Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23114267: VÖLKER, WOLFRAM. - The rhetoric of love. Das Menschenbild und die Form des Romans bei Iris Murdoch.
%23225009: VÖLKER, EDMOND L. M. (ED.) - Euro-Arab cooperation.
%2367860: VÖLKER, E.L.M. - Barriers to external and internal community trade : the external application of measures and charges of equivalent effect under the law of the European Economic Community.
%23147057: VOLKMANN RITTER VON VOLKMAR, WILHELM. - Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte des Realismus und nach genetischer Methode.
%23242286: VOLKOV, SHULAMIT - Walther Rathenau: Weimar's Fallen Statesman (Jewish Lives).
%2325545: NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING. - Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging.
%23137914: MINISTRIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID. - Voeding, Gezondheid en Financiëele Toestand van 700 Werkloozen-Gezinnen verspreid over heel Nederland. Rapport. Tweede deel : Tabellen.
%231526: KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ. - O Nederland let op u saeck.
%23137691: VOLLEBERGH, H.R.J. - Milieu en Schaarste : over draagwijdte en toepassingsmogelijkheden van milieu-economische analyse. diss.
%2313570: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Exacte Rechtswetenschap.
%2312346: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%238168: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Scope and content of International Law (1898).
%2368867: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN. - Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdoten.
%2351829: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%23248443: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Omtrek en inhoud van het internationale recht.
%23172845: VOLLGRAFF, C.W. - De moles van Drusus.
%23102607: VOLLGRAFF, C.W. - Une inscription gravée sur un vase cultuel mithriaque.
%23173439: VOLLGRAFF, C.W. & G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
%23172344: VOLLGRAFF, CARL WILHELM; GERARD VAN HOORN & J.H. JONGKEES. - Proefgraving ten oosten van het Domplein te Utrecht.
%23234437: VOLLGRAFF, C.W. - Le decret d'Argos relatif à un pacte entre Knosses et Tylissos.
%2311417: VÖLLMAR, H.F.A. - Nieuw vennootschapsrecht : gids voor de praktijk.
%2350324: VÖLLMAR, H.F.A. - Unificatie van het handelsrecht in Nederland en België.
%2330848: VÖLLMAR, H.F.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht.
%2323251: VÖLLMAR, H.F.A. - De Faillissementswet. 3e druk.
%23202163: VÖLLMAR, H.F.A. - Het Nederlandse handels- en faillissementsrecht.
%23253843: VOLLMER, JOHN. - Ruling from the Dragon Throne : costume of the Qing dynasty (1644-1911).
%23149056: VOLMAT, R. & C. WIART (EDS.) - Art & Psychopathology.
%23225561: VOLMULLER, H. W. J. - Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en België.
%23242943: VOLPE, GALVANO DELLA. - Critique of taste.
%2397585: VOLPE, GIOACCHINO. - Pacifismo e storia.
%2387615: VÖLSCHAU, ERK. - Gewinnzuordnung ausländischer Betriebsstätten.
%2396485: VOLTAIRE. - Lettres philosophiques.
%2385677: VOLTAIRE. - Voltaire
%23103890: VÖLTER, DANIEL. - Jahwe und Mose : eine religionsgeschichtliche Untersuchung.
%23103891: VÖLTER, DANIEL. - Die älteste Predigt aus Rom (Der sogenannte zweite Clemensbrief) neu untersucht.
%23271053: VOLZ, WOLFGANG. - Christo & Jeanne-Claude: The Gates
%23256811: VOLZ, OTTO. - Christentum und Positivismus : die Grundlagen der Rechts- und Staatsauffassung Friedrich Julius Stahls.
%23225951: VOMSTEIN, WILLI. - Trudpert Neugart und die Enführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg i. Br.
%2399546: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Cinq Tragédies.
%23271120: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondelio ejusque Gisberto Amstelio [Convolute over de Ghysbert van Vondel].
%2335419: VONDRACEK, THEODOR JAN. - Nieuwe begrippen in het Tsjechoslowaaks Burgerlijk Wetboek en hun socialistische karakter : diensten, burgerhulp en persoonlijkheidsrechten.
%23257392: VONESSEN, BENJAMIN. - Europäische Entwicklungshilfe und Umweltschutz : rechtliche Grundlagen für eine umweltgerechte Entwicklungshilfe der Europäischen Gemeinschaft.
%23229247: VONHOFF, HENK. - Vind ik wat ik vond ? : kanttekeningen en opvattingen.
%233368: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren : een halve eeuw Liberalisme.
%2327265: VONHÖGEN, H.P. - Vreemdeling en strafrecht : beknopte handleiding voor rechtspraktijk en onderwijs.
%23221438: VONK, G.J. - De coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap.
%23121889: VONK, R.P.M. - Prototyping van informatiesystemen.
%2386122: VONK, JAN. - Het hek moet van de Dam.
%2315222: VONKEN, A.P.M.J. - Het internationale afstammingsrecht in perspectief.
%23269173: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel II: Internationaal personen-, familie- en erfrecht.
%23135213: VONKEN, EEFJE - Threat to the Power Relation and Negative Intergroup Behaviour. Diss.
%23270175: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel I: algemeen deel IPR.
%23223558: VONKEN, A.P.M.J. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht. Deel II: Internationaal personen-, familie- en erfrecht.
%23139756: VOOGD, R.P. - Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen.
