Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23196964: VALENTIN, H. - Geschichte der Pharmazie und Chemie, in Form von Zeittafeln unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Deutschland.
%23269841: VALERIUS, ADRIAEN. - Nederlandtsche gedenck-clanck.
%23233774: VALICENTI, RICK. - Emotion as promotion : a book of Thirst.
%2375213: VALIN, RENÉ-JOSUÉ. - Nouveau commentaire sur l'Ordonnance de la marine du mois d'août 1681 : ou se trouve la conférence des anciennes ordonnances, des us & coutumes de la mer, tant du royaume que des pays étrangers, & des nouveaux réglemens concernans la navigation & le commerce maritime : avec des explications prises de l'esprit du texte, de l'usage, des décisions des tribunaux & des meilleurs auteurs qui ont écrit sur la jurisprudence nautique : et des notes historiques & critiques, tirées de la plupart des divers recueils de manuscrits conservés dans les dépôts publics ...
%2319195: VALK, H.M.H.A. VAN DER. - Egalisatiefondsen en monetaire politiek in Engeland en Nederland.
%23255794: VALK, PAUL & GIEL SCHIKHOF. - Koorddansers in de polder.
%2319355: VALK, JAN GERARD VAN DER - Ernst Kapp. 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden voor de sociale geographie van de 20ste eeuw.
%23245167: VALK, FELIX. - Scholier in oorlogstijd 1943-1945 : Arnhem - Veluwe.
%233289: VALK, J.P. DE (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1832-1914 : archiefwijzer van Romeinse archivalia. Band I: chronologische lijst van documenten. Band II: Archieven, overzichten en indices.
%23246927: VALK, LIDUINA JACOBA MARIA VAN DER. - Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO.
%2379611: VALK, J.P. DE (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1727-1831. Deel 4 : Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831. Eerste band: chronologische lijst van documenten.
%2348836: VALK, W.L. - Rechtsverwerking in drievoud.
%23112621: VALK, F.E.J. VAN DER. - Duitsch arbeidsrecht. Zijn sociale grondslagen.
%23187943: VALK, SASKIA VAN DER. - Nachtlichaam : twee verhalen.
%233255: VALK, J.P. DE (ED.) - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland, 1727-1831. Deel 4 : Inventaris van Romeinse archivalia betreffende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1813-1831. Tweede band: archieven, overzichten en indices.
%2336123: VALK, JACOB. - Atrofia cerebri bij chronische psychiatrische patiënten. Een neuroröntgenologische studie. Handelsed. diss.
%23272457: VALK, W.L. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7: Bijzondere overeenkomsten. Deel III : Pacht. 4e druk.
%2320046: VALK, W.L. - Production, pricing and unemployment in the static state.
%2328348: VALKENBURG, W.E.C.A. - Inleiding fiscaal strafrecht.
%23107873: VALKENBURG, W.E.C.A. - Inleiding Fiscaal Strafrecht. 3e druk.
%2367581: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
%239072: VALKHOFF, J. - Een eeuw rechtsontwikkeling : de vermaatschappelijking van het Nederlands privaatrecht sinds de Codificatie (1838).
%2334218: VALKHOFF, J. - Rechtssociologische elementen in de Nederlandse rechtswetenschap van de XIXe eeuw.
%23199773: VALKHOFF, J. - Een eeuw rechtsontwikkeling : de vermaatschappelijking van het Nederlands privaatrecht sinds de Codificatie (1838-1938).
%23255860: VALKMAN, OTTO. - Queuen voor de Nachtwacht : het Rijksmuseum en zijn bezoekers.
%2353955: VALL, M. VAN DE. - Labor organizations : a macro- and micro-sociological analysis on a comparative basis.
%23240902: VALLE SCHUSTER, CHRISTINA DEL. - Public toilet design : from hotels, bars, restaurants, civic buildings and businesses worldwide.
%23100921: VALLÉE, L. - La Bibliothèque Nationale. Choix de documents pour servir à l'histoire de cet établissement et de ses collections, 1373-1893.
%23148735: VALLEGA, ALEJANNDRO A. - Sense and finitude : encounters at the limits of language, art, and the political.
%23251575: VALLOIS, H.V. - Les ossements humains de Koerhuisbeek, près Deventer, Hollande.
%23255766: VALLYE, ANNA (ED.) - Léger : modern art and the metropolis.
%23137545: VALOUS, G. DE - Le Patriciat Lyonnais aux xiii et xiv siécles.
%23264334: VALOUS, GUY DE. - Le patriciat lyonnais aux XIIIe et XIVe siècles.
%2359678: VALSECCHI, ANTONIO. - La religion vincitrice.
%23262955: VALSINER, JAAN. - The guided mind : a sociogenetic approach to personality.
%23254772: VALSSON, TRAUSTI. - Planning in Iceland : from the settlement to present times.
%23118293: VALTICOS, N. - De invloed van internationale arbeidsverdragen en -aanbevelingen van de internationale arbeidsorganisatie.
%2373380: VALVASSORI, G.E. ... ET AL. - Radiologie in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.
%2318010: VALVEKENS, P. EM. - Ons gezinsleven in oude tijden.
%23212115: VALVEKENS, EMIEL. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje : maart 1576-1585.
%23100923: VAMBÉRY, H. - Cagataische Sprachstudien. Grammatik und Chrestomathie,
%2340107: VANCE, JOHN A. (ED.) - Boswell's Life of Johnson : new questions, new answers.
%23220794: VANDAMME, THOMAS A.J.A. - The invalid directive : the legal authority of a union act requiring domestic law making.
%23234517: VANDEBERG, LISA. - Language in the mind's eye : visual representations and language processing.
%23251670: VANDEKERCKHOVE, LIEVEN. - On Punishment : the Confrontation of Suicide in Old-Europe.
%23110198: VANDENBORRE, H.J. - De Geldkringloop in de Keynesiaanse theorie.
%2337807: VANDENBOSCH, AMRY. - Dutch foreign policy since 1815 : a study in small power politics.
%23264106: VANDENBOSCH, AMRY. - The Dutch East Indies : its government, problems and politics.
%23219928: VANDENBURGHT, ANDRÉ. - De idee verbeeld in de monumentale glazenierskunst.
%2347540: VANDENDIJCK, WILLY. - Macht en onmacht : indrukken over een ambivalente democratie.
%23272494: VANDENGHOER, CARL. - De rectorale rechtbank van de oude Leuvense universiteit (1425-1797).
%2320705: VANDEPLAS, ARMAND. - Strafwetboek : Wetboek van strafvordering.
%2392411: VANDEPUTTE, ROBERT. - De overeenkomst : haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs.
%23264083: VANDERHALLEN, MIET ... [ET AL.] - Much ado about crime : chapters on psychology and law.
%23243240: VANDERLANS, RUDY. - Joshua tree.
%23263278: VANDERLINDEN, JACQUES. - La République du Zaïre.
%2360812: VANDERPERREN, WILLEM; ROBERT WIJFFELS & PAUL S. QUINN. - Travel agents & travellers = Agences de voyages & voyageurs.
%2348204: VANDERSMISSEN, HANS, SIEP ZEEMAN, & KEES BRINKMAN. - Redders : 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
%23259449: VANDERVEEN, GABRY NANKE GEZINA. - Interpreting fear, crime, risk and unsafety : conceptualisation and measurement.
%23265896: VANDERVEEREN, JOSÉ. - Liber amicorum José Vanderveeren.
%236580: VANDERVELDEN, J. - Staat en Recht bij Vondel.
%23126231: VANDERZWAAG, D.L. & LAMSON, C. (EDS.) - The Challenge of Arctic Shipping : science, Environmental Assessment, and Human Values.
%23170402: VANDEWALLE, GASTON. - De conjuncturele evolutie in Kongo en Ruanda-Urundi van 1920 tot 1939 en van 1949 tot 1958.
%23220567: VANDEWIELE, L.J. (INTRODUCTION). - Pharmacia Antverpiensis : 1661.
%23220582: VANDEWIELE, L.J. (INTRODUCTION). - Pharmacopoea Leodiensis : 1741.
%23243344: VANDIEDINGHE, ANS - De rode draad : een vertelsel van Ans Vandiedinghe.
%23254361: VANDIEST, JULIEN. - Martin Heidegger : situation d'une philosophie.
%23263207: VANE, HOWARD R. & JOHN L. THOMPSON. - Current controversies in macroeconomics : an intermediate text.
%23248965: VANE, HOWARD R. & CHRIS MULHEARN. - The Nobel Memorial Laureates in economics : an introduction to their careers and main published works.
%23176224: VANHALEWIJN, JACQUES - Beginselen van het strafrecht.
%2349006: VANHOONACKER, SOPHIE. - The ratification of the Maastricht treaty : issues, debates and future implications.
%23119246: VANHOONACKER, SOPHIE. - The Bush administration and the development of a European security identity.
%23255363: VANHOONACKER, SOPHIE. - The ratification of the Maastricht treaty : issues, debates and future implications.
%2380754: VANHOUDT, C.J. & W. CALEWAERT. - Belgisch strafrecht.
%23154120: VANKIRK, JAQUES & PARNEY BASSETT-VANKIRK. - Remarkable remains of the ancient peoples of Guatemala.
%237402: VANNESTE, FRÉDÉRIC ... [ET AL.] - Rechtswaarborgen in een herijkte welvaartsstaat ; 'Herijking van de rechtsstaat' en het Nederlandse recht ; Culpa in het Belgisch strafrecht: een poging tot synthese ; ...
%2334352: VANSITTART, LORD. - Events and shadows ; a policy for the rmnants of a century.
%23202120: VANSTEENKISTE, STEVEN. - Sociale zekerheid, federalisme en de Europese Gemeenschap : een rechtsvergelijkende studie naar de verdeling van bevoegdheden inzake sociale zekerheid in samengestelde staten en in de Europese Gemeenschap.
%23231934: VANSWEEVELT, THIERRY. - Rechtspraak- en wetgevingsbundel gezondheidsrecht.
%23243563: VANTHOOR, WIM. - De Nederlandsche Bank 1814-1998 : van Amsterdamse kredietinstelling naar Europese stelselbank.
%23194108: VANTIUS, SEBASTIANUS [SEBASTIANO VANTIO, SEBASTIO VANZI]. - Tractatvs de nvllitatibvs processvvm ac sententiarvm, cavsarvm patronis, caeterisque legum studiosis ...
%23172083: VANVUGT, EWALD. - Nestbevuilers : 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
%2368766: VAR, VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT. - Tijd voor verandering : over overgangsrecht.
%23272678: VARDOULAKIS, DIMITRIS - Spinoza now.
%23147419: VÁRDY, S.B. & VÁRDY, Á.H. - The Austro-Hungarian Mind: At Home and Abroad.
%23147421: VÁRDY, S.B. & VÁRDY, Á.H. (EDS.) - Triumph in Adversity. Studies in Hungarian Civilization in Honor of Professor Ferenc Somogyi on the Occasion of his Eightieth Birthday.
%23141062: VARDY, STEVEN BELA - Clio's Art in Hungary and in Hungarian-America.
%2335178: VAREILLES-SOMMIÈRES, GABRIEL DE LA BROÜE DE - La synthèse du droit international privé.
%2392293: VARENNES, FERNAND DE (ED.) - Asia-Pacific human rights documents and resources. 2 Volume set.
%2310727: VARESE, FEDERICO - Mafias on the move: how organized crime conquers new territories.
%23128936: VARGA, L. - Das Schlagwort vom finsteren Mittelalter.
%23174304: VARGA, CSABA. - Law and philosophy : selected papers in legal theory.
%23102582: VARGA, ÁRON KIBÉDI. - Kunstsoorten, genres en medialiteit.
%23174194: VARGA, CSABA. - Transition to rule of law : on the democratic transformation in Hungary.
%23117901: VARGAS MACHUCA, BERNARDO DE. - The Indian militia and description of the Indies [Milicia y descripción de las Indias].
%2376020: VARGHA, JULIUS. - Die Verteidigung in Strafsachen : historisch und dogmatisch dargestellt.
%23236276: VARNHAGEN, RAHEL. - Briefwechsel. Band 1: Rahel und Alexander von der Marwitz; Band 2: Rahel und Karl August Varnhagen; Band 3: Rahel und ihre Freunde; Band 4: Rahel und ihre Zeit. Jaar: BB 1979 Auteur: BB Rahel Antonie Friederike Varnhagen von Ense (1771-1833) (ISNI 0000 0001 0877 8042) WorldCat Identities Medewerker: BB Friedhelm Kemp (1914-) (ISNI 0000 0001 0931 8486) WorldCat Identities; Alexander von Marwitz WorldCat Identities Editie: BB 2., durchgeseh. und um einem Nachtrag verm. Aufl Uitgever: BB München : Winkler Annotatie: BB port Includes index De 1e uitg. (München, Kösel 1966-68) verscheen o.d.t.: Briefe
%23263812: VASHEE, BASKER (EDITOR) - Restructuring the Global Military Sector: New Wars.
%23188920: VASKE, HERMANN - Why are you creative?
%23266457: VASOLD, MANFRED. - Die Pest : Ende eines Mythos.
%23136633: VÁSQUEZ, GUILLERMO HOYOS. - Intentionalität als Verantwortung. Geschichtsteleologie und Teleologie der Intentionalität bei Husserl.
%23234691: VASSALLO, HELEN. - Dialogues avec Jeanne Hyvrard.
%23117001: VASTENHOUW, JAN. - Relationships between meanings, specifically with regard to trait concepts used in psychology.
%23252422: VASTERLING, VERONICA. - Waarheid en tijd bij Heidegger.
%23194430: VASUNIA, PHIROZE. - The gift of the Nile : hellenizing Egypt from Aeschylus to Alexander.
%23172589: VATIKIOTIS, P.J. (ED.) - Egypt since the Revolution.
%23263206: VATTER, HAROLD G. - The U.S. Ecomy in the 1950s. An economic history.
%23162546: VATTIMO, GIANNI. - The responsibility of the philosopher.
%23211338: VAUBEL, ROLAND. - Strategies for currency unification : the economics of currency competition and the case for a European parallel currency.
%23219296: VAUGEOIS, DENIS. - The last French and Indian war : an inquiry into a safe-conduct issued in 1760 that acquired the value of a treaty in 1990.
%2366107: VAUGHAN, DAVID. - (ed.). Law of the European Communities. 2 Vols.
%2330851: VAUGHN, KARIN IVERSEN. - John Locke : economist and social scientist.
%23267274: VAUGHN, KARIN IVERSEN. - John Locke : economist and social scientist.
