Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23263336: BROWN, MARC H. - Algorithm Animation.
%23224227: BROWN, SHERROD. - Myths of free trade : why American trade policy has failed.
%2323442: BROWN, CYNTHIA JANE - Poets, Patrons, and Printers: Crisis of Authority in Late Medieval France
%23171500: BROWN, L. NEVILLE & J.F. GARNER. - French administrative law.
%23259617: BROWN, RICHARD H. - Society as text : essays on rhetoric, reason, and reality.
%23253613: BROWN, MICHAEL E., SEAN M. LYNN-JONES & STEVEN E. MILLER (EDS.) - The perils of anarchy : contemporary realism and international security.
%23259601: BROWN, RICHARD H. - A poetic for sociology : toward a logic of discovery for the human sciences.
%23253730: BROWN, E.D. - The legal regime of hydrospace.
%23253465: BROWN, MICHAEL E. (ED.) - Theories of war and peace : an international security reader.
%23180078: BROWN, RON M. - The art of suicide.
%23249463: BROWN, MICHAEL G. - The Israeli-American connection : its roots in the yishuv , 1914-1945.
%23212991: BROWN, RICHMOND F. - Juan Fermín de Aycinena : Central American colonial entrepreneur, 1729-1796.
%2388999: BROWN, PETER. - Lichaam en maatschappij : man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege christendom, 50 n.C.-450 n.C.
%23244117: BROWN, DAVID - Tchaikovsky.
%2365305: BROWN, MICHAEL F. - Tsewa's gift: magic and meaning in an Amazonian society.
%23141591: BROWN, SARA HART - Standing Against Dragons : three Southern Lawyers in an Era of Fear.
%23121843: BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J., & WYNN,, H.P.(EDS.), BROWN, L.D., OLKIN, I., SACKS, J. & WYNN, H.P. (EDS.) - Jack Carl Kiefer. Collected Papers. Supplementary Volume.
%23195606: BROWN, JESSICA - Anti-Individualism and Knowledge.
%2365893: BROWN, MICHAEL K. - Working the street : police discretion and the dilemmas of reform.
%23261035: BROWN, FRANK EDWARD ET.AL - Cosa III: Buildings of the Forum - Colony, Municipium, and Village. Vol. 37.
%23211047: BROWN, JUDITH MARGARET. - Modern India : the origins of an Asian democracy.
%2366827: BROWN, CHRISTOPHER. - Dutch landscape : the early years : Haarlem and Amsterdam 1590-1650.
%2379792: BROWN, CHRISTOPHER. - '...Niet ledighs of ydels...' : Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw.
%2358878: BROWN, ALISON. - Bartolomeo Scala, 1430-1497, Chancellor of Florence : the humanist as bureaucrat.
%23134290: BROWN, NEVILLE. - Dissenting Forbears. The maternal ancestors of J.M. Keynes.
%23219829: BROWN, JANE. - Tales of the rose tree : ravishing rhododendrons and their travels around the world.
%23253609: BROWN, MICHAEL E. (ED.) - The international dimensions of internal conflict.
%2339625: BROWNLEE, K. & W. STEPHENS (ED.). - Discourses of authority in Medieval and Renaissance literature.
%2352356: BROWNLEE, MARINA SCORDILIS & HANS ULRICH GUMBRECHT. - Cultural authority in Golden Age Spain.
%23215787: BROWNLEE, RICHARD S. - Gray ghosts of the Confederacy : guerrilla warfare in the West , 1861-1865.
%2378003: BROWNLEY, MARTINE W.A. - Clarendon and the rhetoric of historical form.
%2379980: BROWNLIE, IAN. - Treaties and indigenous peoples.
%23212561: BROX, HANS. - Besonderes Schuldrecht.
%2363760: BRUBAKER, ROGERS. - Citizenship and nationhood in France and Germany.
%2388760: BRUCHEY, STUART - Enterprise: The Dynamic Economy of a Free People.
%23227396: BRUCKER, GENE A. - Living on the edge in Leonardo's Florence : selected essays.
%2363865: BRÜCKER-STEINKUHL, K. - Die Analyse des Zufallsgeschehens.
%23191615: BRUCKER, GENE A. - Giovanni and Lusanna : love and marriage in Renaissance Florence.
%23105456: BRÜCKNER, CHRISTEL. - Rembrandts Braunschweiger Familienbild : seine thematische Figuren- und Farbkomposition und die Kunst Italiens.
%23124919: BRUCKNER, ALBERT. - Die vier Bücher Julians von Aeclanum an Turbantius : ein Beitrag zur Charakteristik Julians und Augustinus.
%23219979: BRUDNER, ALAN. - Punishment and freedom : a liberal theory of penal justice.
%2340808: BRUDNER, ALAN. - The Unity of the Common Law. 2nd edition.
%23180572: BRUDNER, ALAN. - Punishment and Freedom.
%23241405: BRUECKNER, ANTHONY - Essays on Skepticism.
%2341562: BRUER, JOHN T. - Schools for Thought: A Science of Learning in the Classroom (Bradford Books).
%2364205: BRUG, WOUTER VAN DER - Een crisis van de partijendemocratie?.
%2354915: BRUG, H.H. VAN DER ... [ET AL.] - Sport en recht.
%2338234: BRUG, LUUK ... [ET AL.] - Organisatie in het ijzeren tijdperk : de ANMB gegevens van J.G. Sikkema toegelicht en aangevuld.
%2332745: BRUGES, JOHN - The Little Earth Book (Fragile Earth).
%23146387: BRUGGE, T. TER ... [ET AL.] - Kroongeschillen en het nieuwe bestuursprocesrecht : evaluatie van de tijdelijke wet kroongeschillen.
%23139177: BRUGGEMAN, JAN & AART CALMIJN. - Ondernemers Verbonden. 100 jaar Centrale Ondernemingsorganisaties in Nederland.
%23257199: BRUGGEMAN, WILLY ... [ET AL.] - Van pionier naar onmisbaar : 30 jaar Panopticon.
%23240766: BRUGGEMAN, EVELIEN MANON. - De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief.
%2364970: BRUGGEN, K. VAN DER. - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeling van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking. Diss.
%23110017: BRÜGMANN, MARGARET. - Amazonen der Literatur : Studien zur deutschsprachigen Frauenliteratur der 70er Jahre.
%2383875: BRUGMANS, EDITH. - Morele sensibiliteit : over de moraalfilosofie van Adam Smith.
%23258550: BRUGMANS, I.J. - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. 1e stuk, 2e stuk, supplement.
%23101172: BRUGSCH, H. - Die Aegyptologie : Abriss der Entzifferungen und Forschungen auf dem Gebiete der aegyptischen Schrift, Sprache, Alterthumskunde, Religion, Staatswesen, Wissenschaften und Künsten
%23209267: BRUIJN-LÜCKERS, M.L.C.C. DE. - Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek & eindonderzoek 2011.
%23100385: BRUIJN, J.R. & E.S. VAN EYCK VAN HESLINGA. - Maarten Schaap, een Katwijker ter koopvaardij (1782-1870) : een biografie en een dagboek.
%23231822: BRUIJN, J. DE - Het boetekleed ontsiert de man niet : Abraham Kuyper en de Lintjesaffaire (1909-1910).
%23136025: BRUIJN, J. DE & LANGEVELD, H.J. (RED.) - Colijn : bouwstenen voor een biografie.
%2314711: BRUIJN, A.R. DE. - Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. 2e door A.L.M. Soons & W.M. Kleijn herziene druk.
%23210579: BRUIJN, DIRK-JAN DE - De kunst van het implementeren : slagvaardig veranderen in publieke organisaties.
%23258553: BRUIJN, J.R. ... [ET AL.] - Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. Volume I: Introductory volume; Volume II: Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794); Volume III: Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795).
%23101837: BRUIJN, J.A. DE. - Economische zaken en economische subsidies : een instrumentele en organisatorische analyse van de toepassing van economische subsidies.
%23229359: BRUIJN, JAN DE & PAUL E. WERKMAN (1951-). - Van tuindersknecht tot onderkoning : biografie van Marinus Ruppert.
%2370673: BRUIJN, LILIAN DE & MARTIN HENDRIKSMA. - Slechts de bozen zingen niet : geschiedenis van het koor 'Morgenrood', 1946-1996.
%23223132: BRUIJN, J. - De sabel van Colijn : biografische opstellen over religie en politiek in Nederland.
%2385167: BRUIJN, J.R. - De admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren, 1713-1751 : regenten en financiën, schepen en zeevarenden.
%2346279: BRUIL, D.W. ... [ET AL.] - Landbouw en milieu : preadviezen en verslag van de vijfenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1996.
%23176764: BRUIN, MARCELIS GERRIT DE & HERMANUS VAN ROSSUM. - Padé approximation and its applications , Amsterdam 1980 : proceedings of a conference held in Amsterdam , The Netherlands , October 29-31 , 1980.
%23224906: BRUIN, GWEN DE. - Stop your worries about worrying : an investigation into the cognitive correlates of worry.
%23264385: BRUIN, RENGER EVERT DE. - Burgers op het kussen : volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813.
%2362635: BRUIN, KEES. - Kroon op het werk : onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden.
%23263820: BRUINING, J. ... [ET AL]. (EDS.) - Globalization : accelerating growth.
%2372267: BRUINSMA, FRITS. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
%2314430: BRUINSMA, FRITS. - Incesthulpverlening : diagnostiek, opvang en behandeling van incest.
%237447: BRUINSMA, G., E. LEUW; E. LISSENBURG & A. VAN VLIET (RED.). - Vrouw en criminaliteit : vrouwen als plegers en slachtoffers van criminaliteit.
%2375771: BRUINSMA, F. & WELBERGEN, R. - De Hoge Raad van onderen.
%2355241: BRUINSMA, G.J.N. - Beelden van criminaliteit.
%2366449: BRUINSMA, G.J.N. - Pleidooi voor een interactionistische criminologie : over de rol van de omgeving bij de spreiding en het ontstaan van criminaliteit.
%23240824: BRUINSMA, FRITS. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
%23204769: BRUINSMA, G.J.N. & C.D. VAN DER VIJVER (EDS.) - Public safety in Europe.
%2383097: BRUMBAUGH, ROBERT S. - The philosophers of Greece.
%2382198: BRUMBAUGH, ROBERT S. - Western philosophic systems and their cyclic transformations.
%2391283: BRUMFIEL, ELIZABETH M. & GARY M. FEINMAN (EDS.) - The Aztec world.
%2367012: BRUMMEL, L. ... [ET AL.] - Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag : historische opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage.
%23213525: BRUMMELHUIS, HAN TEN. - King of the waters : Homan van der Heide and the origin of modern irrigation in Siam.
%2362362: BRUNDAGE, ANTHONY. - England's Prussian minister: Edwin Chadwick and the politics of government growth, 1832-1854.
%23135346: BRUNHUBER, E. - Foundry Dictionary.
%23241270: BRUNIER, SERGE. - Solar system voyage.
%23241276: BRUNIER, SERGE & JEAN-PIERRE LUMINET. - Glorious eclipses : their past, present, and future.
%23241268: BRUNIER, SERGE. - Space odyssey : the first forty years of space exploration.
%23129083: BRUNK, GREGORY G. - Understanding Attitudes about War. Modeling Moral Judgments.
%23250642: BRUNN, GERHARD & PETER SCHMITT-EGNER (EDS.) - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa : Theorie - Empirie - Praxis.
%23216487: BRUNNER, KATHLEEN. - Picasso rewriting Picasso.
%2372197: BRUNNER, HEINRICH. - Die Entstehung der Schwurgerichte.
%23192062: BRUNNER, KARL & ALLAN H. MELTZER. - Theory, policy, institutions : papers from the Carnegie-Rochester conferences on public policy.
%2363497: BRUNNER, HEINRICH EMIL. - Gerechtigheid : een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde.
%23173211: BRUNNER, C.J.H. & H. STEIN. - Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht : preadviezen.
%23187243: BRUNNER, C.J.H. & G.T. DE JONG. - Verbintenissenrecht algemeen.
%2369176: BRUNNER, RONALD. - Adaptive Governance: Integrating Science, Policy, and Decision Making.
%2342208: BRUNNER, BERND - Bears: A Brief History.
%23101174: BRUNNER SJ, A. - Dramata sacra..., Salzburg 1684.
%2369030: BRUNO, MICHAEL - Lessons of Economic Stabilization and Its Aftermath.
%23144506: BRUNO, LEONARD C. - The Tradition of Technology. Landmarks of Western Technology in the Collections of the Library of Congress.
%2388387: BRUNO, MICHAEL - Economics of Worldwide Stagflation.
%23261037: BRUNO, VINCENT J. & SCOTT, RUSSELL T. - Cosa IV: The Houses. Vol. 38.
%2372199: BRUNS, KARL GEORG & EDUARD SACHAU. - Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert.
%2378898: BRUNS, KARL GEORG & EDUARD SACHAU. - Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem 5. Jahrhundert.
%2376767: BRUNT, LODEWIJK. - Stad.
%23104107: BRUSH, STEPHEN B. & DOREEN STABINSKY (EDS.) - Valuing local knowledge : indigenous people and intellectual property rights.
%23232202: BRUSSAARD, W. (E.A.) - Milieurecht [1991].
%2347390: BRUSSAARD, W. & J.H. JANS. - Naar een nieuwe natuurbeschermingswet: Verslag van de 45e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 21 juni 1994 over 'Naar een nieuwe ... Vereniging voor Milieurecht) (Dutch Edition).
%2362608: BRUSSEAU, JAMES. - Isolated Experiences: Gilles Deleuze and the Solitudes of Reversed Platonism (Suny Series in Contemporary Continental Philosophy).
%23187375: BRUSSEE, JAN, ROLF J. DE FOLTER & FRANK D. A. VLEESKENS. - Acta van de tweede Nederlandse filosofendag.
%23124287: BRUSTEIN, WILLIAM. - The Social Origins of Political Regionalism: France, 1849-1981.
%2327834: BRUSTEIN, WILLIAM. - The logic of evil : the social origins of the Nazi Party, 1925-1933.
%2395514: BRUYNE, J.L. DE. - Rudrakavi's great poem of the dynasty of Rastraudha : cantos 1-13 and 18-20.
%23136033: BRYAN, DAVID - Cosmos, Chaos and the Kosher Mentality.
%23238529: O'BRYAN, SCOTT. - The growth idea : purpose and prosperity in postwar Japan
%2385962: BRYANT, CHRISTOPHER G.A. - Practical Sociology: Post-empiricism and the Reconstruction of Theory and Application.
%2388629: BRYANT, RALPH C. - Turbulent Waters: Cross-Border Finance and International Governance.
%23168867: BRYANT, JERRY H. - Victims and heroes : racial violence in the African American novel.
