Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23281605: BRUIJN, A.R. DE. - Opgaven voor schriftelijk werk, ten dienste van hen die zich voorbereiden voor het privaatrechtelijk gedeelte van het doctoraal examen rechtsgeleerdheid, in het bijzonder voor de notariële studierichting.
%23101837: BRUIJN, J.A. DE. - Economische zaken en economische subsidies : een instrumentele en organisatorische analyse van de toepassing van economische subsidies.
%23100385: BRUIJN, J.R. & E.S. VAN EYCK VAN HESLINGA. - Maarten Schaap, een Katwijker ter koopvaardij (1782-1870) : een biografie en een dagboek.
%238432: BRUIJN, A.R. DE. - De notariële akte als executoriale titel.
%23209267: BRUIJN-LÜCKERS, M.L.C.C. DE. - Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek & eindonderzoek 2011.
%2314711: BRUIJN, A.R. DE. - Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. 2e door A.L.M. Soons & W.M. Kleijn herziene druk.
%23136025: BRUIJN, J. DE & LANGEVELD, H.J. (RED.) - Colijn : bouwstenen voor een biografie.
%2318034: BRUIJN, JACOB DE. - Thomas Chalmers en zijn kerkelijk streven.
%23258553: BRUIJN, J.R. ... [ET AL.] - Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. Volume I: Introductory volume; Volume II: Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794); Volume III: Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795).
%23256955: BRUIJN, HANS DE ... [ET AL.] - Samenloop bij toezicht.
%23151326: BRUIJN, JOHAN CORNELIS. - Hegel's Phaenomenologie I-II. Proeve van een tekstverklaring.
%2370673: BRUIJN, LILIAN DE & MARTIN HENDRIKSMA. - Slechts de bozen zingen niet : geschiedenis van het koor 'Morgenrood', 1946-1996.
%23210579: BRUIJN, DIRK-JAN DE - De kunst van het implementeren : slagvaardig veranderen in publieke organisaties.
%23280617: BRUIJN, HANS DE. - Atelier: vijftig kunstenaarsportretten.
%23281191: BRUIJN, COR. - Michel, de strooper : een verhaal uit de Hessische bergen.
%23231822: BRUIJN, J. DE - Het boetekleed ontsiert de man niet : Abraham Kuyper en de Lintjesaffaire (1909-1910).
%23129312: BRUIJNING, C.F.A. & J. VOORHOEVE (EDS.) - Encyclopedie van Suriname.
%2319768: BRUIJNIS, NICOLAAS WILLEM. - Ethnologische economie en de studie van het economisch leven der inheemsche bevolking in het oosten van den Indischen Archipel en Nederlandsch Nieuw Guinee.
%2346279: BRUIL, D.W. ... [ET AL.] - Landbouw en milieu : preadviezen en verslag van de vijfenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1996.
%23224906: BRUIN, GWEN DE. - Stop your worries about worrying : an investigation into the cognitive correlates of worry.
%23176764: BRUIN, MARCELIS GERRIT DE & HERMANUS VAN ROSSUM. - Padé approximation and its applications , Amsterdam 1980 : proceedings of a conference held in Amsterdam , The Netherlands , October 29-31 , 1980.
%23252225: BRUIN, WILLEM DE. - Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830-1840.
%2339349: BRUIN, G. DE. - Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland.
%2362635: BRUIN, KEES. - Kroon op het werk : onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden.
%23269653: BRUIN, M.P. DE & J.H. KLUIVER ... [ET AL.] - Encyclopedie van Zeeland. Deel I-III.
%23171056: BRUINING, NICOLETTE ADRIANA. - De theologie van F.H.R. von Frank (de Erlanger theologie).
%23263820: BRUINING, J. ... [ET AL]. (EDS.) - Globalization : accelerating growth.
%23261884: BRUINS, JAN WILLEM. - Kinderen van schizophrene ouders : een bijdrage tot de kennis van de pathogenese en de erfelijkheidsprognose van de dementia praecox.
%2329868: BRUINS, G.W.J. - Een onderzoek naar den rechtsgrond der schadevergoeding.
%23177123: BRUINS, JAN GERARD. - Observations sur la langue d'Eustache Deschamps et de Christine de Pisan.
%2314430: BRUINSMA, FRITS. - Incesthulpverlening : diagnostiek, opvang en behandeling van incest.
%23240824: BRUINSMA, FRITS. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
%237447: BRUINSMA, G., E. LEUW; E. LISSENBURG & A. VAN VLIET (RED.). - Vrouw en criminaliteit : vrouwen als plegers en slachtoffers van criminaliteit.
%2372267: BRUINSMA, FRITS. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
%2366449: BRUINSMA, G.J.N. - Pleidooi voor een interactionistische criminologie : over de rol van de omgeving bij de spreiding en het ontstaan van criminaliteit.
%23204769: BRUINSMA, G.J.N. & C.D. VAN DER VIJVER (EDS.) - Public safety in Europe.
%23222559: BRUISTEN-DIJKHOF, L.M. - Pandrecht in de notariële praktijk.
%23195862: BRUKNER, B. - HANDBUCH FÜR DIE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERFABRIKEN.
%238410: BRÜLL, D. (E.A.) - Fiscaal- en privaatrecht rond rechtspersonen.
%23280361: BRÜLL, D. & J.W. ZWEMMER. - Goed koopmansgebruik.
%2383097: BRUMBAUGH, ROBERT S. - The philosophers of Greece.
%2382198: BRUMBAUGH, ROBERT S. - Western philosophic systems and their cyclic transformations.
%23133994: BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis : een philosofenleven.
%2367012: BRUMMEL, L. ... [ET AL.] - Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag : historische opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage.
%23213525: BRUMMELHUIS, HAN TEN. - King of the waters : Homan van der Heide and the origin of modern irrigation in Siam.
%23251580: BRUMMELKAMP, R. & P. VAN VEEN. - The distribution of the nervous nucleus volume in the neocortex.
%23266158: BRUMMELKAMP, A. - Normale en abnormale hersengroei in verband met de cephalisatie-leer.
%23125882: BRUNA, M.A. - Biologie en Wijsbegeerte.
%2390050: BRUNA, M.A. - Philosophie der organische natuur. Oud en nieuw denken over het leven.
%23206077: BRUNA, DICK (RED.) - Liber amicorum Steendrukkerij De Jong & Co., 1911 - 1971.
%2362362: BRUNDAGE, ANTHONY. - England's Prussian minister: Edwin Chadwick and the politics of government growth, 1832-1854.
%23130656: BRUNET, GEORGE. - C.F. Meyer et la nouvelle.
%23135346: BRUNHUBER, E. - Foundry Dictionary.
%23241276: BRUNIER, SERGE & JEAN-PIERRE LUMINET. - Glorious eclipses : their past, present, and future.
%23241270: BRUNIER, SERGE. - Solar system voyage.
%23241268: BRUNIER, SERGE. - Space odyssey : the first forty years of space exploration.
%2392752: BRUNING, HENRI. - Een hard en ernstig woord tot mr. Linthorst Homan : het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten.
%23170692: BRÜNING, W. - Philosophische Anthropologie: historische Voraussetzungen und gegenwärtiger Stand.
%23129083: BRUNK, GREGORY G. - Understanding Attitudes about War. Modeling Moral Judgments.
%23250642: BRUNN, GERHARD & PETER SCHMITT-EGNER (EDS.) - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa : Theorie - Empirie - Praxis.
%2316797: BRUNNER, HEINRICH. - Grundzüge der Deutschen Rechtsgeschichte.
%2342208: BRUNNER, BERND - Bears: A Brief History.
%23145086: BRUNNER, AUGUST - Der Stufenbau der Welt. Ontologische Untersuchungen über Person, Leben, Stoff.
%23184567: BRUNNER, EMIL. - Gerechtigheid : een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde.
%23201376: BRUNNER, EMIL. - Religionsphilosophie protestantischer Theologie.
%23138565: BRUNNER, EMIL. - Das Ewige als Zukunft und Gegenwart.
%2393090: BRUNNER, CONSTANTIN. - Der Entlarvte Mensch.
%2372197: BRUNNER, HEINRICH. - Die Entstehung der Schwurgerichte.
%23101174: BRUNNER SJ, A. - Dramata sacra..., Salzburg 1684.
%2369176: BRUNNER, RONALD. - Adaptive Governance: Integrating Science, Policy, and Decision Making.
%23137096: BRUNNER, EMIL. - Der Mittler. Zur Besinnung über den Christusglauben.
%23187243: BRUNNER, C.J.H. & G.T. DE JONG. - Verbintenissenrecht algemeen.
%23173211: BRUNNER, C.J.H. & H. STEIN. - Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht : preadviezen.
%2362375: BRUNNER, KARL & ALLAN H. MELTZER. - Supply shocks, incentives and national wealth.
%23192062: BRUNNER, KARL & ALLAN H. MELTZER. - Theory, policy, institutions : papers from the Carnegie-Rochester conferences on public policy.
%2348171: BRUNNER, LOUIS. - Das Koalitionsrecht der Eisenbahner. Ein Überblick über die internationale Gesetzgebung Ende 1910.
%23273609: BRUNNER, BIANCA - Bianca Brunner : gap in the real
%23232174: BRUNNER, HEINRICH. - The sources of English law.
%23216487: BRUNNER, KATHLEEN. - Picasso rewriting Picasso.
%23144506: BRUNO, LEONARD C. - The Tradition of Technology. Landmarks of Western Technology in the Collections of the Library of Congress.
%23261037: BRUNO, VINCENT J. & SCOTT, RUSSELL T. - Cosa IV: The Houses. Vol. 38.
%2388387: BRUNO, MICHAEL - Economics of Worldwide Stagflation.
%2384182: BRUNO, MARIA GRAZIA. - Il lessico agricolo latino.
%2369030: BRUNO, MICHAEL - Lessons of Economic Stabilization and Its Aftermath.
%2391292: BRUNS, CARL GEORG. - Die Besitzklagen des römischen und heutigen rechts.
%2372199: BRUNS, KARL GEORG & EDUARD SACHAU. - Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert.
%23281058: BRUNS, CARL GEORG. - Fontes Iuris Romani Antiqui. Pars Posterior: Scriptores. Editio Septima cura O. Gradenwitz.
%23201021: BRUNSMANN, PETER. - Maten en meten. Verslag van een onderzoek onder een aantal Nederlandse componisten en dirigenten naar produktie, opdracht, uitgave en uitovering van zogenaamde ernstige muziek in de jaren 1964-1966.
%23277463: BRUNT, PETER. - Art in Oceania : a new history
%23279281: BRUNT, LODEWIJK. - Anders bekeken : wet en werkelijkheid in sociaal onderzoek.
%23280357: BRUNT, J. - Verliesverrekening : facetten van problemen rond de inkomstenbelasting.
%2376767: BRUNT, LODEWIJK. - Stad.
%23145160: BRUSCHKE-JOHNSON, LEE. - The Calligrapher Konoe Nobutada: reassessing the influence of aristocrats on the art and politics of early seventeenth-century Japan.
%23104107: BRUSH, STEPHEN B. & DOREEN STABINSKY (EDS.) - Valuing local knowledge : indigenous people and intellectual property rights.
%23232202: BRUSSAARD, W. (E.A.) - Milieurecht [1991].
%23170339: BRUSSAARD, W. (E.A.) - Recht in ontwikkeling : tien agrarisch-rechtelijke opstellen.
%2381043: BRUSSAARD, W. & J. ROTHUIZEN. - Nieuwe juridisch-bestuurlijke ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening : preadvies voor de algemene vergadering op 26 november 1976.
%2347390: BRUSSAARD, W. & J.H. JANS. - Naar een nieuwe natuurbeschermingswet: Verslag van de 45e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 21 juni 1994 over 'Naar een nieuwe ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%23270473: BRUSSAARD, A.J.R. ... [ET AL.] - Een mens hoeft niet alleen te blijven : een evangelische visie op homofilie.
%23156700: BRUSSE, A.T. - Curaçao en zijne bewoners.
%23216013: BRUSSE, PAUL. - Overleven door ondernemen : de agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850.
%23187375: BRUSSEE, JAN, ROLF J. DE FOLTER & FRANK D. A. VLEESKENS. - Acta van de tweede Nederlandse filosofendag.
%2344904: COMPAGNIE DER NOTARISSEN ARR. BRUSSEL. - Katalogus van de bibliotheek.
%23124287: BRUSTEIN, WILLIAM. - The Social Origins of Political Regionalism: France, 1849-1981.
%2327834: BRUSTEIN, WILLIAM. - The logic of evil : the social origins of the Nazi Party, 1925-1933.
%23278025: BRUSTEIN, WILLIAM. - The logic of evil : the social origins of the Nazi Party, 1925-1933.
%2328528: PALAIS DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES. - 1951-1991: Image d'une epoque.
%23187067: BRUYN KOPS, J.L. DE. - De Economist : tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van staathuishoudkunde.
%2322379: BRUYN, S.T. - The field of social investment.
%23138338: BRUYNE, EDGAR DE. - Kunstphilosophie.
%2395514: BRUYNE, J.L. DE. - Rudrakavi's great poem of the dynasty of Rastraudha : cantos 1-13 and 18-20.
%23141899: BRUYNE, EDGAR DE. - De geschiedenis van de aesthetica: de Romeinse Oudheid.
%2317721: BRUYNE, JENNY LEONORA DE. - Rudrakavi : the great poem of the dynasty of the Rastraudha.
%23280162: BRUZELIUS, CAROLINE. - Preaching, Building, and Burying : Friars in the Medieval City.
%23178087: BRUZON, E. & P. CARTON. - Le climat de l'Indochine et les typhons de la Mer de Chine.
%23238529: O'BRYAN, SCOTT. - The growth idea : purpose and prosperity in postwar Japan
%23136033: BRYAN, DAVID - Cosmos, Chaos and the Kosher Mentality.
%23279718: BRYANT, RALPH C. - International coordination of national stabilization policies.
%23274349: BRYANT, ROBERT L. - Exterior differential systems and Euler-Lagrange partial differential equations
%23253610: BRYANT, RALPH C. - Evaluating policy regimes : new research in empirical macroeconomics.
%2388629: BRYANT, RALPH C. - Turbulent Waters: Cross-Border Finance and International Governance.
%2385962: BRYANT, CHRISTOPHER G.A. - Practical Sociology: Post-empiricism and the Reconstruction of Theory and Application.
%23132189: BRYANT, RALPH C. - Controlling money : the Federal Reserve and its critics.
%23279282: BRYANT, DORIS. - Beyond Integration: One Multiple's Journey.
%23168867: BRYANT, JERRY H. - Victims and heroes : racial violence in the African American novel.
%2372203: BRYCE, JAMES. - Studies in history and jurisprudence.
%2372201: BRYCE, JAMES. - Constitutions.
%23279112: BRYCE, JAMES. - The American Commonwealth.
%23170350: BRYCESON, DEBORAH FAHY & VALI JAMAL (EDS.) - Farewell to farms : de-agrarianisation and employment in Africa.
%23263826: BRYDEN, ALAN & HEINER HÄNGGI (EDS.) - Reform and reconstruction of the security sector.
%23198517: BRYEN, STEPHEN DAVID. - The application of cybernetic analysis to the study of international politics.
%23188553: BRYSAC, SHAREEN BLAIR. - Resisting Hitler : Mildred Harnack and the Red Orchestra.
%2351379: BRYSAC, SHAREEN BLAIR. - Kingmakers: The Invention of the Modern Middle East.
%23257445: BRYSK, ALISON (ED.) - Globalization and human rights.