%23271265: VAUTIER, BEN. - Ben Vautier : is everything art?
%23255921: VAVASIS, STEPHEN A. - Nonlinear optimization : complexity issues.
%2379207: VÄYRYNEN, RAIMO (ED.) - The Quest for peace : transcending collective violence and war among societies, cultures and states.
%23244090: VÄYRYNEN, RAIMO. - Towards Nuclear Zero.
%2326076: VAZARI, MOSTAFA. - The emergence of Islam: prophecy, imamate and messianism in perspective.
%23114937: VAZQUES MENCHACA, FERNANDO. - De Successionibus et ultimis Voluntatibus, D. Fern. Vasquii Pinciani, menchacensis, hispani, iurisconsulti etc..
%23159773: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II : heerser van een wereldrijk.
%23233694: VEATCH, ROBERT M. - Disrupted dialogue : medical ethics and the collapse of physician-humanist communication ( 1770-1980 ).
%23266702: VEBLEN, THORSTEIN. - The instinct of workmanship and the state of the industrial arts.
%23129196: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Il concetto del diritto.
%23172242: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Lehrbuch der Rechtsphilosophie.
%2358613: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Giurisprudenz e colonie (cenni generali).
%23258266: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Individuum, Staat und Korporation.
%2320230: VECCHIO, GIORGIO DEL. - Sulla involuzione nel diritto.
%23241935: VEDANTADESIKA. - An ornament for jewels : love poems for the Lord of Gods.
%23269499: VEDDELER, KLAUS. - Rechtsnorm und Rechtssystem in René Königs Normen- und Kulturtheorie.
%23175303: VEDDER, ANTON HERMAN. - The values of freedom.
%23174852: VEDDER, HANS. - Competition Law and Environmental Protection in Europe; Towards sustainability?
%23256385: VEDRAL, VLATKO. - Decoding reality : the universe as quantum information.
%2379333: VEDRENNE, ELISABETH. - Living in Venice.
%23263968: VÉDRINE, HUBERT. - France in an Age of Globalization.
%23152270: VÉDRINE, HUBERT. - France in an age of globalization.
%23194744: VEEGENS, J.D. - De banken van leening in Noord-Nederland tot het einde der achttiende eeuw.
%2316769: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 1e druk.
%23203280: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 4e druk.
%238848: VEEGENS, J.D. - Het faillissement en de surséance van betaling, gevolgd door de invoeringswet, met inleiding en aanteekeningen.
%2348770: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 3e druk.
%2342800: VEEGENS, J.D. & A. PITLO. - Schets van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Deel 2 : Zaken en erfrecht.
%2339388: VEEGENS, J.D. - De Wet op het Faillissement en de surséance van betaling, gevolgd door de invoeringswet, met inleiding en aanteekeningen.
%2334213: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken. 2e druk.
%2330350: VEEGENS, J.D. & A.S. OPPENHEIM. - Schets van het Nederlandsch Burgerlijk recht. 1.: Personenrecht. 2.: Rechten op zaken. 3.: Verbintenissen. Bewijs en verjaring.
%23132426: VEEN, TH.W. VAN. - Strafrechtspleging onder spanning : gedachten over het functioneren van ons strafproces.
%23182830: VEEN, JAN MARI VAN. - Nathan Söderblom. Leven en denken van een godsdiensthistoricus.
%23105671: VEEN, THEO J. - De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk : de leden stemmen zonder last : interpretaties van twee Grondwetsartikelen.
%23188229: VEEN, GAELE VAN DER. - Aiding underdeveloped countries through international economic co-operation.
%232249: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens vergheselschapt met de boucken : het hofdicht als tak van een georgische litteratuur.
%23102584: VEEN, H.J. VAN. - A Laser Strain Seismometer.
%23153881: VEEN, TH.W. (ED.) - Sanctietoepassing: een nieuwe ordening. Opstellen aangeboden aan Dr. G.H. Veringa.
%2346189: VEEN, W.J.M. VAN. - De levensverzekering : een privaatrechtelijke en successierechtelijke beschouwing.
%2332289: VEEN, J. VAN. - Democratisering van het recht? De werkelijkheid in de paleizen van justitie.
%2359228: VEEN, THEO J. - Pro memorie Theo Johannes Veen : Drachten, 13 december 1943-Heemstede, 27 augustus 2005.
%2317068: VEEN, TH.W. VAN. - Generale preventie.
%23237869: VEEN, TH.W. VAN. - Liber Amicorum.
%2317024: VEEN, JAC. VAN. - De rechten van de mens : de mensen van het recht : opstellen over de praktijk van de Nederlandse rechtspraak.
%23240881: VEEN, MENNO VAN DER. - Contracting for better places : a relational analysis of development agreements in urban development projects.
%23171434: VEEN, KLAAS WILLEM VAN DER. - Huwelijk en hiërarchie bij de Anavil Brahman van Zuid Gujarat. Sociale verandering en ideologische continuiteit in de Indiase kastensamenleving.
%23185527: VEEN, JAC. VAN. - Journalist in de rechtszaal.
%2389043: VEEN, H.J. VAN. - Inleiding tot de nomografie.
%2374399: VEEN, T. VAN. - Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek.
%2366417: VEEN, T.J. & P.C. KOP (RED.). - Zestig juristen : bijdragen tot een beeld van de geschiedenis der Nederlandse rechtswetenschap.
%233599: VEEN, Y.G. VAN DER. - De S.D.A.P. tegen het alcoholisme.
%23261069: VEEN, T. VAN & B. VAN DEN BERG. - Utrechts.
%23200745: VEEN-BRONS, A.C. (PS. FAMKE) - Nieuw- feminisme en belangenlooze huwelijksbemiddeling. Een pleidooi voor gezonde gezinsvorming.
%2318719: VEENDRICK, LAURENZ. - Verborgen en geregistreerde kriminaliteit in Groningen. Tweede tussenrapport onderzoek maatschappelijke achtergronden van jeugdkriminaliteit.
%23230363: VEENDRICK, LAURENZ & RIEKERT JONGMAN. - Met de politie op pad : een onderzoek naar het aanhoudingsbeleid van de politie op straat.
%23272280: VEENENDAAL, A.J. (ED.) - Het dagboek van Gisbert Cuper, gedeputeerde te velde, gehouden in de Zuidelijke Nederlanden in 1706.
%23102586: VEENHOF, V.B. - The Development of Statoconia in Mice.
%23268962: VEENHOF, JAN. - Geist und Liebe : die systematischen Voraussetzungen der Ethik Hendrik van Oyens.
%239798: VEENHOVEN, W.A. - (ed.). Case studies on Human Rights and fundamental freedoms. A world survey. 5 Vol.
%23233077: VEENIS, MILENA. - Material Fantasies: Expectations of the Western Consumer World among East Germans.
%2381380: VEENMAN, JUSTUS. - De arbeidsmarktpositie van allochtonen in Nederland, in het bijzonder van Molukkers. Diss.
%23184041: VEENSTRA, HEERE DOUWE. - Les formes nominales du verbe dans la prose du treizième siècle. Participe présent - Gérondif - Infinitif.
%23128119: VEENSWIJK, MARCEL. - Departementale cultuur : ijzeren kooi, bron van versplintering of politiek werktuig?
%2343353: VEER, WILLEM DE. - De firma als naam waaronder handel gedreven wordt.
%23182285: VEER, JOHANNES A. G. VAN DER. - Reiniging en reinheid bij Plato. With a Summary in English.
%2383072: VEERARAGHAVAN, AVINASH. - I love my India : stories for a city.
%23247289: VEERMAN, G.J. - De lengte van de wetgevingsprocedure.
%23259079: VEERMAN, G.J. - Over wetgeving : principes, paradoxen en praktische beschouwingen.
%23161069: VEERMAN, G.J. - Het zelfbeschikkingsrecht der naties en de rechten van de mens.
%2365505: VEERMAN, G.J. - Over wetgeving : principes, paradoxen en praktische beschouwingen.
%2324943: VEERMAN, W. (E.A.) - Aelbert Cuyp en zijn familie. Gerrit Gerritz. Cuyp; Jacob Gerritsz. Cuyp; Benjamin Gerritz. Cuyp; Aelbert Cuyp.
%2394366: VEESER, CYRUS. - A world safe for capitalism dollar diplomacy and America's rise to global power.
%23226576: VEESER, CYRUS. - A world safe for capitalism : dollar diplomacy and America's rise to global power.
%23266597: VEEZE, B.J. - De Raad van de Prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III, 1650-1668.
%23269083: VEGA, JUDITH A. - Isabelle de Charrière en de kritiek van de Verlichting : filosofie, politiek, cultuur.
%23263906: VEGA, SILVIA ... [ET AL.] - Los gobiernos locales desde una mirada de género.
%2329950: VEGA, LOPE DE. - La Dorothea. English transl. by A.S. Trueblood & E. Honig.
%2320214: VEGA, JOSSEPH DE LA. - Confusión de confusiones.
%2339680: VEGCHEL, G. VAN. - Medici contra Kwakzalvers : de strijd tegen niet-orthodoxe geneeswijzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw.
%2322031: VEGTER, MARLIES. - Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever.
%23130175: VEGTER, P.C. - Rechter en executie.
%23236811: VEGTER, MARLIES. - Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever.
%2310537: VEGTING, W.G. - De gemeentelijke verordeningsbevoegdheid en het burgerlijk recht.
%23169137: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht. 2 Dln.
%2334222: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht. 2 Dln.
%2367705: VEÏCOPOULOS, NICOLAS. - Traité des territoires dépendants. Volume I : Le système de tutelle d'après la Charte de San Francisco; Volume II : L'oeuvre fonctionnelle des Nations Unies relative au régime de tutelle.
%2340753: COMMISSIE BESTUURLIJKE EVALUATIE ALGEMENE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST. - De AIVD in verandering.
%23214367: CENTRALE AALSMEERSE VEILING. - Gedenkboek : uitgegeven door de Centrale Aalsmeerse Veiling te Aalsmeer t.g.v. haar 25-jarige bestaan, 1912-10 januari-1937.
%23161863: VEKENE, E. VAN DER. - Bibliographie der Inquisition : ein Versuch.
%238254: VELAERS, JAN ... [ET AL.] - De koning. De neutrale strafrechter. De doorwerking in privaatrechtelijke verhoudingen van het primaire recht in de Europese Unie.
%23258697: VELD, TH. - ROC-vorming: beleid voor een nieuw bestel : een onderzoek naar de beleids- en meningsvorming inzake ROC's.
%2320549: VELD, R.J. IN 'T. - De vlucht naar Isfahan? : over bestuur, planning en de toekomst van het hoger onderwijs.
%2320810: VELD-MERKOULOVA, YULIA. - Essays on futures markets and corporate spin-offs.
%2350323: VELD, R.J. IN 'T. - De verguisde staat. Rede.
%2313646: VELD, J. IN 'T. - Beginselen van behoorlijk bestuur.
%238814: VELD, J. IN 'T. - Vooruitziende bestuurswetenschap : een futurologische verkenning.
%233632: VELD, J. IN 'T. (E.A.). - Congres over gemeentepolitiek. Prae-adviezen.
%23180532: VELDE, PAUL VAN DER. - Multiregionalism and Multilateralism: Asian-European Relations in a Global Context (Icas Publication).
%23263540: VELDE, WALTER VAN DE. - Toward Learning Robots (Special Issue of Robotics and Automous Agents).
%2324868: VELDE, J.J. VAN DER. - De nieuwe belasting naar het vermogen van instellingen van de doode hand. Handleiding voor instellingen.
%23205402: VELDE, I. VAN DE & A. W.J. VAN VRIJBERGHE DE CONINGH. - Enige grepen uit het nieuwe erfrecht : praeadviezen.
%23199788: VELDE, LEONARDUS VAN DE. - Herrschaft und Knechtschaft bei Hölderlin.
%23104507: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - (red.). Aan de grenzen van het Nederlanderschap.
%2313952: VELDEN, P.A.L.M. VAN DER. - De vereniging-rechtspersoon en haar leden : enige beschouwingen over het geldende en het komende Nederlandse recht.
%2327810: VELDEN, K.VAN DER ... ET AL. - Health Matters. Public Health in NorthSouth Perspective.
%23182955: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Talaq in de rechtszaal ? : verstoting en openbare orde.
%2338845: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen.
%23196014: VELDEN, FRANS J.A., GERARD-RENÉ DE GROOT EN NICOLE DOESWIJK. - De nationaliteit in internationaal en Europees perspectief : preadviezen
%2365912: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Inleiding in het islamitische familie- en erfrecht : in het bijzonder met betrekking tot het Marokkaans privaatrecht en met vergelijkende opmerkingen ten aanzien van het Turks en Nederlands recht.
%2334220: VELDEN, G.M. VAN DER. - Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770.
%23267309: VELDEN, JAN WILLEM PIETER MARIA VAN DER. - Beleggingsfondsen naar burgerlijk recht.
%23215048: VELDEN, HUGO TJEERD VAN DER. - Gerard Loyet & Karel de Stoute : het votiefportret in de Bourgondische Nederlanden.
%23196207: VELDEN, F.J.A. VAN DER. - Crossing borders : essays in European and private international law, nationality law, and Islamic law in honour of Frans van der Velden.
%2336304: VELDHOVEN, G.M. VAN - (ed.). Overheidsbemoeienis : opstellen uitgegeven t.g.v. het 11de lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
%2321452: VELDHOVEN, G.M. VAN - (ed.). Overheidsbemoeienis. Opstellen uitgegeven t.g.v. het 11de lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
%2353639: VELDHOVEN, G.M. VAN - Attitudes van meisjes in militaire vrouwenafdelingen. Diss.
%2382326: VELDHUIZEN, JAN - D'66, een blijvend appèl : 35 jaar werken aan vernieuwing.
%23108980: VELDKAMP, A.M.E. - Overbrengen van afvalstoffen.
%23249058: VELDKAMP, G.M.J. - Herinneringen, 1952-1967 : le carnaval des animaux politiques.
%23137170: VELDKAMP, J. - History of Geophysical Research in The Netherlands and its former Overseas Territories.
%2362081: VELDKAMP, P.M. - De toepassing van artikel 1401 B.W. op de onbehoorlijke mededinging.
%23270454: VELDKAMP, G.M.J. (ED.) - De economie en het sociale zekerheidsbeleid.
%23212923: VELDMAN, A.G. - De kans van slagen : invloeden van culturen en regels op de loopbanen van vrouwen.
