Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2317676: BOONSTRA, PIETER EVERT. - Heinrich Mann als politischer Schriftsteller.
%2322555: BOOR, ALLISON - Philadelphia Empire Furniture.
%2341937: BOOR, WOLFGANG DE. - Über motivisch unklare Delikte. Ein Beitrag zur strafrechtsreform.
%23265908: BOOR, WOLFGANG DE. - Psychiatrische Systematik : ihre Entwicklung in Deutschland seit Kahlbaum.
%2357788: BOOS, FLORNCE (ED.). - Bibliography of women and literature. Articles and books (1974-1981) by and about women from 600 to 1975.
%23248537: BOOST, CHARLES. - Le Cinéma. [L'art néerlandais d'aujourd'hui].
%23215345: BOOT, JAN MAARTEN D. - De Nederlandse gezondheidszorg.
%2318005: BOOT, FREDERIK RUTGER. - De financiering der sociale verzekering. (Fondsvorming of omslagstelsel).
%23185934: BOOT, G.C. - Flexibiliteit en zekerheid : wetsgeschiedenis.
%23101645: BOOT, L.M. - Induction by Prolactin of Mammary Tumours in Mice.
%23160937: BOOT, MACHTELD - Genocide, crimes against humanity, war crimes : nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court.
%23224895: BOOT, SANDER. - Economic policy instruments and evaluation methods in Dutch water managements : an analysis if their contribution to an integrated approach = Economische beleidsinstrumenten en evaluatiemethoden in het Nederlandse waterbeheer : een analyse van hun bijdrage aan een integrale benadering.
%232025: BOOT, JOHANNES ADRIANUS PIERRE GUSTAAF. - De Twentsche katoennijverheid, 1830-1873.
%23146366: BOOTH, ARTHUR JOHN. - Saint-Simon and Saint-Simonism : a chapter in the history of Socialism in France.
%23226501: BOOTH, MARILYN. - May her likes be multiplied : biography and gender politics in Egypt.
%2341572: BOOTH, WAYNE C. - The Vocation of a Teacher: Rhetorical Occasions, 1967-1988.
%23253506: BOOTH, CLIBBORN E. & N. POURJAVADY (EDS.) - The splendor of Iran. Vol. 1: Ancient times (Prehistoric Iran, Elamite heritage, Aryan legacy, Imperial period, applied and decorative arts, courtly pastimes); Vol. 2: Islamic period (vernacular architecture, city planning, elements of cities, architectural ornament); Vol. 3: Islamic period (applied and decorative arts, cultural continuum).
%23272535: BOOTH, ANNE E. - Colonial Legacies: Economic and Social Development in East and Southeast Asia.
%2339923: BOOTHROYD, PETER & PHAM XUAN NAM (EDS.) - Socioeconomic renovation in Viet Nam : the origin, evolution, and impact of Doi Moi.
%23182423: BOOTS, JOSEPH M. A. - Rechtsproblemen rond de gemeenschap van personen.
%2382312: BOOTSMA, PETER - De verbeelding aan de macht : het kabinet-Den Uyl 1973-1977.
%23115655: BOOTSMA, N.A. - Buren in de koloniale tijd: de Philippijnen onder Amerikaans bewind.
%23116219: BOOTSMA, N.A. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759.
%2330489: BOOY, E.P. DE. - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin van de 19de eeuw.
%2381876: BOPP, PETER. - Fern-gesehen : französische Bildexpeditionen in den Orient 1865-1893.
%2325310: BOPP, LÉON. - H.-F. Amiel : essai sur sa pensée et son caractère d'après des documents inédits.
%23210547: BORAINE, ALEX & JANET LEVY (EDS.) - The healing of a nation?
%23210612: BORAINE, ALEX & JANET LEVY (EDS.) - Dealing with the past : truth and reconciliation in South Africa.
%2369539: BORASI, GIOVANNA - Autres odyssées de l'espace: Greg Lynn, Michael Maltzan et Alessandro Poli.
%233430: BORCH, KAREL HENRIK - The economics of uncertainty.
%23102733: BORCHARD, AUGUST & SCHMIEDEN, VICTOR (ED.). - Lehrbuch der Kriegs-Chirurgie.
%238165: BORCHARD, EDWIN M. - Les principes de la protection diplomatique des nationaux à l'étranger. H.J. HAMMARSKJÖLD. La neutralité en général.
%23119107: BORCHARDT, C.F.A. - Hilary of Poitiers' role in the Arian Struggle.
