHAFT (ED.) - Die Wasserversorgung in der Renaissancezeit.
%23159887: GESENSWAY, DEBORAH. - Beyond words : images from America's concentration camps.
%23215374: GESS, SARAH K. - The pollen wasps : ecology and natural history of the Masarinae.
%23126676: GESSNER, KONRAD. - Mithridates : de differentis linguarum tum vetrum tum quae hodie apud diversas nationes in tot orbe terranum in use sunt.
%23126674: GESSNER, KONRAD. - Deutsche Namen der Fische und Wassertiere.
%23261951: GESSNER, VOLKMAR & WINFRIED HASSEMER (ED.) - Gegenkultur und Recht.
%23261617: GESSNER, VOLKMAR & GERD WINTER (EDS.) - Rechtsformen der Verflechtung von Staat und Wirtschaft.
%23216666: GESTEL, R.A.J. VAN & J.M. VERSCHUUREN. - Juridische handleiding bedrijfsinterne milieuzorg en vergunning op hoofdzaken.
%23235419: GESTEL, BARBRA VAN - Vastgoed & fout : een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale en criminele praktijken in de woningsector
%23262508: GETSY, DAVID J. - Rodin : sex and the making of modern sculpture.
%23100683: GEULINCX, ARNOUT. - Van de hoofddeugden: de eerste tuchtverhandeling.
%23251548: GEUNS, LUCIA C. & LINDA A. GROEN (EDS.) - Fossil fuels : reserves and alternatives : a scientific approach.
%2333803: GEURTS, A.C. - Strafrecht in balans : opstellen over strafrecht aangeboden aan A.C. Geurts.
%2366064: GEURTS, J.P.M. - Feit en theorie: kernproblemen in de wetenschapsleer.
%2370753: GEURTS, P.A.M. & F.A.M. MESSING. - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis.
%2322050: GEURTS, J.P.M. - Feit en theorie : inleiding tot de wetenschapsleer.
%233224: GEUS, P.B.R. DE. - De Nieuw-Guinea kwestie : aspecten van buitenlands beleid en militaire macht.
%23107695: GEUS, P.R. DE (E.A). - Balanslezen voor het notariaat.
%23114980: GEUS, M. DE. - Organisatietheorie in de politieke filosofie.
%23168700: GEVA, BENJAMIN. - The payment order of Antiquity and the Middle Ages : a legal history.
%2361673: GEVERS, J.K.M. & H. WALLENBURG. - Sociologie als wetenschap van de maatschappij. 2 delen. deel 1: inleidende essays tot de makrosociologie. deel 2: teksten uit de makro sociologie.
%23162377: GEVERS, ANNE - Uit de zevende : vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
%23105472: GEVERS, J.K.M. (E.A.) - Aids in het recht.
%23162292: GEVERS, J.K.M. - Zeggenschap van werknemers inzake gezondheid en veiligheid in bedrijven : de rechtsontwikkeling in de lid-staten van de Europese Gemeenschap.
%231367: GEWIRTH, ALAN. - Human rights : essays on justification and applications.
%23234082: GEYL, PIETER. - The Netherlands in the seventeenth century: 1609-1648.
%23210438: GEYL, PIETER. - Geyl in Zuid-Afrika : verslag van de lezingentournee langs universiteiten in Zuid-Afrika, juli-december 1937.
%23126677: GEYSER, GERHARD JOSEPH ANTON MARIA. - Die Erkenntnistheorie des Aristoteles.
%23184369: NEDERLANDSE GEZINSRAAD. - Rechtsverhouding ouder-kind-derde in het gezondheidsrecht : congresverslag : verslag van het op 1 december 1995 te Utrecht gehouden congres , georganiseerd door de Nederlandse Gezinsraad.
%23255112: VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT. - Voorspellend medisch onderzoek.
%23177993: GHALEM, ALI - Een vrouw voor mijn zoon : roman.
%23201161: GHAREHGOZLI, AMIR HOSSEIN. - Developing new methods for efficient container stacking operations.
%23235466: GHEISSARI, ALI. - Democracy in Iran : history and the quest for liberty.
%2375885: GHERTMAN, MICHEL & JAMES LEONTIADES (EDS.) - European research in international business.
%23218360: GHIMIRE, KRISHNA B. & MICHEL P. PIMBERT (EDS.) - Social change and conservation : environmental politics and impacts of national parks and protected areas.
%2399821: GHOSH, BIMAL. - Human rights and migration : the missing link.
%2377516: GIACOMETTI, ZACCARIA. - Quellen zur Geschichte der Trennung von Staat und Kirche.
%2343905: GIANELLI, IDA., OLDENBURG, CLAES & COOSJE VAN BRUGGEN. - Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen: Sculpture by the Way.
%2317606: GIANELLI, IDA., OLDENBURG, CLAES & COOSJE VAN BRUGGEN. - Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen: Sculpture by the Way.
%2380741: GIANELLI, PAUL C. & EDWARD J. IMWINKELRIED. - Scientific evidence. 2nd edition.
%2367103: GIANNI, FRIDA & STEFANO TONCHI. - Gucci : the making of.
%2361666: GIANOTTEN, MARCO H.E., WILFRED A.A. VAN BARNEVELD, PETER VERKOOIJEN, WILFRED ACHTHOVEN. - 'de-Onderneming.com'.
%23155193: GIBIAN, PETER. - Oliver Wendell Holmes and the culture of conversation.
%23202738: GIBILISCO, STAN. - Handbook of radio and wireless technology.
%2374823: GIBLIN, J.L. - The politics of environmental control in Northeastern Tanzania, 1840-1940.
%2316732: GIBSON, TRISH - Brenda Colvin : a career in landscape.
%23239196: GIBSON, MARION. - Witchcraft and society in England and America , 1550-1750.
%2359390: GIBSON, GAIL MCMURRAY. - The theater of devotion : East Anglian drama and society on the late middle ages.
%23255701: GIBSON, ALEKSEY. - Russian poetry and criticism in Paris from 1920 to 1940.
%23209054: GIBSON, JAMES L., JOHN M. IVANCEVICH & JAMES H. DONNELLY, JR. - Organizations : behavior, structure, processes. 9th edition.
%23208797: GIBSON, MCGUIRE. - Excavations at Nippur : eleventh season.
%23170054: GIBSON, MARION. - Witchcraft and society in England and America , 1550-1750.
%23198316: GIDAL, NACHUM T. - De joden in Duitsland : van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek.
%2323793: GIDAL, NACHUM T. - Jews in Germany : from Roman times to the Weimar Republic.
%2366007: GIDDENS, ANTHONY. - Capitalism and modern social theory : an analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber.
%2361434: GIDDINGS, J.L. - The archeology of Cape Denbigh.
%2364007: GIDDINS, GARY - Bing Crosby: A Pocketful of Dreams--The Early Years 1903-1940.
%23260262: GIEBEL, J. - Japan : creatieve economie tussen Oost en West.
%23231178: GIEBELS, LAMBERT J. - Beel, van vazal tot onderkoning : biografie 1902-1977.
%23217217: GIEBELS, LAMBERT J. - Speer : Hitlers Faust.
%23157937: GIEBELS, LAMBERT J. - Soekarno : president : Een biografie 1950-1970.
%23203546: GIEBER, ROBERT L. - La vie Saint Jehan-Baptiste. A critical edition of an Old French Poem of the Early fourteenth century. Edited and published for the first time according to MSS B.N. fr. 3719 and B.N. nouv. acq. fr. 7515.(= Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, Band 164).
%2382467: GIELE, J.F.M. - Gielebundel : opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.F.M. Giele.
%23122668: GIELE, J.F.M. - De BTW op Europees palet. Afscheidscollege.
%233331: GIELE, JACQUES J. - De Eerste Internationale in Nederland : een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876.
%2343617: GIELEN, AMY-JANE. - Radicalisering en identiteit : radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken.
%23261349: GIELEN, CH. - [Tekst & Commentaar] Intellectuele eigendom : de tekst van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten; de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieën van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen.
%23262065: GIELEN, CH. - Kort begrip van het Benelux merkenrecht.
%23222612: GIELEN, CH. - [Tekst & Commentaar] Intellectuele eigendom: de tekst van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten; de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieën van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen.
%23203279: GIELEN, CH. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar] Intellectuele eigendom : de tekst van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Benelux-verdragen en wetten betreffende merken en tekeningen of modellen, de Handelsnaamwet, de R?ksoctrooiwet 1995, de Wet inzake topografieën van halfgeleiderprodukten en de Zaaizaad- en Plantgoedwet voorzien van commentaar en met toevoeging van enige andere nationale en Benelux-regelingen.
%23106383: GIELEN, CH. - Bescherming van bedrijfsgeheimen.
%23103366: GIELIS, J.L.M. & A.P.J. PLAK. - Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1670-1700 : bibliography of prose fiction written or translated into Dutch 1670-1700.
%23114017: GIER, A.A.J. DE. - De ketenbenadering in de Awb.
%2377522: GIERKE, OTTO VON. - Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien.
%2377518: GIERKE, JULIUS VON. - Die Geschichte des deutschen Deichrechts.
%2360476: GIERKE, OTTO VON. - Schuld und Haftung im älteren deutschen Recht, insbesondere die Form der Schuld- und Haftungsgeschäfte.
%23192826: GIERLACH, NORBERT. - Die Pfändung dem Schuldner derzeit nicht zustehender Forderungen.
%23257860: GIERSTBERG, FRITS, & RIK SUERMONDT (EDS.) - The Dutch photobook : a thematic selection from 1945 onwards.
%23101877: GIESBERS, HERMAN. - Code-switching tussen dialect en standaardtaal.
%23202156: GIESEL, HARALD B. - Unternehmungswachstum und Wettberwerb.
%23231811: GIESEN, PETER - Land van lafaards? : geschiedenis van de angst in Nederland.
%23258298: GIESEN, IVO. - Bewijs en aansprakelijkheid : een rechtsvergelijkend onderzoek naar de bewijslast, de bewijsvoeringslast, het bewijsrisico en de bewijsrisico-omkering in het aansprakelijkheidsrecht.
%2377430: GIESKER-ZELLER, HEINRICH. - Die Rechtsanwendbarkeits-Normen.
%23166722: KUNSTHALLE GIESSEN (ED.) - Klaus Schneider : erkenntnisse ...?
%23250664: GIESSMANN, HANS J. & GUSTAV E. GUSTENAU (EDS.) - Security handbook 2001 : security and military in Central and Eastern Europe.
%23203012: GIFFEN, A.E. VAN, EN H. PRAAMSTRA. - De Groninger St. Walburg en haar ondergrond. Deel 1 en 2.
%23147697: GIFFORD, DON - The Farther Shore : a Natural History of Perception, 1798-1984.
%2376544: GIJLSTRA, D.J. & D.F. MURPHY. - Leading cases and materials on the competition law of the E.E.C.
%2326289: GIJRATH, S.J.H. & H.C. HOOGEVEEN (EDS.) - E-marktplaatsen : juridische aspecten van business to business elektronische marktplaatsen.
%2360556: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE & HILARY MARLAND (EDS.) - Cultures of child health in Britain and the Netherlands in the twentieth century.
%23186852: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE. - Wijkplaatsen voor vervolgden : asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw.
%23243005: GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE. - Wijkplaatsen voor vervolgden : asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw.
%23256859: GIL, FRANCISCO PIETRO. - Die Aus- und Einwanderungsfreiheit als Menschenrecht : zur Geschichte dieses Rechtes und zu seiner Begründung heute.
%2357277: GILBERT, BENTLEY BRINKERHOFF. - David Lloyd George, a political life : the architect of change, 1863-1912.
%2358662: GILBERT, BENTLEY BRINKERHOFF. - David Lloyd George, a political life. Organizer of Victory, 1912-1916.
%23238841: GILBERT, MARTIN - The Arab-Israeli conflict : its history in maps.
%23144582: GILBERT, WILLIAM. - De Magnete.
%2344764: GILBERT, C.R. (ED.). - Rare and endangered biota of Florida. Vol. II: Fishes.
%23243877: GILBERT, MARTIN - The Somme : heroism and horror in the First World War.
%23233657: GILBERT, CASS. - Inventing the skyline : the architecture of Cass Gilbert.
%23248812: GILBERT, MARTIN - Sjtsjaranski : strijder voor vrijheid.
%23260373: GILBERT, CLAUDE (ED.) - La catastrophe l'elu et le prefet.
%23179185: GILBERT, MARGARET. - A theory of political obligation : membership, commitment, and the bonds of society.
%23220115: GILBERT, PAMELA K. (ED.) - Imagined Londons.
%2391993: GILBERT, MICHAEL. - The law : the professions.
%23112174: GILEAD, AMIHUD. - The Platonic Odeyssey : a Philosophical-Literary Inquiry into the Phaedo.
%2315345: GILES, O.G. - Uniform commercial law : an essay on international conventions in national courts.
%23165117: GILES, FRANK. - Napoleon Bonaparte : England's prisoner : [the emperor im exile, 1816-21].
%23204431: GILES, MARY E. - Women in the Inquisition : Spain and the New World.
%2313412: GILHUIS, P.C. - Het referendum : een rechtsvergelijkende studie.
%2343704: GILHUIS, P.C. ... [ET AL.] - Bedrijfsinterne milieuzorg en vergunningverlening 'Is het gras groener bij de buren?' : verslag van de achtenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, gezamenlijk met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 19 september 1997.
%2368103: GILISSEN, JOHN. - Liber amicorum John Gilissen : Code et constitution, mélanges historiques = Wetboek en grondwet in historisch perspectief.