%2382472: VELDMAN, A.G. - Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie. Beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra) nationaal gelijke-behandelingsrecht.
%23119223: VELDT, M.I. - Het EVRM en de onpartijdige strafrechter.
%23100925: VELDT, P. TH. VAN DER - Franz Neumayr SJ (1697-1765). Leben und Werk eines spätbarocken geistlichen Autors ...
%23229494: VELEMA, WILLEM & JOLANDA DREIJKLUFFT. - Sporen en stippellijntjes : de Avéro Centraal Beheer Groep in perspectief.
%23215410: VELLA, CHRISTINA. - Intimate enemies : the two worlds of the Baroness de Pontalba.
%2364268: VELLEKOOP, MICHEL - Rekenen Aan En Op Risics.
%2360655: VELLEKOOP, KEES. - Dies Ire Dies Illa: Studien zur Frühgeschichte einer Sequenz.
%2370802: VELLENGA, SIPCO ... [ET AL.] (RED.) - Mist in de polder : zicht op ontwikkelingen omtrent de islam in Nederland.
%2375387: VELLENGA, S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig.
%2359331: VELLINGA, W.H. - Schuld in spiegelbeeld : afwezigheid van alle schuld.
%2361387: VELLINGA, J.M. - Talma's sociale arbeid. Diss.
%2362127: VELT, C.J.E. IN 'T - Politie en omgevingsanalyse : de rol van computerbestanden bij het oplossen van diefstallen.
%23132505: VELTEN, A.A. VAN. - Het notariaat : inderdaad een elastisch ambt. Het Nederlandse notariaat in de tweede helft van de twintigste eeuw, geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting tot bevordering der notariele wetenschap.
%23124395: VELTEN, A.A. VAN. - Koop van onroerende zaken.
%23251861: VELTEN, A.A. VAN. - Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed. 3e druk.
%23226092: VELTEN, A.A. VAN. - Koop van onroerende zaken.
%23220356: VELTEN, A.A. VAN. - Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed. 2e druk.
%23199410: VELTEN, A.A. VAN. - Klik zei de muis en weg was het huis.
%23249056: VELTHOVEN, PAUL VAN. - Het verantwoorde engagement : filosofie en politiek bij Raymond Aron.
%23196004: VELTHOVEN, B.C.J. VAN (E.A.) - Geschilbeslechtingsdelta 2003 : over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers.
%23148667: VELTHOVEN, B.C.J. VAN (E.A.) - Recht en efficiëntie: een inleiding in de economische analyse van het recht.
%23214375: VELTHOVEN, H. VAN EN A.B.M. BRANS. - Brabant rondom zijn orkest.
%23155440: VELTHUIJSEN, JAN WILLEM - Determinants of investment in energy conservation.
%23178019: VELTHUYS-BECHTHOLD, P.J.M. (ED.) - Inventory of the papers of Evert Willem Beth (1908-1964), philosopher, logician and mathematician, 1920-1964 (c. 1980)
%23126553: VELTHUYS-BECHTHOLD, P.J.M. - Inventory of the Papers of Pieter Zeeman (1865-1943), Physicist and Nobel Prize Winner, c. 1877-1946.
%23165231: VELTKAMP, B.M. - Implementatie van EG-milieurichtlijnen in Nederland.
%2381130: VELTKAMP, B.M. - Implementatie van EG-milieurichtlijnen in Nederland.
%23168979: VELTMAN-VAN DEN BOS, ANS J. - Petronella Moens (1762-1843) : de Vriendin van 't Vaderland.
%23270696: VELTMAN, GEERT. - Theatraal veranderen in fiscalibus : opstellen, reflecties en herinneringen aangeboden aan mr. Geert Veltman ter gelegenheid van zijn afscheid als integraal manager van de belastingdienst.
%23121696: VELU, H.A.F. - Drie in één : ondernemer , manager , leider.
%23264669: VELUW, LEVI VAN. - Levi van Veluw : origin of the beginning : works 2013-2006.
%23171032: VELZEN CAMPHUIS, SYTZE VAN. - Het vraagstuk der verbetering van de inlandsche Copra in Nederlandsch Indië.
%2339855: VELZEN, MARTIJN VAN. - Learning on the fly : worker training in the age of employment flexibility.
%23201351: VELZEN CAMPHUIS, SYTZE VAN. - Het vraagstuk der verbetering van de inlandsche Copra in Nederlandsch Indië.
%2399030: VEN, J.J.M. VAN DER. - Ius humanum : das Menschliche und das Rechtliche.
%2313717: VEN, J.J.M. VAN DER. - De zorgvuldigheidsnorm krachtens art. 1401 B.W. toegepast door den Hoogen Raad.
%23195634: VEN, GERARD VAN DE & NOËL VAN DOOREN. - De nieuwe rivierdijken : dijkversterking als ontwerpopgave.
%2315419: VEN, J.J.M. VAN DER. - Existentie en recht : schets van een antropologische rechtsbeschouwing.
%23212238: VEN, ARIE CORNELIS NICOLAAS VAN DE. - Adoptie van circulerende concepten en instrumenten voor de beheersing van organisaties : meer dan een kwestie van kiezen.
%2326355: VEN, J.J.M. VAN DER. - De mens in zijn rechtsorde : verzamelde opstellen.
%23241233: VEN, J.J.M. VAN DER. - Recht als instrument van behoud en verandering : bundel opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.J.M. van der Ven.
%23108222: VEN, A.E.B.M. VAN DER. - Fenomeenonderzoek : spoorzoeken nieuwe stijl?
%23157137: VEN, J.J.M. VAN DER. - Het Europees sociaal handvest.
%23169803: VEN, J.J.M. VAN DER. - Mensenrechten in rechtsvergelijking. Een onderzoek binnen het raam van de Internationale Arbeidsorganisatie. Preadvies.
%2381501: VEN-TEN DENSEL, E. VAN DER. - Volksdansen vroeger en nu.
%2394755: VEN, A.H.G.S. VAN DER. - Inleiding in de schaaltheorie.
%2312877: VEN, J.J.M. VAN DER. - Reacties en Reflecties : 45 brieven over 'Recht als instrument van behoud en verandering'.
%23257394: VEN, D.J. VAN DER. - Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore.
%2321500: VEN, W. VAN DE. - Studies in health insurance and econometrics. Diss.
%2322993: VENABLE, CHARLES L. - China and Glass in America, 1880-1980: From Table Top to TV Tray
%23269717: VENDRYES, JOSEPH (ED.) - Airne Fíngein.
%23190542: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2 : De harde kern.
%2355025: VENEMA, J., P.J. MUIJEN EN J.G. CAMPEN. - Handboek Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
%2351152: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1 : Het systeem.
%23262175: VENEMA, JAN. - Aspecten der koolzuurinhalatietherapie [= Aspects of the carbon dioxide inhalation therapy]
%23233526: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewigten.
%23233502: VENEMA, G.A. - Over de balans en het wegen.
%23232426: VENEMAN, PEER. - Peer Veneman : de zeven hoofdzonden = the seven deadly sins.
%23166231: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 4 : Capitulae de Conditionali et Rationali.
%23166233: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part I Fascicule 1 : Tractatus de Terminis.
%23166234: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part I Fascicule 7 : Tractatus de Scrire et Dubitare.
%23166235: PAUL OF VENICE. - Logica Magna. Part II Fascicule 3 : Tractatis de Hypothecis.
%23202308: VENING MEINESZ, F.A. - Fundamental tables for regional isostatic reduction of gravity values.
%23187925: VENKATARANGAIYA, M. - The development of local boards in the Madras presidency.
%23159771: VENNE, J.J.J. VAN DE. - Regeneratie van de oude stad.
%2332453: VENNER, G.H.A. - De Meinweg : onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders - Guliks grensgebied circa 1400-1822.
%2398731: VENNER, J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt 1567.
%23156119: VENNIKER, RICHARD. - Transition processes from constrained to Walrasian equilibrium.
%2327984: VENNIX, JAC A.M. A.O. (EDS.) - System Dynamics 1992. Proceedings of the International System Dynamics Conference.
%23255596: VENTER, W.J. - The incidence of taxation on the brewing industry : a theoretical and empirical study of taxation impact on South African breweries in comparison with those of particular European countries.
%23192601: VENTO, ARNOLD C. - La generación Hijo pródigo : renovación y modernidad.
%23146681: VENTURI, ROBERT. - Iconography and Electronics upon a Generic Architecture.
%23203821: VENVERLOO, A. - De gemeentefinanciën. (Hand- en leerboek der bestuurswetenschappen, deel III).
%23208707: VENZI, GIULIO. - Manuale di diritto civile italiano.
%23248395: VERA , YVONNE. - De stenen maagden.
%23183154: VERAART, J.A. - Arbeidsloon.
%2363565: VERAART, WOUTER. - De passie voor een alledaagse rechtsorde : over vergeten, herinneren en vergeven als reacties op historisch onrecht.
%23246951: VERAART, WOUTER & LAURENS WINKEL (EDS.) - The post-war restitution of property rights in Europe : comparative perspectives.
%2369246: VERAART, CHRIS. - Overgave.
%2361872: VERAART, B.A.G. - Over antisepsis als eisch voor aseptisch wondverloop. (Met verslag over 6825 ongevalswonden). Diss.
%23154384: VERBA, SIDNEY & GARY R. ORREN. - Equality in America : the view from the top.
%23235018: VERBA, SIDNEY, STEVEN KELMAN ... [ET AL.] - Elites and the idea of equality : a comparison of Japan, Sweden, and the United States.
%23153073: VERBA, SIDNEY., NORMAN H. NIE & JAE-ON KIM. - Participation and political equality : a seven-nation comparison.
%2396631: VERBEEK-HEIDA, PIETJE - De eigen wijsheid van de patiënt : alledaagse overwegingen bij geneesmiddelen gebruik.
%23109405: VERBEEK, TH. (ED.) - Descartes et Regius : autour de léxplication de l'esprit humain.
%23109737: VERBEEK, P.J. - Learning about decision support systems. Two cases on manpower planning in an airline.
%23256975: VERBEEK, JOOP. - Politie en de nieuwe internationale informatiemarkt : grensregionale politiële gegevensuitwisseling en digitale expertise.
%23137583: VERBEEK, JOS. - Studies on Economic Growth Theory. The Role of Imperfections and Externalities. Diss.
%23237171: VERBEEK, A.M. - Filosoferen? Gewoon doen!
%2370743: VERBEEK, JOOP. - Politie en de nieuwe internationale informatiemarkt : grensregionale politiële gegevensuitwisseling en digitale expertise.
%23127296: VERBEKE, G. & J. IJSEWIJN (EDS.) - The Late Middle Ages and the Dawn of Humanism outside Italy : proceedings of the international conference, Louvain may 11-13, 1970.
%23154450: VERBEKE, ALAIN. - De legitieme ontbloot of dood ? Leve de echtgenoot !
%23102590: VERBEKE, G. - Het wetenschappelijk profiel van Willem van Moerbeke.
%23269961: VERBERCKMOES, JOHAN. - Schertsen, schimpen en schateren : geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw.
%23201724: VERBERNE, M.L. - Verdeling van het spectrum.
%2342219: VERBERNE, L.G.J. & SCHLICHTING, T.H. (RED.). - Stichting Het R.K. Gasthuis Sint Elisabeth-Ziekenhuis Tilburg. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het honderd vijf en twintig-jarig bestaan der Stichting en het vijf en twintig-jarig bestaan van het huidige ziekenhuis, 29 November 1954.
%23199549: VERBIEST, H. - Hersenfunctie en gestoord menselijk gedrag : waardoor?, waartoe?, wat - dat? : variaties op twee thema's.
%23157249: VERBOGT, S. - Hoofdstukken over gezondheidsrecht.
%2370699: VERBONG, G.P.J. - Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in Nederland, 1835-1920.
%23212908: VERBOVEN, A.H.F. - The ex-dividend effect in stock and options prices : theory and Dutch empirical evidence.
%23137123: VERBRAECK, HANS T. - De Staart van de Zeedijk, een Bliksemonderzoek naar enkele Effecten van het Zomerplan 1987 in het Wallengebied.
%23188817: VERBRUGGE, AD. - Tijd van onbehagen : filosofische essays over een cultuur op drift.
%2338255: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
%23146444: VERBURG, L.G. - Het Nederlands ontslagrecht en het BBA-carcinoom.
%23147808: VERBURG, G.J. - In vuur & vlam : geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
%23223620: VERBURG, MARCEL E. - Herman Dooyeweerd : leven en werk van een Nederlands christen-wijsgeer.
%2312652: VERBURG, GERHARDUS. - De vrijwillige zaakwaarneming.
%2342105: VERBURG, MARCEL E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel 1: 1798-1898.
%23192111: VERBURG, D.A. - Ruimtelijk bestuursrecht extract.
%23225367: VERBURG, MARCEL E. - De procureurs-generaal bijeen : grepen uit de notulen van 60 jaar in vergadering.
%23266872: VERBURG, L.G. - De koers van de bestuurder : over recht, arbeid en medezeggenschap.
%2354388: VERBURGH, M.J.P. - (ed.). Schade lijden en schade dragen : is het zelf dragen van geleden schade in een sociale rechtsstaat regel of uitzondering.
%23118521: VERCAUTEREN, F.E.M. - De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best als deel van de verbinding met Luik (1740-1745).
%23267312: VERDAAS, ADRIANUS JOHANNES. - Stil pandrecht op vorderingen op naam.
%23119301: VERDAM, J. - (red.). Middelnederlandsch Handwoordenboek.
%2310542: VERDAM, P.J. - Uit het recht : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. P.J. Verdam.
%236828: VERDAM, P.J. - Nietigheid van besluiten.
%2350211: VERDAM, G.J. - Handleiding bij de beoefening der spherische trigonometrie, met betrekking tot hare toepassing op de mathematische geographie en op de spherische astronomie.
%23261171: VERDAM, J. - De geschiedenis der Nederlandsche taal in hoofdtrekken geschetst.
%23102593: VERDENIUS, W.J. - Homer : the Educator of the Greeks.
%23233296: VERDI, GUISEPPE. - Louisa Miller : melodramma tragico in tre atti. Libretto van Salcatore Cammarano naar Kabale und Liebe van Friedrich Schiller.
%23194609: VERDIER, DANIEL. - Democracy and international trade : Britain, France, and the United States, 1860-1990.
%2390149: VERDIER, ABEL. - Manuel pratique des consulats.
%23195952: VERDOES, THEODORUS LAURENTIUS MARIA. - Naar een metaforische compositie van de (bedrijfs)economie; een zoektocht door de economische kosmos.
