Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23261523: BOURGOIGNIE, THIERRY. - Rechtshulp aan de consument.
%2335559: BOURGUIN, M. - Les Systèmes socialistes et l'évolution économique.
%23233544: BOURJÉ, J.P. - Handleiding tot de verificatie der lengte-maten en gewigten, met standaards-naauwkeurigheid, met verscheidene bijzonderheden daartoe betrekkelijk.
%23124914: BOURNE, HENRI RICHARD FOX. - The life of John Locke.
%23248842: BOURNE, CHARLES P. - A History of Online Information Services, 1963-1976.
%2350769: BOURNE, G.H. AND G.W. KIDDER. AUTEUR: G.H. BOURNE; G.W. KIDDER JAAR: 1953 UITGEVER: NEW YORK : [S.N.] OMVANG: 2 VOLS FORMAAT: .. CM NUMMER: (CLC) 000334265 BOURNE - Biochemistry and physiology of nutrition.
%23236266: BOURQUE, BRUCE J. - Twelve thousand years : American Indians in Maine.
%23259600: BOURRICAUD, FRANCOIS. - The sociology of Talcott Parsons.
%23233985: BOURTCHOULADZE, RUSIKO. - Memories are made of this : how memory works in humans and animals.
%2340450: BOUSCHOLTE, J.M. - Huwelijken van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen in Nederland.
%23205318: BOUSFIELD, ANN. - The relationship between liberalism and conservatism : parasitic, competitive or symbolic?
%23249521: BOUSTANI, CARMEN. - L'écriture-corps chez Colette.
%23233124: BOUTELLIER, HANS. - Solidariteit en slachtofferschap : de morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur.
%23121819: BOUTER, AART. - Gelijkheid en voortreffelijkheid : een waardering van het westerse gelijkheidsideaal.
%2359860: BOUTERSE, R.B. - Competition and integration - what goals count? EEC competition law and goals of industrial monetary, and cultural policy.
%23252273: BOUTKAN, DIRK & MAARTEN KOSSMANN. - Het stadsdialekt van Tilburg : klank- en vormleer.
%23232884: BOUTROS-GHALI, BOUTROS - The United Nations and Somalia, 1992-1996.
%2349114: BOUTROS-GHALI, BOUTROS - The United Nations and Human Rights 1945-1995.
%2353779: BOUVIER-AJAM, MAURICE. - Dagobert : Roi des Francs.
%23191031: BOUVIN, PH.A.J. - De wet van den 18den April 1874 tot overbrenging van enkele bevoegdheden der Arrondissements-Rechtbanken bij de kantonrechters (Staatsblad No. 68) : met de daarbij overgebrachte bevoegdheden toegelicht en van formulieren voorzien.
%23145736: BOUVRIE, JAN DES., STOELTIE, BARBARA & RENÉ STOELTIE. - Dutch Touch.
%235700: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 21 : gaan & staan.
%233253: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - De Nederlandse Volks-Unie : portret van een racistische splinterpartij.
%2376760: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - (red.) Macht en onbehagen. Veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen en mannen.
%2376762: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - De kern van het verschil : culturen en identiteiten.
%23142906: BOUWENS, W.H.A.C.M. - Ontslagvergoedingen op een dynamische arbeidsmarkt.
%23110806: BOUWMAN, J.N. - Wegwijs in de vennootschapsbelasting : theorie en praktijk.
%23208661: BOUWMAN, ROELOF. - De val van een bergredenaar : het politieke leven van Willem Aantjes.
%23107541: BOUWMAN, J.N. - Wegwijs in de vennootschapsbelasting. Nieuwe Vpb-wetgeving.
%2339210: STICHTING INSTITUUT VOOR BOUWRECHT. - Bouwplanprocedures en de nieuwe Woningwet.
%2365766: INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (UITG.). - Coördinatie Administratieve Wetgeving Onroerend Goed. Rapport Werkgroep Coördinatie Wetgeving Onroerend Goed van de St. Instituut voor Bouwrecht.
%23180020: BOUYER, LOUIS. - Erasmus in zijn tijd : essays over het christendom van de katholieke humanisten.
%23193412: BOVA, BEN. - The story of light.
%23134911: BOVATI, PIETRO - Re-Establishing justice : legal terms, concepts and procedures in the Hebrew Bible.
%2333286: BOVE, JOSE - The World Is Not for Sale: Farmers Against Junk Food.
%23234523: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Edward Said and the work of the critic : speaking truth to power.
%23112092: BOVE, LAURENCE F. & LAURA DUHAN KAPLAN (EDS.) - From the Eye of the Storm : regional conflicts and the philosophy of peace.
%23112094: BOVE, LAURENCE F. & LAURA DUHAN KAPLAN (EDS.) - From the Eye of the Storm. Regional Conflicts and the Philosophy of Peace.
%23248921: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Early postmodernism : foundational essays.
%23217683: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Early postmodernism : foundational essays.
%238721: BOVEN, THEO VAN. - People Matter : views on International Human Rights Policy.
%2312469: BOVEN, TH.C. VAN. - De volkenrechtelijke bescherming van godsdienstvrijheid.
%23171200: BOVEN, TH.C. VAN (E.A.). - Seminar on the Right to Restitution, Compensation, and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms : Maastricht, 11-15 March 1992.
%2334333: BOVEN, KARIN. - Overleven in een grensgebied : veranderingsprocessen bij de Wayana in Suriname en Frans-Guyana.
%23243699: BOVEN, THEO VAN. - Rendering Justice to the Vulnerable : Liber Amicorum in Honour of Theo Van Boven.
%23222129: BOVEN, TH.C. VAN (E.A.). - Rechten van de mens in perspectief.
%2327714: BOVEN, MAARTEN W. VAN & PAUL BROOD (EDS.) - Tweehonderd jaar rechters : [uitgave in opdracht van het bestuur van de Raad voor de Rechtspraak ter gelegenheid van de viering van tweehonderd jaar rechtspraak, 1811-2011].
%23147965: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Van Raalte's het Nederlandse parlement.
%23118781: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Van Raalte's Het Nederlandse parlement.
%2323894: BOVENKERK, FRANK. - Etniciteit, criminaliteit en het strafrecht.
%23236773: BOVENKERK, FRANK. - Hedendaags kwaad : criminologische opstellen.
%23209012: BOVENKERK, FRANK. - Loverboys , of modern pooierschap.
%2374222: BOVENKERK, FRANK. - Er zijn grenzen : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de criminologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op woensdag 13 september 1989.
%2384238: BOVENKERK, FRANK. - De maffia van Turkije.
%23238112: BOVENKERK, FRANK. - Misdaadprofielen.
%2330562: BOVENS, M.A.P. - Verantwoordelijkheid en organisatie : beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid.
%2312543: BOVENS, M.A.P.; C.J.M. SCHUYT & W.J. WITTEVEEN. - (ed.). Verantwoordelijkheid : retoriek en Realiteit : verantwoording in publiek recht, politiek en maatschappij.
%23214635: BOVENS, M.A.P. - Het verhaal van de moraal : een empirisch onderzoek naar de sociale bedding van morele bindingen.
%23214636: BOVENS, M.A.P. - Nieuwe tegenstellingen in de Nederlandse politiek.
%2351926: BOVENS, M.A.P. & W.J. WITTEVEEN (RED.) - Het schip van staat. Beschouwingen over recht, staat en sturing.
%23152261: BOVENS, M.A.P. [ET AL]. - Rechtsstaat en sturing.
%23152260: BOVENS, M.A.P. [ET AL]. - Sturing van de samenleving. Conferentie over 'Het schip van staat'.
%23244594: BOVENS, MARK. - The quest for responsibility: accountability and citizenship in complex organisations.
%23236350: BOVIER DE FONTENELLE, BERNARD LE. - La république des philosophes, ou, Histoire des Ajaoiens.
%23133297: BOWDEN, ROGER J. - Statistical Games and Human Affairs. The View from Within.
%23122439: BOWDEN, BETSY (ED.) - 18th-Century Modernizations from The Canterbury Tales.
%23240224: BOWEN, JOHN R. - Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning.
%2335149: BOWEN, JOHN R. - Islam, law, and equality in Indonesia : an anthropology of public reasoning.
%23103217: BOWEN, KAREN LEE. - Christopher Plantin's Books of Hours: Illustration and Production.
%2334417: BOWEN, KENNETH A. - Model theory for modal logic : Kripke models for modal predicate calculi.
%23200635: BOWEN, HERBERT W. - Correspondence and cablegrams relating to the Venezuelan Protocols.
%2367767: BOWETT, DEREK W. - The law of international institutions.
%23219327: BOWIE, NORMAN E. - The individual and the political order : an introduction to social and political philosophy.
%2374830: BOWLE, JOHN. - The English experience : a survey of English history from early times to the end of empire.
%23154413: BOWLE, JOHN. - Western Political Thought. An Historical Introduction from the Origins to Rousseau.
%23123395: BOWLER, PETER J. - Charles Darwin : the Man and His Influence.
%23221347: BOWLES, SAMUEL (ED.) - Poverty Traps.
%23127041: BOWLES, GLORIA - Louise Bogan's Aesthetic of Limitation.
%23131149: (--) BOWLES, PAUL; SAWYER, C. - An invisible spectator : a bioghrapy of Paul Bowles.
%23213122: BOWLES, PAUL. - Een kille regen.
%23215454: BOWLES, SAMUEL, HARRY BRIGHOUSE & ERIK OLIN WRIGHT. - Recasting egalitarianism : new rules for communities , states and markets.
%23254763: BOWLING, KENNETH R. & DONALD R. KENNON (EDS.) - Neither separate nor equal : congress in the 1790s.
%2331541: BOWMAN, JEFFREY A. - Shifting Landmarks: Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the Year 1000.
%23166441: BOWMAN, CARL DESPORTES. - Brethren society : the cultural transformation of a 'peculiar people'.
%23239271: BOWMAN, PAUL & RICHARD STAMP (EDS.) - The truth of Zizek.
%23257799: BOWRING, JOANNA & O'BRIEN, MARGARET. - The Art of Romance: Harlequin Mills & Boon Cover Designs.
%237701: BOX, STEVEN. - Deviance, reality and society.
%23157203: BOXER, CHARLES R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
%23109969: BOXHOORN, A., J.TH. LEERSSEN AND M. SPIERING. (EDS.) - Britain in Europe.
%2364241: BOXUM, J.L. - Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen.
%2354592: BOYARIN, JONATHAN. - Storm from paradise : the politics of Jewish memory.
%2342413: BOYCE, FREDRIC - SOE's Ultimate Deception: Operation Periwig.
%2364096: BOYCE, FREDRIC - SOE's Ultimate Deception: Operation Periwig.
%23175175: BOYCE, DAVID E. - Optimal subset selection : multiple regression, interdependence, and optimal network algorithms.
%2363162: BOYCE-TILLMAN, JUNE - The Creative Spirit.
%23255443: BOYCE, P.J. & M.W.D. WHITE (ED.) - The Torres Strait Treaty : a symposium.
%23263905: BOYCE, JAMES K. - The Philippines : The Political Economy Of Growth And Impoverishment In The Marcos Era.
%2383528: BOYD, STEWART C. & ANDREW S. BURROWS (EDS.) - Scrutton on charterparties and bills of lading. 20th edition.
%2364437: BOYD, CARL. - Hitler's Japanese confidant : General Oshima Hiroshi and magic intelligence 1941-1945.
%23211923: BOYDEN, JO - Children of the Cities.
%23243975: BOYER, CHRISTOPH (ED.) - Sozialistische Wirtschaftsreformen : Tschechoslowakei und DDR im Vergleich.
%23105117: BOYER, RÉGIS (ED.) - Les Vikings et leur civilisation. Problèmes actuels.
%23244006: BOYER, CHRISTOPH. - Zur Physiognomie sozialistischer Wirtschaftsreformen : die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR und Jugoslawien im Vergleich.
%232426: BOYER, RÉGIS (ED.) - Le livre de la colonisation de l'Islande (Landnámabók).
%2374728: BOYER, PAUL. - A passion for justice: the legacy of James Chakmers McRuer.
%23145754: BOYLAN, MICHAEL. - The good, the true and the beautiful : a quest for meaning.
%23226454: BOYLE, DAVID. - Troubadour's song : the capture, imprisonment and ransom of Richard the Lionheart.
%2329107: BOYLE, FRANCIS ANTHONY. - World politics and international law.
%2372832: BOYLE, FRANCIS ANTHONY. - Foundations of world order : the legalist approach to international relations.
%23154873: MUSEUM BOYMANS. - Prentkunst van Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Israhel van Meckenem.
%2355395: BOYS, CHARLES VERNON. - Seifenblasen : ihre Entstehung und ihre Farben : Vorlessungen über Kapillarität.
%23159040: BOYSEN, JACQUELINE. - Angela Merkel : de eerste vrouwelijke bondskanselier.
%23234253: BOZEMAN, ADDA B. - The future of law in a multicultural world.
%2373985: BOZORTH, RICHARD R. - Auden's games of knowledge : poetry and the meanings of homosexuality.
%23224119: BRAAK, MENNO TER. - Démasqué der schoonheid.
%23212004: BRAAK, MENNO TER. - De nieuwe Elite. Tweede druk.
%23204115: BRAAK, MENNO TER. - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940.
%23218767: BRAAK, H.J.M. VAN DE. - The Prometheus complex : man's obsession with superior technology.
%23182479: BRAAKHUIS, ANTONIUS PETRUS. - De thematische structuur van de versregel. The thematic structure of the line of verse.
%2361589: BRAAM, A. VAN. - Ambtenaren en bureaukratie in Nederland.
%23178892: BRAAM, A. VAN. - Bestuurskunde in hoofdlijnen : liber amicorum aangeboden aan prof. dr. A. van Braam ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
%23259221: BRAAM, GEERT P.A. - Bestuurssociologie : mensen, groepen en openbaar bestuur: een inleiding
%232302: BRAAM, GEERT P.A. - Mensen en besturen in de mist. Een terreinverkenning over maatschappelijke integratie in relatie tot het openbaar bestuur.
%2368855: BRAAM, GEERT P.A. - Invloed van bedrijven op de overheid : een empirische studie over de verdeling van maatschappelijke invloed.
%2328655: BRAAMS, W.T. - Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Rechtsvergelijkende beschouwingen n.a.v. wetsvoorstel ter aanvulling van de boeken 3, 6 en 8 Nieuw BW.
%2331398: BRAARUD, TRYGVE & N.A. SÖRENSEN (EDS.) - Second International Seaweed Symposium.
%23101469: BRABANDER, RENÉ F. DE. - Religion and human autonomy. Henry Duméry's Philosophy of Christianity.
%23257480: BRACEGIRDLE, BRIAN. - The archaeology of the industrial revolution.
