Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23163462: VILLIERS, G.E. DE (ED.) - Ravan, twenty-five years (1972-1997) : a commemorative volume of new writing.
%23144435: VILLON, FRANÇOIS. - The legacy ; & The testament.
%23228373: G.J. VAN VILSTEREN, WEVER, EGBERT. - Borders and economic behaviour in Europe : a geographical approach.
%2386622: VILSTEREN-MATERS, C.W. VAN - Vastgoedwijzer btw en overdrachtsbelasting.
%23180943: VINCENT, ANDREW. - The Politics of Human Rights.
%23263977: VINCENT, JEFFREY R. PROFESSOR - Managing Natural Wealth: Environment and Development in Malaysia.
%23152013: VINCENT, TED. - The rise and fall of American sport : Mudville's revenge.
%23171159: VINCENT, R.J. - Human rights and international relations.
%23117490: VINCI, THOMAS C. - Cartesian truth.
%23159439: LEONARDO DA VINCI. - Leonardo da Vinci : nature studies from the Royal Library at Windsor Castle : Sforza Castle, Milan 26 May - 17 October 1982.
%23225910: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225906: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225908: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Zur Geschichte der Universität Freiburg i. Br.
%23225911: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Festschrift der Universität Freiburg zur Eröffnung des zweiten Kollegiengebäudes.
%23225928: VINCKE, JOHANNES (ED.) - Freiburger Professoren des 19. und 20. Jahrhunderts.
%23231112: VINE, RICHARD - Burhan Dogancay: Works on Paper 1950-2000.
%2353864: VINET, A. - Études sur Blaise Pascal.
%23201184: VINHAS DE SOUZA, LÚCIO MAURO. - Beyond transition: essays on the monetary integration of the accession countries in eastern europe.
%2315224: VINING, JOSEPH. - The Authoritative and the Authoritarian.
%23203169: VINK, A.P.A. - Criteria voor milieubeheer : verslag van de studieconferentie 'Criteria voor milieubeheer in het dichtstbevolkte land van Europa', gehouden op 14, 15 en 16 oktober 1970 aan de Universiteit van Amsterdam.
%23183555: VINK, D.L.N. - Het verschijnsel leven : mechanismen en metamorfosen.
%23189881: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%23252039: VINK. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.
%2392065: VINK, F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de wet op de ondernemingsraden.
%23243180: VINK, NICO - The Challenge of Institutional Change: A Practical Guide for Development Consultants.
%238526: VINKE, H. - Werknemerscompensatie bij beroepsgebonden schade.
%2315454: VINKE, P. & I.J. BERGHUIS-VAN DER WIJK. - Rechtsregels in de ervaringswereld van verschillende bevolkingslagen.
%23156106: VINKENBURG, CLAARTJE J. - Managerial Behavior and effectiveness. Determinants, measurements issues and gender differences.
%23213144: VINKENOOG, SIMON. - Het hek van de dam : bijdragen tot de geestelijke volksgezondheid.
%2354058: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.] In quatuor libros Institutionum imperialium commentarius academicus & forensis. Jo. Gott. Heineccius recensuit et praefationem notulasque adjecit. Editio Novissima, cui accedunt ejusdem Vinii Quaestiones juris selectae, cum indicibus locopletissimis.
%23201186: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii JC.]. Jurisprudentiae contractae, sive partitionum juris civilis libri quatuor : variis observationibus ad usum forensem accomodatis illustrati.
%2365400: VINNIUS, ARNOLD. - [Arnoldi Vinnii J.C.]. In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius academicus & forensis.
%23120945: VIOLA, ANDRÉ, JACQUELINE BARDOLPH AND DENISE COUSSY - New Fiction in English from Africa. West, East, and South.
%2376421: VIOLLET, PAUL. - Histoire des institutions politiques et administratives de la France.
%2371249: VIORST, MILTON. - What shall I do with this people : jews and the fractious politics of judaism.
%23192734: VIORST, MILTON. - In the shadow of the Prophet : the struggle for the soul of Islam.
%23186499: VIOTTA, HENRI. - Handboek der muziekgeschiedenis.
%2322059: VIOTTI, PAUL R. & MARK V. KAUPPI. - International relations theory : realism, pluralism, globalism.
%231477: VIRALLY, MICHEL. - Les résolutions dans la formation du droit international du développement : [Colloque des 20 et 21 nov. 1970 à Genève].
%23245344: VIRANI, SHAFIQUE, N. - The Ismailis in the Middle Ages. A History of survival, a search for salvation.
%23245605: VIRCONDELET, ALAIN (ED.) - Venice. Volume 1: History; Volume 2: Art and architecture; Volume 3: Lifestyle.
%23206337: VIRILIO, PAUL. - Strategy of deception.
%2347455: VIRILIO, PAUL. - Negative horizon : an essay in dromoscopy.
%23571: VIRILIO, PAUL & SYLVÈRE LOTRINGER. - Der reine Krieg.
%2318554: VIRILIO, PAUL. - The art of the motor.
%23106901: VIRNO, PAOLO. - A grammar of the multitude for an analysis of contemporary forms of life.
%23247447: VIS, J.J. - Verdelen en heersen : opmerkingen over de kabinetsformatie in Nederland.
%2374905: VIS, EELCO M.; GEUS, COMMER DE & HUDIG, FERRAND W. - Altholländische Fliesen.
%23198502: VIS, W. - Kostprijsberekening en administratie in het autovervoer.
%23185765: VIS, JEROEN MARIA. - Tertullianus' De Pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken.
%2383498: VIS, DIRK. - Het boek van de website : Bestseller.
%23233005: VIS, BARBARA - Politics of Risk-Taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies.
%2368848: VIS, JAN C.P.M. - Politiek en democratie : een inleiding.
%2350878: VIS, JAN C.P.M. - Politieke kennis en politieke vorming : een studie naar de parate kennis van docenten geschiedenis & staatsinrichting en docenten maatschappijleer van politieke zaken.
%23205691: VIS, J. - De overheid tegenover den privaateigendom.
%2311425: VIS, J.J. - Rechtsstaat en verzorgingsstaat. Rede.
%23201250: VIS, IRIS FREDERIEKE ARIANNE. - Planning and control concepts for material handling systems.
%23169455: VIS, JURJEN. - De poort : de Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
%23235996: VISCUSI, W. KIP. - Learning about risk : consumer and worker responses to hazard information.
%2341248: VISION, GERALD. - Veritas: The Correspondence Theory and Its Critics (Bradford Books).
%2366450: VISKER, RUDI. - Genealogie als kritiek: Michel Foucault en de menswetenschappen.
%231723: VISO, OLGA. - Unseen Mendieta : the unpublished works of Ana Mendieta.
%2356293: VISSCHER, H. - Religion und soziales leben bei den Naturvölkern. 2 Bände. Band 1: Prolegomena; Band 2: Die Hauptprobleme.
%23205237: VISSCHER, LOUIS THEODOOR. - Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht.
%23185757: VISSCHER, HENDRIK ADOLPH. - Een morfometrische analyse van de Famenne en de Ardennenzoom in de omgeving van Han sur Lesse.
%23100931: VISSCHER, A. R. - Letter-Juweel
%23218914: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Ein holländisches Wunder? : Reform des Sozialstaates und Beschäftigungswachstum in den Niederlanden.
%2310558: VISSER, ANNEKE. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
%23194912: VISSER, FRANK. - De verdachte zakenman : fraude in de praktijk.
%23243156: VISSER, RON . - Sturing en samenwerking in handhavingsprojecten.
%2329765: VISSER, DANIËL PETRUS. - Unjustified enrichment.
%2354893: VISSER, ANNEKE. - Alleen bij uiterste noodzaak? : de rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis, 1948-1958.
%23253887: VISSER, JACOB. - Beoordeling van het weerstandsvermogen van levensverzekeringmaatschappijen.
%23231259: VISSER, WIEGERT. - Compendium Inkomstenbelasting 2001.
%23109451: VISSER, M.J.C. - Zorgplichtbepalingen in het strafrecht.
%23128303: VISSER, R.L. - De overnemer ontmaskerd : het overnemen van ondernemingen in moeilijkheden.
%23132256: VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
%23109828: VISSER, EVERT-JAN. - Local sources of competitiveness. Spatial clustering and organisational dynamics in small-scale clothing in Lima, Peru.
%23175410: VISSER, A.PH. (ED.) - Onderzoek naar de tevredenheid van ziekenhuispatiënten : doel, methode en beleid.
%2312975: VISSER, E.T. - Vreemdelingen en bijstand. Deel I: Artikel-84-vreemdelingen in de bijstand.
%2312997: VISSER, E.T. - Vreemdelingen en bijstand. Deel II: Ex-asielzoekers in de bijstand : eindrapport.
%23208352: VISSER, E.T. - Evaluatie herziene Vreemdelingenwet.
%23235989: VISSER, H. - Modern monetary theory : a critical survey of recent developments.
%23262127: VISSER, D.J.G. - Een borrel met een zeepsmaak : ruzies over merken.
%2375643: VISSER, PIETER DE. - De deelneming van deskundigen aan rechtspraak.
%23218122: VISSER, P.C. - Mijn indrukken uit de Sovjet-Unie.
%23238888: VISSER, JAAP DE. - Developmental local government : a case study of South Africa.
%23193935: VISSER, R.P.W. & J.L.R. TOURET (EDS.) - Dutch pioneers of the earth sciences.
%2371804: VISSER, PEPIJN R.S. - Knowledge specification for multiple legal tasks. A case study of the interaction problem in the legal domain.
%23231497: VISSER, FRANK. - De verdachte zakenman : fraude in de praktijk.
%2358015: VISSER, F. - In alle redelijkheid.
%2390103: VISSER, HANS & EVERT SCHOORL (EDS.) - Trade in transit : world trade and world economy : past, present, and future.
%23218945: VISSER, JELLE & ANTON HEMERIJCK. - Il miracolo olandese. Occupazione, riforma dello Stato sociale e concertazione
%23195963: VISSER, K.I.J. - Zeggenschapsrechten van houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam.
%23198093: VISSER, ANNEKE. - Buiten spelen of buitenspel: de politie in de samenleving : liber amicae amicis.
%23160312: VISSER 'T HOOFT, H.PH. - Tussen recht en filosofie.
%23107493: VISSERING, G. - Advies van de Staatscommissie (voor het muntwezen), ingesteld bij Koninklijk Besluit van 6 April 1921 no. 19.
%23187677: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%2320047: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%23113905: VISSERING, G. - Muntwezen en Circulatie-banken in Nederlandsch-Indië.
%2319674: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand. 2e druk.
%2319628: VISSERING, G. - Over den internationalen financieelen en economischen toestand.
%23153042: VISSERING, C.M. - Charlotte de Breu.
%236997: VITÁNYI, BÉLA K.J. - The international regime of river navigation.
%23153736: VITORIA, FRANCISCO DE. - Die Grundsätze des Staats- und Völkerrechts bei Francisco de Vitoria.
%23130901: VITOUX, PIERRE - L'Oeuvre de Walter Savage Landor. Publications de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Montpellier. Volume xxi.
%23202772: VITRIARIUS, PHILLIPPUS REINHARDUS. - Institutiones juris publici Romano-Germanici selectae Antiquum et Modernum ...
%238083: VITTA, EDOARDO. - La validité des traites internationaux.
%23122633: K. & VITTORIO HÖSLE, NORA. - Het meisje en de filosoof : een diepgaande filosofische dialoog tussen een volwassene en een kind.
%2351086: VITZ, PAUL C. - Sigmund Freud's christian unconscious.
%23177390: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Van 1817 tot 1934.
%23170861: STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN. - Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk : bijdragen voor duurzaam besturen in Vlaanderen.
%2359875: VLAAR, J.P.G. - Exchange rates and risk premia within the European Monetary System.
%23233984: VLAARDINGERBROEK, P. - Ouder worden, ouder blijven.
%2342261: VLAARDINGERBROEK, P. - De toekomst van de personen-, familie- en jeugdrechtspraak.
%23176684: VLADIMIROV, V.S. (ED.) - International Conference on Mathematical Problems of Quantum Field Theory and Quantum Statistics. Part II : Fields and Particles. Mathematical Questions of Quantum Statistics.
%2375031: VLAM, ANITA. - Customer First? : the relationship between advisors and consumers of financial products.
%2316363: VLAMINGH KIEBÊRT, F.J. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Artikel 1995 van het Burgerlijk Wetboek.
%23144719: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - [De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23144652: VLAS, P. & R.J.H. SMITS. - De 'apatride' vereniging; Rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht. Preadviezen.
%23157058: VLAS, P. - Rechtspersonen.
%236911: VLAS, P. - Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht.
%23144425: VLASBLOM, DIRK J. - Papoea : een geschiedenis.
%2331911: VLASTOS, GREGORY - Plato's universe.
%23100933: VLEDDER, W. H. VAN - Cyrano de Bergerac (1619-1655), philosophe ésotérique.
%23185719: VLEESCHHOUWER, JUDA JOZEF. - Onderzoek naar den toestand van de Vecht en van de openbare wateren in de gemeente Utrecht.
%2382855: VLEESKENS, F.D.A., W.N.A. KLEVER & M.J. PETRY [ET AL.] - Spinoza : kernmomenten in zijn denken.
%2332205: VLEK, F. - Voer voor kwartiermakers : wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie.
%23241241: VLEK, FRITS ... [ET AL.] - Uit balans: politie en bestel in de knel : state-of-the-art van kennis en inzichten.
%233603: VLEMING, J.L. - Zonder tropen geen Europa : radiolezing gehouden op 16 juli 1927 voor de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs.
%23174754: VLEMMINX, F. - Het profiel van de sociale grondrechten.
%2380499: VLEMMINX, F. - Grondrechten en moderne beeldende kunst.
%231808: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging : populaire voordrachten.
%2341469: VLIEGEN, W.H. - Devaluatie : pro en contra : rapporten uitgegeven in opdracht van de Algemene Raad uit N.V.V. en S.D.A.P.
%23199058: VLIEGENTHART, W.E. - Anders-zijn en mee-gaan-doen : een spanningsveld in de opvoeding van gehandicapte kinderen.
%2334831: VLIEGER, ANTOINETTE REINATE. - Domestic workers in Saudi Arabia and the Emirates : a socio-legal study on conflicts.
