Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2392995: BROWN, HENRY J. & ARTHUR L MARRIOT. - ADR principles and practice.
%23110079: BROWN, T. MERRITT. - Specification and uses of econometric models.
%2365893: BROWN, MICHAEL K. - Working the street : police discretion and the dilemmas of reform.
%23146875: BROWN, A. SAMLER & G. GORDON BROWN. - The South and East African Year Book & Guide : 1928 edition : with atlas and diagrams.
%23261035: BROWN, FRANK EDWARD ET.AL - Cosa III: Buildings of the Forum - Colony, Municipium, and Village. Vol. 37.
%23211047: BROWN, JUDITH MARGARET. - Modern India : the origins of an Asian democracy.
%2352158: BROWN, MURRAY. - On the theory and measurement of technological change.
%23155222: BROWN, BEVERLEY., BURMAN, MICHÈLE., JAMIESON, LYNN. - Sex crimes on trial: the use of sexual evidence in Scottish courts.
%2388999: BROWN, PETER. - Lichaam en maatschappij : man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege christendom, 50 n.C.-450 n.C.
%2366827: BROWN, CHRISTOPHER. - Dutch landscape : the early years : Haarlem and Amsterdam 1590-1650.
%2379792: BROWN, CHRISTOPHER. - '...Niet ledighs of ydels...' : Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw.
%2358878: BROWN, ALISON. - Bartolomeo Scala, 1430-1497, Chancellor of Florence : the humanist as bureaucrat.
%23134290: BROWN, NEVILLE. - Dissenting Forbears. The maternal ancestors of J.M. Keynes.
%23171500: BROWN, L. NEVILLE & J.F. GARNER. - French administrative law.
%23219829: BROWN, JANE. - Tales of the rose tree : ravishing rhododendrons and their travels around the world.
%23253613: BROWN, MICHAEL E., SEAN M. LYNN-JONES & STEVEN E. MILLER (EDS.) - The perils of anarchy : contemporary realism and international security.
%2392122: BROWN, ESTER LUCILE. - Lawyers, law schools and the public service.
%2342931: BROWN, ROBERT. - Explanation in social science.
%23269899: BROWN, JANE K., MEREDITH LEE, & THOMAS P. SAINE (EDS.) - Interpreting Goethe's Faust today.
%23268114: BROWN, RORY. - Fighting monsters : British-American war-making and law-making.
%23271914: BROWN, E.D. & R.R. CHURCHILL (EDS.) - The UN Convention on the law of the sea : impact and implementation : 19th annual conference : proceedings.
%23101169: BROWNE, E.G. (ED/TR): - The New History of the Bab, 1880 (Tarikh-i-Jadid),
%23232244: BROWNELL, EMERY A. - Legal aid in the United States : a study of the availability of lawyers' services for persons unable to pay fees.
%2384827: BROWNING, CHARLES HENRY. - Magna Charta Barons and their descendants : with the story of the Great Charter of King John : sketches of the celebrated twenty-five sureties for its observance, and their lineal descents from them of the Members of the Baronial Order of Runnemede.
%23269783: BROWNING, ROBERT. - Justinian and Theodora.
%2339625: BROWNLEE, K. & W. STEPHENS (ED.). - Discourses of authority in Medieval and Renaissance literature.
%2352356: BROWNLEE, MARINA SCORDILIS & HANS ULRICH GUMBRECHT. - Cultural authority in Golden Age Spain.
%23215787: BROWNLEE, RICHARD S. - Gray ghosts of the Confederacy : guerrilla warfare in the West , 1861-1865.
%2378003: BROWNLEY, MARTINE W.A. - Clarendon and the rhetoric of historical form.
%2379980: BROWNLIE, IAN. - Treaties and indigenous peoples.
%236733: BROWNLIE, IAN. - The law relating to public order.
%23212561: BROX, HANS. - Besonderes Schuldrecht.
%23130203: BROYLES, MICHAEL - Music of the Highest Class: Elitism and Populism in Antebellum Boston
%23123375: BRUBACHER, JOHN S. - A History of the Problems of Education.
%2363760: BRUBAKER, ROGERS. - Citizenship and nationhood in France and Germany.
%2399422: BRUCE, J. (ED). - Liber famelicus of Sir James Whitelocke.
%2388760: BRUCHEY, STUART - Enterprise: The Dynamic Economy of a Free People.
%2363571: BRÜCKEL, A.J.W. - Indische bestuurshervorming. De tekst der wet.
%23227396: BRUCKER, GENE A. - Living on the edge in Leonardo's Florence : selected essays.
%2363865: BRÜCKER-STEINKUHL, K. - Die Analyse des Zufallsgeschehens.
%23191615: BRUCKER, GENE A. - Giovanni and Lusanna : love and marriage in Renaissance Florence.
%23105456: BRÜCKNER, CHRISTEL. - Rembrandts Braunschweiger Familienbild : seine thematische Figuren- und Farbkomposition und die Kunst Italiens.
%23124919: BRUCKNER, ALBERT. - Die vier Bücher Julians von Aeclanum an Turbantius : ein Beitrag zur Charakteristik Julians und Augustinus.
%23221540: BRÜCKNER, JAKOB ERNST. - Dissertatio inauguralis iuridica de obligatione alternativa, quam vocant.
%23219979: BRUDNER, ALAN. - Punishment and freedom : a liberal theory of penal justice.
%2340808: BRUDNER, ALAN. - The Unity of the Common Law. 2nd edition.
%23180572: BRUDNER, ALAN. - Punishment and Freedom.
%23241405: BRUECKNER, ANTHONY - Essays on Skepticism.
%2341562: BRUER, JOHN T. - Schools for Thought: A Science of Learning in the Classroom (Bradford Books).
%2364205: BRUG, WOUTER VAN DER - Een crisis van de partijendemocratie?.
%2371625: BRUG, WOUTER VAN DER - Where's the party. Voters' Perceptions of Party Positions.
%2338234: BRUG, LUUK ... [ET AL.] - Organisatie in het ijzeren tijdperk : de ANMB gegevens van J.G. Sikkema toegelicht en aangevuld.
%2332745: BRUGES, JOHN - The Little Earth Book (Fragile Earth).
%23146387: BRUGGE, T. TER ... [ET AL.] - Kroongeschillen en het nieuwe bestuursprocesrecht : evaluatie van de tijdelijke wet kroongeschillen.
%23132597: BRUGGEMAN, WILLY. - Naar een Vernieuwde Statistiek voor de Reguliere Politiediensten in België.
%23139177: BRUGGEMAN, JAN & AART CALMIJN. - Ondernemers Verbonden. 100 jaar Centrale Ondernemingsorganisaties in Nederland.
%23257199: BRUGGEMAN, WILLY ... [ET AL.] - Van pionier naar onmisbaar : 30 jaar Panopticon.
%23240766: BRUGGEMAN, EVELIEN MANON. - De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief.
%2364970: BRUGGEN, K. VAN DER. - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeling van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking. Diss.
%23271068: BRUGGEN, COOSJE VAN - Frank O. Gehry : Guggenheim Museum, Bilbao
%23267115: BRUGGER, INGRID (ED.) - Liebe in Zeiten der Revolution : Künstlerpaare der russischen Avantgarde.
%23114235: BRUGIÈRE, PIERRE-F. - Les pouvoirs de l'Assemblée Génerale des Nations Unies et matière politique et de sécurité.
%234392: BRUGMAN, J. - De betekenis van het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egypte.
%23257329: BRUGMAN, J. - De betekenis van het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egypte. Dissertatie.
%2323328: BRUGMAN, TIL. - Bodem : Marcus van Boven, Gods knaap.
%23110017: BRÜGMANN, MARGARET. - Amazonen der Literatur : Studien zur deutschsprachigen Frauenliteratur der 70er Jahre.
%2319228: BRUGMANS, HENRI. - De schuldvraag.
%23141127: BRUGMANS, HENRI. - Opkomst en bloei van Amsterdam.
%2383875: BRUGMANS, EDITH. - Morele sensibiliteit : over de moraalfilosofie van Adam Smith.
%23146163: BRUGMANS, H. (SAMENST.). - Geschiedenis van Nederland. 8 Dln.
%23258550: BRUGMANS, I.J. - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. 1e stuk, 2e stuk, supplement.
%23119704: BRUGMANS, H., J.H. SCHOLTE & PH. KLEINTJES (EDS.) - Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932.
%23182279: BRUGMANS, HENRI. - De waarheidstheorie van William James. Een samenvatting en beoordeling.
%2399609: BRUGMANS, I.J. - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. 1e & 2e stuk.
%2390166: BRUGMANS, HENRI. - Denis de Rougemont en het Franse personalisme.
%2362526: BRUGMANS, HENRI. - Opkomst en bloei van Amsterdam.
%23272440: BRUGMANS, HENRI. - Liber amicorum Henri Brugmans : au service de l'Europe : études et Témoignages édités à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire = striving for Europe : studies and tributes publ. on the occasion of his seventy-fifth birthday.
%2322228: BRUGMANS, I.J. - Welvaart en historie: tien Studiën.
%2320259: BRUGMANS, I.J. - Tachtig jaar varen met De Nederland. 1870-1950.
%23101172: BRUGSCH, H. - Die Aegyptologie : Abriss der Entzifferungen und Forschungen auf dem Gebiete der aegyptischen Schrift, Sprache, Alterthumskunde, Religion, Staatswesen, Wissenschaften und Künsten
%23209267: BRUIJN-LÜCKERS, M.L.C.C. DE. - Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek & eindonderzoek 2011.
%23100385: BRUIJN, J.R. & E.S. VAN EYCK VAN HESLINGA. - Maarten Schaap, een Katwijker ter koopvaardij (1782-1870) : een biografie en een dagboek.
%23231822: BRUIJN, J. DE - Het boetekleed ontsiert de man niet : Abraham Kuyper en de Lintjesaffaire (1909-1910).
%23136025: BRUIJN, J. DE & LANGEVELD, H.J. (RED.) - Colijn : bouwstenen voor een biografie.
%2312899: BRUIJN, A.R. DE. - Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht.
%23145109: BRUIJN, J. DE - Helpende Handen : VU-Plan 1937 en Vrouwen VU-Hulp in de Jaren 1932-1997.
%23210579: BRUIJN, DIRK-JAN DE - De kunst van het implementeren : slagvaardig veranderen in publieke organisaties.
%2314711: BRUIJN, A.R. DE. - Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. 2e door A.L.M. Soons & W.M. Kleijn herziene druk.
%23151326: BRUIJN, JOHAN CORNELIS. - Hegel's Phaenomenologie I-II. Proeve van een tekstverklaring.
%23258553: BRUIJN, J.R. ... [ET AL.] - Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. Volume I: Introductory volume; Volume II: Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794); Volume III: Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795).
%23101837: BRUIJN, J.A. DE. - Economische zaken en economische subsidies : een instrumentele en organisatorische analyse van de toepassing van economische subsidies.
%23229359: BRUIJN, JAN DE & PAUL E. WERKMAN (1951-). - Van tuindersknecht tot onderkoning : biografie van Marinus Ruppert.
%2318034: BRUIJN, JACOB DE. - Thomas Chalmers en zijn kerkelijk streven.
%2370673: BRUIJN, LILIAN DE & MARTIN HENDRIKSMA. - Slechts de bozen zingen niet : geschiedenis van het koor 'Morgenrood', 1946-1996.
%23166088: BRUIJN, J. DE (ED.) - Dooyeweerd herdacht. Referaten gehouden op het Dooyeweerd-symposium aan de Vrije Universiteit op 18 november 1994.
%239994: BRUIJN, A.R. DE. - Waarvan akte : opstellen aangeboden aan prof. mr. A.R. de Bruijn ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de Rijksunuversiteit Utrecht.
%238432: BRUIJN, A.R. DE. - De notariële akte als executoriale titel.
%2319768: BRUIJNIS, NICOLAAS WILLEM. - Ethnologische economie en de studie van het economisch leven der inheemsche bevolking in het oosten van den Indischen Archipel en Nederlandsch Nieuw Guinee.
%2346279: BRUIL, D.W. ... [ET AL.] - Landbouw en milieu : preadviezen en verslag van de vijfenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1996.
%23176764: BRUIN, MARCELIS GERRIT DE & HERMANUS VAN ROSSUM. - Padé approximation and its applications , Amsterdam 1980 : proceedings of a conference held in Amsterdam , The Netherlands , October 29-31 , 1980.
%23224906: BRUIN, GWEN DE. - Stop your worries about worrying : an investigation into the cognitive correlates of worry.
%23264385: BRUIN, RENGER EVERT DE. - Burgers op het kussen : volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813.
%2362635: BRUIN, KEES. - Kroon op het werk : onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden.
%2339349: BRUIN, G. DE. - Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland.
%2333382: BRUIN, P. DE. - Onrust in de S.D.A.P. : open brief aan mijn partijgenoten.
%23252225: BRUIN, WILLEM DE. - Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830-1840.
%23171056: BRUINING, NICOLETTE ADRIANA. - De theologie van F.H.R. von Frank (de Erlanger theologie).
%23263820: BRUINING, J. ... [ET AL]. (EDS.) - Globalization : accelerating growth.
%23243268: BRUINING, W. - Visser's Maleisch zakwoordenboekje. Met eenige samenspraken uit het dagelijksche leven. Ten dienste van Nederlanders die zich in Indië komen vestigen.
%23177123: BRUINS, JAN GERARD. - Observations sur la langue d'Eustache Deschamps et de Christine de Pisan.
%23261884: BRUINS, JAN WILLEM. - Kinderen van schizophrene ouders : een bijdrage tot de kennis van de pathogenese en de erfelijkheidsprognose van de dementia praecox.
%2372267: BRUINSMA, FRITS. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
%2314430: BRUINSMA, FRITS. - Incesthulpverlening : diagnostiek, opvang en behandeling van incest.
%237447: BRUINSMA, G., E. LEUW; E. LISSENBURG & A. VAN VLIET (RED.). - Vrouw en criminaliteit : vrouwen als plegers en slachtoffers van criminaliteit.
%2375771: BRUINSMA, F. & WELBERGEN, R. - De Hoge Raad van onderen.
%23240824: BRUINSMA, FRITS. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
%23204769: BRUINSMA, G.J.N. & C.D. VAN DER VIJVER (EDS.) - Public safety in Europe.
%23195862: BRUKNER, B. - HANDBUCH FÜR DIE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERFABRIKEN.
%238410: BRÜLL, D. (E.A.) - Fiscaal- en privaatrecht rond rechtspersonen.
%2383097: BRUMBAUGH, ROBERT S. - The philosophers of Greece.
%2382198: BRUMBAUGH, ROBERT S. - Western philosophic systems and their cyclic transformations.
%23133994: BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis : een philosofenleven.
%2367012: BRUMMEL, L. ... [ET AL.] - Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag : historische opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage.
%23213525: BRUMMELHUIS, HAN TEN. - King of the waters : Homan van der Heide and the origin of modern irrigation in Siam.
%23266158: BRUMMELKAMP, A. - Normale en abnormale hersengroei in verband met de cephalisatie-leer.
%23251580: BRUMMELKAMP, R. & P. VAN VEEN. - The distribution of the nervous nucleus volume in the neocortex.
