Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%234117: BLOKLAND, T. - Het aanmerkelijk belang in kort bestek.
%234069: BLOKLAND, T. & G. FILIPPO. - Aanmerkelijk-belangregeling, consumptieve rente, en vermogensbelasting : hoofdlijnen van het wetsvoorstel 24761.
%23148165: BLOKLAND, ARJAN. - Crime over the life span : trajectories of criminal behavior in Dutch offenders.
%2392016: BLOKLAND, T. - Winst uit aanmerkelijk belang : de aanmerkelijk belang-regeling in de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
%23210926: BLOKLAND, T. - Winst uit aanmerkelijk belang : de aanmerkelijk belang-regeling in de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
%23187372: BLOM, ALIED & SASKIA DAALDER. - Syntaktische theorie en taalbeschrijving.
%23226904: BLOM, JOOP ... [ET AL. - De Vondelstraat : verslagen van Radio STAD 29 februari-3 maart 1980.
%23176291: BLOM, F.W.C. - De Nederlandsche Handelmaatschappij : beschouwingen naar aanleiding van het naderend einde van haar tweede 25jarig tijdvak.
%23233115: BLOM, J.C. H. - De muiterij op De Zeven Provinciën: Reacties en gevolgen in Nederland.
%23150803: BLOM, SARAH V. - Intellectuele vorming in Nederland en Frankrijk : een vergelijkend onderzoek naar deelname aan intellectuele vorming in het Franse en het Nederlandse voortgezet onderwijs.
%23166289: BLOM, AD VAN DER. - Kunst die partij koos : een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
%23104863: BLOM, J.C.H. (E.A.). - Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad. De Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten.
%239177: BLOM-COOPER, LOUIS JACQUES. - Bankruptcy in Private International Law. Diss.
%23262075: BLOM, RON & THEUNIS STELLING - Niet voor god en niet voor het vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van '14-'18
%23262266: BLOM, ALFRED. - Causaliteit in het verzekeringsrecht.
%23218059: BLOM, N. VAN DER. - Florislegium. Bloemlezing uit de Erasmiaanse, Rotterdamse en andere opstellen van Drs. N. van der Blom, hem aangeboden bij zijn afscheid van het Arasmiaans Gymnasium. Bezorgd en Ingeleid door Drs. J. Smit en Drs. J. Spoelder.
%23254578: BLOM, J.C.H. (ED.) - Academische vrijheid.
%23168680: BLOM, ROBERT J. - Faillissement. Oorzaak en gevolg. Onderzoek oorzaken en gevolgen failissement. Beschouwingen en aanbevelingen.
%2388358: BLOM-COOPER, L. & G. DREWRY (EDS.) - Law and morality: a reader.
%2395360: BLOM, T. E.A. (ED). - Naar een consistent drugsbeleid.
%23230702: BLOM, TANNELIE (ED.) - Reviewing Europe : missed opportunities and possible potential.
%2320043: BLOMBERG, ALETTA B. - Integrale handhaving van milieurecht : een juridische studie over de handhaving van milieurecht in een democratische rechtsstaat.
%23195977: BLOMMENDAAL, S.C., H.J. SEPERS, & G.A.M. STRIJARDS. - Turkey, the Union and the Netherlands.
%2341802: BLOMSTROM, PROFESSOR MAGNUS - Diverging Paths: Comparing a Century of Scandinavian and Latin American Economic Development (Inter-American Development Bank).
%23105517: BLONDÉ, B. - De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch, 1500-1550.
%23209129: BLONK, G.N.M. - Computercriminaliteit : inleidingen over opsporing, gehouden op de themadag, georganiseerd door de werkgroep Computercriminaliteit van de Recherche Advies Commissie en de Rechercheschool op 18 oktober 1988.
%2322223: BLONK, W.A.G. - Enige aspekten en problemen van het goederenvervoer tussen de Lid-Staten van de EEG, met name t.a.v. de kwantitatieve beperkingen en kwalitatieve belemmeringen.
%238030: BLOOIS, K. DE. - Veertig Jaar 'Zoekt het Verlorene!' : een onderzoek naar het maatschappelijk geslaagd zijn van oud-verpleegden.
%23189758: BLOOM, SAMUEL WILLIAM. - The word as scalpel : a history of medical sociology.
%2349415: BLOOM, H. - Ruin the sacred truths. Poetry and belief from the bible to the present.
%2391413: BLOOM, MURRAY TEIGH. - The trouble with lawyers.
%23200997: BLOOM, PAUL. - Descartes' baby : how the science of child development explains what makes us human.
%23259675: BLOOM, PAUL. - How children learn the meanings of words.
%2344072: BLOOMFIELD, LOUIS M. - Crimes Against Internationally Protected Persons: Prevention and Punishment - An Analysis of the U.N.Convention (Praeger special studies in international politics and government).
%2345924: BLOS, E. - Die Krisis in der Medizin. (Vortrag).
%2375251: BLOTKAMP, CAREL. - Mondrian.
%23115496: BLOUNT, THOMAS POPE. - De Re Poetica or Remarks on Poetry.
%2380031: BLPES (THE BRITISH LIBRARY OF POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCE) - International Bibliography of social and cultural anthropology : 40 (International bibliography of the social sciences 1994).
%2380033: BLPES (THE BRITISH LIBRARY OF POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCE) - International Bibliography of social and cultural anthropology : 41 (International bibliography of the social sciences 1995).
%2380034: BLPES (THE BRITISH LIBRARY OF POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCE) - International Bibliography of social and cultural anthropology : 42 (International bibliography of the social sciences 1996).
%2380095: BLPES (THE BRITISH LIBRARY OF POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCE) - International Bibliography of sociology : 47 (International bibliography of the social sciences 1997).
%2380097: BLPES (THE BRITISH LIBRARY OF POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCE) - International Bibliography of sociology : 46 (International bibliography of the social sciences 1996).
%2380098: BLPES (THE BRITISH LIBRARY OF POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCE) - International Bibliography of sociology : 45 (International bibliography of the social sciences 1995).
%2380081: BLPES (THE BRITISH LIBRARY OF POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCE) - International Bibliography of social and cultural anthropology : 43 (International bibliography of the social sciences 1997).
%2380082: BLPES (THE BRITISH LIBRARY OF POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCE) - International Bibliography of social and cultural anthropology : 44 (International bibliography of the social sciences 1998).
%2380083: BLPES (THE BRITISH LIBRARY OF POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCE) - International Bibliography of economics : 44 (International bibliography of the social sciences 1995).
%2380084: BLPES (THE BRITISH LIBRARY OF POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCE) - International Bibliography of economics : 43 (International bibliography of the social sciences 1994).
%2380085: BLPES (THE BRITISH LIBRARY OF POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCE) - International Bibliography of sociology : 48 (International bibliography of the social sciences 1998).
%2317212: BLÜHDORN, RUDOLF. - Internationale Beziehungen : Einführung in die Grundlagen der Aussenpolitik.
%23112412: BLÜHM, ELGER, JÖRN GARBER, KLAUS GARBER (EDS.) - Hof, Staat und Gesellschaft in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
%23194812: BLUM, ALAN F. - Theorizing.
%2386840: BLUM, JOHN MORTON. - Liberty, justice, order : essays on past politics.
%23211934: BLUM, WILLIAM - Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II.
%23263333: BLUM, BRUCE I. - TEDIUM and the Software Process.
%23178446: BLUM, VIRGINIA L. - Flesh wounds : the culture of cosmetic surgery.
%2340762: BLUMBERG, ABRAHAM S. - [Law and order] : The Scales of Justice.
%23227990: BLUME, H. - Caribbean Islands.
%23231779: BLUME, KLAUS. - Die subjektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmen des [Paragraphen] 325 II ZPO.
%2321219: BLUME, EUGEN., JOACHIM JÄGER, GABRIELE KNAPSTEIN (EDS.) - Friedrich Christian Flick Collection im Hamburger Bahnhof.
%2367223: BLUME, DORLIS ... [ET AL. - Im Namen der Freiheit! : Verfassung und Verfassungswirklichkeit in Deutschland : 1849 - 1919 - 1949 - 1989.
%23197759: BLUME, OTTO. - Normen und Wirklichkeit einer Betriebsverfassung.
%23667: BLUMENBERG, WERNER. - Karl Marx : an illustrated history.
%2341182: BLUMENFELD, SAMUEL L. - Property in a humane economy.
%2358239: BLUMENTHAL, HENRY. - Illusion and reality in Franco-American diplomacy, 1914-1945.
%23155280: BLUMENWITZ, DIETER. - Einführung in das Anglo-Amerikanische Recht.
%23206885: BLUMER, HERBERT & HANS ONNO VAN DEN BERG. - Symbolisch interaktionisme : perspektief en methode.
%23104187: BLÜMNER, HUGO. - Studien zur Geschichte der Metapher im Griechischen. 1. Heft: Über Gleichnis und Metapher in der attischen Komödie.
%2361417: BLUMROSEN, ALFRED W. - Modern Law : the law transmission system and equal employment opportunity.
%23221273: BLUNDELL, SUE. - Women in ancient Greece.
%238316: BLUNT, ALISON. - Travel, Gender, amd Imperialism. Mary Kingsley and West Africa.
%2334055: BLUNTSCHLI, J.C. - Das Beuterecht im Krieg und das Seebeuterecht insbesondere. Eine Völkerrechtliche Untersuchung.
%23235904: BLUNTSCHLI, J.C. - Festgabe zum 50jährigen Doktorjubiläum (3. August 1879) des Herrn Professors Dr. Johann Kaspar Bluntschli.
%23223469: BLUNTSCHLI, J.C. - Lehre vom modernen Staat. Band 1: Allgemeine Staatslehre; Band 2: Allgemeines Staatsrecht; Band 3: Politik als Wissenschaft.
%2372140: BLUNTSCHLI, J.C. - Geschichte der neueren Staatswissenschaft. Allgemeines Staatsrecht und Politik seit dem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
%23223467: BLUNTSCHLI, J.C. - Politik als Wissenschaft (Lehre vom modernen Staat, Band 3).
%23101610: BLUSSÉ, LEONARD. - Tussen geveinsde vrunden en verklaarde vijanden.
%23206483: BLYTH, IAN. - Hélène Cixous : live theory.
%23246822: BLYTHE, SARAH GANZ. & EDWARD D. POWERS. - Looking at Dada.
%23195919: TANG BO. - The legal structure of corporate governance in publicly held corporations & improvement of Chinese company law.
%23249380: BOAFO-ARTHUR, KWAME. - Ghana : one decade of the liberal state.
%2345699: BOAG, J.W.; P.E. RUBIBIN & D. SHOENBERG. - Kapitza in Cambridge and Moscow : life and letters of a Russian physicist.
%2318296: BOAKE, TERRI MEYER - Understanding Steel Design
%23147953: CIVIL AERONAUTICS BOARD. - Aeronautical statutes and related material.
%23254400: NATIONAL INDUSTRIAL CONFERENCE BOARD. - Trade associations : their economic significance and legal status.
%2353089: BOAS, TAYLOR C., KALATHIL, SHANTHI. - Open networks , closed regimes : the impact of the Internet on authoritarian rule.
%23223405: BOAS, FRANZ. - Die Form in primitive Literatur. In : Festgabe Rudolf Lehmann zu seinem siebzigsten Geburtstag am 26. März 1925 : [Festschrift für Rudolf Lehmann].
%236888: BOAS, GIDEON & WILLIAM A. SCHABAS (EDS.) - International criminal law developments in the case law of the ICTY.
%2343632: BOAS, I. - Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten.
%23160398: BOAS, FRANZ. - A wealth of thought : Franz Boas on Native American art.
%23237520: BOASE, T.S.R. - De dood in de Middeleeuwen : sterfelijkheid , oordeel en aandenken.
%23116908: BOASSON, J.J. - De Bestemming van de Mens.
%23154496: BOASSON, CHARLES & MAX NUROCK (EDS.) - The Changing International Community : some problems of its laws, structures, peace research and the Middle East conflict : essays in Honour of Marion Mushkat.
%2375304: BOASSON, J.J. - De meester over de macht in de staat en de wil van het volk. : inleiding voor de vergadering te houden op 16 december 1950.
%23210976: BOASSON, CHARLES. - Approaches to the study of international relations.
%2335907: BOASSON, CHARLES. - Sociological aspects of law and international adjustment.
%23248261: BOATWRIGHT, MARY TALIAFERRO. - Hadrian and the city of Rome.
%23246870: BOBERG, P.Q.R. - The law of persons and the family : with illustrative cases.
%2390028: BOBRICK, BENSON - The caliph's splendor : islam and the west in the golden age of Baghdad.
%2359957: BOBROW, DANIEL G. (ED.) - Qualitative reasoning about physical systems.
%23242474: BOCCACCIO, GIOVANNI., RENSBURG, J.K. - De Decamerone van Boccaccio.
%23208659: BOCCACCIO, GIOVANNI. - Verhalen uit de Decamerone.
%2339834: BOCHENSKI, J.M. - Compendio de logica matamatica.
%23226194: BOCHENSKI, I.M. - Geschiedenis der hedendaagse Europese wijsbegeerte.
%23144571: BOCHENSKI, J.M. - Soviet Russian dialectical materialism [DIAMAT].
%2326380: BOCHENSKI, J.M. - The dogmatic principles of Soviet philosophy. [as of 1958]. Synopsis of the 'Osnovy Marksistskoj Filosofii' with complete index.
%2365792: BOCHENSKI, I.M. - Geschiedenis der hedendaagse Europese wijsbegeerte.
%2326381: BOCHENSKI, J.M. & T.J. BLAKELY (EDS). - Studies in Soviet thought I.
%23257017: BOCHENSKI, I.M. - Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap.
%2326310: BOCHENSKI, J.M. - Die dogmatischen Grundlagen der sowjetischen Philosophie (Stand 1958). Zusammenfassung der 'Osnovy Marksistskoj Filosofii' mit Register.
%23176687: BOCHKAREV, SERGEI VIKTOROVICH. - A method of averaging in the theory of orthogonal series and some problems in the theory of bases.
%2343831: BOCIJ, PAUL ... [ET AL. - Business information systems : technology, development and management for the e-business.
%23202651: BOCK, CAROL. - Charlotte Brontë and the storyteller's audience.
%23195387: BOCK, RUTH H. DE (ED.) - Rechtseconomie.
%2349737: BOCK, MONIKA - Culture, Creation, and Procreation: Concepts of Kinship in South Asian Practice.
%2396953: BOCK, S. & HAHN, M. - Erfahrung exil: antifaschistische Romane 1933-1945.
%2372148: BOCK, ERNST. - Der Schwäbische Bund und seine Verfassungen (1488-1534). Ein Beitrag zur Geschichte der Zeit der Rechtsreform.
%23223949: BOCK, EMIL. - The Rhythm of the CHristian Year. Renewing the Religious Cycle of Festivals.
%233950: BOCK, T.J. DE. - De Hoge Raad in de praktijk.
%2313101: BOCKEL, A. ... [ET AL. - Legal education in Africa South of the Sahara = La formation juridique en Afrique noire.
%23253999: BOCKELMANN, PAUL & KLAUS VOLK. - Strafrecht. Allgemeiner Teil. 4. Auflage.
%23169802: BOCKEN, HUBERT. - Preventie, toerekening en herstel van schade door milieuverontreiniging. Preadvies.
%2316716: BÖCKENFÖRDE, ERNST-WOLFGANG (ED.) - Staat und Gesellschaft.
%23115371: BÖCKER, ANITA. - Turkse migranten en sociale zekerheid : van onderlinge zorg naar overheidszorg.
%23240020: BOCKER, ANITA; TETTY HAVINGA, ALEX JETTINGHOF, CARLA KLAASSEN & LAURENS BAKKER. - Specialisatie loont? : ervaringen van grote ondernemingen met specialistische rechtspraakvoorzieningen.