%235672: VLIES, I.C. VAN DER. - Het toeristische karakter van het bestuursrecht : over de verwarring in de rechtsvorming.
%23109137: VLIES, I.C. VAN DER (E.A.) - Bestuursgeschillen : een onderzoek naar de beslechting van interbestuurlijke geschillen.
%23183893: VLIET, REINIER C. J. A. VAN. - Hospital utilization, performance measures and health status; Econometric analyses of Dutch micro-data.
%23189039: VLIET, JOHANNES CORNELIS VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23128325: VLIET, L.M. VAN. - Communicatieve besturing van het milieuhandelen van ondernemingen.
%23115564: VLIET, P.C. VAN DER. - Onderzoekers optimaal opgeleid : advies over de Nederlandse onderzoekersopleiding.
%23228846: VLIET, J.C. VAN. - Over kwaliteit gesproken.
%23260024: VLIET, JAAP ADOLPH VAN. - De Tbs in zijn maatschappelijke context : de relatie tussen forensische psychiatrie en algemene geestelijke gezondheidszorg.
%23135953: VLIET, P. VAN DER - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart : een Bijdrage tot de Kennis van de Reformatorische Verlichting.
%23260424: VLIET, RIETJE VAN. - Elie Luzac (1721-1796) : boekverkoper van de Verlichting.
%2316234: VLIET, MARTINA VAN. - Feiten en normen van lokaal bestuur.
%23253168: VLIET, ANDRÉ VAN. - Lower and upper bounds for on-line bin packing and scheduling heuristics.
%23102603: VLIET, P. VAN & A.J. VANDERJAGT - Johannes Amos Comenius (1592-1670) : exponent of European Culture?
%23258620: VLIST, P VAN DER. - Telematica netwerken: een organisatorisch perspectief.
%2337004: ASKV / STEUNPUNT VLUCHTELINGEN. - Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.
%237855: VLUGT, E. DE. - De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandse gevangeniswezen. Diss.
%23162220: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%23233789: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Levend volksrecht.
%23214159: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Twee Nederlandsche meesters der rechtsgeleerdheid : [Ulricus Huber (1636-1694) & Gerard Noodt (1647-1725)].
%23245291: VLUGT, WILLEM VAN DER. - De rechtstaat, volgens de leer van Rudolf Gneist, 1e deel: De rechtstaat.
%2337377: VLUGT, WILLEM VAN DER. - Algemeene inleiding tot de rechtsgeleerdheid.
%23115406: VOCHTING, FRIEDRICH - Die Urbarmachung der Romischen Campagna
%2381783: VOERMAN, G. (ED.) - De vrijzinnig-democratische traditie : VDB tussen socialisme en liberalisme.
%23255211: VOERMAN, GERRIT & NELLEKE VAN DE WALLE. - Met het oog op Europa : affiches voor de Europese verkiezingen, 1979-2009.
%2396724: VOERMAN, GERRIT (RED.) - Politiek zonder partijen? Over de horizon van de partijpolitiek.
%23182721: VOERMAN, JAN. - Het conflict Kuyper-Heemskerk.
%2345146: VOERMAN, GERRIT. - De geschiedschrijving van het politieke liberalisme : bibliografie van de VVD en haar voorlopers.
%23193953: VOERMANS, WIM. - Toedeling van bevoegdheid.
%23236989: VOERMANS, W.J.M.; M.J. BORGERS & C.H. SIEBURGH. - Controverses rondom legaliteit en legitimatie : preadviezen.
%23207174: VOERT, MARIJKE TER & JOS KUPPENS. - Schijn van partijdigheid rechters.
%23223997: VOERT, M.J. & M.D. VAN EWIJK. - Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23258814: VOERT, M.J. & S.L. PETERS. - Trendrapportage advocatuur 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening.
%23256029: VOET, G.W. VAN DER. - Kwaliteit van de WMCZ als medezeggenschapswet.
%2372559: VOET, JOHANNES. - Commentarius ad Pandectas : in quo praeter Romani juris principia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum, & praecipuae fori quaestiones excutiuntur. Editio ultima accuratior.
%23241145: VOET, PAULUS. - De usu juris civilis et canonici in Belgio unito, deque more promovendi doctores utriusque juris, &c. liber singularis.
%2323460: VOET, L. - The Plantin Press (1555-1589). A bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden.
%23236909: VOETEN, M.E.C.M. & A. VAN DEN END. - Bank- en verzekerings lexicon = The banking and insurance lexicon.
%23128939: VOGEL, WALTHER. - Die Normannen und das Fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie (799-911).
%23203481: VOGEL, E. - E. Vogel's Fotografisch zakboek : een handleiding en vraagbank voor aanvangers en meer gevorderden.
%23263209: VOGEL, DAVID. - Barriers or Benefits? Regulation in Transatlantic Trade.
%23175061: VOGEL, LAWRENCE. - The fragile we : ethical implications of Heidegger's being and time.
%23206596: VOGEL, ERNST GUSTAV. - Bibliotheca biographica Lutherana : Uebersicht der gedruckten Dr. Martin Luther betreffenden biographischen Schriften.
%23233538: VOGEL, MARY E. - Coercion to compromise : plea bargaining, the courts and the making of political authority.
%23254204: VOGEL, LESTER I. - To see a promised land : Americans and the Holy Land in the nineteenth century.
%2370939: VOGEL, EMANUEL HUGO. - Politik und Wirtschaftswissenschaft.
%23262662: VOGEL, EZRA F. - The four little dragons : the spread of industrialization in East Asia
%23171756: VOGEL, MARIANNE. - 'Baard boven baard' : over het Nederlandse literaire en maatschappelijke leven 1945-1960.
%23142150: VOGEL, C.J. DE (ED.) - Greek philosophy : a collection of texts with notes and explanations. Volume I : Thales to Plato; Volume II : Aristotle, the early peripatetic school and the early academy; Volume III : The Hellenistic-Roman period.
%2394786: VOGEL, WALTHER. - Das neue Europa und seine historisch-geographischen Grundlagen.
%23196125: VOGEL, HANS. - Die Rohstoffe der Gaerungsindustrie.
%23250279: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben : Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
%23187990: VOGELAAR, ELLA & ONNO BOSMA. - Twintig maanden knettergek : dagboek van een ministerschap.
%23224576: VOGELAAR, G.A.M. - Democratie en corporatisme.
%23110903: VOGELAAR, F.O.W. & M.G. CHESTER. - Dutch/English company law. A comparative review. Preadvies.
%23146008: VÖGELE, JÖRG. - Urban mortality change in England and Germany , 1870-1913.
%23155934: VOGELENZANG, H.A. - Vingerletsels van blijvende aard in verband met de mate van arbeidsongeschiktheid voor het melken.
%2374204: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%23215477: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. E.A. - Bestrijdingsmiddelen : verslag van de 68e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 27 juni 2000.
%23169311: VOGELEZANG-STOUTE, E.M. & E.J. MATSER. - De toelating van bestrijdingsmiddelen : milieu tussen wet en beleid
%23259505: VOGELEZANG-STOUTE, ELIZABETH M. - Bestrijdingsmiddelenrecht : een rechtsvergelijking.
%23228899: VOGELSANG, WILLEM - The Afghans.
%23233486: VOGELSANG, A. - Eerlijkheid het heil van Nederland, eene wederlegging der bijdrage van Mr. B. Albarda, lid der Provinciale Staten van Vriesland, tot eene verbeterde staathuishouding in Nederland.
%23202508: VOGELSANG, A. - Iets over de afschaffing der accijnsen en de heffing van hoofdelijke omslagen voor het rijk.
%2341134: VOGELZANG, IZAK. - Drinkwatervoorzieng van Nederland voor de aanleg van de Drinkwaterleidingen.
%23218422: VOGL, CARL. - Sri Ramakrischna. Ein Prophet des neuerwachenden Indien.
%2316321: VOGLER, RICHARD. - A world view of criminal justice.
%23222038: BERNARD VOGLER. - L'histoire des Caisses d'épargne européennes. Tome 1: Les origines des Caisses
%2394932: VOGT, DR. H. - Geflügelfleisch.
%23146677: VOGT, ADOLF MAX. - Le Corbusier, the Noble Savage. Toward an Archaeology of Modernism.
%23263024: VOGT, EVON Z. & RAY HYMAN - Water witching, U.S.A. 2nd edition.
%23184085: VOIGT, FRITZ AND ERICH SCHÄFER (EDS.). - Die Nürnberger Hochschule im Fränkischen Raum 1955.
%2376433: VOIGT, KARL. - Staat und Kirche von Konstantin dem Grossen bis zum Ende der Karolingerzeit.
%2376461: VOIGT, MORITZ. - Das ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Römer.
%2376464: VOIGT, MORITZ. - Römische Rechtsgeschichte.
%2376465: VOIGT, MORITZ. - Die Zwölf Tafeln : Geschichte und System des Zivil- und Kriminal-Rechtes wie - Prozesses der Zwölf Tafeln nebst deren Fragmenten.
%23128940: VOIGT, KARL. - Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreiche.
%2399817: VOIGT, P.TH.A. - Roland - Orlando dans l'Épopée Française et Italienne.
%23243040: VOIRIN, PIERRE. - Droit civil .
%23191977: VOLAVKOVA, ZDENKA. - Crown and ritual : insignia of Ngoyo.
%2398573: VOLD, G.B., VOLD, GEORGE B. & THOMAS J. BERNARD. - Theoretical Criminology.
%23185747: VOLGER, WILLEM. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816-1852).
%2373713: VOLK, TYLER. - Metapatterns: across space, time, and mind.
%2350760: VOLK, KLAUS - Prozessvoraussetzungen im Strafrecht : zum Verhältnis von materiellem Recht und Prozessrecht.
%23200939: NATIONAL MUSEUM OF ETHNOLOGY/ RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE. - Holland, Japan & de liefde.
%23225009: VÖLKER, EDMOND L. M. (ED.) - Euro-Arab cooperation.
%23114267: VÖLKER, WOLFRAM. - The rhetoric of love. Das Menschenbild und die Form des Romans bei Iris Murdoch.
%23147057: VOLKMANN RITTER VON VOLKMAR, WILHELM. - Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte des Realismus und nach genetischer Methode.
%23242286: VOLKOV, SHULAMIT - Walther Rathenau: Weimar's Fallen Statesman (Jewish Lives).
%2325545: NEDERLANDSE VOLKSBEWEGING. - Program en toelichting van de Nederlandse Volksbeweging.
%23137914: MINISTRIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID. - Voeding, Gezondheid en Financiëele Toestand van 700 Werkloozen-Gezinnen verspreid over heel Nederland. Rapport. Tweede deel : Tabellen.
%231526: KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ. - O Nederland let op u saeck.
%23137691: VOLLEBERGH, H.R.J. - Milieu en Schaarste : over draagwijdte en toepassingsmogelijkheden van milieu-economische analyse. diss.
%238168: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Scope and content of International Law (1898).
%2312319: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Verspreide Geschriften. 3 Delen.
%23148228: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Het adatrecht van Nederlandsch-Indië.
%2312346: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%2313570: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Exacte Rechtswetenschap.
%2384854: VOLLENHOVEN, L. VAN. - Overheid en media : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar mediarecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op woensdag 21 maart 1990.
%2351829: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Du droit de Paix de Iure Pacis.
%2368867: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN. - Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdoten.
%23194824: VOLLENHOVEN, C. VAN. - De ontdekking van het adatrecht.
%2316910: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Staatsrecht overzee.
%23160072: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA. - De eeuwige vraag.
%23102607: VOLLGRAFF, C.W. - Une inscription gravée sur un vase cultuel mithriaque.
%23172344: VOLLGRAFF, CARL WILHELM; GERARD VAN HOORN & J.H. JONGKEES. - Proefgraving ten oosten van het Domplein te Utrecht.
%23234437: VOLLGRAFF, C.W. - Le decret d'Argos relatif à un pacte entre Knosses et Tylissos.
%23173439: VOLLGRAFF, C.W. & G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
%23172845: VOLLGRAFF, C.W. - De moles van Drusus.
%2311417: VÖLLMAR, H.F.A. - Nieuw vennootschapsrecht : gids voor de praktijk.
%2330848: VÖLLMAR, H.F.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht.
%2350324: VÖLLMAR, H.F.A. - Unificatie van het handelsrecht in Nederland en België.
%23253843: VOLLMER, JOHN. - Ruling from the Dragon Throne : costume of the Qing dynasty (1644-1911).
%23149056: VOLMAT, R. & C. WIART (EDS.) - Art & Psychopathology.
%23225561: VOLMULLER, H. W. J. - Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en België.
%2397585: VOLPE, GIOACCHINO. - Pacifismo e storia.
%23242943: VOLPE, GALVANO DELLA. - Critique of taste.
%2387615: VÖLSCHAU, ERK. - Gewinnzuordnung ausländischer Betriebsstätten.
%2385677: VOLTAIRE. - Voltaire
%2396485: VOLTAIRE. - Lettres philosophiques.
%23103890: VÖLTER, DANIEL. - Jahwe und Mose : eine religionsgeschichtliche Untersuchung.
%23103891: VÖLTER, DANIEL. - Die älteste Predigt aus Rom (Der sogenannte zweite Clemensbrief) neu untersucht.
%23256811: VOLZ, OTTO. - Christentum und Positivismus : die Grundlagen der Rechts- und Staatsauffassung Friedrich Julius Stahls.
%23225951: VOMSTEIN, WILLI. - Trudpert Neugart und die Enführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg i. Br.
%2399546: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Cinq Tragédies.
%2335419: VONDRACEK, THEODOR JAN. - Nieuwe begrippen in het Tsjechoslowaaks Burgerlijk Wetboek en hun socialistische karakter : diensten, burgerhulp en persoonlijkheidsrechten.
%23257392: VONESSEN, BENJAMIN. - Europäische Entwicklungshilfe und Umweltschutz : rechtliche Grundlagen für eine umweltgerechte Entwicklungshilfe der Europäischen Gemeinschaft.
%233368: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren : een halve eeuw Liberalisme.
%23214349: VONHOFF, HENK & WILLEM ALBEDA. - 'Duiken of stenen vangen : aspecten van bestuurlijke verantwoordelijkheid'.
%23229247: VONHOFF, HENK. - Vind ik wat ik vond ? : kanttekeningen en opvattingen.
%2329589: VONHOFF, H.J.L. - Bewegend verleden: een biografische visie op P.J. Oud.
