Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23102705: ZÜRCHER, E. - In de uiterse diaspora: de Joden van Kaifeng.
%2343625: ZÜRICH., STADT - Archäologie und Denkmalpflege : 2008-2010.
%23160764: KUNSTHAUS ZÜRICH. - Oskar Kokoschka.
%234346: ZURING, J. - Het gezinsleven van schizophrenen. Een bijdrage tot de sociologie der schizophrenen. Diss.
%2335469: ZURING, J. - Leven, ziekte en dood in Afrika. Gedachten over de niet-westerse geneeskunst.
%2370301: ZUROFF, EFRAIM - Operation Last Chance: One Man's Quest to Bring Nazi Criminals to Justice.
%2399728: ZUTHEM, H.J. VAN. - De integratie van de onderneming als sociologisch vraagstuk.
%2335567: ZUTPHEN, A.H. VAN. - De rechtspositie van de rijksambtenaar : aanstelling en ontslag.
%239129: ZUTPHEN, H. VAN. - Stellingen, ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap.
%238958: ZUTPHEN, A.H. VAN. - De rechtspositie van de rijksambtenaar : aanstelling en ontslag.
%23181079: ZUTSHI, CHITRALEKHA. - Languages of belonging : Islam , regional identity , and the making of Kashmir.
%23242038: ZUTSHI, CHITRALEKHA. - Languages of belonging : Islam, regional identity, and the making of Kashmir.
%23182958: ZUYLEN, HENRI JOHAN VAN. - De gemeente Herten, dorp aan de overgang. Proeve van een sociaal-geografische monografie van een Midden-limburgse gemeente.
%23241700: VAN ZUYLEN, MARINA. - Monomania : the flight from everyday life in literature and art.
%23109333: ZVIE BAR-ON, A (ED.) - On Shmuel Hugo Bergman's philosophy.
%2395639: ZWAAG, K. VAN DER. - Onverkort of gekortwiekt? : Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie : een systematisch-historische interpretatie van een 'omstreden' geloofsartikel.
%23237361: ZWAAL, PETER. - The history of De Amstel Brouwerij since 1870-.
%23185767: ZWAAL, JACOBUS VAN DER. - Inlandsch gemeentewezen in Zuid-Sumatra en Javanentransmigratie.
%23247963: ZWAAL, PETER. - Lex Haak : architect.
%23256718: ZWAAN, J.W. DE & A.J.BULTENA. - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid : de samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken in de Europese Unie.
%23171837: ZWAAN, KARIN M. - Veilig derde land : de exceptie van het veilig derde land in het Nederlands asielrecht.
%2359475: ZWAAN, TON (ED.) - Politiek geweld : ethnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw.
%2320932: ZWAAN, J.W. DE - Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers : ontstaan, werkwijze en rol in de besluitvorming van de Europese Gemeenschappen.
%23102703: ZWAAN, F.L. - Constantijn Huygens Gebruyck of ongebruyck van 't orgel in de kercken der vereenighde Nederlanden (1641).
%23251033: ZWAAN, JAAP DE., EDWIN BAKKER & SICO VAN DER MEER (EDS.) - Challenges in a changing world : Clingendael views on global and regional issues.
%23185804: ZWAAN, J.W. VAN DER. - Aandelenkoersen en Conjunctuur.
%23256321: ZWAAN, J.W. DE & A.J.BULTENA. - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid : de samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken in de Europese Unie.
%23250040: ZWAAN, J.W. DE - Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers : ontstaan, werkwijze en rol in de besluitvorming van de Europese Gemeenschappen.
%23231422: ZWALVE, W.J. - De nationaliteit van de Nederlander (over Nederlanders en hun allochthonen).
%23232908: ZWALVE, WILLEM & CORJO JANSEN. - Publiciteit van Jurisprudentie.
%23187274: ZWALVE, W.J. - C.AE. Uniken Venema's common law & civil law : inleiding tot het Anglo-Amerikaanse vermogensrecht.
%2320435: ZWAN, ARIE VAN DER. - Een analyse van het bezit van duurzame consumptiegoederen op grond van gezins-enquêtes.
%23207736: ZWAN, ARIE VAN DER. - Regressie en voortijdige rijpheid : ontbindingsverschijnselen van de verzorgingsstaat.
%23258604: ZWAN, ARIE VAN DER. - Koplopers en achterblijvers. Effectiviteit in Beleid en Management.
%23205020: ZWAN, BERT VAN DER ... [ET AL. - Het Londens archief : het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog.
%23160046: ZWANENBURG, WIECHER. - Recherches sur la prosodie de la phrase Française.
%23135440: ZWANENBURG, M.A. - Strafrecht en systeemtheorie.
%239157: ZWARENSTEYN, H. - Some aspects of the extraterritorial reach of the American Antitrust Laws. Diss.
%23236: ZWART, CEES. - Diender in Amsterdam : de beproevingen van een politiekorps 1966-1999.