%23186030: BÖCKER, A.G.M. & L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN. - Klachten buiten de orde : de behandeling van klachten over advocaten via de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
%2364249: BÖCKING, EDUARD (ED.) - Corpus iuris Romani antejustiani.
%2366230: BOCKWINKEL, JANNEKE ... [ET AL.] (ED.) - Anglo-Amerikaans recht.
%23226080: BODANSKY, YOSSEF. - Bin Laden: the man who declared war on America.
%23232078: BODE, EMILE. - Paars! : dagboeknotities op de vierkante kilometer.
%23104189: BODE, FRIEDRICH HEINZ. - Der Kampf um die Bagdadbahn 1903-1914.
%23221447: BODE, INGO. - Solidarität im Vorsorgestaat : der französische Weg sozialer Sicherung und Gesundheitsversorgung.
%23243063: BODEN, MARGARET A. - The philosophy of artificial intelligence.
%23101613: BODEWITZ, H.W. - Oorsprong en achtergrond van de Indische wedergeboorteleer.
%23101615: BODEWITZ, H.W. - Jan Gonda, 14 April 1905-28 July Amsterdam,1991.
%23234138: BODIN, JEAN - Methodus ad facilem historiarum cognitionem.
%2372151: BODIN, JEAN - Les six livres de la République. Avec l'Apologie de René Herpin.
%23196540: BODT, SASKIA DE & MANFRED SELLINK. - Nineteenth century Dutch watercolors and drawings from the Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.
%23141563: BODT, JEAN-PIERRE DE. - La formation des prix: analyse des rapports entre la théorie économique et la politique industrielle.
%23222364: BOECK, JEAN DE. - Quelques notes pouvant contribuer à une théorie de la détermination sur la base du panenthéisme de Krause.
%2367719: BOECK, CHARLES DE. - L'expulsion et les difficultés internationales qu'en soulève la pratique.
%23203944: BOECK, CHARLES DE. - De la Propriété privée ennemie sous pavillon ennemi.
%2326966: BOECKEL, FLORENCE BREWER. - The Turn Toward Peace.
%2344746: BOECKER, H.J. - Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament.
%23244105: BOEF, WALTER DE (ED.) - Encouraging Diversity: Crop Development and Conservation in Plant Genetic Resources.
%2394249: BOEHM, RUDOLF. - Kritik der Grundlagen des Zeitalters.
%2377967: BOEHMER, GUSTAV. - Einführung in das Bürgerliche Recht.
%23124973: BOEHNCKE, H. & SARKOWICZ, H. - Ein Haus fur Georg Buchner.
%2372191: BOEK, J.L.M. ... [ET AL. - Grensoverschrijdend strafrecht : een bundel opstellen geschreven door medewerkers van de Afdeling Straf(proces)recht, Rijksuniversiteit te Leiden.
%2335217: BOEK, J.L.M. ... [ET AL. - Grensoverschrijdend strafrecht : een bundel opstellen geschreven door medewerkers van de Afdeling Straf(proces)recht, Rijksuniversiteit te Leiden.
%23182630: BOEKE, RUDOLPH. - Divinatie, met name bij Rudolf Otto.
%23199806: BOEKEL, CORNELISWILHELMUS VAN. - Katharsis. Een filologische reconstructie van de psychologie van Aristoteles omtrent het gevoelsleven.
%2341550: BOEKER, EGBERT. - Natuurwetenschap en techniek, een weg naar Utopia?
%2322531: BOEKESTIJN, AREND JAN. - De wordingsgeschiedenis van de Benelux 1943-1949 : een experiment in de comptabilieit van handelspolitieke aspiraties en politiek-economische souvereiniteit.
%2342783: BOEKMAN, SONJA. - Het huidige advocatentuchtrecht in de beslissingen van het Hof van Discipline.
%2342138: BOEKMAN, EMANUEL. - Overheid en kunst in Nederland.
%23192358: BOEKMAN, EMANUEL. - Overheid en kunst in Nederland.
%23260972: BOEKWIJT, H.A. - Smakken en kuiven : vier eeuwen loodsdiensten op Amsterdam.
%2389754: BOELE-WOELKI, K. & F.J.A. VAN DER VELDEN (RED.). - Nederlandse rechtsbegrippen vertaald. Frans - Engels - Duits.
%23259258: BOELE-WOELKI, KATHARINA (E.A.) - Principles of European family law regarding divorce and maintenance between former spouses.
%2390063: BOELENS, RUTGERD & GLORIA DÁVILA (EDS.) - Searching for equity : conceptions of justice and equity in peasant irrigation.
%23124400: BOELENS, RUTGERD; DAVID GETCHES AND ARMANDO GUEVARA-GIL (EDS.) - Out of the mainstream : water rights, politics and identity.
%23258311: BOELES, P.C.J.A. - Friesland tot de elfde eeuw: zijn oudste beschaving en geschiedenis. 001
%23238934: BOELES, P. - Over staatsregt, hervormd kerkbestuur, en separatismus : naar aanleiding van het geschrift van Mr. G. Groen van Prinsterer: De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst.
%2386237: BOELES, P. - De migratie en de jurist.
%23208228: BOELES, PIETER. - Eerlijke immigratieprocedures in Europa : standaarden voor effectieve procedurele rechtsbescherming in kwesties van toegang, verblijf en uitzetting.
%2330: BOELES, P. - Inleiding in het migratierecht : internationaal, europees en nationaal.
%2328380: BOELRIJK, MICHAËL. - Minderjarige zedendelinquenten en het strafrecht : de strafrechtelijke aanpak van minderjarige plegers van seksuele delicten.
%23234429: BOENDERMAKER, L. - Eind goed, al goed? : de leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting.
%2333824: BOENDERMAKER, L. & SCHNEIDER, S.M. - Prejop : een preventieproject voor jongeren met politie contacten in Amsterdam.
%23125637: BOENDERS, FRANS (ED.) - Over Wittgenstein Gesproken.
%2342664: BOENDERS, FRANS, ARTHUR LEHNING, PAUL AVRICH ... [ET AL. - De volle vrijheid : ideologie en geschiedenis van het anarchisme.
%23206178: BOER, IJ. DE ... [ET.AL. - Boer en markt : ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw en de Cebeco-Handelsraad-organisatie in de periode 1949-1974.
%23101623: BOER, P. DEN EN G.W. MULLER (RED.). - Geschiedenis op school : zes voordrachten over geschiedenisonderwijs.
%23101625: BOER, TH.M. DE. - Een zoo doeltreffend en rechtvaardig mogelijke ordening : vragen rond de bestaansgrond van het internationaal privaatrecht.
%23101626: BOER, W. DEN. - Heerserscultus en ex-voto's in het Romeinse Keizerrijk.
%23194843: BOER, TH.M. DE. - Facultative choice of law : the procedural status of choice-of-law rules and foreign law.
%23107328: BOER, YMKJE M. DE & MARILYN HEDGES. - Building bridges : researchers on their experiences with interdisciplinary research in the Netherlands.
%23101628: BOER, W. DEN. - The art of memory and its mnemotechnical traditions.
%2314484: BOER, TH.M. DE. - Vast en zeker? De betrekkelijke waarde van een IPR-Codificatie. Rede.
%23114561: BOER, A.N.A.G. - Beslechting van consumentengeschillen naar Nederlands recht.
%23173362: BOER, TH.M. DE. - De wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht.
%23173229: BOER, J. DE; M. DE LANGEN & A.H.J. SWART. - Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Preadviezen.
%23172841: BOER, C. DE. - Bédier's theorie over de oorsprong van het Franse chanson de geste na vijf en twintig jaren.
%23173054: BOER, C. DE. - Iets over het begrip imperativus.
%23104610: BOER, THEODORE DE. - The Rationality of Transcendence : studies in the Philosophy of Emmanuel Levinas.
%23201232: BOER, MICHIEL DE. - Management of mediamorphosis : organisational innovation in Dutch publishing firms.
%23111948: BOER, P.A.H. DE (ED.) - The Priestly Code and seven other studies.
%2349497: BOER, MONICA DEN. - Undercover policing and accountability from an international perspective.
%2348068: BOER, MONICA DEN (ED.) - Schengen, Judicial Cooperation and Policy Coordination.
%23106371: BOER, M.M. DEN. - Verzelfstandiging van bestuurszaken op z'n Hollands. Preadvies.
%23101619: BOER, C. DE. - Over een Middeleeuws-Franse prozabewerking van Ovidius Ars Amatoria.
%23101621: BOER, H.H., W.P.M. GERAERTS AND J. JOOSSE (EDS). - Neurobiology : molluscan models : proceedings of the Second Symposium on Molluscan Neurobiology, held at the Department of Zoology of the Free University, Amsterdam, the Netherlands, August 18-22, 1986.
%23101627: BOER, W. DEN. - Progress in the Greece of Thucydides.
%23105788: BOER, J.P.CHR. DE. - Victor Hugo et l'Enfant.
%23162682: BOER, J. DE. - Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. I: Personen- en familierecht.
%23172116: BOER, C. DE. - Is het frans een décrépite taal?
%2371879: BOER, TH.M. DE (A.O.) - Forty years on: The evolution of postwar private international law in Europe.
%2389748: BOER, H.E. DE; W.H. VAN BOOM & J. DE HULLU (EDS.) - Rechtsmiddelen van de toekomst.
%2363106: BOER, THEO DE. - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit.
%2362661: BOER, THEO DE & GRIFFIOEN, SANDER (ED.). - Pluralisme : cultuurfilosofische beschouwingen.
%23173544: BOER, C. DE. - Montaigne als apologeet van Raymond Sebond : een moreel probleem.
%2320955: BOER, MARGARETHA DE & A.A.J. DE GIER. - Juridisch-bestuurlijke schaalveranderingen in de ruimtelijke ordening.
%2320621: BOER, BERNARDUS DE. - Studie over het dialect van Hindeloopen.
%23200530: BOER, A.A. - Economische aspecten van de ontwikkeling der kernenergie.
%2327352: BOER, M.M. DE ... ET AL. (RED.) - Gegeven de Grondwet : bundel t.g.v. het 25-jarig bestaan Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving Ministerie Binnenlandse Zaken.
%2314437: BOER, TH. DE - Voorkeur voor de lex fori : afscheidscollege.
%2344463: BOER, D.-J. DEN. - Attribution and reattribution. An examination of the ideas underlying reatribution practice.
%2364801: BOER, FRITS. - Automatismen van kinderlijke angst.
%23260001: BOER, MADELEINE SAIDJAH DE. - Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO.
%23260007: BOER, RIEN DEN ... [ET. AL]. - Uit de openbare dienst : juridische schetsen op V&W terrein : bundel ter gelegenheid van het afscheid van Rob Bakker, ...
%23130824: BOER, WOLFGANG DE - Hölderlins Deutung des Daseins. Zum Normproblem des Menschen.
%23110523: BOER, INGE; ANNELIES MOORS & TOINE VAN TEEFFELEN (EDS.) - Changing stories : postmodernism and the Arab-Islamic World.
%2350371: BOER HZ., I. - De ramp van Heikamp : populaire schets van de noodlottige economische en juridieke gevolgen van onze verouderde rechtsinstelling op de verkrijging en bezwaring van onroerend goed, en de weg ter ontkoming.
%23157892: BOER, K.L. DE. - Als de roode haan kraait.
%23193712: BOER, MONICA DEN; ALAIN GUGGENBÜHL & SOPHIE VANHOONACKER (EDS.) - Coping with flexibility and legitimacy after Amsterdam.
%23248549: BOER-VAN RIJK, ESTHER DE. - Ik kijk terug : episodes uit mijn leven.
%23246495: BOER, J. DE. - Nederlandse jurisprudentie : de verzamelde annotaties van mr. J. de Boer.
%2372520: BOER, J. DE (E.A.). - Het EVRM en het Nederlandse en Belgische personen-, familie- en jeugdrecht.
%23193143: BOER, DIRK-JAN DEN. - Methodologie en statistiek voor communicatie-onderzoek.
%2372322: BOER, J. DE. - Now, gods, stand up for bastards. Rede.
%23259492: BOER, MONICA DEN (ED.) - Organised crime : a catalyst in the Europeanisation of national police and prosecution agencies?
%23226366: BOER, PIM DEN. - Geschiedenis als beroep : de professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk ( 1818-1914 ).
%23243178: BOEREFIJN, INEKE ... [ET AL.] (EDS.) - Linking and learning in the field of economic, social and cultural rights : workshop and conference organized & hosted by Novib (Netherlands Organization for International Development Cooperation) and SIM (Netherlands Institute of Human Rights), Soesterberg/The Hague, the Netherlands, 2-5 October 2000
%23149099: BOEREFIJN, INEKE. - Voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen : een verdiepend onderzoek naar het Nederlandse beleid in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit het Vrouwenverdrag.
%23101630: BOEREN, P.C. - Magister Johannes Noviomensis (ca. 1160-augustus 1204).
%23100371: BOEREN, P.C. - La légende de Passecrate et la Sainte parenté.
%23101631: BOEREN, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa description de la Terre Sainte. Histoire et édition du texte.
%23101632: BOEREN, P.C. - Orion : le disciple aux grands pieds.
%23201422: BOEREN, P.C. - De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen.
%2329769: BOEREN, AD J.J.M & KEES P. EPSKAMP (EDS.) - Education, culture and productive life.
%2350248: BOEREN, PETRUS CORNELIS. - Étude sur les tributaires d'église dans le comté de Flandre du IXe au XIVe siècle.
%23182767: BOEREN, PETRUS CORNELIS. - Étude sur les tributaires d'église dans le comté de Flandre du IXe au XIVe siècle.
%2369052: BOERENBEKER, E.A. - Het Adatrecht der inlanders in de jurisprudentie (1923-1933).
%23201555: BOERENDONK, M.J. - Historische studie over den Zeeuwschen landbouw.
%2312956: BOERLAGE, TH.F. - Wissel en onderliggende verbintenis.
%23128191: BOERLIN, PAUL H. - Venus und Amor im Kunstmuseum Basel.
%23256568: BOERSEMA, DAVID. - Pragmatism and reference.
%2363586: BOERSEMA, K.H. - Johan Rudolf Thorbecke : een historisch-critische studie.
%23101132: BOERSEMA, B.R.C.A. - De Linie, 1946-1963 : een weekblad in handen van Jezuïeten. Onderzoek naar de pers als middel tot apostolaat.
%236466: BOERSEMA, K.H. - Allard Pierson. Eene Cultuur-Historische Studie.
%23242061: BOERSEMA, DAVID. - Pragmatism and Reference.
%23216002: BOERSMA, ERIC ... [ET AL. - Wmo wetgeving en rechtspraak : met toelichting en nadere regelgeving 2012.1
%23101633: BOERSMA, J. - Oria and Valesio : Dutch Archaeological Investigations in the Brindisi Region of Southern Italy.
%23125880: BOERSMA, L.J. - Wijsgeerige Studie over Plato's Charmides.
%2364876: BOERSMA, PAUL - Buigzame geluiden.
%23111444: BOERSMA, JOHANNES S. - Mutatio Valentia : the late Roman baths at Valesio, Salento.
%2320653: BOERSMA, F. - Promesse in drievoud. De bewogen jeugd van de nv Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
%233683: BOERSMA, JAAP & JEROEN TERLINGEN. - Wat ik nog zeggen wilde.
%2325681: BOERTIEN, C. - De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de openbare accountant naar engels en nederlands recht.
%23241492: BOESCHOTEN, C.D. VAN. - Gemotiveerd gehuldigd : opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten.
%2372475: BOESCHOTEN, C.D. VAN. - Eenvormig kooprecht en internationaal privaatrecht. Preadvies Vereniging Handelsrecht.
