Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%236836: WOLTRING, J.A. - Oorsprong, ontwikkeling en huidige problemen van het vreemdelingenbeslag. Diss.
%23225903: WOLZ, WILLI. - Pharmazeutische Ausbildung an der Universität Freiburg im Breisgau und im Oberrheingebiet : ein geschichtlicher Überblick von den Anfängen bis zur Gegenwart.
%2379377: WOLZENDORFF, KURT. - Staatsrecht und Naturrecht in der Lehre vom Widerstandsrecht gegen rechtwidrige Ausübung des Staatsgewalt.
%2319264: WOLZOGEN KÜHR, S.I. VON. - De Nederlandsche vrouw in de 18e eeuw. I: De eerste helft der 18e eeuw; II: De tweede helft der 18e eeuw.
%23120514: WOLZOGEN, CHRISTOPH VON. - Die autonome Relation. Zum Problem der Beziehung im Spätwerk Paul Natorps. Ein Beitrag zur Geschichte der Theorien der Relation.
%23230492: WOMACK, JOHN. - Rebellion in Chiapas : an historical reader.
%23105389: WOMACK, BRANTLY. - The foundations of Mao Zedong's political thought, 1917-1935.
%2310972: WONG, THEO E., D.R. DE VLETTER, L. KROOK, J.I.S. ZONNEVELD AND A.J. VAN LOON. - The history of earth sciences in Suriname.
%23259214: WONG, THEO E., DICK A.J. BATJES, JAN DE JAGER (EDS.) - Geology of the Netherlands.
%23241545: WONG, JOSEPH. - Healthy democracies : welfare politics in Taiwan and South Korea.
%23249676: WONG, JOHN - The political economy of China's changing relations with Southeast Asia.
%23193903: WONG, THEO E. (ED.) - Proceedings of the XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy, Utrecht, 1-6 August 2003.
%23201569: WOOD, ADRIAN (ED.) - Evaluating internetional humanitarian action : reflections from practitioners.
%2389105: WOOD, JAMES B. - The nobility of the 'election' of Bayeux, 1463-1666 : continuity through change.
%234529: WOOD, ADRIAN. - North-South trade, employment and inequality : changing fortunes in a skill-driven world.
%23149230: WOOD, A.T. - Limits to autocracy : From Sung Neo-Confucianism to a doctrine of political rights.
%23258723: WOOD, STEPHEN & IAN DEY. - Redundancy: Case Studies in Co-Operation and Conflict.
%2353858: WOOD, ALLEN W. - Kantian Ethics.
%2337254: WOOD, ELIZABETH A. - Performing Justice: Agitation Trials in Early Soviet Russia.
%23234922: WOOD, NANCY. - Vectors of memory : legacies of trauma in postwar Europe.
%2355991: WOOD, A.E. & WAITE, J.B. - Crime and its treatment. Social and legal aspects of criminology.
%23130166: WOODBRIDGE, L. & BERRY, E. (EDS.) - True Rites and Maimed Rites : Ritual and Anti-Ritual in Shakespeare and His Age.
%23237495: WOODCOCK, GEORGE. - Aphra Behn : the English Sappho.
%23125280: WOODCOCK, MIKE. - Bedrijven zonder blokkades.
%23233895: WOODCOCK, GEORGE. - The marvellous century : archaic man and the awakening of reason.
%23229587: WOODCOCK, GEORGE. - The marvellous century : archaic man and the awakening of reason.
%2336306: WOODFORD, F.P. - The Ciba Foundation: an analytic history 1949-1974.
%2323086: WOODFORD, SUSAN. - An Introduction to Greek Art
%23241674: WOODFORD, SUSAN. - An introduction to Greek art.
%23241879: WOODFORD, SUSAN. - Looking at pictures.
%23266249: WOODING, CHARLES JOHAN. - Winti: een Afroamerikaanse godsdienst in Suriname : een cultureel-historische analyse van de religieuze verschijnselen in de Para.
%23115159: WOODIWISS, ANTHONY. - Globalisation, human rights and labour law in Pacific Asia.
%2345400: WOODIWISS, FRANK & MICHAEL (EDS.) PEARCE - Global crime connections : dynamics and control.
%23104992: WOODMAN, HAROLD D. - The New South - New Law : the legal foundations of credit and labor relations in the Postbellum Agricultural South.
%23117145: WOODROOF, JASPER GUY & BOR SHIUN LUH. - Commercial fruit processing.
%2329345: WOODROOF, JASPER G. & G. FRANK PHILLIPS. - Beverages: Carbonated and Noncarbonated.
%23164569: WOODRUFF, PAUL. - First democracy : the challenge of an ancient idea.
%2384509: WOODRUFF, P.B. & H.A. WILMERS (EDS.). - Facing evil: light at the core of darkness.
%2330669: WOODS, NGAIRE. - The Globalizers: The IMF, the World Bank, And Their Borrowers.
%2381573: WOODWARD, BOB - Het aanvalsplan.
%2390256: WOODWARD, W.H. - Vittorino da Feltre and other humanist educators.
%2353311: WOODWARD, BOB & SCOTT ARMSTRONG. - The Brethren inside the Supreme Court.
%23272034: WOODWARD, PETER (ED.) - Sudan after Nimeiri.
%23159326: WOOLF, VIRGINIA. - The common reader : second series.
%23163811: WOOLF, VIRGINIA. - Maandag of dinsdag : verzamelde verhalen.
%23126603: WOOLF, HARRY (ED.). - The Analytic Spirit : essays in the History of Science.
%23150472: WOOLF, VIRGINIA. - The complete shorter fiction of Virginia Woolf.
%23251228: WOOLF, VIRGINIA. - The letters of Virginia Woolf. Volume 2: 1912-1922 : the question of things happening.
%2335513: WOOLF, VIRGINIA. - The letters of Virginia Woolf. Volume 4: 1929-1931 : a reflection of the other person.
%23162049: WOOLF, VIRGINIA. - Orlando : biografie.
%2385576: WOOLF, VIRGINIA. - The moment and other essays.
%2384714: WOOLF, VIRGINIA. - A writer's diary : being extracts from the diary of Virginia Woolf.
%23270106: WOOLF, VIRGINIA. - The letters of Virginia Woolf. Volume 1: 1888-1912 : [the flight of the mind].
%23270108: WOOLF, VIRGINIA. - The letters of Virginia Woolf. Volume 3: 1923-1928 : [a change of perspective].
%23270109: WOOLF, VIRGINIA. - The letters of Virginia Woolf. Volume 4: 1929-1931 : [a reflection of the other person].
%2313142: WOOLLEY, PETER J. - Geography and Japan's strategic choices : from seclusion to internationalization.
%2342302: WOOLLEY, PETER J. - Geography and Japan's Strategic Choices: From Seclusion to Internationalization.
%23204178: WOOLRYCH, AUSTIN. - Commonwealth to Protectorate.
%23140576: WOOLSTON, HOWARD BROWN - Study of the Population of Manhattanville.
%23168925: WOOTTON, BARBARA. - Crime and penal policy: reflections on fifty years' experience.
%237943: WOOTTON, BARBARA. - Social science and social pathology.
%23131582: WOPFNER, HERMANN. - Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges in Deutschtirol 1525.
%2379379: WOPFNER, HERMANN. - Urkunden zur deutschen Agrargeschichte.
%23196989: WORDEN, ALASTAIR N. WORDEN & W. LANE-PETTER (EDS.) - The UFAW handbook on the care and management of laboratory animals.
%2328420: WÖRETSHOFER, JÜRGEN. - Volgens de regelen van de kunst : de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de medicus voor professioneel uitgevoerde handelingen.
%2376438: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - The Far East and Australasia, 2012. [43rd edition].
%2376434: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - The Middle East and North Africa, 2011. [57th edition].
%2375316: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - South America, Central America and the Caribbean, 2012. [20th edition].
%2376607: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - The Eastern Europe, Russia, and Central Asia 2012. [12th edition].
%2376422: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - The Middle East and North Africa, 2012. [58th edition].
%2376840: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - The Western Europe 2012. [14th edition].
%2377156: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - The Western Europe 2011. [13th edition].
%2343068: WORLD BANK GROUP, WASHINGTON, D.C. - Legal framework for the treatment of foreign investment. Vol. I: Survey of existing instruments.
%2372229: BURCHARD VON WORMS. - Decretorum libri XX : ex consiliis et orthodoxorum patrum decretis, tum etiam diversarum nationum synodis seu loci communes congesti.
%23191501: WORP, J.A. & A. RIJKSBARON. - The Kellis Isocrates codex (P. Kell. III Gr. 95).
%23204345: WORP, J.A. - Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg 1496-1772 : uitgegeven met aanvulling tot 1872 door J.F.M. Sterck.
%2321975: WORSLEY, PETER - The three worlds : culture & world development.
%2321940: WORSLEY, PETER - The third world.
%239029: WORST, H.G.W. - Regel I tot en met XII van de York-Antwerp Rules 1924.
%23233316: WORTEL, J. - Vervolgen in Belastingzaken.
%23246213: WORTHINGTON, IAN. - Historical Commentary on Dinarchus: Rhetoric and Conspiracy in Later Fourth-Century Athens.
%23159727: WORTMAN, G.M. - Een moderne planningsbenadering : getoetst aan de structuurplanning voor kleine gemeenten.
%23270213: WORTMANN, S.F.M. & J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND. - Compendium van het personen- en familierecht. 8e druk.
%2361331: WOSK, JULIA. - Breaking frame : technology and the visual arts in the nineteenth century.
%23245577: WOSK, JULIE. - Women and the machine : representations from the spinning wheel to the electronic age.
%23262709: WOUD, AUKE VAN DER. - Wim Quist : de magie van de ratio.
%2321813: WOUD, J. VAN DER. - Effecten. Beschouwingen over effectenvormen in hun historisch en onderling verband.
%235170: WOUDE, MAARTJE A.H. VAN DER. - Wetgeving in een veiligheidscultuur : totstandkoming van antiterrorismewetgeving in Nederland bezien vanuit maatschappelijke en (rechts-)politieke context.
%23118119: WOUDE, A.W. VAN DER. - Belastingen begrensd; de doorwerking van het discriminatieverbod en de richtlijnen van de EG op nationale belastingen.
%2359258: WOUDE, A.M. VAN DER (E.A.). - Dertig jaar afdeling agrarische geschiedenis.
%23270817: WOUDE, C. VAN DER. - Kronyck van Alckmaar : met zijn dorpen : ende de voornaamste geschiedenissen desselft, van 't beginsel der bouwinge der voorsz. stadt Alckmaar, tot den jaren 1658, waar by gevoegt is P.J. Schagen, Alckmaer-beleg, en 't octroy van de Scher-meer, mitsgaders cavel-conditien ende cavels met de eyghenaars der selver, voorzien met een kaart van Alckmaar, en van de Schermeer.
%23209767: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen : koopman van Heeren Zeventien : geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614).
%23208437: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Eduard Verkade en het toneel.
%2320459: WOUDE, SAPE VAN DER. - Johannes Busch : Windesheimer Kloosterreformator en kroniekschrijver.
%23232642: WOUDENBERG, NOUT VAN & LIESBETH LIJNZAAD (EDS.) - Protecting Cultural Property in Armed Conflict.
%23145008: WOUDENBERG, NOUT VAN. - State immunity and cultural objects on loan.
%23270794: WOUDENBERG, RENÉ VAN. - Ontwerp en toeval in de wereld.
