Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23276469: BIDDIS, MICHAEL D. - The age of the masses : ideas and society in Europe since 1870.
%23279236: BIDDLE, WAYNE. - Barons of the sky : from early flight to strategic warfare ; the story of the American aerospace industry. door Wayne Biddle
%23123176: BIDERMAN, SHLOMO. & BEM-AMI SCHARFSTEIN (EDS.) - Myths and Fictions
%2325706: BIDERMAN, SHLOMO - Crossing Horizons: World, Self, and Language in Indian and Western Thought
%2336628: BIDNEY, DAVID (ED.) - The concept of freedom in anthropology.
%2363852: BIDNEY, DAVID. - Theoretical Anthropology
%23108622: BIDWELL,C.E. - Slavic Historical Phonology in Tabular Form. evolutio historica phonologiae linguarum slavonicarum tabellis explicata.
%23105413: BIE LEUVELING TJEENK, J. DE. - Gerechtigden tot schadevergoeding bij zaakschade.
%23262250: BIE LEUVELING TJEENK, J. DE. - Gerechtigden tot schadevergoeding bij zaakschade.
%2312154: BIE, H. DE. - Kinderrecht. 2 Dln. 1e Stuk: Civielrechtelijk deel.
%236189: BIE, H. DE. - Kinderrecht : strafrechtelijk deel.
%23277076: BIE, H. DE. - Kinderrecht. Eerste stuk (Civielrechtelijk deel). 3e druk.
%23279264: BIEBERSTEIN, JOHANNES ROGALLA VON. - Jüdischer Bolschewismus : Mythos & Realität.
%23208511: BIEBUYCK, DANIEL P. & KAHOMBO MATEENE. - Anthologie de la littérature orale nyanga.
%23104173: BIEDERMANN, FRIEDRICH KARL. - Deutschland im 18. Jahrhundert. Band 1: Deutschlands politische materielle und soziale Zusta¨nde im 18. Jahrhundert; Band 2: Deutschlands geistige, sittliche und gesellige Zusta¨nde im 18. Jahrhundert.Band 3-1: Bis zur Thronbesteigung Friedrichs des Grossen (1740). Band 3-2: Von 1740 bis zum Ende des Jahrhunderts : Abt. 1: Von Gellert bis Wieland; Abt. 2: Die Neubelebung der deutschen Literatur durch Friedrich den Grossen, Lessing, Herder; Abt. 3: Goethe, Schiller, Kant : die Wissenschaftliche Bewegung und die allgemeinen Bildungszusta¨nde in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. - Generalregister
%23223491: BIEDERMANN, CARL. - Die deutsche Philosophie von Kant auf unsre Zeit, ihre wissenschaftliche Entwicklung und ihre Stellung zu politischen und socialen Verhältnissen der Gegenwart. Band 2.
%23251048: BIEGEL, STUART. - Beyond Our Control?: Confronting the Limits of Our Legal System in the Age of Cyberspace.
%2366514: BIEGEL, L.C. - Minderheden in het Midden-Oosten. Hun betekenis als politieke factor in de Arabische Wereld.
%23239736: BIEGEL, STUART. - Beyond Our Control?: Confronting the Limits of Our Legal System in the Age of Cyberspace.
%23197382: BIEGEL, CLAUDIA; ANITA BÖCKER & KENNETH TJOEN-TAK-SEN. - Rassendiscriminatie ... : tenslotte is het verboden bij de wet.
%2312360: BIEGMAN-HARTOG, A.M. - Ongegronde verrijking.
%23242295: BIEKART, KEES - The Politics of Civil Society Building: European Private Aid Agencies and Democratic Transitions in Central America.
%23223029: BIEKART, KEES & MARTIN JELSMA. - Peasants beyond protest in Central America : challenges for ASOCODE , strategies towards Europe.
%23235569: BIEL, ROBERT. - The new imperialism : crisis and contradictions in North-South relations.
%23277432: BIELEFELDT, HEINER ... [ET AL.] (EDS.) - Würde und Recht des Menschen : Festschrift für Johannes Schwartländer zum 70. Geburtstag.
%2351608: BIELEFELDT, HEINER - Symbolic Representation in Kant's Practical Philosophy.
%23201387: BIELING, FRANZ. - Das Verhältnis von Kartellen und Genossenschaften.
%2381391: BIEMAN, ELIZABETH - Plato baptized: towards the interpretation of Spenser's mimetic fictions.
%23126838: BIEMEL, WALTER (ED.) - Phänomenologie Heute. Festschrift für Ludwig Landgrebe.
%23276225: BIEMOND, A. - Herzenziekten : diagnostiek en therapie.
%23927: BIEMOND, HENK. - [PBNA] Woordenboek automatisering : vertalingen en verklaringen van Engelstalige begrippen en afkortingen op het gebied van computers, telecommunicatie en kantoorautomatisering.
%23223481: BIENER, FRIEDRICH AUGUST. - Geschichte der Novellen Justinians.
%2376270: BIENER, FRIEDRICH AUGUST & KARL WILHELM ERNST HEIMBACH - Beiträge zur Revision des Justianischen Codex.
%23276326: BIENER, FRIEDRICH AUGUST. - Geschichte der Novellen Justinians.
%23163911: BIENKOWSKI, PIOTR (ED.) - Early Edom and Moab : the beginning of the Iron Age in southern Jordan.
%2321884: BIENKOWSKI, WIESLAW. - Kazimierz Kelles-Krauz. Zycie i dzielo.
%234153: BIER, AUGUST. - Die Seele.
%23238518: BIER, JAMES ALLEN. - Reference map of Oceania : the Pacific Islands of Micronesia, Polynesia, Melanesia.
%2341923: BIER, AUGUST. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 6-4-1918. August Bier (1861-1949) was professor of surgery in Bonn and Berlin, the first to use spinal anaesthetic (with cocaine).
%23159091: BIERBAUM, OTTO JULIUS. - Prins Koekoek : leven, daden, meeningen en hellevaart van een wellusteling : [roman des tijds]. 1e & 2e Afdeeling.
%2378075: BIERBOOMS, P.F.A. - Privaatrechtelijk kostenverhaal door de overheid.
%23279719: BIERCE, AMBROSE. - The devil's dictionary.
%23281610: BIERENS, BART. - Revindicatoire aanspraken op giraal geld.
%238058: BIERENS DE HAAN, P. - Misdadige kinderen : een psychologisch-paedagogische studie.
%23159021: BIERENS DE HAAN, J.A. - Labyrinth und Umweg: ein Kapitel aus der Tierpsychologie.
%2375042: BIERENS DE HAAN, J. - Van oeconomische tak tot Nederlandsche maatschappij voor nijverheid en handel. 1777-1952
%2374885: BIERENS DE HAAN, J.D. - Maatschappelijk werk. Opstellen aangeboden aan Emilie C. Knappert op haar zeventigsten verjaardag 15 juni 1930.
%23180028: BIERENS DE HAAN, J.D. - Hoofdfiguren der geschiedenis van het wijsgerig denken (Tijdperk van Cartesius tot Kant).
%2357000: BIERENS DE HAAN, J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952.
%23166421: BIERENS DE HAAN, D. - Het Houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance.
%2336418: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung : eine Einführung in die allgemeine Tierpsychologie.
%2376272: BIERLING, ERNST R. - Juristische Prinzipienlehre.
%23144941: BIERMA, M. (E.A.) - Archeologie en Landschap. Archeology and Landscape.
%2398748: BIERMAN, A.I. - Van Artsenijmengkunde naar Artsenijbereidkunde. Ontwikkelingen van de Nederlandse farmacie in de 19e eeuw.
%23156711: BIERS, JANE C. - The great bath on the Lechaion Road.
%23241144: BIERWAGEN, R. - GATT Article VI and the Protectionist Bias in Anti-Dumping Laws.
%23224918: BIESBOER, FRANK; HERBERT BLANKESTEIJN & CHRISTIAN JONGENEEL. - De eindeloze ether : mobiel breedbandinternet en de toekomst van het omroepbestel.
%23109237: BIESBOER, FRANK. - Wie bepaalt uw identiteit?
%23104175: BIESE, FRANZ. - Die Philosophie des Aristoteles in ihrem inneren Zusammenhange, mit besonderer Berücksichtigung des philosophischen Sprachgebrauchs, aus dessen Schriften entwickelt.
%23156473: BIESEN, A.H.J. VAN DEN & P. INGELSE. - Dagvaarding namens de Stichting Verbiedt de Kruisraketten te Amsterdam en de overige eisers tegen de Staat der Nederlanden gevestigd te 's-Gravenhage .
%23220496: BIESEN, A.H.J. VAN DEN. - Milieu en luchtvaart : verslag van de 92e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 7 juni 2006.
%23225905: BIESENBACH, FRIEDHELM. - Die Entwicklung der Nationalökonomie an der Universität Freiburg i. Br. 1768-1896 : eine dogmengeschichtliche Analyse.
%2376275: BIESENBACH, FRIEDHELM. - Die Entwicklung der Nationalökonomie an der Universität Freiburg i. Br. 1768-1896 : eine dogmengeschichtliche Analyse.
%23149383: BIESHEUVEL, J.M.A. - De Verpletterende Werkelijkheid.
%2383137: BIESHEUVEL, M.B.W.; M.R. MOK & H.G. SEVENSTER. - Van ordening naar marktwerking. Kanttekeningen bij het ontwerp-Mededingingswet.
%2373627: BIESHEUVEL, M.B.W. ... [ET AL.] - Verdediging van collectieve belangen via de rechter.
%23186310: BIESHEUVEL, J.M.A. - De klacht van de dorpsschoolmeester.
%23273824: BIESHEUVEL, JACOBUS MARTINUS AREND - De bruid: verhalen.
%2349977: BIESSEN, G.G.A. - East European foreign trade and system changes. Diss.
%23278392: BIÈVRE, ELIZABETH DE. - Dutch art and urban cultures 1200-1700.
%23273361: BIEWER, LUDWIG & RAINER BLASIUS (EDS.) - In den Akten, in der Welt: Ein Streifzug durch das Politische Archiv des Auswartigen Amts
%2360652: BIEZEN, J. VAN. - The middle Byzantine Kanon-Notation of Manuscript H : a paleographic study with the transcription of the Melodies of 13 Kanons and a Triodion.
%23149158: BIEZEVELD, RENSKE L. - Between individualism and mutual help. Social security and natural resources in a Minangkabau village.
%2317378: BIGELOW, MELVILLE M. - Placita Anglo-Normannica : law cases from William I. to Richard I. preserved in historical records.
%23231487: BIGGELAAR, G.J.M. VAN DEN. - De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie.
%2358686: BIGGELAAR, G.J.M. VAN DEN. - De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie.
%23177888: BIGNE, MARGUERIN DE LA. - Maxima Bibliotheca Veterum Patrum, et antiquorvm scriptorum ecclesiasticorum : primo quidem a Margarino de la Bigne, in Academia Parisiensi doctore Sorbonico, in lucem edita : deinde celeberrimorum in universitate Coloniensi doctorum studio, plurimis authoribus, & opusculis aucta, ac historica methodo per singula saecula quibus scriptores quique vixerunt, disposita : hac tandem editione Lugdunensi, ad eandem Coloniensem exacta, novis supra centum authoribus, & opusculis hactenus desideratis, locupletata, et in tomos XXVII. distributa : huic etiam editione accesserunt indices quator praeclari, in hac tam multiplicium scriptorum vastissima collectione vere faces, & ut quis ad ipsorum lectionem introducatur, utilissimi, imo omnino necessarii...Tomus I (- XXVII).
%23206019: BIGNE, MARGUERIN DE LA. - Sacrae Bibliothecae Sanctorum Patrum; seu scriptorum ecclesiasticorum, indices quatuor locupletissimi...editione secunda.
%23221231: BIGNENS, CHRISTOPH. - American way of life : Architektur, Comics, Design, Werbung.
%23273580: BIGNENS, CHRISTOPH. - Richard Paul Lohse: Vol. 1: Catalogue Raisonne: Volume 1.
%23280092: BIHLMANS, ALFRED. - Latvijas Werdegang : oder vom Bischofsstaat Terra Mariana bis zur freien Volkrepublik Lettland. Riga 1925. 43 pages.
%23195874: BIJ, JAN VAN DER. - Doelmatigheid en de rijksbegroting : een staatsrechtelijke en economische visie op de rijksbegroting.
%23244371: BIJ DE VAATE, D.M.A. - Bijzonder ontslagprocesrecht.
%2335079: BIJ, T.S. VAN DER. - Ontstaan en eerste ontwikkeling van den oorlog.
%23280425: BIJL, D.B. ... [ET AL.] - Bestuurdersaansprakelijkheid : een praktische handleiding voor directeuren en commissarissen.
%23221872: BIJL, PAUL DE - Competition and regulation in telecommunications markets.
%2316181: BIJLEVELD, C.G.J. - Het rechtsgeding door en tegen de gemeente.
%23273554: BIJLEVELD, CATHARINA CHRISTINA JOHANNA HERMINA - Kansen voor juristen : statistiek en onderzoeksmethodologie voor de strafrechtspraktijk
%23243238: BIJLL NACHENIUS, H.J. DE. - Wet op de ondernemingsraden.
%23250181: BIJLMER, JOEP. - Ambulante straatberoepen in Surabaya : een studie naar kleinschalige economische activiteiten.
%23225082: BIJLOOS, A.W.M. & TH.J.M. LINDLER. - De Algemene wet bestuursrecht : eerste tranche.
%23238298: BIJLOOS, A.W.M. & TH.J.M. LINDLER. - De Algemene wet bestuursrecht : eerste tranche.
%23232198: BIJLOOS, A.W.M. & TH.J.M. LINDLER. - De Algemene wet bestuursrecht : eerste tranche.
%23132670: BIJLOOS, A.W.M. - Administratieve boeten en Art 6 EVRM in Nederland. Preadvies.
%23260454: BIJLSMA, A.C. - Het laatste woord : de praktijk van het strafproces in korte verhalen.
%2371018: BIJMAN, WILHELMUS JOHANNES JOSEPH. - Essays on agricultural co-operatives ; governance structure in fruit and vegetable chains.
%2334953: BIJSTERVELD, KARIN. - Geen kwestie van leeftijd : verzorgingsstaat, wetenschap en discussies rond ouderen in Nederland, 1945-1982.
%23207680: BIJSTERVELD, S. C. VAN - Godsdienstvrijheid in Europees perspectief (Dutch Edition).
%23122072: BIJVOET, A.M.A - Owner occupied dwelling and income taxes; A synopsis of eight European countries.
%23231155: BIK, E.A. & D. ROOS. - Kromsluiting in de ijzers : uitspraken van de Raad van Tucht (voor de koopvaardij) 1856-1909.
%2346460: BIK, J.G.W.F. - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad. (Gouda).
%2338629: BILAL, SANOUSSI & PHEDON NICOLAIDES. - Understanding state aid policy in the European Community : perspectives on rules and practice.
%23167748: BILDERBEEK, SIMONE (ED.) - Biodiversity and International Law : the effectiveness of International Environmental Law.
%23188286: BILDERDIJK, WILLEM. - Lijst der werken uitgegeven door, of met bijdragen voorzien van wijlen Mr. W. Bilderdijk en Ve. K.W. Bilderdijk, chronologisch ; en register der stukken in die werken voorkomende, alphabetisch gerangschikt / [door E.L. Glinderman] ; met eene voorrede en aanteekeningen van den schrijver.
%23275520: BILDERDIJK, WILLEM. - De dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk.
%23268034: BILDERDIJK, KATHERINA WILHELMINA [= KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT] - De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk. Deel 1: Treurspelen: Elfriede, Ifigenia in Aulis, Ramiro, Dargo, Rodrigo de Goth; Deel 2: Rodrigo de Goth (vervolg), Verhalen en romances, Gedichten voor kinderen, Stichtelijke poëzy; Deel 3: Vaderlandsche poëzy, Gelegenheidsverzen, Mengelingen.
%23176876: BILER, PIOTR. - Problems and examples in differential equations.
%23117141: BILFINGER, CARL. - Völkerrecht und Staatsrecht in der deutschen Verfassungsgeschichte.
%23161375: BILGEL, FIRAT. - The Law and Economics of Organ Procurement.
%2332150: BILL, MAX - Wassily Kandinsky.
%23189299: BILLIG, JOSEPH. - Le Commissariat général aux questions juives (1941-1944). Tome 1 & 2.
%23219826: BILLINGHAM, NICK. - Warwickshire's murderous women.
%232784: BILLOEN, A. VAN. - Et les Taudis?... Si nous en reparlions un peu... Delenda Carthago!.. A bas les Taudis! I. La situation en Belgique. II. Une expérience Holandaise.
