Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23245150: BURUMA, Y., E.M. DE KONING-DE JONG & J. VAN WIERINGEN. - Bijzondere opsporingsdiensten : inleiding in de sociaal-economische fraudebestrijding.
%23230818: BURUMA, IAN - Year Zero: A History of 1945.
%2332204: BURUMA, YBO. - Levend strafrecht : strafrechtelijke vernieuwingen in een maatschappelijke context : liber amicorum Ybo Buruma.
%23105498: BURUMA, YBO. - Introductie internationaal strafrecht.
%23254828: BURUMA, IAN - God's dust : a modern Asian journey.
%2390884: BURUMA, YBO. - (ed.). Recht door de Eeuw. 75 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN.
%2386335: BURUMA, S.L. & J.C. SCHULTSZ. - [Het nieuwe nederlandse arbitragerecht en internationale arbitrage]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%231856: BURUMA, IAN - The missionary and the libertine : love and war in east and west.
%23133384: BURUMA, YBO. - Buitengewone Opsporingsmethoden.
%23229919: BURUMA, IAN - Loon van de schuld : herinneringen van de oorlog in Duitsland en Japan.
%23258152: BUSBY, KEITH (ED.) - Correspondances: studies in literature, history, and the arts in nineteenth-century France : selected proceedings of the sixteenth Colloquium in nineteenth-century French studies, the University of Oklahoma, Norman, October 11th-13th, 1990.
%23227661: BÜSCH, OTTO (ED.) - Untersuchungen zur Geschichte der frühen Industrialisierung vornehmlich im Wirtschaftsraum Berlin/Brandenburg.
%2327577: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Hanns Eissler zum 75. Geburtstag.
%2328046: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Zeit- Leid-, Streitgedichte : Erich Mühsam (1878-1934) : Klabund (1890-1928).
%2328006: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Roter Oktober : Der heilige Krieg; Frieden der Welt.
%2328003: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Erich Kästner.
%2327993: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Erich Weinert : Rote Lieder - Rote Gedichte.
%2327862: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : die goldenen Zwanziger Jahre.
%2327521: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Kurt Tucholsky 1917-1922.
%2326767: BUSCH, ERNST., WEINERT, ERICH. - Ernst Busch auf Aurora Schallplatten : Erich Weinert zum 75. Geburtstag.
%23213168: BUSCH, MORITZ. - Graaf Bismarck en zijne omgeving gedurende den Fransch-Duitschen oorlog.
%2379993: BUSCH, WERNER. - Die Entstehung der kritischen Rechtsphilosophie Kants : 1762-1780.
%23194010: BUSEMANN, A. - Die Sprache der Jugend als Ausdruck der Entwicklungsrhythmik : sprachstatistischen Untersuchungen.
%23166611: BUSENBAUM, HERMANN, LACROIX, CLAUDE (1652-1714) - Theologia moralis antehac ex probatis auctoribus breviter concinata a r.p. herm. Busembaum societatis Jesus SS. Theologiae Licentiato; Nunc pluribus partibus aucta a r.p. Claudio La Croix ejusdem societatis Jesu, SS. theologiae in universitate Coloniensi doctore, & professor publico. Opus duobud tomis dictributum etc. Tomus primus - [secundus, et finale)
%23204173: BUSH, GEORGE. - All the best , George Bush : my life in letters and other writings.
%2388450: BUSH, KEITH - From the Command Economy to the Market: A Collection of Interviews.
%23248887: BUSH, M.L. - What is love ? : Richard Carlile's philosophy of sex.
%231449: BUSHMAN, RICHARD L. - From Puritan to Yankee : character and social order in Connecticut, 1690-1765.
%23134918: BUSHNELL, COLIN J. & PHILIP C. KUTZKO. - The Admissible Dual of GL(N) via Compact Open Subgroups.
%2377601: BUSHNELL, ELEANORE. - Crimes, Follies, and Misfortunes. The Federal Impeachment Trials.
%23162993: BUSKENS, LÉON. - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko.
%2318517: BUSKENS, LÉON & SUSAN RUTTEN (EDS.) - Recht van de Islam 11 : teksten van het op 4 juni 1993 te Leiden gehouden RIMO-symposium.
%23124935: BUSOLT, GEORG. - Die Lakedaimonier und ihre Bundesgenossen. 1. Band: Bis zur Begründung der athenischen Seehegemonie.
%23242259: BUSSABARGER, ROBERT F. & BETTY DASHEW ROBINS. - The everyday art of India.
%23237363: BUSSATO, VITTORIO, MINEKE VAN ESSEN & WILLEM KOOPS (EDS.) - Van fenomenologie naar empirisch-analytisch psychologie : F.J.J. Buytendijk, J. Linschoten, B.J. Kouwer en A.D. de Groot.
%23171725: BUSSEL, ARJEN P.J.M. VAN. - Valuation and interest rate risk of mortgages in the Netherlands.
%23232672: BUSSEMAKER, H.TH. - Bersiap! : opstand in het paradijs : de Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946.
%23106571: BUSSEMAKER, JET. - Betwiste zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat.
%23206332: BUSSEMAKERS, JET & RICK VAN DER PLOEG (EDS.) - Leven na paars? : linkse visies op de derde weg.
%23230385: BUSSER, ELS DE. - Data protection in EU and US criminal cooperation : a substantive law approach to the EU internal and transatlantic cooperation in criminal matters between judicial and law enforcement authorities.
%23217509: BUSSEY, CHARLES M. - Firefight at Yechon : courage and racism in the Korean war.
%23243820: BUSTAMANTE, JEAN-MARC. - Jean-Marc Bustamante .
%23246441: BUTCHART, ALEXANDER. - The anatomy of power : European constructions of the African body.
%23204230: BUTER, ADRIAAN. - Langs de Geul.
%23213577: BUTERA, FEDERICO. - Technological development and the improvement of living and working conditions : options for the future.
%2346588: BUTERA, FEDERICO & JOSEPH E. THURMAN (EDS.) - Automation and work design: a study.
%2383880: BUTLER, WILLIAM E. - The Soviet Union and the law of the sea.
%2396538: BUTLER, JOSEPHINE. - Avant l'Aurore. Appel aux hommes.
%23243720: BUTLER, WILLIAM (ED.) - Perestroika and International Law.
%23110064: BUTLER, CLARK. - History as the story of freedom: philosophy in intercultural context.
%23110067: BUTLER, CLARK. - History as the Story of Freedom. Philosophy in Intercultural Context.
%23235120: BUTLER, PAUL. - Let's get free : a hip-hop theory of justice.
%23238680: BUTOR, MICHEL. - Mobile.
%2396315: BUTT, JOHN. - John Anderson's legacy: the university of Strathclyde and its antecedents 1796-1996.
%2372590: BUTTERWORTH, CHARLES E. & I. WILLIAM ZARTMAN (EDS.) - Between the State and Islam.
%23259635: BUTTIMER, ANNE. - Geography and the human spirit.
%23250650: BÜTTNER, CHRISTIAN. - Jugendmedienschutz in Europa.
%2386877: BUTZ, ANDREAS. - Der arbeitsrechtliche Aufhebungs- und Abwicklungsvertrag im vergleich. Eine rechtliche Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie eine Abwägung der Vor- und Nachteile beider Rechtsinstitute.
%23115679: BUUR, DOROTHÉE. - Indische jeugdliteratuur : geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indië en Indonesië.
%2395893: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Bestuursdwang en dwangsom.
%2343511: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Rechtsvragen privaatrecht, gepubliceerd in Ars Aequi 1952-1972.
%23147966: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%23107584: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%23217089: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Bestuursdwang.
%2381049: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - De omvang van de rechtsbescherming : preadviezen.
%2322571: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%23248831: BUUREN, P.J.J. VAN & M. DE GROOT-SJENITZER. - De omvang van de rechtsbescherming : preadviezen voor de Algemene Vergadering op 28 januari 1982.
%2385614: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Milieurecht in stelling : Utrechtse opstellen over actuele thema's in het milieurecht.
%2335574: BUUREN, P.J.J. VAN. - Kringen van belanghebbenden : in het bijzonder in procedures tegen de overheid.
%23216090: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%2326130: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%233087: BUUREN, ANTON JOHAN VAN. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de artt. 451 en 1122 Burg. Wetb.
%23240168: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%23240972: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%23235943: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%2345329: BUUREN, P.J.J. VAN, L. BOEREMA & J.H. JANS - Gedoogrecht(spraak) : verslag van de negenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 25 maart 1993 naar aanleiding van de preadviezen Gedoogrecht(spraak).
%23135143: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%2325656: BUURMAN, GON. - Uit verlangen : portretten van lesbische vrouwen en homomannen.
%2377855: BUVE, J.D.J. & L.E. FLEISCHHACKER (EDS.) - Metafysica op het scherp van de snede.
%2324441: BUWALDA, PIET. - De laatste vlag gestreken : een persoonlijke herinnering aan Djakarta 17 augustus 1960.
%23235293: BUWALDA, PROFESSOR PETRUS - They Did Not Dwell Alone: Jewish Immigration from the Soviet Union, 1967-1990 (Woodrow Wilson Center Press).
%23243533: BUWALDA, PIET. - Diplomatiek dagboek Moskou.
%238976: BUXBAUM, DAVID C. - (ed.). Traditional and modern legal institutions in Asia and Africa.
%23140643: BUYS, S.G.M. - Sponsoring van verenigingen en stichtingen : rechtspersonenrechtelijke en verbintenisrechtelijke beschouwingen.
%23247240: BUYS, RUBEN. - De kunst van het weldenken : lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1600).
%2388703: BUYS, J.T. - Voorlezingen over de circulatie-banken : meer bijzonder in Frankrijk, Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika : gehouden in de Maatschappij Felix Meritis.
%23160454: BUYSSENS, ADOLPHE. - Handboek over Bloementeelt : volgens het program der Rijks Tuin- en Landbouwscholen te Volvoorden en te Gent.
%23127298: BUYTAERT, E. (ED.) - Peter Abelard.
%234462: BUYTENDIJK, F.J.J. - Over de pijn.
%23211303: BUZAN, BARRY - Does China Matter?: A Reassessment: Essays in Memory of Gerald Segal (New International Relations).
%23243493: BYE, MAURICE. - Relations économiques internationales.
%23237412: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Cornelii van Binkershoek, jurisconsulti famigeratissimi, senatus supremi Hollandiae, Zelandiae & Frisiae olim praesidis. Opera omnia : in quibus multa ex Romano veteri, nec non ex gentium & publico universali, etiamque Hollandiae cum publico tum privato jure capita elegantissime doctissimeque tractantur &c.
%2382724: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - De foro legatorum liber singularis = A monograph on the jurisdiction over ambassadors in both civil and criminal cases.
%23176155: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN - Opuscula varii argumenti; his inscriptionibus: I. Praetermissa ad legem; 2. Digesta de origine juris; II: De rebus mancipi et nec mancipi; III: De Jure occidendi, et exponendi liberos apud veteres Romanos; IV: De cultu religionis peregrinae apud veteres Romanos; V: De captatoriis institutionibus; VI: De legatis poenae nomine. Editio Tertia. Lugduni Batavorum, apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752. (16), 408, (28 pp. various indices). Bound With: BYNKERSHOEK, CORNELIUS VAN, Curae secundae de Jure Occidendi et exponendi Liberos apud veteres romanos ad virum clarissimum Gerardum Noodt.
%23109095: BYNUM, W.F. & V. NUTTON (EDS.) - Essays in the history of therapeutics.
%23109089: BYNUM, W.F. & C. OVERY (EDS.) - The Beast in the Musquito : the Correspondence of Ronald Ross & Patrick Manson.
%23163589: BYRE, ANGELA - Leading cases and materials on the social policy of the EEC.
%23158141: BYRON, MICHAEL (ED.) - Satisficing and maximizing : moral theorists on practical reason.
%23243627: BYRON, CHRISTINE - War Crimes and Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court.
%23142667: BYRON, KENNETH HUGH. - The pessimism of James Thomson (B.V.) in relation to his times.
%23259618: BYRUM, OLIVER E. - Old Problems in New Times: Urban Strategies for the 1990s.
%23101683: BYVANCK, A.W. - De beeldende kunst in de tijd van Plato.
%2322511: BYVANCK, A.W. (ED.) - Excerpta romana : de bronnen der Romeinsche geschiedenis van Nederland. 2e deel, 2e afdeling : inscripties.
%23101684: BYVANCK, A.W. - De obelisk van Constantinopel.
%23169955: BYVANCK, A.W. - De platen in de Aratea van Hugo de Groot : with a summery and list of astronomical manuscripts.
%2322429: BYVANCK, A.W. (ED.) - Excerpta romana : de bronnen der Romeinsche geschiedenis van Nederland. 1e deel, 1e afdeling : Teksten.
%23234534: BYVANCK, VALENTIJN (ED.) - Conventions in contemporary art : lectures and debates , Witte de With 2001.
%2376427: ANONYMUS BYZANTINUS. - De caelo et infernis epistula.
%2354785: CAANEN, J.CH. - Fiscale winst en inflatie.
%23196450: CABANNE, PIERRE. - Honoré Daumier : painter of the human comedy.
%2372812: CABANTOUS, ALAIN. - Blasphemy : impious speech in the West from the Seventeenth to the Nineteenth Century.
%23172350: CABASSUT, JEAN. - Notitia Ecclesiastica Historiarum, Conciliorum, & Canonum invicem collatorum, veterumque juxta, ac recentiorum Ecclesiae Rituum...editio tertia ab ipso auctore correcta plurimum aucta & quinque Indicibus locupletata...
%23263911: CABIESES, H. ... [ET AL.]. - Industrialization and regional development in Peru.
%2388765: CABLE, VINCENT - Trade Blocs?: The Future of Regional Integration.
%23257629: CABOT, JOHN. - The voyages of the Cabots and the discovery of North America.
%23211166: CABRÉ, MONIQUE., SEBBAG, MARINA., VIDAL, VINCENT. - Femmes de papier : une histoire du geste parfumé = Perfumed cards : a scented gesture.
%23212308: CACERES, ROBERT - Stoves for People: Proceedings of the second international workshop on stove dissemination.
%23258629: CACHET, A. & E.R. MULLER. - Beslissen over voetbalvandalisme: een permanent probleem.
%23153893: CACHET, A. & E.R. MULLER. - Beslissen over voetbalvandalisme: een permanent probleem.
%2321977: CACHIN, FRANCOISE - Gauguin
%23200450: CADÉE, GERHARD CORNELIS. - Molluscan biocoenoses and thanatocoenoses in the Ria de Arosa, Galicia, Spain.
%23198363: CADIEUX, MARCEL. - The Canadian diplomat : an essay in definition.
%23209255: CADY, JOHN F. - The history of post-war Southeast Asia : independence problems.
%23198267: CAEMMERER, ERNST VON & PETER SCHLECHTRIEM (EDS.) - Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht : das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf : CISG.
%2346924: CAEMMERER, ERNST VON. - Internationale Rechtsprechung zum Genfer Einheitlichen Wechsel- und Scheckrecht : eine Übersicht über die Rechtsprechung von Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und der Schweiz.
%23101685: CAENEGEM, RAOUL C. VAN. - Max Weber : historicus en socioloog.
%23249590: CAESAR, JULIUS., CICERO, MARCUS TULLIUS. - Rome in revolutie : documenten van Caesar, Cicero en andere ooggetuigen 50-46 v. Chr.
%23235187: CAFAGGI, FABRIZIO (ED.) - The institutional framework of European private law.
