Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2366620: TEPLÀ, K. - Accounting for the quality of work-life. Putting price tags on sources of job (dis)satisfaction.
%23181353: TERADA, ALICE M. - The magic crocodile and other folktales from Indonesia.
%23138319: TERBORGH-DUPUIS, HELEEN. - Medische ethiek in perspectief : een onderzoek naar normen en argumentaties in de (medische) ethiek.
%23266990: TERENTIUS AFER, P. - Terentivs, in quem triplex edita est P. Antesignani Rapistagnensis commentatio. Primvm exemplar Commentariolum est ex omni interpretationum genere: in quo affixi sunt ad singula vocabula hyperdisyllaba accentvs, appositae que ad singulos versus dimensiones, & multiplicia, copiosáque ad omnes com dias singulásque scenas argvmenta, variae insuper annotationes, & exactae castigationes. Secvndvm exemplar praeter singula contenta in primo, omnium ferè, quotquot sunt qui in Terentium aliquid ediderunt, commentarios, expositiones, annotationes que complectitur. Tertium exemplar ex omnium interpretum commentariis compe[n]diosam expositionem, omnéque primi exemplaris argume[n]tum, Gallicam Praeterea translationem ad verbum in tres priores com dias (in quo vno galliae pueris praecipue? inseruitum est:) tum etiam huius authoris peculiares annotationes, plenioresque interpretationes continet. Horum omnium ratio in praefatione reddita est.
%23247781: TERKEL, STUDS. - The Spectator: Talk about Movies and Plays with the People Who Make Them.
%23243905: TERKEL, STUDS. - The good war : an oral history of World War Two.
%23248169: TERKEL, STUDS. - Hope dies last : keeping faith in difficult times.
%23248171: TERKEL, STUDS. - Giants of jazz.
%23248172: TERKEL, STUDS. - The Studs Terkel reader : my American century.
%23246777: TERKEL, STUDS. - Race : how blacks and whites think and feel about the American obsession.
%23243843: TERKEL, STUDS. - Touch and go : a memoir.
%2325160: TERLOUW, GERT-JAN & UDO ARON. - Twee jaar MOT : een evaluatie van de uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties.
%23105031: TERMEER, H.J.C. - Historische bibliografische gids : apparaat voor het vinden van gepubliceerde en ongepubliceerde informatie uit heden en verleden. 3e druk.
%2342659: TERMEER, GUUS... [ET AL.] - Dienstweigeraars : over dienstweigering en verzet tegen het militarisme vanaf de eeuwwisseling tot nu.
%23219522: TERMORSHUIZEN, GERARD. - Journalisten en heethoofden : een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905.
%2318200: TERNAUX, ELODIE - Material World 3
%23231835: TERPSTRA, DOEKLE - Waar het visioen verdwijnt, verwildert het volk.
%23192772: TERPSTRA, L.E. - Publiek geheim : jeugdprostitutie : negen portretten.
%23261898: TERPSTRA, JOHANNES JAN. - Psychopathologie in hofjesgemeenschap : (over involutie paranoia).
%23210820: TERPSTRA, H. - Jacob van Neck : Amsterdams admiraal en regent.
%23200291: TERPSTRA, JACOBA LOUISA ALETTA. - Nijmegen in de Middeleeuwen.
%2341025: TERQUEM, FRANCIS. - Le coup d'état judiciaire.
%23231528: TERRA, BEN J.M. & PETER J. WATTEL. - European tax law.
%23219480: TERRAROLI, VALERIO. - Skira dictionary of modern decorative arts : 1851-1942.
%23242530: TERRASSON, ANTOINE. - Histoire de la jurisprudence romaine : contenant son origine et ses progrès depuis la fondation de Rome jusqu'à présent... Avec un recueil de ce qui nous reste de contrats, testamens et autres actes judiciaires des anciens Romains. Pour servir d'introduction à l'étude du Corps de droit civil, à la lecture des commentateurs du droit romain et à l'ouvrage intitulé; Les Loix civiles dans leur ordre naturel.
%23179111: TERRASSON, ANTOINE. - Histoire de la jurisprudence romaine, contenant son origine et ses progrès depuis la fondation de Rome jusqu'à présent... Avec un recueil de ce qui nous reste de contrats, testamens et autres actes judiciaires des anciens Romains. Pour servir d'introduction à l'étude du Corps de droit civil, à la lecture des commentateurs du droit romain et à l'ouvrage intitulé; Les Loix civiles dans leur ordre naturel.
%23120508: TERRICABRAS, JOSEP-MARIA (ED.) - A Wittgenstein Symposium (Girona, 1989).
%23124290: TERRY, SARAH MEIKLEJOHN (ED.) - Soviet policy in Eastern Europe.
%2343450: TERRY, JENNIFER - An American obsession : science, medicine, and homosexuality in modern..
%2379221: TERRY, FIONA. - Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action.
%23173364: TERVOOREN, W. - Die Finanzierung von Kautschukplantagen.
%239329: TERWEE-VAN HILTEN, C.A. - Alimentatie.
%233932: TERWEE-VAN HILTEN, C.A. - Alimentatie.
%23258969: TERWIEL, BAREND JAN. - Monks and Magic: revisiting a Classic Study of Religious Ceremonies in Thailand.
%23247177: TESSER, J.H.M. - Petrus Canisius als humanistisch geleerde.
%23237954: TESSER, J.H.M. - Petrus Canisius als humanistisch geleerde.
%23192580: JOHN TESSITORE. - A Global Agenda : issues before the 51st General Assembly of the United Nations.
%2351669: TESSMANN, GÜNTHER. - Die Bubi auf Fernando Poo : völkerkunliche einzelbeschreibunb eines westafrikanischen Negerstammes.
%23111514: TESTE, PAULIN. - Le précuseur.
%23223618: TETLOW, ELISABETH MEIER. - Women, crime, and punishment in ancient law and society : Volume 2 : Ancient Greece.
%237150: TETS, G.C.W. VAN. - Eenige opmerkingen n.a.v. de Nederlandsche Neutraliteitsproclamaties uit den laatsten tijd. Diss.
%2386276: TETTAU, DIETRICH FREIHERR VON. - Grundlagen und Lösung des Problems der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Bundesrepublik Deutschland.
%23236652: N.V. LETTERGIETERIJ AMSTERDAM VOORHEEN N. TETTERODE. - Selección de tipos modernos; Colecção de tipos modernos.
%23114643: TEUBEN, REINSKE. - Verhandelbare emissierechten : juridische aspecten van emissiehandel voor CO2 in Nederland en de Europese Unie.
%23259456: TEUBEN, REINSKE. - Verhandelbare emissierechten : juridische aspecten van emissiehandel voor CO2 in Nederland en de Europese Unie.
%2313726: TEUBEN, H.N. - Recht op Arbeid in historie en in verklaring van mensenrechten.
%23198639: TEUBEN, H.N. - Recht op Arbeid in historie en in verklaring van mensenrechten.
%23106934: TEUFEL, J.K. - Eine Lebensbeschreibung des Scheichs 'Ali-I Hamadani (gestorben 1385). Die Xulasat Ul-Manaqib des Maulana Nur Ud-Din CaFar-i Badaxsi.
%23128775: TEUFFEL, WILHELM SIGMUND. - Geschichte der römischen Literatur.
%23245633: TEULINGS, COEN; LANS BOVENBERG & HARRY VAN DALEN. - De cirkel van goede intenties : de economie van het publieke belang.
%23235632: TEUNIS, NIELS & GILBERT H. HERDT (EDS.) - Sexual inequalities and social justice.
%23228994: TEUNISSEN, JAN JOOST & AGE AKKERMAN. - HIPC debt relief : myths and reality.
%23223586: TEUNISSEN, JAN JOOST - A regional approach to financial crisis prevention : lessons from Europe and initiatives in Asia, Latin America and Africa.
%23263898: TEUNISSEN, JAN JOOST & AGE AKKERMAN (EDS.) - The crisis that was not prevented : lessons for Argentina, the IMF, and globalisation.
%23212138: TEUNISSEN, JAN JOOST & AGE AKKERMAN (EDS.) - Global Imbalances and the US Debt Problem: Should Developing Countries Support the Us Dollar?.
%23229056: TEUNISSEN, ANKE & IRIS PRONK. - Nestblijvers : volwassenen die thuis wonen.
%2329947: TEUNISSEN, JAN JOOST & AGE AKKERMAN (EDS.) - Helping the poor? : the IMF and low-income countries.
%2370789: TEUNISSEN, JAN JOOST & AGE AKKERMAN (EDS.) - Protecting the poor : global financial institutions and the vulnerability of low-income countries.
%23180480: TEUNISSEN, JAN JOOST - Reforming the International Financial System Crisis Prevention and Response.
%2375532: TEUNTER, LINDA HARMINA - Analysis of sales promotion effects on household purchase behavior.
%2395823: TEUTSCH, G.M. (ED.) - Soziologie der pädagogoschen Umwelt.
%2335846: TEWARIE-MUNGRA, C.S.B. - Schistosomiasis in Surinam. A clinico-pathological and epidemiological survey. Diss.
%23181772: TEX, NICOLAAS JACOBUS DEN. - Jacob Hop, gezant der Vereenigde Nederlanden (Specimen historico-politicum inaugurale de Jacobo Hop, legato Batavo).
%23236156: TEX, EMILE DEN. - Een voorspel van de moderne vulkaankunde in West-Europa : met nadruk op de Republiek der Verenigde Nederlanden.
%23125243: TEX, C.J. DEN. - Bijdragen tot de kennis der gemeente-financiën.
%23243335: TEX, C.A. DEN, J. VAN HALL E.A. - Regtsgeleerd bijblad, behoorende tot de Nederlandsche jaarboeken voor regtsgeleerdheid en wetgeving. 1839-1884.
%23232072: TEX, C.A. DEN; G.W. VREEDE; R.W.J.C. BAKE; H.A. WIJNNE; E. VAN VOORTHUYSEN. - Konvoluut. [1] : Twee voorlezingen over graanwetten en graanhandel : gehouden bij de School voor Koophandel en Nijverheid te Amsterdam, op 12 en 19 december 1846 / C.A. den Tex; [2] : Neêrlands vroegere alliantiën : eene voorlezig / G.W. Vreede; [3] : De doorgraving der landengte van Suez en hare gevolgen voor Nederland en zijne koloniën : twee voorlezingen .../ R.W.J.C. Bake; [4] : Iets over de scheepvaart en afwateringskanalen in de provincie Groningen : twee voorlezingen ... / H.A. Wijnne; [5] : Werkverschaffing : eene voorlezing / E. van Voorthuysen : eene voorlezing.
%23255173: TEZEL, GÜLBAHAR. - Alfred Marshall on methodology : tensions and teachings.
%23143758: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE. - William Makepeace Thackeray Library
%23122791: THACKRAY, ARNOLD & E. MENDELSOHN (EDS.) - Science and Values. Patterns of tradition and change.
%23235861: THAGARD, PAUL. - Coherence in Thought and Action.
%23221424: THALBERG, HANS - Von der Kunst, Osterreicher zu sein: Erinnerungen und Tagebuchnotizen (Dokumente zu Alltag, Politik und Zeitgeschichte) (German Edition).
%23162705: THALBITZER, WILLIAM - Eskimo-Liederen van Oost-Groenland.
%2326017: THALLEMER, AXEL & JENS REESE. - Visual permutations : creativity here and now.
%2326011: THALLEMER, AXEL & JENS REESE. - Scionic : purpose-driven gestalt : the end of design.
%23252624: THAMIN, RAYMOND. - Un problème moral dans l'Antiquité : étude sur la casuistique stoïcienne.
%23243805: AL THANI, HASAN. - A vision of Yemen = Regard sur le Yémen.
%2379214: THAPA, DEEPAK - A Kingdom under Siege: Nepal's Maoist Insurgency, 1996 to 2004.
%2385390: THARAKAN, T.H.M. - Intra-industry trade : empirical and methodological aspects.
%2394064: THARIN, CLAUDE MARIE PAUL (1787-1843) - Atlas des prédicateurs ou plans de sermons mis en tableaux synoptiques à l'usage des ecclésiastiques qui veulent se livrer à l'improvisation ou à la pratique de la méditation. Troisième édition.
%23221416: THAWNGHMUNG, ARDETH MAUNG - The Other Karen in Myanmar: Ethnic Minorities and the Struggle without Arms.
%2317282: THAYER, H.S. - Meaning and action : a critical history of pragmatism.
%23267712: THÉDOTOU, SOLON TH. - De quelques théories sur la valeur en économie politique.
%2332330: THEEWES, JACQUES. - Waarde en waardering van bedrijfseconomische informatie : liber amicorum prof.dr. Jacques Theewes.
%23181964: THEIL, HENRI. - De invloed van de voorraden op het consumentengedrag.
%23110125: THEIL, HENRI. - Optimal decision rules for government and industry.
%23198521: THEIL, HENRI. - Principles of econometrics.
%2334762: THEIL, HENRI. - Theory and measurement of consumer demand. 2 Volumes.
%2341130: THEIL, HENRI. - Theory and measurement of consumer demand : Volume 1. 001
%23166036: THEIL, HENRI. - System-wide explorations in international economics, input-output analysis, and marketing research.
%23180637: THEIL, HENRI. - Theory and measurement of consumer demand : Volume 2.
%2393467: THEIL, HENRI. - Linear aggregation of economic relations.
%2370661: THEIL, HENRI. - Applied economic forecasting.
%23198663: THEIL, HENRI. - Statistical decomposition analysis : with applications in the social and administrative sciences.
%23185855: THEISSEN, ELISABETH WILHELMINA. - Das Ich bei Rilke und Carossa.
%23135510: THEISSEN, J.S. - Centraal Gezag en Friesche Vrijheid : Friesland onder Karel V.
%2368319: VERLOREN VAN THEMAAT. I.W. - Mededingingsrecht 2010. Deel 1 : nationaal recht.
%23216006: FRIEND THEODORE. - The Blue-eyed enemy : Japan against the West in Java & Luzon 1942-1945.
%23259408: THEOKAS, ANDREW C. - Grounds for review : the garden festival in urban planning and design.
%2376295: THEOPHANOUS, ANDREAS - The Cyprus Question and the Eu; the Challenge and the Promise.
%23131128: THERBORN, GÖRAN - Kritiek en revolutie : een essay over de Frankfurter Schule.
%23142594: THERBORN, GÖRAN - Ideologie en macht.
%2360534: THERNKORN, LINDA LEE. - Landscaping the powers of darkness & light : 600 BC - 350 AD settlement concerns of Noord-Holland in wider perspective.
%2395611: THÉROU DE SANCERRE, LOUIS CH.V.A., ABBÉ. - Catéchisme raisonné, historique et dogmatique, à l'usage des collèges, institutions des deux sexes et paroisses. Ouvrage approuvé par Monseigneur l'Archevêque de Paris. Troisième édition, revue, corigée et augmentée.
%2333832: THERRIEN, ROBERT - Robert Therrien: Arbeiten auf Papier / Works on Paper (English and German Edition).
%2383684: THEUNIS, F.J. - Verba volant : monumentum trilingue.
%23118177: THEUNISSE, J.G.L. - Jan Frederik Vlekke, 1849-1903 : ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven.
%2396556: THEUNISSEN, LIESBETH. - Midden-bronstijdsamenlevingen in het zuiden van de Lage Landen. Een evaluatie van het begrip 'Hilversum-cultuur'.
%2327143: THEUNISSEN, BERT. - De januskop van de wetenschapsgeschiedenis.
%2325122: THEUNISSEN, W.P. - Ikonen : historisch, aesthetisch en theologisch belicht : een studie over Byzantijns-Russische schilderkunst met houtvignetten van Joan Collette, acht reproducties in kleur en zes en vijftig in zwart-wit.
