Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23228784: BOS, JAAP. - European banking : market power and efficiency.
%2330519: BOS, P.R. & J.F. NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele aarde.
%23166657: BOS, ISAÄC. - Plutarchus' leven van Agesilaus. Inleiding - tekst - commentaar.
%23248819: BOS, J.T.K. - Handhaving van het bestuursrecht : preadviezen.
%239968: BOS, J.T.K. - Stelselmatige rechtspraak : een theorie over de beschrijving van rechtspraak, uitgewerkt voor de jurisprudentie op art. 29 Sv.
%2335068: BOSANQUET, HELEN. - Bernard Bosanquet : a short account of his life.
%23258999: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Raymond de schrijnwerker : novelle in gesprekken.
%23101655: BOSCH, F.D.K. - De mythische achtergrond van de Kèn-Angrok-Legende.
%2338262: BOSCH, ALBERT GEORGE. - Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht. Aantekeningen over de werkzaamheden van de Staatscommissie in 1870 belast met de samenstelling van een ontwerp van een nieuw wetboek van strafrecht, Art. 1-91.
%23195036: BOSCH, PETRUS VAN DEN. - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
%23199961: BOSCH, J.G.A. - Koning Willem III binnen Utrecht : 14-17 september 1853 : verslag der feestelijkheden.
%2365565: BOSCH, A.G. ... [ET AL.] - Twee eeuwen Openbaar Ministerie, 1811-2011.
%2366300: BOSCH, H.W.J. - De exceptio non adimpleti contactus.
%2355029: BOSCH, TH.W. VAN DEN. - Posteris (Aan hen die na ons komen) : belevenissen van een rechterlijk ambtenaar, die tevens hoogleraar en reserve-officier was.
%23136664: BOSCH KEMPER, JERONIMO DE. - Wetboek van Strafvordering, naar deszelfs beginselen ontwikkeld en in verband gebragt met de algemeene regtsgeleerdheid; Met een bijvoegsel bevattende formulieren en voorbeelden ...
%23106536: BOSCH, J. VAN DEN. - Capa, basilica, monasterium, et le culte de Saint Martin de Tours. Étude lexicologique et sémasiologique.
%2366637: BOSCH, HIERONYMUS., KOLDEWEIJ, JOS ... [ET AL.] - Hieronymus Bosch : das Gesamtwerk.
%23108329: BOSCH, M.G.F. E.A. - Ontwikkelingen in sanctietoepassing.
%23170299: BOSCH, ALBERT GEORGE. - De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden.
%23101653: BOSCH, F.D.K. - Local Genius en Oud-Javaanse kunst.
%238664: BOSCH, F.A.J. VAN DEN & C. PETERSEN. - Aspecten van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het stelsel van sociale zekerheid. Diss.
%2320440: BOSCH, PETRUS VAN DEN. - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
%23240619: BÖSCHENSTEIN, BERNHARD ... ET AL. - Im Zeichen von Stefan George : Lektüre seiner Dichtung.
%23119784: BOSCHETTI, ANNA - The Intellectual Enterprise. Sartre and Les Temps Modernes.
%23156217: BOSCHMA, RON. - Looking through a window of locational opportunity. A long-term spatial analysis of techno-industrial upheavals in Great Britain and Belgium.
%2377838: BÖSE, J.H. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' : prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw.
%23201167: BOSELIE, PAUL. - Human resource management, work systems and performance: a theoretical-empirical approach.
%2394077: BOSENDORF, HERMANN (PS.: BERNARDUS DÖRHOFF) - Speculum iuventutis, sive insigniores pueritiae atque adolescentiae sanctorum, in quibus archetypa virtutum exemplaria, & nobiliora eorundem certamina, quibus de vitiis, mundo, carne, ac daemone triumpharunt, commemorantur. Ad formandos studiosae juventutis mores, & amorem virtutis suscitandum, hortatu RR.PP. Societatis Jesu, collectae a Bernardo Dörhoff cum permissu superiorum & privilegio etc.
%23973: BOSERUP, ANDERS., SIPRI. - The CBW and the law of war. (The problem of chemical and biological warfare : a study of the historical, technical, military, legal and political aspects of CBW, and possible disarmament measures ; vol. 3).
%23184039: BOSETZKY, HORST. - Grundzüge einer Soziologie der Industrieverwaltung. Möglichkeiten und Grenzen der Betrachtung des industriellen Grossbetriebes als bürokratische Organisation.
%23248170: BOSKER, ROEL J., BERT P.M. CREEMERS & SAM STRINGFIELD (EDS.) - Enhancing educational excellence, equity and efficiency : evidence from evaluations of systems and schools in change.
%2332482: BOSKEY, B. & M. WILLRICH (ED.). - Nuclear proliferation: Prospects for control.
%2374105: BOSKMA, A.F., M. HERWEIJER & J.A. VAN SELM. - Veilig verkeer tussen rijk en gemeente.
%23239881: BOSL, KARL. - Staat, Gesellschaft, Wirtschaft im deutschen Mittelalter.
%2394126: BOSLEY, EDWARD R. & ANNE E. MALLEK (EDS.) - A new and native beauty : the art and craft of Greene & Greene.
%2350175: BOSMAJIAN, H. (ED.) - Justice Douglas and freedom of speech.
%233649: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht.
%2364866: BOSMAN, LEX - Architectuur En Geschiedenis: Wisselende Perspectieven Op Het Architectonische Verleden.
%2370510: BOSMAN, ALEIDUS GERARD. - Konzernverbundenheit und ihre Auswirkungen auf Verträge mit Dritten.
%23235711: BOSMAN, R.G - Het jaar 2005 verslagen : onderzoek jaarverslaggeving ondernemingen
%23208663: BOSMANS, J. - Romme : biografie 1896-1946.
%2316014: BOSMANS, J.L.J. - De Nederlander Mr. A.R. Zimmerman als Commissaris-Generaal van de Volkenbond in Oostenrijk 1922-1926. Diss.
%23237732: BOSSCHE, PETER VAN DEN. - The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials.
%2370671: BOSSCHE, PETRUS VAN DEN. - Den catholyken pedagoge, ofte Christelyken onderwyser in den catechismus, verdeelt in vyf deelen .....
%23250072: BOSSCHE, PETER VAN DEN. - The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials.
%23253350: BOSSCHE, P.L.H. VAN DEN, F. BAETENS, M.C.E.J. BRONCKERS, G.A. VAN CALSTER. - Settlement of international trade disputes : achievements and challenges.
%2384721: BOSSCHER, D. F. J - Om de erfemis van Colijn: De ARP op de grens van twee werelden 1939-1952.
%2342704: BOSSE, ANKE & LEOPOLD DECLOEDT (EDS.) - Hinter den Bergen eine andere Welt : Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts.
%23213203: BOSSENBROEK, MARTIN PHILIP - De meelstreep.
%2338598: BOSSENBROEK, MARTIN ... [ET AL.] - Nederland en Indonesië: vier eeuwen contact en beïnvloeding : bronnen bij het eindexamenonderwerp geschiedenis 2001/2002.
%23256051: BOSSERT, JOHANNES. - De organisatie van besturingsprocessen : een exploratief onderzoek naar de vormgeving van besturingssystemen.
%23191878: BOSSHARD, WALTER. - Kühles Grasland Mongolei. Zauber und Schönheit der Steppe.
%23236464: BOSSHARD, HELEN. - Pestalozzis Staats- und Rechtsverständnis und seine Stellung in der Aufklärung.
%23205934: BOSSHART, MATTHIAS. - Stills and life : Experimentalfilme und Filminstallationen.
%23172987: BOSSINK, CARIN. - To go or not to go...? : international relocation willingness of dual-career couples.
%237931: BOSSLE, RUDOLF. - Grundlagen der Modeforschung.
%2397445: BOSSO, CHRISTOPHER J. - Pesticides & politics : the life cycle of a public issue.
%23252896: BOSSUET, JACQUES BÉNIGNE. - Recueil des oraisons funèbres prononcées par seu Messire Jacq. Benigne Bossuet. [1767].
%23170615: BOSSUET, JACQUES BÉNIGNE. - Platon et Aristote : notes de lecture, transcrites et publiées par Thérèse Goyet.
%2393871: BOSSUET, JACQUES BÉNIGNE. - ... et al. Les avocats des pauvres, ou sermons de Bossuet, Bourdalouë, Massillon, Fléchier, La Colombière, La Rüe, Neuville, Le Chapelain, Elisée et de Bauvais, évêque de Sénez. Sur les richesses, sur l'avarice et sur l'aumône. Tome I-II.
%23172099: BOSSY, JOHN. - Giordano Bruno and the Embassy Affair.
%23115295: BOST, RIE. - RechtSpreken : mensenrecht in openbare orde.
%23101136: BOST, HUBERT. - Un «intellectuel» avant la lettre: le journaliste Pierre Bayle (1647-1706).
%23233585: BOSVELD HEINSIUS, J.H.A.M. VAN. - Wet van 15 augustus 1862, Staatsblad no.170, houdende vaststelling van het tarief van rechten op den invoer, zooals deze wet bij latere wetten is aangevuld en gewijzigd en met vermelding van de op het tarief betrekking hebbende Koninklijke Besluiten, zoomede, onder aanhaling van dagteekening en nummer, van de ministerieele resolutiën, die tot richtsnoer kunnen strekken voor de toepassing der wet.
%23224172: BOSWELL, CHRISTINA - European Migration Policies in Flux: Changing Patterns of Inclusion and Exclusion.
%2392577: BOSWELL, JEANETTA. - Past ruined Ilion... : a bibliography of English and American literature based on Greco-Roman mythology
%23135498: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden : het verlaten van Kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
%2386374: BOSWINKEL, D.J. - Fiscale aspecten.
%2388587: BOSWORTH, BARRY P. - Saving and Investment in a Global Economy.
%23263450: BOSWORTH, BARRY P. & GUR OFER (EDS.) - Reforming Planned Economies in an Integrating World Economy.
%23253516: BOSWORTH, BARRY P. - Critical choises.
%236966: BOT, B.R. - Nonregcognition and treaty relations.
%2319987: BOT, BERNARD. - Liber amicorum Bernard Bot : rêves européens face aux réalités quotidiennes.
%23172101: BOTASH, ANN S. - Evaluating child sexual abuse : education manual for medical professionals.
%23223160: BOTENBAUWER, ELSA & MOLLY MOFF - Wie zeurt krijgt een beurt : [Oude en nieuwe avonturen van Elsa Botenbauwer en Molly Moff. Een gruwelijk tijdsbeeld van de vroege jaren zeventig].
%2391166: BOTERO, FERNANDO. - Botero : new works on canvas.
%2391125: BOTERO, FERNANDO. - Fernando Botero.
%23242928: BOTH, E.A. - Algemene arbeidsongeschiktheidswet.
%23199966: BOTHA, RUDOLF PHILIP. - The function of the lexicon in transformational generative grammar.
%23255638: BOTHE, MICHAEL & PETER H. SAND (EDS.) - La politique de l'envirmonnement : de la réglementation aux instruments économiques = Environmental policy : from regulation to economic instruments.
%23203094: BOTJE, HARM. - Een eiland in het westen.
%23262860: BOTKE, IJNTE. - 'Gaat, krijgt een boek of pen in hant en ofent daarin u verstant' : drie generaties Teenstra en de Verlichting op het Groninger platteland (1775-1825).
%23195628: BOTMAN, EVELINE & PETRA VAN DEN HEUVEL. - Het tekeningenarchief A.N. Godefroy : architectuurtekeningen, 1841-1896.
%2385262: BOTS, HANS. - Orbis doctus, 1500-1850 : Perspectieven op de geleerde wereld van Europa: plaatsen en personen : opstellen aangeboden aan professor dr. J.A.H. Bots.
%23101145: BOTS, H. & G. VAN GEMERT (EDS.) - L'album amicorum de Cornelis de Glarges, 1599-1683.
%23156553: BOTS, HANS & JAN DE VET. - Stratégies journalistiques de l'Ancien Régime. Les préfaces des 'Journaux de Hollande', 1684-1764.
%23101141: BOTS, HANS (ED). - Constantijn Huygens (1596-1687): zijn plaats in geleerd Europa. Twaalf bijdragen...
%2396298: BOTS, A.M.M.M. - Op weg naar een zelfstandig bestuursrechtelijk kort geding?
%23101137: BOTS, HANS (ED). - Henri Basnage de Beauval (1656-1710) en de Histoire des Ouvrages des Savans, 1687-1709.
%23101143: BOTS, J.A.H. - Republiek der Letteren. Ideaal en werkelijkheid. Rede...
%23101147: BOTS, H. & P. LEROY (EDS) - Correspondance intégrale, 1641-1650, d'ANDRÉ RIVET (1587-1651) et de CLAUDE SARRAU (1600-1651),
%23101149: BOTS, H. & L. VAN LIESHOUT - Contribution à la connaissance des réseaux d'information au début du 18e siècle. Henri Basnage de Beauval (1656-1710)
%23101139: BOTS, H. E.A. - De Bibliothèque universelle et historique (1686-1693) : een periodiek als trefpunt van geletterd Europa.
%2397713: BOTS, J.A.H. & G.H.M. POSTHUMUS MEYJES (EDS.) - La révocation de l'Édit de Nantes et les Provinces Unies
%23191088: BOTS, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen.
%23234166: BOTS, H. & L. MAASS. - Le réseau d'information de Jacques Bernard (1658-1718) au service des Nouvelles de la République des Lettres, 1699-1710 : un dossier de 95 lettres de Jacques Bernard, 1700-1709
%23156549: BOTS, HANS & ROB VISSER (EDS.) - The Correspondence of Peter & Adrian Gilles Camper, 1785-1787.
%23156565: BOTS, HANS (ED). - Critique, savoir et érudition à la veille des Lumières: le Dictionaire historique et critique de Pierre Bayle (1647-1706). Critical spirit, wisdom and erudition on the eve of the Enlightenment: the Dictionaire historique et critique of Pierre Bayle (1647-1706).
%23101142: BOTS, HANS (ED). - Pieter Rabus (1660-1702) en De Boekzaal van Europe, 1692-1702.
%23101207: BOTS, HANS & FRANÇOISE WAQUET (EDS.) - Commercium Litterarium, 1600-1750: la communication dans la République des Lettres = Forms of communication in the Republic of Letters.
%2349436: BOTTEMANNE, C.J. - Principles of fisheries development. Diss.
%23100524: BOTTENBURG, M. VAN, VRIES, G. DE & MOOIJ, A. - Zorg tussen staat en markt. De maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad, 1949-1999.
%2393950: BÖTTGER, FRITZ. - Hermann Hesse.
%23220074: BOTTING, EILEEN HUNT. - Family feuds : Wollstonecraft, Burke, and Rousseau on the transformation of the family.
%2344281: BOTTOMORE, T. - Marxistische sociologie.
%23181702: BOTTOMORE, TOM B. ... ET AL. - Sociology : the state of the art.
%23180341: BOTTOMORE, T. B. - Karl Marx.
%23178937: BOTTOMS, BETTE L. (A.O.) ED. - Children, social science, and the Law.
%23230981: BOTTON, ALAIN DE. - Art as Therapy.
