Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23265315: USHER, JOHN A. - The law of money and financial services in the European Community.
%23212177: USHER, JOHN A. - Legal aspects of agriculture in the European Community.
%23205893: USSEL, JOS VAN. - Afscheid van de seksualiteit.
%23159013: USSEL, JOS VAN. - Geschiedenis van het seksuele probleem.
%23228499: UTHEMANN, KARL HEINZ (ED.) - Homiliae Pseudo-Chrysostomicae : instrumentum studiorum : in memoriam Bernardi de Montfaucon (1655-1741). Volume 1.
%2361902: UTHMANN, JÖRG VON. - Die Diplomaten : Affären und Staatsaffären von den Pharaonen bis zu den Ostverträgen.
%23135912: VERENIGING VAN NOTARISSEN UTRECHT. - Uit het leven van een 150-jarige.
%23272461: UTRECHT. - Costumen, usantien, policien ende stijl van procederen der stadt, jurisdictie ende vrijheydt van Utrecht : gheapprobeert ende ghedecreteert by die Keys. Majest. als erf-heere der stadt, steden ende landen van Utrecht, inden jare ons Heeren Jesu Christi M.CCCCC.L / noch hier achter ghevoecht d'Ordonnantie op d'executien ende gijselen voor den Gerechte van Utrecht, ghepronuntieert inden jare 1572 ..., item ... 't Placcaet van 't houwelijck ..., met noch het Placcaet beroerende de successie van susters ende broeders kinderen ..., item noch het Placcaet ende ordonnantie ... beroerende de lossinghe van renten ; met een tafel om lichtelijck alle de rubrijcken ende artijckelen te moghen vinden.
%23272462: UTRECHT. - Ordonnantie ende instructie op de stijl, ende manieren van procederen, diemen voorts-aen sal houden voor den Hove van Vtrecht, soo in civile als criminele zaecken.
%23123888: UTTON, M.A. & A.D. MORGAN. - Concentration and foreign trade.
%23219095: UUSITALO, LIISA. - Environmental impacts of consumption patterns.
%232609: UYL, J.M. DEN. - Inzicht en uitzicht. Opstellen over economie en politiek.
%2381993: UYL, JOOP DEN. - Tekens in de tijd : 65 jaar Joop den Uyl.
%23251747: UYL, MARION DEN. - Onzichtbare muren : over het verinnerlijken van seksuele grenzen; een onderzoek in een dorp in Zuid-India.
%23112815: UYLENBURG, ROSA. - Rechtsbescherming in het milieurecht.
%23241235: UYLENBURG, ROSA. - Rechtsbescherming in het milieurecht.
%23240170: UYLENBURG, R. & E.M. VOGELEZANG-STOUTE. - Toegang tot het milieurecht : een inleiding voor niet-juristen.
%2392583: UYTVEN, RAYMOND. - Smaken verschillen : over tafelen en mode in West-Europa van 500 tot nu.
%23239401: UZGALIS, W. - Locke's Essay concerning human understanding : a reader's guide.
%23239595: UZGALIS, W. - Locke's Essay concerning human understanding : a reader's guide.
%2359843: VAASSEN, E.H.J. - Auditor's decision processes in audit planning stage materiality judgments.
%23147340: VACALOPOULOS, A.E., C.D. SVOLOPOULOS & B.K. KIRÁLY (EDS.) - Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies from the Mid-Eighteenth Century to 1914. (War and Society in East Central Europe, vol. xxiii)
%231695: VACCARI, WAINER. - Wainer Vaccari.
%23169293: VACCARI, WAINER. - Girotondo.
%2365827: VACS, ALDO CÉSAR. - Discreet partners: Argentina and the USSR since 1917.
%2376419: VAIDA, I., ZIMBRES, P. DE QUEIROZ CARVALHO & SOUZA, V. TAVARES DE. - (transl.) Federative Republic of Brazil Constitution 1988.
%23126945: VAIHINGER, HANS. - Philosophie des als Ob und das Leben : Festschrift zu Hans Vaihingers 80. Geburtstag.
%23128935: VAIHINGER, HANS. - Die Philosophie des Als Ob : System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschen auf Grund eines idealistischen Positivismus.
%23128933: VAIHINGER, HANS. - Kommentar zu Kants Kritik der Reinen Vernunft.
%2391891: VAIHINGER, HANS. - Kommentar zu Kants Kritik der Reinen Vernunft. Band 2.