%23199353: BRACHVOGEL, GERRIT. - Aktiengesellschaft und Gesellschaftsgruppe im französischen Recht.
%23188585: BRACK, DUNCAN (ED.) - Dictionary of liberal biography.
%2380936: BRACK, DUNCAN. - International trade and the Montreal Protocol.
%2350816: BRACKE, N.E. - Voorwaarden voor goede EG-wetgeving : een onderzoek naar de kwaliteit van Europese wetgeving.
%2317902: BRACKEL, GUSTAV J. L. - Dividend-politiek en een onderzoek naar de toepassing ervan bij eenige Nederlandsche scheepvaart-maatschappijen.
%2374851: BRACKETT, J.K. - Criminal justice and crime in late Renaissance Florence, 1537-1609.
%23223692: BRADBROOK, ADRIAN J. - The law of energy for sustainable development.
%23241908: BRADFORD, TRAVIS. - Solar revolution : the economic transformation of the global energy industry.
%23177351: BRADLEY, FRANCIS HERBERT. - Ethical studies.
%23147687: BRADLEY-CROMEY, NANCY. - Authority and autonomy in L'entrée d'Espagne.
%23141067: BRADLEY, JOHN F.N. - Czech Nationalism in the Nineteenth Century.
%23133405: BRADLEY, CRAIG M. - The Rehnquist legacy.
%23259132: BRADSHAW, JEFFREY M. (ED.) - Software Agents.
%23170604: BRADSHAW, MARION JOHN. - Philosophical foundations of faith: a contribution toward a philosophy of religion.
%23160148: BRADSHAW, GRAHAM. - Misrepresentations : Shakespeare and the materialists.
%23248679: BRADY, THOMAS A. - Protestant politics: Jacob Sturm (1489-1553) and the German Reformation.
%23174525: BRADY, ROSE. - Kapitalizm : Russia's struggle to free its economy.
%23258345: BRAEKMAN, W.L. - Die historie van Peeter van Provencen : hier begint die seer schoone historie vanden vromen ridder Peeter des grauen sone van Prouencen. Ende vander schoonder Maghelonen, des Conincx dochter van Napels : een Vlaamse prozaroman, naar het unieke ex. van dedr. (ca. 1517) van Willem Vorsterman
%23258350: BRAEKMAN, W.L. - Van heer Frederick van Jenuen in Lombaerdien : een warachtige historie cortelinge gesciet die een vrouwe was ende eens coopmans wijf ende moeste dolen achter land ende wert een groot heere biden coninc van Alkaren dien sie diende .xiij. iaren lanc als een man.
%23156627: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis.
%23116217: BRAET, H. & VERBEKE, W. (EDS.) - Death in the Middle Ages.
%23141015: BRAHAM, RANDOLPH L. (ED.) - Studies on the Holocaust in Hungary.
%23141017: BRAHAM, RANDOLPH L. (ED.) - The Treatment of the Holocaust in Textbooks: the Federal Republic of Germany, Israel, the United States of America.
%23140989: BRAHAM, R.L. & POK, A. - Holocaust in Hungary Fifty Years Later.
%2323723: BRAHIM, A.J. ... [ET AL.] - Suriname in het jaar 2000.
%23183201: BRÄHMER, FRIEDRICH. - Chemie der Gase : allgemeine Darstellung der Eigenschaften und Herstellungsarten der für die Luchtsschiffahrt wichtigen Gase.
%23106587: BRAHN, O.K. - Zwaartepunten van het vermogensrecht.
%2345765: BRAHN, O.K. - Levering, Beschikkingsonbevoegdheid.
%2345756: BRAHN, O.K. - Overdracht.
%2345763: BRAHN, O.K. - Levering, beschikkingsonbevoegdheid.
%23210581: BRAINARD, LAEL - The Other War: Global Poverty and the Millennium Challenge Account.
%23261808: BRAITHWAITE, JOHN. - Restorative justice and responsive regulation.
%23253044: BRAITHWAITE, R.B. - Theory of games as a tool for the moral philosopher.
%2334189: BRAKE, H.K. TER. - Het Strafrecht van de Gemeente.
%23178022: BRAKEL BUYS, R. VAN (ED.) - De levende gedachten van Vivekananda.
%23147398: BRAKEL, W. - De Industrialisatie in Nederland na 1945.
%23115668: BRAKEL-PAPENHUIZEN, CLARA. - Classical Javanese dance.
%23174828: BRAKEL BUYS, R. VAN (ED.) - De levende gedachten van Plotinus.
%2330349: BRAKEL, S. VAN. - Grondslagen en beginselen van Nederlandsch Internationaal Privaatrecht.
%2354372: BRAKEL, S. VAN & A.G. LUBBERS. - Huwelijksvoorwaarden, houdende uitsluiting van elke huwelijksgoederengemeenschap : prae-adviezen.
%23256807: BRAKEL, LINDA A.W. - Unconscious knowing and other essays in psycho-philosophical analysis.
%239980: BRAKEL, G.J. VAN. - De bevoegdheden van den Kantonrechter in burgerlijke en in strafzaken.
%2391405: BRAKEL, SAMUEL. - Judicare : public funds, private lawyers, and poor people.
%23134707: BRAKEL, J. VAN - Philosophy of Chemistry : between the Manifest and the Scientific Image.
%2334840: BRAKEL, S. VAN. - Praeadvies over schenkingen van ouders aan kinderen, in het bijzonder die van hand tot hand : te behandelen in de algemeene vergadering der Broederschap van candidaat notarissen in Nederland en zijne koloniën te Hengelo (O.) den 8. Juli 1938.
%236545: BRAKEL, S. VAN. - Leerboek van het Nederlandsche Verbindtenissenrecht. 2 Dln.
%23222527: BRÄKER, HANS. - Es wird kein Friede sein : der islamische Orient im Zangengriff von West und Ost.
%23196001: BRAKMAN, WILLEM. - De gehoorzame dode.
%23230414: BRALLEPUT, KAREL [PSEUD. SIMON CARMIGGELT]. - Het jammerhout.
%23207094: BRÄMER, ANDREAS - Rabbiner und Vorstand : zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Deutschland und Österreich, 1808-1871.
%23109715: BRAMEZZA, ILARIA. - The competitiveness of the European city and the role of urban management in improving the city's performance.
%235625: BRAMIGK, HARALD. - Der Zweck der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV).
%23212245: BRAMLY, SERGE. - Leonardo : discovering the life of Leonardo da Vinci.
%23127059: BRAMS, J. & W. VANHAMEL (EDS.) - Guillaume de Moerbeke. Recueil d'études à l'occasion du 700e anniversaire de sa mort (1286)
%2397871: BRAMSEN, MICHÈLE BO. - Portrait D'Elie Halevy
%2362541: BRAMWELL, ANNA. - Ecology in the Twentieth Century: A History.
%23253680: BRAMWELL, ANNA. - The fading of the Greens : the decline of environmental politics in the West.
%23205211: BRANCA, MARZIA - Peru : art from the Chavín to the Incas .
%23221014: BRANCA, MARZIA - Peru : art from the Chavín to the Incas .
%23232008: BRANCH, TAYLOR - De geschiedenis van een droom : Amerika onder Martin Luther King en de Kennedy's.
%23173702: BRANCH, EDGAR MARQUESS (ED.) - A Paris year : Dorothy and James T. Farrell, 1931-1932.
%23150967: BRAND, DONALD R. - Corporatism and the rule of law : a study of the National Recovery Administration.
%23173606: BRAND, WALTER. - Hume's theory of moral judgement.
%23224817: BRAND, LAURIE A. - Women, the state, and political liberalization : Middle Eastern and North African experiences.
%23212910: BRAND, M.J. - Effectiveness of the industrial marketing mix : an assessment through simulation of the organizational buying process.
%23224823: BRAND, LAURIE A. - Jordan's inter-Arab relations : the political economy of alliance making.
%23253053: BRAND, MYLES (ED.) - The nature of human action.
%23182719: BRAND-KOOLEN, MARIA J.M. - Factoranalyse in het sociologisch onderzoek. Explicatie en evaluatie van enige modellen.
%23227109: BRAND, LAURIE A. - Palestinians in the Arab world : institution building and the search for state.
%2397597: BRANDAUER, F.P. & C. HUANG (ED.). - Imperial rulership and cultural change in traditional China.
%23188860: BRANDE-BOOMSLUITER, EVA VAN DEN. - De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting.
%23219300: BRANDEIS, LOUIS DEMBITZ. - The family letters of Louis D. Brandeis.
%23255002: BRANDENBURG, WINFRIED. - Untersuchungen zu den Behandlung strafprozessualer Formvorschriften in der neueren Rechtsprechung : ein Beitrag zu der veränderten Stellung der Gerichte gegenüber formell-rechtlichen Bestimmungen.
%23181974: BRANDES DE ROOS, R. - Industrie, Kapitalmarkt und industrielle Effekten in den Niederlanden : ein Beitrag zur Kenntnis der Niederländischen Industrie und der Faktoren, welche die Beschaffung ihrer Anlage-kapitalien beeinflussen.
%23221233: BRANDES, UTA. - St. Moritz Design Summit.
%23253678: BRANDON, HENRY (ED.) - In search of a new world order : the future of U.S.-European relations.
%23256506: BRANDOW, TODD & WILLIAM A. EWING. - Edward Steichen : lives in photography.
%2345476: BRANDS, M.C. - Historisme als ideologie. Het 'onpolitieke' en 'anti-normatieve' element in de duitse geschiedwetenschap.
%23201011: BRANDS, M.C. - Historisme als ideologie : het 'anti-normatieve' en 'onpolitieke' element in de Duitse geschiedwetenschap.
%237509: BRANDS-BOTTEMA, G.W. - Overheid en opvoeding.
%2346123: BRANDSMA, PIETER. - Het waardenpatroon van de Nederlandse bevolking. Een verkenning naar de plaats van de categorie waarde in de sociologische theorie en het onderzoek. Diss.
%23101160: BRANDT, A.H.J. WILHELM. - Die Mandäische Religion : eine Erforschung der Religion der Mandäer, in theologischer, religiöser, philophischer und kultureller Hinsicht dargestellt.
%23101162: BRANDT, A.H.J. WILHELM. - Mandäische Schriften : aus der grossen Sammlung heiliger Bücher Genza oder Sidra Rabba.
%23113992: BRANDT, A. - Antarctic Valviferans (Crustacea, Isopoda, Valvifera). New Genera, New Species and Redescriptions.
%2317769: BRANDT, RICHARD B. - A theory of the good and the right.
%23225053: BRANDT, ANTHONY. - The South Pole : a historical reader.
%23241977: BRANDT, AXEL. - Moralische Werte in den Res gestae des Ammianus Marcellinus.
%23249853: BRANDT, WILLY. - Arms and hunger.
%23235434: BRANDT, COENRAAD DIRK JAN. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw.
%23224808: PROOST & BRANDT. - Vergeetprikkels [Proost Prikkels, 228].
%23194330: BRANDT, CASPAR., CATTENBURGH, ADRIAAN VAN. - Historie van het leven des heeren Huig de Groot, beschreven tot den aanvang van zyn gezantschap wegens de Koninginne en kroone van Zweden aan 't hof van Vrankrijk door Caspar Brandt, en vervolgt tot zyn doodt door Adriaan van Cattenburgh met een aanhangsel der zelve historie etc.
%23260103: BRANDT, REINHARD. - Eigentumstheorien von Grotius bis Kant.
%23248716: BRANQUINHO, JOAO. - The foundations of cognitive science.
%23197443: BRANS, EDWARD H.P. - Liability for Damage to Public Natural Resources. Standing, Damage and Damage Assessment.
%23211745: BRANS, PIETER HENDRIK. - Sumatra-Benzoë.
%23263106: BRANSCOMB, LEWIS M. & JAMES H. KELLER (EDS.) - Converging Infrastructures: Intelligent Transportation and the National Information Infrastructure
%23255146: BRANSEN, JAN. - Dat kunnen we zelf wel! : over humanisme en het vermogen onszelf te corrigeren.
%2355860: BRANSON, WILLIAM H. - Financial capital flows in the U.S. balance of payments.
%2351520: BRANTLEY, R.E. - Locke, Wesley and the method of English Romanticism.
%23130448: BRANTS, C.H. & R. DE LANGE. - Strafvervolging van overheden.
%232572: BRANTS, KEES & WILLEM HOGENDOORN. - Van vreemde smetten vrij. Opkomst van de Centrumpartij.
%23105983: BRANTS, CHRISJE & STEWART FIELD. - Participation Rights and Proactive Policing : convergence and drift in European criminal process.
%23191269: BRANTS, K. - Het Belgisch gemeenterecht.
%23135467: BRANTS, C.H. - Over levende gedachten.
%2385281: BRANTS, CHRISJE. - Veelzijdige gedachten : liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants.
%23132004: BRANTS, C.H. (E.A.) - Er is meer : opstellen over mensenrechten in internationaal en nationaal perspectief.
%23232440: BRANTS, CHRISJE & ALLARD RINGNALDA. - Issues of convergence : inquisitorial prosecution in England and Wales? : preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
%2321838: BRANTS, ANTONI. - Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen.
%23260866: BRANTS, CHRISJE ... [ET AL.] - Verschoningsrecht in het strafrecht van België en Nederland.
%23160497: BRARA, N. VIJAYLAKSHMI. - Politics, society, and cosmology in India's North East.
%23229129: BRASSARD, GILLES & PAUL BRATLEY - Algorithmics, theory and practice.
%23150607: BRASZ, H.A. & JONG, L. DE - Burger en gemeente : verslag van een landelijk onderzoek naar de betekenis van de gemeente voor de burger.
%23248688: BRASZ, CHAYA & YOSEF KAPLAN (EDS.) - Dutch Jews as perceived by themselves and by others: proceedings of the Eighth International Symposium on the History of the Jews in the Netherlands.
%23262613: BRATKO, IVAN - Kardio: A Study in Deep and Qualitative Knowledge for Expert Systems.
%23179808: BRATUS, S.N. ... [ET AL.] - Marxistisch-leninistische allgemeine Theorie des Staates und des Rechts. Band 1: Grundlegende Institute und Begriffe.
%23109928: BRAUDEL, FERNAND. - Het spel van de handel. (Beschaving, Economie en Kapitalisme (15de - 18de eeuw), deel 2).
%2353967: BRAUDEL, FERNAND. - Het landschap en de mens (De Middellandse Zee, 1).
%23242472: BRAUDEL, FERNAND. - De tijd van de wereld.
%23242473: BRAUDEL, FERNAND. - De structuur van het dagelijks leven.
%2372185: BRAUER, GERT. - Die hannoversch-englischen Subsidienverträge 1702-1748.
%2386031: BRAUER, TH. - Krisis der Gewerkschaften.