%23199743: BRUMMELKAMP, A. - De Antirevolutionaire Partij.
%23125882: BRUNA, M.A. - Biologie en Wijsbegeerte.
%2390050: BRUNA, M.A. - Philosophie der organische natuur. Oud en nieuw denken over het leven.
%23206077: BRUNA, DICK (RED.) - Liber amicorum Steendrukkerij De Jong & Co., 1911 - 1971.
%2362362: BRUNDAGE, ANTHONY. - England's Prussian minister: Edwin Chadwick and the politics of government growth, 1832-1854.
%23130656: BRUNET, GEORGE. - C.F. Meyer et la nouvelle.
%23135346: BRUNHUBER, E. - Foundry Dictionary.
%23241270: BRUNIER, SERGE. - Solar system voyage.
%23241276: BRUNIER, SERGE & JEAN-PIERRE LUMINET. - Glorious eclipses : their past, present, and future.
%23241268: BRUNIER, SERGE. - Space odyssey : the first forty years of space exploration.
%23170692: BRÜNING, W. - Philosophische Anthropologie: historische Voraussetzungen und gegenwärtiger Stand.
%2392752: BRUNING, HENRI. - Een hard en ernstig woord tot mr. Linthorst Homan : het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten.
%23129083: BRUNK, GREGORY G. - Understanding Attitudes about War. Modeling Moral Judgments.
%23250642: BRUNN, GERHARD & PETER SCHMITT-EGNER (EDS.) - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa : Theorie - Empirie - Praxis.
%23216487: BRUNNER, KATHLEEN. - Picasso rewriting Picasso.
%23145086: BRUNNER, AUGUST - Der Stufenbau der Welt. Ontologische Untersuchungen über Person, Leben, Stoff.
%23192062: BRUNNER, KARL & ALLAN H. MELTZER. - Theory, policy, institutions : papers from the Carnegie-Rochester conferences on public policy.
%23173211: BRUNNER, C.J.H. & H. STEIN. - Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht : preadviezen.
%2369176: BRUNNER, RONALD. - Adaptive Governance: Integrating Science, Policy, and Decision Making.
%2342208: BRUNNER, BERND - Bears: A Brief History.
%23184567: BRUNNER, EMIL. - Gerechtigheid : een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde.
%23187243: BRUNNER, C.J.H. & G.T. DE JONG. - Verbintenissenrecht algemeen.
%2316797: BRUNNER, HEINRICH. - Grundzüge der Deutschen Rechtsgeschichte.
%23137096: BRUNNER, EMIL. - Der Mittler. Zur Besinnung über den Christusglauben.
%23138565: BRUNNER, EMIL. - Das Ewige als Zukunft und Gegenwart.
%23101174: BRUNNER SJ, A. - Dramata sacra..., Salzburg 1684.
%2372197: BRUNNER, HEINRICH. - Die Entstehung der Schwurgerichte.
%2393090: BRUNNER, CONSTANTIN. - Der Entlarvte Mensch.
%2362375: BRUNNER, KARL & ALLAN H. MELTZER. - Supply shocks, incentives and national wealth.
%2348171: BRUNNER, LOUIS. - Das Koalitionsrecht der Eisenbahner. Ein Überblick über die internationale Gesetzgebung Ende 1910.
%23232174: BRUNNER, HEINRICH. - The sources of English law.
%23201376: BRUNNER, EMIL. - Religionsphilosophie protestantischer Theologie.
%2369030: BRUNO, MICHAEL - Lessons of Economic Stabilization and Its Aftermath.
%23144506: BRUNO, LEONARD C. - The Tradition of Technology. Landmarks of Western Technology in the Collections of the Library of Congress.
%2388387: BRUNO, MICHAEL - Economics of Worldwide Stagflation.
%23261037: BRUNO, VINCENT J. & SCOTT, RUSSELL T. - Cosa IV: The Houses. Vol. 38.
%2384182: BRUNO, MARIA GRAZIA. - Il lessico agricolo latino.
%2372199: BRUNS, KARL GEORG & EDUARD SACHAU. - Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert.
%2378898: BRUNS, KARL GEORG & EDUARD SACHAU. - Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert.
%23201021: BRUNSMANN, PETER. - Maten en meten. Verslag van een onderzoek onder een aantal Nederlandse componisten en dirigenten naar produktie, opdracht, uitgave en uitovering van zogenaamde ernstige muziek in de jaren 1964-1966.
%23126030: BRUNSTÄD, FRITZ - Untersuchungen zu Hegels Geschichtstheorie I. (Einleitung: Aufgabe und Methode der Hegelforschung.)
%2376767: BRUNT, LODEWIJK. - Stad.
%23145160: BRUSCHKE-JOHNSON, LEE. - The Calligrapher Konoe Nobutada: reassessing the influence of aristocrats on the art and politics of early seventeenth-century Japan.
%23104107: BRUSH, STEPHEN B. & DOREEN STABINSKY (EDS.) - Valuing local knowledge : indigenous people and intellectual property rights.
%23232202: BRUSSAARD, W. (E.A.) - Milieurecht [1991].
%2347390: BRUSSAARD, W. & J.H. JANS. - Naar een nieuwe natuurbeschermingswet: Verslag van de 45e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 21 juni 1994 over 'Naar een nieuwe ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%23270473: BRUSSAARD, A.J.R. ... [ET AL.] - Een mens hoeft niet alleen te blijven : een evangelische visie op homofilie.
%23156700: BRUSSE, A.T. - Curaçao en zijne bewoners.
%23216013: BRUSSE, PAUL. - Overleven door ondernemen : de agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850.
%23187375: BRUSSEE, JAN, ROLF J. DE FOLTER & FRANK D. A. VLEESKENS. - Acta van de tweede Nederlandse filosofendag.
%2344904: COMPAGNIE DER NOTARISSEN ARR. BRUSSEL. - Katalogus van de bibliotheek.
%23124287: BRUSTEIN, WILLIAM. - The Social Origins of Political Regionalism: France, 1849-1981.
%2327834: BRUSTEIN, WILLIAM. - The logic of evil : the social origins of the Nazi Party, 1925-1933.
%2328528: PALAIS DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES. - 1951-1991: Image d'une epoque.
%23187067: BRUYN KOPS, J.L. DE. - De Economist : tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van staathuishoudkunde.
%2322379: BRUYN, S.T. - The field of social investment.
%23138338: BRUYNE, EDGAR DE. - Kunstphilosophie.
%23141899: BRUYNE, EDGAR DE. - De geschiedenis van de aesthetica: de Romeinse Oudheid.
%2395514: BRUYNE, J.L. DE. - Rudrakavi's great poem of the dynasty of Rastraudha : cantos 1-13 and 18-20.
%2317721: BRUYNE, JENNY LEONORA DE. - Rudrakavi : the great poem of the dynasty of the Rastraudha.
%23178087: BRUZON, E. & P. CARTON. - Le climat de l'Indochine et les typhons de la Mer de Chine.
%23136033: BRYAN, DAVID - Cosmos, Chaos and the Kosher Mentality.
%23238529: O'BRYAN, SCOTT. - The growth idea : purpose and prosperity in postwar Japan
%2385962: BRYANT, CHRISTOPHER G.A. - Practical Sociology: Post-empiricism and the Reconstruction of Theory and Application.
%2388629: BRYANT, RALPH C. - Turbulent Waters: Cross-Border Finance and International Governance.
%23168867: BRYANT, JERRY H. - Victims and heroes : racial violence in the African American novel.
%23132189: BRYANT, RALPH C. - Controlling money : the Federal Reserve and its critics.
%23263468: BRYANT, RALPH C. - International Coordination of National Stabilization Policies.
%23253610: BRYANT, RALPH C. - Evaluating policy regimes : new research in empirical macroeconomics.
%2372203: BRYCE, JAMES. - Studies in history and jurisprudence.
%2372201: BRYCE, JAMES. - Constitutions.
%23170350: BRYCESON, DEBORAH FAHY & VALI JAMAL (EDS.) - Farewell to farms : de-agrarianisation and employment in Africa.
%23263826: BRYDEN, ALAN & HEINER HÄNGGI (EDS.) - Reform and reconstruction of the security sector.
%23198517: BRYEN, STEPHEN DAVID. - The application of cybernetic analysis to the study of international politics.
%23188553: BRYSAC, SHAREEN BLAIR. - Resisting Hitler : Mildred Harnack and the Red Orchestra.
%2351379: BRYSAC, SHAREEN BLAIR. - Kingmakers: The Invention of the Modern Middle East.
%23257445: BRYSK, ALISON (ED.) - Globalization and human rights.
%23106486: BRYSON, WILLIAM HAMILTON. - Legal education in Virginia, 1779-1979 : a biographical approach.
%23113647: BRYSON, WILLIAM HAMILTON (ED.) - Miscellaneous Virginia law reports, 1784-1809 : being the reports of Charles Lee, John Brown, David Watson & David Yancey.
%23106973: BRYSON, WILLIAM HAMILTON. - Census of law books in colonial Virginia.
%23107260: BRZEZINKI, JERZY & TADEUSZ MAREK. - Action and Performance : models and tests.
%23239225: BRZEZINSKI, MATTHEW. - Red moon rising : Sputnik and the rivalries that ignited the space age
%23110978: BRZEZINSKI, JERZY (ED.) - Consciousness. Methodological and psychological approaches.
%23112469: BRZEZINSKI, JERZY, FRANCESCO CONIGLIONE, THEO A.F. KUIPERS, LESZEK NOWAK (EDS.) - IDEALIZATION II. FORMS AND APPLICATIONS.
%23112467: BRZEZINSKI, JERZY, FRANCESCO CONIGLIONE, THEO A.F. KUIPERS, LESZEK NOWAK (EDS.) - IDEALIZATION I. GENERAL PROBLEMS.
%23147321: BRZOZOWSKA-KRAJKA, ANNA - Polish Traditional Folklore. The Magic of Time.
%23162140: BUBER, MARTIN. - De legende van de Baalsjem.
%23226199: BUBER, MARTIN. - Reden über Erziehung.
%2371895: BUBNER, RÜDIGER. - The Innovations of Idealism.
%23241981: BUBNER, RÜDIGER. - Innovationen des Idealismus.
%2321586: BUCCELLATI, MARIA CRISTINA - Buccellati: Art in Gold, Silver, and Gems
%23253555: BÜCH, BOUDEWIJN. - Links! : een rode burlesque.
%23199877: BÜCH, BOUDEWIJN. - Geluk : een vertoog over reizen, bibliotheken, boeken en heel veel geld.
%2371720: BUCHAN, JAMIE - Easy as Pi: The Countless Ways We Use Numbers Every Day.
%23254018: BUCHAN, JAMES. - The authentic Adam Smith : his life and ideas.
%23239559: BUCHANAN, IAN & ADRIAN PARR (EDS.) - Deleuze and the contemporary world.
%23236815: BUCHANAN, ALLEN - Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law.
%2321375: BUCHANAN, JAMES M. (A.O.) - Democracy in deficit : the political legacy of Lord Keynes.
%23239579: BUCHANAN, IAN. - Fredric Jameson : live theory.
%23248450: BUCHANAN, JAMES M. - The collected works of James M. Buchanan.
%23219203: BUCHANAN-SMITH, PETER., NADEL, DAN. - The Ganzfeld 3.
%23248547: BUCHANAN, ANDREW. - Film en toekomst.
%23237803: BUCHARDI, KARL & GERHARD KLEMPAHN. - Der Staatsanwalt und sein Arbeitsgebiet.
%23227401: BUCHDA, GERHARD. - Gedächtnisschrift für Gerhard Buchda (1901-1977).
%23170571: BÜCHEL, WOLFGANG. - Philosophische Probleme der Physik.
%23197484: BUCHELIUS, ARNOLDUS. - Notae quotidianae van Aernout van Buchell.
%2374167: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling naar huidig en komend recht.
%2374175: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling.
%23107729: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling.
%2327422: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling naar huidig en komend recht.
%2344425: BUCHENBERGER, A. - Agrarwesen und Agrarpolitik. 2 Bände.
%23144665: BUCHER, EUGEN & WOLFGANG WIEGAND. - Übungen im Obligationenrecht : Fallsammlung mit Lösungsvorschlägen.
%2352299: BUCHER, EUGEN & WOLFGANG WIEGAND. - Übungen im Obligationenrecht : Fallsammlung mit Lösungsvorschlägen.
%2385748: BUCHER, MAYO. - Open Sign.
%2360572: BÜCHER, K.; J. SCHUMPETER, FR. FREIHERRN VON WIESER. - Grundriss der Sozialökonomik. I. Abteilung: Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. 1. Teil : Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft.
%2374378: BUCHHART, DIETER. - Edvard Munch: Zeichen der Moderne.
%23271022: BUCHHEIT, GERT - Unbekannte Bekannte : Geschichte, Legende und Deutung berühmter Kunstwerke.
%23124922: BUCHHOLTZ, HERMANN. - Die Tanzkunst des Euripides.
%23124924: BUCHHOLZ, EDUARD. - Die sittliche Weltanschauung des Pindaros und Aeschylos.
%2372206: BUCHHOLZ, FRIEDRICH. - Der neue Leviathan.
%2373940: BUCHHOLZ, STEPHAN. - Recht, Religion und Ehe : Orientierungswandel und gelehrte Kontroversen im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert.
%23206528: BÜCHLER, ADOLF. - Der galiläische, Am-ha'Ares des zweiten Jahrhunderts : Beiträge zur inneren Geschichte des palästinischen Judentums in den ersten zwei Jahrhunderten.
%2310038: BÜCHNER, VICTOR FRIDERICUS. - Merovingica.
%2372208: BUCHNER, MAX. - Die deutschen Königswahlen und das Herzogtum Bayern vom Beginn des 10. bus zum Ende des 13. Jahthunderts : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Kurrechtes der Laienfürsten.
%2372210: BÜCHSEL, HANS-WILHELM. - Das Volk im Staatsdenken Friedrichs des Grossen.
%23124925: BÜCHSEL, ELISABETH-CHARLOTTE. - Die Fundamentalartikel des Ministeriums Hohenwart-Schäffle von 1871 : ein Beitrag zum Problem des Trialismus im Habsburgerreich.
%2372212: BÜCHSENSCHÜTZ, ALBERT BERNHARD. - Besitz und Erwerb im griechischen Altertum.
%2394829: BUCHVAROV, M. (ED.). - Eleven centuries of Bulgarian philosophical thought.
%2362288: BUCHWALD, FRIEDRIECH. - Gerechtes Recht.
%2325968: BUCK, CLAIRE (ED.) - Bloomsbury guide to women's literature.
%23104510: BUCK, A.; T. KLANICZAY AND S. KATALIN NÉMETH (EDS.) - Geschichtsbewusstsein und Geschichtsbeschreibung in der Renaissance.
%2346894: BUCK, ALEX - Matteo Thun (Designer Monographs).
%2345327: BUCK, ALEX - Garouste & Bonetti.
%2323135: BUCK, H. DE. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
%23100994: BUCK, H. DE. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
%23209872: BUCK, ALEX & MATTHIAS VOGT (EDS.) - Matteo Thun.
%23209873: BUCK, ALEX & MATTHIAS VOGT (EDS.) - Michael Graves.