%23118171: WOUTERS, TH.A. - Van verheffing naar begeleiding : verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch, 1912-1965.
%23118179: WOUTERS, TH.A. - Van bedeling naar verheffing : evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch, 1854-1912.
%23253538: WOUTERS, CAS. - De jeugd van tegenwoordig : emancipatie van liefde en lust sinds 1880.
%2372749: WOUTERS, H.H.E. - Grensland en Bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, Meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
%23237345: WOUTERS, JAN; LUC VERHEY & PHILIPP KIIVER (EDS.) - European constitutionalism beyond Lisbon.
%23267617: WOUTERS, JAN & CEDRIC RYNGAERT (RED.) - De Verenigde Naties : een wereld van verschil?
%23208424: WOUTERS, JOS. - Five centuries of Dutch music : a short general survey of the history of Dutch music from Jacob Obrecht to Willem Pijper.
%23199346: WOUTERS, HIPPOLYTE; JACQUES R. VAN WYNENDAELE & MICHÈLE HUYBRECHTS. - Le droit des sociétés anonymes dans les pays de la Communauté économique européenne.
%23238932: WOUW, J.A.C.J. VAN DE ... [ET AL.] - Het Nieuwe Kerkelijk Wetboek : eenheid en verscheidenheid in het canonieke recht.
%23262891: WREDE, NADJA. - Uruk : Terrakotten. Band I: Von der Ubaid- bis zur altbabylonischen Zeit.
%2379381: WREDE, RABBE AXEL. - Das Zivilprozessrecht Schwedens und Finnlands.
%23200063: WREDE, WILHELMINE LUISE. - Proeven over chemoreceptie in het bijzonder bij Eupagurus Bernhardus (L.).
%23271714: WREN, THOMAS E. - The Moral Domain: Essays in the Ongoing Discussion Between Philosophy and the Social Sciences.
%23129356: WRIGHT, GEORG HENRIK VON. - The logic of preference: an essay.
%23185611: WRIGHT, JONATHAN & HENNING TEWES (EDS.) - Liberalism, anti-Semitism, and democracy : essays in honour of Peter Pulzer.
%23166771: WRIGHT, CONRAD EDICK. - The transformation of charity in postrevolutionary New England.
%23230889: WRIGHT, THOMAS. - William Harvey: A Life in Circulation.
%23227551: WRIGHT, MICAH. - Surveillance means security : remixed war propaganda.
%23215279: WRIGHT, ESMOND (ED.) - Benjamin Franklin : his life as he wrote it.
%23253138: WRIGHT, GEORG HENRIK VON. - An essay in deontic logic and the general theory of action : with a bibliography of deontic and imperative logic.
%23253203: WRIGHT, MARTIN (ED.) - Restoring respect for justice : a symposium.
%23192494: WRIGHT, ROBIN. - Sacred rage : the wrath of militant Islam.
%23247731: WRIGHT, JONATHAN. - The ambassadors : from ancient Greece to the nation state.
%2323008: WRIGHT, THOMAS. - Built of Books: How Reading Defined the Life of Oscar Wilde
%2390650: WRIGHT, WILLIAM (ED.) - [The Book of] Kalilah and Dimnah, or the Fables of Bidpai.
%2380163: WRIGHT, WALTER W. - The eye in childhood: the ophthalmologic staff of the hospital for sick children, Toronto.
%23100963: WRIGHT, W. & N. MCLEAN (EDS) - The Ecclesiastical History of EUSEBIUS PAMPHILI (265-339).
%23100971: WRIGHT, WILLIAM (ED.) - Lectures on the comparative grammar of the Semitic languages.
%2354112: WRIGHT, THOMAS. - Our new masters.
%2341169: WRIGHT, CHESTER W. - Economic history of the United States.
%23271711: WRIGHT, CRISPIN. - Saving the Differences: Essays on Themes from Truth and Objectivity.
%23271713: WRIGHT, CRISPIN. - Rails to Infinity: Essays on Themes from Wittgenstein's Philosophical Investigations.
%23504: WRIGHTSMAN, LAWRENCE S. - The psychology of the Supreme Court.
%23165016: WRIGLEY, CHRIS & JOHN SHEPHERD (EDS.) - On the move : essays in labour and transport history, presented to Philip Bagwell.
%2365277: WRIGLEY, RICHARD & GEORGE REVILL (EDS.) - Pathologies of travel.
%23250380: WRIGLEY, RICHARD. - The politics of appearances : representations of dress in revolutionary France.
%2345288: WROE, ANN. - A Fool and his Money : life in a partitioned town in 14th century France.
%23263015: WRONG, DENNIS H. - Power: its forms, bases, and uses.
%23231333: WROTTESLEY, FREDERIC JOHN. - The examination of witnesses in court : including examination in chief, cross-examination, and re-examination : adapted for the use of English readers.
%23176719: WSCHEBOR, MARIO. - Surfaces aléatoires : mesure géométrique des ensembles de niveau.
%2322492: WSZOLEK, JAN. - Prawica Wielkiej Emigracji Wobec Narodowego Ruchu Wloskiego (Przed Rewolucj a 1848 Roku).
%23260883: WU, DUNCAN. - William Hazlitt : the first modern man.
%23187542: WU, HONGDA. - The outlook for China : human rights.
%23244886: SHENG-WU WU. - Le conflit des tendances dans le syndicalisme franc?ais contemporain : 1918-1922.
%2356540: WUBBE, FELIX B.J. - Ius vigilantibus scriptum : ausgewählte Schriften = oeuvres choisies.
%2359570: WUBBEN, H.J.J. - Chineezen en ander Aziatisch ongedierte : lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940.
%2354216: WUBS, JANNEKE - Luisteren naar deskundigen : opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders 1945-1999.
%23129630: WÜHR, WILHELM. - Die Emigranten der französischen Revolution im bayerischen und fransösischen Revolution im bayerischen und fränkischen Kreis. Mit dem Verzeichnis aller im Gebiet des rechtsrheinischen Bayerns festgestellen Emigranten.
%2387678: WÜHRER, KARL. - Romantik im Mittelalter : Beiträge zur Geschichte des Naturgefühls, im besonderen des 10. und 11. Jahrhundert.
%23245916: WUJASTYK, DAGMAR - Well-Mannered Medicine: Medical Ethics and Etiquette in Classical Ayurveda.
%23125658: WULF, MAURICE DE. - Wijsbegeerte en Beschaving in de Middeleeuwen.
%239585: WULFFEN, ERICH. - Psychologie des Verbrechens : ein Handbuch für Juristen, Ärzte, Pädagogen und Gebiltete aller Stände. 2 Bände.
%23264863: WULFFEN, ERICH. - Der Sexualverbrecher : ein Handbuch für Juristen, Polizei- und Verwaltungsbeamte, Mediziner und Pädagogen.
%23264862: WULFFEN, ERICH. - Das Weib als Sexualverbrecherin : ein Handbuch für Juristen, Verwaltungsbeamte und Ärtzte.
%23264860: WULFFEN, ERICH. - Das Weib als Sexualverbrecherin : ein Handbuch für Juristen, Polizei- und Strafvollzugsbeamte, Ärtzte und Laienrichter.
%23264857: WULFFEN, ERICH. - Der Sexualverbrecher.
%23245290: WULFFEN, ERICH. - Kriminalpsychologie : Psychologie des Täters : ein Handbuch für Juristen, Justiz-, Verwaltungs- und Polizeibeamte, Ärzte, Pädagogen und Gebildelte aller Stände.
%23243348: WULFFEN, ERICH. - Psychologie des Verbrechens. Band 1.
%23249786: WULFFRAAT-VAN DIJK, M.S.E. - Feitenonderzoek door de bestuursrechter : een onderzoek naar het normatieve kader voor het gebruik van bestuursrechtelijke onderzoeksbevoegdheden = Fact-finding by the administrative judge : a study of the normative framework for the use of research competences by the administrative judiciary.
%23189167: WULFFTEN PALTHE, JOHANNES VAN. - Industriële medezeggenschapsrechten in rechtsvergelijkend verband.
%23170037: WULLAERTS, LODE (A.O.) - Merger control in the EEC : a survey of European competition laws.
%2314196: WULLFTEN PALTHE, A.A.W. VAN. - Voorlezingen over Zee-Assurantie.
%23153689: WÜLLNER, ADOLPH. - Lehrbuch der Experimentalphysik.
%23207068: WUNDER, GERD. - Die Bürger von Hall : Sozialgeschichte einer Reichsstadt, 1216-1802.
%23207098: WUNDER, GERD. - Die Schenken von Limpurg und ihr Land : [mit Abbildungen alter Ansichten].
%23263797: WUNDERLICH, JENS-UWE - A Dictionary of Globalization.
%23200576: WUNDERLICH, W.F.H., - Grondbeginselen der statistiek : handleiding ten dienste van hen, die zich met de eerste gronden dezer wetenschap moeten bekend maken.
%23104483: WUNDT, WILHELM. - (ed.). Psychologische Studien.
%23148884: WUNDT, WILHELM. - (ed.). Psychologische Studien. Band 9. 1914.
%23148885: WUNDT, WILHELM. - (ed.). Psychologische Studien. Band 10. 1917.
%23131577: WUNDT, WILHELM. - Die Sprache.
%23147404: WUNDT, WILHELM. - (ed.) Philosophische Studien.
%23148861: WUNDT, WILHELM. - (ed.). Psychologische Studien. Band 5. 1910.
%23148874: WUNDT, WILHELM. - (ed.). Psychologische Studien. Band 6. 1911.
%23148878: WUNDT, WILHELM. - (ed.). Psychologische Studien. Band 7. 1912.
%23148882: WUNDT, WILHELM. - (ed.). Psychologische Studien. Band 8. 1913.
%23136464: WUNDT, WILHELM. - Allgemeine Geschichte der Philosophie.
%23131578: WUNDT, MAX - Geschichte der griechischen Ethik. Band 1: Die Entstehung der griechischen Ethik; Band 2: Der Hellenismus.
%23148855: WUNDT, WILHELM. - (ed.). Psychologische Studien. Band 1. 1906.
%23148859: WUNDT, WILHELM. - (ed.). Psychologische Studien. Band 4. 1909.
%23224256: WUNDT, WILHELM. - Die Sprache. (Völkerpsychologie : eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. Band 1-2).
%23148826: WUNDT, WILHELM. - (ed.). Psychologische Studien. Band 2. 1907.
%23148852: WUNDT, WILHELM. - (ed.). Psychologische Studien. Band 3. 1908.
%2379645: WUNDT, WILHELM. - Five Early Papers. 1: Zur Geschichte der Theorie des Sehens. 2: Über das Sehen mit einem Auge. 3: Über das Sehen mit zwei Augen. 3: Über einige besondere Erscheinungen des Sehens mit zwei Augen. 5: Über den psychischen Prozess der Wahrnehmung.
%23247140: WUNDT, WILHELM. - Die Sprache.
%23219292: WUNDT, WILHELM. - Völkerpsychologie : eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. Band 2 : Die Sprache. Teil 2.
%23261789: WUNDT, WILHELM. - Das Recht (Völkerpsychologie : eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. Band 9).
%23243231: WÜNSCHE, HARRY - Rechtsbeziehungen der sozialistischen Länder.
%23195329: WURFBAIN, JOAN GERARD. - De openbaarheid der gemeentekohieren.