%23261654: BOTTON, ALAIN DE. - De Kunst van het reizen.
%23232950: BOTTON, ALAIN DE. - De architectuur van het geluk.
%2363912: BOTVINNIK, BORIS I. - Manifolds with Singularities and the Adams-Novikov Spectral Sequence.
%2317831: BOTZEN, FREDERIK WILLEM. - Enige aspecten van de ontwikkeling der aluminium-industrie in de eerste halve eeuw van haar bestaan.
%23259708: BOUCHARD, DENNIS. - The semantics of syntax : a minimalist approach to grammar.
%23124912: BOUCHÉ-LECLERQ, AUGUSTE. - Histoire de la divination dans l'antiquité. Tome 1 : Introduction. Divination hellénique: Méthodes; Tome 2 : Les sacerdoces divinatoires: devins, chresmologues, sibylles, oracles des dieux; Tome 3 : Oracles des dieux (suite): Oracles des héros et des morts; Oracles exotiques hellénisés; Tome 4. Divination italique: étrusque, latine, romaine. Index général.
%23124913: BOUCHÉ-LECLERQ, AUGUSTE. - Histoire des Séleucides (323-64 avant J.-C.)
%23124921: BOUCHÉ-LECLERQ, AUGUSTE. - Histoire des Lagides. Tome 1: Les cinq premiers Ptolémées (323 181 avant J.-C.); Tome 2 : Décadence et fin de la dynastie (181 30 avant J.-C.); Tome 3 : Les institutes de l Égypte ptolémaïque I; Tome 4 : Les institutes de l'Égypte ptolémaïque II. Addenda et Index général.
%2391599: BOUCHER, D. & A. VINCENT. - A Radical Hegelian : the political and social philosophy of Henry Jones.
%23144181: BOUCHEZ, L.J. & G.W. MAAS GEESTERANUS. - Volkenrechtelijke aspecten van de waterverontreiniging.
%23106238: BOUCKAERT, BOUDEWIJN & GERRIT DE GEEST. - Bibliography of Law and Economics.
%23191367: BOUCKAERT, BOUDEWIJN & GERRIT DE GEEST (EDS.) - Bibliography of Law and Economics.
%23244604: BOUCKAERT, BOUDEWIJN & GERRIT DE GEEST (EDS.) - Encyclopedia of law and economics. Volume 1: The history and methodology of law and economics; Volume 2: Civil law and economics; Volume 3: The regulation of contracts; Volume 4: The economics of public and tax law; Volume 5: The economics of crime and litigation.
%23261931: BOUCKAERT, BOUDEWIJN. - Hoe gemotiveerd is cassatie? : pleidooi voor een waarachtige precedentenhof en een hernieuwde motiveringscultuur.
%23263866: BOUDART, MARINA - Modern Belgium.
%23200747: BOUDEWIJN, JAN. - Thuiszorg in (bedrijfs-) economisch perspectief. Flexibele budgetfinanciering als beheerinstrument in de collectieve sector; de thuiszorg als testcase.
%23182065: BOUDEWIJNSE, JAN HERMAN. - De coöperatieve vereeniging naar Nederlandsch recht.
%23191326: BOUDON, RAYMOND - Mathematical structures of social mobility.
%2354002: BOUGLE, C. - The Evolution of Values : studies in sociology with special applications to teaching.
%23247045: BOUHALHOUL, HABIBA (ED.) - Den Haag : stad van vrede, recht en veiligheid : juridische rondwandelingen door internationaal Den Haag.
%23184446: BOUKEMA, C.A. - De fusie : privaatrechtelijke, sociaalrechtelijke, kartelrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ondernemingsfusies.
%23100012: BOUKEMA, C.A. & A.F.M. DORRESTEIN. - De juridische organisatie van de onderneming.
%233935: BOUKEMA, C.A. - De fusie : privaatrechtelijke, sociaalrechtelijke, kartelrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ondernemingsfusies.
%2328834: BOUKEMA, P.J. - Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepubliek en in Nederland. Een rechtsvergelijkende studie.
%2327337: BOUKEMA, P.J. & D.H.M. MEUWISSEN (EDS.) - Grondwet en Grondwetsherziening : tekstenverzameling 1.
%2329456: BOUKEMA, C.A. & A.F.M. DORRESTEIN. - De juridische organisatie van de onderneming.
%2398056: BOUKHARINE, N. - ABC du communisme.
%2341626: BOUKHARINE, N. - La théorie du matérialisme historique : manuel populaire de sociologie marxiste.
%23217640: BOULARÈS, H. - L'Islam, la peur et l'espérance.
%2370765: BOULDING, KENNETH E. - Friedenswirtschaft.
%23247017: BOULDING, KENNETH E. - Economic analysis.
%236476: BOULDING, KENNETH. - Inleiding tot de sociale dynamica : geschiedenis als dialectiek en groeiproces.
%23176747: BOULEAU, NICOLAS (ED.) - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 9.
%23169313: BOULERY, CATHERINE. - Bibliography on the peaceful settlement of international disputes = Bibliographie sur le règlement pacifique des conflits internationaux.
%2316633: BOULESBAA, AHCENE. - The U.N. convention on torture and the prospects for enforcement.
%2387963: BOULLIER, AUGUSTE. - Essai sur l'histoire de la Civilisation en Italie. I. Les Barbares.
%2331618: BOULOGNE, G.F.(SAMENST.). - Handleiding ten behoeve van den bijzonderen vrijwilligen landstorm. Instituut tot steun aan het wettig gezag. 4e gewijzigde dr.
%2357737: BOULOISEAU, M. (A.O.). - Contributions à l´histoire démographique de la Révolution française. 1re série.
%23222290: BOULT, REYNALD. - Bibliographie du droit canadien = A bibliography of Canadian law.
%23108694: BOUMA, H & G.A. VAN DER KNAAP (RED.) - Arbeid in beweging.
%23101656: BOUMA, H., R. GITTINGS AND A.G.H. BACHRACH. - Light and Sight : an Anglo-Netherlands Symposium, 2 and 3 May 1973, Trippenhuis, Amsterdam.
%236535: BOUMA, JOHANNES LÜTZEN - Honderd jaar boekhouden en aanverwante vakken : Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie 1894-1994.
%23170811: BOUMA, SYMEN J. - Dionysius van Alexandrië.
%23193907: BOUMA, G., I. KRÄMER, J. ZWARTS (EDS.) - Cognitive foundations of interpretation.
%23220925: BOUMAN, P.J. - Samenleving in puin : sociologische waarnemingen in West-Duitsland.
%23147995: BOUMAN, OLE. - RealSpace in QuickTimes : architectuur en digitalisering.
%2397100: BOUMAN, H.A. (E.A.). - Schadevergoeding: personenschade.
%23200059: BOUMAN, JOHANNES. - Magnetische krachten in een kristal van het klipzouttype.
%23158431: BOUMAN, P.J. - Rotterdam en het Duitsche achterland, 1831-1851.
%23107501: BOUMAN, L. & BOK, S.T. - Histopathologie des Zentralnervensystems dargestellt an der Hand von typischen Mikrophotagraphien und einem kurzen Text.
%231644: BOUMAN, H. - Ambtelijke willekeur en corruptie in Nederland.
%23108038: BOUMAN, H.A. (E.A.). - Schadevergoeding: personenschade.
%23103215: BOUMAN, JOSÉ. - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage : catalogus van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen.
%23184489: BOUMAN, P.J. - Sociale opbouw.
%2324079: BOUMAN, BENJAMIN. - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen : de logistiek achter de Indonesische Revolutie, 1945-1950.
%23245385: BOUMAN, H.A. - Reflecties : verspreide geschriften van mr H.A. Bouman.
%23186735: BOUMAN, P.J. (E.A.) - Bedreigd bestaan : de sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen.
%23159305: BOUNDY, CHARLES. - A concise business guide to contract law.
%23122721: BOUNFOUR, ABDELLAH. - De l'enfant au fils. Essai sur la filiation dans les Mille et une nuits.
%23101151: BOURCARD, G. - A travers cinq siècles de gravures, 1350-1903. Catalogue descriptif et annoté des estampes célèbres, rares ou curieuses...
%23101153: BOURCARD, G. - Les estampes du 18e siècle de l'École française. Guide-manuel de l'amateur...
%23131680: BOURCART, J.R.D. - l'Espionnage Soviétique.
%23181802: BOURDEAU, ROBERT - The Station Point.
%23147934: BOURDEAUX, MICHAEL (ED.) - The Politics of Religion in Russia and the New States of Eurasia.
%23182904: BOURDET, YVES - The Economics of Transition in Laos: From Socialism to Asean Integration.
%2365994: BOURDIEU, PIERRE. - La Noblesse d'Etat : Grandes écoles et esprit de corps.
%2377136: BOURDIEU, PIERRE. - Esquisse d'une théorie de la pratique : précédé de trois études d'ethnologie kabyle.
%23109803: BOURGEOIS, PATRICK L. & FRANK SCHALOW. - Traces of Understanding. A Profile of Heidegger's and Ricoeur's Hermeneutics.
%23158407: BOURGEOIS, PATRICK L. - Philosophy at the Boundary of Reason: Ethics and Postmodernity.
%2370622: BOURGEOIS S.J., JEAN. - In quindecim mysteria Sacri Rosarii Deiparae Virginis Mariae exercitationes
%23184332: BOURGEOIS, ÉMILE. - Manuel historique de politique étrangère. I: Les origines (1610-1789); II: Les révolutions (1789-1830); III: Les temps présent.
%23258036: BOURGINE, PAUL (EDITOR) - Toward a Practice of Autonomous Systems: Proceedings of the First European Conference on Artificial Life.
%23261523: BOURGOIGNIE, THIERRY. - Rechtshulp aan de consument.
%2335559: BOURGUIN, M. - Les Systèmes socialistes et l'évolution économique.
%23233544: BOURJÉ, J.P. - Handleiding tot de verificatie der lengte-maten en gewigten, met standaards-naauwkeurigheid, met verscheidene bijzonderheden daartoe betrekkelijk.
%2375231: BOURJON, FRANÇOIS. - Le droit commun de la France, et la coutume de Paris : réduits en principes, tirés de loix, des ordonnances, des arrêts, des jurisconsultes & des auteurs, & mis dans l'ordre d'un commentaire complet & méthodique sur cette coutume: contenant, dans cet ordre, les usages du Châtelet sur les liquidations, les comptes, les partages, les substitutions, les dîmes, & toutes autres matières.
%23124914: BOURNE, HENRI RICHARD FOX. - The life of John Locke.
%23248842: BOURNE, CHARLES P. - A History of Online Information Services, 1963-1976.
%2350769: BOURNE, G.H. AND G.W. KIDDER. AUTEUR: G.H. BOURNE; G.W. KIDDER JAAR: 1953 UITGEVER: NEW YORK : [S.N.] OMVANG: 2 VOLS FORMAAT: .. CM NUMMER: (CLC) 000334265 BOURNE - Biochemistry and physiology of nutrition.
%23236266: BOURQUE, BRUCE J. - Twelve thousand years : American Indians in Maine.
%23259600: BOURRICAUD, FRANCOIS. - The sociology of Talcott Parsons.
%23233985: BOURTCHOULADZE, RUSIKO. - Memories are made of this : how memory works in humans and animals.
%2340450: BOUSCHOLTE, J.M. - Huwelijken van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen in Nederland.
%23205318: BOUSFIELD, ANN. - The relationship between liberalism and conservatism : parasitic, competitive or symbolic?
%23249521: BOUSTANI, CARMEN. - L'écriture-corps chez Colette.
%23233124: BOUTELLIER, HANS. - Solidariteit en slachtofferschap : de morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur.
%23121819: BOUTER, AART. - Gelijkheid en voortreffelijkheid : een waardering van het westerse gelijkheidsideaal.
%2376898: BOUTERSE, J. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel III: Particuliere synode Zuid-Holland : Classis Rotterdam en Schieland, 1580-1620.
%23184718: BOUTERSE, J. (ED.) - Classicale acta, 1573-1620. Deel IV: Provinciale synode Zeeland : Classis Walcheren 1602-1620 : Classis Zuid-Beveland 1579-1591.
%2359860: BOUTERSE, R.B. - Competition and integration - what goals count? EEC competition law and goals of industrial monetary, and cultural policy.
%23207424: BOUTIN, BÉRÉNICE LAURE. - The role of control in allocating international responsibility in collaborative military operations.
%23252273: BOUTKAN, DIRK & MAARTEN KOSSMANN. - Het stadsdialekt van Tilburg : klank- en vormleer.
%23232884: BOUTROS-GHALI, BOUTROS - The United Nations and Somalia, 1992-1996.
%2349114: BOUTROS-GHALI, BOUTROS - The United Nations and Human Rights 1945-1995.
%2353779: BOUVIER-AJAM, MAURICE. - Dagobert : Roi des Francs.
%23145736: BOUVRIE, JAN DES., STOELTIE, BARBARA & RENÉ STOELTIE. - Dutch Touch.
%235700: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 21 : gaan & staan.
%233253: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - De Nederlandse Volks-Unie : portret van een racistische splinterpartij.
%2376760: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - (red.) Macht en onbehagen. Veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen en mannen.
%2376762: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - De kern van het verschil : culturen en identiteiten.
%23142906: BOUWENS, W.H.A.C.M. - Ontslagvergoedingen op een dynamische arbeidsmarkt.
%23208661: BOUWMAN, ROELOF. - De val van een bergredenaar : het politieke leven van Willem Aantjes.
%23110806: BOUWMAN, J.N. - Wegwijs in de vennootschapsbelasting : theorie en praktijk.
%23107541: BOUWMAN, J.N. - Wegwijs in de vennootschapsbelasting. Nieuwe Vpb-wetgeving.
%2339210: STICHTING INSTITUUT VOOR BOUWRECHT. - Bouwplanprocedures en de nieuwe Woningwet.
%2365766: INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (UITG.). - Coördinatie Administratieve Wetgeving Onroerend Goed. Rapport Werkgroep Coördinatie Wetgeving Onroerend Goed van de St. Instituut voor Bouwrecht.
%23180020: BOUYER, LOUIS. - Erasmus in zijn tijd : essays over het christendom van de katholieke humanisten.
%23193412: BOVA, BEN. - The story of light.
%23134911: BOVATI, PIETRO - Re-Establishing justice : legal terms, concepts and procedures in the Hebrew Bible.
%23234523: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Edward Said and the work of the critic : speaking truth to power.
%23112092: BOVE, LAURENCE F. & LAURA DUHAN KAPLAN (EDS.) - From the Eye of the Storm : regional conflicts and the philosophy of peace.
%2333286: BOVE, JOSE - The World Is Not for Sale: Farmers Against Junk Food.
%23248921: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Early postmodernism : foundational essays.
%23112094: BOVE, LAURENCE F. & LAURA DUHAN KAPLAN (EDS.) - From the Eye of the Storm. Regional Conflicts and the Philosophy of Peace.
%23217683: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Early postmodernism : foundational essays.
%23170069: BOVEN, THEO VAN. - Human rights from exclusion to inclusion; principles and practice : an anthology from the work of Theo van Boven.