%23276969: BILLWILLER, CHRISTOPH. - Die Befugnisse des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) im Rahmen von Kontrollen bei Wirtschaftsbeteiligten in Portugal.
%23155502: BILO, CARL. - Romano Guardini.
%23177850: BILQUIN, JEAN - Jean Bilquin, 1984-2008.
%23187870: BILSKI, EMILY D. - Berlin metropolis : Jews and the new culture, 1890-1918.
%23222688: BILSTEIN, ROGER E., FLIGHT IN AMERICA. - Flight in America : from the Wrights to the astronauts.
%23212342: BILSTEIN, ROGER E. - Flight in America : from the Wrights to the astronauts.
%2382207: BIMMER, A.C. (ED.). - Körper - Verständnis - Erfahrung.
%23135068: BINDER, LEONARD. - Religion and politics in Pakistan.
%23177254: BINDER, SARAH A. - Stalemate : causes and consequences of legislative gridlock.
%2376279: BINDER, JULIUS. - Rechtsbegriff und Rechtsidee : Bemerkungen zur Rechtsphilosophie Rudolf Stammlers.
%2376278: BINDER, JULIUS. - Prozess und Recht : ein Beitrag zur Lehre vom Rechtsschutzanspruch.
%2376277: BINDER, JULIUS. - Die Korrealobligationen im römischen und im heutigen Recht.
%23221456: BINDER, NICOLAUS. - Dissertatio inauguralis juridica de praescriptione quinquennii circa res minorum, sine judicis decreto alienatas.
%23104232: BINDER, THOMAS (ED.) - International Bibliography of Austrian Philosophy. Internationale Bibliographie zur österrechischen Philosophie (IBÖP) 1986/1987
%23104193: BINDER, THOMAS (ED.) - International Bibliography of Austrian Philosophy. Internationale Bibliographie zur österrechischen Philosophie (IBÖP) 1989/1990.
%23139860: BINDERVOET, ERIK & ROBBERT-JAN HENKES. - Autobiografie van een polemist.
%23154479: BINDING, PAUL. - Imagined corners : exploring the world's first atlas.
%2376284: BINDING, KARL. - Die Normen und ihre Übertretung : eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts. Band 1: Normen und Strafgesetze; Band 2: Schuld und Vorsatz: Hälfte 1: Zurechnungsfähigkeit - Schuld. Hälfte 2: Der rechtswidrige Vorsatz; Band 3: Der Irrtum; Band 4: Die Fahrlässigkeit.
%2376283: BINDING, KARL. - Handbuch des Strafrechts.
%2376280: BINDING, KARL. - Der Entwurf eines Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund in seinen Grundsätzen beurteilt.
%23138974: BINDSCHEDLER, MARIA - Nietzsche und die Poetische Lüge.
%2315904: BINDSCHLEDER, RUDOLF L. - Rechtsfragen der europäischen Einigung : ein Beitrag zu den Lehre von den Staatenverbindungen.
%23279088: BINET, LAURENT - HhhH. Himmlers hersens heten Heydrich
%23231117: BINET, HELENE - Ingenhoven Overdiek and Partner: Energies.
%23136231: BINFIELD, CLYDE (ED.) - Sainthood Revisioned. Studies in Hagiography & Biography.
%23126471: BINGER, JULIETTE (ED.) - Martin Buber : zijn leven en zijn werk.
%23250348: BINKIN, MARTIN & WILLIAM W. KAUFMANN. - U.S. Army Guard and Reserve : rhetoric, realities, risks.
%23133303: BINKLEY, R. (EDS.) - Agent, Action and Reason.
%23262148: BINNENDIJK, WILLEM. - Anti-epileptica : samenvattend medisch en chemisch-pharmacologisch overzicht.
%2316027: BINNENDIJK, CHANDRA VAN & PAUL FABER (EDS.) - Sranan : cultuur in Suriname.
%23232611: BINSBERGEN, WIM VAN. - Tears of rain : ethnicity and history in central western Zambia.
%23133330: BINSBERGEN, W.C. VAN. - Inleiding Strafrecht.
%23124367: BINSBERGEN, W.C. VAN. - Poenaal panorama.
%23200878: BINSWANGER, O. A.O. (EDS.) - Lehrbuch der Psychiatrie. Bearbeitet v. A.Cramer, A.Hoche, A.Westphal, R.Wollenberg. Hgg.v. O.Binswanger und E.Siemerling. 3.vermehrte Aufl.
%23282051: BINSWANGER, OTTO & ERNST SIEMERLING (EDS.) - Lehrbuch der Psychiatrie.
%2380039: BINSWANGER, LUDWIG. - Einführung in die Probleme der allgemeine Psychologie.
%2351443: BINTLIFF, J. (ED.). - The Annales School and archaeology.
%23174755: MEDITERRANEAN MEETING ON BIOETHICS (1ST (1992 : ACIREALE, SICILY). - The quality of life : in the Mediterranean countries.
%2317852: BIOLLEY, TANGUY DE. - A new Class of Neo-classical Production Functions with Corresponding Investment Behaviour.
%23107878: VERKENNINGSCOMMISSIE BIOLOGIE. - Biologie : het leven centraal.
%2348696: BIOLOGY, GERMANY) WORKSHOP IN THEORETICAL (1998 : ALTENBERG - The evolution of cognition.
%23194443: BIOLSI, THOMAS. - Deadliest enemies : law and the making of race relations on and off Rosebud Reservation.
%23249553: BIONDI, CARMINELLA. - La Francia a Parma nel secondo Settecento.
%2387693: BIRCH, G.G. - Sugar, science and technology.
%2387665: BIRCH, G.G. - Health and food.
%2364712: BIRCH, G.G. , L.F. GREEN, C.B. COULSON (EDITORS). - Glucose syrups and related carbohydrates.
%2346092: BIRGUS, VLADIMIR - Jaroslav Rossler: Czech Avant-Garde Photographer.
%23104177: BIRK, ALFRED. - Die Strasse : ihre verkehrs- und bautechnische Entwicklung im Rahmen der Menschheitsgeschichte.
%23137538: BIRKE, ERNST - Frankreich und Ostmittel-Europa im 19. Jahrhundert.
%23219084: BIRKE, MARTIN (ED.) - Handbuch Umweltschutz und Organisation : Ökologisierung - Organisationswandel - Mikropolitik.
%2375833: BIRKENSTOCK, HEINRICH. - Das Recht des konzernfreien Aktionärs auf Umtausch von Aktien. Diss.
%23197068: BIRKINSHAW, PATRICK J. - The European Union Legal Order after Lisbon.
%2378680: BIRKMEYER, KARL VON. - Münchener Festgabe für Karl von Birkmeyer : zum 27. Juni 1917 gewidmet von E. von Beling, F. Doerr, R. Frank, F. Kitzinger, G. Kleinfeller, A. Köhler, K. Neumeyer, und vom R. von Decker's Verlag G. Schenk.
%2376287: BIRKMEYER, KARL VON. - Studien zu dem Hauptgrundsatz der modernen Richtung im Strafrecht Nicht die Tat, sondern der Täter ist zu bestrafen.
%2376285: BIRKMEYER, KARL VON. - Schuld und Gefährlichkeit in ihre Bedeutung für die Strafbemessung. Erörtert an hand einer kritik des österreichischen Strafgesetzentwurfes von 1912.
%23162759: BIRKS, PETER (ED.) - The life of the law : proceedings of the tenth British legal history conference, Oxford 1991.
%23193130: BIRLEY, SUE & IAN C. MACMILLAN (EDS.) - Entrepreneurship research : global perspectives : Proceedings of the Second Annual Global Conference on Entrepreneurship Research, London, U. K., 9-11 March 1992.
%23252589: BIRLINGER, ANTON. - Aus Schwaben. Band 1 : Sagen, Legenden, Volksaberglauben.
%237742: BIRNBAUM, KARL. - Die psychopatischen Verbrecher.
%23206169: BIRNBAUM, PIERRE. - The anti-semitic moment : a tour of France in 1898.
%2397921: BIRNIE, PATRICIA W. & ALAN BOYLE. - International law and the Environment.
%2324783: BIRO, J.I. & ROBERT W. SHAHAN (EDS.) - Mind, brain, and function : essays in the philosophy of mind.
%23149034: BIRRELL, A. - Popular Songs and Ballads of Han China.
%23104179: BIRT, THEODOR. - Das antike Buchwesen in seinem Verhältnis zur Literatur : mit Beiträgen zur Textgeschichte des Theokrit, Catull, Properz und anderer Autoren.
%23224605: BISCHOFF VAN HEEMSKERCK, SUZANNE. - The UN convention on the rights of the child : a comparative study.
%23275582: BISCHOFF, BERNHARD. - Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters.
%23263804: BISCOP, SVEN & JAN JOEL ANDERSSON (EDS.) - The EU and the European Security Strategy: Forging a Global Europe.
%23119668: BISHOP, PETER. - An Archetypal Constable : national Identity and the Geography of Nostalgia.
%2371935: BISHOP, DONALD G. - The administration of United States foreign policy through the United Nations.
%2372114: BISINGER, JOSEF. - Der Agrarstaat in Platons Gesetzen.
%23231453: BISKIND, PETER. - Seeing is believing : how Hollywood taught us to stop worrying and love the fifties.
%23264411: BISKUP, MANFRED, VASSILIS FILIAS & IVÁN VITÁNYI (EDS.) FOR THE EUROPEAN COORDINATION CENTRE FOR RESEARCH AND DOCUMENTATION IN SOCIAL SCIENCES. - The family and its culture : an investigation in seven East and West European countries.
%2380587: BISLEY, NICK - Building Asia's Security (Adelphi series).
%23104181: BISMARCK, OTTO VON. - Politische Reden des Fürsten Bismarck : historisch-kritische Ausgabe in 14 Bände. Band 1: Die Reden des Abgeordneten von Bismarck-Schönhausen im Vereinigten Landtage, im Deutschen Parlament zu Erfurt und in der Zweiten Kammer des Preussischen Landtags 1847-1852; Band 2: Die Reden des Ministerpräsidenten von Bismarck-Schönhausen im Preussischen Landtage 1862-1865; Band 3: Die Reden des Ministerpräsidenten und Bundeskanzlers Grafen von Bismarck im Preussischen Landtage und Reichstage des Norddeutschen Bundes 1866-1868; Band 4: Die Reden des Ministerpräsidenten und Bundeskanzlers Grafen von Bismarck im Preussischen Landtage, im Reichstage des Norddeutschen Bundes und im Deutschen Zollparlament 1868-1870; Band 5: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage und im Deutschen Reichstage 1871-1873; Band 6: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage und im Deutschen Reichstage 1873-1876; Band 7: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage und im Deutschen Reichstage 1877-1879; Band 8: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage, im Deutschen Reichstage und im Preussischen Volkswirtschaftsrathe 1879-1881; Band 9: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage und im Deutschen Reichstage 1881-1883; Band 10: Die Reden des Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Deutschen Reichstage 1884-1885; Band 11: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage und im Deutschen Reichstage 1885-1886; Band 12: Die Reden des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preussischen Landtage und Deutschen Reichstage 1886-1890; Band 13: Reden und Ansprachen des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers a.D. Fürsten von Bismarck 1890-1897; Band 14: Nachträge und Gesamtregister zu den Reden des Fürsten Bismarck. Mit einer Facsimile-Beilage. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (1815-1898), genannt der Eiserne Kanzler, war eine der politischen Hauptfiguren bei der Gründung des Deutschen Reichs 1871 als einheitlicher deutscher Nationalstaat und gilt als der eigentliche Reichsgründer. Zugleich wurde er erster Kanzler des neu gegründeten Reichs. Zuvor war Bismarck Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes sowie Ministerpräsident und Aussenminister von Preussen gewesen.
%23176749: BISMUT, J.M., L. GROSS & K. KRICKEBERG. - Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour X - 1980
%23119772: BISONG, KEKONG. - Restorative justice for Niger Delta.
%23252013: BISSCHOP, WILLEM ROOSEGAARDE. - De opkomst der Londensche geldmarkt 1640-1826 : historische en kritische beschouwing.
%23104183: BITTERAUF, THEODOR. - Die Traditionen des Hochstifts Freising.
%23253424: BITTERAUF, THEODOR. - Die Traditionen des Hochstifts Freising. Band 1 : 744-926.
%23104185: BITTERLICH-WILLMANN, HEINRICH. - Otto Willmann Bibliographie 1861-1966.
%2382667: BITTERLICH, R0SWITHA. - Schwartz-weiss-kunst.
%23281362: BIX, BRIAN. - Jurisprudence : theory and context. 5th edition.
%23107535: BIZER, MARC. - Homer and the politics of authority in Renaissance France.
%23211070: BIZET, GEORGES. - Carmen.
%23267428: BJELIC, DUSAN I, & OBRAD SAVIC. - Balkan as metaphor : between globalization and fragmentation.
%23220250: BJELIC, DUSCARONAN I. - Galileo's pendulum science , sexuality , and the body-instrument link.
%23279265: BJORK, DANIEL W. - B.f. Skinner: A Life.
%23258405: BJØRN-ANDERSEN, NIELS. - The human side of information processing : proceedings of the Copenhagen Conference on Computer Impact - 78, October 25-27, 1978.
%23217878: BJÖRNBERG, ULLA (ED.) - One-parent families : lifestyles and values.
%23225011: BLAAS, P.B.M. - Henk Hoetink (1900-1963), een intellectuele biografie : recht en geschiedenis.
%2375467: BLAAUBOER, A. - Organisatie van bestuur en beheer der IJsselmeerpolders. Diss.
%23110909: BLAAUW, R.M. - Executiemiddelen : de sanctionering van vonissen, veroordelend tot een andere prestatie dan het betalen van geld.
%23260322: BLAAUW, ERIC & LORRAINE SHERIDAN. - Psychopaths : current international perspectives.
%23132548: BLAAUW. J.H. - Kort Geding in Strafzaken.
%23198546: BLAAUW, MARTIJN JOAN. - Contrastivism: reconciling skeptical doubt with ordinary knowledge.
%23279266: BLAAZER, DAVID. - The Popular Front and the Progressive Tradition: Socialists, Liberals and the Quest for Unity, 1884-1939.
%23179496: BLACK, CROFTON ... [ET AL.] - Islamic manuscripts : [catalogue].
%23142860: BLACK, EUGENE R. - Diplomacy of economic development.
%23231571: BLACK, JOHNNY - Reveal: The Story of R.E.M.
%2372876: BLACK, GEORGINA DOPICO. - Perfect wives, other women : adultery and inquisition in early modern Spain.
%23280675: BLACK, RICHARD & HOWARD WHITE. - Targeting development : critical perspectives on the millennium development goals.
%2342414: BLACK, JEREMY. - War in European History, 1494-1660: The Essential Bibliography (Essential Bibliography Series).
%23202624: BLACK, NAOMI. - Social feminism.
%23108647: BLACKBURN, R.H. - Biblical Drama Under the Tudors.
%23140933: BLACKBURN, CHRISTOPHER A. - Napoleon and the Szlachta.
%23235864: BLACKBURN, S. - Practical Tortoise Raising and other Philosophical Essays.
%23281822: BLACKBURN, SIMON. - Plato's 'Politeia' : een biografie.
%2361101: BLACKBURN, SIMON. - Philosophy.
%232095: BLACKETT, P.M.S. - Military and political consequences of atomic energy.
%232093: BLACKETT, P.M.S. - Military and political consequences of atomic energy.
%23276451: BLACKLEDGE, PAUL & KELVIN KNIGHT (EDS.). - Virtue and politics : Alasdair MacIntyre's revolutionary Aristotelianism.
%23159329: BLACKSTONE, BERNARD. - Virginia Woolf : a commentary.
%23114475: BLACKWELL, RICHARD J. - Behind the scenes at Galileo's trial : including the first English translation of Melchior Inchofer's Tractatus syllepticus.
%23252089: BLAD, J.R. (ED). - Governing security under the rule of law?
%2386356: BLADEN, RONALD - Ronald Bladen: Skulptur/Sculpture.
%23170943: BLADEN, VINCENT W. - From Adam Smith to Maynard Keynes : the heritage of political economy.
%2341896: BLADERGROEN, DENNIS. - Planning en beheersing van IT-dienstverlening.
%2345664: BLAGOJEVIC, BORISLAV T. - Introduction aux droits socialistes.
%2367172: BLAHNIK, MANOLO. - Manolo's new shoes.
%2368705: BLAIN, VIRGINIA, PATRICIA CLEMENTS & ISOBEL GRUNDY. - The feminist companion to literature in English : women writers from the middle ages to the present.
%23133580: BLAIR, ROGER D. & THOMAS F. COTTER. - Intellectual property : economic and legal dimensions of rights and remedies.