%23232582: CAFRUNY, ALAN & PATRICK PETERS (EDS.) - The Union and the world : the political economy of a common European foreign policy.
%23212568: CAGLE, WILLIAM R. - A matter of taste : a bibliographical catalogue of international books on food and drink [of the British and Continental component of the Lilly Library's Gernon Collection of Books on Food and Drink, located at Indiana University].
%23223239: CAGLE, WILLIAM REA & LISA KILLION STAFFORD. - American books on food and drink : a bibliographical catalog of the cookbook collection housed in The Lilly Library at the Indiana University.
%2376491: CAHALAN, JAMES M. - Great hatred, little room. The Irish historical novel.
%23135713: CAHALL, R. DU BOIS - The Sovereign Council of New France. A study in Canadian Constitutional History.
%2317654: CAHANA, KITRA ... [ET AL. - Next #01
%23193026: CAHEN, J.L.P. - Langs werkplaatsen van de onverschuldigde betaling : rede uitgesproken bij het neerleggen van het ambt van gewoon hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 24 oktober 1997.
%236553: CAHEN, J.L.P. - Het cognossement.
%23141730: CAHN, STEVEN M. (ED.) - Affirmative Action and the University : a philosophical inquiry.
%23166573: CAHN, STEVEN M. (ED.) - Exploring philosophy : an introductory anthology.
%23164519: CAHN, STEVEN M. - Exploring philosophy : an introductory anthology.
%2374183: CAHN, E. - Supreme court and supreme law.
%23180655: CAICEDO, XAVIER & CARLOS H. MONTENEGRO (EDS.) - Models, algebras, and proofs : selected papers of the X Latin American Symposium on Mathematical Logic held in Bogotá.
%23198673: CAILLOT, JEAN. - Le C.A.E.M. : aspects juridiques et formes de cooperation économique entre les pays socialistes.
%2396543: CAIN, JULES (PRÉFACE). - L'Art du livre à l'Impremerie nationale.
%2320160: CAIN, MAUREEN & KÁLMÁN KULCSÁR (EDS.) - Disputes and the law.
%23152148: CAIN, PETER (ED.) - Free trade and protectionism.
%2358011: CAIRNCROSS, ALEC KIRKLAND - The Managed economy : papers presented to Section F ( Economics ) at the 1969 Annual meeting of the British association for the advancement of science.
%2381348: CAIZZI, BRUNO. - L'economia Lombarda durante la Restaurazione [1814-1859].
%23263757: CAKIR, ARMAGAN EMRE (ED.) - Fifty Years of EU-Turkey Relations: A Sisyphean Story.
%23172515: CALAMANDREI, PIERO. - Elogio de los jueces escrito por un abogado.
%23207263: CALAME, CLAUDE. - The craft of poetic speech in ancient Greece.
%2355194: CALASSO, ROBERTO. - The Ruin of Kasch.
%23219784: CALAVITA, MARCO. - Apprehending politics : news media and individual political development.
%23210219: CALCAR, W. VAN. - Over comparatief- en vergelijkingszinnen.
%23143536: CALCAR, ELISE VAN. - Frederik Fröbel, hoe hij opvoeder werd en wat de kinderwereld hem openbaarde : opgedragen aan het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap.
%23149224: CALDER, A., J. LAMB & B. ORR (ED.). - Voyages and beaches: Pacific encounters, 1769-1840.
%23261141: CALDER, KENT E. - Crisis and compensation : public policy and political stability in Japan, 1949-1986.
%23155391: CALDERWOOD, HENRY. - David Hume.
%23214945: CALDICOTT, HELEN. - The New Nuclear Danger: George W. Bush's Military-Industrial Complex.
%2319706: CALDICOTT, HELEN. - Nuclear Power is Not the Answer: to Global Warming Or Anything Else
%23246762: CALDWELL, PETER C. - Dictatorship, state planning, and social theory in the German Democratic Republic.
%2344309: CALDWELL, B.J. - Carl Menger and his legacy in economics.
%2330000: CALDWELL, WALLACE EVERETT. - Hellenic conceptions of peace.
%23131759: CALERO, HENRY H. - Negotiate the deal you want.
%23242813: CALHOON, KENNETH SCOTT (ED.) - Peripheral visions : the hidden stages of Weimar cinema.
%2372248: CALHOUN, GEORGE MILLER. - Introduction to Greek legal science.
%23259624: CALHOUN, CRAIG (ED.) - Sociology in America. A. History.
%2371732: CALHOUN, EMILY M. - Losing Twice: Harms of Indifference in the Supreme Court.
%23143870: CALLAHAN, JAMES. - Calculus in context I + II. The five colleges calculus project.
%23255027: CALLAHAN, JOAN C. (ED.) - Reproduction, ethics and the law : feminist perspectives.
%2388752: CALLEO, DAVID P. - The Imperious Economy.
%23221033: CALLEO, DAVID P. - Rethinking Europe's Future (Century Foundation Book).
%23263722: CALLEYA, STEPHEN - Security Challenges in the Euro-Med Area in the 21st Century: Mare Nostrum.
%23223217: CALLINICOS, ALEX. - Theories and narratives : reflections on the philosophy of history.
%23131474: CALLOT, EMILE - Doctrines et Figures Humanistes.
%23172283: CALMES, ALBERT. - Histoire contemporaine du Grand-Duché de Luxembourg. Vol. 1: Le grand-duché de Luxembourg dans le royaume des Pays-Bas (1815-1830); Vol. 2: Le grand-duché de Luxembourg dans la révolution belge (1830-1839); Vol. 3: La restauration de Guillaume 1er, roi des Pays-Bas (l'ère Hassenpflug) 1839-1840; Vol. 4: La creation d'un état (1841-1847); Vol. 5: La révolution de 1848 au Luxembourg.
%23206531: CALOGERO, GUIDO. - Studien über den Eleatismus. Im Anhang: Guido Calogero: Xenophanes, Aischylos und die erste Definition der Allmacht Gottes ; Kurt von Fritz: Rezension zu: Guido Calogero, Studi sull'eleatismo.
%23117217: CALOGÉROPOULOS-STRATIS, S. - La Grèce et les Nations Unies.
%23253878: CALSTER, PATRICK VAN & LODEWIJK GUNTHER MOOR (EDS.) - Reassurance policing : een alliantie tussen burgers en politie?
%23200084: CALVERT, PETER. - Revolution.
%2324330: CALVERT, E. ROY. - Capital punishment in the twentieth century.
%23184644: CALVET, LOUIS-JEAN. - Roland Barthes : een biografie.
%23245294: CALVET, LOUIS-JEAN. - Pour une écologie des langues du monde.
%2327536: CALVET, LOUIS-JEAN. - Roland Barthes : a biography.
%23241120: CALVEZ, JEAN-YVES. - Karl Marx. Darstellung und kritik seines denkens.
%23231954: CALVIN, JOHANNES. - Johannes Calvins Auslegung der Genesis.
%23231955: CALVIN, JOHANNES. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Jeremia.
%23231956: CALVIN, JOHANNES. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Ezechiel (Kapitel 1-20); Johannes Calvins Auslegung des Propheten Daniel.
%23231951: CALVIN, JOHANNES. - Institutie : of onderwijzing in den christelijken godsdienst. Boek I-IV.
%23231953: CALVIN, JOHANNES. - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Jesaja. 1. & 2. Hälfte.
%23231952: CALVIN, JOHANNES. - Het boek der psalmen verklaard : [Psalm 1-150]. 2 Delen.
%23172826: CALVIN, WILLIAM H. & DEREK BICKERTON. - Lingua ex machina : reconciling Darwin and Chomsky with the human brain.
%2368973: CALVO, GUILLERMO A. - Money, Exchange Rates, and Output.
%23136952: CAMASASCA, PETER D. - European Merger Control: Getting the Efficiencies Right.
%23135103: CAMAU, MICHEL. - La notion de démocratie dans la pensée des dirigeants maghrébins.
%23121789: CAMBANIS, S., GHOSH, J.K., KARANDIKAR, R.L. & SEN, P.K. (EDS.) - Stochastic Processes. a Festschrift in Honor of Gopinath Kallianpur.
%2393862: CAMBI, BARTOLOMEO. - Praticello del divino amore, ornato di molte varietà di fioretti di componimenti poetici spirituali, e divoti. Per consolatione de le anime innamorate dell'amoroso Giesu. Con gl'argumenti dell'istesso à ciascum canto.
%23185240: CAMDEN, VERA J. - Compromise formations : current directions in psychoanalytic criticism.
%2341138: CAMERA DEI DEPUTATI, SECRETARIO GENERALE. - Il nuovo regolamento della Camera dei Deputati.
%23239157: CAMERON, JOHN D. (EDITOR) - Rural Progress, Rural Decay: Neoliberal Adjustment Policies and Local Initiatives.
%23241626: CAMERON, MAXWELL A. - The making of NAFTA : how the deal was done.
%2330906: CAMERON, IAIN. - The Protective Principle of International Criminal Jurisdiction.
%2370986: CAMERON, A.T. - The taste sense and the relative sweetness of sugars and other sweet substances.
%2381493: CAMERON, KEITH (ED.) - From Valois to Bourbon. Dynasty, state and society in early modern France.
%2383882: CAMIC, CHARLES. - Experience and Enlightenment : socialization for cultural change in eighteenth-century Scotland.
%2372099: CAMILERRI, J.A. - Civilization in Crisis. Human prospects in a changing world.
%23192791: CAMINADA, MARTINUS WIGBERTUS ANTONIUS. - For the sake of the argument : explorations into argument-based reasoning.
%2398707: CAMMAERT, A.P.M. - Het Verborgen Front.
%2386980: CAMMAERT, A.P.M. - Tussen twee vuren.
%232073: CAMMERER, ERNST VON & KONRAD ZWEIGERT (EDS.) - Deutsche Landesreferate zum VII. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in Uppsala 1966.
%2342862: CAMP, GINO. - Forgetting: inhibition or interference?
%23184132: CAMPAGNE, CORNELIS. - Iteratie van Rationale Functies.
%2357974: CAMPAGNE, D.M. - Alimentatie, onderhoudsplicht tussen voormalige echtgenoten, betalingen inzake echtscheiding : een evolutie.
%23204349: CAMPANY, DAVID., SCHIFFERLI, CHRISTOPH. - Paper dreams : the lost art of Hollywood still photography.
%23150020: CAMPBELL, DENNIS (ED). - Legal aspects of alien acquisition of real property.
%23232888: ELLEN ERIC & DONALD CAMPBELL. - International maritime fraud.
%2370639: CAMPBELL, RACHEL ANNE JANE. - Een nieuwe kijk op risico in internationale financiële markten.
%23196196: CAMPBELL, JOSEPH KEIM (ED.) - Causation and Explanation.
%23170033: CAMPBELL, DENNIS. - Legal aspects of doing business in Western Europe.
%23187655: CAMPBELL, DENNIS & ARTHUR WOLFF. - Legal aspects of business transactions and investment in the Far East.
%23145683: CAMPBELL, ROBERT F. - The History of Basic Metals. Price Control in World War II.
%23138738: CAMPBELL, RACHEL - Rethinking Risk in International Financial Markets.
%23259701: CAMPBELL, KATHRYN. - Language and sexuality: contesting meaning in theory and practice.
%23117160: CAMPBELL, SARAH K. - Postcolumbian Culture History in the Northern Columbia Plateau A.D. 1500-1900.
%2398447: CAMPBELL, J. (ED). - Toward a feminist rhetoric: the writing of Gertrude Buck.
%23166322: CAMPBELL, LEWIS. - Paralipomena Sophoclea. Supplementary Notes on the Text and Interpretation of Sophocles.
%23150559: CAMPBELL, ALAN & DENNIS THOMPSON. - Common market law : texts and commentaries.
%23239698: CAMPBELL, JOSEPH KEIM, MICHAEL O'ROURKE, & DAVID SHIER (EDS.) - Law and social justice.
%2331432: CAMPBELL, TOM. - The Legal Protection of Human Rights: Sceptical Essays.
%23254771: CAMPBELL, COLIN & PAUL WILES (EDS.) - Law and society : readings in the sociology of law.
%2339948: CAMPBELL, GORDON (ED.) - The Grove encyclopedia of decorative arts.
%23141470: CAMPBELL, ALISTAIRE. - Thet Freske Riim. Tractatus Alvini.
%23193258: CAMPBELL, DENNIS & LOUIS LAFILI (EDS.) - Distributorships, agency, and franchising in an international arena : Europe, the United States, Japan, and Latin America.
%23229880: CAMPBELL, TOM (ED.) - Legal positivism.
%23213210: CAMPBELL, B.G. - Performing and Processing The Aeneid.
%23256805: CAMPBELL, TOM. - The left and rights : a conceptual analysis of the idea of Socialist rights.
%2390646: CAMPBELL, DONALD. - Arabian medicine and its influence on the middle ages : origins and development of Arab medical science and its subsequent cultivation among the Arabistae of the latin west, followed by an investigation of the latin versions of the works of Galen, a bibliography, and an index.
%23203701: CAMPBELL, EDWARD EDGAR. - Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname.
%23253916: CAMPBELL, ARCHIBALD. - A voyage round the world, from 1806 to 1812.
%23134396: CAMPBELL, JEREMY. - The liar's tale : a history of falsehood.
%23256547: CAMPBELL, JOSEPH KEIM, MICHAEL O'ROURKE & DAVIS SHIER. - Law and social justice.
%23150194: CAMPEANU, PAVEL. - The origins of Stalinism.
%2361082: CAMPEN, S.I.P. VAN. - The quest for security : some aspects of Netherlands foreign policy, 1945-1950.
%23178395: CAMPERT, REMCO. - De familie Kneupma.
%2370643: CAMPFENS, MIES & GERRIT VOERMAN. - Archieven van de Rode Familie.
%2356349: CAMPFENS, MARLIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
%23148430: CAMPLING, JO., FERNANDO, SUMAN. - Mental health , race , and culture.
%23107233: CAMPORESI, PIERO. - Het Onvergankelijke Vlees : heil en heling in middeleeuwen en vroeg-moderne tijd.
%23243830: CAMPOS, CRISTIAN (ED.) - Plastic.
%23166532: CAMPOS, PAUL F. - Jurismania : the Madness of American Law.
%23119435: CAMPOS, PAUL F. - Jurismania : the madness of American law.
%23161409: CAMPOS-SEPÚLVEDA, EDUARDO ANTONIO - Metal origin and fluid evolution in the Zaldívar porphyry copper deposit , Chile : an orthomagmatic model.
%23187969: CAMPS, MIRIAM. - European unification in the sixties : from the veto to the crisis.
%23138146: CAMUS, ALBERT. - Actuelles. Chroniques 1944-1948.
%23221519: CAMUS, AGNÈS., MEULEMANN, HEINER., SCHÄFERS, BERNHARD. - 26. Deutscher Soziologentag : Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa. Volume 1.
%23113864: CAN, H.L.M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm : zijn dichterlijke periode.
%23218182: SHELL OIL COMPANY OF CANADA. - The Canadian Petrochemical industry by the chemical division of Shell Oil Company of Canada, limited.
%2372833: LAW COMMISSION OF CANADA (ED.) - Personal relationships of dependence and interdependence in law.
%2321688: CANDIDO, ANTONIO - On literature and society.
%23250872: CANDIDO, JUSTUS; MARTINE HOENDERVOOGT, PETER VAN DAM & MARILOU GEST. - Slachtoffer en de rechtspraak : handleiding voor de strafrechtspraktijk.