%23253610: BRYANT, RALPH C. - Evaluating policy regimes : new research in empirical macroeconomics.
%23263468: BRYANT, RALPH C. - International Coordination of National Stabilization Policies.
%2372201: BRYCE, JAMES. - Constitutions.
%2372203: BRYCE, JAMES. - Studies in history and jurisprudence.
%23170350: BRYCESON, DEBORAH FAHY & VALI JAMAL (EDS.) - Farewell to farms : de-agrarianisation and employment in Africa.
%23263826: BRYDEN, ALAN & HEINER HÄNGGI (EDS.) - Reform and reconstruction of the security sector.
%23198517: BRYEN, STEPHEN DAVID. - The application of cybernetic analysis to the study of international politics.
%23188553: BRYSAC, SHAREEN BLAIR. - Resisting Hitler : Mildred Harnack and the Red Orchestra.
%2351379: BRYSAC, SHAREEN BLAIR. - Kingmakers: The Invention of the Modern Middle East.
%23257445: BRYSK, ALISON (ED.) - Globalization and human rights.
%23106486: BRYSON, WILLIAM HAMILTON. - Legal education in Virginia, 1779-1979 : a biographical approach.
%23113647: BRYSON, WILLIAM HAMILTON (ED.) - Miscellaneous Virginia law reports, 1784-1809 : being the reports of Charles Lee, John Brown, David Watson & David Yancey.
%23106973: BRYSON, WILLIAM HAMILTON. - Census of law books in colonial Virginia.
%23107260: BRZEZINKI, JERZY & TADEUSZ MAREK. - Action and Performance : models and tests.
%23110978: BRZEZINSKI, JERZY (ED.) - Consciousness. Methodological and psychological approaches.
%23239225: BRZEZINSKI, MATTHEW. - Red moon rising : Sputnik and the rivalries that ignited the space age
%23112469: BRZEZINSKI, JERZY, FRANCESCO CONIGLIONE, THEO A.F. KUIPERS, LESZEK NOWAK (EDS.) - IDEALIZATION II. FORMS AND APPLICATIONS.
%23112467: BRZEZINSKI, JERZY, FRANCESCO CONIGLIONE, THEO A.F. KUIPERS, LESZEK NOWAK (EDS.) - IDEALIZATION I. GENERAL PROBLEMS.
%23147321: BRZOZOWSKA-KRAJKA, ANNA - Polish Traditional Folklore. The Magic of Time.
%23162140: BUBER, MARTIN. - De legende van de Baalsjem.
%2371895: BUBNER, RÜDIGER. - The Innovations of Idealism.
%23241981: BUBNER, RÜDIGER. - Innovationen des Idealismus.
%2321586: BUCCELLATI, MARIA CRISTINA - Buccellati: Art in Gold, Silver, and Gems
%23253555: BÜCH, BOUDEWIJN. - Links! : een rode burlesque.
%23199877: BÜCH, BOUDEWIJN. - Geluk : een vertoog over reizen, bibliotheken, boeken en heel veel geld.
%2371720: BUCHAN, JAMIE - Easy as Pi: The Countless Ways We Use Numbers Every Day.
%23254018: BUCHAN, JAMES. - The authentic Adam Smith : his life and ideas.
%2395231: BUCHANAN, JAMES M. - The limits of liberty : between anarchy and Leviathan.
%23187438: BUCHANAN, IAN. - Deleuzism : a metacommentary.
%23236815: BUCHANAN, ALLEN - Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law.
%2321375: BUCHANAN, JAMES M. (A.O.) - Democracy in deficit : the political legacy of Lord Keynes.
%23239579: BUCHANAN, IAN. - Fredric Jameson : live theory.
%23248450: BUCHANAN, JAMES M. - The collected works of James M. Buchanan.
%23239559: BUCHANAN, IAN & ADRIAN PARR (EDS.) - Deleuze and the contemporary world.
%23219203: BUCHANAN-SMITH, PETER., NADEL, DAN. - The Ganzfeld 3.
%23237803: BUCHARDI, KARL & GERHARD KLEMPAHN. - Der Staatsanwalt und sein Arbeitsgebiet.
%2374167: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling naar huidig en komend recht.
%2374175: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling.
%23107729: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling.
%23240942: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering.
%2327422: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN. - Faillissement en surséance van betaling naar huidig en komend recht.
%23144665: BUCHER, EUGEN & WOLFGANG WIEGAND. - Übungen im Obligationenrecht : Fallsammlung mit Lösungsvorschlägen.
%2352299: BUCHER, EUGEN & WOLFGANG WIEGAND. - Übungen im Obligationenrecht : Fallsammlung mit Lösungsvorschlägen.
%2385748: BUCHER, MAYO. - Open Sign.
%2374378: BUCHHART, DIETER. - Edvard Munch: Zeichen der Moderne.
%23124922: BUCHHOLTZ, HERMANN. - Die Tanzkunst des Euripides.
%23124924: BUCHHOLZ, EDUARD. - Die sittliche Weltanschauung des Pindaros und Aeschylos.
%2372206: BUCHHOLZ, FRIEDRICH. - Der neue Leviathan.
%2372208: BUCHNER, MAX. - Die deutschen Königswahlen und das Herzogtum Bayern vom Beginn des 10. bus zum Ende des 13. Jahthunderts : ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Kurrechtes der Laienfürsten.
%2372210: BÜCHSEL, HANS-WILHELM. - Das Volk im Staatsdenken Friedrichs des Grossen.
%23124925: BÜCHSEL, ELISABETH-CHARLOTTE. - Die Fundamentalartikel des Ministeriums Hohenwart-Schäffle von 1871 : ein Beitrag zum Problem des Trialismus im Habsburgerreich.
%2372212: BÜCHSENSCHÜTZ, ALBERT BERNHARD. - Besitz und Erwerb im griechischen Altertum.
%2325968: BUCK, CLAIRE (ED.) - Bloomsbury guide to women's literature.
%23104510: BUCK, A.; T. KLANICZAY AND S. KATALIN NÉMETH (EDS.) - Geschichtsbewusstsein und Geschichtsbeschreibung in der Renaissance.
%2346894: BUCK, ALEX - Matteo Thun (Designer Monographs).
%2345327: BUCK, ALEX - Garouste & Bonetti.
%2323135: BUCK, H. DE. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
%23209872: BUCK, ALEX & MATTHIAS VOGT (EDS.) - Matteo Thun.
%23209873: BUCK, ALEX & MATTHIAS VOGT (EDS.) - Michael Graves.
%2356431: BUCK, NORMAN S. - The Development of the Organisation of Anglo-American Trade 1800-1850.
%23242209: BUCKE, TOM - In police custody : police powers and suspects rights under the revised PACE codes of practice.
%2361269: BUCKINGHAM, PETER H. - International Normalcy. The Open Door Peace with the former Central Powers, 1921-1929.
%23154259: BUCKINGHAM, R.A. (ED.) - Education and Large Information Systems. Proceedings of the IFIP Working Conference Organized by the Technical Committees for Education-TC-3 and for Information Systems-TC-8.
%2372214: BUCKLAND, WILLIAM WARWICK. - A manual of Roman private law.
%23136507: BUCKLAND, MICHAEL & JOHN HENKEN. - The Hollywood Bowl : Tales of Summer Nights.
%23217316: BUCKLE, CATHERINE.. - African Tears: The Zimbabwe Land Invasions.
%23194313: BUCKLEY, JR., WILLIAM F. - In search of anti-Semitism,
%2368542: BUCKLEY, JR., WILLIAM F. - United Nations journal.
%23230856: BUCKLEY, F.H. (ED.) - The American Illness: Essays on the Rule of Law.
%23212882: BUCKLEY, ADRIAN. - Internationaal financieel management.
%2333859: BUCKLEY, K.W. - Mechanical man : John Broadus Watson and the beginnings of behaviorism.
%2340143: BUCKNER, S. CLARK & MATTHEW STATLER (EDS.) - Styles of piety practicing philosophy after the death of God.
%2354747: BUCKROYD, JULIA. - Church and state in Scotland : 1660-1681.
%23218595: BUCQUOYE, MONIEK E., DENIS, ALAIN. - Enthoven Associates : simplicity > complexity.
%23121436: BUCZKOWSKI, PIOTR (ED.) - The social horizon of knowledge.
%23120787: BUCZKOWSKI, PIOTR & ANDRZEJ KLAWITER (ED.) - Theories of ideology and ideology of theories.
%23246726: BUD, ROBERT. - Penicillin : triumph and tragedy.
%23101178: BUDGE, E.A. WALLIS. - The chronography of Gregory Abû'l-Faraj 1225-1286, the son of Aaron, the Hebrew physician commonly known as Bar Hebraeus, being the first part of his political history of the world.
%23101180: BUDGE, E.A. WALLIS. - The contendings of the apostles = Mashafa gadla hawaryat : being the Ethiopic version of the histories of the lives, martyrdoms and deaths of the twelve apostles and evangelists.
%2398546: BUDGE, E.A. WALLIS. - The history of Alexander the Great : being the Syriac version edited from five manuscripts, of the Pseudo-Callisthenes.
%23213872: BUDIKE, FRED. - Coloniary : labour relations and conditions in the Caribbean from slavery until indentured labour.
%23223435: BUDINSZKY, ALEXANDER. - Die Universität Paris und die Fremden an derselben im Mittelalter : Ein Beitrag zur Geschichte dieser hohen Schule.
%2356259: BUDZISZEWSKI, J. - The nearest coast of darkness : a vindication of politics of virtues.
%2331411: BUECHNER, JEFF - Gödel, Putnam, and Functionalism: A New Reading of Representation and Reality (Bradford Books).
%23104329: BUEL, RICHARD JR. - In irons: Britains naval supremacy and the American revolutionary economy.
%23259613: BUELL, FREDERICK - National culture and the new global system.
%2361279: BUENDIA, HERNANDO GOMEZ (ED.) - Urban Crime: Global trends and policies.
%2319060: BUENK, B.W. - De Kamers van Koophandel in de praktijk.
%23149280: BUENO DE MESQUITA, BRUCE & FRANS N. STOKMAN (EDS.) - European community decision making : models , applications , and comparisons.
%23223290: BUENO, PATRICIA. - Just chairs : [over 600 designs from around the world].
%23171052: BUERGENTHAL, THOMAS. - Human rights, international law and the Helsinki Accord.
%23245630: BUERGENTHAL, THOMAS & HAROLD G. MAIER. - Public international law in a nutshell.
%23253318: BUESCHER, HARTMUT. - Catalogue of Sanskrit Manuscripts: Early Acquisitions and the Nepal Collection.
%2326188: BUEVINK, JAN; PAUL DEN HOED ... [ET AL.] - WRR 35 jaar. Cassette bevat : Op de brug tussen politiek en wetenschap; Op steenworp afstand.
%23258734: BUFFA, ELWOOD S. - Meeting the Competitive Challenge: Manufacturing Strategies for U.S. Companies.
%23237968: BUFFINGTON, ROBERT. - Criminal and citizen in modern Mexico.
%23196677: BUGUL, KEN. - De gekke baobab.
%23228387: BUHLE, PAUL. - Hide in plain sight : the Hollywood blacklistees in film and television, 1950-2002
%23131784: BUHLE, PAUL. - Hide in plain sight : the Hollywood blacklistees in film and television , 1950-2002.
%2386292: BÜHLER, PHILLIP A. - The Oder-Neisse Line : a reappraisal under international law.
%23248854: F.K. BUIJN., GOORDEN, C.P.J., M.M. DEN BOER - Zbo's , verzelfstandiging en privatisering : verslag van de Algemene Vergadering gehouden op 25 april 1997 ter behandeling van de preadviezen van mr . C. P. J. Goorden , mr . M. M. den Boer , mr . F. K. Buijn .
%233681: BUIJN, F.K. - De oprichting van de N.V. en de B.V.
%23105401: BUIJN, F.K.; R. NIEUWDORP & P.H.M. SIMONIS. - Splitsing van rechtspersonen.
%23248849: F.K. BUIJN., GOORDEN, C.P.J., M.M. DEN BOER - ZBO's , verzelfstandiging en privatisering : preadviezen.
%23101056: BUIJNSTERS, PIET J. - Levens van beruchte personen : oer de crimininele biografie in Nederland gedurende de 18e eeuw.
%23101681: BUIJNSTERS, PIET J. - Van Misantrope tot Hollandsche Spectator : over aard en ontwikkeling van het schrijverschap van Justus van Effen. (1684-1735).
%23106301: BUIJNSTERS, PIET J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
%23101057: BUIJNSTERS, PIET J. - Nederlandse literatuur in de achttiende eeuw. Veertien verkenningen.
%2323141: BUIJNSTERS, PIET J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
%23101055: BUIJNSTERS, PIET J. - Justus van Effen (1684-1735) : leven en werk.
%23211035: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE. - Straatverkopers in beeld : tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850.
%23228330: BUIJS, FRANK, JAAP VAN DONSELAAR & RON ROETMAN. - Extreem-rechts : aanhang , geweld en onderzoek.
%23105406: BUIJS, D.C. & WOUTERS, J. - Wetsvoorstel Beschermingsconstructies.
%23119291: BUIJSEN, MARTIN. - Het recht en zijn waarde : John Austins scheidingsthese ideeën historisch bezien.
%23101682: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Langs de heiligenweg : perspectief van enige vroeg-Middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland.
%2368549: BUIKEMA, MATTHIJS - Onder zeil : reconstructie van een medische fout.
%2354763: BUIKEMA, R.H. - De multinationale onderneming in juridisch perspectief : enkele rechtsvragen naar aanleiding van de discussie over multinationale ondernemingen.
%2328610: BUISMAN, W.R. & J.C. VAN DER STEL (EDS.) - Drugspreventie : achtergronden, praktijk en toekomst.
%2388154: BUISSERET, DAVIS. - The mapmakers' quest : depicting new worlds in Renaissance Europe.
%23153872: BUITELAAR, WOUT & RYPKE SIERKSMA. - Gevangen in de gevangenis : beschouwingen over gevangenis, misdaad en maatschappij.
%2361205: BUITENDAM, A. - Prometheus in arbeidsland : individu en collectiviteit in arbeidswetenschappen en arbeidsbeleid.
%23156143: BUITENDIJK, R. - Towards an effective use of relational database management systems.
%2389584: BUITENHUIS, P. - The grasping imagination. The Americans writings of Henry James.
%23132006: BUITING, TH.J.B. - Strafrecht en milieu.
%2326135: BUKDAHL, JØRGEN. - Søren Kierkegaard and the common man.
%2364041: BULBECK, C. - Australian women in Papua New Guinea. Colonial Passages 1920-1960.