%2327265: VONHÖGEN, H.P. - Vreemdeling en strafrecht : beknopte handleiding voor rechtspraktijk en onderwijs.
%23121889: VONK, R.P.M. - Prototyping van informatiesystemen.
%2386122: VONK, JAN. - Het hek moet van de Dam.
%23135213: VONKEN, EEFJE - Threat to the Power Relation and Negative Intergroup Behaviour. Diss.
%23260937: VOOGD, CHRISTOPHE DE. - Histoire des Pays-Bas.
%2338141: VOOGT, JAN. - The war in Vietnam : the view from a southern community : Brownsville, Haywood County, Tennessee.
%2338213: VOOGT, ALEX DE. - The rise of the helidrome : an analysis of flat architecture.
%23140588: VOORDA, B. & J. VALCKENAER. - Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder, en over deszelfs schryven aan de gouverneurs van de Oost- en West-Indische bezittingen van den staat. Door de burgers mr. B. Voorda en mr. J. Valckenaer. Ingelevert ter vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland op den 7. january en in't licht gegeven op last derzelve Vergadering
%23213984: VOORDE, H. TEN. - Deponering, publicatie en verzet : een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring.
%23230800: VOORDE, J.M. TEN; C.P.M. CLEIREN & P.M. SCHUYT. - Meerdaadse samenloop in het strafrecht : een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr).
%23309: VOORHOEVE, JORIS. - Labiele vrede.
%2359202: VOORHOEVE, MAAIKE. - Judges in a web of normative orders : judicial practices at the Court of First Instance Tunis in the field of divorce law.
%2314635: VOORHOOF, DIRK. - Recht op informatie, garingsvrijheid en een zwijgrecht voor de journalistiek.
%23262479: MILITAIR GEZAG. SECTIE VOORLICHTING. - Wie is er de baas en waarom?
%2383146: VOORN, H. - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland en Drenthe.
%2354356: VOORS, A.W. & A.M. VROOM. - Stenographisch verslag van het debat over het praeadviezen Het notariaat en de plaats van de notaris in de samenleving.
%23228765: VOORSLUIS, BART - De zwijgende natuur : natuurervaring tussen betovering en onttovering.
%23156359: VOORST, SANDRA VAN. - Weten wat er in de wereld te koop is : vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
%2330605: VOORT, MARCEL VAN DER. - Dat seste boec van serpenten : een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der nature bloeme.
%2349495: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
%23217037: VOORWINDEN, NORBERT & MAX DE HAAN (EDS.) - Oral poetry : das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
%23238912: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels : geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw : tevens ornithologisch biografisch woordenboek.
%23102610: VOOYS, C.G.N. DE. - Engelse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
%23172446: VOOYS, C.G.N. DE. - Nederlandse letterkundigen tegenover de franse overheersing.
%23181861: VOOYS, A. C. DE. - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking. 2 volumes.
%2352535: VORDING, HENK. - Koppelingen in de sociale zekerheid, 1957-1992. Van wetten en praktische bezwaren.
%2359266: VORIS, JACQUELINE VAN. - Constance de Markievicz in the cause of Ireland.
%23128943: VORLÄNDER, FRANZ. - Schleiermachers Sittenlehre ausführlich dargestellt und beurteilt.
%23131602: VORLÄNDER, KARL. - Kant - Schiller - Goethe. Gesammelte Aufsätze.
%23256214: VORM, FRANÇOIS VANDER. - Rechtsgeleerde verhandeling over 't vlotrecht van Westfriesland en Noord-Holland.
%23221631: VORMBUSCH, UWE. - Diskussion und Disziplin : Gruppenarbeit als kommunikative und kalkulative Praxis.
%23233408: VOROBEICHIC, MAX & ZALMAN CHNÉOUR. - Ein Ghetto im Osten : Wilna.
%23231138: VORPSI, ORNELA - Nothing obvious.
%23101408: VORSTERMAN, LUCAS. HYMANS, H. (ED). - Lucas Vorsterman (1595-1675), graveur flamand...
%2356491: VORSTMAN, L.D. - Onrechtmatige daden van derden tegenover partijen bij een overeenkomst.
%23166012: VOS, H. DE. - Kant als theoloog.
%2320032: VOS, CORNELIS JAN. - De blinde mens : een studie over een maatschappelik vraagstuk.
%2343331: VOS DE WAEL, A.F. - Opmerkingen naar aanleiding van hypotheek op vruchtgebruik.
%23174773: VOS, H. M. - De kern van waarden : de betekenis van centrale maatschappelijke waarden voor de theorie en praktijk van het morele leven.
%23150711: VOS, MEI LI. - International cooperation between politics and practice : how Dutch-Indonesian cooperation changed remarkably little after a diplomatic rupture.
%23199552: VOS, H. - Het costelijck mal of te wel de historie van de kritiek op het Plan van de arbeid.
%2367828: VOS, A.E. DE. - Remedies or stumbling blocks? The public international law aspects of the international debt crisis.
%2340540: VOS, PETER, A.S. HARTKAMP (E.A.). - Recht gedicht naar aanleiding van tekeningen van Peter Vos.
%23263952: VOS, PATRICK DE - Grenzeloos India : de achterkant van de globalisering.
%23133325: VOS, A. (E.A.) - Handhaving in overweging : strategische afwegingen bij de handhaving van milieuwetgeving.
%2347748: VOS, ANTOON DE. - Africa, the devastated continent? : man's impact on the ecology of Africa.
%23238919: VOS, G.J. - Hoe men zich in de Nederlandsche Hervormde Kerk heeft te gedragen : systematische uiteenzetting van het tegenwoordig Nederlandsch-Hervormd Kerkrecht.
%2324888: VOS, J.W.M. DE. - De notariële verklaring van erfrecht.
%233914: VOS, H. - Waar het op staat : het Plan van de Arbeid verdedigd. Antwoord aan het Verbond van Nederlandse Werkgevers.
%2354729: VOS, MARK ANDREW DE - The syntax of verbal pseudo-coordination in English and Afrikaans.
%2336312: VOS, LUC DE ... [ET AL.] - Lumumba : de complotten? De moord.
%232763: VOS, GERRIT DE. - De rechtsvorm der algemene ziekenfondsen in Nederland.
%23147597: VOS, M.F. - Scythian archers in archaic Attic vasepainting.
%2369914: VOS, J.C. DE - Das Los Judas : Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. Diss.
%23226938: VOS, M. (E.A.) - Niet tijdig beslissen : preadviezen
%23102612: VOS, J. DE. - The Endemic Pleistocene Deer of Crete.
%23185982: VOS, PIM W.H. DE. - De rechter en het been : en andere meesterlijke verhalen uit de praktijk.
%23256325: VOS, HENK. - Solidariteit : elementen complicaties persperctieven.
%2318071: VOS, HARMEN DE. - Het godsdienstig kennen volgens Max Scheler. Max Schelers toepassing van de phaenomenologische methode in de godsdienstwijsbegeerte.
%2385138: VOS, MAARTEN DE. - Tussen de benen : zeer persoonlijke notities.
%2340356: VOS, RENÉ. - Niet voor publicatie : de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
%2370453: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - Credit and guarantee financing transfer of technology.
%23212152: VOSKUIL, C.C.A. (A.O). - The moulding of international law : ten Dutch proponents.
%2316838: VOSKUIL, C.C.A. - De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter : in het bijzonder in zaken van echtscheiding en alimentatie.
%23251603: VOSS, FREDERICK. - Reporting the war : the journalistic coverage of World War II.
%234981: VOSSEN, A.J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelings-psychologische studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking in psychotherapie, onderwijs en bedrijfsleiding.
%23100685: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Geschiedenis als wetenschap.
%23256816: VOSSKÜHLER, GABRIELE. - Entre la misa y el Cara al sol : Profrankistische Schriftstellerinnen in Spanien (1936-1975).
%2319774: VOSTER, WILLEM. - De cultureel-geografische indeling van Nederland : proeve van een beredeneerde hiërarchie van culturele gebieden en centra.
%2393791: VPRO [VRIJZINNIG PROTESTANTSE RADIO OMROEP]. - Een nationale omroep : 1960.
%23206759: VRAKKING, WILLEM J. (ED.) - Management van organisatieverandering
%23201277: VRAKKING, WILLEM EN ANTON COSIJNSEN. - De organisatie-adviseur. Van junior naar top consultant.
%23108651: VRANA, J. - L'Évangélaire de Miroslav. Contribution à l'étude de son origine.
%23209272: VRANIC, BEHKA (ED.) - Ljudska prava = Human rights : odabrani medunarodni dokumenti : selected international documents I.
%23173261: VRANKEN, J.B.M. ... [ET AL.] - 'Het professionele (functionele) verschoningsrecht ' : preadviezen.
%2370555: VRANKEN HICKEY, DENNIS VAN. - The armies of East Asia : China, Taiwan, Japan, and the Koreas.
%23139597: VRANKEN, M. - Werknemers en Recht: Australasische Experimenten.
%23171429: VRANKEN, J.B.M. & H.G. MEIJENFELDT. - Inbouw hoofdstuk bodemsanering in de wet bodembescherming : verslag van de zevenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1992.
%23196630: VRANKEN, J.B.M. & I. GIESEN (EDS.) - Codificatie en dynamiek : instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties.
%2314412: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenoten.
%2327823: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord : geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
%2342823: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Onze anarchisten en utopisten rond 1900.
%233832: VREDENBURG, W.C.A. BARON VAN. - De Nationaal-Historische Partij.
%23232566: VREE, JOHAN DE., PETER COFFEY, RICHARD H. LAUWAARS (EDS.) - Towards a European Foreign Policy:Legal, Economic, and Political Dimensions.
%2364667: VREE, FRANK VAN. - De wereld als theater : journalistiek als culturele praktijk.
%23233099: VREE, WILBERT VAN - Nederland als Vergaderland: Opkomst en Verbreiding van een Vergaderregime.
%23233048: VREE, FRANK VAN (EDITOR) - Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe.
%232445: VREE, JOHAN K. DE. - Political integration: the formation of theory and its problems.
%23201465: VREEDE, G.W. - Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den stadhouder Willem V, en Laurens Pieter van de Spiegel, raadspensionaris eerst van Zeeland, daarna van Holland vlugtig geschetst door Mr. G.W. Vreede.
%23106741: VREEDE, E.A. DE. - Het nationalisme als zedelijke vraagstuk.
%236255: VREEDE-DE STUERS, C. (ED.) - Buiten de grenzen : sociologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
%2383642: VREEDE, TON DE. - Moord volgens het boekje : een Steven Borger special.
%23177197: VREEKEN, GILELMUS ANTHONIUS LUCA. - De lege quadam sacra coorum (Ditt. Syll.3 1000).
%23255738: VREESE, PETER DE. - De strijd tegen de ontucht : de prostitutie, haar wezen en haar bestrijding.
%2364377: C. H. DE VREESE, (CLAES HOLGER), - Ten observations about the past, present and future of political communication.
%23223805: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftenkunde : tien codicologische studiën.
%23189149: VRETTOS, ATHENA. - Somatic fictions : imagining illness in Victorian culture.
%23153478: VRETTOS, THEODORE - The Elgin Affair : the abduction of antiquity's greatest treasures and the passions it aroused.
%23208111: VREY, ROGIER WILLIAM DE. - Towards a European unfair competition law : a clash between legal families : a comparative study of English, German, and Dutch law in light of existing European and international legal instruments.
%2318023: VRIELINK, JAN HENDRIK. - Het waarheidsbegrip. Een theologisch onderzoek.
%23214775: VRIEND, G.K. DE & ALEX TIMMERMAN. - Benchmarking : een strategie om concurrentievoordeel te behalen.
%2391606: VRIES, R.J. DE. - Juridische fusie.
%239425: VRIES, J. DE (E.A.) - De Algemene Bijstandswet.
%23248332: VRIES, R.J. DE. - Samenloop van de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.
%23116013: VRIES, L. DE & DE VRIES-WIERSEMA, R. - The morphology of Wambon of the Irian Jaya Upper-Digul area.
%2384632: VRIES, W.G. DE. - Rechtspersonen zijn rechtspersonen, want een mens is maar een mens. Rede.
%2396987: VRIES, GEERT DE. - Nederland verandert : maatschappelijke ontwikkelingen en problemen in het begin van de eenentwintigste eeuw.
%23231876: VRIES, JOUKE DE. - Paars En De Managementstaat: Her Eerste Kabinet - Kok (1994-1998).
%23109484: VRIES, G.J.P. DE. - Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming volgens NBW en BW.
%23116989: VRIES, PH. DE. - Het Beeld van Lodewijk XIV in de Franse Geschiedschrijving.
%23184610: VRIES-HUISER, N.S. DE. - Arbeid en zorg in het onderwijs: de overheid een zorg : verplichtingen op grond van het gelijkheidsbeginsel.
%23189204: VRIES, G.J. DE. - Spel bij Plato.
%23108336: VRIES, HUGO DE. - Opera e periodicis collata : Vol. 1-5.
%23108267: VRIES, M.J. DE. - De burgerlijke rechter in belastingzaken.
%2323663: VRIES, F. DE. - Economische opstellen aangeboden aan Prof.Mr. F. de Vries t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als Hoogleraar in de Economie op 14 juni 1943.
%2320408: VRIES, JOH. DE. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel: De Nederlandsche Bank van 1914 tot 1948. Visserings tijdvak 1914-1931.
%23118131: VRIES, JOH. DE. - Nieuw Nijmegen, 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen.
%2371814: VRIES-LEEMANS, M.J.H.J. DE. - Art. 140 Wetboek van Strafrecht : een onderzoek naar de strafbaarstelling van de deelneming aan misdaadorganisaties.
%23234543: VRIES, ANDRE DE. - Brussels: a cultural and literary history.
%2392855: VRIES, R.J. DE. - Samenloop van de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.
%2364212: VRIES, HENRY DE - Spectrum Van Huidinfecties.
%23106061: VRIES, JOH. DE & J.L. DE JAGER. - Wereldwijd Bankieren ABN-AMRO 1824-1999.
%23232683: VRIES, HERMAN DE. - The earth museum catalogue 1978-2015.
%23150774: VRIES, MARLEEN DE. - Beschaven! : letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800.
%23174044: VRIES, JAN DE - Het korte Sigurdlied.