%23148984: CANE, PETER. - Tort law and economic interests. Second edition.
%23251680: CANE, PETER & JOANNE CONAGHAN (EDS.) - The new Oxford companion to law.
%23219984: CANEPARI, ANDREA., MOLINARI, LUCA. - The Italian legacy in Washington , D.C. : architecture , design , art and culture.
%2354417: CANES, S.G. & M. SLINGENBERG. - Praeadviezen over het collectieve arbeidscontract, zijn aard, rechtsgevolgen en juridische constructie, in het bijzonder met het oog op een eventueel tot-stand-komen van zoodanig contract tusschen de Broederschap van Notarissen en die van Candidaat-Notarissen.
%2345973: CANFIELD, RICHARD L. - Information Processing through the First Year of Life: A Longitudinal Study Using the Visual Expectation Paradigm (Monographs of the Society for Research in Child Development).
%2396100: CANISIUS, PETRUS; SCHMID, SEBASTIANUS (ED.) - Volstandigen catechismus in welken aen de gretige zielen tot hunne zaligheyd de leeringe van Jesus-Christus, als de waere fontyne des levens ... geleert en onderwesen...worden. Met 130 onderwysingen en sermoonen volgens ... Petrus Canisius ... Met sermoonen op de zondagen en feest-dagen van het jaer. Volgens den laetsten vermeerderden druk uyt het Hoogduytsch vertaeld. Deel I-[V].
%2330233: CANN, EDWARD. - The currencies of China : an investigation of silver & gold transactions affecting China with a section on copper.
%2331669: CANNAN, M.A. - A History of the Theories of Production and Distribution in English Political Economy from 1776 to 1848.
%23216861: CANNAN, EDWIN (ED.) - The paper pound of 1797-1821; the bullion report, 8th June 1810.
%23110305: CANNAVÒ, PETER F. - The working landscape : founding, preservation, and the politics of place.
%23246765: CANNEY, DONALD L. - Africa Squadron : the U.S. Navy and the slave trade , 1842-1861.
%23242274: CANNEY, DONALD L. - Africa Squadron: The U.S. Navy and the Slave Trade, 1842-1861.
%2390472: CANNON, BYRON. - Politics of law and the courts in nineteenth-century Egypt.
%2384703: CANONNE, XAVIER - Surrealism in Belgium: 1924-2004.
%2350978: CANOY, M.F.M. - Bertrand meets the fox and the owl. Essays on the theory of price competition. Diss.
%23249616: CANTARUTTI, GIULIA (ED.). - Configurazioni dell'aforisma. Vol. 1.
%2315800: CANTELON, P.L.; R.G. HEWLETT & R.C. WILLIAMS (ED.). - The American Atom : a documentary History of Nuclear Policies from the discovery of Fission to the Present.
%23231589: CANTIN, PAUL. - Alanis Morissette : jagged.
%23249234: CANTIN, PAUL. - Alanis Morissette : jagged.
%23139207: CANTZLER, CHRISTINA. - Bildteppiche. Der Spätgothik am Mittelrhein, 1400-1500.
%23227110: CANUTO, GIORGIO & ARTURO ZANELLI. - L'identificazione dattiloscopia dei cadaveri : ricerche comparative e nuova tecnica di prelevamento delle impronte (con una tavola).
%2368981: CANZONERI, MATTHEW - Monetary Policy in Interdependent Economies: A Game-Theoretic Approach.
%23180660: CAO, X.H. (ED.) - Rings, groups, and algebras.
%2369477: CAOTORTA, MATILDE MARZOTTO - Arte open air : guida ai parchi d'arte contemporanea in Italia.
%23146864: CAP, JEAN-PIERRE - Decadence of freedom : Jacques Rivière's perception of Russian mentality.
%232792: CAPE, ED ... [ET AL. - Effective criminal defence in Europe.
%23138049: CAPEK, MARY ELLEN S. & MOLLY MEAD. - Effective Philanthropy: Organizational Success through Deep Diversity and Gender Equality
%23146523: CAPEL, JEANETTE. - Exchange rates and strategic decisions of firms.
%23171169: CAPELLE, M.A.A. VAN & H.G. PUNT. - Velder internationale vaktermenlijst voor juristen, fiscalisten, accountants, bankwezen, handel en industrie.
%2321091: CAPELLE, H. VAN. - Economie en buitenlandse handel in nationaal-socialistisch Duitsland. Diss.
%2326658: CAPITANI, WERNER DE. - Internationale Rechtshilfe : eine Standortbestimmung.
%2314860: CAPITANT, HENRI. - Les grands arrêts de la jurisprudence civile : supplément au Cours élementaire de Droit Civil Français d'Amsbroise Colin et H. Capitant.
%23104010: CAPIZZI, A. - The Cosmic Republic.
%23230927: CAPLAN, JANE (ED.) - Written on the Body: The Tattoo in European and American History.
%23175044: CAPLAN, RICHARD & JOHN FEFFER (EDS.) - Europe's new nationalism : states and minorities in conflict.
%2361209: CAPLAN, JAY. - Framed narratives. Diderot's genealogy of the beholder.
%23259694: CAPLAN, DAVID. - Language : structure, processing and disorders.
%23259744: CAPLAN, DAVID ... [ET AL.] (EDS.) - Biological perspectives on language.
%23259750: CAPLAN, DAVIS & NANCY HILDEBRANDT. - Disorders of syntactic comprehension.
%23247403: CAPLAN, DAVIS & NANCY HILDEBRANDT. - Disorders of syntactic comprehension.
%23238248: CAPORN, A. CECIL. - Selected cases on commercial contracts.
%232089: CAPOTORTI, FRANCESCO ... [ET AL. - The European Union treaty : commentary on the draft adopted by the European Parliament on 14 February 1984.
%231357: CAPOTORTI, FRANCESCO & J.A. FROWEIN. - Le cours général de droit international public / Reactions by not directly affected states to breaches of public international law. (Recueil des Cours = Collected courses of The Hague Academy of International Law. Volume 248 (1994-IV)).
%23245549: CAPOUYA, EMILE. - Wilde vaart.
%2328342: CAPPELAERE, GEERT., CHRIS ELIAERTS, EUGEEN VERHELLEN. - Alternatieve sanctionering voor jongeren : exploratief onderzoek naar experimenten met 'alternatieve sancties' t.a.v. strafrechtelijk minderjarigen in België naar aanleiding van een pilootinitiatief aan de Jeugdrechtbank Mechelen.
%23213100: CAPPELLANI, OTTAVIO. - Wie is Lou Sciortino ?.
%2364020: CAPPER, CHARLES. - Margaret Fuller : an American Romantic Life. The Private Years.
%23238129: CAPPERS, WIM. - Vuurproef voor een grondrecht : Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie 1874-1999.
%2346919: CAPPS, DONALD - Men, Religion, and Melancholia: James, Otto, Jung, and Erikson.
%2343979: CAPPS, LISA - Constructing Panic: The Discourse of Agoraphobia.
%23222497: CAPSHEW, JAMES H. - Psychologists on the march : science , practice , and professional identity in America , 1929-1969.
%23260475: CAPUCCI, ROBERTO. - Roberto Capucci : art into fashion.
%23110676: CARAHER, B.G. - Intimate conflict : contradiction in literary and philosophical discourse : a collection of essays by diverse hands.
%2320090: CARAM, A.R. - Geldanalyse en centrale bankpolitiek in Suriname : enige beschouwingen over de rol van het monetaire beleid bij de ekonomische ontwikkeling sedert 1957. Diss.
%23242454: CARASSO, DEDALO (ED.) - Helden van het vaderland : onze geschiedenis im 19de-eeuwse taferelen verbeeld : de historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1950-1863.
%23222722: CARATOZZOLO, VITTORIA CATERINA. - Irene Brin : Italian style in fashion.
%2392877: CARB, A.B. & EDELMAN, A.I. - Bar, bench and table : an arbitral drama.
%23199155: CARBAUGH, ROBERT J. - International economics.
%23259752: CARBERRY, SANDRA. - Plan recognition in natural language dialogue.
%23218438: CARBONI, STEFANO., PAGE, JUTTA-ANNETTE. - The art of glass : Toledo Museum of Art.
%23141941: CARBONNIER, JEAN. - Flexible droit : textes pour une sociologie du droit sans rigueur.
%2386026: CARCHEDI, GUGLIELMO. - For Another Europe: A Class Analysis of European Economic Integration.
%23145143: CARD, CLAUDIA. - Lesbian choices.
%23253654: CARDOSO, ELIANA & ANN HELWEGE. - Cuba after communism.
%2388769: CARDOSO, ELIANA. - Latin America's Economy: Diversity, Trends, and Conflicts.
%23141802: CARDOT, F. (ED.) - L'électricité et ses consommateurs.
%23141806: CARDOT, F. (ED.) - L'électricité dans l'histoire. Problèmes et méthodes.
%23141807: CARDOT, F. (ED.) - Des Entreprises pour produire de l'électricité. La génie civile, la construction électrique, les installateurs.
%23198328: CARDOZO, MICHAEL H. - Diplomats in international cooperation: stepchildren of the foreign service.
%23222798: CARE, NORMAN S. - On sharing fate.
%2399099: CARELSEN, GEERTRUIDA - Berlijn.
%2319497: CAREY, ROANE (ED.) - The New Intifada : resisting Israel's apartheid.
%23224419: CAREY, HENRY C. - The unity of law as exhibited in the relations of physical, social, mental & moral science.
%23145672: CAREY, ROBERT LINCOLN - Daniel Webster as an Economist.
%23211749: CAREY, JOHN AND WILLIAM DOHERTY. - Ethical standards of the accounting profession.
%2370755: CARILLO, SANTIAGO - Eurocommunism and the state.
%2347685: CARIO, ROBERT - Pour une approche globale et integree du phenomene criminel: essai d'introduction aux sciences criminelles (French Edition).
%23221258: CARL R. PROFFER (1938-1984), RONALD JOHN MEYER. - Nineteenth-century Russian literature in English : a bibliography of criticism and translations.
%2365908: CARLANO, ANNIE - Contemporary British Studio Ceramics (Mint Museum of Craft and Design).
%2342727: CARLE, L. - Das Berufsbild des Wirtschaftwissenschafters. Diss.
%2372251: CARLEN, LOUIS. - Das Recht der Hirten : zur Rechtsgeschichte der Hirten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
%23141687: CARLGREN, W.M. - Neutralität oder Allianz. Deutschlands Beziehungen zu Schweden in den Anfangsjahren des Ersten Weltkrieges.
%2374355: CARLILE, RICHARD - What Is Love?.
%23246127: CARLIN, RICHARD. - Worlds of sound : the story of Smithsonian Folkways.
%2393174: CARLISLE, ROBERT B. - The Proffered Crown: Saint-Simonianism and the doctrine of hope.
%2348855: CARLISLE, JANICE. - John Stuart Mill and the writing of character.
%23259137: CARLSON, RONALD L., EDWARD J IMWINKELFRIED & EDWARD J. KIONKA. - Evidence in the nineties : cases, materials, problems.
%2325234: CARLSON, HARRY G. - Strindberg and the poetry of myth.
%23217728: CARLSON, DAVID RICHARD. - English humanist books : writers and patrons , manuscript and print , 1475-1525.
%2382363: CARLSON, CHARLES P. - Justification in earlier medieval theology.
%23119705: CARLSSON, ANNI. - Die deutsche Buchkritik von der Reformation bis zur Gegenwart.
%23197330: CARLSSON, C. & Y. KOCHETKOV (EDS.) - Theory and practice of multiple criteria decision making : collection of papers presented at a workshop on multicriteria decision making, held in Moscow, May 1981.
%2341636: CARLTON, ERIC - The Few and the Many: A Typology of Elites.
%23244444: CARLYLE, THOMAS - Carlyle's The French Revolution. (Continuum Histories 5).
%23131331: CARLZON, JAN & TOMAS LAGERSTRÖM. - Weg met de piramides ! : een boek over de nieuwe mens , de chef en de leider.
%23233492: CARMELI, YORAM S. & KALMAN APPLBAUM (EDS). - Consumption and market society in Israel.
%2382139: CARMEN, IRA H. - Cloning and the Constitution : an inquiry into governmental policymaking and genetic experimentation.
%23147876: CARMICHAEL, C. - Women, Law, and the Genesis Traditions.
%2371910: CARMIGGELT, S. - Amsterdam.
%23249612: CARMINELLA BIONDI, CARLA PELLANDRA, ELENA PESSINI. (EDS.) - Configurazioni dell'aforisma. 1
%23243495: CARMOY, GUY DE. - Fortune de l'Europe.
%23206533: CARNOY, ALBERT JOSEPH. - Le Latin d'Espagne d'après les inscriptions : étude linguistique.
%23198494: CARO-DELVAILLE, HENRY. - Phidias oú la Génie Grec [Original edition].
%23124936: CARO, GEORG. - Genua und die Mächte am Mittelmeer 1257-1311 : ein Beitrag zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
%2341706: CAROLI, J.P.A.N. & E.M. MEIJERS. - Het kort geding voor den president der Arrondissements-Rechtbank (Référé). 2 Dln in 1.
%2344249: VAN, CAROLIEN - Curiosity : 30 designs for products and interiors.
%23213174: CARON, H.N. - Moleculaire kinderoncologie : Van gen naar genezing .
%23124938: CARON, PIERRE & HENRI STEIN. - Répertoire bibliographique de l'histoire de France. Années 1920 jusqu'à 1931.
%23205316: CAROTENUTO, ALDO. - The difficult art : a critical discourse on psychotherapy.
%23244758: CAROTHERS, THOMAS. - Assessing democracy assistance: the case of Romania.
%234758: CARP, E.A.D.E. - De neurosen.
%2315322: CARP, E.A.D.E. - De psychopathieën : inclusief de psychotische ontwikkelingsvormen op psychopathischen grondslag.
%2315936: CARP, E.A.D.E. - Medische psychologie en pathopsychologie.
%234817: CARP, E.A.D.E. - Medische psychologie en pathopsychologie.
%2315955: CARP, E.A.D.E. - Psychosen op exogenen grondslag en geestelijke defect-toestanden.
%237434: CARP, E.A.D.E. - Gerechtelijke psychatrie. M.m.v. J.M. van Bemmelen en D. Wiersma.
%23220554: CARPENTER, CLIVE., JOHNSON BARKER, BRIAN. - The complete guide to flags of the world.
%23103689: CARPENTER, BOGDANA. - The poetic avant-garde in Poland 1918-1939.
%23262611: CARPENTER, BOB. - Type-Logical Semantics.
%23160154: CARPENTER, SCOTT. - Acts of fiction : resistance and resolution from Sade to Baudelaire.
%2330726: CARPENTIER ALTING, J.H. - Grondslagen der rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indië.
%23243861: CARR, MATTHEW. - The infernal machine : a history of terrorism.
%23256296: CARR, KEVIN GRAY. - Plotting the prince: Shotoku cults and the mapping of medieval Japanese buddhism.
%23188027: CARR, INDIRA & RICHARD KIDNER. - Statutes and conventions on international trade law. Third edition.
%2375565: CARR, GERALD P. & MELVIN D. MONTEMERLO (EDS.) - Aerospace crew station design : proceedings of the course given at the International Center for Transportation Studies (ICTS), Amalfi, Italy, October 19-22, 1983.