%23106486: BRYSON, WILLIAM HAMILTON. - Legal education in Virginia, 1779-1979 : a biographical approach.
%23106973: BRYSON, WILLIAM HAMILTON. - Census of law books in colonial Virginia.
%23113647: BRYSON, WILLIAM HAMILTON (ED.) - Miscellaneous Virginia law reports, 1784-1809 : being the reports of Charles Lee, John Brown, David Watson & David Yancey.
%23107260: BRZEZINKI, JERZY & TADEUSZ MAREK. - Action and Performance : models and tests.
%23110978: BRZEZINSKI, JERZY (ED.) - Consciousness. Methodological and psychological approaches.
%23112469: BRZEZINSKI, JERZY, FRANCESCO CONIGLIONE, THEO A.F. KUIPERS, LESZEK NOWAK (EDS.) - IDEALIZATION II. FORMS AND APPLICATIONS.
%23239225: BRZEZINSKI, MATTHEW. - Red moon rising : Sputnik and the rivalries that ignited the space age
%23112467: BRZEZINSKI, JERZY, FRANCESCO CONIGLIONE, THEO A.F. KUIPERS, LESZEK NOWAK (EDS.) - IDEALIZATION I. GENERAL PROBLEMS.
%23147321: BRZOZOWSKA-KRAJKA, ANNA - Polish Traditional Folklore. The Magic of Time.
%23241981: BUBNER, RÜDIGER. - Innovationen des Idealismus.
%23253555: BÜCH, BOUDEWIJN. - Links! : een rode burlesque.
%23199877: BÜCH, BOUDEWIJN. - Geluk : een vertoog over reizen, bibliotheken, boeken en heel veel geld.
%23254018: BUCHAN, JAMES. - The authentic Adam Smith : his life and ideas.
%23281649: BUCHAN, ALASTAIR (ED.). - China and the peace of Asia / ed. and with a forew. by Alastair Buchan Medewerker: Alastair Francis Buchan (1918-1976) Organisatie: Institute for Strategic Studies, London Jaar: 1965 Uitgever: London : Chatto & Windus Reeks: Studies in international security ; 9 Annotatie: Publ. for the Institute for Strategic Studies Met bibliogr Omvang: 253 p Formaat: 23 cm
%2371720: BUCHAN, JAMIE - Easy as Pi: The Countless Ways We Use Numbers Every Day.
%23236815: BUCHANAN, ALLEN - Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law.
%23239559: BUCHANAN, IAN & ADRIAN PARR (EDS.) - Deleuze and the contemporary world.
%2321375: BUCHANAN, JAMES M. (A.O.) - Democracy in deficit : the political legacy of Lord Keynes.
%23275505: BUCHANAN, DAVID. - Observations on the Subjects Treated of in Dr. Smith's Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
%23248547: BUCHANAN, ANDREW. - Film en toekomst.
%23237803: BUCHARDI, KARL & GERHARD KLEMPAHN. - Der Staatsanwalt und sein Arbeitsgebiet.
%23227401: BUCHDA, GERHARD. - Gedächtnisschrift für Gerhard Buchda (1901-1977).
%23170571: BÜCHEL, WOLFGANG. - Philosophische Probleme der Physik.
%23197484: BUCHELIUS, ARNOLDUS. - Notae quotidianae van Aernout van Buchell.
%23277580: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling en schuldsanering.
%2344425: BUCHENBERGER, A. - Agrarwesen und Agrarpolitik. 2 Bände.
%23144665: BUCHER, EUGEN & WOLFGANG WIEGAND. - Übungen im Obligationenrecht : Fallsammlung mit Lösungsvorschlägen.
%2385748: BUCHER, MAYO. - Open Sign.
%2352299: BUCHER, EUGEN & WOLFGANG WIEGAND. - Übungen im Obligationenrecht : Fallsammlung mit Lösungsvorschlägen.
%238588: BUCHHEIT, LEE C. - Secession : the legitimacy of self-determination.
%23271022: BUCHHEIT, GERT - Unbekannte Bekannte : Geschichte, Legende und Deutung berühmter Kunstwerke.
%23124922: BUCHHOLTZ, HERMANN. - Die Tanzkunst des Euripides.
%23124924: BUCHHOLZ, EDUARD. - Die sittliche Weltanschauung des Pindaros und Aeschylos.
%23278958: BUCHHOLZ, HANNS J. - Seerechtszonen in Pazifischen Ozean : Australien / Neuseeland / Ost- und Südostasien / Südpazofok.
%2373940: BUCHHOLZ, STEPHAN. - Recht, Religion und Ehe : Orientierungswandel und gelehrte Kontroversen im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert.
%2372206: BUCHHOLZ, FRIEDRICH. - Der neue Leviathan.
%23206528: BÜCHLER, ADOLF. - Der galiläische, Am-ha'Ares des zweiten Jahrhunderts : Beiträge zur inneren Geschichte des palästinischen Judentums in den ersten zwei Jahrhunderten.
%2310038: BÜCHNER, VICTOR FRIDERICUS. - Merovingica.
%2372208: BUCHNER, MAX. - Die deutschen Königswahlen und das Herzogtum Bayern vom Beginn des 10. bus zum Ende des 13. Jahthunderts : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Kurrechtes der Laienfürsten.
%23281680: BUCHNER, RUDOLF. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter : Vorzeit und Karolinger : Beiheft : die Rechtsquellen.
%23124925: BÜCHSEL, ELISABETH-CHARLOTTE. - Die Fundamentalartikel des Ministeriums Hohenwart-Schäffle von 1871 : ein Beitrag zum Problem des Trialismus im Habsburgerreich.
%2372210: BÜCHSEL, HANS-WILHELM. - Das Volk im Staatsdenken Friedrichs des Grossen.
%2372212: BÜCHSENSCHÜTZ, ALBERT BERNHARD. - Besitz und Erwerb im griechischen Altertum.
%2394829: BUCHVAROV, M. (ED.). - Eleven centuries of Bulgarian philosophical thought.
%23279284: BUCHWALD, JED Z. & I. BERNARD COHEN (EDS.). - Isaac Newton's natural philosophy.
%2362288: BUCHWALD, FRIEDRIECH. - Gerechtes Recht.
%23275418: BUCHWALD, JED Z. - Isaac Newton's natural philosophy.
%2345327: BUCK, ALEX - Garouste & Bonetti.
%23104510: BUCK, A.; T. KLANICZAY AND S. KATALIN NÉMETH (EDS.) - Geschichtsbewusstsein und Geschichtsbeschreibung in der Renaissance.
%2325968: BUCK, CLAIRE (ED.) - Bloomsbury guide to women's literature.
%2386505: BUCK-FREYTAG, CHRISTINA. - Auswirkungen der Richtlinie 97/55/EG über irreführende und vergleichende Werbung auf das nationale Wettbewerbsrecht.
%23209873: BUCK, ALEX & MATTHIAS VOGT (EDS.) - Michael Graves.
%2356431: BUCK, NORMAN S. - The Development of the Organisation of Anglo-American Trade 1800-1850.
%23209872: BUCK, ALEX & MATTHIAS VOGT (EDS.) - Matteo Thun.
%2346894: BUCK, ALEX - Matteo Thun (Designer Monographs).
%23154259: BUCKINGHAM, R.A. (ED.) - Education and Large Information Systems. Proceedings of the IFIP Working Conference Organized by the Technical Committees for Education-TC-3 and for Information Systems-TC-8.
%23136507: BUCKLAND, MICHAEL & JOHN HENKEN. - The Hollywood Bowl : Tales of Summer Nights.
%23281751: BUCKLAND, MICHAEL & JOHN HENKEN. - The Hollywood Bowl : tales of summer nights.
%2372214: BUCKLAND, WILLIAM WARWICK. - A manual of Roman private law.
%23194313: BUCKLEY, JR., WILLIAM F. - In search of anti-Semitism,
%23230856: BUCKLEY, F.H. (ED.) - The American Illness: Essays on the Rule of Law.
%2368542: BUCKLEY, JR., WILLIAM F. - United Nations journal.
%23212882: BUCKLEY, ADRIAN. - Internationaal financieel management.
%2333859: BUCKLEY, K.W. - Mechanical man : John Broadus Watson and the beginnings of behaviorism.
%23279285: BUCKLEY, KERRY W. - Mechanical Man: John B. Watson and the Beginnings of Behaviorism.
%23273931: BUCKLEY, PETER (ED.) - Essential Papers on Object Relations.
%2354747: BUCKROYD, JULIA. - Church and state in Scotland : 1660-1681.
%23276784: BUCOLO, PLACIDO. - The other Pareto.
%23218595: BUCQUOYE, MONIEK E., DENIS, ALAIN. - Enthoven Associates : simplicity > complexity.
%23120787: BUCZKOWSKI, PIOTR & ANDRZEJ KLAWITER (ED.) - Theories of ideology and ideology of theories.
%23121436: BUCZKOWSKI, PIOTR (ED.) - The social horizon of knowledge.
%23159933: BUDDINGH, S.A. - De doodstraf getoetst aan gezonde rede en menschkunde, - aan godsdienst en zedelijkheid,- aan maatschappelijk belang,- aan bijbel en evangelie.
%2329869: BUDDINGH DE VOOGT, J.G. - Classificatie van de vereenigingen.
%23101176: BUDGE, E.A. WALLIS. - Baralam and Yewasef : (Barlaam and Josaphat) ; being the Ethiopic version of a christianized recension of the buddhist legend of the Buddha and the Bodhisattva.
%23101178: BUDGE, E.A. WALLIS. - The chronography of Gregory Abû'l-Faraj 1225-1286, the son of Aaron, the Hebrew physician commonly known as Bar Hebraeus, being the first part of his political history of the world.
%23101180: BUDGE, E.A. WALLIS. - The contendings of the apostles = Mashafa gadla hawaryat : being the Ethiopic version of the histories of the lives, martyrdoms and deaths of the twelve apostles and evangelists.
%2398546: BUDGE, E.A. WALLIS. - The history of Alexander the Great : being the Syriac version edited from five manuscripts, of the Pseudo-Callisthenes.
%23151634: BUDGELL, E. - The Moral Characters of Theophrastus.
%23156117: BUDINA, NINA. - Essays on consistency of fiscal and monetary policy in Eastern Europe.
%23223435: BUDINSZKY, ALEXANDER. - Die Universität Paris und die Fremden an derselben im Mittelalter : Ein Beitrag zur Geschichte dieser hohen Schule.
%2356259: BUDZISZEWSKI, J. - The nearest coast of darkness : a vindication of politics of virtues.
%2331411: BUECHNER, JEFF - Gödel, Putnam, and Functionalism: A New Reading of Representation and Reality (Bradford Books).
%23279065: BUELL, SAMUEL W. - Capital offenses : business crime and punishment in America's corporate age.
%23259613: BUELL, FREDERICK - National culture and the new global system.
%2361279: BUENDIA, HERNANDO GOMEZ (ED.) - Urban Crime: Global trends and policies.
%2319060: BUENK, B.W. - De Kamers van Koophandel in de praktijk.
%23223290: BUENO, PATRICIA. - Just chairs : [over 600 designs from around the world].
%23149280: BUENO DE MESQUITA, BRUCE & FRANS N. STOKMAN (EDS.) - European community decision making : models , applications , and comparisons.
%23171052: BUERGENTHAL, THOMAS. - Human rights, international law and the Helsinki Accord.
%23245630: BUERGENTHAL, THOMAS & HAROLD G. MAIER. - Public international law in a nutshell.
%23159442: BUERSTEDDE, SIGISMUND. - Der Ministerrat im konstitutionellen System der Europäischen Gemeinschaften.
%23253318: BUESCHER, HARTMUT. - Catalogue of Sanskrit Manuscripts: Early Acquisitions and the Nepal Collection.
%2326188: BUEVINK, JAN; PAUL DEN HOED ... [ET AL.] - WRR 35 jaar. Cassette bevat : Op de brug tussen politiek en wetenschap; Op steenworp afstand.
%23258734: BUFFA, ELWOOD S. - Meeting the Competitive Challenge: Manufacturing Strategies for U.S. Companies.
%23237968: BUFFINGTON, ROBERT. - Criminal and citizen in modern Mexico.
%23196677: BUGUL, KEN. - De gekke baobab.
%23228387: BUHLE, PAUL. - Hide in plain sight : the Hollywood blacklistees in film and television, 1950-2002
%2386292: BÜHLER, PHILLIP A. - The Oder-Neisse Line : a reappraisal under international law.
%231041: BUIJN, F.K. - De oprichting van de N.V. en de B.V.
%23105401: BUIJN, F.K.; R. NIEUWDORP & P.H.M. SIMONIS. - Splitsing van rechtspersonen.
%23248849: F.K. BUIJN., GOORDEN, C.P.J., M.M. DEN BOER - ZBO's , verzelfstandiging en privatisering : preadviezen.
%23106301: BUIJNSTERS, PIET J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
%23101681: BUIJNSTERS, PIET J. - Van Misantrope tot Hollandsche Spectator : over aard en ontwikkeling van het schrijverschap van Justus van Effen. (1684-1735).
%23211035: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE. - Straatverkopers in beeld : tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850.
%2356434: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie : boek- en prentverzamelaars 1750-2010.
%2323141: BUIJNSTERS, PIET J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
%23228330: BUIJS, FRANK, JAAP VAN DONSELAAR & RON ROETMAN. - Extreem-rechts : aanhang , geweld en onderzoek.
%23105406: BUIJS, D.C. & WOUTERS, J. - Het Wetsvoorstel Beschermingsconstructies.
%23153105: BUIJS, JAN W.E. & JOAN B. LÜRSEN, ARCHITECTEN B.N.A. - N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers.
%2313615: BUIJS, J.T. - De Grondwet : toelichting en kritiek. 3 Dln.
%23140415: BUIJS, J.T. - De Grondwet : toelichting en kritiek. 3 Dln.
%23276197: BUIJS, G.J. & H.E.S. WOLDRING (EDS.) - Grote politieke denkers : hun strijd tussen goed en kwaad : een rondblik.
%23119291: BUIJSEN, MARTIN. - Het recht en zijn waarde : John Austins scheidingsthese ideeën historisch bezien.
%2331581: BUIJTENDIJK, F.J.J. - De psychologie van den hond.
%23101682: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Langs de heiligenweg : perspectief van enige vroeg-Middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland.
%23275983: BUIJTENEN, M.P. VAN & H.T. OBREEN. - Westergo's IJsselmeerdijken. I: Dijkage in ontwikkeling; II: Inventarissen van de archieven.Linnen.
%2378479: BUIJTENHUIS, ROBERT. - Le mouvement Mau-Mau : une revolte paysanne et anti-coloniale en Afrique noire.
%2354763: BUIKEMA, R.H. - De multinationale onderneming in juridisch perspectief : enkele rechtsvragen naar aanleiding van de discussie over multinationale ondernemingen.
%237848: BUIKHUIZEN, W. - (ed.). Alcohol en verkeer : een studie over het rijden onder invloed
%23278765: BUIKHUIZEN, W. - Achtergronden van nozemgedrag.
%2334239: BUIKHUIZEN, W. - Achtergronden van nozemgedrag.
%2344924: BUINING, J.R.H. - Aard en rechtsgevolgen van het verblijvensgeding.
%23125878: BUISMAN, JAN REINOUD - Mythen en Allegorieën in Plato's Kennis- en Zijnsleer.
%2328610: BUISMAN, W.R. & J.C. VAN DER STEL (EDS.) - Drugspreventie : achtergronden, praktijk en toekomst.
%2317898: BUISMAN, JOHAN FREDERIK. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
%23156143: BUITENDIJK, R. - Towards an effective use of relational database management systems.