%23197414: GILL, TERRY D. (ED.) - Yearbook of International Humanitarian Law. Volume 15 : 2012.
%23170751: GILL, COLIN. - Industrial relations in the chemical industry.
%23159857: GILL, SAM D. - Storytracking : texts, stories & histories in central Australia.
%23194903: GILL, JO. - The Cambridge introduction to Sylvia Plath.
%23140534: GILLAN, GARTH. - Rising from the ruins : reason, being, and the good after Auschwitz.
%23207990: GILLESPIE, MICHAEL PATRICK. - The myth of an Irish cinema : approaching Irish-themed films.
%23218746: GILLEY, BRUCE. - China's democratic future : how it will happen and where it will lead.
%23196731: GILLEY, BRUCE. - Model rebels : the rise and fall of China's richest village.
%23226482: GILLEY, BRUCE. - Tiger on the brink : Jiang Zemin and China's new elite.
%2387703: GILLIES, M.T. - Shortenings, margarines, and food oils.
%2312972: GILLIES, M.T. - Animal feeds from waste materials.
%2317307: GILLIES, M.T. - Soft drink manufacture.
%2390992: GILLIS, J.R. - The Prussian bureaucracy in crisis, 1840-1860. Origins of an administrative ethos.
%23153030: GILLOTT, JOHN & MANJIT KUMAR. - Science and the retreat of reason.
%23220693: GILMORE, JOHN. - Severed : the true story of the Black Dahlia murder.
%23235411: GILODO, ANDREI. - Russian silver : mid 19th century-beginning of the 20th century = Russkoe serebro : vtoraia polovina 19-nachalo 20 veka.
%23231036: GILOY-HIRTZ, PETRA - Julian Schnabel : polaroids.
%23166103: GILPIN, ROBERT. - France in the age of the scientific state.
%23231682: GILS, WOUTER VAN ... [ET AL.] - Filosofie. Vol. 1 : Van Oudheid tot Renaissance : Plato, Aristoteles, Seneca, Erasmus; Vol. 2 : De vroegmoderne tijd (17de en 18de eeuw) : Descartes, Spinoza, Rousseau; Vol. 3 : Verlichting en kritiek (18de en 19de eeuw) : Kant, Hegel, Mill, Nietzsche; Vol. 4 : De 20ste eeuw : Sartre, Adorno, Foucault, Arendt ; Vol. 5 : De nieuwste filosofie : Derrida, Sloterdijk, Nussbaum.
%23149795: GILS, M.R. VAN. - The perceived role of the military : studies presented at the Social Science Conference on the Perceived Role of the Military, France, 1970.
%2377730: GILSING, VICTOR ALEXANDER. - Exploration , exploitation and co-evolution in innovation networks.
%23150261: GILSING, ROB. - Bestuur aan banden : lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid.
%23227499: GILSON, ÉTIENNE. - Forms and substances in the arts.
%23187904: GILTAY VETH, N.J.P. - Past rechtspersoonlijkheid van de afdeling van een vereniging in het systeem van ons rechtspersonenrecht?
%23226999: GIMBEL, RICHARD. - The genesis of flight : the aeronautical history collection of Colonel Richard Gimbel.
%2386337: GIMÉNEZ, C., ASHTON, D. & SERRALLER, F. CALVO. - Picasso and the Age of Iron.
%23263178: GIMENEZ, MARC (ED.) - Promo! [: Calendars, Pamphlets, T-shirts, and more].
%23119143: GIMPEL, JAMES. - National elections and the autonomy of American state party systems.
%23111438: GINGE, BIRGITTE. - Northwest Necropolis, Southwest Sanctuary and Acropolis Excavations at Satricum 1907-1910.
%23236413: GINKEL, BIBI VAN. - The practice of the United Nations in combating terrorism from 1946 tot 2008 : questions of legality and legitimacy.
%2382027: GINNEKEN, JAAP VAN. - Den Haag op de divan: een psychologische analyse van onze politieke top.
%2319879: GINSBORG, PAUL. - Silvio Berlusconi: Television, Power and Patrimony
%23187513: GINSBURG, HENRY. - Thai art and culture : historic manuscripts from western collections.
%2383352: GINSBURGS, GEORGE & ROBERT M. SLUSSER (ED.) - A calendar of Soviet treaties, 1958-1973.
%23103626: GINSBURGS, GEORGE. - The Soviet Union and international cooperation in legal matters. Part 1: Recognition of arbitral agreements and execution of foreign commercial arbitral awards.
%23161636: GINTER, DONALD E. - A Measure of wealth : the English Land Tax in historical analysis.
%2379857: GINZBERG, MARC. - African forms.
%23253786: GINZBURG, CARLO. - Die Benandanti : Feldkulte und Hexenwesen im 16. und 17. Jahrhundert.
%23258630: GIOVANNINI, ALBERTO & COLIN MAYER (EDS.) - European financial integration.
%23231569: GIRARD, FRANÇOIS - Thirty Two Short Films About Glenn Gould: The Screenplay.
%2378642: GIRARD, PAUL FRÉDÉRIC. - Mélanges Paul Frédéric Girard : études de droit romain, dédiées à M. P. F. Girard à l occasion du 60e anniversaire de sa naissance (26 oct. 1912).
%2368505: GIRARD, PAUL FRÉDÉRIC. - Études d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard par ses élèves.
%23249240: GIRARD, FRANÇOIS & DON MCKELLAR. - Thirty-two short films about Glenn Gould.
%23198693: GIRGIS, MAURICE. - Industrialization and trade patterns in Egypt.
%2335632: GIRNDT, HELMUT & HARTMUT TRAUB (EDS.) - Praktische und angewandte Philosophie, Band 2 : Beiträge zum vierten Kongress der Internationalen Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft in Berlin 03.-08. Oktober 2000.
%2396293: GIROD, P.L. - Connaissance pratique de la facture des grandes orgues.
%23138756: GISCARD D'ESTAING, V. - Mijn Jaren in het Elysée.
%23170999: GISOLF, R.C. - Dilemma's : toespraak over de organisatie van de rechtspraak.
%23193298: GISOLFI, DIANA; DINDING-LARSEN, STAALE - The rule, the Bible, and the council : the library of the Benedictine Abbey at Praglia.
%23126330: GISSENWEHRER, M. & SIECKMEYER, J. - Peking Oper. Theaterzeit in China.
%23198871: GISTELINCK, FRANS & MAURITS SABBE (EDS.) - Early sixteenth century printed books, 1501-1540, in the library of the Leuven Faculty of Theology.
%239431: GITMANS, W.J.M. & P.J.M. VAN WERSCH. - Knelpunten in de bestuursstructuur van het algemene ziekenhuis.
%2329553: GITTELL, ROSS J. - Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy.
%2358290: GLADDISH, KEN. - Governing from the centre : politics and policy-making in the Netherlands.
%2319729: GLADFELDER, HAL - Criminality and narrative in eighteenth-century England : beyond the law.
%23206494: GLADFELTER, ELIZABETH HIGGINS. - Agassiz's legacy : scientists' reflections on the value of field experience.
%23141443: GLAESSNER, GERT-JOACHIM. - German democracy : from post-World War II to the present day.
%23242377: GLAESSNER, GERT-JOACHIM. - German Democracy: From Post-World War II to the Present Day.
%2377432: GLAFEY, ADAM FRIEDRICH. - Vollständige Geschichte des Rechts der Vernunft, worin die in dieser Wissenschaft erschienen Schriften nach ihrem Inhalt und wahren Wert beurteilt werden. Nebst einer Bibliotheca iuris naturalis et gentium.
%23234206: GLANCY, DIANE & MARK NOWAK (EDS.) - Visit teepee town : native writings after the detours.
%23188102: GLANNON, WALTER. - Genes and future people : philosophical issues in human genetics.
%23124033: GLASBERGEN, P. - Milieubeleid : theorie en praktijk.
%2396875: GLASBERGEN, W. & W. GROENMAN-VAN WAATERINGE. - The Pre-Flavian Garrisons of Valkenburg Z.H. fabriculae et bipartite barracks.
%23194333: GLASENAPP, HELMUT VON. - Het Chinese universalisme.
%2377436: GLASER, JULIUS. - Beiträge zur Lehre vom Beweis im Strafprozess.
%23168236: GLASER, STEFAN. - L'arme nucléaire à la lumière du droit international.
%2377434: GLASER, JULIUS. - Abhandlungen aus dem österreichischen Strafrecht. 1. (einziger) Band: Über strafbare Drohungen. Über strafbare Unterlassungen.
%2377437: GLASER, JULIUS. - Gesammelte kleinere juristische Schriften. Band 1: Kleine Schriften über Strafrecht und Strafprozess. Band 2: Beiträge zur Reform des österreichischen Zivilprozesses nebst anderen kleinen Schriften.
%23232003: GLASL, FRIEDRICH (ED.) - Verwaltungsreform durch Organisationsentwicklung.
%23123600: GLASS, JAMES M. - Delusion : internal dimensions of political life.
%23241368: GLASS, IAN STEWART - Nicolas-Louis De La Caille, Astronomer and Geodesist.
%23216070: GLASS, DAVID VICTOR & D.E.C. EVERSLEY (EDS.) - Population in history : essays in historical demography.
%23242705: GLASS, JOSEPH B. - From new Zion to old Zion : American Jewish immigration and settlement in Palestine , 1917-1939.
%23172285: GLASSGOLD, PETER, - Living space : poems of the Dutch 'Fiftiers'.
%2350828: GLASSMAN, PETER. - J.S. Mill: The evolution of a genius.
%23232154: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - Kanalen graven.
%23157381: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - De open samenleving en haar vrienden : in discussie met Jan Glastra van Loon.
%23231191: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - De Platoonse cirkel : filosofische beschouwingen en actueel-maatschappelijke opstellen.
%2339198: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - De ijdelheid van beslissingen : opstellen over recht, politiek en ethiek.
%2315518: GLASTRA VAN LOON, JAN F. - De eenheid van het handelen : opstellen over recht en filosofie.
%23132415: GLASZ, J.R. - Bewaring verzekerd? De Advocaat in de voorfase van het strafproces : Congresbundel.
%23244474: GLASZ, J.R. - Vijftig jaar rechtspraktijk in Nederland : 3 persoonlijke impressies : de advocaat, de belastingadviseur, de notaris.
%23163443: GLAUDEMANS, MARC. - Amsterdams Arcadia : de ontdekking van het achterland.
%23126679: GLAWE, WALTHER. - Die Hellenisierung des Christentums in der Geschichte der Theologie von Luther bis auf die Gegenwart.
%233074: GLAZEBROOK, PETER. - Blackstone's statutes on criminal law.
%2344596: GLAZER, NATHAN. - Ethnic dilemmas, 1964-1982.
%23116771: GLAZOV, YURI. - To Be or Not to Be in the Party. Communist Party Membership in the USSR.
%23170806: GLAZOV, YURI. - The Russian mind since Stalin's death.
%23250411: GLEES, ANTHONY. - Reinventing Germany : German political development since 1945.
%2384575: GLEES, ANTHONY. - Reinventing Germany : German political development since 1945.
%23253389: GLEICHMANN, PETER; JOHAN GOUDSBLOM & HERMANN KORTE (EDS.) - Materialien zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie.
%23169988: GLEICK, JAMES - The Information: A History, a Theory, a Flood.
%23190850: GLEISER, MARCELO. - The prophet and the astronomer : a scientific journey to the end of time.
%2343498: GLEITMAN, LILA R. & MARK LIBERMAN (EDS.) - An invitation to cognitive science : Volume 1 : Language.
%23263078: GLEITMAN, LILA & BARBARA LANDAU (EDS.) - The acquisition of the lexicon.
%2346231: GLEIZAL, JEAN JACQUES - La police: Le cas des democraties occidentales.
%2342158: GLENDINNING, VICTORIA - Leonard Woolf: A Biography.
%2359433: GLENDON, MARY ANN - A nation under lawyers : how the crisis in the legal profession is transforming American society.
%2358118: GLENDON, MARY ANN - Abortion and divorce in western law. American failures, European challenges.
%23255099: GLENDON, MARY ANN - Abortion and divorce in western law. American failures, European challenges.
%23262332: GLENN, H. PATRICK. - Legal traditions of the world : sustainable diversity in law. 3rd edition.
%23158658: GLENNON, MICHAEL J. - Constitutional diplomacy.
%2392772: GLENNON, MICHAEL J. - The fog of law : pragmatism, security and international law.
%2360285: GLENNON, ROBERT JEROME. - The iconoclast as reformer : Jerome Frank's impact on American law.
%2362302: GLENNY, MISHA - McMaffia : misdaad zonder grenzen.
%23121838: GLESER, L.J., PERLMAN, M.D., PRESS, S.J. & SAMPSON, A.R. (EDS.) - Contributions to Probability and Statistics. Essays in Honor of Ingram Olkin.
%2331745: GLIBOFF, SANDER. - H.G. Bronn, Ernst Haeckel, and the Origins of German Darwinism: A Study in Translation and Transformation.
%2347845: GLICK, ROBERT. - Rage, Power, and Aggression.
%2347081: GLICKMAN, M.J.A. - From crime to rehabilitation.
%23250403: GLICKMAN, HARVEY (ED.) - Ethnic conflict and democratization in Africa.
%2346128: GLICKSBERG, CHARLES I. - Literature and society.
%23225658: GLICKSBERG, CHARLES I. - The sexual revolution in modern English literature.