%23184568: BRAUN, LUCIEN. - Die persönlichkeit Gottes : eine Auseinandersetzung zwischen Eduard von Hartmanns Philosophie des Unbewussten und dem kritischen Theismus.
%23183859: BRAUN, SIEGFRIED. - Angestelltenmentalität. Berufliche Position und gesellschaftliches Denken der Industrieangestellten. Bericht über eine indurstriesoziologische Untersuchung.
%23200489: BRAUN, CORNELIS GERARDUS FRANCISCUS. - Zelfkennis : een studie over de zelfkennis en haar wijsgerige vooronderstellingen in de leer van Sint Thomas van Aquino.
%23150: BRAUN, BERND. - Differenzierung und Diskriminierung bei Transportpreisen im Recht der Montan-Union und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
%23197077: BRAUN, HANS. - Heilpflanzen-Lexikon für Ärzte und Apotheker : Anwendung, Wirkung und Toxikologie.
%23109057: BRAUN-VOGELSTEIN, JULIE. - Geist und Gestalt der abendländischen Kunst.
%23119078: BRAUN, ANTOINE. - Précis des Marques : loi uniforme Benelux - droit Belge - droit international.
%23147606: BRAUN, ANNE - Historische Zielscheiben.
%23254471: BRAUN, JOCHEN., CHRISTOPH KOCH & JOEL L. DAVIS (EDS.) - Visual attention and cortical circuits.
%2382132: BRAUN, THOMAS & PAUL STRUYE. - Précis des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle : doctrine, jurisprudence, législations belge et congolaise, conventions internationales.
%23170794: BRAUNFELS, WOLFGANG & BERGMANN, ECKART. - Die Kunst im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Band III, Die Reichsstädte, Grafschaften, Reichsklöster.
%23124915: BRAUNSCHWEIGER, MOSES. - Geschichte der Juden und ihrer Literatur in den romanischen Staaten zur Zeit des Mittelalters (700-1200)
%2327998: BRAUTIGAM, DEBORAH - Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent.
%2322019: BRAVO, LOLA ALVAREZ - Lola Alvarez Bravo
%2344556: BRAY, XAVIER - El Greco.
%2381949: BRAY, B.A. - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inédites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d'après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes. Diss.
%2325375: BRAYBROOKE, DAVID. - Philosophical problems of the social sciences.
%23166606: BRAYBROOKE, DAVID. - Moral objectives, rules, and the forms of social change.
%23226503: BRAZIEL, JANA EVANS & KATHLEEN LEBESCO (EDS.) - Bodies out of bounds : fatness and transgression.
%2333512: BRAZIER, MARY A.B. - The electrical activity of the nervous system. A textbook for students.
%23260548: BREAZEAL, CYNTHIA - Designing Sociable Robots.
%2359538: BRECHER, MICHAEL. - The foreign policy system of Israel : setting, images, process.
%23100136: BRECHT, BERTOLD. - Driestuiversroman.
%23208439: BRECHT, BERTOLD. - Die Häuser sollen nicht brennen : liederen van Brecht, Eisler e.a
%2319792: BRECHT, BERTOLD. - Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny, opéra en trois actes. Adaptation française de Jean-Claude Hémery et Geneviève Serreau.
%23213907: BRECKENRIDGE, CAROL A. (ED.) - Cosmopolitanism.
%23249757: VERENIGING DE JOMGE BALIE BREDA. - Zuidelijke pleitwedstrijden ; 4 en 5 april 1997 : 5e lustrum.
%23200046: BREDÉE, HENDRIK LEENDERT. - Gasdilatometrisch onderzoek van chemisch en physisch zuivere stoffen.
%2372189: BREDERLOW, GOSWIN VON. - Geschichte des Handelns und der gewerblichen Kultur der Ostseereiche im Mittelalter bis zum Schluss des 16. Jahrhunderts mit besonderem Bezug auf Danzig.
%2392570: BREDERO, ADRIAAN H. - Bernard of Clairvaux. Between cult and history.
%23253894: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen : over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
%23234201: BREDERODE, DÉSANNE VAN (ED.) - Mijn denken is een hartstocht : een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw.
%23257111: BREDERODE, G.A. - G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.
%23159753: BREDERVELD, E. - Gemeenterecht.
%2390876: BREDERVELD, E. - Gemeenterecht.
%23201696: BREDSDORFF, ELIAS. - Hans Christian Andersen : the story of his life and work, 1805-75.
%23101660: BREEBAART, A.S. - De algemene vrede en het Griekse politieke leven in de eerste helft van de vierde eeuw.
%23224627: BREEDERVELD, BARTELD. - De huwelijksgemeenschap bij echtscheiding : de omvang, ontbinding en verdeling door de rechter.
%23183376: BREEDVELD, KOEN,, BROEK, ANDRIES VAN DEN, KNULST, W.P. - Naar andere tijden? : tijdsbesteding en tijdsordening in Nederland, 1975-1995.
%2345150: BREEDVELD, WILLEM (ED.) - Het staatshoofd spreekt : een keuze uit de toespraken van koningin Beatrix en prins Claus.
%23207737: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN - Gaius : de onverstoorbare gang van W. F. de Gaay Fortman.
%23204086: BREEDVELD, KOEN. - Regelmatig onregelmatig : spreiding van arbeidstijden en de gevolgen voor vrijetijd en recreatie.
%2316531: BREEDVELT, FRITS. - De gemeente als werkgeefster : de regeling van de rechtspositie der gemeentelijke werknemers in Ned. en Duitschland.
%2317747: BREEK, BENJAMIN. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
%2369085: BREEUWSMA, C.M. (E.A.). - Beeld van de Arob-bezwaarschriftenprocedure : rapport van een onderzoek naar de werking van de bezwaarschriftenprocedure ingevolge de Wet Arob bij de Nederlandse gemeenten en provincies.
%23118322: BREEVAART, JOHANNES OTTO VAN DE. - Authority in question : analysis of a polemical controversy on religion in the Netherlands, 1948-1998.
%2389729: BREEZE, CARLA. - Pueblo Deco.
%2378257: BREGMAN, JAN. - Schagen : een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen.
%23207655: BREGMAN, AHRON - Israëll en de Arabieren : de vijftigjarige oorlog.
%23201164: BREGMAN, A.G. - Modernisering gemeentelijk grondbeleidsinstrumentarium.
%2345800: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld werk.
%2313300: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld werk. 2 Dln.
%2310780: BREGSTEIN, M.H. - De betrekkelijke waarde der wet : rede gehouden ter herdenking van de 320ste verjaardag der instelling voor hoger onderwijs te Amsterdam, op 8 Januari 1952.
%23261159: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld werk. 2 Dln.
%23137121: BRÉHIER, ÉMILE. - Histoire de la Philosophie.
%23150357: BREHME, GERHARD. - Souveränität der jungen Nationalstaaten über Naturreichtümer.
%23101662: BREIMER, A. AND D.B. MACURDA. - The Phylogeny of the Fissiculate Blastoids.
%23200889: BREIPOHL, RENATE. - Religiöser Sozialismus und bürgerliches Geschichtsbewusstsein zur Zeit der Weimarer Republik.
%23215559: WILLIAM BREIT. - Lives of the laureates : eighteen Nobel economists.
%2366227: WILLIAM BREIT. - Lives of the laureates : eighteen Nobel economists.
%23176773: BREIZMAN, BORIS N. & VAN DAM, JAMES WALTER, - G.I. Budker : reflections & remembrances.
%23245292: BREKEL, P.M. VAN DEN & N.J.A.P.B. NIESSEN. - Bestuursrecht (Boom Basics)
%23176802: BRELOT, MARCEL, CHOQUET, GUSTAVE, DENY, J., (GABRIEL)., HIRSCH,FRANCIS), MOKOBODZKI, G. - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 5.
%23176642: BRELOT, MARCEL, CHOQUET, GUSTAVE, DENY, J., HIRSCH, FRANCIS, MOKOBODZKI, GABRIEL. - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 7.
%2384191: BREMAN, JAN. - Good Times and Bad Times in Rural Java: Case Study of Socio-Economic Dynamics in Two Villages Towards the End of the Twentieth Century (Verhandelingen ... Voor Taal-, Land- En Volkenkunde, 195).
%23101664: BREMAN, JAN. - Op zoek naar een menswaardig bestaan : de dynamiek van armoede en welstand op het platteland van West-India aan het einde der twintigste eeuw.
%239833: BRÉMARD, FRÉDÉRIC. - L'Organisation régionale du Maroc.
%23234572: BREMEKAMP, C.E.B. & N.E. NANNENGA-BREMEKAMP. - A preliminary survey of the Ruelliinae (Acanthaceae) of the Malay Archipelago and New Guinea.
%23234573: BREMEKAMP, C.E.B. - Notes on the Acanthaceae of Java.
%23101669: BREMEKAMP, C.E.B. - The various aspects of biology : essays by a botanist on the classification and main contents of the principal branches of biology.
%23234445: BREMEKAMP, C.E.B. - Sur quelques genres de Psychotriées (Rubiacées) et sur leurs représentants malgaches et comoriens.
%23101666: BREMEKAMP, C.E.B. - The African Species of Oldenlandia L. Sensu Hiern et K. Schumann.
%23109210: BREMER, TH. - Intellectuele eigenaardigheden : opstellen aangeboden aan mr. Th. Bremer.
%23118148: BREMER, G.J. - Hora est. Proefschriften van huisartsen 1900-1995.
%2368444: BREMMER, ROLF H. - Hir is eskriven : lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300.
%2368407: BREMMER, C. & N.N.G, KOOL (INL.) - Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976).
%2321908: BRENAN, GERALD. - Het Spaanse labyrinth : een overzicht van de sociale en politieke achtergrond van de burgeroorlog.
%2331405: BRENAN, GERALD. - The Spanish labyrinth : an account of the social and political background of the Spanish Civil War.
%2330618: BRENDEL, CAJO. - Revolutie en contrarevolutie in Spanje : een analyse.
%23121024: BRENNAN, SAMANTHE, TRACY ISAACS & MICHAEL MILDE (EDS.) - A question of values : new Canadian Perspectives in Ethics and Political Philosophy.
%23233692: BRENNAN, GEOFFREY (ED.) - Common minds : themes from the philosophy of Philip Pettit.
%2354004: BRENNER, Y.S. - A short history of economic progress : a course in Economic History.
%2388345: BRENNER, REUVEN. - Betting on Ideas: Wars, Inventions, Inflation.
%23220802: BRENNINKMEIJER, A.F.M. - Werken aan behoorlijkheid : de Nationale ombudsman in zijn context.
%2373635: BRENNINKMEIJER, A.F.M., P.C.E. VAN WIJMEN & J.H.BLAAUW. - Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak. Preadviezen & verslag.
%23259754: BRENT, MICHAEL R. (ED.) - Computational approaches to language acquisition.
%23153859: BRENT, DUNCAN. - Of the Seer and the Vision.
%23199141: BRENTANO, FRANZ. - Aristoteles Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes.
%23110754: BRENTANO, FRANZ. - Über Ernst Machs Erkenntnis und Irrtum.
%23230727: BRENTANO, RON. - Historic vehicles in miniature : the genius of Ivan Collins.
%2351639: BRENTJENS, YVONNE - H.P. Berlage (1856-1934): architect and designer.
%23234359: BRÉQUIGNY, LOUIS-GEORGES-OUDARD FEUDRIX DE (ED.) - Diplomata, chartae, epistolae, leges : aliaque instrumenta ad res Gallo-Francicas spectantia. Tome 1: Instrumenta ab anno 417 ad annum 627.
%2321076: BRES, P.N.A. DE. - Problematiek van de Sociale Werkvoorziening. Diss.
%23205712: BRESCIANI-TURRONI, COSTANTINO. - Economic policy for the thinking man.
%23227250: BRESHEETH, HAIM (ED.) - The Gulf War and the New World Order.
%23108150: BRESKY, DUSHAN. - The Art of Anatole France.
%23242630: BRESLAUER, GEORGE W. - Gorbachev and Yeltsin as Leaders.
%2362257: BRESLER, FENTON. - Interpol.
%2346011: BRESLER, FENTON. - Interpol.
%2349215: BRESLIN, J.E.B. - William Carlos Williams : an American Artist.
%23118289: BRETELER, F.J. - A revision of prioria, including Gossweilerodendron, Kingiodendron, Oxystigma, and Pterygopodium (Leguminosae-Caesalpinioideae-Detarieae) with emphasis on Africa.
%2345706: BRETHERTON, INGE - Growing Points of Attachment Theory and Research.
%23244961: BRETON, ERNEST. - Les actions de travail.
%23126695: BRETSCHNEIDER, PAUL. - Das Gründungsbuch des Klosters Heinrichau.
%23169733: BRETSCHNEIDER, WILLY. - Sein und Wahrheit: über die Zusammengehörigkeit von Sein und Wahrheit im Denken Martin Heideggers.
%23260788: BRETTELL, RICHARD R. & ANNE-BIRGITTE FONSMARK. - Gauguin and Impressionism.
%23258452: BRETTELL, RICHARD. R. - Impression : painting quickly in France, 1860-1890.
%2369536: BREUER, GERDA - Poster Collection 24: The Magic of Things.
%2378302: BREUGEL DOUGLAS, ROBERT VAN. - Het conflict tusschen Zwitserland en Duitschland in 1889.
%23192058: BREUGEL DOUGLAS, ROBERT VAN. - Over het adelsregt in de Nederlanden.
%2322369: BREUKINK, IJ.J.H. - Verkenning van ondernemingsgrenzen : een onderzoek naar de merites van expansie en diversificatie in de Westeuropese vrachtwagenbranche in de tachtiger jaren.
%23188966: BREUNINGER, HELGA & HEIKE SCHILLER. - Lebe wohl: der letzte Abschied : ein Projekt der Landesgewerbeamtes Baden-Würtemberg.
%23123222: BREUNIS, ANDRIES. - The nominal sentence in Sanskrit and middle Indo-Aryan.
%23577: BREUR, C.M. ... [ET AL.] - New trends in criminal investigation and evidence : volume II.
%23261853: BREURE, LEENDERT. - Doodsbeleving en levenshouding : een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw.
%23191404: BREVIARY, CATHOLIC CHURCH - Horae diurnae breviarii Romani, ex decreto sacro-sancti concilii Tridentini. Antverpiae (Antwerp), ex architypographia Plantiniana, 1795...[BOUND WITH:] Horae diurnae propriae sanctorum ordinis eremitarum S. Augustini, excerptae ex eiusdem Ordinis Officii nuper auctoritate Clementis X. Pont. Max. revisis, correctis & auctis.
%23202684: BREWAEYS, E. ... [ET AL.] - Persvrijheid, omroeprecht en de nieuwe media.
%23250374: BREWER, JOHN & FRANK TRENTMANN (EDS.) - Consuming cultures , global perspectives : historical trajectories , transnational exchanges.