%23157405: BLAIR, DAVID. J. - Trade negotiations in the OECD: Structures, Institutions and State.
%23277823: BLAIR, SHEILA & JONATHAN BLOOM (EDS.) - God is beautiful and loves beauty : the object in islamic art and culture.
%23277311: BLAIR, ROGER D. & JEFFREY L HARRISON. - Monopsony : antitrust law and economics.
%23214957: BLAISSE, P.A. - De Nederlandse handelspolitiek (De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen).
%23211418: BLAKE, LEONARD W. - Plants from the past.
%23260041: BLAKE, ANDREW & ALAN YUILLE (EDS.) - Active Vision.
%23124819: BLAKE, R.E. - The Essays de méditations poétiques of Frère Zacharie de Vitré. A study in baroque poetics.
%2356591: BLAKE, CATRIONA. - The charge of the parasols. Women's entry to the medical profession.
%23155343: BLAKE, JOANNA. - Routes to child language : evolutionary and developmental precursors.
%23242051: BLAKE, KATHLEEN - The Pleasures of Benthamism: Victorian Literature, Utility, Political Economy.
%23222897: BLAKE, ANDREW (ED.) - Living through pop.
%23163355: BLAKE, N.F. - William Caxton and English literary culture.
%2319253: BLAKELEY, THOMAS J. - Soviet Philosophy : a general introduction to Contemporary Soviet Thought.
%23229650: BLAKELEY, GEORGINA., BRYSON, VALERIE. - Marx and other four-letter words.
%2319367: BLAKELEY, THOMAS J. - Soviet Scholasticism.
%2319212: BLAKELEY, THOMAS J. (ED.) - Themes in Soviet Marxist Philosophy. Selected articles from the Filosofskaja Enciklopedija.
%2362601: BLAKEMORE, STEVEN. - Burke and the fall of language. The French Revolution as linguistic event.
%23282263: BLAKESLEY, CHRISTOPHER L. - Terror and anti-terrorism : a normative and practical assessment.
%2360230: BLAMAN, ANNA. - Ik droomde dat ik met haar in een duinpan lag.
%23125784: BLANC, NEIL LE. - Transformatie van zorgsystemen : structuur, dynamiek en transformatie.
%2392868: BLANC, OLIVIER. - Last letters: prisons and prisoners of the French revolution, 1793-1794.
%23276571: BLANC, EMMANUEL. - La nouvelle profession d'Avocat : commentaire de la loi du 31 decembre 1971 et des decrets des 21 avril, 9 juin, 13 juillet et 25 aout 1972.
%2388331: BLANCHARD, OLIVIER JEAN - Restoring Europe's Prosperity: Macroeconomic Papers from the Centre for European Policy Studies (Centre for European Policy Studies (CEPS) Series).
%23253682: BLANCHARD, OLIVER ... [ET AL.] - Post-communist reform : pain and progress.
%23253671: BLANCHARD, OLIVIER. - The transition in Eastern Europe. Volume 2: Restructuring.
%23253672: BLANCHARD, OLIVIER. - The transition in Eastern Europe. Volume 1: Country studies.
%23253673: BLANCHARD, OLIVIER. - Reform in Eastern Europe.
%23277112: BLANCHOT, MAURICE - Political writings, 1953-1993.
%23244231: BLANCO, LUIS ORTIZ - Market Power in EU Antitrust Law.
%2317870: BLANCO, CICELY. - The determinants of regional factor mobility.
%23181676: BLANDFORD, EDMUND L. - SS intelligence : the Nazi Secret Service.
%23183379: BLANK, J.L.T., EVELIEN EGGINK & A.H.Q.M. MERKIES. - Tussen bed en budget : een empirisch onderzoek naar de doelmatigheid van algemene en academische ziekenhuizen in Nederland.
%23152367: BLANK, STEPHEN J. & ALVIN Z. RUBENSTEIN (EDS.) - Imperial decline : Russia's changing role in Asia.
%23239431: BLANK, ROBERT H. & JANNA C. MERRICK (EDS.) - End-of-life decision making : a cross-national study.
%23241222: BLANKE, THOMAS (ED.) - Recasting worker involvement? : recent trends in information, consultation and co-determination of worker representatives in a Europeanized arena.
%23216711: BLANKEMEIJER, ROLF & JULES SANDERS - Hiaten in de sociale zekerheid verzekerd : handleiding voor de praktijk.
%23148949: BLANKEN, I.J. - Onder Duits Beheer. (Geschiedenis van Philips Electronics N.V., deel 4. 1935-1950).
%23236278: BLANKENBURG, ERHARD, JACQUES COMMAILLE & MARC GALANTER. - Disputes and litigation.
%2333119: BLANKENBURG, ERHARD (A.O.) - Organisation und Recht : organisatorische Bedingungen des Gesetzesvollzugs.
%23261718: BLANKENBURG, ERHARD & WOLFGANG KAUPEN (EDS.) - Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe : empirische Ansätze im internationalen Vergleich.
%23281789: BLANKENBURG, ERHARD & FREEK BRUINSMA. - Dutch legal culture. 2nd edition.
%23184488: BLANKENBURG, ERHARD (ED.) - Prozessflut? : Studien zur Prozesstätigkeit europäischer Gerichte in historischen Zeitreihen und im Rechtsvergleich.
%2386021: BLANKENBURG, ERHARD. - (ed.). Empirische Rechtssoziologie.
%23261754: BLANKENBURG, ERHARD & JANN FIEDLER (EDS.) - Die Rechtsschutzversicherungen und der steigende Geschäftsanfall der Gerichte.
%23204925: BLANKENBURG, ERHARD & RÜDIGER VOIGT. - Implementation von Gerichtsentscheidungen.
%2339212: BLANKHART, J.E. - Beklagmeerdere bedankt!? : een maritieme visie met betrekking tot de rechtsmiddelen in het militaire tuchtrecht.
%23142398: BLANKHART, J.E. - Beklagmeerdere bedankt!? : een maritieme visie met betrekking tot de rechtsmiddelen in het militaire tuchtrecht.
%23140709: BLANKMAN, K. - Curatele voor Personen met een Geestelijke Stoornis en Beschouwing op Maat.
%23150311: BLANPAIN, ROGER. - Codex Europees arbeids- en sociaal zekerheidsrecht 2001-2002.
%23233280: BLANPAIN, ROGER ... [ET AL.] - The changing face of labour law and industrial relations : liber amicorum for Clyde W. Summers.
%23186901: BLANPAIN, ROGER ... [ET AL.] - Comparative labour law and industrial relations.
%23194126: BLANPAIN, ROGER ... [ET AL.] - Comparative labour law and industrial relations in industrialised market economies.
%23183468: BLANPAIN, ROGER ... [ET AL.] - Medezeggenschap op Europees niveau : de EU richtlijn van 22 september 1994.
%23139429: BLANPAIN, ROGER ... [ET AL.] - Contractual policies concerning continued vocational training in the European Community member states.
%23139430: BLANPAIN, ROGER (ED.) - Discriminación en el empleo = Discrimination in employment. (XV Congreso mundial del derecho del trabajo y de la seguridad social = XV World congress of labour law and social security : 22-26 September 1997, Buenos Aires, Argentina. Volume I).
%23188956: BLANPAIN, ROGER ... [ET AL.] - Legal and contractual limitations to working-time in the European Community member states.
%239098: BLANPAIN, ROGER ... [ET AL.] - Legal and contractual limitations to working-time in the European Community member states.
%23139726: BLANPAIN, ROGER (ED.) - Los derechos humanos y la seguridad social = Human rights and social security. (XV Congreso mundial del derecho del trabajo y de la seguridad social = XV World congress of labour law and social security : 22-26 September 1997, Buenos Aires, Argentina, Volume III).
%23113863: BLANSCH, KEES LE. - Milieuzorg in bedrijven : overheidssturing in het perspectief van de verinnerlijkingsbeleidslijn.
%2343050: BLANSHARD, PAUL. - Democracy and empire in the Caribbean : a contemporary review.
%2397250: BLASIER, COLE. - The giant's rival : the USSR and Latin America.
%23147389: BLÄSING, J.F.E. & VLEESENBEEK, H.H. (RED.) - Van Amsterdam naar Tilburg en toch weer terug.
%23105071: BLÄSING, J.F.E. - Das goldene Delta und sein eisernes Hinterland 1815-1851. Von niederländische-preussischen zu deutsch-niederländischen Wirtschaftsbeziehungen.
%23241976: BLASIUS, DIRK. - Bürgerliche Gesellschaft und Kriminalität : zur Sozialgeschichte Preussens im Vormärz.
%23136325: BLASIUS, MARK - Gay and Lesbian Politics. Sexuality and the emergence of a new ethic.
%23255194: BLASIUS, HANS & HANS BÜCHNER. - Verwaltungsrechtliche Methodenlehre.
%23117181: BLASS, FRIEDRICH. - Philology of the gospels.
%23274035: BLASZCZYK, REGINA LEE (ED.) - Producing Fashion: Commerce, Culture, and Consumers .
%23185457: BLATTBERG, CHARLES. - From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practices First.
%2318500: BLAUG, MARK., BLAUG, MARK & PAUL STURGES (EDS.) - (ed.). Who's who in economics. A biographical dictionary of major economists 1700-1981.
%23250724: BLAUG, MARK (ED.) - John Maynard Keynes (1883-1946).
%23257409: BLAUG, MARK & PAUL STURGES (EDS.) - (ed.). Who's who in economics : a biographical dictionary of major economists 1700-1981.
%23250892: BLAUG, MARK (ED.) - The economics of the arts.
%23185800: BLAUW, JOHANNES. - Goden en mensen. Plaats en betekenis van de heidenen in de Heilige Schrift.
%23168824: BLAUWHOF, GERTRUD. - Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart.
%23237720: BLECHA, PETER. - Crossroads : the Experience Music Project collection .
%23273617: BLECHMAN, NICHOLAS - Empire: vol. 9: Nozone
%23122213: BLÉCOURT, WILLEM DE. - Termen van toverij : de veranderende betekenis van torverij in Noordoost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw.
%233229: BLÉCOURT, A.S. DE (E.A.) (ED.) - Kenningboek der Stad Leiden 1553/1570.
%23157822: BLÉCOURT, A.S. DE & N. JAPIKSE. - Klein Plakkaatboek van Nederland : verzameling van ordonnantiën en plakkaten betreffende regeeringsvorm, kerk en rechtspraak (14e eeuw tot 1749).
%23646: BLÉCOURT, WILLEM DE. - Het Amazonenleger : irreguliere genezeressen in Nederland, 1850-1930.
%2313563: BLÉCOURT, A.S. DE. - Kort begrip van het Oud-Vaderlands burgerlijk recht. 7e druk
%2358610: BLÉCOURT, A.S. DE (E.A.) - Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den Secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III.
%23278997: BLEEKER, MAAIKE. - Anatomy live : performance and the operating theatre.
%23153781: BLEGVAD, B.-M., C.M. CAMPBELL & C.J. SCHUYT (EDS.) - European Yearbook in Law and Sociology 1978.
%23164876: BLEI, FRANZ. - Über Wedekind, Sternheim und das Theater : fünfzehn Kapitel.
%23185973: BLEIBER, FRITZ; OTTO GÖPPERT & PAUL BARADON. - Handbuch des Völkerrechts. Band 4 : die Entstehung der Völkerbundsatzung. 4-1 : De Völkerbund : die Entstehung der Völkerbundsatzung; 4-1B : Der Völkerbund : Organisation und Tätigkeit; 4-2 : Das System der politische Staatsverträge seit 1918.
%231566: BLEICH, ANET. - Een partij in de tijd : veertig jaar Partij van de Arbeid 1946-1986.
%23251166: BLEICKEN, JOCHEN. - Verfassungs- und Sozialgeschichte des Roemischen Kaiserreiches. 2 Bände.
%23188307: BLEIJENDAAL, HERMANUS L.K. - Heidegger en Levinas over de tijd.
%23262603: BLELLOCH, GUY E. - Vector Models for Data-Parallel Computing (Artificial Intelligence).
%23281443: BLES, CH. - Lessen in de gezondheidsleer : voor de leerlingen van de Amsterdamsche vakschool voor heilgymnastiek en massage.
%238980: BLES, ALBERT EDWARD. - De Local Goverment Act, 1888: Schets van het Engelsche Graafschapsbestuur. Diss.
%2382189: BLETZ, F. & R. PRAANING. - (ed.) The future of european defence : proceedings of the second international Round Table Conference of the Netherlands Atlantic Commision on May 24 and 25, 1985.
%23128026: BLEULER, EUGEN. - Dementia Praecox oder Gruppe der Schizophrenien.
%2342407: BLEULER, M. - Schizophrenes und endokrines Krankheitsgeschehen.
%23265284: BLEULER, M. ... [ET AL.] - Grundlagenforschung zur Psychiatrie. Teil B. (Psychiatrie der Gegenwart : Forschung und Praxis, Band 1/1B).
%2372117: BLEY, HELMAR. - Die Universitätskörperschaft als Vermögensträger, dargestellt am Beispiel der Universität Freiburg i.Br.
%23181784: BLIER, SUZANNE PRESTON. - Art of the Senses : African masterpieces from the Teel Collection.
%2399503: BLIGH, J. & MOORE, R. - Essays on temperature regulation.
%23153142: BLIJSTRA, R. - B. Merkelbach.
%2363140: BLINK, J.G. - Beschouwingen naar aanleiding van den woningnood. Diss.
%23170580: BLINK, G.J. - Enkele hoofdstukken productie-, distributie- en uitvoerpolitiek : de Kaasvereeniging 1915-1918.
%23249587: BLIOUMI, AGLAIA. - Transkulturelle Metamorphosen : deutschsprachige Migrationsliteratur im Ausland am Beispiel Griechenland : Monographie , Anthologie.
%23275264: BLITZ, MARK. - Plato's political philosophy.
%23246615: BLOBAUM, ROBERT. (ED.) - Antisemitism and its opponents in modern Poland.
%23230929: BLOCH-DANO, EVELYNE - The Last Love of George Sand: A Literary Biography.
%23115267: BLOCH, ERNST. - Natural law and human dignity.
%2391455: BLOCH, HERBERT. - Monte Cassino in the Middle Ages. 3 Vols.
%2359465: BLOCH, IWAN. - Marquis de Sade : his life and works.
%23243069: BLOCH, CYRIL. - La cessation de l'illicite : recherche sur une fonction méconnue de la responsabilité civile extracontractuelle.
%2343455: BLOCH, FELIX. - Fundamentals of statistical mechanics : manuscript and notes.
%23266230: BLOCH, ERNST. - Das Prinzip Hoffnung : in fünf Teilen,
%23254048: BLOCH, JULIUS M. ... ET AL. (ED.) - An Account of Her Majesty's Revenue in the Province of New York, 1701-09: the Customs Records of Early Colonial New York.
%23250908: BLOCH, ERNST. - Traces.
%23243443: BLOCH, MARIANNE - Women and Education in Sub-Saharan Africa: Power, Opportunities, and Constraints (Women and Change in the Developing World).
%23481: BLOCHE, M. GREGG (ED.) - The privatization of health care reform : legal and regulatory perspectives.
%23109510: BLOCK, A.L. DE - Scandinavische Samenwerking inzake Wetgeving.
%23222393: BLOCK, FRED & ROBERT HEILBRONER. - The vampire state : And other myths and fallacies about the US economy .
%2344026: BLOCK, ZENAS & IAN C. MACMILLAN. - Corporate Venturing: Creating New Businesses Within the Firm.
%23233344: BLOCKMANS, STEVEN & SACHA PRECHAL (EDS.) - Reconciling the deepening and widening of the European Union.
%23189066: BLOCKMANS, W.P. & M.E.H.N. MOUT (EDS.) - The world of emperor Charles V.
%23281252: BLOCQ VAN SCHELTINGA, JOANNES GUILIELMUS DE. - Specimen juridicum inaugurale, de parte bonorum, quam conjux, cui sunt liberi prioris thori, dare potest secundo conjugi, ex jure hodierno.
%2341069: BLOECHL, JEFFREY. - Liturgy of the Neighbor: Emmanuel Levinas and the Religion of Responsibility.
%23220620: BLOED, ARIE (ED.) - European Yearbook of Minority Issues : Volume 5, 2005/6.
%23243101: BLOED, ARIE (ED.) - From Helsinki to Vienna : basic documents of the Helsinki process.
%23210913: BLOED, ARIE & PIETER VAN DIJK (EDS.) - The human dimension of the Helsinki process : the Vienna follow-up meeting and its aftermath.
%2383508: BLOED, ARIE & WILCO DE JONGE. - Legal aspects of a new European infrastructure.