%23206907: THEUNISSEN, GERT H. - Das Schweigen und sein Publikum : eine Dokumentation.
%23264087: THEUNISZ, JOHAN. - Johan de Witt.
%2343126: THEWISSEN, MARIE ANTOINE FRANÇOIS CHARLES. - Twee Byzantijnsche H. Kruisrelieken uit den Schat der voormalige Kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te Maastricht.
%23266467: THEWISSEN, HENK. - De Limburgse jonkheid : jongerencultuur vanaf de late Middeleeuwen in een Europese context.
%23235774: THEYSE, FERDINAND JOSEPHUS DANIEL. - De stijging van het prijsniveau en de politiek der Nederlandsche Bank tijdens de oorlogsjaren.
%23224222: THIAM, CHEIKH TIDIANE - Legislations et pluralisme radiophonique en Afrique de l'Ouest (French Edition).
%23110842: THIBAULT, HERVÉ J. - Creation and metaphysics : a genetic approach to existential act.
%23147250: THIBAUT, JEAN-BAPTISTE. - Monuments de la notation ekphonétique et hagiopolite de l'eglise greque.
%23166521: THIBIERGE, C. (ED.) - Le statut juridique du fonds de commerce.
%23109940: THIE, A.A.; J. DE KONING & W.J. VAN BIJSTERVELD. - Focus op fiscus : het reilen en zeilen van de Belastingdienst in de jaren 1940-1985.
%2354837: THIEL, SERVAAS VAN. - EU Case Law on Income Tax : Part 1.
%23176235: THIEL, JAN AUGUST VAN - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, (...) voor de Faculteit te verdedigen op Woensdag 17 Ferbruari 1909, ... door Jan August van Thiel.
%23102555: THIEL, J.H. - De Romeinse strategie ter zee in de eerste Punische oorlog.
%23102557: THIEL, J.H. - De voorzitter van de Atheense volksvergadering.
%23102556: THIEL, J.H. - The Inscription from Troezen.
%232258: THIEL, UDO - The early modern subject : self-consciousness and personal identity from Descartes to Hume.
%23102554: THIEL, J.H. - Oude geschiedenis en historische kritiek, voorheen en thans.
%2392688: THIEL, J.H. - Rond het syracusaansche experiment.
%234605: THIEL, J.H. - Onechtheid : onderzoek naar betekenis en gebruik van het begrip onechtheid in een psychiatrische kliniek.
%23131809: THIELE, LESLIE PAUL. - Timely Meditations. Martin Heidegger and Postmodern Politics.
%23189906: THIELE, ANNA CATHARINA FRANCISCA GREGORIA. - Collective security arrangements : a comparative study of Dutch, English and German law.
%23242874: THIELE, GRAHAM (EDITOR) - Non-Governmental Organizations and the State in Latin America: Rethinking Roles in Sustainable Agricultural Development.
%23124985: THIELE, LESLIE PAUL. - Timely Meditations. Martin Heidegger and Postmodern Politics.
%23136888: THIELEN, EVERT. - Unified. Veelluik geschilderd in opdracht van Sara Lee/DE door Evert Thielen in de periode 1993-1996.
%23148673: THIELEN, EVERT. - Evert Thielen : herschepping van de werkelijkheid.
%23191296: THIELEN, J.E.D.M. - Oude en nieuwe opvattingen over het ontstaan van de algehele gemeenschap van goederen.
%23230741: THIEME, HANS. - Rechtshistorische Studien : Hans Thieme zum 70. Geburtstag zugeeignet von seinen Schülern.
%23236385: THIEME, HANS. - Pufendorf et notre temps.
%23166422: THIENEN, F.W.S. VAN. - Het doek gaat op : vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater.
%23113202: THIENEN, F.S.W. VAN & J. DUYVETTER. - Klederdrachten.
%23213691: THIJN, ED VAN. - Retour Den Haag : dagboek van een minister.
%2384989: THIJN, ED VAN. - Het verhaal.
%2385490: THIJN, ED VAN. - Retour Den Haag: Dagboek van een minister.
%23272439: THIJN, ED VAN. - Ons kostelijkste cultuurbezit : over tolerantie, non-discriminatie en diversiteit.
%23234509: THIJS, ALFONS K.L. - De zijdenijverheid te Antwerpen in de zeventiende eeuw.
%2323635: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nederlands Cartesianisme.
%23264336: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Uit de republiek der letteren : elf studiën op het gebied der ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw.
%2395808: THILO, C.A. - Die Religionsphilosophie des Descartes und Malebranche.
%23106011: THINES, GEORGES. - La problématique de la psychologie.
%2358152: THINES, GEORGES. - La problématique de la psychologie.
%23100910: THISSEN, PETER G.B. - Werk, netwerk en letterwerk van de familie Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw : sociaal-economische en sociaal-culturele achtergronden van geletterden in de Republiek.
%23259434: THODÉ, GLENN ALBERT EDWARD. - Een stelsel van strafvorderlijke waarborgen : een studie over rechtsbescherming en dwangmiddelen in de wetboeken van strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba.
%23155663: THODEN VAN VELZEN, HENDRIK U.E. - Politieke beheersing in de Djuka Maatschappij : een studie van een onvolledig machtsoverwicht.
%2323271: THOENES, PIET. - De elite in de verzorgingsstaat : sociologische proeve van een terugkeer naar Domineesland.
%23147083: THOMA, RICHARD. - Der Polizeibefehl im Badischen Recht. Erster Teil.
%23264605: THOMAE, OTTO. - Die Propaganda-Maschinerie : bildende Kunst und Öffentlichkeitsarbeit im Dritten Reich.
%23253502: THOMAS, GERAINT & ALASTAIR HUDSON. - The law of trusts.
%23255885: THOMAS, S. BERNARD. - Season of high adventure : Edgar Snow in China.
%23238437: THOMAS, DEBORAH A. - Thackeray and slavery.
%23166085: THOMAS, DONALD SERRELL. - The enemy within : hucksters, racketeers, deserters & civilians during the Second World War.
%23243395: THOMAS, DONALD - The Enemy Within: Hucksters, Racketeers, Deserters, and Civilians During the Second World War.
%23106988: THOMAS, CLAUDIA N. - Alexander Pope and His Eighteenth-Century Women Readers.
%2394996: THOMAS, CHANTAL & JOEL P. TRACHTMAN. - Developing countries in the WTO legal system.
%2384682: THOMAS, GARETH - John Lennon: The Illustrated Biography.
%23233404: THOMAS, ALAN. - Value and context : the nature of moral and political knowledge.
%23195384: THOMAS, FRANÇOISE. - De Europese rechtshulpverdragen in strafzaken : ontstaan en evolutie van een Europees strafrechtsbeleid van uitlevering tot overdracht van strafvervolgingen.
%23212940: THOMAS, D.M. - Alexander Solzhenitsyn : a century in his life.
%23107353: THOMAS, DAVID ... ET AL. - Flexibility and commitment in planning : acomparative study of local planning and development in the Netherlands and England.
%2347419: THOMAS, DOMINIC - Nation-Building, Propaganda, and Literature in Francophone Africa.
%23154305: THOMAS, TOM - The Influence of Cluster Environment on Galaxies.
%23257562: THOMAS, PASCOE - Journal of a voyage to the South-seas. A true and impartial journal of a voyage to the South-seas ...
%23177995: THOMAS, DARRYL C. - The theory and Practice of Third World Solidarity:.
%2361228: THOMAS, VIVIEN T. - Pioneering Research in Surgical Shock and Cardiovascular Surgery : Vivien Thomas and his work with Alfred Blalock : an Autobiography.
%23220449: THOMAS, ANABEL. - Art and piety in the female religious communities of Renaissance Italy : iconography , space , and the religious woman's perspective.
%23100912: THOMAS, E. - The chronicles of the Pathán kings of Delhi, or the Muslim sultanate of Hindustan, c.1193-1556,
%2370058: THOMAS, LUCIENNE E. (ED.) - (ed.). Sociologie et psychologie sociale en France (1945-1965).
%2345058: THOMAS, A. VAN WYNEN & A.J. THOMAS, JR. - The Organization of American States.
%23267254: THOMAS, JOSEPH ANTHONY CHARLES. - Textbook of Roman law.
%2373770: THOMASIUS, CHRISTIAN. - Historia contentionis inter imperium et sacerdotium, breviter delineata usque ad saeculum XVI. Cum appendice supplementorum ad cap. 17. Cautelarum circa praecognita iurisprudentiae ecclesiasticae de iure summarum potestatum circa sacra.
%2374582: THOMASIUS, CHRISTIAN. - Summarischer Entwurf der Grundlehren, die einem Studioso iuris zu wissen und auf Universitäten zu lernen nötig sind.
%2372619: THOMASIUS, CHRISTIAN. - Fundamenta iuris naturae et gentium. (Ex sensu communi deducta, in quibus ubique secernuntur principia honesti, iusti ac decori cum adiuncta emendatione ad ista fundamenta, institutionem iurisprudentiae divinae).
%2374583: THOMASIUS, CHRISTIAN. - Vollständige Erläuterung der Kirchenrechtsgelahrtheit. Teil 1: Grundiche Abhandlung vom Verhältnis der Religion gegen den Staat. Über Pufendorfs Tractatus de habitu religionis christianae ad vitam civilem, mit einer Übersetzung des Pufendorfschen Textes. Teil 2: Genauere Abhandlung der eigentlichen Kirchenreschtsgelahrtheit. Aus einem akkuraten Manuskript mitgeteilt von August Rudolph Jesaias Bünemann.
%2374584: THOMASIUS, CHRISTIAN. - Christian Thomasius : Leben und Lebenswerk. Abhandlungen und Aufsätze von M. Fleischmann, A. Rausch, G. Baesecke, G. Müller, H. Freydank, A. Nebe, B. Weissenborn, E. Neuss, W. Becker.
%2374408: THOMASIUS, CHRISTIAN. - Institutiones iurisprudentiae divinae libri III, in quibus fundamenta iuris naturalis secundum hypotheses illustris Pufendorffi perspicue demonstrantur.
%23232360: THOMASSEN, J.J.A., M.P.C.M. VAN SCHENDELEN, M.I. ZIELONKA-GOEI (RED.) - De geachte afgevaardigde... : hoe kamerleden denken over het Nederlandse parlement.
%23232857: THOMASSEN, WILHELMINA. - Fundamentele waarden in het recht.
%23235275: THOMASSEN, ALINE. - I travel in your head = Ik reis in jouw hoofd.
%2317735: THOMASSEN, ARNOLD JOANNES W. M. - On the representation of verbal items in short-term memory.
%23243152: THOMASSEN, WILHELMINA. - Fundamental values in the law.
%2345144: THOMASSEN, JACQUES; KEES AARTS & HENK VAN DER KOLK (EDS.) - Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998 : kiezers en de smalle marges van de politiek.
%2376797: THOMASSEN, J.J.A. - (red.). Democratie : theorie en praktijk.
%2381006: THOMASSEN, K. & WOLF, C. DE. - Accoord. C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworvem tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk. Tentoonstelling 25 april-26 juni 1986.
%233876: THOMASSEN, WILHELMINA. - Opening van zaken : een en ander over de voorbereiding ener Partij van de Arbeid.
%23258224: THOME, RAINER. - Produktionskybernetik : Informationsfluss zur Steuerung und Regelung von Produktionsprozessen.
%23266754: THOMÉSE, IKA A. - Romantik und Neuromantik mit besonderer Berücksichtigung Hugo von Hofmannsthals.
%2376577: THOMPSOM, B. & C.A. VIGGIANI (ED.). - Witnessing André Malraux: visions and re-visions.
%2326044: THOMPSOM, B. & C.A. VIGGIANI (ED.). - Witnessing André Malraux: visions and re-visions.
%23257774: THOMPSON, NICHOLAS. - The hawk and the dove : Paul Nitze, George Kennan, and the history of the Cold War.
%23116738: THOMPSON, LEONARD MONTEATH. - The political mythology of apartheid.
%23104254: THOMPSON, L.B. - Dorothy Livesay.
%23233523: THOMPSON, WILLIE. - What happened to history ?
%23145097: THOMPSON, NICHOLAS & & SCOTT THOMPSON. - The baobab and the mango tree : lessons about development ; African and Asian contrasts.
%23118449: THOMPSON, DENNIS F. (DENNIS FRANK), 1940-. - Political ethics and public office.
%2333272: THOMPSON, EBEN FRANCIS - The Wisdom Of Omar Khayyam.
%23148880: THOMPSON, LEONARD MONTEATH. - The political mythology of apartheid.
%23100914: THOMPSON, HENRY (ED) - A Coptic palimsest : containing Joshua, Judges, Ruth, Judith and Esther in the Sahidic dialect : Coptic text edition from a seventh century manuscript in The British Museum.
%2314089: THOMPSON, DANIEL GREENLEAF. - De politiek eener democratie : studie over Amerikaansche staatkundige toestanden. Naar het Engels door D.C. Nijhoff.
%23151466: THOMPSON, HOLLAND - The Age of Invention : a Chronicle of Mechanical Conquest. (The Yale Chronicles of America Series, vol. 37)
%23238728: THOMPSON, IAN H. - The Sun King's garden : Louis XIV , Andre Le Nôtre , and the creation of the gardens of Versailles.
%2375296: THOMPSON, DENNIS F. - Ethics in Congress : from individual to institutional corruption.
%23192582: THOMPSON, KENNETH W. (ED.) - The presidency in a world of diversity : ten Virginia papers, 1989-1992.
%23192650: THOMPSON, KENNETH W. (ED.) - Statesmen who were never president.
%23220244: THOMPSON, PAUL. - Issues in evolutionary ethics.
%23219697: THOMPSON, CHRISTOPHER & JOHN W. TRAPHAGAN (EDS.) - Wearing cultural styles in Japan : concepts of tradition and modernity in practice.
%23196861: THOMPSON, R.H. - Naturally occurring quinones.
%23113641: THOMSEN, HANS. - Die Verteilung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes in Südafrika.
%23151223: THOMSEN, CHRISTIAN W. & JENS MALTE FISCHER (EDS.) - Phantastik in Literatur und Kunst.
%2321717: THOMSEN, CHRISTIAN W. - Dieter Sieger: Architect, Shipbuilder, Designer
%23217841: THOMSON, ELIZABETH & DAVID GUTMAN (EDS.) - The Lennon companion : twenty-five years of comment.
%2374585: THOMSON, RICHARD. - An historical essay on the Magna Charta of King John: to which are added the Great Charter in Latin and English; the Charters of Liberties and Confirmations granted by Henry III, and Edward I; the original Charter of the Forests, and various authentic instruments connected with them: Explanatory notes on their several privileges; a descriptive account on the principal originals and editions extant, both in print and manuscript, and other illustrations, derived from the most interesting and authentic sources.
%23117762: THOMSON, K.S. - The Common But Less Frequent Loon and Other Essays.
%23262575: THOMSON, WILLIAM - A guide for the young economist : [writing and speaking effectively about economics]
%2394402: THOMSON, JUDITH JARVIS. - Goodness & advice.
%2363087: THOMSON, CLIVE (ED.) - Mikhail Bakhtin and the epistemology of discourse.
%23225647: THOMSON, CLIVE (ED.) - Mikhail Bakhtin and the epistemology of discourse.
%2319395: THOMSON, J.W.R. - Synthese. Een studie over het verband tussen werkgelegenheid en geldcirculatie.
%2377678: THOMSON, JUDITH JARVIS. - The Electron in Chemistry. Being five lectures delivered at the Franklin Institute, Philadelphia.
%2367841: THOMSON, ARTHUR. - Festskrift till Arthur Thomson den 6 november 1961.
%23266188: THOMSON, DAVID. - The new biographical dictionary of film.