%238721: BOVEN, THEO VAN. - People Matter : views on International Human Rights Policy.
%2312469: BOVEN, TH.C. VAN. - De volkenrechtelijke bescherming van godsdienstvrijheid.
%2380957: BOVEN, TH.C. VAN (E.A.). - Bestrijding van rassendiscriminatie : internationale en nationale rechtsmiddelen.
%23171200: BOVEN, TH.C. VAN (E.A.). - Seminar on the Right to Restitution, Compensation, and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms : Maastricht, 11-15 March 1992.
%2334333: BOVEN, KARIN. - Overleven in een grensgebied : veranderingsprocessen bij de Wayana in Suriname en Frans-Guyana.
%23243699: BOVEN, THEO VAN. - Rendering Justice to the Vulnerable : Liber Amicorum in Honour of Theo Van Boven.
%23222129: BOVEN, TH.C. VAN (E.A.). - Rechten van de mens in perspectief.
%2327714: BOVEN, MAARTEN W. VAN & PAUL BROOD (EDS.) - Tweehonderd jaar rechters : [uitgave in opdracht van het bestuur van de Raad voor de Rechtspraak ter gelegenheid van de viering van tweehonderd jaar rechtspraak, 1811-2011].
%239974: BOVEND'EERT, P.P.T. - Regeerakkoorden en regeringsprograms.
%23147965: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Van Raalte's het Nederlandse parlement.
%23258211: BOVEND'EERT, P.P.T. - Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak.
%23118781: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Van Raalte's Het Nederlandse parlement.
%23240955: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Het Nederlandse parlement.
%2323894: BOVENKERK, FRANK. - Etniciteit, criminaliteit en het strafrecht.
%23236773: BOVENKERK, FRANK. - Hedendaags kwaad : criminologische opstellen.
%23209012: BOVENKERK, FRANK. - Loverboys , of modern pooierschap.
%2374222: BOVENKERK, FRANK. - Er zijn grenzen : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de criminologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op woensdag 13 september 1989.
%2350897: BOVENKERK, FRANK (RED.). - La bella Bettien : het levensverhaal van een Nederlandse Go-between voor de Colombiaanse drugskartels.
%23238112: BOVENKERK, FRANK. - Misdaadprofielen.
%2384238: BOVENKERK, FRANK. - De maffia van Turkije.
%2330562: BOVENS, M.A.P. - Verantwoordelijkheid en organisatie : beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid.
%2397426: BOVENS, MARK & ANTON HEMERIJCK (RED). - Het verhaal van de moraal: een empirisch onderzoek naar de sociale bedding van morele bindingen.
%23214635: BOVENS, M.A.P. - Het verhaal van de moraal : een empirisch onderzoek naar de sociale bedding van morele bindingen.
%2351926: BOVENS, M.A.P. & W.J. WITTEVEEN (RED.) - Het schip van staat. Beschouwingen over recht, staat en sturing.
%23152260: BOVENS, M.A.P. [ET AL]. - Sturing van de samenleving. Conferentie over 'Het schip van staat'.
%23244594: BOVENS, MARK. - The quest for responsibility: accountability and citizenship in complex organisations.
%23236350: BOVIER DE FONTENELLE, BERNARD LE. - La république des philosophes, ou, Histoire des Ajaoiens.
%23133297: BOWDEN, ROGER J. - Statistical Games and Human Affairs. The View from Within.
%23122439: BOWDEN, BETSY (ED.) - 18th-Century Modernizations from The Canterbury Tales.
%23240224: BOWEN, JOHN R. - Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning.
%2335149: BOWEN, JOHN R. - Islam, law, and equality in Indonesia : an anthropology of public reasoning.
%2334417: BOWEN, KENNETH A. - Model theory for modal logic : Kripke models for modal predicate calculi.
%23200635: BOWEN, HERBERT W. - Correspondence and cablegrams relating to the Venezuelan Protocols.
%23103217: BOWEN, KAREN LEE. - Christopher Plantin's Books of Hours: Illustration and Production.
%23219327: BOWIE, NORMAN E. - The individual and the political order : an introduction to social and political philosophy.
%2374830: BOWLE, JOHN. - The English experience : a survey of English history from early times to the end of empire.
%23154413: BOWLE, JOHN. - Western Political Thought. An Historical Introduction from the Origins to Rousseau.
%23123395: BOWLER, PETER J. - Charles Darwin : the Man and His Influence.
%23221347: BOWLES, SAMUEL (ED.) - Poverty Traps.
%23127041: BOWLES, GLORIA - Louise Bogan's Aesthetic of Limitation.
%23213122: BOWLES, PAUL. - Een kille regen.
%23215454: BOWLES, SAMUEL, HARRY BRIGHOUSE & ERIK OLIN WRIGHT. - Recasting egalitarianism : new rules for communities , states and markets.
%2331541: BOWMAN, JEFFREY A. - Shifting Landmarks: Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the Year 1000.
%23166441: BOWMAN, CARL DESPORTES. - Brethren society : the cultural transformation of a 'peculiar people'.
%23239271: BOWMAN, PAUL & RICHARD STAMP (EDS.) - The truth of Zizek.
%23257799: BOWRING, JOANNA & O'BRIEN, MARGARET. - The Art of Romance: Harlequin Mills & Boon Cover Designs.
%23229866: BOWYER-BOWER, T.A.S. & COLIN STONEMAN (EDS.) - Land reform in Zimbabwe : constraints and prospects.
%237701: BOX, STEVEN. - Deviance, reality and society.
%2393274: BOXER, CHARLES R. - The Dutch seaborne empire, 1600-1800.
%23109969: BOXHOORN, A., J.TH. LEERSSEN AND M. SPIERING. (EDS.) - Britain in Europe.
%2364241: BOXUM, J.L. - Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen.
%2354592: BOYARIN, JONATHAN. - Storm from paradise : the politics of Jewish memory.
%2342413: BOYCE, FREDRIC - SOE's Ultimate Deception: Operation Periwig.
%2364096: BOYCE, FREDRIC - SOE's Ultimate Deception: Operation Periwig.
%2363162: BOYCE-TILLMAN, JUNE - The Creative Spirit.
%23255443: BOYCE, P.J. & M.W.D. WHITE (ED.) - The Torres Strait Treaty : a symposium.
%23263905: BOYCE, JAMES K. - The Philippines : The Political Economy Of Growth And Impoverishment In The Marcos Era.
%23175175: BOYCE, DAVID E. - Optimal subset selection : multiple regression, interdependence, and optimal network algorithms.
%2383528: BOYD, STEWART C. & ANDREW S. BURROWS (EDS.) - Scrutton on charterparties and bills of lading. 20th edition.
%2364437: BOYD, CARL. - Hitler's Japanese confidant : General Oshima Hiroshi and magic intelligence 1941-1945.
%23211923: BOYDEN, JO - Children of the Cities.
%23105117: BOYER, RÉGIS (ED.) - Les Vikings et leur civilisation. Problèmes actuels.
%232426: BOYER, RÉGIS (ED.) - Le livre de la colonisation de l'Islande (Landnámabók).
%2374728: BOYER, PAUL. - A passion for justice: the legacy of James Chakmers McRuer.
%23145754: BOYLAN, MICHAEL. - The good, the true and the beautiful : a quest for meaning.
%23226454: BOYLE, DAVID. - Troubadour's song : the capture, imprisonment and ransom of Richard the Lionheart.
%2329107: BOYLE, FRANCIS ANTHONY. - World politics and international law.
%23154873: MUSEUM BOYMANS. - Prentkunst van Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Israhel van Meckenem.
%2355395: BOYS, CHARLES VERNON. - Seifenblasen : ihre Entstehung und ihre Farben : Vorlessungen über Kapillarität.
%23159040: BOYSEN, JACQUELINE. - Angela Merkel : de eerste vrouwelijke bondskanselier.
%23234253: BOZEMAN, ADDA B. - The future of law in a multicultural world.
%2373985: BOZORTH, RICHARD R. - Auden's games of knowledge : poetry and the meanings of homosexuality.
%23150295: BRAACK, HENK TER. - List en bedrog door de Belastingdienst.
%23224119: BRAAK, MENNO TER. - Démasqué der schoonheid.
%23212004: BRAAK, MENNO TER. - De nieuwe Elite. Tweede druk.
%23204115: BRAAK, MENNO TER. - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940.
%23218767: BRAAK, H.J.M. VAN DE. - The Prometheus complex : man's obsession with superior technology.
%23182479: BRAAKHUIS, ANTONIUS PETRUS. - De thematische structuur van de versregel. The thematic structure of the line of verse.
%2361589: BRAAM, A. VAN. - Ambtenaren en bureaukratie in Nederland.
%2368855: BRAAM, GEERT P.A. - Invloed van bedrijven op de overheid : een empirische studie over de verdeling van maatschappelijke invloed.
%23259221: BRAAM, GEERT P.A. - Bestuurssociologie : mensen, groepen en openbaar bestuur: een inleiding
%2328655: BRAAMS, W.T. - Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Rechtsvergelijkende beschouwingen n.a.v. wetsvoorstel ter aanvulling van de boeken 3, 6 en 8 Nieuw BW.
%2331398: BRAARUD, TRYGVE & N.A. SÖRENSEN (EDS.) - Second International Seaweed Symposium.
%23101469: BRABANDER, RENÉ F. DE. - Religion and human autonomy. Henry Duméry's Philosophy of Christianity.
%23257480: BRACEGIRDLE, BRIAN. - The archaeology of the industrial revolution.
%23148704: BRACHER, KARL DIETRICH. - Die deutsche Diktatur : Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus.
%23188585: BRACK, DUNCAN (ED.) - Dictionary of liberal biography.
%2380936: BRACK, DUNCAN. - International trade and the Montreal Protocol.
%2350816: BRACKE, N.E. - Voorwaarden voor goede EG-wetgeving : een onderzoek naar de kwaliteit van Europese wetgeving.
%2317902: BRACKEL, GUSTAV J. L. - Dividend-politiek en een onderzoek naar de toepassing ervan bij eenige Nederlandsche scheepvaart-maatschappijen.
%2374851: BRACKETT, J.K. - Criminal justice and crime in late Renaissance Florence, 1537-1609.
%23223692: BRADBROOK, ADRIAN J. - The law of energy for sustainable development.
%23241908: BRADFORD, TRAVIS. - Solar revolution : the economic transformation of the global energy industry.
%23101154: BRADLEY, JOHN W. - The life and works of Giorgio Giulio Clovio, miniaturist, 1495-1578 : with notices of his contemporaries and of the art of book decoration in the sixteenth century; accompanied by appendixes, containing documents, extracts and lists of his works, and an index .
%23147687: BRADLEY-CROMEY, NANCY. - Authority and autonomy in L'entrée d'Espagne.
%23141067: BRADLEY, JOHN F.N. - Czech Nationalism in the Nineteenth Century.
%23133405: BRADLEY, CRAIG M. - The Rehnquist legacy.
%23259132: BRADSHAW, JEFFREY M. (ED.) - Software Agents.
%23170604: BRADSHAW, MARION JOHN. - Philosophical foundations of faith: a contribution toward a philosophy of religion.
%23160148: BRADSHAW, GRAHAM. - Misrepresentations : Shakespeare and the materialists.
%23174525: BRADY, ROSE. - Kapitalizm : Russia's struggle to free its economy.
%23258345: BRAEKMAN, W.L. - Die historie van Peeter van Provencen : hier begint die seer schoone historie vanden vromen ridder Peeter des grauen sone van Prouencen. Ende vander schoonder Maghelonen, des Conincx dochter van Napels : een Vlaamse prozaroman, naar het unieke ex. van dedr. (ca. 1517) van Willem Vorsterman
%23258350: BRAEKMAN, W.L. - Van heer Frederick van Jenuen in Lombaerdien : een warachtige historie cortelinge gesciet die een vrouwe was ende eens coopmans wijf ende moeste dolen achter land ende wert een groot heere biden coninc van Alkaren dien sie diende .xiij. iaren lanc als een man.
%23156627: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis.
%23116217: BRAET, H. & VERBEKE, W. (EDS.) - Death in the Middle Ages.
%23141015: BRAHAM, RANDOLPH L. (ED.) - Studies on the Holocaust in Hungary.
%23141017: BRAHAM, RANDOLPH L. (ED.) - The Treatment of the Holocaust in Textbooks: the Federal Republic of Germany, Israel, the United States of America.
%23140989: BRAHAM, R.L. & POK, A. - Holocaust in Hungary Fifty Years Later.
%2323723: BRAHIM, A.J. ... [ET AL.] - Suriname in het jaar 2000.
%23183201: BRÄHMER, FRIEDRICH. - Chemie der Gase : allgemeine Darstellung der Eigenschaften und Herstellungsarten der für die Luchtsschiffahrt wichtigen Gase.
%2345763: BRAHN, O.K. - Levering, beschikkingsonbevoegdheid.
%23106587: BRAHN, O.K. - Zwaartepunten van het vermogensrecht.
%23205584: BRAHN, O.K. - Overdracht.
%2345756: BRAHN, O.K. - Overdracht.
%2345765: BRAHN, O.K. - Levering, Beschikkingsonbevoegdheid.
%239978: BRAHN, O.K. - Zwaartepunten van het nieuwe Vermogensrecht.
%23210581: BRAINARD, LAEL - The Other War: Global Poverty and the Millennium Challenge Account.
%239545: BRAINERD, ANDREW W. - On Connoisseurship and Reason In the Authentication of Art.
%232197: BRAITHWAITE, JOHN. - Restorative justice and responsive regulation.
%23253044: BRAITHWAITE, R.B. - Theory of games as a tool for the moral philosopher.
%23261808: BRAITHWAITE, JOHN. - Restorative justice and responsive regulation.
%2334189: BRAKE, H.K. TER. - Het Strafrecht van de Gemeente.
%2313539: BRAKEL, S. VAN. - Grondslagen en beginselen van Nederlands Internationaal Privaatrecht.
%23147398: BRAKEL, W. - De Industrialisatie in Nederland na 1945.
%23256807: BRAKEL, LINDA A.W. - Unconscious knowing and other essays in psycho-philosophical analysis.
%23178022: BRAKEL BUYS, R. VAN (ED.) - De levende gedachten van Vivekananda.
%236545: BRAKEL, S. VAN. - Leerboek van het Nederlandsche Verbindtenissenrecht. 2 Dln.
%2354372: BRAKEL, S. VAN & A.G. LUBBERS. - Huwelijksvoorwaarden, houdende uitsluiting van elke huwelijksgoederengemeenschap : prae-adviezen.
%2330349: BRAKEL, S. VAN. - Grondslagen en beginselen van Nederlandsch Internationaal Privaatrecht.
%239980: BRAKEL, G.J. VAN. - De bevoegdheden van den Kantonrechter in burgerlijke en in strafzaken.
%2391405: BRAKEL, SAMUEL. - Judicare : public funds, private lawyers, and poor people.
%23134707: BRAKEL, J. VAN - Philosophy of Chemistry : between the Manifest and the Scientific Image.
%2334840: BRAKEL, S. VAN. - Praeadvies over schenkingen van ouders aan kinderen, in het bijzonder die van hand tot hand : te behandelen in de algemeene vergadering der Broederschap van candidaat notarissen in Nederland en zijne koloniën te Hengelo (O.) den 8. Juli 1938.