%23101186: CARRA DE VAUX, BERNHARD. - Les grands philosophes : Avicenne, A.H. 370-428 : etude sur la vie, l'oeuvre et le système théologique et mystique d'Abou Ali El-Hosein Ben Abd Allah Ben Sina, philosophe et médecin islamique persan, ainsi que sur les sectes et les mouvements théologiques et philosophiques dans l'orient depuis l'hégire jusqu'à la mort d'Avicenne avec des notes, références, et un index alphabétique
%23101188: CARRA DE VAUX, BERNHARD. - Les grands philosophes : Gazali, A.H. 450-505 / A.D. 1058-1111 (Algazel) : etude sur la vie et l'oeuvre mystique, philosophique et théologique d'Abou Hamid Mohammed Al-Gazali, de tous. mystique et théologien persan, ainsi que sur l'histoire du mysticisme islamique persan, avec des notes, références, et un index alphabétique.
%23147233: CARRA DE VAUX, BERNARD. - Les penseurs de l'Islam. 5 Volumes. I: Les Souverains. L'Histoire et la philosophie politique; II: Les Géographes. Les sciences mathématiques et naturelles; III: l'Exégèse. La tradition et la jurisprudence; IV: La Scolastique. La Théologie et la mystique. La Musique; V: Les Sectes. Le Libéralisme moderne. 431(1) pp.
%23236348: CARRA, JEAN-LOUIS. - Système de la raison, ou le prophète philosophe.
%23799: CARRAPA, BARBARA - Tectonic evolution of an active orogen as reflected by its sedimentary record : an integrated study of the Tertiary Piedmont Basin ( Internal Western Alps , NW Italy ).
%23182073: CARRASQUER, FRANCISCO. - 'Iman' y la novella historica de Ramon J. Sender. Primera incursion en el realismo magico senderiano.
%23119363: CARRÉ, OLIVER (ED.) - L'islam et l'état das le monde aujourd hui.
%23226980: CARREAU, DOMINIQUE. - Droit international économique. 3me édition.
%23146512: CARREE, MARTIN A. - Market dynamics, evolution and smallness.
%23197590: CARRELL, JENNIFER LEE. - The speckled monster : a historical tale of battling smallpox.
%23147708: CARRERA, ROSALINA DE LA - Success in Circuit Lies. Diderot's Communicational Practice.
%231836: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - L'empire éclaté. La révolte des nations en U.R.S.S.
%23228354: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - L'empire d'Eurasie : une histoire de l'empire russe de 1552 à nos jours.
%2358274: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - The great challenge. Nationalities and the Bolshevik State, 1917-1930.
%23202874: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - Lenin.
%23248023: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - La gloire des nations ou la fin de l'empire soviétique.
%2379519: CARRIER, JAMES G. (ED.). - History and tradition in Melanesian anthropology.
%23236825: CARRIER, MICHAEL A. - Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law.
%23143584: CARRINGTON, PAUL D. - Stewards of Democracy : law as a Public Profession.
%23216434: CARRITHERS, MICHAEL & CAROLINE HUMPHREY (EDS.) - The Assembly of listeners : Jains in society.
%23165989: CARROLL, EILEEN - International mediation : the art of business diplomacy.
%23226481: CARROLL, LEWIS. - Alice through the looking-glass.
%23178961: CARROLL, MICHAEL P. - Veiled threats : the logic of popular Catholicism in Italy.
%23263668: CARROLL, JOHN M. (ED.) - Interfacing Thought: Cognitive Aspects of Human-Computer Interaction (Bradford Books).
%2341664: CARROLL, RAYMONDE - Cultural Misunderstandings: The French-American Experience.
%23254301: CARRUTHERS, SUSAN L. - Cold war captives: imprisonment, escape, and brainwashing.
%2344927: CARSON, DAVID - Fotografiks - David Carson.
%2379071: CARSON, MINA. - Settlement folk: social thought and the American settlement movement, 1885-1930.
%23140212: CARSON, THOMAS L. - The status of morality.
%23181177: CARSON, THOMAS L. & PAUL K. MOSER (EDS.) - Morality and the good life.
%2370655: CARSTAIRS, G. - The Great Universe of Kota: Stress Change and Mental Disorder in an Indian Village.
%23177023: CARSTEN, F.L. - The Reichswehr and politics 1918 to 1933.
%23171908: CARSTEN, F.L. - Essays in German history.
%234358: CARSTEN, ERNST. - Die Geschichte der Staatsanwaltschaft in Deutschland bis zur Gegenwart.
%23124940: CARTELLIERI, ALEXANDER. - Philipp II, August : König von Frankreich.
%23124941: CARTELLIERI, ALEXANDER. - Weltgeschichte als Machtgeschichte.
%23206791: CARTER, FRANCIS W. & DAVID TURNOCK (EDS.) - The states of Eastern Europe. Vol. I: North-Eastern Europe; Vol. 2: South-Eastern Europe.
%23253688: CARTER, ASHTON B. & WILLIAM J. PERRY. - Preventive defense : a new security strategy for America.
%2345643: CARTER, JENNIFER & DONALD WITHRINGTON (EDS.) - Scottish univeristies : distinctiveness and diversity.
%23253622: CARTER, ASHTON W., WILLIAM J. PERRY & JOHN D. STEINBRUNER (EDS.) - A new concept of cooperation security.
%23243793: CARTER, ROBERT L. - A matter of law : a memoir of struggle in the cause of equal rights.
%23160712: CARTER, PAUL ALLAN. - Revolt against destiny.
%23157150: CARTER, JOSEPH COLEMAN. - The Sculpture of the Sanctuary of Athena Polias at Priene.
%23228740: CARTER, EDWARD C., ROBERT FORSTER & JOSEPH N. MOODY. - Enterprise and entrepreneurs in nineteenth- and twentieth-century France.
%2350841: CARTMILL, MATT. - A View to a Death in the Morning : hunting and nature through history.
%23200617: CARTY, ANTHONY - The Decay of International Law: a Reappraisal of the Limits of Legal Imagination in International Affairs.
%23164529: CARUS, PAUL. - Philosophie als Wissenschaft.
%23172568: CARUSO, FRANCESCO. - Le Società nella Comunità Economica Europea : contributo alla teoria della nazionalità della società
%2329536: CARVALHO, SONIYA - Implementing Projects for the Poor: What Has Been Learned?.
%2360664: CARVEN, JOHN W. - Napoleon and the Lazarists.
%2361221: CASAD, ROBERT C. - Civil Judgement Recognition and the Integration of Multiple-State Associations. Central America, the U.S.A., and the European Economic Community.
%23229002: CASADIO, C.., P.J. SCOTT & R.A.G. SEELY (EDS.) - Language & grammar : studies in mathematical linguistics and natural language.
%23175177: CASAS-VAZQUEZ, J. & D. JOU (ED.) - Rheological modelling : thermodynamical and statistical approaches : proceedings of the meeting held at the Bellaterra School of Thermodynamics, Autonomous University of Barcelona, Sant Feliu de Guíxols, Catalonia, Spain ... 1990.
%23202837: CASATI, ROBERTO. - The shadow club : the greatest mystery in the universe - shadows - and the thinkers who unlocked their secrets.
%23248928: CASATI, ROBERTO. - Insurmountable simplicities : 39 philosophical conundrums.
%23169682: CASCALÈS, CHARLES. - L'humanisme d'Ortega Y Gasset.
%23243746: CASE, JAMES H. - Competition : the birth of a new science.
%23116500: CASE, LYNN M. - Franco-Italian Relations, 1860-1865. The Roman Question and the Convention of September.
%23244567: CASE, TED. J., MARTIN L. CODY & EXEQUIEL EZCURRA (EDS.) - A new island biogeography in the Sea of Cortéz II.
%2331380: CASEBEER, WILLIAM D. - Natural Ethical Facts: Evolution, Connectionism, and Moral Cognition (Bradford Books).
%2318165: CASERTA, SILVIA. - Extreme values in auctions and risk analysis.
%23175088: CASEY, JOHN. - The language of criticism.
%2341090: CASEY, EOGHAN. - Digital evidence and computer crime : forensic science, computers and the Internet.
%23125004: CASEY, E.S. & MORANO, D.V. (EDS.) - The Life of Transcendental Ego: Essays in Honor of William Earle.
%23143622: CASEY, EDWARD S. & DONALD V. MORANO (EDS.) - The Life of the Transcendental Ego: Essays in Honor of William Earle.
%2383745: CASEY, ANDREW. - Art Deco ceramics in Britain.
%23233111: CASIMIR, H.B. G. - Haphazard Reality: Half a Century of Science.
%2349732: CASIMIR, H.B.G. - Waarneming en visie : over wetenschap en maatschappij.
%23156770: CASKEY, MIRIAM E. - The Temple at Ayia Irini: The Statues (Keos II, part 1).
%23238783: CASKEY, JILL. - Art and patronage in the medieval Mediterranean : merchant culture in the region of Amalfi.
%23129085: CASPER, GRETCHEN. - Fragile Democracies : legacies and Authoritarian Rule.
%2321605: CASPER, M.E. - Energy-saving techniques for the food industry.
%238896: CASPER, J.D. - Lawyers before the Warren Court : civil liberties and civil rights, 1957-'66.
%23140995: CASPI, MISHAEL (ED.) - Jewish Tradition in the Diaspora: Studies in Memory of Professor Walter J. Fischel.
%23238539: CASSAM, QUASSIM. - The possibility of knowledge.
%2326565: CASSAM, QUASSIM. - The possibility of knowledge.
%23258569: CASSARA, SILVIO., MEIER, RICHARD. - Richard Meier: Recent works.
%23258567: CASSARA, SILVIO., MEIER, RICHARD. - Richard Meier: Recent works.
%2327615: COUR DE CASSATION = HOF VAN CASSATIE. - Cour de Cassation : année judiciaire 2006-2007 = Hof van Cassatie : gerechtelijk kaar 2006-2007.
%2343452: CASSEDY, JAMES H. - Medicine & American growth 1800-1860.
%2318450: CASSEL, GUSTAV. - Theoretische Sozialökonomie.
%23240611: CASSEL, WOLFGANG VAN. - Unser ganzes Geheimnis liegt im Du : Wolf van Cassel, 1946-1994 : Autobiographisches, zu seinen Gedichten, Erinnerungen zweier Freunde.
%23240618: CASSEL, WOLFGANG VAN. - Wolf van Cassel 1946-1994 : seine gesammelten und hinterlassenen Gedichte.
%2342325: CASSEL, GUSTAV. - Theoretische Sozialökonomie.
%23123669: CASSESE, ANTONIO (ED.) - The current legal regulation of the use of force.
%23228718: CASSESE, ANTONIO. - International criminal law.
%23124237: CASSESE, ANTONIO (ED.) - Parliamentary control over foreign policy : legal essays.
%23123511: CASSESE, ANTONIO. - International criminal law.
%2331681: CASSESE, ANTONIO. - Change & Stability in International Law-Making European University Institute, Series A (Law) No. 9.
%2362386: CASSESE, ANTONIO. - The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese.
%2331566: CASSESE, ANTONIO. - Terrorism, Politics and Law: Achille Lauro Affair.
%239675: CASSESE, ANTONIO. - Violence and law in the modern age.
%23194324: CASSIAN, JOHN (JOHANNES CASSIANUS 360-435 A.D.) - Ioannis Cassiani Opera Omnia cum commentariis D. Alardi Gazaei, Coenobitae Vedastini, ordinis Sancti Benedicti. Nova editio, ab eodem denuo recognita, & à mendis quae irrepserant in priori, repurgata: commentariis ipsis tertia parte auctioribus illustrior reddita: novoque insuper in libros de incarnatione, qui desiderabatur, commentario locupletata.
%23185244: CASSIMATIS, LOUIS P. - American influence in Greece, 1917-1929.
%23235927: CASSIN, RENÉ, POLYS MODINOS & KAREL VASAK. - Conférence internationale de Dakar sur la Namibie et les droits de l'homme, d'hier à demain.
%23247203: CASSIODORUS, FLAVIUS MAGNUS AURELIUS. - Magni Aurelii Cassiodorii Senatoris ... Opera omnia : in duos tomos distributa ad fidem Mss. Codd. emendata & aucta, notis et observationibus illustrata.
%23205444: CASSIRER, ERNST. - The logic of the cultural sciences : five studies.
%23133335: CASSIRER, ERNST. - Die Philosophie der Aufklärung.
%23118824: CASSIRER, RICHARD. - Die vasomotorisch-trophischen Neurosen : eine Monographie.
%2365071: CASSIRER, ERNST. - Substanzbegriff und Funktionsbegriff : Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik.
%2365072: CASSIRER, ERNST. - Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. 3 Bände.
%2330263: CASSIRER, ERNST. - Versuch über den Menschen : Einführung in eine Philosophie der Kultur.
%23152192: CASSON, MARK. - Unemployment: a disequilibrium approach.
%23218740: CASSUTO, LEONARD - The inhuman race : the racial grotesque in American literature and culture.
%2360892: CASTAÑEDA, JORGE. - Legal effects of United Nations resolutions.
%2361529: CASTAÑEDA, JORGE. - Mexico and the United Nations.
%23198549: CASTAÑEDA, JORGE G. - The Mexican shock : its meaning for the United States.
%23251959: CASTAÑEDA, CLAUDIA. - Figurations : child, bodies, worlds.
%2365176: CASTBERG, FREDE. - The European convention on human rights.
%23236338: CASTEL DE SAINT-PIERRE, CHARLES IRENÉE [MR. L'ABBÉ DE ST. PIERRE]. - Discours sur la polysynodie : où l'on démontre que la polysynodie, ou pluralité des conseils, est la forme de ministère la plus avantageuse pour un roi, et pour son royaume.
%23146862: CASTELLAN, G. - A History of the Romanians.
%2398749: CASTELLANI, BRIAN. - Pathological gambling : the making of a medical problem.
%23245898: CASTELLINO, JOSHUA - Minority Rights in the Pacific Region: A Comparative Legal Analysis.
%23214458: CASTELLUCCI, LEONARDO. - Journey to the Chianti : getting to know an ancient Tuscan region.
%2396689: CASTENMILLER, PETER. - Onverschillige democratie. Betrokkenheid bij de lokale politiek.
%23107705: CASTEREN, M.J.W. VAN. - Schadevergoeding bij rechtmatig EG-optreden.
%2370927: CASTIGLIONI, LUIGI. - Luigi's Castiglioni's Viaggio. Travels in the United States of North America 1785-87. (with Natural History Commentary and Luigi's Castiglioni's Botanical Observations.)
%23252902: CASTILLION, JOANNIS BAPTISTAE LUDOVICI DE. - Sacra Belgii chronologia : in duas partes distributa.
%23238005: CASTILLIONEI, JOHANNIS. - Oratio in connexionarios
%23244275: CASTLE, JENNIFER - The Methodology and Practice of Econometrics: A Festschrift in Honour of David F. Hendry.
%23235075: CASTLE, IAN. - Austerlitz 1805 : the fate of empires.
%23229741: CASTLE, MARJORIE & RAY TARAS. - Democracy in Poland.
%23208832: CASTLES, FRANCIS G. (ED.) - The comparative history of public policy.
%23220813: CASTRO, FIDEL. - The prison letters of Fidel Castro.
%23251933: CASTRONOVO, RUSS. - Necro citizenship : death, eroticism, and the public sphere in the nineteenth-century United States.
%2335168: CATALANO, JOSEPH A. - A commentary on Jean-Paul Sartre's 'Critique of dialectical reason' : volume 1, Theory of practical ensembles.
%23239975: CATALDI, N. NAPOLETANO A. CALIGIURI G. - La tutela dei diritti umani in Europa. Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali.
%23135984: CATANO, JAMES V. - Language, history, style : Leo Spitzer and the critical tradition.