%23109726: BULDER, ELLES. - The social economics of old age. Strategies to maintain income in later life in the Netherlands (1880-1940).
%23229414: BULHOF, ILSE N. (E.A.) - Als woorden niets meer zeggen : de crisis rond woord en beeld in de huidige cultuur.
%2319242: BULHOF, FRANCIS. - Ma patrie est au ciel: leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819)
%2393415: BULK, MARJOLEIN. - Rectificatie en uitingsvrijheid : een onderzoek naar de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige uitingen.
%2324932: BULL, J.A. - The framework of fiction : socio-cultural Approaches to the Novel.
%23233068: BULL, DUNCAN (ED.) - Rembrandt-Caravaggio.
%23213640: BULLARD, STEPHAN GREGORY. - Larvae of anomuran and brachyuran crabs of North Carolina : a guide to the described larval stages of anomuran (families Porcellanidae, Albuneidae, and Hippidae) and brachyuran crabs of North Carolina, U.S.A.
%23174624: BULLENS, R.A.R. - Getuige deskundigen in zedenzaken : de positie van de gedragswetenschapper bij strafzaken rondom mogelijk seksueel misbruik van kinderen.
%2343295: BULLER, DAVID J. - Adapting Minds: Evolutionary Psychology and the Persistent Quest for Human Nature.
%23112163: BULLIVANT, KEITH, GEOFFREY GILES & WALTER PAPE (EDS.) - Germany and Eastern Europe : Cultural Identities and Cultural Differences.
%23192236: BULLIVANT, KEITH. - The future of German literature.
%2331711: BULLIVANT, K. ED. - After the 'death' of literature: West German writing of the 1970s.
%23207562: BULLOCK, JULIA C. - The other women's lib : gender and body in Japanese women's fiction.
%2363555: BULLOUGH, VERN L. ... [ET AL.] - The Subordinated Sex, A History of Attitudes Toward Women.
%23218340: BULMER, SIMON; CHARLIE JEFFERY & WILLIAM E. PATERSON. - Germany's European diplomacy : shaping the regional milieu.
%23253592: BULMER-THOMAS, VICTOR. - Regional integration in Latin America and the Caribbean : the political economy of open regionalism.
%2372225: BÜLOW, OSKAR. - Die Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen.
%23188011: BULTE, MARCEL A. ... ET AL. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid : geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
%23159924: BULTEN, C.D.J. ... [ET AL.] - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht', 28 oktober 2011, inzake de nieuwe geschillenregeling naar aanleiding van de voordrachten van Mr. C.D.J. Bulten, Mr. G.C. van Eck, Mr. H.M. de Mol van Otterloo, Prof. mr. J.H.M. Willems.
%23159786: BULTEN, C.D.J. ... [ET AL.] - De nieuwe geschillenregeling.
%23195668: BULTHAUP, GERD (ED.) - Perspectives : [taste pace style values love].
%2313712: BUMA, WYBREN JAN; PIETER GERBENZON & MARTINA TRAGTER-SCHUBERT. - Codex Aysma : die altfriesichen Texte.
%23253590: BUMILLER, KRISTIN. - The civil rights society: the social construction of victims.
%2339606: BUNDERS, JOSKE F.G. - Biotechnology Building on Farmers' Knowledge.
%2370519: BUNDERS, JOSKE F. G. - Biotechnology for Small-Scale Farmers in Developing Countries: Analysis and Assessment Procedures.
%23147031: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON. - Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch. Nebst Regesten. 16 Bände. Komplett.
%23228903: BUNGE, LOUIS VAN. - Spinoza en zijn critici over de autonomie van het attribuut.
%23146369: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON. - Die Stadt Riga im 13. und 14. Jahrhundert. Geschichte, Verfassung und Rechtszustand.
%2328446: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON. - Darstellung des heutigen russischen Handelsrecht mit Rücksicht auf die deutschen Ostseeprovinzen.
%23236490: BUNGE, WIEP VAN ... [ET AL.] - The dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers.
%23141993: BUNIMOVICH, EVGENII & J. KATES (EDS.) - Contemporary Russian poetry : an anthology.
%23109212: BUNING, MARIUS & LOIS OPPENHEIM (EDS.) - Beckett in the 1990s : selected papers from the Second International Beckett Symposium held in The Hague, 812 April, 1992.
%23125383: BUNKERS, SUZANNE L. - All Will Yet Be Well : the Diary of Sarah Gillespie Huftalen, 1873-1952.
%23223488: BUNSEN, CHRISTIAN KARL JOSIAS VON. - Analecta Ante-Nicaena. Volumen III: Reliquiae liturgicae.
%23124927: BUNSEN, CHRISTIAN KARL JOSIAS VON. - Analecta Ante-Nicaena. Volumen I: Reliquiae literariae; Volumen II: Reliquiae canonicae; Volumen III: Reliquiae liturgicae.
%23223110: BUNT, H.G. VAN DER ... [ET AL.] - Georganiseerde criminaliteit in Nederland : derde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
%23122793: BUNT, H.G. VAN DE, E.A. (EDS.) - De Macht van het O.M. [Openbaar Ministerie] : bundel naar Aanleiding van het op 17 en 18 December 1982 te Rotterdam Gehouden Gelijknamige Congres.
%23164714: BUNT, H.G. VAN DE. - Recherchewerk in de praktijk : een casestudy naar recherche en informatievoorziening
%2371758: BUNT, H.G. VAN DE. - (ed.). Honderd jaar Rijksrecherche : terugblik en toekomst.
%23112962: BUNT, J., A.C.R. DREESMANN, & C. GOUD. - Dynamiek in de distributie.
%23150678: BUNT, H. VAN DE (E.A.) - post-Fort : evaluatie van een strafrechtelijk onderzoek (1996-1999).
%23253931: BUNT, H.G. VAN DER ... [ET AL.] - International law and the fight against corruption : preadviezen.
%23132404: VAN DE BUNT, H.G. (E.A.) - Fraudeofficieren in de Opsporing. Beleidsvoornemens en werkwijzen.
%2327676: BUNT, H.G. VAN DE. - Officieren van justitie : verslag van een participerend onderzoek.
%2366699: BUNTINX, JAN. - Recht en Instellingen in de Oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen in de Nieuwe Tijd, Liber Amoricum Jan Buntinx.
%23231714: BUÑUEL, LUIS. - Exterminating Angel.
%2366195: BUNYAN, T. - The history and practice of the political police in Britain.
%23236314: BUOT, FRANÇOIS. - Nancy Cunard.
%23246590: BURACK, CYNTHIA. - Healing identities : Black feminist thought and the politics of groups.
%23246401: BURBACH, ROGER & JIM TARBELL. - Imperial overstretch : George W. Bush and the hubris of empire.
%23249389: BURBACH, ROGER & JIM TARBELL. - Imperial overstretch : George W. Bush and the hubris of empire.
%23243859: BURBICK, JOAN. - Gun show nation : gun culture and American democracy.
%23110643: BURBIDGE, J.W. - Hegel on logic and religion : the reasonableness of christianity.
%23262237: BÚRCA, GRÁINNE DE. - The EU Constitution : in search of Europe's international identity.
%23230274: BURCHI, STEPHANO & KERSTIN MECHLEM. - Groundwater in International Law: Compilation of Treaties and Other Legal Instruments (FAO Legislative Studies).
%2355218: BURDEAU, FRANÇOIS (ED.) - Administration et droit : actes des journées de la Société internationale d'Histoire du droit, tenues à Rennes, les 26, 27, 28 mai 1994.
%2317951: BURE, GILLES - Bernard Tschumi
%23258316: BUREN-DEE, J.M. VAN ... [ET AL.] - Jaarboek Consumentenrecht 2002.
%23185949: BUREN-DEE, J.M. VAN (ED.) - Privaatrecht en Gros : opstellen aangeboden door collegae, oud-collegae, medewerkers, oud-medewerkers, promoti en promovendi aan prof. mr. F. Willem Grosheide ter gelegenheid van zijn jubileum van 25 jaar verbondenheid aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.
%2367286: BUREN-DEE, J.M. VAN; E.H. HONDIUS & P.A. KOTTENHAGEN-EDZES (RED.) - Consument zonder grenzen : opstellen aangeboden aan mr. M. van Delft-Baas ter gelegenheid van haar afscheid van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.
%23175326: BUREN-DEE, J.M. VAN ... [ET AL.] - Tussen de polen van bescherming en vrijheid : aspecten van aansprakelijkheid.
%23223483: BURESCH, KARL. - Klaros : Untersuchungen zum Orakelwesen des späteren Altertums : nebst einem Anhang das Anecdoton [Chresmoi ton Hellenikon Theon] enthaltend.
%2372245: BURET, ANTOINE-EUGÈNE. - De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France. De la nature de la misère, de son existence, de ses effets, de ses causes, et de l'insuffisance des remèdes qu'on lui a opposés jusqui'ici; avec l'indication des moyens propres à en affranchir les sociétés.
%23237483: BURG, FENNA VAN DEN & JAN KASSIES. - Kunstenaars van Nederland ! : om eenheid en zeggenschap : het ontstaan van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de Raad voor de Kunst 1942-1950.
%23173251: BURG, F.H. VAN DER & J.H. VAN KREVELD. - Is het wenselijk dat de overheid maatregelen neemt tot ordening en publicatie van bestaande subsidievoorwaarden ? : preadvies.
%23232866: BURG, WIBREN VAN DER. - Dynamisch recht : de interactie tussen recht, ethiek en samenleving.
%23217110: BURG, F.H. VAN DER & G.J.M. CARTIGNY. - Rechtsbescherming tegen de overheid.
%2350647: BURG, F.H. VAN DER. - Regelgeving en bestuur.
%23153867: BURG, F.H. VAN DER & A.C. 'T HART. - De zeggenschap over de politie in Nederland.
%23110913: BURG, F.H. VAN DER & CH.P.A. GEPPAART. - Toezeggingen en pseudowetgeving in het administratieve recht. De rechtswaarde van niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de belastingadministratie.
%23107847: BURG, F.H. VAN DER. - Europees gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtsorde.
%23210588: BURG, JAN VAN, PIETER ANTON VAN GENNIP EN EDY KORTHALS ALTES (EDS.) - Europa : balans en richting.
%23232061: BURG, M.P. VAN DER ... ET AL. - Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet woz.
%2329395: BURG, MARGREET VAN DER. - 'Geen tweede boer' : gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968.
%23232465: BURG, F.H. VAN DER & P.J.J. VAN BUUREN. - AB klassiek : standaarduitspraken bestuursrecht , opnieuw geannoteerd.
%2396933: BURG, F.H. VAN DER & G.J.M. CARTIGNY. - Rechtsbescherming tegen de overheid.
%23172639: BURG, F.H. VAN DER. - Overheid en onderdaan in een representatieve democratie : preadvies & verslag van de algemene vergadering gehouden te Utrecht op 30 oktober 1970
%2311078: BURG, F.H. VAN DER. - Representatie en participatie. Rede.
%23708: BURG, M.P. VAN DER ... ET AL. - Compendium gemeentelijke belastingen.
%2369772: BURG, F.H. VAN DER (E.A.) - Bestuursrecht en bestuurswerkelijkheid.
%23237459: BURG, W. VAN DER; C.J.M. SCHUYT & J.H. NIEUWENHUIS. - Multiculturaliteit en recht : preadviezen.
%23206: BURG, F.H. VAN DER & P.J.J. VAN BUUREN. - AB klassiek : standaarduitspraken bestuursrecht , opnieuw geannoteerd.
%2326126: BURG, F.H. VAN DER. - Europees gemeenschapsrecht in de Nederlandse rechtsorde.
%2360184: BURG, ALEXANDER G. VAN DER & GERDA R. LEEGSMA. - De imagotoop : hoe ondernemingen en andere organisaties hun imago kunnen beheersen.
%23160985: BURG, F.H. VAN DER. - De eed op de kaatsbaan : enige beschouwingen over het begrip volk, over het maken van grondwetten en over de positie van het Europese Parlement. Afscheidscollege.
%23159481: BÜRGE, ALFONS. - Römisches Privatrecht : Rechtsdenken und gesellschaftliche Verankerung : eine Einführung.
%23253787: BURGER, GERARD. - Ongeschreven wet : een zoektocht naar moraal.
%2396644: BURGER, ARY - Voor boerenvolk en vaderland. De vorming van het EEG-landbouwbeleid 1959-1966.
%23250523: BURGER, PETER & JAAP DE JONG (EDS.) - Taalboek van de eeuw.
%23225484: BURGER, B. (E.A.) - Schets van het Nederlandse gemeenterecht.
%23228849: BURGER, C.P. - Het eerste gebod : verklaard door laatmiddeleeuwse theologen en door Maarten Luther.
%23108972: BURGER, PAULINE. - Harmonie of conflict : de verenigbaarheid van communautaire regelgeving betreffende de arbeidsduur met internationale sociale (grond-)rechtverdragen.
%2368974: BURGER, FONS - Soldaten in het geweer, de roerige geschiedenis van de tienjarige VVDM.
%2321695: BURGER, ARY & PAUL DEKKER (RED.) - Noch markt, noch staat : de Nederlandse non-profitsector in vergelijkend perspectief.
%23232063: BURGERS, I.J.J. (ED.) - Wegwijs in het internationaal belastingrecht.
%2364432: BURGERS, JAN. - De Bron Van Kennis: Over Nut En Noodzaak Van Historische Bronnenkritiek.
%23252325: BURGERS, J.W.J. & J.P. WARD (EDS.) - Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544. Deel VI : 1506-1515.
%235071: BURGERS, J.W.J. & J. SPARREBOOM. - Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Index van namen op de delen I en II.
%23232515: BURGERS, HERMAN. - United Nations Convention against Torture: a handbook on the Convention against Torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.
%23111628: BURGESS, PETER J. (ED.) - CULTURAL POLITICS AND POLITICAL CULTURE IN POSTMODERN EUROPE.
%23145655: BURGESS, JOHN STEWART - The Guilds of Peking.
%23153669: BURGESS, ANTHONY - Byrne.
%23163507: BURGESS, YVONNE. - Say a little mantra for me.
%2311080: BURGHT, G. VAN DER. - Ongekende wetenschap : enige beschouwingen over de rechtsgevolgen van de inschrijving in het huwelijksgoederenregister enz. Rede.
%2312437: BURGHT, G. VAN DER. - Het wettelijk deelgenootschap.
%236272: BURGHT, GR. VAN DER (E.A.) - Schenking.
%2379318: BÜRGI, BERNHARD MENDES & JAMES RONDEAU (EDS.), RAY, CHARLES. - Charles Ray : sculpture 1997-2014.
%2381135: BÜRGI, BERNHARD MENDES (ED.). - Arte Povera : der grosse Aufbruch.