%2356431: BUCK, NORMAN S. - The Development of the Organisation of Anglo-American Trade 1800-1850.
%2386505: BUCK-FREYTAG, CHRISTINA. - Auswirkungen der Richtlinie 97/55/EG über irreführende und vergleichende Werbung auf das nationale Wettbewerbsrecht.
%23242209: BUCKE, TOM - In police custody : police powers and suspects rights under the revised PACE codes of practice.
%2361269: BUCKINGHAM, PETER H. - International Normalcy. The Open Door Peace with the former Central Powers, 1921-1929.
%23154259: BUCKINGHAM, R.A. (ED.) - Education and Large Information Systems. Proceedings of the IFIP Working Conference Organized by the Technical Committees for Education-TC-3 and for Information Systems-TC-8.
%2372214: BUCKLAND, WILLIAM WARWICK. - A manual of Roman private law.
%23136507: BUCKLAND, MICHAEL & JOHN HENKEN. - The Hollywood Bowl : Tales of Summer Nights.
%23217316: BUCKLE, CATHERINE.. - African Tears: The Zimbabwe Land Invasions.
%23194313: BUCKLEY, JR., WILLIAM F. - In search of anti-Semitism,
%2368542: BUCKLEY, JR., WILLIAM F. - United Nations journal.
%23230856: BUCKLEY, F.H. (ED.) - The American Illness: Essays on the Rule of Law.
%23212882: BUCKLEY, ADRIAN. - Internationaal financieel management.
%2333859: BUCKLEY, K.W. - Mechanical man : John Broadus Watson and the beginnings of behaviorism.
%2354747: BUCKROYD, JULIA. - Church and state in Scotland : 1660-1681.
%23218595: BUCQUOYE, MONIEK E., DENIS, ALAIN. - Enthoven Associates : simplicity > complexity.
%23121436: BUCZKOWSKI, PIOTR (ED.) - The social horizon of knowledge.
%23120787: BUCZKOWSKI, PIOTR & ANDRZEJ KLAWITER (ED.) - Theories of ideology and ideology of theories.
%23159933: BUDDINGH, S.A. - De doodstraf getoetst aan gezonde rede en menschkunde, - aan godsdienst en zedelijkheid,- aan maatschappelijk belang,- aan bijbel en evangelie.
%2329869: BUDDINGH DE VOOGT, J.G. - Classificatie van de vereenigingen.
%23101180: BUDGE, E.A. WALLIS. - The contendings of the apostles = Mashafa gadla hawaryat : being the Ethiopic version of the histories of the lives, martyrdoms and deaths of the twelve apostles and evangelists.
%2398546: BUDGE, E.A. WALLIS. - The history of Alexander the Great : being the Syriac version edited from five manuscripts, of the Pseudo-Callisthenes.
%23101178: BUDGE, E.A. WALLIS. - The chronography of Gregory Abû'l-Faraj 1225-1286, the son of Aaron, the Hebrew physician commonly known as Bar Hebraeus, being the first part of his political history of the world.
%23151634: BUDGELL, E. - The Moral Characters of Theophrastus.
%23213872: BUDIKE, FRED. - Coloniary : labour relations and conditions in the Caribbean from slavery until indentured labour.
%23156117: BUDINA, NINA. - Essays on consistency of fiscal and monetary policy in Eastern Europe.
%23223435: BUDINSZKY, ALEXANDER. - Die Universität Paris und die Fremden an derselben im Mittelalter : Ein Beitrag zur Geschichte dieser hohen Schule.
%2356259: BUDZISZEWSKI, J. - The nearest coast of darkness : a vindication of politics of virtues.
%2331411: BUECHNER, JEFF - Gödel, Putnam, and Functionalism: A New Reading of Representation and Reality (Bradford Books).
%23104329: BUEL, RICHARD JR. - In irons: Britains naval supremacy and the American revolutionary economy.
%23259613: BUELL, FREDERICK - National culture and the new global system.
%2361279: BUENDIA, HERNANDO GOMEZ (ED.) - Urban Crime: Global trends and policies.
%2319060: BUENK, B.W. - De Kamers van Koophandel in de praktijk.
%23149280: BUENO DE MESQUITA, BRUCE & FRANS N. STOKMAN (EDS.) - European community decision making : models , applications , and comparisons.
%23223290: BUENO, PATRICIA. - Just chairs : [over 600 designs from around the world].
%23171052: BUERGENTHAL, THOMAS. - Human rights, international law and the Helsinki Accord.
%23245630: BUERGENTHAL, THOMAS & HAROLD G. MAIER. - Public international law in a nutshell.
%23253318: BUESCHER, HARTMUT. - Catalogue of Sanskrit Manuscripts: Early Acquisitions and the Nepal Collection.
%2326188: BUEVINK, JAN; PAUL DEN HOED ... [ET AL.] - WRR 35 jaar. Cassette bevat : Op de brug tussen politiek en wetenschap; Op steenworp afstand.
%23258734: BUFFA, ELWOOD S. - Meeting the Competitive Challenge: Manufacturing Strategies for U.S. Companies.
%23237968: BUFFINGTON, ROBERT. - Criminal and citizen in modern Mexico.
%23196677: BUGUL, KEN. - De gekke baobab.
%23228387: BUHLE, PAUL. - Hide in plain sight : the Hollywood blacklistees in film and television, 1950-2002
%23131784: BUHLE, PAUL. - Hide in plain sight : the Hollywood blacklistees in film and television , 1950-2002.
%2386292: BÜHLER, PHILLIP A. - The Oder-Neisse Line : a reappraisal under international law.
%231041: BUIJN, F.K. - De oprichting van de N.V. en de B.V.
%23248854: F.K. BUIJN., GOORDEN, C.P.J., M.M. DEN BOER - Zbo's , verzelfstandiging en privatisering : verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 25 april 1997 ter behandeling van de preadviezen van mr . C. P. J. Goorden , mr . M. M. den Boer , mr . F. K. Buijn .
%23105401: BUIJN, F.K.; R. NIEUWDORP & P.H.M. SIMONIS. - Splitsing van rechtspersonen.
%23248849: F.K. BUIJN., GOORDEN, C.P.J., M.M. DEN BOER - ZBO's , verzelfstandiging en privatisering : preadviezen.
%23101056: BUIJNSTERS, PIET J. - Levens van beruchte personen : oer de crimininele biografie in Nederland gedurende de 18e eeuw.
%23101681: BUIJNSTERS, PIET J. - Van Misantrope tot Hollandsche Spectator : over aard en ontwikkeling van het schrijverschap van Justus van Effen. (1684-1735).
%23106301: BUIJNSTERS, PIET J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
%23101057: BUIJNSTERS, PIET J. - Nederlandse literatuur in de achttiende eeuw. Veertien verkenningen.
%2323141: BUIJNSTERS, PIET J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
%23211035: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE. - Straatverkopers in beeld : tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850.
%23140415: BUIJS, J.T. - De Grondwet : toelichting en kritiek. 3 Dln.
%23228330: BUIJS, FRANK, JAAP VAN DONSELAAR & RON ROETMAN. - Extreem-rechts : aanhang , geweld en onderzoek.
%23105406: BUIJS, D.C. & WOUTERS, J. - Het Wetsvoorstel Beschermingsconstructies.
%23153105: BUIJS, JAN W.E. & JOAN B. LÜRSEN, ARCHITECTEN B.N.A. - N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers.
%2313615: BUIJS, J.T. - De Grondwet : toelichting en kritiek. 3 Dln.
%23119291: BUIJSEN, MARTIN. - Het recht en zijn waarde : John Austins scheidingsthese ideeën historisch bezien.
%2331581: BUIJTENDIJK, F.J.J. - De psychologie van den hond.
%2361932: BUIJTENEN, M.P. VAN. - De Leppa. Een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage.
%23101682: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Langs de heiligenweg : perspectief van enige vroeg-Middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland.
%2378479: BUIJTENHUIS, ROBERT. - Le mouvement Mau-Mau : une revolte paysanne et anti-coloniale en Afrique noire.
%2354763: BUIKEMA, R.H. - De multinationale onderneming in juridisch perspectief : enkele rechtsvragen naar aanleiding van de discussie over multinationale ondernemingen.
%23271552: BUIKEMA, ROSEMARIE & MAAIKE MEIJER (EDS.) - Kunsten in beweging 1900-1980.
%237848: BUIKHUIZEN, W. - (ed.). Alcohol en verkeer : een studie over het rijden onder invloed
%2334239: BUIKHUIZEN, W. - Achtergronden van nozemgedrag.
%2363625: BUINING, J.R.H. & A. PITLO. - Het Fideicommis de Residuo. Praeadviezen.
%2344924: BUINING, J.R.H. - Aard en rechtsgevolgen van het verblijvensgeding.
%23125878: BUISMAN, JAN REINOUD - Mythen en Allegorieën in Plato's Kennis- en Zijnsleer.
%2328610: BUISMAN, W.R. & J.C. VAN DER STEL (EDS.) - Drugspreventie : achtergronden, praktijk en toekomst.
%2317898: BUISMAN, JOHAN FREDERIK. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
%2388154: BUISSERET, DAVIS. - The mapmakers' quest : depicting new worlds in Renaissance Europe.
%23153872: BUITELAAR, WOUT & RYPKE SIERKSMA. - Gevangen in de gevangenis : beschouwingen over gevangenis, misdaad en maatschappij.
%2361205: BUITENDAM, A. - Prometheus in arbeidsland : individu en collectiviteit in arbeidswetenschappen en arbeidsbeleid.
%23156143: BUITENDIJK, R. - Towards an effective use of relational database management systems.
%2389584: BUITENHUIS, P. - The grasping imagination. The Americans writings of Henry James.
%2334611: BUITER, J.H. - Modern salariaat in wording : een sociologisch studie over posities en oriëntaties van werknemers.
%23132006: BUITING, TH.J.B. - Strafrecht en milieu.
%2326135: BUKDAHL, JØRGEN. - Søren Kierkegaard and the common man.
%2353561: BUKENTOP, HENRI DE - Paedagogus ad Sancta Sanctorum sive Dux fidelis ingredi cupientibus penetralia S. Scripturae tractans de ejusdem dignitate, essentia, existentia, libris, auctoribus, sensibus, interpretatione, ac variis textibus, praesertim de Latina editione Vulgata. Editio secunda. Lovanii, typis Francisci vande Velde, 1706. 52 pp. [BOUND WITH:] Dictionarium in quo voces omnes difficilioris significationis, quae in Vulgata nostra S. Scripturae Latina translatione occurrunt, dilucide explicantur. Editio secunda. Prioris multo auctior, & accuratior. Lovanii, typis Francisci vande Velde, 1706. (4), 352 pp. [BOUND WITH:] Canones seu regulae pro intelligentia S. Scripturae utilissimae ex SS. Patribus collectae. Editio secunda auctior, et exactior.
%2364041: BULBECK, C. - Australian women in Papua New Guinea. Colonial Passages 1920-1960.
%23251259: BULCK, GASTON VAN. - Manuel de linguistique Bantoue.
%23109726: BULDER, ELLES. - The social economics of old age. Strategies to maintain income in later life in the Netherlands (1880-1940).
%23110339: BULHOF, ILSE N. - Apollos Wiederkehr : eine Untersuchung der Rolle des Kreises in Nietzsches Denken über Geschichte und Zeit.
%23117184: BULHOF, F. - Transpersonalismus und Synchronizität. Wiederholung als strukturelement in Thomas Manns 'Zauberberg'.
%23229414: BULHOF, ILSE N. (E.A.) - Als woorden niets meer zeggen : de crisis rond woord en beeld in de huidige cultuur.
%2319242: BULHOF, FRANCIS. - Ma patrie est au ciel: leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819)
%23146188: BULIC, KAMENKO. - Debts, loans, and refugee regimes : a comparative study among Bosnian refugees in Germany, The Netherlands and Australia.
%2324932: BULL, J.A. - The framework of fiction : socio-cultural Approaches to the Novel.
%23213640: BULLARD, STEPHAN GREGORY. - Larvae of anomuran and brachyuran crabs of North Carolina : a guide to the described larval stages of anomuran (families Porcellanidae, Albuneidae, and Hippidae) and brachyuran crabs of North Carolina, U.S.A.
%23174624: BULLENS, R.A.R. - Getuige deskundigen in zedenzaken : de positie van de gedragswetenschapper bij strafzaken rondom mogelijk seksueel misbruik van kinderen.
%2343295: BULLER, DAVID J. - Adapting Minds: Evolutionary Psychology and the Persistent Quest for Human Nature.
%23216557: BULLETIN CANADIEN DE L'AIDE JURIDIQUE/CANADIEN LEGAL AID BULLETIN. - Native people and justice in Canada. Special Issue. Part II = Les autochtones et la justice au Canada. Numéro special Partie II.
%23112163: BULLIVANT, KEITH, GEOFFREY GILES & WALTER PAPE (EDS.) - Germany and Eastern Europe : Cultural Identities and Cultural Differences.
%23192236: BULLIVANT, KEITH. - The future of German literature.
%2331711: BULLIVANT, K. ED. - After the 'death' of literature: West German writing of the 1970s.
%23207562: BULLOCK, JULIA C. - The other women's lib : gender and body in Japanese women's fiction.
%2363555: BULLOUGH, VERN L. ... [ET AL.] - The Subordinated Sex, A History of Attitudes Toward Women.
%2386418: BULMAHN, GUIDO. - Determinanten der Gründungsaktivität und des Gründungserfolges. Eine empirische Analyse für das Verarbeitende Gewerbe Nordrhein-Westfalens.
%23218340: BULMER, SIMON; CHARLIE JEFFERY & WILLIAM E. PATERSON. - Germany's European diplomacy : shaping the regional milieu.
%23253592: BULMER-THOMAS, VICTOR. - Regional integration in Latin America and the Caribbean : the political economy of open regionalism.
%2372225: BÜLOW, OSKAR. - Die Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen.
%23217107: BULT, JAN ROELF. - Target selection for direct marketing.
%23188011: BULTE, MARCEL A. ... ET AL. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid : geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
%23159924: BULTEN, C.D.J. ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht', 28 oktober 2011, inzake de nieuwe geschillenregeling naar aanleiding van de voordrachten van Mr. C.D.J. Bulten, Mr. G.C. van Eck, Mr. H.M. de Mol van Otterloo, Prof. mr. J.H.M. Willems.
%23159786: BULTEN, C.D.J. ... [ET AL.] - De nieuwe geschillenregeling.
%23243109: BULTERMAN, MIELLE K. ... [ET AL.] (EDS.) - To Baehr our minds : essays on human rights from the heart of the Netherlands.
%23195668: BULTHAUP, GERD (ED.) - Perspectives : [taste pace style values love].
%23112635: BULTMANN, RUDOLF. - Geschichte und Eschatologie.
%2383862: BULTMANN, RUDOLF. - Glauben und Verstehen : gesammelte Aufsätze. Band 1-4.
%2347794: BULTSMA, VOLKERT & EVERT VAN DER TUIN. - Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, 1923-1940.
%2313712: BUMA, WYBREN JAN; PIETER GERBENZON & MARTINA TRAGTER-SCHUBERT. - Codex Aysma : die altfriesichen Texte.
%233546: BUMA, J. - Maatschappelijk herstel of de fout in Colijn's redeneering.