%23127055: BOESE, H. (ED.) - Proclus. Elementatio Theologica. Translata a Guillelmo de Morbecca
%23127066: BOESE, H. & C. STEEL (EDS.) - Henricus Bate. Speculum divinorum et quorundam naturalium. Parts XI-XII: On Platonic Philosophy
%23262089: BOESTEN, A.J.TH. - Nederlands-Indië contra Japan: Stafwerk in opdracht van wijlen Z.E. Generaal S.H. Spoor, commandant van het leger in Indonesië. Vol. 2: Nederlands-Indië na de overweldiging van Nederland tot het uitbreken van de oorlog met Japan. Samengesteld door de Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdkwartier van de Generale Staf K.N.I.L.
%23120194: BOETCHER JOERES, RUTH ELLEN & MARIANNE BURKHARD (EDS.) - OUT OF LINE / AUSGEFALLEN. The paradox of marginality in the writings of nineteenth-century german women.
%23119852: BOETHIUS, ANICIUS MANLIUS TORQUATUS SEVERINUS. - Boethian Number Theory : a Translation of the De Institutione Arithmetica (with Introduction and Notes).
%23208919: BOEVE, M.N. & R. UYLENBURG (EDS.) - Het milieurecht van de compacte stad : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
%23240012: BOEVE, M.N & M.M. BOGAART (EDS.) - Juridisering in het omgevingsrecht.
%2365509: BOEVE, M.N. & R. UYLENBURG (EDS.) - Kansen in het omgevingsrecht : opstellen aangeboden aan N.S.J. Koeman bij zijn afscheid van het Centrum voor Milieurecht.
%23251508: BOEVE, M.N. ... [ET AL.] (EDS.) - Omgevingsrecht. 2e druk.
%23101635: BOEWE, CH., G. REYNAUD AND B. SEATON (EDS). - Précis ou Abrégé des Voyages, Travaux, et Recherches de C.S. Rafinesque (1833) : the Original Version of A life of Travels (1836).
%23110719: BOGAARD, PAUL A. & GORDON TREASH (EDS.) - Metaphysics as foundation. Essays in honor of Ivor Leclerc.
%2312379: BOGAART, EDUARDUS. - Titelbescherming.
%2358138: BOGAARTS, M.D. - De periode van het Kabinet-Beel. 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band D, eerste helft a-b: Nederlands-Indië; Band D, tweede helft a: Wederopbouw en volkshuisvesting; verkeer en waterstaat. Bijlagen (serie-Beel); Bronnen en literatuur (serie-Beel); Politieke tekenaars en tekeningen in de serie-Beel).
%2387783: BOGAARTS, M.D. - De periode van het Kabinet-Beel. 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band A t/m C.
%23243917: BOGAERT, SOPHIE., CORPET, OLIVIER., COVERDALE, LINDA., DURAS, MARGUERITE - Wartime writings : 1943-1949.
%2356879: BOGAERT, E.R.C. VAN. - Overzicht van het verdragsrecht der Europese organisaties.
%2317916: BOGAERT, KAREL A. M. - Conversietechniek bij converteerbare obligaties.
%2392006: BOGAERT, E.R.C. VAN. - Volkenrecht.
%23237365: BOGART, BRAM. - Bram Bogart : tekens van bestaan = marks of existence : werk op papier 1940-1999.
%2391757: BOGART, LEO. - Preserving the press : how daily newspapers mobilized to keep their readers.
%23194388: BOGDAN, RADU J. - Predicative minds : the social ontogeny of propositional thinking.
%2347097: BOGDAN, RADU J. - Minding Minds: Evolving a Reflexive Mind by Interpreting Others.
%2346025: BOGDAN, RADU J. - Interpreting Minds.
%2342411: BOGDAN, RADU J. - Minding minds evolving a reflexive mind by interpreting others.
%23250853: BOGDAN, MICHAEL (ED.) - The Brussels jurisdiction and enforcement convention : an EC court casebook.
%23215925: BOGERT, P.C. - Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting.
%23244615: BOGHOSSIAN, PAUL A. - Content and justification : philosophical papers.
%23231124: BOGNAR, BOTOND. - Hiroshi Hara: The Floating World of Architecture.
%23219246: BOGNER, DIETER., FOURNIER, COLIN. - A friendly alien : ein Kunsthaus für Graz : Peter Cook , Colin Fournier Architects.
%23176548: BOGOLIUBOV, NIKOLAI NIKOLAEVIC & VINOGRADOV, IVAN MATVEEVICH - Theory of numbers, mathematical analysis, and their applications : collection of papers dedicated to Academician Ivan Matveevich Vinogradov on his ninetieth birthday.
%23176557: BOGOLIUBOV, NIKOLAI NIKOLAEVICH & MARDZHANISHVILI, K. K. - Analytic number theory, mathematical analysis and their applications : collection of papers dedicated to Academician Ivan Matveevich Vinogradov on his ninetieth birthday.
%23221672: BOGSCH, ARPAD. - The law of copyright under the Universal convention.
%23259692: BOGURAEV, BRANIMIR & JAMES PUSTEJOVSKY (EDS.) - Corpus processing for lexical acquisition.
%23179498: BOGUS, CARL T. (ED.) - The Second Amendment in law and history : historians and constitutional scholars on the right to bear arms.
%2355144: BOHANAN, DONNA. - Old and New Nobility in Aix-en-Provence, 1600-1695. Portrait of an Urban Elite.
%23230206: BOHANAN, DONNA J. - Fashion beyond Versailles: Consumption and Design in Seventeenth-Century France.
%2372154: BOHATEC, JOSEF. - Calvin und das Recht.
%23238936: BOHATEC, JOSEF. - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berucksichtigung des Organismusgedankens.
%23165642: BOHATEC, JOSEF. - Calvin und das Recht.
%2372159: BOHATEC, JOSEF. - Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berucksichtigung des Organismusgedankens.
%23113402: BOHEEMEN, CHRISTINE VAN (ED.) - JOYCE, MODERNITY, AND ITS MEDIATION.
%2373834: BOHEEMEN, CHRISTINE VAN. - The novel as family romance: language, gender, and authority from Fielding to Joyce.
%23169598: BÖHL, FRANZ MARIUS THEODOR. - Het tijdvak der Sargonieden volgens brieven uit het koninklijk archief te Nineve.
%2382547: BÖHLE, CILLY. - Die Idee der Wirtschaftsverfassung im deutschen Merkantilismus.
%2322868: BOHLENDER, DAVID A., DANIEL DURAND & T.H. HANDLEY (EDS.) - Astronomical Data Analysis Software and Systems XI : proceedings of a meeting held at Victoria, British Columbia, Canada, 30 September-3 October 2001.
%2332226: BÖHLER, BRITTA. - Crisis in de rechtstaat : spraakmakende zaken, verborgen processen.
%23253684: BOHMAN, JAMES. - Public deliberation : pluralism, complexity, and democracy.
%23190352: BÖHME, WALTER (ED.) - Weltanschauliche Hintergründe in der Rechtsprechung.
%23165796: BÖHME, KAREN. - Zum Selbstverständnis der Frau : philosophische Aspekte der Frauenemanzipation.
%23124905: BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. - Regesta archiepiscoporum Maguntinensium. Regesten zur Geschichte der Mainzer Erbischöfe von Bonifatius bis Heinrich II. Erzbischof von Mainz (742?-1288).
%23253871: BÖHMER, HEINRICH. - Die Fälschungen Erzbischof Lanfranks von Canterbury.
%23227158: BÖHMER, K. - Postmortale Zerstörung durch Tiere und Rattenbiss am Lebenden.
%2368628: BOHMER, S., M.N. HOOGENDOORN & R. KRUIT (EDS.) - Handboek jaarrekening 2011.
%23124903: BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. - Acta imperii selecta : Urkunden deutscher Köninge und Kaiser (928-1398) mit einem Anhang von Reichssachen.
%23139699: BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. - Martyrium Arnoldi (archiepiscopi Moguntini) und andere Geschichtsquellen Deutschlands im zwölften Jahrhundert (Fontes rerum Germanicum : Geschichtsquellen Deutschlands, 3).
%23140784: BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. - Fontes rerum Germanicum. Geschichtsquellen Deutschlands.
%23243722: BÖHMER, HEINRICH. - Kirche und Staat in England und in der Normandie im XI. und XII. Jahrhundert : eine historische Studie.
%2381193: BÖHMER, GEORG WILHELM. - Handbuch der Litteratur des Criminalrechts in seine allgemeine Beziehungen : mit besondrer Rücksicht auf Criminalpolitik nebst wissenschafliche Bemerkungen.
%23157566: BÖHMERT, VICTOR. - Der Sozialismus und die Arbeiter-Frage.
%23210744: BOHNERT, JOACHIM. - Grundriss des Ordnungswidrigkeitenrechts.
%23249591: BOHRER, KARL HEINZ. - Lyrik : über Lyrik.
%23249548: BOHRER, KARL HEINZ & KURT SCHEEL (EDS.) - Zukunft Denken : nach den Utopien.
%23249656: BOHRER, KARL HEINZ & KURT SCHEEL (EDS.) - Europa oder Amerika ? : zur Zukunft des Westens.
%23227031: BÖHRET, CARL. - Entscheidungshilfen für die Regierung : Modelle, Instrumente, Probleme.
%2313874: BÖHTLINGK, F.R. - Het leerstuk der vertegenwoordiging. en zijn toepassing op ambtsdragers in Nederland en Indonesië. Diss.
%23135175: BÖHTLINGK, F.R. - Staatsrecht in Indonesië, 1942-1951.
%2315964: BÖHTLINK, F.R. & J.H.A. LOGEMAN. - Het wetsbegrip in Nederland.
%23134687: BOILEAU, D. & J. DICK (EDS.) - Tradition and Renewal. Philosophical Essays Commemorating the Centennial of Louvain's Institute of Philosophy. Volume 3.
%23134683: BOILEAU, D, & J. DICK (EDS.) - Tradition and Renewal. Philosophical Essays Commemorating the Centennial of Louvain's Institute of Philosophy. Volume 1
%23132418: BOIN, ARJEN. - Contrasts in Leadership : an Institutional Study of Two Prison Systems.
%23255309: BOIS, YVE-ALAIN ... [ET AL.]. - Picasso Harlequin : 1917-1937.
%23130468: BOIS, THOMAS. - Connaissance des Kurdes.
%23196516: BOIS, YVE-ALAIN ... [ET AL.]. - Piet Mondriaan, 1872-1944.
%23184185: BOIS, YVE-ALAIN ... [ET AL.]. - Piet Mondrian, 1872-1944.
%23245019: BOISGONTIER, JOSEPH. - Le Syndicat des employés du commerce et de l'industrie.
%23118331: SAMFRITS LE POOLE. RALPHIEN BOISSEVAIN. - Geven en nemen : praktische leidraad voor zakelijke onderhandelingen.
%23252277: BOISSEVAIN, JEREMY (ED.) - Feestelijke vernieuwing in Nederland?
%23113084: BOISSIER, GASTON. - La fin du paganisme : étude sur les dernières luttes réligieuses en Occident au quatrième siècle.
%23114100: BOISSIER, GASTON. - La religion romaine d'Auguste aux Antonins.
%23147251: BOISSIER, GASTON. - Cicéron et ses amis : étude sur la société romaine du temps de César.
%2342192: BOITEAU, P.; B. PASICH & A. RAKATO RATSIMAMANGA. - Les Triterpenoides en physiology végétale et animale.
%23237315: BOITSOVA, VICTORIA V. - Sluzhba zashchity prav cheloveka i grazhdanina : mirovoi opyt {Ombudsman : the experience of the world].
%2386103: BOJCOVA, V.V. & L.V. BOJCOVA (ED.) - Nederlands rechts cultuur = Gollandskaja pravovaja kul'tura.
%23111409: BOK, A.J. - Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland.
%2345866: BOK, DEREK - Higher Learning.
%2335578: BOK, A.J. - Rechterlijke toetsing van regelgeving : een onderzoek naar de beoordeling door de rechter van de verenigbaarheid van algemene regelingen met overige regels van het recht, in het kader van een exceptie van onverbindendheid, een actie ex artikel 1401 BW wegens onrechtmatige wetgeving en een vernietigingsberoep bij de administratieve rechter.
%23173350: BOK-BENNEMA, REINEKE (ED.) - Adverbial modification : selected papers from the Fifth Colloquium on Romance Linguistics, Groningen, 10-12 September 1998.
%2343730: BOK, DEREK - Beyond the ivory tower : social responsibilities of the modern university.
%2340467: BOK, P. DE (E.A.). - Wat de advocaat betaamt.
%23253669: BOK, DEREK - The state of the nation : government and the quest for a better society.
%2355736: BOK, A.J. - Rechtsbescherming in Frankrijk en Duitsland.
%2338226: BOKHORST, CAROLINA LOUISA. - Attachment in twins : a behavioral genetic study on infant-mother and infant-father attachment.
%2346023: BOKHOVE, NIELS W. - Phänomenologie : Ursprung und Entwicklung des Terminus im 18. Jahrhundert.
%23223826: BOKKEL HUININK, J.A. TEN. - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845), van adelborst tot admiraal : maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier.
%23183331: BOKKEL, JAN G. A. - Gidsen en Genieen : de dageraad en het vrije denken in Nederland 1855-1898.
%23147433: BOKMA, A. & P.E. DE HEN - Meer dan Geld Alleen : Friesland Bank 1913-1988.
%23232083: BOKSEM, JAN - Met raad en daad : gedachten over de positie van de verdediger in strafzaken.
%23132397: BOKSEM, JAN - Op den grondslag der telastlegging : beschouwingen naar aanleiding van het Nederlandse grondslagstelsel : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtgeleerdheid.
%23124322: BOKSEM, JAN ... [ET AL. - Strafprocesrecht : beroepsopleiding advocatuur.
%23245310: BOKSEM, JAN - Statuut voor de verdediging : Statuut voor de raadsman in strafzaken, Gedragscode Openbaar Ministerie en redactioneel commentaar.
%23251471: BOKSEM, JAN ... [ET AL. - Cassatietechniek : een praktijkhandboekje voor advocaten.
%23258834: BOL, M.W. ... [ET AL. - Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk ingrijpen : een literatuurstudie.
%23225230: BOL, SEPHANIE. - Mediation en internet : analyse van juridische regels en noodzakelijke waarborgen voor mediation op internet.
%2333830: BOL, M.W. & B.J.W. DOCTER-SCHAMHARDT. - Politie en openbaar ministerie tegen rassendiscriminatie : over de naleving van richtlijnen.
%23258566: BOL, M.W. ... [ET AL. - Jong en gewelddadig : ontwikkeling en achtergronden van de gerweldscriminaliteit onder jeugdigen.
%2343034: BOLACCHI, GIULIO. - Teoria delle classi sociali.
%23100557: BOLAND, B.J. - The struggle of Islam in modern Indonesia.
%23101637: BOLD, W.A. VAN DEN. - Miocene and Pliocene Ostracoda from North-Eastern Venezuela.
%23198695: BOLDT, G. ... [ET AL. - Le contrat de travail dans le droit des pays membres de la C.E.C.A.
%2327342: BOLDT, GOTTFRIED. - Johann Samuel Friedrich von Böhmer und die gemeinrechtliche Strafrechtswissenschaft.
%238719: BOLDT, G. ... [ET AL. - De arbeidsovereenkomst volgens het recht der deelnemende staten van de E.G.K.S.
%2358328: BOLES, DONALD E. - Mr. Justice Rehnquist, judicial activist. The early years.
%23192578: BOLES, JANET K. & DIANE LONG HOEVELER. - From the Goddess to the glass ceiling : a dictionary of feminism.
%23119326: BOLFARINE, H. & ZACKS, S. - Prediction Theory for Finite Populations.
%23220782: BOLGER, DIANE R., SERWINT, NANCY J. - Engendering Aphrodite : women and society in ancient Cyprus.
%23172922: BOLKESTEIN, HENDRIK. - De armen in de moraal, de politiek en de religie van de vóórchristelijke oudheid.