%2322706: VERDONER, LOUIS ANDRÉ. - Fiscale aspecten van intercompany pricing in internationaal verband.
%23197895: VERDOONER, DAVE & HARMEN SNEL. - Trouwen in Mokum, 1598-1811 = Jewish Marriage in Amsterdam.
%23104942: VERDOORN, J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
%2342838: VERDOORN, J.A. - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië : een sociaal-medische studie. Diss.
%23105870: VERDROSS, ALFRED VON. - Trattati contra bonos mores.
%23162341: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%2356506: VERDROSS, ALFRED & BRUNO SIMMA. - Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis.
%2318019: VERDROSS, ALFRED & BRUNO SIMMA. - Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis.
%2354391: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%2346383: VERDROSS, ALFRED. - Völkerrecht.
%23126093: VERDULT, PHILIP A. - P. Erasmianae II : delen van een Arsinoitisch Sitologen-Archief uit het Midden van de Tweede Eeuw v. Chr.
%23204451: VERDUN, AMY. - The European Union in the wake of Eastern enlargement : institutional and policy-making challenges.
%23140263: NEDERLANDSCH-ZUID-AFRIKAANSCHE VEREENIGING - Nederland - Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij Gelegenheid van haar Vijftig-Jarig Bestaan, 1881-1931.
%2370881: VERENE, DONALD PHILLIP. - Philosophy and the Return to Self-Knowledge.
%23202189: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 juni 2004 te Almere gehouden algemene vergadering over: Het advies en de rol van de adviseur Het advies en de rol van de adviseur.
%23202203: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 13 juni 2003 te Alkmaar gehouden algemene vergadering over: het opstandige slachtoffer Het opstandige slachtoffer.
%23237812: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 12 juni 2009 te Arnhem gehouden algemene vergadering over: Humane biotechnologie en recht.
%23243129: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 13 en 14 juni 1980 te Dordrecht gehouden algemene vergadering over: Dient de wet regelen te stellen ten aanzien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid en Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten.
%23239682: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 juni 1984 te Nijmegen gehouden algemene vergadering over: 'Civielrechtelijke, administratiefrechtelijke of strafrechtelijke rechtshandhaving', 'Politiële en justitiële delikten' en 'Deregulering'.
%23243110: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 12 en 13 juni 1981 te Assen gehouden algemene vergadering over: 'Administratieve rechter en rechtshandeling naar burgerlijk recht' en 'Dient de wet voorzieningen te bevatten ten aanzien van de zeggenschap van medewerkers en/of gebruikers in bestuurlijke organen van verenigingen en stichtingen'.
%23173205: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 10 juni 1994 te Leeuwarden gehouden algemene vergadering over: Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering.
%23173207: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 juni 1995 te Amsterdam gehouden algemene vergadering over: De reikwijdte van fundamentele rechten.
%23172608: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 juni 1990 te Utrecht gehouden algemene vergadering over: Artikel 8 EVRM.
%23173187: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 en 10 juni 1983 te Rotterdam gehouden algemene vergadering over: Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak , neergelegd in art . 6 van het Europese Verdrag tot bescherming va
%23173190: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 juni 2000 te Groningen gehouden algemene vergadering over: De ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het privaatrecht De ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het privaatrecht.
%23173221: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 22 en 23 juni 1973 te Enschede gehouden algemene vergadering over: 'De dissenting opinion in de rechtspraak' en 'Coördinatie van administratieve wetgeving inzake onroerend goed'
%23173235: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 juni 1999 te 's-Hertogenbosch gehouden algemene vergadering over: Internationale rechtspraak in de Nederlandse rechtsorde Internationale rechtspraak in de Nederlandse rechtsorde.
%23173232: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 18 en 19 juni 1976 te Leeuwarden gehouden algemene vergadering over: 'Groepsacties en algemeen belang in de administratief-rechtelijke en civiele procedure' en 'Politioneel en preventief-justitieel optreden tegen in groter verband gepleegde delicten en wenselijke wetswijzigingen t.a.v. deze delicten'
%23173246: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 13 juni 1997 te Zutphen gehouden algemene vergadering over: Beroep in herziening.
%23173257: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 juni 1993 te Arnhem gehouden algemene vergadering over: Manipuleren met leven Manipuleren met leven.
%23239351: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 en 9 juni 1979 te Middelburg gehouden algemene vergadering over: 'Dient verandering te worden gebracht in de wijze van voorbereiding en totstandkoming van wetgeving' en 'Algemene voorwaarden'.
%23173260: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 juni 2001 te Leiden gehouden algemene vergadering over: De waarde (n) van het sociaal recht : over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking De waarde (n) van het sociaal recht.
%23224780: VERENIGING DE JONGE BALIE, AMSTERDAM, LUSTRUMCOMMISSIE. - Advocaat, mondjesmaat? : bundel, uitgegeven onder auspiciën van de Lustrumcommissie van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam ter gelegenheid van de studiedag over het onderwerp 'procesmondigheid (verplichte) procesvertegenwoordiging' op vrijdag 25 april 1980 in de Koopmansbeurs te Amsterdam.
%23173177: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 12 juni 1998 te Rotterdam gehouden algemene vergadering over: Recht en Internet.
%23173265: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 14 juni 1991 te Zwolle gehouden algemene vergadering over: Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak.
%23243301: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de zevenennegentigste vergadering te Breda op 18 en 19 juni 1971; betreffende de preadviezen van J.G. Sauveplanne .. [et al.]
%23170340: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 10 en 11 juni 1977 te 's-Hertogenbosch gehouden algemene vergadering over: 'In hoeverre kunnen bij het verlenen van subsidie voorwaarden worden gesteld?' en 'Door rechtspersonen heenkijken'
%23240786: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 en 12 juni 1982 te Alkmaar gehouden algemene vergadering over: Dient de wetgever beperkingen te stellen ten aanzien van de wijze van het verkrijgen van door de rechter in strafzaken te hanteren bewijsmiddelen en Bestaat er aanleiding de rechtspositionele verschillen tussen ambtenaren en civielrechtelijke werknemers te handhaven?.
%23173255: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 juni 1989 te Tilburg gehouden algemene vergadering over: Positieve discriminatie.
%23243385: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 16 en 17 juni 1972 te Utrecht gehouden algemene vergadering over 'De juridische opleiding'.
%23237469: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 11 juni 2010 te Amsterdam gehouden algemene vergadering over: Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
%23238665: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 9 juni 2006 te Maastricht gehouden algemene vergadering over: Europese integratie.
%23237915: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 10 juni 2011 te Utrecht gehouden algemene vergadering over: Controverses rondom legaliteit en legitimatie.
%23173212: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 12 juni 1992 te Maastricht gehouden algemene vergadering over: Toetsing : ' Dient de wetgever de mogelijkheid te bieden , dat de rechter de formele wet toetst aan de Grondwet en ongeschreven rechtsbeginselen , en zo ja , hoe dient d
%23238216: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 10 juni 2005 te Den Haag gehouden algemene vergadering over: Toezicht.
%2361109: KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERS VERENIGING. - De ontwikkeling van de jachtwet. Uitgave 1979.
%236079: VERENIGING VOOR ECONOMIE. TAVERNIER, K. A.O. - Overheidsinterventies. Effectiviteit en efficientie. Vijftiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres. Leuven 8-9 mei 1981. Part II: Notulen, open forum.
%23266966: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Jaargang 1-99 (1870)- Jaargang 99 (1969).
%23238313: NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING. - Verslag van de op 8 juni 2007 te Haarlem gehouden algemene vergadering over: Alternatieve regelgeving.
%23131607: VERGER, FERNAND; ISABELLE SOURBÈS-VERGER & RAYMOND GHIRARDI. - The Cambridge encyclopedia of space : missions, applications and exploration.
%23101236: DES VERGERS, A. N. (ED/TR) - Histoire de l'Afrique sous les Aghlabites (184-297/800-909)... par IBN KHALDOUN [733-808/1332-1406, Ibn Haldun].
%23215295: VERGÈS, FRANÇOISE. - Monsters and revolutionaries : colonial family romance and métissage.
%23268532: VERGO, PETER. - Art in Vienna 1898-1918 : Klimt, Kokoschka, Schiele and their contemporaries.
%23265708: VERGO, PETER. - Expressionism : masterpieces from the Thyssen-Bornemisza Collection.
%23137509: VERGOTE, J. - Joseph en Egypte. Génèse Chap. 37-50 a la Lumière des Études Égyptologiques Récentes.
%23160080: VERGOUW, LIDA. - Het verre paradijs.
%23180991: VERGUNST, NOËL PASCAL. - The institutional dynamics of consensus and conflict : consensus democracy, corporatism and socio-economic policy-making and performance in twenty developed democracies (1965-1998).
%23262171: VERHAART, W.J.C. - Klinische en anatomische onderzoekingen over de ziekte van Alzheimer.
%23161237: VERHAEGEN, GEORGE H.M.J. - Rationeele broodvoorziening in Nederland .
%23201809: VERHAEGHEN, PAUL. - Omega minor.
%23159590: VERHAGEN, FRANCISCUS B.A.M. - Geldrop : economische-statistische beschrijving van een industriëele plattelandsgemeente vanaf het begin der 19e eeuw.
%23105619: VERHAGEN-MAAT, M.L.W. - Procederen. In eerste aanleg bij rechtbank en kantonrechter.
%23141765: VERHAGEN, H.L.E. & M.H.E. RONGEN - Cessie : de overdracht van vorderingen op naam.
%23214616: VERHAGEN, TIBERT. - Towards understanding online purchase behavior.
%23203371: VERHAGEN, HERMAN (RED.) - Inleiding tot de politieke ekonomie van het milieu.
%2399840: VERHAS, C.M.O. - De Beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland : ... tot onderhoudinge van de Politique ordre ende staet der Landen van Hollandt, Zeelandt, Vrieslant ...
%23199723: VERHEES, JOHANNES JACOBUS. - God in beweging : een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus.
%23217099: VERHEES, JAAP. - Econometric analysis of multidimensional models.
%2380271: VERHEGGEN, A. - (ed.). Veertig jaren melaatschenverpleging. 1895-1935.
%2392465: VERHEIJ, BART. - Rules, reason, arguments. Formal studies of argumentation and defeat.
%23256962: VERHEIJ, BART. - Virtual arguments : on the design of argument assistants for lawyers and other arguers.
%23217095: VERHEIJ, N. & H.G. LUBBERDINK. - Algemene wet bestuursrecht : derde tranche.
%23105620: VERHEIJ, N. - Het systeem van de Algemene wet bestuursrecht.
%23208083: VERHEIJEN, EEFJE ANTONIUS MARIE. - Nederlandse strafrechtelijke waarden in de context van de Europese Unie : naar een beoordelingsschema ter waarborging van karakteristieken van materieel strafrecht in de Europese rechtsruimte.
%23116000: VERHEIJEN, J.A.J. - Kamus Manggarai. Vol. 1: Manggarai - Indonesia.
%2331786: VERHELLEN, EUGEEN. - Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht.
%23130703: VERHELLEN, EUGEEN. - Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht.
%23245781: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
%23151526: VERHEUGT, J.W.P. - Inleiding in het Nederlandse recht.
%2331972: VERHEUL, J.P. - Aspekten van Nederlands internationaal beslagrecht.
%23201508: VERHEUL, INGRID. - Is there a (fe)male approach? : understanding gender differences in entrepreneurship.
%23190740: VERHEUL, JOHANNES PIETER. - Rechtsmacht in het Nederlandse internationaal privaatrecht. Deel 1: Het EEG bevoegdheid- en executieverdrag.
%2398185: VERHEUL DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
%2344504: VERHEY, F.R.J. - Dementia, depression and forgetfulness. Clinical studies of the early diagnosis and the differential diagnosis of dementia. Diss.
%23153425: VERHEY, L.F.M. - Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy.
%2341436: VERHOECKX, P.M. - De vierdimensionale wereld der relativistische natuurkunde : voordracht gehouden in de 11de vergadering op 5 Januari 1918.
%23133649: VERHOEF, PETER C. - Analyzing customer relationships: linking relational constructs and marketing instruments to customer behaviour.
%23202219: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid in uw financiële advies : financiële risico's omtrent sociale zekerheid in kaart gebracht.
%23216668: VERHOEF, HERMAN. - Sociale zekerheid en financiële planning.
%23251488: VERHOEF, J. - ARAR : tabellen 2013 : januari-juni.
%23104366: VERHOEFF, JOHAN PETER. - Sartre als toneelschrijver.
%2373783: VERHOEFF, B.M., VERSTER, A.C.P., KLASSEN, L.H. - Naar een economische benadering van criminaliteit en veiligheidszorg. Oriënterend onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stichting Maatschapij en Politie door de stichting Het Nederlands Economisch Instituut.
%23113367: VERHOEVEN, W.M. (ED.) - JAMES FENIMORE COOPER. New Historical and Literary Contexts.
%23183974: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%2380120: VERHOEVEN, M.J.M ... [ET AL.] - Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen? : over legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen en transparantie.
%23260320: VERHOEVEN, NEL. - Doing research : the hows and whys of applied research.
%23196081: VERHOEVEN, CORNELIS - De schaduw van één haar : lessen over antieke literatuur.
%2374951: VERHOEVEN, BERNARD. - Cultuur en overheid : een bundel cultuurpolitieke geschriften.
%2340884: VERHOEVEN, MAARTJE. - The Costanzo obligation : the obligations of national administrative authorities in the case of incompatibility between national law and European law.
%23201784: VERHOEVEN, THEODORUS. - Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola in verband met de triniteit.
%2346330: VERHOOGT, J.P. - Moderne maatschappijkritiek : C. Wright Mills als criticus: tussen probleem en totaliteit.
%23267914: VERHULST, A. & M.K.E. GOTTSCHALK (EDS.) - Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en België : colloquium Gent 5-7 september 1978 : handelingen = Transgressions and the history of settlement in the coastal areas of Holland and Belgium : colloquium Gent 5-7 September 1978 : proceedings.
%23229486: VERHULST, A. & G. BUBLOT (ED.) - De Belgische land- en tuinbouw : verleden en heden.
%2368209: VERIN, HELENE - Beth Levine Shoes.
%23264976: VERING, FRIEDRICH H. - Geschichte und Institutionen des römischen Privatrechts.
%23151805: VERINGA, G.H. - Integratie van strafrechtelijk beleid.
%2383750: VERKADE, D.W.F. - Intellectuele eigendom, mededinging en consument.
%2346529: VERKADE, D.W.F. - Misleidende reclame.