%23222703: BUMA, WYBREN JAN. - Die Brokmer Rechtshandschriften.
%23253590: BUMILLER, KRISTIN. - The civil rights society: the social construction of victims.
%2339606: BUNDERS, JOSKE F.G. - Biotechnology Building on Farmers' Knowledge.
%2370519: BUNDERS, JOSKE F. G. - Biotechnology for Small-Scale Farmers in Developing Countries: Analysis and Assessment Procedures.
%23243017: BUNDESKRIMINALAMT. - Aktuelle Methoden der Kriminaltechnik und Kriminalistik : Vorträge und Diskussionen der Arbeitstagung des Bundeskriminalamt von 8. bis 11. November 1994.
%23228903: BUNGE, LOUIS VAN. - Spinoza en zijn critici over de autonomie van het attribuut.
%23146369: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON. - Die Stadt Riga im 13. und 14. Jahrhundert. Geschichte, Verfassung und Rechtszustand.
%2335536: BUNGE, LOUIS VAN. - Johannes Bredenburg (1643-1691) : een Rotterdamse collegiant in de ban van Spinoza = Johannes Bredenburg (1643-1691) : a Rotterdam collegiant under the spell of Spinoza.
%2328446: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON. - Darstellung des heutigen russischen Handelsrecht mit Rücksicht auf die deutschen Ostseeprovinzen.
%23147031: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON. - Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch. Nebst Regesten. 16 Bände. Komplett.
%23236389: BUNGENER, ALF FLORIS. - Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief.
%23141993: BUNIMOVICH, EVGENII & J. KATES (EDS.) - Contemporary Russian poetry : an anthology.
%23109212: BUNING, MARIUS & LOIS OPPENHEIM (EDS.) - Beckett in the 1990s : selected papers from the Second International Beckett Symposium held in The Hague, 812 April, 1992.
%23109224: BUNING, MARIUS, MATTHIJS ENGELBERTS, SJEF HOUPPERMANS & EMMANUEL JACQUART (EDS.) - Samuel Beckett : crossroads and borderlines = l'oeuvre carrefour / l'oeuvre limité.
%2335528: BUNING, J.R.A. - De beleggingen der bijzondere spaarbanken in Nederland.
%23190307: BUNK, WIJNAND. - Staathuishoudkundige geschiedenis van den Amsterdamschen graanhandel.
%23218450: BUNK, WIJNAND. - Staathuishoudkundige geschiedenis van den Amsterdamschen Graanhandel.
%23125383: BUNKERS, SUZANNE L. - All Will Yet Be Well : the Diary of Sarah Gillespie Huftalen, 1873-1952.
%23223488: BUNSEN, CHRISTIAN KARL JOSIAS VON. - Analecta Ante-Nicaena. Volumen III: Reliquiae liturgicae.
%23124927: BUNSEN, CHRISTIAN KARL JOSIAS VON. - Analecta Ante-Nicaena. Volumen I: Reliquiae literariae; Volumen II: Reliquiae canonicae; Volumen III: Reliquiae liturgicae.
%23223110: BUNT, H.G. VAN DER ... [ET AL.] - Georganiseerde criminaliteit in Nederland : derde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
%23112454: BUNT, G.H.V., E.S. KOOPER, J.L. MACKENZIE & D.R.M. WILKINSON (EDS.) - ONE HUNDRED YEARS OF ENGLISH STUDIES IN DUTCH UNIVERSITIES.
%23122793: BUNT, H.G. VAN DE, E.A. (EDS.) - De Macht van het O.M. [Openbaar Ministerie] : bundel naar Aanleiding van het op 17 en 18 December 1982 te Rotterdam Gehouden Gelijknamige Congres.
%2371758: BUNT, H.G. VAN DE. - (ed.). Honderd jaar Rijksrecherche : terugblik en toekomst.
%23112962: BUNT, J., A.C.R. DREESMANN, & C. GOUD. - Dynamiek in de distributie.
%23150678: BUNT, H. VAN DE (E.A.) - post-Fort : evaluatie van een strafrechtelijk onderzoek (1996-1999).
%23253931: BUNT, H.G. VAN DER ... [ET AL.] - International law and the fight against corruption : preadviezen.
%23132404: VAN DE BUNT, H.G. (E.A.) - Fraudeofficieren in de Opsporing. Beleidsvoornemens en werkwijzen.
%2327676: BUNT, H.G. VAN DE. - Officieren van justitie : verslag van een participerend onderzoek.
%23116267: BUNTINX, J. - De audiëntie van de Graven van Vlaanderen. Studie over het Centraal Grafelijk Gerecht (c. 1330-c. 1409).
%2366699: BUNTINX, JAN. - Recht en Instellingen in de Oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen in de Nieuwe Tijd, Liber Amoricum Jan Buntinx.
%23231714: BUÑUEL, LUIS. - Exterminating Angel.
%2366195: BUNYAN, T. - The history and practice of the political police in Britain.
%23236314: BUOT, FRANÇOIS. - Nancy Cunard.
%23246590: BURACK, CYNTHIA. - Healing identities : Black feminist thought and the politics of groups.
%23246401: BURBACH, ROGER & JIM TARBELL. - Imperial overstretch : George W. Bush and the hubris of empire.
%23249389: BURBACH, ROGER & JIM TARBELL. - Imperial overstretch : George W. Bush and the hubris of empire.
%23243859: BURBICK, JOAN. - Gun show nation : gun culture and American democracy.
%23110643: BURBIDGE, J.W. - Hegel on logic and religion : the reasonableness of christianity.
%23230274: BURCHI, STEPHANO & KERSTIN MECHLEM. - Groundwater in International Law: Compilation of Treaties and Other Legal Instruments (FAO Legislative Studies).
%2389899: BURCKHARDT, G. - Eigenwesen und Welt als Werk. Eine Grundlegung der Kulturphilosophie.
%2350019: BURCKHARDT, JACOB. - Weltgeschichtliche Betrachtungen.
%2355218: BURDEAU, FRANÇOIS (ED.) - Administration et droit : actes des journées de la Société internationale d'Histoire du droit, tenues à Rennes, les 26, 27, 28 mai 1994.
%2327560: BURDEAU, GEORGES. - La Démocratie.
%23231989: BURDEAU, GEORGES. - L'état.
%2317951: BURE, GILLES - Bernard Tschumi
%23272520: BURELL, MATTIAS & MARINA SVENSSON (EDS.). - Making law work : Chinese laws in context.
%23258316: BUREN-DEE, J.M. VAN ... [ET AL.] - Jaarboek Consumentenrecht 2002.
%23175326: BUREN-DEE, J.M. VAN ... [ET AL.] - Tussen de polen van bescherming en vrijheid : aspecten van aansprakelijkheid.
%23185949: BUREN-DEE, J.M. VAN (ED.) - Privaatrecht en Gros : opstellen aangeboden door collegae, oud-collegae, medewerkers, oud-medewerkers, promoti en promovendi aan prof. mr. F. Willem Grosheide ter gelegenheid van zijn jubileum van 25 jaar verbondenheid aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.
%2367286: BUREN-DEE, J.M. VAN; E.H. HONDIUS & P.A. KOTTENHAGEN-EDZES (RED.) - Consument zonder grenzen : opstellen aangeboden aan mr. M. van Delft-Baas ter gelegenheid van haar afscheid van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.
%23223483: BURESCH, KARL. - Klaros : Untersuchungen zum Orakelwesen des späteren Altertums : nebst einem Anhang das Anecdoton [Chresmoi ton Hellenikon Theon] enthaltend.
%2372245: BURET, ANTOINE-EUGÈNE. - De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France. De la nature de la misère, de son existence, de ses effets, de ses causes, et de l'insuffisance des remèdes qu'on lui a opposés jusqui'ici; avec l'indication des moyens propres à en affranchir les sociétés.
%23173251: BURG, F.H. VAN DER & J.H. VAN KREVELD. - Is het wenselijk dat de overheid maatregelen neemt tot ordening en publicatie van bestaande subsidievoorwaarden ? : preadvies.
%23232061: BURG, M.P. VAN DER ... ET AL. - Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet woz.
%2350647: BURG, F.H. VAN DER. - Regelgeving en bestuur.
%23153867: BURG, F.H. VAN DER & A.C. 'T HART. - De zeggenschap over de politie in Nederland.
%23217110: BURG, F.H. VAN DER & G.J.M. CARTIGNY. - Rechtsbescherming tegen de overheid.
%23110913: BURG, F.H. VAN DER & CH.P.A. GEPPAART. - Toezeggingen en pseudowetgeving in het administratieve recht. De rechtswaarde van niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de belastingadministratie.
%23107847: BURG, F.H. VAN DER. - Europees gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtsorde.
%23210588: BURG, JAN VAN, PIETER ANTON VAN GENNIP EN EDY KORTHALS ALTES (EDS.) - Europa : balans en richting.
%2329395: BURG, MARGREET VAN DER. - 'Geen tweede boer' : gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968.
%23232465: BURG, F.H. VAN DER & P.J.J. VAN BUUREN. - AB klassiek : standaarduitspraken bestuursrecht , opnieuw geannoteerd.
%23172639: BURG, F.H. VAN DER. - Overheid en onderdaan in een representatieve democratie : preadvies & verslag van de algemene vergadering gehouden te Utrecht op 30 oktober 1970
%2311078: BURG, F.H. VAN DER. - Representatie en participatie. Rede.
%23708: BURG, M.P. VAN DER ... ET AL. - Compendium gemeentelijke belastingen.
%23206: BURG, F.H. VAN DER & P.J.J. VAN BUUREN. - AB klassiek : standaarduitspraken bestuursrecht , opnieuw geannoteerd.
%2326126: BURG, F.H. VAN DER. - Europees gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtsorde.
%2360184: BURG, ALEXANDER G. VAN DER & GERDA R. LEEGSMA. - De imagotoop : hoe ondernemingen en andere organisaties hun imago kunnen beheersen.
%23160985: BURG, F.H. VAN DER. - De eed op de kaatsbaan : enige beschouwingen over het begrip volk, over het maken van grondwetten en over de positie van het Europese Parlement. Afscheidscollege.
%23270603: BURG, F.H. VAN DER, J.TH.J. VAN DEN BERG & P.H. VAN DER TANG-VAN LOENEN. - De architectuur van het minderhedenbeleid.
%23243876: BURG, SIMONE VAN DER. - In kritisch gezelschap : richtlijnen voor een contextsensitieve morele kritiek.
%23215993: BURG, P.J. VAN DEN. - Het convertibiliteitsvraagstuk.
%23206229: BURG, HEDWIG JOHANNA MARIA. - The model of principles : the quest for rationality in the implementation of conflicting principles.
%23108972: BURGER, PAULINE. - Harmonie of conflict : de verenigbaarheid van communautaire regelgeving betreffende de arbeidsduur met internationale sociale (grond-)rechtverdragen.
%23140668: BURGER, FRITZ - Cezanne und Hodler. Einführung in die Probleme der Malerei der Gegenwart.
%23253787: BURGER, GERARD. - Ongeschreven wet : een zoektocht naar moraal.
%2396644: BURGER, ARY - Voor boerenvolk en vaderland. De vorming van het EEG-landbouwbeleid 1959-1966.
%23250523: BURGER, PETER & JAAP DE JONG (EDS.) - Taalboek van de eeuw.
%23225484: BURGER, B. (E.A.) - Schets van het Nederlandse gemeenterecht.
%23228849: BURGER, C.P. - Het eerste gebod : verklaard door laatmiddeleeuwse theologen en door Maarten Luther.
%23195324: BURGER, ADRIAAN (CPZN.). - Het recht van den verhuurder na vervoer der aan zijn voorrecht onderworpen goederen.
%2368974: BURGER, FONS - Soldaten in het geweer, de roerige geschiedenis van de tienjarige VVDM.
%2321695: BURGER, ARY & PAUL DEKKER (RED.) - Noch markt, noch staat : de Nederlandse non-profitsector in vergelijkend perspectief.
%23268395: BURGER, DIONYS. - Bolland : een roman van gekromde ruimten en uitdijend heelal, door een Zeshoek : men kijkje in Platland : een fantasie over de vierde dimensie door een Vierkant.
%23209441: BURGER, B. & A.J. NIEUWENHUIZEN. - Hoofdzaken van de staatsinrichting van Nederland.
%23232063: BURGERS, I.J.J. (ED.) - Wegwijs in het internationaal belastingrecht.
%23232515: BURGERS, HERMAN. - United Nations Convention against Torture: a handbook on the Convention against Torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.
%2364432: BURGERS, JAN. - De Bron Van Kennis: Over Nut En Noodzaak Van Historische Bronnenkritiek.
%23252325: BURGERS, J.W.J. & J.P. WARD (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel VI : 1506-1515.
%235071: BURGERS, J.W.J. & J. SPARREBOOM. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Index van namen op de delen I en II.
%23172518: BURGERS, J.M. - Trekken van de moderne Westerse wetenschap.
%23202287: BURGERS, J.M. & B.G. VAN DER HEGGE ZIJNEN. - Preliminary Measurements of the distribution of the velocity of a fluid in the immediate neighbourhood of a plane, smooth surface.
%23202251: BURGERS, J.M. - Grondslagen voor een nomenclatuur der deformaties.
%23202250: BURGERS, J.M. - Over de verhouding tussen het entropiebegrip en de levensfuncties.
%2320065: BURGERT, R., A.A. DE JONG E.A.(RED.) - Tot de Orde geroepen. Opstellenbundel tgv. 40-jarig bestaan der Vereniging van Academisch gevormde Accountants op 23 April 1967.
%23111628: BURGESS, PETER J. (ED.) - CULTURAL POLITICS AND POLITICAL CULTURE IN POSTMODERN EUROPE.
%23145655: BURGESS, JOHN STEWART - The Guilds of Peking.
%23153669: BURGESS, ANTHONY - Byrne.
%23163507: BURGESS, YVONNE. - Say a little mantra for me.
%236272: BURGHT, GR. VAN DER (E.A.) - Schenking.
%2312437: BURGHT, G. VAN DER. - Het wettelijk deelgenootschap.
%2379318: BÜRGI, BERNHARD MENDES & JAMES RONDEAU (EDS.), RAY, CHARLES. - Charles Ray : sculpture 1997-2014.
%2378219: BÜRGI, BERNHARD MENDES (ED.). - Piet Mondrian. Barnett Newman. Dan Flavin.
%2381135: BÜRGI, BERNHARD MENDES (ED.). - Arte Povera : der grosse Aufbruch.
%23244926: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Fontes Minores 10.
%23244923: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Fontes Minores 8 : Lexica iuridica byzantina.
%23244927: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Fontes Minores 11.
%23244993: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Bibliographie zur Rezeption des byzantinischen Rechts im alten Russsland, sowie zur Geschichte des armenischen und georgischen Rechts.
%23244994: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts I.
%23246873: BURGT, CEES VAN DER ... [ET AL.] - The Oslo and Paris Commissions : the first decade : [international co-operation in protecting our marine environment].
%23269762: BURGT, THOMAS GERRIT JOZEF MARIE VAN DE. - De 'Bank for International Settlements' te Bazel 1930-1948 : een historische synthese en analyse van bijzondere onderwerpen.