%23254345: BOLKESTEIN, MARINUS HENDRIK. - Het ik-gij schema in de nieuwere philosophie en theologie.
%23117934: BOLLAND, G.J.P.J. - In den voorhof der schoonheid. Verslag van de rede door Prof. Bolland voor zijne collegianten te Amsterdam den 28sten September 1906 uitgesproken. Gestenographeerd door W. Drees.
%23125110: BOLLAND, G.J.P.J. - Zuivere rede en hare werkelijkheid : een boek voor vrienden der wijsheid.
%23197391: BOLLAND, G.J.P.J. - De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte : eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren.
%2358701: BOLLAND, G.J.P.J. - Collegium logicum. Stenographisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven.
%23139011: BOLLAND, G.J.P.J. - Wijsbegeerte van den Godsdienst.
%2320265: BOLLAND, J.H. - Slepende rijk : het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart 1813-1870. Diss.
%23217063: BOLLANSEE, ESMERALDA., BOLLANSEE, MARC. - Masterpieces of contemporary Indonesian painters.
%23128592: BOLLEN, HEN & PAUL VROEMEN. - Het einde van vijf jaar terreur in Nederland. The end of five years of terror in Holland.
%23171739: BOLLEN, CARLOS. - Onverschuldigde betaling door de overheid : een onderzoek naar terugvordering door de overheid en het gebruik van privaatrecht daarbij.
%2394102: BOLLEN-VANDENBOORN, A.H.H. (ED.) - Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen.
%2393608: BOLLEN-VANDENBOORN, A.H.H. (ED.) - Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen.
%23210570: BOLLES, RICHARD NELSON - Welke kleur heeft jouw parachute? : een praktisch handboek voor werkzoekers en carriereplanners.
%23218132: BOLLINGER, LEE C. - Images of a free press.
%2334948: BOLLINGER, O. - Atlas und Grundriss der pathologischen Anatomie. 1. Band: Zirkulations-, Respirations & Digsetionsapparat sowie Leber, Gallenwege und Pnkreas.
%23246129: BOLLOCH, JOËLLE - The Hand.
%23139956: BOLLUIJT, J. - Accountant en E-business : de praktijk tussen hype en werkelijkheid.
%23245359: BOLOFO, KOTO. - Sibusiso Mbhele and his fish helicopter.
%23182909: BOLOVAN, IOAN - A History of Romania.
%2341929: BÖLSCHE, WILHELM. - AUTOGRAPH. Portrait-postcard with autograph. Postmark dated 10-7-1917. Wilhelm Bölsche (1861-1939) is well-known for his popular scientific works on nature, and as a promotor of the evolution theory.
%23173209: BOLT, A. T. & J. SPIER - De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad : preadvies.
%2365764: BOLT, H. - De voorlopige voorzieningsprocedure : het verband tussen voorlopige voorzieningsprocedure en bodemprocedure en de ontwikkeling naar een administratief kort geding.
%2325228: BOLT, PAUL J. - China's Nuclear Future.
%23253296: BOLT, L.L.E., M.F. VERWEIJ & J.J.M. VAN DELDEN. - Ethiek in de praktijk. 4e druk.
%2347598: BOLTON, CHARLES A. - Church reform in 18th century Italy (The synod of Pistoia, 1786).
%2386281: BOLTON, ANDREW - Schiaparelli & Prada: Impossible Conversations (Metropolitan Museum, New York: Exhibition Catalogues).
%2331076: BOLTON, J D P - Aristeas of Proconnesus (Oxford University Press Academic Monograph Reprints).
%23161614: BOLTUCK, RICHARD & ROBERT E. LITAN (EDS.) - Down in the dumps : administration of the unfair trade laws.
%23245418: BOLTZMANN, LUDWIG. - Theoretical physics and philosophical problems : selected writings.
%2374143: BOLZ, FRANK., KENNETH J. DUDONIS & DAVID P. SCHULZ. - The counter-terrorism handbook : tactics, procedures and techniques.
%23124906: BOLZANO, BERNARD - Wissenschaftslehre.
%23109657: BOLZANO, BERNARD - Was ist Philosophie? Aus dessen handschriftlichen Nachlass.
%23240921: BOMBACH, GOTTFRIED [... ET AL. - Sciences humaines et intégration européenne.
%23134916: BOMBIERI, ENRICO (ED.) - Seminar on Minimal Submanifolds.
%23125283: BÖMER, ALOYS. - Epistolae obscurom virorum.
%23226129: BÖMERS, CARL. - Repetitorium der äusseren Römischen Rechtsgeschichte : ein didactisches Gedicht.
%2365746: BOMHOF, L. - Handleiding hinderwet : een benadering vanuit de juridische praktijk.
%23231821: BOMHOFF, EDUARD J. - Blinde Ambitie; Mijn 87 Dagen Met Zalm, Heinsbroek and Balkenende.
%2375610: BOMHOFF, EDUARD J. - Inflation, the quantity theory, and rational expectations.
%236396: BOMHOFF, EDUARD J. - Monetary uncertainty.
%2375556: BOMHOFF, EDUARD J. - Inflation, the quantity theory, and rational expectations.
%233540: BOMMELJÉ, J. - Het Nieuw-Socialisme. Wat ons vereenigt en wat ons scheidt. Overdr. uit Opwaarts. Uitg. Ver. voor Religieus en Maatschappelijk Werk.
%23241047: BOMMELS, BERT. - Politie in Nederland : opboksen tegen misdaad en geweld.
%23216351: BOMMERSBACH, JANA. - The trunk murderess, Winnie Ruth Judd : the truth about an American crime legend revealed at last.
%2386209: BOMSDORF, THOMAS. - Anwendbarkeit des innerbetrieblichen Schadensausgleiches auf das Aussenverhältnis?
%2362871: BON, GUSTAVE LE. - Les lois psychologiques de l'évolution des peuples.
%23129826: BONACCORSO, RICHARD - Sean O'Faolain's Irish vision.
%23255305: ALESTCHENKOFF CATHERINE & PASCAL BONAFOUX. - Yves Clerc.
%23124907: BONAINI, FRANCESCO. - Acta Henrici VII : romanorum iperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia.
%23149744: BONAPARTE, FELICIA - The Gypsy-Bachelor of Manchester. The life of Mrs. Gaskell's Demon.
%23153770: BONATTI, LUIGI. - Uncertainty : studies in philosophy, economics and socio-political theory.
%23163474: BOND, PATRICK. - Commanding heights & community control : new economics for a new South Africa.
%23255416: BOND, MARTYN & KIM FEUS (EDS.) - The Treaty of Nice explained.
%23259703: BOND, FRANCIS. - Translating the untranslatable : a solution tot the problem of generating English determiners.
%23249472: BONDESON, JAN. - The two-headed boy , and other medical marvels.
%23212388: BONDOLFI, ALBERTO. - Ethik , Vernunft und Rationalität = Ethics , reason and rationality : Beiträge zur 33 . Jahrestagung der Societas Ethica in Luzern , Schweiz , 1996.
%2345862: BONDT, W. & VERBERGT, R. - Meetbare ruimten.
%2347652: BONE, STANLEY. - Pleasure Beyond the Pleasure Principle.
%23101639: BONEBAKKER, S.A. - Hatimi and his Encounter with Mutanabbi: A Biographical Sketch
%2392610: BONEBAKKER, S.A. - Some early definitions of the Tawriya and Safadi's Fadd Al-Xitam 'an At-Tawriya Wa-'l-Istixdam.
%23101641: BONEBAKKER, S.A. - Nihil obstat in Story Telling?
%2314219: BONGAARTS, P.J.M. - Het fiscale begrip beleggingsinstellingen.
%23101134: BONGAERTS, T.C.G. - The correspondence of Thomas Blount (1618-1679) : a recusant antiquary : with an introductory account of his life and writings.
%2358690: BONGER, W.A. - Inleiding tot de criminologie. 2e Druk herz. door G.Th. Kempe.
%237837: BONGER, W.A. - Criminalité et conditions économiques.
%23134891: BONGER, W.A. - Het Nieuwe strafrecht.
%2317419: BONGER, W.A. - Geloof en ongeloof in Nederland. 1909-1920. Een statistische studie.
%23186592: BONGER, W.A. - Intellectueelen en socialisme.
%233225: BONGER, W.A. - Problemen der demokratie. Een sociologische en psychologische studie.
%2327497: BONGER, H. - Leraar der mensenrechten : Thomas Jefferson.
%23222011: BONGER, W.A. - Problemen der demokratie : een sociologische en psychologische studie.
%2317197: BONGER, W.A. - Over de evolutie der moraliteit.
%2312337: BONGER, W.A. - Verspreide Geschriften. 2 Dln.
%23139004: BONI, GUIDO - Das Sein in der schöpferischen Unmittelbarkeit und in der Reflexion.
%2333404: BONINI, CARLO - Collusion: International Espionage and the War on Terror.
%23191308: BONIS, GIUSEPPE DE - De oratoriis publicis tractatus historico-canonicus.
%2360167: BONNÉ, ALFRED. - State and economics in the Middle East. A society in transition.
%23114456: BONNÉ, ALFRED. - The economic development of the Middle East: an outline of planned reconstruction.
%23251535: BONNER, ARTHUR. - Alas ! what brought thee hither ? : the Chinese in New York , 1800-1950.
%23160616: BONNER, WILLARD HALLAM. - Harp on the shore : Thoreau and the sea.
%2386990: BONNER, JOEY. - Wang Kuo-wei: an intellectual biography.
%2381796: BONNES, JACQUELINE MARIA. - Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland.
%2340895: BONNES, JACQUELINE MARIA. - Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland.
%2312575: BONNET, A.D. - Risico bij koop i.v.m. eigendomsovergang : rechtsvergelijkend onderzoek.
%23157068: BONNIE, RICHARD J. & JOHN MONAHAN (EDS.) - Mental disorder , work disability , and the law.
%2331115: BÖNNINGER, KARL; INGO WAGNER & GERARD VAN WISSEN (EDS.) - Menschenrechte in unserer Zeit.
%23258936: BONURA, SANDRA AND DEBORAH DAY (ED.) - An American girl in the Hawaiian Islands. Letters of Carrie Prudence Winter, 1890-1893.
%23243223: BONWETSCH, NATHANAEL & REINHOLD SEEBERG (EDS.) - Neue Studien zur Geschichte der Kirche. Stück 1-25,27 in 8 Bände.
%23218960: BOOG, BEN. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs . : sociologie van de nieuwe tegenbeweging.
%23156207: BOOGAARD, MARTIN. - Defusing the software crisis. Information systems flexibility through data independence.
%23207240: BOOGAARD, THEO VAN DEN. - Theo van den Boogaard tekent de dood : boekenweektest 2003.
%2312051: BOOGERD, P.H. ... [ET AL. - Oceaanregime, milieuproblematiek, voedsel- en bevolkingsvraagstukken.
%23119796: BOOGERS, MARCEL. - Het onderste uit de kan : maatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur in het knooppunt Arnhem-Nijmegen.
%23101644: BOOGMAN, J.C. - Raadpensionaris L.P. van de Spiegel: een reformistisch-conservatieve pragmaticus en idealist.
%23259587: BOOGMAN, J.C. ... [ET AL. - A.C.W. Staring : dichter en landman, regionalist en nationalist.
%23236068: BOOIJ, JOHAN ARNOUD. - Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
%2364457: BOOIJ, JAN - Plooibare Hersenen.
%23252280: BOOIJ, G.E. & J. VAN MARLE (EDS.) - Dialectfonologie : lezingen gebouden op het symposium van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut op vrijdag 27 november 1992.
%23234643: BOOKCHIN, MURRAY. - Anarchism, marxism, and the future of the left : interviews and essays , 1993-1998.
%2342626: BOOKCHIN, MURRAY. - Post-scarcity anarchism.
%23166208: BOOKIDIS, NANCY & DONALD STROUD. - The Sanctuary of Demeter and Kore : Topography and Architecture.
%23219043: BOOKSPAN, SHELLEY. - A germ of goodness : the California state prison system, 1851-1944.
%23249054: BOOM, BART VAN DER & FEMME GAASTRA (EDS.) - Kerk, cultuur en koloniën : opstellen over Nederland rond 1900 : Aangeboden aan Jan Bank bij zijn afscheid als hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, 27 mei 2005..
%23203187: BOOM, W.R. & A.J.PH. DE HASETH MOLLER [I.E. MÖLLER]. - Beknopt overzicht van de Nederlands Antilliaanse strafvordering.
%23192632: BOOM, W.H. VAN. - Structurele fouten in het aansprakelijkheidsrecht.
%23258696: BOOM, A. TEN ... [ET AL. - Behoeften van slachtoffers van delicten : een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit.
%2346575: BOOM, C.E.M. VAN DEN. - De ontslagpraktijk van het arbeidsbureau.
%23239912: BOOM, W.H. VAN & M.L. TUIL, W. DIJKSHOORN (ED.) - Autonomie en paternalisme in het privaatrecht.
%23259275: BOOM, W.H. VAN., S.D. LINDENBERGH & S.B. PAPE (EDS.) - Privaatrecht ondersteund : doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving.
%23260003: BOOM, W.H. VAN ... [ET AL. - Handelspraktijken, reclame en zelfregulering : pilotstudy maatschappelijke reguleringsinstrumenten.
%23251895: BOOM, J.K.J. VAN DEN. - Praktijkboek strafrecht.
%2314980: BOOM, W.R. - Koperen Polyfonie. Bij het 12½-jarig bestaan van de Juridische Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Opstellen aangeboden t.g.v. zijn afscheid aan Prof.mr. W.R. Boom.
%23190662: BOOMA, JAN GERARD JAKOB VAN. - Dit is 't memoriboec van Voirburch : het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566.
%23156362: BOOMEN, GERARD VAN DEN & HAN LAMMERS. - Beatrix, Claus : een journalistieke documentatie.
%23183260: BOOMEN, GERARD J. VAN DEN. - Criminaliteit en gezelligheid : de sociale veiligheid in Amsterdam bekeken en beleefd op de Winteracademie in het Mozeshuis.
%2317652: BOOMEN, ANTONIUS H. E. M. VAN DEN. - De vraagstukken die zich bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt voor de tabakverwerkende industrie der Euromarktlanden voordoen.
%23240816: BOOMEN, GERARD VAN DEN. - Een kat heeft negen levens : negentien jaren 'De Nieuwe Linie'.
%23207337: BOOMEN, TIJS VAN DEN [TEKST]. - De ronde van U : een experimentele kijk op kunst en rotondes.
%23115654: BOOMGAARD, PETER. - Paper Landscapes.
%23172305: BOOMKENS, RENÉ. - Kritische massa : over massa, moderne ervaring en popcultuur.
%23236686: BOON, P.J.; BROUWER, J.G. & SCHILDER, A.E. - Regelgeving in Nederland.
%23189315: BOON, KASPER LODEWIJK BOON. - Techniek op afstand.
%23104140: BOON, P.J.; BROUWER, J.G. & SCHILDER, A.E. - Regelgeving in Nederland.
%2313400: BOON, P.J. - De parlementaire enquete : een rechtsvergelijkende studie.
%23105651: BOON, P.J. - Zonder voorafgaand verlof : de vrijheid van meningsuiting in het Nederlandsche recht.
%23221195: BOON, BRIGITTA JOHANNA FERDINANDA. - Why dieters overeat : on the cognitive regulation of eating behavior.
%2353068: BOON, GERARD KAREL - Technology and employment in footwear manufacturing : a study prepared for the International labour office within the framework of the World employment programme.
%23194425: BOON, LOUIS PAUL. - Chapel Road.
%23237243: BOON, LOUIS PAUL. - Summer in Termuren.
%2365741: BOON, P.J. - Wetgeving in Nederland.
%2341068: BOON, RUDOLF. - Ons cultureel draagvlak : wat is ermee gebeurd?