%23240695: BLOED, ARIE & WILCO DE JONGE. - Legal aspects of a new European infrastructure.
%23272323: BLOED, ARIE. - Forty years International Court of Justice : jurisdiction , equity and equality.
%23232532: BLOED, ARIE & & RAMSES A. WESSEL (EDS.) - The Changing Functions of the Western European Union (WEU) : Introduction and Basic Documents.
%23220618: BLOED, ARIE (ED.) - European Yearbook of Minority Issues : Volume 4, 2004/5.
%23214352: BLOED, ARIE. - Forty years International Court of Justice : jurisdiction , equity and equality.
%23200349: BLOEM, A.L. - Stichting brandweeropleiding in Nederland. Leerstof voor pompbediener bij de brandweer.
%2383258: BLOEM, MARION. - Mooie meisjesmond : roman.
%2322116: BLOEMBERGEN, S.H. - Opmerkingen over het schorsings- en vernietigingsrecht en de middelen van executie tegenover waterschappen.
%2329848: BLOEMBERGEN, AUKE. - Over papier aan toonder.
%23281013: BLOEMBERGEN, AUKE. - Over papier aan toonder.
%2313524: BLOEMBERGEN, MARIEKE. - Koloniale inspiratie : Frankrijk, Nederland, Indië en de wereldtentoonstellingen 1883-1931.
%23277570: BLOEMBERGEN, A.R. & LINDENBERGH, SIEWERT D. - Schadevergoeding: algemeen, deel 1.
%23190830: BLOEMEN WAANDERS, HENRI LOUIS VAN. - De wissel voor rekening van eenen derde.
%23147360: BLOEMENDAAL, JAN. - Constructing identities : ethnicity and race in Katherine Anne Porter.
%23136251: BLOEMGARTEN, SALVADOR. - Henri Polak : Sociaal democraat 1868-1943.
%23101100: BLOES, ROBERT. - Le Plan Fouchet et le problème de l'Europe politique.
%2375308: BLOIS, M. DE (E.A). - Contouren van het recht.
%2328653: BLOIS, MATTHIJS DE. - Het recht op de persoonlijke integriteit in het internationale recht. Diss.
%23232192: BLOK, AAD (ED.) - Generations in labour history : papers presented to the Sixth British-Dutch Conference on Labour History, Oxford 1988.
%23101604: BLOK, D.P. - Teisterbant
%23101605: BLOK, D.P., J.W.J. BURGERS, E.C. DIJKHOF, P.A. HENDERIKX EN G. HERWIJNEN - Datum et actum.
%23101609: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in Napels (april-juli 1647)
%23101607: BLOK, F.F. - Contributions to the History of Isaac Vossius' Library.
%23182595: BLOK, WILLEM LEO. - Woordkeus en Stijlniveau van de 1e, 3e, 4e en 13e epode van Horatius.
%23195904: BLOK, WOUTER. - P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
%2379685: BLOK, ANTON. - Wittgenstein en Elias : een methodologische richtlijn voor de antropologie.
%2365984: BLOK, A. - The Mafia of a Sicilian village, 1860-1960. An anthropological study of political middlemen.
%23255786: BLOK, P.J. (ED.). - Relazioni veneziane : Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795.
%23262623: BLOK, J.M., A. LAGERWEIJ & W.J. POSTEMA. - Welzijnszorg in perspectief. Deel 1: Sociale voorzieningen in beweging.
%2324895: BLOK, P.J. (ED.). - Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen. (Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, 1e reeks Nr. 6). (= Werken der Vereenigng tot uitgave der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht)
%23233864: BLOKKER, JAN. - Kwaliteit staat er boven.
%23270016: BLOKKER, JAN., REMCO CAMPERT, JAN DERKS, KAREL JONCKHEERE, JOOST D. VAN DER STOEP, JAC. VAN DER STER, KEES STIP & J.P. KRUIJT. - Verzuiling : een Nederlands probleem, al of niet voorzichtig benaderd / door Jan Blokker, Remco Campert, Jan Derks, Karel Jonckheere, Joost D. van der Stoep, Jac. van der Ster & Kees Stip / Verzuiling / J.P. Kruijt.
%23210926: BLOKLAND, T. - Winst uit aanmerkelijk belang : de aanmerkelijk belang-regeling in de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
%23119479: BLOKLAND, H.T. - Vrijheid autonomie emancipatie : een politiekfilosofische en cultuurpolitieke beschouwing.
%23148165: BLOKLAND, ARJAN. - Crime over the life span : trajectories of criminal behavior in Dutch offenders.
%234117: BLOKLAND, T. - Het aanmerkelijk belang in kort bestek.
%234069: BLOKLAND, T. & G. FILIPPO. - Aanmerkelijk-belangregeling, consumptieve rente, en vermogensbelasting : hoofdlijnen van het wetsvoorstel 24761.
%23221444: BLOKLAND, T. & M. VAN OLFFEN. - Uitgifte, verkoop en levering van (beperkte rechten op) aandelen op naam.
%2357432: BLOKLAND, HANS. - De modernisering en haar politieke gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter.
%23184602: BLOKLAND, ELS VAN (E.A.) - Onzekere rechten : onderzoek naar de rechtspositie van vrouwen met een afhankelijke verblijfsvergunning na scheiding.
%23218059: BLOM, N. VAN DER. - Florislegium. Bloemlezing uit de Erasmiaanse, Rotterdamse en andere opstellen van Drs. N. van der Blom, hem aangeboden bij zijn afscheid van het Arasmiaans Gymnasium. Bezorgd en Ingeleid door Drs. J. Smit en Drs. J. Spoelder.
%23150803: BLOM, SARAH V. - Intellectuele vorming in Nederland en Frankrijk : een vergelijkend onderzoek naar deelname aan intellectuele vorming in het Franse en het Nederlandse voortgezet onderwijs.
%23229856: BLOM, AD VAN DER; ERNEST KURPERSHOEK, CLAUDIA THUNNISSEN. - Nederlandse schilderkunst : tussen detail en grandeur.
%23262266: BLOM, ALFRED. - Causaliteit in het verzekeringsrecht.
%23262075: BLOM, RON & THEUNIS STELLING - Niet voor god en niet voor het vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van '14-'18
%23280342: BLOM. J.C.H. ... [ET AL.] - Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad : de Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten.
%23230702: BLOM, TANNELIE (ED.) - Reviewing Europe : missed opportunities and possible potential.
%239177: BLOM-COOPER, LOUIS JACQUES. - Bankruptcy in Private International Law. Diss.
%2388358: BLOM-COOPER, L. & G. DREWRY (EDS.) - Law and morality: a reader.
%23233115: BLOM, J.C. H. - De muiterij op De Zeven Provinciën: Reacties en gevolgen in Nederland.
%23132411: BLOM, T. E.A. (ED). - Drugs in het recht : recht onder druk.
%2366899: BLOM, H.W. & I.W. WILDENBERG. - Pieter de la Court in zijn tijd : aspecten van een veelzijdig publicist.
%23166289: BLOM, AD VAN DER. - Kunst die partij koos : een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
%23278657: BLOM, M.A. - Zekerheidscessie en stille verpanding van toekomstige vorderingen.
%23226904: BLOM, JOOP ... [ET AL.] - De Vondelstraat : verslagen van Radio STAD 29 februari-3 maart 1980.
%23187372: BLOM, ALIED & SASKIA DAALDER. - Syntaktische theorie en taalbeschrijving.
%2395360: BLOM, T. E.A. (ED). - Naar een consistent drugsbeleid.
%23111397: BLOMBERG, A.B. & F.C.M.A. MICHIELS. - Handhaven met effect : een empirisch-juridische studie naar de mogelijkheden voor een effectieve handhaving van het milieurecht.
%2320043: BLOMBERG, ALETTA B. - Integrale handhaving van milieurecht : een juridische studie over de handhaving van milieurecht in een democratische rechtsstaat.
%23189618: BLOMKWIST, J.W.H. - Borgtocht.
%23195977: BLOMMENDAAL, S.C., H.J. SEPERS, & G.A.M. STRIJARDS. - Turkey, the Union and the Netherlands.
%2341802: BLOMSTROM, PROFESSOR MAGNUS - Diverging Paths: Comparing a Century of Scandinavian and Latin American Economic Development (Inter-American Development Bank).
%23105517: BLONDÉ, B. - De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch, 1500-1550.
%23209129: BLONK, G.N.M. - Computercriminaliteit : inleidingen over opsporing, gehouden op de themadag, georganiseerd door de werkgroep Computercriminaliteit van de Recherche Advies Commissie en de Rechercheschool op 18 oktober 1988.
%2322223: BLONK, W.A.G. - Enige aspekten en problemen van het goederenvervoer tussen de Lid-Staten van de EEG, met name t.a.v. de kwantitatieve beperkingen en kwalitatieve belemmeringen.
%238030: BLOOIS, K. DE. - Veertig Jaar 'Zoekt het Verlorene!' : een onderzoek naar het maatschappelijk geslaagd zijn van oud-verpleegden.
%23189758: BLOOM, SAMUEL WILLIAM. - The word as scalpel : a history of medical sociology.
%23259675: BLOOM, PAUL. - How children learn the meanings of words.
%23279268: BLOOM, STEVE. - Trading Places: The Merchants of Nairobi.
%2391413: BLOOM, MURRAY TEIGH. - The trouble with lawyers.
%2349415: BLOOM, H. - Ruin the sacred truths. Poetry and belief from the bible to the present.
%2344072: BLOOMFIELD, LOUIS M. - Crimes Against Internationally Protected Persons: Prevention and Punishment - An Analysis of the U.N.Convention (Praeger special studies in international politics and government).
%2345924: BLOS, E. - Die Krisis in der Medizin. (Vortrag).
%23232981: BLOTKAMP, CAREL. - Daubigny, Van Doesburg, Daniëls en 88 andere hoogtepunten uit de collectie moderne kunst van het Centraal Museum.
%23280354: BLOTKAMP, KAREL. - Keuzen. : beschouwingen over hedendaagse Nederlandse kunstenaars.
%2375251: BLOTKAMP, CAREL. - Mondrian.
%23115496: BLOUNT, THOMAS POPE. - De Re Poetica or Remarks on Poetry.
%2317212: BLÜHDORN, RUDOLF. - Internationale Beziehungen : Einführung in die Grundlagen der Aussenpolitik.
%23112412: BLÜHM, ELGER, JÖRN GARBER, KLAUS GARBER (EDS.) - Hof, Staat und Gesellschaft in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
%23271438: BLUM, CAROL - Strength in Numbers: Population, Reproduction, and Power in Eighteenth-Century France.
%23263333: BLUM, BRUCE I. - TEDIUM and the Software Process.
%23194812: BLUM, ALAN F. - Theorizing.
%23271116: BLUMAUER, ALOYS. - Gedichte. 1.-4. Theil.
%23271118: BLUMAUER, ALOYS. - Virgils Aeneis. 1.-9. Buch.
%2340762: BLUMBERG, ABRAHAM S. - [Law and order] : The Scales of Justice.
%23262245: BLUMBERGER, J.TH. PETRUS. - De communistische beweging in Nederlandsch-Indië.
%2321219: BLUME, EUGEN., JOACHIM JÄGER, GABRIELE KNAPSTEIN (EDS.) - Friedrich Christian Flick Collection im Hamburger Bahnhof.
%23227990: BLUME, H. - Caribbean Islands.
%2367223: BLUME, DORLIS ... [ET AL.] - Im Namen der Freiheit! : Verfassung und Verfassungswirklichkeit in Deutschland : 1849 - 1919 - 1949 - 1989.
%23231779: BLUME, KLAUS. - Die subjektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmen des [Paragraphen] 325 II ZPO.
%23197759: BLUME, OTTO. - Normen und Wirklichkeit einer Betriebsverfassung.
%2341182: BLUMENFELD, SAMUEL L. - Property in a humane economy.
%2358239: BLUMENTHAL, HENRY. - Illusion and reality in Franco-American diplomacy, 1914-1945.
%23277830: BLUMENTHAL, ARTHUR R. - ScIn the light of Naples : the art of Francesco de Mura.
%23155280: BLUMENWITZ, DIETER. - Einführung in das Anglo-Amerikanische Recht.
%23104187: BLÜMNER, HUGO. - Studien zur Geschichte der Metapher im Griechischen. 1. Heft: Über Gleichnis und Metapher in der attischen Komödie.
%2361417: BLUMROSEN, ALFRED W. - Modern Law : the law transmission system and equal employment opportunity.
%23221273: BLUNDELL, SUE. - Women in ancient Greece.
%23223469: BLUNTSCHLI, JOHANN CASPAR. - Lehre vom modernen Staat. Band 1: Allgemeine Staatslehre; Band 2: Allgemeines Staatsrecht; Band 3: Politik als Wissenschaft.
%23223467: BLUNTSCHLI, JOHANN CASPAR. - Politik als Wissenschaft (Lehre vom modernen Staat, Band 3).
%23235904: BLUNTSCHLI, JOHANN CASPAR. - Festgabe zum 50jährigen Doktorjubiläum (3. August 1879) des Herrn Professors Dr. Johann Kaspar Bluntschli.
%23112937: BLUNTSCHLI, JOHANN CASPAR. - Deutsche Statslehre und die heutige Statenwelt : ein Grundriss mit vorzüglicher Rücksicht auf die Verfassung von Deutschland und Oesterreich-Ungarn.
%2372140: BLUNTSCHLI, JOHANN CASPAR. - Geschichte der neueren Staatswissenschaft. Allgemeines Staatsrecht und Politik seit dem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
%23154152: BLUNTSCHLI, JOHANN CASPAR. - Geschichte des Allgemeinen Statsrechts und der Politik. Seit dem sechzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart.
%2334055: BLUNTSCHLI, JOHANN CASPAR. - Das Beuterecht im Krieg und das Seebeuterecht insbesondere. Eine Völkerrechtliche Untersuchung.
%23258545: BLUSSÉ, J.L., M.W. VAN OPSTALL & TS'AO YUNG-HO (EDS.) - De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel 1: 1629-1641; Deel 2: 1641-1648; Deel 3: 1648-1655; Deel 4: 1655-1662.
%23101610: BLUSSÉ, LEONARD. - Tussen geveinsde vrunden en verklaarde vijanden.
%23271881: BLUSSÉ, J.L., M.W. VAN OPSTALL & TS'AO YUNG-HO (EDS.) - De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel 1: 1629-1641.
%23271883: BLUSSÉ, J.L., M.W. VAN OPSTALL & TS'AO YUNG-HO (EDS.) - De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel 2: 1641-1648.
%23206483: BLYTH, IAN. - Hélène Cixous : live theory.
%23264558: BLYTH, DEREK. - The 500 hidden secrets of Antwerp.
%23246822: BLYTHE, SARAH GANZ. & EDWARD D. POWERS. - Looking at Dada.
%23195919: TANG BO. - The legal structure of corporate governance in publicly held corporations & improvement of Chinese company law.
%23249380: BOAFO-ARTHUR, KWAME. - Ghana : one decade of the liberal state.
%2345699: BOAG, J.W.; P.E. RUBIBIN & D. SHOENBERG. - Kapitza in Cambridge and Moscow : life and letters of a Russian physicist.
%2318296: BOAKE, TERRI MEYER - Understanding Steel Design
%23254400: NATIONAL INDUSTRIAL CONFERENCE BOARD. - Trade associations : their economic significance and legal status.
%23184597: THE BOARD OF ENGINEERS FOR RIVERS AND HARBOURS, WAR DEPARTMENT AND DIVISION OF RESEARCH, UNITED STATES MARITIME COMMISSION. - The Panama Canal and its ports (Revised 1938).
%23184542: THE BOARD OF ENGINEERS FOR RIVERS AND HARBOURS, WAR DEPARTMENT AND DIVISION OF RESEARCH, UNITED STATES MARITIME COMMISSION. - The port of Baltimore (Revised 1933).
%23184540: THE BOARD OF ENGINEERS FOR RIVERS AND HARBOURS, WAR DEPARTMENT AND DIVISION OF RESEARCH, UNITED STATES MARITIME COMMISSION. - Transportation on the Great Lakes (Revised 1937).
%23184533: THE BOARD OF ENGINEERS FOR RIVERS AND HARBOURS, WAR DEPARTMENT AND DIVISION OF RESEARCH, UNITED STATES MARITIME COMMISSION. - Transportation on the Great Lakes (Revised 1930).
%23184521: THE BOARD OF ENGINEERS FOR RIVERS AND HARBOURS, WAR DEPARTMENT AND DIVISION OF RESEARCH, UNITED STATES MARITIME COMMISSION. - The ports of Savannah and Brunswick, GA.
%236888: BOAS, GIDEON & WILLIAM A. SCHABAS (EDS.) - International criminal law developments in the case law of the ICTY.