%23245543: THOMSON, BASIL. - Les exploits de Scotland Yard.
%23209242: THOOLEN, HANS & BERTH VERSTAPPEN. - Human rights missions : a study of the fact-finding practice of non-governmental organizations.
%23181939: THOOMES, JAN GERHARD. - Het openbaringsbegrip in het huidige theologische denken en zijn voorgeschiedenis.
%23255171: THORBECKE, J.R. - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 1-7 (1830-1872).
%23180709: THORBECKE, J.R. - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 1-7 (1830-1872).
%23100916: THORBECKE, HEINRICH (ED.) - Durrat al-Gawwas : Über die Verstösse von Gebildeten gegen die grammatischen Regeln von Abu- Muhammad al-Qa-sim ben Ali (446/1054-516/1122) Al-Hariri : arabischer Text, nach mehreren handschriflichen und gedruckten Quellen herausgegeben, mit einer Einleitung und Varianten. Nebst: Kitab al-Malahin Buch der doppelsinnigen Ausdrücke von Ibn Duraid.
%2313269: THORBECKE, J.R. - Brieven. 1830-1832.
%2356821: THORBECKE, ERIK - The Impact of Globalization on the World's Poor: Transmission Mechanisms.
%23127781: THORBECKE, J.R. - Bijdrage tot de herziening der Grondwet. Nieuwe uitgave.
%237250: THORBECKE, J.R. - Aanteekening op de Grondwet.
%2355446: THORBECKE, J.R. - Aanteekening op de Grondwet. 2 Dln.
%23101293: THORBECKE. - Beiträge zur semitischen und persischen Sprach- und Literaturgeschichte,
%2326179: THORBECKE, J.R. - Het Thorbecke-Archief : 1798-1830.
%2330546: THORNBERRY, PATRICK. - International law and the rights of minorities.
%238135: THORNEYCROFT, ELIZABETH. - Personal responsibility and the Law of Nations.
%23200888: THORNTON, SYBIL ANNE. - Charisma and community formation in medieval Japan : the case of the Yugyo-ha ( 1300-1700 ).
%23220286: THORNTON, JUDITH., ZIEGLER, CHARLES E. - Russia's Far East : a region at risk.
%23134330: THORNTON, WELDON - The Antimodernism of Joyce's Portrait of the Artist as a Young Man.
%23272591: THORNTON, S. A. - Charisma and Community Formation in Medieval Japan: The Case of the Yugyo-ha (1300-1700).
%231872: THOROLD, PETER. - The London rich : the creation of a great city, from 1666 to the present.
%23165861: THORSEN, NIELS AAGE - The political thought of Woodrow Wilson , 1875-1910.
%23197992: THROCKMORTON, PETER. - The sea remembers : shipwrecks and archaeology : from Homer's Greece to the rediscovery of the Titanic.
%2365309: THUAN, TRINH XUAN. - The secret melody: and man created the universe.
%2374588: THUDICHUM, FRIEDRICH VON. - Rechtsgeschichte der Wetterau.
%239650: THUDICHUM, FRIEDRICH VON. - Geschichte des Deutschen Privatrechts.
%23234752: THUDICHUM, FRIEDRICH VON. - Festgabe der Tübingen Juristenfakultät für Friedrich von Thudichum zum Funfzigjährigen Doktorjubiläum, 19. August 1907.
%23212164: THUIJS, FRANS. - Op zoek naar de ware Jaco : Jacob Frederik Muller, alias Jaco (1690-1718), zijn criminele wereld, zijn berechting en de mythe na zijn dood.
%23240129: THUILLIER, JACQUES - History of Art. Architecture, Sculpture, Painting.
%2374590: THÜNEN, JOHANN HEINRICH VON. - Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie.
%2374493: THUNERT, FRANZ (ED.) - Akten der Ständetage Preussens, königlichen Anteils (Westpreussen). 1. Band: 1466-1479.
%23262010: THÜRLEMANN, FÉLIX. - Kandinsky über Kandinsky : der Künstler als Interpret eigener Werke.
%23200186: THURLINGS, T. L. M. , W. R. HEERE & A. OLDENDORFF. - Noord-Limburg, Schets Van De Sociaal-Economische Structuur.
%23173282: THURMAN, JUDITH. - Secrets of the flesh : a life of Colette.
%23235760: THURN, HANS PETER. - L'histoire de l'épargne de l'Antiquité à nos jours.
%23262579: THUROW, LESTER C. - The management challenge : Japanese views
%23141905: THUROW, LESTER C. - The Zero-Sum Society : distribution and the possibilities for Economic Change.
%2351980: THURSLAND, ARTHUR L. - Work measurement : a guidebook to word processing management.
%2391554: THURSTON, ROBERT W. - Life and terror in Stalin's Russia, 1934-1941.
%23263212: THYGESEN, N. & Y. KOSAI & R.Z. LAWRENCE. - Globalization and trilateral labor markets : evidence and implications ; a report to the Trilateral Commission.
%23133943: THYS, AUGUSTIN - Un Drame Judiciaire sous l'Empire francais (1813-14).
%231122: TIAN, HAN SWIE. - Bijdrage tot de kennis van het familie- en erfrecht der Chineezen in Nederlandsch-Indië.
%2372472: TIBERG, HUGO. - The claim for demurrage.
%2332926: TICHAR, SIAN - StyleCity Amsterdam.
%2341371: TICHY, FRANZ. - Italien : [eine geographische Landeskunde].
%23178085: TIDEMAN, J., M.M.V. PH.F.L. SIGAR. - Djambi.
%23152839: TIEDEMAN, PAUL - Über den Sinn des Lebens : die Perspektivische Lebensform.
%23248662: TIEDEMANN, KLAUS. - Multinationale Unternehmen und Strafrecht : Beiträge zum Problem der Kriminalität im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr.
%23154880: TIEDENS, LARISSA Z.& COLIN WAYNE LEACH (EDS.) - The social life of emotions.
%2360172: TIEFENBRUN, SUSAN W. - Decoding international law : semiotics and the humanities.
%2339852: TIELEMAN, HENDRIK JOHANNES. - Landbouwpolitiek en ontwikkelingssamenwerking : enige kanttekeningen bij het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de Europese Economische Gemeenschap in een mondiaal perspectief.
%23233522: TIELEMAN, J. - Handleiding tot de verificatie van het vaatwerk.
%2363684: TIEMAN, J.R.C. - Naar een nuttige toepassing van het begrip afvalstof : over de betekenis en toepassing van kernbegrippen van internationaal, Europees en Nederlands afvalstoffenrecht.
%23268602: TIEMAN, J.R.C., A.R.G. VAN DIJK-BARKMEIJER & H.F.T. PENNARTS. - Recht op schone lucht : een analyse van mogelijkheden tot ontkoppeling van ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit.
%23233221: TIENHOVEN, GIJSBERT VAN. - Beschouwingen over regtspersoonlijkheid.
%23263419: TIETMEYER, HANS - The Social Market Economy and Monetary Stability.
%232530: TIFFT, SUSAN E. & ALEX S. JONES. - The Trust : the private and powerful family behind The New York Times.
%23245698: TIGAR, MUCHAEL & MADELEINE R. LEVY. - Law and the rise of capitalism.
%2374592: TIGERSTRÖM, FRIEDRICH WILHELM VON. - Das römische Dotalrecht : eine zivilistische Abhandlung.
%23269200: TIGGELE-VAN DER VELDE, N. VAN ... [ET AL.] (EDS.) - Verzekering ter beurze : coassurantie in theorie en praktijk.
%23197398: TIJM, J. - Die Stellung der Frau bei den Indianern der Vereinigten Staaten und von Canada.
%23187382: TIJMES, PIETER. - Over politiek valt met rede te twisten : een onderzoek naar de rol van wetenschap en ethiek in het politieke denken van Max Weber.
%23146238: TIJN, THEO VAN. - Twintig jaren Amsterdam : de maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876.
%23156005: TIJS, RUTGER. - Crowning the city : vernacular architecture in Antwerp from the Middle Ages to the Present Day : a historical study of building styles and the development of town-planning policy in Antwerp from the 13th to the 20th century.
%23237063: TILEMANN, FRIEDRICH. - Dispvtationes pandectarvm, quas privato collegio in Illvstrem VVittebergensium Academiacollegu, habuit, notisq. additis auxit. Pars prior : Lucianus in piscatore & pars posterior : Socrates apud Platonem.
%237202: TILL-D'AULNIS DE BOUROUILL, H.A.H. VAN. - Medisch-juridische aspecten van het einde van het het menselijke leven.
%23270356: TILLIE, JEAN; JOOP VAN HOLSTEYN, HENK VAN DER KOLK & KEES AARTS. - Rumoer : Nederlandse kiezers en politiek 1998-2012.
%23220736: TILLMAN, BARRETT. - Brassey's D-Day encyclopedia : the Normandy invasion A-Z.
%23117089: TILLMAN, HOYT CLEVELAND. - Ch'En Liang on Public Interest and the Law.
%23181731: TILLO, GERARDUS PAULUS PETRUS VAN. - De kwalitatieve dimensie : een methodologisch perspectief voor de godsdienstsociologie.
%2372011: TILMAN, RICK. - C. Wright Mills: a native radical and his American intellectual roots.
%23270995: TILMAN, VICTOR THÉODORE JOSEPH MARIE. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het Romeinsche en Hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool Leiden ...
%23103102: TILMANS, KARIN. - Historiography and Humanism in Holland in the age of Erasmus : Aurelius and the Divisiekroniek of 1517.
%2371985: TILNEY, EDMUND. - The flower of friendschip. A renaissance dialogue contesting marriage.
%2379841: TIMAGENIS, GR.J. - International control of marine pollution. 2 Volumes.
%23186397: TIMASHEFF, N.S. - Introduction a la sociologie juridique.
%2347970: TIMBERLAKE, CHARLES E. - Religious and Secular Forces in Late Tsarist Russia: Essays in Honor of Donald W. Treadgold.
%23179288: TIMM, HERMANN. - Fallhöhe des Geistes : das religiöse Denken des jungen Hegel.
%23190393: TIMMER, CHARLES. - Poesjkin en Onegin : een essay.
%23194365: TIMMER, JAAP, JAN NAEYÉ & MAGRETE VAN DER STEEG. - Onder schot : het vuurwapengebruik van de politie in Nederland in de periode 1978-1995.
%23132298: TIMMER, CHARLES B. - Russische notities: Een nieuwe bundel.
%23175584: TIMMER, JAAP - Geweldsmeldingen 1996-1997 : politieel vuurwapengebruik en letselzaken gerapporteerd door de Nederlandse politie in de periode 1996-1997.
%2374008: TIMMER, JAAP - Politiegeweld : geweldgebruik van en tegen de politie in Nederland.
%2353690: TIMMER, RIJK. - Profeet in eigen land : Philips van Leiden en het publiek belang.
%2355882: TIMMER, JAAP & BERT NIEMEIJER. - Burger, Overheid en Nationale Ombudsman : evaluatie van het instituut Nationale Ombudsman.
%23212158: TIMMER, JAAP - Politiegeweld : geweldgebruik van en tegen de politie in Nederland.
%23262674: TIMMER, EMILIA MARIA ANNA. - Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland : arbeidersverzekering in vroeger tijden.
%2364320: TIMMERMAN, PETER - Hetzelfde Maar Dan Anders.
%23171577: TIMMERMAN, L. - Toetsing van ondernemingsbeleid door de rechter, mede in rechtsvergelijkend perspectief : over het onderscheid tussen gedragsnormen en toetsingsnormen.
%23266958: TIMMERMAN, L. ... [ET AL.] - De werknemer in het ondernemingsrecht : voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2003.
%23261519: TIMMERMAN, HARMANNUS. - Drugs in een plattelandsgemeente : een vervolgonderzoek bij jonge hashisgebruikers.
%23216915: TIMMERMANN, HEINZ - Die Kommunistischen Parteien Südeuropas : Länderstudien und Queranalysen.
%23177640: TIMMERMANS, WILHELMINA. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal onkerkelijken en in haar relatie tot haar Evangelisatie-Orgaan : De Nederlandsch hervormde stadszending.
%2330407: TIMMERMANS, C.W.A. - De administratieve rechter en beoordelingsvrijheden van bestuursorganen. Diss.
%23237417: TIMMERMANS, J.C. - Rijks- en provinciale belastingen : handleiding voor studerenden.
%23258174: TIMMERS, J.J.M. - De kunst van het Maasland. Deel 1: de Romaanse periode.
%23235859: TIMMONS, MARK. - Oxford studies in normative ethics. Volume 1. Hardcover.
%2344999: TIMMS, EDWARD & NAOMI SEGAL. - Freud in exile : psychoanalysis and its vicissitudes.
%23263777: TIMOTHY, DALLEN J. - Tourism and Political Boundaries.
%23201509: TIN-FONG, TJOENG. - Arbeidstoestanden en arbeidsbescherming in indonesië.
%23194625: TINBERGEN, JAN. - Economic policy: principles and design.
%2390660: TINBERGEN, JAN. - Technische ontwikkeling en werkgelegenheid.
%2319270: TINBERGEN, JAN. - Beperkte concurrentie.
%23189294: TINBERGEN, JAN. - De betekenis van de loonpolitiek voor de werkgelegenheid.
%23102558: TINBERGEN, JAN. - Business Cycles in the United Kingdom 1870-1914.
%23102560: TINBERGEN, JAN. - Over het dynamische welvaartsmaximum.
%23111591: TINBERGEN, NICO. - The study of instinct.
%23116733: TINBERGEN, JAN. - World security and equity.
%23233108: TINBERGEN, JAN. - Een Leefbare Aarde.
%2337826: TINBERGEN, JAN. - Income distribution : Analysis and policies.
%23135137: TINBERGEN, JAN ... [ET AL.] - Working papers for the Centenary Congress of the Société Royale d'Économie politique de Belgique, Brussels 22th - 25th September 1955.
%23102559: TINBERGEN, JAN. - De optimale organisatie der economische beslissingen.
%23173026: TINBERGEN, JAN. - Enkele opmerkingen over de verdeling der arbeidsinkomens.
%23269010: TINBERGEN, JAN. - Over de bepaling van 'prioriteiten'.
%239515: TINBERGEN, JAN. - Economische bewegingsleer.
%23837: TINBERGEN, DIRK CORNELIS. - Des Coninx Summe. Inleiding.
%237677: TINBERGEN, JAN. - Economic policy: principles and design.
%2349344: TINBERGEN, JAN. - Economische bewegingsleer.
%2348306: TINBERGEN, JAN. - International economic integration.
%232473: TINBERGEN, JAN. - Selected papers.
%23238027: TINBERGEN, JAN. - Resultaten van verschillende vormen van conjunctuur-politiek : praeadvies, uitgebracht in de jaarvergadering van de Socialistische Vereniging tot bevordering van de studie van Maatschappelijke Vraagstukken, gehouden op Zondag 10 November 1935 te Amsterdam.
%23238026: TINBERGEN, JAN. - The influence of productivity on economic welfare.
%23236132: TINBERGEN, JAN. - International economic co-operation.
%2323105: TINBERGEN, JAN. - Redelijke inkomensverdeling.
%2320106: TINBERGEN, JAN. - Lessons from the past.
%2319968: TINBERGEN, JAN. - Economische bewegingsleer.
%2319686: TINBERGEN, JAN. - Conjunctuurpolitiek.
%2319593: TINBERGEN, JAN. - De les van dertig jaar. Economische ervaringen en mogelijkheden.
%2319416: TINBERGEN, JAN. - De les van dertig jaar. Economische ervaringen en mogelijkheden.
%23160619: BERKEN. TINE VAN (NAGELATEN). - Van een grootmoeder en zeven kleinkinderen.
%2355473: TINIO, MARIA LINDA. - Les droits de l'homme en Asie du Sud-Est (French Edition).