%2328080: BOON, J.A. - Affinities and extremes : crisscrossing the bittersweet ethnology of East Indies History, Hindu-Balines culture, and Indo-European allure.
%2325692: BOON, M. - J.W. van Lansberge en de praktijk van Art. 4 van de geheime instructie van 5 juni 1855.
%23258300: BOON, H.N. - Rêve et Réalité dans l'oevre économique et sociale de Napoléon III.
%2346412: BOON, H.N. - Rêve et Réalité dans l'oevre économique et sociale de Napoléon III.
%2318420: BOON, TON DEN (ED.). - Taal van het jaar twee. Kroniek van het Nederlands in 2002.
%23214420: BOON, LOUIS PAUL. - Over mijn boeken.
%23217921: BOON, LEO & F. BEENHAKKER. - Macht , beleid & samenwerking : dilemma's en nieuwe inzichten over regionaal zorgbeleid , geestelijke gezondheidszorg , ouderenzorg , ziekenhuiszorg en thuiszorg , zorgintensivering.
%23129885: BOONE, M. (E.A.) - De penitentiare beginselenwet in werking.
%23121786: BOONE, P.F - Managing Intracorporate Knowledge Sharing.
%23117459: BOONE, HUBERT (ED.) - Dansmelodieën uit de Vlaamse volksmuziektraditie.
%23124378: BOONE, M.M. - Recht voor Commuun Gestraften. Dogmatisch-juridische Aspecten van Taakstraffen en Penitentiaire Programma's.
%23215084: BOONEKAMP, R.J.B.; A.C. VAN SCHAICK, & E.M. WESSELING-VAN GENT. - Burgerlijke rechtsvordering : (incl. EEX-verordening).
%23154359: BOONEN, K., A.C. 'T HART & TH.A. DE ROOS (EDS.) - Criminalistiek, forensische deskundigen en strafrechtspleging.
%2313446: BOONK, H. - De openbare orde als grens aan het vrij verkeer in de E.E.G.
%2317676: BOONSTRA, PIETER EVERT. - Heinrich Mann als politischer Schriftsteller.
%2359262: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920. Diss.
%23119208: BOONSTRA, O.W.A., LEENDERT BREURE & PETER KORNELIS DOORN - Past, present and future of historical information science.
%23249298: BOONSTRA, DIRK. - Politiek vormingswerk en jeugdbeleid.
%2341937: BOOR, W. DE. - Über motivisch unklare Delikte. Ein Beitrag zur strafrechtsreform.
%2322555: BOOR, ALLISON - Philadelphia Empire Furniture.
%23248537: BOOST, CHARLES. - Le Cinéma. [L'art néerlandais d'aujourd'hui].
%2319001: BOOSTEN, JOSEPH PETRUS. - Taine et Renan et l'Idée de Dieu.
%232025: BOOT, JOHANNES ADRIANUS PIERRE GUSTAAF. - De Twentsche katoennijverheid, 1830-1873.
%23215345: BOOT, JAN MAARTEN D. - De Nederlandse gezondheidszorg.
%23224895: BOOT, SANDER. - Economic policy instruments and evaluation methods in Dutch water managements : an analysis if their contribution to an integrated approach = Economische beleidsinstrumenten en evaluatiemethoden in het Nederlandse waterbeheer : een analyse van hun bijdrage aan een integrale benadering.
%23185934: BOOT, G.C. - Flexibiliteit en zekerheid : wetsgeschiedenis.
%23101645: BOOT, L.M. - Induction by Prolactin of Mammary Tumours in Mice.
%2331311: BOOT, JEROEN ... [ET AL. - Krom-recht : over misstanden in het recht.
%2337713: BOOT, MACHTELD - Nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court : genocide, crimes against humanity, war crimes
%23160937: BOOT, MACHTELD - Genocide, crimes against humanity, war crimes : nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court.
%2318005: BOOT, FREDERIK RUTGER. - De financiering der sociale verzekering. (Fondsvorming of omslagstelsel).
%23146366: BOOTH, ARTHUR JOHN. - Saint-Simon and Saint-Simonism : a chapter in the history of Socialism in France.
%23226501: BOOTH, MARILYN. - May her likes be multiplied : biography and gender politics in Egypt.
%2341572: BOOTH, WAYNE C. - The Vocation of a Teacher: Rhetorical Occasions, 1967-1988.
%23248376: BOOTH, WILLIAM JAMES - Interpreting the world : Kant's philosophy of history and politics.
%2339923: BOOTHROYD, PETER & PHAM XUAN NAM (EDS.) - Socioeconomic renovation in Viet Nam : the origin, evolution, and impact of Doi Moi.
%23182423: BOOTS, JOSEPH M. A. - Rechtsproblemen rond de gemeenschap van personen.
%23116219: BOOTSMA, N.A. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759.
%2330489: BOOY, E.P. DE. - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin van de 19de eeuw.
%2325310: BOPP, LÉON. - H.-F. Amiel : essai sur sa pensée et son caractère d'après des documents inédits.
%2381876: BOPP, PETER. - Fern-gesehen : französische Bildexpeditionen in den Orient 1865-1893.
%23210547: BORAINE, ALEX & JANET LEVY (EDS.) - The healing of a nation?
%23210612: BORAINE, ALEX & JANET LEVY (EDS.) - Dealing with the past : truth and reconciliation in South Africa.
%2369539: BORASI, GIOVANNA - Autres odyssées de l'espace: Greg Lynn, Michael Maltzan et Alessandro Poli.
%233430: BORCH, KAREL HENRIK - The economics of uncertainty.
%238165: BORCHARD, EDWIN M. - Les principes de la protection diplomatique des nationaux à l'étranger. H.J. HAMMARSKJÖLD. La neutralité en général.
%23102733: BORCHARD, AUGUST & SCHMIEDEN, VICTOR (ED.). - Lehrbuch der Kriegs-Chirurgie.
%23213906: BORCHARDT, KNUT. - Zerrissene Zwischenkriegszeit: Wirtschaftshistorische Beitrage : Knut Borchardt zum 65. Geburtstag.
%23119107: BORCHARDT, C.F.A. - Hilary of Poitiers' role in the Arian Struggle.
%23221443: BORCHERS, ANDREAS. - Die Sandwich-Generation : ihre zeitlichen und finanziellen Leistungen und Belastungen.
%23210158: BORDAHL, VIBEKE (ED.) - The Interplay of the Oral and the Written in Chinese Popular Literature.
%23189880: BØRDAHL, VIBEKE., WAN, MARGARET B. - The interplay of the oral and the written in Chinese popular literature.
%23168873: BORDES, A.C. (A.O) - Jonge Balie Lustrum 1947-1988.
%2341462: BORDEWIJK, H.W.C. - Florinus saevis tranquillus in undis : geen muntverzwakking.
%2320044: BORDEWIJK, H.W.C. - Leerboek der landhuishoudkunde. 2 Dln.
%2318714: BORDEWIJK, H.W.C. - Theoretisch-historische inleiding tot de economie.
%23257282: BORDO, MICHAEL D. - The gold standard and related regimes : collected essays.
%23236695: BORDONE, BENEDETTO. - Libro ... de tutte l'isole del mondo.
%2357330: BORÉ, JACQUES. - La cassation en matière civile.
%23210734: BOREEL, M. & P. FRANKEN. - Gevangen tussen verleden en toekomst : legacy-systemen in het informatietijdperk.
%23137851: BOREL, JACQUES - Génie et Folie de J.-J. Rousseau.
%23255619: BORELLI, SIEGFRIED & WILLY STARCK. - Die Prostitution als psychologisches Problem.
%23213301: BORGDORFF, MARTIEN W. - Volksziekten in verre landen.
%2344630: BORGERS, M.J. - Europees straf(proces)recht 2008/2010 : basisteksten.
%2344626: BORGERS, M.J. & F.G.H. KRISTEN (EDS.) - Europees straf(proces)recht 2006/2008 : basisteksten.
%23258887: BORGERS, HARM CHRISTIAAN. - Duurzaam handelen : een onderzoek naar een normatieve grondslag van het milieurecht.
%2350611: BORGERS, M.J. & F.G.H. KRISTEN (EDS.) - Europees straf(proces)recht 2004/2006 : basisteksten.
%239149: BORGESIUS, J. - Dienstenverkeer, vestigingsrecht en verzekeringsbedrijf in de EEG. Diss.
%23259839: BORGESIUS, J. - Economisch ordeningsrecht en verzekeringsbedrijf : overheidsbeleid op basis van het ontwerp van Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële dienstverlening, de Zorgverzekeringswet en EG-richtlijnen voor financiële dienstenmarkten, getoetst aan het marktbeginsel (artikel 4 EG).
%23146560: BORGHGRAEF, STEFAN. - Is more control better? The effects of organizational control on salespersons' job performance, job attitudes and sales organization effectiveness.
%23236604: BORGMANN, BRIGITTE & KARL H. HAUG. - Anwaltshaftung : Systematische Darstellung der Rechtsgrundlagen für die anwaltliche Berufstätigkeit.
%23236601: BORGMANN, BRIGITTE & KARL H. HAUG. - Anwaltspflichten, Anwaltshaftung: ein Handbuch für die Praxis.
%23197928: BORGOÑO, LUIS BARROS. - The problem of the Pacific and the new policies of Bolivia.
%23101647: BORGT, CARLO VAN DER, AMANDA HERMANS EN HUGO JACOBS. - Constructie van het eigene : culturele vormen van regionale identiteit in Nederland.
%2337054: BORIN, FABRIZIO. - Federico Fellini : [a sentimenal journey into the illusion and reality of a genius].
%23114196: BORING, EDWIN G. - Sensation and perception in the history of experimental psychology.
%2351097: BORIS, HAROLD. - Sleights of mind: one and multiples of one.
%2393969: BORISOVICH, Y. & GLIKLIKH, Y. (ED). - Global analysis - studies and applications II.
%23251583: BORK-FELTKAMP, A.J. VAN. - Anthropological research in the Netherlands : historical survey : at the request of the Committee for the Physical-Anthropological Investigation of the Dutch Population of the Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen.
%23143227: BORK, G.J. VAN & G. TEN HOUTEN-BIEZEVELD. - Over Boon.
%23200007: BORKENT, ROELOF HERMAN. - Fouten van stroomtransformatoren.
%23127918: BORKOWSKI, STANISLAUS VON DUNIN. - Spinoza nach dreihundert Jahren.
%23219107: BORKOWSKI, JOSEF-FRIEDRICH (ED.) - Socratis quae feruntur epistolae: Edition, Ubersetzung, Kommentar.
%2326567: BORMAN, J.A. - Aspecten van de AROB-bezwaarschriftenprocedure.
%23232199: BORMAN, J.A. - Procesrecht in Arobzaken.
%23237569: BORMAN, C. - Aanwijzingen voor de regelgeving : en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen.
%23170333: BORMAN, J.A. & B.G. PUNT. - Administratieve rechter en rechtshandeling naar burgerlijk recht : preadviezen.
%2398332: BORMAN, C. - Aanwijzingen voor de regelgeving en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen.
%2383331: BORMAN, J.A. - De procedure bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State : preadvies.
%23210611: BORN, BRAM, GERTJAN DE, KAMAL UDDIN, A. M., MARTTIN, FELIX (EDS) GRAAF - Floods fish and fishermen : eight years experiences with flood plain fisheries, fish migration, fisheries modelling and fish bio diversity in the compartmentalization pilot project, Bangladesh.
%23237919: BORN, GARY B. - International civil litigation in United States courts : commentary & materials. 3rd edition.
%2391823: BORNEMANN, L. - Anlehnung und Abgrenzung : Untersuchungen zur Rezeption der niederländischen Literatur in der deutschen Dichtungsreform des siebzehnten Jahrhunderts.
%23199344: BÖRNER, BODO & MARTIN BULLINGER (EDS.) - Subventionen im Gemeinsamen Markt : Arbeitssitzung der Fachgruppe für Vergleichendes Öffentliches Recht und der Fachgruppe für Europarecht auf der Tagung für Rechtsvergleichung am 15. und 16.9.1977 in Münster.
%2311917: BÖRNER, BODO & KONRAD NEUNDÖRFER (EDS.) - Recht und Praxis der Beihilfen im gemeinsamen Markt.
%23198703: BÖRNER, B. (ED.). - Ausnahmebereiche des GWB : zur rechtlichen und wirtschaftlichen Begründung.
%239326: BÖRNER, BODO. - Die Entscheidungen der Hohen Behörde : eine Studie zum supranationalen Verwaltungsprozess.
%23101649: BORNEWASSER, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman.
%2372160: BORNHAK, CONRAD. - Deutsche Verfassungsgeschichte vom Westfälischen Frieden an.
%2388705: BORNSTEIN, DAVID. - The Price of a Dream: The Story of the Grameen Bank.
%23240090: BORNSTEIN, BRIAN - God in the Courtroom: Religion's Role at Trial (American Psychology-Law Society).
%23239203: BORNSTEIN, DAVID. - The price of a dream : the story of the Grameen Bank.
%23197072: BOROS, GEORGES. - HEIL- UND TEEPFLANZEN.
%23163051: BOROVSKY, VICTOR. - A triptych from the Russian theatre : an artistic biography of the Komissarzhevskys.
%23221180: BOROVSKY, VICTOR. - Chaliapin : a critical biography.
%23139559: BORRE, TOM VANDEN - Efficiënte Preventie en Compensatie van Catastroferisico's: het voorbeeld van schade door kernongevallen.
%23194666: BORRET, EDUARDUS JOSEPHUS HUBERTUS. - Disquisitio philosophica juris publici inauguralis de summi imperii civilis origine et natura, deque variis ejusdem formis, praesertim de monarchia ...
%2375989: BORRET, ARNOLD H.A.M.H. - Onderzoek naar de gevolgen der valschheid, in wissels gepleegd.
%2348463: BORRIE, JOHN. - The management of emergencies in thoracic surgery.
%233251: BORRIE, GILLES W.B. - F.M. Wibaut : mens en magistraat : ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek.
%2368203: BORRIE, GILLES W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907) : journalist en politicus.
%2327480: BORRIE, GILLES W.B. - F.M. Wibaut : mens en magistraat : ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek.
%23223434: BORRIES, KURT. - Kant als Politiker : zur Staats- und Geselleschaftslehre des Kritizismus.
%23231234: BORSBOOM, J.H.J. - Fiscale beleggingsinstellingen.
%23231279: STICHTING HENDRIK VAN BORSELEN. - Leven en werken van Pieter van den Broecke (1585-1640).
%23212234: STICHTING HENDRIK VAN BORSELEN. - Zes zeelieden uit drie eeuwen.
%23212239: STICHTING HENDRIK VAN BORSELEN. - Tachtig jaren Mars, Mercurius en Neptunus.
%23245211: STICHTING HENDRIK VAN BORSELEN. - Oude natte en droge wetten - De zeevaart bij Cats en Vondel - Drie overwinteringen.
%23245313: STICHTING HENDRIK VAN BORSELEN. - Maritiem journaal (1600).
%23132416: BORST, WIM L. - De bewijsmiddelen in strafzaken.
%23223259: BORST, WIM L. - De bewijsmiddelen in strafzaken.
%23261076: BORST, PIET - Van God los? : theologie tussen godsdienst en wetenschap : vijf voordrachten over de wetenschappelijkheid van de theologie.
%235482: BORST, J. - Inbeelding als ziekte-oorzaak.
%23213358: BORST, J.G. - Knappe koppen , koppige cellen.
%2334288: BORST, W.L. & NIJBOER, J.F. - Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht.
%237462: BORSTEN, J.P.L.A. E.A. - Reclassering in Nederland.
%2314092: BORUCHOWITZ, PAUL. - Les Delivery Orders dans le commerce maritime. Thèse.
%23116256: BOS, ALIDA M. - Geregeld Recht: een rechtspositivistische analyse van de rechtsstaat.
%2323037: BOS, JASPER MARNIX. - Pharmacoeconomics in infectious disease: the evaluation of prevention programmes.