%23251186: VAIHINGER, HANS. - Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft zum hundertjährigen Jubiläum derselben. 1. Band.
%23150524: VAILLOT, G. - Les moteurs Diesel et les moteurs semi-Diesel : types fixes et types marine.
%2362607: VAIR, GUILLAUME DU. - Actions Et Traittez Oratoires : par Le Sr. Dv Vair Premier President au Parlement de Prouence.
%23227178: VAISSIER, JOHANNES JOSEPH. - A deuout treatyse called The tree & xii. frutes of the Holy Goost, edited from MS. McClean 132, Fitzwilliam Museum, Cambridge, with a collation of the other MSS. and the printed edition of 1534/5 (STC 13608), together with notes on the MSS., language, and contents.
%23211602: VAJDA, S. (ED.) - Non-proportional reinsurance.
%2320199: NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN. - Wenkend perspectief. Studie over de inkomens- en vermogensverdeling.
%23150947: VAKY, VIRON P. & HERALDO MUÑOZ. - The future of the Organization of American States : essays.
%23190398: VAL DE LIÉVRE, ANTON. - Launegild und Wadia : eine Studie aus dem langobardischen Rechte.
%23248535: VALCK, KRISTINE DE. - Virtual communities of consumption : networks of comsumer knowledge and companionship.
%23238285: VALDERPOORT, W. - De zelfzuchtige personenauto : beschouwingen over een onderdeel van het verkeersvraagstuk, met een bijzondere toepassing op de stedebouw.
%23248555: VALDÉS, ZOÉ. - Het helse paradijs.
%2341861: VALDYANATHAN, A. & OUDSHOOM, H.M. (EDS.) - Managing Water Scarcity: Experiences and Prospects.
%23140770: VALE, T.R. & G.R. VALE - Time and the Tuolumne Landscape. Continuity and Change in the Yosemite High Country.
%23167260: VALENTE, A. (ED.) - Legal Knowledge Engineering: a Modelling Approach.
%23196964: VALENTIN, H. - Geschichte der Pharmazie und Chemie, in Form von Zeittafeln unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Deutschland.
%23269841: VALERIUS, ADRIAEN. - Nederlandtsche gedenck-clanck.
%23233774: VALICENTI, RICK. - Emotion as promotion : a book of Thirst.
%2375213: VALIN, RENÉ-JOSUÉ. - Nouveau commentaire sur l'Ordonnance de la marine du mois d'août 1681 : ou se trouve la conférence des anciennes ordonnances, des us & coutumes de la mer, tant du royaume que des pays étrangers, & des nouveaux réglemens concernans la navigation & le commerce maritime : avec des explications prises de l'esprit du texte, de l'usage, des décisions des tribunaux & des meilleurs auteurs qui ont écrit sur la jurisprudence nautique : et des notes historiques & critiques, tirées de la plupart des divers recueils de manuscrits conservés dans les dépôts publics ...
%2319195: VALK, H.M.H.A. VAN DER. - Egalisatiefondsen en monetaire politiek in Engeland en Nederland.
%23255794: VALK, PAUL & GIEL SCHIKHOF. - Koorddansers in de polder.
%2319355: VALK, JAN GERARD VAN DER - Ernst Kapp. 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden voor de sociale geographie van de 20ste eeuw.
%23245167: VALK, FELIX. - Scholier in oorlogstijd 1943-1945 : Arnhem - Veluwe.
%233289: VALK, J.P. DE (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1832-1914 : archiefwijzer van Romeinse archivalia. Band I: chronologische lijst van documenten. Band II: Archieven, overzichten en indices.
%23246927: VALK, LIDUINA JACOBA MARIA VAN DER. - Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO.
%2379611: VALK, J.P. DE (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1727-1831. Deel 4 : Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831. Eerste band: chronologische lijst van documenten.
%2348836: VALK, W.L. - Rechtsverwerking in drievoud.
%23112621: VALK, F.E.J. VAN DER. - Duitsch arbeidsrecht. Zijn sociale grondslagen.
%23187943: VALK, SASKIA VAN DER. - Nachtlichaam : twee verhalen.
%233255: VALK, J.P. DE (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1727-1831. Deel 4 : Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831. Tweede band: archieven, overzichten en indices.
%2336123: VALK, JACOB. - Atrofia cerebri bij chronische psychiatrische patiënten. Een neuroröntgenologische studie. Handelsed. diss.