%23150516: WURFF, R.J.W. VAN DER - International climate change politics: interests and perceptions : a comparative study on climate change politics in Germany, the United Kingdom and the United States.
%23189969: WURM, CLEMENS. - Western Europe and Germany : the beginnings of European integration, 1945-1960.
%2379383: WÜRTENBERGER, THOMAS. - Das System der Rechtsgüterordnung in der deutschen Strafgezetgebung seit 1532.
%23153797: WURTZ, AD. - Dictionnaire de Chimie pure et appliquée.
%23104899: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederländisches Künstler-Lexikon.
%23120547: WURZBACH, CONSTANTIN. - Die Kirchen der Stadt Krakau. Eine Monographie zur Geschichte und Kirchengeschichte des einstigen Königreichs Polen.
%23246277: WURZER, WILHELM S. (ED.) - Panorama : philosophies of the visible.
%23120181: WÜRZNER, HANS (ED.) - ÖSTERREICHISCHE EXILLITERATUR IN DEN NIEDERLANDEN 1934-1940.
%23111696: WÜRZNER, HANS & KARL KRÖHNKE (ED.) - Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933-1940.
%23264571: WÜSTEFELD, W.C.M. - De boeken van de Grote of Sint Bavokerk : een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem.
%23213343: WUSTEN, HERMAN VAN. - Verbeelde domeinen.
%232054: WÜSTENDÖRFER, HANS. - Neuzeitliches Seehandelsrecht : mit besonderer Berücksichtigung des englischen und des internationalen Rechts : ein Grundriss für Studierende und Praktiker.
%2376179: WUTHNOW, ROBERT. - Poor Richard's Principle. Recovering the American Dream through the Moral Dimensions of Work, Business, and Money.
%23178481: WUTTKE, HEINRICH (ED.) - Aethici Istrici Cosmographiam ab Hieronymo ex graeco in latinum breviarium redactam.
%23201181: WUYTS, STEFAN. - Partner selection in business markets. A structural embeddedness perspective.
%23260784: WYATT, ROBERT & JOHN ANDREW JOHNSON. - The George Gershwin reader.
%23245030: WYBO, BERNARD. - Le Conseil de Commerce et le commerce intérieur de la France au XVIIIe Siècle.
%2310364: WYCOFF, EDITH. - Bibliographical Contributions From the Lloyd Library, Cincinnati. Volume I ( Nos. 1-13).
%23185250: VAN WYK, DAWID HERCULES. - Rights and constitutionalism : the new South African legal order.
%2317459: WYK, A.H. VAN. - The power to dispose of the assets of the universal matrimonial community of property. A study in South African law, with excursions on the laws of Brazil and The Netherlands.
%23165005: WYK, WILLIE BURGER VAN. - Die versoeningsleer in die Rakouer Kategismus.
%2357479: WYK, C.W. VAN (ED.) - Nihil obstat : feesbundel vir W.J. Hosten = essays in honour of W.J. Hosten.
%2350464: WYKERSLOOTH DE WEERDESTEIJN, K.L.C.M.I. DE. - Bekrachtiging van rechtshandelingen.
%23107883: AENEAS SILVIUS PICCOLOMINI (PIUS II) & NIKLAS VON WYLE - The tale of two lovers Eurialus and Lucretia.
%23143675: WYLIE, RUTH C. - The Self concept. A critical survey of pertinent research literature.
%23257956: WYLIE, DONOVAN. - Outposts : Kandahar province.
%23239105: WYLIE, RUTH C. - Measures of self-concept.
%23210259: WYLLIE, JAMES. - The warlord and the renegade : the story of Hermann and Albert Goering.
%23255406: WYNEN THOMAS, ANN VAN & A.J. THOMAS JR. - Non-intervention : the law and its import in the Americas.
%2351191: WYNGAERT, CHRISTINE VAN DEN (ED.) - International criminal law : a collection of international and European instruments.
%2389354: VAN DEN WYNGAERT, CHRIS. - Strafrecht en strafprocesrecht : in hoofdlijnen. 2 Delen.
%23261578: WYNGAERT, CHRISTINE VAN DEN. - The Protection of the Financial Interests of the EU in Candidate States : Perspectives on the Future of Judicial Integration in Europe : Final report 19 september 2001.
%23246113: WYNPERSSE, DIONYSIUS VAN DEN. - Dissertatio philosophica inauguralis de legum Dei physicarum et moralium harmonia.
%23238003: WYNPERSSE, DIONYSIUS VAN DEN. - Specimen philosophico-morale de libertinismo.
%23267590: WYSCHOGROD, EDITH. - An ethics of remembering : history, heterology, and the nameless others.
%23163806: WYSS, DIETER. - Strukturen der Moral : Untersuchungen zur Anthropologie und Genealogie moralischer Verhaltensweisen.
%23104703: WYTZES, J. - Der letzte Kampf des Heidentums in Rom.
%23145179: WYTZES, H.C. - Ondernemingsfinanciering. 5e herziene druk.
%23236678: XANTHAKI, ALEXANDRA - Indigenous Rights and United Nations Standards: Self-Determination, Culture and Land.
%23215330: XAVIER, BOUGAREL - Le Nouvel islam balkanique: Les musulmans, acteurs du post-communisme, 1990-2000 (French Edition).
%23178570: XENOPHON. - Index Xenophontis opusculorum.
%23246503: XIAO, HONG. - Talk Mandarin today.
%23171561: GREGORIUS XIII. - Corpvs Ivrvs Canonici : editvm ivssv : Gregorii XIII Pont. Max. : et notis illvstratvm ...
%2329603: GREGORIUS XIII. - Corpvs Ivris Canonici absolvtiss : in III. partes distinctum : quarvm prima Decretvm Gratiani, emendatvm et notis illvstratvm : cum glossos diuersorum, Gregorii XIII. Pont. Max. ...
%23264144: GREGORIUS XIII. - Corpvs Ivris Canonici : emendatvm et notis illustratum: Gregorii XIII Pont. Max.: ivssi editvm. Indicibvs variis, et novis, & appendice Pauli Lanceloti, Perusini adauctum: cuius partes indicat auersa pagina. Accesservnt Novissimè Loci Communes uberrimi, summa diligentia ex ipsis Canonibus collecti, & ordine ac methodo singulari ad usum Fori utriusgue fideliter digesti: Theologis, Politicis, & practicis pernecessarij.
%23251200: GREGORIUS XIII. - Corpvs ivris canonici : emendatvm et notis illustratum Gregorii XIII. Pont Max. ivssv editvm indicibvs variis, et novis, & appendice Pavli Lancelotti (...) adauctum; ... accesservnt novissime loci commvnes vberrimi, summa diligentia ex ipsis canonibus collecti ...
%23242391: GREGORIUS XIII. - Corpus juris canonici : emendatvm et notis illustratum Gregorii XIII. Pont Max. iussu editum indicibus variis, et novis, & appendice Pauli Lancelotti (...) adauctum; ... accesserunt novissime loci communes uberrimi, summa diligentia ex ipsis canonibus collecti ...
%23208294: YABLONKA, HANNA. - The State of Israel vs. Adolf Eichmann.
%23114605: YADAMSUREN, U. - Volkstrachten der Mongolische Volksrepublik (MVR) = National costumes of the Mongolian Peoples Republic (M.P.R.).
%2381088: YAGER, JOSEPH A. - Transforming agriculture in Taiwan : the experience of the joint commission on rural reconstruction.
%23219755: YAGHMAIAN, BEHZAD. - Social change in Iran : an eyewitness account of dissent , defiance , and new movements for rights.
%23243058: YAHIL, LENI. - The Holocaust : the fate of European Jewry , 1932-1945.
%23236487: YAHIL, LENI. - The Holocaust : the fate of European Jewry, 1932-1945.
%23263806: YAHUDA, MICHAEL. - The International Politics of the Asia-Pacific.
%23172323: YALLOP, DAVID A. - De jacht op de jakhals : Carlos en het internationale terrorisme
%23241580: YAMAMURA, KOZO. & WOLFGANG STREECK (EDS.) - The end of diversity ? : prospects for German and Japanese capitalism.
%23212601: YAMAUCHI, WAKAKO. - Rosebud and other stories.
%23202615: YAMIN JR., GEORGE J. - In the absence of Fantasia : Troeltsch's relation to Hegel.
%23255276: YANG, GUOBIN. - The power of the internet in China : citizen activism online.
%23263967: XIAONENG YANG. - New perspectives on Chinas past = Chinesische Archäologie im 20. Jahrhundert. 2 Volume-set.
%23191949: YANG, BYUNG-HUI. - Grundlagen und Gestalt des koreanischen Familien-, insbesondere Ehescheidungsrechts : eine rechtsvergleichende Untersuchung.
%23242608: YANKAH, KWESI. - Speaking for the chief : Okyeame and the politics of Akan royal oratory.
%2376051: YANOVSKY, V.S. - Elysian Fields: a book of memory.
%23238773: YANOW, SCOTT. - Jazz on film : the complete story of the musicians & music onscreen.
%23241112: YAP, HONG SENG. - De stad als uitdaging : politiek, planning en praktijk van de stedenbouw.
%2392211: YAR, MAJID. - Cybercrime and society.
%23149862: YARBROUGH, TINSLEY E. - A Passion for Justice : J. Waties Waring and Civil Rights.
%23171622: YARBROUGH, TINSLEY E. - The Rehnquist Court and the Constitution.
%23166240: YARBROUGH, TINSLEY E. - The Rehnquist Court and the Constitution.
%23127765: YARDLEY, D.C.M. - A Source book of English administrative law.
%2332678: YARMOLINSKY, A. - The military establishment. Its impacts on American society.
%23214671: YARRI, DONNA. - The ethics of animal experimentation a critical analysis and constructive Christian proposal.
%23154668: YARRINGTON, DOUG - A Coffee Frontier : Land, Society, and Politics in Duaca, Venezuela 1830-1936.
%23113017: YARTZ, F.J. - Introduction to modern philosophy. Classical thinkers: commentary and sources.
%2366314: YATES, FRANCES A. - De geheugenkunst.
%23147068: YATES, DOUGLAS. - The ungovernable city : the politics of urban problems and policy making.
%23198302: YATES, JEFF. - Popular justice : presidental prestige and executive success in the Supreme Court.
%2342932: YAUKEY, DAVID. - Fertility differences in a modernizing country : a survey of Lebanese couples.
%23240929: YAVUZ, M - Turkish Islam and the Secular State: The Global Impact of Fethullah Gülen's Nur Movement (Contemporary Issues in the Middle East).
%23110421: YAZDIPOUR, RASSOUL (ED.) - Advances in Small Business Finance.
%23234549: YDEMA, ONNO ISBRAND M. - Alva's erfenis : vierhonderd jaar overdrachtsbelasting.
%23261646: YDO, M.G. - Plezier in het werk : een statistisch vergelijkend onderzoek naar de mate van plezier in het werk bij het personeel van enige middelgrote, particuliere, industriële bedrijven in ons land.
%23115151: YEAGER, PETER C. - The limits of law : the public regulation of private pollution.
%2370386: YEIDE, HARRY - Steeds of Steel: A History of American Mechanized Cavalry in World War II.
%23196611: YELAVICH, SUSAN. - Design for Life : Our Daily Lives, the Spaces We Shape and the Ways We Communicate, As Seen Through the Collections of the Cooper Hewitt National Design Museum Design for li
%23206174: YELLIN, JEAN FAGAN. - Harriet Jacobs : a life. [The remarkable adventures of the woman who wrote : Incidents in the life of a slave girl].