%2340475: VERKADE, D.W.F. & SPOOR, J.H. - Auteursrecht.
%236927: VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands patriot = Der Achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost-Niederländischen Patriotismus.
%2316305: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL.] - Gegevensbescherming : preadviezen.
%2326269: VERKADE, D.W.F. ... [ET AL.] - Ruimere octrooiëring van computerprogramma's : technicality of revolutie?
%2347163: VERKADE, W. - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872).
%2358032: VERKAIK, J.W. ... [ET AL.] - Den Haag met recht een stad : elf juridische portretten.
%23124368: OVERLEGCOMMISSIE VERKENNINGEN. - Een eigen richting voor het recht. Eindrapport van de verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid.
%23233897: VERKERK, MARIAN (ED.), WAL, KOO VAN DER. - Filosofie, ethiek en praktijk : liber amicorum voor Koo van der Wal.
%2383264: VERKERK, REMME. - Fact-finding in civil litigation : a comparative perspective.
%2380518: VERKOREN, WILLEMIJN (EDITOR) - Postconflict Development: Meeting New Challenges.
%23178472: VERKOUTEREN, HERMAN. - Over Artikel 153 Grondwet.
%23103125: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler.
%23105621: VERKRUISEN, W.G. - Gemeente en gemeentewet.
%2325604: VERKRUISEN, W.G. & B.C. VIS. - Gemeente en Gemeentewet.
%23182151: VERKRUISEN, W.G. & B.C. VIS. - Gemeente en Gemeentewet.
%23106326: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
%23261493: VERKUYTEN, MAYKEL. - Zelfbeleving en identiteit van jongeren uit etnische minderheden.
%23117389: VERLAAN, JOS. - Chaos aan de Amstel : fraude en corruptie in Amsterdam.
%2339704: HERMANN SCHMIDT VERLAG. - Gesamtverzeichnis 2007/2008 : Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
%2339695: HERMANN SCHMIDT VERLAG. - Werkbericht 2009/2010 : Typografie Grafikdesign Kreativität : neues aus dem Verlag Hermann Schmidt, Mainz.
%23172647: VERLDMAN, FRANS. - Haptonomie : wetenschap van de affectiviteit.
%238223: VERLEISDONK, F.A.M. - Stakingen tegen de overheid : de veranderende positie van de Westeuropese vakbeweging, gezien tegen de achtergrong van de sociaal-economische ontwikkeling.
%23225072: VERLEYE, LÉON. - Les pierres précieuses et les perles : origine, histoire, valeur, emploi, imitations ; comment on distingue le vrai du faux. Guide du marchand et de l'acheteur.
%2326253: VERLINDEN, CHARLES. - Koloniale expansie in de 15de en 16de eeuw.
%23218328: VERLINDEN, MARGRIET. - A Constraint-based Grammer for dialogue Utterances.
%2352619: VERLOO, MIEKE. - Macht en gender in sociale bewegingen : over de participatie van vrouwen in bewonersorganisaties.
%23218820: VERLOOP, N. (ED.) - 75 jaar onderwijs en opvoeding : 75 jaar Pedagogische studiën.
%23102597: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - De taak van de rechtswetenschap bij de planning van internationale economische integratie.
%2312075: VERLOREN VAN THEMAAT, PIETER. - Rechtsgrondslagen van een nieuwe internationale economische orde : een rechtshistorisch, -vergelijkend en -systematisch onderzoek naar de veranderde structuur van internationaal economisch recht.
%23190138: VERLOREN VAN THEMAAT, P. & T.R. OTTERVANGER. - Concentraties en joint ventures in het mededingingsrecht.
%23231400: VERLOREN VAN THEMAAT, L.M. (RED.) - Oude Dordtse Lijfrenten : stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.
%2342274: VERLOREN VAN THEMAAT, J.P. - Diefstal en, in verband daarmee, bedrog in die Romeins-Hollanse reg.
%23231181: VERLOREN VAN THEMAAT, P. & J.A. MUILWIJK. - Handleiding bij de wet op de bedrijfsorganisatie : tekst van de wet met inleiding, samenvatting en toelichting.
%23237564: VERMAAT, MATTHIJS FRANS. - Voorzieningen in de Wet voorzieningen gehandicapten : verantwoorde voorziening of participatievoorziening ?.
%23213290: VERMAAT, AREND JAN. - Dynamisch toezicht.
%23104817: VERMASEREN, M.J. (ED.) - Studies in Hellenistic Religions.
%23107748: VERMASEREN, M.J. & P. SIMONI. - Liber in deum. L'apoteosi di un iniziato Dionisiaco.
%23196986: VERMASEREN, M.J. & C.C. VAN ESSEN. - The excavations in the Mithraeum of the church of Santa Prisca in Rome.
%23230613: VERMEED, W.A. - Taxes and the Economy: A Survey of the Impact of Taxes on Growth, Employment, Investment, Consumption and the Environment.
%23232990: VERMEED, W.A. - De wereld van 3D-printen : op weg naar een nieuwe industriele revolutie?.
%2332458: VERMEEND, W.A. - De achterkant van het belasting- en premiebiljet. Over de werkelijke druk van de loon- en inkomstenbelasting en de sociale premies en hoe het anders kan.
%2352152: VERMEER, BRENDA - Strafprocessuele waarborgen tijdens het voorarrest van jeugdigen en hun beleving daarvan.
%23126787: VERMEER, E.B. - Water Conservancy and Irrigation in China. Social, economic and agro-technical aspects.
%232967: VERMEER, EVERT - Wij vechten voor democratie en socialisme.
%23196462: VERMEERSCH, VALENTIN (ED.) - Bruges and Europe.
%2335545: VERMEIJDEN, JACOB. - Auteursrecht en het kinematographisch werk.
%23139062: VERMETTEN, YVONNE - Consistency and Variability of Student Learning in Higher Education.
%23240554: VERMEULE, ADRIAN. - Law and the limits of reason.
%23105623: VERMEULEN, FRANK. - De rechtszaak : scenes uit het Nederlands recht.
%23132429: VERMEULEN, G. (E.A) - Internationale Samenwerking in Strafzaken en Rechtsbescherming : pleidooi voor een geïntegreerde nationale en internationale benadering.
%232664: VERMEULEN, G., W. DE BONDT & Y. VAN DAMME. - EU cross-border gathering and use of evidence in criminal matters : towards mutual recognition of investigative measures and free movement of evidence?
%2368835: VERMEULEN, GEERT (ED.) - Aspecten van Europees materieel strafrecht.
%2344591: VERMEULEN, G. (ED.) - Essential texts on international and European criminal law.
%23137586: VERMEULEN, ERIK M. - Corporate Risk Management. A multi-factor approach. Diss.
%2369349: VERMEULEN, ALEX. - S.O.H. (States of humanity).
%2343756: VERMEULEN, G. - Blueprint for an EU Criminal Records Database: Legal, Politico-Institutional and Practical Feasibility (Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)).
%23261649: VERMEULEN, WALTER J.V. - De vervuiler betaald : onderzoek naar de werking van subsidies op vier deelterreinen van het milieubeleid.
%23229138: VERMEULEN, ALEX. - Alex Vermeulen: No. 19: Sun, Enlightenment, States of Nature - States of Humanity
%23210122: VERMEULEN, G. (ED.) - Basisteksten internationaal strafrecht.
%23261978: VERMEULEN, B.P. ... [ET AL.] - Naar een Europees asielrecht : preadviezen voor de vergadering van de Christen Juristenvereniging op 24 mei 2002.
%23139787: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en Humanist. Een Inleiding tot zijn Leven en zijn Werken.
%2396718: VERMEULEN, HANS & RINUS PENNINX - Het democratisch ongeduld : de emancipatie en integratie van zes doelgroepen van het minderhedenbeleid.
%2355180: VERMEULEN, W.H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1901-1914. Diss.
%23249002: VERMEULEN. E.M. - Nederlandse rechtsbescherming in communautaire context.
%23113979: VERMEYLEN, J. - Job, ses amis et son dieu : la légende de Job et ses relectures postexiliques.
%23247180: VERMIJ, RIENK H. - Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Nieuwentijt.
%23255281: VERMULST, EDWIN & PAUL WAER. - E.C. anti-dumping law and practice.
%23251284: VERNAY, MARIE-EMMA. - Das Kind in der französischen Volkskunde.
%2394782: VERNEAUX, R. - Lecons sur l'Existentialisme et ses formes principales.
%23135091: VERNIER, BERNARD. - L'Iraq d'aujourd'hui.
%2348095: VERNON, M.D. - Human motivation.
%234108: VERNON, P.E. - Personality assessment.A critical survey.
%23263502: VEROFF, ROBERT (ED.) - Automated Reasoning and Its Applications: Essays in Honor of Larry Wos.
%23231531: VERPAALEN, O.A.C. - Hart en nieren van de Nederlandse burgerlijke rechter.
%2363612: VERPAALEN, O.A.C. & H.K. KÖSTER. - Cessie naar huidig en wordend recht. Praeadviezen.
%2361797: VERPALEN, M.J.M. - Het Strafprocesrecht voor Jeugdigen. Diss.
%2361781: VERPALEN, M.J.M. - (ed.). Druk en tegendruk : constructieve bijdragen aan de discussie over het cellentekort.
%23245311: VERPLAETSE, JULIAN G. - Derecho internacional privado.
%23166981: VERPLANKE, CORNELIS JANSEN. - Subsidiëring van de kerkenbouw.
%23182402: VERPLOEG, ELIAS A. G. - The road towards a European common Air Market. Civil Aviation and European Integration.
%23130760: VERREST, P.A.M. - Ter vergelijking: een studie naar het Franse vooronderzoek in strafzaken.
%23251552: VERRIJP, C.D. - On the analysis of ocular movements (Third paper).
%23138849: VERRIPS, GER. - Dwars, duivels en dromend : de geschiedenis van de CPN 1938-1991.
%23178792: DEUTSCHEN DELEGATION BEI DER WEU-VERSAMMLUNG (ED.) - Die Berlin-Frage vor der Versammlung der Westeuropaïschen Union : dokumentation der Beratungen der Versammlung der Westeuropaïschen Union in den Jahren 1961 bis 1965 über die Lage in Berlin.
%23137590: VERSANTVOORT, M. - Analysing Labour Supply in a Life Style Perspective.
%23166747: VERSCHAFFEL (A.O.) - Charles Vandenhove : projects = projecten : 1995-2000.
%23186092: VERSCHOOR, A.J. - Classicale acta, 1573-1620. Deel VIII: Classis Gorinchem 1579-1620.
%2310551: VERSCHOOR, I.H.P. - Het verdrag van Brussel van 1938 betreffende hulp en berging van of door luchtvaartuigen op zee.
%23227686: VERSCHOOR, MICHEL & THEO ALBERTS. - Eerlijk & groen boodschappen doen.
%23271005: VERSCHOOR, JOHANNES HERMANUS. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsche en Hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool Leiden ...
%23201252: VERSCHOOR, ARJAN - The economics of poverty : processes within an economic system that lead to the emergence, persistence or reduction of material hardship.
%2385871: VERSCHUER, WOLTER ALBERT VAN. - Het staatkundig bedrijf van Joan Willem baron van Ripperda (1715-1726).
%2387199: VERSCHUEREN, HERWIG. - Internationale arbeidsmigratie : de toegang tot de arbeidsmarkt voor vreemdelingen naar Belgisch, internationaal en Europees gemeenschapsrecht.
%2370935: VERSCHUIJL, JAN. - Art. 2014 B.W. in het stelsel onzer wet.
%23265982: VERSCHUIJL, JAN. - Art. 2014 B.W. in het stelsel onzer wet.
%23152544: VERSCHUUR, R.CH. - Vrij verkeer van vonnissen : erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen op het terrein van het vermogensrecht in Nederland.
%2382465: VERSCHUUR, R.CH. - Vrij verkeer van vonnissen : erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen op het terrein van het vermogensrecht in Nederland.
%23268906: VERSCHUUR, STEVEN. - Overheidsmaatregelen en het toezicht van nationale mededingingsautoriteiten : de consequenties van het arrest CIF voor nationale mededingingsautoriteiten en overheden.
%23144977: VERSCHUUR, GERRIT L. - Impact! The Threat of Comets and Asteroids.
%232694: VERSCHUUR, T.J. - De Sociaal-Democratie getoetst door den oorlog.
%2372129: VERSCHUUREN, JONATHHAN. - Het Grondrecht op bescherming van het leefmilieu.
%2364178: VERSCHUUREN SJ, GEERT M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie : een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
%23271560: VERSCHUUREN, STAN. - Suriname : geschiedenis in hoofdlijnen.
%23193638: VERSEPUT, J. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. 1928-1953.
%23186753: VERSFELT, WILLEM JOHAN BERNARD. - The Miangas arbitration.
%23268375: VERSINI, GEORGES. - Dictionnaire du bridge.
%23188142: VERSLOOT, ERIC. - Dichter bij het lied. 25 bekende liederen met achtergrond het kerkelijke jaar rond. Incl. audio-cd.
%2318236: VERSLUYS, JAN CORNELIS. - Essai sur le caractère de Lamenais.
%23250185: VERSLUYS, J. & A.F.J. PRINCEN. - Openbare arbeidsbemiddeling : handboek.
%23203302: VERSLUYS, W.A. - Vlakke ongedempte trillingen van een homogene snaar onder invloed van een uitwendige kracht.
%23202272: VERSLUYS, W.A. - Damped vibrations of a string put into motion by an impulse.
%23140216: VERSTAPPEN, L.C.A. - De practycke van de notaris. Een notariële idylle en haar nuchter slot.
%23238299: VERSTEDEN, C.J.N. & T. RENES. - Provincierecht.
%23109103: VERSTEEG, JAN (ED.) - GEORGES BATAILLE. Actes du Colloque International d'Amsterdam (21 & 22 Juin 1985).
%23228473: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%231075: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%23259920: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht.
%2319483: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen : jonkers en geerfden op de Veluwe, 1650-1830.
%2339972: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief : bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
%23179580: VERSTER, THOMAS MATTHIJS. - Handelsleveranties.
%2372798: VERSTRAATEN, R.T.G. - Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting.
%2391820: VERSTRAATEN, R.T.G. - De Nederlandse successiebelastingen. 1e druk.
%23183490: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
%2363349: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
%23270700: VERSTRAATEN, R.T.G. - Overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting. 4e druk.
%23189228: VERSTRATEN, LINDA P. - Vaste verbindingen : een lexicologische studie vanuit cognitief-semantisch perspectief naar fraseologismen in het Nederlands.