%23189880: BØRDAHL, VIBEKE., WAN, MARGARET B. - The interplay of the oral and the written in Chinese popular literature.
%23210158: BORDAHL, VIBEKE (ED.) - The Interplay of the Oral and the Written in Chinese Popular Literature.
%23168873: BORDES, A.C. (A.O) - Jonge Balie Lustrum 1947-1988.
%2318714: BORDEWIJK, H.W.C. - Theoretisch-historische inleiding tot de economie.
%2390184: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen : De korenharp ; Bij gaslicht ; Zwanenpolder; Het eiberschild.
%2390191: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen : Vertellingen van generzijds; De korenharp, nieuwe reeks; Studiën in volksstructuur; Mevrouw en meneer Richebois; Onderweg naar de Beacons.
%2390537: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen : De zigeuners; De aktentas; Centrum van stilte; Lente; Verspreide verhalen.
%2341462: BORDEWIJK, H.W.C. - Florinus saevis tranquillus in undis : geen muntverzwakking.
%2320044: BORDEWIJK, H.W.C. - Leerboek der landhuishoudkunde. 2 Dln.
%2357330: BORÉ, JACQUES. - La cassation en matière civile.
%23210734: BOREEL, M. & P. FRANKEN. - Gevangen tussen verleden en toekomst : legacy-systemen in het informatietijdperk.
%23137851: BOREL, JACQUES - Génie et Folie de J.-J. Rousseau.
%23255619: BORELLI, SIEGFRIED & WILLY STARCK. - Die Prostitution als psychologisches Problem.
%23213301: BORGDORFF, MARTIEN W. - Volksziekten in verre landen.
%2350611: BORGERS, M.J. & F.G.H. KRISTEN (EDS.) - Europees straf(proces)recht 2004/2006 : basisteksten.
%2344630: BORGERS, M.J. - Europees straf(proces)recht 2008/2010 : basisteksten.
%2344626: BORGERS, M.J. & F.G.H. KRISTEN (EDS.) - Europees straf(proces)recht 2006/2008 : basisteksten.
%23258887: BORGERS, HARM CHRISTIAAN. - Duurzaam handelen : een onderzoek naar een normatieve grondslag van het milieurecht.
%23261271: BORGERS, M.J., F.G.H. KRISTEN & J.B.H.M. SIMMELINK (ED.) - Implementatie van kaderbesluiten.
%23269143: BORGERS, H.C. ... [ET AL.] - Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht : verslag van de 99e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 6 maart 2008.
%23199759: BORGERT, HERMAN FRANS THEODOOR. - In geest en waarheid. Over de inwoning Gods in de zielen.
%23242994: BORGES, JORGE LUIS. - Het geheimschrift en andere gedichten (Werken in vier delen : bloemlezing uit het complete dichtwerk, deel 4).
%239149: BORGESIUS, J. - Dienstenverkeer, vestigingsrecht en verzekeringsbedrijf in de EEG. Diss.
%23254889: BORGGREFE, HEINER; THOMAS FUSENIG & BIRGIT KÜMMEL (EDS.) - Ut pictura politeia, oder Der gemalte Fürstenstaat : Moritz der Gelehrte und das Bildprogramm in Eschwege.
%23146560: BORGHGRAEF, STEFAN. - Is more control better? The effects of organizational control on salespersons' job performance, job attitudes and sales organization effectiveness.
%23236604: BORGMANN, BRIGITTE & KARL H. HAUG. - Anwaltshaftung : Systematische Darstellung der Rechtsgrundlagen für die anwaltliche Berufstätigkeit.
%23236601: BORGMANN, BRIGITTE & KARL H. HAUG. - Anwaltspflichten, Anwaltshaftung: ein Handbuch für die Praxis.
%23197928: BORGOÑO, LUIS BARROS. - The problem of the Pacific and the new policies of Bolivia.
%2337054: BORIN, FABRIZIO. - Federico Fellini : [a sentimenal journey into the illusion and reality of a genius].
%2351097: BORIS, HAROLD. - Sleights of mind: one and multiples of one.
%2393969: BORISOVICH, Y. & GLIKLIKH, Y. (ED). - Global analysis - studies and applications II.
%23143227: BORK, G.J. VAN & G. TEN HOUTEN-BIEZEVELD. - Over Boon.
%23251583: BORK-FELTKAMP, A.J. VAN. - Anthropological research in the Netherlands : historical survey : at the request of the Committee for the Physical-Anthropological Investigation of the Dutch Population of the Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen.
%23200007: BORKENT, ROELOF HERMAN. - Fouten van stroomtransformatoren.