%23272457: VALK, W.L. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7: Bijzondere overeenkomsten. Deel III : Pacht. 4e druk.
%2320046: VALK, W.L. - Production, pricing and unemployment in the static state.
%2328348: VALKENBURG, W.E.C.A. - Inleiding fiscaal strafrecht.
%23107873: VALKENBURG, W.E.C.A. - Inleiding Fiscaal Strafrecht. 3e druk.
%2367581: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
%239072: VALKHOFF, J. - Een eeuw rechtsontwikkeling : de vermaatschappelijking van het Nederlands privaatrecht sinds de Codificatie (1838).
%2334218: VALKHOFF, J. - Rechtssociologische elementen in de Nederlandse rechtswetenschap van de XIXe eeuw.
%23199773: VALKHOFF, J. - Een eeuw rechtsontwikkeling : de vermaatschappelijking van het Nederlands privaatrecht sinds de Codificatie (1838-1938).
%23255860: VALKMAN, OTTO. - Queuen voor de Nachtwacht : het Rijksmuseum en zijn bezoekers.
%2353955: VALL, M. VAN DE. - Labor organizations : a macro- and micro-sociological analysis on a comparative basis.
%23240902: VALLE SCHUSTER, CHRISTINA DEL. - Public toilet design : from hotels, bars, restaurants, civic buildings and businesses worldwide.
%23100921: VALLÉE, L. - La Bibliothèque Nationale. Choix de documents pour servir à l'histoire de cet établissement et de ses collections, 1373-1893.
%23148735: VALLEGA, ALEJANNDRO A. - Sense and finitude : encounters at the limits of language, art, and the political.
%23251575: VALLOIS, H.V. - Les ossements humains de Koerhuisbeek, près Deventer, Hollande.
%23255766: VALLYE, ANNA (ED.) - Léger : modern art and the metropolis.
%23137545: VALOUS, G. DE - Le Patriciat Lyonnais aux xiii et xiv siécles.
%23264334: VALOUS, GUY DE. - Le patriciat lyonnais aux XIIIe et XIVe siècles.
%2359678: VALSECCHI, ANTONIO. - La religion vincitrice.
%23262955: VALSINER, JAAN. - The guided mind : a sociogenetic approach to personality.
%23254772: VALSSON, TRAUSTI. - Planning in Iceland : from the settlement to present times.
%23118293: VALTICOS, N. - De invloed van internationale arbeidsverdragen en -aanbevelingen van de internationale arbeidsorganisatie.
%2373380: VALVASSORI, G.E. ... ET AL. - Radiologie in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.
%2318010: VALVEKENS, P. EM. - Ons gezinsleven in oude tijden.
%23212115: VALVEKENS, EMIEL. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje : maart 1576-1585.
%23100923: VAMBÉRY, H. - Cagataische Sprachstudien. Grammatik und Chrestomathie,
%2340107: VANCE, JOHN A. (ED.) - Boswell's Life of Johnson : new questions, new answers.
%23220794: VANDAMME, THOMAS A.J.A. - The invalid directive : the legal authority of a union act requiring domestic law making.
%23234517: VANDEBERG, LISA. - Language in the mind's eye : visual representations and language processing.
%23251670: VANDEKERCKHOVE, LIEVEN. - On Punishment : the Confrontation of Suicide in Old-Europe.
%23110198: VANDENBORRE, H.J. - De Geldkringloop in de Keynesiaanse theorie.
%2337807: VANDENBOSCH, AMRY. - Dutch foreign policy since 1815 : a study in small power politics.
%23264106: VANDENBOSCH, AMRY. - The Dutch East Indies : its government, problems and politics.
%23219928: VANDENBURGHT, ANDRÉ. - De idee verbeeld in de monumentale glazenierskunst.
%2347540: VANDENDIJCK, WILLY. - Macht en onmacht : indrukken over een ambivalente democratie.
%23272494: VANDENGHOER, CARL. - De rectorale rechtbank van de oude Leuvense universiteit (1425-1797).
%2320705: VANDEPLAS, ARMAND. - Strafwetboek : Wetboek van strafvordering.
%2392411: VANDEPUTTE, ROBERT. - De overeenkomst : haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs.
%23264083: VANDERHALLEN, MIET ... [ET AL.] - Much ado about crime : chapters on psychology and law.
%23243240: VANDERLANS, RUDY. - Joshua tree.
%23263278: VANDERLINDEN, JACQUES. - La République du Zaïre.

Next 100 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

4/4