%23189747: TINKER, HUGH. - South Asia : a short history.
%23172232: TINKLE, THERESA LYNN. - Medieval Venuses and Cupids : sexuality, hermeneutics, and English poetry.
%23272036: TINKLER-VILLANI, VALERIA (ED.) - Babylon or New Jerusalem? : perceptions of the city in literature.
%2388711: TINNEMANS, W. - Een gouden armband : een geschiedenis van mediterrane immigranten in Nederland (1945-1994).
%23133763: TINT, HERBERT - French Foreign Policy since the Second World War.
%2393251: TIPPETT, MARIA. - Between two cultures: a photographer among the Inuit.
%2385892: TIROSH-SAMUELSON, HAVA - Women and Gender in Jewish Philosophy (Jewish Literature and Culture).
%23157931: TISSANDIER, GASTON. - Bibliographie aéronautique : catalogue de livres d'histoire, de science, de voyages et de fantaisie, traitant de la Navigation aérienne ou des Aérostats.
%2374601: TISSOT, PASCAL-ALEXANDRE & ANTOINE-GRÉGOIRE DAUBANTON (EDS.) - Trésor de l'ancienne Jurisprudence romaine ou collection des fragmens qui nous restent du droit romain, antérieur à Justinien : contenant: 1. Les fragmens de la loi des douze tables, 2. Les fragmens de Gaius, 3. Des Codes Grégorien et Hermogénien, 4. Des fragmens d´Ulpien, 5. Des sentences de Paul. Traduits en français par Padcal-Alexandre Tissot et Antoine-Grégoire Daubanton.
%23255161: TITMUSS, RICHARD M. - Commitment to welfare.
%2374594: TITTMANN, KARL AUGUST. - Grundlinien der Strafrechtswissenschaft und der deutschen Strafgesetzkunde.
%23576: TITTMANN, KARL AUGUST. - Handbuch der Strafwissenschaft und der deutschen Strafgesetzkunde. 4 Bände.
%2363843: TITUS, DANFRED J. - The applicability of the international human rights norms to the South African legal system : with special reference to the role of the Judiciary.
%2349806: TIZARD, BARBARA - Young Children Learning.
%2343917: TIZZANO, ANTONIO - Code de l'Union européenne : Traités institutifs et textes relatifs au fonctionnement - Principes Les citoyen, Union économique et monétaire, Politique étrangère et de sécurité cummune, Justice et affaires intérieures.
%2319452: TJALSMA, PIETER DOUWES. - Zondebesef en zondeleer : een psychologisch-dogmatische studie.
%2382442: TJEENK WILLINK, MARINA. - Historische ontwikkelingen in het welzijnswerk : voordrachten.
%23262111: TJEPKEMA, MICHIEL KEES GERARD. - Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel : een onderzoek naar nationaal, Frans en Europees recht.
%23201372: TJOA, SOEI HOCK. - Economic aspects of life in Malaya, with special reference to the east coast.
%2348085: TJOENG, T.F. - Arbeidstoestanden en arbeidsbescherming in Indonesië.
%23270178: TJONG TJIN TAI, THEN FOEK ERIC. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7: Bijzondere overeenkomsten. Deel IV: Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkonst.
%23272456: TJONG TJIN TAI, THEN FOEK ERIC. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7: Bijzondere overeenkomsten. Deel IV: Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkonst.
%23245306: TÖBBEN, HEINRICH. - Neuere Beobachtungen über die Psychologie der zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilten oder begnadigten Verbrecher : Vortrag.
%23147032: TOBEY, RONALD C. - Technology as freedom. The New Deal and the Electrical Modernization of the American Home.
%2323142: TOBI, NIKI. - Impact of international law on the Nigerian constitution.
%23211174: TOBIAS, HERBERT - Fotografien 1950-1980
%23220154: TOBIAS, MICHAEL. & FITZGERALD, J. PATRICK (EDS.) - A parliament of minds : philosophy for a new millennium.
%23219683: TOBIAS, MICHAEL. (ED.). - A parliament of science : science for the 21st century.
%23174111: TOBIAS, MICHAEL. - A vision of nature : traces of the original world.
%23165715: TOBIAS, J.J. - Nineteenth-Century Crime: prevention and punishment.
%23263435: TOBIN, JAMES & MURRAY L. WEIDENBAUM. - Two Revolutions in Economic Policy: The First Economic Reports of Presidents Kennedy and Reagan.
%23221952: TOBIN, JAMES. - First to fly : the unlikely triumph of Wilbur and Orville Wright.
%23160279: TOBIN, BETH FOWKES. - Superintending the poor : charitable ladies and paternal landlords in British fiction, 1770-1860.
%2375574: TOBIN, JAMES. - Essays in economics : volume 2 : consumption and econometrics.
%23135743: TOBIN, HAROLD J. - The Termination of Multipartite Treaties.
%23266161: TOBLER, A. ... [ET AL.] - Korte beschrijving van het petroleumgebied van Midden-, Noordwest- en Noord-Beneden Djambi : met 1 geologische overzichtskaart en 20 speciaalkaarten.
%23266159: TOBLER, A. ... [ET AL.] - Korte beschrijving van het petroleumgebied van Midden-, Noordwest- en Noord-Beneden Djambi : met 1 geologische overzichtskaart en 20 speciaalkaarten.
%23195774: TOBLER, FRIEDRICH & HERBERT ULBRICHT. - Koloniale Nutzpflanzen : ein Lehr- und Nachschlagebuch.
%2316699: TOCHILOVSKY, VLADIMIR. - Indictment, disclosure, admissibility of evidence : jurisprudence of the ICTY and ICTR.
%23270507: TOCHILOVSKY, VLADIMIR. - Jurisprudence of the international criminal courts and the European Court of Human Rights : procedure and evidence.
%23256725: TOCQUEVILLE, ALEXIS CHARLES HENRI MAURICE CLÉREL DE. - Tocqueville on America after 1840 : letters and other writings.
%23246976: TODA, SEIJU. - Heian
%23263962: TODD, HELEN (ED.) - Cloning Grameen Bank : replicating a poverty reduction model in India, Nepal and Vietnam.
%2326265: TODD, JANET (ED.) - Dictionary of British women writers.
%2338116: TODD, JANET (ED.) - British women writers : a critical reference guide.
%2374424: TODD, JANET. - Gender, Art and Death.
%23243871: TODES, DANIEL PHILIP. - Pavlov's physiology factory experiment , interpretation , laboratory enterprise.
%23270031: TODES, DANIEL PHILIP. - Ivan Pavlov : a Russian life in science.
%23241265: TODHUNTER, I. - A History of the Progress of the Calculus of Variations During the Nineteenth Century
%2349205: TODOROV, TZVETAN. - Literature and its theorists. A personal view of twentieth-century criticism.
%23146881: TODOROVICH, S.P. - The Childandarians : Serbian Monks on the Green Mountain.
%23112581: TOEBES, J.G. (ED.) - History: A Distinct(ive) Subject? : the Problem of the Combination of History with Other Human and Social Sciences in Particular with Social Studies in Secondary Education in the Federal Republic of Germany, England and the Netherlands.
%23240364: TOEBOSCH, MONIEK. - Als zodanig niet herkenbaar, is dat duidelijk?
%2363697: TOEPOEL, M.A. - Teksten Afval. Editie 2012-2013.
%23195799: TOES, JACOBUS. - Wanklanken rond een wingewest : in de nadagen van de Surinaamse slavernij.
%23140838: TOET, M.J. & N.J. VAN DE VRIE. - Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars. (PS-Special 2000/4)
%23140843: TOET, M.J. & N.J. VAN DE VRIE. - Armoedebestrijding. (PS-Special 2001/5)
%23140849: TOET, M.J. & N.J. VAN DE VRIE. - Besluit Instroom- en Doorstroombanen. (PS-Special 2000/2)
%23139492: TOET, M.J. & N.J. VAN DE VRIE. - PS Remigratiewet.
%23265877: CENTRAAL INSTITUUT VOOR TOETSONTWIKKELING (CITO). - Conferentiebundel Telt alleen het resultaat? : 25 jaar Cito, 30 september 1993.
%23245951: TOEWS, MIRIAM. - De familie Troutman.
%23213595: TOKUNAGA, SHIGEYOSHI; NORBERT ALTMANN, HELMUT DEMES (EDS.). - New impacts on industrial relations : internationalization and changing production strategies
%23259068: TOL, DONALD GERARD VAN. - Grensgeschillen : een rechtssociologisch onderzoek naar het classificeren van euthanasie en ander medisch handelen rond het levenseinde.
%23268809: TOL, J. - Tol of geen tol?
%2367602: TOLCHIN, N.L. - Mourning, gender, and creativity in the art of Herman Melville.
%233615: TOLLEBEEK, JO. - De toga van Fruin : denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860.
%23243024: TOLLENAAR., A., VELDHUIS., R.W., BERG., A.E.M. VAN DEN. - Beoordelen van integriteit met de Wet Bibob : preadviezen.
%23258692: TOLLENAAR, N. ... [ET AL.] - Monitor veelplegers : jeugdige en zeer actieve veelplegers in kaart gebracht.
%23102561: TOLLENAERE, F. DE. - Nieuwe wegen in de lexicologie.
%23102563: TOLLENAERE, F. DE. - De Harigasti-inskriptie op helm B van Negau : haar betekenis voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem van de oorsprong der runen.
%2318082: TOLLES, N.A. - Origins of modern wage theories.
%23163927: TOLLEY, BRUCE. - Pastors and parishioners in Württemberg during the late Reformation, 1581-1621.
%23222477: TOLSMA, H.D. ... [ET AL.] - Een informele aanpak bij bestuursrechtelijke besluitvorming : preadviezen
%23221052: TOLSMA, HANNA DÜRTGE. - Bemiddelend bestuur : juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming.
%2394590: TOMAIN, JOSEPH P. - Creon's ghost : law, justice, and the humanities.
%23112952: TOMALIN, CLAIRE - Mrs. Jordan's profession: the actress and the prince.
%23246680: TOMALIN, CLAIRE - Thomas Hardy.
%23231502: TOMAN, ROLF (ED.) - Classicisme en romantiek : architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, tekenkunst : 1750-1848.
%23264070: TOMAN, JINDRICH & MATTHEW S WITKOVSKY. - Jindrich Heisler : surrealism under pressure, 1938-1953.
%23194233: TOMAN, JIRI. - Index of the Geneva conventions for the protection of war victims of 12 August 1949.
%2323537: TOMARKEN, ANNETTE H. - The Smile of Truth: The French Satirical Eulogy and Its Antecedents
%23251735: TOMAS, DE VILLANUEVA - Sacrarum concionum, ecstatici viri D. Thomae a Villa-Nova. Tomus Primus.
%2374596: TOMASCHEK, J.A. - Der Oberhof Iglau in Mähren und seine Schöffensprüche aus dem 13. bis 16. Jahrhundert. Aus mehreren Handschriften herausgegeben und erläutert.
%23252171: TOMBS, ROBERT. - That sweet enemy : the French and the British from the Sun King to the present.
%2372176: TOMESEN, LUCIËNNE. - De strafvorderlijke inbeslagneming van gegevensdragers en de vrijheid van meningsuiting en drukpers in een internationaal en rechtsvergelijkend perspectief. Diss.
%2366852: TOMLINS, CHRISTOPHER (ED.) - The Cambridge history of law in America. Volume 3 : The twentieth-century and after (1920-).
%23249077: TOMLINSON, JIM. - Hayek and the market.
%23242309: TOMOFF, KIRIL - Creative Union: The Professional Organization of Soviet Composers, 1939-1953.
%2376571: TOMPKINS, J.M.S. - The art of Rudyard Kipling.
%23201271: TOMSA, BRANCO. - La politique commerciale commune de la CEE et les pays de l'europe de l'Est.
%23212301: TOMUSCHAT, CHRISTIAN (ED.) - Modern law of self-determination.
%23181943: TON, JAN PIETER. - Felipe Trigo. Estudio critico de sus obras novelescas.
%2355309: TONDL, LADISLAV. - Scientific Procedures : a contribution concerning the methodological problem of scientific concepts and scientific explanation.
%23114219: TONELLI, GIORGIO. - La pensée philosophique de Maupertuis : son milieu et ses sources.
%23230943: TONG, JAMES W. - Revenge of the Forbidden City: The Suppression of the Falungong in China, 1999-2005.
%23264022: TONGEREN, PAUL VAN, HANS VAN DE VEEN & JULIETTE VERHOEVEN (EDS.) - Searching for Peace in Europe and Eurasia: An Overview of Conflict Prevention and Peacebuilding Activities.
%23205855: TONKA, HUBERT. - Architecture et Cie : [1 Automne/Hiver 1988]
%23272425: TONKELAAR, J.D.A. DEN. - Inleiding rechtspersonenrecht.
%23123599: TONNAER, FRANS P.C.L. - Het Nederlands milieurecht in ontwikkeling.
%23195300: TONNAER, FRANS P.C.L. - Compendium van het Nederlands milieurecht.
%2354407: TONNAER, FRANS P.C.L. - Wikken en beschikken : een onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden in de samenhang van de besluitvorming, i.h.b. op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht.
%23193786: TONNAER, FRANS P.C.L. - Schets van het Nederlandse rechtsstelsel : een systematische inleiding.
%23142446: TONNDORF, UWE. - Menschenrechte in Afrika: Konzeption, Verletzung und Rechtsschutz im Rahmen der OAU.
%2374598: TÖNNIES, FERDINAND. - Kritik der öffentlichen Meinung.
%23251269: TÖNNIES, FERDINAND. - Community and association : (Gemeinschaft und Gesellschaft).
%23187481: TONRY, MICHAEL H. - Sentencing matters.
%23161096: TONRY, MICHAEL H. & ALBERT J. REISS, JR. (EDS.) - Beyond the law : crime in complex organizations.
%23157337: TONRY, MICHAEL H. & FRANKLIN E. ZIMRING (EDS.) - Reform and punishment : essays on criminal sentencing.
%23155838: TONRY, MICHAEL H. (ED) - Ethnicity, crime, and immigration : comparative and cross-national perspectives.
%23217656: TONRY, MICHAEL H. (ED) - Retributivism has a past : has it a future?
%23135289: TONRY, MICHAEL H. & CATRIEN BIJLEVELD (EDS.) - Crime and justice in the Netherlands.
%23250770: TONRY, MICHAEL & NORVAL MORRIS (EDS.) - Modern policing.
%2390900: O'TOOLE, P. - The Five of Hearts. An intimate portrait of Henry Adams and his friends, 1880-1918.
%2386665: TOOM, VICTOR HARMEN - Dragers van waarheid : twintig jaar forensisch DNA-onderzoek in Nederland.
%23132008: TOORENBURG, M.M. VAN - Medeplegen.
%23230016: TOORN, WILLEM VAN. - De stad en Het Oosten : het verhaal van een woningbouwvereniging.
%2375672: TOORN, M.C. VAN DEN. - Wij melden u den nieuwen tijd. Een beschouwing van het woordgebruik van de Nederlandse nationaal-socialisten.
%23259369: TOP, HENK. - Bestemming New York : de bijzondere geschiedenis van ms Zaandam 1939-1942.
%23200981: TOP, GERHARD M. VAN DEN. - The social dynamics of deforestation in the Sierra Madre, Philippines.
%23248092: TOPHOVEN, ERIKA. - Becketts Berlin.
%23180990: TOPITSCH, ERNST (ED.) - Logik der Sozialwissenschaften.
%23120049: TOPOLSKI, JERZY (ED.) - Narration and explanation : contributions to the Methodology of the Historical Research.
%23112395: TOPOLSKI, JERZY (ED.) - Historiography between modernism and postmodernism. Contributions to the methodology of the historical research.