%2378219: BÜRGI, BERNHARD MENDES (ED.). - Piet Mondrian. Barnett Newman. Dan Flavin.
%23244925: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Fontes Minores 9.
%23244927: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Fontes Minores 11.
%23244994: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts I.
%23244993: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Bibliographie zur Rezeption des byzantinischen Rechts im alten Russsland, sowie zur Geschichte des armenischen und georgischen Rechts.
%23244923: BURGMANN, LUDWIG (ED.) - Fontes Minores 8 : Lexica iuridica byzantina.
%23246873: BURGT, CEES VAN DER ... [ET AL.] - The Oslo and Paris Commissions : the first decade : [international co-operation in protecting our marine environment].
%23232383: BURGWAL, GERRIT. - Struggle of the poor : neighborhood organization and clientelist practice in a Quito squatter settlement.
%2393980: BURKE, F. THOMAS (ED.) - Dewey's logical theory : new studies and interpretations.
%23243753: BURKE, JASON. - On the road to Kandahar : travels through conflict in the Islamic world.
%2388816: BURKE, PETER. - Venetië en Amsterdam. Een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw.
%2374864: BURKE, PETER J. - Contemporary Social Psychological Theories.
%23230595: BURKE, JASON. - On the Road to Kandahar: travels through conflict in the Islamic world.
%23165286: BURKE, PETER. - Stadscultuur in Italië tussen Renaissance en Barok.
%23225191: BURKE, PETER (ED.) - A new kind of history : from the writings of Febvre.
%23134205: BURKE, PETER. - The art of conversation.
%23254835: BURKE, JOHN P. - Bureaucratic responsibility.
%2359135: BURKE, PETER. - Montaigne. [Kopstukken filosofie].
%23165515: BURKE, PETER. - De wereld van de Renaissance.
%23110905: BURKENS, M.C. - Methodologie van staatsrechtelijke rechtsvergelijking. Preadvies.
%2325063: BURKENS, M.C.B. - Beperking van grondrechten.
%2337378: BURKENS, M.C. (E.A.) - Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht.
%23220994: BURKENS, M.C. & H.R.B.M. KUMMELING (RED.) - EG en grondrechten : gevolgen van de Europese integratie voor de nationale grondrechtenbescherming.
%23100108: BURKENS, M.C. (E.A.) - Staatsrechtelijke vernieuwingen : commentaren op het rapport van de commisie-Deetman.
%2315830: BURKENS, M.C. - Algemene leerstukken van grondrechten naar Nederlands constitutioneel recht.
%2348304: BURKHARDT, BETTINA. - Stadion Letzigrund = Letzigrund Stadium, Zurich.
%23124929: BURKHARDT, KARL AUGUST HUGO. - Geschichte der sächsischen Kirchen- und Schulvisitationen von 1524 bis 1545 : die Visitationen in den heutigen Gebietsteilen der Königreiche Preussen und Sachsen, des Grossherzogtums Weimar, der Herzogtümer Gotha, Meiningen, Altenburg, des Herzogtums Braunschweig und der Fürstentümer Schwarzburg-Rudolfstadt, -Sondershausen, Reuss j. und Reuss ä Linie.
%23124930: BURKHARDT, KARL AUGUST HUGO. - Zur Kenntnis der Goethe-Handschriften. Nach der Quellen bearbeitet.
%23258416: BURKHART, KATE. - Liz Taylor Series: the First 25 Years, 1982-2007.
%23176672: BURKHOLDER, DONALD L., PARDOUX, ETIENNE, SZNITMAN, A. & HENNEQUIN, PAUL LOUIS (ED.) - Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XIX, 1989.
%23221377: BURKI, SHAHID JAVED - South Asia in the New World Order: The Role of Regional Cooperation.
%23101183: BURKITT, F.C. (ED/TR): - Euphemia and the Goth, a legendary tale from Edessa...
%23174676: BURLAEUS, GUALTERUS, 1275-1345 ?. - On the purity of the art of logic : the shorter and the longer treatises= [De puritate artis logicae tractatus longior].
%23215182: BURLEIGH, MICHAEL. - Blood and rage : a cultural history of terrorism.
%23207128: BURMEISTER, KARL HEINZ (ED.) - Auswanderung aus dem Trentino-Einwanderung nach Voralberg : die Geschichte einer Migrationsbewegung mit besonderer Berücksichtigung der Zeit von 1870/80 bis 1919.
%2330201: BURNELL, PETER - Civil Society in Democratization (Democratization Studies).
%23198603: BURNETT, THOM. - Who really runs the world? : [the war between globalization and democracy]
%23140790: BURNHAM, PHILIP - The Politics of Cultural Difference in Northern Cameroon.
%2373412: BURNHAM, JOHN C. - Jelliffe: American psychoanalyst and physician. & His Correspondence with Sigmund Freud and C.G. Jung.
%23202649: BURNIM, KALMAN A. & PHILIP H. HIGHFILL JR. - John Bell : patron of British theatrical portraiture : a catalogue of the theatrocal portraits in his editions of Bell's Shakespeare and Bell's Britisch Theatre.
%23258120: BURNS, PETER. - The Leiden legacy : concepts of law in Indonesia.
%23114454: BURNS, MICHAEL R. - Telemarketing: Setting Up for Success
%23119441: BURNS, ROBERT I. - Jews in the notarial culture : latinate Wills in Mediterranean Spain, 1250-1350.
%23161695: BURNS, E. BRADFORD. - A History of Brazil. Third edition.
%23124230: BURNS, M. - Dreyfus : a Family Affair, 1789-1945.
%23223748: BURNS, JAMES MACGREGOR. - Packing the court : the rise of judicial power and the coming crisis of the Supreme Court.
%2341018: BURNS, JENNIFER. - Goddess of the market : Ayn Rand and the American Right.
%23256383: BURNS, JENNIFER. - Goddess of the market : Ayn Rand and the American Right.
%23219338: BURNS, CHRISTY L. - Gestural politics : stereotype and parody in Joyce.
%2366378: BURNS, JIMMY - Papa Spy: Love, Faith, and Betrayal in Wartime Spain.
%23244716: BURNS, BARBARA & JOY CHARNLEY (EDS.) - Crossing frontiers : cultural exchange and conflict : papers in honour of Malcolm Pender.
%23249351: BURNS, TOM. - Description, explanation, and understanding : selected writings , 1944-1980.
%23178910: BURNS, ROBERT P. - A theory of the trial.
%23234484: BURNSHAW, STANLEY. - Robert Frost himself.
%23124931: BURR, VIKTOR. - Neon Katalogos : Untersuchugen zum homerischen Schiffs-Katalog.
%2333850: BURRI, MONIKA - The World in Pocket-Size Format: The Adolf Feller Postcard Collection.
%23152953: BURRI, SUSANNE. - Tijd delen : deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk prespectief.
%23244199: BURRI, SUSANNE. - Tijd delen : deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijk prespectief.
%2351534: BURROW, GERARD N. - A History of Yale's School of Medicine: Passing Torches to Others.
%23172626: BURROWS, GRAHAM & BRIAN DAVIES. - Handbook of Studies on Anxiety.
%2349154: BURSTON, DANIEL - The Wing of Madness: The Life and Work of R.D. Laing.
%2385110: BURSTON, W.H. - James Mill on philosophy and education.
%23122786: BURT, WILLIAM. - Marshes. The disappearing edens.
%2362686: BURT, ROBERT A. - The Constitution in conflict.
%23238587: BURT, BEN - Body ornaments of Malaita, Solomon Islands.
%2362094: BURTON, HUMPHREY. - Menuhin : a life.
%23124933: BURTON, JOHN HILL. - Life and correspondence of David Hume.
%23121474: BURTON, JOAN B. - Theocritus's urban mimes. Mobility, gender, and patronage.
%23202909: BURTON, HUMPHREY. - Yehudi Menuhin : a life.
%23245150: BURUMA, Y., E.M. DE KONING-DE JONG & J. VAN WIERINGEN. - Bijzondere opsporingsdiensten : inleiding in de sociaal-economische fraudebestrijding.
%2390884: BURUMA, YBO. - (ed.). Recht door de Eeuw. 75 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN.
%2354394: BURUMA, Y. (E.A.) - 100 Jaar Strafrecht : klassieke teksten van de twintigste eeuw.
%23254828: BURUMA, IAN - God's dust : a modern Asian journey.
%23257137: BURUMA, YBO. - De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten.
%23105498: BURUMA, YBO. - Introductie internationaal strafrecht.
%2335576: BURUMA, YBO. - De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten.
%23230818: BURUMA, IAN - Year Zero: A History of 1945.
%23249362: BURUMA, IAN - Murder in Amsterdam : the death of Theo van Gogh and the limits of tolerance.
%23144907: BURUMA, YBO. - Buitengewone Opsporingsmethoden.
%231856: BURUMA, IAN - The missionary and the libertine : love and war in east and west.
%2310017: BURUMA, IAN - Theater of cruelty: art, film, and the shadows of war.
%23133384: BURUMA, YBO. - Buitengewone Opsporingsmethoden.
%23229919: BURUMA, IAN - Loon van de schuld : herinneringen van de oorlog in Duitsland en Japan.
%23249168: BURUMA, YBO. - Schuld, boete, risico, drama : 8 colleges over de cultuurgeschiedenis van het strafrecht.
%23258152: BUSBY, KEITH (ED.) - Correspondances: studies in literature, history, and the arts in nineteenth-century France : selected proceedings of the sixteenth Colloquium in nineteenth-century French studies, the University of Oklahoma, Norman, October 11th-13th, 1990.
%23227661: BÜSCH, OTTO (ED.) - Untersuchungen zur Geschichte der frühen Industrialisierung vornehmlich im Wirtschaftsraum Berlin/Brandenburg.
%23264191: BUSCH, DANNY ... [ET AL.] - The principles of European contract law (part III) and Dutch law : a commentary II.
%2379993: BUSCH, WERNER. - Die Entstehung der kritischen Rechtsphilosophie Kants : 1762-1780.
%23218493: BUSCH, DANNY. - Middellijke vertegenwoordiging in het Europese contractenrecht.
%23264126: BUSCH, HEINER ... [ET AL.] - Die Polizei in der Bundesrepublik.
%23160006: BUSCH, DANNY ... [ET AL.] - Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod.
%2388450: BUSH, KEITH - From the Command Economy to the Market: A Collection of Interviews.
%23248887: BUSH, M.L. - What is love ? : Richard Carlile's philosophy of sex.
%23204173: BUSH, GEORGE. - All the best , George Bush : my life in letters and other writings.
%231449: BUSHMAN, RICHARD L. - From Puritan to Yankee : character and social order in Connecticut, 1690-1765.
%23134918: BUSHNELL, COLIN J. & PHILIP C. KUTZKO. - The Admissible Dual of GL(N) via Compact Open Subgroups.
%2377601: BUSHNELL, ELEANORE. - Crimes, Follies, and Misfortunes. The Federal Impeachment Trials.
%23162993: BUSKENS, LÉON. - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko.
%23124935: BUSOLT, GEORG. - Die Lakedaimonier und ihre Bundesgenossen. 1. Band: Bis zur Begründung der athenischen Seehegemonie.
%23237363: BUSSATO, VITTORIO, MINEKE VAN ESSEN & WILLEM KOOPS (EDS.) - Van fenomenologie naar empirisch-analytisch psychologie : F.J.J. Buytendijk, J. Linschoten, B.J. Kouwer en A.D. de Groot.
%23171725: BUSSEL, ARJEN P.J.M. VAN. - Valuation and interest rate risk of mortgages in the Netherlands.
%23106571: BUSSEMAKER, JET. - Betwiste zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat.
%23264216: BUSSEMAKER, JET. - Zorgen in de polder : naar een nieuwe balans tussen werken en privé.
%23206332: BUSSEMAKERS, JET & RICK VAN DER PLOEG (EDS.) - Leven na paars? : linkse visies op de derde weg.
%23230385: BUSSER, ELS DE. - Data protection in EU and US criminal cooperation : a substantive law approach to the EU internal and transatlantic cooperation in criminal matters between judicial and law enforcement authorities.
%23217509: BUSSEY, CHARLES M. - Firefight at Yechon : courage and racism in the Korean war.
%23246441: BUTCHART, ALEXANDER. - The anatomy of power : European constructions of the African body.
%23204230: BUTER, ADRIAAN. - Langs de Geul.
%23213577: BUTERA, FEDERICO. - Technological development and the improvement of living and working conditions : options for the future.
%2346588: BUTERA, FEDERICO & JOSEPH E. THURMAN (EDS.) - Automation and work design: a study.
%2356862: BUTLER, WILLIAM E. (ED.). - Russian law : history and political perspectives.
%2383880: BUTLER, WILLIAM E. - The Soviet Union and the law of the sea.
%23110064: BUTLER, CLARK. - History as the story of freedom: philosophy in intercultural context.
%23110067: BUTLER, CLARK. - History as the Story of Freedom. Philosophy in Intercultural Context.
%23243720: BUTLER, WILLIAM (ED.) - Perestroika and International Law.
%23235120: BUTLER, PAUL. - Let's get free : a hip-hop theory of justice.
%23238680: BUTOR, MICHEL. - Mobile.
%23181869: BUTT, ZOE - Wang Qingsong.
%2396315: BUTT, JOHN. - John Anderson's legacy: the university of Strathclyde and its antecedents 1796-1996.
%2372590: BUTTERWORTH, CHARLES E. & I. WILLIAM ZARTMAN (EDS.) - Between the State and Islam.
%23259635: BUTTIMER, ANNE. - Geography and the human spirit.
%23250650: BÜTTNER, CHRISTIAN. - Jugendmedienschutz in Europa.
%2395893: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Bestuursdwang en dwangsom.
%23147966: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%23217089: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Bestuursdwang.
%23173186: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - 'De rechter en onrechtmatige wetgeving ' : preadviezen.
%2381049: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - De omvang van de rechtsbescherming : preadviezen.
%23248831: BUUREN, P.J.J. VAN & M. DE GROOT-SJENITZER. - De omvang van de rechtsbescherming : preadviezen voor de Algemene Vergadering op 28 januari 1982.
%2326130: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%2385614: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Milieurecht in stelling : Utrechtse opstellen over actuele thema's in het milieurecht.
%234607: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Ruimtelijke plannen, vrijstellingen en de bouwvergunning in het licht van de Algemene wet bestuursrecht.
%23216090: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%23107584: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%2338416: BUUREN, P.J.J. VAN. - Gedogend besturen. Rede.
%23240168: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%23240972: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%23235943: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht.