%23223405: BOAS, FRANZ. - Die Form in primitive Literatur. In : Festgabe Rudolf Lehmann zu seinem siebzigsten Geburtstag am 26. März 1925 : [Festschrift für Rudolf Lehmann].
%2353089: BOAS, TAYLOR C., KALATHIL, SHANTHI. - Open networks , closed regimes : the impact of the Internet on authoritarian rule.
%2343632: BOAS, I. - Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten.
%23116908: BOASSON, J.J. - De Bestemming van de Mens.
%2335907: BOASSON, CHARLES. - Sociological aspects of law and international adjustment.
%23154496: BOASSON, CHARLES & MAX NUROCK (EDS.) - The Changing International Community : some problems of its laws, structures, peace research and the Middle East conflict : essays in Honour of Marion Mushkat.
%23210976: BOASSON, CHARLES. - Approaches to the study of international relations.
%23248261: BOATWRIGHT, MARY TALIAFERRO. - Hadrian and the city of Rome.
%2390028: BOBRICK, BENSON - The caliph's splendor : islam and the west in the golden age of Baghdad.
%2359957: BOBROW, DANIEL G. (ED.) - Qualitative reasoning about physical systems.
%23208659: BOCCACCIO, GIOVANNI. - Verhalen uit de Decamerone.
%23226194: BOCHENSKI, I.M. - Geschiedenis der hedendaagse Europese wijsbegeerte.
%23144571: BOCHENSKI, J.M. - Soviet Russian dialectical materialism [DIAMAT].
%2375203: BOCHENSKI, J.M. - Logisch-Philosophische Studien mit Aufsätzen von P. Banks, A. Menne und I. Thomas.
%2339834: BOCHENSKI, J.M. - Compendio de logica matamatica.
%23257017: BOCHENSKI, I.M. - Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap.
%2326381: BOCHENSKI, J.M. & T.J. BLAKELY (EDS). - Studies in Soviet thought I.
%2326380: BOCHENSKI, J.M. - The dogmatic principles of Soviet philosophy. [as of 1958]. Synopsis of the 'Osnovy Marksistskoj Filosofii' with complete index.
%2326310: BOCHENSKI, J.M. - Die dogmatischen Grundlagen der sowjetischen Philosophie (Stand 1958). Zusammenfassung der 'Osnovy Marksistskoj Filosofii' mit Register.
%23176687: BOCHKAREV, SERGEI VIKTOROVICH. - A method of averaging in the theory of orthogonal series and some problems in the theory of bases.
%23116138: BOCHOVE, T.E. VAN. - To date and not to date : on the date and status of Byzantine law books.
%2343831: BOCIJ, PAUL ... [ET AL.] - Business information systems : technology, development and management for the e-business.
%23223949: BOCK, EMIL. - The Rhythm of the CHristian Year. Renewing the Religious Cycle of Festivals.
%2396953: BOCK, S. & HAHN, M. - Erfahrung exil: antifaschistische Romane 1933-1945.
%2372148: BOCK, ERNST. - Der Schwäbische Bund und seine Verfassungen (1488-1534). Ein Beitrag zur Geschichte der Zeit der Rechtsreform.
%233950: BOCK, T.J. DE. - De Hoge Raad in de praktijk.
%23202651: BOCK, CAROL. - Charlotte Brontë and the storyteller's audience.
%2313101: BOCKEL, A. ... [ET AL.] - Legal education in Africa South of the Sahara = La formation juridique en Afrique noire.
%23273080: BÖCKELMANN, FRANK. - Über Marx und Adorno : Schwierigkeiten der spätmarxistischen Theorie.
%23169802: BOCKEN, HUBERT. - Preventie, toerekening en herstel van schade door milieuverontreiniging. Preadvies.
%23115371: BÖCKER, ANITA. - Turkse migranten en sociale zekerheid : van onderlinge zorg naar overheidszorg.
%23119072: BÖCKER, ANITA & LILIAN CLERMONTS. - Poortwachters van de Nederlandse arbeidsmarkt : arbeidsvoorziening en de verlening van tewerkstellingsvergunningen.
%2364249: BÖCKING, EDUARD (ED.) - Corpus iuris Romani antejustiani.
%2336790: BOCKWINKEL, A. (E.A.). - Prijsvraag bundel : enige verhalen naar aanleiding van de prijsvraag, uitgeschreven door de Broederschap der Notarissen, Ring Amsterdam.
%23226080: BODANSKY, YOSSEF. - Bin Laden: the man who declared war on America.
%23104189: BODE, FRIEDRICH HEINZ. - Der Kampf um die Bagdadbahn 1903-1914.
%23232078: BODE, EMILE. - Paars! : dagboeknotities op de vierkante kilometer.
%2379923: BODENHEIMER, EDGAR. - Jurisprudence.
%23101613: BODEWITZ, H.W. - Oorsprong en achtergrond van de Indische wedergeboorteleer.
%23101615: BODEWITZ, H.W. - Jan Gonda, 14 April 1905-28 July Amsterdam,1991.
%23234138: BODIN, JEAN - Methodus ad facilem historiarum cognitionem.
%2372151: BODIN, JEAN - Les six livres de la République. Avec l'Apologie de René Herpin.
%23141563: BODT, JEAN-PIERRE DE. - La formation des prix: analyse des rapports entre la théorie économique et la politique industrielle.
%23196540: BODT, SASKIA DE & MANFRED SELLINK. - Nineteenth century Dutch watercolors and drawings from the Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.
%23222364: BOECK, JEAN DE. - Quelques notes pouvant contribuer à une théorie de la détermination sur la base du panenthéisme de Krause.
%23203944: BOECK, CHARLES DE. - De la Propriété privée ennemie sous pavillon ennemi.
%2367719: BOECK, CHARLES DE. - L'expulsion et les difficultés internationales qu'en soulève la pratique.
%2326966: BOECKEL, FLORENCE BREWER. - The Turn Toward Peace.
%2344746: BOECKER, H.J. - Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament.
%23275566: BOECOP, ARENT TOE. - Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop, volgens een H.S. van de XVIIe eeuw.
%23244105: BOEF, WALTER DE (ED.) - Encouraging Diversity: Crop Development and Conservation in Plant Genetic Resources.
%23141201: BOEHM, M.H. (ED.) - West-Östliche Perspektiven. Festschrift für Erik v. Sivers zu seinem 65. Geburtstag.
%2377967: BOEHMER, GUSTAV. - Einführung in das Bürgerliche Recht.
%23124973: BOEHNCKE, H. & SARKOWICZ, H. - Ein Haus fur Georg Buchner.
%23182630: BOEKE, RUDOLPH. - Divinatie, met name bij Rudolf Otto.
%23199806: BOEKEL, CORNELISWILHELMUS VAN. - Katharsis. Een filologische reconstructie van de psychologie van Aristoteles omtrent het gevoelsleven.
%2341550: BOEKER, EGBERT. - Natuurwetenschap en techniek, een weg naar Utopia?
%2322531: BOEKESTIJN, AREND JAN. - De wordingsgeschiedenis van de Benelux 1943-1949 : een experiment in de comptabilieit van handelspolitieke aspiraties en politiek-economische souvereiniteit.
%2328830: BOEKHOLD, BERNHARD FREDERIK. - Mijnrecht.
%23267983: BOEKHOUT, J.A.J. - Polder peilen.
%23267966: BOEKHOUT, J.A.J. - 't Vrije gebonden door de golven der getijden : [1941-1991 : vijftig jaar waterschapsgeschiedenis].
%2387305: BOEKMAN, SONJA. - Advocatentuchtrecht. 4e druk.
%2342138: BOEKMAN, EMANUEL. - Overheid en kunst in Nederland.
%23192358: BOEKMAN, EMANUEL. - Overheid en kunst in Nederland.
%23107698: BOEKRAAD, G.A.J. - Afwikkeling van de faillissementsboedel.
%23260972: BOEKWIJT, H.A. - Smakken en kuiven : vier eeuwen loodsdiensten op Amsterdam.
%23276646: BOELAARS, JAN HONORE MARIA CORNELIS. - Head-hunters about themselves : an ethnographic report from Irian Jaya, Indonesia.
%23108234: BOELE-WOELKI, KATHARINA (E.A.) - (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familierecht.
%23212336: BOELE-WOELKI, K. & F.J.A. VAN DER VELDEN (RED.). - Nederlandse rechtsbegrippen vertaald. Frans - Engels - Duits.
%23259258: BOELE-WOELKI, KATHARINA (E.A.) - Principles of European family law regarding divorce and maintenance between former spouses.
%2389754: BOELE-WOELKI, K. & F.J.A. VAN DER VELDEN (RED.). - Nederlandse rechtsbegrippen vertaald. Frans - Engels - Duits.
%23179389: BOELE-WOELKI, K.; C.H. BRANTS & G.J.W. STEENHOFF (ED.) - Het plezier van de rechtsvergelijking : opstellen over unificatie en harmonisatie van het recht in Europa, aangeboden aan prof.mr. E.H. Hondius bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
%23218541: BOELE-WOELKI, K. (ED.) - Algehele gemeenschap van goederen : afschaffen!?
%2390063: BOELENS, RUTGERD & GLORIA DÁVILA (EDS.) - Searching for equity : conceptions of justice and equity in peasant irrigation.
%23278303: BOELENS, G.G.B, - Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht.
%23258311: BOELES, P.C.J.A. - Friesland tot de elfde eeuw: zijn oudste beschaving en geschiedenis. 001
%23208228: BOELES, PIETER. - Eerlijke immigratieprocedures in Europa : standaarden voor effectieve procedurele rechtsbescherming in kwesties van toegang, verblijf en uitzetting.
%23275471: BOELES, P. - Inleiding in het migratierecht : internationaal, europees en nationaal.
%23267619: BOELES, PIETER; MAARTEN DEN HEIJER, GERRIE LODDER, KEES WOUTERS. - European migration law.
%2328380: BOELRIJK, MICHAËL. - Minderjarige zedendelinquenten en het strafrecht : de strafrechtelijke aanpak van minderjarige plegers van seksuele delicten.
%23234429: BOENDERMAKER, L. - Eind goed, al goed? : de leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting.
%2342664: BOENDERS, FRANS, ARTHUR LEHNING, PAUL AVRICH ... [ET AL.] - De volle vrijheid : ideologie en geschiedenis van het anarchisme.
%23125637: BOENDERS, FRANS (ED.) - Over Wittgenstein Gesproken.
%23246495: BOER, J. DE. - Nederlandse jurisprudentie : de verzamelde annotaties van mr. J. de Boer.
%23129267: BOER, D.E.H. DE & J.W. MARSILJE (RED) - De Nederlanden in de late middeleeuwen.
%23130824: BOER, WOLFGANG DE - Hölderlins Deutung des Daseins. Zum Normproblem des Menschen.
%23209121: BOER, MARGREET B. DE. - Gerechtelijke bewaring.
%23106371: BOER, M.M. DEN. - Verzelfstandiging van bestuurszaken op z'n Hollands. Preadvies.
%23201232: BOER, MICHIEL DE. - Management of mediamorphosis : organisational innovation in Dutch publishing firms.
%23101621: BOER, H.H., W.P.M. GERAERTS AND J. JOOSSE (EDS). - Neurobiology : molluscan models : proceedings of the Second Symposium on Molluscan Neurobiology, held at the Department of Zoology of the Free University, Amsterdam, the Netherlands, August 18-22, 1986.
%23172841: BOER, C. DE. - Bédier's theorie over de oorsprong van het Franse chanson de geste na vijf en twintig jaren.
%23157892: BOER, K.L. DE. - Als de roode haan kraait.
%23105788: BOER, J.P.CHR. DE. - Victor Hugo et l'Enfant.
%23110523: BOER, INGE; ANNELIES MOORS & TOINE VAN TEEFFELEN (EDS.) - Changing stories : postmodernism and the Arab-Islamic World.
%23101625: BOER, TH.M. DE. - Een zoo doeltreffend en rechtvaardig mogelijke ordening : vragen rond de bestaansgrond van het internationaal privaatrecht.
%23101623: BOER, P. DEN EN G.W. MULLER (RED.). - Geschiedenis op school : zes voordrachten over geschiedenisonderwijs.
%23101626: BOER, W. DEN. - Heerserscultus en ex-voto's in het Romeinse Keizerrijk.
%23101628: BOER, W. DEN. - The art of memory and its mnemotechnical traditions.
%23193712: BOER, MONICA DEN; ALAIN GUGGENBÜHL & SOPHIE VANHOONACKER (EDS.) - Coping with flexibility and legitimacy after Amsterdam.
%23173362: BOER, TH.M. DE. - De wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht.
%23173544: BOER, C. DE. - Montaigne als apologeet van Raymond Sebond : een moreel probleem.
%23260007: BOER, RIEN DEN ... [ET. AL]. - Uit de openbare dienst : juridische schetsen op V&W terrein : bundel ter gelegenheid van het afscheid van Rob Bakker, ...
%23260001: BOER, MADELEINE SAIDJAH DE. - Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO.
%23259492: BOER, MONICA DEN (ED.) - Organised crime : a catalyst in the Europeanisation of national police and prosecution agencies?
%23260831: BOER, D.E.H. DE ... [ET AL.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie II: De rekeningen van de rentmeesters der domeinen. Deel: 1393-1396.
%23107116: BOER, J. DE. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. I: Personen- en familierecht.
%23194843: BOER, TH.M. DE. - Facultative choice of law : the procedural status of choice-of-law rules and foreign law.
%23107328: BOER, YMKJE M. DE & MARILYN HEDGES. - Building bridges : researchers on their experiences with interdisciplinary research in the Netherlands.
%23111948: BOER, P.A.H. DE (ED.) - The Priestly Code and seven other studies.
%23260755: BOER, D.E.H. DE ... [ET AL.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie I: de hofrekeningen en de dijkgraafsrekeningen van de Grote Waard. Deel: 1358-1361.
%23260760: BOER, D.E.H. DE ... [ET AL.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie I: de rekeningen van de tresorier en de dijkgraaf van de Grote Waard. Deel 1393-1396.
%23173054: BOER, C. DE. - Iets over het begrip imperativus.
%2389748: BOER, H.E. DE; W.H. VAN BOOM & J. DE HULLU (EDS.) - Rechtsmiddelen van de toekomst.
%23104610: BOER, THEODORE DE. - The Rationality of Transcendence : studies in the Philosophy of Emmanuel Levinas.
%2379370: BOER, TH.M. DE (A.O.) - Vijftig jaar lex loci delicti : van Dubbinks proefschrift tot een Wet conflictenrecht onrechtmatige daad.
%23202425: BOER, J. DE. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. I: Personen- en familierecht.
%23172116: BOER, C. DE. - Is het frans een décrépite taal?
%23173229: BOER, J. DE; M. DE LANGEN & A.H.J. SWART. - Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Preadviezen.
%2315143: BOER, J. DE. - De winning van delfstoffen in het Romeinse recht, de middeleeuwse juridische literatuur en het Franse recht tot 1810.
%23200530: BOER, A.A. - Economische aspecten van de ontwikkeling der kernenergie.
%2363106: BOER, THEO DE. - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit.
%2362661: BOER, THEO DE & GRIFFIOEN, SANDER (ED.). - Pluralisme : cultuurfilosofische beschouwingen.
%23248549: BOER-VAN RIJK, ESTHER DE. - Ik kijk terug : episodes uit mijn leven.
%23260911: BOER, D.E.H. DE ... [ET AL.] - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie III: De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren. Deel: 1393-1396 (Baljuwen en drossaards).
%23101619: BOER, C. DE. - Over een Middeleeuws-Franse prozabewerking van Ovidius Ars Amatoria.
%2349497: BOER, MONICA DEN. - Undercover policing and accountability from an international perspective.
%234844: BOER, J. DE. - Polaire affectieve functies : nieuwe grondslag voor een classificatie van persoonlijkheidstypen.
%2348068: BOER, MONICA DEN (ED.) - Schengen, Judicial Cooperation and Policy Coordination.
%23101627: BOER, W. DEN. - Progress in the Greece of Thucydides.
%23280991: BOER, JOHAN A. DEN (EDITOR). - SSRIs in Depression and Anxiety.
%23275484: BOER, M.G. DE. - Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und die Niederlanden in den Jahren 1632 und 1633.
%23270174: BOER, J. DE. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 1: Personen- en familierecht.
%23273796: BOER, PIM DEN. - Geschiedenis als beroep: de professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
%23200316: BOER, NIELS-INGVAR. - Knowledge sharing within organizations : a situated and relational perspective.
%23189820: BOER, TH. DE - Voorkeur voor de lex fori : symposium gehouden op vrijdag 26 september 2003 ter gelegenheid van het afscheid van prof. Mr. Th. M. de Boer, als hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de Universiteit van Amsterdam.