%2386383: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina.
%23151692: VERVAELE, J.A.E. - EEG-fraude en Europees economisch strafrecht.
%23132051: VERVAELE, J.A.E. & KLIP, A.H. (EDS.) - European Cooperation between Tax, Customs and Judicial Authorities: the Netherlands, England and Wales, France and Germany.
%23214557: VERVAELE, J.A.E. - Handen en tanden van het (gemeenschaps)recht : beschouwingen over publieke rechtshandhaving.
%2349433: VERVAELE, JOHN - Transnational Enforcement of the Financial Iinterests of the European Union.
%2340858: VERVAELE, J.A.E. - Fraud against the Community : the need for European fraud legislation.
%2325397: VERVAELE, J.A.E. - Administratieve en strafrechtelijke samenwerking inzake fraudebestrijding tussen justitiële en bestuurlijke instanties van de EU-lidstaten : eindrapport.
%23217092: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - Transnationale handhaving van de financiële belangen van de Europese Unie : ontwikkelingen in het Verdrag van Amsterdam en de Corpus Juris.
%23221013: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - Bestuursrechtelijke toepassing en handhaving van gemeenschapsrecht in Nederland.
%23258210: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - Administrative law application and enforcement of community law in the Netherlands.
%232775: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - European evidence warrant : transnational judicial inquiries in the EU.
%2319865: VERVAELE, JOHN A.E. (ED.) - Compliance and enforcement of European Community law.
%23214452: VERVEEN, A.N. - Mechanisme en oorsprong van het jaarritme.
%2370410: VERVEST, P.H.M. - Innovation in electronic mail : towards open information networks , perspectives on innovation policy.
%23232055: VERVLOED, J.L.M.J. & W.B. BOD. - Wegwijs in de BTW.
%23108254: VERVLOED, J.L.M.J. & W.B. BOD. - Wegwijs in de BTW.
%23167009: VERVOORT, HANS. - Sicco Roorda van Eysinga zijn eigen wereld.
%23102599: VERVOORT, W. - Plankton Copepods from the Atlantic Sector of the Antarctic.
%23245275: VERWEIJ, ARJEN (EDITOR) - Measuring and Monitoring Immigrant's Integration in Europe: Comparing integration policies and monitoring systems for the integration of immigrants and ethnic m.
%23153152: VERWEIJ, J.H. - De bestuurlijke dwangsom.
%23137567: VERWEIRE, KURT - Performance Consequences of Financial Conglomeration with an empirical analysis in Belgium and the Netherlands. Diss.
%23213170: VERWER, JAN. - Een dag zonder fouten is een dag zonder wiskunde.
%236695: VERWER, CHR.P. - Aansprakelijkheid voor bagageschade in het internationaal luchtvervoer.
%2348399: VERWER, JAN. - De Bataviasche grondhuur. Een Europeesch-gewoonterechtelijke opstalfiguur. Diss.
%23237530: VERWEY-JONKER, HILDA. - Er moet een vrouw in : herinneringen in een kentering van de tijd.
%23188945: VERWEY, WIL D. (ED.) - Nature management and sustainable development : proceedings of the International congress, Groningen, The Netherlands, 6-9 December 1988.
%23174247: VERWEY, WILL D. - Economic development, peace, and international law.
%2322595: VERWEY, GERLOF. - Wilhelm Griesinger : Psychiatrie als ärztlicher Humanismus.
%23170817: VERWEY, GERLOF. - Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis.
%2342332: VERWEY, G. & RENOOIJ, D.C. - The economist's handbook. A manual of statistical sources.
%23260522: VERWIJS, E. & J. VERDAM. - Middelnederlandsch woordenboek. 11 delen. Compleet.
%23255145: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%23149909: VERWOERD, J.R.A. - Beroep op de rechter als laatste remedie? : enkele vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-Westfalen: 1970-1984.
%23267234: VERWOERD, J.R.A. - De Justizreform in de Bondsrepubliek Duitsland : beschrijving van een rechterlijke organisatie in verandering : een literatuuronderzoek ten behoeve van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie.
%2341921: VERWORN, MAX. - AUTOGRAPH. Postcard with autograph and text on back dated 6-4-1918. Prof.dr. Max Verworn (1863-1921) was professor of physiology in Jena, Göttingen and at the time in Bonn. His work was specialized on cellular physiology.
%23226327: STICHTING SAMENWERKENDE MILITARIA VERZAMELAARS. - Jubileumuitgave 10 jaar S.M.V.
%23165447: VERZEKERINGSKAMER. - Gedenkboek Verzekeringskamer 1923-1948.
%23102600: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
%2361115: VERZIJL, J.H.W. (ED.). - Human rights in historical perspective.
%2317795: VESSEM, HENK ALEID VAN. - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de honderdjarige oorlog : verraad en collaboratie in de late Middeleeuwen.
%23262325: VESSEM, ALEIDA HENKA VAN. - Oogstgerei-benamingen : een taalgeografisch onderzoek met 14 kaarten.
%2376180: VESSEY-FITZ GERALD, SEYMOUR GONNE. - Muhammadan law : an abridgement according to its various schools.
%23193758: VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, A.C.M. - Religieus recht en minderheden : een onderzoek naar de rechtspositie van de leden der minderheden in relatie tot het eigen religieuze recht van deze minderheden in Nederland.
%23194102: VESTDIJK, SIMON. - Bericht uit het hiernamaals.
%23100929: VET, J.J.V.M. DE. - Pieter Rabus (1660-1702) : een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting.
%2385073: VETT, R.R. & PETERSEN, W.R. - Birds of Massachusetts.
%23130521: VETTENBURG, NICOLE (E.A.) - Jeugdwerkloosheid, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de veronderstelde band tussen werkloosheid en delinquentie bij 17-19 jarigen.
%2346828: VETTER, H.J. - Geestelijke stoornis.
%2393788: VETTER, J.J., WATTEL, P.J. - Hoofdzaken invordering.
%2384127: VEUR, PAUL W. VAN DER - The Lion and the Gadfly: Dutch Colonialism and the Spirit of E.F.E. Douwes Dekker (Verhandelingen).
%2337385: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
%23256935: VEVEY, BERNHARD DE (ED.) - Les sources du droit du Canton de Fribourg. 1me section : Le droit des villes. Tome 3 : Le droit de bulle.
%2360805: VÈVRE, E. DE. - La reconnaissance de jure de la régence de Mandchourie et le traité des neuf puissances.
%23243550: VIAENE-AWOUTERS, LIEVE & ERNEST WARLOP. - Gemeentewapens in België : Vlaanderen en Brussel.
%2367994: VIALAR, P. - The black robes.
%23222614: VIAN, BORIS. - Heartsnatcher.
%23106322: VIANE, A.E.L. - Psychologie van het onheilsvoorspellen.
%23172199: VIBRAYE, RÉGIS DE. - 1935 ... : paix avec l'Allemagne?
%23120926: VICE, JAMES W. - The Reopening of the American Mind : on Skepticism and Constitutionalism.
%23195253: VICENTE, KIM J. - Human-tech : ethical and scientific foundations.
%23269606: VICKERMAN, JOHN C., ALAN BROWN & NICOLA M. REED (EDS.) - Secondary ion mass spectrometry : priciples and applications.
%23262594: VICKERS, JOHN & GEORG YARROW. - Privatization: an economic analysis.
%23238639: VICKERY, ANN. - Leaving lines of gender : a feminist genealogy of language writing.
%2331757: VICO, GIAMBATTISTA. - On the most ancient wisdom of the Italians : drawn out from the origins of the Latin language.
%2360277: VICO, GIAMBATTISTA. - The new science of Giambattista Vico. Unabridged translation of the third edition (1744) with the addition of Practice of the new science.
%2386740: VICTOR, JEFFREY S. - Satanic Panic. The creation of a contemporary legend.
%2389099: VICTOR, JEFFREY S. - Satanic Panic. The creation of a contemporary legend.
%233797: VICTOR, RENÉ. - Recht in beweging : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. Ridder René Victor. 2 Delen.
%2380390: VIDAL-NAQUET, PIERRE. - The Jews : history, memory, and the present.
%2343449: VIDICH, ARTHUR J. - American sociology : worldly rejections of religion and their directions.
%2324686: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions
%2324681: VIDICH, ARTHUR J. - American Sociology: Worldly Rejections of Religion and Their Directions (Worldly Rejections of Religion & Their D Series)
%2316280: VIDYÂRNAVA, SRÎSACHANDRA. - Studies in the Vedânta Sûtras of Bâdarâyana.
%23165945: VIEIRA, NORMAN. - Supreme Court appointments : Judge Bork and the politicization of Senate confirmations.
%23100407: VIERDAG, E.W. - The concept of discrimination in international law : with special reference to human rights.
%2345833: VIERDAG, E.W. - Het Nederlandse verdragenrecht.
%2330403: VIERDAG, E.W. - Oorlogsverklaring.
%23179837: VIERDAG, E.W. - Het Nederlandse verdragenrecht.
%2334598: VIERKANDT, ALFRED. - Der Dualismus im modernen Weltbild.
%2334502: VIERKANDT, ALFRED. - Gesellschaftslehre.
%23257407: VIERLINGH, ANDRIES. - Tractaet van dyckagie.
%23156044: VIERNY, DINA. - Cornelis Zitman: sculptures et dessins. Henri Matisse: dessins. Two Volumes in designed slipcase.
%2325458: VIERSEN, J. - Minister Mr. P.P. van Bosse en de fiscale wetgeving rond het midden van de 19e eeuw.
%239237: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23247444: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN. - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
%23241242: VIERSSEN TRIP, GUSTAAF WILLEM VAN. - Beschouwingen over het wetsontwerp van 1900 tot nadere regeling van het Nederlandsche muntwezen.
%23106863: VIET, JEAN. - Les méthodes structuralistes dans les sciences sociales.
%23155372: VIETCH, JOHN. - Essays in philosophy. I. Knowing and being; II. Dualism and monism.
%23235820: SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM. - The Second National Report on the Implementation of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
%23262972: VIETOR, RICHARD H.K. - Contrived competition : regulation and deregulation in America.
%234120: VIGH, JÓZSEF. - Fundamentals of criminology.
%23271484: VIGNET, JACQUES. - Le rôle des intéréts économiques dans l'évolution du droit de la mer : avec référence spéciale à la pêche côtière.
%23507: VIGNOLA, JACOB BAROZZI VON. - Bürgerliche Baukunst nach den Grundregeln der fünf Säulenordnung.
%23232864: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - Krachtens erfrecht.
%23257273: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23259419: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - (red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
%23156211: VIJLBRIEF, J.A. - Unemployment insurance and the Dutch labour market.
%23162907: VIJN, J.P. - Carlyle and Jean Paul : their spiritual optics.
%23241188: VIJVER, KEES VAN DER & JAN TERPSTRA (ED.) - Urban safety : problems, governance and strategies.
%23241185: VIJVER, C.D. VAN DER., L.G.H. GUNTHER MOOR, E.M.P. VAN LAERE - Politiewerk in (buiten)gewone omstandigheden : normen, moraal en grenzen van politiewerk.
%2317101: VIJVER, C.D. VAN DER. - Geweldgebruik door de politie.
%23186411: VIJVER, C.D. VAN DER (E.A.) - Verslag symposium over de financiering van de veiligheidszorg.
%23257054: VIJVER, C.D. VAN DER. - Politiestudies: terugblik en vooruitzicht : een bundel essays voor Kees van der Vijver.
%23268024: VIJVER, H.A.M VAN DE. - De hofsteden van Biervliet.
%23268019: VIJVER, H.A.M VAN DE. - De oorlog te Biervliet, begin en einde, 1940 en 1944.
%23267977: VIJVER, H.A.M VAN DE. - De hofsteden van Schoondijke.
%23231183: VIJVER, C.D. VAN DER. - De tranen van Foucault : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de politiestudies aan de Universiteit Twente op donderdag 14 mei 1998
%2312310: VILDER, ROBIN DE - Endogenous Bussines Cycles.
%23175459: VILE, M.J.C. - The structure of American federalism.
%23227476: VILJOEN, FRANS. - Human Rights in Africa: National and International Protection.
%23184885: VILKOVA, V. P. - The struggle for power : Russia in 1923.
%23226192: VILLA, GIOVANNI CARLO FEDERICO (ED.) - Titian.
%23272705: VILLA, GIOVANNI. - Titian.
%23213383: VILLADOLID, OSCAR S. & ALICE COLET VILLADOLID.. - The impeachment of a president.
%2394218: THOMAS A VILLANOVA - Conciones quae hactenus prodiere. Editio Mediolanensis altera ad primam itidem Mediolanensem quam ex variis antea impressis concinnatam Laurentius a S. Barbara praefatione, vita Sancti praesulis notisque adornavit. Tomus I-II.
%23135101: VILLARD, HENRY SERRANO. - Libya : the new Arab kingdom of North Africa.
%235162: VILLARD, K.L. & WHIPPLE, L.J. - Beginnings in relational communication.
%23201067: VILLEFOSSE, LOUIS DE. - Géographie de la liberté. Les droits de l'homme dans le monde (1953-1964).
%23198628: VILLEGAS, FERNANDO RODRIGUEZ. - Experimental number theory.
%2395626: VILLEMAIN, A.-F. - Oeuvres de M. Villemain.
%23230312: VILLENEUVE, A. ... [ET AL.] - Mountains and the law - emerging trends.
%2315558: VILLEY, MICHEL. - La formation de la pensée juridique moderne. Cours d'histoire de la philosophie du droit.
%23163462: VILLIERS, G.E. DE (ED.) - Ravan, twenty-five years (1972-1997) : a commemorative volume of new writing.
%23144435: VILLON, FRANÇOIS. - The legacy ; & The testament.
%23228373: G.J. VAN VILSTEREN, WEVER, EGBERT. - Borders and economic behaviour in Europe : a geographical approach.
%2386622: VILSTEREN-MATERS, C.W. VAN - Vastgoedwijzer btw en overdrachtsbelasting.
%23263977: VINCENT, JEFFREY R. PROFESSOR - Managing Natural Wealth: Environment and Development in Malaysia.
%23152013: VINCENT, TED. - The rise and fall of American sport : Mudville's revenge.
%23171159: VINCENT, R.J. - Human rights and international relations.
%23271287: VINCENT, CLARE - European clocks and watches in the Metropolitan Museum of Art: highlights of the collection.
%23180943: VINCENT, ANDREW. - The Politics of Human Rights.