%2374451: BREY, ILARIA DAGNINI - The Venus Fixers: The Remarkable Story of the Allied Soldiers Who Saved Italy's Art During World War II.
%23159973: BREYER, STEPHEN G. - Regulation and its reform .
%236391: BREYER, STEPHEN G. - Active liberty : interpreting our democratic Constitution.
%23137463: BREYSIG, KURT. - Gesellschaftslehre-Geschichtslehre.
%2380368: BREYTENBACH, BREYTEN. - Uit de eerste hand. Schilderijen, tekeningen en essays.
%23255864: BRICK, HOWARD. - Transcending capitalism : visions of a new society in modern American thought.
%23253028: BRICKE, JOHN (ED.) - Freedom & morality : the Lindley lectures delivered at the University of Kansas.
%23212389: BRICOUT, J. (ED.) - Dictionnaire pratique des connaissances religieuses.
%2365207: BRIDGE, J.W. ... [ET AL.] (EDS.) - Fundamental rights : a volume of essays to commemorate the 50th anniversary of the founding of the Law School in Exeter, 1923-1973.
%2331419: BRIDGEMAN, R.F. & M.I. ROEMER. - Hospital legislation and hosital systems.
%23214004: BRIDGES, WILLIAM P. - Jobshift : de vaste baan gaat eraan.
%23213804: BRIEFS, ULRICH & CLAUDIO U. CIBORRA. - Systems design for, with, and by the users : proceedings of the IFIP WG 9.1 Working Conference on Systems Design for, with, and by the Users , Riva del Sole , Italy , 20-24 September 1982.
%23103228: BRIELS, J.G.C.A. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630.
%23149030: O'BRIEN, D. M. & OHKOSHI, Y. - To Dream of Dreams. Religious freedom and constitutional politics in postwar Japan.
%2320172: O'BRIEN, WILLIAM V. - The new nations in international law and diplomacy.
%2343424: O'BRIEN, DENNIS - All the essential half-truths about higher education.
%2332533: O'BRIEN, SHIRLEY - Why They Did It: Stories of Eight Convicted Child Molesters.
%23235561: O'BRIEN, EUGENE. - Seamus Heaney : searches for answers.
%2368710: O'BRIEN, DENISE & SHARON W. TIFFANY (EDS.) - Rethinking women's roles. Perspectives from the Pacific.
%2395548: O'BRIEN, PATRICK. - The revolution in Egypt's economic system : from private enterprise to socialism, 1952-1965.
%23256474: O'BRIEN, LUCY. - Self-knowing agents.
%2335663: O´BRIEN, D.P. & PRESLEY, J.R. (ED.). - Pioneers of modern economics in Britain.
%23132449: BRIENEN, M.E.I. & HOEGEN, E.H. - Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems. The Implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure (diss.)
%23121547: BRIER, BOB. - Egyptian mummies: Unraveling the secrets of an ancien art.
%2372194: BRIERLY, JAMES LESLIE - The basis of obligation in international law and other papers.
%2372196: BRIERLY, JAMES LESLIE - The outlook for international law.
%2346556: BRIËT, L.A.E. (E.A.). - Het ontslagrecht in de praktijk.
%23201066: BRIGG, MORGAN. - Mediating across difference : oceanic and Asian approaches to conflict resolution.
%23200970: BRIGG, MORGAN. - Mediating across difference : oceanic and Asian approaches to conflict resolution.
%237481: BRIGGS, JOHN. - Looking glass universe : the emerging science of wholeness.
%23233743: BRIGGS, GEOFFREY., CAMBRIDGE PHOTOGRAPHIC GUIDE TO THE PLANETS., TAYLOR, F. W. - The Cambridge photographic guide to the planets.
%23256554: BRIGGS, ADRIAN. - The conflict of laws. 2nd [rev.] edition.
%23220748: BRIGHT, MICHAEL. - Beasts of the field : the revealing natural history of animals in the Bible.
%23222703: BRIGHT, MICHAEL. - Beasts of the field : the revealing natural history of animals in the Bible.
%2395421: BRIGHT, WILLIAM. - Language variation in South Asia.
%23206357: BRIGHTMAN, CAROL. - Total insecurity : the myth of American omnipotence.
%23197503: BRILL, W.G. (ED.) - Rijmkroniek van Melis Stoke : bronnen van de Geschiedenis der Nederlanden in de Middeleeuwen. 2 Vols.
%23144524: BRILLIANT, RICHARD - Facing the New World : Jewish Portraits in Colonial and Federal America.
%231381: BRILMAYER, LEA & D.W.M. WATERS. - The role of substantive and choice of law policies in the formation and application of choice of law rules / The institution of the trust in civil and common law. (Recueil des Cours = Collected courses of The Hague Academy of International Law. Volume 252 (1995)).
%23253690: BRILMAYER, LEA. - American hegemony : political morality in a one-superpower world.
%23191593: BRIM, ORVILLE GILBERT. - Constancy and change in human development.
%23159983: BRIMMER, ESTHER (ED.). - The European Union constitutional treaty : a guide for Americans.
%23135358: BRIN, GERSHON - Studies in Biblical Law : from the Hebrew Bible to the Dead Sea Scrolls.
%2395504: BRING, RAGNAR. - Christus und das Gesetz: die Bedeutung des Gesetzes des alten Testaments nach Paulus und sein Glauben an Christus.
%23255214: BRINK, DAVID O. - Perfectionism and the common good : themes in the philosophy of T.H. Green.
%2396610: BRINK, H. VAN DEN (RED.) - Bestuur en territoir. Opstellen aangeboden aan drs. A. Bours.
%23209004: BRINK, GABRIEL VAN DEN - Van waarheid naar veiligheid : twee lessen voor een door angst bevangen burgerij.
%23186379: BRINK, H. VAN DEN. - Ius Fasque : opmerkingen over de dualiteit van het archaïsch-romeinsch recht.
%2329271: BRINK, H. VAN DEN. - Hoe zijn burgerrechtelijke geschillen, waarin de gemeente is betrokken, door haar tot oplossing te brengen?
%23218369: BRINK, JAN TEN. - Dirck Volckertsen Coornhert en zijne wellevenskunst. Historiesch - ethische studie.
%2342360: BRINK, J.R.M. VAN DEN. - Zoeken naar een 'heilstaat' : opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
%2325580: BRINK, MARJOLEIN VAN DEN. - Moeders in de mainstream: een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité.
%23253498: BRINK, BERT VAN DER. - The tragedy of liberalism : an alternative defense of a political tradition.
%23249060: BRINK, GABRIËL VAN DEN (ED.) - Voorbij fatsoen en onbehagen : het debat over waarden en normen.
%23252495: BRINK, GABRIËL VAN DEN (ED.) - Beroepszeer : waarom Nederland niet goed werkt.
%23151390: BRINK, RINKE VAN DEN. - In de greep van de angst : de Europese sociaal-democratie en het rechtspopulisme.
%23155546: BRINK, HENRIETTE MAASSEN VAN DEN - Female labor supply , child care and marital conflict : an empirical analysis.
%2342854: BRINK, MARIEKE CAROLINE LISETTE VAN DEN. - Behind the scenes of science : gender practices in the recruitment and selection of professors in the Netherlands.
%2370226: BRINK, RINKE VAN DEN. - De internationale van de haat : extreem-rechts in West-Europa.
%2319191: BRINK, J.R.M. VAN DEN. - Prijzen en rentevoet in Nederland na den oorlog.
%2319256: BRINK, R.E.M. VAN DEN. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij. Diss.
%237581: BRINK, F. - Enige aspecten van de Paragnosie in het Nederlandse strafproces. Diss.
%23204062: BRINK, GERRIT JAN VAN DEN. - Kwaliteit van informatie en informatiesystemen binnen het bankwezen.
%23196318: BRINK, BERT VAN DER. - The tragedy of liberalism : an alternative defense of a political tradition.
%2319949: BRINKE, JAN STEVEN TEN. - Onafhankelijke en afhankelijke grootheden in het taalgebruik. Een beschouwing van de theorie van Bloomfield betreffende de 'lexical' en 'grammatical forms' .
%23218342: BRINKEL, THEO. - Nation building and pluralism : experiences and perspectives in state and society in South Africa.
%2337045: BRINKEL, THEO. - Nation building and pluralism : experiences and perspectives in state and society in South Africa.
%23216709: BRINKEL, T.B.F.M. - Het kabinet-Mackay : opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891).
%23259894: BRINKHOF, J.J. - Een studie over het peculium in het klassieke Romeinse recht.
%2339170: BRINKHOF, J.J. - Europees octrooirecht. Internationale normen, nationale regeltoepassing. Rede.
%2326882: BRINKHOFF, J.M.G.M. - Een eeuw de Gelderlander-pers 1848-1948.
%239294: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht. 9e dr.
%2330545: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht.
%23195140: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Judicial remedies in the European Communities : a case book.
%23157537: BRINKHORST, L.J. (E.A.) - Grondlijnen van Europees recht. 10e druk.
%23253615: BRINKLEY, ALAN. - Liberalism and its discontents.
%23258172: BRINKMAN, A.A.A.M. - Chemie in de Kunst.
%2370687: BRINKMAN, MAARTEN. - Honderd jaar sociaal-democratie in boek en tijdschrift : bibliografie van de geschiedenis van de SDAP en de PvdA, 1894-1994.
%23140845: BRINKMAN, O.P., M.A.H. VAN DALEN-VAN BEKKUM & W.H. BEL - Wet Beperking Export Uitkeringen. (PS-SPecial 1999/3)
%2321924: BRINKMAN, RUTH. - It is not true, but we believe it. Pilgrims' views on Varanasi's sacred space.
%2339012: BRINKMANN, KARL. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie I: Grundlegung der Rechtsphilosophie. Allgemeine Wertphilosophie.
%23131050: BRINKMEYER JR., ROBERT H. - Katherine Anne Porter's artistic development : primitivism, traditionalism, and totalitarianism.
%23259167: BRINKS, JAN H. - Tijdelijk afgeweken van de bestemming : een evaluatie van de toepassing van artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening in de drie noordelijke provincies.
%23204538: BRINNER, WILLIAM M. & MOSES RISCHIN. - Like all the nations ? : the life and legacy of Judah L. Magnes.
%2341452: BRINT, MICHAEL & WILLIAM WEAVER (EDS.) - Pragmatism in law and society.
%23232831: BRINTON, HENRI (ED.) - Does capitalism cause war?
%23241979: BRINZING, ARMIN. - Studien zur instrumentalen Ensemblemusik im deutschsprachigen Raum des 16 . Jahrhunderts.
%2351569: BRIOT, C. & J.-C. BOUQUET. - Leçons de géométrie analytique.
%2354011: BRISBANE, ALBERT. - Social Destiny of Man or Association and reorganization of industry.
%23209006: BRISSON, BARNABÉ. - [Barnabae Brissonii] ... Opera minora varii argumenti, nimirum antiquitatum ex jure civili selectarum ...
%2390999: BRITNELL, JENNIFER. - Jean Bouchet.
%23239819: BRITTAIN-CATLIN, WILLIAM. - Offshore : the dark side of the global economy.
%23249639: BRITTNACHER, HANS RICHARD (ED.) - Horizonte verschmelzen : zur Hermeneutik der Vermittlung : Hartmut Eggert zum 70 . Geburtstag.
%23252538: BROAD, C.D. - Broad's critical essays in moral philosophy.
%23253300: BROAD, C.D. - Five types of ethical theory.
%23202759: BROBERG, MORTEN P. - The European Commission's jurisdiction to scrutinize mergers. 2nd edition.
%2311033: BROBY-JOHANSEN, R., COOLEN, ANTOON. - Kleding en het AaBe ervan.
%23190010: BROCH-DUE, VIGDIS (ED.) - Carved flesh/cast selves : gendered symbols and social practices.
%2373908: BROCHER, J.E.W. & H.-G. WILLERT. - Differentialdiagnose der Wirbelsäulenerkrankungen.
%234473: BROCHES, ARON. - Verslag van de monetaire en financieele conferentie der Vereenigde Volken, gehouden te Bretton Woods, New Hampshire, van 1 tot en met 22 juli 1944, en in het bijzonder nopens de Nederlandsche deelneming daaraan Conferentie te Bretton Woods juli 1944.
%2369033: BROCK, WILLIAM A. - Nonlinear Dynamics, Chaos, and Instability: Statistical Theory and Economic Evidence.
%23140968: BROCK, PETER. - Folk Cultures and Little Peoples: Aspects of National Awakening in East Central Europe.
%23215324: BROCKELMANN, CARL. - Geschichte der islamischen Völker und Staaten.
%23124917: BROCKELMANN, BRIGITTE. - Das Corpus Christianum bei Zwingli.
%2384826: BROCKHUS, FLEUR. - De urenfabriek.
%2351276: BROCKINGTON, LOLITA GUTIÉRREZ. - The leverage of labor : managing the Cortés Haciendas in Tehuantepec, 1588-1688.
%23193399: BROCKWAY, GEORGE P. - The end of economic man : principles of any future economics.
%2348981: BRODERMANN, W. (RED.). - Methode Grey. Eine auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Methode zur Erhöhung der menschlichen Körpergrosse.
%2387609: BRODKORB, SUSANNE. - Der Stellenwert des § 39 AO im Einkommensteuerrecht.
%233392: BRODSKY, CLAUDIA J. - The imposition of form : studies in narrative representation and knowledge.
%2331639: BRODSKY LACOUR, CLAUDIA. - Lines of thought : discourse, architectonics, and the origin of modern philosophy.
%23261710: BRODSKY, STANLEY L. - Testifying in court : guidelines and maxims for the expert witness.
%23187454: BRODY, BARUCH A. - Life and death decision making.
%23253326: BRODY, BARUCH A. - Beginning philosophy.
%23211579: BRODY, J. KENNETH. - The avoidable war. Volume 2: Pierre Laval and the Politics of Reality, 1935-1936.
%2345340: BRODY, LESLIE - Gender, Emotion, and the Family.
%23259685: BRODY, MICHAEL. - Lexico-logical form : a radically minimalist theory.
%23169530: BRODY, MIRIAM. - Victoria Woodhull : free spirit for women's rights.
%2362250: BROE, MARY LYNN (ED.) - Silence and power: a reevaluation of Djuna Barnes.
%23213692: BROECK, WALTER VAN DEN. - De troonopvolger .
%23236476: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend : een feuilleton.
%23126176: BROECKE, M & P. VAN DEN KROGT & P. MEURER (ED.) - Abraham Ortelius and the first atlas : essays commemorating the quadracitennial of his death : 1598-1998.
%2327770: BROEDER, A.L. DEN. - Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid. De doelmatigheid van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid in theorie en praktijk.
%23257006: BROEDERS, JUSTIN ... [ET AL.], BRUIJN, HANS DE ... [ET AL.] - Vergunningen op internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel.