%23148904: VRIES, SJIERA DE. - Working in multi-ethnic groups : the performance and well-being of minority and majority workers.
%23195841: VRIES, HESTER DE. - Juridische aspecten van huistelematica : telewerken en consumeren in het informatietijdperk.
%23102619: VRIES, G.J.P. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als graecus.
%23102620: VRIES, JOH. DE. - Lion Markus en de comptabiliteit in Nederland omstreeks 1900.
%23109782: VRIES, J.J. DE. - Groundwater flow systems and stream nets in the Netherlands : a groundwater-hydrological approach to the functional relationship between the drainage system and the geological and climatical conditions in a Quaternary accumulation area.
%23149925: VRIES, C.W. DE. - De Algemene Bijstandswet.
%23197210: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
%23128408: VRIES, G.J. DE. - Beleidsdynamica als sociale constructie : een onderzoek naar doorwerking van beleidsevaluatie en beleidsadvisering.
%235468: VRIES, ERNST DE. - Bezoek aan een Japansch krankzinnigengesticht. Overdr.
%23205393: VRIES, J. DE. - De gekozen burgemeester.
%2320143: VRIES, DAVID DE. - Some Suggestions Concerning Regular Seasons in Art, with Special Reference to English literature.
%23213799: VRIES, BOUDIEN DE. - Electoraat en elite : sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895.
%23226368: VRIES, J.H. DE. - Het huisje van Jeanne d'Arc en andere verhalen.
%23139429: VRIES, JOLANDA DE - Beyond Health Status. Construction and Validation of the Dutch WHO Quality of Life Assessment Instrument.
%235495: VRIES, ERNST DE. - De beteekenis van ons gevoelszintuig.
%2347966: VRIES, H. DE. - Van Amoebe tot mensch. Laatste les aan de Universiteit van Amsterdam op 13 juni 1918 gegeven.
%2342388: VRIES, JOH. DE. - Hoogovens IJmuiden, 1918-1968 : ontstaan en groei van een basisindustrie.
%2343760: VRIES-HESS, C. DE., D. RYCKBOST, H.H. LUIGIES - Bodemsanering : verslag van de eenenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht gezamenlijk met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 15 december 1995.
%23253805: VRIES ROBBÉ, JAN JOB DE. - Expansion and diversification of securitisation yearbook 2007.
%2344469: VRIES, HEIN DE. - Smoking prevention in Dutch adolescents. Diss.
%2326803: VRIES, C.W. DE. - Werk-methoden bij de beoefening van het staatsrecht.
%23262233: VRIES, JANINE DE. - Sexual violence against women in Congo : obstacles and remedies for judicial assistance.
%2325712: VRIES, C.W. DE. - Van gunst tot recht : een studie over de verschijningsvormen van het liberalisme ten aanzien van de steunverlening aan behoeftigen.
%23228893: VRIES, L.J. DE. - Bijbelvertaling en primaire oraliteit.
%233369: VRIES REILINGH, H.D. DE. - De Volkshoogeschool. Sociografische studie van haar ontwikkelingsgang in verschillende landen en haar mogelijke beteekenis voor de Nederlandsche volksgemeenschap. Diss.
%23173803: VRIES, PETER R. DE. - Beroep : misdaadverslaggever.
%23238695: VRIES, J.H. DE & P.J.J. VAN BUUREN. - De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het ruimtelijk bestuursrecht.
%23238115: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poëzie : G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
%23259827: VRIES, JOUKE DE & MARCEL VAN DAM. - Politiek-bestuurlijk management : een blik achter de gouden muur.
%2325850: VRIES, EGBERT DE. - Man in rapid social change : the process of rapid social change in Asia, Africa and South America.
%23185815: VRIES, FRITS CAREL DE. - Vredes-pogingen tusschen de Oud-Bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome.
%2334432: VRIES, HUBERT DE. - Wapens van de Nederlanden : de historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, Belgie, hun provincies en Luxemburg.
%2345482: VRIES, FRITS DE. - Wettelijke limitering van aansprakelijkheid.
%2333440: VRIES, W.F.M. DE. - (ed.). The value added of national accounting. Commemorating 50 years of national accounts in the Netherlands.
%23196392: VRIES, ALBERT DE. - De splijtzwam : een toekomst-zedeklucht.
%23242229: VRIES, MARCIA DE (ED.) - Building on basic principles : 25 years Lawyers for Lawyers, 15 April 2011.
%23250925: VRIES, C.W. DE. - De liberale staat en de regeeringsvoorstellen (1936) tot grondwetsherziening.
%23100539: VRIES, JAN DE - De meetkunde van het aantal.
%23102616: VRIES, G.J.P. DE. - De omvang van het literaire corpus bij de Grieken en in de moderne theorie.
%23102618: VRIES, G.J.P. DE. - Miscellaneous notes on Plato.
%2339523: VRIES, INEKE DE E.A. - Ongewenste intimiteiten : gewenste rechten.
%23161763: VRIESEN, GUSTAV. - August Macke.
%23205480: VRIESENDORP, R.D. & W.H. VAN BOOM. - Arresten insolventierecht : met annotaties.
%23232759: VRIESENDORP, DAVID, FRANS A. NELISSEN, MICHAÏL WLADIMIROFF (EDS.) - The Hague legal capital? : liber in honorem W.J. Deetman.
%2399015: VRIESENDORP, R.D. - (ed.). Het actuele recht : rechtspraak anno 1993 in 67 Tilburgse bijdragen.
%23247679: VRIESENDORP, J.J. - Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden.
%23200424: VRIEZE, FOLKERDINA STIENTJE DE. - Fact and fiction in the autobiographical works of Selma Lagerlöf.
%23262497: VRIEZE, JOHN (ED.) - De rijkdom van Stroganoff : het verhaal van een Russische familie.
%2354657: VRIEZE, JOHN (ED.) - Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen : hoogtepunten uit de verzameling.
%23102621: VRIEZEN, TH.C. - De ontwikkeling van het moderne Hebreeuws.
%23251622: VRIEZEN, TH.C. - Jahwe en zijn stad.
%2312983: VRIJ, M.P. - Beperking der meerderheidsmacht in vereeniging en vennootschap door rechten der leden.
%2310750: VRIJ, M.P. - Professor Mr. M.P. Vrij : verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie.
%2350325: VRIJ, P.M. - Ter effening : [het subsociale als het derde element van het delict]. Afscheidscollege.
%2333538: VRIJ, ALBERT. - Misverstanden tussen politie en allochtonen: sociaal-psychologische aspecten van verdacht zijn.
%23111176: VRIJER, M.J.A. DE. - Henricus Regius : een Cartesiaansch hoogleraar aan de Utrechtsche Hoogeschool.
%2335107: VRIJHOF, P.H. - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk. Diss.
%23216298: VRIJLAND, C.W.D. - De rechtbank te Haarlem.
%23216302: VRIJLAND, C.W.D. - Gerecht in klein bestek : het Kantongerecht te Haarlem en zijn voorgangers.
%23200096: VRIJLING, JOSEPH JOHAN. - De metastabiliteit der stof als gevolg van dispersie. Het Weston-normaalelement.
%23105694: VRIJMOED, G. - De arbeid in ethisch-economisch licht.
%2317960: VROEGOP, R.J. - Het gedogen gedoogd? : een bestuurskundig onderzoek naar het verschijnsel gedogen bij de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
%23259902: VROEGOP, JAKOB & PETER J.P. TAK. - Opgelost : een onderzoek naar capaciteitsverdeling en opsporingsprestaties binnen politieregio's in Nederland (1996-2003).
%23214059: VROEMEN, MARTIJN. - Kantoorlog : de strijd tussen zingeving en vervreemding.
%2311687: VROLIJK, MARJAN. - Recht door gratie : gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567).
%23214625: VROLIJK, HEIN. - Efficiënte contracten ? : institutioneel-economische beschouwingen over franchising.
%2349475: VROLIJK, M.M. - Uitwisseling van fiscale informatie tussen Nederland en Duitsland.
%23206419: VROMANS, PIETER. - Tractaat de foro competenti, of Daagelyksche onderhoorige vierschaar : verklaarende van welke zaaken het Hof ende de Hooge Raad ter eerster instantie kennisse neemen, ende voorts wat de pligt is van den rechter, advocaat ende procureur, ter bevordering en beslechtinge van de litigieuse zaken.
%23204090: VROMANS, MICHIEL JOHANNES CORNELIUS MARIA. - Reliability of railway systems.
%23128471: VROMEN, JACK J. - Evolution and efficiency : an inquiry into the foundations of 'New Institutional Economics'.
%2357278: VROOM, C. W - Bureaucratie: het veelzijdig instrument van de macht.
%23166903: VROOM, G.P. - Handboek voor notarissen en candidaat-notarissen.
%23128478: VROOM, HENDRIK M. - Religions and the Truth : philosophical Reflections and Perspectives.
%23260944: VROOM-CRAMER, BARBARA M. - Productinformatie over levensmiddelen : etiketteringsvraagstukken naar Europees en Nederlands recht.
%23168858: VROOM, MIKA (ED.) - Geraakt door recht : acht interviews met medewerkers uit de periode 1938 tot nu, ter gelegenheid van het negentigjarig jubileum van de Rechtskundige Dienst FNV.
%23213329: VROOM, MARGREETH. - Intensieve zorgen.
%2382486: VROOMEN, INGMAR HENRIK. - Taal van de Republiek : het gebruik van vaderlandretoriek in Nederlandse pamfletten, 1618-1672.
%234831: VROON, PIETER. - De hand op vandaag. Over het wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse psychologie.
%23159011: VROON, PIETER. - Psychologie in het dagelijks leven.
%23108332: VROUWENRAETS, MIREILLE A. (ED.) - Beweging en beheersing : immigratierecht in de jaren negentig.
%2335449: VRTACIC, LUDVIK. - Einführung in den Jugoslawischen Marxismus-Leninismus.
%23139938: VRUGGINK, JOOP - Gepakt en gezakt : invloed van de ontnemingsmaatregel op daders.
%23137684: VRYONIS JR., SPEROS. - The Turkish state and history : Clio meets the Grey Wolf.
%23146871: VUCINICH, WAYNE S. (ED.) - At the Brink of War and Peace: The Tito-Stalin Split in a Historic Perspective. (War and Society in East Central Europe, Vol. X)
%2383700: VUCSAN, R.L. - Bestuursregelgeving en inspraak.
%23231828: VUIJSJE, BERT. - Avonturen in besturen : gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen.
%23223131: VUIJSJE, HERMAN. - Lof der dwang.
%23236901: VUIJSJE, BERT & JOHN JANSEN VAN GALEN. - Avonturen in besturen.
%23204480: VUIJSJE, HERMAN. - Hulpeloze gladiatoren : haalt de openbare gezondheidszorg het jaar 2000 ?.
%23240680: VUIJSTERS, ESTHER. - Vuijsters in verzekeringsland : een luchtige kijk op de verzekeringspraktijk.
%2340311: VUISJE, MARJA. - Joke Smit : biografie van een feministe.
%23260627: VULPERHORST, LENNY - Verzwegen onderneming : ondernemers, overheid en het einde van het bouwkartel (2001-2005).
%2392612: VUOLA, ELINA. - Limits of liberation.
%23138861: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780 - 1800.
%23197213: VUYK, SIMON. - Uitdovende verlichting : Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860).
%23259475: VUYK, SIMON. - Verlichte verzen en kolommen : remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
%23253250: WAAGENAAR, SAM. - Kinderen van Israël [Zwarte Beertjes, 475/476].
%23253249: WAAGENAAR, SAM. - Vrouwen van Israël [Zwarte Beertjes, 319/320].
%2371309: WAAIJER, J.M.A. - Het moderne vermogensrechtelijke echtscheidingsrecht : een rechtvergelijkende beshouwing over de vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding.
%2370402: WAAL, ANTHONIE GERARDUS DE - Processing of erroneous and unsafe data.
%23163223: WAAL, THOMAS DE. - Black garden : Armenia and Azerbaijan through peace and war.
%23193525: WAAL, ANTON DE. - Roma Sacra : die ewige Stadt in ihren christlichen Denkmälern und Erinnerungen alter und neuer Zeit.
%23102623: WAAL, H. VAN DE. - In memoriam Erwin Panofsky: March 30, 1892 - March 14, 1968.
%23207875: WAAL, CORNELIS DE. - American new realism 1910-1920.
%23258943: WAAL, H. VAN DE, TH. WÜRTENBERGER & W. FROENTJES. - Aspects of art forgery : papers read by H. van de Waal, Th. Würtenberger (Freiburg i. Br.) W. Froentjes at a symposium organized by the Institue of Criminal law and criminology of the University of Leiden.
%23102625: WAAL, H. VAN DE. - Steps towards Rembrandt : collected articles 1937-1972.
%23219968: DE WAAL, EDMUND. - Timeless beauty : traditional Japanese art from the Montgomery collection.
%2358677: WAALDIJK, KEES. - Motiveringsplichten van de wetgever.
%23143772: WAALDIJK, E.T. - Die Rolle der Niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklaverei in den Westindischen Kolonien.
%23236843: WAALDIJK, KEES. - Sexual Orientation Discrimination in the European Union: National Laws and the Employment Equality Directive.
%23166052: WAALDIJK, C. - Wetgevingswijzer : met de teksten van de officiële aanwijzingen inzake regelgeving.
%23110828: WAALS, H.G. VAN DER. - Rail en weg, botsing van wetten.
%23210854: WAALWIJK, HENDRIK PIETER. - Whitehall en Plein : de betrekkingen tussen Groot-Brittannië en Nederland 1930-1940.
%23184120: WAARD, ROELOF VAN. - Étude sur l'origine et la formation de la chanson d'Aspremont.
%23172999: WAARD, B.W.N. DE. - Samenwerkende machten : wetgeving en rechtspraak , in dienst van het recht.
%237031: WAARD, B.W.N. DE. - Beginselen van behoorlijke rechtspleging m.n. in het administratief procesrecht.
%23181913: WAARD, ARIE DE. - Causalité, conséquence et finalité. Les moyens d'expression de ces relations dans les Chroniques de Villehardouin, de Joinville, de Froissart et de Commynes.
%2332088: WAARDENBURG, P.J. - Das menschliche Auge und seine Erbanlage.