%23115668: BRAKEL-PAPENHUIZEN, CLARA. - Classical Javanese dance.
%23222527: BRÄKER, HANS. - Es wird kein Friede sein : der islamische Orient im Zangengriff von West und Ost.
%23196001: BRAKMAN, WILLEM. - De gehoorzame dode.
%23230414: BRALLEPUT, KAREL [PSEUD. SIMON CARMIGGELT]. - Het jammerhout.
%23207094: BRÄMER, ANDREAS - Rabbiner und Vorstand : zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Deutschland und Österreich, 1808-1871.
%23109715: BRAMEZZA, ILARIA. - The competitiveness of the European city and the role of urban management in improving the city's performance.
%235625: BRAMIGK, HARALD. - Der Zweck der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV).
%23212245: BRAMLY, SERGE. - Leonardo : discovering the life of Leonardo da Vinci.
%2397871: BRAMSEN, MICHÈLE BO. - Portrait D'Elie Halevy
%23253680: BRAMWELL, ANNA. - The fading of the Greens : the decline of environmental politics in the West.
%2362541: BRAMWELL, ANNA. - Ecology in the Twentieth Century: A History.
%23221014: BRANCA, MARZIA - Peru : art from the Chavín to the Incas .
%23205211: BRANCA, MARZIA - Peru : art from the Chavín to the Incas .
%23232008: BRANCH, TAYLOR - De geschiedenis van een droom : Amerika onder Martin Luther King en de Kennedy's.
%23173702: BRANCH, EDGAR MARQUESS (ED.) - A Paris year : Dorothy and James T. Farrell, 1931-1932.
%23179881: BRANCH, ADAM - Displacing Human Rights: War and Intervention in Northern Uganda.
%23175582: BRAND, I. (E.A.) - BW-Krant, Jaarboek 16 : tijd en onzekerheid.
%23227109: BRAND, LAURIE A. - Palestinians in the Arab world : institution building and the search for state.
%23150967: BRAND, DONALD R. - Corporatism and the rule of law : a study of the National Recovery Administration.
%23173606: BRAND, WALTER. - Hume's theory of moral judgement.
%23224817: BRAND, LAURIE A. - Women, the state, and political liberalization : Middle Eastern and North African experiences.
%23224823: BRAND, LAURIE A. - Jordan's inter-Arab relations : the political economy of alliance making.
%23212910: BRAND, M.J. - Effectiveness of the industrial marketing mix : an assessment through simulation of the organizational buying process.
%2397597: BRANDAUER, F.P. & C. HUANG (ED.). - Imperial rulership and cultural change in traditional China.
%23188860: BRANDE-BOOMSLUITER, EVA VAN DEN. - De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting.
%23219300: BRANDEIS, LOUIS DEMBITZ. - The family letters of Louis D. Brandeis.
%23255002: BRANDENBURG, WINFRIED. - Untersuchungen zu den Behandlung strafprozessualer Formvorschriften in der neueren Rechtsprechung : ein Beitrag zu der veränderten Stellung der Gerichte gegenüber formell-rechtlichen Bestimmungen.
%23181974: BRANDES DE ROOS, R. - Industrie, Kapitalmarkt und industrielle Effekten in den Niederlanden : ein Beitrag zur Kenntnis der Niederländischen Industrie und der Faktoren, welche die Beschaffung ihrer Anlage-kapitalien beeinflussen.
%23244997: BRANDES, WOLFGANG. - Finanzverwaltung in Krisenzeiten : Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.-9. Jahrhundert.
%23253678: BRANDON, HENRY (ED.) - In search of a new world order : the future of U.S.-European relations.
%23256506: BRANDOW, TODD & WILLIAM A. EWING. - Edward Steichen : lives in photography.
%23201011: BRANDS, M.C. - Historisme als ideologie : het 'anti-normatieve' en 'onpolitieke' element in de Duitse geschiedwetenschap.
%2345476: BRANDS, M.C. - Historisme als ideologie. Het 'onpolitieke' en 'anti-normatieve' element in de duitse geschiedwetenschap.
%237509: BRANDS-BOTTEMA, G.W. - Overheid en opvoeding.
%2346123: BRANDSMA, PIETER. - Het waardenpatroon van de Nederlandse bevolking. Een verkenning naar de plaats van de categorie waarde in de sociologische theorie en het onderzoek. Diss.
%23238030: BRANDSMA, GIJS JAN. - Backstage Europe : comitology, accountability and democracy in the European Union.
%23101160: BRANDT, A.H.J. WILHELM. - Die Mandäische Religion : eine Erforschung der Religion der Mandäer, in theologischer, religiöser, philophischer und kultureller Hinsicht dargestellt.
%23101162: BRANDT, A.H.J. WILHELM. - Mandäische Schriften : aus der grossen Sammlung heiliger Bücher Genza oder Sidra Rabba.
%23113992: BRANDT, A. - Antarctic Valviferans (Crustacea, Isopoda, Valvifera). New Genera, New Species and Redescriptions.
%23194330: BRANDT, CASPAR., CATTENBURGH, ADRIAAN VAN. - Historie van het leven des heeren Huig de Groot, beschreven tot den aanvang van zyn gezantschap wegens de Koninginne en kroone van Zweden aan 't hof van Vrankrijk door Caspar Brandt, en vervolgt tot zyn doodt door Adriaan van Cattenburgh met een aanhangsel der zelve historie etc.
%23235434: BRANDT, COENRAAD DIRK JAN. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw.
%23224808: PROOST & BRANDT. - Vergeetprikkels [Proost Prikkels, 228].
%23101156: BRANDT, G. & R. ANSLO - Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647), `Deez vermaarde man'. Drie teksten herdrukt uit Hooft, Alle de werken, 1703-1704. Ingeleid door W. HELLINGA & P. TUYNMAN. 1969. 66 pp, portrait. Softbound, 32x20
%23197215: BRANDT, TON VAN DEN. - Amsterdamse zaken : de rechtbank en de stad.
%23225053: BRANDT, ANTHONY. - The South Pole : a historical reader.
%23241977: BRANDT, AXEL. - Moralische Werte in den Res gestae des Ammianus Marcellinus.
%23101158: BRANDT, A.H.J. WILHELM. - Elchasai, ein Religionsstifter und sein Werk : Beiträge zur jüdischen, christlichen und allgemeinen Religionsgeschichte in späthellenistischer Zeit mit Berücksichtigung der Sekten der syrischen Sampsäer und der arabischen Mughtasila mit Wort-, Personen- und Sachregistern.
%23260103: BRANDT, REINHARD. - Eigentumstheorien von Grotius bis Kant.
%23249853: BRANDT, WILLY. - Arms and hunger.
%23248716: BRANQUINHO, JOAO. - The foundations of cognitive science.
%23197443: BRANS, EDWARD H.P. - Liability for Damage to Public Natural Resources. Standing, Damage and Damage Assessment.
%23211745: BRANS, PIETER HENDRIK. - Sumatra-Benzoë.
%23263106: BRANSCOMB, LEWIS M. & JAMES H. KELLER (EDS.) - Converging Infrastructures: Intelligent Transportation and the National Information Infrastructure
%23255146: BRANSEN, JAN. - Dat kunnen we zelf wel! : over humanisme en het vermogen onszelf te corrigeren.
%2355860: BRANSON, WILLIAM H. - Financial capital flows in the U.S. balance of payments.
%2351520: BRANTLEY, R.E. - Locke, Wesley and the method of English Romanticism.
%23130448: BRANTS, C.H. & R. DE LANGE. - Strafvervolging van overheden.
%232572: BRANTS, KEES & WILLEM HOGENDOORN. - Van vreemde smetten vrij. Opkomst van de Centrumpartij.
%23105983: BRANTS, CHRISJE & STEWART FIELD. - Participation Rights and Proactive Policing : convergence and drift in European criminal process.
%23135467: BRANTS, C.H. - Over levende gedachten.
%23132004: BRANTS, C.H. (E.A.) - Er is meer : opstellen over mensenrechten in internationaal en nationaal perspectief.
%23232440: BRANTS, CHRISJE & ALLARD RINGNALDA. - Issues of convergence : inquisitorial prosecution in England and Wales? : preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
%23260866: BRANTS, CHRISJE ... [ET AL.] - Verschoningsrecht in het strafrecht van België en Nederland.
%23191269: BRANTS, K. - Het Belgisch gemeenterecht.
%2321838: BRANTS, ANTONI. - Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen.
%23160497: BRARA, N. VIJAYLAKSHMI. - Politics, society, and cosmology in India's North East.
%23229129: BRASSARD, GILLES & PAUL BRATLEY - Algorithmics, theory and practice.
%23248688: BRASZ, CHAYA & YOSEF KAPLAN (EDS.) - Dutch Jews as perceived by themselves and by others: proceedings of the Eighth International Symposium on the History of the Jews in the Netherlands.
%23150607: BRASZ, H.A. & JONG, L. DE - Burger en gemeente : verslag van een landelijk onderzoek naar de betekenis van de gemeente voor de burger.
%23138843: BRASZ, H.A., A. KLEIJN & J. IN'T VELD - Inleiding tot de Bestuurswetenschap.
%23262613: BRATKO, IVAN - Kardio: A Study in Deep and Qualitative Knowledge for Expert Systems.
%23179808: BRATUS, S.N. ... [ET AL.] - Marxistisch-leninistische allgemeine Theorie des Staates und des Rechts. Band 1: Grundlegende Institute und Begriffe.
%23109928: BRAUDEL, FERNAND. - Het spel van de handel. (Beschaving, Economie en Kapitalisme (15de - 18de eeuw), deel 2).
%2353967: BRAUDEL, FERNAND. - Het landschap en de mens (De Middellandse Zee, 1).
%23242472: BRAUDEL, FERNAND. - De tijd van de wereld.
%23242473: BRAUDEL, FERNAND. - De structuur van het dagelijks leven.
%2372185: BRAUER, GERT. - Die hannoversch-englischen Subsidienverträge 1702-1748.
%2386031: BRAUER, TH. - Krisis der Gewerkschaften.
%2396608: BRAUN, MARIANNE. - De prijs van de liefde : de eerste feministische golf, het huwelijksrecht en de vaderlandse geschiedenis.
%23184568: BRAUN, LUCIEN. - Die persönlichkeit Gottes : eine Auseinandersetzung zwischen Eduard von Hartmanns Philosophie des Unbewussten und dem kritischen Theismus.
%23200489: BRAUN, CORNELIS GERARDUS FRANCISCUS. - Zelfkennis : een studie over de zelfkennis en haar wijsgerige vooronderstellingen in de leer van Sint Thomas van Aquino.
%23109057: BRAUN-VOGELSTEIN, JULIE. - Geist und Gestalt der abendländischen Kunst.
%23197077: BRAUN, HANS. - Heilpflanzen-Lexikon für Ärzte und Apotheker : Anwendung, Wirkung und Toxikologie.
%23147606: BRAUN, ANNE - Historische Zielscheiben.
%23119078: BRAUN, ANTOINE. - Précis des Marques : loi uniforme Benelux - droit Belge - droit international.
%23150: BRAUN, BERND. - Differenzierung und Diskriminierung bei Transportpreisen im Recht der Montan-Union und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
%23183859: BRAUN, SIEGFRIED. - Angestelltenmentalität. Berufliche Position und gesellschaftliches Denken der Industrieangestellten. Bericht über eine indurstriesoziologische Untersuchung.
%23254471: BRAUN, JOCHEN., CHRISTOPH KOCH & JOEL L. DAVIS (EDS.) - Visual attention and cortical circuits.
%2382132: BRAUN, THOMAS & PAUL STRUYE. - Précis des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle : doctrine, jurisprudence, législations belge et congolaise, conventions internationales.
%23240515: BRAUNEDER, WILHELM (ED.) - Juristen in Österreich, 1200-1980.
%23170794: BRAUNFELS, WOLFGANG & BERGMANN, ECKART. - Die Kunst im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Band III, Die Reichsstädte, Grafschaften, Reichsklöster.
%23124915: BRAUNSCHWEIGER, MOSES. - Geschichte der Juden und ihrer Literatur in den romanischen Staaten zur Zeit des Mittelalters (700-1200)
%2319859: BRAUNTHAL, JULIUS. - Geschichte der Internationale. Band 1-3.
%2327998: BRAUTIGAM, DEBORAH - Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent.
%2381949: BRAY, B.A. - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inédites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d'après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes. Diss.
%2325375: BRAYBROOKE, DAVID. - Philosophical problems of the social sciences.
%23166606: BRAYBROOKE, DAVID. - Moral objectives, rules, and the forms of social change.
%2333512: BRAZIER, MARY A.B. - The electrical activity of the nervous system. A textbook for students.
%2321924: BRAZIL, WAYNE D., GEOFFREY C. HAZARD, JR. & PAUL R. RICE. - Managing complex litigation : a practical guide to the use of special masters.
%23260548: BREAZEAL, CYNTHIA - Designing Sociable Robots.
%2359538: BRECHER, MICHAEL. - The foreign policy system of Israel : setting, images, process.
%23100136: BRECHT, BERTOLD. - Driestuiversroman.
%23208439: BRECHT, BERTOLD. - Die Häuser sollen nicht brennen : liederen van Brecht, Eisler e.a
%2319792: BRECHT, BERTOLD. - Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny, opéra en trois actes. Adaptation française de Jean-Claude Hémery et Geneviève Serreau.
%23213907: BRECKENRIDGE, CAROL A. (ED.) - Cosmopolitanism.
%23249757: VERENIGING DE JOMGE BALIE BREDA. - Zuidelijke pleitwedstrijden ; 4 en 5 april 1997 : 5e lustrum.
%23200046: BREDÉE, HENDRIK LEENDERT. - Gasdilatometrisch onderzoek van chemisch en physisch zuivere stoffen.
%2372189: BREDERLOW, GOSWIN VON. - Geschichte des Handelns und der gewerblichen Kultur der Ostseereiche im Mittelalter bis zum Schluss des 16. Jahrhunderts mit besonderem Bezug auf Danzig.
%23253894: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen : over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
%2392570: BREDERO, ADRIAAN H. - Bernard of Clairvaux. Between cult and history.
%23257111: BREDERODE, G.A. - G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.
%23234201: BREDERODE, DÉSANNE VAN (ED.) - Mijn denken is een hartstocht : een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw.
%23159753: BREDERVELD, E. - Gemeenterecht.
%2390876: BREDERVELD, E. - Gemeenterecht.
%23201696: BREDSDORFF, ELIAS. - Hans Christian Andersen : the story of his life and work, 1805-75.
%2357920: BREE, J. LA. - De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw.
%23101660: BREEBAART, A.S. - De algemene vrede en het Griekse politieke leven in de eerste helft van de vierde eeuw.
%23224627: BREEDERVELD, BARTELD. - De huwelijksgemeenschap bij echtscheiding : de omvang, ontbinding en verdeling door de rechter.
%23183376: BREEDVELD, KOEN,, BROEK, ANDRIES VAN DEN, KNULST, W.P. - Naar andere tijden? : tijdsbesteding en tijdsordening in Nederland, 1975-1995.