%2374474: TÖPPEN, MAX (ED.) - Akten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens.
%2372088: TOPS, P.W., KORSTEN, A.F.A. & SCHALKEN, C.A.T. (RED.). - De wethouder : positie en functioneren in een veranderend bestuur.
%23159920: TOPS, P.E.W.M. - Afspiegeling en afspraak : coalitietheorie en collegevorming in Nederlandse gemeenten (1946-1986).
%23260657: TOPS, PIETER. - Regimeverandering in Rotterdam : hoe een stadsbestuur zichzelf opnieuw uitvond.
%2379847: TOR (COLLECTIEF: TEMPUS OMNIA RELEVAT) - De opstand van de intellectuelen : de Franse revolutie als avant-première van de moderne cultuur.
%23196869: TORCK, MONIQUE. - Recherches sur les flavonoïdes des Légumineuses.
%23228900: TOREN, JAN-PETER VAN DEN. - Naar Europese arbeidsverhoudingen ?.
%23165994: TORENVLIED, RENE - Political decisions and agency performance.
%237184: TORNAUW, NICOLAUS VON. - Das Moslemische Recht aus den Quellen hergestellt.
%23179191: TORNIELLI, AGOSTINO - Annales sacri et ex profanis praecipui ab orbe condito ad eumdem Christi Passione redemtum...quos nuper Augustinus Maria Negri...additis commentariis in re historica simul, et chronologica emendare, illustrare, ac perficere studuit. Tome I-IV.
%235704: TÖRNQVIST, EGIL. - A drama of souls : studies in O'Neill's super-naturalistic technique.
%2322466: TORRANCE, DAVID E. - The Strange Death of the Liberal Empire: Lord Selborne in South Africa.
%2397589: TORRANCE, RICHARD. - The fiction of Tokuda Shúsei and the emergence of Japan's new middle class.
%2354616: TORRE, ERIK JAN VAN DER - Dutch sonorants : the role of place of articulation in phonotactics.
%2386707: TORRE, E.J. VAN DER. - Veilig politiewerk : de basispolitie over geweldgebruik.
%23259579: TORRE, E.J. VAN DER. - Voetbal en geweld : onderzoek naar aanleiding van rellen en plunderingen bij een huldiging in Rotterdam (25 april 1999).
%23146535: TORRE, LEON VAN DER. - Reasoning about obligations. Defeasibility in preference-based deontic logic.
%23271351: TORRE, MICHAEL D. - Freedom in the modern world : Jacques Maritain, Yves R. Simon, Mortimer J. Adler.
%23249393: TORRES, CLAUDIO FIGUEIREDO. - In the lands of the enchanted moorish maiden : Islamic art in Portugal .
%2334255: TORRINGA, R.A. - De rechtspersoon als dader; strafbaar leidinggeven aan rechtspersonen.
%2376995: TORSNEY, CHERYL B. - Constance Fenimore Woolson: the grief of artistry.
%2354242: TORSTENDAHL, ROLF. - Dispersion of engineers in a transitional society : Swedish technicians 1860-1940
%2397102: TORTAEOLO, EDUARDO. - L'Illuminismo Italiano alla Fondazione Felrinelli.
%23139431: TÓTH, ILDIKÓ - Inflected Infinitives in Hungarian.
%2390203: TOTH, A.G. - Legal protection of individuals in the European communities. Volume I : The Individual and community law; Volume-II : Remedies and procedures.
%23254655: TOTH, LASZLO. - Stars too far: a memoir of diplomatic confrontation in Yugoslavia.
%23267492: TÒTH, GÁBOR ATTILA (ED.) - Constitution for a disunited nation : on Hungary's 2011 fundamental law.
%23158623: TOTMAN, CONRAD D. - The lumber industry in early modern Japan.
%23246055: TOTTIS, JAMES W. - Life's pleasures : the Ashcan artists' brush with leisure , 1895-1925.
%23240383: TOUBE, FELICITY (ED.) - International asset tracing in insolvency.
%23182473: TOUBER, ANTHONIUS HENDRIKUS. - Rhetorik und Form im Deutschen Minnesang.
%23245732: TOUBER, L. ... [ET AL.] - Inventory and Evaluation of Tropical Forest Land: Guidelines for a Common Methodology.
%2314547: TOUBIANA, ANNIE. - Le domaine de la loi du contrat en droit international privé. (Contrats internationaux et dirigisme étatique).
%23270268: TOUBIANA, ANNIE. - Les conflits de lois en matiere d'accidents de la circulations routière.
%23270874: TOUBIANA, ANNIE. - Le domaine de la loi du contrat en droit international privé. (Contrats internationaux et dirigisme étatique).
%23166880: TOUBIN, CHARLES. - Essai sur les sanctuaires primitifs et sur le fétichisme en Europe.
%2311628: TOULLIER, C.B.M. - Le Droit Civil Français suivant l'ordre du code. Tome I-XII.
%23271224: TOULLIER, C.B.M. - Le Droit Civil Français suivant l'ordre du code. Tome I-XII.
%23210277: TOULMIN, CAMILLA & JULIAN QUAN. - Evolving land rights, policy, and tenure in Africa.
%23270488: TOULMIN, STEPHEN E. - The Philosophy of science : an introduction.
%23247090: TOULOUPAS, DEMETRIOS. - Die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in Griechenland.
%23215681: TOURNEAU, ROGER LE - Évolution politique de l'Afrique du Nord musulmane, 1920-1961.
%23252067: TOURNELY, HONORATUS. - Praelectiones theologicae de gratia Christi.
%23143748: TOURREIL, JACQUES DE. - Oeuvres de Monsieur De Tourreil ...
%23169939: XVIIE COLLOQUE INTERNATIONAL DE TOURS. - Théorie et pratique politiques a la Renaissance.
%23254943: TOUWEN, B.C.L. & D.P. TOUWEN (EDS.) - Grensgeval : besluitvorming rond het levensbegin van prematuren.
%23156730: TOWNSEND, RHYS F. - The East Side of the Agora: The Remains beneath the Stoa of Attalos.
%23247820: TOWNSEND, DAVID J. & THOMAS G. BEVER. - Sentence comprehension : the integration of rules and habits.
%2339107: TOWNSEND, PETER - International Analysis Poverty.
%23239671: TOYE, JOHN - Dilemmas of Development.
%23185268: TOYE, J. F. J. - Keynes on population.
%23242029: TOYKA-SEID, MICHAEL. - Gesundheit und Krankheit in der Stadt : zur Entwicklung des Gesundheitswesens in Durham City 1831-1914.
%2354876: TOYNBEE, J.M.C. - Animals in Roman life and art.
%2319929: TOYNBEE, ARNOLD J. AND URBAN, G.R. - Toynbee on Toynbee. A conversation between Arnold J. Toynbee and G.R. Urban.
%23265342: TRAAS, MARINUS. - Jeugdcriminaliteit in agogisch perspectief.
%23233292: TRABUCCHI, ALBERTO. - Istituzioni di diritto civile.
%23145484: TRABUCCHI, ALBERTO. - Istituzioni di diritto civile.
%2331475: TRACHTMAN, JOEL P. - Developing Countries in the WTO Legal System.
%23235885: TRAEGER, LUDWIG. - Festschrift für Ludwig Traeger : zum 70. Geburtstage am 10. Juni 1926.
%23263359: TRAIN, KENNETH - Optimal Regulation: The Economic Theory of Natural Monopoly.
%23181432: TRAINER, F. E. - Developed to death : rethinking Third World development.
%23258855: TRAKMAN, LEON E. - Dispute settlement under the Nafta: manual and source book.
%2374599: TRANI, GOTTOFREDO DA (GOFFREDUS TRANENSIS). - Summa super titulis Decretalium. Novissime cum repertorio et numeris principalium et emergentium questionum impressa.
%23171350: TRANSMIGRATIERAAD (NIEUW GUINEA). - Openlegging van het Achterland van Manokwari : rapport betreffende het Onderzoek ingesteld door een Commissie van deskundigen in opdracht van de Transmigratie-Raad.
%23219628: TRAPHAGAN, JOHN W. - Taming oblivion : aging bodies and the fear of senility in Japan.
%2375863: TRAPPL, R. (ED.) - Impacts of artificial intelligence : scientific, technological, military, economic, societal, cultural and political.
%2310525: TRATNIK, MATJAZ. - Het nationaliteitsrecht in de Oosteuropese landen : een vergelijkend onderzoek naar de regelingen van verkrijging en verlies van de nationaliteit in de Oosteuropese landen. Diss.
%23242805: TRAUGOTT, MARK (ED.) - Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 7th European Conference, ECDL 2003, Trondheim, Norway, August 17-22, 2003. Proceedings (Lecture Notes in Computer Science).
%2336204: BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. - La liberté syndicale : rapport et projet de questionnaire : deuxième question à l'ordre du jour.
%2373757: TRAVERS, GRAHAM (PS. VAN MARGARET TODD). - Mona Maclean : medisch studente.
%23215814: TRAVERS, M. W. (PRESIDENT AND CHAIR OF DISCUSSION). - Luminescence. a General Discussion.
%23179929: TRAVIS, CHARLES. - Thought's footing : a theme in Wittgenstein's philosophical investigations.
%23227111: TRAVITSKY, BETTY & ANNE LAKE PRESCOTT (EDS.) - Female and male voices in early modern England : the text juxtaposed.
%2347597: TRAYNHAM, JAMES G. - Essays on the History of Organic Chemistry.
%23244678: TRBOVICH, ANA S. - A legal geography of Yugoslavia's disintegration.
%2343763: TREADGOLD, D.W. - Freedom : a history.
%23258879: TREASE, GEOFFREY. - De huurlingen : avontuur en hartstocht van de Condottieri.
%23234582: TREASURE, G. R. R. - Who's who in late Hanoverian Britain, 1789-1837.
%23229197: TREASURE, G. R. R. - Who's who in late Hanoverian Britain, 1789-1837.
%23229202: TREASURE, G. R. R. - Who's who in early Hanoverian Britain, 1714-1789.
%23149087: TREBILCOCK, MICHAEL J. - The limits of freedom of contract.
%2393393: TREBOUS, MADELEINE. - Migrations et Développement: le cas de l'Algérie.
%23265113: TREDGOLD, A.F. - A text-book of mental deficiency.
%23241845: TREDINNICK, MARK. - Writing well : the essential guide.
%23233975: TREEP, MARION & MAR DEKKER. - Arbeidsrecht.
%23121965: TREFFERS, BERT (A.O.) - Melchior Lechter : der Meister des Buches 1865-1937. Ein Kunst für und wider Stefan George.
%23262154: TREFFERS, PIETER ERIC. - Abortus provocatus en anticonceptie : een onderzoek over geboortenbeperking bij vrouwen opgenomen in de kliniek voor verloskunde en gynaecologie van de Universiteit van Amsterdam.
%2384146: TREGEBOV, RHEA - Arguing with the Storm: Stories by Yiddish Women Writers.
%2379859: TREITEL, GUENTHER. - The law of contract. 10th edition.
%23133209: TREITSCHKE, CURT. - Kartenkunde unter besonderer Berücksichtigung der Belange der Luftwaffe.
%2388933: TREITSCHKE, HEINRICH VON. - Politics.
%23249960: TREMPENAU, WILHELM. - Kaufmännische und gewerbliche Kalkulationskunde : Lehrbuch für Handelsschulen und zum Selbstunterricht.
%23272603: TRENCSENYI, BALAZS. - A History of Modern Political Thought in East Central Europe: Volume I: Negotiating Modernity in the 'Long Nineteenth Century'.
%23258447: TRENTON, PATRICIA - Independent spirits : women painters of the American West, 1890-1945.
%23138259: TRESLONG, H. VAN - Civitas. Eene inleiding tot de philosophie der gemeenschap. 2 delen.
%23232945: TRESS, ARTHUR. - Arthur Tress: Transréalites.
%23133733: TREUB, HECTOR. - Leerboek der gynaecologie.
%2319432: TREUB, M.W.F. - De economische toekomst van Nederland.
%2322465: TREUB, M.W.F. - De economische branding.
%2320005: TREUB, M.W.F. - Hoofdstukken uit de geschiedenis der staathuishoudkunde. 3e druk.
%2374018: TREUHERZ, JULIAN; ELIZABETH PRETTEJOHN & EDWIN BECKER. - Dante Gabriel Rossetti.
%23173548: TREVELYAN, HUMPHREY. - Diplomatic Channels.
%23134468: TREVES, FRANCOIS - Hypo-Analytic Structures. Local Theory.
%2312551: TREVES, R. & J.F. GLASTRA VAN LOON (EDS.) - Norms and actions : national reports on sociology of law.
%23195772: TREVIRANUS, L.C. - Die Anwendung des Holzschnittes zur bildlichen Darstellung von Pflanzen nach Entstehung, Blüthe, Verfall und Restauration.
%23270761: TREVISANI, MARIA PIA. - I sogetti dell'Unione Europea.
%2375600: TREVOR WILLIAMS, C. - Chocolate and confectionery.
%23258634: TREWARTHA, GLENN T. - Japan : a geography.
%23163925: TREXLER, RICHARD C. - Sex and conquest : gendered violence, political order, and the European conquest of the Americas.
%2399068: TRICHT, H.W. VAN. - De Briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. 1590-1647.
%2310527: TRIEBELS, L. - De staatsidee volgens Leo XIII.
%23216755: TRIEDMAN, KAREN & CULLEN, CHERYL DANGEL. - Color graphics : the power of color in graphic design.
%23233012: TRIENEKENS, JACQUES (EDITOR) - Global Value Chains: Linking Local Producers from Developing Countries to International Markets.
%2374604: TRIEPEL, HEINRICH. - Quellensammlung zum deutschen Reichsstaatsrecht.
%2374709: TRIEPEL, HEINRICH. - Völkerrecht und Landesrecht.
%2317990: TRIFFIN, ROBERT. - Monopolistic competition and general equilibrium theory. (Harvard Economic Studies LXVII).
%23243082: TRIFFTERER, OTTO. - Umweltstrafrecht : Einführung und Stellungnahme zum Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität.
%23188919: TRIFUNOVSKA, SNEZANA (ED.) - The Transatlantic Alliance on the eve of the new millennium.
%23232530: TRIFUNOVSKA, SNEZANA - The Transatlantic Alliance on the Eve of the New Millennium.
%23232546: TRIGG, ROGER. - Reason and commitment.
%2344117: TRIGGER, BRUCE B. - Time and traditions : essays in archaeological interpretation.
%2374746: TRILLMICH, WERNER. - Siedlung und Wirtschaft im Isergebirgslande bis an die Schwelle des Industriezeitalters. Ein Beitrag zur kulturellen Gemeinschaft im gesamtschlesischen Raum.
%23107223: TRIMBLE, WILLIAM F. - High frontier: a history of aeronautics in Pennsylvania.
%23253241: TRIMBLE, WILLIAM F. - Attack from the sea: a history of the U.S. Navy's Seaplane Striking Force.
%23246310: TRIMBORN, JÜRGEN. - Leni Riefenstahl : a life.
%2317172: TRIMBOS, C.J.B.J. - Misdaad zonder straf? : opstellen over criminaliteit en geestelijke gezondheidszorg.
%2397154: TRINIDADE, ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO. - The access of individuals to international justice.
%23263370: TRIPLETT, JACK E. (ED.) - The Measurement of Labor Cost.
%23237237: TRISKA, JAN F. (ED.) - Constitutions of the Communist party-states.
%2399155: TRISTAN, FLORA. - Union ouvrière.
%23175864: TRITSCH, WALTHER. - Europa und die Nationen.
%2360170: TRIVANOVITCH, VASO. - Economic development of Germany under National Socialism.
%23170024: TROCKEL, ROSEMARIE - Rosemarie Trockel: Dessins.