%23102832: WAARDT, J.M.D. DE. - Voedselvoorschriften in boeteboeken : motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken, 500-1100 (motives for the use of food regulations in early medieval Irish penitentials, 500-1100)
%231532: WAARHEID. - Nederland's wedergeboorte.
%23111430: WAARSENBURG, DEMETRIUS J. - The Northwest Necropolis of Satricum. An Iron Age Cemetery in Latium Vetus.
%2367772: WAART, P.J.I.M. DE. - The element of negotiation in the Pacific settlement of disputes between states. An analysis of provisions made and/or applied since 1918 in the field of the Pacific settlement of international disputes.
%2310576: WAART, P.J.I.M. DE. - Het onderhandelingselement in de vreedzame regeling van geschillen tussen staten.
%2331357: WAART, P.J.I.M. DE. - Reflections on international law from the Low Countries : in honour of Paul de Waart.
%23144711: WAART, P.J.I.M. DE (E.A.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%23144712: WAART, P.J.I.M. DE (E.A.). - Kunsthandel (inclusief antiquiteiten) en de bescherming van nationaal cultureel erfgoed. Preadviezen.
%2387792: WABNITZ, REINHARD JOACHIM. - Politische Fragen, Rechtsfragen und Sachfragen : politikwissenschaftliche und normentheoretische Untersuchungen zur Entscheidungspraxis der Verwaltungsgerichte in der Bundesrepublik Deutschland
%2379394: WACH, ADOLF. - Der Arrestprozess in seiner geschichtlichen Entwicklung. Band 1: Der italienische Arrestprozess.
%23141710: WACHER, JOHN - Roman Britain.
%23257387: WACHSMUTH, CURT. - Studien zu den griechischen Florilegien.
%23257149: WACHTER, B. - Elk volk krijgt het recht dat bij zijn aard past.
%2379396: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Beiträge zur deutschen Geschichte, insbesondere zur Geschichte des deutschen Strafrechts.
%236558: WACHTER, B. - De Beurtvaart. (Les Messageries fluviales).
%2366846: WÄCHTER, OSCAR VON. - Das Autorrecht nach dem gemeinen deutschen Recht.
%23160087: WÄCHTER, KARL GEORG VON. - Über Ehescheidungen bei den Römern : ein rechtsgeschichtlicher Versuch.
%23254801: WACHTER, B. ... ET. AL. - Harmonization of company and securities law : the European and American approach.
%23126124: WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn Leven en zijn Werken.
%23232376: WACKER, HEINZ. - Die Rechtsbeugung : dogmatisch und rechtspolitische Untersuchungen zu §336 des Reichsstrafgesetzbuches mit besonderer Berücksichtigung der Strafgesetzentwürfe.
%23231072: WACKER, CHRISTIAN (EDITOR) - The Olympics: Past and Present (Publications of the Qatar Olympic & Sports Museum (Qosm)).
%23124390: WACKIE EYSTEN, P.A. [ET AL.] - Pioniers in toga.
%23138190: WADDELL, HELEN. - Beasts and Saints.
%23207410: WADDELL, JAMES. - Erotic perception : philosophical portraits.
%23175095: WADDINGTON, C.H. - Evolutie en ethiek.
%23257178: WADDY, HELENA. - Oberammergau in the Nazi era : the fate of a Catholic village in Hitler's Germany.
%23217618: WADDY, CHARIS - The Muslim Mind.
%23194799: WADE, E.C.S., T.ST.J.N. BATES & C.M.G. HIMSWORTH. - Constitutional and administrative law.
%2356969: WADE, NICOLAS. - Psychologists in word and image.
%2379398: WADE-EVANS, ARTHUR WADE. - Welsh medieval law : being a text of The Laws of Howel the Good, namely the British Museum Harleian ms. 4353 of the 13th century.
%23141901: WADE, LARRY L. - Political Economy : recent Views.
%2391552: WADE, REX A. & SCOTT J. SEREGNY (ED.). - Politics and society in provincial Russia: Saratov, 1590-1917.
%23210883: WADE, EDWIN L. - The arts of the North American Indian : native traditions in evolution.
%2323579: WADSWORTH, J.E., J.S.G. WILSON & H. FOURNIER (ED.) - The development of financial institutions in Europe, 1956-1976.
%2350546: WAECHTER, OSCAR. - Das Verlagsrecht mit Einschluss der Lehren von dem Verlagsvertrag und Nachdruck nach den geltenden deutschen und internationalen Rechten mit besonderer Rücksicht auf die Gesetzgebungen von Österreich, Preussen, Bayern und Sachsen systematisch dargestellt.
%2374812: WAELBROECK, MICHEL. - Traités internationaux et juridictions internes dans les pays du Marché Commun.
%2317982: WAELBROECK, J. - (ed.). The models of Project LINK.
%23129333: WAELHENS, ALPHONSE DE. - La philosophie et les expériences naturelles.
%23232788: WAELKENS, LAURENT. - Civium causa : handboek Romeins recht. 3e herziene druk.
%2327985: WAELKENS, L. - La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny : édition et analyse de sa répétition sur la loi De quibus (D. 1,3,32).
%23151507: WAELTI-WALTERS, JENNIFER & STEVEN C. HAUSE. - Feminisms of the belle époque : a historical and literary anthology.
%23169925: WAES, RIA VAN. - Architectures for Information Management.
%2320918: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN. - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 816 : een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
%2361866: WAFELBAKKER, J.J. - Enkele sociaal-geneeskundige aspecten van de wegverkeersongevallen. Diss.
%2318250: WAGEMANN, ERNST. - Konjunkturlehre. Eine Grundlegung zur Lehre vom Rhythmus der Wirtschaft.
%2380086: WAGEMANN, ERNST. - Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft. Grundlagen einer weltwirtschaftlichen Konjunkturlehre.
%2362273: WAGENAAR, MARJA. - Het einde van de buitenspelcultuur : een democratisch antwoord op het populisme.
%23190064: WAGENAAR, MARJA. - De Rijksvoorlichtingsdienst : geheimhouden, toedekken en openbaren : de rol van de Rijksvoorlichtingsdienst tussen 1945 en 1994.
%23147847: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording : de wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952.
%2338494: WAGENAAR, WILLEM A. - De diagnostische waarde van bewijsmiddelen. Rede.
%23236059: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD. - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus.
%23102645: WAGENAAR-NOLTHENIUS, HÉLÈNE. - Oud als de weg naar Rome? : vragen rond de herkomst van het Gregoriaans. (Met grammofoonplaat).
%2343385: WAGENAAR, H.M.J. - De vertegenwoordiging der gemeente bij overeenkomsten van geldleening.
%233445: WAGENBERG, ANDREAS H. A. M. VAN. - Over het begrip fair competition in de Verenigde Staten van Amerika.
%23136747: WAGENBERG, A.H.A.M. VAN. - Over het begrip 'Fair Competition' in de Vereenigde Staten van Amerika.
%237279: WAGENINGEN, HENRI VAN. - De regelgevende bevoegdheid van het Militair Gezag tijdens Staat van Oorlog en Staat van Beleg in Rijk en Koloniën.
%23102649: WAGENVOORT, H. - De oorsprong der Ludi Saeculares.
%23102650: WAGENVOORT, H. - Inspiratie door bijen in de droom.
%23258103: WAGENVOORT, MAURITS. - Karavaanreis door Zuid-Perzië.
%2341379: WAGENVOORT, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%23251911: WAGENVOORT, H. - Imperivm : studien over het Mana - begrip in zede en taal der Romeinen.
%2352661: WAGER, ARTHUR F. AND KARL FOLKERS. - Vitamins and coenzymes.
%2382998: WAGGAMAN, B. - Le voyage autour du monde. De Bougainville. Droit et imaginaire.
%23223979: WAGLEY, CHARLES. - The social and religious life of a Guatemalan village.
%23228067: WAGNER, HEINZ. - Grundbegriffe des Beschlussrechts der Europäischen Gemeinschaften.
%2318344: WAGNER, ADOLPH. - Finanzwissenschaft. Erster Theil: Einleitung, Ordnung der Finanzwirtschaft, Finanzbedarf, Privaterwerb.
%23112736: WAGNER, RUDOLF. - Die Chemie fasslich dargestellt nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft ...
%2367884: WAGNER-MARTIN, LINDA. - Favored Strangers. Gertrude Stein and her Family.
%23103693: WAGNER-PACIFICI, ROBIN ERICA. - The Moro morality play : terrorism as social drama.
%2335062: WAGNER, IRMGARD - Critical approaches to Goethe's classical dramas : Iphigenie, Torquato Tasso, and Die natürliche Tochter.
%2322887: WAGNER, ADOLPH. - Finanzwissenschaft. Zweiter Theil: Theorie der Besteuerung, Gebührenlehre und allgemeine Steuerlehre.
%23162164: WAGNER, RICHARD. - Nachgelassene Schriften und Dichtungen.
%23231591: WAGNER, COSIMA - Cosima Wagner's Diaries: An Abridgement.
%2373007: WAGNER, WOLFGANG (ED.) - Das schwedische Reichsgesetzbuch (Sveriges Rikes lag) von 1734 : Beiträge zur Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte einer vollständigen Kodifi kation.
%23165685: WAGNER, PETER (ED.) - Discourses on Society: the shaping of the Social Science Disciplines.
%23207490: WAGNER, GÜNTHER A. & KARL W. BEINHAUER (EDS.) - Homo heidelbergensis von Mauer : das Auftreten des Menschen in Europa.
%2366226: WAGNER, ADOLPH. - Finanzwissenschaft. Dritter Theil: Specielle Steuerlehre : Geschichte, Gesetzgebung, Statistik der Besteuerung einzelner Länder : Uebersicht der Steuergeschichte wichtiger Staaten und Zeitalter bis Ende des 18. Jahrhunderts : die Besteuerung des 19. Jahrhunderts : Einleitung, Britische und französische Besteuerung.
%23231610: WAGNER, DR. GOTTFRIED - Twilight of the Wagners: The Unveiling of a Family's Legacy.
%23234163: WAGNER, ALBRECHT. - Der Richter : Geschichte, Aktuelle Fragen, Reformprobleme.
%23260182: WAGNER, ROY. - Symbols that stand for themselves.
%23142619: WAGNER, W.J. - The federal states and their judiciary. A comparative study in constitutional law and organization of courts in federal states.
%2379400: WAGNER, VALENTIN F. - Geschichte der Kredittheorien : eine dogmenkritische Darstellung.
%23117091: WAGONER, PHILIP B. - Tidings of the King. A Translation and Ethnohistorical Analysis of the Rayavacakamu.
%23217588: WAGTENDONK, K. & P. AARTS (ED.) - Islamitisch fundamentalisme.
%23162647: WAGTENDONK, KEES. - Fasting in the Koran.
%23128946: WAHL, ADALBERT. - Vorgeschichte der Französischen Revolution : ein Versuch.
%23218129: WAHL, JEAN. - 1848-1948. Cent années de l'histoire de l'idée d'existence. Kierkegaard - Jaspers.
%23223761: WAHRMUND, LUDWIG (ED.) - Der Curialis.
%23225898: WAIBEL, WOLF-WILHELM. - Die Rechtsprechung auf dem Gebiet des Hochschulrechts seit 1945; zugleich ein Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung des Hochschulrechts.
%2374402: WAICUKAUSKI, R.J. - Law and amateur sports.
%2316771: WAIJENBURG, P.J.M. VAN. - Eenige opmerkingen omtrent de Artt. 773-6 W.v.K.
%23247892: WAINHOUSE, DAVID WALTER. - International peace observation : a history and forecast.
%23249333: WAINWRIGHT, HILARY. - Reclaim the state : experiments in popular democracy.
%23109760: WAISMANN, FRIEDRICH. - Lectures on the philosophy of mathematics.
%2379404: WAITZ, GEORG. - Abhandlungen zur deutschen Verfassungs- und Rechtsgeschichte.
%23180370: WAKABAYASHI, BOB TADASHI (ED.) - Modern Japanese thought.
%2381248: WAKABAYASHI, BOB TADASHI. - Anti-foreignism and Western learning in early-modern Japan : the New theses of 1825.
%23199198: WAKEFIELD, JILL. - Judicial protection through the use of Article 288(2)EC.
%23212975: WAKEFIELD, DAVID. - Fenjia : household division and inheritance in Qing and Republican China.
%23210329: WAKEFIELD, JILL. - Judicial protection through the use of Article 288 (2) EC.
%2331992: WAL, N. VAN DER. - Manuale novellarum Justiniani : aperçu systématique du contenu des Novelles de Justinien.
%23182912: WAL, LIBBE VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23190255: WAL, G.A. VAN DER (E.A.) - Euthanasie : knelpunten in een discussie.
%23177467: WAL, S.L. VAN DER - Besturen overzee : herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
%23160680: WAL, S.L. VAN DER, P.J. DROOGLEVER & M.J.B. SCHOUTEN (EDS.) - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 1-20 : 10 augustus 1945 - 31 december 1949.
%2321524: WAL, G. VAN DER. - Rekeneenheid en ruilmiddel.
%23250172: WAL, ROGIER LEONARD VAN DE. - De summo bono, quod continet philosophiam : een onderzoek naar Cicero's De finibus bonorum et malorum, boek IV en V.
%23198819: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie : een bronnenpublikatie = The emergence of the nationalist movement in the Netherlands-Indies : (with an introduction and survey of the documents in English).
%23235789: WAL, TJ. VAN DER & J.W. SCHNEIDER. - De jachtwet.
%23139234: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk Denken als Filosofisch Probleem.
%23191134: WAL, G.A. VAN DER - Politieke vrijheid en demokratie bij Spinoza.
%23138466: WAL, HANS VAN DER. - Chinantec shifting cultivation and secondary vegetation : a case-study on secondary vegetation resulting from indigenous shifting cultivation in the Chinantla, Mexico.
%23203213: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 9 : 21 mei - 20 juli 1947.
%23202984: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 7: 6 jan. - 20 maart 1947.
%2341076: WAL, P. VAN DER. - Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
%23202990: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 6 : 29 okt. - 5 jan. 1947.
%23198810: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940 : een bronnenpublikatie = Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940 : (with a preface, introduction and survey of the documents in English).
%23203041: WAL, S. L. VAN DER (ED.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 8 : 21 maart - 20 mei 1947.
%23223534: WAL, LIBBE VAN DER. - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek.
%23248735: WAL, P. VAN DER. - Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken : fiscale rechtsbijstandverlening naar Nederlands recht.