%2322571: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%2345329: BUUREN, P.J.J. VAN, L. BOEREMA & J.H. JANS - Gedoogrecht(spraak) : verslag van de negenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 25 maart 1993 naar aanleiding van de preadviezen Gedoogrecht(spraak).
%23135143: BUUREN, P.J.J. VAN (E.A.) - [Tekst & Commentaar] Algemene Wet Bestuursrecht.
%2325656: BUURMAN, GON. - Uit verlangen : portretten van lesbische vrouwen en homomannen.
%2324441: BUWALDA, PIET. - De laatste vlag gestreken : een persoonlijke herinnering aan Djakarta 17 augustus 1960.
%23235293: BUWALDA, PROFESSOR PETRUS - They Did Not Dwell Alone: Jewish Immigration from the Soviet Union, 1967-1990 (Woodrow Wilson Center Press).
%23243533: BUWALDA, PIET. - Diplomatiek dagboek Moskou.
%238976: BUXBAUM, DAVID C. - (ed.). Traditional and modern legal institutions in Asia and Africa.
%23156846: BUYS, S.G.M. - Sponsoring van verenigingen en stichtingen : rechtspersonenrechtelijke en verbintenisrechtelijke beschouwingen.
%23247240: BUYS, RUBEN. - De kunst van het weldenken : lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1600).
%23211303: BUZAN, BARRY - Does China Matter?: A Reassessment: Essays in Memory of Gerald Segal (New International Relations).
%23109095: BYNUM, W.F. & V. NUTTON (EDS.) - Essays in the history of therapeutics.
%23109089: BYNUM, W.F. & C. OVERY (EDS.) - The Beast in the Musquito : the Correspondence of Ronald Ross & Patrick Manson.
%23163589: BYRE, ANGELA - Leading cases and materials on the social policy of the EEC.
%23243627: BYRON, CHRISTINE - War Crimes and Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court.
%23158141: BYRON, MICHAEL (ED.) - Satisficing and maximizing : moral theorists on practical reason.
%23259618: BYRUM, OLIVER E. - Old Problems in New Times: Urban Strategies for the 1990s.
%23234534: BYVANCK, VALENTIJN (ED.) - Conventions in contemporary art : lectures and debates , Witte de With 2001.
%23143075: BYWATER, M.F. & B.S. YAMEY. - Historic accounting literature : a companion guide.
%2376427: ANONYMUS BYZANTINUS. - De caelo et infernis epistula.
%23196450: CABANNE, PIERRE. - Honoré Daumier : painter of the human comedy.
%2372812: CABANTOUS, ALAIN. - Blasphemy : impious speech in the West from the Seventeenth to the Nineteenth Century.
%23263911: CABIESES, H. ... [ET AL.]. - Industrialization and regional development in Peru.
%2388765: CABLE, VINCENT - Trade Blocs?: The Future of Regional Integration.
%23257629: CABOT, JOHN. - The voyages of the Cabots and the discovery of North America.
%23211166: CABRÉ, MONIQUE., SEBBAG, MARINA., VIDAL, VINCENT. - Femmes de papier : une histoire du geste parfumé = Perfumed cards : a scented gesture.
%23212308: CACERES, ROBERT - Stoves for People: Proceedings of the second international workshop on stove dissemination.
%23258629: CACHET, A. & E.R. MULLER. - Beslissen over voetbalvandalisme: een permanent probleem.
%23153893: CACHET, A. & E.R. MULLER. - Beslissen over voetbalvandalisme: een permanent probleem.
%23129686: CACHET, ALEXANDER. - Politie en sociale controle. Over het effect van het politie-optreden. Een vergelijkend onderzoek naar verkeersdelicten, gezinsgeweld en drugsgebruik.
%2321977: CACHIN, FRANCOISE - Gauguin
%23209255: CADY, JOHN F. - The history of post-war Southeast Asia : independence problems.
%23198267: CAEMMERER, ERNST VON & PETER SCHLECHTRIEM (EDS.) - Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht : das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf : CISG.
%23101685: CAENEGEM, RAOUL C. VAN. - Max Weber : historicus en socioloog.
%2367404: CAFAGGI, FABRIZIO (ED.) - The Institutional Framework of European Private Law (Collected Courses of the Academy of European Law).
%23235187: CAFAGGI, FABRIZIO (ED.) - The institutional framework of European private law.
%23232582: CAFRUNY, ALAN & PATRICK PETERS (EDS.) - The Union and the world : the political economy of a common European foreign policy.
%23212568: CAGLE, WILLIAM R. - A matter of taste : a bibliographical catalogue of international books on food and drink [of the British and Continental component of the Lilly Library's Gernon Collection of Books on Food and Drink, located at Indiana University].
%23223239: CAGLE, WILLIAM REA & LISA KILLION STAFFORD. - American books on food and drink : a bibliographical catalog of the cookbook collection housed in The Lilly Library at the Indiana University.
%2376491: CAHALAN, JAMES M. - Great hatred, little room. The Irish historical novel.
%2317654: CAHANA, KITRA ... [ET AL.] - Next #01
%23193026: CAHEN, J.L.P. - Langs werkplaatsen van de onverschuldigde betaling : rede uitgesproken bij het neerleggen van het ambt van gewoon hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 24 oktober 1997.
%23146760: CAHEN, J.L.P. - Pitlo 4. Algemeen deel van het verbintenissenrecht.
%2314501: CAHEN, J.L.P. - Misbruik van omstandigheden.
%23141730: CAHN, STEVEN M. (ED.) - Affirmative Action and the University : a philosophical inquiry.
%23166573: CAHN, STEVEN M. (ED.) - Exploring philosophy : an introductory anthology.
%23164519: CAHN, STEVEN M. - Exploring philosophy : an introductory anthology.
%23180655: CAICEDO, XAVIER & CARLOS H. MONTENEGRO (EDS.) - Models, algebras, and proofs : selected papers of the X Latin American Symposium on Mathematical Logic held in Bogotá.
%2320160: CAIN, MAUREEN & KÁLMÁN KULCSÁR (EDS.) - Disputes and the law.
%23152148: CAIN, PETER (ED.) - Free trade and protectionism.
%2358011: CAIRNCROSS, ALEC KIRKLAND - The Managed economy : papers presented to Section F ( Economics ) at the 1969 Annual meeting of the British association for the advancement of science.
%23263757: CAKIR, ARMAGAN EMRE (ED.) - Fifty Years of EU-Turkey Relations: A Sisyphean Story.
%23207263: CALAME, CLAUDE. - The craft of poetic speech in ancient Greece.
%2355194: CALASSO, ROBERTO. - The Ruin of Kasch.
%23219784: CALAVITA, MARCO. - Apprehending politics : news media and individual political development.
%23149224: CALDER, A., J. LAMB & B. ORR (ED.). - Voyages and beaches: Pacific encounters, 1769-1840.
%23261141: CALDER, KENT E. - Crisis and compensation : public policy and political stability in Japan, 1949-1986.
%23155391: CALDERWOOD, HENRY. - David Hume.
%23214945: CALDICOTT, HELEN. - The New Nuclear Danger: George W. Bush's Military-Industrial Complex.
%2319706: CALDICOTT, HELEN. - Nuclear Power is Not the Answer: to Global Warming Or Anything Else
%23246762: CALDWELL, PETER C. - Dictatorship, state planning, and social theory in the German Democratic Republic.
%2344309: CALDWELL, B.J. - Carl Menger and his legacy in economics.
%23131759: CALERO, HENRY H. - Negotiate the deal you want.
%23242813: CALHOON, KENNETH SCOTT (ED.) - Peripheral visions : the hidden stages of Weimar cinema.
%2372248: CALHOUN, GEORGE MILLER. - Introduction to Greek legal science.
%23259624: CALHOUN, CRAIG (ED.) - Sociology in America. A. History.
%2371732: CALHOUN, EMILY M. - Losing Twice: Harms of Indifference in the Supreme Court.
%23255027: CALLAHAN, JOAN C. (ED.) - Reproduction, ethics and the law : feminist perspectives.
%23221033: CALLEO, DAVID P. - Rethinking Europe's Future (Century Foundation Book).
%2388752: CALLEO, DAVID P. - The Imperious Economy.
%23201675: CALLEO, DAVID P. & ERIC R. STAAL (EDS.) - Europe's Franco-German engine.
%23213151: CALLER, RUSSELL (ED.) - ADR and commercial disputes.
%23263722: CALLEYA, STEPHEN - Security Challenges in the Euro-Med Area in the 21st Century: Mare Nostrum.
%23223217: CALLINICOS, ALEX. - Theories and narratives : reflections on the philosophy of history.
%23253878: CALSTER, PATRICK VAN & LODEWIJK GUNTHER MOOR (EDS.) - Reassurance policing : een alliantie tussen burgers en politie?
%23184644: CALVET, LOUIS-JEAN. - Roland Barthes : een biografie.
%2368973: CALVO, GUILLERMO A. - Money, Exchange Rates, and Output.
%23136952: CAMASASCA, PETER D. - European Merger Control: Getting the Efficiencies Right.
%23121789: CAMBANIS, S., GHOSH, J.K., KARANDIKAR, R.L. & SEN, P.K. (EDS.) - Stochastic Processes. a Festschrift in Honor of Gopinath Kallianpur.
%23185240: CAMDEN, VERA J. - Compromise formations : current directions in psychoanalytic criticism.
%23239157: CAMERON, JOHN D. (EDITOR) - Rural Progress, Rural Decay: Neoliberal Adjustment Policies and Local Initiatives.
%23241626: CAMERON, MAXWELL A. - The making of NAFTA : how the deal was done.
%2365095: CAMERON, JOY. - Prison and punishment in Scotland from the Middle Ages to the present.
%2391589: CAMERON, DAVID (FOREWORD). - Against corruption : a book of essays.
%2381493: CAMERON, KEITH (ED.) - From Valois to Bourbon. Dynasty, state and society in early modern France.
%2383882: CAMIC, CHARLES. - Experience and Enlightenment : socialization for cultural change in eighteenth-century Scotland.
%2372099: CAMILERRI, J.A. - Civilization in Crisis. Human prospects in a changing world.
%23192791: CAMINADA, MARTINUS WIGBERTUS ANTONIUS. - For the sake of the argument : explorations into argument-based reasoning.
%23220326: CAMINO, MERCEDES MAROTO. - Exploring the explorers : Spaniards in Oceania, 1519-1794.
%2398707: CAMMAERT, A.P.M. - Het Verborgen Front.
%2386980: CAMMAERT, A.P.M. - Tussen twee vuren.
%2390535: CAMMELBEECK, T.D. ... [ET AL.] - [Tekst & Commentaar]. Gemeentewet Provinciewet : de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar.
%2342862: CAMP, GINO. - Forgetting: inhibition or interference?
%2357974: CAMPAGNE, D.M. - Alimentatie, onderhoudsplicht tussen voormalige echtgenoten, betalingen inzake echtscheiding : een evolutie.
%23150020: CAMPBELL, DENNIS (ED). - Legal aspects of alien acquisition of real property.
%23232888: ELLEN ERIC & DONALD CAMPBELL. - International maritime fraud.
%2370639: CAMPBELL, RACHEL ANNE JANE. - Een nieuwe kijk op risico in internationale financiële markten.
%23170033: CAMPBELL, DENNIS. - Legal aspects of doing business in Western Europe.
%23262771: CAMPBELL, DON. - Police : the exercise of power.
%23187655: CAMPBELL, DENNIS & ARTHUR WOLFF. - Legal aspects of business transactions and investment in the Far East.
%23138738: CAMPBELL, RACHEL - Rethinking Risk in International Financial Markets.
%23259701: CAMPBELL, KATHRYN. - Language and sexuality: contesting meaning in theory and practice.
%23117160: CAMPBELL, SARAH K. - Postcolumbian Culture History in the Northern Columbia Plateau A.D. 1500-1900.
%2398447: CAMPBELL, J. (ED). - Toward a feminist rhetoric: the writing of Gertrude Buck.
%23239698: CAMPBELL, JOSEPH KEIM, MICHAEL O'ROURKE, & DAVID SHIER (EDS.) - Law and social justice.
%2339948: CAMPBELL, GORDON (ED.) - The Grove encyclopedia of decorative arts.
%23254771: CAMPBELL, COLIN & PAUL WILES (EDS.) - Law and society : readings in the sociology of law.
%23193258: CAMPBELL, DENNIS & LOUIS LAFILI (EDS.) - Distributorships, agency, and franchising in an international arena : Europe, the United States, Japan, and Latin America.
%23213210: CAMPBELL, B.G. - Performing and Processing The Aeneid.
%23256805: CAMPBELL, TOM. - The left and rights : a conceptual analysis of the idea of Socialist rights.
%2390646: CAMPBELL, DONALD. - Arabian medicine and its influence on the middle ages : origins and development of Arab medical science and its subsequent cultivation among the Arabistae of the latin west, followed by an investigation of the latin versions of the works of Galen, a bibliography, and an index.
%23134396: CAMPBELL, JEREMY. - The liar's tale : a history of falsehood.
%2331432: CAMPBELL, TOM. - The Legal Protection of Human Rights: Sceptical Essays.
%23256547: CAMPBELL, JOSEPH KEIM, MICHAEL O'ROURKE & DAVIS SHIER. - Law and social justice.
%23150194: CAMPEANU, PAVEL. - The origins of Stalinism.
%23221448: CAMPER, PETRUS. - Oratio de mundo optimo en Prolegomena in philosophiam.
%23178395: CAMPERT, REMCO. - De familie Kneupma.
%2370643: CAMPFENS, MIES & GERRIT VOERMAN. - Archieven van de Rode Familie.
%2356349: CAMPFENS, MARLIES. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
%23148430: CAMPLING, JO., FERNANDO, SUMAN. - Mental health , race , and culture.
%23107233: CAMPORESI, PIERO. - Het Onvergankelijke Vlees : heil en heling in middeleeuwen en vroeg-moderne tijd.
%23218278: CAMPOS, J. EDGARDO & SANJAY PRADHAN (EDS.) - The many faces of corruption : tracking vulnerabilities at the sector level.
%23166532: CAMPOS, PAUL F. - Jurismania : the Madness of American Law.
%23119435: CAMPOS, PAUL F. - Jurismania : the madness of American law.
%23243830: CAMPOS, CRISTIAN (ED.) - Plastic.
%23161409: CAMPOS-SEPÚLVEDA, EDUARDO ANTONIO - Metal origin and fluid evolution in the Zaldívar porphyry copper deposit , Chile : an orthomagmatic model.
%2324796: CAMUS, ALBERT & JEAN GRENIER. - Correspondence, 1932-1960.
%2372833: LAW COMMISSION OF CANADA (ED.) - Personal relationships of dependence and interdependence in law.
%2321688: CANDIDO, ANTONIO - On literature and society.