%23210586: CATE, ARTHUR TEN - Waarnemers op heilige grond : Nederlandse officieren bij UNTSO, 1956-2003.
%23250759: CATE, FRED H. - Privacy in the information age.
%2320567: CATENA, VICTOR MORENA. - Ley de enjuiciamiento criminal.
%23135483: CATHCART, KEVIN J. & MICHAEL MAHER (EDS.) - Targumic and Cognate Studies. Essays in Honour of Martin McNamara.
%23256190: CATHER, KIRSTEN. - The art of censorship in postwar Japan.
%23216887: CATHERS, DAVID M. - Gustav Stickley.
%23106898: CATHREIN, VICTOR. - Der Sozialismus : eine Untersuchung seiner Grundlagen und seiner Durchführbarkeit.
%23116047: CATHREIN, VICTOR. - Moralphilosophie. Eine wissenschaftliche Darlegung der sittlichen, einschiesslich der rechtlichen Ordnung.
%23239205: CATON, STEVEN CHARLES. - Yemen chronicle : an anthropology of war and mediation.
%23218610: CATTERMOLE, PAUL (ED.) - Architectural excellence : 500 iconic buildings.
%2316175: CATZ, E.W. - Bemiddelende rechtstoepassing bij de nakoming van overeenkomsten. Diss.
%2347613: CAUCHON, JOSEPH. - L'union des provinces de l'Amérique Brittannique du Nord.
%23263665: CAUDILL, MAUREEN & CHARLES BUTLER. - Naturally Intelligent Systems.
%23219813: CAUDILL, DAVID S. - Disclosing tilt : law, belief and criticism.
%23247560: CAUDILL, MAUREEN - Understanding Neural Networks.
%23247472: CAUDILL, MAUREEN - Understanding Neural Networks.
%23200052: CAUDRI, JOHAN FERDINAND MAURITS. - Over de snelheid der hydrolyse en alcoholyse in mengsels van twee en drie oplosmiddelen.
%23178496: [CAULET, FRANÇOIS ÉTIENNE. - Tractatus generalis de regalia : in quatuor libros distributus : qui primum Gallico sermone prodiit, nunc latino donatus auctior et correctior editur ; cum aliis opusculis ad eadem materiam spectantibus.
%23229900: CAVAGNARO-STUIJT, ELENA. - Aristotele e il tempo : analisi di Physica, IV, 10-14.
%2360757: CAVALLINI, EMILIO. - Emilio Cavallini : Hosiery and Art.
%23254480: CAVALLORO, RAFFAELE (ED.) - Influence of environmental factors on the control of grape pests, diseases and weeds : proceedings of a meeting of the EC Experts' Group, Thessaloniki, 6-8 October 1987.
%23121869: CAVANAUGH, T.A. - Double-effect reasoning : doing good and avoiding evil.
%2361990: CAVAZOS, EDWARD A. & GAVINO MORIN. - Cyberspace and the Law : your rights and duties in the on-line world.
%23178538: CAVAZZA, ALBERTINA & ANNA RESTA BARRILE (EDS.) - Lexicon Livianum et Naevianum.
%23237435: CAVELAARS, ADRIANA ELISABETH JOHANNA MARIA. - Cross-national comparisons of socio-economic differences in health indicators = Internationale vergelijkingen van sociaal-economische verschillen in gezondheidsindicatoren.
%23176307: CAWS, PETER. - Yorick's world : science and the knowing subject.
%23146294: CAWS, MARY ANN. - The Surrealist Look : an Erotics of Encounter.
%23191610: CAWS, PETER. - The Causes of quarrel : essays on peace, war, and Thomas Hobbes.
%23263657: CAWSEY, ALISON - Explanation and Interaction: The Computer Generation of Explanatory Dialogues (ACL-MIT Series in Natural Language Processing).
%23203026: CAWSON, ALAN - Corporatism and Welfare: Social Policy and State Intervention in Britain (Studies in social policy and welfare).
%23140747: CAWTHORNE, NIGEL - The Art of the Aztecs.
%23176626: CAZACU, C. ANDREIAN - Complex analysis : fifth Romanian-Finnish seminar : proceedings of the seminar held in Bucharest , June 28 - July 3, 1981.
%23251957: CAZDYN, ERIC M. - The flash of capital : film and geopolitics in Japan.
%23205335: LA CAZE, MARGUERITE. - The analytic imaginary.
%2358292: CAZELLES, BRIGITTE. - The lady as saint : a collection of French hagiographic romances of the thirteenth century.
%23175845: CAZELLES, BRIGITTE. - The unholy Grail : a social reading of Chrétien de Troyes's Conte du Graal.
%23228812: WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA. - Gaven in overvloed : Europees cultuurbeleid in christen-democratisch perspectief.
%23185236: CEASER, JAMES W. - Liberal democracy and political science.
%2347494: CECI, STEPHEN - On Intelligence . . . More or Less: A Biological Treatise on Intellectual Development, Expanded Edition.
%23232537: CEDE, FRANZ & LILLY SUCHARIPA-BEHRMANN (EDS.) - The United Nations : law and practice.
%2394316: CELADA, DIEGO DE. - Judith illustris perpetuo commentario litterali et morali. Cum tractatu appendice de Judith figurata, in quo Virginis Deiparae laudes in Juditha adumbratae praedicantur ... Editio ultima a mendis expurgata.
%23238678: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND. - London Bridge : Guignol's Band II.
%23238338: CELLIER, ANDRÉ. - La viticulture française et les projets d'office national du vin.
%23257829: CELLIER, RÉMY. - L'histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques. Avec : Table générale des matières continues dans les XIV volumes de L'histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, composée par Remy Ceillier : avec l'indication des principaux articles parallèles qui se trouvent dans L'histoire littéraire de la France, donnée par les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur.
%2352469: CENIK, YESEN - Bijzondere gevallen van werknemersschade : de werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen tijdens dienstreizen, bedrijfsuitjes en deelname aan het verkeer.
%2369283: CENSER, JACK R. - On the Trail of the D.C. Sniper: Fear and the Media.
%23247748: CENTO BULL, ANNA & PAUL CORNER. - From peasant to entrepreneur : the survival of the family economy in Italy.
%2334440: CENTORE, F.F. - Robert Hooke's contributions to mechanics : a study in seventeenth century natural philosophy.
%2321691: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, DIVISIE KWARTAIRE SECTOR EN LEEFSITUATIE, SECTOR RECHTSBESCHERMING EN VEILIGHEID. - Rechtspraak in Nederland 2001.
%23258226: STATISTISKA CENTRALBYRÅ . - Minnesskrift med anledning av den Svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd [= Mémoir à l'occasion du deuxième centenaire de la statistique démographique suédoise].
%23113007: CAIRO DEMOGRAPHIC CENTRE - Demographic aspects of manpower in Arab countries.
%23256861: CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION, LOUVAIN-LA-NEUVE. - The consumer and new information technology : Brussels, 30 and 31 March 1981.
%23263929: CENTRE, INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH - A Decade of Reform: Science & Technology Policy in China.
%2314260: CAIRO DEMOGRAPHIC CENTRE - Urbanization and migration in some Arab and African countries.
%23249153: CENTRE D'ÉTUDE DES RELATIONS INTERNATIONALES, SECTION MONDE ARABE, FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES, ET LA DIRECTION DE LA DOCUMENTATION [FRANÇAISE]. - Maghreb Machrek : monde arabe = Al-Magrib wa'l-Masriq : al-a-lam al-Arabi. Volume 123 (1989) - 173 (2001).
%2332314: NEDERLANDS GESPREK CENTRUM. - Problematiek van de strafrechtspraak.
%23186213: CENTRUM VOOR POLITIEWETENSCHAPPEN, VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. - Sturing en toetsing van politiële rechtshandhaving : onderzoeksprogramma 1995-2000.
%2333370: CERIZZA, LUCA - Alighiero e Boetti: Mappa.
%23243182: CERNIC, JERNEJ LETNAR. - Human rights law and business : corporate responsibility for fundamental human rights.
%23210686: CERNY, KARL H. - Germany at the Polls: The Bundestag Elections of 1976.
%2349237: CERRUTTI, F.F.X. & F.A. BREKELMANS. - (ed.). Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda. Deel I: Inleiding - rechtsbronnen tot 1405; Deel II: Rechtsbronnen 1405-1477; Deel III: Rechtsbronnen 1477-1504. Supplement op delen I en II. Indices.
%2319097: CERRUTTI, F.F.X. (E.A.). - De geneesheer en het recht.
%23143097: CERUZZI, PAUL E. - A history of modern computing.
%23248082: CERUZZI, PAUL E. - Beyond The Limits: Flight Enters the Computer Age (Books; 13).
%23230834: CESARETTI, PAOLO. - Theodora: Empress of Byzantium.
%2394784: CÉSARI, P. - Les déterministes et les êtres.
%2333969: CETERCHI, I. (A.O.). - Law and population growth in Romania.
%23119021: CGB (COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING). - Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 1999.
%23235185: CHA, JINA. - Sozialstaatliche Gebote und Besteuerung : Verwirklichung der sozialstaatlichen Gebote durch den Steuergesetzgeber in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Korea.
%23244126: CHABAL, PATRICK - Africa: The Politics of Suffering and Smiling.
%23189045: CHAGALL, MARC. - Marc Chagall : werk van latere jaren = L'oeuvre des dernières années.
%23134997: [CHAGLA, SHRI M.C. ...ET AL. - Changes in Muslim personal law : [proceedings of a symposium held at New Delhi on the 9th January 1964 on the occasion of the 26th International congress of orientalists.
%23137964: CHAI, LEON. - Aestheticism : the religion of art in post-romantic literature.
%2379688: CHAILLEY, MARCEL ... [ET AL. - Notes et études sur l'Islam en Afrique Noire.
%23132318: CHAINE, CATHERINE - Sartre en de vrouwen: Een gesprek met catherine Chaine.
%23105730: CHAJES, SAUL. - Thesaurus pseudonymorum... : Pseudonymen-Lexikon der hebräischen und jiddischen Literatur.
%23160239: CHAKOVSKY, SERGE & M. THOMAS INGE (ED.). - Russian eyes on American literature.
%23168691: CHALIAND, GÉRARD AND RAGENAU, JEAN-PIERRE. - Atlas strategique. Géopolitique des rapports de forces dans le monde. Cartographie: Catherine Petit.
%23171815: CHALKLIN, CHRISTOPHER. - English counties and public building 1650-1830.
%2341676: CHALLIS, DAVID - Case Management in Community Care.
%23217974: CHALLONER, JACK. - The science of -- aliens.
%23165384: CHALMERS, DAMIAN; GARETH DAVIES & GIORGIO MONTI. - European Union law : cases and materials. 2nd edition.
%2393639: CHALMERS, DAMIAN & GIORGIO MONTI. - European Union law : text and materials : updating supplement.
%23225830: CHAMALAUN, M., & H,T, WATERBOLK. - Voltooid verleden tijd ? : een hedendaagse kijk op de prehistorie.
%23200102: CHAMALAUN, FRANÇOIS JEAN. - Intensiteitsverhouding van 2p-1S tot 2p2-1s in het boogspectrum der aardkaliën.
%23110634: CHAMBERET - Enquête sur la condition du Fellah Egyptien au triple point de vue.
%2342472: CHAMBERLAIN, LESLEY - Motherland: A Philosophical History of Russia.
%23201303: CHAMBERLAIN, NEIL W. AND DONALD E. CULLEN. - The Labor Sector. Second edition.
%2333319: CHAMBERLAIN, LESLEY - The Secret Artist: A Close Reading of Sigmund Freud.
%23217144: CHAMBERLAIN, ANDREW & MICHAEL PARKER PEARSON - Earthly remains : the history and science of preserved human bodies.
%23135974: CHAMBERLIN, JOHN. - Medieval arts doctrines on ambiguity and their place in Langland's poetics.
%2387126: CHAMBERLIN, JOHN. - Medieval arts doctrines on ambiguity and their place in Langland's poetics.
%23224344: CHAMBERS, W. BRADNEE. - Inter-linkages: The Kyoto Protocol and the International Trade and Investment Regimes.
%2396032: CHAMBERS, EMMA. - Schwitters in England.
%23160988: CHAMBERS, ROBERT G. & JOHN QUIGGIN. - Uncertainty, production, choice, and agency : the state-contingent approach.
%23110688: CHAMBLISS, J.J. - Educational theory as theory of conduct. From Aristotle to Dewey.
%23197642: CHAMBLISS, WILLIAM J. - Power, politics, and crime.
%23234610: CHAMBLISS, WILLIAM J. & MARJORIE S. ZATZ (EDS.) - Making law : the state, the law, and structural contradictions.
%23254513: CHAMBON, PIERRE. - Le juge d'instruction : théorie et pratique de la procédure. 4e édition.
%23101191: CHAMISSO, A. VON. - Über die hawaiische Sprache,
%23257851: CHAMPEAU, LOUIS DOMINIQUE, PRÊTRE DE SAINTE-CROIX. - Vie de Saint Joseph, époux de la très sainte vierge Marie et père nourricier de Notre-Seigneur Jésus-Christ / par le r.p. Champeau, prêtre de Sainte-Croix.
%2375522: CHAMPINE, GEORGE A. - Computer technology impact on management.
%23149439: CHAMPION, DEAN J. - Probation, parole and community corrections. 2nd edition.
%23129638: CHAMPION, DARYL. - The paradoxical kingdom : Saudi Arabia and the momentum of reform.
%23229461: CHAMPION, DARYL. - The paradoxal kingdom : Saudi Arabia and the momentum of reform.
%2379159: CHAMPLIN, PEGGY. - Raphael Pumpelly : Gentleman geologist of the Gilded Age.
%23141888: CHAN, MING K. & DAVID J. CLARK (EDS.) - The Hong Kong Basic law. Blueprint for Stability and Prospertity under Chinese sovereignty?
%23156361: CHANCER, LYNN S. - High-profile crimes : when legal cases become social causes.
%23178758: CHANCEY, C.C. & M.C.M. O'BRIEN. - The Jahn-Teller effect in C60 and other icosahedral complexes.
%23194150: CHANDLER, SUSAN M. - Backstage in a bureaucracy : politics and public service.
%23227973: CHANDLER, DAVID P. - In Search of Southeast Asia: A Modern History (Revised).
%2363927: CHANDLER, D.S. - Social Assistance and Bureaucratic Politics, the Montepíos of colonial Mexico, 1767-1821.
%23136172: CHANDLER, ANDREW (ED.) - The Moral Imperative. New Essays on the Ethics of Resistance in National Socialist Germany, 1933-1945.
%23125009: CHANDLER, ANDREW (ED.) - The Moral Imperative. New Essays on the Ethics of Resistance in National Socialist Germany, 1933-1945.
%23228541: CHANDLER, RAYMOND. - Spanish Blood : collection of short stories.
%23244659: CHANDLER, STUART. - Establishing a Pure Land on Earth: The Foguang Buddhist perspective on modernization and globalization
%23120263: CHANG, K.W. & HOWES, F.A. - Nonlinear Singular Perturbation Phenomena: Theory and Application. Serie: Applied Mathematical Sciences, deel 56.
%2374858: CHANSIGAUD, VALERIE - History of Ornithology.
%23179592: CHAO-YANG, CHIN. - Village sketches.
%23219519: CHAPELLE-ROOBOL, SUZE LA. - Een boete : toneelspel in 4 bedrijven.
%2340195: CHAPELLE, FRANK. - Wellsprings : a natural history of bottled spring waters.