%23196961: YEN, KUN-YING. - The illustrated Chinese materia medica : prepared drugs.
%23196959: YEN, KUN-YING. - The illustrated Chinese materia medica : crude drugs.
%2370157: YEOMANS, R.W. & A. CHOUDRY. - Design rules for a CIM system.
%2351183: YEPES-ENRÍQUEZ, RODRIGO & LISA TABASSI. - Treaty enforcement and international cooperation in criminal matters : with special reference to the Chemical Weapons Convention.
%23256522: YERASIMOS, STEPHANE. - Constantinople: Istanbul's Historical Heritage.
%23233001: YERKES, MARA (EDITOR) - The Transformation of Solidarity: Changing Risks and the Future of the Welfare State.
%23130025: YESILGÖZ, YÜCEL. - Allah, Satan en het recht : communicatie met Turkse verdachten.
%2330682: YETIV, STEVE A. - Crude Awakenings: Global Oil Security and American Foreign Policy.
%23221880: YILDIZ, KERIM. - The Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights.
%23210815: WU YING (ED.) - Atlas of world heritage : China : [a photographic journey of China's most famous cultural and national sites].
%23111446: YNTEMA, DOUWE (ED.) - In Search of an Ancient Countryside. The Amsterdam Free University Field Survey at Oria, Province of Brindisi, South Italy, 1981-1983.
%23751: YNTEMA, HESSEL E. - XXth century comparative and conflicts law : legal essays in honory of Hessel G. Yntema.
%23250442: YODER, TIMOTHY S. - Hume on God : irony, deism and genuine theism.
%23219313: YOFFIE, DAVID B. - Beyond free trade : firms, governments, and global competition.
%23266146: YOGEV, GEDALIA. - Diamonds and coral : Anglo-Dutch Jews and eighteenth-century trade.
%2335224: YOLTON, JOHN W., JOHN VALDIMIR PRICE & JOHN STEPHENS (EDS.) - The dictionary of eighteenth-century British philosophers.
%23226597: YONABA, SALIF - Indépendance de la justice et droits de l'homme : le cas du Burkina Faso.
%2361399: YONEKAWA, SHIN'ICHI (ED.) - (ed.). General Trading Companies. A comparative and historical study.
%23263533: YONEZAWA, AKINORI. - Object-Oriented Concurrent Programming.
%23263769: YONGNIAN, ZHENG (ED.) - China and International Relations: The Chinese View and the Contribution of Wang Gungwu.
%23176896: YORK, HERBERT F. - Arms and the physicist.
%2355828: ASSOCIATION OF THE BAR OF THE CITY OF NEW YORK. - Freedom to travel. Report of the special committee to study passport procedures of the Association of the Bar of the City of New York.
%23215046: YOSHIDA, TAKASHI. - The making of the Rape of Nanking : history and memory in Japan, China, and the United States.
%23262580: YOSHINO, M.Y. & THOMAS B. LIFSON. - The invisible link : Japan's sogo shosha and the organization of trade.
%23149119: YOST, DAVID S. - Soviet ballistic missile defense and the Western alliance.
%23171132: INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA = TRIBUNALE PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE. - Judicial reports = Recueils judiciaires 2000.
%23111549: YOUNG, DAVID C. - The Olympic Myth of Greek amateur athletics.
%23118989: YOUNG, G.M. (ED.). - Early Victorian England, 1830-1865.
%23126256: YOUNG, J.Z. - Programs of the Brain. Based on the Gifford Lectures, 1975-7.
%23191820: YOUNG, HUGO. - Hard tegen hart : biografie van een ijzeren dame [Margaret Thatcher].
%23228712: YOUNG, VIRGINIA HEYER. - Ruth Benedict : beyond relativity, beyond pattern.
%2322106: YOUNG, ROB - Warp: Labels Unlimited
%23103173: YOUNG, MORRIS N. - Bibliography of memory.
%23226565: YOUNG, JAMES STERLING. - The Washington community , 1800-1828.
%23184219: YOUNG, DUDLEY. - Origins of the sacred : the ecstasies of love and war.
%23203355: YOUNG, ORAN. - Resource management at the international level : the case of the North Pacific.
%2319693: YOUNG, ZOE - A New Green Order?: The World Bank and the Politics of the Global Envi
%2334623: YOUNG, A.F. & E.R. ASHTON. - British social work in the nineteenth century.
%23270217: YOUNG, PETER. - Crime and criminal justice in Scotland.
%23265661: YOUNG, HARRY F. - Maximilian Harden, censor Germaniae : the critic in opposition from Bismarck to the rise of nazism.
%23127620: YOUNGBLOOD, R.L. - Marcos against the Church: economic development and political repression in the Philippines.
%2343183: YOUNISS, JAMES E. - Adolescent Relations with Mothers, Fathers and Friends.
%23214400: YOURCENAR, MARGUERITE - Les yeux ouverts : entretiens avec Matthieu Galey.
%23253874: YPEREN, TOM VAN & ELLEN POPEYUS. - Vernieuwing binnen de jeugdzorg.
%23199686: YPMA, EELCKO. - Het Generaal Kapittel van Sion: zijn oorsprong, ontwikkeling en inrichting.
%2320420: YSSELSTEYN, NICOLAAS JAN VAN. - De Fransche protestanten en de Nederlandsche Republiek in den Jare 1625.
%23223678: YUAN, FEI. - Computer methods for analysis of mixed-mode switching circuits.
%2365970: YUANXIANG, HU. - Legal and policy issues of the trade and economic relations between China and the EEC : a comparative study.
%2373244: YUE, GANG. - The mouth that begs : hunger, cannibalism, and the politics of eating in modern China.
%234733: YUKICHI, FUKUZAUA. - Fukuzawa Yukichi on Japanese women: selected works.
%2333579: YUPING, WANG - Wang Yuping = Wang Yuping.
%2385887: YURACKO, KIMBERLY A. - Perfectionism and Contemporary Feminist Values.
%23264601: YÜRÜKEL, SEFA M. - The history of genocide : genocide, deportation and ethnic cleansing incidents throughout history from Western sources.
%23184463: YUSUF, ABDULQAWI A. (ED.) - African Yearbook of International Law, Volume 9, 2001 = Annuaire africain de Droit international, Volume 9, 2001.
%23224443: YUSUF, HAKEEM O.. - Transitional Justice, Judicial Accountability and the Rule of Law..
%239137: YZENHOED-GREVELINK, M.E. FLORENCE. - Lastgeving en machtiging : proeve van rechtsvergelijking.
%2398695: ZAAIJER, JOHANNES. - De Rechtsdwaling.
%2336769: ZAAIJER, CORNELIS PIETER. - Dading naar Nederlandsch recht.
%231579: ZAAL, WIM. - De herstellers : lotgevallen van de Nederlandsche fascisten en van Wouter Lutkie's tijdschrift Aristo.
%23150116: ZAAL, JOHANNES WILHELMUS BONAVENTURA. - A lei Francesca (Sainte Foy, v. 20). Étude sur les chansons de saints Gallo-Romanes du Xie siècle.
%23210274: ZAAL, WIM. - Vloekjes bij de thee : een reportage uit de 19de eeuw in Nederland.
%2356495: ZAALBERG, A.P. - Theorie der veterinaire politie : ten nutte van Burgemeesters, Gemeente-Secretarissen, Districts-Veeartsen, Veeopzichters etc. 2e herz.dr.
%23266169: ZAALBERG, HENDRIK. - De staat en de vrijheid : eene beoordeeling van Herbert Spencer: The man versus the state.
%23256004: ZAALBERG, C.A. - Das Buch Extasis van Jan van der Noot.
%23222646: ZAALBERG, HENDRIK. - De staat en de vrijheid : eene beoordeeling van Herbert Spencer: The man versus the state.
%23204694: ZAANEN, ADRIAAN VAN. - An introduction to the theory of integration.
%23212320: ZABA, BASIA & JOHN CLARKE (EDS.) - Environment and population change.
%2358155: ZABEEH, FARHANG. - Universals : a new look at an old problem.
%23158953: ZABELL, S.L. - Symmetry and its discontents : essays on the history of inductive probability.
%2374083: ZABELL, S. L. - Symmetry and its Discontents: Essays on the History of Inductive Probability (Cambridge Studies in Probability, Induction and Decision Theory).
%2330674: ZABIN, SERENA R. - Dangerous Economies: Status and Commerce in Imperial New York (Early American Studies).
%2379384: ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, K.E. - Geschichte des griechisch-römischen Rechts.
%23253724: ZACKLIN, RALPH. - The changing law of the sea : western hemisphere perspectives.
%23271457: ZACZEK, IAIN. - The Book of Scottish Names.
%23102304: ZADELHOFF, GERD-JAN VAN. - Shaping disks : a radiative transfer and gas abundance study of circumstellar matter.
%233608: ZADELHOFF, J. VAN. - Tegen de vlootversterking : weg met het vlootplan.
%23241441: ZADELHOFF, BAREND GERRIT VAN. - Onroerende goederen en belasting over de toegevoegde waarde : een onderzoek vanuit Europees perspectief naar theoretische aspecten en de praktijk van de heffing van belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van onroerende goederen in Nederland.
%23177134: ZADOKS, SIMON. - Geschiedenis der Amsterdamsche concessies.
%23201496: ZAERPOUR, NIMA. - Efficient management of compact storage systems.
%23110006: ZAGARE, FRANK C. - The dynamics of deterrence.
%23176013: ZAGARRI, ROSEMARIE. - The politics of size : representation in the United States, 1776-1850.
%23151245: ZAGORIA, DONALD S. (ED.) - Soviet Policy in East Asia.
%23258994: ZAHAR, ALEXANDER & GÖRAN SLUITER. - International criminal law : a critical introduction.
%23115132: ZAHAVY, TZVEE. - The Mishnaic law of blessings and prayers. Tractate Berakhot.
%23222472: ZAJAC, EDWARD E. - Political economy of fairness.
%2346476: ZAJTAY, IMRE. - Beiträge zur Rechtsvergleichung : ausgewählte Schriften.
%23136391: MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. - 30 jaar universele verklaring van de rechten van de mens.
%23230618: ZAKI, LAÏDI (ED.) - EU Foreign Policy in a Globalized World: Normative power and social preferences (Routledge/GARNET series).
%23231852: ZALM, GERRIT - De romantische boekhouder.
%23271056: ZALMAI, ZALMAI. - Zalmaï: Return, Afghanistan
%23248898: ZALTSBERG, ERNST. - Great Russian musicians : from Rubinstein to Richter.
%23107739: ZAMAN, D.F.M.M. - Splitsing : juridisch en fiscaal.
%23269390: ZAMENHOF, L.L. - Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto.
%23236668: ZAMINDAR, VAZIRA FAZILA-YACOOBALI - The Long Partition and the Making of Modern South Asia: Refugees, Boundaries, Histories.
%2330331: ZAMIR, EYAL - Law, Economics, and Morality.
%2323007: ZAMOYSKI, ADAM. - Phantom terror : political paranoia and the creation of the modern state 1789-1848.
%23201588: ZAND, STEPHEN J. - Kapok. A survey of its history, cultivation and uses, with special consideration of its application to thermal and acoustical treatments.