%23108889: BOEREFIJN, INEKE. - The Reporting procedure under the Covenant on Civil and Human Rights : practice and Procedures of the Human Rights Committee.
%23243178: BOEREFIJN, INEKE ... [ET AL.] (EDS.) - Linking and learning in the field of economic, social and cultural rights : workshop and conference organized & hosted by Novib (Netherlands Organization for International Development Cooperation) and SIM (Netherlands Institute of Human Rights), Soesterberg/The Hague, the Netherlands, 2-5 October 2000
%23101630: BOEREN, P.C. - Magister Johannes Noviomensis (ca. 1160-augustus 1204).
%23101631: BOEREN, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa description de la Terre Sainte. Histoire et édition du texte.
%23101632: BOEREN, P.C. - Orion : le disciple aux grands pieds.
%23190859: BOEREN, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa description de la Terre Sainte. Histoire et édition du texte.
%23201422: BOEREN, P.C. - De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen.
%2329769: BOEREN, AD J.J.M & KEES P. EPSKAMP (EDS.) - Education, culture and productive life.
%23100371: BOEREN, P.C. - La légende de Passecrate et la Sainte parenté.
%23182767: BOEREN, PETRUS CORNELIS. - Étude sur les tributaires d'église dans le comté de Flandre du IXe au XIVe siècle.
%2321051: BOERENDONK, M.J. - Landgebruik en landwaarde.
%23201555: BOERENDONK, M.J. - Historische studie over den Zeeuwschen landbouw.
%2312956: BOERLAGE, TH.F. - Wissel en onderliggende verbintenis.
%23128191: BOERLIN, PAUL H. - Venus und Amor im Kunstmuseum Basel.
%2376938: BOERMA, NICO; AERNOUT BORMS, ALFONS THIJS & JO THIJSSEN. - Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten : populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950.
%23263767: BOERNER, MARIA-CHRISTINA. - Russian film posters : 1900-1930 [= Carteles Rusos cinematograficos = Les affiches de films Russes = Russische Filmplakate].
%23101132: BOERSEMA, B.R.C.A. - De Linie, 1946-1963 : een weekblad in handen van Jezuïeten. Onderzoek naar de pers als middel tot apostolaat.
%2339929: BOERSEMA, DAVID. - Pragmatism and Reference.
%236466: BOERSEMA, K.H. - Allard Pierson. Eene Cultuur-Historische Studie.
%2363586: BOERSEMA, K.H. - Johan Rudolf Thorbecke : een historisch-critische studie.
%23256568: BOERSEMA, DAVID. - Pragmatism and reference.
%233683: BOERSMA, JAAP & JEROEN TERLINGEN. - Wat ik nog zeggen wilde.
%2320653: BOERSMA, F. - Promesse in drievoud. De bewogen jeugd van de nv Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
%23216002: BOERSMA, ERIC ... [ET AL.] - Wmo wetgeving en rechtspraak : met toelichting en nadere regelgeving 2012.1
%23125880: BOERSMA, L.J. - Wijsgeerige Studie over Plato's Charmides.
%23101633: BOERSMA, J. - Oria and Valesio : Dutch Archaeological Investigations in the Brindisi Region of Southern Italy.
%23111444: BOERSMA, JOHANNES S. - Mutatio Valentia : the late Roman baths at Valesio, Salento.
%2325681: BOERTIEN, C. - De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de openbare accountant naar Engels en Nederlands recht.
%23241492: BOESCHOTEN, C.D. VAN. - Gemotiveerd gehuldigd : opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten.
%2372475: BOESCHOTEN, C.D. VAN. - Eenvormig kooprecht en internationaal privaatrecht. Preadvies Vereniging Handelsrecht.
%23262089: BOESTEN, A.J.TH. - Nederlands-Indië contra Japan: Stafwerk in opdracht van wijlen Z.E. Generaal S.H. Spoor, commandant van het leger in Indonesië. Vol. 2: Nederlands-Indië na de overweldiging van Nederland tot het uitbreken van de oorlog met Japan. Samengesteld door de Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdkwartier van de Generale Staf K.N.I.L.
%23120194: BOETCHER JOERES, RUTH ELLEN & MARIANNE BURKHARD (EDS.) - Out of line / Ausgefallen : the paradox of marginality in the writings of nineteenth-century german women.
%23119852: BOETHIUS, ANICIUS MANLIUS TORQUATUS SEVERINUS. - Boethian Number Theory : a Translation of the De Institutione Arithmetica (with Introduction and Notes).
%23260813: BOEUFF, CORNELIS WILLEM DU. - Over jaloerschheidswaan.
%23208919: BOEVE, M.N. & R. UYLENBURG (EDS.) - Het milieurecht van de compacte stad : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
%23251508: BOEVE, M.N. ... [ET AL.] (EDS.) - Omgevingsrecht. 2e druk.
%23240012: BOEVE, M.N & M.M. BOGAART (EDS.) - Juridisering in het omgevingsrecht.
%23101635: BOEWE, CH., G. REYNAUD AND B. SEATON (EDS). - Précis ou Abrégé des Voyages, Travaux, et Recherches de C.S. Rafinesque (1833) : the Original Version of A life of Travels (1836).
%23261009: BOEY, KOEN. - In vrijheid goed leven : een proeve van fundamentele ethiek.
%23110719: BOGAARD, PAUL A. & GORDON TREASH (EDS.) - Metaphysics as foundation. Essays in honor of Ivor Leclerc.
%2312379: BOGAART, EDUARDUS. - Titelbescherming.
%2387783: BOGAARTS, M.D. - De periode van het Kabinet-Beel. 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band A t/m C.
%2358138: BOGAARTS, M.D. - De periode van het Kabinet-Beel. 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band D, eerste helft a-b: Nederlands-Indië; Band D, tweede helft a: Wederopbouw en volkshuisvesting; verkeer en waterstaat. Bijlagen (serie-Beel); Bronnen en literatuur (serie-Beel); Politieke tekenaars en tekeningen in de serie-Beel).
%23268919: BOGAERT, VIOLA VAN. - De rechter beoordeeld : over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief.
%23243917: BOGAERT, SOPHIE., CORPET, OLIVIER., COVERDALE, LINDA., DURAS, MARGUERITE - Wartime writings : 1943-1949.
%2317916: BOGAERT, KAREL A. M. - Conversietechniek bij converteerbare obligaties.
%2356879: BOGAERT, E.R.C. VAN. - Overzicht van het verdragsrecht der Europese organisaties.
%2346025: BOGDAN, RADU J. - Interpreting Minds.
%23194388: BOGDAN, RADU J. - Predicative minds : the social ontogeny of propositional thinking.
%2342411: BOGDAN, RADU J. - Minding minds evolving a reflexive mind by interpreting others.
%23250853: BOGDAN, MICHAEL (ED.) - The Brussels jurisdiction and enforcement convention : an EC court casebook.
%2347097: BOGDAN, RADU J. - Minding Minds: Evolving a Reflexive Mind by Interpreting Others.
%23215925: BOGERT, P.C. - Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting.
%23277120: BOGG, ALAN & TONIA NOVITZ (EDS.) - Voices at work : continuity and change in the Common Law world.
%2366594: BOGHOSSIAN, PAUL A. - Content and Justification: Philosophical Papers.
%23219246: BOGNER, DIETER., FOURNIER, COLIN. - A friendly alien : ein Kunsthaus für Graz : Peter Cook , Colin Fournier Architects.
%23176557: BOGOLIUBOV, NIKOLAI NIKOLAEVICH & MARDZHANISHVILI, K. K. - Analytic number theory, mathematical analysis and their applications : collection of papers dedicated to Academician Ivan Matveevich Vinogradov on his ninetieth birthday.
%23176548: BOGOLIUBOV, NIKOLAI NIKOLAEVIC & VINOGRADOV, IVAN MATVEEVICH - Theory of numbers, mathematical analysis, and their applications : collection of papers dedicated to Academician Ivan Matveevich Vinogradov on his ninetieth birthday.
%23259692: BOGURAEV, BRANIMIR & JAMES PUSTEJOVSKY (EDS.) - Corpus processing for lexical acquisition.
%23277893: BOGUSLAVSKII, M.M. - Private international law : the Soviet approach.
%23230206: BOHANAN, DONNA J. - Fashion beyond Versailles: Consumption and Design in Seventeenth-Century France.
%2355144: BOHANAN, DONNA. - Old and New Nobility in Aix-en-Provence, 1600-1695. Portrait of an Urban Elite.
%23238936: BOHATEC, JOSEF. - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berucksichtigung des Organismusgedankens.
%23165642: BOHATEC, JOSEF. - Calvin und das Recht.
%2372159: BOHATEC, JOSEF. - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berucksichtigung des Organismusgedankens.
%2372154: BOHATEC, JOSEF. - Calvin und das Recht.
%23113402: BOHEEMEN, CHRISTINE VAN (ED.) - Joyce, Modernity, and its mediation.
%2373834: BOHEEMEN, CHRISTINE VAN. - The novel as family romance: language, gender, and authority from Fielding to Joyce.
%23281268: BOHEEMEN, PETRA VAN ... [ET AL.] (EDS.) - Kent, en versint, Eer datje mint : vrijen en trouwen 1500-1800.
%23169598: BÖHL, FRANZ MARIUS THEODOR. - Het tijdvak der Sargonieden volgens brieven uit het koninklijk archief te Nineve.
%2322868: BOHLENDER, DAVID A., DANIEL DURAND & T.H. HANDLEY (EDS.) - Astronomical Data Analysis Software and Systems XI : proceedings of a meeting held at Victoria, British Columbia, Canada, 30 September-3 October 2001.
%23268291: BÖHLER, ROLAND. - Alter und neuer Rechtsbruchtatbestand : aufgezeigt am Beispiel des Marktzutritts kommunaler Unternehmen.
%23253684: BOHMAN, JAMES. - Public deliberation : pluralism, complexity, and democracy.
%23190352: BÖHME, WALTER (ED.) - Weltanschauliche Hintergründe in der Rechtsprechung.
%23165796: BÖHME, KAREN. - Zum Selbstverständnis der Frau : philosophische Aspekte der Frauenemanzipation.
%23277694: BÖHME, ECKART. - Tankerunfälle auf dem Hohem Meer.
%23139699: BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. - Martyrium Arnoldi (archiepiscopi Moguntini) und andere Geschichtsquellen Deutschlands im zwölften Jahrhundert (Fontes rerum Germanicum : Geschichtsquellen Deutschlands, 3).
%23253871: BÖHMER, HEINRICH. - Die Fälschungen Erzbischof Lanfranks von Canterbury.
%2381193: BÖHMER, GEORG WILHELM. - Handbuch der Litteratur des Criminalrechts in seine allgemeine Beziehungen : mit besondrer Rücksicht auf Criminalpolitik nebst wissenschafliche Bemerkungen.
%23140784: BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. - Fontes rerum Germanicum. Geschichtsquellen Deutschlands.
%2368628: BOHMER, S., M.N. HOOGENDOORN & R. KRUIT (EDS.) - Handboek jaarrekening 2011.
%23243722: BÖHMER, HEINRICH. - Kirche und Staat in England und in der Normandie im XI. und XII. Jahrhundert : eine historische Studie.
%23124903: BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. - Acta imperii selecta : Urkunden deutscher Köninge und Kaiser (928-1398) mit einem Anhang von Reichssachen.
%23227158: BÖHMER, K. - Postmortale Zerstörung durch Tiere und Rattenbiss am Lebenden.
%23124905: BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. - Regesta archiepiscoporum Maguntinensium : Regesten zur Geschichte der Mainzer Erbischöfe von Bonifatius bis Heinrich II. Erzbischof von Mainz (742?-1288).
%23232117: BÖHMER, SAMUEL FRIEDRICH. - [Samvel. Frider. de Boehmer]. Meditationes in Constitutionem Criminalem Carolinam.
%23198722: BÖHMER, SAMUEL FRIEDRICH. - [Samvel. Frider. de Boehmer]. Meditationes in Constitutionem Criminalem Carolinam.
%23157566: BÖHMERT, VICTOR. - Der Sozialismus und die Arbeiter-Frage.
%23210744: BOHNERT, JOACHIM. - Grundriss des Ordnungswidrigkeitenrechts.
%23249591: BOHRER, KARL HEINZ. - Lyrik : über Lyrik.
%23249548: BOHRER, KARL HEINZ & KURT SCHEEL (EDS.) - Zukunft Denken : nach den Utopien.
%23249656: BOHRER, KARL HEINZ & KURT SCHEEL (EDS.) - Europa oder Amerika ? : zur Zukunft des Westens.
%23227031: BÖHRET, CARL. - Entscheidungshilfen für die Regierung : Modelle, Instrumente, Probleme.
%23278426: BÖHRET, CARL (ED.) - Verwaltungsreformen und Politische Wissenschaft : zur Zusammenarbeit von Praxis und Wissenschaft bei der Durchsetzung und Evaluierung von Neuerungen.
%2319095: BÖHTLINCK, J.L.F. - Enkele opmerkingen over Artikel 1 van de Wet op het Faillissement en de Surséance van betaling.
%2313874: BÖHTLINGK, F.R. - Het leerstuk der vertegenwoordiging en zijn toepassing op ambtsdragers in Nederland en Indonesië.
%23186815: BÖHTLINGK, F.R. - Het leerstuk der vertegenwoordiging en zijn toepassing op ambtsdragers in Nederland en Indonesië.
%23135175: BÖHTLINGK, F.R. - Staatsrecht in Indonesië, 1942-1951.
%2315964: BÖHTLINK, F.R. & J.H.A. LOGEMAN. - Het wetsbegrip in Nederland.
%239671: BOIM, L., MORGAN, G.G., RUDZINSKI, A.W. - Legal Controls in the Soviet Union. Studies.
%23281238: BOIM, L., MORGAN, G.G., RUDZINSKI, A.W. - Legal Controls in the Soviet Union. Studies.
%23277891: BOIM, LEON & GLENN G. MORGAN. - The Soviet procuracy protests : 1937-1973.
%23278917: BOIS-REYMOND, EMIL DU; WERNER VON SIEMENS & RUDOLF VIRCHOW. - Antrittsreden der Herren Siemens und Virchow und Antwort des Herrn Du Bois-Reymond, Secretars der physik.-mathem. Klasse : gelesen in der o¨ffentlichen Sitzung der Ko¨nigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 2. Juli 1874.
%23184185: BOIS, YVE-ALAIN ... [ET AL.]. - Piet Mondrian, 1872-1944.
%23196516: BOIS, YVE-ALAIN ... [ET AL.]. - Piet Mondriaan, 1872-1944.
%23245019: BOISGONTIER, JOSEPH. - Le Syndicat des employés du commerce et de l'industrie.
%23280834: JEREMY (ED.) BOISSEVAIN. - Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism.
%23279269: BOISSEVAIN, JEREMY. - Factions, friends and feasts : anthropological perspectives on the Mediterranean.
%23252277: BOISSEVAIN, JEREMY (ED.) - Feestelijke vernieuwing in Nederland?
%23281170: BOISSEVAIN, G.M. - De jongste belastinghervorming in Nederland in verband met de geschiedenis van 's Rijks financiën sedert de Grondwetsherziening van 1848.
%23113084: BOISSIER, GASTON. - La fin du paganisme : étude sur les dernières luttes réligieuses en Occident au quatrième siècle.
%23147251: BOISSIER, GASTON. - Cicéron et ses amis : étude sur la société romaine du temps de César.
%23114100: BOISSIER, GASTON. - La religion romaine d'Auguste aux Antonins.
%23275802: BOISSIER, GASTON. - La religion romaine archaique, suivi d´un appendice sur la réligion des Ètrusqyes.
%2342192: BOITEAU, P.; B. PASICH & A. RAKATO RATSIMAMANGA. - Les Triterpenoides en physiology végétale et animale.
%23237315: BOITSOVA, VICTORIA V. - Sluzhba zashchity prav cheloveka i grazhdanina : mirovoi opyt {Ombudsman : the experience of the world].
%2386103: BOJCOVA, V.V. & L.V. BOJCOVA (ED.) - Nederlands rechts cultuur = Gollandskaja pravovaja kul'tura.
%2345866: BOK, DEREK - Higher Learning.
%2399250: BOK, A.J. E.A. (RED). - Nieuw bestuursrecht: derde tranche algemene wet bestuursrecht.
%23173350: BOK-BENNEMA, REINEKE (ED.) - Adverbial modification : selected papers from the Fifth Colloquium on Romance Linguistics, Groningen, 10-12 September 1998.