%23187487: CHAPLIN, GEORGE. - Presstime in paradise : the life and times of The Honolulu Advertiser, 1856-1995.
%23190284: CHAPMAN, BRIAN. - The profession of government : the public service in Europe.
%23152176: CHAPMAN, D. (E.A.) - Strafrecht te-recht? Over dekriminalisering en depenalisering.
%2351411: CHAPMAN, JOHN W. & WILLIAM A. GALSTON (EDS.) - Virtue.
%23230114: CHAPMAN, J. C. (JOHN CHARLES), 1951-, DOLUKHANOV, PAVEL M. - Landscapes in flux : Central and Eastern Europe in antiquity.
%2362782: CHAPMAN, JOHN W. & WILLIAM A. GALSTON (EDS.) - Criminal Justice.
%23257870: CHAPMAN, JANE ROBERTS & MARGARET GATES (EDS.) - The victimization of women.
%23181530: CHAPMAN, J.E. - The cocoa, chocolate and confectionery alliance 1951-1981 : an
%237415: CHAPMAN, DENNIS. - Sociology and the stereotype of the criminal.
%2341172: CHAPPEY, J. - La révolution économique du XXe siècle. tome 1 : La naissance de la cité nouvelle.
%2395080: CHAPPLE, J.A.V. - Documentary and imaginative literature, 1880-1920.
%23108429: CHAPSAL, MADELEINE. - Het eigen muziekje van Simone de Beauvoir , Jacques Lacan , Louis-Ferdinand Céline , Maurice Merleau-Ponty , Jean-Paul Sartre , Françoise Sagan , Michel Leiris , Georges Bataille , André Breton , Tristan Tzara , Jorge Luis Borges.
%2333897: CHARCOT, J.M. - Lectures on the diseases of the nervous system. 4 Vols.
%23173930: CHARDOT, MARC. - La collaboration financière des administrations publiques et des entreprises privées.
%23180766: CHARITÉ, J. & A.J.C.M. GABRIËLS (EDS.) - Biografisch Woordenboek van Nederland. Deel 4.
%23180765: CHARITÉ, J. (ED.) - Biografisch Woordenboek van Nederland. Deel 3.
%23180764: CHARITÉ, J. (ED.) - Biografisch Woordenboek van Nederland. Deel 2.
%23180762: CHARITÉ, J. (ED.) - Biografisch Woordenboek van Nederland. Deel 1.
%23180760: CHARITÉ, J. & A.J.C.M. GABRIËLS (EDS.) - Biografisch Woordenboek van Nederland Deel 1-6.
%23215643: CHARLES, RAYMOND. - Le droit musulman.
%23226379: CHARLOT, MONICA. - Victoria : the young queen.
%2331416: CHARM, STANLEY E. - The Fundamentals of Food Engineering.
%23108343: CHARNES, A. & W.R. LYNN (EDS.) - Mathematical analysis of decision problems in ecology : proceedings of the NATO Conference held in Istanbul, Turkey, July 9-13, 1973.
%2380730: CHARNEY, JONATHAN I. & LEWIS M. ALEXANDER (EDS.) - International maritime boundaries. Volume I-II.
%23225165: CHARNS, ALEXANDER. - Cloak and gavel : FBI wiretaps, bugs, informers, and the Supreme Court.
%233433: CHARRIÈRE, ISABELLE DE. - There are no letters like yours: the correspondence of Isabelle de Charriere and Constant d'Hermenches.
%23256133: CHARRIÈRE, ISABELLE ET CHARLES-EMMANUEL DE. - Correspondances et textes inédits.
%23256419: CHARTIER, GARY. - Economic justice and natural law.
%23181138: CHARVET, JOHN. - The idea of an ethical community.
%23256453: CHARVET, JOHN & ELISA KACZYNSKA-NAY (EDS.) - The liberal project and human rights : the theory and practice of a new world order.
%23231712: CHARYN, JEROME - Raised by Wolves: The Turbulent Art and Times of Quentin Tarantino.
%23209028: CHASE, JOHN. - Glitter stucco & dumpster diving : reflections on building production in the vernacular city.
%23233696: CHASE, JOHN. - LA 2000 + : new architecture in Los Angeles.
%23232979: CHASTAGNOL, ANDRÉ. - La fin du monde antique : de Stilicon à Justinien, Ve siècle et début VIe : recueil de textes.
%23244968: CHATEAU, HENRI. - Le Syndicalisme des Techniciens en France.
%2356288: CHATT, EILLEEN M. - Cocoa : cultivation, processing, analysis.
%2332574: CHATTERJEE, S.K. - Legal Aspects of International Drug Control.
%23255419: CHATTERJEE, CHARLES. - International law and diplomacy.
%23226947: CHATTERTON, MARK. - U2 : the ultimate encyclopedia.
%2375690: CHATTOPADHYAYA, D.P. - Anthropology and Historiography of Science.
%23190000: CHATTY, DAWN & ANNIKA RABO (EDS.) - Organizing women : formal and informal women's groups in the Middle East.
%23172196: CHATWIN, BRUCE - De onderkoning van Ouidah.
%23238014: PHAN-BÔI-CHÂU - Overturned Chariot. The Autobiography of Phan-Bôi-Châu.
%23255779: CHAUME, MAURICE. - Les origines du Duché de Bourgogne. Partie 1: Histoire politique.
%23181754: CHAUMEIL DE STELLA, JEAN-MARIE, SANTEÜL, AUGUSTE DE - Essai sur l'histoire du Portugal depuis la fondation de la monarchie jusqu'à la mort de D. Pèdre IV (1080-1834).
%23149233: CHAUNCEY, HELEN R. - Schoolhouse Politicians : locality and state during the Chinese Republic.
%2330704: CHAUVEAU, MICHEL. - Cleopatra : beyond the Myth.
%23242732: CHAUVEAU, MICHEL. - Cleopatra : beyond the myth.
%23231816: CHAVANNES, MARC - Niemand regeert : de privatisering van de Nederlandse politiek.
%23159750: MARC CHAVANNES. - Frankrijk achter de schermen : de stille revolutie van een trotse natie.
%23187675: CHAYTOR, BEATRICE & KEVIN R. GRAY (EDS.) - International Environmental Law and Policy in Africa.
%23187051: CHE GUEVARA, ERNESTO. - De guerilla-oorlog.
%23196064: CHEAH, PHENG & SUZANNE GUERLAC (EDS.) - Derrida and the time of the political.
%23249379: CHEEK, TIMOTHY. - Living with reform : China since 1989.
%23260890: CHEHTMAN, ALEJANDRO. - The philosophical foundations of extraterritorial punishment.
%23249897: CHELHOD, JOSEPH. - Le droit dans la société bédouine : recherches ethnologiques sur le 'orf ou droit coutumier des Bédouins.
%23254274: CHEMIAKIN, MIHAIL. - The magic nut : a prologue to The nutcracker.
%23240313: CHEMILLIER-GENDREAU, MONIQUE - Sovereignty over the Paracel and Spratley Islands.
%23197081: INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY. - The chemistry of natural products 2.
%23197079: INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY. - The chemistry of natural products.
%23149288: CHEN, YONGPING. - Labour flexibility in China's companies : an empirical study.
%23110322: YUNG PING CHEN. - Chinese political thought. Mao Tse-Tung and Liu Shao-chi.
%23214633: CHEN, MARTHA (EDITOR) - Speaking Out: Women's Economic Empowerment in South Asia.
%234736: CHEN, HENRY T. - Taiwanese distant-water fisheries in Southeast Asia, 1936-1977.
%2341149: CHEN, LUNG-CHU. - An introduction to contemporary international law: a policy-oriented perspective.
%23197085: CHEN, K.K. AND B. MUKERJI. - Pharmacology of oriental plants.
%23178898: CHEN, LUNG-CHU. - An introduction to contemporary international law: a policy-oriented perspective.
%23194711: CHEN, MIN. - Asian management systems : Chinese, Japanese, and Korean styles of business.
%23156126: CHEN, BO. - Worst-case performance of scheduling heuristics.
%23219178: CHEN, CHANGFEN. - The Great Wall of China : photographs by Chen Changfen.
%23212514: CHENIEUX-GENDRON, JACQUELINE. - Surrealism.
%23157172: CHEON, SAMUEL - The exodus story in the wisdom of Solomon : a study in biblical interpretation.
%238592: CHEONG, YONG MUN. - H.J. van Mook and Indonesian independence: a study of his role in Dutch-Indonesian relations, 1945-48.
%23224598: CHEREDNYCHENKO, OLHA O. (ED.) - Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten? : handelingen van het oprichtingscongres van het Netherlands Institute for Law and Governance 2009.
%23125593: CHERF, W.J. - Alpha to Omega. Studies in honour of George John Szemler on his 65th birthday.
%2326348: CHERKASOVA, M.P. - Collected problems on numerical methods. An educational ais for students in universities and technical colleges. Transl. from the Russian by G.L. Thomas and R.S. Anderssen.
%23119783: CHERN, S.S. (ED.) - Seminar on Nonlinear Partial Differential Equations. (Mathematical Sciences Research Institute Publications 2.)
%23119993: CHERN, S.S. (ED.) - Shiing-Shen Chern. Selected Papers. Volume IV.
%23179753: CHERNIAVSKY, EVA. - That pale mother rising : sentimental discourses and the imitation of motherhood in 19th-century America.
%2397457: CHERNS, A.B.; R. SINCLAIR, W.I. JENKINS. - Social science and government : policies and problems.
%235186: CHERRY, COLIN (ED.) - Pragmatic aspects of human communication.
%2347639: CHERRY, EDITED BY LEWIS - Picasso, Graphic Magician, Prints from the Norton Simon Museum.
%23246444: CHERU, FANTU. - African renaissance : roadmaps to the challenge of globalization.
%23253656: CHESHIN, AMER., BILL HUTMAN & AVI MELAMED. - Separate and unequal : the inside story of Israeli rule in East Jerusalem.
%23114188: CHESHIRE, G.C. - Private International Law.
%2361425: CHESLER, M.A., J. SANDERS & D.S. KALMUSS. - Social Science in Court : mobilizing experts in the School Desegregation Cases.
%23136040: CHESNUTT, RANDALL D. - From Death to Life : conversion in Joseph and Aseneth.
%23129044: CHESSMAN, H.S. - The public is invited to dance. Representation, the Body, and Dialogue in Gertrude Stein.
%23121649: CHESTER, D.N. & WILLSON, F.M.G. - The Organization of British Central Government 1914-1956.
%2318870: CHEUK, TERRY H.F. - Exotic options.
%23204326: CHEVALLEY, HEINRICH. - Hundert Jahre Hamburger Stadt-Theater.
%2387940: CHEVALLIER, P. (RED.). - La scolarisation en France depuis un siècle. Colloque tenu à Grenoble en mai 1968.
%23263975: CHEW, ROSALIND ... [ET AL. - Human Capital Formation as an Engine of Growth: Development Strategies in Asia.
%23208009: CHEYETTE, BRIAN & LAURA MARCUS (EDS.) - Modernity, culture and 'the Jew'.
%23101198: CHEYNE, T. K. - Critica Biblica, or critical, linguistic, literary and historical notes on the text of the Old Testament writings...
%23149413: CHHINA, RAMANDEEP KAUR. - Standby letters of credit in international trade.
%2347146: CHIAPPINI, RUDY - Miquel Barcelo.
%2341382: CHIAPPONI, PIETRO. - Studi sull'idroterapia : opera onorato del premio di Instituzione del dottore dell'Aqua di Milano e della medaglia d'incoraggiamento dell'Academia di Bologna.
%23156527: CHIBA, MASAJI (ED.) - Asian indigenous law : In interaction with received law.
%23243302: THE RENAISSANCE SOCIETY AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO. - The Body.
%23178298: CHICHERIN, BORIS NIKOLAEVICH - Liberty, equality, and the market : essays.
%2366210: CHIESA, G. - Transition to democracy : political change in the Soviet Union, 1987-1991.
%23878: CHIFFONNIER. - Physionomie de la presse, ou catalogue complet des journaux, etc. par un chiffonnnier. Réimpr. de l'édition 1848.
%23240331: CHIGARA, BEN - Land Relations Policy in Southern African Development Community States: Southern African Development Community Land Issues: Towards a New Sustainable Land Relations Policy (Volume 1).
%23243869: CHIHARA, CHARLES S. - A structural account of mathematics.
%23198253: CHIHULY, DALE. - Chihuly's Pendletons : and their influence on his work.
%23233558: CHIKAMATSU, MONZAEMON. - Chikamatsu : 5 late plays.
%23244403: BELLAMY & CHILD. - Materials on European Community law of competition. 2008 edition.
%2387732: CHILD, REGINALD. - Coconuts.
%23215159: BELLAMY & CHILD. - Common market law of competition. 4th edition.
%23129241: BELLAMY & CHILD. - Bellamy & Child common market law of competition. 4th edition.
%23124797: CHILD, FRANK C. - The theory and practice of exchange control in Germany. A study of monopolistic exploitation in international markets.
%23240420: BELLAMY & CHILD. - Materials on European Community law of competition. 2013 edition.
%23246447: CHILDERS, JOSEPH W. & GARY HENTZI (EDS.) - The Columbia dictionary of modern literary and cultural criticism.
%23205518: GOVERNMENT OF CHILE. - Relaciones chileno-argentinas : la controversia del Canal Beagle. Algunosdocumentos informativos = Chilean-Argentine relations : the Beagle Channel controversy. Some background papers.
%23209246: CHILOWA, WYCLIFFE ROBERT & ALISTER MUNTHALI. - Immunization in Malawi : quality of care, social demand and sustainability of immunization services.
%23165450: CHIN-A-FAT, BRIGITTE & MAJONE STEKETEE. - Bemiddeling in uitvoering : evaluatie experimenten scheidings- en omgangsbemiddeling.
%2358278: CHIROT, D. (ED.). - The crisis of Leninism and the decline of the Left.
%23120287: CHISHOLM, RODERICK M. - Philosophische Aufsätze zu Ehren von Roderick M. Chisholm.
%23129488: CHISHOLM, DIANNE - H.D.'s Freudian Poetics. Psychoanalysis in Translation.
%23110760: CHISHOLM, RODERICK M. - Brentano and Meinong Studies.
%23125587: CHISICK, HARVEY. - The limits of reform in the Enlightenment : attitudes towards the education of the lower classes in 18th-Century France.
%23190512: CHITTICK, NEVILLE. - Manda : excavations at an island port on the Kenya coast.
%23139407: CHIVIAN, ERIC (ED.) - Critical condition : human health and the environment.
%23256865: CHLOROS, A.G. (ED.) - The reform of family law in Europe : (the equality of the spouses - divorce - illegitimate children) : a seminar of the University institute of Luxembourg.
%23118038: CHLOROS, A.G. (ED.) - The reform of family law in Europe : (the equality of the spouses - divorce - illegitimate children) : a seminar of the University institute of Luxembourg.
%23235388: CHO, EUIYON. - Some interactions of grammar and pragmatics in Korean.
%23214550: CHO, YOUNG-MEE. - Integrated Korean : beginning 2
%23235451: CHO, EUIYON. - A study of Korean pragmatics : deixis and politeness.
%23213991: CHOCARNE, B. - Le R.P. H.-D. Lacordaire de l'ordre des frères prêcheurs, sa vie intime et religieuse. Deuxième édition, corrigée et augmentée. (2 volumes).