%2389584: BUITENHUIS, P. - The grasping imagination. The Americans writings of Henry James.
%2334611: BUITER, J.H. - Modern salariaat in wording : een sociologisch studie over posities en oriëntaties van werknemers.
%23132006: BUITING, TH.J.B. - Strafrecht en milieu.
%2326135: BUKDAHL, JØRGEN. - Søren Kierkegaard and the common man.
%2353561: BUKENTOP, HENRI DE - Paedagogus ad Sancta Sanctorum sive Dux fidelis ingredi cupientibus penetralia S. Scripturae tractans de ejusdem dignitate, essentia, existentia, libris, auctoribus, sensibus, interpretatione, ac variis textibus, praesertim de Latina editione Vulgata. Editio secunda. Lovanii, typis Francisci vande Velde, 1706. 52 pp. [BOUND WITH:] Dictionarium in quo voces omnes difficilioris significationis, quae in Vulgata nostra S. Scripturae Latina translatione occurrunt, dilucide explicantur. Editio secunda. Prioris multo auctior, & accuratior. Lovanii, typis Francisci vande Velde, 1706. (4), 352 pp. [BOUND WITH:] Canones seu regulae pro intelligentia S. Scripturae utilissimae ex SS. Patribus collectae. Editio secunda auctior, et exactior.
%2364041: BULBECK, C. - Australian women in Papua New Guinea. Colonial Passages 1920-1960.
%23109726: BULDER, ELLES. - The social economics of old age. Strategies to maintain income in later life in the Netherlands (1880-1940).
%23278010: BULEGATO, FIORELLA & SERGIO POLANO . - Michele De Lucchi : from here to there and beyond
%23110339: BULHOF, ILSE N. - Apollos Wiederkehr : eine Untersuchung der Rolle des Kreises in Nietzsches Denken über Geschichte und Zeit.
%2319242: BULHOF, FRANCIS. - Ma patrie est au ciel: leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819)
%23146188: BULIC, KAMENKO. - Debts, loans, and refugee regimes : a comparative study among Bosnian refugees in Germany, The Netherlands and Australia.
%2324932: BULL, J.A. - The framework of fiction : socio-cultural Approaches to the Novel.
%23213640: BULLARD, STEPHAN GREGORY. - Larvae of anomuran and brachyuran crabs of North Carolina : a guide to the described larval stages of anomuran (families Porcellanidae, Albuneidae, and Hippidae) and brachyuran crabs of North Carolina, U.S.A.
%23174624: BULLENS, R.A.R. - Getuige deskundigen in zedenzaken : de positie van de gedragswetenschapper bij strafzaken rondom mogelijk seksueel misbruik van kinderen.
%2343295: BULLER, DAVID J. - Adapting Minds: Evolutionary Psychology and the Persistent Quest for Human Nature.
%23192236: BULLIVANT, KEITH. - The future of German literature.
%23112163: BULLIVANT, KEITH, GEOFFREY GILES & WALTER PAPE (EDS.) - Germany and Eastern Europe : Cultural Identities and Cultural Differences.
%2331711: BULLIVANT, K. ED. - After the 'death' of literature: West German writing of the 1970s.
%23207562: BULLOCK, JULIA C. - The other women's lib : gender and body in Japanese women's fiction.
%2386418: BULMAHN, GUIDO. - Determinanten der Gründungsaktivität und des Gründungserfolges. Eine empirische Analyse für das Verarbeitende Gewerbe Nordrhein-Westfalens.
%23218340: BULMER, SIMON; CHARLIE JEFFERY & WILLIAM E. PATERSON. - Germany's European diplomacy : shaping the regional milieu.
%23253592: BULMER-THOMAS, VICTOR. - Regional integration in Latin America and the Caribbean : the political economy of open regionalism.
%2372225: BÜLOW, OSKAR. - Die Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen.
%23217107: BULT, JAN ROELF. - Target selection for direct marketing.
%23188011: BULTE, MARCEL A. ... ET AL. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid : geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
%23159924: BULTEN, C.D.J. ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht', 28 oktober 2011, inzake de nieuwe geschillenregeling naar aanleiding van de voordrachten van Mr. C.D.J. Bulten, Mr. G.C. van Eck, Mr. H.M. de Mol van Otterloo, Prof. mr. J.H.M. Willems.
%23159786: BULTEN, C.D.J. ... [ET AL.] - De nieuwe geschillenregeling.
%23278624: BULTERMAN, MIELLE K. - Financiële sancties : de totstandkoming en implementatie van financiële VN-sancties en hun gevolgen voor financiële instellingen
%23243109: BULTERMAN, MIELLE K. ... [ET AL.] (EDS.) - To Baehr our minds : essays on human rights from the heart of the Netherlands.
%23195668: BULTHAUP, GERD (ED.) - Perspectives : [taste pace style values love].
%23112635: BULTMANN, RUDOLF. - Geschichte und Eschatologie.
%2383862: BULTMANN, RUDOLF. - Glauben und Verstehen : gesammelte Aufsätze. Band 1-4.
%2347794: BULTSMA, VOLKERT & EVERT VAN DER TUIN. - Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, 1923-1940.
%2313712: BUMA, WYBREN JAN; PIETER GERBENZON & MARTINA TRAGTER-SCHUBERT. - Codex Aysma : die altfriesichen Texte.
%23253590: BUMILLER, KRISTIN. - The civil rights society: the social construction of victims.
%2370519: BUNDERS, JOSKE F. G. - Biotechnology for Small-Scale Farmers in Developing Countries: Analysis and Assessment Procedures.
%2339606: BUNDERS, JOSKE F.G. - Biotechnology Building on Farmers' Knowledge.
%23243017: BUNDESKRIMINALAMT. - Aktuelle Methoden der Kriminaltechnik und Kriminalistik : Vorträge und Diskussionen der Arbeitstagung des Bundeskriminalamt von 8. bis 11. November 1994.
%2328446: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON. - Darstellung des heutigen russischen Handelsrecht mit Rücksicht auf die deutschen Ostseeprovinzen.
%23236490: BUNGE, WIEP VAN ... [ET AL.] - The dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers.
%23147031: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON. - Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch. Nebst Regesten. 16 Bände. Komplett.
%23146369: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON. - Die Stadt Riga im 13. und 14. Jahrhundert. Geschichte, Verfassung und Rechtszustand.
%23236389: BUNGENER, ALF FLORIS. - Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief.
%23277523: BUNGENER, ALF FLORIS. - Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief.
%23141993: BUNIMOVICH, EVGENII & J. KATES (EDS.) - Contemporary Russian poetry : an anthology.
%23279286: BUNIN, IVAN ALEKSEEVICH. - Cursed days : a diary of revolution.
%23109224: BUNING, MARIUS, MATTHIJS ENGELBERTS, SJEF HOUPPERMANS & EMMANUEL JACQUART (EDS.) - Samuel Beckett : crossroads and borderlines = l'oeuvre carrefour / l'oeuvre limité.
%23109212: BUNING, MARIUS & LOIS OPPENHEIM (EDS.) - Beckett in the 1990s : selected papers from the Second International Beckett Symposium held in The Hague, 812 April, 1992.
%2335528: BUNING, J.R.A. - De beleggingen der bijzondere spaarbanken in Nederland.
%23190307: BUNK, WIJNAND. - Staathuishoudkundige geschiedenis van den Amsterdamschen graanhandel.
%23218450: BUNK, WIJNAND. - Staathuishoudkundige geschiedenis van den Amsterdamschen Graanhandel.
%23125383: BUNKERS, SUZANNE L. - All Will Yet Be Well : the Diary of Sarah Gillespie Huftalen, 1873-1952.
%23124927: BUNSEN, CHRISTIAN KARL JOSIAS VON. - Analecta Ante-Nicaena. Volumen I: Reliquiae literariae; Volumen II: Reliquiae canonicae; Volumen III: Reliquiae liturgicae.
%23223488: BUNSEN, CHRISTIAN KARL JOSIAS VON. - Analecta Ante-Nicaena. Volumen III: Reliquiae liturgicae.
%23112454: BUNT, G.H.V., E.S. KOOPER, J.L. MACKENZIE & D.R.M. WILKINSON (EDS.) - One hundred years of Engllish studies in Dutch universities.
%23122793: BUNT, H.G. VAN DE, E.A. (EDS.) - De Macht van het O.M. [Openbaar Ministerie] : bundel naar Aanleiding van het op 17 en 18 December 1982 te Rotterdam Gehouden Gelijknamige Congres.
%2327676: BUNT, H.G. VAN DE. - Officieren van justitie : verslag van een participerend onderzoek.
%23132404: VAN DE BUNT, H.G. (E.A.) - Fraudeofficieren in de Opsporing. Beleidsvoornemens en werkwijzen.
%23150678: BUNT, H. VAN DE (E.A.) - post-Fort : evaluatie van een strafrechtelijk onderzoek (1996-1999).
%23223110: BUNT, H.G. VAN DER ... [ET AL.] - Georganiseerde criminaliteit in Nederland : derde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
%23116267: BUNTINX, J. - De audiëntie van de Graven van Vlaanderen. Studie over het Centraal Grafelijk Gerecht (c. 1330-c. 1409).
%2366699: BUNTINX, JAN. - Liber Amoricum Jan Buntinx : Recht en Instellingen in de Oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen in de Nieuwe Tijd.
%23231714: BUÑUEL, LUIS. - Exterminating Angel.
%23236314: BUOT, FRANÇOIS. - Nancy Cunard.
%23246590: BURACK, CYNTHIA. - Healing identities : Black feminist thought and the politics of groups.
%23246401: BURBACH, ROGER & JIM TARBELL. - Imperial overstretch : George W. Bush and the hubris of empire.
%23249389: BURBACH, ROGER & JIM TARBELL. - Imperial overstretch : George W. Bush and the hubris of empire.
%23243859: BURBICK, JOAN. - Gun show nation : gun culture and American democracy.
%23110643: BURBIDGE, J.W. - Hegel on logic and religion : the reasonableness of christianity.
%23230274: BURCHI, STEPHANO & KERSTIN MECHLEM. - Groundwater in International Law: Compilation of Treaties and Other Legal Instruments (FAO Legislative Studies).
%2389899: BURCKHARDT, G. - Eigenwesen und Welt als Werk. Eine Grundlegung der Kulturphilosophie.
%2350019: BURCKHARDT, JACOB. - Weltgeschichtliche Betrachtungen.
%23231989: BURDEAU, GEORGES. - L'état.
%2355218: BURDEAU, FRANÇOIS (ED.) - Administration et droit : actes des journées de la Société internationale d'Histoire du droit, tenues à Rennes, les 26, 27, 28 mai 1994.
%2317951: BURE, GILLES - Bernard Tschumi
%23201728: NETHERLANDS INFORMATION BUREAU (A GOVERNMENT AGENCY OF THE NETHERLANDS). - Netherlands News Letter : a selection of featurettes. Volume 1 (1946) No. 1-18; Vol. 2 (1947) No. 1-6; Vol. 3 (1948) No. 1-5; Vol. 4 (1949) No. 1. With separate illustrated publications written by D.H. Rodrigues. Two years of statehood : east Indonesia (November 1948); Fountainhead of Freedom : education in the Netherlands (December, 1948); Of ships and men : seagoing and domestic shipping in the Netherlands (April 1949); Paths to world fellowship : communications in the Netherlands (June 1949); Guest-Chamber for the soul : public health in the Netherlands (November 1949); Netherlands Women. With separate leaflets : Education in the Netherlands 16 pp. (ca. 1952); Dutch Neighbours in the Americas : 1. Surinam; 2. The Netherlands West Indies. 8 pp. (1949).
%23175326: BUREN-DEE, J.M. VAN ... [ET AL.] - Tussen de polen van bescherming en vrijheid : aspecten van aansprakelijkheid.
%23258316: BUREN-DEE, J.M. VAN ... [ET AL.] - Jaarboek Consumentenrecht 2002.
%23185949: BUREN-DEE, J.M. VAN (ED.) - Privaatrecht en Gros : opstellen aangeboden door collegae, oud-collegae, medewerkers, oud-medewerkers, promoti en promovendi aan prof. mr. F. Willem Grosheide ter gelegenheid van zijn jubileum van 25 jaar verbondenheid aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.
%23223483: BURESCH, KARL. - Klaros : Untersuchungen zum Orakelwesen des späteren Altertums : nebst einem Anhang das Anecdoton [Chresmoi ton Hellenikon Theon] enthaltend.
%2372245: BURET, ANTOINE-EUGÈNE. - De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France. De la nature de la misère, de son existence, de ses effets, de ses causes, et de l'insuffisance des remèdes qu'on lui a opposés jusqui'ici; avec l'indication des moyens propres à en affranchir les sociétés.
%23215993: BURG, P.J. VAN DEN. - Het convertibiliteitsvraagstuk.
%23172639: BURG, F.H. VAN DER. - Overheid en onderdaan in een representatieve democratie : preadvies & verslag van de algemene vergadering gehouden te Utrecht op 30 oktober 1970
%23243876: BURG, SIMONE VAN DER. - In kritisch gezelschap : richtlijnen voor een contextsensitieve morele kritiek.
%2329395: BURG, MARGREET VAN DER. - 'Geen tweede boer' : gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968.
%2326126: BURG, F.H. VAN DER. - Europees gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtsorde.
%23110913: BURG, F.H. VAN DER & CH.P.A. GEPPAART. - Toezeggingen en pseudowetgeving in het administratieve recht. De rechtswaarde van niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de belastingadministratie.
%23173251: BURG, F.H. VAN DER & J.H. VAN KREVELD. - Is het wenselijk dat de overheid maatregelen neemt tot ordening en publicatie van bestaande subsidievoorwaarden ? : preadvies.
%23237459: BURG, W. VAN DER; C.J.M. SCHUYT & J.H. NIEUWENHUIS. - Multiculturaliteit en recht : preadviezen.
%23280454: BURG, F.H. VAN DER. - Europees gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtsorde.
%23708: BURG, M.P. VAN DER ... ET AL. - Compendium gemeentelijke belastingen.
%23217110: BURG, F.H. VAN DER & G.J.M. CARTIGNY. - Rechtsbescherming tegen de overheid.
%23277751: BURG, F.H. VAN DER. - Europees gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtsorde.
%2360184: BURG, ALEXANDER G. VAN DER & GERDA R. LEEGSMA. - De imagotoop : hoe ondernemingen en andere organisaties hun imago kunnen beheersen.
%23153867: BURG, F.H. VAN DER & A.C. 'T HART. - De zeggenschap over de politie in Nederland.
%2350647: BURG, F.H. VAN DER. - Regelgeving en bestuur.
%23281169: BURG, F.H. VAN DER. - Overheid en onderdaan in een representatieve democratie : preadvies & verslag van de algemene vergadering gehouden te Utrecht op 30 oktober 1970
%23270603: BURG, F.H. VAN DER, J.TH.J. VAN DEN BERG & P.H. VAN DER TANG-VAN LOENEN. - De architectuur van het minderhedenbeleid.
%23232061: BURG, M.P. VAN DER ... ET AL. - Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet woz.
%23210588: BURG, JAN VAN, PIETER ANTON VAN GENNIP EN EDY KORTHALS ALTES (EDS.) - Europa : balans en richting.
%23206229: BURG, HEDWIG JOHANNA MARIA. - The model of principles : the quest for rationality in the implementation of conflicting principles.
%23280643: BURGAT, FRANCOIS. - Face to Face With Political Islam.
%23253787: BURGER, GERARD. - Ongeschreven wet : een zoektocht naar moraal.