%23247758: ZANDEE, RIANNE & MICHIEL SMIT. - Bundeling: een gouden greep? : de betekenis van bundeling van verstedelijking en infrastructuur in verleden, heden en toekomst.
%23263771: ZANDEN, JAN L. VAN - The Economic History of The Netherlands 1914-1995: A Small Open Economy in the 'Long' Twentieth Century.
%23253226: ZANDEN, P.M. VAN DER ... [ET AL.] - Vereniging Jaarrekeningenrecht : bundel 2008/2009.
%2391885: ZANDER, MICHAEL. - Legal services for the community.
%2364886: ZANDSTRA, DURK - Intensieve Geneeskunde: Pionieren En Professionaliseren.
%23141211: ZANDSTRA, EVERT. - Vrijheid : het Leven van F. Domela Nieuwenhuis.
%23147926: ZANDVLIET, ROBERT. - Brushwood.
%23271290: ZANDVLIET, ROBERT. - Robert Zandvliet, the Varick series : monotypes
%23102691: ZANDVOORT, R.W. - King Lear, the Scholars and the Critics.
%23270712: ZANEN, G.E. VAN. - David Ricardo Capriles : student, geneesheer, schrijver, Curaçao, 1837-1902.
%23136979: ZANER, RICHARD M. - The Problem of Embodiment : some Contributions to a Phenomenology of the Body.
%239186: ZANT, Z.M. VAN DER. - De prijswetgeving in Nederland.
%23135026: ZANTEN, HUGO VAN. - L'influence de la Partie XIII du Traité de Versailles sur le développement du droit international public et sur le droit interne des États. (L' Organisation permanente du travail).
%2372884: ZANTOP, SUSANNE. - Colonial fantasies : conquest, family, and nation in precolonial Germany, 1770-1870.
%2380411: ZAPALAC, K.E.S. - In his image and likeness. Political iconography and religious change in Regensburg, 1500-1600.
%23189405: ZAPPEY, W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
%23258283: ZARB, ANTOINE H. - Les institutions spécialisées du système des Nations Unies et leurs membres.
%23149746: ZARETSKY, ROBERT - Nîmes at War : religion, politics, and public opinion in the Gard, 1938-1944.
%23143376: ZARNOW, GOTTFRIED [PSEUD. EDWARD MORITZ]. - Gefesselte Justiz : politische Bilder aus deutscher Gegenwart. Band 1.
%2376294: ZASIUS, ULRICH. - Opera Omnia. Hrsg. von Johann Ulrich Zasius & Joachim Münsinger von Frundeck.
%23131574: ZATSCHEK, HEINZ - Studien zur mittelalterlichen Urkundenlehre : Konzept, Register und Briefsammlung.
%233622: ZAUM, DOMINIK - Legitimating International Organizations.
%2338256: ZAVALA, FLORES (ED.) - Comunicaciones Mexicanas al VIII Congreso Internacional de Derecho Comparado, (Pescara, 1970).
%23208198: ZAYN, SAMIH `ATIF. - Islam and human ideology.
%2387552: ZBINDEN, HANS. - De crisis der hedendaagsche moraal.
%2384053: NEW ZEALAND. - United Nations Handbook 1998.
%23172813: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Invoering boeken 3, 5 en 6. Kadasterwet : (wet houdende regelen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen, alsmede met betrekking tot het kadaster).
%2314271: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Invoeringswet Boek 2: Rechtspersonen.
%23172790: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Invoering boeken 3, 5 en 6. Boek 5 : zakelijke rechten.
%23172795: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Invoering boeken 3, 5 en 6. Boek 3: vermogensrecht in het algemeen.
%23195150: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Boek 5: zakelijke rechten.
%2385609: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Invoering boeken 3, 5 en 6. Overgangsrecht.
%2353446: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Invoering boeken 3, 5 en 6. Aanpassing Burgerlijk Wetboek.
%2314272: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Boek 1 : personen- en familierecht.
%23170337: ZEBEN, C.J. VAN. - Inkomens- en vermogensbeheer van bejaarden : preadvies
%2314273: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Invoeringswet Boek 1: Personen en familierecht.
%2394169: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Boek 3: vermogensrecht in het algemeen.
%2394167: ZEBEN, C.J. VAN. - Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek : parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien. Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht.
%23156072: ZEBREGS, HARM. - International Capital Movements and Technology in Economic development.
%23232609: ZECCHINI, SALVATORE. - Lessons from the economic transition: Central and Eastern Europe in the 1990s.
%23190669: ZEE, SYTZE VAN DER. - De overkant : mijn jaren bij Het Parool.
%2352666: ZEE, TJERK VAN DER. - Met de kracht van het geloof : de taak der N.S.W.G. voor deze tijd.
%23264761: ZEE, NANDA VAN DER. - Jacques Presser : het gelijk van de twijfel : een biografie.
%2350433: ZEEBROEK, LUC & KAMAGURKA. - Tour de Trance : Kamagurka : tekeningen, schilderijen en meer = drawings, paintings and more.
%2361104: ZEEF, PAUL HERMAN HENDRIK. - Tussen toezien en toezicht : veranderingen in bestuurlijke toezichtsverhoudingen door informatisering.
%2313265: ZEEGERS, ABRAHAM. - Socialisatie.
%237826: ZEEGERS, M. - Mens en misdaad.
%23270394: ZEELAND. - Gids voor Zuid- en Noord-Beveland.
%2331036: ZEEMAN, PIETER. - Verhandelingen van Dr. P. Zeeman over Magneto-Optische Verschijnselen.
%23271180: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem II.
%23243319: ZEGGELEN, MARIE C. VAN. - Een hofdame uit de 18e Eeuw.
%23117856: ZEGVELD, LIESBETH. - Armed Opposition Groups in International Law: The Quest for Accountability.
%2344959: ZEHNTNER, HANS. - Das Staatslexikon von Rotteck und Welcker : eine Studie zur Geschichte des deutschen Frühliberalismus.
%2349819: ZEIDLER, EBERHARD & STEFANO PAVARINI - Zeidler Roberts Partnership : ethics and architecture.
%23210889: ZEIJ, JAC.J. [VONDEL] - Vondel's Altaargeheimenissen : in dertien lezingen.
%2368374: ZEIJDEN, ALBERT VAN DER (RED.). - De cultuurgeschiedenis van de dood. (Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis 2).
%23184943: ZEIJL, FEMKE VAN. - Een nacht in een vijzel.
%23102693: ZEIJST, B.A.M. VAN DER, W.P.M. HOEKSTRA, J.D.A. VAN EMBDEN AND A.J.W. VAN ALPHEN. - Ecology of Pathogenic Bacteria Molecular and Evolutionary Aspects
%2368777: ZEILSTRA, M.I. & H.G. VAN ANDEL. - Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie. Evaluatie-onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en Eindhoven.
%2364248: ZEITLIN, JONATHAN. - Transnational Transformations of Governance: The European Union and Beyond.
%23129625: ZEITLIN, JONATHAN & TRUBEK, DAVID M. - Governing work and welfare in a new economy : European and American experiments.
%23178572: ZEITLIN, WILLIAM. - Bibliotheca hebraica post-Mendelssohniana : bibliographisches Handbuch der neuhebräischen Litteratur seit Beginn der Mendelssohn'schen Epoche bis zum Jahre 1890... mit biographischen Daten und bibliographischen Notizen...
%23247136: ZEITLIN, LEON. - Der Staat als Schuldner. Fünf Volkshochschulvorträge.
%2371888: ZEKERHEIDSRECHT., STICHTING CENTRUM VOOR ONDERZOEK VAN HET SOCIAAL - Contra legem-uitvoering in het sociaal zekerheidsrecht: Rapport.
%23213331: ZEL, JEF VAN DER. - Kiezen voor de computer.
%23249778: ZEL D'ARLON EDLER VON WANTZL, HERMANN VAN. - Der Sicherheitsdienst : Hand- und Lehrbuch für alle Sicherheitsorgane.
%23121971: ZELDERS, LEO H. (ED.) - De arts in de science-fiction literatuur.
%2367727: ZELIKOW, PHILIP & CONDOLEEZZA RICE. - Germany unified and Europe transformed : a study in statecraft.
%23256826: ZELLE, CARSTEN., ANETT LÜTTEKEN & HEIDI EISENHUT. - Heilkunst und schöne Künste: Wechselwirkungen von Medizin, Literatur und bildender Kunst im 18. Jahrhundert.
%23205484: ZELM VAN ELDIK, J.A. VAN - Ons grondwetsartikel regelende de instelling van ridderorden en de ontwikkelingsgang van de Nederlandse orden in de negentiende en twintigste eeuw.
%2399263: ZELNIK, REGINALD E. - Law and disorder on the Narova River: the Kreenholm strike of 1872.
%2384774: ZEMAN, Z.A.B. - De propaganda van de nazi's.
%23235099: ZEMAN, ADAM. - Consciousness : a user's guide.
%2333326: ZEMER, MOSHE - Environment in Jewish Law: Essays and Responsa (Studies in Progressive Halakhah, 12).
%2386187: ZEMPEL, INGO. - Genussrechte als Instrument zur Eigensanierung von Kapitalgesellschaften im Insolvenzplanverfahren.
%23249279: ZENDERLAND, LEILA. - Measuring minds : Henry Herbert Goddard and the origins of American intelligence testing.
%2318020: ZENG, FANZHI. - Zeng Fanzhi : every mark its mask.
%23170440: ZENIOS, STAVROS A. (ED.) - Financial optimization.
%23100975: ZENKER, J. T. - Bibliotheca Orientalis. Manuel de bibliographie orientale, c.1500-1860...
%23242252: ZENKO, ADACHI - My Life in Japanese Art and Gardens: From Entrepreneur to Connoisseur.
%2395615: ZENO VERONENSIS, ZENO OF VERONA, SANCTI ZENONIS VERONENSIS. - Sermones nunc primum..diligentia editi ... codicibusque compluribus consultis ... per Marchionem Scipionem Maffeium. Recensuerunt, et dissertationibus perpetuisque adnotationibus illustrarunt Petrus et Hieronymus fratres Ballerinii...Editio novissima, cui accessere opusculo duo Francisci Bonacchi.
%23251740: ZENO VERONENSIS, ZENO OF VERONA, SANCTI ZENONIS VERONENSIS. - Sancti Zenonis Veronensis ... Sermones eminentissimi et reverendissimi Augustini Valerii primum, nunc denuo ... Jo. Francisci Barbadici jussu editi, cum suo indice. Accedit ejusdem S. Zenonis vita Italico sermone per baptistam Perettum.
%23200498: ZENO, P. (RELIGIOUS NAME OF B.M. VAN DEN BARSELAAR). - Newman's leer over het menselijk denken. Inleiding op Newman's Grammar of Assent en zijn psychologische ontdekking: De illatieve zin.
%23187160: ZENTGRAAFF, HENRI CAREL. - In oude en nieuwe landen.
%2397370: ZENTGRAF, EDUARD (ED.). - Aus der Geschichte der Naturwissenschaften an der Universität Freiburg.
%23225937: ZENTGRAF, EDUARD (ED.). - Aus der Geschichte der Naturwissenschaften an der Universität Freiburg.
%23201593: JUS GRAECOROMANUM : CURA J. ZEPI & P. ZEPI. - Jus graecoromanum. Volume VIII. Codex civilis moldaviae : Codex civilis Valachiae : ollectio murum graecorum localum.