%2397785: BOS, P.V.F. & M.A. FIERSTRA. - Europees mededingingsrecht.
%23216952: BOS, RUDOLF HERMANUS GERARDUS. - Quaternary evolution of a mountainous area in N.W. Tunisia : a geomorphological and pedological analysis.
%23192804: BOS, TITIA MARIE. - Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief : een studie naar het faillissement in het internationaal privaatrecht van Nederland, België en Duitsland.
%23232935: BOS, M. - Het Stichts-Hollands geslacht Van den Bosch : voorlopig verslag van een onderzoek naar persoon en voorgeslacht van Cornelis Jacobsz. (ca. 1500-ca. 1580) te Waddinxveen.
%23132873: BOS, H.C. (ED.), TINBERGEN, JAN. - Towards Balanced International Growth. Essays Presented to J. Tinbergen.
%23147396: BOS, R.W.J.M. - Brits-Nederlandse Handel en Scheepvaart, 1870-1914 : een analyse van machtsafbrokkeling op een markt.
%23114430: BOS, H.C.; MARTIN SANDERS & CARLO SECCI. - Private Foreign Investment in Developing Countries. A quantitative study on the evaluation of the macro-economic effects.
%23242717: BOS, B.R.A. VAN DEN - Olé, we are the champions! : sport en internationale betrekkingen.
%2364287: BOS, BERT - De Kloof Overbrugd?.
%23168895: BOS, A. (E.A.). - Statenopvolging. Verslag van de algemene ledenvergadering.
%23132261: BOS, P.R. & J.F. NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele aarde.
%23133647: BOS, CHARLES S. - Time varying parameter models for inflation and exchange rates.
%2345829: BOS, A., RIBBELINK, O.M. & SANDICK, L.H.W. VAN. - Statenopvolging. Preadviezen.
%2322229: BOS, H.C. - A discussion on methods of monetary analysis and norms for monetary policy.
%2332270: BOS, BEN (E.A.). - Praten met politie.
%239968: BOS, J.T.K. - Stelselmatige rechtspraak : een theorie over de beschrijving van rechtspraak, uitgewerkt voor de jurisprudentie op art. 29 Sv.
%2314823: BOS, ALIDA M. - Het begrip strafbaar feit in de rechtsvorming.
%2396783: BOS, DENNIS - Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan (1878-1970)
%2393091: BOS, E. & H.A. KROP (ED.) - Franco Burgersdijk (1590-1635) : Neo-Aristotelianism in Leiden.
%2389933: BOS, BOB VAN DEN. - Mirakel en debacle : de Nederlandse besluitvorming over de Politieke Unie in het Verdrag van Maastricht.
%238535: BOS, ALIDA M. - Over methoden van begripsvorming in het recht : een studie gebaseerd op Jeremy Benthams expositieleer.
%2381070: BOS, J.T.K. (E.A.). - Handhaving van het bestuursrecht : preadviezen & verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht gehouden op 12 mei 1995
%2379564: BOS, D. (VOORZITTER). - De economische en financieele toestand der kolonie Suriname : rapport der commissie benoemd bij besluit van Zijne Excellentie den Minister van koloniën van 11 maart 1911.
%23214762: BOS, AUKE DE. - Externe verslaggeving : jaarrekeningbeleid in beweging.
%23248818: BOS, J.T.K. - Handhaving van het bestuursrecht : verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht gehouden op 12 mei 1995 ter behandeling van de preadviezen van mr . J.T.K . Bos , mr . G.A.M . Giesen , mr . J. de Groot , prof . mr .
%23252691: BOS, ANNE MARIE. - Juridische vaardigheden : een introductie.
%23252297: BOS-ROPS, J.A.M.Y., J.G. SMIT & E.T. VAN DER VLIST. - Holland bestuurd : teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567.
%2335027: BOS, P.R. & J.F. NIERMEYER. - Schoolatlas der gehele aarde [Bos atlas].
%23256266: BOS, BERENDS & WOLTERS. - Moderne aardrijkskunde voor de lagere school : [Nederland].
%23230076: BOS, BRAM. - Een kwestie van beheersing : over de rol van planten , dieren en mensen in technologische systemen.
%23183448: BOS, ADRIAAN & HUGO SIBLESZ (ED.) - Realism in law-making : essays on international law in honour of Willem Riphagen.
%23228784: BOS, JAAP. - European banking : market power and efficiency.
%2395006: BOS, F.T. - Luther in het oordeel van de Sorbonne. Een onderzoek naar ontstaan, inhoud en werking van de Determinatio (1521) en naar haar verhouding tot de vroegere veroordelingen van Luther.
%23200983: BOS, WILLEM HENDRIK VAN DEN. - Micrometermetingen van dubbelsterren.
%2330519: BOS, P.R. & J.F. NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele aarde.
%23166657: BOS, ISAÄC. - Plutarchus' leven van Agesilaus. Inleiding - tekst - commentaar.
%2355201: BOS, H.C. - Economics and world development : selected papers of H.C. Bos
%23248819: BOS, J.T.K. - Handhaving van het bestuursrecht : preadviezen.
%2335068: BOSANQUET, HELEN. - Bernard Bosanquet : a short account of his life.
%23258999: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Raymond de schrijnwerker : novelle in gesprekken.
%23101655: BOSCH, F.D.K. - De mythische achtergrond van de Kèn-Angrok-Legende.
%2338262: BOSCH, ALBERT GEORGE. - Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht. Aantekeningen over de werkzaamheden van de Staatscommissie in 1870 belast met de samenstelling van een ontwerp van een nieuw wetboek van strafrecht, Art. 1-91.
%23195036: BOSCH, PETRUS VAN DEN. - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
%23199961: BOSCH, J.G.A. - Koning Willem III binnen Utrecht : 14-17 september 1853 : verslag der feestelijkheden.
%2366637: BOSCH, HIERONYMUS., KOLDEWEIJ, JOS ... [ET AL. - Hieronymus Bosch : das Gesamtwerk.
%2355029: BOSCH, TH.W. VAN DEN. - Posteris (Aan hen die na ons komen) : belevenissen van een rechterlijk ambtenaar, die tevens hoogleraar en reserve-officier was.
%23106536: BOSCH, J. VAN DEN. - Capa, basilica, monasterium, et le culte de Saint Martin de Tours. Étude lexicologique et sémasiologique.
%23170299: BOSCH, ALBERT GEORGE. - De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden.
%23108329: BOSCH, M.G.F. E.A. - Ontwikkelingen in sanctietoepassing.
%238664: BOSCH, F.A.J. VAN DEN & C. PETERSEN. - Aspecten van ziekte en arbeidsongeschiktheid in het stelsel van sociale zekerheid. Diss.
%2320440: BOSCH, PETRUS VAN DEN. - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
%23240619: BÖSCHENSTEIN, BERNHARD ... ET AL. - Im Zeichen von Stefan George : Lektüre seiner Dichtung.
%23119784: BOSCHETTI, ANNA - The Intellectual Enterprise. Sartre and Les Temps Modernes.
%23156217: BOSCHMA, RON. - Looking through a window of locational opportunity. A long-term spatial analysis of techno-industrial upheavals in Great Britain and Belgium.
%2377838: BÖSE, J.H. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' : prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw.
%23201167: BOSELIE, PAUL. - Human resource management, work systems and performance: a theoretical-empirical approach.
%2394077: BOSENDORF, HERMANN (PS.: BERNARDUS DÖRHOFF) - Speculum iuventutis, sive insigniores pueritiae atque adolescentiae sanctorum, in quibus archetypa virtutum exemplaria, & nobiliora eorundem certamina, quibus de vitiis, mundo, carne, ac daemone triumpharunt, commemorantur. Ad formandos studiosae juventutis mores, & amorem virtutis suscitandum, hortatu RR.PP. Societatis Jesu, collectae a Bernardo Dörhoff cum permissu superiorum & privilegio etc.
%23973: BOSERUP, ANDERS., SIPRI. - The CBW and the law of war. (The problem of chemical and biological warfare : a study of the historical, technical, military, legal and political aspects of CBW, and possible disarmament measures ; vol. 3).
%23184039: BOSETZKY, HORST. - Grundzüge einer Soziologie der Industrieverwaltung. Möglichkeiten und Grenzen der Betrachtung des industriellen Grossbetriebes als bürokratische Organisation.
%23248170: BOSKER, ROEL J., BERT P.M. CREEMERS & SAM STRINGFIELD (EDS.) - Enhancing educational excellence, equity and efficiency : evidence from evaluations of systems and schools in change.
%2332482: BOSKEY, B. & M. WILLRICH (ED.). - Nuclear proliferation: Prospects for control.
%2374105: BOSKMA, A.F., M. HERWEIJER & J.A. VAN SELM. - Veilig verkeer tussen rijk en gemeente.
%2394126: BOSLEY, EDWARD R. & ANNE E. MALLEK (EDS.) - A new and native beauty : the art and craft of Greene & Greene.
%2350175: BOSMAJIAN, H. (ED.) - Justice Douglas and freedom of speech.
%23235711: BOSMAN, R.G - Het jaar 2005 verslagen : onderzoek jaarverslaggeving ondernemingen
%2364866: BOSMAN, LEX - Architectuur En Geschiedenis: Wisselende Perspectieven Op Het Architectonische Verleden.
%233649: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht.
%23208663: BOSMANS, J. - Romme : biografie 1896-1946.
%2316014: BOSMANS, J.L.J. - De Nederlander Mr. A.R. Zimmerman als Commissaris-Generaal van de Volkenbond in Oostenrijk 1922-1926. Diss.
%239972: BOSSCHAERT, A.A. - De burgemeester in België en Nederland.
%23237732: BOSSCHE, PETER VAN DEN. - The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials.
%2370671: BOSSCHE, PETRUS VAN DEN. - Den catholyken pedagoge, ofte Christelyken onderwyser in den catechismus, verdeelt in vyf deelen .....
%23250072: BOSSCHE, PETER VAN DEN. - The law and policy of the World Trade Organization : text, cases, and materials.
%23253350: BOSSCHE, P.L.H. VAN DEN, F. BAETENS, M.C.E.J. BRONCKERS, G.A. VAN CALSTER. - Settlement of international trade disputes : achievements and challenges.
%23213203: BOSSENBROEK, MARTIN PHILIP - De meelstreep.
%2338598: BOSSENBROEK, MARTIN ... [ET AL. - Nederland en Indonesië: vier eeuwen contact en beïnvloeding : bronnen bij het eindexamenonderwerp geschiedenis 2001/2002.
%23256051: BOSSERT, JOHANNES. - De organisatie van besturingsprocessen : een exploratief onderzoek naar de vormgeving van besturingssystemen.
%23191878: BOSSHARD, WALTER. - Kühles Grasland Mongolei. Zauber und Schönheit der Steppe.
%23236464: BOSSHARD, HELEN. - Pestalozzis Staats- und Rechtsverständnis und seine Stellung in der Aufklärung.
%23205934: BOSSHART, MATTHIAS. - Stills and life : Experimentalfilme und Filminstallationen.
%23172987: BOSSINK, CARIN. - To go or not to go...? : international relocation willingness of dual-career couples.
%2397445: BOSSO, CHRISTOPHER J. - Pesticides & politics : the life cycle of a public issue.
%23252896: BOSSUET, JACQUES BÉNIGNE. - Recueil des oraisons funèbres prononcées par seu Messire Jacq. Benigne Bossuet. [1767].
%23170615: BOSSUET, JACQUES BÉNIGNE. - Platon et Aristote : notes de lecture, transcrites et publiées par Thérèse Goyet.
%2393871: BOSSUET, JACQUES BÉNIGNE. - ... et al. Les avocats des pauvres, ou sermons de Bossuet, Bourdalouë, Massillon, Fléchier, La Colombière, La Rüe, Neuville, Le Chapelain, Elisée et de Bauvais, évêque de Sénez. Sur les richesses, sur l'avarice et sur l'aumône. Tome I-II.
%23172099: BOSSY, JOHN. - Giordano Bruno and the Embassy Affair.
%23115295: BOST, RIE. - RechtSpreken : mensenrecht in openbare orde.
%23101136: BOST, HUBERT. - Un «intellectuel» avant la lettre: le journaliste Pierre Bayle (1647-1706).
%2318638: BOSVELD HEINSIUS, J.H.A.M. VAN. - De gedistilleerdwet : (Wet van 20 Juni 1862, Stbl. no. 62, Verz. 1863, no. 60).
%23233585: BOSVELD HEINSIUS, J.H.A.M. VAN. - Wet van 15 augustus 1862, Staatsblad no.170, houdende vaststelling van het tarief van rechten op den invoer, zooals deze wet bij latere wetten is aangevuld en gewijzigd en met vermelding van de op het tarief betrekking hebbende Koninklijke Besluiten, zoomede, onder aanhaling van dagteekening en nummer, van de ministerieele resolutiën, die tot richtsnoer kunnen strekken voor de toepassing der wet.
%23224172: BOSWELL, CHRISTINA - European Migration Policies in Flux: Changing Patterns of Inclusion and Exclusion.
%2392577: BOSWELL, JEANETTA. - Past ruined Ilion... : a bibliography of English and American literature based on Greco-Roman mythology
%23135498: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden : het verlaten van Kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
%2386374: BOSWINKEL, D.J. - Fiscale aspecten.
%2388587: BOSWORTH, BARRY P. - Saving and Investment in a Global Economy.
%23253516: BOSWORTH, BARRY P. - Critical choises.
%23263450: BOSWORTH, BARRY P. & GUR OFER (EDS.) - Reforming Planned Economies in an Integrating World Economy.
%23247290: BOT, P.N.M. - Humanisme en onderwijs in Nederland.
%236966: BOT, B.R. - Nonregcognition and treaty relations.
%2319987: BOT, BERNARD. - Liber amicorum Bernard Bot : rêves européens face aux réalités quotidiennes.
%23172101: BOTASH, ANN S. - Evaluating child sexual abuse : education manual for medical professionals.
%23223160: BOTENBAUWER, ELSA & MOLLY MOFF - Wie zeurt krijgt een beurt : [Oude en nieuwe avonturen van Elsa Botenbauwer en Molly Moff. Een gruwelijk tijdsbeeld van de vroege jaren zeventig].
%23199966: BOTHA, RUDOLF PHILIP. - The function of the lexicon in transformational generative grammar.
%23255638: BOTHE, MICHAEL & PETER H. SAND (EDS.) - La politique de l'envirmonnement : de la réglementation aux instruments économiques = Environmental policy : from regulation to economic instruments.
%23203094: BOTJE, HARM. - Een eiland in het westen.
%23195628: BOTMAN, EVELINE & PETRA VAN DEN HEUVEL. - Het tekeningenarchief A.N. Godefroy : architectuurtekeningen, 1841-1896.
%23101145: BOTS, H. & G. VAN GEMERT (EDS.) - L'album amicorum de Cornelis de Glarges, 1599-1683.
%23156553: BOTS, HANS & JAN DE VET. - Stratégies journalistiques de l'Ancien Régime. Les préfaces des 'Journaux de Hollande', 1684-1764.
%23101141: BOTS, HANS (ED). - Constantijn Huygens (1596-1687): zijn plaats in geleerd Europa. Twaalf bijdragen...
%2396298: BOTS, A.M.M.M. - Op weg naar een zelfstandig bestuursrechtelijk kort geding?
%23101139: BOTS, H. E.A. - De Bibliothèque universelle et historique (1686-1693) : een periodiek als trefpunt van geletterd Europa.
%2385262: BOTS, HANS. - Orbis doctus, 1500-1850.
%2397713: BOTS, J.A.H. & G.H.M. POSTHUMUS MEYJES (EDS.) - La révocation de l'Édit de Nantes et les Provinces Unies
%2339007: BOTS, J.P.M. - Tussen Descartes en Darwin : geloof en natuurwetenschap in de 18e eeuw in Nederland.