%23251680: CANE, PETER & JOANNE CONAGHAN (EDS.) - The new Oxford companion to law.
%23219984: CANEPARI, ANDREA., MOLINARI, LUCA. - The Italian legacy in Washington , D.C. : architecture , design , art and culture.
%2378530: CANETTI, ELIAS. - Massa en Macht.
%2345973: CANFIELD, RICHARD L. - Information Processing through the First Year of Life: A Longitudinal Study Using the Visual Expectation Paradigm (Monographs of the Society for Research in Child Development).
%2330233: CANN, EDWARD. - The currencies of China : an investigation of silver & gold transactions affecting China with a section on copper.
%23216861: CANNAN, EDWIN (ED.) - The paper pound of 1797-1821; the bullion report, 8th June 1810.
%23110305: CANNAVÒ, PETER F. - The working landscape : founding, preservation, and the politics of place.
%23246765: CANNEY, DONALD L. - Africa Squadron : the U.S. Navy and the slave trade , 1842-1861.
%23242274: CANNEY, DONALD L. - Africa Squadron: The U.S. Navy and the Slave Trade, 1842-1861.
%2390472: CANNON, BYRON. - Politics of law and the courts in nineteenth-century Egypt.
%2384703: CANONNE, XAVIER - Surrealism in Belgium: 1924-2004.
%2350978: CANOY, M.F.M. - Bertrand meets the fox and the owl. Essays on the theory of price competition. Diss.
%23249616: CANTARUTTI, GIULIA (ED.). - Configurazioni dell'aforisma. Vol. 1.
%2315800: CANTELON, P.L.; R.G. HEWLETT & R.C. WILLIAMS (ED.). - The American Atom : a documentary History of Nuclear Policies from the discovery of Fission to the Present.
%23231589: CANTIN, PAUL. - Alanis Morissette : jagged.
%23249234: CANTIN, PAUL. - Alanis Morissette : jagged.
%23139207: CANTZLER, CHRISTINA. - Bildteppiche. Der Spätgothik am Mittelrhein, 1400-1500.
%2368981: CANZONERI, MATTHEW - Monetary Policy in Interdependent Economies: A Game-Theoretic Approach.
%23180660: CAO, X.H. (ED.) - Rings, groups, and algebras.
%2369477: CAOTORTA, MATILDE MARZOTTO - Arte open air : guida ai parchi d'arte contemporanea in Italia.
%23146864: CAP, JEAN-PIERRE - Decadence of freedom : Jacques Rivière's perception of Russian mentality.
%23116227: CAPACCINI, FRANCESCO. - Lettres de Francesco Capaccini : agent diplomatique et internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831.
%2352245: CAPE, ED ... [ET AL.] (EDS.) - Suspects in Europe: Procedural Rights at the Investigative Stage of the Criminal Process in the European Union (Ius Commune Europaeum).
%232792: CAPE, ED ... [ET AL.] - Effective criminal defence in Europe.
%23138049: CAPEK, MARY ELLEN S. & MOLLY MEAD. - Effective Philanthropy: Organizational Success through Deep Diversity and Gender Equality
%23146523: CAPEL, JEANETTE. - Exchange rates and strategic decisions of firms.
%23171169: CAPELLE, M.A.A. VAN & H.G. PUNT. - Velder internationale vaktermenlijst voor juristen, fiscalisten, accountants, bankwezen, handel en industrie.
%23104010: CAPIZZI, A. - The Cosmic Republic.
%23175044: CAPLAN, RICHARD & JOHN FEFFER (EDS.) - Europe's new nationalism : states and minorities in conflict.
%23259694: CAPLAN, DAVID. - Language : structure, processing and disorders.
%23259744: CAPLAN, DAVID ... [ET AL.] (EDS.) - Biological perspectives on language.
%23259750: CAPLAN, DAVIS & NANCY HILDEBRANDT. - Disorders of syntactic comprehension.
%23247403: CAPLAN, DAVIS & NANCY HILDEBRANDT. - Disorders of syntactic comprehension.
%2368022: CAPLAN, LINCOLN. - Skadden : power, money, and the rise of a legal empire.
%232089: CAPOTORTI, FRANCESCO ... [ET AL.] - The European Union treaty : commentary on the draft adopted by the European Parliament on 14 February 1984.
%231357: CAPOTORTI, FRANCESCO & J.A. FROWEIN. - Le cours général de droit international public / Reactions by not directly affected states to breaches of public international law. (Recueil des Cours = Collected courses of The Hague Academy of International Law. Volume 248 (1994-IV)).
%233497: CAPPELEN, HERMAN - The iInessential indexical: on the philosophical insignificance of perspective and the first person.
%235206: CAPPELEN, HERMAN - Philosophy without Intuitions.
%23213100: CAPPELLANI, OTTAVIO. - Wie is Lou Sciortino ?.
%2364020: CAPPER, CHARLES. - Margaret Fuller : an American Romantic Life. The Private Years.
%23238129: CAPPERS, WIM. - Vuurproef voor een grondrecht : Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie 1874-1999.
%23217056: CAPPON, C.M. - De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht. Een studie op grond van Utrechtse rechtsbronnen van het begin van de achtste tot het midden van de veertiende eeuw.
%2372900: CAPPONI, NICCOLO - An Unlikely Prince: The Life and Times of Machiavelli.
%2343979: CAPPS, LISA - Constructing Panic: The Discourse of Agoraphobia.
%23222497: CAPSHEW, JAMES H. - Psychologists on the march : science , practice , and professional identity in America , 1929-1969.
%23260475: CAPUCCI, ROBERTO. - Roberto Capucci : art into fashion.
%23110676: CARAHER, B.G. - Intimate conflict : contradiction in literary and philosophical discourse : a collection of essays by diverse hands.
%23242454: CARASSO, DEDALO (ED.) - Helden van het vaderland : onze geschiedenis im 19de-eeuwse taferelen verbeeld : de historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1950-1863.
%23222722: CARATOZZOLO, VITTORIA CATERINA. - Irene Brin : Italian style in fashion.
%23233045: CARAVAGGIO., CASSANI, SILVIA & MARIA SAPIO. - Caravaggio : the final years.
%23199155: CARBAUGH, ROBERT J. - International economics.
%23259752: CARBERRY, SANDRA. - Plan recognition in natural language dialogue.
%23218438: CARBONI, STEFANO., PAGE, JUTTA-ANNETTE. - The art of glass : Toledo Museum of Art.
%2386026: CARCHEDI, GUGLIELMO. - For Another Europe: A Class Analysis of European Economic Integration.
%23145143: CARD, CLAUDIA. - Lesbian choices.
%2388769: CARDOSO, ELIANA. - Latin America's Economy: Diversity, Trends, and Conflicts.
%23253654: CARDOSO, ELIANA & ANN HELWEGE. - Cuba after communism.
%23141802: CARDOT, F. (ED.) - L'électricité et ses consommateurs.
%23141806: CARDOT, F. (ED.) - L'électricité dans l'histoire. Problèmes et méthodes.
%23141807: CARDOT, F. (ED.) - Des Entreprises pour produire de l'électricité. La génie civile, la construction électrique, les installateurs.
%23222798: CARE, NORMAN S. - On sharing fate.
%2319497: CAREY, ROANE (ED.) - The New Intifada : resisting Israel's apartheid.
%23224419: CAREY, HENRY C. - The unity of law as exhibited in the relations of physical, social, mental & moral science.
%2348044: CAREY, JOHN - What Good Are the Arts?.
%2370755: CARILLO, SANTIAGO - Eurocommunism and the state.
%2347685: CARIO, ROBERT - Pour une approche globale et integree du phenomene criminel: essai d'introduction aux sciences criminelles (French Edition).
%23221258: CARL R. PROFFER (1938-1984), RONALD JOHN MEYER. - Nineteenth-century Russian literature in English : a bibliography of criticism and translations.
%2365908: CARLANO, ANNIE - Contemporary British Studio Ceramics (Mint Museum of Craft and Design).
%2372251: CARLEN, LOUIS. - Das Recht der Hirten : zur Rechtsgeschichte der Hirten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
%23246127: CARLIN, RICHARD. - Worlds of sound : the story of Smithsonian Folkways.
%2393174: CARLISLE, ROBERT B. - The Proffered Crown: Saint-Simonianism and the doctrine of hope.
%2348855: CARLISLE, JANICE. - John Stuart Mill and the writing of character.
%23259137: CARLSON, RONALD L., EDWARD J IMWINKELFRIED & EDWARD J. KIONKA. - Evidence in the nineties : cases, materials, problems.
%23217728: CARLSON, DAVID RICHARD. - English humanist books : writers and patrons , manuscript and print , 1475-1525.
%23197330: CARLSSON, C. & Y. KOCHETKOV (EDS.) - Theory and practice of multiple criteria decision making : collection of papers presented at a workshop on multicriteria decision making, held in Moscow, May 1981.
%2341636: CARLTON, ERIC - The Few and the Many: A Typology of Elites.
%23244444: CARLYLE, THOMAS - Carlyle's The French Revolution. (Continuum Histories 5).
%23131331: CARLZON, JAN & TOMAS LAGERSTRÖM. - Weg met de piramides ! : een boek over de nieuwe mens , de chef en de leider.
%23233492: CARMELI, YORAM S. & KALMAN APPLBAUM (EDS). - Consumption and market society in Israel.
%2382139: CARMEN, IRA H. - Cloning and the Constitution : an inquiry into governmental policymaking and genetic experimentation.
%23147876: CARMICHAEL, C. - Women, Law, and the Genesis Traditions.
%23249612: CARMINELLA BIONDI, CARLA PELLANDRA, ELENA PESSINI. (EDS.) - Configurazioni dell'aforisma. 1
%23206533: CARNOY, ALBERT JOSEPH. - Le Latin d'Espagne d'après les inscriptions : étude linguistique.
%23124936: CARO, GEORG. - Genua und die Mächte am Mittelmeer 1257-1311 : ein Beitrag zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
%2344249: VAN, CAROLIEN - Curiosity : 30 designs for products and interiors.
%23213174: CARON, H.N. - Moleculaire kinderoncologie : Van gen naar genezing .
%23124938: CARON, PIERRE & HENRI STEIN. - Répertoire bibliographique de l'histoire de France. Années 1920 jusqu'à 1931.
%2317833: CARON, DAVID D. & CHARLES LEBEN (EDS.) - Les aspects internationaux des catastrophes naturelles et industrielles / Académie de Droit International de La Haye = The international aspects of natural and industrial catastrophes / Hage Academy of International law.
%23205316: CAROTENUTO, ALDO. - The difficult art : a critical discourse on psychotherapy.
%23244758: CAROTHERS, THOMAS. - Assessing democracy assistance: the case of Romania.
%23220554: CARPENTER, CLIVE., JOHNSON BARKER, BRIAN. - The complete guide to flags of the world.
%23103689: CARPENTER, BOGDANA. - The poetic avant-garde in Poland 1918-1939.
%23262611: CARPENTER, BOB. - Type-Logical Semantics.
%23160154: CARPENTER, SCOTT. - Acts of fiction : resistance and resolution from Sade to Baudelaire.
%23243861: CARR, MATTHEW. - The infernal machine : a history of terrorism.
%23188027: CARR, INDIRA & RICHARD KIDNER. - Statutes and conventions on international trade law. Third edition.
%2375565: CARR, GERALD P. & MELVIN D. MONTEMERLO (EDS.) - Aerospace crew station design : proceedings of the course given at the International Center for Transportation Studies (ICTS), Amalfi, Italy, October 19-22, 1983.
%23256296: CARR, KEVIN GRAY. - Plotting the prince: Shotoku cults and the mapping of medieval Japanese buddhism.
%23101186: CARRA DE VAUX, BERNHARD. - Les grands philosophes : Avicenne, A.H. 370-428 : etude sur la vie, l'oeuvre et le système théologique et mystique d'Abou Ali El-Hosein Ben Abd Allah Ben Sina, philosophe et médecin islamique persan, ainsi que sur les sectes et les mouvements théologiques et philosophiques dans l'orient depuis l'hégire jusqu'à la mort d'Avicenne avec des notes, références, et un index alphabétique
%23101188: CARRA DE VAUX, BERNHARD. - Les grands philosophes : Gazali, A.H. 450-505 / A.D. 1058-1111 (Algazel) : etude sur la vie et l'oeuvre mystique, philosophique et théologique d'Abou Hamid Mohammed Al-Gazali, de tous. mystique et théologien persan, ainsi que sur l'histoire du mysticisme islamique persan, avec des notes, références, et un index alphabétique.
%23799: CARRAPA, BARBARA - Tectonic evolution of an active orogen as reflected by its sedimentary record : an integrated study of the Tertiary Piedmont Basin ( Internal Western Alps , NW Italy ).
%23119363: CARRÉ, OLIVER (ED.) - L'islam et l'état das le monde aujourd hui.
%23226980: CARREAU, DOMINIQUE. - Droit international économique. 3me édition.
%23197590: CARRELL, JENNIFER LEE. - The speckled monster : a historical tale of battling smallpox.
%23147708: CARRERA, ROSALINA DE LA - Success in Circuit Lies. Diderot's Communicational Practice.
%231836: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - L'empire éclaté. La révolte des nations en U.R.S.S.
%23228354: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - L'empire d'Eurasie : une histoire de l'empire russe de 1552 à nos jours.
%2358274: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - The great challenge. Nationalities and the Bolshevik State, 1917-1930.
%23202874: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - Lenin.
%23248023: CARRÈRE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE. - La gloire des nations ou la fin de l'empire soviétique.
%23236825: CARRIER, MICHAEL A. - Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law.
%23143584: CARRINGTON, PAUL D. - Stewards of Democracy : law as a Public Profession.
%23216434: CARRITHERS, MICHAEL & CAROLINE HUMPHREY (EDS.) - The Assembly of listeners : Jains in society.
%23165989: CARROLL, EILEEN - International mediation : the art of business diplomacy.
%23263668: CARROLL, JOHN M. (ED.) - Interfacing Thought: Cognitive Aspects of Human-Computer Interaction (Bradford Books).
%23178961: CARROLL, MICHAEL P. - Veiled threats : the logic of popular Catholicism in Italy.
%2341664: CARROLL, RAYMONDE - Cultural Misunderstandings: The French-American Experience.
%23226481: CARROLL, LEWIS. - Alice through the looking-glass.
%23254301: CARRUTHERS, SUSAN L. - Cold war captives: imprisonment, escape, and brainwashing.
%23140212: CARSON, THOMAS L. - The status of morality.
%2379071: CARSON, MINA. - Settlement folk: social thought and the American settlement movement, 1885-1930.
%2344927: CARSON, DAVID - Fotografiks - David Carson.