%23134688: ZWEERMAN, T. - L'introduction à la philosophie selon Spinoza. Une analyse structurelle de l'Introduction du Traité de la reforme de l'entendement suivie d'un commentaire de ce texte.
%23201802: ZWEERS, W. AND L. WELTERS. - Toneel en publiek in Nederland.
%2369777: ZWEERS, LOUIS. - 'Doodzwijgen leek de beste oplossing' : militairen versus media in Nederlands-Indië 1945-1949.
%23205812: ZWEIGERT, KONRAD (ED.) - Die Materielle Gültigkeit von Kaufverträgen : ein rechtsvergleichender Bericht. Band 1: Abhandlung; Band 2: Texte der zitierten Rechtsnormen und amerikanischen Restatements.
%23217157: ZWEIGERT, KONRAD & HEINZ KÖTZ. - Die Haftung für gefährliche Anlagen in den EWG-Ländern sowie in England und den Vereinigten Staaten von Amerika : ein rechtsvergleichendes Gutachten.
%23155615: ZWEIGERT, KONRAD & HEINZ KÖTZ. - Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts.
%23195156: ZWEIGERT, KONRAD & JAN KROPHOLLER (EDS.) - Sources of international uniform law = Sources du droit uniforme international = Quellen des internationalen Einheitsrechts. Vol. I-IIIA.
%2317129: ZWEIGLE, STEFAN. - Die Prospekthaftung qua Gesellschafterstellung in der Initiatoren-GmbH : eine Kritik anhand zivil- und gesellschaftsrechtlicher Grundprinzipien.
%2395960: ZWEMMER, J.W. - De fiscale gevolgen van de vervreemding van genotsrechten. Dissertatie.
%23140427: ZWEMMER, J.W. - De dood als belastbaar feit.
%2372026: ZWEMMER, J.W. (E.A.) - Partners in werk en rust. Preadvies Alg. Ledenvergadering Kon. Notariële Broederschap te Enschede, oktober 1991.
%2344857: ZWEMSTRA, S. - Bescherming van uitingsrechten door administratieve rechters.
%23238147: ZWEMSTRA, J.C. - Psychiatrische zorg in en aansluitend aan detentie : een onderzoek naar psychiatrische zorg en behandeling in detentie en daarop aansluitende reguliere of forensische zorg.
%23233563: ZWEMSTRA, S. - Bescherming van uitingsrechten door administratieve rechters.
%239449: ZWERVER, S. - Schets van het bestemmingsplanrecht : zwerftochten door een ruimtewet.
%23217888: ZWETSLOOT, F.J.M. - Sturing van wetenschappelijk onderzoek : door beleid , politiek , markt en de onderzoeker.
%237827: ZWEZERIJNEN, J.J.A. - Dwang en vertrouwen. Een empirisch onderzoek naar de machtrelaties tussen bewaarders en gedetineerden.
%23221643: ZWICK, MICHAEL M. - Einmal arm, immer arm? : neue Befunde zur Armut in Deutschland.
%23169607: ZWICKER, STEVEN N. - Lines of authority : politics and English literary culture, 1649-1689.
%23155814: ZWIEDINECK-SÜDENHORST, OTTO VON. - Sozialpolitik.
%23104639: ZWIEP, IRENE. - Mother of Reason and Revelation : a short history of medieval Jewish linguistic thought.
%23187961: ZWIER, GERRIT JAN. - Allemaal projectie.
%2381028: ZWIERSTRA, NYNKE. - Geen opgeheven vinger, maar een uitgestoken hand. Humanitas als landelijke organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw 1945-1995.
%2353462: ZWITZER, H.L. - Comptabiliteit in uniform : 200 jaar Militaire Administratie, 1795-1995.
%23231420: ZWITZER, H.L. & C.A. HESHUSIUS. - Het Koninklijk Nederlands-Indische leger 1830-1950 : een terugblik.
%2329757: ZYL, DEON HURTER VAN. - Die saakwaarnemingsaksie as verrykingsaksie in die Suid-Afrikaanse reg : 'n regshistoriese en regsvergelykende ondersoek.
%2329270: ZYL, DEON HURTER VAN. - Die saakwaarnemingsaksie as verrykingsaksie in die Suid-Afrikaanse reg : 'n regshistoriese en regsvergelykende ondersoek.
%2351664: ZYLA, W.T. & W.M. AYCOCK (ED.). - Joseph Conrad. Theory and world fiction.
%23230661: ZYLAN, YVONNE - States of Passion: Law, Identity, and Social Construction of Desire.
%23240032: ZYLAN, YVONNE - States of Passion: Law, Identity, and Social Construction of Desire.
%2376574: ZYTARUK, GEORGE J. (ED.). - The Quest for Rananim: D.H. Lawrence's letters to S.S. Koteliansky, 1914-1930.

12/15