%23201608: GLOBAL IDP PROJECT, NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL. - Internally displaced people : a global survey.
%23220378: GLOMM, MARTIN & RAFAEL JIMÉNEZ. - Lustspiel : erotische Piktogramme.
%23224688: GLOPPEN, SIRI. - South Africa: The Battle over the Constitution.
%23164686: GLOTZ, GUSTAVE. - Ancient Greece at work : an economic history of Greece from the Homeric period to the Roman conquest.
%23112187: GLOUBERMAN, M. - Descartes : the Probable and the Certain.
%23145598: GLOVER, MICHAEL. - Wellington's Peninsular victories : [Busaco, Salamanca, Vitoria, Nivelle].
%23257997: GLOVERSLAND, LORRI & DANIEL BLAKE SMITH - The Shipwreck That Saved Jamestown: The Sea Venture Castaways and the Fate of America.
%23163261: GLUCKLICH, ARIEL. - The strides of Vishnu Hindu culture in historical perspective.
%2398947: GLUSKER, J.P., B.K. PATTERSON & M. ROSSI (ED.). - Patterson and Pattersons: fifty tears of the Patterson function.
%23249424: GLUSMAN, JOHN. - Conduct under fire : four American doctors and their fight for life as prisoners of the Japanese , 1941-1945.
%2339925: GLYNN, IAN. - Elegance in science : the beauty of simplicity.
%233702: GMÜR, OTTI. - Häuser - Dörfer - Städte : Architekturführer Kanton Luzern.
%2317445: GMÜRR, PATRICK. - Eine Kinderstadt : Erweiterung Schulanlage Scherr
%23111440: GNADE, MARIJKE (ED.) - The Southwest Necropolis of Satricum. Excavations 1981-1986.
%23225687: GNEIST, RUDOLF VON. - Festgabe für Rudolf von Gneist zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum : am 20. Nov. 1888 : dargebracht von der Juristischen Fakultät der Universität Jena.
%2377438: GNEIST, RUDOLF VON. - Die Bildung der Geschworenengerichte in Deutschland.
%2377440: GNEIST, RUDOLF VON. - Die formellen Verträge des neueren römischen Obligationsrecht in Vergleichung mit den Geschäftsformen des grichischen Rechts.
%23235899: GNEIST, RUDOLF VON. - Festgabe für Rudolf von Gneist zum Doktorjubiläum am 20. Nobember 1888.
%2387687: GNEIST, RUDOLF VON. - Festschrift zum 50jährigen Doktorjubiläum des wirklichen geheimen Oberjustizrats Herrn Professor Dr. Rudolf von Gneist am 20. Novermber 1888, überreicht von der juristischen Fakultät der Universität Breislau.
%2329117: GÖBBELS, M.P.J.G. & H.J. DE KLUIVER (EDS.) - NBW geschetst : verbintenissenrecht.
%23233142: GOBERT, JAMES & MAURICE PUNCH. - Rethinking corporate crime.
%2369523: GODARD, KEITH - This Way -- That Way.
%2320996: GODBER, JOYCE. - History of Bedfordshire 1066-1888.
%2368487: GODBOLE, MADHAV - Public Accountability and Transparency: The Imperatives of Good Insurance.
%2371321: GODDARD, STACIE E. - Indivisible Territory and the Politics of Legitimacy: Jerusalem and Northern Ireland.
%23191365: GODDARD, MICHAEL - Substantial Justice: An Anthropology of Village Courts in Papua New Guinea.
%2334649: GODDIJN, H.P.M. (E.A.). - Geschiedenis van de sociologie : achtergronden, hoofdpersonen en richtingen.
%2377854: GODDIJN, H.P.M. - Sociologie, socialisme en democratie : de politieke sociologie van Émile Durkheim.
%2337771: GODELIER, MAURICE. - Rationality and irrationality in economics.
%23150011: GODFREY, JOHN F. - Capitalism at war : industrial policy and bureaucracy in France, 1914-1918.
%23185514: GODSCHALK, JAN (ED.) - Sociologie als spiegelgevecht : opstellen over waardevrijheid en sociologische technieken [van Alwin W. Goudlner, Howard S. Becker, Derek L. Phillips, Irwin Deutscher].
%23247898: GODSELL, SEAN & PATRICK MCGEOWN. - More thoughts from the Pattaya orphanage.
%23257483: GODWIN, HARRY. - The history of the British flora : a factual basis for phytogeography.
%2366228: GOEBEL, ROLF J. (ED.) - A companion to the works of Walter Benjamin.
%2324950: GOEBEL, ULRICH (ED.) - Johann Wolfgang von Goethe. One Hundred and Fifty Years of Continuing Vitality.
%23203085: GOEBEL, JULIUS. - Antecedents and beginnings to 1801 (History of the Supreme Court of the United States, volume 1).
%23159720: GOEDE, B. DE. - Beeld van het Nederlands bestuursrecht.
%23159758: GOEDE, B. DE. - De straat : publiekrechtelijke plaatsbepaling.
%239415: GOEDE, B. DE. - Beeld van het Nederlands bestuursrecht.
%2361812: GOEDE, B. DE. - De straat : publiekrechtelijke plaatsbepaling.
%23233098: GOEDEGEBUURE, JAAP - De Schrift Herschreven: De Bijbel in de Moderne Literatuur 1.
%23233096: GOEDEGEBUURE, JAAP - De Veelvervige Rok: De Bijbel in de Moderne Literatuur 2.
%23126681: GOEDEMEYER, ALBERT. - Die Geschichte des Griechischen Skeptizismus.
%23146521: GOEDHART, MARC H. - Financial Planning in divisonalised firms. Models and methods.
%23101883: GOEMAN, A.C.M. - Klank- en vormverschijnselen van het dialect van Zoetermeer.
%2344759: GOEMAN, MECHTILD. - Das Schicksal der Lebenslänglichen.
%23126688: GOERZ, ADAM. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen.
%23126690: GOERZ, ADAM. - Regesten der Erzbisschöfe zu Trier von Hetti bis Johann II. 814 - 1503.
%23237118: GOERZ, ADAM. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen. Band 1 : 509-1162.
%23223780: GOERZ, ADAM. - Mittelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenstellung des Quellenmaterials für die Geschichte der Territorien der beiden Regierungsbezirke Koblenz und Trier in kurzen Auszügen. Band 3 : 1237-1273.
%23130457: GOETHALS, JOHAN. - Psycho-sociale implicaties van de lange vrijheidsstraf.
%23130721: GOETHALS, JOHAN. - Abnormaal en delinkwent : de geschiedenis en het actueel functioneren van de wet tot bescherming van de maatschappij.
%23178657: GOETSCHEL, WILLI. - Constituting critique : Kant's writing as critical praxis.
%2372316: GOETSCHEL, WILLI. - Constituting critique : Kant's writing as critical praxis.
%23246484: GOETZ, ANNE MARIE. - Getting institutions right for women in development.
%2322888: GOETZ, INGVILD - Mona Hatoum.
%23201471: GOETZFRIDT, NICHOLAS J. - Guahan : a bibliographic history.
%23196493: GOGH, VINCENT VAN. - Van Gogh's van Goghs : masterpieces from the Van Gogh Museum, Amsterdam.
%23196496: GOGH, VINCENT VAN. - Van Gogh's face to face : the portraits.
%2330723: GOGH, VINCENT VAN. - Van Gogh: A Self-Portrait; Letters Revealing His Life as a Painter: Letters Revealing His Life as a Painter.
%23126683: GÖHLER, JOSEF. - Rom und Italien : die römische Bundesgenossenpolitik von den Anfängen bis zum Bundesgenossenkrieg
%23145341: GOINGS, KENNETH W. - The NAACP comes of age: the defeat of Judge John J. Parker.
%23245991: GOLANY, GIDEON. - Urban underground space design in China : vernacular and modern practice.
%23234494: GOLBY, J.M. & A.W. PURDUE. - The Making of the Modern Christmas.
%23239729: GOLD, MICHAEL EVAN. - An introduction to the law of employment discrimination.
%23121496: GOLD HANSEN, DEBRA. - Strained sisterhood. Gender and class in the Boston female anti-slavery society.
%23171417: GOLD, PENNY SCHINE. - Making the bible modern : children's bibles and Jewish education in twentieth-century America.
%2347858: GOLD, MIRIAM V. - The Toxic Substances Control Act: A Practical Guide.
%23239730: GOLD, MICHAEL EVAN. - An introduction to labor law.
%2377441: GOLDAST VON HAIMINSFELD, MELCHIOR. - Collectio constitutionum imperialum. Recessus, ordinationes, constitutiones, statuta, rescripta etc. imperatorum, regum et principum electorum s. Imperii Romano-Theutonici.
%2393176: GOLDBERG, E.J. (ED). - The social history of labor in the Middle East.
%2327704: GOLDBERG, SYLVIE-ANNE. - Two patterns of rationality in Freud's writings.
%2397606: GOLDBERG, E., R. KASABA & J.S. MIGDAL (ED.). - Rules and Rights in the Middle East. Democracy, Law, and Society.
%23241176: GOLDBERGER, MARVIN L. AND KENNETH M. WATSON. - Collision Theory
%23236426: GOLDBLAT, JOZEF & DAVID COX (EDS.) - Nuclear weapon tests : prohibition or limitation?
%23975: GOLDBLAT, JOZEF., SIPRI. - The CB disarmamaent negotiations, 1920-1970. (The problem of chemical and biological warfare : a study of the historical, technical, military, legal and political aspects of CBW, and possible disarmament measures ; vol. 4).
%2361233: GOLDEN, J. & CH.E. ROSENBERG. - Pictures of Health. A photographic History of Health Care in Philadelphia 1860-1945.
%23126235: GOLDEN, MIRIAM - Labor divided : austerity and working-class politics in contemporary Italy.
%23237254: GOLDEN, CHARLES J. ... [ET AL.] - Item interpretation of the Luria-Nebraska neuropsychological battery.
%23124282: GOLDFARB, JEFFREY C. - Beyond glasnost : the post-totalitarian mind.
%23259647: GOLDFARB, JEFFREY C. - The cynical society : the culture of politics and the politics of culture in American life.
%23252553: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Hitler's willing executioners : ordinary Germans and the Holocaust.
%23221935: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Hitlers gewillige beulen.
%23158768: GOLDHIRSCH, LAWRENCE B. - The Warsaw Convention annotated : a legal handbook.
%231927: GOLDIE, PETER (ED.) - The aesthetic mind : philosophy and psychology.
%23212892: GOLDIN, IAN. - Trade liberalisation : global economic implications.
%2388432: GOLDING, MARTIN P. - Philosophy of law.
%23223445: GOLDMAN, EMMA. - Emma Goldman : a documentary history of the American years. Volume 2 : Making speech free, 1902-1909.
%23223444: GOLDMAN, EMMA. - Emma Goldman : a documentary history of the American years. Volume 1 : Made for America, 1890-1901.
%2372574: GOLDMAN, DAVID B. - Globalisation and the Western Legal Tradition: Recurring Patterns of Law and Authority (Law in Context).
%2399977: GOLDMAN, LAURENCE. - The culture of coincidence : accident and absolute liability in Huli.
%2395959: GOLDMAN, ALVIN L. - Labour law and industrial relations in the United States of America.
%23232351: GOLDMAN, ALVIN I. & JAEGWON KIM (EDS.) - Values and morals : essays in honor of William Frankena, Charles Stevenson, and Richard Brandt.
%23134696: GOLDMAN, ROGER. - Thurgood Marshall : justice for all.
%233871: GOLDMAN, EMMA. - Essays en brieven.
%23143309: GOLDMAN, SHALOM (ED.) - Hebrew and the bible in America : the first two centuries.
%23153053: GOLDMAN, PETER - The death and life of Malcolm X.
%23246418: GOLDMAN, SHALOM., KREIGER, BARBARA. - Divine expectations : an American woman in 19th-century Palestine.
%23225406: GOLDMANN, EMIL & FRANZ LEIFER. - Zum Problem der Foruminschrift unter dem Lapis Niger. 1. Zwei neuere Lösungsvorschläge (Graffunder und Stroux) von Franz Leifer ; Deutungsversuch von Emil Goldmann
%23141117: GOLDMANN, KJELL (ED.) - Power, capabilities, interdependence : problems in the study of international influence.
%23146298: GOLDNER, GEORGE R. & CARMEN C. BAMBACH - The Drawings of Filippino Lippi and His Circle.
%23264219: GOLDSCHMEDING, F.J.D. - Flex werk(t) = Flexible work works.
%23182654: GOLDSCHMIDT, JENNY E. - Mag het iets minder zijn ? : hebben we een teveel aan mensenrechten?.
%2394929: GOLDSCHMIDT, J.E. & R. HOLTMAAT. - Vrouw en recht. [Vijfde trendrapport STEO].
%2386240: GOLDSCHMIDT, J.E. - We need different stories : een ander verhaal in het recht : verhalen van verschil. Redes.
%23238303: GOLDSCHMIDT, TIJS. - Kloten van de engel : beschouwingen over de natuurlijkheid van cultuur.
%2366434: GOLDSCHMIDT, BERTRAND. - Le complexe atomique: histoire politique de l'energie nucleaire.
%2377443: GOLDSCHMIDT, JAMES. - Der Prozess als Rechtslage : eine Kritik des prozessualen Denkens.
%23237766: GOLDSCHMIDT, LEVIN. - Handbuch des Handelsrechts. Teil B. Band 1 Abt. 1 : Geschichtlich-literarische einleitung und Grundlehren.