%23163797: HOUWAART D. & W. BREEDVELD. - Bestuurderstaal : een staatkundig en politiek woordenboek.
%2345150: BREEDVELD, WILLEM (ED.) - Het staatshoofd spreekt : een keuze uit de toespraken van koningin Beatrix en prins Claus.
%23207737: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN - Gaius : de onverstoorbare gang van W. F. de Gaay Fortman.
%23204086: BREEDVELD, KOEN. - Regelmatig onregelmatig : spreiding van arbeidstijden en de gevolgen voor vrijetijd en recreatie.
%2316531: BREEDVELT, FRITS. - De gemeente als werkgeefster : de regeling van de rechtspositie der gemeentelijke werknemers in Ned. en Duitschland.
%2317747: BREEK, BENJAMIN. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
%2369085: BREEUWSMA, C.M. (E.A.). - Beeld van de Arob-bezwaarschriftenprocedure : rapport van een onderzoek naar de werking van de bezwaarschriftenprocedure ingevolge de Wet Arob bij de Nederlandse gemeenten en provincies.
%23118322: BREEVAART, JOHANNES OTTO VAN DE. - Authority in question : analysis of a polemical controversy on religion in the Netherlands, 1948-1998.
%2389729: BREEZE, CARLA. - Pueblo Deco.
%2378257: BREGMAN, JAN. - Schagen : een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen.
%23207655: BREGMAN, AHRON - Israëll en de Arabieren : de vijftigjarige oorlog.
%23201164: BREGMAN, A.G. - Modernisering gemeentelijk grondbeleidsinstrumentarium.
%2313300: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld werk. 2 Dln.
%2345800: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld werk.
%2310780: BREGSTEIN, M.H. - De betrekkelijke waarde der wet : rede gehouden ter herdenking van de 320ste verjaardag der instelling voor hoger onderwijs te Amsterdam, op 8 Januari 1952.
%23261159: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld werk. 2 Dln.
%23137121: BRÉHIER, ÉMILE. - Histoire de la Philosophie.
%23150357: BREHME, GERHARD. - Souveränität der jungen Nationalstaaten über Naturreichtümer.
%23101662: BREIMER, A. AND D.B. MACURDA. - The Phylogeny of the Fissiculate Blastoids.
%23200889: BREIPOHL, RENATE. - Religiöser Sozialismus und bürgerliches Geschichtsbewusstsein zur Zeit der Weimarer Republik.
%23215559: WILLIAM BREIT. - Lives of the laureates : eighteen Nobel economists.
%2366227: WILLIAM BREIT. - Lives of the laureates : eighteen Nobel economists.
%23176773: BREIZMAN, BORIS N. & VAN DAM, JAMES WALTER, - G.I. Budker : reflections & remembrances.
%23245292: BREKEL, P.M. VAN DEN & N.J.A.P.B. NIESSEN. - Bestuursrecht (Boom Basics)
%23176802: BRELOT, MARCEL, CHOQUET, GUSTAVE, DENY, J., (GABRIEL)., HIRSCH,FRANCIS), MOKOBODZKI, G. - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 5.
%23176642: BRELOT, MARCEL, CHOQUET, GUSTAVE, DENY, J., HIRSCH, FRANCIS, MOKOBODZKI, GABRIEL. - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 7.
%2384191: BREMAN, JAN. - Good Times and Bad Times in Rural Java: Case Study of Socio-Economic Dynamics in Two Villages Towards the End of the Twentieth Century (Verhandelingen ... Voor Taal-, Land- En Volkenkunde, 195).
%23101664: BREMAN, JAN. - Op zoek naar een menswaardig bestaan : de dynamiek van armoede en welstand op het platteland van West-India aan het einde der twintigste eeuw.
%239833: BRÉMARD, FRÉDÉRIC. - L'Organisation régionale du Maroc.
%23234572: BREMEKAMP, C.E.B. & N.E. NANNENGA-BREMEKAMP. - A preliminary survey of the Ruelliinae (Acanthaceae) of the Malay Archipelago and New Guinea.
%23234573: BREMEKAMP, C.E.B. - Notes on the Acanthaceae of Java.
%23101669: BREMEKAMP, C.E.B. - The various aspects of biology : essays by a botanist on the classification and main contents of the principal branches of biology.
%23234445: BREMEKAMP, C.E.B. - Sur quelques genres de Psychotriées (Rubiacées) et sur leurs représentants malgaches et comoriens.
%23101666: BREMEKAMP, C.E.B. - The African Species of Oldenlandia L. Sensu Hiern et K. Schumann.
%23109210: BREMER, TH. - Intellectuele eigenaardigheden : opstellen aangeboden aan mr. Th. Bremer.
%23240604: BREMER, WIM. - Theorieën over de arbeidsmarkt en arbeidsmarktgedrag in de bouw.
%2368407: BREMMER, C. & N.N.G, KOOL (INL.) - Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976).
%2368444: BREMMER, ROLF H. - Hir is eskriven : lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300.
%239426: BREMZEN, ANYA VON - Mastering the art of Soviet cooking.
%2321908: BRENAN, GERALD. - Het Spaanse labyrinth : een overzicht van de sociale en politieke achtergrond van de burgeroorlog.
%2331405: BRENAN, GERALD. - The Spanish labyrinth : an account of the social and political background of the Spanish Civil War.
%2330618: BRENDEL, CAJO. - Revolutie en contrarevolutie in Spanje : een analyse.
%23121024: BRENNAN, SAMANTHE, TRACY ISAACS & MICHAEL MILDE (EDS.) - A question of values : new Canadian Perspectives in Ethics and Political Philosophy.
%23233692: BRENNAN, GEOFFREY (ED.) - Common minds : themes from the philosophy of Philip Pettit.
%2354004: BRENNER, Y.S. - A short history of economic progress : a course in Economic History.
%2388345: BRENNER, REUVEN. - Betting on Ideas: Wars, Inventions, Inflation.
%23220802: BRENNINKMEIJER, A.F.M. - Werken aan behoorlijkheid : de Nationale ombudsman in zijn context.
%2313899: BRENNINKMEIJER, A.M. - Stemovereenkomsten van aandeelhouders. De gebondenheid aan stemovereenkomsten, tegen de achtergrond van het franse en duitse vennootschapsrecht. Diss.
%2313761: BRENNINKMEIJER, A.F.M. - De toegang tot de rechter : een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat.
%2373635: BRENNINKMEIJER, A.F.M., P.C.E. VAN WIJMEN & J.H.BLAAUW. - Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak. Preadviezen
%23259754: BRENT, MICHAEL R. (ED.) - Computational approaches to language acquisition.
%23153859: BRENT, DUNCAN. - Of the Seer and the Vision.
%23199141: BRENTANO, FRANZ. - Aristoteles Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes.
%23110754: BRENTANO, FRANZ. - Über Ernst Machs Erkenntnis und Irrtum.
%23230727: BRENTANO, RON. - Historic vehicles in miniature : the genius of Ivan Collins.
%2351639: BRENTJENS, YVONNE - H.P. Berlage (1856-1934): architect and designer.
%23234359: BRÉQUIGNY, LOUIS-GEORGES-OUDARD FEUDRIX DE (ED.) - Diplomata, chartae, epistolae, leges : aliaque instrumenta ad res Gallo-Francicas spectantia. Tome 1: Instrumenta ab anno 417 ad annum 627.
%23205712: BRESCIANI-TURRONI, COSTANTINO. - Economic policy for the thinking man.
%23227250: BRESHEETH, HAIM (ED.) - The Gulf War and the New World Order.
%23108150: BRESKY, DUSHAN. - The Art of Anatole France.
%23242630: BRESLAUER, GEORGE W. - Gorbachev and Yeltsin as Leaders.
%2346011: BRESLER, FENTON. - Interpol.
%2362257: BRESLER, FENTON. - Interpol.
%2349215: BRESLIN, J.E.B. - William Carlos Williams : an American Artist.
%23118289: BRETELER, F.J. - A revision of prioria, including Gossweilerodendron, Kingiodendron, Oxystigma, and Pterygopodium (Leguminosae-Caesalpinioideae-Detarieae) with emphasis on Africa.
%2345706: BRETHERTON, INGE - Growing Points of Attachment Theory and Research.
%23244961: BRETON, ERNEST. - Les actions de travail.
%23126695: BRETSCHNEIDER, PAUL. - Das Gründungsbuch des Klosters Heinrichau.
%23169733: BRETSCHNEIDER, WILLY. - Sein und Wahrheit: über die Zusammengehörigkeit von Sein und Wahrheit im Denken Martin Heideggers.
%23260788: BRETTELL, RICHARD R. & ANNE-BIRGITTE FONSMARK. - Gauguin and Impressionism.
%23258452: BRETTELL, RICHARD. R. - Impression : painting quickly in France, 1860-1890.
%2369536: BREUER, GERDA - Poster Collection 24: The Magic of Things.
%23255561: BREUGEL, JAN FESTUS VAN. - Beknopte inzage van de wetten en berekening van de regten van zegel, registratie en griffie, mitsgaders opgave en berekening van de proportioneele regten voor de hypotheken.
%2378302: BREUGEL DOUGLAS, ROBERT VAN. - Het conflict tusschen Zwitserland en Duitschland in 1889.
%23192058: BREUGEL DOUGLAS, ROBERT VAN. - Over het adelsregt in de Nederlanden.
%2360330: BREUGELMANS, R. - Louis Couperus in den vreemde : een lijst van zijn afzonderlijk verschenen vertalingen.
%2322369: BREUKINK, IJ.J.H. - Verkenning van ondernemingsgrenzen : een onderzoek naar de merites van expansie en diversificatie in de Westeuropese vrachtwagenbranche in de tachtiger jaren.
%23188966: BREUNINGER, HELGA & HEIKE SCHILLER. - Lebe wohl: der letzte Abschied : ein Projekt der Landesgewerbeamtes Baden-Würtemberg.
%23123222: BREUNIS, ANDRIES. - The nominal sentence in Sanskrit and middle Indo-Aryan.
%23577: BREUR, C.M. ... [ET AL.] - New trends in criminal investigation and evidence : volume II.
%23261853: BREURE, LEENDERT. - Doodsbeleving en levenshouding : een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw.
%23191404: BREVIARY, CATHOLIC CHURCH - Horae diurnae breviarii Romani, ex decreto sacro-sancti concilii Tridentini. Antverpiae (Antwerp), ex architypographia Plantiniana, 1795...[BOUND WITH:] Horae diurnae propriae sanctorum ordinis eremitarum S. Augustini, excerptae ex eiusdem Ordinis Officii nuper auctoritate Clementis X. Pont. Max. revisis, correctis & auctis.
%23202684: BREWAEYS, E. ... [ET AL.] - Persvrijheid, omroeprecht en de nieuwe media.
%23250374: BREWER, JOHN & FRANK TRENTMANN (EDS.) - Consuming cultures , global perspectives : historical trajectories , transnational exchanges.
%2374451: BREY, ILARIA DAGNINI - The Venus Fixers: The Remarkable Story of the Allied Soldiers Who Saved Italy's Art During World War II.
%236391: BREYER, STEPHEN G. - Active liberty : interpreting our democratic Constitution.
%23159973: BREYER, STEPHEN G. - Regulation and its reform .
%23137463: BREYSIG, KURT. - Gesellschaftslehre-Geschichtslehre.
%2380368: BREYTENBACH, BREYTEN. - Uit de eerste hand. Schilderijen, tekeningen en essays.
%23255864: BRICK, HOWARD. - Transcending capitalism : visions of a new society in modern American thought.
%23253028: BRICKE, JOHN (ED.) - Freedom & morality : the Lindley lectures delivered at the University of Kansas.
%23212389: BRICOUT, J. (ED.) - Dictionnaire pratique des connaissances religieuses.
%2365207: BRIDGE, J.W. ... [ET AL.] (EDS.) - Fundamental rights : a volume of essays to commemorate the 50th anniversary of the founding of the Law School in Exeter, 1923-1973.
%2331419: BRIDGEMAN, R.F. & M.I. ROEMER. - Hospital legislation and hosital systems.
%23214004: BRIDGES, WILLIAM P. - Jobshift : de vaste baan gaat eraan.
%23213804: BRIEFS, ULRICH & CLAUDIO U. CIBORRA. - Systems design for, with, and by the users : proceedings of the IFIP WG 9.1 Working Conference on Systems Design for, with, and by the Users , Riva del Sole , Italy , 20-24 September 1982.
%23103228: BRIELS, J.G.C.A. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630.
%2320172: O'BRIEN, WILLIAM V. - The new nations in international law and diplomacy.
%23149030: O'BRIEN, D. M. & OHKOSHI, Y. - To Dream of Dreams. Religious freedom and constitutional politics in postwar Japan.
%2343424: O'BRIEN, DENNIS - All the essential half-truths about higher education.
%2332533: O'BRIEN, SHIRLEY - Why They Did It: Stories of Eight Convicted Child Molesters.
%23235561: O'BRIEN, EUGENE. - Seamus Heaney : searches for answers.
%2368710: O'BRIEN, DENISE & SHARON W. TIFFANY (EDS.) - Rethinking women's roles. Perspectives from the Pacific.
%2395548: O'BRIEN, PATRICK. - The revolution in Egypt's economic system : from private enterprise to socialism, 1952-1965.
%2335663: O´BRIEN, D.P. & PRESLEY, J.R. (ED.). - Pioneers of modern economics in Britain.
%23256474: O'BRIEN, LUCY. - Self-knowing agents.
%23132449: BRIENEN, M.E.I. & HOEGEN, E.H. - Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems. The Implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure (diss.)
%23121547: BRIER, BOB. - Egyptian mummies: Unraveling the secrets of an ancien art.
%2372194: BRIERLY, JAMES LESLIE - The basis of obligation in international law and other papers.
%2372196: BRIERLY, JAMES LESLIE - The outlook for international law.
%2346556: BRIËT, L.A.E. (E.A.). - Het ontslagrecht in de praktijk.
%23201066: BRIGG, MORGAN. - Mediating across difference : oceanic and Asian approaches to conflict resolution.
%23200970: BRIGG, MORGAN. - Mediating across difference : oceanic and Asian approaches to conflict resolution.
%237481: BRIGGS, JOHN. - Looking glass universe : the emerging science of wholeness.
%23233743: BRIGGS, GEOFFREY., CAMBRIDGE PHOTOGRAPHIC GUIDE TO THE PLANETS., TAYLOR, F. W. - The Cambridge photographic guide to the planets.
%23256554: BRIGGS, ADRIAN. - The conflict of laws. 2nd [rev.] edition.
%2395421: BRIGHT, WILLIAM. - Language variation in South Asia.
%23220748: BRIGHT, MICHAEL. - Beasts of the field : the revealing natural history of animals in the Bible.
%2371961: BRIGHTMAN, CAROL (ED.). - Between friends : the correspondence of Hannah Arendt and Mary McCarthy, 1949-1975.
%23206357: BRIGHTMAN, CAROL. - Total insecurity : the myth of American omnipotence.
%23197503: BRILL, W.G. (ED.) - Rijmkroniek van Melis Stoke : bronnen van de Geschiedenis der Nederlanden in de Middeleeuwen. 2 Vols.