%23168661: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie : een bronnenpublikatie = The emergence of the nationalist movement in the Netherlands-Indies : (with an introduction and survey of the documents in English).
%2326418: WAL, MARIJKE VAN DER. - Onvoltooid verleden tijd : witte vlekken in de taalgeschiedenis.
%23262122: WAL, RONALD VAN DER. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : de vakorganisatie en het beroepsonderwijs.
%23198802: WAL, S.L. VAN DER (ED.) - De volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Ned.-Indië. Een bronnenpublikatie. 1e Stuk 1891-1926, 2e Stuk 1927-1942.
%23262848: WALCOTT, WILLIAM H. - Knowledge, competence, and communication: Chomsky, Freire, Searle, and communicative language teaching.
%2337618: WALDER, HANS. - Kriminalistisches Denken.
%23263542: WALDO, JIM. - The Evolution of C ++: Language Design in the Marketplace of Ideas.
%2312757: WALDOCK, CL.H.M. - The International Court and the Law of the Sea.
%235120: WALDRON, JEREMY. - Partly Laws Common to All Mankind: Foreign Law in American Courts.
%23145679: WALDSTEIN, ABRAHAM SOLOMON. - The Evolution of Modern Hebrew Literature, 1850-1912.
%23218810: WALDT, GERRIT VAN DER. - Die Grondwet en 'n nuwe publieke administrasie.
%23177925: WALFORD, JONATHAN. - The Seductive Shoes : Four Centuries of Fashion Footwear.
%23152333: WALGRAVE, J.H. - Op menselijke grondslag : grondpijlers voor een christelijk humanisme.
%237515: WALGRAVE, L. - De Bescherming Voorbij. Ontwerp voor een Emanciperende Jeugdkriminologie.
%23169429: WALGRAVE, J.H. - De wijsbegeerte van Ortega y Gasset.
%23152996: WALICKI, ANDRZEJ. - Legal philosophies of Russian liberalism.
%2391021: WALICKI, ANDRZEJ. - Stanislaw Brzozowski and the beginnings of 'Western Marxism'.
%2330429: WALING, CORNÉLIE. - Das niederlandische Umweltstrafrecht: Eine Untersuchung zu den dogmatischen Grundlagen und zur praktischen Anwendung (Beitrage und Materialien aus ... Strafrecht Freiburg i. Br) (German Edition).
%23130329: WALING, CORNÉLIE. - Het materiële milieustrafrecht.
%23261819: WALING, CORNÉLIE. - Das niederländische Umweltstrafrecht : eine Untersuchung zu den dogmatischen Grundlagen und zur praktischen Anwendung.
%2325058: WALKER III, WILLIAM O. - Opium and foreign policy: The Anglo-American Search for order in Asia, 1912-1954.
%23248344: WALKER, KARA. - Kara Walker : my Complement, my Enemy, my Oppressor, my Love.
%23194141: WALKER, ISAIAH HELEKUNIHI. - Waves of Resistance: Surfing and History in Twentieth-century Hawai'i.
%23244333: WALKER, ANDREW. - The Legend of the Golden Boat. Regulation, trade and traders in the borderlands of Laos, Thailand, China and Burma.
%23174420: WALKER, DANIEL. - Military law.
%23150810: WALKER, CHARLES A., LEROY C. GOULD, & EDWARD J. WOODHOUSE (EDS.) - Too hot to handle ? : social and policy issues in the management of radioactive wastes.
%23205957: WALKER, HUGH D. - Market power and price levels in the ethical drug industry.
%2338304: WALKER, D.R. - Penology for profit. A history of the Texas prison system 1867-1912.
%2353999: WALKER-SMITH, DEREK. - The protectionist case in the 1840's.
%2353554: WALKER, GUSTAV. - Internationales Privatrecht.
%2342135: WALKER, FRANK. - John Paul Jones : maverick hero.
%23249070: WALKER, MELANIE & ELAINE UNTERHALTER. - Amartya Sen's capability approach and social justice in education.
%23219298: WALKER, ANDREW. - The Nazi war trials.
%23238568: WALKER, ANDREW (ED.) - Tai Lands and Thailand: Community and State in Southeast Asia.
%2321740: WALKER, ROBERT FREDERIK. - An expert system architecture for heterogeneous domains : a case-study in the legal field.
%23196705: WALKER, CHRISTOPHER J. (ED.) - Armenia and Karabagh: the struggle for unity.
%2380636: WALKER, JOHN. - Metaphysics and aesthetics in the works of Eduardo Barrios.
%23187295: WALKER, PAMELA J. - Pulling the Devil's kingdom down : the Salvation Army in Victorian Britain.
%23172200: WALKIEWICZ, E.P. & HUGH WITEMEYER (EDS.) - Ezra Pound and Senator Bronson Cutting a political correspondence, 1930-1935.
%23207934: WALKLAND, S.A. - The legislative Process in Great Britain.
%23172277: WALL, JOHN N. - Transformations of the word : Spenser, Herbert, Vaughan.
%239806: WALL, E.H. - The Court of Justice of the European Communities : jurisdiction and procedure.
%2379406: WALL, HEINRICH DE. - Die Staatslehre Johan Friedrich Horns. (ca.1629-1665).
%23255292: WALLACE, REBECCA M.M. - International human rights : text and materials.
%2318499: WALLACE, BRUCE. - Fifty years of genetic load : an odyssey.
%23108121: WALLACE, IAN (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte : German and Austrian Writers in Exile.
%23203849: WALLACE, REBECCA M.M. - International law : a student introduction. Third edition.
%2353995: WALLACE, ROBERT. - Characteristics of the present political state of Great Britain.
%231182: WALLACE, CYNTHIA DAY. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23197766: WALLACE, WILLIAM - Prescription for partnership : a study of industrial relation.
%23171423: WALLACE, LEWIS. - Ben Hur : een verhaal uit den tijd van Christus.
%23246432: WALLACE, LEE. - Sexual encounters : Pacific texts, modern sexualities.
%23263483: WALLACE, WILLIAM - Regional Integration: The West European Experience (Integrating National Economies : Promise and Pitfalls).
%2351903: WALLACE, ROBERT. - Various prospects of mankind, nature and providence, to which is added Ignorance and superstition, a source of violence and cruelty. A sermon preached in the High Church of Edinburgh, 1746.
%2332073: WALLACE, JAMES M. - Norms and Practices.
%23250071: WALLACE, CYNTHIA DAY. - Legal control of the multinational enterprise : national regulatory techniques and the prospects for international controls.
%23207426: WALLACE, HELEN - Policy-making in the European Community.
%23251953: WALLACE, MICHELE. - Dark designs and visual culture.
%23248710: WALLACH, GEORGE I. - The Law of Sales Under the Uniform Commercial Code.
%23222522: WALLACH, LORI & PATRICK WOODALL. - Whose trade organization ? : a comprehensive guide to the WTO.
%2329: WALLACH, BRET. - Losing Asia : modernization and the culture of development.
%23250130: WALLAGH, GUIDO. - Oog voor het onzichtbare : 50 jaar structuurplanning in Amsterdam 1955-2005.
%23246597: WALLANDER, CELESTE A. - Mortal friends , best enemies : German-Russian cooperation after the Cold War.
%2385097: WALLE, ETIENNE VAN DE. - The female population of France in the nineteenth century. A recontruction of 82 départements.
%23192215: WALLENSTEIN, PETER - Tell the court I love my wife : race, marriage, and law : an American history.
%23232934: WALLERSTEIN, IMMANUEL M. - Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750 (Het moderne werelsysteem, 2).
%23172142: WALLERSTEIN, IMMANUEL M. - The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth-century.
%23172144: WALLERSTEIN, IMMANUEL M. - The modern world-system. II: Mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750.
%23260205: WALLERSTEIN, ROBERT S. - The talking cures : the psychanalyses and the psychotherapies.
%2372595: WALLERSTEIN, ROBERT S. (ED.) - The common ground of psychoanalysis.
%2390619: WALLERSTEIN, IMMANUEL M. - Unthinking social science. The limits of nineteenth-century paradigms.
%23243953: WALLINGA, TAMMO. - The Casus Codicis of Wilhelmus de Cabriano.
%23110869: RICHARD OF WALLINGFORD. - Richard of Wallingford : an edition of his writings. Vol. 1: Texts and translations; Vol. 2: Introductions and commentaries to the texts; Vol. 3: Illustrations, tables, appendixes, glossaries, bibliography and indexes.
%23246046: WALLIS, BRIAN. - African American vernacular photography : selections from the Daniel Cowin Collection.
%23264085: WALLIS, A.S.C. (PSEUDONIEM VAN ADÈLE VAN ANTAL-OPZOOMER). - Johann de Witt : Trauerspiel in fünf Aufzügen.
%23242543: WALLISER, JAN (EDITOR) - Budget Support as More Effective Aid?: Recent Experiences and Emerging Lessons.
%23216315: WALLON, HENRI. - Le tribunal révolutionnaire : 10 Mars 1793 - 31 Mai 1795.
%23131600: WALLON, HENRY ALEXANDRE. - Histoire de l'esclavage dans l'antiquité.
%23158607: WALLRAFEN, HANNES. - Een dagreis naar Macondo.
%23132720: WALLS, NEAL. - Desire, discord and death : approaches to ancient Near Eastern myth.
%23196729: WALLWORK, ERNEST. - Psychoanalysis and ethics.
%23210861: WALPOLE, HORATIO. - An honest diplomat at The Hague : the private letters of Horatio Walpole, 1715-1716.
%237508: WALRAS, LÉON. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 3 : 1898-1909 and indexes.
%237376: WALRAS, LÉON. - Correspondence of Léon Walras and related papers. Volume 2 : 1884-1897
%23202907: WALRAVEN, BOUDEWIJN. - Songs of the shaman : the ritual chants of the Korean mudang.
%23242538: WALRAVEN, KLAAS - Early Warning and Conflict Prevention:Limitations and Possibilities (Nijhoff Law Specials, 39).
%2323177: WALS, HENK. - Makers en Stakers : Amsterdamse bouwvakarbeiders en hun bestaansstrategieën in het eerste kwart van de twintigste eeuw.
%23176670: WALSH, STEPHEN. - Musorgsky and his circle : a Russian musical adventure.
%2353802: WALSH, WILLIAM F. - Outlines of the history of English and American law.
%23174804: WALSH, W.H. - Metaphysics.
%23235346: WALSH, CARL E. - Monetary theory and policy.
%23239274: WALSH, D. M. (ED.) - Naturalism , evolution , and mind.
%23124648: WALSH, DAVID. - The modern philosophical revolution : the luminosity of existence.
%2377605: WALSH, W. - F.R. Leavis.
%23130772: WALSUM, SARAH VAN. - De schaduw van de grens : het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers.
%2375700: WALT, J.C. VAN DER. - Delict: principles and cases.
%2369842: WALT, A.J. VAN DER. - Die ontwikkeling van houerskap.
%23258470: WALT, JOHAN VAN DER. - Tangible mais intouchable, la loi du tact, la loi de la loi : die toekoms van die onderskeid tussen die publieke en die private in die lig van die horisontale werking van grondwetlike regte = de toekomst van het onderscheid tussen het publieke en het private in het licht van de horizontale werking van grondwettelijke rechten = the future and futurity of the public-private distinction in the view of the horizontal application of fundamental rights.
%23264113: WALT, A.J.H. VAN DER, J.A. WIID & A.L. GEYER (EDS.) - Geskiedenis van Suid-Afrika. Boek I : Die witman in Suid-Afrika; Boek II: Bestuursvorm en hul ontwikkeling; Boek III : Die ekonomisese ontwikkeling van Suid-Afrika; Boek IV : Inboorling- en kleurbeleid in Suid-Afrika; Boek V : Die kultuurstryd van die Afrikaner : 'n oorsig.
%2367632: WALT, A.J. VAN DER. - The law of neighbours.
%2380133: WALTER, K.V. - Terror and Resistance : a Study of Political Violence with Case Studies of some Primitive African Communities.
%23255169: WALTER, ROBERT & RUDOLF THIENEL (EDS.) - Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze : samt Zustellgesetz, Agrarverfahrensgesetz, Dienstrechtsverfahrensgesetz, Überwachungsgebührengesetz und den wichtigsten Durchführungsvorschriften.
%23211761: WALTER, HEINRICH. - Eine neue Begründung der Religion. Ein kritischer Beitrag zur Religionsphilosophie Rudolf Euckens.
%23132113: WALTER, FERDINAND. - Lehrbuch des Kirchenrechts aller christliche Consessionen.
%23131599: WALTER, JOHANNES VON. - Die ersten Wanderprediger Frankreichs: Studien zur Geschichte des Mönchtums.
%2318203: WALTER, BRUNO. - Thema en variaties. Autobiografie, herinneringen en gedachten.
%2386093: WALTER, FRANK. - Probleme der Tatbeteiligung am räuberischen Diebstahl (§ 252 StGB).
%2379408: WALTER, FERDINAND. - Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodiemi.
%23208981: WALTERS, DAVIS & DAVID WHITE - Retail marketing management .
%2384507: WALTERS, ELIZABETH J. - Attic Grave Reliefs that Represent Women in the Dress of Isis (Hesperia Supplement).
%23238741: WALTERS, MICHAEL. - A concise history of ornithology.
%23166199: WALTERS, ELIZABETH J. - Attic Grave Reliefs that Represent Women in the Dress of Isis.
%233849: WALTMANS, HENK. - Niet bij rood alleen : 15 Jaar Nederlandse politiek en de geschiedenis van de PPR.
%23243263: WALTMANS, H.J.G. - De nederlandse politieke parijen en de nationale gedachte.
%23249323: WALTON, STUART. - A natural history of human emotions.
%23263795: WALTON, C. DALE - Geopolitics and the Great Powers in the 21st Century: Multipolarity and the Revolution in Strategic Perspective.
%23207382: WALTON, DOUGLAS N. - Arguments from ignorance.
%23238637: WALTON, HANES. - African American power and politics : the political context variable.
%2364996: WALTON, CRAIG. - De la Recherche du Bien : a study of Malebranche's science of ethics.
%23152989: WALTZ, SUSAN E. - Human rights and reform : changing the face of North African politics.
%23129072: WALZ, GUSTAV ADOLF. - Nationalboykott und Völkerrecht.