%23191088: BOTS, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen.
%23234166: BOTS, H. & L. MAASS. - Le réseau d'information de Jacques Bernard (1658-1718) au service des Nouvelles de la République des Lettres, 1699-1710 : un dossier de 95 lettres de Jacques Bernard, 1700-1709
%23156549: BOTS, HANS & ROB VISSER (EDS.) - The Correspondence of Peter & Adrian Gilles Camper, 1785-1787.
%23101207: BOTS, HANS & FRANÇOISE WAQUET (EDS.) - Commercium Litterarium, 1600-1750: la communication dans la République des Lettres = Forms of communication in the Republic of Letters.
%2349436: BOTTEMANNE, C.J. - Principles of fisheries development. Diss.
%23100524: BOTTENBURG, M. VAN, VRIES, G. DE & MOOIJ, A. - Zorg tussen staat en markt. De maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad, 1949-1999.
%2393950: BÖTTGER, FRITZ. - Hermann Hesse.
%23220074: BOTTING, EILEEN HUNT. - Family feuds : Wollstonecraft, Burke, and Rousseau on the transformation of the family.
%2344281: BOTTOMORE, T. - Marxistische sociologie.
%23181702: BOTTOMORE, TOM B. ... ET AL. - Sociology : the state of the art.
%23180341: BOTTOMORE, T. B. - Karl Marx.
%23178937: BOTTOMS, BETTE L. (A.O.) ED. - Children, social science, and the Law.
%23230981: BOTTON, ALAIN DE. - Art as Therapy.
%23261654: BOTTON, ALAIN DE. - De Kunst van het reizen.
%23232950: BOTTON, ALAIN DE. - De architectuur van het geluk.
%2363912: BOTVINNIK, BORIS I. - Manifolds with Singularities and the Adams-Novikov Spectral Sequence.
%2317831: BOTZEN, FREDERIK WILLEM. - Enige aspecten van de ontwikkeling der aluminium-industrie in de eerste halve eeuw van haar bestaan.
%2322058: [BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744 - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte Uytleggingen van alle de epistelen die door het geheele jaar in de kerke aan de geloovige voor-gelezen worden ... : Getrokken uyt de H.H. Vaderen, en kerkelyke schryvers, en gestelt op vragen en antwoorden. In vyf deelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester.
%2321439: [BOUBEREEL, CORNELIUS, D.1744 - Den kristelyken vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen : ofte Uytleggingen van alle de Epistelen ... Door den eerw. heer B.D.L. ['bedelaar'], priester..
%23259708: BOUCHARD, DENNIS. - The semantics of syntax : a minimalist approach to grammar.
%23124912: BOUCHÉ-LECLERQ, AUGUSTE. - Histoire de la divination dans l'antiquité. Tome 1 : Introduction. Divination hellénique: Méthodes; Tome 2 : Les sacerdoces divinatoires: devins, chresmologues, sibylles, oracles des dieux; Tome 3 : Oracles des dieux (suite): Oracles des héros et des morts; Oracles exotiques hellénisés; Tome 4. Divination italique: étrusque, latine, romaine. Index général.
%23124913: BOUCHÉ-LECLERQ, AUGUSTE. - Histoire des Séleucides (323-64 avant J.-C.)
%23124921: BOUCHÉ-LECLERQ, AUGUSTE. - Histoire des Lagides. Tome 1: Les cinq premiers Ptolémées (323 181 avant J.-C.); Tome 2 : Décadence et fin de la dynastie (181 30 avant J.-C.); Tome 3 : Les institutes de l Égypte ptolémaïque I; Tome 4 : Les institutes de l'Égypte ptolémaïque II. Addenda et Index général.
%2391599: BOUCHER, D. & A. VINCENT. - A Radical Hegelian : the political and social philosophy of Henry Jones.
%23144181: BOUCHEZ, L.J. & G.W. MAAS GEESTERANUS. - Volkenrechtelijke aspecten van de waterverontreiniging.
%23244604: BOUCKAERT, BOUDEWIJN & GERRIT DE GEEST (EDS.) - Encyclopedia of law and economics. Volume 1: The history and methodology of law and economics; Volume 2: Civil law and economics; Volume 3: The regulation of contracts; Volume 4: The economics of public and tax law; Volume 5: The economics of crime and litigation.
%23106238: BOUCKAERT, BOUDEWIJN & GERRIT DE GEEST. - Bibliography of Law and Economics.
%23191367: BOUCKAERT, BOUDEWIJN & GERRIT DE GEEST (EDS.) - Bibliography of Law and Economics.
%23261931: BOUCKAERT, BOUDEWIJN. - Hoe gemotiveerd is cassatie? : pleidooi voor een waarachtige precedentenhof en een hernieuwde motiveringscultuur.
%23263866: BOUDART, MARINA - Modern Belgium.
%23200747: BOUDEWIJN, JAN. - Thuiszorg in (bedrijfs-) economisch perspectief. Flexibele budgetfinanciering als beheerinstrument in de collectieve sector; de thuiszorg als testcase.
%23219509: BOUDIER-BAKKER, INA. - Verleden : drama in drie bedrijven. 2e druk.
%23219502: BOUDIER-BAKKER, INA. - Het hoogste recht : tooneelspel in vier bedrijven.
%23191326: BOUDON, RAYMOND - Mathematical structures of social mobility.
%2354002: BOUGLE, C. - The Evolution of Values : studies in sociology with special applications to teaching.
%23247045: BOUHALHOUL, HABIBA (ED.) - Den Haag : stad van vrede, recht en veiligheid : juridische rondwandelingen door internationaal Den Haag.
%23184446: BOUKEMA, C.A. - De fusie : privaatrechtelijke, sociaalrechtelijke, kartelrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ondernemingsfusies.
%23100012: BOUKEMA, C.A. & A.F.M. DORRESTEIN. - De juridische organisatie van de onderneming.
%233935: BOUKEMA, C.A. - De fusie : privaatrechtelijke, sociaalrechtelijke, kartelrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van ondernemingsfusies.
%2328834: BOUKEMA, P.J. - Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepubliek en in Nederland. Een rechtsvergelijkende studie.
%2327337: BOUKEMA, P.J. & D.H.M. MEUWISSEN (EDS.) - Grondwet en Grondwetsherziening : tekstenverzameling 1.
%2329456: BOUKEMA, C.A. & A.F.M. DORRESTEIN. - De juridische organisatie van de onderneming.
%2398056: BOUKHARINE, N. - ABC du communisme.
%2341626: BOUKHARINE, N. - La théorie du matérialisme historique : manuel populaire de sociologie marxiste.
%23217640: BOULARÈS, H. - L'Islam, la peur et l'espérance.
%2370765: BOULDING, KENNETH E. - Friedenswirtschaft.
%23247017: BOULDING, KENNETH E. - Economic analysis.
%236476: BOULDING, KENNETH. - Inleiding tot de sociale dynamica : geschiedenis als dialectiek en groeiproces.
%23176747: BOULEAU, NICOLAS (ED.) - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 9.
%23169313: BOULERY, CATHERINE. - Bibliography on the peaceful settlement of international disputes = Bibliographie sur le règlement pacifique des conflits internationaux.
%2316633: BOULESBAA, AHCENE. - The U.N. convention on torture and the prospects for enforcement.
%2387963: BOULLIER, AUGUSTE. - Essai sur l'histoire de la Civilisation en Italie. I. Les Barbares.
%2331618: BOULOGNE, G.F.(SAMENST.). - Handleiding ten behoeve van den bijzonderen vrijwilligen landstorm. Instituut tot steun aan het wettig gezag. 4e gewijzigde dr.
%2357737: BOULOISEAU, M. (A.O.). - Contributions à l´histoire démographique de la Révolution française. 1re série.
%23222290: BOULT, REYNALD. - Bibliographie du droit canadien = A bibliography of Canadian law.
%23193907: BOUMA, G., I. KRÄMER, J. ZWARTS (EDS.) - Cognitive foundations of interpretation.
%23101656: BOUMA, H., R. GITTINGS AND A.G.H. BACHRACH. - Light and Sight : an Anglo-Netherlands Symposium, 2 and 3 May 1973, Trippenhuis, Amsterdam.
%23108694: BOUMA, H & G.A. VAN DER KNAAP (RED.) - Arbeid in beweging.
%23170811: BOUMA, SYMEN J. - Dionysius van Alexandrië.
%236535: BOUMA, JOHANNES LÜTZEN - Honderd jaar boekhouden en aanverwante vakken : Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie 1894-1994.
%23220925: BOUMAN, P.J. - Samenleving in puin : sociologische waarnemingen in West-Duitsland.
%23147995: BOUMAN, OLE. - RealSpace in QuickTimes : architectuur en digitalisering.
%23158431: BOUMAN, P.J. - Rotterdam en het Duitsche achterland, 1831-1851.
%23107501: BOUMAN, L. & BOK, S.T. - Histopathologie des Zentralnervensystems dargestellt an der Hand von typischen Mikrophotagraphien und einem kurzen Text.
%231644: BOUMAN, H. - Ambtelijke willekeur en corruptie in Nederland.
%23108038: BOUMAN, H.A. (E.A.). - Schadevergoeding: personenschade.
%23103215: BOUMAN, JOSÉ. - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage : catalogus van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen.
%2397100: BOUMAN, H.A. (E.A.). - Schadevergoeding: personenschade.
%2324079: BOUMAN, BENJAMIN. - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen : de logistiek achter de Indonesische Revolutie, 1945-1950.
%23200059: BOUMAN, JOHANNES. - Magnetische krachten in een kristal van het klipzouttype.
%23245385: BOUMAN, H.A. - Reflecties : verspreide geschriften van mr H.A. Bouman.
%23159305: BOUNDY, CHARLES. - A concise business guide to contract law.
%23122721: BOUNFOUR, ABDELLAH. - De l'enfant au fils. Essai sur la filiation dans les Mille et une nuits.
%23131680: BOURCART, J.R.D. - l'Espionnage Soviétique.
%23147934: BOURDEAUX, MICHAEL (ED.) - The Politics of Religion in Russia and the New States of Eurasia.
%23182904: BOURDET, YVES - The Economics of Transition in Laos: From Socialism to Asean Integration.
%2377136: BOURDIEU, PIERRE. - Esquisse d'une théorie de la pratique : précédé de trois études d'ethnologie kabyle.
%23109803: BOURGEOIS, PATRICK L. & FRANK SCHALOW. - Traces of Understanding. A Profile of Heidegger's and Ricoeur's Hermeneutics.
%23158407: BOURGEOIS, PATRICK L. - Philosophy at the Boundary of Reason: Ethics and Postmodernity.
%2370622: BOURGEOIS S.J., JEAN. - In quindecim mysteria Sacri Rosarii Deiparae Virginis Mariae exercitationes
%23258178: BOURGEOIS, ARTHUR P. - The Yaka and the Suku.
%23184332: BOURGEOIS, ÉMILE. - Manuel historique de politique étrangère. I: Les origines (1610-1789); II: Les révolutions (1789-1830); III: Les temps présent.
%23258036: BOURGINE, PAUL (EDITOR) - Toward a Practice of Autonomous Systems: Proceedings of the First European Conference on Artificial Life.
%23261523: BOURGOIGNIE, THIERRY. - Rechtshulp aan de consument.
%2335559: BOURGUIN, M. - Les Systèmes socialistes et l'évolution économique.
%23233544: BOURJÉ, J.P. - Handleiding tot de verificatie der lengte-maten en gewigten, met standaards-naauwkeurigheid, met verscheidene bijzonderheden daartoe betrekkelijk.
%23124914: BOURNE, HENRI RICHARD FOX. - The life of John Locke.
%23248842: BOURNE, CHARLES P. - A History of Online Information Services, 1963-1976.
%2350769: BOURNE, G.H. AND G.W. KIDDER. AUTEUR: G.H. BOURNE; G.W. KIDDER JAAR: 1953 UITGEVER: NEW YORK : [S.N.] OMVANG: 2 VOLS FORMAAT: .. CM NUMMER: (CLC) 000334265 BOURNE - Biochemistry and physiology of nutrition.
%23236266: BOURQUE, BRUCE J. - Twelve thousand years : American Indians in Maine.
%23259600: BOURRICAUD, FRANCOIS. - The sociology of Talcott Parsons.
%23233985: BOURTCHOULADZE, RUSIKO. - Memories are made of this : how memory works in humans and animals.
%2340450: BOUSCHOLTE, J.M. - Huwelijken van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen in Nederland.
%23205318: BOUSFIELD, ANN. - The relationship between liberalism and conservatism : parasitic, competitive or symbolic?.
%23249521: BOUSTANI, CARMEN. - L'écriture-corps chez Colette.
%23233124: BOUTELLIER, HANS. - Solidariteit en slachtofferschap : de morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur.
%2323210: BOUTELLIER, HANS. - De veiligheidsutopie : hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf.
%23121819: BOUTER, AART. - Gelijkheid en voortreffelijkheid : een waardering van het westerse gelijkheidsideaal.
%2359860: BOUTERSE, R.B. - Competition and integration - what goals count? EEC competition law and goals of industrial monetary, and cultural policy.
%23252273: BOUTKAN, DIRK & MAARTEN KOSSMANN. - Het stadsdialekt van Tilburg : klank- en vormleer.
%23232884: BOUTROS-GHALI, BOUTROS - The United Nations and Somalia, 1992-1996.
%2349114: BOUTROS-GHALI, BOUTROS - The United Nations and Human Rights 1945-1995.
%2353779: BOUVIER-AJAM, MAURICE. - Dagobert : Roi des Francs.
%23145736: BOUVRIE, JAN DES., STOELTIE, BARBARA & RENÉ STOELTIE. - Dutch Touch.
%235700: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 21 : gaan & staan.
%233253: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - De Nederlandse Volks-Unie : portret van een racistische splinterpartij.
%2376760: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - (red.) Macht en onbehagen. Veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen en mannen.
%2376762: BOUW, CAROLIEN (E.A.) - De kern van het verschil : culturen en identiteiten.
%23142906: BOUWENS, W.H.A.C.M. - Ontslagvergoedingen op een dynamische arbeidsmarkt.
%23208661: BOUWMAN, ROELOF. - De val van een bergredenaar : het politieke leven van Willem Aantjes.
%23107541: BOUWMAN, J.N. - Wegwijs in de vennootschapsbelasting. Nieuwe Vpb-wetgeving.
%2339210: STICHTING INSTITUUT VOOR BOUWRECHT. - Bouwplanprocedures en de nieuwe Woningwet.
%2365766: INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (UITG.). - Coördinatie Administratieve Wetgeving Onroerend Goed. Rapport Werkgroep Coördinatie Wetgeving Onroerend Goed van de St. Instituut voor Bouwrecht.
%23180020: BOUYER, LOUIS. - Erasmus in zijn tijd : essays over het christendom van de katholieke humanisten.
%23193412: BOVA, BEN. - The story of light.
%23134911: BOVATI, PIETRO - Re-Establishing justice : legal terms, concepts and procedures in the Hebrew Bible.
%2333286: BOVE, JOSE - The World Is Not for Sale: Farmers Against Junk Food.
%23234523: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Edward Said and the work of the critic : speaking truth to power.
%23248921: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Early postmodernism : foundational essays.
%23112092: BOVE, LAURENCE F. & LAURA DUHAN KAPLAN (EDS.) - From the Eye of the Storm : regional conflicts and the philosophy of peace.
%23112094: BOVE, LAURENCE F. & LAURA DUHAN KAPLAN (EDS.) - From the Eye of the Storm. Regional Conflicts and the Philosophy of Peace.
%23217683: BOVÉ, PAUL A. (ED.) - Early postmodernism : foundational essays.
%238721: BOVEN, THEO VAN. - People Matter : views on International Human Rights Policy.
%2312469: BOVEN, TH.C. VAN. - De volkenrechtelijke bescherming van godsdienstvrijheid.