%2335578: BOK, A.J. - Rechterlijke toetsing van regelgeving : Een onderzoek naar de beoordeling door de rechter van de verenigbaarheid van algemene regelingen met overige regels van het recht, in het kader van een exceptie van onverbindendheid, een actie ex artikel 1401 BW wegens onrechtmatige wetgeving en een vernietigingsberoep bij de administratieve rechter.
%23143550: BOK, A.J. - Subsidies.
%23146040: BOK-VAN BORK, J.J. - Bijdrage tot de Psychologie van den Staatsman.
%2343730: BOK, DEREK - Beyond the ivory tower : social responsibilities of the modern university.
%23253669: BOK, DEREK - The state of the nation : government and the quest for a better society.
%2355736: BOK, A.J. - Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland.
%23275560: BOK, A.J. - Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland.
%23274157: BOK, RENE DE (ED.) - Macht en onmacht in de geneeskunde : de toekomstvisie van Nederlandse topspecialisten
%2338226: BOKHORST, CAROLINA LOUISA. - Attachment in twins : a behavioral genetic study on infant-mother and infant-father attachment.
%2323118: BOKHORST, R.J. & CATHARINA HENDRIKA DE KOGEL. - Evaluatie van de Wet BOB-fase 1 : de eerste praktijkervaringen met de Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden.
%2346023: BOKHOVE, NIELS W. - Phänomenologie : Ursprung und Entwicklung des Terminus im 18. Jahrhundert.
%23223826: BOKKEL HUININK, J.A. TEN. - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845), van adelborst tot admiraal : maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier.
%23183331: BOKKEL, JAN G. A. - Gidsen en Genieen : de dageraad en het vrije denken in Nederland 1855-1898.
%23245310: BOKSEM, JAN - Statuut voor de verdediging : Statuut voor de raadsman in strafzaken, Gedragscode Openbaar Ministerie en redactioneel commentaar.
%23132397: BOKSEM, JAN - Op den grondslag der telastlegging : beschouwingen naar aanleiding van het Nederlandse grondslagstelsel : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtgeleerdheid.
%23258834: BOL, M.W. ... [ET AL.] - Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk ingrijpen : een literatuurstudie.
%23258566: BOL, M.W. ... [ET AL.] - Jong en gewelddadig : ontwikkeling en achtergronden van de gerweldscriminaliteit onder jeugdigen.
%23225230: BOL, SEPHANIE. - Mediation en internet : analyse van juridische regels en noodzakelijke waarborgen voor mediation op internet.
%2343034: BOLACCHI, GIULIO. - Teoria delle classi sociali.
%23100557: BOLAND, B.J. - The struggle of Islam in modern Indonesia.
%23101637: BOLD, W.A. VAN DEN. - Miocene and Pliocene Ostracoda from North-Eastern Venezuela.
%238719: BOLDT, G. ... [ET AL.] - De arbeidsovereenkomst volgens het recht der deelnemende staten van de E.G.K.S.
%23198695: BOLDT, G. ... [ET AL.] - Le contrat de travail dans le droit des pays membres de la C.E.C.A.
%2327342: BOLDT, GOTTFRIED. - Johann Samuel Friedrich von Böhmer und die gemeinrechtliche Strafrechtswissenschaft.
%2358328: BOLES, DONALD E. - Mr. Justice Rehnquist, judicial activist. The early years.
%23270805: BOLETSI, MARIA. - Barbarism, otherwise : studies in literature, art and theory.
%23119326: BOLFARINE, H. & ZACKS, S. - Prediction Theory for Finite Populations.
%23220782: BOLGER, DIANE R., SERWINT, NANCY J. - Engendering Aphrodite : women and society in ancient Cyprus.
%23246612: BOLING, PATRICIA ANN. - Privacy and the politics of intimate life.
%2319806: BOLK, HENDRIK. - Organizing, changing, simulating : an organizing perspective for management, consulting and science policy = Organiseren, veranderen, simuleren : een organiseerperspectief voor management, organisatieadvies en wetenschapsbeleid.
%23254345: BOLKESTEIN, MARINUS HENDRIK. - Het ik-gij schema in de nieuwere philosophie en theologie.
%23172922: BOLKESTEIN, HENDRIK. - De armen in de moraal, de politiek en de religie van de vóórchristelijke oudheid.
%23139011: BOLLAND, G.J.P.J. - Wijsbegeerte van den Godsdienst.
%23117934: BOLLAND, G.J.P.J. - In den voorhof der schoonheid. Verslag van de rede door Prof. Bolland voor zijne collegianten te Amsterdam den 28sten September 1906 uitgesproken. Gestenographeerd door W. Drees.
%23125110: BOLLAND, G.J.P.J. - Zuivere rede en hare werkelijkheid : een boek voor vrienden der wijsheid.
%23197391: BOLLAND, G.J.P.J. - De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte : eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren.
%2358701: BOLLAND, G.J.P.J. - Collegium logicum. Stenographisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven.
%23270461: BOLLAND, G.J.P.J. - Het maatschappelijk vraagstuk : en zijne slechte oneindigheid.
%23217063: BOLLANSEE, ESMERALDA., BOLLANSEE, MARC. - Masterpieces of contemporary Indonesian painters.
%23249988: BOLLE, KEES W. (ED.) - Ben's story : Holocaust letters with selections from the Dutch underground press.
%23171739: BOLLEN, CARLOS. - Onverschuldigde betaling door de overheid : een onderzoek naar terugvordering door de overheid en het gebruik van privaatrecht daarbij.
%2394102: BOLLEN-VANDENBOORN, A.H.H. (ED.) - Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen.
%23149265: BOLLEN, FRANK, INES HARTWIG & PHEDON NICOLAIDES. - EU Structural Funds beyond Agenda 2000 : reform and implications for current and future member states.
%23128592: BOLLEN, HEN & PAUL VROEMEN. - Het einde van vijf jaar terreur in Nederland. The end of five years of terror in Holland.
%2393608: BOLLEN-VANDENBOORN, A.H.H. (ED.) - Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen.
%2334948: BOLLINGER, O. - Atlas und Grundriss der pathologischen Anatomie. 1. Band: Zirkulations-, Respirations & Digsetionsapparat sowie Leber, Gallenwege und Pnkreas.
%23218132: BOLLINGER, LEE C. - Images of a free press.
%23246129: BOLLOCH, JOËLLE - The Hand.
%23139956: BOLLUIJT, J. - Accountant en E-business : de praktijk tussen hype en werkelijkheid.
%23182909: BOLOVAN, IOAN - A History of Romania.
%2341929: BÖLSCHE, WILHELM. - AUTOGRAPH. Portrait-postcard with autograph. Postmark dated 10-7-1917. Wilhelm Bölsche (1861-1939) is well-known for his popular scientific works on nature, and as a promotor of the evolution theory.
%2339199: BOLT, H. (E.A.). - Rechtsbescherming in de zorgverzekering, nu en in de toekomst.
%2383702: BOLT, H. - Rechtsbescherming : algemene bepalingen en de bestuurlijke voorprocedure
%2365764: BOLT, H. - De voorlopige voorzieningsprocedure : het verband tussen voorlopige voorzieningsprocedure en bodemprocedure en de ontwikkeling naar een administratief kort geding.
%2325228: BOLT, PAUL J. - China's Nuclear Future.
%2331076: BOLTON, J D P - Aristeas of Proconnesus (Oxford University Press Academic Monograph Reprints).
%2347598: BOLTON, CHARLES A. - Church reform in 18th century Italy (The synod of Pistoia, 1786).
%23161614: BOLTUCK, RICHARD & ROBERT E. LITAN (EDS.) - Down in the dumps : administration of the unfair trade laws.
%2374143: BOLZ, FRANK., KENNETH J. DUDONIS & DAVID P. SCHULZ. - The counter-terrorism handbook : tactics, procedures and techniques.
%23109657: BOLZANO, BERNARD - Was ist Philosophie? Aus dessen handschriftlichen Nachlass.
%23240921: BOMBACH, GOTTFRIED [... ET AL.] - Sciences humaines et intégration européenne.
%23134916: BOMBIERI, ENRICO (ED.) - Seminar on Minimal Submanifolds.
%23125283: BÖMER, ALOYS. - Epistolae obscurom virorum.
%23226129: BÖMERS, CARL. - Repetitorium der äusseren Römischen Rechtsgeschichte : ein didactisches Gedicht.
%23280183: GRAAF; H.J. VAN DER; D K SCHUT & H W BOMERT. - Het vredesproces in beweging : nieuwe uitdagingen voor VN-vredesmachten.
%2365746: BOMHOF, L. - Handleiding hinderwet : een benadering vanuit de juridische praktijk.
%2375610: BOMHOFF, EDUARD J. - Inflation, the quantity theory, and rational expectations.
%2375556: BOMHOFF, EDUARD J. - Inflation, the quantity theory, and rational expectations.
%236396: BOMHOFF, EDUARD J. - Monetary uncertainty.
%23231821: BOMHOFF, EDUARD J. - Blinde Ambitie; Mijn 87 Dagen Met Zalm, Heinsbroek and Balkenende.
%23241047: BOMMELS, BERT. - Politie in Nederland : opboksen tegen misdaad en geweld.
%23216351: BOMMERSBACH, JANA. - The trunk murderess, Winnie Ruth Judd : the truth about an American crime legend revealed at last.
%2386209: BOMSDORF, THOMAS. - Anwendbarkeit des innerbetrieblichen Schadensausgleiches auf das Aussenverhältnis?
%23272369: BON, L. - Législation des paroisses en Belgique : recueil, par ordre chronologique, des lois, décrets, avis du conseil d'état et réglements généraux concernant la propriété et l'administration des biens des fabriques, l'exercice du culte et le clergé, depuis la réunion de la Belgique a la France, jusqu'a ce jour.
%23258102: BON, GUSTAVE LE. - La Civilisation des Arabes : ouvrage illustré de 10 chromolithographies, 4 cartes et 366 gravures dont 70 grandes planches.
%23268647: BONA, GIOVANNI. - [Bona, Joanne]. De sacrificio missae tractatus asceticus : continens praxim attentè, devotè & reverenter celebrandi.
%23129826: BONACCORSO, RICHARD - Sean O'Faolain's Irish vision.
%23255305: ALESTCHENKOFF CATHERINE & PASCAL BONAFOUX. - Yves Clerc.
%23124907: BONAINI, FRANCESCO. - Acta Henrici VII : romanorum iperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia.
%23149744: BONAPARTE, FELICIA - The Gypsy-Bachelor of Manchester. The life of Mrs. Gaskell's Demon.
%23153770: BONATTI, LUIGI. - Uncertainty : studies in philosophy, economics and socio-political theory.
%23255416: BOND, MARTYN & KIM FEUS (EDS.) - The Treaty of Nice explained.
%23259703: BOND, FRANCIS. - Translating the untranslatable : a solution tot the problem of generating English determiners.
%23277834: BONDI, NATHALIE. - Benjamin-Constant : marvels and mirages of orientalism.
%23212388: BONDOLFI, ALBERTO. - Ethik, Vernunft und Rationalität = Ethics, reason and rationality : Beiträge zur 33 . Jahrestagung der Societas Ethica in Luzern , Schweiz , 1996.
%2345862: BONDT, W. & VERBERGT, R. - Meetbare ruimten.
%2399673: BONDT, NICOLAAS. - Nicolai Bondt Specimen juris publici Belgici, sive commentarius ad Unionis Ultrajectinae prooemium et capita tria priora : Praemissa est historia icti foederis.
%2347652: BONE, STANLEY. - Pleasure Beyond the Pleasure Principle.
%23279713: BONE, SHEILA. - Osborn's Concise Law Dictionary.
%23216787: BONÉ, EMESE KLÁRA ERZSÉBET VON. - De familieraad in Nederland 1811-1838,
%2392610: BONEBAKKER, S.A. - Some early definitions of the Tawriya and Safadi's Fadd Al-Xitam 'an At-Tawriya Wa-'l-Istixdam.
%23101641: BONEBAKKER, S.A. - Nihil obstat in Story Telling?
%23101639: BONEBAKKER, S.A. - Hatimi and his Encounter with Mutanabbi: A Biographical Sketch
%2314219: BONGAARTS, P.J.M. - Het fiscale begrip beleggingsinstellingen.
%23101134: BONGAERTS, T.C.G. - The correspondence of Thomas Blount (1618-1679) : a recusant antiquary : with an introductory account of his life and writings.
%2317197: BONGER, W.A. - Over de evolutie der moraliteit.
%2317419: BONGER, W.A. - Geloof en ongeloof in Nederland. 1909-1920. Een statistische studie.
%2312337: BONGER, W.A. - Verspreide Geschriften. 2 Dln.
%2327497: BONGER, HENK. - Leraar der mensenrechten : Thomas Jefferson.
%2314748: BONGER, W.A. - Criminalité et conditions économiques.
%233225: BONGER, W.A. - Problemen der demokratie : een sociologische en psychologische studie.
%23222011: BONGER, W.A. - Problemen der demokratie : een sociologische en psychologische studie.
%2358690: BONGER, W.A. - Inleiding tot de criminologie. 2e Druk herz. door G.Th. Kempe.
%23276534: BONGER, WILLEM ADRIAAN. - Race and crime.
%23186592: BONGER, W.A. - Intellectueelen en socialisme.
%23139004: BONI, GUIDO - Das Sein in der schöpferischen Unmittelbarkeit und in der Reflexion.
%2327217: BONINE, MICHAEL E. (ED.) - Population, Poverty, and Politics in Middle East Cities.
%2333404: BONINI, CARLO - Collusion: International Espionage and the War on Terror.
%23264264: BONNARD, PIERRE., HAGEN, MONIKA VON (ED.) - Bonnard.
%23114456: BONNÉ, ALFRED. - The economic development of the Middle East: an outline of planned reconstruction.
%2360167: BONNÉ, ALFRED. - State and economics in the Middle East. A society in transition.
%23251535: BONNER, ARTHUR. - Alas ! what brought thee hither ? : the Chinese in New York , 1800-1950.
%2386990: BONNER, JOEY. - Wang Kuo-wei: an intellectual biography.
%23160616: BONNER, WILLARD HALLAM. - Harp on the shore : Thoreau and the sea.
%2340895: BONNES, JACQUELINE MARIA. - Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland.
%2381796: BONNES, JACQUELINE MARIA. - Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland.
%2312575: BONNET, A.D. - Risico bij koop i.v.m. eigendomsovergang : rechtsvergelijkend onderzoek.
%23157068: BONNIE, RICHARD J. & JOHN MONAHAN (EDS.) - Mental disorder , work disability , and the law.
%2331115: BÖNNINGER, KARL; INGO WAGNER & GERARD VAN WISSEN (EDS.) - Menschenrechte in unserer Zeit.
%23189658: BONT, GUIDO DE ... [ET AL.] - De belastingadviseur onder vuur : enige beschouwingen uit de praktijk en de wetenschap.
%23258936: BONURA, SANDRA AND DEBORAH DAY (ED.) - An American girl in the Hawaiian Islands. Letters of Carrie Prudence Winter, 1890-1893.
%23243223: BONWETSCH, NATHANAEL & REINHOLD SEEBERG (EDS.) - Neue Studien zur Geschichte der Kirche. Stück 1-25,27 in 8 Bände.
%23218960: BOOG, BEN. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs . : sociologie van de nieuwe tegenbeweging.
%23156207: BOOGAARD, MARTIN. - Defusing the software crisis. Information systems flexibility through data independence.
%23207240: BOOGAARD, THEO VAN DEN. - Theo van den Boogaard tekent de dood : boekenweektest 2003.
%23271034: BOOGAARD, J.F. - Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat en de spoorwegen in Nederland. 3e (1864-1866) & 4e (1867) vervolg.
%23271035: BOOGAARD, J.F. - Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat en de spoorwegen in Nederland. 5e (1868), 6e (1869) & 7e (1870) vervolg.
%23271193: BOOGAARD, J.F. - Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat in Nederland : met aanteekeningen 1669-1857.
%2312051: BOOGERD, P.H. ... [ET AL.] - Oceaanregime, milieuproblematiek, voedsel- en bevolkingsvraagstukken.
%23119796: BOOGERS, MARCEL. - Het onderste uit de kan : maatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur in het knooppunt Arnhem-Nijmegen.
%23101644: BOOGMAN, J.C. - Raadpensionaris L.P. van de Spiegel: een reformistisch-conservatieve pragmaticus en idealist.
%23259587: BOOGMAN, J.C. ... [ET AL.] - A.C.W. Staring : dichter en landman, regionalist en nationalist.
%23252280: BOOIJ, G.E. & J. VAN MARLE (EDS.) - Dialectfonologie : lezingen gebouden op het symposium van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut op vrijdag 27 november 1992.
%23279054: BOOIJ, JOHAN ARNAUD. - Mediation in belastingzaken : anders en effectief.