%23245100: BURGT, NIENKE MARIA JOHANNA VAN DER. - The contribution of international fisheries law to human development : an analysis of multilateral and ACP-EC fisheries instruments.
%23200470: BURGT, F.P. VAN DE. - Tractatus de matrimoni...quem novissimis s. sedis legibus et decisionibus praesertim decreto s.c.c. ne temere adaptavit et tertio edidit, tome I, pars I et II.
%23232383: BURGWAL, GERRIT. - Struggle of the poor : neighborhood organization and clientelist practice in a Quito squatter settlement.
%23139283: BURIGNY, JEAN LÉVESQUE DE. - Vie de Grotius, avec l'histoire de ses ouvrages, et des négociations auxquelles il fut employé.
%23243753: BURKE, JASON. - On the road to Kandahar : travels through conflict in the Islamic world.
%23269092: BURKE, CHRISTOPHER - Traditie en vooruitgang : een bloemlezing uit Reflections on the Revolution in France.
%2388816: BURKE, PETER. - Venetië en Amsterdam. Een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw.
%2374864: BURKE, PETER J. - Contemporary Social Psychological Theories.
%2393980: BURKE, F. THOMAS (ED.) - Dewey's logical theory : new studies and interpretations.
%23230595: BURKE, JASON. - On the Road to Kandahar: travels through conflict in the Islamic world.
%23165286: BURKE, PETER. - Stadscultuur in Italië tussen Renaissance en Barok.
%23254835: BURKE, JOHN P. - Bureaucratic responsibility.
%2359135: BURKE, PETER. - Montaigne. [Kopstukken filosofie].
%23134205: BURKE, PETER. - The art of conversation.
%23165515: BURKE, PETER. - De wereld van de Renaissance.
%23265254: BURKE, T.E. - The philosophy of Popper.
%23205509: BURKE, W.T. - Towards a better use of the ocean : contemporary legal problems in ocean development.
%23110905: BURKENS, M.C. - Methodologie van staatsrechtelijke rechtsvergelijking. Preadvies.
%23193338: BURKENS, M.C. (E.A.) - Gelet op de grondwet.
%2337378: BURKENS, M.C. (E.A.) - Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht.
%23220994: BURKENS, M.C. & H.R.B.M. KUMMELING (RED.) - EG en grondrechten : gevolgen van de Europese integratie voor de nationale grondrechtenbescherming.
%23100108: BURKENS, M.C. (E.A.) - Staatsrechtelijke vernieuwingen : commentaren op het rapport van de commisie-Deetman.
%2337411: BURKENS, M.C. (E.A.) - Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht.
%2350382: BURKENS, M.C. - Gelijkheid voor de wet. Openbare les.
%23124929: BURKHARDT, KARL AUGUST HUGO. - Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen von 1524 bis 1545 : die Visitationen in den heutigen Gebietsteilen der Königreiche Preussen und Sachsen, des Grossherzogtums Weimar, der Herzogtümer Gotha, Meiningen, Altenburg, des Herzogtums Braunschweig und der Fürstentümer Schwarzburg-Rudolfstadt, -Sondershausen, Reuss j. und Reuss ä Linie.
%23124930: BURKHARDT, KARL AUGUST HUGO. - Zur Kenntnis der Goethe-Handschriften. Nach der Quellen bearbeitet.
%2348304: BURKHARDT, BETTINA. - Stadion Letzigrund = Letzigrund Stadium, Zurich.
%23258416: BURKHART, KATE. - Liz Taylor Series: the First 25 Years, 1982-2007.
%23176672: BURKHOLDER, DONALD L., PARDOUX, ETIENNE, SZNITMAN, A. & HENNEQUIN, PAUL LOUIS (ED.) - Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XIX, 1989.
%23221377: BURKI, SHAHID JAVED - South Asia in the New World Order: The Role of Regional Cooperation.
%23101183: BURKITT, F.C. (ED/TR): - Euphemia and the Goth, a legendary tale from Edessa...
%2386455: BÜRKLE, MICHAEL. - Die Entwicklung des Sonn- und Feiertagsschutzes in Baden.
%23174676: BURLAEUS, GUALTERUS, 1275-1345 ?. - On the purity of the art of logic : the shorter and the longer treatises= [De puritate artis logicae tractatus longior].
%23271967: BURLAMAQUI, JEAN-JACQUES. - Principes du droit naturel.
%23271961: BURLAMAQUI, JEAN-JACQUES. - Principes du droit politique : pour servir de suite aux principes du droit naturel.
%23271966: BURLAMAQUI, JEAN-JACQUES. - Principes ou élémens du droit politique.
%23215182: BURLEIGH, MICHAEL. - Blood and rage : a cultural history of terrorism.
%2391712: BURLET, JACQUES DE. - Nationalité des personnes physiques et décolonisation : essai de contribution à la théorie de la succession d'états.
%2330201: BURNELL, PETER - Civil Society in Democratization (Democratization Studies).
%23198603: BURNETT, THOM. - Who really runs the world? : [the war between globalization and democracy]
%23257564: BURNEY, JAMES. - Chronological History of North-eastern Voyages of Discovery
%23140790: BURNHAM, PHILIP - The Politics of Cultural Difference in Northern Cameroon.
%2373412: BURNHAM, JOHN C. - Jelliffe: American psychoanalyst and physician. & His Correspondence with Sigmund Freud and C.G. Jung.
%23202649: BURNIM, KALMAN A. & PHILIP H. HIGHFILL JR. - John Bell : patron of British theatrical portraiture : a catalogue of the theatrocal portraits in his editions of Bell's Shakespeare and Bell's Britisch Theatre.
%23258120: BURNS, PETER. - The Leiden legacy : concepts of law in Indonesia.
%23114454: BURNS, MICHAEL R. - Telemarketing: Setting Up for Success
%23161695: BURNS, E. BRADFORD. - A History of Brazil. Third edition.
%23124230: BURNS, M. - Dreyfus : a Family Affair, 1789-1945.
%23223748: BURNS, JAMES MACGREGOR. - Packing the court : the rise of judicial power and the coming crisis of the Supreme Court.
%2341018: BURNS, JENNIFER. - Goddess of the market : Ayn Rand and the American Right.
%23256383: BURNS, JENNIFER. - Goddess of the market : Ayn Rand and the American Right.
%23219338: BURNS, CHRISTY L. - Gestural politics : stereotype and parody in Joyce.
%2366378: BURNS, JIMMY - Papa Spy: Love, Faith, and Betrayal in Wartime Spain.
%23119441: BURNS, ROBERT I. - Jews in the notarial culture : latinate Wills in Mediterranean Spain, 1250-1350.
%23135180: BURNS, ELINOR - British imperialism in Egypt.
%23244716: BURNS, BARBARA & JOY CHARNLEY (EDS.) - Crossing frontiers : cultural exchange and conflict : papers in honour of Malcolm Pender.
%23249351: BURNS, TOM. - Description, explanation, and understanding : selected writings , 1944-1980.
%23178910: BURNS, ROBERT P. - A theory of the trial.
%23234484: BURNSHAW, STANLEY. - Robert Frost himself.
%23124931: BURR, VIKTOR. - Neon Katalogos : Untersuchugen zum homerischen Schiffs-Katalog.
%2333850: BURRI, MONIKA - The World in Pocket-Size Format: The Adolf Feller Postcard Collection.
%23152953: BURRI, SUSANNE. - Tijd delen : deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk prespectief.
%23244199: BURRI, SUSANNE. - Tijd delen : deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk prespectief.
%2351534: BURROW, GERARD N. - A History of Yale's School of Medicine: Passing Torches to Others.
%23272117: BURROW, J. W. - The Crisis of Reason: European Thought, 1848-1914 (Yale Intellectual History of the West).
%23172626: BURROWS, GRAHAM & BRIAN DAVIES. - Handbook of Studies on Anxiety.
%2385110: BURSTON, W.H. - James Mill on philosophy and education.
%23122786: BURT, WILLIAM. - Marshes. The disappearing edens.
%2311889: BURT, SIR CYRIL. - Intelligence and fertility : the effect of the differential birthrate on inborn mental characteristics. (Occasional Papers on Eugenics 2).
%2362686: BURT, ROBERT A. - The Constitution in conflict.
%23238587: BURT, BEN - Body ornaments of Malaita, Solomon Islands.
%2362094: BURTON, HUMPHREY. - Menuhin : a life.
%23124933: BURTON, JOHN HILL. - Life and correspondence of David Hume.
%23121474: BURTON, JOAN B. - Theocritus's urban mimes. Mobility, gender, and patronage.
%23202909: BURTON, HUMPHREY. - Yehudi Menuhin : a life.
%23245150: BURUMA, Y., E.M. DE KONING-DE JONG & J. VAN WIERINGEN. - Bijzondere opsporingsdiensten : inleiding in de sociaal-economische fraudebestrijding.
%2390884: BURUMA, YBO. - (ed.). Recht door de Eeuw. 75 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN.
%23105498: BURUMA, YBO. - Introductie internationaal strafrecht.
%23254828: BURUMA, IAN - God's dust : a modern Asian journey.
%23257137: BURUMA, YBO. - De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten.
%2335576: BURUMA, YBO. - De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten.
%23230818: BURUMA, IAN - Year Zero: A History of 1945.
%23249362: BURUMA, IAN - Murder in Amsterdam : the death of Theo van Gogh and the limits of tolerance.
%23144907: BURUMA, YBO. - Buitengewone Opsporingsmethoden.
%231856: BURUMA, IAN - The missionary and the libertine : love and war in east and west.
%2310017: BURUMA, IAN - Theater of cruelty: art, film, and the shadows of war.
%23133384: BURUMA, YBO. - Buitengewone Opsporingsmethoden.
%23229919: BURUMA, IAN - Loon van de schuld : herinneringen van de oorlog in Duitsland en Japan.
%23249168: BURUMA, YBO. - Schuld, boete, risico, drama : 8 colleges over de cultuurgeschiedenis van het strafrecht.
%23269774: BURUMA, IAN - Het loon van de schuld : herinneringen aan de oorlog in Duitsland en Japan.
%23271384: BURUMA, IAN - Voltaire's coconuts, or, Anglomania in Europe.
%23272419: BUSARD, H.L.L. (ED.) - Quaestiones super geometriam Euclides.
%23258152: BUSBY, KEITH (ED.) - Correspondances: studies in literature, history, and the arts in nineteenth-century France : selected proceedings of the sixteenth Colloquium in nineteenth-century French studies, the University of Oklahoma, Norman, October 11th-13th, 1990.
%23227661: BÜSCH, OTTO (ED.) - Untersuchungen zur Geschichte der frühen Industrialisierung vornehmlich im Wirtschaftsraum Berlin/Brandenburg.
%2379993: BUSCH, WERNER. - Die Entstehung der kritischen Rechtsphilosophie Kants : 1762-1780.
%23264191: BUSCH, DANNY ... [ET AL.] - The principles of European contract law (part III) and Dutch law : a commentary II.
%23218493: BUSCH, DANNY. - Middellijke vertegenwoordiging in het Europese contractenrecht.
%23264126: BUSCH, HEINER ... [ET AL.] - Die Polizei in der Bundesrepublik.
%23160006: BUSCH, DANNY ... [ET AL.] - Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod.
%2328046: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Zeit- Leid-, Streitgedichte : Erich Mühsam (1878-1934) : Klabund (1890-1928).
%2328006: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Roter Oktober : Der heilige Krieg; Frieden der Welt.
%2328003: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Erich Kästner.
%2327993: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Erich Weinert : Rote Lieder - Rote Gedichte.
%2327862: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : die goldenen Zwanziger Jahre.
%23213168: BUSCH, MORITZ. - Graaf Bismarck en zijne omgeving gedurende den Fransch-Duitschen oorlog.
%23272540: BUSCHMANN, RAINER F. - Anthropology's Global Histories: The Ethnographic Frontier in German New Guinea, 1870-1935 (Perspectives on the Global Past).
%23194010: BUSEMANN, A. - Die Sprache der Jugend als Ausdruck der Entwicklungsrhythmik : sprachstatistischen Untersuchungen.
%23166611: BUSENBAUM, HERMANN, LACROIX, CLAUDE (1652-1714) - Theologia moralis antehac ex probatis auctoribus breviter concinata a r.p. herm. Busembaum societatis Jesus SS. Theologiae Licentiato; Nunc pluribus partibus aucta a r.p. Claudio La Croix ejusdem societatis Jesu, SS. theologiae in universitate Coloniensi doctore, & professor publico. Opus duobud tomis dictributum etc. Tomus primus - [secundus, et finale)
%2388450: BUSH, KEITH - From the Command Economy to the Market: A Collection of Interviews.
%23248887: BUSH, M.L. - What is love ? : Richard Carlile's philosophy of sex.
%231449: BUSHMAN, RICHARD L. - From Puritan to Yankee : character and social order in Connecticut, 1690-1765.
%23134918: BUSHNELL, COLIN J. & PHILIP C. KUTZKO. - The Admissible Dual of GL(N) via Compact Open Subgroups.
%2377601: BUSHNELL, ELEANORE. - Crimes, Follies, and Misfortunes. The Federal Impeachment Trials.
%23272708: BUSINE, LAURENT. - Tony Oursler.
%23162993: BUSKENS, LÉON. - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko.
%23124935: BUSOLT, GEORG. - Die Lakedaimonier und ihre Bundesgenossen. 1. Band: Bis zur Begründung der athenischen Seehegemonie.
%23271424: BUSS, SARAH. - Contours of agency : essays on themes from Harry Frankfurt.
%23242259: BUSSABARGER, ROBERT F. & BETTY DASHEW ROBINS. - The everyday art of India.
%23237363: BUSSATO, VITTORIO, MINEKE VAN ESSEN & WILLEM KOOPS (EDS.) - Van fenomenologie naar empirisch-analytisch psychologie : F.J.J. Buytendijk, J. Linschoten, B.J. Kouwer en A.D. de Groot.
%23269746: BUSSCHE, WILLY VAN DEN. - Ensor et les avant-gardes à la mer.
%23171725: BUSSEL, ARJEN P.J.M. VAN. - Valuation and interest rate risk of mortgages in the Netherlands.
%23106571: BUSSEMAKER, JET. - Betwiste zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat.
%23264216: BUSSEMAKER, JET. - Zorgen in de polder : naar een nieuwe balans tussen werken en privé.
%23206332: BUSSEMAKERS, JET & RICK VAN DER PLOEG (EDS.) - Leven na paars? : linkse visies op de derde weg.
%23230385: BUSSER, ELS DE. - Data protection in EU and US criminal cooperation : a substantive law approach to the EU internal and transatlantic cooperation in criminal matters between judicial and law enforcement authorities.
%23217509: BUSSEY, CHARLES M. - Firefight at Yechon : courage and racism in the Korean war.
%23246441: BUTCHART, ALEXANDER. - The anatomy of power : European constructions of the African body.
%23204230: BUTER, ADRIAAN. - Langs de Geul.
%23213577: BUTERA, FEDERICO. - Technological development and the improvement of living and working conditions : options for the future.
%2346588: BUTERA, FEDERICO & JOSEPH E. THURMAN (EDS.) - Automation and work design: a study.
%2356862: BUTLER, WILLIAM E. (ED.). - Russian law : history and political perspectives.