%239775: TROCKEL, WALTER. - Market demand : an analysis of large economies with non-convex preferences.
%23102564: TROELSTRA, S.R., J.E. VAN HINTE AND G.M. GANSSEN (EDS). - The younger Dryas.
%231733: TROELSTRA, P.J. - Een politiek testament : stenografisch verslag der redevoeringen gehouden door P.J. Troelstra in de vergaderingen der Tweede Kamer op 18 en 26 november 1924.
%231359: TROELSTRA, P.J. - De S.D.A.P. : wat zij is en wat zij wil.
%238842: TROELSTRA, M.N.S. - Het vrijblijvend aanbod.
%233596: TROELSTRA, P.J. - Mijn afscheid : rede gehouden op 19 september 1925 op de huldigings-bijeenkomst der moderne arbeidersbeweging in den dierentuin te 's-Gravenhage.
%23199742: TROELSTRA, P.J. - De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij.
%23128780: TROELTSCH, ERNST. - Der Historismus und seine Probleme. Erstes Buch: Das logische Problem der Geschichtsphilosophie (Gesammelte Schriften, 3).
%23128782: TROELTSCH, ERNST. - Spektator-Briefe.
%23128779: TROELTSCH, ERNST. - Glaubenslehre.
%23261185: TROELTSCH, ERNST. - Der Historismus und seine Probleme. Erstes Buch: Das logische Problem der Geschichtsphilosophie (Gesammelte Schriften, 3).
%23261186: TROELTSCH, ERNST. - Der Historismus und seine Probleme. Erstes Buch: Das logische Problem der Geschichtsphilosophie (Gesammelte Schriften, 3).
%2374899: TROELTSCH, WALFRIED VON. - Die Zwangshypothek bei mangelhaftem Vollstreckungstitel, bei fehlerhafter Vollstreckung und bei Aufhebung und Einstellung des Vollstreckungsverfahrens.
%23200919: TROELTSCH, ERNST. - Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie. (Gesammelte Schriften, Band 4).
%23124240: TROJE. - Das Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 mit Ausführungsbestimmungen und Erläuterungen dem Zollcartel vom 11. Mai 1833 und die Bestimmungen über die Übergansabgaben.
%2349347: TROMM, J.J.M. - De Nederlandse rechtspraak en het recht der Europese Gemeenschappen.
%23231834: TROMP, HYLKE. - In staat van oorlog (Dutch Edition).
%23163669: TROMP, HENK. - De strijd om de echte Vincent van Gogh : de kunstexpert als brenger van een onwelkome boodschap, 1900-1970.
%2328943: TROMP, BART. - Verraad op de Balkan : een kroniek.
%2388549: TROMP, JAN - Voor de duvel niet bang: Mr. Dries van Agt : van weerzin tot wellust.
%2317473: TROMP, G.H.M. - Politiek door de Staten: doel- od waardevrij handelen in het besloten overleg over de Wadden en het openbaar beraad over de ecologische hoofdstructuur.
%2310184: TROMP, C.J. - Eenige opmerkingen over Art. 403 B.W.
%2347269: TROMPENAARS, B.W.M. - Pluriforme unificatie en uniforme interpretatie. In het bijzonder de bijdrage van UNCITRAL aan de internationale unificatie van het privaatrecht. Diss.
%2339564: TROMPERT, K. - Een Amsterdamse Lente: honderd jaar Limperg 1879-1979.
%23200328: TROOST, ANDREE. - Casuïstiek en Situatie-Ethiek : een methodologische terreinverkenning.
%23114045: TROOSTWIJK, H. - Ruimtelijke ordeningsrecht.
%23113971: TROOSTWIJK, H. - Ruimtelijke ordeningsrecht.
%2314950: TROOSTWIJK, M. - Gemeentelijk strafrecht.
%2342334: TROPIANO, STEPHEN - Rebels and Chicks: A History of the Hollywood Teen Movie.
%2375005: TROPLONG, RAYMOND THÉODORE. - De l´influence du christianisme sur le droit civil des Romains.
%23118634: TROPLONG, RAYMOND THÉODORE. - De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains.
%23251229: TROPLONG, RAYMOND THÉODORE. - Commentaire du mandat.
%23254972: TROTABAS, LOUIS - Mélanges offerts à monsieur le doyen Louis Trotabas.
%2338709: TROTSENBURG, EDMUND A. VON. - Niederlande-Österreich : eine fünfhundertjährige Begegnung.
%23143770: TROTTER, D.A. (ED.) - Littera et Sensus. Essays on form and meaning in medieval French literature.
%23134492: TROTTER, GRIFFIN - The Loyal Physician : Roycean Ethics and Practice of Medicine.
%23224401: TROTTER, ALEXANDER. - Observations on the financial position and credit of such of the States of the North American Union as have contracted public debts : [comprising an account of the manner in which the sum raised by each state have been applied and a consideration of the probable effects of such application upon the general wealth and prosperity of the country].
%2380570: TROTZ, CHRISTIAAN HENDRIK. - Jus agrarium foederati Belgii [et dissertationes de jure agrario Romanorum]
%23231556: TROVAJOLI, ARMANDO (ARTIST) - Armando Trovajoli.
%2355033: TROW, M.J. - War Crimes: underworld Britain in the Second World War.
%23219262: TROW, ABIGAIL. - Surface : textures , finishes and materials for stylish interiors.
%23114665: TROYAT, HENRI. - Flaubert.
%2382088: CHRÉTIEN DE TROYES. - Les Manuscrits de Chrétien de Troyes = the manuscripts of Chrétien de Troyes.
%23237985: L'EVÊQUE DE TROYES. - Instruction pastorale de monseigneur l'Evêque de Troyes sur l'impression des mauvais livres, et notamment sur les nouvelles Oeuvres complètes de Voltaire et de Rousseau.
%23225846: TROYES, CHRISTIAN VON [CHRÉTIEN DE TROYES] - Cligès von Christian von Troyes.
%2365943: TRÜB, KRISTIN. - Letzte Generation Ost.
%2399572: TRUBETZKOY, N. - Dostoevsky als Künstler.
%23253896: TRUE, MARION & MARY LOUISE HART (EDS.) - Studia varia from the J. Paul Getty Museum. Vol. 2.
%23196532: TRUE, MARION. - Attic black-figured pelike, kraters, dinoi, hydriai, and kylikes.
%23200523: TRUIJEN, CHARLES LOUIS HUIBERT. - Rationalisatie en werkloosheid.
%231290: TRUTMANN, VERENA. - Das internationale Privatrecht der Deliktsobligationen : ein Beitrag zur Auseinandersetzung mit den neueren amerikanischen kollisionsrechtlichen Theorien.
%2375053: TRUTTER, JOSEF. - Über prozessuale Rechtsgeschäfte : zivilprozessuale Studie.
%2375045: TRUTTER, JOSEF. - Bona fides im Zivilprozesse : ein Beitrag zur Lehre von der Herstellung der Urteilsgrundlage.
%23263518: TRUXAL, JOHN G. - The Age of Electronic Messages.
%2399383: TRUXAL, A. - Outdoor recreation legislation and its effectiveness.
%2379568: TRUYOL, ANTONIO., VITORIA, FRANCISCO DE. - Die Grundsätze des Staats- und Völkerrechts bei Francisco de Vitoria.
%23243518: TRUYOL, ANTONIO. - Doctrines contemporaines du droit des gens.
%2379905: TRYBUS, MARTIN. - European defence procurement law : international and national procurement systems as models for a liberalised defence procurement market in Europe.
%23201137: TRYFONIDOU, ALINA - Reverse Discrimination in EC Law.
%23195585: TRZECIAKOWSKI, WITOLD. - Indirect management in a centrally planned economy : system constructions in foreign trade.
%23135356: TSAFRIR, NURIT. - The history of an Islamic school of law : the early spread of Hanafism.
%2324422: TSAI, KELLEE S. - Back-alley banking : private entrepreneurs in China.
%2361002: TSAI, ROBERT L. - Eloquence and reason : creating a First Amendment culture.
%23128783: TSCHACKERT, PAUL. - Dr. Eberhard Weidensee (+1547): Leben und Schriften.
%23254805: TSCHADEK, OTTO. - Über die Grenzen der Gerechtigkeit.
%2348069: TSCHANZ, MARTIN - Schnittwerk: An Exhibition Featuring a Selection of Current Projects by Guiliani/Honger Architects.
%2375062: TSCHEPE, AXEL. - Gerichtsverfassung und Prozess des Stadtgerichts Butzbach im 15. Jahrhundert.
%2324719: TSCHIRGI, DAN - The Arab World Today.
%2318939: TSCHUMI, RAYMOND. - Thought in Twentieth-century English Poetry.
%2367179: TSCHUMI, REGULA. - The buried treasures of the Ga : coffin art in Ghana.
%2367220: TSCHUMI, REGULA. - Die vergrabenen Schätze der Ga - Sargkunst aus Ghana.
%23179598: TSE-HUI, TENG. - Report on the multiple-purpose plan for permanently controlling the Yellow River and exploiting its water resources.
%23201163: TSEKOURAS, DIMITRIOS. - No pain, no gain : the beneficial role of consumer effort in decision-making.
%23230339: TSERONIS, ASSIMAKIS. - Qualifying standpoints : stance adverbs as a presentational device for managing the burden of proof.
%23224873: TSHITEKU, JULIE NDAYA. - 'Prendre le bic' : 'Le Combat Spirituel' congolais et les transformations sociales = 'Pak je pen' : de Congolese 'Combat Spirituel' en maatschappelijke veranderingen.
%23224411: TSHOSA, ONKEMETSE. - National Law and International Human Rights Law: Cases of Botswana, Namibia and Zimbabwe.
%23181820: TSIRIDE, POLICHRONE P. - Ta ptocheutika adikemata [Die Konkursdelikte].
%23271309: TSJECHOW, ANTON P. - Verzamelde werken. Deel 6 : Toneel.
%23271311: TSJECHOW, ANTON P. - Verzamelde werken. Deel 7 : Notities en brieven.
%23271312: TSJECHOW, ANTON P. - Verzamelde werken : verhalen en novellen.
%23229996: TSOUKALIS, LOUKAS & JANIS A. EMMANOUILIDIS (EDS.) - The Delphic Oracle on Europe : is there a future for the European Union?
%23267437: TSOUTSOS, ATHOS. - Politique et droit dans les relations internationales : études sur l'évolution de l'ordre juridique international.
%23268543: TSUTSIEV, ARTHUR. - Atlas of the ethno-political history of the Caucasus.
%23215608: TU, PIERRE N.V. - Introductory Optimization Dynamics. Optimal Control with Economics and management Science Applications.
%23260203: TUAN, YI-FU. - Dominance and affection : the making of pets.
%23217528: TUANA, NANCY (ED.) - Feminism and science.
%23166229: TUBB, JONATHAN N. - Excavations at the Early Bronze Age Cemetery of Tiwal Esh-Sharqi.
%2370395: VEREENIGING TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE. - Eerste t/m Vijfde Jaarverslag der Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose te Rotterdam; mei 1903-1907.
%2359031: TUCK, RICHARD. - Hobbes. [Kopstukken filosofie].
%2334228: TUCKER, JOSIAH. - A treatise concerning civil government.
%23114754: TUCKER, WALLACE & KAREN. - The Cosmic Inquirers : modern telescopes and their makers.
%23206837: TUCKER, JOHN C. - Trial and Error: The Education of a Courtroom Lawyer.
%23137984: TUCKER, MARTIN. - The Critical temper : a survey of modern criticism on English and American literature from the beginnings to the twentieth century. Volume 2 : From Milton to Romantic Literature.
%23131185: TUCKER, JOSIAH. - Josiah Tucker. A Selection from his Economic and Political Writings with an Introduction by Robert Livingston Schuyler.
%23149882: TUCKERMANN, WALTHER. - Die geographische Lage der Stadt Köln und ihre Auswirkungen in der Vergangenheit und Gegenwart
%23152475: TUDGE, COLIN. - In Mendel's footnotes : an introduction to the science and technologies of genes and genetics from the Nineteenth Century to the Twenty-Second.
%23246355: TUELL, STEVEN SHAWN. - The law of the temple in Ezekiel 40-48.
%2353993: TUFTS, JAMES HAYDEN. - The individual and his relation to society as reflected in British ethics.
%23205106: TUGGLE, MELVIN. - The evolution of John Dewey's conception of philosophy and his notion of truth.
%23119221: TUIJN, K.E. VAN. - Botsende belangen : de afweging tussen mobiliteit en verkeersveiligheid bij intrekking van de rijbevoegdheid.
%23200163: TUIJN, JOHANNES FRANCISCUS VAN. - Le Couvinien et la partie supérieure de l'Eodévonien du bord oriental du synclinorium de Dinant entre l'Ourthe et Ferrières.
%2351340: TUIJTEN, HANS. - Muziek uit de aether : een draadloos avontuur in vogelvlucht.
%2360478: TUINIER, SIEGFRIED. - De Psychiater en de Wilde Man : een veldstudie over de relatie psychiatrisch syndroom en criminaliteit. Diss.
%2319149: TUINSTRA, JARINDE PETRA WILLEMIEN TEMMINCK. - Defence counsel in international criminal law.
%238097: TUKE, D.H. - Chapters in the History of the Insane in the British Isles.
%23229009: TULCHIN, JOSEPH S. - Social development in Latin America : the politics of reform.
%2377240: TULCHIN, JOSEPH S. & ALLISON M. GARLAND (EDS.) - Social development in Latin America : the politics of reform.
%23188257: TULDER, ROLAND VAN. - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol : Amsterdam in de jaren dertig.
%23229062: TULDER, ROLAND VAN & FRANS J.L.G. HUPSCH. - De echo van een eeuw : [Honderd jaar Amsterdamse stadsgezichten].
%2358886: TULDER, F.P. VAN. - Van Misdaad tot Straf : een economische benadering van de strafrechtelijke keten.
%234161: TULKENS, FRANÇOISE & HENRI-D. BOSLY (EDS.) - La justice pénale et l'Europe : travaux des XVe journées d'études juridiques Jean Dabin, organise´es par le Département de criminologie et de droit pénal.
%2343399: TULLOCH, HUGH - James Bryce's American Commonwealth. The Anglo-American background.
%23203593: TULLOCH, JOHN. - Rational Theology and Christian Philosophy in England in the 17th Century.
%23252728: TULLY, JAMES. - Prisoner 1167 : the madman who was Jack the Ripper.
%23270489: TUMANOW, W.A. - Kritik der bürgerlichen Rechtsideologie.
%23272758: TUMMERS, ANNA. - The eye of the connoisseur : uthenticating paintings by Rembrandt and his contemporaries.
%23128784: TÜMPEL, LUDWIG. - Entstehung des brandenburgisch-preussischen Einheitsstaates im Zeitalter des Absolutismus (1609-1806).
%2367763: TUNBERG, SVEN., CARL-FREDERIK PALMSTIERNA, ARNE MUNTHE ... [ET AL.] - Histoire de l'administration des affaires étrangères de Suède.
%23213349: TUNEN, ARJEN J. VAN. - Planten : bronnen om van te leven.
%23187412: TUNICK, MARK. - Practices and principles : approaches to ethical and legal judgement.
%23265433: TUOR, P. - Das schweizerische Zivilgesetzbuch : eine systematische Darstellung mit Berücksichtigung der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts.
%23233469: TUOR, P. - Das schweizerische Zivilgesetzbuch : eine systematische Darstellung mit Berücksichtigung der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgericht.
%23210819: TUOR, P. - Das schweizerische Zivilgesetzbuch : eine systematische Darstellung mit Berücksichtigung der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts.
%23256512: TUPITSYN, MARGARITA. - Malevich and film.