%23144524: BRILLIANT, RICHARD - Facing the New World : Jewish Portraits in Colonial and Federal America.
%23253690: BRILMAYER, LEA. - American hegemony : political morality in a one-superpower world.
%231381: BRILMAYER, LEA & D.W.M. WATERS. - The role of substantive and choice of law policies in the formation and application of choice of law rules / The institution of the trust in civil and common law. (Recueil des Cours = Collected courses of The Hague Academy of International Law. Volume 252 (1995)).
%23191593: BRIM, ORVILLE GILBERT. - Constancy and change in human development.
%23159983: BRIMMER, ESTHER (ED.). - The European Union constitutional treaty : a guide for Americans.
%23135358: BRIN, GERSHON - Studies in Biblical Law : from the Hebrew Bible to the Dead Sea Scrolls.
%2395504: BRING, RAGNAR. - Christus und das Gesetz: die Bedeutung des Gesetzes des alten Testaments nach Paulus und sein Glauben an Christus.
%23255214: BRINK, DAVID O. - Perfectionism and the common good : themes in the philosophy of T.H. Green.
%2342854: BRINK, MARIEKE CAROLINE LISETTE VAN DEN. - Behind the scenes of science : gender practices in the recruitment and selection of professors in the Netherlands.
%2396610: BRINK, H. VAN DEN (RED.) - Bestuur en territoir. Opstellen aangeboden aan drs. A. Bours.
%23209004: BRINK, GABRIEL VAN DEN - Van waarheid naar veiligheid : twee lessen voor een door angst bevangen burgerij.
%231795: BRINK, G. VAN DEN. - Schets van een beschavingsoffensief : over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland.
%23186379: BRINK, H. VAN DEN. - Ius Fasque : opmerkingen over de dualiteit van het archaïsch-romeinsch recht.
%2342360: BRINK, J.R.M. VAN DEN. - Zoeken naar een 'heilstaat' : opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
%2325580: BRINK, MARJOLEIN VAN DEN. - Moeders in de mainstream: een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité.
%2340864: BRINK, JACOBINE ELISABETH VAN DEN. - De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland : juridische knelpunten en uitdagingen.
%23253498: BRINK, BERT VAN DER. - The tragedy of liberalism : an alternative defense of a political tradition.
%23249060: BRINK, GABRIËL VAN DEN (ED.) - Voorbij fatsoen en onbehagen : het debat over waarden en normen.
%23252495: BRINK, GABRIËL VAN DEN (ED.) - Beroepszeer : waarom Nederland niet goed werkt.
%2319299: BRINK, ANTHONIE VAN DEN. - Regelgeving in Nederland ter implementatie van EU-recht.
%23155546: BRINK, HENRIETTE MAASSEN VAN DEN - Female labor supply , child care and marital conflict : an empirical analysis.
%2329271: BRINK, H. VAN DEN. - Hoe zijn burgerrechtelijke geschillen, waarin de gemeente is betrokken, door haar tot oplossing te brengen?
%2370226: BRINK, RINKE VAN DEN. - De internationale van de haat : extreem-rechts in West-Europa.
%2319191: BRINK, J.R.M. VAN DEN. - Prijzen en rentevoet in Nederland na den oorlog.
%2319256: BRINK, R.E.M. VAN DEN. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij. Diss.
%237581: BRINK, F. - Enige aspecten van de Paragnosie in het Nederlandse strafproces. Diss.
%23218369: BRINK, JAN TEN. - Dirck Volckertsen Coornhert en zijne wellevenskunst. Historiesch - ethische studie.
%23204062: BRINK, GERRIT JAN VAN DEN. - Kwaliteit van informatie en informatiesystemen binnen het bankwezen.
%23196318: BRINK, BERT VAN DER. - The tragedy of liberalism : an alternative defense of a political tradition.
%2319949: BRINKE, JAN STEVEN TEN. - Onafhankelijke en afhankelijke grootheden in het taalgebruik. Een beschouwing van de theorie van Bloomfield betreffende de 'lexical' en 'grammatical forms' .
%23218342: BRINKEL, THEO. - Nation building and pluralism : experiences and perspectives in state and society in South Africa.
%2337045: BRINKEL, THEO. - Nation building and pluralism : experiences and perspectives in state and society in South Africa.
%23216709: BRINKEL, T.B.F.M. - Het kabinet-Mackay : opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891).
%23259894: BRINKHOF, J.J. - Een studie over het peculium in het klassieke Romeinse recht.
%2339170: BRINKHOF, J.J. - Europees octrooirecht. Internationale normen, nationale regeltoepassing. Rede.
%2326882: BRINKHOFF, J.M.G.M. - Een eeuw de Gelderlander-pers 1848-1948.
%239294: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht. 9e dr.
%2330545: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht.
%23195140: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Judicial remedies in the European Communities : a case book.
%23157537: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht. 10e druk.
%23253615: BRINKLEY, ALAN. - Liberalism and its discontents.
%23258172: BRINKMAN, A.A.A.M. - Chemie in de Kunst.
%23140845: BRINKMAN, O.P., M.A.H. VAN DALEN-VAN BEKKUM & W.H. BEL - Wet Beperking Export Uitkeringen. (PS-SPecial 1999/3)
%2339012: BRINKMANN, KARL. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie I: Grundlegung der Rechtsphilosophie. Allgemeine Wertphilosophie.
%23131050: BRINKMEYER JR., ROBERT H. - Katherine Anne Porter's artistic development : primitivism, traditionalism, and totalitarianism.
%23259167: BRINKS, JAN H. - Tijdelijk afgeweken van de bestemming : een evaluatie van de toepassing van artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening in de drie noordelijke provincies.
%23204538: BRINNER, WILLIAM M. & MOSES RISCHIN. - Like all the nations ? : the life and legacy of Judah L. Magnes.
%2341452: BRINT, MICHAEL & WILLIAM WEAVER (EDS.) - Pragmatism in law and society.
%23232831: BRINTON, HENRI (ED.) - Does capitalism cause war?
%23241979: BRINZING, ARMIN. - Studien zur instrumentalen Ensemblemusik im deutschsprachigen Raum des 16 . Jahrhunderts.
%2351569: BRIOT, C. & J.-C. BOUQUET. - Leçons de géométrie analytique.
%2354011: BRISBANE, ALBERT. - Social Destiny of Man or Association and reorganization of industry.
%2338150: BRISCOE, JAMES R. (ED.) - New historical anthology of music by women.
%23209006: BRISSON, BARNABÉ. - [Barnabae Brissonii] ... Opera minora varii argumenti, nimirum antiquitatum ex jure civili selectarum ...
%2390999: BRITNELL, JENNIFER. - Jean Bouchet.
%23249639: BRITTNACHER, HANS RICHARD (ED.) - Horizonte verschmelzen : zur Hermeneutik der Vermittlung : Hartmut Eggert zum 70 . Geburtstag.
%23252538: BROAD, C.D. - Broad's critical essays in moral philosophy.
%23202759: BROBERG, MORTEN P. - The European Commission's jurisdiction to scrutinize mergers. 2nd edition.
%23190010: BROCH-DUE, VIGDIS (ED.) - Carved flesh/cast selves : gendered symbols and social practices.
%2374542: BROCH, HERMANN. - Politische Schriften.
%2373908: BROCHER, J.E.W. & H.-G. WILLERT. - Differentialdiagnose der Wirbelsäulenerkrankungen.
%234473: BROCHES, ARON. - Verslag van de monetaire en financieele conferentie der Vereenigde Volken, gehouden te Bretton Woods, New Hampshire, van 1 tot en met 22 juli 1944, en in het bijzonder nopens de Nederlandsche deelneming daaraan Conferentie te Bretton Woods juli 1944.
%2369033: BROCK, WILLIAM A. - Nonlinear Dynamics, Chaos, and Instability: Statistical Theory and Economic Evidence.
%23140968: BROCK, PETER. - Folk Cultures and Little Peoples: Aspects of National Awakening in East Central Europe.
%23215324: BROCKELMANN, CARL. - Geschichte der islamischen Völker und Staaten.
%23124917: BROCKELMANN, BRIGITTE. - Das Corpus Christianum bei Zwingli.
%2384826: BROCKHUS, FLEUR. - De urenfabriek.
%2351276: BROCKINGTON, LOLITA GUTIÉRREZ. - The leverage of labor : managing the Cortés Haciendas in Tehuantepec, 1588-1688.
%23193399: BROCKWAY, GEORGE P. - The end of economic man : principles of any future economics.
%2348981: BRODERMANN, W. (RED.). - Methode Grey. Eine auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Methode zur Erhöhung der menschlichen Körpergrosse.
%2387609: BRODKORB, SUSANNE. - Der Stellenwert des § 39 AO im Einkommensteuerrecht.
%233392: BRODSKY, CLAUDIA J. - The imposition of form : studies in narrative representation and knowledge.
%2331639: BRODSKY LACOUR, CLAUDIA. - Lines of thought : discourse, architectonics, and the origin of modern philosophy.
%23261710: BRODSKY, STANLEY L. - Testifying in court : guidelines and maxims for the expert witness.
%23259685: BRODY, MICHAEL. - Lexico-logical form : a radically minimalist theory.
%23187454: BRODY, BARUCH A. - Life and death decision making.
%2345340: BRODY, LESLIE - Gender, Emotion, and the Family.
%23211579: BRODY, J. KENNETH. - The avoidable war. Volume 2: Pierre Laval and the Politics of Reality, 1935-1936.
%23253326: BRODY, BARUCH A. - Beginning philosophy.
%23169530: BRODY, MIRIAM. - Victoria Woodhull : free spirit for women's rights.
%2362250: BROE, MARY LYNN (ED.) - Silence and power: a reevaluation of Djuna Barnes.
%23213692: BROECK, WALTER VAN DEN. - De troonopvolger .
%23236476: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend : een feuilleton.
%23126176: BROECKE, M & P. VAN DEN KROGT & P. MEURER (ED.) - Abraham Ortelius and the first atlas : essays commemorating the quadracitennial of his death : 1598-1998.
%2327770: BROEDER, A.L. DEN. - Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid. De doelmatigheid van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid in theorie en praktijk.
%23257006: BROEDERS, JUSTIN ... [ET AL.], BRUIJN, HANS DE ... [ET AL.] - Vergunningen op internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel.
%23183428: BROEK, ILJA VAN DEN. - Heimwee naar de politiek : de herinnering aan het kabinet-Den Uyl.
%2365504: BROEK, J.H.G. VAN DEN. - Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning : een praktische handleiding voor iedereen die met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te maken heeft. Editie 2010/2011.
%23158024: BROEK, JOHANNES JOSEPHUS VAN DEN. - Cross-border mergers within the EU : proposals to remove the remaining tax obstacles.
%2365510: BROEK, J.H.G. VAN DEN. - Wegwijzer omgevingsrecht : een praktische handleiding voor iedereen die met milieu, natuur, water en ruimtelijke ordening de te maken krijgt. Editie 2011.
%23139081: BROEK, ANDRIES VAN DEN - Politics and Generations. Cohort Replacement and Generation Formation in Political Culture in the Netherlands.
%2347509: BROEK, J. H. G. VAN DEN., D. VAN DER MEIJDEN &] R.E. HALLO - Openbaarheid van milieurelevante bedrijfsgegevens: Preadvies ten behoeve van de eenenveertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%23181489: BROEK, MARTIN., SLIJPER, FRANK. - Explosieve materie: Nederlandse wapenhandel blootgelegd.
%23185967: BROEKERS-KNOL, ANKIE & BART VAN KLINK. - Pleitwijzer : succesvol pleiten in de praktijk.
%2384885: BROEKHOFF, K.H. - Enkele aspecten van het politievraagstuk.
%23230169: BROEKHOVEN, REMKO VAN. - Staat van tederheid : tussen beest en supermens.
%23249052: BROEKHUIJSE, HUUB J.M. - Het einde van de sociaaldemocratie : Ralf Dahrendorfs thesen over liberalisme en socialisme.
%23189053: BROEKHUIS, TON - Een hele verbetering : tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985-1994.
%23232013: BROEKHUIS, JAN. - De godin Renenwetet.
%23118089: BROEKHUIZEN, FLEUR ANTOINETTE. - A laboratory route to interstellar ice.
%23125666: BROEKMAN, JAN M. - Strukturalisme. Moskou-Praag-Parijs.
%236661: BROEKMAN, JAN M. - Mens en Mensbeeld van ons recht : over recht en antropologie. Deel 1: Antropologie.
%231371: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Developing countries and N.A.T.O. Strategic economic importance of the developing countries for N.A.T.O.
%235736: BROEKSTEEG, J.L.W. ... [ET AL.] (EDS.) - Ministeriële verantwoordelijkheid opnieuw gewogen.
%23255336: BROEKSTEEG, J.L.W. ... [ET AL.] (EDS.) - Een versterking van de minister-president?
%23261151: BROERE, R. - Het onderwijs in de lagere school. 3e druk.
%23229220: BROERS, HERMAN. - Onrust in de wijngaard : de wording van Windesheim.
%23150418: BROERSMA, DANIËL. - Het wonderland achter de horizon : Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
%23147107: BROERSMA, LOURENS. - The Relation between Unemployment and Interest rates. Empirical evidence and theoretical justification.
%23196083: BROERSMA, KOERT. - 'Buigen onder de storm' : levensschets van Philip Mechanicus 1889-1944.
%23229361: BROEYER, F.G.M & D.TH. KUIPER. - Is 't waar of niet ? : ophefmakende publicaties uit de ' lange ' negentiende eeuw.
%23214213: BROEZE, F.J.A. - De stad Schiedam : de Schiedamsche scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840.
%23154119: BROGAN, D.W. - De vrije staat : enkele beschouwingen over zijn practische waarde.
%2360589: BROGLIE, EMMANUEL DE. - Mabillon et la Société de l'Abbaye de Saint-Germain des Prés à la fin du dix-septième siècle, 1664-1707.
%23178063: BROICH, ULRICH & SUSAN BASSNETT (EDS.) - Britain at the turn of the twenty-first century.
%23184022: BROK, CAROLUS J. M. - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
%23101670: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
%232007: BROK, CAROLUS J. M. - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
%23179184: BROKKEN, JAN C. - Zaza en de president : roman.
%23188970: BROLLO, BORIS (ED.). - Biagio Pancino.
%23207426: BRÖLMANN, CATHERINE. - The institutional veil in public international law : international organizations and the law of treaties.
%23193515: BROLSMA, L. - Tjitte Winia.
%23193519: BROLSMA, R. - It aldlan.
%23106916: BROM, GERARD. - Vondels geloof
%23155739: BROM, GISB. & A.H.L. HENSEN (EDS.) - Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw.
%23101672: BROM, GERARD. - De herziening van Max Havelaar.
%23101673: BROM, GERARD. - Boekentaal.
%2358465: BROM, GERARD. - Nietzsche's antichrist.
%2377376: BROM, GISBERT (ED.) - Archivalia in Italie : belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Deel 1 : 1e & 2e stuk : Rome: Vaticaansch archief; Deel 2 : Rome: Vaticaansche bibliotheek. Deel 3 : Rome: overige bibliotheken en archieven.