%23250523: BURGER, PETER & JAAP DE JONG (EDS.) - Taalboek van de eeuw.
%2321695: BURGER, ARY & PAUL DEKKER (RED.) - Noch markt, noch staat : de Nederlandse non-profitsector in vergelijkend perspectief.
%23209441: BURGER, B. & A.J. NIEUWENHUIZEN. - Hoofdzaken van de staatsinrichting van Nederland.
%23282072: BURGER, GERARDUS COMBERTUS. - Specimen juridicum inaugurale de thesauris.
%23140668: BURGER, FRITZ - Cezanne und Hodler. Einführung in die Probleme der Malerei der Gegenwart.
%2396644: BURGER, ARY - Voor boerenvolk en vaderland. De vorming van het EEG-landbouwbeleid 1959-1966.
%23195324: BURGER, ADRIAAN (CPZN.). - Het recht van den verhuurder na vervoer der aan zijn voorrecht onderworpen goederen.
%2368974: BURGER, FONS - Soldaten in het geweer, de roerige geschiedenis van de tienjarige VVDM.
%23280867: BURGER, PETER. - Monsterlijke verhalen : misdaadsagen in het nieuws en webforums als retorische constructies.
%23108972: BURGER, PAULINE. - Harmonie of conflict : de verenigbaarheid van communautaire regelgeving betreffende de arbeidsduur met internationale sociale (grond-)rechtverdragen.
%23202251: BURGERS, J.M. - Grondslagen voor een nomenclatuur der deformaties.
%23172518: BURGERS, J.M. - Trekken van de moderne Westerse wetenschap.
%23202287: BURGERS, J.M. & B.G. VAN DER HEGGE ZIJNEN. - Preliminary Measurements of the distribution of the velocity of a fluid in the immediate neighbourhood of a plane, smooth surface.
%23202250: BURGERS, J.M. - Over de verhouding tussen het entropiebegrip en de levensfuncties.
%23252325: BURGERS, J.W.J. & J.P. WARD (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel VI : 1506-1515.
%235071: BURGERS, J.W.J. & J. SPARREBOOM. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Index van namen op de delen I en II.
%23232063: BURGERS, I.J.J. (ED.) - Wegwijs in het internationaal belastingrecht.
%23278996: BURGERS, J. W. J. - The lute in the Dutch golden age : musical culture in the Netherlands 1580-1670.
%23232515: BURGERS, HERMAN. - United Nations Convention against Torture: a handbook on the Convention against Torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.
%23145655: BURGESS, JOHN STEWART - The Guilds of Peking.
%23111628: BURGESS, PETER J. (ED.) - Cultural politics and political culture in postmodern Europe.
%23153669: BURGESS, ANTHONY - Byrne.
%23281269: BURGESS, ANTHONY & FRANCIS HASKELL;. - The Age of the Grand Tour, containing sketches of the manners, society and customs of France, Flanders, the United Provinces, Germany, Switzerland and Italy in the letters, journals and writings of the most celebrated voyagers between the years 1720-1820; with descriptions of the most illustrious antiquities and curiosities in these countries.
%2387213: BURGHOUT, M.R. - Naming & shaming in het notariele tuchtrecht : moet bij een notarieÌ le tuchtrechtelijke uitspraak de naam van de betrokken notaris worden gepubliceerd?.
%2312437: BURGHT, G. VAN DER. - Het wettelijk deelgenootschap.
%236272: BURGHT, GR. VAN DER (E.A.) - Schenking.
%2381135: BÜRGI, BERNHARD MENDES (ED.). - Arte Povera : der grosse Aufbruch.
%2379318: BÜRGI, BERNHARD MENDES & JAMES RONDEAU (EDS.), RAY, CHARLES. - Charles Ray : sculpture 1997-2014.
%2378219: BÜRGI, BERNHARD MENDES (ED.). - Piet Mondrian. Barnett Newman. Dan Flavin.
%23244927: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Fontes Minores 11.
%23244923: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Fontes Minores 8 : Lexica iuridica byzantina.
%23244993: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Bibliographie zur Rezeption des byzantinischen Rechts im alten Russsland, sowie zur Geschichte des armenischen und georgischen Rechts.
%23245100: BURGT, NIENKE MARIA JOHANNA VAN DER. - The contribution of international fisheries law to human development : an analysis of multilateral and ACP-EC fisheries instruments.
%23269762: BURGT, THOMAS GERRIT JOZEF MARIE VAN DE. - De 'Bank for International Settlements' te Bazel 1930-1948 : een historische synthese en analyse van bijzondere onderwerpen.
%23246873: BURGT, CEES VAN DER ... [ET AL.] - The Oslo and Paris Commissions : the first decade : [international co-operation in protecting our marine environment].
%23139283: BURIGNY, JEAN LÉVESQUE DE. - Vie de Grotius, avec l'histoire de ses ouvrages, et des négociations auxquelles il fut employé.
%23276664: BURKE, PETER. - Popular culture in early modern Europe.
%2393980: BURKE, F. THOMAS (ED.) - Dewey's logical theory : new studies and interpretations.
%23134205: BURKE, PETER. - The art of conversation.
%23254835: BURKE, JOHN P. - Bureaucratic responsibility.
%23230595: BURKE, JASON. - On the Road to Kandahar: travels through conflict in the Islamic world.
%2374864: BURKE, PETER J. - Contemporary Social Psychological Theories.
%23205509: BURKE, WILLIAM T. - Towards a better use of the ocean : contemporary legal problems in ocean development.
%2359135: BURKE, PETER. - Montaigne. [Kopstukken filosofie].
%23243753: BURKE, JASON. - On the road to Kandahar : travels through conflict in the Islamic world.
%23279287: BURKE, DEBORAH M. (EDITOR). - Language, Memory, and Aging.
%23269092: BURKE, CHRISTOPHER - Traditie en vooruitgang : een bloemlezing uit Reflections on the Revolution in France.
%23265254: BURKE, T.E. - The philosophy of Popper.
%23193338: BURKENS, M.C. (E.A.) - Gelet op de grondwet.
%23100108: BURKENS, M.C. (E.A.) - Staatsrechtelijke vernieuwingen : commentaren op het rapport van de commisie-Deetman.
%2337411: BURKENS, M.C. (E.A.) - Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht.
%23144802: BURKENS, M.C. (E.A.) - Beginselen van de democratische rechtsstaat : inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht.
%23220994: BURKENS, M.C. & H.R.B.M. KUMMELING (RED.) - EG en grondrechten : gevolgen van de Europese integratie voor de nationale grondrechtenbescherming.
%23124929: BURKHARDT, KARL AUGUST HUGO. - Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen von 1524 bis 1545 : die Visitationen in den heutigen Gebietsteilen der Königreiche Preussen und Sachsen, des Grossherzogtums Weimar, der Herzogtümer Gotha, Meiningen, Altenburg, des Herzogtums Braunschweig und der Fürstentümer Schwarzburg-Rudolfstadt, -Sondershausen, Reuss j. und Reuss ä Linie.
%23124930: BURKHARDT, KARL AUGUST HUGO. - Zur Kenntnis der Goethe-Handschriften. Nach der Quellen bearbeitet.
%2348304: BURKHARDT, BETTINA. - Stadion Letzigrund = Letzigrund Stadium, Zurich.
%23258416: BURKHART, KATE. - Liz Taylor Series: the First 25 Years, 1982-2007.
%23176672: BURKHOLDER, DONALD L., PARDOUX, ETIENNE, SZNITMAN, A. & HENNEQUIN, PAUL LOUIS (ED.) - Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XIX, 1989.
%23221377: BURKI, SHAHID JAVED - South Asia in the New World Order: The Role of Regional Cooperation.
%23101183: BURKITT, F.C. (ED/TR): - Euphemia and the Goth, a legendary tale from Edessa...
%2386455: BÜRKLE, MICHAEL. - Die Entwicklung des Sonn- und Feiertagsschutzes in Baden.
%23174676: BURLAEUS, GUALTERUS, 1275-1345 ?. - On the purity of the art of logic : the shorter and the longer treatises= [De puritate artis logicae tractatus longior].
%23271961: BURLAMAQUI, JEAN-JACQUES. - Principes du droit politique : pour servir de suite aux principes du droit naturel.
%23271966: BURLAMAQUI, JEAN-JACQUES. - Principes ou élémens du droit politique.
%23279289: BURLEIGH, MICHAEL. - Sacred Causes: The Clash of Religion and Politics, from the Great War to the War on Terror.
%23275360: BURLEIGH, MICHAEL. - Earthly powers : the clash of religion and politics in Europe from the French Revolution to the Great War.
%23215182: BURLEIGH, MICHAEL. - Blood and rage : a cultural history of terrorism.
%23279288: BURLEIGH, MICHAEL. - Earthly powers: religion and politics in Europe from the Enlightenment to the Great War.
%2391712: BURLET, JACQUES DE. - Nationalité des personnes physiques et décolonisation : essai de contribution à la théorie de la succession d'états.
%23281910: BURLETT, CHRISTIANUS FREDERICUS DE. - Dissertatio juridica inauguralis qua Benthami de utili doctrina dijudicatur.
%2330201: BURNELL, PETER - Civil Society in Democratization (Democratization Studies).
%23198603: BURNETT, THOM. - Who really runs the world? : [the war between globalization and democracy]
%23257564: BURNEY, JAMES. - Chronological History of North-eastern Voyages of Discovery
%23140790: BURNHAM, PHILIP - The Politics of Cultural Difference in Northern Cameroon.
%23249351: BURNS, TOM. - Description, explanation, and understanding : selected writings , 1944-1980.
%23124230: BURNS, M. - Dreyfus : a Family Affair, 1789-1945.
%23119441: BURNS, ROBERT I. - Jews in the notarial culture : latinate Wills in Mediterranean Spain, 1250-1350.
%23223748: BURNS, JAMES MACGREGOR. - Packing the court : the rise of judicial power and the coming crisis of the Supreme Court.
%23178910: BURNS, ROBERT P. - A theory of the trial.
%23161695: BURNS, E. BRADFORD. - A History of Brazil. Third edition.
%23135180: BURNS, ELINOR - British imperialism in Egypt.
%23244716: BURNS, BARBARA & JOY CHARNLEY (EDS.) - Crossing frontiers : cultural exchange and conflict : papers in honour of Malcolm Pender.
%2366378: BURNS, JIMMY - Papa Spy: Love, Faith, and Betrayal in Wartime Spain.
%2341018: BURNS, JENNIFER. - Goddess of the market : Ayn Rand and the American Right.
%23256383: BURNS, JENNIFER. - Goddess of the market : Ayn Rand and the American Right.
%2360848: BURNS, ARTHUR LEE & NINA HEATHCOTE. - Peace-keeping by U.N. forces. From Suez to the Congo.
%23234484: BURNSHAW, STANLEY. - Robert Frost himself.
%23124931: BURR, VIKTOR. - Neon Katalogos : Untersuchugen zum homerischen Schiffs-Katalog.
%23152953: BURRI, SUSANNE. - Tijd delen : deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk prespectief.
%23280285: BURRI, RÉNE. - René Burri - Mouvement
%23244199: BURRI, SUSANNE. - Tijd delen : deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk prespectief.
%2333850: BURRI, MONIKA - The World in Pocket-Size Format: The Adolf Feller Postcard Collection.
%2351534: BURROW, GERARD N. - A History of Yale's School of Medicine: Passing Torches to Others.
%23172626: BURROWS, GRAHAM & BRIAN DAVIES. - Handbook of Studies on Anxiety.
%23279771: BURROWS, NOREEN. - Devolution (Modern Legal Studies).
%23273913: BURROWS, GRAHAM D. & TREVOR R. NORMAN (EDS.) - Psychotropic Drugs: Plasma Concentration and Clinical Response.
%2385110: BURSTON, W.H. - James Mill on philosophy and education.
%23238587: BURT, BEN - Body ornaments of Malaita, Solomon Islands.
%23122786: BURT, WILLIAM. - Marshes. The disappearing edens.
%2311889: BURT, SIR CYRIL. - Intelligence and fertility : the effect of the differential birthrate on inborn mental characteristics. (Occasional Papers on Eugenics 2).
%2362686: BURT, ROBERT A. - The Constitution in conflict.
%23202909: BURTON, HUMPHREY. - Yehudi Menuhin : a life.
%23124933: BURTON, JOHN HILL. - Life and correspondence of David Hume.
%23279290: BURTON, RICHARD D. E. - Blood in the City: Violence and Revelation in Paris, 1789-1945.
%23121474: BURTON, JOAN B. - Theocritus's urban mimes. Mobility, gender, and patronage.
%2362094: BURTON, HUMPHREY. - Menuhin : a life.
%23249168: BURUMA, YBO. - Schuld, boete, risico, drama : 8 colleges over de cultuurgeschiedenis van het strafrecht.
%23144907: BURUMA, YBO. - Buitengewone Opsporingsmethoden.
%23279291: BURUMA, IAN. - Year zero : a history of 1945.
%23230818: BURUMA, IAN - Year Zero: A History of 1945.
%2310017: BURUMA, IAN - Theater of cruelty: art, film, and the shadows of war.
%23254828: BURUMA, IAN - God's dust : a modern Asian journey.
%23229919: BURUMA, IAN - Loon van de schuld : herinneringen van de oorlog in Duitsland en Japan.
%2390884: BURUMA, YBO. - (ed.). Recht door de Eeuw. 75 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN.
%23133384: BURUMA, YBO. - Buitengewone Opsporingsmethoden.
%23249362: BURUMA, IAN - Murder in Amsterdam : the death of Theo van Gogh and the limits of tolerance.
%23271384: BURUMA, IAN - Voltaire's coconuts, or, Anglomania in Europe.
%23245150: BURUMA, Y., E.M. DE KONING-DE JONG & J. VAN WIERINGEN. - Bijzondere opsporingsdiensten : inleiding in de sociaal-economische fraudebestrijding.
%23272419: BUSARD, H.L.L. (ED.) - Quaestiones super geometriam Euclides.
%23258152: BUSBY, KEITH (ED.) - Correspondances: studies in literature, history, and the arts in nineteenth-century France : selected proceedings of the sixteenth Colloquium in nineteenth-century French studies, the University of Oklahoma, Norman, October 11th-13th, 1990.
%2327862: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : die goldenen Zwanziger Jahre.
%23213168: BUSCH, MORITZ. - Graaf Bismarck en zijne omgeving gedurende den Fransch-Duitschen oorlog.
%23160006: BUSCH, DANNY ... [ET AL.] - Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod.
%2328046: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Zeit- Leid-, Streitgedichte : Erich Mühsam (1878-1934) : Klabund (1890-1928).
%2379993: BUSCH, WERNER. - Die Entstehung der kritischen Rechtsphilosophie Kants : 1762-1780.
%2328006: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Roter Oktober : Der heilige Krieg; Frieden der Welt.
%2328003: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Erich Kästner.
%2316024: BUSCH, MARIE-CHARLOTTE. - La sociologie du temps libre : existe-t-elle? Problèmes et perspectives. Contribution à une définition du champ d'étude.
%2327993: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Erich Weinert : Rote Lieder - Rote Gedichte.
%23227661: BÜSCH, OTTO (ED.) - Untersuchungen zur Geschichte der frühen Industrialisierung vornehmlich im Wirtschaftsraum Berlin/Brandenburg.
%23218493: BUSCH, DANNY. - Middellijke vertegenwoordiging in het Europese contractenrecht.
%23277430: BÜSCHGES, CHRISTIAN. - Demokratie und Völkermord : Ethnizität im politischen Raum.