%2383880: BUTLER, WILLIAM E. - The Soviet Union and the law of the sea.
%23243720: BUTLER, WILLIAM (ED.) - Perestroika and International Law.
%23110064: BUTLER, CLARK. - History as the story of freedom: philosophy in intercultural context.
%23235120: BUTLER, PAUL. - Let's get free : a hip-hop theory of justice.
%2396538: BUTLER, JOSEPHINE. - Avant l'Aurore. Appel aux hommes.
%23110067: BUTLER, CLARK. - History as the Story of Freedom. Philosophy in Intercultural Context.
%2324691: BUTLER, J.R.M. - Grand strategy. Volume 2 : September 1939 - June 1941 (History of Second World War, United Kingdom Military Series)
%23270803: BUTOR, MICHEL. - L'horticulteur itinant.
%23181869: BUTT, ZOE - Wang Qingsong.
%2396315: BUTT, JOHN. - John Anderson's legacy: the university of Strathclyde and its antecedents 1796-1996.
%2372590: BUTTERWORTH, CHARLES E. & I. WILLIAM ZARTMAN (EDS.) - Between the State and Islam.
%23265770: BUTTGENBACH, ANDRÉ. - Manuel de droit administratif.
%2386877: BUTZ, ANDREAS. - Der arbeitsrechtliche Aufhebungs- und Abwicklungsvertrag im vergleich. Eine rechtliche Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie eine Abwägung der Vor- und Nachteile beider Rechtsinstitute.
%23157321: FRIEDRICHS-UNIVERSITÄT BÜTZOW. - Index Praelectionum publicarum et priuatarum in Academia Fridericiana : quae est Buetzouii : per semestre hibernum A. 1772-73.
%2395893: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Bestuursdwang en dwangsom.
%2381049: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - De omvang van de rechtsbescherming : preadviezen.
%23248831: BUUREN, P.J.J. VAN & M. DE GROOT-SJENITZER. - De omvang van de rechtsbescherming : preadviezen voor de Algemene Vergadering op 28 januari 1982.
%23147966: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%2385614: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Milieurecht in stelling : Utrechtse opstellen over actuele thema's in het milieurecht.
%23235943: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%234607: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Ruimtelijke plannen, vrijstellingen en de bouwvergunning in het licht van de Algemene wet bestuursrecht.
%23216090: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%2335574: BUUREN, P.J.J. VAN. - Kringen van belanghebbenden : in het bijzonder in procedures tegen de overheid.
%23173186: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - 'De rechter en onrechtmatige wetgeving ' : preadviezen.
%2338416: BUUREN, P.J.J. VAN. - Gedogend besturen. Rede.
%23240168: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%23240972: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%2322571: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%2345329: BUUREN, P.J.J. VAN, L. BOEREMA & J.H. JANS - Gedoogrecht(spraak) : verslag van de negenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 25 maart 1993 naar aanleiding van de preadviezen Gedoogrecht(spraak).
%23135143: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%233087: BUUREN, ANTON JOHAN VAN. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de artt. 451 en 1122 Burg. Wetb.
%23268625: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Van WRO naar Wro.
%2326130: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%23217089: BUUREN, P.J.J. VAN ... [ET AL.]. - Bestuursdwang.
%2325656: BUURMAN, GON. - Uit verlangen : portretten van lesbische vrouwen en homomannen.
%2324441: BUWALDA, PIET. - De laatste vlag gestreken : een persoonlijke herinnering aan Djakarta 17 augustus 1960.
%23235293: BUWALDA, PROFESSOR PETRUS - They Did Not Dwell Alone: Jewish Immigration from the Soviet Union, 1967-1990 (Woodrow Wilson Center Press).
%23243533: BUWALDA, PIET. - Diplomatiek dagboek Moskou.
%238976: BUXBAUM, DAVID C. - (ed.). Traditional and modern legal institutions in Asia and Africa.
%23157824: BUYS, J.T. - Het Regt van de Tweede Kamer. Een woord aan de kiezers.
%23140643: BUYS, S.G.M. - Sponsoring van verenigingen en stichtingen : rechtspersonenrechtelijke en verbintenisrechtelijke beschouwingen.
%23247240: BUYS, RUBEN. - De kunst van het weldenken : lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1600).
%23156846: BUYS, S.G.M. - Sponsoring van verenigingen en stichtingen : rechtspersonenrechtelijke en verbintenisrechtelijke beschouwingen.
%2388703: BUYS, J.T. - Voorlezingen over de circulatie-banken : meer bijzonder in Frankrijk, Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika : gehouden in de Maatschappij Felix Meritis.
%23160454: BUYSSENS, ADOLPHE. - Handboek over Bloementeelt : volgens het program der Rijks Tuin- en Landbouwscholen te Volvoorden en te Gent.
%234462: BUYTENDIJK, F.J.J. - Over de pijn.
%23260582: BUYTENDIJK, F.J.J. - Proeven over gewoontevorming bij dieren.
%23211303: BUZAN, BARRY - Does China Matter?: A Reassessment: Essays in Memory of Gerald Segal (New International Relations).
%23243493: BYE, MAURICE. - Relations économiques internationales.
%23176155: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Opuscula varii argumenti; his inscriptionibus: I. Praetermissa ad legem; 2. Digesta de origine juris; II: De rebus mancipi et nec mancipi; III: De Jure occidendi, et exponendi liberos apud veteres Romanos; IV: De cultu religionis peregrinae apud veteres Romanos; V: De captatoriis institutionibus; VI: De legatis poenae nomine. Editio Tertia. Lugduni Batavorum, apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. (16), 408, (28 pp. various indices). Bound With: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN, Curae secundae de Jure Occidendi et exponendi Liberos apud veteres romanos ad virum clarissimum Gerardum Noodt.
%2382724: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - De foro legatorum liber singularis = A monograph on the jurisdiction over ambassadors in both civil and criminal cases.
%2337947: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Opera minora, olim separatim, nunc conjunctim edita. Recensuit & nonnulla addidit auctor.
%2328422: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Observationum Juris Romani libri quatuor, quatuor prioribus additi, Nempe V. VI. VII. & VIII. in quibus plurima Juris Civilis.
%23237412: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Cornelii van Binkershoek, jurisconsulti famigeratissimi, senatus supremi Hollandiae, Zelandiae & Frisiae olim praesidis. Opera omnia : in quibus multa ex Romano veteri, nec non ex gentium & publico universali, etiamque Hollandiae cum publico tum privato jure capita elegantissime doctissimeque tractantur &c.
%23109095: BYNUM, W.F. & V. NUTTON (EDS.) - Essays in the history of therapeutics.
%23109089: BYNUM, W.F. & C. OVERY (EDS.) - The Beast in the Musquito : the Correspondence of Ronald Ross & Patrick Manson.
%23163589: BYRE, ANGELA - Leading cases and materials on the social policy of the EEC.
%23272128: BYRNE, DAVID & DAVID R. HILBERT (EDS.). - Readings on Color, Vol. 2: The Science of Color.
%23272125: BYRNE, DAVID & DAVID R. HILBERT (EDS.). - Readings on Color, Vol. 1: The Philosophy of Color.
%23243627: BYRON, CHRISTINE - War Crimes and Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court.
%23158141: BYRON, MICHAEL (ED.) - Satisficing and maximizing : moral theorists on practical reason.
%23142667: BYRON, KENNETH HUGH. - The pessimism of James Thomson (B.V.) in relation to his times.
%23259618: BYRUM, OLIVER E. - Old Problems in New Times: Urban Strategies for the 1990s.
%23101683: BYVANCK, A.W. - De beeldende kunst in de tijd van Plato.
%23169955: BYVANCK, A.W. - De platen in de Aratea van Hugo de Groot : with a summery and list of astronomical manuscripts.
%23234534: BYVANCK, VALENTIJN (ED.) - Conventions in contemporary art : lectures and debates , Witte de With 2001.
%23101684: BYVANCK, A.W. - De obelisk van Constantinopel.
%2322429: BYVANCK, A.W. (ED.) - Excerpta romana : de bronnen der Romeinsche geschiedenis van Nederland. 1e deel, 1e afdeling : Teksten.
%23140752: BYWATER, HECTOR C. - Les marines de guerre et la politique navale des nations depuis la guerre.
%23143075: BYWATER, M.F. & B.S. YAMEY. - Historic accounting literature : a companion guide.
%2376427: ANONYMUS BYZANTINUS. - De caelo et infernis epistula.
%2354785: CAANEN, J.CH. - Fiscale winst en inflatie.
%2390260: CABANÈS, AUGUSTIN. - Moeurs intimes du passé. : (Huitième série): Education de princes. (Du Grand Dauphin au Prince Impérial).
%2372812: CABANTOUS, ALAIN. - Blasphemy : impious speech in the West from the Seventeenth to the Nineteenth Century.
%23172350: CABASSUT, JEAN. - Notitia Ecclesiastica Historiarum, Conciliorum, & Canonum invicem collatorum, veterumque juxta, ac recentiorum Ecclesiae Rituum...editio tertia ab ipso auctore correcta plurimum aucta & quinque Indicibus locupletata...
%23263911: CABIESES, H. ... [ET AL.]. - Industrialization and regional development in Peru.
%2388765: CABLE, VINCENT - Trade Blocs?: The Future of Regional Integration.
%23257629: CABOT, JOHN. - The voyages of the Cabots and the discovery of North America.
%23211166: CABRÉ, MONIQUE., SEBBAG, MARINA., VIDAL, VINCENT. - Femmes de papier : une histoire du geste parfumé = Perfumed cards : a scented gesture.
%23212308: CACERES, ROBERT - Stoves for People: Proceedings of the second international workshop on stove dissemination.
%23129686: CACHET, ALEXANDER. - Politie en sociale controle. Over het effect van het politie-optreden. Een vergelijkend onderzoek naar verkeersdelicten, gezinsgeweld en drugsgebruik.
%23258629: CACHET, A. & E.R. MULLER. - Beslissen over voetbalvandalisme: een permanent probleem.
%23259443: CACHET, A. (E.A.) - Het betwiste politiebestel : een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland & Wales.
%23153893: CACHET, A. & E.R. MULLER. - Beslissen over voetbalvandalisme: een permanent probleem.
%23248162: CACIOLA, NANCY. - Discerning spirits : divine and demonic possession in the Middle Ages.
%23200450: CADÉE, GERHARD CORNELIS. - Molluscan biocoenoses and thanatocoenoses in the Ria de Arosa, Galicia, Spain.
%23198363: CADIEUX, MARCEL. - The Canadian diplomat : an essay in definition.
%23209255: CADY, JOHN F. - The history of post-war Southeast Asia : independence problems.
%23198267: CAEMMERER, ERNST VON & PETER SCHLECHTRIEM (EDS.) - Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht : das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf : CISG.
%2346924: CAEMMERER, ERNST VON. - Internationale Rechtsprechung zum Genfer Einheitlichen Wechsel- und Scheckrecht : eine Übersicht über die Rechtsprechung von Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und der Schweiz.
%23101685: CAENEGEM, RAOUL C. VAN. - Max Weber : historicus en socioloog.
%23271767: CAENEGEM, RAOUL C. VAN. - Les arrêts et jugés du Parlement de Paris sur appels flamands : conservés dans les registres du Parlement.
%2367404: CAFAGGI, FABRIZIO (ED.) - The Institutional Framework of European Private Law (Collected Courses of the Academy of European Law).
%23235187: CAFAGGI, FABRIZIO (ED.) - The institutional framework of European private law.
%23232582: CAFRUNY, ALAN & PATRICK PETERS (EDS.) - The Union and the world : the political economy of a common European foreign policy.
%23212568: CAGLE, WILLIAM R. - A matter of taste : a bibliographical catalogue of international books on food and drink [of the British and Continental component of the Lilly Library's Gernon Collection of Books on Food and Drink, located at Indiana University].
%23223239: CAGLE, WILLIAM REA & LISA KILLION STAFFORD. - American books on food and drink : a bibliographical catalog of the cookbook collection housed in The Lilly Library at the Indiana University.
%2376491: CAHALAN, JAMES M. - Great hatred, little room. The Irish historical novel.
%23135713: CAHALL, R. DU BOIS - The Sovereign Council of New France. A study in Canadian Constitutional History.
%2317654: CAHANA, KITRA ... [ET AL.] - Next #01
%236553: CAHEN, J.L.P. - Het cognossement.
%23269586: CAHEN, J.L.P. - Het cognossement.
%23141730: CAHN, STEVEN M. (ED.) - Affirmative Action and the University : a philosophical inquiry.
%23166573: CAHN, STEVEN M. (ED.) - Exploring philosophy : an introductory anthology.
%23164519: CAHN, STEVEN M. - Exploring philosophy : an introductory anthology.
%2374183: CAHN, E. - Supreme court and supreme law.
%23180655: CAICEDO, XAVIER & CARLOS H. MONTENEGRO (EDS.) - Models, algebras, and proofs : selected papers of the X Latin American Symposium on Mathematical Logic held in Bogotá.
%23198673: CAILLOT, JEAN. - Le C.A.E.M. : aspects juridiques et formes de cooperation économique entre les pays socialistes.
%2320160: CAIN, MAUREEN & KÁLMÁN KULCSÁR (EDS.) - Disputes and the law.
%23152148: CAIN, PETER (ED.) - Free trade and protectionism.
%2396543: CAIN, JULES (PRÉFACE). - L'Art du livre à l'Impremerie nationale.
%2358011: CAIRNCROSS, ALEC KIRKLAND - The Managed economy : papers presented to Section F ( Economics ) at the 1969 Annual meeting of the British association for the advancement of science.
%23230713: CAIXANOVA (ED.) - CoBrA as cores da liberdade.
%2381348: CAIZZI, BRUNO. - L'economia Lombarda durante la Restaurazione [1814-1859].
%23263757: CAKIR, ARMAGAN EMRE (ED.) - Fifty Years of EU-Turkey Relations: A Sisyphean Story.
%2316681: CALAMANDREI, PIERO. - Lof der rechters : geschreven door een advocaat.
%23172515: CALAMANDREI, PIERO. - Elogio de los jueces escrito por un abogado.
%23207263: CALAME, CLAUDE. - The craft of poetic speech in ancient Greece.
%2362121: CALASANCTIO VIVES, JOSEPH. - Compendium iuris canonici : Beatae Mariae Virgini dicatum.
%2355194: CALASSO, ROBERTO. - The Ruin of Kasch.
%23219784: CALAVITA, MARCO. - Apprehending politics : news media and individual political development.
%23143536: CALCAR, ELISE VAN. - Frederik Fröbel, hoe hij opvoeder werd en wat de kinderwereld hem openbaarde : opgedragen aan het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap.
%23210219: CALCAR, W. VAN. - Over comparatief- en vergelijkingszinnen.
%23149224: CALDER, A., J. LAMB & B. ORR (ED.). - Voyages and beaches: Pacific encounters, 1769-1840.
%23261141: CALDER, KENT E. - Crisis and compensation : public policy and political stability in Japan, 1949-1986.
%23155391: CALDERWOOD, HENRY. - David Hume.
%23214945: CALDICOTT, HELEN. - The New Nuclear Danger: George W. Bush's Military-Industrial Complex.