%2354989: BROEDERS, DENNIS ... [ET AL.] (RED.) - Speelruimte voor transparantere rechtspraak.
%2365504: BROEK, J.H.G. VAN DEN. - Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning : een praktische handleiding voor iedereen die met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te maken heeft. Editie 2010/2011.
%2365510: BROEK, J.H.G. VAN DEN. - Wegwijzer omgevingsrecht : een praktische handleiding voor iedereen die met milieu, natuur, water en ruimtelijke ordening de te maken krijgt. Editie 2011.
%2341205: BROEK, J.O.M. - The Santa Clara Valley, California. A study in landscape changes.
%23139081: BROEK, ANDRIES VAN DEN - Politics and Generations. Cohort Replacement and Generation Formation in Political Culture in the Netherlands.
%23183428: BROEK, ILJA VAN DEN. - Heimwee naar de politiek : de herinnering aan het kabinet-Den Uyl.
%2347509: BROEK, J. H. G. VAN DEN., D. VAN DER MEIJDEN &] R.E. HALLO - Openbaarheid van milieurelevante bedrijfsgegevens: Preadvies ten behoeve van de eenenveertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%23181489: BROEK, MARTIN., SLIJPER, FRANK. - Explosieve materie: Nederlandse wapenhandel blootgelegd.
%23185967: BROEKERS-KNOL, ANKIE & BART VAN KLINK. - Pleitwijzer : succesvol pleiten in de praktijk.
%2384885: BROEKHOFF, K.H. - Enkele aspecten van het politievraagstuk.
%23230169: BROEKHOVEN, REMKO VAN. - Staat van tederheid : tussen beest en supermens.
%23249052: BROEKHUIJSE, HUUB J.M. - Het einde van de sociaaldemocratie : Ralf Dahrendorfs thesen over liberalisme en socialisme.
%23232013: BROEKHUIS, JAN. - De godin Renenwetet.
%23189053: BROEKHUIS, TON - Een hele verbetering : tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985-1994.
%23118089: BROEKHUIZEN, FLEUR ANTOINETTE. - A laboratory route to interstellar ice.
%23248753: BROEKHUYSE, J.TH. - Monografie van de Mossi : Noordelijk Plateau-Sanmatenga, Burkina Fasso.
%23125666: BROEKMAN, JAN M. - Strukturalisme. Moskou-Praag-Parijs.
%236661: BROEKMAN, JAN M. - Mens en Mensbeeld van ons recht : over recht en antropologie. Deel 1: Antropologie.
%231371: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Developing countries and N.A.T.O. Strategic economic importance of the developing countries for N.A.T.O.
%235736: BROEKSTEEG, J.L.W. & L.F.M. VERHEY (EDS.) - Ministeriële verantwoordelijkheid opnieuw gewogen.
%23255336: BROEKSTEEG, J.L.W. & L.F.M. VERHEY (EDS.) - Een versterking van de minister-president?
%23261151: BROERE, R. - Het onderwijs in de lagere school. 3e druk.
%23229220: BROERS, HERMAN. - Onrust in de wijngaard : de wording van Windesheim.
%23150418: BROERSMA, DANIËL. - Het wonderland achter de horizon : Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
%23147107: BROERSMA, LOURENS. - The Relation between Unemployment and Interest rates. Empirical evidence and theoretical justification.
%23196083: BROERSMA, KOERT. - 'Buigen onder de storm' : levensschets van Philip Mechanicus 1889-1944.
%23229361: BROEYER, F.G.M & D.TH. KUIPER. - Is 't waar of niet ? : ophefmakende publicaties uit de ' lange ' negentiende eeuw.
%23214213: BROEZE, F.J.A. - De stad Schiedam : de Schiedamsche scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840.
%23154119: BROGAN, D.W. - De vrije staat : enkele beschouwingen over zijn practische waarde.
%2360589: BROGLIE, EMMANUEL DE. - Mabillon et la Société de l'Abbaye de Saint-Germain des Prés à la fin du dix-septième siècle, 1664-1707.
%23178063: BROICH, ULRICH & SUSAN BASSNETT (EDS.) - Britain at the turn of the twenty-first century.
%232007: BROK, CAROLUS J. M. - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
%23101670: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
%23184022: BROK, CAROLUS J. M. - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
%23179184: BROKKEN, JAN C. - Zaza en de president : roman.
%23188970: BROLLO, BORIS (ED.). - Biagio Pancino.
%23193515: BROLSMA, L. - Tjitte Winia.
%23193519: BROLSMA, R. - It aldlan.
%2358465: BROM, GERARD. - Nietzsche's antichrist.
%23106916: BROM, GERARD. - Vondels geloof
%23101672: BROM, GERARD. - De herziening van Max Havelaar.
%23101673: BROM, GERARD. - Boekentaal.
%234043: BROM, GERARD. - Vondels geloof
%23224000: BROMBERG, ANNE R. AND KARL KILINSKI II. - Gods Men and Heroes. Ancient Art at the Dallas Museum of Art.
%2382970: BROMHEAD, PETER A. - Britain's developing constitution.
%23255798: BROMLEY, SIMON (ED.) - Governing the European Union.
%23140717: BROMMET, EDO - Van Rechterlijke Macht naar Rechterlijke Organisatie : Kroniek van Achttien Jaar Verandering.
%23166064: BRON, ROLAND. - Literaire rechtspraak.
%2377686: BRONFEN, ELISABETH. - Meret Oppenheim.
%23200687: BRONGERS, J.A. & P.J. WOLTERING. - De prehistorie van Nederland : economisch, technologisch.
%23186308: BRONGERS, J.A. - Oorbare zaken.
%23248600: BRONGERS, E.H. - The battle for the Hague - 1940 : the first great airborne operation in history.
%23191881: BRONGERS, J. A. - Air photography and Celtic field research in the Netherlands.
%2331011: BRONGERSMA, EDWARD. - Voorproef in Spanje 1919-1939. Twintig jaar menschelijke kwaadaardigheid.
%23172061: BRONGERSMA, EDWARD. - De opbouw van een corporatieven staat : het nieuwe Portugal.
%23101674: BRONKHORST, JOHANNES. - Why is there philosophy in India?
%23105495: BRONKHORST, S. VAN. - Omstandig verslag van den moord, gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel; met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique
%23132678: BRONKHORST, C. - De Derde Rechtsingang nader bekeken. Enkele aspekten van de voorziening in cassatie in strafzaken. Rede.
%2317204: BRONKHORST, C. - Overmacht in het strafrecht.
%23153801: BRONKHORST, W. - Van Moissac tot Reims : beschouwingen over Romaansche en Gothische plastiek in Frankrijk.
%23220972: BRONKHORST, H.J. - Deugdelijkheid van EG-regelgeving : in het bijzonder op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
%23164530: BRONKHORST, H.J. - Deugdelijkheid van EG-regelgeving : in het bijzonder op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
%23239873: BRONNER, STEPHEN ERIC. - Reclaiming the enlightment toward a politics of radical engagement.
%23198491: BRONNER, STEPHEN ERIC. - Reclaiming the Enlightenment: Toward a Politics of Radical Engagement.
%2354171: BRONOWSKI, J. - Science and human values.
%23261867: BROODTHAERS, MARCEL. - Marcel Broodthaers : projecties.
%2346164: BROOK, ANDREW. - Knowledge and Mind: A Philosophical Introduction.
%2362170: BROOK, RICHARD J. - Berkeley's Philosophy of Science.
%23204540: BROOKE, GEORGE M. - John M. Brooke, naval scientist and educator.
%235693: BROOKMEYER, RON. - AIDS epidemiology : a quantitative approach.
%2318487: BROOKS, TURNER. - Turner Brooks : work.
%23116339: BROOKS, J. AND D.J. TAYLOR. - Eggs and egg products.
%2399344: BROOKS, N. - Abraham Lincoln and the downfall of American slavery.
%23246412: BROOKS, CHRIS. & PETER FAULKNER (EDS.) - The white man's burdens : an anthology of British poetry of the Empire.
%2398454: BROOKS, CLEANTH. - Historical evidence and the reading of seventeenth-century poetry.
%2362237: BROOKS, DREX. - Sweet medicine : sites of Indian massacres, battlefields, and treaties.
%23263338: BROOKS, RODNEY A. - Cambrian Intelligence: The Early History of the New AI.
%23156269: BROOKS, PETER. - Troubling confessions : speaking guilt in law & literature.
%2379768: BROOS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN. - Nederlandse tekenaars, geboren tussen 1600 en 1660.
%2375323: BROOS, C.H.A. (ED.). - H.P. Berlage 1856-1934. Een bouwmeester en zijn tijd.
%23249629: BRORS, CLAUDIA. - Anspruch und Abbruch : Untersuchungen zu Heinrich von Kleists Ästhetik des Rätselhaften.
%23231092: BROSENS, KOENRAAD - European Tapestries in the Art Institute of Chicago.
%23249966: BROSIUS, HEINRICH. - Die Geld-, Wechsel- und Effekten-Arbitrage nach den heute geltenden Usancen gemeinverständlich bearbeitet für Schule, Kontor und zur Selbstbelehrung,
%2365919: GILLETT BROTHERS (ED.). - The bill on London. Or, the finance of trade by bills of exchange.
%23190566: BROTTON, JERRY. - The Renaissance bazaar : from the silk road to Michelangelo.
%2351592: BROUNS, MARGO - De homo economicus als winkeldochter : theorieën over arbeid, macht en sekse.
%23205377: BROUWER, J.G. ... [ET AL.] - Parlement en buitenlands beleid.
%2343118: BROUWER, K.J. - De marxistische beschouwing van het zedelijk leven : uiteenzetting en critiek.
%23159483: BROUWER, POPKE WIEGER. - Kenmerken van recht.
%23232387: BROUWER, C.G. - al-Mukha : profile of a Yemeni seaport as sketched by servants of the Dutch East India Company (VOC) 1614-1640.
%23101678: BROUWER, JOHAN. - Foraminiferal Assemblages from the Lias of North-Western Europe.
%2339825: BROUWER, JANTINA. - De Nationaliteit van de gehuwde vrouw in België en in Nederland.
%2327762: BROUWER, L.E.J. & C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Droeve snaar, vriend van mij : brieven.
%23101676: BROUWER, H.A. AND C.G. EGELER. - The Glaucophane Facies Metamorphism in the Schistes Lustrès Nappe of Corsica.
%23183992: BROUWER, CORNELIS. - Wachter en Herder. Een exegetische studie over de herder-figuur in het Oude Testament, inzonderheid in de pericopen Zacharia 11 en 13:7-9.
%2343531: BROUWER, J.G. - Verdragsrecht in Nederland : een studie naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht in een historisch perspectief.
%23129990: BROUWER, A.S.I. - Met recht behoorlijk ingesloten.
%2328210: BROUWER, JOHAN. - In de Schaduw van den dood.
%2331147: BROUWER, JOHAN. - In de Schaduw van den dood.
%23262204: BROUWER, EVELIEN. - Digital borders and real rights : effective remedies for third-country nationals in the Schengen Information System.
%23244289: BROUWER, G. - Zuiger-stoomwerktuigen. 2 Delen. Met atlas.
%232439: BROUWER, DÉDÉ & DORIAN DE HAAN (EDS.) - Women's language, socialization and self-image.
%2332702: BROUWER, MARIANNE (ED. - Heart of Darkness.
%23206101: BROUWER, JOHAN WILLEM LODEWIJK ... [ET AL.] - Joseph Luns : ter herinnering 1911-2002.
%23205969: BROUWER, J.H. - Specimina linguae Frisiae veteris.
%23247072: BROUWER, BERNARD. - Het autonome zenuwstelsel en het gevoel.
%23212284: BROUWER, ERIK. - Into innovation : determinants and indicators.
%23169351: BROUWER, D. (ED.) - Huwelijkstoestemmingen, ouderlijke macht en voogdij.
%23203369: BROUWER, HUGO & JITZE MIEDEMA. - Zachte techniek : een onderzoek naar nieuwe vormen van samenleving en economie.
%23247429: BROUWER, ERIK. - Spartacus : de familiegeschiedenis van twee joodse olympiërs.
%2338238: BROUWER, S. - Beurs en effectenhandel.
%2354085: BROUWER, BERNARDUS. - Over doofstomheid en de acustische banen.
%2381731: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1994/1995 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1994/1995
%2381733: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1995/1996 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1995/1996.
%2370246: BROUWERS, R.C.M. - Belastingen en rechtshulp.
%23132959: BROUWERS, RUUD (RED.). - Architectuur in Nederland : jaarboek 1988/1989 = Architecture in the Netherlands; yearbook 1988/1989.
%23140796: BROWDER, ROBERT PAUL. - The origins of Soviet-American diplomacy.
%2352493: BROWER, MICHAEL - Cool Energy: Renewable Solutions to Environmental Problems.
%23201433: BROWN, SHANA JULIA. - Pastimes : from art and antiquarianism to modern Chinese historiography.
%2395136: BROWN, ANN ECKERT. - American wall stenciling, 1790-1840.
%2386354: BROWN, ELIZABETH A. - Kiki Smith: Photographs.
%23232211: BROWN, L. CARL. - International politics and the Middle East : old rules, dangerous game.
%23205348: BROWN, GUY STORY. - Calhoun's philosophy of politics : a study of A disquisition on government.
%23185263: BROWN, HILDA MELDRUM. - Heinrich Von Kleist : the ambiguity of art and the necessity of form.
%2381384: BROWN, HORATIO F. - The Venetian Printing Press, 1469-1800 : a historical study based upon documents for the most part hitherto unpublished.
%23171161: BROWN, CHARLES V. - The Nigerian banking system.
%23221739: BROWN, JAMES DEAN - Perspectives on teaching connected speech to second language speakers.
%23212991: BROWN, RICHMOND F. - Juan Fermín de Aycinena : Central American colonial entrepreneur, 1729-1796.
%2392733: BROWN, M., SATO, K. & ZAREMBKA, P. (ED.). - Essays in modern capital theory.
%23125565: BROWN, ALEXANDER. - Personal responsibility : why its matters.
%2348766: BROWN, PETER. - The Hypnotic Brain: Hypnotherapy and Social Communication.
%23110079: BROWN, T. MERRITT. - Specification and uses of econometric models.
%2374705: BROWN, JULIE K. - Health and Medicine on Display: International Expositions in the United States, 1876-1904.
%23113036: BROWN, FRASER. - Municipal Bonds : a statement of the principles of law and custom governing the issue of American municipal bonds with illustrations from the statutes of various states.
%23116296: BROWN, LIONEL NEVILLE &JACOBS, FRANCIS GEOFFREY. - The Court of Justice of the European Communities.
%2352158: BROWN, MURRAY. - On the theory and measurement of technological change.
%23145032: BROWN, MICHAEL K. - Race, money, and the American welfare state.