%23195712: OFFICE INTERNATIONAL DU CACAO ET DU CHOCOLAT. - Assemblée générale des membres de l'office : (Associations nationales et membres individuels) : Amsterdam, les 18, 19 et 20 avril 1955 : Compte rendu officiel.
%23195687: OFFICE INTERNATIONAL DU CACAO ET DU CHOCOLAT. - Congrès international des fabricants de chocolat et de cacao : Lausanne 1950. Volume préparatoire & Compte rendu officiel.
%23195689: OFFICE INTERNATIONAL DU CACAO ET DU CHOCOLAT. - Congrès international des fabricants de chocolat et de cacao : Anvers 1930 (du 8 au 11 septembre). Volume préparatoire & Compte rendu officiel.
%2348975: CHODOROW, NANCY J. - The Power of Feelings: Personal Meaning in Psychoanalysis, Gender, and Culture.
%23217255: CHODOROW, NANCY. - The reproduction of mothering : psychoanalysis and the sociology of gender.
%2342468: CHOISY, ABBE DE - The Transvestite Memoirs of the Abbe de Choisy.
%23185233: CHOJNACKI, STANLEY. - Women and men in Renaissance Venice : twelve essays on patrician society.
%23173641: CHOLAKIAN, PATRICIA FRANCIS. - Rape and writing in the Heptaméron of Marguerite de Navarre.
%23215543: CHOMSKY, NOAM. - Problems of knowledge and freedom : the Russell lectures.
%23205028: CHOMSKY, NOAM. - At war with Asia.
%23227559: CHOMSKY, NOAM., JUNKERMAN, JOHN., MASAKAZU, TAKEI. - Power and terror : post-9.
%2377611: CHOMSKY, NOAM. - Rules and representations.
%2319978: CHOMSKY, NOAM. - Aspects of the Theory of Syntax
%2370955: CHOMSKY, NOAM. - Objectivity and liberal scholarship.
%23226538: CHOMSKY, NOAM. - 9-11.
%23257488: CHOMSKY, NOAM. - Cartesian linguistics : a chapter in the history of rationalist thought.
%23259689: CHOMSKY, NOAM. - Language and problems of knowledge : the Managua Lectures.
%23235624: CHOMSKY, NOAM. - Pirates and emperors, old and new : international terrorism in the real world.
%23229659: CHOMSKY, NOAM. - Rogue states : the rule of force in world affairs .
%23229181: CHOMSKY, NOAM. - Letters from Lexington : reflections on propaganda.
%23262518: CHOMSKY, NOAM. - Some concepts of consequences of the theory of government and binding.
%23237276: CHOMSKY, NOAM. - The essential Chomsky.
%2377800: CHOMSKY, NOAM. - Barriers.
%23234598: CHOMSKY, NOAM. - Radical priorities. Expanded 3rd edition.
%23229824: CHOMSKY, NOAM. - On power and ideology : the Managua lectures.
%23229825: CHOMSKY, NOAM. - Powers and prospects : reflections on human nature and the social order.
%23223223: CHOMSKY, NOAM. - Rules and representations.
%23246450: CHOMSKY, NOAM. - World orders , old and new.
%23215577: CHOMSKY, NOAM. - American power and the new mandarins.
%23251123: CHONG, ELIZABETH. - The Heritage of Chinese Cooking.
%23159948: CHOPER, JESSE H. - Judicial review and the national political process : a functional reconsideration of the role of the Supreme Court.
%23119777: CHORIN, A.J. & MAJDA, A.J. (EDS.) - Wave Motion: Theory, Modelling, and Computation. Proceedings of a Conference in Honor of the 60th Birthday of Peter D. Lax. ( Mathematical Sciences Research Institute Publications 7.)
%23114732: CHORUS, JEROEN M.J. - Introduction to dutch law for foreign lawyers.
%233727: CHORUS, JEROEN M.J. - Handelen in strijd met de wet : de verboden rechtshandeling bij de Romeinse juristen en de glossatoren. Met enige verbindingslijnen naar het Nederlandse recht. Diss.
%2315820: CHORUS, BOUDEWIJN., STAN VAN HOUCKE & HEIKELIEN VERRIJN STUART. - De colonne eenmaal in beweging : oproerpolitie in Nederland.
%23186220: CHORUS, JEROEN M.J. - Privaatrecht voor rovers en moordenaars : historisch-kritische kanttekeningen bij artikel 6:211 BW.
%2388324: CHORUS, BOUDEWIJN., STAN VAN HOUCKE & HEIKELIEN VERRIJN STUART. - De colonne eenmaal in beweging. Oproerpolitie in Nederland.
%23252755: CHORUS, BOUDEWIJN & RENÉ VAN DER VELDEN. - Gevangenen : de werkelijkheid achter de tralies.
%2314852: CHORUS, JEROEN M.J. - De lijdelijkheid van de rechter. Historie van een begrip.
%23160810: CHORUS, J.M.J.; P.H.M. GERVER; EWOUD H. HONDIUS & A.K. KOEKKOEK. - Introduction to Dutch Law. 3rd Revised Edition.
%23239218: CHOUDHURY, MITA. - Convents and nuns in eighteenth-century French politics and culture.
%2384002: CHOUFOUR, H.G. - Prolegomena voor een alternatieve wijsgerige anthropologie.
%2343512: CHOW, JU-CHIN - Verlobung und Eheschliessung in China: Das Eherecht im IV. Buch des Nankinger BGB «Familienrecht» vom 26.12.1930 (in der Fassung vom 3.6.1985) und das Pekinger Ehegesetz vom 10.9.1980.
%23199902: CHRISPIJN, ROB. - Champignons in de Jordaan : de paddestoelen van Amsterdam.
%23230932: CHRISTENSEN, DAN CH. - Hans Christian Orsted: Reading Nature's Mind.
%23156128: CHRISTIAANSE, ELLEN. - Strategic advantage and the exploitability of information technology. An empirical study of the effects of IT on supplier-distributor relationships in the US airline industry.
%2345404: CHRISTIANSEN, RUPERT. - Paris Babylon : the Story of the Paris Commune.
%23257757: CHRISTIANSEN, RUPERT. - The Victorian visitors : culture shock in nineteenth-century Britain.
%23233757: CHRISTIANSEN, KEITH (ED.) - From Filippo Lippi to Piero Della Francesca : Fra Carnevale and the making of a Renaissance master.
%23198655: CHRISTIANSON, SCOTT. - Condemned. Inside the Sing Sing Death House.
%23153470: CHRISTIANSON, GALE E. - Edwin Hubble : Mariner of the Nebulae.
%23190691: CHRISTIE, MAUREEN. - The ozone layer : a philosophy of science perspective.
%23235607: CHRISTIE, KENNETH & DENNY ROY. - The politics of human rights in East Asia.
%2373373: CHRISTIE, BRUCE (ED.) - Human factors of the user-system interface : a report on an ESPRIT preparatory study.
%2385140: CHRISTINE, DE PISAN - Christine de Pizan, Le Livre du duc de vrais amans.
%23168776: CHRISTMAN, ALBERT B. - Target Hiroshima : Deak Parsons and the creation of the atomic bomb.
%23197755: CHRISTMANN, ALFRED & GERHARD LEMINSKY. - Wirtschaftliche Mitbestimmung im Meinungsstreit.
%2348921: CHRISTOV-BAKARGIEV, CAROLYN - The Moderns.
%2359434: CHRISTYN, JEAN BAPTISTE. - Jvrisprvdentia heroica sive de jure Belgarum circa nobilitatem et insignia : demonstrato in commentariis ad edictum serenissimorum Belgii principum Alberti et Isabellae emulgatum 14. Decembris 1616 : liber prodromus.
%23181092: CHRYSOLOGUS, PETRUS. - Sancti Petri Chrysologi, Archiepiscopi Ravennatis, Sermones. Edition omnium certe castigatior, et auctior. Accesserunt enim sermones ex Divo Augustino, & ex Luca D. Archeris, & notae Editoris...nec non castigationes Meursii comprehenduntur.
%23190943: CHRYSOLOGUS, PETRUS. - Divi Petri Chrysologi forocorneliensis ravennatum Archiepiscopi Homiliae Sacrae, sive aurei Sermones nunc primum maxima ex parte illustrati, expurgati...recogniti, emendati...aucti, scholiis...elucidati...ac ipsius D. Chrysologi Vita locupletati, opera, et studio Dominici Mitae.
%23241129: CHRYSOSTOMIDES, KYPROS - The Republic of Cyprus : a Study in International Law.
%23257881: CHRYSOSTOMUS, JOANNES [JOANNIS CHRYSOSTOMI]. - In divi Pauli : epistolam ad hebraeos, homiliae XXXIV. Editio nova ad fidem codicum mms. et versionum antiquarum diligenter castigata.
%23257880: CHRYSOSTOMUS, JOANNES [JOANNIS CHRYSOSTOMI]. - Homilias in epistolam romanos. Editio nova ad fidem codicum mms. et versionum antiquarum diligenter castigata.
%2328721: CHU, YIN-WAH - East Asia's New Democracies: Deepening, Reversal, Non-liberal Alternatives (Politics in Asia).
%23209332: CHUAH, J.C.T. - Law of international trade.
%23223627: CHUANG, YIH-CHYI - China and the World Economy: China's Economic Rise after Three Decades of Reform.
%23198125: CHUANG, RICHARD Y. - The international air transport association : a case study of a quasi-governmental organization.
%23250054: CHUBB, JOHN E. & PAUL E. PETERSON (EDS.) - Can the government govern?
%23249795: CHUBB, JOHN E. & TERRY M. MOE. - Politics, markets, and America's schools.
%2358749: CHUBIN, SHAHRAM & SEPEHR ZABIH. - The foreign relations of Iran : a developing state in a zone of Great Power conflict.
%23121735: CHUDNOVSKY, D.V., CHUDNOVSKY, G.V. & NATHANSON, M.B. (EDS.) - Number Theory. New York Seminar 1991-1995.
%2343042: CHUFRIN, GENNADY - ASEAN-Russia Relations.
%23188826: CHUNG, CAROLYN SUSAN KIEMLEN FUNG FEN. - Bewijsmiddelen in het arbitraal geding.
%2392823: ROMAN CATHOLIC CHURCH - Den Roomschen catechismus, ofte het kort begrijp van het christen en catholijck gheloof. Uyt-ghegeven door't bevel van het h. algemeyn Concilie van Trenten. In het Neder-duytsch vertaelt door W. Foppens. Den derden druck, merckelijck verbetert.
%23148273: CHURCHER, C.S. (ED.) - Athlon : essays on palaeontology in honour of Loris Shano Russell.
%23205749: CHURCHILL, WINSTON S., KIMBALL, WARREN F. (ED.), ROOSEVELT, FRANKLIN D. - Churchill and Roosevelt : the complete correspondence. I: Alliance emerging: October 1933 - November 1942; II: Alliance forged: November 1942 - February 1944; III: Alliance declining: February 1944 - April 1945.
%23174497: CHURCHLAND, PAUL M. & CHURCHLAND, PATRICIA SMITH. - On the contrary : critical essays , 1987-1997.
%2346895: CHURCHLAND, PAUL M. - Matter and Consciousness: A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind.
%2346903: CHURCHLAND, PAUL M. - Matter and Consciousness: A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind (Bradford Books).
%2374161: CHURCHLAND, PATRICIA & TERRENCE J. SEJNOWSKI. - The computational brain.
%23129111: CHURCHLAND, PAUL M. - The Engine of Reason, the Seat of the Soul. A philosophical journey into the Brain.
%23219002: CHURTON, MEL. - Theory and method.
%2361419: CHUSED, RICHARD H. - Private Acts in Public Places. A social history of divorce in the formative era of American Family law.
%23101200: CHWOLSON, DANIEL. - Über die Überreste der altbabylonischen Literatur in arabischen Übersetzungen...
%2327559: CIABURRI, G. - Die Vivisektion.
%23212958: CIAMMITTI, LUISA (ED.) - Dosso's fate : painting and court culture in Renaissance Italy.
%23197580: CIAN, GIORGIO & ALBERTO TRABUCCHI. - Commentario breve al Codice civile.
%23178544: CIANI, MARIA GRAZIA (ED.) - Lexikon zu Lycophron.
%23199892: CIAPALO, ROMAN T (ED.) - Postmodernism and christian philosophy
%2341757: CIARAMITARO, VIVIAN - A New Look at Some Old Mechanisms in Human Newborns: Taste and Tactile Determinents of State Affect and Action.
%2370657: CIBO GHISI, INNOCENT. - Discovrs moravx svr les sept pseavmes penitentiavx [Discours moraux sur les sept pseaumes penitenteaux].
%23148484: CIBORRA, CLAUDIO. - The labyrinths of information : challenging the wisdom of systems.
%23254402: CICERO, MARCUS TULLIUS. - Lotsbeschikking.
%23224157: CICERO, MARCUS TULLIUS. - M. Tullii Ciceronis Opera omnia, uno volumine comprehensa.
%23205030: CICOVACKI, PREDRAG. - Anamorphosis : Kant on knowledge and ignorance.
%23231708: CIECKO, ANNE TERESKA - Contemporary Asian Cinema: Popular Culture in a Global Frame.
%2317599: CIESIELSKI, AXEL, CLAUS VON DER OSTEN & SIGMAR POLKE. - Sigmar Polke Plakate : Sammlung Ciesielski.
%23140949: CIESLA-KORYTOWSKA, MARIA (ED.) - Slavs in the Eyes of the Occident, the Occident in the Eyes of the Slavs.
%239065: CIGAR, NORMAN & PAUL WILLIAMS (EDS.) - Indictment at The Hague : the Milosovic' regime and crimes of the Balkan War.
%23204355: CIGLER, ALLAN J. & BURDETT A. LOOMIS (EDS.) - Interest group politics.
%23101203: CIHAK, VACLAV. - Les Provinces-Unies et la Cour Impériale, 1667-1672.
%2312377: CILLIERS, COLIN. - The power of a testator to dispose of the property of another : a study of the South African law of massing and election, with a comparative look at English, Dutch and German law.
%2321285: CIMENT, MICHEL & LAURENCE KARDISH (EDS.) - Positif 50 Years : Selected writings from the French Film Journal.
%23202504: CIRIACI, J.P. - Het volledig zamenstel der wettelijke verordeningen op de personele belasting : met toestemming en onder goedkeuring van zijne Exellentie, den Minister van Financiën, uitgegeven : toegelicht uit de onderscheiden besluiten, resolutiën ...
%2372254: CIRULLIES, MICHAEL. - Die Rechtsterminologie des Stadtgerichts Babenhausen in der 2. Hälfte des 14. Jahthunderts.
%2385898: CITIZENS' EUROPE?, SMITH, JULIE. - Voice of the people : the European Parliament in the 1990s.
%23231626: CITRON, STEPHEN - Stephen Sondheim and Andrew Lloyd Webber: The New Musical (The Great Songwriters).
%23101688: CITTERS-EYMERS, J.G. VAN. - Albertus van Beek (1787-1856).
%23219520: CITTERT, J.W. VAN. - Cleopatra : drama in vijf bedrijven.
%2395470: ASSOCIATION OF THE BAR OF NEW YORK CITY. - Conflict of interest and federal service.
%23254030: CIUHA, DELIA & RAPHAEL BOUVIER (EDS.), LEGER, FERNAND. - Fernand Leger Paris - New York : [Exhibition: Fondation Beyeler, Riehen / Basel June 1 - September 7, 2008].
%23237676: CIUHA, DELIA (ED.) - The other collection : homage to Ernst and Hildy Beyeler.