%23223611: JUS GRAECOROMANUM : CURA J. ZEPI & P. ZEPI. - Jus graecoromanum. Volume VII: Euxemenon procheiron : melete peri psilon sumfonon : Michael Psellou Sunopsis ton nomon : Michael Attaleiontou Poiema nomikon : KST' Apofanseis Demetriou tou Chomatianou = Prochiron auctum : meditatio de nudis pactis : Michaelis Pselli Synopsis legum : Michaelis Attaliotae Opus de iure : XXVI decisiones Demetrii Chomatiani.
%23268875: ZEPTER, TOBIAS. - Modersohn & Freiesleben : das Leben der Dinge = The life of things.
%23178159: ZERNOVA, RUF ALEKSANDROVNA - Mute phone calls : and other stories
%23220652: ZERUNEITH, KELD. - The wooden horse : the liberation of the western mind from Odysseus to Socrates.
%23146328: ZETTERBERG, H.L. - On theory and verification in sociology.
%23190012: ZETTERHOLM, STAFFAN (ED.) - National cultures and European integration : exploratory essays on cultural diversity and common policies.
%23158069: ZETTLER, RICHARD L. - Nippur III: Kassite buildings in Area WC-1.
%2376293: ZEUMER, KARL. - (ed.). Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit. 2. Theile.
%23175333: ZEVENBERGEN, CHR. - Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Deel 1: Inleiding, algemeen deel, burgerlijk procesrecht en zakenrecht.
%2317351: ZEVENBERGEN, CHR. - Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht. Deel 1: Inleiding, algemeen deel, burgerlijk procesrecht en zakenrecht.
%23197780: ZEVENBERGEN, CHR. - Leerboek van het Nederlandsch recht der order- en toonderpapieren.
%23102695: ZEVENBOOM, K.M.C. - Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graanmaat.
%23102697: ZEVENBOOM, K.M.C. - De Bemoeiingen van het Instituut en de Akademie met het IJkwezen.
%236647: ZEYLEMAKER JNZ., JB. - Handelskoop.
%23218408: ZGHAL, ABDELKADER - Modernisation de l'agriculture et polulations semi-nomades.
%23109736: ZHANG, SHUZHONG - Stochastic queue location problems.
%23223687: ZHANG, DAVID D., MOHAMED KAMEL & GEORGE BACIU (EDS.) - Integrated image and graphics technologies.
%23206622: ZHANG, YINGJIN. - Cinema, space, and polylocality in a globalizing China.
%2389485: YONG ZHANG (ED.) - Comparative studies on the judicial review system in East and Southeast Asia.
%23272595: ZHANG, JINGYUAN. - Psychoanalysis in China: Literary Transformations, 1919-1949 (Cornell East Asia Series, no. 55).
%23177277: ZHAO, SUISHENG - Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic Behavior.
%23272529: ZHAO, SUISHENG - Power by Design: Constitution-Making in Nationalist China.
%23270159: ZHENG, HENRY R. - Legal structure of international textile trade.
%23207847: ZHONG, XUEPING. - Mainstream culture refocused : television drama , society , and the production of meaning in reform-era China.
%23272563: ZHOU, ZUYAN. - Androgyny in Late Ming and Early Qing Literature.
%23135062: ZIADEH, NICOLA. - Whither North Africa.
%23242999: ZICKEL, RAYMOND E. - Albania: a Country Study.
%2387758: ZIEGLER, PHILIP - The black death.
%2333596: ZIEGLER, VALARIE H. - The advocates of peace in antebellum America.
%23131571: ZIEGLER, KONRAT. - Die Überlieferungsgeschichte der vergleichenden Lebensbeschreibungen Plutarchs.
%23271086: KATJA-S-ZIEGLER - Fluchtverursachung als völkerrechtliches Delikt
%2321949: ZIEGLER, KONRAT & WALTHER SONTHEIMER (EDS.) - Der Kleine Pauly : Lexicon der Antike : auf der Grundlage von Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 5 Bände.
%23222502: ZIEHEN, EDUARD. - Mittelrhein und Reich im Zeitalter der Reichsreform : 1356 - 1504. Band 1 : 1356 - 1491; Band 2 : 1491 - 1504.
%2379386: ZIEKURSCH, JOHANNES. - Beiträge zur Charakteristik der preussischen Verwaltungsbeamten in Schlesien bis zum Untergang des friderizianischen Staates.
%2379388: ZIEKURSCH, JOHANNES. - Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte : vom Hubertusburger Frieden bis zum Abschluss der Baurenbefreiung.
%23159990: ZIEL, GERTJAN VAN DER ... [ET AL.] - Rotterdam Rules en Boek 8 BW.
%23245940: ZIEL, TJIRK VAN DER. - Leven zonder drukte : wat stedelingen waarderen in het platteland.
%23142862: ZIELENZIGER, KURT. - Gerhart von Schulze Gaevernitz : eine Darstellung seines Wirkens und seiner Werke.
%23232758: ZIELENZIGER, KURT. - Die alten deutschen Kameralisten : ein Beitrag zur Geschichte der Nationalökonomie und zum Problem des Merkantilismus.
%23222447: ZIELINSKI, THADDEUS. - Die letzten Jahre des zweiten punischen Krieges.
%23232652: ZIELONKA, JAN. - Paradoxes of European foreign policy.
%23141143: ZIELONKA-GOEI, M.L. - Uitzicht op de toekomst : de totstandkoming van verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1986.
%23120336: ZIEMBINSKI, ZYGMUNT (ED.) - Polish contributions to the theory and philosophy of law.
%23143418: ZIETZ, LUISE. - Kinderarbeit, Kinderschutz und die Kinderschutzkommissionen.
%23178300: ZIFF, LARZER. - Return passages : great American travel writing, 1780-1910.
%23106544: ZIFF, PAUL. - Semantic analysis.
%23203389: ZIFF, SAM. - The toxic time bomb : [mercury/amalgam dental fillings.
%2348722: ZIGLER, EDWARD - The first three years & beyond : brain development and social policy /..
%23151498: ZIJDERVELD, A.C.; C.P.M. CLEIREN & C.E. DU PERRON. - Het opstandige slachtoffer : genoegdoening in strafrecht en burgerlijk recht : preadviezen.
%23200733: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst : het corps binnenlands bestuur op Java : 1945-1950.
%23269000: ZIJLSTRA, J. (VOORWOORD) - Ergenshuizen' of 'nergens meer'? : utopie en anti-utopie rond Orwells jaar 1984.
%2322890: ZIJLSTRA, J. - Gematigd monetarisme : 14 jaarverslagen van de Nederlandse Bank n.v. 1967-1980.
%23212159: ZIJLSTRA, S.E. ... [ET AL.] - Mandaat en delegatie.
%2322363: ZIJLSTRA, J. - De omloopssnelheid van het geld en zijn betekenis voor geldwaarde en monetair evenwicht.
%2318429: ZIJP, ARIE. - De strijd tusschen de staten van Gelderland en het Hof, 1543-1566.
%23153426: ZIJST, MAUD VAN - De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht.
%23183845: ZILCZER, JUDITH - Willem de Kooning : from the Hirshhorn Museum Collection.
%23198339: ZILE, ZIGURDS L., ROBERT SHARLET, & JEAN C. LOVE. - The Soviet legal system and arms inspection : a case study in policy implementation.
%23110758: ZILIAN, H.G. - Klarheit und Methode: Felix Kaufmanns Wissenschaftstheorie.
%23195468: ZILINSKY, MAREK. - De Europese executoriale titel : tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen in de Europese Unie bezien vanuit verschillende internationale instrumenten.
%232019: ZILLINGER MOLENAAR, J.H.H. - Grenslanderijen onder het regime van het Tractaat van Maastricht.
%23256770: ZILLMAN, DONALD N. & EVAN J. ROTH. - Strategic legal writing.
%23256840: ZIMA, PETER V. - Komparatistische Perspektiven : zur Theorie der vergleichenden Literaturwissenschaft.
%23176573: ZIMAN, JOHN M. - Of one mind : the collectivization of science.
%236502: ZIMAN, JOHN. - The Force of Knowledge: the scientific dimension of society.
%23134217: ZIMBARO, VALERIE P. - Encyclopedia of Apocalyptic Literature (ABC-Clio literary companion).
%23251644: ZIMMER, ERHARD. - Die Geschichte des Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main.
%2373123: ZIMMERLE, LUDWIG (ED.) - Die Zivilprozessordnung in der ab 1. Januar 1935 geltenden Fassung nebst Gerichtsverfassungsgesetz und den wichtigsten Nebengesetzen : Textausgabe mit Einleitung Verweisungen und Sachregister.
%23128322: ZIMMERMAN, LOUIS J. - Sparen, beleggen en investeren in de economische literatuur.
%23129075: ZIMMERMAN, JOSEPH F. - State and local government.
%23129436: ZIMMERMAN, WILLIAM. - Soviet perspectives of international relations 1956-1967.
%23242592: ZIMMERMAN, DEAN W. (ED.) - Oxford studies in metaphysics. Volume 2.
%2379389: ZIMMERMANN, FRITZ. - Bayerische Verfassungsgeschichte vom Ausgang der Landschaft bis zur Verfassungsurkunde von 1818 : ein Beitrag zur Auseinandersetzung Deutschlands mit den Ideen der Franzözischen Revolution und Restauration. Band 1 : Vorgeschichte und Entstehung der Konstitution von 1808.
%2326842: ZIMMERMANN, HEINZ. - Staat, Recht und Wirtschaft bei Justus Möser : eine einführende Darstellung.
%23269504: ZIMMERMANN, RITA. - Die Relevanz einer herrschenden Meinung für Anwendung, Fortbildung und wissenschaftliche Erforschung des Rechts.
%2318068: ZIMMERN, ALFRED E. - The Greek commonwealth : politics and economics in fifth-century Athens.
%23188259: ZIMRING, FRANKLIN E. - Crime is not the problem : lethal violence in America.
%2357486: ZINCKE, GEORG HEINRICH. - Cameralisten-Bibliothek. I. Von der Oekonomie; II. Von der Policey-Wissenschaft; III. Von der Cammer- und Finanzwissenschaft; IV. Von der Cameralisten.
%23175131: ZINGERLE, ARNOLD. - Max Webers historische Soziologie : Aspekte und Materialien zur Wirkungsgeschichte.
%23245973: ZINN, HOWARD. - Just war.
%23229776: ZINN, HOWARD. - Failure to quit : reflections of an optimistic historian.
%23241772: ZINN, HOWARD. - A people's history of the United States.
%2326293: ZINOV'EV, A.A. - Philosophical problems of many-valued logic.
%2325360: ZINSOU, MARIE-CÉCILE ... [ET AL.] - Romuald Hazoumé.
%23263247: ZIOLKOWSKI, ERIC J. - The Sanctification of Don Quixote : from Hidalgo to Priest.
%23121564: ZIOLKOWSKI, ERIC J. - The Sanctification of Don Quixote : from Hidalgo to Priest.
%23169067: ZIOLKOWSKI, ERIC J. (ERIC JOZEF), 1958-. - The sanctification of Don Quixote : from hidalgo to priest.
%23125753: NEDERLANDSCHE ZIONISTENBOND. - Jaarverslag met bijlagen van het Bondsbestuur van de Nederlandsche Zionistenbond.
%23131569: ZIPPEL, GUSTAV. - Die römische Herrschaft in Illyrien bis auf Augustus.