%23118384: BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J., & WYNN,, H.P.(EDS.) - Jack Carl Kiefer: Collected Papers III. Design of Experiments.
%23121558: BROWN, PAULA. - Beyond a mountain valley. The Simbu of Papua New Guinea.
%23173712: BROWN, MARSHALL. - Turning points : essays in the history of cultural expressions.
%23263336: BROWN, MARC H. - Algorithm Animation.
%23224227: BROWN, SHERROD. - Myths of free trade : why American trade policy has failed.
%23259617: BROWN, RICHARD H. - Society as text : essays on rhetoric, reason, and reality.
%23259601: BROWN, RICHARD H. - A poetic for sociology : toward a logic of discovery for the human sciences.
%23253730: BROWN, E.D. - The legal regime of hydrospace.
%23253465: BROWN, MICHAEL E. (ED.) - Theories of war and peace : an international security reader.
%23180078: BROWN, RON M. - The art of suicide.
%23249463: BROWN, MICHAEL G. - The Israeli-American connection : its roots in the yishuv , 1914-1945.
%23244117: BROWN, DAVID - Tchaikovsky.
%2365305: BROWN, MICHAEL F. - Tsewa's gift: magic and meaning in an Amazonian society.
%23141591: BROWN, SARA HART - Standing Against Dragons : three Southern Lawyers in an Era of Fear.
%23121843: BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J., & WYNN,, H.P.(EDS.), BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J. & WYNN, H.P. (EDS.) - Jack Carl Kiefer. Collected Papers. Supplementary Volume.
%23146875: BROWN, A. SAMLER & G. GORDON BROWN. - The South and East African Year Book & Guide : 1928 edition : with atlas and diagrams.
%23195606: BROWN, JESSICA - Anti-Individualism and Knowledge.
%2342931: BROWN, ROBERT. - Explanation in social science.
%23261035: BROWN, FRANK EDWARD ET.AL - Cosa III: Buildings of the Forum - Colony, Municipium, and Village. Vol. 37.
%23211047: BROWN, JUDITH MARGARET. - Modern India : the origins of an Asian democracy.
%23155222: BROWN, BEVERLEY., BURMAN, MICHÈLE., JAMIESON, LYNN. - Sex crimes on trial: the use of sexual evidence in Scottish courts.
%2388999: BROWN, PETER. - Lichaam en maatschappij : man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege christendom, 50 n.C.-450 n.C.
%2379792: BROWN, CHRISTOPHER. - '...Niet ledighs of ydels...' : Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw.
%2323442: BROWN, CYNTHIA JANE - Poets, Patrons, and Printers: Crisis of Authority in Late Medieval France
%2358878: BROWN, ALISON. - Bartolomeo Scala, 1430-1497, Chancellor of Florence : the humanist as bureaucrat.
%2392122: BROWN, ESTER LUCILE. - Lawyers, law schools and the public service.
%23134290: BROWN, NEVILLE. - Dissenting Forbears. The maternal ancestors of J.M. Keynes.
%23171500: BROWN, L. NEVILLE & J.F. GARNER. - French administrative law.
%23219829: BROWN, JANE. - Tales of the rose tree : ravishing rhododendrons and their travels around the world.
%23253609: BROWN, MICHAEL E. (ED.) - The international dimensions of internal conflict.
%23253613: BROWN, MICHAEL E., SEAN M. LYNN-JONES & STEVEN E. MILLER (EDS.) - The perils of anarchy : contemporary realism and international security.
%23232244: BROWNELL, EMERY A. - Legal aid in the United States : a study of the availability of lawyers' services for persons unable to pay fees.
%2339625: BROWNLEE, K. & W. STEPHENS (ED.). - Discourses of authority in Medieval and Renaissance literature.
%2352356: BROWNLEE, MARINA SCORDILIS & HANS ULRICH GUMBRECHT. - Cultural authority in Golden Age Spain.
%23215787: BROWNLEE, RICHARD S. - Gray ghosts of the Confederacy : guerrilla warfare in the West , 1861-1865.
%2378003: BROWNLEY, MARTINE W.A. - Clarendon and the rhetoric of historical form.
%23243054: BROWNLIE, IAN. - Basic Documents on Human Rights.
%236733: BROWNLIE, IAN. - The law relating to public order.
%2379980: BROWNLIE, IAN. - Treaties and indigenous peoples.
%23212561: BROX, HANS. - Besonderes Schuldrecht.
%23130203: BROYLES, MICHAEL - Music of the Highest Class: Elitism and Populism in Antebellum Boston
%23123375: BRUBACHER, JOHN S. - A History of the Problems of Education.
%2363760: BRUBAKER, ROGERS. - Citizenship and nationhood in France and Germany.
%2399422: BRUCE, J. (ED). - Liber famelicus of Sir James Whitelocke.
%2348740: BRUCH, HILDE. - The Golden Cage: The Enigma of Anorexia Nervosa.
%2388760: BRUCHEY, STUART - Enterprise: The Dynamic Economy of a Free People.
%2363571: BRÜCKEL, A.J.W. - Indische bestuurshervorming. De tekst der wet.
%23227396: BRUCKER, GENE A. - Living on the edge in Leonardo's Florence : selected essays.
%2363865: BRÜCKER-STEINKUHL, K. - Die Analyse des Zufallsgeschehens.
%23191615: BRUCKER, GENE A. - Giovanni and Lusanna : love and marriage in Renaissance Florence.
%23105456: BRÜCKNER, CHRISTEL. - Rembrandts Braunschweiger Familienbild : seine thematische Figuren- und Farbkomposition und die Kunst Italiens.
%23124919: BRUCKNER, ALBERT. - Die vier Bücher Julians von Aeclanum an Turbantius : ein Beitrag zur Charakteristik Julians und Augustinus.
%2340808: BRUDNER, ALAN. - The Unity of the Common Law. 2nd edition.
%23219979: BRUDNER, ALAN. - Punishment and freedom : a liberal theory of penal justice.
%23241405: BRUECKNER, ANTHONY - Essays on Skepticism.
%2341562: BRUER, JOHN T. - Schools for Thought: A Science of Learning in the Classroom (Bradford Books).
%2371625: BRUG, WOUTER VAN DER - Where's the party. Voters' Perceptions of Party Positions.
%2364205: BRUG, WOUTER VAN DER - Een crisis van de partijendemocratie?.
%2338234: BRUG, LUUK ... [ET AL.] - Organisatie in het ijzeren tijdperk : de ANMB gegevens van J.G. Sikkema toegelicht en aangevuld.
%2332745: BRUGES, JOHN - The Little Earth Book (Fragile Earth).
%23146387: BRUGGE, T. TER ... [ET AL.] - Kroongeschillen en het nieuwe bestuursprocesrecht : evaluatie van de tijdelijke wet kroongeschillen.
%23132597: BRUGGEMAN, WILLY. - Naar een Vernieuwde Statistiek voor de Reguliere Politiediensten in België.
%23139177: BRUGGEMAN, JAN & AART CALMIJN. - Ondernemers Verbonden. 100 jaar Centrale Ondernemingsorganisaties in Nederland.
%23240766: BRUGGEMAN, EVELIEN MANON. - De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief.
%23233093: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaags Fetisjisme.
%2364970: BRUGGEN, K. VAN DER. - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeling van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking. Diss.
%2359620: BRUGGINK, J.J.H. - Op zoek naar het recht. Rechtsvinding in rechtstheoretisch perspectief.
%23114235: BRUGIÈRE, PIERRE-F. - Les pouvoirs de l'Assemblée Génerale des Nations Unies et matière politique et de sécurité.
%234392: BRUGMAN, J. - De betekenis van het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egypte.
%23257329: BRUGMAN, J. - De betekenis van het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egypte. Dissertatie.
%2323328: BRUGMAN, TIL. - Bodem : Marcus van Boven, Gods knaap.
%23110017: BRÜGMANN, MARGARET. - Amazonen der Literatur : Studien zur deutschsprachigen Frauenliteratur der 70er Jahre.
%2399609: BRUGMANS, I.J. - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. 1e & 2e stuk.
%2320259: BRUGMANS, I.J. - Tachtig jaar varen met De Nederland. 1870-1950.
%23119704: BRUGMANS, H., J.H. SCHOLTE & PH. KLEINTJES (EDS.) - Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932.
%23146163: BRUGMANS, H. (SAMENST.). - Geschiedenis van Nederland. 8 Dln.
%2362526: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam.
%23141127: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam.
%2383875: BRUGMANS, EDITH. - Morele sensibiliteit : over de moraalfilosofie van Adam Smith.
%23258550: BRUGMANS, I.J. - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. 1e stuk, 2e stuk, supplement.
%23182279: BRUGMANS, HENRI. - De waarheidstheorie van William James. Een samenvatting en beoordeling.
%2322228: BRUGMANS, I.J. - Welvaart en historie: tien Studiën.
%2390166: BRUGMANS, H. - Denis de Rougemont en het Franse personalisme.
%2319228: BRUGMANS, H. - De schuldvraag.
%23101172: BRUGSCH, H. - Die Aegyptologie : Abriss der Entzifferungen und Forschungen auf dem Gebiete der aegyptischen Schrift, Sprache, Alterthumskunde, Religion, Staatswesen, Wissenschaften und Künsten
%23209267: BRUIJN-LÜCKERS, M.L.C.C. DE. - Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek & eindonderzoek 2011.
%23100385: BRUIJN, J.R. & E.S. VAN EYCK VAN HESLINGA. - Maarten Schaap, een Katwijker ter koopvaardij (1782-1870) : een biografie en een dagboek.
%238432: BRUIJN, A.R. DE. - De notariële akte als executoriale titel.
%23231822: BRUIJN, J. DE - Het boetekleed ontsiert de man niet : Abraham Kuyper en de Lintjesaffaire (1909-1910).
%23136025: BRUIJN, J. DE & LANGEVELD, H.J. (RED.) - Colijn : bouwstenen voor een biografie.
%23151326: BRUIJN, JOHAN CORNELIS. - Hegel's Phaenomenologie I-II. Proeve van een tekstverklaring.
%23210579: BRUIJN, DIRK-JAN DE - De kunst van het implementeren : slagvaardig veranderen in publieke organisaties.
%2343338: BRUIJN, J. - Het beroepsgeheim en de verplichting tot afleggen van getuigenis in het burgerlijk geding.
%2312899: BRUIJN, A.R. DE. - Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht.
%2346657: BRUIJN, A.R. DE. - Het sluiten van zaken buiten de huwelijksgemeenschap door erflaters en schenkers overeenkomstig art. 175 slot van het B.W.
%23101837: BRUIJN, J.A. DE. - Economische zaken en economische subsidies : een instrumentele en organisatorische analyse van de toepassing van economische subsidies.
%239994: BRUIJN, A.R. DE. - Waarvan akte : opstellen aangeboden aan prof. mr. A.R. de Bruijn ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de Rijksunuversiteit Utrecht.
%23229359: BRUIJN, JAN DE & PAUL E. WERKMAN (1951-). - Van tuindersknecht tot onderkoning : biografie van Marinus Ruppert.
%2314711: BRUIJN, A.R. DE. - Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. 2e door A.L.M. Soons & W.M. Kleijn herziene druk.
%23258553: BRUIJN, J.R. ... [ET AL.] - Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. Volume I: Introductory volume; Volume II: Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794); Volume III: Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795).
%2365162: BRUIJN-LÜCKERS, M.L.C.C. DE. - Sdu Commentaar : strafrecht 2013.
%2370673: BRUIJN, LILIAN DE & MARTIN HENDRIKSMA. - Slechts de bozen zingen niet : geschiedenis van het koor 'Morgenrood', 1946-1996.
%23223132: BRUIJN, J. - De sabel van Colijn : biografische opstellen over religie en politiek in Nederland.
%23260922: BRUIJN-LÜCKERS, M.L.C.C. DE. - Vooropgestelde arresten 2011 : ontwikkelingen in de strafrechtelijke jurisprudentie.
%2385167: BRUIJN, J.R. - De admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren, 1713-1751 : regenten en financiën, schepen en zeevarenden.
%2318034: BRUIJN, JACOB DE. - Thomas Chalmers en zijn kerkelijk streven.
%2349640: BRUIJN-LU?CKERS, M.L.C.C. DE & C.J.A. DE BRUIJN - Vooropgestelde arresten 2010 : ontwikkelingen in de strafrechtelijke jurisprudentie.
%23192342: BRUIJN, HANS DE. - Geert Wilders in debat : over de framing en reframing van een politieke boodschap.
%2319768: BRUIJNIS, NICOLAAS WILLEM. - Ethnologische economie en de studie van het economisch leven der inheemsche bevolking in het oosten van den Indischen Archipel en Nederlandsch Nieuw Guinee.
%2346279: BRUIL, D.W. ... [ET AL.] - Landbouw en milieu : preadviezen en verslag van de vijfenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1996.
%23176764: BRUIN, MARCELIS GERRIT DE & HERMANUS VAN ROSSUM. - Padé approximation and its applications , Amsterdam 1980 : proceedings of a conference held in Amsterdam , The Netherlands , October 29-31 , 1980.
%2339349: BRUIN, G. DE. - Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland.
%23224906: BRUIN, GWEN DE. - Stop your worries about worrying : an investigation into the cognitive correlates of worry.
%2362635: BRUIN, KEES. - Kroon op het werk : onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden.
%2333382: BRUIN, P. DE. - Onrust in de S.D.A.P. : open brief aan mijn partijgenoten.
%23252225: BRUIN, WILLEM DE. - Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830-1840.
%23243268: BRUINING, W. - Visser's Maleisch zakwoordenboekje. Met eenige samenspraken uit het dagelijksche leven. Ten dienste van Nederlanders die zich in Indië komen vestigen.
%23263820: BRUINING, J. ... [ET AL]. (EDS.) - Globalization : accelerating growth.
%23171056: BRUINING, NICOLETTE ADRIANA. - De theologie van F.H.R. von Frank (de Erlanger theologie).
%2328914: BRUININK-DARIANG, A.M.C. - Het penitentiair stelsel in Nederlands-Indië van 1905 tot 1940.
%23246921: BRUINS SLOT, WARNER. - Leasing in de vennootschapsbelasting : een nieuwe kijk op 'economische eigendom'.
%23177123: BRUINS, JAN GERARD. - Observations sur la langue d'Eustache Deschamps et de Christine de Pisan.
%2372267: BRUINSMA, FRITS. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
%2314430: BRUINSMA, FRITS. - Incesthulpverlening : diagnostiek, opvang en behandeling van incest.
%237447: BRUINSMA, G., E. LEUW; E. LISSENBURG & A. VAN VLIET (RED.). - Vrouw en criminaliteit : vrouwen als plegers en slachtoffers van criminaliteit.
%2355241: BRUINSMA, G.J.N. - Beelden van criminaliteit.