%23237767: GOLDSCHMIDT, LEVIN. - Handbuch des Handelsrechts. Teil C. Band 1 Abt. 2 : die Lehre von der Ware.
%23187963: GOLDSMITH, MARTIN. - The Beatles come to America.
%23193501: GOLDSMITH, DONALD. - The runaway universe : the race to find the future of the cosmos.
%23263719: GOLDSMITH, ANDREW (ED.) - Security, Development and Nation-Building in Timor-Leste: A Cross-sectoral Assessment.
%23258613: GOLDSMITH, WALTER & DAVID CLUTTERBUCK. - The Winning Streak: Britain's top companies reveal their formulas for success.
%23208239: GOLDSTEIN, JUDITH & ROBERT O. KEOHANE (EDS.) - Ideas, interests, and american trade policy.
%2354941: GOLDSTEIN, JOSEPH (E.A.) - De toverformule: in het belang van het kind.
%23155185: GOLDSTEIN, LESLIE FRIEDMAN (ED.) - Contemporary cases in women's rights.
%23216383: GOLDSTEIN, THOMAS. - Dawn of modern science.
%23256223: GOLDSTEIN, JEFFREY (ED.) - Handbook of Computer Game Studies.
%23227712: GOLDSTEIN, PAUL & BERNT HUGENHOLTZ. - International copyright : principles, law, and practice.
%23226336: GOLDSTEIN, LAURENCE. - Clear and queer thinking : Wittgenstein's development and his relevance to modern thought.
%2373378: GOLDSTEIN, JOSHUA S. & JOHN R. FREEMAN. - Three-way street : strategic reciprocity in world politics.
%23250810: GOLDSTEIN, LESLIE FRIEDMAN. - Constituting federal sovereignty : the European Union in comparative context.
%23230865: GOLDSTONE, LAWRENCE. - Inherently Unequal: The Betrayal of Equal Rights by the Supreme Court, 1865-1903.
%2331542: GOLDSTONE, LAWRENCE. - The activist: John Marshall, Marbury v. Madison, and the myth of judicial review.
%2368698: GOLDSWORTHY - Opportunities, use, and transfer of systems research methods in agriculture to developing countries: Proceedings of an international workshop on ... The Hague.
%23186106: GOLDTSCHMIT, J.E. (E.A.). - De zij-kant van het gelijk : het recht als instrument ter verbetering van de kansen op gelijke posities voor vrouwen.
%23243889: GOLSAN, RICHARD J. (ED.) - Fascism's return : scandal, revision, and ideology since 1980
%2377447: GOLTZ, THEODOR VON DER. - Geschichte der deutschen Landwirtschaft.
%23224206: GOLUB, STEPHEN - Many Roads to Justice: The Law Related Work of Ford Foundation Grantees Around the World.
%23103841: GOMBOCZ, WOLFGANG & RUDOLF HALLER (EDS.) - International Bibliography of Austrian Philosophy. Internationale Bibliographie zur österrechischen Philosophie (IBÖP) 1976-1979.
%23103835: GOMBOCZ, WOLFGANG & RUDOLF HALLER (EDS.) - International Bibliography of Austrian Philosophy. Internationale Bibliographie zur österrechischen Philosophie (IBÖP) 1980/1981.
%2354656: GOMBRICH, ERNST H. - The heritage of appelles : studies in the art of the renaissance.
%23145726: GÓMEZ CASAS, JUAN. - Anarchist organisation : the history of the F.A.I.
%23251678: GOMMER, HENDRIK. - A biological theory of law : natural law theory revisited.
%23237615: GOMPERTS, H. A. - Intenties 2: Terug tot Simon Vestdijk en andere essays
%23182025: GOMPERTS, H.A. - Grandeur en misère van de literatuurwetenschap.
%23237613: GOMPERTS, H. A. - Intenties 1 : Kritieken en over kritiek
%23126685: GOMPERZ, HEINRICH. - Die Lebensauffassung der griechischen Philosophen und das Ideal er inneren Freiheit.
%23126687: GOMPERZ, HEINRICH. - Sophistik und Retorik : das Bildungsideal des in seinem Verhältnis zur Philosophie des 5. Jahrhunderts.
%23217797: GOMPERZ, THEODOR. - Festschrift, Theodor Gomperz dargebracht zum 70. Geburtstage am 29.3.1902 von Schülern, Freunden, Kollegen.
%2315402: GONDA, J. - Pusan and Sarasvati.
%23101900: GONDA, J. - The Praugasastra.
%23101899: GONDA, J. - The Mantras of the Agnyupasthána and the Sautrámani.
%23101902: GONDA, J. - Soma's Metamorphoses (The Identifications in the Oblatory Rites of Satapatha-Brahmana 12, 6, 1.).
%234010: GONDA, J. - The Haviryajnah Somah : the interrelations of the Vedic solemn sacrifices Sankhayana Srautasutra 14, 1-13.
%23101892: GONDA, J. - The Savayajñas : (Kaus'ikasu-tra 60-68) : translation, introduction, commentary)
%23101893: GONDA, J. - The Meaning of the Sanskrit Term dhaman.
%23101895: GONDA, J. - The Dual Deities in the Religion of the Veda.
%23101906: GONDA, J. - Prajapati's relations with Brahman, Brhaspati and Brahma.
%23101890: GONDA, J. - Ellipsis, Brachyologie and other Forms of Brevity in Speech in the Rgveda.
%23101898: GONDA, J. - De Indische zondvloed-mythe.
%2314686: GONDA, J. - The ritual functions and significance of grasses in the religion of the Veda.
%23174638: GONSALVES, R. A.& VERHOOG. - Mr. Gonsalves : memoires.
%23219770: GONTARD, SUSETTE BORKENSTEIN & SABINE MENNER-BETTSCHEID (EDS.) - The recalcitrant art : Diotima's letters to Hölderlin and related missives.
%23100521: GONZÁLEZ, VERÓNICA. - Twin time : or, how death befell me.
%23241758: GONZÁLEZ, JUAN. - Fallout : the environmental consequences of the World Trade Center collapse.
%23256389: GOOCH, JOHN - Mussolini and his generals : the armed forces and fascist foreign policy, 1922-1940.
%23207873: GOOD, JAMES A. & MICHAEL H. DEARMEY (EDS.) - The St. Louis Hegelians. Volume 1 : Origins, the dialectic, and the critique of materialism; Volume 2 : Cultural, national, and world unity; Volume 3 : Aesthetics, art, and art history.
%23254178: GOODALE, MARK & SALLY ENGLE MERRY (EDS.) - The practice of human rights : tracking law between the global and the local.
%23176788: GOODDEN, RANDALL L. - Preventing and handling product liability.
%23243105: GOODE, ROY. - Rapport explicatif sur la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire : Convention de La Haye sur les titres.
%23125135: GOODENOUGH, E.R. - The theology of Justin Martyr : an investigation into the conceptions of early christian literature and its hellenistic and judaistic influences.
%23104820: GOODFELLOW, PETER NEVILLE. - Bouwvormen bij vogels.
%23242827: GOODFELLOW, ROBIN & MARIE-NOËLLE LAMY (EDS.) - Learning cultures in online education.
%2388468: GOODFIELD, JUNE. - An Imagined World. A Story of Scientific Discovery.
%23255720: GOODGLASS, HAROLD & ARTHUR WINGFIELD (EDS.) - Anomia : neuroanatomical and cognitive correlates.
%23250516: GOODHEART, EUGENE. - The reign of ideology.
%23113167: GOODKIN, RICHARD E. - The Tragic Middle. Racine, Aristotle, Euripides.
%23235824: GOODMAN, UDITH C. & HOWARD C. NUSBAUM - The development of speech perception : the transition from speech sounds to spoken words.
%23122366: GOODMAN, KATHERINE R. & EDITH WALDSTEIN (EDS.) - In the shadow of Olympus : German Women Writers around 1800.
%2349532: GOODMAN, IRENE F., CATHERINE E. SNOW, WENDY S. BARNES, LOWRY HEMPHILL & JEAN CHANDLER - Unfulfilled expectations : home and school influences on literacy /..
%2393846: GOODMAN, DENA. - Criticism in action: enlightenment experiments in political writing.
%2372973: GOODMAN, ALLAN E. - In from the cold : the report of the Twentieth Century Fund Task Force on the Future of U.S. Intelligence.
%2346823: GOODSON, A.C. - Verbal imagination: Coleridge and the language of modern criticism.
%23196888: GOODWIN, T.W. - Aspects of terpenoid chemistry and biochemistry.
%23255478: GOODWIN, CRAUFURD D. (ED.) - Economics and national security: a history of their interaction.
%23192518: GOODWIN, CHARLES STEWART. - The arc of the pendulum : a philosophy for government in the 21st century.
%23166164: GOODY, JACK (ED.) - Literacy in traditional societies.
%23241333: GOODYEAR, STEVE - Practical SharePoint 2013 Governance (Expert's Voice in Sharepoint).
%2321168: GOODYEAR-SMITH, FELICITY. - First do no harm : the sexual abuse industry.
%23249095: GOOIJER, WINFRIED DE. - Trends in EU health care system.
%23203391: GOOIJER, W.J. DE. - Beheersing van technologische vernieuwing : een beschouwing over de beheersingsmogelijkheden van technologische innovaties met de invoering van televisie als voorbeeld van beleidsvorming.
%23228568: GOONESEKERE, SAVITRI. - Children, Law and Justice: A South Asian Perspective..
%23260658: GOOR, J. VAN (ED.). - Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel IX: 1729-1937.
%2318759: GOOR, J. VAN. - Jan Kompenie as schoolmaster : Dutch education in Ceylon 1690-1795.
%232728: GOOR, J. VAN. - De Nederlandse koloniën : geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
%23116304: GOOR, A.R. VAN. - Effectiviteitsmeting in de detailhandel : een toepassing in de levensmiddelenbranche.
%23208913: GOOR, S.M.S.M. VAN DE. - Beleid en regelgeving inzake medisch-ethische vraagstukken.
%23259596: GOOR, J. VAN. - De Nederlandse koloniën : geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600-1975.
%23260616: GOOR, J. VAN (ED.). - Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel X: 1737-1743.
%23250439: GOOR, LUC VAN DER & MARTINA HUBER (EDS.) - Mainstreaming conflict prevention concept and practice.
%2328516: GOOR, H. VAN. - Democratie of bureaucratie? : een empirische studie naar verschillen in invloed tussen politieke en ambtelijke topposities in Nederlandse gemeenten.
%23260659: GOOR, J. VAN (ED.). - Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel XI: 1743-1750.
%23152168: GOORBERGH, ROB WILLEM JEAN VAN DEN. - Essays on optimal hedging and investment strategies, and on derivative pricing.
%2354752: GOORDEN, C.P.J. (E.A.). - Kroniek van het bestuursrecht, 1987-1992.
%23211517: GOORDEN, C.P.J. - Algemeen bestuursrecht compact. 4e druk.
%2363189: GOORDEN, C.P.J. - Awb-procesdossier.
%23225486: GOORDEN, C.P.J. - Algemeen bestuursrecht compact.
%23133754: GOOS, G. & HARTMANIS, J. - The Programming Language Ada. Reference Manual.
%237993: GOOS, C.J.M. & H.J. VAN DER WAL (EDS.) - (ed.). Druggebruiken : verslaving en hulpverlening.
%23188685: GOOSEN, LOUIS. - Van Andreas tot Zacheüs : thema's uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten.
%23123103: GOOSSENS, CHARLES. - Exploring an Explanation of Moral Duty : moderate voluntarism.
%23125913: GOOSSENS, CHARLES. - Het recht van de moraal.
%23176436: GOOSSENS, CHARLES. - Voor een empirische ethiek.
%23213487: GOOSZEN, HANS. - A demographic history of the Indonesian archipelago, 1880-1942.
%23137598: GOOT, ROEL VAN DER - High Performance Linda using a Class Library.
%23249627: GOOT, ROEL ANTOIN VAN DER. - High performance Linda using a class library.
%23246378: GOPAL, SARVEPALLI. - Anatomy of a confrontation : the rise of communal politics in India.
%23229635: GOPAL, SARVEPALLI. - Anatomy of a confrontation : the rise of communal politics in India.
%23235016: GOPAL, GITA & MARYAM SALIM (EDS.) - Gender and Law: Eastern Africa Speaks Proceedings of the Conference Organized by the World Bank and the Economic Commission for Africa.
%238001: GÖPPINGER, HORST. - Kriminologie: eine einführung.
%23227572: GÖPPINGER, HANS. - Der Täter in seinen sozialen Bezügen: Ergebnisse aus der Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung (German Edition).
%23228853: GORDIJN, HERMAN., KOMRIJ, GERRIT (VOORWOORD). - Herman Gordijn.
%23217213: GORDO-LÓPEZ, ANGEL J. & IAN PARKER (EDS.) - Cyberpsychology.
%23178990: GORDON, ANDREW (ED.) - Postwar Japan as history.
%2317369: GORDON, ROBERT J. & MERVYN J. MEGGITT. - Law and order in the New Guinea Highlands: encounters with Enga.
%23213307: GORDON, LINCOLN - Brazil's Second Chance: En Route toward the First World (Century Foundation Books (Brookings Hardcover)).
%2351453: GORDON, LYNDALL. - Lives Like Loaded Guns: Emily Dickinson and Her Family's Feuds.
%23111113: GORDON, R.W. - (ed.) The legacy of Oliver Wendell Holmes, jr.
%23253239: GORDON, G.A.H. - British seapower and procurement between the wars: a reappraisal of rearmament.