%23159439: LEONARDO DA VINCI. - Leonardo da Vinci : nature studies from the Royal Library at Windsor Castle : Sforza Castle, Milan 26 May - 17 October 1982.
%23117490: VINCI, THOMAS C. - Cartesian truth.
%23225928: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Freiburger Professoren des 19. und 20. Jahrhunderts.
%23225911: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225910: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225908: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225906: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23242656: VINDEVOGEL, TH. - Het juiste voorzetsel : lexicon van het voorzetselgebruik in het Nederlands.
%23231112: VINE, RICHARD - Burhan Dogancay: Works on Paper 1950-2000.
%2353864: VINET, A. - Études sur Blaise Pascal.
%23201184: VINHAS DE SOUZA, LÚCIO MAURO. - Beyond transition: essays on the monetary integration of the accession countries in eastern europe.
%2315224: VINING, JOSEPH. - The Authoritative and the Authoritarian.
%23189881: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%23252039: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%23183555: VINK, D.L.N. - Het verschijnsel leven : mechanismen en metamorfosen.
%2392065: VINK, F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de wet op de ondernemingsraden.
%23243180: VINK, NICO - The Challenge of Institutional Change: A Practical Guide for Development Consultants.
%2315454: VINKE, P. & I.J. BERGHUIS-VAN DER WIJK. - Rechtsregels in de ervaringswereld van verschillende bevolkingslagen.
%238526: VINKE, H. - Werknemerscompensatie bij beroepsgebonden schade.
%23264217: VINKE, H. & R. KNEGT. - De mondelinge behandeling in ontslagzaken : een evaluatieonderzoek naar de mondelinge behandeling in ontslagzaken zoals toegepast op het GAB Amsterdam.
%2399727: VINKE, P. - De maatschappelijke plaats en herkomst der directeuren en commissarissen van de open en daarmede vergelijkbare besloten naamloze vennootschappen.
%23270561: VINKEN, PIERRE. - Icons and enigmas : investigations in art.
%23156106: VINKENBURG, CLAARTJE J. - Managerial Behavior and effectiveness. Determinants, measurements issues and gender differences.
%23213144: VINKENOOG, SIMON. - Het hek van de dam : bijdragen tot de geestelijke volksgezondheid.
%2365400: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.]. In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius academicus & forensis.
%2354058: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.] In quatuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus & forensis. Jo. Gott. Heineccius recensuit et praefationem notulasque adjecit. Editio Novissima, cui accedunt ejusdem Vinii Quaestiones juris selectae, cum indicibus locopletissimis.
%23270262: VINNIUS, ARNOLD. - Selectarum juris quaestionum libri II.
%23270294: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.]. In quatuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus & forensis. Editio postrema, authoris notae, anteàseorsim impressis, aucta, titulorum concordantiis & paragraphorum summulis adornata, à mendis purgata, adeoque emendatisssima.
%23266854: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.]. In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius academicus & forensis.
%23265218: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii JC.] Tractatus quinque, nempe de pactis, jurisdictione, collationibus, transactionibus et quaestionibus juris selectis ... :quibus additae sunt sim. Vinnii A.F. Orationes.
%23201186: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii JC.]. Jurisprudentiae contractae, sive partitionum juris civilis libri quatuor : variis observationibus ad usum forensem accomodatis illustrati.
%23116140: VINSON, JULIEN. - Essai d'une bibliographie de la langue basque.
%23120945: VIOLA, ANDRÉ, JACQUELINE BARDOLPH AND DENISE COUSSY - New Fiction in English from Africa. West, East, and South.
%2376421: VIOLLET, PAUL. - Histoire des institutions politiques et administratives de la France.
%2376211: VIOLLET, PAUL. - Histoire du droit civil français accompagné de notions de droit canonique et d´indications bibliographiques.
%2371249: VIORST, MILTON. - What shall I do with this people : jews and the fractious politics of judaism.
%23192734: VIORST, MILTON. - In the shadow of the Prophet : the struggle for the soul of Islam.
%23186499: VIOTTA, HENRI. - Handboek der muziekgeschiedenis.
%2322059: VIOTTI, PAUL R. & MARK V. KAUPPI. - International relations theory : realism, pluralism, globalism.
%231477: VIRALLY, MICHEL. - Les résolutions dans la formation du droit international du développement : [Colloque des 20 et 21 nov. 1970 à Genève].
%23245605: VIRCONDELET, ALAIN (ED.) - Venice. Volume 1: History; Volume 2: Art and architecture; Volume 3: Lifestyle.
%23206337: VIRILIO, PAUL. - Strategy of deception.
%23571: VIRILIO, PAUL & SYLVÈRE LOTRINGER. - Der reine Krieg.
%2318554: VIRILIO, PAUL. - The art of the motor.
%23272677: VIROLI, MAURIZIO. - Machiavelli's God.
%23185765: VIS, JEROEN MARIA. - Tertullianus' De Pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken.
%2368848: VIS, JAN C.P.M. - Politiek en democratie : een inleiding.
%2374905: VIS, EELCO M.; GEUS, COMMER DE & HUDIG, FERRAND W. - Altholländische Fliesen.
%23186882: VIS, B.C., M.M.V. J.J.A WOLTRING. - Naar één gemeentewet : uniformerende regelingen 1798-1850 voorafgaande aan de Gemeentewet 1851.
%2383498: VIS, DIRK. - Het boek van de website : Bestseller.
%23247447: VIS, J.J. - Verdelen en heersen : opmerkingen over de kabinetsformatie in Nederland.
%23233005: VIS, BARBARA - Politics of Risk-Taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies.
%2350878: VIS, JAN C.P.M. - Politieke kennis en politieke vorming : een studie naar de parate kennis van docenten geschiedenis & staatsinrichting en docenten maatschappijleer van politieke zaken.
%23201250: VIS, IRIS FREDERIEKE ARIANNE. - Planning and control concepts for material handling systems.
%23169455: VIS, JURJEN. - De poort : de Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
%23205691: VIS, J. - De overheid tegenover den privaateigendom.
%23198502: VIS, W. - Kostprijsberekening en administratie in het autovervoer.
%23235996: VISCUSI, W. KIP. - Learning about risk : consumer and worker responses to hazard information.
%2341248: VISION, GERALD. - Veritas: The Correspondence Theory and Its Critics (Bradford Books).
%2366450: VISKER, RUDI. - Genealogie als kritiek: Michel Foucault en de menswetenschappen.
%231723: VISO, OLGA. - Unseen Mendieta : the unpublished works of Ana Mendieta.
%23185757: VISSCHER, HENDRIK ADOLPH. - Een morfometrische analyse van de Famenne en de Ardennenzoom in de omgeving van Han sur Lesse.
%23205237: VISSCHER, LOUIS THEODOOR. - Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht.
%23100931: VISSCHER, A. R. - Letter-Juweel
%2356293: VISSCHER, H. - Religion und soziales leben bei den Naturvölkern. 2 Bände. Band 1: Prolegomena; Band 2: Die Hauptprobleme.
%23179600: VISSER, WILLEM JOHANNES HERMANUS DE. - Bijdrage tot de leer der samenhangende misdrijven en der voeging van strafzaken.
%23218914: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Ein holländisches Wunder? : Reform des Sozialstaates und Beschäftigungswachstum in den Niederlanden.
%23194912: VISSER, FRANK. - De verdachte zakenman : fraude in de praktijk.
%23243156: VISSER, RON . - Sturing en samenwerking in handhavingsprojecten.
%23132256: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
%23231259: VISSER, WIEGERT. - Compendium Inkomstenbelasting 2001.
%2354893: VISSER, ANNEKE. - Alleen bij uiterste noodzaak? : de rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis, 1948-1958.
%23148333: VISSER, ALEWIJN. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Murmellius-gymnasium 1381-1904-1954 : Latijnse school en gymnasium te Alkmaar.
%23128303: VISSER, R.L. - De overnemer ontmaskerd : het overnemen van ondernemingen in moeilijkheden.
%23109828: VISSER, EVERT-JAN. - Local sources of competitiveness. Spatial clustering and organisational dynamics in small-scale clothing in Lima, Peru.
%23175410: VISSER, A.PH. (ED.) - Onderzoek naar de tevredenheid van ziekenhuispatiënten : doel, methode en beleid.
%2310558: VISSER, ANNEKE. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
%2312997: VISSER, E.T. - Vreemdelingen en bijstand. Deel II: Ex-asielzoekers in de bijstand : eindrapport.
%23208352: VISSER, E.T. - Evaluatie herziene Vreemdelingenwet.
%2375643: VISSER, PIETER DE. - De deelneming van deskundigen aan rechtspraak.
%2312975: VISSER, E.T. - Vreemdelingen en bijstand. Deel I: Artikel-84-vreemdelingen in de bijstand.
%23109451: VISSER, M.J.C. - Zorgplichtbepalingen in het strafrecht.
%23238888: VISSER, JAAP DE. - Developmental local government : a case study of South Africa.
%2350425: VISSER, H.L.A. - Uitvinding als cultuurwaarde.
%23235989: VISSER, H. - Modern monetary theory : a critical survey of recent developments.
%23128905: VISSER, GERARD JOHANNES. - Lazamon [Layamon] : an attempt at vindication.
%23193935: VISSER, R.P.W. & J.L.R. TOURET (EDS.) - Dutch pioneers of the earth sciences.
%2371804: VISSER, PEPIJN R.S. - Knowledge specification for multiple legal tasks. A case study of the interaction problem in the legal domain.
%23231497: VISSER, FRANK. - De verdachte zakenman : fraude in de praktijk.
%2390103: VISSER, HANS & EVERT SCHOORL (EDS.) - Trade in transit : world trade and world economy : past, present, and future.
%23218945: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Il miracolo olandese. Occupazione, riforma dello Stato sociale e concertazione
%23195963: VISSER, K.I.J. - Zeggenschapsrechten van houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam.
%23107609: VISSER, D.J.G. - Naburige rechten.
%2358015: VISSER, F. - In alle redelijkheid.
%23272020: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - A Dutch miracle' : job growth, welfare reform and corporatism in the Netherlands.
%23253887: VISSER, JACOB. - Beoordeling van het weerstandsvermogen van levensverzekeringmaatschappijen.
%23218122: VISSER, P.C. - Mijn indrukken uit de Sovjet-Unie.
%23107493: VISSERING, G. - Advies van de Staatscommissie (voor het muntwezen), ingesteld bij Koninklijk Besluit van 6 April 1921 no. 19.
%23113905: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%23187677: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%23153042: VISSERING, C.M. - Charlotte de Breu.
%2319674: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand. 2e druk.
%2319628: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%2320047: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%23153736: VITORIA, FRANCISCO DE. - Die Grundsätze des Staats- und Völkerrechts bei Francisco de Vitoria.
%23130901: VITOUX, PIERRE - L'Oeuvre de Walter Savage Landor. Publications de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Montpellier. Volume xxi.
%23202772: VITRIARIUS, PHILLIPPUS REINHARDUS. - Institutiones juris publici Romano-Germanici selectae Antiquum et Modernum ...
%2384307: VITRIARIUS, PHILLIPPUS REINHARDUS. - Magnus Hugo Grotius in Vitriario parvus : sivè, Institutiones juris naturae et gentium ad methodum Hugonis Grotii.
%238083: VITTA, EDOARDO. - La validité des traites internationaux.
%23122633: K. & VITTORIO HÖSLE, NORA. - Het meisje en de filosoof : een diepgaande filosofische dialoog tussen een volwassene en een kind.
%2351086: VITZ, PAUL C. - Sigmund Freud's christian unconscious.
%23170861: STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN. - Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk : bijdragen voor duurzaam besturen in Vlaanderen.
%23268026: HEEMKUNDIGE KRING VAN WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN. - Heemkundige Kring van West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1969/70.
%23268002: HEEMKUNDIGE KRING VAN WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN. - Heemkundige Kring van West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1967/1968.
%23201625: VLAAR, PAUL W.L. - Making sense of formalization in interorganizational relationships : beyond coordination and control.
%2359875: VLAAR, J.P.G. - Exchange rates and risk premia within the European Monetary System.
%2342261: VLAARDINGERBROEK, P. - De toekomst van de personen-, familie- en jeugdrechtspraak.
%2360189: VLAARDINGERBROEK, P. [ET AL.] - Het Hedendaagse Personen- en Familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht).
%23176684: VLADIMIROV, V.S. (ED.) - International Conference on Mathematical Problems of Quantum Field Theory and Quantum Statistics. Part II : Fields and Particles. Mathematical Questions of Quantum Statistics.
%2375031: VLAM, ANITA. - Customer First? : the relationship between advisors and consumers of financial products.
%2316363: VLAMINGH KIEBÊRT, F.J. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Artikel 1995 van het Burgerlijk Wetboek.
%23144719: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - [De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23144652: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht. Preadviezen.
%236911: VLAS, P. - Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht.
%23157058: VLAS, P. - Rechtspersonen.
%23144425: VLASBLOM, DIRK J. - Papoea : een geschiedenis.
%2331911: VLASTOS, GREGORY - Plato's universe.
%23100933: VLEDDER, W. H. VAN - Cyrano de Bergerac (1619-1655), philosophe ésotérique.
%23185719: VLEESCHHOUWER, JUDA JOZEF. - Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht.
%2382855: VLEESKENS, F.D.A., W.N.A. KLEVER & M.J. PETRY [ET AL.] - Spinoza : kernmomenten in zijn denken.
%2332205: VLEK, F. - Voer voor kwartiermakers : wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie.
%23241241: VLEK, FRITS ... [ET AL.] - Uit balans: politie en bestel in de knel : state-of-the-art van kennis en inzichten.
%233603: VLEMING, J.L. - Zonder tropen geen Europa : radiolezing gehouden op 16 juli 1927 voor de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs.
%23150211: VLEMMINX, F. - Een Nieuw Profiel van de Grondrechten: een analyse van de prestatieplichten ingevolge klassieke en sociale grondrechten.
%23174754: VLEMMINX, F. - Het profiel van de sociale grondrechten.
%2380499: VLEMMINX, F. - Grondrechten en moderne beeldende kunst.
%23107761: VLEMMINX, F. - Een nieuw profiel van de grondrechten : een analyse van de prestatieplichten ingevolge klassieke en sociale grondrechten.
%23179388: VLEMMINX, F. - De autonome rechtstreekse werking van het EVRM : de Belgische en Nederlandse rechtspraak over verzekeringsplichten ingevolge het EVRM.
%2323742: VLETTER, A. DE. - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken : bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
%231808: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging : populaire voordrachten.