%23181177: CARSON, THOMAS L. & PAUL K. MOSER (EDS.) - Morality and the good life.
%2370655: CARSTAIRS, G. - The Great Universe of Kota: Stress Change and Mental Disorder in an Indian Village.
%23171908: CARSTEN, F.L. - Essays in German history.
%23124940: CARTELLIERI, ALEXANDER. - Philipp II, August : König von Frankreich.
%23124941: CARTELLIERI, ALEXANDER. - Weltgeschichte als Machtgeschichte.
%2369116: CARTER, ALICE CLARE. - The Dutch republic in Europe in the Seven Years War.
%23253622: CARTER, ASHTON W., WILLIAM J. PERRY & JOHN D. STEINBRUNER (EDS.) - A new concept of cooperation security.
%23206791: CARTER, FRANCIS W. & DAVID TURNOCK (EDS.) - The states of Eastern Europe. Vol. I: North-Eastern Europe; Vol. 2: South-Eastern Europe.
%2345643: CARTER, JENNIFER & DONALD WITHRINGTON (EDS.) - Scottish univeristies : distinctiveness and diversity.
%23160712: CARTER, PAUL ALLAN. - Revolt against destiny.
%23243793: CARTER, ROBERT L. - A matter of law : a memoir of struggle in the cause of equal rights.
%23228740: CARTER, EDWARD C., ROBERT FORSTER & JOSEPH N. MOODY. - Enterprise and entrepreneurs in nineteenth- and twentieth-century France.
%23253688: CARTER, ASHTON B. & WILLIAM J. PERRY. - Preventive defense : a new security strategy for America.
%2350841: CARTMILL, MATT. - A View to a Death in the Morning : hunting and nature through history.
%23200617: CARTY, ANTHONY - The Decay of International Law: a Reappraisal of the Limits of Legal Imagination in International Affairs.
%23201194: CARVALHO, LUIS. - Knowledge locations in cities : emergence and development dynamics.
%2329536: CARVALHO, SONIYA - Implementing Projects for the Poor: What Has Been Learned?.
%2360664: CARVEN, JOHN W. - Napoleon and the Lazarists.
%23112540: CARVER, THOMAS GILBERT. - Carver's Carriage by sea.
%23229002: CASADIO, C.., P.J. SCOTT & R.A.G. SEELY (EDS.) - Language & grammar : studies in mathematical linguistics and natural language.
%23175177: CASAS-VAZQUEZ, J. & D. JOU (ED.) - Rheological modelling : thermodynamical and statistical approaches : proceedings of the meeting held at the Bellaterra School of Thermodynamics, Autonomous University of Barcelona, Sant Feliu de Guíxols, Catalonia, Spain ... 1990.
%23248928: CASATI, ROBERTO. - Insurmountable simplicities : 39 philosophical conundrums.
%23202837: CASATI, ROBERTO. - The shadow club : the greatest mystery in the universe - shadows - and the thinkers who unlocked their secrets.
%23244567: CASE, TED. J., MARTIN L. CODY & EXEQUIEL EZCURRA (EDS.) - A new island biogeography in the Sea of Cortéz II.
%23243746: CASE, JAMES H. - Competition : the birth of a new science.
%23116500: CASE, LYNN M. - Franco-Italian Relations, 1860-1865. The Roman Question and the Convention of September.
%2331380: CASEBEER, WILLIAM D. - Natural Ethical Facts: Evolution, Connectionism, and Moral Cognition (Bradford Books).
%2318165: CASERTA, SILVIA. - Extreme values in auctions and risk analysis.
%23134018: EUROPEAN EMPLOYMENT LAW CASES (EELC). - Compilation of EU regulations and directives relevant to employment law.
%23143622: CASEY, EDWARD S. & DONALD V. MORANO (EDS.) - The Life of the Transcendental Ego: Essays in Honor of William Earle.
%23125004: CASEY, E.S. & MORANO, D.V. (EDS.) - The Life of Transcendental Ego: Essays in Honor of William Earle.
%2341090: CASEY, EOGHAN. - Digital evidence and computer crime : forensic science, computers and the Internet.
%2383745: CASEY, ANDREW. - Art Deco ceramics in Britain.
%2349732: CASIMIR, H.B.G. - Waarneming en visie : over wetenschap en maatschappij.
%23233111: CASIMIR, H.B. G. - Haphazard Reality: Half a Century of Science.
%23156770: CASKEY, MIRIAM E. - The Temple at Ayia Irini: The Statues (Keos II, part 1).
%23238783: CASKEY, JILL. - Art and patronage in the medieval Mediterranean : merchant culture in the region of Amalfi.
%23129085: CASPER, GRETCHEN. - Fragile Democracies : legacies and Authoritarian Rule.
%2321605: CASPER, M.E. - Energy-saving techniques for the food industry.
%238896: CASPER, J.D. - Lawyers before the Warren Court : civil liberties and civil rights, 1957-'66.
%2326565: CASSAM, QUASSIM. - The possibility of knowledge.
%23238539: CASSAM, QUASSIM. - The possibility of knowledge.
%23258567: CASSARA, SILVIO., MEIER, RICHARD. - Richard Meier: Recent works.
%23258569: CASSARA, SILVIO., MEIER, RICHARD. - Richard Meier: Recent works.
%2343452: CASSEDY, JAMES H. - Medicine & American growth 1800-1860.
%23240611: CASSEL, WOLFGANG VAN. - Unser ganzes Geheimnis liegt im Du : Wolf van Cassel, 1946-1994 : Autobiographisches, zu seinen Gedichten, Erinnerungen zweier Freunde.
%23240618: CASSEL, WOLFGANG VAN. - Wolf van Cassel 1946-1994 : seine gesammelten und hinterlassenen Gedichte.
%23228718: CASSESE, ANTONIO. - International criminal law.
%23123511: CASSESE, ANTONIO. - International criminal law.
%2331681: CASSESE, ANTONIO. - Change & Stability in International Law-Making European University Institute, Series A (Law) No. 9.
%23210284: CASSESE, ANTONIO ... [ET AL.] (EDS.) - Human rights and the European Community : the substantive law.
%2362386: CASSESE, ANTONIO. - The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese.
%2331566: CASSESE, ANTONIO. - Terrorism, Politics and Law: Achille Lauro Affair.
%239675: CASSESE, ANTONIO. - Violence and law in the modern age.
%23210770: CASSESE, ANTONIO ... [ET AL.] (EDS.) - Human rights and the European Community : methods and protection.
%23246973: CASSIDY-GEIGER, MAUREEN. - Fragile Diplomacy. Meissen Porcelain for European Courts ca. 1710-63
%23185244: CASSIMATIS, LOUIS P. - American influence in Greece, 1917-1929.
%23205444: CASSIRER, ERNST. - The logic of the cultural sciences : five studies.
%2365071: CASSIRER, ERNST. - Substanzbegriff und Funktionsbegriff : Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik.
%2365072: CASSIRER, ERNST. - Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. 3 Bände.
%23152192: CASSON, MARK. - Unemployment: a disequilibrium approach.
%23218740: CASSUTO, LEONARD - The inhuman race : the racial grotesque in American literature and culture.
%23198549: CASTAÑEDA, JORGE G. - The Mexican shock : its meaning for the United States.
%23251959: CASTAÑEDA, CLAUDIA. - Figurations : child, bodies, worlds.
%2365176: CASTBERG, FREDE. - The European convention on human rights.
%23146862: CASTELLAN, G. - A History of the Romanians.
%2398749: CASTELLANI, BRIAN. - Pathological gambling : the making of a medical problem.
%23245898: CASTELLINO, JOSHUA - Minority Rights in the Pacific Region: A Comparative Legal Analysis.
%23214458: CASTELLUCCI, LEONARDO. - Journey to the Chianti : getting to know an ancient Tuscan region.
%2396689: CASTENMILLER, PETER. - Onverschillige democratie. Betrokkenheid bij de lokale politiek.
%23107705: CASTEREN, M.J.W. VAN. - Schadevergoeding bij rechtmatig EG-optreden.
%23238205: CASTEREN, M.J.W. VAN. - Schadevergoeding bij rechtmatig EG-optreden.
%23193143: CASTEREN, M.J.W. VAN. - Schadevergoeding bij rechtmatig EG-optreden.
%23122670: CASTERMANS, A.G. (ED.) - BW-Krant, Jaarboek 1992 : het Nieuw BW in Functie : de Invloed van het Nieuwe Vermogensrecht op Tien Bijzondere Rechtsgebieden.
%23180213: CASTERMANS, A.G. (E.A.) - BW-krant, Jaarboek 1988 : oud en nieuw.
%23122630: CASTERMANS, A.G. (ED.) - BW-Krant, Jaarboek 1991 : Practicum Nieuw BW. Enkele Praktische Wenken bij de Invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.
%23122683: CASTERMANS, A.G. (E.A.) - BW-Krant, Jaarboek 1989 : een Internationale Code.
%2367293: CASTERMANS, A.G. (E.A.) - BW-krant, Jaarboek 1987 : schadeverhaal.
%23187647: CASTERMANS-HOLLEMAN, MONIQUE C. - Het Nederlands mensenrechtenbeleid in de Verenigde Naties.
%2348824: CASTERMANS, A.G. - Mededelingsplicht in de onderhandelingsfase.
%2370927: CASTIGLIONI, LUIGI. - Luigi's Castiglioni's Viaggio. Travels in the United States of North America 1785-87. (with Natural History Commentary and Luigi's Castiglioni's Botanical Observations.)
%23244275: CASTLE, JENNIFER - The Methodology and Practice of Econometrics: A Festschrift in Honour of David F. Hendry.
%23235075: CASTLE, IAN. - Austerlitz 1805 : the fate of empires.
%23229741: CASTLE, MARJORIE & RAY TARAS. - Democracy in Poland.
%23208832: CASTLES, FRANCIS G. (ED.) - The comparative history of public policy.
%23220813: CASTRO, FIDEL. - The prison letters of Fidel Castro.
%23251933: CASTRONOVO, RUSS. - Necro citizenship : death, eroticism, and the public sphere in the nineteenth-century United States.
%23135984: CATANO, JAMES V. - Language, history, style : Leo Spitzer and the critical tradition.
%23210586: CATE, ARTHUR TEN - Waarnemers op heilige grond : Nederlandse officieren bij UNTSO, 1956-2003.
%23250759: CATE, FRED H. - Privacy in the information age.
%23135483: CATHCART, KEVIN J. & MICHAEL MAHER (EDS.) - Targumic and Cognate Studies. Essays in Honour of Martin McNamara.
%23256190: CATHER, KIRSTEN. - The art of censorship in postwar Japan.
%23218355: CATHERINE, LUCAS. - Islam voor ongelovigen.
%23216887: CATHERS, DAVID M. - Gustav Stickley.
%23239205: CATON, STEVEN CHARLES. - Yemen chronicle : an anthropology of war and mediation.
%23218610: CATTERMOLE, PAUL (ED.) - Architectural excellence : 500 iconic buildings.
%2347613: CAUCHON, JOSEPH. - L'union des provinces de l'Amérique Brittannique du Nord.
%23247472: CAUDILL, MAUREEN - Understanding Neural Networks.
%23263665: CAUDILL, MAUREEN & CHARLES BUTLER. - Naturally Intelligent Systems.
%23219813: CAUDILL, DAVID S. - Disclosing tilt : law, belief and criticism.
%23247560: CAUDILL, MAUREEN - Understanding Neural Networks.
%2360757: CAVALLINI, EMILIO. - Emilio Cavallini : Hosiery and Art.
%23254480: CAVALLORO, RAFFAELE (ED.) - Influence of environmental factors on the control of grape pests, diseases and weeds : proceedings of a meeting of the EC Experts' Group, Thessaloniki, 6-8 October 1987.
%2361990: CAVAZOS, EDWARD A. & GAVINO MORIN. - Cyberspace and the Law : your rights and duties in the on-line world.
%23178538: CAVAZZA, ALBERTINA & ANNA RESTA BARRILE (EDS.) - Lexicon Livianum et Naevianum.
%23237435: CAVELAARS, ADRIANA ELISABETH JOHANNA MARIA. - Cross-national comparisons of socio-economic differences in health indicators = Internationale vergelijkingen van sociaal-economische verschillen in gezondheidsindicatoren.
%23146294: CAWS, MARY ANN. - The Surrealist Look : an Erotics of Encounter.
%233977: CAWS, MARY ANN (ED.) - Surrealist painters and poets : an anthology.
%23176307: CAWS, PETER. - Yorick's world : science and the knowing subject.
%23191610: CAWS, PETER. - The Causes of quarrel : essays on peace, war, and Thomas Hobbes.
%23263657: CAWSEY, ALISON - Explanation and Interaction: The Computer Generation of Explanatory Dialogues (ACL-MIT Series in Natural Language Processing).
%23140747: CAWTHORNE, NIGEL - The Art of the Aztecs.
%23176626: CAZACU, C. ANDREIAN - Complex analysis : fifth Romanian-Finnish seminar : proceedings of the seminar held in Bucharest , June 28 - July 3, 1981.
%2383476: CAZAUX, YVES - De geboorte van een natie : de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw.
%23251957: CAZDYN, ERIC M. - The flash of capital : film and geopolitics in Japan.
%23205335: LA CAZE, MARGUERITE. - The analytic imaginary.
%23175845: CAZELLES, BRIGITTE. - The unholy Grail : a social reading of Chrétien de Troyes's Conte du Graal.
%2358292: CAZELLES, BRIGITTE. - The lady as saint : a collection of French hagiographic romances of the thirteenth century.
%23228812: WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA. - Gaven in overvloed : Europees cultuurbeleid in christen-democratisch perspectief.
%23185236: CEASER, JAMES W. - Liberal democracy and political science.
%2347494: CECI, STEPHEN - On Intelligence . . . More or Less: A Biological Treatise on Intellectual Development, Expanded Edition.
%23232537: CEDE, FRANZ & LILLY SUCHARIPA-BEHRMANN (EDS.) - The United Nations : law and practice.
%23238678: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND. - London Bridge : Guignol's Band II.
%2352469: CENIK, YESEN - Bijzondere gevallen van werknemersschade : de werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen tijdens dienstreizen, bedrijfsuitjes en deelname aan het verkeer.
%2369283: CENSER, JACK R. - On the Trail of the D.C. Sniper: Fear and the Media.
%23247748: CENTO BULL, ANNA & PAUL CORNER. - From peasant to entrepreneur : the survival of the family economy in Italy.
%2334440: CENTORE, F.F. - Robert Hooke's contributions to mechanics : a study in seventeenth century natural philosophy.
%23256861: CENTRE DE DROIT DE LA CONSOMMATION, LOUVAIN-LA-NEUVE. - The consumer and new information technology : Brussels, 30 and 31 March 1981.