%23230959: GORDON, MATTHEW S. - Understanding Islam: Origins*Beliefs*Practices*Holy Texts*Sacred Places.
%2322615: GORDON, DONALD H. & HARRIE L. VAN MENS. - Lands across the sea : trusts , taxes and donative transfers of land in The Netherlands and the United States.
%23242683: GORDON, LYNDALL. - Vindication : a life of Mary Wollstonecraft.
%2372902: GORDON, PHILIP H. & SOPHIE MEUNIER. - The French challenge : adapting to globalization.
%23195621: GORDON, DOUGLAS. - Kidnapping.
%2333171: GORE, JENNIFER. - The struggle for pedagogies : critical and feminist discourses as regimes of truth.
%23106078: GORKY, MAKSIM. - Selected letters.
%2339962: GORLÉ, FRITS, GRETA BOURGEOIS & HUBERT BOCKEN. - Rechtsvergelijking.
%23256315: GORLÉ, FRITS. - Oost-Europa in Europa : eenheid en verscheidenheid : huldeboek opgedragen aan Frits Gorlé.
%2372956: GORMLEY, WILLIAM T. - Everybody's children : child care as a public problem.
%23260905: GORMLEY, LAURENCE W. - EU law of free movement of goods and customs union.
%23250037: GORMLEY, LAURENCE W. - Prohibiting restrictions on trade within the EEC : the theory and application of articles 30-36 of the EEC Treaty.
%2375809: GORNICK, VIVIAN - Emma Goldman: revolution as a way of life.
%2390354: GORNY, JOSEF. - The State of Israel in Jewish Public Thought: The Quest for Collective Identity.
%23209411: GORONWY-ROBERTS, MARIAN. - A woman of vision : a life of Marion Phillips, MP.
%2383235: GORSEY, G. - (ed.) Equality and Freedom. International and comparitive jurisprudence.
%23218008: GORTER, ANNA CORNELIA. - Childhood diarrhoea and its prevention in Nicaragua.
%23233381: GORTER, HERMAN. - Verzamelde lyriek tot 1905 : jeugdwerk : de school der poëzie : nalezing.
%23147114: GORTER, C. - The dynamics of unemployment and vacancies on regional labour markets.
%23214365: GORTER, H.P., GRÄFNITZ, CHRISTIANE. - Ruimte voor natuur : 80 jaar bezig voor de natuur van de toekomst.
%2385761: GORTZAK, WOUTER. - De Kleine stappen van het kabinet-Den Uyl: Gesprekken met PvdA-bewindslieden (WBS achtergronden).
%23135710: GORUP, RADMILA J. - The Prince of Fire. An anthology of Contemporary Serbian Short Stories.
%23135043: GORZ, ANDRÉ. - Métamorphoses du travail : quête du sens : critique de la raison économique.
%23258974: GOSCHA, CHR. E. - Historical Dictionary of the Indochina War (1945-1954). An International and Interdisciplinary Approach.
%2347872: GOSHEN-GOTTSTEIN, ESTHER - Recalled to Life: The Story of a Coma.
%2333531: GOSHGARIAN, G. M. - To Kiss the Chastening Rod: Domestic Fiction and Sexual Ideology in the American Renaissance.
%2366920: GOSLIN, D.A. (ED.) - Handbook of Socialization Theory and Research.
%23176851: GOSLING, LUCINDA. - Great War Britain : the first world war at home.
%23231832: GOSLINGA, HANS - De journalist en de macht van het beeld.
%23206215: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5-1942. [The Dutch in the Caribbean, volume 3].
%23206217: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791. [The Dutch in the Caribbean, volume 2].
%23112214: GOSMAN, MARTIN. - La légende d'Alexandre le Grand dans la littérature française du 12e siècle. Une réécriture permanente.
%2378283: GOSSELIN, MIA. - Wetenschap & geloof : eeuwig onverzoenlijk.
%23235413: GOSSELT, J.F. - Horen, zien en verkrijgen? : een onderzoek naar het functioneren van Kijkwijzer en PEGI (Pan European Game Information) ter bescherming van jongeren tegen schadelijke mediabeelden.
%23146371: GOSSEN, HERMANN HEINRICH. - Entwickelung der Gesetze des Menschlichen Verkehrs und der daraus fliessende Regeln für menschliches Handeln. Neue Ausgabe.
%23213750: GOSSMAN, LIONEL. - Building a Profession: Autobiographical Perspectives on the History of Comparative Literature in the United States.
%2384250: GOSSMAN, LIONEL. - Men and masks : a study of Molière.
%2357424: GOSTIN, L. (ED.). - Civil liberties in conflict.
%23207078: GOTTDANG, ANDREA. - Venedigs antike Helden : die Darstellung der antiken Geschichte in der venezianischen Malerei von 1680 bis 1760.
%2387059: GOTTFRIED, KURT & BLAIR, BRUCE G. - Crisis stability and nuclear war.
%23231653: GOTTLIEB, ROBERT. - George Balanchine: The Ballet Maker (Eminent Lives).
%23247784: GOTTLIEB, ROBERT. - Reinventing Los Angeles : nature and community in the global city.
%23105969: GOTTLIEB, STEPHEN E. (ED.) - Public values in Constitutional Law.
%2362564: GOTTLIEB, R.S. - History and subjectivity. The transformation of Marxist theory.
%2377449: GOTTSCHALK, GUSTAV. - Über den Einfluss des römischen Rechts auf das kanonische Recht, resp. das kanonische Rechtsbuch.
%2331093: GOTTSCHALK, H. B. - Heraclides of Pontus.
%23237479: GOTTZMANN, CAROLA L. - Njáls saga : Rechtsproblematik im Dienste sozio-kultureller Deutung.
%23214960: GOUDA, FRANCES. - Poverty and political culture : the rhetoric of social welfare in the Netherlands and France, 1815-1854.
%2397915: GOUDAPPEL, FLORA A.N.J. - Powers and Control Mechanisms in European Federal Systems.
%23101907: GOUDRIAAN, T. & C. HOOYKAAS. - Stuti and Stava (Bauddha, Saivi and Vaisnava) of Balinese Brahman Priests.
%23123462: GOUDSBLOM, JOHAN. - Vuur en beschaving.
%23123776: GOUDSBLOM, JOHAN. - Het regime van de tijd.
%2386809: GOUDSBLOM, JOHAN. - Balans van de sociologie.
%2342311: GOUDSBLOM, JOHAN. - Taal en sociale werkelijkheid : sociologische stukken.
%23154096: GOUDSBLOM, JOHAN. - Balans van de sociologie.
%23163211: GOUDSBLOM, J., BART VAN HEERIKHUIZEN & JOHAN HEILBRON (RED.) - Hoofdstukken uit de sociologie.
%23136423: GOUDSBLOM, JOHAN. - Fire and civilization.
%23242239: GOUDSMIT, W. - Mens in onvrijheid. Rede.
%2336283: GOUDSMIT, JAAP. - Anderhalve eeuw dokteren aan de arts. Geschiedenis van de medische opleiding in Nederland.
%23193134: GOUDSMIT, JAAP. - Vrijend virus : over aard en oorsprong van het aidsvirus.
%2332022: GOUDSWAARD, ANNEKE - Justitiële handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet.
%2317497: GOUDSWAARD, K.P. - Doelstellingen en effecten van de schuldpolitiek.
%2377451: GOUDY, HENRI. - Trichotomy in Roman law.
%23114176: GOUHIER, HENRI. - Études d'histoire de la philosophie française.
%23231667: GOULART, RON - Groucho Marx and the Broadway Murders: A Mystery Featuring Groucho Marx.
%23116840: GOULD, STEPHEN JAY. - I have landed : the end of a beginning in natural history.
%23134639: GOULD, TERRY. - Paper Fan : the hunt for triad gangster Steven Wong.
%23254613: GOULD, STEPHEN JAY. - The mismeasure of man.
%23250056: GOULD, STEPHEN JAY. - Dinosaur in a haystack : reflections in natural history.
%2372324: GOULD, WILLIAM B. - A primer on American labor law.
%23123412: GOULDING, MARRACK. - Peacemonger.
%236202: GOULDNER, ALVIN W. - De naderende crisis van de Westerse sociologie.
%2353368: GOULDNER, ALVIN W. - The coming crisis of Western sociology.
%23219086: GOULSTON, FREDERICK (ED.) - Environmental Quality and Safety. Volume 2 : Global aspects of chemistry , toxicology and technology as applied to the environment.
%23219088: GOULSTON, FREDERICK (ED.) - Environmental Quality and Safety. Volume 3 : Global aspects of chemistry, toxicology and technology as applied to the environment.
%23219089: GOULSTON, FREDERICK (ED.) - Environmental Quality and Safety. Volume 4 : Global aspects of chemistry, toxicology and technology as applied to the environment.
%23219090: GOULSTON, FREDERICK (ED.) - Environmental quality and safety. Volume 5 : Global aspects of chemistry, toxicology and technology as applied to the environment.
%23163564: GOUREVITCH, PETER ALEXIS. - Unions and economic crisis : Britain, West Germany and Sweden.
%23219311: GOVAERE, INGE. - The use and abuse of intellectual property rights in E.C. law : including a case study of the E.C. spare parts debate.
%23262893: GOVEDARICA, BLAGOJE - Zepterträger - Herrscher der Steppen. Die frühen Ockergräber des älteren Äneolithikums im karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum Südost- und Osteuropas.
%23214807: HANSARD SOCIETY FOR PARLIAMENTARY GOVERNMENT. - The British people : their voice in Europe : report of an independent working party sponsored by the Hansard Society on the effects of membership of the European Community on British representative institutions.
%23204756: GOVERNMENT, NETHERLANDS SCIENTIFIC COUNCIL FOR GOVERNMENT NETHERLANDS SCIENTIFIC COUNCIL FOR - Aan het Buitenland Gehecht: Over Verankering en Strategie van Nederlands Buitenlandbeleid (WRR Rapporten) (Dutch Edition).
%2348972: GOVERS, HARRIE. - Natuur, techniek en milieupolitiek : naar een marxistische analyse van milieuverontreiniging en milieupolitiek.
%2323695: GOVIER, TRUDY. - A delicate balance : what philosophy can tell us about terrorism.
%23260368: GOW, H.B.F. & H. OTWAY (EDS.) - Communicating with the public about major accident hazards.
%2379756: GOWER, L.C.B. - Gower´s principles of modern company law.
%23156792: GOWERS, W.R. - Das Grenzgebiet der Epilepsie. Ohnmachten, Vagusanfälle, Vertigo, Migräne, Schlafsymptome und Ihre Behandlung.
%23116162: GOWERS, W.R. - A Manual of diseases of the nervous system. Vol. 1: Diseases of the spinal cord and nerves; Vol. 2: Diseases of the brain and cranial nerves.
%23116163: GOWERS, W.R. - Epilepsy and other chronic convulsive diseases. Their causes, symptoms & treatment.
%23116160: GOWERS, W.R. - A Manual and Atlas of Medical Ophthalmoscopy.
%2390527: GOWERS, W.R. - The border-land of epilepsy : faints, vagal attacks, vertigo, migraine, sleep symptoms, and their treatment.
%2396919: GOYDER, D.G. - EC competition law. 3rd edition.
%23236165: GRAAF, K.J. DE. - Quality of decision-making in public law : studies in administrative decision-making in the Netherlands.
%23231949: GRAAF, J. VAN DER (RED.) - Belijden met hoofd en hart : gereformeerd leven tussen gisteren en morgen.
%2329164: GRAAF, F. DE & J.M.A. BERKVENS. - Hoofdstukken informaticarecht.
%23115742: GRAAF, H.J. DE & PIGEAUD, TH. - De eerste moslimse vorstendommen op Java : studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
%23222896: GRAAF, HERMINE DE. - Aanklacht tegen onbekend : verhalen.
%2339325: GRAAF, J. DE (E.A.). - Euthanasie : recht, ethiek en medische praktijk.
%2354891: GRAAF, T.C. - (e.a.; red.). Omtrent het parlement. Opstellen over parlement en democratisch bestuur.
%2389682: GRAAF, J. DE. - De ethiek van het immoralisme.
%2371204: GRAAF, GJALT DE. - Tractable morality : customer discourses of bankers, veterinarians and charity workers = Hanteerbare moraliteit : het klantendiscours van bankiers, dierenartsen en goede doelen.
%2385628: GRAAF, FRANK - Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS : ontmanteling van de 'financieÌ le massavernietigingswapens' of 'regulatory overkill'? : preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2011..
%2376039: GRAAFEILAND, M.M.C. VAN & N.N. BONTJE, A. DE JONG, M. BELHAJ & S. GÜN. - Privacy in het bestuursrecht : preadviezen.
%23123150: GRAAFF, VINCENT DE. - Private Certification in a governmental context.
%2383480: GRAAFF, BOB ... [ET AL.] - De Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw.
%23652: GRAAFF, KLAAS DE. - Moorddadig Brabant : moord en doodslag in de 19e eeuw.
%23123236: GRAAN, G. DE. - Het budgetmodel : enige beschouwingen ten aanzien van budgetteren met behulp van kwantitatieve methoden.
%2386258: GRABANDT, ERIC. - Veelzijdig in cassatie : liber amicorum Eric Grabandt.
%23131060: GRABER, DORIS A. - Media Power in Politics. Third Edition.
%23221969: GRABMAYR, FRANZ. - Franz Grabmayr, im Schatten der Natur.
%23207138: GRABNER, ELFRIEDE. - Verborgene Volksfrömmigkeit : frühe und volksbarocke Christusapokryphen in Wort- und Bildzeugnissen.