%23272540: BUSCHMANN, RAINER F. - Anthropology's Global Histories: The Ethnographic Frontier in German New Guinea, 1870-1935 (Perspectives on the Global Past).
%23194010: BUSEMANN, A. - Die Sprache der Jugend als Ausdruck der Entwicklungsrhythmik : sprachstatistischen Untersuchungen.
%23166611: BUSENBAUM, HERMANN, LACROIX, CLAUDE (1652-1714) - Theologia moralis antehac ex probatis auctoribus breviter concinata a r.p. herm. Busembaum societatis Jesus SS. Theologiae Licentiato; Nunc pluribus partibus aucta a r.p. Claudio La Croix ejusdem societatis Jesu, SS. theologiae in universitate Coloniensi doctore, & professor publico. Opus duobud tomis dictributum etc. Tomus primus - [secundus, et finale)
%2388450: BUSH, KEITH - From the Command Economy to the Market: A Collection of Interviews.
%23248887: BUSH, M.L. - What is love ? : Richard Carlile's philosophy of sex.
%231449: BUSHMAN, RICHARD L. - From Puritan to Yankee : character and social order in Connecticut, 1690-1765.
%23134918: BUSHNELL, COLIN J. & PHILIP C. KUTZKO. - The Admissible Dual of GL(N) via Compact Open Subgroups.
%2377601: BUSHNELL, ELEANORE. - Crimes, Follies, and Misfortunes. The Federal Impeachment Trials.
%23279292: BUSIA, AKOSUA. - The Seasons of Beento Blackbird.
%23272708: BUSINE, LAURENT. - Tony Oursler.
%23162993: BUSKENS, LÉON. - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko.
%23218941: BUSKER, CHRIS. - Evolutionair denken : de invloed van Darwin op ons wereldbeeld.
%23278356: BUSKES, CHRISTIAAN JOZEF JOANNES. - The genealogy of knowledge : a Darwinian approach to epistemology and philosophy of science.
%23124935: BUSOLT, GEORG. - Die Lakedaimonier und ihre Bundesgenossen. 1. Band: Bis zur Begründung der athenischen Seehegemonie.
%23242259: BUSSABARGER, ROBERT F. & BETTY DASHEW ROBINS. - The everyday art of India.
%23269746: BUSSCHE, WILLY VAN DEN. - Ensor et les avant-gardes à la mer.
%23171725: BUSSEL, ARJEN P.J.M. VAN. - Valuation and interest rate risk of mortgages in the Netherlands.
%23106571: BUSSEMAKER, JET. - Betwiste zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat.
%23206332: BUSSEMAKERS, JET & RICK VAN DER PLOEG (EDS.) - Leven na paars? : linkse visies op de derde weg.
%23230385: BUSSER, ELS DE. - Data protection in EU and US criminal cooperation : a substantive law approach to the EU internal and transatlantic cooperation in criminal matters between judicial and law enforcement authorities.
%23217509: BUSSEY, CHARLES M. - Firefight at Yechon : courage and racism in the Korean war.
%23246441: BUTCHART, ALEXANDER. - The anatomy of power : European constructions of the African body.
%23204230: BUTER, ADRIAAN. - Langs de Geul.
%23213577: BUTERA, FEDERICO. - Technological development and the improvement of living and working conditions : options for the future.
%2346588: BUTERA, FEDERICO & JOSEPH E. THURMAN (EDS.) - Automation and work design: a study.
%23110064: BUTLER, CLARK. - History as the story of freedom: philosophy in intercultural context.
%2396538: BUTLER, JOSEPHINE. - Avant l'Aurore. Appel aux hommes.
%23281094: BUTLER, WILLIAM E. - Criminal Code of the Russian Federation. Fourth edition.
%23110067: BUTLER, CLARK. - History as the Story of Freedom. Philosophy in Intercultural Context.
%23279293: BUTLER, SUSAN. - My Dear Mr. Stalin: The Complete Correspondence of Franklin D. Roosevelt and Joseph V. Stalin.
%23276226: BUTLER, CHARLES HENRY. - The treaty-making power of the United States. Vol. 1. Part 1: The United states is a nation; Part 2: Historical review of the traety-making paower of the United States; Vol. 2. Part 3: Judicial decisions affecting the treaty-making power of the United States, its extent and applications.
%2383880: BUTLER, WILLIAM E. - The Soviet Union and the law of the sea.
%23243720: BUTLER, WILLIAM (ED.) - Perestroika and International Law.
%23279538: BUTLER, CHARLES T. (ED.). - Lines of Discovery: 225 Years of American Drawings: The Columbus Museum.
%23235120: BUTLER, PAUL. - Let's get free : a hip-hop theory of justice.
%23270803: BUTOR, MICHEL. - L'horticulteur itinant.
%2396315: BUTT, JOHN. - John Anderson's legacy: the university of Strathclyde and its antecedents 1796-1996.
%23281999: BUTT, ARNE. - Die Stadt Göttingen und ihre Rechte im ländlichen Raum : Herrschaft und Beherrschte in spätmittelalterlichen Dörfern.
%23181869: BUTT, ZOE - Wang Qingsong.
%2372590: BUTTERWORTH, CHARLES E. & I. WILLIAM ZARTMAN (EDS.) - Between the State and Islam.
%23265770: BUTTGENBACH, ANDRÉ. - Manuel de droit administratif.
%23281099: BUTTS, ROBERT E & JAAKKO HINTIKKA (EDS.) - Foundational problems in the special sciences : Part two of the proceedings of the fifth International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, London, Ontario, Canada- 1975
%23281098: BUTTS, ROBERT E & JAAKKO HINTIKKA (EDS.) - Historical and philosophical dimensions of logic, methodology and philosophy of science : Part four of the proceedings of the fifth International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, London, Ontario, Canada- 1975
%2386877: BUTZ, ANDREAS. - Der arbeitsrechtliche Aufhebungs- und Abwicklungsvertrag im vergleich. Eine rechtliche Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie eine Abwägung der Vor- und Nachteile beider Rechtsinstitute.
%23157321: FRIEDRICHS-UNIVERSITÄT BÜTZOW. - Index Praelectionum publicarum et priuatarum in Academia Fridericiana : quae est Buetzouii : per semestre hibernum A. 1772-73.
%23173186: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - 'De rechter en onrechtmatige wetgeving ' : preadviezen.
%23240972: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%234607: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Ruimtelijke plannen, vrijstellingen en de bouwvergunning in het licht van de Algemene wet bestuursrecht.
%2335574: BUUREN, P.J.J. VAN. - Kringen van belanghebbenden : in het bijzonder in procedures tegen de overheid.
%2326130: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%23147966: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%23135143: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%2385614: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Milieurecht in stelling : Utrechtse opstellen over actuele thema's in het milieurecht.
%2381049: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - De omvang van de rechtsbescherming : preadviezen.
%23268625: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Van WRO naar Wro.
%233087: BUUREN, ANTON JOHAN VAN. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de artt. 451 en 1122 Burg. Wetb.
%23276495: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht. 7e druk.
%23240168: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%23235943: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%2322571: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%23216090: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%2325656: BUURMAN, GON. - Uit verlangen : portretten van lesbische vrouwen en homomannen.
%23273089: BUVE, JEROEN & TIMO SLOOTWEG (RED.). - Hegel actueel : over de betekenis van het Hegeliaanse denken voor wetenschap, religie en politiek in de XXIe eeuw.
%23235293: BUWALDA, PROFESSOR PETRUS - They Did Not Dwell Alone: Jewish Immigration from the Soviet Union, 1967-1990 (Woodrow Wilson Center Press).
%2324441: BUWALDA, PIET. - De laatste vlag gestreken : een persoonlijke herinnering aan Djakarta 17 augustus 1960.
%23243533: BUWALDA, PIET. - Diplomatiek dagboek Moskou.
%238976: BUXBAUM, DAVID C. - (ed.). Traditional and modern legal institutions in Asia and Africa.
%23247240: BUYS, RUBEN. - De kunst van het weldenken : lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1600).
%23140643: BUYS, S.G.M. - Sponsoring van verenigingen en stichtingen : rechtspersonenrechtelijke en verbintenisrechtelijke beschouwingen.
%23157824: BUYS, J.T. - Het Regt van de Tweede Kamer. Een woord aan de kiezers.
%2388703: BUYS, J.T. - Voorlezingen over de circulatie-banken : meer bijzonder in Frankrijk, Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika : gehouden in de Maatschappij Felix Meritis.
%23156846: BUYS, S.G.M. - Sponsoring van verenigingen en stichtingen : rechtspersonenrechtelijke en verbintenisrechtelijke beschouwingen.
%23160454: BUYSSENS, ADOLPHE. - Handboek over Bloementeelt : volgens het program der Rijks Tuin- en Landbouwscholen te Volvoorden en te Gent.
%23260582: BUYTENDIJK, F.J.J. - Proeven over gewoontevorming bij dieren.
%23211303: BUZAN, BARRY - Does China Matter?: A Reassessment: Essays in Memory of Gerald Segal (New International Relations).
%23243493: BYE, MAURICE. - Relations économiques internationales.
%2337947: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Opera minora, olim separatim, nunc conjunctim edita. Recensuit & nonnulla addidit auctor.
%23237412: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Cornelii van Binkershoek, jurisconsulti famigeratissimi, senatus supremi Hollandiae, Zelandiae & Frisiae olim praesidis. Opera omnia : in quibus multa ex Romano veteri, nec non ex gentium & publico universali, etiamque Hollandiae cum publico tum privato jure capita elegantissime doctissimeque tractantur &c.
%23176155: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Opuscula varii argumenti; his inscriptionibus: I. Praetermissa ad legem; 2. Digesta de origine juris; II: De rebus mancipi et nec mancipi; III: De Jure occidendi, et exponendi liberos apud veteres Romanos; IV: De cultu religionis peregrinae apud veteres Romanos; V: De captatoriis institutionibus; VI: De legatis poenae nomine. Editio Tertia. Lugduni Batavorum, apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. (16), 408, (28 pp. various indices). Bound With: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN, Curae secundae de Jure Occidendi et exponendi Liberos apud veteres romanos ad virum clarissimum Gerardum Noodt.
%2382724: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - De foro legatorum liber singularis = A monograph on the jurisdiction over ambassadors in both civil and criminal cases.
%2328422: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Observationum Juris Romani libri quatuor, quatuor prioribus additi, Nempe V. VI. VII. & VIII. in quibus plurima Juris Civilis.
%23109095: BYNUM, W.F. & V. NUTTON (EDS.) - Essays in the history of therapeutics.
%23109089: BYNUM, W.F. & C. OVERY (EDS.) - The Beast in the Mosquito : the Correspondence of Ronald Ross & Patrick Manson.
%23278982: BYRD, ALBERT M. - Treaties and executive agreements in the United States : their separate roles and limitations.
%23163589: BYRE, ANGELA - Leading cases and materials on the social policy of the EEC.
%23272128: BYRNE, DAVID & DAVID R. HILBERT (EDS.). - Readings on Color, Vol. 2: The Science of Color.
%23243627: BYRON, CHRISTINE - War Crimes and Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court.
%23158141: BYRON, MICHAEL (ED.) - Satisficing and maximizing : moral theorists on practical reason.
%23142667: BYRON, KENNETH HUGH. - The pessimism of James Thomson (B.V.) in relation to his times.
%23259618: BYRUM, OLIVER E. - Old Problems in New Times: Urban Strategies for the 1990s.
%23169955: BYVANCK, A.W. - De platen in de Aratea van Hugo de Groot : with a summery and list of astronomical manuscripts.
%23101683: BYVANCK, A.W. - De beeldende kunst in de tijd van Plato.
%2322429: BYVANCK, A.W. (ED.) - Excerpta romana : de bronnen der Romeinsche geschiedenis van Nederland. 1e deel, 1e afdeling : Teksten.
%23101684: BYVANCK, A.W. - De obelisk van Constantinopel.
%23234534: BYVANCK, VALENTIJN (ED.) - Conventions in contemporary art : lectures and debates , Witte de With 2001.
%23143075: BYWATER, M.F. & B.S. YAMEY. - Historic accounting literature : a companion guide.
%23140752: BYWATER, HECTOR C. - Les marines de guerre et la politique navale des nations depuis la guerre.
%2354785: CAANEN, J.CH. - Fiscale winst en inflatie.
%2390260: CABANÈS, AUGUSTIN. - Moeurs intimes du passé. : (Huitième série): Education de princes. (Du Grand Dauphin au Prince Impérial).
%2372812: CABANTOUS, ALAIN. - Blasphemy : impious speech in the West from the Seventeenth to the Nineteenth Century.
%23172350: CABASSUT, JEAN. - Notitia Ecclesiastica Historiarum, Conciliorum, & Canonum invicem collatorum, veterumque juxta, ac recentiorum Ecclesiae Rituum...editio tertia ab ipso auctore correcta plurimum aucta & quinque Indicibus locupletata...
%23263911: CABIESES, H. ... [ET AL.]. - Industrialization and regional development in Peru.
%2388765: CABLE, VINCENT - Trade Blocs?: The Future of Regional Integration.
%23257629: CABOT, JOHN. - The voyages of the Cabots and the discovery of North America.
%23211166: CABRÉ, MONIQUE., SEBBAG, MARINA., VIDAL, VINCENT. - Femmes de papier : une histoire du geste parfumé = Perfumed cards : a scented gesture.
%23212308: CACERES, ROBERT - Stoves for People: Proceedings of the second international workshop on stove dissemination.
%23258629: CACHET, A. & E.R. MULLER. - Beslissen over voetbalvandalisme: een permanent probleem.
%23248162: CACIOLA, NANCY. - Discerning spirits : divine and demonic possession in the Middle Ages.
%23200450: CADÉE, GERHARD CORNELIS. - Molluscan biocoenoses and thanatocoenoses in the Ria de Arosa, Galicia, Spain.
%23198363: CADIEUX, MARCEL. - The Canadian diplomat : an essay in definition.
%23209255: CADY, JOHN F. - The history of post-war Southeast Asia : independence problems.
%23198267: CAEMMERER, ERNST VON & PETER SCHLECHTRIEM (EDS.) - Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht : das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf : CISG.
%23282221: CAEMMERER, ERNST VON & WOLFGANG FREIHERR VON MARSCHALL (ED.) - Internationale Rechtsprechung zum Genfer Einheitlichen Wechsel- und Scheckrecht. 3. Folge : eine Übersicht über die Rechtsprechung von Deutschland, Frankreich, Finnland, Österreich und der Schweiz.
%2346924: CAEMMERER, ERNST VON. - Internationale Rechtsprechung zum Genfer Einheitlichen Wechsel- und Scheckrecht : eine Übersicht über die Rechtsprechung von Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und der Schweiz.
%23277712: COLLOQUE DE CAEN. - La crise de l'énergie et le droit international.
%23163699: CAENEGEM, RAOUL C. VAN. - Legal history : a European perspective.
%2385169: CAENEGEM, RAOUL C. VAN. - Law, history, the low countries and Europe.
%23101685: CAENEGEM, RAOUL C. VAN. - Max Weber : historicus en socioloog.
%2339288: CAENEGEM, RAOUL C. VAN. - Le droit romain en Belgique.
%23281679: CAENEGEM, RAOUL C. VAN. - Galbert van Brugge en het recht.
%23235187: CAFAGGI, FABRIZIO (ED.) - The institutional framework of European private law.
%2367404: CAFAGGI, FABRIZIO (ED.) - The Institutional Framework of European Private Law (Collected Courses of the Academy of European Law).
%23232582: CAFRUNY, ALAN & PATRICK PETERS (EDS.) - The Union and the world : the political economy of a common European foreign policy.