%23193580: TUPITSYN, MARGARITA. - Glaube, Hoffnung - Anpassung : Sowjetische Bilder 1928-1945.
%2318426: TURBAN, EFRAIM & PAUL R. WATKINS - Applied expert systems.
%23104871: TURCAN, ROBERT. - Les religions de l'Asie dans la Vallée du Rhône.
%23148511: TURGOT, ANNE-ROBERT-JACQUES. - Réflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses.
%23102566: TURIN, H., J. HAECK AND R. HENGEVELD. - Atlas of the Carabid Beetles of the Netherlands.
%2363025: TURK, EDWARD - Child of Paradise: Marcel Carné and the Golden Age of French Cinema.
%2320551: TURKSMA, LEO. - Socioloog en geschiedenis : een sociologisch-methodologische benadering van de historische ontwikkeling van de jongste tijd als bijdrage tot de theorie der sociale verandering.
%23263901: TURKSTRA, JAN - Urban development and geographical information: Spatial and temporal patterns of urban development and land values using integrated geo-data, Villavicencio, Colombia (ITC publication series).
%23254297: TURNBULL, STEPHEN R. - The samurai and the sacred.
%23205718: TURNBULL, COLIN M. - The forest people : [a study of the Pygmies of the Congo].
%2311831: TURNER III, W.S. - SDM : system development methodology. Nederlandstalige versie.
%23183422: TURNER, JANE (ED.) - Encyclopedia of American art before 1914.
%23114161: TURNER, KATHLEEN J. - Lyndon Johnson's dual war : Vietnam and the press.
%2352400: TURNER, GERALD L'E. - The Practice of Science in the 19th century. Teaching and apparatus in the Teyler Museum.
%23246336: TURNER, JOHN MUNSEY. - Conflict and reconciliation : studies in Methodism and ecumenism in England , 1740-1982.
%23220423: TURNER, ELIZABETH HUTTON. - Calder.
%23225474: TURNER, JOHN. - Leeteg of Tahaiti : paintings from the villa velour.
%2367917: TURNER III, W.S. - SDM : system development methodology.
%23171690: TURNER, RALPH V. - Judges, administrators and the common law in Angevin England.
%23246574: TURNER, CHRISTENA L. - Japanese Workers in Protest: An Ethnography of Consciousness and Experience.
%23170993: TURNER, FREDERICK. - Rebirth of value meditations on beauty, ecology, religion, and education.
%23152206: TURNEY, C., N. WYATT, E. BARNES & T. BOON (EDS.) - Guide to the History of Technology in Europe 2000. Fourth Edition.
%23235844: TURNOVSKY, STEPHEN J. - Methods of Macroeconomic Dynamics.
%23262578: TURNOVSKY, STEPHEN J. - Workbook for 'methods of macroeconomic dynamics'.
%23235857: TURNOVSKY, STEPHEN J. - International Macroeconomic Dynamics.
%2354858: TURNWALS, W. (ED.). - Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen.
%23262923: TUROW, JOSEPH. - Breaking up America : advertisers and the new media world.
%2362117: TUROW, SCOTT. - Cassatie.
%23246806: TUROW, SCOTT. - Personal injuries.
%23246846: TUROW, SCOTT. - Reversible errors.
%2371084: TURSKI, WLADYSLAW M. - Informatics : a propaedeutic view.
%23159658: TURSKI, W. GEORGE. - Toward a rationality of emotions: an essay in the philosophy of mind.
%23248669: TURSZINSKY, WALTER. - Berliner Theater. (Grossstadt-Dokumente, Band 29).
%2325510: TUSAN, MICHELLE ELIZABETH - Women Making News: Gender and Journalism in Modern Britain
%23237967: TUSHNET, MARK V. - Out of range : why the Constitution can't end the battle over guns.
%2355199: TUSHNET, MARK V. - A Court divided : the Rehnquist court and the future of constitutional law.
%23205762: TUSSENBROEK, OTTO VAN. - Gedenkboek : samengest. bij het 150-jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers' Industrie en Handelsonderneming.
%23211332: TUSSIE, DIANA - Multilateral Development Banks: Volume 4: Inter-American Development Bank (Multilateral development banks series) (v. 4).
%23150639: TUSSMAN, JOSEPH - The Supreme Court on Church and State.
%2341836: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - De Duitsche ongevallen-verzekering in de praktijk.
%23201389: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - Middenstandskernen.
%2323449: TUTTLE, LESLIE. - Conceiving the old regime : pronatalism and the politics of reproduction in early modern France.
%23115989: TUUK, H.N. VAN DER. - A Grammar of Toba-Batak.
%23129909: TUURENHOUT, M.E. - Parlementaire controle en ambtelijke verantwoordelijkheid.
%23182707: TUYLL VAN SEROOSKERKEN, HENDRIK O.R. VAN. - De strijd om het Ding an sich in eenige na-kantische Beschouwingen.
%2382114: TUYMANS, LUC. - Luc Tuymans : Mot dagen = Against the Day.
%23271314: TUYMANS, LUC. - Luc Tuymans : Ende.
%23271315: TUYMANS, LUC. - Luc Tuymans : The Arena.
%23272488: TUYMANS, LUC. - Luc Tuymans.
%23265019: TUYMANS, LUC. - Luc Tuymans : intolerance : [published on the occasion of the exhibition Luc Tuymans: Intolerance, at MQ Gallery Al Riwaq, Doha, October 18, 2015-January 30, 2016].
%2356426: TUYMELAAR, HENDRIK.. - Eenige opmerkingen over de art. 845 B.W.
%234691: TVEDT, TERJE. - An annotated bibliography on the Southern Sudan, 1850-2000.
%23211860: TVEDT, TERJE. - Angels of Mercy or Development Diplomats?: NGOs and Foreign Aid.
%23248749: TVEDT, TERJE. - The River Nile and its economic, political, social and cultural role : an annotated bibliography.
%2390054: TWEYMAN, STANLEY. - Reason and Conduct in Hume and his Predecessors.
%2390010: TWIGG-FLESNER, CHRISTIAN. - The Europeanisation of contract law : current controversies in law.
%23246321: TWIGGE, STEPHEN ROBERT. - British intelligence : secrets , spies and sources.
%23234011: TWINING, WILLIAM. - Human Rights, Southern Voices: Francis Deng, Abdullahi An-Na'im, Yash Ghai and Upendra Baxi.
%23171369: TWINING, WILLIAM & DAVID MIERS. - How to do things with rules.
%23157089: TWINING, W. & A. STEIN (ED.). - Evidence and proof.
%2315219: TWIST, J.P. VAN. - Recht en moraal bij H.L.A. Hart.
%23208810: TWOMBLY, CY. - Cy Twombly in der Alten Pinakothek : Skulpturen 1992-2005.
%2347760: TYACK, DAVID B. - Public schools in hard times : the Great Depression and recent years /..
%23104006: TYBOUT, R.A. - Aedificiorum figurae : Untersuchungen zu den Architekturdarstellungen des frühen zweiten Stils.
%2336255: TYE, MICHAEL. - Ten problems of consciousness : a representational theory of the phenomenal mind .
%23235879: TYE, MICHAEL. - The imagery debate.
%23235862: TYE, MICHAEL. - Consciousness and persons : unity and identity.
%2331744: TYE, MICHAEL. - Consciousness Revisited: Materialism without Phenomenal Concepts (Representation and Mind series).
%23229191: TYERMAN, CHRISTOPHER - Who's who in early medieval England, 1066-1272.
%23217468: TYERMAN, CHRISTOPHER - Fighting for Christendom : holy war and the Crusades.
%2323826: TYLDESLEY, JOYCE - Cleopatra: Last Queen of Egypt
%23228778: TYLER, CHRISTIAN. - Wild West China : the taming of Xinjiang.
%23122902: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - Phenomenology of Man and of the Human Condition. Part II: The Meeting Point Between Occidental and Oriental Philosophies.
%23122444: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - The Later Husserl and the Idea of Phenomenology. Idealism-Realism, Historicity and Nature.
%23122447: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - The Crisis of Culture. Steps to Reopen the Phenomenological Investigation of Man.
%23122460: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA & CALVIN O. SCHRAG (EDS.) - Foundations of Morality, Human Rights and the Human Sciences. Phenomenology in a Foundational Dialogue with the Human Sciences.
%23122905: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - Logos and Life. Creative Experience and the Critique of Reason. Book I of 'Treatise on the Introduction to the Phenomenology of Life and the Human Condition'.
%23122906: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA (ED.) - Logos and Life: The Three Movements of the Soul. The Spontaneous and the Creative in Man's Self-Interpretation-in-the-Sacred (Book 2).
%233391: TYMIENIECKA, ANNA-TERESA. - The origins of life. [2]: The origins of the existential sharing-in-life.
%2320709: TYMPII, MATTHAEI. - Admirandum vindictae divinae theatrum.
%23175467: TYRRELL, ALAN & ZAHD YAQUB (EDS.) - The legal professions in the new Europe : a handbook for practitioners.
%2368307: TYRRELL, JOSEPH M. - A history of the estates of Poitou.
%23235092: TYSON, PHYLLIS & ROBERT L. TYSON. - Psychoanalytic theories of development : an integration.
%2386451: TZENG, HUEY-LAN. - Das chinesische Scheidungsrecht auf Taiwan : mit historischer Entwicklung und rechtsvergleichender Analyse.
%23205908: TZERMIAS, PAULOS. - Geschichte der Republik Zypern : mit Berücksichtigung der historischen Entwicklung der Insel während der Jahrtausende.
%23162322: TZONIS, ALEXANDER. - De taal van de klassicistiese architektuur : het gebod tot orde.
%2376088: TZONIS, ALEXANDER. - Santiago Calatrava: Minimum Series.
%23107239: TZONIS, ALEXANDER & LEFAIVRE, LIANE. - Het architectonische denken en andere architectuur : theoretische studies.
%23263501: TZONIS, ALEXANDER. - Hermes and the Golden Thinking Machine.
%23242945: TZONIS, ALEXANDER & LIANE LEFAIVRE. - Santiago Calatrava: Minimum Series.
%23261910: WU CHING-TZU. - The scholars.
%2398721: UBACHS, P.J.H. - Twee heren, twee confessies. De verhouding van staat en kerk te Maastricht, 1632-1673.
%2343071: UBACHS, WINIFRED & SIGISMUND TAGAGE. - De Maastrichtse Cellebroeders en hun kapel.
%23264305: UBALDI, BALDO DEGLI (BALDUS PERUSINUS)., UBALDIS, BALDUS DE. - Convolute. [1]. Super infortiato : Commentario subtila, necnon copiosa. Celeberini Iuris Caesarei et Pomtificij doctoris ... Marginalibus additionibus, et elegantibus summarijs praedari viri Ioannis Thierri Lingonesis.
%23133258: ÜBERLA, K. - Faktorenanalyse. Eine systematische Einführung für Psychologen, Mediziner, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler.
%23102568: UBISCH, LEOPOLD VON. - Die Entwicklung der Echiniden.
%23185643: UCHELEN, NICO ADRIAAN VAN. - Abraham de Hebreeër. Een literair- en historisch-kritische studie naar aanleiding van Genesis 14:13.
%23154319: UDE, JOHANNES - Die Autorität des Hl. Thomas von Aquin.
%2361092: UDELSON, JON. - Arabic tattoos.
%2385092: UDINK, BETSY. - Allah en Eva.
%23182083: UDO DE HAES, LEOPOLD. - Terugvordering van hetgeen betaald is krachtens vonnis.
%23270163: UDOGU, E. IKE. - Democracy and democratization in Africa : toward the 21st century.
%23246021: UFÉRAS, GÉRARD. - In the company of stars : the Paris Opera Ballet.
%23254288: UFFELEN, CHRIS VAN. - Clear glass : creating new perspectives.
%23240909: UFFELEN, CHRIS VAN. - Fine fabric: delicate materials for architecture and interior design.
%2325815: UGLOW, JENNIFER S. - The Northeastern dictionary and women's biography. 3rd edition.
%23183363: UGRINSKY, ALEXEJ (ED.) - Goethe in the twentieth century.
%2351586: UGRINSKY, ALEXEJ - Dostoevski and the Human Condition After a Century (Contributions in Drama and Theatre Studies,).
%23250488: UGRINSKY, ALEXEJ (ED.) - Goethe in the twentieth century.
%23102572: UHLENBECK, E.M. - Betekenis in linguïstisch perspectief.
%23172339: UHLENBECK, C.C. - Gestaafde en vermeende affiniteiten van het baskisch.
%23174114: UHLENBECK, C.C. - De oudere lagen van den baskischen woordenschat.
%2392689: UHLENBECK, C.C. - Grammatische invloed van het algonkisch op het wiyot en het yurok.
%2322115: UHLENBECK, C.C. - Oude aziatische contacten van het Eskimo.
%23226739: UHLMANN, IRENE (ED.) - Die Frau : kleine Enzyklopädie.
%2375282: UHTENWOLDT, HERMANN. - Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens.
%2366184: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden (1935).
%23184013: UIJTERWAAL, JOHANNES P. J. - Julien Green. Personnalité et création romanesque.
%23146110: UILDRIKS, NIELS. - De normering en beheersing van politiegeweld.
%2315902: UILDRIKS, NIELS. - Geweld in de interactie politie-publiek : een onderzoek naar opvattingen en ervaringen binnen de politie.
%2386583: UILDRIKS, NIELS. - Policing Post-Communist Societies: Police-Public Violence, Demcratic Policing and Human Rights.
%23269400: UILDRIKS, NIELS. - Mexico's unrule of law : implementing human rights in police and judicial reform under democratization.
%2353345: UITERMARK, P.J. - Economische mededinging en algemeen belang : een onderzoek naar de economisch-theoretische fundering van de mededingingspolitiek.
%23235779: UITZINGER, MARJOLIJN. - The Amsterdam drug policy.
%23174715: UKPABI, CHUDI (ED.) - Handbook on journalism ethics : journalism practice & training : African case studies.
%23248673: ULAM, ADAM B. - Stalin : the man and his era.
%23140885: ULE, CARL HERMANN. - Verwaltungsverfahrensgesetze des Auslandes.
%23114856: ULE, CHRISTIAN. - Das Recht am Wasser : dargestellt am Beispiel des Nils.
%23102574: ULENBERG, S.A. - The Systematics of the Fig Wasp Parasites of the Genus Apocrypta Coquerel.
%23263418: ULLMAN, SHIMON. - High-Level Vision: Object Recognition and Visual Cognition.
%23192496: ULLMAN, SHARON R. - Sex seen : the emergence of modern sexuality in America.
%23133790: ULLMANN-MARGALIT, EDNA (ED.) - The Kaleidoscope of Science. The Israel Colloquium: Studies in History, Philosophy, and Sociology of Science. Vol. 1.
%2350470: ULLMANN-MARGALIT, EDNA (ED.) - Science in reflection. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science. vol. 3.
%23232687: ULLMANN, EMANUEL. - Der deutsche Seehandel und das Seekriegs- und Neutralitätsrecht : Rede beim Antritt des Rektorates der Ludwig-Maximilians-Universität, gehalten am 24. November 1900.
%23102056: ULMAN, LLOYD., BARRY EICHENGREEN & WILLIAM T. DICKENS (EDS.) - Labor and an integrated Europe.
%23158061: ULMANN, JACQUES. - La nature et l'éducation : l'Idée de la nature dans l'éducation physique et dans l'education morale.
%236803: ULMER, EUGEN. - Het recht inzake oneerlijke mededinging in de lidstaten der EEG. Dl. 2,2: Nederland.
%23198293: ULMER, JEFFEREY T. - Social worlds of sentencing : court communities under sentencing guidelines.
%2375618: ULMER, EUGEN. - Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Band I: Vergleichende Darstellung mit Vorschlägen zur Rechtsangleichung.