%2319706: CALDICOTT, HELEN. - Nuclear Power is Not the Answer: to Global Warming Or Anything Else
%23246762: CALDWELL, PETER C. - Dictatorship, state planning, and social theory in the German Democratic Republic.
%2344309: CALDWELL, B.J. - Carl Menger and his legacy in economics.
%2330000: CALDWELL, WALLACE EVERETT. - Hellenic conceptions of peace.
%23131759: CALERO, HENRY H. - Negotiate the deal you want.
%23242813: CALHOON, KENNETH SCOTT (ED.) - Peripheral visions : the hidden stages of Weimar cinema.
%23259624: CALHOUN, CRAIG (ED.) - Sociology in America. A. History.
%2371732: CALHOUN, EMILY M. - Losing Twice: Harms of Indifference in the Supreme Court.
%2372248: CALHOUN, GEORGE MILLER. - Introduction to Greek legal science.
%23272099: CALHOUN, CRAIG J. - Habermas and the Public Sphere.
%23264419: CALIS, PIET. - Venus in minirok : seks in de literatuur na 1945.
%23143870: CALLAHAN, JAMES. - Calculus in context I + II. The five colleges calculus project.
%23255027: CALLAHAN, JOAN C. (ED.) - Reproduction, ethics and the law : feminist perspectives.
%23232315: CALLEJA, RAFAEL (ED.) - Granada. 461 grabados, fotograféias y dibujos.
%2388752: CALLEO, DAVID P. - The Imperious Economy.
%23201675: CALLEO, DAVID P. & ERIC R. STAAL (EDS.) - Europe's Franco-German engine.
%23221033: CALLEO, DAVID P. - Rethinking Europe's Future (Century Foundation Book).
%23213151: CALLER, RUSSELL (ED.) - ADR and commercial disputes.
%23263722: CALLEYA, STEPHEN - Security Challenges in the Euro-Med Area in the 21st Century: Mare Nostrum.
%23260786: CALLIAUW, LUC JOSEPH ELVIRE. - Akoestische, vestibulaire en optokinetische funkties na hemispherectonomie bij de mens.
%23223217: CALLINICOS, ALEX. - Theories and narratives : reflections on the philosophy of history.
%23131474: CALLOT, EMILE - Doctrines et Figures Humanistes.
%23206531: CALOGERO, GUIDO. - Studien über den Eleatismus. Im Anhang: Guido Calogero: Xenophanes, Aischylos und die erste Definition der Allmacht Gottes ; Kurt von Fritz: Rezension zu: Guido Calogero, Studi sull'eleatismo.
%23117217: CALOGÉROPOULOS-STRATIS, S. - La Grèce et les Nations Unies.
%23253878: CALSTER, PATRICK VAN & LODEWIJK GUNTHER MOOR (EDS.) - Reassurance policing : een alliantie tussen burgers en politie?
%23270358: CALSTER, GEERT VAN. - European private international law.
%2324330: CALVERT, E. ROY. - Capital punishment in the twentieth century.
%23200084: CALVERT, PETER. - Revolution.
%2327536: CALVET, LOUIS-JEAN. - Roland Barthes : a biography.
%23241120: CALVEZ, JEAN-YVES. - Karl Marx. Darstellung und kritik seines denkens.
%23231956: CALVIN, JOHANNES. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Ezechiel (Kapitel 1-20); Johannes Calvins Auslegung des Propheten Daniel.
%23231955: CALVIN, JOHANNES. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Jeremia.
%23231953: CALVIN, JOHANNES. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Jesaja. 1. & 2. Hälfte.
%23231952: CALVIN, JOHANNES. - Het boek der psalmen verklaard : [Psalm 1-150]. 2 Delen.
%23231951: CALVIN, JOHANNES. - Institutie : of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Boek I-IV.
%2368973: CALVO, GUILLERMO A. - Money, Exchange Rates, and Output.
%23136952: CAMASASCA, PETER D. - European Merger Control: Getting the Efficiencies Right.
%23135103: CAMAU, MICHEL. - La notion de démocratie dans la pensée des dirigeants maghrébins.
%23121789: CAMBANIS, S., GHOSH, J.K., KARANDIKAR, R.L. & SEN, P.K. (EDS.) - Stochastic Processes. a Festschrift in Honor of Gopinath Kallianpur.
%2393862: CAMBI, BARTOLOMEO. - Praticello del divino amore, ornato di molte varietà di fioretti di componimenti poetici spirituali, e divoti. Per consolatione de le anime innamorate dell'amoroso Giesu. Con gl'argumenti dell'istesso à ciascum canto.
%23185240: CAMDEN, VERA J. - Compromise formations : current directions in psychoanalytic criticism.
%2341138: CAMERA DEI DEPUTATI, SECRETARIO GENERALE. - Il nuovo regolamento della Camera dei Deputati.
%23239157: CAMERON, JOHN D. (EDITOR) - Rural Progress, Rural Decay: Neoliberal Adjustment Policies and Local Initiatives.
%23241626: CAMERON, MAXWELL A. - The making of NAFTA : how the deal was done.
%2365095: CAMERON, JOY. - Prison and punishment in Scotland from the Middle Ages to the present.
%2391589: CAMERON, DAVID (FOREWORD). - Against corruption : a book of essays.
%2381493: CAMERON, KEITH (ED.) - From Valois to Bourbon. Dynasty, state and society in early modern France.
%2370986: CAMERON, A.T. - The taste sense and the relative sweetness of sugars and other sweet substances.
%2383882: CAMIC, CHARLES. - Experience and Enlightenment : socialization for cultural change in eighteenth-century Scotland.
%2372099: CAMILERRI, J.A. - Civilization in Crisis. Human prospects in a changing world.
%23192791: CAMINADA, MARTINUS WIGBERTUS ANTONIUS. - For the sake of the argument : explorations into argument-based reasoning.
%23220326: CAMINO, MERCEDES MAROTO. - Exploring the explorers : Spaniards in Oceania, 1519-1794.
%2398707: CAMMAERT, A.P.M. - Het Verborgen Front.
%232073: CAMMERER, ERNST VON & KONRAD ZWEIGERT (EDS.) - Deutsche Landesreferate zum VII. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in Uppsala 1966.
%2342862: CAMP, GINO. - Forgetting: inhibition or interference?
%23272115: CAMP JR., JOSEPH L. - Confusion: A Study in the Theory of Knowledge.
%2357974: CAMPAGNE, D.M. - Alimentatie, onderhoudsplicht tussen voormalige echtgenoten, betalingen inzake echtscheiding : een evolutie.
%23184132: CAMPAGNE, CORNELIS. - Iteratie van Rationale Functies.
%23272557: CAMPANY, ROBERT FORD. - Making Transcendents: Ascetics and Social Memory in Early Medieval China.
%23150020: CAMPBELL, DENNIS (ED). - Legal aspects of alien acquisition of real property.
%23232888: ELLEN ERIC & DONALD CAMPBELL. - International maritime fraud.
%2370639: CAMPBELL, RACHEL ANNE JANE. - Een nieuwe kijk op risico in internationale financiële markten.
%23141470: CAMPBELL, ALISTAIRE. - Thet Freske Riim. Tractatus Alvini.
%23170033: CAMPBELL, DENNIS. - Legal aspects of doing business in Western Europe.
%23262771: CAMPBELL, DON. - Police : the exercise of power.
%23187655: CAMPBELL, DENNIS & ARTHUR WOLFF. - Legal aspects of business transactions and investment in the Far East.
%23145683: CAMPBELL, ROBERT F. - The History of Basic Metals. Price Control in World War II.
%23138738: CAMPBELL, RACHEL - Rethinking Risk in International Financial Markets.
%23259701: CAMPBELL, KATHRYN. - Language and sexuality: contesting meaning in theory and practice.
%23117160: CAMPBELL, SARAH K. - Postcolumbian Culture History in the Northern Columbia Plateau A.D. 1500-1900.
%2398447: CAMPBELL, J. (ED). - Toward a feminist rhetoric: the writing of Gertrude Buck.
%23150559: CAMPBELL, ALAN & DENNIS THOMPSON. - Common market law : texts and commentaries.
%23239698: CAMPBELL, JOSEPH KEIM, MICHAEL O'ROURKE, & DAVID SHIER (EDS.) - Law and social justice.
%23254771: CAMPBELL, COLIN & PAUL WILES (EDS.) - Law and society : readings in the sociology of law.
%2339948: CAMPBELL, GORDON (ED.) - The Grove encyclopedia of decorative arts.
%23193258: CAMPBELL, DENNIS & LOUIS LAFILI (EDS.) - Distributorships, agency, and franchising in an international arena : Europe, the United States, Japan, and Latin America.
%23213210: CAMPBELL, B.G. - Performing and Processing The Aeneid.
%23256805: CAMPBELL, TOM. - The left and rights : a conceptual analysis of the idea of Socialist rights.
%2390646: CAMPBELL, DONALD. - Arabian medicine and its influence on the middle ages : origins and development of Arab medical science and its subsequent cultivation among the Arabistae of the latin west, followed by an investigation of the latin versions of the works of Galen, a bibliography, and an index.
%23166322: CAMPBELL, LEWIS. - Paralipomena Sophoclea. Supplementary Notes on the Text and Interpretation of Sophocles.
%23134396: CAMPBELL, JEREMY. - The liar's tale : a history of falsehood.
%2331432: CAMPBELL, TOM. - The Legal Protection of Human Rights: Sceptical Essays.
%23256547: CAMPBELL, JOSEPH KEIM, MICHAEL O'ROURKE & DAVIS SHIER. - Law and social justice.
%23272101: CAMPBELL, JOHN - Past, Space, and Self.
%23253916: CAMPBELL, ARCHIBALD. - A voyage round the world, from 1806 to 1812.
%23203701: CAMPBELL, EDWARD EDGAR. - Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname.
%23150194: CAMPEANU, PAVEL. - The origins of Stalinism.
%2361082: CAMPEN, S.I.P. VAN. - The quest for security : some aspects of Netherlands foreign policy, 1945-1950.
%23221448: CAMPER, PETRUS. - Oratio de mundo optimo en Prolegomena in philosophiam.
%2360131: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal : nieuwe gedichten.
%2370643: CAMPFENS, MIES & GERRIT VOERMAN. - Archieven van de Rode Familie.
%2356349: CAMPFENS, MARLIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
%23148430: CAMPLING, JO., FERNANDO, SUMAN. - Mental health , race , and culture.
%23107233: CAMPORESI, PIERO. - Het Onvergankelijke Vlees : heil en heling in middeleeuwen en vroeg-moderne tijd.
%23218278: CAMPOS, J. EDGARDO & SANJAY PRADHAN (EDS.) - The many faces of corruption : tracking vulnerabilities at the sector level.
%23166532: CAMPOS, PAUL F. - Jurismania : the Madness of American Law.
%23119435: CAMPOS, PAUL F. - Jurismania : the madness of American law.
%23243830: CAMPOS, CRISTIAN (ED.) - Plastic.
%23161409: CAMPOS-SEPÚLVEDA, EDUARDO ANTONIO - Metal origin and fluid evolution in the Zaldívar porphyry copper deposit , Chile : an orthomagmatic model.
%23187969: CAMPS, MIRIAM. - European unification in the sixties : from the veto to the crisis.
%23220823: CAMPS, HENRICUS PETRUS HUBERTUS. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-Hertogenbosch.
%23269085: CAMUS, ALBERT. - Keer en tegenkeer.
%23269086: CAMUS, ALBERT. - De val.
%23272111: CAMUS, ALBERT. - Algerian Chronicles.
%23113864: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm : zijn dichterlijke periode.
%2372833: LAW COMMISSION OF CANADA (ED.) - Personal relationships of dependence and interdependence in law.
%23218182: SHELL OIL COMPANY OF CANADA. - The Canadian Petrochemical industry by the chemical division of Shell Oil Company of Canada, limited.
%2321688: CANDIDO, ANTONIO - On literature and society.
%23250872: CANDIDO, JUSTUS; MARTINE HOENDERVOOGT, PETER VAN DAM & MARILOU GEST. - Slachtoffer en de rechtspraak : handleiding voor de strafrechtspraktijk.
%23251680: CANE, PETER & JOANNE CONAGHAN (EDS.) - The new Oxford companion to law.
%23173547: CANENBLEY, CORNELIS (ED.) - Enforcing antitrust against foreign enterprises : procedural problems in the extraterritorial application of antitrust laws.
%23219984: CANEPARI, ANDREA., MOLINARI, LUCA. - The Italian legacy in Washington , D.C. : architecture , design , art and culture.
%2354417: CANES, S.G. & M. SLINGENBERG. - Praeadviezen over het collectieve arbeidscontract, zijn aard, rechtsgevolgen en juridische constructie, in het bijzonder met het oog op een eventueel tot-stand-komen van zoodanig contract tusschen de Broederschap van Notarissen en die van Candidaat-Notarissen.
%2345973: CANFIELD, RICHARD L. - Information Processing through the First Year of Life: A Longitudinal Study Using the Visual Expectation Paradigm (Monographs of the Society for Research in Child Development).
%23272104: CANGUILHEM, GEORGES. - The Normal and the Pathological.
%23272112: CANGUILHEM, GEORGES. - A Vital Rationalist: Selected Writings of Georges Canguilhem.
%2396100: CANISIUS, PETRUS; SCHMID, SEBASTIANUS (ED.) - Volstandigen catechismus in welken aen de gretige zielen tot hunne zaligheyd de leeringe van Jesus-Christus, als de waere fontyne des levens ... geleert en onderwesen...worden. Met 130 onderwysingen en sermoonen volgens ... Petrus Canisius ... Met sermoonen op de zondagen en feest-dagen van het jaer. Volgens den laetsten vermeerderden druk uyt het Hoogduytsch vertaeld. Deel I-[V].
%23216861: CANNAN, EDWIN (ED.) - The paper pound of 1797-1821; the bullion report, 8th June 1810.
%23110305: CANNAVÒ, PETER F. - The working landscape : founding, preservation, and the politics of place.
%2387619: CANNEGIETER, JOANNES., ULPIANUS, DOMITIUS. - Domitii Ulpiani Fragmenta libri singularis regularum, et incerti auctoris collatio legum mosaicarum et romanarum.
%23246765: CANNEY, DONALD L. - Africa Squadron : the U.S. Navy and the slave trade , 1842-1861.
%23242274: CANNEY, DONALD L. - Africa Squadron: The U.S. Navy and the Slave Trade, 1842-1861.
%2390472: CANNON, BYRON. - Politics of law and the courts in nineteenth-century Egypt.
%2350978: CANOY, M.F.M. - Bertrand meets the fox and the owl. Essays on the theory of price competition. Diss.
%23249616: CANTARUTTI, GIULIA (ED.). - Configurazioni dell'aforisma. Vol. 1.
%2315800: CANTELON, P.L.; R.G. HEWLETT & R.C. WILLIAMS (ED.). - The American Atom : a documentary History of Nuclear Policies from the discovery of Fission to the Present.
%23245897: CANTER CAMERLING, DANIEL JACOBUS. - Specimen juris publici Belgici inaugurale, exhibens quaedam, de potestate gubernatoris generalis res et territoria societatis Batavae, in India Orientali.
%23231589: CANTIN, PAUL. - Alanis Morissette : jagged.