%2366449: BRUINSMA, G.J.N. - Pleidooi voor een interactionistische criminologie : over de rol van de omgeving bij de spreiding en het ontstaan van criminaliteit.
%2366503: BRUINSMA, G.J.N. - Geografische mobiliteit en misdaad.
%23240824: BRUINSMA, FRITS. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
%23204769: BRUINSMA, G.J.N. & C.D. VAN DER VIJVER (EDS.) - Public safety in Europe.
%23195862: BRUKNER, B. - HANDBUCH FÜR DIE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERFABRIKEN.
%238410: BRÜLL, D. (E.A.) - Fiscaal- en privaatrecht rond rechtspersonen.
%2383097: BRUMBAUGH, ROBERT S. - The philosophers of Greece.
%2382198: BRUMBAUGH, ROBERT S. - Western philosophic systems and their cyclic transformations.
%2391283: BRUMFIEL, ELIZABETH M. & GARY M. FEINMAN (EDS.) - The Aztec world.
%23133994: BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis : een philosofenleven.
%23216009: BRUMMELHUIS, HAN TEN. - Merchant, courtier and diplomat : a history of the contacts between the Netherlands and Thailand.
%23213525: BRUMMELHUIS, HAN TEN. - King of the waters : Homan van der Heide and the origin of modern irrigation in Siam.
%23251580: BRUMMELKAMP, R. & P. VAN VEEN. - The distribution of the nervous nucleus volume in the neocortex.
%23199743: BRUMMELKAMP, A. - De Antirevolutionaire Partij.
%23125882: BRUNA, M.A. - Biologie en Wijsbegeerte.
%23206077: BRUNA, DICK (RED.) - Liber amicorum Steendrukkerij De Jong & Co., 1911 - 1971.
%2390050: BRUNA, M.A. - Philosophie der organische natuur. Oud en nieuw denken over het leven.
%2362362: BRUNDAGE, ANTHONY. - England's Prussian minister: Edwin Chadwick and the politics of government growth, 1832-1854.
%23130656: BRUNET, GEORGE. - C.F. Meyer et la nouvelle.
%23135346: BRUNHUBER, E. - Foundry Dictionary.
%23241270: BRUNIER, SERGE. - Solar system voyage.
%23241276: BRUNIER, SERGE & JEAN-PIERRE LUMINET. - Glorious eclipses : their past, present, and future.
%23241268: BRUNIER, SERGE. - Space odyssey : the first forty years of space exploration.
%2392752: BRUNING, HENRI. - Een hard en ernstig woord tot mr. Linthorst Homan : het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten.
%23170692: BRÜNING, W. - Philosophische Anthropologie: historische Voraussetzungen und gegenwärtiger Stand.
%23129083: BRUNK, GREGORY G. - Understanding Attitudes about War. Modeling Moral Judgments.
%23101174: BRUNNER SJ, A. - Dramata sacra..., Salzburg 1684.
%23216487: BRUNNER, KATHLEEN. - Picasso rewriting Picasso.
%2393090: BRUNNER, CONSTANTIN. - Der Entlarvte Mensch.
%2372197: BRUNNER, HEINRICH. - Die Entstehung der Schwurgerichte.
%23192062: BRUNNER, KARL & ALLAN H. MELTZER. - Theory, policy, institutions : papers from the Carnegie-Rochester conferences on public policy.
%23173211: BRUNNER, C.J.H. & H. STEIN. - Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht : preadviezen.
%23232174: BRUNNER, HEINRICH. - The sources of English law.
%2363497: BRUNNER, HEINRICH EMIL. - Gerechtigheid : een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde.
%2369176: BRUNNER, RONALD. - Adaptive Governance: Integrating Science, Policy, and Decision Making.
%23201376: BRUNNER, EMIL. - Religionsphilosophie protestantischer Theologie.
%2342208: BRUNNER, BERND - Bears: A Brief History.
%23137096: BRUNNER, EMIL. - Der Mittler. Zur Besinnung über den Christusglauben.
%2362375: BRUNNER, KARL & ALLAN H. MELTZER. - Supply shocks, incentives and national wealth.
%2316797: BRUNNER, HEINRICH. - Grundzüge der Deutschen Rechtsgeschichte.
%23145086: BRUNNER, AUGUST - Der Stufenbau der Welt. Ontologische Untersuchungen über Person, Leben, Stoff.
%23138565: BRUNNER, EMIL. - Das Ewige als Zukunft und Gegenwart.
%2348171: BRUNNER, LOUIS. - Das Koalitionsrecht der Eisenbahner. Ein Überblick über die internationale Gesetzgebung Ende 1910.
%23184567: BRUNNER, EMIL. - Gerechtigheid : een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde.
%2369030: BRUNO, MICHAEL - Lessons of Economic Stabilization and Its Aftermath.
%23144506: BRUNO, LEONARD C. - The Tradition of Technology. Landmarks of Western Technology in the Collections of the Library of Congress.
%2388387: BRUNO, MICHAEL - Economics of Worldwide Stagflation.
%23261037: BRUNO, VINCENT J. & SCOTT, RUSSELL T. - Cosa IV: The Houses. Vol. 38.
%2372199: BRUNS, KARL GEORG & EDUARD SACHAU. - Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert.
%2378898: BRUNS, KARL GEORG & EDUARD SACHAU. - Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert.
%2384618: BRUNSCHOT, F.W.G.M. VAN. - Oude aandeelhouders aan nieuwe banden. Openbare les.
%23255991: BRUNSDEN, DENYS & DAVID B. PRIOR (EDS.) - Slope Instability.
%23201021: BRUNSMANN, PETER. - Maten en meten. Verslag van een onderzoek onder een aantal Nederlandse componisten en dirigenten naar produktie, opdracht, uitgave en uitovering van zogenaamde ernstige muziek in de jaren 1964-1966.
%23126030: BRUNSTÄD, FRITZ - Untersuchungen zu Hegels Geschichtstheorie I. (Einleitung: Aufgabe und Methode der Hegelforschung.)
%2376767: BRUNT, LODEWIJK. - Stad.
%23145160: BRUSCHKE-JOHNSON, LEE. - The Calligrapher Konoe Nobutada: reassessing the influence of aristocrats on the art and politics of early seventeenth-century Japan.
%23104107: BRUSH, STEPHEN B. & DOREEN STABINSKY (EDS.) - Valuing local knowledge : indigenous people and intellectual property rights.
%23232202: BRUSSAARD, W. (E.A.) - Milieurecht [1991].
%23170339: BRUSSAARD, W. (E.A.) - Recht in ontwikkeling : tien agrarisch-rechtelijke opstellen.
%2347390: BRUSSAARD, W. & J.H. JANS. - Naar een nieuwe natuurbeschermingswet: Verslag van de 45e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 21 juni 1994 over 'Naar een nieuwe ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%23156700: BRUSSE, A.T. - Curaçao en zijne bewoners.
%2362608: BRUSSEAU, JAMES. - Isolated Experiences: Gilles Deleuze and the Solitudes of Reversed Platonism (Suny Series in Contemporary Continental Philosophy).
%23187375: BRUSSEE, JAN, ROLF J. DE FOLTER & FRANK D. A. VLEESKENS. - Acta van de tweede Nederlandse filosofendag.
%2344904: COMPAGNIE DER NOTARISSEN ARR. BRUSSEL. - Katalogus van de bibliotheek.
%23124287: BRUSTEIN, WILLIAM. - The Social Origins of Political Regionalism: France, 1849-1981.
%2327834: BRUSTEIN, WILLIAM. - The logic of evil : the social origins of the Nazi Party, 1925-1933.
%2328528: PALAIS DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES. - 1951-1991: Image d'une epoque.
%23187067: BRUYN KOPS, J.L. DE. - De Economist : tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van staathuishoudkunde.
%23110227: BRUYN-HUNDT, MARGA. - The economics of unpaid work.
%2322379: BRUYN, S.T. - The field of social investment.
%23138338: BRUYNE, EDGAR DE. - Kunstphilosophie.
%2395514: BRUYNE, J.L. DE. - Rudrakavi's great poem of the dynasty of Rastraudha : cantos 1-13 and 18-20.
%2317721: BRUYNE, JENNY LEONORA DE. - Rudrakavi : the great poem of the dynasty of the Rastraudha.
%23146683: BRUYNE, EDGAR DE. - Ethica. I: De structuur van het zedelijk phenomeen; II: De ontwikkeling van het zedelijk bewustzijn; III. De diepere zin van de zedelijkheid.
%23141899: BRUYNE, EDGAR DE. - De geschiedenis van de aesthetica: de Romeinse Oudheid.
%23113354: BRUYNING, L.F. & J.TH. LEERSSEN (EDS.) - Italy - Europe.
%23169656: BRUZINA, RONALD - Logos and Eidos. The concept in phenomenology.
%23178087: BRUZON, E. & P. CARTON. - Le climat de l'Indochine et les typhons de la Mer de Chine.
%23136033: BRYAN, DAVID - Cosmos, Chaos and the Kosher Mentality.
%23238529: O'BRYAN, SCOTT. - The growth idea : purpose and prosperity in postwar Japan
%2385962: BRYANT, CHRISTOPHER G.A. - Practical Sociology: Post-empiricism and the Reconstruction of Theory and Application.
%2388629: BRYANT, RALPH C. - Turbulent Waters: Cross-Border Finance and International Governance.
%23168867: BRYANT, JERRY H. - Victims and heroes : racial violence in the African American novel.
%23263468: BRYANT, RALPH C. - International Coordination of National Stabilization Policies.
%23132189: BRYANT, RALPH C. - Controlling money : the Federal Reserve and its critics.
%23253610: BRYANT, RALPH C. - Evaluating policy regimes : new research in empirical macroeconomics.
%2372201: BRYCE, JAMES. - Constitutions.
%2372203: BRYCE, JAMES. - Studies in history and jurisprudence.
%23170350: BRYCESON, DEBORAH FAHY & VALI JAMAL (EDS.) - Farewell to farms : de-agrarianisation and employment in Africa.
%23263826: BRYDEN, ALAN & HEINER HÄNGGI (EDS.) - Reform and reconstruction of the security sector.
%23198517: BRYEN, STEPHEN DAVID. - The application of cybernetic analysis to the study of international politics.
%23188553: BRYSAC, SHAREEN BLAIR. - Resisting Hitler : Mildred Harnack and the Red Orchestra.
%2351379: BRYSAC, SHAREEN BLAIR. - Kingmakers: The Invention of the Modern Middle East.
%23107260: BRZEZINKI, JERZY & TADEUSZ MAREK. - Action and Performance : models and tests.
%23112467: BRZEZINSKI, JERZY, FRANCESCO CONIGLIONE, THEO A.F. KUIPERS, LESZEK NOWAK (EDS.) - IDEALIZATION I. GENERAL PROBLEMS.
%23239225: BRZEZINSKI, MATTHEW. - Red moon rising : Sputnik and the rivalries that ignited the space age
%23110978: BRZEZINSKI, JERZY (ED.) - Consciousness. Methodological and psychological approaches.
%23112469: BRZEZINSKI, JERZY, FRANCESCO CONIGLIONE, THEO A.F. KUIPERS, LESZEK NOWAK (EDS.) - IDEALIZATION II. FORMS AND APPLICATIONS.
%23147321: BRZOZOWSKA-KRAJKA, ANNA - Polish Traditional Folklore. The Magic of Time.
%23162140: BUBER, MARTIN. - De legende van de Baalsjem.
%23226199: BUBER, MARTIN. - Reden über Erziehung.
%2371895: BUBNER, RÜDIGER. - The Innovations of Idealism.
%23241981: BUBNER, RÜDIGER. - Innovationen des Idealismus.
%2321586: BUCCELLATI, MARIA CRISTINA - Buccellati: Art in Gold, Silver, and Gems
%23199877: BÜCH, BOUDEWIJN. - Geluk : een vertoog over reizen, bibliotheken, boeken en heel veel geld.
%2371720: BUCHAN, JAMIE - Easy as Pi: The Countless Ways We Use Numbers Every Day.
%23254018: BUCHAN, JAMES. - The authentic Adam Smith : his life and ideas.
%23248547: BUCHANAN, ANDREW. - Film en toekomst.
%23187438: BUCHANAN, IAN. - Deleuzism : a metacommentary.
%23236815: BUCHANAN, ALLEN - Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law.
%23239559: BUCHANAN, IAN & ADRIAN PARR (EDS.) - Deleuze and the contemporary world.
%2321375: BUCHANAN, JAMES M. (A.O.) - Democracy in deficit : the political legacy of Lord Keynes.
%23239579: BUCHANAN, IAN. - Fredric Jameson : live theory.
%23219203: BUCHANAN-SMITH, PETER., NADEL, DAN. - The Ganzfeld 3.
%23248450: BUCHANAN, JAMES M. - The collected works of James M. Buchanan.
%23237803: BUCHARDI, KARL & GERHARD KLEMPAHN. - Der Staatsanwalt und sein Arbeitsgebiet.
%23227401: BUCHDA, GERHARD. - Gedächtnisschrift für Gerhard Buchda (1901-1977).
%23170571: BÜCHEL, WOLFGANG. - Philosophische Probleme der Physik.
%23197484: BUCHELIUS, ARNOLDUS. - Notae quotidianae van Aernout van Buchell.
%2374167: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling naar huidig en komend recht.
%2374175: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling.
%23107729: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling.
%2327422: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling naar huidig en komend recht.
%2344425: BUCHENBERGER, A. - Agrarwesen und Agrarpolitik. 2 Bände.
%23144665: BUCHER, EUGEN & WOLFGANG WIEGAND. - Übungen im Obligationenrecht : Fallsammlung mit Lösungsvorschlägen.
%2352299: BUCHER, EUGEN & WOLFGANG WIEGAND. - Übungen im Obligationenrecht : Fallsammlung mit Lösungsvorschlägen.
%2360572: BÜCHER, K.; J. SCHUMPETER, FR. FREIHERRN VON WIESER. - Grundriss der Sozialökonomik. I. Abteilung: Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. 1. Teil : Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft.
%2385748: BUCHER, MAYO. - Open Sign.
%23124922: BUCHHOLTZ, HERMANN. - Die Tanzkunst des Euripides.
%23124924: BUCHHOLZ, EDUARD. - Die sittliche Weltanschauung des Pindaros und Aeschylos.
%2372206: BUCHHOLZ, FRIEDRICH. - Der neue Leviathan.
%23206528: BÜCHLER, ADOLF. - Der galiläische, Am-ha'Ares des zweiten Jahrhunderts : Beiträge zur inneren Geschichte des palästinischen Judentums in den ersten zwei Jahrhunderten.
%2312068: BÜCHLER, ANTONIE HENDRIK. - De cellulaire gevangenisstraf voor jeugdige misdadigers in Nederland.