%234043: BROM, GERARD. - Vondels geloof
%23224000: BROMBERG, ANNE R. AND KARL KILINSKI II. - Gods Men and Heroes. Ancient Art at the Dallas Museum of Art.
%2382970: BROMHEAD, PETER A. - Britain's developing constitution.
%23255798: BROMLEY, SIMON (ED.) - Governing the European Union.
%23140717: BROMMET, EDO - Van Rechterlijke Macht naar Rechterlijke Organisatie : Kroniek van Achttien Jaar Verandering.
%23166064: BRON, ROLAND. - Literaire rechtspraak.
%2377686: BRONFEN, ELISABETH. - Meret Oppenheim.
%23200687: BRONGERS, J.A. & P.J. WOLTERING. - De prehistorie van Nederland : economisch, technologisch.
%23186308: BRONGERS, J.A. - Oorbare zaken.
%23172061: BRONGERSMA, EDWARD. - De opbouw van een corporatieven staat : het nieuwe Portugal.
%2331011: BRONGERSMA, EDWARD. - Voorproef in Spanje 1919-1939. Twintig jaar menschelijke kwaadaardigheid.
%23101674: BRONKHORST, JOHANNES. - Why is there philosophy in India?
%23132678: BRONKHORST, C. - De Derde Rechtsingang nader bekeken. Enkele aspekten van de voorziening in cassatie in strafzaken. Rede.
%23153801: BRONKHORST, W. - Van Moissac tot Reims : beschouwingen over Romaansche en Gothische plastiek in Frankrijk.
%23220972: BRONKHORST, H.J. - Deugdelijkheid van EG-regelgeving : in het bijzonder op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
%23105495: BRONKHORST, S. VAN. - Omstandig verslag van den moord, gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel; met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique
%23164530: BRONKHORST, H.J. - Deugdelijkheid van EG-regelgeving : in het bijzonder op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
%2317204: BRONKHORST, C. - Overmacht in het strafrecht.
%23239873: BRONNER, STEPHEN ERIC. - Reclaiming the enlightment toward a politics of radical engagement.
%2354171: BRONOWSKI, J. - Science and human values.
%23261867: BROODTHAERS, MARCEL. - Marcel Broodthaers : projecties.
%2346164: BROOK, ANDREW. - Knowledge and Mind: A Philosophical Introduction.
%23181362: BROOK, CHRIS (ED.) - K Foundation burn a million quid.
%2362170: BROOK, RICHARD J. - Berkeley's Philosophy of Science.
%23204540: BROOKE, GEORGE M. - John M. Brooke, naval scientist and educator.
%235693: BROOKMEYER, RON. - AIDS epidemiology : a quantitative approach.
%2318487: BROOKS, TURNER. - Turner Brooks : work.
%2399344: BROOKS, N. - Abraham Lincoln and the downfall of American slavery.
%23246412: BROOKS, CHRIS. & PETER FAULKNER (EDS.) - The white man's burdens : an anthology of British poetry of the Empire.
%23116339: BROOKS, J. AND D.J. TAYLOR. - Eggs and egg products.
%2398454: BROOKS, CLEANTH. - Historical evidence and the reading of seventeenth-century poetry.
%2362237: BROOKS, DREX. - Sweet medicine : sites of Indian massacres, battlefields, and treaties.
%23263338: BROOKS, RODNEY A. - Cambrian Intelligence: The Early History of the New AI.
%23156269: BROOKS, PETER. - Troubling confessions : speaking guilt in law & literature.
%2379768: BROOS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN. - Nederlandse tekenaars, geboren tussen 1600 en 1660.
%23256587: BROOS, BEN & ARTHUR K. WHEELOCK. - Johannes Vermeer.
%2375323: BROOS, C.H.A. (ED.). - H.P. Berlage 1856-1934. Een bouwmeester en zijn tijd.
%23249629: BRORS, CLAUDIA. - Anspruch und Abbruch : Untersuchungen zu Heinrich von Kleists Ästhetik des Rätselhaften.
%23249966: BROSIUS, HEINRICH. - Die Geld-, Wechsel- und Effekten-Arbitrage nach den heute geltenden Usancen gemeinverständlich bearbeitet für Schule, Kontor und zur Selbstbelehrung,
%2365919: GILLETT BROTHERS (ED.). - The bill on London. Or, the finance of trade by bills of exchange.
%23190566: BROTTON, JERRY. - The Renaissance bazaar : from the silk road to Michelangelo.
%23232387: BROUWER, C.G. - al-Mukha : profile of a Yemeni seaport as sketched by servants of the Dutch East India Company (VOC) 1614-1640.
%23101678: BROUWER, JOHAN. - Foraminiferal Assemblages from the Lias of North-Western Europe.
%2339825: BROUWER, JANTINA. - De Nationaliteit van de gehuwde vrouw in België en in Nederland.
%2327762: BROUWER, L.E.J. & C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Droeve snaar, vriend van mij : brieven.
%23101676: BROUWER, H.A. AND C.G. EGELER. - The Glaucophane Facies Metamorphism in the Schistes Lustrès Nappe of Corsica.
%2338238: BROUWER, S. - Beurs en effectenhandel.
%23183992: BROUWER, CORNELIS. - Wachter en Herder. Een exegetische studie over de herder-figuur in het Oude Testament, inzonderheid in de pericopen Zacharia 11 en 13:7-9.
%2343531: BROUWER, J.G. - Verdragsrecht in Nederland : een studie naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht in een historisch perspectief.
%23129990: BROUWER, A.S.I. - Met recht behoorlijk ingesloten.
%23163689: BROUWER, JAN WILLEM & PETER VAN DER HEIDEN (RED.) - Het kabinet-Drees IV en het kabinet-Beel II, 1956-1959 : het einde van de rooms-rode coalitie.
%2328210: BROUWER, JOHAN. - In de Schaduw van den dood.
%2331147: BROUWER, JOHAN. - In de Schaduw van den dood.
%2382421: BROUWER, JAN WILLEM - Van buitengaats naar Binnenhof : P.J.S. de Jong, een biografie.
%2331140: BROUWER, JOHAN. - De Achtergrond der Spaansche mystiek.
%2383053: BROUWER, J.G. ... [ET AL.] - Wat maakt een goed jurist? : over de academische vorming en het recht.
%2343118: BROUWER, K.J. - De marxistische beschouwing van het zedelijk leven : uiteenzetting en critiek.
%23244289: BROUWER, G. - Zuiger-stoomwerktuigen. 2 Delen. Met atlas.
%2332702: BROUWER, MARIANNE (ED. - Heart of Darkness.
%23247072: BROUWER, BERNARD. - Het autonome zenuwstelsel en het gevoel.
%23262204: BROUWER, EVELIEN. - Digital borders and real rights : effective remedies for third-country nationals in the Schengen Information System.
%23206101: BROUWER, JOHAN WILLEM LODEWIJK ... [ET AL.] - Joseph Luns : ter herinnering 1911-2002.
%23240561: BROUWER, BERNARD. - Specimen juridicum inaugurale De exsecutoribus testamentariis.
%23205969: BROUWER, J.H. - Specimina linguae Frisiae veteris.
%23212284: BROUWER, ERIK. - Into innovation : determinants and indicators.
%23169351: BROUWER, D. (ED.) - Huwelijkstoestemmingen, ouderlijke macht en voogdij.
%23203369: BROUWER, HUGO & JITZE MIEDEMA. - Zachte techniek : een onderzoek naar nieuwe vormen van samenleving en economie.
%23205377: BROUWER, J.G. ... [ET AL.] - Parlement en buitenlands beleid.
%23247429: BROUWER, ERIK. - Spartacus : de familiegeschiedenis van twee joodse olympiërs.
%2354085: BROUWER, BERNARDUS. - Over doofstomheid en de acustische banen.
%2381731: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1994/1995 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1994/1995
%2381733: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1995/1996 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1995/1996.
%2370246: BROUWERS, R.C.M. - Belastingen en rechtshulp.
%23132959: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1988/1989 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1988/1989.
%23140796: BROWDER, ROBERT PAUL. - The origins of Soviet-American diplomacy.
%2352493: BROWER, MICHAEL - Cool Energy: Renewable Solutions to Environmental Problems.
%2395136: BROWN, ANN ECKERT. - American wall stenciling, 1790-1840.
%23121558: BROWN, PAULA. - Beyond a mountain valley. The Simbu of Papua New Guinea.
%2386354: BROWN, ELIZABETH A. - Kiki Smith: Photographs.
%23205348: BROWN, GUY STORY. - Calhoun's philosophy of politics : a study of A disquisition on government.
%23185263: BROWN, HILDA MELDRUM. - Heinrich Von Kleist : the ambiguity of art and the necessity of form.
%2381384: BROWN, HORATIO F. - The Venetian Printing Press, 1469-1800 : a historical study based upon documents for the most part hitherto unpublished.
%23171161: BROWN, CHARLES V. - The Nigerian banking system.
%23221739: BROWN, JAMES DEAN - Perspectives on teaching connected speech to second language speakers.
%23155222: BROWN, BEVERLEY., BURMAN, MICHÈLE., JAMIESON, LYNN. - Sex crimes on trial: the use of sexual evidence in Scottish courts.
%23232211: BROWN, L. CARL. - International politics and the Middle East : old rules, dangerous game.
%23118384: BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J., & WYNN,, H.P.(EDS.) - Jack Carl Kiefer: Collected Papers III. Design of Experiments.
%2392733: BROWN, M., SATO, K. & ZAREMBKA, P. (ED.). - Essays in modern capital theory.
%23177203: BROWN, NEAL. - Tracey Emin.
%23125565: BROWN, ALEXANDER. - Personal responsibility : why its matters.
%23110079: BROWN, T. MERRITT. - Specification and uses of econometric models.
%2374705: BROWN, JULIE K. - Health and Medicine on Display: International Expositions in the United States, 1876-1904.
%23113036: BROWN, FRASER. - Municipal Bonds : a statement of the principles of law and custom governing the issue of American municipal bonds with illustrations from the statutes of various states.
%23211047: BROWN, JUDITH MARGARET. - Modern India : the origins of an Asian democracy.
%23116296: BROWN, LIONEL NEVILLE &JACOBS, FRANCIS GEOFFREY. - The Court of Justice of the European Communities.
%23145032: BROWN, MICHAEL K. - Race, money, and the American welfare state.
%2352158: BROWN, MURRAY. - On the theory and measurement of technological change.
%23259601: BROWN, RICHARD H. - A poetic for sociology : toward a logic of discovery for the human sciences.
%23173712: BROWN, MARSHALL. - Turning points : essays in the history of cultural expressions.
%2348766: BROWN, PETER. - The Hypnotic Brain: Hypnotherapy and Social Communication.
%23249463: BROWN, MICHAEL G. - The Israeli-American connection : its roots in the yishuv , 1914-1945.
%23263336: BROWN, MARC H. - Algorithm Animation.
%23224227: BROWN, SHERROD. - Myths of free trade : why American trade policy has failed.
%23171500: BROWN, L. NEVILLE & J.F. GARNER. - French administrative law.
%23259617: BROWN, RICHARD H. - Society as text : essays on rhetoric, reason, and reality.
%2392122: BROWN, ESTER LUCILE. - Lawyers, law schools and the public service.
%23253730: BROWN, E.D. - The legal regime of hydrospace.
%23253465: BROWN, MICHAEL E. (ED.) - Theories of war and peace : an international security reader.
%2388999: BROWN, PETER. - Lichaam en maatschappij : man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege christendom, 50 n.C.-450 n.C.
%23212991: BROWN, RICHMOND F. - Juan Fermín de Aycinena : Central American colonial entrepreneur, 1729-1796.
%23244117: BROWN, DAVID - Tchaikovsky.
%2365305: BROWN, MICHAEL F. - Tsewa's gift: magic and meaning in an Amazonian society.
%23141591: BROWN, SARA HART - Standing Against Dragons : three Southern Lawyers in an Era of Fear.
%23121843: BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J., & WYNN,, H.P.(EDS.), BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J. & WYNN, H.P. (EDS.) - Jack Carl Kiefer. Collected Papers. Supplementary Volume.
%23146875: BROWN, A. SAMLER & G. GORDON BROWN. - The South and East African Year Book & Guide : 1928 edition : with atlas and diagrams.
%23195606: BROWN, JESSICA - Anti-Individualism and Knowledge.
%2342931: BROWN, ROBERT. - Explanation in social science.
%2365893: BROWN, MICHAEL K. - Working the street : police discretion and the dilemmas of reform.
%23253613: BROWN, MICHAEL E., SEAN M. LYNN-JONES & STEVEN E. MILLER (EDS.) - The perils of anarchy : contemporary realism and international security.
%23261035: BROWN, FRANK EDWARD ET.AL - Cosa III: Buildings of the Forum - Colony, Municipium, and Village. Vol. 37.
%23180078: BROWN, RON M. - The art of suicide.
%2366827: BROWN, CHRISTOPHER. - Dutch landscape : the early years : Haarlem and Amsterdam 1590-1650.
%2379792: BROWN, CHRISTOPHER. - '...Niet ledighs of ydels...' : Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw.
%2323442: BROWN, CYNTHIA JANE - Poets, Patrons, and Printers: Crisis of Authority in Late Medieval France
%2358878: BROWN, ALISON. - Bartolomeo Scala, 1430-1497, Chancellor of Florence : the humanist as bureaucrat.
%23134290: BROWN, NEVILLE. - Dissenting Forbears. The maternal ancestors of J.M. Keynes.
%23219829: BROWN, JANE. - Tales of the rose tree : ravishing rhododendrons and their travels around the world.
%23253609: BROWN, MICHAEL E. (ED.) - The international dimensions of internal conflict.
%23101169: BROWNE, E.G. (ED/TR): - The New History of the Bab, 1880 (Tarikh-i-Jadid),
%23232244: BROWNELL, EMERY A. - Legal aid in the United States : a study of the availability of lawyers' services for persons unable to pay fees.
%2339625: BROWNLEE, K. & W. STEPHENS (ED.). - Discourses of authority in Medieval and Renaissance literature.
%2352356: BROWNLEE, MARINA SCORDILIS & HANS ULRICH GUMBRECHT. - Cultural authority in Golden Age Spain.
%23215787: BROWNLEE, RICHARD S. - Gray ghosts of the Confederacy : guerrilla warfare in the West , 1861-1865.
%2378003: BROWNLEY, MARTINE W.A. - Clarendon and the rhetoric of historical form.
%236733: BROWNLIE, IAN. - The law relating to public order.
%2379980: BROWNLIE, IAN. - Treaties and indigenous peoples.
%23212561: BROX, HANS. - Besonderes Schuldrecht.
%23130203: BROYLES, MICHAEL - Music of the Highest Class: Elitism and Populism in Antebellum Boston
%23123375: BRUBACHER, JOHN S. - A History of the Problems of Education.
%2363760: BRUBAKER, ROGERS. - Citizenship and nationhood in France and Germany.
%2399422: BRUCE, J. (ED). - Liber famelicus of Sir James Whitelocke.
%2388760: BRUCHEY, STUART - Enterprise: The Dynamic Economy of a Free People.