%2338213: VOOGT, ALEX DE. - The rise of the helidrome : an analysis of flat architecture.
%2338141: VOOGT, JAN. - The war in Vietnam : the view from a southern community : Brownsville, Haywood County, Tennessee.
%23140588: VOORDA, B. & J. VALCKENAER. - Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder, en over deszelfs schryven aan de gouverneurs van de Oost- en West-Indische bezittingen van den staat. Door de burgers mr. B. Voorda en mr. J. Valckenaer. Ingelevert ter vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland op den 7. january en in't licht gegeven op last derzelve Vergadering
%23230800: VOORDE, J.M. TEN; C.P.M. CLEIREN & P.M. SCHUYT. - Meerdaadse samenloop in het strafrecht : een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr).
%23213984: VOORDE, H. TEN. - Deponering, publicatie en verzet : een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring.
%2313494: VOORDUIN, J.C. - Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken. Dl. 1-11a. Compleet.
%23268030: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : [I].
%23268025: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : III.
%23268020: VOOREN, G.A.C. VAN. - G.A. Vorsterman van Oyen, 1836-1915 : een markante figuur uit Aardenburg.
%23267981: VOOREN, G.A.C. VAN ... [ET AL.] - Episoden 1940-1945 : II.
%2359202: VOORHOEVE, MAAIKE. - Judges in a web of normative orders : judicial practices at the Court of First Instance Tunis in the field of divorce law.
%23261040: VOORHOEVE, JACOB. - Hygiéne : geïllustreerd handboek voor het huisgezin.
%2314635: VOORHOOF, DIRK. - Recht op informatie, garingsvrijheid en een zwijgrecht voor de journalistiek.
%23262479: MILITAIR GEZAG. SECTIE VOORLICHTING. - Wie is er de baas en waarom?
%2354356: VOORS, A.W. & A.M. VROOM. - Stenographisch verslag van het debat over het praeadviezen Het notariaat en de plaats van de notaris in de samenleving.
%23130161: VOORSLUIS, BART - Taal en relationaliteit : over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy.
%23228765: VOORSLUIS, BART - De zwijgende natuur : natuurervaring tussen betovering en onttovering.
%23156359: VOORST, SANDRA VAN. - Weten wat er in de wereld te koop is : vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
%2330605: VOORT, MARCEL VAN DER. - Dat seste boec van serpenten : een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der nature bloeme.
%2349495: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
%23217037: VOORWINDEN, NORBERT & MAX DE HAAN (EDS.) - Oral poetry : das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
%23238912: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels : geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw : tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
%23102610: VOOYS, C.G.N. DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
%23172446: VOOYS, C.G.N. DE. - Nederlandse letterkundigen tegenover de franse overheersing.
%2352535: VORDING, HENK. - Koppelingen in de sociale zekerheid, 1957-1992. Van wetten en praktische bezwaren.
%23265881: VOREN, ROBERT VAN (ED.) - Soviet psychiatric abuse in the Gorbachev era.
%2327036: VORIS, JACQUELINE VAN. - Carrie Chapman Catt : a public life.
%2359266: VORIS, JACQUELINE VAN. - Constance de Markievicz in the cause of Ireland.
%23128943: VORLÄNDER, FRANZ. - Schleiermachers Sittenlehre ausführlich dargestellt und beurteilt.
%23131602: VORLÄNDER, KARL. - Kant - Schiller - Goethe. Gesammelte Aufsätze.
%23256214: VORM, FRANÇOIS VANDER. - Rechtsgeleerde verhandeling over 't vlotrecht van Westfriesland en Noord-Holland.
%23267904: VORNDRAN, OLIVER. - Die Entstehung der ukrainischen Verfassung.
%23233408: VOROBEICHIC, MAX & ZALMAN CHNÉOUR. - Ein Ghetto im Osten : Wilna.
%23231138: VORPSI, ORNELA - Nothing obvious.
%23101408: VORSTERMAN, LUCAS. HYMANS, H. (ED). - Lucas Vorsterman (1595-1675), graveur flamand...
%2356491: VORSTMAN, L.D. - Onrechtmatige daden van derden tegenover partijen bij een overeenkomst.
%2318071: VOS, HARMEN DE. - Het godsdienstig kennen volgens Max Scheler. Max Schelers toepassing van de phaenomenologische methode in de godsdienstwijsbegeerte.
%23109961: VOS, FRITS. - A study of the Ise-monogatari with the text according to the Den-Teika-hippon and an annotated translation. 2 Vols.
%2354729: VOS, MARK ANDREW DE - The syntax of verbal pseudo-coordination in English and Afrikaans.
%23147597: VOS, M.F. - Scythian archers in archaic Attic vasepainting.
%23263952: VOS, PATRICK DE - Grenzeloos India : de achterkant van de globalisering.
%23133325: VOS, A. (E.A.) - Handhaving in overweging : strategische afwegingen bij de handhaving van milieuwetgeving.
%2347748: VOS, ANTOON DE. - Africa, the devastated continent? : man's impact on the ecology of Africa.
%2336312: VOS, LUC DE ... [ET AL.] - Lumumba : de complotten? De moord.
%23166012: VOS, H. DE. - Kant als theoloog.
%23102612: VOS, J. DE. - The Endemic Pleistocene Deer of Crete.

Next 100 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

4/4