%23258387: CIUHA, DELIA & RAPHAEL BOUVIER (EDS.), LEGER, FERNAND. - Fernand Leger Paris - New York : [Exhibition: Fondation Beyeler, Riehen / Basel June 1 - September 7, 2008].
%23112922: CIULEI, GEORGES. - L'équité chez cicéron.
%23262312: COMMISSION DE RÉFORME DU CODE CIVIL. - Avant-projet de Code civil présenté à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Volume I: Livre préliminaire. Livre 1: Des personnes physiques et de la famille.
%23251128: DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE. - Manuel du pilote. Vol. A: voile.
%2354239: ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO CIVILE - Atti del congresso internazionale di diritto processuale civile, 30 settembre - 3 ottobre 1950.
%2355232: [CORPUS JURIS CIVILIS - Corpus Juris Civilis. Editio nova prioribus correctior.
%23177272: [CORPUS JURIS CIVILIS - Corpus Juris Civilis Academicum : In Suas Partes Distributum, Usuique Moderno Ita Accomodatum, Ut Nunc Studiosorum Quivis, Etiam Tyro, Uno Quasi Intuitu, Omnes Leges Digestorum & Codicis, Omnesque Tituloe Institutionum Invenire Possit.../Auctore Christoph. Henr. Freiesleben...editio nova (1759)
%2352121: CIXOUS, HÉLÈNE., ROSSUM-GUYON, FRANÇOISE VAN & MYRIAM DÍAZ-DIOCARETZ (EDS.) - Hélène Cixous, chemins d'une écriture : textes réunis et présentés.
%23238956: CIXOUS, HÉLÈNE. - Dream I Tell You.
%23110618: CIXOUS, HÉLÈNE. - Chemins d'une écriture.
%239264: CLAASEN, J.Y. - Stakingsreg in dienstverband in Suid-Afrika. Diss.
%23152424: CLACK, ROBERT J. - Bertrand Russell's philosophy of language.
%23165191: CLAESSEN, M.S. - Enkele beschouwingen naar aanleiding van de vertaling van het artikel Monopolie en Monopolist door Condorcet.
%23213228: CLAESSENS, STIJN. - The international financial architecture : what is new (s)?.
%2384608: CLAIR, JEAN - Line by Line: The Drawings of Henri Cartier-Bresson (Painters & sculptors).
%23227017: CLAMANN, FRITZ. - Der medizinische Sachverständige im hamburgischen Strafverfahren : ein geschichtlicher Überblick bis zu den Reformen am Anfang des 19. Jahrhunderts.
%23263670: CLANCEY, WILLIAM J. - Knowledge-Based Tutoring: The GUIDON Program (MIT Press Series in Artificial Intelligence).
%2343256: CLANCY, SUSAN A. - Abducted: How People Come to Believe They Were Kidnapped by Aliens.
%23115693: CLARA VAN GROENENDAEL, V. - Java en Madura in de uitvoerende kunsten.
%23183189: CLARE, GEORGE. - A money-market primer, and key to the exchanges.
%23238423: CLARENCE-SMITH, W.G. - Islam and the abolition of slavery.
%23225247: CLARIDGE, GORDON. - Origins of mental illness : temperament, deviance, and disorder.
%23250413: CLARK, PETER & KATHERINE HAWLEY (EDS.) - Philosophy of science today.
%23264047: CLARK, IAN. - Legitimacy in International Society.
%23212900: CLARK, PETER A. - Action research and organizational change.
%23101690: CLARK, E.V. - Word Choice and Conceptual Perspective.
%23194031: CLARK, JOHN BATES. - Essentials of economic theory : as applied to modern problems of industry and public policy.
%23211359: CLARK, EUGENE FRANKLIN. - The secrets of Inchon : the untold story of the most daring covert mission of the Korean War.
%23261477: CLARK, NOBBY - Nobby Clark's Theatre. 25 years of photographs.
%2370484: CLARK, CAL & K.C. ROY. - Comparing development patterns in Asia.
%23224301: CLARK, JOHN MAURICE. - Social control of business.
%2388234: CLARK, CHARLES GRANT. - A colour atlas of upper gastrointestinal surgery.
%23110317: CLARK, MALCOLM. - Perplexity and knowledge : an inquiry into the structures of questioning.
%23156412: CLARK, GORDON L. - Judges and the cities : interpreting local autonomy.
%23193552: CLARK, JOHN R. K. - Hawaiian surfing : traditions from the Past.
%2344881: CLARK, CINDY DELL - Flights of Fancy, Leaps of Faith: Children's Myths in Contemporary America.
%233413: CLARK, ROGER S. & MADELEINE SANN (EDS.) - The prosecution of international crimes.
%23174296: CLARK, CHARLES E. - Real covenants and other interests which Run with Land: including licenses, easements, profits equitable restrictions and rents.
%2331561: CLARK, ROGER S. - The United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program: Formulation of Standards and Efforts at Their Implementation (Procedural Aspects of International Law).
%23240983: CLARK, RICHARD. - Capital punishment in Britain.
%2371650: CLARK, DOUGLAS - Patent Litigation in China.
%23238999: CLARK, THOMAS RALPH. - Defending rights : law, labor politics, and the state in California, 1890-1925.
%2389348: CLARK, W.E. LEGROS. - The fossil evidence for human evolution.
%2378512: CLARK, JOHN BATES. - The Distribution of Wealth : a Theory of Wages, Interest and Profits.
%237173: CLARK, ROGER S. & MADELEINE SANN (EDS.) - The prosecution of international crimes.
%2362793: CLARK, FRANCIS - The Cookery Book of Lady Clark of Tillypronie (Southover Historic Cookery & Housekeeping S).
%2361359: CLARK, R.P. - Negotiating with ETA : obstacles to peace in the Basque Country, 1975-1988.
%2360130: CLARK, JOHN BATES. - The distribution of wealth : a theory of wages, interest and profits.
%2388175: CLARK, KATHLEEN CLARA & JAMES MACINNES. - Positioning in radiography.
%23129794: CLARK, H.N.B. - Francis W. Edmonds. American Master in the Dutch Tradition.
%23255654: CLARK, ANDREW J. - Corpus vasorum antiquorum : Fascicule. 25 / The J. Paul Getty Museum, Malibu : Fascicule 2: Molly and Walter Bareiss Collection: Attic black-figured oinochoai, lekythoi, pyxides, exaleiptron, epinetron, kyathoi, mastoid cup, skyphoi, cup-skyphos, cups, a fragment of an undetermined closed shape, and lids from neck-amphorae.
%23263659: CLARK, ANDY. - Microcognition: Philosophy, Cognitive Science, and Parallel Distributed Processing.
%23221741: CLARK, JOHN R. K. - Guardian of the sea : Jizo in Hawai'i.
%2318130: CLARK, JOHN G. - Energy and the federal government : fossil fuel policies, 1900-1946.
%23192390: CLARK, GEOFFREY A. - The Asturian of Cantabria : early Holocene hunter-gatherers in Northern Spain.
%2389501: CLARK, J. DESMOND. - The Stone Age cultures of Northern Rhodesia: with particular reference to the cultural and climatic succession in the Upper Zambezi Valley and its tributaries.
%2332577: MICHAEL (ED.) CLARKE - Corruption, causes, consequences, and control.
%23243743: CLARKE, RICHARD A. - Defeating the Jihadists : a blueprint for action : the report of a task force.
%23158187: CLARKE, JOHN J. (EDITOR). - Voices of the Earth: An Anthology of Ideas and Arguements.
%23237251: CLARKE, JOHN R. - Art in the lives of ordinary Romans : visual representation and non-elite viewers in Italy, 100 B.C.-A.D. 315.
%23213602: ROGER CLARKE. - Industrial economics.
%23224383: CLARKE, ROBERT B. - An order outside time : a Jungian view of the higher self from Egypt to Christ
%2373081: CLARKE, DAVID J. - Hong Kong art : culture and decolonization.
%2342364: CLARKE, JAMES - War Films.
%23256430: CLARKE, KAMARI MAXINE. - Fictions of justice : the International Criminal Court and the challenge of legal pluralism in Sub-Saharan Africa.
%23145642: CLARKE, JOHN ALFRED - Le Laie Bible. A Poem of the Fourteenth Century, with Introduction, Notes, and Glossary.
%2379560: CLARKE, MALCOLM A. - International carriage of goods by road : CMR. 4th edition.
%23131054: CLARKE, D.S. - Philosophy's Second Revolution. Early and Recent Analytic Philosophy
%23161233: CLARKE, RONALD V. & DAVID LESTER. - Suicide : closing the exits.
%23248245: CLARKE, KAMARI MAXINE. - Fictions of justice : the International Criminal Court and the challenge of legal pluralism in Sub-Saharan Africa.
%2394721: CLASON, A.T. - Animal and man in Holland's past : an investigation of the animal world surrounding man in prehistoric and early historical times in the provinces North and South Holland.
%2372261: CLASS, WILHELM. - Grenzen des Tatbestandes. (Versuch eines Abrisses der Tatbestandstheorie. 1. [einziger] Teil: Die Lehre vom Tatbestand.)
%23110630: CLASSEN, ALBRECHT. - Die autobiographische Lyrik des europäischen Spätmittelalters. Studien zu Hugo von Montfort, Oswald von Wolkenstein, Antonio Pucci, Charles d'Orléans, Thomas Hoccleve, Michel Beheim, Hans Rosenplüt und Alfonso Alvarez de Villasandino.
%2333415: CLASTRES, PIERRE. - Chronicle of the Guayaki Indians.
%23196466: CHRISTO & JEANNE-CLAUDE. - Over de river : (project for Arkansas River, state of Colorado) : a work in progress.
%23140776: CHRISTO & JEANNE-CLAUDE. - The Gates. Project for Central Park, New York City. A Work in Progress.
%2379803: CHRISTO & JEANNE-CLAUDE. - Christo and Jeanne-Claude : Palazzo Bricherasio : (wrapped floors and stairways and covered windows, Torino, Italy).
%2379820: CHRISTO & JEANNE-CLAUDE. - Christo and Jeanne-Claude : over the river : (project for the Arkansas River, state of Colorado).
%23208759: CLAUS, HUGO. - De geruchten : roman.
%23208438: CLAUS, HUGO. - De vossejacht : toneelstuk in vijf bedrijven.
%23208789: CLAUSEN, A.W. - The development challenge of the eighties : A. W. Clausen at the World Bank : major policy addresses, 1981-1986.
%23227399: CLAUSEN, HANS-KURT; GERHARD EIS & GÜNTHER ULLRICH. - Das Freisinger Rechtsbuch : die handschriftliche Entwicklung des Textes und der Ueberlieferungswert der Handschriften; Das Reimnachwort im Meissner Rechtsbuch; Zu den Quellen des Meissner Rechtsbuch. [Germanenrechte Neue Folge; Deutschrechtliche Archiv, 1. Heft].
%23223118: CLAUSING, P. (E.A.) - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. V. Bijzondere overeenkomsten. Deel 6: De verzekeringsovereenkomst.
%23103575: CLAUSING, P.; W.M. KLEYN & J.P. SCHELTENS. - Oudedagsvoorzieningen. Preadviezen.
%2310864: CLAUSING, P. - De verzwegen lumbago. Rede.
%2326889: CLAUSING, P. - Het vermogensrecht Nieuw BW sedert de operatie stofkam.
%2384630: CLAUSING, P. - Verzekeren en vertrouwen. Afscheidscollege.
%23227535: CLAWSON, DAN. - The next upsurge : labor and the new social movements.
%23869: CLAY, EDWARD & OLAV STOKKE (EDS.) - Food aid reconsidered : assessing the impact on Third World countries.
%2365292: CLAY, MARIE M. - Quadruplets and higher multiple births
%23248083: CLAYSON, JAMES L. - Visual Modeling with Logo: A Structured Approach to Seeing (Exploring With Logo).
%23156042: CLAYTON, D.J. (EO). - Trade, devotion and governance: papers in later medieval history.
%23263653: CLEEREMANS, AXEL - Mechanisms of Implicit Learning: Connectionist Models of Sequence Processing.
%23160255: CLEGERN, WAYNE M. - Origins of liberal dictatorship in Central America : Guatemala, 1865-1873.
%23220587: CLEGG, BRIAN. - The man who stopped time : the illuminating story of Eadweard Muybridge : pioneer photographer , father of the motion picture , murderer.
%23194008: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafvordering.
%2311088: CLEIREN, C.P.M. - De openheid van de wet, de geslotenheid van het recht. Een onderzoek naar de betekenis van art. 1 Sv voor onze huidige strafrechtspleging.
%23131343: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafrecht : De tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 3e druk.
%23141971: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafrecht : De tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 4e druk.
%2361088: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafrecht : De tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 7e druk.
%23122046: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafrecht : De tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 2e druk.
%23122047: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafvordering.
%2361091: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafvordering : de tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 9e druk.
%23216856: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafvordering : de tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 5e druk.
%23216857: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Internationaal strafrecht : de tekst van het Wetboek van Strafvordering Boek IV Titel X en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar, aangevuld met aanverwante nationale en internationale regelgeving.
%2319031: CLEIREN, C.P.M. (ED.) - Jurisprudentie Strafrecht Select.
%2322495: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafvordering : De tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 3e druk.
%23226450: CLEIREN, C.P.M. ... [ET AL.] (EDS.) - Nieuwsbrief strafrecht select.
%2366289: CLEIREN, TINEKE & ANTOINE HOL. - Strafrecht : tussen ratio en emotie.
%23261924: CLEIREN, C.P.M. - Evolueren naar meer horizontale en multidimensionale verhoudingen in het strafrecht : voordracht gehouden aan de Universiteit te Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid op 23 februari 2010.
%2345181: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Internationaal strafrecht : de tekst van het Wetboek van Strafvordering Boek IV Titel X en XI en andere voor het enkele internationaal strafrecht relevante nationale en internationale regelgeving voorzien van commentaar, aangevuld met aanverwante regelgeving.
%2343952: CLEIREN, C.P.M. ... [ET AL.] (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafvordering : de tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 11e druk.
%2337937: CLEIREN, C.P.M., R.H. DE BOCK, C.J.M. KLAASSEN. - Het procesrecht en de waarheidsvinding.
%23251774: CLEIREN, C.P.M. - Beginselen van een goede procesorde.
%2334959: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafvordering : de tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 8e druk.
%2334960: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Internationaal strafrecht : de tekst van het Wetboek van Strafvordering Boek IV Titel X en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar, aangevuld met aanverwante nationale en internationale regelgeving.
%2356175: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafrecht : De tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 6e druk.
%23216854: CLEIREN, C.P.M. & J.F. NIJBOER (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafvordering : de tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 4e druk.
%2334955: CLEIREN, C.P.M. & M.J.M. VERPALEN (EDS.) - [Tekst & Commentaar] Strafrecht : De tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 8e druk.
%237314: CLEIREN, C.P.M. (ED.) - Op zoek naar samenhang : het Algemeen kader herziening strafvordering nader beschouwd.
%2375920: CLEMENS, CLAY. - Reluctant realists: the CDU/CSU and West German Ostpolitik, 1969-1982.
%2311845: CLEMENS SCHRÖNER, B.L.F. (E.A.). - Gezinsvoogdij, hulp of fictie? (Onderzoek in opdracht van Pro Juventute Amsterdam).
%23101694: CLEMENT, A.A. - Das Blut Jesu und die Lehre von der Versohnung im Werk Johann Sebastian Bachs.
%2330686: CLEMENT, CATHERINE - The Feminine and the Sacred.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

12/15