%23223239: CAGLE, WILLIAM REA & LISA KILLION STAFFORD. - American books on food and drink : a bibliographical catalog of the cookbook collection housed in The Lilly Library at the Indiana University.
%23212568: CAGLE, WILLIAM R. - A matter of taste : a bibliographical catalogue of international books on food and drink [of the British and Continental component of the Lilly Library's Gernon Collection of Books on Food and Drink, located at Indiana University].
%2376491: CAHALAN, JAMES M. - Great hatred, little room. The Irish historical novel.
%23135713: CAHALL, R. DU BOIS - The Sovereign Council of New France. A study in Canadian Constitutional History.
%2317654: CAHANA, KITRA ... [ET AL.] - Next #01
%236553: CAHEN, J.L.P. - Het cognossement.
%23269586: CAHEN, J.L.P. - Het cognossement.
%23141730: CAHN, STEVEN M. (ED.) - Affirmative Action and the University : a philosophical inquiry.
%2374183: CAHN, E. - Supreme court and supreme law.
%23164519: CAHN, STEVEN M. - Exploring philosophy : an introductory anthology.
%23166573: CAHN, STEVEN M. (ED.) - Exploring philosophy : an introductory anthology.
%23180655: CAICEDO, XAVIER & CARLOS H. MONTENEGRO (EDS.) - Models, algebras, and proofs : selected papers of the X Latin American Symposium on Mathematical Logic held in Bogotá.
%23198673: CAILLOT, JEAN. - Le C.A.E.M. : aspects juridiques et formes de cooperation économique entre les pays socialistes.
%2396543: CAIN, JULES (PRÉFACE). - L'Art du livre à l'Impremerie nationale.
%23152148: CAIN, PETER (ED.) - Free trade and protectionism.
%2320160: CAIN, MAUREEN & KÁLMÁN KULCSÁR (EDS.) - Disputes and the law.
%23134442: CAIRNS, DORION. - Guide for translating Husserl.
%23230713: CAIXANOVA (ED.) - CoBrA as cores da liberdade.
%2381348: CAIZZI, BRUNO. - L'economia Lombarda durante la Restaurazione [1814-1859].
%23263757: CAKIR, ARMAGAN EMRE (ED.) - Fifty Years of EU-Turkey Relations: A Sisyphean Story.
%23277833: CALABRESE, OMAR. - Artist's self-portraits.
%23207263: CALAME, CLAUDE. - The craft of poetic speech in ancient Greece.
%2362121: CALASANCTIO VIVES, JOSEPH. - Compendium iuris canonici : Beatae Mariae Virgini dicatum.
%23219784: CALAVITA, MARCO. - Apprehending politics : news media and individual political development.
%23210219: CALCAR, W.J. M. VAN. - Over comparatief- en vergelijkingszinnen.
%23143536: CALCAR, ELISE VAN. - Frederik Fröbel, hoe hij opvoeder werd en wat de kinderwereld hem openbaarde : opgedragen aan het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap.
%23261141: CALDER, KENT E. - Crisis and compensation : public policy and political stability in Japan, 1949-1986.
%23149224: CALDER, A., J. LAMB & B. ORR (ED.). - Voyages and beaches: Pacific encounters, 1769-1840.
%23274353: CALDERÓN, ALBERTO P. - Harmonic analysis and partial differential equations : essays in honor of Alberto P. CalderoÌ n
%23155391: CALDERWOOD, HENRY. - David Hume.
%2319706: CALDICOTT, HELEN. - Nuclear Power is Not the Answer: to Global Warming Or Anything Else
%23214945: CALDICOTT, HELEN. - The New Nuclear Danger: George W. Bush's Military-Industrial Complex.
%2330000: CALDWELL, WALLACE EVERETT. - Hellenic conceptions of peace.
%23115110: CALDWELL, PETER C. - Popular Sovereignty and the Crisis of German Constitutional Law : the Theory and Practice of Weimar Constitutionalism.
%2344309: CALDWELL, B.J. - Carl Menger and his legacy in economics.
%23246762: CALDWELL, PETER C. - Dictatorship, state planning, and social theory in the German Democratic Republic.
%23242813: CALHOON, KENNETH SCOTT (ED.) - Peripheral visions : the hidden stages of Weimar cinema.
%2372248: CALHOUN, GEORGE MILLER. - Introduction to Greek legal science.
%2371732: CALHOUN, EMILY M. - Losing Twice: Harms of Indifference in the Supreme Court.
%23264419: CALIS, PIET. - Venus in minirok : seks in de literatuur na 1945.
%23143870: CALLAHAN, JAMES. - Calculus in context I + II. The five colleges calculus project.
%23255027: CALLAHAN, JOAN C. (ED.) - Reproduction, ethics and the law : feminist perspectives.
%23232315: CALLEJA, RAFAEL (ED.) - Granada. 461 grabados, fotograféias y dibujos.
%23221033: CALLEO, DAVID P. - Rethinking Europe's Future (Century Foundation Book).
%2388752: CALLEO, DAVID P. - The Imperious Economy.
%23201675: CALLEO, DAVID P. & ERIC R. STAAL (EDS.) - Europe's Franco-German engine.
%23213151: CALLER, RUSSELL (ED.) - ADR and commercial disputes.
%23263722: CALLEYA, STEPHEN - Security Challenges in the Euro-Med Area in the 21st Century: Mare Nostrum.
%23260786: CALLIAUW, LUC JOSEPH ELVIRE. - Akoestische, vestibulaire en optokinetische funkties na hemispherectonomie bij de mens.
%23223217: CALLINICOS, ALEX. - Theories and narratives : reflections on the philosophy of history.
%23131474: CALLOT, EMILE - Doctrines et Figures Humanistes.
%23206531: CALOGERO, GUIDO. - Studien über den Eleatismus. Im Anhang: Guido Calogero: Xenophanes, Aischylos und die erste Definition der Allmacht Gottes ; Kurt von Fritz: Rezension zu: Guido Calogero, Studi sull'eleatismo.
%23117217: CALOGÉROPOULOS-STRATIS, S. - La Grèce et les Nations Unies.
%23253878: CALSTER, PATRICK VAN & LODEWIJK GUNTHER MOOR (EDS.) - Reassurance policing : een alliantie tussen burgers en politie?
%23275584: CALSTER, GEERT VAN. - European private international law.
%23270358: CALSTER, GEERT VAN. - European private international law.
%2324330: CALVERT, E. ROY. - Capital punishment in the twentieth century.
%23200084: CALVERT, PETER. - Revolution.
%2327536: CALVET, LOUIS-JEAN. - Roland Barthes : a biography.
%23241120: CALVEZ, JEAN-YVES. - Karl Marx. Darstellung und kritik seines denkens.
%23231951: CALVIN, JOHANNES. - Institutie : of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Boek I-IV.
%23231952: CALVIN, JOHANNES. - Het boek der psalmen verklaard : [Psalm 1-150]. 2 Delen.
%23231956: CALVIN, JOHANNES. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Ezechiel (Kapitel 1-20); Johannes Calvins Auslegung des Propheten Daniel.
%2368973: CALVO, GUILLERMO A. - Money, Exchange Rates, and Output.
%23276193: CAM, HELEN M. - Law-finders and law-makers : collected studies in legal and constitutional history.
%23136952: CAMASASCA, PETER D. - European Merger Control: Getting the Efficiencies Right.
%23121789: CAMBANIS, S., GHOSH, J.K., KARANDIKAR, R.L. & SEN, P.K. (EDS.) - Stochastic Processes. a Festschrift in Honor of Gopinath Kallianpur.
%2341138: CAMERA DEI DEPUTATI, SECRETARIO GENERALE. - Il nuovo regolamento della Camera dei Deputati.
%23239157: CAMERON, JOHN D. (EDITOR) - Rural Progress, Rural Decay: Neoliberal Adjustment Policies and Local Initiatives.
%2391589: CAMERON, DAVID (FOREWORD). - Against corruption : a book of essays.
%2381493: CAMERON, KEITH (ED.) - From Valois to Bourbon. Dynasty, state and society in early modern France.
%2370986: CAMERON, A.T. - The taste sense and the relative sweetness of sugars and other sweet substances.
%23241626: CAMERON, MAXWELL A. - The making of NAFTA : how the deal was done.
%2365095: CAMERON, JOY. - Prison and punishment in Scotland from the Middle Ages to the present.
%2383882: CAMIC, CHARLES. - Experience and Enlightenment : socialization for cultural change in eighteenth-century Scotland.
%2372099: CAMILERRI, J.A. - Civilization in Crisis. Human prospects in a changing world.
%23192791: CAMINADA, MARTINUS WIGBERTUS ANTONIUS. - For the sake of the argument : explorations into argument-based reasoning.
%23220326: CAMINO, MERCEDES MAROTO. - Exploring the explorers : Spaniards in Oceania, 1519-1794.
%2398707: CAMMAERT, A.P.M. - Het Verborgen Front.
%232073: CAMMERER, ERNST VON & KONRAD ZWEIGERT (EDS.) - Deutsche Landesreferate zum VII. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in Uppsala 1966.
%23276180: CAMP, PETER. - De kracht van de matrix : een model om veranderingsprocessen in beeld te brengen en doeltreffend aan te pakken.
%2342862: CAMP, GINO. - Forgetting: inhibition or interference?
%23272115: CAMP JR., JOSEPH L. - Confusion: A Study in the Theory of Knowledge.
%23184132: CAMPAGNE, CORNELIS. - Iteratie van Rationale Functies.
%2357974: CAMPAGNE, D.M. - Alimentatie, onderhoudsplicht tussen voormalige echtgenoten, betalingen inzake echtscheiding : een evolutie.
%23277032: CAMPAGNOLO, GILLES (ED.) - Carl Menger : neu erörtert unter Einbeziehung nachgelassener Texte = Discussed on the basis of new findings.
%23272557: CAMPANY, ROBERT FORD. - Making Transcendents: Ascetics and Social Memory in Early Medieval China.
%23187655: CAMPBELL, DENNIS & ARTHUR WOLFF. - Legal aspects of business transactions and investment in the Far East.
%23259701: CAMPBELL, KATHRYN. - Language and sexuality: contesting meaning in theory and practice.
%23170033: CAMPBELL, DENNIS. - Legal aspects of doing business in Western Europe.
%2398447: CAMPBELL, J. (ED). - Toward a feminist rhetoric: the writing of Gertrude Buck.
%23138738: CAMPBELL, RACHEL - Rethinking Risk in International Financial Markets.
%23193258: CAMPBELL, DENNIS & LOUIS LAFILI (EDS.) - Distributorships, agency, and franchising in an international arena : Europe, the United States, Japan, and Latin America.
%23232888: ELLEN ERIC & DONALD CAMPBELL. - International maritime fraud.
%23277967: CAMPBELL, RODERICK (ED.). - Violence and Civilization Studies of Social Violence in History and Prehistory.
%23145683: CAMPBELL, ROBERT F. - The History of Basic Metals. Price Control in World War II.
%23150020: CAMPBELL, DENNIS (ED). - Legal aspects of alien acquisition of real property.
%23117160: CAMPBELL, SARAH K. - Postcolumbian Culture History in the Northern Columbia Plateau A.D. 1500-1900.
%23279294: CAMPBELL, ANTHONY K. - Rubicon: The fifth dimension of biology.
%23253916: CAMPBELL, ARCHIBALD. - A voyage round the world, from 1806 to 1812.
%23277238: CAMPBELL, SCOTT M. - The early Heidegger's Philosophy of Life : facticity, being, and language.
%23150559: CAMPBELL, ALAN & DENNIS THOMPSON. - Common market law : texts and commentaries.
%2390646: CAMPBELL, DONALD. - Arabian medicine and its influence on the middle ages : origins and development of Arab medical science and its subsequent cultivation among the Arabistae of the latin west, followed by an investigation of the latin versions of the works of Galen, a bibliography, and an index.
%23256805: CAMPBELL, TOM. - The left and rights : a conceptual analysis of the idea of Socialist rights.
%23134396: CAMPBELL, JEREMY. - The liar's tale : a history of falsehood.
%23254771: CAMPBELL, COLIN & PAUL WILES (EDS.) - Law and society : readings in the sociology of law.
%2370639: CAMPBELL, RACHEL ANNE JANE. - Een nieuwe kijk op risico in internationale financiële markten.
%23141470: CAMPBELL, ALISTAIRE. - Thet Freske Riim. Tractatus Alvini.
%23166322: CAMPBELL, LEWIS. - Paralipomena Sophoclea. Supplementary Notes on the Text and Interpretation of Sophocles.
%2339948: CAMPBELL, GORDON (ED.) - The Grove encyclopedia of decorative arts.
%2331432: CAMPBELL, TOM. - The Legal Protection of Human Rights: Sceptical Essays.
%23276408: CAMPBELL, JAMES. - A thoughtful profession : the early years of the American Philosophical Association.
%23279712: CAMPBELL, BC. - The Growth of American Government: Governance from the Cleveland Era to the Present (Interdisciplinary Studies in History).
%23203701: CAMPBELL, EDWARD EDGAR. - Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname.
%23150194: CAMPEANU, PAVEL. - The origins of Stalinism.
%2361082: CAMPEN, S.I.P. VAN. - The quest for security : some aspects of Netherlands foreign policy, 1945-1950.
%23221448: CAMPER, PETRUS. - Oratio de mundo optimo en Prolegomena in philosophiam.
%2360131: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal : nieuwe gedichten.
%23270465: CAMPERT, REMCO. - De wolk die niet voorbijtrok.
%2370643: CAMPFENS, MIES & GERRIT VOERMAN. - Archieven van de Rode Familie.
%2356349: CAMPFENS, MARLIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
%23107233: CAMPORESI, PIERO. - Het Onvergankelijke Vlees : heil en heling in middeleeuwen en vroeg-moderne tijd.
%23243830: CAMPOS, CRISTIAN (ED.) - Plastic.
%23119435: CAMPOS, PAUL F. - Jurismania : the madness of American law.
%23152362: CAMPOS, PAUL F., PIERRE SCHLAG & STEVEN D. SMITH. - Against the law.
%23218278: CAMPOS, J. EDGARDO & SANJAY PRADHAN (EDS.) - The many faces of corruption : tracking vulnerabilities at the sector level.
%23166532: CAMPOS, PAUL F. - Jurismania : the Madness of American Law.
%23161409: CAMPOS-SEPÚLVEDA, EDUARDO ANTONIO - Metal origin and fluid evolution in the Zaldívar porphyry copper deposit , Chile : an orthomagmatic model.
%23220823: CAMPS, HENRICUS PETRUS HUBERTUS. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-Hertogenbosch.
%23187969: CAMPS, MIRIAM. - European unification in the sixties : from the veto to the crisis.
%23215209: CAMPS, HENRICUS PETRUS HUBERTUS. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-Hertogenbosch.
%23280139: CAMUS, ARMAND-GASTON. - Lettres sur la profession d'avocat pae Camus : enrichies de pièces concernant l'exercice de cette profession, par Dupin Ainé, Berville, Cormenin, Carré, Delacroix-Frainville, Dupin Jeune, Armand Séguier, Pardessus,
%23269085: CAMUS, ALBERT. - Keer en tegenkeer.
%23113864: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm : zijn dichterlijke periode.
%23218182: SHELL OIL COMPANY OF CANADA. - The Canadian Petrochemical industry by the chemical division of Shell Oil Company of Canada, limited.
%2372833: LAW COMMISSION OF CANADA (ED.) - Personal relationships of dependence and interdependence in law.
%2321688: CANDIDO, ANTONIO - On literature and society.
%23251680: CANE, PETER & JOANNE CONAGHAN (EDS.) - The new Oxford companion to law.