%23127918: BORKOWSKI, STANISLAUS VON DUNIN. - Spinoza nach dreihundert Jahren.
%23219107: BORKOWSKI, JOSEF-FRIEDRICH (ED.) - Socratis quae feruntur epistolae: Edition, Ubersetzung, Kommentar.
%2326567: BORMAN, J.A. - Aspecten van de AROB-bezwaarschriftenprocedure.
%23237569: BORMAN, C. - Aanwijzingen voor de regelgeving : en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen.
%23170333: BORMAN, J.A. & B.G. PUNT. - Administratieve rechter en rechtshandeling naar burgerlijk recht : preadviezen.
%2383331: BORMAN, J.A. - De procedure bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State : preadvies.
%2398332: BORMAN, C. - Aanwijzingen voor de regelgeving en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen.
%23267111: BORMAN, BEATRICE VON (ED.), KOKOSCHKA, OSKAR. - Oskar Kokoschka : portraits of people and animals.
%23210611: BORN, BRAM, GERTJAN DE, KAMAL UDDIN, A. M., MARTTIN, FELIX (EDS) GRAAF - Floods fish and fishermen : eight years experiences with flood plain fisheries, fish migration, fisheries modelling and fish bio diversity in the compartmentalization pilot project, Bangladesh.
%23237919: BORN, GARY B. - International civil litigation in United States courts : commentary & materials. 3rd edition.
%2391823: BORNEMANN, L. - Anlehnung und Abgrenzung : Untersuchungen zur Rezeption der niederländischen Literatur in der deutschen Dichtungsreform des siebzehnten Jahrhunderts.
%23199344: BÖRNER, BODO & MARTIN BULLINGER (EDS.) - Subventionen im Gemeinsamen Markt : Arbeitssitzung der Fachgruppe für Vergleichendes Öffentliches Recht und der Fachgruppe für Europarecht auf der Tagung für Rechtsvergleichung am 15. und 16.9.1977 in Münster.
%2311917: BÖRNER, BODO & KONRAD NEUNDÖRFER (EDS.) - Recht und Praxis der Beihilfen im gemeinsamen Markt.
%239326: BÖRNER, BODO. - Die Entscheidungen der Hohen Behörde : eine Studie zum supranationalen Verwaltungsprozess.
%23198703: BÖRNER, B. (ED.). - Ausnahmebereiche des GWB : zur rechtlichen und wirtschaftlichen Begründung.
%23101649: BORNEWASSER, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.
%23199733: BORNEWASSER, JOHANNES ANTONIUS. - Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien, 1802-1806.
%2372160: BORNHAK, CONRAD. - Deutsche Verfassungsgeschichte vom Westfälischen Frieden an.
%2388705: BORNSTEIN, DAVID. - The Price of a Dream: The Story of the Grameen Bank.
%23240090: BORNSTEIN, BRIAN - God in the Courtroom: Religion's Role at Trial.
%23239203: BORNSTEIN, DAVID. - The price of a dream : the story of the Grameen Bank.
%23197072: BOROS, GEORGES. - HEIL- UND TEEPFLANZEN.
%23163051: BOROVSKY, VICTOR. - A triptych from the Russian theatre : an artistic biography of the Komissarzhevskys.
%23221180: BOROVSKY, VICTOR. - Chaliapin : a critical biography.
%23139559: BORRE, TOM VANDEN - Efficiënte Preventie en Compensatie van Catastroferisico's: het voorbeeld van schade door kernongevallen.
%23194666: BORRET, EDUARDUS JOSEPHUS HUBERTUS. - Disquisitio philosophica juris publici inauguralis de summi imperii civilis origine et natura, deque variis ejusdem formis, praesertim de monarchia ...
%2375989: BORRET, ARNOLD H.A.M.H. - Onderzoek naar de gevolgen der valschheid, in wissels gepleegd.
%23261267: BORRIE, GORDON & AUBREY L. DIAMOND. - The consumer, society and the law.
%2368203: BORRIE, GILLES W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907) : journalist en politicus.
%2348463: BORRIE, JOHN. - The management of emergencies in thoracic surgery.
%2327480: BORRIE, GILLES W.B. - F.M. Wibaut : mens en magistraat : ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek.
%23223434: BORRIES, KURT. - Kant als Politiker : zur Staats- und Geselleschaftslehre des Kritizismus.
%23251730: BORRMANN, AXEL., CHRISTINE BORRMANN & MANFRED STEGGER. - The EC's generalized system of preferences.

Next 100 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

4/4