%23238731: WALZ, GÜNTER. - Die Geschichte des Theaters in Mainz : ein Ru¨ckblick auf 2000 Jahre Bühnengeschehen.
%2386096: WALZ, ULF. - Die renditebezogene Missbrauchskontrolle nach Art. 269 OR.
%23143387: WALZER, MICHAEL. - On toleration.
%23256391: WALZER, MICHAEL. - On toleration.
%23246980: WALZER, MICHAEL. - Arguing about War
%2347304: WAMELEN, CARLA VAN. - Ouderschap en ouderlijk gezag na scheiding : voorstellen tot wetgeving op basis van art. 8 EVRM, de Recommendation on parental responsibilities van de Raad van Europa (1984) en empirisch onderzoek naar opvattingen van kinderen over gezin en echtscheiding.
%23173006: WANDER, KARL FRIEDRICH WILHELM. - Deutsches Sprichwörter-Lexikon : ein Hausschatz für das deutsche Volk.
%23102651: WANDERS, R.J.A., R.B.H. SCHUTGENS AND H.F. TABAK (EDS) - Functions and Biogenesis of Peroxisomes in Relation to Human Disease.
%23152179: WANDERS, J.F. ... [ET AL.] - Politieke delicten of terrorisme.
%23149219: WANEK, ALEXANDER. - The state and its enemies in Papua New Guinea.
%2387557: WANG, WILLIAM K. S. - Insider Trading.
%23264074: WANG, LIYING. - Wheel of Time : Calendar design.
%237571: WANING, JAC. VAN. - De zedelijke taak der politie.
%23100968: WANNER, RAYMOND E. - Claude Fleury (1640-1723) as an Educational Historiographer and Thinker.
%23231493: WANSINK, J.H. - De algemene aansprakelijkheidsverzekering : een hernieuwde beschouwing in het licht van titel 7.17 BW.
%233386: WANSINK, D.J. - Het socialisme op de tweesprong. De geboorte van de SDAP.
%23226106: WANSINK, HANS. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575-±1650.
%2346262: WANSINK, J.H. - De algemene aansprakelijkheidsverzekering.
%23263279: WANYEKI, L. MUTHONI (ED.) - Women and land in Africa : culture, religion and realizing women's rights.
%2349135: WAQUET, JEAN-CLAUDE. - Corruption : ethics and Power in Florence, 1600-1770.
%23263544: WARD, STEPHEN A. - Computation Structures.
%23256076: WARD, MRS. HUMPHRY. - Sir George Tressady : roman.
%2322820: WARD, SUSAN - Fashion Show: Paris Style
%23132850: WARD, KEN - Mass Communications and the Modern World.
%23114693: WARD, CHRIS. - Russia's Cotton Workers and the New Economic Policy : shop-Floor Culture and State Policy, 1921-1929.
%23222969: WARD, PETER D. - Rivers in time : the search for clues to earth's mass extinctions.
%23220097: WARD, IRENE. - Literacy, ideology, and dialogue : towards a dialogic pedagogy.
%23256461: WARD, IAN. - Law, text, terror.
%2380143: WARD, PATRICIA SPAIN. - Simon Baruch: rebel in the ranks of medicine, 1840-1921.
%23219847: WARD, ROBERT B. - New York State government : what it does, how it works.
%23234165: WARD, KYLE ROY. - History in the making : an absorbing look at how American history has changed in the telling over the last 200 years.
%23258409: WARD, ROBIN & RICHARD JENKINS (EDS.) - Ethnic communities in business : strategies for economic survival.
%2358125: WARD, P. - The end of evolution. Dinosaurs, mass extinction and biodiversity.
%23224891: WARFFEMIUS, PIM M.J. - Modeling the clustering of distribution centers around Amsterdam Airport Schiphol : location endowments, economies of agglomeration, locked-in logistics and policy implications.
%2383058: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : the last decade.
%2362977: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : the late work.
%23142384: WARHOL, ANDY. - Andy Warhol : Selbstportraits = Self-portraits.
%23141708: WARHUS, MARK - Another America. Native American Maps and the History of Our Land.
%23221402: WARIKOO, K. - Religion and Security in South and Central Asia.
%2312564: WARMELO, PAUL VAN. - Huldigingsbundel Paul van Warmelo : aangebied aan professor Paul van Warmelo by geleentheid van sy sewentigste verjaardag op 19 November 1984.
%2376730: WARMELO, PAUL VAN. - Vrywaring teen gebreke by koop in Suid-Afrika.
%23239953: WARMOLTS, RUDOLPHUS YSBRANDUS. - Quaestiones juris, quas, favente summo nomine.
%23116017: WARNECK, JOH. - Toba-Batak-Deutsches Wörterbuch.
%23198566: WARNER, MARINA. - Monuments & maidens : the allegory of the female form.
%23181111: WARNER, JAYNE L. - Elmali-Karatas II: The Early Bronze Age Village of Karatas.
%2370521: WARNER, HOMER R. - Computer--assisted medical decision-making.
%2367452: WARNICK, BARBARA. - The sixth canon: belletristic rhetorical theory and its French antecedents.
%23227069: WARNICKE, RETHA M. - The marrying of Anne of Cleves : royal protocol in early modern England.
%23172785: WARNKE, GEORGIA. - Legitimate differences interpretation in the abortion controversy and other public debates.
%2341209: WARNKOENIG, L.A. & P.A.F. GERARD. - Histoire des Carolingiens.
%2379410: WARNKÖNIG, LEOPOLD AUGUST. - Rechtsphilosophie als Naturlehre des Rechts.
%23244030: WARNKÖNIG, LEOPOLD AUGUST. - Briefe Leopold August Warnkönigs an Karl Josef Anton Mittermaier 1833 -1858.
%2379412: WARNKÖNIG, LEOPOLD AUGUST; TH.A. WARNKÖNIG & LORENZ VON STEIN. - Französische Staats- und Rechtsgeschichte.
%23253210: WARNOCK, G.J. - Contemporary moral philosophy.
%23253144: WARNOCK, MARY - Ethics since 1900. Third edition.
%23218711: WARREN, EARL. - The memoirs of Chief Justice Earl Warren.
%2341978: WARREN, DAVID S. - Syntactica: NeXTStep Edition.
%23184140: WARREN, SYBRANDUS JOHANNES. - Over de godsdienstige en wijsgeerige begrippen der Jaina's
%23100940: WARREN, J. B. L. (LORD DE TABLEY) - A guide to the study of book-plates (ex-libris). Their origin, development, forms, use, makers and owners...
%2369852: WARREN, CAROL A,, JACK ZUSMAN & STEPHAN J. MORSE (EDS.) - Court of Last Resort: Mental Illness and the Law
%23236566: WARREN, CAROL & JOHN F. MCCARTHY (EDS.) - Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the commonweal.
%234737: WARREN, H.C. (ED.) - Dictionary of psychology.
%2342913: WARRINER, DOREEN. - Land reform and development in the Middle East : a study of Egypt, Syria and Iraq. 2nd edition.
%2376074: WARSHAW, DAN. - Paul Leroy-Beaulieu and established liberalism in France.
%23173381: WARTNA, B.S.J. & N. TOLLENAAR. - Bekenden van justitie : een verkennend onderzoek naar de ' veelplegers ' in de populatie van vervolgde daders.
%2344559: WARTNA, J.A. - Bouw en gebruik van econometrische modellen.
%2325403: WARTNA, B.S.J. & MARISCA BROUWERS. - De deconcentratie van D&J : wijzigingen in de organisatie van het Nederlandse gevangeniswezen.
%23247643: WARTNA, B.S.J. - In de oude fout : over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke interventies.
%23214797: WARWICK, DONALD P. - A theory of public bureaucracy : politics, personality, and organization in the State Department.
%2330842: WARWICK, PAUL. - The French Popular Front. A Legislative Analysis.
%2391039: WASCH, E.P.J. (ED.) - Hoofdzaken milieuheffingen.
%2376657: WASCHKE, HILDEGARD. - Juristisches Taschenwörterbuch in deutscher und französischer Sprache. Unter Mitberücksichtigung der diplomatischen Sprache. 1. Teil : Deutsch-Französisch; 2. Teil : Französisch-Deutsch.
%23239965: WASHINGTON, LINN. - Black Judges on Justice: Perspectives from the Bench (New Press Law in Context).
%2331841: WASIK, MARTIN. - Crime and the computer.
%23142567: WASMANN, ERICH. - Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie.
%23231378: WASSENAER VAN CATWIJCK, A.J.O. - Naar een Europees verkeersschaderecht.
%2322699: WASSENAER VAN CATWIJCK, A.J.O. - Produktenaansprakelijkheid in Europees verband.
%23100942: WASSENAER-CROCINI, L. VAN - Florilegio di poesie nederlandesi (Olanda e Belgico). Cento poesi...
%23143929: WASSENAER VAN CATWIJCK, A.J.O. - Verkeersverzekering in Nederland : is no-fault geschikt voor export naar Nederland ? : verslag van een Noord Amerikaanse studiereis.
%2317812: WASSENAER VAN CATWIJCK, A.J.O. - Verkeersverzekering.
%2345796: WASSENAER VAN CATWIJCK, A.J.O. - Eigen schuld en medeschuld volgens BW en NBW.
%239808: WASSENBERGH, H.A. - Aspects of Air Law and Civil Air Policy in the seventies.
%23192230: WASSERFALL, RAHEL R. (ED.) - Women and water : menstruation in Jewish life and law.
%2379414: WASSERMANN, RUDOLF. - Begriff und Grenzen der Kriminalstatistik : eine logische Untersuchung.
%23151527: WASSERMANN, RUDOLF. - Justiz im sozialen Rechtsstaat.
%23258404: WASSERSCHLEBEN, HERMANN. - Sammlung deutscher Rechtsquellen. Band 2: Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters.
%2379416: WASSERSCHLEBEN, HERMANN. - Die irische Kanonensammlung.
%2379418: WASSERSCHLEBEN, HERMANN. - Sammlung deutscher Rechtsquellen. Band 1: Sammlung deutscher Rechtsquellen; Band 2: Deutsche Rechtsquellen des Mittelalters.
%2392184: WASSERSTEIN, B. & GREEN, M.J. (ED). - With justice for some : an indictment of the law by young advocates.
%23237526: AKADEMIE FÜR STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFT DER DDR UND DEM MINISTERIUM FÜR UMWELTSCHUTZ UND WASSERWIRTSCHAFT (ED.) - Sozialistische Landeskultur : Umweltschutz : Textausgabe.
%2310578: WASSING, AART. - Het tuchtrecht van het publiekvoetbal.
%23250381: WASSMANN, JÜRG (ED.) - Pacific answers to Western hegemony : cultural practices of identity construction.
%23249523: WASZAK, TOMASZ. - Das zerstreute Kunstwerk und die Zusammenleser über Multitextualität als literarisches Motiv , theoretisches Konzept und empirische Rezeptionspraxis , mit besonderer Berücksichtigung eines Bernhardschen Multitexts.
%23199974: WASZINK, J.H. - Verzamelde opstellen.
%2361309: WATANABE, MASAO. - The Japanese and Western science.
%23255382: HUMAN RIGHTS WATCH. - World report 2010 : events of 2009.
%23230743: MIDDLE EAST WATCH. - Human Rights in Iraq.
%23229262: HUMAN RIGHTS WATCH. - Rwanda: Shattered Lives-- Sexual Violence During the Rwandan Genocide.
%2357646: HUMAN RIGHTS WATCH. - Slaughter among neighbors : the political origins of communal violence.
%23161732: AMERICAS WATCH. - El Salvador's decade of terror : human rights since the assassination of Archbishop Romero.
%23228645: HUMAN RIGHTS WATCH. - War Without Quarter: Columbia and International Humanitarian Law.
%23228311: HUMAN RIGHTS WATCH. - Angola Unravels: The Rise and Fall of the Lusaka Peace Process.
%23228299: HUMAN RIGHTS WATCH. - Cuba's Repressive Machinery: Human Rights Forty Years After the Revolution.
%23228314: HUMAN RIGHTS WATCH. - Justice in the Balance: Recommendations for an Independent and Effective International Criminal Court.
%2388893: HUMAN RIGHTS WATCH. - Dangerous Minds: Political Psychiatry in China Today and Its Origins in the Mao Era.
%2386004: HUMAN RIGHTS WATCH. - The Unfair Advantage: Workers' Freedom of Association in the United States Under International Human Rights Standards.
%2383556: HUMAN RIGHTS WATCH. - From the household to the factory : sex discrimination in the Guatemala Labor Force.
%2342485: HELSINKI WATCH. - Towards the rule of law : Soviet legal reform and human rights under Perestroika.
%23224247: HUMAN RIGHTS WATCH. - Justice in the Balance: Recommendations for an Independent and Effective International Criminal Court..
%23217311: HUMAN RIGHTS WATCH. - Hidden in Plain View: Refugees Living without Protection in Nairobi and Kampala.
%2365904: HUMAN RIGHTS WATCH. - Landmine Monitor Report 2000: Toward a Mine-Free World.
%2365909: HUMAN RIGHTS WATCH. - Landmine Monitor Report 2001: Toward a Mine-Free World.
%23228408: HUMAN RIGHTS WATCH. - U.S.: Cold Storage -- Supermaximum Security in Indiana.
%2372791: WATER, R.L. VAN DE. - De eenzijdige regeling. Een commentaar op het besluit voorkoming dubbele belasting.
%23102653: WATERBOLK, H.T. - Tussen Rhee en Rolde: verslag van een archeologische zoektocht.
%23146993: WATERBURY, JOHN - Egypt: burdens for the past, options for the future.
%2343185: WATERS, EVERETT - Caregiving, Cultural, and Cognitive Perspectives on Secure-Base Behavior and Working Models: New Growing Points on Attachment Theory and Research ... Society for Research in Child Development).
%23150459: WATERS, KRISTIN (ED.) - Women and Men political theorists : enlighted conversations.
%23231604: WATERS, JOHN - Pink Flamingos and Other Filth: Three Screenplays by John Waters.
%238131: WATERS, MAURICE. - The Ad Hoc Diplomat : a study in municipal and international law.
%23253985: WATERS, DONALD. - Operations Management : Producing Goods and Services
%23204149: WATERS, KRISTIN. - Women and men political theorists : enlightened conversations.
%23198035: WATERSON, MICHAEL. - Economic theory of the industry.