%2387448: GRADA, J.C. & CLAUDON, M.P. (ED.) - The emerging Russian bear : integrating the Soviet Union into world economy.
%2351991: O'GRADY, WILLIAM - Principles of Grammar and Learning.
%2333537: GRAEF, ORTWIN DE - Titanic Light: Paul de Man's Post-Romanticism (Texts and Contexts).
%2339896: GRAEFF VAN POLSBROEK, DIRK DE. - Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek, 1857-1870 : belevenissen van een Nederlands diplomaat in het negentiende eeuwse Japan.
%2368994: GRAEFF, A.C.D. DE. - 'Voor u persoonlijk', brieven van minister van buitenlandse zaken jhr. A.C.D. de Graeff aan gezant J.P. graaf van Limburg Stirum (1933-1937).
%2380056: GRAESSE, JOHANN GEORG THEODOR. - Bibliotheca psychologica oder Verzeichnis der wichtigsten über das Wesen der Menschen- und Thierseelen und die Unsterblichkeitslehre handelnden Schriftsteller ältere und neuerer Zeit.
%2377453: GRAF, EDUARD & MATHIAS DIETHERR. - Deutsche Rechtssprichwörter.
%23111072: GRAF, WILLIAM L. - Plutonium and the Rio Grande : environmental change and contamination in the nuclear age.
%23115022: GRAFSTEIN, ROBERT. - Institutional realism : social and political constraints on rational actors.
%23110997: GRAFTON MILNE, J. - A history of Egypt under Roman rule.
%23187287: GRAFTON, ANTHONY & NANCY SIRAISI (EDS.) - Natural particulars : nature and the disciplines in Renaissance Europe.
%23139303: GRAHAM-SMITH, WILLIAM. - Creative Leaps That Shaped the World: The History of the Future.
%231774: GRAHAM, D.O. & G.A. FOSSEDAL. - A defense that defends. Blocking nuclear attack.
%2331099: GRAHAM, A.J. - Colony and the Mother City in Ancient Greece (Reprint editions of Manchester University Press).
%2350909: GRAHAM, MARY. - Democracy by disclosure : the rise of technopopulism.
%2333787: GRAHAM, SARAH., MANUEL SCHOLL, RETO PFENNINGER, HANSPETER OESTER MARC ANGÉLIL - Blickwechsel : 17 Kurzgeschichten über Architektur.
%23130035: GRAHAM, PAUL. - Rawls.
%23172271: GRAHAM, KENNETH J. E. - The performance of conviction : plainness and rhetoric in the early English Renaissance.
%2322840: GRAHAM, LAURIE - On the Line at Subaru-Isuzu: The Japanese Model and the American Worker
%23235369: GRAHAM, HUGH DAVIS & NANCY DIAMOND. - The rise of American research universities : elites and challengers in the postwar era.
%23135408: GRAHAM, M.P., W.P. BROWN & J.K. KUAN (EDS.) - History and Interpretation : essays in Honour of John H. Hayes.
%23137993: GRAHL, CHRISTIAN. - Die Abschaffung der Advokatur unter Friedrich dem Grossen : Prozessbetrieb und Parteibeistand im preussischen Zivilgerichtsverfahren bis zum Ende des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Materialien zum Corpus Juris Fridericianum von 1781.
%23129944: GRAIG, L.A. - Health of Nations. An International Perspective on U.S. Health Care Reform.
%23229347: GRAMMIG, THOMAS. - Technical knowledge and development : observing aid projects and processes.
%23217806: GRAMSCI, ANTONIO. - Prison notebooks. Volume 1.
%2346138: GRANA, CÉSAR. - Fact and symbol. Essays in the sociology of art and literature.
%2376067: GRAND, ALEXANDER J. DE. - In Stalin's shadow : Angelo Tasca and the crisis of the left in Italy and France, 1910-1945.
%23172051: GRANDIA, JAN. - De arbeider-wethouder Dries van der Vlerk : een leven van dienst aan de gemeenschap.
%2316802: GRANDPRÉ MOLIERE, JAN JACQUES. - La théorie de la constitution Anglaise chez Montesquieu.
%2341781: GRANDY, DAVID. - The speed of light constancy + cosmos.
%23256451: GRANFIELD, ROBERT & LYNN MATHER (EDS.) - Private lawyers and the public interest: the evolving role of pro bono in the legal profession.
%23187623: GRANGE, WILLIAM. - Comedy in the Weimar Republic : a chronicle of incongruous laughter.
%2380894: GRANO, JOSEPH D. - Confessions, truth and the law.
%23110156: GRANQVIST, RAOUL (ED.) - Canonization and teaching of African literatures.
%2353029: GRANT, RICHARD L. (ED.) - The European Union and China : a European strategy for the Twenty-First century.
%23239516: GRANT, COLIN. - Altruism and Christian ethics.
%2359012: GRANT, RICHARD L. (ED.) - The European Union and China : a European strategy for the Twenty-First century.
%23220593: GRANT, JOHN. - Sci-fi movies : facts , figures & fun.
%23108457: GRANT, C.D. - God the center of value. Value theory in the theology of H. Richard Niebuhr.
%2322544: GRANT, MARK N. - Maestros Of The Pen: A History of Classical Music Criticism in America
%2351487: GRANT, GERALD - Teaching in America : the slow revolution.
%23250598: GRANT, THOMAS D. (ED.) - Lobbying , government relations , and campaign finance worldwide : navigating the laws , regulations , and practices of national regimes.
%23101333: GRANT, ASAHEL. - The Nestorians or the lost tribes : containing evidence of their identity, customs and ceremonies... and of travel in ancient Assyria, Armenia, Media, and Mesopotamia ...
%2358257: GRANT, PETER R. & HENRY S. HORN (EDS.) - Molds, molecules, and metazoa : growing points in evolutionary biology.
%2348478: GRANT, ALAN R. - The American political process.
%23144015: GRANT, EDWARD. - Physical Science in the Middle Ages.
%23252050: GRANT, MARK N. - The Rise and Fall of the Broadway Musical.
%23235460: GRANT, OLIVER. - Migration and inequality in Germany , 1870-1913.
%23250815: GRANT, JOHN P., R. JAGTENBERG & K.J. NIJKERK (EDS.). - Legal education , 2000.
%2324043: GRANT, REBECCA & KATHLEEN NEWLAND (EDS.) - Gender and international relations.
%23197037: GRANT, GEORGE. - Selected letters.
%2333826: GRAPENDAAL, M. (E.A.). - De economie van het drugsbestaan : criminaliteit als expressie van levensstijl en loopbaan.
%23107912: GRAPPERHAUS, F.B.J. (E.A.) - Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht.
%2313033: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Kanttekeningen bij de vrijheid van de ondernemer in het belastingrecht. Rede.
%23122673: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Fiscaal beleid in Nederland van 1800 tot na 2000. Afscheidscollege.
%23264204: GRAPPERHAUS, F.B.J. (E.A.) - Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht.
%2338604: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - De pelgrimstocht naar het draagkrachtbeginsel : belastingheffing in West-Europa tussen 800 en 1800. Rede.
%2369576: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Echte belastinghervorming : opstellen rond het afscheid van Dr. F.H.M. Grapperhaus als hoogleraar belastingrecht.
%2331456: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Alva en de Tiende Penning.
%23130023: GRAS, M. (E.A.) - Een schijn van kans : twee empirische onderzoekingen naar discriminatie op grond van handicap en etnische afkomst.
%2327777: GRAS, F.A.J. - De sociale werkelijkheid van het standaardkontrakt : een rechtssociologisch onderzoek.
%23217215: GRASS, GÜNTER. - De bot : roman.
%23224984: GRASSO, LINDA M. - The artistry of anger : black and white women's literature in America , 1820-1860.
%2379465: GRAUERHOLZ, ANGELA. - Angela Grauerholz : [Scotiabank Photography Award winner 2015].
%23263889: GRAVES, ALLAN. - Beyond tattoo : art, graphics and illustration by the world's leading tattoo artists.
%23100270: GRAVESANDE, WILLEM JACOB 'S. - Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap.
%23219651: GRAVESON, R.H. - The conflict of laws.
%2328121: GRAVESON, R.H. - The conflict of laws.
%23247672: GRAVESON, R.H. - One law : on jurisprudence and the unification of law. (Selected essays. Vol. 2).
%2377455: GRAWERT-MAY, GERNOT VON. - Das staatsrechtliche Verhältnis Schlesiens zu Polen, Böhmen und dem Reich während des Mittelalters (Anfang des 10. Jahrhunderts bis 1526).
%23171183: GRAY, JOHN. - Black mass : apocalyptic religion and the death of utopia.
%2349165: GRAY, MARION W. - Productive Men, Reproductive Women: The Agrarian Household and the Emergence of Separate Spheres in the German Enlightenment.
%23166493: GRAY, KEVIN. - Elements of Land Law. Second edition.
%23263824: GRAY, COLIN S. - The Second Nuclear Age.
%23263781: GRAY, PAT & PAUL 'T HART (EDS.) - Public Policy Disasters in Europe.
%23152633: GRAY, NIGEL - The silent majority: a study of the working class in post-war British fiction.
%2353281: GRAY, RICHARD T. - German unification and its discontents : documents from the peaceful revolution.
%23233601: GRAY, ANNE, DR. - Unsocial Europe : social protection or flexploitation ?.
%23224413: GRAY, JOHN. - False dawn : the delusions of global capitalism.
%23220246: GRAY-ROSENDALE, LAURA & STEVEN ROSENDALE (EDS.) - Radical relevance : toward a scholarship of the whole left.
%23232340: GRAYEFF, FELIX. - A short treatise on ethics.
%2359032: GRAYLING, A.C. - Russell. [Kopstukken filosofie].
%23236757: GRAYLING, A.C. - Descartes : the life and times of a genius.
%2398650: GRAYSON, GEORGE W. - Oil and Mexican foreign policy.
%23254924: GREANEY, THOMAS L., SANDRA H. JOHNSON, TIMOTHY S. JOST, ROBERT L. SCHWARTZ, BARRY R. FURROW. - Bioethics: health care law and ethics [American Casebook Series].
%2343191: GREBAN, ARNOUL. - The Nativity.
%23227410: GREBER, MARIANNE. - Sobredosis Cuba.
%23214977: GREEF, R.M.J.M. DE. - Fiscale pensioenbelemmeringen in de gemeenschappelijke markt.
%23201841: GREEN, PHILIP (ED.) - Democracy.
%23217937: GREEN, CHRISTOPHER & ROGER FRY. - Art made modern : Roger Fry's vision of art.
%23219018: GREEN, BRYAN S. R. - Gerontology and the construction of old age : a study in discourse analysis.
%2372233: GREEN, JONATHON - Cassell's Dictionary of Slang.
%2369574: GREEN, KAREN. - The Woman of Reason: feminism, humanism & political thought.
%23151024: GREEN, CHRISTOPHER. - Picasso : architecture and vertigo.
%2347647: GREEN, CHRISTOPHER. - Picasso: Architecture and Vertigo.
%2323912: GREEN, TOBY. - Inquisition: The Reign of Fear
%2351533: GREEN, ERIC D. & CHARLES R. NESSON. - Problems, cases, and materials on evidence.
%23183856: GREEN, CHRISTOPHER. - The European avant-gardes : art in France and Western Europe 1904-1945.
%23260130: GREEN, RICHARD. - The 'sissy boy syndrome' and the development of homosexuality.
%23241624: GREEN, MICHAEL J. - Japan's reluctant realism : foreign policy challenges in an era of uncertain power.
%23187300: GREEN, TOBY. - Meeting the invisible man : secrets and magic in West Africa.
%2393119: GREEN, PETER (ED.). - Hellenistic history & culture.
%23205047: GREEN, J. EVERET. - Kant's Copernican revolution : the transcendental horizon.
%2396362: GREEN, RICHARD. - Sexual science and the law.
%236462: GREENAWALT, KENT. - Statutory and common law interpretation.
%2339434: GREENAWALT, KENT. - Legal Interpretation: Perspectives from Other Disciplines and Private Texts.
%2384755: GREENBERG, KAREN J. - The Enemy Combatant Papers: American Justice, the Courts, and the War on Terror.
%2347489: GREENBERG, JAY - Oedipus and Beyond: A Clinical Theory.
%2321328: GREENBERG, MITCHELL - Baroque Bodies: Psychoanalysis and the Culture of French Absolutism
%2353326: GREENBERG, DANIEL & ALEXANDRA MILLBROOK., STROUD, FREDERICK. - Stroud's judicial dictionary of words and phrases. 5th edition.
%23259850: GREENBERG, STANLEY B. - Race and state in capitalist development : comparative perspectives.
%23249416: GREENE, SALLY (ED.) - Virginia Woolf : reading the Renaissance.
%2372943: GREENHOUSE, LINDA. - Becoming Justice Blackmun : Harry Blackmun's Supreme Court Journey.
%2377457: GREENIDGE, ABEL HENDY JONES. - Infamia. Its place in Roman public and private law.
%23206304: GREENMAN, BEN. - Superbad : stories & pieces.
%23145551: GREENSHIELDS, MALCOLM R. - An economy of violence in early modern France: crime and justice in the Haute Auvergne, 1587-1664
%23228701: GREENSPOON, LEONARD J. & RONALD A. SIMKINS (EDS.) - Women and Judaism.
%2350499: GREENSTEIN, FRED I. (ED.) - Leadership in the modern presidency.