%23232362: ULMER, PETER. - Der Unternehmensbegriff im Vertrag der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
%23223828: ULMER, EUGEN. - Urheber- und Verlagsrecht. 2. Auflage.
%2388883: ULTEE, MAARTEN. - The Abbey of St. Germain des Prés in the Seventeenth Century.
%23182038: SYNODUS PROVINCIALIS ULTRAJECTENSIS - Acta et decreta Synodi Provincialis Ultrajectensis,...praesidente...Joanne Zwijsen, archiepiscopo Ultrajectensi.
%23178161: UMAR, PAHEL MAMADU BAÏLA. - De wraak van Samba : een koningsdrama uit Senegal.
%23163712: UMBACH, MAIKEN. - Federalism and enlightenment in Germany, 1740-1806.
%23111245: UMBGROVE, J.H.F. - De beeldenstorm der wetenschap.
%23232639: UMOZURIKE, U. - The African Charter on Human and Peoples' Rights.
%23202986: UMOZURIKE, U. - The African Charter on Human and Peoples' Rights.
%23255827: UMSTÄTTER, LADA & NATHALIE HERSCHDORFER (EDS.). - Le Corbusier und die Macht der Fotografie.
%23247627: UNALI, ANNA (ED.) - Christopher Columbus's discoveries in the testimonials of Diego Alvarez Chanca and Andrés Bernáldez.
%23147897: UNDERDOWN, DAVID. - A Freeborn People : politics and the Nation in Seventeenth-Century England.
%23269728: UNDERDOWN, DAVID. - Royalist conspiracy in England 1649-1660.
%23230853: UNDERKUFFLER, LAURA S. - Captured by Evil: The Idea of Corruption in Law.
%23139033: UNDERWOOD, G. & STEVENS, R. - Aspects of consciousness. Vol. 2. Structural issues.
%2383471: UNEN, ALICE A.W. VAN. - Hoofdstukken uit het jeugdhulpverleningsrecht.
%23246086: UNESCO., WORLD HERITAGE = PATRIMONIO MONDIALE = PATRIMOINE MONDIAL. - Treasury of world culture : archaeological sites and urban centres .
%2380101: INTERNATIONAL COMMITTEE FOR SOCIAL SCIENCE INFORMATION AND DOCUMENTATION; UNESCO. - Thematic list of descriptors : sociology / prepared on behalf of UNESCO by the International Committee for Social Science Information and Documentation = Liste thématique des descripteurs : sociologie / établie pour le compte de l'UNESCO par le Comité International pour l'Information et la Documentation en Sciences Sociales.
%23271909: UNESCO. - Um die Erklärung der Menschenrechte : ein Symposion unter dem Patronat der UNESCO.
%23233164: UNESCO. - Les conférences de l'U.N.E.S.C.O.
%23238270: UNGAR, SHELDON. - The rise and fall of nuclearism : fear and faith as determinants of the arms race.
%2395447: UNGER, J. MARSHALL. - Literacy and script reform in occupation Japan: reading between the lines.
%23230964: UNGER, HARLOW GILES - John Quincy Adams.
%2388084: UNGER, PETER. - Walter Benjamin als Rezensent : die Reflexion eines Intellektuellen auf die zeitgeschichtliche Situation.
%23217845: UNGER, IRWIN. & UNGER, DEBI. - The Guggenheims : a family history.
%23235886: UNGER, JOSEPH. - Festschrift zum 70. Geburtstag von Joseph Unger.
%23255784: UNGER, W.S. (ED.) - Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd.
%23228683: UNGER, JENS PETER & UWE HAJDA. - Strafverfahren in den Niederlanden, der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik.
%23183829: UNGERER, TOMI. - Tomi Ungerer : das Spiel ist aus : Werkschau, 1956-1995
%2325358: UNGHERINI, A. - Manuel de bibliographie biographique et d'iconographie des femmes célèbres, contenant: un dictionnaire des femmes qui se sont fait remarquer à un titre quelconque dans tous les siècles et dans tous les pays; ... suivi d'un répertoire de biographies générales, nationales et locales et d'ouvrages concernant les portraits et les autographes.
%23173632: ÜNGÖR, UGUR (ED.) - Genocide : New Perspectives on its Causes, Courses and Consequences.
%23150740: UNITED NATIONS = NATIONS UNIES. - Official record of the General Assembly United Nations = Documents officiels de l'Assemblée Générale Nations Unies.
%23192782: UNIKEN VENEMA, C.AE. - Effectengiro-recht in beweging.
%2313226: UNIKEN VENEMA, C.AE. - Misbruik van voorwetenschap.
%2310531: UNIKEN VENEMA, C. & S.E. EISMA. - Eigendom ten titel van beheer naar komend recht.
%23188108: UNION INTERNATIONALE DU NOTARIAT LATIN, COMMISSION DES AFFAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE. - Les sociétés à responsabilité limitée dans les états membres de l'Union Européenne : étude comparative.
%2325444: COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. - EU guidelines on human rights.
%2311887: THE INTERNATIONAL CENTRE FOR PARLIAMENTARY DOCUMENTATION OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION. - Parliaments of the world : a comparative reference compendium. 2 Vols.
%23179721: INTERNATIONALE FRUCHTSAFT-UNION. - Fruchtaromen = Aromes de fruits = Volatile fruit flavours : symposium Bern, 1962.
%2390006: EUROPA-UNION. - Euratom : wirtschaftliche, politische und ethische Probleme der Atomenergie : Experten-Vorträge der Informationstagungen in Königswinter, Hamburg und Nürnberg ...
%23230465: HUMANITARIAN STUDIES UNIT. (EDS.) - Reflections on humanitarian action : principles , ethics , and contradictions.
%23220572: UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, OFFICE OF THE SPECIAL REPRESENTATIVE - Vietnam : the situation of children and women.
%23199705: UNITED NATIONS SOCIAL DEFENCE RESEARCH INSTITUTE, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF JUDGES. - The rôle of the judge in contemporary society.
%23226830: ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE. - Les droits de l'homme et l'éducation : actes du congrès du centenaire, maison de l'U.N.E.S.C.O., Paris, 21-24 juin 1960.
%23265840: OPEN UNIVERSITEIT. - Jurisprudentie grondrechten : met annotaties.
%23265839: OPEN UNIVERSITEIT. - Jurisprudentie staatsrecht centrale overheid : met annotaties.
%2386879: UNLAND, DANIEL. - Die Rückabwicklung unverbindlicher Börsentermingeschäfte im Kontokorrent.
%23102579: UNNIK, W.C. VAN. - Studies over de zogenaamde eerste brief van Clemens : I. Het literaire genre.
%23102580: UNNIK, W.C. VAN. - De [alpha, smooth breathing][upsilon][theta][omicron][nu][iota aigue][alpha] van God in de oudchristelijke literatuur.
%23102576: UNNIK, W.C. VAN. - Het kortgeleden ontdekte Evangelie der Waarheid en het Nieuwe Testament.
%23102581: UNNIK, W.C. VAN. - Het Godspredikaat het begin en het einde bij Flavius Josephus en in de Openbaring van Johannes.
%2319512: UNNITHAN, THOTTAMON K. K. N. - Some Problems of Social Change in India in Relation to Gandhian Ideas.
%23104263: UNSELD, SIEGFRIED. - Goethe and his publishers.
%23200385: UNTERGUGGENBERGER, SILVIO. - Die kybernetische Funktion des Deckungsbeitrages.
%2331855: UOTILA, J. (ED.). - The Finnish legal system.
%2362685: UPHAM, FRANK K. - Law and social change in postwar Japan.
%2322076: UPHAM, FRANK K. - Law and social change in postwar Japan.
%23241777: UPHILL, ERIC P. (ERIC PARRINGTON). - Egyptian towns and cities.
%2380445: UPTON, JOSEPH M. - The history of modern Iran : an interpretation.
%23246216: URBAINCZYK, THERESA - Slave Revolts in Antiquity.
%23114699: URBAN, MICHAEL E. - An algebra of Soviet power : elite circulation in the Belorussian Republic 1966-1986.
%2362724: URBAN, SABINE - European Strategic Alliances (Developmental Management).
%23260978: URBAN, MARK. - Fusiliers : the saga of a British redcoat regiment in the American Revolution.
%23222134: URBAN, WILLIAM L. - Bayonets for hire : mercenaries at war , 1550-1789.
%2359687: URBAN, J.A. EN A. SCHOLTEN. - Bonbons Choloade en Suikerwerk.
%23260252: URIAGEREKA, JUAN. - Rhyme and reason : an introduction to minimalist syntax.
%23196103: URIE, ALEXANDER. - THE SCIENCE, RAW MATERIALS AND HYGIENE OF BAKING.
%23272809: URMSON, J.O. - Philosophical analysis : its development between the two world wars.
%2315382: URMSON, J.O. - Emotive theory theory of ethics.
%2359122: URMSON, J.O. - Berkeley. [Kopstukken filosofie].
%2393838: URMSON, J.O. - Aristotle's ethics.
%23206824: UROFSKY, MELVIN I. - Letting go : death, dying, and the law.
%23255066: UROFSKY, MELVIN I. - Letting go : death, dying, and the law.
%23112826: URROWS, DAVID FRANCIS (ED.) - Essays on word/music adaptation and on surveying the field.
%2382203: URWIN, DEREK W. - A political history of Western Europe since 1945.
%23244082: USBORNE, CORNELIE. - Cultures of abortion in Weimar Germany.
%23262969: USEEM, MICHAEL. - Executive defense : shareholder power and corporate reorganization.
%2349072: USHER, JOHN ANTHONY - The State of the European Union.
%23265315: USHER, JOHN A. - The law of money and financial services in the European Community.
%23212177: USHER, JOHN A. - Legal aspects of agriculture in the European Community.
%23205893: USSEL, JOS VAN. - Afscheid van de seksualiteit.
%23159013: USSEL, JOS VAN. - Geschiedenis van het seksuele probleem.
%23228499: UTHEMANN, KARL HEINZ (ED.) - Homiliae Pseudo-Chrysostomicae : instrumentum studiorum : in memoriam Bernardi de Montfaucon (1655-1741). Volume 1.
%2361902: UTHMANN, JÖRG VON. - Die Diplomaten : Affären und Staatsaffären von den Pharaonen bis zu den Ostverträgen.
%23135912: VERENIGING VAN NOTARISSEN UTRECHT. - Uit het leven van een 150-jarige.
%23272461: UTRECHT. - Costumen, usantien, policien ende stijl van procederen der stadt, jurisdictie ende vrijheydt van Utrecht : gheapprobeert ende ghedecreteert by die Keys. Majest. als erf-heere der stadt, steden ende landen van Utrecht, inden jare ons Heeren Jesu Christi M.CCCCC.L / noch hier achter ghevoecht d'Ordonnantie op d'executien ende gijselen voor den Gerechte van Utrecht, ghepronuntieert inden jare 1572 ..., item ... 't Placcaet van 't houwelijck ..., met noch het Placcaet beroerende de successie van susters ende broeders kinderen ..., item noch het Placcaet ende ordonnantie ... beroerende de lossinghe van renten ; met een tafel om lichtelijck alle de rubrijcken ende artijckelen te moghen vinden.
%23272462: UTRECHT. - Ordonnantie ende instructie op de stijl, ende manieren van procederen, diemen voorts-aen sal houden voor den Hove van Vtrecht, soo in civile als criminele zaecken.
%23123888: UTTON, M.A. & A.D. MORGAN. - Concentration and foreign trade.
%23219095: UUSITALO, LIISA. - Environmental impacts of consumption patterns.
%232609: UYL, J.M. DEN. - Inzicht en uitzicht. Opstellen over economie en politiek.
%2381993: UYL, JOOP DEN. - Tekens in de tijd : 65 jaar Joop den Uyl.
%23251747: UYL, MARION DEN. - Onzichtbare muren : over het verinnerlijken van seksuele grenzen; een onderzoek in een dorp in Zuid-India.
%23112815: UYLENBURG, ROSA. - Rechtsbescherming in het milieurecht.
%23241235: UYLENBURG, ROSA. - Rechtsbescherming in het milieurecht.
%23240170: UYLENBURG, R. & E.M. VOGELEZANG-STOUTE. - Toegang tot het milieurecht : een inleiding voor niet-juristen.
%2392583: UYTVEN, RAYMOND. - Smaken verschillen : over tafelen en mode in West-Europa van 500 tot nu.
%23239401: UZGALIS, W. - Locke's Essay concerning human understanding : a reader's guide.
%23239595: UZGALIS, W. - Locke's Essay concerning human understanding : a reader's guide.
%2359843: VAASSEN, E.H.J. - Auditor's decision processes in audit planning stage materiality judgments.
%23147340: VACALOPOULOS, A.E., C.D. SVOLOPOULOS & B.K. KIRÁLY (EDS.) - Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies from the Mid-Eighteenth Century to 1914. (War and Society in East Central Europe, vol. xxiii)
%231695: VACCARI, WAINER. - Wainer Vaccari.
%23169293: VACCARI, WAINER. - Girotondo.
%2365827: VACS, ALDO CÉSAR. - Discreet partners: Argentina and the USSR since 1917.
%2376419: VAIDA, I., ZIMBRES, P. DE QUEIROZ CARVALHO & SOUZA, V. TAVARES DE. - (transl.) Federative Republic of Brazil Constitution 1988.
%23126945: VAIHINGER, HANS. - Philosophie des als Ob und das Leben : Festschrift zu Hans Vaihingers 80. Geburtstag.
%23128935: VAIHINGER, HANS. - Die Philosophie des Als Ob : System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschen auf Grund eines idealistischen Positivismus.
%23128933: VAIHINGER, HANS. - Kommentar zu Kants Kritik der Reinen Vernunft.
%2391891: VAIHINGER, HANS. - Kommentar zu Kants Kritik der Reinen Vernunft. Band 2.
%23251186: VAIHINGER, HANS. - Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft zum hundertjährigen Jubiläum derselben. 1. Band.
%23150524: VAILLOT, G. - Les moteurs Diesel et les moteurs semi-Diesel : types fixes et types marine.
%2362607: VAIR, GUILLAUME DU. - Actions Et Traittez Oratoires : par Le Sr. Dv Vair Premier President au Parlement de Prouence.
%23227178: VAISSIER, JOHANNES JOSEPH. - A deuout treatyse called The tree & xii. frutes of the Holy Goost, edited from MS. McClean 132, Fitzwilliam Museum, Cambridge, with a collation of the other MSS. and the printed edition of 1534/5 (STC 13608), together with notes on the MSS., language, and contents.
%23211602: VAJDA, S. (ED.) - Non-proportional reinsurance.
%2320199: NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN. - Wenkend perspectief. Studie over de inkomens- en vermogensverdeling.
%23150947: VAKY, VIRON P. & HERALDO MUÑOZ. - The future of the Organization of American States : essays.
%23190398: VAL DE LIÉVRE, ANTON. - Launegild und Wadia : eine Studie aus dem langobardischen Rechte.
%23248535: VALCK, KRISTINE DE. - Virtual communities of consumption : networks of comsumer knowledge and companionship.
%23238285: VALDERPOORT, W. - De zelfzuchtige personenauto : beschouwingen over een onderdeel van het verkeersvraagstuk, met een bijzondere toepassing op de stedebouw.
%23248555: VALDÉS, ZOÉ. - Het helse paradijs.
%2341861: VALDYANATHAN, A. & OUDSHOOM, H.M. (EDS.) - Managing Water Scarcity: Experiences and Prospects.
%23140770: VALE, T.R. & G.R. VALE - Time and the Tuolumne Landscape. Continuity and Change in the Yosemite High Country.
%23167260: VALENTE, A. (ED.) - Legal Knowledge Engineering: a Modelling Approach.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag

5/9