%23279783: CANE, PETER. - An Introduction to Administrative Law.
%23219984: CANEPARI, ANDREA., MOLINARI, LUCA. - The Italian legacy in Washington , D.C. : architecture , design , art and culture.
%2354417: CANES, S.G. & M. SLINGENBERG. - Praeadviezen over het collectieve arbeidscontract, zijn aard, rechtsgevolgen en juridische constructie, in het bijzonder met het oog op een eventueel tot-stand-komen van zoodanig contract tusschen de Broederschap van Notarissen en die van Candidaat-Notarissen.
%2345973: CANFIELD, RICHARD L. - Information Processing through the First Year of Life: A Longitudinal Study Using the Visual Expectation Paradigm (Monographs of the Society for Research in Child Development).
%2396100: CANISIUS, PETRUS; SCHMID, SEBASTIANUS (ED.) - Volstandigen catechismus in welken aen de gretige zielen tot hunne zaligheyd de leeringe van Jesus-Christus, als de waere fontyne des levens ... geleert en onderwesen...worden. Met 130 onderwysingen en sermoonen volgens ... Petrus Canisius ... Met sermoonen op de zondagen en feest-dagen van het jaer. Volgens den laetsten vermeerderden druk uyt het Hoogduytsch vertaeld. Deel I-[V].
%23281075: CANISIUS, HENRICUS. - [Canisio, Henrico]. Svmma ivris canonici in qvatvor institvtionvm libros contracta. : sexto recognita, restitvta et notationibus illustrata : Accessit commentarivs in regvlas ivris lib. VI. decret. ...
%23216861: CANNAN, EDWIN (ED.) - The paper pound of 1797-1821; the bullion report, 8th June 1810.
%23110305: CANNAVÒ, PETER F. - The working landscape : founding, preservation, and the politics of place.
%23246765: CANNEY, DONALD L. - Africa Squadron : the U.S. Navy and the slave trade , 1842-1861.
%23242274: CANNEY, DONALD L. - Africa Squadron: The U.S. Navy and the Slave Trade, 1842-1861.
%23279967: CANNIZZARO, ENZO. - The European Union as an actor in international relations. XVI, 345 pp. : ill. ; 25 cm
%23278458: CANNON, JOANNA. - Religious poverty, visual riches : art in the Dominican churches of Central Italy in the thirteenth and fourteenth centuries.
%23278395: CANNON, TODD (ED.) - Zaha Hadid BMW Central Building, Leipzig, Germany.
%2350978: CANOY, M.F.M. - Bertrand meets the fox and the owl. Essays on the theory of price competition. Diss.
%23249616: CANTARUTTI, GIULIA (ED.). - Configurazioni dell'aforisma. Vol. 1.
%2315800: CANTELON, P.L.; R.G. HEWLETT & R.C. WILLIAMS (ED.). - The American Atom : a documentary History of Nuclear Policies from the discovery of Fission to the Present.
%23245897: CANTER CAMERLING, DANIEL JACOBUS. - Specimen juris publici Belgici inaugurale, exhibens quaedam, de potestate gubernatoris generalis res et territoria societatis Batavae, in India Orientali.
%23231589: CANTIN, PAUL. - Alanis Morissette : jagged.
%23249234: CANTIN, PAUL. - Alanis Morissette : jagged.
%23277899: CANTOR, NORMAN F. (ED.) - The Jewish Experience.
%23277143: CANTOR, GEOFFREY & SALLY SHUTTLEWORTH (ED.) - Science serialized : representation of the sciences in nineteenth-century periodicals.
%23139207: CANTZLER, CHRISTINA. - Bildteppiche. Der Spätgothik am Mittelrhein, 1400-1500.
%23227110: CANUTO, GIORGIO & ARTURO ZANELLI. - L'identificazione dattiloscopia dei cadaveri : ricerche comparative e nuova tecnica di prelevamento delle impronte (con una tavola).
%2368981: CANZONERI, MATTHEW - Monetary Policy in Interdependent Economies: A Game-Theoretic Approach.
%23180660: CAO, X.H. (ED.) - Rings, groups, and algebras.
%2369477: CAOTORTA, MATILDE MARZOTTO - Arte open air : guida ai parchi d'arte contemporanea in Italia.
%23146864: CAP, JEAN-PIERRE - Decadence of freedom : Jacques Rivière's perception of Russian mentality.
%23116227: CAPACCINI, FRANCESCO. - Lettres de Francesco Capaccini : agent diplomatique et internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831.
%23195305: CAPADOSE, ISAAC - De Algemeene Rekenkamer en de rekenpligtigheid in Nederland.
%23281405: CAPARRÓS, MARTÍN - Honger.
%23231322: CAPART, JEAN. - Memphis : à l'ombre des pyramides.
%232792: CAPE, ED ... [ET AL.] - Effective criminal defence in Europe.
%23138049: CAPEK, MARY ELLEN S. & MOLLY MEAD. - Effective Philanthropy: Organizational Success through Deep Diversity and Gender Equality
%23146523: CAPEL, JEANETTE. - Exchange rates and strategic decisions of firms.
%23171169: CAPELLE, M.A.A. VAN & H.G. PUNT. - Velder internationale vaktermenlijst voor juristen, fiscalisten, accountants, bankwezen, handel en industrie.
%2321091: CAPELLE, H. VAN. - Economie en buitenlandse handel in nationaal-socialistisch Duitsland.
%2326658: CAPITANI, WERNER DE. - Internationale Rechtshilfe : eine Standortbestimmung.
%2314860: CAPITANT, HENRI. - Les grands arrêts de la jurisprudence civile : supplément au Cours élementaire de Droit Civil Français d'Amsbroise Colin et H. Capitant.
%23247403: CAPLAN, DAVIS & NANCY HILDEBRANDT. - Disorders of syntactic comprehension.
%23175044: CAPLAN, RICHARD & JOHN FEFFER (EDS.) - Europe's new nationalism : states and minorities in conflict.
%23259750: CAPLAN, DAVIS & NANCY HILDEBRANDT. - Disorders of syntactic comprehension.
%23259744: CAPLAN, DAVID ... [ET AL.] (EDS.) - Biological perspectives on language.
%23259694: CAPLAN, DAVID. - Language : structure, processing and disorders.
%2361209: CAPLAN, JAY. - Framed narratives. Diderot's genealogy of the beholder.
%23271461: CAPLAN, JAY. - In the King's Wake: Post-Absolutist Culture in France.
%23265350: CAPLAN, RUTH B. - Psychiatry and the community in nineteenthcentury America : the recurring concern with the environment in the prevention and treatment of mental illness.
%23265288: CAPLAN, GERALD & MARIE KILLILEA (ED.) - Support systems and mutual help : multidisciplinary explorations.
%23238248: CAPORN, A. CECIL. - Selected cases on commercial contracts.
%231357: CAPOTORTI, FRANCESCO & J.A. FROWEIN. - Le cours général de droit international public / Reactions by not directly affected states to breaches of public international law. (Recueil des Cours = Collected courses of The Hague Academy of International Law. Volume 248 (1994-IV)).
%232089: CAPOTORTI, FRANCESCO ... [ET AL.] - The European Union treaty : commentary on the draft adopted by the European Parliament on 14 February 1984.
%2328342: CAPPELAERE, GEERT., CHRIS ELIAERTS, EUGEEN VERHELLEN. - Alternatieve sanctionering voor jongeren : exploratief onderzoek naar experimenten met 'alternatieve sancties' t.a.v. strafrechtelijk minderjarigen in België naar aanleiding van een pilootinitiatief aan de Jeugdrechtbank Mechelen.
%233497: CAPPELEN, HERMAN - The iInessential indexical: on the philosophical insignificance of perspective and the first person.
%23279959: CAPPELEN, HERMAN VAN & JOHN HAWTHORNE. - Relativism and monadic truth.
%235206: CAPPELEN, HERMAN - Philosophy without Intuitions.
%23213100: CAPPELLANI, OTTAVIO. - Wie is Lou Sciortino ?.
%2358785: CAPPELLANI, FERNANDO ROSI ... [ET AL.] - Difesa della moralità giovanile dalle pubblicazioni e altre forme di diffusione che offendono il pudore e l'onore sessuale : atti delsesto corso di studi.
%23280328: CAPPELLETTI, MAURO; MONICA SECCOMBE & JOSEPH WEILER (EDS.) - Methods, tools and institutions : Book 1: A political, legal and economic overview.
%23280327: CAPPELLETTI, MAURO; MONICA SECCOMBE & JOSEPH WEILER (EDS.) - Methods, tools and institutions : Book 3: Forces and potential for a European identity.
%23280329: CAPPELLETTI, MAURO; MONICA SECCOMBE & JOSEPH WEILER (EDS.) - Methods, tools and institutions : Book 2: Political organs, integration techniques and judicial process.
%2384707: CAPPELLETTI, MAURO & PERILLO, JOSEPH M. - Civil procedure in Italy.
%2364020: CAPPER, CHARLES. - Margaret Fuller : an American Romantic Life. The Private Years.
%23238129: CAPPERS, WIM. - Vuurproef voor een grondrecht : Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie 1874-1999.
%2341657: CAPPON, C.M. - De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht. Een studie op grond van Utrechtse rechtsbronnen van het begin van de achtste tot het midden van de veertiende eeuw.
%23110676: CARAHER, B.G. - Intimate conflict : contradiction in literary and philosophical discourse : a collection of essays by diverse hands.
%23242454: CARASSO, DEDALO (ED.) - Helden van het vaderland : onze geschiedenis im 19de-eeuwse taferelen verbeeld : de historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1950-1863.
%2392877: CARB, A.B. & EDELMAN, A.I. - Bar, bench and table : an arbitral drama.
%23199155: CARBAUGH, ROBERT J. - International economics.
%23259752: CARBERRY, SANDRA. - Plan recognition in natural language dialogue.
%23218438: CARBONI, STEFANO., PAGE, JUTTA-ANNETTE. - The art of glass : Toledo Museum of Art.
%23267685: CARCOPINO, JÉRÔME. - Het dagelijks leven in het oude Rome.
%23145143: CARD, CLAUDIA. - Lesbian choices.
%23279062: CARDENAS, SONIA. - Chains of justice : the global rise of state institutions for human rights.
%23272321: CARDINAL, MARIE. - In other worlds.
%23253654: CARDOSO, ELIANA & ANN HELWEGE. - Cuba after communism.
%2388769: CARDOSO, ELIANA. - Latin America's Economy: Diversity, Trends, and Conflicts.
%23141807: CARDOT, F. (ED.) - Des Entreprises pour produire de l'électricité. La génie civile, la construction électrique, les installateurs.
%23141802: CARDOT, F. (ED.) - L'électricité et ses consommateurs.
%23198328: CARDOZO, MICHAEL H. - Diplomats in international cooperation: stepchildren of the foreign service.
%23275800: CARDOZO, BENJAMIN N. - Selected Writings of Benjamin Nathan Cardozo : the Choice of Tycho Brahe.
%238273: CARDOZO, BENJAMIN N. - The nature of the judicial process.
%23280102: CARDOZO, MICHAEL H. - Diplomats in international cooperation : stepchildren of the Foreign Service.
%23222798: CARE, NORMAN S. - On sharing fate.
%2399099: CARELSEN, GEERTRUIDA - Berlijn.
%2319497: CAREY, ROANE (ED.) - The New Intifada : resisting Israel's apartheid.
%23145672: CAREY, ROBERT LINCOLN - Daniel Webster as an Economist.
%23224419: CAREY, HENRY C. - The unity of law as exhibited in the relations of physical, social, mental & moral science.
%23211749: CAREY, JOHN AND WILLIAM DOHERTY. - Ethical standards of the accounting profession.
%2379180: CAREY, JOHN M. - Legislative voting and accountability.
%2348044: CAREY, JOHN - What Good Are the Arts?.
%2347685: CARIO, ROBERT - Pour une approche globale et integree du phenomene criminel: essai d'introduction aux sciences criminelles (French Edition).
%23221258: CARL R. PROFFER (1938-1984), RONALD JOHN MEYER. - Nineteenth-century Russian literature in English : a bibliography of criticism and translations.
%2342727: CARLE, L. - Das Berufsbild des Wirtschaftwissenschafters. Diss.
%23275854: CARLEN, LOUIS. - Aufsätze zur Rechtsgeschte der Schweiz.
%2372251: CARLEN, LOUIS. - Das Recht der Hirten : zur Rechtsgeschichte der Hirten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
%23271478: CARLEN, LOUIS. - Sinnenfälliges Recht : Aufsätze zur Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde.
%23141687: CARLGREN, W.M. - Neutralität oder Allianz. Deutschlands Beziehungen zu Schweden in den Anfangsjahren des Ersten Weltkrieges.
%2374355: CARLILE, RICHARD - What Is Love?.
%23246127: CARLIN, RICHARD. - Worlds of sound : the story of Smithsonian Folkways.
%2393174: CARLISLE, ROBERT B. - The Proffered Crown: Saint-Simonianism and the doctrine of hope.
%2348855: CARLISLE, JANICE. - John Stuart Mill and the writing of character.
%23217728: CARLSON, DAVID RICHARD. - English humanist books : writers and patrons , manuscript and print , 1475-1525.
%23259137: CARLSON, RONALD L., EDWARD J IMWINKELFRIED & EDWARD J. KIONKA. - Evidence in the nineties : cases, materials, problems.
%23279295: CARLSON, MARVIN. - Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present.
%23119705: CARLSSON, ANNI. - Die deutsche Buchkritik von der Reformation bis zur Gegenwart.
%23197330: CARLSSON, C. & Y. KOCHETKOV (EDS.) - Theory and practice of multiple criteria decision making : collection of papers presented at a workshop on multicriteria decision making, held in Moscow, May 1981.
%2341636: CARLTON, ERIC - The Few and the Many: A Typology of Elites.
%23244444: CARLYLE, THOMAS - Carlyle's The French Revolution. (Continuum Histories 5).
%2382139: CARMEN, IRA H. - Cloning and the Constitution : an inquiry into governmental policymaking and genetic experimentation.
%23147876: CARMICHAEL, C. - Women, Law, and the Genesis Traditions.
%2371910: CARMIGGELT, SIMON., WIJK, ED VAN. - Amsterdam.
%23249612: CARMINELLA BIONDI, CARLA PELLANDRA, ELENA PESSINI. (EDS.) - Configurazioni dell'aforisma. 1
%23243495: CARMOY, GUY DE. - Fortune de l'Europe.
%2310736: CARNOT, JOSEPH-FRANÇOIS-CLAUDE. - Commentaire sur le Code Pénal : contenant : la manière d'en faire une juste application, l'indication des améliorations dont il est susceptible, et les dissertations sur les questions les plus importantes qui peuvent s'y rattacher.2 Vols. Nouvelle édition.
%23274897: CARNOT, JOSEPH-FRANÇOIS-CLAUDE. - De l'instruction criminelle, considérée dans ses rapports généraux et particuliers avec les lois nouvelles et la jurisprudence de la Cour de Cassation. Volume 3.
%23206533: CARNOY, ALBERT JOSEPH. - Le Latin d'Espagne d'après les inscriptions : étude linguistique.
%23124936: CARO, GEORG. - Genua und die Mächte am Mittelmeer 1257-1311 : ein Beitrag zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
%23198494: CARO-DELVAILLE, HENRY. - Phidias oú la Génie Grec [Original edition].
%2341706: CAROLI, J.P.A.N. & E.M. MEIJERS. - Het kort geding voor den president der Arrondissements-Rechtbank (Référé). 2 Dln in 1.