%23261744: WATKIN, DAVID. - De westerse architectuur : een geschiedenis.
%2360079: WATKIN, THOMAS GLYN. - The nature of law.
%23171897: WATKIN, THOMAS G. (ED.) - Legal record and historical reality : proceedings of the Eighth British Legal History Conference Cardiff 1987.
%23190491: WATKIN, JULIA. - Kierkegaard.
%23130494: WATKINS, E. SIEGEL - On the Pill : a Social History of Oral Contraceptives, 1950-1970
%23115175: WATSON, JAY. - Forensic fictions : the lawyer figure in Faulkner.
%23185575: WATSON, TONY J. - Sociology, work and industry.
%23110702: WATSON, STEPHEN H. - Extensions : essays on interpretations, rationality and closure of modernism.
%23201261: WATSON, J. WREFORD AND SISSONS, J.B. (EDS.). - The British Isles: A Systematic Geography.
%23152464: WATSON, ALAN. - Joseph Story and the comity of errors : a case study in the conflict of laws.
%23149722: WATSON, R.S. & EBREY, P. BUCKLEY - Marriage and Inequality in Chinese Society.
%23175672: WATSON, STEVEN. - Prepare for saints : Gertrude Stein, Virgil Thomson, and the mainstreaming of American modernism.
%23234894: WATSON, STEVEN. - Strange bedfellows : the first American avant-garde.
%23253116: WATSON, JOHN B. - Behaviorism.
%2364411: WATSON, GEORGE RONALD. - The Roman soldier.
%23241703: WATSON, GEORGE RONALD. - The Roman soldier.
%23187526: WATSON, RICHARD A. - Cogito, ergo sum : the life of René Descartes.
%23263367: WATSON, MARK W. (ED.) - Business Cycles, Indicators, and Forecasting (National Bureau of Economic Research Studies in Income and Wealth).
%2379419: WATSON, ALAN. - Contract of mandate in Roman law.
%2379421: WATSON, ALAN. - The law of obligations in the later Roman Republic.
%2379422: WATSON, ALAN. - The law of persons in the later Roman Republic.
%2379423: WATSON, ALAN. - The law of property in the later Roman Republic.
%23147042: WATSON, STEPHEN H. - Tradition(s) : refiguring community and virtue in classical German thought.
%23156521: WATSON, STEPHEN H. - Extensions. Essays on interpretations, rationality and closure of modernism.
%2361350: WATSON, ADAM, - Diplomacy : the dialogue between states.
%23218392: WATSON, KATHERINE. - Poisoned lives : English poisoners and their victims.
%2392025: WATSON, R.A. & DOWNING, R.G. - The politics of the bench and the bar. Judicial selection under the Missouri Nonpartisan Court Plan.
%23111526: WATT, JEFFREY R. - The making of modern marriage : matrimonial control and the rise of sentiment in Neuchâtel, 1550-1800.
%23261766: [GRASSELLI, MARGARET MORGAN ... ET AL.], WATTEAU, JEAN ANTOINE. - Watteau, 1684-1721 : National Gallery of Art, Washington, 17 juin - 23 septembre 1984, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 23 octobre 1984 - 28 janvier 1985, Château de Charlottenbourg, Berlin, 22 février - 26 mai 1985.
%2341411: WATTEL, P.J. - De fiscale behandeling van het wederrechtelijke.
%23154390: WATTEL, H.M.J. - Inleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Politierecht.
%23100316: WATTENBERG, MARTIN P. - The decline of American political parties , 1952-1994.
%23111831: WATTENBERG, MARTIN P. - The decline of American political parties , 1952-1980.
%23128951: WATTERICH, JOHANN MATTHIAS. - Pontificum Romanorum vitae, qui fuerint inde ab exeunte saeculo ix usque ad finem saeculi xiii, ab aequelibus conscriptae, quas ex archivi pontificii, Bibliothecae Vaticanae aliarumque codicibus, adiectis suis cuique ex annalibus et documentis graviorbus editae.
%23144139: WATTERS, R. F. - Poverty and peasantry in Peru & Southern Andes, 1963-90.
%2387041: WATTROUS, LIVINGSTONE VANCE. - The late bronze age pottery (Kommos : an excavation on the South coast of Crete by the University of Toronto and the Royal Ontario Museum under the auspices of the American School of Classical Studies at Athens. Vol. III).
%23129297: WATTS MILLER, W. - Durkheim : Morals and Modernity.
%23217863: WAUGH, PROFESSOR EARLE - The Muslim Community in North America.
%2341831: WAUTISCHER, HELMUT - Ontology of Consciousness: Percipient Action (Bradford Book).
%23239056: WAUTISCHER, HELMUT (ED.) - Ontology of consciousness : percipient action.
%2351708: WAUWERMANS. - Histoire de l´école cartographique belge et anversoise du XVIe siècle. Tome premier; Tome second : La Cartographie Belge; La décadence.
%23171903: WAWN, ANDREW (ED.) - Northern Antiquity : the post-medieval reception of Edda and Saga.
%2373420: WAX, STEVEN T. - Kafka Comes to America: Fighting for Justice in the War on Terror - A Public Defender's Inside Account.
%23105701: VAN WAYENBURG, G.A.M. - De beteekenis van reflectorische bewegingen voor de zintuiglijke waarneming in verband met de wetten van Weber en Fechner door...
%23233942: WEALE, ADRIAN - Army of Evil: A History of the SS.
%23149750: WEAMYS, ANNA - A Continuation of Sir Philip Sidney's Arcadia.
%23110722: WEAR, ANDREW A.O. (EDS.). - Doctors and ethics: The earlier historical setting of professional ethics.
%2376358: WEARING, J.P. (ED.) - G.B. SHAW. 3 Volumes.
%2368217: WEATHERBY,W.J. - Salman Rushdie. Sentenced to death.
%23158020: WEATHERILL, STEPHEN & PAUL BEAUMONT - Ec law
%2348437: WEATHERSTONE, JOHN. - Tea--A Journey in Time: Pioneering and Trials in the Jungle.
%23150905: WEAVER, WARREN. - Wetenschap en verbeeldingskracht : een keuze uit het werk van Warren Weaver.
%23248067: WEAVER, KIMBERLY. - The violent universe : joyrides through the x-ray cosmos.
%23148715: WEAVER, R. KENT. - The Collapse of Canada ?.
%23210816: WEBB, SIDNEY & BEATRICE WEBB. - Dertig jaren 1890-1920 : eene voortzetting van De geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen.
%23231126: WEBB, MICHAEL - Steven Ehrlich: A Dynamic Serenity----House Design.
%23110552: WEBB, BYRON HORTON. - Fundamentals of dairy chemistry.
%2349259: WEBB, STEPHEN H. - Dylan Redeemed: From Highway 61 to Saved.
%23155378: WEBB, THOMAS E. - The intellectualism of Locke. An essay.
%2329342: WEBB, A. DINSMORE (ED.) - Chemistry of Winemaking.
%23249468: WEBB, JAMES L. A. - Tropical pioneers : human agency and ecological change in the highlands of Sri Lanka , 1800-1900.
%2357503: WEBB, R.C. & WEBB, S.A. - Jean Genet and his Critics: An Annotated Bibliography 1943-1980.
%23140918: WEBB, JOHN - A Roll of the Household Expenses of Richard de Swinfield, Bishop of Hereford, During Part of the Years 1289 and 1290.
%2340274: WEBB, BYRON HORTON. - Fundamentals of dairy chemistry. 2nd edition.
%23169919: WEBB, BYRON HORTON. - Byproducts from milk.
%23148366: WEBEL, CHARLES. - Terror, terrorism, and the human condition.
%2347959: WEBER, LUC - Reinventing the research university.
%2315642: WEBER, B.N. & H. HEINEN. - Bertolt Brecht : political theory and literary practice.
%23131597: WEBER, WILHELM. - Princeps : Studien zur geschichte des Augustus.
%23111304: WEBER, MAX. - Wirtschaft und Gesellschaft : Grundriss der verstehende Soziologie. 1. & 2. Halbband.
%23254804: WEBER, ADOLF. - Hochkonjunktur und Produktivität in weltwirtschaftlicher Sicht.
%235585: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%2342681: WEBER, MAX. - Wirtschaft und Gesellschaft : Grundriss der verstehende Soziologie.
%2379425: WEBER, WERNER. - Die politische Klausel in den Konkordaten. Staat und Bischofsamt.
%23241384: WEBER, THOMAS - Hitler's First War: Adolf Hitler, the Men of the List Regiment, and the First World War.
%2341500: WEBER, ALFRED. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
%23253217: WEBER, W.M. - De meningen van filosofen : 9 dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel 3-I. Boek I : Geloven en weten; Boek II. Het bestaan van God.
%2393435: WEBER, MAX. - Methodologische Schriften. Studienausgabe.
%2379533: WEBER, MAX. - The theory of social and economic organization.
%2373860: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I.
%23617: WEBER, ADOLPH DIETERICH. - Systematische Entwickelung der Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit und deren gerichtlichen Wirkung : mit einer vorläufigen Berichtigung der gewöhnlichen Theorie der Verbindlichkeit überhaupt.
%23253215: WEBER, W.M. - De meningen van filosofen : 9 dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel 1. Boek 1 : Het bestaan van de buitenwereld; Boek 2 : De ruimte.
%2332131: WEBER, ADOLF. - Depositenbanken und Spekulationsbanken : ein Vergleich deutschen und englischen Bankwesens.
%23254504: WEBER, MARCEL. - Philosophy of experimental biology.
%235500: WEBER, MAX. - The protestant ethic and the spirit of capitalism with other writings on the rise of the west.
%2379424: WEBER, MAX. - Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung: eine Einführung.
%2379427: WEBER, WOLFGANG. - Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen.
%23173480: WEBER, ROLF. - Pflanzengewürze und Gewürzpflanzen aus aller Welt.
%23234131: WEBER, WOLFGANG. - Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung der Strafrechtsnormen.
%23148426: WEBER, ALFRED. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
%23137411: WEBER, MAX. - Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach Südeuropäischen Quellen.
%23155420: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%23157424: WEBER, REINHOLD W. - Die Entstehungsgeschichte des Hitler-Stalin-Paktes 1939.
%23118110: WEBER, MAX. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
%2376694: WEBER, TOM. - All the heroes are dead: the ecology of John Steinbeck's Cannery Row.
%23247043: WEBER, ADOLF. - Ende des Kapitalismus?
%23102655: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
%23205909: WEBER, MATTHIAS. - Die Reichspolizeiordnungen von 1530, 1548 und 1577 : historische Einführung und Edition.
%2363469: WEBSTER, DANIEL. - The Papers of Daniel Webster : Legal papers.
%23141048: WEBSTER, CHARLES. - The art and practice of diplomacy.
%234558: WEBSTER, M. & SOBIESZEK. B. - Sources of self-evaluation: a formal theory of significant others & social influence.
%235135: WECHSLER, DAVID. - Die Messung der Intelligenz Erwachsener. Textband zum Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene.
%23211841: WEDDIGEN, WALTER. - Wirtschaftsethik : System humanitärer Wirtschaftsmoral.
%23212577: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Aan Wil besteed : bundel opstellen aangeboden op 22 mei 2003 aan prof. mr. W.G.Ph.E. Wedekind ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag op 26 mei 2003.
%2379306: WEDEL, WALDO R. - Prehistoric man on the great plains.
%23132447: WEDZINGA, W. - Openlijke Geweldpleging.
%2356115: WEDZINGA, W. - Openlijke Geweldpleging.
%23195029: WEEBERS, A.J.M. - Controle op internationale kartels : over de volkenrechtelijke grenzen van nationale en internationale kartelcontrole.
%2392904: WEEBERS, A.J.M. - Controle op internationale kartels. Over de volkenrechtelijke grenzen van nationale en internationale kartelcontrole.
%23172625: WEED, ELIZABETH, - Feminism meets queer theory.
%23210911: WEEDE, RUDOLF EVERARD WILLEM. - Eenige opmerkingen over de vereenigde-zittingen van de beide kamers der Staten-Generaal.
%23185657: WEEGEN, ANTOON J. H. VAN. - Preek en dictaat bij Sint Augustinus : Syntactisch-stilistische studie over de Tractatus in Ioannis Evangelium.
%23135121: WEEKLAD VOOR PRIVAATRECHT, NOTARIS-AMBT, EN REGISTRATIE (WPNR). - Registers 1936-1945 en staat der protocollen die in dat tijdvak zijn overgegaan.
%23135140: WEEKLAD VOOR PRIVAATRECHT, NOTARIS-AMBT, EN REGISTRATIE (WPNR). - Registers 1946-1955 en staat der protocollen die in dat tijdvak zijn overgegaan.
%23135119: WEEKLAD VOOR PRIVAATRECHT, NOTARIS-AMBT, EN REGISTRATIE (WPNR). - Registers 1956-1970 en staat der protocollen die in dat tijdvak zijn overgegaan.
%2323119: WEEKS, KENT. - Mastabas of Cemetery G 6000. Including G 6010 (Neferbauptah); G 6020 (Iymery); G 6030 (Ity); G 6040 (Shepseskafamkh).
%2395972: WEEL, A.H. VAN DER. - Paul-Louis de Mondrian, 1734-1795. Un chanoine homme d'esprit du dix-huitième siècle d'après des documents inédits. Diss.
%23204095: WEEL, BASTIAAN JOHAN TER. - The computerization of the labour market.
%23249312: WEELE, CORNELIA NEELTJU VAN DER. - Images of development : environmental causes in ontogeny.
%2345497: WEELE, J.J. VAN DER. - Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
%23185851: WEENEN, JOHANNES CORNELIS VAN. - Waste prevention: theory and practice.
%2341508: WEENER, J. - Bij de bron : korte overdenkingen.
%2355434: WEERAMANTRY, C.G. (ED.) - Human rights and scientific and technological development : studies on the affirmative use of science and technology for the furtherance of human rights.
%23255011: WEERAMANTRY, C.G. - The slumbering sentinels: law and human rights in the wake of technology.
%2372167: WEEREPAS, M.J.G.A.M. - Beginselen van de inkomstenbelasting en de praktijk van de wetgeving.
%23108362: WEERNEKERS, JAN. - De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht op invloeden vanuit de reformatie.
%2322643: WEERS, A.J.M. VAN - Publieke verantwoording.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

6/1