%2372208: BUCHNER, MAX. - Die deutschen Königswahlen und das Herzogtum Bayern vom Beginn des 10. bus zum Ende des 13. Jahthunderts : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Kurrechtes der Laienfürsten.
%2310038: BÜCHNER, VICTOR FRIDERICUS. - Merovingica.
%2372210: BÜCHSEL, HANS-WILHELM. - Das Volk im Staatsdenken Friedrichs des Grossen.
%23124925: BÜCHSEL, ELISABETH-CHARLOTTE. - Die Fundamentalartikel des Ministeriums Hohenwart-Schäffle von 1871 : ein Beitrag zum Problem des Trialismus im Habsburgerreich.
%2372212: BÜCHSENSCHÜTZ, ALBERT BERNHARD. - Besitz und Erwerb im griechischen Altertum.
%2394829: BUCHVAROV, M. (ED.). - Eleven centuries of Bulgarian philosophical thought.
%2343977: BUCHWALD, BRUNO. - Die Technik des Bankbetriebes. Ein Hand- und Lehrbuch des praktischen Bank- und Börsenwesens.
%2362288: BUCHWALD, FRIEDRIECH. - Gerechtes Recht.
%23100994: BUCK, H. DE. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
%23174313: BUCK, A. DE. - Plaats en betekenis van Sjoe in de Egyptische theologie.
%23104510: BUCK, A.; T. KLANICZAY AND S. KATALIN NÉMETH (EDS.) - Geschichtsbewusstsein und Geschichtsbeschreibung in der Renaissance.
%2346894: BUCK, ALEX - Matteo Thun (Designer Monographs).
%2345327: BUCK, ALEX - Garouste & Bonetti.
%2323135: BUCK, H. DE. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
%23209872: BUCK, ALEX & MATTHIAS VOGT (EDS.) - Matteo Thun.
%23209873: BUCK, ALEX & MATTHIAS VOGT (EDS.) - Michael Graves.
%2356431: BUCK, NORMAN S. - The Development of the Organisation of Anglo-American Trade 1800-1850.
%2386505: BUCK-FREYTAG, CHRISTINA. - Auswirkungen der Richtlinie 97/55/EG über irreführende und vergleichende Werbung auf das nationale Wettbewerbsrecht.
%23242209: BUCKE, TOM - In police custody : police powers and suspects rights under the revised PACE codes of practice.
%2361269: BUCKINGHAM, PETER H. - International Normalcy. The Open Door Peace with the former Central Powers, 1921-1929.
%23154259: BUCKINGHAM, R.A. (ED.) - Education and Large Information Systems. Proceedings of the IFIP Working Conference Organized by the Technical Committees for Education-TC-3 and for Information Systems-TC-8.
%2372214: BUCKLAND, WILLIAM WARWICK. - A manual of Roman private law.
%23136507: BUCKLAND, MICHAEL & JOHN HENKEN. - The Hollywood Bowl : Tales of Summer Nights.
%23217316: BUCKLE, CATHERINE.. - African Tears: The Zimbabwe Land Invasions.
%23194313: BUCKLEY, JR., WILLIAM F. - In search of anti-Semitism,
%2368542: BUCKLEY, JR., WILLIAM F. - United Nations journal.
%23230856: BUCKLEY, F.H. (ED.) - The American Illness: Essays on the Rule of Law.
%2333859: BUCKLEY, K.W. - Mechanical man : John Broadus Watson and the beginnings of behaviorism.
%23212882: BUCKLEY, ADRIAN. - Internationaal financieel management.
%2340143: BUCKNER, S. CLARK & MATTHEW STATLER (EDS.) - Styles of piety practicing philosophy after the death of God.
%2354747: BUCKROYD, JULIA. - Church and state in Scotland : 1660-1681.
%23218595: BUCQUOYE, MONIEK E., DENIS, ALAIN. - Enthoven Associates : simplicity > complexity.
%23121436: BUCZKOWSKI, PIOTR (ED.) - The social horizon of knowledge.
%23120787: BUCZKOWSKI, PIOTR & ANDRZEJ KLAWITER (ED.) - Theories of ideology and ideology of theories.
%23246726: BUD, ROBERT. - Penicillin : triumph and tragedy.
%23159933: BUDDINGH, S.A. - De doodstraf getoetst aan gezonde rede en menschkunde, - aan godsdienst en zedelijkheid,- aan maatschappelijk belang,- aan bijbel en evangelie.
%23101178: BUDGE, E.A. WALLIS. - The chronography of Gregory Abû'l-Faraj 1225-1286, the son of Aaron, the Hebrew physician commonly known as Bar Hebraeus, being the first part of his political history of the world.
%23101180: BUDGE, E.A. WALLIS. - The contendings of the apostles = Mashafa gadla hawaryat : being the Ethiopic version of the histories of the lives, martyrdoms and deaths of the twelve apostles and evangelists.
%2362335: BUDGE, IAN - Voting and Party Competition: A Theoretical Critique and Synthesis Applied to Surveys from Ten Democracies.
%2398546: BUDGE, E.A. WALLIS. - The history of Alexander the Great : being the Syriac version edited from five manuscripts, of the Pseudo-Callisthenes.
%23151634: BUDGELL, E. - The Moral Characters of Theophrastus.
%23213872: BUDIKE, FRED. - Coloniary : labour relations and conditions in the Caribbean from slavery until indentured labour.
%23156117: BUDINA, NINA. - Essays on consistency of fiscal and monetary policy in Eastern Europe.
%23223435: BUDINSZKY, ALEXANDER. - Die Universität Paris und die Fremden an derselben im Mittelalter : Ein Beitrag zur Geschichte dieser hohen Schule.
%2356259: BUDZISZEWSKI, J. - The nearest coast of darkness : a vindication of politics of virtues.
%2331411: BUECHNER, JEFF - Gödel, Putnam, and Functionalism: A New Reading of Representation and Reality (Bradford Books).
%23104329: BUEL, RICHARD JR. - In irons: Britains naval supremacy and the American revolutionary economy.
%23259613: BUELL, FREDERICK - National culture and the new global system.
%2361279: BUENDIA, HERNANDO GOMEZ (ED.) - Urban Crime: Global trends and policies.
%2319060: BUENK, B.W. - De Kamers van Koophandel in de praktijk.
%23149280: BUENO DE MESQUITA, BRUCE & FRANS N. STOKMAN (EDS.) - European community decision making : models , applications , and comparisons.
%23223290: BUENO, PATRICIA. - Just chairs : [over 600 designs from around the world].
%23171052: BUERGENTHAL, THOMAS. - Human rights, international law and the Helsinki Accord.
%23245630: BUERGENTHAL, THOMAS & HAROLD G. MAIER. - Public international law in a nutshell.
%23253318: BUESCHER, HARTMUT. - Catalogue of Sanskrit Manuscripts: Early Acquisitions and the Nepal Collection.
%23258734: BUFFA, ELWOOD S. - Meeting the Competitive Challenge: Manufacturing Strategies for U.S. Companies.
%23237968: BUFFINGTON, ROBERT. - Criminal and citizen in modern Mexico.
%23196677: BUGUL, KEN. - De gekke baobab.
%23228387: BUHLE, PAUL. - Hide in plain sight : the Hollywood blacklistees in film and television, 1950-2002
%23131784: BUHLE, PAUL. - Hide in plain sight : the Hollywood blacklistees in film and television , 1950-2002.
%2386292: BÜHLER, PHILLIP A. - The Oder-Neisse Line : a reappraisal under international law.
%23248854: F.K. BUIJN., GOORDEN, C.P.J., M.M. DEN BOER - Zbo's , verzelfstandiging en privatisering : verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 25 april 1997 ter behandeling van de preadviezen van mr . C. P. J. Goorden , mr . M. M. den Boer , mr . F. K. Buijn .
%231041: BUIJN, F.K. - De oprichting van de N.V. en de B.V.
%23248849: F.K. BUIJN., GOORDEN, C.P.J., M.M. DEN BOER - ZBO's , verzelfstandiging en privatisering : preadviezen.
%23101681: BUIJNSTERS, PIET J. - Van Misantrope tot Hollandsche Spectator : over aard en ontwikkeling van het schrijverschap van Justus van Effen. (1684-1735).
%23101055: BUIJNSTERS, PIET J. - Justus van Effen (1684-1735) : leven en werk.
%23106301: BUIJNSTERS, PIET J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
%23101057: BUIJNSTERS, PIET J. - Nederlandse literatuur in de achttiende eeuw. Veertien verkenningen.
%2323141: BUIJNSTERS, PIET J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
%23211035: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE. - Straatverkopers in beeld : tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850.
%2356434: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie : boek- en prentverzamelaars 1750-2010.
%23228330: BUIJS, FRANK, JAAP VAN DONSELAAR & RON ROETMAN. - Extreem-rechts : aanhang , geweld en onderzoek.
%23153105: BUIJS, JAN W.E. & JOAN B. LÜRSEN, ARCHITECTEN B.N.A. - N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers.
%23119291: BUIJSEN, MARTIN. - Het recht en zijn waarde : John Austins scheidingsthese ideeën historisch bezien.
%23101682: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Langs de heiligenweg : perspectief van enige vroeg-Middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland.
%2378479: BUIJTENHUIS, ROBERT. - Le mouvement Mau-Mau : une revolte paysanne et anti-coloniale en Afrique noire.
%2368549: BUIKEMA, MATTHIJS - Onder zeil : reconstructie van een medische fout.
%237848: BUIKHUIZEN, W. - (ed.). Alcohol en verkeer : een studie over het rijden onder invloed
%2334239: BUIKHUIZEN, W. - Achtergronden van nozemgedrag.
%2344924: BUINING, J.R.H. - Aard en rechtsgevolgen van het verblijvensgeding.
%2363625: BUINING, J.R.H. & A. PITLO. - Het Fideicommis de Residuo. Praeadviezen.
%23139715: BUISING, J.G. - Vervoer gevaarlijke stoffen: ADR = European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road. Vol. I: part 1-3.2 ; Vol. II: part 3.3-9.
%23125878: BUISMAN, JAN REINOUD - Mythen en Allegorieën in Plato's Kennis- en Zijnsleer.
%2317898: BUISMAN, JOHAN FREDERIK. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
%23259351: BUISMAN, J.W. - Tussen vroomheid en Verlichting : een cultuurhistorisch en -sociologisch onderzoek naar enkele aspecten van de Verlichting in Nederland (1755-1810).
%2328610: BUISMAN, W.R. & J.C. VAN DER STEL (EDS.) - Drugspreventie : achtergronden, praktijk en toekomst.
%2388154: BUISSERET, DAVIS. - The mapmakers' quest : depicting new worlds in Renaissance Europe.
%23153872: BUITELAAR, WOUT & RYPKE SIERKSMA. - Gevangen in de gevangenis : beschouwingen over gevangenis, misdaad en maatschappij.
%2361205: BUITENDAM, A. - Prometheus in arbeidsland : individu en collectiviteit in arbeidswetenschappen en arbeidsbeleid.
%23156143: BUITENDIJK, R. - Towards an effective use of relational database management systems.
%2389584: BUITENHUIS, P. - The grasping imagination. The Americans writings of Henry James.
%2334611: BUITER, J.H. - Modern salariaat in wording : een sociologisch studie over posities en oriëntaties van werknemers.
%23237513: BUITER, HANS E.A. - Het geruisloze verzet : de geschiedenis van de TD-verzetsgroep tijdens de Duitse bezetting.
%23132006: BUITING, TH.J.B. - Strafrecht en milieu.
%2326135: BUKDAHL, JØRGEN. - Søren Kierkegaard and the common man.
%2353561: BUKENTOP, HENRI DE - Paedagogus ad Sancta Sanctorum sive Dux fidelis ingredi cupientibus penetralia S. Scripturae tractans de ejusdem dignitate, essentia, existentia, libris, auctoribus, sensibus, interpretatione, ac variis textibus, praesertim de Latina editione Vulgata. Editio secunda. Lovanii, typis Francisci vande Velde, 1706. 52 pp. [BOUND WITH:] Dictionarium in quo voces omnes difficilioris significationis, quae in Vulgata nostra S. Scripturae Latina translatione occurrunt, dilucide explicantur. Editio secunda. Prioris multo auctior, & accuratior. Lovanii, typis Francisci vande Velde, 1706. (4), 352 pp. [BOUND WITH:] Canones seu regulae pro intelligentia S. Scripturae utilissimae ex SS. Patribus collectae. Editio secunda auctior, et exactior.
%2364041: BULBECK, C. - Australian women in Papua New Guinea. Colonial Passages 1920-1960.
%23109726: BULDER, ELLES. - The social economics of old age. Strategies to maintain income in later life in the Netherlands (1880-1940).
%23110339: BULHOF, ILSE N. - Apollos Wiederkehr : eine Untersuchung der Rolle des Kreises in Nietzsches Denken über Geschichte und Zeit.
%23117184: BULHOF, F. - Transpersonalismus und Synchronizität. Wiederholung als strukturelement in Thomas Manns 'Zauberberg'.
%23229414: BULHOF, ILSE N. (E.A.) - Als woorden niets meer zeggen : de crisis rond woord en beeld in de huidige cultuur.
%2319242: BULHOF, FRANCIS. - Ma patrie est au ciel: leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819)
%2324932: BULL, J.A. - The framework of fiction : socio-cultural Approaches to the Novel.
%23233068: BULL, DUNCAN (ED.) - Rembrandt-Caravaggio.
%23213640: BULLARD, STEPHAN GREGORY. - Larvae of anomuran and brachyuran crabs of North Carolina : a guide to the described larval stages of anomuran (families Porcellanidae, Albuneidae, and Hippidae) and brachyuran crabs of North Carolina, U.S.A.
%23174624: BULLENS, R.A.R. - Getuige deskundigen in zedenzaken : de positie van de gedragswetenschapper bij strafzaken rondom mogelijk seksueel misbruik van kinderen.
%2343295: BULLER, DAVID J. - Adapting Minds: Evolutionary Psychology and the Persistent Quest for Human Nature.
%23216557: BULLETIN CANADIEN DE L'AIDE JURIDIQUE/CANADIEN LEGAL AID BULLETIN. - Native people and justice in Canada. Special Issue. Part II = Les autochtones et la justice au Canada. Numéro special Partie II.
%23112163: BULLIVANT, KEITH, GEOFFREY GILES & WALTER PAPE (EDS.) - Germany and Eastern Europe : Cultural Identities and Cultural Differences.
%23192236: BULLIVANT, KEITH. - The future of German literature.
%2331711: BULLIVANT, K. ED. - After the 'death' of literature: West German writing of the 1970s.
%2380875: BULLOCK, M.P. - The violent eye : Ernst Jünger's visions and revisions on the European right.
%23207562: BULLOCK, JULIA C. - The other women's lib : gender and body in Japanese women's fiction.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

3/29