%2344249: VAN, CAROLIEN - Curiosity : 30 designs for products and interiors.
%23124938: CARON, PIERRE & HENRI STEIN. - Répertoire bibliographique de l'histoire de France. Années 1920 jusqu'à 1931.
%2317833: CARON, DAVID D. & CHARLES LEBEN (EDS.) - Les aspects internationaux des catastrophes naturelles et industrielles / Académie de Droit International de La Haye = The international aspects of natural and industrial catastrophes / Hage Academy of International law.
%23205316: CAROTENUTO, ALDO. - The difficult art : a critical discourse on psychotherapy.
%23244758: CAROTHERS, THOMAS. - Assessing democracy assistance: the case of Romania.
%23271568: CAROTHERS, THOMAS. - Confronting the weakest link : aiding political parties in new democracies.
%23271569: CAROTHERS, THOMAS. - Critical mission : essays on democracy promotion.
%2315322: CARP, E.A.D.E. - De psychopathieën : inclusief de psychotische ontwikkelingsvormen op psychopathischen grondslag.
%2315955: CARP, E.A.D.E. - Psychosen op exogenen grondslag en geestelijke defect-toestanden.
%2315936: CARP, E.A.D.E. - Medische psychologie en pathopsychologie.
%234817: CARP, E.A.D.E. - Medische psychologie en pathopsychologie.
%234816: CARP, E.A.D.E. - Psychopathologische opsporingen.
%234794: CARP, E.A.D.E. - Grondslagen van psychotherapie.
%234758: CARP, E.A.D.E. - De neurosen.
%23174439: CARPEGNA, NOLFO DI. - Brescian Firearms: from matchlock to flintlock, a compendium of names, marks and works together with an attempt at classification.
%23103689: CARPENTER, BOGDANA. - The poetic avant-garde in Poland 1918-1939.
%23258073: CARPENTER, KENNETH E. (ED.) - The Carnivorous Dinosaurs.
%23262611: CARPENTER, BOB. - Type-Logical Semantics.
%23220554: CARPENTER, CLIVE., JOHNSON BARKER, BRIAN. - The complete guide to flags of the world.
%23160154: CARPENTER, SCOTT. - Acts of fiction : resistance and resolution from Sade to Baudelaire.
%2330726: CARPENTIER ALTING, J.H. - Grondslagen der rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indië.
%23188027: CARR, INDIRA & RICHARD KIDNER. - Statutes and conventions on international trade law. Third edition.
%23243861: CARR, MATTHEW. - The infernal machine : a history of terrorism.
%23256296: CARR, KEVIN GRAY. - Plotting the prince: Shotoku cults and the mapping of medieval Japanese buddhism.
%23277122: CARR, KEVIN GRAY. - Plotting the Prince : Shotoku cults and the mapping of medieval Japanese buddhism.
%23101188: CARRA DE VAUX, BERNHARD. - Les grands philosophes : Gazali, A.H. 450-505 / A.D. 1058-1111 (Algazel) : etude sur la vie et l'oeuvre mystique, philosophique et théologique d'Abou Hamid Mohammed Al-Gazali, de tous. mystique et théologien persan, ainsi que sur l'histoire du mysticisme islamique persan, avec des notes, références, et un index alphabétique.
%23101186: CARRA DE VAUX, BERNHARD. - Les grands philosophes : Avicenne, A.H. 370-428 : etude sur la vie, l'oeuvre et le système théologique et mystique d'Abou Ali El-Hosein Ben Abd Allah Ben Sina, philosophe et médecin islamique persan, ainsi que sur les sectes et les mouvements théologiques et philosophiques dans l'orient depuis l'hégire jusqu'à la mort d'Avicenne avec des notes, références, et un index alphabétique
%23236348: CARRA, JEAN-LOUIS. - Système de la raison, ou le prophète philosophe.
%23147233: CARRA DE VAUX, BERNARD. - Les penseurs de l'Islam. 5 Volumes. I: Les Souverains. L'Histoire et la philosophie politique; II: Les Géographes. Les sciences mathématiques et naturelles; III: l'Exégèse. La tradition et la jurisprudence; IV: La Scolastique. La Théologie et la mystique. La Musique; V: Les Sectes. Le Libéralisme moderne. 431(1) pp.
%23799: CARRAPA, BARBARA - Tectonic evolution of an active orogen as reflected by its sedimentary record : an integrated study of the Tertiary Piedmont Basin ( Internal Western Alps , NW Italy ).
%23182073: CARRASQUER, FRANCISCO. - 'Iman' y la novella historica de Ramon J. Sender. Primera incursion en el realismo magico senderiano.
%23119363: CARRÉ, OLIVER (ED.) - L'islam et l'état das le monde aujourd hui.
%23240491: CARRÉ, G.-L.-J. - Les lois de la procédure civile : ouvrage dans lequel l'auteur a refondu son analyse raisonnee, son traité, et ses questions sur la procédure.
%23226980: CARREAU, DOMINIQUE. - Droit international économique. 3me édition.
%23105202: CARREAU, DOMINIQUE & MALCOLM N. SHAW (EDS.) - La dette extérieure = The external debt.
%23146512: CARREE, MARTIN A. - Market dynamics, evolution and smallness.
%23197590: CARRELL, JENNIFER LEE. - The speckled monster : a historical tale of battling smallpox.
%23147708: CARRERA, ROSALINA DE LA - Success in Circuit Lies. Diderot's Communicational Practice.
%23228354: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - L'empire d'Eurasie : une histoire de l'empire russe de 1552 à nos jours.
%23248023: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - La gloire des nations ou la fin de l'empire soviétique.
%23281040: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - La gloire des nations ou la fin de l'empire soviétique.
%23202874: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - Lenin.
%2358274: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - The great challenge. Nationalities and the Bolshevik State, 1917-1930.
%23236825: CARRIER, MICHAEL A. - Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law.
%23277555: CARRIÈRE, A.W. - Reglement en tarief van geregtskosten en salarissen in strafzaken, vastgesteld bij Z.M. besluit van 7den Februari 1860 (Staatsblad no. 9) : met daarbij behoorende modellen, eenige aanteekeningen en een alphabetisch register.
%23276338: CARRIÈRE, A.W. - Tarieven van geregtskosten in strafzaken, met de daarbij behoorende modellen en afstandstafelen : voorzien van eenige aanteekeningen.
%23278920: CARRILLO DE ALBORNOZ, CHRISTINA. - Ai Weiwei.
%23281417: CARRILO, SANTIAGO - 'Eurocommunisme' en Staat.
%23143584: CARRINGTON, PAUL D. - Stewards of Democracy : law as a Public Profession.
%23216434: CARRITHERS, MICHAEL & CAROLINE HUMPHREY (EDS.) - The Assembly of listeners : Jains in society.
%2341664: CARROLL, RAYMONDE - Cultural Misunderstandings: The French-American Experience.
%23165989: CARROLL, EILEEN - International mediation : the art of business diplomacy.
%23263668: CARROLL, JOHN M. (ED.) - Interfacing Thought: Cognitive Aspects of Human-Computer Interaction (Bradford Books).
%23226481: CARROLL, LEWIS. - Alice through the looking-glass.
%23254301: CARRUTHERS, SUSAN L. - Cold war captives: imprisonment, escape, and brainwashing.
%23140212: CARSON, THOMAS L. - The status of morality.
%23278935: MCLUHAN; MARSHALL & DAVID CARSON. - The book of probes.
%23181177: CARSON, THOMAS L. & PAUL K. MOSER (EDS.) - Morality and the good life.
%2370655: CARSTAIRS, G. - The Great Universe of Kota: Stress Change and Mental Disorder in an Indian Village.
%23171908: CARSTEN, F.L. - Essays in German history.
%234358: CARSTEN, ERNST. - Die Geschichte der Staatsanwaltschaft in Deutschland bis zur Gegenwart.
%239054: CARSTEN, LAMBERTUS. - Maatregelen ter handhaving onzer onzijdigheid in den huidigen oorlog.
%23282045: CARSTENS, KARL. - Das Recht des Europarats.
%23278057: CARTELLIERI, ALEXANDER. - Weltgeschichte als Machtgeschichte. Volume 5.
%23124940: CARTELLIERI, ALEXANDER. - Philipp II, August : König von Frankreich.
%23124941: CARTELLIERI, ALEXANDER. - Weltgeschichte als Machtgeschichte.
%23228740: CARTER, EDWARD C., ROBERT FORSTER & JOSEPH N. MOODY. - Enterprise and entrepreneurs in nineteenth- and twentieth-century France.
%23253688: CARTER, ASHTON B. & WILLIAM J. PERRY. - Preventive defense : a new security strategy for America.
%23253622: CARTER, ASHTON W., WILLIAM J. PERRY & JOHN D. STEINBRUNER (EDS.) - A new concept of cooperation security.
%23243793: CARTER, ROBERT L. - A matter of law : a memoir of struggle in the cause of equal rights.
%23272616: CARTLEDGE, PAUL - After Thermopylae: The Oath of Plataea and the End of the Graeco-Persian Wars (Emblems of Antiquity).
%23200617: CARTY, ANTHONY - The Decay of International Law: a Reappraisal of the Limits of Legal Imagination in International Affairs.
%23279663: CARUS, TITUS LUCRETIUS. - Lucy Hutchinson's Translation of Lucretius: De rerum natura.
%23164529: CARUS, PAUL. - Philosophie als Wissenschaft.
%23172568: CARUSO, FRANCESCO. - Le Società nella Comunità Economica Europea : contributo alla teoria della nazionalità della società
%23201194: CARVALHO, LUIS. - Knowledge locations in cities : emergence and development dynamics.
%2329536: CARVALHO, SONIYA - Implementing Projects for the Poor: What Has Been Learned?.
%2360664: CARVEN, JOHN W. - Napoleon and the Lazarists.
%2361221: CASAD, ROBERT C. - Civil Judgement Recognition and the Integration of Multiple-State Associations. Central America, the U.S.A., and the European Economic Community.
%23229002: CASADIO, C.., P.J. SCOTT & R.A.G. SEELY (EDS.) - Language & grammar : studies in mathematical linguistics and natural language.
%23175177: CASAS-VAZQUEZ, J. & D. JOU (ED.) - Rheological modelling : thermodynamical and statistical approaches : proceedings of the meeting held at the Bellaterra School of Thermodynamics, Autonomous University of Barcelona, Sant Feliu de Guíxols, Catalonia, Spain ... 1990.
%23272110: CASATI, ROBERTO. - Parts and Places: The Structures of Spatial Representation.
%23248928: CASATI, ROBERTO. - Insurmountable simplicities : 39 philosophical conundrums.
%23169682: CASCALÈS, CHARLES. - L'humanisme d'Ortega Y Gasset.
%23116500: CASE, LYNN M. - Franco-Italian Relations, 1860-1865. The Roman Question and the Convention of September.
%23243746: CASE, JAMES H. - Competition : the birth of a new science.
%2331380: CASEBEER, WILLIAM D. - Natural Ethical Facts: Evolution, Connectionism, and Moral Cognition (Bradford Books).
%2318165: CASERTA, SILVIA. - Extreme values in auctions and risk analysis.
%23134018: EUROPEAN EMPLOYMENT LAW CASES (EELC). - Compilation of EU regulations and directives relevant to employment law.
%2341090: CASEY, EOGHAN. - Digital evidence and computer crime : forensic science, computers and the Internet.
%23125004: CASEY, E.S. & MORANO, D.V. (EDS.) - The Life of Transcendental Ego: Essays in Honor of William Earle.
%23143622: CASEY, EDWARD S. & DONALD V. MORANO (EDS.) - The Life of the Transcendental Ego: Essays in Honor of William Earle.
%23175088: CASEY, JOHN. - The language of criticism.
%23275436: CASEY, ANDREW. - Clarice Clif : a price guide.
%23265296: CASEY, DANIEL E. (ED.) - Dyskinesia : research and treatment.
%23233111: CASIMIR, H.B. G. - Haphazard Reality: Half a Century of Science.
%2349732: CASIMIR, H.B.G. - Waarneming en visie : over wetenschap en maatschappij.
%23156770: CASKEY, MIRIAM E. - The Temple at Ayia Irini: The Statues (Keos II, part 1).
%23238783: CASKEY, JILL. - Art and patronage in the medieval Mediterranean : merchant culture in the region of Amalfi.
%2321605: CASPER, M.E. - Energy-saving techniques for the food industry.
%238896: CASPER, J.D. - Lawyers before the Warren Court : civil liberties and civil rights, 1957-'66.
%23140995: CASPI, MISHAEL (ED.) - Jewish Tradition in the Diaspora: Studies in Memory of Professor Walter J. Fischel.
%23238539: CASSAM, QUASSIM. - The possibility of knowledge.
%2326565: CASSAM, QUASSIM. - The possibility of knowledge.
%23258569: CASSARA, SILVIO., MEIER, RICHARD. - Richard Meier: Recent works.
%23258567: CASSARA, SILVIO., MEIER, RICHARD. - Richard Meier: Recent works.
%2327615: COUR DE CASSATION = HOF VAN CASSATIE. - Cour de Cassation : année judiciaire 2006-2007 = Hof van Cassatie : gerechtelijk kaar 2006-2007.
%23213397: CASSEDY, STEVEN. - To the other shore : the Russian Jewish intellectuals who came to America.
%23240618: CASSEL, WOLFGANG VAN. - Wolf van Cassel 1946-1994 : seine gesammelten und hinterlassenen Gedichte.
%2342325: CASSEL, GUSTAV. - Theoretische Sozialökonomie.
%2318450: CASSEL, GUSTAV. - Theoretische Sozialökonomie.
%239675: CASSESE, ANTONIO. - Violence and law in the modern age.
%23210284: CASSESE, ANTONIO ... [ET AL.] (EDS.) - Human rights and the European Community : the substantive law.
%23228718: CASSESE, ANTONIO. - International criminal law.
%23210770: CASSESE, ANTONIO ... [ET AL.] (EDS.) - Human rights and the European Community : methods and protection.
%2362386: CASSESE, ANTONIO. - The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese.
%23123511: CASSESE, ANTONIO. - International criminal law.
%2331681: CASSESE, ANTONIO. - Change & Stability in International Law-Making European University Institute, Series A (Law) No. 9.
%2331566: CASSESE, ANTONIO. - Terrorism, Politics and Law: Achille Lauro Affair.
%23194324: CASSIAN, JOHN (JOHANNES CASSIANUS 360-435 A.D.) - Ioannis Cassiani Opera Omnia cum commentariis D. Alardi Gazaei, Coenobitae Vedastini, ordinis Sancti Benedicti. Nova editio, ab eodem denuo recognita, & à mendis quae irrepserant in priori, repurgata: commentariis ipsis tertia parte auctioribus illustrior reddita: novoque insuper in libros de incarnatione, qui desiderabatur, commentario locupletata.
%23235927: CASSIN, RENÉ, POLYS MODINOS & KAREL VASAK. - Conférence internationale de Dakar sur la Namibie et les droits de l'homme, d'hier à demain.
%23110391: CASSINELLI, C.W. - Free activities and interpersonal relations.
%23247203: CASSIODORUS, FLAVIUS MAGNUS AURELIUS. - Magni Aurelii Cassiodorii Senatoris ... Opera omnia : in duos tomos distributa ad fidem Mss. Codd. emendata & aucta, notis et observationibus illustrata.
%23118824: CASSIRER, RICHARD. - Die vasomotorisch-trophischen Neurosen : eine Monographie.
%23205444: CASSIRER, ERNST. - The logic of the cultural sciences : five studies.
%2365072: CASSIRER, ERNST. - Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. 3 Bände.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

10/27