%2327714: BOVEN, MAARTEN W. VAN & PAUL BROOD (EDS.) - Tweehonderd jaar rechters : [uitgave in opdracht van het bestuur van de Raad voor de Rechtspraak ter gelegenheid van de viering van tweehonderd jaar rechtspraak, 1811-2011].
%2334333: BOVEN, KARIN. - Overleven in een grensgebied : veranderingsprocessen bij de Wayana in Suriname en Frans-Guyana.
%23243699: BOVEN, THEO VAN. - Rendering Justice to the Vulnerable : Liber Amicorum in Honour of Theo Van Boven.
%23222129: BOVEN, TH.C. VAN (E.A.). - Rechten van de mens in perspectief.
%23147965: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Van Raalte's het Nederlandse parlement.
%23118781: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Van Raalte's Het Nederlandse parlement.
%23240955: BOVEND'EERT, P.P.T. (E.A.) - Het Nederlandse parlement.
%2323894: BOVENKERK, FRANK. - Etniciteit, criminaliteit en het strafrecht.
%23236773: BOVENKERK, FRANK. - Hedendaags kwaad : criminologische opstellen.
%23209012: BOVENKERK, FRANK. - Loverboys , of modern pooierschap.
%2374222: BOVENKERK, FRANK. - Er zijn grenzen : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de criminologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op woensdag 13 september 1989.
%23238112: BOVENKERK, FRANK. - Misdaadprofielen.
%2330562: BOVENS, M.A.P. - Verantwoordelijkheid en organisatie : beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid.
%2312543: BOVENS, M.A.P.; C.J.M. SCHUYT & W.J. WITTEVEEN. - (ed.). Verantwoordelijkheid : retoriek en Realiteit : verantwoording in publiek recht, politiek en maatschappij.
%2397426: BOVENS, MARK & ANTON HEMERIJCK (RED). - Het verhaal van de moraal: een empirisch onderzoek naar de sociale bedding van morele bindingen.
%23214635: BOVENS, M.A.P. - Het verhaal van de moraal : een empirisch onderzoek naar de sociale bedding van morele bindingen.
%23214636: BOVENS, M.A.P. - Nieuwe tegenstellingen in de Nederlandse politiek.
%23152261: BOVENS, M.A.P. [ET AL]. - Rechtsstaat en sturing.
%2351926: BOVENS, M.A.P. & W.J. WITTEVEEN (RED.) - Het schip van staat. Beschouwingen over recht, staat en sturing.
%23152260: BOVENS, M.A.P. [ET AL]. - Sturing van de samenleving. Conferentie over 'Het schip van staat'.
%23236350: BOVIER DE FONTENELLE, BERNARD LE. - La république des philosophes, ou, Histoire des Ajaoiens.
%23122439: BOWDEN, BETSY (ED.) - 18th-Century Modernizations from The Canterbury Tales.
%23133297: BOWDEN, ROGER J. - Statistical Games and Human Affairs. The View from Within.
%23240224: BOWEN, JOHN R. - Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning.
%2334417: BOWEN, KENNETH A. - Model theory for modal logic : Kripke models for modal predicate calculi.
%23200635: BOWEN, HERBERT W. - Correspondence and cablegrams relating to the Venezuelan Protocols.
%2335149: BOWEN, JOHN R. - Islam, law, and equality in Indonesia : an anthropology of public reasoning.
%2367767: BOWETT, DEREK W. - The law of international institutions.
%23219327: BOWIE, NORMAN E. - The individual and the political order : an introduction to social and political philosophy.
%2374830: BOWLE, JOHN. - The English experience : a survey of English history from early times to the end of empire.
%23154413: BOWLE, JOHN. - Western Political Thought. An Historical Introduction from the Origins to Rousseau.
%23123395: BOWLER, PETER J. - Charles Darwin : the Man and His Influence.
%23215454: BOWLES, SAMUEL, HARRY BRIGHOUSE & ERIK OLIN WRIGHT. - Recasting egalitarianism : new rules for communities , states and markets.
%23221347: BOWLES, SAMUEL (ED.) - Poverty Traps.
%23127041: BOWLES, GLORIA - Louise Bogan's Aesthetic of Limitation.
%23213122: BOWLES, PAUL. - Een kille regen.
%23131149: (--) BOWLES, PAUL; SAWYER, C. - An invisible spectator : a bioghrapy of Paul Bowles.
%23254763: BOWLING, KENNETH R. & DONALD R. KENNON (EDS.) - Neither separate nor equal : congress in the 1790s.
%23166441: BOWMAN, CARL DESPORTES. - Brethren society : the cultural transformation of a 'peculiar people'.
%2331541: BOWMAN, JEFFREY A. - Shifting Landmarks: Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the Year 1000.
%23239271: BOWMAN, PAUL & RICHARD STAMP (EDS.) - The truth of Zizek.
%23257799: BOWRING, JOANNA & O'BRIEN, MARGARET. - The Art of Romance: Harlequin Mills & Boon Cover Designs.
%237701: BOX, STEVEN. - Deviance, reality and society.
%23157203: BOXER, CHARLES R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
%23109969: BOXHOORN, A., J.TH. LEERSSEN AND M. SPIERING. (EDS.) - Britain in Europe.
%2364241: BOXUM, J.L. - Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen.
%2354592: BOYARIN, JONATHAN. - Storm from paradise : the politics of Jewish memory.
%2342413: BOYCE, FREDRIC - SOE's Ultimate Deception: Operation Periwig.
%23255443: BOYCE, P.J. & M.W.D. WHITE (ED.) - The Torres Strait Treaty : a symposium.
%23175175: BOYCE, DAVID E. - Optimal subset selection : multiple regression, interdependence, and optimal network algorithms.
%2363162: BOYCE-TILLMAN, JUNE - The Creative Spirit.
%23263905: BOYCE, JAMES K. - The Philippines : The Political Economy Of Growth And Impoverishment In The Marcos Era.
%2364096: BOYCE, FREDRIC - SOE's Ultimate Deception: Operation Periwig.
%2383528: BOYD, STEWART C. & ANDREW S. BURROWS (EDS.) - Scrutton on charterparties and bills of lading. 20th edition.
%2364437: BOYD, CARL. - Hitler's Japanese confidant : General Oshima Hiroshi and magic intelligence 1941-1945.
%23211923: BOYDEN, JO - Children of the Cities.
%23105117: BOYER, RÉGIS (ED.) - Les Vikings et leur civilisation. Problèmes actuels.
%23244006: BOYER, CHRISTOPH. - Zur Physiognomie sozialistischer Wirtschaftsreformen : die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR und Jugoslawien im Vergleich.
%2374728: BOYER, PAUL. - A passion for justice: the legacy of James Chakmers McRuer.
%23243975: BOYER, CHRISTOPH (ED.) - Sozialistische Wirtschaftsreformen : Tschechoslowakei und DDR im Vergleich.
%232426: BOYER, RÉGIS (ED.) - Le livre de la colonisation de l'Islande (Landnámabók).
%23145754: BOYLAN, MICHAEL. - The good , the true and the beautiful : a quest for meaning.
%23226454: BOYLE, DAVID. - Troubadour's song : the capture, imprisonment and ransom of Richard the Lionheart.
%2329107: BOYLE, FRANCIS ANTHONY. - World politics and international law.
%2372832: BOYLE, FRANCIS ANTHONY. - Foundations of world order : the legalist approach to international relations.
%23154873: MUSEUM BOYMANS. - Prentkunst van Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Israhel van Meckenem.
%2355395: BOYS, CHARLES VERNON. - Seifenblasen : ihre Entstehung und ihre Farben : Vorlessungen über Kapillarität.
%23159040: BOYSEN, JACQUELINE. - Angela Merkel : de eerste vrouwelijke bondskanselier.
%23234253: BOZEMAN, ADDA B. - The future of law in a multicultural world.
%2373985: BOZORTH, RICHARD R. - Auden's games of knowledge : poetry and the meanings of homosexuality.
%23224119: BRAAK, MENNO TER. - Démasqué der schoonheid.
%23212004: BRAAK, MENNO TER. - De nieuwe Elite. Tweede druk.
%23204115: BRAAK, MENNO TER. - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940.
%23218767: BRAAK, H.J.M. VAN DE. - The Prometheus complex : man's obsession with superior technology.
%23182479: BRAAKHUIS, ANTONIUS PETRUS. - De thematische structuur van de versregel. The thematic structure of the line of verse.
%23178892: BRAAM, A. VAN. - Bestuurskunde in hoofdlijnen : liber amicorum aangeboden aan prof. dr. A. van Braam ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
%2361589: BRAAM, A. VAN. - Ambtenaren en bureaukratie in Nederland.
%23259221: BRAAM, GEERT P.A. - Bestuurssociologie : mensen, groepen en openbaar bestuur: een inleiding
%232302: BRAAM, GEERT P.A. - Mensen en besturen in de mist. Een terreinverkenning over maatschappelijke integratie in relatie tot het openbaar bestuur.
%2368855: BRAAM, GEERT P.A. - Invloed van bedrijven op de overheid : een empirische studie over de verdeling van maatschappelijke invloed.
%2328655: BRAAMS, W.T. - Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Rechtsvergelijkende beschouwingen n.a.v. wetsvoorstel ter aanvulling van de boeken 3, 6 en 8 Nieuw BW.
%2331398: BRAARUD, TRYGVE & N.A. SÖRENSEN (EDS.) - Second International Seaweed Symposium.
%23101469: BRABANDER, RENÉ F. DE. - Religion and human autonomy. Henry Duméry's Philosophy of Christianity.
%23257480: BRACEGIRDLE, BRIAN. - The archaeology of the industrial revolution.
%23199353: BRACHVOGEL, GERRIT. - Aktiengesellschaft und Gesellschaftsgruppe im französischen Recht.
%23188585: BRACK, DUNCAN (ED.) - Dictionary of liberal biography.
%2380936: BRACK, DUNCAN. - International trade and the Montreal Protocol.
%2350816: BRACKE, N.E. - Voorwaarden voor goede EG-wetgeving : een onderzoek naar de kwaliteit van Europese wetgeving.
%2317902: BRACKEL, GUSTAV J. L. - Dividend-politiek en een onderzoek naar de toepassing ervan bij eenige Nederlandsche scheepvaart-maatschappijen.
%2374851: BRACKETT, J.K. - Criminal justice and crime in late Renaissance Florence, 1537-1609.
%23223692: BRADBROOK, ADRIAN J. - The law of energy for sustainable development.
%23241908: BRADFORD, TRAVIS. - Solar revolution : the economic transformation of the global energy industry.
%23177351: BRADLEY, FRANCIS HERBERT. - Ethical studies.
%23147687: BRADLEY-CROMEY, NANCY. - Authority and autonomy in L'entrée d'Espagne.
%23141067: BRADLEY, JOHN F.N. - Czech Nationalism in the Nineteenth Century.
%23133405: BRADLEY, CRAIG M. - The Rehnquist legacy.
%23259132: BRADSHAW, JEFFREY M. (ED.) - Software Agents.
%23170604: BRADSHAW, MARION JOHN. - Philosophical foundations of faith: a contribution toward a philosophy of religion.
%23160148: BRADSHAW, GRAHAM. - Misrepresentations : Shakespeare and the materialists.
%23174525: BRADY, ROSE. - Kapitalizm : Russia's struggle to free its economy.
%23258345: BRAEKMAN, W.L. - Die historie van Peeter van Provencen : hier begint die seer schoone historie vanden vromen ridder Peeter des grauen sone van Prouencen. Ende vander schoonder Maghelonen, des Conincx dochter van Napels : een Vlaamse prozaroman, naar het unieke ex. van dedr. (ca. 1517) van Willem Vorsterman
%23258350: BRAEKMAN, W.L. - Van heer Frederick van Jenuen in Lombaerdien : een warachtige historie cortelinge gesciet die een vrouwe was ende eens coopmans wijf ende moeste dolen achter land ende wert een groot heere biden coninc van Alkaren dien sie diende .xiij. iaren lanc als een man.
%23156627: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis.
%23116217: BRAET, H. & VERBEKE, W. (EDS.) - Death in the Middle Ages.
%23141015: BRAHAM, RANDOLPH L. (ED.) - Studies on the Holocaust in Hungary.
%23141017: BRAHAM, RANDOLPH L. (ED.) - The Treatment of the Holocaust in Textbooks: the Federal Republic of Germany, Israel, the United States of America.
%23140989: BRAHAM, R.L. & POK, A. - Holocaust in Hungary Fifty Years Later.
%2323723: BRAHIM, A.J. ... [ET AL. - Suriname in het jaar 2000.
%23183201: BRÄHMER, FRIEDRICH. - Chemie der Gase : allgemeine Darstellung der Eigenschaften und Herstellungsarten der für die Luchtsschiffahrt wichtigen Gase.
%23106587: BRAHN, O.K. - Zwaartepunten van het vermogensrecht.
%2345756: BRAHN, O.K. - Overdracht.
%2345763: BRAHN, O.K. - Levering, beschikkingsonbevoegdheid.
%23210581: BRAINARD, LAEL - The Other War: Global Poverty and the Millennium Challenge Account.
%23253044: BRAITHWAITE, R.B. - Theory of games as a tool for the moral philosopher.
%23261808: BRAITHWAITE, JOHN. - Restorative justice and responsive regulation.
%2334189: BRAKE, H.K. TER. - Het Strafrecht van de Gemeente.
%23253919: BRAKEL, JAAP VAN & DIEDERICK RAVEN (RED.) - Realisme en waarheid.
%23174828: BRAKEL BUYS, R. VAN (ED.) - De levende gedachten van Plotinus.
%23147398: BRAKEL, W. - De Industrialisatie in Nederland na 1945.
%236545: BRAKEL, S. VAN. - Leerboek van het Nederlandsche Verbindtenissenrecht. 2 Dln.
%2354372: BRAKEL, S. VAN & A.G. LUBBERS. - Huwelijksvoorwaarden, houdende uitsluiting van elke huwelijksgoederengemeenschap : prae-adviezen.
%23256807: BRAKEL, LINDA A.W. - Unconscious knowing and other essays in psycho-philosophical analysis.
%2391405: BRAKEL, SAMUEL. - Judicare : public funds, private lawyers, and poor people.
%23134707: BRAKEL, J. VAN - Philosophy of Chemistry : between the Manifest and the Scientific Image.
%2334840: BRAKEL, S. VAN. - Praeadvies over schenkingen van ouders aan kinderen, in het bijzonder die van hand tot hand : te behandelen in de algemeene vergadering der Broederschap van candidaat notarissen in Nederland en zijne koloniën te Hengelo (O.) den 8. Juli 1938.
%2330349: BRAKEL, S. VAN. - Grondslagen en beginselen van Nederlandsch Internationaal Privaatrecht.
%23222527: BRÄKER, HANS. - Es wird kein Friede sein : der islamische Orient im Zangengriff von West und Ost.
%23196001: BRAKMAN, WILLEM. - De gehoorzame dode.
%23230414: BRALLEPUT, KAREL [PSEUD. SIMON CARMIGGELT]. - Het jammerhout.
%23207094: BRÄMER, ANDREAS - Rabbiner und Vorstand : zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Deutschland und Österreich, 1808-1871.
%23109715: BRAMEZZA, ILARIA. - The competitiveness of the European city and the role of urban management in improving the city's performance.
%235625: BRAMIGK, HARALD. - Der Zweck der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV).
%23212245: BRAMLY, SERGE. - Leonardo : discovering the life of Leonardo da Vinci.
%23127059: BRAMS, J. & W. VANHAMEL (EDS.) - Guillaume de Moerbeke. Recueil d'études à l'occasion du 700e anniversaire de sa mort (1286)
%2397871: BRAMSEN, MICHÈLE BO. - Portrait D'Elie Halevy
%2362541: BRAMWELL, ANNA. - Ecology in the Twentieth Century: A History.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

12/15