%2338858: ZIPPELIUS, REINHOLD. - Allgemeine Staatslehre : (Politikwissenschaft) : ein Studienbuch.
%23250623: ZIPPELIUS, REINHOLD. - Allgemeine Staatslehre : (Politikwissenschaft) : ein Studienbuch.
%2385204: ZIPPELIUS, REINHOLD. - Juristische Methodenlehre. Eine Einführung.
%2371173: ZIPPELIUS, REINHOLD. - Allgemeine Staatslehre : (Politikwissenschaft) : ein Studienbuch.
%2380764: ZIPPELIUS, REINHOLD. - Einführung in die juristische Methodenlehre.
%2371990: ZIPSER, ARTHUR & PEARL ZIPSER. - Fire and grace : the life of Rose Pastor Strokes.
%23270625: ZIRDEN, SYLVIA. - Theorie des Neuen : Konstruktion einer ungeschriebenen Theorie Adornos.
%23242664: ZIRKER, JACK B. - Sunquakes : probing the interior of the sun.
%23257969: ZISKIND, DAVID. - Concerning human aspiration : essays in comparative labor law.
%2327538: ZISSER, EYAL - Commanding Syria: Bashar al-Asad and the First Years in Power (Library of Modern Middle East Studies).
%23263350: ZISSERMAN, ANDREW (ED.) - Geometric Invariance in Computer Vision.
%23253178: ZITRIN, RICHARD & CAROL M. LANGFORD. - The moral compass of the American lawyer : truth, justice, power, and greed.
%23221639: ZITTEL, ANDREA. - Andrea Zittel : Gouachen und Illustrationen : gouaches and illustrations.
%2345117: ZIVIER, ERNST R. - The legal status of the Land Berlin : a survey after the Quadripartite Agreement.
%23203796: ZIVIER, ERNST R. - Die Nichtanerkennung im modernen Völkerrecht : Probleme staatlicher Willensäusserung.
%23147357: ZLATAR, ZDENKO - Our Kingdom Come. The Counter-Reformation in the Republic of Dubrovnik, and the Liberation of the Balkan Slavs.
%23146888: ZLATAR, ZDENKO - Between the Double Eagle and the Crescent. The Republic of Dubrovnik and the Origins of the eastern Question.
%23141866: ZNEIMER, JOHN - The Literary Vision of Liam O'Flaherty.
%23179310: ZOCHER, RUDOLF. - Die philosophische Grundlehre : eine Studie zur Kritik der Ontologie.
%23120568: ZOCK, HETTY. - A Psychology of Ultimate Concern. Erik H. Erikson's contribution to the psychology of religion.
%2390754: ZOELLER, MAX. - Römische Staats- und Rechtsaltertümer : ein Kompendium.
%2358710: ZOEPFL, HEINRICH. - Alterthümer des deutschen Reichs und Rechts : Studien, Kritiken und Urkunden zur Erläuterung der deutschen Rechtsgeschichte und des praktischen Rechts. Band I-II; Band III : Die Rulands-Säule : eine rechts- und kunstgeschichtliche Untersuchung.
%2371782: ZOESIUS, HENRICUS. - Commentarius ad digestorum seu pandectarum juris civilis libros L.
%23182916: ZOEST, GEERT VAN. - Verantwoordelijkheid op de weg naar gezondheid. Een statistisch-sociografische facetanalyse van de houding der bevolking van de gemeente Sassenheim tegenover het massaal onderzoek op tuberculose.
%231664: ZOETBROOD, RONALD. - Jan Duiker en het sanatorium Zonnestraal.
%23269053: ZOETEMAN, S.S. (ED.) - Stelselherzieningen : met preadviezen van: mr. J.H. Meijer, mr. H.A. Oldenziel en mr. H.W. de Vos, mr. M.M. den Boer, mr. J.A. Janssen, mr. Y.L. Lont, mr. R. Buitenhuis, mr. M.J.P.C. Zeegers, mr. E. van Schooneveld en mr. M.T. Veldhuizen en mr. R. Bekker.
%23218405: ZOETEN-DARTENSET, CLAUDINE DE. - Towards a Methodological Framework for Trade Analysis / Innovatie- en internationale handelstheorieën samengebracht tot een raamwerk voor analyse van handel..
%2376478: ZOETMULDER, STEEF. - Subjective photography 1940/1960.
%2367348: ZOHAR, DANAH & IAN MARSHALL. - The Quantum Society : mind, physics and a new social vision.
%23240257: ZOLLA, DANIEL. - Dictionnaire-manuel-illustré d'agriculture.
%23191971: ZOLTEN, J. JEROME. - Great God a'mighty! the Dixie Hummingbirds : celebrating the rise of soul gospel music.
%23146649: ZONDAG, W.A. - Werktijdverkorting : over plaats en instrument van een arbeidsmarktinstrument in het arbeidsrecht.
%23191457: GEREFORMEERDE ZONDAGSSCHOOLVEREENIGING. - Diploma der Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging [Filippus, Den Helder] uitgereikt aan Adriaan Koster, oud 12 jaren.
%2366635: ZONDERLAND, PIETER. - Het kort geding in het bijzonder tegen de overheid.
%2383042: ZONDERLAND, PIETER. - Indeling, uitlegging en regeling van overeenkomsten.
%2341610: ZONDERLAND, PIETER. - Rechten en verplichtingen bij staking.
%2322721: ZONDERLAND, PIETER. - Het kort geding tegen de overheid.
%23143797: ZONDERVAN, TON. - Ontvankelijk Denken : moderniteit en transcendentie in het werk van Philip Rieff. Diss.
%23269379: ZONIA, GUISEPPE (ED.) - Trattati d'amore del cinquecento.
%2319438: ZONNENBERG, GERARD J. O. - Over stofexplosies.
%23182875: ZONNEVELD, JACOBUS J. M. - Angore metuque. Woordstudie over de angst in De Rerum Natura van Lucretius.
%23200571: ZONNEVELD, LEO AND ROBERT MULLER (EDS.). - The desire to be human : a global reconnaissance of human perspectives in an age of transformation written in honour of Pierre Teilhard de Chardin. International Teilhard compendium. Centenary volume.
%23229019: ZOOK, MATTHEW A. - The geography of the Internet industry : venture capital, dot-coms, and local knowledge.
%23196707: ZOOMERS, ANNELIES (ED.) - Land and sustainable livelihood in Latin America.
%23169231: ZOONEN, LIESBET VAN. - 'Moeten strijdende vrouwen zo grof zijn?' : de vrouwenbeweging en de media.
%23150368: ZOONTJES, P. - Vrijheid van Wetenschap : juridische beschouwingen over wetenschapsbeleid en hoger onderwijs.
%23200172: ZOPP, HANS. - Die Grossbetriebe des Einzelhandels in der Rechtsform der Aktiengesellschaft. Eine Bilanzstudie.
%2343859: ZORN, PHILIPP. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 4-5-1918. Philipp Zorn (1850-1928), professor of international law in Bonn, was also notable in ecclesiastical and constitutional law.
%23122409: ZOTOVIC, LJUBICA. - Les Cultes orientaux sur le territoire de la Mésie supérieure.
%2396740: ZOYSA, DARSHINI ANNA DE. - The great sandy river : class and gender transformation among pioneer settlers in Sri Lanka's frontier.
%23258430: ZSCHOKKE, WALTER - Rüdiger Lainer : Urbanism, Buildings, Projects, Stadt, Bau, Werke, Projekte 1984-1999.
%23213230: ZUBAIDA, SAMI - Law and Power in the Islamic World.
%23272505: ZUBAIDA, SAMI - Law and Power in the Islamic World.
%23120202: ZUBER-SKERRITT, ORTRUN (ED.) - Page to stage: theatre as translation.
%2347536: ZUBIZARRETA, MARIA LUISA - On the Syntactic Composition of Manner and Motion (Linguistic Inquiry Monographs).
%23250006: ZUBOV, V.I. - Mathematical methods for the study of automatic control systems.
%2352449: ZUCKER, MARJORIE B. - Medical Futility: And the Evaluation of Life-Sustaining Interventions.
%23160835: ZUCKER, ROSS. - Democratic distributive justice.
%235056: ZUCKER, KONRAD - Psychologie des Aberglaubens.
%2379639: ZUCKERKANDL, ROBERT. - Zur Theorie des Preises mit besonderer Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung der Lehre.
%2320616: ZUCKERMAN, A.A.S. - The principles of criminal evidence.
%23231677: ZUCKOFF, MITCHELL. - Robert Altman: The Oral Biography.
%23191819: ZUCKOFF, MITCHELL. - Robert Altman : the oral biography.
%23137073: ZUIDEMA, S.U. E.A. - Denkers van Deze Tijd.
%23271359: ZUIDEMA, WILLEM. - Gods partner : ontmoeting met het jodendom.
%2364051: ZUIDERVAART, LAMBERT. - Refractions : truth in Adorno's aesthetic theory.
%23262290: ZUIDHOF, PETRUS WILLEM. - Imagining markets : the discursive politics of neoliberalism.
%23251101: ZUIDWEG, PETER JOH. M. - Handboek voor kelner en serveerster.
%23156209: ZUIDWIJK, ROB. - Complementary triangular forms for pairs of matrices and operators.
%23189074: ZUIJDGEEST, NICOLIEN. - De laatste kolonie van Afrika : reizen door de Westelijke Sahara.
%23240534: ZUIJLEN, ROBERT WIJBE VAN. - Veiligheid als opdracht : een onderzoek naar veiligheid als fundamenteel recht en als positieve verplichting van de staat in het licht van de politietaak tot strafrechtelijke rechtshandhaving.
%23184176: ZUKOWSKY, JOHN (ED.). - The architecture of Von Gerkan, Marg + Partners.
%2394084: ZUL, J.'T. - Manier om een geregelt deugdelyk leven te leiden. Benevens eenige korte onderrechtinge, nopende het gebed, leesen der boecken, biegt, communie, enz. door J.T. Zul, P. en L.
%23191884: ZULEEG, MANFRED (ED.) - Ausländerrecht und Ausländerpolitik in Europa : Referate der Tagung des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. in Hamburg vom 18. - 20. Juni 1987.
%23228647: ZULEEG, MANFRED. - Das Recht der Europäischen Gemeinschaften im innerstaatlichen Bereich.
%2356616: ZULLIGER, HANS. - Jugendliche Diebe im Rorschach-Formdeutversuch : eine seelenkundliche und erzieherische Studie.
%23218026: ZULLIGER, HANS. - Praxis des Zulliger-Tafeln- und Diapositiv-Tests und ausgewählte Aufsätze.
%2378883: ZULUETA, FRANCIS DE. - Studies in the Roman law of sale : dedicated to the memory of Francis de Zulueta.
%2379391: ZULUETA, FRANCIS DE. - Digest 41,1 and 2.
%2376292: ZUMPT, AUGUST WILHELM. - Das Kriminalprozess der römischen Republik : ein Hilfsbuch für die Erklärung der Klassiker und Rechtsquellen.
%2376290: ZUMPT, AUGUST WILHELM. - Das Kriminalrecht der römischen Republik.
%23102701: ZUMTHOR, PAUL. - Abréviations composées.
%2376450: ZUMWALT, ROSEMARY LÉVY. - Wealth and Rebellion. Elsie Clews Parsons, anthropologist and folklorist.
%234617: ZUNDER, ARMAND. - Herstelbetalingen : de 'Wiedergutmachung' voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme.