%2363571: BRÜCKEL, A.J.W. - Indische bestuurshervorming. De tekst der wet.
%23227396: BRUCKER, GENE A. - Living on the edge in Leonardo's Florence : selected essays.
%2363865: BRÜCKER-STEINKUHL, K. - Die Analyse des Zufallsgeschehens.
%23191615: BRUCKER, GENE A. - Giovanni and Lusanna : love and marriage in Renaissance Florence.
%23105456: BRÜCKNER, CHRISTEL. - Rembrandts Braunschweiger Familienbild : seine thematische Figuren- und Farbkomposition und die Kunst Italiens.
%23124919: BRUCKNER, ALBERT. - Die vier Bücher Julians von Aeclanum an Turbantius : ein Beitrag zur Charakteristik Julians und Augustinus.
%23219979: BRUDNER, ALAN. - Punishment and freedom : a liberal theory of penal justice.
%2340808: BRUDNER, ALAN. - The Unity of the Common Law. 2nd edition.
%23180572: BRUDNER, ALAN. - Punishment and Freedom.
%23241405: BRUECKNER, ANTHONY - Essays on Skepticism.
%2341562: BRUER, JOHN T. - Schools for Thought: A Science of Learning in the Classroom (Bradford Books).
%2371625: BRUG, WOUTER VAN DER - Where's the party. Voters' Perceptions of Party Positions.
%2364205: BRUG, WOUTER VAN DER - Een crisis van de partijendemocratie?.
%2354915: BRUG, H.H. VAN DER ... [ET AL.] - Sport en recht.
%2338234: BRUG, LUUK ... [ET AL.] - Organisatie in het ijzeren tijdperk : de ANMB gegevens van J.G. Sikkema toegelicht en aangevuld.
%2332745: BRUGES, JOHN - The Little Earth Book (Fragile Earth).
%23146387: BRUGGE, T. TER ... [ET AL.] - Kroongeschillen en het nieuwe bestuursprocesrecht : evaluatie van de tijdelijke wet kroongeschillen.
%23132597: BRUGGEMAN, WILLY. - Naar een Vernieuwde Statistiek voor de Reguliere Politiediensten in België.
%23139177: BRUGGEMAN, JAN & AART CALMIJN. - Ondernemers Verbonden. 100 jaar Centrale Ondernemingsorganisaties in Nederland.
%23240766: BRUGGEMAN, EVELIEN MANON. - De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief.
%23233093: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaags Fetisjisme.
%2364970: BRUGGEN, K. VAN DER. - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeling van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking. Diss.
%2356597: BRUGGHEN, J.J.L. VAN DER. - Aanteekening van eenen jurist op Rom. X, vs. 4. : met eene bijlage over de formulier-kwestie.
%23114235: BRUGIÈRE, PIERRE-F. - Les pouvoirs de l'Assemblée Génerale des Nations Unies et matière politique et de sécurité.
%234392: BRUGMAN, J. - De betekenis van het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egypte.
%23257329: BRUGMAN, J. - De betekenis van het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egypte. Dissertatie.
%2323328: BRUGMAN, TIL. - Bodem : Marcus van Boven, Gods knaap.
%23110017: BRÜGMANN, MARGARET. - Amazonen der Literatur : Studien zur deutschsprachigen Frauenliteratur der 70er Jahre.
%2320259: BRUGMANS, I.J. - Tachtig jaar varen met De Nederland. 1870-1950.
%2399609: BRUGMANS, I.J. - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. 1e & 2e stuk.
%2362526: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam.
%23146163: BRUGMANS, H. (SAMENST.). - Geschiedenis van Nederland. 8 Dln.
%23119704: BRUGMANS, H., J.H. SCHOLTE & PH. KLEINTJES (EDS.) - Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932.
%23141127: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam.
%2390166: BRUGMANS, H. - Denis de Rougemont en het Franse personalisme.
%2383875: BRUGMANS, EDITH. - Morele sensibiliteit : over de moraalfilosofie van Adam Smith.
%23258550: BRUGMANS, I.J. - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. 1e stuk, 2e stuk, supplement.
%23182279: BRUGMANS, HENRI. - De waarheidstheorie van William James. Een samenvatting en beoordeling.
%2322228: BRUGMANS, I.J. - Welvaart en historie: tien Studiën.
%2319228: BRUGMANS, H. - De schuldvraag.
%23101172: BRUGSCH, H. - Die Aegyptologie : Abriss der Entzifferungen und Forschungen auf dem Gebiete der aegyptischen Schrift, Sprache, Alterthumskunde, Religion, Staatswesen, Wissenschaften und Künsten
%23209267: BRUIJN-LÜCKERS, M.L.C.C. DE. - Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek & eindonderzoek 2011.
%23100385: BRUIJN, J.R. & E.S. VAN EYCK VAN HESLINGA. - Maarten Schaap, een Katwijker ter koopvaardij (1782-1870) : een biografie en een dagboek.
%238432: BRUIJN, A.R. DE. - De notariële akte als executoriale titel.
%23231822: BRUIJN, J. DE - Het boetekleed ontsiert de man niet : Abraham Kuyper en de Lintjesaffaire (1909-1910).
%23151326: BRUIJN, JOHAN CORNELIS. - Hegel's Phaenomenologie I-II. Proeve van een tekstverklaring.
%23210579: BRUIJN, DIRK-JAN DE - De kunst van het implementeren : slagvaardig veranderen in publieke organisaties.
%23136025: BRUIJN, J. DE & LANGEVELD, H.J. (RED.) - Colijn : bouwstenen voor een biografie.
%23258553: BRUIJN, J.R. ... [ET AL.] - Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. Volume I: Introductory volume; Volume II: Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794); Volume III: Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795).
%23101837: BRUIJN, J.A. DE. - Economische zaken en economische subsidies : een instrumentele en organisatorische analyse van de toepassing van economische subsidies.
%23169003: BRUIJN, J. DE; S. FABER & A. SOETEMAN (EDS.) - Ridders van het recht : de juridische faculteit van de Vrije Universiteit, 1880-2010.
%239994: BRUIJN, A.R. DE. - Waarvan akte : opstellen aangeboden aan prof. mr. A.R. de Bruijn ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de Rijksunuversiteit Utrecht.
%23229359: BRUIJN, JAN DE & PAUL E. WERKMAN (1951-). - Van tuindersknecht tot onderkoning : biografie van Marinus Ruppert.
%2370673: BRUIJN, LILIAN DE & MARTIN HENDRIKSMA. - Slechts de bozen zingen niet : geschiedenis van het koor 'Morgenrood', 1946-1996.
%23223132: BRUIJN, J. - De sabel van Colijn : biografische opstellen over religie en politiek in Nederland.
%2385167: BRUIJN, J.R. - De admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren, 1713-1751 : regenten en financiën, schepen en zeevarenden.
%2318034: BRUIJN, JACOB DE. - Thomas Chalmers en zijn kerkelijk streven.
%2319768: BRUIJNIS, NICOLAAS WILLEM. - Ethnologische economie en de studie van het economisch leven der inheemsche bevolking in het oosten van den Indischen Archipel en Nederlandsch Nieuw Guinee.
%2346279: BRUIL, D.W. ... [ET AL.] - Landbouw en milieu : preadviezen en verslag van de vijfenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1996.
%23176764: BRUIN, MARCELIS GERRIT DE & HERMANUS VAN ROSSUM. - Padé approximation and its applications , Amsterdam 1980 : proceedings of a conference held in Amsterdam , The Netherlands , October 29-31 , 1980.
%23224906: BRUIN, GWEN DE. - Stop your worries about worrying : an investigation into the cognitive correlates of worry.
%2362635: BRUIN, KEES. - Kroon op het werk : onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden.
%2333382: BRUIN, P. DE. - Onrust in de S.D.A.P. : open brief aan mijn partijgenoten.
%2339349: BRUIN, G. DE. - Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland.
%23252225: BRUIN, WILLEM DE. - Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830-1840.
%23243268: BRUINING, W. - Visser's Maleisch zakwoordenboekje. Met eenige samenspraken uit het dagelijksche leven. Ten dienste van Nederlanders die zich in Indië komen vestigen.
%23263820: BRUINING, J. ... [ET AL]. (EDS.) - Globalization : accelerating growth.
%23171056: BRUINING, NICOLETTE ADRIANA. - De theologie van F.H.R. von Frank (de Erlanger theologie).
%23246921: BRUINS SLOT, WARNER. - Leasing in de vennootschapsbelasting : een nieuwe kijk op 'economische eigendom'.
%23177123: BRUINS, JAN GERARD. - Observations sur la langue d'Eustache Deschamps et de Christine de Pisan.
%2329868: BRUINS, G.W.J. - Een onderzoek naar den rechtsgrond der schadevergoeding.
%2372267: BRUINSMA, FRITS. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
%2314430: BRUINSMA, FRITS. - Incesthulpverlening : diagnostiek, opvang en behandeling van incest.
%237447: BRUINSMA, G., E. LEUW; E. LISSENBURG & A. VAN VLIET (RED.). - Vrouw en criminaliteit : vrouwen als plegers en slachtoffers van criminaliteit.
%2375771: BRUINSMA, F. & WELBERGEN, R. - De Hoge Raad van onderen.
%2355241: BRUINSMA, G.J.N. - Beelden van criminaliteit.
%2366503: BRUINSMA, G.J.N. - Geografische mobiliteit en misdaad.
%2366449: BRUINSMA, G.J.N. - Pleidooi voor een interactionistische criminologie : over de rol van de omgeving bij de spreiding en het ontstaan van criminaliteit.
%23240824: BRUINSMA, FRITS. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
%23204769: BRUINSMA, G.J.N. & C.D. VAN DER VIJVER (EDS.) - Public safety in Europe.
%23195862: BRUKNER, B. - HANDBUCH FÜR DIE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERFABRIKEN.
%238410: BRÜLL, D. (E.A.) - Fiscaal- en privaatrecht rond rechtspersonen.
%2382198: BRUMBAUGH, ROBERT S. - Western philosophic systems and their cyclic transformations.
%2383097: BRUMBAUGH, ROBERT S. - The philosophers of Greece.
%2391283: BRUMFIEL, ELIZABETH M. & GARY M. FEINMAN (EDS.) - The Aztec world.
%2367012: BRUMMEL, L. ... [ET AL.] - Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag : historische opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage.
%23133994: BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis : een philosofenleven.
%23216009: BRUMMELHUIS, HAN TEN. - Merchant, courtier and diplomat : a history of the contacts between the Netherlands and Thailand.
%23213525: BRUMMELHUIS, HAN TEN. - King of the waters : Homan van der Heide and the origin of modern irrigation in Siam.
%23251580: BRUMMELKAMP, R. & P. VAN VEEN. - The distribution of the nervous nucleus volume in the neocortex.
%23199743: BRUMMELKAMP, A. - De Antirevolutionaire Partij.
%23125882: BRUNA, M.A. - Biologie en Wijsbegeerte.
%23206077: BRUNA, DICK (RED.) - Liber amicorum Steendrukkerij De Jong & Co., 1911 - 1971.
%2390050: BRUNA, M.A. - Philosophie der organische natuur. Oud en nieuw denken over het leven.
%2362362: BRUNDAGE, ANTHONY. - England's Prussian minister: Edwin Chadwick and the politics of government growth, 1832-1854.
%23130656: BRUNET, GEORGE. - C.F. Meyer et la nouvelle.
%23135346: BRUNHUBER, E. - Foundry Dictionary.
%23241270: BRUNIER, SERGE. - Solar system voyage.
%23241276: BRUNIER, SERGE & JEAN-PIERRE LUMINET. - Glorious eclipses : their past, present, and future.
%23241268: BRUNIER, SERGE. - Space odyssey : the first forty years of space exploration.
%23170692: BRÜNING, W. - Philosophische Anthropologie: historische Voraussetzungen und gegenwärtiger Stand.
%2392752: BRUNING, HENRI. - Een hard en ernstig woord tot mr. Linthorst Homan : het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten.
%23129083: BRUNK, GREGORY G. - Understanding Attitudes about War. Modeling Moral Judgments.
%23250642: BRUNN, GERHARD & PETER SCHMITT-EGNER (EDS.) - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa : Theorie - Empirie - Praxis.
%23101174: BRUNNER SJ, A. - Dramata sacra..., Salzburg 1684.
%23216487: BRUNNER, KATHLEEN. - Picasso rewriting Picasso.
%2348171: BRUNNER, LOUIS. - Das Koalitionsrecht der Eisenbahner. Ein Überblick über die internationale Gesetzgebung Ende 1910.
%2393090: BRUNNER, CONSTANTIN. - Der Entlarvte Mensch.
%2316797: BRUNNER, HEINRICH. - Grundzüge der Deutschen Rechtsgeschichte.
%2372197: BRUNNER, HEINRICH. - Die Entstehung der Schwurgerichte.
%23192062: BRUNNER, KARL & ALLAN H. MELTZER. - Theory, policy, institutions : papers from the Carnegie-Rochester conferences on public policy.
%23232174: BRUNNER, HEINRICH. - The sources of English law.
%2363497: BRUNNER, HEINRICH EMIL. - Gerechtigheid : een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde.
%23173211: BRUNNER, C.J.H. & H. STEIN. - Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht : preadviezen.
%2369176: BRUNNER, RONALD. - Adaptive Governance: Integrating Science, Policy, and Decision Making.
%23201376: BRUNNER, EMIL. - Religionsphilosophie protestantischer Theologie.
%2342208: BRUNNER, BERND - Bears: A Brief History.
%23137096: BRUNNER, EMIL. - Der Mittler. Zur Besinnung über den Christusglauben.
%2362375: BRUNNER, KARL & ALLAN H. MELTZER. - Supply shocks, incentives and national wealth.
%23145086: BRUNNER, AUGUST - Der Stufenbau der Welt. Ontologische Untersuchungen über Person, Leben, Stoff.
%23138565: BRUNNER, EMIL. - Das Ewige als Zukunft und Gegenwart.
%23184567: BRUNNER, EMIL. - Gerechtigheid : een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde.
%2369030: BRUNO, MICHAEL - Lessons of Economic Stabilization and Its Aftermath.
%23144506: BRUNO, LEONARD C. - The Tradition of Technology. Landmarks of Western Technology in the Collections of the Library of Congress.
%2388387: BRUNO, MICHAEL - Economics of Worldwide Stagflation.
%23261037: BRUNO, VINCENT J. & SCOTT, RUSSELL T. - Cosa IV: The Houses. Vol. 38.
%2372199: BRUNS, KARL GEORG & EDUARD SACHAU. - Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert.
%2378898: BRUNS, KARL GEORG & EDUARD SACHAU. - Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert.
%23201021: BRUNSMANN, PETER. - Maten en meten. Verslag van een onderzoek onder een aantal Nederlandse componisten en dirigenten naar produktie, opdracht, uitgave en uitovering van zogenaamde ernstige muziek in de jaren 1964-1966.
%23126030: BRUNSTÄD, FRITZ - Untersuchungen zu Hegels Geschichtstheorie I. (Einleitung: Aufgabe und Methode der Hegelforschung.)
%2376767: BRUNT, LODEWIJK. - Stad.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

9/13