%2358522: GREENSTONE, J. DAVID. - Public Values and Private Power in American Politics
%23177490: GREENWALD, CAROL S. - Group power : lobbying and public policy.
%23152639: GREENWOOD, JOHN - Shifting perspectives and the stylish style: mannerism in Shakespeare and his Jacobean contemporaries.
%2333323: GREER, STEVEN - The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems and Prospects.
%2325252: GREER, GERMAINE. - Sex and destiny. The politics of human fertility.
%2318199: GREER, GERMAINE. - Vrouwenwerk : wedloop vol hindernissen.
%2366371: GREER, ALLAN J. & WILLIAM J. KOSSLER. - Low Magnetic Fields in Anisotropic Superconductors.
%23231703: GREER, GERMAINE. - The obstacle race : the fortunes of women painters and their work.
%23218876: GREER, GERMAINE. - De hele vrouw.
%23196240: GREEVENBROEK, J.TH.R. VAN. - De Bank van Lening te Haarlem : een instelling van weldadigheid.
%23203022: GREGERSEN, NIELS HENRIK & ULF GÖRMAN (EDS.) - Design and disorder : perspectives from science and theology.
%23136327: GREGG, ROBERT - Sparks from the Anvil of Oppression. Philadelphia's African methodists and southern migrants, 1890-1940.
%23101909: GREGOR, C.B. - The Geochemical Behaviour of Sodium with Special Reference to Post-Algonkian Sedimentation.
%23178009: GREGORI, MINA. - Paintings in the Uffizi & Pitti Galleries.
%23230870: GREGORY, JAMES. - Victorians Against the Gallows: Capital Punishment and the Abolitionist Movement in Nineteenth Century Britain (Library of Victorian Studies).
%23241632: GREGORY, RAYMOND F. - Unwelcome and unlawful : sexual harassment in the American workplace .
%2373457: GREGORY, DAVID L. - (ed.). Labor Law
%2323955: GREGORY, TIMOTHY E. - The Hexamilion and the Fortress (Isthmia, V).
%23234155: GREGORY, ABIGAIL & URSULA TIDD (EDS.) - Women in contemporary France.
%23101914: GREIDANUS, J.H. - A Solution of the Problem of Mind and Matter.
%23164368: GREIDANUS, SIDNEY. - Sola scriptura. Problems and pinciples in preaching historical texts.
%23101911: GREIDANUS, J.H. - A Theory of Mind and Matter.
%23101913: GREIDANUS, J.H. - The Psycho-Physical Nature of Reality from the Origin to the End of Time.
%2387292: GREIG, DOREEN. - The reluctant colonists : Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries.
%23179711: GREIG, W. SMITH. - The economics of food processing.
%23237084: GREIMANN, DIRK. - Freges Konzeption der Wahrheit.
%23255938: GREIS, OTTO. - Otto Greis : Zeichnungen.
%23244612: GRELLERT, MARC (A.O) - Synagogues in Germany : a virtual reconstruction = [Synagogen in Deutschland : eine virtuelle Rekonstruktion].
%23159760: EPPE GREMDAAT (PSEUD. VAN PAUL HAENEN). - Gremdaat wijst de weg : naar een prettige overgang.
%23113933: GRENIER, J.-C. - L'autel funéraire isiaque de Fabia Stratonice.
%23258427: GRENON, MICHEL (ED.) - Methods and models for assessing energy resources : First IIASA Conference on Energy Resources, May 20-21, 1975.
%23228170: GRENVILLE, J. A. S. - The Major International Treaties of the Twentieth Century. Volume 2.
%23228114: GRENVILLE, J. A. S. - The Major International Treaties of the Twentieth Centur. Volume 1.
%23215730: GRESH, ALAIN - The New A-Z of the Middle East: Second Edition.
%2377458: GRETENER, XAVER. - Die neuen Horizonte im Strafrecht : Darstellung und Kritik.
%23222842: GREVER, MARIA & BERTEKE WAALDIJK. - Transforming the public sphere : the Dutch national exhibition of women's labor in 1898.
%2323444: GREVER, MARIA & BERTEKE WAALDIJK. - Feministische Openbaarheid : de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898.
%23253582: GREVER, MARIA. - Strijd tegen de stilte : Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in geschiedenis.
%23258355: GREVER, MARIA & ANNEMIEK VAN DER VEEN. - Bij ons moeder en ons Jet : Brabantse vrouwen in de 19de en 20ste eeuw
%2373185: GREWE, HORST-EBERHARD & KARL KREMER. - Atlas of surgical operations. Volume 1 : general principles of surgery, head, neck, thorax, vascular surgery, extremities.
%23129329: GREY, ERNEST. - Virtue, Happiness and Duclos' 'Histoire de Madame de Luz'.
%2341633: GREY, EARL. - The colonial policy of Lord John Russell's administration.
%23220547: GRIBBIN, JOHN R. - The origins of the future : ten questions for the next ten years.
%23256035: GRIBNAU, J.L.M. - Bijdragen aan een rechtvaardige belastingheffing.
%2319360: HANS GRIBNAU - Vertrouwen, legitimiteit en belastingen.
%23171824: GRIEND, E.S.G.N.A.I. VAN DE. - Hiaten in de strafrechtelijke rechtsbescherming : een onderzoek naar aanleiding van het gebruik van het kort geding in strafzaken.
%2326376: GRIER, PHILIP T. - Marxist ethical theory in the Soviet Union.
%2380060: GRIESINGER, WILHELM. - Gesammelte Abhandlungen. Band I: Psychiatrische und nervenpathologische Abhandlungen.
%2322617: GRIESINGER, WILHELM. - Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten.
%23157176: GRIFFIN, PAUL. - The God of the prophets. An anallysis of divine action.
%23224067: GRIFFIN, MICHAEL. - Reaping the whirlwind : the Taliban movement in Afghanistan.
%23220144: GRIFFIN, DAVID RAY. - Postmodern politics for a planet in crisis : policy, process, and presidential vision.
%2385789: GRIFFIN, ROGER C. & STANLEY SACHAROW. - Principles of package development.
%23185110: GRIFFITH-JONES, STEPHANY; MANUEL F. MONTES AND ANWAR NASUTION (EDS.) - Short-term capital flows and economic crises.
%23212942: GRIFFITH, BRONWYN. - Ambassadors of progress : American women photographers in Paris, 1900-1901.
%23240975: GRIFFITH, J.S. - The Irreducible Tensor Method for Molecular Symmetry Groups.
%23179537: GRIFFITH-DICKSON, GWEN. - Human and divine : an introduction to the philosophy of religious experience.
%2320503: GRIFFITHS, A. PHILLIPS (ED.) - Philosophy and practice.
%23105512: GRIFFITHS, JOHN (ED.). - De sociale werking van recht.
%23198586: GRIFFITHS, RICHARD. - Fascism.
%23162740: GRIFFITHS, RALPH A. - King and country : England and Wales in the fifteenth century.
%2344915: GRIFFITHS, RICHARD T. - Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850.
%23207789: GRIFFITHS, R.T. - Van strohalm tot strategie: Het Marshall-plan in perspectief (Dutch Edition).
%23201424: GRIFFITHS, JOHN; ALEX BOOD & HELEEN WEYERS. - Euthanasia and law in the Netherlands.
%2349750: GRIFFITHS, J. (E.A.). - Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie. De effectiviteit van het recht.
%2380653: GRIFFITHS, MARTIN - International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction.
%23255878: GRIFFITHS, PATRICK. - An introduction to English semantics and pragmatics.
%23235580: GRIGGS, CLAUDINE. - Journal of a sex change : passage through Trinidad.
%23213439: GRIJNS, KEES. - Jakarta-Batavia : socio-cultural essays.
%23204106: GRIJP, LOUIS PETER - Zingen in een kleine taal : de positie van het Nederlands in de muziek.
%23218865: GRIJP, NICOLIEN VAN DER. - Regulating pesticide risk reduction : the practice and dynamics of legal pluralism.
%23260287: GRIMAL, PIERRE. - Marcus Aurelius : een biografie.
%2330710: GRIMES, WILLIAM W. - Unmaking the Japanese Miracle: Macroeconomic Politics, 1985-2000.
%2356437: GRIMM, REINHOLD. - From the Greeks to the Greens : images of the simple life.
%23180133: GRIMM, DIETER (ED.). - Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften. Zweiter Band : Geschichte, Logik, Linguistik, Informatik, Friendensforschung, Finanzen, Didaktik.
%23153620: GRIN, JOHN & HENNY VAN DER GRAAF (EDS.) - Unconventional approaches to conventional arms control verfication. An exploratory assessment.
%23174924: GRIN, JOHN. - Military-technological choices and political implications : command and control in established NATO posture and a non-provocative defence.
%23154421: GRINSPOON, LESTER (ED.) - The Long darkness : psychological and moral perspectives on nuclear winter.
%23235149: GRINSPOON,LESTER & JAMES B, BAKALAR - Marihuana the Forbidden Medicine.
%2358546: GRINSPOON, LESTER (ED.) - The Long darkness : psychological and moral perspectives on nuclear winter.
%23248871: GRINSVEN, M.P.J.M. VAN & N.M. SCHRÖDER. - Veiligheid en privacy : preadviezen.
%23101917: GRINTEN, E.F. VAN DER. - On the composition of the medaillions in the interiors of Greek black- and red-figured kylixes.
%23164719: GRINTEN, W.C.L. VAN DER. - Aanpassingswet tweede richtlijn.
%23195289: GRINTEN, W.C.L. VAN DER, S.C.J.J. KORTMANN & S. PERRICK. - Civielrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met effectenregelgeving : preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 1994.
%2365581: GRINTEN, W.C.L. VAN DER. - (red.). Onderneming en Nieuw Burgerlijk Recht.
%23107601: GRINTEN, W.C.L. VAN DER. - Lastgeving.
%23101919: GRINTEN, W.C.L. VAN DER. - Redelijkheid en billijkheid in het overeenkomstenrecht.
%2345737: GRINTEN, W.C.L. VAN DER. - Goed en trouw : opstellen aangeboden aan W.C.L. van der Grinten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
%2372440: GRINTEN, W.C.L. VAN DER. - Afstammings- en naamrecht.
%2381127: GRINTEN, W.C.L. VAN DER. - Arbeidsovereenkomstenrecht.
%2330537: GRINTEN, TOM VAN DER. - De vorming van de ambulante geestelijke gezondheidszorg : een historisch beleidsonderzoek.
%2324810: GRIP, ANDRIES DE, JASPER VAN LOO, & KEN MAYHEW (EDS.) - The economics of skills obsolescence : theoretical innovations and empirical applications.
%23264063: GRITSAY, NATALYA & NATALYA BABINA. - Seventeenth- and eighteenth-century Flemish painting : State Hermitage catalogue.
%2324971: GROB, GERALD N. - The Inner World of American Psychiatry 1890-1940. Selected correspondence.
%23235747: GRODZINSKY, YOSELF. - Theoretical perspectives on language deficits.
%2334442: GROEBEN, H. VON DER ... ET AL. - Kommentar zum EWG-Vertrag. 5. Auflage.
%23213353: GROEBEN, HANS VON DER - The European Community: The Formative Years : The Struggle to Establish the Common Market and the Political Union, 1958-66 (European Perspectives).
%2313330: GROEBNER, VALENTIN - Defaced: the visual culture of violence in the Late Middle Ages.
%23183054: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Schriftelijke nalatenschap. 8e deel : Bescheiden. Deel I: 1821-1842.
%2350948: GROEN, LISANNE & MARTIJN STRONKS. - Entangled Rights of Freedom : freedom of speech, freedom of religion and the non-discrimination principle in the Dutch Wilders case.
%2325371: GROEN, JANNIE, EEFKE SMIT & JUURD EIJSVOOGEL (EDS.) - The discipline of curiosity : science in the world.
%23183052: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Schriftelijke nalatenschap. 9e deel : Bescheiden. Deel II: 1842-1876.
%23137604: GROEN, JAN J.J. - Testing Multi-Country Exchange Rate Models.
%23229442: GROEN, J.F. - Getto's en pleinen : verslag van het Christelijk-Sociaal Congres , augustus 2000 te Doorn.
%23183062: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Schriftelijke nalatenschap. 6e deel : Briefwisseling, 5e deel : 1827-1869.
%23183140: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Schriftelijke nalatenschap. 7e deel : Briefwisseling, 6e deel : 1869-1876.
%23181269: GROEN, J.J. - Rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
%23101921: GROENEBOER, KEES. - Westerse koloniale taalpolitiek in Azië: het Nederlands, Portugees, Spaans, Engels en Frans in vergelijkend perspectief.
%23115754: GROENEBOER, KEES. - Weg tot het Westen : het Nederlands voor Indië 1600-1950.
%23187189: GROENEBOER, KEES. - Van Radja Toek tot Goesti Dertik : Herman Neubronner van der Tuuk als veldlinguïst in negentiende-eeuws Indonesië.
%23146077: GROENENDIJK, C.A. - Heeft wetgeving tegen discriminatie effect?
%23237533: GROENENDIJK, HANNE. - Werken en zorgen : de moeite waard : een onderzoek naar het welbevinden van buitenshuis werkende moeders.
%2313807: GROENENDIJK, C.A. - Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter.
%2386600: GROENENDIJK, KEES & ANNET HAHN. - Met recht geslaagd : Nederlandse juristen van Marokkaanse en Turkse afkomst.
%23183494: GROENEVELD-LOUWERSE, J.G. - Publieke wenselijkheid of private beleidsvrijheid : de positie van besturen van verenigingen en stichtingen in het kader van de subsidieverstrekking of toelating (in het bijzonder van woningcorporaties).