%23249234: CANTIN, PAUL. - Alanis Morissette : jagged.
%23139207: CANTZLER, CHRISTINA. - Bildteppiche. Der Spätgothik am Mittelrhein, 1400-1500.
%23227110: CANUTO, GIORGIO & ARTURO ZANELLI. - L'identificazione dattiloscopia dei cadaveri : ricerche comparative e nuova tecnica di prelevamento delle impronte (con una tavola).
%2368981: CANZONERI, MATTHEW - Monetary Policy in Interdependent Economies: A Game-Theoretic Approach.
%23180660: CAO, X.H. (ED.) - Rings, groups, and algebras.
%2369477: CAOTORTA, MATILDE MARZOTTO - Arte open air : guida ai parchi d'arte contemporanea in Italia.
%23146864: CAP, JEAN-PIERRE - Decadence of freedom : Jacques Rivière's perception of Russian mentality.
%23116227: CAPACCINI, FRANCESCO. - Lettres de Francesco Capaccini : agent diplomatique et internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831.
%23195305: CAPADOSE, ISAAC - De Algemeene Rekenkamer en de rekenpligtigheid in Nederland.
%23231322: CAPART, JEAN. - Memphis : à l'ombre des pyramides.
%2352245: CAPE, ED ... [ET AL.] (EDS.) - Suspects in Europe: Procedural Rights at the Investigative Stage of the Criminal Process in the European Union (Ius Commune Europaeum).
%232792: CAPE, ED ... [ET AL.] - Effective criminal defence in Europe.
%23138049: CAPEK, MARY ELLEN S. & MOLLY MEAD. - Effective Philanthropy: Organizational Success through Deep Diversity and Gender Equality
%23146523: CAPEL, JEANETTE. - Exchange rates and strategic decisions of firms.
%23171169: CAPELLE, M.A.A. VAN & H.G. PUNT. - Velder internationale vaktermenlijst voor juristen, fiscalisten, accountants, bankwezen, handel en industrie.
%2321091: CAPELLE, H. VAN. - Economie en buitenlandse handel in nationaal-socialistisch Duitsland. Diss.
%2326658: CAPITANI, WERNER DE. - Internationale Rechtshilfe : eine Standortbestimmung.
%2314860: CAPITANT, HENRI. - Les grands arrêts de la jurisprudence civile : supplément au Cours élementaire de Droit Civil Français d'Amsbroise Colin et H. Capitant.
%23175044: CAPLAN, RICHARD & JOHN FEFFER (EDS.) - Europe's new nationalism : states and minorities in conflict.
%23259694: CAPLAN, DAVID. - Language : structure, processing and disorders.
%23259744: CAPLAN, DAVID ... [ET AL.] (EDS.) - Biological perspectives on language.
%23259750: CAPLAN, DAVIS & NANCY HILDEBRANDT. - Disorders of syntactic comprehension.
%23247403: CAPLAN, DAVIS & NANCY HILDEBRANDT. - Disorders of syntactic comprehension.
%2361209: CAPLAN, JAY. - Framed narratives. Diderot's genealogy of the beholder.
%23271461: CAPLAN, JAY. - In the King's Wake: Post-Absolutist Culture in France.
%23265350: CAPLAN, RUTH B. - Psychiatry and the community in nineteenthcentury America : the recurring concern with the environment in the prevention and treatment of mental illness.
%23265288: CAPLAN, GERALD & MARIE KILLILEA (ED.) - Support systems and mutual help : multidisciplinary explorations.
%23238248: CAPORN, A. CECIL. - Selected cases on commercial contracts.
%232089: CAPOTORTI, FRANCESCO ... [ET AL.] - The European Union treaty : commentary on the draft adopted by the European Parliament on 14 February 1984.
%231357: CAPOTORTI, FRANCESCO & J.A. FROWEIN. - Le cours général de droit international public / Reactions by not directly affected states to breaches of public international law. (Recueil des Cours = Collected courses of The Hague Academy of International Law. Volume 248 (1994-IV)).
%2328342: CAPPELAERE, GEERT., CHRIS ELIAERTS, EUGEEN VERHELLEN. - Alternatieve sanctionering voor jongeren : exploratief onderzoek naar experimenten met 'alternatieve sancties' t.a.v. strafrechtelijk minderjarigen in België naar aanleiding van een pilootinitiatief aan de Jeugdrechtbank Mechelen.
%233497: CAPPELEN, HERMAN - The iInessential indexical: on the philosophical insignificance of perspective and the first person.
%235206: CAPPELEN, HERMAN - Philosophy without Intuitions.
%23213100: CAPPELLANI, OTTAVIO. - Wie is Lou Sciortino ?.
%2358785: CAPPELLANI, FERNANDO ROSI ... [ET AL.] - Difesa della moralità giovanile dalle pubblicazioni e altre forme di diffusione che offendono il pudore e l'onore sessuale : atti delsesto corso di studi.
%2364020: CAPPER, CHARLES. - Margaret Fuller : an American Romantic Life. The Private Years.
%23238129: CAPPERS, WIM. - Vuurproef voor een grondrecht : Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie 1874-1999.
%23217056: CAPPON, C.M. - De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht. Een studie op grond van Utrechtse rechtsbronnen van het begin van de achtste tot het midden van de veertiende eeuw.
%2372900: CAPPONI, NICCOLO - An Unlikely Prince: The Life and Times of Machiavelli.
%2343979: CAPPS, LISA - Constructing Panic: The Discourse of Agoraphobia.
%23222497: CAPSHEW, JAMES H. - Psychologists on the march : science , practice , and professional identity in America , 1929-1969.
%23110676: CARAHER, B.G. - Intimate conflict : contradiction in literary and philosophical discourse : a collection of essays by diverse hands.
%2320090: CARAM, A.R. - Geldanalyse en centrale bankpolitiek in Suriname : enige beschouwingen over de rol van het monetaire beleid bij de ekonomische ontwikkeling sedert 1957. Diss.
%23242454: CARASSO, DEDALO (ED.) - Helden van het vaderland : onze geschiedenis im 19de-eeuwse taferelen verbeeld : de historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1950-1863.
%23222722: CARATOZZOLO, VITTORIA CATERINA. - Irene Brin : Italian style in fashion.
%23233045: CARAVAGGIO., CASSANI, SILVIA & MARIA SAPIO. - Caravaggio : the final years.
%23271064: CARAVAGGIO, MICHELANGELO MERISI DA. - Caravaggio & his world : darkness & light
%2392877: CARB, A.B. & EDELMAN, A.I. - Bar, bench and table : an arbitral drama.
%2389287: CARBASSE, JEAN-MARIE. - Introduction historique au droit.
%23199155: CARBAUGH, ROBERT J. - International economics.
%23259752: CARBERRY, SANDRA. - Plan recognition in natural language dialogue.
%23218438: CARBONI, STEFANO., PAGE, JUTTA-ANNETTE. - The art of glass : Toledo Museum of Art.
%2386026: CARCHEDI, GUGLIELMO. - For Another Europe: A Class Analysis of European Economic Integration.
%23267685: CARCOPINO, JÉRÔME. - Het dagelijks leven in het oude Rome.
%23145143: CARD, CLAUDIA. - Lesbian choices.
%23272321: CARDINAL, MARIE. - In other worlds.
%23253654: CARDOSO, ELIANA & ANN HELWEGE. - Cuba after communism.
%2388769: CARDOSO, ELIANA. - Latin America's Economy: Diversity, Trends, and Conflicts.
%23141802: CARDOT, F. (ED.) - L'électricité et ses consommateurs.
%23141807: CARDOT, F. (ED.) - Des Entreprises pour produire de l'électricité. La génie civile, la construction électrique, les installateurs.
%238273: CARDOZO, BENJAMIN N. - The nature of the judicial process.
%23198328: CARDOZO, MICHAEL H. - Diplomats in international cooperation: stepchildren of the foreign service.
%23222798: CARE, NORMAN S. - On sharing fate.
%2399099: CARELSEN, GEERTRUIDA - Berlijn.
%2319497: CAREY, ROANE (ED.) - The New Intifada : resisting Israel's apartheid.
%2348044: CAREY, JOHN - What Good Are the Arts?.
%23224419: CAREY, HENRY C. - The unity of law as exhibited in the relations of physical, social, mental & moral science.
%23145672: CAREY, ROBERT LINCOLN - Daniel Webster as an Economist.
%23211749: CAREY, JOHN AND WILLIAM DOHERTY. - Ethical standards of the accounting profession.
%2370755: CARILLO, SANTIAGO - Eurocommunism and the state.
%2347685: CARIO, ROBERT - Pour une approche globale et integree du phenomene criminel: essai d'introduction aux sciences criminelles (French Edition).
%23221258: CARL R. PROFFER (1938-1984), RONALD JOHN MEYER. - Nineteenth-century Russian literature in English : a bibliography of criticism and translations.
%2365908: CARLANO, ANNIE - Contemporary British Studio Ceramics (Mint Museum of Craft and Design).
%2342727: CARLE, L. - Das Berufsbild des Wirtschaftwissenschafters. Diss.
%2372251: CARLEN, LOUIS. - Das Recht der Hirten : zur Rechtsgeschichte der Hirten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
%23271478: CARLEN, LOUIS. - Sinnenfälliges Recht : Aufsätze zur Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde.
%23141687: CARLGREN, W.M. - Neutralität oder Allianz. Deutschlands Beziehungen zu Schweden in den Anfangsjahren des Ersten Weltkrieges.
%23246127: CARLIN, RICHARD. - Worlds of sound : the story of Smithsonian Folkways.
%2393174: CARLISLE, ROBERT B. - The Proffered Crown: Saint-Simonianism and the doctrine of hope.
%2348855: CARLISLE, JANICE. - John Stuart Mill and the writing of character.
%23259137: CARLSON, RONALD L., EDWARD J IMWINKELFRIED & EDWARD J. KIONKA. - Evidence in the nineties : cases, materials, problems.
%23217728: CARLSON, DAVID RICHARD. - English humanist books : writers and patrons , manuscript and print , 1475-1525.
%2325234: CARLSON, HARRY G. - Strindberg and the poetry of myth.
%23119705: CARLSSON, ANNI. - Die deutsche Buchkritik von der Reformation bis zur Gegenwart.
%23197330: CARLSSON, C. & Y. KOCHETKOV (EDS.) - Theory and practice of multiple criteria decision making : collection of papers presented at a workshop on multicriteria decision making, held in Moscow, May 1981.
%2341636: CARLTON, ERIC - The Few and the Many: A Typology of Elites.
%23244444: CARLYLE, THOMAS - Carlyle's The French Revolution. (Continuum Histories 5).
%23131331: CARLZON, JAN & TOMAS LAGERSTRÖM. - Weg met de piramides ! : een boek over de nieuwe mens , de chef en de leider.
%23233492: CARMELI, YORAM S. & KALMAN APPLBAUM (EDS). - Consumption and market society in Israel.
%2382139: CARMEN, IRA H. - Cloning and the Constitution : an inquiry into governmental policymaking and genetic experimentation.
%23147876: CARMICHAEL, C. - Women, Law, and the Genesis Traditions.
%2371910: CARMIGGELT, SIMON., WIJK, ED VAN. - Amsterdam.
%23249612: CARMINELLA BIONDI, CARLA PELLANDRA, ELENA PESSINI. (EDS.) - Configurazioni dell'aforisma. 1
%23243495: CARMOY, GUY DE. - Fortune de l'Europe.
%23272129: CARNAP, RUDOLF. - Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic (Midway Reprint).
%23272102: CARNOIS, BERNARD. - The Coherence of Kant's Doctrine of Freedom.
%23206533: CARNOY, ALBERT JOSEPH. - Le Latin d'Espagne d'après les inscriptions : étude linguistique.
%23124936: CARO, GEORG. - Genua und die Mächte am Mittelmeer 1257-1311 : ein Beitrag zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
%23198494: CARO-DELVAILLE, HENRY. - Phidias oú la Génie Grec [Original edition].
%2344249: VAN, CAROLIEN - Curiosity : 30 designs for products and interiors.
%2317833: CARON, DAVID D. & CHARLES LEBEN (EDS.) - Les aspects internationaux des catastrophes naturelles et industrielles / Académie de Droit International de La Haye = The international aspects of natural and industrial catastrophes / Hage Academy of International law.
%23213174: CARON, H.N. - Moleculaire kinderoncologie : Van gen naar genezing .
%23124938: CARON, PIERRE & HENRI STEIN. - Répertoire bibliographique de l'histoire de France. Années 1920 jusqu'à 1931.
%23205316: CAROTENUTO, ALDO. - The difficult art : a critical discourse on psychotherapy.
%23244758: CAROTHERS, THOMAS. - Assessing democracy assistance: the case of Romania.
%23271568: CAROTHERS, THOMAS. - Confronting the weakest link : aiding political parties in new democracies.
%23271569: CAROTHERS, THOMAS. - Critical mission : essays on democracy promotion.
%2315322: CARP, E.A.D.E. - De psychopathieën : inclusief de psychotische ontwikkelingsvormen op psychopathischen grondslag.
%2315936: CARP, E.A.D.E. - Medische psychologie en pathopsychologie.
%2315955: CARP, E.A.D.E. - Psychosen op exogenen grondslag en geestelijke defect-toestanden.
%234817: CARP, E.A.D.E. - Medische psychologie en pathopsychologie.
%234816: CARP, E.A.D.E. - Psychopathologische opsporingen.
%234794: CARP, E.A.D.E. - Grondslagen van psychotherapie.
%234758: CARP, E.A.D.E. - De neurosen.
%23220554: CARPENTER, CLIVE., JOHNSON BARKER, BRIAN. - The complete guide to flags of the world.
%23103689: CARPENTER, BOGDANA. - The poetic avant-garde in Poland 1918-1939.
%23262611: CARPENTER, BOB. - Type-Logical Semantics.
%23160154: CARPENTER, SCOTT. - Acts of fiction : resistance and resolution from Sade to Baudelaire.
%2330726: CARPENTIER ALTING, J.H. - Grondslagen der rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indië.
%23243861: CARR, MATTHEW. - The infernal machine : a history of terrorism.
%23188027: CARR, INDIRA & RICHARD KIDNER. - Statutes and conventions on international trade law. Third edition.
%23256296: CARR, KEVIN GRAY. - Plotting the prince: Shotoku cults and the mapping of medieval Japanese buddhism.
%23101186: CARRA DE VAUX, BERNHARD. - Les grands philosophes : Avicenne, A.H. 370-428 : etude sur la vie, l'oeuvre et le système théologique et mystique d'Abou Ali El-Hosein Ben Abd Allah Ben Sina, philosophe et médecin islamique persan, ainsi que sur les sectes et les mouvements théologiques et philosophiques dans l'orient depuis l'hégire jusqu'à la mort d'Avicenne avec des notes, références, et un index alphabétique
%23101188: CARRA DE VAUX, BERNHARD. - Les grands philosophes : Gazali, A.H. 450-505 / A.D. 1058-1111 (Algazel) : etude sur la vie et l'oeuvre mystique, philosophique et théologique d'Abou Hamid Mohammed Al-Gazali, de tous. mystique et théologien persan, ainsi que sur l'histoire du mysticisme islamique persan, avec des notes, références, et un index alphabétique.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/9