%23236068: BOOIJ, JOHAN ARNOUD. - Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
%23166208: BOOKIDIS, NANCY & DONALD STROUD. - The Sanctuary of Demeter and Kore : Topography and Architecture.
%23195221: BOOL, HENDRIK JOHANNES. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de verhouding tusschen den vervoerder en den geadresseerde bij het vervoer op binnenwateren.
%23158345: BOOM, W.H. VAN. - Verhaalsrechten van verzekeraars en risicodragers.
%23172161: BOOM, A.H. VAN DER ... [ET AL.] (EDS.) - Toezicht op inzicht : liber amicorum aangeboden aan Prof.dr. M.A. van Hoepen RA bij zijn afscheid als hoogleraar bedrijfshuishoudkunde en accountancy aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 14 januari 2011.
%23233854: BOOM, JAN VAN DEN (ED.) - Voorlopige lijst van studenten van de kwartierlijke akademie te Nijmegen 1655-1679.
%23260003: BOOM, W.H. VAN ... [ET AL.] - Handelspraktijken, reclame en zelfregulering : pilotstudy maatschappelijke reguleringsinstrumenten.
%23259275: BOOM, W.H. VAN., S.D. LINDENBERGH & S.B. PAPE (EDS.) - Privaatrecht ondersteund : doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving.
%23258696: BOOM, A. TEN ... [ET AL.] - Behoeften van slachtoffers van delicten : een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit.
%2314980: BOOM, W.R. - Koperen Polyfonie. Bij het 12½-jarig bestaan van de Juridische Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Opstellen aangeboden t.g.v. zijn afscheid aan Prof.mr. W.R. Boom.
%2346575: BOOM, C.E.M. VAN DEN. - De ontslagpraktijk van het arbeidsbureau.
%23239912: BOOM, W.H. VAN & M.L. TUIL, W. DIJKSHOORN (ED.) - Autonomie en paternalisme in het privaatrecht.
%23199395: BOOM, C.F.G. VAN DER. - Nieuwbouw koopwoningen.
%23190662: BOOMA, JAN GERARD JAKOB VAN. - Dit is 't memoriboec van Voirburch : het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566.
%23183260: BOOMEN, GERARD J. VAN DEN. - Criminaliteit en gezelligheid : de sociale veiligheid in Amsterdam bekeken en beleefd op de Winteracademie in het Mozeshuis.
%23240816: BOOMEN, GERARD VAN DEN. - Een kat heeft negen levens : negentien jaren 'De Nieuwe Linie'.
%2317652: BOOMEN, ANTONIUS H. E. M. VAN DEN. - De vraagstukken die zich bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt voor de tabakverwerkende industrie der Euromarktlanden voordoen.
%23156362: BOOMEN, GERARD VAN DEN & HAN LAMMERS. - Beatrix, Claus : een journalistieke documentatie.
%23207337: BOOMEN, TIJS VAN DEN [TEKST]. - De ronde van U : een experimentele kijk op kunst en rotondes.
%23115654: BOOMGAARD, PETER. - Paper Landscapes.
%23172305: BOOMKENS, RENÉ. - Kritische massa : over massa, moderne ervaring en popcultuur.
%23147795: BOON, LOUIS PAUL. - De Kapellekensbaan : of de 1ste illegale roman van Boontje.
%23218168: BOON, M.N. - De internationale koop en het documentair accreditief ingevolge de UCP 1993.
%23217921: BOON, LEO & F. BEENHAKKER. - Macht , beleid & samenwerking : dilemma's en nieuwe inzichten over regionaal zorgbeleid , geestelijke gezondheidszorg , ouderenzorg , ziekenhuiszorg en thuiszorg , zorgintensivering.
%23282197: BOON, LOUIS PAUL. - Mein kleiner Krieg.
%23258300: BOON, H.N. - Rêve et Réalité dans l'oevre économique et sociale de Napoléon III.
%2328080: BOON, J.A. - Affinities and extremes : crisscrossing the bittersweet ethnology of East Indies History, Hindu-Balines culture, and Indo-European allure.
%23214420: BOON, LOUIS PAUL. - Over mijn boeken.
%23221195: BOON, BRIGITTA JOHANNA FERDINANDA. - Why dieters overeat : on the cognitive regulation of eating behavior.
%23268978: BOON, ELS; SEBASTIAAN 'T HART & ANNEMARIE HOUKES (EDS.) - Een door God geschonken gave : Luthers erfenis in de Nederlandse protestantse kerkmuziek.
%23228028: BOON, G.J. - De rol (van de) rechter.
%23237243: BOON, LOUIS PAUL. - Summer in Termuren.
%2365741: BOON, P.J. - Wetgeving in Nederland.
%23194425: BOON, LOUIS PAUL. - Chapel Road.
%2318420: BOON, TON DEN (ED.). - Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
%2341068: BOON, RUDOLF. - Ons cultureel draagvlak : wat is ermee gebeurd?
%23282034: BOON;, J.G.M. (ED.) - Oudewater, 1570-1580 : vrijheid en gezag.
%2353068: BOON, GERARD KAREL - Technology and employment in footwear manufacturing : a study prepared for the International labour office within the framework of the World employment programme.
%2346412: BOON, H.N. - Rêve et Réalité dans l'oevre économique et sociale de Napoléon III.
%2325692: BOON, M. - J.W. van Lansberge en de praktijk van Art. 4 van de geheime instructie van 5 juni 1855.
%23236686: BOON, P.J.; BROUWER, J.G. & SCHILDER, A.E. - Regelgeving in Nederland.
%23206580: BOONACKER, ROBERT. - De onpartijdigheid van de notaris.
%23267741: BOONACKER, WILLEM. - Toelichting en opmerkingen naar aanleiding der Bedenkingen van Mr. J.G.A. Faber te Hoorn aangaande het reglement omtrent het dragen der kosten van den Noorder Y- en Zeedijk, etc.
%23121786: BOONE, P.F - Managing Intracorporate Knowledge Sharing.
%23279044: BOONE, J. V. - A brief history of cryptology.
%23124378: BOONE, M.M. - Recht voor Commuun Gestraften. Dogmatisch-juridische Aspecten van Taakstraffen en Penitentiaire Programma's.
%23215084: BOONEKAMP, R.J.B.; A.C. VAN SCHAICK, & E.M. WESSELING-VAN GENT. - Burgerlijke rechtsvordering : (incl. EEX-verordening).
%2313446: BOONK, H. - De openbare orde als grens aan het vrij verkeer in de E.E.G.
%2372125: BOONK, H. - Zeevervoer onder cognossement.
%23275549: BOONS, H.A.A. - Eenige voorname bepalingen van het Nederlandsch burgerlijk wetboek, omtrent den burgerlijken stand, duidelijk en gemakkelijk voorgesteld, en vergeleken met het Wetboek Napoleon, ...
%2317676: BOONSTRA, PIETER EVERT. - Heinrich Mann als politischer Schriftsteller.
%23276665: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
%2359262: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
%2341937: BOOR, WOLFGANG DE. - Über motivisch unklare Delikte. Ein Beitrag zur strafrechtsreform.
%2322555: BOOR, ALLISON - Philadelphia Empire Furniture.
%2357788: BOOS, FLORNCE (ED.). - Bibliography of women and literature. Articles and books (1974-1981) by and about women from 600 to 1975.
%23248537: BOOST, CHARLES. - Le Cinéma. [L'art néerlandais d'aujourd'hui].
%23224895: BOOT, SANDER. - Economic policy instruments and evaluation methods in Dutch water managements : an analysis if their contribution to an integrated approach = Economische beleidsinstrumenten en evaluatiemethoden in het Nederlandse waterbeheer : een analyse van hun bijdrage aan een integrale benadering.
%23101645: BOOT, L.M. - Induction by Prolactin of Mammary Tumours in Mice.
%2318005: BOOT, FREDERIK RUTGER. - De financiering der sociale verzekering. (Fondsvorming of omslagstelsel).
%23160937: BOOT, MACHTELD - Genocide, crimes against humanity, war crimes : nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court.
%23273560: BOOT, J.G. & T.D.O. VAN DER VIJVER. - Mededinging 2010/2012
%23185934: BOOT, G.C. - Flexibiliteit en zekerheid : wetsgeschiedenis.
%2341572: BOOTH, WAYNE C. - The Vocation of a Teacher: Rhetorical Occasions, 1967-1988.
%23253506: BOOTH, CLIBBORN E. & N. POURJAVADY (EDS.) - The splendor of Iran. Vol. 1: Ancient times (Prehistoric Iran, Elamite heritage, Aryan legacy, Imperial period, applied and decorative arts, courtly pastimes); Vol. 2: Islamic period (vernacular architecture, city planning, elements of cities, architectural ornament); Vol. 3: Islamic period (applied and decorative arts, cultural continuum).
%23226501: BOOTH, MARILYN. - May her likes be multiplied : biography and gender politics in Egypt.
%23146366: BOOTH, ARTHUR JOHN. - Saint-Simon and Saint-Simonism : a chapter in the history of Socialism in France.
%23278239: BOOTH, JAMES. - Philip Larkin : life, art and love.
%23272535: BOOTH, ANNE E. - Colonial Legacies: Economic and Social Development in East and Southeast Asia.
%2339923: BOOTHROYD, PETER & PHAM XUAN NAM (EDS.) - Socioeconomic renovation in Viet Nam : the origin, evolution, and impact of Doi Moi.
%23116219: BOOTSMA, N.A. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759.
%2382312: BOOTSMA, PETER - De verbeelding aan de macht : het kabinet-Den Uyl 1973-1977.
%23280808: BOOTSMA., LUYKX P. & N. - De laatste tijd : geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw.
%2325310: BOPP, LÉON. - H.-F. Amiel : essai sur sa pensée et son caractère d'après des documents inédits.
%2381876: BOPP, PETER. - Fern-gesehen : französische Bildexpeditionen in den Orient 1865-1893.
%23276080: BOQUET, DOMINIQUE-LUCIE. - La responsabilité du chef d'entreprise en droit communautaire : droit de la concurrence et de la consommation
%2369539: BORASI, GIOVANNA - Autres odyssées de l'espace: Greg Lynn, Michael Maltzan et Alessandro Poli.
%233430: BORCH, KAREL HENRIK - The economics of uncertainty.
%23102733: BORCHARD, AUGUST & SCHMIEDEN, VICTOR (ED.). - Lehrbuch der Kriegs-Chirurgie.
%238165: BORCHARD, EDWIN M. - Les principes de la protection diplomatique des nationaux à l'étranger. H.J. HAMMARSKJÖLD. La neutralité en général.
%23119107: BORCHARDT, C.F.A. - Hilary of Poitiers' role in the Arian Struggle.
%23210158: BORDAHL, VIBEKE (ED.) - The Interplay of the Oral and the Written in Chinese Popular Literature.
%23189880: BØRDAHL, VIBEKE., WAN, MARGARET B. - The interplay of the oral and the written in Chinese popular literature.
%23168873: BORDES, A.C. (A.O) - Jonge Balie Lustrum 1947-1988.
%2341462: BORDEWIJK, H.W.C. - Florinus saevis tranquillus in undis : geen muntverzwakking.
%2318714: BORDEWIJK, H.W.C. - Theoretisch-historische inleiding tot de economie.
%2390191: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen : Vertellingen van generzijds; De korenharp, nieuwe reeks; Studiën in volksstructuur; Mevrouw en meneer Richebois; Onderweg naar de Beacons.
%2390184: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen : De korenharp ; Bij gaslicht ; Zwanenpolder; Het eiberschild.
%2320044: BORDEWIJK, H.W.C. - Leerboek der landhuishoudkunde. 2 Dln.
%2390537: BORDEWIJK, F. - Verzamelde verhalen : De zigeuners; De aktentas; Centrum van stilte; Lente; Verspreide verhalen.
%23236695: BORDONE, BENEDETTO. - Libro ... de tutte l'isole del mondo.
%2357330: BORÉ, JACQUES. - La cassation en matière civile.
%23210734: BOREEL, M. & P. FRANKEN. - Gevangen tussen verleden en toekomst : legacy-systemen in het informatietijdperk.
%23137851: BOREL, JACQUES - Génie et Folie de J.-J. Rousseau.
%23255619: BORELLI, SIEGFRIED & WILLY STARCK. - Die Prostitution als psychologisches Problem.
%23269143: BORGERS, H.C. ... [ET AL.] - Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht : verslag van de 99e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 6 maart 2008.
%23258887: BORGERS, HARM CHRISTIAAN. - Duurzaam handelen : een onderzoek naar een normatieve grondslag van het milieurecht.
%23261271: BORGERS, M.J., F.G.H. KRISTEN & J.B.H.M. SIMMELINK (ED.) - Implementatie van kaderbesluiten.
%2344626: BORGERS, M.J. & F.G.H. KRISTEN (EDS.) - Europees straf(proces)recht 2006/2008 : basisteksten.
%2344630: BORGERS, M.J. - Europees straf(proces)recht 2008/2010 : basisteksten.
%23199759: BORGERT, HERMAN FRANS THEODOOR. - In geest en waarheid. Over de inwoning Gods in de zielen.
%239149: BORGESIUS, J. - Dienstenverkeer, vestigingsrecht en verzekeringsbedrijf in de EEG. Diss.
%23277006: BORGESIUS, J. - Verzekering en Dorhout Mees.
%23146560: BORGHGRAEF, STEFAN. - Is more control better? The effects of organizational control on salespersons' job performance, job attitudes and sales organization effectiveness.
%23236601: BORGMANN, BRIGITTE & KARL H. HAUG. - Anwaltspflichten, Anwaltshaftung: ein Handbuch für die Praxis.
%23236604: BORGMANN, BRIGITTE & KARL H. HAUG. - Anwaltshaftung : Systematische Darstellung der Rechtsgrundlagen für die anwaltliche Berufstätigkeit.
%23197928: BORGOÑO, LUIS BARROS. - The problem of the Pacific and the new policies of Bolivia.
%2337054: BORIN, FABRIZIO. - Federico Fellini : [a sentimenal journey into the illusion and reality of a genius].
%2351097: BORIS, HAROLD. - Sleights of mind: one and multiples of one.
%2393969: BORISOVICH, Y. & GLIKLIKH, Y. (ED). - Global analysis - studies and applications II.
%23251583: BORK-FELTKAMP, A.J. VAN. - Anthropological research in the Netherlands : historical survey : at the request of the Committee for the Physical-Anthropological Investigation of the Dutch Population of the Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen.
%23143227: BORK, G.J. VAN & G. TEN HOUTEN-BIEZEVELD. - Over Boon.
%23279709: BORK, ROBERT H. - The tempting of America : the political seduction of the law,.
%23200007: BORKENT, ROELOF HERMAN. - Fouten van stroomtransformatoren.
%23127918: BORKOWSKI, STANISLAUS VON DUNIN. - Spinoza nach dreihundert Jahren.
%23219107: BORKOWSKI, JOSEF-FRIEDRICH (ED.) - Socratis quae feruntur epistolae: Edition, Ubersetzung, Kommentar.
%2398332: BORMAN, C. - Aanwijzingen voor de regelgeving en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen.
%23170333: BORMAN, J.A. & B.G. PUNT. - Administratieve rechter en rechtshandeling naar burgerlijk recht : preadviezen.
%23237569: BORMAN, C. - Aanwijzingen voor de regelgeving : en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen.
%2383331: BORMAN, J.A. - De procedure bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State : preadvies.
%23267111: BORMAN, BEATRICE VON (ED.), KOKOSCHKA, OSKAR. - Oskar Kokoschka : portraits of people and animals.
%23237919: BORN, GARY B. - International civil litigation in United States courts : commentary & materials. 3rd edition.
%23210611: BORN, BRAM, GERTJAN DE, KAMAL UDDIN, A. M., MARTTIN, FELIX (EDS) GRAAF - Floods fish and fishermen : eight years experiences with flood plain fisheries, fish migration, fisheries modelling and fish bio diversity in the compartmentalization pilot project, Bangladesh.
%2391823: BORNEMANN, L. - Anlehnung und Abgrenzung : Untersuchungen zur Rezeption der niederländischen Literatur in der deutschen Dichtungsreform des siebzehnten Jahrhunderts.
%23199344: BÖRNER, BODO & MARTIN BULLINGER (EDS.) - Subventionen im Gemeinsamen Markt : Arbeitssitzung der Fachgruppe für Vergleichendes Öffentliches Recht und der Fachgruppe für Europarecht auf der Tagung für Rechtsvergleichung am 15. und 16.9.1977 in Münster.
%2311917: BÖRNER, BODO & KONRAD NEUNDÖRFER (EDS.) - Recht und Praxis der Beihilfen im gemeinsamen Markt.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

10/27