%2350490: GROENEVELD, E.R. - Criminalistiek: Deskundige en recht. Rede.
%233799: GROENEVELD-LOUWERSE, J.G. - Publieke wenselijkheid of private beleidsvrijheid : de positie van besturen van verenigingen en stichtingen in het kader van de subsidieverstrekking of toelating (in het bijzonder van woningcorporaties).
%23246926: GROENEWALD, TH. - Doeloverschrijding bij NV en BV.
%23144902: GROENEWALD, TH. - Doeloverschrijding bij NV en BV.
%2315200: GROENEWEG, N. & A. HALLEMA. - Van Nachtwacht tot Computermacht : vijftig eeuwen politie en justitie.
%23205066: GROENEWEGEN, JOHN (ED.) - Teaching pluralism in economics.
%23127144: GROENEWEGEN, J. - Dynamics of the Firm : strategies of pricing and organisation.
%2358759: GROENHUIJSEN, M.S. - Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding.
%23152246: GROENHUIJSEN, M.S. & A.M. VAN KALMTHOUT (EDS.) - Nederlands drugsbeleid in Westeuropees perspectief.
%23217007: GROENHUIJSEN, M.S. & G. KNIGGE (RED.) - Afronding en verantwoording : eindrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001.
%2361641: GROENHUIJSEN, M.S. ... [ET AL.] - Voordeelsontneming in het strafrecht : een commentaar op het rapport van de Werkgroep Legislatieve Projecten Vermogenssancties.
%23132355: GROENHUIJSEN, M.S. & F.P.E. WIEMANS - Van electriciteit naar computercriminaliteit.
%2367215: GROENHUIJSEN, M.S. - Straf en wet : beschouwingen over de betekenis van het legaliteitsbeginsel in het hedendaagse strafrecht, tegen de achtergrond van actuele legitimatieproblemen : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het strafrecht en het strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant op vrijdag 6 november 1987.
%23211561: GROENHUIJSEN, M.S. & G. KNIGGE (RED.) - Het vooronderzoek in strafzaken.
%23210306: GROENHUIJSEN, M.S. & M.I. VELDT (EDS.) - The Dutch approach in tackling EC fraud.
%23157820: GROENHUIJSEN, M.S., PETERS, J.A.F. - Rechtsontwikkeling door wetgeving.
%23105630: GROENHUIJSEN, M.S & J. DE HULLU. - Het Stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken.
%23237357: GROENLEER, MARINUS LEENDERT PIETER. - The autonomy of European Union agencies : a comparative study of institutional development.
%2359168: GROENVELD, S. & LEEUWENBERG, H.L.PH. (RED.). - De Unie van Utrecht : wording en werking van een verbond en een verbondsacte.
%23221133: GROESBEEK, MARLEEN JANSSEN. - Duurzamer ondernemen.
%23126691: GROH, KURT. - Geschichte des oströmischen Kaisers Justin II, nebst den Quellen.
%23207282: GROLL, WILFRIED. - Ernst Troeltsch und Karl Barth : Kontinuität im Widerspruch.
%23109717: GROMICHO, J.A. DOS SANTOS. - Quasiconvex Optimization and Location Theory.
%23200978: GRONDEN, JOHAN VAN DE. - The EU and WTO law on services : limits to the realisation of general interest policies within the services markets?.
%23205339: GRONDIN, JEAN. - Hans-Georg Gadamer : a biography.
%23260953: GRONDWET (1972). - De Grondwetsherziening 1972; Deel I : Verlaging kiesgerechtigde leeftijd ; Leeftijd passief kiesrecht ; Geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal.
%23823: GRONDWET (1972). - De Grondwetsherziening 1972; Deel III : Financiële verhouding Rijk-kerkgenootschappen, vervroeging Prinsjesdag
%23786: GRONDWET (1972). - De Grondwetsherziening 1972; Deel IV : Opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming.
%23194084: GRONDWET (1972). - Algehele grondwetsherziening. Eerste lezing. Deel VII a. Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen, provincies en gemeenten, kiesrecht gemeenteraad niet-Nederlandse ingezetenen, territoriale lichamen i.p.v. provincies en gemeenten, waterschappen, andere openbare lichamen, samenwerking en geschillen tussen openbare lichamen (Tweede Kamer, schriftelijke behandeling).
%2313690: GRONDWET (1972). - Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. 2 Dln.
%23784: GRONDWET (1972). - De parlementaire geschiedenis rond de algehele grondwetsherziening. Deel III : mei 1971-december 1977.
%2313691: GRONDWET (1972). - De parlementaire geschiedenis rond de algehele grondwetsherziening (1967-1977). 3 Dln.
%23254263: GRONDWET (1972). - De grondwetsherziening 1987.
%23798: GRONDWET (1972). - De Grondwetsherziening 1972; Deel II : Uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk huis, lidmaatschap Koninklijk huis.
%23247225: GRONDWET (1972). - Algehele grondwetsherziening. Tweede lezing. Eerste gedeelte : behandeling in de Tweede Kamer en Eerste Kamer; Tweede gedeelte : aanpassing en vernummering : onderwijs, voorzitterschap verenigde vergadering, defensie, recht op inlichtingen en enqueterecht; afkondiging; bekendmaking tekst herziene Grondwet.
%23249561: GRÖNE, MAXIMILIAN. - Maladie ès lettres : Krankheitsdarstellungen bei Camus , Giono , Beauvoir , Cardinal und Guibert.
%23252502: GRÖNING, LINDA & JØRN JACOBSEN (EDS.) - Restorative justice and criminal justice : exploring the relationship.
%2366703: GRÖNWOLDT, RUTH. - Stickereien von der Vorzeit bis zur Gegenwart : aus dem Besitz des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart und der Schlösser Ludwigsburg, Solitude und Monrepos.
%23165398: GROOF, JAN DE; CHANTAL DE SMET & HILDE PENNEMAN (EDS.) - Art meets Law in Education.
%2350954: GROOT, L.E DE, J.D.A. DEN TONKELAAR & H.AE. UNIKEN VENEMA (EDS.) - Verhalende rechtspraak : [200 jaar rechtspraak in Nederland].
%23194159: E.J.M. DE GROOT. - Boerinnen in beeld : veranderende opvattingen over boerinnen na de Tweede Wereldoorlog.
%2318758: GROOT-VAN LEEUWEN, LENIE DE ... [ET AL.] - Het gezag van de rechter.
%2394695: GROOT, S.K. DE. - Internationale bewijsgaring in strafzaken III : Nederland en Frankrijk.
%2314968: GROOT, G.J. DE. - Vergoeding van planschade.
%23145373: GROOT, A.D. DE. - Rede als Richtsnoer : bijdragen over methoden van denken en werken in de gedragswetenschappen aangeboden aan prof.dr. A.D. de Groot.
%23131642: GROOT, S.J. DE. - Een eeuw visserijonderzoek in Nederland 1888-1988.
%2341798: GROOT, G.R. DE. - Vergelijkt alles en behoudt het goede. Beschouwingen over onderwijs en onderzoek op het gebied van rechtsvergelijking.
%23110911: GROOT, G.R. DE. - Gelijkheid van man en vrouw in het nationaliteitsrecht.
%2383860: GROOT, G.R.J. DE. - Tarieven in de gezondheidszorg = Health care pricing in The Netherlands.
%23107722: GROOT, H. DE. - Bestuurdersaansprakelijkheid.
%2331023: GROOT, MAAIKE. - Animals in ritual and economy in a Roman frontier community : excavations in Tiel-Passewaaij.
%2369046: GROOT, H. DE & P.A. STEIN. - Grondtrekken van het handelsrecht.
%2338618: GROOT, GER ... (ED.) - Van agora tot markt : acta van de 18e Nederlands-Vlaamse filosofiedag.
%2356716: GROOT, J.F. DE ... [ET AL.] (RED.) - Sterk gecoördineerd : opstellen over de Wabo : Hoekstra-bundel.
%23235703: GROOT, A.H. - Jaarrekening MKB 2008 checklist : overzicht voorschriften middelgrote en kleine ondernemingen.
%2385565: GROOT, A.H. - Jaarrekening MKB 2012 : voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen..
%23159538: GROOT, G.J. DE ... [ET AL.] - Planschadevergoeding. Schadeloosstelling en schadevergoeding : enige overeenkomsten en verschillen. Aktuele aspecten van onteigeningsrecht.
%2357996: GROOT, A.R.J. & H.J.L.M. VAN DE LUYTGAARDEN (EDS.). - Zonder meer recht.
%23195888: GROOT, JUNE DE. - Just rehabilitation : a comparative study.
%23186824: GROOT, G.R. DE. - Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2010-2011.
%23204942: GROOT, HUGO DE & G.C. MOLENDIJK. - De oudheid van de Bataafse nu Hollandse Republiek.
%23101929: GROOT, A.D. DE. - Kern en consequenties van de Forumtheorie: over wetenschappelijke waarheid.
%23177725: GROOT-VAN LEEUWEN, LENIE ELISABETH DE. - De rechterlijke macht in Nederland : samenstelling en denkbeelden van de zittende en staande magistratuur.
%2388942: GROOT, RUTGER S. DE - 'Hij kwam op Dreef.' Het Management van Popgroepen.
%23203650: GROOT, ADRIAAN D. DE & HENK VISSER. - Het forumwaarmerk van wetenschap : argumenten voor een nieuwe traditie.
%2316194: GROOT, S.K. DE. - Internationale bewijsgaring in strafzaken I : Nederland, Engeland & Wales.
%23156199: GROOTENDORST, JAN. - De markthuur op kantorenmarkten in Nederland.
%2380130: GROOTHUIS, M.M. ... [ET AL.] - De digitale overheid : preadviezen.
%2325401: GROOTHUYSE, J.W. - Het menselijk tekort van de pooier.
%233264: GROOTINGS, PETER. - Technology and work : east-west comparison.
%23263612: GROPP, WILLIAM - Using MPI: Portable Parallel Programming with the Message-Passing Interface (Scientific and Engineering Computation).
%2372532: GROSE, CHRISTOPHER. - Milton's epic process : Paradise lost and its Miltonic background.
%2333149: GROSE, CHRISTOPHER. - Milton and the sense of tradition.
%2384092: GROSHEIDE, F.W. - Auteursrecht op maat : beschouwingen over de grondslagen van het auteursrecht in een rechtspolitieke context.
%23110900: GROSHEIDE, F.W. & F.J.A. VAN DER VELDEN. - Uitkering en indexering na echtscheiding. Preadvies.
%23114763: GROSHEIDE, F.W. (RED.) - hoofdstukken Communicatie- & Mediarecht.
%23192965: GROSHEIDE, F.W. & K. BOELE-WOELKI (EDS.) - European Private Law 1999/2000 : e-commerce issue : articles on International Commercial Contracts and Intellectual Property.
%23206340: GROSRICHARD, ALAIN. - The sultan's court : European fantasies of the East.
%23248595: GROSS, HYMAN. - A theory of criminal justice.
%23239135: GROSS, KENNETH. - The dream of the moving statue.
%23236735: GROSS, KAREN - Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System.
%2377935: GROSS, GLORIA S. - This invisible riot of the mind : Samuel Johnson's psychological theory.
%23207092: GROSS, MIRJANA. - Die Anfänge des modernen Kroatien : Gesellschaft, Politik und Kultur in Zivil-Kroatien und -Slawonien in den ersten dreissig Jahren nach 1848.
%23262082: GROSS, JAN. - Angst. Antisemitisme in Polen na Auschwitz.
%23233442: GROSS, JAMES A. - Workers' Rights as Human Rights
%2323911: GROSS, JAN. - Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz
%23124654: GROSS, JONATHAN. - Thomas Jefferson's scrapbooks. Poems of nation, family & Romantic love collected by America's third president.
%23263614: GROSSBERG, STEPHEN (ED.) - Neural Networks and Natural Intelligence (Bradford Books).
%23193652: GROSSETESTE, ROBERT. - De Decem mandatis.
%23193763: GROSSETESTE, ROBERT. - De cessatione legalium.
%23251455: GROSSHOLTZ, JEAN. - Forging capitalist patriarchy : the economic and social transformation of feudal Sri Lanka and its impact on women.
%23255914: GROSSKURTH, PHYLLIS. - The secret ring : Freud's inner circle and the politics of psychoanalysis.
%2388754: GROSSMAN, GENE M. - Imperfect Competition and International Trade (Readings in Economics).
%2310619: GROSSMAN, JOANNA L. - Inside the castle: law and the family in 20th century America.
%2388355: GROSSMAN, SANFORD - The Informational Role of Prices (Wicksell Lectures).
%23216140: GROSSMANN, KLAUS. - Die mittelalterliche Gerichtsverfassung und Verwaltungsorganisation in Kaiserswerth nach dem Stadtrecht aus dem 14. Jahrhundert.
%23232268: GROSZ, GEORGE. - Das Gesicht der herrschenden Klasse & Abrechnung folgt!
%23249881: GROSZ, BARBARA J. (ED.) - Natural Language Processing (Special Issues of Artificial Intelligence).
%23227060: GROTE, RAINER. - Die Besteuerung deutsch-belgischer Erb- und Schenkungsfälle.
%23128792: GROTEFEND, KARL LUDWIG & G.F. FIEDELER - Urkundenbuch der Stadt Hannover : vom Ursprung bis 1369, nebst Nachtrag und Berichtigungen.
%23126693: GROTEFEND, HERMANN. - Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.
%23157477: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 12: 1641.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

3/9