%2341469: VLIEGEN, W.H. - Devaluatie : pro en contra : rapporten uitgegeven in opdracht van de Algemene Raad uit N.V.V. en S.D.A.P.
%23199058: VLIEGENTHART, W.E. - Anders-zijn en mee-gaan-doen : een spanningsveld in de opvoeding van gehandicapte kinderen.
%2334831: VLIEGER, ANTOINETTE REINATE. - Domestic workers in Saudi Arabia and the Emirates : a socio-legal study on conflicts.
%23109137: VLIES, I.C. VAN DER (E.A.) - Bestuursgeschillen : een onderzoek naar de beslechting van interbestuurlijke geschillen.
%235672: VLIES, I.C. VAN DER. - Het toeristische karakter van het bestuursrecht : over de verwarring in de rechtsvorming.
%2313878: VLIES, I.C. VAN DER. - Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving. (Het legaliteitsbeginsel).
%23267031: VLIES, I.C. VAN DER. - Rechtsbescherming tegen bestuurshandelen.
%23189039: VLIET, JOHANNES CORNELIS VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23128325: VLIET, L.M. VAN. - Communicatieve besturing van het milieuhandelen van ondernemingen.
%23115564: VLIET, P.C. VAN DER. - Onderzoekers optimaal opgeleid : advies over de Nederlandse onderzoekersopleiding.
%23134235: VLIET, L.P.W. VAN - Transfer of Movables in German, French, English and Dutch law.
%23228846: VLIET, J.C. VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23135953: VLIET, P. VAN DER - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart : een Bijdrage tot de Kennis van de Reformatorische Verlichting.
%23260424: VLIET, RIETJE VAN. - Elie Luzac (1721-1796) : boekverkoper van de Verlichting.
%23183893: VLIET, REINIER C. J. A. VAN. - Hospital utilization, performance measures and health status; Econometric analyses of Dutch micro-data.
%23253168: VLIET, ANDRÉ VAN. - Lower and upper bounds for on-line bin packing and scheduling heuristics.
%23102603: VLIET, P. VAN & A.J. VANDERJAGT - Johannes Amos Comenius (1592-1670) : exponent of European Culture?
%23260024: VLIET, JAAP ADOLPH VAN. - De Tbs in zijn maatschappelijke context : de relatie tussen forensische psychiatrie en algemene geestelijke gezondheidszorg.
%23258620: VLIST, P VAN DER. - Telematica netwerken: een organisatorisch perspectief.
%23232534: VLOEMANS, ANTOON. - Logica : grondslag en methode van wetenschappelijk denken.
%2337004: ASKV / STEUNPUNT VLUCHTELINGEN. - Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.
%23162220: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%237855: VLUGT, E. DE. - De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandse gevangeniswezen. Diss.
%2337377: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Algemeene inleiding tot de rechtsgeleerdheid.
%23245291: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%23115406: VOCHTING, FRIEDRICH - Die Urbarmachung der Romischen Campagna
%23272486: VOELKEL, JAMES R. - Johannes Keppler and the new astronomy.
%23182721: VOERMAN, JAN. - Het conflict Kuyper-Heemskerk.
%23255211: VOERMAN, GERRIT & NELLEKE VAN DE WALLE. - Met het oog op Europa : affiches voor de Europese verkiezingen, 1979-2009.
%2396724: VOERMAN, GERRIT (RED.) - Politiek zonder partijen? Over de horizon van de partijpolitiek.
%2345146: VOERMAN, GERRIT. - De geschiedschrijving van het politieke liberalisme : bibliografie van de VVD en haar voorlopers.
%23193953: VOERMANS, WIM. - Toedeling van bevoegdheid.
%23236989: VOERMANS, W.J.M.; M.J. BORGERS & C.H. SIEBURGH. - Controverses rondom legaliteit en legitimatie : preadviezen.
%23223997: VOERT, M.J. & M.D. VAN EWIJK. - Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23258814: VOERT, M.J. & S.L. PETERS. - Trendrapportage advocatuur 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23207174: VOERT, MARIJKE TER & JOS KUPPENS. - Schijn van partijdigheid rechters.
%23256029: VOET, G.W. VAN DER. - Kwaliteit van de WMCZ als medezeggenschapswet.
%23116152: VOET, JOHANNES. - Commentarius ad Pandectas.
%23241145: VOET, PAULUS. - De usu juris civilis et canonici in Belgio unito, deque more promovendi doctores utriusque juris, &c. liber singularis.
%23237137: VOET, JOHANNES. - Commentarius ad Pandectas : in quo praeter Romani juris principia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum, & praecipuae fori quaestiones excutiuntur.
%23236909: VOETEN, M.E.C.M. & A. VAN DEN END. - Bank- en verzekerings lexicon = The banking and insurance lexicon.
%23142150: VOGEL, C.J. DE (ED.) - Greek philosophy : a collection of texts with notes and explanations. Volume I : Thales to Plato; Volume II : Aristotle, the early peripatetic school and the early academy; Volume III : The Hellenistic-Roman period.
%23263209: VOGEL, DAVID. - Barriers or Benefits? Regulation in Transatlantic Trade.
%23175061: VOGEL, LAWRENCE. - The fragile we : ethical implications of Heidegger's being and time.
%23206596: VOGEL, ERNST GUSTAV. - Bibliotheca biographica Lutherana : Uebersicht der gedruckten Dr. Martin Luther betreffenden biographischen Schriften.
%23233538: VOGEL, MARY E. - Coercion to compromise : plea bargaining, the courts and the making of political authority.
%23254204: VOGEL, LESTER I. - To see a promised land : Americans and the Holy Land in the nineteenth century.
%23171756: VOGEL, MARIANNE. - 'Baard boven baard' : over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945-1960.
%23128939: VOGEL, WALTHER. - Die Normannen und das Fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie (799-911).
%23250279: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben : Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
%2370939: VOGEL, EMANUEL HUGO. - Politik und Wirtschaftswissenschaft.
%23196125: VOGEL, HANS. - Die Rohstoffe der Gaerungsindustrie.
%23161271: VOGELAAR, F.O.W. - The European Competition Rules: Landmark Cases of the European Courts and the Commission.
%23187990: VOGELAAR, ELLA & ONNO BOSMA. - Twintig maanden knettergek : dagboek van een ministerschap.
%23110903: VOGELAAR, F.O.W. & M.G. CHESTER. - Dutch/English company law. A comparative review. Preadvies.
%23215715: VOGELAAR, F.O.W. - The European Competition Rules: Landmark Cases of the European Courts and the Commission. [2nd edition].
%23189899: VOGELAAR, F.O.W. (ED.) - Competition law in the EU, its member states and Switzerland. Volume 1.
%23224576: VOGELAAR, G.A.M. - Democratie en corporatisme.
%23146008: VÖGELE, JÖRG. - Urban mortality change in England and Germany , 1870-1913.
%23155934: VOGELENZANG, H.A. - Vingerletsels van blijvende aard in verband met de mate van arbeidsongeschiktheid voor het melken.
%2374204: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%23215477: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. E.A. - Bestrijdingsmiddelen : verslag van de 68e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 27 juni 2000.
%23169311: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. & E.J. MATSER. - De toelating van bestrijdingsmiddelen : milieu tussen wet en beleid
%23259505: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%2315653: VOGELSANG, REMKO ADRIAN. - Het stemrecht in onze waterschappen.
%23233486: VOGELSANG, A. - Eerlijkheid het heil van Nederland, eene wederlegging der bijdrage van Mr. B. Albarda, lid der Provinciale Staten van Vriesland, tot eene verbeterde staathuishouding in Nederland.
%23202508: VOGELSANG, A. - Iets over de afschaffing der accijnsen en de heffing van hoofdelijke omslagen voor het rijk.
%23218422: VOGL, CARL. - Sri Ramakrischna. Ein Prophet des neuerwachenden Indien.
%2316321: VOGLER, RICHARD. - A world view of criminal justice.
%23222038: BERNARD VOGLER. - L'histoire des Caisses d'épargne européennes. Tome 1: Les origines des Caisses
%23146677: VOGT, ADOLF MAX. - Le Corbusier, the Noble Savage. Toward an Archaeology of Modernism.
%23263024: VOGT, EVON Z. & RAY HYMAN - Water witching, U.S.A. 2nd edition.
%2394932: VOGT, DR. H. - Geflügelfleisch.
%23270623: VOGT, WOLFGANG. - Moses Mendelssohns Beschreibung der Wirklichkeit menschlichen Erkennens.
%23184085: VOIGT, FRITZ AND ERICH SCHÄFER (EDS.). - Die Nürnberger Hochschule im Fränkischen Raum 1955.
%23128940: VOIGT, KARL. - Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreiche.
%2376461: VOIGT, MORITZ. - Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Römer.
%2376433: VOIGT, KARL. - Staat und Kirche von Konstantin dem Grossen bis zum Ende der Karolingerzeit.
%2376465: VOIGT, MORITZ. - Die Zwölf Tafeln : Geschichte und System des Zivil- und Kriminal-Rechtes wie - Prozesses der Zwölf Tafeln nebst deren Fragmenten.
%2376464: VOIGT, MORITZ. - Römische Rechtsgeschichte.
%2399817: VOIGT, P.TH.A. - Roland - Orlando dans l'Épopée Française et Italienne.
%23243040: VOIRIN, PIERRE. - Droit civil .
%23191977: VOLAVKOVA, ZDENKA. - Crown and ritual : insignia of Ngoyo.
%2398573: VOLD, G.B., VOLD, GEORGE B. & THOMAS J. BERNARD. - Theoretical Criminology.
%23197683: VOLD, GEORGE B. & THOMAS J. BERNARD. - Theoretical Criminology.
%23185747: VOLGER, WILLEM. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816-1852).
%2373713: VOLK, TYLER. - Metapatterns: across space, time, and mind.
%23114267: VÖLKER, WOLFRAM. - The rhetoric of love. Das Menschenbild und die Form des Romans bei Iris Murdoch.
%23225009: VÖLKER, EDMOND L. M. (ED.) - Euro-Arab cooperation.
%2367860: VÖLKER, E.L.M. - Barriers to external and internal community trade : the external application of measures and charges of equivalent effect under the law of the European Economic Community.
%23147057: VOLKMANN RITTER VON VOLKMAR, WILHELM. - Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte des Realismus und nach genetischer Methode.
%23242286: VOLKOV, SHULAMIT - Walther Rathenau: Weimar's Fallen Statesman (Jewish Lives).
%2325545: NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING. - Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging.
%23137914: MINISTRIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID. - Voeding, Gezondheid en Financiëele Toestand van 700 Werkloozen-Gezinnen verspreid over heel Nederland. Rapport. Tweede deel : Tabellen.
%231526: KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ. - O Nederland let op u saeck.
%23137691: VOLLEBERGH, H.R.J. - Milieu en Schaarste : over draagwijdte en toepassingsmogelijkheden van milieu-economische analyse. diss.
%2313570: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Exacte Rechtswetenschap.
%2312346: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%238168: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Scope and content of International Law (1898).
%2368867: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN. - Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdoten.
%2351829: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%23248443: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Omtrek en inhoud van het internationale recht.
%23172845: VOLLGRAFF, C.W. - De moles van Drusus.
%23102607: VOLLGRAFF, C.W. - Une inscription gravée sur un vase cultuel mithriaque.
%23173439: VOLLGRAFF, C.W. & G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
%23172344: VOLLGRAFF, CARL WILHELM; GERARD VAN HOORN & J.H. JONGKEES. - Proefgraving ten oosten van het Domplein te Utrecht.
%23234437: VOLLGRAFF, C.W. - Le decret d'Argos relatif à un pacte entre Knosses et Tylissos.
%2311417: VÖLLMAR, H.F.A. - Nieuw vennootschapsrecht : gids voor de praktijk.
%2350324: VÖLLMAR, H.F.A. - Unificatie van het handelsrecht in Nederland en België.
%2330848: VÖLLMAR, H.F.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht.
%2323251: VÖLLMAR, H.F.A. - De Faillissementswet. 3e druk.
%23202163: VÖLLMAR, H.F.A. - Het Nederlandse handels- en faillissementsrecht.
%23253843: VOLLMER, JOHN. - Ruling from the Dragon Throne : costume of the Qing dynasty (1644-1911).
%23149056: VOLMAT, R. & C. WIART (EDS.) - Art & Psychopathology.
%23225561: VOLMULLER, H. W. J. - Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en België.
%23242943: VOLPE, GALVANO DELLA. - Critique of taste.
%2397585: VOLPE, GIOACCHINO. - Pacifismo e storia.
%2387615: VÖLSCHAU, ERK. - Gewinnzuordnung ausländischer Betriebsstätten.
%2396485: VOLTAIRE. - Lettres philosophiques.
%2385677: VOLTAIRE. - Voltaire
%23103890: VÖLTER, DANIEL. - Jahwe und Mose : eine religionsgeschichtliche Untersuchung.
%23103891: VÖLTER, DANIEL. - Die älteste Predigt aus Rom (Der sogenannte zweite Clemensbrief) neu untersucht.
%23271053: VOLZ, WOLFGANG. - Christo & Jeanne-Claude: The Gates
%23256811: VOLZ, OTTO. - Christentum und Positivismus : die Grundlagen der Rechts- und Staatsauffassung Friedrich Julius Stahls.
%23225951: VOMSTEIN, WILLI. - Trudpert Neugart und die Enführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg i. Br.
%2399546: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Cinq Tragédies.
%23271120: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondelio ejusque Gisberto Amstelio [Convolute over de Ghysbert van Vondel].
%2335419: VONDRACEK, THEODOR JAN. - Nieuwe begrippen in het Tsjechoslowaaks Burgerlijk Wetboek en hun socialistische karakter : diensten, burgerhulp en persoonlijkheidsrechten.
%23257392: VONESSEN, BENJAMIN. - Europäische Entwicklungshilfe und Umweltschutz : rechtliche Grundlagen für eine umweltgerechte Entwicklungshilfe der Europäischen Gemeinschaft.
%23229247: VONHOFF, HENK. - Vind ik wat ik vond ? : kanttekeningen en opvattingen.
%233368: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren : een halve eeuw Liberalisme.
%2327265: VONHÖGEN, H.P. - Vreemdeling en strafrecht : beknopte handleiding voor rechtspraktijk en onderwijs.
%23221438: VONK, G.J. - De coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap.
%23121889: VONK, R.P.M. - Prototyping van informatiesystemen.
%2386122: VONK, JAN. - Het hek moet van de Dam.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/9