%23263929: CENTRE, INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH - A Decade of Reform: Science & Technology Policy in China.
%2333370: CERIZZA, LUCA - Alighiero e Boetti: Mappa.
%23248082: CERUZZI, PAUL E. - Beyond The Limits: Flight Enters the Computer Age (Books; 13).
%23143097: CERUZZI, PAUL E. - A history of modern computing.
%23230834: CESARETTI, PAOLO. - Theodora: Empress of Byzantium.
%23119021: CGB (COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING). - Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 1999.
%23244126: CHABAL, PATRICK - Africa: The Politics of Suffering and Smiling.
%23137964: CHAI, LEON. - Aestheticism : the religion of art in post-romantic literature.
%23132318: CHAINE, CATHERINE - Sartre en de vrouwen: Een gesprek met catherine Chaine.
%23105730: CHAJES, SAUL. - Thesaurus pseudonymorum... : Pseudonymen-Lexikon der hebräischen und jiddischen Literatur.
%23160239: CHAKOVSKY, SERGE & M. THOMAS INGE (ED.). - Russian eyes on American literature.
%23168691: CHALIAND, GÉRARD AND RAGENAU, JEAN-PIERRE. - Atlas strategique. Géopolitique des rapports de forces dans le monde. Cartographie: Catherine Petit.
%23171815: CHALKLIN, CHRISTOPHER. - English counties and public building 1650-1830.
%2341676: CHALLIS, DAVID - Case Management in Community Care.
%23217974: CHALLONER, JACK. - The science of -- aliens.
%23165384: CHALMERS, DAMIAN; GARETH DAVIES & GIORGIO MONTI. - European Union law : cases and materials. 2nd edition.
%2393639: CHALMERS, DAMIAN & GIORGIO MONTI. - European Union law : text and materials : updating supplement.
%23225830: CHAMALAUN, M., & H,T, WATERBOLK. - Voltooid verleden tijd ? : een hedendaagse kijk op de prehistorie.
%2333319: CHAMBERLAIN, LESLEY - The Secret Artist: A Close Reading of Sigmund Freud.
%23217144: CHAMBERLAIN, ANDREW & MICHAEL PARKER PEARSON - Earthly remains : the history and science of preserved human bodies.
%23135974: CHAMBERLIN, JOHN. - Medieval arts doctrines on ambiguity and their place in Langland's poetics.
%2387126: CHAMBERLIN, JOHN. - Medieval arts doctrines on ambiguity and their place in Langland's poetics.
%23224344: CHAMBERS, W. BRADNEE. - Inter-linkages: The Kyoto Protocol and the International Trade and Investment Regimes.
%233810: CHAMBERS, SAMUEL A. - The Lessons of Rancière.
%2396032: CHAMBERS, EMMA. - Schwitters in England.
%23160988: CHAMBERS, ROBERT G. & JOHN QUIGGIN. - Uncertainty, production, choice, and agency : the state-contingent approach.
%23110688: CHAMBLISS, J.J. - Educational theory as theory of conduct. From Aristotle to Dewey.
%23197642: CHAMBLISS, WILLIAM J. - Power, politics, and crime.
%23234610: CHAMBLISS, WILLIAM J. & MARJORIE S. ZATZ (EDS.) - Making law : the state, the law, and structural contradictions.
%23254513: CHAMBON, PIERRE. - Le juge d'instruction : théorie et pratique de la procédure. 4e édition.
%23101191: CHAMISSO, A. VON. - Über die hawaiische Sprache,
%2375522: CHAMPINE, GEORGE A. - Computer technology impact on management.
%23149439: CHAMPION, DEAN J. - Probation, parole and community corrections. 2nd edition.
%23129638: CHAMPION, DARYL. - The paradoxical kingdom : Saudi Arabia and the momentum of reform.
%23229461: CHAMPION, DARYL. - The paradoxal kingdom : Saudi Arabia and the momentum of reform.
%2379159: CHAMPLIN, PEGGY. - Raphael Pumpelly : Gentleman geologist of the Gilded Age.
%23141888: CHAN, MING K. & DAVID J. CLARK (EDS.) - The Hong Kong Basic law. Blueprint for Stability and Prospertity under Chinese sovereignty?
%23144294: CHAN, STEPHEN. - Out of evil : new international politics and old doctrines of war.
%2310026: CHANAN, NOEL - William, Earl of Craven: and the art of photography.
%23156361: CHANCER, LYNN S. - High-profile crimes : when legal cases become social causes.
%23178758: CHANCEY, C.C. & M.C.M. O'BRIEN. - The Jahn-Teller effect in C60 and other icosahedral complexes.
%23244659: CHANDLER, STUART. - Establishing a Pure Land on Earth: The Foguang Buddhist perspective on modernization and globalization
%23194150: CHANDLER, SUSAN M. - Backstage in a bureaucracy : politics and public service.
%23227973: CHANDLER, DAVID P. - In Search of Southeast Asia: A Modern History (Revised).
%2363927: CHANDLER, D.S. - Social Assistance and Bureaucratic Politics, the Montepíos of colonial Mexico, 1767-1821.
%2315574: CHANDLER, EDITOR) CULLEN J (AUTHOR - Discovery and Distinction in the Early Middle Ages: Studies in Honor of John J. Contren.
%23125009: CHANDLER, ANDREW (ED.) - The Moral Imperative. New Essays on the Ethics of Resistance in National Socialist Germany, 1933-1945.
%23120263: CHANG, K.W. & HOWES, F.A. - Nonlinear Singular Perturbation Phenomena: Theory and Application. Serie: Applied Mathematical Sciences, deel 56.
%23203038: CHANOCK, MARTIN - The Making of South African Legal Culture 1902-1936: Fear, Favour and Prejudice.
%2374858: CHANSIGAUD, VALERIE - History of Ornithology.
%2340195: CHAPELLE, FRANK. - Wellsprings : a natural history of bottled spring waters.
%23187487: CHAPLIN, GEORGE. - Presstime in paradise : the life and times of The Honolulu Advertiser, 1856-1995.
%23152176: CHAPMAN, D. (E.A.) - Strafrecht te-recht? Over dekriminalisering en depenalisering.
%2351411: CHAPMAN, JOHN W. & WILLIAM A. GALSTON (EDS.) - Virtue.
%23230114: CHAPMAN, J. C. (JOHN CHARLES), 1951-, DOLUKHANOV, PAVEL M. - Landscapes in flux : Central and Eastern Europe in antiquity.
%2362782: CHAPMAN, JOHN W. & WILLIAM A. GALSTON (EDS.) - Criminal Justice.
%2335776: CHAPMAN, H. PERRY, WOUTER TH. KLOEK & ARTHUR K. WHEELOCK - Jan Steen : schilder en verteller.
%23257870: CHAPMAN, JANE ROBERTS & MARGARET GATES (EDS.) - The victimization of women.
%237415: CHAPMAN, DENNIS. - Sociology and the stereotype of the criminal.
%23108429: CHAPSAL, MADELEINE. - Het eigen muziekje van Simone de Beauvoir , Jacques Lacan , Louis-Ferdinand Céline , Maurice Merleau-Ponty , Jean-Paul Sartre , Françoise Sagan , Michel Leiris , Georges Bataille , André Breton , Tristan Tzara , Jorge Luis Borges.
%2333897: CHARCOT, J.M. - Lectures on the diseases of the nervous system. 4 Vols.
%23180762: CHARITÉ, J. (ED.) - Biografisch Woordenboek van Nederland. Deel 1.
%23180765: CHARITÉ, J. (ED.) - Biografisch Woordenboek van Nederland. Deel 3.
%23180764: CHARITÉ, J. (ED.) - Biografisch Woordenboek van Nederland. Deel 2.
%23180766: CHARITÉ, J. & A.J.C.M. GABRIËLS (EDS.) - Biografisch Woordenboek van Nederland. Deel 4.
%23226379: CHARLOT, MONICA. - Victoria : the young queen.
%23108343: CHARNES, A. & W.R. LYNN (EDS.) - Mathematical analysis of decision problems in ecology : proceedings of the NATO Conference held in Istanbul, Turkey, July 9-13, 1973.
%2380730: CHARNEY, JONATHAN I. & LEWIS M. ALEXANDER (EDS.) - International maritime boundaries. Volume I-II.
%23225165: CHARNS, ALEXANDER. - Cloak and gavel : FBI wiretaps, bugs, informers, and the Supreme Court.
%233433: CHARRIÈRE, ISABELLE DE. - There are no letters like yours: the correspondence of Isabelle de Charriere and Constant d'Hermenches.
%23256133: CHARRIÈRE, ISABELLE ET CHARLES-EMMANUEL DE. - Correspondances et textes inédits.
%23256419: CHARTIER, GARY. - Economic justice and natural law.
%23181138: CHARVET, JOHN. - The idea of an ethical community.
%23256453: CHARVET, JOHN & ELISA KACZYNSKA-NAY (EDS.) - The liberal project and human rights : the theory and practice of a new world order.
%23231712: CHARYN, JEROME - Raised by Wolves: The Turbulent Art and Times of Quentin Tarantino.
%23209028: CHASE, JOHN. - Glitter stucco & dumpster diving : reflections on building production in the vernacular city.
%23233696: CHASE, JOHN. - LA 2000 + : new architecture in Los Angeles.
%2332574: CHATTERJEE, S.K. - Legal Aspects of International Drug Control.
%23255419: CHATTERJEE, CHARLES. - International law and diplomacy.
%23226947: CHATTERTON, MARK. - U2 : the ultimate encyclopedia.
%2375690: CHATTOPADHYAYA, D.P. - Anthropology and Historiography of Science.
%23190000: CHATTY, DAWN & ANNIKA RABO (EDS.) - Organizing women : formal and informal women's groups in the Middle East.
%23172196: CHATWIN, BRUCE - De onderkoning van Ouidah.
%23238014: PHAN-BÔI-CHÂU - Overturned Chariot. The Autobiography of Phan-Bôi-Châu.
%23124942: CHAUME, MAURICE. - Les origines du Duché de Bourgogne.
%23149233: CHAUNCEY, HELEN R. - Schoolhouse Politicians : locality and state during the Chinese Republic.
%2330704: CHAUVEAU, MICHEL. - Cleopatra : beyond the Myth.
%23242732: CHAUVEAU, MICHEL. - Cleopatra : beyond the myth.
%23231816: CHAVANNES, MARC - Niemand regeert : de privatisering van de Nederlandse politiek.
%23159750: MARC CHAVANNES. - Frankrijk achter de schermen : de stille revolutie van een trotse natie.
%2380662: CHAVEZ, DANIEL (EDITOR) - The New Latin American Left: Utopia Reborn.
%23187675: CHAYTOR, BEATRICE & KEVIN R. GRAY (EDS.) - International Environmental Law and Policy in Africa.
%23187051: CHE GUEVARA, ERNESTO. - De guerilla-oorlog.
%23196064: CHEAH, PHENG & SUZANNE GUERLAC (EDS.) - Derrida and the time of the political.
%23249379: CHEEK, TIMOTHY. - Living with reform : China since 1989.
%23260890: CHEHTMAN, ALEJANDRO. - The philosophical foundations of extraterritorial punishment.
%23254274: CHEMIAKIN, MIHAIL. - The magic nut : a prologue to The nutcracker.
%23149288: CHEN, YONGPING. - Labour flexibility in China's companies : an empirical study.
%2341149: CHEN, LUNG-CHU. - An introduction to contemporary international law: a policy-oriented perspective.
%23110322: YUNG PING CHEN. - Chinese political thought. Mao Tse-Tung and Liu Shao-chi.
%23214633: CHEN, MARTHA (EDITOR) - Speaking Out: Women's Economic Empowerment in South Asia.
%234736: CHEN, HENRY T. - Taiwanese distant-water fisheries in Southeast Asia, 1936-1977.
%23178898: CHEN, LUNG-CHU. - An introduction to contemporary international law: a policy-oriented perspective.
%23194711: CHEN, MIN. - Asian management systems : Chinese, Japanese, and Korean styles of business.
%23156126: CHEN, BO. - Worst-case performance of scheduling heuristics.
%23219178: CHEN, CHANGFEN. - The Great Wall of China : photographs by Chen Changfen.
%23212514: CHENIEUX-GENDRON, JACQUELINE. - Surrealism.
%23157172: CHEON, SAMUEL - The exodus story in the wisdom of Solomon : a study in biblical interpretation.
%238592: CHEONG, YONG MUN. - H.J. van Mook and Indonesian independence: a study of his role in Dutch-Indonesian relations, 1945-48.
%23224598: CHEREDNYCHENKO, OLHA O. (ED.) - Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten? : handelingen van het oprichtingscongres van het Netherlands Institute for Law and Governance 2009.
%23125593: CHERF, W.J. - Alpha to Omega. Studies in honour of George John Szemler on his 65th birthday.
%2326348: CHERKASOVA, M.P. - Collected problems on numerical methods. An educational ais for students in universities and technical colleges. Transl. from the Russian by G.L. Thomas and R.S. Anderssen.
%23119783: CHERN, S.S. (ED.) - Seminar on Nonlinear Partial Differential Equations. (Mathematical Sciences Research Institute Publications 2.)
%23119993: CHERN, S.S. (ED.) - Shiing-Shen Chern. Selected Papers. Volume IV.
%23179753: CHERNIAVSKY, EVA. - That pale mother rising : sentimental discourses and the imitation of motherhood in 19th-century America.
%2397457: CHERNS, A.B.; R. SINCLAIR, W.I. JENKINS. - Social science and government : policies and problems.
%235186: CHERRY, COLIN (ED.) - Pragmatic aspects of human communication.
%2347639: CHERRY, EDITED BY LEWIS - Picasso, Graphic Magician, Prints from the Norton Simon Museum.
%23246444: CHERU, FANTU. - African renaissance : roadmaps to the challenge of globalization.
%23253656: CHESHIN, AMER., BILL HUTMAN & AVI MELAMED. - Separate and unequal : the inside story of Israeli rule in East Jerusalem.
%2361425: CHESLER, M.A., J. SANDERS & D.S. KALMUSS. - Social Science in Court : mobilizing experts in the School Desegregation Cases.
%23136040: CHESNUTT, RANDALL D. - From Death to Life : conversion in Joseph and Aseneth.
%23129044: CHESSMAN, H.S. - The public is invited to dance. Representation, the Body, and Dialogue in Gertrude Stein.
%2387940: CHEVALLIER, P. (RED.). - La scolarisation en France depuis un siècle. Colloque tenu à Grenoble en mai 1968.
%23263975: CHEW, ROSALIND ... [ET AL.] - Human Capital Formation as an Engine of Growth: Development Strategies in Asia.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

3/9