%23199665: ZUNDEREN, HUBERTUS VAN. - Vrijheid in twijfel.
%23194455: ZUNDERT, J.W. VAN. - [Tekst & commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht : de tekst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar.
%23108056: ZUNDERT, J.W. VAN (ED.) - [Tekst & Commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht.
%2345192: ZUNDERT, J.W. VAN. - [Tekst & commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht : de tekst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar.
%23248301: ZUNDERT, J.W. VAN. - [Tekst & commentaar] Ruimtelijk bestuursrecht : de tekst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. 5e druk.
%23269604: ZUNNEBERG, HERMAN. - Willem Banning 1888-1971 : een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement = a study on the relation between his spirituality and his social-political engagement.
%2346678: ZUNZ, OLIVIER - Making America corporate, 1870-1920.
%2369974: ZUPKO, R.E. & R.A. LAURES. - Straws in the Wind : medieval Urban Environmental Law : the case of northern Italy.
%23173867: ZÜRCHER, ERIK JAN. - De Europese Unie, Turkije en de islam.
%23237384: ZÜRCHER, ERIK JAN. - Political opposition in the early Turkish Republic : the Progressive Republican Party, 1924-1925.
%23102705: ZÜRCHER, E. - In de uiterse diaspora: de Joden van Kaifeng.
%2337824: ZURCK, EDUARD VAN. - Codex Batavus, waer in het algemeen kerk- en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant, en het ressort der Generaliteit kortelyk is begrepen : getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, plakkaten en resolutien ... tot op den jare 1710 gemaekt en uitgegeven.
%23160764: KUNSTHAUS ZÜRICH. - Oskar Kokoschka.
%2343625: ZÜRICH., STADT - Archäologie und Denkmalpflege : 2008-2010.
%234346: ZURING, J. - Het gezinsleven van schizophrenen. Een bijdrage tot de sociologie der schizophrenen. Diss.
%2335469: ZURING, J. - Leven, ziekte en dood in Afrika. Gedachten over de niet-westerse geneeskunst.
%23267805: ZURK, EDUARD VAN. - Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk, en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant, en het ressort der generaliteit, kortelyk is begrepen ... De Tweede druk. Nader verklaert, uitgebreit en verhandelt volgens de Roomse en hedendaegse rechten.
%2370301: ZUROFF, EFRAIM - Operation Last Chance: One Man's Quest to Bring Nazi Criminals to Justice.
%2399728: ZUTHEM, H.J. VAN. - De integratie van de onderneming als sociologisch vraagstuk.
%2335567: ZUTPHEN, A.H. VAN. - De rechtspositie van de rijksambtenaar : aanstelling en ontslag.
%238958: ZUTPHEN, A.H. VAN. - De rechtspositie van de rijksambtenaar : aanstelling en ontslag.
%239129: ZUTPHEN, H. VAN. - Stellingen, ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap.
%23242038: ZUTSHI, CHITRALEKHA. - Languages of belonging : Islam, regional identity, and the making of Kashmir.
%23181079: ZUTSHI, CHITRALEKHA. - Languages of belonging : Islam , regional identity , and the making of Kashmir.
%23182958: ZUYLEN, HENRI JOHAN VAN. - De gemeente Herten, dorp aan de overgang. Proeve van een sociaal-geografische monografie van een Midden-limburgse gemeente.
%23159730: ZUYLEN VAN NYEVELT, HUGO FERDINAND VAN. - Specimen juris publici inauguralis De hospitio militari.
%23241700: VAN ZUYLEN, MARINA. - Monomania : the flight from everyday life in literature and art.
%23271301: ZUYLEN, BELLE VAN. - Rebels en beminnelijk : brieven van Belle van Zuylen-madame de Charrière (1740-1805) aan Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760-1805.
%23109333: ZVIE BAR-ON, A (ED.) - On Shmuel Hugo Bergman's philosophy.
%2395639: ZWAAG, K. VAN DER. - Onverkort of gekortwiekt? : Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie : een systematisch-historische interpretatie van een 'omstreden' geloofsartikel.
%23185767: ZWAAL, JACOBUS VAN DER. - Inlandsch gemeentewezen in Zuid-Sumatra en Javanentransmigratie.
%23237361: ZWAAL, PETER. - The history of De Amstel Brouwerij since 1870-.
%23247963: ZWAAL, PETER. - Lex Haak : architect.
%2359475: ZWAAN, TON (ED.) - Politiek geweld : ethnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw.
%23251033: ZWAAN, JAAP DE., EDWIN BAKKER & SICO VAN DER MEER (EDS.) - Challenges in a changing world : Clingendael views on global and regional issues.
%2320932: ZWAAN, J.W. DE - Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers : ontstaan, werkwijze en rol in de besluitvorming van de Europese Gemeenschappen.
%23102703: ZWAAN, F.L. - Constantijn Huygens Gebruyck of ongebruyck van 't orgel in de kercken der vereenighde Nederlanden (1641).
%23256321: ZWAAN, J.W. DE & A.J.BULTENA. - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid : de samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken in de Europese Unie.
%23250040: ZWAAN, J.W. DE - Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers : ontstaan, werkwijze en rol in de besluitvorming van de Europese Gemeenschappen.
%23185804: ZWAAN, J.W. VAN DER. - Aandelenkoersen en Conjunctuur.
%23256718: ZWAAN, J.W. DE & A.J.BULTENA. - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid : de samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken in de Europese Unie.
%2357641: ZWAGER, H.H. - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie.
%2316016: ZWAGER, H.H. - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa : een historische studie.
%23231422: ZWALVE, W.J. - De nationaliteit van de Nederlander (over Nederlanders en hun allochthonen).
%23207736: ZWAN, ARIE VAN DER. - Regressie en voortijdige rijpheid : ontbindingsverschijnselen van de verzorgingsstaat.
%23205020: ZWAN, BERT VAN DER ... [ET AL.] - Het Londens archief : het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog.
%2320435: ZWAN, ARIE VAN DER. - Een analyse van het bezit van duurzame consumptiegoederen op grond van gezins-enquêtes.
%23258604: ZWAN, ARIE VAN DER. - Koplopers en achterblijvers. Effectiviteit in Beleid en Management.
%23160046: ZWANENBURG, WIECHER. - Recherches sur la prosodie de la phrase Française.
%23260604: ZWANIKKEN, GOSEWIJN JAN. - Psychische stoornissen in relatie tot vormafwijkingen in de atlanto-occipitale en hersenstamstreek : [psychological disturbances in relation to malformations in the atlanto-occipital and brainstemregion].
%239157: ZWARENSTEYN, H. - Some aspects of the extraterritorial reach of the American Antitrust Laws.
%23236: ZWART, CEES. - Diender in Amsterdam : de beproevingen van een politiekorps 1966-1999.
%23253442: ZWART, A.C. DE. - Hoe de zoon van den pionier president werd : het leven van Abraham Lincoln aan jongelieden verteld.
%2347316: ZWEEP, CHARLES VAN DER. - In welke gevallen kan de rechter sequestratie bevelen? Diss.
%2369777: ZWEERS, LOUIS. - 'Doodzwijgen leek de beste oplossing' : militairen versus media in Nederlands-Indië 1945-1949.
%23201802: ZWEERS, W. AND L. WELTERS. - Toneel en publiek in Nederland.
%23155615: ZWEIGERT, KONRAD & HEINZ KÖTZ. - Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts.
%2350754: ZWEIGERT, KONRAD & HEINZ KÖTZ. - Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts. Band I : Grundlagen; Band II: Institutionen.
%2350744: ZWEIGERT, KONRAD & HEINZ KÖTZ. - Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts. Band II: Institutionen.
%23195156: ZWEIGERT, KONRAD & JAN KROPHOLLER (EDS.) - Sources of international uniform law = Sources du droit uniforme international = Quellen des internationalen Einheitsrechts. Vol. I-IIIA.
%23217157: ZWEIGERT, KONRAD & HEINZ KÖTZ. - Die Haftung für gefährliche Anlagen in den EWG-Ländern sowie in England und den Vereinigten Staaten von Amerika : ein rechtsvergleichendes Gutachten.
%23205812: ZWEIGERT, KONRAD (ED.) - Die Materielle Gültigkeit von Kaufverträgen : ein rechtsvergleichender Bericht. Band 1: Abhandlung; Band 2: Texte der zitierten Rechtsnormen und amerikanischen Restatements.
%2317129: ZWEIGLE, STEFAN. - Die Prospekthaftung qua Gesellschafterstellung in der Initiatoren-GmbH : eine Kritik anhand zivil- und gesellschaftsrechtlicher Grundprinzipien.
%2395960: ZWEMMER, J.W. - De fiscale gevolgen van de vervreemding van genotsrechten. Dissertatie.
%2372026: ZWEMMER, J.W. (E.A.) - Partners in werk en rust. Preadvies Alg. Ledenvergadering Kon. Notariële Broederschap te Enschede, oktober 1991.
%2344857: ZWEMSTRA, S. - Bescherming van uitingsrechten door administratieve rechters.
%23233563: ZWEMSTRA, S. - Bescherming van uitingsrechten door administratieve rechters.
%23238147: ZWEMSTRA, J.C. - Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie : een onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie en daarop aansluitende reguliere of forensische zorg.
%23108271: ZWENNE, G.J. - Belastingheffing en informatieverplichtingen : reikwijdte en begrenzing van informatiebevoegdheden in de verhouding tussen belastingdienst en banken
%239449: ZWERVER, S. - Schets van het bestemmingsplanrecht : zwerftochten door een ruimtewet.
%23217888: ZWETSLOOT, F.J.M. - Sturing van wetenschappelijk onderzoek : door beleid , politiek , markt en de onderzoeker.
%237827: ZWEZERIJNEN, J.J.A. - Dwang en vertrouwen : een empirisch onderzoek naar de machtrelaties tussen bewaarders en gedetineerden.
%23169607: ZWICKER, STEVEN N. - Lines of authority : politics and English literary culture, 1649-1689.
%23155814: ZWIEDINECK-SÜDENHORST, OTTO VON. - Sozialpolitik.
%23104639: ZWIEP, IRENE. - Mother of Reason and Revelation : a short history of medieval Jewish linguistic thought.
%23270182: ZWIJNENBERG, HERMAN ARNOLD. - Alexander Numan : in het bijzonder zijn invloed op de Nederlandsche schapenfokkerij : eene kritisch-historische studie.
%23225348: ZWITSER, RICHARD. - Order- en toonderpapieren.
%2353462: ZWITZER, H.L. - Comptabiliteit in uniform : 200 jaar Militaire Administratie, 1795-1995.
%2329270: ZYL, DEON HURTER VAN. - Die saakwaarnemingsaksie as verrykingsaksie in die Suid-Afrikaanse reg : 'n regshistoriese en regsvergelykende ondersoek.
%2351664: ZYLA, W.T. & W.M. AYCOCK (ED.). - Joseph Conrad. Theory and world fiction.
%23240032: ZYLAN, YVONNE - States of Passion: Law, Identity, and Social Construction of Desire.
%23230661: ZYLAN, YVONNE - States of Passion: Law, Identity, and Social Construction of Desire.
%2376574: ZYTARUK, GEORGE J. (ED.). - The Quest for Rananim: D.H. Lawrence's letters to S.S. Koteliansky, 1914-1930.

5/9